Puolivuotiskatsaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2011"

Transkriptio

1 Puolivuotiskatsaus Senaatti-kiinteistöjen toiminta kehittyi katsauskaudella taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden mukaisesti. Erityisesti panostettiin asiantuntijapalveluiden kehittämiseen ja tarjoamiseen asiakkaille. Energiatehokkuuteen tähtäävät toimenpiteet olivat keskeisinä kehittämisen kohteina.

2 Kokemus - teot - uskallus 2 vastuun vuotta kantaa kauas Tänä vuonna 2 vuotta täyttävän Senaatti-kiinteistöjen toiminta lähti alkuvuonna käyntiin uuden strategian ja organisaation siivittämänä. Uudessa strategiassa painotetaan erityisesti Senaatti-kiinteistöjen roolia valtioyhteisön toimitilaasiantuntijana. Tähän liittyen toiminnallisista tavoitteista keskeisimmiksi nousivat toimitiloihin liittyvien asiantuntijapalveluiden tuottaminen ja tarjoaminen asiakkaille, kiinteistöjen myyntitoiminnan aktiivinen ja järjestelmällinen toteuttaminen sekä energiansäästöön liittyvät toimenpiteet niin rakentamisessa kuin kiinteistöjen käytössä. Nämä ovat uuden strategiamme keskeisiä teemoja, joiden parissa jatkamme aktiivista työtä asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa. Aulis Kohvakka Toimitusjohtaja Alkuvuoden avainluvut Kasvu Liikevaihto, Me Tase, Me Vuokrattava pinta-ala, 1 m Investoinnit yhteensä, Me Investointien osuus liikevaihdosta, % Henkilöstön lukumäärä katsauskauden lopussa Kannattavuus Tulos, Me Tuloksen osuus liikevaihdosta, % Nettotuotto, % 7,7 7,7 7,8 Sijoitetun pääoman tuotto, % 4,3 3,5 4, Oman pääoman tuotto, % 4,4 3,8 4, Keskimääräinen neliövuokra, e/m 2 /kk *) 12,72 11,87 12,17 Kiinteistöomaisuuden käyttöaste, % 96,2 96,3 96,1 Vakavaraisuus Omavaraisuusaste, % Nettovelkaantumisaste, % *) toimitilavuokrasopimukset, kokonaisvuokrakohteet

3 Senaatti-kiinteistöt katsauskaudella Senaatti-kiinteistöjen panostukset asiantuntijapalveluiden tarjoamiseen näkyivät vahvemmin toimistot-toimialalla, jossa kesäkuun lopussa oli voimassa 53 asiantuntijapalvelusopimusta. Näistä 14 oli alkuvuoden aikana solmittuja uusia sopimuksia. Ministeriöt ja erityiskiinteistöt -toimialalla voimassa olevia sopimuksia oli 11. Ministeriöiden toimitilatyöryhmän käyttöön tuotettiin Valtioneuvostokampusselvitys, jossa on esitetty vaihtoehtoisia ratkaisuja toimitilojen tehokkuuden parantamiseksi. Työympäristön kehittämisen asiantuntijapalveluita on tuotettu ministeriörakennusten peruskorjausten yhteydessä sekä eräille tutkimuslaitoksille ja erityiskouluille. Tullihallituksen toimipisteitä ollaan keskittämässä Pasilaan. Uusia tiloja varten tehdään työympäristön kehittäminen, jotta tiloista saadaan mahdollisimman hyvin Tullihallituksen toimintaa tukevat. Senaatti-kiinteistöt järjestää uusiin tiloihin myös asiakkaan tarvitsemat käyttäjäpalvelut. Vuosi sitten aloitettu koko valtionhallintoa koskeva Hallinnon tilahallinta -projekti eteni suunnitelmien mukaisesti. Projektissa kerätään kaikki valtion tilatiedot yhteiseen järjestelmään, jota virastot ja laitokset voivat hyödyntää omien toimintojensa ja toimitilojensa suunnittelussa. Haasteet asiakastyytyväisyydessä Senaatti-kiinteistöjen asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan asiakkaiden kokonaistyytyväisyys on edelleen hyvällä tasolla, joskin lievää laskua on tuloksissa havaittavissa. Vaikka asiakkaiden kokonaistyytyväisyys palveluihinkin on laskenut, on tämä osa-alue kuitenkin Senaatti-kiinteistöjen vahvin osa-alue. Energiansäästö keskeisessä roolissa Suomen valtion on sitoutunut mittaaviin energiansäästötavoitteisiin. Kevään aikana Senaatti-kiinteistöt on valmistellut energiatehokkaan rakentamisen toimintasuunnitelmaa, jolla vastataan tuleviin ympäristö- ja energiasäästövaatimuksiin. Ympäristöasioissa teimme tiivistä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa. Tästä konkreettisena esimerkkinä on Pohjois-Suomen alueella aloitettu sähkönsäästökampanja, joka on tuottanut hyviä tuloksia ja on nyt laajenemassa muillekin alueille. Green Office -palvelua on edistetty asiakaskunnan keskuudessa ja kehitetty Green Lease -vuokrasopimusmallia, joka kannustaa kiinteistön omistajaa ja käyttäjää toimimaan energiataloudellisesti ja ympäristöystävällisesti. TEM:n Eteläesplandi 4:n peruskorjaus on pilottihanke arvokiinteistöjen energiatehokkuuden parantamisesta peruskorjausten yhteydessä. Investointipäätös hankkeesta tehtiin kesäkuussa 211. Uudisrakennusten energiatehokkuuspotentiaalia on kehitetty erityisesti Suomen ympäristökeskukselle suunnitellussa SYKE-talossa, jonka tavoitteena on toimia passiivirakentamisen esimerkkinä suomalaiselle toimistorakentamiselle. Rakentamisen laadun kehittäminen Senaatti-kiinteistöt on panostanut rakentamisen laadun kehittämiseen ja järjesti konsulttibarometri-kyselyn, jonka tuloksia hyödynnetään muun muassa investointiprosessin kehittämisessä. Tietomallinnuksen kehittämisessä Senaatti-kiinteistöt on ollut edelläkävijänä ja aktiivisesti mukana projektissa, jossa luodaan Suomeen yhtenäiset tietomallinnusvaatimukset. Myös sisäympäristöongelmien korjaamiseen ja kehittämiseen on panostettu yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa. Senaatti-kiinteistöt on katsauskaudella uudistanut hankintastrategiaansa ja siihen liittyen valmistellut toimintaohjeistusta talousrikollisuuden poistamiseksi rakennusalalta. Ohjeistus tulee olemaan selvästi tiukempi, kuin mitä laki vaatii. Investoinnit Kiinteistöomaisuus Vuokraustoiminnan tuotot Vuokrattava pinta-ala % 29 % 1. 4 % 48% % 3 % 1. 7 % 39 % % % 6 % 32 % 15 % % 1 % 59% 1. Kehityskiinteistöt 4,6 milj. e Puolustus- ja turvallisuus 55,7 milj. e Ministeriöt ja erityiskiinteistöt 33,4 milj. e 4. Toimistot 22,5 milj. e 1. Kehityskiinteistöt 296 milj. e Puolustus- ja turvallisuus milj. e Ministeriöt ja erityiskiinteistöt 1 32 milj. e 4. Toimistot 1 24 milj. e 1. Kehityskiinteistöt 16 milj. e Puolustus- ja turvallisuus 82 milj. e Ministeriöt ja erityiskiinteistöt 83 milj. e 4. Toimistot 72 milj. e 1. Kehityskiinteistöt,6 milj. m 2 Puolustus- ja turvallisuus 3,9 milj. m 2 Ministeriöt ja erityiskiinteistöt 1 milj. m 2 4. Toimistot 1,1 milj. m 2

4 Liikevaihto, milj. euroa Liikevoitto, milj. euroa Vieraan pääoman takaisinmaksuaika, v. 6,5 6,2 6,9 5,9 5,9 5,8 Investoinnit, milj. euroa Tase, milj. euroa , 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5 Liikevoitto-% Vacancy rate eli vajaakäyttöaste, % 3, ,8 2,9 2, ,9 3,8 Uusinvestoinnit Peruskorjaukset Taloudellinen tilanne Senaatti-kiinteistöjen liikevaihto oli katsauskaudella 274,2 milj. euroa (267,7 milj. euroa 6.21). Senaatti-kiinteistöjen liikevoitto oli 95,5 milj. euroa (93,7) ja tulos 7,3 milj. euroa (62,1). Vuokraustoiminnan tulos ilman arvonalennuksia ja satunnaisia eriä oli 48,3 milj. euroa (5,) ja myyntitoiminnan tulos 13,9 milj. euroa (11,3). Taseen loppusumma oli 4 64 milj. euroa (4 928), josta likvidit varat olivat 3, milj. euroa (88,1). Rahoitustilanne säilyi hyvänä, ja omavaraisuusaste nousi 63,4 %:iin (61,9). Katsauskauden lopussa Senaatti-kiinteistöjen lainat valtiolta ja rahoituslaitoksilta olivat yhteensä milj. euroa (1 842), josta 55 milj. euroa oli lainaa valtiolle velkapääomana saadusta omaisuudesta. Senaatti-kiinteistöt nosti kesäkuussa uutta lainaa 8 milj. euroa. Loppuvuoden lainantarvearvio on noin 17 milj. euroa. Vuoden aikana valtiolainoja ja rahoituslaitoslainoja lyhennetään noin 297 milj. euron edestä, eli lainoja lyhennetään 47 milj. euroa enemmän kuin otetaan uutta lainaa. Valtiolle tuloutettiin voitontuloutuksena 25 milj. euroa. Kiinteistöomaisuus Kiinteistöomaisuuden tasearvo oli 4,6 miljardia euroa (4,8). Vuokrattava pinta-ala oli 6,6 milj. neliömetriä (6,5), josta tyhjien tilojen määrä oli,25 milj. neliömetriä (,24). Toimitilojen vuokrausaste oli 96,2 % (96,3). Katsauskauden lopussa Senaatti-kiinteistöillä oli noin 2 8 voimassa olevaa toimitilavuokrasopimusta. Valtioasiakkaiden osuus Senaattikiinteistöjen liikevaihdosta oli 93,3 %. Kiinteistöjen ostot ja myynnit Senaatti-kiinteistöt myi katsauskaudella kiinteistöjä 32,1 milj. eurolla (3,9). Myyntivoitot olivat 16,4 milj. euroa (15,2) ja myyntitappiot,9 milj. euroa (2,9). Suurimmat myydyt kohteet olivat Kiinteistöosakeyhtiö Turun ICT-talo, Kiinteistö osakeyhtiö Biocity, Turku sekä Turussa sijaitseva Aura-instituutin kiinteistö. Kevään aikana allekirjoitettiin kaksi esisopimusta Eteralle myytävistä Töölönlahden tonteista, joiden kauppahinta on yhteensä 59,8 milj. euroa. Nämä myynnit vaativat vielä eduskunnan suostumuksen, joka on tarkoitus saada syksyn lisätalousarviossa. Rajavartiolaitoksen hallinnassa ollutta kiinteistöomaisuutta siirrettiin Senaatti-kiinteistöille keväällä 4,9 milj. euron arvosta. Omaisuus merkittiin lainaehdoin annetuksi vieraaksi pääomaksi Senaatti-kiinteistöjen taseeseen. Laina-aika on kaksi vuotta ja lainan korko 5 %. Kevään aikana valmisteltiin myös liikenne- ja viestintäministeriön hallinnassa olleiden Orregrundin sähkömuuntamorakennusten ja liikenneviraston hallinnassa olleen merikaapelin hallinnansiirrot Senaattikiinteistöille. Siirto tapahtui ja käypä siirtoarvo oli

5 euroa. Kevään aikana on valmisteltu myös IP-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden siirtoa Senaatti-kiinteistöille. IP-Kiinteistöt Oy hoitaa yhtiön omistukseen siirrettyä puolustusvoimien kiinteistövarallisuutta. Liikenne- ja viestintäministeriö on siirtänyt yhtiön osakkeet valtiovarainministeriölle, josta ne on tarkoitus siirtää Senaatti-kiinteistöjen hallintaan syksyn aikana. Osakkeiden tasearvo Finavia Oyj:n taseessa on 1,5 milj. euroa. Asian selvittely on kesken. Investoinnit Katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 116,3 milj. euroa (12,8), joka on 42 % (38) liikevaihdosta. Investoinnit jakautuivat eri toimialojen kesken seuraavasti: Kehityskiinteistöt 4,6 milj. euroa (1,9), Puolustus ja turvallisuus 55,7 milj. euroa (56,2), Ministeriöt ja erityiskiinteistöt 33,4 milj. euroa (19,1), Toimistot 22,5 milj. euroa (25,5) sekä hallinnon investoinnit,1 milj. euroa (,2). Peruskorjausten osuus investoinneista oli 77,5 milj. euroa (72,1) ja uudisrakennushankkeiden 38,8 milj. euroa (3,7). Suurimmat valmistuneet investoinnit olivat Musiikkitalo, Helsinki (79,6 milj. euroa), Liikenne- ja viestintäministeriön peruskorjaus, Eteläesplanadi 16 (9 milj. euroa), Kuopion Oikeus- ja poliisitalon sisäilmakorjaus (5,7 milj. euroa) ja Seinäjoen virastotalon muutostyö (2,6 milj. euroa). Suurimmat käynnissä olevat investointihankkeet olivat Turun lääninvirastotalon muutostyö (3 milj. euroa) ja yhtiömuodossa toteutettavat Kiinteistö Oy Helsingin Kulttuuritalon peruskorjaus (26,8 milj. euroa) sekä Kiinteistö Oy Hämeenlinnan poliisitalon uudishanke (26,7 milj. euroa). Kaksi yksityisrahoituksella rahoitettua kohdetta (Pietarsaari ja Seinäjoki) on valmistunut ja otettu käyttöön tänä vuonna ja kolmas Haltik (Rovaniemi) valmistuu syksyn aikana. Henkilöstö Katsauskauden lopulla Senaatti-kiinteistöjen henkilöstön määrä oli 268 (284). Loppuvuoden osalta ei ole näkyvissä muutoksia henkilöstön määrään. Loppuvuoden näkymät Senaatti-kiinteistöt arvioi saavuttavansa vuodelle 211 asetetut tulostavoitteet ja toiminnalliset palvelutavoitteet. Myös investointien ja investointisitoumusten osalta pysytään eduskunnan asettamien kehysten puitteissa. Vuositulokseen vaikuttavat merkittävästi tiedossa olevat suuret kiinteistökaupat. Keskimääräiset neliövuokrat ja alueittain * 211 euroa/kk Kehityskiinteistöt Puolustus ja turvallisuus Ministeriöt ja erityiskiinteistöt Toimistot Etelä-Suomi 8,98 12,81 17,47 15,4 Länsi-Suomi 8,33 5,2 7,92 1,74 Keski-Suomi 6,33 13,3 11,83 11,6 Itä-Suomi 6,5 1,59 8,12 11,69 Pohjois-Suomi 6,56 9,99 1,34 9,84 Yhteensä 7,5 1,94 15,8 12,48 * toimitilasopimukset, kokonaisvuokrakohteet Investointien rahoituslaskelma Me Vuokraustoiminnan tulos välittömien kulujen jälkeen (rahoitustulos) Lainojen lyhennykset Omistajalle maksettu osuus vuoden 21 tuloksesta (29 luvussa yo-kiinteistöihin kohdistunut alv-palautus 42 Me) Peruskorjaukset Rahoitusvaje ennen uusinvestointeja Toteutetut uusinvestoinnit Rahoitusvaje/katettu lainalla, omaisuuden myynnillä ja kauppahintasaatavan loppuerällä Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:ltä

6 Senaatti-kiinteistöt. Tarjoamme avaimet toimiviin ratkaisuihin. Senaatti-kiinteistöt on valtion toimitila-asiantuntija, jonka tehtävänä on tuottaa valtionhallinnolle toimitilat ja niihin liittyvät palvelut tehokkaasti ja vastuullisesti valtion kokonaisetu huomioiden. Toimitilojen vuokraus, palveluiden ja kiinteistövarallisuuden kehittäminen sekä investoinnit muodostavat liiketoiminnan perustan. Yhteiskuntavastuullisuus on Senaattikiinteistöjen toiminnan kulmakiviä. Asiakaspalvelussa korostuvat palveluhenkisyys sekä halu ja kyky löytää asiakkaan tarpeista lähteviä ratkaisuja. Tavoitteena on, että asiakkaat voivat keskittyä ydintoimintaansa ja saada toimitiloihinsa liittyvän osaamisen ja palvelut keskitetysti yhdestä paikasta. Senaatti-kiinteistöt Toimitusjohtaja Aulis Kohvakka PL 237 Lintulahdenkatu 5 A 531 Helsinki puhelin faksi Toimialat Toimistot Johtaja Jorma Heinonen Ministeriöt ja erityiskiinteistöt Johtaja Jukka Liede Puolustus ja turvallisuus Johtaja Jari Panhelainen Kehityskiinteistöt Johtaja Heikki Laitakari Länsi-Suomen alue Turku Vaasa Pohjois-Suomen alue Rovaniem i Oulu Keski-Suomen alue Jyväskylä Tamper e Hämeenlinna Kuopio Mikkel i Kouvola Helsinki Etelä-Suomen alue Lappeenrant a Joensuu Itä-Suomen alue Muut toimipaikat ETELÄ-SUOMEN ALUE Johtaja Petri Turku Helsinki Lintulahdenkatu 5 A, PL HELSINKI LÄNSI-SUOMEN ALUE Johtaja Olavi Hiekka Turku Joukahaisenkatu 2, PL TURKU Hämeenlinna Sibeliuksenkatu HÄMEENLINNA KESKI-SUOMEN ALUE Johtaja Esko Kangaskoski Jyväskylä Vaasankatu 2, PL JYVÄSKYLÄ Vaasa Wolffintie 35, PL VAASA Tampere Uimalankatu 1, PL TAMPERE ITÄ-SUOMEN ALUE Johtaja Jyrki Reinikainen Kuopio Sepänkatu 1, PL KUOPIO Kouvola Kauppamiehenkatu KOUVOLA Mikkeli Raatihuoneenkatu 5, PL MIKKELI Lappeenranta Villimiehenkatu 2, PL LAPPEENRANTA Joensuu Sairaalakatu 2, PL JOENSUU POHJOIS-SUOMEN ALUE Johtaja Risto Rautiola Oulu Isokatu 4, PL OULU Rovaniemi Valtakatu 2, PL ROVANIEMI Elokuu 211

Puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2012

Puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2012 Puolivuotiskatsaus 6.212 Saavutimme taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet. Vahvistimme rooliamme valtion toimitilaasiantuntijana. Asiantuntijapalveluidemme kysyntä kasvoi voimakkaasti. Panostimme

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöt YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2009

Senaatti-kiinteistöt YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2009 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2009 Senaatti-kiinteistöt YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2009 Toimitusjohtajan katsaus Haluamme olla aina askeleen edellä Miten luonnehtisit Senaattikiinteistöjen toimintavuotta 2009?

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöt. Yhteiskuntavastuullinen toimija ja toimialansa suunnannäyttäjä

Senaatti-kiinteistöt. Yhteiskuntavastuullinen toimija ja toimialansa suunnannäyttäjä Senaatti-kiinteistöt Yhteiskuntavastuullinen toimija ja toimialansa suunnannäyttäjä Teemme tilaa onnistumiselle Senaatti-kiinteistöt on yksi merkittävimmistä kiinteistöalan toimijoista ja valtionhallinnon

Lisätiedot

Rahoitusriskit 48 Rahoitus ja rahoitusriskienhallinta 49 Rahoitusstrategia 50 Rahoitus vuonna 2012 50 Spondan näkymät 2013 51 Tietoja

Rahoitusriskit 48 Rahoitus ja rahoitusriskienhallinta 49 Rahoitusstrategia 50 Rahoitus vuonna 2012 50 Spondan näkymät 2013 51 Tietoja Sisällysluettelo Vuosi 2012 9 Vuosi 2012 lyhyesti 9 Toimitusjohtajan katsaus 10 Kiinteistöomaisuus 12 Avainluvut 15 Avainluvut graafeina 16 18 Strategia 18 n visio ja vahvuudet 18 Strategian toteuttaminen

Lisätiedot

Tietoja osakkeenomistajille 2 Sponda tänään 5 Liiketoimintayksiköt 6 Taloudellinen katsaus 8 Toimitusjohtajan katsaus 10 Toimintaympäristö 12

Tietoja osakkeenomistajille 2 Sponda tänään 5 Liiketoimintayksiköt 6 Taloudellinen katsaus 8 Toimitusjohtajan katsaus 10 Toimintaympäristö 12 Vuosikertomus 2010 Tietoja osakkeenomistajille 2 Sponda tänään 5 Liiketoimintayksiköt 6 Taloudellinen katsaus 8 Toimitusjohtajan katsaus 10 Toimintaympäristö 12 Strategia 16 Strategiakatsaus 18 Sijoituskiinteistöt

Lisätiedot

Spondan verkkovuosikertomus vuodelta 2011 on saatavilla osoitteessa annualreport2011.sponda.fi

Spondan verkkovuosikertomus vuodelta 2011 on saatavilla osoitteessa annualreport2011.sponda.fi n vuoden 2011 vuosikertomuksen teema on kaupunkien kehittäminen. Yhtiön kiinteistökanta keskittyy Suomen ja Venäjän suurimpiin kaupunkeihin, minkä vuoksi kaupunkien elinvoimaisuus on tärkeä tekijä yhtiön

Lisätiedot

Citycon lyhyesti 1. Missio, visio ja strategia 2. Toimitusjohtajan katsaus 4. Toimintaympäristö 6. Kauppakeskukset 10. Marketit ja myymälät 14

Citycon lyhyesti 1. Missio, visio ja strategia 2. Toimitusjohtajan katsaus 4. Toimintaympäristö 6. Kauppakeskukset 10. Marketit ja myymälät 14 Vuosikertomus 2003 SISÄLLYSLUETTELO Citycon lyhyesti 1 Missio, visio ja strategia 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Toimintaympäristö 6 Liiketoiminta 8 Kauppakeskukset 10 Marketit ja myymälät 14 Kiinteistökehitys

Lisätiedot

Vuosikertomus 2000Castrum

Vuosikertomus 2000Castrum Vuosikertomus 2000Castrum Toimitusjohtajan katsaus... 2 Toimintaympäristö... 4 Castrum tänään... 5 Kiinteistöomaisuus... 7 Hallituksen toimintakertomus... 9 Tuloslaskelma...11 Tase... 12 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

milj. mk 1997 1996 1995 1994 1993

milj. mk 1997 1996 1995 1994 1993 Vuosikertomus 1997 Vuosi 1997 lyhyesti Tulos rahoituserien jälkeen kasvoi 23 % ja oli 95,2 milj.mk. Osakekohtainen tulos parani 8 % ja oli 0,67 mk. Konsernin liikevaihto kasvoi 16,9 % ja oli 3.599,8 milj.mk.

Lisätiedot

2007 Sisällys 7 00 2

2007 Sisällys 7 00 2 Vuosikertomus 2007 Cityconin kauppakeskukset Suomessa Pääkaupunkiseutu Columbus Helsinki, Vuosaari Cityconin vuokrattava pinta-ala 20 900 m 2. Rakennusvuosi 1997. Uudistus- ja/tai laajennusvuosi 2007.

Lisätiedot

DESTIA GROUPIN JA DESTIAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUULTA

DESTIA GROUPIN JA DESTIAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUULTA DESTIA GROUPIN JA DESTIAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUULTA 2014 1 (18) Destia Oy:n emoyhtiö on Destia Group Oyj, joka perustettiin Destian omistusjärjestelyn yhteydessä ja joka omistaa 100 prosenttisesti

Lisätiedot

TECHNOPOLIS OYJ OSAVUOSIKATSAUS 30.10.2014 klo 8.00

TECHNOPOLIS OYJ OSAVUOSIKATSAUS 30.10.2014 klo 8.00 TECHNOPOLIS OYJ OSAVUOSIKATSAUS 30.10.2014 klo 8.00 Technopolis-konsernin osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2014 Kannattava kasvu jatkui Pääkohdat 1-9/2014 verrattuna 1-9/2013 - liikevaihto nousi 120,3 (91,6)

Lisätiedot

> Citycon lyhyesti 1 > Citycon sijoituskohteena ja tietoja osakkeenomistajille 2 > Missio, visio, tavoitteet ja strategia 4 > Toimitusjohtajan

> Citycon lyhyesti 1 > Citycon sijoituskohteena ja tietoja osakkeenomistajille 2 > Missio, visio, tavoitteet ja strategia 4 > Toimitusjohtajan L I I K E T I L O J E N O S A A J A > Vuosikertomus 2004 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O > Citycon lyhyesti 1 > Citycon sijoituskohteena ja tietoja osakkeenomistajille 2 > Missio, visio, tavoitteet ja

Lisätiedot

Asuntoalan moniosaaja

Asuntoalan moniosaaja Vuosikertomus 2006 Asuntoalan moniosaaja VVO on monipuolinen asumispalveluita tarjoava konserni, joka rakennuttaa, vuokraa sekä myy asuntoja. VVO omistaa lähes 38 000 vuokra-asuntoa noin 60 paikkakunnalla.

Lisätiedot

Tunnusluvut...52 1) Konsernin viiden vuoden tunnusluvut...52 2) Viiden vuoden segmentti-informaatiota...53. Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS...

Tunnusluvut...52 1) Konsernin viiden vuoden tunnusluvut...52 2) Viiden vuoden segmentti-informaatiota...53. Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS... Citycon Oyj tilinpäätös 2012 Citycon Oyj TILINPÄÄTÖS 2012 1 TILINPÄÄTÖS 2012 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo Toimintakertomus...3 EPRA:n tunnusluvut...17 CITYCON OYJ:N KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1-31.12.2012...

Lisätiedot

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014. Suomen Yliopistokiinteistöt Oy PL 310 33101 TAMPERE

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014. Suomen Yliopistokiinteistöt Oy PL 310 33101 TAMPERE Suomen Yliopistokiinteistöt Oy OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy PL 310 33101 TAMPERE 1 SISÄLTÖ YHTEENVETO...2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS...3 KATSAUSKAUDEN TULOSKEHITYS...4

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI

VUOSIKERTOMUS YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI VUOSIKERTOMUS 2013 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2 SISÄLLYSLUETTELO Yhtiön perustietoja 3 Toimintamme perustat 4 Yhteiskuntavastuu ja sen merkitys 5 Toimitusjohtajan katsaus 6 Innovaatioympäristö yhtiön menestyksen

Lisätiedot

IsoKristiina. Jyväskeskus. Koskikeskus. Sampokeskus

IsoKristiina. Jyväskeskus. Koskikeskus. Sampokeskus Cityconin kauppakeskukset Suomessa KESKUSTAN KOHTAAMISPAIKAT Forum Jyväskylä Cityconin vuokrattava pinta-ala 17 500 m 2 Rakennusvuosi 1953/1972/1980. Laajennus- ja/tai uudistusvuosi 1991. IsoKristiina

Lisätiedot

Toimitilastrategia. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Toimitilastrategia. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL Toimitilastrategia Toimitilastrategia Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL 2013 Sisällysluettelo 1 Toimitilastrategian perusta...2 1.1 Toimintaympäristö muuttuu työn tekeminen muuttuu... 2 1.2 Miten tilojen

Lisätiedot

Vuosikertomus ja Vastuullisuusraportti

Vuosikertomus ja Vastuullisuusraportti Vuosikertomus ja Vastuullisuusraportti 2010 Cityconin kauppakeskukset Suomessa keskustan kohtaamispaikat Forum Jyväskylä Cityconin vuokrattava pinta-ala 16 500 m². Ankkurivuokralaiset Seppälä, Vero Moda,

Lisätiedot

Kuluttajien arvostusten muuttuminen vaikuttaa rakentamiseen.

Kuluttajien arvostusten muuttuminen vaikuttaa rakentamiseen. VUOSIKERTOMUS 2014 VUOSI 2014 LIIKETOIMINTA HALLINNOINTI GRI-TAULUKKO TILINPÄÄTÖS Kuluttajien arvostusten muuttuminen vaikuttaa rakentamiseen. VUOSI 2014 LIIKETOIMINTA HALLINNOINTI GRI-TAULUKKO TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

2003 Vuosikatsaus NCC-YHTIÖT, SUOMI NCC-YHTIÖT, SUOMI

2003 Vuosikatsaus NCC-YHTIÖT, SUOMI NCC-YHTIÖT, SUOMI 2003 Vuosikatsaus 1 SISÄLTÖ Merkittävimpiä tapahtumia 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 NCC konserni 4 NCC Suomessa 5 Tilinpäätöstietoja 6 Tuloslaskelma, tase ja tunnusluvut 8 Yrityksen kehittäminen 10 Organisaatio

Lisätiedot

Vuosikertomus 2003. Toimitusjohtajan katsaus. Hallituksen puheenjohtajan katsaus. Hallituksen toimintakertomus. Tuloslaskelma.

Vuosikertomus 2003. Toimitusjohtajan katsaus. Hallituksen puheenjohtajan katsaus. Hallituksen toimintakertomus. Tuloslaskelma. Vuosikertomus 2003 Toimitusjohtajan katsaus Hallituksen puheenjohtajan katsaus Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Taseen ulkopuoliset sitoumukset Liitetiedot Tunnusluvut Tilikauden tulos ja

Lisätiedot

Vuosikertomus ja vastuuraportti 2011

Vuosikertomus ja vastuuraportti 2011 Vuosikertomus ja vastuuraportti 2011 SISÄLTÖ 4 ETERA ON KUMPPANI TYÖELÄMÄN ERI VAIHEISSA 8 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 10 AVAINLUKUJA 2011 11 ETERAN UUTISVUOSI 2011 12 ETERA SOVELTAA VASTUURAPORTOINNISSAAN

Lisätiedot

kontrahti Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 4/2012

kontrahti Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 4/2012 kontrahti Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 4/2012 TE-palvelut saavat monikanavaisen konseptin s. 23 Parempaa asiakaskokemusta, kiitos! > Työmaatarkastukset alkoivat s. 6 > Kärkihankkeiden johto takaisin

Lisätiedot

SIILI KASVOI YLI 50 % JA PARANSI EDELLEEN KANNATTAVUUTTAAN, KÄYTTÖKATE KASVOI 70 %

SIILI KASVOI YLI 50 % JA PARANSI EDELLEEN KANNATTAVUUTTAAN, KÄYTTÖKATE KASVOI 70 % TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 (tilintarkastettu) SIILI KASVOI YLI 50 % JA PARANSI EDELLEEN KANNATTAVUUTTAAN, KÄYTTÖKATE KASVOI 70 % Siili Solutions Oyj Yhtiötiedote 27.2.2015 kello 10.00 Tammi Joulukuu

Lisätiedot

Vuosikertomus ja vastuuraportti 2010

Vuosikertomus ja vastuuraportti 2010 Vuosikertomus ja vastuuraportti 2010 Sisältö 4 Etera on työeläkkeiden asiantuntija 8 Toimitusjohtajan katsaus: Vakuutusmaksutulo kasvoi 10 Avainlukuja 2010 11 Eteran uutisvuosi 2010 12 Etera soveltaa

Lisätiedot

Jatkuvien toimintojen investoinnit Milj. 174 414 Sijoitettu pääoma 31.12. Milj. 3 599 4 941 Sijoitetun pääoman tuotto % 1,9 9,6

Jatkuvien toimintojen investoinnit Milj. 174 414 Sijoitettu pääoma 31.12. Milj. 3 599 4 941 Sijoitetun pääoman tuotto % 1,9 9,6 Vuosikertomus 2005 Tunnusluvut 2005 2005 2004 Liikevaihto Milj. 5 552 5 122 Liikevoitto Milj. 83 436 Liikevoittoon sisältyvät kertaluonteiset erät Milj. 129 19 Voitto ennen veroja Milj. 22 440 Jatkuvien

Lisätiedot

SATO. minne. matka? Vuosikertomus 2010

SATO. minne. matka? Vuosikertomus 2010 SATO minne Vuosikertomus 21 matka? 1 SATO on Suomen johtavia asuntosijoitusyhtiöitä. SATO omistaa noin 23 vuokrattavaa asuntoa Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa ja Pietarissa. Sijoitusomaisuuden käypä

Lisätiedot

Askeleen edellä. Välittäen.

Askeleen edellä. Välittäen. Askeleen edellä. Välittäen. YIT Lyhyesti YIT on rakennusalan edelläkävijä, joka luo kestävää kaupunkiympäristöä rakentamalla asuntoja, toimitiloja, infrastruktuuria sekä kokonaisia alueita. YIT:llä on

Lisätiedot