Puolivuotiskatsaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2012"

Transkriptio

1 Puolivuotiskatsaus Saavutimme taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet. Vahvistimme rooliamme valtion toimitilaasiantuntijana. Asiantuntijapalveluidemme kysyntä kasvoi voimakkaasti. Panostimme toimitilojen energiaja tilatehokkuuteen tähtääviin kehitystoimenpiteisiin.

2 Senaatti-kiinteistöt. Tuomme tilalle ratkaisut. Senaatti-kiinteistöt on valtion toimitila-asiantuntija, jonka tehtävänä on tuottaa valtionhallinnolle toimitilat ja niihin liittyvät palvelut tehokkaasti ja vastuullisesti valtion kokonaisetu huomioiden. Toimitilojen vuokraus, palveluiden ja kiinteistövarallisuuden kehittäminen sekä investoinnit muodostavat liiketoiminnan perustan. Yhteiskuntavastuullisuus on Senaatti-kiinteistöjen toiminnan kulmakiviä. Asiakaspalvelussa korostuvat palveluhenkisyys sekä halu ja kyky löytää asiakkaan tarpeista lähteviä ratkaisuja. Tavoitteena on, että asiakkaat voivat keskittyä ydintoimintaansa ja saada toimitiloihinsa liittyvän osaamisen ja palvelut keskitetysti yhdestä paikasta. Avainlukutaulukko Kasvu Liikevaihto, Me Tase, Me Vuokrattava pinta-ala, 1 m Investoinnit yhteensä, Me Investointien osuus liikevaihdosta, % Henkilöstön lukumäärä katsauskauden lopussa Kannattavuus Tulos, Me Tuloksen osuus liikevaihdosta, % Nettotuotto, % 8,3 7,7 7,9 Sijoitetun pääoman tuotto, % 4,6 4,3 4,8 Oman pääoman tuotto, % 4,8 4,4 5, Keskimääräinen neliövuokra, e/m2/kk*) 13,41 12,72 12,91 Kiinteistöomaisuuden käyttöaste, % 96,4 96,2 96,4 Vakavaraisuus Omavaraisuusaste, % 63,9 63,4 64,9 Nettovelkaantumisaste, % *) toimitilavuokrasopimukset, kokonaisvuokrakohteet

3 Senaatti-kiinteistöt katsauskaudella Vahvistimme toimintaamme valtion toimitilaasiantuntijana Senaatti-kiinteistöt hoitaa valtion kiinteistöstrategian mukaisesti kiinteistövarallisuuttaan tehokkaasti ja tuottavasti valtion kokonaisetu huomioiden. Tämän toteutuminen tarkoittaa Senaatti-kiinteistöjen ja asiakkaiden tiivistyvää yhteistyötä toimitilojen kehittämisessä, tilankäytön tehostamisessa ja energiatehokkuuden parantamisessa. Senaatti-kiinteistöt tarjoaa valtionhallinnolle kattavasti toimitiloihin liittyviä palveluja, joilla toimitiloihin liittyviin tavoitteisiin vastataan. Senaatti-kiinteistöjen rooli valtion toimitila-asiantuntijana vahvistui katsauskaudella, mikä näkyi muun muassa Senaattikiinteistöjen tarjoamien asiantuntijapalveluiden kysynnän voimakkaana kasvuna. Alkuvuoden aikana solmittiin 25 uutta asiantuntijapalvelusopimusta. Palveluja tuotettiin niin ministeriöille kuin yksittäisille virastoille. Hallinnon tilahallinta -projekti eteni suunnitelmien mukaisesti. Projektissa valtion kaikki tilatiedot kerätään yhteen tietopalveluun, joka palvelee valtion virastoja ja laitoksia toimitilajohtamisessa. Tietopalvelun avulla saadaan kokonaiskuva valtion tilankäytöstä sekä vertailukelpoisia tunnuslukuja eri hallinnonaloilta ja virastoista. Tietopalvelun luominen on iso askel tiedolla johtamiseen. Senaatti-kiinteistöt on vastannut hankkeen koordinoinnista ja toteuttamisesta. Tietopalvelun kehittäminen jatkuu edelleen. Senaatti-kiinteistöjen suurin asiakas eli puolustushallinto käy läpi mittavaa rakennemuutosta. Senaatti-kiinteistöt on ollut aktiivisesti mukana muutoksessa toimitila-asiantuntijana ja osallistunut muun muassa puolustusministeriön johtamaan tilahallinnan kokonaistarkastelu -työryhmään. Energiansäästötavoitteet vaativat uudenlaisia toimenpiteitä Senaatti-kiinteistöt on sitoutunut valtion linjan mukaisiin energiansäästötavoitteisiin sekä toimimaan esimerkkinä julkisena organisaationa. Energiatehokkuuteen liittyvät näkökannat otetaan huomioon niin investoinneissa, vuokrauksessa kuin tilojen käytössä. Katsauskaudella Senaatti-kiinteistöt kehitti ns. Green Lease -vuokramallia, jossa asetetaan asiakkaan kanssa yhteiset tavoitteet energian- ja vedenkulutuksen sekä jätteen vähentämiseksi kiinteistöjen ylläpidossa ja käytössä. Tilojen käyttäjien kanssa jatkettiin tiivistä yhteistyötä ympäristöasioiden edistämiseksi. Tästä esimerkkinä on käyttäjäsähköprojekti, jonka tavoitteena on alentaa kiinteistöjen käyttäjäsähkön kulutusta. Projekti aloitettiin Pohjois-Suomessa ja on katsauskaudella laajentunut koko maahan. Tulokset ovat olleet rohkaisevia. Talousrikollisuuden torjunta ja rakentamisen laatu kehittämisen keskiössä Senaatti-kiinteistöt on ottanut käyttöönsä monipuolisen keinovalikoiman sanktioineen talousrikollisuuden torjuntaan ja laatinut talousrikollisuuden torjuntaan liittyvät toimintaohjeet yhteistyökumppaneilleen. Vuoden 212 alusta Senaattikiinteistöt on sisällyttänyt kaikkiin uusiin, rakentamiseen ja kiinteistöjen ylläpitoon liittyviin sopimuksiin sopimussakot. Senaatti-kiinteistöt on panostanut toiminnassaan kiinteistö- ja rakennusalan laadun parantamiseen sekä kosteus- ja sisäilmaongelmien ennaltaehkäisyyn ja uusien korjausmenetelmien kehittämiseen muun muassa eri yhteistyökumppaneiden kanssa toteutettavissa kehittämishankkeissa. Investoinnit Kiinteistöomaisuus Vuokraustoiminnan tuotot Vuokrattava pinta-ala 36 % 25 % 39 % 25 % 3 % 6 % 39 % 29 % 34 % 5 % 32 % 16 % 16 % 8 % 6 % Kehityskiinteistöt,3 milj. e Puolustus- ja turvallisuus 32,5 milj. e 21,3 milj. e Toimistot 3,5 milj. e Kehityskiinteistöt 277 milj. e Puolustus- ja turvallisuus milj. e milj. e Toimistot 1 56 milj. e Kehityskiinteistöt 13,1 milj. e Puolustus- ja turvallisuus 88,7 milj. e 92, milj. e Toimistot 8,1 milj. e Kehityskiinteistöt,5 milj. m 2 Puolustus- ja turvallisuus 3,9 milj. m 2 1, milj. m 2 Toimistot 1,1 milj. m 2 Yhteensä 84,5 milj. e Yhteensä* mil.j e Yhteensä 273,9 milj. e Yhteensä 6,5 milj. m 2 * ei sisällä yliopistokiinteistöjen osakkeita 325 milj.e

4 Liikevaihto, milj. euroa Liikevoitto, milj. euroa 243 Vieraan pääoman takaisinmaksuaika, v. 6, ,9 Investoinnit, milj. euroa ,9 5, , , Tase, milj. euroa Liikevoitto-% , 3,5 2,5 2, 1,5 1,,5, Vacancy rate eli vajaakäyttöaste, % 3, 2,8 2,9 2,9 3,9 34 3,6 3,6 Taloudellinen katsaus Senaatti-kiinteistöjen liikevaihto oli katsauskaudella 288,1 milj. euroa (274,2 milj. euroa 6.211). Liikevoitto oli 99,1 milj. euroa (95,5) ja tulos 74,5 milj. euroa (7,3). Tulos muodostui vuokraustoiminnan tuloksesta 6,7 milj. euroa, myyntitoiminnan tuloksesta 5,8 milj. euroa, palvelutoiminnan tuloksesta -,2 milj. euroa sekä yliopistokiinteistöyhtiöiltä saaduista osinkotuloista 8,2 milj. euroa. Taseen loppusumma oli milj. euroa (4 64), josta likvidit varat olivat 32,7 milj. euroa (3,). Rahoitustilanne säilyi hyvänä, ja omavaraisuusaste oli 63,9 % (63,4). Katsauskauden lopussa Senaattikiinteistöjen lainat valtiolta ja rahoituslaitoksilta olivat yhteensä milj. euroa (1 654), josta 432 milj. euroa oli lainaa valtiolle velkapääomana saadusta omaisuudesta. Senaatti-kiinteistöt nosti kesäkuussa uutta lainaa 2 milj. euroa. Loppuvuoden lainantarvearvio on noin 9-1 milj. euroa. Vuoden aikana valtiolainoja ja rahoituslaitoslainoja lyhennetään noin 3 milj. euron edestä. Valtiolle tuloutettiin voitontuloutuksena 13 milj. euroa vuoden 211 tuloksesta. Kiinteistöomaisuus Kiinteistöomaisuuden tasearvo oli 4,6 miljardia euroa (4,6). Vuokrattava pinta-ala oli 6,5 milj. neliömetriä (6,6), josta tyhjien tilojen määrä oli,23 milj. neliömetriä (,25). Toimitilojen vuokrausaste oli 96,4 % (96,2). Katsauskauden lopussa Senaatti-kiinteistöillä oli noin 2 8 voimassa olevaa toimitilavuokrasopimusta. Valtioasiakkaiden osuus Senaatti-kiinteistöjen liikevaihdosta oli 92 %. Kiinteistöjen ostot ja myynnit Senaatti-kiinteistöt myi katsauskaudella kiinteistöjä 19,9 milj. eurolla (32,1). Myyntivoitot olivat 9,7 milj. euroa (16,4) ja myyntitappiot,9 milj. euroa (,9). Suurimmat myydyt kohteet olivat Turun vankilat, Joensuun poliisi- ja oikeustalo (Suvantok. 17) ja Vaasan virkamiesrakennus. Vuoden 212 on toteutettu omaisuuden hallinnansiirtoja Senaatti-kiinteistöille yhteensä 35,6 milj. euron arvosta, Metsäntutkimuslaitoksen omaisuutta (11,5 M ), Kansallismuseon tontti rakennuksineen (18,7 M ) sekä Liikenneviraston ja Rajavartiolaitoksen omaisuutta (5,4 M ). Omaisuudet merkittiin Senaatti-kiinteistöjen taseeseen lainaehdoin annetuksi velkapääomaksi, takaisinmaksuaika on 15 vuotta ja korko on 5 %. 5 Uusinvestoinnit Peruskorjaukset Vuoteen 29 asti luvuissa ovat mukana yliopistokiinteistöt. Investoinnit Katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 84,6 milj. euroa (116,2), joka on 29 % (42) liikevaihdosta. Investoinnit jakautuivat eri toimialojen kesken seuraavasti: Kehityskiinteistöt,3 milj. euroa (4,6), Puolustus ja tur-

5 vallisuus 32,5 milj. euroa (55,6), Ministeriöt ja erityiskiinteistöt 21,3 milj. euroa (33,4), Toimistot 3,5 milj. euroa (22,5) sekä hallinnon investoinnit,1 milj. euroa (,1). Peruskorjausten osuus investoinneista oli 56,7 milj. euroa (77,4) ja uudisrakennushankkeiden 27,8 milj. euroa (38,8). Alkuvuoden aikana valmistui 19 yli puolen miljoonan euron suuruista investointia, joista suurimmat olivat Helsingin poliisitalon peruskorjaus (23 milj. euroa) ja yhtiömuodossa toteutettu Ratamestarinkatu 9, Helsinki peruskorjaus (9,1 milj. euroa). Henkilöstö Katsauskauden lopulla Senaatti-kiinteistöjen henkilöstön lukumäärä oli 258 (268). Loppuvuoden osalta ei ole näkyvissä olennaisia muutoksia henkilöstön määrään. Senaattikiinteistöjen alueorganisaatiota tiivistettiin katsauskaudella siten että Länsi-Suomen ja Keski-Suomen alueet yhdistyivät. Muutoksella ei ollut vaikutusta henkilöstön määrään. Loppuvuoden näkymät Senaatti-kiinteistöt arvioi saavuttavansa vuodelle 212 asetetut toiminnalliset palvelutavoitteet. Myös investointien ja investointisitoumusten osalta pysytään eduskunnan asettamien kehysten puitteissa. Vuositulokseen vaikuttavat merkittävästi tiedossa olevat suuret kiinteistökaupat. Loppuvuoden aikana selvitetään tarkemmin puolustusvoimauudistuksen vaikutukset Senaatti-kiinteistöjen toimintaan ja selvitetään uudistuksen vuoksi tyhjiksi jäävien tilojen arvonalennustarpeet. Arvonalennukset/ylimääräiset poistot tehdään vuoden 212 tilinpäätökseen. Koko vuoden tuloksen, ilman edellä mainittuja arvonalennuksia, arvioidaan toteutuvan tavoitteiden mukaisesti. Keskimääräiset neliövuokrat ja alueittain*) euroa/kk K 212 Etelä-Suomi 6,76 13,23 18,22 15,86 Länsi-Suomi 6,8 4,34 8,21 11,55 Keski-Suomi 6,4 13,23 11,66 12,2 Itä-Suomi 6,73 1,99 8,9 12,81 Pohjois-Suomi 5,94 1,37 11,73 1,23 Senaatti-kiinteistöt yhteensä 6,49 11,35 15,91 13,25 *) toimitilasopimukset, kokonaisvuokrakohteet neliöillä painotetut keskimääräiset neliövuokrat PT 212 ME 212 TO 212 Investointien rahoituslaskelma Me Vuokraustoiminnan tulos välittömien kulujen jälkeen (rahoitustulos) Lainojen lyhennykset Omistajalle maksettu osuus vuoden 211 tuloksesta Peruskorjaukset Rahoitusvaje ennen uusinvestointeja Toteutetut uusinvestoinnit Rahoitusvaje/ katettu lainalla, omaisuuden myynnillä ja osinkotuotoilla

6 Senaatti-kiinteistöt Toimitusjohtaja Jari Sarjo PL 237 Lintulahdenkatu 5 A 531 Helsinki puhelin faksi Toimialat Toimistot Johtaja Jorma Heinonen Ministeriöt ja erityiskiinteistöt Johtaja Olavi Hiekka Puolustus ja turvallisuus Johtaja Jari Panhelainen Kehityskiinteistöt Johtaja Heikki Laitakari Muut toimipaikat ETELÄ-SUOMEN ALUE Johtaja Petri Turku Helsinki Lintulahdenkatu 5 A, PL HELSINKI LÄNSI-SUOMEN ALUE Johtaja Esko Kangaskoski Turku Joukahaisenkatu 2, PL TURKU Hämeenlinna Sibeliuksenkatu HÄMEENLINNA Jyväskylä Vaasankatu 2, PL JYVÄSKYLÄ Vaasa Wolffintie 35, PL VAASA Tampere Uimalankatu 1, PL TAMPERE ITÄ-SUOMEN ALUE Johtaja Jyrki Reinikainen Kuopio Sepänkatu 1, PL KUOPIO Kouvola Hallituskatu KOUVOLA Mikkeli Raatihuoneenkatu 5, PL MIKKELI Lappeenranta Villimiehenkatu 2, PL LAPPEENRANTA Joensuu Sairaalakatu 2, PL JOENSUU POHJOIS-SUOMEN ALUE Johtaja Risto Rautiola Oulu Isokatu 4, PL OULU Rovaniemi Valtakatu 2, PL ROVANIEMI

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014. Suomen Yliopistokiinteistöt Oy PL 310 33101 TAMPERE

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014. Suomen Yliopistokiinteistöt Oy PL 310 33101 TAMPERE Suomen Yliopistokiinteistöt Oy OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy PL 310 33101 TAMPERE 1 SISÄLTÖ YHTEENVETO...2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS...3 KATSAUSKAUDEN TULOSKEHITYS...4

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Sisältö

Toiminta-ajatus. Sisältö Vuosikertomus 1998 Toiminta-ajatus Incap-konserni kehittää, tuottaa ja markkinoi havupuisten koottavien huonekalujen ja elektroniikan sopimusvalmistuspalveluja kansainvälisille markkinoille. Sisältö Vuosi

Lisätiedot

kontrahti on hyötyä myös sinulle s. 8 Kylmäkosken vankilassa kokeillaan uutta yhteistyömallia s. 18 Oulussa säästetään energiaa s.

kontrahti on hyötyä myös sinulle s. 8 Kylmäkosken vankilassa kokeillaan uutta yhteistyömallia s. 18 Oulussa säästetään energiaa s. Puolustusministeriön peruskorjaus s. 4 Miten organisaatiomuutos hoidetaan hyvin? s. 14 kontrahti Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 3 2010 Kylmäkosken vankilassa kokeillaan uutta yhteistyömallia s.

Lisätiedot

kontrahti Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 3/2013

kontrahti Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 3/2013 kontrahti Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 3/2013 Maanmittauslaitoksen viestintäpäällikkö Pirkko Yliselä: Työn iloa Hupissa s. 15 > Hybridihaapa puhdistaa pilaantunutta maata s. 6 > Senaatti-kiinteistöjen

Lisätiedot

Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (2013: 0,01 euroa) per osake.

Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (2013: 0,01 euroa) per osake. COMPTEL OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA Pörssitiedote 6.2.2015 klo 8.00 Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (: 0,01 euroa) per osake.

Lisätiedot

CORRECTION: IXONOS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.12.2008

CORRECTION: IXONOS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.12.2008 CORRECTION: IXONOS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.12.2008 KORJAUKSET IXONOSIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 11.2.2009: KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, rivit Lyhytaikaisten lainojen nosto ja Lyhytaikaisten

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja

Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja Antti Kärkkäinen, tarkastuspäällikkö Anitta Vilkko, puheenjohtaja

Lisätiedot

1 on. teemme yhdessä. Minä Me kannan vastuun. Me teemme tulosta. Asiakas. Yritysvastuuraportti 2013. Ketjukulttuurimme kulmakivet

1 on. teemme yhdessä. Minä Me kannan vastuun. Me teemme tulosta. Asiakas. Yritysvastuuraportti 2013. Ketjukulttuurimme kulmakivet Asiakas 1 on Me teemme tulosta Minä Me kannan vastuun teemme yhdessä Ketjukulttuurimme kulmakivet Sisältö 1. Organisaation kuvaus 1.1 Raskone lyhyesti 1.2 Yhtiön ja organisaation rakenne 1.3 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014

Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014 Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014 Sisällys 1 KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 1 1.1 Kunnanjohtajan puheenvuoro... 2 1.2 Kangasalan kunnan hallinto vuonna 2013...

Lisätiedot

Fennia-ryhmä kehittyvä, asiakasläheinen ja palveleva

Fennia-ryhmä kehittyvä, asiakasläheinen ja palveleva F E N N I A - R Y H M Ä 1 9 9 8 Fennia-ryhmä kehittyvä, asiakasläheinen ja palveleva Fennia-ryhmä syntyi vuonna 1998 pienten ja keskisuurten yritysten sekä yrittäjien täyden palvelun vakuutusryhmäksi.

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus

Hallituksen toimintakertomus Hallituksen toimintakertomus 1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO % liikevaihdosta 2 Markkinoiden kehitys Comptel toimii teleoperaattoreiden ohjelmistomarkkinoilla maailmanlaajuisesti. 75 5 15 1 Teleoperaattoreiden

Lisätiedot

TIEDON osavuosikatsaus 4/2012 (1.1. 31.12.) Selkeä parannus varsinaisen liiketoiminnan kannattavuudessa, strategian toteutus aikataulussa

TIEDON osavuosikatsaus 4/2012 (1.1. 31.12.) Selkeä parannus varsinaisen liiketoiminnan kannattavuudessa, strategian toteutus aikataulussa TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 6.2.2013, klo 8.00 1 (45) TIEDON osavuosikatsaus 4/2012 (1.1. 31.12.) Selkeä parannus varsinaisen liiketoiminnan kannattavuudessa, strategian toteutus aikataulussa Katsauksen pääkohdat

Lisätiedot

Älykkäästi uudistuva, asiakkaiden omistama op

Älykkäästi uudistuva, asiakkaiden omistama op OP VUOSI 20 Älykkäästi uudistuva, asiakkaiden omistama op VUOSI 20 Keskeiset tapahtumat vuonna 20 n perustekijät Johtaminen n keskus - 4 9 Hyvä lukija op on uudistanut vuosikertomuskokonaisuuden raportointitapaansa.

Lisätiedot

% (27,1 milj. euroa). milj. euroa. (16,8 milj. euroa). lasku (77,8. lähes. merkittävän. palvelujen

% (27,1 milj. euroa). milj. euroa. (16,8 milj. euroa). lasku (77,8. lähes. merkittävän. palvelujen Vacon Oyj, Pörssitiedote, 27.10.2009 kello 9.30 Vacon Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.20099 Heinä-syyskuun pääkohdat: Saadut tilaukset olivat 57,1 milj. euroa, laskua edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta

Lisätiedot

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13)

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13) EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5. klo 16.30 1 (13) Exel Composites Oyj:n osavuosikatsaus Q1 lyhyesti - Liikevaihto oli 21,5 miljoonaa euroa, kasvua 20,7 prosenttia edellisvuodesta (Q1/: 17,8 miljoonaa

Lisätiedot

KesKon vuosikertomus

KesKon vuosikertomus eskon vuosikertomus 2012 Sisältö KESKO Kesko lyhyesti 1 Vuosi 2012 lukuina 2 Pääjohtajan katsaus 4 Visio ja arvot 7 Strategiset tavoitteet Kannattava kasvu 8 Kuluttaja-asiakaskauppa ja -palvelut 10 Vastuulliset

Lisätiedot

TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO KONSERNI LYHYESTI YHTIÖKOKOUS

TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO KONSERNI LYHYESTI YHTIÖKOKOUS VUOSIKERTOMUS 1996 TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO Tämä on Tamfelt 2 Konserni lyhyesti 2 Yhtiökokous 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan haastattelu 4 Verkatehtaan

Lisätiedot

Citycon. Kasvava kauppakeskusosaaja - Q3 2007

Citycon. Kasvava kauppakeskusosaaja - Q3 2007 Citycon Kasvava kauppakeskusosaaja - Q3 2007 Sisältö Strategiset tavoitteet Strategiset tavoitteet Taustaa & Organisaatio Kasvava Citycon Kohokohdat Q3 2007 Sijoitusten maantieteellinen jakauma Toimintaympäristö

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi poliisin

Lisätiedot

Sisällysluettelosluettelo

Sisällysluettelosluettelo SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelosluettelo Liiketoiminta 5 Tietoa osakkeenomistajille 5 Elisa lyhyesti 7 Toimitusjohtajan katsaus 8 Henkilöasiakkaat 10 Yritysasiakkaat 12 Tilinpäätös 14 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Kunnanvaltuusto 11.11.2013 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 0 1. Yleisperustelut... 5 1.1 Talousarvion rakenne ja

Lisätiedot

Tietoja Helsingin kaupungin omistamista vuokra-asunnoista vuodelta 2011

Tietoja Helsingin kaupungin omistamista vuokra-asunnoista vuodelta 2011 Tietoja Helsingin kaupungin omistamista vuokra-asunnoista vuodelta 2011 Helsingin kaupungin aravavuokra-asuntoja Alppikylässä Kuva:Helsingin kaupungin asunnot Oy SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 5-10 Kiinteistöyhtiöiden

Lisätiedot

Cargotecin tammi maaliskuun 2014 osavuosikatsaus: liikevoitto parani tehostamistoimenpiteiden myötä sekä Kalmarissa että Hiabissa

Cargotecin tammi maaliskuun 2014 osavuosikatsaus: liikevoitto parani tehostamistoimenpiteiden myötä sekä Kalmarissa että Hiabissa CARGOTEC OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.4.2014 KLO 12 Cargotecin tammi maaliskuun 2014 osavuosikatsaus: liikevoitto parani tehostamistoimenpiteiden myötä sekä Kalmarissa että Hiabissa Tammi maaliskuu 2014 lyhyesti

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015 SISÄLTÖ 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 1 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 1 3 TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 2 3.1.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 1

Vuosikertomus 2014 1 Vuosikertomus 2014 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2014 Innofactor-konsernin vuosikertomus tilikaudelta 1.1. 31.12.2014 Innofactor lyhyesti Innofactor on Pohjoismaiden johtavia Microsoftpohjaisten IT-ratkaisujen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI hall 05.03.2013 36 valt xx.xx.2013 1 Sisällysluettelo 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 3 1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus... 3 1.2. Kuntayhtymän

Lisätiedot

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe 2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa Esipuhe Keskustelunavauksen tarkoituksena on kartoittaa, analysoida ja kommentoida Suomen 10 suurimman kaupungin otetta julkisten palveluiden

Lisätiedot

It s all about peace of mind

It s all about peace of mind It s all about peace of mind VUOSIKERTOMUS 2011 Protecting the irreplaceable Sisältö F-secure lyhyesti 1 vuosi 2011 lyhyesti 3 toimitusjohtajan katsaus 2011 4 Hallituksen toimintakertomus 2011 6 Taloudellinen

Lisätiedot

Nokia Oyj:n vuoden 2014 kolmannen neljänneksen ja tammi-syyskuun 2014 osavuosikatsaus

Nokia Oyj:n vuoden 2014 kolmannen neljänneksen ja tammi-syyskuun 2014 osavuosikatsaus Nokia Oyj:n vuoden 2014 kolmannen neljänneksen ja tammi-syyskuun 2014 osavuosikatsaus TALOUDELLISET JA TOIMINNALLISET PÄÄKOHDAT Vuoden 2014 kolmannen neljänneksen pääkohdat: - Nokian vuoden 2014 kolmannen

Lisätiedot

Muutos on tapa ajatella

Muutos on tapa ajatella Muutos on tapa ajatella Vuosikertomus 2009 Vuosi 2009 oli monessa mielessä käännekohta. Toimintaympäristömme muuttui rajusti. Samanaikaisesti rakensimme täysin uudenlaista toimintamallia, jossa eri tahojen

Lisätiedot