Nurmon keskustan osayleiskaavan tarkistus ja laajennus 2030

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nurmon keskustan osayleiskaavan tarkistus ja laajennus 2030"

Transkriptio

1 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SEINÄJOEN KAUPUNKI Nurmn keskustan sayleiskaavan tarkistus ja laajennus 2030 Tavite- ja selstus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25797

2 Tavite- ja selstus 1 (46) Levnja, Kervinen, Ylinen Osmntie 34, PL 950, Helsinki Ktipaikka Helsinki

3 Tavite- ja selstus 1 (46) Levnja, Kervinen, Ylinen Sisällysluettel 1 Jhdant Osayleiskaavatyön tarkitus ja alueen yleiskuvaus Suunnittelurganisaati Osallistumisen järjestäminen Osallistaminen kaavaprsessissa Osalliset Tiedttaminen Viranmaisyhteistyö Kaavaprsessin keskeiset vaiheet Osayleiskaavan tavitteet Kaavakhtaiset tavitteet Seudulliset tavitteet Maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset tavitteet Valtakunnalliset alueidenkäyttötavitteet Kävelyn ja pyöräilyn valtakunnallinen visi ja strategia Osayleiskaavan sisältö Kaavatyön alitus: OAS ja tavite- ja kehityskuvavaihe Valmisteluvaihe eli kaavalunnksen vaihe Kaavaehdtuksen vaihe Kaavan hyväksyminen ja kuulutus lainvimaiseksi Vaikutusten arviinti Osayleiskaavaprsessissa laadittavat selvitykset Lähtötiedt Suunnittelualue Suunnittelutilanne Maanmistus Väestö ja asuminen Väestökehitys ja hultsuhde Asuminen ja asumisväljyys Kaavan väestötavite Palvelut ja kauppa Kehittämisen lähtökhdat Työpaikat ja elinkeinrakenne Osmntie 34, PL 950, Helsinki Ktipaikka Helsinki

4 Tavite- ja selstus 2 (46) Levnja, Kervinen, Ylinen Elinkeinrakenne Työpaikat Työssäkäyntialue ja pendelöinti Virkistysalueet Maisema Maisemarakenne Maiseman erityispiirteet ja arvkhteet Rakennettu ympäristö Alueen yleiskuvaus ja tärkeimmät khteet Käytetty lähtöaineist Arvja sisältävät khteet Muinaisjäännökset Lunt Maa-ainesvarat ja phjavesi Liikenne Liikenteen nykyverkk Liikenteen taviteverkk Kevyen liikenteen verkk Maataluden liikenne Maa- ja kalliperä Erityisalueet ja ympäristöhäiriöt Osayleiskaavan kuvaus ja vaikutukset Tavite- ja klme vaihtehta Osayleiskaavan tteuttaminen LIITTEET Täydentyy kaavaselstukseen Osmntie 34, PL 950, Helsinki Ktipaikka Helsinki

5 Tavite- ja selstus 1 (43) Nurmn keskustan sayleiskaavan tarkistus ja laajennus Jhdant 1.1 Osayleiskaavatyön tarkitus ja alueen yleiskuvaus Työssä laaditaan Nurmn keskustan sayleiskaavan tarkistus ikeusvaikutteisena sayleiskaavana ja siihen liittyvät selvitykset. Osayleiskaavan tavitevusi n Tämä selstus käsittelee sayleiskaavatyön tavite- ja kehitysvaiheen tulksia. Suunnittelualue käsittää Seinäjen Nurmn kaupunginsakeskuksen ja siihen liittyvät lähialueet Hyllykallin suuntaan sekä läheisen Keski-Nurmn maatalusalueen Nurmnjen mlemmin pulin. Alue sijaitsee n. 7 8 km Seinäjen ydinkeskustasta. Alue n sin kaupunginsakeskuksen rakennettua ympäristöä ja sin rakentamatnta peltaluetta, jta halkvat Phjan valtatie (VT 19) ja Nurmnjki. Suunnittelualueen laajuus n nin ha (12,3 km2). Suunnittelualue rajautuu eteläsiltaan käynnissä levaan Keski-Nurmn sayleiskaavaan, jka n llut ehdtuksena nähtävillä elkuussa Kaavitettavalla alueella asuu n asukasta (Ruututietkanta 2013). Kaavitettavaan alueeseen kuuluu läntisen keskustaajaman lisäksi aiemmin kaavittamattmia Nurmnjen ranta-alueita sekä haja-asutuslunteista kyläaluetta. Maisemallisesti kaava-aluetta määrittää tasainen peltaukea, jssa näkyvät useat maatilakeskukset. Avin maatalusmaisema n nähtävissä aluetta ristiin halkvilta Phjan valtatieltä 19 sekä Keski-Nurmntieltä. Maataluselinkeinilla n vimakas rli sayleiskaavan alueella. Keski-Nurmntien ja Is-kskentien varret Nurmnjen mlemmin pulin vat maatalusaluetta, jlla sijaitsee useita ktieläintaluden suuryksikköjä, kuten kanalita ja sikalita. Aivan kaava-alueen tuntumassa phjisessa n Atrian tehdas, jka tekee yhteistyötä alueen maatalustuttajien kanssa. Vimassa levat kaavat Alueella n vimassa Seinäjen kaupungin Nurmn keskustan sayleiskaava, jnka valtuust n hyväksynyt vunna 2003, ja jka kaikilta sin n tullut vimaan vunna Keski-Nurmn maatalusalueelle sitetut ktieläintaluden suuryksiköiden (ME- 1) ja maatalusaluevaraukset (MT-1) eivät vahvistuneet Nurmn keskustan yleiskaavassa. Krkein hallint-ikeus kumsi ktieläintaluden suuryksikköjä niiden lähialueita kskevat Nurmn keskustan yleiskaavavarauksen vunna Alueella n sin vimassa eri aikina 1970 luvulta lähtien laadittuja asemakaavja. Vireillä levat hankkeet Kesk n hakenut Nurmn liikuntahallin ympäristöön asemakaavan muutsta tilaa vievän maataluskaupan sekä päivittäistavarakaupan sittamiseksi alueelle. Kaavamuutstyö n alitettu Seinäjen seurakunta n hakenut pappilan ja viereisten peltalueiden salta asemakaavan muutsta vunna 2014, ja kaavitus n käynnistetty saman vuden syksyllä. Phjan valtatien (vt 19) ja Keski-Nurmntien liittymän ympäristössä n llut vireillä asemakaavan laadinta Etelä-Phjanmaan suuskaupan hakemuksesta ABC - Osmntie 34, PL 950, Helsinki Ktipaikka Helsinki

6 Tavite- ja selstus 2 (43) liikenneaseman tteuttamiseksi. Asemakaavatyö alitettiin Nurmn kunnan aikana ja hyväksyttiin Seinäjen kaupungin valtuustssa vunna Vaasan hallint-ikeus kumsi valtuustn päätöksen vunna 2013 ( , nr 13/0087/2) eikä kaupunki valittanut päätöksestä. Kaupunginhallitus n päättänyt tutkia asian yleiskaavalla. Etelä- Phjanmaan suuskaupalla n edelleen tavitteena k. liikenneaseman tteuttaminen. Nurmnjkivarren rantarakentamisesta n laadittu erillinen mititusselvitys (Rambll 2015) yleiskaavituksen phjaksi. Yleiskaavatyössä tulee jakaa ranta-alueet tarvittaessa mititusalueisiin tehtyjen selvitysten perusteella, sekä määritellä mahdlliset ranta-alueen uudet rakennuspaikat. 1.2 Suunnittelurganisaati Seinäjen kaupunki Kaupunkisuunnittelu ja kaavitus: Jyrki Kuusinen, yleiskaava-arkkitehti Merja Sumela, kaavitusassistentti Taru-Maaria Herttua-Sukk, kaupungingedeetti Pirj Krhnen, ympäristönsujelujhtaja Jari Mäntylä, verkstpäällikkö, Seinäjen Vesi Rist Puuppnen, rakennustarkastaja Erkki Välimäki, kehitysjhtaja Kari Havunen, kaupungininsinööri Sirkka-Liisa Sihvnen, rakennustutkija, Etelä- Phjanmaan maakuntamuse Martti Nrja, asemakaava-arkkitehti Matti Punkari, asiakkuuspäällikkö, INTO, maatalus Leena Perämäki, jhtaja, INTO, elinkeint FCG Suunnittelu ja teknikka Oy Alueidenkäytön knsultinti: Helena Ylinen prjektipäällikkö, arkkitehti SAFA YKS-305 Maritta Heinilä suunnittelija, arkkitehti SAFA YKS- Taina Ollikainen, FM Tumas Miettinen, liikennesuunnittelija, DI Saara Aavajki, liikennesuunnittelija, tekn. kand. Eeva-Riikka Bssmann, erikissuunnittelija, DI Minttu Kervinen, suunnittelija, arkkitehti SAFA YKS- Siina Levnja, suunnittelija, miljöösuunn. ins. AMK Pekka Seppänen, suunnittelija, miljöösuunn. ins. AMK Lassi Tulnen, suunnittelija, arkkit.y Selvitykset: Riikka Ger, maisema-arkkitehti MARK Maritta Heinilä, suunnittelija, arkkitehti SAFA YKS Taina Ollikainen, FM Kuisma Reinikainen, DI 1.3 Osallistumisen järjestäminen Osallistaminen kaavaprsessissa Osayleiskaavatyössä nudatetaan maankäyttö- ja rakennuslain vurvaikutteista maankäytön suunnittelun prsessia. Kaavatyön sallistumis- ja vurvaikutusmenettelyjä ja kaavan vaikutusten arviintia kskeva sallistumis- ja arviintisuunnitelma (OAS) n laadittu työn alussa ja sitä päivitetään tarvittaessa työn kuluessa. Työn aikana järjestetään klme yleisötilaisuutta, jita kskevat työvaiheet ja ajankhdat n esitetty tämän kappaleen lpussa sekä kappaleessa 1.4 levassa taulukssa. Esittelytilaisuuksia kaupunginhallitukselle ja hjausryhmälle n yhteensä kuusi. Suunnittelun eri sa-alueilla pidetään pienryhmäpalavereja tarpeen mukaan. Niihin sallistuvat kaupungin eri timialjen edustajat sekä kussakin suunnitteluvaiheessa tarvittavat knsultin asiantuntijat. Osmntie 34, PL 950, Helsinki Ktipaikka Helsinki

7 Tavite- ja selstus 3 (43) Osalliset Kaava n tullut vireille kaupunginsuunnittelujastn päätöksellä Osallisia kuullaan valmisteluvaiheessa pitämällä kaavalunnsta valmistelumateriaaleineen nähtävillä 30 vrk:n ajan sekä ehdtusvaiheessa asettamalla kaavaehdtus julkisesti nähtäville 30 vrk:n ajaksi. Kaavalunnksesta ja kaavaehdtuksesta pidetään lisäksi yleisötilaisuudet. Nähtävillä lsta ilmitetaan kuulutuksella. Osallisilla n mahdllisuus nähtävillä ln aikana jättää kaavalunnksesta tai -ehdtuksesta kirjallinen mielipide/muistutus kuulutuksessa mainittuun sitteeseen Seinäjen kaupungille. Osallistumis- ja arviintisuunnitelma ja kehityskuvat nähtävillä: , yleisötilaisuus 7.5. (lausuntaika 5-6/2015) Kaavalunns nähtävillä: arvilta , yleisötilaisuus arvilta (lausuntaika 9-10/2015) Kaavaehdtus nähtävillä: arvilta 2-3/2016, yleisötilaisuus arvilta 3. tai (lausuntaika 2-3/2016) MRL 62 :n mukaan sallisia vat alueen maanmistajat ja ne, jiden asumiseen, työntekn tai muihin lihin kaava saattaa humattavasti vaikuttaa, sekä viranmaiset ja yhteisöt, jiden timialaa suunnittelussa käsitellään. Nurmn keskustan sayleiskaavan tarkistuksessa sallisia vat: - alueen maanmistajat, asukkaat ja alueella työssä käyvät - alueen yrittäjät - Seinäjen kaupungin asukkaat - paikallisyhdistykset - Seinäjen kaupunki - Länsi- ja Sisä-Sumen aluehallintvirast - Etelä-Phjanmaan ELYkeskus - Etelä-Phjanmaan liitt - Etelä-Phjanmaan maakuntamuse - Musevirast - Liikennevirast - Etelä-Phjanmaan lunnnsujeluyhdistys - Seinäjen seurakunta - Anvia Oyj - Elenia Oy - Metsäkeskus - Seinäjen energia / kauklämpö - Seiverkt - Seinäjen Vesi Oy - Int Seinäjki - Etelä-Phjanmaan pelastuslaitsliikelaits - MTK Nurm - Nurmn Keskikunnan maamiesseura - MTT Maa- ja elintarviketaluden tutkimuskeskus - Nurm-seura ry - Keski-Nurm seura ry - Keski-Nurmn metsästysseura - Luukk-Sinin metsästysseura - muut mahdlliset salliset Työn aikana järjestetään klme nähtävillä la ja yleisötilaisuutta. Esittelytilaisuuksia kaupunginhallitukselle ja hjausryhmälle n lukuisia. Suunnittelun eri sa-alueilla pidetään pienryhmäpalavereja tarpeen mukaan. Niihin sallistuvat kaupungin eri timialjen edustajat sekä eri suunnitteluvaiheessa tarvittavat knsultin asiantuntijat. Osmntie 34, PL 950, Helsinki Ktipaikka Helsinki

8 Tavite- ja selstus 4 (43) Tiedttaminen Seinäjen kaupunki kuuluttaa ilmituksistaan Seinäjen Sanmat -paikallislehdessä ja Internetissä kaupungin ktisivuilla: https://www.seinajki.fi/asuminenjaymparist/ajankhtaista/kuulutukset/2015.html Nähtäville asetettavat aineistt vat esillä Kaupungintaln virallisella ilmitustaululla tisessa kerrksessa sekä Internetissä kaavituksen ktisivuilla: Viranmaisyhteistyö Kaavatyötä kskevat viranmaisneuvttelut pidetään maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti kaavatyön alitusvaiheessa ja ehdtusvaiheessa. Muuten viranmaisten kanssa vidaan järjestää työneuvtteluja. Osayleiskaavan valmisteluvaiheen kuulemisen yhteydessä pyydetään kaavalunnksesta viranmaislausunnt. Myös sayleiskaavaehdtuksesta pyydetään viranmaislausunnt. 1.4 Kaavaprsessin keskeiset vaiheet täydentyy kaavaselstukseen Tähänastiset vaiheet Knsultin valinta Alituskkus kunnassa (hjausryhmän I kkus) Tulevia vaiheita Osallistumis- ja arviintisuunnitelma hyväksytään kaup.hallituksessa Vireilletulkuulutus Osallistumis- ja arviintisuunnitelma nähtävillä Yleisötilaisuus Ohjausryhmän II kkus (sallisten ilm. tavitteiden täydentäminen) Ohjausryhmän III kkus (taviteraprtti) Ohjausryhmän IV kkus (alustava lunns) Valmisteluvaiheen työneuvttelu viranmaisten kanssa Neuvttelu sujelumerkinnöistä maakuntamusen kanssa Osmntie 34, PL 950, Helsinki Ktipaikka Helsinki

9 Tavite- ja selstus 5 (43) Ohjausryhmän V kkus (alustava lunns) Valmisteluvaiheen lunns hyväksytty kaup.hallituksessa Valmisteluvaiheen kuuleminen, kaavalunnksen nähtävilläl Yleisötilaisuus sayleiskaavalunnksesta Kaavaehdtus hyväksytty kaup.hallituksessa Kaavaehdtuksen virallinen nähtävilläl Yleisötilaisuus sayleiskaavaehdtuksesta Ehdtusvaiheen viranmaisneuvttelu Osayleiskaavan hyväksyminen kaupunginhallituksessa Osayleiskaavan hyväksyminen kaupunginvaltuustssa Kuulutus kaava lainvimainen 1.5 Osayleiskaavan tavitteet Kaavakhtaiset tavitteet Nurmn sayleiskaavan tarkistuksen tavitteena n mahdllistaa elinkeinjen, tellisuuden, asumisen, matkailun, virkistyksen ja liikenteen tarpeenmukainen kehittäminen infrastruktuurin taludelliset näkökhdat ja Seinäjen kaupungin vetvimaisuustekijät humiiden. Tavitteena n myös näiden myötä väestökehityksen kääntäminen psitiiviseksi erityisesti Nurmn keskustassa ja sen lähialueilla. Osayleiskaavatyön tavitteet ja selvitystarve täsmentyvät työn edetessä. Nurmn keskustan sayleiskaavan tavitteita vat eri sallisryhmien näkökulmasta: Kaavatyöryhmän tavitteet: humiida elinkeinelämän, palvelujen ja maataluden sekä asutuksen erityisvaatimukset alueella ja svittaa niiden intressit yhteen tasapulisesti tarjta tilja yritystiminnalle varata tilaa maatalusyritystiminnan kehittymiselle, sittaa Nurmnjen itäpuli maaseutumaiseksi tutantalueeksi tarjta täydennysalueita mnipuliselle asumiselle nykyisessä, lemassa levassa rakenteessa lisätä vähittäistavarakaupan palvelua nykyisestä Osmntie 34, PL 950, Helsinki Ktipaikka Helsinki

10 Tavite- ja selstus 6 (43) tarkistaa maankäytön hjausta kaupan salta Nurmn kaupunginsakeskuksessa ja sen ympäristössä sekä Hyllykalli Kivisaaren liikealueen lähialueilla kehittää Nurmn sellaisia palveluja, jtka pitävät alakuntakeskuksen timinnallisena ja lisäävät elämää, ja parantaa Nurmn taajamakuvaa kehittää Nurma hukuttelevana asuinpaikkana, ja tähdätä asukasmäärän kasvuun säilyttää kaupallinen keskusta yhtenäisenä. Maataluskauppa tulisi sijittaa muualle kuin keskustaan sittaa asumista Kertunlaaksn päiväkdin ympäristöön tarkistaa vimassa levan Nurmn keskustan yleiskaavan varauksia suunnittelualueella sittaa asemakaavitettavat alueet ja antaa tavitteet asemakaavitukselle sittaa MRL 72 mukaisesti suraan rakennuslupaan ikeuttavat rakennuspaikat Nurmnjen rantavyöhykkeellä. varmistaa valtatieinvestinnin tehkas hyödyntäminen varmistaa liikenneverkn timivuus ja turvallisuus liikennemäärien kasvaessa sekä esittää taviteverkk valitulle ratkaisulle turvata paikallisliikenteen sujuvuus sittamalla tarvittavia eritasliittymiä ja/tai alikulkuja taata turvallinen ja laadukas kevyenliikenteen yhteys asuinalueilta Nurmn keskustaan kehittää kevyenliikenteen yhteyksiä virkistysalueille kehittää virkistysalueita ja urheilupalveluja Valtatiestä 19 nelikaistainen, hyvät liikenneyhteydet Lapuan suuntaan tarkistaa Valtatien 19 npeusrajitus ja tarvittaessa säilyttää se alle 80 km / h edelleen kehittää Valtatien 19 eteläpulelle aiemmassa yleiskaavassa sitettua rinnakkaistievarausta humiida kulttuuriympäristön arvt maatalutta ja muuta viljelyaukean maankäyttöä kehittäessä Elinkeinelämän tavitteet: kehittää Nurmn sellaisia palveluja, jtka pitävät alakuntakeskuksen timinnallisena ja lisäävät elämää asukasmäärä n llut Nurmssa laskussa asukkaiden hukutteleminen parantaisi myös palveluelinkeinjen asemaa Osmntie 34, PL 950, Helsinki Ktipaikka Helsinki

11 Tavite- ja selstus 7 (43) alakuntakeskusten virkeä kauppa tukee kaupan timintaedellytyksiä myös Seinäjella kehittää liikenneyhteyksiä ja kasvattaa liikennemääriä, jtta Nurmn mudstuu hyviä, hukuttelevia kauppapaikkja tutkia nk Nurmn keskus vai Hyllykallin alue timivampi paikka kauppatiminnalle luda Nurmn edellytyksiä pienille elintarvikealan yrityksille kaupallista leskelutilaa tisi lisää uusi hultaseman ja kaupan yhdistelmä ei-kaupallista leskelutilaa tulisi lisätä kirjasta ja liikuntahallia kehittämällä: liikuntahallia pitäisi laajentaa käytön mnipulistamiseksi ja kirjastlle etsiä parempi paikka Atrian häiriötön timinta tulee turvata kaavaratkaisuissa Kaupan tavitteet: Nurmn keskustan sa-yleiskaavan kaupan kehittämisessä tulee ttaa humin yleiset vähittäiskaupan sijainnin hjauksen tavitteet sekä Seinäjen kaupan palveluverkn kknaisuus ja sen kehittämistä kskevat tavitteet. Tärkeimpiä tavitteita vat: Seinäjen kehittäminen maakunnan kaupan pääkeskuksena, Seinäjen kaupallisen vetviman turvaaminen ja vahvistaminen, Seinäjen ydinkeskustan ja alakeskusten kaupallinen kehittäminen, alueellisesti tasapainisen ja kestävän palveluverkn kehittäminen, kaupan kehittäminen vaikutusalueen kysyntään perustuen, kaupan sijittaminen lemassa levaan tai suunniteltuun yhdyskuntarakenteeseen, edellytysten luminen timivalle kilpailulle, vaihtehtisten kaupan sijaintipaikkjen turvaaminen pitkällä aikajänteellä, kaupan palveluiden saavutettavuuden turvaaminen kaikille väestöryhmille, liikkumistarpeen ja asiintimatkista aiheutuvien haittjen minimiminen, kevyen liikenteen ja jukkliikenteen käyttömahdllisuuksien edistäminen asiintimatkilla. Nurmn keskustan sayleiskaava-alueen kaupan kehittämistavitteet: sayleiskaavassa turvataan lemassa levan kaupan timinta- ja kehitysedellytykset sekä mahdllistetaan uusien kaupan timintjen sijittuminen alueelle sittamalla riittävästi uusia kauppapaikkja Osmntie 34, PL 950, Helsinki Ktipaikka Helsinki

12 Tavite- ja selstus 8 (43) Nurmn keskustan ja Itäväylän eritasliittymän lähiympäristön sekä Phjantien varren ja erityisesti kaava-alueen länsisan kehittäminen kaupan sijaintipaikkina Nurmn keskustan / Itäväylän eritasliittymän lähiympäristön kehittäminen Seinäjen kaupunginsakeskuksena, jssa n mnipulinen päivittäistavarakaupan, erikiskaupan, tilaa vaativan kaupan sekä kaupallisten ja julkisten palvelujen tarjnta Phjantien varren kehittäminen pääsin tilaa vaativan kaupan alueena, kaava-alueen länsisan nykyisen kaupan timinta- ja kehitysedellytysten turvaaminen, uusien kaupan sijaintipaikkjen sittaminen kauppapaikkjen mitituksessa tetaan humin Seinäjen kaupan palveluverkn kknaisuus ja vaikutusalueen kysyntään perustuva liiketilatarve niin, että turvataan kaupan timinta- ja kehitysedellytykset erityisesti Seinäjen keskustassa ja muilla lemassa levilla kaupan alueilla nykyisten ja uusien kauppapaikkjen liikenteellisen saavutettavuuden turvaaminen kaupan, maataluden ja muiden elinkeinjen kehittämistavitteiden yhteensvittaminen Keskn tavitteena n sijittaa alueelle maataluskauppa ja päivittäistavarakauppa, jtka vaativat tilaa yhteensä k-m². Liittymisliikenne tntille tulisi Länsitieltä urheilutaln phjispulelta. Etelä-Phjanmaan suuskaupan tavitteena n tuda alueelle ABCliikenneasema, jnka mititus n nin 5000 k-m². Seurakunnan tavitteet: Seurakunnan asuntrakentamishankkeen svittaminen kaavaan Maatalustuttajien tavitteet: määrittää nykyisen Keski-Nurmn viljelyalueen tuleva maankäytön hjaus turvata maataluden elinkeintiminnan; maanviljelyn ja eläintutannn timintjen jatkuminen varaamalla sille riittävästi tilaa varmistaa maataluden laajentumismahdllisuudet valtatien 19 eteläpulella sijittaa asumisen ja kaupan uudet alueet riittävän kauas maatalustutannn vaatimasta alueesta ja vaikutusalueesta myös tulevaisuudessa humiimaan maataluden erityinen tilantarve hajuhaittihin ja nykyisiin ympäristölupamenetelmiin liittyen kehittää mderneja maatalusyrityksiä, jtka heikentävät hajuhaittja ja mahdllistavat sujuvan maatalustiminnan myös kehittyvän kaupunkirakenteen tuntumassa Osmntie 34, PL 950, Helsinki Ktipaikka Helsinki

13 Tavite- ja selstus 9 (43) turvata maatalustiminnan edellyttämät, sujuvat liikenneyhteydet traktreilla ja muilla työkneilla mm. pellille ja kuivaajalle, myös jatkssa tiehankkeiden tteutuessa säilyttää viljelyaukeat ja jkimaisema avimena ja maataluskäytössä säilyttää metsäalueet metsätalusalueina Lähtökhdat nykyisestä yleiskaavasta: Vimassa levassa Nurmn keskustan sayleiskaavassa, tavitevusi 2015 (hyväksytty 2004) n sitettu vt:n 19 luteispuli lähinnä asumiselle, palveluille ja tellisuudelle. Valtatien kaakkispuli taas n pääasiassa sitettu maatalusalueena. Lähtökhtana tämä jak timii edelleen, mutta erityisesti valtatien 19 varrella kummallakin pulen tietä n tarpeen tarkistaa aluevarauksien rajauksia ja niiden käyttötarkituksia jhtuen mm. tiesuunnitelmien tarkentumisesta ja eri sapulten maankäyttötavitteista. Vimassa levaan kaavaan päivitettäviä asiita vat mm: rautatien lähialueiden maankäyttö, Nurmntien varren rakentumattmien alueiden maankäyttö, valtatien 19 lähialueiden maankäyttö sekä eritasliittymien ja rinnakkaisteiden järjestelyt Kertunlaaksn rli Seinäjen sisääntulalueena Lapuan suunnasta tultaessa kaupan tavitteiden päivittäminen hitustien eritasliittymän lähialueelle maataluden ja eläintutantyksiköiden maankäytön ja liikenteen tavitteiden humiiminen. Uutena suunnittelukysymyksenä n Nurmnjen itäpulisen alueen maankäytön määrittely. Kuva 1. Lähtökhdat vimassa levasta sayleiskaavasta. n esitetty vimassa levan yleiskaavan tavitteet ja kaavan päivitystarpeet. Mustalla katkviivalla n sitettu tarkastelualeen rajaus. Punaisella n sitettu vimassa levan sayleiskaavan aluevaraukset, jilla n muuts-/tarkistustarpeita. Oranssilla n sitettu vimassa levan sayleiskaavan maatalusaluevarauksia, jiden käyttötarkitusta n tarpeen muuttaa yhdyskuntarakenteen eheyttämiseksi. Vihreällä n sitettu vimassa levan sayleiskaavan tteutumattmia asuinaluevarauksia. Keltaisella n sitettu vt:n 19 ja uuden hitustien rajaama alue vimassa levan kaavan alueelta. Tiesuunnitelmat aiheuttavat valtatien ja hitustien läheisyydessä aluevarausten rajausten ja käyttötarkitusten tarkistustarpeita. Lisäksi alueella n svitettava yhteen sallisten maankäyttötavitteita. Nurmnjen itäpulella ei le yleiskaavaa. Osmntie 34, PL 950, Helsinki Ktipaikka Helsinki

14 Tavite- ja selstus 10 (43) Kuva 1. Lähtökhdat vimassa levasta sayleiskaavasta Seudulliset tavitteet Maakuntatasn tavitteet Osayleiskaavan tarkistuksen laadinnassa humiidaan valtakunnallisen ja seudullisen liikenne- ja rataverkn kehittämistarpeet sekä maakuntakaavan yleiskaavalle asettamat tavitteet (kappaleessa 4.2 Suunnittelutilanne). Lisäksi viranmaisyhteistyössä saattaa nusta esille kaavatyössä humiitavia maakuntatasn tavitteita Maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset tavitteet MRL 5 :n mukaan alueiden käytön suunnittelun tavitteena n vurvaikutteiseen suunnitteluun ja riittävään vaikutusten arviintiin perustuen edistää: 1) turvallisen, terveellisen, viihtyisän, ssiaalisesti timivan ja eri väestöryhmien, kuten lasten, vanhusten ja vammaisten, tarpeet tyydyttävän elin- ja timintaympäristön lumista; 2) yhdyskuntarakenteen ja alueiden käytön taludellisuutta; 3) rakennetun ympäristön kauneutta ja kulttuuriarvjen vaalimista; 4) lunnn mnimutisuuden ja muiden lunnnarvjen säilymistä; Osmntie 34, PL 950, Helsinki Ktipaikka Helsinki

15 Tavite- ja selstus 11 (43) 5) ympäristönsujelua ja ympäristöhaittjen ehkäisemistä; 6) lunnnvarjen säästeliästä käyttöä; 7) yhdyskuntien timivuutta ja hyvää rakentamista; 8) yhdyskuntarakentamisen taludellisuutta; 9) elinkeinelämän timintaedellytyksiä; 10) palvelujen saatavuutta; sekä 11) liikenteen tarkituksenmukaista järjestämistä sekä erityisesti jukkliikenteen ja kevyen liikenteen timintaedellytyksiä. MRL 39 :ssä yleiskaavalle n asetettu sisältövaatimukset. Yleiskaavaa laadittaessa n tettava humin: 1) yhdyskuntarakenteen timivuus, taludellisuus ja eklginen kestävyys; 2) lemassa levan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö; 3) asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus; 4) mahdllisuudet liikenteen, erityisesti jukkliikenteen ja kevyen liikenteen, sekä energia-, vesi- ja jätehulln tarkituksenmukaiseen järjestämiseen ympäristön, lunnnvarjen ja taluden kannalta kestävällä tavalla; 5) mahdllisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainiseen elinympäristöön; 6) kunnan elinkeinelämän timintaedellytykset; 7) ympäristöhaittjen vähentäminen; 8) rakennetun ympäristön, maiseman ja lunnnarvjen vaaliminen; sekä 9) virkistykseen sveltuvien alueiden riittävyys. Em. seikat n selvitettävä ja tettava humin siinä määrin kuin laadittavan yleiskaavan hjaustavite ja tarkkuus sitä edellyttävät. Yleiskaavituksessa tulee ttaa humin vimassa leva maakuntakaava. Osayleiskaava ei saa aiheuttaa maanmistajalle tai muulle ikeuden haltijalle khtuutnta haittaa Valtakunnalliset alueidenkäyttötavitteet Valtineuvst n hyväksynyt valtakunnalliset alueidenkäyttötavitteet Tavitteet tulivat vimaan (www.ymparist.fi/vat) Valtakunnalliset alueidenkäyttötavitteet vat sa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Ne n tettava humin ja niiden tteuttamista n edistettävä maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavituksessa ja valtin viranmaisten timinnassa. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavitteet käsittelevät seuraavia kknaisuuksia: timiva aluerakenne eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu kulttuuri- ja lunnnperintö, virkistyskäyttö ja lunnnvarat timivat yhteysverkstt ja energiahult Helsingin seudun erityiskysymykset lunt- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekknaisuudet. Osmntie 34, PL 950, Helsinki Ktipaikka Helsinki

16 Tavite- ja selstus 12 (43) Rakennettu kulttuuriympäristö (RKY) n Musevirastn laatima inventinti, jka n valtineuvstn päätöksellä tettu maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvien valtakunnallisten alueidenkäyttötavitteiden tarkittamaksi inventinniksi rakennetun kulttuuriympäristön salta alkaen (www.rky.fi, ) Kävelyn ja pyöräilyn valtakunnallinen visi ja strategia Osayleiskaavan sisältö Liikenne- ja viestintäministeriön tutkimuksessa (2011) n selvitetty valtakunnallista kävelyn ja pyöräilyn vuteen 2020 tähtäävää visita ja strategiaa. Tavitteena n, että tulevaisuuden Sumessa liikkuminen jalan ja pyörällä n yleistä ja arvstettua. Tavitteena n, että kaupungeissa ja maaseudulla kävely ja pyöräily vat lisääntyneet kaikissa liikkujaryhmissä ja mttriliikenteen kasvu n taittunut. Yhdyskunnat n suunniteltu ja rakennettu niin, että arjen lähipalvelut vat khtuullisesti kävellen saavutettavissa. Samin kuluun, töihin ja jukkliikenteen pysäkeille vi kulkea jalan tai pyöräillen. Liikkumisympäristö n viihtyisä, turvallinen ja se tarjaa mahdllisuuksia mnenlaisiin elämyksiin ja ssiaaliseen khtaamiseen. Kävelyä ja pyöräilyä käsitellään liikenteen suunnittelussa erillisinä liikennemutina ja ne tetaan liikenneratkaisuissa tasavertaisina humin muiden liikennemutjen jukssa. Tavitteena n liikunnallisesti aktiivisen elämäntavan maksuminen j lapsena ja sen jatkaminen vielä eläkepäivinä, ja sitä kautta liikunnan vähyydestä aiheutuvien terveysngelmien vähentyminen. Visin tteuttamiseksi n esitetty neljää strategista linjausta: I 20 % enemmän kävely- ja pyöräilymatkja II Lisää arvstusta ja mtivintia III Lyhyet etäisyydet sekä miellyttävä ja turvallinen liikkumisympäristö IV Tahta ja yhteistyötä, rahituksen uutta suuntaamista ja lainsäädäntömuutksia sekä riittävää seurantaa Kävelyn ja pyöräilyn 20 prsentin kulkutapasuuden kasvu tarkittaa nin 300 miljnaa uutta kävely- ja pyöräilymatkaa vuden 2005 tilanteeseen verrattuna. Sama määrä n tarkitus saada pis henkilöautliikenteen matkista. Kävelyn ja pyöräilyn arvstusta lisätään kulkutapavalintja hjaavissa timissa, suunnitelmissa ja säännöksissä sekä julkisessa rahituksessa. Keskeinen tekijä kävelyn ja pyöräilyn susin kasvulle n eheä yhdyskuntarakenne, jssa asuminen, piskelu- ja työpaikat sekä palvelut sijaitsevat lähellä tisiaan ja liikkuminen n miellyttävää, sujuvaa, turvallista ja esteetöntä. Kaikki tämä edellyttää tahta ja vastuuntta niin valtilta kuin kunnilta sekä jhdnmukaista panstusta ja yhteistyötä maankäytön suunnittelussa, liikennejärjestelmän kehittämisessä ja liikkumisvalintja hjaavien timintjen käytössä. Taajaman täydennysrakentamismahdllisuudet selvitetään. Kaavalla tutkitaan rantjen käytön periaatteet sekä taajama-alueella että taajaman läheisyydessä. Osayleiskaavalla sitetaan spivat alueet rantarakentamiselle siten, että tärkeät lunnn-, maisema-, kulttuuri- ja virkistysarvt säilyvät. Osmntie 34, PL 950, Helsinki Ktipaikka Helsinki

17 Tavite- ja selstus 13 (43) Kaavalla ratkaistaan maankäytön ja liikennejärjestelmän yhteensvittaminen ja pyritään kehittämään kevyen liikenteen verksta ja parantamaan liikenneturvallisuutta. Kulttuurihistriallisesti arvkkaat rakennetut ympäristöt, maisemat, arkelgiset ja luntkhteet khteet kartitetaan ja merkitään MRL:n edellyttämällä tavalla kaavaan. Kaavan tavitevusi n alustavasti Kaavatyön alitus: OAS ja tavite- ja kehityskuvavaihe Kaavatyö käynnistyy Osallistamis- ja arviintisuunnitelman laatimisella. Kaavatyön alussa selvitetään kaavan tavitteet ja laaditaan klme kehityskuvavaihtehta. Kehittelyvaihe tehdään tiiviissä vurvaikutuksessa kaavatyöryhmän ja sallisryhmien kanssa. Kehitysvaihtehdissa humiidaan eri tahjen tavitteiden ja tiveiden lisäksi myös lähtötietaineist ja sayleiskaavatyötä varten laadittavat selvitykset. Varsinaista sayleiskaavatyötä phjustamaan n laadittu klme maankäytön kehityskuvaa, jissa n esitetty ideita taajaman maankäytöstä. Työn alussa järjestettiin klme tavitetyöpajaa, elinkeinelämän ja maataluden edustajille ja kaavatyöryhmälle. Asukkaiden yleisötilaisuus järjestetään tavitevaiheen aineistn llessa nähtävillä. Työpajjen phjalta n valmistettu klme kehityskuvaa, jissa n knkreettisemmin esitetty strategisia maankäytön tavitteita ja timenpiteitä. Osallistumis- ja arviintisuunnitelma ja kehityskuvat nähtävillä: , yleisötilaisuus 7.5. (lausuntaika 5-6/2015) Valmisteluvaihe eli kaavalunnksen vaihe Valmisteluvaiheessa kehityskuvavaihtehdista kehitetään edelleen yksi kaavalunns kehitysvaiheen tulsten, selvitysten ja lähtöaineistn phjalta. Kaavalunns hyväksytetään kunnanhallituksessa. Se myös esitellään yleisötilaisuudessa ja asetetaan nähtäville kuukauden ajaksi. täydentyy kaavaselstukseen Kaavalunns nähtävillä: arvilta syys-lkakuussa 2015, yleisötilaisuus arvilta lkakuussa 2015 (lausuntaika 9-10/2015) Kaavaehdtuksen vaihe Kaavalunns kehittyy suunnitteluprsessin edetessä kaavaehdtukseksi, jka hyväksytetään kunnanhallituksessa, ja asetetaan nähtäville kuukauden ajaksi. täydentyy kaavaselstukseen Kaavaehdtus nähtävillä: arvilta 2-3/2016, yleisötilaisuus arvilta maaliskuussa 2016 (lausuntaika 2-3/2016) Osmntie 34, PL 950, Helsinki Ktipaikka Helsinki

18 Tavite- ja selstus 14 (43) Kaavan hyväksyminen ja kuulutus lainvimaiseksi Osayleiskaavan tteuttaminen vidaan alittaa kaavan tultua kuulutuksella lainvimaiseksi maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen kaavaprsessin päätteeksi. 2 Vaikutusten arviinti Kaavatyöhön sisältyy MRL:n 9 :n ja MRA 1 :n mukainen ympäristövaikutusten selvittäminen. Kaavaa laadittaessa n tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman tteuttamisen vaikutukset, jtka arviivat kaavanlaatija ja muut asiantuntijat kaavan valmistelun yhteydessä. Nurmn keskustan sayleiskaavan tarkistuksen vaikutukset keskittyvät seuraaviin asiakknaisuuksiin: - maisemaan ja maaperään - elinkeinelämään - luntarvihin - yhdyskuntarakenteeseen ja taluteen - kulttuuriympäristöön ja rakennettuun ympäristöön - ihmisten elinlihin ja elinympäristöön - muihin suunnitelmiin ja kaavitukseen Arviinnin phjana käytetään viranmaisten ja eri suunnittelusapulien kannanttja, yleiskaavan perusselvityksiä, suunnittelijiden maasthavaintja ja asiantuntijaarviita. 3 Osayleiskaavaprsessissa laadittavat selvitykset Maankäytön suunnittelun phjaksi laaditaan seuraavat selvitykset: 1. Nurmn Pappilan asemakaava-alueesta valmistuu maisemaselvitys keväällä Rakennuskantainventinnin täydennys ja Kulttuuriympäristöselvitys, kesä 2015, Seinäjen kaupunki ja Etelä-Phjanmaan muse 3. Liikenneverkn nykytilan analyysi (tie- ja katuverkk, kevyt liikenne, jukkliikenne) ja kehittämistarpeet 4. Kunnallisteknisten verkstjen (kauklämpö, vesi ja viemäri) nykytilan analyysi ja kehittämistarpeet 5. Selvitys alueen maisemarakenteesta, -kuvasta ja arvista 6. Kuvaus yleiskaava-alueen rakennetun ja asutusympäristön histriallisesta kehityksestä. Kuvauksessa tunnistetaan alueelta valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja paikallisesti merkittävät rakennushistrialliset kulttuuriympäristöt ja kuvataan niiden minaispiirteet. Kulttuuriympäristön kuvauksessa tukeudutaan lemassa levaan tietn. 7. Luntselvitys laaditaan kesään 2015 mennessä, Seinäjen kaupunki täydentyy kaavaselstukseen Osmntie 34, PL 950, Helsinki Ktipaikka Helsinki

19 Tavite- ja selstus 15 (43) 4 Lähtötiedt 4.1 Suunnittelualue Tässä n esitetty yleiskaavasuunnittelun kannalta tärkeimmät lähtötiedt suunnittelualueen nykytilanteesta ja suunnitteluun vaikuttavista muista suunnitelmista ja selvityksistä. Suunnittelualue käsittää Seinäjen Nurmn kaupunginsakeskuksen ja siihen liittyvät lähialueet Hyllykallin suuntaan sekä läheisen Keski-Nurmn maatalusalueen Nurmnjen mlemmin pulin. Alue sijaitsee n. 7 8 km Seinäjen ydinkeskustasta. Alue n sin kaupunginsakeskuksen rakennettua ympäristöä ja sin rakentamatnta peltaluetta, jta halkvat Phjan valtatie (VT 19) ja Nurmnjki. Suunnittelualueen laajuus n nin ha (12,3 km2). Suunnittelualue rajautuu eteläsiltaan käynnissä levaan Keski-Nurmn sayleiskaavaan, jka n hyväksytty valtuustssa Kaava ei le vielä lainvimainen. Kuva 2. Suunnittelualueen rajaus Osmntie 34, PL 950, Helsinki Ktipaikka Helsinki

20 Tavite- ja selstus 16 (43) 4.2 Suunnittelutilanne Valtakunnalliset alueidenkäyttötavitteet Valtineuvst n hyväksynyt valtakunnalliset alueidenkäyttötavitteet Tavitteet astuivat vimaan Valtakunnalliset alueidenkäyttötavitteet vat sa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Ne n tettava humin ja niiden tteuttamista n edistettävä maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavituksessa ja valtin viranmaisten timinnassa. Alueidenkäyttötavitteiden tehtävänä n varmistaa valtakunnallisesti merkittävien seikkjen humin ttaminen maakuntien ja kuntien kaavituksessa sekä valtin viranmaisten timinnassa, auttaa saavuttamaan maankäyttö- ja rakennuslain ja alueidenkäytön suunnittelun tavitteet, jista tärkeimmät vat hyvä elinympäristö ja kestävä kehitys, timia kaavituksen ennakk-hjauksen välineenä valtakunnallisesti merkittävissä alueidenkäytön kysymyksissä ja edistää ennakk-hjauksen jhdnmukaisuutta ja yhtenäisyyttä, edistää kansainvälisten spimusten täytäntöönpana Sumessa sekä luda alueidenkäytöllisiä edellytyksiä valtakunnallisten hankkeiden tteuttamiselle. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavitteet käsittelevät seuraavia kknaisuuksia, jtka vat keskeisiä myös laadittavana levassa yleiskaavassa: timiva aluerakenne eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu kulttuuri- ja lunnnperintö, virkistyskäyttö ja lunnnvarat timivat yhteysverkstt ja energiahult lunt- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekknaisuudet. Lisätietja valtakunnallisista alueidenkäyttötavitteista löytyy ympäristöministeriön ktisivuilta: Valtakunnalliset alueidenkäyttötavitteet välittyvät yleiskaavaan sin maakuntakaavan kautta. Maakuntakaavitus Etelä-Phjanmaan maakuntakaava n vahvistettu Maakuntakaavassa n käsitelty samanaikaisesti kaikkia keskeisiä maankäyttökysymyksiä. Lisäksi Etelä-Phjanmaalla n käynnissä klme vaihekaavaa, jtka käsittelevät tuulivimaa (vaihekaava I), kauppaa, liikennettä ja maisema-alueita (vaihekaava II) ja turvetutanta, sulunta ja bienergiaa (vaihekaava III). Nurmn keskustan sayleiskaava-alueelle tai sen välittömään läheisyyteen n maakuntakaavassa n sitettu seuraavia merkintöjä: - Kaupunkikehittämisen khdealue (kk) - Maaseudun kehittämisen khdealue (mk-2) - Tellisuuden kehittämisen khdealue (tk) - Merkittävästi parannettava tiesuus (VT 19) Osmntie 34, PL 950, Helsinki Ktipaikka Helsinki

21 Tavite- ja selstus 17 (43) - Tellisuus- ja varastalue (t) - Valtakunnallisesti merkittävä kulttuurihistriallisesti arvkas khde (sininen pieni ympyrä) - Uusi tie tai linja (itäinen hikulkutie) - Eritasliittymiä (valkinen pieni pall) - Päärata - Vimajhdn uusi jhtvaraus - Taajamatimintjen alue (vaalea ruskea) - Keskustatimintjen alue (C, punainen) - Lunnnsujelualue (SL-2) - Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue (sininen pystyviivitus) - Natura 2000 verkstn kuuluva alue (punainen hut rajaus) Osmntie 34, PL 950, Helsinki Ktipaikka Helsinki Kuva 3. Ote Etelä-Phjanmaan 1. maakuntakaavasta.

HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035

HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 Haapajärvenkaupunki LIITE A HAAPAJÄRVENKESKUSTANOSAYLEISKAAVA2035 OSALLISTUMISJAARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2011,päivitetty15.11.2011,5.3.2012 Nähtävillä4.7. 31.8.2011

Lisätiedot

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus Savnlinnan kaupunki Khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus, Savnlinnan kaupunki khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus Osallistumis- ja arviintisuunnitelma

Lisätiedot

Muurikkalan osayleiskaavan 2. vaihe

Muurikkalan osayleiskaavan 2. vaihe MIEHIKKÄLÄN KUNTA Muurikkalan sayleiskaavan 2. vaihe arviintisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 68789-P21395 arviintisuunnitelma I (I) Salmaa Kristina / Reinikainen Kuisma Sisällysluettel 1 Suunnittelualue...

Lisätiedot

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 Kaupunkiseutua (kk rakennemallin aluetta) kskevat yleistavitteet Aluerakenteella vastataan glbalisaatin mukanaan tumiin haasteisiin ja tetaan humin maakunnan asema Itämeren alueella

Lisätiedot

Parikkalan kunta. Uukuniemen yleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavamuutosalue

Parikkalan kunta. Uukuniemen yleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavamuutosalue 83657 Parikkalan kunta Uukuniemen yleiskaavan muuts Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 9.3.0 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 1 Tarjuspyyntö, LIITE 4. NAANTALIN STRATEGISEN YLEISKAAVA PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 Tämä prjektisuunnitelma sittaa mm. strategisen yleiskaavan tarpeellisuuden, kuinka laatimisprsessi n tarkitus viedä

Lisätiedot

Parikkalan kunta. Kolmikannan Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Parikkalan kunta. Kolmikannan Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LIITE 1. Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 82136257 Parikkalan kunta Klmikannan Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 12.3.2014 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen

Lisätiedot

KIRKKORANNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAA- VAN MUUTOS

KIRKKORANNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAA- VAN MUUTOS 1 KERIMÄEN KUNTA KIRKKORANNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAA- VAN MUUTOS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 16.8.2011, tark. 12.12. 2011 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutos ja laajennus

Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutos ja laajennus VIROLAHDEN KUNTA Virjki-Vaalimaa sayleiskaavan muuts ja laajennus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 707-P24767 I (I) Reinikainen Kuisma Sisällysluettel 1 Mikä n sallistumis- ja?... 1 2 Suunnittelualue...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HALSUAN KUNTA A3 13.8.2014 HALSUAN KESKEISTEN TUULIVOIMAPUISTOJEN OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen sallistumis- ja arviintisuunnitelma.

Lisätiedot

KANNONKOSKI, KARSTULA, KINNULA, KIVIJÄRVI, KYYJÄRVI, PIHTIPUDAS, SAARIJÄRVI JA VIITASAARI

KANNONKOSKI, KARSTULA, KINNULA, KIVIJÄRVI, KYYJÄRVI, PIHTIPUDAS, SAARIJÄRVI JA VIITASAARI KANNONKOSKEN, KARSTULAN, KINNULAN, KIVIJÄRVEN, KYYJÄRVEN, PIHTIPUTAAN, SAARIJÄRVEN JA VIITASAAREN YHTEINEN TUULIVOIMAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUONNOS 22.2.2012/ 2.7.2012 / 29.10.2012/

Lisätiedot

LENTOKENTÄN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS

LENTOKENTÄN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS LENTOKENTÄN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS TYÖNUMERO: E27737 KAUHAVAN KAUPUNKI 4.9.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY LUONNOS Muutslista 4.9.2015 OIK OIK AJOK LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.1.2015, tarkistettu 29.4.2015 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Osallistumis- ja arviintisuunnitelmassa kerrtaan kaavituksen päätavitteet, suunnittelun eteneminen,

Lisätiedot

Parikkalan kunta. Koirniemen Asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava-alue

Parikkalan kunta. Koirniemen Asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava-alue 1511001590 Parikkalan kunta Kirniemen Asemakaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 9.4.2014 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa

Lisätiedot

Kirkonkylän osayleiskaava

Kirkonkylän osayleiskaava Kirkonkylän osayleiskaava Yleiskaavapäällikkö Anita Pihala 8.6.2016 1 Osayleiskaavatyö alkaa... Miksi? Kirkonkylän kehittämistä varten laaditaan osayleiskaava, jossa ratkaistaan alueen maankäytölliset

Lisätiedot

TIEDON SIIRTYMINEN YMPÄRISTÖPÄÄTÖKSENTEOSSA

TIEDON SIIRTYMINEN YMPÄRISTÖPÄÄTÖKSENTEOSSA TIEDON SIIRTYMINEN YMPÄRISTÖPÄÄTÖKSENTEOSSA ASIANTUNTIJATYÖPAJA ARKTINEN KESKUS 18.3.2011 Riitta Lönnström Suunnittelujohtaja Lapin liitto Maakuntakaavan tehtävät MRL 25 Maakuntakaavassa esitetään alueidenkäytön

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI JONKERIN RANTA-ASEMAKAAVA TORNATOR OY OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KUHMON KAUPUNKI JONKERIN RANTA-ASEMAKAAVA TORNATOR OY OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) KUHMON KAUPUNKI JONKERIN RANTA-ASEMAKAAVA TORNATOR OY 1 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 3.4.2012 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI PYHÄJÄRVI, NIVUNKI, KARJALANJÄRVI, VALKIAJÄRVI, VALKIALAMPI ja PIENET LAMMET RANTA-ASEMAKAAVA UPM-KYMMENE OYJ

KITEEN KAUPUNKI PYHÄJÄRVI, NIVUNKI, KARJALANJÄRVI, VALKIAJÄRVI, VALKIALAMPI ja PIENET LAMMET RANTA-ASEMAKAAVA UPM-KYMMENE OYJ KITEEN KAUPUNKI PYHÄJÄRVI, NIVUNKI, KARJALANJÄRVI, VALKIAJÄRVI, VALKIALAMPI ja PIENET LAMMET RANTA-ASEMAKAAVA UPM-KYMMENE OYJ 1 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 3.3.2016(päivitetty) MIKÄ ON OSALLISTUMIS

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA 272-430- 15-47 Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola

Lisätiedot

KIRKKORANNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAA- VAN MUUTOS

KIRKKORANNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAA- VAN MUUTOS 1 KERIMÄEN KUNTA KIRKKORANNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAA- VAN MUUTOS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 16.8.2011, tark. 12.12. 2011, 15.2.2012 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö-

Lisätiedot

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 12.9.2016 TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus

Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus 17.5.2016 kaavajärjestelmä Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Toimiva aluerakenne Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu Kulttuuri-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RUOKOLAHDEN KUNTA KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20848 1 (8) P20848 Sisällysluettelo 1 SUUNNITTELUN KOHDE...

Lisätiedot

Sahantien asemakaavan muutos

Sahantien asemakaavan muutos JUUPAJOEN KUNTA Sahantien asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 9.12.2016 P26375P001 1 (5) 9.12.2016 Liite 2 Sisällysluettelo 1 n tarkoitus... 2 2 Suunnittelualue... 2 3 Suunnittelun tavoitteet...

Lisätiedot

Asemakaava ja asemakaavan muutos A-2591 Humpulan päiväkoti, Keski-Lahti

Asemakaava ja asemakaavan muutos A-2591 Humpulan päiväkoti, Keski-Lahti 1(5) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Asemakaava ja asemakaavan muuts A-2591 Humpulan päiväkti, Keski-Lahti ALOITE/HAKIJA Asemakaava ja asemakaavan muuts

Lisätiedot

KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA

KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA KEURUUN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma koskee Keuruun keskustaajaman oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatimistyötä.

Lisätiedot

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1 Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys 31.3.2014 Page 1 Kaupan palveluverkkoselvityksessä: Selvitettiin Kainuun kaupan palvelurakenteen ja yhdyskuntarakenteen kehitys, nykytilanne ja kehitysnäkymät Laadittiin

Lisätiedot

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos 1 Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ote opaskartasta ja suunnittelualueen rajaus. Fonecta kartat 1. Miksi kaavoitukseen on

Lisätiedot

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 30.6.2016 YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2016 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

FCG Planeko Oy OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 ( 7 ) Hangon kaupunki Kantakaupungin yleiskaava 104-C9376

FCG Planeko Oy OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 ( 7 ) Hangon kaupunki Kantakaupungin yleiskaava 104-C9376 FCG Planeko Oy OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 ( 7 ) HANGON KAUPUNKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63, 64 ) 1 PERUSTIEDOT KAAVAN NIMI: KANTAKAUPUNGIN YLEISKAAVA KAAVA-ALUE: Kaava-alue

Lisätiedot

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.8.2007 tark. 11.1.2010 Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.1.2010 1 TEHTÄVÄN KUVAUS ESIPUHE Niinniemen alueen asemakaavoitus käynnistyi virallisesti

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNKI, SEINÄJÄRVI

VIRTAIN KAUPUNKI, SEINÄJÄRVI OAS 1 (8) UPM Kymmene Oyj 4.10.2016 VIRTAIN KAUPUNKI, SEINÄJÄRVI SEINÄJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

RAUTALAMPI HÄNNILÄN RANTA-ASEMAKAAVA. Ranta-asemakaava koskee Myhinjärven länsirannalla sijaitsevaa Hännilän tilaa 1:65 (686:404:1:65)

RAUTALAMPI HÄNNILÄN RANTA-ASEMAKAAVA. Ranta-asemakaava koskee Myhinjärven länsirannalla sijaitsevaa Hännilän tilaa 1:65 (686:404:1:65) RAUTALAMPI HÄNNILÄN RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Myhinjärven länsirannalla sijaitsevaa Hännilän tilaa 1:65 (686:404:1:65) 23.1.2015 Maanmittauslaitos Ortokuva 2013 Leväsentie 23 H 142 70780

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 16.12.2016 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/911/10.02.03/2014 VP 18 /13.5.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VIIKINÄINEN (69.) KAUPUNGINOSA, KORTTELIN 12 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1646 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Mettalanmäen osayleiskaava 1116/10.1002.100202/2016 MST 18 Vireillä olevan Mettalanmäen osayleiskaavan valmisteluvaiheen tilannekatsaus maankäytön suunnittelutoimikunnalle.

Lisätiedot

KAUPPATIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAUPPATIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAUPPATIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 24.10.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA

ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus YKSYKKÖSEN YRITYSALUE ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 15.09.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 10.1.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen. Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö

ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen. Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen näkökulmasta Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö 30.8.2013 ELY:n tehtäviä (kytkös metsiin) Alueidenkäyttö, yhdyskuntarakenne

Lisätiedot

Janakkalan kunta Tervakoski

Janakkalan kunta Tervakoski Janakkalan kunta Tervakoski 25.4.2014 1 Lepola Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee noin 1,5 km etäisyydellä Tervakosken liikekeskustasta, Vanhan kylän

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 KOSKENKYLÄNTIEN YRITYSALUE ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

Salon kaupallinen selvitys Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari

Salon kaupallinen selvitys Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari Salon kaupallinen selvitys 2011 Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari 3.3.2011 Salon kaupallisen selvityksen sisältö 1. Kaupan sijainnin ohjaus 2. Kaavoitustilanne ja yhdyskuntarakenne 3. Ostovoima

Lisätiedot

VANHANKYLÄN LIIKEALUEEN MUUTOS Asemakaavan muutos. kaava nro 485 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA

VANHANKYLÄN LIIKEALUEEN MUUTOS Asemakaavan muutos. kaava nro 485 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 12.10.2015 VANHANKYLÄN LIIKEALUEEN MUUTOS Asemakaavan muutos kaava nro 485 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

RUSKO, KETUNLUOLANMÄKI

RUSKO, KETUNLUOLANMÄKI 3.3.2016 OAS 1 (6) Ketunluolan asemakaava RUSKO, KETUNLUOLANMÄKI Ketunluolan asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma koskee asemakaavan laadinnan osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ TEHTAANKUJA ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 15.2.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, YHDYSTIEN TEOLLISUUSALUE

ASEMAKAAVAN MUUTOS, YHDYSTIEN TEOLLISUUSALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS, YHDYSTIEN TEOLLISUUSALUE KORTTELI 221 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 24.10.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Köylypolvi 432 KORTTELI 221 TONTIT 1 ja 2 Kaavan laatija REJLERS

Lisätiedot

Kaava Oj 18 Ojakkalan urheilutalon ympäristön asemakaavamuutos

Kaava Oj 18 Ojakkalan urheilutalon ympäristön asemakaavamuutos Kaava Oj 18 Ojakkalan urheilutalon ympäristön asemakaavamuutos Tavoitteet (Kaavan Oj 15 tavoitteiden päivitys) Kh 30.5.2016 82 Kh liite 1 Kate 11.5.2016 40 Kate om Asia 75/10.02.03/2016 Kaavan laatijat:

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

Aiesopimuksen liikenneosuus

Aiesopimuksen liikenneosuus Lunns 27.5.2015 Turun kaupunkiseudun kuntien ja valtin välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiespimus 2016 2019 Aiespimuksen liikennesuus Mustalla tekstillä hyödynnettävä aiespimusteksti spimuskaudelta

Lisätiedot

SILTAKYLÄN-HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

SILTAKYLÄN-HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY Liite 1 PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN-HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS /TIEALUEET SILTAKYLÄN-HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS /TIEALUEET Pyhtään Siltakylän-Heinlahden

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/97/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARTANO (41.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 17 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1657 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi puh. 02 621 1600

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

Stormhälla Stora ja Lilla Tallholmen saarten ja ranta- alueen asemakaava ja asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Stormhälla Stora ja Lilla Tallholmen saarten ja ranta- alueen asemakaava ja asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma H A N G O N K A U P U N K I Stormhälla Stora ja Lilla Tallholmen saarten ja ranta- alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.1.2013 / 6.3.2013 / 27.3.2013/ 31.1.2014/

Lisätiedot

URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU 31 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU 31 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli Tuija Mustonen puh. 040 129 4114, fax. (015) 194 2613, e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 954 URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 63 ) mukainen asiakirja, jossa kuvataan

Lisätiedot

SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue käsittää osan asemakaavoitetusta pääradan varresta Kaustarissa. Ote opaskartasta, alueen likimääräinen sijainti

SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue käsittää osan asemakaavoitetusta pääradan varresta Kaustarissa. Ote opaskartasta, alueen likimääräinen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄÄRADAN KAKSOISRAITEET KAUSTARI Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh.

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

S i v u 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto SINGSBY Trollkunibackin asemakaava

S i v u 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto SINGSBY Trollkunibackin asemakaava S i v u 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 20.5.2015 SINGSBY Trollkunibackin asemakaava S i v u 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee

Lisätiedot

Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

Kuva 1:Alueen sijainti. ( Nilsiän kaupunki)

Kuva 1:Alueen sijainti. ( Nilsiän kaupunki) Nilsiän kaupunki 1/5 NILSIÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 615 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaava-alue sijaitsee Nilsiän Mäntyrinteen kaupunginosassa. Asemakaavan muutos

Lisätiedot

Asikkalan tien asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asikkalan kunta. 1. Sijainti. 2. Nykytila ja tavoitteet

Asikkalan tien asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asikkalan kunta. 1. Sijainti. 2. Nykytila ja tavoitteet 8 Asikkalan kunta Asikkalan tien asemakaavan muuts Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 0.8.0 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa esitetään

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 LIPERIN KUNTA KÄSÄMÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SOMERON KAUPUNKI VALIMOTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: 20600874 PÄIVÄYS: 10.8. 2016, TARK. 10.10. 2016 Sweco Ympäristö Oy SOMERON KAUPUNKI Valimotien

Lisätiedot

SÄKYLÄN KUNTA SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SÄKYLÄN KUNTA SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SÄKYLÄN KUNTA SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Säkylän keskustaan laaditaan asemakaava ja asemakaavan muutos. Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.7.2006 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Voimassa olevan kaavan

Lisätiedot

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI Vastaanottaja Laihian kunta Asiakirjatyyppi Kaavaselostus Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS, MAANTIET KADUIKSI KAAVASELOSTUS Tarkastus

Lisätiedot

Y-TONTTI TOIVONTIE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Y-TONTTI TOIVONTIE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 1454/2014 14:15 Y-TONTTI TOIVONTIE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 11.1.2015 päivitetty 9.11.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2.

Lisätiedot

KÄRJENNIEMEN METSÄKANSAN KONHON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KÄRJENNIEMEN METSÄKANSAN KONHON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) Tampere / J. Mäkelä 27.8.2008 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRJENNIEMEN METSÄKANSAN KONHON OSAYLEISKAAVA Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti ja rajaus. Tässä suunnitelmassa esitetään kaavoitushankkeen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, 10-405-23-89 Kuusikallio Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 6 ) TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA (844-411-7-1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaava koskee Tervon

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 107-AK1602 MYNÄMÄEN KUNTA NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE FCG Suunnittelu ja tekniikka Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) KONNEVEDEN KUNTA KIVISALMEN LAITURIALUEEN RANTA-ASEMAKAAVA 1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE Konneveden kunnalla on tarkoitus

Lisätiedot

Turvetuotanto, suoluonto ja tuulivoima maakuntakaavoituksessa. Petteri Katajisto Yli-insinööri 3. Vaihemaakuntakaavaseminaari 2.3.

Turvetuotanto, suoluonto ja tuulivoima maakuntakaavoituksessa. Petteri Katajisto Yli-insinööri 3. Vaihemaakuntakaavaseminaari 2.3. Turvetuotanto, suoluonto ja tuulivoima maakuntakaavoituksessa Petteri Katajisto Yli-insinööri 3. Vaihemaakuntakaavaseminaari 2.3.2012 Alueidenkäytön suunnittelun tavoitteet (maankäyttö- ja rakennuslaki

Lisätiedot

Kauppa. Yleisötilaisuus Karviassa Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti

Kauppa. Yleisötilaisuus Karviassa Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti Kauppa Yleisötilaisuus Karviassa 8.2.2017 Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti Satakunnan kokonaismaakuntakaava - Hyväksyttiin 2009 - YM vahvistuspäätöksellä voimaan 30.11.2011 - KHO: 13.3.2013 -kaupan

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto SEPÄNKYLÄ Asemakaavan muutos kortteleissa 17 18

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto SEPÄNKYLÄ Asemakaavan muutos kortteleissa 17 18 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 27.5.2016 SEPÄNKYLÄ Asemakaavan muutos kortteleissa 17 18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee riittävän

Lisätiedot

KORTTELIN 801 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELIN 801 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 801 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 29.11.2011/tark. 26.8.2016 Kuva 1. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti opaskartalla ( Äänekosken kaupunki 2016).

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, kortteli 615

Asemakaavan muutos, kortteli 615 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI Asemakaavan muutos, kortteli 615 Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5.10.2012 P195-P19523 Kaavaselostus

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

Storklubbin asemakaavan muutos kortteleissa , Ala-Ähtävä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi:

Storklubbin asemakaavan muutos kortteleissa , Ala-Ähtävä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: Storklubbin asemakaavan muutos kortteleissa 111-115, Ala-Ähtävä Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599417201404 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Jyväskylän seudun rakennemalli 20X0 Rakennemallin etenemisen pääetapit

Jyväskylän seudun rakennemalli 20X0 Rakennemallin etenemisen pääetapit Rakennemallin etenemisen pääetapit 28.4.2009 Mtiiviseminaari, Jyväskylä Rakennemallin etenemisen pääetapit Prsessin kest n. 2 vutta Tärkeää itse strategiaprsessi Kuntien ait situtuminen ja sallistuminen

Lisätiedot

SUONENJOKI. RASTILAN (Suonenjoen kylä tila 4:8) RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SUONENJOKI. RASTILAN (Suonenjoen kylä tila 4:8) RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUONENJOKI RASTILAN (Suonenjoen kylä tila 4:8) RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN 3.3.2016 SUONENJOKI Rastilan ranta-asemakaavan muuttaminen Maankäytönsuunnittelu (OAS) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan

Lisätiedot