OULU-KAJAANI -KEHITTÄMISVYÖHYKE Vetovoimaiset yritysalueet Oulu-Kajaani -kehittämisvyöhykkeellä (VETY)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OULU-KAJAANI -KEHITTÄMISVYÖHYKE Vetovoimaiset yritysalueet Oulu-Kajaani -kehittämisvyöhykkeellä (VETY)"

Transkriptio

1 HENKILÖLIIKENTEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 1 OULU-KAJAANI -KEHITTÄMISVYÖHYKE Vetovoimaiset yritysalueet Oulu-Kajaani -kehittämisvyöhykkeellä (VETY)

2 Etukannen kuvat: Kiehimänjokisuu, Paltamo (Martti Juntunen 2004) Keskustan teollisuusalue, Vaala (Kimmo Vähäjylkkä 2008) Havainnekuva Vaalan keskustan teollisuusalueesta (Airix Oy 2009) Takakannen kuva: Vuokatti Naapurinvaaralta katsottuna, Sotkamo (Sampo Kangastalo 2006) Graafinen ohjeistus: Studio Ilpo Okkonen Oy

3 OULU-KAJAANI -KEHITTÄMISVYÖHYKE Vetovoimaiset yritysalueet Oulu-Kajaani -kehittämisvyöhykkeellä (VETY) Insinööritoimisto Liidea Oy Pohjois-Pohjanmaan liitto Kainuun maakunta -kuntayhtymä Oulun kaupunki Muhoksen kunta Utajärven kunta Vaalan kunta Paltamon kunta Kajaanin kaupunki Sotkamon kunta Kuhmon kaupunki Oulu 2009

4

5 5 Vetovoimaiset yritysalueet Oulu-Kajaani -kehittämisvyöhykkeellä (VETY) Esipuhe Oulu-Kajaani-Arkangel -kehittämisvyöhykkeellä tarkoitetaan Oulusta Kainuun ja Vienan Karjalan kautta Arkangelin alueelle ulottuvaa kansainvälistä kehittämisvyöhykettä. Oulu-Kajaani - kehittämisvyöhyke (OuKa) on Oulu-Kajaani-Arkangel -vyöhykkeen Suomen puoleinen osaalue. Kyseessä on kansainvälinen kehittämisvyöhyke, jonka avulla pyritään kehittämään alueen kilpailukykyä, palvelujen saatavuutta ja tasapainoisen aluerakenteen kehittymistä. Pohjois-Pohjanmaalta alueeseen kuuluvat Oulu, Muhos ja Utajärvi sekä Kainuusta Vaala, Paltamo, Kajaani, Sotkamo ja Kuhmo. OuKa-hankkeeseen liittyvän OuKa-liikennekäytävän kehittämisen yhteydessä on noussut esille tarve tarkastella yritysalueita, jotka sijaitsevat tämän kansainvälisen liikennekäytävän varrella. Jokaisesta alueen kunnasta on valittu yksi yritysalue, jolle tehdään kehittämissuunnitelma toimenpide-ehdotuksineen. Suunnitelmien kautta alueet pyritään saamaan houkutteleviksi uusille yrityksille. Tarkastelussa mukana olevat yritysalueet ovat Oulussa Maikkula, Muhoksella Kirkonkylän teollisuusalue, Utajärvellä Mustikkakangas, Vaalassa keskustan teollisuusalue, Paltamossa Kylänpuro, Kajaanissa Otanmäki, Sotkamossa Tiilitörmä ja Kuhmossa Kantola. Oulu-Kajaani -kehittämisvyöhykkeen (OuKa) johtoryhmä hyväksyi Vetovoimaiset yritysalueet Oulu-Kajaani -kehittämisvyöhykkeellä (VETY) -loppuraportin toukokuussa Loppuraportin yksi johtopäätös oli, että kaikilla VETY-hankkeessa mukana olevilla yritysalueilla on tarvetta opastuksen kehittämiselle ja näkyvyyden lisäämiselle. -selvityksessä analysoidaan valittujen yritysalueiden nykyinen viitoitus ja opastus sekä määritellään valtakunnalliseen viitoituksen yleisperiaatteisiin ja OuKa-liikennekäytävään soveltuva uusi yritysalueiden viitoitustapa. Selvityksessä tuodaan esille myös asioita, joita yritysalueiden sisällä tulee kehittää. Viitoitustavan on tarkoitus toimia ohjeistuksena kaikille vyöhykealueen yrityksille. -selvitys on laadittu Insinööritoimisto Liidea Oy:ssä, jossa työn tekemisestä ovat vastanneet Reijo Vaarala ja Pauli Kinnunen. Selvityksen ohjaamisesta on vastannut Vetovoimaiset yritysalueet -hankeryhmä, jonka jäseninä ovat olleet Oulun kaupungista Virpi Rajala, Muhoksen kunnasta Esa Riippa / Jarmo Lauronen, Utajärven kunnasta Asko Merilä, Vaalan kunnasta Veijo Rautiainen, Paltamon kunnasta Lasse Hyvönen, Kajaanin kaupungista Olavi Rintala / Irmeli Hanka, Sotkamon kunnasta Juha Kaaresvirta, Kuhmon kaupungista Tuulikki Huusko / Hannu Huotari, Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry:stä Marjo Kolehmainen / Kirsi Anttila, Kainuun Yrittäjät ry:stä Pekka Ojalehto, Oulun kauppakamarista Esa Pellikainen, Pohjois-Pohjanmaan liitosta Tuomo Palokangas, Kainuun maakunnasta Hannu Heikkinen ja Pohjois-Pohjanmaan liiton OuKa hankkeesta Tarja Bäckman.

6 Vetovoimaiset yritysalueet Oulu-Kajaani -kehittämisvyöhykkeellä (VETY) 6 Sisällys 1 JOHDANTO YRITYSALUEIDEN NYKYINEN VIITOITUS JA OPASTUS OPASTUSJÄRJESTELMÄN KOLMITASOINEN RAKENNE ALUEELLISET VIITOITUS- JA OPASTUSPERIAATTEET YRITYSKOHTAISET VIITOITUSSUUNNITELMAT OPASTUKSEN TOTEUTUS LÄHTEET... 24

7 7 Vetovoimaiset yritysalueet Oulu-Kajaani -kehittämisvyöhykkeellä (VETY) Johdanto Suomessa Tiehallinto asettaa liikenteenohjauslaitteen maantielle ja kunnat kadulle, torille ja muulle vastaavalle liikennealueelle. Yksityisellä tiellä on tiehoitokunnan pyydettävä kunnalta lupa liikenteenohjauslaitteen asettamiseen. 1 Liikenteen ohjauksessa saa käyttää vain sellaisia liikennemerkkejä, tiemerkintöjä ja laitteita, jotka täyttävän Tielaitoksen keskushallinnon asettamat väriä, rakennetta ja mitoitusta koskevat vaatimukset. 2 Tiehallinnolle kuuluu viitoituksen ja opastuksen ohjeistaminen sekä liikennemerkkejä koskevan tieliikennelainsäädännön muutosten valmistelu liikenne- ja viestintäministeriön alaisuudessa. Kuten yllä olevassa kappaleessa todetaan, niin viitoituksessa ja opastuksessa kohdataan moniin reunaehtoihin, jotka ohjaavat maanteille asetettavien opastusmerkkien sisältöä. Mitä tahansa opastusmerkkejä ei saa asettaa maanteiden varsille eivätkä kaikki kohteet ole viitoituskelpoisia. Suomalainen viitoitusjärjestelmä perustuu kansainvälisiin käytäntöihin ja kestää sisällöllisesti ja laadullisesti kansainvälisen vertailun. Suomi on osapuolena mukana kansainvälisissä liikennemerkkien yhteneväisyyttä osoittavissa sopimuksissa. Esimerkkinä mainittakoon Wienissä 1968 allekirjoitettu liikennemerkkejä ja -opasteita koskeva yleissopimus. Selvityksessä mukana olevat kahdeksan yritysaluetta ovat viitoituskelpoisia erityiskohteita. Suunnittelun lähtökohtana on, että yritysalueiden viitoituksessa käytetään tieliikenneasetuksen mukaisia opastusmerkkejä ja viitoitusratkaisuissa tukeudutaan valtakunnallisiin ja Oulun tiepiirin alueella yleisesti käytettyihin viitoitusperiaatteisiin. Vaikka tässä selvityksessä esitetyt viitoitusratkaisut perustuvat edellä mainittuihin reunaehtoihin, parantavat esitetyt viitoitusratkaisut kohteiden löydettävyyttä ja luovat yritysalueille yhtenäisen ilmeen. Ratkaisut ovat myös valtakunnallisesti ja kansainvälisesti tunnettuja ja sellaisenaan hyödynnettäviä vyöhykealueen muiden vastaavien yritysten viitoitukseen ja opastukseen. 1 Tieliikennelaki /267, 51 2 Liikenneministeriön päätös liikenteen ohjauslaitteista /203, 5

8 Vetovoimaiset yritysalueet Oulu-Kajaani -kehittämisvyöhykkeellä (VETY) 8 Yritysalueiden nykyinen viitoitus ja opastus Tarkasteltavat yritysalueet viitoitetaan nykyisin monella tapaa eikä osaa alueista viitoiteta lainkaan. Nykyisessä viitoituksessa on paljon puutteita ja jonkin verran virheitä eikä yhtenäistä ilmettä ole havaittavissa. Kaikkien yritysalueiden viitoituksessa on löydettävissä vähintään jotain täsmennettävää, usein myös korjattavaa. Esimerkiksi lähes jokaiselta yritysalueelta puuttuu ulosmenoviitoitus. Lisäksi alueen osoitejärjestelmässä on merkittäviä puutteita erityisesti katujen numeroinnissa. Yritysalueiden sisällä on usein eritasoisia tiedotus- tai opastustauluja. Vain harva tiedotus- tai opastustaulu on varustettu riittävän kokoisella pysäköintimahdollisuudella, joissakin kohteissa sellainen puuttuu kokonaan. Yritysalueiden nykyinen viitoitus on jatkossa kuvattu alueittain. Yritysalueen nimen jäljessä on suluissa esitetty nykyisen viitoituksen toimivuuden arvosana, johon on vaikuttanut viitoituksen perustavoitteiden toteutuminen (havaittavuus, ymmärrettävyys, jatkuvuus, yhdenmukaisuus, ohjaus edullisimmalle reitille, liikenneturvallisuus ja tieverkon jäsentely). Arvostelu on viisiportainen (++/+/+-/-/--). Maikkula, Oulu (+/-) Maikkulan yrityskylä viitoitetaan paikalliskohteen viitalla Oulunlahdentieltä (seututie 815) kohteeseen johtavan liittymän kohdalta. Viitoituksessa ei käytetä suunnistustauluja eikä teollisuusalueen tunnusta. Noin 300 metrin etäisyydellä yritysalueelle johtavasta liittymästä sijaitsee valtatie 22, jossa Maikkulan yrityskylää ei osoiteta millään tapaa. Maikkulan asuinalue sijaitsee valtatien 22 pohjoispuolella ja yrityskylä valtatien eteläpuolella. Maikkulan asuinalue viitoitetaan valtatieltä Maikkulaa osoittavalla paikalliskohteen viitalla, mikä saattaa ohjata Maikkulan yritysalueelle menijät kulkemaan valtatieltä väärään suuntaan. Yrityskylästä ei ole ulosmenoviitoitusta, mikä ei ole näin lähellä valtatietä sijaitsevalle kohteelle välttämätöntä. Alueen sisällä ei ole viitoitusta eikä opastuskarttaa. Valtatien 22 ja Oulunlahdentien liittymäalueella on yrityskylää osoittava mainospyloni. Alueen sisällä kadunnimet näkyvät hyvin, mutta katujen numeroinnissa ja yrityksien nimien näkymisessä on merkittäviä puutteita. Analyysi: Nykyisessä yrityskylän viitoituksessa ei ole virheitä, mutta viitoitus on melko suppea. Tästä syystä yrityskylään menijät voivat kääntyä valtatieltä 22 samannimiselle asuinalueelle, koska asuinalueelle on viitoitus ja yrityskylän viitoitus puuttuu. Alueen opastuskartan ja katujen numeroinnin puuttuminen ovat puutteita. Kuva 1. Maikkulan yrityskylää osoittava paikalliskohteen viitta (ainoa aluetta osoittava opastusmerkki)

9 9 Vetovoimaiset yritysalueet Oulu-Kajaani -kehittämisvyöhykkeellä (VETY) Kirkonkylän teollisuusalue, Muhos (--) Kirkonkylän teollisuusalue viitoitetaan Muhoksen keskustasta valtatieltä 22 Keskustien suuntaan paikalliskohteen viitalla, jossa viitoituskohteena on lyhennetty teksti Teoll.kylä. Oulun suunnasta on suunnistustaulu, mutta Kajaanin suunnasta suunnistustaulu puuttuu todennäköisesti tilanpuutteen vuoksi. Tämä heikentää oleellisesti Kajaanin suunnasta viitoituksen havaittavuutta. Valtatieltä erkanemisen jälkeen viitoituksen jatkuvuus hoidetaan Keskustien ja Veturitien liittymästä vanhanaikaisella Teollisuusaluetta osoittavalla osoiteviitalla. Veturitiellä ei ole enää jatkoviitoitusta, mutta Kummuntien alussa on teollisuusaluetta osoittava opastuskartta (ks. kuva 2b). Edellä mainittujen lisäksi teollisuusalue osoitetaan Veturitien ja Kylmälänkyläntien liittymästä Teollisuusaluetta osoittavalla osoiteviitalla. Teollisuusalueelta ei ole ulosmenoviitoitusta. Alueen sisällä kadunnimet ovat pienikokoisia, mikä heikentää jonkin verran niiden havaittavuutta. Katujen numeroinnissa ja yrityksien nimien näkymisessä on merkittäviä puutteita. Analyysi: Nykyisessä viitoituksessa on pahoja virheitä ja puutteita. Viitoituksessa käytetään sanalyhennettä, mikä ei ole suomen kieltä osaamattomalle helppoa ymmärtää. Viitoituksen ymmärrettävyys on muutenkin uhattuna, koska jatkoviitoituksessa opastusmerkin tyyppi ja viitoituskohteen nimi muuttuvat. Viitoituksen jatkuvuus katkeaa Veturitiellä ja opastusmerkkinä käytetään yhdessä kohtaa vanhanaikaista osoiteviittaa. Viitoitus ei ole Kajaanin suunnasta havaittava. Ulosmenoviitoituksen puuttuminen on puute, samoin kuin pienikokoiset kadunnimikilvet ja katujen numeroinnin puuttuminen. Opastuskartan edessä on vain rajallinen pysäköintimahdollisuus raskaalle kalustolle. Kuva 2a. Esimerkkejä Kirkonkylän teollisuusalueen nykyisistä opastusmerkeistä Kuva 2b. Kirkonkylän teollisuusalueen opastustaulu, Kummuntie

10 Vetovoimaiset yritysalueet Oulu-Kajaani -kehittämisvyöhykkeellä (VETY) 10 Mustikkakangas, Utajärvi (-) Valtatieltä 22 ei viitoiteta lainkaan Mustikkakankaan teollisuusaluetta. Alueen liittymän kohdalla on tiennimikilpi ja Keisarinsuota osoittava osoiteviitta. Alueen sisällä yrityksiä osoitetaan vihreäpohjaisilla osoiteviitan kaltaisilla kylteillä, jotka eivät ole tieliikenneasetuksen mukaisia opastusmerkkejä. Alueella on kaksi tiedotustaulua, joista toinen on sijoitettu siten, että tienkäyttäjä havaitsee tiedotustaulun kaukaa valtatieltä 22. Toisen tiedotustaulun eteen on mahdollista pysähtyä liikenneturvallisesti ja muuta liikennettä häiritsemättä. Alueen sisällä kadunnimet näkyvät suhteellisen hyvin, mutta katujen numeroinnissa on merkittäviä puutteita. Toisaalta yrityksillä on alueen sisällä oma osoiteviittajärjestelmä. Analyysi: Mustikkakankaan viitoituksen puuttuminen valtatieltä 22 on puute. Tienkäyttäjälle kiinnitetään huomiota alueesta tiedotustaulun avulla, mikä on omiaan heikentämään liikenneturvallisuutta. Alueen oma osoiteviittajärjestelmä on selkeä, mutta yleisen viitoitusjärjestelmän vastainen. Osoitejärjestelmässä katujen numeroinnin puuttuminen on puute. Alueen tiedotustauluista puuttuu aluetta kuvaava kartta. Kuva 3a. Opastusmerkit valtatien 22 ja Mustikkakankaan liittymässä ja alueen sisällä Kuva 3b. Havainnekuva valtatieltä 22 näkyvästä opastustaulusta

11 11 Vetovoimaiset yritysalueet Oulu-Kajaani -kehittämisvyöhykkeellä (VETY) Keskustan teollisuusalue, Vaala (+) Keskustan teollisuusalue viitoitetaan teollisuusaluetunnuksella varustetulla paikalliskohteen viitalla, jossa on viitoituskohteena Teollisuusalue. Viitoitus aloitetaan Vaalan sisääntulotieltä (Vaalantie / seututie 800) kohteeseen johtavan liittymän kohdalta (Teollisuustie). Viitoituksessa ei käytetä suunnistustauluja. Teollisuusaluetta ei tarvitse viitoittaa valtatieltä 22, koska valtatieltä viitoitetaan Vaalan kuntaa (teollisuusalue sijaitsee Vaalassa). Teollisuusalueella on vanha tiedotustaulu Teollisuustien alussa paikassa, jossa on mahdollista pysähtyä melko liikenneturvallisesti ja muuta liikennettä häiritsemättä. Teollisuusalueelta ei ole ulosmenoviitoitusta. Alueen sisällä kadunnimet näkyvät suhteellisen hyvin, mutta katujen numeroinnissa on merkittäviä puutteita. Analyysi: Nykyisessä viitoituksessa ei ole virheitä, jos sellaiseksi ei lasketa samannimisen tunnuksen ja nimen käyttöä paikalliskohteen viitassa (teollisuusalue). Teollisuusalueen viitoitus aloitetaan oikeaoppisesti siitä kunnan sisääntulotien kohdasta, josta alueelle mentäessä tehdään valinta. Ulosmenoviitoituksen puuttumista voidaan pitää jonkinasteisena puutteena. Alueen sisällä katujen numeroinnin puuttuminen on puute. Alueen tiedotustaulusta puuttuu aluetta kuvaava kartta. Kuva4. Keskustan teollisuusalueen viitoitus ja alueen sisäinen opastustaulu Kylänpuro, Paltamo (-) Kylänpuron teollisuusaluetta ja sahaa ei viitoiteta nykyisin millään tapaa. Jokilahdentie ja Kylänpurontie osoitetaan valtatieltä 22 tiennimikilpien avulla. Jokilahdentien tiennimikilven kanssa samassa pystytystolpassa on Jokilahtea osoittava yksityisen tien viitta (tuplaviitoitus) ja Kylänpurontien tiennimikilven kanssa samassa pystytystolpassa on Lajitteluasemaa osoittava osoiteviitta. PHPT-Timber Oy:n liittymässä ei ole opastusmerkkejä eikä tiennimikilpeä. Valtatien 22 ulkopuolisella alueella ei ole rakennettua osoitejärjestelmää eikä opastuskarttaa. Analyysi: Nykyisen viitoituksen puuttumisen vuoksi tienkäyttäjä ei saa riittävän ajoissa tietoa alueen sisäänajokohdista. Valtatien 22 eteläpuolinen alue voidaan havaita melko kaukaa, mutta viitoituksen puuttuminen on siitä huolimatta ongelma. Valtatien 22 pohjoispuolinen alue ei ole rakentunut. Pohjoispuolen rakentamisessa ja siihen liittyvissä valmisteluissa on syytä varata tilaa alueen sisäiselle opastuskartalle riittävin pysäköintimahdollisuuksin. Kuva 5. Opasteet Jokilahdentien ja Kylänpurontien liittymissä valtatiellä 22

12 Vetovoimaiset yritysalueet Oulu-Kajaani -kehittämisvyöhykkeellä (VETY) 12 Otanmäki, Kajaani (+/-) Otanmäen teollisuus- ja yritysalue viitoitetaan valtatien 28 ja Kaivosmittaajantien liittymästä teollisuusaluetunnuksella varustetulla paikalliskohteen viitalla, jossa on tekstinä Teollisuuskylä. Viitoitusta tehostetaan valtatiellä 28 suunnistustauluin. Alueen sisällä Kaivosmittaajantiellä ei ole jatkoviitoitusta ellei sellaiseksi lasketa Kaivosmittaajantien ja Laturintien liittymässä olevaa tiedotustaulua (ks. kuva 6b). Otanmäen pääsisääntuloliittymässä (Vuorimiehentie) ei esitetä teollisuusalueesta mitään tietoa. Tienkäyttäjä opastetaan ao. liittymästä Otanmäen keskustaan, mikä saattaa ohjata jotkin teollisuuskylään menijät väärälle reitille. Näille kulkijoille ei ole viitoitusta Otanmäen keskustassa Vuorimiehentiellä Laturintien liittymässä. Alueen sisällä kadunnimet näkyvät suhteellisen hyvin, mutta katujen numeroinnissa on merkittäviä puutteita. Toisaalta yritysten nimet näkyvät hyvin kadulle. Analyysi: Tienkäyttäjät ohjataan valtatieltä 28 teollisuus- ja yritysalueelle Kaivosmittaajantien kautta. Tältä osin nykyinen viitoitus on toteutettu valtatieltä hyvin. Harhaanajojen välttämiseksi teollisuusalueelle johtavasta reitistä olisi tarkoituksenmukaista antaa tietoa myös Otanmäen pääsisääntuloliittymässä (Vuorimiehentie). Teollisuus- ja yritysalueen viitoituksen jatkuvuus katkeaa Kaivosmittaajantiellä, mikä ei edistä viitoituksen perustavoitteiden toteutumista. Alueen sisällä olevasta tiedotustaulusta puuttuu alueen kartta eikä tiedotustaulun edessä ole pysäköintitilaa edes henkilöautolle. Kuva 6a. Teollisuus- ja yritysalueen viitoitus valtatieltä 28 Kaivosmittaajantien liittymässä Kuva 6b. Alueen sisällä oleva tiedotustaulu, Kaivosmittaajantien ja Laturintien liittymä

13 13 Vetovoimaiset yritysalueet Oulu-Kajaani -kehittämisvyöhykkeellä (VETY) Sotkamo, Tiilitörmä (+/-) Tiilitörmän yritysalue viitoitetaan teollisuusaluetunnuksella varustetulla paikalliskohteen viitalla, jossa on tekstinä Tuottajantie. Viitoituksessa ei todennäköisesti käytetä Tiilitörmä-tekstiä sen vuoksi, että samannimisellä alueella on myös asutusta eikä asuinalue halua profiloitua teollisuusalueeksi. Viitoitus aloitetaan Ristijärventieltä (seututie 888) kohteeseen johtavan liittymän kohdalta. Tiilitörmän teollisuusalueesta ei anneta mitään tietoa Sotkamon halki kulkevalta kantatieltä 76. Kainuun osuusmeijeri viitoitetaan osoiteviitalla sekä Kainuuntien (kt 76) ja Salmelantien että Ristijärventien (st 888) ja Tuottajantien liittymistä. Osuusmeijerin viitoitus katkeaa Ristijärventien suunnasta. Yritysalueella ei ole sisäistä viitoitusta eikä opastuskarttaa. Alueen sisällä yritys- ja muiden toimintojen sijainti ei tule esille parhaalla mahdollisella tavalla. Yritysalueelta ei ole ulosmenoviitoitusta. Alueen sisällä kadunnimet näkyvät hyvin, mutta katujen numeroinnissa ja yritysten nimien näkymisessä on merkittäviä puutteita. Analyysi: Nykyisessä yritysalueen viitoituksessa ei ole virheitä, mutta viitoitusta voidaan pitää suppeana. Kantatieltä 76 olisi tarvetta osoittaa yritysalueen sijainti, koska alueelle suuntautuu jossain määrin pitempimatkaista liikennettä. Kainuun osuusmeijerin viitoituksen katkeaminen Ristijärven suunnasta on merkittävä puute. Toisaalta yksinomaan Kainuun osuusmeijerin viitoittaminen ei kohtele tasapuolisesti muita alueen toimijoita. Ulosmenoviitoituksen, opastuskartan ja katujen numeroinnin puuttuminen ovat puutteita. Kuva 7. Tiilitörmän yritysalueen ja Kainuun osuusmeijerin opastusmerkit Kantola, Kuhmo (+/-) Samalla alueella Kantolan teollisuusalueen kanssa sijaitsevat Sormulan teollisuusalue ja Kuhmo Oy:n saha ja sahatavaran jatkojalostamo. Yhdessä alueet muodostavat merkittävän teollisuus- ja yrityskeskittymän, jonne suuntautuu huomattava määrä pitkämatkaista raskasta liikennettä, myös valtakunnan rajan takaa Venäjältä. Yhteensä alueelle suuntautuu Kuhmo Oy:n mukaan jopa 150 rekkaa päivässä. Alueen merkittävyys ei korostu nykyisessä viitoituksessa. Kantolan ja Sormulan teollisuusalueet viitoitetaan Hyryntieltä (seututie 900) liittymien kohdilta paikalliskohteen viitalla alueiden nimillä ja teollisuusaluetunnuksella. Viitoituksessa ei käytetä suunnistustauluja. Merkille pantavaa on, että Akonkosken liittymässä käytetään Akonkosken osoittamiseen suunnistustaulua, mutta samassa liittymässä toiseen suuntaan osoitettavaa Kantolan teollisuusaluetta ei suunnistustaulussa esitetä. Kuhmon keskustassa Kantolan ja Sormulan teollisuusalueet osoitetaan Kajaanin suunnasta Hyryntien suuntaan yhdessä ajokaistan yläpuolisessa viitassa teollisuusaluetunnuksella. Tämä on ainoa Kantolan ja Sormulan teollisuusalueita osoittava opastusmerkki Kuhmon keskustassa ja keskustaan johtavissa sisääntuloteissä. Teollisuusalueelta ei ole ulosmenoviitoitusta. Kantolan ja Sormulan yritysalueilla on omat tiedotustaulut. Sormulan tiedotustaulu sijaitsee Hyryntien suunnasta Pennitien alussa ja Kantolan tiedotustaulu Sammontakojankadun alussa. Sormulan aluetta osoittavan tiedotustaulun eteen on mahdollista pysäköidä muuta liikennettä häiritsemättä kadun varteen, mutta Kantolan alueen tiedotustaulu sijaitsee tulosuunnassa tien väärällä puolella eikä Sammontakojankadun varteen ole mahdollista pysähtyä liikenneturvallisesti tiedotustaulun eteen. Teollisuusalueiden tiedotustaulujen lisäksi Kuhmo Oy:llä on kaksi erittäin suurta opastustaulua, joista toinen on tarkoitettu Hyryntieltä luettavaksi.

14 Vetovoimaiset yritysalueet Oulu-Kajaani -kehittämisvyöhykkeellä (VETY) 14 Alueen sisällä kadunnimet näkyvät kohtuullisesti, mutta katujen numeroinnissa on merkittäviä puutteita. Toisaalta yritysten nimet näkyvät kadulle jollain tapaa. Analyysi: Kantolan ja Sormulan teollisuusalueiden viitoitus on verrattain suppea alueen merkittävyyteen nähden. Viitoituksessa esiintyy myös jonkin verran virheitä (suunnistustaulussa ei näytetä kaikkia viitoitettavia kohteita). Alueella on paljon toimintoja, jotka edellyttävät viitoituksessa erottelua. Kantolan tiedotustaulun eteen ei ole mahdollista pysähtyä muuta liikennettä häiritsemättä. Alueen sisällä ulosmenoviitoituksen ja katujen numeroinnin puuttuminen ovat puutteita. Kuva 8a. Esimerkkejä Kantolan ja Sormulan teollisuusalueiden opastusmerkeistä Kuva 8b. Esimerkkejä alueen tiedotustauluista Kuva 8c. Kuhmo Oy:n opastustaulu

15 15 Vetovoimaiset yritysalueet Oulu-Kajaani -kehittämisvyöhykkeellä (VETY) Opastusjärjestelmän kolmitasoinen rakenne Merkittävät ja suuret yritysalueet ovat erityiskohteita, joiden viitoitus perustuu opastusjärjestelmän kolmitasoiseen rakenteeseen. Tällaisten alueiden viitoitus voidaan rinnastaa myös terminaalien viitoitukseen. Pienemmille yritys- ja teollisuusalueille ei ole mahdollista tarjota erityistä yritys-/teollisuusalueopastusta, vaan näiden alueiden opastus tukeutuu yleensä normaaliin tie- ja katuosoitejärjestelmään sekä osoiteviittojen käyttöön. Tarkasteltavat yritysalueet lukeutuvat edellä mainittuihin erityiskohteisiin. Osa alueista ei ole nykyisellään kovin suuri, mutta kaikki ovat paikallisesti merkittäviä ja kehittyviä alueita. Opastusjärjestelmän kolmitasoinen rakenne Tieverkon viitoituksen lähtökohtana on, että tiekäyttäjällä on etukäteen tieto kohteen maantieteellisestä suunnasta ja teistä, joita pitkin kulkemalla pääsee kohteeseen. Tarvittaessa ennakkotietoa kohteen sijainnista ja kohteeseen johtavista teistä saa tiekartan avulla. Tämän jälkeen tienkäyttäjä löytää kohteen läheisyyteen seuraamalla maantieteellistä viitoitusta (paikkakuntien nimet) ja tienumeroita. Viitoituksessa erisnimien käyttö varmistaa vieraskielisille sen, ettei kielellisiä ongelmia pääse syntymään (paikkakunnan nimen tulee esiintyä myös tiekartassa). / Opastusjärjestelmän ensimmäinen taso. Lähempänä kohdetta tienkäyttäjälle tarjotaan mahdollisuus saada tarkempaa tietoa kohteen sijainnista sijaintiympäristön opastuspaikasta (= opastuspiste tai -toimisto). Opastuspaikassa tienkäyttäjällä on mahdollisuus täsmätä sijaintinsa tiekartalla. Opastuspaikan tehtävä on opastaa tienkäyttäjä sille tielle, josta lopulliseen määränpäähän käännytään. Hyvästä opastuspaikasta tienkäyttäjä voi ottaa mukaansa alueen kartan. / Opastusjärjestelmän toinen taso Tienkäyttäjä löytää reitin kohteeseen johtavaan liittymään lähiviitoituksen avulla. Lähiviitoituksen perustyökaluja ovat lähi-, paikallis- ja erityiskohteita osoittavat opastusmerkit sekä osoitejärjestelmä. Kohteeseen johtavassa liittymässä tai sen välittömässä läheisyydessä lähiviitoitusta voidaan täydentää alueen palveluja osoittavalla opastuskartalla. Ensimmäinen taso Tienkäyttäjä löytää paikkakunnalle tiekartan, maantieteellisen viitoituksen ja tienumeroiden avulla Toinen taso Tiekäyttäjälle tarjotaan mahdollisuus saada kohteen sijainnista tarkempaa tietoa sijaintiympäristön opastuspaikasta (= opastuspiste tai -toimisto) Kolmas taso Tienkäyttäjä löytää oikean reitin kohteeseen johtavaan liittymään lähiviitoituksen avulla

16 Vetovoimaiset yritysalueet Oulu-Kajaani -kehittämisvyöhykkeellä (VETY) 16 Opastusjärjestelmän kolmitasoinen rakenne tarkastelualueella Tarkasteltavien yritysalueiden osalta opastusjärjestelmän kolmitasoinen rakenne tarkoittaa käytännössä sitä, että tienkäyttäjä hakeutuu maantieteellistä viitoitusta ja tienumeroita seuraamalla paikkakunnalle, jossa yritysalue sijaitsee. Alueelle tultaessa tienkäyttäjän tulee saada opastuspaikasta tarkempaa tietoa siitä, millä suunnalla ja minkä tien varrella yritysalue sijaitsee. Esimerkiksi Oulussa valtatietä 4 pitkin ajavan Maikkulan yrityskylään menevän tienkäyttäjän tulee saada ennen Oulun keskustaa sijaitsevasta opastuspaikasta tiedon siitä, missä Maikkula-niminen kaupunginosa sijaitsee (valtatien 22 suunnassa). Tämän jälkeen tienkäyttäjä voi hakeutua Maikkulan läheisyyteen seuraamalla valtatien 22 viitoitusta. Maikkulan läheisyydessä tienkäyttäjän löytää kohteeseen johtavan liittymän lähiviitoituksen avulla. Pienemmillä paikkakunnilla merkittävän yritysalueen viitoitus voidaan yleensä aloittaa taajamaan johtavalta sisääntulotieltä tai taajaman merkittävimmältä kauttakulkutieltä. Jos pienellä alueella on muita kilpailevia yritysalueita, voidaan niissäkin joutua turvautumaan suurempien paikkakuntien viitoituskäytäntöön (vrt. Maikkula). Yritysalueella tienkäyttäjä löytää kohteen osoitejärjestelmän ja tarvittaessa alueen palveluja sisältävän opastuskartan avulla.

17 17 Vetovoimaiset yritysalueet Oulu-Kajaani -kehittämisvyöhykkeellä (VETY) Alueelliset viitoitus- ja opastusperiaatteet Tarkasteltavien yritysalueiden alueelliset viitoitus- ja opastusperiaatteet noudattavat opastusjärjestelmän kolmitasoista rakennetta (ks. kohta 3). Yritysalueiden viitoitusratkaisujen lähtökohtana on, että 1. Tarkasteltavalle yritysalueelle suuntautuu pitkämatkaista liikennettä ja yritysalue on alueellisesti erittäin merkittävä 2. Yritysalueiden viitoituksessa käytetään tieliikenneasetuksen mukaisia opastusmerkkejä 3. Yritysalueen viitoitus aloitetaan yleensä lähimmältä maantieltä. Viitoitus voidaan joissakin tapauksissa aloittaa kauempaa, jos siihen on erityinen peruste. Tällainen voi olla esimerkiksi se, että kohteen välittömässä läheisyydessä kulkee merkittävä päätie eikä lähin maantie ei ole taajaman pääsisääntulotie. Erityinen peruste voi myös olla se, että yritysalueelle kulkee paljon raskasta liikennettä ja edullisimman reitin viitoittaminen on harhaanajojen välttämiseksi aloitettava kauempaa kuin lähimmältä maantieltä. Viitoituksessa samanarvoisia yritysalueita ei saa kuitenkaan kohdella eriarvoisesti. 4. Viitoitusratkaisut ovat sellaisia, että samalla paikkakunnalla ja vastaavankokoisilla muilla paikkakunnilla muut vastaavatasoiset ja -kokoiset yritysalueet voidaan osoittaa samoja periaatteita käyttäen. Yritysalueita tulee kohdella tasa-arvoisesti. 5. Yritysalueella liikkumista helpottaa yritysalueen oma ajantasainen opastuskartta, joka sijoitetaan yleensä sisääntulotien alkuun 6. Yritysalueella on toimiva osoitejärjestelmä (kadunnimet ja katujen osoitenumerot esitetään selkeästi) Yhtenäinen ilme Viitoituksen ja opastuksen ymmärrettävyyttä ja selkeyttä lisää, jos yritysalueiden viitoituksella on yhtenäinen ilme. Perusta yhtenäiselle ilmeelle saadaan kun viitoituksessa käytetään tieliikenneasetuksen mukaisia opastusmerkkejä, ohjeiden mukaisia tekstikokoja ja samanlaisia viitoitusratkaisuja samanlaisissa tilanteissa. Yritysalueet on ensisijaisesti järkevää viitoittaa alueen omaa nimeä käyttäen. Nimen tulisi esiintyä paikkakunnan opaskartoissa, jotta opastusjärjestelmän toisella tasolla (opastuspaikat) saadaan tieto alueen sijainnista. Jos alueelle ei ole löydettävissä sopivaa nimeä (esimerkiksi Keskustan teollisuusalue ei ole hyvä nimi), niin silloin yhtenäisen ilmeen vuoksi kaikkia alueita olisi hyvä kutsua samalla nimellä. Esimerkiksi Yrityskylä voisi olla hyvä nimi, koska se ei ole suoraan johdannainen teollisuusaluetunnuksen nimen kanssa. Teollisuusalue ei ole hyvä nimi, koska se on täsmälleen sama kuin teollisuusaluetunnuksen nimi. Toki alueet voivat yleensä itse valita viitoituskohteen nimen. Viitoituksessa suositellaan käytettävän teollisuusaluetunnusta, koska tarkasteltavat kohteet koostuvat useista yrityksistä. Tunnusta voidaan käyttää suunnistustauluissa ja viitoissa. Tunnuksen väri määräytyy suunnistustaulun tai tienviitan taustavärin mukaan.

18 Vetovoimaiset yritysalueet Oulu-Kajaani -kehittämisvyöhykkeellä (VETY) 18 Kuva 9. Teollisuusaluetunnus OuKa-liikennekäytävän yritysalueiden yhtenäisyyttä voidaan korostaa myös yhteisellä logolla tai tunnuksella, joka voidaan esittää esimerkiksi alueiden opastuskartoissa tai markkinointimateriaalissa. Maanteille ja kaduille asennettavissa opastusmerkeissä yhteistä tunnusta ei saa kuitenkaan käyttää. Kohteen löytäminen yritysalueella Yritysalueen sisäisen opastuksen suunnittelu tulee alkaa jo asemakaavoitusvaiheessa, jolloin on varattava riittävästi tilaa alueen sisäiselle opastusalueelle. Muussa tapauksessa alueen sisäinen opastuskartta joudutaan sijoittamaan liittymiin tai kadun sivuojan luiskaan siten, että opastuskarttaa lukemaan pysähtynyt tukkii teollisuusalueen sisääntuloväylän ja häiritsee ja vaarantaa muuta liikennettä. Yritysalueen osoitejärjestelmän tulee olla kunnossa. Toimivassa osoitejärjestelmässä kadun- ja tiennimikilvet ovat riittävän suurikokoisia ja katujen osoitenumerot näkyvät selkeästi kadulle. Lisäksi kohteen löytämistä helpottaa, jos yrityksen nimi on esitetty selkeästi esimerkiksi rakennuksen seinässä. Yritysalueen sisääntuloliittymän alkuun suositellaan sijoitettavan alueen opastuskartta. Tämän vuoksi on tarkoin harkittava, onko liikenne mielekästä osoittaa yritysalueelle yhdestä tai useammasta liittymästä. Yhden liittymän tapauksessa riittää yksi opastusalue, mikä säästää opastusalueen hankinta- ja ylläpitokustannuksia. Loput liittymät voivat jäädä poistumisliittymiksi tai liittymiksi sellaisille käyttäjille, jotka tuntevat alueen hyvin eivätkä tarvitse opastuspalveluja. Yritysalueen opastuskartta Hyvässä yritysalueen opastuskartassa on erikseen karttaosa ja yritysluettelo. Opastuskartan tulee olla helposti päivitettävä. Viimeinen päivitysajankohta on syytä merkitä kartassa. Tiehallinnon selvityksiä 55/2004 Teollisuusalueopastuksen kehittäminen todetaan teollisuusalueen opastuskartasta seuraavaa: Pohjakartan tulee olla ajantasainen eli katu- ja kortteliverkkoa oikein kuvaava. Värien kannattaa olla selkeitä ja tekstien riittävän isoja. Kartassa tulee olla selkeästi nähtävissä kyseisen opastuspisteen sijainti, alueen kadunnimet ja tonttinumerointi. Kartan tulee olla luettavissa myös ajoneuvosta käsin. Itse karttaan ei merkitä yrityksiä, koska tällöin kartta saattaa vanheta turhan nopeasti. Teollisuusalueen koosta ja luonteesta riippuen yrityksiä saattaa saapua ja poistua alueelta hyvinkin usein. Yritykset luetellaan kartan vieressä olevassa erillisessä taulussa, joka koostuu yrityskohtaisista lamelleista. Lamellit on kehyksessä pinottuna päällekkäin ja aina määrämittaisia, jolloin niitä voidaan lisätä ja poistaa suhteellisen helposti ja edullisesti. Yritysten lamellit järjestetään kadunnimittäin ja välilamelleina voidaan käyttää otsikkona kadunnimiä. Kadunnimilamelleissa voidaan käyttää samaa kirjasintyyppiä kuin kadunvarteen sijoitettavissa kadunnimikilvissä. Yrityslamellien vasempaan reunaan sijoitetaan yrityksen osoitenumero kyseisellä kadulla. Visio opastuskartan yhtenäisestä ilmeestä Opastuskartan ulkoasusta tulee tehdä mahdollisimman yksinkertainen ja selkeä. Kartassa tulee esittää vähintään opastuskartan sijainti, katujen nimet, yhteydet päätielle, katujen numerot, alueen tie- ja katuverkko sekä Oulu-Kajaani -kehittämisvyöhykkeen tunnus. Yritykset tulee ryhmitellä opastustauluun kaduittain yrityskohtaisiin lamelleihin.

19 19 Vetovoimaiset yritysalueet Oulu-Kajaani -kehittämisvyöhykkeellä (VETY) Jokaisella kadulla on oma tunnusvärinsä, joita käytetään järjestyksessä punainen, sininen, vihreä, violetti, ruskea, oranssi. Päätiet esitetään harmaalla värillä tarvittaessa kaaviomaisesti pelkistäen. Kehittämisvyöhykkeen tunnus sijoitetaan taulun oikeaan alakulmaan. Taulu koostuu lamelleista, jotka ovat tarpeen mukaan helposti vaihdettavissa. Yrityslamellien vasempaan reunaan voidaan myös sijoittaa yrityksen katuosoitteen numero kyseisellä kadulla. Kuva 10. Visio yritysalueen opastuskartasta. Yrityslamellin vasemmassa reunassa voidaan mallista poiketen esittää myös yrityksen katuosoitteen numero kyseisellä kadulla.

20 Vetovoimaiset yritysalueet Oulu-Kajaani -kehittämisvyöhykkeellä (VETY) 20 Yrityskohtaiset viitoitussuunnitelmat Liitteissä 1-8 on esitetty edellä mainituin perustein eri alueiden viitoitussuunnitelmat. Yritysalueet on mahdollisuuksien mukaan osoitettu käyttäen alueen omaa nimeä, jonka tulee esiintyä myös paikkakunnan opaskartassa. Jos alueelle ei ole löydettävissä sopivaa nimeä, on alueen osoittamisessa käytetty yhtenäisen ilmeen vuoksi Yrityskylä nimeä. Viitoituskohteena voi olla myös joku muu aluetta kuvaava yleisnimi, mutta Teollisuusalue nimeä ei suositella käytettävän, koska se on täsmälleen sama kuin teollisuusaluetunnuksen nimi. Yritysalueiden sisäistä viitoitusta ei ole suunniteltu. Jokaiselle yritysalueelle riittävä sisäinen opastus on toimiva osoitejärjestelmä (kadunnimet ja katujen osoitenumerot esitetään selkeästi) ja alueen sisääntulotien alkuun sijoitettava ajan tasalla oleva opastuskartta. Jos alueen sisäistä opastusta halutaan tämän lisäksi jostain syystä laajentaa, voidaan kohteiden osoittamiseen kadun suuntaan käyttää mustapohjaisia osoiteviittoja niissä liittymissä, joissa ei käytetä tienviittoja, paikalliskohteen viittoja tai yksityisen tien viittoja. Samassa liittymässä voi olla korkeintaan viisi osoiteviittaa samaan suuntaan. Jatkossa on lyhyesti kerrottu yritysalueittain viitoitukseen ja opastukseen esitettävät muutokset. Maikkula, Oulu (Suunnitelmakuvissa on mukana myös Liikuntakeskuksen vaikutus liikennejärjestelyihin ja opastusmerkkien sisältöön. Liikuntakeskuksella ei ole suoranaisesti yhteyttä Yrityskylän viitoitukseen, mutta uusia opastusmerkkejä ei kannata asettaa maastoon ilman että viitoituksen kokonaisuus otetaan huomioon.) Kohde esitetään osoitettavan yhtenäisen ilmeen vuoksi Yrityskylä-nimellä ja teollisuusaluetunnuksella Kainuuntien (valtatie 22) suunnistustauluihin ja ajokaistan yläpuolisiin viittoihin esitetään lisättävän Yrityskylä-nimi ja teollisuusaluetunnus. Oulunlahdentielle (seututie 815) esitetään lisättävän suunnistustaulu Yrityskylän liittymän molemmille puolille Yrityskylän liittymän kohdalla oleva paikalliskohteen viitta esitetään uusittavan teollisuusaluetunnuksen lisäyksen vuoksi Yrityskylään esitetään toteutettavan ulosmenoviitoitus Opastuskartat: Esitetään yhden opastuskartan toteuttamista. Tosin opastuskartalle on vaikeaa löytää hyvää sijaintia. Suunnitelmassa opastuskartta esitetään sijoitettavan huoltoaseman tontille, mikä ei ole tässä yhteydessä havaittavuuden kannalta paras mahdollinen paikka. Kustannusarvio: Opastusmerkit n. 66 t + opastuskartan toteuttaminen (n. 12 t ). Opastusmerkkien kustannusarvio sisältää kahden portaalin uusimisen (15 t /kpl). Opastusmerkeissä tehdään myös muita kuin yrityskylää koskevia muutoksia, joten kustannusvastuusta on järkevää keskustella tienpitäjän kanssa. Kirkonkylän teollisuusalue, Muhos (Keskustien ja Muhostien kiertoliittymässä viitoituskohde Muhos kko esitetään muutettavan viitoituskohteeksi Muhostie. Tällä ei ole suoranaisesti yhteyttä Yrityskylän viitoitukseen, mutta uusia opastusmerkkejä ei kannata asettaa maastoon ilman että viitoituksen kokonaisuus otetaan huomioon.) Koko yrityskylää käsittävä viitoitus esitetään uusittavan. Nykyisessä viitoituksessa on puutteita ja virheitä. Kohdetta esitetään osoitettavan yhtenäisen ilmeen vuoksi Yrityskylä-nimellä ja teollisuusaluetunnuksella Yrityskylä esitetään viitoitettavan valtatieltä 22 Keskustien ja Kylmälänkyläntien liittymistä. Nykyinen viitoitus ei ole riittävän havaittava Kajaanin suunnasta. Ao. suunnalle on tilanpuutteen ja taajamarakenteen vuoksi vaikeaa sijoittaa suunnistustaulua. Teollisuusalueelle esitetään toteutettavan ulosmenoviitoitus

21 21 Vetovoimaiset yritysalueet Oulu-Kajaani -kehittämisvyöhykkeellä (VETY) Opastuskartat: Esitetään Veturitielle kahden opastuskartan toteuttamista; toinen Kummuntien ja toinen Tehtaantien kohdalle. Nykyinen Kummuntien alussa oleva opastuskartta ei ole huono, mutta karttatyyppi esitetään uusittavan yhtenäisen ilmeen vuoksi. Kustannusarvio: Opastusmerkit n. 58 t + opastuskarttojen toteuttaminen (n. 2 x 12 t ). Opastusmerkkien kustannusarvio sisältää kahden portaalin uusimisen valtatielle 22 Kylmälänkyläntien liittymään (15 t /kpl). Opastusmerkeissä tehdään jonkin verran myös muita kuin yrityskylää koskevia muutoksia (Muhos kko Muhostie, ajokaistan yläpuolisen viitan tyypin muuttaminen B:stä A:ksi, mikä vaikuttaa portaalien mitoitukseen ja sitä kautta niiden uusimiseen), joten kustannusvastuusta on järkevää keskustella tienpitäjien kanssa. Muuta: Veturitielle sijoitettavat opastuskartat edellyttävät raskaan kaluston pysäköintimahdollisuuden omaavan levikkeen rakentamista. Näiden toteuttamiskustannukset eivät ole arvioinnissa mukana. Mustikkakankaan yrityspuisto, Utajärvi Kyseessä on kokonaan uuden viitoituksen toteuttaminen (nykyisin ei ole viitoitusta) Viitoituskohteeksi esitetään Mustikkakangasta teollisuusaluetunnuksella varustettuna. Viitoituskohteen valintaa helpottaa, että alueella on selkeä nimi. Opastuskartat: Esitetään yhden uuden opastuskartan toteuttamista Mustikkakankaantien alkuun nykyisen tiedotustaulun paikalle. Nykyinen tiedotustaulu Mustikkakankaantien alussa esitetään säilytettävän siihen saakka kunnes mahdollinen uusi opastustaulu toteutetaan. Kustannusarvio: Opastusmerkit n. 2 t + opastuskartan toteuttaminen (n. 12 t ). Muuta: Esitetään valtatielle 22 osoittavan tiedotustaulun poistamista, koska se voi kiinnittää liiaksi tienkäyttäjän huomiota ja voi vaarantaa liikenneturvallisuutta. Keskustan teollisuusalue, Vaala Koko yrityskylää käsittävä viitoitus esitetään uusittavan Kohdetta esitetään osoitettavan yhtenäisen ilmeen vuoksi Yrityskylä-nimellä ja teollisuusaluetunnuksella Alueen sisääntuloviitoitus esiteään toteutettavan sekä Teollisuustieltä että Puusepäntieltä Opastuskartat: Esitetään kahden uuden opastuskartan toteuttamista; toinen Teollisuustien alkuun nykyiselle paikalle ja toinen Puusepäntien alkuun. paikalle. Nykyinen tiedotustaulu Teollisuustien alussa esitetään säilytettävän siihen saakka kunnes mahdollinen uusi opastustaulu toteutetaan. Kustannusarvio: Opastusmerkit n. 2 t + opastuskarttojen toteuttaminen (n. 2 x 12 t ) Muuta: Puusepäntien alkuun sijoitettava opastuskartta edellyttänee raskaan kaluston pysäköintimahdollisuuden omaavan tilan toteuttamista. Tämän toteuttamiskustannus ei ole arvioinnissa mukana. Kylänpuro, Paltamo Kyseessä on kokonaan uuden viitoituksen toteuttaminen (nykyisin ei viitoitusta) Viitoituskohteeksi esitetään Kylänpuroa teollisuusaluetunnuksella varustettuna. Yksittäisiä yrityksiä ei osoiteta nimellä. Opastuskartat: Esitetään yhden opastuskartan toteuttamista Kylänpurontien alkuun siinä vaiheessa kun aluetta aletaan rakentaa. Kustannusarvio: Opastusmerkit n. 16 t + opastuskartan toteuttaminen Kylänpuron teollisuusalueen rakennusvaiheessa (n. 12 t ) Otanmäki, Kajaani Koko yrityskylää käsittävä viitoitus uusitaan Kohdetta esitetään osoitettavan yhtenäisen ilmeen vuoksi Yrityskylä-nimellä ja teollisuusaluetunnuksella (nykyisin Teollisuuskylä) Viitoitusratkaisuissa on otettu huomioon muiden teollisuusalueiden sijoittuminen Opastuskartat: Esitetään yhden opastuskartan toteuttamista Kaivosmittaajantien alkuun. Kustannusarvio: Opastusmerkit n. 8 t + opastuskartan toteuttaminen (n. 12 t ) Muuta: Kaivosmittaajantien alkuun sijoitettava opastuskartta edellyttää raskaan kaluston pysäköintimahdollisuuden omaavan levikkeen rakentamista. Tämän toteuttamiskustannuksia ei ole arvioinnissa mukana.

22 Vetovoimaiset yritysalueet Oulu-Kajaani -kehittämisvyöhykkeellä (VETY) 22 Tiilitörmä, Sotkamo Koko yrityskylää käsittävä viitoitus uusitaan Kohdetta esitetään osoitettavan yhtenäisen ilmeen vuoksi Yrityskylä-nimellä ja teollisuusaluetunnuksella Opastuskartat: Esitetään yhden opastuskartan toteuttamista Tuotatjantielle Kustannusarvio: Opastusmerkit n. 10 t + opastuskartan toteuttaminen (n. 12 t ) Muuta: Tuottajantielle sijoitettava opastuskartta edellyttää raskaan kaluston pysäköintimahdollisuuden omaavan levikkeen rakentamista. Tämän toteuttamiskustannuksia ei ole arvioinnissa mukana. Kantola, Kuhmo Lähes kokonaan uuden viitoituksen toteuttaminen Viitoituskohteina esitetään teollisuusaluetunnuksen lisäksi olevan Kantola, Sormula, Woodpolis sekä Kuhmo Oy, Puuportti ja Kuhmon lämpö. Lisäksi keskustassa Hyryntien liittymässä esitetään viitoituskohteeksi teollisuusaluetunnuksen lisäksi Saha-alue. Poikkeavaa viitoitusratkaisua perustellaan sillä, että alueelle suuntautuu paljon raskasta liikennettä, joka ajaa useasti harhaan Kainuuntien ja Hyryntien liittymässä ja päätyy Kuhmon kaupungin keskustaan. Yritysalueiden erottelu edellyttää viitoituksessa melko mittavia muutoksia Viitoituksessa on otettu huomioon muiden teollisuusalueiden sijoittuminen. Esimerkiksi Kajaanin suunnasta teollisuusalueen viitoitus esitetään aloitettavan tunnuksella jo Jaurakon teollisuusalueen kohdalta, koska Kantola-Sormula-Saha-alue muodostavat Kuhmossa selkeän liikennettä synnyttävän yrityskeskittymän. Opastuskartat: Esitetään kolme opastuskartan toteuttamista; yksi Sammontakojankadun alkuun ja yksi Pennitien alkuun molemmissa tulosuunnissa Kustannusarvio: Opastusmerkit n. 40 t + opastuskarttojen toteuttaminen (n. 3 x 12 t ) Muuta: Opastuskartat edellyttävät raskaan kaluston pysäköintimahdollisuuden omaavan levikkeen rakentamista. Näiden toteuttamiskustannuksia ei ole arvioinnissa mukana. Muut toimenpiteet Seuraaville yritysalueille suositellaan uusien, selkeiden ja riittävän suurikokoisten kadunnimikilpien asettamista: Kirkonkylän teollisuusalue, Muhos Kylänpuron teollisuusalue, Paltamo Kaikissa yritysalueissa on tarpeita parantaa katujen osoitenumeroiden merkitsemistä. Alueiden sisällä katujen osoitenumeroiden merkitsemisessä suositellaan yhtenäinen ilmeen käyttämistä.

23 23 Vetovoimaiset yritysalueet Oulu-Kajaani -kehittämisvyöhykkeellä (VETY) Opastuksen toteutus Kaikkien suunnitelmassa esitettävien opastusmerkkien toteuttaminen edellyttää tienpitäjän lupaa. Tienpitäjänä toimii maantiellä Tiehallinnon Oulun tiepiiri ( alkaen Pohjois-Pohjanmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus) ja kaduilla asianomainen kunta. On mahdollista, että tienpitäjällä on tarpeita muuttaa suunnitelmassa esitettyjä ratkaisuja. Tienpitäjät ovat tietoisia suunnitelman ratkaisuista ja ovat saaneet mahdollisuuden kommentoida opastusratkaisujen sisältöä. Yritysalueiden viitoitusratkaisut on suunniteltu tieliikenneasetuksen mukaisia opastusmerkkejä käyttäen. Tavallisesti tienpitäjä asettaa maastoon tieverkon opastusmerkit omalla kustannuksellaan. Vaikka suunnitellut yritysalueiden opastusratkaisut ovat tarpeellisia ja varsin perusteltuja, ei tienpitäjällä ole mahdollisuutta niiden toteuttamiseen viitoituksen toteuttamiseen varatun määrärahan puitteissa. Oulun tiepiiri on toteuttanut viimeisten vuosien aikana vajaalla eurolla uusia opastusmerkkejä vuodessa toteuttamisohjelman mukaisesti. Panostus kestää valtakunnallisen vertailun. Esitetyt yritysalueiden opastusratkaisut eivät sijoitu toteuttamisohjelman kiireellisimpiin hankkeisiin. Tästä syystä tienpitäjä puuttuu suunnitelmassa esitettyihin yritysalueiden maanteille sijoittuviin opastusratkaisuihin vasta siinä vaiheessa kun nykyiset opastusmerkit joudutaan teknisen iän tai jonkin muun syyn vuoksi (rakennushanke tms.) luontaisesti uusimaan. Asianomaisella uusimishetkellä suunnitelmassa esitetyt ratkaisut otetaan huomioon. Mikäli yritysalueiden opastusratkaisut halutaan toteuttaa opastusmerkkien luontaista uusimista aikaisemmin, on toteuttamisessa noudatettava Aiheuttaja maksaa -periaatetta. Tällöin opastusmerkkien toteuttamiskustannukset kohdistuvat kunnalle ja/tai yrityksille. Tällöinkin on huomattava, että opastusmerkkien toteuttamisesta on sovittava etukäteen tienpitäjän kanssa ja kustannusjaosta huolimatta tienpitäjä hallinnoi maanteille sijoitettavia opastusmerkkejä. Suunnitelman mukaisen yritysalueiden opastuksen toteuttamiskustannuksien arvioidaan opastusmerkkien osalta olevan yhteensä noin euroa ja opastuskarttojen osalta noin euroa. Opastuskarttojen kustannuksiin vaikuttaa oleellisesti karttojen sisältö ja käytettävät materiaalit. Tässä yhteydessä arvioinnissa on hyödynnetty Keuruulle toteutettuja opastuskarttoja. Opastuskarttojen ajantasaisuuden helppous on ensiarvoisen tärkeää. Edellä mainittujen kustannusten lisäksi monella alueella on tarvetta toteuttaa opastuskartan yhteyteen raskaan liikenteen pysäköinnin mahdollistama levike. Näiden kustannukset ovat riippuvaisia olosuhteista eikä ao. kustannuksia arvioitu. Kustannusarviossa ei ole otettu myöskään otettu huomioon mahdollisia kadunnimikilpien uusimisessa ja katujen osoitenumeroinnin täydentämisessä tehtäviä muutoksia.

24 Lähteet Liikenteen ohjaus, Viitoitus, TIEL Tielaitoksen selvityksiä 29/2000: Terminaaliviitoituksen periaatteet, TIEL Tiehallinnon selvityksiä 55/2004: Terminaaliopastuksen kehittäminen, TIEH v Palvelukohteiden viitoitus, TIEH Oulu-Kajaani -kehittämisvyöhyke; Vetovoimaiset yritysalueet Oulu-Kajaani -kehittämisvyöhykkeellä (VETY)

25 OULUNSALO KAAKKURI Kuvassa on esitetty vain ne opastusmerkit, joissa on tarvetta esittää jotain tietoa yritysalueesta. Tässä yhteydessä on kuitenkin otettu huomioon Liikuntakeskuksen vaikutukset liikennejärjestelyihin ja opastusmerkkeihin. Iinatti poistetaan opastusmerkeistä 58 ja 63 sen jälkeen kun Haarakankaantielle valmistuu suuntaisliittymä. IINATTI MAIKKULA KAJAANI 22 OULUNSALO E8 E75 KAAKKURI LIIKUNTAKESKUS LIIKUNTAKESKUS E8 E75 OULU 22 OULU 22 IINATTI MAIKKULA IINATTI MAIKKULA KAJAANI 22 OULUNSALO KAAKKURI LIIKUNTAKESKUS E8 E E8 E75 LIIKUNTAKESKUS E8 E75 57 OULUNSALO E8 E75 KAAKKURI LIIKUNTAKESKUS IINATTI MAIKKULA 61 Potentiaalinen opastuspisteen paikka Nesteen pihalla (pysäköintimahdollisuus). Nykyiset opastusmerkit MAIKKULA LIIKUNTAKESKUS Muuttunut / uusi opastusmerkki Oulu-Kajaani kehittämisvyöhyke, Vetovoimaiset yritysalueet -hanke, LIITE 1 Maikkulan yrityskylä, Oulu Opastussuunnitelma Opastusmerkit 59, 60 ja 64 ovat uusia opastusmerkkejä Pohjois-Pohjanmaan liitto Insinööritoimisto Liidea Oy

26 MUHOSTIE KAJAANI MUHOSTIE KYLMÄLÄNKYLÄ 22 OULU KAJAANI 22 UTAJÄRVI KYLMÄLÄNKYLÄ OULU 22 LEPPINIEMI URHEILUALUE KYLMÄLÄNKYLÄ LEPPINIEMI URHEILUALUE KUMMUNTIE 6 TEHTAANTIE 5 22 KYLMÄLÄNKYLÄ LEPPINIEMI URHEILUALUE LEPPINIEMI URHEILUALUE KAJAANI 22 KYLMÄLÄNKYLÄ Potentiaalinen opastuspisteen paikka Ve 1 (pysäköintimahdollisuus) Ve 2 (ei pysäköintimahdollisuutta) Nykyiset opastusmerkit Muuttunut / uusi opastusmerkki Opastusmerkistä 91 ei ole nykytilanteen valokuvaa Opastusmerkit 5, 6, 65, 66, 90 ja 95 ovat uusia opastusmerkkejä Kuvassa on esitetty vain ne opastusmerkit, joissa on tarvetta esittää jotain tietoa yritysalueesta. Oulu-Kajaani kehittämisvyöhyke, Vetovoimaiset yritysalueet -hanke, LIITE 2 Kirkonkylän teollisuusalue, Muhos Opastussuunnitelma Pohjois-Pohjanmaan liitto Insinööritoimisto Liidea Oy

27 22 MUSTIKKAKANGAS 9 MUSTIKKAKANGAS MUSTIKKAKANGAS Potentiaalinen opastuspisteen paikka (pysäköintimahdollisuus) Nykyiset opastusmerkit Muuttunut / uusi opastusmerkki 11 Opastusmerkit 9 ja 10 ovat uusia opastusmerkkejä Kuvassa on esitetty vain ne opastusmerkit, joissa on tarvetta esittää jotain tietoa yritysalueesta. Oulu-Kajaani kehittämisvyöhyke, Vetovoimaiset yritysalueet -hanke, LIITE 3 Mustikkakankaan yrityspuisto, Utajärvi Opastussuunnitelma Pohjois-Pohjanmaan liitto Insinööritoimisto Liidea Oy

28 Potentiaalinen opastuspisteen paikka (pysäköintimahdollisuus) Nykyiset opastusmerkit Muuttunut / uusi opastusmerkki 12 Oulu-Kajaani kehittämisvyöhyke, Vetovoimaiset yritysalueet -hanke, LIITE 4 Keskustan teollisuusalue, Vaala Opastussuunnitelma Opastusmerkit 78, 79 ja 80 ovat uusia opastusmerkkejä Pohjois-Pohjanmaan liitto Insinööritoimisto Liidea Oy

29 Kuvassa on esitetty vain ne opastusmerkit, joissa on tarvetta esittää jotain tietoa yritysalueesta. LAJITTELUASEMA KYLÄNPURO 84 OULU PHPT TIMBER 54 FINWOOD LAJITTELUASEMA KAJAANI E63 LAJITTELUASEMA FINWOOD KYLÄNPURO PHPT TIMBER PHPT TIMBER FINWOOD KYLÄNPURO Potentiaalinen opastuspisteen paikka (pysäköintimahdollisuus) Kaikki kartalla esitetyt opastusmerkit ovat uusia. Muuttunut / uusi opastusmerkki Oulu-Kajaani kehittämisvyöhyke, Vetovoimaiset yritysalueet -hanke, LIITE 5 Kylänpuron teollisuusalue, Paltamo Opastussuunnitelma Pohjois-Pohjanmaan liitto Insinööritoimisto Liidea Oy

30 Kuvassa on esitetty vain ne opastusmerkit, joissa on tarvetta esittää jotain tietoa yritysalueesta. KAIVOSTORNI TRANSTECH TRANSTECH 50 KAJAANI KOKKOLA 38 PYHÄNTÄ OTANMÄKI KAJAANI KOKKOLA 39 PYHÄNTÄ TRANSTECH 28 OTANMÄKI OTANMÄKI Potentiaalinen opastuspisteen paikka (pysäköintimahdollisuus) Nykyinen opastuspiste (ei pysäköintimahdollisuutta) Nykyiset opastusmerkit Muuttunut / uusi opastusmerkki Opastusmerkistä 48 ei ole nykytilanteen valokuvaa. Opastusmerkit 43, 44, 45, 46, 49, 50 ja 92 ovat uusia opastusmerkkejä. Oulu-Kajaani kehittämisvyöhyke, Vetovoimaiset yritysalueet -hanke, LIITE 6 Otanmäen teollisuuskylä, Kajaani Opastussuunnitelma Pohjois-Pohjanmaan liitto Insinööritoimisto Liidea Oy

31 TIILITÖRMÄ RISTIJÄRVI 51 KAITAINSALMI KAJAANI 76 RISTIJÄRVI 888 KAITAINSALMI Potentiaalinen opastuspisteen paikka (pysäköintimahdollisuus) KUHMO 76 RISTIJÄRVI 888 KAITAINSALMI 17 Nykyiset opastusmerkit RISTIJÄRVI KAITAINSALMI 888 KUHMO 76 Muuttunut / uusi opastusmerkki Oulu-Kajaani kehittämisvyöhyke, Vetovoimaiset yritysalueet -hanke, LIITE 7 Tiilitörmän teollisuusalue, Sotkamo Opastussuunnitelma Opastusmerkit 15 ja 81 ovat uusia opastusmerkkejä Pohjois-Pohjanmaan liitto Insinööritoimisto Liidea Oy

PALVELUKOHTEIDEN PAIKALLISET VIITOITUSPERIAATTEET, HÄMEENLINNA (LUONNOS)

PALVELUKOHTEIDEN PAIKALLISET VIITOITUSPERIAATTEET, HÄMEENLINNA (LUONNOS) 20.10.2015 Palvelukohteiden paikalliset viitoitusperiaatteet antavat suuntaviivat opastamiselle Hämeenlinnassa. Viitoitusperiaatteissa noudatetaan pääasiassa Palvelukohteiden viitoitus ohjetta (TIEH 2000021-07)

Lisätiedot

Palvelukohteiden opastus. Antti Pirttijoki Pirkanmaan ELY-keskus 6.3.2012

Palvelukohteiden opastus. Antti Pirttijoki Pirkanmaan ELY-keskus 6.3.2012 Palvelukohteiden opastus Antti Pirttijoki Pirkanmaan ELY-keskus 6.3.2012 Opastusjärjestelmän periaate 1. Taso: Tiekartta ja matkalla ajoneuvoliikenteen viitoitus 2. Taso: Opastustoimistot ja opastuskartat

Lisätiedot

Palvelukohdeopasteet ja tienvarsimainokset

Palvelukohdeopasteet ja tienvarsimainokset Palvelukohdeopasteet ja tienvarsimainokset Palvelukohdeopasteista Palvelukohteiden opastusmerkkejä määräävät kansainväliset Sopimukset Liikennemerkkejä ja opasteita koskeva yleissopimus, Wien 8.11.1968

Lisätiedot

YLLÄKSEN MATKAILUKESKUKSEN PALVELUKOHTEIDEN OPASTUSSUUNNITELMA

YLLÄKSEN MATKAILUKESKUKSEN PALVELUKOHTEIDEN OPASTUSSUUNNITELMA Kolarin kunta Lapin elinkeino, - liikenne- ja ympäristökeskus Liikenne ja infrastruktuuri- vastuualue Kolarin kunta YLLÄKSEN MATKAILUKESKUKSEN PALVELUKOHTEIDEN OPASTUSSUUNNITELMA SITO-YHTIÖT SITO OY Y-tunnus

Lisätiedot

Salon alueen pääliikenneväylien ja yritysalueiden opastuksen kehittäminen

Salon alueen pääliikenneväylien ja yritysalueiden opastuksen kehittäminen Salon alueen pääliikenneväylien ja yritysalueiden opastuksen kehittäminen 29.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lähtökohdat suunnittelulle 3 2. Ohjausryhmän kokoonpano 4 3. Kokoukset ja yleisötilaisuus 4 4. Yleisöpalautteet

Lisätiedot

Vuokatin palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma

Vuokatin palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma Vuokatin palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma Vuokatin palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma Tiehallinto Oulu 2008 Kannen kuva: Jani Karjalainen Julkaisua myy/saatavana Oulun tiepiiri

Lisätiedot

Rokuan ja Oulujärven matkailualueiden palvelukohteiden opastussuunnitelma

Rokuan ja Oulujärven matkailualueiden palvelukohteiden opastussuunnitelma Rokuan ja Oulujärven matkailualueiden palvelukohteiden opastussuunnitelma Rokuan ja Oulujärven matkailualueiden palvelukohteiden opastussuunnitelma Tiehallinto Oulun tiepiiri Oulu 2009 TIEHALLINTO Oulun

Lisätiedot

Kalajoen Hiekkasärkkien palvelukohteiden

Kalajoen Hiekkasärkkien palvelukohteiden Kalajoen Hiekkasärkkien palvelukohteiden opastussuunnitelma Kalajoen Hiekkasärkkien palvelukohteiden opastussuunnitelma Tiehallinto Oulun tiepiiri Oulu 2008 TIEHALLINTO Oulun tiepiiri Veteraanikatu 5

Lisätiedot

Rukan palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma

Rukan palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma Rukan palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma Rukan palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma Tiehallinto Oulu 2008 Kannen kuva: Minna Simonen Julkaisua myy/saatavana Oulun tiepiiri Faksi

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaavan liikenneselvitys Työ: 26725 Tampere 20.1.2014 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus: 0564810-5

Lisätiedot

PALVELUKOHDEOPASTEIDEN LUPAEHDOT HÄMEENLINNAN KATUVERKOLLA

PALVELUKOHDEOPASTEIDEN LUPAEHDOT HÄMEENLINNAN KATUVERKOLLA LUPAEHDOT HÄMEENLINNAN 1.2.2016 Palvelukohteen (palvelukohteen määrittely, ks. Palvelukohteiden viitoitus, TIEH 2000021-07) viitoitus asetetaan vain yrityksen, kohteen tms. anomuksesta ja anojan kustannuksella.

Lisätiedot

PALVELUKOHTEIDEN OPASTUSSUUNNI- TELMAN LAATIMISEN PROSESSIOHJE

PALVELUKOHTEIDEN OPASTUSSUUNNI- TELMAN LAATIMISEN PROSESSIOHJE PALVELUKOHTEIDEN OPASTUSSUUNNI- TELMAN LAATIMISEN PROSESSIOHJE Projektiryhmä Kari Keski-Luopa, pj. Maarit Orava, Tuomas Österman Per-Olof Linsén Sanna Kolomainen Kauko Kaarninen Kari Ruokanen Reijo Vaarala,

Lisätiedot

Liikennemerkkipiirustukset

Liikennemerkkipiirustukset Liikennemerkkipiirustukset 2 L11k enne v1ra sto LIIKENTEEN OHJAUS Liikennemerkkien mitoitus 2017 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelon pvm. LIIKENNEMERKKIPIIRUSTUKSET, OSA 1 1 Lähetekirjeet 2 Varoitusmerkit

Lisätiedot

Liikennemerkkipiirustukset

Liikennemerkkipiirustukset Liikennemerkkipiirustukset 2 LIIKENTEEN OHJAUS Liikennemerkkien mitoitus 2008 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelon pvm. LIIKENNEMERKKIPIIRUSTUKSET, OSA 1 1 Lähetekirjeet 2 Varoitusmerkit 03.02.1995 3 Etuajo-oikeus-

Lisätiedot

Viitoituksen rakenteen selkeyttäminen yhteysvälillä Vaasa - Jyväskylä Sisäisiä julkaisuja 38/2006

Viitoituksen rakenteen selkeyttäminen yhteysvälillä Vaasa - Jyväskylä Sisäisiä julkaisuja 38/2006 Mari Sipilä Viitoituksen rakenteen selkeyttäminen yhteysvälillä Vaasa - Jyväskylä Sisäisiä julkaisuja 38/2006 Mari Sipilä Viitoituksen rakenteen selkeyttäminen yhteysvälillä Vaasa - Jyväskylä TIEHALLINTO

Lisätiedot

LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS

LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS Naantalissa Luolalan kaupunginosassa on korttelissa 7 tontit 4, 5 ja 6 osoitettu liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi kaavamerkinnällä (K-1). Korttelialueelle

Lisätiedot

Liikennemerkkipiirustukset

Liikennemerkkipiirustukset Liikennemerkkipiirustukset 2 LIIKENTEEN OHJAUS Liikennemerkkien mitoitus 2007 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelon pvm. LIIKENNEMERKKIPIIRUSTUKSET, OSA 1 1 Lähetekirjeet 2 Varoitusmerkit 03.02.1995 3 Etuajo-oikeus-

Lisätiedot

Liikennemerkkipiirustukset

Liikennemerkkipiirustukset Liikennemerkkipiirustukset 2 LIIKENTEEN OHJAUS Liikennemerkkien mitoitus 2010 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelon pvm. LIIKENNEMERKKIPIIRUSTUKSET, OSA 1 1 Lähetekirjeet 2 Varoitusmerkit 28.06.2010 3 Etuajo-oikeus-

Lisätiedot

Liikennemerkkipiirustukset

Liikennemerkkipiirustukset Liikennemerkkipiirustukset 2 LIIKENTEEN OHJAUS Liikennemerkkien mitoitus 2010 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelon pvm. LIIKENNEMERKKIPIIRUSTUKSET, OSA 1 1 Lähetekirjeet 2 Varoitusmerkit 28.06.2010 3 Etuajo-oikeus-

Lisätiedot

24.3.2010 / Anneli Harju LÖYDÄNKÖ PERILLE? PALVELUKOHTEIDEN OPASTEET MATKAN VARRELLA

24.3.2010 / Anneli Harju LÖYDÄNKÖ PERILLE? PALVELUKOHTEIDEN OPASTEET MATKAN VARRELLA LÖYDÄNKÖ PERILLE? PALVELUKOHTEIDEN OPASTEET MATKAN VARRELLA Opaste vai mainos? Palvelukohteiden viitoitus käytetään vain tieliikenneasetuksen mukaisia opastusmerkkejä Tienvarsimainonta kaikki muut mainoksia

Lisätiedot

Palvelukohteiden viitoitus

Palvelukohteiden viitoitus Palvelukohteiden viitoitus Palvelukohteiden viitoitus Tiehallinto Helsinki 2007 Pohjakartta Affecto Finland Oy, Genimap, Lupa L7128/07 ISBN 978-951-803-866-8 TIEH 2000021 07 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut)

Lisätiedot

Oulun seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma LUONNOS 17.8.2009. Puuttuu: Museoviraston lausunto Oulun läänin taidetoimikunnan

Oulun seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma LUONNOS 17.8.2009. Puuttuu: Museoviraston lausunto Oulun läänin taidetoimikunnan Oulun seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma LUONNOS 17.8.2009 Puuttuu: Museoviraston lausunto Oulun läänin taidetoimikunnan lausunto Oulun seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma Tiehallinto Oulu

Lisätiedot

Varkauden - Pieksämäen seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma

Varkauden - Pieksämäen seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma Varkauden - Pieksämäen seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma Varkauden - Pieksämäen seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma Tiehallinto Kuopio 2009 Valokuvat: Tomi Kärnä Kopijyvä Kuopio 2009 Julkaisua

Lisätiedot

12/2012 HEINOLAN VETOVOIMAOPASTEET JA LÄHIKOHTEIDEN OPASTUS- SUUNNITELMA

12/2012 HEINOLAN VETOVOIMAOPASTEET JA LÄHIKOHTEIDEN OPASTUS- SUUNNITELMA 12/2012 HEINOLAN VETOVOIMAOPASTEET JA LÄHIKOHTEIDEN OPASTUS- SUUNNITELMA Päivämäärä 06/12/2012 Laatija Jani Karjalainen Ramboll Kiviharjuntie 11 90220 OULU P +358 20 755 7070 F +358 20 755 7071 www.ramboll.fi

Lisätiedot

Syötteen palvelukohteiden opastussuunnitelma

Syötteen palvelukohteiden opastussuunnitelma Syötteen palvelukohteiden opastussuunnitelma Syötteen palvelukohteiden opastussuunnitelma Tiehallinto Oulun tiepiiri Oulu 2008 TIEHALLINTO Oulun tiepiiri Veteraanikatu 5 PL 261 90101 Oulu Puhelinvaihde

Lisätiedot

Liikennemerkkien kuntoluokitus

Liikennemerkkien kuntoluokitus Liikennemerkkien kuntoluokitus Liikennemerkkien kuntoluokitus Toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2009 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut) 978-952-221-256-6 2200060-v-09 TIEHALLINTO

Lisätiedot

LIIKENTEEN OHJAUS Liikennemerkkien mitoitus

LIIKENTEEN OHJAUS Liikennemerkkien mitoitus LIIKENTEEN OHJAUS Liikennemerkkien mitoitus 2007 POISTETTAVAT LIIKENNEMERKKIPIIRUSTUKSET LIIKENNEMERKKIPIIRUSTUSKANSIOT TIEH 2131908 Poistetaan 1/2 Piirustus nro Kansio 1 kohta 9, Tiemerkit Yleinen tie

Lisätiedot

KESKUSTAN TEOLLISUUSALUEEN YLEISSUUNNITELMA

KESKUSTAN TEOLLISUUSALUEEN YLEISSUUNNITELMA MUHOKSEN KUNTA KESKUSTAN TEOLLSUUSALUEEN YLESSUUNNTELMA Raportti 9..0 JOHDANTO Tämän yleissuunnitelman tarkoituksena on selvittää Muhoksen keskustan teollisuusalueen nykytilanne ja mahdolliset kehittämistarpeet.

Lisätiedot

Liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi asemakaavan laajennukseen Pitkämäen 134 kaupunginosassa

Liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi asemakaavan laajennukseen Pitkämäen 134 kaupunginosassa Liikenneselvitykset S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NURMEKSEN KAUPUNKI Liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi asemakaavan laajennukseen Pitkämäen 134 kaupunginosassa Selostus

Lisätiedot

Keski-Suomen palvelukohteiden viitoitus

Keski-Suomen palvelukohteiden viitoitus RAPORTTEJA 2014 Keski-Suomen palvelukohteiden viitoitus Viitasaari, Pihtipudas ja Kinnula 1 RAPORTTEJA 2014 KESKI-SUOMEN PALVELUKOHTEIDEN VIITOITUS KINNULA, PIHTIPUDAS JA VIITASAARI Keski-Suomen elinkeino-,

Lisätiedot

KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU

KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU 12.3.2010 MUISTIO Hannu Sainio 1(7) KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU 1. Lähtökohtia Keinusaaren alue rajautuu Viipurintien, Keinusaarentien, Vanajantien, Kutalanjoen ja rautatien väliin. Keinusaari

Lisätiedot

Nopeudet ja niiden hallinta -workshop. Miten nopeuksiin vaikutetaan? Nopeusrajoitusohjeet

Nopeudet ja niiden hallinta -workshop. Miten nopeuksiin vaikutetaan? Nopeusrajoitusohjeet Nopeudet ja niiden hallinta -workshop Miten nopeuksiin vaikutetaan? Nopeusrajoitusohjeet Ohjaavia säädöksiä Tieliikennelaki: (25, ote) Nopeusrajoitukset. Liikenneministeriö voi antaa määräyksiä yleisestä

Lisätiedot

Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2014 2017

Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2014 2017 2.4.2014 Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2014 2017 Toimintaympäristö Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (tekstissä jatkossa ELYkeskus) Tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa

Lisätiedot

LIIKENTEEN OHJAUS Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä

LIIKENTEEN OHJAUS Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä 2B 2 Liikennemerkkien asettaminen Yleiselle tielle liikenteen ohjauslaitteen asettaa tiehallinto. Tilapäistä tarvetta varten voi myös poliisi asettaa tielle liikenteen ohjauslaitteen. Rautatien tasoristeysmerkit

Lisätiedot

Palvelukohteiden alueellisen opastussuunnitelman laatiminen

Palvelukohteiden alueellisen opastussuunnitelman laatiminen Palvelukohteiden alueellisen opastussuunnitelman laatiminen Maakunta Seutu Paikallinen taso Palvelukohteiden alueellisen opastussuunnitelman laatiminen Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2007

Lisätiedot

HARSUN TYÖPAIKKA-ALUEEN ALIKULKUSELVITYS

HARSUN TYÖPAIKKA-ALUEEN ALIKULKUSELVITYS HARSUN TYÖPAIKKA-ALUEEN ALIKULKUSELVITYS 2.9.2015 2 TOIMEKSIANTO JA SELVITYSALUEEN SIJAINTI Toimeksiannosta olemme laatineet alikulkuselvityksen Harsun työpaikkaalueen kaavaluonnoksen perusteella. Toimeksiantajana

Lisätiedot

YKSITYISEN TIEN VIITTAA (643) JA OSOITEVIITTAA (644) KOSKEVAT OHJEET. Täydennys viitoitusohjeisiin TVH Ti E- JA VESI RAKENNUS HALLITUS

YKSITYISEN TIEN VIITTAA (643) JA OSOITEVIITTAA (644) KOSKEVAT OHJEET. Täydennys viitoitusohjeisiin TVH Ti E- JA VESI RAKENNUS HALLITUS YKSITYISEN TIEN VIITTAA (643) JA OSOITEVIITTAA (644) KOSKEVAT OHJEET Täydennys viitoitusohjeisiin TVH 741910 Ti E- JA VESI RAKENNUS HALLITUS TVH 741810 HELSINKI 1984 ISBN 951-46-7207-0 1 C.5.1.7.1 VIITOITUS

Lisätiedot

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA Kaavamerkinnät ja - määräykset, luonnos 24.3.2014 Julkaisija: Kainuun Liitto Kauppakatu 1 87100 Kajaani Puh. 08 6155 41 / vaihde Faksi: 08 6155 4260 kirjaamo@kainuu.fi

Lisätiedot

LIIKENTEEN OHJAUS Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä

LIIKENTEEN OHJAUS Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä 231 VÄISTÄMISVELVOLLISUUS RISTEYKSESSÄ Mitat (mm): d suuri 1 350 normaali 900 pieni 600 Yleistä Merkillä osoitetaan, että risteykseen tulevan ajoneuvon on väistettävä ajoneuvoja ja raitiovaunuja, jotka

Lisätiedot

Vaasan tiepiirin viitoituksen yleissuunnitelma

Vaasan tiepiirin viitoituksen yleissuunnitelma 8 Kokkola Pietarsaari 748 747 775 749 63 68 741 751 8 13 738 750 724 19 741 63 718 68 Vaasa 725 717 718 733 711 18 723 16 679 687 714 673 685 3 Seinäjoki 67 697 701 66 8 689 19 68 687 682 685 18 672 Ähtäri

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 2010 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

POHJOIS-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 2010 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus POHJOIS-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 2010 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Oulu, 2010 2 Pohjois Pohjanmaan elinkeino, liikenne ja ympäristökeskuksen

Lisätiedot

Ylä-Savon palvelukohteiden opastussuunnitelma

Ylä-Savon palvelukohteiden opastussuunnitelma RAPORTTEJA 3 2013 Ylä-Savon palvelukohteiden opastussuunnitelma OLLI ÄKELÄ PILVI LESCH Ylä-Savon palvelukohteiden opastussuunnitelma OLLI ÄKELÄ PILVI LESCH RAPORTTEJA 3 2013 YLÄ-SAVON PALVELUKOHTEIDEN

Lisätiedot

VIITOITUS MANNER- NAANTALISSA

VIITOITUS MANNER- NAANTALISSA Vastaanottaja Naantalin kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 21.12.2015 VIITOITUS MANNER- NAANTALISSA VIITOITUS MANNER-NAANTALISSA Päivämäärä 21.12.2015 Laatija Tarkastanut Hyväksyjä Jari Brandt,

Lisätiedot

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa MUISTIO 1 (3) MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa Valta-, kanta- ja seututeitä sekä niitä yhdistäviä ja niiden jatkeena olevia teitä varten, jotka palvelevat pääasiassa

Lisätiedot

MUSTASAAREN KUNTA. Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos. Tampere, 7.11.2011. Työ: 23687

MUSTASAAREN KUNTA. Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos. Tampere, 7.11.2011. Työ: 23687 MUSTASAAREN KUNTA Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos Työ: 23687 Tampere, 7.11.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 241 4000 Telefax 010 241 4001 www.airix.fi

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 212/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain :n muuttamisesta Tieliikennelakiin ehdotetaan koottaviksi liikenteen ohjauslaitteista annettavia asetuksia ja määräyksiä koskevat valtuussäännökset.

Lisätiedot

FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY KITTILÄN KUNTA TIEHALLINTO, LAPIN TIEPIIRI LEVIN OPASTUSSUUNNITELMAN PÄIVITYS

FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY KITTILÄN KUNTA TIEHALLINTO, LAPIN TIEPIIRI LEVIN OPASTUSSUUNNITELMAN PÄIVITYS FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY KITTILÄN KUNTA TIEHALLINTO, LAPIN TIEPIIRI LEVIN OPASTUSSUUNNITELMAN PÄIVITYS 26.2.2010 1 (10) 26.2.2010 1 LÄHTÖKOHDAT Tunturi Lapin matkailu on kehittynyt voimakkaasti

Lisätiedot

Mäskälän alueen kaavarunko

Mäskälän alueen kaavarunko S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Mäskälän alueen kaavarunko Liikennetarkastelu FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 23.10.2012 P17620 Liikennetarkastelu 1 (10) Miettinen Tuomas 23.10.2012

Lisätiedot

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1 Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys 31.3.2014 Page 1 Kaupan palveluverkkoselvityksessä: Selvitettiin Kainuun kaupan palvelurakenteen ja yhdyskuntarakenteen kehitys, nykytilanne ja kehitysnäkymät Laadittiin

Lisätiedot

Käyttöohje HERE Maps. 1.0. painos FI

Käyttöohje HERE Maps. 1.0. painos FI Käyttöohje HERE Maps 1.0. painos FI HERE Maps HERE Maps näyttää lähellä olevat kohteet ja opastaa sinut perille. Voit etsiä kaupunkeja, katuja ja palveluja löytää perille tarkkojen reittiohjeiden avulla

Lisätiedot

Pohjois-Savon keskiosan palvelukohteiden opastussuunnitelma

Pohjois-Savon keskiosan palvelukohteiden opastussuunnitelma Pohjois-Savon keskiosan palvelukohteiden opastussuunnitelma Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja 13/2011 Pohjois-Savon keskiosan palvelukohteiden opastussuunnitelma 13/2011

Lisätiedot

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH 10.10.2013 Sisältö 1 Lähtökohdat... 7 2 Nykytila... 9 3 Suunnitelman sisältö... 14 3.1 Toimenpiteet... 14 3.2 Liikennejärjestelyt: nykyiset

Lisätiedot

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS TIESUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Tiesuunnitelma liittyy osana Lakarin teollisuus- ja logistiikkaalueen kehittämiseen. Uusi

Lisätiedot

Joensuun seudun ja Keski-Karjalan palvelukohteiden opastussuunnitelma

Joensuun seudun ja Keski-Karjalan palvelukohteiden opastussuunnitelma RAPORTTEJA 2 2013 Joensuun seudun ja Keski-Karjalan palvelukohteiden opastussuunnitelma OLLI ÄKELÄ PILVI LESCH Joensuun seudun ja Keski-Karjalan palvelukohteiden opastussuunnitelma OLLI ÄKELÄ PILVI LESCH

Lisätiedot

Lapinrauniontie 3, Kaakkuri

Lapinrauniontie 3, Kaakkuri Lapinrauniontie 3, Kaakkuri Oulu Kuva: Microsoft Corporation 20.3.2018 Alkusanat Lapinrauniontie 3:n liikenneselvitys on laadittu alueen asemakaavoituksen yhteydessä. Selvityksessä on esitetty kohteen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Kaavatunnus 1/7 5-021 Asianumero 471/10.02.03/2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Asemakaavan muutos koskee asemakaavan mukaista puistoaluetta Valssitien alueella. Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot

Koillismaan palvelukohteiden opastussuunnitelma

Koillismaan palvelukohteiden opastussuunnitelma Koillismaan palvelukohteiden opastussuunnitelma Koillismaan palvelukohteiden opastussuunnitelma Tiehallinto Oulu 2009 Julkaisua myy/saatavana Oulun tiepiiri (1.1.2010 alkaen Pohjois-Pohjanmaan elinkeino,

Lisätiedot

Oulun seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma

Oulun seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma Oulun seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma Oulun seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma Tiehallinto Oulu 2009 Julkaisua myy/saatavana Oulun tiepiiri (1.1.2010 alkaen Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Salpausselän palveluvyöhyke, valtatie 12 ja E14

Salpausselän palveluvyöhyke, valtatie 12 ja E14 Salpausselän palveluvyöhyke, valtatie 12 ja E14 29.1.2015 Päijät-Hämeen liitto Salpausselän palveluvyöhyke Salpausselän palveluvyöhyke on Länsi-Suomesta ja Tampereelta Lahden ja Kouvolan kautta Lappeenrantaan

Lisätiedot

Paljakan ja Ukkohallan palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma

Paljakan ja Ukkohallan palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma Paljakan ja Ukkohallan palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma Paljakan ja Ukkohallan palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma Tiehallinto Oulu 2009 Julkaisua myy/saatavana Oulun tiepiiri

Lisätiedot

Seudullinen opastussuunnitelma

Seudullinen opastussuunnitelma Seudullinen opastussuunnitelma Kuusiokunnat Alavus, Kuortane, Töysä ja Ähtäri 10/2009 Kuortane Töysä Alavus Ähtäri Alavus Kuortane Töysä Ähtäri Seudullinen opastussuunnitelma Kuusiokunnat Alavus, Kuortane,

Lisätiedot

Outlet-kylän liikenneselvitys

Outlet-kylän liikenneselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA Outlet-kylän FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 15.1.2014 P22086 1 (5) Miettinen Tuomas 15.1.2014 Sisällysluettelo 1 Kaava-alueen sijainti... 2 2 Lähtökohdat... 2

Lisätiedot

SELOSTUS Tammen muutos 1 LIETO LOUKINAINEN TAMMEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

SELOSTUS Tammen muutos 1 LIETO LOUKINAINEN TAMMEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Tammen muutos L:\KAAVA\TEXT\KAAVASEL\07\_8_Tammen_m.docx\PS KAAVAN LAATIJA: LIETO LOUKINAINEN TAMMEN ASEMAKAAVAN MUUTOS LIEDON KUNTA / KAAVOITUS JA TEKNISET PALVELUT: Kaavoitusinsinööri Juha Mäki

Lisätiedot

LIITE 10 b 1/5 ASIKKALAN KUNTA VESIVEHMAAN OSAYLEISKAAVA LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN

LIITE 10 b 1/5 ASIKKALAN KUNTA VESIVEHMAAN OSAYLEISKAAVA LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN LIITE 10 b 1/5 ASIKKALAN KUNTA VESIVEHMAAN OSAYLEISKAAVA LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN Asikkalan kunnan Vesivehmaan osayleiskaavan ehdotusvaiheen aineisto oli nähtävillä 27.6 17.8.2012 välisenä aikana. Seuraavassa

Lisätiedot

Parantamissuunnitelmaselostus

Parantamissuunnitelmaselostus Parikkala Parantamissuunnitelmaselostus Kaakkois-Suomen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus Kouvola 2013 Parantamissuunnitelmaselostus 2(7) PARANTAMISSUUNNITELMASELOSTUS SISÄLTÖ 1 HANKKEEN LÄHTÖTIEDOT

Lisätiedot

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys MUISTIO Projekti Asiakas Limingan maankäytön kehittäminen vaikutukset valtatien Sweco Ympäristö Päivämäärä 30.9.2014 Laatija Tuomo Vesajoki, Jouko Hintsala, Vesa-Pekka Saunakangas Kyllösen asemakaava Limingassa

Lisätiedot

Okeroisten eritasoliittymän kaakkoiskulman meluntorjunta

Okeroisten eritasoliittymän kaakkoiskulman meluntorjunta 16T-2.17 Okeroisten eritasoliittymän kaakkoiskulman meluntorjunta Yleistä Melutilanne muistion kuvissa on vuoden 2040 ennustetilanne tavoitetieverkolla. Lisäksi tiesuunnitelmaan valitusta meluntorjuntavaihtoehdosta

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PYHÄJOEN STRATEGINEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PARHALAHTI PYHÄJOEN KESKUSTA - hallinto ja palvelut (viheralueet ja väylät yhdistävät) - asuminen - ympäristöstä selkeästi erottuva kokonaisuus, joka osittain

Lisätiedot

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2015

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2015 1 Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2015 Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Maakuntakaava 3. Yleiskaava 4. Asemakaava 5. Rakennusjärjestys 6. Ohjelmoimattomat kaavoitustyöt 7. Kaavoitusohjelma 8. Liitekartat

Lisätiedot

SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS

SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS Sepänkylän osayleiskaava, Mustasaari 2014, päivitetty 02/2016 (liikenne-ennuste, tienimet) SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS 1. SELVITYKSEN SISÄLTÖ JA TAVOITE Tämä liikenneselvitys on osa Sepänkylän

Lisätiedot

Kiteen uusi paloasema

Kiteen uusi paloasema Kiteen uusi paloasema Liittymätarkastelu LUONNOS Juha Korhonen 4.12.2015 Sito Best for Your Environment Paloaseman suunnittelualueen sijainti Liite 5 Liikenneympäristö ja suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen Genimap Oy, lupa L4377 Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii Mika Räsänen Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tehtävä Tehtävänä on tarkastella liittymän toimivuutta

Lisätiedot

LAPPEENRANTA PYÖRÄILYN PÄÄREITTIEN VIITOITUS LS-00 - TYÖSELITYS

LAPPEENRANTA PYÖRÄILYN PÄÄREITTIEN VIITOITUS LS-00 - TYÖSELITYS 25.6.2014 LAPPEENRANTA PYÖRÄILYN PÄÄREITTIEN VIITOITUS LS-00 - TYÖSELITYS VIITOITUSSUUNNITELMA Työssä laadittiin viitoitussuunnitelma pyöräilyn pääverkolle. Suunnitelman tavoitteena oli luoda pyöräilyn

Lisätiedot

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIEKSAN KAUPUNKI Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi Selostus LUONNOS, joka päivitetään kaavan edistyessä

Lisätiedot

Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus. Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys

Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus. Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys Tiehallinto Oulun Tiepiiri 2005 Lähtökohdat ja tavoitteet... 2 Lähtökohdat... 4 Tarkastelu... 10 Johtopäätökset...

Lisätiedot

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy 107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN PALVELUKOHTEIDEN OPASTUKSEN KEHITTÄMINEN

MÄNTTÄ-VILPPULAN PALVELUKOHTEIDEN OPASTUKSEN KEHITTÄMINEN MÄNTTÄ-VILPPULAN PALVELUKOHTEIDEN OPASTUKSEN KEHITTÄMINEN Hankesuunnitelma 25.4.2012 / tark. 31.1.2013 / tark. 29.8.2013 1. Kohderyhmä, tarve ja tavoitteet Mänttä-Vilppulan kaupunki on valtakunnallisesti

Lisätiedot

LIIKENTEENOHJAUS- SUUNNITELMAN SISÄLTÖ JA ULKOASU LIIKENNESUUNNITTELU 2017

LIIKENTEENOHJAUS- SUUNNITELMAN SISÄLTÖ JA ULKOASU LIIKENNESUUNNITTELU 2017 1 LIIKENTEENOHJAUS- SUUNNITELMAN SISÄLTÖ JA ULKOASU 2017 LIIKENTEENOHJAUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ JA ULKOASU 2 YLEISTÄ Liikennesuunnitteluyksikön teettämät uudet liikenteenohjaussuunnitelmat tuotetaan MicroStation

Lisätiedot

Kiinteistöjärjestelysuunnitelma. Liite tiesuunnitelmaan valtatie 13:n parantamiseksi Myttiömäen kohdalla Savitaipaleella

Kiinteistöjärjestelysuunnitelma. Liite tiesuunnitelmaan valtatie 13:n parantamiseksi Myttiömäen kohdalla Savitaipaleella Kiinteistöjärjestelysuunnitelma Liite tiesuunnitelmaan valtatie 13:n parantamiseksi Myttiömäen kohdalla Savitaipaleella Kiinteistöjärjestelysuunnitelma 10.4.2012 1. YLEISTÄ KIINTEISTÖJÄRJESTELYSUUNNITELMASTA

Lisätiedot

YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008)

YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008) YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008) Kustannustarkastelua Ramboll Finland Oy on arvioinut eri vaihtoehdoissa ne investoinnit, jotka tiehallinto joutuu tekemään uuden jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys. Humppila

Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys. Humppila Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys Humppila 12.1.2011 Työn tavoitteet Työn tavoitteena on tutkia valtateiden 2 ja 9 risteysalueelle ja sen läheisyyteen kaavaillun uuden maankäytön synnyttämän

Lisätiedot

Poliisin rooli paikallisessa liikenneturvallisuussuunnittelussa ja liikennejärjestelyissä

Poliisin rooli paikallisessa liikenneturvallisuussuunnittelussa ja liikennejärjestelyissä Poliisin rooli paikallisessa liikenneturvallisuussuunnittelussa ja liikennejärjestelyissä Karhukuntien liikenneturvallisuus- ja koulukuljetusseminaari 4.10.2012 Tuomo Katajisto komisario Satakunnan poliisilaitos

Lisätiedot

TAAJAMAN LIIKENNESELVITYS YLEISKAAVATYÖTÄ VARTEN SEKÄ ERILLISKOHTEET

TAAJAMAN LIIKENNESELVITYS YLEISKAAVATYÖTÄ VARTEN SEKÄ ERILLISKOHTEET TAAJAMAN LIIKENNESELVITYS YLEISKAAVATYÖTÄ VARTEN SEKÄ ERILLISKOHTEET 22.5.2013 Leo Jarmala Sysmän rannikkoalueen ja miljöön kehittämisohjelma EAKR-hanke SYSMÄN TAAJAMAN LIIKENNESELVITYS Sysmän rannikkoalueen

Lisätiedot

MÄÄRÄYSLUONNOS 19.5.2016 Maantielaki 52, Tienvarsimainonta

MÄÄRÄYSLUONNOS 19.5.2016 Maantielaki 52, Tienvarsimainonta Johdanto Maantien käyttäjille suunnattu mainos tai ilmoitus tulee maantielain (MTL, 503/2005) 52.1 :n mukaan sijoittaa ja laatia niin, että se ei vaaranna liikenneturvallisuutta, aiheuta haittaa tienpidolle

Lisätiedot

Korvennevan tuulivoimapuisto

Korvennevan tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A OTSOTUULI OY Korvennevan tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 27.3.2015 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Korvennevan

Lisätiedot

Tahkon opastussuunnitelma. Olli mäkelä Pilvi lesch Olli mäkelä Pilvi lesch

Tahkon opastussuunnitelma. Olli mäkelä Pilvi lesch Olli mäkelä Pilvi lesch Raportteja 112 2013 Tahkon opastussuunnitelma Olli mäkelä Pilvi lesch Olli mäkelä Pilvi lesch Tahkon opastussuunnitelma Olli Mäkelä Pilvi Lesch RAPORTTEJA 112 2013 TAHKON OPASTUSSUUNNITELMA Pohjois-Savon

Lisätiedot

Digiroad. Laadunkuvaus. Versio 1.8

Digiroad. Laadunkuvaus. Versio 1.8 Digiroad Laadunkuvaus Versio 1.8 2 Sisältö 1 VERSIOHISTORIA 5 2 JOHDANTO 7 3 LAATUTEKIJÄT 8 3.1 Sijaintitarkkuus 8 3.1.1 Keskilinjageometria 8 3.1.2 Ominaisuustiedot 8 3.2 Kattavuus 8 3.2.1 Alueellinen

Lisätiedot

MELUSELVITYS TYÖNUMERO: ALAVUDEN KAUPUNKI ALAVUS-TUURI -ALUEEN MELUSELVITYS SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

MELUSELVITYS TYÖNUMERO: ALAVUDEN KAUPUNKI ALAVUS-TUURI -ALUEEN MELUSELVITYS SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: 20600929 ALAVUDEN KAUPUNKI ALAVUS-TUURI -ALUEEN SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista FIMIKM FIMIKM FILAHD VALMIS 30.9.2016 FIMIKM FIMIKM FILAHD LUONNOS 19.9.2016 FIMIKM FIMIKM FILAHD LUONNOS

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI. Lahdesjärven yleissuunnitelma. Liikenneselvitys. Työ: 24946. Tampere 27.10.2011

TAMPEREEN KAUPUNKI. Lahdesjärven yleissuunnitelma. Liikenneselvitys. Työ: 24946. Tampere 27.10.2011 TAMPEREEN KAUPUNKI Lahdesjärven yleissuunnitelma Liikenneselvitys Työ: 24946 Tampere 27.10.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus Pikku Huopalahti Kaupallinen mitoitus 24.9.2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Pikku Huopalahden kaupallinen rakenne 2014... 3 2. Pikku Huopalahden kehittäminen... 7 3. Pikku Huopalahden markkinoiden

Lisätiedot

Yksityisteiden liikenneturvallisuudesta

Yksityisteiden liikenneturvallisuudesta Yksityisteiden liikenneturvallisuudesta Elina Kasteenpohja Yksityisteiden turvallisuudesta Kuolemaan johtaneista moottoriajoneuvoonnettomuuksista (229) vuonna 2009 tapahtui Yksityisteillä ja alueilla 24

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA MERITIEN JA NAARANPAJUNTIEN LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO

VIHDIN KUNTA MERITIEN JA NAARANPAJUNTIEN LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO 27221 17.11.2015 Suunnittelukohde Meritie sijaitsee Vihdin Nummelan taajamassa. Se on yksi pääsisääntuloväylä keskustaan. Meritiellä on kaksi

Lisätiedot

Ajankohtaista Salon yritysalueiden kehittämisestä

Ajankohtaista Salon yritysalueiden kehittämisestä Ajankohtaista Salon yritysalueiden kehittämisestä Salon yritysalueiden kehittäminen osana Etelä-Suomen kehityskäytävää Projektisuunnittelija Sarita Humppi Yritysalueiden kehittäminen Yhteistyön vahvistaminen

Lisätiedot

KOSKI Tl KESKUSTAN JA KOIVUKYLÄN OSA- YLEISKAAVOJEN MELUSELVITYS. Työ: E26478. Tampere, 4.12.2013

KOSKI Tl KESKUSTAN JA KOIVUKYLÄN OSA- YLEISKAAVOJEN MELUSELVITYS. Työ: E26478. Tampere, 4.12.2013 KOSKI Tl KESKUSTAN JA KOIVUKYLÄN OSA- YLEISKAAVOJEN MELUSELVITYS Työ: E26478 Tampere, 4.12.2013 PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 241 4000 Telefax 010 241 4001 Y-tunnus 0564810-5 Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

http://sr512201/webmap/content/result.htm

http://sr512201/webmap/content/result.htm Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.02 ASUINPIENTALOJEN KORTTELIALUE 1.04 ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUE. 3.01 LIIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLE SAADAAN RAKENTAA KASVIHUONERAKENNUKSIA SEKÄ TÄHÄN TARKOITUKSEEN

Lisätiedot

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Intended for Jouko Kunnas Document type Muistio Date Kesäkuu 2014 LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Date 2014/05/30 J. Nyberg, J. Räsänen Made

Lisätiedot

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015.

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015. Kunnanhallitus 7.12.2015 154 LIITE 94 MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT Päiväys 16.11.2015. Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 22.6.2015 Luonnos nähtävänä

Lisätiedot

Tienpito- ja liikenneasiat maakuntauudistuksessa. Timo Mäkikyrö

Tienpito- ja liikenneasiat maakuntauudistuksessa. Timo Mäkikyrö Tienpito- ja liikenneasiat maakuntauudistuksessa Timo Mäkikyrö 29.11.2018 Maakunnan tehtäväalat (HE 15/2017) Maakunta hoitaa liikennejärjestelmän toimivuus, liikenneturvallisuus, tie- ja liikenneolot,

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Asuinpientalojen, rivitalojen ja kytkettyjen pientalojen korttelialue,

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 27.2.2014, tark.8.5.14, tark. 8.8.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot