VIITOITUS MANNER- NAANTALISSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIITOITUS MANNER- NAANTALISSA"

Transkriptio

1 Vastaanottaja Naantalin kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä VIITOITUS MANNER- NAANTALISSA

2 VIITOITUS MANNER-NAANTALISSA Päivämäärä Laatija Tarkastanut Hyväksyjä Jari Brandt, Ramboll Finland Oy Outi Kulonen, Ramboll Finland Oy Nina Vartiainen, Naantalin kaupunki Ramboll Linnankatu 3 a B TURKU P

3 SISÄLTÖ 1. Johdanto 1 2. Opasteet ja niiden sijoittaminen Lähtökohdat Yleiset viitoitusperiaatteet Opastusjärjestelmän kolmitasoinen rakenne Viitoituskohteiden luokitus Palvelukohteiden opastusmerkit Värit, taulutyypit ja tunnukset Nimen käyttö opastustauluissa Käytettävät kielet Opastusmerkin poistaminen ja peittäminen Palvelukohteiden lupakäytännöt ja suosituksenantajat Palvelukohteiden lupakäytäntö Suosituksenantajat 9 3. Manner-naantalin viitoituksen nykytilanne Toimenpidesuunnittelu Kevyen liikenteen viitoitus Palvelukohteiden viitoitus Teollisuusalueet Paikallis- ja erityiskohteet Sataman viitoitus Mainokset Rannan infotaulu 19 KUVAT Kuva 1. Esimerkki selkeästä ja palveluja hyvin kuvaavasta viitasta maantiellä 1 Kuva 2: Viitoituksen lähtökohtina olevat julkaisut Kuva 3. Opastusjärjestelmän kolmitasoinen rakenne Kuva 4. Palvelukohteiden viitoituksessa käytettävät opastusmerkit Kuva 5. Palvelukohteen viitoituksessa käytettävät tunnukset... 5 Kuva 6: Esimerkkejä nimen käytöstä... 6 Kuva 7: Esimerkki tunnuskentän vaihtamisesta... 7 Kuva 8: Luettelo suosituksenantajista... 9 Kuva 9: Viitoituksen laatu; Naantalin Kylpylä, Perhehotelli ja Tammiston Tila 12 Kuva 10:Viitoituksen laatu; Aurinko Golf, Naantali Camping ja Kultaranta Resort Kuva 11: Viitoituksen laatu; Muumimaailma ja Satama Kuva 12: Kevyenliikenteen viitoituksen laatu; Satama, Kailon saari, Vanha kaupunki ja keskusta Kuva 13: Kevyenliikenteen viitoituksen laatu; Ruona, Naantalin saaret, Lietsala ja leirintäalue... 16

4 1 1. JOHDANTO Tienkäyttäjää opastetaan paikasta toiseen suunnistustauluilla ja viitoilla. Matkan aikana tarvittavat palvelut voidaan osoittaa palvelukohteiden viitoitukseen tarkoitetuilla opastustauluilla, osoiteviitoilla, osoiteviitan ennakkomerkeillä sekä yleisötilaisuuksien ja tilapäisten myyntipaikkojen viitoitukseen tarkoitetuilla merkeillä. Mielikuva palvelusta muodostuu viitoituksessa esitetyn tunnuksen mukaan, joten kohteen palvelujen vähimmäisvaatimus on vastata viitoituksen perusteella saatua kuvaa. Viitoitusratkaisuissa ensisijainen lähtökohta on liikenteelliset tarpeet. Palveluja tarjoavan yrittäjän tarpeet palvelujensa esittämiseen otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon. Kaikkien viitoitettavien palvelujen on oltava hyvätasoisia ja viitoituskriteerit täyttäviä. Taajamaympäristössä kohteeseen löytäminen perustuu ensisijaisesti toimivaan tieverkon viitoitukseen sekä ajantasaiseen osoitejärjestelmään ja opastuskarttaan. Käytännön syistä opastusta taajamassa joudutaan usein rajoittamaan kohteiden suuren määrän vuoksi. Lisäksi ratkaisujen tulisi olla yritysten kesken tasapuolisia ja oikeudenmukaisia. Tasapuolinen viitoitus voidaan järjestää esimerkiksi viitoittamalla opastuspisteen kautta. Useat kunnat ovat kuitenkin luopuneet opastuspisteistä täysin. Kaikissa viitoitusratkaisuissa on liikenneturvallisuudesta huolehtiminen yksi tärkeimmistä kriteereistä. Liian suuri opastusmerkkien määrä heikentää autoilijoiden mahdollisuuksia toimia turvallisesti ja merkkien väärä sijoittelu saattaa aiheuttaa yllättäviä päätöksentekotilanteita. Kuva 1. Esimerkki selkeästä ja palveluja hyvin kuvaavasta viitasta maantiellä

5 2 2. OPASTEET JA NIIDEN SIJOITTAMINEN 2.1 Lähtökohdat Ohje palvelukohteiden viitoitukselle on valmistunut vuonna Opastaminen on nykyään luvanvaraista ja maanteillä käytäntö on uudistunut Viitoittamisessa käytetään aina tieliikenneasetuksen mukaisia hyväksyttäjä tunnuksia, jotka ovat uudistuneet vuonna Alueellisesti pyritään tasa-arvoon käyttämällä samanlaisia ratkaisuja samantyyppisissä tilanteissa. Esimerkkinä voisi olla muun muassa opastusetäisyydet. Liikenneturvallisuudesta pidetään huolta, johdannossa mainittujen asioiden lisäksi, säilyttämällä opasteiden ja käytettävien tunnusten määrä järkevässä mittakaavassa. Tällöin opastus säilyy ymmärrettävänä ja luettavana. Myös luvattoman tienvarsimainonnan tarve poistuu. Kuva 2: Viitoituksen lähtökohtina olevat julkaisut. 2.2 Yleiset viitoitusperiaatteet Viitoituksen tarkoitus on yhdessä asianmukaisen kartan kanssa opastaa kohteeseen edullisinta reittiä. Viitoituksella varmistetaan oikealla reitillä pysyminen. Viitoituksen perustavoitteita ovat: Havaittavuus (sijainti, heijastavuus) Ymmärrettävyys (selkeys, mitoitus, yksikäsitteisyys) Jatkuvuus (katkeamattomana perille asti) Yhdenmukaisuus (samankaltaiset ratkaisut samanlaisissa tilanteissa) Ohjaus edullisimmalle reitille (edullisin ei aina ole lyhyin) Liikenneturvallisuus (riittävän ajoissa, yllätyksettömästi) Tukee tieverkon jäsentelyä

6 Opastusjärjestelmän kolmitasoinen rakenne Opastusjärjestelmän rakenne muodostuu kolmesta tasosta. Ensimmäinen taso Tiekartat ja tieverkon viitoitus Tienkäyttäjä suunnistaa tiekartalla esitettyihin kohteisiin vertailemalla tiekarttaa ja tieverkon viitoitusta toisiinsa. Suunnistaminen tieverkolla on mahdollista tunnistamalla viitoista tiekartalla esiintyvät tienumerot ja maantieteelliset erisnimet, jolloin kielellisiä ongelmia ei pääse syntymään. Toinen taso Opastuspaikat Tienkäyttäjä suunnistaa viitoitettuun opastuspaikkaan halutessaan monipuolisempaa ja tarkempaa tietoa palveluista ja kohteiden sijainnista kuin mitä tiekartta tarjoaa. Opastuspaikassa tienkäyttäjän on mahdollista tarkistaa sijaintinsa kartalla. Opastuspaikkaan saapuessaan tienkäyttäjä kohtaa vähintään opastuskartan sekä mahdollisesti opastuspäätteen. Hyvin varustellusta opastuspaikasta tienkäyttäjä voi ottaa mukaansa alueen palveluja esittelevän kartan, joka toimii varmistuksena kohteeseen löytämiseen. Kolmas taso Lähiviitoitus Tienkäyttäjä ohjataan perille kohteeseen lähiviitoituksella. Lähiviitoitus koostuu osoitejärjestelmää tukevista tien- ja kadunnimikilvistä sekä lähi-, paikallis- ja erityiskohteita osoittavista tienviitoista. Viittoja täydennetään tarvittaessa palvelukohteiden opastusmerkeillä ja erilaisia toimintoja kuvaavilla osoiteviitoilla. Kuva 3. Opastusjärjestelmän kolmitasoinen rakenne Viitoituskohteiden luokitus Kaukokohteet: tieto tien yleisestä suunnasta Välikohteet: merkittäviä tieverkon solmupisteitä, liikenteellisesti merkittäviä paikkakuntia Lähikohteet: paikantamisen kannalta merkittäviä paikkakuntia Paikalliskohteet: taajamassa olevia lähikohteita: keskusta ym. Erityiskohteet: terminaaleja, tärkeitä teollisuus- ja liikelaitoksia ym. Palvelukohteet: tienkäyttäjille palveluita tarjoavia palvelualueita ja -laitoksia, levähdysalueita, opastuspisteitä, turistikohteita ym.

7 Kohteet yksityisillä teillä: osoitetaan osoitejärjestelmän mukaisella tiennimikilvellä tai yksityisen tien viitalla Muu kohde: osoitetaan paikannimikilvellä Palvelukohteiden opastusmerkit Värit, taulutyypit ja tunnukset Tienkäyttäjälle osoitettuja palveluja osoitetaan palvelukohteiden A- ja B-tyypin opastustauluilla, palvelukohteen erkanemisviitalla, palvelukohteen osoiteviitalla, palvelukohteen osoiteviitan ennakkomerkillä ja matkailutiemerkillä (kuva 4). Palvelukohteen opastustaulun taustaväri voi olla sininen tai ruskea merkissä osoitettavan palvelun mukaan. Palvelukohteiden opastusmerkeissä laajennettiin ruskean värin käyttöä ja lisättiin tunnusten määrää helmikuussa Sininen pohjaväri on opastusmerkkien perusväri, jota käytetään maanteiden suunnistustauluissa, tienviitoissa, erkanemisviitoissa, etäisyystauluissa, paikannimikilvissä, ajokaistan yläpuolisissa viitoissa ja kevyen liikenteen viitoituksen opastusmerkeissä. Vihreää pohjaväriä käytetään moottoritien ja moottoriliikennetien suuntaisessa ja näille teille opastettavassa viitoituksessa. Valkoista pohjaväriä käytetään taajamassa sijaitsevaa paikalliskohdetta ja erityiskohdetta osoitettaessa. Mustaa pohjaväriä käytetään yksityisen tien viitassa ja yksityisen tien suuntaan osoittavissa suunnistustaulujen osissa. Osoiteviitassa ja viitan ennakkomerkissä käytetään mustaa pohjaväriä silloin, kun niillä ei osoiteta palvelukohteita. Keltaista pohjaväriä käytetään kiertotien viitoissa kiertotien suuntaan osoittavissa viitoissa. Ruskeaa pohjaväriä käytetään palvelukohteen osoiteviitassa ja tämän ennakkomerkissä, matkailutiemerkissä sekä osoitettaessa vapaa-ajan palvelukohdetta A- ja B-tyypin opastustauluissa. Palvelukohteiden viitoittamisessa käytetään seuraavia väriyhdistelmiä: Sininen pohjaväri, valkoinen teksti, valkoinen nuoli, valkoiset reunanauhat, valkoinen tunnuskenttä ja musta tunnus - perusväri osoitettaessa kaikille tienkäyttäjille tarkoitettua yleisesti matkoihin liittyvää palvelua - kohteen päätoiminnon tunnus opastusmerkit: A- ja B-tyypin opastustaulut ja erkanemisviitta Ruskea pohjaväri, valkoinen teksti, valkoinen nuoli, valkoiset reunanauhat, valkoinen tunnuskenttä ja ruskea tunnus - perusväri osoitettaessa vapaa-ajan matkailuun tarkoitettua palvelua - kohteen päätoiminnon tunnus opastusmerkit: A- ja B-tyypin opastustaulut ja erkanemisviitta, palvelukohteen osoiteviitta ja osoiteviitan ennakkomerkki Valkoinen pohjaväri, musta teksti, musta nuoli, värillinen tai musta tunnus - yleisötilaisuuden, tiekirkon ja tilapäisen myyntipaikan osoittamisessa käytettävät tilapäiset merkit

8 5 Kuva 4. Palvelukohteiden viitoituksessa käytettävät opastusmerkit. Kuva 5. Palvelukohteen viitoituksessa käytettävät tunnukset Palvelukohteen opastamiseen käytetään yleensä A-tyypin opastustaulua. Samaan pystytystelineeseen saa yhdistää enintään kahden palvelun tai kohteen A-tyypin opastustaulut. B-tyypin taulua käytetään esimerkiksi, jos on tarvetta sijoittaa kolmen palvelun tai kohteen opastustaulut samaan pystytystelineeseen tai jos rampeilla ja liittymissä on osoitettavia kohteita enemmän kuin yksi ja kohteet sijaitsevat eri suunnissa. B-tyypin opastustaulu tulee kyseeseen jos poikkeustilanteessa halutaan osoittaa risteävällä tiellä olevia kohteita. Samassa pystytystelineessä voi olla enintään kolme opastustaulua. Saman pystytystelineen tauluissa voidaan kuitenkin esittää enintään yhteensä kymmenen tienkäyttäjälle tarkoitettua tietoa. Näitä tietoja ovat tunnukset, nuolet, nimet, aukioloajat ja etäisyydet. Kohteen päätoiminto määrää merkin pohjavärin. Viitoissa käytettävien tunnuksien värit on esitetty kuvassa 5. Sinipohjaiseen palvelukohteen opastustauluun tai erkanemisviittaan ei yhdistetä

9 ruskeita tunnusosia lukuun ottamatta uintipaikkaa, kalastuspaikkaa, hiihtohissiä tai mökkimajoitusta, joiden kaikkien tunnusosia voidaan käyttää oheistoimintona myös sinipohjaisessa opastusmerkissä muiden sinipohjaisten opastusmerkkien tunnusten tapaan. Lisäksi opastuspisteen opastustaulussa matkailualue tai matkailukohde esitetään ruskeassa värikentässä. Muita ruskeapohjaisia tunnuksia ei saa käyttää sinipohjaisessa opastustaulussa. Samaan pystytystelineeseen ei suositella sijoitettavan sinipohjaisia ja ruskeapohjaisia opastustauluja. Mikäli näin kuitenkin tehdään, tulee sinipohjaisilla ja ruskeapohjaisilla tauluilla olla omat nuolikuvionsa riippumatta siitä, onko kyseessä A- vai B-tyypin opastustaulu. Mikäli sinipohjaiset ja ruskeapohjaiset opastustaulut tulevat samaan pystytystelineeseen, asetetaan sinipohjainen taulu yleensä ruskeapohjaisen taulun yläpuolelle Nimen käyttö opastustauluissa Palvelukohteen tai yrityksen nimeä tai laatua kuvaavaa tekstiä käytetään mahdollisimman lyhyessä ja ytimekkäässä muodossa. Lisäksi tulee huomata, että nimeä ja laatua kuvaavaa tekstiä ei käytetä samanaikaisesti. Kohteen nimessä ei myöskään toisteta tunnuksen nimeä, ellei kohde ole samalla paikkakunnan nimi. Matkailualueella olevat palvelut osoitetaan yleensä alueen nimellä. Nimen käyttöä voi rajoittaa opastustaulussa esitettävien yksittäisten tietojen kokonaismäärä 10 kpl. Kuva 6: Esimerkkejä nimen käytöstä Käytettävät kielet Kielisuhteiden osalta noudatetaan liikenneministeriön päätöstä liikenteenohjauslaitteista (LMP 384/94, 10 ), joka täsmentää liikennemerkkien osalta kielilakia (423/2003, 33 ). Käytettävän tekstin kielen ratkaisee sen kunnan kielisuhteet, jossa merkki tai viitta sijaitsee. Tästä seuraa, että käytettävän kielen tulee olla yksikielisessä kunnassa yksikielisen kunnan kielen mukaan ja kaksikielisessä kunnassa kaksikielinen. Kaksikielisen kunnan merkeissä ja viitoissa kunnan enemmistön kieli sijoitetaan ylemmäksi. Saamelaisten kotiseutualueella käytetään suomen kielen lisäksi saamen kieltä. Erityisistä syistä voidaan käyttää suomen ja ruotsin kielen lisäksi muitakin kieliä.

10 7 Palvelukohteen nimenä esiintyviä erisnimiä ei käännetä. Ellei kohteella tai yrityksellä ole kaksikielistä nimeä, ei myöskään käytetä kahta kieltä. Nähtävyysmerkkiryhmään kuuluvan tunnuksen yhteydessä voidaan opastustaulussa kuitenkin käyttää yhteensä enintään kolmea eri kieltä Opastusmerkin poistaminen ja peittäminen Opastusmerkkien tiedot tulee pitää ajan tasalla. Jos palvelukohteen toiminta on kokonaan keskeytyksissä, tulee opastusmerkki poistaa tai peittää kokonaan. Tällöin kiinteät jalustat voidaan jättää pystyyn, mutta tukirakenteet tulee poistaa. Osan vuodesta suljettuna olevan kohteen opastustaulut tulee joko poistaa tai peittää kiinnioloajaksi. Tässä yhteydessä ei hyväksytä taulun päälle kiinnitettävää jätesäkkimuovia tai taulun kääntämistä, vaan peittämiseen tulee käyttää tarkoitukseen valmistettuja väriltään harmita peitteitä. Jos kohteen toiminnoista vain osa on väliaikaisesti poissa toiminnasta, tulee kyseisiä toimintoja kuvaavat tunnukset peittää pohjaväriä vastaavalla peitelevyllä. Mikäli kohteen palvelut vaihtelevat esimerkiksi vuodenajoittain, voidaan tunnukset suunnitella alun perin käännettäviksi. (kuva 7) Kuva 7: Esimerkki tunnuskentän vaihtamisesta Palvelukohteiden lupakäytännöt ja suosituksenantajat Palvelukohteiden lupakäytäntö Palvelukohteen viitoittaminen edellyttää aina tienpitäjän lupaa. Tienpitäjänä toimii maantiellä ELY-keskus, kadulla kunta ja yksityisellä tiellä tiehoitokunta. Jos viitoitettava kohde sijaitsee taajamassa ja viitoitettava reitti jatkuu katuverkolla, opastelupa edellyttää myös kunnan lupaa. Tällöin varmistetaan viitoituksen jatkuvuus kohteeseen saakka. Samoin, mikäli viitoitusreitti jatkuu yksityisellä tiellä, opastelupa edellyttää myös tiehoitokunnan lupaa viitoituksen jatkuvuuden varmistamiseksi. ELY-keskuksessa on siirrytty valtakunnalliseen toimintamalliin liittyen palvelukohteiden opastelupakäytäntöön. Hakemukset käsitellään Pirkanmaan ELY-keskuksessa Tampereella. Opastelupaa haetaan valmiilla hakemuslomakkeella. Hakemukseen tulee liittää karttaesitys, josta käy ilmi kohteen sijainti sekä opasteiden ehdotetut sijoituspaikat. Lisäksi eräitä tunnuksia haettaessa liitetään hakemukseen asianosaisen suosituksenantajan lausunto. (ks. kohta Suosituksenantajat) Palvelukohteen sijainti ja taso määrittelevät, minkälainen lupa ja tunnukset kohteelle myönnetään. Lupapäätöksessä ja lupaehdoissa määritellään opastusmerkkien koko ja sijainti. Luvansaaja hankkii, pystyttää ja kunnossapitää opastusmerkit omalla kustannuksellaan.

11 8 Kaikki uudet luvat myönnetään määräaikaisena. Luvan määräaika on yleensä 5 vuotta. Määräaika voi olla tapauskohtaisesti myös lyhyempi esimerkiksi vain osan vuotta avoinna oleville palveluille. Vastaavasti opastelupa voidaan myöntää myös pidemmäksi aikaa, esimerkiksi merkittävän historiallisen nähtävyyden tapauksessa. Opastelupa sisältää lupaehtoja, jotka antavat viranomaiselle tarvittaessa oikeuden perua luvan tai muuttaa luvan sisältöä. Tiekirkkojen viitoitus edellyttää opastelupaa. Näiden lupa myönnetään seurakunnalle määräaikaisena. Tieliikennelain mukaan liikenteenohjauslaitteen asettaa tienpitäjä. Näin ollen kunta asettaa katujen, rakennuskaavateiden, torien sekä vastaavien liikennealueiden liikenteenohjauslaitteet. Jokainen uusi opastusmerkki edellyttää aina tienpitäjän myöntämään opastelupaa. Palvelukohteen opasteluvan haltija vastaa luvan mukaisen opastuksen toteuttamiskustannuksista. Lupaviranomainen antaa tarkat toimintaohjeet merkin toteuttamiselle. Luvanhaltijalle luovutetaan lupapäätöksen liitteenä luettelon auditoiduista merkkivalmistajista, joilta luvanhaltija voi hankkia opastuksen toteuttamiseen tarvittavat merkit. Luvanhaltija voi ostaa asennustyön alueen hoitourakoitsijalta tai muulta urakoitsijalta, joka täyttää työn pätevyysvaatimukset ja hallitsee merkkien rakennetta ja pystytystä koskevan ohjeistuksen. Maanteille sijoitetut palvelukohteiden opasteet kuuluvat hoidon alueurakoita koskeviin sopimuksiin vastaavalla tavalla kuin muut liikenteenohjauslaitteet. Kunnat noudattavat omia käytäntöjään hoidon suhteen. Hoitoa ovat mm. lian, lumen ja jään poisto, normaali pesu sekä pienehköjen vaurioiden korjaus. Ylläpidon kustannuksista huolehtiminen kuuluu luvanhaltijalle. ylläpidolla tarkoitetaan merkin uusimista, mikäli merkki on niin huonokuntoinen, ettei se enää täytä kuntoluokituskriteereitä. Viranomainen ottaa yhteyttä luvanhaltijaan merkin uusimisprosessin käynnistämiseksi. Mikäli huonokuntoinen merkki jää uusimatta, voidaan opastelupa tällä perusteella peruuttaa. Mikäli opastusmerkki vaurioituu esimerkiksi auton törmätessä siihen, liikennevakuutus korvaa useimmiten merkin uusimisen.

12 Suosituksenantajat Kuva 8: Luettelo suosituksenantajista

13 10 3. MANNER-NAANTALIN VIITOITUKSEN NYKYTILANNE Tässä työssä on inventoitu maastotyönä Manner-Naantalin alueella sijaitsevat viitat ja opasteet alkuvuoden 2015 aikana. Suurin osa viitoista sijaitsee katualueilla tai muilla kunnan ylläpitämillä liikennealueilla. Inventointiin sisällytettiin myös maantien viitoituksen inventointi. Maanteillä tienpitäjänä toimii Varsinais- Suomen ELY-keskus. Kaikki inventoidut viitat on esitetty liitekartalla T1. Seuraavassa on jaoteltu viitoitetut kohteet ryhmittäin: Viitoitetut palvelukohteet: -Aurinko Golf -Kultaranta Resort -Muumimaailma -Naantali Camping -Naantalin kylpylä -Perhehotelli -Tammiston tila Viitoitetut paikalliskohteet: -Hakapellon hautausmaa -Humalisto -Kalliola -Karvetti ja Karvetin liikunta-alue -Kirjasto -Kuparivuori -Lammasluoto -Luolala -Nunnalahden uimaranta -Satama -Taidenäyttelyt -Taimon uimaranta -Vanhakaupunki -Venesatama Viitoitetut teollisuuskohteet/-alueet: -Dupont -ExxonMobil -Finnlink -Karvetin teollisuusalue -Luolalan alue -Maskuntien teollisuusalue -Neste Naantalin jalostamo -TSE -Viljava Mainokset: -K-Supermarket Ukko-Pekka -Naantalin Aurinkoinen -S-Market

14 11 Kevyenliikenteen viitoituskohteet: -Kailon saari -Keskusta -Leirintäalue -Luonnonmaa -Merimasku -Naantali -Ruona -Rymättylä -Satama -Vanha kaupunki -Velkua Osasta viitoitetuista kohteista on tehty karttaesitykset, joissa esitetään viitoituksen laatu. Karttojen tarkoitus oli auttaa muodostamaan käsitys siitä, missä tiettyyn kohteeseen suunnistavan autoilijan tai jalankulkijan oletetaan viitoituksen perusteella olevan tietoinen reitistä.

15 Kuva 9: Viitoituksen laatu; Naantalin Kylpylä, Perhehotelli ja Tammiston Tila 12

16 Kuva 10:Viitoituksen laatu; Aurinko Golf, Naantali Camping ja Kultaranta Resort 13

17 Kuva 11: Viitoituksen laatu; Muumimaailma ja Satama 14

18 Kuva 12: Kevyenliikenteen viitoituksen laatu; Satama, Kailon saari, Vanha kaupunki ja keskusta 15

19 Kuva 13: Kevyenliikenteen viitoituksen laatu; Ruona, Naantalin saaret, Lietsala ja leirintäalue 16

20 17 4. TOIMENPIDESUUNNITTELU Toimenpidesuunnittelu toteutettiin kevään 2015 aikana. Suunnittelutyön pohjana oli työryhmän kesken käydyt kokoukset, joissa käsiteltiin viitoituksen nykytilannetta ja tavoitteita. Työryhmään kuuluivat Naantalin kaupungilta yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi, kunnallistekniikan suunnittelija Nina Vartiainen ja viestintä- ja kehittämispäällikkö Tiina Rinne-Kylänpää sekä Naantalin Matkailu Oy:stä toimitusjohtaja Tarja Rautiainen. Suunnittelijana toimi Jari Brandt Ramboll Finland Oy:stä. Toimenpidesuunnittelussa keskityttiin parantamaan kevyen liikenteen viitoitusta sekä valitsemaan esiin nostettavat oleelliset viitoituskohteet. Työryhmän kesken oltiin yhtä mieltä siitä, että gps-navigoinnin nopeasta yleistymisestä johtuen viitoituksen tarve on vähentynyt ja tulee vähenemään entisestään. Tästä syystä johtuen Naantalin kaupunkikuvasta tulee poistumaan osa nykyisistä viitoista. Lisäksi keskusta alueen viitoitusta päätettiin selkeyttää viitoittamalla Kaivotorilla sijaitsevaan Naantalin Matkailun opastustoimistoon. Suunnittelussa otettiin myös huomioon lokakuussa 2014 pidetyssä Naantalin kaupungin, Sataman ja ELY-keskuksen välisessä yhteistyökokouksessa esille nousseet puutteet maanteiden viitoituksessa. Suunnittelussa pyrittiin noudattamaan maanteille sijoitettavien opasteiden osalta Liikenneviraston ohjeita esimerkiksi tekstikokojen suhteen. Yksittäiset toimijat kuitenkin hakevat opastelupia itsenäisesti, joten ehdotetut ratkaisut saattavat vielä muuttua lupaprosesseissa. Suunniteltaessa opasteita Naantalin kaupungin ylläpitämille liikennealueille käytettiin opastekohtaista harkintaa mm. tekstikokojen ja kalvotyyppien suhteen. Keskusta-alueelle johtavien pääväylien opasteissa pyrittiin tekstikokoon 150 mm, mikäli viitan koko ei täten muodostuisi kohtuuttoman suureksi kaupunkiympäristöön. Keskusta-alueella käytetään hieman pienempää tekstikokoa. Esimerkiksi Tuulensuunkadun suuntainen viitoitus on nykyisin toteutettu tekstikoolla 120 mm, joka on sopiva koko. Pienimmät esitetyt tekstikoot ovat 100 mm. Kaikki toimenpidesuunnitelmassa esitetyt tekstikoot on valittu opastekohtaisesti vapaan tilan ja katseluetäisyyden mukaan. Ennen opasteiden tilaamista voidaan vielä harkita voisiko Tuulensuunkadulle (Käsityöläiskadulta saavuttaessa) esitetyssä tienviitassa käyttää jopa tekstikokoa 80 mm. Sama koskee suunnistustaulua, joka sijaitsee kadun oikealla puolella käännyttäessä Aurinkotieltä vasemmalle Tuulensuunkadulle. Kevyen liikenteen viittojen tekstikoko on 60 mm. Palvelukohteiden opasteiden kalvotyypin tulee olla R1. Myös keskusta-alueella on päädytty esittämään kaikkiin opasteisiin kalvotyyppiä R1. Ympäristö on kaupunkimaista ja pienipiirteistä eli vahvasti heijastavat viitat eivät sovi alueelle. Myös nykyisten viittojen kalvotyyppi on R1. Teollisuusalueiden viitoissa käytettiin kalvotyypin suhteen referenssinä Maskuntien teollisuusalueen nykyistä viittaa, jossa silmämääräisen havainnoinnin perusteella on kalvotyyppinä R1. Varsinainen toimenpidesuunnitelma sisältää neljä suunnitelmapiirustusta: S1 sisältää toimenpide-ehdotukset koko Manner-Naantalin alueelle lukuun ottamatta keskustan aluetta. S2 sisältää toimenpide-ehdotukset keskustan alueelle. S3 kuvaa toimenpiteiden jälkeisen tilanteen koko Manner-Naantalin alueella lukuun ottamatta keskustan aluetta. S4 kuvaa toimenpiteiden jälkeisen tilanteen keskustan alueella. Koko Manner-Naantalia koskevien piirustusten mittakaava on 1:7000 ja keskustan aluetta koskevien piirustusten mittakaava on 1:3500.

21 Kevyen liikenteen viitoitus Keskusta-alueen kevyen liikenteen viitoituksessa on tarkoitus ohjata jalankulkijat halutuille reiteille. Reitin Muumiparkista Muumimaailmaan ja Vanhaan kaupunkiin haluttiin olevan mahdollisimman selkeä, mutta toisaalta johtavan keskustan liikkeiden ja torin ohitse. Muumi sanaa päätettiin käyttää ainoastaan Muumimaailmaa kohti viitoitettaessa, johtuen mahdollisista kielellisistä väärinymmärryksistä. Muumiparkkia kohti viitoitettaessa sovittiin käytettävän sanaa Market-alue. Leirintäalueelta saavutaan Muumimaailmaan myös jalkaisin, joten kyseisen reitin opastukseen kiinnitettiin tässä yhteydessä huomiota. Samalla pyrittiin parantamaan myös Kuparivuoren pysäköintialuetta käyttävien kävelyopastusta Muumimaailmaan. Rantaraitin viitoitusta Naantalin kylpylän ja Muumimaailman välillä parannetaan lisäämällä Muumimaailman ja kylpylän viittoja kevyen liikenteen opastukseen. Kylpylästä esitetään käytettävän nimeä Naantali Spa Hotel. Keskustassa kevyen liikenteen opastukseen lisätään viitoitettaviksi kohteiksi Vanha kaupunki sekä infopiste. Toimiston (infopisteen) nimenä käytetään Tourist Information. 4.2 Palvelukohteiden viitoitus Viittojen ja viitoitettavien kohteiden määrää haluttiin tässä yhteydessä uudelleen arvioida. Varsinkin keskusta-alueella on viittoja, joiden informaatioarvo autoilijalle on pieni. Keskusta-alueen viitoitusta päätettiin selkeyttää viitoittamalla Matkailutoimintojen infopisteeseen. Viittoihin turisteille helposti ymmärrettävä teksti: TOURIST INFORMATION. Naantalin kylpylän viitoissa oli useita eri tekstivariaatioita eri kielillä. Esitys kylpylän viittojen tekstiksi on NAANTALI SPA HOTEL. Lisäksi tulee pohtia palvelukohteen tunnuksia. Nykyinen hotelli + lusikka ja haarukka ei ole ohjeiden mukainen kylpylöitä kuvaava tunnusyhdistelmä. Oikea yhdistelmä olisi hotelli + uimapaikka. Reitti, jota pitkin kylpylään saapuvat viitoitetaan, kulkee Ruonan Yhdystien kautta. Muumimaailman viitat esitetään vaihdettavaksi paremmin palvelua kuvaavan Huvi- tai teemapuisto tunnuksen mukaiseksi. Myös viittojen värin tulisi olla ruskea. Muumimaailman viitoitus päättyy Muumiparkin viitoitukseen, mikä on osittain epäloogista. Toisaalta Muumimaailman saapuvien turistien voidaan olettaa etukäteen selvittäneen kohteeseen saapumisen sekä pysäköinnin järjestelyt. Muumimaailmaan opastetaan Järveläntien liittymän kautta. Perhehotellia ei viitoiteta lukuun ottamatta viittaa hotellin kohdalla. Perhehotellihan on kylpylän vieressä, johon on kattava opastus. Aurinko Golfin ja Kultaranta Resortin viitoitus on suhteellisen uutta ja hyvätasoista. Aurinko Golfiin ei nykyisin viitoiteta lainkaan Raisiontieltä saavuttaessa, mikä olisi korjattavissa yhdellä viitalla ennen Lietsalan kiertoliittymää. Leirintäalueen viitoitus ei kaipaa parannuksia. 4.3 Teollisuusalueet Teollisuusalueille saavuttaessa on nähtävissä vanhoja ja huonokuntoisia infotauluja (luetteloita) alueen yrityksistä. Kaupunki selvittää teollisuusalueiden taulujen sopimusperustan. Lähtökohtaisesti taulut poistetaan ja tilalle asetetaan teollisuusalueen nimellä varustettu suunnistustaulu tai tienviitta. Järveläntien liittymästä on nykyisin viitoitettu yritysten nimillä. Yritysten nimet tulisi kuitenkin poistaa viitoista ja viitoittaa teollisuusalueen nimellä. Työryhmän kesken sovittiin, että kyseiselle teollisuusalueelle esitetään kohdenimeä SATAMAN TEOLLISUUSALUE.

22 Paikallis- ja erityiskohteet Paikalliskohteiden, esimerkiksi kaupunginosien, viitoitus on yleisesti ottaen ajan tasalla. Osa viitoitettavista kohteista päätettiin kuitenkin poistaa ja korvata opastuksella infopisteeseen. Tällaisesta esimerkkinä TAIDENÄYTTELYT. Nykyisin osa viitoista on vääränlaisia ja taulun tyyppeihin on kiinnitetty suunnittelutyössä huomiota. Tällaisesta esimerkkinä Käsityöläiskadun ja Uolevi Raaden kadun liittymässä oleva suunnistustaulu, joka opastaa leirintäalueelle ja liikuntakeskukseen. Taulu on muodoltaan suunnistustaulu, eikä liittymän taakse sijoitettava viitta, kuten tulisi olla. Nykyisin osassa viittoja on käytetty suomen kielen lisäksi ruotsin kieltä. Naantalille ei ole vaatimusta kyseiselle kieliasulle, joten uusien viittojen tekstit ovat ainoastaan suomen kielellä. Muumiparkin opasteiden värin tulee lähtökohtaisesti olla valkoinen. Uolevi Raaden kadun taulussa tulee Muumiparkin viitan kuitenkin olla väriltään sininen, jotta opaste olisi muilta osin ohjeiden mukainen. 4.5 Sataman viitoitus Sataman viitoitusta parannetaan Vanton eritasoliittymästä Viestitien kautta satamaan johtavalla reitillä. Myös keskustan alueella on tarkennettu satamaan johtavaa opastusta. Sataman viittojen värin tulee olla sininen, sillä kohde ei sijaitse taajamassa. 4.6 Mainokset Yritysten nimillä varustettuja mainosviittoja päätettiin olla suosimatta. Nykyisin lukumääräisesti eniten tämäntyyppisiä viittoja on Naantalin Aurinkoisella. Viitat ovat kohtuullisen vanhoja ja huonokuntoisia. Viitat esitetään poistettavaksi. Aurinkotien ja Taimontien kiertoliittymän yhteydessä oleva ränsistynyt sininen mainostaulu tulisi poistaa. Myöskään huoltamotoimintaa ei opasteta taajama-alueilla. 4.7 Rannan infotaulu Tarvetta rannassa olevalle ja rannan palveluista kertovalle esim. kosketusnäytölliselle infotaululle haluttiin työn yhteydessä pohtia. Rannan alue on hyvin kompakti ja etäisyydet lyhyet, joten infotaulusta saatava hyöty on pieni. Toimiva infotaulu on hintava kokonaisuus tarvittavine syöttöineen ja ohjauksineen. Lisäksi taulu on varsin altis ilkivallalle. Rannan yrittäjien kesken voisi laatia webbilinkin, joka latautuu taulussa olevasta QR-koodista. Nettipohjainen sivusto voisi kertoa rannan palveluista, Vanhan kaupungin historiasta jne. Näillä toiminnoilla varustettu sovellus vaatii suuren panostuksen, sillä sovellus pitää luoda useille eri puhelinalustoille.

23 20 LÄHTEET Jalankulku- ja pyöräilyväylien suunnittelu, Liikennevirasto, 2014 Liikenteen ohjaus; Viitoitus, Tielaitos, 1996 Palvelukohteiden alueellisen opastussuunnitelman laatiminen, Tiehallinto, 2007 Palvelukohteiden viitoitus, Tiehallinto, 2007 Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä, Tiehallinto, 2003

Palvelukohdeopasteet ja tienvarsimainokset

Palvelukohdeopasteet ja tienvarsimainokset Palvelukohdeopasteet ja tienvarsimainokset Palvelukohdeopasteista Palvelukohteiden opastusmerkkejä määräävät kansainväliset Sopimukset Liikennemerkkejä ja opasteita koskeva yleissopimus, Wien 8.11.1968

Lisätiedot

24.3.2010 / Anneli Harju LÖYDÄNKÖ PERILLE? PALVELUKOHTEIDEN OPASTEET MATKAN VARRELLA

24.3.2010 / Anneli Harju LÖYDÄNKÖ PERILLE? PALVELUKOHTEIDEN OPASTEET MATKAN VARRELLA LÖYDÄNKÖ PERILLE? PALVELUKOHTEIDEN OPASTEET MATKAN VARRELLA Opaste vai mainos? Palvelukohteiden viitoitus käytetään vain tieliikenneasetuksen mukaisia opastusmerkkejä Tienvarsimainonta kaikki muut mainoksia

Lisätiedot

PALVELUKOHTEIDEN PAIKALLISET VIITOITUSPERIAATTEET, HÄMEENLINNA (LUONNOS)

PALVELUKOHTEIDEN PAIKALLISET VIITOITUSPERIAATTEET, HÄMEENLINNA (LUONNOS) 20.10.2015 Palvelukohteiden paikalliset viitoitusperiaatteet antavat suuntaviivat opastamiselle Hämeenlinnassa. Viitoitusperiaatteissa noudatetaan pääasiassa Palvelukohteiden viitoitus ohjetta (TIEH 2000021-07)

Lisätiedot

PALVELUKOHDEOPASTEIDEN LUPAEHDOT HÄMEENLINNAN KATUVERKOLLA

PALVELUKOHDEOPASTEIDEN LUPAEHDOT HÄMEENLINNAN KATUVERKOLLA LUPAEHDOT HÄMEENLINNAN 1.2.2016 Palvelukohteen (palvelukohteen määrittely, ks. Palvelukohteiden viitoitus, TIEH 2000021-07) viitoitus asetetaan vain yrityksen, kohteen tms. anomuksesta ja anojan kustannuksella.

Lisätiedot

Liikennemerkkipiirustukset

Liikennemerkkipiirustukset Liikennemerkkipiirustukset 2 L11k enne v1ra sto LIIKENTEEN OHJAUS Liikennemerkkien mitoitus 2017 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelon pvm. LIIKENNEMERKKIPIIRUSTUKSET, OSA 1 1 Lähetekirjeet 2 Varoitusmerkit

Lisätiedot

Liikennemerkkipiirustukset

Liikennemerkkipiirustukset Liikennemerkkipiirustukset 2 LIIKENTEEN OHJAUS Liikennemerkkien mitoitus 2010 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelon pvm. LIIKENNEMERKKIPIIRUSTUKSET, OSA 1 1 Lähetekirjeet 2 Varoitusmerkit 28.06.2010 3 Etuajo-oikeus-

Lisätiedot

Palvelukohteiden opastus. Antti Pirttijoki Pirkanmaan ELY-keskus 6.3.2012

Palvelukohteiden opastus. Antti Pirttijoki Pirkanmaan ELY-keskus 6.3.2012 Palvelukohteiden opastus Antti Pirttijoki Pirkanmaan ELY-keskus 6.3.2012 Opastusjärjestelmän periaate 1. Taso: Tiekartta ja matkalla ajoneuvoliikenteen viitoitus 2. Taso: Opastustoimistot ja opastuskartat

Lisätiedot

Liikennemerkkipiirustukset

Liikennemerkkipiirustukset Liikennemerkkipiirustukset 2 LIIKENTEEN OHJAUS Liikennemerkkien mitoitus 2007 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelon pvm. LIIKENNEMERKKIPIIRUSTUKSET, OSA 1 1 Lähetekirjeet 2 Varoitusmerkit 03.02.1995 3 Etuajo-oikeus-

Lisätiedot

Liikennemerkkipiirustukset

Liikennemerkkipiirustukset Liikennemerkkipiirustukset 2 LIIKENTEEN OHJAUS Liikennemerkkien mitoitus 2008 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelon pvm. LIIKENNEMERKKIPIIRUSTUKSET, OSA 1 1 Lähetekirjeet 2 Varoitusmerkit 03.02.1995 3 Etuajo-oikeus-

Lisätiedot

Liikennemerkkipiirustukset

Liikennemerkkipiirustukset Liikennemerkkipiirustukset 2 LIIKENTEEN OHJAUS Liikennemerkkien mitoitus 2010 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelon pvm. LIIKENNEMERKKIPIIRUSTUKSET, OSA 1 1 Lähetekirjeet 2 Varoitusmerkit 28.06.2010 3 Etuajo-oikeus-

Lisätiedot

Palvelukohteiden viitoitus

Palvelukohteiden viitoitus Palvelukohteiden viitoitus Palvelukohteiden viitoitus Tiehallinto Helsinki 2007 Pohjakartta Affecto Finland Oy, Genimap, Lupa L7128/07 ISBN 978-951-803-866-8 TIEH 2000021 07 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut)

Lisätiedot

Palvelukohteiden viitoitus

Palvelukohteiden viitoitus Palvelukohteiden viitoitus Palvelukohteiden viitoitus Tiehallinto Helsinki 2007 Pohjakartta Affecto Finland Oy, Genimap, Lupa L7128/07 ISBN 978-951-803-866-8 TIEH 2000021 07 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut)

Lisätiedot

LIIKENTEEN OHJAUS Liikennemerkkien mitoitus

LIIKENTEEN OHJAUS Liikennemerkkien mitoitus LIIKENTEEN OHJAUS Liikennemerkkien mitoitus 2007 POISTETTAVAT LIIKENNEMERKKIPIIRUSTUKSET LIIKENNEMERKKIPIIRUSTUSKANSIOT TIEH 2131908 Poistetaan 1/2 Piirustus nro Kansio 1 kohta 9, Tiemerkit Yleinen tie

Lisätiedot

Keski-Suomen palvelukohteiden viitoitus

Keski-Suomen palvelukohteiden viitoitus RAPORTTEJA 2014 Keski-Suomen palvelukohteiden viitoitus Viitasaari, Pihtipudas ja Kinnula 1 RAPORTTEJA 2014 KESKI-SUOMEN PALVELUKOHTEIDEN VIITOITUS KINNULA, PIHTIPUDAS JA VIITASAARI Keski-Suomen elinkeino-,

Lisätiedot

YLLÄKSEN MATKAILUKESKUKSEN PALVELUKOHTEIDEN OPASTUSSUUNNITELMA

YLLÄKSEN MATKAILUKESKUKSEN PALVELUKOHTEIDEN OPASTUSSUUNNITELMA Kolarin kunta Lapin elinkeino, - liikenne- ja ympäristökeskus Liikenne ja infrastruktuuri- vastuualue Kolarin kunta YLLÄKSEN MATKAILUKESKUKSEN PALVELUKOHTEIDEN OPASTUSSUUNNITELMA SITO-YHTIÖT SITO OY Y-tunnus

Lisätiedot

Vuokatin palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma

Vuokatin palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma Vuokatin palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma Vuokatin palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma Tiehallinto Oulu 2008 Kannen kuva: Jani Karjalainen Julkaisua myy/saatavana Oulun tiepiiri

Lisätiedot

Kalajoen Hiekkasärkkien palvelukohteiden

Kalajoen Hiekkasärkkien palvelukohteiden Kalajoen Hiekkasärkkien palvelukohteiden opastussuunnitelma Kalajoen Hiekkasärkkien palvelukohteiden opastussuunnitelma Tiehallinto Oulun tiepiiri Oulu 2008 TIEHALLINTO Oulun tiepiiri Veteraanikatu 5

Lisätiedot

OULU-KAJAANI -KEHITTÄMISVYÖHYKE Vetovoimaiset yritysalueet Oulu-Kajaani -kehittämisvyöhykkeellä (VETY)

OULU-KAJAANI -KEHITTÄMISVYÖHYKE Vetovoimaiset yritysalueet Oulu-Kajaani -kehittämisvyöhykkeellä (VETY) HENKILÖLIIKENTEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 1 OULU-KAJAANI -KEHITTÄMISVYÖHYKE Vetovoimaiset yritysalueet Oulu-Kajaani -kehittämisvyöhykkeellä (VETY) Etukannen kuvat: Kiehimänjokisuu, Paltamo (Martti Juntunen

Lisätiedot

Varkauden - Pieksämäen seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma

Varkauden - Pieksämäen seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma Varkauden - Pieksämäen seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma Varkauden - Pieksämäen seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma Tiehallinto Kuopio 2009 Valokuvat: Tomi Kärnä Kopijyvä Kuopio 2009 Julkaisua

Lisätiedot

Mikkelin seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma

Mikkelin seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma Mikkelin seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma Tomi Kärnä (toim.) 13/2010 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja Mikkelin seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma Tomi

Lisätiedot

Syötteen palvelukohteiden opastussuunnitelma

Syötteen palvelukohteiden opastussuunnitelma Syötteen palvelukohteiden opastussuunnitelma Syötteen palvelukohteiden opastussuunnitelma Tiehallinto Oulun tiepiiri Oulu 2008 TIEHALLINTO Oulun tiepiiri Veteraanikatu 5 PL 261 90101 Oulu Puhelinvaihde

Lisätiedot

Paljakan ja Ukkohallan palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma

Paljakan ja Ukkohallan palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma Paljakan ja Ukkohallan palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma Paljakan ja Ukkohallan palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma Tiehallinto Oulu 2009 Julkaisua myy/saatavana Oulun tiepiiri

Lisätiedot

Rukan palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma

Rukan palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma Rukan palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma Rukan palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma Tiehallinto Oulu 2008 Kannen kuva: Minna Simonen Julkaisua myy/saatavana Oulun tiepiiri Faksi

Lisätiedot

YKSITYISEN TIEN VIITTAA (643) JA OSOITEVIITTAA (644) KOSKEVAT OHJEET. Täydennys viitoitusohjeisiin TVH Ti E- JA VESI RAKENNUS HALLITUS

YKSITYISEN TIEN VIITTAA (643) JA OSOITEVIITTAA (644) KOSKEVAT OHJEET. Täydennys viitoitusohjeisiin TVH Ti E- JA VESI RAKENNUS HALLITUS YKSITYISEN TIEN VIITTAA (643) JA OSOITEVIITTAA (644) KOSKEVAT OHJEET Täydennys viitoitusohjeisiin TVH 741910 Ti E- JA VESI RAKENNUS HALLITUS TVH 741810 HELSINKI 1984 ISBN 951-46-7207-0 1 C.5.1.7.1 VIITOITUS

Lisätiedot

Rokuan ja Oulujärven matkailualueiden palvelukohteiden opastussuunnitelma

Rokuan ja Oulujärven matkailualueiden palvelukohteiden opastussuunnitelma Rokuan ja Oulujärven matkailualueiden palvelukohteiden opastussuunnitelma Rokuan ja Oulujärven matkailualueiden palvelukohteiden opastussuunnitelma Tiehallinto Oulun tiepiiri Oulu 2009 TIEHALLINTO Oulun

Lisätiedot

Suositus tilapäisesti suljettua tieosuutta ohittavan kiertotien tilapäisestä viitoittamisesta vähäliikenteisellä maantieverkolla

Suositus tilapäisesti suljettua tieosuutta ohittavan kiertotien tilapäisestä viitoittamisesta vähäliikenteisellä maantieverkolla Päivitetty 16.1.2017 LIITE Poliisilaitoksen tai kunnanhallituksen päätökseen perustuva maantieverkon osien tilapäinen sulkeminen erilaisten tieverkolle sijoittuvien tapahtumien, nopeuskilpailujen, yleisötilaisuuksien

Lisätiedot

Salon alueen pääliikenneväylien ja yritysalueiden opastuksen kehittäminen

Salon alueen pääliikenneväylien ja yritysalueiden opastuksen kehittäminen Salon alueen pääliikenneväylien ja yritysalueiden opastuksen kehittäminen 29.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lähtökohdat suunnittelulle 3 2. Ohjausryhmän kokoonpano 4 3. Kokoukset ja yleisötilaisuus 4 4. Yleisöpalautteet

Lisätiedot

Tienvarsimainonta ja lupamenettely. Antti Pirttijoki Pirkanmaan ELY-keskus 6.3.2012

Tienvarsimainonta ja lupamenettely. Antti Pirttijoki Pirkanmaan ELY-keskus 6.3.2012 Tienvarsimainonta ja lupamenettely Antti Pirttijoki Pirkanmaan ELY-keskus 6.3.2012 Tienvarsimainonnan lainsäädännöllinen perusta Maantielain 52, tienvarsimainonta ja -ilmoittelu Asemakaava-alueen ulkopuolella

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 2010 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

POHJOIS-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 2010 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus POHJOIS-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 2010 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Oulu, 2010 2 Pohjois Pohjanmaan elinkeino, liikenne ja ympäristökeskuksen

Lisätiedot

12/2012 HEINOLAN VETOVOIMAOPASTEET JA LÄHIKOHTEIDEN OPASTUS- SUUNNITELMA

12/2012 HEINOLAN VETOVOIMAOPASTEET JA LÄHIKOHTEIDEN OPASTUS- SUUNNITELMA 12/2012 HEINOLAN VETOVOIMAOPASTEET JA LÄHIKOHTEIDEN OPASTUS- SUUNNITELMA Päivämäärä 06/12/2012 Laatija Jani Karjalainen Ramboll Kiviharjuntie 11 90220 OULU P +358 20 755 7070 F +358 20 755 7071 www.ramboll.fi

Lisätiedot

LAPPEENRANTA PYÖRÄILYN PÄÄREITTIEN VIITOITUS LS-00 - TYÖSELITYS

LAPPEENRANTA PYÖRÄILYN PÄÄREITTIEN VIITOITUS LS-00 - TYÖSELITYS 25.6.2014 LAPPEENRANTA PYÖRÄILYN PÄÄREITTIEN VIITOITUS LS-00 - TYÖSELITYS VIITOITUSSUUNNITELMA Työssä laadittiin viitoitussuunnitelma pyöräilyn pääverkolle. Suunnitelman tavoitteena oli luoda pyöräilyn

Lisätiedot

LIIKENTEENOHJAUS- SUUNNITELMAN SISÄLTÖ JA ULKOASU LIIKENNESUUNNITTELU 2017

LIIKENTEENOHJAUS- SUUNNITELMAN SISÄLTÖ JA ULKOASU LIIKENNESUUNNITTELU 2017 1 LIIKENTEENOHJAUS- SUUNNITELMAN SISÄLTÖ JA ULKOASU 2017 LIIKENTEENOHJAUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ JA ULKOASU 2 YLEISTÄ Liikennesuunnitteluyksikön teettämät uudet liikenteenohjaussuunnitelmat tuotetaan MicroStation

Lisätiedot

PALVELUKOHTEIDEN OPASTUSSUUNNI- TELMAN LAATIMISEN PROSESSIOHJE

PALVELUKOHTEIDEN OPASTUSSUUNNI- TELMAN LAATIMISEN PROSESSIOHJE PALVELUKOHTEIDEN OPASTUSSUUNNI- TELMAN LAATIMISEN PROSESSIOHJE Projektiryhmä Kari Keski-Luopa, pj. Maarit Orava, Tuomas Österman Per-Olof Linsén Sanna Kolomainen Kauko Kaarninen Kari Ruokanen Reijo Vaarala,

Lisätiedot

FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY KITTILÄN KUNTA TIEHALLINTO, LAPIN TIEPIIRI LEVIN OPASTUSSUUNNITELMAN PÄIVITYS

FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY KITTILÄN KUNTA TIEHALLINTO, LAPIN TIEPIIRI LEVIN OPASTUSSUUNNITELMAN PÄIVITYS FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY KITTILÄN KUNTA TIEHALLINTO, LAPIN TIEPIIRI LEVIN OPASTUSSUUNNITELMAN PÄIVITYS 26.2.2010 1 (10) 26.2.2010 1 LÄHTÖKOHDAT Tunturi Lapin matkailu on kehittynyt voimakkaasti

Lisätiedot

Seudullinen opastussuunnitelma

Seudullinen opastussuunnitelma Seudullinen opastussuunnitelma Kuusiokunnat Alavus, Kuortane, Töysä ja Ähtäri 10/2009 Kuortane Töysä Alavus Ähtäri Alavus Kuortane Töysä Ähtäri Seudullinen opastussuunnitelma Kuusiokunnat Alavus, Kuortane,

Lisätiedot

Ylä-Savon palvelukohteiden opastussuunnitelma

Ylä-Savon palvelukohteiden opastussuunnitelma RAPORTTEJA 3 2013 Ylä-Savon palvelukohteiden opastussuunnitelma OLLI ÄKELÄ PILVI LESCH Ylä-Savon palvelukohteiden opastussuunnitelma OLLI ÄKELÄ PILVI LESCH RAPORTTEJA 3 2013 YLÄ-SAVON PALVELUKOHTEIDEN

Lisätiedot

Pohjois-Savon keskiosan palvelukohteiden opastussuunnitelma

Pohjois-Savon keskiosan palvelukohteiden opastussuunnitelma Pohjois-Savon keskiosan palvelukohteiden opastussuunnitelma Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja 13/2011 Pohjois-Savon keskiosan palvelukohteiden opastussuunnitelma 13/2011

Lisätiedot

Joensuun seudun ja Keski-Karjalan palvelukohteiden opastussuunnitelma

Joensuun seudun ja Keski-Karjalan palvelukohteiden opastussuunnitelma RAPORTTEJA 2 2013 Joensuun seudun ja Keski-Karjalan palvelukohteiden opastussuunnitelma OLLI ÄKELÄ PILVI LESCH Joensuun seudun ja Keski-Karjalan palvelukohteiden opastussuunnitelma OLLI ÄKELÄ PILVI LESCH

Lisätiedot

Perinnematkaillen vuoteen 2020 Alueiden välinen kehittämishanke

Perinnematkaillen vuoteen 2020 Alueiden välinen kehittämishanke Perinnematkaillen vuoteen 2020 Alueiden välinen kehittämishanke Hanke toteutetaan Ykkösakseli ry:n ja Sepra ry:n alueilla Hankeaika 1.8.2015-30.06.2017 (mahdollinen jatkoaikahakemus) Hankkeen avulla halutaan

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN INVESTOINTIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017

TEKNISEN LAUTAKUNNAN INVESTOINTIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 1 pl. aluekohteet, vesihuoltolaitos ja tilalaitos ja ateriapalvelut 2 700 200 YHDYSKUNTATEKNIIKKA AURIKOTIEN JA VENEVALKAMATIEN KIERTOLIITTYMÄ, 2016-2017 952118 Voutilainen 345 000 Kiertoliittymä ns. Kylpylän

Lisätiedot

Oulun seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma

Oulun seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma Oulun seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma Oulun seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma Tiehallinto Oulu 2009 Julkaisua myy/saatavana Oulun tiepiiri (1.1.2010 alkaen Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Oulun seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma LUONNOS 17.8.2009. Puuttuu: Museoviraston lausunto Oulun läänin taidetoimikunnan

Oulun seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma LUONNOS 17.8.2009. Puuttuu: Museoviraston lausunto Oulun läänin taidetoimikunnan Oulun seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma LUONNOS 17.8.2009 Puuttuu: Museoviraston lausunto Oulun läänin taidetoimikunnan lausunto Oulun seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma Tiehallinto Oulu

Lisätiedot

Tahkon opastussuunnitelma. Olli mäkelä Pilvi lesch Olli mäkelä Pilvi lesch

Tahkon opastussuunnitelma. Olli mäkelä Pilvi lesch Olli mäkelä Pilvi lesch Raportteja 112 2013 Tahkon opastussuunnitelma Olli mäkelä Pilvi lesch Olli mäkelä Pilvi lesch Tahkon opastussuunnitelma Olli Mäkelä Pilvi Lesch RAPORTTEJA 112 2013 TAHKON OPASTUSSUUNNITELMA Pohjois-Savon

Lisätiedot

Koillismaan palvelukohteiden opastussuunnitelma

Koillismaan palvelukohteiden opastussuunnitelma Koillismaan palvelukohteiden opastussuunnitelma Koillismaan palvelukohteiden opastussuunnitelma Tiehallinto Oulu 2009 Julkaisua myy/saatavana Oulun tiepiiri (1.1.2010 alkaen Pohjois-Pohjanmaan elinkeino,

Lisätiedot

HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN TALOUSALUEEN PALVELUKOHTEIDEN ALUEELLINEN OPASTUSSUUNNITELMA

HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN TALOUSALUEEN PALVELUKOHTEIDEN ALUEELLINEN OPASTUSSUUNNITELMA HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN TALOUSALUEEN PALVELUKOHTEIDEN ALUEELLINEN OPASTUSSUUNNITELMA Seudulliset viitoitusperiaatteet Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Liikennealan koulutusohjelma Riihimäki, 10.05.2012 Lauri

Lisätiedot

Palvelukohteiden alueellisen opastussuunnitelman laatiminen

Palvelukohteiden alueellisen opastussuunnitelman laatiminen Palvelukohteiden alueellisen opastussuunnitelman laatiminen Maakunta Seutu Paikallinen taso Palvelukohteiden alueellisen opastussuunnitelman laatiminen Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2007

Lisätiedot

Liikennemerkit ja opasteet WWW.EA-YHTIOT.FI

Liikennemerkit ja opasteet WWW.EA-YHTIOT.FI Liikennemerkit ja opasteet Varoitusmerkit 111. Mutka oikealle 112. Mutka vasemmalle 113. Mutkia, joista ensimmäinen oikealle 114. Mutkia, joista ensimmäinen vasemmalle 115. Jyrkkä alamäki 116. Jyrkkä ylämäki

Lisätiedot

Tahkon opastussuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH

Tahkon opastussuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH Tahkon opastussuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH Tahkon opastussuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH TAHKON OPASTUSSUUNNITELMA Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Taitto: Olli Mäkelä

Lisätiedot

Hyvinkään-Riihimäen talousalueen palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma

Hyvinkään-Riihimäen talousalueen palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma Hyvinkään-Riihimäen talousalueen palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma Hausjärvi, Hyvinkää, Loppi ja Riihimäki Hyvinkään-Riihimäen talousalueen palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma

Lisätiedot

1 [E Bremerhaven. [f Centrum. F Ii VIITOITUSOHJEIDEN KANSAIN- VÄLINEN VERTAILU. Berg. Fjord [KUOPIO '4 1116] [11] 4 SUNDSVALL

1 [E Bremerhaven. [f Centrum. F Ii VIITOITUSOHJEIDEN KANSAIN- VÄLINEN VERTAILU. Berg. Fjord [KUOPIO '4 1116] [11] 4 SUNDSVALL Fjord Berg 1116] [11] 4 SUNDSVALL 1 [E43 [KUOPIO '4 1711 Bremerhaven Basdah( 13km [f Centrum F Ii [ Ha[sskov (_23 ] Katundborg Køge [5]København I1 VIITOITUSOHJEIDEN KANSAIN- VÄLINEN VERTAILU TIE JA VESIRAKENNUSHALLITUS

Lisätiedot

Viitoituksen rakenteen selkeyttäminen yhteysvälillä Vaasa - Jyväskylä Sisäisiä julkaisuja 38/2006

Viitoituksen rakenteen selkeyttäminen yhteysvälillä Vaasa - Jyväskylä Sisäisiä julkaisuja 38/2006 Mari Sipilä Viitoituksen rakenteen selkeyttäminen yhteysvälillä Vaasa - Jyväskylä Sisäisiä julkaisuja 38/2006 Mari Sipilä Viitoituksen rakenteen selkeyttäminen yhteysvälillä Vaasa - Jyväskylä TIEHALLINTO

Lisätiedot

115. Jyrkkä alamäki 116. Jyrkkä ylämäki 121. Kapeneva tie 122. Kaksisuuntainen liikenne. 141a. Töyssyjä 142. Tietyö 143. Irtokiviä 144.

115. Jyrkkä alamäki 116. Jyrkkä ylämäki 121. Kapeneva tie 122. Kaksisuuntainen liikenne. 141a. Töyssyjä 142. Tietyö 143. Irtokiviä 144. Varoitusmerkit 111. Mutka oikealle 112. Mutka vasemmalle 113. Mutkia, joista ensimmäinen oikealle 114. Mutkia, joista ensimmäinen vasemmalle 115. Jyrkkä alamäki 116. Jyrkkä ylämäki 121. Kapeneva tie 122.

Lisätiedot

Seudullisen pyöräverkon viitoitussuunnitelma

Seudullisen pyöräverkon viitoitussuunnitelma Turun seudun liikennejärjestelmä Seudullisen pyöräverkon viitoitussuunnitelma Luonnos 20.5.2016 Turun seudun nykyinen viitoitus (1992 yleissuunnitelman mukaan) Turun seudun nykyinen viitoitus Turun kaupunkiseudun

Lisätiedot

Vaasan tiepiirin viitoituksen yleissuunnitelma

Vaasan tiepiirin viitoituksen yleissuunnitelma 8 Kokkola Pietarsaari 748 747 775 749 63 68 741 751 8 13 738 750 724 19 741 63 718 68 Vaasa 725 717 718 733 711 18 723 16 679 687 714 673 685 3 Seinäjoki 67 697 701 66 8 689 19 68 687 682 685 18 672 Ähtäri

Lisätiedot

Liikennemerkkien kuntoluokitus

Liikennemerkkien kuntoluokitus Liikennemerkkien kuntoluokitus Liikennemerkkien kuntoluokitus Toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2009 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut) 978-952-221-256-6 2200060-v-09 TIEHALLINTO

Lisätiedot

2 Sijoituspaikan valinta LIIKENNEVIRASTO 2 (6) Dnro 917/1046/2011

2 Sijoituspaikan valinta LIIKENNEVIRASTO 2 (6) Dnro 917/1046/2011 LIIKENNEVIRASTO 2 (6) 1 Yleistä Vaaleja koskevalla ulkomainoksella on tärkeä merkitys vaalityössä. Tienvarsimainonnassa on sille lainsäädännöllä annettu erityisasema. Maantielain mukaan vaaleja koskevat

Lisätiedot

PIRKANMAAN PALVELUKOHDEOPASTESELVITYS 2013

PIRKANMAAN PALVELUKOHDEOPASTESELVITYS 2013 PIRKANMAAN PALVELUKOHDEOPASTESELVITYS 2013 Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Liikenneala Riihimäki, 6.6.2013 Markus Seppälä TIIVISTELMÄ RIIHIMÄKI Liikennealan koulutusohjelma Liikennesuunnittelu Tekijä

Lisätiedot

Uimarantojen ja uimapaikkojen kartoitus ja hoitoluokitus

Uimarantojen ja uimapaikkojen kartoitus ja hoitoluokitus Tekninen lautakunta 103 21.12.2016 Uimarantojen ja uimapaikkojen kartoitus ja hoitoluokitus 594/10.05.03/2016 Tekninen lautakunta 21.12.2016 103 Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi 12.12.2016: Liikuntapaikkojen

Lisätiedot

PYSÄKÖINTI JA PYSÄKÖINNIN OPASTUS

PYSÄKÖINTI JA PYSÄKÖINNIN OPASTUS PYSÄKÖINTI JA PYSÄKÖINNIN OPASTUS Porvoon kaupungin pysäköinnin opastuksen kehittäminen Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Liikennealan koulutusohjelma Riihimäki, kevät 2014 Pekka Pylsy TIIVISTELMÄ Riihimäki

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 212/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain :n muuttamisesta Tieliikennelakiin ehdotetaan koottaviksi liikenteen ohjauslaitteista annettavia asetuksia ja määräyksiä koskevat valtuussäännökset.

Lisätiedot

Pielisen Karjalan palvelukohteiden opastussuunnitelma. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja

Pielisen Karjalan palvelukohteiden opastussuunnitelma. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja Pielisen Karjalan palvelukohteiden opastussuunnitelma Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja 2/20 Pielisen Karjalan palvelukohteiden opastussuunnitelma 2/20 Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU

NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä xx.xx.2015 Luonnos Viite 1510019205 NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN

Lisätiedot

tommi.pomppis@gmail.com, Naantalin koulu-uinnit, Suomalaiset juhlapyhät, Viikkonumerot ma 10. syys ti 18. syys 2012 (Helsinki)

tommi.pomppis@gmail.com, Naantalin koulu-uinnit, Suomalaiset juhlapyhät, Viikkonumerot ma 10. syys ti 18. syys 2012 (Helsinki) tommi.pomppis@gmail.com, Naantalin koulu-uinnit, Suomalaiset juhlapyhät, Viikkonumerot ma 10. syys ti 18. syys 2012 (Helsinki) ma 10/9 ti 11/9 ke 12/9 to 13/9 pe 14/9 ma 17/9 ti 18/9 Viikko 37 / 2012 Viikko

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN PALVELUKOHTEIDEN OPASTUKSEN KEHITTÄMINEN

MÄNTTÄ-VILPPULAN PALVELUKOHTEIDEN OPASTUKSEN KEHITTÄMINEN MÄNTTÄ-VILPPULAN PALVELUKOHTEIDEN OPASTUKSEN KEHITTÄMINEN Hankesuunnitelma 25.4.2012 / tark. 31.1.2013 / tark. 29.8.2013 1. Kohderyhmä, tarve ja tavoitteet Mänttä-Vilppulan kaupunki on valtakunnallisesti

Lisätiedot

1.1 MAINONTA, rakennukset ja tontit 5. 1.2 MAINONTA, rakentamattomat tontit ja asemakaavoittamattomat alueet 5

1.1 MAINONTA, rakennukset ja tontit 5. 1.2 MAINONTA, rakentamattomat tontit ja asemakaavoittamattomat alueet 5 ULKOMAINOSOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISIÄ PERIAATTEITA 5 1.1 MAINONTA, rakennukset ja tontit 5 1.2 MAINONTA, rakentamattomat tontit ja asemakaavoittamattomat alueet 5 1.4 MAINONTA, maantiet 5 1.5 MAINONTA,

Lisätiedot

Kainuun palvelukohteiden opastussuunnitelma

Kainuun palvelukohteiden opastussuunnitelma Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kainuun palvelukohteiden opastussuunnitelma 2010 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen raportteja POHJOIS-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE-

Lisätiedot

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21 SOKLI JA -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA TYÖN TAVOITTEET JA TEHTÄVÄN KUVAUS Hankkeen tavoitteena on tuottaa Savukosken kirkonkylän liikennejärjestelyjen toimenpidesuunnitelma

Lisätiedot

Pielisen Karjalan palvelukohteiden opastussuunnitelma. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja

Pielisen Karjalan palvelukohteiden opastussuunnitelma. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja Pielisen Karjalan palvelukohteiden opastussuunnitelma Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja /0 Pielisen Karjalan palvelukohteiden opastussuunnitelma /0 Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

Opastetilaisuus 8.10.2014. Kankirautavarasto, Mathildedal Yhteenveto

Opastetilaisuus 8.10.2014. Kankirautavarasto, Mathildedal Yhteenveto Opastetilaisuus 8.10.2014 Kankirautavarasto, Mathildedal Yhteenveto Teijon kansallispuistosta kasvun eväät hanke 2014-2015 Opastetilaisuuden yhteenveto 8.10.2014 Tilaisuudessa keskusteltiin saavutettavuudesta

Lisätiedot

Liikennemerkit ja muita liikenteenohjauslaitteita

Liikennemerkit ja muita liikenteenohjauslaitteita Liikennemerkit ja muita liikenteenohjauslaitteita Varoitusmerkit 111. Mutka oikealle 112. Mutka vasemmalle 113. Mutkia, joista ensimmäinen oikealle 114. Mutkia, joista ensimmäinen vasemmalle 115. Jyrkkä

Lisätiedot

LIIKENTEEN OHJAUS Liikennemerkkien mitoitus

LIIKENTEEN OHJAUS Liikennemerkkien mitoitus SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelon pvm. LIIKENNEMERKKIPIIRUSTUKSET, OSA 1 1 Lähetekirjeet 2 Varoitusmerkit 28.06. 3 Etuajo-oikeus- ja väistämismerkit 03.02.1995 4 Kielto- ja rajoitusmerkit 13.06.2006 5

Lisätiedot

-Nykyisen suojatien korottaminen II 0,005 Naantali E. -Heijastinvarret suojatiemerkkeihin II 0,003 Naantali E

-Nykyisen suojatien korottaminen II 0,005 Naantali E. -Heijastinvarret suojatiemerkkeihin II 0,003 Naantali E Numer o Sijainti Kohdekuvaus Toimenpiteen kuvaus Tie Aosa Aet Losa Let Määrä -Alkolukkopuomi Naantalin satamaan Rymättylä 52901 Rymättylä Rymättylän keskusta - Taajaman kehittämisselvitys tehty, edistetään

Lisätiedot

Poliisin käsimerkit. Turvallista matkaa! Liikennemerkit ja muita liikenteenohjauslaitteita. www.tiehallinto.fi. Lähestyvän ajoneuvon on pysähdyttävä

Poliisin käsimerkit. Turvallista matkaa! Liikennemerkit ja muita liikenteenohjauslaitteita. www.tiehallinto.fi. Lähestyvän ajoneuvon on pysähdyttävä Poliisin käsimerkit Lähestyvän ajoneuvon on pysähdyttävä Kaikista suunnista lähestyvien on pysähdyttävä Sekä edestä että takaa tulevan on pysähdyttävä Asianomaisesta suunnasta tulevilla on lupa jatkaa

Lisätiedot

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE 4.8.2015 SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE LIIKENNE Tarkastus 01 Päivämäärä 4/8/2015 Laatija Mari Kinttua Tarkastaja Jukka Räsänen Hyväksyjä Tuomas Lehteinen

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO NAANTALIN KYLPYLÄN ASEMAKAAVOITUKSEEN LIITTYVÄ PYSÄKÖINTISELVITYS

NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO NAANTALIN KYLPYLÄN ASEMAKAAVOITUKSEEN LIITTYVÄ PYSÄKÖINTISELVITYS NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO NAANTALIN KYLPYLÄN ASEMAKAAVOITUKSEEN LIITTYVÄ PYSÄKÖINTISELVITYS Toukokuu 2008 NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO 1 (5) NAANTALIN KYLPYLÄN ASEMAKAAVOITUKSEEN LIITTYVÄ

Lisätiedot

LIITE 12a. Naantalin keskustan rakennemalli. Armonlaaksontien liittymäjärjestelyt Ve a JHa

LIITE 12a. Naantalin keskustan rakennemalli. Armonlaaksontien liittymäjärjestelyt Ve a JHa LIITE 12a ARMONLAAKSONTIEN LIITTYMÄJÄRJESTELYT Ve a Armonlaaksontien ja Satamatien liittymään on sijoitettu kiertoliittymä, joka on muodoltaan ovaali. Liittymä on tavanomaista kiertoliittymää kookkaampi

Lisätiedot

Yksityisteiden liikenneturvallisuudesta

Yksityisteiden liikenneturvallisuudesta Yksityisteiden liikenneturvallisuudesta Elina Kasteenpohja Yksityisteiden turvallisuudesta Kuolemaan johtaneista moottoriajoneuvoonnettomuuksista (229) vuonna 2009 tapahtui Yksityisteillä ja alueilla 24

Lisätiedot

Selvitys jalankulun ja pyöräilyn liikennejärjestelyistä Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa. Pilvi Lesch Kuntatekniikan päivät, Jyväskylä

Selvitys jalankulun ja pyöräilyn liikennejärjestelyistä Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa. Pilvi Lesch Kuntatekniikan päivät, Jyväskylä Selvitys jalankulun ja pyöräilyn liikennejärjestelyistä Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa Kuntatekniikan päivät, Jyväskylä TYÖN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET TYÖN SISÄLTÖ 2 Työn lähtökohdat Työn tavoitteena

Lisätiedot

Tietoa tiensuunnitteluun nro 55

Tietoa tiensuunnitteluun nro 55 Tietoa tiensuunnitteluun nro 55 Julkaisija: Tiehallinto, tie- ja liikennetekniikka 20.12.2001 SILMUKKAKÄÄNNÖS OHITUSKAISTAN KOHDALLA Tausta Ohituskaistoja on yleisille teille suunniteltu ja rakennettu

Lisätiedot

Info Base Oy:n esitteli yritysmainoslaitettaan konsernijaoston kokouksessa

Info Base Oy:n esitteli yritysmainoslaitettaan konsernijaoston kokouksessa Kunnan tervetuloa-kyltti / Infobasen toteuttama mainospyloni Päätökset: Info Base Oy:n esitteli yritysmainoslaitettaan konsernijaoston kokouksessa 16.3.2015. WSP:ltä tilattuja kunnan tervetuloa-opasteita

Lisätiedot

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa MUISTIO 1 (3) MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa Valta-, kanta- ja seututeitä sekä niitä yhdistäviä ja niiden jatkeena olevia teitä varten, jotka palvelevat pääasiassa

Lisätiedot

Poliisin rooli paikallisessa liikenneturvallisuussuunnittelussa ja liikennejärjestelyissä

Poliisin rooli paikallisessa liikenneturvallisuussuunnittelussa ja liikennejärjestelyissä Poliisin rooli paikallisessa liikenneturvallisuussuunnittelussa ja liikennejärjestelyissä Karhukuntien liikenneturvallisuus- ja koulukuljetusseminaari 4.10.2012 Tuomo Katajisto komisario Satakunnan poliisilaitos

Lisätiedot

PALVELULIIKENNE KANTA NAANTALIN JA MERIMASKUN ALUEET

PALVELULIIKENNE KANTA NAANTALIN JA MERIMASKUN ALUEET AIKATAULU PALVELULIIKENNE KANTANAANTALINJAMERIMASKUN ALUEET TALVIAIKATAULU Voimassakouluvuodenaikana 10.1.2011 alkaen NAANTALINKAUPUNKI TLO Tervetuloa turvallisen ja mukavan palveluliikenteen kyytiin!

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA MERITIEN JA NAARANPAJUNTIEN LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO

VIHDIN KUNTA MERITIEN JA NAARANPAJUNTIEN LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO 27221 17.11.2015 Suunnittelukohde Meritie sijaitsee Vihdin Nummelan taajamassa. Se on yksi pääsisääntuloväylä keskustaan. Meritiellä on kaksi

Lisätiedot

Hoidon ja ylläpidon yhteisalueurakka Ranua , erityispiirteet

Hoidon ja ylläpidon yhteisalueurakka Ranua , erityispiirteet Hoidon ja ylläpidon yhteisalueurakka Ranua 2016-2021, erityispiirteet Ranuan kunta Hoidettava tiestö pääasiassa Ranuan kirkonkylää. Lisäksi Ristijärvi- Penämö ja Simontaipaleentie yht. 27,5 km 1.03 Tiestön

Lisätiedot

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH 10.10.2013 Sisältö 1 Lähtökohdat... 7 2 Nykytila... 9 3 Suunnitelman sisältö... 14 3.1 Toimenpiteet... 14 3.2 Liikennejärjestelyt: nykyiset

Lisätiedot

VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS

VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS 2016 4 1. LÄHTÖKOHDAT JA NYKYTILA 1.1 Suunnittelukohde Suunnittelukohteena on valtatien 2 ja maantien 2444 (Siltatie) eritasoliittymä

Lisätiedot

Miten sinne pääsee? Paikallismuseoiden markkinointi ja saavutettavuus

Miten sinne pääsee? Paikallismuseoiden markkinointi ja saavutettavuus Miten sinne pääsee? Paikallismuseoiden markkinointi ja saavutettavuus Kotkan paikallismuseo seminaari 27.4. Riina Nurmio, maakuntatutkija Etelä-Karjalan museo Potentiaalisista kävijöistä pitää saada kävijöitä

Lisätiedot

E18 Turun kehätien kehittämisselvitys

E18 Turun kehätien kehittämisselvitys Tekninen lautakunta 104 29.10.2014 Kaupunginhallitus 439 10.11.2014 Kaupunginhallitus 457 24.11.2014 E18 Turun kehätien kehittämisselvitys 737/10.05.01/2014 TEKLA 104 Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika

Lisätiedot

PALVELULIIKENNE KANTA NAANTALIN JA MERIMASKUN ALUEET

PALVELULIIKENNE KANTA NAANTALIN JA MERIMASKUN ALUEET AIKATAULU PALVELULIIKENNE KANTA NAANTALIN JA MERIMASKUN ALUEET TALVIAIKATAULU Voimassa kouluvuoden aikana NAANTALIN KAUPUNKI TLO Tervetuloa turvallisen ja mukavan palveluliikenteen kyytiin! Naantalissa

Lisätiedot

Apajan uimapaikka Hoitoluokka U2

Apajan uimapaikka Hoitoluokka U2 Apajan uimapaikka Hoitoluokka U2 Uimarannan ID-tunnus (tieto LIPAS-tietokannasta) Osoitetiedot Koordinaatit WGS84 koordinaattijärjestelmässä: Kaavoitus Kuvaus Rantaviivan pituus 99846 Apajantie 63, 21160

Lisätiedot

VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA

VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Valtimon kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 11.10.2011 VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Päivämäärä 11/10/2011 Laatija Jouni Mikkonen Tarkastaja

Lisätiedot

Mikkeli Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Yhdyskuntatekniikan insinööri/tieasiat, vesiosuuskunnat Alueiden käyttölupapäätökset

Mikkeli Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Yhdyskuntatekniikan insinööri/tieasiat, vesiosuuskunnat Alueiden käyttölupapäätökset Mikkeli Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) MliDno-2017-2299 Kitereen yt/kunnan suostumus liikenteenohjauslaitteiden asettamiseen Kitereen yksityistie sijaitsee Ristiinan keskustaajaman luoteisosassa. Yksityistie

Lisätiedot

Hallituksen esitysluonnos tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysluonnos tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Helsingin Satama Oy Lausunto 13.04.2017 Asia: LVM/417/03/2013 Hallituksen esitysluonnos tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Lausunnonantajan lausunto Voitte kirjoittaa lausuntonne alla

Lisätiedot

Turun seudun liikennejärjestelmä. Seudullisen pyöräverkon viitoitusperiaatteet

Turun seudun liikennejärjestelmä. Seudullisen pyöräverkon viitoitusperiaatteet Turun seudun liikennejärjestelmä Seudullisen pyöräverkon viitoitusperiaatteet Työn tausta ja tarkoitus Edellinen viitoitussuunnitelma Turun seudulle on laadittu vuonna 1992 ja viitoitusta on toteutettu

Lisätiedot

HTU -yhteistyöalue Sisäisiä julkaisuja 25/2006

HTU -yhteistyöalue Sisäisiä julkaisuja 25/2006 HTU Viitoituksen toimintalinja HTU -yhteistyöalue Sisäisiä julkaisuja 25/2006 HTU Viitoituksen toimintalinja HTU -yhteistyöalue Sisäisiä julkaisuja 25/2006 Tiehallinto Tampere 2006 Verkkojulkaisu pdf

Lisätiedot

Sähköautojen julkiset latauspisteet ohjeita ja suosituksia kunnille

Sähköautojen julkiset latauspisteet ohjeita ja suosituksia kunnille Sähköautojen julkiset latauspisteet ohjeita ja suosituksia kunnille Liikenne ja maankäyttö 2015 Laura Poskiparta 7.10.2015 Ympäristösi parhaat tekijät 2 Sähköautojen julkiset latauspisteet ohjeita ja suosituksia

Lisätiedot

YVA-menettely hankkeissa

YVA-menettely hankkeissa YVA-menettely hankkeissa E 18 Turun kehätie välillä Naantali - Raisio Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja infrastruktuuri Vesa Virtanen

Lisätiedot

Digiroad. Laadunkuvaus. Versio 1.8

Digiroad. Laadunkuvaus. Versio 1.8 Digiroad Laadunkuvaus Versio 1.8 2 Sisältö 1 VERSIOHISTORIA 5 2 JOHDANTO 7 3 LAATUTEKIJÄT 8 3.1 Sijaintitarkkuus 8 3.1.1 Keskilinjageometria 8 3.1.2 Ominaisuustiedot 8 3.2 Kattavuus 8 3.2.1 Alueellinen

Lisätiedot

Määräys. tienvarsimainonnasta ja -ilmoittelusta

Määräys. tienvarsimainonnasta ja -ilmoittelusta Liikenneviraston määräys 1 (11) Määräys tienvarsimainonnasta ja -ilmoittelusta Annettu Helsingissä 24 päivänä elokuuta 2016 Liikennevirasto on määrännyt 23 päivänä kesäkuuta 2005 annetun maantielain (503/2005)

Lisätiedot