Rokuan ja Oulujärven matkailualueiden palvelukohteiden opastussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rokuan ja Oulujärven matkailualueiden palvelukohteiden opastussuunnitelma"

Transkriptio

1 Rokuan ja Oulujärven matkailualueiden palvelukohteiden opastussuunnitelma

2

3 Rokuan ja Oulujärven matkailualueiden palvelukohteiden opastussuunnitelma Tiehallinto Oulun tiepiiri Oulu 2009

4 TIEHALLINTO Oulun tiepiiri Veteraanikatu 5 PL Oulu Puhelinvaihde

5 ALKUSANAT Tiehallinnon uusi ohje Palvelukohteiden alueellisen opastussuunnitelman laatiminen, TIEH kehottaa tiepiirejä käynnistämään palvelukohteiden alueellisten opastussuunnitelmien suunnittelutyön ja tiivistämään opastusasioissa yhteistyötä sidosryhmien kanssa. Suunnittelutyö kehotetaan aloitettavan maakunnalliselta tasolta. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun palvelukohteiden maakunnalliset opastussuunnitelmat valmistuivat Töissä määriteltiin palvelukohteiden maakunnalliset opastusstrategiat sekä suunnittelualueet seudullisten ja paikallisten opastussuunnitelmien laatimista varten. Strategian pääkohtia olivat yhteistyön kehittäminen maakuntatasolla, seudullisten ja paikallisten opastussuunnitelmien laatiminen, toteuttaminen ja ajan tasalla pitäminen sekä opastuspaikkojen kehittäminen. Rokuan ja Oulujärven matkailualueille, jotka lukeutuvat Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun tärkeimpiin matkailualueiksi yhdessä Rukan, Kalajoen Hiekkasärkkien, Syötteen, Vuokatin, Paljakan ja Ukkohallan kanssa, esitettiin tehtävän palvelukohteiden paikallinen opastussuunnitelma yhteistyössä paikallisten tahojen kanssa. Rokuan ja Oulujärven matkailualueiden palvelukohteiden opastussuunnitelma on Tiehallinnon Oulun tiepiirin, Kajaanin kaupungin sekä Muhoksen, Paltamon, Utajärven ja Vaalan kuntien sekä ja rahoittama hanke. Suunnitelman laatimista on ohjannut työryhmä, jonka jäseninä ovat olleet: Jani Huttula Juha Airaksinen Kalle Huusko Jouni Jurva Lasse Hyvönen Jari Kauppinen Vesa Krökki Janne Autere Heino Kuha Jouni Kosonen Tiehallinto, Oulun tiepiiri Vaalan kunta Muhoksen kunta Utajärven kunta Paltamon kunta Kajaanin kaupunki Humanpolis Rokua Hotelli Rokuanhovi Rokuan kuntokeskus Metsähallitus Suunnitelman laatineessa Insinööritoimisto Liidea Oy:ssä ovat työn tehneet Jyrki Suorsa, Saija Räinä ja Reijo Vaarala. Suunnitelmasta järjestettiin Rokuan opastuskeskus Supassa alueen yrittäjille sekä matkailun ja elinkeinoelämän vaikuttajille yleisötilaisuus. Oulu, toukokuussa 2009 Muhoksen, Utajärven, Vaalan ja Paltamon kunnat Kajaanin kaupunki Tiehallinto, Oulun tiepiiri

6 4 Rokuan ja Oulujärven matkailualueiden palvelukohteiden opastussuunnitelma

7 Rokuan ja Oulujärven matkailualueiden palvelukohteiden opastussuunnitelma 5 Sisältö 1 LÄHTÖKOHDAT Taustaa Palvelukohteiden uudet opastusmerkit ja tunnukset Palvelukohteiden viitoitusohjeet Ohjeet palvelukohteiden alueellisten opastussuunnitelmien laatimiselle Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnalliset opastussuunnitelmat Suunnittelualue 11 2 TAVOITTEET 13 3 NYKYINEN PALVELUKOHTEIDEN VIITOITUS 14 4 ALUEELLISTEN VIITOITUSPERIAATTEIDEN TÄSMENTÄMINEN Rokua Tieverkon viitoitus Palvelukohteiden viitoitus Manamasalo ja muut Oulujärven matkailualueen kohteet Tieverkon viitoitus Palvelukohteiden viitoitus Tervan tien ja Geopark Rokuan huomioiminen viitoituksessa Tervan tie ja sen merkitseminen Rokuan Geopark opastuksessa Muut täsmennykset 24 5 TAVOITETILANTEEN OPASTUSMERKKIRATKAISUT Suunnitelman ohjevuosi Opastusmerkkikartoissa huomioon otettavia asioita Opastuspisteet ja opastuskartat Opastusmerkkikohtainen tarkastelu Opastusratkaisujen erityispiirteitä Opastusmerkkien peittäminen Suunnitelmien ajan tasalla pitäminen Opastusmerkkien toteuttamisessa huomioon otettavia asioita 30 6 PALVELUKOHTEEN OPASTELUPAPROSESSI Opastusmerkkien hankinta, hoito ja ylläpito 31 LIITTEET Rokuan ja Oulujärven matkailualueen palvelukohteiden tavoitetilanteen opastusmerkkikartta (Rokua)

8 6 Rokuan ja Oulujärven matkailualueiden palvelukohteiden opastussuunnitelma 2. Rokuan ja Oulujärven matkailualueen palvelukohteiden tavoitetilanteen opastusmerkkikartta (Säräisniemi) 3. Rokuan ja Oulujärven matkailualueen palvelukohteiden tavoitetilanteen opastusmerkkikartta (Manamansalo) 4. Rokuan ja Oulujärven matkailualueen palvelukohteiden tavoitetilanteen opastusmerkkikartta (Vaala) 5. Rokuan ja Oulujärven matkailualueen palvelukohteiden tavoitetilanteen opastusmerkkikartta (Paltamo) 6. Rokuan ja Oulujärven matkailualueen palvelukohteiden tavoitetilanteen opastusmerkkikartta (Paltaniemi) 7. Rokuan ja Oulujärven matkailualueen palvelukohteiden tavoitetilanteen opastusmerkkikartta (Vuolijoki)

9 Rokuan ja Oulujärven matkailualueiden palvelukohteiden opastussuunnitelma 7 LÄHTÖKOHDAT 1 LÄHTÖKOHDAT 1.1 Taustaa Palvelukohteiden viitoituksessa on tapahtunut viimeisen kahden vuoden aikana paljon muutoksia. Tieliikenneasetukseen lisättiin helmikuussa 2007 uusia palvelukohteiden tunnuksia ja opastusmerkkejä sekä laajennettiin ruskean värin käyttöä vapaa-ajan matkailuun tarkoitettujen palvelujen viitoittamisessa. Liikennemerkkiuudistuksen yhteydessä tarkistettiin myös palvelukohteiden opastustapoja, yleisiä viitoitusperiaatteita sekä kaikkien kohteiden viitoituskriteerejä. Tarkastelu koski myös olemassa olevien sinipohjaisten palvelukohteiden opastusmerkkien kriteerejä. Palvelukohteiden opastusmerkin asettaminen maastoon edellyttää aina tienpitäjän myöntämää opastelupaa. Tienpitäjänä toimii maantiellä Tiehallinto, kadulla kunta ja yksityisellä tiellä tiehoitokunta. Yksityisellä tiellä liikennemerkin asettamiseen tarvitaan myös kunnan suostumus. Palvelukohteiden opastelupakäytännössä siirryttiin lokakuussa 2006 valtakunnalliseen toimintamalliin, jossa kaikki maanteille myönnettävät opasteluvat käsitellään Tiehallinnon Lupapalveluissa Tampereella. Opasteluvat myönnetään määräaikaisina yleisimmän määräajan ollessa viisi vuotta. Opastelupakäsittelyn keskittämisellä tavoitellaan samantyyppisissä olosuhteissa valtakunnallisesti yhtenäistä käytäntöä ja yrittäjien tasapuolista kohtelua. Kokonaisuudessaan palvelukohteiden viitoituksen tulee olla uusien merkkien ja viitoituskriteerien mukainen vuoden 2013 loppuun mennessä. Opastuspisteiden ja -toimistojen osalta määräaika on jo vuoden 2009 loppuun mennessä. Myös nykyiset palvelukohteiden opasteluvat käsitellään uudelleen määräaikaan mennessä. Jos nykyiset opastusmerkit ovat ristiriitaisia alueellisen opastussuunnitelman kanssa, saavat merkit olla maastossa opasteluvassa mainittuun lupakauden päättymiseen tai enintään vuosien 2013/2009 loppuun saakka. Siirtymäaikaa ei noudateta, jos nykyinen viitoitus on luvanvastainen, virheellinen tai lupaehtoja on rikottu. Maanteiden opastelupakäsittelyn muutoksessa tiepiirien tehtäväksi jätettiin palvelukohteiden viitoitukseen liittyvät valmistelutyöt, joista alueellisten suunnitelmien laatiminen on keskeinen tehtävä. Suunnitelman käynnistäminen voidaan tehdä myös esimerkiksi kuntien toimesta. Tienkäyttäjille tarjottavien palvelujen kokonaisuuden hahmottamiseksi alueellinen suunnittelu kehotetaan aloitettavan maakunnalliselta tasolta. Tämän jälkeen suunnittelua suositellaan jatkettavan seudullisella ja paikallisella tasolla maakunnallisessa opastussuunnitelmassa esitettävällä tavalla yhteistyössä paikallisten tahojen kanssa. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnallisissa opastussuunnitelmassa, jotka valmistuivat 2008, esitettiin Rokuan ja Oulujärven matkailualueiden palvelukohteiden opastussuunnitelman laatimista yhteistyössä paikallisten tahojen kanssa. Tammikuussa 2006 voimaan astuneen maantielain ( /503) mukaan asemakaava-alueen ulkopuolella sekä asemakaava-alueella maankäyttö- ja rakennuslain 83 :n 4 momentin mukaisella liikennealueella on kielletty maantien käyttäjille tarkoitettujen ulkomainosten asettaminen. Tienpitoviranomainen voi myöntää poikkeuksen tästä kiellosta, jos sitä on pidettävä liiken-

10 8 Rokuan ja Oulujärven matkailualueiden palvelukohteiden opastussuunnitelma LÄHTÖKOHDAT teen opastuksen tai matkailun tai muusta sellaisesta syystä tarpeellisena. Palvelukohteiden viitoituksen yksi yleinen tavoite on pyrkiä ratkaisemaan palvelukohteiden osoittamisen liikenteelliset tarpeet ja sitä kautta vähentämään mainostamisen tarvetta. Alueellisessa opastussuunnittelussa pyritään löytämään sellaiset ratkaisut, että palveluja tarjoavilla yrittäjillä ei ole tarvetta asettaa kohteidensa löytämiseksi ulkomainoksia alueille, joissa se on lähtökohtaisesti kiellettyä. Tienpitoviranomaisen tehtävänä on valvoa, ettei luvatonta ulkomainontaa harjoiteta. 1.2 Palvelukohteiden uudet opastusmerkit ja tunnukset Helmikuussa 2007 palvelukohteiden opastuksessa otettiin käyttöön uusia liikennemerkkejä ja laajennettiin ruskean värin käyttöä. Viitoituskriteerit täyttävät palvelukohteet voidaan osoittaa tieliikenneasetuksen mukaisilla opastusmerkeillä, joissa käytetään palvelukohteiden tunnuksia. Jos kohteelle ei ole määritelty tieliikenneasetukseen omaa tunnusta, se voidaan yleensä osoittaa ilman tunnusta palvelukohteen osoiteviitalla edellyttäen, että kohde katsotaan tienkäyttäjälle hyödylliseksi. Palvelukohteen opastustaulun pohjaväri voi olla sininen tai ruskea merkissä osoitettavan päätoiminnon mukaan. Palvelukohteen osoiteviitta ja tämän ennakkomerkki ovat aina ruskeapohjaisia. Ruskeapohjaisilla merkeillä osoitetaan ensisijaisesti vapaa-ajan matkailuun tarkoitettuja palveluja ja sinipohjaisilla merkeillä sellaisia yleisesti matkoihin liittyviä palveluja, joille ei ole löydettävissä selkeää pääkäyttäjäryhmää. Matkailuun tarkoitettujen palvelujen pääryhmiä ovat matkailutiet, nähtävyydet, aktiviteetit ja maaseutuyritykset. Palvelukohteiden viitoitus on uusittava uusien tunnusten ja opastusmerkkien mukaisiksi vuoden 2013 loppuun mennessä. Opastuspaikkojen osalta viitoituksen uusiminen on tehtävä jo vuoden 2009 loppuun mennessä. Kuva 1. Palvelukohteiden viitoituksessa käytettävät tunnukset.

11 Rokuan ja Oulujärven matkailualueiden palvelukohteiden opastussuunnitelma 9 LÄHTÖKOHDAT Kuva 2. Palvelukohteiden viitoituksessa käytettävät opastusmerkit. 1.3 Palvelukohteiden viitoitusohjeet Palvelukohteiden viitoituksessa käytettävät uudet opastusmerkit ja ruskean värin käytön laajeneminen aiheuttivat muutoksia palvelukohteiden viitoitusohjeisiin. Muutosten yhteydessä tehtiin täsmennyksiä myös vanhojen palvelukohteiden opastusmerkkien käyttöön ja viitoituskriteereihin. Muutoksia on tehty kohteiden viitoituskriteereihin, opastusetäisyyksiin, opastustapoihin sekä opastusmerkkien väreihin ja ulkoasuihin. Esimerkkinä muutoksista mainittakoon palvelukohteiden opastustaulujen käyttöperiaatteiden ja maaseutuyritysten opastustapojen selkeyttäminen. Palvelukohteiden viitoitusohjeissa on useille kohteille määritelty viitoituskelpoisuuden suosituksenantajataho. Suosituksenantajatahojen palveluja voidaan käyttää esimerkiksi opastelupien myöntämisen ja alueellisten opastussuunnitelmien laatimisen yhteydessä. Muutoinkin Tiehallinnon ja sidosryhmien välistä yhteistyötä on tarkoitus lisätä palvelukohteiden viitoitukseen liittyvissä asioissa. Palvelukohteiden viitoitusohjeet korostavat alueellisten opastussuunnitelmien merkitystä. Alueellisen opastussuunnittelun avulla on mahdollista täsmentää yleisiä viitoitusperiaatteita paremmin alueellisiin olosuhteisiin sopiviksi, edistää yrittäjien tasavertaista kohtelua sekä aikaansaada ajallisesti kestäviä viitoitusratkaisuja. Alueelliset viitoitusperiaatteet eivät kuitenkaan saa olla ristiriitaisia yleisten viitoitusperiaatteiden kanssa. Edellä mainittuja asioita on käsitelty tarkemmin Tiehallinnon ohjejulkaisussa Palvelukohteiden viitoitus, TIEH Julkaisu on saatavissa osoitteesta

12 10 Rokuan ja Oulujärven matkailualueiden palvelukohteiden opastussuunnitelma LÄHTÖKOHDAT 1.4 Ohjeet palvelukohteiden alueellisten opastussuunnitelmien laatimiselle Tavoitteena on, että eri tiepiireihin tehtävät palvelukohteiden alueelliset opastussuunnitelmat ovat sisällöllisesti yhdenmukaisia toistensa kanssa. Tiehallinnon ohjejulkaisu Palvelukohteiden alueellisen opastussuunnitelman laatiminen, TIEH määrittelee alueellisten opastussuunnitelmien eri tasot sekä antaa ohjeet suunnitelmien laatimiselle ja organisoinnille. Palvelukohteiden alueelliset opastussuunnitelmat jaetaan suunnittelualueen tyypin perusteella maakunnallisiin, seudullisiin ja paikallisiin suunnitelmiin. Maakunnallisella tasolla selvitetään alueen ominaispiirteet, muodostetaan kokonaiskuva maakunnan palveluista, ohjataan seudullisten ja paikallisten opastussuunnitelmien laatimista, laaditaan strategia opastuksen pitkän tähtäimen kehittämiselle sekä organisoidaan opastusasioiden käsittely. Seudullisella ja paikallisella tasoilla kartoitetaan kaikki potentiaalisesti viitoitettavat palvelukohteet, inventoidaan ja analysoidaan nykytilanteen viitoitus, tehdään tarvittavat täsmennykset yleisiin viitoitusperiaatteisiin sekä laaditaan tavoitetilanteen opastusmerkkisuunnitelmat kartoille. Maakunnallinen opastussuunnitelma on strategiatasoinen ensisijaisesti opastuksen asiantuntijoille tarkoitettu suunnitelma. Seudulliset ja paikalliset opastussuunnitelmat toimivat opastelupien merkittävimpinä asiakirjoina ja ovat avainasemassa palvelukohteiden opastelupien sujuvalle ja valtakunnallisesti yhdenmukaiselle käsittelyprosessille. Rokuan ja Oulujärven matkailualueiden palvelukohteiden opastussuunnitelma on tehty Tiehallinnon ohjejulkaisun Palvelukohteiden alueellisen opastussuunnitelman laatiminen, TIEH mukaisesti. Kyseinen ohjejulkaisu on saatavissa osoitteesta 1.5 Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnalliset opastussuunnitelmat Palvelukohteiden maakunnallisissa opastussuunnitelmissa Pohjois-Pohjanmaan palvelukohteiden maakunnallinen opastussuunnitelma, TIEH v-08 ja Kainuun palvelukohteiden maakunnallinen opastussuunnitelma, TIEH v-08 kirjattiin Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun opastusstrategioden pääkohdiksi seuraavat asiat: Yhteistyön kehittäminen maakuntatasolla Seudullisten ja paikallisten opastussuunnitelmien laatiminen sekä niiden toteuttaminen ja ajan tasalla pitäminen Opastuspaikkojen kehittäminen Maakunnallisen opastuksen yhteistyöryhmän odotetaan aktivoituvan lähivuosien aikana. Opastusmerkkisuunnitelmien osalta todetaan Pohjois- Pohjanmaan maakunnallisessa suunnitelmassa, että seudullisista alueista ensimmäisenä tehdään Jokilaaksojen alue. Samalla voidaan aloittaa Hiekkasärkkien ja Rukan alueiden paikallinen suunnittelu. Aloitusajankohdaksi esitetään vuotta Tämän jälkeen aloitetaan Syötteen alueen paikallinen suunnittelu sekä Koillismaan seudullinen suunnitelma. Viimeiseksi laaditaan Oulun seudun ja Rokuan ja Oulujärven opastussuunnitelmat. Kainuun maa-

13 Rokuan ja Oulujärven matkailualueiden palvelukohteiden opastussuunnitelma 11 LÄHTÖKOHDAT kunnallisessa opastussuunnitelmassa todettiin, että suunnittelu aloitetaan Vuokatin alueelta ja sen jälkeen laaditaan muiden matkailualueiden suunnitelmat. Opastuspaikkojen kehittäminen jakautuu paikallisten opastustoimistojen sekä paikallisten ja maakunnallisten opastuspisteiden kehittämiseen. 1.6 Suunnittelualue Rokuan matkailualue sijaitsee Utajärven, Vaalan ja Muhoksen kuntien alueella. Rokualta on etäisyyttä Utajärvelle 25 km, Vaalaan 18 km, Ouluun 81 km ja Kajaaniin 110 km. Oulujärven matkailualue käsittää Oulujärven ympäristön ja Manamansalon saaren. Oulujärven alue sijaitsee Vaalan ja Paltamon kuntien sekä Kajaanin kaupungin alueella. Kajaanin kaupungin osalta suunnittelualue käsittää vain välittömästi Oulujärven läheisyydessä olevat matkailukohteet välillä Vuolijoki- Paltaniemi. Lisäksi työryhmän kokouksessa päätettiin, että Otanmäen alueen palvelukohteet otetaan mukaan suunnitelmaan. Kajaanin muut kohteet käsitellään myöhemmin laadittavassa Kainuun (matkailukohteiden ulkopuolisten alueiden) seudullisessa opastussuunnitelmassa. Aluerajat Suunnittelualue Kuntaraja Kuva3. Suunnittelualueen kartta Rokuan matkailualue lukeutuu Pohjois-Pohjanmaan perinteisimpiin matkailualueisiin jossa käy vuosittain noin kävijää. Alueella on mm. Rokuan kansallispuisto, jonka vuosittainen kävijämäärä on noin , opastuskeskus Suppa, lukuisia ulkoilu- ja retkeilyreitistöjä, Rokuan kuntokeskus ja Rokuanhovi hotelli. Rokuan alue on perinteinen maastohiihtokohde, mutta se soveltuu erittäin hyvin ympärivuotiseen luontomatkailuun. Oulujärven matkailualueen keskus on Manamansalon saari. Saaressa on mm. kaksi leirintäaluetta, ulkoilu- ja retkeilyreitistöjä. Muualla järven ympäristössä on monia matkailijoita palvelevia toimintoja kuten Vaalan Säräisniemessä sijaitseva Oulujärven vapaa-aikakeskus. Oulujärven rannat ovat erit-

14 12 Rokuan ja Oulujärven matkailualueiden palvelukohteiden opastussuunnitelma LÄHTÖKOHDAT täin suosittua mökkeilyaluetta ja järvi suurine selkineen soveltuu hyvin kaikenlaiseen veneilyyn. Alueen matkailukausi painottuu voimakkaasti kesään. Manamansalossa arvioidaan käyvän vuosittain noin matkailijaa (Saaristo ja vesistömatkailun esiselvityshankkeen loppuraportti, Sisäasiainministeriö 2005). Pohjois-Pohjanmaan vilkkain tilastoitu matkailukohde on Rukakeskus Oy/Ruka ( ), ja Kainuun vilkkain kohde on Holiday Club Katinkulta ( ) (Matkailukohteiden kävijämäärät 2007, MEK E:54, 2008). Rokuan ja Oulujärven palvelut eivät ole mukana MEK:n tilastoinnissa.

15 Rokuan ja Oulujärven matkailualueiden palvelukohteiden opastussuunnitelma 13 TAVOITTEET 2 TAVOITTEET Rokuan ja Oulujärven palvelukohteiden opastussuunnitelman tavoitteena on aikaansaada toimiva viitoitusjärjestelmä, jossa otetaan yleisten viitoitusperiaatteiden lisäksi huomioon paikalliset olosuhteet. Laajemmasta näkökulmasta katsottuna suunnitelman tavoitteena on edistää Pohjois-Pohjanmaan ja osittain Kainuun maakunnan opastusstrategioiden toteutumista sekä luoda Tiehallinnon Lupapalveluille, alueen kunnille ja yksityistiekunnille toimintaedellytykset opastelupien sujuvalle ja valtakunnallisesti yhdenmukaiselle käsittelylle. Suunnittelulla pyritään toteuttamaan yleisiä alueellisen opastussuunnittelun tavoitteita, joita ovat: - edistää palvelukohteiden viitoituksen yleisten tavoitteiden toteutumista. Palvelukohteiden viitoituksen yleisiä tavoitteita ovat: - kaikki viitoitettavat palvelut ovat hyvätasoisia ja viitoituskriteerit täyttäviä - palvelukohteet osoitetaan viitoitusohjeiden ja alueellisten viitoitusperiaatteiden mukaisesti - opastusmerkeissä käytetään vain tieliikenneasetuksen mukaisia tunnuksia - yrittäjiä kohdellaan tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti - liikenneturvallisuuden edistäminen - mainostamistarpeen vähentäminen - aikaansaada tarkasteltavalle alueelle yhtenäinen, selkeä sekä ajallisesti kestävä ja helposti ymmärrettävä viitoitusjärjestelmä - lisätä opastuksen uskottavuutta huolehtimalla siitä, että viitoitettavien palvelujen laatu vastaa viitoituksen perusteella saatua mielikuvaa - huolehtia siitä, että palvelukohteen viitoitus perustuu kohteen toimintojen laatuvaatimusten ohella myös liikenteelliseen tarpeeseen - parantaa opastuksen kolmitasoisessa rakenteessa toisen (opastuspaikat) ja kolmannen tason (lähiviitoitus) laatua - tarjota viitoituskelpoisuuksien suosituksenantajatahoille paremmat puitteet viitoituskelpoisten kohteiden määrittämiseen - toimia toteutetun opastuksen valvonnan apuvälineenä

16 14 Rokuan ja Oulujärven matkailualueiden palvelukohteiden opastussuunnitelma NYKYINEN PALVELUKOHTEIDEN VIITOITUS 3 NYKYINEN PALVELUKOHTEIDEN VIITOITUS Palvelukohteiden viitoituksen nykytilanne kartoitettiin maastokäynnin ja Tiehallinnon Tiekuva-aineiston perusteella. Rokua esiintyy vaihtelevasti tieverkon viitoituksessa. Rokuaa aletaan viitoittaa valtatieltä 22 Oulun suunnasta Ahmastien (mt 8293 liittymästä) ja Kajaanin suunnasta maantien 800 liittymästä. Kylmälänkylän (mt 8250) ja Veneheiton (mt 800) suunnista Rokualle opastetaan näistä suunnista palvelukohteiden opasteilla) Kuva 4. Esimerkkejä Rokuan esiintymisestä tieverkon viitoituksessa. Muista Oulujärven alueiden matkailukohteista Manamansalo esiintyy laajasti lähiympäristön tieverkon viitoituksessa (vt 22, mt 879) Manamasalo osoitetaan palvelukohteiden opastustauluilla valtatieltä 22 ja maantieltä 879. Kuva 5. Esimerkkejä Manamansalon esiintymisestä tieverkon viitoituksessa. Rokualla, Manamansalossa ja muissa alueen matkailukohteissa ei esiinny paikalliskohteiden viitoitusta. Alueiden sisäinen viitoitus on hoidettu pääosin

17 Rokuan ja Oulujärven matkailualueiden palvelukohteiden opastussuunnitelma 15 NYKYINEN PALVELUKOHTEIDEN VIITOITUS mustapohjaisilla osoiteviitoilla ja tiennimikilvillä. lisäksi alueella esiintyy mainoksia. Kuva 6. Esimerkkejä Rokuan sisäisestä nykyisestä viitoituksesta. Pääosa tieliikenneasetuksen mukaisilla palvelukohteiden opastusmerkeillä viitoitetuista kohteista vaikuttaisi täyttävän viitoituskriteerit, mutta opastusmerkkiratkaisut edellyttävät palvelukohteiden viitoituksessa tapahtuneiden muutosten vuoksi monin paikoin uudistamista. Opastusmerkeissä esiintyy jonkin verran omintakeisia merkkejä esimerkiksi Kultahiekat. Monet opastusmerkit ovat kuntonsa puolesta saavuttaneet elinkaarensa päätepisteen. Nykyisen palvelukohteiden viitoituksen ominaispiirre on Rokuan viitoittaminen palvelukohteena kaikista tulosuunnista kaukaa, Veneheiton suunnasta jopa 25 kilometrin etäisyydeltä. Toinen ominaispiirre on Rokuan kansallispuiston opastuksen vaatimattomuus. Kansallispuiston viitoitus aloitetaan vasta hyvin läheltä kohdetta. Neittävän suunnasta Kansallispuisto osoitetaan Rokuanjärven suuntaan mustapohjaisella osoiteviitalla Osa opastusmerkeistä on hyväkuntoisia, mutta ulkoasunsa puolesta virheellisiä vuoden 2013 jälkeen. Vain kahden kohteen opastus voi säilyä muuttumattomana vuoden 2013 jälkeen. Kuva 7. Esimerkkejä nykyisistä palvelukohteiden opastusmerkeistä. Rokualla ja Oulujärven ympäristössä on paljon alueiden kuntien ja matkailualueiden opastuspisteitä. Rokuan opastuspiste sijaitsee vasta Rokuantiellä, mutta pisteessä ei ole tällä hetkellä minkäänlaista informaatiota tarjottavana matkailijoille. Opastuspiste ei palvele esim. valtatiellä 22 kulkevia, vaan ainoastaan alueelle Oulun suunnasta saapuvia.

18 16 Rokuan ja Oulujärven matkailualueiden palvelukohteiden opastussuunnitelma NYKYINEN PALVELUKOHTEIDEN VIITOITUS Manamansalon opastupisteet sijaitsevat Petäjälahdessa valtatien 22 ja maantien 8823 liittymässä ja Manamansalossa maanteiden 8823 ja 8820 liittymien jälkeen. Petäjälahden opastuspisteessä painottuu Alassalmen lossin opastus Manamansaloa enemmän. Tienkäyttäjälle opastuspisteet opastetaan OPASTUS-INFORMATION kilvillä, joiden käyttö on sallittu vuoden 2009 loppuun. Kuva 8. Rokuan opastuspiste Rokuantiellä nykytilassa. Kuva 9. Manamansalon (Alassalmen lossin) opastuspisteen opaste ja kartta Petäjälahdessa. Inventoinnin yhteydessä todettiin, että Muhoksen, Utajärven ja Vaalan kunnissa on viitoitettu venesatamia, veneenlaskupaikkoja ja uimarantoja ruskeapohjaisilla palvelukohteiden osoiteviitoilla ilman tunnuksia. Hankkeen työryhmässä sovittiin, ettei tässä hankkeessa puututa näiden kohteiden viitoitukseen, vaikka käytetty viitoitustapa ja opastusmerkkien ulkoasu eivät ole täysin Palvelukohteiden viitoitusohjeen mukaisia. Merkit on suunniteltu Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen vetämässä Oulujokivarren tervareitistö -hankkeessa. Kuva 10. Esimerkki veneenlaskupaikan ja uimarannan nykyisestä viitoituksesta Oulujokivarressa.

19 Rokuan ja Oulujärven matkailualueiden palvelukohteiden opastussuunnitelma 17 NYKYINEN PALVELUKOHTEIDEN VIITOITUS Kajaanin Paltaniemessä sijaitsee tällä hetkellä museotie, jonka viitoitus ei myöskään ole nykyisen viitoitusohjeen mukainen. Museotiellä on myös opastuspiste, mutta alueelle kaivattaisiin ja on jo suunniteltukin koko Paltaniemen alueen palveluista kertovaa opastuspistettä. Kuva 11. Paltaniemen museotie

20 18 Rokuan ja Oulujärven matkailualueiden palvelukohteiden opastussuunnitelma NYKYINEN PALVELUKOHTEIDEN VIITOITUS Kunnan osoitejärjestelmän mukaiset tiennimikilvet Tiennimikilvet ovat pääsääntöisesti uusia ja hyväkuntoisia, tosin tekstikoko on pääosin hyvin pieni. Isompi tekstikoko tekisi kilvistä helpommin luettavia esim. liikkuvasta autosta ja helpottaisi oikean osoitteen löytämistä. Kuva 12. Esimerkki tiennimikilvistä ja nykyisestä opasteesta sekä tienvarsimainoksesta

21 Rokuan ja Oulujärven matkailualueiden palvelukohteiden opastussuunnitelma 19 ALUEELLISTEN VIITOITUSPERIAATTEIDEN TÄSMENTÄMINEN 4 ALUEELLISTEN VIITOITUSPERIAATTEIDEN TÄSMENTÄMINEN Palvelukohteiden viitoitusohjeet määrittelevät yksityiskohtaisesti palvelukohteiden viitoituksen yleisperiaatteet, joita noudatetaan Rokuan ja Oulujärven matkailualueilla seuraavin täsmennyksin: 4.1 Rokua Tieverkon viitoitus ROKUA esitetään tieverkon viitoituksessa viitoituskohteena laajasti jokaisesta tulosuunnasta. Viitoitus aloitetaan Oulun suunasta Ahmastien kohdalta valtatieltä 22 ja se jatkuu Ahmastien ( mt 8293) ja Rokuantien (mt 18603) kautta perille. Vaalan suunnasta valtatieltä 22 viitoitus alkaa myös Vaalasta maantien 800 liittymän kohdalta ja jatkuu katkeamattomana maanteitä 800, 8792, 8794 ja (Rokuantie) pitkin perille saakka. Vaalankurkussa maantielle 800 Vuolijoen suunnasta esitetään lisättävän viitoituskohteeksi Rokua, jonka jälken viitoitus jatkuu edellä mainittua reittiä perille. Kylmälänkylään maanteiden 8250 ja 8293 liittymään esitetään lisättävän viitoituskohteeksi Rokua. Veneheittoon maantielle 800 esitetään lisättäväne viitoituskohteeksi Rokua ja tämän jälkeen viitoitus esitetään jatkuvan maanteitä 8794 ja (Rokuantie) Neittävän ja Nuojuan kautta perille. Alueelle saapuminen ilmoitetaan ROKUA-paikannimikilvillä. Alueen sisäistä viitoitusta tehostetaan osoittamalla paikalliskohteita valkopohjaisilla paikalliskohteiden opastusmerkeillä. Viitoituksen ehtona on, että alueen nimi esiintyy tie- ja/tai opastuskartoissa. Tässä suunnitelmassa paikalliskohteena esitetään HIIHTOSTADION, mutta alueen laajentuessa esim. kaavoitettuja laajempia loma-asuntoalueita harkitaan osoitettavan myös valkopohjaisilla paikalliskohteiden viitoilla Palvelukohteiden viitoitus Tienkäyttäjät opastetaan aluksi Rokuan matkailualueesta ja kansallispuistosta tarkempaa tietoa kertoviin opastuspisteisiin, jotka sijaitsevat seuraavilla paikoilla: Valtatiellä 22 Oulusta tultaessa ennen Ahmastien (mt 8293) risteystä (Nikkilä). Rokuantiellä (mt 18603), Ahmastien suunnasta tultaessa. Vaalan ABC:llä, Kajaanin suunnasta tultaessa. Pisteessä esitetään Vaalan, Rokuan ja Oulujärven palveluita. Nikkilän ja Rokuantien opastuspisteet sijaitsevat Tiehallinnon ylläpitämillä pysäköimisalueilla ja Vaalan opastuspiste sijaitsee ABC-liikenneaseman pihalla.

22 20 Rokuan ja Oulujärven matkailualueiden palvelukohteiden opastussuunnitelma ALUEELLISTEN VIITOITUSPERIAATTEIDEN TÄSMENTÄMINEN Lisäksi Vt22:lla Ahmaskosken P-alueella olevalla Utajärven kunnan opastuspisteellä kerrotaan Rokuan palveluista ja opastuksessa käytetään ROKUA-nimeä ruskeassa kentässä. Rokuan KANSALLISPUISTO osoitetaan laajasti nykyistä kauempaa. Kanasallispuisto osoitetaan kaikista tulosuunnista opastuskeskus Suppaan. Viitoitus aloitetaan valtatien 22 ja Ahmastien (mt 8293) liittymästä ja se jatkuu katkeamattomana perille saakka. Viitoitus aloitetaan Kajaanin suunnasta valtatien 22 ja maantien 800 liittymästä Vaalasssa ja se jatkuu katkeamattomana perille saakka. Vuolijoen suunnasta viitoitus aloitetaan Vaalankurkussa maanteiden 800 ja 8792 liittymästä ja se jatkuu katkeamattomana perille saakka. Kansallispuisto viitoitetaan myös Veneheitosta maanteiden 800 ja 8794 liittymästä ja Kylmälänkylästä maanteiden 8250 ja 8293 liittymästä ja se viedään katkeamattomana perille saakka. Kansallispuiston opastustauluihin lisätään lisäkilpi OPASTUSKESKUS SUPPA alueen sisällä ROKUA-paikannimikilpien jälkeen Lähempänä kohdetta opastusmerkkeihin lisätään myös mökkimajoitus ja kahvila tai pikaruokkapaikka tunnukset. Neittävän suunnasta viitoitetaan Rokuanjärvi palvelukohteen osoiteviitalla ja ennakkomerkillä ja luontokohdetunnnuksella. Periaate kohtelee nykyisiä yrittäjiä mahdollisimman tasapuolisesti ja mahdollistaa viitoituksen laajenemisen palvelujen muuttuessa/kehittyessä ja palvelujen muuttuessa/kehittyessä, viitoitus tulee mahdollisesti harkita uudelleen Viitoituksessa käytetään alusta loppuun saakka samoja palvelukohteen opastusmerkkityyppejä. Jatko-opastuksessa palvelukohteen opastustaululla aloitettua viitoitusta ei muuteta palvelukohteen osoiteviitalla osoitettavaksi viitoitukseksi tai päinvastoin (yhdenmukaisuusperiaate). Maanteillä palvelukohteiden viitoituksessa käytetään normaalikokoisia opastusmerkkejä. Opastusmerkkien tekstikoot on esitetty tarkemmin kohdassa 5.7 Opastusmerkkien toteuttamisessa huomioon otettavia asioita. 4.2 Manamasalo ja muut Oulujärven matkailualueen kohteet Tieverkon viitoitus MANAMANSALO esitetään viitoituskohteena laajasti jokaisesta tulosuunnasta tieverkon viitoituksessa. Nykyisen viitoituksen lisäksi esitetään seuraavia muutoksia : Viitoitus aloitetaan Säräisniemen suunnasta maanteiden 800 ja 879 liittymästä, josta viitoitus jatkuu Alassalmen lossin kautta perille Viitoitus aloitetaan valtatieltä 28 Vuottolahdesta, josta viitoitus jatkuu Alassalmen lossin kautta perille Suunnitelman aikana on tullut toiveita Paltaniemen alueen viitoituksen tehostamisesta Kajaanin kaupungissa. Tässä suunnitelmassa ei esitetä muutoksia

23 Rokuan ja Oulujärven matkailualueiden palvelukohteiden opastussuunnitelma 21 ALUEELLISTEN VIITOITUSPERIAATTEIDEN TÄSMENTÄMINEN nykyiseen viitoitukseen, mutta Oulun Tiepiiri ja Kajaanin kaupunki selvittävät tarkemmin viitoituksen täydentämismahdollisuudet Palvelukohteiden viitoitus Tienkäyttäjät opastetaan aluksi Oulujärven matkailualueesta ja Manamansalosta tarkempaa tietoa kertoviin opastuspisteisiin, jotka sijoitetaan: Petäjälahteen vt22:n ja mt 8823:n liittymään. Manamansaloon maanteiden 8823 ja 8820 liittymien jälkeen (nykyiset paikat) Maantielle 879 Alassalmentien (mt 8820) liittymän molemmille puolille Oulujärven matkailualuetta korostetaan käyttämällä kaikilla opastuspisteillä yhtenäistä Oulujärvi-teemaa. Opastuspisteet, joissa mainitaan Oulujärvi, esitetään sijoitettaviksi seuraaviin kohteisiin: Kajaani: Vt28 SEO Otanmäki, Vt5 Nuottijärven P-alue, Vt5 Shell Kontiomäki ja mt (Paltaniemen keskusaukio) Paltamo: Mt 8823/Vt22 Petäjälahden P-alue ja Vt 22 Mieslahden P- alue Vaala: mt 800/vt 22 ABC Vaala, mt 879 Enonlahden ja Palokankaan P-alueet, mt 8820 Kaivannon P-alue Manamansalon kohdekohtainen viitoitus aloitetaan saareen tultaessa pohjoisessa opastuspisteen jälkeen ja etelässä Alassalmen lossin jälkeen. Periaate kohtelee yrittäjiä mahdollisimman tasapuolisesti ja mahdollistaa viitoituksen laajenemisen palvelujen muuttuessa/kehittyessä Säräisniemen alueen palvelukohteiden (Oulujärven lomakylä ja Oulujärven vapaa-aikakeskus ja Ruununkartano) viitoitus esitetään aloitettavaksi Vaalan suunnasta maantieltä 800 (nykyisin valtatieltä 22) Viitoituksessa käytetään alusta loppuun saakka samoja palvelukohteen opastusmerkkityyppejä. Jatko-opastuksessa palvelukohteen opastustaululla aloitettua viitoitusta ei muuteta palvelukohteen osoiteviitalla osoitettavaksi viitoitukseksi tai päinvastoin (yhdenmukaisuusperiaate). Maanteillä palvelukohteiden viitoituksessa käytetään normaalikokoisia opastusmerkkejä. 4.3 Tervan tien ja Geopark Rokuan huomioiminen viitoituksessa Tervan tie ja sen merkitseminen Valtatie 22-yhdistys ry lähetti heinäkuussa 2008 hakemuksen Tiehallinnolle Tervan tie -matkailureitin hyväksymiseksi viralliseksi matkailutieksi. Tiehallinnon keskushallinto on tehnyt asiasta myönteisen päätöksen. Tervan tiestä tulee Suomen yhdeksäs valtakunnallinen matkailutie. Tervan tie on Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen sijoittuva matkailutie. Tervan tien reitti kulkee Pohjois-Pohjanmaalla Oulun, Muhoksen sekä Utajärven alueella. Kainuussa tie kulkee Vaala, Paltamon, Kajaanin, Sotkamon ja Kuhmon alueella. Matkailutie kulkee reittiä valtatie 22 maantie 800

Pielisen Karjalan palvelukohteiden opastussuunnitelma. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja

Pielisen Karjalan palvelukohteiden opastussuunnitelma. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja Pielisen Karjalan palvelukohteiden opastussuunnitelma Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja /0 Pielisen Karjalan palvelukohteiden opastussuunnitelma /0 Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

Tienvarsimainonta Poikkeuslupamenettelyohje LIIKENNEVIRASTON OHJEITA

Tienvarsimainonta Poikkeuslupamenettelyohje LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Tienvarsimainonta Poikkeuslupamenettelyohje 15 2010 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Tienvarsimainonta Poikkeuslupamenettelyohje Liikenneviraston ohjeita 15/2010 Liikennevirasto Helsinki 2010 ISSN-L 1798-663X

Lisätiedot

Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen

Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen Merja Tyynismaa Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen Jälkiarviointi Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 34/2009 gg Merja Tyynismaa Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden

Lisätiedot

Vaihtuvien opasteiden käyttö 30.12.2009

Vaihtuvien opasteiden käyttö 30.12.2009 Vaihtuvien opasteiden käyttö 30.12.2009 Vaihtuvien opasteiden käyttö 30.12.2009 Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2009 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut) ISBN 978-952-221-287-0

Lisätiedot

Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä

Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä Suunnittelu- ja toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki ISBN 951-726-978-1 (nid.) TIEH 2000006-03 (nid.) Oy Edita Ab Helsinki ISBN 951-726-979-X (PDF) TIEH 2000006-v-03 (PDF) Julkaisua myy/saatavana:

Lisätiedot

Muhoksen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneympäristö

Muhoksen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneympäristö Muhoksen liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneympäristö Muhoksen liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneympäristö Tiehallinto Oulu 2008 Kannen valokuva: Erkki Sarjanoja Pohjakartat: Muhoksen kunta

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä. Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA

Kainuun maakunta -kuntayhtymä. Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA Kainuun maakunta -kuntayhtymä Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA Luontomatkailun kehittäminen maakuntakaavoituksessa Kainuun maakunta kuntayhtymä 2007 B:7 Julkaisija:

Lisätiedot

TEKIJÄ Työryhmä. KANSIKUVA Markku Axelsson. 2. korj. painos ISBN-10: 952-213-171-7 ISBN-13: 978-952-213-171-3 Suomen Kuntaliitto Helsinki 2006

TEKIJÄ Työryhmä. KANSIKUVA Markku Axelsson. 2. korj. painos ISBN-10: 952-213-171-7 ISBN-13: 978-952-213-171-3 Suomen Kuntaliitto Helsinki 2006 Kunnan osoitejärjestelmä Ohjeet ja suositus ISBN-10: 952-213-171-7 ISBN-13: 978-952-213-171-3 Helsinki 2006 TEKIJÄ Työryhmä KANSIKUVA Markku Axelsson 2. korj. painos ISBN-10: 952-213-171-7 ISBN-13: 978-952-213-171-3

Lisätiedot

Pyörämatkailun edistämisohjelma, selvitys ohjelman laatimis- ja sisältötarpeista

Pyörämatkailun edistämisohjelma, selvitys ohjelman laatimis- ja sisältötarpeista 1 Valtakunnallinen pyörämatkailureittityöryhmä 17.11.2003 Pyörämatkailun edistämisohjelma, selvitys ohjelman laatimis- ja sisältötarpeista Sisällysluettelo: 1. Johdanto 2. Pyörämatkailupolitiikan tarve

Lisätiedot

Yleisten ja yksityisten teiden rajapinnan tarkastelu taustaraportti. Tiehallinnon selvityksiä 52/2005

Yleisten ja yksityisten teiden rajapinnan tarkastelu taustaraportti. Tiehallinnon selvityksiä 52/2005 Yleisten ja yksityisten teiden rajapinnan tarkastelu Tiehallinnon selvityksiä 52/2005 Yleisten ja yksityisten teiden rajapinnan tarkastelu Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 52/2005 Tiehallinto Helsinki

Lisätiedot

ULKOMAINOSLAITTEIDEN NYKYTILA JA TULEVAISUUDEN SUUNTAVIIVAT HELSINGISSÄ. Työryhmän loppuraportti 10.05.2005

ULKOMAINOSLAITTEIDEN NYKYTILA JA TULEVAISUUDEN SUUNTAVIIVAT HELSINGISSÄ. Työryhmän loppuraportti 10.05.2005 ULKOMAINOSLAITTEIDEN NYKYTILA JA TULEVAISUUDEN SUUNTAVIIVAT HELSINGISSÄ Työryhmän loppuraportti 10.05.2005 HELSINGIN KAUPUNKI ULKOMAINONTA 1 (23) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO LOPPURAPORTTI Kaupunkikuvaosasto

Lisätiedot

HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIITE 1 KALAJOEN KAUPUNKI HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS O S A L L I S T U M I S J A A R V I O I N T I S U U N N I T E L M A 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Kalajoen

Lisätiedot

KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030

KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030 VARJAKKA SÄIKKÄRANTA-KARHUOJA NIEMENRANTA PITKÄKANGAS KIRKONSEUTU O U L U N S A L O KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030 KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 12.6.2006 ARKKITEHTITOIMISTO TIMO TAKALA KY 2006 / 201

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaava Työ: E25863 Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Oulu, Tampere

Lisätiedot

Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009

Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009 Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009 Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009 Suunnittelu- ja toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2009 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut)

Lisätiedot

OULU-KAJAANI KEHITTÄMISVYÖHYKE Henkilöliikenteen kehittämissuunnitelma

OULU-KAJAANI KEHITTÄMISVYÖHYKE Henkilöliikenteen kehittämissuunnitelma HENKILÖLIIKENTEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 1 OULU-KAJAANI KEHITTÄMISVYÖHYKE Henkilöliikenteen kehittämissuunnitelma Kannen kuvat: Kiehimäjoen sillat, Paltamo (Martti Juntunen 2004) Oulun lentoasema, Oulunsalo

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO KH, 22.6.2015 17:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO KH, 22.6.2015 17:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KH, 22.6.2015 17:00, Pöytäkirja -2 Läsnäolijat... 1 121 Valtuuston päätösten laillisuuden toteaminen ja täytäntöönpano... 2 122 Hollolan Asuntotalot Oy:n hallituksen jäsenen ja varajäsenen

Lisätiedot

LAHDEN KESKUSTAN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA 2014 LAHDEN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA

LAHDEN KESKUSTAN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA 2014 LAHDEN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA LAHDEN KESKUSTAN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA 2014 LAHDEN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA LAHDEN KESKUSTAN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA 2014 2 Hyväksytty Tekninen lautakunta 9.12.2014 Kaupunginhallitus 12.1.2015

Lisätiedot

1(42) KAINUUN LUONTOMATKAILUN TEEMAOHJELMA. Kainuun maakunta -kuntayhtymä

1(42) KAINUUN LUONTOMATKAILUN TEEMAOHJELMA. Kainuun maakunta -kuntayhtymä 1(42) KAINUUN LUONTOMATKAILUN TEEMAOHJELMA Kainuun maakunta -kuntayhtymä 2(42) Julkaisu: B:10 Julkaisija: Kainuun maakunta - kuntayhtymä Kauppakatu 1, 87100 Kajaani Puhelin/vaihde 08-615541 Fax. 08-61554260

Lisätiedot

MOOTTORIKELKKAILUREITISTÖN PERUSTAMINEN KESKISUOMALAINEN MALLI

MOOTTORIKELKKAILUREITISTÖN PERUSTAMINEN KESKISUOMALAINEN MALLI 1 MOOTTORIKELKKAILUREITISTÖN PERUSTAMINEN KESKISUOMALAINEN MALLI KESKI-SUOMEN LIITTO HORONJÄRVI KY / ILKKA MANKONEN 28.5.2003 KESKI-SUOMEN LIITTO, Julkaisu B 124, ISBN 951-594-200-4; ISBN 951-594-201-2

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Asiakasturvallisuus luontopalveluissa

Asiakasturvallisuus luontopalveluissa Asianumero 4622/2013/05.01.00 Asiakasturvallisuus luontopalveluissa Retkeilijöitä Teijon retkeilyalueella. Kuva: Anne Muuri. Tiivistelmä Tämä ohje käsittelee Metsähallituksen luontopalveluiden hallinnassa

Lisätiedot

Limingan kunta Limingan kaupan palveluverkko 2040

Limingan kunta Limingan kaupan palveluverkko 2040 Limingan kunta Limingan kaupan palveluverkko 2040 20.4.2015 2 SISÄLTÖ Alkusanat... 3 1. Tarkastelualueet... 4 1.1 Tupos ja Ankkurilahti... 4 1.2 Haaransilta... 5 1.3 Limingan keskusta ja liminganportti...

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut vastineet

Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut vastineet Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut vastineet Etelä-Pohjanmaan liitto 2015 Etelä Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot

Lisätiedot

Otaniemen pysäköintiohje ja pysäköinnin kehittämisen toimenpideohjelma Luonnos 22.1.2014

Otaniemen pysäköintiohje ja pysäköinnin kehittämisen toimenpideohjelma Luonnos 22.1.2014 Otaniemen pysäköintiohje ja pysäköinnin kehittämisen toimenpideohjelma Luonnos 22.1.2014 ESIPUHE Työssä on laadittu Otaniemeen suositus autopaikkojen laskentaohjeeksi (pysäköintinormi) sekä siihen liittyvä

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2015

KAAVOITUSKATSAUS 2015 KAAVOITUSKATSAUS 2015 Kunnan tulee maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 7) mukaan laatia vähintään kerran vuodessa katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista

Lisätiedot

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS Dnro YMP 153/1103/2014 Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot Asemakaavaselostus, joka koskee 30.03.2015 päivättyä asemakaavaehdotusta. Vireille tulo

Lisätiedot

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen suunnittelu RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 126 Miljöhandledning 2012 Glesbygdens avloppsvatten YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen

Lisätiedot

PYSÄKÖINTINORMISELVITYS JA EHDOTUS / KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS

PYSÄKÖINTINORMISELVITYS JA EHDOTUS / KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS Keskustan osayleiskaava 2030 1 (28) PYSÄKÖINTINORMISELVITYS JA EHDOTUS / KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITE Yleissuunnittelu Suomen kaupungeissa keskustellaan tällä hetkellä vilkkaasti

Lisätiedot

Vt 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie välillä Rengonkylä Nurmo. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Vt 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie välillä Rengonkylä Nurmo. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Vt 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie välillä Rengonkylä Nurmo Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatie 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie välillä Rengonkylä Nurmo Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Lisätiedot