NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: Tampere

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014"

Transkriptio

1 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaavan liikenneselvitys Työ: Tampere AIRIX Ympäristö Oy PL Tampere Puhelin Telefax Y-tunnus: Toimistot: Tampere, Turku, Oulu ja Helsinki

2 2 Sisältö 1. lähtökohta ja tavoitteet Työn lähtökohdat ja tavoitteet Suunnittelualue ja liikenneverkko Maankäyttö liikennemäärät ja liikenne-ennuste Nykyiset liikennemäärät Liikenne-ennusteet liittymien toimivuus Tarkasteltavat liittymät Nykytilanne Vuosi 2020, 1 vaihe rakennettu Vuosi 2040, 1 vaihe rakennettu Vuosi 2030, koko alue rakennettu Vuosi 2040, koko alue rakennettu johtopäätökset /HKEM /HKEM /EHUO Muutos Pvm/Hyväksynyt Pvm/Tarkastanut Pvm/Laatinut Huomautukset

3 3 1. LÄHTÖKOHTA JA TAVOITTEET 1.1 Työn lähtökohdat ja tavoitteet Kaitaraisten yritysalueen asemakaavaan liittyvä liikenneselvitys on laadittu Nousiaisten kunnan toimeksiannosta AIRIX Ympäristö Oy:ssä. Työstä ovat vastanneet DI Hannele Kemppi ja Ins.AMK Elisa Huotari. Työn tavoitteena on selvittää Mynämäentien ja valtatien 8 liittymän nykytilanne ja välityskyky, sekä selvittää kuinka paljon uutta yritysrakentamista liittymä kestää nykyrakenteella ja mahdollisella kanavoinnilla. 1.2 Suunnittelualue ja liikenneverkko Suunnittelualue sijaitsee noin 4,5 kilometriä Nousiaisten keskustasta pohjoiseen, valtatien 8 varrella. Länsireunaltaan alue rajautuu Mynämäentiehen. Etelässä alue rajautuu Kaitaraisten kylän peltoaukeaan. Suunnitellulle alueelle on tarkoitus kulkea Mynämäentien ja Valtatien 8 liittymän kautta, kunnes suunniteltu eritasoliittymä valmistuu. Kuva 1. Suunnittelualue ja liikenneverkko

4 4 1.3 Maankäyttö Suunniteltu alue on tarkoitus rakentaa kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa alueen rakennuskerrosmäärät ovat k-m 2, josta toimisto/liiketilaa 3500 k-m 2 ja toisessa vaiheessa rakennetaan k-m 2, josta toimisto/liiketilaa 1600 k-m 2. Suunnittelualue on rajattuna alla olevassa kuvassa 2. Kuva 2. Kaitaraisten yritysalueen rajaus ja maankäyttö alueella 2. LIIKENNEMÄÄRÄT JA LIIKENNE-ENNUSTE 2.1 Nykyiset liikennemäärät Valtatien 8 keskivuorokausiliikenne suunnittelualueen kohdalla on nykytilanteessa noin 9358 ajoneuvoa/vrk. Raskaan liikenteen osuus on noin 10 %. (Liikenneviraston tierekisteri). Valtatien 8 ja Mynämäentien liittymässä tehtiin liikennelaskenta joulukuussa Liikennelaskenta toteutettiin arkipäivänä välisenä aikana. Huipputunnin liikennemäärät on saatu kertomalla laskennan tulokset kahdella. Saadut iltahuipputunnin liikennevirrat (ajoneuvoa yhteensä/raskaan liikenteen osuus) on esitetty kuvassa 3.

5 5 Kuva 3. Valtatien 8 ja Mynämäentien liittymän liikennelaskennan liikennemäärät ajoneuvoa/h ja liittymän tulosuunnat A C 2.2 Liikenne-ennusteet Liikenne-ennusteiden lähtökohtana ovat nykytilanteen liikennelaskentatiedot, uuden maankäytön synnyttämät liikennetuotokset sekä yleinen liikenteen kasvuennuste valtateillä. Kaitaraisten yritysalueen uuden maankäytön synnyttämät matkatuotokset on arvioitu YM:n ohjeen 27/2008, Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa, mukaisesti. Uuden maankäytön aiheuttaman liikenteen on arvioitu laskelmissa suuntautuvan seuraavasti. Aamun huipputunnin aikana liikenteen arvioidaan suuntautuvan suunnittelualueelle 70 % valtatie 8:lta Nousiaisten/Turun suunnalta, 20 % valtatie 8:lta pohjoisesta ja 10 % Mynämäeltä. Illan huipputunnin aikana liikenteen arvioidaan suuntautuvan suunnittelualueelta 70 % Mynämäentieltä valtatie 8:lle etelään Nousiaisten ja Turun suuntaan, 20 % Mynämäentieltä valtatie 8:lle pohjoiseen ja 10 % Mynämäelle. Laskennassa käytetyt arvot ovat suuntaa antavia ja hyvin alustavia arvioita. 2020, vaihe 1 rakennettu Vaiheen 1 maankäytön on arvioitu synnyttävän henkilöautoliikennettä noin 341 ajon./vrk ja raskasta liikennettä noin 169 ajon./vrk. Henkilöautojen huipputunnin osuudeksi on arvioitu 10 % ja raskaan liikenteen osuudeksi 7 %. Teollisuus/varastotoiminnan on arvioitu synnyttävän raskaan liikenteen käyntejä 0.4 kpl/ 100 k-m 2 /vrk ja toimisto/liiketoiminnan 0,3 toimitusta/100 k-m 2. Auton kulkutapaosuudeksi on arvioitu 75 % ja henkilöautojen keskikuormitusasteeksi 1,19. Laskennassa käytetyt arvot ovat suuntaa antavia ja hyvin alustavia arvioita, sillä alueen toimijoista ei ole tarkempaa tietoa.

6 6 Valtatien 8 liikennemäärien on oletettu kasvavan vuoteen 2020 Varsinais-Suomen valtateille tehdyn kasvuennusteen mukaisesti ja 2040, koko alue rakennettu Koko alueen maankäytön on arvioitu synnyttävän henkilöautoliikennettä noin 449 ajon./vrk ja raskasta liikennettä noin 261 ajon./vrk. Henkilöautojen huipputunnin osuudeksi on arvioitu 10 % ja raskaan liikenteen osuudeksi 7 %. Teollisuus/varastotoiminnan on arvioitu synnyttävän raskaan liikenteen käyntejä 0.4 kpl/ 100 k-m 2 /vrk ja toimisto/liiketoiminnan 0,3 toimitusta/100 k-m 2. Auton kulkutapaosuudeksi on arvioitu 75 % ja henkilöautojen keskikuormitusasteeksi 1,19. Laskennassa käytetyt arvot ovat suuntaa antavia ja hyvin alustavia arvioita, sillä alueen toimijoista ei ole tarkempaa tietoa. Valtatien 8 liikennemäärien on oletettu kasvavan vuosiin 2030 ja 2040 Varsinais-Suomen valtateille tehtyjen kasvuennusteiden mukaisesti. 3. LIITTYMIEN TOIMIVUUS Liittymän eri tulosuuntien toimivuutta on arvioitu palvelutason perusteella. Nämä on määritetty tiehallinnon Tasoliittymät julkaisun kohdan mukaisesti. Alla olevassa taulukossa 1 on palvelutasoluokan määräytyminen. Taulukko 1. Palvelutasot valo-ohjaamattomissa liittymissä (TVH 1978)

7 7 3.1 Tarkasteltavat liittymät Yritysalueelta rakennetaan liittymä Mynämäentielle. Liittymän toimivuudessa ei tule ongelmia, sillä Mynämäentie on nykytilanteessa vähäliikenteinen tie. Valtatien 8 ja Mynämäentien liittymä on kolmihaarainen liittymä. Liittyvän tien linjaus on lähes kohtisuora valtatiehen nähden ja näkemät molempiin suuntiin ovat hyvät. Eritasoliittymän rakentamisen yhteydessä liittymä on tarkoitus poistaa ja liikenne Mynämäentieltä ohjataan eritasoliittymään. Liittymä on kuvattuna valtatien molemmista suunnista kuvissa 4 ja 5. Kuva 4. Valtatien 8 ja Mynämäentien liittymä pohjoisesta päin Kuva 5. Valtatien 8 ja Mynämäentien liittymä etelästä päin

8 8 3.2 Nykytilanne Liittymän palvelutaso A ja B tulosuunnissa on erittäin hyvä (A). Liittymä toimii hyvin. Mynämäentieltä liittyvien ajoneuvojen määrä on vähäinen. 3.3 Vuosi 2020, 1 vaihe rakennettu Liittymän palvelutaso on A ja B tulosuunnissa on erittäin hyvä (A). B tulosuunnan liikennevirtojen jakaminen oikealle ja vasemmalle kääntyviin (kanavointi), antaa vasemmalle kääntyville palvelutason tyydyttävä ( C ) ja oikealle kääntyville palvelutason erittäin hyvä (A). A tulosuunnasta vasemmalle kääntyville palvelutaso on erittäin hyvä (A) ja suoraan ajaville palvelutaso on erittäin hyvä (A). 3.4 Vuosi 2040, 1 vaihe rakennettu Liittymän palvelutaso A ja B tulosuunnissa on erittäin hyvä (A). B tulosuunnan liikennevirtojen jakaminen oikealle ja vasemmalle kääntyviin, antaa vasemmalle kääntyville palvelutason tyydyttävä (C) ja oikealle kääntyville palvelutason erittäin hyvä (A). A tulosuunnasta vasemmalle kääntyville palvelutaso on erittäin hyvä (A) ja suoraan ajaville palvelutaso on erittäin hyvä (A). 3.5 Vuosi 2030, koko alue rakennettu Liittymän palvelutaso A ja B tulosuunnissa on erittäin hyvä (A). B tulosuunnan liikennevirtojen jakaminen oikealle ja vasemmalle kääntyviin, antaa vasemmalle kääntyville palvelutason tyydyttävä (C) ja oikealle kääntyville palvelutason erittäin hyvä (A). A tulosuunnasta vasemmalle kääntyville palvelutaso on hyvä (B) ja suoraan ajaville palvelutaso on erittäin hyvä (A). 3.6 Vuosi 2040, koko alue rakennettu Liittymän palvelutaso A tulosuunnassa on erittäin hyvä (A). B tulosuunnassa palvelutaso on hyvä (B). B tulosuunnan liikennevirtojen jakaminen oikealle ja vasemmalle kääntyviin, antaa vasemmalle kääntyville palvelutason välttävä D ja oikealle kääntyville palvelutason erittäin hyvä A. A tulosuunnasta vasemmalle kääntyville palvelutaso on erittäin hyvä A ja suoraan ajaville palvelutaso on erittäin hyvä (A).

9 9 4. JOHTOPÄÄTÖKSET Liittymä toimii hyvin nykytilanteessa ja kääntyvät liikennemäärät ovat vähäiset. 1 vaiheen rakentamisen jälkeen liittymän välityskyky säilyy kohtuullisena nykyrakenteella noin vuoteen Tällöin Mynämäentieltä vasemmalle kääntymisen käyttämätön välityskyky on 201 henkilöautoyksikköä/h ja palvelutaso C. Tästä eteenpäin Mynämäentieltä vasemmalle kääntyminen on ongelmallista ja suunnan palvelutaso tulee olemaan välttävä D. Koko alueen (1 ja 2 vaihe) rakentamisen jälkeen liittymän välityskyky säilyy kohtuullisena nykyrakenteella noin vuoteen 2030 asti. Tällöin Mynämäentieltä vasemmalle kääntymisen käyttämätön välityskyky on 207 henkilöautoyksikköä/h ja palvelutaso C. Tästä eteenpäin Mynämäentieltä vasemmalle kääntyminen on ongelmallista ja suunnan palvelutaso tulee olemaan välttävä D. Liittymän kanavointia suositellaan Tasoliittymät -ohjeessa (Tiehallinto, 2001), kun pääsuunnan vuorokausiliikennemäärät ovat yli 8000 ajoneuvoa/vrk ja mitoitusnopeus 80/100 km/h. Kanavointi sujuvoittaa entisestään pääsuunnan liikennettä ja parantaa liittymän havaittavuutta. Kanavointi ei paranna oleellisesti Mynämäentieltä vasemmalle kääntymistä. ELY- keskuksen arvion mukaan moottoritien ja eritasoliittymän rakentaminen saattaa sijoittua vasta vuosiin , jonka vuoksi on suositeltavaa, että yritysalueen 2 vaihe rakennetaan vasta eritasoliittymän rakentamisen jälkeen. Eritasoliittymän ja moottoritien rakentamisen jälkeen yritysalueen laajentumiselle ei ole liikenteen välityskyvyn kannalta esteitä. Eritasoliittymän ja moottoritien välityskyky on erinomainen ja se pystyy vastaamaan huomattaviin liikennemäärien kasvuun.

Valtatie 20 välillä Korvenkylä - Jääli

Valtatie 20 välillä Korvenkylä - Jääli Valtatie 20 välillä Korvenkylä - Jääli 18731 Kiiminkijoki 848 849 Kiiminki 18715 20 848 Oulu-Kemi rautatie Jäälinjärvi Haukiputaan kunta 4 Kuivasjärvi Yrityspuisto Jääli Välikylä Oulu Pyykösjärvi Oulujoki

Lisätiedot

BASTUKÄRR III TYÖPAIKKA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN LIIKENNESELVITYS

BASTUKÄRR III TYÖPAIKKA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN LIIKENNESELVITYS BASTUKÄRR III TYÖPAIKKA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN LIIKENNESELVITYS 21.12.2012 3 2 LIIKENNE-ENNUSTEET 2.1 Maankäytön mitoitus Keski-Sipoon maankäyttö Maantie 148:n liikenneselvityksessä käytettyjä Nikkilän

Lisätiedot

Poikkitien (mt145) liikenne eselvitys

Poikkitien (mt145) liikenne eselvitys Poikkitien (mt145) liikenneselvitys Poikkitien (mt145) liikenneselvitys 1 ESIPUHE Järvenpään Poikkitiehen (mt145) tukeutuvan maankäytön on suunniteltu kasvavan voimakkaasti lähivuosina. Laaditussa liikenneselvityksessä

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KESKUSTAN TOIMIVUUSTARKASTELU

SIILINJÄRVEN KESKUSTAN TOIMIVUUSTARKASTELU 1 (21) SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 2 2 LIIKENNEMÄÄRÄT... 3 2.1 Nykyliikenne... 3 2.2 Liikenne-ennuste 2015... 7 2.3 Liikenne-ennuste 2030... 7 3 LIITTYMIEN TOIMIVUUS... 8 3.1 Nykytilanteen toimivuus... 9

Lisätiedot

Tuusulan itäväylän uuden eritasoliittymän tarkastelu

Tuusulan itäväylän uuden eritasoliittymän tarkastelu Tuusulan itäväylän uuden eritasoliittymän tarkastelu 11.05.2011 Sisältö Esipuhe... 2 1. Työn tavoitteet ja lähtökohdat... 3 2. Nykytilanne ja maankäyttösuunnitelmat... 4 3. Liittymän toteuttamismahdollisuudet...

Lisätiedot

Valtatien 8 kehittäminen Limingan kohdalla. Kehittämisselvitys

Valtatien 8 kehittäminen Limingan kohdalla. Kehittämisselvitys Valtatien 8 kehittäminen Limingan kohdalla Kehittämisselvitys Valtatien 8 kehittäminen Limingan kohdalla Kehittämisselvitys Julkaisuluvat: Pohjakartat Maanmittauslaitos, lupa nro 20/MYY/07 Pohjakartat

Lisätiedot

Valtatien 12 parantaminen välillä Alasjärvi - Vatiala, Kangasala ja Tampere ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Valtatien 12 parantaminen välillä Alasjärvi - Vatiala, Kangasala ja Tampere ALUEVARAUSSUUNNITELMA 2012 Valtatien 12 parantaminen välillä Alasjärvi - Vatiala, Kangasala ja Tampere ALUEVARAUSSUUNNITELMA Valtatien 12 parantaminen välillä Alasjärvi Vatiala, Kangasala ja Tampere ALUEVARAUSSUUNNITELMA Pirkanmaan

Lisätiedot

Outlet-kylän liikenneselvitys

Outlet-kylän liikenneselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA Outlet-kylän FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 15.1.2014 P22086 1 (5) Miettinen Tuomas 15.1.2014 Sisällysluettelo 1 Kaava-alueen sijainti... 2 2 Lähtökohdat... 2

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaava Työ: E25863 Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Oulu, Tampere

Lisätiedot

Varisto-Petikko-Vantaankoski -alueen liikenneselvitys

Varisto-Petikko-Vantaankoski -alueen liikenneselvitys Varisto-Petikko-Vantaankoski -alueen liikenneselvitys VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD 23.9.2004 Vantaan kaupunki Kaupungintalo Asematie 7 01300 Vantaa Puhelin (09) 83911 VARISTO-PETIKKO-VANTAANKOSKI -ALUEEN

Lisätiedot

Tieliikenteen toimivuuden arviointi

Tieliikenteen toimivuuden arviointi 36 2013 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Liikenneviraston ohjeita 36/2013 Liikennevirasto Helsinki 2013 Kannen kuva: Ramboll Finland Oy Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi) ISSN-L 1798-663X ISSN 1798-6648

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEUDUN UUSI JÄTTEENKÄSITTELYKESKUSALUE YHDYSKUNTARAKENTEELLINEN JA LIIKENTEELLINEN TARKASTELU

JYVÄSKYLÄN SEUDUN UUSI JÄTTEENKÄSITTELYKESKUSALUE YHDYSKUNTARAKENTEELLINEN JA LIIKENTEELLINEN TARKASTELU KESKI-SUOMEN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN TAUSTAMUISTIO JYVÄSKYLÄN SEUDUN UUSI JÄTTEENKÄSITTELYKESKUSALUE YHDYSKUNTARAKENTEELLINEN JA LIIKENTEELLINEN TARKASTELU Jarmo Koskinen: A. YHDYSKUNTARAKENNE 1. Taustaa

Lisätiedot

Valtatie 8 Raisio-Nousiainen HANKE JA VAIHTOEHDOT

Valtatie 8 Raisio-Nousiainen HANKE JA VAIHTOEHDOT Valtatie 8 Raisio-Nousiainen HANKE JA VAIHTOEHDOT 21 Kuva 9. Vaihtoehto Sinivihreä 2. Verkkoon sisältyy uutena poikittaisyhteytenä Myllymäen yhdystie sekä rinnakkaisteinä yhteys Ruskontieltä valtatien

Lisätiedot

liikenneviraston suunnitelmia Valtatien 20 Oulu Korvenkylä-hankkeen jälkiarviointi

liikenneviraston suunnitelmia Valtatien 20 Oulu Korvenkylä-hankkeen jälkiarviointi 2 2014 liikenneviraston suunnitelmia Valtatien 20 Oulu Korvenkylä-hankkeen jälkiarviointi Valtatien 20 Oulu Korvenkylähankkeen jälkiarviointi Liikenneviraston suunnitelmia 2/2014 Liikennevirasto Helsinki

Lisätiedot

Länsirannan asemakaavan muutos

Länsirannan asemakaavan muutos Länsirannan asemakaavan muutos Liikennetuotos ja liikennejärjestelyjen toimivuus 30.1.2014 Ympäristösi parhaat tekijät Liikennetuotokset illan huipputunnilla 2 Liikennetuotoksen arvioissa on käytetty kulkutapana

Lisätiedot

Valtateiden 10 ja 12 yhteysvälin Hämeenlinna Lahti kehittämisvaihtoehdot ja niiden vaikutukset

Valtateiden 10 ja 12 yhteysvälin Hämeenlinna Lahti kehittämisvaihtoehdot ja niiden vaikutukset Hämeen tiepiiri, Hämeen liitto, Hämeenlinnan kaupunki, Janakkalan kunta 2007 Valtateiden 10 ja 12 yhteysvälin Hämeenlinna Lahti kehittämisvaihtoehdot ja niiden vaikutukset Selvitys Hämeen tiepiiri, Hämeen

Lisätiedot

Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland

Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland Turku Lieto selvitys valtatien 10 linjausvaihtoehdoista liedossa Valtatie 10 toimii Turun seudulla pitkämatkaisen ja seudullisen liikenteen välittäjänä. Se on Varsinais- Suomen ja Hämeen keskusten välinen

Lisätiedot

Kuusamontien (vt 20) parantaminen välillä Jääli - Kiiminki kk, Kiiminki KEHITTÄMISSUUNNITELMA

Kuusamontien (vt 20) parantaminen välillä Jääli - Kiiminki kk, Kiiminki KEHITTÄMISSUUNNITELMA uusamontien (vt 2) parantaminen välillä Jääli - iiminki kk, iiminki EHITTÄMISSUUNNITELMA,5 1 km Pohjakartat: Oulun kaupunki, tekninen keskus, kartastopalvelut iimingin kunta Maanmittauslaitos 2/MYY/ Genimap

Lisätiedot

VALTATEIDEN 10 JA 2 MAANKÄYTTÖÄ PALVELEVA KEHITTÄMISSELVITYS

VALTATEIDEN 10 JA 2 MAANKÄYTTÖÄ PALVELEVA KEHITTÄMISSELVITYS VALTATEIDEN 10 JA 2 MAANKÄYTTÖÄ PALVELEVA KEHITTÄMISSELVITYS Pirkanmaan ELY-keskus Uudenmaan ELY-keskus Forssan kaupunki, Jokioisten kunta ja Tammelan kunta ALKUSANAT Työn tarkoituksena on ollut laatia

Lisätiedot

Uusi Lentoasemantie (mt 815) välillä lentoasema - vt 4 ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Uusi Lentoasemantie (mt 815) välillä lentoasema - vt 4 ALUEVARAUSSUUNNITELMA Uusi Lentoasemantie (mt 8) välillä lentoasema - vt ALUEVAAUSSUUNNITELMA Oulunsalo, Oulu, empele, km Oulusalon kunta Oulun kaupunki empeleen kunta Pohjakartat: Oulun kaupunki, tekninen keskus, kartastopalvelut

Lisätiedot

li 26 OY 27.9.2013 0634-P21253

li 26 OY 27.9.2013 0634-P21253 SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SODANKYLÄN KUNTA Sodankylän kirkonkylän asemakaavan muutos, korttel li 26 LIIKENNESELVITYS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 3 0634-P21253 LIIKENNESELVITYS Sisällysluettelo 1 Selvityksen

Lisätiedot

PAJARILAN OSAYLEISKAAVA-ALUE LIIKENNESUUNNITELMA

PAJARILAN OSAYLEISKAAVA-ALUE LIIKENNESUUNNITELMA 9LT50021VL 10.5.2005 Lappeenrannan kaupunki Tekninen toimi Palvelutuotanto PAJARILAN OSAYLEISKAAVA-ALUE PAJARILAN OSAYLEISKAAVA-ALUE, 9LT50021VL Esipuhe Lappeenrannan Pajarilan aluetta kehitetään teollisuus-

Lisätiedot

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI 1 Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI Asemakaava: 80.kaup.osa, korttelit 44 tontit 7-12, korttelit 45 ja 72-76 sekä virkistys-, suojaviher-, ja katualueet Päivi Saloranta,

Lisätiedot

Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa

Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa SUOMEN YMPÄRISTÖ 27 2008 Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Hanna Kalenoja, Kaisuliina Vihanti, Ville Voltti, Annu Korhonen ja Nina Karasmaa YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN

Lisätiedot

Vt 12 kehittäminen nykyisen linjauksen puitteissa Lahden kaupunkiseudulla

Vt 12 kehittäminen nykyisen linjauksen puitteissa Lahden kaupunkiseudulla Vt 12 kehittäminen nykyisen linjauksen puitteissa Lahden kaupunkiseudulla WSP LT-Konsultit Oy Päijät-Hämeen liitto Vt 12 kehittäminen nykyisen linjauksen puitteissa Lahden kaupunkiseudulla 2 SISÄLTÖ ESIPUHE

Lisätiedot

Vt 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie välillä Rengonkylä Nurmo. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Vt 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie välillä Rengonkylä Nurmo. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Vt 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie välillä Rengonkylä Nurmo Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatie 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie välillä Rengonkylä Nurmo Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Lisätiedot

Valtatien 5 osuuden Leppävirta Kuopio kehittäminen välillä Palokangas Humalajoki, Leppävirta. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Valtatien 5 osuuden Leppävirta Kuopio kehittäminen välillä Palokangas Humalajoki, Leppävirta. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatien 5 osuuden Leppävirta Kuopio kehittäminen välillä Palokangas Humalajoki, Leppävirta Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Hankkeesta vastaa Tiehallinto, Savo-Karjalan tiepiiri PL 1117 (Kirkkokatu

Lisätiedot

VIITE Päijät Hämeen liiton lausuntopyyntö maakuntakaavan 2014 luonnosaineistosta

VIITE Päijät Hämeen liiton lausuntopyyntö maakuntakaavan 2014 luonnosaineistosta LAUSUNTO 2012 09 19 Tieokas Markku Sakari Meriluoto Onnenlaakso Puutarhatie 24 A 18 FIN 16100 UUSIKYLÄ m. 045 651 9808 markku.meriluoto@ti eokas.fi www.tieokas.fi Y tunnus 1516503 5 Alv.rek. VIITE Päijät

Lisätiedot

SELVITYS VT 12 YHTEYSVÄLIN LAHTI KOUVOLA MERKITYKSESTÄ ELINKEINOELÄMÄLLE

SELVITYS VT 12 YHTEYSVÄLIN LAHTI KOUVOLA MERKITYKSESTÄ ELINKEINOELÄMÄLLE SELVITYS VT 12 YHTEYSVÄLIN LAHTI KOUVOLA MERKITYKSESTÄ ELINKEINOELÄMÄLLE Päijät-Hämeen liitto Kymenlaakson liitto Hollola Lahti Nastola Iitti Kouvola ESIPUHE Valtatien 12 kehittäminen Lahden ja Kouvolan

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007. Valtatien 13 rekkajonoongelmien. välillä Lappeenranta Nuijamaa. Esiselvitys

Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007. Valtatien 13 rekkajonoongelmien. välillä Lappeenranta Nuijamaa. Esiselvitys Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007 Valtatien 13 rekkajonoongelmien lieventäminen välillä Lappeenranta Nuijamaa Esiselvitys Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007 Valtatien 13 rekkajono-ongelman lieventämien välillä

Lisätiedot