LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ"

Transkriptio

1 LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS

2 TIESUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Tiesuunnitelma liittyy osana Lakarin teollisuus- ja logistiikkaalueen kehittämiseen. Uusi eritasoliittymä tulee palvelemaan alueen liikennettä. Sekä myös parantamaan alueen muun paikallisen liikenteen kulkemista. Suunnitelman tarkoituksena on parantaa liikenneturvallisuutta, liikenteen sujuvuutta ja liittymien toimivuutta. Liikennöinti valtatielle eritasoliittymän kautta, liittyminen liikennevirtaan helpompaa. Rakennetaan valtatielle keskikaide, jolloin riski joutua kohtaamisonnettomuuteen pienenee. Poistetaan tasoristeyksiä, jolloin vähennetään tasoristeysonnettomuuksia.

3 TIESUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Pienennetään asutukseen kohdistuvaa meluhaittaa rakentamalla melusuojauksia. Asukkaiden ja maanomistajien kulkuyhteydet turvataan rakentamalla korvaavia yhteyksiä poistettujen tilalle. Tuetaan suunnitellun maankäytön toteutumista. Turvataan liito-oravien elinympäristö kiertämällä alue. Turvataan raakavesikanavan vedenlaatu rakentamalla viivytysaltaat tien hulevesien puhdistumista varten. Ei alenneta nykyistä alueen pohjaveden pintaa.

4 NYKYTILANNE

5 VALTATIE 8, NYKYTILANNE LUOSTARINKYLÄ VALTATIEN 8 LIIKENNEMÄÄRÄ ON AJON/VRK, RASKAAN LIIKENTEEN OSUUS NOIN 10% VALTATIEN NOPEUSRAJOITUS ON 80KM/H. VALTATIEN KOKONAISLEVEYS ON 10,5 METRIÄ. VALTATIELLÄ ON YKSI KOLMIHAARALIITTYMÄ (POHJOISKEHÄ) JA YKSI NELIHAARALIITTYMÄ (ÄYHÖNTIE-TIILIVUORENTIE). ONNETTOMUUDET SUUNNITTELUALUEELLA 5 VUODEN AIKANA ( ) YHTEENSÄ 11 HEVA-ONNETTOMUUTTA, EI YHTÄKÄÄN KUOLEMAAN JOHTANUTTA ONNETTOMUUTTA POHJOISKEHÄN TASOLIITTYMÄSSÄ EI YHTÄÄN HEVA- ONNETTOMUUTTA TIILIVUORENTIEN/ÄYHÖNTIEN TASOLIITTYMÄSSÄ 3 HEVA- ONNETTOMUUTTA

6 VALTATIE 8, NYKYTILANNE LUOSTARINKYLÄ Yleisimmät onnettomuustyypit suunnittelualueella: Yksittäisonnettomuus Peuraonnettomuus Hirvionnettomuus Peräänajo-onnettomuus

7 VALTATIE 8, NYKYTILANNE LUOSTARINKYLÄ SUUNNITTELUALUEELLA ON KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLIÄ JA VALTATIE ON VALAISTU. SUUNNITTELUALUEELLA KULKEE RAUMA-KOKEMÄKI RATAOSA. RADALLA ON 3 TASORISTEYSTÄ. ÄYHÖNTIEN/RADAN VIERESSÄ KULKEE RAAKAVESIKANAVA. KOILLISVÄYLÄN VIERESSÄ ON LIITO-ORAVIEN ELINYMPÄRISTÖ JA KOLOPUITA (KARTOITUS SYKSYLLÄ 2013). POHJAVEDENPINTA ON NYKYISEN MAANPINNAN TASOLLA POHJOISKEHÄN KOHDALLA. ALUEELLA ON VOIMASSA OLEVIA ASEMAKAAVOJA. ALUEELLA KULKEE ERIKOISKULJETUKSIA.

8 TUTKITUT VAIHTOEHDOT

9 VAIHTOEHTO 1, ALITTAVA LÄHELLÄ ASUKKAITA KULKUYHTEYDET KIINTEISTÖILLE HEIKOT/HANKALAT ÄYHÖNTIE KULKEE TEHDASKIINTEISTÖN LÄHELLÄ/PIHALLA LÄHELLÄ LIITO-ORAVIA POHJAVESI MAANPINNASSA -> ERITASOLIITTYMÄ RAKENNETAAN KAUKALOON -> KALLEIN VAIHTOEHTO HYLÄTÄÄN KORKEAN KUSTANNUSARVION, RAKENNETTAVUUDEN JA SIJAINNIN TAKIA

10 VAIHTOEHTO 2, YLITTÄVÄ LÄHELLÄ ASUKKAITA KULKUYHTEYDET KIINTEISTÖILLE HEIKOT/HANKALAT ÄYHÖNTIE KULKEE TEHDASKIINTEISTÖN LÄHELLÄ/PIHALLA SUURIMMAT MELUVAIKUTUKSET LÄHELLÄ LIITO-ORAVIA HYLÄTÄÄN SIJAINNIN TAKIA

11 VAIHTOEHTO 3, ALITTAVA KAIKKEIN KAUIMPANA POHJOISKEHÄSTÄ/ASUKKAIS -TA KULKUYHTEYDET KIINTEISTÖILLE HYVÄT KIERRETÄÄN LIITO-ORAVAT RAAKAVESIKANAVAN ALITUS -> TOTEUTTAMINEN HANKALAA/HAASTELLISTA HYLÄTÄÄN RAKENNETTAVUUDEN TAKIA

12 VAIHTOEHTO 4C, YLITTÄVÄ KULKUYHTEYDET KIINTEISTÖILLE HYVÄT LIIKENTEELLISESTI SELKEÄ RATKAISU HIEMAN KAUEMPANA ASUTUKSESTA KIERRETÄÄN LIITO-ORAVAT RAAKAVESIKANAVAN YLITYS SUOSITELLAAN TARKEMPAAN JATKOSUUNNITTELUUN

13 VAIHTOEHTO 5, YLITTÄVÄ KULKUYHTEYDET KIINTEISTÖILLE HYVÄT LIIKENTEELLISESTI SELKEÄ RATKAISU KAUEMPANA ASUTUKSESTA KIERRETÄÄN LIITO-ORAVAT RAAKAVESIKANAVAN YLITYS HYVÄ RATKAISU ALUEEN ERIKOISKULJETUKSILLE KAKSI SILTAA VALTATIELLE -> NOSTAA KUSTANNUKSIA HYLÄTÄÄN KORKEAN KUSTANNUSARVION TAKIA

14 VAIHTOEHTO 6B, YLITTÄVÄ LÄHEMPÄNÄ ASUTUSTA KUIN VE 4C KULKUYHTEYDET KIINTEISTÖILLE HYVÄT/SELKEÄT LÄHELLÄ LIITO-ORAVIA EI RAAKAVESIKANAVAN YLITYSTÄ LIIKENTEELLISESTI VIISISAKARAINEN KIERTOLIITTYMÄ HANKALA SUOSITELLAAN TARKEMPAAN JATKOSUUNNITTELUUN

15 JATKOSUUNNITTELUUN VALITTUJEN VAIHTOEHTOJEN 4C JA 6B VAIKUTUKSET

16 VAIHTOEHTOJEN 4C JA 6B VAIKUTUKSIA HIEMAN KAUEMPANA ASUTUKSESTA KULKUYHTEYDET KIINTEISTÖILLE HYVÄT KIERRETÄÄN LIITO-ORAVAT RAAKAVESIKANAVAN YLITYS PAREMPI RATKAISU ERIKOISKULJETUSTEN KANNALTA LIIKENTEELLISESTI SELKEÄ RATKAISU LÄHEMPÄNÄ ASUTUSTA KULKUYHTEYDET KIINTEISTÖILLE HYVÄT/SELKEÄT LÄHEMPÄNÄ LIITO-ORAVIA EI RAAKAVESIKANAVAN YLITYSTÄ, KÄYTETÄÄN NYKYISTÄ VÄYLÄÄ LIIKENTEELLISESTI VIISISAKARAINEN KIERTOLIITTYMÄ HANKALA

17 JATKOSUUNNITTELUUN VALITTU/ SUOSITUS VAIHTOEHTO

18 VAIHTOEHTO 4C, YLITTÄVÄ Eritasoliittymän paikka, ve4c 1+1 keskikaiteellinen valtatie nykyisten ohituskaistojen väliselle osuudelle Äyhöntien parantaminen ja kevyen liikenteen väylän rakentaminen Äyhöntien ja Tiilivuorentien liittymään alikulkukäytävä ajoneuvoille ja kevyelle liikenteelle Impivaaran uusi yhteys 3 rautatien tasoristeyksen poistaminen Tarvittavat melusuojaukset Hulevesien viivytysaltaat

19 JATKOTOIMENPITEET

20 JATKOTOIMENPITEET JATKOSUUNNITTELUUN VALITAAN ERITASOLIITTYMÄN VAIHTOEHTO JA TARKEMPI SUUNNITTELU KÄYNNISTYY. VIELÄ TUTKITAAN ERILAISIA RAMPPIRATKAISUJA MUTTA PAIKKA OLISI SELVILLÄ. ALUEELLA TEHDÄÄN TARKENTAVIA MAAPERÄTUTKIMUKSIA PUUTTUVILTA OSIN YLEISÖTILAISUUS NRO. 2 TOUKOKUUSSA 2014 TIESUUNNITELMA VALMISTUU KESÄKUUSSA 2014

21 HALUAMME MIELIPITEITÄ SUOSITELLUSTA/ESITETYSTÄ VAIHTOEHDOSTA KOMMENTTEJA LIIKENNEJÄRJESTELYISTÄ JA LIITTYMISTÄ KULKUTARPEISTA NYKYISISTÄ ALUEEN HAITOISTA JA ONGELMISTA MAHDOLLISISTA LÄJITYSPAIKOISTA MIELIPITEET KIRJALLISENA MENNESSÄ. PALAUTUSKUORIEN POSTIMAKSU ON VALMIIKSI MAKSETTU. MIELIPITEET VOI TOIMITTAA MYÖS SÄHKÖPOSTILLA.

22 LISÄTIETOJA Suunnittelijat: Tilaaja: Ramboll Finland Oy Satu Rajava (projektipäällikkö), puh Arto Viitanen (pääsuunnittelija), puh Varsinais-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Liikenne- ja infrastruktuuri Markus Salmi (projektipäällikkö), puh Rauman kaupunki Antti Kolehmainen (kunnallistekniikan johtaja), puh ja hankkeet/tiehankkeet/valtatie 8 parantaminen Luostarinkylän kohdalla Raumalla

23 ITOS

26 Kantatie 54 aluevaraussuunnitelma välillä Ekokemin liittymä Mommilan liittymä, Riihimäki ja Hausjärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA

26 Kantatie 54 aluevaraussuunnitelma välillä Ekokemin liittymä Mommilan liittymä, Riihimäki ja Hausjärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA 26 Kantatie 54 aluevaraussuunnitelma välillä Ekokemin liittymä Mommilan liittymä, Riihimäki ja Hausjärvi 3 Aluevaraussuunnitelman yleiskartta on esitetty liitteessä 1. Tavoitetilanteen (tilavarausvaihe)

Lisätiedot

Valtateiden 3 ja 9 eritasoliittymien (Rautaharkko, Särkijärvi ja Lahdesjärvi) sekä niiden lähialueen liikenteelliset tarkastelut ja

Valtateiden 3 ja 9 eritasoliittymien (Rautaharkko, Särkijärvi ja Lahdesjärvi) sekä niiden lähialueen liikenteelliset tarkastelut ja Valtateiden 3 ja 9 eritasoliittymien (Rautaharkko, Särkijärvi ja Lahdesjärvi) sekä ; Tampere 2005 Valtateiden 3 ja 9 eritasoliittymien (Rautaharkko, Särkijärvi ja Lahdesjärvi) sekä ; Tampere TIEHALLINTO

Lisätiedot

Vt 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie välillä Rengonkylä Nurmo. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Vt 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie välillä Rengonkylä Nurmo. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Vt 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie välillä Rengonkylä Nurmo Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatie 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie välillä Rengonkylä Nurmo Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Lisätiedot

VALTATEIDEN 10 JA 2 MAANKÄYTTÖÄ PALVELEVA KEHITTÄMISSELVITYS

VALTATEIDEN 10 JA 2 MAANKÄYTTÖÄ PALVELEVA KEHITTÄMISSELVITYS VALTATEIDEN 10 JA 2 MAANKÄYTTÖÄ PALVELEVA KEHITTÄMISSELVITYS Pirkanmaan ELY-keskus Uudenmaan ELY-keskus Forssan kaupunki, Jokioisten kunta ja Tammelan kunta ALKUSANAT Työn tarkoituksena on ollut laatia

Lisätiedot

Valtatien 8 kehittäminen Limingan kohdalla. Kehittämisselvitys

Valtatien 8 kehittäminen Limingan kohdalla. Kehittämisselvitys Valtatien 8 kehittäminen Limingan kohdalla Kehittämisselvitys Valtatien 8 kehittäminen Limingan kohdalla Kehittämisselvitys Julkaisuluvat: Pohjakartat Maanmittauslaitos, lupa nro 20/MYY/07 Pohjakartat

Lisätiedot

Kuusamontien (vt 20) parantaminen välillä Jääli - Kiiminki kk, Kiiminki KEHITTÄMISSUUNNITELMA

Kuusamontien (vt 20) parantaminen välillä Jääli - Kiiminki kk, Kiiminki KEHITTÄMISSUUNNITELMA uusamontien (vt 2) parantaminen välillä Jääli - iiminki kk, iiminki EHITTÄMISSUUNNITELMA,5 1 km Pohjakartat: Oulun kaupunki, tekninen keskus, kartastopalvelut iimingin kunta Maanmittauslaitos 2/MYY/ Genimap

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointiselostus

Ympäristövaikutusten arviointiselostus Valtatien 9 parantaminen välillä Tampere Orivesi Ympäristövaikutusten arviointimenettely Valtatien 9 parantaminen välillä Tampere Orivesi Ympäristövaikutusten arviointiselostus Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Lisätiedot

Uusi Lentoasemantie (mt 815) välillä lentoasema - vt 4 ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Uusi Lentoasemantie (mt 815) välillä lentoasema - vt 4 ALUEVARAUSSUUNNITELMA Uusi Lentoasemantie (mt 8) välillä lentoasema - vt ALUEVAAUSSUUNNITELMA Oulunsalo, Oulu, empele, km Oulusalon kunta Oulun kaupunki empeleen kunta Pohjakartat: Oulun kaupunki, tekninen keskus, kartastopalvelut

Lisätiedot

Valtatie 20 välillä Korvenkylä - Jääli

Valtatie 20 välillä Korvenkylä - Jääli Valtatie 20 välillä Korvenkylä - Jääli 18731 Kiiminkijoki 848 849 Kiiminki 18715 20 848 Oulu-Kemi rautatie Jäälinjärvi Haukiputaan kunta 4 Kuivasjärvi Yrityspuisto Jääli Välikylä Oulu Pyykösjärvi Oulujoki

Lisätiedot

Valtatien 3 parantaminen välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö. Ympäristövaikutusten arviointiselostus

Valtatien 3 parantaminen välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö. Ympäristövaikutusten arviointiselostus Valtatien 3 parantaminen välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö Ympäristövaikutusten arviointiselostus Valtatien 3 parantaminen välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö Ympäristövaikutusten arviointiselostus Tiehallinto Tampere

Lisätiedot

Valtatien 12 parantaminen välillä Alasjärvi - Vatiala, Kangasala ja Tampere ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Valtatien 12 parantaminen välillä Alasjärvi - Vatiala, Kangasala ja Tampere ALUEVARAUSSUUNNITELMA 2012 Valtatien 12 parantaminen välillä Alasjärvi - Vatiala, Kangasala ja Tampere ALUEVARAUSSUUNNITELMA Valtatien 12 parantaminen välillä Alasjärvi Vatiala, Kangasala ja Tampere ALUEVARAUSSUUNNITELMA Pirkanmaan

Lisätiedot

Maantien 145 rakentaminen välillä Mäyräkorpi Kirkonkylä, (Hyrylän itäinen ohikulkutie), Tuusula. Yleissuunnitelma

Maantien 145 rakentaminen välillä Mäyräkorpi Kirkonkylä, (Hyrylän itäinen ohikulkutie), Tuusula. Yleissuunnitelma Maantien 145 rakentaminen välillä Mäyräkorpi Kirkonkylä, (Hyrylän itäinen ohikulkutie), Tuusula Yleissuunnitelma Maantien 145 rakentaminen välillä Mäyräkorpi Kirkonkylä (Hyrylän itäinen ohikulkutie),

Lisätiedot

Valtatie 12 välillä Uusikylä Suvioja, Nastola, Orimattila, Iitti, Kouvola

Valtatie 12 välillä Uusikylä Suvioja, Nastola, Orimattila, Iitti, Kouvola RAPORTTEJA 9 2013 Valtatie 12 välillä Uusikylä Suvioja, Nastola, Orimattila, Iitti, Kouvola Linjausvaihtoehtojen tarkastelu Alkusanat Valtatie 12 on yksi tärkeimmistä suomen poikittaisyh- Hankkeen rahoitusmahdollisuuksien

Lisätiedot

Valtatie 27 Nivalan taajaman kohdalla, toimenpideselvitys

Valtatie 27 Nivalan taajaman kohdalla, toimenpideselvitys Valtatie Nivalan taajaman kohdalla, toimenpideselvitys Valtatie Nivalan taajaman kohdalla, toimenpideselvitys Tiehallinto Oulu Kannen valokuva: tiekuva.com (valtateiden ja risteys) Pohjakartat: Nivalan

Lisätiedot

LIITE 9 ASIKKALAN KUNTA. Vesivehmaan osayleiskaava. Liikenneselvitys. Työ: Tampere 25.1.2012

LIITE 9 ASIKKALAN KUNTA. Vesivehmaan osayleiskaava. Liikenneselvitys. Työ: Tampere 25.1.2012 LIITE 9 ASIKKALAN KUNTA Vesivehmaan osayleiskaava Liikenneselvitys Työ: Tampere 25.1.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely marraskuu 2013 Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatie 13 Lappeenranta-Nuijamaa Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Lisätiedot

Valtateiden 10 ja 12 yhteysvälin Hämeenlinna Lahti kehittämisvaihtoehdot ja niiden vaikutukset

Valtateiden 10 ja 12 yhteysvälin Hämeenlinna Lahti kehittämisvaihtoehdot ja niiden vaikutukset Hämeen tiepiiri, Hämeen liitto, Hämeenlinnan kaupunki, Janakkalan kunta 2007 Valtateiden 10 ja 12 yhteysvälin Hämeenlinna Lahti kehittämisvaihtoehdot ja niiden vaikutukset Selvitys Hämeen tiepiiri, Hämeen

Lisätiedot

Valtatien 5 osuuden Leppävirta Kuopio kehittäminen välillä Palokangas Humalajoki, Leppävirta. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Valtatien 5 osuuden Leppävirta Kuopio kehittäminen välillä Palokangas Humalajoki, Leppävirta. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatien 5 osuuden Leppävirta Kuopio kehittäminen välillä Palokangas Humalajoki, Leppävirta Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Hankkeesta vastaa Tiehallinto, Savo-Karjalan tiepiiri PL 1117 (Kirkkokatu

Lisätiedot

Vuohkallion asemakaava-alue Liikenneselvityksen tarkistus. Heinola

Vuohkallion asemakaava-alue Liikenneselvityksen tarkistus. Heinola uohkallion asemakaava-alue Liikenneselvityksen tarkistus Heinola 2011 uohkallion asemakaava-alue liikenneselvityksen tarkistus 1 SISÄLTÖ 1. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDT 3 1.1 SUUNNITTELUKOHDE J TIEERKKO 3 1.2

Lisätiedot

Focus-alueen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Focus-alueen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tuusulan kunta 9.1.2008, tark. 7.4.2009, 9.9.2009 ja 25.2.2013 Ilmoitamme kaavoituksen vireillä olosta Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen Focus-alueen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Valtatie 8 Raisio-Nousiainen HANKE JA VAIHTOEHDOT

Valtatie 8 Raisio-Nousiainen HANKE JA VAIHTOEHDOT Valtatie 8 Raisio-Nousiainen HANKE JA VAIHTOEHDOT 21 Kuva 9. Vaihtoehto Sinivihreä 2. Verkkoon sisältyy uutena poikittaisyhteytenä Myllymäen yhdystie sekä rinnakkaisteinä yhteys Ruskontieltä valtatien

Lisätiedot

Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland

Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland Turku Lieto selvitys valtatien 10 linjausvaihtoehdoista liedossa Valtatie 10 toimii Turun seudulla pitkämatkaisen ja seudullisen liikenteen välittäjänä. Se on Varsinais- Suomen ja Hämeen keskusten välinen

Lisätiedot

JOKIOISTEN KUNTA. Työ: 26433. Tampere 21.8.2013

JOKIOISTEN KUNTA. Työ: 26433. Tampere 21.8.2013 LIITEAINEISTO 2 JOKIOISTEN KUNTA Keskustan ja lähiympäristön osayleiskaavan liikenneselvitys Työ: 26433 Tampere 21.8.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001

Lisätiedot

Vaalantien kehittäminen Oulun Hiukkavaaran kaavarungon vaikutusalueella. Toimenpidesuunnitelma

Vaalantien kehittäminen Oulun Hiukkavaaran kaavarungon vaikutusalueella. Toimenpidesuunnitelma Vaalantien kehittäminen Oulun Hiukkavaaran kaavarungon vaikutusalueella ALKUSANAT Vaalantie on Tiehallinnon ylläpitämä maantie (8300), jonka merkitys osana Oulun kaupungin pääliikenneverkkoa tulee tulevaisuudessa

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEUDUN UUSI JÄTTEENKÄSITTELYKESKUSALUE YHDYSKUNTARAKENTEELLINEN JA LIIKENTEELLINEN TARKASTELU

JYVÄSKYLÄN SEUDUN UUSI JÄTTEENKÄSITTELYKESKUSALUE YHDYSKUNTARAKENTEELLINEN JA LIIKENTEELLINEN TARKASTELU KESKI-SUOMEN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN TAUSTAMUISTIO JYVÄSKYLÄN SEUDUN UUSI JÄTTEENKÄSITTELYKESKUSALUE YHDYSKUNTARAKENTEELLINEN JA LIIKENTEELLINEN TARKASTELU Jarmo Koskinen: A. YHDYSKUNTARAKENNE 1. Taustaa

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007. Valtatien 13 rekkajonoongelmien. välillä Lappeenranta Nuijamaa. Esiselvitys

Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007. Valtatien 13 rekkajonoongelmien. välillä Lappeenranta Nuijamaa. Esiselvitys Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007 Valtatien 13 rekkajonoongelmien lieventäminen välillä Lappeenranta Nuijamaa Esiselvitys Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007 Valtatien 13 rekkajono-ongelman lieventämien välillä

Lisätiedot

Tuusulan itäväylän uuden eritasoliittymän tarkastelu

Tuusulan itäväylän uuden eritasoliittymän tarkastelu Tuusulan itäväylän uuden eritasoliittymän tarkastelu 11.05.2011 Sisältö Esipuhe... 2 1. Työn tavoitteet ja lähtökohdat... 3 2. Nykytilanne ja maankäyttösuunnitelmat... 4 3. Liittymän toteuttamismahdollisuudet...

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointi tiehankkeiden suunnittelussa KANSI

Ympäristövaikutusten arviointi tiehankkeiden suunnittelussa KANSI E simerkki! Ympäristövaikutusten arviointi tiehankkeiden suunnittelussa KANSI VÄGFÖRVALTNINGEN 2 Ympäristövaikutusten arviointi tiehankkeiden suunnittelussa 4 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMAN LAATIMINEN

Lisätiedot

Focus-alueen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Focus-alueen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tuusulan kunta 23.6.2008 Ilmoitamme kaavoituksen vireille tulosta Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen Focus-alueen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osayleiskaavan alustava

Lisätiedot

Hämeenlinnan liikenneverkkoselvitys

Hämeenlinnan liikenneverkkoselvitys Hämeenlinnan liikenneverkkoselvitys Raportti 2013 Hämeenlinnan liikenneverkkoselvitys 2 (44) SISÄLTÖ 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 3 1.1 Lähtökohdat... 3 1.2 Tavoitteet ja työn rajaus... 4 1.3 Nykyinen

Lisätiedot