MUSTASAAREN KUNTA. Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos. Tampere, Työ: 23687

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MUSTASAAREN KUNTA. Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos. Tampere, 7.11.2011. Työ: 23687"

Transkriptio

1 MUSTASAAREN KUNTA Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos Työ: Tampere, AIRIX Ympäristö Oy PL TAMPERE Puhelin Telefax Toimistot: Turku, Tampere, Helsinki ja Oulu

2 Sisällysluettelo 1. Yleistä Liikennetuotos Vaikutukset...7 2

3 LOGISTIIKKA-ALUEEN JA LAAJAMETSÄN ALUEIDEN LIIKENNETUOTOS 1. YLEISTÄ 1.1 Nykytilanne ja alueen tieverkko Tämän selvityksen tavoitteena oli tutkia Mustasaaren kunnan sekä osittain Vaasan kaupungin alueelle toteutettavan logistiikka-alueen sekä Vaasan puolella sijaitsevan Laajametsän työpaikka-alueen liikennetuotosta. Suunniteltu logistiikka-alue sijoittuu Vaasan lentokentän itäpuolelle. Vaasan Laajametsän alue (Långskogen) sijaitsee Höstveden kylään kuuluvilla mailla, noin 10 km etäisyydellä kaupungin keskustasta kaakkoon, Vaasan lentokentän itäpuolella. Laajametsän alue on suunnitellun logistiikka-alueen pohjoispuolella. Tarkasteltava alue on rakentamatonta maa- ja metsätalouskäytössä olevaa maata Vaasan lentokentän itäpuolella. Laajametsän alue on suunnitteilla. Alueen tieverkko koostuu valtatiestä 3 ja 8 sekä seututeistä 715 ja 717. Logistiikka-alueen reitti kulkee maantien 7161 (Tuovilantie) kautta. Tarkastelualueen yleinen tieverkko on esitetty kuvassa Alueen liikenneverkon kehittäminen Kuva 1. Tarkastelualueen yleisten teiden verkko. Tarkastelualueella on käynnissä useita maankäytön ja liikenneverkon kehittämishankkeita, jota toteutuessaan muuttavat liikenteen 3

4 1.2.1 Vaasan uusi satamayhteys suuntautumista. Logistiikkakeskuksen toteutuessa oletetaan että nykyiset terminaalit siirtyvät Vaskiluodosta logistiikkakeskukseen. Seuraavassa on esitelty merkittävimmät kehittämishankkeet, jotka liittyvät tarkasteltavien alueiden liikennemääriin ja liikennetuotokseen Valtatie 8 Vaasan Eteläisen kaupunginselän kiertävä moottoritiehen liittyvä tieyhteys on merkitty yhteystarpeena Pohjanmaan maakuntakaavaan, ja se on sisältynyt vuonna 2001 valmistuneeseen Vaasan seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmaan ja vuonna 2007 laadittuun Vaasan kaupunkiseudun tie- ja katuverkkosuunnitelmaan. Vaasan tiepiiri on laatinut yleissuunnitelman valtatielle 8 välillä Helsingby-Vassor vuonna Tämä suunnitelma on vanhentunut. Tarkastelun lähtökohtana on oletettu, että valtatie 8 sijoittuu uuteen maastokäytävään Vaasan lentokentän itäpuolelle. Vielä selvitettäviä asioita ovat vt. 8 osalta mm.: vt. 8:n linjaus. Uutta linjausta ei ole virallisesti päätetty. Linjauksesta on olemassa alustavia suunnitelmia maakuntakaavassa on esitetty yhteystarve vt. 8:n uudelle linjaukselle, tien tarkkaa linjausta ei ole määritelty Satamarata Logistiikka-aluetta palvelevan raideyhteyden on tarkoitus jatkua Vaasan satamaan saakka tulevaisuudessa. Radan toteutuksen ajankohdasta ei ole tehty päätöstä. Pöyry Finland Oy on laatinut Vaasan sataman yleissuunnitelmaan liittyvän raideliikenneselvityksen Liikenne-ennuste Vaasan satamatien pääsuuntaselvityksessä on esitetty liikenne-ennuste vuodelle Liikenne-ennuste vuodelle 2030 on laadittu siten, että nykyisten teiden liikennemääriin lisättiin Vaasan ja Mustasaaren suunnitteluilla olevien uusien alueiden maankäytön mukaiset liikennetuotokset. Liikenne-ennusteessa on mukana sekä uuden logistiikkaalueen että Laajametsän alueiden liikenne. Liikennetuotokset sijoitettiin tieverkolle Vaasan seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmassa tuotetun EMME liikennemallia käyttäen. Kuvassa 2 on esitetty pääsuuntaselvityksen liikenne-ennuste vuodelle

5 Kuva 2. Liikenne-ennuste vuodelle LIIKENNETUOTOS 2.1 Nykyiset liikennemäärät Liikenneviraston tierekisterin mukaan maantiellä 7161 (Tuovilantie) on 1320 ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan liikenteen osuus on 2,8 %. Maantiellä 715 (Laihiantie) liikennemäärä on välillä ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan liikenteen osuus on 4,8 6,4 %. 2.2 Logistiikka-alueen ja Länsimetsän alueen liikennetuotos Logistiikka-alueen liikennetuotokseen vaikuttaa alueelle sijoittuvien yritysten toiminnan luonne. Varmaa tietoa ei alueelle tulijoista vielä ole, mutta todennäköisiä toimijoita ovat isot kuljetusliikkeet sekä logistiikkaja huolinta-alan toimijat esim. jakeluterminaalit. Logistiikkakeskuksen yhden toimijan esim. kuljetusliikkeen terminaalin liikennetuotos on arviolta noin 130 kuorma-auto käyntiä ja 30 pakettiautokäyntiä vuorokaudessa. Toimijoiden luonteesta ja lukumäärästä riippuen logistiikkakeskuksen ensimmäisen vaiheen, noin 60 hehtaarin alueen, liikennetuotos on arviolta noin 650 kuorma-auto käyntiä vuorokaudessa. Pakettiautokäyntejä on noin 200. Alueella työskentelevien henkilöiden matkat ovat arviolta noin 450 matkaa vuorokaudessa. Yhteensä alue tuottaa arviolta noin 1300 matkaa vuorokaudessa. Alueen liikennemäärät kasvavat sinne sijoittuvien toimintojen myötä. Liikenteen kasvu voi olla nopeatakin, mikäli sinne siirtyy runsaasti liikennettä synnyttäviä toimijoita. Toisessa vaiheessa, kun maankäyttö laajenee, alueen liikennetuotos lisääntyy arviolta noin 1400 ajoneuvolla. Tähän arvioon vaikuttaa kuitenkin alueen suosio sekä minkälaisia toimintoja sinne sijoittuu. 5

6 Vaasan satamatien pääsuuntaselvityksessä esitetyn liikenne-ennusteen perusteella vuonna 2030 liikennetuotos logistiikka-alueelta valtatielle 8 on noin ajoneuvoa vuorokaudessa. Logistiikkakeskuksen liittymän jälkeen valtatien 8 ajoneuvojen laskee 6700 ajoneuvosta 4000 ajoneuvoon valtatiellä 8. Nykyisin Vaskiluodosta lähtevän ja sinne saapuvan raskaan liikenteen kokonaismäärä on noin 800 ajon/vrk, josta 750 ajon/vrk suuntautuu Vaskiluodon sillalle ja 50 ajon/vrk Myrgrundin suuntaan. Uuden satamatieyhteyden myötä osa tästä liikenteestä suuntautuu myös uuteen logistiikkakeskukseen. Terminaaliliikennettä tästä 800 ajoneuvosta on nykyisin noin 150 ajon/vrk. Länsimetsän alueelle on arvioitu sijoittuvan n. 20 yritystä ja 200 työpaikkaa. Alueen asemakaavaselostuksen mukaan vuorokauden kokonaisliikennemääräksi päätiestöllä saadaan 1170 ajoneuvoa, josta raskaan liikenteen osuus on 10 %. Laskelma on suuntaa antava arvio, alueen todellinen liikennemäärä tulee määräytymään alueelle sijoittuvien yritysten toiminnan luonteen ja laajuuden mukaan. Tarkasteltujen alueiden välillä liikenne on pääasiassa alueen toimijoita palvelevaa liikennettä. 2.3 Liikennemäärät ilman vt. 8 uutta linjausta maantiellä 7161 (Tuovilantie) 2.4 Liikenteen suuntautuminen Logistiikka-alue Uudelta logistiikka-alueelta tulee sen ensimmäisessä vaiheessa, 60 ha:n toteutuman jälkeen, noin 1300 ajoneuvoa vuorokaudessa. Lähes kaikki liikenne kulkee maantien 7161 (Tuovilantie) kautta. Tuovilantien liikennemäärä kaksinkertaistuu nykyisestä noin 1300 ajoneuvosta noin 2600 ajoneuvoon vuorokaudessa. Alueen laajentuessa sen liikennetuotos lisääntyy noin 1400 ajoneuvolla vuorokaudessa. Myös tämä liikenne kulkee maantien 7161 (Tuovilantie) kautta, mikäli valtatietä 8 ei linjata uuteen maastokäytävään. Maantien 7161 liikennemäärä nousee tällöin yli 4000 ajoneuvoon vuorokaudessa. Molemmille alueille pääreitti Vaasan keskustan suunnasta on valtatie 3 tai sen rinnakkaistie, maantie 715 (Laihiantie). Lähes kaikki alueen liikenne kulkee tätä kautta. Länsimetsän alueelle on sujuva yhteys myös maantien 717 (Huutoniementie, Lehtikuusentie, Vähäkyröntie) kautta. Ensimmäisessä vaiheessa, ennen valtatien 8 linjaamista uuteen maastokäytävään, lähes kaikki liikenne uudelle logistiikka-alueella kulkee maanteiden 715 ja 7161 kautta. Reitti uudelle logistiikka-alueelle kulkee maantien 715 (Laihiantie) kautta. Maantieltä 715 erkanee maantie 7161 (Tuovilantie), josta logistiikka-alueelle kuljetaan Itäisen Rumsorintien kautta. Maantieltä 715 (Laihiantie) on hyvät yhteydet valtateille 3 ja 8. Valtateiden 3 ja 8 eritasoliittymä on noin puolen kilometrin päässä maanteiden 715 ja 7161 liittymästä. 6

7 Liikenne suuntautuu logistiikka-alueelta /-alueelle Vaasan satamaan sekä valtateille 3 ja 8. Vaasan ja edelleen valtatielle 8 suuntautuva liikenne käyttää maantietä 715 (Laihiantie), kun taas valtatielle 3 suuntautuva liikenne kulkee maantietä 715 etelän suuntaan. Runkolinjojen liikenne jakautuu tasaisesti eri suuntiin. Logistiikka-alue on myös jakeluautoliikenteen lähtö- ja tulopaikka. Jakeluautoliikenne suuntautuu laajalle alueelle ympäri Vaasan talousaluetta Länsimetsä Länsimetsän alueelle on suunniteltu kulkuyhteys reittiä VT 3 Tarhaajantie - Yrittäjänkatu Ratavallinkatu. Alueelle on myös toinen reitti, Maantieltä 717 (Vähäkyröntie) - Yrittäjänkatu Ratavallinkatu. 2.5 Vt 8 oikaisu Näistä reiteistä käytetymmäksi reitiksi nousee valtatielle 3 suuntautuva reitti. Vähäkyrön suunnan liikenne käyttää tätä reittiä, samoin Vaasan itäpuolelle suuntautuva liikenne. Valtatien 8 oikaisu toteutuessaan poistaa pitkän matkan liikenteen Vaasaa nykyisin kiertävältä reitiltä. Maantien 717 (Huutoniementie, Lehtikuusentie, Vähäkyröntie) rooli ei kasva nykyisestä, sillä vt. 8 vanha linjaus toiminee jatkossakin Vaasan pohjoisena sisääntulotienä. 3. VAIKUTUKSET 3.1 Vaasan seudun liikenneverkko Uuden logistiikka-alueen ja Länsimetsän työpaikka-alueiden toteuttaminen muuttaa liikenteen suuntautumista Vaasan seudulla. Logistiikka-alueelle muodostuu kuljetusliikkeiden keskittymä, jonne alueen raskas liikenne suuntautuu. Kaavan toteuttaminen vaikuttaisi myös Vaasan seudun jakeluliikenteeseen. Jakeluliikenteen runkolinjat ajaisivat pääreittejä ja poikkeaisivat kuljetusliikkeiden terminaaleissa, missä niistä puretaan tai lastataan alueen tavaroita. Jakeluliikenne hoitaa keräily- ja jakelukuljetukset eri puolilta Vaasan seutua. Jakeluliikenteen keskittyessä yhteen paikkaan niiden nykyiset reitit muuttuvat jonkin verran. Joillain osuuksilla jakeluliikenne vähenee ja toisaalla sen osuus kasvaa. Logistiikkakeskuksen puutavaraterminaalin toteutuessa Vaasan keskustan katuverkolta poistuu osa Vaskiluodon satamaan nykyisin suuntautuvasta raskaasta liikenteestä. Osayleiskaavan mahdollistama uusi satamatie ja mahdollinen satamarata vähentäisivät erittäin merkittävästi Vaasan keskustan katuverkon raskasta liikennettä. Logistiikkakeskuksen ensimmäisessä vaiheessa liikenne lisääntyy maanteillä 715 ja Nykyiset liikennemäärät nousevat kohtuullisesti. Kasvava liikenne ei kuitenkaan ole ongelma, alueen nykyiset liikennemäärät ovat vielä varsin maltillisia, KVL on esim. maantiellä 715 välillä Alueen liittymien toimivuutta on tarpeen tarkastella ja tehdä pieniä toimivuutta parantavia ratkaisuja, mikäli kasvava liikenne aiheuttaa ongelmia. 7

8 3.2 Lähialueet Logistiikkakeskuksen ensimmäisessä vaiheessa liikenne lisääntyy maanteillä 715 ja Nykyiset liikennemäärät nousevat kohtuullisesti. Kasvava liikenne ei kuitenkaan ole ongelma, alueen nykyiset liikennemäärät ovat vielä varsin maltillisia, KVL on esim. maantiellä 715 välillä Maantien 715 (Laihiantie) ja maantien 7161 (Tuovilantie) liittymässä liikennemäärä kasvaa alueen rakentuessa eniten nykytilanteesta. Logistiikka-alueen liikennetuotos on arviolta noin ajoneuvoa vuorokaudessa. Tämä liikennemäärä siirtyy maantieltä 7161 (Tuovilantie) maantielle 715 (Laihiantie), mikäli valtatietä 8 ei linjata uuteen maastokäytävään. Alueen liittymien toimivuutta on tarpeen tarkastella ja tehdä pieniä toimivuutta parantavia ratkaisuja, mikäli kasvava liikenne aiheuttaa ongelmia, mm. maantien 715 ja 7161 liittymä tulisi kanavoida tai varustaa se väistötilalla. 8

LIITE 9 ASIKKALAN KUNTA. Vesivehmaan osayleiskaava. Liikenneselvitys. Työ: Tampere 25.1.2012

LIITE 9 ASIKKALAN KUNTA. Vesivehmaan osayleiskaava. Liikenneselvitys. Työ: Tampere 25.1.2012 LIITE 9 ASIKKALAN KUNTA Vesivehmaan osayleiskaava Liikenneselvitys Työ: Tampere 25.1.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

VALTATEIDEN 2 JA 9 RISTEYSALUEEN OSAYLEISKAAVA

VALTATEIDEN 2 JA 9 RISTEYSALUEEN OSAYLEISKAAVA LIITE 5 1 (13) HUMPPILAN KUNTA VALTATEIDEN 2 JA 9 RISTEYSALUEEN OSAYLEISKAAVA Liikenteellinen tarkastelu AIRIX Ympäristö Oy, Y-tunnus 0564810-5, Toimipaikkakohtaiset yhteystiedot internet-sivuiltamme osoitteesta

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA. Taalintehtaan osayleiskaava. Liikenneselvitys. Työ: 24433. Tampere 24.2.2012

KEMIÖNSAAREN KUNTA. Taalintehtaan osayleiskaava. Liikenneselvitys. Työ: 24433. Tampere 24.2.2012 KEMIÖNSAAREN KUNTA Taalintehtaan osayleiskaava Liikenneselvitys Työ: 24433 Tampere 24.2.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaavan liikenneselvitys Työ: 26725 Tampere 20.1.2014 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus: 0564810-5

Lisätiedot

JOKIOISTEN KUNTA. Työ: 26433. Tampere 21.8.2013

JOKIOISTEN KUNTA. Työ: 26433. Tampere 21.8.2013 LIITEAINEISTO 2 JOKIOISTEN KUNTA Keskustan ja lähiympäristön osayleiskaavan liikenneselvitys Työ: 26433 Tampere 21.8.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001

Lisätiedot

Valio Oy Riihimäen meijeri ja Herajoen läntinen teollisuusalue Asemakaavamuutos LIIKENNESELVITYS 11.11.2011. Työnro 416710. DI Piritta Laitakari

Valio Oy Riihimäen meijeri ja Herajoen läntinen teollisuusalue Asemakaavamuutos LIIKENNESELVITYS 11.11.2011. Työnro 416710. DI Piritta Laitakari Valio Oy Riihimäen meijeri ja Herajoen läntinen teollisuusalue Asemakaavamuutos 11.11.2011 Työnro 416710 DI Piritta Laitakari ALKUSANAT Liikenneselvitys liittyy Valio Oy:n Riihimäen meijerin asemakaavamuutokseen.

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI. Keskustan osayleiskaavat. Liikenneselvitys. Työ: 25349. Tampere 24.2.2012

LAPUAN KAUPUNKI. Keskustan osayleiskaavat. Liikenneselvitys. Työ: 25349. Tampere 24.2.2012 LAPUAN KAUPUNKI Keskustan osayleiskaavat Liikenneselvitys Työ: 25349 Tampere 24.2.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

Valtateiden 3 ja 9 eritasoliittymien (Rautaharkko, Särkijärvi ja Lahdesjärvi) sekä niiden lähialueen liikenteelliset tarkastelut ja

Valtateiden 3 ja 9 eritasoliittymien (Rautaharkko, Särkijärvi ja Lahdesjärvi) sekä niiden lähialueen liikenteelliset tarkastelut ja Valtateiden 3 ja 9 eritasoliittymien (Rautaharkko, Särkijärvi ja Lahdesjärvi) sekä ; Tampere 2005 Valtateiden 3 ja 9 eritasoliittymien (Rautaharkko, Särkijärvi ja Lahdesjärvi) sekä ; Tampere TIEHALLINTO

Lisätiedot

Outlet-kylän liikenneselvitys

Outlet-kylän liikenneselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA Outlet-kylän FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 15.1.2014 P22086 1 (5) Miettinen Tuomas 15.1.2014 Sisällysluettelo 1 Kaava-alueen sijainti... 2 2 Lähtökohdat... 2

Lisätiedot

Lahden seudun liikennemalli

Lahden seudun liikennemalli Lahden seudun liikennetutkimus 2010 Lahden seudun liikennemalli Uudenmaan ELY-keskus Lahden kaupunki Asikkalan kunta Hollolan kunta Nastolan kunta Orimattilan kaupunki Päijät-Hämeen liitto 2011 Lahden

Lisätiedot

Hämeenlinnan liikenneverkkoselvitys

Hämeenlinnan liikenneverkkoselvitys Hämeenlinnan liikenneverkkoselvitys Raportti 2013 Hämeenlinnan liikenneverkkoselvitys 2 (44) SISÄLTÖ 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 3 1.1 Lähtökohdat... 3 1.2 Tavoitteet ja työn rajaus... 4 1.3 Nykyinen

Lisätiedot

BASTUKÄRR III TYÖPAIKKA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN LIIKENNESELVITYS

BASTUKÄRR III TYÖPAIKKA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN LIIKENNESELVITYS BASTUKÄRR III TYÖPAIKKA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN LIIKENNESELVITYS 21.12.2012 3 2 LIIKENNE-ENNUSTEET 2.1 Maankäytön mitoitus Keski-Sipoon maankäyttö Maantie 148:n liikenneselvityksessä käytettyjä Nikkilän

Lisätiedot

Valtatien 10 kehittäminen Hämeenlinnan kohdalla

Valtatien 10 kehittäminen Hämeenlinnan kohdalla UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS 2011 Valtatien 10 kehittäminen Hämeenlinnan kohdalla Lähtökohtien tarkistus 14.11.2011 Sito Oy Helsinki 2011 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Tuusulan itäväylän uuden eritasoliittymän tarkastelu

Tuusulan itäväylän uuden eritasoliittymän tarkastelu Tuusulan itäväylän uuden eritasoliittymän tarkastelu 11.05.2011 Sisältö Esipuhe... 2 1. Työn tavoitteet ja lähtökohdat... 3 2. Nykytilanne ja maankäyttösuunnitelmat... 4 3. Liittymän toteuttamismahdollisuudet...

Lisätiedot

15.8.2014 LÄNSI-PENNALAN TEOLLISUUSALUEEN OSAYLEISKAAVA, LIIKENNESELVITYS

15.8.2014 LÄNSI-PENNALAN TEOLLISUUSALUEEN OSAYLEISKAAVA, LIIKENNESELVITYS 15.8.2014 LÄNSI-PENNALAN TEOLLISUUSALUEEN OSAYLEISKAAVA, LIIKENNESELVITYS Ramboll Säterinkatu 6 PL 25 02601 ESPOO T +358 20 755 611 F +358 20 755 6201 www.ramboll.fi 2 Tarkastus 04 Päivämäärä 15/8/2014

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVA 2040, LAIHIA LIIKENNESELVITYS

KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVA 2040, LAIHIA LIIKENNESELVITYS Vastaanottaja Laihian kunta Asiakirjatyyppi Osayleiskaavaselostuksen liite Päivämäärä 04/2014 KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVA 2040, LAIHIA LIIKENNESELVITYS KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVA 2040, LAIHIA LIIKENNESELVITYS

Lisätiedot

Kirkonkylän keskustakorttelin 8 asemakaavan muutoksen liikenneselvitys

Kirkonkylän keskustakorttelin 8 asemakaavan muutoksen liikenneselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TOIVAKAN KUNTA Kirkonkylän keskustakorttelin 8 asemakaavan muutoksen liikenneselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26846 Raportti 1 (10) Saara Aavajoki

Lisätiedot

KOKKOLAN, PIETARSAAREN JA KAUSTISEN ALUEEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA

KOKKOLAN, PIETARSAAREN JA KAUSTISEN ALUEEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Esipuhe Kokkolan, Pietarsaaren ja Kaustisen seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma on laadittu vuosina 2004-2005. Työn tavoitteena on ollut määritellä alueen liikennejärjestelmän tärkeimmät kehittämistoimenpiteet

Lisätiedot

Valtateiden 10 ja 12 yhteysvälin Hämeenlinna Lahti kehittämisvaihtoehdot ja niiden vaikutukset

Valtateiden 10 ja 12 yhteysvälin Hämeenlinna Lahti kehittämisvaihtoehdot ja niiden vaikutukset Hämeen tiepiiri, Hämeen liitto, Hämeenlinnan kaupunki, Janakkalan kunta 2007 Valtateiden 10 ja 12 yhteysvälin Hämeenlinna Lahti kehittämisvaihtoehdot ja niiden vaikutukset Selvitys Hämeen tiepiiri, Hämeen

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaava Työ: E25863 Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Oulu, Tampere

Lisätiedot

VALTATEIDEN 10 JA 2 MAANKÄYTTÖÄ PALVELEVA KEHITTÄMISSELVITYS

VALTATEIDEN 10 JA 2 MAANKÄYTTÖÄ PALVELEVA KEHITTÄMISSELVITYS VALTATEIDEN 10 JA 2 MAANKÄYTTÖÄ PALVELEVA KEHITTÄMISSELVITYS Pirkanmaan ELY-keskus Uudenmaan ELY-keskus Forssan kaupunki, Jokioisten kunta ja Tammelan kunta ALKUSANAT Työn tarkoituksena on ollut laatia

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun itäisen kasvukäytävän toteutuksen vaiheistus

Pääkaupunkiseudun itäisen kasvukäytävän toteutuksen vaiheistus SIBBESBORGIN OSAYLEISKAAVA, LIITE 19 27.10.2014 Pääkaupunkiseudun itäisen kasvukäytävän toteutuksen vaiheistus sekä arvio väestö ja työpaikkamäärien kasvu urasta vuosille 2014 2050+ 1 Sisällys 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

Maantien 130 ja Retkiojantien liittymän parantaminen kiertoliittymäksi, Riihimäki

Maantien 130 ja Retkiojantien liittymän parantaminen kiertoliittymäksi, Riihimäki Maantien 130 ja Retkiojantien liittymän parantaminen kiertoliittymäksi, Riihimäki ALUEVARAUSSUUNNITELMA Riihimäen kaupunki Valio Oy Huhtikuu 2012 ALKUSANAT Riihimäen keskustan eteläpuolella sijaitsevan

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Liikenneselvitys

NOUSIAISTEN KUNTA. Liikenneselvitys NOUSIAISTEN KUNTA Keskustan-Kirkonseudun osayleiskaava Liikenneselvitys Työ: E25837.33.00 Turku 11.6.2013, päivitetty 27.1.2014 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241

Lisätiedot

Valtatien 22 kehittäminen välillä Oulu - Kajaani

Valtatien 22 kehittäminen välillä Oulu - Kajaani Valtatien 22 kehittäminen välillä Oulu - Kajaani Esiselvitys Valtatien 22 kehittäminen välillä Oulu-Kajaani Esiselvitys Ramboll Finland Oy Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen

Lisätiedot

Varisto-Petikko-Vantaankoski -alueen liikenneselvitys

Varisto-Petikko-Vantaankoski -alueen liikenneselvitys Varisto-Petikko-Vantaankoski -alueen liikenneselvitys VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD 23.9.2004 Vantaan kaupunki Kaupungintalo Asematie 7 01300 Vantaa Puhelin (09) 83911 VARISTO-PETIKKO-VANTAANKOSKI -ALUEEN

Lisätiedot

SAHKON KAUPPAPAIKAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

SAHKON KAUPPAPAIKAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Huittisten kaupunki SAHKON KAUPPAPAIKAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 1.7.2010 Huittisten kaupunki 1 FCG Oy ALKUSANAT Tehtävänä oli arvioida Huittisten Sahkon alueelle suunnitteilla olevan kauppapaikan vaikutukset

Lisätiedot

Valtatie 20 välillä Korvenkylä - Jääli

Valtatie 20 välillä Korvenkylä - Jääli Valtatie 20 välillä Korvenkylä - Jääli 18731 Kiiminkijoki 848 849 Kiiminki 18715 20 848 Oulu-Kemi rautatie Jäälinjärvi Haukiputaan kunta 4 Kuivasjärvi Yrityspuisto Jääli Välikylä Oulu Pyykösjärvi Oulujoki

Lisätiedot

VT9 KORPILAHTI, POHJOINEN TIEVERKKOTARKASTELU, JYVÄSKYLÄ

VT9 KORPILAHTI, POHJOINEN TIEVERKKOTARKASTELU, JYVÄSKYLÄ VT9 KORPILAHTI, POHJOINEN TIEVERKKOTARKASTELU, JYVÄSKYLÄ 30. 12.2011 Pohjoinen tieverkkotarkastelu 1(16) ESIPUHE Työn tavoitteena on ollut määrittää Raspio Iloniemi osayleiskaavan lähtökohdaksi tarkastelualueen

Lisätiedot

Valtatien 8 kehittäminen Limingan kohdalla. Kehittämisselvitys

Valtatien 8 kehittäminen Limingan kohdalla. Kehittämisselvitys Valtatien 8 kehittäminen Limingan kohdalla Kehittämisselvitys Valtatien 8 kehittäminen Limingan kohdalla Kehittämisselvitys Julkaisuluvat: Pohjakartat Maanmittauslaitos, lupa nro 20/MYY/07 Pohjakartat

Lisätiedot