Paljakan ja Ukkohallan palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Paljakan ja Ukkohallan palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma"

Transkriptio

1 Paljakan ja Ukkohallan palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma

2

3 Paljakan ja Ukkohallan palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma Tiehallinto Oulu 2009

4 Julkaisua myy/saatavana Oulun tiepiiri Faksi Puhelin TIEHALLINTO Oulun tiepiiri Veteraanikatu 5 PL OULU Puhelin

5 ALKUSANAT Tiehallinto on uudistanut palvelukohteiden opastuksen periaatteita nojautuen uusien palvelukohteiden opastusmerkkien ja tunnusten lisäämiseen tieliikenneasetukseen helmikuussa Myös aikaisempaa kokonaisvaltaisempi ajattelu viitoituskohteiden suhteen on katsottu tarpeelliseksi koko maan osalta. Paljakan ja Ukkohallan palvelukohteiden alueellisen opastussuunnitelman laatimisesta sovittiin Kainuun maakunnallisen opastussuunnitelman laatimisen yhteydessä. Kainuun maakunnallinen opastussuunnitelma valmistui tammikuussa Paljakan ja Ukkohallan palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma on laadittu Oulun tiepiirin sekä Puolangan ja Hyrynsalmen kuntien yhteistyönä. Hankeryhmässä ovat olleet mukana Puolangan kunnasta Timo Kananen, Hyrynsalmen kunnasta Raimo Kuvaja, Pekka Oikarinen ja Taisto Keränen, Oulun tiepiiristä Jani Huttula ja Salo Iisakka sekä yrittäjien edustajina Simo Kemppainen, Juha Haanela ja Matti Heikkinen Paljakan matkailuyhdistyksestä sekä Kimmo Kyhälä Ukkohalla Oy:stä. Konsulttina on ollut Ramboll Finland Oy, jossa hankkeesta ovat vastanneet Jani Karjalainen ja Minna Simonen. Suunnitelmaluonnoksia on esitelty Paljakassa ja Ukkohallassa järjestetyissä yleisötilaisuuksissa matkailualan yrittäjille kesäkuussa Oulussa elokuussa 2009 Tiehallinto Puolangan kunta Hyrynsalmen kunta Oulun tiepiiri

6

7 Paljakan ja Ukkohallan palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma 5 Sisältö 1 LÄHTÖKOHDAT 7 2 TEHTÄVÄN RAJAUS 7 3 TAVOITTEET 8 4 NYKYTILANNE Opastuspaikat Opastus ja viitoitus Inventointi 15 5 OPASTUSPERIAATTEET Tieliikenteen opastus Opastusmerkit Opastusperiaate Paljakassa ja Ukkohallassa 18 6 SUUNNITELMA Opastuspaikat Palvelukohteet Yleisötilaisuuksien tilapäiset opasteet 25 7 OPASTUKSEN TOTEUTTAMINEN Opastelupa Opastusmerkkien hankinta, hoito ja ylläpito 27 8 LIITTEET 29

8 6 Paljakan ja Ukkohallan palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma

9 Paljakan ja Ukkohallan palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma 7 LÄHTÖKOHDAT 1 LÄHTÖKOHDAT Paljakan ja Ukkohallan alueelle on laadittu vuonna 2003 Kainuun ympäristökeskuksen toimesta tienvarsimainonnan ja viitoituksen yleissuunnitelma. Nykyisin opastuksen tarve on edelleen lisääntynyt eivätkä vuonna 2003 toteutetut opasteet ole kaikilta osin ajan tasalla tai tieliikenneasetuksen mukaisia. Suomessa on otettu käyttöön vuonna 2007 uusia palvelukohteiden opastusmerkkejä ja -tunnuksia. Samalla opastuksen ohjeistusta on uusittu. Palvelukohteiden opastussuunnitelmia on alettu systemaattisesti laatia maakunta-, alue- ja paikallistasoille koko maassa. Kainuun maakunnallinen palvelukohteiden opastussuunnitelma valmistui tammikuussa 2008 ja siinä muun muassa todettiin, että Paljakan ja Ukkohallan alueelle on laadittava paikallinen palvelukohteiden opastussuunnitelma. Tämä suunnitelma antaa lähtökohdat opastuslupien hankkimiselle ja on lupapäätösten tukena. Tiehallinnon palvelukohteiden opastuslupien käsittely on keskitetty Tampereelle Tiehallinnon lupapalveluihin. Opasteluvat myönnetään määräaikaisina yleisimmän määräajan ollessa viisi vuotta. Opastelupakäsittelyn keskittämisellä tavoitellaan samantyyppisissä olosuhteissa valtakunnallisesti yhtenäistä käytäntöä ja yrittäjien tasapuolista kohtelua. Vanhentuvat opastusmerkit on vaihdettava uusiin vuoden 2013 loppuun mennessä. Opastuspaikkaa koskevat liikennemerkit on korvattava uusilla vuoden 2009 loppuun mennessä. Suunnitelmassa on käyty läpi kaikki Paljakan ja Ukkohallan alueen palveluntarjoajat ja selvitetty palvelukohteiden viitoituskelpoisuudet. Samalla on tarkennettu valtakunnallisten ohjeiden pohjalta opastusperiaatteet, joiden mukaan viitoitus- ja opastussuunnitelma on tehty. Samoja periaatteita on noudatettu muissakin Oulun tiepiirin alueella laadituissa palvelukohteiden opastussuunnitelmissa; Hiekkasärkillä, Vuokatissa, Rukalla, Syötteellä sekä Rokuan ja Oulujärven alueilla. Voimassa olevan maantielain mukaan asemakaava-alueen ulkopuolella sekä asemakaava-alueella olevalla liikennealueella on kielletty maantien käyttäjille tarkoitettujen ulkomainosten asettaminen. Palvelukohteiden viitoituksen yksi yleisistä tavoitteista on pyrkiä ratkaisemaan palvelukohteiden osoittamisessa liikenteelliset tarpeet ja sitä kautta vähentää mainostamisen tarvetta. 2 TEHTÄVÄN RAJAUS Suunniteltava alue rajoittuu keskeisimmälle Paljakan ja Ukkohallan matkailupalveluja tarjoavalle alueelle sisältäen opasteet myös Utajärven, Ristijärven, Puolangan ja Hyrynsalmen keskustoissa sekä matkailukeskusten läheisyydessä olevilla sisääntuloväylillä. Suunnitelma-alueen rajaukset käyvät ilmi liitteenä 1 olevasta indeksikartasta. Suunnittelutehtävään sisältyvät kaikki tarvittavat palvelukohteen opastusmerkit sekä kohteen opastukseen liittyvät osoiteviitat, tienviitat ja suunnistustaulut. Kunnan osoitejärjestelmän mukaiset tiennimikilvet eivät kuulu tähän suunnittelutehtävään.

10 8 Paljakan ja Ukkohallan palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma TAVOITTEET 3 TAVOITTEET Paljakan ja Ukkohallan palvelukohteiden opastussuunnitelman tavoitteena on edistää Kainuun maakuntaan luodun opastusstrategian toteutumista, täsmentää palvelukohteiden yleisiä viitoitusperiaatteita paremmin paikallisiin olosuhteisiin sopiviksi sekä luoda paremmat toimintaedellytykset Tiehallinnon Lupapalvelujen sekä Puolangan ja Hyrynsalmen kuntien opastelupakäsittelylle. Kainuun palvelukohteiden maakunnallisessa opastussuunnitelmassa kirjattiin maakunnan opastusstrategiaksi: eri tahojen välisen yhteistyön kehittäminen maakuntatasolla alueellisten opastussuunnitelmien laatiminen sekä niiden toteuttaminen ja ajan tasalla pitäminen opastuspaikkojen (karttapisteet ja toimistot) kehittäminen Palvelukohteiden viitoituksen yleisiä tavoitteita ovat mm.: kaikki viitoitettavat palvelut ovat hyvätasoisia ja viitoituskriteerit täyttäviä palvelukohteet osoitetaan viitoitusohjeiden ja alueellisten viitoitusperiaatteiden mukaisesti opastusmerkkeinä käytetään vain tieliikenneasetuksen mukaisia liikennemerkkejä liikenneturvallisuuden edistäminen mainostamistarpeen vähentäminen Valmiin suunnitelman tavoitteena on toimia opastelupien merkittävimpänä tausta-asiakirjana ja olla avainasemassa palvelukohteiden opastelupien sujuvalle ja valtakunnallisesti yhdenmukaiselle käsittelyprosessille. Lisäksi suunnittelulla pyritään toteuttamaan alueellisen opastussuunnittelun tavoitteita, joita ovat: aikaansaada tarkasteltavalle alueelle yhtenäinen, selkeä ja helposti ymmärrettävä viitoitusjärjestelmä, joka tukeutuu alueen opaskartoilla esitettyihin paikannimiin yrittäjiä kohdellaan tasapuolisesti ja yhdenmukaisesti alueellisen kokonaisuuden ehdoilla lisätä opastuksen uskottavuutta huolehtimalla siitä, että viitoitettavien palvelujen laatu vastaa viitoituksen perusteella saatua mielikuvaa huolehtia siitä, että palvelukohteen viitoitus perustuu kohteen toimintojen laatuvaatimusten ohella myös liikenteelliseen tarpeeseen tarjota sidosryhmille paremmat puitteet kohteiden viitoituskelpoisuuksien määrittämisessä toimia toteutetun opastuksen ylläpidon apuvälineenä

11 Paljakan ja Ukkohallan palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma 9 NYKYTILANNE 4 NYKYTILANNE 4.1 Opastuspaikat Sijainnit Paljakalla ja Ukkohallalla on yksi yhteinen opastettu opastuspiste Utajärvellä mt 837:n varrella noin 2 km Utajärven keskustasta Puolangan suuntaan (ks. kuva 1). Opastuspisteeseen on opasteet valtatien 22 varrella Oulun suunnasta tultaessa. Kuva 1. Paljakan ja Ukkohallan yhteinen tienvarren opastuspiste Utajärvellä Utoslahdessa. Puolangan kunnan opastettu opastuspiste sijaitsee Puolangan keskustassa. Opaskartalla on mainittu Paljakan sijainti, mutta enempää siitä ei ole kerrottu. Paljakan opastettu opastuspiste sijaitsee Hoikanvaarantien (mt 19109) varrella P-alueella noin 500 metriä Ristijärventien (mt 888) liittymästä pohjoiseen. Lisäksi toinen opastuspiste on alueen sisällä sisääntuloväylällä. Varsinaista opastustoimistoa ei Paljakan alueella nykyisin ole. Hyrynsalmen kunnan ja Ukkohallan opastettu opastuspiste sijaitsee samassa telineessä valtatien 5 varrella Hyrynsalmen keskustan tuntumassa Seon pihalla. Ukkohallaa koskeva opastuspiste on lisäksi matkailukeskuksen alueella. Ukkohallan Saagassa sijaitseva keskusvaraamo toimii samalla alueen opastustoimistona. Sillä ei ole SUOMA ry:n myöntämää kansainvälisen vihreä-valkoisen i-merkin käyttöoikeutta.

12 10 Paljakan ja Ukkohallan palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma NYKYTILANNE Kuva 2. Puolangan kunnan sekä Paljakan nykyiset opastuspisteet. Puolangan kunnan opastuspiste sijaitsee keskustassa ja Paljakan opastuspiste on Hoikanvaarantien varrella alueelle tultaessa.

13 Paljakan ja Ukkohallan palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma 11 NYKYTILANNE Kuva 3. Hyrynsalmen kunnan (ja Ukkohallan) sekä Ukkohallan nykyiset opastuspisteet. Hyrynsalmen kunnan opastuspiste sijaitsee valtatien 5 varrella keskustassa ja Ukkohallan opastuspiste on matkailukeskuksen alueella.

14 12 Paljakan ja Ukkohallan palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma NYKYTILANNE Opastuspisteiden informaatio Kuvan 1 mukainen opastuspiste Utajärvellä on sisällöltään niukka. Opastuspisteessä kerrotaan suositeltava ajoreitti Utajärveltä joko Paljakkaan tai Ukkohallaan. Itse keskuksista ei kerrota mitään. Vähintään yhteystiedot tulisi ilmoittaa. Puolankaa ja Paljakkaa koskevat opastuspisteet (kuva 2) ovat sisällöltään keskenään kirjavia. Puolangan keskustassa oleva opaskartta on selkeästi vanhentunut. Siinä esitellään Puolangan yleiskartta sekä keskustaa koskeva tarkempi osoitekartta palveluineen. Merkkien selitykset ovat selkeitä. Paljakan oma opaskartta alueelle tultaessa on uudehko, tosin sekin kaipaa jo ajantasaistamista. Kartan yleisilme on hyvä ja merkkien selitykset ovat selkeitä. Ydinalueen sisälle tultaessa kokonaisilmettä häiritsee viereinen vanhentunut opaskartta, joka on huonokuntoinen. Puolanka on painattanut uudet opaskartat vuonna 2008, joita ei toistaiseksi ole opastuspisteisiin päivitetty. Uusi opaskartta käsittää ainakin Puolangan keskustan ja Paljakan alueen palvelukohteineen, ulkoilureitteineen ja nähtävyyksineen. Lisäksi kartassa on lyhyt esittely Puolangasta matkailukohteena. Paljakan P-alueella on lisäksi esitetty opaskartalla ja reittiopasteilla Paljakan ja Ukkohallan yhteiset retkeilyreitistöt. Hyrynsalmea ja Ukkohallaa koskevat opastuspisteet (kuva 3) ovat sisällöltään yhdenmukaisia tosin Ukkohallassa ei ole esitetty koko kunnan opaskarttaa. Hyrynsalmen opastuspisteessä on esitetty koko kuntaa koskeva sekä keskustaa ja Ukkohallaa koskevat kartat tiennimiluetteloineen. Kunnasta saatavia palveluja ei ole esitelty. Opastuspisteessä on tosin runsaasti karttojen molemmin puolin paikallisten yritysten luvanvaraisia mainoksia. Ukkohallassa on esitetty alueen opaskartalla palvelut selityksineen. Kartta on selkeä ja helppolukuinen. Opaskartan vieressä on omassa telineessään esitelty opaskartalla ja reittiopasteilla Paljakan ja Ukkohallan yhteiset retkeilyreitistöt. 4.2 Opastus ja viitoitus Matkailukeskuksiin lähestyminen Paljakan ja Ukkohallan alueille on laadittu Kainuun ympäristökeskuksen toimesta vuonna 2003 yhteinen tienvarsimainonnan ja viitoituksen yleissuunnitelma, joka on valtaosin toteutettu samana vuonna. Suunnitelman tarkoituksena on ollut selkeyttää Paljakan ja Ukkohallan alueille johtavaa opastusta. Valtatiellä 22 on Paljakan ja Ukkohallan yhteinen opastustaulu, joka opastaa Utajärven keskustassa olevaan opastuspisteeseen. Puolangan keskustassa ei ole Paljakkaa tai Ukkohallaa viitoitettu. Ensimmäinen Paljakkaa ja Ukkohallaa koskeva opastustaulu on kantatien 78 ja maantien 891 liittymässä noin 7 km Puolangan keskustasta itään päin. Kantatiellä 78 on lisäksi Paljakkaa koskevat opastustaulut Hoikanvaarantien (mt 19109) ja Ristijärventien (mt 888) liittymissä. Valtatiellä 5 on Paljakan opasteet Ristijärven taajaman eteläpuolella Ristijärventien (mt 888) liittymän molemmin puolin. Ukkohallan opasteet ovat niin ikään valtatiellä 5 Hyrynsalmen keskustassa Puolangantien (mt 891) liittymän molemmin puolin sekä Kuhmontiellä (mt 904) valtatien 5 liittymään tul-

15 Paljakan ja Ukkohallan palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma 13 NYKYTILANNE taessa. Lisäksi Ukkohallaa koskeva opaste on pystytetty Puolangantien (mt 891) ja Kyröntien (mt 892) liittymään Puolangalta päin tultaessa. Paljakkaan on viitoitettu Kotilan kylän kautta Ristijärventien (mt 888) ja Hoikanvaarantien (mt 19109) liittymästä. Ukkohallaan on viitoitettu Väisälän kylässä Puolangantien (mt 891) ja Hallanmaantien (mt 19227) liittymästä. Sisääntuloviitoituksessa on käytetty kirjavasti molempien keskusten osalta kolmen tunnuksen ja kuuden tunnuksen opastustauluja. Esimerkiksi liittymää lähestyttäessä ennakkotaulu on kuudella tunnuksella, mutta itse liittymässä tai sen jälkeen on käytetty vain kolmea tunnusta. Matkailukeskusten sisäinen tilanne Matkailukeskusten alueilla olevien pienempien palvelukohteiden viitoituksen ja opastuksen nykyinen tilanne on ajansaatossa muotoutunut kirjavaksi toteutukseltaan että periaatteiltaan. Yksittäisiä palvelukohteita ei ole vuoden 2003 opastus- ja viitoitussuunnitelmassa käsitelty. Alueilla toteutunut opastus on yksittäisten palvelujen osalta varsin kattava, mutta epäjohdonmukainen. Erityisesti Paljakassa on käytetty runsaasti omatekoisia tienviittoja mökkimajoituskohteisiin opastettaessa. Ukkohallan alue on rakennettu tiiviiksi kaava-alueeksi, jossa perille pääsemiseksi on alusta lähtien nojauduttu osoitejärjestelmään. Myös Ukkohallan alueella on paikoin matkailijan perille pääsyä varmistettu omatekoisin viitoin. Kaikki Ukkohallan alueen kadut on nimetty tiennimikilvin, joiden ulkoasu on syytä yhdenmukaistaa tieliikenneasetuksen mukaiseksi. Tienvarsimainonta ei kummallakaan alueella ole suuri ongelma. Paljakan ja Ukkohallan alueiden välillä on toteutettu matkailukeskusten ristiinviitoitus. Alueita yhdistää 90-luvun alussa rakennettu Paljakan luonnonpuiston pohjoispuolelta ohittava yhdystie (mt 19227), jota käyttäen välimatkaa keskusten välillä on 26 km. Paljakassa on nykyisin palvelukohteina opastettu: Paljakan matkailukeskus (3-6 tunnusta) Nature Point Paljakka (723) Metla, ympäristönäytepankki, tutkimusalue (772f, sininen pohja) Paljakan Loma-asunnot (774a, sininen pohja), Hoikanvaarantiellä Lisäksi muita viitoituskohteita alueella nykyisin ovat: Ukkohalla (641) Latva (641) Tolosenjoki (641) Paljakkavaaran Lomatuvat ( a) Latvajärven Loma-asunnot ( a) Tervaniemi (644) Paljakan Loma-asunnot ( a), Kissakumpu Kulta-Paljakka ( a) Ykkös-Paljakka Oy ( a) Kuusipirtti (644) Pirunkirkko ( f)

16 14 Paljakan ja Ukkohallan palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma NYKYTILANNE Ukkohallassa on nykyisin palvelukohteina opastettu: Ukkohallan matkailukeskus (3-6 tunnusta) Paljakan matkailukeskus (773c a, sininen pohja) Komulanköngäs (772f, sininen pohja) Lisäksi muita viitoituskohteita alueella nykyisin ovat: Paljakka (641) Komulanvaara (641) Lietekylä (641) Jyrkkä (641) Sivula ( a) Tasanko ( a) Alppikylä (644) UKK-reitti ( ) Hallanranta (641) Lauttala (643) Lähiopastuksessa on lisäksi käytetty runsaasti omatekoisia osoiteviittoja, joiden ulkoasu vaihtelee mm. kirjasintyylin ja tekstikoon puolesta. Kuva 4. Nykyisiä "osoiteviittoja" Paljakassa. Kuva 5. Nykyisiä "osoiteviittoja" Ukkohallassa.

17 Paljakan ja Ukkohallan palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma 15 NYKYTILANNE 4.3 Inventointi Nykyiset liikennemerkit inventoitiin ja valokuvattiin maastossa helmikuussa Viitoituskelpoiset palvelukohteet inventoitiin nykyisin voimassa olevien lupapäätösten, yritysrekisterin sekä mm. kuntien, Paljakan ja Ukkohallan internet-sivujen perusteella. Viitoituskelpoisuuteen liittyviä kriteerejä on tarkistettu myös puhelimitse suoraan palveluntarjoajalta. Kartoituksen tuloksista on pyydetty kommentit Puolangan ja Hyrynsalmen kunnilta sekä Metsähallitukselta. Paljakan ja Ukkohallan alueella majoituspalvelut koostuvat pääasiassa mökki- ja huoneistomajoitusyrittäjistä sekä asuntovaunualueista. Paljakassa on lisäksi hotelli, mutta työn aikana se ei ollut toiminnassa. Ukkohallassa on yksi toimiva hotelli. Majoituskohteita paikannettiin kaikkiaan Paljakassa 29 kpl ja Ukkohallassa 99 kpl, joista seulottiin suunnitteluvaiheessa varsinaiset viitoituskelpoiset kohteet. Muita viitoituskelpoisuuden täyttäviä palveluja ovat opastustoimisto, hissi- ja ravintolatoiminnot, luonnonnähtävyydet ja polut ja Komulankönkään mylly. Kuva 6. Ylempi kuva: Ukkohallan sisääntuloväylä rinnealueen juurella. Alempi kuva: Paljakkatalon sijainti on keskeinen.

18 16 Paljakan ja Ukkohallan palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma OPASTUSPERIAATTEET 5 OPASTUSPERIAATTEET 5.1 Tieliikenteen opastus Tieliikenteen opastuksen periaate kuvataan kolmiportaisena järjestelmänä, jonka kullakin tasolla on oma roolinsa. Ensimmäinen taso Matkailija löytää tieviitoituksen ja tiekartan avulla kartalla esitettyyn kohteeseen, joka yleensä on paikkakunta tai kylä. Kohteet ovat erisnimiä, joten kielellisiä ongelmia ei pitäisi syntyä. Tiehallinto vastaa tieviitoituksesta. Toinen taso Matkailija saa karttakohteeseen saavuttuaan tarkempaa tietoa alueen palveluista tai tavoittelemansa kohteen sijainnista. Tieto löytyy yleensä opastuspaikasta, joka on joko opastuspiste (opaskartta) tai opastustoimisto. Opastuspaikasta on tarkoitus saada niin tarkkaa informaatiota, että matkailija osaa tavoittelemansa kohteen kohdeopastuksen alkuun. Opastuspaikat ovat yleensä kunnan ylläpitämiä. Kolmas taso Matkailija osaa kohteeseensa kohdeopastuksen, osoitejärjestelmän, osoiteviittojen ja tieviittojen avulla. Palvelukohteiden opasteet ovat kohteen toimijan vastuulla. Kuva 7. Opastuksen kolmiportainen järjestelmä. 5.2 Opastusmerkit Palvelukohteiden opastamisessa käytetään vain tieliikenneasetuksen mukaisia opastusmerkkejä ja tunnuksia, joita vuonna 2007 on liikenne- ja viestintäministeriön päätöksellä täydennetty ja uudistettu. Samalla merkkien väritystä muutettiin aikaisemmista sinisestä ja mustasta pääväreistä sinisiin ja ruskeisiin pääväreihin. Värijärjestelmässä on huomioitu mm. Liikennemerk-

19 Paljakan ja Ukkohallan palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma 17 OPASTUSPERIAATTEET kejä ja -opasteita koskeva yleissopimus, Wien , jonka perusteella tienkäyttäjiä palvelevien kohteiden liikennemerkin väriyhdistelmäksi on valittu sini-valko-musta. Ruskeaa pohjaväriä käytetään vapaa-ajan matkailuun liittyvien palvelujen osoittamiseen. Värien käyttö opasteissa on kerrottu mm. Tiehallinnon ohjeessa: Palvelukohteiden viitoitus. Kuva 8. Palvelukohteiden opastuksessa käytettävät tunnukset. Paljakassa ja Ukkohallassa käyttökelpoisia palvelukohteiden opastusmerkkejä ovat opastustaulut, palvelukohteen osoiteviitta ja sen ennakkomerkki sekä osoiteviitta ennakkomerkkeineen. Opastustaulussa yksittäistä palvelukohdetta voidaan kuvata tunnuksilla, joita voi olla enintään kolme yhtä kohdetta kohden. Tunnukset asetetaan tärkeysjärjestykseen vasemmalta oikealle. Samassa pystytystelineessä voi olla useampia palvelukohteiden opastustauluja rajoituksin. Myös tunnuksia ja muita tietoja voi yhdessä pystytystelineessä olla rajoitettu määrä. Opastaulujen ja tietojen kokonaismäärät riippuvat opastustaulun tyypistä ja opastettavasta kohteesta. Taulujen ja tunnusten käytöstä on enemmän tietoa edellä mainitussa Tiehallinnon ohjeessa. Kuva 9. Esimerkkejä opastustauluista.

20 18 Paljakan ja Ukkohallan palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma OPASTUSPERIAATTEET Ruskeapohjaisessa palvelukohteen osoiteviitassa ja sen ennakkomerkissä voidaan käyttää yhtä ruskeaa opastusmerkin tunnusta. Mustapohjaisessa osoiteviitassa voidaan käyttää niin ikään yhtä tunnusta, joka voi olla kaupungin vaakuna tai muu tienpitäjän hyväksymää tunnus, esim. liikemerkki. Mustapohjaisessa osoiteviitan ennakkomerkissä ei voi käyttää mitään tunnusta. Mustapohjaisella osoiteviitalla ei voida opastaa palvelukohdetta, jolle on olemassa ruskeapohjainen tunnus. Samassa osoiteviittojen pystytystelineessä voi olla enintään viisi viittaa, jos ennakkomerkkejä ei käytetä. Kuva 10. Esimerkkejä erityyppisistä osoiteviitoista ja ennakkomerkeistä. 5.3 Opastusperiaate Paljakassa ja Ukkohallassa Ensimmäinen taso Molemmat matkailukeskukset ovat selkeitä kokonaisuuksia ja ovat rajautuneet varsin yhtenäiselle alueelle. Paljakka ja Ukkohalla löytyvät lisäksi erityyppisistä kartoista kohteen nimenä. Paikannimen "Ukkohalla" merkittävyyttä on tämän työn aikana nostettu Maanmittauslaitoksen maastokartoissa. Ensimmäisen tason viitoituksen kannalta Ukkohalla voidaan opastaa tieviitoituksella pohjoisesta ja etelästä valtatiellä 5 Hyrynsalmen keskustasta. Puolangan suunnalta Ukkohalla viitoitetaan kohdenimellä Väisälän kylän kohdalla Puolangantieltä (mt 891) noin 4 km ennen kohdetta. Kauempana näistä on seurattava viitoitusta "Hyrynsalmi". Paljakkaa ei kartoissa varsinaisesti paikannimenä esiinny, mutta vaaran ja luonnonpuiston nimenä kylläkin. Paljakka opastetaan kohdenimellä Ristijärventieltä (mt 888) noin 3 km ennen kohdetta. Tätä kauempaa on seurattava viitoitusta "Puolanka". Lisäksi matkailukeskusten yhteysväli opastetaan ristiin yhdystien kautta tienviitoituksella ja palvelukohteen opastein. Toinen taso Tielläliikkuja saapuu Paljakkaan tai Ukkohallaan tullessaan ensimmäisiin opastuspisteisiin joko Utajärvellä, Ristijärvellä tai Hyrynsalmella. Myös Puolangan keskustaan kantatien 78 varrella on syytä lisätä opastuspiste esim. kunnan opastuspisteen yhteyteen. Näiden lisäksi Paljakan sisääntuloväylän P-alueella (Hoikanvaarantie) on kuudella tunnuksella opastettava opastuspiste. Paljakkataloon perustetaan uusi opastustoimisto ja luontoinfo, joka niin ikään viitoitetaan kuudella tunnuksella Paljakkakeskuksen liittymästä. Ukkohallassa opastetaan Puolangantien ja alueen sisääntuloväylän (Hallanmaantie) liittymästä lähtien kuudella tunnuksella nykyinen opastustoimisto, joka toimii myös alueen keskusvaraamona.

21 Paljakan ja Ukkohallan palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma 19 OPASTUSPERIAATTEET Utajärvi Nykyinen opastuspiste esitetään siirrettäväksi Utajärven kunnan opastuspisteen yhteyteen valtatien 22 varrella olevan liikenneaseman pihalle. Opaskartan sisältöä on syytä laajentaa esimerkiksi lyhyillä matkailukeskusten esittelyillä ja keskeisimmillä yhteystiedoilla. Samaan opastuspisteeseen on mahdollista sijoittaa myös Oulun seutua koskeva info-piste, joka viitoitetaan vain Kajaanin suunnasta tultaessa. Opastuspiste viitoitetaan Oulun suunnasta matkailukeskusten yhteisellä opastustaululla, jossa käytetään kuutta molempia keskuksia parhaiten kuvaavia tunnuksia. Puolanka Nykyisen Puolangan kunnan opastuspisteen yhteyteen esitetään lisättäväksi Ukkohallaa ja Paljakkaa koskeva informaatio. Opastuspisteeseen voidaan opastaa Puolangan kunnan nimen lisäksi myös matkailukeskusten nimillä. Ristijärvi Ristijärvelle esitetään lisättäväksi valtatielle 5 Tuliharjun P-alueelle (noin 3 km Ristijärventien liittymän eteläpuolella) Paljakan opastuspiste samaan yhteyteen nykyisen Ristijärven kunnan opastuspisteen lisäksi. Vastaavasti esitetään Paljakalle opastuspistettä pohjoisesta tultaessa noin 5 km ennen Ristijärventien liittymää. Opastuspisteisiin opastus tapahtuu kuudella tunnuksella sekä pohjoisesta että etelästä tultaessa. Hyrynsalmi Hyrynsalmen kunnan ja Ukkohallan opastuspiste valtatien 5 varressa keskustassa esitetään siirrettäväksi valtatien keskustan puoleisen liikenneaseman pihaan. Opastus opastuspisteeseen tapahtuu Hyrynsalmen kunnan nimellä ja Ukkohallan nimellä kuudella tunnuksella varustettuna sekä pohjoisesta että etelästä tultaessa. Ukkohallaa koskevaan informaatioon on syytä lisätä matkailukeskuksen keskeisimmät palvelut. Opastuspisteiden kartat ovat pääsääntöisesti kuntien ja yritysorganisaatioiden vastuulla. Valtakunnallisen linjauksen mukaisesti Tiehallinto vastaa niiden opastuspisteiden tienvarsiopasteiden kustannuksista, jotka sijaitsevat Tiehallinnon hallinnoimalla L- tai P-alueella. Paljakkaa koskien näitä ovat valtatien 5 sekä Hoikanvaarantien (mt 19109) varren opastuspisteet. Ukkohallan osalta tällaisia opastuspisteitä ei ole. Kolmas taso Kolmanteen tasoon kuuluva palvelukohteiden opastus menee hieman limittäin ensimmäisen ja toisen tason opastuksen kanssa. Paljakan osalta esitetään ensimmäisen opastuspisteen jälkeistä lähestymistä kolmen tunnuksen opastustaululla Puolangalta kantatieltä 78 (maanteiden 891 ja 888 liittymissä) sekä Ristijärveltä valtatieltä 5. Ristijärventien (mt 888) ja Hoikanvaarantien (mt 19109) liittymästä opastetaan kuudella tunnuksella Hoikanvaarantien varressa olevalle opastuspisteelle. Myös Ukkohallan osalta esitetään kolmen tunnuksen opastusta Puolangan suunnalta. Valtatien 5 suunnalta opastetaan kuudella tunnuksella perille saakka, kun Hyrynsalmen keskustan jälkeen kohde vaihtuu Ukkohallan opastustoimistoksi, joka viitoitetaan niin ikään kuudella tunnuksella Puolangantien (mt 891) ja Hallanmaantien (mt 19227) liittymästä. Näiden lisäksi Paljakka ja Ukkohalla opastetaan ristiin keskusten välisen yhdystien kautta kolmella tunnuksella.

22 20 Paljakan ja Ukkohallan palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma OPASTUSPERIAATTEET Paljakkaan esitetään uusien paikalliskohteiden nimeämistä opaskarttaan ja niiden viitoittamista. Uudet opaskarttoihin nimettävät kohteet on sovittava kaavoittajan kanssa esim. kaavoitustyön yhteydessä. Opastuksen kannalta on välttämätöntä, että uudet paikannimet ovat esillä myös alueen opaskartoissa. Jos alueille ei käytetä paikannimiä, voidaan paikalliskohde viitoittaa myös opaskartassa esiintyvällä tiennimellä. Paljakassa opastetaan uusilla paikalliskohteen viitoilla: Vuodenkierto Jyrkäntaival Lehtotie Tonkotaival Kissakumpu Rinnetaival Paikalliskohteen viittoja käytetään lisäksi ydinalueen eri asuntovaunualueiden opastamisessa. Paikalliskohteiden viitoituksen periaatteena on, että palvelukohteen markkinoinnissa kerrotaan sen olevan tietyssä paikalliskohteessa, joka on opastettu valkopohjaisella paikalliskohteen viitalla. Paikalliskohteen viitoittamalla tiellä käytetään esimerkiksi kriteerit täyttävien mökkimajoituskohteiden osalta ruskeaa palvelukohteen osoiteviittaa ko. kohteen tienhaarassa. Ukkohallassa viitoitetaan uusilla paikalliskohteen viitoilla kolme pääaluetta: Rinnekeskus Asuntovaunualue Loma-asuntoalue Ukkohallan alue on rakennettu hyvin tiiviiksi taajamamaiseksi ympäristöksi, missä välimatkat ovat lyhyitä. Alueella on kattava osoitejärjestelmä, johon mökkimajoituksen osalta tukeudutaan myös jatkossa. Kunnan osoitejärjestelmän mukaisiin tiennimikilpiin esitetään yhdenmukaistamistoimenpiteitä. Yleisötilaisuuksia varten voidaan asettaa tilapäisiä opasteita, joilla opastetaan urheilu- tai juhlatilaisuuksiin, messuihin tai vastaaviin tapahtumiin. Merkit ovat määräaikaisia ja niiden sisältö ja väritys on kerrottu Tiehallinnon ohjeessa. Tilapäisille opasteille voidaan pystyttää matkailukeskusten alueilla pysyvät telineet tärkeimpiin liittymiin. Tiehallinto ja alueen kunnat sopivat tilapäisten opasteiden lupamenettelystä.

23 Paljakan ja Ukkohallan palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma 21 SUUNNITELMA 6 SUUNNITELMA Suunnitelmakartoilla (kartat 1-8) liitteessä 2 esitetyt palvelukohteiden opastusmerkit ovat ohjeellisia ja opastusmerkkien tarkempi sisältö ja sijainti määräytyvät opastelupakäsittelyn yhteydessä. Suunnitelmakartoilla on esitetty ainoastaan Paljakkaa tai Ukkohallaa koskevat opastuskohteet ja niitä koskevat opasteet ja viitat. Kuntien keskustoissa olevat muut mahdollisesti opastettavat palvelukohteet käsitellään vuonna 2010 käynnistyvässä Kainuun seudullisessa viitoitussuunnitelmassa. Paljakan ja Ukkohallan alueita kuvaavissa suunnitelmakartoissa (kartat 7 ja 8) on esitetty kaikki mahdolliset palvelukohteiden opasteet ja tienviitoitus siltä osin, kun se koskee Paljakkaa tai Ukkohallaa. Suunnitelmassa on esitetty myös Paljakkaa tai Ukkohallaa koskevan opastuksen lisäksi toisen samaan liittymään tulevan mahdollisen palvelukohteen opasteen pystytystelineen sijainti. Palvelukohteiden opastustauluina käytetään normaalikokoisia tauluja tekstikoon ollessa 150 mm. Kunnan hoidossa olevalla katu- tai yksityistieverkolla voidaan käyttää myös pienikokoisia palvelukohteiden opastauluja, joissa tekstikoko on 100 mm. Osoiteviittojen ja palvelukohteiden osoiteviittojen sekä näiden ennakkomerkkien tekstikoko on 150 mm, kun tien nopeusrajoitus on 80 km/h tai enemmän, muutoin 120 mm. Paikannimikilvissä, tienviitoissa ja paikalliskohteen viitoissa käytetään tekstikokoa 200 mm, poikkeuksena Paljakan ja Ukkohallan ydinalueella katu- ja yksityistieverkolla olevat kohteet, joissa käytetään 150 mm tekstikokoa. Opastusmerkkiratkaisujen ohjevuosi on opastuspaikkojen osalta 2009 ja muiden opastusmerkkien osalta Suunnitelman mukaisille ratkaisuille voi hakea opastelupia suunnitelman valmistumisen jälkeen. Viitoitus on uusittava alueellisen opastussuunnitelman kaltaiseksi jo ennen ohjevuosien päättymistä. Viitoitusta uusittaessa kannattaa huomioida merkkivalmistajien mahdollisesti pitkittyvät toimitusajat ohjevuoden 2013 lähestyessä. Jos nykyiset palvelukohteiden opastusmerkit ovat ristiriitaisia alueellisen opastussuunnitelman kanssa, saavat merkit olla maastossa opasteluvassa mainittuun lupakauden päättymiseen tai enintään vuosien 2013/2009 loppuun saakka. Siirtymäaikaa ei noudateta, jos nykyinen viitoitus on luvanvastainen tai virheellinen, lupaehtoja on rikottu tai nykyinen opaste estää suunnitelman toteuttamisen. Suunnitelmassa on otettu huomioon suunnitteluhetkellä tiedossa olevat tieja katuverkon suunnitellut rakennustoimenpiteet. 6.1 Opastuspaikat Merkittävin muutos nykytilanteeseen Paljakan ja Ukkohallan näkyvyyden ja opastuspaikkojen osalta tulee olemaan se, että nyt esitetään valtatien 5 (Ristijärven ja Hyrynsalmen kohdat) ja valtatien 22 varteen (Utajärven kohta) monipuolisen matkailualueen opastuspisteen opastustauluja, jotka sisältävät kuusi Paljakkaa tai Ukkohallaa parhaiten kuvaavaa tunnusta. Opastustauluilla opastetaan lähellä sijaitseville liikenneasemien pihoille tai tienvarren P- alueille, jotka on varustettu Paljakan tai Ukkohallan sekä mahdollisesti kunti-

24 22 Paljakan ja Ukkohallan palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma SUUNNITELMA en opaskartoilla. Utajärven opastuspiste valtatien 22 varrella on poikkeuksellinen, sillä siinä esitetään molempien matkailukeskusten tiedot, ja näin ollen Oulun suunnan opastustaulukin on räätälöity kuvaamaan mahdollisimman hyvin molempien keskusten keskeisimpiä palveluita. Kajaanin suunnasta ei matkailukeskusten tunnuksia opastustaulussa esitetä. Kuuden tunnuksen opastustaulut sijoitetaan myös opastustoimiston hatullisella i-tunnuksella varustettuna lähellä Paljakan tai Ukkohallan matkailukeskusta. Opastuspisteiden kartat tulee päivittää mm. mahdollisten uusien paikalliskohteiden osalta. Tämä tulee tapahtua samanaikaisesti maastoon asennettavien uusien paikalliskohteen viittojen kanssa. Opaskarttoihin on hyvä lisätä myös muiden opaskarttojen sijainnit sekä kartan päivämäärä tai painovuosi. 6.2 Palvelukohteet Paljakassa voidaan toistaiseksi viitoittaa jokainen viitoituskelpoinen kohde erikseen. Alueiden laajentuessa ja toimijoiden määrän kasvaessa tilanne voi nopeastikin muuttua. Tätä ennakoiden esitetään otettavaksi käyttöön paikalliskohteiden viitoitus niiden teiden osalta, joiden varrella on paljon mm. mökkimajoituspalveluita. Paljakan ydinalueelle (rinnekeskuksen ympäristö) saavutaan kuuden tunnuksen opastustaulun opastamana. Hotellitoiminnan mahdollisesti jatkuessa, hotelli saa omat opasteet (hotellitunnus ei sisälly kuuden tunnuksen tauluun). Hotellitoiminnan vakiinnuttua hotellitunnus sisällytetään Paljakan yhteisopasteisiin peitelevyllä korvaamaan esim. kalastuspaikkatunnuksen. Tällöin hotellin erilliset opasteet poistetaan. Ydinalueen sisällä kuuden tunnuksen taulussa esitetyt ja muut mahdolliset palvelut opastetaan kohdekohtaisesti, mikäli jatkoviitoitustarve on olemassa. Hoikanvaarantien varrella on opastettu paikalliskohteiden lisäksi selkeästi viitoituskriteerit täyttävät kohteet kuten majoitus- ja luontokohteet. Ukkohallan alueelle saavutaan kuuden tunnuksen opastustaulun avulla, jossa on mainittu kaikki keskeisimmät palvelut niitä erittelemättä. Alueen sisällä (uusien "Ukkohalla" -paikannimikilpien rajaamalla alueella) kuuden tunnuksen taulussa esitetyt palvelut ja muut viitoituskelpoiset palvelukohteet opastetaan kohdekohtaisesti. Ukkohallassa ei ole välttämättä mahdollista viitoittaa jokaista viitoituskelpoista palvelukohdetta kaikille opastustauluille ei ole tie- tai katuympäristössä tilaa. Tilanne on tuttu myös muilla tiiviisti rakennetuilla matkailualueilla. Tästä syystä joidenkin kohteiden opastusratkaisut perustuvat saatavilla oleviin opaskarttoihin, yleiseen tie- ja katuverkon viitoitukseen sekä osoitejärjestelmään. Tie- ja katuverkon viitoitusta tehostetaan viitoittamalla alueita valkopohjaisilla paikalliskohteiden viitoilla, jolloin palveluntarjoajan on helpompaa markkinoida sijaintiaan. Palvelukohteen osoiteviittoja ja osoiteviittoja käytetään vain ko. kohteen kohdalla olevassa liittymässä. Mikäli alueelle ei ole paikalliskohteen viittaa, voidaan kohde opastaa alueen sisääntuloväylän liittymästä osoiteviitalla tai palvelukohteen osoiteviitalla, jos viitoitettava suunta ei ole maantie.

25 Paljakan ja Ukkohallan palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma 23 SUUNNITELMA Paljakan ja Ukkohallan matkailukeskusten alueiden ulkopuolella, missä tien nopeusrajoitus on 80 km/h tai enemmän, osoiteviitta asetetaan maantien varteen ja sille pystytetään lisäksi osoiteviitan ennakkomerkit. Jos käytetään osoiteviitan ennakkomerkkejä, käytetään muulloin kuin maantien suuntaan viitoitettaessa aina myös osoiteviittaa. Paljakan alueella palvelukohteen opastustauluilla viitoitetaan: Paljakan matkailukeskus Yksittäiset kohteet: o Hotelli Paljakka o Paljakan Loma-asunnot Oy o Paljakkakeskuksen mökki- ja asuntovaunualueen vastaanotto o Paljakkatalo ja luontoinfo Palvelukohteen osoiteviitoilla ja ennakkomerkeillä (nopeusrajoituksen ollessa 80 km/h tai yli) viitoitetaan: Mökkimajoituskohteet (tunnuksen kanssa) o 2-4 mökin tai huoneiston yhtenäiset kohteet, joissa oma vastaanotto ja majoitustilaa vähintään 10 henkilölle Mökkimajoituskohteet (ilman tunnusta) o kahden tai useamman mökin tai huoneiston yhtenäiset kohteet, joissa on majoitustilaa vähintään 10 henkilölle, muttei ole omaa vastaanottoa kohteessa Luontokohteet o Pirunkirkko o Luonnonpuiston polku o Ilveskierros Muut tienkäyttäjiä yleisesti palvelevat kohteet viitoitetaan mustapohjaisilla osoiteviitoilla täydennettynä osoiteviitan ennakkomerkeillä nopeusrajoituksen ollessa 80 km/h tai yli. Tällaisia ovat Paljakan alueella Metlan ympäristönäytepankki ja tutkimusmetsä sekä Nature Point Paljakan tilaushotelli ja -ravintola. Paljakan alueella poistettavat palvelukohteen opastustaulut Paljakassa poistetaan seuraavien nykyisten palvelukohteiden kaikki opasteet ja osoiteviitat, jos tilanne maastossa ei ole suunnitelman mukainen viimeistään vuoden 2014 alussa: Paljakan matkailukeskus (3-6 tunnusta) Nature Point Paljakka (723) Metla, ympäristönäytepankki, tutkimusalue (772f, sininen pohja) Paljakan Loma-asunnot (774a, sininen pohja), Hoikanvaarantiellä Paljakkavaaran Lomatuvat ( a) Latvajärven Loma-asunnot ( a) Tervaniemi (644) Paljakan Loma-asunnot ( a), Kissakumpu Kulta-Paljakka ( a)

26 24 Paljakan ja Ukkohallan palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma SUUNNITELMA Ykkös-Paljakka Oy ( a) Kuusipirtti (644) Pirunkirkko ( f) Ukkohallan alueella palvelukohteen opastustauluilla viitoitetaan: Ukkohallan matkailukeskus Paljakan matkailukeskus Yksittäiset kohteet: o Hotelli Gasthaus o Hallan Saaga o Rinnekeskuksen ja Halla Beachin P-alue o Komulankönkään mylly ja luonnonkohde Palvelukohteen osoiteviitoilla ja ennakkomerkeillä (nopeusrajoituksen ollessa 80 km/h tai yli) viitoitetaan: Mökkimajoituskohteet (tunnuksen kanssa, "Ukkohalla" - paikannimikylttien rajaaman alueen ulkopuolella) o 2-4 mökin tai huoneiston yhtenäiset kohteet, joissa oma vastaanotto ja majoitustilaa vähintään 10 henkilölle Mökkimajoituskohteet (ilman tunnusta, "Ukkohalla" - paikannimikylttien rajaaman alueen ulkopuolella) o kahden tai useamman mökin tai huoneiston yhtenäiset kohteet, joissa on majoitustilaa vähintään 10 henkilölle, muttei ole omaa vastaanottoa kohteessa Muut: o Seijan talli Muut tienkäyttäjiä yleisesti palvelevat kohteet viitoitetaan mustapohjaisilla osoiteviitoilla täydennettynä osoiteviitan ennakkomerkeillä nopeusrajoituksen ollessa 80 km/h tai yli. Tällaisia ovat Ukkohallan alueella Kulttuuri- ja luontopuisto sekä UKK-reitti. Ukkohallan alueella poistettavat palvelukohteen opastustaulut Ukkohallassa poistetaan seuraavien nykyisten palvelukohteiden kaikki opasteet ja osoiteviitat, jos tilanne maastossa ei ole suunnitelman mukainen viimeistään vuoden 2014 alussa: Ukkohallan matkailukeskus (3-6 tunnusta) Paljakan matkailukeskus (773c a, sininen pohja) Komulanköngäs (772f, sininen pohja) Sivula ( a) Tasanko ( a) Alppikylä (644) Hallanranta (641)

27 Paljakan ja Ukkohallan palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma 25 SUUNNITELMA 6.3 Yleisötilaisuuksien tilapäiset opasteet Yleisötilaisuuksilla tarkoitetaan yleensä pari päivää tai pisimmillään jopa viikkoja kestäviä messuja, näyttelyitä, kokouksia, urheilutilaisuuksia tai vastaavia, joihin saapuu runsaasti yleisöä paikkakunnan ulkopuolelta. Yleisötilaisuuksien viitoitus edellyttää aina suunnitelmaa ja opasteluvan hankkimista tienpitäjältä. Jatkossa tällainen suunnitelma voi yksinkertaisimmillaan perustua pysyviin telineisiin kiinnitettävien tilapäisten merkkien asettamiseen. Tilapäisessä opasteluvassa määritellään tarkasti, milloin merkit saa asettaa ja milloin ne tulee viimeistään poistaa. Paljakan ja Ukkohallan alueelle esitetään rakennettavaksi tilapäisille merkeille kiinteät tarvittaessa Paljakan ja Ukkohallan ilmettä esille tuovat pystytystelineet. Telineiden rakenne tulee olla sellainen, että siihen on helppo kiinnittää tapahtumaopaste, ja toisaalta opasteen tulee olla myös helposti poistettavissa. Telineitä ehdotetaan rakennettaviksi Paljakassa: Ristijärventielle (mt 888) Hoikanvaarantien liittymän molemmin puolin Hoikanvaarantielle (mt 19109) Paljakkakeskuksen molemmin puolin Paljakkakeskukseen ennen hotellin liittymää sekä paikoitusalueen lähelle Telineitä ehdotetaan rakennettaviksi Ukkohallassa: Puolangantielle (mt 891) Hallanmaantien liittymän molemmin puolin Hallanmaantielle (mt 19227) Ukkohallantien liittymän molemmin puolin Ukkohallantielle E Nelosen liittymän jälkeen Puolangan ja Hyrynsalmen kunnat vastaavat telineiden rakentamisesta ja kunnossapidosta omissa kohteissaan. Tiehallinnon ja kuntien kesken neuvotellaan toimintamalli, joka mahdollistaa kunnan toimimisen myös lupaviranomaisena ja ohjeistajana ao. telineisiin kiinnitettävien tilapäisten opasteiden käytössä. Liitteessä 1 on esitetty pystytystelineen rakenteelliset mitat ja ripustettavan taulun näkö- ja kokovaatimukset.

28 26 Paljakan ja Ukkohallan palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma OPASTUKSEN TOTEUTTAMINEN 7 OPASTUKSEN TOTEUTTAMINEN 7.1 Opastelupa Palvelukohteen viitoittaminen edellyttää aina tienpitäjän lupaa. Maanteiden osalta luvan myöntää Tiehallinto, kadulla kunta ja yksityisellä tiellä tienhoitokunta. Yksityisellä tiellä merkin pystyttämiseen tarvitaan lisäksi kunnan suostumus. Jos kohde sijaitsee esimerkiksi yksityistien varrella ja kohde halutaan opastettavaksi maantieltä alkaen, tarvitaan opastelupa kaikilta osapuolilta, joiden väylien varteen merkkejä aiotaan pystyttää. Tällaisessa tapauksessa, jossa lupa pyydetään myös Tiehallinnolta, saa luvanhakija liikennemerkkien mitoituskuvat lupapalvelusta oheistuotteena perille asti. Muussa tapauksessa luvanhakijan on hankittava liikennemerkkien mitoituskuvat itse. Tiehallinnon Lupapalvelut vastaa nykyisin valtakunnallisesti maanteiden opastelupien käsittelystä. Lupapalvelut sijaitsee Tampereella, mutta kaikissa tiepiireissä on lupayhdyshenkilöt. He toimivat tarvittavissa määrin Lupapalvelujen apuna lupa-asioiden valmistelutyössä, maastokatselmuksissa ja opastettavien kohteiden arvioinnissa. Opastelupaa varten pyydetään useissa tapauksissa ulkopuolisen tahon antama lausunto tai arvio. Kaikki uudet opasteluvat ovat määräaikaisia, joiden kesto on yleensä viisi vuotta. Täten olosuhteiden muutokset voidaan ottaa nopeasti huomioon. Määräaika voi olla lyhyempi, esimerkiksi vain osan vuotta avoinna olevan palvelun tapauksessa, tai pidempi, esimerkiksi merkittävän historiallisen nähtävyyden tapauksessa. Opasteluvassa määritetään ehtoja, jotka antavat lupaviranomaiselle oikeuden perua tai muuttaa luvan sisältöä. Niitä voivat olla esimerkiksi lainsäädännön tai viitoitusohjeiden muuttuminen taikka tieverkossa, alueellisessa palvelutarjonnassa tai muussa ympäristötekijässä tapahtuneet muutokset tai alueellisessa opastussuunnitelmassa todetut ratkaisut. Mikäli opasteluvan perusteissa ei ole tapahtunut muutoksia, luvan uusimisen yhteydessä ei peritä uutta lupamaksua. Opasteluvan muutoksissa on siirtymäaika, joka yleensä kestää voimassaolevan opastelupakauden loppuun saakka. Jos opasteluvassa ei ole määritelty lupakautta, niin vanhan opasteluvan mukaiset merkit saavat olla maastossa vuoden 2013 loppuun saakka. Opastuspisteiden ja -toimistojen osalta määräaika on vuoden 2009 loppuun mennessä. On toivottavaa, että Paljakassa ja Ukkohallassa opasteiden muutokset tehdään tämän suunnitelman pohjalta vuoden 2010 loppuun mennessä. Siirtymäaikaa ei sovelleta, jos toteutettu viitoitus on luvanvastainen tai virheellinen, lupaehtoja on rikottu tai nykyinen opaste estää suunnitelman toteuttamisen. Myös tienparannustoimenpiteistä johtuvat muutokset tieverkossa voivat aiheuttaa tarpeen muuttaa opastuksen ja opasteluvan sisältöä kesken lupakauden. Maanteille tulevan palvelukohteen opastusmerkin opasteluvan hakemus on saatavissa ja tulostettavissa Tiehallinnon www-sivuilta, minkä lisäksi sen voi tilata Tiehallinnon Lupapalveluista. Tiehallinnon www-sivuilla on myös muuta tietoa palvelukohteiden opastusmerkeistä ja lupa-asioista. Kadulla ja yksityistiellä opaste edellyttää yleensä toimenpideluvan, joka hankitaan kunnan rakennusvalvonnasta tai vastaavalta taholta. Hakulomakkeet löytyvät yleensä kunnan www-sivuilta.

29 Paljakan ja Ukkohallan palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma 27 OPASTUKSEN TOTEUTTAMINEN Luvat ovat maksullisia. Samaan pystytystelineeseen tulevat palvelukohteiden opasteet voidaan anoa samalla kertaa, jolloin lupamaksu voidaan jakaa useamman toimijan kesken. Tällöin myös pystytystelineiden ja merkkien mitoitus tulee kerralla oikein ilman toteutusvaiheen lisäkustannuksia. 7.2 Opastusmerkkien hankinta, hoito ja ylläpito Palvelukohteiden opastusmerkkeinä käytetään tieliikenneasetuksen mukaisia liikennemerkkejä, joista tienpitäjällä on kokonaisvastuu. Palvelukohteen opasteluvan haltija vastaa luvan mukaisen opastuksen toteuttamiskustannuksista. Kustannuksiin sisältyvät myös muille osapuolille syntyvät kustannukset, jos näiden opastusmerkkien sisältö tai sijoituspaikka muuttuu uusien opastusmerkkien vaikutuksesta. Viimeisimmän opasteluvan haltija joutuu kustantamaan myös uuden luvan edellyttämät muutokset muiden luvanhaltijoiden opastusmerkkeihin. Uusia opastusmerkkejä pystytettäessä on kaikki lupapäätöksen vastaiset vanhat merkit poistettava. Luvanhaltija saa opasteluvan liitteenä luettelon Tiehallinnon auditoimista liikennemerkkien valmistajista, joilta luvanhaltija voi hankkia opastusmerkit. Luvanhaltijan on otettava yhteyttä tiepiirin yhteyshenkilöön ennen opastusmerkkien asennusta. Luvanhaltija voi ostaa asennustyön Tiehallinnon alueurakoitsijalta tai muulta sellaiselta urakoitsijalta, joka täyttää tiellä suoritettavan työn pätevyysvaatimukset ja hallitsee liikennemerkkien rakennetta ja pystytystä koskevan Tiehallinnon ohjeistuksen. Lisätietoa maanteiden varsille tulevien opasteiden pystytysrakenteista antaa tiemestari ja kaupungin katuverkolla kaupungin liikennevastaava. Maanteillä palvelukohteen opastemerkkien hoito kuuluu Tiehallinnon alueurakoita koskeviin sopimuksiin vastaavasti kuin muut liikennemerkit. Hoitoa ovat muun muassa lian, lumen ja jään poisto, normaali säännöllinen merkkien pesu sekä pienehköjen vaurioiden korjaus, esimerkiksi jalustan suoristaminen aurauslumen jäljiltä. Opasteluvan haltija vastaa opastusmerkin ylläpitokustannuksista eli kilven tai tukirakenteiden uusimisesta, kun ne ovat tulleet elinkaarensa päähän. Merkki on uusittava, jos se on niin huonokuntoinen, ettei se enää täytä normaaleja liikennemerkille asetettuja kuntoluokituskriteerejä. Mikäli huonokuntoinen merkki jää uusimatta, opastelupa voidaan sen perusteella peruuttaa. Vastaava opasteiden kuntovaatimus on sovellettavissa myös muille teille kuin maanteille. Jos opastusmerkki vaurioituu esimerkiksi auton törmätessä siihen, liikennevakuutus korvaa useimmiten merkin uusimisen. Mikäli syyllistä ei saada selville, joutuu luvanhaltija maksamaan merkin uusimisesta aiheutuvat kustannukset. Jos luvallisia opastusmerkkejä on tarpeen muuttaa tai uusia tienpitäjän omien toimenpiteiden, kuten esimerkiksi liittymäjärjestelyjen tai muiden tienparannustoimenpiteiden takia, Tiehallinto vastaa maantiellä merkkien uusimiskustannuksista myös palvelukohteiden opastusmerkkien osalta.

30 28 Paljakan ja Ukkohallan palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma OPASTUKSEN TOTEUTTAMINEN Palvelukohteiden opastusmerkkien toteuttamisen kustannusjakoperiaate: Tiehallinnon Oulun tiepiiri o muutokset ja täydennykset tienviitoituksessa o maantien suuntaan osoittavat paikalliskohteiden viitat ja paikalliskohteiden viitoituksen ennakkomerkit maantiellä o Tiehallinnon L- tai P-alueella sijaitsevaa opastuspaikkaa osoittavat palvelukohteiden opastustaulut Kunnat o muutokset ja täydennykset katuverkon ja kunnan hoidossa olevien yksityisteiden viitoitukseen o kadun tai yksityistien suuntaan osoittavat paikalliskohteiden viitat o muualla kuin Tiehallinnon L- tai P-alueella sijaitsevaa opastuspaikkaa osoittavat palvelukohteiden opastustaulut (esim. liikenneaseman piha tai torialue) o opastuspisteiden opastuskartat o tilapäisten yleisötilaisuuksien opasteita varten rakennettavat kiinteät pystytystelineet Yritykset o palvelukohteiden yrityskohtaiset opastusmerkit ja näiden ennakkomerkit o palvelukohteiden yrityskohtaiset osoiteviitat (musta- ja ruskeapohjaiset) ja osoiteviitan ennakkomerkit o tilapäisten yleisötilaisuuksien opasteet

31 Paljakan ja Ukkohallan palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma 29 LIITTEET 8 LIITTEET Liite 1: Tilapäisen merkin pystytystelineen tyyppikuva Liite 2: Paljakan ja Ukkohallan palvelukohteiden viitoitussuunnitelma Indeksikartta Kartat 1-8

32

33 Tilapäinen pystytysteline, tyyppipiirustus Liite 1 (1/2) LIITTEET

34 Liite 1 (2/2) Tilapäinen pystytysteline, tyyppipiirustus LIITTEET

35

36

Rukan palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma

Rukan palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma Rukan palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma Rukan palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma Tiehallinto Oulu 2008 Kannen kuva: Minna Simonen Julkaisua myy/saatavana Oulun tiepiiri Faksi

Lisätiedot

Vuokatin palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma

Vuokatin palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma Vuokatin palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma Vuokatin palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma Tiehallinto Oulu 2008 Kannen kuva: Jani Karjalainen Julkaisua myy/saatavana Oulun tiepiiri

Lisätiedot

Palvelukohdeopasteet ja tienvarsimainokset

Palvelukohdeopasteet ja tienvarsimainokset Palvelukohdeopasteet ja tienvarsimainokset Palvelukohdeopasteista Palvelukohteiden opastusmerkkejä määräävät kansainväliset Sopimukset Liikennemerkkejä ja opasteita koskeva yleissopimus, Wien 8.11.1968

Lisätiedot

24.3.2010 / Anneli Harju LÖYDÄNKÖ PERILLE? PALVELUKOHTEIDEN OPASTEET MATKAN VARRELLA

24.3.2010 / Anneli Harju LÖYDÄNKÖ PERILLE? PALVELUKOHTEIDEN OPASTEET MATKAN VARRELLA LÖYDÄNKÖ PERILLE? PALVELUKOHTEIDEN OPASTEET MATKAN VARRELLA Opaste vai mainos? Palvelukohteiden viitoitus käytetään vain tieliikenneasetuksen mukaisia opastusmerkkejä Tienvarsimainonta kaikki muut mainoksia

Lisätiedot

Kalajoen Hiekkasärkkien palvelukohteiden

Kalajoen Hiekkasärkkien palvelukohteiden Kalajoen Hiekkasärkkien palvelukohteiden opastussuunnitelma Kalajoen Hiekkasärkkien palvelukohteiden opastussuunnitelma Tiehallinto Oulun tiepiiri Oulu 2008 TIEHALLINTO Oulun tiepiiri Veteraanikatu 5

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 2010 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

POHJOIS-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 2010 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus POHJOIS-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 2010 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Oulu, 2010 2 Pohjois Pohjanmaan elinkeino, liikenne ja ympäristökeskuksen

Lisätiedot

PALVELUKOHDEOPASTEIDEN LUPAEHDOT HÄMEENLINNAN KATUVERKOLLA

PALVELUKOHDEOPASTEIDEN LUPAEHDOT HÄMEENLINNAN KATUVERKOLLA LUPAEHDOT HÄMEENLINNAN 1.2.2016 Palvelukohteen (palvelukohteen määrittely, ks. Palvelukohteiden viitoitus, TIEH 2000021-07) viitoitus asetetaan vain yrityksen, kohteen tms. anomuksesta ja anojan kustannuksella.

Lisätiedot

PALVELUKOHTEIDEN OPASTUSSUUNNI- TELMAN LAATIMISEN PROSESSIOHJE

PALVELUKOHTEIDEN OPASTUSSUUNNI- TELMAN LAATIMISEN PROSESSIOHJE PALVELUKOHTEIDEN OPASTUSSUUNNI- TELMAN LAATIMISEN PROSESSIOHJE Projektiryhmä Kari Keski-Luopa, pj. Maarit Orava, Tuomas Österman Per-Olof Linsén Sanna Kolomainen Kauko Kaarninen Kari Ruokanen Reijo Vaarala,

Lisätiedot

PALVELUKOHTEIDEN PAIKALLISET VIITOITUSPERIAATTEET, HÄMEENLINNA (LUONNOS)

PALVELUKOHTEIDEN PAIKALLISET VIITOITUSPERIAATTEET, HÄMEENLINNA (LUONNOS) 20.10.2015 Palvelukohteiden paikalliset viitoitusperiaatteet antavat suuntaviivat opastamiselle Hämeenlinnassa. Viitoitusperiaatteissa noudatetaan pääasiassa Palvelukohteiden viitoitus ohjetta (TIEH 2000021-07)

Lisätiedot

YLLÄKSEN MATKAILUKESKUKSEN PALVELUKOHTEIDEN OPASTUSSUUNNITELMA

YLLÄKSEN MATKAILUKESKUKSEN PALVELUKOHTEIDEN OPASTUSSUUNNITELMA Kolarin kunta Lapin elinkeino, - liikenne- ja ympäristökeskus Liikenne ja infrastruktuuri- vastuualue Kolarin kunta YLLÄKSEN MATKAILUKESKUKSEN PALVELUKOHTEIDEN OPASTUSSUUNNITELMA SITO-YHTIÖT SITO OY Y-tunnus

Lisätiedot

Rokuan ja Oulujärven matkailualueiden palvelukohteiden opastussuunnitelma

Rokuan ja Oulujärven matkailualueiden palvelukohteiden opastussuunnitelma Rokuan ja Oulujärven matkailualueiden palvelukohteiden opastussuunnitelma Rokuan ja Oulujärven matkailualueiden palvelukohteiden opastussuunnitelma Tiehallinto Oulun tiepiiri Oulu 2009 TIEHALLINTO Oulun

Lisätiedot

Syötteen palvelukohteiden opastussuunnitelma

Syötteen palvelukohteiden opastussuunnitelma Syötteen palvelukohteiden opastussuunnitelma Syötteen palvelukohteiden opastussuunnitelma Tiehallinto Oulun tiepiiri Oulu 2008 TIEHALLINTO Oulun tiepiiri Veteraanikatu 5 PL 261 90101 Oulu Puhelinvaihde

Lisätiedot

Koillismaan palvelukohteiden opastussuunnitelma

Koillismaan palvelukohteiden opastussuunnitelma Koillismaan palvelukohteiden opastussuunnitelma Koillismaan palvelukohteiden opastussuunnitelma Tiehallinto Oulu 2009 Julkaisua myy/saatavana Oulun tiepiiri (1.1.2010 alkaen Pohjois-Pohjanmaan elinkeino,

Lisätiedot

Oulun seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma LUONNOS 17.8.2009. Puuttuu: Museoviraston lausunto Oulun läänin taidetoimikunnan

Oulun seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma LUONNOS 17.8.2009. Puuttuu: Museoviraston lausunto Oulun läänin taidetoimikunnan Oulun seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma LUONNOS 17.8.2009 Puuttuu: Museoviraston lausunto Oulun läänin taidetoimikunnan lausunto Oulun seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma Tiehallinto Oulu

Lisätiedot

Palvelukohteiden opastus. Antti Pirttijoki Pirkanmaan ELY-keskus 6.3.2012

Palvelukohteiden opastus. Antti Pirttijoki Pirkanmaan ELY-keskus 6.3.2012 Palvelukohteiden opastus Antti Pirttijoki Pirkanmaan ELY-keskus 6.3.2012 Opastusjärjestelmän periaate 1. Taso: Tiekartta ja matkalla ajoneuvoliikenteen viitoitus 2. Taso: Opastustoimistot ja opastuskartat

Lisätiedot

FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY KITTILÄN KUNTA TIEHALLINTO, LAPIN TIEPIIRI LEVIN OPASTUSSUUNNITELMAN PÄIVITYS

FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY KITTILÄN KUNTA TIEHALLINTO, LAPIN TIEPIIRI LEVIN OPASTUSSUUNNITELMAN PÄIVITYS FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY KITTILÄN KUNTA TIEHALLINTO, LAPIN TIEPIIRI LEVIN OPASTUSSUUNNITELMAN PÄIVITYS 26.2.2010 1 (10) 26.2.2010 1 LÄHTÖKOHDAT Tunturi Lapin matkailu on kehittynyt voimakkaasti

Lisätiedot

Oulun seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma

Oulun seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma Oulun seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma Oulun seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma Tiehallinto Oulu 2009 Julkaisua myy/saatavana Oulun tiepiiri (1.1.2010 alkaen Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

VIITOITUS MANNER- NAANTALISSA

VIITOITUS MANNER- NAANTALISSA Vastaanottaja Naantalin kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 21.12.2015 VIITOITUS MANNER- NAANTALISSA VIITOITUS MANNER-NAANTALISSA Päivämäärä 21.12.2015 Laatija Tarkastanut Hyväksyjä Jari Brandt,

Lisätiedot

12/2012 HEINOLAN VETOVOIMAOPASTEET JA LÄHIKOHTEIDEN OPASTUS- SUUNNITELMA

12/2012 HEINOLAN VETOVOIMAOPASTEET JA LÄHIKOHTEIDEN OPASTUS- SUUNNITELMA 12/2012 HEINOLAN VETOVOIMAOPASTEET JA LÄHIKOHTEIDEN OPASTUS- SUUNNITELMA Päivämäärä 06/12/2012 Laatija Jani Karjalainen Ramboll Kiviharjuntie 11 90220 OULU P +358 20 755 7070 F +358 20 755 7071 www.ramboll.fi

Lisätiedot

YKSITYISEN TIEN VIITTAA (643) JA OSOITEVIITTAA (644) KOSKEVAT OHJEET. Täydennys viitoitusohjeisiin TVH Ti E- JA VESI RAKENNUS HALLITUS

YKSITYISEN TIEN VIITTAA (643) JA OSOITEVIITTAA (644) KOSKEVAT OHJEET. Täydennys viitoitusohjeisiin TVH Ti E- JA VESI RAKENNUS HALLITUS YKSITYISEN TIEN VIITTAA (643) JA OSOITEVIITTAA (644) KOSKEVAT OHJEET Täydennys viitoitusohjeisiin TVH 741910 Ti E- JA VESI RAKENNUS HALLITUS TVH 741810 HELSINKI 1984 ISBN 951-46-7207-0 1 C.5.1.7.1 VIITOITUS

Lisätiedot

Tienvarsimainonta ja lupamenettely. Antti Pirttijoki Pirkanmaan ELY-keskus 6.3.2012

Tienvarsimainonta ja lupamenettely. Antti Pirttijoki Pirkanmaan ELY-keskus 6.3.2012 Tienvarsimainonta ja lupamenettely Antti Pirttijoki Pirkanmaan ELY-keskus 6.3.2012 Tienvarsimainonnan lainsäädännöllinen perusta Maantielain 52, tienvarsimainonta ja -ilmoittelu Asemakaava-alueen ulkopuolella

Lisätiedot

OULU-KAJAANI -KEHITTÄMISVYÖHYKE Vetovoimaiset yritysalueet Oulu-Kajaani -kehittämisvyöhykkeellä (VETY)

OULU-KAJAANI -KEHITTÄMISVYÖHYKE Vetovoimaiset yritysalueet Oulu-Kajaani -kehittämisvyöhykkeellä (VETY) HENKILÖLIIKENTEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 1 OULU-KAJAANI -KEHITTÄMISVYÖHYKE Vetovoimaiset yritysalueet Oulu-Kajaani -kehittämisvyöhykkeellä (VETY) Etukannen kuvat: Kiehimänjokisuu, Paltamo (Martti Juntunen

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN PALVELUKOHTEIDEN OPASTUSSUUNNITELMA

HÄMEENLINNAN PALVELUKOHTEIDEN OPASTUSSUUNNITELMA HÄMEENLINNAN PALVELUKOHTEIDEN OPASTUSSUUNNITELMA TYÖNUMERO: E27485.00 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI PALVELUKOHTEIDEN OPASTUSSUUNITELMA SWECO YMPÄRISTÖ OY Muutoslista Susanna Harvio Susanna Harvio Anna Jokiranta

Lisätiedot

Keski-Suomen palvelukohteiden viitoitus

Keski-Suomen palvelukohteiden viitoitus RAPORTTEJA 2014 Keski-Suomen palvelukohteiden viitoitus Viitasaari, Pihtipudas ja Kinnula 1 RAPORTTEJA 2014 KESKI-SUOMEN PALVELUKOHTEIDEN VIITOITUS KINNULA, PIHTIPUDAS JA VIITASAARI Keski-Suomen elinkeino-,

Lisätiedot

Kainuun palvelukohteiden opastussuunnitelma

Kainuun palvelukohteiden opastussuunnitelma Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kainuun palvelukohteiden opastussuunnitelma 2010 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen raportteja POHJOIS-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE-

Lisätiedot

Varkauden - Pieksämäen seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma

Varkauden - Pieksämäen seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma Varkauden - Pieksämäen seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma Varkauden - Pieksämäen seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma Tiehallinto Kuopio 2009 Valokuvat: Tomi Kärnä Kopijyvä Kuopio 2009 Julkaisua

Lisätiedot

Ylä-Savon palvelukohteiden opastussuunnitelma

Ylä-Savon palvelukohteiden opastussuunnitelma RAPORTTEJA 3 2013 Ylä-Savon palvelukohteiden opastussuunnitelma OLLI ÄKELÄ PILVI LESCH Ylä-Savon palvelukohteiden opastussuunnitelma OLLI ÄKELÄ PILVI LESCH RAPORTTEJA 3 2013 YLÄ-SAVON PALVELUKOHTEIDEN

Lisätiedot

Mikkelin seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma

Mikkelin seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma Mikkelin seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma Tomi Kärnä (toim.) 13/2010 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja Mikkelin seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma Tomi

Lisätiedot

Palvelukohteiden alueellisen opastussuunnitelman laatiminen

Palvelukohteiden alueellisen opastussuunnitelman laatiminen Palvelukohteiden alueellisen opastussuunnitelman laatiminen Maakunta Seutu Paikallinen taso Palvelukohteiden alueellisen opastussuunnitelman laatiminen Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2007

Lisätiedot

Salon alueen pääliikenneväylien ja yritysalueiden opastuksen kehittäminen

Salon alueen pääliikenneväylien ja yritysalueiden opastuksen kehittäminen Salon alueen pääliikenneväylien ja yritysalueiden opastuksen kehittäminen 29.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lähtökohdat suunnittelulle 3 2. Ohjausryhmän kokoonpano 4 3. Kokoukset ja yleisötilaisuus 4 4. Yleisöpalautteet

Lisätiedot

Joensuun seudun ja Keski-Karjalan palvelukohteiden opastussuunnitelma

Joensuun seudun ja Keski-Karjalan palvelukohteiden opastussuunnitelma RAPORTTEJA 2 2013 Joensuun seudun ja Keski-Karjalan palvelukohteiden opastussuunnitelma OLLI ÄKELÄ PILVI LESCH Joensuun seudun ja Keski-Karjalan palvelukohteiden opastussuunnitelma OLLI ÄKELÄ PILVI LESCH

Lisätiedot

Suositus tilapäisesti suljettua tieosuutta ohittavan kiertotien tilapäisestä viitoittamisesta vähäliikenteisellä maantieverkolla

Suositus tilapäisesti suljettua tieosuutta ohittavan kiertotien tilapäisestä viitoittamisesta vähäliikenteisellä maantieverkolla Päivitetty 16.1.2017 LIITE Poliisilaitoksen tai kunnanhallituksen päätökseen perustuva maantieverkon osien tilapäinen sulkeminen erilaisten tieverkolle sijoittuvien tapahtumien, nopeuskilpailujen, yleisötilaisuuksien

Lisätiedot

Pohjois-Savon keskiosan palvelukohteiden opastussuunnitelma

Pohjois-Savon keskiosan palvelukohteiden opastussuunnitelma Pohjois-Savon keskiosan palvelukohteiden opastussuunnitelma Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja 13/2011 Pohjois-Savon keskiosan palvelukohteiden opastussuunnitelma 13/2011

Lisätiedot

HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN TALOUSALUEEN PALVELUKOHTEIDEN ALUEELLINEN OPASTUSSUUNNITELMA

HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN TALOUSALUEEN PALVELUKOHTEIDEN ALUEELLINEN OPASTUSSUUNNITELMA HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN TALOUSALUEEN PALVELUKOHTEIDEN ALUEELLINEN OPASTUSSUUNNITELMA Seudulliset viitoitusperiaatteet Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Liikennealan koulutusohjelma Riihimäki, 10.05.2012 Lauri

Lisätiedot

Tahkon opastussuunnitelma. Olli mäkelä Pilvi lesch Olli mäkelä Pilvi lesch

Tahkon opastussuunnitelma. Olli mäkelä Pilvi lesch Olli mäkelä Pilvi lesch Raportteja 112 2013 Tahkon opastussuunnitelma Olli mäkelä Pilvi lesch Olli mäkelä Pilvi lesch Tahkon opastussuunnitelma Olli Mäkelä Pilvi Lesch RAPORTTEJA 112 2013 TAHKON OPASTUSSUUNNITELMA Pohjois-Savon

Lisätiedot

Palvelukohteiden viitoitus

Palvelukohteiden viitoitus Palvelukohteiden viitoitus Palvelukohteiden viitoitus Tiehallinto Helsinki 2007 Pohjakartta Affecto Finland Oy, Genimap, Lupa L7128/07 ISBN 978-951-803-866-8 TIEH 2000021 07 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut)

Lisätiedot

Miten sinne pääsee? Paikallismuseoiden markkinointi ja saavutettavuus

Miten sinne pääsee? Paikallismuseoiden markkinointi ja saavutettavuus Miten sinne pääsee? Paikallismuseoiden markkinointi ja saavutettavuus Kotkan paikallismuseo seminaari 27.4. Riina Nurmio, maakuntatutkija Etelä-Karjalan museo Potentiaalisista kävijöistä pitää saada kävijöitä

Lisätiedot

Tahkon opastussuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH

Tahkon opastussuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH Tahkon opastussuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH Tahkon opastussuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH TAHKON OPASTUSSUUNNITELMA Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Taitto: Olli Mäkelä

Lisätiedot

Perinnematkaillen vuoteen 2020 Alueiden välinen kehittämishanke

Perinnematkaillen vuoteen 2020 Alueiden välinen kehittämishanke Perinnematkaillen vuoteen 2020 Alueiden välinen kehittämishanke Hanke toteutetaan Ykkösakseli ry:n ja Sepra ry:n alueilla Hankeaika 1.8.2015-30.06.2017 (mahdollinen jatkoaikahakemus) Hankkeen avulla halutaan

Lisätiedot

Seudullinen opastussuunnitelma

Seudullinen opastussuunnitelma Seudullinen opastussuunnitelma Kuusiokunnat Alavus, Kuortane, Töysä ja Ähtäri 10/2009 Kuortane Töysä Alavus Ähtäri Alavus Kuortane Töysä Ähtäri Seudullinen opastussuunnitelma Kuusiokunnat Alavus, Kuortane,

Lisätiedot

Aleksis Kiven kuolinmökki, palvelukohteen opastustaulujen opastelupa yhdystielle 11609, Tuusula

Aleksis Kiven kuolinmökki, palvelukohteen opastustaulujen opastelupa yhdystielle 11609, Tuusula LUPAPÄÄTÖS Tuusulan kunta Kasvatus- ja sivistystoimi/museo Tarja Kärkkäinen PL 60 04301 TUUSULA Aleksis Kiven kuolinmökki, palvelukohteen opastustaulujen opastelupa yhdystielle 11609, Tuusula 1 Hakemus

Lisätiedot

Palvelukohteiden viitoitus

Palvelukohteiden viitoitus Palvelukohteiden viitoitus Palvelukohteiden viitoitus Tiehallinto Helsinki 2007 Pohjakartta Affecto Finland Oy, Genimap, Lupa L7128/07 ISBN 978-951-803-866-8 TIEH 2000021 07 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut)

Lisätiedot

LIIKENTEEN OHJAUS Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä

LIIKENTEEN OHJAUS Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä 361 NOPEUSRAJOITUS Mitat (mm): c suuri 900 normaali 640 pieni 400 Yleistä Merkissä oleva luku osoittaa ajoneuvon suurimman sallitun nopeuden kilometreinä tunnissa. Merkki on voimassa kyseisellä tiellä

Lisätiedot

Liikennemerkkipiirustukset

Liikennemerkkipiirustukset Liikennemerkkipiirustukset 2 L11k enne v1ra sto LIIKENTEEN OHJAUS Liikennemerkkien mitoitus 2017 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelon pvm. LIIKENNEMERKKIPIIRUSTUKSET, OSA 1 1 Lähetekirjeet 2 Varoitusmerkit

Lisätiedot

Liikennemerkkipiirustukset

Liikennemerkkipiirustukset Liikennemerkkipiirustukset 2 LIIKENTEEN OHJAUS Liikennemerkkien mitoitus 2007 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelon pvm. LIIKENNEMERKKIPIIRUSTUKSET, OSA 1 1 Lähetekirjeet 2 Varoitusmerkit 03.02.1995 3 Etuajo-oikeus-

Lisätiedot

Liikennemerkkipiirustukset

Liikennemerkkipiirustukset Liikennemerkkipiirustukset 2 LIIKENTEEN OHJAUS Liikennemerkkien mitoitus 2010 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelon pvm. LIIKENNEMERKKIPIIRUSTUKSET, OSA 1 1 Lähetekirjeet 2 Varoitusmerkit 28.06.2010 3 Etuajo-oikeus-

Lisätiedot

Viitoituksen rakenteen selkeyttäminen yhteysvälillä Vaasa - Jyväskylä Sisäisiä julkaisuja 38/2006

Viitoituksen rakenteen selkeyttäminen yhteysvälillä Vaasa - Jyväskylä Sisäisiä julkaisuja 38/2006 Mari Sipilä Viitoituksen rakenteen selkeyttäminen yhteysvälillä Vaasa - Jyväskylä Sisäisiä julkaisuja 38/2006 Mari Sipilä Viitoituksen rakenteen selkeyttäminen yhteysvälillä Vaasa - Jyväskylä TIEHALLINTO

Lisätiedot

Liikennemerkkipiirustukset

Liikennemerkkipiirustukset Liikennemerkkipiirustukset 2 LIIKENTEEN OHJAUS Liikennemerkkien mitoitus 2010 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelon pvm. LIIKENNEMERKKIPIIRUSTUKSET, OSA 1 1 Lähetekirjeet 2 Varoitusmerkit 28.06.2010 3 Etuajo-oikeus-

Lisätiedot

Kainuun palvelukohteiden maakunnallinen opastussuunnitelma

Kainuun palvelukohteiden maakunnallinen opastussuunnitelma Suomussalmi Puolanka Vaala Kajaani Paltamo Hyrynsalmi Ristijärvi Sotkamo Kuhmo Kainuun palvelukohteiden maakunnallinen opastussuunnitelma Kainuun palvelukohteiden maakunnallinen opastussuunnitelma Tiehallinto

Lisätiedot

Hyvinkään-Riihimäen talousalueen palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma

Hyvinkään-Riihimäen talousalueen palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma Hyvinkään-Riihimäen talousalueen palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma Hausjärvi, Hyvinkää, Loppi ja Riihimäki Hyvinkään-Riihimäen talousalueen palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma

Lisätiedot

LIIKENTEEN OHJAUS Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä

LIIKENTEEN OHJAUS Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä 2B 2 Liikennemerkkien asettaminen Yleiselle tielle liikenteen ohjauslaitteen asettaa tiehallinto. Tilapäistä tarvetta varten voi myös poliisi asettaa tielle liikenteen ohjauslaitteen. Rautatien tasoristeysmerkit

Lisätiedot

Pielisen Karjalan palvelukohteiden opastussuunnitelma. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja

Pielisen Karjalan palvelukohteiden opastussuunnitelma. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja Pielisen Karjalan palvelukohteiden opastussuunnitelma Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja /0 Pielisen Karjalan palvelukohteiden opastussuunnitelma /0 Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

Liikennemerkkipiirustukset

Liikennemerkkipiirustukset Liikennemerkkipiirustukset 2 LIIKENTEEN OHJAUS Liikennemerkkien mitoitus 2008 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelon pvm. LIIKENNEMERKKIPIIRUSTUKSET, OSA 1 1 Lähetekirjeet 2 Varoitusmerkit 03.02.1995 3 Etuajo-oikeus-

Lisätiedot

PIRKANMAAN PALVELUKOHDEOPASTESELVITYS 2013

PIRKANMAAN PALVELUKOHDEOPASTESELVITYS 2013 PIRKANMAAN PALVELUKOHDEOPASTESELVITYS 2013 Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Liikenneala Riihimäki, 6.6.2013 Markus Seppälä TIIVISTELMÄ RIIHIMÄKI Liikennealan koulutusohjelma Liikennesuunnittelu Tekijä

Lisätiedot

Pielisen Karjalan palvelukohteiden opastussuunnitelma. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja

Pielisen Karjalan palvelukohteiden opastussuunnitelma. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja Pielisen Karjalan palvelukohteiden opastussuunnitelma Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja 2/20 Pielisen Karjalan palvelukohteiden opastussuunnitelma 2/20 Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

Yksityisteiden liikenneturvallisuudesta

Yksityisteiden liikenneturvallisuudesta Yksityisteiden liikenneturvallisuudesta Elina Kasteenpohja Yksityisteiden turvallisuudesta Kuolemaan johtaneista moottoriajoneuvoonnettomuuksista (229) vuonna 2009 tapahtui Yksityisteillä ja alueilla 24

Lisätiedot

LIIKENTEEN OHJAUS Liikennemerkkien mitoitus

LIIKENTEEN OHJAUS Liikennemerkkien mitoitus LIIKENTEEN OHJAUS Liikennemerkkien mitoitus 2007 POISTETTAVAT LIIKENNEMERKKIPIIRUSTUKSET LIIKENNEMERKKIPIIRUSTUSKANSIOT TIEH 2131908 Poistetaan 1/2 Piirustus nro Kansio 1 kohta 9, Tiemerkit Yleinen tie

Lisätiedot

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa MUISTIO 1 (3) MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa Valta-, kanta- ja seututeitä sekä niitä yhdistäviä ja niiden jatkeena olevia teitä varten, jotka palvelevat pääasiassa

Lisätiedot

Tietoa tiensuunnitteluun nro 55

Tietoa tiensuunnitteluun nro 55 Tietoa tiensuunnitteluun nro 55 Julkaisija: Tiehallinto, tie- ja liikennetekniikka 20.12.2001 SILMUKKAKÄÄNNÖS OHITUSKAISTAN KOHDALLA Tausta Ohituskaistoja on yleisille teille suunniteltu ja rakennettu

Lisätiedot

KH 38 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh

KH 38 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh Kaupunginhallitus 38 30.01.2017 Rauhan ja Ukonniemen alueen opastushanke 102/00.01.05.02/2017 KH 38 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Poliisin rooli paikallisessa liikenneturvallisuussuunnittelussa ja liikennejärjestelyissä

Poliisin rooli paikallisessa liikenneturvallisuussuunnittelussa ja liikennejärjestelyissä Poliisin rooli paikallisessa liikenneturvallisuussuunnittelussa ja liikennejärjestelyissä Karhukuntien liikenneturvallisuus- ja koulukuljetusseminaari 4.10.2012 Tuomo Katajisto komisario Satakunnan poliisilaitos

Lisätiedot

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013 KOSKEN Tl KUNTA Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS Työ: 26478 Tampere 7.11.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus

Lisätiedot

VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS

VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS 2016 4 1. LÄHTÖKOHDAT JA NYKYTILA 1.1 Suunnittelukohde Suunnittelukohteena on valtatien 2 ja maantien 2444 (Siltatie) eritasoliittymä

Lisätiedot

Lausunto Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle Kaakkois-Suomen maanteiden hallinnollisesta asemasta ja kehittämisestä asemakaava-alueilla

Lausunto Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle Kaakkois-Suomen maanteiden hallinnollisesta asemasta ja kehittämisestä asemakaava-alueilla Tekninen lautakunta 146 19.04.2017 Lausunto Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle Kaakkois-Suomen maanteiden hallinnollisesta asemasta ja kehittämisestä asemakaava-alueilla 247/00.04.00/2017 TEKLA 146 Liite

Lisätiedot

Palvelukohteiden seudullinen opastussuunnitelma

Palvelukohteiden seudullinen opastussuunnitelma RAPORTTEJA 81 2013 Palvelukohteiden seudullinen opastussuunnitelma Pohjanmaa RAPORTTEJA 81 2013 Pohjanmaan palvelukohteiden seudullinen opastussuunnitelma Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Kärsämäen kunta. Kaavoituskatsaus Sisällysluettelo. 1. Yleistä. 2. Maakuntakaava. 3. Yleiskaava. 4. Asemakaava. 5. Asemakaavan pohjakartta

Kärsämäen kunta. Kaavoituskatsaus Sisällysluettelo. 1. Yleistä. 2. Maakuntakaava. 3. Yleiskaava. 4. Asemakaava. 5. Asemakaavan pohjakartta 1 Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2014 Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Maakuntakaava 3. Yleiskaava 4. Asemakaava 5. Asemakaavan pohjakartta 6. Rakennusjärjestys 7. Ohjelmoimattomat kaavoitustyöt 8. Kaavoitusohjelma

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 107-AK1602 MYNÄMÄEN KUNTA NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

LAPPEENRANTA PYÖRÄILYN PÄÄREITTIEN VIITOITUS LS-00 - TYÖSELITYS

LAPPEENRANTA PYÖRÄILYN PÄÄREITTIEN VIITOITUS LS-00 - TYÖSELITYS 25.6.2014 LAPPEENRANTA PYÖRÄILYN PÄÄREITTIEN VIITOITUS LS-00 - TYÖSELITYS VIITOITUSSUUNNITELMA Työssä laadittiin viitoitussuunnitelma pyöräilyn pääverkolle. Suunnitelman tavoitteena oli luoda pyöräilyn

Lisätiedot

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi TIEDOTE 1 () Valtatie :n parantaminen Ylöjärven ja Hämeenkyrön välillä Alustava yleissuunnittelu valtatie :n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Aloite katukilpien ja tienviittojen kunnostamisesta/marja Manninen-Ollberg ym. Aloite merkittiin tiedoksi.

Aloite katukilpien ja tienviittojen kunnostamisesta/marja Manninen-Ollberg ym. Aloite merkittiin tiedoksi. Valtuusto 48 22.05.2017 Tekninen valiokunta/tekniska 47 01.04.2019 utskottet Kunnanhallitus/Kommunstyrel 136 09.04.2019 sen Valtuusto 41 29.04.2019 Aloite katukilpien ja tienviittojen kunnostamisesta/marja

Lisätiedot

Kiinteistöjärjestelysuunnitelma. Liite tiesuunnitelmaan valtatie 13:n parantamiseksi Myttiömäen kohdalla Savitaipaleella

Kiinteistöjärjestelysuunnitelma. Liite tiesuunnitelmaan valtatie 13:n parantamiseksi Myttiömäen kohdalla Savitaipaleella Kiinteistöjärjestelysuunnitelma Liite tiesuunnitelmaan valtatie 13:n parantamiseksi Myttiömäen kohdalla Savitaipaleella Kiinteistöjärjestelysuunnitelma 10.4.2012 1. YLEISTÄ KIINTEISTÖJÄRJESTELYSUUNNITELMASTA

Lisätiedot

Parantamissuunnitelmaselostus

Parantamissuunnitelmaselostus Parikkala Parantamissuunnitelmaselostus Kaakkois-Suomen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus Kouvola 2013 Parantamissuunnitelmaselostus 2(7) PARANTAMISSUUNNITELMASELOSTUS SISÄLTÖ 1 HANKKEEN LÄHTÖTIEDOT

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaavan liikenneselvitys Työ: 26725 Tampere 20.1.2014 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus: 0564810-5

Lisätiedot

Opastetilaisuus 8.10.2014. Kankirautavarasto, Mathildedal Yhteenveto

Opastetilaisuus 8.10.2014. Kankirautavarasto, Mathildedal Yhteenveto Opastetilaisuus 8.10.2014 Kankirautavarasto, Mathildedal Yhteenveto Teijon kansallispuistosta kasvun eväät hanke 2014-2015 Opastetilaisuuden yhteenveto 8.10.2014 Tilaisuudessa keskusteltiin saavutettavuudesta

Lisätiedot

Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus. Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys

Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus. Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys Tiehallinto Oulun Tiepiiri 2005 Lähtökohdat ja tavoitteet... 2 Lähtökohdat... 4 Tarkastelu... 10 Johtopäätökset...

Lisätiedot

DIGIROAD. Kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä

DIGIROAD. Kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä 1 Kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä Ajoneuvopääteseminaari 19.3.2002 Johtava konsultti Pekka Petäjäniemi 2 -hankkeen tavoitteet Kehittää kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä, joka mahdollistaa

Lisätiedot

Valtatie 12 Lahden eteläinen kehätie Tiesuunnitelman laatiminen. Esittelytilaisuus Rauno Tuominen

Valtatie 12 Lahden eteläinen kehätie Tiesuunnitelman laatiminen. Esittelytilaisuus Rauno Tuominen Valtatie 12 Lahden eteläinen kehätie Tiesuunnitelman laatiminen Esittelytilaisuus 3.6.2014 Rauno Tuominen HOLLOLAN KUNTA LAHDEN KAUPUNKI Yleisötilaisuuden ohjelma Klo 17.00 Tervetuloa ja avaus ELY-keskuksen

Lisätiedot

Nopeudet ja niiden hallinta -workshop. Miten nopeuksiin vaikutetaan? Nopeusrajoitusohjeet

Nopeudet ja niiden hallinta -workshop. Miten nopeuksiin vaikutetaan? Nopeusrajoitusohjeet Nopeudet ja niiden hallinta -workshop Miten nopeuksiin vaikutetaan? Nopeusrajoitusohjeet Ohjaavia säädöksiä Tieliikennelaki: (25, ote) Nopeusrajoitukset. Liikenneministeriö voi antaa määräyksiä yleisestä

Lisätiedot

Tienvarsimainonnassa siirrytään ilmoitusmenettelyyn. Outi Penttilä, lakimies

Tienvarsimainonnassa siirrytään ilmoitusmenettelyyn. Outi Penttilä, lakimies Tienvarsimainonnassa siirrytään ilmoitusmenettelyyn Outi Penttilä, lakimies Nykytila 15.3.2016 2 Muutettu MTL 52 Tienvarsimainonta ja -ilmoittelu Voimassa oleva Ehdotettu Asemakaava-alueen ulkopuolella

Lisätiedot

Ak-330 Kemmolan asemakaava

Ak-330 Kemmolan asemakaava Ympäristövirasto / TL 12.03.2013 sivu 1/7 Ak-330 Kemmolan asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma eli OAS on kooste kaavoitushankkeen keskeisestä tiedosta,

Lisätiedot

Valtatien 13 parantaminen Myttiömäen kohdalla, Savitaipale, tiesuunnitelman laatiminen

Valtatien 13 parantaminen Myttiömäen kohdalla, Savitaipale, tiesuunnitelman laatiminen Päätösehdotus tiesuunnitelman hyväksymiseksi 1 Valtatien 13 parantaminen Myttiömäen kohdalla, Savitaipale, tiesuunnitelman laatiminen PÄÄTÖSEHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI Maantiet: Tie ja paaluväli

Lisätiedot

ALAJÄRVI Möksy sähköaseman ympäristö muinaisjäännösinventointi 2015

ALAJÄRVI Möksy sähköaseman ympäristö muinaisjäännösinventointi 2015 1 ALAJÄRVI Möksy sähköaseman ympäristö muinaisjäännösinventointi 2015 Teemu Tiainen Tilaaja: Fingrid Oyj 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartat... 3 Inventointi... 4 Tulos... 4 Kansikuva: Suunnitteilla

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA

Jyväskylän kaupunki SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA Jyväskylän kaupunki SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA Sopimus Digiroad-tietojärjestelmän tietojen ylläpidosta 2/6 1. Sopijapuolet Liikennevirasto Jyväskylän kaupunki Opastinsilta

Lisätiedot

KYMIJOEN ULKOILUREITTI YLEISSUUNNITELMAN TARKENNUS

KYMIJOEN ULKOILUREITTI YLEISSUUNNITELMAN TARKENNUS Kouvolan kaupunki Yhdyskuntatekniset palvelut OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KYMIJOEN ULKOILUREITTI YLEISSUUNNITELMAN TARKENNUS Pvm. 18.7.2018 Täyd. Diaari 1857/10.02.01/2017 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Simo, Asemanseudun asemakaavan muutos, Ratatie.

Simo, Asemanseudun asemakaavan muutos, Ratatie. Seitap Oy 2016 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Simo, Asemanseudun asemakaavan muutos, Ratatie. Simo Asemanseudun asemakaavan muutos Ratatie Kaavaselostus Simon kunta Seitap Oy 2016 1 Seitap Oy Osallistumis-

Lisätiedot

Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti Metso, Kouvola

Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti Metso, Kouvola Kaakkois-Suomi Ehdotus tiesuunnitelman hyväksymiseksi 5.8.2013 Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti Metso, Kouvola Tiesuunnitelman hyväksyminen Päätösehdotus 1.3T Tie ja

Lisätiedot

URHEILUSEUROJEN MAINOSLAITTEIDEN SIJOITTAMINEN PÄÄVÄYLIEN VARSILLE

URHEILUSEUROJEN MAINOSLAITTEIDEN SIJOITTAMINEN PÄÄVÄYLIEN VARSILLE URHEILUSEUROJEN MAINOSLAITTEIDEN SIJOITTAMINEN PÄÄVÄYLIEN VARSILLE 9.6.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Urheiluseurojen mainoslaitteiden sijoittamista pääväylien varsille selvittävän työryhmän toimeksianto 2.

Lisätiedot

Hoidon ja ylläpidon yhteisalueurakka Ranua , erityispiirteet

Hoidon ja ylläpidon yhteisalueurakka Ranua , erityispiirteet Hoidon ja ylläpidon yhteisalueurakka Ranua 2016-2021, erityispiirteet Ranuan kunta Hoidettava tiestö pääasiassa Ranuan kirkonkylää. Lisäksi Ristijärvi- Penämö ja Simontaipaleentie yht. 27,5 km 1.03 Tiestön

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 118-AK1502 SAUVON KUNTA KULMALA-TIMPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.1.2015 Nosto Consulting Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (6) Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaunispään asemakaavan muutos VT 4:n ympäristö OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2009 Sisällysluettelo: 1. Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma? 3 2. Suunnittelu- ja vaikutusalue 3 3.

Lisätiedot

YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008)

YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008) YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008) Kustannustarkastelua Ramboll Finland Oy on arvioinut eri vaihtoehdoissa ne investoinnit, jotka tiehallinto joutuu tekemään uuden jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA ESIPUHE Työn tavoitteena oli laatia aluevaraussuunnitelma kevyen liikenteen väylän ja siihen liittyvien

Lisätiedot

VALTATIE 4 JYVÄSKYLÄ OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ TIESUUNNITELMAN MUUTOS KIRRISSÄ PLV

VALTATIE 4 JYVÄSKYLÄ OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ TIESUUNNITELMAN MUUTOS KIRRISSÄ PLV VALTATIE 4 JYVÄSKYLÄ OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ TIESUUNNITELMAN MUUTOS KIRRISSÄ PLV 0-2500 EHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI 1.3T 30.9.2016 2 (5) Valtatie

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO NAANTALIN KYLPYLÄN ASEMAKAAVOITUKSEEN LIITTYVÄ PYSÄKÖINTISELVITYS

NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO NAANTALIN KYLPYLÄN ASEMAKAAVOITUKSEEN LIITTYVÄ PYSÄKÖINTISELVITYS NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO NAANTALIN KYLPYLÄN ASEMAKAAVOITUKSEEN LIITTYVÄ PYSÄKÖINTISELVITYS Toukokuu 2008 NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO 1 (5) NAANTALIN KYLPYLÄN ASEMAKAAVOITUKSEEN LIITTYVÄ

Lisätiedot

Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2014 2017

Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2014 2017 2.4.2014 Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2014 2017 Toimintaympäristö Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (tekstissä jatkossa ELYkeskus) Tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 212/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain :n muuttamisesta Tieliikennelakiin ehdotetaan koottaviksi liikenteen ohjauslaitteista annettavia asetuksia ja määräyksiä koskevat valtuussäännökset.

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU

NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä xx.xx.2015 Luonnos Viite 1510019205 NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN

Lisätiedot

5 TUTKITTAVAT VAIHTOEHDOT

5 TUTKITTAVAT VAIHTOEHDOT Ympäristövaikutusten arviointimenettely 31 5 Toimenpiteiden suunnittelulla tähdätään kohdassa 1.1 selostettujen liikenteellisten ja ympäristöllisten ongelmien poistamiseen. Suunnittelun ja vaikutusten

Lisätiedot

Mikkeli Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Yhdyskuntatekniikan insinööri/tieasiat, vesiosuuskunnat Alueiden käyttölupapäätökset

Mikkeli Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Yhdyskuntatekniikan insinööri/tieasiat, vesiosuuskunnat Alueiden käyttölupapäätökset Mikkeli Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) MliDno-2017-2299 Kitereen yt/kunnan suostumus liikenteenohjauslaitteiden asettamiseen Kitereen yksityistie sijaitsee Ristiinan keskustaajaman luoteisosassa. Yksityistie

Lisätiedot

Liikennemerkkien kuntoluokitus

Liikennemerkkien kuntoluokitus Liikennemerkkien kuntoluokitus Liikennemerkkien kuntoluokitus Toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2009 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut) 978-952-221-256-6 2200060-v-09 TIEHALLINTO

Lisätiedot