Syötteen palvelukohteiden opastussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Syötteen palvelukohteiden opastussuunnitelma"

Transkriptio

1 Syötteen palvelukohteiden opastussuunnitelma

2

3 Syötteen palvelukohteiden opastussuunnitelma Tiehallinto Oulun tiepiiri Oulu 2008

4 TIEHALLINTO Oulun tiepiiri Veteraanikatu 5 PL Oulu Puhelinvaihde

5 ALKUSANAT Tiehallinnon uusi ohje Palvelukohteiden alueellisen opastussuunnitelman laatiminen, TIEH kehottaa tiepiirejä käynnistämään palvelukohteiden alueellisten opastussuunnitelmien suunnittelutyön ja tiivistämään opastusasioissa yhteistyötä sidosryhmien kanssa. Suunnittelutyö kehotetaan aloitettavan maakunnalliselta tasolta. Pohjois-Pohjanmaan palvelukohteiden maakunnallinen opastussuunnitelma valmistui tammikuussa Työssä määriteltiin palvelukohteiden maakunnallinen opastusstrategia sekä suunnittelualueet seudullisten ja paikallisten opastussuunnitelmien laatimista varten. Strategian pääkohtia olivat yhteistyön kehittäminen maakuntatasolla, seudullisten ja paikallisten opastussuunnitelmien laatiminen, toteuttaminen ja ajan tasalla pitäminen sekä opastuspaikkojen kehittäminen. Syötteelle, joka lukeutuu Pohjois-Pohjanmaan tärkeimpiin matkailukeskuksiin yhdessä Rukan, Kalajoen Hiekkasärkkien ja Rokuan kanssa, esitettiin tehtävän palvelukohteiden paikallinen opastussuunnitelma yhteistyössä paikallisten tahojen kanssa. Syötteen palvelukohteiden opastussuunnitelma on osa Metsähallituksen Syötteen opastus ja reitit -hanketta, joka sisältää alueen liikenteen ja retkeilyn opastuksen sekä ulkoilureittien kehittämisen. Hankkeen osarahoittajina toimivat Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus, Hiihtokeskus Iso-Syöte Oy, Hotelli Iso-Syöte Oy, Syötteen Eräpalvelut Oy, Syöte Shop Oy, Suomen latu- ja rinnehuolto Oy ja Syötekeskus Oy. Tiehallinnon Oulun tiepiiri osallistui palvelukohteiden viitoitussuunnitelman rahoittamiseen. Suunnitelman laatimista on ohjannut työryhmä, jonka jäseninä ovat olleet: - Timo Eskola, pj saakka Metsähallitus - Saara Airaksinen, pj alkaen Metsähallitus - Veikko Virkkunen, siht. Metsähallitus - Jani Huttula, Tiehallinto Oulun tiepiiri - Ritva Kinnula, Pudasjärven kaupunki - Juha Vähälä, Pudasjärven työvoimatoimisto - Jorma Terentjeff, Hiihtokeskus Iso-Syöte Oy - Jouko Kukka, Suomen Latu- ja rinnehuolto Oy - Unto Myllyvirta, Syötteen Eräpalvelut Oy - Juha Kuukasjärvi, Hotelli Iso-Syöte Oy - Markku Tapper, Syötekeskus Oy - Helena Huhtamäki, Syöte Shop Oy Suunnitelman laatineessa Insinööritoimisto Liidea Oy:ssä ovat työn tehneet Reijo Vaarala, Jyrki Suorsa ja Saija Räinä. Suunnitelmasta järjestettiin Syötteen luontokeskuksessa alueen yrittäjille sekä matkailun ja elinkeinoelämän vaikuttajille yleisötilaisuus, jossa oli paikalla 28 henkilöä. Pudasjärvi, lokakuussa 2008 Metsähallitus Pudasjärven kaupunki Tiehallinto, Oulun tiepiiri

6

7 Syötteen palvelukohteiden opastussuunnitelma 5 Sisältö 1 LÄHTÖKOHDAT Taustaa Palvelukohteiden uudet opastusmerkit ja tunnukset Palvelukohteiden viitoitusohjeet Ohjeet palvelukohteiden alueellisten opastussuunnitelmien laatimiselle Pohjois-Pohjanmaan maakunnallinen opastussuunnitelma Suunnittelualue 11 2 TAVOITTEET 12 3 NYKYINEN PALVELUKOHTEIDEN VIITOITUS 13 4 ALUEELLISTEN VIITOITUSPERIAATTEIDEN TÄSMENTÄMINEN 16 5 TAVOITETILANTEEN OPASTUSMERKKIRATKAISUT Suunnitelman ohjevuosi Opastusmerkkikartoissa huomioon otettavia asioita Opastuspisteet ja opastuskartat Opastusmerkkikohtainen tarkastelu Opastusratkaisujen erityispiirteitä Opastusmerkkien peittäminen Suunnitelmien ajan tasalla pitäminen Opastusmerkkien toteuttamisessa huomioon otettavia asioita 23 6 PALVELUKOHTEEN OPASTELUPAPROSESSI Opastusmerkkien hankinta, hoito ja ylläpito 24 LIITTEET 26 Liitteet 1. Syötteen matkailualueen palvelukohteiden tavoitetilanteen opastusmerkkikartta 2. Syötteen vaikutusalueen palvelukohteiden tavoitetilanteen opastusmerkkikartta

8 6 Syötteen palvelukohteiden opastussuunnitelma

9 Syötteen palvelukohteiden opastussuunnitelma 7 LÄHTÖKOHDAT 1 LÄHTÖKOHDAT 1.1 Taustaa Palvelukohteiden viitoituksessa on tapahtunut viimeisen kahden vuoden aikana paljon muutoksia. Tieliikenneasetukseen lisättiin helmikuussa 2007 uusia palvelukohteiden tunnuksia ja opastusmerkkejä sekä laajennettiin ruskean värin käyttöä vapaa-ajan matkailuun tarkoitettujen palvelujen viitoittamisessa. Liikennemerkkiuudistuksen yhteydessä tarkistettiin myös palvelukohteiden opastustapoja, yleisiä viitoitusperiaatteita sekä kaikkien kohteiden viitoituskriteerejä. Tarkastelu koski myös olemassa olevien sinipohjaisten palvelukohteiden opastusmerkkien kriteerejä. Palvelukohteiden opastusmerkin asettaminen maastoon edellyttää aina tienpitäjän myöntämää opastelupaa. Tienpitäjänä toimii maantiellä Tiehallinto, kadulla kunta ja yksityisellä tiellä tiehoitokunta. Yksityisellä tiellä liikennemerkin asettamiseen tarvitaan myös kunnan suostumus. Palvelukohteiden opastelupakäytännössä siirryttiin lokakuussa 2006 valtakunnalliseen toimintamalliin, jossa kaikki maanteille myönnettävät opasteluvat käsitellään Tiehallinnon Lupapalveluissa Tampereella. Opasteluvat myönnetään määräaikaisina yleisimmän määräajan ollessa viisi vuotta. Opastelupakäsittelyn keskittämisellä tavoitellaan samantyyppisissä olosuhteissa valtakunnallisesti yhtenäistä käytäntöä ja yrittäjien tasapuolista kohtelua. Kokonaisuudessaan palvelukohteiden viitoituksen tulee olla uusien merkkien ja viitoituskriteerien mukainen vuoden 2013 loppuun mennessä. Opastuspisteiden ja -toimistojen osalta määräaika on jo vuoden 2009 loppuun mennessä. Myös nykyiset palvelukohteiden opasteluvat käsitellään uudelleen määräaikaan mennessä. Jos nykyiset opastusmerkit ovat ristiriitaisia alueellisen opastussuunnitelman kanssa, saavat merkit olla maastossa opasteluvassa mainittuun lupakauden päättymiseen tai enintään vuosien 2013/2009 loppuun saakka. Siirtymäaikaa ei noudateta, jos nykyinen viitoitus on luvanvastainen, virheellinen tai lupaehtoja on rikottu. Maanteiden opastelupakäsittelyn muutoksessa tiepiirien tehtäväksi jätettiin palvelukohteiden viitoitukseen liittyvät valmistelutyöt, joista alueellisten suunnitelmien laatiminen on keskeinen tehtävä. Suunnitelman käynnistäminen voidaan tehdä myös esimerkiksi kuntien toimesta. Tienkäyttäjille tarjottavien palvelujen kokonaisuuden hahmottamiseksi alueellinen suunnittelu kehotetaan aloitettavan maakunnalliselta tasolta. Tämän jälkeen suunnittelua suositellaan jatkettavan seudullisella ja paikallisella tasolla maakunnallisessa opastussuunnitelmassa esitettävällä tavalla yhteistyössä paikallisten tahojen kanssa. Pohjois-Pohjanmaan maakunnallisessa opastussuunnitelmassa, joka valmistui tammikuussa 2008, esitettiin Syötteen palvelukohteiden opastussuunnitelman laatimista yhteistyössä paikallisten tahojen kanssa. Tammikuussa 2006 voimaan astuneen maantielain ( /503) mukaan asemakaava-alueen ulkopuolella sekä asemakaava-alueella maankäyttö- ja rakennuslain 83 :n 4 momentin mukaisella liikennealueella on kielletty maantien käyttäjille tarkoitettujen ulkomainosten asettaminen. Tienpitoviranomainen voi myöntää poikkeuksen tästä kiellosta, jos sitä on pidettävä liikenteen opastuksen tai matkailun tai muusta sellaisesta syystä tarpeellisena.

10 8 Syötteen palvelukohteiden opastussuunnitelma LÄHTÖKOHDAT Palvelukohteiden viitoituksen yksi yleinen tavoite on pyrkiä ratkaisemaan palvelukohteiden osoittamisen liikenteelliset tarpeet ja sitä kautta vähentämään mainostamisen tarvetta. Alueellisessa opastussuunnittelussa pyritään löytämään sellaiset ratkaisut, että palveluja tarjoavilla yrittäjillä ei ole tarvetta asettaa kohteidensa löytämiseksi ulkomainoksia alueille, joissa se on lähtökohtaisesti kiellettyä. Tienpitoviranomaisen tehtävänä on valvoa, ettei luvatonta ulkomainontaa harjoiteta. 1.2 Palvelukohteiden uudet opastusmerkit ja tunnukset Helmikuussa 2007 palvelukohteiden opastuksessa otettiin käyttöön uusia liikennemerkkejä ja laajennettiin ruskean värin käyttöä. Viitoituskriteerit täyttävät palvelukohteet voidaan osoittaa tieliikenneasetuksen mukaisilla opastusmerkeillä, joissa käytetään palvelukohteiden tunnuksia. Jos kohteelle ei ole määritelty tieliikenneasetukseen omaa tunnusta, se voidaan yleensä osoittaa ilman tunnusta palvelukohteen osoiteviitalla edellyttäen, että kohde katsotaan tienkäyttäjälle hyödylliseksi. Palvelukohteen opastustaulun pohjaväri voi olla sininen tai ruskea merkissä osoitettavan päätoiminnon mukaan. Palvelukohteen osoiteviitta ja tämän ennakkomerkki ovat aina ruskeapohjaisia. Ruskeapohjaisilla merkeillä osoitetaan ensisijaisesti vapaa-ajan matkailuun tarkoitettuja palveluja ja sinipohjaisilla merkeillä sellaisia yleisesti matkoihin liittyviä palveluja, joille ei ole löydettävissä selkeää pääkäyttäjäryhmää. Matkailuun tarkoitettujen palvelujen pääryhmiä ovat matkailutiet, nähtävyydet, aktiviteetit ja maaseutuyritykset. Palvelukohteiden viitoitus on uusittava uusien tunnusten ja opastusmerkkien mukaisiksi vuoden 2013 loppuun mennessä. Opastuspaikkojen osalta viitoituksen uusiminen on tehtävä jo vuoden 2009 loppuun mennessä. Kuva 1. Palvelukohteiden viitoituksessa käytettävät tunnukset.

11 Syötteen palvelukohteiden opastussuunnitelma 9 LÄHTÖKOHDAT Kuva 2. Palvelukohteiden viitoituksessa käytettävät opastusmerkit. 1.3 Palvelukohteiden viitoitusohjeet Palvelukohteiden viitoituksessa käytettävät uudet opastusmerkit ja ruskean värin käytön laajeneminen aiheuttivat muutoksia palvelukohteiden viitoitusohjeisiin. Muutosten yhteydessä tehtiin täsmennyksiä myös vanhojen palvelukohteiden opastusmerkkien käyttöön ja viitoituskriteereihin. Muutoksia on tehty kohteiden viitoituskriteereihin, opastusetäisyyksiin, opastustapoihin sekä opastusmerkkien väreihin ja ulkoasuihin. Esimerkkinä muutoksista mainittakoon palvelukohteiden opastustaulujen käyttöperiaatteiden ja maaseutuyritysten opastustapojen selkeyttäminen. Palvelukohteiden viitoitusohjeissa on useille kohteille määritelty viitoituskelpoisuuden suosituksenantajataho. Suosituksenantajatahojen palveluja voidaan käyttää esimerkiksi opastelupien myöntämisen ja alueellisten opastussuunnitelmien laatimisen yhteydessä. Muutoinkin Tiehallinnon ja sidosryhmien välistä yhteistyötä on tarkoitus lisätä palvelukohteiden viitoitukseen liittyvissä asioissa. Palvelukohteiden viitoitusohjeet korostavat alueellisten opastussuunnitelmien merkitystä. Alueellisen opastussuunnittelun avulla on mahdollista täsmentää yleisiä viitoitusperiaatteita paremmin alueellisiin olosuhteisiin sopiviksi, edistää yrittäjien tasavertaista kohtelua sekä aikaansaada ajallisesti kestäviä viitoitusratkaisuja. Alueelliset viitoitusperiaatteet eivät kuitenkaan saa olla ristiriitaisia yleisten viitoitusperiaatteiden kanssa. Edellä mainittuja asioita on käsitelty tarkemmin Tiehallinnon ohjejulkaisussa Palvelukohteiden viitoitus, TIEH Julkaisu on saatavissa osoitteesta

12 10 Syötteen palvelukohteiden opastussuunnitelma LÄHTÖKOHDAT 1.4 Ohjeet palvelukohteiden alueellisten opastussuunnitelmien laatimiselle Tavoitteena on, että eri tiepiireihin tehtävät palvelukohteiden alueelliset opastussuunnitelmat ovat sisällöllisesti yhdenmukaisia toistensa kanssa. Tiehallinnon ohjejulkaisu Palvelukohteiden alueellisen opastussuunnitelman laatiminen, TIEH määrittelee alueellisten opastussuunnitelmien eri tasot sekä antaa ohjeet suunnitelmien laatimiselle ja organisoinnille. Palvelukohteiden alueelliset opastussuunnitelmat jaetaan suunnittelualueen tyypin perusteella maakunnallisiin, seudullisiin ja paikallisiin suunnitelmiin. Maakunnallisella tasolla selvitetään alueen ominaispiirteet, muodostetaan kokonaiskuva maakunnan palveluista, ohjataan seudullisten ja paikallisten opastussuunnitelmien laatimista, laaditaan strategia opastuksen pitkän tähtäimen kehittämiselle sekä organisoidaan opastusasioiden käsittely. Seudullisella ja paikallisella tasoilla kartoitetaan kaikki potentiaalisesti viitoitettavat palvelukohteet, inventoidaan ja analysoidaan nykytilanteen viitoitus, tehdään tarvittavat täsmennykset yleisiin viitoitusperiaatteisiin sekä laaditaan tavoitetilanteen opastusmerkkisuunnitelmat kartoille. Maakunnallinen opastussuunnitelma on strategiatasoinen ensisijaisesti opastuksen asiantuntijoille tarkoitettu suunnitelma. Seudulliset ja paikalliset opastussuunnitelmat toimivat opastelupien merkittävimpinä asiakirjoina ja ovat avainasemassa palvelukohteiden opastelupien sujuvalle ja valtakunnallisesti yhdenmukaiselle käsittelyprosessille. Syötteen palvelukohteiden opastussuunnitelma on tehty Tiehallinnon ohjejulkaisun Palvelukohteiden alueellisen opastussuunnitelman laatiminen, TIEH mukaisesti. Julkaisu on saatavissa osoitteesta Pohjois-Pohjanmaan maakunnallinen opastussuunnitelma Palvelukohteiden maakunnallisessa opastussuunnitelmassa Pohjois-Pohjanmaan palvelukohteiden maakunnallinen opastussuunnitelma, TIEH v-08 kirjattiin Pohjois-Pohjanmaan opastusstrategian pääkohdiksi seuraavat asiat: Yhteistyön kehittäminen maakuntatasolla Seudullisten ja paikallisten opastussuunnitelmien laatiminen sekä niiden toteuttaminen ja ajan tasalla pitäminen Opastuspaikkojen kehittäminen Maakunnallisen opastuksen yhteistyöryhmän odotetaan aktivoituvan vuosien aikana. Opastusmerkkisuunnitelmien osalta todetaan, että seudullisista alueista ensimmäisenä tehdään Jokilaaksojen alue. Samalla voidaan aloittaa Hiekkasärkkien ja Rukan alueiden paikallinen suunnittelu. Aloitusajankohdaksi esitetään vuotta Tämän jälkeen aloitetaan Syötteen alueen paikallinen suunnittelu sekä Koillismaan seudullinen suunnitelma. Viimeiseksi laaditaan Oulun seudun ja Rokuan opastussuunnitelmat. Opastuspaikkojen kehittäminen jakautuu paikallisten opastustoimistojen sekä paikallisten ja maakunnallisten opastuspisteiden kehittämiseen.

13 Syötteen palvelukohteiden opastussuunnitelma 11 LÄHTÖKOHDAT 1.6 Suunnittelualue Syötteen matkailualue sijaitsee seututien 862 varrella Pudasjärven kaupungista noin 55 kilometriä koilliseen. Syötteeltä on etäisyyttä Ouluun 138, Rovaniemelle 159, Kuusamoon 95 ja Kajaaniin 204 kilometriä. Syöte lukeutuu Pohjois-Pohjanmaan merkittäviin ja monipuolisiin matkailualueisiin. Alueella on muun muassa Syötteen kansallispuisto, luontokeskus, lukuisia ulkoilu- ja retkeilyreitistöjä, Iso- ja Pikku-Syötteen hiihtokeskukset, kaksi hotellia, useita mökkimajoituskohteita jne. Alue soveltuu ympärivuotiseen matkailuun. Alueen vetovoimaisuutta ympärivuotiseen matkailuun lisätään rakentamalla Iso-Syötteelle tekojärvi, jota aiotaan käyttää esimerkiksi uinti-, kalastus- ja melontatarkoituksiin sekä hyödyntää hiihtolatujen ja laskettelurinteiden lumetuksessa. Matkailun Edistämiskeskuksen tilastoinnin mukaan (Matkailukohteiden kävijämäärät 2007, MEK E:54, 2008) vuonna 2007 vieraili hiihtokeskus Iso- Syötteellä kävijää ja Syötteen luontokeskuksessa kävijää. Hiihtokeskus Iso-Syöte on tilastoinnissa Pohjois-Pohjanmaan neljänneksi ja Syötteen luontokeskus kymmenenneksi vilkkain matkailukohde. Pohjois- Pohjanmaan vilkkaimmat tilastoidut kohteet ovat Rukakeskus Oy/Ruka ( ), Kuusamon Tropiikki ( ) ja Kylpylä SaniFani ). Kaikki alueen palvelut eivät välttämättä ole mukana MEK:n tilastoinnissa.

14 12 Syötteen palvelukohteiden opastussuunnitelma TAVOITTEET 2 TAVOITTEET Syötteen palvelukohteiden opastussuunnitelman tavoitteena on aikaansaada toimiva viitoitusjärjestelmä, jossa otetaan yleisten viitoitusperiaatteiden lisäksi huomioon paikalliset olosuhteet. Laajemmasta näkökulmasta katsottuna suunnitelman tavoitteena on edistää Pohjois-Pohjanmaan maakunnan opastusstrategian toteutumista sekä luoda Tiehallinnon Lupapalveluille, Pudasjärven kaupungille ja yksityistiekunnille toimintaedellytykset opastelupien sujuvalle ja valtakunnallisesti yhdenmukaiselle käsittelylle. Suunnittelulla pyritään toteuttamaan yleisiä alueellisen opastussuunnittelun tavoitteita, joita ovat: - edistää palvelukohteiden viitoituksen yleisten tavoitteiden toteutumista. Palvelukohteiden viitoituksen yleisiä tavoitteita ovat: - kaikki viitoitettavat palvelut ovat hyvätasoisia ja viitoituskriteerit täyttäviä - palvelukohteet osoitetaan viitoitusohjeiden ja alueellisten viitoitusperiaatteiden mukaisesti - opastusmerkeissä käytetään vain tieliikenneasetuksen mukaisia tunnuksia - yrittäjiä kohdellaan tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti - liikenneturvallisuuden edistäminen - mainostamistarpeen vähentäminen - aikaansaada tarkasteltavalle alueelle yhtenäinen, selkeä sekä ajallisesti kestävä ja helposti ymmärrettävä viitoitusjärjestelmä - lisätä opastuksen uskottavuutta huolehtimalla siitä, että viitoitettavien palvelujen laatu vastaa viitoituksen perusteella saatua mielikuvaa - huolehtia siitä, että palvelukohteen viitoitus perustuu kohteen toimintojen laatuvaatimusten ohella myös liikenteelliseen tarpeeseen - parantaa opastuksen kolmitasoisessa rakenteessa toisen (opastuspaikat) ja kolmannen tason (lähiviitoitus) laatua - tarjota viitoituskelpoisuuksien suosituksenantajatahoille paremmat puitteet viitoituskelpoisten kohteiden määrittämiseen - toimia toteutetun opastuksen valvonnan apuvälineenä

15 Syötteen palvelukohteiden opastussuunnitelma 13 NYKYINEN PALVELUKOHTEIDEN VIITOITUS 3 NYKYINEN PALVELUKOHTEIDEN VIITOITUS Palvelukohteiden viitoituksen nykytilanne kartoitettiin maastokäynnin ja Tiehallinnon Tiekuva-aineiston perusteella. Iso-Syöte esiintyy laajasti tieverkon viitoituksessa. Iso-Syötettä aletaan viitoittaa lännestä/etelästä valtatieltä 20 kantatien 78 liittymästä Tulitauon pikaruokailupaikan kohdalta, pohjoisesta Ranualta (viitoituskohteen Syöte) seututieltä 858 seututien 941 liittymästä ja idästä Virkkusesta seututieltä 862 seututien 863 liittymästä. Valtatien 20 suunnistustaulussa osoitetaan poikkeuksellisesti Iso-Syötteen palveluja palvelukohteiden tunnuksilla. Kuva 3. Esimerkkejä Iso-Syötteen esiintymisestä tieverkon viitoituksessa. Syötteellä esiintyy jonkin verran paikalliskohteiden viitoitusta. Viitoitus ei ole täysin kattava ja opastusmerkkien ulkoasussa, kuten esimerkiksi kirjasintyypissä, on virheellisyyksiä. Merkkejä on myös virheellisesti sijoitettu samoihin telineisiin mainosten kanssa. Kuva 4. Esimerkkejä Syötteen paikalliskohteiden nykyisestä viitoituksesta. Pääosa tieliikenneasetuksen mukaisilla palvelukohteiden opastusmerkeillä viitoitetuista kohteista vaikuttaisi täyttävän viitoituskriteerit, mutta opastusmerkkiratkaisut edellyttäisivät palvelukohteiden viitoituksessa tapahtuneiden muutosten vuoksi monin paikoin uudistamista. Opastusmerkeissä esiintyy myös omintakeisia merkkejä kuten esimerkiksi maastohiihtokeskuksen yhteydessä. Monet opastusmerkit ovat kuntonsa puolesta saavuttaneet elin-

16 14 Syötteen palvelukohteiden opastussuunnitelma NYKYINEN PALVELUKOHTEIDEN VIITOITUS kaarensa päätepisteen. Merkkejä on myös sijoiteltu maastoon väärään järjestykseen suhteessa tieverkon suunnistustauluihin. Nykyisen palvelukohteiden viitoituksen ominaispiirre on kansallispuiston viitoittaminen erittäin kaukaa, jopa 37 kilometrin etäisyydeltä Taivalkosken kuntakeskustan tuntumasta. Kansallispuiston opastusmerkit ovat erittäin hyväkuntoisia, mutta ulkoasunsa puolesta virheellisiä vuoden 2013 jälkeen. Kuva 5. Esimerkkejä nykyisistä palvelukohteiden opastusmerkeistä. Syötteellä on paljon opastuspisteitä. Viitoitetut opastuspisteet sijaitsevat seututiellä 862 etelässä Lehtovaarassa ja pohjoisessa Syötekylässä. Opastuspisteellä on alueen yleiskartta, matkailukartta ja ulkoilukartta. Tienkäyttäjälle opastuspisteet opastetaan OPASTUS-INFORMATION kilvillä, joiden käyttö on sallittu vuoden 2009 loppuun. Kuva 6. Lehtovaaran opastuspisteen opastuskartat.

17 Syötteen palvelukohteiden opastussuunnitelma 15 NYKYINEN PALVELUKOHTEIDEN VIITOITUS Kuva 7. Esimerkki yksityisen tien alussa olevasta opastuskartasta (ei viitoitettu) Syötteellä katujen nimet on merkitty erittäin hyvin maastoon. Kadunnimikilvet ovat pääsääntöisesti uusia ja hyväkuntoisia. Osoitejärjestelmää tukee monessa paikoin tonteille sijoitetut opastuskartat. Kuva 8. Esimerkki kadunnimikilvistä ja tontilla olevasta opastuskartasta.

18 16 Syötteen palvelukohteiden opastussuunnitelma ALUEELLISTEN VIITOITUSPERIAATTEIDEN TÄSMENTÄMINEN 4 ALUEELLISTEN VIITOITUSPERIAATTEIDEN TÄS- MENTÄMINEN Palvelukohteiden viitoitusohjeet määrittelevät yksityiskohtaisesti palvelukohteiden viitoituksen yleisperiaatteet, joita noudatetaan Syötteen alueella seuraavin täsmennyksin: Tieverkon viitoitus SYÖTE esitetään viitoituskohteena laajasti jokaisesta tulosuunnasta tieverkon viitoituksessa. Syöte käsittää Iso-Syötteen ja Pikku-Syötteen. Nykyisin alueelle viitoitetaan ISO-SYÖTE nimeä käyttäen. Viitoitus aloitetaan lännestä Tulitauon pikaruokailupaikan kohdalta kantatieltä 78 ja viitoitus jatkuu katkeamattomana valtatietä 20 sekä seututeitä 858 ja 862 pitkin perille saakka Viitoitus aloitetaan pohjoisesta Ranualta seututieltä 941 kantatien 78 liittymästä ja viitoitus jatkuu katkeamattomana seututeitä 858 ja 862 pitkin perille saakka. Nykyinen viitoitus laajenee Ranualla 10 kilometrin matkalla seututiellä 941 välillä kantatie 78-seututie 858. Viitoitus aloitetaan idästä Virkkusesta seututieltä 863 ja viitoitus jatkuu katkeamattomana seututietä 862 pitkin perille saakka Tieverkon ennakkoviitoitusta tehostetaan seututiellä 862 lisäämällä suunnistustaulujen määrää Alueelle saapuminen ilmoitetaan SYÖTE-paikannimikilvillä Alueen sisäistä viitoitusta tehostetaan osoittamalla paikalliskohteita valkopohjaisilla paikalliskohteiden opastusmerkeillä. Viitoituksen ehtona on, että alueen nimi esiintyy tie- ja/tai opastuskartoissa Palvelukohteiden viitoitus Tienkäyttäjät opastetaan aluksi Syötteen matkailualueesta ja kansallispuistosta tarkempaa tietoa kertoviin opastuspisteisiin Opastuspisteet sijaitsevat seututiellä 858 valtatien 20 liittymässä (Kuksa), seututiellä 862 seututien 858 liittymässä (Lehtovaara) ja seututiellä yhdystien liittymässä (Syötekylä) Lehtovaaran ja Syötekylän opastuspisteet sijaitsevat Tiehallinnon ylläpitämillä pysäköimisalueilla Syötteen KANSALLISPUISTO viitoitetaan melko kaukaa Viitoitus aloitetaan pohjoisesta seututeiden 858 ja 862 liittymästä (Lehtovaara) ja viitoitus jatkuu katkeamattomana perille saakka, viitoitusetäisyys 10 kilometriä Viitoitus aloitetaan idästä seututeiden 863 ja 862 liittymästä (Virkkunen) ja viitoitus jatkuu katkeamattomana perille saakka, viitoitusetäisyys 18 kilometriä Kansallispuiston opastustauluihin lisätään lisäkilpi LUONTOKESKUS alueen sisällä SYÖTE-paikannimikilpien jälkeen ISO-SYÖTE ja PIKKU-SYÖTE osoitetaan matkailualueena alueiden nimillä samoilta etäisyyksiltä kansallispuiston kanssa. Palvelukohteen opastustaulussa Pikku-Syötteen nimen alapuolelle lisätään SYÖTEKES- KUS-nimi saavuttaessa Syötteen matkailualueelle. Syötekeskuksella tarkoitetaan Pikku-Syötteellä sijaitsevaa aluetta, jossa sijaitsee hotelli ja hiihtokeskus. Syötekeskus näkyy nimenä Pudasjärven opastuskartassa.

19 Syötteen palvelukohteiden opastussuunnitelma 17 ALUEELLISTEN VIITOITUSPERIAATTEIDEN TÄSMENTÄMINEN Iso-Syötteen ja Pikku-Syötteen matkailualueella olevien palvelujen kohdekohtainen viitoitus aloitetaan poistuttaessa maantieltä katuverkolle. Periaate kohtelee yrittäjiä mahdollisimman tasapuolisesti ja mahdollistaa viitoituksen laajenemisen palvelujen muuttuessa/kehittyessä. Viitoituksessa käytetään alusta loppuun saakka samoja palvelukohteen opastusmerkkityyppejä. Jatko-opastuksessa palvelukohteen opastustaululla aloitettua viitoitusta ei muuteta palvelukohteen osoiteviitalla osoitettavaksi viitoitukseksi tai päinvastoin (yhdenmukaisuusperiaate). Maanteillä palvelukohteiden viitoituksessa käytetään normaalikokoisia opastusmerkkejä ja kaduilla pienikokoisia opastusmerkkejä (ympäristökuva). Opastusmerkkien tekstikoot on esitetty tarkemmin kohdassa 5.7 Opastusmerkkien toteuttamisessa huomioon otettavia asioita. Muuta Syötteen kansallispuiston sekä Iso-Syötteen ja Pikku-Syötteen matkailualueiden viitoittaminen kaukaa, jopa 18 kilometrin etäisyydeltä, on perusteltua, koska kohteet on tuotu Pohjois-Pohjanmaan palvelukohteiden maakunnallisessa opastussuunnitelmassa esille matkailun kannalta merkittävinä ja tunnettuina käyntikohteina. Pitkähköä viitoitusetäisyyttä puoltaa myös suunnittelualueen sijainti harvaan asutulla seudulla 1. Keskusvaraamon ja muiden vastaavien organisaatioiden matkailijoille tarkoitettujen ilman paikan päällä saatavaa palvelua olevien mökkien viitoituksessa noudatetaan seuraavia periaatteita: 1. Mökkialueet, jotka sijaitsevat tie- ja katuverkolla varustetulla kaavaalueella, osoitetaan valkopohjaisella paikalliskohteen viitalla alueen nimellä, jonka tulee esiintyä myös opastuskartoissa. Jos alueelle ei ole löydettävissä nimeä, vaan viitoituskohteena on yrityksen tai mökkien nimi, viitoitus toteutetaan kohdan 2 mukaisesti. 2. Kohteet, joissa on vähintään kaksi mökkiä ja 10 vuodepaikkaa, osoitetaan ruskeapohjaisella palvelukohteen osoiteviitalla ilman mökkimajoitustunnusta. Tarvittaessa viitoituksessa käytetään normaaliin tapaan palvelukohteen osoiteviitan ennakkomerkkiä. Jos kohteen sisällä on useampia mökkejä, tarkempi opastus hoidetaan osoitejärjestelmän avulla. 3. Muiden kohteiden viitoitus hoidetaan yksinomaan kunnan osoitejärjestelmän ja mahdollisesti alueen opastuspisteissä jaettavan informaation avulla Keskusvaraamon ja muiden vastaavien organisaatioiden kylmien mökkien viitoitustapa on ristiriidassa palvelukohteiden viitoituksen yhden yleisperiaatteen opastusmerkeissä osoitetut palvelut tulee olla saatavilla niille tyypillisinä ja säännöllisinä aikoina kanssa. Valitusta viitoitustavasta on sovittu työn aikana Tiehallinnon Lupapalvelujen ja Asiantuntijapalvelujen kanssa. Valittu viitoitustapa on yhtenäinen muun muassa Rukan, Vuokatin ja Tahkon palvelukohteiden opastussuunnitelmien kanssa. 1 Harvaan asuttu seutu = harvaan asutulla seudulla tarkoitetaan Palvelukohteiden viitoitusohjeessa tiejaksoa, jossa on erittäin vähän asutusta, ja tienkäyttäjille tarkoitetut palvelut sijoittuvat pääsääntöisesti tiejakson taajamiin, joiden keskinäinen etäisyys on enemmän kuin 50 kilometriä

20 18 Syötteen palvelukohteiden opastussuunnitelma TAVOITETILANTEEN OPASTUSMERKKIRATKAISUT 5 TAVOITETILANTEEN OPASTUSMERKKIRATKAISUT 5.1 Suunnitelman ohjevuosi Opastusmerkkiratkaisujen ohjevuosi on opastuspaikkojen osalta 2009 ja muiden opastusmerkkien osalta Suunnitelman mukaisille ratkaisuille voidaan hakea opastelupia heti suunnitelman valmistumisen jälkeen. Viitoitus on uusittava alueellisen opastussuunnitelman kaltaiseksi ennen ohjevuosien päättymistä. Jos nykyiset palvelukohteiden opastusmerkit ovat ristiriitaisia alueellisen opastussuunnitelman kanssa, saavat merkit olla maastossa opasteluvassa mainittuun lupakauden päättymiseen tai enintään vuosien 2013/2009 loppuun saakka. Siirtymäaikaa ei noudateta, jos nykyinen viitoitus on luvanvastainen, virheellinen tai lupaehtoja on rikottu. 5.2 Opastusmerkkikartoissa huomioon otettavia asioita Liitteiden 1 ja 2 tavoitetilanteen opastusmerkkisuunnitelmissa esitetyt ratkaisut ovat ohjeellisia. Opastelupakäsittelyssä tehtävät ratkaisut voivat perustellusta syystä poiketa opastusmerkkisuunnitelmien mukaisista ratkaisuista. Lupakäsittelyssä on tärkeää noudattaa kaikissa ratkaisuissa alueellisia viitoitusperiaatteita (ks. kohta 4). Tavoitetilanteen opastusmerkkisuunnitelmissa esitetyt palvelukohteiden opastusmerkkien paikat ovat suuntaa antavia. Opastusmerkkejä ei saa asentaa maastoon yksinomaan opastusmerkkisuunnitelman perusteella, vaan merkkien tarkka sijainti (tierekisteri- ja/tai katuosoite) määritetään lopullisesti opastelupakäsittelyn yhteydessä. Opasteluvan hakijan on aina lupaa hakiessaan osoitettava kohteensa viitoituskelpoisuus jokaisen viitoitettavan toiminnon osalta siitäkin huolimatta, että kohde esiintyy alueellisessa opastusmerkkisuunnitelmassa. Jos kohde täyttää useamman tunnuksen viitoituskriteerit, voi opasteluvan hakija itse päättää, mitä tunnuksia hän haluaa käyttää kohteensa viitoituksessa ja missä järjestyksessä tunnukset esitetään. Tunnusten enimmäismäärää ei saa kuitenkaan ylittää. 5.3 Opastuspisteet ja opastuskartat Palvelukohteiden viitoitusratkaisujen lähtökohtana on, että tienkäyttäjille jaetaan alueen palveluista ajan tasalla olevaa tietoa opastuspisteiden opastuskartoissa. Tästä syystä alueen monipuolisissa matkailualuetta osoittavissa opastuspisteissä tulee olla ajan tasalla olevat Syötteen matkailualuetta osoittavat korkeatasoiset opastuskartat. Pudasjärven kunnan tulee huolehtia siitä, että opastuspisteissä on ajan tasalla olevat opastuskartat ja että karttoja päivitetään määräajoin. Kunta voi koordinoida tehtävän ulkopuoliselle toimijalle. Opastuskartoissa tulee esittää vähintään alueen tie- ja katuverkko, vesistöt, palvelut ja aktiviteetit sekä päivämäärä, jolloin opastuskartta on edellisen ker-

21 Syötteen palvelukohteiden opastussuunnitelma 19 TAVOITETILANTEEN OPASTUSMERKKIRATKAISUT ran päivitetty. Lisäksi alueen yrittäjille on syytä tarjota mahdollisuus osoittaa kohteensa yhteystietoja opastuskartan reunassa vaikka maksua vastaan. Maksulla voidaan huolehtia esimerkiksi karttojen ajan tasalla pitämisestä. Hyvin varustetusta opastuspaikasta tienkäyttäjä voi ottaa mukaansa myös alueen matkailupalveluja esittävän kartan. 5.4 Opastusmerkkikohtainen tarkastelu Liitteessä 1 on esitetty alueellisten viitoitusperiaatteiden mukaiset tavoitetilanteen opastusmerkkiratkaisut kaikille suunnitteluhetkellä tiedossa oleville viitoituskelpoisille palvelukohteille. Esitetyt opastusmerkkiratkaisut voivat muuttua lupakäsittelyn yhteydessä esimerkiksi uusien yrittäjien, palvelujen, nähtävyyksien tai maankäytössä tapahtuneiden muutosten vuoksi taikka jonkin nykyisen viitoituskelpoisen kohteen toiminnan loppumisen vuoksi. Suunnitellun opastusmerkin sisältöön voi vaikuttaa myös opasteluvan hakijan tarkennukset. Opastusmerkkisuunnitelmassa kohteita osoitetaan sini- ja ruskeapohjaisilla palvelukohteiden opastustauluilla sekä ruskeapohjaisilla palvelukohteen osoiteviitoilla tai mustapohjaisilla osoiteviitoilla ja tarvittaessa em. osoiteviittojen ennakkomerkeillä. Syötteen ydinalueella ei ole mahdollista viitoittaa jokaista viitoituskelpoista palvelukohdetta kohdekohtaisesti. Tilanne on tuttu myös muissa tiiviisti rakennetuissa matkailualueissa. Tästä syystä joidenkin kohteiden opastusratkaisut perustuvat opastuspisteissä jaettavaan tietoon, yleiseen tie- ja katuverkon viitoitukseen ja osoitejärjestelmään. Tie- ja katuverkon viitoitusta tehostetaan viitoittamalla alueen merkittäviä maantieteellisiä kohteita ja erityiskohteita valkopohjaisilla paikalliskohteiden viitoilla. Taulukko 1. Kohdekohtaiset opastusmerkit, suunnitteluhetken tilanne. Opastusmerkki Sinipohjainen tienviitta (kohde esiintyy myös suunnistustauluissa) Sinipohjainen paikannimikilpi Valkopohjainen paikalliskohteen viitta, maantieteellinen kohde (kohde esiintyy myös suunnistustauluissa) Valkopohjainen paikalliskohteen viitta, erityiskohde tai kylmien mökkien mökkialue Palvelukohteen opastustaulu, sinipohjainen Palvelukohteen opastustaulu, ruskeapohjainen Palvelukohteen osoiteviitta, ruskeapohjainen Osoiteviitta, mustapohjainen Viitoitettava kohde (sijainti) Naamanka, Pudasjärvi, Syöte, Taivalkoski Syöte Iso-Syöte, Kelosyöte, Lohilampi, Pikku-Syöte, Riihikumpu, Pytkynharju E, Pytkynharju P, Salmiperä, Tunturikylä Eturinteet, Hissiliput, Hiihtostadion, Hulhavanaho, Huuhkasenkangas, Länsirinteet, Pohjoisrinteet, Takarinteet Caravan Isosyöte, Caravan alue, Hotelli Syötekeskus (lisäkilpi Nuorisokeskus Syöte), Opastuspisteet (Syötteen kansallispuisto & Syöte), Pärjänkievari, Retkeilymaja Syöte, Riistaravintola a la Taiga, Romekievari, Soiperoinen, Tunturihotelli Iso-Syöte Aten mökit, Iso-Syöte (viimeisessä liittymässä lisäkilpi Syöte Shop), Iso-Syötteen matkailu, Kelosyöte, Maurin mökit, Pasin ja Sarin mökit, Paulin ja Teijan mökit, Pikku-Syöte, Syötekeskus, Syötteen kansallispuisto (Syötteellä lisäkilpi Luontokeskus), Alanko, Hakamajat, Harriranta, Hillatuvat, Hulhavanrivi, Isosyötteenrinne, Kellarilampi, Kärpänrinne, Lauttalampi, Loma-Saaga, Lupposyöte, Jussilan mökit, Karhunsammal, Kuivakoski, Metsätähti, Näköalahuoneistot, Pärjänjoki, Rinnemajat, Romerinteen kartanot, Rytivaara, Teerelä, Tunturimajat, Vattukuru Naamankajärven toimintakeskus, Safaritalo, Syöte Market, Syöte Rent, Syötteen Kyläkauppa

22 20 Syötteen palvelukohteiden opastussuunnitelma TAVOITETILANTEEN OPASTUSMERKKIRATKAISUT Opastusratkaisujen erityispiirteitä Tavoitetilanteen opastusmerkkisuunnitelmat on laadittu palvelukohteiden viitoituksen yleisperiaatteiden ja niihin tehtyjen alueellisten täsmennysten mukaisesti. Alueelliset täsmennykset on esitetty kohdassa 4 Alueellisten viitoitusperiaatteiden täsmentäminen. Tässä yhteydessä on katsottu tarpeelliseksi perustella seuraavien kohteiden viitoitusratkaisuja yksityiskohtaisemmin: Syöte Shop Kyseessä on Iso-Syötteen alueella ympärivuotisesti toimiva ja kattavilla aukioloajoilla varustettu ostospaikka. Iso-Syötteellä ei ainakaan toistaiseksi ole muita vastaavalla varustelutasolla ja vastaavilla aukioloajoilla varustettuja ostospaikkoja. Kohteen piha-alueelle valmistuu 2008 valaistu Palvelukohteen viitoitusohjeen mukaan laadittu opastuskartta. Tämän vuoksi katuverkon opastustaulussa käytetään myös opastuspiste-tunnusta. Viitoitus toteutetaan kohteen läheisyydessä lähiopastuksena lisäämällä SYÖTE SHOP -lisäkilpi muihin samalle alueelle osoittavien kohteiden palvelukohteiden opastustauluihin Alueellisessa opastussuunnitelmassa esitetään opastelupaan kirjattavan seuraava lupaehto: Lisäkilpi Syöte Shop tulee muuttaa lisäkilveksi Ostospaikka, jos alueelle tulee muita vastaavan tyyppisiä palveluja Hotelli Syötekeskus / Syötekeskus-alue Hotelli Syötekeskusta osoittavissa opastustauluissa esitetään nimen yhteydessä etuliite hotelli, koska Syötekeskuksella tarkoitetaan myös Pikku-Syötteellä sijaitsevaa aluetta, jossa on hotellin lisäksi hiihtokeskus. Syötekeskuksen alueen nimi esitetään Pudasjärven opastuskartassa. Syötteen matkailualueella Pikku-Syötettä osoittavan matkailualueen nimen alapuolelle lisätään Syötekeskus-nimi. Iso-Syötteen, Pikku-Syötteen ja Syötekeskus -alueiden viitoitus lopetetaan heti maantieltä poistumisen jälkeen, jonka jälkeen katuverkolla aloitetaan palvelujen kohdekohtainen viitoitus. Syötekeskuksen alueen nimeä ei viitoiteta niin laajasti kuin Iso-Syötettä ja Pikku-Syötettä. Syötekeskus-alueen nimen lisäämistä opastusmerkkeihin perustellaan myös viitoituksen liikenteellisellä tarpeella Kelosyöte Viitoituskohde koostuu neljän yrittäjän mökkimajoituskohteista. Yrittäjät ovat muodostaneet osakeyhtiön ja markkinoivat yhteisesti kohteitaan esim. Internetissä. Jokaiselle mökkikohteelle on oma puhelinnumero ja vastaanotto. Kohteet viitoitetaan maantieltä yhteisellä palvelukohteen opastustaululla KELOSYÖTE. Jatkoviitoitus hoidetaan kadulla kohteiden liittymien kohdille asetetuilla palvelukohteen opastustauluilla. Opastustauluissa esitetään kohdekohtaisen nimen (Aten mökit, Maurin mökit, Paulin ja Teijan mökit, Pasin ja Sarin mökit) edessä viitoituksen jatkuvuutta osoittava Kelosyöte-nimi. Jatko-opastuksessa ei muuteta opastusmerkin tyyppiä

23 Syötteen palvelukohteiden opastussuunnitelma 21 TAVOITETILANTEEN OPASTUSMERKKIRATKAISUT Kansallispuisto / Luontokeskus Opastustauluihin lisätään Iso-Syötteellä kohteen läheisyydessä ruokailupaikka-tunnus, koska kohteessa toimii myös viitoituskelpoinen ruokailupaikka Kansallispuiston opastustauluihin lisätään lisäkilpi LUONTOKESKUS sen jälkeen kun maantiellä osoitetaan Syötteen alueelle saapuminen paikannimikilvillä Iso-Syöte (matkailualuetta osoittavat opastusmerkit) Opastustauluihin lisätään matkailuajoneuvotunnus sen jälkeen kun hotelli-tunnus poistetaan opastusmerkeistä. Hotelli-tunnus poistetaan opastusmerkeistä sen jälkeen kun Tunturihotelli Iso-Syötteen reitti erkanee matkailualueen Iso-Syötteen reitistä. Rytivaara (luontokohde), Pärjänjoki (kalastuspaikka/ulkoilukohde) ja Kuivakoski (ulkoilukohde) Syötekylässä osoitetaan Syötekyläntieltä (st 862) Oksanperäntien (yksityistie) suuntaan palvelukohteen osoiteviitalla Rytivaaraa, Pärjänjokea ja Kuivakoskea samassa pystytystolpassa Hakamajojen ja Teerelän mökkien kanssa. Palvelukohteen osoiteviitoissa ilmoitetaan poikkeuksellisesti myös etäisyydet, koska kohteet sijaitsevat selvästi tienvarsipalvelujen ulkopuolella. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus on antanut viitoituskelpoisuuden suosituksen vuonna 2002 noin 16 kilometrin etäisyydellä sijaitsevalle Rytivaaralle. Metsähallituksen hoitamat Pärjänjoen (12 km) ja Kuivakosken (9 km) ulkoilualueet sijaitsevat Rytivaaran kanssa samalla suunnalla ja ansaitsevat Metsähallituksen mielestä tulla viitoitetuiksi. Kohteiden viitoituksessa ei käytetä osoiteviitan ennakkomerkkejä, koska seututiellä on ao. liittymäalueella nopeusrajoitus 60 km/h Kohteiden viitoituksessa ei käytetä palvelukohteen opastustauluja, koska Iso-Syötettä, Pikku-Syötettä ja Syötteen opastuspistettä osoittavat palvelukohteen opastustaulut täyttävät palvelukohteiden osoittamiseen tarkoitettujen merkkien enimmäismäärät. Iso-Syötteen, Pikku-Syötteen ja Syötteen opastuspisteen osoittaminen perustuu laajempaan kokonaisuuteen eikä järjestelmää haluta uhata Rytivaaran, Pärjänjoen ja Kuivakosken osoittamisella. Alueellisessa opastussuunnitelmassa on tehty yksi poikkeus palvelukohteiden opastustauluissa esitettävien tietojen enimmäismäärään. Iso-Syötteen ja Pikku-Syötteen liittymäalueella (seututie 862) on katsottu tarpeelliseksi esittää samassa palvelukohteen opastustaulussa yhteensä 12 tietoa. Iso-Syötteen aluetta osoittavaan opastustauluun on lisätty lisäkilveksi Syöte Shop (viitoitustarve) ja Pikku-Syötteen nimen alapuolelle on lisätty Syötekeskuksen aluetta osoittava nimi (alueella hotelli ja hiihtokeskus). Ratkaisu mahdollistaa alueellisen viitoitusperiaatteen toteutumisen sekä kaikkien alueen merkittävien palvelukokonaisuuksien esittämisen matkailualueen tärkeimmässä liittymäalueessa. Muita merkittäviä palvelukokonaisuuksia ao. liittymäalueella ovat Syötteen kansallispuisto ja luontokeskus. Syötteellä keskeinen viitoitusperiaate on, että palvelujen kohdekohtainen viitoitus aloitetaan vasta katuverkolla maantieltä poistumisen jälkeen. Periaate kohtelee yrittäjiä mahdollisimman tasapuolisesti ja mahdollistaa viitoituksen laajenemisen palvelujen muuttuessa/kehittyessä. Alueellisen opastussuunnitelman ohjausryhmän suosittelemasta ratkaisusta on oltu suunnitelman aikana yhteydessä Tiehal-

24 22 Syötteen palvelukohteiden opastussuunnitelma TAVOITETILANTEEN OPASTUSMERKKIRATKAISUT linnon Lupapalveluihin. Opastusmerkin ulkoasua voidaan pitää melko selkeänä (ks. kuva 9). Kuva 9. Alueellisessa opastussuunnitelmassa esitettävä poikkeuksellinen opastusmerkki, jossa tietojen määrä on yhteensä Opastusmerkkien peittäminen Jos palvelukohteen toiminta on kokonaan keskeytyksissä, tulee opastusmerkki poistaa tai peittää kokonaan. Tällöin kiinteät jalustat voidaan jättää pystyyn, mutta maisemaa rumentavat tukirakenteet tulee poistaa. Osan vuodesta suljettuna olevan kohteen opastusmerkit tulee joko poistaa tai peittää kiinnioloajaksi. Merkin poistamiseksi ei hyväksytä merkin päälle kiinnitettävää jätesäkkimuovia tai merkin kääntämistä tien suuntaiseksi, vaan merkin peittämiseen tulee käyttää tarkoitukseen valmistettuja väriltään harmaita peitteitä tai suojia. Merkin peittämistapa on hyvä suunnitella jo opastelupaa hakiessa. Ennen opastusmerkin valmistamista tulee ottaa huomioon opastusmerkin ajan tasalla pidon ja muun kunnossapidon erityisvaatimukset. Jos kohteen palveluista vain osa on väliaikaisesti poissa toiminnasta, tulee kyseisiä toimintoja osoittavat tunnukset peittää merkin pohjavärin mukaisella peitelevyllä. Jos tunnusten määrä muuttuu, tulee peitelevyn olla tunnuskentän laajuinen. Peitelevy tulee kiinnittää siten, että opastustaulun ja peitelevyn väliin jää tuuletusrako. Kuva 10. Esimerkki tunnuskentän vaihtamisesta samassa opastustaulussa.

25 Syötteen palvelukohteiden opastussuunnitelma 23 TAVOITETILANTEEN OPASTUSMERKKIRATKAISUT 5.6 Suunnitelmien ajan tasalla pitäminen Tiehallinnon Oulun tiepiirin ja Pudasjärven kaupungin tehtävänä on huolehtia siitä, että nyt valmistunut paikallinen opastussuunnitelma pidetään ajan tasalla. Kokonaisvaltainen opastussuunnitelman tarkistaminen tulee tehdä keskimäärin 10 vuoden välein tai useammin, jos uusia opastelupia ei voida käsitellä alueellisten viitoitusperiaatteiden perusteella nopeasti ja sujuvasti, tie- ja katuverkossa tapahtuu muutoksia tai jos tavoitetilan opastusmerkkisuunnitelmien ylläpitäminen ei ole onnistunut. 5.7 Opastusmerkkien toteuttamisessa huomioon otettavia asioita Opastusmerkkien toteutuksessa tulee ottaa huomioon seuraavia asioita: Maanteillä käytetään normaalikokoisia viittoja ja opasteita paikalliskohteen viitan ja tieviitan tekstikoko on 200 mm palvelukohteen opastustaulun tekstikoko on 150 mm palvelukohteen osoiteviitan ja osoiteviitan sekä näiden ennakkomerkkien tekstikoko on 150 mm Syötteen sisäisellä katuverkolla tai yksityisellä tiellä käytetään pienikokoisia viittoja ja opasteita paikalliskohteen viitan tekstikoko on 150 mm palvelukohteen opastustaulun tekstikoko on 100 mm palvelukohteen osoiteviitan ja osoiteviitan tekstikoko on 100 mm Opastusmerkkien pystytyspylväinä käytetään ulkohalkaisijaltaan 90 mm ja ainepaksuudeltaan 2 mm pyöreitä teräsputkipalkkeja Opastusmerkkien jalustoina käytetään perustamisolosuhteet ja opastusmerkin pinta-ala huomioon otettuna riittäviä betonijalustoja Opastusmerkkien pystytysrakenteet mitoitetaan siten, ettei vinotukia tarvitse käyttää Lumikuorman vähentämiseksi opasteen on oltava sisäreunastaan vähintään 2,5 m päässä päällysteen reunasta. Poikkeustapauksessa (jyrkkä pengerluiska, tilanpuute) sallitaan 1,5 m etäisyys päällysteen reunasta. Opasteen alareunan on oltava maanteillä vähintään 1,5 m ja katuverkolla 1,2 m korkeudella tienpinnasta

26 24 Syötteen palvelukohteiden opastussuunnitelma PALVELUKOHTEEN OPASTELUPAPROSESSI 6 PALVELUKOHTEEN OPASTELUPAPROSESSI Palvelukohteen viitoittaminen edellyttää aina tienpitäjän lupaa. Tienpitäjänä toimii maantiellä Tiehallinto, kadulla kunta ja yksityisellä tiellä tiehoitokunta. Yksityisellä tiellä liikennemerkin asettamiseen tarvitaan myös kunnan suostumus. Tiehallinnon toimintamalli Palvelukohteiden opastelupakäytännössä siirryttiin maanteiden osalta valtakunnalliseen toimintamalliin, josta vastaa Tiehallinnon Lupapalvelut. Lupapalveluilla on lupayhdyshenkilöt kaikissa tiepiireissä. Tiepiirien lupayhdyshenkilöt toimivat tarvittavissa määrin Lupapalvelujen apuna lupaasioiden valmistelutyössä, maastokatselmuksissa ja opastettavien kohteiden arvioinnissa. Opasteluvan edellytyksenä on useissa tapauksissa ulkopuolisen tahon antama lausunto tai arvio. Kaikki uudet opasteluvat ovat määräaikaisia, jolloin olosuhteissa tapahtuvat muutokset voidaan ottaa nopeasti huomioon. Opasteluvan määräaika on yleensä viisi vuotta. Määräaika voi tapauskohtaisesti olla lyhyempi, esimerkiksi vain osan vuotta avoinna olevan palvelun tapauksessa, tai pidempi, esimerkiksi merkittävän historiallisen nähtävyyden tapauksessa. Opastelupa sisältää lupaehtoja, jotka antavat lupaviranomaiselle tarvittaessa oikeuden perua tai muuttaa luvan sisältöä. Opasteluvan peruuttamiseen tai muuttamiseen oikeutettavia ehtoja voivat olla esimerkiksi lainsäädännön tai viitoitusohjeiden muuttuminen taikka tieverkossa, alueellisessa palvelutarjonnassa tai muussa ympäristötekijässä tapahtuneet muutokset tai alueellisessa opastussuunnitelmassa todetut ratkaisut. Opasteluvan muutoksissa on siirtymäaika, joka yleensä kestää voimassaolevan opastelupakauden loppuun saakka. Jos esimerkiksi luvanhaltijan lähialueelle syntyy uusia palveluja tai alueellinen opastussuunnitelma päätyy luvanhaltijan opastuksen osalta luvan kanssa ristiriitaiseen tilanteeseen, vanhan opasteluvan mukaiset merkit saavat olla paikallaan lupakauden päättymiseen saakka. Jos opasteluvassa ei ole määritelty lupakautta, niin vanhan opasteluvan mukaiset merkit saavat olla maastossa vuoden 2013 loppuun saakka. Opastuspisteiden ja -toimistojen osalta määräaika on vuoden 2009 loppuun mennessä. Siirtymäaikaa ei sovelleta, jos toteutettu viitoitus on luvanvastainen tai muuten virheellinen tai lupaehtoja on rikottu. Myös tienparannustoimenpiteistä johtuvat muutokset tieverkossa voivat aiheuttaa tarpeen muuttaa opastuksen ja opasteluvan sisältöä kesken lupakauden. Maanteille tulevan palvelukohteen opastusmerkin opasteluvan hakemus on saatavissa ja tulostettavissa Tiehallinnon www-sivuilta, minkä lisäksi sen voi tilata Tiehallinnon Lupapalveluista. Tiehallinnon www-sivuilla on myös muuta tietoa palvelukohteiden opastusmerkeistä ja lupa-asioista. 6.1 Opastusmerkkien hankinta, hoito ja ylläpito Palvelukohteiden opastusmerkit ovat tieliikenneasetuksen mukaisia liikennemerkkejä, joista Tiehallinnolla on tienpitäjänä kokonaisvastuu maanteillä.

27 Syötteen palvelukohteiden opastussuunnitelma 25 PALVELUKOHTEEN OPASTELUPAPROSESSI Palvelukohteen opasteluvan haltija vastaa luvan mukaisen opastuksen toteuttamiskustannuksista. Kustannuksiin sisältyvät myös muille osapuolille syntyvät kustannukset, jos näiden opastusmerkkien sisältö tai sijoituspaikka muuttuu uusien opastusmerkkien vaikutuksesta. Viimeisimmän opasteluvan haltija joutuu kustantamaan myös uuden luvan edellyttämät muutokset muiden luvanhaltijoiden opastusmerkkeihin. Luvanhaltija saa opasteluvan liitteenä luettelon Tiehallinnon auditoimista liikennemerkkien valmistajista, joilta luvanhaltija voi hankkia opastusmerkit. Luvanhaltijan on otettava ennen opastusmerkkien asennusta yhteyttä tiepiirin yhteyshenkilöön. Luvanhaltija voi ostaa asennustyön alueurakoitsijalta tai muulta sellaiselta urakoitsijalta, joka täyttää tiellä suoritettavan työn pätevyysvaatimukset ja hallitsee liikennemerkkien rakennetta ja pystytystä koskevan Tiehallinnon ohjeistuksen. Opastusmerkin ylläpidon kustannuksista huolehtiminen kuuluu opasteluvan haltijalle. Ylläpidolla tarkoitetaan merkin uusimista tilanteessa, jossa se on niin huonokuntoinen, ettei se enää täytä normaaleja liikennemerkille asetettuja kuntoluokituskriteerejä. Tiehallinto valvoo liikennemerkkien kuntoa vuosittaisilla tarkastuksilla ja jos merkin kuntoluokitus edellyttää merkin uusimista, Tiehallinto ottaa yhteyttä luvanhaltijaan merkin uusimisprosessin käynnistämiseksi. Mikäli huonokuntoinen merkki jää uusimatta, opastelupa voidaan sen perusteella peruuttaa. Palvelukohteen opastelupapäätöksessä todetaan, että palvelukohteiden opastusmerkkien hoito on merkkien omistajan vastuulla. Tiehallinto ei valvo merkkien kuntoa vuosittaisilla tarkastuksilla, mutta tiepiirin yhteyshenkilön tai alueurakoitsijan tulee kiinnittää huomiota huonokuntoisiin merkkeihin ja kehottaa tarvittaessa omistajaa kunnostamaan tai poistamaan vioittuneet merkit. Jos opastusmerkki vaurioituu esimerkiksi auton törmätessä siihen, liikennevakuutus korvaa useimmiten merkin uusimisen. Mikäli syyllistä ei saada selville, joutuu luvanhaltija maksamaan merkin uusimisesta aiheutuvat kustannukset. Jos luvallisia opastusmerkkejä on tarpeen muuttaa tai uusia tienpitäjän omien toimenpiteiden, kuten esimerkiksi liittymäjärjestelyjen tai muiden tienparannustoimenpiteiden takia, Tiehallinto vastaa maantiellä merkkien uusimiskustannuksista myös palvelukohteiden opastusmerkkien osalta. Palvelukohteiden opastusmerkkien toteuttamisen kustannusjakoperiaate Syötteen alueella: Tiehallinnon Oulun tiepiiri; muutokset ja täydennykset tienviitoituksessa, maantien suuntaan osoittavat paikalliskohteiden viitat ja paikalliskohteiden viitoituksen ennakkomerkit maanteillä, Tiehallinnon L- tai P- alueella sijaitsevaa opastuspaikkaa osoittavat palvelukohteiden opastustaulut Pudasjärven kaupunki; muutokset ja täydennykset katuverkon viitoitukseen, kadun tai yksityistien suuntaan osoittavat paikalliskohteiden viitat, muualla kuin Tiehallinnon L- tai P-alueella sijaitsevaa opastuspaikkaa osoittavat palvelukohteiden opastustaulut, opastuspisteiden opaskartat Yritykset; palvelukohteiden yrityskohtaiset opastusmerkit

28 26 Syötteen palvelukohteiden opastussuunnitelma LIITTEET LIITTEET 1. Syötteen matkailualueen palvelukohteiden tavoitetilanteen opastusmerkkikartta 2. Syötteen vaikutusalueen palvelukohteiden tavoitetilanteen opastusmerkkikartta

29 Syötteen palvelukohteiden opastussuunnitelma 27 LIITTEET

30

31

32

Kalajoen Hiekkasärkkien palvelukohteiden

Kalajoen Hiekkasärkkien palvelukohteiden Kalajoen Hiekkasärkkien palvelukohteiden opastussuunnitelma Kalajoen Hiekkasärkkien palvelukohteiden opastussuunnitelma Tiehallinto Oulun tiepiiri Oulu 2008 TIEHALLINTO Oulun tiepiiri Veteraanikatu 5

Lisätiedot

Rokuan ja Oulujärven matkailualueiden palvelukohteiden opastussuunnitelma

Rokuan ja Oulujärven matkailualueiden palvelukohteiden opastussuunnitelma Rokuan ja Oulujärven matkailualueiden palvelukohteiden opastussuunnitelma Rokuan ja Oulujärven matkailualueiden palvelukohteiden opastussuunnitelma Tiehallinto Oulun tiepiiri Oulu 2009 TIEHALLINTO Oulun

Lisätiedot

Palvelukohdeopasteet ja tienvarsimainokset

Palvelukohdeopasteet ja tienvarsimainokset Palvelukohdeopasteet ja tienvarsimainokset Palvelukohdeopasteista Palvelukohteiden opastusmerkkejä määräävät kansainväliset Sopimukset Liikennemerkkejä ja opasteita koskeva yleissopimus, Wien 8.11.1968

Lisätiedot

PALVELUKOHTEIDEN PAIKALLISET VIITOITUSPERIAATTEET, HÄMEENLINNA (LUONNOS)

PALVELUKOHTEIDEN PAIKALLISET VIITOITUSPERIAATTEET, HÄMEENLINNA (LUONNOS) 20.10.2015 Palvelukohteiden paikalliset viitoitusperiaatteet antavat suuntaviivat opastamiselle Hämeenlinnassa. Viitoitusperiaatteissa noudatetaan pääasiassa Palvelukohteiden viitoitus ohjetta (TIEH 2000021-07)

Lisätiedot

Keski-Suomen palvelukohteiden viitoitus

Keski-Suomen palvelukohteiden viitoitus RAPORTTEJA 2014 Keski-Suomen palvelukohteiden viitoitus Viitasaari, Pihtipudas ja Kinnula 1 RAPORTTEJA 2014 KESKI-SUOMEN PALVELUKOHTEIDEN VIITOITUS KINNULA, PIHTIPUDAS JA VIITASAARI Keski-Suomen elinkeino-,

Lisätiedot

Rukan palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma

Rukan palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma Rukan palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma Rukan palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma Tiehallinto Oulu 2008 Kannen kuva: Minna Simonen Julkaisua myy/saatavana Oulun tiepiiri Faksi

Lisätiedot

Vuokatin palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma

Vuokatin palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma Vuokatin palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma Vuokatin palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma Tiehallinto Oulu 2008 Kannen kuva: Jani Karjalainen Julkaisua myy/saatavana Oulun tiepiiri

Lisätiedot

PALVELUKOHTEIDEN OPASTUSSUUNNI- TELMAN LAATIMISEN PROSESSIOHJE

PALVELUKOHTEIDEN OPASTUSSUUNNI- TELMAN LAATIMISEN PROSESSIOHJE PALVELUKOHTEIDEN OPASTUSSUUNNI- TELMAN LAATIMISEN PROSESSIOHJE Projektiryhmä Kari Keski-Luopa, pj. Maarit Orava, Tuomas Österman Per-Olof Linsén Sanna Kolomainen Kauko Kaarninen Kari Ruokanen Reijo Vaarala,

Lisätiedot

24.3.2010 / Anneli Harju LÖYDÄNKÖ PERILLE? PALVELUKOHTEIDEN OPASTEET MATKAN VARRELLA

24.3.2010 / Anneli Harju LÖYDÄNKÖ PERILLE? PALVELUKOHTEIDEN OPASTEET MATKAN VARRELLA LÖYDÄNKÖ PERILLE? PALVELUKOHTEIDEN OPASTEET MATKAN VARRELLA Opaste vai mainos? Palvelukohteiden viitoitus käytetään vain tieliikenneasetuksen mukaisia opastusmerkkejä Tienvarsimainonta kaikki muut mainoksia

Lisätiedot

Palvelukohteiden opastus. Antti Pirttijoki Pirkanmaan ELY-keskus 6.3.2012

Palvelukohteiden opastus. Antti Pirttijoki Pirkanmaan ELY-keskus 6.3.2012 Palvelukohteiden opastus Antti Pirttijoki Pirkanmaan ELY-keskus 6.3.2012 Opastusjärjestelmän periaate 1. Taso: Tiekartta ja matkalla ajoneuvoliikenteen viitoitus 2. Taso: Opastustoimistot ja opastuskartat

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 2010 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

POHJOIS-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 2010 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus POHJOIS-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 2010 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Oulu, 2010 2 Pohjois Pohjanmaan elinkeino, liikenne ja ympäristökeskuksen

Lisätiedot

Koillismaan palvelukohteiden opastussuunnitelma

Koillismaan palvelukohteiden opastussuunnitelma Koillismaan palvelukohteiden opastussuunnitelma Koillismaan palvelukohteiden opastussuunnitelma Tiehallinto Oulu 2009 Julkaisua myy/saatavana Oulun tiepiiri (1.1.2010 alkaen Pohjois-Pohjanmaan elinkeino,

Lisätiedot

Palvelukohteiden alueellisen opastussuunnitelman laatiminen

Palvelukohteiden alueellisen opastussuunnitelman laatiminen Palvelukohteiden alueellisen opastussuunnitelman laatiminen Maakunta Seutu Paikallinen taso Palvelukohteiden alueellisen opastussuunnitelman laatiminen Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2007

Lisätiedot

YLLÄKSEN MATKAILUKESKUKSEN PALVELUKOHTEIDEN OPASTUSSUUNNITELMA

YLLÄKSEN MATKAILUKESKUKSEN PALVELUKOHTEIDEN OPASTUSSUUNNITELMA Kolarin kunta Lapin elinkeino, - liikenne- ja ympäristökeskus Liikenne ja infrastruktuuri- vastuualue Kolarin kunta YLLÄKSEN MATKAILUKESKUKSEN PALVELUKOHTEIDEN OPASTUSSUUNNITELMA SITO-YHTIÖT SITO OY Y-tunnus

Lisätiedot

Oulun seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma LUONNOS 17.8.2009. Puuttuu: Museoviraston lausunto Oulun läänin taidetoimikunnan

Oulun seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma LUONNOS 17.8.2009. Puuttuu: Museoviraston lausunto Oulun läänin taidetoimikunnan Oulun seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma LUONNOS 17.8.2009 Puuttuu: Museoviraston lausunto Oulun läänin taidetoimikunnan lausunto Oulun seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma Tiehallinto Oulu

Lisätiedot

Tienvarsimainonta ja lupamenettely. Antti Pirttijoki Pirkanmaan ELY-keskus 6.3.2012

Tienvarsimainonta ja lupamenettely. Antti Pirttijoki Pirkanmaan ELY-keskus 6.3.2012 Tienvarsimainonta ja lupamenettely Antti Pirttijoki Pirkanmaan ELY-keskus 6.3.2012 Tienvarsimainonnan lainsäädännöllinen perusta Maantielain 52, tienvarsimainonta ja -ilmoittelu Asemakaava-alueen ulkopuolella

Lisätiedot

OULU-KAJAANI -KEHITTÄMISVYÖHYKE Vetovoimaiset yritysalueet Oulu-Kajaani -kehittämisvyöhykkeellä (VETY)

OULU-KAJAANI -KEHITTÄMISVYÖHYKE Vetovoimaiset yritysalueet Oulu-Kajaani -kehittämisvyöhykkeellä (VETY) HENKILÖLIIKENTEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 1 OULU-KAJAANI -KEHITTÄMISVYÖHYKE Vetovoimaiset yritysalueet Oulu-Kajaani -kehittämisvyöhykkeellä (VETY) Etukannen kuvat: Kiehimänjokisuu, Paltamo (Martti Juntunen

Lisätiedot

PALVELUKOHDEOPASTEIDEN LUPAEHDOT HÄMEENLINNAN KATUVERKOLLA

PALVELUKOHDEOPASTEIDEN LUPAEHDOT HÄMEENLINNAN KATUVERKOLLA LUPAEHDOT HÄMEENLINNAN 1.2.2016 Palvelukohteen (palvelukohteen määrittely, ks. Palvelukohteiden viitoitus, TIEH 2000021-07) viitoitus asetetaan vain yrityksen, kohteen tms. anomuksesta ja anojan kustannuksella.

Lisätiedot

Varkauden - Pieksämäen seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma

Varkauden - Pieksämäen seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma Varkauden - Pieksämäen seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma Varkauden - Pieksämäen seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma Tiehallinto Kuopio 2009 Valokuvat: Tomi Kärnä Kopijyvä Kuopio 2009 Julkaisua

Lisätiedot

Oulun seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma

Oulun seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma Oulun seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma Oulun seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma Tiehallinto Oulu 2009 Julkaisua myy/saatavana Oulun tiepiiri (1.1.2010 alkaen Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Palvelukohteiden viitoitus

Palvelukohteiden viitoitus Palvelukohteiden viitoitus Palvelukohteiden viitoitus Tiehallinto Helsinki 2007 Pohjakartta Affecto Finland Oy, Genimap, Lupa L7128/07 ISBN 978-951-803-866-8 TIEH 2000021 07 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut)

Lisätiedot

Seudullinen opastussuunnitelma

Seudullinen opastussuunnitelma Seudullinen opastussuunnitelma Kuusiokunnat Alavus, Kuortane, Töysä ja Ähtäri 10/2009 Kuortane Töysä Alavus Ähtäri Alavus Kuortane Töysä Ähtäri Seudullinen opastussuunnitelma Kuusiokunnat Alavus, Kuortane,

Lisätiedot

Ylä-Savon palvelukohteiden opastussuunnitelma

Ylä-Savon palvelukohteiden opastussuunnitelma RAPORTTEJA 3 2013 Ylä-Savon palvelukohteiden opastussuunnitelma OLLI ÄKELÄ PILVI LESCH Ylä-Savon palvelukohteiden opastussuunnitelma OLLI ÄKELÄ PILVI LESCH RAPORTTEJA 3 2013 YLÄ-SAVON PALVELUKOHTEIDEN

Lisätiedot

Pohjois-Savon keskiosan palvelukohteiden opastussuunnitelma

Pohjois-Savon keskiosan palvelukohteiden opastussuunnitelma Pohjois-Savon keskiosan palvelukohteiden opastussuunnitelma Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja 13/2011 Pohjois-Savon keskiosan palvelukohteiden opastussuunnitelma 13/2011

Lisätiedot

Joensuun seudun ja Keski-Karjalan palvelukohteiden opastussuunnitelma

Joensuun seudun ja Keski-Karjalan palvelukohteiden opastussuunnitelma RAPORTTEJA 2 2013 Joensuun seudun ja Keski-Karjalan palvelukohteiden opastussuunnitelma OLLI ÄKELÄ PILVI LESCH Joensuun seudun ja Keski-Karjalan palvelukohteiden opastussuunnitelma OLLI ÄKELÄ PILVI LESCH

Lisätiedot

FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY KITTILÄN KUNTA TIEHALLINTO, LAPIN TIEPIIRI LEVIN OPASTUSSUUNNITELMAN PÄIVITYS

FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY KITTILÄN KUNTA TIEHALLINTO, LAPIN TIEPIIRI LEVIN OPASTUSSUUNNITELMAN PÄIVITYS FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY KITTILÄN KUNTA TIEHALLINTO, LAPIN TIEPIIRI LEVIN OPASTUSSUUNNITELMAN PÄIVITYS 26.2.2010 1 (10) 26.2.2010 1 LÄHTÖKOHDAT Tunturi Lapin matkailu on kehittynyt voimakkaasti

Lisätiedot

Paljakan ja Ukkohallan palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma

Paljakan ja Ukkohallan palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma Paljakan ja Ukkohallan palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma Paljakan ja Ukkohallan palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma Tiehallinto Oulu 2009 Julkaisua myy/saatavana Oulun tiepiiri

Lisätiedot

Liikennemerkkipiirustukset

Liikennemerkkipiirustukset Liikennemerkkipiirustukset 2 L11k enne v1ra sto LIIKENTEEN OHJAUS Liikennemerkkien mitoitus 2017 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelon pvm. LIIKENNEMERKKIPIIRUSTUKSET, OSA 1 1 Lähetekirjeet 2 Varoitusmerkit

Lisätiedot

Liikennemerkkipiirustukset

Liikennemerkkipiirustukset Liikennemerkkipiirustukset 2 LIIKENTEEN OHJAUS Liikennemerkkien mitoitus 2008 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelon pvm. LIIKENNEMERKKIPIIRUSTUKSET, OSA 1 1 Lähetekirjeet 2 Varoitusmerkit 03.02.1995 3 Etuajo-oikeus-

Lisätiedot

Hyvinkään-Riihimäen talousalueen palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma

Hyvinkään-Riihimäen talousalueen palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma Hyvinkään-Riihimäen talousalueen palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma Hausjärvi, Hyvinkää, Loppi ja Riihimäki Hyvinkään-Riihimäen talousalueen palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma

Lisätiedot

Liikennemerkkipiirustukset

Liikennemerkkipiirustukset Liikennemerkkipiirustukset 2 LIIKENTEEN OHJAUS Liikennemerkkien mitoitus 2007 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelon pvm. LIIKENNEMERKKIPIIRUSTUKSET, OSA 1 1 Lähetekirjeet 2 Varoitusmerkit 03.02.1995 3 Etuajo-oikeus-

Lisätiedot

12/2012 HEINOLAN VETOVOIMAOPASTEET JA LÄHIKOHTEIDEN OPASTUS- SUUNNITELMA

12/2012 HEINOLAN VETOVOIMAOPASTEET JA LÄHIKOHTEIDEN OPASTUS- SUUNNITELMA 12/2012 HEINOLAN VETOVOIMAOPASTEET JA LÄHIKOHTEIDEN OPASTUS- SUUNNITELMA Päivämäärä 06/12/2012 Laatija Jani Karjalainen Ramboll Kiviharjuntie 11 90220 OULU P +358 20 755 7070 F +358 20 755 7071 www.ramboll.fi

Lisätiedot

Liikennemerkkipiirustukset

Liikennemerkkipiirustukset Liikennemerkkipiirustukset 2 LIIKENTEEN OHJAUS Liikennemerkkien mitoitus 2010 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelon pvm. LIIKENNEMERKKIPIIRUSTUKSET, OSA 1 1 Lähetekirjeet 2 Varoitusmerkit 28.06.2010 3 Etuajo-oikeus-

Lisätiedot

Liikennemerkkipiirustukset

Liikennemerkkipiirustukset Liikennemerkkipiirustukset 2 LIIKENTEEN OHJAUS Liikennemerkkien mitoitus 2010 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelon pvm. LIIKENNEMERKKIPIIRUSTUKSET, OSA 1 1 Lähetekirjeet 2 Varoitusmerkit 28.06.2010 3 Etuajo-oikeus-

Lisätiedot

LIIKENTEEN OHJAUS Liikennemerkkien mitoitus

LIIKENTEEN OHJAUS Liikennemerkkien mitoitus LIIKENTEEN OHJAUS Liikennemerkkien mitoitus 2007 POISTETTAVAT LIIKENNEMERKKIPIIRUSTUKSET LIIKENNEMERKKIPIIRUSTUSKANSIOT TIEH 2131908 Poistetaan 1/2 Piirustus nro Kansio 1 kohta 9, Tiemerkit Yleinen tie

Lisätiedot

Salon alueen pääliikenneväylien ja yritysalueiden opastuksen kehittäminen

Salon alueen pääliikenneväylien ja yritysalueiden opastuksen kehittäminen Salon alueen pääliikenneväylien ja yritysalueiden opastuksen kehittäminen 29.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lähtökohdat suunnittelulle 3 2. Ohjausryhmän kokoonpano 4 3. Kokoukset ja yleisötilaisuus 4 4. Yleisöpalautteet

Lisätiedot

VIITOITUS MANNER- NAANTALISSA

VIITOITUS MANNER- NAANTALISSA Vastaanottaja Naantalin kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 21.12.2015 VIITOITUS MANNER- NAANTALISSA VIITOITUS MANNER-NAANTALISSA Päivämäärä 21.12.2015 Laatija Tarkastanut Hyväksyjä Jari Brandt,

Lisätiedot

Kainuun palvelukohteiden opastussuunnitelma

Kainuun palvelukohteiden opastussuunnitelma Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kainuun palvelukohteiden opastussuunnitelma 2010 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen raportteja POHJOIS-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE-

Lisätiedot

LIIKENTEEN OHJAUS Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä

LIIKENTEEN OHJAUS Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä 361 NOPEUSRAJOITUS Mitat (mm): c suuri 900 normaali 640 pieni 400 Yleistä Merkissä oleva luku osoittaa ajoneuvon suurimman sallitun nopeuden kilometreinä tunnissa. Merkki on voimassa kyseisellä tiellä

Lisätiedot

Suositus tilapäisesti suljettua tieosuutta ohittavan kiertotien tilapäisestä viitoittamisesta vähäliikenteisellä maantieverkolla

Suositus tilapäisesti suljettua tieosuutta ohittavan kiertotien tilapäisestä viitoittamisesta vähäliikenteisellä maantieverkolla Päivitetty 16.1.2017 LIITE Poliisilaitoksen tai kunnanhallituksen päätökseen perustuva maantieverkon osien tilapäinen sulkeminen erilaisten tieverkolle sijoittuvien tapahtumien, nopeuskilpailujen, yleisötilaisuuksien

Lisätiedot

YKSITYISEN TIEN VIITTAA (643) JA OSOITEVIITTAA (644) KOSKEVAT OHJEET. Täydennys viitoitusohjeisiin TVH Ti E- JA VESI RAKENNUS HALLITUS

YKSITYISEN TIEN VIITTAA (643) JA OSOITEVIITTAA (644) KOSKEVAT OHJEET. Täydennys viitoitusohjeisiin TVH Ti E- JA VESI RAKENNUS HALLITUS YKSITYISEN TIEN VIITTAA (643) JA OSOITEVIITTAA (644) KOSKEVAT OHJEET Täydennys viitoitusohjeisiin TVH 741910 Ti E- JA VESI RAKENNUS HALLITUS TVH 741810 HELSINKI 1984 ISBN 951-46-7207-0 1 C.5.1.7.1 VIITOITUS

Lisätiedot

Pielisen Karjalan palvelukohteiden opastussuunnitelma. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja

Pielisen Karjalan palvelukohteiden opastussuunnitelma. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja Pielisen Karjalan palvelukohteiden opastussuunnitelma Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja /0 Pielisen Karjalan palvelukohteiden opastussuunnitelma /0 Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 212/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain :n muuttamisesta Tieliikennelakiin ehdotetaan koottaviksi liikenteen ohjauslaitteista annettavia asetuksia ja määräyksiä koskevat valtuussäännökset.

Lisätiedot

Pielisen Karjalan palvelukohteiden opastussuunnitelma. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja

Pielisen Karjalan palvelukohteiden opastussuunnitelma. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja Pielisen Karjalan palvelukohteiden opastussuunnitelma Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja 2/20 Pielisen Karjalan palvelukohteiden opastussuunnitelma 2/20 Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

Tienvarsimainonnassa siirrytään ilmoitusmenettelyyn. Outi Penttilä, lakimies

Tienvarsimainonnassa siirrytään ilmoitusmenettelyyn. Outi Penttilä, lakimies Tienvarsimainonnassa siirrytään ilmoitusmenettelyyn Outi Penttilä, lakimies Nykytila 15.3.2016 2 Muutettu MTL 52 Tienvarsimainonta ja -ilmoittelu Voimassa oleva Ehdotettu Asemakaava-alueen ulkopuolella

Lisätiedot

Vaasan tiepiirin viitoituksen yleissuunnitelma

Vaasan tiepiirin viitoituksen yleissuunnitelma 8 Kokkola Pietarsaari 748 747 775 749 63 68 741 751 8 13 738 750 724 19 741 63 718 68 Vaasa 725 717 718 733 711 18 723 16 679 687 714 673 685 3 Seinäjoki 67 697 701 66 8 689 19 68 687 682 685 18 672 Ähtäri

Lisätiedot

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa MUISTIO 1 (3) MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa Valta-, kanta- ja seututeitä sekä niitä yhdistäviä ja niiden jatkeena olevia teitä varten, jotka palvelevat pääasiassa

Lisätiedot

LIIKENTEEN OHJAUS Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä

LIIKENTEEN OHJAUS Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä 231 VÄISTÄMISVELVOLLISUUS RISTEYKSESSÄ Mitat (mm): d suuri 1 350 normaali 900 pieni 600 Yleistä Merkillä osoitetaan, että risteykseen tulevan ajoneuvon on väistettävä ajoneuvoja ja raitiovaunuja, jotka

Lisätiedot

LIIKENTEEN OHJAUS Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä

LIIKENTEEN OHJAUS Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä 2B 2 Liikennemerkkien asettaminen Yleiselle tielle liikenteen ohjauslaitteen asettaa tiehallinto. Tilapäistä tarvetta varten voi myös poliisi asettaa tielle liikenteen ohjauslaitteen. Rautatien tasoristeysmerkit

Lisätiedot

Keski-Suomen tieverkon palvelukohteiden maakunnallinen opastussuunnitelma 2009

Keski-Suomen tieverkon palvelukohteiden maakunnallinen opastussuunnitelma 2009 Pihtipudas Kinnula Kivijärvi Kyyjärvi Viitasaari Kannonkoski Karstula Saarijärvi Äänekoski Kari Keski-Luopa, Maarit Orava, Reijo Vaarala Konnevesi Keuruu Multia Uurainen Petäjävesi Jyväskylä Muurame Laukaa

Lisätiedot

Maantien 19514 Tulppio Ainijärvi lakkauttaminen Savukoski

Maantien 19514 Tulppio Ainijärvi lakkauttaminen Savukoski Maantien 19514 Tulppio Ainijärvi lakkauttaminen Savukoski Tiesuunnitelma Genimap Oy, Lupa L4356 Maantien 19514 Tulppio - Ainijärvi lakkauttaminen, Savukoski Tiesuunnitelman sisällysluettelo Osa A Yleiset

Lisätiedot

Perinnematkaillen vuoteen 2020 Alueiden välinen kehittämishanke

Perinnematkaillen vuoteen 2020 Alueiden välinen kehittämishanke Perinnematkaillen vuoteen 2020 Alueiden välinen kehittämishanke Hanke toteutetaan Ykkösakseli ry:n ja Sepra ry:n alueilla Hankeaika 1.8.2015-30.06.2017 (mahdollinen jatkoaikahakemus) Hankkeen avulla halutaan

Lisätiedot

Maantien lakkauttaminen Kaduksi muuttaminen

Maantien lakkauttaminen Kaduksi muuttaminen Maantien lakkauttaminen Kaduksi muuttaminen Sari Lajunen, lakimies, Liikennevirasto Tiealueen ja sen osan lakkauttaminen Sari Lajunen 2 Maantielaki 88 : maantien lakkaaminen Maantielaki 89 : maantien lakkauttaminen

Lisätiedot

Tahkon opastussuunnitelma. Olli mäkelä Pilvi lesch Olli mäkelä Pilvi lesch

Tahkon opastussuunnitelma. Olli mäkelä Pilvi lesch Olli mäkelä Pilvi lesch Raportteja 112 2013 Tahkon opastussuunnitelma Olli mäkelä Pilvi lesch Olli mäkelä Pilvi lesch Tahkon opastussuunnitelma Olli Mäkelä Pilvi Lesch RAPORTTEJA 112 2013 TAHKON OPASTUSSUUNNITELMA Pohjois-Savon

Lisätiedot

Palvelukohteiden maakunnallinen opastussuunnitelma

Palvelukohteiden maakunnallinen opastussuunnitelma Palvelukohteiden maakunnallinen opastussuunnitelma Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa Mustasaari Mustasaari Mustasaari Mustasaari Mustasaari Mustasaari Mustasaari Mustasaari Mustasaari Vöyri-

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9. HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 14.4.2015 Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.2014 162 Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo

Lisätiedot

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013 KOSKEN Tl KUNTA Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS Työ: 26478 Tampere 7.11.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan palvelukohteiden. opastussuunnitelma. Kuusamo. Taivalkoski. Yli-Ii. Pudasjärvi. Haukipudas Kiiminki Hailuoto. Ylikiiminki Oulunsalo

Pohjois-Pohjanmaan palvelukohteiden. opastussuunnitelma. Kuusamo. Taivalkoski. Yli-Ii. Pudasjärvi. Haukipudas Kiiminki Hailuoto. Ylikiiminki Oulunsalo Kuusamo Ii Yli-Ii Pudasjärvi Taivalkoski Haukipudas Kiiminki Hailuoto Ylikiiminki Oulunsalo Oulu Kempele Lumijoki Utajärvi Liminka Muhos Tyrnävä Raahe Siikajoki Rantsila Pyhäjoki Vihanti Merijärvi Kestilä

Lisätiedot

Mikkelin seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma

Mikkelin seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma Mikkelin seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma Tomi Kärnä (toim.) 13/2010 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja Mikkelin seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma Tomi

Lisätiedot

Tahkon opastussuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH

Tahkon opastussuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH Tahkon opastussuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH Tahkon opastussuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH TAHKON OPASTUSSUUNNITELMA Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Taitto: Olli Mäkelä

Lisätiedot

Savo-Karjalan maakuntien palvelukohteiden opastussuunnitelma

Savo-Karjalan maakuntien palvelukohteiden opastussuunnitelma Savo-Karjalan maakuntien palvelukohteiden opastussuunnitelma Savo-Karjalan maakuntien palvelukohteiden opastussuunnitelma Tiehallinto Kuopio 2008 Kansikuva: Pohjakartta-aineisto Maanmittauslaitos lupa

Lisätiedot

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi TIEDOTE 1 () Valtatie :n parantaminen Ylöjärven ja Hämeenkyrön välillä Alustava yleissuunnittelu valtatie :n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten

Lisätiedot

LIITE 4. / BILAGA 4. LIIKENNESELVITYS SIPOON KUNTA NEVAS GÅRDIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS. 4.9.2014 Sweco Ympäristö Oy Helsinki

LIITE 4. / BILAGA 4. LIIKENNESELVITYS SIPOON KUNTA NEVAS GÅRDIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS. 4.9.2014 Sweco Ympäristö Oy Helsinki LIIKENNESELVITYS SIPOON KUNTA NEVAS GÅRDIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS 4.9.2014 Sweco Ympäristö Oy Helsinki 1. LIIKENNEVERKKO JA LIIKENNEMÄÄRÄT NYKYTILANTEESSA Nykytilanteessa kaava-alueelle johtavina

Lisätiedot

Viitoituksen rakenteen selkeyttäminen yhteysvälillä Vaasa - Jyväskylä Sisäisiä julkaisuja 38/2006

Viitoituksen rakenteen selkeyttäminen yhteysvälillä Vaasa - Jyväskylä Sisäisiä julkaisuja 38/2006 Mari Sipilä Viitoituksen rakenteen selkeyttäminen yhteysvälillä Vaasa - Jyväskylä Sisäisiä julkaisuja 38/2006 Mari Sipilä Viitoituksen rakenteen selkeyttäminen yhteysvälillä Vaasa - Jyväskylä TIEHALLINTO

Lisätiedot

Lausunto Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle Kaakkois-Suomen maanteiden hallinnollisesta asemasta ja kehittämisestä asemakaava-alueilla

Lausunto Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle Kaakkois-Suomen maanteiden hallinnollisesta asemasta ja kehittämisestä asemakaava-alueilla Tekninen lautakunta 146 19.04.2017 Lausunto Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle Kaakkois-Suomen maanteiden hallinnollisesta asemasta ja kehittämisestä asemakaava-alueilla 247/00.04.00/2017 TEKLA 146 Liite

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaavan liikenneselvitys Työ: 26725 Tampere 20.1.2014 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus: 0564810-5

Lisätiedot

Parantamissuunnitelmaselostus

Parantamissuunnitelmaselostus Parikkala Parantamissuunnitelmaselostus Kaakkois-Suomen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus Kouvola 2013 Parantamissuunnitelmaselostus 2(7) PARANTAMISSUUNNITELMASELOSTUS SISÄLTÖ 1 HANKKEEN LÄHTÖTIEDOT

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2011. Liikenne- ja viestintäministeriön asetus näkemäalueista

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2011. Liikenne- ja viestintäministeriön asetus näkemäalueista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus näkemäalueista Annettu Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 2011 Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Palvelukohteiden seudullinen opastussuunnitelma

Palvelukohteiden seudullinen opastussuunnitelma RAPORTTEJA 81 2013 Palvelukohteiden seudullinen opastussuunnitelma Pohjanmaa RAPORTTEJA 81 2013 Pohjanmaan palvelukohteiden seudullinen opastussuunnitelma Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

KAS ELY L Seutukuntakierrokset Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla

KAS ELY L Seutukuntakierrokset Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla KAS ELY L Seutukuntakierrokset 2016 Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla Lähtökohdat Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan liikennealue

Lisätiedot

VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS

VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS 2016 4 1. LÄHTÖKOHDAT JA NYKYTILA 1.1 Suunnittelukohde Suunnittelukohteena on valtatien 2 ja maantien 2444 (Siltatie) eritasoliittymä

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN PALVELUKOHTEIDEN OPASTUSSUUNNITELMA

HÄMEENLINNAN PALVELUKOHTEIDEN OPASTUSSUUNNITELMA HÄMEENLINNAN PALVELUKOHTEIDEN OPASTUSSUUNNITELMA TYÖNUMERO: E27485.00 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI PALVELUKOHTEIDEN OPASTUSSUUNITELMA SWECO YMPÄRISTÖ OY Muutoslista Susanna Harvio Susanna Harvio Anna Jokiranta

Lisätiedot

Poliisin rooli paikallisessa liikenneturvallisuussuunnittelussa ja liikennejärjestelyissä

Poliisin rooli paikallisessa liikenneturvallisuussuunnittelussa ja liikennejärjestelyissä Poliisin rooli paikallisessa liikenneturvallisuussuunnittelussa ja liikennejärjestelyissä Karhukuntien liikenneturvallisuus- ja koulukuljetusseminaari 4.10.2012 Tuomo Katajisto komisario Satakunnan poliisilaitos

Lisätiedot

Ohjausvaikutus alueiden käytön suunnitteluun (MRL 32.1 ja 32.3 )

Ohjausvaikutus alueiden käytön suunnitteluun (MRL 32.1 ja 32.3 ) Maakuntakaavan oikeusvaikutukset, Keski-Suomen liitto 1.6.2004 Jukka Reinikainen, YM MAAKUNTAKAAVAN OIKEUSVAIKUTUKSET Ohjausvaikutus alueiden käytön suunnitteluun (MRL 32.1 ja 32.3 ) Viranomaisvaikutus

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008 KEMPELEEN KUNTA KAAVOITUKSEN TULOSYKSIKKÖ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008 KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS VIHILUODON YRITYSALUEEN LIIKENNEJÄRJESTELYJÄ VARTEN VIHILUODON OSA-ALUE

Lisätiedot

Yksityisteiden liikenneturvallisuudesta

Yksityisteiden liikenneturvallisuudesta Yksityisteiden liikenneturvallisuudesta Elina Kasteenpohja Yksityisteiden turvallisuudesta Kuolemaan johtaneista moottoriajoneuvoonnettomuuksista (229) vuonna 2009 tapahtui Yksityisteillä ja alueilla 24

Lisätiedot

SALLAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYKSEN MUUTOS

SALLAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYKSEN MUUTOS SALLAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYKSEN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Luonnos 13.12.2016 EY 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennusjärjestystä

Lisätiedot

Kaupunkimaisten sisääntuloväylien suunnittelua yhteistyössä case Vihdintie

Kaupunkimaisten sisääntuloväylien suunnittelua yhteistyössä case Vihdintie Kaupunkimaisten sisääntuloväylien suunnittelua yhteistyössä case Vihdintie Valtion näkökulma Liikenne ja maankäyttö 9.10.2019, johtava asiantuntija/ Helsingin seutu Esityksen sisältö o Vihdintien (seututie

Lisätiedot

Liikennemerkkien kuntoluokitus

Liikennemerkkien kuntoluokitus Liikennemerkkien kuntoluokitus Liikennemerkkien kuntoluokitus Toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2009 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut) 978-952-221-256-6 2200060-v-09 TIEHALLINTO

Lisätiedot

Kiinteistöjärjestelysuunnitelma. Liite tiesuunnitelmaan valtatie 13:n parantamiseksi Myttiömäen kohdalla Savitaipaleella

Kiinteistöjärjestelysuunnitelma. Liite tiesuunnitelmaan valtatie 13:n parantamiseksi Myttiömäen kohdalla Savitaipaleella Kiinteistöjärjestelysuunnitelma Liite tiesuunnitelmaan valtatie 13:n parantamiseksi Myttiömäen kohdalla Savitaipaleella Kiinteistöjärjestelysuunnitelma 10.4.2012 1. YLEISTÄ KIINTEISTÖJÄRJESTELYSUUNNITELMASTA

Lisätiedot

VALTATIE 4 JYVÄSKYLÄ OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ TIESUUNNITELMAN MUUTOS KIRRISSÄ PLV

VALTATIE 4 JYVÄSKYLÄ OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ TIESUUNNITELMAN MUUTOS KIRRISSÄ PLV VALTATIE 4 JYVÄSKYLÄ OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ TIESUUNNITELMAN MUUTOS KIRRISSÄ PLV 0-2500 EHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI 1.3T 30.9.2016 2 (5) Valtatie

Lisätiedot

Palvelukohteiden viitoitus

Palvelukohteiden viitoitus Palvelukohteiden viitoitus Palvelukohteiden viitoitus Tiehallinto Helsinki 2007 Pohjakartta Affecto Finland Oy, Genimap, Lupa L7128/07 ISBN 978-951-803-866-8 TIEH 2000021 07 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut)

Lisätiedot

Nopeudet ja niiden hallinta -workshop. Miten nopeuksiin vaikutetaan? Nopeusrajoitusohjeet

Nopeudet ja niiden hallinta -workshop. Miten nopeuksiin vaikutetaan? Nopeusrajoitusohjeet Nopeudet ja niiden hallinta -workshop Miten nopeuksiin vaikutetaan? Nopeusrajoitusohjeet Ohjaavia säädöksiä Tieliikennelaki: (25, ote) Nopeusrajoitukset. Liikenneministeriö voi antaa määräyksiä yleisestä

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA

Jyväskylän kaupunki SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA Jyväskylän kaupunki SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA Sopimus Digiroad-tietojärjestelmän tietojen ylläpidosta 2/6 1. Sopijapuolet Liikennevirasto Jyväskylän kaupunki Opastinsilta

Lisätiedot

1.1 MAINONTA, rakennukset ja tontit 5. 1.2 MAINONTA, rakentamattomat tontit ja asemakaavoittamattomat alueet 5

1.1 MAINONTA, rakennukset ja tontit 5. 1.2 MAINONTA, rakentamattomat tontit ja asemakaavoittamattomat alueet 5 ULKOMAINOSOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISIÄ PERIAATTEITA 5 1.1 MAINONTA, rakennukset ja tontit 5 1.2 MAINONTA, rakentamattomat tontit ja asemakaavoittamattomat alueet 5 1.4 MAINONTA, maantiet 5 1.5 MAINONTA,

Lisätiedot

Määräys. sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelmasta. Annettu Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 2014

Määräys. sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelmasta. Annettu Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 2014 1/3 dnro 823/002/2013 Määräys sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelmasta Annettu Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 2014 Energiavirasto on määrännyt 9 päivänä elokuuta 2013 annetun sähkömarkkinalain (588/2013)

Lisätiedot

KAS ELY L Seutukuntakierrokset Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla

KAS ELY L Seutukuntakierrokset Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla KAS ELY L Seutukuntakierrokset 2016 Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla Lähtökohdat Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan liikennealue

Lisätiedot

Maankäytön ja liikenteen suunnittelun integrointi Oulun seudulla

Maankäytön ja liikenteen suunnittelun integrointi Oulun seudulla Maankäytön ja liikenteen suunnittelun integrointi Oulun seudulla Haukipudas Kiiminki Hailuoto Oulunsalo Oulu seutusuunnittelija Anne Leskinen, 8.12.2010 Kempele Lumijoki Muhos Liminka Tyrnävä Uusi Oulu

Lisätiedot

Liikennesuunnittelu, referenssejä

Liikennesuunnittelu, referenssejä 1 (6) Liikennesuunnittelu, referenssejä Moisio-Kyyhkylän osayleiskaava-alueen ja Kirkonvarkauden asemakaava-alueen liikenneselvitykset, Mikkelin kaupunki, 2013 2014 Mikkeli on Etelä-Savon maakuntakeskus

Lisätiedot

Palvelusopimuksen sopimusasiakirjaluettelon kohta 9. Palvelusopimuksen sopimusasiakirjaluettelon kohta 10

Palvelusopimuksen sopimusasiakirjaluettelon kohta 9. Palvelusopimuksen sopimusasiakirjaluettelon kohta 10 LIIKENNEVIRASTO 1 (5) Tekniset ohjeet alkavissa alueurakoissa alkavat maanteiden hoidon ja ylläpidon alueurakat n kohta 9 Hoidon ja ylläpidon tuotekortit 31.1.2014 http://www2.liikennevirasto.fi/julkaisut/pdf5/hoidon_tuotekortti2014.pdf

Lisätiedot

ALUEELLISEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TILANNEKATSAUS

ALUEELLISEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TILANNEKATSAUS ALUEELLISEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TILANNEKATSAUS 24.9.2013 Kajaani Timo Mäkikyrö Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus/ Timo Mäkikyrö 18.10.2013 1 Pohjois-Pohjanmaan ELY:n Liikenne -vastuualueen toimialue Rovaniemi

Lisätiedot

Runkoverkkopäätöksellä lupaus palvelutasosta ja hyvistä yhteyksistä. Johtaja Risto Murto

Runkoverkkopäätöksellä lupaus palvelutasosta ja hyvistä yhteyksistä. Johtaja Risto Murto Runkoverkkopäätöksellä lupaus palvelutasosta ja hyvistä yhteyksistä Johtaja Risto Murto 27.02.2018 TEN-T-verkko Päätieverkon jäsentely Lähde: Keskeisen päätieverkon toimintalinjat, Liikennevirasto 2017

Lisätiedot

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA ESIPUHE Työn tavoitteena oli laatia aluevaraussuunnitelma kevyen liikenteen väylän ja siihen liittyvien

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen maakuntien palvelukohteiden opastussuunnitelma

Kaakkois-Suomen maakuntien palvelukohteiden opastussuunnitelma Kaakkois-Suomen maakuntien palvelukohteiden opastussuunnitelma Kaakkois-Suomen maakuntien palvelukohteiden opastussuunnitelma Tiehallinto Kouvola 2008 Valokuvat Suvi Nenonen, Tomi Kärnä ja Olli Mäkelä

Lisätiedot

Kainuun palvelukohteiden maakunnallinen opastussuunnitelma

Kainuun palvelukohteiden maakunnallinen opastussuunnitelma Suomussalmi Puolanka Vaala Kajaani Paltamo Hyrynsalmi Ristijärvi Sotkamo Kuhmo Kainuun palvelukohteiden maakunnallinen opastussuunnitelma Kainuun palvelukohteiden maakunnallinen opastussuunnitelma Tiehallinto

Lisätiedot

MÄÄRÄYSLUONNOS 19.5.2016 Maantielaki 52, Tienvarsimainonta

MÄÄRÄYSLUONNOS 19.5.2016 Maantielaki 52, Tienvarsimainonta Johdanto Maantien käyttäjille suunnattu mainos tai ilmoitus tulee maantielain (MTL, 503/2005) 52.1 :n mukaan sijoittaa ja laatia niin, että se ei vaaranna liikenneturvallisuutta, aiheuta haittaa tienpidolle

Lisätiedot

KH 38 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh

KH 38 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh Kaupunginhallitus 38 30.01.2017 Rauhan ja Ukonniemen alueen opastushanke 102/00.01.05.02/2017 KH 38 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Pääteiden kehittämisen periaatteet / Aulis Nironen

Pääteiden kehittämisen periaatteet / Aulis Nironen 1 15.12.2003 Aulis Nironen 2 PÄÄTEIDEN KÄSITTEITÄ Pääteillä tarkoitetaan valta- ja kantateitä Valtatiet palvelevat tärkeiden asutus- ja liikennekeskusten välistä kaukoliikennettä ja muodostavat maantieverkon

Lisätiedot

Digiroad. Laadunkuvaus. Versio 1.8

Digiroad. Laadunkuvaus. Versio 1.8 Digiroad Laadunkuvaus Versio 1.8 2 Sisältö 1 VERSIOHISTORIA 5 2 JOHDANTO 7 3 LAATUTEKIJÄT 8 3.1 Sijaintitarkkuus 8 3.1.1 Keskilinjageometria 8 3.1.2 Ominaisuustiedot 8 3.2 Kattavuus 8 3.2.1 Alueellinen

Lisätiedot

Aleksis Kiven kuolinmökki, palvelukohteen opastustaulujen opastelupa yhdystielle 11609, Tuusula

Aleksis Kiven kuolinmökki, palvelukohteen opastustaulujen opastelupa yhdystielle 11609, Tuusula LUPAPÄÄTÖS Tuusulan kunta Kasvatus- ja sivistystoimi/museo Tarja Kärkkäinen PL 60 04301 TUUSULA Aleksis Kiven kuolinmökki, palvelukohteen opastustaulujen opastelupa yhdystielle 11609, Tuusula 1 Hakemus

Lisätiedot