Kalajoen Hiekkasärkkien palvelukohteiden

Save this PDF as:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kalajoen Hiekkasärkkien palvelukohteiden"

Transkriptio

1 Kalajoen Hiekkasärkkien palvelukohteiden opastussuunnitelma

2

3 Kalajoen Hiekkasärkkien palvelukohteiden opastussuunnitelma Tiehallinto Oulun tiepiiri Oulu 2008

4 TIEHALLINTO Oulun tiepiiri Veteraanikatu 5 PL Oulu Puhelinvaihde

5 ALKUSANAT Tiehallinnon uusi ohje Palvelukohteiden alueellisen opastussuunnitelman laatiminen, TIEH kehottaa tiepiirejä käynnistämään palvelukohteiden alueellisten opastussuunnitelmien suunnittelutyön ja tiivistämään opastusasioissa yhteistyötä sidosryhmien kanssa. Suunnittelutyö kehotetaan aloitettavan maakunnalliselta tasolta. Pohjois-Pohjanmaan palvelukohteiden maakunnallinen opastussuunnitelma valmistui tammikuussa Työssä määriteltiin palvelukohteiden maakunnallinen opastusstrategia sekä suunnittelualueet seudullisten ja paikallisten opastussuunnitelmien laatimista varten. Strategian pääkohtia olivat yhteistyön kehittäminen maakuntatasolla, seudullisten ja paikallisten opastussuunnitelmien laatiminen, niiden toteuttaminen ja ajan tasalla pitäminen sekä opastuspaikkojen kehittäminen. Kalajoen Hiekkasärkille, joka lukeutuu Pohjois-Pohjanmaan tärkeimpiin matkailukeskuksiin yhdessä Rukan, Syötteen ja Rokuan kanssa, esitettiin tehtävän palvelukohteiden paikallinen opastussuunnitelma vuonna 2008 yhteistyössä paikallisten tahojen kanssa. Kalajoen kaupunki ja Tiehallinnon Oulun tiepiiri käynnistivät tammikuussa 2008 Kalajoen Hiekkasärkkien palvelukohteiden opastussuunnitelman laatimisen. Työssä otetaan huomioon tieliikenneasetukseen helmikuussa 2007 lisätyt uudet palvelukohteiden opastusmerkit ja tunnukset sekä ruskean värin käytön laajeneminen palvelukohteiden opastusmerkeissä. Suunnitelman laatimista on ohjannut työryhmä, jonka jäseninä ovat olleet: - Miia Himanka, puheenjohtaja Kalajoen kaupunki - Tero Kahlos, Kalajoen kaupunki - Saila Kukkonen, Kalajoen kaupunki - Jani Huttula, Tiehallinto, Oulun tiepiiri - Mia Lahtinen, Kalajoki Matkailuyhdistys ry - Reijo Vaarala, Insinööritoimisto Liidea Oy Työryhmän sihteerinä ja suunnitelman laatijana on toiminut Insinööritoimisto Liidea Oy, jossa työn ovat tehneet Reijo Vaarala, Jyrki Suorsa, Saija Räinä ja Jussi Lassila. Suunnitelmasta järjestettiin alueen yrittäjille sekä matkailun ja elinkeinoelämän vaikuttajille yleisötilaisuus Kalajoen kaupungin valtuustosalissa. Tilaisuudessa oli paikalla Kalajoen kaupungin, Oulun tiepiirin ja konsultin edustajien lisäksi 16 yrittäjien edustajaa. Oulu, kesäkuussa 2008 Tiehallinto Oulun tiepiiri Kalajoen kaupunki

6

7 Kalajoen Hiekkasärkkien palvelukohteiden opastussuunnitelma 5 Sisältö 1 LÄHTÖKOHDAT Taustaa Palvelukohteiden uudet opastusmerkit ja tunnukset Palvelukohteiden viitoitusohjeet Ohjeet palvelukohteiden alueellisten opastussuunnitelmien laatimiselle Pohjois-Pohjanmaan maakunnallinen opastussuunnitelma Suunnittelualue 11 2 TAVOITTEET 12 3 NYKYINEN PALVELUKOHTEIDEN VIITOITUS 13 4 ALUEELLISTEN VIITOITUSPERIAATTEIDEN TÄSMENTÄMINEN 15 5 TAVOITETILANTEEN OPASTUSMERKKIRATKAISUT Suunnitelman ohjevuosi Opastusmerkkikartoissa huomioon otettavia asioita Opastuspisteet ja opastuskartat Opastusmerkkikohtainen tarkastelu Yleisötilaisuuksien merkit Suunnitelmien ajan tasalla pitäminen 20 6 PALVELUKOHTEEN OPASTELUPAPROSESSI Opastusmerkkien hankinta, hoito ja ylläpito 21 Liitteet 1. Valtatien 8 palvelukohteiden tavoitetilanteen opastusmerkkikartta 2. Hiekkasärkkien palvelukohteiden tavoitetilanteen opastusmerkkikartta 3. Esimerkit (2 kpl) yleisötilaisuutta osoittavan merkin mitoituksesta

8 6 Kalajoen Hiekkasärkkien palvelukohteiden opastussuunnitelma

9 Kalajoen Hiekkasärkkien palvelukohteiden opastussuunnitelma 7 LÄHTÖKOHDAT 1 LÄHTÖKOHDAT 1.1 Taustaa Palvelukohteiden viitoituksessa on tapahtunut viimeisen kahden vuoden aikana paljon muutoksia. Tieliikenneasetukseen lisättiin helmikuussa 2007 uusia palvelukohteiden tunnuksia ja opastusmerkkejä sekä laajennettiin ruskean värin käyttöä vapaa-ajan matkailuun tarkoitettujen palvelujen viitoittamisessa. Liikennemerkkiuudistuksen yhteydessä tarkistettiin myös palvelukohteiden opastustapoja, yleisiä viitoitusperiaatteita sekä kaikkien kohteiden viitoituskriteerejä. Tarkastelu koski myös olemassa olevien sinipohjaisten palvelukohteiden opastusmerkkien kriteerejä. Palvelukohteiden opastusmerkin asettaminen maastoon edellyttää aina tienpitäjän myöntämää opastelupaa. Tienpitäjänä toimii maantiellä Tiehallinto, kadulla kunta ja yksityisellä tiellä tiehoitokunta. Yksityisellä tiellä liikennemerkin asettamiseen tarvitaan myös kunnan suostumus. Palvelukohteiden opastelupakäytännössä siirryttiin lokakuussa 2006 valtakunnalliseen toimintamalliin, jossa kaikki maanteille myönnettävät opasteluvat käsitellään Tiehallinnon Lupapalveluissa Tampereella. Opasteluvat myönnetään määräaikaisina yleisimmän määräajan ollessa viisi vuotta. Opastelupakäsittelyn keskittämisellä tavoitellaan samantyyppisissä olosuhteissa valtakunnallisesti yhtenäistä käytäntöä ja yrittäjien tasapuolista kohtelua. Kokonaisuudessaan palvelukohteiden viitoituksen tulee olla uusien merkkien ja viitoituskriteerien mukainen vuoden 2013 loppuun mennessä. Opastuspisteiden ja -toimistojen osalta määräaika on jo vuoden 2009 loppuun mennessä. Myös nykyiset palvelukohteiden opasteluvat käsitellään uudelleen määräaikaan mennessä. Jos nykyiset opastusmerkit ovat ristiriitaisia alueellisen opastussuunnitelman kanssa, saavat merkit olla maastossa opasteluvassa mainittuun lupakauden päättymiseen tai enintään vuosien 2013/2009 loppuun saakka. Siirtymäaikaa ei noudateta, jos nykyinen viitoitus on luvanvastainen, virheellinen tai lupaehtoja on rikottu. Maanteiden opastelupakäsittelyn muutoksessa tiepiirien tehtäväksi jätettiin palvelukohteiden viitoitukseen liittyvät valmistelutyöt, joista alueellisten suunnitelmien laatiminen on keskeinen tehtävä. Tienkäyttäjille tarjottavien palvelujen kokonaisuuden hahmottamiseksi alueellinen suunnittelu kehotetaan aloitettavan maakunnalliselta tasolta. Tämän jälkeen suunnittelua suositellaan jatkettavan seudullisella ja paikallisella tasolla maakunnallisessa opastussuunnitelmassa esitettävällä tavalla yhteistyössä paikallisten tahojen kanssa. Pohjois-Pohjanmaan maakunnallisessa opastussuunnitelmassa, joka valmistui tammikuussa 2008, esitettiin Kalajoen Hiekkasärkkien palvelukohteiden opastussuunnitelman laatimista vuoden 2008 aikana. Tammikuussa 2006 voimaan astuneen maantielain ( /503) mukaan asemakaava-alueen ulkopuolella sekä asemakaava-alueella maankäyttö- ja rakennuslain 83 :n 4 momentin mukaisella liikennealueella on kielletty maantien käyttäjille tarkoitettujen ulkomainosten asettaminen. Tienpitoviranomainen voi myöntää poikkeuksen tästä kiellosta, jos sitä on pidettävä liikenteen opastuksen tai matkailun tai muusta sellaisesta syystä tarpeellisena. Palvelukohteiden viitoituksen yksi yleinen tavoite on pyrkiä ratkaisemaan

10 8 Kalajoen Hiekkasärkkien palvelukohteiden opastussuunnitelma LÄHTÖKOHDAT palvelukohteiden osoittamisen liikenteelliset tarpeet ja sitä kautta vähentämään mainostamisen tarvetta. Alueellisessa opastussuunnittelussa pyritään löytämään sellaiset ratkaisut, että palveluja tarjoavilla yrittäjillä ei ole tarvetta asettaa kohteidensa löytämiseksi ulkomainoksia alueille, joissa se on lähtökohtaisesti kiellettyä. Tienpitoviranomaisen tehtävänä on valvoa, ettei luvatonta ulkomainontaa harjoiteta. 1.2 Palvelukohteiden uudet opastusmerkit ja tunnukset Helmikuussa 2007 palvelukohteiden opastuksessa otettiin käyttöön uusia liikennemerkkejä ja laajennettiin ruskean värin käyttöä. Viitoituskriteerit täyttävät palvelukohteet voidaan osoittaa tieliikenneasetuksen mukaisilla opastusmerkeillä, joissa käytetään palvelukohteiden tunnuksia. Jos kohteelle ei ole määritelty tieliikenneasetukseen omaa tunnusta, se voidaan yleensä osoittaa ilman tunnusta palvelukohteen osoiteviitalla edellyttäen, että kohde katsotaan tienkäyttäjälle hyödylliseksi. Palvelukohteen opastustaulun pohjaväri voi olla sininen tai ruskea merkissä osoitettavan päätoiminnon mukaan. Palvelukohteen osoiteviitta ja tämän ennakkomerkki ovat aina ruskeapohjaisia. Ruskeapohjaisilla merkeillä osoitetaan ensisijaisesti vapaa-ajan matkailuun tarkoitettuja palveluja ja sinipohjaisilla merkeillä sellaisia yleisesti matkoihin liittyviä palveluja, joille ei ole löydettävissä selkeää pääkäyttäjäryhmää. Matkailuun tarkoitettujen palvelujen pääryhmiä ovat matkailutiet, nähtävyydet, aktiviteetit ja maaseutuyritykset. Palvelukohteiden viitoitus on uusittava uusien tunnusten ja opastusmerkkien mukaisiksi vuoden 2013 loppuun mennessä. Opastuspaikkojen osalta viitoituksen uusiminen on tehtävä jo vuoden 2009 loppuun mennessä. Kuva 1. Palvelukohteiden viitoituksessa käytettävät tunnukset.

11 Kalajoen Hiekkasärkkien palvelukohteiden opastussuunnitelma 9 LÄHTÖKOHDAT Kuva 2. Palvelukohteiden viitoituksessa käytettävät opastusmerkit. 1.3 Palvelukohteiden viitoitusohjeet Palvelukohteiden viitoituksessa käytettävät uudet opastusmerkit ja ruskean värin käytön laajeneminen aiheuttivat muutoksia palvelukohteiden viitoitusohjeisiin. Muutosten yhteydessä tehtiin täsmennyksiä myös vanhojen palvelukohteiden opastusmerkkien käyttöön ja viitoituskriteereihin. Muutoksia on tehty kohteiden viitoituskriteereihin, opastusetäisyyksiin, opastustapoihin sekä opastusmerkkien väreihin ja ulkoasuihin. Esimerkkinä muutoksista mainittakoon palvelukohteiden opastustaulujen käyttöperiaatteiden ja maaseutuyritysten opastustapojen selkeyttäminen. Palvelukohteiden viitoitusohjeissa on useille kohteille määritelty viitoituskelpoisuuden suosituksenantajataho. Suosituksenantajatahojen palveluja voidaan käyttää esimerkiksi opastelupien myöntämisen ja alueellisten opastussuunnitelmien laatimisen yhteydessä. Muutoinkin Tiehallinnon ja sidosryhmien välistä yhteistyötä on tarkoitus lisätä palvelukohteiden viitoitukseen liittyvissä asioissa. Palvelukohteiden viitoitusohjeet korostavat alueellisten opastussuunnitelmien merkitystä. Alueellisen opastussuunnittelun avulla on mahdollista täsmentää yleisiä viitoitusperiaatteita paremmin alueellisiin olosuhteisiin sopiviksi, edistää yrittäjien tasavertaista kohtelua sekä aikaansaada ajallisesti kestäviä viitoitusratkaisuja. Alueelliset viitoitusperiaatteet eivät kuitenkaan saa olla ristiriitaisia yleisten viitoitusperiaatteiden kanssa. Edellä mainittuja asioita on käsitelty tarkemmin Tiehallinnon ohjejulkaisussa Palvelukohteiden viitoitus, TIEH Julkaisu on saatavissa osoitteesta

12 10 Kalajoen Hiekkasärkkien palvelukohteiden opastussuunnitelma LÄHTÖKOHDAT 1.4 Ohjeet palvelukohteiden alueellisten opastussuunnitelmien laatimiselle Tavoitteena on, että eri tiepiireihin tehtävät palvelukohteiden alueelliset opastussuunnitelmat ovat sisällöllisesti yhdenmukaisia toistensa kanssa. Tiehallinnon ohjejulkaisu Palvelukohteiden alueellisen opastussuunnitelman laatiminen, TIEH määrittelee alueellisten opastussuunnitelmien eri tasot sekä antaa ohjeet suunnitelmien laatimiselle ja organisoinnille. Palvelukohteiden alueelliset opastussuunnitelmat jaetaan suunnittelualueen tyypin perusteella maakunnallisiin, seudullisiin ja paikallisiin suunnitelmiin. Maakunnallisella tasolla selvitetään alueen ominaispiirteet, muodostetaan kokonaiskuva maakunnan palveluista, ohjataan seudullisten ja paikallisten opastussuunnitelmien laatimista, laaditaan strategia opastuksen pitkän tähtäimen kehittämiselle sekä organisoidaan opastusasioiden käsittely. Seudullisella ja paikallisella tasoilla kartoitetaan kaikki potentiaalisesti viitoitettavat palvelukohteet, inventoidaan ja analysoidaan nykytilanteen viitoitus, tehdään tarvittavat täsmennykset yleisiin viitoitusperiaatteisiin sekä laaditaan tavoitetilanteen opastusmerkkisuunnitelmat kartoille. Maakunnallinen opastussuunnitelma on strategiatasoinen ensisijaisesti opastuksen asiantuntijoille tarkoitettu suunnitelma. Seudulliset ja paikalliset opastussuunnitelmat toimivat opastelupien merkittävimpinä asiakirjoina ja ovat avainasemassa palvelukohteiden opastelupien sujuvalle ja valtakunnallisesti yhdenmukaiselle käsittelyprosessille. Kalajoen Hiekkasärkkien palvelukohteiden opastussuunnitelma on tehty Tiehallinnon ohjejulkaisun Palvelukohteiden alueellisen opastussuunnitelman laatiminen, TIEH mukaisesti. Julkaisu on saatavissa osoitteesta Pohjois-Pohjanmaan maakunnallinen opastussuunnitelma Palvelukohteiden maakunnallisessa opastussuunnitelmassa Pohjois-Pohjanmaan palvelukohteiden maakunnallinen opastussuunnitelma, TIEH v-08 kirjattiin Pohjois-Pohjanmaan opastusstrategian pääkohdiksi seuraavat asiat: 1. Yhteistyön kehittäminen maakuntatasolla 2. Seudullisten ja paikallisten opastussuunnitelmien laatiminen sekä niiden toteuttaminen ja ajan tasalla pitäminen 3. Opastuspaikkojen kehittäminen Maakunnallisen opastuksen yhteistyöryhmän odotetaan aktivoituvan vuosien aikana. Opastusmerkkisuunnitelmien osalta todetaan, että seudullisista alueista ensimmäisenä tehdään Jokilaaksojen alue. Samalla voidaan aloittaa Hiekkasärkkien ja Rukan alueiden paikallinen suunnittelu. Aloitusajankohdaksi esitetään vuotta Tämän jälkeen aloitetaan Syötteen alueen paikallinen suunnittelu sekä Koillismaan seudullinen suunnitelma. Viimeiseksi laaditaan Oulun seudun ja Rokuan opastussuunnitelmat. Opastuspaikkojen kehittäminen jakautuu paikallisten opastustoimistojen sekä paikallisten ja maakunnallisten opastuspisteiden kehittämiseen. Kalajoelle esitetään alustavasti olevan maakunnallinen opastuspiste ja kansainvälisen vih-

13 Kalajoen Hiekkasärkkien palvelukohteiden opastussuunnitelma 11 LÄHTÖKOHDAT reävalkoisen i-tunnuksen vähimmäisvaatimukset täyttävä opastustoimisto. Kalajoki Matkailuyhdistys Ry täyttää jo nykyisin edellä mainitun opastustoimiston vaatimukset (luokitus ***). 1.6 Suunnittelualue Kalajoen kaupunki sijaitsee Perämeren rannalla Pohjois-Pohjanmaalla valtateiden 8 (Turku-Oulu) ja 27 (Kalajoki-Iisalmi) risteyskohdassa. Etäisyys on Ouluun 130, Kokkolaan 68, Oulaisiin 49 ja Ylivieskaan 40 km. Kaupungin elinkeinorakenne on monipuolinen; matkailun ja muiden palvelujen ohella vahvoja toimialoja ovat metalli- ja puuteollisuus, maatalous, turkistarhaus ja kuljetustoiminta. Kalajoella asuu yhteensä henkeä ( ). Kalajoen kaupunki ja Himangan kunta ovat tehneet kuntaliitossopimuksen siten, että kunnat yhdistyvät Kalajoen kaupungiksi alkaen. Tämän jälkeen kaupungin asukasmäärä tulee olemaan noin henkeä. Suunnittelualueena toimii Kalajoen Hiekkasärkkien vaikutusalue, joka kattaa Hiekkasärkät sekä valtatien 8 välillä Satamatie (yhdystie 7771) Oulaistentie (seututie 786). Kalajoen Hiekkasärkät lukeutuu Pohjois-Pohjanmaan merkittäviin ja monipuolisiin matkailualueisiin. Matkailun Edistämiskeskuksen tilastoinnin mukaan (Matkailukohteiden kävijämäärät 2006, MEK E:54) Jukujukumaa oli kävijämääriltään Suomen viidenneksi suurin puuhamaa ja Kylpylä SaniFani oli 16. suurin kylpylä. Yksittäisenä matkailukohteena Kylpylä SaniFani oli kävijämääriltään Pohjois-Pohjanmaan neljänneksi ja Jukujukumaa seitsemänneksi suurin matkailukohde. Hiekkasärkkien alueella on kävijämääriltään Suomen suurin leirintäalue. Hiekkasärkkien alueella on kilometrien pituisten hiekkarantojen lisäksi paljon erilaisia majoitus-, aktiviteetti- ja ravitsemispalveluja sekä nähtävyyksiä. Hiekkasärkkien ja lähialueen majoituskapasiteetti on kesäkaudella vuodepaikkaa ja talvikaudella vuodepaikkaa. Hiekkarannan lisäksi merkittäviä aktiviteettejä ovat Vesipuisto JukuPark, Kylpylä SaniFani ja golfkenttä. Alueella järjestetään myös lukuisia tapahtumia ympäri vuoden. Nähtävyyksistä merkittävin on Meriluontokeskus, joka esittelee Perämeren rannikon luontoa, Hiekkasärkkien hiekkadyynejä ja niiden elinympäristöjä sekä vanhaa kalastuskulttuuria.

14 12 Kalajoen Hiekkasärkkien palvelukohteiden opastussuunnitelma TAVOITTEET 2 TAVOITTEET Kalajoen Hiekkasärkkien palvelukohteiden opastussuunnitelman tavoitteena on edistää Pohjois-Pohjanmaan maakunnan opastusstrategian toteutumista, täsmentää palvelukohteiden yleisiä viitoitusperiaatteita paremmin paikallisiin olosuhteisiin sopiviksi sekä luoda Tiehallinnon Lupapalveluille paremmat toimintaedellytykset opastelupien käsittelylle. Valmiin suunnitelman tavoitteena on toimia opastelupien merkittävimpänä tausta-asiakirjana ja olla avainasemassa palvelukohteiden opastelupien sujuvalle ja valtakunnallisesti yhdenmukaiselle käsittelyprosessille. Suunnittelulla pyritään toteuttamaan alueellisen opastussuunnittelun tavoitteita, joita ovat: - edistää palvelukohteiden viitoituksen yleisten tavoitteiden toteutumista. Palvelukohteiden viitoituksen yleisiä tavoitteita ovat: - kaikki viitoitettavat palvelut ovat hyvätasoisia ja viitoituskriteerit täyttäviä - palvelukohteet osoitetaan viitoitusohjeiden ja alueellisten viitoitusperiaatteiden mukaisesti - opastusmerkeissä käytetään vain tieliikenneasetuksen mukaisia tunnuksia - yrittäjiä kohdellaan tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti - liikenneturvallisuuden edistäminen - mainostamistarpeen vähentäminen - aikaansaada tarkasteltavalle alueelle yhtenäinen, selkeä sekä ajallisesti kestävä ja helposti ymmärrettävä viitoitusjärjestelmä - lisätä opastuksen uskottavuutta huolehtimalla siitä, että viitoitettavien palvelujen laatu vastaa viitoituksen perusteella saatua mielikuvaa - huolehtia siitä, että palvelukohteen viitoitus perustuu kohteen toimintojen laatuvaatimusten ohella myös liikenteelliseen tarpeeseen - parantaa opastuksen kolmitasoisessa rakenteessa toisen (opastuspaikat) ja kolmannen tason (lähiviitoitus) laatua - tarjota viitoituskelpoisuuksien suosituksenantajatahoille paremmat puitteet viitoituskelpoisten kohteiden määrittämiseen - toimia toteutetun opastuksen valvonnan apuvälineenä

15 Kalajoen Hiekkasärkkien palvelukohteiden opastussuunnitelma 13 NYKYINEN PALVELUKOHTEIDEN VIITOITUS 3 NYKYINEN PALVELUKOHTEIDEN VIITOITUS Palvelukohteiden viitoituksen nykytilanne kartoitettiin maastokäynnin ja Tiehallinnon Tiekuva-aineiston perusteella. Opastusmerkit ja mainokset Hiekkasärkkien nykyinen palvelukohteiden viitoitus ei ole yleisten viitoitusperiaatteiden mukainen. Viitoituksessa käytetään paljon muita kuin tieliikenneasetuksen mukaisia opastusmerkkejä. Myös ulkomainosten suuri määrä ja kirjava laatu heikentävät alueen yleisilmettä ja imagoa. Valtatiellä 8 tilanne on parempi kuin aluerakenteen sisällä Matkailutiellä (yhdystie 18085). Matkailutiellä kohteita osoitetaan ja mainostetaan monella tapaa, ja vain harva opastusmerkeistä on tieliikenneasetuksen mukainen. Kokonaisuutena alueen kirjava opastus ja mainonta eivät enää opasta tienkäyttäjää parhaalla mahdollisella tavalla. Nykyinen opastus ja mainonta heikentävät myös liikenneturvallisuutta, koska tienkäyttäjälle jaetaan lyhyellä matkalla liian paljon tietoa liian monella tapaa. Nykyinen viitoitus ei perustu kokonaisvaltaiseen tarkasteluun. Osaksi tästä syystä viitoituksessa on paljon sekavuutta ja virheellisiä ratkaisuja. Opastuspisteet ja opastuskartat Hiekkasärkkien opastuspisteet sijaitsevat pohjoisen sisääntulotien suunnassa Tapion Tuvan ja eteläisen sisääntulotien suunnassa ABC-liikenneaseman kohdalla. ABC-liikenneasemalla on myös Tieinfo-piste, joiden lakkauttamisesta on tehty Tiehallinnossa valtakunnallinen päätös. Edellä mainittujen opastuspisteiden lisäksi valtatiellä 8 on opastuspiste pohjoisesta tulevalle liikennevirralle kaupungin pohjoispuolella Oululaistentien (seututie 786) kohdalla ja etelästä tulevalle liikennevirralle Hiekkasärkkien eteläpuolella Satamatien (yhdystie 7771) kohdalla. ABC-liikenneaseman, Oulaistentien ja Satamatien kohdilla olevissa opastuspisteissä on Kalajoen kaupungin ja Hiekkasärkkien matkailualueen opastuskartat. Tapion Tuvan opastuspisteessä on kaksi Hiekkasärkkien palvelutarjonnasta kertovaa opastuskarttaa. Hiekkasärkkien opastuskartan sisältö on perusajatukseltaan toimiva, vaikka kehitettävää löytyy esimerkiksi yrittäjien tasapuolisessa näkymisessä ja kartan ajantasaisuutta osoittavan päivämäärän näkymisessä. Opastuskartat kaipaavat ajan tasalle laittamista. Opastuspisteitä on määrällisesti paljon. Toisaalta Hiekkasärkkien opastuspisteen on hyvä sijaita aluerakenteen sisällä, koska sen pääasiallinen tarkoitus on antaa tietoa alueen palveluista ja niiden sijainneista. Saavutettavuuden kannalta on myös hyvä, että Hiekkasärkkien pohjoisen ja eteläisen sisääntuloteiden alussa on omat opastuspisteet. Valtatien 8 opastuspisteiden tarkoituksena on antaa Hiekkasärkkien lisäksi yleistietoa Kalajoen kaupungista ja sen tarjoamista palveluista.

16 14 Kalajoen Hiekkasärkkien palvelukohteiden opastussuunnitelma NYKYINEN PALVELUKOHTEIDEN VIITOITUS Kuva 3. Esimerkkejä suunnittelualueen nykyisistä palvelukohteiden opastusmerkeistä. Kuva 4. Esimerkkejä suunnittelualueen nykyisistä opastuskartoista.

17 Kalajoen Hiekkasärkkien palvelukohteiden opastussuunnitelma 15 ALUEELLISTEN VIITOITUSPERIAATTEIDEN TÄSMENTÄMINEN 4 ALUEELLISTEN VIITOITUSPERIAATTEIDEN TÄS- MENTÄMINEN Palvelukohteiden viitoitusohjeet määrittelevät yksityiskohtaisesti yleiset viitoitusperiaatteet. Kalajoen Hiekkasärkkien alueella noudatetaan yleisiä viitoitusperiaatteita. Palvelukohteiden yleisiin viitoitusperiaatteisiin on tehty paikallisesti seuraavia täsmennyksiä: Valtatie 8 Hiekkasärkät otetaan tieverkon viitoituskohteeksi pohjoisesta valtateiden 8 ja 27 liittymästä alkaen. Hiekkasärkät näkyy myös valtatien 27 suunnistustaulussa valtatietä 8 lähestyttäessä. Hiekkasärkät viitoitetaan valtatieltä 8 kohteen läheisyydessä valkopohjaisella paikalliskohteen viitalla tai suunnistustauluissa ja ajokaistan yläpuolisissa viitoissa valkopohjaisessa kentässä Hiekkasärkät viitoitetaan palvelukohteen opastustaululla monipuolista matkailualuetta osoittavaan opastuspisteeseen. Opastuspisteet sijaitsevat Hiekkasärkkien pohjoisen ja eteläisen sisääntulotien alussa. Valtatieltä 8 ei viitoiteta Hiekkasärkkien sisällä olevia yksittäisiä kohteita. Poikkeuksen muodostavat kohteet, joilla on valtatieltä 8 oma liittymä tai jotka eivät sijaitse Hiekkasärkkien ydinmatkailualueella (= alueella, jonne kuljetaan Hiekkasärkkien eteläisen tai pohjoisen sisääntuloteiden kautta). Hiekkasärkkien sisäiset maantiet ja kadut Alueen orientoituvuuden ja löydettävyyden tehostamiseksi alueen sisällä viitoitetaan paikalliskohteita valkopohjaisilla paikalliskohteiden viitoilla Viitoitettaviksi paikalliskohteiksi valitaan maantieteellisiä kohteita, jotka näkyvät myös niminä alueen opastuskartoissa. Paljon liikennettä synnyttäviä erityiskohteita voidaan viitoittaa paikalliskohteiden tapaan. Alueen profiilin ja imagon kannalta vain merkittävimmät kohteet, alueen ykköskohteet, osoitetaan palvelukohteen opastustauluilla. Suunnitelman valmistumisen jälkeen on huolehdittava siitä, että opastustauluilla osoitettavien kohteiden määrä ei kasva kohtuuttomasti. Jos kohteella on oma liittymä, niin mahdollinen palvelukohteen opastustaulu sijoitetaan liittymän kohdalle. Muussa tapauksessa opastustaulu sijoitetaan molemmissa suunnissa ennen liittymää. Muita viitoituskelpoisia kadun suuntaan osoittavia kohteita voidaan viitoittaa ruskeapohjaisilla palvelukohteen osoiteviitoilla tai mustapohjaisilla osoiteviitoilla. Kuhunkin liittymään saa laittaa vain yhteen tolppaan asian omaisia viittoja yhteensä enintään viisi kappaletta. Jos palvelukohteen osoiteviittoja tai osoiteviittoja on tarpeen laitaa tätä enemmän, poistetaan liittymästä kaikki osoiteviitat. Tällöin asianomaisen liittymän viitoitus perustuu yksinomaan paikalliskohteiden viitoitukseen, osoitejärjestelmään ja opastuspisteissä jaettavaan tietoon. Palvelukohteen osoiteviitoilla tai osoiteviitoilla ei saa viitoittaa maantien suuntaan (= Tiehallinnon ylläpitämät tiet).

18 16 Kalajoen Hiekkasärkkien palvelukohteiden opastussuunnitelma ALUEELLISTEN VIITOITUSPERIAATTEIDEN TÄSMENTÄMINEN Palvelukohteen osoiteviitan tai osoiteviitan ennakkomerkkejä ei käytetä Hiekkasärkkien sisäisessä viitoituksessa. Muualla ao. merkkejä käytetään yleisten opastustapojen mukaisesti. Tilapäiset yleisötilaisuudet Tilapäisten yleisötilaisuuksien viitoittamista varten maastoon asennetaan pysyviä pystytystelineitä, joihin voidaan kiinnittää asianomaisia tilaisuuksia osoittavat tilapäiset merkit Kalajoen kaupunki vastaa telineiden suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta koko suunnittelualueella. Tiehallinnon ja Kalajoen kaupungin kesken pyritään neuvottelemaan toimintamalli, joka mahdollistaa kaupungin toimimisen myös lupaviranomaisena ja ohjeistajana ao. telineisiin kiinnitettävien tilapäisten opasteiden käytössä. Muuta Valtateillä 8 ja 27 sekä Satamatiellä (yt 7771) käytetään normaalikokoisia palvelukohteiden opastusmerkkejä (palvelukohteen opastustaulun tekstikoko on 150 mm / palvelukohteen osoiteviitan ja osoiteviitan sekä näiden ennakkomerkkien tekstikoko on 150 mm silloin, kun tien nopeusrajoitus on 80 tai 100 km/h ja muuten 120 mm) Hiekkasärkkien ja Plassin alueen sisäisellä maantie- ja katuverkolla käytetään pienikokoisia palvelukohteiden opastusmerkkejä (palvelukohteen opastustaulun tekstikoko on 100 mm / palvelukohteen osoiteviitan/osoiteviitan tekstikoko on 100 mm)

19 Kalajoen Hiekkasärkkien palvelukohteiden opastussuunnitelma 17 TAVOITETILANTEEN OPASTUSMERKKIRATKAISUT 5 TAVOITETILANTEEN OPASTUSMERKKIRATKAISUT 5.1 Suunnitelman ohjevuosi Opastusmerkkiratkaisujen ohjevuosi on opastuspaikkojen osalta 2009 ja muiden opastusmerkkien osalta Suunnitelman mukaisille ratkaisuille voidaan hakea opastelupia heti suunnitelman valmistumisen jälkeen. Viitoitus on uusittava alueellisen opastussuunnitelman kaltaiseksi ennen ohjevuosien päättymistä. Jos nykyiset palvelukohteiden opastusmerkit ovat ristiriitaisia alueellisen opastussuunnitelman kanssa, saavat merkit olla maastossa opasteluvassa mainittuun lupakauden päättymiseen tai enintään vuosien 2013/2009 loppuun saakka. Siirtymäaikaa ei noudateta, jos nykyinen viitoitus on luvanvastainen, virheellinen tai lupaehtoja on rikottu. Suunnitelmassa on otettu huomioon suunnitteluhetkellä tiedossa olevat tieja katuverkon rakennustoimenpiteet. Tällaisia ovat muun muassa Matkailutien (yhdystie 18085) siirtäminen ja kiertoliittymän rakentaminen Matkailutien ja Tuomipakkaintien (yhdystie 7773) liittymään sekä Usvametsäntien jatkaminen Hiekkasärkiltä Viitapakoille. 5.2 Opastusmerkkikartoissa huomioon otettavia asioita Opastusmerkkisuunnitelmissa esitetyt ratkaisut ovat ohjeellisia. Opastelupakäsittelyn ratkaisut voivat perustellusta syystä poiketa opastusmerkkisuunnitelman mukaisista ratkaisuista. Lupakäsittelyssä on kuitenkin tärkeää noudattaa kaikissa ratkaisuissa alueellisia viitoitusperiaatteita (ks. kohta 4). Opastusmerkkikartoissa esitetyt palvelukohteiden opastusmerkkien ja tilapäisten yleisötilaisuuksien pystytystelineiden paikat ovat suuntaa antavia. Opastusmerkkejä ei saa asentaa maastoon yksinomaan opastusmerkkisuunnitelmien perusteella, vaan merkkien tarkka sijainti (tierekisteriosoite) määritellään lopullisesti opastelupakäsittelyn yhteydessä. Opasteluvan hakijan on aina lupaa hakiessaan osoitettava kohteensa viitoituskelpoisuus jokaisen viitoitettavan toiminnon osalta, vaikka kohde esiintyisi alueellisessa opastusmerkkisuunnitelmassa. Jos kohde täyttää useamman tunnuksen viitoituskriteerit, voi opasteluvan hakija itse päättää, mitä tunnuksia hän haluaa käyttää kohteensa viitoituksessa ja missä järjestyksessä tunnukset esitetään. Tunnusten enimmäismäärää ei saa kuitenkaan ylittää. 5.3 Opastuspisteet ja opastuskartat Palvelukohteiden viitoitusratkaisujen yksi lähtökohta on, että tienkäyttäjille jaetaan alueen palveluista ajan tasalla olevaa tietoa opastuspisteiden opastuskartoissa. Opastuspisteiden tärkeyttä korostaa myös se, että valtatieltä 8 ei viitoiteta Hiekkasärkkien ydinalueella olevia yksittäisiä kohteita, ellei kohteella ole omaa liittymää valtatieltä.

20 18 Kalajoen Hiekkasärkkien palvelukohteiden opastussuunnitelma TAVOITETILANTEEN OPASTUSMERKKIRATKAISUT Opastusmerkkisuunnitelmaan on merkitty Hiekkasärkkiä koskevat opastuspisteet alueen pohjoisen ja eteläisen sisääntulotien alkuun. Tienkäyttäjät opastetaan valtatieltä 8 opastuspisteeseen monipuolista matkailualuetta osoittavalla palvelukohteen opastustaululla. Hiekkasärkkien opastuspisteiden lisäksi suunnittelualueella on opastuspisteet Oulun suunnasta tulijoille valtatiellä 8 Oulaistentien (seututie 786) kohdalla ja Iisalmen suunnasta tulijoille valtatiellä 27 ennen valtatien 8 liittymää. Ainakin näissä opastuspisteissä, kuten myös Hiekkasärkkien eteläisessä opastuspisteessä, on sekä Kalajoen kuntaa että Hiekkasärkkien matkailualuetta osoittavat opastuskartat. Kalajoen kaupungin tulee huolehtia siitä, että opastuspisteissä on ajan tasalla olevat opastuskartat. Opastuskartoissa tulee esittää vähintään alueen tieja katuverkko, vesistöt, palvelut ja aktiviteetit sekä päivämäärä, jolloin opastuskartta on edellisen kerran päivitetty. Lisäksi yrittäjille olisi hyvä tarjota esimerkiksi maksua vastaan mahdollisuus osoittaa kohteensa yhteystietoja opastuskartan reunassa. Maksulla voitaisiin ylläpitää karttoja. Hyvin varustetusta opastuspaikasta tienkäyttäjä voi ottaa mukaansa myös alueen matkailupalveluja esittävän kartan. 5.4 Opastusmerkkikohtainen tarkastelu Liitteessä 1 Valtatien 8 palvelukohteiden tavoitetilanteen opastusmerkkikartta ja liitteessä 2 Hiekkasärkkien palvelukohteiden tavoitetilanteen opastusmerkkikartta on esitetty alueellisten viitoitusperiaatteiden mukaiset opastusmerkkiratkaisut kaikille suunnitteluhetkellä tiedossa oleville viitoituskelpoisille palvelukohteille. Esitetyt opastusmerkkiratkaisut voivat muuttua lupakäsittelyn yhteydessä esimerkiksi uusien yrittäjien, palvelujen, nähtävyyksien tai maankäytössä tapahtuvien muutosten vuoksi taikka jonkin nykyisen viitoituskelpoisen kohteen toiminnan loppumisen vuoksi. Opasteluvan hakija voi myös tarkentaa viitoituskelpoisen kohteensa tietoja, millä voi olla vaikutusta ao. kohteen opastusmerkin sisältöön. Opastusmerkkisuunnitelmissa kohteita osoitetaan sini- ja ruskeapohjaisilla palvelukohteiden opastustauluilla, ruskeapohjaisilla palvelukohteen osoiteviitoilla tai mustapohjaisilla osoiteviitoilla. Hiekkasärkkien ydinalueen ulkopuolella käytetään myös palvelukohteen osoiteviitan ja mustapohjaisen osoiteviitan ennakkomerkkejä, jos tien nopeusrajoitus on 80 km/h tai suurempi, taikka kohteeseen johtava liittymä sijaitsee näkemiltään vaarallisessa paikassa. Hiekkasärkkien ydinalueella ei ole mahdollista viitoittaa jokaista viitoituskelpoista palvelukohdetta kohdekohtaisesti kaikille opastusmerkeille ei ole yksinkertaisesti tilaa! Tilanne on tuttu myös muissa tiiviisti rakennetuissa matkailualueissa. Tästä syystä joidenkin kohteiden opastusratkaisut perustuvat opastuspisteissä jaettavaan tietoon, yleiseen tie- ja katuverkon viitoitukseen ja osoitejärjestelmään. Tie- ja katuverkon viitoitusta tehostetaan viitoittamalla alueen merkittäviä maantieteellisiä kohteita ja erityiskohteita valkopohjaisilla paikalliskohteiden viitoilla. Taulukossa 1 on esitetty alueellisten viitoitusperiaatteiden mukaiset kohdekohtaiset viitoitusratkaisut.

21 Kalajoen Hiekkasärkkien palvelukohteiden opastussuunnitelma 19 TAVOITETILANTEEN OPASTUSMERKKIRATKAISUT Taulukko 1. Kohdekohtaiset viitoitusratkaisut (sijainti jossain muualla kuin Hiekkasärkkien ydinalueella), suunnitteluhetken tilanne. Opastusmerkki Valkopohjainen paikalliskohteen viitta, maantieteellinen kohde Valkopohjainen paikalliskohteen viitta, erityiskohde Palvelukohteen opastustaulu, sinipohjainen Palvelukohteen opastustaulu, ruskeapohjainen Palvelukohteen osoiteviitta, ruskeapohjainen Osoiteviitta, mustapohjainen Viitoitettava kohde Golfpuisto, Hiekkasärkät E (vt 8), Hiekkasärkät P (vt 8), Hytinportti, Keskikalla, Keskuskari, Kuusikkonokka, Jukukalla, Merisärkkä, Matkailutie, Sporttikalla, Tahkokorvat, Tapionkalla, Tapionportti, Tuomipakat, Usvametsä, Viitapakat Hilmantori, Tori, Ravirata, Venesatama Aurinkohiekat Camping, Rantakalla, Hiihtokeskuksen ulkoilualue (vt 8), Kalajoen Hiekkasärkät (vt 8), Kylpylä SaniFani, Lokkilinna, Ravintola Dyyni, Tapion Tupa, Top Camping Hiekkasärkät, Viihdekeskus Merisärkkä Hiekkasärkät Golf, Keramiikkapaja Iso-Pahkala (vt 8), Lohilaakso, Meriluontokeskus, Vesipuisto JukuPark, Plassi (Plassi) Birgitin paja (vt 8), Kotimuseo Havula (Plassi), Hiekkasärkkien majoituspalvelut, Hiekkasärkkäin ohjelmapalvelut, Juusolanmäki (vt 8), Kalastusmuseo (Plassi), Kesäteatteri, Näkötorni (Viitapakat), Särkkäin Formula Center, Särkkäin mökkipalvelut, Design-Lasi Ulvi (Plassi) Kauppa (vt 8), Lentokenttä (vt 8), Moottorirata (vt 8), Ravintola Pihvitupa, Ravintola Siikarysä, Siipon puutarha (vt 8), Terassiravintola Varikko 5.5 Yleisötilaisuuksien merkit Hiekkasärkkien alueelle esitetään pystytettävän yleisötilaisuuksien viitoittamista varten pysyviä telineitä Hiihtokeskuksen ulkoilualueen, leirintäalueen (Top Camping Hiekkasärkät), Keskuskarin, lentokentän, moottoriradan ja raviradan kohdille. Kalajoen kaupunki vastaa telineiden suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta koko suunnittelualueella. Tiehallinnon ja Kalajoen kaupungin kesken pyritään neuvottelemaan toimintamalli, joka mahdollistaa kaupungin toimimisen myös lupaviranomaisena ja ohjeistajana ao. telineisiin kiinnitettävien tilapäisten opasteiden käytössä. Yleisötilaisuuksilla tarkoitetaan yleensä pari päivää tai pisimmillään jopa viikkoja kestäviä messuja, näyttelyitä, kokouksia, urheilutilaisuuksia tai vastaavia, joihin saapuu runsaasti yleisöä paikkakunnan ulkopuolelta. Yleisötilaisuuksien viitoitukseen tarkoitetut merkit ovat tilapäisiä. Merkit voidaan yleensä pystyttää vuorokautta ennen tilaisuuden alkua ja merkit on yleensä poistettava vuorokauden kuluessa tilaisuuden päättymisestä. Yleisötilaisuuksien viitoitus edellyttää aina suunnitelmaa ja opasteluvan hankkimista tienpitäjältä. Jatkossa tällainen suunnitelma voi suunnittelualueella yksinkertaisimmillaan perustua pysyviin telineisiin kiinnitettävien tilapäisten merkkien asettamiseen. Yleisötilaisuuksien merkeissä käytetään yleensä nuolta ja tilaisuuden tunnusta. Viitoituksen aloittavassa merkissä käytetään tilaisuuden tunnusta ja nimeä. Tarvittaessa voidaan ilmoittaa myös etäisyys kohteeseen. Merkkien

22 20 Kalajoen Hiekkasärkkien palvelukohteiden opastussuunnitelma TAVOITETILANTEEN OPASTUSMERKKIRATKAISUT pohjaväri on valkoinen ja teksti musta. Tunnuksena voi olla liikemerkki tai kirjainyhdistelmä. Tunnus voi olla värillinen. Liitteessä 3 on esitetty kaksi esimerkkiä yleisötilaisuutta osoittavan merkin mitoituksesta. Kuva 5. Esimerkki yleisötilaisuuden viitoituksesta (Lähde: Palvelukohteiden viitoitus, TIEH ). 5.6 Suunnitelmien ajan tasalla pitäminen Tiehallinnon Oulun tiepiirin ja Kalajoen kaupungin tehtävänä on huolehtia siitä, että nyt valmistunut paikallinen opastussuunnitelma pidetään ajan tasalla. Kokonaisvaltainen opastussuunnitelman tarkistaminen tulee tehdä keskimäärin 10 vuoden välein tai useammin, jos uusia opastelupia ei voida käsitellä alueellisten viitoitusperiaatteiden perusteella nopeasti ja sujuvasti, tie- ja katuverkossa tapahtuu muutoksia tai jos tavoitetilan opastusmerkkisuunnitelmien ylläpitäminen ei ole onnistunut.

23 Kalajoen Hiekkasärkkien palvelukohteiden opastussuunnitelma 21 PALVELUKOHTEEN OPASTELUPAPROSESSI 6 PALVELUKOHTEEN OPASTELUPAPROSESSI Palvelukohteen viitoittaminen edellyttää aina tienpitäjän lupaa. Tienpitäjänä toimii maantiellä Tiehallinto, kadulla kunta ja yksityisellä tiellä tiehoitokunta. Yksityisellä tiellä liikennemerkin asettamiseen tarvitaan myös kunnan suostumus. Tiehallinnon toimintamalli Palvelukohteiden opastelupakäytännössä siirryttiin maanteiden osalta valtakunnalliseen toimintamalliin, josta vastaa Tiehallinnon Lupapalvelut. Lupapalveluilla on lupayhdyshenkilöt kaikissa tiepiireissä. Tiepiirien lupayhdyshenkilöt toimivat tarvittavissa määrin Lupapalvelujen apuna lupaasioiden valmistelutyössä, maastokatselmuksissa ja opastettavien kohteiden arvioinnissa. Opasteluvan edellytyksenä on useissa tapauksissa ulkopuolisen tahon antama lausunto tai arvio. Kaikki uudet opasteluvat ovat määräaikaisia, jolloin olosuhteissa tapahtuvat muutokset voidaan ottaa nopeasti huomioon. Opasteluvan määräaika on yleensä viisi vuotta. Määräaika voi tapauskohtaisesti olla lyhyempi, esimerkiksi vain osan vuotta avoinna olevan palvelun tapauksessa, tai pidempi, esimerkiksi merkittävän historiallisen nähtävyyden tapauksessa. Opastelupa sisältää lupaehtoja, jotka antavat lupaviranomaiselle tarvittaessa oikeuden perua tai muuttaa luvan sisältöä. Opasteluvan peruuttamiseen tai muuttamiseen oikeutettavia ehtoja voivat olla esimerkiksi lainsäädännön tai viitoitusohjeiden muuttuminen taikka tieverkossa, alueellisessa palvelutarjonnassa tai muussa ympäristötekijässä tapahtuneet muutokset tai alueellisessa opastussuunnitelmassa todetut ratkaisut. Opasteluvan muutoksissa on siirtymäaika, joka yleensä kestää voimassaolevan opastelupakauden loppuun saakka. Jos esimerkiksi luvanhaltijan lähialueelle syntyy uusia palveluja tai alueellinen opastussuunnitelma päätyy luvanhaltijan opastuksen osalta luvan kanssa ristiriitaiseen tilanteeseen, vanhan opasteluvan mukaiset merkit saavat olla paikallaan lupakauden päättymiseen saakka. Jos opasteluvassa ei ole määritelty lupakautta, niin vanhan opasteluvan mukaiset merkit saavat olla maastossa vuoden 2013 loppuun saakka. Opastuspisteiden ja -toimistojen osalta määräaika on vuoden 2009 loppuun mennessä. Siirtymäaikaa ei sovelleta, jos toteutettu viitoitus on luvanvastainen tai muuten virheellinen tai lupaehtoja on rikottu. Myös tienparannustoimenpiteistä johtuvat muutokset tieverkossa voivat aiheuttaa tarpeen muuttaa opastuksen ja opasteluvan sisältöä kesken lupakauden. Maanteille tulevan palvelukohteen opastusmerkin opasteluvan hakemus on saatavissa ja tulostettavissa Tiehallinnon www-sivuilta, minkä lisäksi sen voi tilata Tiehallinnon Lupapalveluista. Tiehallinnon www-sivuilla on myös muuta tietoa palvelukohteiden opastusmerkeistä ja lupa-asioista. 6.1 Opastusmerkkien hankinta, hoito ja ylläpito Palvelukohteiden opastusmerkit ovat tieliikenneasetuksen mukaisia liikennemerkkejä, joista Tiehallinnolla on tienpitäjänä kokonaisvastuu maanteillä.

24 22 Kalajoen Hiekkasärkkien palvelukohteiden opastussuunnitelma PALVELUKOHTEEN OPASTELUPAPROSESSI Palvelukohteen opasteluvan haltija vastaa luvan mukaisen opastuksen toteuttamiskustannuksista. Kustannuksiin sisältyvät myös muille osapuolille syntyvät kustannukset, jos näiden opastusmerkkien sisältö tai sijoituspaikka muuttuu uusien opastusmerkkien vaikutuksesta. Viimeisimmän opasteluvan haltija joutuu kustantamaan myös uuden luvan edellyttämät muutokset muiden luvanhaltijoiden opastusmerkkeihin. Luvanhaltija saa opasteluvan liitteenä luettelon Tiehallinnon auditoimista liikennemerkkien valmistajista, joilta luvanhaltija voi hankkia opastusmerkit. Luvanhaltijan on otettava ennen opastusmerkkien asennusta yhteyttä tiepiirin yhteyshenkilöön. Luvanhaltija voi ostaa asennustyön alueurakoitsijalta tai muulta sellaiselta urakoitsijalta, joka täyttää tiellä suoritettavan työn pätevyysvaatimukset ja hallitsee liikennemerkkien rakennetta ja pystytystä koskevan Tiehallinnon ohjeistuksen. Opastusmerkin ylläpidon kustannuksista huolehtiminen kuuluu opasteluvan haltijalle. Ylläpidolla tarkoitetaan merkin uusimista tilanteessa, jossa se on niin huonokuntoinen, ettei se enää täytä normaaleja liikennemerkille asetettuja kuntoluokituskriteerejä. Tiehallinto valvoo liikennemerkkien kuntoa vuosittaisilla tarkastuksilla ja jos merkin kuntoluokitus edellyttää merkin uusimista, Tiehallinto ottaa yhteyttä luvanhaltijaan merkin uusimisprosessin käynnistämiseksi. Mikäli huonokuntoinen merkki jää uusimatta, opastelupa voidaan sen perusteella peruuttaa. Palvelukohteen opastelupapäätöksessä todetaan, että palvelukohteiden opastusmerkkien hoito on merkkien omistajan vastuulla. Tiehallinto ei valvo merkkien kuntoa vuosittaisilla tarkastuksilla, mutta tiepiirin yhteyshenkilön tai alueurakoitsijan tulee kiinnittää huomiota huonokuntoisiin merkkeihin ja kehottaa tarvittaessa omistajaa kunnostamaan tai poistamaan vioittuneet merkit. Jos opastusmerkki vaurioituu esimerkiksi auton törmätessä siihen, liikennevakuutus korvaa useimmiten merkin uusimisen. Mikäli syyllistä ei saada selville, joutuu luvanhaltija maksamaan merkin uusimisesta aiheutuvat kustannukset. Jos luvallisia opastusmerkkejä on tarpeen muuttaa tai uusia tienpitäjän omien toimenpiteiden, kuten esimerkiksi liittymäjärjestelyjen tai muiden tienparannustoimenpiteiden takia, Tiehallinto vastaa maantiellä merkkien uusimiskustannuksista myös palvelukohteiden opastusmerkkien osalta. Palvelukohteiden opastusmerkkien toteuttamisen kustannusjakoperiaate Kalajoen Hiekkasärkkien alueella: Tiehallinnon Oulun tiepiiri; muutokset ja täydennykset tienviitoituksessa, maantien suuntaan osoittavat paikalliskohteiden viitat, paikalliskohteiden viitoituksen ennakkomerkit, maantielle sijoittuvien opastuspaikkojen opastustaulut Kalajoen kaupunki; kadun suuntaan osoittavat paikalliskohteiden viitat, Matkailutien varteen eli muualle kuin Tiehallinnon P-alueille sijoittuvien opastuspaikkojen opastustaulut, opastuspisteiden opastuskartat, tilapäisiä yleisötilaisuuksia osoittavien merkkien pystytystelineet Yritykset; palvelukohteiden yrityskohtaiset opastusmerkit

25 Kalajoen Hiekkasärkkien palvelukohteiden opastussuunnitelma 23 LIITTEET LIITTEET 1. Valtatien 8 palvelukohteiden tavoitetilanteen opastusmerkkikartta 2. Hiekkasärkkien palvelukohteiden tavoitetilanteen opastusmerkkikartta 3. Esimerkit (2 kpl) yleisötilaisuutta osoittavan merkin mitoituksesta

26 24 Kalajoen Hiekkasärkkien palvelukohteiden opastussuunnitelma LIITTEET 1 JA 2 LIITTEET 1 JA 2 Liite 1 (Valtatien 8 palvelukohteiden tavoitetilanteen opastusmerkkikartta) ja liite 2 (Hiekkasärkkien palvelukohteiden tavoitetilanteen opastusmerkkikartta) on esitetty karttataskussa.

27 Kalajoen Hiekkasärkkien palvelukohteiden opastussuunnitelma 25 LIITE 3 LIITE 3 Esimerkit (2 kpl) yleisötilaisuutta osoittavan merkin mitoituksesta (Kuva: Ramboll Finland Oy, Oulu)

28 26 Kalajoen Hiekkasärkkien palvelukohteiden opastussuunnitelma LIITE 3 (Kuva: Ramboll Finland Oy, Oulu)

29

30

Palvelukohdeopasteet ja tienvarsimainokset

Palvelukohdeopasteet ja tienvarsimainokset Palvelukohdeopasteet ja tienvarsimainokset Palvelukohdeopasteista Palvelukohteiden opastusmerkkejä määräävät kansainväliset Sopimukset Liikennemerkkejä ja opasteita koskeva yleissopimus, Wien 8.11.1968

Lisätiedot

Syötteen palvelukohteiden opastussuunnitelma

Syötteen palvelukohteiden opastussuunnitelma Syötteen palvelukohteiden opastussuunnitelma Syötteen palvelukohteiden opastussuunnitelma Tiehallinto Oulun tiepiiri Oulu 2008 TIEHALLINTO Oulun tiepiiri Veteraanikatu 5 PL 261 90101 Oulu Puhelinvaihde

Lisätiedot

Rokuan ja Oulujärven matkailualueiden palvelukohteiden opastussuunnitelma

Rokuan ja Oulujärven matkailualueiden palvelukohteiden opastussuunnitelma Rokuan ja Oulujärven matkailualueiden palvelukohteiden opastussuunnitelma Rokuan ja Oulujärven matkailualueiden palvelukohteiden opastussuunnitelma Tiehallinto Oulun tiepiiri Oulu 2009 TIEHALLINTO Oulun

Lisätiedot

Rukan palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma

Rukan palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma Rukan palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma Rukan palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma Tiehallinto Oulu 2008 Kannen kuva: Minna Simonen Julkaisua myy/saatavana Oulun tiepiiri Faksi

Lisätiedot

24.3.2010 / Anneli Harju LÖYDÄNKÖ PERILLE? PALVELUKOHTEIDEN OPASTEET MATKAN VARRELLA

24.3.2010 / Anneli Harju LÖYDÄNKÖ PERILLE? PALVELUKOHTEIDEN OPASTEET MATKAN VARRELLA LÖYDÄNKÖ PERILLE? PALVELUKOHTEIDEN OPASTEET MATKAN VARRELLA Opaste vai mainos? Palvelukohteiden viitoitus käytetään vain tieliikenneasetuksen mukaisia opastusmerkkejä Tienvarsimainonta kaikki muut mainoksia

Lisätiedot

Vuokatin palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma

Vuokatin palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma Vuokatin palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma Vuokatin palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma Tiehallinto Oulu 2008 Kannen kuva: Jani Karjalainen Julkaisua myy/saatavana Oulun tiepiiri

Lisätiedot

PALVELUKOHTEIDEN PAIKALLISET VIITOITUSPERIAATTEET, HÄMEENLINNA (LUONNOS)

PALVELUKOHTEIDEN PAIKALLISET VIITOITUSPERIAATTEET, HÄMEENLINNA (LUONNOS) 20.10.2015 Palvelukohteiden paikalliset viitoitusperiaatteet antavat suuntaviivat opastamiselle Hämeenlinnassa. Viitoitusperiaatteissa noudatetaan pääasiassa Palvelukohteiden viitoitus ohjetta (TIEH 2000021-07)

Lisätiedot

PALVELUKOHTEIDEN OPASTUSSUUNNI- TELMAN LAATIMISEN PROSESSIOHJE

PALVELUKOHTEIDEN OPASTUSSUUNNI- TELMAN LAATIMISEN PROSESSIOHJE PALVELUKOHTEIDEN OPASTUSSUUNNI- TELMAN LAATIMISEN PROSESSIOHJE Projektiryhmä Kari Keski-Luopa, pj. Maarit Orava, Tuomas Österman Per-Olof Linsén Sanna Kolomainen Kauko Kaarninen Kari Ruokanen Reijo Vaarala,

Lisätiedot

Keski-Suomen palvelukohteiden viitoitus

Keski-Suomen palvelukohteiden viitoitus RAPORTTEJA 2014 Keski-Suomen palvelukohteiden viitoitus Viitasaari, Pihtipudas ja Kinnula 1 RAPORTTEJA 2014 KESKI-SUOMEN PALVELUKOHTEIDEN VIITOITUS KINNULA, PIHTIPUDAS JA VIITASAARI Keski-Suomen elinkeino-,

Lisätiedot

Palvelukohteiden opastus. Antti Pirttijoki Pirkanmaan ELY-keskus 6.3.2012

Palvelukohteiden opastus. Antti Pirttijoki Pirkanmaan ELY-keskus 6.3.2012 Palvelukohteiden opastus Antti Pirttijoki Pirkanmaan ELY-keskus 6.3.2012 Opastusjärjestelmän periaate 1. Taso: Tiekartta ja matkalla ajoneuvoliikenteen viitoitus 2. Taso: Opastustoimistot ja opastuskartat

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 2010 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

POHJOIS-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 2010 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus POHJOIS-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 2010 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Oulu, 2010 2 Pohjois Pohjanmaan elinkeino, liikenne ja ympäristökeskuksen

Lisätiedot

Tienvarsimainonta ja lupamenettely. Antti Pirttijoki Pirkanmaan ELY-keskus 6.3.2012

Tienvarsimainonta ja lupamenettely. Antti Pirttijoki Pirkanmaan ELY-keskus 6.3.2012 Tienvarsimainonta ja lupamenettely Antti Pirttijoki Pirkanmaan ELY-keskus 6.3.2012 Tienvarsimainonnan lainsäädännöllinen perusta Maantielain 52, tienvarsimainonta ja -ilmoittelu Asemakaava-alueen ulkopuolella

Lisätiedot

Oulun seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma LUONNOS 17.8.2009. Puuttuu: Museoviraston lausunto Oulun läänin taidetoimikunnan

Oulun seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma LUONNOS 17.8.2009. Puuttuu: Museoviraston lausunto Oulun läänin taidetoimikunnan Oulun seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma LUONNOS 17.8.2009 Puuttuu: Museoviraston lausunto Oulun läänin taidetoimikunnan lausunto Oulun seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma Tiehallinto Oulu

Lisätiedot

Palvelukohteiden alueellisen opastussuunnitelman laatiminen

Palvelukohteiden alueellisen opastussuunnitelman laatiminen Palvelukohteiden alueellisen opastussuunnitelman laatiminen Maakunta Seutu Paikallinen taso Palvelukohteiden alueellisen opastussuunnitelman laatiminen Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2007

Lisätiedot

YLLÄKSEN MATKAILUKESKUKSEN PALVELUKOHTEIDEN OPASTUSSUUNNITELMA

YLLÄKSEN MATKAILUKESKUKSEN PALVELUKOHTEIDEN OPASTUSSUUNNITELMA Kolarin kunta Lapin elinkeino, - liikenne- ja ympäristökeskus Liikenne ja infrastruktuuri- vastuualue Kolarin kunta YLLÄKSEN MATKAILUKESKUKSEN PALVELUKOHTEIDEN OPASTUSSUUNNITELMA SITO-YHTIÖT SITO OY Y-tunnus

Lisätiedot

Koillismaan palvelukohteiden opastussuunnitelma

Koillismaan palvelukohteiden opastussuunnitelma Koillismaan palvelukohteiden opastussuunnitelma Koillismaan palvelukohteiden opastussuunnitelma Tiehallinto Oulu 2009 Julkaisua myy/saatavana Oulun tiepiiri (1.1.2010 alkaen Pohjois-Pohjanmaan elinkeino,

Lisätiedot

PALVELUKOHDEOPASTEIDEN LUPAEHDOT HÄMEENLINNAN KATUVERKOLLA

PALVELUKOHDEOPASTEIDEN LUPAEHDOT HÄMEENLINNAN KATUVERKOLLA LUPAEHDOT HÄMEENLINNAN 1.2.2016 Palvelukohteen (palvelukohteen määrittely, ks. Palvelukohteiden viitoitus, TIEH 2000021-07) viitoitus asetetaan vain yrityksen, kohteen tms. anomuksesta ja anojan kustannuksella.

Lisätiedot

Oulun seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma

Oulun seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma Oulun seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma Oulun seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma Tiehallinto Oulu 2009 Julkaisua myy/saatavana Oulun tiepiiri (1.1.2010 alkaen Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

OULU-KAJAANI -KEHITTÄMISVYÖHYKE Vetovoimaiset yritysalueet Oulu-Kajaani -kehittämisvyöhykkeellä (VETY)

OULU-KAJAANI -KEHITTÄMISVYÖHYKE Vetovoimaiset yritysalueet Oulu-Kajaani -kehittämisvyöhykkeellä (VETY) HENKILÖLIIKENTEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 1 OULU-KAJAANI -KEHITTÄMISVYÖHYKE Vetovoimaiset yritysalueet Oulu-Kajaani -kehittämisvyöhykkeellä (VETY) Etukannen kuvat: Kiehimänjokisuu, Paltamo (Martti Juntunen

Lisätiedot

Palvelukohteiden viitoitus

Palvelukohteiden viitoitus Palvelukohteiden viitoitus Palvelukohteiden viitoitus Tiehallinto Helsinki 2007 Pohjakartta Affecto Finland Oy, Genimap, Lupa L7128/07 ISBN 978-951-803-866-8 TIEH 2000021 07 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut)

Lisätiedot

Seudullinen opastussuunnitelma

Seudullinen opastussuunnitelma Seudullinen opastussuunnitelma Kuusiokunnat Alavus, Kuortane, Töysä ja Ähtäri 10/2009 Kuortane Töysä Alavus Ähtäri Alavus Kuortane Töysä Ähtäri Seudullinen opastussuunnitelma Kuusiokunnat Alavus, Kuortane,

Lisätiedot

Varkauden - Pieksämäen seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma

Varkauden - Pieksämäen seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma Varkauden - Pieksämäen seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma Varkauden - Pieksämäen seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma Tiehallinto Kuopio 2009 Valokuvat: Tomi Kärnä Kopijyvä Kuopio 2009 Julkaisua

Lisätiedot

Ylä-Savon palvelukohteiden opastussuunnitelma

Ylä-Savon palvelukohteiden opastussuunnitelma RAPORTTEJA 3 2013 Ylä-Savon palvelukohteiden opastussuunnitelma OLLI ÄKELÄ PILVI LESCH Ylä-Savon palvelukohteiden opastussuunnitelma OLLI ÄKELÄ PILVI LESCH RAPORTTEJA 3 2013 YLÄ-SAVON PALVELUKOHTEIDEN

Lisätiedot

FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY KITTILÄN KUNTA TIEHALLINTO, LAPIN TIEPIIRI LEVIN OPASTUSSUUNNITELMAN PÄIVITYS

FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY KITTILÄN KUNTA TIEHALLINTO, LAPIN TIEPIIRI LEVIN OPASTUSSUUNNITELMAN PÄIVITYS FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY KITTILÄN KUNTA TIEHALLINTO, LAPIN TIEPIIRI LEVIN OPASTUSSUUNNITELMAN PÄIVITYS 26.2.2010 1 (10) 26.2.2010 1 LÄHTÖKOHDAT Tunturi Lapin matkailu on kehittynyt voimakkaasti

Lisätiedot

12/2012 HEINOLAN VETOVOIMAOPASTEET JA LÄHIKOHTEIDEN OPASTUS- SUUNNITELMA

12/2012 HEINOLAN VETOVOIMAOPASTEET JA LÄHIKOHTEIDEN OPASTUS- SUUNNITELMA 12/2012 HEINOLAN VETOVOIMAOPASTEET JA LÄHIKOHTEIDEN OPASTUS- SUUNNITELMA Päivämäärä 06/12/2012 Laatija Jani Karjalainen Ramboll Kiviharjuntie 11 90220 OULU P +358 20 755 7070 F +358 20 755 7071 www.ramboll.fi

Lisätiedot

Pohjois-Savon keskiosan palvelukohteiden opastussuunnitelma

Pohjois-Savon keskiosan palvelukohteiden opastussuunnitelma Pohjois-Savon keskiosan palvelukohteiden opastussuunnitelma Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja 13/2011 Pohjois-Savon keskiosan palvelukohteiden opastussuunnitelma 13/2011

Lisätiedot

Hyvinkään-Riihimäen talousalueen palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma

Hyvinkään-Riihimäen talousalueen palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma Hyvinkään-Riihimäen talousalueen palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma Hausjärvi, Hyvinkää, Loppi ja Riihimäki Hyvinkään-Riihimäen talousalueen palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma

Lisätiedot

Paljakan ja Ukkohallan palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma

Paljakan ja Ukkohallan palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma Paljakan ja Ukkohallan palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma Paljakan ja Ukkohallan palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma Tiehallinto Oulu 2009 Julkaisua myy/saatavana Oulun tiepiiri

Lisätiedot

LIIKENTEEN OHJAUS Liikennemerkkien mitoitus

LIIKENTEEN OHJAUS Liikennemerkkien mitoitus LIIKENTEEN OHJAUS Liikennemerkkien mitoitus 2007 POISTETTAVAT LIIKENNEMERKKIPIIRUSTUKSET LIIKENNEMERKKIPIIRUSTUSKANSIOT TIEH 2131908 Poistetaan 1/2 Piirustus nro Kansio 1 kohta 9, Tiemerkit Yleinen tie

Lisätiedot

VIITOITUS MANNER- NAANTALISSA

VIITOITUS MANNER- NAANTALISSA Vastaanottaja Naantalin kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 21.12.2015 VIITOITUS MANNER- NAANTALISSA VIITOITUS MANNER-NAANTALISSA Päivämäärä 21.12.2015 Laatija Tarkastanut Hyväksyjä Jari Brandt,

Lisätiedot

Joensuun seudun ja Keski-Karjalan palvelukohteiden opastussuunnitelma

Joensuun seudun ja Keski-Karjalan palvelukohteiden opastussuunnitelma RAPORTTEJA 2 2013 Joensuun seudun ja Keski-Karjalan palvelukohteiden opastussuunnitelma OLLI ÄKELÄ PILVI LESCH Joensuun seudun ja Keski-Karjalan palvelukohteiden opastussuunnitelma OLLI ÄKELÄ PILVI LESCH

Lisätiedot

Miten sinne pääsee? Paikallismuseoiden markkinointi ja saavutettavuus

Miten sinne pääsee? Paikallismuseoiden markkinointi ja saavutettavuus Miten sinne pääsee? Paikallismuseoiden markkinointi ja saavutettavuus Kotkan paikallismuseo seminaari 27.4. Riina Nurmio, maakuntatutkija Etelä-Karjalan museo Potentiaalisista kävijöistä pitää saada kävijöitä

Lisätiedot

Liikennemerkkipiirustukset

Liikennemerkkipiirustukset Liikennemerkkipiirustukset 2 L11k enne v1ra sto LIIKENTEEN OHJAUS Liikennemerkkien mitoitus 2017 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelon pvm. LIIKENNEMERKKIPIIRUSTUKSET, OSA 1 1 Lähetekirjeet 2 Varoitusmerkit

Lisätiedot

Liikennemerkkipiirustukset

Liikennemerkkipiirustukset Liikennemerkkipiirustukset 2 LIIKENTEEN OHJAUS Liikennemerkkien mitoitus 2008 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelon pvm. LIIKENNEMERKKIPIIRUSTUKSET, OSA 1 1 Lähetekirjeet 2 Varoitusmerkit 03.02.1995 3 Etuajo-oikeus-

Lisätiedot

Kainuun palvelukohteiden opastussuunnitelma

Kainuun palvelukohteiden opastussuunnitelma Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kainuun palvelukohteiden opastussuunnitelma 2010 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen raportteja POHJOIS-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE-

Lisätiedot

Liikennemerkkipiirustukset

Liikennemerkkipiirustukset Liikennemerkkipiirustukset 2 LIIKENTEEN OHJAUS Liikennemerkkien mitoitus 2007 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelon pvm. LIIKENNEMERKKIPIIRUSTUKSET, OSA 1 1 Lähetekirjeet 2 Varoitusmerkit 03.02.1995 3 Etuajo-oikeus-

Lisätiedot

Liikennemerkkipiirustukset

Liikennemerkkipiirustukset Liikennemerkkipiirustukset 2 LIIKENTEEN OHJAUS Liikennemerkkien mitoitus 2010 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelon pvm. LIIKENNEMERKKIPIIRUSTUKSET, OSA 1 1 Lähetekirjeet 2 Varoitusmerkit 28.06.2010 3 Etuajo-oikeus-

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja viestintäministeriön asetus maanteiden ja rautateiden pääväylistä ja niiden palvelutasosta Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään liikennejärjestelmästä ja maanteistä

Lisätiedot

Liikennemerkkipiirustukset

Liikennemerkkipiirustukset Liikennemerkkipiirustukset 2 LIIKENTEEN OHJAUS Liikennemerkkien mitoitus 2010 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelon pvm. LIIKENNEMERKKIPIIRUSTUKSET, OSA 1 1 Lähetekirjeet 2 Varoitusmerkit 28.06.2010 3 Etuajo-oikeus-

Lisätiedot

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi TIEDOTE 1 () Valtatie :n parantaminen Ylöjärven ja Hämeenkyrön välillä Alustava yleissuunnittelu valtatie :n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Palvelukohteiden maakunnallinen opastussuunnitelma

Palvelukohteiden maakunnallinen opastussuunnitelma Palvelukohteiden maakunnallinen opastussuunnitelma Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa Mustasaari Mustasaari Mustasaari Mustasaari Mustasaari Mustasaari Mustasaari Mustasaari Mustasaari Vöyri-

Lisätiedot

Tienvarsimainonnassa siirrytään ilmoitusmenettelyyn. Outi Penttilä, lakimies

Tienvarsimainonnassa siirrytään ilmoitusmenettelyyn. Outi Penttilä, lakimies Tienvarsimainonnassa siirrytään ilmoitusmenettelyyn Outi Penttilä, lakimies Nykytila 15.3.2016 2 Muutettu MTL 52 Tienvarsimainonta ja -ilmoittelu Voimassa oleva Ehdotettu Asemakaava-alueen ulkopuolella

Lisätiedot

YKSITYISEN TIEN VIITTAA (643) JA OSOITEVIITTAA (644) KOSKEVAT OHJEET. Täydennys viitoitusohjeisiin TVH Ti E- JA VESI RAKENNUS HALLITUS

YKSITYISEN TIEN VIITTAA (643) JA OSOITEVIITTAA (644) KOSKEVAT OHJEET. Täydennys viitoitusohjeisiin TVH Ti E- JA VESI RAKENNUS HALLITUS YKSITYISEN TIEN VIITTAA (643) JA OSOITEVIITTAA (644) KOSKEVAT OHJEET Täydennys viitoitusohjeisiin TVH 741910 Ti E- JA VESI RAKENNUS HALLITUS TVH 741810 HELSINKI 1984 ISBN 951-46-7207-0 1 C.5.1.7.1 VIITOITUS

Lisätiedot

Valtatie 12 Lahden eteläinen kehätie Tiesuunnitelman laatiminen. Esittelytilaisuus Rauno Tuominen

Valtatie 12 Lahden eteläinen kehätie Tiesuunnitelman laatiminen. Esittelytilaisuus Rauno Tuominen Valtatie 12 Lahden eteläinen kehätie Tiesuunnitelman laatiminen Esittelytilaisuus 3.6.2014 Rauno Tuominen HOLLOLAN KUNTA LAHDEN KAUPUNKI Yleisötilaisuuden ohjelma Klo 17.00 Tervetuloa ja avaus ELY-keskuksen

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 212/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain :n muuttamisesta Tieliikennelakiin ehdotetaan koottaviksi liikenteen ohjauslaitteista annettavia asetuksia ja määräyksiä koskevat valtuussäännökset.

Lisätiedot

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE 4.8.2015 SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE LIIKENNE Tarkastus 01 Päivämäärä 4/8/2015 Laatija Mari Kinttua Tarkastaja Jukka Räsänen Hyväksyjä Tuomas Lehteinen

Lisätiedot

Tahkon opastussuunnitelma. Olli mäkelä Pilvi lesch Olli mäkelä Pilvi lesch

Tahkon opastussuunnitelma. Olli mäkelä Pilvi lesch Olli mäkelä Pilvi lesch Raportteja 112 2013 Tahkon opastussuunnitelma Olli mäkelä Pilvi lesch Olli mäkelä Pilvi lesch Tahkon opastussuunnitelma Olli Mäkelä Pilvi Lesch RAPORTTEJA 112 2013 TAHKON OPASTUSSUUNNITELMA Pohjois-Savon

Lisätiedot

1.1 MAINONTA, rakennukset ja tontit 5. 1.2 MAINONTA, rakentamattomat tontit ja asemakaavoittamattomat alueet 5

1.1 MAINONTA, rakennukset ja tontit 5. 1.2 MAINONTA, rakentamattomat tontit ja asemakaavoittamattomat alueet 5 ULKOMAINOSOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISIÄ PERIAATTEITA 5 1.1 MAINONTA, rakennukset ja tontit 5 1.2 MAINONTA, rakentamattomat tontit ja asemakaavoittamattomat alueet 5 1.4 MAINONTA, maantiet 5 1.5 MAINONTA,

Lisätiedot

Savo-Karjalan maakuntien palvelukohteiden opastussuunnitelma

Savo-Karjalan maakuntien palvelukohteiden opastussuunnitelma Savo-Karjalan maakuntien palvelukohteiden opastussuunnitelma Savo-Karjalan maakuntien palvelukohteiden opastussuunnitelma Tiehallinto Kuopio 2008 Kansikuva: Pohjakartta-aineisto Maanmittauslaitos lupa

Lisätiedot

Opastetilaisuus 8.10.2014. Kankirautavarasto, Mathildedal Yhteenveto

Opastetilaisuus 8.10.2014. Kankirautavarasto, Mathildedal Yhteenveto Opastetilaisuus 8.10.2014 Kankirautavarasto, Mathildedal Yhteenveto Teijon kansallispuistosta kasvun eväät hanke 2014-2015 Opastetilaisuuden yhteenveto 8.10.2014 Tilaisuudessa keskusteltiin saavutettavuudesta

Lisätiedot

MUSTASAAREN KUNTA. Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos. Tampere, 7.11.2011. Työ: 23687

MUSTASAAREN KUNTA. Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos. Tampere, 7.11.2011. Työ: 23687 MUSTASAAREN KUNTA Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos Työ: 23687 Tampere, 7.11.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 241 4000 Telefax 010 241 4001 www.airix.fi

Lisätiedot

Tahkon opastussuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH

Tahkon opastussuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH Tahkon opastussuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH Tahkon opastussuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH TAHKON OPASTUSSUUNNITELMA Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Taitto: Olli Mäkelä

Lisätiedot

Vaasan tiepiirin viitoituksen yleissuunnitelma

Vaasan tiepiirin viitoituksen yleissuunnitelma 8 Kokkola Pietarsaari 748 747 775 749 63 68 741 751 8 13 738 750 724 19 741 63 718 68 Vaasa 725 717 718 733 711 18 723 16 679 687 714 673 685 3 Seinäjoki 67 697 701 66 8 689 19 68 687 682 685 18 672 Ähtäri

Lisätiedot

LIIKENTEEN OHJAUS Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä

LIIKENTEEN OHJAUS Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä 2B 2 Liikennemerkkien asettaminen Yleiselle tielle liikenteen ohjauslaitteen asettaa tiehallinto. Tilapäistä tarvetta varten voi myös poliisi asettaa tielle liikenteen ohjauslaitteen. Rautatien tasoristeysmerkit

Lisätiedot

Keski-Suomen tieverkon palvelukohteiden maakunnallinen opastussuunnitelma 2009

Keski-Suomen tieverkon palvelukohteiden maakunnallinen opastussuunnitelma 2009 Pihtipudas Kinnula Kivijärvi Kyyjärvi Viitasaari Kannonkoski Karstula Saarijärvi Äänekoski Kari Keski-Luopa, Maarit Orava, Reijo Vaarala Konnevesi Keuruu Multia Uurainen Petäjävesi Jyväskylä Muurame Laukaa

Lisätiedot

Pielisen Karjalan palvelukohteiden opastussuunnitelma. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja

Pielisen Karjalan palvelukohteiden opastussuunnitelma. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja Pielisen Karjalan palvelukohteiden opastussuunnitelma Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja /0 Pielisen Karjalan palvelukohteiden opastussuunnitelma /0 Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan palvelukohteiden. opastussuunnitelma. Kuusamo. Taivalkoski. Yli-Ii. Pudasjärvi. Haukipudas Kiiminki Hailuoto. Ylikiiminki Oulunsalo

Pohjois-Pohjanmaan palvelukohteiden. opastussuunnitelma. Kuusamo. Taivalkoski. Yli-Ii. Pudasjärvi. Haukipudas Kiiminki Hailuoto. Ylikiiminki Oulunsalo Kuusamo Ii Yli-Ii Pudasjärvi Taivalkoski Haukipudas Kiiminki Hailuoto Ylikiiminki Oulunsalo Oulu Kempele Lumijoki Utajärvi Liminka Muhos Tyrnävä Raahe Siikajoki Rantsila Pyhäjoki Vihanti Merijärvi Kestilä

Lisätiedot

Pielisen Karjalan palvelukohteiden opastussuunnitelma. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja

Pielisen Karjalan palvelukohteiden opastussuunnitelma. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja Pielisen Karjalan palvelukohteiden opastussuunnitelma Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja 2/20 Pielisen Karjalan palvelukohteiden opastussuunnitelma 2/20 Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

Viitoituksen rakenteen selkeyttäminen yhteysvälillä Vaasa - Jyväskylä Sisäisiä julkaisuja 38/2006

Viitoituksen rakenteen selkeyttäminen yhteysvälillä Vaasa - Jyväskylä Sisäisiä julkaisuja 38/2006 Mari Sipilä Viitoituksen rakenteen selkeyttäminen yhteysvälillä Vaasa - Jyväskylä Sisäisiä julkaisuja 38/2006 Mari Sipilä Viitoituksen rakenteen selkeyttäminen yhteysvälillä Vaasa - Jyväskylä TIEHALLINTO

Lisätiedot

Suositus tilapäisesti suljettua tieosuutta ohittavan kiertotien tilapäisestä viitoittamisesta vähäliikenteisellä maantieverkolla

Suositus tilapäisesti suljettua tieosuutta ohittavan kiertotien tilapäisestä viitoittamisesta vähäliikenteisellä maantieverkolla Päivitetty 16.1.2017 LIITE Poliisilaitoksen tai kunnanhallituksen päätökseen perustuva maantieverkon osien tilapäinen sulkeminen erilaisten tieverkolle sijoittuvien tapahtumien, nopeuskilpailujen, yleisötilaisuuksien

Lisätiedot

Salon alueen pääliikenneväylien ja yritysalueiden opastuksen kehittäminen

Salon alueen pääliikenneväylien ja yritysalueiden opastuksen kehittäminen Salon alueen pääliikenneväylien ja yritysalueiden opastuksen kehittäminen 29.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lähtökohdat suunnittelulle 3 2. Ohjausryhmän kokoonpano 4 3. Kokoukset ja yleisötilaisuus 4 4. Yleisöpalautteet

Lisätiedot

Aleksis Kiven kuolinmökki, palvelukohteen opastustaulujen opastelupa yhdystielle 11609, Tuusula

Aleksis Kiven kuolinmökki, palvelukohteen opastustaulujen opastelupa yhdystielle 11609, Tuusula LUPAPÄÄTÖS Tuusulan kunta Kasvatus- ja sivistystoimi/museo Tarja Kärkkäinen PL 60 04301 TUUSULA Aleksis Kiven kuolinmökki, palvelukohteen opastustaulujen opastelupa yhdystielle 11609, Tuusula 1 Hakemus

Lisätiedot

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013 KOSKEN Tl KUNTA Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS Työ: 26478 Tampere 7.11.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus

Lisätiedot

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21 SOKLI JA -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA TYÖN TAVOITTEET JA TEHTÄVÄN KUVAUS Hankkeen tavoitteena on tuottaa Savukosken kirkonkylän liikennejärjestelyjen toimenpidesuunnitelma

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaavan liikenneselvitys Työ: 26725 Tampere 20.1.2014 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus: 0564810-5

Lisätiedot

Parantamissuunnitelmaselostus

Parantamissuunnitelmaselostus Parikkala Parantamissuunnitelmaselostus Kaakkois-Suomen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus Kouvola 2013 Parantamissuunnitelmaselostus 2(7) PARANTAMISSUUNNITELMASELOSTUS SISÄLTÖ 1 HANKKEEN LÄHTÖTIEDOT

Lisätiedot

Poliisin rooli paikallisessa liikenneturvallisuussuunnittelussa ja liikennejärjestelyissä

Poliisin rooli paikallisessa liikenneturvallisuussuunnittelussa ja liikennejärjestelyissä Poliisin rooli paikallisessa liikenneturvallisuussuunnittelussa ja liikennejärjestelyissä Karhukuntien liikenneturvallisuus- ja koulukuljetusseminaari 4.10.2012 Tuomo Katajisto komisario Satakunnan poliisilaitos

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen maakuntien palvelukohteiden opastussuunnitelma

Kaakkois-Suomen maakuntien palvelukohteiden opastussuunnitelma Kaakkois-Suomen maakuntien palvelukohteiden opastussuunnitelma Kaakkois-Suomen maakuntien palvelukohteiden opastussuunnitelma Tiehallinto Kouvola 2008 Valokuvat Suvi Nenonen, Tomi Kärnä ja Olli Mäkelä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2011. Liikenne- ja viestintäministeriön asetus näkemäalueista

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2011. Liikenne- ja viestintäministeriön asetus näkemäalueista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus näkemäalueista Annettu Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 2011 Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa MUISTIO 1 (3) MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa Valta-, kanta- ja seututeitä sekä niitä yhdistäviä ja niiden jatkeena olevia teitä varten, jotka palvelevat pääasiassa

Lisätiedot

ULKOMAINOSOHJE Kate 12.3.2014 liite 1 35

ULKOMAINOSOHJE Kate 12.3.2014 liite 1 35 ULKOMAINOSOHJE 1 YlEISIÄ PERIAATTEITA 4 1.1 MAINONTA, rakennukset ja tontit 4 1.2 MAINONTA, rakentamattomat tontit 4 1.4. MAINONTA, maantiet 4 1.5. MAINONTA, kadut ja yleiset alueet 4 1.6. MAINONTA, yksityistiet

Lisätiedot

Liikennesuunnittelu, referenssejä

Liikennesuunnittelu, referenssejä 1 (6) Liikennesuunnittelu, referenssejä Moisio-Kyyhkylän osayleiskaava-alueen ja Kirkonvarkauden asemakaava-alueen liikenneselvitykset, Mikkelin kaupunki, 2013 2014 Mikkeli on Etelä-Savon maakuntakeskus

Lisätiedot

Outlet-kylän liikenneselvitys

Outlet-kylän liikenneselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA Outlet-kylän FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 15.1.2014 P22086 1 (5) Miettinen Tuomas 15.1.2014 Sisällysluettelo 1 Kaava-alueen sijainti... 2 2 Lähtökohdat... 2

Lisätiedot

Palvelukohteiden seudullinen opastussuunnitelma

Palvelukohteiden seudullinen opastussuunnitelma RAPORTTEJA 81 2013 Palvelukohteiden seudullinen opastussuunnitelma Pohjanmaa RAPORTTEJA 81 2013 Pohjanmaan palvelukohteiden seudullinen opastussuunnitelma Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA ESIPUHE Työn tavoitteena oli laatia aluevaraussuunnitelma kevyen liikenteen väylän ja siihen liittyvien

Lisätiedot

Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma. MOR Tapio Ojanen

Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma. MOR Tapio Ojanen Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma MOR 29.10.2013 Tapio Ojanen Taustat ja lähtökohdat Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelman laatiminen on ollut käynnissä laajana sidosryhmien välisenä

Lisätiedot

KAS ELY L Seutukuntakierrokset Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla

KAS ELY L Seutukuntakierrokset Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla KAS ELY L Seutukuntakierrokset 2016 Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla Lähtökohdat Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan liikennealue

Lisätiedot

Kiinteistöjärjestelysuunnitelma. Liite tiesuunnitelmaan valtatie 13:n parantamiseksi Myttiömäen kohdalla Savitaipaleella

Kiinteistöjärjestelysuunnitelma. Liite tiesuunnitelmaan valtatie 13:n parantamiseksi Myttiömäen kohdalla Savitaipaleella Kiinteistöjärjestelysuunnitelma Liite tiesuunnitelmaan valtatie 13:n parantamiseksi Myttiömäen kohdalla Savitaipaleella Kiinteistöjärjestelysuunnitelma 10.4.2012 1. YLEISTÄ KIINTEISTÖJÄRJESTELYSUUNNITELMASTA

Lisätiedot

VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS

VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS 2016 4 1. LÄHTÖKOHDAT JA NYKYTILA 1.1 Suunnittelukohde Suunnittelukohteena on valtatien 2 ja maantien 2444 (Siltatie) eritasoliittymä

Lisätiedot

Nopeudet ja niiden hallinta -workshop. Miten nopeuksiin vaikutetaan? Nopeusrajoitusohjeet

Nopeudet ja niiden hallinta -workshop. Miten nopeuksiin vaikutetaan? Nopeusrajoitusohjeet Nopeudet ja niiden hallinta -workshop Miten nopeuksiin vaikutetaan? Nopeusrajoitusohjeet Ohjaavia säädöksiä Tieliikennelaki: (25, ote) Nopeusrajoitukset. Liikenneministeriö voi antaa määräyksiä yleisestä

Lisätiedot

Palvelusopimuksen sopimusasiakirjaluettelon kohta 9. Palvelusopimuksen sopimusasiakirjaluettelon kohta 10

Palvelusopimuksen sopimusasiakirjaluettelon kohta 9. Palvelusopimuksen sopimusasiakirjaluettelon kohta 10 LIIKENNEVIRASTO 1 (5) Tekniset ohjeet alkavissa alueurakoissa alkavat maanteiden hoidon ja ylläpidon alueurakat n kohta 9 Hoidon ja ylläpidon tuotekortit 31.1.2014 http://www2.liikennevirasto.fi/julkaisut/pdf5/hoidon_tuotekortti2014.pdf

Lisätiedot

Mikkelin seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma

Mikkelin seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma Mikkelin seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma Tomi Kärnä (toim.) 13/2010 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja Mikkelin seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma Tomi

Lisätiedot

Ahvenisto nähtävyydet Olympiakatu 18-20 13130 Kyllä Ei Ei Turuntie, Olympiakatu

Ahvenisto nähtävyydet Olympiakatu 18-20 13130 Kyllä Ei Ei Turuntie, Olympiakatu Palvelukohde Opastussuunnitelma Huomatukset, perusteet Yritys/kohteen nimi Opastusryhmä Lähiosoite Postinro Opastustaulu Osoiteviitan ennakkomerkki Osoiteviitta Viitoituksen laajuus Kyllä/Ei ABC Hauho

Lisätiedot

HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN TALOUSALUEEN PALVELUKOHTEIDEN ALUEELLINEN OPASTUSSUUNNITELMA

HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN TALOUSALUEEN PALVELUKOHTEIDEN ALUEELLINEN OPASTUSSUUNNITELMA HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN TALOUSALUEEN PALVELUKOHTEIDEN ALUEELLINEN OPASTUSSUUNNITELMA Seudulliset viitoitusperiaatteet Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Liikennealan koulutusohjelma Riihimäki, 10.05.2012 Lauri

Lisätiedot

KAS ELY L Seutukuntakierrokset Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla

KAS ELY L Seutukuntakierrokset Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla KAS ELY L Seutukuntakierrokset 2016 Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla Lähtökohdat Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan liikennealue

Lisätiedot

Kate 27.5.2015 53 liite 1 ULKOMAINOSOHJE

Kate 27.5.2015 53 liite 1 ULKOMAINOSOHJE ULKOMAINOSOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISIÄ PERIAATTEITA 5 1.1 MAINONTA, rakennukset ja tontit 5 1.2 MAINONTA, rakentamattomat tontit ja asemakaavoittamattomat alueet 5 1.3 MAINONTA, maantiet 5 1.4 MAINONTA,

Lisätiedot

Maakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnittelu

Maakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnittelu Maakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnittelu (Maakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelma) Maakuntainsinööri Patrick Hublin, Pohjois-Savon liitto Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät 31.10.2018 Joensuu Laki

Lisätiedot

2 Sijoituspaikan valinta LIIKENNEVIRASTO 2 (6) Dnro 917/1046/2011

2 Sijoituspaikan valinta LIIKENNEVIRASTO 2 (6) Dnro 917/1046/2011 LIIKENNEVIRASTO 2 (6) 1 Yleistä Vaaleja koskevalla ulkomainoksella on tärkeä merkitys vaalityössä. Tienvarsimainonnassa on sille lainsäädännöllä annettu erityisasema. Maantielain mukaan vaaleja koskevat

Lisätiedot

LIIKENTEEN OHJAUS Liikennemerkkien mitoitus

LIIKENTEEN OHJAUS Liikennemerkkien mitoitus SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelon pvm. LIIKENNEMERKKIPIIRUSTUKSET, OSA 1 1 Lähetekirjeet 2 Varoitusmerkit 28.06. 3 Etuajo-oikeus- ja väistämismerkit 03.02.1995 4 Kielto- ja rajoitusmerkit 13.06.2006 5

Lisätiedot

Tiehankkeiden arvioinnin ohjeistus

Tiehankkeiden arvioinnin ohjeistus 1 Vaikutusten hallinnan seminaari 26.11.2003 Anton Goebel, Tiehallinto 2 Ohjeistuksen nykytila Jo vuoden 1994 YHTALI:ssa edellytettiin liikennemuotokohtaisten hankearviointiohjeiden laatimista. Myös liikenne-

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus maanteiden ja rautateiden runkoverkosta ja niiden palvelutasosta

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus maanteiden ja rautateiden runkoverkosta ja niiden palvelutasosta Liikenne- ja viestintäministeriön asetus maanteiden ja rautateiden runkoverkosta ja niiden palvelutasosta Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään liikennejärjestelmästä ja maanteistä

Lisätiedot

VIROJOKI-VAALIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS. Suunnittelun tarve ja kaavallinen tilanne Luonnos 23.3.2009

VIROJOKI-VAALIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS. Suunnittelun tarve ja kaavallinen tilanne Luonnos 23.3.2009 FCG Planeko Oy Virolahden kunta VIROJOKI-VAALIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Suunnittelun tarve ja kaavallinen tilanne Luonnos 23.03.2009 FCG Planeko Virojoki-Vaalimaan osayleiskaavan muutos ja

Lisätiedot

Kalajoen Hiekkasärkkien matkailukeskuksen kestävän liikkumisen strategia. Hankkeen esittely

Kalajoen Hiekkasärkkien matkailukeskuksen kestävän liikkumisen strategia. Hankkeen esittely Kalajoen Hiekkasärkkien matkailukeskuksen kestävän liikkumisen strategia Hankkeen esittely 8.3.2018 Työn tausta Hiekkasärkkien alue on tiivis ja monipuolinen matkailukokonaisuus, jossa toiminta on vilkasta

Lisätiedot

Salpausselän palveluvyöhyke, valtatie 12 ja E14

Salpausselän palveluvyöhyke, valtatie 12 ja E14 Salpausselän palveluvyöhyke, valtatie 12 ja E14 29.1.2015 Päijät-Hämeen liitto Salpausselän palveluvyöhyke Salpausselän palveluvyöhyke on Länsi-Suomesta ja Tampereelta Lahden ja Kouvolan kautta Lappeenrantaan

Lisätiedot

JALUSTATYYPIT VALTATIEN 13 PARANTAMINEN VÄLILLÄ R2= ref 2 R3= määritetään erikseen. A1 h=500 mm B1 h=900 mm B2 h=1300 mm

JALUSTATYYPIT VALTATIEN 13 PARANTAMINEN VÄLILLÄ R2= ref 2 R3= määritetään erikseen. A1 h=500 mm B1 h=900 mm B2 h=1300 mm 1 11580 oik. 371 Pysäyttäminen kielletty 640 - R2 A3 2 11740 oik. 612 Suunnistustaulu N N N N Sijainti muutetaan tarvittaessa. 3a 11780 oik. 361 Nopeusrajoitus 640 - R2 A3 80 km/h 3b " 211 Etuajo-oikeutettu

Lisätiedot

VALTATIEN 18 ÄHTÄRI - MULTIA JA MAATIE 621 LIESJÄRVI - KEURUU, YLEISSUUNNITTELU YLEISÖTILAISUUS 12.6 KEURUULLA JA 13.6 MULTIALLA

VALTATIEN 18 ÄHTÄRI - MULTIA JA MAATIE 621 LIESJÄRVI - KEURUU, YLEISSUUNNITTELU YLEISÖTILAISUUS 12.6 KEURUULLA JA 13.6 MULTIALLA VALTATIEN 18 ÄHTÄRI - MULTIA JA MAATIE 621 LIESJÄRVI - KEURUU, YLEISSUUNNITTELU YLEISÖTILAISUUS 12.6 KEURUULLA JA 13.6 MULTIALLA Hankkeen taustaa Hanke on osa EU:n Itämeriohjelman Keskipohjolan kuljetuskäytävän

Lisätiedot

Maantien 19514 Tulppio Ainijärvi lakkauttaminen Savukoski

Maantien 19514 Tulppio Ainijärvi lakkauttaminen Savukoski Maantien 19514 Tulppio Ainijärvi lakkauttaminen Savukoski Tiesuunnitelma Genimap Oy, Lupa L4356 Maantien 19514 Tulppio - Ainijärvi lakkauttaminen, Savukoski Tiesuunnitelman sisällysluettelo Osa A Yleiset

Lisätiedot

Vt 6 Kouvolan kohdalla YS. Vt 6 YS, vt 15 aluevaraussuunnitelma Esittelytilaisuus 1,

Vt 6 Kouvolan kohdalla YS. Vt 6 YS, vt 15 aluevaraussuunnitelma Esittelytilaisuus 1, Vt 6 Kouvolan kohdalla YS Vt 6 YS, vt 15 aluevaraussuunnitelma Esittelytilaisuus 1, 12.3.2013 3 VT 6 KOUVOLAN KOHDALLA - ESITTELYTILAISUUS 12.3.2013 Suunnittelualue 4 Työn aikataulu ja päävaiheet Kerätty

Lisätiedot

MÄÄRÄYSLUONNOS 19.5.2016 Maantielaki 52, Tienvarsimainonta

MÄÄRÄYSLUONNOS 19.5.2016 Maantielaki 52, Tienvarsimainonta Johdanto Maantien käyttäjille suunnattu mainos tai ilmoitus tulee maantielain (MTL, 503/2005) 52.1 :n mukaan sijoittaa ja laatia niin, että se ei vaaranna liikenneturvallisuutta, aiheuta haittaa tienpidolle

Lisätiedot

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2015

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2015 1 Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2015 Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Maakuntakaava 3. Yleiskaava 4. Asemakaava 5. Rakennusjärjestys 6. Ohjelmoimattomat kaavoitustyöt 7. Kaavoitusohjelma 8. Liitekartat

Lisätiedot