Keski-Suomen palvelukohteiden viitoitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keski-Suomen palvelukohteiden viitoitus"

Transkriptio

1 RAPORTTEJA 2014 Keski-Suomen palvelukohteiden viitoitus Viitasaari, Pihtipudas ja Kinnula 1

2 RAPORTTEJA 2014 KESKI-SUOMEN PALVELUKOHTEIDEN VIITOITUS KINNULA, PIHTIPUDAS JA VIITASAARI Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kansikuva: Kartat: Ote Kinnulan palvelukohteiden tavoitetilanteen maanmittauslaitos/lupa nro 3/mml/14

3 Esipuhe Tienkäyttäjien palvelukohteiden viitoituksen suunnittelu on järkevää aloittaa maakunnalliselta tasolta. Suomen ensimmäinen palvelukohteiden maakunnallinen opastussuunnitelma valmistui Keski-Suomeen vuonna Suunnitelma päivitettiin vuonna 2009 palvelukohteiden viitoituksessa tapahtuneiden opastusmerkkiuudistusten vuoksi. Keski-Suomi on jaettu seudullisten opastussuunnitelmien laatimista varten yhdeksään alueeseen. Maakunnan opastusstrategiaan on kirjattu seudullisten opastussuunnitelmien laatiminen kertaalleen valmiiksi vuoden 2013 loppuun mennessä. Samaan aikatauluun mennessä olisi myös palvelukohteiden viitoitus pitänyt uusia helmikuussa 2007 voimaan tulleiden uusien opastusmerkkien mukaisiksi. Opastuspisteiden ja -toimistojen osalta muutos olisi pitänyt tehdä jo vuoden 2009 loppuun mennessä. Opastuspaikkojen osalta Keski-Suomen maanteiden varsilla on jo uudet opastusmerkit. Muut tienkäyttäjille palveluja tarjoavien kohteiden opastusmerkit on tarkoitus saattaa ohjeiden mukaisiksi vuoden 2014 aikana. Ne yrittäjät, joiden opasteluvat eivät ole ajan tasalla, ovat saaneet Keski-Suomen ELY-keskukselta kehotuskirjeen asian korjaamiseksi joulukuussa Jos kohteiden nykyisissä opastusmerkeissä ei ole sisällön tai opastuksen oikeellisuuden puolesta korjattavaa, jää ainoaksi asiaksi opasteluvan uusiminen. Muussa tapauksessa yrittäjät joutuvat uusimaan tai poistamaan nykyiset merkkinsä. Yrittäjien opasteluvat eivät yleensä ole ajan tasalla, jos lupa on myönnetty ennen tai lupaan ei ole tehty sen jälkeen muutoksia. Opasteluvat myönnetään määräaikaisina yleisimmän määräajan ollessa viisi vuotta. Viitasaaren, Pihtiputaan ja Kinnulan palvelukohteiden opastussuunnitelmat sisältävät esityksen vuonna 2007 voimaan astuneiden opastusmerkkien ja -kriteerien sekä periaatteiden mukaisesta palvelukohteiden viitoituksesta. Uudet opasteluvat perustuvat tämän suunnitelman ratkaisuihin. Jos tienkäyttäjille palveluja tarjoava kohde on viitoituskelpoinen, mutta se ei esiinny tässä suunnitelmassa, määritellään kohteen opastustapa tämän suunnitelman periaatteiden mukaisesti. Yleensä taajaman ulkopuolella viitoituskriteerit täyttävä kohde saa opasteluvan. Viitoituksen laajuus on riippuvainen kohteen palvelutasosta ja vallitsevasta liikenneympäristöstä. Taajamissa viitoitusmahdollisuudet ovat usein rajallisemmat. Yrittäjät voivat hakea viitoituskelpoiselle kohteelle opastelupaa milloin tahansa. Yrittäjillä ole kuitenkaan velvoitetta kohteidensa viitoituksen järjestämiseen, vaikka tässä suunnitelmassa esitettäisiinkin niille opastusratkaisu. Ennen Viitasaarta, Pihtipudasta ja Kinnulaa on Keski-Suomeen laadittu palvelukohteiden seudullinen opastussuunnitelma vuonna 2013 Äänekoskelle ja Konnevedelle, vuonna 2012 Kannonkoskelle, Karstulaan, Kivijärvelle, Kyyjärvelle ja Saarijärvelle, vuonna 2011 Hankasalmelle, Laukaalle, Petäjävedelle, Toivakkaan ja Uuraisiin, vuonna 2010 Jyväskylään ja Muuramelle, vuonna 2009 Keuruulle ja Multiaan sekä vuonna 2007 Jämsään, Kuhmoisiin, Joutsaan ja Luhankaan. Lisäksi vuonna 2008 tehtiin vastaava tarkastelu Laukaassa Perungan matkailualueen lähiympäristöön. Keski-Suomen lisäksi vastaavia suunnitelmia on tehty aktiivisesti erityisesti Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa, Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla, Keski- Pohjanmaalla, Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa ja Lapissa. Keski-Suomen ELY-keskuksen Liikenne- ja infrastruktuurin vastuualueen toimeksiannosta tehdyn suunnitelman laatimista on ohjannut työryhmä, johon ovat kuuluneet Keski-Suomen ELY-keskuksen Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueelta Maarit Orava ja Kari Keski-Luopa, Pirkanmaan ELY-keskuksen Lupapalveluista Antti Pirttijoki, Viitasaaren kaupungista Tapani Savolainen ja Jukka Rauhala, Pihtiputaan kunnasta Helena Raatikainen ja Ari Kahilainen, Kinnulan kunnasta Petri Syrjä ja Kehittämisyhtiö Witas Oy:stä Tarja Pasanen. Lisäksi suunnitelman ratkaisuja ovat kommentoineet Liisa Horppila-Jämsä Keski-Suomen ELY-keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelta, Pirjo Sojakka Keski-Suomen museosta ja Jyri Lehtonen Metsähallituksesta. Suunnitelmasta järjestettiin alueen yrittäjille sekä matkailun ja elinkeinoelämän vaikuttajille yleisötilaisuus Viitasaaren kaupungintalon valtuustosalissa. Työryhmän sihteerinä ja suunnitelman laatijana on toiminut Ramboll Finland Oy Oulusta, jossa työn ovat tehneet Reijo Vaarala, Jyrki Suorsa ja Vesa-Pekka Saunakangas. 3

4 Sisältö Esipuhe Lähtökohdat Taustaa Palvelukohteiden uudet opastusmerkit ja tunnukset Liikenneviraston palvelukohteiden viitoitusta koskevia ohjeita ja suunnitelmia Palvelukohteiden viitoitusohje Ohjeet palvelukohteiden alueellisten opastussuunnitelmien laatimisille Keski-Suomen tieverkon palvelukohteiden maakunnallinen opastussuunnitelma Suunnittelualue Tavoitteet Nykyinen palvelukohteiden viitoitus Seudulliset viitoitusperiaatteet Tavoitetilanteen opastusmerkkiratkaisut Suunnitelman ohjevuosi Opastusmerkkikohtainen tarkastelu Viitasaari Pihtipudas Kinnula Opastusmerkkien peittäminen Palvelukohteen opastelupaprosessi Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimintamalli Opastusmerkkien hankinta, hoito ja ylläpito... 22

5 1 Lähtökohdat 1.1 Taustaa Tieliikenneasetukseen lisättiin helmikuussa 2007 uusia palvelukohteiden tunnuksia ja opastusmerkkejä sekä laajennettiin ruskean värin käyttöä vapaa-ajan matkailuun tarkoitettujen palvelujen viitoittamisessa. Lisäksi liikennemerkkiuudistuksen yhteydessä tarkistettiin palvelukohteiden viitoituksen opastustapoja, yleisiä viitoitusperiaatteita ja viitoitettavien kohteiden viitoituskriteerejä. Tarkastelu koski myös ennen helmikuuta 2007 käytössä olleiden sinipohjaisten palvelukohteiden opastusmerkkien kriteerejä. Kokonaisuudessaan palvelukohteiden viitoitus piti olla vuonna 2007 käyttöön otettujen merkkien ja periaatteiden mukainen vuoden 2013 loppuun mennessä. Opastuspisteiden ja -toimistojen osalta määräaika päättyi jo vuoden 2009 loppuun mennessä. Opastuspaikkojen osalta Keski-Suomen maanteiden varsilla on jo uudet opastusmerkit. Muut tienkäyttäjille palveluja tarjoavien kohteiden opastusmerkit on tarkoitus saattaa ohjeiden mukaisiksi vuoden 2014 aikana. Ne yrittäjät, joiden opasteluvat eivät ole ajan tasalla, ovat saaneet Keski-Suomen ELY-keskukselta kehotuskirjeen asian korjaamiseksi joulukuussa Jos kohteiden nykyisissä opastusmerkeissä ei ole sisällön tai opastuksen oikeellisuuden puolesta korjattavaa, jää ainoaksi asiaksi opasteluvan uusiminen. Muussa tapauksessa yrittäjät joutuvat uusimaan tai poistamaan nykyiset merkkinsä. Yrittäjien opasteluvat eivät yleensä ole ajan tasalla, jos lupa on myönnetty ennen tai lupaan ei ole tehty sen jälkeen muutoksia. Opasteluvat myönnetään määräaikaisina yleisimmän määräajan ollessa viisi vuotta. Palvelukohteiden opastusmerkin asettaminen maastoon edellyttää aina tienpitäjän myöntämää opastelupaa. Tienpitäjänä toimii maantiellä ELY-keskus, kadulla kunta ja yksityisellä tiellä tiehoitokunta. Yksityisellä tiellä liikennemerkin asettamiseen tarvitaan myös kunnan suostumus. Kaikki maanteille myönnettävät opasteluvat käsitellään keskitetysti Pirkanmaan ELY-keskuksen Lupapalveluissa, millä varmistetaan palvelukohteiden viitoituksessa samantyyppisissä olosuhteissa valtakunnallisesti yhtenäinen käytäntö ja yrittäjien tasapuolinen kohtelu. Paikallisten ELY-keskusten tehtävänä on palvelukohteiden viitoitukseen liittyvät valmistelutyöt, joista alueellisten suunnitelmien laatiminen on yksi keskeinen tehtävä. Suunnitelman käynnistäminen voidaan tehdä myös kuntien toimesta. Tammikuussa 2006 voimaan astuneen maantielain ( /503) mukaan asemakaava-alueen ulkopuolella sekä asemakaava-alueella maankäyttö- ja rakennuslain 83 :n 4 momentin mukaisella liikennealueella on kielletty maantien käyttäjille tarkoitettujen ulkomainosten asettaminen. Tienpitoviranomainen voi myöntää poikkeuksen tästä kiellosta, jos sitä on pidettävä liikenteen opastuksen tai matkailun taikka muusta sellaisesta syystä tarpeellisena. Palvelukohteiden viitoituksen yksi yleinen tavoite on pyrkiä ratkaisemaan palvelukohteiden osoittamisen liikenteelliset tarpeet ja sitä kautta vähentämään myös mainostamisen tarvetta. Alueellisessa opastussuunnittelussa pyritään löytämään sellaiset ratkaisut, että palveluja tarjoavilla yrittäjillä ei ole tarvetta asettaa kohteidensa löytämiseksi ulkomainoksia alueille, joissa se on lähtökohtaisesti kiellettyä. Tienpitoviranomaisen tehtävänä on valvoa, ettei luvatonta ulkomainontaa harjoiteta. 1.2 Palvelukohteiden uudet opastusmerkit ja tunnukset Viitoituskriteerit täyttävät palvelukohteet voidaan osoittaa tieliikenneasetuksen mukaisilla opastusmerkeillä, joissa käytetään palvelukohteiden tunnuksia. Jos kohteelle ei ole määritelty tieliikenneasetukseen omaa tunnusta, se voidaan yleensä osoittaa ilman tunnusta olevalla palvelukohteen osoiteviitalla tai mustapohjaisella osoiteviitalla edellyttäen, että kohde katsotaan tienkäyttäjälle hyödylliseksi. Palvelukohteen opastustaulun pohjaväri voi olla sininen tai ruskea merkissä osoitettavan päätoiminnon mukaan. Palvelukohteen 5

6 osoiteviitta ja tämän ennakkomerkki ovat aina ruskeapohjaisia. Ruskeapohjaisilla merkeillä osoitetaan ensisijaisesti vapaa-ajan matkailuun tarkoitettuja palveluja ja sinipohjaisilla merkeillä sellaisia yleisesti matkoihin liittyviä palveluja, joille ei ole löydettävissä selkeää pääkäyttäjäryhmää. Matkailuun tarkoitettujen palvelujen pääryhmiä ovat matkailutiet, nähtävyydet, aktiviteetit ja maaseutuyritykset. Kuva 1. Palvelukohteiden viitoituksessa käytettävät tunnukset. Kuva 2. Palvelukohteiden viitoituksessa käytettävät tunnukset. 6

7 1.3 Liikenneviraston palvelukohteiden viitoitusta koskevia ohjeita ja suunnitelmia Palvelukohteiden viitoitusohje Palvelukohteiden viitoituksessa käytettävät uudet opastusmerkit ja ruskean värin käytön laajeneminen aiheuttivat muutoksia palvelukohteiden viitoitusohjeisiin. Muutosten yhteydessä tehtiin myös täsmennyksiä vanhojen palvelukohteiden opastusmerkkien käyttöön ja viitoituskriteereihin. Muutoksia on tehty kohteiden viitoituskriteereihin, opastusetäisyyksiin, opastustapoihin sekä opastusmerkkien väreihin ja ulkoasuihin. Esimerkkinä muutoksista mainittakoon palvelukohteiden opastustaulujen käyttöperiaatteiden ja maaseutuyritysten opastustapojen selkeyttäminen. Palvelukohteiden viitoitusohjeissa on useille kohteille määritelty viitoituskelpoisuuden suosituksenantajataho. Näiden palveluja voidaan käyttää esimerkiksi opastelupien myöntämisen ja alueellisten opastussuunnitelmien laatimisen yhteydessä. Muutoinkin ELY-keskuksen ja sidosryhmien välistä yhteistyötä on tarkoitus lisätä palvelukohteiden viitoitukseen liittyvissä asioissa. Palvelukohteiden viitoitusohjeet korostavat alueellisten opastussuunnitelmien merkitystä. Alueellisen opastussuunnittelun avulla on mahdollista täsmentää yleisiä viitoitusperiaatteita paremmin alueellisiin olosuhteisiin sopiviksi, edistää yrittäjien tasavertaista kohtelua sekä aikaansaada ajallisesti kestäviä viitoitusratkaisuja. Alueelliset viitoitusperiaatteet eivät saa olla ristiriitaisia yleisten viitoitusperiaatteiden kanssa. Edellä mainittuja asioita on käsitelty tarkemmin Liikenneviraston (ent. Tiehallinto) ohjejulkaisussa Palvelukohteiden viitoitus, TIEH Julkaisu on saatavissa osoitteesta: [viitattu ]. Kuva 3. Palvelukohteiden viitoitusohje valmistui toukokuussa Ohjeet palvelukohteiden alueellisten opastussuunnitelmien laatimisille Tavoitteena on, että kaikkien ELY-keskusten palvelukohteiden alueelliset opastussuunnitelmat olisivat sisällöllisesti yhdenmukaisia toistensa kanssa. Liikenneviraston (ent. Tiehallinto) ohjejulkaisu Palvelukohteiden alueellisen opastussuunnitelman laatiminen, TIEH määrittelee alueellisten opastussuunnitelmien eri tasot sekä antaa ohjeet suunnitelmien laatimiselle ja organisoinnille. 7

8 Palvelukohteiden alueelliset opastussuunnitelmat jaetaan suunnittelualueen tyypin perusteella maakunnallisiin, seudullisiin ja paikallisiin suunnitelmiin. Maakunnallisella tasolla selvitetään alueen ominaispiirteet, muodostetaan kokonaiskuva maakunnan palveluista, ohjataan seudullisten ja paikallisten opastussuunnitelmien laatimista, laaditaan strategia opastuksen pitkän tähtäimen kehittämiselle sekä organisoidaan opastusasioiden käsittely. Varsinaisia opastusmerkkisuunnitelmia ei kuitenkaan vielä laadita. Maakunnallinen opastussuunnitelma on strategiatasoinen opastuksen asiantuntijoille tarkoitettu suunnitelma. Seudulliset ja paikalliset opastussuunnitelmat toimivat opastelupien merkittävimpinä asiakirjoina ja ovat avainasemassa palvelukohteiden opaste-lupien sujuvalle ja valtakunnallisesti yhdenmukaiselle käsittelyprosessille. Seudullisella ja paikallisella tasoilla kartoitetaan kaikki potentiaalisesti viitoitettavat palvelukohteet, inventoidaan ja analysoidaan nykytilanteen viitoitus, tehdään tarvittavat täsmennykset yleisiin viitoitusperiaatteisiin sekä laaditaan tavoitetilanteen opastusmerkkisuunnitelmat kartoille. Palvelukohteiden viitoituksen suunnittelu on järkevää aloittaa maakunnalliselta tasolta. Viitasaaren, Pihtiputaan ja Kinnulan palvelukohteiden opastussuunnitelmat on tehty Liikenneviraston (ent. Tiehallinto) ohjejulkaisun Palvelukohteiden alueellisen opastussuunnitelman laatiminen, TIEH mukaisesti. Julkaisu on saatavissa osoitteesta: [viitattu ]. Kuva 4. Palvelukohteiden alueellisen opastussuunnitelman laatiminen -ohje valmistui toukokuussa Keski-Suomen tieverkon palvelukohteiden maakunnallinen opastussuunnitelma Toukokuussa 2009 valmistunut Keski-Suomen tieverkon palvelukohteiden maakunnallinen opastussuunnitelma päivitti vuonna 2006 valmistuneen vastaavan opastussuunnitelman, joka oli laatuaan Suomen ensimmäinen. Suunnitelmassa päivitettiin kuntaliitokset eri karttoihin, määritettiin opastuspaikat ja ylläpitositoumukset, arvioitiin tieverkon merkittävimmät palvelut, tehtiin matkailutietarkastelu, tarkistettiin seudullisten opastusmerkkisuunnitelmien suunnittelualueet, kirkastettiin opastusstrategiaa sekä arvioitiin maakunnallisen opastuksen yhteistyöryhmän toiminnan kehittämistarpeita. Keski-Suomen opastusstrategia korostaa toimijoiden yhteistyötä, opastuspaikkojen kehittämistarvetta ja seudullisten opastusmerkkisuunnitelmien laatimista. Opastusstrategian pääkohtia ovat: Yhteistyön ylläpitäminen Opastuksen toisen tason (= opastuspaikat) kehittäminen Palvelukohteiden seudullisten opastussuunnitelmien laatiminen. 8

9 Kuva 5. Keski-Suomen tieverkon palvelukohteiden maakunnallinen opastussuunnitelma valmistui toukokuussa 2009 (oikean puoleinen kansikuva). Vasemmalla puolella on esitetty vanhan maakunnallisen opastussuunnitelman kansikuva vuodelta Suunnittelualue Keski-Suomen maakunnassa asui yhteensä henkilöä. Viitasaarella asui 6 957, Pihtiputaalla ja Kinnulassa henkilöä eli yhteensä suunnittelualueella asui yhteensä henkilöä, mikä oli noin 4,7 % koko Keski-Suomen väestöstä. Vertailun vuoksi Suomen väkiluku oli tilanteessa yhteensä asukasta. (Tilastokeskus 2013) Keski-Suomen tieverkon palvelukohteiden maakunnallisessa opastussuunnitelmassa määritellään kymmenen sellaista maakunnallisesti merkittävää palvelua tai kohdetta, joiden on syytä näkyä laajasti alueen kaikissa opastuspisteissä sekä tieverkon palvelukohteiden viitoituksessa. Suunnittelualueella tällainen kohde on Salamajärven kansallispuisto. Maakunnallisessa opastussuunnitelmassa tehdyn kartoituksen mukaan suunnittelualueen merkittävimpiä nähtävyyksiä ovat nähtävyysryhmittäin (viitoituskelpoisuuden kannalta erittäin merkittävät kohteet on lihavoitu): Museot tai historialliset rakennukset Keski-Suomen museo, kunnat tai kuntien matkailusta huolehtiva Kehittämisyhtiö Witas Oy esittivät viitoituskelpoisiksi seuraavia kohteita: Viitasaarella Kärnän sähkölaitosmuseo Viitasaarella metsätyömuseo Pihtiputaalla kotiseutumuseo Kinnulassa kotiseutumuseo. Luontokohteet Viitoituskelpoisuuden virallisen suosituksenantajatahon, Keski-Suomen ympäristökeskuksen (nykyinen Keski-Suomen ELY-keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue), mielestä alueen merkittäviä viitoi- 9

10 tuskelpoisia luontokohteita ovat Metsähallituksen hallinnassa ja hoidossa oleva Salamajärven kansallispuisto ja Viitasaarella sijaitseva Heinä-Suvannon lintujärvi. Näköalapaikat Suunnittelualueella toimiva kuntien matkailusta huolehtiva Kehittämisyhtiö Witas Oy suosittelee Viitasaarella sijaitsevaa Savivuoren näkötornia viitoituskelpoiseksi kohteeksi. Muut nähtävyydet Viitoituskelpoisuuksien viralliset suosituksenantajatahot, Museovirasto tai Keski-Suomen taidetoimikunta, suosittelevat suunnittelualueelta seuraavia muita nähtävyyksiä viitoituskelpoisiksi kohteiksi: Viitasaarella Huopanankoski Viitasaarella Tuulensuu veistospuisto Pihtiputaalla Heinjoen museosilta Kinnulassa Vihtori Storckin perinneateljee. Lisäksi Keski-Suomen museo, kunnat tai kuntien matkailusta huolehtivat matkailupalveluyhtiöt esittivät viitoituskelpoisiksi seuraavia muita nähtävyyksiä: Viitasaarella Hännilänsalmen muinaismuistoalue Karoliinan portaat Pihtiputaalla Rillankivi. Palvelukohteiden seudullisessa opastussuunnitelmassa käydään suunnittelualuetta maakunnallista opastussuunnitelmaa tarkemmin läpi. Maakunnallisen opastussuunnitelman valmistumisesta on myös kulunut aikaa viisi vuotta. Näistä syistä seudullisessa opastussuunnitelmassa voi olla enemmän nähtävyyksiä tai joistakin nähtävyyksistä voi viitoituskelpoisuuden näkökulmasta olla käytössä enemmän tietoa. 10

11 2 Tavoitteet Viitasaaren, Pihtiputaan ja Kinnulan palvelukohteiden opastussuunnitelmien tavoitteena on edistää Keski- Suomen maakunnan opastusstrategian toteutumista, täsmentää yleisiä viitoitusperiaatteita paremmin paikallisiin olosuhteisiin sopiviksi sekä helpottaa Lupapalvelujen työskentelyä opastelupien käsittelyssä. Valmiin suunnitelman tavoitteena on toimia opastelupien merkittävimpänä asiakirjana ja olla avainasemassa palvelukohteiden opastelupien sujuvalle ja valtakunnallisesti yhdenmukaiselle käsittelyprosessille. Lisäksi suunnittelulla pyritään toteuttamaan seuraavia alueellisen opastussuunnittelun tavoitteita: Edistää palvelukohteiden viitoituksen yleisten tavoitteiden toteutumista. Palvelukohteiden viitoituksen yleisiä tavoitteita ovat: o viitoitettavat palvelut ovat hyvätasoisia ja viitoituskriteerit täyttäviä o palvelukohteet osoitetaan viitoitusohjeiden ja alueellisten viitoitusperiaatteiden mukaisesti o opastusmerkeissä käytetään vain tieliikenneasetuksen mukaisia tunnuksia o yrittäjiä kohdellaan tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti o liikenneturvallisuuden edistäminen o mainostamistarpeen vähentäminen. Aikaansaada tarkasteltavalle alueelle yhtenäinen, selkeä sekä ajallisesti kestävä ja helposti ymmärrettävä viitoitusjärjestelmä. Lisätä opastuksen uskottavuutta huolehtimalla siitä, että viitoitettavien palvelujen laatu vastaa viitoituksen perusteella saatua mielikuvaa. Parantaa opastuksen kolmitasoisessa rakenteessa toisen tason (opastuspaikat) ja kolmannen tason (lähiviitoitus) laatua. Tarjota sidosryhmille paremmat puitteet kohteiden viitoituskelpoisuuksien määrittämisessä. Toimia toteutetun opastuksen valvonnan apuvälineenä. Opastuksen kolmitasoisella rakenteella tarkoitetaan hierarkiaa, jossa ensimmäistä tasoa edustavat tiekartat ja tieverkon viitoitus. Tienkäyttäjän näkökulmasta suunnistaminen tieverkolla on mahdollista tunnistamalla tienviitoista tiekartalla esiintyvät tienumerot ja maantieteelliset erisnimet, jolloin kielellisiä ongelmia ei pääse syntymään. Hierarkiassa toista tasoa edustavat opastustoimistot ja -pisteet (= opastuspaikat). Halutessaan monimuotoisempaa ja tarkempaa tietoa sijaintiympäristönsä palveluista ja kohteiden sijainnista kuin mitä tiekartta tarjoaa tienkäyttäjä suunnistaa tiekartalle merkittyyn tai viitoitettuun opastuspaikkaan. Opastuspaikassa on mahdollista täsmätä sijainti tiekartalla, mikäli siitä on epävarmuutta. Opastuspisteeseen saapuessaan tienkäyttäjä kohtaa vähintään ulko- tai sisätiloihin sijoitetun alueellisen opastuskartan. Opastustoimiston kyseen ollessa tienkäyttäjällä on mahdollista saada sisätiloissa myös henkilökohtaista neuvontaa. Hierarkiassa kolmatta tasoa edustaa lähiviitoitus. Tämän perustyökaluja ovat osoitejärjestelmää tukevat tien- ja kadunnimikilvet sekä lähi-, paikallis- ja erityiskohteita osoittavat tienviitat, joita tarvittaessa täydennetään palvelukohteiden opastusmerkeillä ja erilaisilla toimintoja kuvaavilla osoiteviitoilla. Ajantasaiset ja tasokkaat opastuspaikat ovat perusvaatimus tasokkaalle opastukselle. Nämä antavat tienkäyttäjälle viimeisen varmistuksen kohteiden löytämiseksi ja ovat samalla kunnalle merkittävä tieympäristön imagotekijä. Tasokkaat opastuspaikat houkuttelevat tienkäyttäjiä käyttämään niitä ja tarjoavat yrittäjille tasapuolisen näyttöpaikan kohteidensa esilletuomiseksi. 11

12 3 Nykyinen palvelukohteiden viitoitus Palvelukohteiden nykyiset opastusmerkit on inventoitu tiekuvan, maastokäyntien ja Google Maps -karttapalvelun avulla. Lisäksi inventoinnissa on hyödynnetty kuntien matkailusivuja tai kuntien omia www-sivuja. Inventointi on tehty Keski-Suomen ELY-keskuksen toimesta. Suunnittelualueen nykyinen viitoitus on sekoitus uutta ja vanhaa palvelukohteiden opastuskäytäntöä. Eniten opastelupia on viime vuosina myönnetty Viitasaarella sijaitseville kohteille, minkä vuoksi siellä on nykyisin eniten maastossa uusien palvelukohteiden viitoituskäytännön mukaisia opastusmerkkejä. Viitasaarella on kuitenkin paljon uusimistarpeessa olevia opastusmerkkejä palvelukohteiden viitoituksessa tapahtuneiden muutosten vuoksi (uudet tunnukset ja ruskean värin käytön laajeneminen). Pihtiputaalla, ja erityisesti Kinnulassa, uusimistarpeessa olevien palvelukohteiden opastusmerkkien määrä on Viitasaarta suurempi. Kuntien opastuspaikkojen opastusmerkit ovat uuden käytännön mukaisia. Muutamia esimerkkejä nykyisestä suunnittelualueen palvelukohteiden viitoituskäytännöstä: Uusien opastelupien mukaisesti toteutettujen kohteiden opastusmerkit erottuvat muista palvelukohteiden opastusmerkeistä laadullisesti. Maanteiden varsilla on paljon huonokuntoisia teknisen iän ylittäneitä opastusmerkkejä. Kohdetta, jolla on ruskeassa värimaailmassa oma tunnus, osoitetaan vanhan viitoitusperiaatteen mukaan sinipohjaisella palvelukohteen opastustaululla. Maaseutuyritystä osoitetaan käytöstä poistuneella mustapohjaisella maaseutuyritysmerkillä. Palvelukohteen opastustaulussa on liian monta tunnusta yhtä viitoitettavaa kohdetta kohti. Opastusmerkkeihin on kiinnitetty luvattomia mainoksia. Kuva 6. Esimerk kejä nykyisestä viitoituksesta Kinnulassa ja Pihtiputaalla (kuva Maarit Orava) Kuva 7. Esimerkkejä nykyisestä viitoituksesta Viitasaarella (kuvat; Huopanankoski Reijo Vaarala, muut Maarit Orava) 12

13 4 Seudulliset viitoitusperiaatteet Palvelukohteiden viitoitusohjeet määrittelevät yksityiskohtaisesti yleiset viitoitusperiaatteet. Yleisiin viitoitusperiaatteisiin on tehty Keski-Suomessa seuraavia täsmennyksiä: Maakunnan merkittävimpien kohteiden viitoitusetäisyydet voivat olla muita kohteita suuremmat, mutta opastusetäisyydet eivät kuitenkaan saa kohtuuttomasti ylittää valtakunnallisia suositusarvoja. Maakunnan merkittävimmät kohteet on määritelty palvelukohteiden maakunnallisessa opastussuunnitelmassa. Viitoituskelpoisuuksien virallisten suosituksenantajatahojen esille tuomat merkittävät nähtävyydet eli maakunnallisessa opastussuunnitelmassa lihavoituna esitetyt kohteet voidaan viitoittaa muita nähtävyyksiä laajemmin. Taajamassa sijaitsevan merkittävän nähtävyyden viitoitus voidaan tarvittaessa aloittaa jo maantieltä saakka. Merkittäviä nähtävyyksiä viitoitetaan yleensä palvelukohteen opastustaululla. Muita sellaisia nähtävyyksiä, joita esimerkiksi kunta tai Keski-Suomen museo pitävät paikallisesti tärkeinä, viitoitetaan mahdollisuuksien mukaan palvelukohteen osoiteviittaa ja tarvittaessa palvelukohteen osoiteviitan ennakkomerkkiä käyttäen. Opastusetäisyyksissä ei yleensä ylitetä palvelukohteiden viitoitusohjeessa esitettyjä maksimietäisyyksiä. Jos opastuksen maksimietäisyyksiä poikkeuksellisesti ylitetään, on ylityksiin löydyttävä selkeät perusteet, kuten esimerkiksi kohteen esille tuleminen maakunnallisessa opastus-suunnitelmassa. Mahdollisen opastusetäisyyden ylitys ei saa kuitenkaan olla suuri. Puutarhat, leirikeskukset, kyläkaupat ja pääasiassa tilauksesta avoinna olevat kohteet (esim. tilausravintolat tai juhlapaikat) viitoitetaan yleensä lähiopastuksena mustapohjaista osoiteviittaa ja tarvittaessa tämän ennakkomerkkiä käyttäen. Puutarhojen osalta osoiteviitan ennakkomerkin sijasta käytetään tilapäisen myyntipaikan opastusmerkkiä, jos kohteessa myydään tuotteita vain lyhyen ajanjakson ajan. Mustapohjaisen osoiteviitan sijasta voidaan käyttää ruskeapohjaista palvelukohteiden osoiteviittaa, jos kohteessa on paljon vapaa-ajan matkailijoille suunnattuja toimintoja kuten paikkakunnalla valmistettujen tuotteiden suoramyyntiä ja näyttelyitä. Opastuspaikka, joka toimii huoltoaseman yhteydessä, voidaan osoittaa opastuspisteenä, jos pihalla on ajan tasalla oleva opastuskartta ja sisätiloissa jaetaan ajan tasalla olevia matkailuesitteitä. Yrittäjän tehtävänä on huolehtia esitteiden ajantasaisuudesta. Viitoitettavat opastuspaikat määritetään seudullisten tarpeiden perusteella ja ylitarjontaa pyritään välttämään. Lähtökohtana eivät ole yrittäjän tarpeet. Keiteleen kanavan sulkuja osoitetaan Keski-Suomessa kanavina. Kotiseutumuseoita viitoitettaessa ilmoitetaan opastusmerkissä minkä paikkakunnan kotiseutumuseosta on kyse. Luontokohteen viitoituksen yleisperiaatteena on, että kohde on turvallinen, varustettu matkailijoiden vastaanottamista varten ja kohteella on ylläpitäjä, joka vastaa alueen varustuksesta ja laadusta. Varustuksen vähimmäisvaatimuksena on hyvä tieyhteys perille, pysäköintimahdollisuus, opastuskartta ja järjestetty jätehuolto. Seudullisena periaatteena pidetään, että luontoretkikohteita viitoitetaan harkitusti. Ennen viitoituksen toteuttamista on selvitettävä luontoretkikohteen maanomistajalta muun muassa seuraavia asioita: haluaako maanomistaja maillensa opastusta, onko hän valmis ottamaan vastuun opastuksen toteuttamisen kustannuksista ja onko hän valmis ottamaan vastuun kohteen varustelun ylläpidosta. Vastuunjakoa voidaan jakaa, jos esimerkiksi yrittäjä tai kunta toimii yhdessä maanomistajan kanssa asianosaisena. Keski-Suomen ympäristökeskuksen (nykyinen Keski-Suomen ELY-keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue) vuonna 2007 kokoaman Luontoretkelle Keski-Suomeen -oppaan luontoretkikohteet täydennettynä kulttuuri- ja ympäristökasvatuskohteilla on koottu Ympäristökasvatus Keski-Suomessa sivujen ohjelmapankkiin: ohjelmapankki. Keski-Suomen ELY-keskuksen Ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue luokittelee kohteet kolmeen ryhmään, jotka ovat seudullisesti merkittävät, paikallisesti merkittävät sekä muut luontopolut ja lintutornit. Seudullisesti ja paikallisesti merkittävät kohteet ovat viitoituskelpoisia, jos luontokohteen muut viitoituksen yleisperiaatteet toteutuvat. Seudullisesti merkittävät luontopolut ja lintutornit viitoitetaan palvelukohteen osoiteviitalla ja tarvit- 13

14 taessa tämän ennakkomerkillä varustettuna luontokohteen tunnuksella. Paikallisesti merkittävät luontopolut ja lintutornit viitoitetaan vastaavalla tavalla ilman luontokohteen tunnusta. Muita luontopolkuja ja lintutorneja ei viitoiteta. Viitoitusta ei osoiteta alueellisessa suunnitelmassa, jos kohde sijaitsee viisi kilometriä kauempana maantiestä. Metsähallituksen omistuksessa olevia laavuja ei yleensä viitoiteta. Metsähallitus ei kuitenkaan vastusta esim. toimivaa kyläyhdistystä tai -toimikuntaa viitoittamasta laavuja edellyttäen, että kohteen viitoituskriteerit täyttyvät ja viitoittaja huolehtii merkkien hankkimisesta ja hoidosta. Paljon palveluja sisältävällä alueella voidaan toisessa palvelukohteiden opastusmerkkejä sisältävässä pystytystelineessä käyttää A-tyypin opastustaulujen sijasta B-tyypin opastustauluja, jos on ennakoitavissa, että liittymäalueelle voi myöhemmin tulla lisää viitoitettavia kohteita. B-tyypin opastustaulujen käyttö mahdollistaa kolmen yrittäjän kohteiden opastusmerkkien yhdistämisen samaan pystytystelineeseen. Tällöin opastusmerkeissä esitettävien tietojen määrässä on jätettävä tilaa mahdollisen uuden yrittäjän opastusmerkkejä varten. 14

15 5 Tavoitetilanteen opastusmerkkiratkaisut 5.1 Suunnitelman ohjevuosi Opastusmerkkiratkaisujen ohjevuosi on nykytilanne siitä syystä, että palvelukohteiden viitoitus olisi pitänyt olla kaikkien merkkien osalta uusien opastusmerkkien ja periaatteiden mukainen jo vuoden 2013 loppuun mennessä. Suunnitelman mukaisille ratkaisuille voidaan hakea opastelupia heti suunnitelman valmistumisen jälkeen. Viitoitus on uusittava olemassa olevien opastusmerkkien osalta alueellisen opastussuunnitelman kaltaiseksi vuoden 2014 aikana. Kohteita, joita ei nykyisin viitoiteta, suositellaan viitoitettavan alueellisen opastussuunnitelman mukaisesti. Yrittäjillä ei ole kuitenkaan velvollisuutta kohteidensa viitoituksen järjestämiseen. Ne yrittäjät, joiden opasteluvat eivät ole ajan tasalla, ovat saaneet Keski-Suomen ELY-keskukselta kehotuskirjeen asian korjaamiseksi joulukuussa Jos kohteiden nykyisissä opastusmerkeissä ei ole sisällön tai opastuksen oikeellisuuden puolesta korjattavaa, jää ainoaksi asiaksi opasteluvan uusiminen. Muussa tapauksessa yrittäjät joutuvat uusimaan tai poistamaan nykyiset merkkinsä. Yrittäjien opasteluvat eivät yleensä ole ajan tasalla, jos lupa on myönnetty ennen tai lupaan ei ole tehty sen jälkeen muutoksia. Opasteluvat myönnetään määräaikaisina yleisimmän määräajan ollessa viisi vuotta.5.2 Opastusmerkkisuunnitelmassa huomioon otettavia asioita Kuntakohtaisissa opastusmerkkisuunnitelmakartoissa esitetyt ratkaisut ovat ohjeellisia ja vastaavat nykyhetken tilannetta. Opastelupakäsittelyssä tehtävät ratkaisut voivat perustellusta syystä poiketa opastusmerkkisuunnitelmakartan ratkaisuista. Lupakäsittelyssä on tärkeää noudattaa kaikissa ratkaisuissa seudullisia viitoitusperiaatteita (ks. kohta 4). Tämä koskee myös suunnitelman valmistumisen jälkeen tulevien uusien kohteiden opastustapaa. Opastusmerkkisuunnitelmakartassa esitetyt palvelukohteiden opastusmerkkien paikat ovat suuntaa antavia. Opastusmerkkejä ei saa asentaa maastoon yksinomaan opastusmerkkisuunnitelman perusteella, vaan merkkien tarkka sijainti (tierekisteri- ja/tai katuosoite) määritetään lopullisesti opastelupakäsittelyn yhteydessä. Opasteluvan hakijan on aina lupaa hakiessaan osoitettava kohteensa viitoituskelpoisuus jokaisen viitoitettavan toiminnon osalta siitäkin huolimatta, että kohde esiintyy alueellisessa opastusmerkkisuunnitelmassa. Jos kohde täyttää useamman tunnuksen viitoituskriteerit, voi opasteluvan hakija itse päättää, mitä tunnuksia hän haluaa käyttää kohteensa viitoituksessa ja missä järjestyksessä hän haluaa tunnukset esittää. Tunnusten enimmäismäärää ei saa ylittää. Mahdollisessa tunnusten järjestysten muuttamisessa on otettava huomioon, että opastusmerkin väri tai opastusetäisyys voi muuttua. Ensimmäinen tunnus määrittää palvelukohteen opastustaulussa merkin pohjavärin ja viitoitusetäisyyden, joka ei ole kaikilla tunnuksilla sama. Yrittäjillä ei ole velvoitetta kohteidensa viitoituksen järjestämiseen, vaikka tässä suunnitelmassa esitettäisiinkin niille opastusratkaisu. 5.3 Opastusmerkkikohtainen tarkastelu Tavoitetilanteen kuntakohtaiset opastusmerkkisuunnitelmakartat on laadittu erillisinä asiakirjoina. Opastusmerkkisuunnitelmakartoissa on esitetty alueellisten viitoitusperiaatteiden mukaiset opastusmerkkiratkaisut kaikille suunnitteluhetkellä tiedossa oleville viitoituskelpoisille palvelukohteille. Esitetyt opastusmerkkiratkaisut voivat muuttua lupakäsittelyn yhteydessä esimerkiksi uusien yrittäjien, palvelujen, nähtävyyksien tai maankäytössä tapahtuvien muutosten vuoksi taikka jonkin nykyisen viitoituskelpoisen kohteen toiminnan 15

16 päättymisen vuoksi. Suunnitellun opastusmerkin sisältöön voi vaikuttaa myös opasteluvan hakijan tekemät tarkennukset. Opastusmerkkisuunnitelmassa kohteita osoitetaan sini- ja ruskeapohjaisilla palvelukohteiden opastustauluilla sekä ruskeapohjaisilla palvelukohteen osoiteviitoilla, mustapohjaisilla osoiteviitoilla ja tarvittaessa em. osoiteviittojen ennakkomerkeillä Viitasaari Viitasaaren palvelukohteiden opastusmerkkisuunnitelma sisältää 28 viitoituskelpoiseksi arvioidun kohteen opastusmerkkiratkaisut. 16 kohteen opastusratkaisut järjestetään palvelukohteen opastustaulujen, kahdeksan kohteen palvelukohteen osoiteviittojen ja neljän kohteen osoiteviittojen avulla. Viitoituskelpoiset kohteet sijaitsevat eri puolilla kaupunkia, joskin niitä on keskustassa ja sen läheisyydessä eniten. Viitoituskelpoiset kohteet vaihtelevat pääasiassa majoitus-, ravitsemis-, nähtävyys- ja aktiviteettitoiminnoista opastuspaikkoihin. Erityispiirteenä on Viitasaaren läpi kulkeva Sininen Tie, jota viitoitetaan valtatien 4 ja kantatien 77 varsilla. Nykytilanteessa vain Huopanankoski osoitetaan Siniseen Tiehen liittyvänä palveluna, mikä näkyy tunnuksena kohteen nimen edessä (ks. kuva 7). Suunnitelmassa ei ole lisätty uusia matkailutiehen liittyviä kohteita, koska matkailutietunnuksen käyttö kohteen yhteydessä edellyttää yrittäjän ja Suomen Sininen Tie ry:n välistä keskinäistä sopimusta. Noin kolmasosa Viitasaaren suunnitelluista opastusmerkkien sisällöstä vastaa nykytilannetta, jos oletetaan, että yrittäjät ovat toteuttaneet uusien opastelupien mukaiset ratkaisut maastoon. Suunnitelmassa on esitetty myös sellaisten viitoituskelpoisuuskriteerien täyttävien kohteiden opastusratkaisut, joita ei nykyisin eikä välttämättä tulevaisuudessakaan opasteta maastossa. Nykyisin maastosta löytyy myös sellaisten kohteiden opastusmerkkejä, joiden toiminto on päättynyt ja joiden opasteet tullaan poistamaan. Kokonaisuutena on vaikeaa arvioida, kuinka paljon palvelukohteiden opastusmerkit tulevat muuttumaan vuoden 2014 aikana. Muutoksen määrä on kuitenkin huomattava, mutta todennäköisesti se on kuitenkin suhteellisesti pienempi kuin Pihtiputaalla ja Kinnulassa. Kuva 8. Esimerkki Viitasaaren nykyisestä tienkäyttäjille suunnatusta palvelukohteesta; Kärnänkoski (kuva Maarit Orava). 16

17 Taulukko 1. Viitasaaren kohdekohtaiset opastusmerkkiratkaisut. Kohteen nimi Päätoiminto Oheistoiminnot Yhteinen Opastustapa Opastusmerkki opastusmerkki Lähiopastus Ennakko-opastus POT POS POS enn. OS OS enn. ABC / Opastuspiste Opastuspiste Huoltoasema, ruokapaikka Heinä-Suvanto Luontokohde (lintutorni, lintujärvi, kosteikkoalue) HeVerKu Käsityöpaja Huopanankoski Muu nähtävyys Kalastuspaikka, kahvila tai pikaruokapaikka Hurrikaani Aktiviteettipaikka Hännilänsalmi Leirintäalue Matkailuvaunualue, mökkimajoitus Karoliinan portaat Luontokohde Pysäköintipaikka, opastuspiste Keilarysä Keilahalli Koliman leirikeskus Majoitus- ja harrastepaikka Koristetakomo T:mi Ari Käsityöpaja Miettinen Kymönkosken ruokapuoti Lähikauppa Kärnänkoski Kalastuspaikka Luotolansaaren Näköalatorni näköalatorni Matkailuneuvontapiste Opastuspiste Cafe Kulma Metsätyömuseo Museo Miekkaniemi Aamiaismajoitus Muikunlahden kartano Hotelli Niinilahti Levähdysalue Ruokailupaikka, uimapaikka, opastuspiste Opastuspiste Opastuspiste (Huopanankoski) P-alue Löytänä P-alue Opastuspiste Pihkuri Hotelli Savivuori Hiihtohissi (talviaikaan) / Näköalapaikka (kesäaikaan) Sininen tie Matkailutie Tarvaalan tila Aamiaismajoitus Tuulensuun veistospuisto Muu nähtävyys Uimahalli Uimapaikka Wiikin kartano Hotelli Ruokailupaikka, mökkimajoitus Viitasaaren kalatuote Kalastuspaikka Suoramyyntipaikka POT = Palvelukohteen opastustaulu POS = Palvelukohteen osoiteviitta Pos enn. = Palvelukohteen osoiteviitan ennakkomerkki OS = Osoiteviitta OS enn. = Osoiteviitan ennakkomerkki 17

18 5.3.2 Pihtipudas Pihtiputaan palvelukohteiden opastusmerkkisuunnitelma sisältää 22 viitoituskelpoiseksi arvioidun kohteen opastusmerkkiratkaisut. Kymmenen kohteen opastusratkaisut järjestetään palvelukohteen opastustaulujen, kymmenen kohteen palvelukohteen osoiteviittojen ja kahden kohteen osoiteviittojen avulla. Pääosa opastuskelpoisista kohteista sijaitsee kunnan keskustassa tai sen läheisyydessä. Viitoituskelpoiset kohteet vaihtelevat pääasiassa majoitus-, ravitsemis- ja maaseutuyritystoiminnoista nähtävyys- ja opastuspaikkoihin. Noin neljäsosa Pihtiputaan suunnitelluista opastusmerkkien sisällöstä vastaa nykytilannetta, jos oletetaan, että yrittäjät ovat toteuttaneet uusien opastelupien mukaiset ratkaisut maastoon. Suunnitelmassa on esitetty myös sellaisten viitoituskelpoisuuskriteerien täyttävien kohteiden opastusratkaisut, joita ei nykyisin eikä välttämättä tulevaisuudessakaan opasteta maastossa. Kokonaisuutena on vaikeaa arvioida, kuinka paljon palvelukohteiden opastusmerkit tulevat muuttumaan vuoden 2014 aikana. Muutoksen määrä on kuitenkin huomattava, mutta todennäköisesti se on kuitenkin suhteellisesti suurempi Kinnulassa. Kuva 9. Esimerkki Pihtiputaan nykyisestä tienkäyttäjille suunnatusta palvelukohteesta; Putaanportti (kuva Maarit Orava). 18

19 Taulukko 2. Pihtiputaan kohdekohtaiset opastusmerkkiratkaisut Kohteen nimi Päätoiminto Oheistoiminnot Yhteinen Opastustapa Opastusmerkki opastusmerkki Lähiopastus Ennakko-opastus POT POS POS enn. OS OS enn. Haapavuori Näköalapaikka Heinäjoen silta Muu nähtävyys (museosilta) Herkkuravintola Takkatupa Opastustoimisto Ruokailupaikka Hiekka Uimaranta Hotelli Pihtipudas Hotelli Ilosjoki Pysäköintialue, opastuspiste Kivimäen kierros Luontopolku, näkötorni, laavu, nuotiopaikka Kotila Suoramyyntipaikka Luomalan tila Aamiaismajoitus Malisen lomamökit Mökkimajoitus Niemenharjun tanssilava Viihdepaikka Niemenharju Hotelli tai motelli Ruokailupaikka, leirintäalue Niemenhäikkä Uimaranta Pihtiputaan kotiseutumuseo Museo tai historiallinen rakennus Pirtinniemen mökkikylä Mökkimajoitus Putaanlahden lintutorni Lintutorni Putaanportti Opastustoimisto Huoltoasema, ruokailupaikka, luontokohde Rapeikon luontopolku Luontopolku, niitty Ruukinperä Pysäköintialue, opastuspiste Saanijärvi Pysäköintialue, Seo, Simon auto Huoltoasema Autokorjaamo, ruokailupaikka Wanha Pappila Juhlapaikka, Tahko Pihkalan synnyinkoti POT = Palvelukohteen opastustaulu POS = Palvelukohteen osoiteviitta Pos enn. = Palvelukohteen osoiteviitan ennakkomerkki OS = Osoiteviitta OS enn. = Osoiteviitan ennakkomerkki Kinnula Kinnulan palvelukohteiden opastusmerkkisuunnitelma sisältää 11 viitoituskelpoiseksi arvioidun kohteen opastusmerkkiratkaisut. Viiden kohteen opastusratkaisut järjestetään palvelukohteen opastustaulujen, neljän kohteen palvelukohteen osoiteviittojen ja kahden kohteen osoiteviittojen avulla. Viitoituskelpoiset kohteet sijaitsevat eri puolilla kuntaa. Eniten viitoituskelpoisia kohteita on erilaisissa maaseutuyrityksissä. Osaksi Kinnulan kuntaa sijoittuu Salamajärven kansallispuisto, joka on yksi Keski- Suomen palvelukohteiden maakunnallisessa opastussuunnitelmassa määritelty maakunnallisesti merkittävä palvelu tai kohde, jonka on syytä näkyä laajasti alueen kaikissa opastuspisteissä sekä tieverkon palvelukohteiden viitoituksessa. Vihtori Storckin perinneateljee määriteltiin Keski-Suomen palvelukohteiden maakunnallisessa opastussuunnitelmassa Keski-Suomen taidetoimikunnan puolelta erittäin merkittäväksi taiteelliseksi nähtävyydeksi. Tämä puoltaisi kohteen viitoituksessa käytettävän palvelukohteen opastustaulua varustettuna Muu nähtävyys -tunnuksella. Kohde on kuitenkin avoinna vain tilauksesta, minkä vuoksi opastustavaksi tässä suunnitelmassa valittiin mustapohjainen osoiteviitta ja ennakkomerkki. Ainoastaan Kinnulan Parlamenttia ja pieneltä osin myös Salamajärven kansallispuistoa osoittavat opastusmerkit vastaavat täsmälleen suunnitelman mukaisten opastusratkaisujen sisältöä olettaen, että niiden opastusmerkit on toteutettu uusien opastelupien mukaisesti. Suunnitelmassa on esitetty myös sellaisten 19

20 viitoituskelpoisuuskriteerien täyttävien kohteiden opastusratkaisut, joita ei nykyisin eikä välttämättä tulevaisuudessakaan opasteta maastossa. Salamajärven kansallispuiston osoittaminen Kinnulan suunnasta suunnitelman mukaisesti edellyttää myös huonokuntoisen tien saattamista paremmin liikennöitävään kuntoon. Kokonaisuutena on vaikeaa arvioida, kuinka paljon palvelukohteiden opastusmerkit tulevat muuttumaan vuoden 2014 aikana. Muutoksen määrä on huomattava. Kuva 10. Esimerkki Kinnulan nykyisestä tienkäyttäjille suunnatusta palvelukohteesta; Markojärven lomamökit (kuva Maarit Orava). Taulukko 3. Kinnulan kohdekohtaiset opastusmerkkiratkaisut. Kohteen nimi Päätoiminto Oheistoiminnot Yhteinen Opastustapa Opastusmerkki opastusmerkki Lähiopastus Ennakko-opastus POT POS POS enn. OS OS enn. Salamajärvi Luontokohde Kalastuspaikka Opastuspiste (Kanasallispuisto) Markojärven lomamökit Mökkimajoitus Saarensalmen leirintä Mökkimajoitus Olhavaisten lomamökit Mökkimajoitus Kinnulan keskusta Opastuspiste Salmenniemi Uimaranta Opastuspiste P-alue Opastuspiste (Salmenniemi) Vihtori Storckin perinneateljee Kinnulan kotiseutumuseo Kotiseutumuseo Kinnulan parlamentti Opastustoimisto Urpilan kartano Kokous-, ravitsemis- ja majoituspaikka POT = Palvelukohteen opastustaulu POS = Palvelukohteen osoiteviitta Pos enn. = Palvelukohteen osoiteviitan ennakkomerkki OS = Osoiteviitta OS enn. = Osoiteviitan ennakkomerkki 20

21 5.4 Opastusmerkkien peittäminen Jos palvelukohteen toiminta on kokonaan keskeytyksissä, tulee opastusmerkki poistaa tai peittää kokonaan. Tällöin kiinteät jalustat voidaan jättää pystyyn, mutta maisemaa rumentavat tukirakenteet tulee poistaa. Osan vuodesta suljettuna olevan kohteen opastusmerkit tulee joko poistaa tai peittää kiinnioloajaksi. Merkin poistamiseksi ei hyväksytä merkin päälle kiinnitettävää jätesäkkimuovia tai merkin kääntämistä tien suuntaiseksi, vaan merkin peittämiseen tulee käyttää tarkoitukseen valmistettuja väriltään harmaita peitteitä tai suojia. Merkin peittämistapa on hyvä suunnitella jo opastelupaa hakiessa. Ennen opastusmerkin valmistamista tulee ottaa huomioon opastusmerkin ajan tasalla pidon ja muun kunnossapidon erityisvaatimukset. Jos kohteen palveluista vain osa on väliaikaisesti poissa toiminnasta, tulee kyseisiä toimintoja osoittavat tunnukset peittää merkin pohjavärin mukaisella peitelevyllä. Jos tunnusten määrä muuttuu, tulee peitelevyn olla tunnuskentän laajuinen. Peitelevy tulee kiinnittää siten, että opastustaulun ja peitelevyn väliin jää tuuletusrako. Kuva 11. Esimerkki tunnuskentän vaihtamisesta samassa opastustaulussa. 21

22 6 Palvelukohteen opastelupaprosessi Palvelukohteen viitoittaminen edellyttää aina tienpitäjän lupaa. Tienpitäjänä toimii maantiellä Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, kadulla kunta ja yksityisellä tiellä tiehoitokunta. Yksityisellä tiellä liikennemerkin asettamiseen tarvitaan myös kunnan suostumus. 6.1 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimintamalli Palvelukohteiden opastelupakäytännössä siirryttiin maanteiden osalta valtakunnalliseen toimintamalliin, josta vastaa Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Liikenne- ja infrastruktuurin vastuualueen Lupapalvelut. Lupapalveluilla on lupayhdyshenkilöt kaikissa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa. ELY-keskusten lupayhdyshenkilöt toimivat tarvittavissa määrin Lupapalvelujen apuna lupaasioiden valmistelutyössä, maastokatselmuksissa ja opastettavien kohteiden arvioinnissa. Useissa tapauksissa opasteluvan edellytyksenä on ulkopuolisen tahon antama lausunto tai arvio. Kaikki uudet opasteluvat ovat määräaikaisia, jolloin olosuhteissa tapahtuvat muutokset voidaan ottaa nopeasti huomioon. Opasteluvan määräaika on yleensä viisi vuotta. Määräaika voi tapauskohtaisesti olla lyhyempi, esimerkiksi vain osan vuotta avoinna olevan palvelun tapauksessa, tai pidempi, esimerkiksi merkittävän historiallisen nähtävyyden tapauksessa. Opastelupa sisältää lupaehtoja, jotka antavat lupaviranomaiselle tarvittaessa oikeuden perua tai muuttaa luvan sisältöä. Opasteluvan peruuttamiseen tai muuttamiseen oikeutettavia ehtoja voivat olla esimerkiksi lainsäädännön tai viitoitusohjeiden muuttuminen taikka tieverkossa, alueellisessa palvelutarjonnassa tai muussa ympäristötekijässä tapahtuneet muutokset tai alueellisessa opastussuunnitelmassa todetut ratkaisut. Opasteluvan muutoksissa on siirtymäaika, joka yleensä kestää voimassaolevan opastelupakauden loppuun saakka. Jos esimerkiksi luvanhaltijan lähialueelle syntyy uusia palveluja tai alueellinen opastussuunnitelma päätyy luvanhaltijan opastuksen osalta luvan kanssa ristiriitaiseen tilanteeseen, vanhan opasteluvan mukaiset merkit saavat olla paikallaan lupakauden päättymiseen saakka. Jos opasteluvassa ei ole määritelty lupakautta, niin vanhan opasteluvan mukaiset merkit saavat olla maastossa vuoden 2013 loppuun saakka. Siirtymäaikaa ei sovelleta, jos toteutettu viitoitus on luvanvastainen tai muuten virheellinen tai lupaehtoja on rikottu. Myös tienparannustoimenpiteistä johtuvat muutokset tieverkossa voivat aiheuttaa tarpeen muuttaa opastuksen ja opasteluvan sisältöä kesken lupakauden. Maanteille tulevan palvelukohteen opastusmerkin opasteluvan hakemus on saatavissa ja tulostettavissa ELY-keskuksen www-sivuilta, minkä lisäksi sen voi tilata Lupapalveluista Opastusmerkkien hankinta, hoito ja ylläpito Palvelukohteiden opastusmerkit ovat tieliikenneasetuksen mukaisia liikennemerkkejä, joista ELYkeskuksilla on tienpitäjänä kokonaisvastuu maanteillä. Palvelukohteen opasteluvan haltija vastaa luvan mukaisen opastuksen toteuttamiskustannuksista. Kustannuksiin sisältyvät myös muille osapuolille syntyvät kustannukset, jos näiden opastusmerkkien sisältö tai sijoituspaikka muuttuu uusien opastusmerkkien vaikutuksesta. Viimeisimmän opasteluvan haltija joutuu kustantamaan myös uuden luvan edellyttämät muutokset muiden luvanhaltijoiden opastusmerkkeihin. Luvanhaltija saa opasteluvan liitteenä luettelon auditoiduista liikennemerkkien valmistajista, joilta luvanhaltija voi hankkia opastusmerkit. Luvanhaltijan on otettava ennen opastusmerkkien asennusta yhteyttä ELY-keskuksen yhteyshenkilöön. Luvanhaltija voi ostaa asennustyön alueurakoitsijalta tai muulta sellaiselta urakoitsijalta, joka täyttää tiellä suoritettavan työn pätevyysvaatimukset ja hallitsee liikennemerkkien rakennetta ja pystytystä koskevan Liikenneviraston ohjeistuksen. 22

23 Opastusmerkin ylläpidon kustannuksista huolehtiminen kuuluu opasteluvan haltijalle. Ylläpidolla tarkoitetaan merkin uusimista tilanteessa, jossa se on niin huonokuntoinen, ettei se enää täytä normaaleja liikennemerkille asetettuja kuntoluokituskriteerejä. ELY-keskukset valvovat liikennemerkkien kuntoa vuosittaisilla tarkastuksilla ja jos merkin kuntoluokitus edellyttää merkin uusimista, ELY-keskus ottaa yhteyttä luvanhaltijaan merkin uusimisprosessin käynnistämiseksi. Mikäli huonokuntoinen merkki jää uusimatta, opastelupa voidaan sen perusteella peruuttaa. Palvelukohteen opastelupapäätöksessä todetaan, että palvelukohteiden opastusmerkkien hoito on merkkien omistajan vastuulla. ELY-keskus ei valvo merkkien kuntoa vuosittaisilla tarkastuksilla, mutta sen yhteyshenkilön tai alueurakoitsijan tulee kiinnittää huomiota huonokuntoisiin merkkeihin ja kehottaa tarvittaessa omistajaa kunnostamaan tai poistamaan vioittuneet merkit. Palvelukohteen opastusmerkit kuuluvat kuitenkin uusiin ELY-keskuksen hoidon alueurakoita koskeviin sopimuksiin vastaavasti kuin muut liikennemerkit. Jos opastusmerkki vaurioituu esimerkiksi auton törmätessä siihen, liikennevakuutus korvaa useimmiten merkin uusimisen. Mikäli syyllistä ei saada selville, joutuu luvanhaltija maksamaan merkin uusimisesta aiheutuvat kustannukset. Jos luvallisia opastusmerkkejä on tarpeen muuttaa tai uusia tienpitäjän omien toimenpiteiden, kuten esimerkiksi liittymäjärjestelyjen tai muiden tienparannustoimenpiteiden takia, tienpitäjä osallistuu opastusmerkkien uusimisen kustannuksiin tapauskohtaisesti. 23

24

25

26 RAPORTTEJA 2014 KESKI-SUOMEN PALVELUKOHTEIDEN VIITOITUS VIITASAARI, PIHTIPUDAS JA KINNULA Keski-Suomi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Palvelukohteiden opastus. Antti Pirttijoki Pirkanmaan ELY-keskus 6.3.2012

Palvelukohteiden opastus. Antti Pirttijoki Pirkanmaan ELY-keskus 6.3.2012 Palvelukohteiden opastus Antti Pirttijoki Pirkanmaan ELY-keskus 6.3.2012 Opastusjärjestelmän periaate 1. Taso: Tiekartta ja matkalla ajoneuvoliikenteen viitoitus 2. Taso: Opastustoimistot ja opastuskartat

Lisätiedot

PALVELUKOHTEIDEN PAIKALLISET VIITOITUSPERIAATTEET, HÄMEENLINNA (LUONNOS)

PALVELUKOHTEIDEN PAIKALLISET VIITOITUSPERIAATTEET, HÄMEENLINNA (LUONNOS) 20.10.2015 Palvelukohteiden paikalliset viitoitusperiaatteet antavat suuntaviivat opastamiselle Hämeenlinnassa. Viitoitusperiaatteissa noudatetaan pääasiassa Palvelukohteiden viitoitus ohjetta (TIEH 2000021-07)

Lisätiedot

24.3.2010 / Anneli Harju LÖYDÄNKÖ PERILLE? PALVELUKOHTEIDEN OPASTEET MATKAN VARRELLA

24.3.2010 / Anneli Harju LÖYDÄNKÖ PERILLE? PALVELUKOHTEIDEN OPASTEET MATKAN VARRELLA LÖYDÄNKÖ PERILLE? PALVELUKOHTEIDEN OPASTEET MATKAN VARRELLA Opaste vai mainos? Palvelukohteiden viitoitus käytetään vain tieliikenneasetuksen mukaisia opastusmerkkejä Tienvarsimainonta kaikki muut mainoksia

Lisätiedot

Kalajoen Hiekkasärkkien palvelukohteiden

Kalajoen Hiekkasärkkien palvelukohteiden Kalajoen Hiekkasärkkien palvelukohteiden opastussuunnitelma Kalajoen Hiekkasärkkien palvelukohteiden opastussuunnitelma Tiehallinto Oulun tiepiiri Oulu 2008 TIEHALLINTO Oulun tiepiiri Veteraanikatu 5

Lisätiedot

Palvelukohdeopasteet ja tienvarsimainokset

Palvelukohdeopasteet ja tienvarsimainokset Palvelukohdeopasteet ja tienvarsimainokset Palvelukohdeopasteista Palvelukohteiden opastusmerkkejä määräävät kansainväliset Sopimukset Liikennemerkkejä ja opasteita koskeva yleissopimus, Wien 8.11.1968

Lisätiedot

Syötteen palvelukohteiden opastussuunnitelma

Syötteen palvelukohteiden opastussuunnitelma Syötteen palvelukohteiden opastussuunnitelma Syötteen palvelukohteiden opastussuunnitelma Tiehallinto Oulun tiepiiri Oulu 2008 TIEHALLINTO Oulun tiepiiri Veteraanikatu 5 PL 261 90101 Oulu Puhelinvaihde

Lisätiedot

Oulun seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma LUONNOS 17.8.2009. Puuttuu: Museoviraston lausunto Oulun läänin taidetoimikunnan

Oulun seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma LUONNOS 17.8.2009. Puuttuu: Museoviraston lausunto Oulun läänin taidetoimikunnan Oulun seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma LUONNOS 17.8.2009 Puuttuu: Museoviraston lausunto Oulun läänin taidetoimikunnan lausunto Oulun seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma Tiehallinto Oulu

Lisätiedot

Tienvarsimainonta ja lupamenettely. Antti Pirttijoki Pirkanmaan ELY-keskus 6.3.2012

Tienvarsimainonta ja lupamenettely. Antti Pirttijoki Pirkanmaan ELY-keskus 6.3.2012 Tienvarsimainonta ja lupamenettely Antti Pirttijoki Pirkanmaan ELY-keskus 6.3.2012 Tienvarsimainonnan lainsäädännöllinen perusta Maantielain 52, tienvarsimainonta ja -ilmoittelu Asemakaava-alueen ulkopuolella

Lisätiedot

Rokuan ja Oulujärven matkailualueiden palvelukohteiden opastussuunnitelma

Rokuan ja Oulujärven matkailualueiden palvelukohteiden opastussuunnitelma Rokuan ja Oulujärven matkailualueiden palvelukohteiden opastussuunnitelma Rokuan ja Oulujärven matkailualueiden palvelukohteiden opastussuunnitelma Tiehallinto Oulun tiepiiri Oulu 2009 TIEHALLINTO Oulun

Lisätiedot

Palvelukohteiden alueellisen opastussuunnitelman laatiminen

Palvelukohteiden alueellisen opastussuunnitelman laatiminen Palvelukohteiden alueellisen opastussuunnitelman laatiminen Maakunta Seutu Paikallinen taso Palvelukohteiden alueellisen opastussuunnitelman laatiminen Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2007

Lisätiedot

Vuokatin palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma

Vuokatin palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma Vuokatin palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma Vuokatin palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma Tiehallinto Oulu 2008 Kannen kuva: Jani Karjalainen Julkaisua myy/saatavana Oulun tiepiiri

Lisätiedot

PALVELUKOHTEIDEN OPASTUSSUUNNI- TELMAN LAATIMISEN PROSESSIOHJE

PALVELUKOHTEIDEN OPASTUSSUUNNI- TELMAN LAATIMISEN PROSESSIOHJE PALVELUKOHTEIDEN OPASTUSSUUNNI- TELMAN LAATIMISEN PROSESSIOHJE Projektiryhmä Kari Keski-Luopa, pj. Maarit Orava, Tuomas Österman Per-Olof Linsén Sanna Kolomainen Kauko Kaarninen Kari Ruokanen Reijo Vaarala,

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 2010 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

POHJOIS-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 2010 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus POHJOIS-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 2010 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Oulu, 2010 2 Pohjois Pohjanmaan elinkeino, liikenne ja ympäristökeskuksen

Lisätiedot

Rukan palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma

Rukan palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma Rukan palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma Rukan palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma Tiehallinto Oulu 2008 Kannen kuva: Minna Simonen Julkaisua myy/saatavana Oulun tiepiiri Faksi

Lisätiedot

Varkauden - Pieksämäen seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma

Varkauden - Pieksämäen seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma Varkauden - Pieksämäen seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma Varkauden - Pieksämäen seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma Tiehallinto Kuopio 2009 Valokuvat: Tomi Kärnä Kopijyvä Kuopio 2009 Julkaisua

Lisätiedot

Liikennemerkkipiirustukset

Liikennemerkkipiirustukset Liikennemerkkipiirustukset 2 LIIKENTEEN OHJAUS Liikennemerkkien mitoitus 2008 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelon pvm. LIIKENNEMERKKIPIIRUSTUKSET, OSA 1 1 Lähetekirjeet 2 Varoitusmerkit 03.02.1995 3 Etuajo-oikeus-

Lisätiedot

Seudullinen opastussuunnitelma

Seudullinen opastussuunnitelma Seudullinen opastussuunnitelma Kuusiokunnat Alavus, Kuortane, Töysä ja Ähtäri 10/2009 Kuortane Töysä Alavus Ähtäri Alavus Kuortane Töysä Ähtäri Seudullinen opastussuunnitelma Kuusiokunnat Alavus, Kuortane,

Lisätiedot

Hyvinkään-Riihimäen talousalueen palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma

Hyvinkään-Riihimäen talousalueen palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma Hyvinkään-Riihimäen talousalueen palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma Hausjärvi, Hyvinkää, Loppi ja Riihimäki Hyvinkään-Riihimäen talousalueen palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma

Lisätiedot

Koillismaan palvelukohteiden opastussuunnitelma

Koillismaan palvelukohteiden opastussuunnitelma Koillismaan palvelukohteiden opastussuunnitelma Koillismaan palvelukohteiden opastussuunnitelma Tiehallinto Oulu 2009 Julkaisua myy/saatavana Oulun tiepiiri (1.1.2010 alkaen Pohjois-Pohjanmaan elinkeino,

Lisätiedot

Palvelukohteiden viitoitus

Palvelukohteiden viitoitus Palvelukohteiden viitoitus Palvelukohteiden viitoitus Tiehallinto Helsinki 2007 Pohjakartta Affecto Finland Oy, Genimap, Lupa L7128/07 ISBN 978-951-803-866-8 TIEH 2000021 07 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut)

Lisätiedot

YLLÄKSEN MATKAILUKESKUKSEN PALVELUKOHTEIDEN OPASTUSSUUNNITELMA

YLLÄKSEN MATKAILUKESKUKSEN PALVELUKOHTEIDEN OPASTUSSUUNNITELMA Kolarin kunta Lapin elinkeino, - liikenne- ja ympäristökeskus Liikenne ja infrastruktuuri- vastuualue Kolarin kunta YLLÄKSEN MATKAILUKESKUKSEN PALVELUKOHTEIDEN OPASTUSSUUNNITELMA SITO-YHTIÖT SITO OY Y-tunnus

Lisätiedot

LIIKENTEEN OHJAUS Liikennemerkkien mitoitus

LIIKENTEEN OHJAUS Liikennemerkkien mitoitus LIIKENTEEN OHJAUS Liikennemerkkien mitoitus 2007 POISTETTAVAT LIIKENNEMERKKIPIIRUSTUKSET LIIKENNEMERKKIPIIRUSTUSKANSIOT TIEH 2131908 Poistetaan 1/2 Piirustus nro Kansio 1 kohta 9, Tiemerkit Yleinen tie

Lisätiedot

Liikennemerkkipiirustukset

Liikennemerkkipiirustukset Liikennemerkkipiirustukset 2 L11k enne v1ra sto LIIKENTEEN OHJAUS Liikennemerkkien mitoitus 2017 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelon pvm. LIIKENNEMERKKIPIIRUSTUKSET, OSA 1 1 Lähetekirjeet 2 Varoitusmerkit

Lisätiedot

Liikennemerkkipiirustukset

Liikennemerkkipiirustukset Liikennemerkkipiirustukset 2 LIIKENTEEN OHJAUS Liikennemerkkien mitoitus 2007 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelon pvm. LIIKENNEMERKKIPIIRUSTUKSET, OSA 1 1 Lähetekirjeet 2 Varoitusmerkit 03.02.1995 3 Etuajo-oikeus-

Lisätiedot

Liikennemerkkipiirustukset

Liikennemerkkipiirustukset Liikennemerkkipiirustukset 2 LIIKENTEEN OHJAUS Liikennemerkkien mitoitus 2010 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelon pvm. LIIKENNEMERKKIPIIRUSTUKSET, OSA 1 1 Lähetekirjeet 2 Varoitusmerkit 28.06.2010 3 Etuajo-oikeus-

Lisätiedot

Oulun seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma

Oulun seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma Oulun seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma Oulun seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma Tiehallinto Oulu 2009 Julkaisua myy/saatavana Oulun tiepiiri (1.1.2010 alkaen Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Liikennemerkkipiirustukset

Liikennemerkkipiirustukset Liikennemerkkipiirustukset 2 LIIKENTEEN OHJAUS Liikennemerkkien mitoitus 2010 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelon pvm. LIIKENNEMERKKIPIIRUSTUKSET, OSA 1 1 Lähetekirjeet 2 Varoitusmerkit 28.06.2010 3 Etuajo-oikeus-

Lisätiedot

Ylä-Savon palvelukohteiden opastussuunnitelma

Ylä-Savon palvelukohteiden opastussuunnitelma RAPORTTEJA 3 2013 Ylä-Savon palvelukohteiden opastussuunnitelma OLLI ÄKELÄ PILVI LESCH Ylä-Savon palvelukohteiden opastussuunnitelma OLLI ÄKELÄ PILVI LESCH RAPORTTEJA 3 2013 YLÄ-SAVON PALVELUKOHTEIDEN

Lisätiedot

Pohjois-Savon keskiosan palvelukohteiden opastussuunnitelma

Pohjois-Savon keskiosan palvelukohteiden opastussuunnitelma Pohjois-Savon keskiosan palvelukohteiden opastussuunnitelma Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja 13/2011 Pohjois-Savon keskiosan palvelukohteiden opastussuunnitelma 13/2011

Lisätiedot

PALVELUKOHDEOPASTEIDEN LUPAEHDOT HÄMEENLINNAN KATUVERKOLLA

PALVELUKOHDEOPASTEIDEN LUPAEHDOT HÄMEENLINNAN KATUVERKOLLA LUPAEHDOT HÄMEENLINNAN 1.2.2016 Palvelukohteen (palvelukohteen määrittely, ks. Palvelukohteiden viitoitus, TIEH 2000021-07) viitoitus asetetaan vain yrityksen, kohteen tms. anomuksesta ja anojan kustannuksella.

Lisätiedot

OULU-KAJAANI -KEHITTÄMISVYÖHYKE Vetovoimaiset yritysalueet Oulu-Kajaani -kehittämisvyöhykkeellä (VETY)

OULU-KAJAANI -KEHITTÄMISVYÖHYKE Vetovoimaiset yritysalueet Oulu-Kajaani -kehittämisvyöhykkeellä (VETY) HENKILÖLIIKENTEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 1 OULU-KAJAANI -KEHITTÄMISVYÖHYKE Vetovoimaiset yritysalueet Oulu-Kajaani -kehittämisvyöhykkeellä (VETY) Etukannen kuvat: Kiehimänjokisuu, Paltamo (Martti Juntunen

Lisätiedot

Keski-Suomen työllisyyskatsaus 30.3.2012

Keski-Suomen työllisyyskatsaus 30.3.2012 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2012 KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS Keski-Suomen työllisyyskatsaus 30.3.2012 Julkaisuvapaa tiistaina 24.4.2012 klo 9:00 Työnhakijat Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan Keski-Suomessa

Lisätiedot

Keski-Suomen tieverkon palvelukohteiden maakunnallinen opastussuunnitelma 2009

Keski-Suomen tieverkon palvelukohteiden maakunnallinen opastussuunnitelma 2009 Pihtipudas Kinnula Kivijärvi Kyyjärvi Viitasaari Kannonkoski Karstula Saarijärvi Äänekoski Kari Keski-Luopa, Maarit Orava, Reijo Vaarala Konnevesi Keuruu Multia Uurainen Petäjävesi Jyväskylä Muurame Laukaa

Lisätiedot

Joensuun seudun ja Keski-Karjalan palvelukohteiden opastussuunnitelma

Joensuun seudun ja Keski-Karjalan palvelukohteiden opastussuunnitelma RAPORTTEJA 2 2013 Joensuun seudun ja Keski-Karjalan palvelukohteiden opastussuunnitelma OLLI ÄKELÄ PILVI LESCH Joensuun seudun ja Keski-Karjalan palvelukohteiden opastussuunnitelma OLLI ÄKELÄ PILVI LESCH

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISTAPASUUNNITELMA REIJO VAARALA 2013/04/09

KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISTAPASUUNNITELMA REIJO VAARALA 2013/04/09 KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISTAPASUUNNITELMA SUUNNITTELUN TAVOITE Keski-Suomen ELY-keskuksella on suunnittelun päättyessä tiedossa, millä järjestämistavalla kunkin alueen liikenteet

Lisätiedot

Palvelukohteiden seudullinen opastussuunnitelma

Palvelukohteiden seudullinen opastussuunnitelma RAPORTTEJA 81 2013 Palvelukohteiden seudullinen opastussuunnitelma Pohjanmaa RAPORTTEJA 81 2013 Pohjanmaan palvelukohteiden seudullinen opastussuunnitelma Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

VIITOITUS MANNER- NAANTALISSA

VIITOITUS MANNER- NAANTALISSA Vastaanottaja Naantalin kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 21.12.2015 VIITOITUS MANNER- NAANTALISSA VIITOITUS MANNER-NAANTALISSA Päivämäärä 21.12.2015 Laatija Tarkastanut Hyväksyjä Jari Brandt,

Lisätiedot

Kainuun palvelukohteiden opastussuunnitelma

Kainuun palvelukohteiden opastussuunnitelma Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kainuun palvelukohteiden opastussuunnitelma 2010 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen raportteja POHJOIS-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE-

Lisätiedot

Pielisen Karjalan palvelukohteiden opastussuunnitelma. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja

Pielisen Karjalan palvelukohteiden opastussuunnitelma. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja Pielisen Karjalan palvelukohteiden opastussuunnitelma Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja /0 Pielisen Karjalan palvelukohteiden opastussuunnitelma /0 Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

Keski-Suomen työllisyyskatsaus 28.9.2012

Keski-Suomen työllisyyskatsaus 28.9.2012 NÄKYMIÄ SYYSKUU 2012 KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS Keski-Suomen työllisyyskatsaus 28.9.2012 Julkaisuvapaa tiistaina 23.10.2012 klo 9:00 Työnhakijat Keski-Suomessa oli työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston

Lisätiedot

Pielisen Karjalan palvelukohteiden opastussuunnitelma. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja

Pielisen Karjalan palvelukohteiden opastussuunnitelma. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja Pielisen Karjalan palvelukohteiden opastussuunnitelma Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja 2/20 Pielisen Karjalan palvelukohteiden opastussuunnitelma 2/20 Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

9 Keski-Suomi. 9.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

9 Keski-Suomi. 9.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 9 Keski-Suomi 9.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 9.1. KESKI-SUOMI Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 1 kpl Taajaan asutut: 5 kpl Maaseutumaiset: 17 kpl Keski-Suomi

Lisätiedot

12/2012 HEINOLAN VETOVOIMAOPASTEET JA LÄHIKOHTEIDEN OPASTUS- SUUNNITELMA

12/2012 HEINOLAN VETOVOIMAOPASTEET JA LÄHIKOHTEIDEN OPASTUS- SUUNNITELMA 12/2012 HEINOLAN VETOVOIMAOPASTEET JA LÄHIKOHTEIDEN OPASTUS- SUUNNITELMA Päivämäärä 06/12/2012 Laatija Jani Karjalainen Ramboll Kiviharjuntie 11 90220 OULU P +358 20 755 7070 F +358 20 755 7071 www.ramboll.fi

Lisätiedot

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA ESIPUHE Työn tavoitteena oli laatia aluevaraussuunnitelma kevyen liikenteen väylän ja siihen liittyvien

Lisätiedot

Tienvarsimainonnassa siirrytään ilmoitusmenettelyyn. Outi Penttilä, lakimies

Tienvarsimainonnassa siirrytään ilmoitusmenettelyyn. Outi Penttilä, lakimies Tienvarsimainonnassa siirrytään ilmoitusmenettelyyn Outi Penttilä, lakimies Nykytila 15.3.2016 2 Muutettu MTL 52 Tienvarsimainonta ja -ilmoittelu Voimassa oleva Ehdotettu Asemakaava-alueen ulkopuolella

Lisätiedot

Lausuntopyyntö koskien poliisin lupapalvelujen vähentämistä Sisä-Suomessa Page 1 of 1

Lausuntopyyntö koskien poliisin lupapalvelujen vähentämistä Sisä-Suomessa Page 1 of 1 Lausuntopyyntö koskien poliisin lupapalvelujen vähentämistä Sisä-Suomessa Page 1 of 1 Lausuntopyyntö koskien poliisin lupapalvelujen vähentämistä Sisä- - Suomessa LAUKAAN K ININANF!.ALLITiJS Sampakoski

Lisätiedot

Keski-Suomen kaupallinen palveluverkko Kaupan keskukset ja kehitysmahdollisuudet. Liite 3. Kuntakartat (verkkoliite)

Keski-Suomen kaupallinen palveluverkko Kaupan keskukset ja kehitysmahdollisuudet. Liite 3. Kuntakartat (verkkoliite) Keski-Suomen kaupallinen palveluverkko Kaupan keskukset ja kehitysmahdollisuudet Liite 3. Kuntakartat (verkkoliite) Kuntakartat liittyvät Keski-Suomen liiton Defris-hankkeen Palveluselvitykseen. Jokaisesta

Lisätiedot

HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN TALOUSALUEEN PALVELUKOHTEIDEN ALUEELLINEN OPASTUSSUUNNITELMA

HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN TALOUSALUEEN PALVELUKOHTEIDEN ALUEELLINEN OPASTUSSUUNNITELMA HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN TALOUSALUEEN PALVELUKOHTEIDEN ALUEELLINEN OPASTUSSUUNNITELMA Seudulliset viitoitusperiaatteet Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Liikennealan koulutusohjelma Riihimäki, 10.05.2012 Lauri

Lisätiedot

Salon alueen pääliikenneväylien ja yritysalueiden opastuksen kehittäminen

Salon alueen pääliikenneväylien ja yritysalueiden opastuksen kehittäminen Salon alueen pääliikenneväylien ja yritysalueiden opastuksen kehittäminen 29.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lähtökohdat suunnittelulle 3 2. Ohjausryhmän kokoonpano 4 3. Kokoukset ja yleisötilaisuus 4 4. Yleisöpalautteet

Lisätiedot

Mikkelin seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma

Mikkelin seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma Mikkelin seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma Tomi Kärnä (toim.) 13/2010 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja Mikkelin seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma Tomi

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN PALVELUKOHTEIDEN OPASTUKSEN KEHITTÄMINEN

MÄNTTÄ-VILPPULAN PALVELUKOHTEIDEN OPASTUKSEN KEHITTÄMINEN MÄNTTÄ-VILPPULAN PALVELUKOHTEIDEN OPASTUKSEN KEHITTÄMINEN Hankesuunnitelma 25.4.2012 / tark. 31.1.2013 / tark. 29.8.2013 1. Kohderyhmä, tarve ja tavoitteet Mänttä-Vilppulan kaupunki on valtakunnallisesti

Lisätiedot

Palvelukohteiden viitoitus

Palvelukohteiden viitoitus Palvelukohteiden viitoitus Palvelukohteiden viitoitus Tiehallinto Helsinki 2007 Pohjakartta Affecto Finland Oy, Genimap, Lupa L7128/07 ISBN 978-951-803-866-8 TIEH 2000021 07 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut)

Lisätiedot

Palvelukohteiden maakunnallinen opastussuunnitelma

Palvelukohteiden maakunnallinen opastussuunnitelma Palvelukohteiden maakunnallinen opastussuunnitelma Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa Mustasaari Mustasaari Mustasaari Mustasaari Mustasaari Mustasaari Mustasaari Mustasaari Mustasaari Vöyri-

Lisätiedot

Tahkon opastussuunnitelma. Olli mäkelä Pilvi lesch Olli mäkelä Pilvi lesch

Tahkon opastussuunnitelma. Olli mäkelä Pilvi lesch Olli mäkelä Pilvi lesch Raportteja 112 2013 Tahkon opastussuunnitelma Olli mäkelä Pilvi lesch Olli mäkelä Pilvi lesch Tahkon opastussuunnitelma Olli Mäkelä Pilvi Lesch RAPORTTEJA 112 2013 TAHKON OPASTUSSUUNNITELMA Pohjois-Savon

Lisätiedot

ankasalmi, Joutsa, Jyväskylä, Jyväs

ankasalmi, Joutsa, Jyväskylä, Jyväs Keski-Suomen maakuntakokoelman aineistovalinnan periaatteet ankasalmi, Joutsa, Jyväskylä, Jyväsylän maalaiskunta, Jämsä, Jämsänoski, Kannonkoski, Karstula, Keuuu, Kinnula, Kivijärvi, Konnevesi, orpilahti,

Lisätiedot

Maantien 19514 Tulppio Ainijärvi lakkauttaminen Savukoski

Maantien 19514 Tulppio Ainijärvi lakkauttaminen Savukoski Maantien 19514 Tulppio Ainijärvi lakkauttaminen Savukoski Tiesuunnitelma Genimap Oy, Lupa L4356 Maantien 19514 Tulppio - Ainijärvi lakkauttaminen, Savukoski Tiesuunnitelman sisällysluettelo Osa A Yleiset

Lisätiedot

Ahvenisto nähtävyydet Olympiakatu 18-20 13130 Kyllä Ei Ei Turuntie, Olympiakatu

Ahvenisto nähtävyydet Olympiakatu 18-20 13130 Kyllä Ei Ei Turuntie, Olympiakatu Palvelukohde Opastussuunnitelma Huomatukset, perusteet Yritys/kohteen nimi Opastusryhmä Lähiosoite Postinro Opastustaulu Osoiteviitan ennakkomerkki Osoiteviitta Viitoituksen laajuus Kyllä/Ei ABC Hauho

Lisätiedot

Savo-Karjalan maakuntien palvelukohteiden opastussuunnitelma

Savo-Karjalan maakuntien palvelukohteiden opastussuunnitelma Savo-Karjalan maakuntien palvelukohteiden opastussuunnitelma Savo-Karjalan maakuntien palvelukohteiden opastussuunnitelma Tiehallinto Kuopio 2008 Kansikuva: Pohjakartta-aineisto Maanmittauslaitos lupa

Lisätiedot

1.1 MAINONTA, rakennukset ja tontit 5. 1.2 MAINONTA, rakentamattomat tontit ja asemakaavoittamattomat alueet 5

1.1 MAINONTA, rakennukset ja tontit 5. 1.2 MAINONTA, rakentamattomat tontit ja asemakaavoittamattomat alueet 5 ULKOMAINOSOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISIÄ PERIAATTEITA 5 1.1 MAINONTA, rakennukset ja tontit 5 1.2 MAINONTA, rakentamattomat tontit ja asemakaavoittamattomat alueet 5 1.4 MAINONTA, maantiet 5 1.5 MAINONTA,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Paljakan ja Ukkohallan palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma

Paljakan ja Ukkohallan palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma Paljakan ja Ukkohallan palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma Paljakan ja Ukkohallan palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma Tiehallinto Oulu 2009 Julkaisua myy/saatavana Oulun tiepiiri

Lisätiedot

Keski-Suomen Yrittäjät. Aluejärjestöraportti

Keski-Suomen Yrittäjät. Aluejärjestöraportti Keski-Suomen Yrittäjät Aluejärjestöraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/4 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien

Lisätiedot

Pihtipudasta koskevat kaavamerkinnät ja määräykset pääpiirteissään:

Pihtipudasta koskevat kaavamerkinnät ja määräykset pääpiirteissään: LIITE 3 / OTE MAAKUNTAKAAVAEHDOTUKSESTA 1(5) Pihtipudasta koskevat kaavamerkinnät ja määräykset pääpiirteissään: Otteet maakuntakaavan tarkistusehdotuksesta (ei mittakaavassa) LIITE 3 / OTE MAAKUNTAKAAVAEHDOTUKSESTA

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN PALVELUKOHTEIDEN OPASTUSSUUNNITELMA

HÄMEENLINNAN PALVELUKOHTEIDEN OPASTUSSUUNNITELMA HÄMEENLINNAN PALVELUKOHTEIDEN OPASTUSSUUNNITELMA TYÖNUMERO: E27485.00 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI PALVELUKOHTEIDEN OPASTUSSUUNITELMA SWECO YMPÄRISTÖ OY Muutoslista Susanna Harvio Susanna Harvio Anna Jokiranta

Lisätiedot

Perinnematkaillen vuoteen 2020 Alueiden välinen kehittämishanke

Perinnematkaillen vuoteen 2020 Alueiden välinen kehittämishanke Perinnematkaillen vuoteen 2020 Alueiden välinen kehittämishanke Hanke toteutetaan Ykkösakseli ry:n ja Sepra ry:n alueilla Hankeaika 1.8.2015-30.06.2017 (mahdollinen jatkoaikahakemus) Hankkeen avulla halutaan

Lisätiedot

Tahkon opastussuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH

Tahkon opastussuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH Tahkon opastussuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH Tahkon opastussuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH TAHKON OPASTUSSUUNNITELMA Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Taitto: Olli Mäkelä

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KUNTIEN TALOUS

KESKI-SUOMEN KUNTIEN TALOUS KESKI-SUOMEN KUNTIEN TALOUS Kuntaliiton maakuntakierros ja Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari, 26.8.2014 Jyväskylä Maakuntasuunnittelija Kirsi Mukkala 1 Miltä vuosi 2013 näytti kuntien tilinpäätösten

Lisätiedot

Miten uusiokäyttö voi lisätä kulttuurisia arvoja?

Miten uusiokäyttö voi lisätä kulttuurisia arvoja? Piirteitä keskisuomalaisen maaseudun vanhasta ja uudemmasta rakennuskulttuurista - Miten uusiokäyttö voi lisätä kulttuurisia arvoja? Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla, Jyväskylä 30.1.2014 Arkkitehti

Lisätiedot

MENOT JA RAHOITUS Yhteensä %-osuus. Henkilöstömenot, joista Projektiin palkattava henkilöstö Työpanoksen siirto

MENOT JA RAHOITUS Yhteensä %-osuus. Henkilöstömenot, joista Projektiin palkattava henkilöstö Työpanoksen siirto 942 538 965 729 1 908 267 63,3 % 716 038 784 229 1 500 267 49,8 % 226 500 181 500 408 000 13,5 % 492 298 468 783 961 081 31,9 % 253 750 188 750 442 500 14,7 % 7 000 5 000 12 000 0,4 % 24 278 20 763 45

Lisätiedot

- tulevaisuuden kunta - a municipality with a bright future. Juha Valkama, kunnanjohtaja 9.2.2016

- tulevaisuuden kunta - a municipality with a bright future. Juha Valkama, kunnanjohtaja 9.2.2016 - tulevaisuuden kunta - a municipality with a bright future Juha Valkama, kunnanjohtaja 9.2.2016 Väestönmuutos 2014 2015 (enn.) Kinnula -25 Pihtipudas -40 Kyyjärvi -21 Karstula -18 Kivijärvi -43 Kannonkoski

Lisätiedot

Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta

Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta - Tiedotus kaavan etenemisestä Fingrid Oyj / Mika Penttilä. Trafi - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta Ilmatieteen

Lisätiedot

Innostu yhteistyöstä!

Innostu yhteistyöstä! Innostu yhteistyöstä! 19.2.2019 Pihtipudas Anu Hätinen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry Tuemme järjestöjä maakunta- ja sote-uudistuksen mukaan tuomassa toimintaympäristö muutoksessa Tarjoamme Järjestöille

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 272-2-1-10, ASUNTO

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PALVELUKOHTEIDEN MAAKUNNALLINEN OPASTUSSUUNNITELMA

KESKI-SUOMEN PALVELUKOHTEIDEN MAAKUNNALLINEN OPASTUSSUUNNITELMA Kari Keski-Luopa, Reijo Vaarala KESKI-SUOMEN PALVELUKOHTEIDEN MAAKUNNALLINEN Tiehallinnon selvityksiä 13/2006 Kari Keski-Luopa, Reijo Vaarala Keski-Suomen palvelukohteiden maakunnallinen opastussuunnitelma

Lisätiedot

Liikennemerkit ja opasteet WWW.EA-YHTIOT.FI

Liikennemerkit ja opasteet WWW.EA-YHTIOT.FI Liikennemerkit ja opasteet Varoitusmerkit 111. Mutka oikealle 112. Mutka vasemmalle 113. Mutkia, joista ensimmäinen oikealle 114. Mutkia, joista ensimmäinen vasemmalle 115. Jyrkkä alamäki 116. Jyrkkä ylämäki

Lisätiedot

REITTITOIMITUS MOOTTORIKELKKAILUREITIT. Harri Mäki 10.12.2015 REILA-seminaari

REITTITOIMITUS MOOTTORIKELKKAILUREITIT. Harri Mäki 10.12.2015 REILA-seminaari REITTITOIMITUS MOOTTORIKELKKAILUREITIT Harri Mäki 10.12.2015 REILA-seminaari 2 Sovellettavat säädökset Sovelletaan maastoliikennelakia (1710/1995). Lisäksi soveltuvin osin ulkoilulain (606/1973) säännöksiä

Lisätiedot

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa MUISTIO 1 (3) MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa Valta-, kanta- ja seututeitä sekä niitä yhdistäviä ja niiden jatkeena olevia teitä varten, jotka palvelevat pääasiassa

Lisätiedot

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 5 ) TERVON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaavan muutos koskee kortteleja 9(osa),

Lisätiedot

Kotouttamisen sopimukset ja kuntakorvaukset (Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010) Keski-Suomen ELY-keskus, Sari Jokinen, 12.1.

Kotouttamisen sopimukset ja kuntakorvaukset (Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010) Keski-Suomen ELY-keskus, Sari Jokinen, 12.1. Kotouttamisen sopimukset ja kuntakorvaukset (Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010) Keski-Suomen ELY-keskus, Sari Jokinen, 12.1.2016 Turvapaikanhakijat ja kiintiöpakolaiset (Laki kotoutumisen edistämisestä,

Lisätiedot

maatilojen suorat tuet

maatilojen suorat tuet TOIMEKSIANTO Johtoryhmän evästykset Maakuntapalveluista laaditaan ehdotus 9.6. mennessä Hankitaan asiantuntijapalveluna tukea maakuntakonsernin suunnitteluun ja tiedolla johtamisen - tiekartan hahmotteluun

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslaki /132

Maankäyttö- ja rakennuslaki /132 Maankäyttö- ja rakennuslaki 5.2.1999/132 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 43 Rakentamis ja toimenpiderajoitukset Lupaa rakennuksen rakentamiseen ei saa myöntää siten, että vaikeutetaan yleiskaavan

Lisätiedot

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE FCG Suunnittelu ja tekniikka Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) KONNEVEDEN KUNTA KIVISALMEN LAITURIALUEEN RANTA-ASEMAKAAVA 1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE Konneveden kunnalla on tarkoitus

Lisätiedot

Aleksis Kiven kuolinmökki, palvelukohteen opastustaulujen opastelupa yhdystielle 11609, Tuusula

Aleksis Kiven kuolinmökki, palvelukohteen opastustaulujen opastelupa yhdystielle 11609, Tuusula LUPAPÄÄTÖS Tuusulan kunta Kasvatus- ja sivistystoimi/museo Tarja Kärkkäinen PL 60 04301 TUUSULA Aleksis Kiven kuolinmökki, palvelukohteen opastustaulujen opastelupa yhdystielle 11609, Tuusula 1 Hakemus

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISTAPASUUNNITELMA

KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISTAPASUUNNITELMA KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISTAPASUUNNITELMA TÄMÄ KALVOSARJA ESITTÄÄ TILANNEKATSAUKSEN JA RATKAISUIHIN (MM. LIIKENNEKOKONAISUUKSIIN) VOI TULLA MUUTOKSIA. Työ valmistuu maaliskuussa

Lisätiedot

ASUMINEN. Asumisen kasvavat vyöhykkeet. Tiiviimmän asutuksen taajamat hyvien liikenneyhteyksien varrella

ASUMINEN. Asumisen kasvavat vyöhykkeet. Tiiviimmän asutuksen taajamat hyvien liikenneyhteyksien varrella LUONNOS ASUMINEN 27 Asumisen kasvavat vyöhykkeet Tiiviimmän asutuksen taajamat hyvien liikenneyhteyksien varrella Kinnula Pihtipudas Sekoittuneet vakituisen asumisen, vapaa-ajan asumisen sekä matkailun

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 135. Rakennuslautakunta 28.06.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 135. Rakennuslautakunta 28.06.2012 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 28.06.2012 Sivu 1 / 1 2979/10.03.00/2012 135 Betoniharkkorakenteisen tukimuurin ja muiden piharakenteiden rakentamista koskevan toimenpidepyynnön saattaminen rakennuslautakunnan käsiteltäväksi,

Lisätiedot

Merkinnällä osoitetaan sekoittuneen vakituisen asumisen, vapaa-ajan asumisen sekä matkailun ja virkistyksen kehittämisvyöhyke.

Merkinnällä osoitetaan sekoittuneen vakituisen asumisen, vapaa-ajan asumisen sekä matkailun ja virkistyksen kehittämisvyöhyke. Asumisen ja vapaaajanasumisen vetovoima-alue sekoittuneen vakituisen asumisen, vapaa-ajan asumisen sekä matkailun ja virkistyksen kehittämisvyöhyke. Suunnittelumääräys: Kehittämisvyöhykkeellä on mahdollista

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen maakuntien palvelukohteiden opastussuunnitelma

Kaakkois-Suomen maakuntien palvelukohteiden opastussuunnitelma Kaakkois-Suomen maakuntien palvelukohteiden opastussuunnitelma Kaakkois-Suomen maakuntien palvelukohteiden opastussuunnitelma Tiehallinto Kouvola 2008 Valokuvat Suvi Nenonen, Tomi Kärnä ja Olli Mäkelä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

NILSIÄN KAUPUNKI, TAHKOVUORI

NILSIÄN KAUPUNKI, TAHKOVUORI Nilsiän kaupunki, Tahkovuori 1 (6) NILSIÄN KAUPUNKI, TAHKOVUORI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 288 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee Tahkovuoren asemakaava-alueen

Lisätiedot

Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2014 2017

Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2014 2017 2.4.2014 Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2014 2017 Toimintaympäristö Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (tekstissä jatkossa ELYkeskus) Tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa

Lisätiedot

Saimaanharjun asemakaavan muutos

Saimaanharjun asemakaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TAIPALSAAREN KUNTA Saimaanharjun asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P233-P23333 1 (7) Sisällysluettelo 1 n tarkoitus... 1 2 Suunnittelualueen sijainti...

Lisätiedot

REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA

REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA Tekninen virasto Kaavoitus 19.05.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA Kuva 1. Suunnittelualue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Uuden rakennus- ja maankäyttölain

Lisätiedot

Ohjesääntö metsäsertifioinnin alueelliselle toimikunnalle XX PEFC-ryhmäsertifiointialueelle (1.1.2016 alkaen)

Ohjesääntö metsäsertifioinnin alueelliselle toimikunnalle XX PEFC-ryhmäsertifiointialueelle (1.1.2016 alkaen) Ohjesääntö metsäsertifioinnin alueelliselle toimikunnalle XX PEFC-ryhmäsertifiointialueelle (1.1.2016 alkaen) Sisällysluettelo 1. Toimikunnan nimi 2. Tarkoitus 3. Toimintaperiaatteet 4. Toimikunnan kokoonpano

Lisätiedot

115. Jyrkkä alamäki 116. Jyrkkä ylämäki 121. Kapeneva tie 122. Kaksisuuntainen liikenne. 141a. Töyssyjä 142. Tietyö 143. Irtokiviä 144.

115. Jyrkkä alamäki 116. Jyrkkä ylämäki 121. Kapeneva tie 122. Kaksisuuntainen liikenne. 141a. Töyssyjä 142. Tietyö 143. Irtokiviä 144. Varoitusmerkit 111. Mutka oikealle 112. Mutka vasemmalle 113. Mutkia, joista ensimmäinen oikealle 114. Mutkia, joista ensimmäinen vasemmalle 115. Jyrkkä alamäki 116. Jyrkkä ylämäki 121. Kapeneva tie 122.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014 Toimeksiantaja Kivijärven kunta KÄYTETTY MENETELMÄ Menomenetelmä Tulomenetelmä Asukaskyselyt (keskiarvot) Kuntatilastot Mökkikyselyt

Lisätiedot

Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus

Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupungin Pielisen - Kuokkastenjärven rantaosayleiskaavan osittainen muutos (Tetriniemi) Kuva 1: Sijainti Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus NURMEKSEN KAUPUNKI Lieksan ja Nurmeksen tekninen

Lisätiedot

Liikennekeskukset turvallisuutta ja sujuvuutta edistämässä. Petri Rönneikkö 15.10.2014

Liikennekeskukset turvallisuutta ja sujuvuutta edistämässä. Petri Rönneikkö 15.10.2014 Liikennekeskukset turvallisuutta ja sujuvuutta edistämässä Petri Rönneikkö 15.10.2014 LIIKENNEKESKUKSET LIIKENNEVIRASTOSSA Liikenneviraston organisaatio Pääjohtaja Sisäinen tarkastus ELY-liikenne Viestintä

Lisätiedot