HEINOLA LAAJALAHTI - KOUVOLANTIE OSAYLEISKAAVA 2030 SELOSTUS EHDOTUS Asianumero 366/41/000/ / /2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HEINOLA LAAJALAHTI - KOUVOLANTIE OSAYLEISKAAVA 2030 SELOSTUS EHDOTUS 3.12.2013. Asianumero 366/41/000/2007 2305/10.02.02/2013"

Transkriptio

1 Asianumer 366/41/000/ / /2013 HEINOLA LAAJALAHTI - KOUVOLANTIE OSAYLEISKAAVA 2030 SELOSTUS EHDOTUS HYVÄKSYMISPÄIVÄMÄÄRÄT: Vireilletul: Tekninen lautakunta Kaavalunns: Tekninen lautakunta Kaavaehdtus: Tekninen lautakunta Hyväksyminen: Kaupunginhallitus..20 Kaupunginvaltuust..20 Lainvima

2 Päivämäärä Laatija Tarkastaja Hyväksyjä Kuvaus Niina Ahlfrs Annu Tulnen Matti Kautt Kaavaselstus Viite

3 Perus- ja tunnistetiedt Osayleiskaavaselstus, jka kskee 3. päivänä marraskuuta 2013 päivättyä kaavakarttaa. Vireilletul Kaavitus n käynnistetty Heinlan kaupungin alitteesta teknisen lautakunnan päätöksellä Kaupunginhallitus laajensi aluetta , jllin kaavaalueen nimeksi päätettiin Laajalahti-Kuvlantie sayleiskaava. Alueen sayleiskaavituksen käynnistämisestä n ilmitettu paikallislehdessä ja kaupungin ilmitustaululla. Osallistumis- ja arviintisuunnitelma valmistui ja sitä n täydennetty kaavatyön aikana. Valmisteluvaiheen nähtävilläl Osayleiskaavalunns n llut lunnksena nähtävillä välisenä aikana. Ehdtusvaiheen nähtävilläl Osayleiskaavaehdtus n llut ehdtuksena nähtävillä _._.201_ - _._.201_ välisenä aikana. Kaupunginvaltuustn hyväksyminen Kaupunginvaltuust n hyväksynyt kaavan _._.201_. Kaava-alueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee valtatien 4 mlemmin pulin ja sen phjisin kärki n Lusintien ylityskhdasta ja eteläisin Tähtiniemen sillan phjispäässä. Kaava-alue n pituudeltaan nin 8 km ja se rajautuu itäpulelta Lusintiehen ja Kirknkyläntiehen ja lännessä pääsin Rutsalaisen järveen, jnka rannat vat sa suunnittelualuetta. Heinlan keskusta jää alueen kaakkispulelle ja sinne matkaa suunnittelualueen eteläreunasta n nin 1,5 km. Valtatien 4 eritasliittymiä suunnittelualueella n klme; Kuvlantien liittymä (25), Heinlan phjinen liittymä (24) sekä Tähtihvin hultasemien liittymä (23). Suunnittelualueen pinta-ala n nin 987 ha ja Rutsalaisen rantaviivaa nin 15 km. 2

4 Suunnittelualueen sijainti ja rajaus paskartalla Kaavan tarkitus Laajalahti-Kuvlantie sayleiskaava laaditaan ikeusvaikutteisena sayleiskaavana hjaamaan asemakaavitusta. Osayleiskaavalla ratkaistaan Heinlan keskustan phjispulen ja mttritien läntisen pulen maankäytön ratkaisujen pääpiirteet ja yhdyskuntarakenteen tiivistämismahdllisuudet. Kaavassa sitetaan liikenteen perusratkaisut ja kevyenliikenteen reitit sekä humiidaan suunnittelussa liikennemelun trjunta, eklgisten käytävien tteutuminen, phjavesialueet sekä jukkliikenteen mahdllisuudet. 3

5 Sisältö Perus- ja tunnistetiedt 2 1. Tiivistelmä Kaavituksen vaiheet Osayleiskaavan sisältö Lähtökhdat Alueen yleiskuvaus Lunnnympäristö Maisema Maaperä Lunnnlt Lunnnsujelu Muut arvkkaat luntkhteet Vesistöt ja vesitalus Maa- ja metsätalus Rakennettu ympäristö Väestön rakenne ja kehitys Yhdyskuntarakenne Taajamakuva Asuminen Palvelut Työpaikat ja elinkeintiminta Virkistys Liikenne Rakennettu kulttuuriympäristö Muinaismuistt Tekninen hult Ympäristönsujelu ja ympäristöhäiriöt Maanmistus Suunnittelutilanne Maakuntakaava Maakuntakaavalunns Heinlan kansallinen kaupunkipuist Heinlan strateginen yleiskaava 2035, ehdtus 35 4

6 2.4.5 Asemakaavat Rakennusjärjestys Phjakartta Rakennuskiellt Suunnittelun vaiheet Osayleiskaavan suunnittelun tarve Suunnittelun käynnistäminen ja sitä kskevat päätökset Osayleiskaavan tavitteet Valtakunnalliset alueidenkäyttötavitteet Kaupungin asettamat tavitteet Heinlan strategisen yleiskaavan 2035 ehdtuksen mukaisia timinnallisia ja määrällisiä tavitteita ja kehittämissusituksia Suunnittelutilanteesta jhdetut tavitteet Alueen lista ja minaisuuksista jhdetut laadulliset ja timinnalliset tavitteet Kaavatyön aikana syntyneet tavitteet ja tavitteiden tarkentuminen Osallisten tavitteet Osallistuminen ja yhteistyö Osayleiskaavan kuvaus Kaavituksen vaiheet Kaavan rakenne ja mititus Kaavan vaikutukset Ympäristön häiriötekijät Kaavamerkinnät ja määräykset Osayleiskaavan tteutus Tteuttaminen ja ajitus Tteutuksen seuranta 56 YHTEYSTIEDOT 57 5

7 Selstuksen liiteasiakirjat Liite 1 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma Liite 2 Laajalahden sayleiskaava-alue, Maisema- ja luntselvitys, Pöyry, 2007 Liite 3 Heinlan kirknkylän alue, Maisema- ja luntselvitys, Pöyry, 2008 Liite 4 Erityisesti sujeltavien perhslajien selvityksiä Heinlassa 2006 ja 2007, Väliraprtti II, Faunatica Oy, 2008 Liite 5 Pikkusinisiiven esiintymisen jatkselvitys ja paahdealueiden esiselvitys Heinlan kirknkylässä vunna 2008, Faunatica, 2008 Liite 6 Laajalahden sayleiskaava, meluselvitys, Rambll Finland Oy, 2007 Liite 7 Laajalahden sayleiskaava-alueen arkelginen inventinti 2007, Akuliina Aartlahti, Lahden kaupunginmuse, Päijät-Hämeen maakuntamuse, 2007 Liite 8 Kuvlantien risteysalueen kehittäminen, selvitys, FCG Suunnittelukeskus Oy, 2007 Liite 9 Vuhkallin luntselvitys 2010, Luntselvitys Ktkansiipi Liite 10 Heinlan Vuhkallin liit-ravaselvitys Envir 2009 Liite 11 Marjniementien alueen luntselvitys, Rambll Finland Oy, 2011 Liite 12 Pikkusinisiiven elinpaikkjen humiiminen kaavituksessa, Faunatica Oy, 2013 Selstukseen kuuluu kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen 6

8 Kaavaa kskevat muut asiakirjat, taustaselvitykset ja lähdemateriaali: Kartat, paikkatietaineistt ja tilastt Heinlan kaupunki, kantakartta Heinlan kaupunki, paskartta, 2009 Peruskartta Ulkilukartta, 2003 Saittalahden suunnistuskartta, Juha Nivukski ja Pentti Siimelä, 1999 Tilastt ja ennusteet (asuminen, työpaikat, väestö), Tilastkeskus Maakuntakaava Päijät-Hämeen kknaismaakuntakaava 2006 (YM vahv ) Päijät-Hämeen kknaismaakuntakaavalunns 2014 Strategiset suunnitelmat Heinlan kaupungin strateginen suunnitelma (kv 2010) Valtuustseminaari , Muutsvimat ja haasteet ryhmätyöyhteenvet Terveysliikunnan timenpidehjelma vusille , Heinlan kaupunki Heinlan kestävän kehityksen timintahjelma Yleiskaavat ja kaavarungt Heinlan strateginen yleiskaavaehdtus 2035, A-Knsultit, 2013 Rutsalainen rantasayleiskaava, 2011 Heinlan kaupunkiseudun strateginen yleissuunnitelma, 1995 Heinlan yleiskaava, kaupunki ja maalaiskunta, lunns 1970 Heinlan kansallinen kaupunkipuist Ympäristöministeriön perustamispäätös, 2002 Hit- ja käyttösuunnitelma, 2007 Selvitykset, TKK maisema-arkkitehtuurin laits, 2005, 2006 Heinlan mttritieympäristön maisemasuunnitelma, Anna Maria Levnmaa, 2006 Heinlan kulttuurireitti, lähiliikenteen ympäristösuunnitelma Perusselvitys ja strateginen maisemanhitsuunnitelma/harjualue, Pamela Arslanbayrak, Katarina Surakka, Heidi Svärd, 2006 Perusselvitys ja strateginen maisemanhitsuunnitelma/metsät, rannat ja saarist, Niina Alapeteri, Veera Hakala, Riikka Nusiainen, 2005 Lunt- ja maisemaselvitykset Heinlan kirknkylän Piksenrinteen tikka- ja liit-ravaselvitys 2009, Ympäristösuunnittelu Envir Oy, 2009 Liit-ravan esiintymisalueet, täydennysraprtti, T:mi Mark Vauhknen, 2007 Rutsalaisen ROYK, Luntarvt yhteenvet, FCG Planek Oy, 2008 Lunnn ja maisemansujelun kannalta arvkkaat kallialueet, Sumen Ympäristökeskus SYKE, 2007 Lunt ja lunnnsujelu Heinlan maalaiskunnassa, Piia Väre, 1994 Päijät-Hämeen eklginen verkst, Sit Oy, Päijät-Hämeen liitt

9 Valtakunnallinen harjujensujeluhjelma, Gelgian tutkimuskeskus, 1984 Uhanalaisten kasvien ja sienien esiintymät Heinlassa, Mark Vauhknen, 1997 Kangasvukkinventinnit Päijät-Hämeessä , Mark Vauhknen, 2011 Laajalahden vesihultsuunnitelma, Heinlan kaupungin vesihultlaits ja Paav Ristla Oy, 2006 Heinlan kaupunki, phjavesialueiden sujelusuunnitelma, lunns, Jnna Markkanen, 2013 Heinlan phjavesivarat ja phjavesien hit, Etelä-Savn ympäristökeskus, Sara Kajander, 1998 Päijät-Hämeen POSKI-prjekti, Gelgian tutkimuskeskus, Päijät-Hämeen liitt, kunnat ja kiviainesalan yritykset, 2012 Heinlan kaupungin metsäsuunnitelma, Heinlan kaupunki, 2007 Kulttuuriympäristö- ja argelgiset selvitykset Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut ympäristöt 2009 (RKY) Maakunnallisesti arvkkaat rakennetut ympäristöt 2005 (MARY) Heinlan rakennetun kulttuuriympäristön selvitys, Hämeen ympäristökeskuksen mniste 96/2005 (KUKUSE) Päijät-Hämeen maisemaselvitys, Päijät-Hämeen liitt, 2006 Päijät-Hämeen kiinteät muinaisjäännökset, Päijät-Hämeen liitt, 2006 Päijät-Hämeen perinnemaisemat, Antti Hvi, Hämeen ympäristökeskus, 2000 Heinlan argelginen täydennysinventinti, Lahden kaupunginmuse, Päijät-Hämeen maakuntamuse, 2003 Julkiset palvelut Liikenne Heinlan keskustan päiväkti- ja kuluverkksuunnitelma, Heinlan kaupunki, 2010 Erityisryhmien asumisratkaisut, työryhmän raprtti, Heinlan kaupunki, 2012 Lahden seudun liikennemallin laajentaminen Heinlaan ja strategisen yleiskaavan 2035 lunnsvaihtehtjen arviinti, 2012 Oikrataselvitys La-He-Mi, Oy VR-Rata Ab, Itä-Sumen ratakeskus, Suunnittelukeskus Oy 1995 Heinla-Kuusankski Vesiväylän perusparannushankkeen yhteenvet, Kuvlan seudun kuntayhtymä, 2002 Kymijen kanava, vusina 1993 ja 2000 tehtyjen raprttien tiivistelmä, Dranva Oy, 2010 Järvi-Sumen väylät, Järvi-Sumen kanavat neuvttelukunta Jukkliikenne Bussireitit, Kaukliikenteen aikataulu, 9/2013 Paikallisliikenteen aikataulu, 9/2013 Raideliikenteen kehittämisen vaikutukset Lahden kaupunkiseudun elinkeinelämälle ja yhdyskuntarakenteelle, Pöyry, 2010 Selvitys, liikennemääriä VT , Uudenmaan ELY-keskus Muut selvitykset, hjeet ja suunnitelmat 8 Helmiä nauhassa maisemalähtöinen urbanismi Laajalahden suunnittelussa. Diplmityö TKK:n arkkitehtuurin laits, maisema-arkkitehtuurin kulutushjelma, Elisa Lähde, 2008

10 Ympäristölupa, KRV-Palvelu Oy, Neste, Heinla Ympäristölupa, Heinlan Autpurkam Oy Maa-ainesten ttlupa, Sipilä Maa-aineksen ttlupa, Orasmaa Ympäristöilmitus, Lhja Rudus Oy Ab, Heinlan betnitehdas Heinlan maankäytön tehstaminen yritysten ja asukkaiden näkökulmasta, raprtti, A-Knsultit Oy, 2011 Heinlan seudun matkailun master plan 2015, CreaMentrs Oy, 2009 Heinlan kaupallisten palveluiden selvitys, Tumas Santasal Oy, 2007, päivitys 2011 Kuvlantien risteysalueen kehittäminen, FCG Suunnittelukeskus Oy, 2007 Heinlan entisen liimatehtaan alueen maaperän pilaantuneisuus ja tutkimustarve, Hämeen ympäristökeskuksen lausunt, Maaperän ympäristötutkimukset Heinlan entisen liimatehtaan eteläpulella, Haitta-ainetutkimusraprtti, FCG suunnittelu ja tekniikka Oy, 2013 Heinlan vanha liimatehdas maaperän kunnstyön lppuraprtti ja riskiarviinti, Rambll Finland Oy Helsingin kaupungin entinen saha, maaperän puhdistustyö, Hämeen ympäristökeskus, Helsingin kaupungin entinen saha, kuivaamrakennus, Hämeen ympäristökeskus, Heinlan sahan kuivaam, -maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviinti, Rambll Finland Oy, Esk Rssi Oy, 2010 Entisen Helsingin sahan kuivaamn pilaantuneen maaphjan kunnstus, ppuraprtti, Pöyry Oyj, 2011 Entisen Helsingin kaupungin sahan kuivaamn ja piipun rakenteiden pilaantuneisuustutkimus, Pöyry Oyj, 2011 Helsingin kaupungin Heinlan sahan pilaantuneen maaperän kunnstus 2005, Jaakk Pöyry Infra, 2006 Neste Markkininti Oy Neste Heinla, Marjniementie maaperän puhdistustyö, 1. vaiheen lppuraprtti, Insinööritimist Paav Ristla Oy, 2000 Neste Markkininti Oy Neste Heinla, Marjniementie maaperän puhdistustyö, 2. vaiheen lppuraprtti, Insinööritimist Paav Ristla Oy, 2001 Neste Markkininti Oy Neste Heinla, Marjniementie phjavesitarkkailu, insinööritimist Paav Ristla Oy, 2001 Neste Markkininti Oy Neste Heinla, Marjniementie phjavesitarkkailu, insinööritimist Paav Ristla Oy, 2002 Yhdyskuntarakenteen taludellisuuden parantaminen, selvitys FINNMAP Infra Oy Raprtti I Lähtökhdat, 1998 Raprtti II Taajamat, 1999 Kaavitetut vapaat rakentamattmat tntit, kk kaupunki, selvitys ja kartta Rantayleiskaavituksen tavitteet, Heinlan kaupunki, 1999 Lma-asumisen seminaari Heinlassa

11 1. TIIVISTELMÄ 1.1 Kaavituksen vaiheet Laatimispäätös ja vireilletul tekla Suunnittelualueen laajennuspäätös khal Oas:n nähtävilläl lähtien Lunnksen nähtävilläl Ehdtuksen nähtävilläl Hyväksymispäätös Asukastilaisuudet Yleisötilaisuus valtuusttallla Osayleiskaavan sisältö Osayleiskaavalla ratkaistaan Heinlan keskustan phjispulen ja mttritien läntisen pulen maankäytön ratkaisujen pääpiirteet ja yhdyskuntarakenteen tiivistämismahdllisuudet. 1.3 Tteuttaminen Osayleiskaava laaditaan ikeusvaikutteisena. 10

12 2. LÄHTÖKOHDAT 2.1 Alueen yleiskuvaus Mttritie (Valtatie 4) jakaa phjis-etelä suuntaisesti pitkänmaisen suunnittelualueen kahtia. Rutsalaisen rantaviivaa n nin 15 km ja suunnittelualueeseen kuuluu is Huhtisaari. Alueen phjissassa n laajempi Pirttiniemen asuinalue, muutin asutus n lähinnä rannille keskittynyttä lma-asutusta. Eteläsa kaava-alueesta n metsää, jka n virkistyskäytössä. Mttritien ja Vartianlahden välissä sijaitsee Sukannaksen alue, jka n kaavitettu Heinlan maalaiskunnan tellisuusalueeksi 1970-luvulla. Heinlan phjisen liittymän alueella, mttrien itäpulella, sijaitsee Vuhkallin tellisuusalueen phjinen sa, jka n kehittynyt viime vusina kaupallisempaan suuntaan. Alueella timii muun muassa ABC-liikenneasema, Heilalähirukatri, Rbin Hd tavaratal, JYSK-hunekaluliike sekä E75-Outlet Stres. 2.2 Lunnnympäristö Maisema Kaava-alue sijaitsee kahden maisemamaakunnan, Hämeen viljely- ja järvimaan ja Itäisen Järvi- Sumen rajalla, kuuluen kuitenkin ensin mainittuun ja sen Phjis-Hämeen järviseudun saalueeseen. Suunnittelualueen eteläsassa ja Laajalahden alueella maisemarakennetta lunnehtivat pääsin kalliselänteet, jista laajimmat vat Saittalahden ympäristössä, Pitkäniemessä ja Vartialahdella. Selänteiden väleissä n järveä khti laskevia laakspainanteita Haukilammelta, Kaaknlammelta ja Jurnatjelta. Suunnittelualueen phjissassa maisemarakennetta hallitsevat phjis-eteläsuuntainen harjuselänne sekä lunais-killissuuntainen vimakas kalliselännealue Ismäen ja Rautvuren alueella. Pitkittäisharjun mlemmilla pulilla n pienempiä kalliselänteitä. Selännealueiden välisissä laaksissa n pienvesistöjä ja vesiumia. Mttritie kulkee phjis-eteläsuunnassa kk suunnittelualueen pikki. Suunnittelualueen eteläsassa se kulkee maastn alavassa khdassa, pikittain laaks- ja selännelinjihin nähden. Alueen phjissassa mttritie kulkee phjis-eteläsuunnassa pitkin harjua ja pikittain vasten laaksja ja kalliselännelinjja, maastn alavassa khdassa. Kaava-alueen krkein piste n 152 mpy ja se sijaitsee alueen phjissassa Ismäessä. Alueen krkeussuhteet vaihtelevat erityisesti Laajalahden alueella. Jyrkkiä kallirinteitä (<16,7 % eli 1:6) sijaitsee Laajalahden alueella ja phjisessa Ismäen rinteillä ja Kkkalammen rannilla. Arvkkaat maisemakhteet vat Saittalahden ja Sukuranlahden kalliperän murrslinjat, Saittalahden phjukka, Pirttisalmen kallit ja pienet saaret, Vanha-Sukura tilan miljöö, Is Samjärven, Kkkalammen ja Aitjärven alueet Maaperä Maapeitteen huudesta jhtuen kalliperä mudstaa pinnanmutjen perustan. Kalliperä n alueen eteläsassa amfibliittia, keskisassa n niukkaravinteisempaa kiillegneissiä, graniittia ja kvartsi- ja grandiriittia. Aivan alueen phjissassa Kkkalammen eteläpulella n kapea vyöhyke emäksistä gabra. Heinlan läpi kulkeva Salpausselän pitkittäisharju, Heinlan harju jää pääsin kaava-alueen itäpulelle. Alueen maaperä mudstuu pääsin avkalliiden päälle kerrstuneesta mreenista. Lajittuneita kivilajeja, hietaa, savea ja hiekkaa esiintyy alueen eteläsassa lähinnä mttritien ympäristössä ja phjissassa lähinnä Kirknkylä-Sumäki -alueella. Alueella esiintyy myös vähäisiä turvealueita. 11

13 Suunnittelualueen tpgrafia 12

14 Kalliperäkartta Maaperäkartta Lunnnlt Osayleiskaava-alueelta laadittuja luntselvityksiä n esitetty kaavaselstuksen liitteenä. Selvitysten phjalta sana kaavaselstusta esitetään lyhyt kuvaus alueen lunnnlsuhteista. Kaavitettavan alueen phjissat vat pääsin rakennettua ympäristöä, jssa lunnnympäristöä n pienehköinä saarekkeina. Kaava-alueen phjissassa laajja alueita sijittuu Salpausselkään liittyvälle pitkittäisharjulle, Heinlan harjalle, jlla vallitsevana kasvillisuustyyppinä n kuivahk kangas. Muualla kaava-alueen phjisemmissa sissa vallitsevana kasvillisuustyyppinä n ture kangas. Kaava-alueen eteläisemmät sat sen sijaan vat rehevämpiä, ja vallitseva kasvillisuustyyppi n lehtmainen kangas. Kaava-alueen eteläsiin sijittuu myös kallialueita. Oheisella kartalla n esitetty kasvillisuustyyppien sijittumista. 13

15 Suunnittelualueen kasvillisuustyypit Kaava-alueen luntselvityksissä, liitteet 2 ja 3 (Pöyry 2007 ja 2008), n tehty kahdessa sassa, selvitysalueiden raja n Sukannaksen phjispulella. Linnustllisilta arviltaan kaava-alueen phjissa n tdettu tavanmaiseksi, ja lajist pääasiassa kulttuuriympäristöille tyypillisiksi lajeiksi. Kaava-alueen eteläsa n elinympäristöjen suhteen phjissaa mnimutisempi, jka näkyy myös vaihtelevassa ja suhteellisen mnipulisessa linnustssa. Kaava-alueelle sijittuva harju n ihmistiminnan vimakkaasti mukkaamaa (mm. maa-ainestentt), mutta häiriöt harjuympäristössä vat luneet mm. perhslajeille spivia uusympäristöjä. Kaava-alueelle sijittuu useita huminarvisia perhsten esiintymiä, kuten mm. erittäin uhanalaista pikkusinisiipeä. Kaava-alueen perhslajista n kuvailtu tarkemmin selstuksen liitteissä 5 ja 6 (Faunatica 2008). Kaava-alueen hiekkaphjaisilla alueilla tavataan myös vaarantuneeksi lukiteltua kangasvukka. 14

16 2.2.4 Lunnnsujelu Lunnnsujelulain mukaiset lunttyypit Selvitysalueella esiintyy kaksi lunnnsujelulain 29 :n mukaista lunttyyppiä (jalpuumetsikkö). Mlemmat khteet vat lehmusmetsiköitä, jista n tehty lunnnsujelulain mukaiset lunttyyppien rajauspäätökset. Lehmusmetsiköt sijittuvat Pitkäniemeen sekä Saittalahden läheisyyteen. Lehmusmetsiköistä n kerrttu tarkemmin kaavaselstuksen liitteessä 2 (Pöyry 2007). Vesilaki Selvitysalueella esiintyy vesilain tisen luvun 11 :n mukaisia lunnntilaisia umia (nr). Khteista n kerrttu tarkemmin kaavaselstuksen liitteissä 2 ja 3 (Pöyry 2007 ja 2008). Luntdirektiivin liitteen IV(a) lajit Luntdirektiivin liitteen IV lajeista kaava-alueella n havaittu liit-ravia. Liit-ravien elinympäristöjä sijittuu Vuhkallin sekä Jurnatjen alueille. Vuhkallin alueella n liit-ravien lisääntymis- ja levähdyspaikka, jnka hävittäminen ja heikentäminen n kiellettyä (lunnnsujelulain 49 ). Liit-ravista n kerrttu tarkemmin kaavaselstuksen liitteissä 2 (Pöyry 2007) ja 9 (Luntselvitys Ktkansiipi). Uhanalaiset perhset Kirknkylän Aitjärven, Kkkalampien ja maantien 140 tieluiskissa esiintyy paahdealueiden erityisesti sujeltava perhnen; pikkusiipi. Esiintymistä n kerrttu tarkemmin kaavaselstuksen liitteissä 4 ja 5 (Faunatica 2007 ja 2008) Muut arvkkaat luntkhteet Linnust Kaava-alueen eteläsiin sijittuu linnustllisesti mnimutisia alueita. Laajalahden alueella uhanalaisista lajeista havaittiin inventinnissa harmaapäätikka, käki tiltaltti. Aiemmin n alueella havaittu myös pikkutikka. Linnuststa n kerrttu tarkemmin kaavaselstuksen liitteessä 3 (Pöyry 2007). Kasvillisuus Huminarvisista kasvilajeista kaava-alueella esiintyy rauhitettua valklehdkkia ja kirknkylän harjualueilla uhanalaista, vaarantunutta kangasvukka. Lisäksi kaava-alueelle sijittuu useita metsälain 10 :n mukaisia arvkkaita elinympäristöjä. Huminarvisista kasvilajeista ja metsälain 10 :n mukaisista khteista n kerrttu tarkemmin liitteissä 2 ja 3 (Pöyry 2007 ja 2008) Vesistöt ja vesitalus Heinlan seudulle n tyypillistä vesistöjen runsas määrä. Suunnittelualue rajautuu lännessä Rutsalaiseen, jsta n yhteys Knnivedeltä Kymijkeen ja aina Sumenlahteen saakka. Järvialueiden hella seudulle n tyypillisiä erittäin pienet ksteikt kumpumreeniselänteillä. Laajalahden alueella krkeampien kallikumpareiden väliin jää useita mreeni- tai turvephjaisia sulampia, jtka laskevat pieninä purina Rutsalaiseen. Nämä pintavesiumat vat Laajalahdella maisemallisesti ja vesitaludellisesti hallitseva piirre. 15

17 Laajalahti-Kuvlantie sayleiskaava Suunnittelualueen phjissassa leva phjis-eteläsuuntainen pitkittäisharju mudstaa päävedenjakajan. Harjualueella n useita pieniä lampia (Is Samjärvi, Vähä Sam-järvi, Kkkalampi ja Aitjärvi). Harjun reuna-alueet vat paikin hyvin ksteita ja sistuneita. Lammet ja pintavesiumat vat alueen maiseman ja vesitaluden lennainen piirre. Alueen halkaiseva mttritie liittymäjärjestelyineen peittää sittain sualueen ja pintavesiumat ja haittaa pintavesien luntaista kulkua. Pääsa Heinlan phjavesivarista sijittuu suunnittelualueen itäpulella levalle HeinlanharjunJyrängönharjun alueelle, jlla n useita merkittäviä phjaveden mudstumisalueita ja vedenttamita. Osayleiskaavan suunnittelualueen itäreunalle sijittuu Heinlan kirknkylän phjaveden mudstumisalue lähinnä Aitjärvestä Vuhkallin asti, jsta alkaa Veljeskylän phjavesialue. Phjavesialueen rajat n tarkistettu vunna Suunnittelualueen vesistölsuhteet. (Maisema- ja luntselvitys, Pöyry 2007, 2008) 16

18 Laajalahti-Kuvlantie sayleiskaava Phjavesialueiden tarkistetut rajat (2013) 17

19 2.2.6 Maa- ja metsätalus Lakeasuntien ja Sukurantien mlemmin pulin sijaitsee viljeltyjä peltja, mutta ne vat pintaalaltaan melk pieniä ja sijaitsevat mttritien läheisyydessä. Myös Sumäen eteläpulella n viljelty pelt. Suunnittelualueen phjissassa ja Saittalahden mlemmin pulin mttritien länsipulella n laajja yhtenäisiä metsäalueita. 2.3 Rakennettu ympäristö Väestön rakenne ja kehitys Suunnittelualueella n yhteensä 657 asukasta (2013). Yli pulet asukkaista n vutiaita (53 %) ja vain vähän lapsia ja nuria. 0-6 vutiaita 7 % ja 7-16 vutiaita 10 %. Diagrammi sayleiskaava-alueen asukkaiden ikäjakaumasta Yhdyskuntarakenne Osayleiskaava-alueen keskisa n rakentunut melk tiiviisti ja phjis- ja eteläsa suunnittelualueesta n lähes rakentamatnta. 18

20 Suunnittelualueen rakennuskannan sijittuminen Mttritien länsipulella, Pirttiniemen ja Sukannaksen välillä n asuinpientalja ja vapaa-ajan rakennuksia ja Sukannaksen ja Vuhkallin asemakaavitetut alueet vat tteutuneet tellisina ja työpaikka-alueina, jissa n jnkin verran palveluita ja kaupallista rakentamista. 19

21 Laajalahti-Kuvlantie sayleiskaava Taajamakuva Suunnittelualue n rakentunut keskisaltaan ja etelä- ja phjissassa n runsaasti lunnntilaisia alueita. Heinlan maalaiskunnan aikana kaavitetut alueet Pirttinimessä vat maktitalja ja rivitalja isilla vehreillä tnteilla Rutsalaisen rannan läheisyydessä. Sukannaksen alue n asemakaavitettu Heinlan maalaiskunnan aikana 1970-luvulla tellisuusalueeksi. Alueella n pientellisuutta, palveluita ja rakennustarvike- ja autvarasaliikkeitä. Huhtisaarentien varressa n asumista ja alueella n myös käytöstä pistunut ja sittain purettu Helsingin sahan alue. Vasemmalla suunnittelualueen eteläsan laajat metsäalueet, Tähtiniemen silta ja Tähtihvin liikennepalveluasema. Oikealla Huhtisaari ja Huhtisaarentien varren rakentaminen.(kuvaaja Hannu Vallas) Pirttiniemen pientalalue mttritien länsipulella.(kuvaaja Hannu Vallas) Asuminen Asuminen n pientalvaltaista ja keskittyy pääsin 1990-luvulla rakennetulle Pirttiniemen Vasemmalla Sukannaksen tellisuusalue Vartialahden suunnasta. Oikealla Vuhkallin alue ja Heinlan phjinen mttritien liittymä. (Kuvaaja Hannu Vallas) 20

22 2.3.4 Asuminen Asuminen n pientalvaltaista ja keskittyy pääsin 1990-luvulla rakennetulle Pirttiniemen alueelle. Jnkin verran asuinpientalja n myös Vartianlahden ranta-alueella sekä suunnittelualueen itärajalla maantien 140 läheisyydessä. Välittömästi suunnittelualueen itäpulella vat laajat Heinlan kirknkylän asuinalueet. Vapaa-ajan asuntja alueelle sijittuu tasaisen harvasti Rutsalaisen rantaan Marjniementien varresta Pitkäniemeen. Suunnittelualueen asuinrakennukset punaisin pistein ja vapaa-ajan rakennukset vihrein pistein kartalle merkittynä 21

23 2.3.5 Palvelut Suunnittelualueella ei le julkisia palveluita. Suunnittelualueen phjissien lähin päiväkti n Kettukallin päiväkti Heinlan kirknkylässä. Heinlan kirknkylän kulussa n lukat, jsta siirrytään ylälukille Lysenmäen kuluun. Suunnittelualueen eteläsassa asuville lähimmät julkiset palvelut sijaitsevat Heinlan keskustassa tai sen lähikaupunginsissa. Lähimmät päiväkdit vat Rainin päiväkti ja Niemelän talssa sijaitseva varhaiskasvatuksen. Niemelän kulussa n petusta lukkaan. Kaupallisia palveluita n Tähtihvin alueella, aivan suunnittelualueen eteläkärjessä, jssa timii päivittäistavarakauppa ja ravintlat mttritien mlemmin pulin sijaitsevien hultasemien yhteydessä. Heinlan phjisen liittymän alueella, mttrien itäpulella, sijaitsee Vuhkallin tellisuusalueen phjinen sa, jka n kehittynyt viime vusina kaupallisempaan suuntaan. Alueella timii ABC-liikenneasema, Heila-lähirukatri, Rbin Hd tavaratal, JYSK-hunekaluliike sekä E75- Outlet Stres. Myös Sukannaksen tellisuusalueella, mttritien ja Vartianlahden välissä, timii jitain kaupallisia palveluita tarjavia yrityksiä kuten rakennustarvikeliikkeitä, krjaampalveluyritys ja katsastusasema. Suunnittelualuetta lähimpänä sijaitsevat kulut ja päiväkdit sekä kaupat ja kiskit 22

24 2.3.6 Työpaikat ja elinkeintiminta Mttritien ja Vartianlahden välissä sijaitseva Sukannaksen alue n kaavitettu 1970-luvulla Heinlan maalaiskunnan tellisuusalueeksi. Nykyisin alueella n pieniä tellisuusyrityksiä ja palveluita sekä tilaa vaativan erikiskaupan yrityksiä. Suunnittelualueeseen kuuluu Vuhkallin tellisuusalue, nk. Heinlan phjisen liittymän seutu, jta rajaavat mttritie, Sukurantie ja Työmiehentie. Tällä alueella avattiin v ABC-liikenneasema, Heila-lähirukatri ja Rbin Hd tavaratal. Phjisen liittymän alueella n mttritiehen perustuva vimakas kasvuptentiaali, jka aiheuttanee Vuhkallin rakentamis-/muutspainetta liittymän lähialueen tistaiseksi rakentamattmiin siin. Myös suunnittelualueen ulkpulisen Vuhkallin tellisuusalueen kiinteistöihin vi syntyä muutspaineita kaupallisten palveluiden, erityisesti tilaa vaativan erikiskaupan suuntaan. Lakesin vuden 2009 tilast suunnittelualueen työpaikkjen jakautumisesta timialittain Virkistys Suunnittelualueen eteläsassa n laaja virkistysplkujen verkst, jka liittyy pitkinä yhtenäisinä reitteinä Kymenvirran rantaa pitkin Heinlan keskustan puistihin ja kansalliseen kaupunkipuistn. Osana tätä verksta n Htelli Kumpelilta alkava ja Tähtihvin palvelualueen kiertävä 4,5 km valaistu plku-/latureitti. Reitin phjispäässä Saittalahden rannalla n laavu ja nutipaikka. Rutsalaisen rannat vat suunnittelualueen keski- ja phjississa melk tiiviisti asuinkäyttöön rakennettuja, eikä siellä le pastettuja virkistysreittejä. Lähimmät kaupungin valvmat uimarannat vat Kirknkylän keskustan Ktajärvi ja Kaivannnranta. Uimapaikkja n lisäksi Pirttiniemessä, Kkkalammilla ja Kirknphjassa. 23

25 2.3.8 Liikenne Suunnittelualueen liikenne tukeutuu Heinlan phjisen liittymän kautta mttritiehen ja phjisten alueiden salta Marjniementien ja Lakeansuntien kautta Kirknkyläntiehen (mt. 140). Kirknkyläntie timii nrmaaliliikenteen lisäksi myös erikiskuljetusten reittinä. Suunnittelualueen kevyenliikenteenväylät sijaitsevat Pirttiniemen asuinalueella. Myös Sammntien, Huhtisaarentien, Lakeansuntien ja sittain Kirknkyläntien yhteydessä n kevyenliikenteen väylät. Bussiyhteydet Heinlan keskustaan ja kirknkylälle kulkevat Kirknkyläntietä pitkin nin tunnin välein. Paikallisliikenteen bussireitti kiertää myös Pirttiniemessä mttritien länsipulella. Valtatie 4 Lusintie Marjniementie Kuvlantie 46 Lakeasuntie E 75 Kirknkyläntie Sukurantie Valtatie 4 Suunnittelualueen päätiet (MML maasttietkanta) Km Suunnittelualueen päätiet 24

26 Suunnittelualueella lemassa levat kevyenliikenteen yhteydet ja bussipysäkit (MML maasttietkanta) 25

27 2.3.9 Rakennettu kulttuuriympäristö Suunnittelualueella ei le valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä, mutta Vanha-Sukuran tilakeskus n paikallisesti merkittävä khde jka n kuvattu Heinlan rakennetun kulttuuriympäristön selvityksessä (Hämeen Ympäristökeskus, KUKUSE-hanke, 2005). Vanha-Sukuran päärakennus Vanha-Sukuran päärakennus ja luhtiaitta Rutsalaisen rannalla sijaitseva Vanha-Sukuran tilakeskus n tdennäköisesti siirtynyt nykyiselle paikalleen isjan aikaan 1800-luvun alkupulella. Tila lienee Niemelän kartansta ertettu satal ja se n llut samalla mistajasuvulla vudesta Mäen päällä levan tilakeskuksen päärakennus n rakennettu 1870-luvulla Plaanin mäeltä siirretyn riihen hirsistä palaneen rakennuksen tilalle. Uusrenessanssityylistä rakennusta n jatkettu 1800-luvun lpulla ja 1920-luvulla. Pihapiiriä rajaavat 1800-luvulta peräisin leva luhtiaitta sekä 1930-luvun tiilinavetta. Pihan laidalla n riihi, jnka vanhempi sa n 1800-luvulta. Pihan hyvin säilynyt rakennuskanta edustaa aikakautensa rakennustyyliä ja tapaa. 26

28 Heinlan maaseurakunnan kirkkympäristön valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristöalue (RKY) sijittuu suunnittelualueen itärajalle. Alue sisältää kirkn, tapulin, Ktajärven rantaan rajautuvan pappilan, seurakuntataln sekä hautausmaan, pappilan puutarhan, Ktajärven rantapellt, Pikinlampi ja lammen rantaan laskeva, havupuita kasvava harju. Suunnittelualueen kulttuurihistriallisesti merkittävät khteet ja -alueet sekä muinaismuistt 27

29 Muinaismuistt Suunnittelualueella sijaitsee kuusi muinaisjäännösaluetta tai khdetta. Osayleiskaavan laadinnan yhteydessä tehdyssä inventinnissa alueelta löytyi klme uutta klmen j aiemmin löydetyn khteen lisäksi. Aiemmin havaittuja khteita vat Pirtinphja, Itäpirtinniemi ja Huhtisaari ja vunna 2007 löydettyjä Rantaväentie, Sukuranlahti sekä Vanha-Sukura. Pirtinphjan alueella n kivikautinen asuinpaikka, Itäpirtinniemessä sijaitsevat khteet vat kivirakenteita, jiden latmisajankhtaa ei tarkasti tiedetä. Ne vivat lla histrialliselta ajalta peräisin levia ampumasujia tai esihistriallisen ajan metsästäjien näkösujia. Huhtisaaressa n esihistriallinen lapinrauni. Rantaväentiellä sijaitsee useita muinaisjäännösryhmiä; kivirakenteita, röykkiöitä ja kuppia, jtka viittaavat tdennäköisesti maanviljelyyn ja laidunnukseen. Sukuranlahdessa n histriallisen ajan asuinpaikka ja kiviröykkiöt, jtka mahdllisesti vat kaskiviljelyyn liittyviä raivausröykkiöitä Tekninen hult Pirttiniemen, Huhtisaarentien varren, Sukannaksen ja Vuhkallin asemakaavitetut alueet vat kaupungin vesi- ja viemäriverkstn piirissä. Kauklämpö n vedetty Vuhkallin alueelle. Lusi Pertunmaa vesi- ja jätevesilinjat n rakennettu Pertunmaan talusveden saatavuuden turvaamiseksi sekä Pertunmaan jätevesien jhtamiseksi Heinlan jätevedenpuhdistamlle. Samalla myös Heinlan ja Pertunmaan väliselle haja-asutusalueen asujaimistlle n lutu mahdllisuus liittyä vesihulln palvelujen piiriin. Vesijhtlinjan välityskapasiteettia llaan parantamassa. Yhdyskuntajäte kuljetetaan Lahden Kujalaan, jssa sijaitsee maakunnallinen jätehultalue. Suunnittelualueen vesi- ja viemärihultverkst 28

Muurikkalan osayleiskaavan 2. vaihe

Muurikkalan osayleiskaavan 2. vaihe MIEHIKKÄLÄN KUNTA Muurikkalan sayleiskaavan 2. vaihe arviintisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 68789-P21395 arviintisuunnitelma I (I) Salmaa Kristina / Reinikainen Kuisma Sisällysluettel 1 Suunnittelualue...

Lisätiedot

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 Kaupunkiseutua (kk rakennemallin aluetta) kskevat yleistavitteet Aluerakenteella vastataan glbalisaatin mukanaan tumiin haasteisiin ja tetaan humin maakunnan asema Itämeren alueella

Lisätiedot

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus Savnlinnan kaupunki Khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus, Savnlinnan kaupunki khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus Osallistumis- ja arviintisuunnitelma

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035

HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 Haapajärvenkaupunki LIITE A HAAPAJÄRVENKESKUSTANOSAYLEISKAAVA2035 OSALLISTUMISJAARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2011,päivitetty15.11.2011,5.3.2012 Nähtävillä4.7. 31.8.2011

Lisätiedot

Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutos ja laajennus

Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutos ja laajennus VIROLAHDEN KUNTA Virjki-Vaalimaa sayleiskaavan muuts ja laajennus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 707-P24767 I (I) Reinikainen Kuisma Sisällysluettel 1 Mikä n sallistumis- ja?... 1 2 Suunnittelualue...

Lisätiedot

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 6 ) TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA (844-411-7-1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaava koskee Tervon

Lisätiedot

LENTOKENTÄN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS

LENTOKENTÄN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS LENTOKENTÄN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS TYÖNUMERO: E27737 KAUHAVAN KAUPUNKI 4.9.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY LUONNOS Muutslista 4.9.2015 OIK OIK AJOK LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HALSUAN KUNTA A3 13.8.2014 HALSUAN KESKEISTEN TUULIVOIMAPUISTOJEN OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen sallistumis- ja arviintisuunnitelma.

Lisätiedot

Seitap Oy 2016 Pello, Pellon asemakaava Kirkon kortteli. Pellon asemakaava Kirkon kortteli. ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe)

Seitap Oy 2016 Pello, Pellon asemakaava Kirkon kortteli. Pellon asemakaava Kirkon kortteli. ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe) Pellon asemakaava Kirkon kortteli ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.4.2016 (Luonnosvaihe) Pellon kunta Seitap Oy 2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi Vastaava

Lisätiedot

Janakkalan kunta Tervakoski

Janakkalan kunta Tervakoski Janakkalan kunta Tervakoski 25.4.2014 1 Lepola Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee noin 1,5 km etäisyydellä Tervakosken liikekeskustasta, Vanhan kylän

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 1 Tarjuspyyntö, LIITE 4. NAANTALIN STRATEGISEN YLEISKAAVA PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 Tämä prjektisuunnitelma sittaa mm. strategisen yleiskaavan tarpeellisuuden, kuinka laatimisprsessi n tarkitus viedä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.1.2015, tarkistettu 29.4.2015 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Osallistumis- ja arviintisuunnitelmassa kerrtaan kaavituksen päätavitteet, suunnittelun eteneminen,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/911/10.02.03/2014 VP 18 /13.5.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VIIKINÄINEN (69.) KAUPUNGINOSA, KORTTELIN 12 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1646 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos 1 Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ote opaskartasta ja suunnittelualueen rajaus. Fonecta kartat 1. Miksi kaavoitukseen on

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

OULUN SEUDUN MAANKÄYTÖN JA LIIKENTEEN AIESOPIMUS [2009 2012] [Luonnos 18.6.2009]

OULUN SEUDUN MAANKÄYTÖN JA LIIKENTEEN AIESOPIMUS [2009 2012] [Luonnos 18.6.2009] 2009 OULUN SEUDUN MAANKÄYTÖN JA LIIKENTEEN AIESOPIMUS [2009 ] [Lunns 18.6.2009] Sisältö 1. Spimuksen taustaa ja tarkitus... 3 2. Spijasapulet... 3 3. Maankäytön ja liikenteen yhteensvittaminen... 4 4.

Lisätiedot

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE FCG Suunnittelu ja tekniikka Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) KONNEVEDEN KUNTA KIVISALMEN LAITURIALUEEN RANTA-ASEMAKAAVA 1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE Konneveden kunnalla on tarkoitus

Lisätiedot

TAPIONKYLÄN OSAYLEISKAAVA

TAPIONKYLÄN OSAYLEISKAAVA Rovaniemen maalaiskunta TAPIONKYLÄN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITTELUKESKUS OY 2 ROVANIEMEN MAALAISKUNTA TAPIONKYLÄN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAAVOITUKSEN

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI JONKERIN RANTA-ASEMAKAAVA TORNATOR OY OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KUHMON KAUPUNKI JONKERIN RANTA-ASEMAKAAVA TORNATOR OY OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) KUHMON KAUPUNKI JONKERIN RANTA-ASEMAKAAVA TORNATOR OY 1 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 3.4.2012 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ TEHTAANKUJA ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 15.2.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORI/2409/2015 VP 16/12.5.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HYVELÄNVIIKIN 54. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 54 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1676 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma,

Lisätiedot

Parikkalan kunta. Uukuniemen yleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavamuutosalue

Parikkalan kunta. Uukuniemen yleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavamuutosalue 83657 Parikkalan kunta Uukuniemen yleiskaavan muuts Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 9.3.0 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 122-AK1506 SÄKYLÄN KUNTA KARJANKUJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 168 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.1.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (10) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Kaava Oj 18 Ojakkalan urheilutalon ympäristön asemakaavamuutos

Kaava Oj 18 Ojakkalan urheilutalon ympäristön asemakaavamuutos Kaava Oj 18 Ojakkalan urheilutalon ympäristön asemakaavamuutos Tavoitteet (Kaavan Oj 15 tavoitteiden päivitys) Kh 30.5.2016 82 Kh liite 1 Kate 11.5.2016 40 Kate om Asia 75/10.02.03/2016 Kaavan laatijat:

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 KOSKENKYLÄNTIEN YRITYSALUE ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

Asemakaavan vireilletulo: Kaavamuutos on tullut vireille vuoden 2013 kaavoituskatsauksella. Tekninen lautakunta , 27

Asemakaavan vireilletulo: Kaavamuutos on tullut vireille vuoden 2013 kaavoituskatsauksella. Tekninen lautakunta , 27 L O V I I S A 5.11.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 30 PERNAJA (SÄHKÖKUJAN ALUE, KOSKENKYLÄ) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: KOSKENKYLÄ, PERNAJA Kaupunki: LOVIISA

Lisätiedot

KANNONKOSKI, KARSTULA, KINNULA, KIVIJÄRVI, KYYJÄRVI, PIHTIPUDAS, SAARIJÄRVI JA VIITASAARI

KANNONKOSKI, KARSTULA, KINNULA, KIVIJÄRVI, KYYJÄRVI, PIHTIPUDAS, SAARIJÄRVI JA VIITASAARI KANNONKOSKEN, KARSTULAN, KINNULAN, KIVIJÄRVEN, KYYJÄRVEN, PIHTIPUTAAN, SAARIJÄRVEN JA VIITASAAREN YHTEINEN TUULIVOIMAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUONNOS 22.2.2012/ 2.7.2012 / 29.10.2012/

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ YLÖSTALONTIE-PELTOMÄENTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 15.2.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRKÖLÄ JÄRVELÄ JAAKONSAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 31.10.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, 10-405-23-89 Kuusikallio Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, kortteli 615

Asemakaavan muutos, kortteli 615 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI Asemakaavan muutos, kortteli 615 Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5.10.2012 P195-P19523 Kaavaselostus

Lisätiedot

Kaavaselostus LUONNOS KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ

Kaavaselostus LUONNOS KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Kaavaselostus LUONNOS 29.8.2016 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Kaavaselostus Sivu 1/8 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 2 1.1 Suunnittelualueen sijainti ja kuvaus...

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

ASEMAKAAVA 651/AK HEIKKIMÄKI Vierumäen (30) kaupunginosa Härkälän kylän (404) tilat 3:128,3:181 ja 3:182 sekä osa tiealueesta 2:12

ASEMAKAAVA 651/AK HEIKKIMÄKI Vierumäen (30) kaupunginosa Härkälän kylän (404) tilat 3:128,3:181 ja 3:182 sekä osa tiealueesta 2:12 651/Ak ASEMAKAAVA 651/AK HEIKKIMÄKI Vierumäen (30) kaupunginosa Härkälän kylän (404) tilat 3:128,3:181 ja 3:182 sekä osa tiealueesta 2:12 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.9.2015, 22.4.2014 Suunnittelualue:

Lisätiedot

KIRKKORANNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAA- VAN MUUTOS

KIRKKORANNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAA- VAN MUUTOS 1 KERIMÄEN KUNTA KIRKKORANNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAA- VAN MUUTOS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 16.8.2011, tark. 12.12. 2011 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston.

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 24.2.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA SUUNNITTELUALUE Suunnittelualueen sijainti ja rajaus Suunnittelualue käsittää Äänejärven

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Sarvvikinportin (ent. Kurkiranta) asemakaava (hanke 34500), osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkistaminen ja hyväksyminen MRL 62 :n ja 63 :n mukaisesti

Lisätiedot

VAKKOLAN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

VAKKOLAN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS ASKOLA VAKKOLAN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 21.2.2011 Pertti Hartikainen Pakkamestarinkatu 3 p. 09-1481943, 0400-425390 email: phartikainen@kolumbus.fi Kunnanhallitus

Lisätiedot

Ilmastonmuutos ja alueidenkäytön suunnittelu 22.3.2011. Rakennusneuvos Aulis Tynkkynen Ympäristöministeriö

Ilmastonmuutos ja alueidenkäytön suunnittelu 22.3.2011. Rakennusneuvos Aulis Tynkkynen Ympäristöministeriö Ilmastonmuutos ja alueidenkäytön suunnittelu 22.3.2011 Rakennusneuvos Aulis Tynkkynen Ympäristöministeriö ILMASTONMUUTOS Kansallinen ilmastostrategia 2001 ILMASTONMUUTOKSEN TORJUNTA JA HILLINTÄ ILMASTONMUUTOKSEEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASKOLA/MONNINKYLÄ Monninkylän kauppapaikka Päiväys7.9.2011 ASEMAKAAVAN MUUTOS SEKÄ ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN MÄNTSÄLÄNTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavan muuttamista

Lisätiedot

Aiesopimuksen liikenneosuus

Aiesopimuksen liikenneosuus Lunns 27.5.2015 Turun kaupunkiseudun kuntien ja valtin välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiespimus 2016 2019 Aiespimuksen liikennesuus Mustalla tekstillä hyödynnettävä aiespimusteksti spimuskaudelta

Lisätiedot

Liite 16 1 HANKKEEN SOVELTUMINEN VALTAKUNNALLISIIN ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEISIIN

Liite 16 1 HANKKEEN SOVELTUMINEN VALTAKUNNALLISIIN ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEISIIN Liite 16 1 HANKKEEN SOVELTUMINEN VALTAKUNNALLISIIN ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEISIIN 1.1 Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutuminen Seuraavissa taulukoissa on käyty läpi tätä hanketta koskevat

Lisätiedot

VÄHÄSÄKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

VÄHÄSÄKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22-AK44 SÄKYLÄN KUNTA VÄHÄSÄKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLSTUMS- A ARVONTSUUNNTELMA 3.. Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 3.. OSALLSTUMS- A ARVONTSUUNNTELMA

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 12.05.2015 06.10.2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. makaavan

Lisätiedot

IIN RANNIKON JA SAARTEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS POHJOIS-IIN JAKOKUNTA, HIUE IIJOKISUUN OSA-ALUE (2)

IIN RANNIKON JA SAARTEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS POHJOIS-IIN JAKOKUNTA, HIUE IIJOKISUUN OSA-ALUE (2) IIN RANNIKON JA SAARTEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS POHJOIS-IIN JAKOKUNTA, HIUE IIJOKISUUN OSA-ALUE (2) KAAVASELOSTUS 19.12.2016 2 IIN KUNTA IIN RANNIKON JA SAARTEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS POHJOIS-IIN JAKOKUNTA,

Lisätiedot

Sahantien asemakaavan muutos

Sahantien asemakaavan muutos JUUPAJOEN KUNTA Sahantien asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 9.12.2016 P26375P001 1 (5) 9.12.2016 Liite 2 Sisällysluettelo 1 n tarkoitus... 2 2 Suunnittelualue... 2 3 Suunnittelun tavoitteet...

Lisätiedot

Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma. Maija Stenvall, Uudenmaan liitto

Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma. Maija Stenvall, Uudenmaan liitto Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma Maija Stenvall, Uudenmaan liitto MAL verkosto Oulu 13.11.2012 Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava 2 Suunnittelualueena

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (6) KAAVIN KUNTA VIHTAJÄRVI PEUKALONIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 23.2.2015 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö-

Lisätiedot

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014 Kestävän kehityksen Timenpidehjelma 2010-2014 Kuva: Arkkitehtitimist Harri Hagan Sisältö JOHDANTO... 2 TOIMENPIDEOHJELMAN PERIAATTEET... 3 HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI... 5 HANKINNAT... 6 RAKENNUTTAMINEN

Lisätiedot

Keran osayleiskaava-alueen suunnittelutilanne. Tiedotus- ja keskustelutilaisuus

Keran osayleiskaava-alueen suunnittelutilanne. Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Keran osayleiskaava-alueen suunnittelutilanne Tiedotus- ja keskustelutilaisuus 11.6.2013 Perustiedot osayleiskaavasta Kuulutettu vireille 24.4.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma päivätty 24.4.2013

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Finnish Consulting Group Oy Osallitumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) SULKAVAN KUNTA EERIKKÄLÄN, IITLAHDEN JA LINKOLAN KYLÄT VEKARAISTEN RANTA-ASEMAKAAVA, TILAT 1:48, 2:15 JA 5:4 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA

ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus YKSYKKÖSEN YRITYSALUE ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 15.09.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PYHÄJOEN STRATEGINEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PARHALAHTI PYHÄJOEN KESKUSTA - hallinto ja palvelut (viheralueet ja väylät yhdistävät) - asuminen - ympäristöstä selkeästi erottuva kokonaisuus, joka osittain

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRKÖLÄ /JÄRVELÄ Päiväys 3.11.2016 TEOLLISUUSTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 107-AK1602 MYNÄMÄEN KUNTA NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI RISTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA RISTEN (201) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) täydennetään

Lisätiedot

IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ

IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 15.5.2012, 30.4.2013 Yleistä osallistumis- ja

Lisätiedot

YLITORNIO KUNTA SEITAP OY

YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 31 rakennuspaikat 6, 7 ja 8 KAAVASELOSTUS YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2016 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 2. LÄHTÖKOHDAT... 4 2.1 Suunnittelutilanne

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Mettalanmäen osayleiskaava 1116/10.1002.100202/2016 MST 18 Vireillä olevan Mettalanmäen osayleiskaavan valmisteluvaiheen tilannekatsaus maankäytön suunnittelutoimikunnalle.

Lisätiedot

Pellon asemakaava Ahjolan teollisuusalue kortteli 702 rakennuspaikat 5 ja 6 sekä korttelit ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe)

Pellon asemakaava Ahjolan teollisuusalue kortteli 702 rakennuspaikat 5 ja 6 sekä korttelit ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe) Pellon asemakaava Ahjolan teollisuusalue kortteli 702 rakennuspaikat 5 ja 6 sekä korttelit 715-719 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.4.2016 (Luonnosvaihe) Pellon kunta Seitap Oy 2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen. Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö

ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen. Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen näkökulmasta Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö 30.8.2013 ELY:n tehtäviä (kytkös metsiin) Alueidenkäyttö, yhdyskuntarakenne

Lisätiedot

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 7 ) TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 12.9.2016 TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA 29.5.2009. Kunnanhallitus VESIVEHMAAN OSAYLEISKAAVAN SUUNNITTELUN TAVOITTEITA

ASIKKALAN KUNTA 29.5.2009. Kunnanhallitus VESIVEHMAAN OSAYLEISKAAVAN SUUNNITTELUN TAVOITTEITA VESIVEHMAAN OSAYLEISKAAVAN SUUNNITTELUN TAVOITTEITA 1. Yleiset tavoitteet: Vesivehmaan kylään kohdistuvia yleisiä suunnittelun lähtökohtia ovat kulttuurimaiseman, rakennetun ympäristön sekä luonnonympäristön

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 13.5.2015 LUUMÄKI /TAAVETTI LINNALANTIE- UKKO-PEKANKAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue käsittää osia Linnalantiestä ja Marttilantiestä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 132-AK1302c NAKKILAN KUNTA SÄKKIMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.6.2013 Nosto Consulting Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue 1 (6) Asianumero 3941/10.02.03/2014 Aluenumero 220827 Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 18.

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nurmeksen kaupungin Pielisen - Kuokkastenjärven rantaosayleiskaavan osittainen muutos (Vihtorila ja Koivula) Kuva 1: Sijainti Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nurmeksen kaupunki Lieksan ja Nurmeksen

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI

JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI E27462 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI RIMMINKANKAAN JA KURENALAN ETELÄISEN OSAN ASEMAKAAVOJEN MUUTOS JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 6 UUSIKAUPUNKI, KORTTELI 625

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 6 UUSIKAUPUNKI, KORTTELI 625 L O V I I S A 10.10.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 6 UUSIKAUPUNKI, KORTTELI 625 KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: LÄNSIPORTTI Kaupunki: LOVIISA Kaupunginosa: 6 Kortteli:

Lisätiedot