PALKKIOT JA KULUKORVAUKSET EROTUOMAREILLE JA TARKKAILIJOILLE VIRALLISISSA SM SARJAOTTELUISSA KAUDELLA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PALKKIOT JA KULUKORVAUKSET EROTUOMAREILLE JA TARKKAILIJOILLE VIRALLISISSA SM SARJAOTTELUISSA KAUDELLA 2014-2015"

Transkriptio

1 PALKKIOT JA KULUKORVAUKSET EROTUOMAREILLE JA TARKKAILIJOILLE VIRALLISISSA SM SARJAOTTELUISSA KAUDELLA SM-runko- ja Karsintasarjaottelut Erotuomaripalkkio: 75 / ottelu / tuomari SM play-off ottelut (välierät ja finaalit) Erotuomaripalkkio: 105 / ottelu / tuomari Kulukorvaukset: Ateriakorvaus Puolipäiväraha (>6h) Kokopäiväraha (>10h) Matkakorvaus 9,75 / tuomari 18,00 / tuomari 39,00 / tuomari 0,43 / km / auto SM-avausturnaus, nuorten SM-turnaukset, aluejoukkueturnaus ja Tie Huipulle - ottelut: Erotuomaripalkkio: 15,00 / ottelu / tuomari Km-korvaus kuten edellä esitetty, ei päivärahoja. Turnausjärjestäjä sitoutuu järjestämään ateriat ja majoituksen viheltäville tuomareille sekä tarkkailijoille. SM-, Ykkös- ja BSM-sarjan sekä maajoukkueiden harjoitusottelut (laskut suoraan kotijoukkueelle): Erotuomaripalkkio: 40,00 / ottelu / tuomari Km-korvaus kuten edellä esitetty, ei päivärahoja. Jos erotuomarilla on ollut mahdollisuus saada maksuton tai esim. hotellihuoneen hintaan kuuluva ateria tai ateriat, maksetaan päiväraha tai osapäiväraha 50 %:lla alennettuna. Kotimaan kokopäivärahan ja ulkomaan päivärahan alentamisen edellytyksenä on se, että asianomainen on syönyt tai hänellä olisi ollut mahdollisuus syödä kaksi ateriaa. Osapäivärahan alentamisen edellytyksenä on vastaavasti yhden aterian saaminen (www.vm.fi). Erotuomarit saavat kaikista otteluista korvauksensa näiden perusteiden mukaisesti. Joukkueet (seurat) tarkastavat ja vahvistavat allekirjoitusmerkinnällä erotuomareiden ja tarkkailijoiden ottelukohtaiset korvauslaskelmat otteluiden yhteydessä. Tuomarit toimittavat pelien yhteydessä joukkueille koontilapun ottelun kuluista. Palkkioista suoritetaan ennakonpidätykset. Matkakulujen maksatusperusteet Kilometrikorvauksen kohdalla oman auton käytössä kaikkien aseteltujen erotuomareiden on käytettävä kimppakyytejä aina kun se tulee halvemmaksi kuin kahden auton käyttö! Mikäli tuomari käyttää junaa tai linja-autoa, vastaa seura erotuomarin kuljettamisesta asemalta jäähallille ja takaisin. 1

2 Ajokortiton tuomari Ajokortiton (ei ajokorttia, laina-autolla kulkeva tai alle 18 v.) tuomari tekee matkalaskun samalla lailla kuin ajokortin haltija ja korvaus maksetaan ko. henkilölle. Mikään säännös ei edellytä, että autoa ajaa itse. Olennaisinta on, että auton mukainen kustannus on syntynyt ja sen ilmeisyys ja todennäköisyys on todettu. Ajokortittomalle tuomarille maksettavien kulukorvauksien saamisen edellytykset ovat samat kuin kortillisilla: - ensisijaisesti on käytettävä kimppakyytiä (korvausta ei makseta esimerkiksi, jos toisen tuomarin tarjoama kyyti ei ole syystä tai toisesta kelvannut) - samasta paikasta samaan peliin ei korvata kahta matkalaskua - vaihtoehtona oman auton käytölle voidaan korvata kuljetus julkisilla kulkuneuvoilla kodin ja hallin välillä Back up erotuomari Ottelupaikalla oleva, otteluun määrätty Back up erotuomari saa kulukorvaukset kuten edellä esitetty sekä 50 % tuomaripalkkioista. Otteluvalvoja SM-sarjaotteluissa Ottelupaikalla oleva, otteluun määrätty otteluvalvoja saa kulukorvaukset kuten edellä esitetty sekä 20 palkkion. Palkkioiden ja kulukorvausten maksaminen SM-sarjan otteluista Laskut lähetetään kuukausittain, kuukauden viidenteen päivään mennessä Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliittoon osoitteella: Päivi Reiman Hämeentie 105 A HELSINKI Laskusta tulee jättää itselle kopio tarkistusta, katoamista tms. varten. Tuomareiden tulee lähettää liittoon verokortin kopio ensimmäisen laskun yhteydessä. Lisäksi tulee jokaisessa laskussa huomioida, että nimi ja henkilötunnus (myös loppuosa) sekä tilinumero ovat selkeästi kirjoitettu. Puuttuvat verokortit ja henkilötiedot aiheuttavat aina maksusuoritusten viivästymisen. Palkkioista suoritetaan ennakonpidätys. LIITTEET Ohjeita erotuomaripalkkioiden maksamisesta 2

3 LIITE 1. OHJEITA EROTUOMARIPALKKIOIDEN MAKSAMISESTA Palkka / palkkio / työkorvaus Valmentajat ja ohjaajat, kuten myös urheilijat silloin, kun he saavat suorituksistaan muunlaisia korvauksia kuin kulukorvauksia, ovat työsuhteessa palkkion maksajaan nähden. Erotuomarien ei katsota olevan työsuhteessa seuroihin, koska he eivät esim. toimi seuran johdon tai valvonnan alaisuudessa (direktio-oikeus puuttuu). Tästä syystä tuomaripalkkiot ovat ns. työkorvauksia. Kulukorvaukset Vaikkakaan muut työkorvausta saavat kuin erotuomarit eivät voi saada verottomia matkakustannusten korvauksia, sovelletaan vuoden 2001 alussa voimaan tulleen tuloverolain mukaan erotuomareihin samoja periaatteita kuin yleishyödyllisten yhteisöjen (urheiluseurojen) ilman palkkaa toimiviin ohjaajiin, valmentajiin ja luottamushenkilöihin. Näin ollen erotuomarien kalenterivuoden aikana saamien verottomien matkakustannusten kattona on oman auton käytöstä ja yhteensä 20 päivärahaa (koko- tai puoli-). Rajat ovat siis saajakohtaisia eli kaikilta yhdistyksiltä yhteensä saatuja summia. Rajan ylittävät korvaukset ovat saajalleen lopullisessa verotuksessa verotettavaa tuloa. Seuran ei kuitenkaan tarvitse suorittaa ennakonpidätystä kulukorvauksista, vaikka ne ylittäisivätkin mainitut rajat jo yhdenkin seuran maksamina. Ennakonpidätys Erotuomaripalkkio eli erotuomarin saama työkorvaus on aina saajalleen veronalaista tuloa. Veronalaisesta tulosta on sen maksajan suoritettava ennakonpidätys. Verottajan antamien ohjeiden mukaisesti voidaan kuitenkin pienistä ja satunnaisista palkkioista jättää ennakonpidätys suorittamatta. Eri paikkakuntien verotoimistoilla saattaa olla erilaisia kannanottoja siitä, mikä on pienen palkkion yläraja. Yleisohjeena voidaan kuitenkin pitää sitä, että enintään 20 :n (ennen 100 mk) palkkiosta ei vielä tarvitse suorittaa ennakonpidätystä. Huom! Tämä tarkoittaa esim. yhdessä turnauksessa kaikista otteluista maksettavaa yhteenlaskettua palkkiota. Erotuomaripalkkioita (toisin kuin valmentaja- tai ohjaajapalkkioita) pidetään saajalleen pääsääntöisesti satunnaisina tuloina. Mikäli seura kuitenkin maksaa samalle erotuomarille palkkioita saman kalenterikuukauden aikana useamman kerran siten, että yhteenlaskettu palkkioiden määrä ylittää 20, tulee ennakonpidätys tällöin suorittaa kaikista maksuista. Samoin on asian laita, mikäli sama erotuomari saa palkkioita samalta seuralta toistuvasti eri kuukausienkin aikana. Huom! Ylempänä mainittu ennakonpidätyksen suorittamatta jättäminen pienten palkkioiden osalta on vain verottajan antama mahdollisuus jättää verojen maksaminen maksun saajan vastuulle. Seura voi kuitenkin yllä mainituissa tapauksissakin niin halutessaan suorittaa ennakonpidätyksen erotuomarin osoittaman pidätysprosentin mukaisesti, jolloin vastuu verojen maksamisesta siirtyy seuralle. Tämä voi olla tarkoituksen mukaista esim. silloin, kun ei ole täyttä varmuutta siitä, milloin ja kuinka usein sama erotuomari tuomitsee kyseisen seuran otteluja. Aina, kun ennakonpidätys suoritetaan, on erotuomarin osoitettava pidätysprosenttinsa verokortilla. Ellei verokorttia esitetä, on pidätysprosentti 60 %. 3

4 Ennakoiden tilittäminen Kaikki suoritetut ennakonpidätykset tulee tilittää palkkion maksamista seuraavan kuukauden kymmenenteen päivään mennessä maksajan kotipaikan verovirastolle. Tilitys tehdään yhdellä kertaa, toisin sanoen kaikki eri palkkion saajilta pidätetyt ennakot maksetaan kertasuorituksena veroviraston tilille. Satunnainen työnantaja käyttää maksamiseen oma-aloitteisten verojen tilisiirtolomaketta. Maksettaessa tulee tarkoin noudattaa maksulomakkeessa olevia numerokoodeja, joiden mukaan tiedot maksusta siirtyvät automaattisesti verottajan rekisteriin. SOTU-maksut Koska erotuomari (toisin kuin valmentaja tai ohjaaja) ei ole työsuhteessa palkkiot maksavaan seuraan, ei erotuomaripalkkioista tarvitse maksaa työnantajan sosiaaliturvamaksua eli SOTU:a. Maksutosite palkansaajalle Maksetusta palkasta, palkkiosta ja muusta suorituksesta sekä toimitetusta ennakonpidätyksestä on suorituksen saajalle annettava tosite maksamisen yhteydessä. Maksutositteeseen tulee merkitä ainakin seuraavat tiedot: palkkion saajan nimi, osoite, sotu täydellisenä ja verotuskunta. Mikäli maksetaan kilometrikorvauksia ja päivärahoja, tulee tositteesta käydä ilmi myös matkan alkamis- ja päättymisajankohta sekä ajettu matka. Mikäli maksetaan myös muita matka- tai majoituskuluja, tulee alkuperäiset tositteet liittää matkalaskuun. Koko vuoden yhteenvetotosite Koko vuoden tulojen yhteenvetotosite on annettava maksun saajalle viimeistään maksuvuotta seuraavan tammikuun 15. päivään mennessä. Yhteenvetotosite on vapaamuotoinen (siihen ei ole erillistä lomaketta), mutta sen tulisi sisältää vähintään samat tiedot palkansaajasta kuin maksutositteenkin (ks. kohta 7) ja maksuista samat tiedot kuin vuosi-ilmoituksenkin (ks. kohta 9). Tositteen antaminen ei kuitenkaan nykyisin enää ole pakollista ja se annetaan vain, mikäli maksun saaja sitä pyytää. Vuosi-ilmoitus verovirastolle Myös satunnaisen työnantajan (urheiluseuran) on annettava verovirastolle maksuvuotta seuraavan tammikuun loppuun mennessä vuosi-ilmoituksena palkansaajakohtainen erittely kalenterivuoden aikana maksetuista palkoista, palkkioista, työkorvauksista ja matkakustannusten korvauksista sekä suoritetuista ennakonpidätyksistä. Ilmoitus tulee tehdä kaikista maksetuista palkkioista ja aina, vaikka ennakonpidätystä ei olisi suoritettukaan. Ilmoitukseen tarvitaan myös saajan henkilötiedot (ks. kohta Maksutosite palkansaajalle). Maksajan (seuran) tehtävät Maksaa erotuomaripalkkiot ja kulukorvaukset ottelutapahtumassa paikan päällä, ellei muuta ole etukäteen sovittu (huom. tosite annettava). Suorittaa maksuista ennakonpidätys, mikäli palkkiot yhteensä (huom. turnauksissa yhteenlaskettu palkkioiden määrä) ovat enemmän kuin 20. Maksutositteeseen tulee merkitä ainakin seuraavat tiedot maksun saajasta: palkkion saajan nimi, osoite, sotu täydellisenä ja verotuskunta. 4

5 Mikäli maksetaan kilometrikorvauksia ja päivärahoja, tulee tositteesta käydä ilmi myös matkan alkamis- ja päättymisajankohta sekä ajettu matka (paikkakunnat ja kilometrimäärä). Mikäli maksetaan myös muita matka- tai majoituskuluja, tulee alkuperäiset tositteet (esim. hotellilaskut ja bussi-/junaliput sekä taksikuitit) liittää matkalaskuun. Tilittää pidätetyt ennakot maksupäivää seuraavan kuukauden kymmenenteen päivään mennessä verovirastolle. Antaa pyydettäessä yhteenvetotosite suoritetuista maksuista maksun saajalle tammikuun 15. päivään mennessä. Tehdä vuosi-ilmoitus verovirastolle tammikuun loppuun mennessä kaikista edellisenä kalenterivuonna maksetuista maksuista (palkkioista ja kulukorvauksista); myös niistä, joista ei ole suoritettu ennakonpidätystä. Maksun saajan (erotuomarin tehtävät) Täyttää maksajan antama maksutosite (matkalasku tms.) täydellisesti ja oikein (ks. vuosiilmoitus verovirastolle). Liittää tositteeseen tai matkalaskuun kaikki tarvittavat liitteet. Huolehtia siitä, että verokortti on tarvittaessa saatavilla. Ilmoittaa kaikki saadut palkkiot ja kulukorvaukset sekä tulonhankkimiskulut (huom. vähennysoikeus) vuosittain verottajalle; myös ne, joista ei ole suoritettu ennakonpidätystä. 5

SALIBANDYLIITON OTTELUUN MÄÄRÄTTYJEN EROTUOMARIEN / EROTUOMARIVALMENTAJIEN (OTTELUVALVOJIEN) MATKUSTUSSÄÄNNÖT KAUDELLA 2014-2015

SALIBANDYLIITON OTTELUUN MÄÄRÄTTYJEN EROTUOMARIEN / EROTUOMARIVALMENTAJIEN (OTTELUVALVOJIEN) MATKUSTUSSÄÄNNÖT KAUDELLA 2014-2015 SALIBANDYLIITON OTTELUUN MÄÄRÄTTYJEN EROTUOMARIEN / EROTUOMARIVALMENTAJIEN (OTTELUVALVOJIEN) MATKUSTUSSÄÄNNÖT KAUDELLA 2014-2015 1. ENNAKONPIDÄTYS JA LOPULLINEN VEROTUS Kaikki Salibandyliiton sarjoissa

Lisätiedot

EROTUOMAREIDEN JA EROTUOMARITARKKAILIJOIDEN MATKUSTUSSÄÄNTÖ JA KORVAUKSET 2015

EROTUOMAREIDEN JA EROTUOMARITARKKAILIJOIDEN MATKUSTUSSÄÄNTÖ JA KORVAUKSET 2015 EROTUOMAREIDEN JA EROTUOMARITARKKAILIJOIDEN MATKUSTUSSÄÄNTÖ JA KORVAUKSET 2015 I Yleistä Tämä matkustussääntö sekä sopimus korvauksista ja palkkioista koskee Suomen Palloliiton ja Jalkapalloliiga ry:n

Lisätiedot

Rahastonhoitajan valinta. Raho-koulutus ja ohjeistus. Joukkueiden pankkitilit

Rahastonhoitajan valinta. Raho-koulutus ja ohjeistus. Joukkueiden pankkitilit Rahastonhoitajan tietopankki 2014/2015 2 Sisällysluettelo Rahastonhoitajan valinta... 3 Raho-koulutus ja ohjeistus... 3 Joukkueiden pankkitilit... 3 Kenttävuorojen hinnat... 5 Jäsenmaksut... 5 Lisenssi-

Lisätiedot

Yrittäjän verotus 2015

Yrittäjän verotus 2015 Yrittäjän verotus 2015 Juha Siikavuo VÄLITÖN JA VÄLILLINEN VEROTUS VUONNA 2015 Yrittäminen on kivaa! Sitä olen puuhastellut koko ikäni. Olen teille koonnut kivan lukupaketin verotuksesta. Sillä verotuskin

Lisätiedot

Arvoisa työnantaja, Palveluksessanne! Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO

Arvoisa työnantaja, Palveluksessanne! Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO Arvoisa työnantaja, Lämpimät kiitoksemme siitä, että olet tarjonnut harjoittelupaikan ulkomaiselle nuorelle! Samalla olet auttanut suomalaista opiskelijaa tai vasta tutkintonsa suorittanutta nuorta saamaan

Lisätiedot

MITÄ JOKAISEN YRITTÄJÄN TULISI TIETÄÄ KIRJANPIDOSTA? 1.12.2011

MITÄ JOKAISEN YRITTÄJÄN TULISI TIETÄÄ KIRJANPIDOSTA? 1.12.2011 Sivu 1 / 6 MITÄ JOKAISEN YRITTÄJÄN TULISI TIETÄÄ KIRJANPIDOSTA? 1.12.2011 Tilitoimisto on yrittäjän arvokkaimpia yhteistyökumppaneita. Aktiivinen ja ennakoiva yhteistyö tilitoimiston ja yrittäjän välillä

Lisätiedot

Tuottojen maksaminen OM-järjestelmässä Toimitusjohtajan päätös

Tuottojen maksaminen OM-järjestelmässä Toimitusjohtajan päätös Tuottojen maksaminen OM-järjestelmässä Toimitusjohtajan päätös Liikkeeseenlaskijoille Tilinhoitajille Selvitysosapuolille Liikkeeseenlaskijan asiamiehille Sääntöviite: 3.3.20 Hyväksytty: 29.4.2015 Voimaantulo:

Lisätiedot

Työnantajan oikeus saada korvausta valtion varoista merimiesten matkakustannuksista

Työnantajan oikeus saada korvausta valtion varoista merimiesten matkakustannuksista Työnantajan oikeus saada korvausta valtion varoista merimiesten matkakustannuksista Työnantajan oikeus saada korvausta valtion varoista merimiesten matkakustannuksista OHJE TEM/367/03.01.05/2014 11.3.2014

Lisätiedot

Melan vakuutusyksikkö / LV 15.10.2010. Ohje apurahan myöntäjälle. Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan?

Melan vakuutusyksikkö / LV 15.10.2010. Ohje apurahan myöntäjälle. Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan? Melan vakuutusyksikkö / LV OHJE 15.10.2010 Ohje apurahan myöntäjälle Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan? 1.10.2010 OHJE 2 (8) Sisältö 1 Apurahan myöntäjän velvollisuus antaa tietoja... 3 2 Ilmoitusvelvollisuus

Lisätiedot

Apurahat tieteenharjoittajan verotuksessa

Apurahat tieteenharjoittajan verotuksessa Apurahat tieteenharjoittajan verotuksessa 17.3.2014 Raija Isotupa Verohallinto, Pääkaupunkiseudun verotoimisto Apurahat verotuksessa Apurahat voivat vaikuttaa verotukseen kahta eri kautta: 1. Voidaanko

Lisätiedot

Valtion matkustussääntö

Valtion matkustussääntö Valtion matkustussääntö 2015 1a/2015 Valtion matkustussääntö 2015 Valtiovarainministeriön julkaisuja 1a/2015 Valtio työnantajana 441 729 Painotuote VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023

Lisätiedot

SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT 2014-2015

SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT 2014-2015 SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT 2014-2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISMÄÄRÄYKSET 1.1. Sitoutuminen 1.2. IIHF:n säännöt 1.3. Kilpailusäännöistä poikkeaminen 2. EETTISET JA TALOUDELLISET MÄÄRÄYKSET 2.1.

Lisätiedot

SUOMEN SALIBANDYLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT 1.5.2014-30.4.2015. 1. YLEISTÄ sivu 1-8 3-4

SUOMEN SALIBANDYLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT 1.5.2014-30.4.2015. 1. YLEISTÄ sivu 1-8 3-4 sivu 1 SUOMEN SALIBANDYLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT 1.5.2014-30.4.2015 Suomen Salibandyliitto ry 2014 1. YLEISTÄ sivu 1-8 3-4 2. EETTISET PERIAATTEET 9 Reilun pelin periaate 5 10 Vastuullinen taloudenpito 5

Lisätiedot

SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT 2015-2016

SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT 2015-2016 SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT 2015-2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISMÄÄRÄYKSET 1.1. Sitoutuminen 1.2. IIHF:n säännöt 1.3. Kilpailusäännöistä poikkeaminen 2. EETTISET JA TALOUDELLISET MÄÄRÄYKSET 2.1.

Lisätiedot

Huolto- ja kunnossapitoalan TYÖEHTOSOPIMUS 2014-2017

Huolto- ja kunnossapitoalan TYÖEHTOSOPIMUS 2014-2017 Huolto- ja kunnossapitoalan TYÖEHTOSOPIMUS 2014-2017 Palvelualojen työnantajat PALTA ry Sähköalojen ammattiliitto ry Painettu 2014 Tammerprint, Tampere ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA... 3 1 SOPIMUKSEN SOVELTAMISALA...

Lisätiedot

ASIAKASTIEDOTE 1/2009

ASIAKASTIEDOTE 1/2009 ASIAKASTIEDOTE 1/ SISÄLLYSLUETTELO: 1. ilmoitusvelvollisuutta koskevia tärkeitä päivämääriä vuonna 2. MYYNTISAAMISTEN SEURAAMINEN JA REKISTERI-ILMOITUS 3. Perintö- ja lahjaverotus sekä uudet verokortit

Lisätiedot

YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET

YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET businessoulu.com 2015 2 YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET SISÄLTÖ SIVU 1. YLEISTÄ 3 2. YRITTÄJÄN VAKUUTUKSET 3 2.1 Yrittäjän eläkevakuutus eli YEL 3 2.2 Yrittäjän muut

Lisätiedot

MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015

MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015 1(8) MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015 SISÄLTÖ 1. YLEISET OHJEET 1.1 Käyttöehdot ja soveltamisala 1.2 Hankkeen vastuullisen

Lisätiedot

Taloudenhoitajakoulutus I/2014: Taloudenhoidon ja kirjanpidon perusteet

Taloudenhoitajakoulutus I/2014: Taloudenhoidon ja kirjanpidon perusteet Sivu 1/10 Taloudenhoitajakoulutus I/2014: Taloudenhoidon ja kirjanpidon perusteet I. Taloudenhoitajan tehtävät rahaliikenteen hoitaminen: laskujen maksaminen, tiliotteiden kerääminen (muista tilinkäyttöoikeuksien

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE Kirkkonummen kunta Perusturva Vammaispalvelut Voimassa 1.5.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ - MITÄ HENKILÖKOHTAINEN APU ON...3 2 HENKILÖKOHTAISEN AVUN MYÖNTÄMINEN...3 2.1

Lisätiedot

Liite. Tarkentava virka- ja työehtosopimus, joka laadittiin

Liite. Tarkentava virka- ja työehtosopimus, joka laadittiin Liite Tarkentava virka- ja työehtosopimus, joka laadittiin 26 päivänä marraskuuta 2014 valtiovarainministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Julkisten ja hyvinvointialojen

Lisätiedot

USKOTTU MIES EDUNVALVOJA HOLHOOJA

USKOTTU MIES EDUNVALVOJA HOLHOOJA USKOTTU MIES EDUNVALVOJA HOLHOOJA Boråsin yliholhouslautakunnan käsikirja SISÄLLYSLUETTELO Yliholhooja 2 Yliholhoojan suorittama valvonta 2 Uskottu mies 2 Uskotun miehen tarve 3 Hakemus/ilmoitus 3 Uskotun

Lisätiedot

MYEL-vakuutusmaksut ja maksujen laskutus

MYEL-vakuutusmaksut ja maksujen laskutus 1 (19) Sisällysluettelo 1 MYEL-vakuutusmaksun laskeminen... 3 Maksun määräytyminen... 3 Perusprosentti... 3 Alennettu prosentti... 3 Väliprosentti... 3 Maksuprosentit ja alennusraja vuosina 2013 2015...

Lisätiedot

Lyonessin jäseniin sovellettavat laajennettujen jäsenetujen käyttöä koskevat täydentävät yleiset sopimusehdot

Lyonessin jäseniin sovellettavat laajennettujen jäsenetujen käyttöä koskevat täydentävät yleiset sopimusehdot Lyonessin jäseniin sovellettavat laajennettujen jäsenetujen käyttöä koskevat täydentävät yleiset sopimusehdot Versio: huhtikuu 2012 Johdanto Lyoness Europe AG, kotipaikka Bahnhofstrasse 22, CH-9470 Buchs,

Lisätiedot

Matkustusohje_/_Rules_on_Travel

Matkustusohje_/_Rules_on_Travel Contents 1 Matkustusohje 2 Matkasuunnitelma 2.1 Matkavakuutus 2.2 Matkakuluista 2.3 Ostolaskut 3 Matkalasku 4 Hyväksyjän hyvä huomata 5 Matkaneuvojan muistilista if (window.showtoctoggle) { var tocshowtext

Lisätiedot

YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS

YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS 2/2015 2(16) YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS SISÄLTÖ 1. YRITYKSEN NIMEN VALINTA 3 2. YHTIÖMUODON VALINTAAN VAIKUTTAVIA KYSYMYKSIÄ 4 3. YHTIÖMUODOT 7 3.1 Yksityinen elinkeinonharjoittaja

Lisätiedot

Forssan kaupungin laskutus- ja perintäohjeet

Forssan kaupungin laskutus- ja perintäohjeet Forssan kaupungin laskutus- ja perintäohjeet Kaupunginhallitus hyväksynyt 23.6.2014 1 Ohjeiden noudattaminen Ellei toisin ole määrätty, on näitä ohjeita noudatettava kaikkien kaupungille kuuluvien tai

Lisätiedot

Yhdistyksen talous. Yhdistyksen talous

Yhdistyksen talous. Yhdistyksen talous Yhdistyksen talous Tämän vihkosen tarkoituksena ei ole pelotella ketään asettumasta ehdolle yhdistysten luottamustehtäviin. Monet karttavat joutumasta luottamushenkilöksi, koska pelkäävät sekä vastuuta

Lisätiedot

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Yleistä Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta

Lisätiedot

Kahdenkertaisen kirjanpidon toteutus ja verolaskelmien laatiminen case-yritykselle

Kahdenkertaisen kirjanpidon toteutus ja verolaskelmien laatiminen case-yritykselle Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Laskentatoimi Kristiina Säkkinen Kahdenkertaisen kirjanpidon toteutus ja verolaskelmien laatiminen case-yritykselle Opinnäytetyö

Lisätiedot