Rukan palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma

Save this PDF as:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rukan palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma"

Transkriptio

1 Rukan palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma

2

3 Rukan palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma Tiehallinto Oulu 2008

4 Kannen kuva: Minna Simonen Julkaisua myy/saatavana Oulun tiepiiri Faksi Puhelin TIEHALLINTO Oulun tiepiiri Veteraanikatu 5 PL OULU Puhelin

5 ALKUSANAT Tiehallinto on uudistanut palvelukohteiden opastuksen periaatteita nojautuen uusien palvelukohteiden opastusmerkkien ja tunnusten lisäämiseen tieliikenneasetukseen helmikuussa Myös aikaisempaa kokonaisvaltaisempi ajattelu viitoituskohteiden suhteen on katsottu tarpeelliseksi koko maan osalta. Rukan palvelukohteiden alueellisen opastussuunnitelman laatimisesta sovittiin Pohjois-Pohjanmaan maakunnallisen opastussuunnitelman laatimisen yhteydessä. Pohjois-Pohjanmaan maakunnallinen opastussuunnitelma valmistui tammikuussa Rukan alueellinen palvelukohteiden opastussuunnitelma on laadittu Oulun tiepiirin ja Kuusamon kaupungin yhteistyönä. Hankeryhmässä ovat olleet mukana Kuusamon kaupungista Juhani Määttä ( asti), Mika Mankinen, Pasi Pohjola ( alkaen), Oulun tiepiiristä Jani Huttula, Salo Iisakka ja Eero Nyman sekä yrittäjien edustajina Tuija Rytkönen Ruka- Kuusamon matkailuyhdistyksestä ja Matti Parviainen Rukakeskus Oy:stä. Konsulttina on ollut Ramboll Finland Oy, jossa hankkeesta ovat vastanneet Jani Karjalainen ja Erkki Sarjanoja. Suunnitelmaluonnosta on esitelty Rukalla järjestetyssä yleisötilaisuudessa matkailualan yrittäjille elokuussa Oulussa lokakuussa 2008 Tiehallinto Oulun tiepiiri Kuusamon kaupunki

6

7 Rukan palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma 5 Sisältö 1 LÄHTÖKOHDAT 7 2 TEHTÄVÄN RAJAUS 7 3 TAVOITTEET 9 4 NYKYTILANNE Opastuspaikat Opastus ja viitoitus Inventointi 13 5 OPASTUSPERIAATTEET Tieliikenteen opastus Opastusmerkit Opastusperiaate Rukalla 16 6 SUUNNITELMA Opastuspaikat Palvelukohteet Määräaikaisen viitoituksen tilapäiset merkit 22 7 OPASTUKSEN TOTEUTTAMINEN Opastelupa Opastusmerkkien hankinta, hoito ja ylläpito 25 8 LIITTEET 27

8 6 Rukan palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma

9 Rukan palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma 7 LÄHTÖKOHDAT 1 LÄHTÖKOHDAT Rukan matkailu on kehittynyt viime vuosina voimakkaasti. Rukalle on rakennettu eturinteiden juureen pysäköintihalli, jonka päälle rakennetaan parhaillaan uutta kävelykylää Rukankylää. Uudet toimijat ovat monipuolistaneet alueen palveluja ja vanhat yrittäjät ovat laajentaneet ja laajentavat edelleen toimintaansa. Myös opastuksen tarve on lisääntynyt eivätkä nykyiset opasteet ole välttämättä enää ajan tasalla tai tieliikenneasetuksen mukaisia. Vuonna 2007 on otettu käyttöön uusia palvelukohteiden opastusmerkkejä. Samalla opastuksen ohjeistusta on uusittu. Palvelukohteiden opastussuunnitelmia on alettu systemaattisesti laatia maakunta-, alue- ja paikallistasoille koko maassa. Pohjois-Pohjanmaan maakunnallinen palvelukohteiden opastussuunnitelma valmistui tammikuussa 2008 ja siinä muun muassa todettiin, että Rukan alueelle on laadittava paikallinen palvelukohteiden opastussuunnitelma. Tämä suunnitelma antaa lähtökohdat opastuslupien hankkimiselle ja on lupapäätösten tukena. Tiehallinnon palvelukohteiden opastuslupien käsittely on keskitetty Tampereelle Tiehallinnon lupapalveluihin. Opasteluvat myönnetään määräaikaisina yleisimmän määräajan ollessa viisi vuotta. Opastelupakäsittelyn keskittämisellä tavoitellaan samantyyppisissä olosuhteissa valtakunnallisesti yhtenäistä käytäntöä ja yrittäjien tasapuolista kohtelua. Vanhentuvat opastusmerkit on vaihdettava uusiin vuoteen 2013 mennessä. Opastuspaikkaa koskevat liikennemerkit on korvattava uusilla vuoden 2009 loppuun mennessä. Suunnitelmassa on käyty läpi kaikki Rukan alueen palveluntarjoajat ja selvitetty palvelukohteiden viitoituskelpoisuudet. Samalla on tarkennettu valtakunnallisten ohjeiden pohjalta Rukan opastusperiaatteet, joiden mukaan viitoitus- ja opastussuunnitelma on tehty. Samaa periaatetta noudatetaan muissakin Oulun tiepiirin alueella laadittavissa palvelukohteiden opastussuunnitelmissa. Voimassa olevan maantielain mukaan asemakaava-alueen ulkopuolella sekä asemakaava-alueella olevalla liikennealueella on kielletty maantien käyttäjille tarkoitettujen ulkomainosten asettaminen. Palvelukohteiden viitoituksen yksi yleisistä tavoitteista on pyrkiä ratkaisemaan palvelukohteiden osoittamisessa liikenteelliset tarpeet ja sitä kautta vähentämään mainostamisen tarvetta. 2 TEHTÄVÄN RAJAUS Suunniteltava alue rajoittuu keskeisimmälle Rukan matkailupalveluja tarjoavalle alueelle sisältäen kuvaan 1 rajatun alueen tie- ja katuverkon. Alue käsittää valtatien 5 Rajalan ja Viipuksentien (mt 18894) liittymän välillä. Myös seututien 950 liittymäalue kuuluu suunnittelualueeseen. Muualla maantieverkolla suunnittelualueeseen kuuluvat lisäksi Rukatunturintie (mt 8692), Rukajärventie (mt 18884) ja Kuontivaarantie (mt 18883). Suunnittelutehtävään sisältyvät kaikki tarvittavat palvelukohteen opastusmerkit sekä kohteen opastukseen liittyvät osoiteviitat, tienviitat ja suunnistustaulut. Tiennimikyltit eivät kuulu tähän suunnittelutehtävään.

10 8 Rukan palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma TEHTÄVÄN RAJAUS Kuva 1. Suunnittelualue. Suunnittelualue käsittää Rukatunturin alueen sekä sen läheisyydessä olevat kylät ja majoitusalueet. Ruka on panostanut voimakkaasti myös kesämatkailuun erilaisine vaellusreitteineen ja mm. melonta-, koskenlasku- ja kalastusmahdollisuuksineen. Kuuluisin vaellusreitti on Karhunkierros, jonka lähtöpiste on Rukalla. Reitti jatkuu läheiselle Oulangan kansallispuiston alueelle. Rukalta löytyy myös golf-kenttä, jossa talvisin voi harrastaa lumigolfia. Alueella järjestetään lisäksi lukuisia tapahtumia ympäri vuoden.

11 Rukan palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma 9 TAVOITTEET 3 TAVOITTEET Rukan palvelukohteiden opastussuunnitelman tavoitteena on edistää Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan luodun opastusstrategian toteutumista, täsmentää palvelukohteiden yleisiä viitoitusperiaatteita paremmin paikallisiin olosuhteisiin sopiviksi sekä luoda paremmat toimintaedellytykset Tiehallinnon Lupapalvelujen ja Kuusamon kaupungin opastelupakäsittelylle. Pohjois-Pohjanmaan palvelukohteiden maakunnallisessa opastussuunnitelmassa kirjattiin maakunnan opastusstrategiaksi: eri tahojen välisen yhteistyön kehittäminen maakuntatasolla alueellisten opastussuunnitelmien laatiminen sekä niiden toteuttaminen ja ajan tasalla pitäminen opastuspaikkojen (karttapisteet ja toimistot) kehittäminen Palvelukohteiden viitoituksen yleisiä tavoitteita ovat mm.: kaikki viitoitettavat palvelut ovat hyvätasoisia ja viitoituskriteerit täyttäviä palvelukohteet osoitetaan viitoitusohjeiden ja alueellisten viitoitusperiaatteiden mukaisesti opastusmerkkeinä käytetään vain tieliikenneasetuksen mukaisia liikennemerkkejä liikenneturvallisuuden edistäminen mainostamistarpeen vähentäminen Valmiin suunnitelman tavoitteena on toimia opastelupien merkittävimpänä tausta-asiakirjana ja olla avainasemassa palvelukohteiden opastelupien sujuvalle ja valtakunnallisesti yhdenmukaiselle käsittelyprosessille. Lisäksi suunnittelulla pyritään toteuttamaan alueellisen opastussuunnittelun tavoitteita, joita ovat: aikaansaada tarkasteltavalle alueelle yhtenäinen, selkeä ja helposti ymmärrettävä viitoitusjärjestelmä, joka tukeutuu alueen opaskartoilla esitettyihin paikannimiin yrittäjiä kohdellaan tasapuolisesti ja yhdenmukaisesti alueellisen kokonaisuuden ehdoilla lisätä opastuksen uskottavuutta huolehtimalla siitä, että viitoitettavien palvelujen laatu vastaa viitoituksen perusteella saatua mielikuvaa huolehtia siitä, että palvelukohteen viitoitus perustuu kohteen toimintojen laatuvaatimusten ohella myös liikenteelliseen tarpeeseen tarjota sidosryhmille paremmat puitteet kohteiden viitoituskelpoisuuksien määrittämisessä toimia toteutetun opastuksen ylläpidon apuvälineenä

12 10 Rukan palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma NYKYTILANNE 4 NYKYTILANNE 4.1 Opastuspaikat Kuusamon ja Rukan opastetut opastuspisteet sijaitsevat valtatiellä 5 Kuusamon ja Kemijärven suunnista noin 3 km ennen Rukan liittymää. Kaupungin hoidossa olevat opastuskartat ovat pystytystelineen ja sisällön puolesta Kuusamon ilmeen mukaisia ja selkeitä, mutta niille opastaminen on puutteellista. Molemmista suunnista tultaessa on yhden kilometrin etäisyydellä ennakkotaulut, mutta niiden jälkeen opastuspistettä ei enää opasteta. Esimerkiksi etelästä tultaessa on levähdysalueen ennakkomerkki 500 m ennen ja kohdalla P-merkki. Pohjoisesta tultaessa opastuspiste sijaitsee epäloogisesti ajosuunnassa tien vasemmalla puolella ilman opasteita. Rukalla on yksi opastustoimisto, joka sijaitsee kauppakeskus Kumpareessa. Opastustoimistolla on SUOMA ry:n myöntämä vihreä-valkoisen i-tunnuksen käyttöoikeus. Viitoitusta opastustoimistoon ei ole, lukuun ottamatta Rukan liittymän molemmin puolin olevia kuuden tunnuksen opastustauluja. Opastustoimiston vieressä sijaitsee lisäksi Metsähallituksen palvelupiste. Kuva 2. Ruka-Kuusamon nykyinen tienvarren opastuspiste. Kuvan 2 mukaiset opastuspisteet ovat sisällöltään samanlaisia ja niissä esitellään Kuusamon yleiskartta sekä Rukan ja Oulangan alueet palveluineen sekä myös Rukan ydinaluetta koskeva tarkempi osoitekartta palveluineen. Merkkien selitykset ovat selkeitä.

13 Rukan palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma 11 NYKYTILANNE 4.2 Opastus ja viitoitus Palvelukohteiden viitoituksen ja opastuksen nykyinen tilanne on ajansaatossa muotoutunut kirjavaksi toteutukseltaan että periaatteiltaan. Alueelle on laadittu vuonna 1993 alueellinen palvelukohteiden opastussuunnitelma, joka kattaa myös koko Kuusamon palvelut. Vuonna 1998 on laadittu lisäksi Rukan alueen opastesuunnitelma, jossa on käytetty vahvasti myös arkkitehtuurista näkökulmaa. Alueella toteutunut opastus on johtanut palvelujen eriarvoiseen näkyvyyteen sekä epäjohdonmukaiseen kohdeviitoitukseen suunnitelmien vanhentuessa. Myös tienvarsimainonta luo ympäristölle rauhattoman vaikutelman. Rukan omaa ilmettä korostavat punapohjaiset opastustaulut antavat sekavahkon kuvan alueen palveluista. Tieliikenneasetuksessa ei ole liikennemerkeille määritelty punaista taustaväriä, jolloin osa nykyisistä opastustauluista on tulkittava tienvarsimainoksiksi. Näihin liikennemerkkien näköisiin tauluihin on lisätty jälkeenpäin uusia viittoja ja tauluja, joiden tekstikoko ei välttämättä ole sama kuin alkuperäisissä. Tekstikoko tauluissa on muutoinkin liian pientä. Lisäksi punapohjaiset taulut on pystytetty pääasiassa vain Itä-Rukan alueelle. Nykyisin on palvelukohteina opastettu: Rukan matkailukeskus (kuusi tunnusta) Ruka matkailukeskus (kolme tunnusta) Itä-Ruka (kolme tunnusta) Ruka-Vuosseli Holiday Club Ruka Ruka Golf Rukan Salonki Matkailumaja Heikkala Matkailumaja Tapio Ruka Motelli Ruka-Tupa Salmilammen Lomamajat Keisarinvaara Ravintola Vanha Karhu Hotelli Royal Ruka Rukajärven Lomamajat Lisäksi muita viitoituskohteita alueella ovat (pl. osoiteviitalla viitoitetut kohteet): Ruka (sinipohjainen) Rukajärvi ( ) Kuontivaara ( ) Tahkolanranta ( ) Länsi-Ruka (valkopohjainen) Hotelli Rukahovi ( ) Hiihtostadion (yksityistien viitta) Moisasensuo ( ) Pulkkajärvi ( ) Erkkoranta ( ) Kilpelä ( )

14 12 Rukan palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma NYKYTILANNE Punapohjaisilla epävirallisilla opastustauluilla on lisäksi opastettu: Talvijärven hiihtohissi- ja paikoitusalue Itä-Ruka: o Skibistro o Maston Aitio o Hotelli Chalet Ruka Peak o Maston hiihtohissit o Vuosselin hiihtohissit o Ravintola Hill Side o Asuntovaunualue o Saaruan hiihtohissit o Hotelli Rukan Omena Kuva 3. Esimerkki Rukalla käytetystä punapohjaisesta opasteesta. Lähiopastuksessa on lisäksi käytetty osoiteviittoja, joiden ulkoasu vaihtelee paikoitellen suurestikin mm. kirjasintyylin ja tekstikoon puolesta. Paikoin osoiteviittojen sijaan on käytetty puisia kaiverrettuja tekstilamelleja. Kuva 4. Nykyisiä osoiteviittoja Rukalla.

15 Rukan palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma 13 NYKYTILANNE 4.3 Inventointi Nykyiset liikennemerkit inventoitiin ja valokuvattiin maastossa huhtikuussa Viitoituskelpoiset palvelukohteet inventoitiin nykyisin voimassa olevien lupapäätösten, yritysrekisterin sekä kaupungin ja Rukan internet-sivujen perusteella. Rukan alueella majoituspalvelut koostuvat muutamien hotellien ja motellien lisäksi pääosin pienistä mökki- ja huoneistomajoitusyrittäjistä, joilla kohteita on yleensä useita ympäri Rukaa. Inventoinnissa otettiin huomioon Ruka- Kuusamon Matkailuyhdistyksen jäsenyritykset ja sen ulkopuoliset niiltä osin kuin heidän kohteet on löydettävissä alueen keskusvaraamojen kautta. Majoituskohteita paikannettiin 265 kpl, missä ei välttämättä ole kaikki viitoituskelpoiset kohteet mukana. Toisaalta Rukan alue kehittyy erittäin voimakkaasti, jolloin uusia toimijoita tulee lisää kokoajan. Muita viitoituskelpoisuuden täyttäviä palveluja ovat opastustoimisto, hissi- ja ravintolatoiminnot, asuntovaunualue ja golf-kenttä sekä vaellusreitit. Kuva 5. Rukan sisääntuloväylä.

16 14 Rukan palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma OPASTUSPERIAATTEET 5 OPASTUSPERIAATTEET 5.1 Tieliikenteen opastus Tieliikenteen opastuksen periaate kuvataan kolmiportaisena järjestelmänä, jonka kullakin tasolla on oma roolinsa. Ensimmäinen taso Matkailija löytää tieviitoituksen ja tiekartan avulla kartalla esitettyyn kohteeseen, joka yleensä on paikkakaupunki tai kylä. Kohteet ovat erisnimiä, joten kielellisiä ongelmia ei pitäisi syntyä. Tiehallinto vastaa tieviitoituksesta. Toinen taso Matkailija saa karttakohteeseen saavuttuaan tarkempaa tietoa alueen palveluista tai tavoittelemansa kohteen sijainnista. Tieto löytyy yleensä opastuspaikasta, joka on joko opastuspiste (opaskartta) tai opastustoimisto. Opastuspaikasta on tarkoitus saada niin tarkkaa informaatiota, että matkailija osaa tavoittelemansa kohteen kohdeopastuksen alkuun. Opastuspaikat ovat yleensä kunnan ylläpitämiä. Kolmas taso Matkailija osaa kohteeseensa kohdeopastuksen, osoitejärjestelmän, osoiteviittojen ja tieviittojen avulla. Palvelukohteiden opasteet ovat kohteen toimijan vastuulla. Kuva 6. Opastuksen kolmiportainen järjestelmä. 5.2 Opastusmerkit Palvelukohteiden opastamisessa käytetään vain tieliikenneasetuksen mukaisia opastustunnuksia. Vuonna 2007 on otettu käyttöön uusia palvelukohteiden opastustunnuksia. Samalla merkkien väritystä muutettiin aikaisemmista sinisestä ja mustasta pääväreistä sinisiin ja ruskeisiin pääväreihin. Värijärjestelmässä on huomioitu mm. Liikennemerkkejä ja -opasteita koskeva

17 Rukan palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma 15 OPASTUSPERIAATTEET yleissopimus, Wien , jonka perusteella tienkäyttäjiä palvelevien kohteiden liikennemerkin väriyhdistelmäksi on valittu sini-valko-musta. Ruskeaa pohjaväriä käytetään vapaa-ajan matkailuun liittyvien palvelujen osoittamiseen. Värien käyttö opasteissa on kerrottu mm. Tiehallinnon ohjeessa: Palvelukohteiden viitoitus. Kuva 7. Palvelukohteiden opastuksessa käytettävät tunnukset. Rukalla käyttökelpoisia palvelukohteiden opastusmerkkejä ovat opastustaulut, palvelukohteen osoiteviitta ja sen ennakkomerkki sekä osoiteviitta ennakkomerkkeineen. Opastustaulussa yksittäistä palvelukohdetta voidaan kuvata tunnuksilla, joita voi olla enintään kolme yhtä kohdetta kohden. Tunnukset asetetaan tärkeysjärjestykseen vasemmalta oikealle. Samassa pystytystelineessä voi olla useampien palvelukohteiden opastustauluja. Tunnuksia ja muita tietoja voi yhdessä pystytystelineessä olla rajoitettu määrä. Opastaulujen ja tietojen kokonaismäärät riippuvat opastustaulun tyypistä ja opastettavasta kohteesta. Taulujen ja tunnusten käytöstä on enemmän tietoa edellä mainitussa Tiehallinnon ohjeessa. Kuva 8. Esimerkkejä opastustauluista.

18 16 Rukan palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma OPASTUSPERIAATTEET Ruskeapohjaisessa palvelukohteen osoiteviitassa ja sen ennakkomerkissä voidaan käyttää yhtä ruskeaa opastusmerkin tunnusta. Mustapohjaisessa osoiteviitassa voidaan käyttää niin ikään yhtä tunnusta, joka voi olla kaupungin vaakuna tai muu tienpitäjän hyväksymää tunnus, esim. liikemerkki. Mustapohjaisessa osoiteviitan ennakkomerkissä ei voi käyttää mitään tunnusta. Mustapohjaisella osoiteviitalla ei voida opastaa palvelukohdetta, jolle on olemassa ruskeapohjainen tunnus. Samassa osoiteviittojen pystytystelineessä voi olla enintään viisi viittaa. Telineissä voidaan käyttää Rukailmettä. Kuva 9. Esimerkkejä erityyppisistä osoiteviitoista ja ennakkomerkeistä. 5.3 Opastusperiaate Rukalla Ensimmäinen taso Ruka on selkeä ja varsin yhtenäinen alue ja nimen perusteena on ympäristökohteita, kuten Rukatunturi. Ruka löytyy lisäksi erityyppisistä kartoista paikannimenä. Ensimmäisen tason viitoituksen kannalta Ruka on helppo opastaa tieviitoituksella pohjoisesta ja etelästä valtatiellä 5. Viitoituskohde Ruka esiintyy ensimmäisen kerran etelästä tultaessa Kuusamossa valtateiden 5 ja 20 liittymässä ja pohjoisen suunnassa valtatien 5 ja maantien 950 (Sallantie) liittymässä. Rovaniemen suunnasta viitoituskohde Ruka esiintyy ensimmäisen kerran valtatien 5 ja kantatien 81 liittymässä. Toinen taso Tielläliikkuja saapuu Rukalle tullessaan opastuspisteisiin pohjoisen ja etelän suunnista. Opastuspisteet sijaitsevat nykyisillä P-alueilla, ja niissä on Rukan ja Kuusamon kaupungin opaskartat. Valtatielle 5 asennetaan uudet opastuspisteiden opasteet kuudella tunnuksella. Pohjoisessa oleva opastuspiste siirretään ajosuunnassa tien oikealle puolelle olemassa olevalle P-alueelle noin 9 km etäisyydelle Rukan liittymästä. Rukakeskuksessa sijaitsevaan SUOMA ry:n opastustoimistoon opastetaan Rukan liittymästä Rukatunturintietä perille. Myös Rukajärventieltä tulevalle asennetaan opastustoimiston opasteet Rukajärventien ja Rukatunturintien liittymään. Rukanporttiin kaupan pihalle pystytetään uusi opastuspiste, johon opastetaan kaupan liittymästä paikalliskohteen viitalla. Myös muille keskeisille paikoille kuten Rukankylälle, Vuosseliin, Saaruaan, Mastoon, Hiihtostadionille ja Keloon esitetään vähintään samansisältöisten opastuspisteiden pystyttämistä. Näihin ei kuitenkaan viitoiteta erikseen.

19 Rukan palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma 17 OPASTUSPERIAATTEET Opastuspiste Opastustoimisto Kuva 9. Viitoitetut opastuspaikat Rukalla.

20 18 Rukan palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma OPASTUSPERIAATTEET Rukankylällä on syytä pystyttää laajemman opastuskartan lisäksi sisääntulokohdille erillinen kävelykylää koskeva opaskartta, josta ilmenee selkeästi kaikki alueen palvelut ja ajoreitit. Opastuspisteiden kartat ja opastustoimisto ovat pääsääntöisesti Kuusamon kaupungin ja yritysorganisaatioiden vastuulla. Valtakunnallisen linjauksen mukaisesti Tiehallinto vastaa niiden opastuspisteiden tienvarsiopasteiden kustannuksista, jotka sijaitsevat Tiehallinnon hallinnoimalla L- tai P-alueella. Rukalla näitä ovat valtatien 5 varrella olevat opastuspisteet. Kuva 10. Rukan kolme pääaluetta Rukanportti, Länsi-Ruka ja Itä-Ruka (ympyrä) sekä paikalliskohteet (suorakaide). Kolmas taso Tässä suunnitelmassa esitetään uusien paikalliskohteiden nimeämistä opaskarttaan ja niiden viitoittamista. Uudet opaskarttoihin nimettävät kohteet on merkitty ao. luetteloon. Opastuksen kannalta on välttämätöntä, että uudet paikannimet ovat esillä myös alueen opaskartoissa.

21 Rukan palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma 19 OPASTUSPERIAATTEET Rukalla opastetaan uusilla paikalliskohteen viitoilla: Hiihtostadion Huttulampi Itä-Ruka Keisarinvaara Kesäjärvi Kesätie Länsi-Ruka Masto (uusi nimettävä kohde) Moisasensuo Plantinginharju Rukankylä (uusi nimettävä kohde) Rukanportti (uusi nimettävä kohde) Rukanriutta (uusi nimettävä kohde) Saarua-Aho Salmilampi E ja P Saukkolampi Talvijärvi Uunikulmantie Vuosselinrinne Vuosselintie Opastuksen periaatteena on, että palvelukohteen mainostamisessa yms. kerrotaan sen olevan jossakin em. paikalliskohteessa, joille pystytetään valkopohjaiset paikalliskohteiden viitat ja tarvittaessa paikannimikilvet. Pääalueet (Rukanportti, Itä-Ruka ja Länsi-Ruka) opastetaan ristiin eli jokaisesta kohteesta on jatkuva viitoitus muihin kohteisiin. Pääalueet on merkitty maastoon myös paikannimikilvillä. Yleisötilaisuuksia varten voidaan asettaa määräaikaisia viittoja, jotka ovat yleensä muutamasta tunnista jopa viikkoja kestäviä urheilu- tai juhlatilaisuuksia, messuja tai vastaavia. Merkit ovat väliaikaisia ja niiden sisältö ja väritys on kerrottu Tiehallinnon ohjeessa. Koska Rukalla on erilaisia tilaisuuksia useasti vuodessa, tilapäisille viitoille pystytetään pysyvät telineet tärkeimpiin liittymiin. Tiehallinto ja Kuusamon kaupunki sopivat tilapäisten opasteiden lupamenettelystä.

22 20 Rukan palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma SUUNNITELMA 6 SUUNNITELMA Suunnitelmakartoilla liitteissä 2 ja 3 esitetyt palvelukohteiden opastusmerkit ovat ohjeellisia ja opastusmerkkien tarkempi sisältö ja sijainti määräytyvät opastuslupakäsittelyn yhteydessä. Palvelukohteiden opastustauluina käytetään normaalikokoisia tauluja tekstikoon ollessa 150 mm. Osoiteviittojen ja palvelukohteiden osoiteviittojen sekä näiden ennakkomerkkien tekstikoko on 150 mm, kun tien nopeusrajoitus on 80 km/h tai enemmän, muutoin 120 mm. Paikannimikilvissä, tienviitoissa ja paikalliskohteen viitoissa käytetään tekstikokoa 200 mm. Opastusmerkkiratkaisujen ohjevuosi on opastuspaikkojen osalta 2009 ja muiden opastusmerkkien osalta Suunnitelman mukaisille ratkaisuille voi hakea opastelupia suunnitelman valmistumisen jälkeen. Viitoitus on uusittava alueellisen opastussuunnitelman kaltaiseksi jo ennen ohjevuosien päättymistä. Viitoitusta uusittaessa kannattaa huomioida merkkivalmistajien mahdollisesti pitkittyvät toimitusajat ohjevuoden 2013 lähestyessä. Jos nykyiset palvelukohteiden opastusmerkit ovat ristiriitaisia alueellisen opastussuunnitelman kanssa, saavat merkit olla maastossa opasteluvassa mainittuun lupakauden päättymiseen tai enintään vuosien 2013/2009 loppuun saakka. Siirtymäaikaa ei noudateta, jos nykyinen viitoitus on luvanvastainen, virheellinen tai lupaehtoja on rikottu. Suunnitelmassa on otettu huomioon suunnitteluhetkellä tiedossa olevat tieja katuverkon suunnitellut rakennustoimenpiteet. 6.1 Opastuspaikat Merkittävin muutos nykytilanteeseen Rukan näkyvyyden ja opastuspaikkojen osalta tulee olemaan se, että nyt esitetään valtatien 5 varteen monipuolisen matkailualueen opastuspisteen opastustauluja, jotka sisältävät kuusi Rukaa parhaiten kuvaavaa tunnusta. Opastustauluilla opastetaan Rukan lähellä sijaitseville P-alueille, jotka on varustettu Rukan ja Kuusamon opaskartoilla. Rukan pohjoispuolella kuntarajan tuntumassa olevat muut opastuspisteet tulee poistaa. Kuuden tunnuksen opastustaulut sijoitetaan myös opastustoimiston hatullisella i-tunnuksella varustettuna valtatielle 5 Rukan liittymän kohdalle. Rukatunturintiellä ja Rukajärventiellä opastustoimiston tunnus on samassa opastustaulussa retkeilyalueen tunnuksen kanssa. Alueen muita opastuspisteitä ei ole tarpeen viitoittaa lukuun ottamatta Rukanportin pihalle pystytettävää opaskarttaa (ks. kuva 9). Opastuspisteiden kartat tulee päivittää mm. uusien paikalliskohteiden osalta. Tämä tulee tapahtua samanaikaisesti maastoon asennettavien uusien paikalliskohteen viittojen kanssa. Opaskarttoihin on hyvä lisätä myös muiden opaskarttojen sijainnit sekä kartan päivämäärä. Nykyiset kartat sisältöineen ovat varsin hyvä käytäntö myös jatkossa.

23 Rukan palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma 21 SUUNNITELMA 6.2 Palvelukohteet Rukalla ei ole välttämättä mahdollista viitoittaa jokaista viitoituskelpoista palvelukohdetta opastustauluilla kaikille opastustauluille ei ole tieympäristössä tilaa. Tilanne on tuttu myös muissa tiiviisti rakennetuissa matkailualueissa. Tästä syystä joidenkin kohteiden opastusratkaisut perustuvat karttoihin, yleiseen tie- ja katuverkon viitoitukseen, osoitejärjestelmään sekä osoiteviitoitukseen. Tie- ja katuverkon viitoitusta tehostetaan viitoittamalla alueita valkopohjaisilla paikalliskohteiden viitoilla, jolloin palveluntarjoajan on helpompaa markkinoida sijaintiaan. Rukalle pystytetään Rukankylälle ja Itä-Rukalle ko. alueen yhteiset A-tyypin palvelukohdeopasteet. Muita A-tyypin opastuskohteita ovat: opastustoimisto, vaellusreittien lähtöpaikka ja Ruka Golf sekä Rukankylän ulkopuolella olevat hotellit, motellit ja suurimmat yhtenäiset mökkialueet, joissa on oma vastaanotto paikanpäällä. Rukankylällä olevat useat hotellit ja mökki- ja huoneistomajoituskohteet eivät tiiviin keskittymän ja suuren määränsä vuoksi saa omia opasteita. Alueelle opastetaan paikalliskohteen viitalla sekä yhteisellä A-tyypin palvelukohteen opasteella. Muut palvelukohteet opastetaan ruskeapohjaisella palvelukohteen osoiteviitalla tai mustapohjaisella osoiteviitalla. Palvelukohteen osoiteviittoja ja osoiteviittoja käytetään vain ko. kohteen kohdalla olevassa liittymässä. Mikäli alueelle ei ole paikalliskohteen viittaa, voidaan kohde opastaa alueen sisääntuloväylän liittymästä osoiteviitalla tai palvelukohteen osoiteviitalla, jos viitoitettava suunta ei ole maantie. Rukan taajama-alueen ulkopuolella, missä tien nopeusrajoitus on 80 km/h tai enemmän, osoiteviitta asetetaan maantien varteen ja sille pystytetään lisäksi osoiteviitan ennakkomerkit. Jos käytetään osoiteviitan ennakkomerkkejä, käytetään aina myös osoiteviittaa. Rukan alueella palvelukohteen opastustauluilla viitoitetaan: Pääalueet o Itä-Ruka o Rukankylä Hotellit, motellit ja loma-asuntoalueet o Hotelli Chalet Ruka Peak o Hotelli Royal Ruka o Motelli Ruka-Tupa o Motelli Willis West o Holiday Club Ruka o Matkailumaja Heikkala o Rukajärven Lomamajat o Rukan Salonki o Salmilammen Lomamajat o Tapio Ruka Muut o Opastustoimisto Ruka Info o Vaellusreittien lähtöpaikka o Ruka Golf

24 22 Rukan palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma SUUNNITELMA Palvelukohteen osoiteviitoilla ja ennakkomerkeillä (nopeusrajoituksen ollessa 80 km/h tai yli) viitoitetaan: Mökkimajoituskohteet (tunnuksen kanssa) o 2-4 mökin tai huoneiston yhtenäiset kohteet, joissa oma vastaanotto ja majoitustilaa vähintään 10 henkilölle Mökkimajoituskohteet (ilman tunnusta) o kahden tai useamman mökin tai huoneiston yhtenäiset kohteet, joissa on majoitustilaa vähintään 10 henkilölle, muttei ole omaa vastaanottoa kohteessa Aktiviteettikohteet o Hiihtohissien ala-asemat (joissa P-alue) Kelo Masto Saarua Talvijärvi Vuosseli o Ruka Safaris o Husky Farms Muut tienkäyttäjiä yleisesti palvelevat kohteet (ravintolat, kahvilat tms.) viitoitetaan mustapohjaisilla osoiteviitoilla täydennettynä osoiteviitan ennakkomerkeillä nopeusrajoituksen ollessa 80 km/h tai yli. 6.3 Määräaikaisen viitoituksen tilapäiset merkit Yleisötilaisuuksilla tarkoitetaan yleensä pari päivää tai pisimmillään jopa viikkoja kestäviä messuja, näyttelyitä, kokouksia, urheilutilaisuuksia tai vastaavia, joihin saapuu runsaasti yleisöä paikkakunnan ulkopuolelta. Yleisötilaisuuksien viitoitus edellyttää aina suunnitelmaa ja opasteluvan hankkimista tienpitäjältä. Jatkossa tällainen suunnitelma voi yksinkertaisimmillaan perustua pysyviin telineisiin kiinnitettävien tilapäisten merkkien asettamiseen. Tilapäisessä opasteluvassa määritellään tarkasti, milloin merkit saa asettaa ja milloin ne tulee viimeistään poistaa. Rukan alueelle suunnitellaan rakennettavaksi tilapäisille merkeille kiinteät tarvittaessa Rukan ilmettä esille tuovat pystytystelineet. Telineiden rakenne tulee olla sellainen, että siihen on helppo kiinnittää tapahtumaopaste, ja toisaalta opasteen tulee olla myös helposti poistettavissa. Liitteessä 1 on esitetty pystytystelineen rakenteelliset mitat ja ripustettavan taulun näkö- ja kokovaatimukset. Telineitä ehdotetaan rakennettaviksi: Rukatunturintien (mt 8692) ja Talvijärventien liittymässä kaikille tulosuunnille Rukatunturintien (mt 8692) ja Rukankyläntien liittymässä valtatien 5 ja Rukajärven tulosuunnille Rukatunturintien (mt 8692) ja Rukajärventien (mt 18884) liittymässä kaikille tulosuunnille

25 Rukan palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma 23 SUUNNITELMA Rukajärventien (mt 18884) ja Vuosselintien liittymässä Länsi-Rukan ja Rukajärven tulosuunnille Kuusamon kaupunki vastaa telineiden suunnittelusta, rakentamisesta, kunnossapidosta koko suunnittelualueella. Tiehallinnon ja Kuusamon kaupungin kesken neuvotellaan toimintamalli, joka mahdollistaa kaupungin toimimisen myös lupaviranomaisena ja ohjeistajana ao. telineisiin kiinnitettävien tilapäisten opasteiden käytössä.

26 24 Rukan palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma OPASTUKSEN TOTEUTTAMINEN 7 OPASTUKSEN TOTEUTTAMINEN 7.1 Opastelupa Palvelukohteen viitoittaminen edellyttää aina tienpitäjän lupaa. Maanteiden osalta luvan myöntää Tiehallinto, kadulla kaupunki ja yksityisellä tiellä tiehoitokunta. Yksityisellä tiellä merkin pystyttämiseen tarvitaan lisäksi kaupungin suostumus. Tiehallinnon Lupapalvelut vastaa nykyisin valtakunnallisesti maanteiden opastelupien käsittelystä. Lupapalvelut sijaitsee Tampereella, mutta kaikissa tiepiireissä on lupayhdyshenkilöt. He toimivat tarvittavissa määrin Lupapalvelujen apuna lupa-asioiden valmistelutyössä, maastokatselmuksissa ja opastettavien kohteiden arvioinnissa. Opastelupaa varten pyydetään useissa tapauksissa ulkopuolisen tahon antama lausunto tai arvio. Kaikki uudet opasteluvat ovat määräaikaisia, jonka kesto on yleensä viisi vuotta. Täten olosuhteiden muutokset voidaan ottaa nopeasti huomioon. Määräaika voi olla lyhyempi, esimerkiksi vain osan vuotta avoinna olevan palvelun tapauksessa, tai pidempi, esimerkiksi merkittävän historiallisen nähtävyyden tapauksessa. Opasteluvassa määritetään ehtoja, jotka antavat lupaviranomaiselle oikeuden perua tai muuttaa luvan sisältöä. Niitä voivat olla esimerkiksi lainsäädännön tai viitoitusohjeiden muuttuminen taikka tieverkossa, alueellisessa palvelutarjonnassa tai muussa ympäristötekijässä tapahtuneet muutokset tai alueellisessa opastussuunnitelmassa todetut ratkaisut. Mikäli opasteluvan perusteissa ei ole tapahtunut muutoksia, luvan uusimisen yhteydessä ei peritä uutta lupamaksua. Opasteluvan muutoksissa on siirtymäaika, joka yleensä kestää voimassaolevan opastelupakauden loppuun saakka. Jos opasteluvassa ei ole määritelty lupakautta, niin vanhan opasteluvan mukaiset merkit saavat olla maastossa vuoden 2013 loppuun saakka. Opastuspisteiden ja -toimistojen osalta määräaika on vuoden 2009 loppuun mennessä. On toivottavaa, että Rukalla opasteiden muutokset tehdään tämän suunnitelman pohjalta vuoden 2010 loppuun mennessä. Siirtymäaikaa ei sovelleta, jos toteutettu viitoitus on luvanvastainen tai muuten virheellinen tai lupaehtoja on rikottu. Myös tienparannustoimenpiteistä johtuvat muutokset tieverkossa voivat aiheuttaa tarpeen muuttaa opastuksen ja opasteluvan sisältöä kesken lupakauden. Maanteille tulevan palvelukohteen opastusmerkin opasteluvan hakemus on saatavissa ja tulostettavissa Tiehallinnon www-sivuilta, minkä lisäksi sen voi tilata Tiehallinnon Lupapalveluista. Tiehallinnon www-sivuilla on myös muuta tietoa palvelukohteiden opastusmerkeistä ja lupa-asioista. Kadulla ja yksityistiellä opaste edellyttää yleensä toimenpideluvan, joka hankitaan kaupungin rakennusvalvonnasta. Hakulomakkeet löytyvät kaupungin www-sivuilta. Luvat ovat maksullisia. Samaan pystytystelineeseen tulevat palvelukohteiden opasteet voidaan anoa samalla kertaa, jolloin lupamaksu voidaan jakaa useamman toimijan kesken. Tällöin myös pystytystelineiden ja merkkien mitoitus tulee kerralla oikein ilman toteutusvaiheen lisäkustannuksia.

27 Rukan palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma 25 OPASTUKSEN TOTEUTTAMINEN 7.2 Opastusmerkkien hankinta, hoito ja ylläpito Palvelukohteiden opastusmerkkeinä käytetään tieliikenneasetuksen mukaisia liikennemerkkejä, joista tienpitäjällä on kokonaisvastuu. Palvelukohteen opasteluvan haltija vastaa luvan mukaisen opastuksen toteuttamiskustannuksista. Kustannuksiin sisältyvät myös muille osapuolille syntyvät kustannukset, jos näiden opastusmerkkien sisältö tai sijoituspaikka muuttuu uusien opastusmerkkien vaikutuksesta. Viimeisimmän opasteluvan haltija joutuu kustantamaan myös uuden luvan edellyttämät muutokset muiden luvanhaltijoiden opastusmerkkeihin. Uusia opastusmerkkejä pystytettäessä on kaikki lupapäätöksen vastaiset vanhat merkit poistettava. Luvanhaltija saa opasteluvan liitteenä luettelon Tiehallinnon auditoimista liikennemerkkien valmistajista, joilta luvanhaltija voi hankkia opastusmerkit. Luvanhaltijan on otettava yhteyttä tiepiirin yhteyshenkilöön ennen opastusmerkkien asennusta. Luvanhaltija voi ostaa asennustyön Tiehallinnon alueurakoitsijalta tai muulta sellaiselta urakoitsijalta, joka täyttää tiellä suoritettavan työn pätevyysvaatimukset ja hallitsee liikennemerkkien rakennetta ja pystytystä koskevan Tiehallinnon ohjeistuksen. Lisätietoa maanteiden varsille tulevien opasteiden pystytysrakenteista antaa tiemestari ja kaupungin katuverkolla kaupungin liikennevastaava. Palvelukohteen opastemerkkien hoito on merkkien omistajan vastuulla. Hoitoa ovat muun muassa lian, lumen ja jään poisto, normaali säännöllinen merkkien pesu sekä pienehköjen vaurioiden korjaus, esimerkiksi jalustan suoristaminen aurauslumen jäljiltä. Merkin omistaja on myös vastuussa merkin kunnosta, koska Tiehallinto ei valvo merkkien kuntoa. Tiepiirien yhteyshenkilöiden tai alueurakoitsijan tulisi kuitenkin kiinnittää huomiota huonokuntoisiin merkkeihin ja kehottaa omistajaa kunnostamaan tai poistamaan vioittuneet merkit. Opastusmerkin uusimisen kustannuksista huolehtii opasteluvan haltija. Merkki on uusittava, jos se on niin huonokuntoinen, ettei se enää täytä normaaleja liikennemerkille asetettuja kuntoluokituskriteerejä. Mikäli huonokuntoinen merkki jää uusimatta, opastelupa voidaan sen perusteella peruuttaa. Vastaava opasteiden kuntovaatimus on sovellettavissa myös muille teille kuin maanteille. Jos opastusmerkki vaurioituu esimerkiksi auton törmätessä siihen, liikennevakuutus korvaa useimmiten merkin uusimisen. Mikäli syyllistä ei saada selville, joutuu luvanhaltija maksamaan merkin uusimisesta aiheutuvat kustannukset. Jos luvallisia opastusmerkkejä on tarpeen muuttaa tai uusia tienpitäjän omien toimenpiteiden, kuten esimerkiksi liittymäjärjestelyjen tai muiden tienparannustoimenpiteiden takia, Tiehallinto vastaa maantiellä merkkien uusimiskustannuksista myös palvelukohteiden opastusmerkkien osalta.

28 26 Rukan palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma OPASTUKSEN TOTEUTTAMINEN Palvelukohteiden opastusmerkkien toteuttamisen kustannusjakoperiaate: Tiehallinnon Oulun tiepiiri o muutokset ja täydennykset tienviitoituksessa o maantien suuntaan osoittavat paikalliskohteiden viitat ja paikalliskohteiden viitoituksen ennakkomerkit maantiellä o Tiehallinnon L- tai P-alueella sijaitsevaa opastuspaikkaa osoittavat palvelukohteiden opastustaulut Kuusamon kaupunki o muutokset ja täydennykset katuverkon viitoitukseen o kadun tai yksityistien suuntaan osoittavat paikalliskohteiden viitat o muualla kuin Tiehallinnon L- tai P-alueella sijaitsevaa opastuspaikkaa osoittavat palvelukohteiden opastustaulut o opastuspisteiden opastuskartat o tilapäisten yleisötilaisuuksien opasteita varten rakennettavat kiinteät pystytystelineet Yritykset o palvelukohteiden yrityskohtaiset opastusmerkit ja näiden ennakkomerkit o palvelukohteiden yrityskohtaiset osoiteviitat (musta- ja ruskeapohjaiset) ja osoiteviitan ennakkomerkit o tilapäisten yleisötilaisuuksien opasteet

29 Rukan palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma 27 LIITTEET 8 LIITTEET Liite 1: Liite 2: Liite 3: Tilapäisen merkin pystytystelineen tyyppikuva Palvelukohteiden viitoitussuunnitelma, Rukan reuna-alueet Palvelukohteiden viitoitussuunnitelma, Rukan matkailukeskus

30

31 Tilapäinen pystytysteline, tyyppipiirustus Liite 1 (1/2) LIITTEET

32 Liite 1 (2/2) Tilapäinen pystytysteline, tyyppipiirustus LIITTEET

33

34

Vuokatin palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma

Vuokatin palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma Vuokatin palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma Vuokatin palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma Tiehallinto Oulu 2008 Kannen kuva: Jani Karjalainen Julkaisua myy/saatavana Oulun tiepiiri

Lisätiedot

Kalajoen Hiekkasärkkien palvelukohteiden

Kalajoen Hiekkasärkkien palvelukohteiden Kalajoen Hiekkasärkkien palvelukohteiden opastussuunnitelma Kalajoen Hiekkasärkkien palvelukohteiden opastussuunnitelma Tiehallinto Oulun tiepiiri Oulu 2008 TIEHALLINTO Oulun tiepiiri Veteraanikatu 5

Lisätiedot

24.3.2010 / Anneli Harju LÖYDÄNKÖ PERILLE? PALVELUKOHTEIDEN OPASTEET MATKAN VARRELLA

24.3.2010 / Anneli Harju LÖYDÄNKÖ PERILLE? PALVELUKOHTEIDEN OPASTEET MATKAN VARRELLA LÖYDÄNKÖ PERILLE? PALVELUKOHTEIDEN OPASTEET MATKAN VARRELLA Opaste vai mainos? Palvelukohteiden viitoitus käytetään vain tieliikenneasetuksen mukaisia opastusmerkkejä Tienvarsimainonta kaikki muut mainoksia

Lisätiedot

Palvelukohdeopasteet ja tienvarsimainokset

Palvelukohdeopasteet ja tienvarsimainokset Palvelukohdeopasteet ja tienvarsimainokset Palvelukohdeopasteista Palvelukohteiden opastusmerkkejä määräävät kansainväliset Sopimukset Liikennemerkkejä ja opasteita koskeva yleissopimus, Wien 8.11.1968

Lisätiedot

PALVELUKOHTEIDEN PAIKALLISET VIITOITUSPERIAATTEET, HÄMEENLINNA (LUONNOS)

PALVELUKOHTEIDEN PAIKALLISET VIITOITUSPERIAATTEET, HÄMEENLINNA (LUONNOS) 20.10.2015 Palvelukohteiden paikalliset viitoitusperiaatteet antavat suuntaviivat opastamiselle Hämeenlinnassa. Viitoitusperiaatteissa noudatetaan pääasiassa Palvelukohteiden viitoitus ohjetta (TIEH 2000021-07)

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 2010 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

POHJOIS-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 2010 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus POHJOIS-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 2010 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Oulu, 2010 2 Pohjois Pohjanmaan elinkeino, liikenne ja ympäristökeskuksen

Lisätiedot

YLLÄKSEN MATKAILUKESKUKSEN PALVELUKOHTEIDEN OPASTUSSUUNNITELMA

YLLÄKSEN MATKAILUKESKUKSEN PALVELUKOHTEIDEN OPASTUSSUUNNITELMA Kolarin kunta Lapin elinkeino, - liikenne- ja ympäristökeskus Liikenne ja infrastruktuuri- vastuualue Kolarin kunta YLLÄKSEN MATKAILUKESKUKSEN PALVELUKOHTEIDEN OPASTUSSUUNNITELMA SITO-YHTIÖT SITO OY Y-tunnus

Lisätiedot

Syötteen palvelukohteiden opastussuunnitelma

Syötteen palvelukohteiden opastussuunnitelma Syötteen palvelukohteiden opastussuunnitelma Syötteen palvelukohteiden opastussuunnitelma Tiehallinto Oulun tiepiiri Oulu 2008 TIEHALLINTO Oulun tiepiiri Veteraanikatu 5 PL 261 90101 Oulu Puhelinvaihde

Lisätiedot

Koillismaan palvelukohteiden opastussuunnitelma

Koillismaan palvelukohteiden opastussuunnitelma Koillismaan palvelukohteiden opastussuunnitelma Koillismaan palvelukohteiden opastussuunnitelma Tiehallinto Oulu 2009 Julkaisua myy/saatavana Oulun tiepiiri (1.1.2010 alkaen Pohjois-Pohjanmaan elinkeino,

Lisätiedot

Rokuan ja Oulujärven matkailualueiden palvelukohteiden opastussuunnitelma

Rokuan ja Oulujärven matkailualueiden palvelukohteiden opastussuunnitelma Rokuan ja Oulujärven matkailualueiden palvelukohteiden opastussuunnitelma Rokuan ja Oulujärven matkailualueiden palvelukohteiden opastussuunnitelma Tiehallinto Oulun tiepiiri Oulu 2009 TIEHALLINTO Oulun

Lisätiedot

Palvelukohteiden opastus. Antti Pirttijoki Pirkanmaan ELY-keskus 6.3.2012

Palvelukohteiden opastus. Antti Pirttijoki Pirkanmaan ELY-keskus 6.3.2012 Palvelukohteiden opastus Antti Pirttijoki Pirkanmaan ELY-keskus 6.3.2012 Opastusjärjestelmän periaate 1. Taso: Tiekartta ja matkalla ajoneuvoliikenteen viitoitus 2. Taso: Opastustoimistot ja opastuskartat

Lisätiedot

Oulun seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma LUONNOS 17.8.2009. Puuttuu: Museoviraston lausunto Oulun läänin taidetoimikunnan

Oulun seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma LUONNOS 17.8.2009. Puuttuu: Museoviraston lausunto Oulun läänin taidetoimikunnan Oulun seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma LUONNOS 17.8.2009 Puuttuu: Museoviraston lausunto Oulun läänin taidetoimikunnan lausunto Oulun seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma Tiehallinto Oulu

Lisätiedot

PALVELUKOHDEOPASTEIDEN LUPAEHDOT HÄMEENLINNAN KATUVERKOLLA

PALVELUKOHDEOPASTEIDEN LUPAEHDOT HÄMEENLINNAN KATUVERKOLLA LUPAEHDOT HÄMEENLINNAN 1.2.2016 Palvelukohteen (palvelukohteen määrittely, ks. Palvelukohteiden viitoitus, TIEH 2000021-07) viitoitus asetetaan vain yrityksen, kohteen tms. anomuksesta ja anojan kustannuksella.

Lisätiedot

12/2012 HEINOLAN VETOVOIMAOPASTEET JA LÄHIKOHTEIDEN OPASTUS- SUUNNITELMA

12/2012 HEINOLAN VETOVOIMAOPASTEET JA LÄHIKOHTEIDEN OPASTUS- SUUNNITELMA 12/2012 HEINOLAN VETOVOIMAOPASTEET JA LÄHIKOHTEIDEN OPASTUS- SUUNNITELMA Päivämäärä 06/12/2012 Laatija Jani Karjalainen Ramboll Kiviharjuntie 11 90220 OULU P +358 20 755 7070 F +358 20 755 7071 www.ramboll.fi

Lisätiedot

Paljakan ja Ukkohallan palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma

Paljakan ja Ukkohallan palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma Paljakan ja Ukkohallan palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma Paljakan ja Ukkohallan palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma Tiehallinto Oulu 2009 Julkaisua myy/saatavana Oulun tiepiiri

Lisätiedot

Oulun seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma

Oulun seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma Oulun seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma Oulun seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma Tiehallinto Oulu 2009 Julkaisua myy/saatavana Oulun tiepiiri (1.1.2010 alkaen Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Keski-Suomen palvelukohteiden viitoitus

Keski-Suomen palvelukohteiden viitoitus RAPORTTEJA 2014 Keski-Suomen palvelukohteiden viitoitus Viitasaari, Pihtipudas ja Kinnula 1 RAPORTTEJA 2014 KESKI-SUOMEN PALVELUKOHTEIDEN VIITOITUS KINNULA, PIHTIPUDAS JA VIITASAARI Keski-Suomen elinkeino-,

Lisätiedot

Varkauden - Pieksämäen seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma

Varkauden - Pieksämäen seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma Varkauden - Pieksämäen seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma Varkauden - Pieksämäen seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma Tiehallinto Kuopio 2009 Valokuvat: Tomi Kärnä Kopijyvä Kuopio 2009 Julkaisua

Lisätiedot

Tienvarsimainonta ja lupamenettely. Antti Pirttijoki Pirkanmaan ELY-keskus 6.3.2012

Tienvarsimainonta ja lupamenettely. Antti Pirttijoki Pirkanmaan ELY-keskus 6.3.2012 Tienvarsimainonta ja lupamenettely Antti Pirttijoki Pirkanmaan ELY-keskus 6.3.2012 Tienvarsimainonnan lainsäädännöllinen perusta Maantielain 52, tienvarsimainonta ja -ilmoittelu Asemakaava-alueen ulkopuolella

Lisätiedot

PALVELUKOHTEIDEN OPASTUSSUUNNI- TELMAN LAATIMISEN PROSESSIOHJE

PALVELUKOHTEIDEN OPASTUSSUUNNI- TELMAN LAATIMISEN PROSESSIOHJE PALVELUKOHTEIDEN OPASTUSSUUNNI- TELMAN LAATIMISEN PROSESSIOHJE Projektiryhmä Kari Keski-Luopa, pj. Maarit Orava, Tuomas Österman Per-Olof Linsén Sanna Kolomainen Kauko Kaarninen Kari Ruokanen Reijo Vaarala,

Lisätiedot

FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY KITTILÄN KUNTA TIEHALLINTO, LAPIN TIEPIIRI LEVIN OPASTUSSUUNNITELMAN PÄIVITYS

FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY KITTILÄN KUNTA TIEHALLINTO, LAPIN TIEPIIRI LEVIN OPASTUSSUUNNITELMAN PÄIVITYS FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY KITTILÄN KUNTA TIEHALLINTO, LAPIN TIEPIIRI LEVIN OPASTUSSUUNNITELMAN PÄIVITYS 26.2.2010 1 (10) 26.2.2010 1 LÄHTÖKOHDAT Tunturi Lapin matkailu on kehittynyt voimakkaasti

Lisätiedot

Palvelukohteiden alueellisen opastussuunnitelman laatiminen

Palvelukohteiden alueellisen opastussuunnitelman laatiminen Palvelukohteiden alueellisen opastussuunnitelman laatiminen Maakunta Seutu Paikallinen taso Palvelukohteiden alueellisen opastussuunnitelman laatiminen Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2007

Lisätiedot

OULU-KAJAANI -KEHITTÄMISVYÖHYKE Vetovoimaiset yritysalueet Oulu-Kajaani -kehittämisvyöhykkeellä (VETY)

OULU-KAJAANI -KEHITTÄMISVYÖHYKE Vetovoimaiset yritysalueet Oulu-Kajaani -kehittämisvyöhykkeellä (VETY) HENKILÖLIIKENTEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 1 OULU-KAJAANI -KEHITTÄMISVYÖHYKE Vetovoimaiset yritysalueet Oulu-Kajaani -kehittämisvyöhykkeellä (VETY) Etukannen kuvat: Kiehimänjokisuu, Paltamo (Martti Juntunen

Lisätiedot

Ylä-Savon palvelukohteiden opastussuunnitelma

Ylä-Savon palvelukohteiden opastussuunnitelma RAPORTTEJA 3 2013 Ylä-Savon palvelukohteiden opastussuunnitelma OLLI ÄKELÄ PILVI LESCH Ylä-Savon palvelukohteiden opastussuunnitelma OLLI ÄKELÄ PILVI LESCH RAPORTTEJA 3 2013 YLÄ-SAVON PALVELUKOHTEIDEN

Lisätiedot

Palvelukohteiden viitoitus

Palvelukohteiden viitoitus Palvelukohteiden viitoitus Palvelukohteiden viitoitus Tiehallinto Helsinki 2007 Pohjakartta Affecto Finland Oy, Genimap, Lupa L7128/07 ISBN 978-951-803-866-8 TIEH 2000021 07 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut)

Lisätiedot

Kainuun palvelukohteiden opastussuunnitelma

Kainuun palvelukohteiden opastussuunnitelma Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kainuun palvelukohteiden opastussuunnitelma 2010 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen raportteja POHJOIS-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE-

Lisätiedot

Joensuun seudun ja Keski-Karjalan palvelukohteiden opastussuunnitelma

Joensuun seudun ja Keski-Karjalan palvelukohteiden opastussuunnitelma RAPORTTEJA 2 2013 Joensuun seudun ja Keski-Karjalan palvelukohteiden opastussuunnitelma OLLI ÄKELÄ PILVI LESCH Joensuun seudun ja Keski-Karjalan palvelukohteiden opastussuunnitelma OLLI ÄKELÄ PILVI LESCH

Lisätiedot

Pohjois-Savon keskiosan palvelukohteiden opastussuunnitelma

Pohjois-Savon keskiosan palvelukohteiden opastussuunnitelma Pohjois-Savon keskiosan palvelukohteiden opastussuunnitelma Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja 13/2011 Pohjois-Savon keskiosan palvelukohteiden opastussuunnitelma 13/2011

Lisätiedot

Salon alueen pääliikenneväylien ja yritysalueiden opastuksen kehittäminen

Salon alueen pääliikenneväylien ja yritysalueiden opastuksen kehittäminen Salon alueen pääliikenneväylien ja yritysalueiden opastuksen kehittäminen 29.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lähtökohdat suunnittelulle 3 2. Ohjausryhmän kokoonpano 4 3. Kokoukset ja yleisötilaisuus 4 4. Yleisöpalautteet

Lisätiedot

Liikennemerkkipiirustukset

Liikennemerkkipiirustukset Liikennemerkkipiirustukset 2 LIIKENTEEN OHJAUS Liikennemerkkien mitoitus 2008 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelon pvm. LIIKENNEMERKKIPIIRUSTUKSET, OSA 1 1 Lähetekirjeet 2 Varoitusmerkit 03.02.1995 3 Etuajo-oikeus-

Lisätiedot

Tahkon opastussuunnitelma. Olli mäkelä Pilvi lesch Olli mäkelä Pilvi lesch

Tahkon opastussuunnitelma. Olli mäkelä Pilvi lesch Olli mäkelä Pilvi lesch Raportteja 112 2013 Tahkon opastussuunnitelma Olli mäkelä Pilvi lesch Olli mäkelä Pilvi lesch Tahkon opastussuunnitelma Olli Mäkelä Pilvi Lesch RAPORTTEJA 112 2013 TAHKON OPASTUSSUUNNITELMA Pohjois-Savon

Lisätiedot

Liikennemerkkipiirustukset

Liikennemerkkipiirustukset Liikennemerkkipiirustukset 2 L11k enne v1ra sto LIIKENTEEN OHJAUS Liikennemerkkien mitoitus 2017 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelon pvm. LIIKENNEMERKKIPIIRUSTUKSET, OSA 1 1 Lähetekirjeet 2 Varoitusmerkit

Lisätiedot

Tahkon opastussuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH

Tahkon opastussuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH Tahkon opastussuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH Tahkon opastussuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH TAHKON OPASTUSSUUNNITELMA Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Taitto: Olli Mäkelä

Lisätiedot

Seudullinen opastussuunnitelma

Seudullinen opastussuunnitelma Seudullinen opastussuunnitelma Kuusiokunnat Alavus, Kuortane, Töysä ja Ähtäri 10/2009 Kuortane Töysä Alavus Ähtäri Alavus Kuortane Töysä Ähtäri Seudullinen opastussuunnitelma Kuusiokunnat Alavus, Kuortane,

Lisätiedot

Liikennemerkkipiirustukset

Liikennemerkkipiirustukset Liikennemerkkipiirustukset 2 LIIKENTEEN OHJAUS Liikennemerkkien mitoitus 2007 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelon pvm. LIIKENNEMERKKIPIIRUSTUKSET, OSA 1 1 Lähetekirjeet 2 Varoitusmerkit 03.02.1995 3 Etuajo-oikeus-

Lisätiedot

Liikennemerkkipiirustukset

Liikennemerkkipiirustukset Liikennemerkkipiirustukset 2 LIIKENTEEN OHJAUS Liikennemerkkien mitoitus 2010 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelon pvm. LIIKENNEMERKKIPIIRUSTUKSET, OSA 1 1 Lähetekirjeet 2 Varoitusmerkit 28.06.2010 3 Etuajo-oikeus-

Lisätiedot

Liikennemerkkipiirustukset

Liikennemerkkipiirustukset Liikennemerkkipiirustukset 2 LIIKENTEEN OHJAUS Liikennemerkkien mitoitus 2010 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelon pvm. LIIKENNEMERKKIPIIRUSTUKSET, OSA 1 1 Lähetekirjeet 2 Varoitusmerkit 28.06.2010 3 Etuajo-oikeus-

Lisätiedot

VIITOITUS MANNER- NAANTALISSA

VIITOITUS MANNER- NAANTALISSA Vastaanottaja Naantalin kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 21.12.2015 VIITOITUS MANNER- NAANTALISSA VIITOITUS MANNER-NAANTALISSA Päivämäärä 21.12.2015 Laatija Tarkastanut Hyväksyjä Jari Brandt,

Lisätiedot

Miten sinne pääsee? Paikallismuseoiden markkinointi ja saavutettavuus

Miten sinne pääsee? Paikallismuseoiden markkinointi ja saavutettavuus Miten sinne pääsee? Paikallismuseoiden markkinointi ja saavutettavuus Kotkan paikallismuseo seminaari 27.4. Riina Nurmio, maakuntatutkija Etelä-Karjalan museo Potentiaalisista kävijöistä pitää saada kävijöitä

Lisätiedot

Hyvinkään-Riihimäen talousalueen palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma

Hyvinkään-Riihimäen talousalueen palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma Hyvinkään-Riihimäen talousalueen palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma Hausjärvi, Hyvinkää, Loppi ja Riihimäki Hyvinkään-Riihimäen talousalueen palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma

Lisätiedot

LIIKENTEEN OHJAUS Liikennemerkkien mitoitus

LIIKENTEEN OHJAUS Liikennemerkkien mitoitus LIIKENTEEN OHJAUS Liikennemerkkien mitoitus 2007 POISTETTAVAT LIIKENNEMERKKIPIIRUSTUKSET LIIKENNEMERKKIPIIRUSTUSKANSIOT TIEH 2131908 Poistetaan 1/2 Piirustus nro Kansio 1 kohta 9, Tiemerkit Yleinen tie

Lisätiedot

Pielisen Karjalan palvelukohteiden opastussuunnitelma. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja

Pielisen Karjalan palvelukohteiden opastussuunnitelma. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja Pielisen Karjalan palvelukohteiden opastussuunnitelma Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja /0 Pielisen Karjalan palvelukohteiden opastussuunnitelma /0 Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

Pielisen Karjalan palvelukohteiden opastussuunnitelma. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja

Pielisen Karjalan palvelukohteiden opastussuunnitelma. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja Pielisen Karjalan palvelukohteiden opastussuunnitelma Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja 2/20 Pielisen Karjalan palvelukohteiden opastussuunnitelma 2/20 Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

Palvelukohteiden seudullinen opastussuunnitelma

Palvelukohteiden seudullinen opastussuunnitelma RAPORTTEJA 81 2013 Palvelukohteiden seudullinen opastussuunnitelma Pohjanmaa RAPORTTEJA 81 2013 Pohjanmaan palvelukohteiden seudullinen opastussuunnitelma Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

YKSITYISEN TIEN VIITTAA (643) JA OSOITEVIITTAA (644) KOSKEVAT OHJEET. Täydennys viitoitusohjeisiin TVH Ti E- JA VESI RAKENNUS HALLITUS

YKSITYISEN TIEN VIITTAA (643) JA OSOITEVIITTAA (644) KOSKEVAT OHJEET. Täydennys viitoitusohjeisiin TVH Ti E- JA VESI RAKENNUS HALLITUS YKSITYISEN TIEN VIITTAA (643) JA OSOITEVIITTAA (644) KOSKEVAT OHJEET Täydennys viitoitusohjeisiin TVH 741910 Ti E- JA VESI RAKENNUS HALLITUS TVH 741810 HELSINKI 1984 ISBN 951-46-7207-0 1 C.5.1.7.1 VIITOITUS

Lisätiedot

Mikkelin seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma

Mikkelin seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma Mikkelin seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma Tomi Kärnä (toim.) 13/2010 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja Mikkelin seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma Tomi

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 212/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain :n muuttamisesta Tieliikennelakiin ehdotetaan koottaviksi liikenteen ohjauslaitteista annettavia asetuksia ja määräyksiä koskevat valtuussäännökset.

Lisätiedot

Viitoituksen rakenteen selkeyttäminen yhteysvälillä Vaasa - Jyväskylä Sisäisiä julkaisuja 38/2006

Viitoituksen rakenteen selkeyttäminen yhteysvälillä Vaasa - Jyväskylä Sisäisiä julkaisuja 38/2006 Mari Sipilä Viitoituksen rakenteen selkeyttäminen yhteysvälillä Vaasa - Jyväskylä Sisäisiä julkaisuja 38/2006 Mari Sipilä Viitoituksen rakenteen selkeyttäminen yhteysvälillä Vaasa - Jyväskylä TIEHALLINTO

Lisätiedot

Suositus tilapäisesti suljettua tieosuutta ohittavan kiertotien tilapäisestä viitoittamisesta vähäliikenteisellä maantieverkolla

Suositus tilapäisesti suljettua tieosuutta ohittavan kiertotien tilapäisestä viitoittamisesta vähäliikenteisellä maantieverkolla Päivitetty 16.1.2017 LIITE Poliisilaitoksen tai kunnanhallituksen päätökseen perustuva maantieverkon osien tilapäinen sulkeminen erilaisten tieverkolle sijoittuvien tapahtumien, nopeuskilpailujen, yleisötilaisuuksien

Lisätiedot

Kiinteistöjärjestelysuunnitelma. Liite tiesuunnitelmaan valtatie 13:n parantamiseksi Myttiömäen kohdalla Savitaipaleella

Kiinteistöjärjestelysuunnitelma. Liite tiesuunnitelmaan valtatie 13:n parantamiseksi Myttiömäen kohdalla Savitaipaleella Kiinteistöjärjestelysuunnitelma Liite tiesuunnitelmaan valtatie 13:n parantamiseksi Myttiömäen kohdalla Savitaipaleella Kiinteistöjärjestelysuunnitelma 10.4.2012 1. YLEISTÄ KIINTEISTÖJÄRJESTELYSUUNNITELMASTA

Lisätiedot

LIIKENTEEN OHJAUS Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä

LIIKENTEEN OHJAUS Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä 2B 2 Liikennemerkkien asettaminen Yleiselle tielle liikenteen ohjauslaitteen asettaa tiehallinto. Tilapäistä tarvetta varten voi myös poliisi asettaa tielle liikenteen ohjauslaitteen. Rautatien tasoristeysmerkit

Lisätiedot

Poliisin rooli paikallisessa liikenneturvallisuussuunnittelussa ja liikennejärjestelyissä

Poliisin rooli paikallisessa liikenneturvallisuussuunnittelussa ja liikennejärjestelyissä Poliisin rooli paikallisessa liikenneturvallisuussuunnittelussa ja liikennejärjestelyissä Karhukuntien liikenneturvallisuus- ja koulukuljetusseminaari 4.10.2012 Tuomo Katajisto komisario Satakunnan poliisilaitos

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan palvelukohteiden. opastussuunnitelma. Kuusamo. Taivalkoski. Yli-Ii. Pudasjärvi. Haukipudas Kiiminki Hailuoto. Ylikiiminki Oulunsalo

Pohjois-Pohjanmaan palvelukohteiden. opastussuunnitelma. Kuusamo. Taivalkoski. Yli-Ii. Pudasjärvi. Haukipudas Kiiminki Hailuoto. Ylikiiminki Oulunsalo Kuusamo Ii Yli-Ii Pudasjärvi Taivalkoski Haukipudas Kiiminki Hailuoto Ylikiiminki Oulunsalo Oulu Kempele Lumijoki Utajärvi Liminka Muhos Tyrnävä Raahe Siikajoki Rantsila Pyhäjoki Vihanti Merijärvi Kestilä

Lisätiedot

Kainuun palvelukohteiden maakunnallinen opastussuunnitelma

Kainuun palvelukohteiden maakunnallinen opastussuunnitelma Suomussalmi Puolanka Vaala Kajaani Paltamo Hyrynsalmi Ristijärvi Sotkamo Kuhmo Kainuun palvelukohteiden maakunnallinen opastussuunnitelma Kainuun palvelukohteiden maakunnallinen opastussuunnitelma Tiehallinto

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN PALVELUKOHTEIDEN OPASTUKSEN KEHITTÄMINEN

MÄNTTÄ-VILPPULAN PALVELUKOHTEIDEN OPASTUKSEN KEHITTÄMINEN MÄNTTÄ-VILPPULAN PALVELUKOHTEIDEN OPASTUKSEN KEHITTÄMINEN Hankesuunnitelma 25.4.2012 / tark. 31.1.2013 / tark. 29.8.2013 1. Kohderyhmä, tarve ja tavoitteet Mänttä-Vilppulan kaupunki on valtakunnallisesti

Lisätiedot

Parantamissuunnitelmaselostus

Parantamissuunnitelmaselostus Parikkala Parantamissuunnitelmaselostus Kaakkois-Suomen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus Kouvola 2013 Parantamissuunnitelmaselostus 2(7) PARANTAMISSUUNNITELMASELOSTUS SISÄLTÖ 1 HANKKEEN LÄHTÖTIEDOT

Lisätiedot

Savo-Karjalan maakuntien palvelukohteiden opastussuunnitelma

Savo-Karjalan maakuntien palvelukohteiden opastussuunnitelma Savo-Karjalan maakuntien palvelukohteiden opastussuunnitelma Savo-Karjalan maakuntien palvelukohteiden opastussuunnitelma Tiehallinto Kuopio 2008 Kansikuva: Pohjakartta-aineisto Maanmittauslaitos lupa

Lisätiedot

Aleksis Kiven kuolinmökki, palvelukohteen opastustaulujen opastelupa yhdystielle 11609, Tuusula

Aleksis Kiven kuolinmökki, palvelukohteen opastustaulujen opastelupa yhdystielle 11609, Tuusula LUPAPÄÄTÖS Tuusulan kunta Kasvatus- ja sivistystoimi/museo Tarja Kärkkäinen PL 60 04301 TUUSULA Aleksis Kiven kuolinmökki, palvelukohteen opastustaulujen opastelupa yhdystielle 11609, Tuusula 1 Hakemus

Lisätiedot

URHEILUSEUROJEN MAINOSLAITTEIDEN SIJOITTAMINEN PÄÄVÄYLIEN VARSILLE

URHEILUSEUROJEN MAINOSLAITTEIDEN SIJOITTAMINEN PÄÄVÄYLIEN VARSILLE URHEILUSEUROJEN MAINOSLAITTEIDEN SIJOITTAMINEN PÄÄVÄYLIEN VARSILLE 9.6.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Urheiluseurojen mainoslaitteiden sijoittamista pääväylien varsille selvittävän työryhmän toimeksianto 2.

Lisätiedot

Palvelusopimuksen sopimusasiakirjaluettelon kohta 9. Palvelusopimuksen sopimusasiakirjaluettelon kohta 10

Palvelusopimuksen sopimusasiakirjaluettelon kohta 9. Palvelusopimuksen sopimusasiakirjaluettelon kohta 10 LIIKENNEVIRASTO 1 (5) Tekniset ohjeet alkavissa alueurakoissa alkavat maanteiden hoidon ja ylläpidon alueurakat n kohta 9 Hoidon ja ylläpidon tuotekortit 31.1.2014 http://www2.liikennevirasto.fi/julkaisut/pdf5/hoidon_tuotekortti2014.pdf

Lisätiedot

Perinnematkaillen vuoteen 2020 Alueiden välinen kehittämishanke

Perinnematkaillen vuoteen 2020 Alueiden välinen kehittämishanke Perinnematkaillen vuoteen 2020 Alueiden välinen kehittämishanke Hanke toteutetaan Ykkösakseli ry:n ja Sepra ry:n alueilla Hankeaika 1.8.2015-30.06.2017 (mahdollinen jatkoaikahakemus) Hankkeen avulla halutaan

Lisätiedot

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa MUISTIO 1 (3) MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa Valta-, kanta- ja seututeitä sekä niitä yhdistäviä ja niiden jatkeena olevia teitä varten, jotka palvelevat pääasiassa

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaavan liikenneselvitys Työ: 26725 Tampere 20.1.2014 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus: 0564810-5

Lisätiedot

Digiroad - Kuntaylläpito. Ohje paperikartalla tapahtuvaan ylläpitoon

Digiroad - Kuntaylläpito. Ohje paperikartalla tapahtuvaan ylläpitoon Digiroad - Kuntaylläpito Ohje paperikartalla tapahtuvaan ylläpitoon DIGIROAD - KUNTAYLLÄPITO Ohje paperikartalla tapahtuvaan ylläpitoon DIGIROAD - YLLÄPITO Digiroad on aineistokokonaisuus, johon kerätään

Lisätiedot

Lapin palvelukohteiden maakunnallinen opastussuunnitelma

Lapin palvelukohteiden maakunnallinen opastussuunnitelma Utsjoki Inari Enontekiö Muonio Kolari Pello Ylitornio Kittilä Rovaniemi Sodankylä Savukoski Pelkosenniemi Salla Kemijärvi Lapin palvelukohteiden maakunnallinen opastussuunnitelma Tornio Tervola Keminmaa

Lisätiedot

LAPPEENRANTA PYÖRÄILYN PÄÄREITTIEN VIITOITUS LS-00 - TYÖSELITYS

LAPPEENRANTA PYÖRÄILYN PÄÄREITTIEN VIITOITUS LS-00 - TYÖSELITYS 25.6.2014 LAPPEENRANTA PYÖRÄILYN PÄÄREITTIEN VIITOITUS LS-00 - TYÖSELITYS VIITOITUSSUUNNITELMA Työssä laadittiin viitoitussuunnitelma pyöräilyn pääverkolle. Suunnitelman tavoitteena oli luoda pyöräilyn

Lisätiedot

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE ( Rovaniemen kaupunki/ Suomen Ilmakuva Oy) SIJOITTAMISSOPIMUS Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

1.1 MAINONTA, rakennukset ja tontit 5. 1.2 MAINONTA, rakentamattomat tontit ja asemakaavoittamattomat alueet 5

1.1 MAINONTA, rakennukset ja tontit 5. 1.2 MAINONTA, rakentamattomat tontit ja asemakaavoittamattomat alueet 5 ULKOMAINOSOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISIÄ PERIAATTEITA 5 1.1 MAINONTA, rakennukset ja tontit 5 1.2 MAINONTA, rakentamattomat tontit ja asemakaavoittamattomat alueet 5 1.4 MAINONTA, maantiet 5 1.5 MAINONTA,

Lisätiedot

Määräys. sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelmasta. Annettu Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 2014

Määräys. sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelmasta. Annettu Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 2014 1/3 dnro 823/002/2013 Määräys sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelmasta Annettu Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 2014 Energiavirasto on määrännyt 9 päivänä elokuuta 2013 annetun sähkömarkkinalain (588/2013)

Lisätiedot

Opastetilaisuus 8.10.2014. Kankirautavarasto, Mathildedal Yhteenveto

Opastetilaisuus 8.10.2014. Kankirautavarasto, Mathildedal Yhteenveto Opastetilaisuus 8.10.2014 Kankirautavarasto, Mathildedal Yhteenveto Teijon kansallispuistosta kasvun eväät hanke 2014-2015 Opastetilaisuuden yhteenveto 8.10.2014 Tilaisuudessa keskusteltiin saavutettavuudesta

Lisätiedot

Vaasan tiepiirin viitoituksen yleissuunnitelma

Vaasan tiepiirin viitoituksen yleissuunnitelma 8 Kokkola Pietarsaari 748 747 775 749 63 68 741 751 8 13 738 750 724 19 741 63 718 68 Vaasa 725 717 718 733 711 18 723 16 679 687 714 673 685 3 Seinäjoki 67 697 701 66 8 689 19 68 687 682 685 18 672 Ähtäri

Lisätiedot

Yksityisteiden liikenneturvallisuudesta

Yksityisteiden liikenneturvallisuudesta Yksityisteiden liikenneturvallisuudesta Elina Kasteenpohja Yksityisteiden turvallisuudesta Kuolemaan johtaneista moottoriajoneuvoonnettomuuksista (229) vuonna 2009 tapahtui Yksityisteillä ja alueilla 24

Lisätiedot

Lausunto Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle Kaakkois-Suomen maanteiden hallinnollisesta asemasta ja kehittämisestä asemakaava-alueilla

Lausunto Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle Kaakkois-Suomen maanteiden hallinnollisesta asemasta ja kehittämisestä asemakaava-alueilla Tekninen lautakunta 146 19.04.2017 Lausunto Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle Kaakkois-Suomen maanteiden hallinnollisesta asemasta ja kehittämisestä asemakaava-alueilla 247/00.04.00/2017 TEKLA 146 Liite

Lisätiedot

Palvelukohteiden viitoitus

Palvelukohteiden viitoitus Palvelukohteiden viitoitus Palvelukohteiden viitoitus Tiehallinto Helsinki 2007 Pohjakartta Affecto Finland Oy, Genimap, Lupa L7128/07 ISBN 978-951-803-866-8 TIEH 2000021 07 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut)

Lisätiedot

Maantien 19514 Tulppio Ainijärvi lakkauttaminen Savukoski

Maantien 19514 Tulppio Ainijärvi lakkauttaminen Savukoski Maantien 19514 Tulppio Ainijärvi lakkauttaminen Savukoski Tiesuunnitelma Genimap Oy, Lupa L4356 Maantien 19514 Tulppio - Ainijärvi lakkauttaminen, Savukoski Tiesuunnitelman sisällysluettelo Osa A Yleiset

Lisätiedot

KOHTEEN NIMI ADOPTOINTISOPIMUS

KOHTEEN NIMI ADOPTOINTISOPIMUS Tampereen museot, Pirkanmaan maakuntamuseo Adoptoi monumentti toiminta SOPIMUSPOHJA 19.12.2013 / mh 1. Sopimuksen tarkoitus Tällä sopimuksella sovitaan ehdoista ja yksityiskohdista, joiden mukaisesti sopimuksessa

Lisätiedot

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi TIEDOTE 1 () Valtatie :n parantaminen Ylöjärven ja Hämeenkyrön välillä Alustava yleissuunnittelu valtatie :n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Liikennemerkkien kuntoluokitus

Liikennemerkkien kuntoluokitus Liikennemerkkien kuntoluokitus Liikennemerkkien kuntoluokitus Toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2009 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut) 978-952-221-256-6 2200060-v-09 TIEHALLINTO

Lisätiedot

Outlet-kylän liikenneselvitys

Outlet-kylän liikenneselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA Outlet-kylän FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 15.1.2014 P22086 1 (5) Miettinen Tuomas 15.1.2014 Sisällysluettelo 1 Kaava-alueen sijainti... 2 2 Lähtökohdat... 2

Lisätiedot

Tienvarsimainonnassa siirrytään ilmoitusmenettelyyn. Outi Penttilä, lakimies

Tienvarsimainonnassa siirrytään ilmoitusmenettelyyn. Outi Penttilä, lakimies Tienvarsimainonnassa siirrytään ilmoitusmenettelyyn Outi Penttilä, lakimies Nykytila 15.3.2016 2 Muutettu MTL 52 Tienvarsimainonta ja -ilmoittelu Voimassa oleva Ehdotettu Asemakaava-alueen ulkopuolella

Lisätiedot

LIITE 4. / BILAGA 4. LIIKENNESELVITYS SIPOON KUNTA NEVAS GÅRDIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS. 4.9.2014 Sweco Ympäristö Oy Helsinki

LIITE 4. / BILAGA 4. LIIKENNESELVITYS SIPOON KUNTA NEVAS GÅRDIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS. 4.9.2014 Sweco Ympäristö Oy Helsinki LIIKENNESELVITYS SIPOON KUNTA NEVAS GÅRDIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS 4.9.2014 Sweco Ympäristö Oy Helsinki 1. LIIKENNEVERKKO JA LIIKENNEMÄÄRÄT NYKYTILANTEESSA Nykytilanteessa kaava-alueelle johtavina

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO NAANTALIN KYLPYLÄN ASEMAKAAVOITUKSEEN LIITTYVÄ PYSÄKÖINTISELVITYS

NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO NAANTALIN KYLPYLÄN ASEMAKAAVOITUKSEEN LIITTYVÄ PYSÄKÖINTISELVITYS NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO NAANTALIN KYLPYLÄN ASEMAKAAVOITUKSEEN LIITTYVÄ PYSÄKÖINTISELVITYS Toukokuu 2008 NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO 1 (5) NAANTALIN KYLPYLÄN ASEMAKAAVOITUKSEEN LIITTYVÄ

Lisätiedot

HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN TALOUSALUEEN PALVELUKOHTEIDEN ALUEELLINEN OPASTUSSUUNNITELMA

HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN TALOUSALUEEN PALVELUKOHTEIDEN ALUEELLINEN OPASTUSSUUNNITELMA HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN TALOUSALUEEN PALVELUKOHTEIDEN ALUEELLINEN OPASTUSSUUNNITELMA Seudulliset viitoitusperiaatteet Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Liikennealan koulutusohjelma Riihimäki, 10.05.2012 Lauri

Lisätiedot

Valtatie 12 Lahden eteläinen kehätie Tiesuunnitelman laatiminen. Esittelytilaisuus Rauno Tuominen

Valtatie 12 Lahden eteläinen kehätie Tiesuunnitelman laatiminen. Esittelytilaisuus Rauno Tuominen Valtatie 12 Lahden eteläinen kehätie Tiesuunnitelman laatiminen Esittelytilaisuus 3.6.2014 Rauno Tuominen HOLLOLAN KUNTA LAHDEN KAUPUNKI Yleisötilaisuuden ohjelma Klo 17.00 Tervetuloa ja avaus ELY-keskuksen

Lisätiedot

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21 SOKLI JA -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA TYÖN TAVOITTEET JA TEHTÄVÄN KUVAUS Hankkeen tavoitteena on tuottaa Savukosken kirkonkylän liikennejärjestelyjen toimenpidesuunnitelma

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen maakuntien palvelukohteiden opastussuunnitelma

Kaakkois-Suomen maakuntien palvelukohteiden opastussuunnitelma Kaakkois-Suomen maakuntien palvelukohteiden opastussuunnitelma Kaakkois-Suomen maakuntien palvelukohteiden opastussuunnitelma Tiehallinto Kouvola 2008 Valokuvat Suvi Nenonen, Tomi Kärnä ja Olli Mäkelä

Lisätiedot

Valtatien 13 parantaminen Myttiömäen kohdalla, Savitaipale, tiesuunnitelman laatiminen

Valtatien 13 parantaminen Myttiömäen kohdalla, Savitaipale, tiesuunnitelman laatiminen Päätösehdotus tiesuunnitelman hyväksymiseksi 1 Valtatien 13 parantaminen Myttiömäen kohdalla, Savitaipale, tiesuunnitelman laatiminen PÄÄTÖSEHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI Maantiet: Tie ja paaluväli

Lisätiedot

Keski-Suomen tieverkon palvelukohteiden maakunnallinen opastussuunnitelma 2009

Keski-Suomen tieverkon palvelukohteiden maakunnallinen opastussuunnitelma 2009 Pihtipudas Kinnula Kivijärvi Kyyjärvi Viitasaari Kannonkoski Karstula Saarijärvi Äänekoski Kari Keski-Luopa, Maarit Orava, Reijo Vaarala Konnevesi Keuruu Multia Uurainen Petäjävesi Jyväskylä Muurame Laukaa

Lisätiedot

Palvelukohteiden maakunnallinen opastussuunnitelma

Palvelukohteiden maakunnallinen opastussuunnitelma Palvelukohteiden maakunnallinen opastussuunnitelma Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa Mustasaari Mustasaari Mustasaari Mustasaari Mustasaari Mustasaari Mustasaari Mustasaari Mustasaari Vöyri-

Lisätiedot

ULKOMAINOSOHJE Kate 12.3.2014 liite 1 35

ULKOMAINOSOHJE Kate 12.3.2014 liite 1 35 ULKOMAINOSOHJE 1 YlEISIÄ PERIAATTEITA 4 1.1 MAINONTA, rakennukset ja tontit 4 1.2 MAINONTA, rakentamattomat tontit 4 1.4. MAINONTA, maantiet 4 1.5. MAINONTA, kadut ja yleiset alueet 4 1.6. MAINONTA, yksityistiet

Lisätiedot

Kate 27.5.2015 53 liite 1 ULKOMAINOSOHJE

Kate 27.5.2015 53 liite 1 ULKOMAINOSOHJE ULKOMAINOSOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISIÄ PERIAATTEITA 5 1.1 MAINONTA, rakennukset ja tontit 5 1.2 MAINONTA, rakentamattomat tontit ja asemakaavoittamattomat alueet 5 1.3 MAINONTA, maantiet 5 1.4 MAINONTA,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Esityslista 11/2016 1 (5) 1 Yhteiskäyttöautoyrityksiä koskevan pysäköintitunnusjärjestelmän kokemukset (a-asia) Pöydälle 22.03.2016 HEL 2013-010765 T 08 03 01 01 Hankenumero 0902_28

Lisätiedot

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013 KOSKEN Tl KUNTA Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS Työ: 26478 Tampere 7.11.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus

Lisätiedot

Valtuustoaloite aloitteessa nimettyjen teiden ja siltojen korjaamisesta

Valtuustoaloite aloitteessa nimettyjen teiden ja siltojen korjaamisesta Kaupunginhallitus 93 25.03.2013 Tekninen lautakunta 44 14.05.2013 Tekninen lautakunta 79 19.11.2013 Kaupunginhallitus 5 20.01.2014 Kaupunginvaltuusto 3 27.01.2014 Valtuustoaloite aloitteessa nimettyjen

Lisätiedot

Kuusamo-Lapland. Matkailun kansainvälistymisstrategia ja toimijoiden alueellinen yhteistyö

Kuusamo-Lapland. Matkailun kansainvälistymisstrategia ja toimijoiden alueellinen yhteistyö Kuusamo-Lapland Matkailun kansainvälistymisstrategia ja toimijoiden alueellinen yhteistyö Hyvinvointia meille ja muille seminaari Jyväskylän Paviljonki 26.10.2009 Toimitusjohtaja Mika Perttunen Arvomme

Lisätiedot

www.rukajarvenkoulu.fi Sijainti

www.rukajarvenkoulu.fi Sijainti www.rukajarvenkoulu.fi Sijainti 66 7'47.50"N, 29 12'35.63"E Rukajärventie 51, Kuusamo Kitka n. 10 km Kiutaköngäs n. 40 km Karhunkierros n. 25 km Ruokakaupat Rukakeskus RUKA Vuosseli Kuusamon luonto on

Lisätiedot

SOPIMUS RAKENNUKSEN NIMI LUOVUTTAMISESTA ADOPTOITAVAKSI

SOPIMUS RAKENNUKSEN NIMI LUOVUTTAMISESTA ADOPTOITAVAKSI Tampereen museot, Pirkanmaan maakuntamuseo Adoptoi monumentti toiminta 12.11.2015 / MH SOPIMUS RAKENNUKSEN NIMI LUOVUTTAMISESTA ADOPTOITAVAKSI 1. Sopimuksen tarkoitus ja osapuolien vastuut Tällä sopimuksella

Lisätiedot

115. Jyrkkä alamäki 116. Jyrkkä ylämäki 121. Kapeneva tie 122. Kaksisuuntainen liikenne. 141a. Töyssyjä 142. Tietyö 143. Irtokiviä 144.

115. Jyrkkä alamäki 116. Jyrkkä ylämäki 121. Kapeneva tie 122. Kaksisuuntainen liikenne. 141a. Töyssyjä 142. Tietyö 143. Irtokiviä 144. Varoitusmerkit 111. Mutka oikealle 112. Mutka vasemmalle 113. Mutkia, joista ensimmäinen oikealle 114. Mutkia, joista ensimmäinen vasemmalle 115. Jyrkkä alamäki 116. Jyrkkä ylämäki 121. Kapeneva tie 122.

Lisätiedot

VALTATIE 4 JYVÄSKYLÄ OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ TIESUUNNITELMAN MUUTOS KIRRISSÄ PLV

VALTATIE 4 JYVÄSKYLÄ OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ TIESUUNNITELMAN MUUTOS KIRRISSÄ PLV VALTATIE 4 JYVÄSKYLÄ OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ TIESUUNNITELMAN MUUTOS KIRRISSÄ PLV 0-2500 EHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI 1.3T 30.9.2016 2 (5) Valtatie

Lisätiedot

Esteettömyysohjeet suunnittelijan käytössä, case Kuusamo, Pudasjärvi ja Limingan taajama

Esteettömyysohjeet suunnittelijan käytössä, case Kuusamo, Pudasjärvi ja Limingan taajama Esteettömyysohjeet suunnittelijan käytössä, case Kuusamo, Pudasjärvi ja Limingan taajama 23.2.2003 Ramboll / Erkki Sarjanoja Esteettömyyden mahdollisuudet Missä ja milloin fyysisen ympäristön esteettömyys

Lisätiedot