Vuokatin palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma

Save this PDF as:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuokatin palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma"

Transkriptio

1 Vuokatin palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma

2

3 Vuokatin palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma Tiehallinto Oulu 2008

4 Kannen kuva: Jani Karjalainen Julkaisua myy/saatavana Oulun tiepiiri Faksi Puhelin TIEHALLINTO Oulun tiepiiri Veteraanikatu 5 PL OULU Puhelin

5 ALKUSANAT Tiehallinto on uudistanut palvelukohteiden opastuksen periaatteita nojautuen uusien palvelukohteiden opastusmerkkien ja tunnusten lisäämiseen tieliikenneasetukseen helmikuussa Myös aikaisempaa kokonaisvaltaisempi ajattelu viitoituskohteiden suhteen on katsottu tarpeelliseksi koko maan osalta. Vuokatin palvelukohteiden alueellisen opastussuunnitelman laatimisesta sovittiin Kainuun maakunnallisen opastussuunnitelman laatimisen yhteydessä. Kainuun maakunnallisen opastussuunnitelma valmistui tammikuussa Vuokatin alueellinen palvelukohteiden opastussuunnitelma on laadittu Oulun tiepiirin ja Sotkamon kunnan yhteistyönä. Hankeryhmässä ovat olleet mukana Sotkamon kunnasta Pentti Piirainen, Juhani Pieniniemi, Juha Kaaresvirta, Reijo Makkonen, Oulun tiepiiristä Jani Huttula ja Salo Iisakka sekä yrittäjien edustajana Anne Reinikainen FinFun Oy:stä. Konsulttina on ollut Ramboll Finland Oy, jossa hankkeesta ovat vastanneet Erkki Sarjanoja ja Jani Karjalainen. Suunnitelmaluonnosta on esitelty yleisötilaisuudessa alueen matkailualan yrittäjille toukokuussa Oulussa toukokuussa 2008 Tiehallinto Oulun tiepiiri Sotkamon kunta

6

7 Vuokatin palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma 5 Sisältö 1 LÄHTÖKOHDAT 7 2 TEHTÄVÄN RAJAUS 7 3 TAVOITTEET 9 4 NYKYTILANNE Opastuspaikat Opastus ja viitoitus Inventointi 11 5 OPASTUSPERIAATTEET Tieliikenteen opastus Opastusmerkit Opastusperiaate Vuokatissa 15 6 SUUNNITELMA Opastuspaikat Palvelukohteet Määräaikaisen viitoituksen tilapäiset merkit Vaikutukset muuhun viitoitukseen 22 7 OPASTUKSEN TOTEUTTAMINEN Opastelupa Opastusmerkkien hankinta, hoito ja ylläpito 24 8 LIITTEET 26

8 6 Vuokatin palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma

9 Vuokatin palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma 7 LÄHTÖKOHDAT 1 LÄHTÖKOHDAT Vuokatin matkailu on kehittynyt viime vuosina voimakkaasti. Uudet toimijat ovat monipuolistaneet alueen palveluja ja vanhat yrittäjät ovat laajentaneet ja laajentavat edelleen toimintaansa. Myös opastuksen tarve on lisääntynyt eivätkä nykyiset opasteet ole välttämättä enää ajan tasalla. Vuonna 2007 on otettu käyttöön uusia palvelukohteiden opastusmerkkejä. Samalla opastuksen ohjeistusta on uusittu. Palvelukohteiden opastussuunnitelmia on alettu systemaattisesti laatia maakunta-, alue- ja paikallistasoille koko maassa. Kainuun maakunnallinen palvelukohteiden opastussuunnitelma valmistui tammikuussa 2008 ja siinä muun muassa todettiin, että Vuokatin alueelle on laadittava paikallinen palvelukohteiden opastussuunnitelma. Tämä suunnitelma antaa lähtökohdat opastuslupien hankkimiselle ja on lupapäätösten tukena. Tiehallinnon palvelukohteiden opastuslupien käsittely on keskitetty Tampereelle Tiehallinnon lupapalveluihin. Opasteluvat myönnetään määräaikaisina yleisimmän määräajan ollessa viisi vuotta. Opastelupakäsittelyn keskittämisellä tavoitellaan samantyyppisissä olosuhteissa valtakunnallisesti yhtenäistä käytäntöä ja yrittäjien tasapuolista kohtelua. Vanhentuvat opastusmerkit on vaihdettava uusiin vuoteen 2013 mennessä. Opastuspaikkaa koskevat liikennemerkit on korvattava uusilla vuoden 2009 loppuun mennessä. Suunnitelmassa on käyty läpi kaikki Vuokatin alueen palveluntarjoajat ja selvitetty palvelukohteiden viitoituskelpoisuudet. Samalla on luotu valtakunnallisten ohjeiden pohjalta Vuokatin opastusperiaatteet, joiden mukaan viitoitusja opastussuunnitelma on tehty. Samaa periaatetta noudatetaan muissakin Oulun tiepiirin alueella laadittavissa palvelukohteiden opastussuunnitelmissa. Voimassa olevan maantielain mukaan asemakaava-alueen ulkopuolella sekä asemakaava-alueella olevalla liikennealueella on kielletty maantien käyttäjille tarkoitettujen ulkomainosten asettaminen. Palvelukohteiden viitoituksen yksi yleisistä tavoitteista on pyrkiä ratkaisemaan palvelukohteiden osoittamisessa liikenteelliset tarpeet ja sitä kautta vähentämään mainostamisen tarvetta. 2 TEHTÄVÄN RAJAUS Suunniteltava alue rajoittuu keskeisimmälle Vuokatin matkailupalveluja tarjoavalle alueelle sisältäen kuvaan 1 rajatun alueen tie- ja katuverkon. Alue käsittää maantien 899 Naapurinvaarasta kantatielle 76 jatkuen etelään aina valtatien 6 liittymään saakka. Kantatie 76 sisältyy suunnittelualueeseen Nurmestien (mt 899) ja valtatien 6 liittymien välillä. Valtatie 6 käsitellään Jaakkolan tilan ja kantatien 76 liittymien välillä. Suunnittelutehtävään sisältyvät kaikki tarvittavat palvelukohteen opastusmerkit sekä kohteen opastukseen liittyvät osoiteviitat, tienviitat ja suunnistustaulut.

10 8 Vuokatin palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma TEHTÄVÄN RAJAUS Kuva 1. Suunnittelualue. Suunnittelualueella olevia matkailullisesti merkittäviä käyntikohteita ovat Katinkulta ja Vuokatinrinteet sekä Urheiluopiston alue. Alueella järjestetään lisäksi lukuisia tapahtumia ympäri vuoden. Vuokatti on panostanut voimakkaasti myös kesämatkailuun. Vuokatti on kuuluisa myös lumilauta- ja hiihtotunneleistaan, golf-kentästään sekä Naapurinvaaran huvikeskuksesta.

11 Vuokatin palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma 9 TAVOITTEET 3 TAVOITTEET Vuokatin palvelukohteiden opastussuunnitelman tavoitteena on edistää Kainuun maakuntaan luodun opastusstrategian toteutumista, täsmentää palvelukohteiden yleisiä viitoitusperiaatteita paremmin paikallisiin olosuhteisiin sopiviksi sekä luoda paremmat toimintaedellytykset Tiehallinnon Lupapalvelujen opastelupakäsittelylle. Kainuun palvelukohteiden maakunnallisessa opastussuunnitelmassa kirjattiin maakunnan opastusstrategiaksi: eri tahojen välisen yhteistyön kehittäminen maakuntatasolla alueellisten opastussuunnitelmien laatiminen sekä niiden toteuttaminen ja ajan tasalla pitäminen opastuspaikkojen (karttapisteet ja toimistot) kehittäminen Palvelukohteiden viitoituksen yleisiä tavoitteita ovat mm.: kaikki viitoitettavat palvelut ovat hyvätasoisia ja viitoituskriteerit täyttäviä palvelukohteet osoitetaan viitoitusohjeiden ja alueellisten viitoitusperiaatteiden mukaisesti opastusmerkeissä käytetään vain tieliikenneasetuksen mukaisia tunnuksia liikenneturvallisuuden edistäminen mainostamistarpeen vähentäminen Valmiin suunnitelman tavoitteena on toimia opastelupien merkittävimpänä tausta-asiakirjana ja olla avainasemassa palvelukohteiden opastelupien sujuvalle ja valtakunnallisesti yhdenmukaiselle käsittelyprosessille. Lisäksi suunnittelulla pyritään toteuttamaan alueellisen opastussuunnittelun tavoitteita, joita ovat: aikaansaada tarkasteltavalle alueelle yhtenäinen, selkeä ja helposti ymmärrettävä viitoitusjärjestelmä, joka tukeutuu alueen opaskartoilla esitettyihin paikannimiin yrittäjiä kohdellaan tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti alueellisen kokonaisuuden ehdoilla lisätä opastuksen uskottavuutta huolehtimalla siitä, että viitoitettavien palvelujen laatu vastaa viitoituksen perusteella saatua mielikuvaa huolehtia siitä, että palvelukohteen viitoitus perustuu kohteen toimintojen laatuvaatimusten ohella myös liikenteelliseen tarpeeseen tarjota sidosryhmille paremmat puitteet kohteiden viitoituskelpoisuuksien määrittämisessä toimia toteutetun opastuksen ylläpidon apuvälineenä

12 10 Vuokatin palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma NYKYTILANNE 4 NYKYTILANNE 4.1 Opastuspaikat Sotkamon ja Vuokatin opastetut opastuspisteet sijaitsevat kantatiellä 76 Kajaanista päin tultaessa sekä seututiellä 899 Jormuan ja Joensuun suunnista tultaessa. Kunnan vuonna 2007 uusimat opastuskartat ovat pystytystelineen ja sisällön puolesta erittäin selkeitä. Vuokatissa on lisäksi yksi opastustoimisto, joka sijaitsee Vuokattikeskuksessa. Opastustoimistolla ei ole SUOMA ry:n myöntämää vihreä-valkoista i-tunnusta. Viitoitus opastustoimistoon on läheisistä liittymistä kantatieltä 76 sekä Sotkamon suunnasta lähes keskustasta alkaen. Kuva 2. Sotkamo-Vuokatin opastuspisteiden nykyiset kartat. Vuokatin alueella sijaitsee kuvan 2 mukaisia opastuspisteitä lisäksi kaikissa keskeisimmissä käyntikohteissa, mutta opastuspisteitä ei ole ollut tarpeen viitoittaa erikseen. Kaikki opastuspisteet ovat sisällöltään samanlaisia ja niissä esitellään Sotkamon ja Vuokatin taajamat palveluineen sekä myös koko kuntaa koskeva osoitekartta palveluineen. Merkkien selitykset ovat selkeitä, mutta ne ovat osittain puutteelliset. Kartoilla on käytetty paljon sellaisia symboleja, joihin ei ole annettu selitystä. 4.2 Opastus ja viitoitus Palvelukohteiden viitoituksen ja opastuksen nykyinen tilanne on ajansaatossa muotoutunut kirjavaksi toteutukseltaan että periaatteiltaan. Alueelle ei ole aiemmin laadittu alueellista palvelukohteiden opastussuunnitelmaa. Nykyiset opasteet on asetettu yksittäispäätöksillä, joka on johtanut palvelujen eriarvoiseen näkyvyyteen sekä epäjohdonmukaiseen kohdeviitoitukseen. Myös runsas tienvarsimainonta luo ympäristölle rauhattoman ja sekavahkon vaikutelman.

13 Vuokatin palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma 11 NYKYTILANNE Nykyisin on palvelukohteina opastettu: Naapurivaaran lomakylä Vuokatinranta Kattivankkuri Vuokatinmaa Aaltokatti/Vuokatin Sydän Vuokatinhovi Urheiluopisto (ja i-toimisto) Vuokattihalli Vuokatinvaara Lisäksi muita viitoituskohteita alueella ovat (pl. osoiteviitalla viitoitetut kohteet): Katinkulta Kattikeskus Vuokatin rinteet Urheiluopisto Vuokattikeskus Vuokatti as. Teollisuusalue Vuokatinvaara (sinipohjainen) Muut kuin palvelukohteen viitoituskohteet ovat Kainuun viitoitussuunnitelman (2006) mukaisia. Lisäksi käytettyjen osoiteviittojen ulkoasu vaihtelee paikoitellen suurestikin mm. kirjasintyylin ja tekstikoon puolesta. Vuokatin alueen nykyisistä viitoituskohteista ja -reiteistä on esitetty kartta liitteessä 1. Kuva 3. Nykyisiä osoiteviittoja Vuokatissa. 4.3 Inventointi Nykyiset liikennemerkit inventoitiin ja valokuvattiin maastossa helmikuun lopussa Nykyisistä merkeistä on laadittu karttaesitys, joka on esitetty liitteessä 2. Viitoituskelpoiset palvelukohteet inventoitiin nykyisin voimassa olevien lupapäätösten, yritysrekisterin ja kunnan internet-sivujen perusteella.

14 12 Vuokatin palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma NYKYTILANNE Kuva 4. Nykyisin opastuksessa käytetään värikkäiden mainosten ja virallisten tienviittojen yhdistelmiä.

15 Vuokatin palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma 13 OPASTUSPERIAATTEET 5 OPASTUSPERIAATTEET 5.1 Tieliikenteen opastus Tieliikenteen opastuksen periaate kuvataan kolmiportaisena järjestelmänä, jonka kullakin tasolla on oma roolinsa. Ensimmäinen taso Matkailija löytää tieviitoituksen ja tiekartan avulla kartalla esitettyyn kohteeseen, joka yleensä on paikkakunta tai kylä. Kohteet ovat erisnimiä, joten kielellisiä ongelmia ei pitäisi syntyä. Tiehallinto vastaa tieviitoituksesta. Toinen taso Matkailija saa karttakohteeseen saavuttuaan tarkempaa tietoa alueen palveluista tai tavoittelemansa kohteen sijainnista. Tieto löytyy yleensä opastuspaikasta, joka on joko opastuspiste (opastuskartta) tai opastustoimisto. Opastuspaikasta on tarkoitus saada niin tarkkaa informaatiota, että matkailija osaa tavoittelemansa kohteen kohdeopastuksen alkuun. Opastuspaikat ovat yleensä kunnan ylläpitämiä. Kolmas taso Matkailija osaa kohteeseensa kohdeopastuksen, osoitejärjestelmän, osoiteviittojen ja tieviittojen avulla. Palvelukohteiden opasteet ovat kohteen toimijan vastuulla. Kuva 5. Opastuksen kolmiportainen järjestelmä. 5.2 Opastusmerkit Palvelukohteiden opastamisessa käytetään vain tieliikenneasetuksen mukaisia opastustunnuksia. Vuonna 2007 on otettu käyttöön uusia palvelukohteiden opastustunnuksia. Samalla merkkien väristystä muutettiin aikaisemmista sinisestä ja mustasta pääväreistä sinisiin ja ruskeisiin pääväreihin. Värijärjestelmässä on huomioitu mm. Liikennemerkkejä ja opasteita koskeva

16 14 Vuokatin palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma OPASTUSPERIAATTEET yleissopimus, Wien , jonka perusteella tienkäyttäjiä palvelevien kohteiden liikennemerkin väriyhdistelmäksi on valittu sini-valko-musta. Ruskeaa pohjaväriä käytetään vapaa-ajan matkailuun liittyvien palvelujen osoittamiseen. Värien käyttö opasteissa on kerrottu mm. Tiehallinnon ohjeessa: Palvelukohteiden viitoitus. Kuva 6. Palvelukohteiden opastuksessa käytettävät tunnukset. Vuokatissa käyttökelpoisia palvelukohteiden opastusmerkkejä ovat A- ja B- tyypin opastustaulut, palvelukohteen osoiteviitta ja sen ennakkomerkki sekä osoiteviitta ennakkomerkkeineen. Opastustaulussa palvelukohdetta voidaan kuvata tunnuksilla, joita voi olla enintään kolme yhtä kohdetta kohden. Tunnukset asetetaan tärkeysjärjestykseen vasemmalta oikealle. Samassa pystytystelineessä voi olla useampien palvelukohteiden opastustauluja. Tunnuksia ja muita tietoja voi yhdessä pystytystelineessä olla rajoitettu määrä. Opastaulujen ja tietojen kokonaismäärät riippuvat opastustaulun tyypistä ja opastettavasta kohteesta. Taulujen ja tunnusten käytöstä on enemmän tietoa edellä mainitussa Tiehallinnon ohjeessa. Kuva 7. Esimerkkejä opastustauluista

17 Vuokatin palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma 15 OPASTUSPERIAATTEET Ruskeapohjaisessa palvelukohteen osoiteviitassa ja sen ennakkomerkissä voidaan käyttää yhtä ruskeaa opastusmerkin tunnusta. Mustapohjaisessa osoiteviitassa voidaan käyttää niin ikään yhtä tunnusta, joka voi olla kunnan vaakuna tai muu tienpitäjän hyväksymää tunnus, esim. liikemerkki. Mustapohjaisessa osoiteviitan ennakkomerkissä ei voi käyttää mitään tunnusta. Mustapohjaisella osoiteviitalla ei voida opastaa palvelukohdetta, jolle on olemassa ruskeapohjainen tunnus. Samassa osoiteviittojen pystytystelineessä voi olla enintään viisi viittaa. Telineissä voidaan käyttää Vuokattiilmettä. Kuva 8. Esimerkkejä erityyppisistä osoiteviitoista ja ennakkomerkeistä. 5.3 Opastusperiaate Vuokatissa Ensimmäinen taso Vuokatti on selkeä ja varsin yhtenäinen alue ja nimen perusteena on ympäristökohteita, kuten Vuokatinvaara, ja nimi Vuokatti löytyy erityyppisistä kartoista paikannimenä. Ensimmäisen tason viitoituksen kannalta Vuokatti on helppo opastaa tieviitoituksella neljästä eri pääsuunnasta: Kajaani, Joensuu, Kuhmo ja Jormua. Kajaanin suunnasta opastus on pääteitä (valta- ja kantatie) pitkin, mikä on valtakunnallinen periaate. Vuokatti. nimi esiintyy ensimmäisen kerran Kajaanissa valtateiden 5 ja 6 liittymässä. Pyykönpuron eritasoliittymään Vuokatti-nimeä ei voida lisätä, koska se olisi yleisten viitoitusperiaatteiden vastaista ja muita kohteita on jo niin paljon, ettei suunnistustauluihin ja viittoihin voida lisätä kohteita. Opastusta voidaan parantaa Pyykönpuron kohdalla siten, että korvataan suunnistustaulussa suorakohde Kajaani valkopohjaisella Keskusta tekstillä. Lisäksi Pyykönpuron eritasoliittymän suunnistustaulu voidaan tilanpuutteesta huolimatta mahdollisesti toistaa heti Lohtajan liittymän jälkeen, jolloin tienumerot tulevat paremmin esille ajotapahtuman päätöksenteon hetkellä. Pohjoisesta edullisimmaksi opastusreitiksi on Kainuun viitoitussuunnitelmassa valittu maantie 899 Jormuasta, koska tie on geometrialtaan parempi ja välillä Pohjavaara Vuokatti korkeammassa hoitoluokassa kuin maantie 9010 Kontiomäki Vuokatti. Idästä Vuokatti viitoitetaan kantatietä 76 pitkin Kuhmon kiertoliittymästä lähtien. Etelästä opastus on valtatieltä 6 maantietä 899 pitkin.

18 16 Vuokatin palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma OPASTUSPERIAATTEET Toinen taso Tielläliikkuja saapuu Vuokattiin tullessaan opastuspisteisiin pohjoisen, lännen ja etelän suunnista. Opastuspisteet sijaitsevat nykyisillä P-alueilla, ja niissä on Vuokatin ja koko Sotkamon kunnan opastuskartat. Valtatielle 6 asennetaan uudet opastuspisteiden ennakkomerkit ennen kantatien 76 ja maantien 899 liittymiä. Kuva 9. Viitoitetut opastuspaikat Vuokatissa. Idän suunnasta matkailija opastetaan Vuokattikeskuksessa sijaitsevaan opastustoimistoon, jonka pihalla on lisäksi opastuskartta. Opastuspisteiden kartat ja opastustoimisto on pääsääntöisesti Sotkamon kunnan ja yritysorganisaatioiden vastuulla. Valtakunnallisen linjauksen mukaisesti Tiehallinto vastaa niiden opastuspisteiden tienvarsiopasteiden kustannuksista, jotka sijaitsevat Tiehallinnon hallinnoimalla L- tai P-alueella. Vuokatissa näitä ovat kaikki muut paitsi opastustoimisto ja sen pihalla oleva opastuspiste. Myöskään kuntakeskuksen molemmin puolin olevat opastuspisteet eivät ole Tiehallinnon L- tai P-alueilla. Useaan opastuspisteeseen päädyttiin, koska Vuokatissa on kolme selkeää keskusta: Katinkulta, Vuokatinrinteet / Kattikeskus ja Urheiluopisto / Vuokattikeskus. Keskusten etäisyys on kilometrejä ja vilkkaita tulosuuntia useita, joten opastuspisteiden sijoittaminen saapumisreiteille vähentää edestakaista ajamista verrattuna yhteen keskitettyyn opastuspisteeseen.

19 Vuokatin palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma 17 OPASTUSPERIAATTEET Katinkulta Urheiluopisto/ Vuokattikeskus Vuokatirinteet/ Kattikeskus Kuva 10. Vuokatin keskeisimmät käyntikohteet. Kolmas taso Vuokatissa on opastettu paikalliskohteen viitoilla Katinkulta, Vuokatti, as., teollisuusalue, Urheiluopisto, Vuokattikeskus, Vuokatinrinteet ja Kattikeskus. Näistä Vuokattikeskus ei nykyisellään täytä paikalliskohteen viitoituskelpoisuutta, koska se opastaa rakennukseen. Tässä suunnitelmassa esitetään uusien paikalliskohteiden nimeämistä opaskarttaan ja niiden viitoittamista. Uusia paikalliskohteita ovat Jäätiönrinne, Jäätiönlahti ja Koulurinne. Viimeksi mainitun alueen nimi on vain työnimi ja se päätetään tarkemmin alueen seuraavassa asemakaavoituksessa. Muitakin uusia paikalliskohteita on syytä osoittaa opaskartalla ja viitoituksessa maankäytön lisääntyessä ja laajentuessa. Opastuksen kannalta on välttämätöntä, että uudet paikannimet ovat esillä myös alueen opaskartoissa. Opastuksen periaatteena on, että palvelukohteen mainostamisessa yms. kerrotaan sen olevan jossakin em. paikalliskohteessa Vuokatissa. Vuokatin maanteille (Vuokatientie / kt76, Pohjavaarantie / mt 899, Nurmestie / mt899, Kuikkalammentie / mt 8991) pystytetään paikalliskohteiden viitat. Keskuskohteet (Katinkulta, Vuokatinrinteet / Kattikeskus ja Urheiluopisto / Vuokattikeskus) opastetaan ristiin eli jokaisesta kohteesta on jatkuva tieviitoitus muihin keskuksiin. Vuokatin maanteille pystytetään lisäksi ns. kärkipalvelukohteiden osalta A- tyypin palvelukohdeopasteet. Kärkikohteiksi on valittu matkailun kannalta tärkeimmät kohteet: Vuokatinrinteet, Vuokatinvaara, Katinkulta, hotellit ja suurimmat yhtenäiset mökkialueet. Kärkikohteet ja muut palvelukohteet opastetaan paikalliskohteen sisällä ruskeapohjaisella palvelukohteen osoiteviitalla tai mustapohjaisella osoiteviital-

20 18 Vuokatin palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma OPASTUSPERIAATTEET la. Palvelukohteen osoiteviittoja ja mustapohjaisia osoiteviittoja käytetään vain ko. kohteen kohdalla olevassa liittymässä. Mikäli alueelle ei ole paikalliskohteen viittaa, voidaan muu kuin kärkikohde opastaa maantieltä mustalla tai ruskealla osoiteviitalla, jos viitoitettava suunta ei ole maantie. Vuokatin taajaman ulkopuolelle, missä tien nopeusrajoitus on 80 km/h tai enemmän, osoiteviitta asetetaan maantien varteen ja sille pystytetään lisäksi osoiteviitan ennakkomerkit. Jos käytetään osoiteviitan ennakkomerkkejä, käytetään myös osoiteviittaa. Yleisötilaisuuksia varten voidaan asettaa määräaikaisia viittoja, jotka ovat yleensä muutamasta tunnista jopa viikkoja kestäviä urheilu- tai juhlatilaisuuksia, messuja tai vastaavia. Merkit ovat väliaikaisia ja niiden sisältö ja väritys on kerrottu Tiehallinnon ohjeessa. Koska Vuokatissa on eri tilaisuuksia useasti vuodessa, tilapäisille viitoille pystytetään pysyvät telineet tärkeimpiin liittymiin. Tiehallinto ja Sotkamon kunta sopivat tilapäisten opasteiden lupamenettelystä. Kuva 11. Esimerkki nykyisin käytössä olevasta opasteen pystytystelineestä, jota voisi käyttää mallina suunniteltaessa mm. osoiteviittojen telineitä.

21 Vuokatin palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma 19 SUUNNITELMA 6 SUUNNITELMA Suunnitelmakartassa liitteellä 3 esitetyt palvelukohteiden opastusmerkit ovat ohjeellisia ja opastusmerkkien tarkempi sisältö ja sijainti määräytyy opastuslupakäsittelyn yhteydessä. Suunnitelmassa on esitetty lisäksi vain ne tieviitat, joilla on merkitystä tähän suunnitelmaan. Palvelukohteiden opastustauluina käytetään normaalikokoisia merkkejä tekstikoon ollessa 150 mm. Osoiteviittojen ja palvelukohteiden osoiteviittojen sekä mahdollisten ennakkomerkkien tekstikoko on 150 mm, jos suunnitelmassa ei ole muuta mainintaa. Opastusmerkkiratkaisujen ohjevuosi on opastuspaikkojen osalta 2009 ja muiden opastusmerkkien osalta Suunnitelman mukaisille ratkaisuille voi hakea opastelupia suunnitelman valmistumisen jälkeen. Viitoitus on uusittava alueellisen opastussuunnitelman kaltaiseksi jo ennen ohjevuosien päättymistä. Viitoitusta uusittaessa kannattaa huomioida merkkivalmistajien mahdollisesti pitkittyvät toimitusajat ohjevuoden 2013 lähestyessä. Jos nykyiset palvelukohteiden opastusmerkit ovat ristiriitaisia alueellisen opastussuunnitelman kanssa, saavat merkit olla maastossa opasteluvassa mainittuun lupakauden päättymiseen tai enintään vuosien 2013/2009 loppuun saakka. Siirtymäaikaa ei noudateta, jos nykyinen viitoitus on luvanvastainen, virheellinen tai lupaehtoja on rikottu. Suunnitelmassa on otettu huomioon suunnitteluhetkellä tiedossa olevat tieja katuverkon suunnitellut rakennustoimenpiteet. 6.1 Opastuspaikat Merkittävin muutos nykytilanteeseen Vuokatin näkyvyyden ja opastuspaikkojen osalta tulee olemaan se, että nyt esitetään valtatien 6 varteen kantatien 76 (Vuokatintie) ja seututien 899 (Nurmestie) liittymiin monipuolisen matkailualueen opastuspisteen opastustauluja, jotka sisältävät kuusi Vuokattia parhaiten kuvaavaa tunnusta. Opastustauluilla opastetaan Vuokatin sisääntuloväylillä sijaitseville P-alueille, jotka on varustettu Vuokatin ja Sotkamon opaskartoilla. P-alueelle tultaessa opastustaulu toistetaan 0,5-1,0 kilometriä ennen. Kuuden tunnuksen opastustaulut sijoitetaan myös seututielle 899 (Pohjavaarantie) Jormuan suunnasta tultaessa ennen P-aluetta ja kantatielle 76 (Kainuuntie) Sotkamon suunnasta tultaessa 3,5 km ennen opastustoimistoa (Vuokattitalo). Alueen muita opastuspisteitä ei ole tarpeen viitoittaa. Opastuspisteiden kartat tulee päivittää mm. uusien paikalliskohteiden osalta. Tämä tulee tapahtua samanaikaisesti maastoon asennettavien uusien paikalliskohteen viittojen kanssa. Opaskarttoihin on hyvä lisätä myös muiden opaskarttojen sijainnit sekä kartan päivämäärä. Nykyiset kartat sisältöineen ovat varsin hyvä käytäntö myös jatkossa.

22 20 Vuokatin palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma SUUNNITELMA 6.2 Palvelukohteet Vuokatissa ei ole välttämättä mahdollista viitoittaa jokaista viitoituskelpoista palvelukohdetta opastustauluilla kaikille opastustauluille ei ole tieympäristössä tilaa. Tilanne on tuttu myös muissa tiiviisti rakennetuissa matkailualueissa. Tästä syystä joidenkin kohteiden opastusratkaisut perustuvat karttoihin, yleiseen tie- ja katuverkon viitoitukseen, osoitejärjestelmään sekä osoiteviitoitukseen. Tie- ja katuverkon viitoitusta tehostetaan viitoittamalla alueita valkopohjaisilla paikalliskohteiden viitoilla, jolloin palveluntarjoajan on helpompaa markkinoida sijaintiaan. Opastusperiaatteiden mukaisesti palvelukohteen opastustaulu on mahdollista pystyttää Vuokatin alueella vain kärkikohteiden ja hotellien osalta. Myös sellainen yhtenäinen ja tiivis korkeatasoinen vastaanoton sisältävä lomaasuntoalue, jossa on vähintään 15 lomamökkiä tai huoneistoa ja vuodepaikkoja vähintään 60 hengelle voidaan viitoittaa palvelukohteen opastustauluilla. Palvelukohteen opastustaulut pystytetään aiemmasta käytännöstä poiketen pääsääntöisesti vain kantatieltä 76 tai seututieltä 899 alueelle vievän liittymän yhteyteen. Muut mökkimajoituskohteet viitoitetaan palvelukohteen osoiteviitalla, mikäli mökkejä tai huoneistoja on kaksi tai enemmän. Vuokatin alueella palvelukohteen opastustauluilla viitoitetaan: Kärkikohteet o Vuokatin rinteet o Kattikeskus o Vuokatinvaara Hotellit, loma-asuntoalueet ja leirintäalueet o Holiday Club Katinkulta / Katinkulta Golf o Urheiluopisto o Sokos Hotel Vuokatti o Vuokatinhovi o Vuokatinmaan loma-asunnot o Naapurivaaran lomakylä Muut o Heikkilän tila ja Viettorinteen kortteeri Etäämpänä Vuokatin ydinalueesta sijaitsevien Heikkilän tilan ja Viettorinteen kortteerin opastamisessa on toinen vaihto kaksi peräkkäistä palvelukohteen osoiteviitan ennakkomerkkiä sekä osoiteviitat Ohravaarantiellä (mt 19139). Suunnitelmassa esitetty ratkaisu on ohjeistuksen mukainen. Nykyiset valkopohjaisilla tienviitoilla opastetut paikalliskohteet säilyvät ennallaan. Ainoa periaatteellinen muutos on, että Vuokattikeskus otetaan käyttöön koko aluetta kuvaavana nimenä. Nykyinen ostoskeskus nimetään Vuokattitaloksi. Lisäksi viitoitetaan uusia paikalliskohteita (ks. luku 5.3). Tienviittoja lisätään Vuokatinhovintien molempiin päihin sekä Veikontien ja kantatien 76 liittymään ja Katinkullantien ja maantien 899 liittymään. Vuokatiehovin eteläpäähän voidaan lisätä viittoja ja opasteita vasta, kun katu on perusparannettu.

23 Vuokatin palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma 21 SUUNNITELMA Palvelukohteen osoiteviitoilla (ruskeapohjainen) ja ennakkomerkeillä (nopeusrajoituksen ollessa 80 km/h tai yli) viitoitetaan: Mökkimajoituskohteet o Lomakoti Kuusela o Jaakkolan mökit o Loma-Perkkiö o Loma-Kulkuri o Larus-Vuokatti o Vuokatti Sini o Vuokatinranta o Vuokatin Aateli o Kolazko o Vuokatin portti o Vuokatin rinnehuvilat o Vuokatin lomakämpät o Kaisan Kulma o Lomakatti Aktiviteettikohteet o Naapurinvaaran huvikeskus o Kesäteatteri o Länsirinteet o Lumilautatunneli o Hiihtotunneli o Vuokatti Safari o Kuusela Safari o Vuokatti Husky Maaseutuyritykset (pl. mökkimajoitus) o Huuskon talli o Ratsastuskoulu o Vilminko puusukset ja puukot o Lepokatti o Vuokatti Country Club o Vuokatti Weekend o Osuuspankkien loma-asunnot o Tennisniemen loma-asunnot o Lähi-Katti o Kalhu Lyly o Katinkulma o Vuokatin kuntokylä o Vuokatin Lomapalvelu o Loma-asunnot Kuura ja Ruuska o Rimpilän lomatalot o Lampelan loma-asunnot Muut tienkäyttäjiä yleisesti palvelevat kohteet on viitoitettu mustapohjaisilla osoiteviitoilla täydennettynä osoiteviitan ennakkomerkeillä nopeusrajoituksen ollessa 80 km/h tai yli. 6.3 Määräaikaisen viitoituksen tilapäiset merkit Yleisötilaisuuksilla tarkoitetaan yleensä pari päivää tai pisimmillään jopa viikkoja kestäviä messuja, näyttelyitä, kokouksia, urheilutilaisuuksia tai vastaavia, joihin saapuu runsaasti yleisöä paikkakunnan ulkopuolelta. Yleisötilaisuuksien viitoitus edellyttää aina suunnitelmaa ja opasteluvan hankkimista tienpitäjältä. Jatkossa tällainen suunnitelma voi yksinkertaisimmillaan perustua pysyviin telineisiin kiinnitettävien tilapäisten merkkien asettamiseen. Tilapäisessä opasteluvassa määritellään tarkasti, milloin merkit saa asettaa ja milloin ne tulee viimeistään poistaa. Vuokatin alueelle on suunniteltu kuuden liittymän yhteyteen rakennettavaksi tilapäisille merkeille kiinteät Vuokatin ilmettä esille tuovat pystytystelineet. Telineiden rakenne tulee olla sellainen, että siihen on helppo kiinnittää tapahtumaopaste, ja toisaalta opasteen tulee olla myös helposti poistettavissa.

24 22 Vuokatin palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma SUUNNITELMA Liitteessä 4 on esitetty pystytystelineen rakenteelliset mitat ja ripustettavan taulun näkö- ja kokovaatimukset. Telineitä ehdotetaan rakennettaviksi: Vuokatintien (kt 76) ja Kuikkalammentien (mt 8991) liittymässä Kajaanin ja Katinkullan tulosuunnille Vuokatintien (kt 76) ja Veikontien liittymässä Sotkamon tulosuunnalle Vuokatintien (kt 76) ja Vuokatinhovintien liittymässä Kajaanin ja Sotkamon tulosuunnille Vuokatintien (kt 76) ja Pohjavaarantien (mt 899) liittymässä Kajaanin, Sotkamon ja Katinkullan tulosuunnille Pohjavaarantien (mt 899) ja Kuikkalammentien (mt 8991) liittymässä Sotkamon, Katinkullan ja Vuokatin rinteiden tulosuunnille Pohjavaarantien (mt 899) ja Katinkullan liittymässä Sotkamon ja Jormuan tulosuunnille Sotkamon kunta vastaa telineiden suunnittelusta, rakentamisesta, kunnossapidosta koko suunnittelualueella. Tiehallinnon ja Sotkamon kunnan kesken pyritään neuvottelemaan toimintamalli, joka mahdollistaa kunnan toimimisen myös lupaviranomaisena ja ohjeistajana ao. telineisiin kiinnitettävien tilapäisten opasteiden käytössä. 6.4 Vaikutukset muuhun viitoitukseen Kainuuseen on valmistunut vuonna 2006 alueellinen viitoitussuunnitelma, jossa on esitetty kauko-, väli- ja lähikohdeopastus ilman palvelukohteita ja osoiteviitoitusta. Tässä suunnitelmassa esitetään Vuokatin alueen kokonaisvaltainen opastusratkaisu, joka aiheuttaa muutoksia myös Kainuun viitoitussuunnitelman mukaisiin ratkaisuihin.

25 Vuokatin palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma 23 OPASTUKSEN TOTEUTTAMINEN 7 OPASTUKSEN TOTEUTTAMINEN 7.1 Opastelupa Palvelukohteen viitoittaminen edellyttää aina tienpitäjän lupaa. Maanteiden osalta luvan myöntää Tiehallinto, kadulla kunta ja yksityisellä tiellä tiehoitokunta. Yksityisellä tiellä merkin pystyttämiseen tarvitaan lisäksi kunnan suostumus. Tiehallinnon Lupapalvelut vastaa nykyisin valtakunnallisesti maanteiden opastelupien käsittelystä. Lupapalvelut sijaitsee fyysisesti Tampereella, mutta kaikissa tiepiireissä on lupayhdyshenkilöt. He toimivat tarvittavissa määrin Lupapalvelujen apuna lupa-asioiden valmistelutyössä, maastokatselmuksissa ja opastettavien kohteiden arvioinnissa. Opastelupaa varten pyydetään useissa tapauksissa ulkopuolisen tahon antama lausunto tai arvio. Kaikki uudet opasteluvat ovat määräaikaisia, jonka kesto on yleensä viisi vuotta. Täten olosuhteiden muutokset voidaan ottaa nopeasti huomioon. Määräaika voi olla lyhyempi, esimerkiksi vain osan vuotta avoinna olevan palvelun tapauksessa, tai pidempi, esimerkiksi merkittävän historiallisen nähtävyyden tapauksessa. Opasteluvassa määritetään ehtoja, jotka antavat lupaviranomaiselle oikeuden perua tai muuttaa luvan sisältöä. Niitä voivat olla esimerkiksi lainsäädännön tai viitoitusohjeiden muuttuminen taikka tieverkossa, alueellisessa palvelutarjonnassa tai muussa ympäristötekijässä tapahtuneet muutokset tai alueellisessa opastussuunnitelmassa todetut ratkaisut. Mikäli opasteluvan perusteissa ei ole tapahtunut muutoksia, luvan uusimisen yhteydessä ei peritä uutta lupamaksua. Opasteluvan muutoksissa on siirtymäaika, joka yleensä kestää voimassaolevan opastelupakauden loppuun saakka. Jos opasteluvassa ei ole määritelty lupakautta, niin vanhan opasteluvan mukaiset merkit saavat olla maastossa vuoden 2013 loppuun saakka. Opastuspisteiden ja -toimistojen osalta määräaika on vuoden 2009 loppuun mennessä. On toivottavaa, että Vuokatissa opasteiden muutokset tehdään tämän suunnitelman pohjalta vuoden 2009 loppuun mennessä. Siirtymäaikaa ei sovelleta, jos toteutettu viitoitus on luvanvastainen tai muuten virheellinen tai lupaehtoja on rikottu. Myös tienparannustoimenpiteistä johtuvat muutokset tieverkossa voivat aiheuttaa tarpeen muuttaa opastuksen ja opasteluvan sisältöä kesken lupakauden. Maanteille tulevan palvelukohteen opastusmerkin opasteluvan hakemus on saatavissa ja tulostettavissa Tiehallinnon www-sivuilta, minkä lisäksi sen voi tilata Tiehallinnon Lupapalveluista. Tiehallinnon www-sivuilla on myös muuta tietoa palvelukohteiden opastusmerkeistä ja lupa-asioista. Kadulla ja yksityistiellä opaste edellyttää yleensä toimenpideluvan, joka hankitaan kunnan rakennustarkastustoimistosta. Hakulomakkeet löytyvät kunnan www-sivuilta. Luvat ovat maksullisia. Samaan pystytystelineeseen tulevat palvelukohteiden opasteet voidaan anoa samalla kertaa, jolloin lupamaksu voidaan jakaa useamman toimijan kesken. Tällöin myös pystytystelineiden ja merkkien mitoitus tulee kerralla oikein ilman toteutusvaiheen lisäkustannuksia.

26 24 Vuokatin palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma OPASTUKSEN TOTEUTTAMINEN 7.2 Opastusmerkkien hankinta, hoito ja ylläpito Palvelukohteiden opastusmerkkeinä käytetään tieliikenneasetuksen mukaisia liikennemerkkejä, joista tienpitäjällä on kokonaisvastuu. Palvelukohteen opasteluvan haltija vastaa luvan mukaisen opastuksen toteuttamiskustannuksista. Kustannuksiin sisältyvät myös muille osapuolille syntyvät kustannukset, jos näiden opastusmerkkien sisältö tai sijoituspaikka muuttuu uusien opastusmerkkien vaikutuksesta. Viimeisimmän opasteluvan haltija joutuu kustantamaan myös uuden luvan edellyttämät muutokset muiden luvanhaltijoiden opastusmerkkeihin. Luvanhaltija saa opasteluvan liitteenä luettelon Tiehallinnon auditoimista liikennemerkkien valmistajista, joilta luvanhaltija voi hankkia opastusmerkit. Luvanhaltijan on otettava yhteyttä tiepiirin yhteyshenkilöön ennen opastusmerkkien asennusta. Luvanhaltija voi ostaa asennustyön Tiehallinnon alueurakoitsijalta tai muulta sellaiselta urakoitsijalta, joka täyttää tiellä suoritettavan työn pätevyysvaatimukset ja hallitsee liikennemerkkien rakennetta ja pystytystä koskevan Tiehallinnon ohjeistuksen. Lisätietoa maanteiden varsille tulevien opasteiden pystytysrakenteista antaa tiemestari ja kunnan katuverkolla kunnan liikennevastaava. Maanteillä palvelukohteiden opastusmerkit kuuluvat Tiehallinnon hoidon alueurakoihin vastaavalla tavalla kuin muut liikenteenohjauslaitteet. Hoitoa ovat muun muassa lian, lumen ja jään poisto, normaali säännöllinen merkkien pesu sekä pienehköjen vaurioiden korjaus, esimerkiksi jalustan suoristaminen aurauslumen jäljiltä. Merkin omistaja on kuitenkin vastuussa merkin kunnosta, eikä Tiehallinto valvoo merkkien kuntoa esimerkiksi vuosittaisilla tarkastuksilla. Mikäli Tiehallinnon tarjoama palvelutaso ei kaikissa olosuhteissa täytä luvanhaltijan opastukselle asettamia vaatimuksia, voi luvanhaltija itsenäisesti tehostaa esim. lumenpoistoa. Opastusmerkin uusimisen kustannuksista huolehtii opasteluvan haltija. Merkki on uusittava, jos se on niin huonokuntoinen, ettei se enää täytä normaaleja liikennemerkille asetettuja kuntoluokituskriteerejä. Tiehallinto valvoo liikennemerkkien kuntoa vuosittaisilla tarkastuksilla ja jos merkin kuntoluokitus edellyttää merkin uusimista, Tiehallinto ottaa yhteyttä luvanhaltijaan merkin uusimisprosessin käynnistämiseksi. Mikäli huonokuntoinen merkki jää uusimatta, opastelupa voidaan sen perusteella peruuttaa. Vastaava opasteiden kuntovaatimus on sovellettavissa myös muille teille kuin maanteille. Jos opastusmerkki vaurioituu esimerkiksi auton törmätessä siihen, liikennevakuutus korvaa useimmiten merkin uusimisen. Mikäli syyllistä ei saada selville, joutuu luvanhaltija maksamaan merkin uusimisesta aiheutuvat kustannukset. Jos luvallisia opastusmerkkejä on tarpeen muuttaa tai uusia tienpitäjän omien toimenpiteiden, kuten esimerkiksi liittymäjärjestelyjen tai muiden tienparannustoimenpiteiden takia, Tiehallinto vastaa maantiellä merkkien uusimiskustannuksista myös palvelukohteiden opastusmerkkien osalta.

27 Vuokatin palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma 25 OPASTUKSEN TOTEUTTAMINEN Palvelukohteiden opastusmerkkien toteuttamisen kustannusjakoperiaate: Tiehallinnon Oulun tiepiiri o muutokset ja täydennykset tienviitoituksessa o maantien suuntaan osoittavat tienviitat ja ennakkomerkit o paikalliskohteen viitan ennakkomerkit o Tiehallinnon hallinnoimalla L- tai P-alueella sijaitsevan opastuspaikkaa osoittavan palvelukohteiden opastustaulut Sotkamon kunta o kadun suuntaan osoittavat paikalliskohteiden viitat o opastuspisteiden opastuskartat o Vuokattitalon opastuspaikan opastustaulut o tilapäisiä yleisötilaisuuksia osoittavien merkkien pystytystelineet Yritykset o palvelukohteiden yrityskohtaiset opastusmerkit (myös tilapäiset) o palvelukohteiden yrityskohtaiset osoiteviitat (musta- ja ruskeapohjaiset) ja osoiteviitan ennakkomerkit

28 26 Vuokatin palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma LIITTEET 8 LIITTEET Liite 1: Liite 2: Liite 3: Liite 4: Viitoitetut kohteet, nykytilanne Liikennemerkkien nykytilanne Palvelukohteiden viitoitussuunnitelma Tilapäisen merkin pystytystelineen tyyppikuva

29

30

Rukan palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma

Rukan palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma Rukan palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma Rukan palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma Tiehallinto Oulu 2008 Kannen kuva: Minna Simonen Julkaisua myy/saatavana Oulun tiepiiri Faksi

Lisätiedot

Kalajoen Hiekkasärkkien palvelukohteiden

Kalajoen Hiekkasärkkien palvelukohteiden Kalajoen Hiekkasärkkien palvelukohteiden opastussuunnitelma Kalajoen Hiekkasärkkien palvelukohteiden opastussuunnitelma Tiehallinto Oulun tiepiiri Oulu 2008 TIEHALLINTO Oulun tiepiiri Veteraanikatu 5

Lisätiedot

24.3.2010 / Anneli Harju LÖYDÄNKÖ PERILLE? PALVELUKOHTEIDEN OPASTEET MATKAN VARRELLA

24.3.2010 / Anneli Harju LÖYDÄNKÖ PERILLE? PALVELUKOHTEIDEN OPASTEET MATKAN VARRELLA LÖYDÄNKÖ PERILLE? PALVELUKOHTEIDEN OPASTEET MATKAN VARRELLA Opaste vai mainos? Palvelukohteiden viitoitus käytetään vain tieliikenneasetuksen mukaisia opastusmerkkejä Tienvarsimainonta kaikki muut mainoksia

Lisätiedot

Palvelukohdeopasteet ja tienvarsimainokset

Palvelukohdeopasteet ja tienvarsimainokset Palvelukohdeopasteet ja tienvarsimainokset Palvelukohdeopasteista Palvelukohteiden opastusmerkkejä määräävät kansainväliset Sopimukset Liikennemerkkejä ja opasteita koskeva yleissopimus, Wien 8.11.1968

Lisätiedot

PALVELUKOHTEIDEN PAIKALLISET VIITOITUSPERIAATTEET, HÄMEENLINNA (LUONNOS)

PALVELUKOHTEIDEN PAIKALLISET VIITOITUSPERIAATTEET, HÄMEENLINNA (LUONNOS) 20.10.2015 Palvelukohteiden paikalliset viitoitusperiaatteet antavat suuntaviivat opastamiselle Hämeenlinnassa. Viitoitusperiaatteissa noudatetaan pääasiassa Palvelukohteiden viitoitus ohjetta (TIEH 2000021-07)

Lisätiedot

Palvelukohteiden opastus. Antti Pirttijoki Pirkanmaan ELY-keskus 6.3.2012

Palvelukohteiden opastus. Antti Pirttijoki Pirkanmaan ELY-keskus 6.3.2012 Palvelukohteiden opastus Antti Pirttijoki Pirkanmaan ELY-keskus 6.3.2012 Opastusjärjestelmän periaate 1. Taso: Tiekartta ja matkalla ajoneuvoliikenteen viitoitus 2. Taso: Opastustoimistot ja opastuskartat

Lisätiedot

Syötteen palvelukohteiden opastussuunnitelma

Syötteen palvelukohteiden opastussuunnitelma Syötteen palvelukohteiden opastussuunnitelma Syötteen palvelukohteiden opastussuunnitelma Tiehallinto Oulun tiepiiri Oulu 2008 TIEHALLINTO Oulun tiepiiri Veteraanikatu 5 PL 261 90101 Oulu Puhelinvaihde

Lisätiedot

Rokuan ja Oulujärven matkailualueiden palvelukohteiden opastussuunnitelma

Rokuan ja Oulujärven matkailualueiden palvelukohteiden opastussuunnitelma Rokuan ja Oulujärven matkailualueiden palvelukohteiden opastussuunnitelma Rokuan ja Oulujärven matkailualueiden palvelukohteiden opastussuunnitelma Tiehallinto Oulun tiepiiri Oulu 2009 TIEHALLINTO Oulun

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 2010 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

POHJOIS-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 2010 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus POHJOIS-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 2010 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Oulu, 2010 2 Pohjois Pohjanmaan elinkeino, liikenne ja ympäristökeskuksen

Lisätiedot

YLLÄKSEN MATKAILUKESKUKSEN PALVELUKOHTEIDEN OPASTUSSUUNNITELMA

YLLÄKSEN MATKAILUKESKUKSEN PALVELUKOHTEIDEN OPASTUSSUUNNITELMA Kolarin kunta Lapin elinkeino, - liikenne- ja ympäristökeskus Liikenne ja infrastruktuuri- vastuualue Kolarin kunta YLLÄKSEN MATKAILUKESKUKSEN PALVELUKOHTEIDEN OPASTUSSUUNNITELMA SITO-YHTIÖT SITO OY Y-tunnus

Lisätiedot

Koillismaan palvelukohteiden opastussuunnitelma

Koillismaan palvelukohteiden opastussuunnitelma Koillismaan palvelukohteiden opastussuunnitelma Koillismaan palvelukohteiden opastussuunnitelma Tiehallinto Oulu 2009 Julkaisua myy/saatavana Oulun tiepiiri (1.1.2010 alkaen Pohjois-Pohjanmaan elinkeino,

Lisätiedot

12/2012 HEINOLAN VETOVOIMAOPASTEET JA LÄHIKOHTEIDEN OPASTUS- SUUNNITELMA

12/2012 HEINOLAN VETOVOIMAOPASTEET JA LÄHIKOHTEIDEN OPASTUS- SUUNNITELMA 12/2012 HEINOLAN VETOVOIMAOPASTEET JA LÄHIKOHTEIDEN OPASTUS- SUUNNITELMA Päivämäärä 06/12/2012 Laatija Jani Karjalainen Ramboll Kiviharjuntie 11 90220 OULU P +358 20 755 7070 F +358 20 755 7071 www.ramboll.fi

Lisätiedot

Oulun seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma LUONNOS 17.8.2009. Puuttuu: Museoviraston lausunto Oulun läänin taidetoimikunnan

Oulun seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma LUONNOS 17.8.2009. Puuttuu: Museoviraston lausunto Oulun läänin taidetoimikunnan Oulun seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma LUONNOS 17.8.2009 Puuttuu: Museoviraston lausunto Oulun läänin taidetoimikunnan lausunto Oulun seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma Tiehallinto Oulu

Lisätiedot

PALVELUKOHDEOPASTEIDEN LUPAEHDOT HÄMEENLINNAN KATUVERKOLLA

PALVELUKOHDEOPASTEIDEN LUPAEHDOT HÄMEENLINNAN KATUVERKOLLA LUPAEHDOT HÄMEENLINNAN 1.2.2016 Palvelukohteen (palvelukohteen määrittely, ks. Palvelukohteiden viitoitus, TIEH 2000021-07) viitoitus asetetaan vain yrityksen, kohteen tms. anomuksesta ja anojan kustannuksella.

Lisätiedot

OULU-KAJAANI -KEHITTÄMISVYÖHYKE Vetovoimaiset yritysalueet Oulu-Kajaani -kehittämisvyöhykkeellä (VETY)

OULU-KAJAANI -KEHITTÄMISVYÖHYKE Vetovoimaiset yritysalueet Oulu-Kajaani -kehittämisvyöhykkeellä (VETY) HENKILÖLIIKENTEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 1 OULU-KAJAANI -KEHITTÄMISVYÖHYKE Vetovoimaiset yritysalueet Oulu-Kajaani -kehittämisvyöhykkeellä (VETY) Etukannen kuvat: Kiehimänjokisuu, Paltamo (Martti Juntunen

Lisätiedot

PALVELUKOHTEIDEN OPASTUSSUUNNI- TELMAN LAATIMISEN PROSESSIOHJE

PALVELUKOHTEIDEN OPASTUSSUUNNI- TELMAN LAATIMISEN PROSESSIOHJE PALVELUKOHTEIDEN OPASTUSSUUNNI- TELMAN LAATIMISEN PROSESSIOHJE Projektiryhmä Kari Keski-Luopa, pj. Maarit Orava, Tuomas Österman Per-Olof Linsén Sanna Kolomainen Kauko Kaarninen Kari Ruokanen Reijo Vaarala,

Lisätiedot

Keski-Suomen palvelukohteiden viitoitus

Keski-Suomen palvelukohteiden viitoitus RAPORTTEJA 2014 Keski-Suomen palvelukohteiden viitoitus Viitasaari, Pihtipudas ja Kinnula 1 RAPORTTEJA 2014 KESKI-SUOMEN PALVELUKOHTEIDEN VIITOITUS KINNULA, PIHTIPUDAS JA VIITASAARI Keski-Suomen elinkeino-,

Lisätiedot

Paljakan ja Ukkohallan palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma

Paljakan ja Ukkohallan palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma Paljakan ja Ukkohallan palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma Paljakan ja Ukkohallan palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma Tiehallinto Oulu 2009 Julkaisua myy/saatavana Oulun tiepiiri

Lisätiedot

Oulun seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma

Oulun seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma Oulun seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma Oulun seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma Tiehallinto Oulu 2009 Julkaisua myy/saatavana Oulun tiepiiri (1.1.2010 alkaen Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Tienvarsimainonta ja lupamenettely. Antti Pirttijoki Pirkanmaan ELY-keskus 6.3.2012

Tienvarsimainonta ja lupamenettely. Antti Pirttijoki Pirkanmaan ELY-keskus 6.3.2012 Tienvarsimainonta ja lupamenettely Antti Pirttijoki Pirkanmaan ELY-keskus 6.3.2012 Tienvarsimainonnan lainsäädännöllinen perusta Maantielain 52, tienvarsimainonta ja -ilmoittelu Asemakaava-alueen ulkopuolella

Lisätiedot

Varkauden - Pieksämäen seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma

Varkauden - Pieksämäen seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma Varkauden - Pieksämäen seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma Varkauden - Pieksämäen seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma Tiehallinto Kuopio 2009 Valokuvat: Tomi Kärnä Kopijyvä Kuopio 2009 Julkaisua

Lisätiedot

FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY KITTILÄN KUNTA TIEHALLINTO, LAPIN TIEPIIRI LEVIN OPASTUSSUUNNITELMAN PÄIVITYS

FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY KITTILÄN KUNTA TIEHALLINTO, LAPIN TIEPIIRI LEVIN OPASTUSSUUNNITELMAN PÄIVITYS FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY KITTILÄN KUNTA TIEHALLINTO, LAPIN TIEPIIRI LEVIN OPASTUSSUUNNITELMAN PÄIVITYS 26.2.2010 1 (10) 26.2.2010 1 LÄHTÖKOHDAT Tunturi Lapin matkailu on kehittynyt voimakkaasti

Lisätiedot

Palvelukohteiden alueellisen opastussuunnitelman laatiminen

Palvelukohteiden alueellisen opastussuunnitelman laatiminen Palvelukohteiden alueellisen opastussuunnitelman laatiminen Maakunta Seutu Paikallinen taso Palvelukohteiden alueellisen opastussuunnitelman laatiminen Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2007

Lisätiedot

Ylä-Savon palvelukohteiden opastussuunnitelma

Ylä-Savon palvelukohteiden opastussuunnitelma RAPORTTEJA 3 2013 Ylä-Savon palvelukohteiden opastussuunnitelma OLLI ÄKELÄ PILVI LESCH Ylä-Savon palvelukohteiden opastussuunnitelma OLLI ÄKELÄ PILVI LESCH RAPORTTEJA 3 2013 YLÄ-SAVON PALVELUKOHTEIDEN

Lisätiedot

Kainuun palvelukohteiden opastussuunnitelma

Kainuun palvelukohteiden opastussuunnitelma Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kainuun palvelukohteiden opastussuunnitelma 2010 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen raportteja POHJOIS-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE-

Lisätiedot

Seudullinen opastussuunnitelma

Seudullinen opastussuunnitelma Seudullinen opastussuunnitelma Kuusiokunnat Alavus, Kuortane, Töysä ja Ähtäri 10/2009 Kuortane Töysä Alavus Ähtäri Alavus Kuortane Töysä Ähtäri Seudullinen opastussuunnitelma Kuusiokunnat Alavus, Kuortane,

Lisätiedot

Joensuun seudun ja Keski-Karjalan palvelukohteiden opastussuunnitelma

Joensuun seudun ja Keski-Karjalan palvelukohteiden opastussuunnitelma RAPORTTEJA 2 2013 Joensuun seudun ja Keski-Karjalan palvelukohteiden opastussuunnitelma OLLI ÄKELÄ PILVI LESCH Joensuun seudun ja Keski-Karjalan palvelukohteiden opastussuunnitelma OLLI ÄKELÄ PILVI LESCH

Lisätiedot

Salon alueen pääliikenneväylien ja yritysalueiden opastuksen kehittäminen

Salon alueen pääliikenneväylien ja yritysalueiden opastuksen kehittäminen Salon alueen pääliikenneväylien ja yritysalueiden opastuksen kehittäminen 29.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lähtökohdat suunnittelulle 3 2. Ohjausryhmän kokoonpano 4 3. Kokoukset ja yleisötilaisuus 4 4. Yleisöpalautteet

Lisätiedot

Pohjois-Savon keskiosan palvelukohteiden opastussuunnitelma

Pohjois-Savon keskiosan palvelukohteiden opastussuunnitelma Pohjois-Savon keskiosan palvelukohteiden opastussuunnitelma Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja 13/2011 Pohjois-Savon keskiosan palvelukohteiden opastussuunnitelma 13/2011

Lisätiedot

Palvelukohteiden viitoitus

Palvelukohteiden viitoitus Palvelukohteiden viitoitus Palvelukohteiden viitoitus Tiehallinto Helsinki 2007 Pohjakartta Affecto Finland Oy, Genimap, Lupa L7128/07 ISBN 978-951-803-866-8 TIEH 2000021 07 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut)

Lisätiedot

VIITOITUS MANNER- NAANTALISSA

VIITOITUS MANNER- NAANTALISSA Vastaanottaja Naantalin kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 21.12.2015 VIITOITUS MANNER- NAANTALISSA VIITOITUS MANNER-NAANTALISSA Päivämäärä 21.12.2015 Laatija Tarkastanut Hyväksyjä Jari Brandt,

Lisätiedot

Tahkon opastussuunnitelma. Olli mäkelä Pilvi lesch Olli mäkelä Pilvi lesch

Tahkon opastussuunnitelma. Olli mäkelä Pilvi lesch Olli mäkelä Pilvi lesch Raportteja 112 2013 Tahkon opastussuunnitelma Olli mäkelä Pilvi lesch Olli mäkelä Pilvi lesch Tahkon opastussuunnitelma Olli Mäkelä Pilvi Lesch RAPORTTEJA 112 2013 TAHKON OPASTUSSUUNNITELMA Pohjois-Savon

Lisätiedot

YKSITYISEN TIEN VIITTAA (643) JA OSOITEVIITTAA (644) KOSKEVAT OHJEET. Täydennys viitoitusohjeisiin TVH Ti E- JA VESI RAKENNUS HALLITUS

YKSITYISEN TIEN VIITTAA (643) JA OSOITEVIITTAA (644) KOSKEVAT OHJEET. Täydennys viitoitusohjeisiin TVH Ti E- JA VESI RAKENNUS HALLITUS YKSITYISEN TIEN VIITTAA (643) JA OSOITEVIITTAA (644) KOSKEVAT OHJEET Täydennys viitoitusohjeisiin TVH 741910 Ti E- JA VESI RAKENNUS HALLITUS TVH 741810 HELSINKI 1984 ISBN 951-46-7207-0 1 C.5.1.7.1 VIITOITUS

Lisätiedot

Tahkon opastussuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH

Tahkon opastussuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH Tahkon opastussuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH Tahkon opastussuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH TAHKON OPASTUSSUUNNITELMA Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Taitto: Olli Mäkelä

Lisätiedot

Liikennemerkkipiirustukset

Liikennemerkkipiirustukset Liikennemerkkipiirustukset 2 L11k enne v1ra sto LIIKENTEEN OHJAUS Liikennemerkkien mitoitus 2017 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelon pvm. LIIKENNEMERKKIPIIRUSTUKSET, OSA 1 1 Lähetekirjeet 2 Varoitusmerkit

Lisätiedot

Liikennemerkkipiirustukset

Liikennemerkkipiirustukset Liikennemerkkipiirustukset 2 LIIKENTEEN OHJAUS Liikennemerkkien mitoitus 2008 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelon pvm. LIIKENNEMERKKIPIIRUSTUKSET, OSA 1 1 Lähetekirjeet 2 Varoitusmerkit 03.02.1995 3 Etuajo-oikeus-

Lisätiedot

Liikennemerkkipiirustukset

Liikennemerkkipiirustukset Liikennemerkkipiirustukset 2 LIIKENTEEN OHJAUS Liikennemerkkien mitoitus 2007 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelon pvm. LIIKENNEMERKKIPIIRUSTUKSET, OSA 1 1 Lähetekirjeet 2 Varoitusmerkit 03.02.1995 3 Etuajo-oikeus-

Lisätiedot

Liikennemerkkipiirustukset

Liikennemerkkipiirustukset Liikennemerkkipiirustukset 2 LIIKENTEEN OHJAUS Liikennemerkkien mitoitus 2010 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelon pvm. LIIKENNEMERKKIPIIRUSTUKSET, OSA 1 1 Lähetekirjeet 2 Varoitusmerkit 28.06.2010 3 Etuajo-oikeus-

Lisätiedot

Liikennemerkkipiirustukset

Liikennemerkkipiirustukset Liikennemerkkipiirustukset 2 LIIKENTEEN OHJAUS Liikennemerkkien mitoitus 2010 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelon pvm. LIIKENNEMERKKIPIIRUSTUKSET, OSA 1 1 Lähetekirjeet 2 Varoitusmerkit 28.06.2010 3 Etuajo-oikeus-

Lisätiedot

Hyvinkään-Riihimäen talousalueen palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma

Hyvinkään-Riihimäen talousalueen palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma Hyvinkään-Riihimäen talousalueen palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma Hausjärvi, Hyvinkää, Loppi ja Riihimäki Hyvinkään-Riihimäen talousalueen palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaavan liikenneselvitys Työ: 26725 Tampere 20.1.2014 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus: 0564810-5

Lisätiedot

Miten sinne pääsee? Paikallismuseoiden markkinointi ja saavutettavuus

Miten sinne pääsee? Paikallismuseoiden markkinointi ja saavutettavuus Miten sinne pääsee? Paikallismuseoiden markkinointi ja saavutettavuus Kotkan paikallismuseo seminaari 27.4. Riina Nurmio, maakuntatutkija Etelä-Karjalan museo Potentiaalisista kävijöistä pitää saada kävijöitä

Lisätiedot

Pielisen Karjalan palvelukohteiden opastussuunnitelma. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja

Pielisen Karjalan palvelukohteiden opastussuunnitelma. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja Pielisen Karjalan palvelukohteiden opastussuunnitelma Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja 2/20 Pielisen Karjalan palvelukohteiden opastussuunnitelma 2/20 Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

Pielisen Karjalan palvelukohteiden opastussuunnitelma. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja

Pielisen Karjalan palvelukohteiden opastussuunnitelma. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja Pielisen Karjalan palvelukohteiden opastussuunnitelma Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja /0 Pielisen Karjalan palvelukohteiden opastussuunnitelma /0 Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

LIIKENTEEN OHJAUS Liikennemerkkien mitoitus

LIIKENTEEN OHJAUS Liikennemerkkien mitoitus LIIKENTEEN OHJAUS Liikennemerkkien mitoitus 2007 POISTETTAVAT LIIKENNEMERKKIPIIRUSTUKSET LIIKENNEMERKKIPIIRUSTUSKANSIOT TIEH 2131908 Poistetaan 1/2 Piirustus nro Kansio 1 kohta 9, Tiemerkit Yleinen tie

Lisätiedot

Kainuun palvelukohteiden maakunnallinen opastussuunnitelma

Kainuun palvelukohteiden maakunnallinen opastussuunnitelma Suomussalmi Puolanka Vaala Kajaani Paltamo Hyrynsalmi Ristijärvi Sotkamo Kuhmo Kainuun palvelukohteiden maakunnallinen opastussuunnitelma Kainuun palvelukohteiden maakunnallinen opastussuunnitelma Tiehallinto

Lisätiedot

Viitoituksen rakenteen selkeyttäminen yhteysvälillä Vaasa - Jyväskylä Sisäisiä julkaisuja 38/2006

Viitoituksen rakenteen selkeyttäminen yhteysvälillä Vaasa - Jyväskylä Sisäisiä julkaisuja 38/2006 Mari Sipilä Viitoituksen rakenteen selkeyttäminen yhteysvälillä Vaasa - Jyväskylä Sisäisiä julkaisuja 38/2006 Mari Sipilä Viitoituksen rakenteen selkeyttäminen yhteysvälillä Vaasa - Jyväskylä TIEHALLINTO

Lisätiedot

Mikkelin seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma

Mikkelin seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma Mikkelin seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma Tomi Kärnä (toim.) 13/2010 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja Mikkelin seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma Tomi

Lisätiedot

Perinnematkaillen vuoteen 2020 Alueiden välinen kehittämishanke

Perinnematkaillen vuoteen 2020 Alueiden välinen kehittämishanke Perinnematkaillen vuoteen 2020 Alueiden välinen kehittämishanke Hanke toteutetaan Ykkösakseli ry:n ja Sepra ry:n alueilla Hankeaika 1.8.2015-30.06.2017 (mahdollinen jatkoaikahakemus) Hankkeen avulla halutaan

Lisätiedot

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi TIEDOTE 1 () Valtatie :n parantaminen Ylöjärven ja Hämeenkyrön välillä Alustava yleissuunnittelu valtatie :n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Liikennemerkkien kuntoluokitus

Liikennemerkkien kuntoluokitus Liikennemerkkien kuntoluokitus Liikennemerkkien kuntoluokitus Toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2009 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut) 978-952-221-256-6 2200060-v-09 TIEHALLINTO

Lisätiedot

Vaasan tiepiirin viitoituksen yleissuunnitelma

Vaasan tiepiirin viitoituksen yleissuunnitelma 8 Kokkola Pietarsaari 748 747 775 749 63 68 741 751 8 13 738 750 724 19 741 63 718 68 Vaasa 725 717 718 733 711 18 723 16 679 687 714 673 685 3 Seinäjoki 67 697 701 66 8 689 19 68 687 682 685 18 672 Ähtäri

Lisätiedot

Opastetilaisuus 8.10.2014. Kankirautavarasto, Mathildedal Yhteenveto

Opastetilaisuus 8.10.2014. Kankirautavarasto, Mathildedal Yhteenveto Opastetilaisuus 8.10.2014 Kankirautavarasto, Mathildedal Yhteenveto Teijon kansallispuistosta kasvun eväät hanke 2014-2015 Opastetilaisuuden yhteenveto 8.10.2014 Tilaisuudessa keskusteltiin saavutettavuudesta

Lisätiedot

Palvelukohteiden seudullinen opastussuunnitelma

Palvelukohteiden seudullinen opastussuunnitelma RAPORTTEJA 81 2013 Palvelukohteiden seudullinen opastussuunnitelma Pohjanmaa RAPORTTEJA 81 2013 Pohjanmaan palvelukohteiden seudullinen opastussuunnitelma Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 212/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain :n muuttamisesta Tieliikennelakiin ehdotetaan koottaviksi liikenteen ohjauslaitteista annettavia asetuksia ja määräyksiä koskevat valtuussäännökset.

Lisätiedot

LIIKENTEEN OHJAUS Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä

LIIKENTEEN OHJAUS Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä 2B 2 Liikennemerkkien asettaminen Yleiselle tielle liikenteen ohjauslaitteen asettaa tiehallinto. Tilapäistä tarvetta varten voi myös poliisi asettaa tielle liikenteen ohjauslaitteen. Rautatien tasoristeysmerkit

Lisätiedot

URHEILUSEUROJEN MAINOSLAITTEIDEN SIJOITTAMINEN PÄÄVÄYLIEN VARSILLE

URHEILUSEUROJEN MAINOSLAITTEIDEN SIJOITTAMINEN PÄÄVÄYLIEN VARSILLE URHEILUSEUROJEN MAINOSLAITTEIDEN SIJOITTAMINEN PÄÄVÄYLIEN VARSILLE 9.6.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Urheiluseurojen mainoslaitteiden sijoittamista pääväylien varsille selvittävän työryhmän toimeksianto 2.

Lisätiedot

Palvelusopimuksen sopimusasiakirjaluettelon kohta 9. Palvelusopimuksen sopimusasiakirjaluettelon kohta 10

Palvelusopimuksen sopimusasiakirjaluettelon kohta 9. Palvelusopimuksen sopimusasiakirjaluettelon kohta 10 LIIKENNEVIRASTO 1 (5) Tekniset ohjeet alkavissa alueurakoissa alkavat maanteiden hoidon ja ylläpidon alueurakat n kohta 9 Hoidon ja ylläpidon tuotekortit 31.1.2014 http://www2.liikennevirasto.fi/julkaisut/pdf5/hoidon_tuotekortti2014.pdf

Lisätiedot

1.1 MAINONTA, rakennukset ja tontit 5. 1.2 MAINONTA, rakentamattomat tontit ja asemakaavoittamattomat alueet 5

1.1 MAINONTA, rakennukset ja tontit 5. 1.2 MAINONTA, rakentamattomat tontit ja asemakaavoittamattomat alueet 5 ULKOMAINOSOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISIÄ PERIAATTEITA 5 1.1 MAINONTA, rakennukset ja tontit 5 1.2 MAINONTA, rakentamattomat tontit ja asemakaavoittamattomat alueet 5 1.4 MAINONTA, maantiet 5 1.5 MAINONTA,

Lisätiedot

Valtatie 12 Lahden eteläinen kehätie Tiesuunnitelman laatiminen. Esittelytilaisuus Rauno Tuominen

Valtatie 12 Lahden eteläinen kehätie Tiesuunnitelman laatiminen. Esittelytilaisuus Rauno Tuominen Valtatie 12 Lahden eteläinen kehätie Tiesuunnitelman laatiminen Esittelytilaisuus 3.6.2014 Rauno Tuominen HOLLOLAN KUNTA LAHDEN KAUPUNKI Yleisötilaisuuden ohjelma Klo 17.00 Tervetuloa ja avaus ELY-keskuksen

Lisätiedot

Lausunto Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle Kaakkois-Suomen maanteiden hallinnollisesta asemasta ja kehittämisestä asemakaava-alueilla

Lausunto Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle Kaakkois-Suomen maanteiden hallinnollisesta asemasta ja kehittämisestä asemakaava-alueilla Tekninen lautakunta 146 19.04.2017 Lausunto Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle Kaakkois-Suomen maanteiden hallinnollisesta asemasta ja kehittämisestä asemakaava-alueilla 247/00.04.00/2017 TEKLA 146 Liite

Lisätiedot

Tienvarsimainonnassa siirrytään ilmoitusmenettelyyn. Outi Penttilä, lakimies

Tienvarsimainonnassa siirrytään ilmoitusmenettelyyn. Outi Penttilä, lakimies Tienvarsimainonnassa siirrytään ilmoitusmenettelyyn Outi Penttilä, lakimies Nykytila 15.3.2016 2 Muutettu MTL 52 Tienvarsimainonta ja -ilmoittelu Voimassa oleva Ehdotettu Asemakaava-alueen ulkopuolella

Lisätiedot

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa MUISTIO 1 (3) MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa Valta-, kanta- ja seututeitä sekä niitä yhdistäviä ja niiden jatkeena olevia teitä varten, jotka palvelevat pääasiassa

Lisätiedot

Suositus tilapäisesti suljettua tieosuutta ohittavan kiertotien tilapäisestä viitoittamisesta vähäliikenteisellä maantieverkolla

Suositus tilapäisesti suljettua tieosuutta ohittavan kiertotien tilapäisestä viitoittamisesta vähäliikenteisellä maantieverkolla Päivitetty 16.1.2017 LIITE Poliisilaitoksen tai kunnanhallituksen päätökseen perustuva maantieverkon osien tilapäinen sulkeminen erilaisten tieverkolle sijoittuvien tapahtumien, nopeuskilpailujen, yleisötilaisuuksien

Lisätiedot

Savo-Karjalan maakuntien palvelukohteiden opastussuunnitelma

Savo-Karjalan maakuntien palvelukohteiden opastussuunnitelma Savo-Karjalan maakuntien palvelukohteiden opastussuunnitelma Savo-Karjalan maakuntien palvelukohteiden opastussuunnitelma Tiehallinto Kuopio 2008 Kansikuva: Pohjakartta-aineisto Maanmittauslaitos lupa

Lisätiedot

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21 SOKLI JA -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA TYÖN TAVOITTEET JA TEHTÄVÄN KUVAUS Hankkeen tavoitteena on tuottaa Savukosken kirkonkylän liikennejärjestelyjen toimenpidesuunnitelma

Lisätiedot

LAPPEENRANTA PYÖRÄILYN PÄÄREITTIEN VIITOITUS LS-00 - TYÖSELITYS

LAPPEENRANTA PYÖRÄILYN PÄÄREITTIEN VIITOITUS LS-00 - TYÖSELITYS 25.6.2014 LAPPEENRANTA PYÖRÄILYN PÄÄREITTIEN VIITOITUS LS-00 - TYÖSELITYS VIITOITUSSUUNNITELMA Työssä laadittiin viitoitussuunnitelma pyöräilyn pääverkolle. Suunnitelman tavoitteena oli luoda pyöräilyn

Lisätiedot

Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten arviointi osana Ylistaron yleiskaavaa 2020

Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten arviointi osana Ylistaron yleiskaavaa 2020 FCG Planeko Oy YLISTARO Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten arviointi osana n yleiskaavaa 2020 31.10.2008 1 (9) FCG Planeko Oy 30.10.2008 Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten

Lisätiedot

Digiroad - Kuntaylläpito. Ohje paperikartalla tapahtuvaan ylläpitoon

Digiroad - Kuntaylläpito. Ohje paperikartalla tapahtuvaan ylläpitoon Digiroad - Kuntaylläpito Ohje paperikartalla tapahtuvaan ylläpitoon DIGIROAD - KUNTAYLLÄPITO Ohje paperikartalla tapahtuvaan ylläpitoon DIGIROAD - YLLÄPITO Digiroad on aineistokokonaisuus, johon kerätään

Lisätiedot

Parantamissuunnitelmaselostus

Parantamissuunnitelmaselostus Parikkala Parantamissuunnitelmaselostus Kaakkois-Suomen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus Kouvola 2013 Parantamissuunnitelmaselostus 2(7) PARANTAMISSUUNNITELMASELOSTUS SISÄLTÖ 1 HANKKEEN LÄHTÖTIEDOT

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN PALVELUKOHTEIDEN OPASTUKSEN KEHITTÄMINEN

MÄNTTÄ-VILPPULAN PALVELUKOHTEIDEN OPASTUKSEN KEHITTÄMINEN MÄNTTÄ-VILPPULAN PALVELUKOHTEIDEN OPASTUKSEN KEHITTÄMINEN Hankesuunnitelma 25.4.2012 / tark. 31.1.2013 / tark. 29.8.2013 1. Kohderyhmä, tarve ja tavoitteet Mänttä-Vilppulan kaupunki on valtakunnallisesti

Lisätiedot

Aleksis Kiven kuolinmökki, palvelukohteen opastustaulujen opastelupa yhdystielle 11609, Tuusula

Aleksis Kiven kuolinmökki, palvelukohteen opastustaulujen opastelupa yhdystielle 11609, Tuusula LUPAPÄÄTÖS Tuusulan kunta Kasvatus- ja sivistystoimi/museo Tarja Kärkkäinen PL 60 04301 TUUSULA Aleksis Kiven kuolinmökki, palvelukohteen opastustaulujen opastelupa yhdystielle 11609, Tuusula 1 Hakemus

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus maanteiden ja rautateiden runkoverkosta ja niiden palvelutasosta

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus maanteiden ja rautateiden runkoverkosta ja niiden palvelutasosta Liikenne- ja viestintäministeriön asetus maanteiden ja rautateiden runkoverkosta ja niiden palvelutasosta Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään liikennejärjestelmästä ja maanteistä

Lisätiedot

Ysiväylä (valtatie 9, E63) Turun, Hämeen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien näkökulmasta

Ysiväylä (valtatie 9, E63) Turun, Hämeen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien näkökulmasta 1 Ysiväylä kansallinen kehityskäytävä -seminaari Helsinki 23.3.2006 Ysiväylä (valtatie 9, E63) Turun, Hämeen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien näkökulmasta Tiejohtaja Mauri Pukkila Tiehallinto

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja viestintäministeriön asetus maanteiden ja rautateiden pääväylistä ja niiden palvelutasosta Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään liikennejärjestelmästä ja maanteistä

Lisätiedot

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013 KOSKEN Tl KUNTA Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS Työ: 26478 Tampere 7.11.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus

Lisätiedot

Yksityisteiden liikenneturvallisuudesta

Yksityisteiden liikenneturvallisuudesta Yksityisteiden liikenneturvallisuudesta Elina Kasteenpohja Yksityisteiden turvallisuudesta Kuolemaan johtaneista moottoriajoneuvoonnettomuuksista (229) vuonna 2009 tapahtui Yksityisteillä ja alueilla 24

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan palvelukohteiden. opastussuunnitelma. Kuusamo. Taivalkoski. Yli-Ii. Pudasjärvi. Haukipudas Kiiminki Hailuoto. Ylikiiminki Oulunsalo

Pohjois-Pohjanmaan palvelukohteiden. opastussuunnitelma. Kuusamo. Taivalkoski. Yli-Ii. Pudasjärvi. Haukipudas Kiiminki Hailuoto. Ylikiiminki Oulunsalo Kuusamo Ii Yli-Ii Pudasjärvi Taivalkoski Haukipudas Kiiminki Hailuoto Ylikiiminki Oulunsalo Oulu Kempele Lumijoki Utajärvi Liminka Muhos Tyrnävä Raahe Siikajoki Rantsila Pyhäjoki Vihanti Merijärvi Kestilä

Lisätiedot

DIGIROAD. Kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä

DIGIROAD. Kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä 1 Kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä Ajoneuvopääteseminaari 19.3.2002 Johtava konsultti Pekka Petäjäniemi 2 -hankkeen tavoitteet Kehittää kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä, joka mahdollistaa

Lisätiedot

Palvelukohteiden viitoitus

Palvelukohteiden viitoitus Palvelukohteiden viitoitus Palvelukohteiden viitoitus Tiehallinto Helsinki 2007 Pohjakartta Affecto Finland Oy, Genimap, Lupa L7128/07 ISBN 978-951-803-866-8 TIEH 2000021 07 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut)

Lisätiedot

Pääteiden kehittämisen periaatteet / Aulis Nironen

Pääteiden kehittämisen periaatteet / Aulis Nironen 1 15.12.2003 Aulis Nironen 2 PÄÄTEIDEN KÄSITTEITÄ Pääteillä tarkoitetaan valta- ja kantateitä Valtatiet palvelevat tärkeiden asutus- ja liikennekeskusten välistä kaukoliikennettä ja muodostavat maantieverkon

Lisätiedot

1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA

1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven 7 1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA 1.1 Työn tavoitteet Hyvä liikenneturvallisuus syntyy monista tekijöistä. Liikenneonnettomuuksien

Lisätiedot

Muistio. Valo-ohjaamattomien liittymien (Sääskensuontie ja Madekoskentie) toimivuustarkastelu. Sääskensuontien liittymä

Muistio. Valo-ohjaamattomien liittymien (Sääskensuontie ja Madekoskentie) toimivuustarkastelu. Sääskensuontien liittymä Muistio Tiehallinto, Oulun tiepiiri Oulun kaupunki Vt 22 kehittämisselvitys välillä valtatie 4 kaupungin raja, Oulu Valo-ohjaamattomien liittymien (Sääskensuontie ja Madekoskentie) toimivuustarkastelu

Lisätiedot

Outlet-kylän liikenneselvitys

Outlet-kylän liikenneselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA Outlet-kylän FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 15.1.2014 P22086 1 (5) Miettinen Tuomas 15.1.2014 Sisällysluettelo 1 Kaava-alueen sijainti... 2 2 Lähtökohdat... 2

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA

Jyväskylän kaupunki SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA Jyväskylän kaupunki SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA Sopimus Digiroad-tietojärjestelmän tietojen ylläpidosta 2/6 1. Sopijapuolet Liikennevirasto Jyväskylän kaupunki Opastinsilta

Lisätiedot

Määräys. sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelmasta. Annettu Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 2014

Määräys. sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelmasta. Annettu Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 2014 1/3 dnro 823/002/2013 Määräys sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelmasta Annettu Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 2014 Energiavirasto on määrännyt 9 päivänä elokuuta 2013 annetun sähkömarkkinalain (588/2013)

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen maakuntien palvelukohteiden opastussuunnitelma

Kaakkois-Suomen maakuntien palvelukohteiden opastussuunnitelma Kaakkois-Suomen maakuntien palvelukohteiden opastussuunnitelma Kaakkois-Suomen maakuntien palvelukohteiden opastussuunnitelma Tiehallinto Kouvola 2008 Valokuvat Suvi Nenonen, Tomi Kärnä ja Olli Mäkelä

Lisätiedot

Digiroad. Laadunkuvaus. Versio 1.8

Digiroad. Laadunkuvaus. Versio 1.8 Digiroad Laadunkuvaus Versio 1.8 2 Sisältö 1 VERSIOHISTORIA 5 2 JOHDANTO 7 3 LAATUTEKIJÄT 8 3.1 Sijaintitarkkuus 8 3.1.1 Keskilinjageometria 8 3.1.2 Ominaisuustiedot 8 3.2 Kattavuus 8 3.2.1 Alueellinen

Lisätiedot

Palvelukohteiden maakunnallinen opastussuunnitelma

Palvelukohteiden maakunnallinen opastussuunnitelma Palvelukohteiden maakunnallinen opastussuunnitelma Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa Mustasaari Mustasaari Mustasaari Mustasaari Mustasaari Mustasaari Mustasaari Mustasaari Mustasaari Vöyri-

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Esityslista 11/2016 1 (5) 1 Yhteiskäyttöautoyrityksiä koskevan pysäköintitunnusjärjestelmän kokemukset (a-asia) Pöydälle 22.03.2016 HEL 2013-010765 T 08 03 01 01 Hankenumero 0902_28

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO NAANTALIN KYLPYLÄN ASEMAKAAVOITUKSEEN LIITTYVÄ PYSÄKÖINTISELVITYS

NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO NAANTALIN KYLPYLÄN ASEMAKAAVOITUKSEEN LIITTYVÄ PYSÄKÖINTISELVITYS NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO NAANTALIN KYLPYLÄN ASEMAKAAVOITUKSEEN LIITTYVÄ PYSÄKÖINTISELVITYS Toukokuu 2008 NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO 1 (5) NAANTALIN KYLPYLÄN ASEMAKAAVOITUKSEEN LIITTYVÄ

Lisätiedot

HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN TALOUSALUEEN PALVELUKOHTEIDEN ALUEELLINEN OPASTUSSUUNNITELMA

HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN TALOUSALUEEN PALVELUKOHTEIDEN ALUEELLINEN OPASTUSSUUNNITELMA HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN TALOUSALUEEN PALVELUKOHTEIDEN ALUEELLINEN OPASTUSSUUNNITELMA Seudulliset viitoitusperiaatteet Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Liikennealan koulutusohjelma Riihimäki, 10.05.2012 Lauri

Lisätiedot

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA ESIPUHE Työn tavoitteena oli laatia aluevaraussuunnitelma kevyen liikenteen väylän ja siihen liittyvien

Lisätiedot

VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS

VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS 2016 4 1. LÄHTÖKOHDAT JA NYKYTILA 1.1 Suunnittelukohde Suunnittelukohteena on valtatien 2 ja maantien 2444 (Siltatie) eritasoliittymä

Lisätiedot

Suomen Lions-liitto ry:n 62. vuosikokous Vuokatti 2015

Suomen Lions-liitto ry:n 62. vuosikokous Vuokatti 2015 Suomen Lions-liitto ry:n 62. vuosikokous Vuokatti 2015 We Serve Me Palvelemme Viihteellä Vuokatissa 6.5.2011 1 Vuokatti 2015 - vuosikokous Sotkamon Lions-klubit, LC Sotkamo ja LC Sotkamo/Vuokatti, ovat

Lisätiedot

Ahvenisto nähtävyydet Olympiakatu 18-20 13130 Kyllä Ei Ei Turuntie, Olympiakatu

Ahvenisto nähtävyydet Olympiakatu 18-20 13130 Kyllä Ei Ei Turuntie, Olympiakatu Palvelukohde Opastussuunnitelma Huomatukset, perusteet Yritys/kohteen nimi Opastusryhmä Lähiosoite Postinro Opastustaulu Osoiteviitan ennakkomerkki Osoiteviitta Viitoituksen laajuus Kyllä/Ei ABC Hauho

Lisätiedot

Nopeudet ja niiden hallinta -workshop. Miten nopeuksiin vaikutetaan? Nopeusrajoitusohjeet

Nopeudet ja niiden hallinta -workshop. Miten nopeuksiin vaikutetaan? Nopeusrajoitusohjeet Nopeudet ja niiden hallinta -workshop Miten nopeuksiin vaikutetaan? Nopeusrajoitusohjeet Ohjaavia säädöksiä Tieliikennelaki: (25, ote) Nopeusrajoitukset. Liikenneministeriö voi antaa määräyksiä yleisestä

Lisätiedot

Hoidon ja ylläpidon yhteisalueurakka Ranua , erityispiirteet

Hoidon ja ylläpidon yhteisalueurakka Ranua , erityispiirteet Hoidon ja ylläpidon yhteisalueurakka Ranua 2016-2021, erityispiirteet Ranuan kunta Hoidettava tiestö pääasiassa Ranuan kirkonkylää. Lisäksi Ristijärvi- Penämö ja Simontaipaleentie yht. 27,5 km 1.03 Tiestön

Lisätiedot

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE ( Rovaniemen kaupunki/ Suomen Ilmakuva Oy) SIJOITTAMISSOPIMUS Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

ULKOMAINOSOHJE Kate 12.3.2014 liite 1 35

ULKOMAINOSOHJE Kate 12.3.2014 liite 1 35 ULKOMAINOSOHJE 1 YlEISIÄ PERIAATTEITA 4 1.1 MAINONTA, rakennukset ja tontit 4 1.2 MAINONTA, rakentamattomat tontit 4 1.4. MAINONTA, maantiet 4 1.5. MAINONTA, kadut ja yleiset alueet 4 1.6. MAINONTA, yksityistiet

Lisätiedot