2 TOIMINTAVUOSI 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2 TOIMINTAVUOSI 2010"

Transkriptio

1

2 2 TOIMINTAVUOSI 2010

3 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus vuodesta Arvot, keskeiset tunnusluvut Perustehtävä, visio Organisaatio Toimialat Senaatti-kiinteistöjen toimintaympäristö Strategia 2011 vie kohti valtion toimitila-asiantuntijan roolia Yhteiskuntavastuustrategia Taloudelliset tavoitteet ja tulokset Henkilöstö CASE: Joustavasti työstä toiseen Hallitus Johtoryhmä Tilojen toimivuus Fyysiset ja virtuaaliset tilat yhdistyvät. Tilojen toimivuus Toimitilojen tehokkuus tuo etuja asiakkaille Palvelut valtionhallinnolle CASE: Suomen Akatemian uudet tilaratkaisut vievät kohti tavoitteita CASE: Hallinnon tilahallinta Esteettömyyden edistäminen on osa yhteiskuntavastuullista toimintatapaa Tilojen terveellisyys ja sisäilmaston laatu CASE: Hometalkoot Kiinteistövarallisuus Laiteteknologian ja ohjausjärjestelmien nopea kehittyminen sekä ekologiset näkökohdat korostuvat rakennusten suunnittelussa. Kiinteistövarallisuus Kiinteistöjen hyvä ylläpito takaa kiinteistövarallisuuden arvon säilymisen Investoinneissa painottuivat peruskorjaukset ja energiatehokkuus Arvokiinteistöt kulttuuriperinnön suojeleminen Kumppanuus toimittajien kanssa Ilmastonmuutos Ilmastonmuutoksen hillinnästä toimintaan Senaatti-kiinteistöjen energiatavoitteet CASE: Hiilijalanjäljen mittauspalvelu tuo faktat esiin Verkkoraportin sisältö Ilmastonmuutos Kiinteistökannan energiatehokkuus paranee. Senaatti-kiinteistöt on panostanut tänä vuonna verkkoraportointiin. Vuoden 2010 Yhteiskuntavastuuraportti on julkaistu laajana versiona osoitteessa Tämä painojulkaisu on tiivistelmä vuoden 2010 toiminnastamme. TOIMINTAVUOSI

4 Toimitusjohtajan katsaus vuodesta 2010 Jatkamme edelleen energia säästön toimenpiteiden kehittämistä investoinneissa ja ylläpidossa, tehostamme tilatehokkuutta yhdessä asiakkaiden kanssa ja parannamme omaa sisäistä tehokkuuttamme. Aulis Kohvakka, toimitusjohtaja 4 TOIMINTAVUOSI 2010 Kappaleen nimi tähän

5 Miten luonnehtisit Senaattikiinteistöjen toimintavuotta 2010? Toimintavuotta leimasivat toimintaympäristön monet muutokset, jotka vaikuttivat myös Senaatti-kiinteistöjen omaan toimintaan ja organisaatioon. Viime vuoden merkittävin yksittäinen tekeminen oli uuden liiketoimintastrategian laatiminen kesken meneillään olevan strategiakauden. Tähän vaikuttivat erityisesti valtion kiinteistöstrategian ja liikelaitoslain uudistamiset. Teimme tiukkatahtisesti uuden strategian ja uusimme vuoden lopussa organisaatiomme uuden strategiamme mukaiseksi. Vuoden aikana toteutettiin valtiovarainministeriön toimeksiannosta valtion tilahallinta -projektin ensimmäinen vaihe. Projektissa kerätään valtionhallinnon ulkopuolisilta vuokranantajilta vuokrattujen tilojen tilatiedot Senaatti-kiinteistöjen tietojärjestelmään. Tavoitteena on parantaa tilatehokkuutta, säästää vuokrakustannuksissa, vähentää energiankulutusta ja ympäristönkuormitusta. Projektin toteuttaminen on vaatinut hyvää organisointia ja resurssien oikeanlaista ja joustavaa kohdentamista. Millainen vuosi oli asetettuihin tavoitteisiin nähden? Tavoitteisiin ja niiden toteutumiseen nähden vuosi oli hyvä, sillä saavutimme taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteemme ja osin myös ylitimme ne. Vuokrakatteemme oli selvästi budjetoitua parempi. Samoin myyntitoiminnan tulos oli hyvä ja merkittävästi yli budjetoidun. Toiminnallisista tavoitteista keskeisimmiksi nousevat toimitiloihin liittyvien asiantuntijapalveluiden tuottaminen ja tarjoaminen asiakkaille, myyntitoiminnan aktiivinen ja järjestelmällinen toteuttaminen ja yliopistouudistuksen loppuunsaattaminen suunnitelmien mukaisesti. Ympäristöasioissa teimme tiivistä yhteistyötä asiakkaiden kanssa energiakulutuksen vähentämiseksi ja kestävän kehityksen toimintamallin aikaansaamiseksi. Tarjosimme asiakkaillemme Green Office -palvelua ja aloitimme pilottikokeiluna käyttäjäsähkön säästökampanjan, joka on tarkoitus laajentaa koko asiakaskuntaamme. Hallinnon tilahallinta -projektin ansiosta voimme tarjota asiakkaillemme tietoa heidän omasta energia- ja hiilijalanjäljestään ja näin vaikuttaa energiankulutukseen. Olemme myös kehittämässä greenlease-vuokrasopimusmallia, joka kannustaa sekä vuokralaista että vuokranantajaa toimimaan energiatehokkaasti. Miten vallitseva taloudellinen tilanne vaikutti Senaattikiinteistöjen toimintaan? Markkinoiden lievä piristyminen näkyi selvimmin kiinteistöjen myyntitoiminnan elpymisenä ja hyvänä myyntitoiminnan tuloksena. Vähitellen vahvistuva talouskasvu helpottaa paljon puhuttua kestävyysvajetta, mutta ei riitä poistamaan sitä. Valtion tiukentuvalla taloudella on vaikutusta Senaatti-kiinteistöjen toimintaan, sillä säästökohteita ja toiminnan tehokkuutta haetaan myös toimitiloista. Minkälaisia vaikutuksia valtionhallinnon muutoksilla oli Senaatti-kiinteistöihin ja miten Senaatti-kiinteistöt vastasi näihin muutoksiin? Valtiohallinnossa tapahtuvat muutokset kuten alueellistamiset, toimintojen keskittämiset ja rakenteelliset muutokset ovat jo osin vaikuttaneet Senaatti-kiinteistöjen tilakantaan. Muutosten myötä toimitiloihin liittyvien käyttäjäpalveluiden ja asiantuntijapalveluiden kysyntä on selvästi lisääntynyt. Olemme kertomusvuonna erityisesti panostaneet asiakkaillemme suunnattujen asiantuntijapalveluiden kehittämiseen ja tuotteistamiseen. Mitkä ovat Senaatti-kiinteistöjen keskeiset strategiset painopistealueet? Yhteiskuntavastuullisuus on keskeinen osa Senaatti-kiinteistöjen strategiaa ja läpäisee kaiken toiminnan. Jatkamme edelleen energiasäästön toimenpiteiden kehittämistä investoinneissa ja ylläpidossa, tehostamme tilatehokkuutta yhdessä asiakkaiden kanssa ja parannamme omaa sisäistä tehokkuuttamme, jotta voimme tuottaa asiakkaille kasvavat palvelut nykyisellä organisaatiolla. Tämä vaatii meiltä joustavuutta ja resurssien tarkkaa harkintaa. Miltä lähitulevaisuus näyttää? Odotettavissa olevat, runsaat rakenteelliset muutokset asiakaskunnassamme tekevät tulevista vuosista työntäyteiset. Tilajärjestelyt omissa, mutta myös ulkopuolisilta vuokratuissa tiloissa tekevät meidät yhä kiinteämmäksi osaksi vuokra- ja toimitilamarkkinoita. Meillä on tältä osin tarve monipuolistaa ja parantaa osaamistamme ja markkinatuntemustamme. Yhteistyömme asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa on ollut tiivistä ja tuloksellista. Haluan kiittää heitä hyvästä yhteistyöstä ja omaa henkilöstöämme erinomaisesta panoksesta vuonna TOIMINTAVUOSI

6 Arvot Luotettava ja vastuullinen Halukas palvelemaan Innovatiivinen ja kehittävä Tarjoamme avaimet toimiviin ratkaisuihin Senaatti-kiinteistöt on liikelaitos, joka valtion sisäisenä toimitila-asiantuntijana tarjoaa ja tuottaa toimitiloja ja niihin liittyviä palveluja ensisijaisesti valtionhallinnolle. Toimitilojen vuokraus, palveluiden ja kiinteistövarallisuuden kehittäminen sekä investoinnit muodostavat liiketoiminnan perustan. Senaatti-kiinteistöt tuottaa tilat ja niihin liittyvät palvelut tehokkaasti ja vastuullisesti valtion kokonaisedun huomioiden. Palvelut kattavat laajasti toimitiloihin liittyvät tarpeet aina tilojen vuokrauksesta strategisen tason asiantuntijapalveluihin. Valtion kiinteistövarallisuuden kehittäjä Senaatti-kiinteistöjen vastuulla on suuri joukko rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti merkittäviä rakennuksia. Näiden rakennusten arvon säilyttäminen ja tilojen käyttökelpoisuuden varmistaminen kuuluvat Senaatti-kiinteistöjen keskeisiin tehtäviin. Yhteiskuntavastuullisuus on ollut keskeinen Senaatti-kiinteistöjen toimintaa leimaava piirre 200 vuoden ajan. Kiinteistöjen energiankulutuksen ja ilmastorasituksen vähentäminen ovat keskeisiä tehtäviä yhteiskuntavastuun saralla. Hyvän rakennustavan noudattaminen, suomalaisen rakennusperinnön vaaliminen, ympäristöasioiden huomioiminen sekä toiminnan jatkuva kehittäminen ovat osa vastuullista toimintaa. Keskeiset tunnusluvut Kasvu Muutos % Liikevaihto, Me ,5 Tase, Me ,5 Vuokrattava pinta-ala, 1000 m ,3 Investoinnit yhteensä, Me ,9 Investointien osuus liikevaihdosta, % ,1 Henkilöstö ,3 Kannattavuus Tulos, Me ,4 Tuloksen osuus liikevaihdosta, % 22,5 20,8 7,9 Nettotuotto, % 7,8 8,5-8,6 Sijoitetun pääoman tuotto, % 4,0 4,4-7,8 Oman pääoman tuotto, % 4,0 4,2-6,1 Keskimääräinen neliövuokra, e/m 2 /kk 12,17 11,46 6,2 Kiinteistöomaisuuden käyttöaste, % 96,1 97,1-1,0 Vakavaraisuus Omavaraisuusaste, % 63,8 59,4 7,4 Nettovelkaantumisaste, % ,4 Lainat, Me ,0 6 TOIMINTAVUOSI 2010

7 Visio Olemme asiakkaidemme kumppanuuden arvoinen. Jatkuvasti uusiutuvat ratkaisut ja palvelut ovat vastaus asiakkaan ja valtioyhteisön muuttuviin tarpeisiin ja tilanteisiin. Vastuullisuus on toimintamme kulmakiviä. Askeleen edellä odotuksia. Perustehtävä Senaatti-kiinteistöt tarjoaa toimitilaasiantuntijana hyvin toimivat tilat ja tarpeita vastaavat palvelut. Näin syntyy valtiolle työympäristöjä, joissa on hyvä työskennellä. Tuomme tilalle ratkaisut. Kappaleen nimi tähän TOIMINTAVUOSI

8 8 TOIMINTAVUOSI 2010 Kappaleen nimi tähän

9 Pohjois-Suomen alue Senaatti-kiinteistöjen organisaatio Vaasa Rovaniemi Oulu Keski-Suomen alue Jyväskylä Tampere Länsi-Suomen alue Hämeenlinna Turku Kuopio Mikkeli Lappeenranta Kouvola Helsinki Etelä-Suomen alue Joensuu Itä-Suomen alue Senaatti-kiinteistöjen organisaatio uudistettiin vuoden 2011 alussa. Senaatti-kiinteistöillä on neljä toimialaa, joihin on koottu toiminnaltaan ja palvelutarpeiltaan samankaltaisia asiakkaita. Toimialat vastaavat asiakkuuksista strategisella tasolla. Operatiivinen toiminta on alue- ja prosessiyksikön vastuulla. Alueorganisaatio muodostuu viidestä alueesta, jotka ovat Etelä-Suomen, Länsi-Suomen, Keski-Suomen, Itä-Suomen sekä Pohjois-Suomen alue. Toimipisteitä on 13 paikkakunnalla. Alueiden vastuulla ovat muun muassa kiinteistöjen vuokraus ja isännöinti sekä ylläpitoon ja muihin palveluihin liittyvät tehtävät sekä investointihankkeiden läpivieminen. Toimiala- ja alueorganisaation lisäksi Senaatti-kiinteistöjen toimintaa tukevat viisi palveluyksikköä. Senaatti-kiinteistöt muodostaa liikelaitoskonsernin, johon liikelaitoksen lisäksi kuuluu 26 tytäryhtiötä. Henkilöstöä vuoden 2010 lopussa oli 266. Senaatti-kiinteistöjen toimipaikat. Päätoimipaikka sijaitsee Helsingissä. Organisaatio Senaatti-kiinteistöjen hallitus Toimitusjohtaja Strategia, kehittäminen ja tiedonhallinta Puolustus ja turvallisuus Ministeriöt ja erityiskiinteistöt Toimistot Kehitys- ja aluekiinteistöt Talous Henkilöstöresurssit ja -kehittäminen Sisäinen tarkastus Tiedotus Etelä-Suomi Länsi-Suomi Keski-Suomi Itä-Suomi Pohjois-Suomi Alueiden henkilösto Asiakaspäälliköt ja asiantuntijat Alueiden henkilösto Alue- ja prosessiyksikkö Asiakaspäälliköt ja asiantuntijat Alueiden henkilösto Asiantuntijat Alueiden henkilösto Myyntipäälliköt ja asiantuntijat TOIMINTAVUOSI

10 2010 Asiakkaille tarjottiin toimitiloihin liittyviä ratkaisuja, jotka koostuivat kattavasti tiloista ja niihin liittyvistä palveluista. Toimialat Ministeriöt ja erityiskiinteistöt Toimialan asiakkaina ovat ministeriöt, tutkimuslaitokset ja lähinnä pääkaupunkiseudulla sijaitsevat kulttuurilaitokset, kuten Suomen Kansallisooppera ja Valtion taidemuseo. Lisäksi asiakkaina on jonkin verran mm. yksittäisiä erityiskouluja ja sairaaloita. Suuri osa asiakkaista toimii arvokiinteistöiksi luokiteltavissa, suojelluissa rakennuksissa ja tutkimuslaitoksille suunnitelluissa erikoistiloissa, joiden ylläpito ja kehittäminen vaativat erityisosaamista. Tunnusluvut, budjetoidut 2011 Vuokrattava pinta-ala 0,9 milj. m 2 Kiinteistöomaisuus milj. Vuokraustoiminnan liikevaihto 159 milj. Investoinnit 82 milj. Käyttöaste 99,4 % Puolustus ja turvallisuus Toimialan asiakkaina ovat puolustushallinto, vankilat, rajavartiolaitos, tullilaitos sekä hätä- ja johtokeskukset. Toimialan asiakaskunnan toiminta on turvallisuuteen erikoistunutta. Tilat ovat käyttäjäsidonnaisia ja erityistarpeisiin suunniteltuja. Kiinteistökantaan kuuluu tavanomaisten toimisto-, varasto-, majoitus- ja koulutustilojen lisäksi huipputeknisiä erikoistiloja sekä merkittävä määrä maanalaisia tiloja. Tunnusluvut, budjetoidut 2011 Vuokrattava pinta-ala 3,9 milj. m 2 Kiinteistöomaisuus milj. Vuokraustoiminnan liikevaihto 162 milj. Investoinnit 135 milj. Käyttöaste 98,0 % 10 TOIMINTAVUOSI 2010 Toimialat

11 1865 Luotiin edellytyksiä ja tiloja suomalaisen yhteiskunnan kehittymiselle: koulujen, vankiloiden ja infrastruktuurin rakentaminen. Toimistot Toimialan asiakaskunnassa on runsaasti valtion eri hallinnonaloja ja virastoja, kuten oikeuslaitos, poliisi, verohallinto ja työvoimakeskukset. Toimialan kiinteistöt vaihtelevat yhden tai monen käyttäjän suurista toimitilakokonaisuuksista pienehköihin toimistotalokiinteistöihin ja osakehuoneistoihin. Toiminta on markkinasidonnaista ja asiakkaista myös kilpaillaan. Tunnusluvut, budjetoidut 2011 Vuokrattava pinta-ala 1,0 milj. m 2 Kiinteistöomaisuus 996 milj. Vuokraustoiminnan liikevaihto 139 milj. Investoinnit 80 milj. Käyttöaste 95,0 % Kehityskiinteistöt Toimiala vastaa keskitetysti Senaatti-kiinteistöissä myytävistä ja kehitettävistä kohteista. Toimialan yhtenä erityisenä tehtävänä on kehittää valtion käytöstä poistunutta kiinteistövarallisuutta siten, että se olisi myytävissä ja soveltuisi kiinteistömarkkinoille tai vaihtoehtoisesti vuokrattavaksi toimitiloja tarvitseville. Käytöstä poistuvien rakennusten joukosta löytyy niin arvorakennuksia kuin tavallisempiakin kiinteistöjä. Toimiala toteuttaa osaltaan valtion kiinteistöstrategiaa ja toimii läheisessä yhteistyössä muiden toimialojen ja alueiden kanssa. Tunnusluvut, budjetoidut 2011 Vuokrattava pinta-ala 0,7 milj. m 2 Kiinteistöomaisuus 319 milj. Vuokraustoiminnan liikevaihto 28 milj. Investoinnit 2 milj. Käyttöaste 82,9 % Myyntivoitot 22,7 milj. Toimialat TOIMINTAVUOSI

12 2010 Kiinteistöstrategia ja tilatehokkuus olivat keskeisessä asemassa. Senaatti-kiinteistöjen toimintaympäristö Vuoden 2010 aikana Senaatti-kiinteistöjen toimintaan vaikuttivat erityisesti liikelaitoslain uudistus, valtion uusi kiinteistöstrategia ja valtioneuvoston periaatepäätökset pysyvistä toimintamenojen säästöistä, energiansäästöstä, kestävistä hankinnoista sekä home- ja sisäilmanongelmien vähentämisestä. Uudelleen organisoinnit valtionhallinnossa jatkuivat, ja todennäköistä on, että muutostahti kiihtyy entisestään. Asiakasorganisaatioissa tapahtuvat rakenteelliset muutokset ovat merkittävin Senaatti-kiinteistöjen tulevaisuuteen vaikuttava tekijä. Senaatti-kiinteistöillä valtion toimitila-asiantuntijana on keskeinen rooli valtionhallinnon rakenteellisten muutosten mahdollistajana. Uusi liikelaitoslaki toi muutoksen asemaan Uudessa laissa liikelaitoksen asiakkaiksi on määritelty lähes yksinomaan valtionhallinto ja sitä lähellä olevat yhteisöt. Lain mukaan Senaatti-kiinteistöt on valtiokonsernin in house -yksikkö, joka toimii valtiohallinnon sisäisenä toimitila-asiantuntijana. Valtion uuden liikelaitoslain mukaan Senaatti-kiinteistöillä on edelleen kaksi keskeistä tehtävää eli tilapalvelujen tuottaminen valtionhallinnolle sekä valtion rakennetusta kiinteistövarallisuudesta huolehtiminen. Kiinteistöstrategia vaatii aktiivista omaisuuden hoitoa Valtion uudistetun kiinteistöstrategian tavoitteena on kiinteistövarallisuuden hallinta ja hoitaminen tehokkaalla, tuottavalla ja valtion kokonaisedun varmistavalla tavalla. Kiinteistöstrategia jakaa valtion kiinteistövarallisuuden strategisiin ja eistrategisiin omistuksiin. Jako mahdollistaa luopumisen ei-strategisesta kiinteistöomaisuudesta, mikä on yksi keino tukea kestävällä tavalla tiukentuvaa valtiontaloutta. Senaatti-kiinteistöille tämä merkitsee entistä aktiivisempaa omaisuudenhoitoa. Kiinteistöstrategia ottaa huomioon aiempaa paremmin valtion kokonaisedun kiinteistöomaisuutta koskevassa päätöksenteossa. Taloudellisten arvojen ohella huomioon otetaan myös yhdyskuntarakenteelliset, sosiaaliset ja elinkaari- ja energiatehokkuuteen liittyvät näkökulmat. Organisaatiouudistukset luovat uusia työympäristöjä Valtiohallinnon organisaatiomuutokset, uudet sähköiset toimintamallit ja työkalut sekä uudenlaiset työnteon muodot asettavat ratkaisevasti erilaisia vaatimuksia työympäristöille. Osana tätä muutosta valtio keskittää toimintojaan noin paikkakunnalle, joista muodostuu hallinnollisia ja toiminnallisia keskittymiä. Todennäköistä on, että organisaatiouudistukset lisäävät myytävien ja kehitettävien kiinteistöjen määrää tulevaisuudessa. Myös paineet Senaatti-kiinteistöjen kiinteistökannan muuntojoustavuudelle kasvavat nopeasti, koska asiakkaiden toiminnat muuttuvat yhä kiihtyvässä tahdissa ja uudisrakentamisen osuus vähenee erityisesti taloudellisten ja ympäristöön liittyvien näkökohtien vuoksi. Senaattikiinteistöt seuraa aktiivisesti asiakaskuntansa toiminnan muutoksia ja kehittää toimitiloihin liittyviä asiantuntijapalveluita asiakkaidensa muutosten edistämiseksi. 12 TOIMINTAVUOSI 2010 Toimintaympäristö

13 Keskityttiin hyvinvointiyhteiskunnan rakentamiseen ja pommituksissa tuhoutuneiden kiinteistöjen korjauksiin 1946 ja korvaavien rakentamiseen. Strategia 2011 vie kohti valtion toimitila-asiantuntijan roolia Senaatti-kiinteistöt uudisti liiketoimintastrategiansa vuoden 2011 alussa. Uudella strategiakaudella Senaatti-kiinteistöt panostaa erityisesti asiantuntijaosaamisensa ja -palveluidensa kehittämiseen sekä kiinteistöjen energiatehokkuutta parantaviin toimenpiteisiin. Valtion linjauksien mukaisesti Senaatti-kiinteistöt toimii valtion sisäisenä toimitila-asiantuntijana eli CREM-palveluorganisaationa. Tilat nähdään valtionhallinnossa strategisena resurssina, jonka avulla voidaan tukea organisaation toimintaa ja suorituskykyä. Senaattikiinteistöjen tehtävänä on vastata näihin vaatimuksiin ja odotuksiin tuottamalla tarvittavat toimitiloihin liittyvät palvelut asiakkailleen. Senaatti-kiinteistöjen palvelutarjonta on laaja aina toimitilojen ylläpidosta asiakkaan johdolle suunnattuihin strategisen tason asiantuntijapalveluihin. Periaatteena on, että asiakkaat voivat ulkoistaa toimitiloihinsa liittyvän osaamisen ja palvelut Senaatti-kiinteistöille ja keskittyä omaan ydintoimintaansa. STRATEGISET PAINOPISTEALUEET: Valtion toimialaasiantuntijaroolin haltuunottaminen Kestävän kehityksen edelläkävijä Sisäisen tehokkuuden parantaminen Yhteiskuntavastuun visio: Toimialansa yhteiskuntavastuullinen edelläkävijä, jonka liiketoiminta on ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää sekä taloudellisesti kannattavaa. Yhteiskuntavastuustrategia Senaatti-kiinteistöjen yhteiskuntavastuustrategiassa otetaan huomioon erityisesti ilmastonmuutokseen varautuminen sekä asetetaan yksityiskohtaisia tavoitteita taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun osa-alueille sekä toimintaympäristön muutoksiin valmistautumisesta. Uudessa CREM-roolissa Senaatti-kiinteistöt valvoo valtion kokonaisetua sekä tila- ja energiatehokkuuden toteutumista yhdessä asiakkaittensa kanssa ja kehittää seurantamittaristoa muuttuvan työympäristön mittaamiseen ja tehokkaaseen johtamiseen. KESKEISET YHTEISKUNTAVASTUUN TAVOITTEET Taloudellisesti kannattava toiminta. Energiatehokkuuden parantaminen, toimintamallien ja ratkaisujen kehittäminen. Tilatehokkuuden parantaminen. Ratkaisujen tarjoaminen asiakkaiden ympäristöasioiden hallintaan, asiantuntijapalvelut tuottavat tietoa asiakkaan päätösten tueksi. Sisäolosuhteiden parantaminen. Ympäristöriskien hallinta. Rakennusten esteettömyyden edistäminen ja arvorakennusten suojeleminen. Toimintaympäristö TOIMINTAVUOSI

14 2010 Investoinnit ylsivät 255 miljoonaan euroon ja painottuivat peruskorjauksiin. Taloudelliset tavoitteet ja tulokset KESKEISET TEKEMISET VUONNA 2010 Saavutimme taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteemme. Palvelujen myynnit ja kiinteistöjen myynnit kasvoivat edellisestä vuodesta. Liikevaihto laski 23,5 %, mikä aiheutui yliopistokiinteistöjen siirtymisestä pois Senaatti-kiinteistöiltä vuoden 2009 lopussa. Senaatti-kiinteistöt saavutti kertomusvuonna taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteensa. Vuokraustoiminnan liikevaihto pieneni yliopistokiinteistöjen siirtyessä pois Senaatti-kiinteistöjen hallinnasta. Vuokraustoiminnan tulos ja myyntitoiminnan tulos ylittivät budjetoidun tuloksen. Eduskunta asetti vuonna 2010 talousarvion yhteydessä Senaatti-kiinteistöille palvelu- ja toimintatavoitteet, päätti investointien enimmäismäärästä ja myönsi lainanottovaltuudet. Valtiovarainministeriö vahvisti tulostavoitteen ja tuloutuksen sekä muut toimintatavoitteet. Senaatti-kiinteistöjen kokonaistulos oli 125 (151) miljoonaa euroa. Vuokraustoiminnan tulos ilman arvonalennuksia ja satunnaisia tuloja on 95,4 milj. euroa. Senaatti-kiinteistöjen tulos ylitti vuokraustoiminnan tavoitteen 17,8 prosentilla. Suurimmat syyt tuloksen ylittymiseen olivat vuokratuottojen ennakoitua suurempi kasvu, korkotason säilyminen budjetoitua matalammalla tasolla ja rahoituskuluissa syntynyt säästö johtuen yliopistokiinteistöyhtiöiden etuajassa maksamista saatavista ja tästä aiheutuneesta lainatarpeen poistumisesta. Vuoden 2009 tuloksesta maksettiin kertomusvuonna tuloutusta valtiolle 100 miljoonaa euroa. Senaatti-kiinteistöjen koko toiminnan sijoitetun pääoman tuotto oli 4,0 (4,4) prosenttia. Omavaraisuusaste nousi ja oli 63,8 % (59,4 %). Nettovelkaantumisaste laski ja oli 51 % (63 %). Liikevaihto: vuokratulot ja myyntitoiminta Senaatti-kiinteistöjen liikevaihto muodostuu vuokratuloista sekä palveluiden ja kiinteistöjen myynneistä. Vuonna 2010 liikevaihto oli 554 (724) milj. euroa, josta vuokraustoiminnan liikevaihdon osuus oli 486 (687) milj. euroa. Liikevaihto pieneni 23,5 % (169,9 milj. euroa) vuodesta 2009, mikä aiheutui yliopistokiinteistöjen siirtymisestä pois Senaatti-kiinteistöiltä vuoden 2009 lopussa. Senaatti-kiinteistöjen palvelujen myynti kasvoi edellisvuodesta ja oli 24,1 (20,2) miljoonaa euroa. Palvelumyynnin tulos oli 2,3 miljoonaa euroa. Myytävät palvelut muodostuivat asiantuntijapalveluista, käyttäjäpalveluista sekä sähkökaupasta. Senaatti-kiinteistöt myi kertomusvuonna kiinteistöomaisuutta 95,4 (45) miljoonalla eurolla ja osti 6,2 (1,3) miljoonalla eurolla. Myyntivoitot olivat 44,4 milj. euroa ja myyntitappiot 7,3 milj. euroa. Toimitilojen vuokrausaste laski hieman ja oli 96,1 (97,1) %. Vuodenvaihteessa Senaatti-kiinteistöillä oli noin voimassa olevaa toimitilavuokrasopimusta. Kiinteistöomaisuus Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa olevan kiinteistöomaisuuden tasearvo vuoden lopussa oli 4,7 (5,8) miljardia euroa. Vuokrattava pinta-ala vuoden lopussa oli 6,5 (8,2) miljoonaa neliömetriä ja rakennusten määrä (12 200). Vuoden 2009 lukuihin sisältyvät luovutetut yliopistokiinteistöt, joita ei enää vuoden 2010 luvuissa ole. Investointeja harkiten Liikelaitoksen investoinnit olivat 255 (326,4) milj. euroa, mikä oli 46 % liikevaihdosta. Investoinnit pienenivät edellisestä vuodesta 71,4 milj. eurolla (-21,9 %). Investointien väheneminen aiheutui yliopistokiinteistöjen poistumisesta. Vuodelle 2010 asetettu investointikehys oli 310 milj. euroa. Investoinnit kohdistuivat kiinteistöjen peruskorjauksiin ja uudisrakentamiseen sekä toiminnan kehittämiseen tähtääviin hankkeisiin. Peruskorjausinvestointien osuus oli noin 73 %. Rahavirtakaavio Asiakkaat Liikevaihto yht. 554 M (724 M ) Vuokraus 486 M (687 M ) Myynti 95 M (45 M ) Palvelut 24 M (20 M ) Omistajat/ulkopuoliset rahoittajat Lainanotto 0 (195 M ) Lyhennykset 351 M (270 M ) Rahoituskulut 77 M (104 M ) Tuloutus valtiolle 100 M (80 M ) Senaatti-kiinteistöt Ostot, toimittajat 413 M (508 M ), josta investoinnit 255 M (326 M ) Henkilöstö Palkat ja henkilöstösivukulut 18,7 M (17,5 M ) Julkinen sektori Maksetut verot 101 M (82 M ) Saadut avustukset 0,3 M (0,1 M ) 14 TOIMINTAVUOSI 2010 Taloudelliset tulokset

15 1957 Lue lisää taloudesta muun muassa 11 Rakennushallituksen rakennuttamaa lyseota eri puolille Suomea. vastuuraportti2010.senaatti.fi Tulos ja liikevaihto Tulos, milj. euroa Tulos Liikevaihto, milj. euroa Liikevaihto Investoinnit ja liikevaihto v Investoinnit Liikevaihto Investoinnit, milj. euroa Liikevaihto, 559 milj. 626 euroa SIPO-% ja OPO-% v Sipo Opo SIPO-% ,2 4,2 3,9 4,4 4,0 OPO-% ,9 3,7 3,0 4,2 4, Liikevaihto euroa/hlö Liikevaihto työntekijää kohden v Uusinvestoinnit ja peruskorjaukset v Peruskorjaukset Uusinvestoinnit Peruskorjaukset, milj. euroa Uusinvestoinnit, milj. euroa Omavaraisuusaste % v % ,0 60,8 59,0 59,4 63, Omaisuuden myynnit v Myynnit milj.euroa Vuokraustoiminnan liikevaihto ja vuokrakate v Vuokrakate Vuokraustoiminnan liikevaihto Vuokrakate, milj. euroa Vuokraustoiminnan liikevaihto, milj. euroa Vieraan pääoman takaisinmaksuaika v Vuosia 6,5 6,2 6,9 5,9 5,9 Taloudelliset tulokset TOIMINTAVUOSI

16 2010 Senaatti-kiinteistöissä työskenteli 266 asiantuntijaa. Henkilöstö KESKEISET TEKEMISET VUONNA 2010 Henkilöstön kokonaistyytyväisyys on edelleen keskimääräistä korkeampi muihin yrityksiin verrattuna. Lähtövaihtuus pysyi pienenä ja oli 3 %. Koulutuspäiviä oli 5/hlö Senaatti-kiinteistöistä tuli savuton työpaikka vuoden 2011 alussa Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä v Määräaikaiset Vakinaiset Henkilöstön jakautuminen alueittain v Etelä-Suomi 2 Länsi-Suomi 3 Keski-Suomi 4 Itä-Suomi 5 Pohjois-Suomi 5 Tavoitteenamme on, että Senaatti-kiinteistöjen henkilöstö tunnetaan asiakassuuntautuneina, osaamisestaan huolehtivina, luotettavina kumppaneina, joiden työskentelyä leimaa oma-aloitteisuus, vastuullisuus ja tuloksellisuus. Senaattikiinteistöjen strategisessa mittaristossa henkilöstöön liittyviä mittareita ovat ydinosaamisen taso sekä johtajuus. Muita vuodelle 2010 henkilöstöön liittyviä tavoitteita olivat: ylläpitää työtyytyväisyys vertailuyrityksiä paremmalla tasolla ylläpitää henkilöstön sitoutuneisuus työhönsä edistää moniosaamista ja sisäistä liikkuvuutta vahvistaa henkilöstön osaamista ratkaisuliiketoiminnassa sekä sisäilmakysymysten ratkaisemisessa varmistaa henkilöstön jaksaminen ennakoivalla työhyvinvointitoiminnalla Vuonna 2010 CREM-roolin (corporate real estate management) avaaminen yhdessä henkilöstön kanssa ja toiminnan suunnittelu olivat osa strategiatyötä. Henkilöstölukuja Senaatti-kiinteistöjen henkilöstö Senaatti-kiinteistöjen palveluksessa on 266 henkilöä, mikä on 15 henkilöä vähemmän kuin vuonna Henkilöstön keski-ikä on 49,8 vuotta. Senaatti-kiinteistöissä henkilöstön vaihtuvuus on melko vähäistä. Tätä selittävät henkilöstön korkea työtyytyväisyys ja sitoutuneisuus yritykseen sekä organisaatiossa tapahtuneet muutokset. Työtyytyväisyys on korkealla tasolla ja työhyvinvointiin panostetaan monipuolisesti Senaatti-kiinteistöt edistää työssä pysymistä laajalla ja ennakoivalla työhyvinvointitoiminnalla sekä panostamalla esimiesten kehittämiseen. Senaatti-kiinteistöjen johtamistapa tukee henkilöstön motivoitumista, osaamisen kehittämistä ja verkostomaista toimintatapaa. Johtajuutta ja esimiehisyyttä arvioidaan vuosittain henkilöstötutkimuksessa. Johtajuuden ja esimiehisyyden tasoon ollaan tyytyväisiä ja mittarit ovat olleet jo pitkään Senaatti-kiinteistöjen strategisia seurattavia mittareita. Vuoden 2011 kyselyn mukaan henkilöstön kokonaistyytyväisyys on edelleen keski määräistä korkeampi muihin yrityksiin verrattuna. Senaatti-kiinteistöt panostaa henkilöstönsä ennakoivaan työterveyshuoltoon ja työkyvyn ylläpitoon. Senaatti-kiinteistöistä tuli savuton työpaikka vuoden 2011 alusta. Henkilöstöstä 41,7 prosenttia ei ollut kertomusvuoden aikana lainkaan Henkilöstö, tilanne Määräaikaiset työsuhteet Osa-aikaiset työsuhteet Keski-ikä 49,8 48,8 49,3 Tulovaihtuvuus % 2,3 3,2 2,6 Lähtövaihtuvuus % 3,0 3,6 4,1 Miehet/Naiset- %-jakauma 54/46 55/45 55/45 Sairauspoissaolo-% 2,2 2,3 2,2 Työtapaturmien lukumäärä Koulutuspäivät / hlö 5,0 6,5 5,6 16 TOIMINTAVUOSI 2010 Henkilöstö

17 1811 Intendentinkonttorin palveluksessa oli kaksi asiantuntijaa: Intendentti ja konduktööri. Lue lisää henkilöstöasioista kuntavastuuraportti2010.senaatti.fi poissa työstä sairauden tai tapaturman vuoksi. Osaava henkilöstö Senaatti-kiinteistöjen vahvuutena on osaava ja asiantunteva henkilöstö, jolla on korkea koulutustaso, vahva kiinteistöalan asiantuntemus ja pitkäaikainen työkokemus. Senaatti-kiinteistöjen vahva asiantuntijuus perustuu henkilöstön ammattitaitoon ja osaamisen systemaattiseen kehittämiseen. Ydinosaamisen taso on nostettu strategiseksi mittariksi. Senaatti-kiinteistöjen tavoitteena on moniosaaminen ja osaamisen kasvattaminen asiantuntemusta jakamalla sen sijaan, että kaikki suuntautuisivat kapea-alaisiksi asiantuntijoiksi. CASE Joustavasti työstä toiseen Katja Päivärinta on toiminut Senaattikiinteistöissä kiinteistöassistenttina vuodesta Työn mielekkyys syntyy haasteiden ja uuden oppimisen kautta. Työtehtäväni ovat monipuolisia, ja niihin kuuluu vuokra- ja palvelusopimusten laadintaa ja niihin liittyvää laskutusta. Yhteistyö kiinteistöpäälliköiden ja vuokrauspäällikön kanssa on tiivistä, kertoo Katja. Senaatti-kiinteistöissä Katja on saanut olla monessa mukana ja myös kouluttautua omien tavoitteidensa mukaisesti. Hän arvostaakin Senaatti-kiinteistöjen tapaa tukea työntekijöidensä kehittymistavoitteita. Henkilöstön toimenkuvien miettiminen on tulevaisuudessa ajankohtaista, koska työt joudutaan tekemään pienenevin resurssein. On mietittävä resurssien kohdentaminen siten, että lopputulokset tyydyttävät meitä ja asiakasta. Katja on täydentänyt osaamistaan suorittamalla isännöinnin ammattitutkinnon. Sen ansioista työnkuva on monipuolistunut, vastuu kasvanut ja työyhteisössä voidaan työt hoitaa joustavammin. Kiinteistöpäällikkö Petri Nurmion tietyistä kohteista vastuulleni kuuluu hallinnollisen isännöinnin tehtävät, vuokrasopimusten valmistelu ja asiakaskontaktien ylläpito sekä kiinteistöpäällikön sijaistaminen. Työtehtävät täydentävät hyvin toisiaan. Assistentti toimii pääsääntöisesti toimistolla, kun kiinteistöpäällikön työ on liikkuvaa. Kun kumpikin työ on tuttua, hyötyvät siitä niin asiakkaat kuin mekin, toteaa Katja. Henkilöstö TOIMINTAVUOSI

18 Hallitus Vasemmalta oikealle Kari Rimpi, kenraaliluutnantti, puolustusministeriön kansliapäällikkö Hanna Kaleva, toimitusjohtaja, KTI Kiinteistötieto Oy Pertti Rantanen, rak. ins. Harri Hiltunen, toimitusjohtaja, Suomen Kiinteistöliitto Raija Koskinen, budjettineuvos, valtionvarainministeriö Arja Virtanen, lakiasiainpäällikkö, Senaatti-Kiinteistöt 18 TOIMINTAVUOSI 2010 Hallitus

19 Lue esittelyt ja CV:t vastuuraportti2010.senaatti.fi Johtoryhmä Ylärivi vasemmalta oikealle Alarivi vasemmalta oikealle Jyrki Reinikainen, johtaja, Itä-Suomen alue Jorma Heinonen, johtaja, Toimistot Olavi Hiekka, johtaja, Länsi-Suomen alue Antti Koskinen, tietohallintojohtaja Heikki Laitakari, johtaja, Kehityskiinteistöt Esko Kangaskoski, johtaja, Keski-Suomen alue Risto Rautiola, johtaja, Pohjois-Suomen alue Petri Turku, johtaja Etelä-Suomen alue Tina Karike, johtaja, Henkilöstöresurssit ja kehittäminen Aulis Kohvakka, toimitusjohtaja Satu Simpanen-Ahlgren, talousjohtaja Jari Panhelainen, johtaja, Puolustus ja turvallisuus Juha Lemström, johtaja, Alue- ja prosessiyksikkö Kaj Hedvall, johtaja, Strategia, kehittäminen ja tiedonhallinta Jukka Liede, johtaja, Ministeriöt ja erityiskiinteistöt Jukka Riikonen, johtaja, Investoinnit Johtoryhmä YHTEISKUNTAVASTUUNRAPORTTI

20 Tilojen toimivuus TULEVAISUUDEN VISIO Fyysiset ja virtuaaliset tilat yhdistyvät. Tulevaisuudessa tarjoamme asiakkaillemme tilapalveluja myös virtuaalimaailmoissa. Päivi Hietanen, työympäristökehittämisen asiantuntija 20 TOIMINTAVUOSI YHTEISKUNTAVASTUUNRAPORTTI 2010 Kappaleen 2010 nimi tähän 20 Tilojen toimivuus

Tuomme tilalle ratkaisut

Tuomme tilalle ratkaisut Tuomme tilalle ratkaisut Askeleen edellä odotuksia Senaatti-kiinteistöt on valtion liikelaitos, joka tarjoaa toimitiloja ja niihin liittyviä palveluja ensisijaisesti valtionhallinnolle. Toimitilojen vuokraus,

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöt. Yhteiskuntavastuullinen toimija ja toimialansa suunnannäyttäjä

Senaatti-kiinteistöt. Yhteiskuntavastuullinen toimija ja toimialansa suunnannäyttäjä Senaatti-kiinteistöt Yhteiskuntavastuullinen toimija ja toimialansa suunnannäyttäjä Teemme tilaa onnistumiselle Senaatti-kiinteistöt on yksi merkittävimmistä kiinteistöalan toimijoista ja valtionhallinnon

Lisätiedot

Puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2012

Puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2012 Puolivuotiskatsaus 6.212 Saavutimme taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet. Vahvistimme rooliamme valtion toimitilaasiantuntijana. Asiantuntijapalveluidemme kysyntä kasvoi voimakkaasti. Panostimme

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelut ohjaavat oikeaan päätökseen

Asiantuntijapalvelut ohjaavat oikeaan päätökseen Asiantuntijapalvelut ohjaavat oikeaan päätökseen Palvelua organisaatiosi toiminnan ja tuottavuuden parantamiseksi Asiantuntijapalveluissa toimimme johdon strategisena kumppanina. Palvelumme liittyvät tavallisesti

Lisätiedot

Puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2011

Puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2011 Puolivuotiskatsaus 1.1. 6.211 Senaatti-kiinteistöjen toiminta kehittyi katsauskaudella taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden mukaisesti. Erityisesti panostettiin asiantuntijapalveluiden kehittämiseen

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöt ja yhteiskuntavastuullisuus

Senaatti-kiinteistöt ja yhteiskuntavastuullisuus Senaatti-kiinteistöt ja yhteiskuntavastuullisuus Green Officeaamukahvitilaisuus 22.10.2014 Tuomme tilalle ratkaisut Esityksen sisältö Senaatti-kiinteistöt ja yhteiskuntavastuullisuus Senaatin vihreä työkalupakki

Lisätiedot

Puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2008

Puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2008 Puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.28 Senaatti-kiinteistöjen toiminta kehittyi katsauskaudella suunnitellusti. Saavutimme taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet ja veimme läpi sovitut toimenpiteet. Senaatti-kiinteistöjen

Lisätiedot

Omaisuudenhallinta Senaattikiinteistöissä. Tuomme tilalle ratkaisut. KEHTO-FOORUMI Kuopiossa 3.-4.10.2013. Jari Sarjo 3.10.2013

Omaisuudenhallinta Senaattikiinteistöissä. Tuomme tilalle ratkaisut. KEHTO-FOORUMI Kuopiossa 3.-4.10.2013. Jari Sarjo 3.10.2013 Omaisuudenhallinta Senaattikiinteistöissä KEHTO-FOORUMI Kuopiossa 3.-4.10.2013 Jari Sarjo 3.10.2013 Tuomme tilalle ratkaisut Senaatti-kiinteistöjen historia Intendentin konttori 3.9.1811 1865 Yleisten

Lisätiedot

Puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2009

Puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2009 Puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2009 Senaatti-kiinteistöjen toiminta kehittyi katsauskaudella suunnitellusti. Saavutimme taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet ja veimme läpi sovitut toimenpiteet. Investoinnit

Lisätiedot

Puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2010

Puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2010 Puolivuotiskatsaus 1.1. 6.21 Senaatti-kiinteistöjen toiminta kehittyi katsauskaudella tavoitteiden mukaisesti. Kiinteistöjen myynnit toteutuivat yleiseen taloudelliseen tilanteeseen nähden hyvin. Investoinneissa

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöjen rooli energiatehokkuussuunnitelmissa

Senaatti-kiinteistöjen rooli energiatehokkuussuunnitelmissa Senaatti-kiinteistöjen rooli energiatehokkuussuunnitelmissa Julkisen sektorin energiatehokkuus miten tehdä energiatehokkuussuunnitelma 22.4.2013 Tuomme tilalle ratkaisut Senaatti-kiinteistöjen rooli valtionhallinnossa

Lisätiedot

ASIANTUNTIJALAUSUNTO EDUSKUNNAN TARKASTUSVALIOKUNNALLE

ASIANTUNTIJALAUSUNTO EDUSKUNNAN TARKASTUSVALIOKUNNALLE ASIANTUNTIJALAUSUNTO EDUSKUNNAN TARKASTUSVALIOKUNNALLE TOIMENPITEET MIETINNÖN TRVM 5/2014 VP JOHDOSTA / K 10/2016 VP TIISTAI 19.04.2016 KLO 12:30 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA JARMO VAITTINEN SENAATTI-KIINTEISTÖT

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS- SEMINAARI

TYÖTURVALLISUUS- SEMINAARI TYÖTURVALLISUUS- SEMINAARI RAKENNUTTAJAN TAHTOTILA MARITA ROVAMO, 20.5.2015 SISÄLLYS Senaatti-kiinteistöt Delegointi Yhteiskuntavastuu Nolla tapaturmaa Avaimia 2 SENAATTI-KIINTEISTÖT LYHYESTI Senaatti-kiinteistöt

Lisätiedot

ASIANTUNTIJALAUSUNTO EDUSKUNNAN TARKASTUSVALIOKUNNALLE

ASIANTUNTIJALAUSUNTO EDUSKUNNAN TARKASTUSVALIOKUNNALLE ASIANTUNTIJALAUSUNTO EDUSKUNNAN TARKASTUSVALIOKUNNALLE TOIMENPITEET MIETINNÖN TRVM 5/2014 VP JOHDOSTA / K 10/2016 VP TIISTAI 12.04.2016 KLO 12:30 TOIMITUSJOHTAJA JARI SARJO SENAATTI-KIINTEISTÖT KESKEISIMMÄT

Lisätiedot

SENAATTI-KIINTEISTÖT PALKKIO-SANKTIO MALLI PUHTAUSPALVELUILLE 2017

SENAATTI-KIINTEISTÖT PALKKIO-SANKTIO MALLI PUHTAUSPALVELUILLE 2017 SENAATTI-KIINTEISTÖT PALKKIO-SANKTIO MALLI PUHTAUSPALVELUILLE 2017 VALTION TILAT JA TILANKÄYTTÖ Valtion kiinteistövarallisuus 9 700 500 KO KONAIS- RAKENNUSTA SUOJELTUAARVORAKENNUSTA PINTA-ALA 6,2 Mm 2

Lisätiedot

JORMA HEINONEN, TOIMIALAJOHTAJA, toimistot, Case: Senaatti-kiinteistöt. Senaatti-kiinteistöjen pääkonttori, Helsinki

JORMA HEINONEN, TOIMIALAJOHTAJA, toimistot, Case: Senaatti-kiinteistöt. Senaatti-kiinteistöjen pääkonttori, Helsinki Senaatti-kiinteistöjen verkostokumppanina Workspace on mukana tuottamassa Senaattikiinteistöjen asiakkaille työympäristökehittämisen asiantuntijapalveluita. Yhteistyö on alkanut vuonna 2003 ja tänä aikana

Lisätiedot

Miten onnistuu lähes nollaenergiarakennus? Juha Lemström Senaatti-kiinteistöt

Miten onnistuu lähes nollaenergiarakennus? Juha Lemström Senaatti-kiinteistöt Miten onnistuu lähes nollaenergiarakennus? Juha Lemström Senaatti-kiinteistöt johtaja Senaatti-kiinteistöt 2010 (ennakkotietoa t tilinpäätöksestä) tä) VM:n alainen liikelaitos (laki 1.1.2011) n. 11 700

Lisätiedot

Senaatti kiinteistöjen mallivaatimukset Rakennetun ympäristön tiedonhallinta Kiinteistöjen omistajan näkökulma

Senaatti kiinteistöjen mallivaatimukset Rakennetun ympäristön tiedonhallinta Kiinteistöjen omistajan näkökulma Senaatti kiinteistöjen mallivaatimukset Rakennetun ympäristön tiedonhallinta Kiinteistöjen omistajan näkökulma Suomen buildingsmart foorumin perustaminen 31.1.2007 luotettava kumppani ja innovatiivinen

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2015

Asiakirjayhdistelmä 2015 88. Senaatti-kiinteistöt Talousesitys HE 131/ vp (15.9.) Momentille ei myönnetä määrärahaa. 1. Palvelu- ja muut toimintatavoitteet Senaatti-kiinteistöt on valtiovarainministeriön hallinnonalalla toimiva

Lisätiedot

Suomen johtava asuntovuokrausyritys. VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan.

Suomen johtava asuntovuokrausyritys. VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan. TILINPÄÄTÖS 2013 Suomen johtava asuntovuokrausyritys VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan. Tilinpäätös 27.2.2014 Meitä on VVO:laista (keskimäärin v. 2013) Toimintaympäristö

Lisätiedot

Energiatehokkaan korjausrakentamisen hankintojen kompastuskivet. Lahden Tilakeskus Kiinteistöpäällikkö Jouni Arola

Energiatehokkaan korjausrakentamisen hankintojen kompastuskivet. Lahden Tilakeskus Kiinteistöpäällikkö Jouni Arola Energiatehokkaan korjausrakentamisen hankintojen kompastuskivet Lahden Tilakeskus Kiinteistöpäällikkö Jouni Arola Henkilöstön määrä 35 Tilakanta (oma ja vuokrattu yht.) 453 000 m 2 TA 2014 Liikevaihto

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöjen taloushallinnon tarjoamat palvelut ja niiden vaikutus toiminnan tehostamiseen

Senaatti-kiinteistöjen taloushallinnon tarjoamat palvelut ja niiden vaikutus toiminnan tehostamiseen Senaatti-kiinteistöjen taloushallinnon tarjoamat palvelut ja niiden vaikutus toiminnan tehostamiseen Basware käyttäjäpäivät 20.9.2012 Tu o m m e t i l a l l e r a t k a i s u t Esityksen sisältö - Senaatti-kiinteistöt

Lisätiedot

Puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2004

Puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2004 Puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2004 Senaatti-kiinteistöt panosti katsauskaudella uuden strategian jalkauttamiseen. Strategisena päämääränä on muutos aidoksi yhteiskuntavastuulliseksi palveluorganisaatioksi.

Lisätiedot

Tilaliikelaitoksen kehittämistoimenpiteet

Tilaliikelaitoksen kehittämistoimenpiteet Tilaliikelaitoksen kehittämistoimenpiteet 2015-2017 Tilaliikelaitos on kuntalain 9. luvun mukainen kunnallinen liikelaitos tehtävänä on tarjota toimivat, terveelliset ja turvalliset tilat kaupungin omia

Lisätiedot

Liikelaitokset + konserni perehdyttämistilaisuus

Liikelaitokset + konserni perehdyttämistilaisuus Liikelaitokset + konserni perehdyttämistilaisuus 2.10.2017 Tilapalvelu-liikelaitoksen yleisesittely Esko Eriksson, kiinteistöjohtaja Jyväskylän kaupunki Tilapalvelu-liikelaitoksen toimintaorganisaatio

Lisätiedot

Arandur / Kaivomestarin hanke

Arandur / Kaivomestarin hanke 7.10.2010 Richard Malm Arandur / Kaivomestarin hanke Kaivomestari - ensimmäinen julkisen ja yksityisen sektorin kiinteistöalan kumppanuushanke Suomessa. Elinkaaritoimitus: mitä sopimus sisältää? Substanssipalvelut

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q2/2013. Toimitusjohtaja Jani Nieminen

Osavuosikatsaus Q2/2013. Toimitusjohtaja Jani Nieminen Osavuosikatsaus Q2/2013 Toimitusjohtaja Jani Nieminen Suomen johtava asuntovuokrausyritys Vuonna 1969 perustettu VVO on Suomen johtava asuntovuokraukseen erikoistunut yritys. Liiketoiminta perustuu asuntojen

Lisätiedot

Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit

Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit Elinkaarimallit ja -palvelut tulosseminaari Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit Hanna Kaleva KTI Kiinteistötieto Oy 26.9.2006 ELINKAARIMALLIT kehityshanke: KTI:n osaprojekti:

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies VM/417/ /2017 Pauliina Pekonen

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies VM/417/ /2017 Pauliina Pekonen VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies 20.3.2017 VM/417/02.02.08.05/2017 Pauliina Pekonen SENAATTI-KIINTEISTÖJEN VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN 1 Yleistä Valtion liikelaitoksista

Lisätiedot

Palvelutuotteet työympäristön muutostarpeisiin TEHOSTUS LINJAUS UUDISTUS

Palvelutuotteet työympäristön muutostarpeisiin TEHOSTUS LINJAUS UUDISTUS Palvelutuotteet työympäristön muutostarpeisiin TEHOSTUS LINJAUS UUDISTUS TEHOSTA Lähtötilanne: Nykyiset tilasi ovat liian kalliit, vuokrakustannuksia pitää leikata tai toimipisteiden määrää karsia. Toimintamalleja

Lisätiedot

Viraston toimintaympäristön muutokset

Viraston toimintaympäristön muutokset 1 HANKINTAKESKUS Viraston toimintaympäristön muutokset Toimintaympäristön muutosten vaikutukset 2017 talousarvioon Johtamisjärjestelmän uudistus tulee vaikuttamaan hankintakeskuksen ydintoimintoihin. Arvio

Lisätiedot

Valtioneuvoston puolustusselonteko ja infrastruktuuri. Ympäristöneuvos, TkT Matias Warsta Osastoesiupseeri, EVL Vesa Halinen Puolustusministeriö

Valtioneuvoston puolustusselonteko ja infrastruktuuri. Ympäristöneuvos, TkT Matias Warsta Osastoesiupseeri, EVL Vesa Halinen Puolustusministeriö Valtioneuvoston puolustusselonteko ja infrastruktuuri Ympäristöneuvos, TkT Matias Warsta Osastoesiupseeri, EVL Vesa Halinen Puolustusministeriö Toimitilojen ja alueiden hallinta puolustushallinnossa Puolustusvoimat

Lisätiedot

OMISTAJUUDEN MERKITYS INFRASTRUKTUURI- JA TILAPALVELUISSA. Tampereen yliopisto 8.10.2010 Harri Juhola

OMISTAJUUDEN MERKITYS INFRASTRUKTUURI- JA TILAPALVELUISSA. Tampereen yliopisto 8.10.2010 Harri Juhola OMISTAJUUDEN MERKITYS INFRASTRUKTUURI- JA TILAPALVELUISSA Tampereen yliopisto 8.10.2010 Harri Juhola Tekninen toimiala Kunnan järjestämät palvelut Palvelut, joista kunnan on huolehdittava Vapaaehtoiset

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja Valtiovarainministeriö vastaa valtioneuvoston osana» vakaan ja kestävän kasvun edellytyksiä vahvistavasta talouspolitiikasta,»

Lisätiedot

HTH 2017 RAPORTOINNIN TULOKSET

HTH 2017 RAPORTOINNIN TULOKSET HTH 2017 RAPORTOINNIN 1.1.-30.6.2017 - TULOKSET TULOKSET Valtion henkilömäärät 2017 ennustea 2016issa Muutos*is Henkilö lkm. 72 300 72 800-0,7 % HTV 69 900 71 700-2,6 % Toimisto-HTV 50 000 50 800-1,6 %

Lisätiedot

Yrityspuiston konsepti ja johtaminen

Yrityspuiston konsepti ja johtaminen Yrityspuiston konsepti ja johtaminen Osmo Hiltunen, KJ-Kiinteistöjohto Oy Coresma 6.2.2008 7.2.2008 KJ-Kiinteistöjohto Oy 2 Täyden palvelun kiinteistö- ja toimitilajohtamisen yritys Yksityinen ja riippumaton

Lisätiedot

Spondan Energiatehokkuusohjelma. 22.1.2013 Tiina Huovinen

Spondan Energiatehokkuusohjelma. 22.1.2013 Tiina Huovinen Spondan Energiatehokkuusohjelma Sponda lyhyesti Sponda on kiinteistösijoitusyhtiö, joka omistaa, vuokraa ja kehittää toimisto-, liike-, kauppakeskus- ja logistiikkakiinteistöjä Suomen ja Venäjän suurimmissa

Lisätiedot

Rakennusten terveys- ja talousvaikutukset. DI Olavi Holmijoki Rakennusfoorumi 2.6.2015 Rakennustietosäätiö

Rakennusten terveys- ja talousvaikutukset. DI Olavi Holmijoki Rakennusfoorumi 2.6.2015 Rakennustietosäätiö Rakennusten terveys- ja talousvaikutukset DI Olavi Holmijoki Rakennusfoorumi 2.6.2015 Rakennustietosäätiö YM:n, STM:n ja Suomen Kuntaliiton rahoittama projekti Rakennusten ylläpidon ja korjausten terveysja

Lisätiedot

Julkisen ja rakennetun kiinteistöomaisuuden hallinta Jyväskylässä Kunnallisvaaliehdokkaiden yhteinen tilaisuus 11.10.2012

Julkisen ja rakennetun kiinteistöomaisuuden hallinta Jyväskylässä Kunnallisvaaliehdokkaiden yhteinen tilaisuus 11.10.2012 Julkisen ja rakennetun kiinteistöomaisuuden hallinta Jyväskylässä Kunnallisvaaliehdokkaiden yhteinen tilaisuus 11.10.2012 Esko Eriksson Kiinteistöjohtaja, Kjs Jyväskylän Tilapalvelu Jyväskylällä on vahvan

Lisätiedot

UUDET KH-OHJEET MÄÄRITTÄVÄT HYVÄN KUNTOARVIOTAVAN

UUDET KH-OHJEET MÄÄRITTÄVÄT HYVÄN KUNTOARVIOTAVAN UUDET KH-OHJEET MÄÄRITTÄVÄT HYVÄN KUNTOARVIOTAVAN 10.10.2012 Asiakkuusjohtaja Peter Ström, Suomen Talokeskus Oy Suomen Talokeskus Oy 1923 perustettu suomalainen insinööritoimisto Liikevaihto 13 milj. Henkilöstö

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyysvertailu 2014

Asiakastyytyväisyysvertailu 2014 Asiakastyytyväisyysvertailu 2014 JYVÄSKYLÄN TILAPALVELU KTI Kiinteistötieto Oy Vertailun toteutus 7 kaupunkia: Helsinki, Jyväskylä, Oulu, Riihimäki, Tampere, Vaasa, Vantaa Mittaa asiakkaiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

TECHNOPOLIS OYJ 9.3.2011. Toimivat tilat luovat energian säästöjä ja tilatyytyväisyyttä

TECHNOPOLIS OYJ 9.3.2011. Toimivat tilat luovat energian säästöjä ja tilatyytyväisyyttä Toimivat tilat luovat energian säästöjä ja tilatyytyväisyyttä Faktoja Technopoliksen kiinteistökannasta 451 200 m2 Suomessa 24 100 m2 Pietarissa 79 200 m2 Tallinnassa >90% toimistotilaa 2011 taloudellinen

Lisätiedot

Valtion vuokrajärjestelmä Vuokrakäsikirja

Valtion vuokrajärjestelmä Vuokrakäsikirja Valtion vuokrajärjestelmä Vuokrakäsikirja 24.5.2016 Sisällysluettelo Johdanto 1. Vuokran määräytyminen valtion vuokrajärjestelmässä... 4 2. Kokonaisvuokran pääomaosuuden ja pääomavuokran määräytyminen...

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015 Suomen suurin markkinaehtoinen vuokranantaja Historiansa suurin liikevaihto. Investoinnit kasvussa. Liikevaihto 1.1. 31.12.2014 miljoonaa euroa (346,6) Tulos 1.1. 31.12.2014

Lisätiedot

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila SATO Oyj TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila 1 SATO > asiakkailleen parhaiden asumisratkaisujen tarjoaja > sijoittajia kiinnostava yhtiö, joka antaa omistajilleen kilpailukykyisen tuoton ottaen huomioon

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöjen rooli energiatehokkuussuunnitelmissa

Senaatti-kiinteistöjen rooli energiatehokkuussuunnitelmissa Senaatti-kiinteistöjen rooli energiatehokkuussuunnitelmissa Julkisen sektorin energiatehokkuussuunnitelmat 15.3.2012 Tuomme tilalle ratkaisut Senaatti-kiinteistöjen rooli valtionhallinnossa Valtionhallinnon

Lisätiedot

Ampumaradat rakennemuutoksessa seminaari 8.3.2013

Ampumaradat rakennemuutoksessa seminaari 8.3.2013 Ampumaradat rakennemuutoksessa seminaari 8.3.2013 Messukeskus 8.3.2013 Jari Panhelainen Tuomme tilalle ratkaisut Senaatti-kiinteistöt - 2012 N. 11 000 rakennusta N. 6,5 milj. m 2 Kiinteistöomaisuus 4,7

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää kustannustehokkaasti

Lisätiedot

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Oulun yliopisto Kampuskehitys 24.4.2013 Aki Havia Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Suomen Yliopistokiinteistöt Oy on perustettu yliopistouudistuksen yhteydessä pääomittamaan

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9.

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9. KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Liikelaitosten johtokunta 24.9.2014 1 Liikelaitokset Vastuuhenkilö Toimielin Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Liikelaitosten johtokunta

Lisätiedot

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina Kestävä yhdyskunta Tekesin ohjelma 2007 2012 Kestävä yhdyskunta Rakennus- ja kiinteistöalan kansantaloudellinen merkitys on suuri. Toimialalla on myös

Lisätiedot

Kärkihankeallianssi. Suurien- ja vaativien hankkeiden toteutusmalli. Sähköurakoitsijapäivät. Tuomme tilalle ratkaisut

Kärkihankeallianssi. Suurien- ja vaativien hankkeiden toteutusmalli. Sähköurakoitsijapäivät. Tuomme tilalle ratkaisut Kärkihankeallianssi Suurien- ja vaativien hankkeiden toteutusmalli Sähköurakoitsijapäivät 20.11.2014 Tuomme tilalle ratkaisut Senaatti-kiinteistöjen historia Intendentin konttori 3.9.1811 1865 Yleisten

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma. Toimiala: Tilaliikelaitos

Henkilöstösuunnitelma. Toimiala: Tilaliikelaitos Henkilöstösuunnitelma Toimiala: Tilaliikelaitos Henkilöstösuunnitelmalomake LAADULLINEN OSA Toimintayksikkö: Tilaliikelaitos Henkilöstösuunnitelma ajalle: 2017-2019 Vastuuhenkilö: Pekka Latvala Päivämäärä:

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies VM/415/ /2016 Pauliina Pekonen

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies VM/415/ /2016 Pauliina Pekonen VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies 4.4.2016 VM/415/02.02.08.05/2016 Pauliina Pekonen SENAATTI-KIINTEISTÖJEN VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN 1 Yleistä Valtion liikelaitoksista

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöjen taloushallinnon tarjoamat palvelut ja niiden vaikutus toiminnan tehostamiseen

Senaatti-kiinteistöjen taloushallinnon tarjoamat palvelut ja niiden vaikutus toiminnan tehostamiseen Senaatti-kiinteistöjen taloushallinnon tarjoamat palvelut ja niiden vaikutus toiminnan tehostamiseen 14.12.2011 Palvelukeskusseminaari Esapekka Kuikka 1 Esityksen sisältö - Senaatti-kiinteistöt ja taloushallinnon

Lisätiedot

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.6.2014

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.6.2014 VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.6.2014 Suomen johtava asuntovuokrausyritys OSTOT KASVATTIVAT VUOKRA-ASUNTO- INVESTOINTEJA. Liikevaihto 1.1. 30.6.2014 miljoonaa euroa +9,9% (Q2 2013)

Lisätiedot

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016 MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ 9. elokuuta 1 Työympäristöasiantuntija Martela on yksi Pohjoismaiden johtavista käyttäjälähtöisiä työ- ja oppimisympäristöjä toteuttavista yrityksistä. Tarjoamme asiakkaillemme

Lisätiedot

UUSI SAIRAALA. Toiminta- ja rahoitusmallityöryhmä Investointilaskelmat. Matti Häyrynen 14.12.2012

UUSI SAIRAALA. Toiminta- ja rahoitusmallityöryhmä Investointilaskelmat. Matti Häyrynen 14.12.2012 UUSI SAIRAALA Toiminta- ja rahoitusmallityöryhmä Investointilaskelmat Matti Häyrynen 14.12.2012 Tehtäväksianto työryhmälle Ryhmä tarkastelee elinkaarimallin eri vaihtoehtoja ja niiden rahoituksen vaihtoehtoja

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

VIRASTOSTA LIIKELAITOKSEKSI. 1. Toiminnan haasteet kiristyvässä kuntataloudessa

VIRASTOSTA LIIKELAITOKSEKSI. 1. Toiminnan haasteet kiristyvässä kuntataloudessa 1 VIRASTOSTA LIIKELAITOKSEKSI 1. Toiminnan haasteet kiristyvässä kuntataloudessa Kiinteistömassan ylläpidon kustannukset ovat kasvaneet viime vuosina huomattavasti nopeampaa kuin yleinen kustannuskehitys

Lisätiedot

Helsinki-Uudenmaan metropolimaakunnan tilapalvelut ja Maakuntien Tilakeskus Oy; Lähtökohdat ja valmistelun tilanne

Helsinki-Uudenmaan metropolimaakunnan tilapalvelut ja Maakuntien Tilakeskus Oy; Lähtökohdat ja valmistelun tilanne Helsinki-Uudenmaan metropolimaakunnan tilapalvelut ja Maakuntien Tilakeskus Oy; Lähtökohdat ja valmistelun tilanne Carl Slätis 9.2.2018 Tilajohtaja Uusimaa2019-hanke Uudenmaan asukasluku 1.650.000 Uusimaa

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Päätösluonnos Liite 2 Neuvotteleva virkamies Ville Schildt

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Päätösluonnos Liite 2 Neuvotteleva virkamies Ville Schildt METSÄHALLITUKSEN LIIKETOIMINNAN PALVELU- JA MUUT TOIMINTATAVOITTEET SEKÄ TULOS- JA TULOUTUSTAVOITE AJANJAKSOLLE 1.1. 31.3.2016 Metsähallituksesta annetun lain (1378/2004) mukaan Metsähallituksen tehtävänä

Lisätiedot

TAC - Finland. Energiansäästöpalvelut uusiin ja olemassa oleviin rakennuksiin. We help the best buildings in the world get that way.

TAC - Finland. Energiansäästöpalvelut uusiin ja olemassa oleviin rakennuksiin. We help the best buildings in the world get that way. TAC - Finland Energiansäästöpalvelut uusiin ja olemassa oleviin rakennuksiin We help the best buildings in the world get that way. TAC:n tuotteiden ja palvelujen jakauma TAC:lla me: Kehitämme ja valmistamme

Lisätiedot

HTH 2016 RAPORTOINNIN TULOKSET

HTH 2016 RAPORTOINNIN TULOKSET HTH 2016 RAPORTOINNIN 1.1.-30.6.2016 - TULOKSET TULOKSET Valtion henkilömäärät 2016 ennustea 2015issa Muutosissa Henkilö lkm. 73 000 73 300-0,2 % HTV 70 800 72 500-2,3 % Toimisto-HTV 50 700 51 400-1,3

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 31.3.2014 Suomen johtava asuntovuokrausyritys ASUNTOTUOTANTOA KASVUKESKUKSIIN JA SUJUVAA VUOKRAUSPALVELUA. Liikevaihto 1.1. 31.3.2014 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management

Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management 2008 IBM Corporation IBM Cognos: suorituskyvyn johtamisen asiantuntija IBM osti

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta

HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta 2 08 Hankintakeskus (Keskuskirjanpidontaulukot, ei tarvitse täyttää) (1 000 euroa) Talousarvio TA-muutokset Yhteensä Toteutunut

Lisätiedot

CONSTI STRATEGIA LYHYT YHTEENVETO

CONSTI STRATEGIA LYHYT YHTEENVETO CONSTI STRATEGIA 2017-2021 LYHYT YHTEENVETO CONSTI ASTUU UUTEEN VAIHEESEEN KEHITYSPOLULLAAN Yritysostot, voimakas kasvu Fokus kannatta -vuuteen Kannattava kehitys Integraatio Listautuminen Consti Strategia:

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA KONSERNIHALLINTO TULOSALUE TALOUSARVIOEHDOTUS 2018

LOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA KONSERNIHALLINTO TULOSALUE TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 LOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA KONSERNIHALLINTO TULOSALUE TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 Palvelutuotantolautakunta 30.8.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 KONSERNIHALLINNON VUODEN 2018 TAVOITTEET...1 1.1 Toiminnan sisältö

Lisätiedot

VVO-yhtymä Oyj. Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013 Jani Nieminen toimitusjohtaja

VVO-yhtymä Oyj. Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013 Jani Nieminen toimitusjohtaja VVO-yhtymä Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013 Jani Nieminen toimitusjohtaja Suomen johtava asuntovuokrausyritys Vuonna 1969 perustettu VVO on Suomen johtava asuntovuokraukseen erikoistunut yritys. Liiketoiminta

Lisätiedot

SOTEMAKU esiselvitysraportti

SOTEMAKU esiselvitysraportti Esiselvitys SOTEMAKU esiselvitysraportti Talous / alatyöryhmä kiinteistöt: Jari Hakala, epshp pj Timo Hakala, Eskoo Jorma Hemminki, epshp Jussi Aittoniemi, Seinäjoen kaupunki Timo Ketola, Alajärvi Marko

Lisätiedot

Tulevaisuuden työympäristöt

Tulevaisuuden työympäristöt Tulevaisuuden työympäristöt Green Office-aamukahvit/ Ilmatieteen laitos ja Senaatti-kiinteistöt Tuomme tilalle ratkaisut Esityksen sisältö Muutoksesta Tilatehokkuudesta Toimitilakustannuksista Etä-/joustotyöstä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISPALVELUT- LIIKELAITOS OIVA AKATEMIA. Viraston toimintaympäristön muutokset

HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISPALVELUT- LIIKELAITOS OIVA AKATEMIA. Viraston toimintaympäristön muutokset 1 HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISPALVELUT- LIIKELAITOS OIVA AKATEMIA Viraston toimintaympäristön muutokset Toimintaympäristön muutosten vaikutukset 2017 talousarvioon Kaupungissa toteutettavat organisaatiomuutokset

Lisätiedot

Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitoksen strategia 2017

Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitoksen strategia 2017 Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitoksen strategia 2017 Tilannekatsaus Johtokunta 26.4.2017 Arvot Strategian toteuttaminen perustuu Rovaniemen kaupungin yhteisiin arvoihin Osallisuus Luovuus Turvallisuus

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Rakentaja kiristyvien vaatimusten keskellä. 10.12.2014 Tapio Hirvonen laatupäällikkö

Rakentaja kiristyvien vaatimusten keskellä. 10.12.2014 Tapio Hirvonen laatupäällikkö Rakentaja kiristyvien vaatimusten keskellä 10.12.2014 Tapio Hirvonen laatupäällikkö in palvelualueet Projektin toteutus Elinkaarihankkeet ja -palvelut Palveluiden johtaminen Suunnittelu ja hankekehitys

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/2014

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/2014 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/2014 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-6/2014 1 3 SATO lyhyesti SATO lyhyesti 4 2 5 Toimintaympäristö Toimintaympäristö

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen energiahallinta Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n kiinteistökannassa

Kokonaisvaltainen energiahallinta Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n kiinteistökannassa Kokonaisvaltainen energiahallinta Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n kiinteistökannassa Aki Havia 4.10.2017 Rakennusten energiaseminaari 2017 1 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy 4.10.2017 Rakennusten energiaseminaari

Lisätiedot

Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia. Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi

Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia. Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi MUUTOS = MAHDOLLISUUS JA HAASTE On etuoikeus olla toteuttamassa muutosta ja ottaa haaste vastaan.

Lisätiedot

Sairaalarakentamisen rahoitusmallit. Keski-Suomen uusi sairaalahanke talousjohtaja Matti Häyrynen

Sairaalarakentamisen rahoitusmallit. Keski-Suomen uusi sairaalahanke talousjohtaja Matti Häyrynen Sairaalarakentamisen rahoitusmallit Keski-Suomen uusi sairaalahanke 1.3.2011 talousjohtaja Matti Häyrynen Investointi Investointi tehdään strategisten tavoitteiden toteuttamiseksi Investoinnin jälkeen

Lisätiedot

Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@timbal.fi Timbal Palvelut Oy www.timbal.fi

Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@timbal.fi Timbal Palvelut Oy www.timbal.fi Strategia Energiatehokkuus Huoltokirja Seuranta Elinkaari Suunnitelmat Korjaushanke Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@timbal.fi Timbal Palvelut Oy www.timbal.fi Timbal Palvelut Oy Timbal palvelu rakennusten

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 14. Valmistelijat / lisätiedot: Elina Routto, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 14. Valmistelijat / lisätiedot: Elina Routto, puh 06.02.2017 Sivu 1 / 1 340/2017 10.03.02 14 Rakennusten kunnossapidon vuosiohjelman 2017 hyväksyminen Valmistelijat / lisätiedot: Elina Routto, puh. 046 877 3583 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

!!!Investors House Oyj!!!!Toimitusjohtaja Petri Roininen!

!!!Investors House Oyj!!!!Toimitusjohtaja Petri Roininen! Osavuosikatsaus 1-3/2016 Investors House Oyj Toimitusjohtaja Petri Roininen Toimintaympäristöstä Suomen talous ja asuntojen hinnat polkivat paikallaan Matala korkotaso poikkeuksellinen + rahan kohtuullinen

Lisätiedot

Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi

Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Hallitusti korjaushankkeeseen Asiakkuusjohtaja Peter Ström www.talokeskus.fi SUOMEN TALOKESKUS -KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelujen tuottavuus ja vaikuttavuus 2010

Kiinteistöpalvelujen tuottavuus ja vaikuttavuus 2010 Kiinteistöpalvelujen tuottavuus ja vaikuttavuus 2010 Kiinteistö- ja rakennusala Kiinteistöala Kiinteistöjen ylläja kunnossapito Vuokraus Omistaminen Kiinteistö- ja asuntokauppa vuorovaikutus asiakkuus

Lisätiedot

2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen

2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen Espoo 05-11-2014 2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA. 1. Johdanto

KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA. 1. Johdanto 1 KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA 1. Johdanto Liikelaitoksen tehtävänä on vastata kaupungin omistuksessa tai hallinnassa olevista toimitiloista ja yritystiloista ja niihin välittömästi liittyvistä

Lisätiedot

Melan strategia 2009 2013

Melan strategia 2009 2013 Melan strategia 2009 2013 Päivi Huotari Hallitus 28.10.2008 Melan tehtävä ja toiminta-ajatus Vakuuttavaa hyvinvointia Melan tehtävänä on parantaa maatalousyrittäjien ja apurahansaajien hyvinvointia elämän

Lisätiedot

TOIMITILOJEN ENERGIATEHOKKUUSTOIMINNAN KÄRJET - TETS-YHDYSHENKILÖPÄIVÄ. Case Toimistorakennus Pitäjänmäellä Case Kauppakeskus Myyrmanni

TOIMITILOJEN ENERGIATEHOKKUUSTOIMINNAN KÄRJET - TETS-YHDYSHENKILÖPÄIVÄ. Case Toimistorakennus Pitäjänmäellä Case Kauppakeskus Myyrmanni TOIMITILOJEN ENERGIATEHOKKUUSTOIMINNAN KÄRJET - TETS-YHDYSHENKILÖPÄIVÄ Case Toimistorakennus Pitäjänmäellä Case Kauppakeskus Myyrmanni Lauri Heikkinen 22.1.2013 Schneider Electric lyhyesti 22,4 miljardia

Lisätiedot

1(5) KIINTEISTÖSTRATEGIA JOUTSAN KUNTA. Luonnos tekninen ltk

1(5) KIINTEISTÖSTRATEGIA JOUTSAN KUNTA. Luonnos tekninen ltk 1(5) KIINTEISTÖSTRATEGIA JOUTSAN KUNTA Luonnos 16.2.2017 tekninen ltk 2(5) 1. JOHDANTO Kiinteistöstrategialla tavoitellaan kunnan rakennetun kiinteistöomaisuuden ylläpidon pitkäjänteistä kehittämistä sekä

Lisätiedot

Siemens 160 vuotta Suomessa - juhlaseminaari CASE Lahden kaupunki: Kiinteistöjen energiatehokkuus julkisella sektorilla

Siemens 160 vuotta Suomessa - juhlaseminaari CASE Lahden kaupunki: Kiinteistöjen energiatehokkuus julkisella sektorilla Siemens 160 vuotta Suomessa - juhlaseminaari 10.12.2015 CASE Lahden kaupunki: Kiinteistöjen energiatehokkuus julkisella sektorilla Lahden Tilakeskus Kiinteistöpäällikkö DI Jouni Arola Lahden kaupunki 110

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Kuntien ja Liikenneviraston hankintojen yhteinen kehittäminen kohti julkisten hankintojen yhteistä portaalia

Kuntien ja Liikenneviraston hankintojen yhteinen kehittäminen kohti julkisten hankintojen yhteistä portaalia Kuntien ja Liikenneviraston hankintojen yhteinen kehittäminen kohti julkisten hankintojen yhteistä portaalia Kirsi Rontu Infra-alasta tuottavampi yhteistyöllä 2 Kirsi Rontu 1 Julkiset hankkijat yhteistyöhön

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUIDEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2015-2017. Liiketoiminnan johtokunta 15.1.2015

KIINTEISTÖPALVELUIDEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2015-2017. Liiketoiminnan johtokunta 15.1.2015 KIINTEISTÖPALVELUIDEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2015-2017 Liiketoiminnan johtokunta 15.1.2015 NYKYTILAN KUVAUS Palvelutuotantoalueet Kiinteistönhoito Rakennus- ja talotekniset korjaus- ja huoltotyöt Liikuntapaikkojen

Lisätiedot

KIINTEISTÖLIIKETOIMINNAN KOKONAISPALVELUA

KIINTEISTÖLIIKETOIMINNAN KOKONAISPALVELUA KIINTEISTÖLIIKETOIMINNAN KOKONAISPALVELUA ESITE 2015 Yritys Toimitalo on Suomessa toimiva toimitilakiinteistöjen markkinointiin, ylläpitoon, johtamiseen sekä kehittämiseen erikoistunut palveluyritys. Toimitalon

Lisätiedot

Millaista Suomea luomme: Uudis- ja korjausrakentaminen tänään ja huomenna

Millaista Suomea luomme: Uudis- ja korjausrakentaminen tänään ja huomenna Millaista Suomea luomme: Uudis- ja korjausrakentaminen tänään ja huomenna Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 2010 Minkälaista Suomea haluamme luoda? Juha Hetemäki 1 Rakennustuotannon arvo vuonna 2008 Talonrakentaminen

Lisätiedot

Isännöinnin laatu ja sen mittaaminen? - taloudellinen näkökulma

Isännöinnin laatu ja sen mittaaminen? - taloudellinen näkökulma Isännöinnin laatu ja sen mittaaminen? - taloudellinen näkökulma Toimitusjohtaja Tero Heikkilä Suomen Isännöintiliitto ry www.isannointiliitto.fi Suomen Isännöintiliitto ry edustaa isännöintitoimialaa.

Lisätiedot

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2010 17.2.2011 Toteutus: 11-12/2010 Vastaajia yhteensä 9783 Tutkimuksen toteutus Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Esityksen sisältö: Tiivistelmä s. 3-12 Numeeriset

Lisätiedot