HEINOLA LAAJALAHTI - KOUVOLANTIE OSAYLEISKAAVA 2030 SELOSTUS EHDOTUS Asianumero 366/41/000/ / /2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HEINOLA LAAJALAHTI - KOUVOLANTIE OSAYLEISKAAVA 2030 SELOSTUS EHDOTUS 3.12.2013. Asianumero 366/41/000/2007 2305/10.02.02/2013"

Transkriptio

1 Asianumer 366/41/000/ / /2013 HEINOLA LAAJALAHTI - KOUVOLANTIE OSAYLEISKAAVA 2030 SELOSTUS EHDOTUS HYVÄKSYMISPÄIVÄMÄÄRÄT: Vireilletul: Tekninen lautakunta Kaavalunns: Tekninen lautakunta Kaavaehdtus: Tekninen lautakunta Hyväksyminen: Kaupunginhallitus..20 Kaupunginvaltuust..20 Lainvima

2 Päivämäärä Laatija Tarkastaja Hyväksyjä Kuvaus Niina Ahlfrs Annu Tulnen Matti Kautt Kaavaselstus Viite

3 Perus- ja tunnistetiedt Osayleiskaavaselstus, jka kskee 3. päivänä marraskuuta 2013 päivättyä kaavakarttaa. Vireilletul Kaavitus n käynnistetty Heinlan kaupungin alitteesta teknisen lautakunnan päätöksellä Kaupunginhallitus laajensi aluetta , jllin kaavaalueen nimeksi päätettiin Laajalahti-Kuvlantie sayleiskaava. Alueen sayleiskaavituksen käynnistämisestä n ilmitettu paikallislehdessä ja kaupungin ilmitustaululla. Osallistumis- ja arviintisuunnitelma valmistui ja sitä n täydennetty kaavatyön aikana. Valmisteluvaiheen nähtävilläl Osayleiskaavalunns n llut lunnksena nähtävillä välisenä aikana. Ehdtusvaiheen nähtävilläl Osayleiskaavaehdtus n llut ehdtuksena nähtävillä _._.201_ - _._.201_ välisenä aikana. Kaupunginvaltuustn hyväksyminen Kaupunginvaltuust n hyväksynyt kaavan _._.201_. Kaava-alueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee valtatien 4 mlemmin pulin ja sen phjisin kärki n Lusintien ylityskhdasta ja eteläisin Tähtiniemen sillan phjispäässä. Kaava-alue n pituudeltaan nin 8 km ja se rajautuu itäpulelta Lusintiehen ja Kirknkyläntiehen ja lännessä pääsin Rutsalaisen järveen, jnka rannat vat sa suunnittelualuetta. Heinlan keskusta jää alueen kaakkispulelle ja sinne matkaa suunnittelualueen eteläreunasta n nin 1,5 km. Valtatien 4 eritasliittymiä suunnittelualueella n klme; Kuvlantien liittymä (25), Heinlan phjinen liittymä (24) sekä Tähtihvin hultasemien liittymä (23). Suunnittelualueen pinta-ala n nin 987 ha ja Rutsalaisen rantaviivaa nin 15 km. 2

4 Suunnittelualueen sijainti ja rajaus paskartalla Kaavan tarkitus Laajalahti-Kuvlantie sayleiskaava laaditaan ikeusvaikutteisena sayleiskaavana hjaamaan asemakaavitusta. Osayleiskaavalla ratkaistaan Heinlan keskustan phjispulen ja mttritien läntisen pulen maankäytön ratkaisujen pääpiirteet ja yhdyskuntarakenteen tiivistämismahdllisuudet. Kaavassa sitetaan liikenteen perusratkaisut ja kevyenliikenteen reitit sekä humiidaan suunnittelussa liikennemelun trjunta, eklgisten käytävien tteutuminen, phjavesialueet sekä jukkliikenteen mahdllisuudet. 3

5 Sisältö Perus- ja tunnistetiedt 2 1. Tiivistelmä Kaavituksen vaiheet Osayleiskaavan sisältö Lähtökhdat Alueen yleiskuvaus Lunnnympäristö Maisema Maaperä Lunnnlt Lunnnsujelu Muut arvkkaat luntkhteet Vesistöt ja vesitalus Maa- ja metsätalus Rakennettu ympäristö Väestön rakenne ja kehitys Yhdyskuntarakenne Taajamakuva Asuminen Palvelut Työpaikat ja elinkeintiminta Virkistys Liikenne Rakennettu kulttuuriympäristö Muinaismuistt Tekninen hult Ympäristönsujelu ja ympäristöhäiriöt Maanmistus Suunnittelutilanne Maakuntakaava Maakuntakaavalunns Heinlan kansallinen kaupunkipuist Heinlan strateginen yleiskaava 2035, ehdtus 35 4

6 2.4.5 Asemakaavat Rakennusjärjestys Phjakartta Rakennuskiellt Suunnittelun vaiheet Osayleiskaavan suunnittelun tarve Suunnittelun käynnistäminen ja sitä kskevat päätökset Osayleiskaavan tavitteet Valtakunnalliset alueidenkäyttötavitteet Kaupungin asettamat tavitteet Heinlan strategisen yleiskaavan 2035 ehdtuksen mukaisia timinnallisia ja määrällisiä tavitteita ja kehittämissusituksia Suunnittelutilanteesta jhdetut tavitteet Alueen lista ja minaisuuksista jhdetut laadulliset ja timinnalliset tavitteet Kaavatyön aikana syntyneet tavitteet ja tavitteiden tarkentuminen Osallisten tavitteet Osallistuminen ja yhteistyö Osayleiskaavan kuvaus Kaavituksen vaiheet Kaavan rakenne ja mititus Kaavan vaikutukset Ympäristön häiriötekijät Kaavamerkinnät ja määräykset Osayleiskaavan tteutus Tteuttaminen ja ajitus Tteutuksen seuranta 56 YHTEYSTIEDOT 57 5

7 Selstuksen liiteasiakirjat Liite 1 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma Liite 2 Laajalahden sayleiskaava-alue, Maisema- ja luntselvitys, Pöyry, 2007 Liite 3 Heinlan kirknkylän alue, Maisema- ja luntselvitys, Pöyry, 2008 Liite 4 Erityisesti sujeltavien perhslajien selvityksiä Heinlassa 2006 ja 2007, Väliraprtti II, Faunatica Oy, 2008 Liite 5 Pikkusinisiiven esiintymisen jatkselvitys ja paahdealueiden esiselvitys Heinlan kirknkylässä vunna 2008, Faunatica, 2008 Liite 6 Laajalahden sayleiskaava, meluselvitys, Rambll Finland Oy, 2007 Liite 7 Laajalahden sayleiskaava-alueen arkelginen inventinti 2007, Akuliina Aartlahti, Lahden kaupunginmuse, Päijät-Hämeen maakuntamuse, 2007 Liite 8 Kuvlantien risteysalueen kehittäminen, selvitys, FCG Suunnittelukeskus Oy, 2007 Liite 9 Vuhkallin luntselvitys 2010, Luntselvitys Ktkansiipi Liite 10 Heinlan Vuhkallin liit-ravaselvitys Envir 2009 Liite 11 Marjniementien alueen luntselvitys, Rambll Finland Oy, 2011 Liite 12 Pikkusinisiiven elinpaikkjen humiiminen kaavituksessa, Faunatica Oy, 2013 Selstukseen kuuluu kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen 6

8 Kaavaa kskevat muut asiakirjat, taustaselvitykset ja lähdemateriaali: Kartat, paikkatietaineistt ja tilastt Heinlan kaupunki, kantakartta Heinlan kaupunki, paskartta, 2009 Peruskartta Ulkilukartta, 2003 Saittalahden suunnistuskartta, Juha Nivukski ja Pentti Siimelä, 1999 Tilastt ja ennusteet (asuminen, työpaikat, väestö), Tilastkeskus Maakuntakaava Päijät-Hämeen kknaismaakuntakaava 2006 (YM vahv ) Päijät-Hämeen kknaismaakuntakaavalunns 2014 Strategiset suunnitelmat Heinlan kaupungin strateginen suunnitelma (kv 2010) Valtuustseminaari , Muutsvimat ja haasteet ryhmätyöyhteenvet Terveysliikunnan timenpidehjelma vusille , Heinlan kaupunki Heinlan kestävän kehityksen timintahjelma Yleiskaavat ja kaavarungt Heinlan strateginen yleiskaavaehdtus 2035, A-Knsultit, 2013 Rutsalainen rantasayleiskaava, 2011 Heinlan kaupunkiseudun strateginen yleissuunnitelma, 1995 Heinlan yleiskaava, kaupunki ja maalaiskunta, lunns 1970 Heinlan kansallinen kaupunkipuist Ympäristöministeriön perustamispäätös, 2002 Hit- ja käyttösuunnitelma, 2007 Selvitykset, TKK maisema-arkkitehtuurin laits, 2005, 2006 Heinlan mttritieympäristön maisemasuunnitelma, Anna Maria Levnmaa, 2006 Heinlan kulttuurireitti, lähiliikenteen ympäristösuunnitelma Perusselvitys ja strateginen maisemanhitsuunnitelma/harjualue, Pamela Arslanbayrak, Katarina Surakka, Heidi Svärd, 2006 Perusselvitys ja strateginen maisemanhitsuunnitelma/metsät, rannat ja saarist, Niina Alapeteri, Veera Hakala, Riikka Nusiainen, 2005 Lunt- ja maisemaselvitykset Heinlan kirknkylän Piksenrinteen tikka- ja liit-ravaselvitys 2009, Ympäristösuunnittelu Envir Oy, 2009 Liit-ravan esiintymisalueet, täydennysraprtti, T:mi Mark Vauhknen, 2007 Rutsalaisen ROYK, Luntarvt yhteenvet, FCG Planek Oy, 2008 Lunnn ja maisemansujelun kannalta arvkkaat kallialueet, Sumen Ympäristökeskus SYKE, 2007 Lunt ja lunnnsujelu Heinlan maalaiskunnassa, Piia Väre, 1994 Päijät-Hämeen eklginen verkst, Sit Oy, Päijät-Hämeen liitt

9 Valtakunnallinen harjujensujeluhjelma, Gelgian tutkimuskeskus, 1984 Uhanalaisten kasvien ja sienien esiintymät Heinlassa, Mark Vauhknen, 1997 Kangasvukkinventinnit Päijät-Hämeessä , Mark Vauhknen, 2011 Laajalahden vesihultsuunnitelma, Heinlan kaupungin vesihultlaits ja Paav Ristla Oy, 2006 Heinlan kaupunki, phjavesialueiden sujelusuunnitelma, lunns, Jnna Markkanen, 2013 Heinlan phjavesivarat ja phjavesien hit, Etelä-Savn ympäristökeskus, Sara Kajander, 1998 Päijät-Hämeen POSKI-prjekti, Gelgian tutkimuskeskus, Päijät-Hämeen liitt, kunnat ja kiviainesalan yritykset, 2012 Heinlan kaupungin metsäsuunnitelma, Heinlan kaupunki, 2007 Kulttuuriympäristö- ja argelgiset selvitykset Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut ympäristöt 2009 (RKY) Maakunnallisesti arvkkaat rakennetut ympäristöt 2005 (MARY) Heinlan rakennetun kulttuuriympäristön selvitys, Hämeen ympäristökeskuksen mniste 96/2005 (KUKUSE) Päijät-Hämeen maisemaselvitys, Päijät-Hämeen liitt, 2006 Päijät-Hämeen kiinteät muinaisjäännökset, Päijät-Hämeen liitt, 2006 Päijät-Hämeen perinnemaisemat, Antti Hvi, Hämeen ympäristökeskus, 2000 Heinlan argelginen täydennysinventinti, Lahden kaupunginmuse, Päijät-Hämeen maakuntamuse, 2003 Julkiset palvelut Liikenne Heinlan keskustan päiväkti- ja kuluverkksuunnitelma, Heinlan kaupunki, 2010 Erityisryhmien asumisratkaisut, työryhmän raprtti, Heinlan kaupunki, 2012 Lahden seudun liikennemallin laajentaminen Heinlaan ja strategisen yleiskaavan 2035 lunnsvaihtehtjen arviinti, 2012 Oikrataselvitys La-He-Mi, Oy VR-Rata Ab, Itä-Sumen ratakeskus, Suunnittelukeskus Oy 1995 Heinla-Kuusankski Vesiväylän perusparannushankkeen yhteenvet, Kuvlan seudun kuntayhtymä, 2002 Kymijen kanava, vusina 1993 ja 2000 tehtyjen raprttien tiivistelmä, Dranva Oy, 2010 Järvi-Sumen väylät, Järvi-Sumen kanavat neuvttelukunta Jukkliikenne Bussireitit, Kaukliikenteen aikataulu, 9/2013 Paikallisliikenteen aikataulu, 9/2013 Raideliikenteen kehittämisen vaikutukset Lahden kaupunkiseudun elinkeinelämälle ja yhdyskuntarakenteelle, Pöyry, 2010 Selvitys, liikennemääriä VT , Uudenmaan ELY-keskus Muut selvitykset, hjeet ja suunnitelmat 8 Helmiä nauhassa maisemalähtöinen urbanismi Laajalahden suunnittelussa. Diplmityö TKK:n arkkitehtuurin laits, maisema-arkkitehtuurin kulutushjelma, Elisa Lähde, 2008

10 Ympäristölupa, KRV-Palvelu Oy, Neste, Heinla Ympäristölupa, Heinlan Autpurkam Oy Maa-ainesten ttlupa, Sipilä Maa-aineksen ttlupa, Orasmaa Ympäristöilmitus, Lhja Rudus Oy Ab, Heinlan betnitehdas Heinlan maankäytön tehstaminen yritysten ja asukkaiden näkökulmasta, raprtti, A-Knsultit Oy, 2011 Heinlan seudun matkailun master plan 2015, CreaMentrs Oy, 2009 Heinlan kaupallisten palveluiden selvitys, Tumas Santasal Oy, 2007, päivitys 2011 Kuvlantien risteysalueen kehittäminen, FCG Suunnittelukeskus Oy, 2007 Heinlan entisen liimatehtaan alueen maaperän pilaantuneisuus ja tutkimustarve, Hämeen ympäristökeskuksen lausunt, Maaperän ympäristötutkimukset Heinlan entisen liimatehtaan eteläpulella, Haitta-ainetutkimusraprtti, FCG suunnittelu ja tekniikka Oy, 2013 Heinlan vanha liimatehdas maaperän kunnstyön lppuraprtti ja riskiarviinti, Rambll Finland Oy Helsingin kaupungin entinen saha, maaperän puhdistustyö, Hämeen ympäristökeskus, Helsingin kaupungin entinen saha, kuivaamrakennus, Hämeen ympäristökeskus, Heinlan sahan kuivaam, -maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviinti, Rambll Finland Oy, Esk Rssi Oy, 2010 Entisen Helsingin sahan kuivaamn pilaantuneen maaphjan kunnstus, ppuraprtti, Pöyry Oyj, 2011 Entisen Helsingin kaupungin sahan kuivaamn ja piipun rakenteiden pilaantuneisuustutkimus, Pöyry Oyj, 2011 Helsingin kaupungin Heinlan sahan pilaantuneen maaperän kunnstus 2005, Jaakk Pöyry Infra, 2006 Neste Markkininti Oy Neste Heinla, Marjniementie maaperän puhdistustyö, 1. vaiheen lppuraprtti, Insinööritimist Paav Ristla Oy, 2000 Neste Markkininti Oy Neste Heinla, Marjniementie maaperän puhdistustyö, 2. vaiheen lppuraprtti, Insinööritimist Paav Ristla Oy, 2001 Neste Markkininti Oy Neste Heinla, Marjniementie phjavesitarkkailu, insinööritimist Paav Ristla Oy, 2001 Neste Markkininti Oy Neste Heinla, Marjniementie phjavesitarkkailu, insinööritimist Paav Ristla Oy, 2002 Yhdyskuntarakenteen taludellisuuden parantaminen, selvitys FINNMAP Infra Oy Raprtti I Lähtökhdat, 1998 Raprtti II Taajamat, 1999 Kaavitetut vapaat rakentamattmat tntit, kk kaupunki, selvitys ja kartta Rantayleiskaavituksen tavitteet, Heinlan kaupunki, 1999 Lma-asumisen seminaari Heinlassa

11 1. TIIVISTELMÄ 1.1 Kaavituksen vaiheet Laatimispäätös ja vireilletul tekla Suunnittelualueen laajennuspäätös khal Oas:n nähtävilläl lähtien Lunnksen nähtävilläl Ehdtuksen nähtävilläl Hyväksymispäätös Asukastilaisuudet Yleisötilaisuus valtuusttallla Osayleiskaavan sisältö Osayleiskaavalla ratkaistaan Heinlan keskustan phjispulen ja mttritien läntisen pulen maankäytön ratkaisujen pääpiirteet ja yhdyskuntarakenteen tiivistämismahdllisuudet. 1.3 Tteuttaminen Osayleiskaava laaditaan ikeusvaikutteisena. 10

12 2. LÄHTÖKOHDAT 2.1 Alueen yleiskuvaus Mttritie (Valtatie 4) jakaa phjis-etelä suuntaisesti pitkänmaisen suunnittelualueen kahtia. Rutsalaisen rantaviivaa n nin 15 km ja suunnittelualueeseen kuuluu is Huhtisaari. Alueen phjissassa n laajempi Pirttiniemen asuinalue, muutin asutus n lähinnä rannille keskittynyttä lma-asutusta. Eteläsa kaava-alueesta n metsää, jka n virkistyskäytössä. Mttritien ja Vartianlahden välissä sijaitsee Sukannaksen alue, jka n kaavitettu Heinlan maalaiskunnan tellisuusalueeksi 1970-luvulla. Heinlan phjisen liittymän alueella, mttrien itäpulella, sijaitsee Vuhkallin tellisuusalueen phjinen sa, jka n kehittynyt viime vusina kaupallisempaan suuntaan. Alueella timii muun muassa ABC-liikenneasema, Heilalähirukatri, Rbin Hd tavaratal, JYSK-hunekaluliike sekä E75-Outlet Stres. 2.2 Lunnnympäristö Maisema Kaava-alue sijaitsee kahden maisemamaakunnan, Hämeen viljely- ja järvimaan ja Itäisen Järvi- Sumen rajalla, kuuluen kuitenkin ensin mainittuun ja sen Phjis-Hämeen järviseudun saalueeseen. Suunnittelualueen eteläsassa ja Laajalahden alueella maisemarakennetta lunnehtivat pääsin kalliselänteet, jista laajimmat vat Saittalahden ympäristössä, Pitkäniemessä ja Vartialahdella. Selänteiden väleissä n järveä khti laskevia laakspainanteita Haukilammelta, Kaaknlammelta ja Jurnatjelta. Suunnittelualueen phjissassa maisemarakennetta hallitsevat phjis-eteläsuuntainen harjuselänne sekä lunais-killissuuntainen vimakas kalliselännealue Ismäen ja Rautvuren alueella. Pitkittäisharjun mlemmilla pulilla n pienempiä kalliselänteitä. Selännealueiden välisissä laaksissa n pienvesistöjä ja vesiumia. Mttritie kulkee phjis-eteläsuunnassa kk suunnittelualueen pikki. Suunnittelualueen eteläsassa se kulkee maastn alavassa khdassa, pikittain laaks- ja selännelinjihin nähden. Alueen phjissassa mttritie kulkee phjis-eteläsuunnassa pitkin harjua ja pikittain vasten laaksja ja kalliselännelinjja, maastn alavassa khdassa. Kaava-alueen krkein piste n 152 mpy ja se sijaitsee alueen phjissassa Ismäessä. Alueen krkeussuhteet vaihtelevat erityisesti Laajalahden alueella. Jyrkkiä kallirinteitä (<16,7 % eli 1:6) sijaitsee Laajalahden alueella ja phjisessa Ismäen rinteillä ja Kkkalammen rannilla. Arvkkaat maisemakhteet vat Saittalahden ja Sukuranlahden kalliperän murrslinjat, Saittalahden phjukka, Pirttisalmen kallit ja pienet saaret, Vanha-Sukura tilan miljöö, Is Samjärven, Kkkalammen ja Aitjärven alueet Maaperä Maapeitteen huudesta jhtuen kalliperä mudstaa pinnanmutjen perustan. Kalliperä n alueen eteläsassa amfibliittia, keskisassa n niukkaravinteisempaa kiillegneissiä, graniittia ja kvartsi- ja grandiriittia. Aivan alueen phjissassa Kkkalammen eteläpulella n kapea vyöhyke emäksistä gabra. Heinlan läpi kulkeva Salpausselän pitkittäisharju, Heinlan harju jää pääsin kaava-alueen itäpulelle. Alueen maaperä mudstuu pääsin avkalliiden päälle kerrstuneesta mreenista. Lajittuneita kivilajeja, hietaa, savea ja hiekkaa esiintyy alueen eteläsassa lähinnä mttritien ympäristössä ja phjissassa lähinnä Kirknkylä-Sumäki -alueella. Alueella esiintyy myös vähäisiä turvealueita. 11

13 Suunnittelualueen tpgrafia 12

14 Kalliperäkartta Maaperäkartta Lunnnlt Osayleiskaava-alueelta laadittuja luntselvityksiä n esitetty kaavaselstuksen liitteenä. Selvitysten phjalta sana kaavaselstusta esitetään lyhyt kuvaus alueen lunnnlsuhteista. Kaavitettavan alueen phjissat vat pääsin rakennettua ympäristöä, jssa lunnnympäristöä n pienehköinä saarekkeina. Kaava-alueen phjissassa laajja alueita sijittuu Salpausselkään liittyvälle pitkittäisharjulle, Heinlan harjalle, jlla vallitsevana kasvillisuustyyppinä n kuivahk kangas. Muualla kaava-alueen phjisemmissa sissa vallitsevana kasvillisuustyyppinä n ture kangas. Kaava-alueen eteläisemmät sat sen sijaan vat rehevämpiä, ja vallitseva kasvillisuustyyppi n lehtmainen kangas. Kaava-alueen eteläsiin sijittuu myös kallialueita. Oheisella kartalla n esitetty kasvillisuustyyppien sijittumista. 13

15 Suunnittelualueen kasvillisuustyypit Kaava-alueen luntselvityksissä, liitteet 2 ja 3 (Pöyry 2007 ja 2008), n tehty kahdessa sassa, selvitysalueiden raja n Sukannaksen phjispulella. Linnustllisilta arviltaan kaava-alueen phjissa n tdettu tavanmaiseksi, ja lajist pääasiassa kulttuuriympäristöille tyypillisiksi lajeiksi. Kaava-alueen eteläsa n elinympäristöjen suhteen phjissaa mnimutisempi, jka näkyy myös vaihtelevassa ja suhteellisen mnipulisessa linnustssa. Kaava-alueelle sijittuva harju n ihmistiminnan vimakkaasti mukkaamaa (mm. maa-ainestentt), mutta häiriöt harjuympäristössä vat luneet mm. perhslajeille spivia uusympäristöjä. Kaava-alueelle sijittuu useita huminarvisia perhsten esiintymiä, kuten mm. erittäin uhanalaista pikkusinisiipeä. Kaava-alueen perhslajista n kuvailtu tarkemmin selstuksen liitteissä 5 ja 6 (Faunatica 2008). Kaava-alueen hiekkaphjaisilla alueilla tavataan myös vaarantuneeksi lukiteltua kangasvukka. 14

16 2.2.4 Lunnnsujelu Lunnnsujelulain mukaiset lunttyypit Selvitysalueella esiintyy kaksi lunnnsujelulain 29 :n mukaista lunttyyppiä (jalpuumetsikkö). Mlemmat khteet vat lehmusmetsiköitä, jista n tehty lunnnsujelulain mukaiset lunttyyppien rajauspäätökset. Lehmusmetsiköt sijittuvat Pitkäniemeen sekä Saittalahden läheisyyteen. Lehmusmetsiköistä n kerrttu tarkemmin kaavaselstuksen liitteessä 2 (Pöyry 2007). Vesilaki Selvitysalueella esiintyy vesilain tisen luvun 11 :n mukaisia lunnntilaisia umia (nr). Khteista n kerrttu tarkemmin kaavaselstuksen liitteissä 2 ja 3 (Pöyry 2007 ja 2008). Luntdirektiivin liitteen IV(a) lajit Luntdirektiivin liitteen IV lajeista kaava-alueella n havaittu liit-ravia. Liit-ravien elinympäristöjä sijittuu Vuhkallin sekä Jurnatjen alueille. Vuhkallin alueella n liit-ravien lisääntymis- ja levähdyspaikka, jnka hävittäminen ja heikentäminen n kiellettyä (lunnnsujelulain 49 ). Liit-ravista n kerrttu tarkemmin kaavaselstuksen liitteissä 2 (Pöyry 2007) ja 9 (Luntselvitys Ktkansiipi). Uhanalaiset perhset Kirknkylän Aitjärven, Kkkalampien ja maantien 140 tieluiskissa esiintyy paahdealueiden erityisesti sujeltava perhnen; pikkusiipi. Esiintymistä n kerrttu tarkemmin kaavaselstuksen liitteissä 4 ja 5 (Faunatica 2007 ja 2008) Muut arvkkaat luntkhteet Linnust Kaava-alueen eteläsiin sijittuu linnustllisesti mnimutisia alueita. Laajalahden alueella uhanalaisista lajeista havaittiin inventinnissa harmaapäätikka, käki tiltaltti. Aiemmin n alueella havaittu myös pikkutikka. Linnuststa n kerrttu tarkemmin kaavaselstuksen liitteessä 3 (Pöyry 2007). Kasvillisuus Huminarvisista kasvilajeista kaava-alueella esiintyy rauhitettua valklehdkkia ja kirknkylän harjualueilla uhanalaista, vaarantunutta kangasvukka. Lisäksi kaava-alueelle sijittuu useita metsälain 10 :n mukaisia arvkkaita elinympäristöjä. Huminarvisista kasvilajeista ja metsälain 10 :n mukaisista khteista n kerrttu tarkemmin liitteissä 2 ja 3 (Pöyry 2007 ja 2008) Vesistöt ja vesitalus Heinlan seudulle n tyypillistä vesistöjen runsas määrä. Suunnittelualue rajautuu lännessä Rutsalaiseen, jsta n yhteys Knnivedeltä Kymijkeen ja aina Sumenlahteen saakka. Järvialueiden hella seudulle n tyypillisiä erittäin pienet ksteikt kumpumreeniselänteillä. Laajalahden alueella krkeampien kallikumpareiden väliin jää useita mreeni- tai turvephjaisia sulampia, jtka laskevat pieninä purina Rutsalaiseen. Nämä pintavesiumat vat Laajalahdella maisemallisesti ja vesitaludellisesti hallitseva piirre. 15

17 Laajalahti-Kuvlantie sayleiskaava Suunnittelualueen phjissassa leva phjis-eteläsuuntainen pitkittäisharju mudstaa päävedenjakajan. Harjualueella n useita pieniä lampia (Is Samjärvi, Vähä Sam-järvi, Kkkalampi ja Aitjärvi). Harjun reuna-alueet vat paikin hyvin ksteita ja sistuneita. Lammet ja pintavesiumat vat alueen maiseman ja vesitaluden lennainen piirre. Alueen halkaiseva mttritie liittymäjärjestelyineen peittää sittain sualueen ja pintavesiumat ja haittaa pintavesien luntaista kulkua. Pääsa Heinlan phjavesivarista sijittuu suunnittelualueen itäpulella levalle HeinlanharjunJyrängönharjun alueelle, jlla n useita merkittäviä phjaveden mudstumisalueita ja vedenttamita. Osayleiskaavan suunnittelualueen itäreunalle sijittuu Heinlan kirknkylän phjaveden mudstumisalue lähinnä Aitjärvestä Vuhkallin asti, jsta alkaa Veljeskylän phjavesialue. Phjavesialueen rajat n tarkistettu vunna Suunnittelualueen vesistölsuhteet. (Maisema- ja luntselvitys, Pöyry 2007, 2008) 16

18 Laajalahti-Kuvlantie sayleiskaava Phjavesialueiden tarkistetut rajat (2013) 17

19 2.2.6 Maa- ja metsätalus Lakeasuntien ja Sukurantien mlemmin pulin sijaitsee viljeltyjä peltja, mutta ne vat pintaalaltaan melk pieniä ja sijaitsevat mttritien läheisyydessä. Myös Sumäen eteläpulella n viljelty pelt. Suunnittelualueen phjissassa ja Saittalahden mlemmin pulin mttritien länsipulella n laajja yhtenäisiä metsäalueita. 2.3 Rakennettu ympäristö Väestön rakenne ja kehitys Suunnittelualueella n yhteensä 657 asukasta (2013). Yli pulet asukkaista n vutiaita (53 %) ja vain vähän lapsia ja nuria. 0-6 vutiaita 7 % ja 7-16 vutiaita 10 %. Diagrammi sayleiskaava-alueen asukkaiden ikäjakaumasta Yhdyskuntarakenne Osayleiskaava-alueen keskisa n rakentunut melk tiiviisti ja phjis- ja eteläsa suunnittelualueesta n lähes rakentamatnta. 18

20 Suunnittelualueen rakennuskannan sijittuminen Mttritien länsipulella, Pirttiniemen ja Sukannaksen välillä n asuinpientalja ja vapaa-ajan rakennuksia ja Sukannaksen ja Vuhkallin asemakaavitetut alueet vat tteutuneet tellisina ja työpaikka-alueina, jissa n jnkin verran palveluita ja kaupallista rakentamista. 19

21 Laajalahti-Kuvlantie sayleiskaava Taajamakuva Suunnittelualue n rakentunut keskisaltaan ja etelä- ja phjissassa n runsaasti lunnntilaisia alueita. Heinlan maalaiskunnan aikana kaavitetut alueet Pirttinimessä vat maktitalja ja rivitalja isilla vehreillä tnteilla Rutsalaisen rannan läheisyydessä. Sukannaksen alue n asemakaavitettu Heinlan maalaiskunnan aikana 1970-luvulla tellisuusalueeksi. Alueella n pientellisuutta, palveluita ja rakennustarvike- ja autvarasaliikkeitä. Huhtisaarentien varressa n asumista ja alueella n myös käytöstä pistunut ja sittain purettu Helsingin sahan alue. Vasemmalla suunnittelualueen eteläsan laajat metsäalueet, Tähtiniemen silta ja Tähtihvin liikennepalveluasema. Oikealla Huhtisaari ja Huhtisaarentien varren rakentaminen.(kuvaaja Hannu Vallas) Pirttiniemen pientalalue mttritien länsipulella.(kuvaaja Hannu Vallas) Asuminen Asuminen n pientalvaltaista ja keskittyy pääsin 1990-luvulla rakennetulle Pirttiniemen Vasemmalla Sukannaksen tellisuusalue Vartialahden suunnasta. Oikealla Vuhkallin alue ja Heinlan phjinen mttritien liittymä. (Kuvaaja Hannu Vallas) 20

22 2.3.4 Asuminen Asuminen n pientalvaltaista ja keskittyy pääsin 1990-luvulla rakennetulle Pirttiniemen alueelle. Jnkin verran asuinpientalja n myös Vartianlahden ranta-alueella sekä suunnittelualueen itärajalla maantien 140 läheisyydessä. Välittömästi suunnittelualueen itäpulella vat laajat Heinlan kirknkylän asuinalueet. Vapaa-ajan asuntja alueelle sijittuu tasaisen harvasti Rutsalaisen rantaan Marjniementien varresta Pitkäniemeen. Suunnittelualueen asuinrakennukset punaisin pistein ja vapaa-ajan rakennukset vihrein pistein kartalle merkittynä 21

23 2.3.5 Palvelut Suunnittelualueella ei le julkisia palveluita. Suunnittelualueen phjissien lähin päiväkti n Kettukallin päiväkti Heinlan kirknkylässä. Heinlan kirknkylän kulussa n lukat, jsta siirrytään ylälukille Lysenmäen kuluun. Suunnittelualueen eteläsassa asuville lähimmät julkiset palvelut sijaitsevat Heinlan keskustassa tai sen lähikaupunginsissa. Lähimmät päiväkdit vat Rainin päiväkti ja Niemelän talssa sijaitseva varhaiskasvatuksen. Niemelän kulussa n petusta lukkaan. Kaupallisia palveluita n Tähtihvin alueella, aivan suunnittelualueen eteläkärjessä, jssa timii päivittäistavarakauppa ja ravintlat mttritien mlemmin pulin sijaitsevien hultasemien yhteydessä. Heinlan phjisen liittymän alueella, mttrien itäpulella, sijaitsee Vuhkallin tellisuusalueen phjinen sa, jka n kehittynyt viime vusina kaupallisempaan suuntaan. Alueella timii ABC-liikenneasema, Heila-lähirukatri, Rbin Hd tavaratal, JYSK-hunekaluliike sekä E75- Outlet Stres. Myös Sukannaksen tellisuusalueella, mttritien ja Vartianlahden välissä, timii jitain kaupallisia palveluita tarjavia yrityksiä kuten rakennustarvikeliikkeitä, krjaampalveluyritys ja katsastusasema. Suunnittelualuetta lähimpänä sijaitsevat kulut ja päiväkdit sekä kaupat ja kiskit 22

24 2.3.6 Työpaikat ja elinkeintiminta Mttritien ja Vartianlahden välissä sijaitseva Sukannaksen alue n kaavitettu 1970-luvulla Heinlan maalaiskunnan tellisuusalueeksi. Nykyisin alueella n pieniä tellisuusyrityksiä ja palveluita sekä tilaa vaativan erikiskaupan yrityksiä. Suunnittelualueeseen kuuluu Vuhkallin tellisuusalue, nk. Heinlan phjisen liittymän seutu, jta rajaavat mttritie, Sukurantie ja Työmiehentie. Tällä alueella avattiin v ABC-liikenneasema, Heila-lähirukatri ja Rbin Hd tavaratal. Phjisen liittymän alueella n mttritiehen perustuva vimakas kasvuptentiaali, jka aiheuttanee Vuhkallin rakentamis-/muutspainetta liittymän lähialueen tistaiseksi rakentamattmiin siin. Myös suunnittelualueen ulkpulisen Vuhkallin tellisuusalueen kiinteistöihin vi syntyä muutspaineita kaupallisten palveluiden, erityisesti tilaa vaativan erikiskaupan suuntaan. Lakesin vuden 2009 tilast suunnittelualueen työpaikkjen jakautumisesta timialittain Virkistys Suunnittelualueen eteläsassa n laaja virkistysplkujen verkst, jka liittyy pitkinä yhtenäisinä reitteinä Kymenvirran rantaa pitkin Heinlan keskustan puistihin ja kansalliseen kaupunkipuistn. Osana tätä verksta n Htelli Kumpelilta alkava ja Tähtihvin palvelualueen kiertävä 4,5 km valaistu plku-/latureitti. Reitin phjispäässä Saittalahden rannalla n laavu ja nutipaikka. Rutsalaisen rannat vat suunnittelualueen keski- ja phjississa melk tiiviisti asuinkäyttöön rakennettuja, eikä siellä le pastettuja virkistysreittejä. Lähimmät kaupungin valvmat uimarannat vat Kirknkylän keskustan Ktajärvi ja Kaivannnranta. Uimapaikkja n lisäksi Pirttiniemessä, Kkkalammilla ja Kirknphjassa. 23

25 2.3.8 Liikenne Suunnittelualueen liikenne tukeutuu Heinlan phjisen liittymän kautta mttritiehen ja phjisten alueiden salta Marjniementien ja Lakeansuntien kautta Kirknkyläntiehen (mt. 140). Kirknkyläntie timii nrmaaliliikenteen lisäksi myös erikiskuljetusten reittinä. Suunnittelualueen kevyenliikenteenväylät sijaitsevat Pirttiniemen asuinalueella. Myös Sammntien, Huhtisaarentien, Lakeansuntien ja sittain Kirknkyläntien yhteydessä n kevyenliikenteen väylät. Bussiyhteydet Heinlan keskustaan ja kirknkylälle kulkevat Kirknkyläntietä pitkin nin tunnin välein. Paikallisliikenteen bussireitti kiertää myös Pirttiniemessä mttritien länsipulella. Valtatie 4 Lusintie Marjniementie Kuvlantie 46 Lakeasuntie E 75 Kirknkyläntie Sukurantie Valtatie 4 Suunnittelualueen päätiet (MML maasttietkanta) Km Suunnittelualueen päätiet 24

26 Suunnittelualueella lemassa levat kevyenliikenteen yhteydet ja bussipysäkit (MML maasttietkanta) 25

27 2.3.9 Rakennettu kulttuuriympäristö Suunnittelualueella ei le valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä, mutta Vanha-Sukuran tilakeskus n paikallisesti merkittävä khde jka n kuvattu Heinlan rakennetun kulttuuriympäristön selvityksessä (Hämeen Ympäristökeskus, KUKUSE-hanke, 2005). Vanha-Sukuran päärakennus Vanha-Sukuran päärakennus ja luhtiaitta Rutsalaisen rannalla sijaitseva Vanha-Sukuran tilakeskus n tdennäköisesti siirtynyt nykyiselle paikalleen isjan aikaan 1800-luvun alkupulella. Tila lienee Niemelän kartansta ertettu satal ja se n llut samalla mistajasuvulla vudesta Mäen päällä levan tilakeskuksen päärakennus n rakennettu 1870-luvulla Plaanin mäeltä siirretyn riihen hirsistä palaneen rakennuksen tilalle. Uusrenessanssityylistä rakennusta n jatkettu 1800-luvun lpulla ja 1920-luvulla. Pihapiiriä rajaavat 1800-luvulta peräisin leva luhtiaitta sekä 1930-luvun tiilinavetta. Pihan laidalla n riihi, jnka vanhempi sa n 1800-luvulta. Pihan hyvin säilynyt rakennuskanta edustaa aikakautensa rakennustyyliä ja tapaa. 26

28 Heinlan maaseurakunnan kirkkympäristön valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristöalue (RKY) sijittuu suunnittelualueen itärajalle. Alue sisältää kirkn, tapulin, Ktajärven rantaan rajautuvan pappilan, seurakuntataln sekä hautausmaan, pappilan puutarhan, Ktajärven rantapellt, Pikinlampi ja lammen rantaan laskeva, havupuita kasvava harju. Suunnittelualueen kulttuurihistriallisesti merkittävät khteet ja -alueet sekä muinaismuistt 27

29 Muinaismuistt Suunnittelualueella sijaitsee kuusi muinaisjäännösaluetta tai khdetta. Osayleiskaavan laadinnan yhteydessä tehdyssä inventinnissa alueelta löytyi klme uutta klmen j aiemmin löydetyn khteen lisäksi. Aiemmin havaittuja khteita vat Pirtinphja, Itäpirtinniemi ja Huhtisaari ja vunna 2007 löydettyjä Rantaväentie, Sukuranlahti sekä Vanha-Sukura. Pirtinphjan alueella n kivikautinen asuinpaikka, Itäpirtinniemessä sijaitsevat khteet vat kivirakenteita, jiden latmisajankhtaa ei tarkasti tiedetä. Ne vivat lla histrialliselta ajalta peräisin levia ampumasujia tai esihistriallisen ajan metsästäjien näkösujia. Huhtisaaressa n esihistriallinen lapinrauni. Rantaväentiellä sijaitsee useita muinaisjäännösryhmiä; kivirakenteita, röykkiöitä ja kuppia, jtka viittaavat tdennäköisesti maanviljelyyn ja laidunnukseen. Sukuranlahdessa n histriallisen ajan asuinpaikka ja kiviröykkiöt, jtka mahdllisesti vat kaskiviljelyyn liittyviä raivausröykkiöitä Tekninen hult Pirttiniemen, Huhtisaarentien varren, Sukannaksen ja Vuhkallin asemakaavitetut alueet vat kaupungin vesi- ja viemäriverkstn piirissä. Kauklämpö n vedetty Vuhkallin alueelle. Lusi Pertunmaa vesi- ja jätevesilinjat n rakennettu Pertunmaan talusveden saatavuuden turvaamiseksi sekä Pertunmaan jätevesien jhtamiseksi Heinlan jätevedenpuhdistamlle. Samalla myös Heinlan ja Pertunmaan väliselle haja-asutusalueen asujaimistlle n lutu mahdllisuus liittyä vesihulln palvelujen piiriin. Vesijhtlinjan välityskapasiteettia llaan parantamassa. Yhdyskuntajäte kuljetetaan Lahden Kujalaan, jssa sijaitsee maakunnallinen jätehultalue. Suunnittelualueen vesi- ja viemärihultverkst 28

Muurikkalan osayleiskaavan 2. vaihe

Muurikkalan osayleiskaavan 2. vaihe MIEHIKKÄLÄN KUNTA Muurikkalan sayleiskaavan 2. vaihe arviintisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 68789-P21395 arviintisuunnitelma I (I) Salmaa Kristina / Reinikainen Kuisma Sisällysluettel 1 Suunnittelualue...

Lisätiedot

Päivärinteen koulun asemakaava ja asemakaavamuutos

Päivärinteen koulun asemakaava ja asemakaavamuutos 1510007062 Hattulan kunta Päivärinteen kulun asemakaava ja asemakaavamuuts Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 5.8.2013, tark. 27.9.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 )

Lisätiedot

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 Kaupunkiseutua (kk rakennemallin aluetta) kskevat yleistavitteet Aluerakenteella vastataan glbalisaatin mukanaan tumiin haasteisiin ja tetaan humin maakunnan asema Itämeren alueella

Lisätiedot

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue 82136257 Parikkalan kunta Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 19.11.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI / KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS

HAAPAVEDEN KAUPUNKI / KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS HAAPAVEDEN KAUPUNKI / KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 06.10.2010 1. Mitä suunnitellaan? Haapaveden keskustan sayleiskaavan tarkistus käynnistyi vunna 2000. Kaava

Lisätiedot

Ahvenkosken osayleiskaavan muutos

Ahvenkosken osayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PYHTÄÄN KUNTA Ahvenksken sayleiskaavan muuts arviintisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 68102-P18488 arviintisuunnitelma Slin Lauri Sisällysluettel 1 arviintisuunnitelma...

Lisätiedot

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus Savnlinnan kaupunki Khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus, Savnlinnan kaupunki khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus Osallistumis- ja arviintisuunnitelma

Lisätiedot

82136257 Parikkalan kunta. Kolmikannan Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.5.2013. 1. Osayleiskaava-alue

82136257 Parikkalan kunta. Kolmikannan Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.5.2013. 1. Osayleiskaava-alue 82136257 Parikkalan kunta Klmikannan Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 22.5.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja,

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035

HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 Haapajärvenkaupunki LIITE A HAAPAJÄRVENKESKUSTANOSAYLEISKAAVA2035 OSALLISTUMISJAARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2011,päivitetty15.11.2011,5.3.2012 Nähtävillä4.7. 31.8.2011

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1510012658 Asikkalan kunta Saitan asemakaavamuuts Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 10.6.2014, tark. 29.9.2014, tark. 13.2.2015 1. Osallistumis- ja arviintisuunnitelman (OAS) tarkitus Osallistumis-

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut 20.4.2015

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut 20.4.2015 MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut 20.4.2015 SÄLINKÄÄN JA SOUKKION OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSAYLEISKAAVA Osayleiskaava n yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, jlla hjataan

Lisätiedot

HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD

HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD 14.4.2016 8.3.2016 12 Lainvoimainen Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus 15.2.2016 33 4.8. 4.9.2014 Kaavaehdotus nähtävillä MRL 65, MRA 27 11.6.2014 Ympäristölautakunta 28.4.2014

Lisätiedot

1 Riihimäen seutu seudullista näkökulmaa koskevat tavoitteet

1 Riihimäen seutu seudullista näkökulmaa koskevat tavoitteet 1 Riihimäen seutu seudullista näkökulmaa koskevat tavoitteet Alueidenkäytöllä tuetaan aluerakenteen tasapainoista kehittämistä sekä elinkeinoelämän kilpailukyvyn ja kansainvälisen aseman vahvistamista

Lisätiedot

Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutos ja laajennus

Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutos ja laajennus VIROLAHDEN KUNTA Virjki-Vaalimaa sayleiskaavan muuts ja laajennus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 707-P24767 I (I) Reinikainen Kuisma Sisällysluettel 1 Mikä n sallistumis- ja?... 1 2 Suunnittelualue...

Lisätiedot

Kotkan itäosan tuulivoimaosayleiskaava

Kotkan itäosan tuulivoimaosayleiskaava 1510001443 Ktka Ktkan itäsan tuulivimasayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 19.12.2012 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 13.7.2016 päivitetty 9.6.2017 Inarin kunta Tekninen sast Kaavitus Kaunispään asemakaavan laajennus Valtatie 4:n länsipuli Inarin kunta Tekninen sast Kaavitus Sivu

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.6.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.6.2013 1510002480-001 Viitasaaren kaupunki Keskustan sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 14.6.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma (OAS) n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä

Lisätiedot

LENTOKENTÄN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS

LENTOKENTÄN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS LENTOKENTÄN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS TYÖNUMERO: E27737 KAUHAVAN KAUPUNKI 4.9.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY LUONNOS Muutslista 4.9.2015 OIK OIK AJOK LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT

Lisätiedot

PYHTÄÄN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVAT. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

PYHTÄÄN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVAT. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy PYHTÄÄN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVAT Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 68102-P18488 9.8.2012 tark. 2.11.2012 tark. 26.6.2013 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis-

Lisätiedot

Purnuvuoren ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 9.12.2011. 1. Kaavamuutosalue. 82140614 Hartolan kunta

Purnuvuoren ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 9.12.2011. 1. Kaavamuutosalue. 82140614 Hartolan kunta 82140614 Hartlan kunta Purnuvuren ranta-asemakaavan muuts Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 9.12.2011 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma (OAS) n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HALSUAN KUNTA A3 13.8.2014 HALSUAN KESKEISTEN TUULIVOIMAPUISTOJEN OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen sallistumis- ja arviintisuunnitelma.

Lisätiedot

Hollolan ja Hämeenkosken. strateginen yleiskaava

Hollolan ja Hämeenkosken. strateginen yleiskaava Hlllan ja Hämeenksken strateginen yleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 12.5.2014 Täydennetty 24.3.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa

Lisätiedot

Nurmon keskustan osayleiskaavan tarkistus ja laajennus 2030

Nurmon keskustan osayleiskaavan tarkistus ja laajennus 2030 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SEINÄJOEN KAUPUNKI Nurmn keskustan sayleiskaavan tarkistus ja laajennus 2030 Tavite- ja selstus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25797 Tavite- ja selstus 1 (46) Levnja,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.1.2015, tarkistettu 29.4.2015 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Osallistumis- ja arviintisuunnitelmassa kerrtaan kaavituksen päätavitteet, suunnittelun eteneminen,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

KUUMA-seudun lausunto 4. vaihemaakuntakaava -ehdotuksesta

KUUMA-seudun lausunto 4. vaihemaakuntakaava -ehdotuksesta KUUMA-seudun lausunt 4. vaihemaakuntakaava -ehdtuksesta Lauri Puru ja Henrik Helenius KUUMA-jhtkunta 27.1.2016 Taustaa Uudenmaan liitt n pyytänyt KUUMA-seudulta lausunta Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pvm. 22.5.2013 työnr: 1510003902 ORIMATTILAN KUNTA Hennan 1. vaiheen asemakaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 2 1510003902 Orimattila Hennan 1. vaiheen asemakaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma

Lisätiedot

MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA

MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA 1 (9) Seutu. ja ympäristötiet VERSIO 8b (Tämä versi n laadittu HSY-asunttimikunnan kkuksen 8.5.2012 perusteella) MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA 1. Aiespimus Aiespimuslunnksen khdassa X Aiespimuksen seuranta

Lisätiedot

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 6 ) TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA (844-411-7-1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaava koskee Tervon

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 1 Tarjuspyyntö, LIITE 4. NAANTALIN STRATEGISEN YLEISKAAVA PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 Tämä prjektisuunnitelma sittaa mm. strategisen yleiskaavan tarpeellisuuden, kuinka laatimisprsessi n tarkitus viedä

Lisätiedot

Loviisan kaupunki 82142465. Hattomin tuulivoima-asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.5.2012

Loviisan kaupunki 82142465. Hattomin tuulivoima-asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.5.2012 Hattmin tuulivima-asemakaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 7.5.2012 1 1. Osallistumis- ja arviintisuunnitelma Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä

Lisätiedot

Valtion näkökulma Helsingin seudun kehyskuntien maankäytön kehittämiseen. 30.3.2010 Ulla Koski

Valtion näkökulma Helsingin seudun kehyskuntien maankäytön kehittämiseen. 30.3.2010 Ulla Koski Valtion näkökulma Helsingin seudun kehyskuntien maankäytön kehittämiseen 30.3.2010 Ulla Koski Lähtökohta Kunnat ja maakunnat päättävät alueidenkäytön ratkaisuista. Valtio asettaa tavoitteita ja ohjaa.

Lisätiedot

Peuranpolku-KoulukadunKannitie risteysalue. Kuhmo. Kuhmon kaupunki

Peuranpolku-KoulukadunKannitie risteysalue. Kuhmo. Kuhmon kaupunki Peuranpolku-KoulukadunKannitie risteysalue Kuhmo Asemakaavan muutos ja laajennus Asemakaavaselostusluonnos, joka liittyy 10.10.2011 päivättyyn kaavakarttaan. Kaavaselostus täydentyy suunnittelun edetessä.

Lisätiedot

Kaarinkorven Rujalan Keulainmetsän ranta-asemakaavojen muutokset

Kaarinkorven Rujalan Keulainmetsän ranta-asemakaavojen muutokset 1 1510029580 Padasjen kunta Kaarinkrven Rujalan Keulainmetsän ranta-asemakaavjen muutkset OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 8.2.2017 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI JONKERIN RANTA-ASEMAKAAVA TORNATOR OY OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KUHMON KAUPUNKI JONKERIN RANTA-ASEMAKAAVA TORNATOR OY OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) KUHMON KAUPUNKI JONKERIN RANTA-ASEMAKAAVA TORNATOR OY 1 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 3.4.2012 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee

Lisätiedot

LEMIN KUNTA KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOKSET PIENTEN VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOKSET. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

LEMIN KUNTA KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOKSET PIENTEN VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOKSET. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LEMIN KUNTA KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOKSET PIENTEN VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOKSET Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 1.8.2017 Lemin kunta Osallistumis- ja arviintisuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS joka koskee 01.09.2014 päivättyä kaavakarttaa

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS joka koskee 01.09.2014 päivättyä kaavakarttaa RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS jka kskee 01.09.2014 päivättyä kaavakarttaa TIMMERVIKENIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (MAN- DALINTIE JA MANDALINPOLKU) Ranta-asemakaavan ehdtus kskee Lviisan kaupungin Pernajan

Lisätiedot

1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA?

1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? LEPPÄVIRRAN KUNTA LEPPÄVIRRAN KYLÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän

Lisätiedot

OULUN SEUDUN MAANKÄYTÖN JA LIIKENTEEN AIESOPIMUS [2009 2012] [Luonnos 18.6.2009]

OULUN SEUDUN MAANKÄYTÖN JA LIIKENTEEN AIESOPIMUS [2009 2012] [Luonnos 18.6.2009] 2009 OULUN SEUDUN MAANKÄYTÖN JA LIIKENTEEN AIESOPIMUS [2009 ] [Lunns 18.6.2009] Sisältö 1. Spimuksen taustaa ja tarkitus... 3 2. Spijasapulet... 3 3. Maankäytön ja liikenteen yhteensvittaminen... 4 4.

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA KIRKONKYLÄN SEUDUN JA VILKONHARJU-LIUKONNIEMEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus luonnos

HIRVENSALMEN KUNTA KIRKONKYLÄN SEUDUN JA VILKONHARJU-LIUKONNIEMEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus luonnos HIRVENSALMEN KUNTA KIRKONKYLÄN SEUDUN JA VILKONHARJU-LIUKONNIEMEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 21.6.2017 luonnos Tullut vireille: 15.6.2017 Luonnosaineisto nähtävillä MRA 30 : Ehdotusaineisto nähtävillä

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

Parikkalan kunta. Uukuniemen yleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavamuutosalue

Parikkalan kunta. Uukuniemen yleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavamuutosalue 83657 Parikkalan kunta Uukuniemen yleiskaavan muuts Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 9.3.0 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA 2. KUNNANOSA, LEVI KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA 2. KUNNANOSA, LEVI KITTILÄN KUNTA 2. KUNNANOSA, LEVI UTSUVAARAN ASEMAKAAVAN KORTTELIN 820 ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan selstus Kaavaehdtus 19.11.2012 Kiviharjuntie 11 90220 Oulu Puh 020 755 7070 2 Utsuvaaran asemakaavan krttelin 820

Lisätiedot

Järvenpään kaupunki TERHOLAN LIIKUNTAPUISTO

Järvenpään kaupunki TERHOLAN LIIKUNTAPUISTO Järvenpään kaupunki Yleissuunnitelmalunns - suunnitelmaselstus Rambll PL 3, Piispanmäentie 5 02241 Esp, Finland Puhelin: 020 755 611 www.rambll.fi 20.12.2004 Sisällys 1. Yleistä 1 2. Kaavatilanne ja rakentamisaikataulu

Lisätiedot

Vastine MMA. Vastine Juankosken keskustaajaman osayleiskaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin

Vastine MMA. Vastine Juankosken keskustaajaman osayleiskaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin MMA 1 (14) Tim Leskinen Juanksken kaupunki Kaupungin hallitus Juanksken keskustaajaman sayleiskaavalunnksesta saatuihin lausuntihin ja muistutuksiin Liikennevirast esitti, että rantarakentamisen salta

Lisätiedot

Maaselän tuulivoimapuiston osayleiskaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Utajärven kunta 14.4.2015

Maaselän tuulivoimapuiston osayleiskaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Utajärven kunta 14.4.2015 1510017192 Utajärven kunta Maaselän tuulivimapuistn sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 14.4.2015 Tässä sallistumis- ja arviintisuunnitelmassa (OAS) esitetään sayleiskaavan laatimisen lähtökhtia

Lisätiedot

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 Kaavaselostus, ehdotus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 11.12.2012

Lisätiedot

Yhdessä vielä enemmän. ihmisen kokoisia ja elämänmakuisia hankkeita

Yhdessä vielä enemmän. ihmisen kokoisia ja elämänmakuisia hankkeita Yhdessä vielä enemmän ihmisen kkisia ja elämänmakuisia hankkeita Mitä Leader n? Leader-rahitusta myönnetään yhteisöjen ja mikryritysten hyville ideille. Päätökset tehdään paikallisesti: Leader-ryhmien

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Hattulan kunta 25.8.2008 päivitetty 12.5.2009 82119621 Hattulan kunnan asemakaavan ajantasaistaminen ja asemakaavan laajennus Osallistumis- ja arviintisuunnitelma Hattulan kunta Hattulan kunnan asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HALSUAN KUNTA A4 13.8.2014 HALSUAN ITÄISTEN TUULIVOIMAPUISTOJEN OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen sallistumis- ja arviintisuunnitelma.

Lisätiedot

SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI. Salon yritysalueiden kehittäminen osana Etelä-Suomen kehityskäytävää 1.12.2014

SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI. Salon yritysalueiden kehittäminen osana Etelä-Suomen kehityskäytävää 1.12.2014 SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI Saln yritysalueiden kehittäminen sana Etelä-Sumen kehityskäytävää Saln kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.sal.fi kirjaam@sal.fi Y-tunnus: 0139533-1

Lisätiedot

KIRKKORANNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAA- VAN MUUTOS

KIRKKORANNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAA- VAN MUUTOS 1 KERIMÄEN KUNTA KIRKKORANNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAA- VAN MUUTOS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 16.8.2011, tark. 12.12. 2011 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

Sipoon kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Sipoon kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviintisuunnitelma Rakennusjärjestyksen muuts Rakennusvalvnta Sipn kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen Osallistumis- ja arviintisuunnitelma (OAS) 1. Mikä rakennusjärjestys n? Rakennusjärjestys

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

KANNONKOSKI, KARSTULA, KINNULA, KIVIJÄRVI, KYYJÄRVI, PIHTIPUDAS, SAARIJÄRVI JA VIITASAARI

KANNONKOSKI, KARSTULA, KINNULA, KIVIJÄRVI, KYYJÄRVI, PIHTIPUDAS, SAARIJÄRVI JA VIITASAARI KANNONKOSKEN, KARSTULAN, KINNULAN, KIVIJÄRVEN, KYYJÄRVEN, PIHTIPUTAAN, SAARIJÄRVEN JA VIITASAAREN YHTEINEN TUULIVOIMAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUONNOS 22.2.2012/ 2.7.2012 / 29.10.2012/

Lisätiedot

Ympäristön kehittäminen arkiliikuntaan kannustavaksi

Ympäristön kehittäminen arkiliikuntaan kannustavaksi Ympäristön kehittäminen arkiliikuntaan kannustavaksi Juha-Pekka Vartiainen 6.11.2014 juha-pekka.vartiainen@jns.fi JOENSUULAISIA TEEMOJA ARKILIIKUNTAAN Tiivis kaupunkirakenne yllyttää liikkumaan itse jhdnmukainen

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

Janakkalan kunta Tervakoski

Janakkalan kunta Tervakoski Janakkalan kunta Tervakoski 25.4.2014 1 Lepola Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee noin 1,5 km etäisyydellä Tervakosken liikekeskustasta, Vanhan kylän

Lisätiedot

TAPULIKAUPUNGINTIEN ETELÄPUOLI JA MAATULLIN ALA-ASTEEN YMPÄRISTÖ

TAPULIKAUPUNGINTIEN ETELÄPUOLI JA MAATULLIN ALA-ASTEEN YMPÄRISTÖ Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirast, kirjaam PL 2100 00099 Helsingin kaupunki TAPULIKAUPUNGINTIEN ETELÄPUOLI JA MAATULLIN ALA-ASTEEN YMPÄRISTÖ Tapulikaupunki- Seura ry. esittää seuraavaa: Yleistä

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN MAAKUNTAKAAVAN 4. VAIHE Maakuntakaavaselostus

POHJOIS-KARJALAN MAAKUNTAKAAVAN 4. VAIHE Maakuntakaavaselostus POHJOIS-KARJALAN MAAKUNTAKAAVAN 4. VAIHE Maakuntakaavaselstus Maakuntakaavalunns 26.5.2014 Sisällys 1 LÄHTÖKOHDAT 3 1.1 Kaavajärjestelmä 3 1.1.1 Vimassa levat maakuntakaavat 3 1.2 Maankäyttö- ja rakennuslaki

Lisätiedot

Seitap Oy 2016 Pello, Pellon asemakaava Kirkon kortteli. Pellon asemakaava Kirkon kortteli. ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe)

Seitap Oy 2016 Pello, Pellon asemakaava Kirkon kortteli. Pellon asemakaava Kirkon kortteli. ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe) Pellon asemakaava Kirkon kortteli ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.4.2016 (Luonnosvaihe) Pellon kunta Seitap Oy 2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi Vastaava

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

UUSIUTUVA ENERGIA MAANKÄYTÖN NÄKÖKULMASTA

UUSIUTUVA ENERGIA MAANKÄYTÖN NÄKÖKULMASTA UUSIUTUVA ENERGIA MAANKÄYTÖN NÄKÖKULMASTA HUE HANKE / NASTOLA MIKSI? MITEN? Ilmastnmuuts Tavitteena ilmastnmuutksen hillitseminen, päästöjen alentaminen Energian kulutus EU:n alueella: liikenne 26 %, tellisuus

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRSÄMÄEN KUNTA 18.12.2014 HANKILANNEVANN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA (KÄRSÄMÄKI) SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen sallistumis-

Lisätiedot

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue.

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. IITTI KIRKONKYLÄ Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. ASEMAKAAVALLA KUMOUTUU OSA SORRONNIEMEN RANTA- ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 4. vaihe

Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 4. vaihe Phjis-Karjalan maakuntakaavan 4. vaihe Maakuntakaavaselstus Lunns 26.5.2014 2014 Sisällys 1 LÄHTÖKOHDAT 4 1.1 Kaavajärjestelmä 4 1.1.1 Vimassa levat maakuntakaavat 4 1.2 Maankäyttö- ja rakennuslaki 5

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Koskenkylän osayleiskaavan muutos tilan Lepola RN:o 57:119 alueella

Rovaniemen kaupunki Koskenkylän osayleiskaavan muutos tilan Lepola RN:o 57:119 alueella Rovaniemen kaupunki Koskenkylän osayleiskaavan muutos tilan Lepola RN:o 57:119 alueella OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAAVOITUS 2014 Vaiheet Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on laadittu 21.10.2013

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA?

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) VIEREMÄN KUNTA VALKEISKYLÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 925-417-4-36 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? 2

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Tennilammit ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Rovaniemen kaupunki Tennilammit ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Rovaniemen kaupunki Tennilammit ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 10.01.2017 Seitap Oy 2017 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 4. vaihe

Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 4. vaihe Phjis-Karjalan maakuntakaavan 4. vaihe Maakuntakaavaselstus Ehdtus 26.1.2015 2015 POHJOIS-KARJALAN MAAKUNTAKAAVAN 4. VAIHE Maakuntakaavaselstus Maakuntakaavaehdtus 26.1.2015 Sisällys 1 LÄHTÖKOHDAT 4 1.1

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIMON KUNTA 14.10.2015 SIMON LEIPIÖN TUULIVOIMAPUISTON LAAJENNUKSEN OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen sallistumisja arviintisuunnitelma.

Lisätiedot

Ekologiset yhteydet, MRL ja valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Nunu Pesu ympäristöministeriö

Ekologiset yhteydet, MRL ja valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Nunu Pesu ympäristöministeriö Ekologiset yhteydet, MRL ja valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Nunu Pesu ympäristöministeriö 27.3.2013 Maankäyttö- ja rakennuslaki MRL 1 Lain yleinen tavoite Tämän lain tavoitteena on järjestää

Lisätiedot

Parikkalan kunta. Koirniemen Asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava-alue

Parikkalan kunta. Koirniemen Asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava-alue 1511001590 Parikkalan kunta Kirniemen Asemakaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 9.4.2014 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

Parikkalan kunta. Kolmikannan Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Parikkalan kunta. Kolmikannan Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LIITE 1. Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 82136257 Parikkalan kunta Klmikannan Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 12.3.2014 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen

Lisätiedot

tilat Kivihaka ja Kotiranta. Rotimon ja Marttisenjärven osayleiskaava on vahvistettu

tilat Kivihaka ja Kotiranta. Rotimon ja Marttisenjärven osayleiskaava on vahvistettu Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) VIEREMÄN KUNTA ROTIMON JA MARTTISENJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 410-10-63 KIVIHAKA JA 410-10-64 KOTIRANTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TUUSNIEMEN KUNTA PAHKASALON ASEMAKAAVA. OAS 1 (5) Tuusniemen kunta Pahkasalon asemakaava

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TUUSNIEMEN KUNTA PAHKASALON ASEMAKAAVA. OAS 1 (5) Tuusniemen kunta Pahkasalon asemakaava Leskinen Timo 15.10.2013 OAS 1 (5) Pahkasalon asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TUUSNIEMEN KUNTA PAHKASALON ASEMAKAAVA 1. HANKEKUVAUS Asemakaava koskee tiloja 403-1-92 (Mutalahti), 403-1-93

Lisätiedot

JOUTSENSUVAN ASEMAKAAVA

JOUTSENSUVAN ASEMAKAAVA ORIMATTILA JOUTSENSUVAN ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Virenojan kylässä vanhan tiilitehtaan alue ja tien toisella puolella Ritalan tila 1 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI JA KUVAUS Tehtävänä on

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 PUUMALAN KUNTA, KIRKON KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS Asemakaavan laaditaan Puumalan taajaman keskustaan.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014. Asemakaavan muutosluonnos koskee:

ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014. Asemakaavan muutosluonnos koskee: 1 ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014 Asemakaavan muutosluonnos koskee: Helsingin kaupungin 31. kaupunginosan (Lauttasaari) korttelin 31119 tontteja 1 ja 12 Hankenumero:

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

BJÖRKÖN RAIPPALUODON RANTAOSAYLEISKAAVAN TARKISTAMINEN

BJÖRKÖN RAIPPALUODON RANTAOSAYLEISKAAVAN TARKISTAMINEN 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2017 BJÖRKÖN RAIPPALUODON RANTAOSAYLEISKAAVAN TARKISTAMINEN 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Mustasaaren kunnan kaavitushjelman 2017 2021 mukaan Björkön

Lisätiedot

Kaavaselostus S I I K A L AT VA LESKELÄN PUUTARHAKYLÄ PIIPPOLA. Ehdotus 5.10.2009

Kaavaselostus S I I K A L AT VA LESKELÄN PUUTARHAKYLÄ PIIPPOLA. Ehdotus 5.10.2009 S I I K A L AT VA LESKELÄN PUUTARHAKYLÄ PIIPPOLA Kaavaselstus Ehdtus 5.10.2009 Arkkitehtitimist Pentti Jäntti Ktitie 8, 92500 Rantsila puh. 044-5104324 pentti.jantti@yritysnet.cm Arkkitehtitimist Oulun

Lisätiedot

VIRIILI KUHMOINEN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

VIRIILI KUHMOINEN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT VIRIILI KUHMOINEN Kuhmisissa n luntaista elinvimaa, tekemistä ja laadukkaita palveluita ihmisille ja yhteisöille. Kuhmisten tunnetusti lunnnkauniissa ympäristössä arki ja vapaa-aika sujuvat sekä yhteydet

Lisätiedot

RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila

RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila Kaavatunnus 1/6 1-153 Asianumero RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila Asemakaavan muutos koskee tiloja 543-414-1-219 ja -220 Asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelin 1130 tontit

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/911/10.02.03/2014 VP 18 /13.5.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VIIKINÄINEN (69.) KAUPUNGINOSA, KORTTELIN 12 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1646 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA

SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA PELLON KUNTA 14.8.2015 P PALOVAARAN TUULIVOIMAPUISTON SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA 14.8.2015 PELLON KUNTA PALOVAARAN TUULIVOIMAPUISTON Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA

SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA PELLON KUNTA 4.6.2014 P PALOVAARAN TUULIVOIMAPUISTON SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA 4.6.2014 PELLON KUNTA PALOVAARAN TUULIVOIMAPUISTON Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Ote rantaosayleiskaavakartasta, kaavamuutosalueella punainen rajaus SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PELLON KUNTA 4.6.2014 AHKIOVAARAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen sallistumis- ja arviintisuunnitelma.

Lisätiedot

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 Kaavaselostus ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELI 221. P30129 2.8.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta._.2015

Lisätiedot

Aiesopimuksen liikenneosuus

Aiesopimuksen liikenneosuus Lunns 27.5.2015 Turun kaupunkiseudun kuntien ja valtin välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiespimus 2016 2019 Aiespimuksen liikennesuus Mustalla tekstillä hyödynnettävä aiespimusteksti spimuskaudelta

Lisätiedot