Oulun seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oulun seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma"

Transkriptio

1 Oulun seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma

2

3 Oulun seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma Tiehallinto Oulu 2009

4 Julkaisua myy/saatavana Oulun tiepiiri ( alkaen Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus) TIEHALLINTO Oulun tiepiiri Veteraanikatu 5 PL OULU Puhelin

5 ALKUSANAT Palvelukohteiden opastuksen periaatteet muuttuivat vuonna 2007, kun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella otettiin käyttöön uusia palvelukohteiden opastusmerkkejä ja -tunnuksia ja Tiehallinto uusi palvelukohteiden viitoitusohjeen. Tammikuussa 2008 valmistuneessa Pohjois-Pohjanmaan palvelukohteiden maakunnallisessa opastussuunnitelmassa todettiin tarve laatia yksityiskohtaisia seudullisia ja paikallisia opastussuunnitelmia ja määritettiin tarkoituksenmukaiset suunnittelualueet niitä varten. Suurimpien matkailukeskusten paikallisten suunnitelmien jälkeen laadittiin seudulliset suunnitelmat lähes samanaikaisesti Oulun seudun lisäksi myös Koillismaalle ja Jokilaaksojen alueelle. Oulun seudun kuntien sekä Iin, Yli-Iin ja Utajärven kuntien seudullinen palvelukohteiden opastussuunnitelma on laadittu Oulun tiepiirin sekä alueen kuntien ja Oulun seudun yhteistyönä. Ohjausryhmässä ovat olleet mukana: Jani Huttula Oulun tiepiiri Salo Iisakka " Claes Krüger Oulun seutu Erkki Martikainen Oulun kaupunki/teke Greta Lintulahti Oulun kaupunki/keha Matti Soronen Hailuodon kunta Jukka Sipilä Haukiputaan kunta Pekka Paaso Iin kunta Riitta Hopponen " Tapio Peltola Kempeleen kunta Merja Äärelä Kiimingin kunta Jyrki Kemppainen " Pentti Kela Limingan kunta Satu Sarin " Ari Korkala Lumijoen kunta Kalle Huusko Muhoksen kunta Hannu Leskelä " Jouko Leskinen Oulunsalon kunta Kyösti Isopahkala Tyrnävän kunta Jouni Jurva Utajärven kunta Eero Ylitalo Yli-Iin kunta Patrik Franzen Yli-Ii/Kierikkikeskus Konsulttina on ollut Ramboll Finland Oy, jossa hankkeesta ovat vastanneet Erkki Sarjanoja ja Jani Karjalainen. Suunnitelmaluonnoksia on esitelty Oulun tiepiirissä järjestetyssä yleisötilaisuudessa matkailualan yrittäjille kesäkuussa Suunnitelmasta on pyydetty lausunnot kunnilta Tiehallinnon kirjeellä Saadut lausunnot on huomioitu suunnittelussa. Oulussa marraskuussa 2009 Tiehallinto Oulun seutu alueen kunnat Oulun tiepiiri

6

7 Oulun seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma 5 SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT 7 2 TAVOITTEET 9 3 NYKYTILANNE Opastuspaikat Opastus ja viitoitus 10 4 OPASTUSPERIAATTEET Tieliikenteen opastus Suunnittelualueen opastusperiaatteet Seudulliset täsmennykset opastusperiaatteisiin Opastuksen erityispiirteitä Matkailun kannalta merkittävät virkistys- ja vapaa-ajan alueet Paljon liikennettä synnyttävät muut käyntikohteet 17 5 VIITOITUSKELPOISET KOHTEET Tienvarsipalvelut Majoituspalvelut Luontokohteet ja -nähtävyydet Historialliset ja taiteelliset nähtävyydet Maaseutuyritykset Aktiviteetit Matkailutiet 25 6 SUUNNITELMA Opastuspaikat Palvelukohteet Yleisötilaisuuksien tilapäiset opasteet Opastusmerkkien peittäminen Suunnitelman ylläpito 29 7 OPASTUKSEN TOTEUTTAMINEN Opastelupa Opastusmerkkien hankinta, hoito ja ylläpito 31 8 LIITTEET 33

8 6 Oulun seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma

9 Oulun seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma 7 LÄHTÖKOHDAT 1 LÄHTÖKOHDAT Vuonna 2007 otettiin liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella käyttöön uusia palvelukohteiden opastusmerkkejä ja tunnuksia. Samalla opastuksen ohjeistusta on uusittu. Palvelukohteiden opastussuunnitelmia on alettu systemaattisesti laatia maakunta-, alue- ja paikallistasoille koko maassa. Pohjois-Pohjanmaan maakunnallinen palvelukohteiden opastussuunnitelma valmistui tammikuussa 2008 ja siinä muun muassa todettiin, että koko maakunnan alueelle on laadittava seudulliset palvelukohteiden opastussuunnitelmat. Tämä suunnitelma antaa lähtökohdat opastelupien hankkimiselle ja on lupapäätösten tukena. Tiehallinnon palvelukohteiden opastelupien käsittely on keskitetty Tampereelle Tiehallinnon lupapalveluihin. Opasteluvat myönnetään määräaikaisina yleisimmän määräajan ollessa viisi vuotta. Opastelupakäsittelyn keskittämisellä tavoitellaan samantyyppisissä olosuhteissa valtakunnallisesti yhtenäistä käytäntöä ja yrittäjien tasapuolista kohtelua. Vanhentuvat tai suunnitelmista poikkeavat opastusmerkit on vaihdettava uusiin vuoden 2013 loppuun mennessä. Opastuspaikkaa koskevat liikennemerkit on korvattava uusilla vuoden 2009 loppuun mennessä. Suunnitelmassa on käyty läpi kaikki alueen palveluntarjoajat ja selvitetty palvelukohteiden viitoituskelpoisuudet. Samalla on tarkennettu valtakunnallisten ohjeiden pohjalta opastusperiaatteet, joiden mukaan viitoitus- ja opastussuunnitelma on tehty. Samoja periaatteita on noudatettu Oulun tiepiirin alueella laadituissa palvelukohteiden paikallisissa opastussuunnitelmissa Hiekkasärkillä, Rukalla, Iso-Syötteellä, Vuokatissa, Paljakassa, Ukkohallassa sekä Rokuan ja Oulujärven alueella. Voimassa olevan maantielain mukaan asemakaava-alueen ulkopuolella sekä asemakaava-alueella olevalla liikennealueella on kielletty maantien käyttäjille tarkoitettujen ulkomainosten asettaminen. Palvelukohteiden viitoituksen yksi yleisistä tavoitteista on pyrkiä ratkaisemaan palvelukohteiden osoittamisessa liikenteelliset tarpeet ja sitä kautta vähentämään mainostamisen tarvetta. Suunniteltava alue rajoittuu kuntien alueella olevalle maantie-, katu- ja yksityistieverkolle. Kuntia suunnittelualueella on yhteensä 13 kpl: Hailuoto Haukipudas Ii Kempele Kiiminki Liminka Lumijoki Muhos Oulu Oulunsalo Tyrnävä Utajärvi Yli-Ii

10 8 Oulun seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma LÄHTÖKOHDAT Suunnittelualueelle ei ole laadittu maakunnallisen palvelukohteiden opastusstrategian mukaisesti paikallisia palvelukohteiden opastussuunnitelmia lukuun ottamatta Rokuan ja Oulujärven matkailualueiden suunnitelmaa, joka kattaa Utajärven alueella Rokuan ympäristön. Kyseisen suunnitelman kohteita ei ole esitetty tässä suunnitelmassa. Suunnitelmaan sisältyvät kaikki palvelukohteen opastusmerkkien mukaiset palvelut sekä palvelukohteen opastukseen liittyvät muut osoiteviitat, tienviitat ja suunnistustaulut. Kunnan osoitejärjestelmän mukaiset tiennimikilvet eivät kuulu tähän suunnittelutehtävään. Suunnitelmaan ei sisälly myöskään liikunta-, urheilu- ja tapahtumapaikkojen eikä kongressi- ja kulttuurikeskusten viitoitus. Oulun yliopistollisen sairaalan viitoitus tunnuksella 715 on liitetty muuhun tienviitoitukseen, joten sitä ei ole tässä suunnitelmassa varsinaisesti käsitelty. Kuva 1. Suunnitelmaan sisältyvät palvelukohteiden tunnukset.

11 Oulun seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma 9 TAVOITTEET 2 TAVOITTEET Palvelukohteiden opastussuunnitelman tavoitteena on edistää Pohjois- Pohjanmaan maakuntaan luodun opastusstrategian toteutumista, täsmentää palvelukohteiden yleisiä viitoitusperiaatteita paremmin paikallisiin olosuhteisiin sopiviksi sekä luoda paremmat toimintaedellytykset opastelupakäsittelijöille. Pohjois-Pohjanmaan palvelukohteiden maakunnallisessa opastussuunnitelmassa kirjattiin maakunnan opastusstrategiaksi: eri tahojen välisen yhteistyön kehittäminen maakuntatasolla alueellisten opastussuunnitelmien laatiminen sekä niiden toteuttaminen ja ajan tasalla pitäminen opastuspaikkojen (karttapisteet ja toimistot) kehittäminen Palvelukohteiden viitoituksen yleisiä tavoitteita ovat mm.: kaikki viitoitettavat palvelut ovat hyvätasoisia ja viitoituskriteerit täyttäviä palvelukohteet osoitetaan viitoitusohjeiden ja alueellisten viitoitusperiaatteiden mukaisesti opastusmerkkeinä käytetään vain tieliikenneasetuksen mukaisia liikennemerkkejä liikenneturvallisuuden edistäminen mainostamistarpeen vähentäminen Valmiin suunnitelman tavoitteena on toimia opastelupien merkittävimpänä tausta-asiakirjana ja olla avainasemassa palvelukohteiden opastelupien sujuvalle ja valtakunnallisesti yhdenmukaiselle käsittelyprosessille. Lisäksi suunnittelulla pyritään toteuttamaan alueellisen opastussuunnittelun tavoitteita, joita ovat: aikaansaada tarkasteltavalle alueelle yhtenäinen, selkeä ja helposti ymmärrettävä viitoitusjärjestelmä, joka tukeutuu alueen opaskartoilla ja tiekartoilla esitettyihin paikannimiin yrittäjiä kohdellaan tasapuolisesti ja yhdenmukaisesti alueellisen kokonaisuuden ehdoilla lisätä opastuksen uskottavuutta huolehtimalla siitä, että viitoitettavien palvelujen laatu vastaa viitoituksen perusteella saatua mielikuvaa huolehtia siitä, että palvelukohteen viitoitus perustuu kohteen toimintojen laatuvaatimusten ohella myös liikenteelliseen tarpeeseen tarjota sidosryhmille paremmat puitteet kohteiden viitoituskelpoisuuksien määrittämisessä toimia toteutetun opastuksen ylläpidon apuvälineenä

12 10 Oulun seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma NYKYTILANNE 3 NYKYTILANNE 3.1 Opastuspaikat Opastuspisteet sijaitsevat nykyisin kuntien vilkkaimpien teiden varsilla pysäköimis- tai levähdysalueilla (kuva 3). Kolmella kunnalla ei ole yhtään opastuspistettä tai toimistoa. Näitä ovat: Lumijoki, Muhos ja Yli-Ii. Oulussa toimii suunnittelualueen ainoa SUOMA ry:n myöntämän kansainvälisen vihreävalkoisen i-merkin käyttöoikeuden saanut matkailutoimisto Oulu10. Opastuspisteiden ulkoasu ja karttojen sisältö vaihtelevat voimakkaasti. Yleisesti ottaen kartat ovat selkeitä ja ymmärrettäviä ja niissä on esitetty mm. osoitekartta sekä alueen palveluita. Itse opastuspiste olisi hyvä sijoittaa sellaiseen pystytystelineeseen, jossa i-tunnus näkyy selkeästi ja mielellään joka suuntaan. Kuva 2. Esimerkki Hailuodon kunnan nykyisestä opastuspisteestä. 3.2 Opastus ja viitoitus Nykyiset liikennemerkit inventoitiin aluksi tiekuva- ja tiestötietoaineiston avulla pohjaksi varsinaisia maastokäyntejä varten. Maastokäynnit tehtiin kevättalvella 2009, jolloin loput liikennemerkit valokuvattiin ja paikannettiin kartalle.

13 Oulun seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma 11 NYKYTILANNE Kuva 3. Nykyiset kuntien tai käyntikohteiden opastetut opastuspaikat suunnittelualueella. Oulun keskustassa toimii lisäksi SUOMA ry:n myöntämän vihreä-valkoisen i-tunnuksen käyttöön hyväksytty Oulu10 matkailutoimisto (hatullinen i-merkki).

14 12 Oulun seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma NYKYTILANNE Opastuksen nykytilanne kuvaa hyvin vuosien aikana tien varteen kertynyttä viitoitushistoriaa. Eri kohteisiin on periaatteessa opastettu riittävästi ja riittävän kaukaa, muttei pääasiassa liian näkyvästi tai häiritsevästi kohteen kokoon ja palveluiden tasoon nähden. Yleisesti ottaen lupien myöntämisessä on noudatettu tiukkaa linjaa. Viitoituskohteet, jotka on viitoitettu yli 5 km etäisyydeltä: Oulussa: Nallikari, Eden (6 km) Turkansaaren ulkomuseo (10 km) Muualla: Kierikkikeskus (34 km) Liminganlahden luontokeskus (6 km) Kukka- ja eläinpuisto Escurial (8 km) Leirintäalue Ranta-Sumppu (38 km) Luotsihotelli (8 km) Leirintäalue Montta (8 km) Virpiniemen golf ja ulkoilualue (6 km) Vatungin kahvila ja asuntovaunualue (8 km) Retkeilymaja Vuoton Joutsen (15 km) Hotelli Luontokotala (6 km) Näistä eniten huomiota herättää Hailuodon leirintäalueen Ranta-Sumpun ja Yli-Iin Kierikkikeskuksen ylipitkät opastusetäisyydet. Muiden kohteiden pitkähköt opastusetäisyydet ovat lähinnä seurausta harvasta tieverkosta. Kuva 4. Esimerkkejä nykyisistä opastustauluista Nallikari-Edenin viitoituksessa. Nykyisin viitoitetuista kohteista kaikki eivät välttämättä täytä enää viitoituskriteerejä. Toisaalta useat kohteet täyttävät toiminnoillaan jonkin muun palvelukohteen tunnuksen viitoituskriteerit. On myös runsaasti kohteita, jotka nousevat esille uusina viitoitettavina palvelukohteina laajentuneen tunnusvalikoiman vuoksi.

15 Oulun seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma 13 OPASTUSPERIAATTEET 4 OPASTUSPERIAATTEET 4.1 Tieliikenteen opastus Tieliikenteen opastuksen periaate kuvataan kolmiportaisena järjestelmänä, jonka kullakin tasolla on oma roolinsa. Ensimmäinen taso Matkailija löytää tieviitoituksen ja tiekartan avulla kartalla esitettyyn kohteeseen, joka yleensä on paikkakunta tai kylä. Kohteet ovat erisnimiä, joten kielellisiä ongelmia ei pitäisi syntyä. Tiehallinto vastaa tieviitoituksesta. Toinen taso Matkailija saa karttakohteeseen saavuttuaan tarkempaa tietoa alueen palveluista tai tavoittelemansa kohteen sijainnista. Tieto löytyy yleensä opastuspaikasta, joka on joko opastuspiste (opaskartta) tai opastustoimisto. Opastuspaikasta on tarkoitus saada niin tarkkaa informaatiota, että matkailija osaa tavoittelemansa kohteen kohdeopastuksen alkuun. Opastuspaikat ovat yleensä kunnan ylläpitämiä. Kolmas taso Matkailija osaa kohteeseensa kohdeopastuksen, osoitejärjestelmän, osoiteviittojen ja tieviittojen avulla. Palvelukohteiden opasteet ovat kohteen toimijan vastuulla. Kuva 5. Opastuksen kolmiportainen järjestelmä. 4.2 Suunnittelualueen opastusperiaatteet Tässä suunnitelmassa on käsitelty toisen ja kolmannen tason opasteita. Ensimmäiseen tasoon kuuluva muu tieviitoitus on huomioitu palvelukohteiden opastusperiaatteissa. Suunnittelualueen opastusperiaatteet perustuvat Tiehallinnon ohjeisiin ja periaatepäätöksiin sekä maakunnallisessa opastussuunnitelmassa tehtyihin tarkennuksiin. Myös Pohjois-Pohjanmaalle aiem-

16 14 Oulun seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma OPASTUSPERIAATTEET min tehtyjen paikallisten opastussuunnitelmien periaatteita on soveltaen otettu huomioon. Opastuksen toinen taso Maakunnallisessa opastussuunnitelmassa on esitetty ns. maakunnallisten opastuspaikkojen perustamista. Yksi sellainen sijoittuisi Iin Merihelmeen. Tämän suunnittelun aikana maakunnalliselle opastuspisteelle ei löytynyt toteuttajatahoja, joten sitä ei ole suunnitelmassa esitetty. Sen sijaan tässä esitetään Oulun seudun opastuspisteitä, joiden toteuttamista koordinoi Oulun seutu. Seudulliset opastuspisteet sijoittuvat suunnittelualueen rajoilla vilkkaiden teiden varsilla olevien liikenneasemien yhteyteen. Niissä esitellään koko suunnittelualuetta koskevia keskeisiä palveluja karttoina ja esitteinä sekä mahdollisesti sähköisesti. Seudullisten opastuspisteiden sijainnit on esitetty: Iin Merihelmeen Kiimingin ABC-liikenneasemalle Utajärven Seo-huoltoasemalle Tupoksen ABC-liikenneasemalle Lisäksi Oulun lentoasemalle on suunniteltu pystytettäväksi yksi seudullinen opastuspiste, mutta sitä ei opasteta tieverkolta. Maakunnallisessa opastussuunnitelmassa on esitetty kuntien ja kuntaalueiden opastuspisteiden keskittämistä taajamiin ja liikenteellisesti vilkkaisiin solmupisteisiin. Tarkoituksena on opastuspisteiden laadun parantaminen, saavutettavuuden ja valvonnan helpottaminen, opastuspisteiden määrän vähentäminen, päivittämisen helpottaminen ja ylläpitokustannusten pienentäminen. Opastuspisteiden sijoittamisen periaatteena on: liikenteellisesti helposti saavutettava paikka, mielellään muitakin palveluja kuin pelkkä opastuspiste, kuten liikenneasema pienissä kunnissa sijainti pääsääntöisesti kuntakeskuksen vilkkaimmalla paikalla suuremmissa kunnissa sijainti taajaman reunalla (tarvittaessa useampia) suurissa kunnissa sijainti voi olla myös vilkkaiden teiden varsilla kuntarajoilla Opastuspisteitä esitetään suunnittelualueen kaikkiin kuntiin. Oulussa ydinkeskustassa on SUOMA ry:n vihreä-valkoisen i-tunnuksen käyttöoikeuksin varustettu opastustoimisto. Lisäksi Temmeksen, Ylikiimingin ja Kuivaniemen taajamissa olisi hyvä olla opastuspisteet, koska kunnan muut opastuspisteet ovat kaukana. Matkailullisesti merkittävien alueiden sisääntuloväylillä on omat opastuspisteensä, esimerkiksi Nallikarissa ja Virpiniemessä. Lisäksi suunnitelmakartoilla on esitetty merkittävien luontokohteiden, kuten Olvassuon, opastuspisteet. Suunnittelualueella on useita alueellisia opastuspisteitä, joihin ei opasteta tieverkolta, esimerkiksi taajamien ydinkeskustoissa. Kolmas taso

17 Oulun seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma 15 OPASTUSPERIAATTEET Palvelukohteiden opastusmerkit voidaan myöntää vain Tiehallinnon ohjeen mukaisille viitoituskriteerit täyttäville palveluille ja mitä pitempi opastusetäisyys on, sen selkeämmin kriteerit on täytyttävä. Tienkäyttäjän tulee saada opastusmerkissä esitetyt palvelut kullekin palvelulle tyypillisinä ja säännöllisinä aikoina. Palvelukohteita ei yleensä viitoiteta kohteen ollessa taajamassa. Tienvarsipalvelut opastetaan sini-valkopohjaisilla palvelukohteen opastusmerkeillä. Tienvarsipalveluiksi (ko. palvelun viitoitusetäisyydeksi) katsotaan moottoriväylillä sen välittömässä läheisyydessä esiintyvät palvelut ja muilla maanteillä enintään 1 km etäisyydellä (harvaan asutuilla alueilla 1,5 km) tiestä sijaitsevat palvelut. Lisäksi peruspalveluita selkeästi tasokkaammilla kohteilla viitoitusetäisyys voi olla jopa 5-10 km. Vapaa-ajan matkailua palvelevat kohteet opastetaan ruskea-valkopohjaisilla palvelukohteen opastusmerkeillä. Viitoitusetäisyys on yleensä enintään km. 4.3 Seudulliset täsmennykset opastusperiaatteisiin Tienvarsipalvelut Taajamissa sijaitsevia huoltoasema-, korjaamo-, hotelli-, ravintola- ja kahvilapalveluja ei pääsääntöisesti viitoiteta, poikkeuksina: Maaseututaajamat, mikäli vastaavia palveluita ei kovin lähellä Huoltoasemista opastetaan tienvarsipalveluina valta- ja kantateiltä 24h auki olevat (kohteen nimellä) sekä sellaiset, joissa on samassa yhteydessä kunnan opastuspaikka (opastus tällöin ilman huoltoaseman nimeä) On huomattava, että ensiapuasemien opastamisen edellytyksenä tunnuksella 715 (punainen risti) on 24h lääkäripäivystys. Suunnittelualueella ainoa tunnuksella 715 opastettava kohde on Oulun yliopistollinen sairaala. Muut terveyskeskukset ja -asemat opastetaan osoiteviitoilla tai paikalliskohteen viitoilla. Majoituspalvelut Mökkimajoituksen osalta on tehty valtakunnallinen linjaus, joka poikkeaa hieman yleisestä opastusperiaatteesta (etukäteen varattavien mökkikohteiden osalta): Opastustaululla, jos kohteessa vähintään 5 mökkiä tai huoneistoa, jotka muodostavat yhtenäisen kohteen, jossa oma säännöllisesti auki oleva vastaanotto ja majoitustilaa vähintään 10 henkilölle Palvelukohteen osoiteviitalla tunnuksen kanssa, jos 2-4 mökkiä tai huoneistoa muodostavat yhtenäisen kohteen, jossa oma säännöllisesti auki oleva vastaanotto ja majoitustilaa vähintään 10 henkilölle Palvelukohteen osoiteviitalla ilman tunnusta, jos kaksi tai useampi huoneistoa muodostavat yhtenäisen kohteen, jossa on majoitustilaa vähintään 10 henkilölle, muttei omaa säännöllisesti auki olevaa vastaanottoa (esim. varaamon kautta varattavat mökit) Luontokohteet ja -nähtävyydet Pohjois-Pohjanmaalla on noin 50 lintutornia ja useita luontopolkuja, joissa on erilaisia varustetasoja. Niiden opastuksessa voidaan käyttää luontokohdetunnusta (772c). Opasteena on pääsääntöisesti palvelukohteen osoiteviitta,

18 16 Oulun seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma OPASTUSPERIAATTEET kuitenkin korkeatasoiset lintutornit voidaan opastaa A-tyypin opastustaululla. Lintutorni tai luontopolku voidaan opastaa, jos: autolla pääsee kohtuullisen lähelle, missä riittävän kokoinen pysäköintialue jätehuolto on järjestetty tarvittaessa pitkospuita pitkin pääsee tornille (pääsee ilman saappaita) alueella on katettu oleskelutila tai nuotiopaikka Kunnan paikallisesti tärkeäksi katsomat luontopolut ja ulkoilureitit, joilla luonnonkatselu on päätoiminto, voidaan opastaa palvelukohteen osoiteviitalla reitin nimellä ja luontokohdetunnuksella P-alueelle tai reitin lähtökohtaan, jossa on reitin opastuspiste tai reittiopasteet. Aktiviteetit Uimarantojen osalta opastetaan vain kunnan viralliset uimarannat, jos uimapaikka on kohteen päätoiminto. Uimaranta katsotaan viralliseksi, jos ylläpitäjänä on kunta ja alueen ympäristövirasto tms. taho tutkii uimaveden vesinäytteen säännöllisesti. Uimarannat opastetaan ruskealla palvelukohteen osoiteviitalla, jossa on uimarin tunnus ja uimarannan nimi. Uimarannan nimellä opastaminen on tärkeää mm. pelastustehtävien vuoksi. Uimahallit ja kylpylät sekä niin katsottaessa myös korkeatasoiset (mm. uimavalvojat) uimarannat opastetaan A-tyypin opastustaululla. Uimapaikan ollessa kohteen oheistoiminto esim. majoituspalvelun yhteydessä, voidaan uimapaikkatunnusta käyttää, mikäli uimapaikkaa pidetään asianmukaisessa kunnossa. Kalastuspaikkojen osalta vain luvanmyyntipisteet on mahdollista opastaa. Jos tiiviillä alueella esim. taajamassa, on useita pisteitä, niin niistä vain merkittävin opastetaan. Kalastuspaikan opastamista voidaan harkita myös, jos paikalla on mobiilimyyntipiste ja lähimmälle varsinaiselle luvanmyyntipaikalle on kohtuuttoman pitkä matka. 4.4 Opastuksen erityispiirteitä Matkailun kannalta merkittävät virkistys- ja vapaa-ajan alueet Suunnittelualueella merkittäväksi luokitellut matkailualueet (mm. Oulun seudun virkistys- ja vapaa-ajan alueiden suunnitelman mukaan) opastetaan kohteeseen enintään kolmella tärkeimmällä tunnuksella tai alueen yhteiseen opastuspisteeseen neljällä tunnuksella. Kohteen opastus voidaan aloittaa tarvittaessa tavanomaista kauempaakin. Tällaisia kohteita ovat suunnittelualueella nykyisin: Oulujoen suisto (Nallikarin alue) Virpiniemi Hailuodon Marjaniemi Koitelinkosket Turkansaari Liminganlahti Kierikkikeskus

19 Oulun seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma 17 OPASTUSPERIAATTEET Tulevaisuudessa varaudutaan myös muiden merkittäväksi luokiteltujen kohteiden laajempaan opastukseen, mutta liikennemerkkisuunnitelmassa näitä ei ole vielä esitetty, koska alueiden palvelutarjonta ei ole riittävä. Alueilla voi tällä hetkellä olla palveluita, jotka on tarvittaessa opastettu yksittäisinä kohteina. Tällaisia kohteita nykyisin ovat: Leppiniemi Oulunsalon Varjakka Vanha Liminka Paljon liikennettä synnyttävät muut käyntikohteet Useat liikenteellisesti merkittävät kohteet kaipaavat opastusta, mutta niille ei ole palvelukohteen tunnusta. Tällaisia ovat mm. liikunta-, urheilu- ja tapahtumapaikat sekä kulttuurikeskukset. Suurimmat kohteet ja tapahtumapaikat opastetaan paikalliskohteen viitalla, kun alue tunnettu omalla nimellään (ei tarvita liikuntakeskus - palloiluhalli - tai vastaavaa lisätekstiä) ja alueella useita urheilumuotoja tai säännöllisesti järjestettäviä massatapahtumia, kuten Oulussa Raksila ja Raatti. Suurehkot kohteet, joissa järjestetään suurehkoja urheiluleirejä tai -tapahtumia opastetaan niin ikään paikalliskohteen viitalla, jossa on aluetta kuvaava teksti sekä tarvittaessa paikan nimi (joka on usein sama kuin laajemman kunnanosan nimi), kuten Hiirosen ulkoilualue, Heinäpään palloilualue tai urheilukeskus. Yksittäiset pienemmät kohteet (jotka pääasiassa esim. vain harjoituskäytössä) opastetaan mustapohjaisella osoiteviitalla, kuten Värtön liikuntahalli. Viitan tunnuksena voi olla kunnan vaakuna. Kuntoreiteille opastetaan mustalla osoiteviittalla P-alueelle tai reitin lähtökohtaan, jossa on yleensä reitin opastuspiste tai reittiopasteet. Monet palvelukohteet opastetaan osoitejärjestelmän avulla, kuten maastohiihtokeskukset, raviradat ja tanssilavat. Näiden kohteiden viitoitus kuuluu viitoitussuunnitteluun tai yksittäisen viitan lupakäsittelyyn, eikä niitä ole käsitelty tässä suunnitelmassa.

20 18 Oulun seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma VIITOITUSKELPOISET KOHTEET 5 VIITOITUSKELPOISET KOHTEET Viitoituskelpoiset palvelukohteet inventoitiin nykyisin voimassa olevien lupapäätösten, yritysrekisterin sekä mm. kuntien, museoviraston ja metsähallituksen internet-sivujen perusteella. Epäselvät yksittäiset tapaukset on tarkistettu puhelimitse suoraan palveluntarjoajalta tai kohteen ylläpitäjältä. Kartoituksen tuloksista on pyydetty kommentit suunnittelualueen kunnilta ja Oulun seutukunnalta. Viralliset lausunnot on pyydetty historiallisista ja taiteellisista nähtävyyksistä lisäksi Museovirastolta, Oulun läänin taidetoimikunnalta ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntamuseolta, koska ne katsottiin jääneen vaillinaisiksi maakunnallisen opastussuunnitelman aikana. Oulun seudun ympäristövirastolta on pyydetty lausunnot kuntien virallisten uimarantojen osalta. Haukiputaan, Iin, Utajärven ja Yli-Iin uimarantojen osalta on saatu tiedot kuntien liikuntapaikkavastaavilta. Suomen Vapaaajankalastajien keskusjärjestöltä on pyydetty lisäksi kantaa kalastuspaikkojen viitoitusperiaatteista. Luontokohteiden osalta ei ole pyydetty lausuntoja Ympäristökeskukselta tai Metsähallitukselta, koska niistä on tietoa saatavilla varsin kattavasti, ja maakunnallisessa opastussuunnitelmassa on em. kohteista saatu lausunnot. Palvelukohteet on luokiteltu tässä työssä kuuteen kategoriaan: Tienvarsipalvelut Majoituspalvelut Luontokohteet ja -nähtävyydet Historialliset ja taiteelliset nähtävyydet Maaseutuyritykset Aktiviteetit a 774b 772c 772d 772e 772f a 772f 774c 774d 774e 774f 773a 773b 773c 773d 773e 774f 742 Yhteensä palvelukohteiden tunnuksilla viitoitettavaksi kelpaavia kohteita suunnittelualueella on noin 200 kpl. Näiden lisäksi on muutamia palvelukohteita, jotka viitoitetaan ilman tunnusta. Tällaisia ovat mm. riittävän kookkaat mökkimajoituskohteet, joissa ei ole vastaanottoa sekä ohjelmapalvelutoimistot. Kohteet, joiden viitoituskriteerit eivät täyty palvelukohteena, viitoitetaan tarvittaessa mustapohjaisella osoiteviitalla. Näitä kohteita ei ole esitetty suunnitelmassa, elleivät ne ole samassa pystytystelineessä viitoituskriteerin täyttävän kohteen kanssa. Kohteiden viitoituskelpoisuudet on tarkistettu palvelukohteiden valtakunnallisten opastuskriteerien ja tässä työssä laadittujen opastusperiaatteiden perusteella (katso luvut 4.2 ja 4.3). Viitoituskelpoisuustarkastelussa ei ole indikoitu kohteen mahdollista esiintymistä viitoituksessa nykyisin.

21 Oulun seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma 19 VIITOITUSKELPOISET KOHTEET 5.1 Tienvarsipalvelut 1 Luovon Leipä 2 Huikun grillikioski 3 Nelos-Grilli 4 Shell, Ii (24h) 5 Neste, Ii (24h) 6 Merihelmi 7 infopiste Kempele, Shell 8 Neste, Ouluntulli (24h) 9 Hannus Baari-Leipomo 10 ABC, Tupos (24h) 11 infopiste Kiiminki, ABC 12 infopiste Liminka, Neste 13 Neste, Maikkula (24h) 14 Teboil, Kaakkurinhovi (24h) 15 infopiste Oulunsalo, Shell 16 Riutunkarin grilli-kahvila 17 Zetor-klupi 18 Shell, Haapalehto (24h) Kuva 6. Nykytilanteessa viitoituskelpoiset tienvarsipalvelut.

22 20 Oulun seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma VIITOITUSKELPOISET KOHTEET 5.2 Majoituspalvelut 300 Rantasumpun leirintäalue 301 Luotsihotelli 302 Pöllän mökkimajoitus 303 Ailasto 304 Maatilamajoitus Heikkinen 305 Hailuodon Maaseutukortteerit, INFO 306 Rantasarkan asuntovaunualue 307 Retkeilyhotelli Virpiniemi 308 Hotelli Best Western Samantta 309 Iin sillat leirintäalue 310 Seljänperän leirintäalue 311 Merihelmi Camping 312 Airport Hotel 313 Motelli-Ravintola Pohjan Kievari 314 Moottorimaja 315 Kempele Camping 316 Jäälihalli 317 Värminkosken leirintäalue 318 Hentilän rantamökit 319 Montan leirintäalue 320 Rosbergin matkailumaatila 321 Vuoton Joutsen 322 Maatilamatkailu Haarahiltunen 323 Holiday Club Oulun Eden 324 Nallikari Lomakylä-Camping 325 Hotelli-ravintola Pohto 326 Hannuksen piilopirtti 327 Röön Rustinki 328 Merilän kartano 329 Kurttilan mökkimajoitus 330 Pahkakosken Kartano 331 Liminganlahden luontokeskus 332 Kierikki Naturehotel & Restaurant Kuva 7. Nykytilanteessa viitoituskelpoiset majoituspalvelut.

23 Oulun seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma 21 VIITOITUSKELPOISET KOHTEET 5.3 Luontokohteet ja -nähtävyydet 600 Luotokeskus (luontokeskus) 601 retkeilyreitti Sunijärvelle 602 retkeilyreitti Kutukariin 603 Kirkkosalmen lintutornit 604 Oijärven järvisillat 605 Koitelinkosket 606 Alakestilän Arboretum 607 Hirvinevan lintujärvi 608 Liminganlahden luontokeskus ja lintutornit 609 Eläinpuisto Escurial 610 Lemmenpolku 611 Isterinkoski 612 Letonniemi 613 Kempeleenlahti 614 Isokankaan luonnonsuojelualue 615 Huutilampi 616 Jolosjärven lintutorni 617 Hirvisuo 618 Hietasaaren lintutornit 619 Kiviniemen lintutorni 620 Markkuun luontopolku 621 Kormun metsä- ja riistapolku 622 Vähä-Ruohosen lintutorni 623 Pikku-Timosen lintutorni 624 Olvassuon luonnonsuojelualue 625 Kivipuisto Kuva 8. Nykytilanteessa viitoituskelpoiset luontokohteet ja -nähtävyydet.

24 22 Oulun seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma VIITOITUSKELPOISET KOHTEET 5.4 Historialliset ja taiteelliset nähtävyydet 500 Kotiseutumuseo Kniivilä 501 Isoniemen Jatulintarhat 502 Haukiputaan kirkko 503 Kotiseutumuseo 504 Rajakankaan jätinkirkko ja kivik. as.paikka 505 Iin Hamina 506 Kulttuurikauppila taitelijatalo 507 Suomen sodan muistomerkki 508 Jääkärimuistomerkki 509 Oolanninsodan muistomerkki 510 Kempeleen kotiseutumuseo 511 Kempeleen vanha kirkko 512 O. Jauhiaisen museo 513 Kiimingin kirkko 514 Vanha Liminka 515 Limingan taidekoulu ja kansanopisto 516 Taidegalleria-Cafe Terttu Jurvakainen 517 Muhoksen kirkko 518 Ponkilan silta 519 Turkansaaren ulkomuseo 520 Pohjois-Pohjanmaan museo 521 Merimiehen kotimuseo 522 Pateniemen sahamuseo 523 Oulun taidemuseo 524 Galleria Art Halvare ja veistospuisto 525 Oulun automuseo 526 Rekikylän asumuspainannealue 527 Oulunsalon kotiseutumuseo 528 Varjakka 529 Vanha meijerialue 530 Kutukukkula 531 Riippusilta 532 Ahmaksen Kalevalainen Perinnekylä 533 Kierikkikeskus 534 Voimakuuselan muinaisrivitalo Kuva 9. Nykytilanteessa viitoituskelpoiset historialliset ja taiteelliset nähtävyydet.

25 Oulun seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma 23 VIITOITUSKELPOISET KOHTEET 5.5 Maaseutuyritykset 700 Hailuodon Emutarha 701 Kiviniemen kalasatama 702 Piral Oy 703 Metsäpuron tila/osuuskunta Kirppusirkus 704 Keramiikkapaja Tiinamari 705 Savi-Jonttu 706 Eerikin Puttiikki Kuva 10. Nykytilanteessa viitoituskelpoiset maaseutuyritykset.

26 24 Oulun seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma VIITOITUSKELPOISET KOHTEET 5.6 Aktiviteetit Kuva 11. Nykytilanteessa viitoituskelpoiset aktiviteetit. 400 Asemakylän uimaranta 401 Inkonnokan uimaranta 402 Kirkonranta 403 Kiviniemen uimaranta 404 Meriniemen uimaranta 405 Niemeläntörmän uimaranta 406 Onganranta 407 Siikasaaren uimaranta 408 Uimahalli Vesi-Jatuli 409 Virpiniemen Golf 410 ABC-Ratsutalli 411 Ratsastuskeskus Virpitallit 412 Oijärven uimaranta 413 Vihkosaaren uimaranta 414 Männikön kopse 415 Ylirannan ratsutila 416 Kalliomonttu 417 Virkistysuimala Zimmari 418 Köykkyri, Kempeleen hiihtokeskus 419 Koivikon Ratsutila Oy 420 Alakylän uimapaikka 421 Huttukylän uimaranta 422 Jäälinjärven uimaranta 423 Koskenniskan uimaranta 424 Niemeläntörmän uimapaikka 425 Tirinkylän uimapaikka 426 Ylikylän uimapaikka 427 Jäälintalli Ay 428 Kiimingin Ratsastuskeskus 429 Ratsutila Nowa Oy 430 Rantakylän virkistysalue 431 Tupoksen uimapaikka 432 Marin talli 433 Tuomikosken Ratsutalli 434 Varjakan uimapaikka 435 Viinavuoren uimapaikka 436 Junniojan uimaranta 437 Karhojan uimapaikka 438 Kirkkosaaren uimaranta 439 Laitasaaren uimaranta 440 Montan uimaranta 441 Päivänpaisteenmaan uimaranta 442 Ratsutila Jarmin 443 Uimahalli 444 Konttisenkankaan uimaranta 445 Kuivasjärven uimaranta 446 Lämsänjärven uimaranta 447 Maikkulan uimaranta 448 Myllyojan uimaranta 449 Nallikarin uimaranta 450 Oulun uimahalli 451 Oulunsuun uimaranta 452 Parkkisenkankaan uimaranta 453 Pateniemen uimaranta 454 Pyykösjärven uimaranta 455 Rajahaudan uimaranta 456 Saarelan uimaranta 457 Tuiran uimaranta 458 Valkiaisjärven uimaranta 459 Vengasranta 460 Vesalan uimaranta 461 Värtön uimaranta 462 Sankivaaran Golf 463 Vauhtipuisto 464 Äimäraution Ratsastuskeskus 465 Aaltokankaan ratsutallit 466 Hietasaaren ponipiha 467 Papinjärven uimapaikka 468 Varjakan uimaranta 469 Oulunsalon ratsastuskoulu 470 Ampumaradan uimapaikka 471 Murron uimapaikka 472 Peuransarven kukkula 473 Suutarinjärven uimapaikka 474 Alakylän uimapaikka 475 Kirkonkylän uimapaikka 476 Kurimon kalastuspaikka 477 Valkeisjärven virkistysalue 478 Möljän uimaranta 479 Ojalan Harrastetalli

27 Oulun seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma 25 VIITOITUSKELPOISET KOHTEET 5.7 Matkailutiet Tervan tie matkailureitti on suunnittelualueella ainoa virallisesti hyväksytty matkailutie. Tiehallinnon keskushallinto on tehnyt asiasta myönteisen päätöksen. Tervan tie on Suomen yhdeksäs valtakunnallinen matkailutie, jonka tunnus on liikenne- ja viestintäministeriön hyväksymä. Tervan tie on Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen sijoittuva matkailutie. Tervan tien opastus on suunniteltu erillisessä hankkeessa vuonna Matkailutien taustaorganisaation suostumuksella voidaan matkailutien reitinvarrella osoittaa myös matkailutiehen liittyviä palveluja. Tällöin matkailutien yksilöllinen tunnus lisätään opastustaulussa kohteen nimen eteen. Matkailutie voi esiintyä myös opastuspistettä osoittavassa palvelukohteen opastustaulussa ruskeassa kentässä osoittamassa paikkaa, jossa annetaan tietoa matkailutien varrella olevista nähtävyyksistä ja palveluista. Tässä suunnitelmassa ei ole esitetty matkailutie-tunnuksen käyttöä kohteiden opastuksessa. Kuva 12. Tervantietä koskeva opastuspiste voisi sijaita Oulussa Torinrannassa.

28 26 Oulun seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma SUUNNITELMA 6 SUUNNITELMA Suunnitelmakartoilla (kartat 1-13) liitteessä 1 esitetyt palvelukohteiden opastusmerkit ovat ohjeellisia ja opastusmerkkien tarkempi sisältö ja sijainti määräytyvät opastelupakäsittelyn yhteydessä. Lupakäsittelyssä on tärkeää noudattaa kaikissa ratkaisuissa alueellisia opastusperiaatteita. Suunnitelmakartoilla on esitetty palvelukohteiden opasteet ja niitä koskevat muut tienviitat ja suunnistustaulut. Nykyisiä osoiteviittakohteita on esitetty kartalla vain, jos samaan pystytystelineeseen on tulossa uusi palvelukohteen osoiteviitta. Osoiteviittakohteet eivät varsinaisesti ole sisältyneet suunnitteluun, jos niissä esitetyt viitoituskohteet eivät selkeästi koske vapaa-ajan matkailua. Tällaisia ovat esim. majoituskohteet, jotka eivät täytä vähimmäiskriteerejä; veneenlaskupaikat sekä kahvilat ja ravintolat. Nallikarin ja Hietasaaren suunnitelmakartoissa on esitetty kaikki mahdolliset palvelukohteet ja täydellinen tienviitoitus tiiviin alueen kokonaiskuvan hahmottamiseksi. Palvelukohteiden opastustauluina käytetään pääsääntöisesti normaalikokoisia tauluja tekstikoon ollessa 150 mm. Moottoritiellä (pl. ramppitiet) käytetään suurikokoisia tauluja tekstikokoon ollessa 200 mm. Taajamissa enintään 50 km/h nopeusrajoitusalueella voidaan palvelukohteiden opastustauluina käyttää pienikokoisia tauluja, joissa tekstikoko on 100 mm. Samalla alueella on käytettävä yhdenmukaista tekstikokoa. Osoiteviittojen ja palvelukohteiden osoiteviittojen sekä näiden ennakkomerkkien tekstikoko on 150 mm, kun tien nopeusrajoitus on 80 km/h tai enemmän, muutoin 120 mm. Paikannimikilvissä, tienviitoissa ja paikalliskohteen viitoissa käytetään pääsääntöisesti tekstikokoa 200 mm. Muilla kuin valtateillä nopeusrajoituksen ollessa enintään 60 km/h, voidaan käyttää paikalliskohteen viitoissa myös 150 mm tekstikokoa. Samalla alueella on käytettävä yhdenmukaista tekstikokoa. Opastusmerkkien pystyttämisessä noudatetaan Tiehallinnon ohjejulkaisua "Liikennemerkkien rakenne ja pystytys". Pystytyspylväinä käytetään normaalisti Ø 90mm teräsputkea, jonka ainevahvuus on 2 mm. Pystytysrakenteet mitoitetaan siten, että vinotukia ei käytetä. Jos taulun pinta-ala on yli 12 m 2, käytetään pystytysrakenteena ristikkorakenteista pylvästä tai vastaavaa järeämpää erikseen mitoitettavaa törmäysturvallista pystytysrakennetta. Opastusmerkit asennetaan riittävän korkealle (tavoite: merkin alareuna taajamassa 1,5 m ja muualla 2,0 m tien pinnasta) ja riittävän kauas ajoradasta (tavoite: merkin sisäreuna mahdollisuuksien mukaan 2,5-6,0 m tien reunasta). Opastusmerkkiratkaisujen ohjevuosi on opastuspaikkojen osalta 2009 ja muiden opastusmerkkien osalta Suunnitelman mukaisille ratkaisuille voi hakea opastelupia suunnitelman valmistumisen jälkeen. Viitoitus on uusittava alueellisen opastussuunnitelman kaltaiseksi ennen ohjevuosien päättymistä. Viitoitusta uusittaessa tulee huomioida merkkivalmistajien mahdollisesti pitkittyvät toimitusajat ohjevuoden 2013 lähestyessä. Jos nykyiset palvelukohteiden opastusmerkit ovat ristiriitaisia alueellisen opastussuunnitelman kanssa, saavat merkit olla maastossa opasteluvassa mainittuun lupakauden päättymiseen tai enintään vuosien 2013/2009 loppuun saakka. Siirtymäaikaa ei noudateta, jos nykyinen viitoitus on luvanvastainen tai virheellinen tai lupaehtoja on rikottu tai nykyinen viitoitus estää

29 Oulun seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma 27 SUUNNITELMA suunnitelman toteuttamisen. Vuoden 2014 alussa tienpitäjä poistaa kaikki suunnitelmasta poikkeavat opastusmerkit maastosta. 6.1 Opastuspaikat Palvelukohteiden viitoitusratkaisujen lähtökohtana on, että tienkäyttäjille jaetaan alueen palveluista ajan tasalla olevaa tietoa opastuspisteiden opastuskartoissa. Alueen kuntien tulee huolehtia siitä, että opastuspisteissä on ajan tasalla olevat opastuskartat, mistä johtuen tulee pyrkiä helposti ylläpidettäviin ratkaisuihin. Opastuskartoissa tulee esittää vähintään alueen tie- ja katuverkko, vesistöt, palvelut ja aktiviteetit sekä päivämäärä, jolloin opastuskartta on painettu. Lisäksi alueen yrittäjillä on hyvä olla mahdollisuus osoittaa kohteensa yhteystietoja opastuskartan yhteydessä esim. maksua vastaan. Maksulla kunta voi huolehtia esimerkiksi karttojen ajan tasalla pitämisestä. Hyvin varustetusta opastuspaikasta tienkäyttäjä voi ottaa mukaansa myös ns. repäisykarttoja. Liikenneasemien yhteydessä voidaan sisätiloihin asentaa myös sähköisiä päätelaitteita tiedon saamiseksi. Seudullisten opastuspisteiden sisältöön tulee kiinnittää erityistä huomiota tuomalla esille pääasiassa matkailun kannalta merkittäviä käyntikohteita. Kohteiden esittelyssä tulee antaa painoarvoa historiallisiin ja taiteellisiin nähtävyyksiin sekä luontokohteisiin, erilaisiin aktiviteetteihin ja teemapuistoihin. Seudullisessa opastuspisteessä on tärkeää antaa kokonaiskuva alueen merkittävimmistä vapaa-ajan matkailun palveluista ja käyntikohteista. 6.2 Palvelukohteet Suunnittelualueella on mahdollista viitoittaa jokainen viitoituskelpoinen palvelukohde kohdekohtaisesti lukuun ottamatta Oulun kaupungin keskustaa, jossa kaikille opastustauluille ei ole ahtaassa tie- tai katuympäristössä tilaa. Tästä syystä kaupunkirakenteen sisällä olevien kohteiden opastusratkaisut perustuvat saatavilla oleviin opaskarttoihin, yleiseen tie- ja katuverkon viitoitukseen, osoitejärjestelmään sekä osoiteviitoitukseen. Opastusratkaisuissa on esitetty yleisistä ja alueellisesti täsmennetyistä periaatteista poikkeavia ratkaisuja, joita on tarpeen perustella tarkemmin seuraavien kohteiden osalta: Kierikkikeskus o Valtakunnallisesti merkittävä kivikauden aikainen asumapaikka, jonka ympärille on rakennettu matkailullinen kokonaisuus. Kohde on myös Museoviraston mukaan valtakunnallisesti merkittävä. Pitkät opastusetäisyydet ovat perusteltuja kohteen kaukaisella sijainnilla suhteessa lähimpään päätieverkkoon. Eläinpuisto Escurial o Maakunnallisesti merkittävä ja hyvin tunnettu vapaa-ajan käyntikohde, jonka vuotuinen kävijämäärä on noin Kohde Limingassa, mutta jää sivuun kuntakeskuksesta ja valtateiltä, minkä vuoksi on perusteltua opastaa valtatieltä 8. Tietomaa o Valtakunnallisesti merkittävä tiedepuisto, joka on otettu laajasti huomioon kaupungin muussa viitoituksessa paikalliskohteena. Kohde sijaitsee kaupungin keskustassa, joten ei ole tarpeen erikseen viitoittaa taajaman ulkopuolelta.

30 28 Oulun seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma SUUNNITELMA Kuva 13. Opastettavien opastupaikkojen tavoitetilanne 2010.

31 Oulun seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma 29 SUUNNITELMA 6.3 Yleisötilaisuuksien tilapäiset opasteet Yleisötilaisuuksilla tarkoitetaan yleensä pari päivää tai pisimmillään jopa viikkoja kestäviä messuja, näyttelyitä, kokouksia, urheilutilaisuuksia tai vastaavia, joihin saapuu runsaasti yleisöä paikkakunnan ulkopuolelta. Yleisötilaisuuksien opastus edellyttää aina suunnitelmaa ja opasteluvan hankkimista tienpitäjältä. Jatkossa tällainen suunnitelma voi yksinkertaisimmillaan perustua pysyviin telineisiin kiinnitettävien tilapäisten opasteiden asettamiseen. Tilapäisessä opasteluvassa määritellään tarkasti, milloin merkit saa asettaa ja milloin ne tulee viimeistään poistaa. Alueen kunnat voivat halutessaan käydä neuvotteluja Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen kanssa pystytystelineiden sijaintien suunnittelemiseksi. Telineiden rakenne tulee olla sellainen, että siihen on helppo kiinnittää tapahtumaopaste, ja toisaalta opasteen tulee olla myös helposti poistettavissa. Kunnat vastaavat telineiden suunnittelusta, rakentamisesta, kunnossapidosta omissa kohteissaan. Pohjois-Pohjanmaan ELY:n ja kuntien kesken neuvotellaan toimintamalli, joka mahdollistaa kunnan toimimisen myös lupaviranomaisena ja ohjeistajana ao. telineisiin kiinnitettävien tilapäisten opasteiden käytössä. 6.4 Opastusmerkkien peittäminen Opastusmerkki tulee poistaa tai peittää kokonaan palvelukohteen kiinnioloajaksi, jos toiminta on osan vuodesta suljettuna tai kokonaan keskeytyksissä. Tällöin kiinteät jalustat voidaan jättää pystyyn, mutta maisemaa rumentavat pylväät tulee poistaa. Merkin poistamiseksi ei hyväksytä merkin päälle kiinnitettävää jätesäkkimuovia tai merkin kääntämistä tien suuntaiseksi, vaan mikäli merkki peitetään, tulee peittämiseen käyttää tarkoitukseen valmistettuja väriltään harmaita peitteitä tai suojia. Ennen opastusmerkin valmistamista tulee ottaa huomioon opastusmerkin ajan tasalla pidon ja muun kunnossapidon erityisvaatimukset. Jos kohteen palveluista vain osa on väliaikaisesti poissa toiminnasta, tulee kyseisiä toimintoja osoittavat tunnukset peittää merkin pohjavärin mukaisella peitelevyllä. Jos tunnusten määrä muuttuu, tulee peitelevyn olla tunnuskentän laajuinen. Peitelevy tulee kiinnittää siten, että opastustaulun ja peitelevyn väliin jää pieni tuuletusrako. 6.5 Suunnitelman ylläpito Pohjois-Pohjanmaan ELY:n, Oulun seudun ja alueen kuntien tehtävänä on huolehtia siitä, että nyt valmistunut seudullinen opastussuunnitelma pidetään ajan tasalla. Kokonaisvaltainen opastussuunnitelman tarkistaminen tulee tehdä keskimäärin 10 vuoden välein tai useammin, jos uusia opastelupia ei voida käsitellä alueellisten viitoitusperiaatteiden perusteella nopeasti ja sujuvasti, tie- ja katuverkossa tapahtuu muutoksia tai jos tavoitetilan opastusmerkkisuunnitelmien ylläpitäminen ei ole onnistunut.

32 30 Oulun seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma OPASTUKSEN TOTEUTTAMINEN 7 OPASTUKSEN TOTEUTTAMINEN 7.1 Opastelupa Palvelukohteen viitoittaminen edellyttää aina tienpitäjän lupaa. Maanteiden osalta luvan myöntää Tiehallinto ( alkaen Pohjois-Pohjanmaan ELY), kadulla kunta ja yksityisellä tiellä tiehoitokunta. Yksityisellä tiellä merkin pystyttämiseen tarvitaan lisäksi kunnan suostumus. Jos kohde sijaitsee esimerkiksi yksityistien varrella ja kohde halutaan opastettavaksi maantieltä alkaen, tarvitaan viitoituslupa kaikilta osapuolilta, joiden väylien varteen merkkejä aiotaan pystyttää. Tällaisessa tapauksessa, jossa lupa pyydetään myös Tiehallinnolta ( alkaen ELY-keskus), saa luvanhakija liikennemerkkien mitoituskuvat Tiehallinnon lupapalvelusta oheistuotteena perille asti. Muussa tapauksessa luvanhakijan on hankittava liikennemerkkien mitoituskuvat itse. Tiehallinnon ( alkaen ELY-keskus) Lupapalvelut vastaa valtakunnallisesti maanteiden opastelupien käsittelystä. Lupapalvelut sijaitsee Tampereella, mutta kaikissa tiepiireissä (ELY-keskuksissa) on lupayhdyshenkilöt. He toimivat tarvittavissa määrin Lupapalvelujen apuna lupa-asioiden valmistelutyössä, maastokatselmuksissa ja opastettavien kohteiden arvioinnissa. Opastelupaa varten pyydetään useissa tapauksissa ulkopuolisen tahon antama lausunto tai arvio. Kaikki uudet opasteluvat ovat määräaikaisia, joiden kesto on yleensä viisi vuotta. Täten olosuhteiden muutokset voidaan ottaa nopeasti huomioon. Määräaika voi olla lyhyempi, esimerkiksi vain osan vuotta avoinna olevan palvelun tapauksessa, tai pidempi, esimerkiksi merkittävän historiallisen nähtävyyden tapauksessa. Opasteluvassa määritetään ehtoja, jotka antavat lupaviranomaiselle oikeuden perua tai muuttaa luvan sisältöä. Niitä voivat olla esimerkiksi lainsäädännön tai viitoitusohjeiden muuttuminen taikka tieverkossa, alueellisessa palvelutarjonnassa tai muussa ympäristötekijässä tapahtuneet muutokset tai alueellisessa opastussuunnitelmassa todetut ratkaisut. Mikäli opasteluvan perusteissa ei ole tapahtunut muutoksia, luvan uusimisen yhteydessä ei peritä uutta lupamaksua. Opasteluvan muutoksissa on siirtymäaika, joka yleensä kestää voimassaolevan opastelupakauden loppuun saakka. Jos opasteluvassa ei ole määritelty lupakautta, niin vanhan opasteluvan mukaiset merkit saavat olla maastossa vuoden 2013 loppuun saakka. Opastuspisteiden ja -toimistojen osalta määräaika on vuoden 2009 loppuun mennessä. Siirtymäaikaa ei sovelleta, jos toteutettu viitoitus on luvanvastainen tai muuten virheellinen tai lupaehtoja on rikottu tai nykyinen viitoitus estää suunnitelman toteuttamista. Myös tienparannustoimenpiteistä johtuvat muutokset tieverkossa voivat aiheuttaa tarpeen muuttaa opastuksen ja opasteluvan sisältöä kesken lupakauden. Maanteille tulevan palvelukohteen opastusmerkin opasteluvan hakemus on saatavissa ja tulostettavissa Tiehallinnon (ELY-keskuksen) www-sivuilta, minkä lisäksi sen voi tilata Tiehallinnon (ELY-keskuksen) Lupapalveluista. Www-sivuilla on myös muuta tietoa palvelukohteiden opastusmerkeistä ja lupa-asioista. Kadulla ja yksityistiellä opaste edellyttää yleensä toimenpideluvan, joka hankitaan kunnan rakennusvalvonnasta tai vastaavalta taholta. Hakulomakkeet löytyvät yleensä kunnan www-sivuilta.

33 Oulun seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma 31 OPASTUKSEN TOTEUTTAMINEN Luvat ovat maksullisia. Samaan pystytystelineeseen tulevat palvelukohteiden opasteet voidaan anoa samalla kertaa, jolloin lupamaksu voidaan jakaa useamman toimijan kesken. Tällöin myös pystytystelineiden ja merkkien mitoitus tulee kerralla oikein ilman toteutusvaiheen lisäkustannuksia. 7.2 Opastusmerkkien hankinta, hoito ja ylläpito Palvelukohteiden opastusmerkkeinä käytetään tieliikenneasetuksen mukaisia liikennemerkkejä, joista tienpitäjällä on kokonaisvastuu. Palvelukohteen opasteluvan haltija vastaa luvan mukaisen opastuksen toteuttamiskustannuksista. Kustannuksiin sisältyvät myös muille osapuolille syntyvät kustannukset, jos näiden opastusmerkkien sisältö tai sijoituspaikka muuttuu uusien opastusmerkkien vaikutuksesta. Viimeisimmän opasteluvan haltija joutuu kustantamaan myös uuden luvan edellyttämät muutokset muiden luvanhaltijoiden opastusmerkkeihin. Uusia opastusmerkkejä pystytettäessä on kaikki lupapäätöksen vastaiset vanhat merkit poistettava. Luvanhaltija saa opasteluvan liitteenä luettelon Tiehallinnon auditoimista liikennemerkkien valmistajista, joilta luvanhaltija voi hankkia opastusmerkit. Luvanhaltijan on otettava yhteyttä tiepiirin (ELY-keskuksen) yhteyshenkilöön ennen opastusmerkkien asennusta. Luvanhaltija voi hankkia asennustyön Tiehallinnon (ELY-keskuksen) alueurakoitsijalta tai muulta sellaiselta urakoitsijalta, joka täyttää tiellä suoritettavan työn pätevyysvaatimukset ja hallitsee liikennemerkkien rakennetta ja pystytystä koskevan Tiehallinnon ohjeistuksen. Lisätietoa maanteiden varsille tulevien opasteiden pystytysrakenteista antaa Tiehallinnon (ELY-keskuksen) aluevastaavat ja kunnan katuverkolla kunnan liikennevastaavat tms. Maanteillä palvelukohteen opastemerkkien hoito kuuluu Tiehallinnon (ELYkeskuksen) alueurakoita koskeviin sopimuksiin vastaavasti kuin muut liikennemerkit. Hoitoa ovat muun muassa lian, lumen ja jään poisto, normaali säännöllinen merkkien pesu sekä pienehköjen vaurioiden korjaus, esimerkiksi jalustan suoristaminen aurauslumen jäljiltä. Opasteluvan haltija vastaa opastusmerkin ylläpitokustannuksista eli kalvon tai tukirakenteiden uusimisesta, kun ne ovat tulleet elinkaarensa päähän. Merkki on uusittava, kun se on niin huonokuntoinen, ettei se enää täytä normaaleja liikennemerkille asetettuja kuntoluokituskriteerejä. Mikäli huonokuntoinen merkki jää uusimatta, opastelupa voidaan sen perusteella peruuttaa. Vastaava opasteiden kuntovaatimus on sovellettavissa myös muille teille kuin maanteille. Jos opastusmerkki vaurioituu esimerkiksi auton törmätessä siihen, liikennevakuutus korvaa useimmiten merkin uusimisen. Mikäli syyllistä ei saada selville, joutuu luvanhaltija maksamaan merkin uusimisesta aiheutuvat kustannukset. Jos luvallisia opastusmerkkejä on tarpeen muuttaa tai uusia tienpitäjän omien toimenpiteiden, kuten esimerkiksi liittymäjärjestelyjen tai muiden tienparannustoimenpiteiden takia, Tiehallinto (ELY-keskus) vastaa maantiellä merkkien uusimiskustannuksista myös palvelukohteiden opastusmerkkien osalta.

34 32 Oulun seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma OPASTUKSEN TOTEUTTAMINEN Palvelukohteiden opastusmerkkien toteuttamisen kustannusjakoperiaate: Tiehallinnon Oulun tiepiiri ( alkaen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus) o muutokset ja täydennykset tienviitoituksessa o maantien suuntaan osoittavat paikalliskohteiden viitat ja paikalliskohteiden viitoituksen ennakkomerkit maantiellä o maantien L- tai P-alueella sijaitsevaa opastuspaikkaa osoittavat palvelukohteiden opastustaulut Kunnat o muutokset ja täydennykset katuverkon ja kunnan hoidossa olevien yksityisteiden viitoitukseen o kadun tai yksityistien suuntaan osoittavat paikalliskohteiden viitat o muualla kuin maantien L- tai P-alueella sijaitsevaa opastuspaikkaa osoittavat palvelukohteiden opastustaulut (esim. liikenneaseman piha tai torialue) o kunnan tai matkailualueen opastuspisteiden opastuskartat o tilapäisten yleisötilaisuuksien opasteita varten rakennettavat kiinteät pystytystelineet Yritykset ja muut vastaavat tahot o palvelukohteiden yrityskohtaiset opastusmerkit ja näiden ennakkomerkit o palvelukohteiden yrityskohtaiset osoiteviitat (musta- ja ruskeapohjaiset) ja osoiteviitan ennakkomerkit o tilapäisten yleisötilaisuuksien opasteet o muualla kuin maantien L- tai P-alueella sijaitsevaa luontokohteen opastuspaikkaa osoittavat palvelukohteiden opastustaulut (esim. piha-alue) Oulun seutu o Seudullisten opastuspisteiden opastuskartat

35 Oulun seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma 33 LIITTEET 8 LIITTEET Liite 1: Alueen kuntien palvelukohteiden opastussuunnitelma Kartat: 1a ja 1b: Hailuoto 2: Haukipudas 3: Ii 4: Kempele 5a, 5b ja 5c: Kiiminki 6: Liminka 7: Lumijoki 8a ja 8b: Muhos 9: Oulu 10: Oulunsalo 11: Tyrnävä 12: Utajärvi 13: Yli-Ii Liite 2: Poistettavat palvelukohteen opasteet Kartat: 1: Hailuoto 2: Haukipudas 3: Ii 4: Kempele 5: Kiiminki 6: Liminka 7: Lumijoki 8a ja 8b: Muhos 9: Oulu 10: Oulunsalo 11: Tyrnävä 12: Utajärvi 13: Yli-Ii

Oulun seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma LUONNOS 17.8.2009. Puuttuu: Museoviraston lausunto Oulun läänin taidetoimikunnan

Oulun seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma LUONNOS 17.8.2009. Puuttuu: Museoviraston lausunto Oulun läänin taidetoimikunnan Oulun seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma LUONNOS 17.8.2009 Puuttuu: Museoviraston lausunto Oulun läänin taidetoimikunnan lausunto Oulun seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma Tiehallinto Oulu

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 2010 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

POHJOIS-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 2010 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus POHJOIS-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 2010 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Oulu, 2010 2 Pohjois Pohjanmaan elinkeino, liikenne ja ympäristökeskuksen

Lisätiedot

PALVELUKOHTEIDEN PAIKALLISET VIITOITUSPERIAATTEET, HÄMEENLINNA (LUONNOS)

PALVELUKOHTEIDEN PAIKALLISET VIITOITUSPERIAATTEET, HÄMEENLINNA (LUONNOS) 20.10.2015 Palvelukohteiden paikalliset viitoitusperiaatteet antavat suuntaviivat opastamiselle Hämeenlinnassa. Viitoitusperiaatteissa noudatetaan pääasiassa Palvelukohteiden viitoitus ohjetta (TIEH 2000021-07)

Lisätiedot

Rukan palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma

Rukan palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma Rukan palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma Rukan palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma Tiehallinto Oulu 2008 Kannen kuva: Minna Simonen Julkaisua myy/saatavana Oulun tiepiiri Faksi

Lisätiedot

Koillismaan palvelukohteiden opastussuunnitelma

Koillismaan palvelukohteiden opastussuunnitelma Koillismaan palvelukohteiden opastussuunnitelma Koillismaan palvelukohteiden opastussuunnitelma Tiehallinto Oulu 2009 Julkaisua myy/saatavana Oulun tiepiiri (1.1.2010 alkaen Pohjois-Pohjanmaan elinkeino,

Lisätiedot

24.3.2010 / Anneli Harju LÖYDÄNKÖ PERILLE? PALVELUKOHTEIDEN OPASTEET MATKAN VARRELLA

24.3.2010 / Anneli Harju LÖYDÄNKÖ PERILLE? PALVELUKOHTEIDEN OPASTEET MATKAN VARRELLA LÖYDÄNKÖ PERILLE? PALVELUKOHTEIDEN OPASTEET MATKAN VARRELLA Opaste vai mainos? Palvelukohteiden viitoitus käytetään vain tieliikenneasetuksen mukaisia opastusmerkkejä Tienvarsimainonta kaikki muut mainoksia

Lisätiedot

Kalajoen Hiekkasärkkien palvelukohteiden

Kalajoen Hiekkasärkkien palvelukohteiden Kalajoen Hiekkasärkkien palvelukohteiden opastussuunnitelma Kalajoen Hiekkasärkkien palvelukohteiden opastussuunnitelma Tiehallinto Oulun tiepiiri Oulu 2008 TIEHALLINTO Oulun tiepiiri Veteraanikatu 5

Lisätiedot

Vuokatin palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma

Vuokatin palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma Vuokatin palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma Vuokatin palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma Tiehallinto Oulu 2008 Kannen kuva: Jani Karjalainen Julkaisua myy/saatavana Oulun tiepiiri

Lisätiedot

Palvelukohdeopasteet ja tienvarsimainokset

Palvelukohdeopasteet ja tienvarsimainokset Palvelukohdeopasteet ja tienvarsimainokset Palvelukohdeopasteista Palvelukohteiden opastusmerkkejä määräävät kansainväliset Sopimukset Liikennemerkkejä ja opasteita koskeva yleissopimus, Wien 8.11.1968

Lisätiedot

Rokuan ja Oulujärven matkailualueiden palvelukohteiden opastussuunnitelma

Rokuan ja Oulujärven matkailualueiden palvelukohteiden opastussuunnitelma Rokuan ja Oulujärven matkailualueiden palvelukohteiden opastussuunnitelma Rokuan ja Oulujärven matkailualueiden palvelukohteiden opastussuunnitelma Tiehallinto Oulun tiepiiri Oulu 2009 TIEHALLINTO Oulun

Lisätiedot

Syötteen palvelukohteiden opastussuunnitelma

Syötteen palvelukohteiden opastussuunnitelma Syötteen palvelukohteiden opastussuunnitelma Syötteen palvelukohteiden opastussuunnitelma Tiehallinto Oulun tiepiiri Oulu 2008 TIEHALLINTO Oulun tiepiiri Veteraanikatu 5 PL 261 90101 Oulu Puhelinvaihde

Lisätiedot

Palvelukohteiden opastus. Antti Pirttijoki Pirkanmaan ELY-keskus 6.3.2012

Palvelukohteiden opastus. Antti Pirttijoki Pirkanmaan ELY-keskus 6.3.2012 Palvelukohteiden opastus Antti Pirttijoki Pirkanmaan ELY-keskus 6.3.2012 Opastusjärjestelmän periaate 1. Taso: Tiekartta ja matkalla ajoneuvoliikenteen viitoitus 2. Taso: Opastustoimistot ja opastuskartat

Lisätiedot

Keski-Suomen palvelukohteiden viitoitus

Keski-Suomen palvelukohteiden viitoitus RAPORTTEJA 2014 Keski-Suomen palvelukohteiden viitoitus Viitasaari, Pihtipudas ja Kinnula 1 RAPORTTEJA 2014 KESKI-SUOMEN PALVELUKOHTEIDEN VIITOITUS KINNULA, PIHTIPUDAS JA VIITASAARI Keski-Suomen elinkeino-,

Lisätiedot

PALVELUKOHDEOPASTEIDEN LUPAEHDOT HÄMEENLINNAN KATUVERKOLLA

PALVELUKOHDEOPASTEIDEN LUPAEHDOT HÄMEENLINNAN KATUVERKOLLA LUPAEHDOT HÄMEENLINNAN 1.2.2016 Palvelukohteen (palvelukohteen määrittely, ks. Palvelukohteiden viitoitus, TIEH 2000021-07) viitoitus asetetaan vain yrityksen, kohteen tms. anomuksesta ja anojan kustannuksella.

Lisätiedot

Kainuun palvelukohteiden opastussuunnitelma

Kainuun palvelukohteiden opastussuunnitelma Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kainuun palvelukohteiden opastussuunnitelma 2010 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen raportteja POHJOIS-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE-

Lisätiedot

YLLÄKSEN MATKAILUKESKUKSEN PALVELUKOHTEIDEN OPASTUSSUUNNITELMA

YLLÄKSEN MATKAILUKESKUKSEN PALVELUKOHTEIDEN OPASTUSSUUNNITELMA Kolarin kunta Lapin elinkeino, - liikenne- ja ympäristökeskus Liikenne ja infrastruktuuri- vastuualue Kolarin kunta YLLÄKSEN MATKAILUKESKUKSEN PALVELUKOHTEIDEN OPASTUSSUUNNITELMA SITO-YHTIÖT SITO OY Y-tunnus

Lisätiedot

Varkauden - Pieksämäen seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma

Varkauden - Pieksämäen seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma Varkauden - Pieksämäen seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma Varkauden - Pieksämäen seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma Tiehallinto Kuopio 2009 Valokuvat: Tomi Kärnä Kopijyvä Kuopio 2009 Julkaisua

Lisätiedot

Seudullinen opastussuunnitelma

Seudullinen opastussuunnitelma Seudullinen opastussuunnitelma Kuusiokunnat Alavus, Kuortane, Töysä ja Ähtäri 10/2009 Kuortane Töysä Alavus Ähtäri Alavus Kuortane Töysä Ähtäri Seudullinen opastussuunnitelma Kuusiokunnat Alavus, Kuortane,

Lisätiedot

12/2012 HEINOLAN VETOVOIMAOPASTEET JA LÄHIKOHTEIDEN OPASTUS- SUUNNITELMA

12/2012 HEINOLAN VETOVOIMAOPASTEET JA LÄHIKOHTEIDEN OPASTUS- SUUNNITELMA 12/2012 HEINOLAN VETOVOIMAOPASTEET JA LÄHIKOHTEIDEN OPASTUS- SUUNNITELMA Päivämäärä 06/12/2012 Laatija Jani Karjalainen Ramboll Kiviharjuntie 11 90220 OULU P +358 20 755 7070 F +358 20 755 7071 www.ramboll.fi

Lisätiedot

Ylä-Savon palvelukohteiden opastussuunnitelma

Ylä-Savon palvelukohteiden opastussuunnitelma RAPORTTEJA 3 2013 Ylä-Savon palvelukohteiden opastussuunnitelma OLLI ÄKELÄ PILVI LESCH Ylä-Savon palvelukohteiden opastussuunnitelma OLLI ÄKELÄ PILVI LESCH RAPORTTEJA 3 2013 YLÄ-SAVON PALVELUKOHTEIDEN

Lisätiedot

Palvelukohteiden alueellisen opastussuunnitelman laatiminen

Palvelukohteiden alueellisen opastussuunnitelman laatiminen Palvelukohteiden alueellisen opastussuunnitelman laatiminen Maakunta Seutu Paikallinen taso Palvelukohteiden alueellisen opastussuunnitelman laatiminen Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2007

Lisätiedot

PALVELUKOHTEIDEN OPASTUSSUUNNI- TELMAN LAATIMISEN PROSESSIOHJE

PALVELUKOHTEIDEN OPASTUSSUUNNI- TELMAN LAATIMISEN PROSESSIOHJE PALVELUKOHTEIDEN OPASTUSSUUNNI- TELMAN LAATIMISEN PROSESSIOHJE Projektiryhmä Kari Keski-Luopa, pj. Maarit Orava, Tuomas Österman Per-Olof Linsén Sanna Kolomainen Kauko Kaarninen Kari Ruokanen Reijo Vaarala,

Lisätiedot

OULU-KAJAANI -KEHITTÄMISVYÖHYKE Vetovoimaiset yritysalueet Oulu-Kajaani -kehittämisvyöhykkeellä (VETY)

OULU-KAJAANI -KEHITTÄMISVYÖHYKE Vetovoimaiset yritysalueet Oulu-Kajaani -kehittämisvyöhykkeellä (VETY) HENKILÖLIIKENTEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 1 OULU-KAJAANI -KEHITTÄMISVYÖHYKE Vetovoimaiset yritysalueet Oulu-Kajaani -kehittämisvyöhykkeellä (VETY) Etukannen kuvat: Kiehimänjokisuu, Paltamo (Martti Juntunen

Lisätiedot

Joensuun seudun ja Keski-Karjalan palvelukohteiden opastussuunnitelma

Joensuun seudun ja Keski-Karjalan palvelukohteiden opastussuunnitelma RAPORTTEJA 2 2013 Joensuun seudun ja Keski-Karjalan palvelukohteiden opastussuunnitelma OLLI ÄKELÄ PILVI LESCH Joensuun seudun ja Keski-Karjalan palvelukohteiden opastussuunnitelma OLLI ÄKELÄ PILVI LESCH

Lisätiedot

Mitä tehdä ja mihin mennä kesällä 2010 Oulun seudulla ja Oulunkaarella?

Mitä tehdä ja mihin mennä kesällä 2010 Oulun seudulla ja Oulunkaarella? Mitä tehdä ja mihin mennä kesällä 2010 Oulun seudulla ja Oulunkaarella? Sisällysluettelo Tapahtumakalenteri 4 Koko kesän avoinna olevia paikkoja (nähtävyyksiä, vapaa-aikaa) 7 Elokuviin 9 Geokätköilyä

Lisätiedot

Paljakan ja Ukkohallan palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma

Paljakan ja Ukkohallan palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma Paljakan ja Ukkohallan palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma Paljakan ja Ukkohallan palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma Tiehallinto Oulu 2009 Julkaisua myy/saatavana Oulun tiepiiri

Lisätiedot

Pohjois-Savon keskiosan palvelukohteiden opastussuunnitelma

Pohjois-Savon keskiosan palvelukohteiden opastussuunnitelma Pohjois-Savon keskiosan palvelukohteiden opastussuunnitelma Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja 13/2011 Pohjois-Savon keskiosan palvelukohteiden opastussuunnitelma 13/2011

Lisätiedot

Palvelukohteiden viitoitus

Palvelukohteiden viitoitus Palvelukohteiden viitoitus Palvelukohteiden viitoitus Tiehallinto Helsinki 2007 Pohjakartta Affecto Finland Oy, Genimap, Lupa L7128/07 ISBN 978-951-803-866-8 TIEH 2000021 07 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut)

Lisätiedot

Hyvinkään-Riihimäen talousalueen palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma

Hyvinkään-Riihimäen talousalueen palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma Hyvinkään-Riihimäen talousalueen palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma Hausjärvi, Hyvinkää, Loppi ja Riihimäki Hyvinkään-Riihimäen talousalueen palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma

Lisätiedot

Tienvarsimainonta ja lupamenettely. Antti Pirttijoki Pirkanmaan ELY-keskus 6.3.2012

Tienvarsimainonta ja lupamenettely. Antti Pirttijoki Pirkanmaan ELY-keskus 6.3.2012 Tienvarsimainonta ja lupamenettely Antti Pirttijoki Pirkanmaan ELY-keskus 6.3.2012 Tienvarsimainonnan lainsäädännöllinen perusta Maantielain 52, tienvarsimainonta ja -ilmoittelu Asemakaava-alueen ulkopuolella

Lisätiedot

FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY KITTILÄN KUNTA TIEHALLINTO, LAPIN TIEPIIRI LEVIN OPASTUSSUUNNITELMAN PÄIVITYS

FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY KITTILÄN KUNTA TIEHALLINTO, LAPIN TIEPIIRI LEVIN OPASTUSSUUNNITELMAN PÄIVITYS FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY KITTILÄN KUNTA TIEHALLINTO, LAPIN TIEPIIRI LEVIN OPASTUSSUUNNITELMAN PÄIVITYS 26.2.2010 1 (10) 26.2.2010 1 LÄHTÖKOHDAT Tunturi Lapin matkailu on kehittynyt voimakkaasti

Lisätiedot

Liikennemerkkipiirustukset

Liikennemerkkipiirustukset Liikennemerkkipiirustukset 2 LIIKENTEEN OHJAUS Liikennemerkkien mitoitus 2008 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelon pvm. LIIKENNEMERKKIPIIRUSTUKSET, OSA 1 1 Lähetekirjeet 2 Varoitusmerkit 03.02.1995 3 Etuajo-oikeus-

Lisätiedot

Palvelukohteiden seudullinen opastussuunnitelma

Palvelukohteiden seudullinen opastussuunnitelma RAPORTTEJA 81 2013 Palvelukohteiden seudullinen opastussuunnitelma Pohjanmaa RAPORTTEJA 81 2013 Pohjanmaan palvelukohteiden seudullinen opastussuunnitelma Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Liikennemerkkipiirustukset

Liikennemerkkipiirustukset Liikennemerkkipiirustukset 2 L11k enne v1ra sto LIIKENTEEN OHJAUS Liikennemerkkien mitoitus 2017 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelon pvm. LIIKENNEMERKKIPIIRUSTUKSET, OSA 1 1 Lähetekirjeet 2 Varoitusmerkit

Lisätiedot

Liikennemerkkipiirustukset

Liikennemerkkipiirustukset Liikennemerkkipiirustukset 2 LIIKENTEEN OHJAUS Liikennemerkkien mitoitus 2010 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelon pvm. LIIKENNEMERKKIPIIRUSTUKSET, OSA 1 1 Lähetekirjeet 2 Varoitusmerkit 28.06.2010 3 Etuajo-oikeus-

Lisätiedot

Liikennemerkkipiirustukset

Liikennemerkkipiirustukset Liikennemerkkipiirustukset 2 LIIKENTEEN OHJAUS Liikennemerkkien mitoitus 2010 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelon pvm. LIIKENNEMERKKIPIIRUSTUKSET, OSA 1 1 Lähetekirjeet 2 Varoitusmerkit 28.06.2010 3 Etuajo-oikeus-

Lisätiedot

Liikennemerkkipiirustukset

Liikennemerkkipiirustukset Liikennemerkkipiirustukset 2 LIIKENTEEN OHJAUS Liikennemerkkien mitoitus 2007 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelon pvm. LIIKENNEMERKKIPIIRUSTUKSET, OSA 1 1 Lähetekirjeet 2 Varoitusmerkit 03.02.1995 3 Etuajo-oikeus-

Lisätiedot

Mitä tehdä ja mihin mennä kesällä 2010 Oulun seudulla ja Oulunkaarella?

Mitä tehdä ja mihin mennä kesällä 2010 Oulun seudulla ja Oulunkaarella? Mitä tehdä ja mihin mennä kesällä 2010 Oulun seudulla ja Oulunkaarella? Sisällysluettelo Tapahtumakalenteri 4 Koko kesän avoinna olevia paikkoja 7 Elokuviin 10 Geokätköilyä 10 Kalastus 10 Kesäkursseja

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan palvelukohteiden. opastussuunnitelma. Kuusamo. Taivalkoski. Yli-Ii. Pudasjärvi. Haukipudas Kiiminki Hailuoto. Ylikiiminki Oulunsalo

Pohjois-Pohjanmaan palvelukohteiden. opastussuunnitelma. Kuusamo. Taivalkoski. Yli-Ii. Pudasjärvi. Haukipudas Kiiminki Hailuoto. Ylikiiminki Oulunsalo Kuusamo Ii Yli-Ii Pudasjärvi Taivalkoski Haukipudas Kiiminki Hailuoto Ylikiiminki Oulunsalo Oulu Kempele Lumijoki Utajärvi Liminka Muhos Tyrnävä Raahe Siikajoki Rantsila Pyhäjoki Vihanti Merijärvi Kestilä

Lisätiedot

Maankäytön ja liikenteen suunnittelun integrointi Oulun seudulla

Maankäytön ja liikenteen suunnittelun integrointi Oulun seudulla Maankäytön ja liikenteen suunnittelun integrointi Oulun seudulla Haukipudas Kiiminki Hailuoto Oulunsalo Oulu seutusuunnittelija Anne Leskinen, 8.12.2010 Kempele Lumijoki Muhos Liminka Tyrnävä Uusi Oulu

Lisätiedot

Miten sinne pääsee? Paikallismuseoiden markkinointi ja saavutettavuus

Miten sinne pääsee? Paikallismuseoiden markkinointi ja saavutettavuus Miten sinne pääsee? Paikallismuseoiden markkinointi ja saavutettavuus Kotkan paikallismuseo seminaari 27.4. Riina Nurmio, maakuntatutkija Etelä-Karjalan museo Potentiaalisista kävijöistä pitää saada kävijöitä

Lisätiedot

LIIKENTEEN OHJAUS Liikennemerkkien mitoitus

LIIKENTEEN OHJAUS Liikennemerkkien mitoitus LIIKENTEEN OHJAUS Liikennemerkkien mitoitus 2007 POISTETTAVAT LIIKENNEMERKKIPIIRUSTUKSET LIIKENNEMERKKIPIIRUSTUSKANSIOT TIEH 2131908 Poistetaan 1/2 Piirustus nro Kansio 1 kohta 9, Tiemerkit Yleinen tie

Lisätiedot

OULUN SEUDUN VIRKISTYS- JA VAPAA-AJAN ALUEET JA REITIT

OULUN SEUDUN VIRKISTYS- JA VAPAA-AJAN ALUEET JA REITIT Hailuoto Alue 23 Matikanniemen kalastajakylä 3 Alue 24 Korkea Sunikari 3 Alue 25 Iso Sunikari ja Fiskin Sunikari 3 Alue 28 Rautaleton kalastajakylä 3 Alue 52 Hyyppä 3 Alue 53 Ulkokarvo 3 Alue 54 Ryöppäänoja

Lisätiedot

Pielisen Karjalan palvelukohteiden opastussuunnitelma. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja

Pielisen Karjalan palvelukohteiden opastussuunnitelma. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja Pielisen Karjalan palvelukohteiden opastussuunnitelma Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja /0 Pielisen Karjalan palvelukohteiden opastussuunnitelma /0 Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

Mitä tehdä. Mihin mennä. kesällä 2009 Oulun seudulla?

Mitä tehdä. Mihin mennä. kesällä 2009 Oulun seudulla? Mitä tehdä ja Mihin mennä kesällä 2009 Oulun seudulla? 1 Sisältö Tapahtumakalenteri 4 Lisää tapahtumakalentereita 5 Koko kesän avoinna olevia paikkoja 6 Oulunsalo 7 Elokuviin 7 Kalastus 7 Kesäkursseja

Lisätiedot

YKSITYISEN TIEN VIITTAA (643) JA OSOITEVIITTAA (644) KOSKEVAT OHJEET. Täydennys viitoitusohjeisiin TVH Ti E- JA VESI RAKENNUS HALLITUS

YKSITYISEN TIEN VIITTAA (643) JA OSOITEVIITTAA (644) KOSKEVAT OHJEET. Täydennys viitoitusohjeisiin TVH Ti E- JA VESI RAKENNUS HALLITUS YKSITYISEN TIEN VIITTAA (643) JA OSOITEVIITTAA (644) KOSKEVAT OHJEET Täydennys viitoitusohjeisiin TVH 741910 Ti E- JA VESI RAKENNUS HALLITUS TVH 741810 HELSINKI 1984 ISBN 951-46-7207-0 1 C.5.1.7.1 VIITOITUS

Lisätiedot

Perinnematkaillen vuoteen 2020 Alueiden välinen kehittämishanke

Perinnematkaillen vuoteen 2020 Alueiden välinen kehittämishanke Perinnematkaillen vuoteen 2020 Alueiden välinen kehittämishanke Hanke toteutetaan Ykkösakseli ry:n ja Sepra ry:n alueilla Hankeaika 1.8.2015-30.06.2017 (mahdollinen jatkoaikahakemus) Hankkeen avulla halutaan

Lisätiedot

Pielisen Karjalan palvelukohteiden opastussuunnitelma. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja

Pielisen Karjalan palvelukohteiden opastussuunnitelma. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja Pielisen Karjalan palvelukohteiden opastussuunnitelma Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja 2/20 Pielisen Karjalan palvelukohteiden opastussuunnitelma 2/20 Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

15 Pohjois-Pohjanmaa. 15.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

15 Pohjois-Pohjanmaa. 15.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 15 Pohjois-Pohjanmaa 15.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 15.1. POHJOIS-POHJANMAA Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 6 kpl Taajaan asutut: 9 kpl Maaseutumaiset:

Lisätiedot

VIITOITUS MANNER- NAANTALISSA

VIITOITUS MANNER- NAANTALISSA Vastaanottaja Naantalin kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 21.12.2015 VIITOITUS MANNER- NAANTALISSA VIITOITUS MANNER-NAANTALISSA Päivämäärä 21.12.2015 Laatija Tarkastanut Hyväksyjä Jari Brandt,

Lisätiedot

OULUN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA

OULUN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA OULUN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA Marketta Karhu, Oulun seudun ympäristövirasto Kestävä yhdyskunta seminaari 3.12.2008 Oulu OULU, KEMPELE, KIIMINKI, OULUNSALO,MUHOS, LIMINKA, TYRNÄVÄ, YLIKIIMINKI, LUMIJOKI,

Lisätiedot

Oulun seudulla kiertävien nopeusnäyttötaulujen mittaukset ajalla 8/2015-7/2016. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen maantieverkon kohteet

Oulun seudulla kiertävien nopeusnäyttötaulujen mittaukset ajalla 8/2015-7/2016. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen maantieverkon kohteet Oulun seudulla kiertävien nopeusnäyttötaulujen mittaukset ajalla 8/2015-7/2016 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen maantieverkon kohteet Mittauspisteet MittausID Suuralue tai kunta Sijainti Tietoja 186 Ii

Lisätiedot

Kainuun palvelukohteiden maakunnallinen opastussuunnitelma

Kainuun palvelukohteiden maakunnallinen opastussuunnitelma Suomussalmi Puolanka Vaala Kajaani Paltamo Hyrynsalmi Ristijärvi Sotkamo Kuhmo Kainuun palvelukohteiden maakunnallinen opastussuunnitelma Kainuun palvelukohteiden maakunnallinen opastussuunnitelma Tiehallinto

Lisätiedot

Salon alueen pääliikenneväylien ja yritysalueiden opastuksen kehittäminen

Salon alueen pääliikenneväylien ja yritysalueiden opastuksen kehittäminen Salon alueen pääliikenneväylien ja yritysalueiden opastuksen kehittäminen 29.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lähtökohdat suunnittelulle 3 2. Ohjausryhmän kokoonpano 4 3. Kokoukset ja yleisötilaisuus 4 4. Yleisöpalautteet

Lisätiedot

LIIKENTEEN OHJAUS Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä

LIIKENTEEN OHJAUS Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä 2B 2 Liikennemerkkien asettaminen Yleiselle tielle liikenteen ohjauslaitteen asettaa tiehallinto. Tilapäistä tarvetta varten voi myös poliisi asettaa tielle liikenteen ohjauslaitteen. Rautatien tasoristeysmerkit

Lisätiedot

Mikkelin seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma

Mikkelin seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma Mikkelin seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma Tomi Kärnä (toim.) 13/2010 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja Mikkelin seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma Tomi

Lisätiedot

Tahkon opastussuunnitelma. Olli mäkelä Pilvi lesch Olli mäkelä Pilvi lesch

Tahkon opastussuunnitelma. Olli mäkelä Pilvi lesch Olli mäkelä Pilvi lesch Raportteja 112 2013 Tahkon opastussuunnitelma Olli mäkelä Pilvi lesch Olli mäkelä Pilvi lesch Tahkon opastussuunnitelma Olli Mäkelä Pilvi Lesch RAPORTTEJA 112 2013 TAHKON OPASTUSSUUNNITELMA Pohjois-Savon

Lisätiedot

Ahvenisto nähtävyydet Olympiakatu 18-20 13130 Kyllä Ei Ei Turuntie, Olympiakatu

Ahvenisto nähtävyydet Olympiakatu 18-20 13130 Kyllä Ei Ei Turuntie, Olympiakatu Palvelukohde Opastussuunnitelma Huomatukset, perusteet Yritys/kohteen nimi Opastusryhmä Lähiosoite Postinro Opastustaulu Osoiteviitan ennakkomerkki Osoiteviitta Viitoituksen laajuus Kyllä/Ei ABC Hauho

Lisätiedot

Tahkon opastussuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH

Tahkon opastussuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH Tahkon opastussuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH Tahkon opastussuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH TAHKON OPASTUSSUUNNITELMA Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Taitto: Olli Mäkelä

Lisätiedot

Palvelukohteiden maakunnallinen opastussuunnitelma

Palvelukohteiden maakunnallinen opastussuunnitelma Palvelukohteiden maakunnallinen opastussuunnitelma Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa Mustasaari Mustasaari Mustasaari Mustasaari Mustasaari Mustasaari Mustasaari Mustasaari Mustasaari Vöyri-

Lisätiedot

Opastetilaisuus 8.10.2014. Kankirautavarasto, Mathildedal Yhteenveto

Opastetilaisuus 8.10.2014. Kankirautavarasto, Mathildedal Yhteenveto Opastetilaisuus 8.10.2014 Kankirautavarasto, Mathildedal Yhteenveto Teijon kansallispuistosta kasvun eväät hanke 2014-2015 Opastetilaisuuden yhteenveto 8.10.2014 Tilaisuudessa keskusteltiin saavutettavuudesta

Lisätiedot

Lapin palvelukohteiden maakunnallinen opastussuunnitelma

Lapin palvelukohteiden maakunnallinen opastussuunnitelma Utsjoki Inari Enontekiö Muonio Kolari Pello Ylitornio Kittilä Rovaniemi Sodankylä Savukoski Pelkosenniemi Salla Kemijärvi Lapin palvelukohteiden maakunnallinen opastussuunnitelma Tornio Tervola Keminmaa

Lisätiedot

URHEILUSEUROJEN MAINOSLAITTEIDEN SIJOITTAMINEN PÄÄVÄYLIEN VARSILLE

URHEILUSEUROJEN MAINOSLAITTEIDEN SIJOITTAMINEN PÄÄVÄYLIEN VARSILLE URHEILUSEUROJEN MAINOSLAITTEIDEN SIJOITTAMINEN PÄÄVÄYLIEN VARSILLE 9.6.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Urheiluseurojen mainoslaitteiden sijoittamista pääväylien varsille selvittävän työryhmän toimeksianto 2.

Lisätiedot

Yksityisteiden liikenneturvallisuudesta

Yksityisteiden liikenneturvallisuudesta Yksityisteiden liikenneturvallisuudesta Elina Kasteenpohja Yksityisteiden turvallisuudesta Kuolemaan johtaneista moottoriajoneuvoonnettomuuksista (229) vuonna 2009 tapahtui Yksityisteillä ja alueilla 24

Lisätiedot

Lakiesitys tieliikennelaista

Lakiesitys tieliikennelaista Lakiesitys tieliikennelaista Kuntaliiton näkemykset Liikenne- ja viestintävaliokunta 20.3.2018, Hanna Kemppainen Liikenteenohjauslaitteen asettaminen 71 Kunnan tulisi tehdä hallinnollinen päätös kaikista

Lisätiedot

Parantamissuunnitelmaselostus

Parantamissuunnitelmaselostus Parikkala Parantamissuunnitelmaselostus Kaakkois-Suomen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus Kouvola 2013 Parantamissuunnitelmaselostus 2(7) PARANTAMISSUUNNITELMASELOSTUS SISÄLTÖ 1 HANKKEEN LÄHTÖTIEDOT

Lisätiedot

Asuinalueiden matkatuotoskortit

Asuinalueiden matkatuotoskortit Asuinalueiden matkatuotoskortit OHJE: 1. Klikkaa asuntoalueen nimeä siirtyäksesi kohteen matkatuotoskortin ensimmäiselle sivulle. 2. Matkatuotoskortista voi palata alkuun klikkaamalla linkkiä kohteen nimessä.

Lisätiedot

Aleksis Kiven kuolinmökki, palvelukohteen opastustaulujen opastelupa yhdystielle 11609, Tuusula

Aleksis Kiven kuolinmökki, palvelukohteen opastustaulujen opastelupa yhdystielle 11609, Tuusula LUPAPÄÄTÖS Tuusulan kunta Kasvatus- ja sivistystoimi/museo Tarja Kärkkäinen PL 60 04301 TUUSULA Aleksis Kiven kuolinmökki, palvelukohteen opastustaulujen opastelupa yhdystielle 11609, Tuusula 1 Hakemus

Lisätiedot

Savo-Karjalan maakuntien palvelukohteiden opastussuunnitelma

Savo-Karjalan maakuntien palvelukohteiden opastussuunnitelma Savo-Karjalan maakuntien palvelukohteiden opastussuunnitelma Savo-Karjalan maakuntien palvelukohteiden opastussuunnitelma Tiehallinto Kuopio 2008 Kansikuva: Pohjakartta-aineisto Maanmittauslaitos lupa

Lisätiedot

Oulun seudulla kiertävien nopeusnäyttötaulujen mittaukset ajalla 8/2014-7/2015. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen maantieverkon kohteet

Oulun seudulla kiertävien nopeusnäyttötaulujen mittaukset ajalla 8/2014-7/2015. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen maantieverkon kohteet Oulun seudulla kiertävien nopeusnäyttötaulujen mittaukset ajalla 8/2014-7/2015 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen maantieverkon kohteet Mittauspisteet MittausID Suuralue tai kunta Sijainti Tietoja 108 Haukipudas

Lisätiedot

1 RAKENNUS- Kunnan tai kaupungin osa / kylä Kortteli ja tontti / rakennuspaikka Rek. n:o Koko tila PAIKKA Määräala

1 RAKENNUS- Kunnan tai kaupungin osa / kylä Kortteli ja tontti / rakennuspaikka Rek. n:o Koko tila PAIKKA Määräala Suunnittelutarveratkaisu- OULUN SEUDUN RAKENNUSVALVONNAT hakemus Hailuoto Haukipudas Kempele Kiimiki Liminka (MRL 137 ) Lumijoki Muhos Oulu Oulunsalo Tyrnävä Suunniteltu rakennuspaikka sijaitsee MRL 16

Lisätiedot

Suositus tilapäisesti suljettua tieosuutta ohittavan kiertotien tilapäisestä viitoittamisesta vähäliikenteisellä maantieverkolla

Suositus tilapäisesti suljettua tieosuutta ohittavan kiertotien tilapäisestä viitoittamisesta vähäliikenteisellä maantieverkolla Päivitetty 16.1.2017 LIITE Poliisilaitoksen tai kunnanhallituksen päätökseen perustuva maantieverkon osien tilapäinen sulkeminen erilaisten tieverkolle sijoittuvien tapahtumien, nopeuskilpailujen, yleisötilaisuuksien

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...3 3. LAADITUT

Lisätiedot

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013 KOSKEN Tl KUNTA Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS Työ: 26478 Tampere 7.11.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 25.5.2010/Liite LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN APUVÄLINEET. *varastoon/lainaamoon hankitut välineet

Perusturvalautakunta 25.5.2010/Liite LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN APUVÄLINEET. *varastoon/lainaamoon hankitut välineet Perusturvalautakunta 25.5.2010/Liite LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN APUVÄLINEET HAILUOTO ka -08 ja -09 12 510 -Sisältää eri tileiltä kootut määrärahat 8 266 1 168 11 440 2 658 Esh palvelut - 535-793 Henkilöstökuluosuus

Lisätiedot

Kiinteistöjärjestelysuunnitelma. Liite tiesuunnitelmaan valtatie 13:n parantamiseksi Myttiömäen kohdalla Savitaipaleella

Kiinteistöjärjestelysuunnitelma. Liite tiesuunnitelmaan valtatie 13:n parantamiseksi Myttiömäen kohdalla Savitaipaleella Kiinteistöjärjestelysuunnitelma Liite tiesuunnitelmaan valtatie 13:n parantamiseksi Myttiömäen kohdalla Savitaipaleella Kiinteistöjärjestelysuunnitelma 10.4.2012 1. YLEISTÄ KIINTEISTÖJÄRJESTELYSUUNNITELMASTA

Lisätiedot

Poliisin rooli paikallisessa liikenneturvallisuussuunnittelussa ja liikennejärjestelyissä

Poliisin rooli paikallisessa liikenneturvallisuussuunnittelussa ja liikennejärjestelyissä Poliisin rooli paikallisessa liikenneturvallisuussuunnittelussa ja liikennejärjestelyissä Karhukuntien liikenneturvallisuus- ja koulukuljetusseminaari 4.10.2012 Tuomo Katajisto komisario Satakunnan poliisilaitos

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen maakuntien palvelukohteiden opastussuunnitelma

Kaakkois-Suomen maakuntien palvelukohteiden opastussuunnitelma Kaakkois-Suomen maakuntien palvelukohteiden opastussuunnitelma Kaakkois-Suomen maakuntien palvelukohteiden opastussuunnitelma Tiehallinto Kouvola 2008 Valokuvat Suvi Nenonen, Tomi Kärnä ja Olli Mäkelä

Lisätiedot

KH 38 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh

KH 38 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh Kaupunginhallitus 38 30.01.2017 Rauhan ja Ukonniemen alueen opastushanke 102/00.01.05.02/2017 KH 38 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

KAS ELY L Seutukuntakierrokset Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla

KAS ELY L Seutukuntakierrokset Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla KAS ELY L Seutukuntakierrokset 2016 Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla Lähtökohdat Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan liikennealue

Lisätiedot

HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN TALOUSALUEEN PALVELUKOHTEIDEN ALUEELLINEN OPASTUSSUUNNITELMA

HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN TALOUSALUEEN PALVELUKOHTEIDEN ALUEELLINEN OPASTUSSUUNNITELMA HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN TALOUSALUEEN PALVELUKOHTEIDEN ALUEELLINEN OPASTUSSUUNNITELMA Seudulliset viitoitusperiaatteet Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Liikennealan koulutusohjelma Riihimäki, 10.05.2012 Lauri

Lisätiedot

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa MUISTIO 1 (3) MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa Valta-, kanta- ja seututeitä sekä niitä yhdistäviä ja niiden jatkeena olevia teitä varten, jotka palvelevat pääasiassa

Lisätiedot

Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2014 2017

Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2014 2017 2.4.2014 Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2014 2017 Toimintaympäristö Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (tekstissä jatkossa ELYkeskus) Tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa

Lisätiedot

Tienvarsimainonnassa siirrytään ilmoitusmenettelyyn. Outi Penttilä, lakimies

Tienvarsimainonnassa siirrytään ilmoitusmenettelyyn. Outi Penttilä, lakimies Tienvarsimainonnassa siirrytään ilmoitusmenettelyyn Outi Penttilä, lakimies Nykytila 15.3.2016 2 Muutettu MTL 52 Tienvarsimainonta ja -ilmoittelu Voimassa oleva Ehdotettu Asemakaava-alueen ulkopuolella

Lisätiedot

ALUEELLISEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TILANNEKATSAUS

ALUEELLISEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TILANNEKATSAUS ALUEELLISEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TILANNEKATSAUS 24.9.2013 Kajaani Timo Mäkikyrö Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus/ Timo Mäkikyrö 18.10.2013 1 Pohjois-Pohjanmaan ELY:n Liikenne -vastuualueen toimialue Rovaniemi

Lisätiedot

Tiestötarkastukset ja vahingonkorvauskäsittely

Tiestötarkastukset ja vahingonkorvauskäsittely Tiestötarkastukset ja vahingonkorvauskäsittely Urakoitsijaseminaari 17.8.2016 17.8.2016 Taustaa Lapin ELY-keskuksen vahingonkorvauskäsittelyssä on noussut esille 1.10.2015 alkaneiden sopimusten myötä tilanteita,

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2012

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2012 Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) Lähde: TEM, työnvälitystilasto TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2012 Alavieska 11,4 10,2 9,8 8,9 7,0 7,6 9,2 Haapajärvi

Lisätiedot

LIIKENTEEN OHJAUS Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä

LIIKENTEEN OHJAUS Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä 361 NOPEUSRAJOITUS Mitat (mm): c suuri 900 normaali 640 pieni 400 Yleistä Merkissä oleva luku osoittaa ajoneuvon suurimman sallitun nopeuden kilometreinä tunnissa. Merkki on voimassa kyseisellä tiellä

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 212/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain :n muuttamisesta Tieliikennelakiin ehdotetaan koottaviksi liikenteen ohjauslaitteista annettavia asetuksia ja määräyksiä koskevat valtuussäännökset.

Lisätiedot

Liikenteen käytännön hoitamiseen liittyviä taustatietoja

Liikenteen käytännön hoitamiseen liittyviä taustatietoja 1(24) Liikenteen käytännön hoitamiseen liittyviä taustatietoja Mahdolliset WC-tilat päätepysäkeille Kuljettajavaihtojen ja taukojen suunnittelu sekä WC-tilojen järjestäminen kuuluu liikennöitsijälle. Paikkatoiveet

Lisätiedot

Hyvinvointitietoa luontokokemuksia tukevaan arkkitehtuuriin (Luontovointi)

Hyvinvointitietoa luontokokemuksia tukevaan arkkitehtuuriin (Luontovointi) 1 EAKR-hanke ajalle 01.08.2017-31.01.2020 (hakuvaihe) Tutkimusryhmäämme kuuluu tutkijoita Oulun yliopiston - Arkkitehtuurin tiedekunnasta (hankevastuu Aulikki Herneoja) - Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnasta

Lisätiedot

Lausunto Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle Kaakkois-Suomen maanteiden hallinnollisesta asemasta ja kehittämisestä asemakaava-alueilla

Lausunto Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle Kaakkois-Suomen maanteiden hallinnollisesta asemasta ja kehittämisestä asemakaava-alueilla Tekninen lautakunta 146 19.04.2017 Lausunto Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle Kaakkois-Suomen maanteiden hallinnollisesta asemasta ja kehittämisestä asemakaava-alueilla 247/00.04.00/2017 TEKLA 146 Liite

Lisätiedot

Keski-Suomen tieverkon palvelukohteiden maakunnallinen opastussuunnitelma 2009

Keski-Suomen tieverkon palvelukohteiden maakunnallinen opastussuunnitelma 2009 Pihtipudas Kinnula Kivijärvi Kyyjärvi Viitasaari Kannonkoski Karstula Saarijärvi Äänekoski Kari Keski-Luopa, Maarit Orava, Reijo Vaarala Konnevesi Keuruu Multia Uurainen Petäjävesi Jyväskylä Muurame Laukaa

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN PALVELUKOHTEIDEN OPASTUKSEN KEHITTÄMINEN

MÄNTTÄ-VILPPULAN PALVELUKOHTEIDEN OPASTUKSEN KEHITTÄMINEN MÄNTTÄ-VILPPULAN PALVELUKOHTEIDEN OPASTUKSEN KEHITTÄMINEN Hankesuunnitelma 25.4.2012 / tark. 31.1.2013 / tark. 29.8.2013 1. Kohderyhmä, tarve ja tavoitteet Mänttä-Vilppulan kaupunki on valtakunnallisesti

Lisätiedot

LIITE 1. OULUN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASO- JA LINJASTOSUUNNITELMAN 2. VAIHE

LIITE 1. OULUN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASO- JA LINJASTOSUUNNITELMAN 2. VAIHE RUNKOLINJAT 1-3 R1: Iinatti - Herukka R2: Pesätie - Kaijonharju R3: Hiukkavaara- Keskusta HEILURILINJAT 1-14 H1: Lentoasema - Heikinharju H2: Lentoasema - Teknologiakylä H3: Heikinharju - Jylkynkangas

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN PALVELUKOHTEIDEN OPASTUSSUUNNITELMA

HÄMEENLINNAN PALVELUKOHTEIDEN OPASTUSSUUNNITELMA HÄMEENLINNAN PALVELUKOHTEIDEN OPASTUSSUUNNITELMA TYÖNUMERO: E27485.00 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI PALVELUKOHTEIDEN OPASTUSSUUNITELMA SWECO YMPÄRISTÖ OY Muutoslista Susanna Harvio Susanna Harvio Anna Jokiranta

Lisätiedot

Nellimintielle on myönnetty 10,4 miljoonan euron rahoitus perusväylänpidon lisärahoituskohteena. Hankkeen toteutus ajoittuu vuosille

Nellimintielle on myönnetty 10,4 miljoonan euron rahoitus perusväylänpidon lisärahoituskohteena. Hankkeen toteutus ajoittuu vuosille Liikennevirasto Tieosasto Opastinsilta 12A 00521 HELSINKI TIESUUNNITELMAN 3.2.2017 Maantien 969 Nellimintien parantaminen, Inari Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus lähettää asiakohdassa mainitun

Lisätiedot

Palvelukohteiden viitoitus

Palvelukohteiden viitoitus Palvelukohteiden viitoitus Palvelukohteiden viitoitus Tiehallinto Helsinki 2007 Pohjakartta Affecto Finland Oy, Genimap, Lupa L7128/07 ISBN 978-951-803-866-8 TIEH 2000021 07 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut)

Lisätiedot

KAS ELY L Seutukuntakierrokset Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla

KAS ELY L Seutukuntakierrokset Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla KAS ELY L Seutukuntakierrokset 2016 Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla Lähtökohdat Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan liikennealue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008 KEMPELEEN KUNTA KAAVOITUKSEN TULOSYKSIKKÖ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008 KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS VIHILUODON YRITYSALUEEN LIIKENNEJÄRJESTELYJÄ VARTEN VIHILUODON OSA-ALUE

Lisätiedot