ValueFrame CRM: Palveluyrityksen liiketoiminnan johtamisen tukijalka

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ValueFrame CRM: Palveluyrityksen liiketoiminnan johtamisen tukijalka"

Transkriptio

1 ValueFrame CRM: Palveluyrityksen liiketoiminnan johtamisen tukijalka Sähköiset asiakasjärjestelmät - seminaari Harri Kanerva, toimitusjohtaja ValueFrame Oy

2 ValueFrame Oy Perustettu syksyllä 2001 Liikevaihto 2004: 280 teur Liikevaihto 2005: 523 teur Liikevaihto 2006: 750 teur (ennuste) Asiakasorganisaatioita n. 150 Käyttäjiä yli 3000 Suomen 4. nopeimmin kasvava teknologiayhtiö (Deloitte Fast 50 Rising Stars, 2006) Asiakkaitamme mm.: AAC Glogal Oy, Alandia Engineering Oy, Bob Helsinki Oy, Flander Oy, Johtamistaidon Opisto JTO, PBI Management Research Oy, Projectus Team Oy, Raksystems Oy, Sita Finland Oy, Solita Oy, Suomen Kansallisooppera, Vahanen Yhtiöt, Viestintätoimisto Pohjoisranta Oy

3 Asiakkaiden sanomaa ValueFrame toiminnanohjausjärjestelmä kertoo tarkalleen miten paljon aikaa eri työvaiheet ovat vaatineet. Kun seuraamme samalla asiakastyytyväisyyttä, pääsemme projektinohjauksessa pintaa syvemmälle Marko Parkkinen Hallituksen puheenjohtaja, Bob Helsinki Oy ValueFrame ei ole irrallinen ohjelma, vaan kiinteä osa kaikkea toimintaa. Se on ensimmäinen ohjelma, joka koneelta aamulla avautuu ja jonka ympärille työn arki rakentuu. Anu Laitila Business Development Manager, Laitila Arkkitehdit Oy

4 Palveluyrityksen johtamisen haasteita Tuotetta ei voi varastoida --- resurssien käytön suunnittelu ja seuranta vaikeaa Palvelun tuottavat ihmiset, mikä asettaa haasteita palveluntuotannon standardoinnille. Yksilön panos vaikuttaa merkittävästi palveluntuotannon onnistumiseen Palvelut tuotetaan usein projekteina, jotka harvoin samanlaisia Harvoilla asiantuntijayrityksillä käytössä järjestelmiä jotka oikeasti tukevat asiantuntijaorganisaation tuotannon suunnittelua ja ohjausta. Tyypillisesti keskitytään liikaa yksittäisten projektien suunnitteluun ja johtamiseen, jonka seurauksena yhtenäinen näkemys liiketoiminnasta pirstaloituu ja koko yrityksen ohjausta ja kehittäminen vaikeutuu

5 Viisi vastalääkettä haasteisiin 1. Myynnin ja asiakkuudenhallinnan merkityksen ymmärtäminen 2. Projektihallinnan ja toimintaprosessien yhdistäminen 3. Tavoitteet ja budjetointi 4. Resurssien käytön suunnittelu ja seuranta 5. Kerättävän tiedon merkityksen ymmärtäminen ja hyödyntäminen seurannassa, suunnittelussa ja toiminnan kehittämisessä

6 ValueFrame PSA yrityksen tukiranka

7 Myynnin ja asiakkuudenhallinnan merkityksen ymmärtäminen Yrityksen arvokkainta pääomaa henkilöstön lisäksi ovat asiakkuudet Asiakkuuksien kehittymistä tulisi ohjata ja seurata myyntivaiheesta alkaen Myyntiprosessin vaiheet tulee tunnista aja niitä tulee voida seurata Myynnin budjetoinnin ja toteutuman seuranta korostuu tehokkaassa myyntiorganisaatiossa

8 Myynnin merkitys Tyypillisesti asiantuntijaorganisaatiossa toiminnan suunnittelu ja seuranta alkaa tilauksesta Olennaisen tärkeää tehokkaan resurssien suunnittelun ja seurannan kannalta on kuitenkin myös myyntivaiheen huomiointi Tällöin voidaan ennakoida myös mahdollisia tulevia resurssitarpeita Myynti pystyy myös huomioimaan resurssikuormituksen palveluja tarjottaessa Mahdolliset resurssikuopat tai resurssipiikit voidaan tunnistaa ja niihin pystytään reagoimaan myyntiä lisäämällä tai vähentämällä, lisäresursseilla jne.

9 Myyntiprosessiesimerkki Asiakasehdokkaiden nimeäminen Kvalifiointi Kontaktointi Tarpeen kartoittaminen Ratkaisun esittäminen Kaupan päättäminen Dokumentointi Jälkimarkkinointi Lisämyynti

10 Myyntitunneli Soitot Tapaamiset Tarjoukset Tilaukset

11 Myyntiprosessin vaiheet Potentiaalinen Asiakasstatus Tarjouksen status Melko potentiaalinen Tarjouspyyntö vastaanotettu Tarve kartoitettu Tarjous käsitelty Voitettu Erittäin potentiaalinen Aktiivinen

12 ValueFramen keskeiset CRM - työkalut Asiakas- ja kontaktirekisterit Asiakkaan status Asiakaskohtaiset muistiot Asiakasaktiviteettien kirjaaminen ja seuranta Tapahtumalajit Soittolistat Tarjouskäsittely Tarjousten statukset Tarjous- ja sopimuspohjat Luokittelut Myynnin budjetointi Markkinointiviestinnän työkalut Joukkopostitukset ja joukkosähköpostit Asiakaskannattavuuden analysointi

13 Tarjousseuranta Tarjouskannan arvo Avoimet tarjoukset Voitetut/Hävityt tarjoukset Tarjousten tila

14 Aktiviteettiraportti Asiakasaktiviteettien määrä Aktiviteettien laatu Voitetut tarjoukset Myyjien vertailu

15 Palvelutuotannon toimintaprosessien tunnistaminen Toimintaprosessien tunnistaminen ja näiden pohjalta tapahtuva toimintatapojen ja palveluntuotannon suunnittelu sekä sovittuihin prosesseihin sitoutuminen parantaa monella tavalla asiantuntijaorganisaation johtamista: Palveluntuotannon seurannassa, esim. projektinhallinnasta kerättävän tiedon valjastaminen palvelemaan koko yrityksen seurantaajaohjausta Seurattavan tiedon laadun ja oikeellisuuden varmistaminen, yhteismitallisuus Toimintatapojen tehostuminen, turhat välivaiheet pois Tiedonkulun ja tiedon saannin parantuminen Organisaation läpinäkyvyyden parantuminen

16 ValueFrame PSA osa toimintaprosessia

17 Projektin elinkaari

18 Tavoitteet ja budjetointi Tavoitteiden asettaminen ja budjetointi on keskeinen osa asiantuntijaorganisaation tuotannon suunnittelua ja valvontaa Euromääräiset tavoitteet voidaan melko helposti muuntaa resurssitarpeeksi esim. keskimyyntihintaa käyttämällä Tällä tavalla voidaan tarkastella esim. seuraavaa tilikautta käytettävissä olevien resurssien suhteessa tavoitteisiin. Tällöin voidaan tehdä tarvittavia havaintoja resurssien riittävyyden suhteen ja toimia hyvissä ajoin Myyntitavoitteiden avulla saadaan määritettyä myös myyntiorganisaation myyntitavoitteet Johtamisjärjestelmän avulla kerättävää tietoa voidaan hyödyntää muunnettaessa tavoitteita resurssitarpeeksi

19 Suunnittelu ja ennakointi Tyypillisiä kysymyksiä: Liikevaihdon kehityksen suunta Riittävätkö resurssit? Olemmeko tavoitteessa? Pitääkö myyntiä lisätä?

20 Resurssien suunnittelu ja seuranta Resurssien suunnittelu ja seuranta tapahtuu eri organisaatiotasoilla, mutta tiedon tuottamisen keskeinen vastuu projektipäälliköillä Projektipäälliköt suunnittelevat projektien resurssitarpeen resurssitasolla. Suunnitelmien pohjalta saadaan muodostettua koko organisaation tai tiettyjen resurssiryhmien kuormitus Keskeinen seurattava tekijä on ajankäyttö (tuntikirjaukset) jonka tiedon tuottamisesta vastaavat projektiresurssit itse Projektiresurssit voivat myös tarkastella itse omia suunniteltuja ja toteutuneita tunteja Ajantasainen tuntien kirjaus on edellytys reaaliaikaiselle projektiseurannalle

21 Operatiivinen projektiseuranta Osaprojektivälilehti tarjoaa näkymän projektitasolta osaprojektien statukseen ja tuntien käyttöön Tyypillisiä kysymyksiä: Onko projekti aikataulussa? Projektin vaihejako? Ketä projektiin osallistuu? Riittävätkö resurssit?

22 Palvelutuotannon rakenteet Ennalta määriteltyjen ja sovittujen projektirakenteiden tarkoituksena on erityisesti kerättävän tiedon laadun ja oikeellisuuden varmistaminen Tällä tavalla mahdollistetaan myös tiedon yhteismitallisuus ja varmistetaan raporttien tietosisältö Rakenteet tehostavat myös projektien suunnittelua ja seurantaa Projektin seurantarakenteiden avulla voidaan projektille kerätä tietoa hyvinkin yksityiskohtaisella tasolla Projektit voidaan myös kiinnittää tiettyyn liiketoimintaalueseen, joka mahdollistaa esim. palveluliiketoiminnan kannattavuuden seurannan palveluittain

23 Esimerkki raportointirakenteesta Konserni Oyj Konsernitaso Yhtiö 1 Yhtiö 2 Yhtiö 3 Yhtiötaso Liiketoiminta-alueet Liiketoimintaalue-ryhmät Yksikkö 1 Yksikkö 2 Yksikkö 3 Yksikkö 4 Suunnittelu, Yhteensä Suunnittelu Toimitus Suunnittelu Toimitus Toimitus Yhteensä Liiketoiminta-alueryhmään voidaan yhdistää mitä tahansa liiketoimintaalueiden tasoja

24 Raportoinnin aikaperspektiivi Mennyt/ Toteutuma Lähitulevaisuus/ tilaukset Tulevaisuus/ tarjoukset Kannattavuus : Projekti Asiakas Työntekij ntekijä Liiketoiminta-alue alue Myyntiennuste Tarjouskanta: statukset: potentiaalinen, lähetetty

25 Operatiivinen projektiseuranta Katelaskenta kertoo projektin tai osaprojektin kannattavuuden. Usein käytetty seurantakohde on hinta/tunti, jolla on helppo yhteismitallistaa kiinteähintaiset ja aikaveloitteiset projektit Tyypillisiä kysymyksiä: Mikä on projektin kannattavuus? Eteneekö projekti suunnitellusti? Kustannusten kertyminen? Onko keskituntihinta riittävä?

26 Operatiivinen projektiseuranta Projektiraportin avulla projektipäälliköt saavat erittelyn osaprojekteittain ja resursseittain suunnitellusta ja käytetystä ajasta, myynnistä ja kustannuksista. Tyypillisiä kysymyksiä: Onko projekti aikataulussa? Pitääkö budjetti ja arviot? Onko projektiryhmä sopiva? Muodostuuko ylikuormitusta?

27 Seuranta ja analyysit Asiakaskannattavuuden avulla voidaan tarkastella asiakkaiden ja projektien kannattavuutta. Raporttia käytetään sekä operatiivisena välineenä (esim. laskuttamattomat työt), että analysointivälineenä. Tyypillisiä kysymyksiä: Ketkä ovat TOP 10 asiakastamme? Onko näiden panos/tuotos suhde kunnossa? Miksi jotkut asiakkaat ovat kannattavampia kuin toiset? Mitkä projektit ovat epäonnistuneet ja miksi?

28 Seuranta ja analyysit Liiketoiminta-alueiden kannattavuuden seurannan avulla voidaan esim. tunnistaa kannattamattomia palveluita. Myös yksikkökohtainen kannattavuusseuranta on näin mahdollista Tyypillisiä kysymyksiä: Mikä on yksikkö-/palvelukohtainen kannattavuus? Ovatko jotkin yksiköt toisia kannattavampia? Onko meillä kannattamattomia palveluita?

29 Seuranta ja analyysit Myös henkilöstön kannattavuutta tulee seurata. Kullekin henkilölle määritetyn kustannuksen ja projektiin liittyvien myyntien perusteella lasketaan henkilökohtainen kannattavuus. Tyypillisiä kysymyksiä: Ketkä ovat kannattavimpia resursseja? Onko kannattavuus systemaattista vai muutaman projektin tuotosta? Mikä on keskimääräinen laskutus / henkilö?

Asiantuntijayritysten työnohjaus. Miten pystyt johtamaan yritystä kokonaisuutena? VISMA Severa

Asiantuntijayritysten työnohjaus. Miten pystyt johtamaan yritystä kokonaisuutena? VISMA Severa Asiantuntijayritysten työnohjaus Miten pystyt johtamaan yritystä kokonaisuutena? VISMA Severa Hallitse projektit myynnistä laskutukseen - samalla työkalulla Visma Severan kantavana ideana on, että asiantuntijayritys

Lisätiedot

TILITOIMISTON TYÖNOHJAUS. Miksi kannattaa valita yksi kokonaisjärjestelmä? VISMA Severa

TILITOIMISTON TYÖNOHJAUS. Miksi kannattaa valita yksi kokonaisjärjestelmä? VISMA Severa TILITOIMISTON TYÖNOHJAUS Miksi kannattaa valita yksi kokonaisjärjestelmä? VISMA Severa Hallitse palvelutuotanto myynnistä laskutukseen - samalla työkalulla Visma Severan kantavana ideana on, että tilitoimisto

Lisätiedot

Asiantuntijayrityksen toiminnan tehostaminen Kannattavampaa asiakastyötä seminaari Turku 7.2.2013, Harri Kanerva, ValueFrame Oy. Suuntaa menestykseen

Asiantuntijayrityksen toiminnan tehostaminen Kannattavampaa asiakastyötä seminaari Turku 7.2.2013, Harri Kanerva, ValueFrame Oy. Suuntaa menestykseen Asiantuntijayrityksen toiminnan tehostaminen Kannattavampaa asiakastyötä seminaari Turku 7.2.2013, Harri Kanerva, ValueFrame Oy Sisältö 1 2 3 4 5 ValueFrame Oy Tehokkaan toiminnan edellytyksiä Kannattaako

Lisätiedot

Tehoa toimintaan. ValueFramelta toiminnanohjaus, projektinhallinta ja asiakkuudenhallinta pilvipalveluna. Ohjaa toimintaasi

Tehoa toimintaan. ValueFramelta toiminnanohjaus, projektinhallinta ja asiakkuudenhallinta pilvipalveluna. Ohjaa toimintaasi Tehoa toimintaan ValueFramelta toiminnanohjaus, projektinhallinta ja asiakkuudenhallinta pilvipalveluna Ohjaa toimintaasi Haluatko kehittää toimintaasi? Me pystymme auttamaan. Kaikki yhdestä järjestelmästä

Lisätiedot

Järjestelmällinen myyntityö: ryhtiä myyntiin CRM:n avulla 12.2.2013 Harri Kanerva, ValueFrame Oy

Järjestelmällinen myyntityö: ryhtiä myyntiin CRM:n avulla 12.2.2013 Harri Kanerva, ValueFrame Oy Järjestelmällinen myyntityö: ryhtiä myyntiin CRM:n avulla 12.2.2013 Harri Kanerva, ValueFrame Oy Sisältö 1 2 3 4 5 6 ValueFrame Oy Järjestelmällisen myyntityön perusteet Asenteet ja kulttuuri Prosessit

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

Kuinka paljon voit kasvattaa myyntiäsi?

Kuinka paljon voit kasvattaa myyntiäsi? Kuinka paljon voit kasvattaa myyntiäsi? PwC Suomen tutkimus myynnin menestystekijöistä www.pwc.fi Sisällysluettelo Tausta 3 Mikä on menestyvän organisaation tunnusmerkistö? 4 Merkittävää kehittämispotentiaalia

Lisätiedot

Asiakas on tärkein. Erilaisia asiakkaita. Nykyiset asiakkaat. Uudet/potentiaaliset asiakkaat

Asiakas on tärkein. Erilaisia asiakkaita. Nykyiset asiakkaat. Uudet/potentiaaliset asiakkaat 1(5) Asiakas on tärkein Henkilöstöomisteisissa yrityksissä toiminnan lähtökohtana ovat usein jäsenet. Riippuen heidän tavoitteistaan ja yhteenliittymisen perusteistaan, yritys lähtee liikkeelle joko jäsentensä

Lisätiedot

Asiakkuuksien johtaminen

Asiakkuuksien johtaminen Asiakkuuksien johtaminen Delfoi Akatemia 2006 Päättötyö Heli Luukko SISÄLTÖ 1 Johdanto 2 Tuotesuuntautumisesta asiakassuuntautuneeseen toimintaan 3 Mitä asiakkuuksien johtamisella tarkoitetaan? 4 Asiakkuuksien

Lisätiedot

Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003. Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM

Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003. Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003 Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM Sisältö Johdon yhteenveto 2 Taustaa ja tavoitteet 6 Nykytilan haasteet 9 Ohjausmalli

Lisätiedot

B2B. Ohjaa toiminnan tulokseksi

B2B. Ohjaa toiminnan tulokseksi B2B Ohjaa toiminnan tulokseksi 1 Sisällysluettelo Ohjaa toiminta tulokseksi... 4 Sähköinen työpöytä Asiakkaamme ovat meille insipraation lähde. Useat ovat markkinajohtajia ja alojensa innovatiivisia kehittäjiä.

Lisätiedot

ASIAKASLÄHTÖINEN STRATEGIA KÄYTÄNNÖKSI. 15.2.2008 Jarmo Lipiäinen

ASIAKASLÄHTÖINEN STRATEGIA KÄYTÄNNÖKSI. 15.2.2008 Jarmo Lipiäinen ASIAKASLÄHTÖINEN STRATEGIA KÄYTÄNNÖKSI 15.2.2008 Jarmo Lipiäinen Asiakkuustyön keskeiset kysymykset ja teemat Kenelle? Asiakkuuden arvo Segmentointi Asiakkuusstrategiat Miten? Organisoituminen Toiminnan

Lisätiedot

Asiantuntijayrityksille Opas kannattavuuden parantamiseen

Asiantuntijayrityksille Opas kannattavuuden parantamiseen Love your work Asiantuntijayrityksille Opas kannattavuuden parantamiseen Visma Severa Sisältö Kannattavuus asiantunti jayrityksissä 3 Mitkä teki jät syövät kannattavuutta? 4 Tuloksen muodostuminen 5 Käyttöasteen

Lisätiedot

AKI JÄÄSKELÄINEN HARRI LAIHONEN ANTTI LÖNNQVIST SANNA PEKKOLA VIRPI SILLANPÄÄ JUHANI UKKO ARVOA PALVELUTUOTANNON MITTAREISTA

AKI JÄÄSKELÄINEN HARRI LAIHONEN ANTTI LÖNNQVIST SANNA PEKKOLA VIRPI SILLANPÄÄ JUHANI UKKO ARVOA PALVELUTUOTANNON MITTAREISTA AKI JÄÄSKELÄINEN HARRI LAIHONEN ANTTI LÖNNQVIST SANNA PEKKOLA VIRPI SILLANPÄÄ JUHANI UKKO ARVOA PALVELUTUOTANNON MITTAREISTA Tampereen teknillinen yliopisto Tampere 2013 teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus

Lisätiedot

Suorituskyvyn johtamisesta strateginen johtamisväline

Suorituskyvyn johtamisesta strateginen johtamisväline Suorituskyvyn johtamisesta strateginen johtamisväline LARK-hanke. Workshop 4: Mittaaminen toiminnan kehittämisen tukena Suomen Liikemiesten Kauppaopisto, Helsinki 30.10.2012 Mika Aho, TkT mika.aho@rongo.fi

Lisätiedot

Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa

Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Heinonen, Marko 2009 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Marko Heinonen Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN MYYNTIPROSESSIN JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN

PK-YRITYKSEN MYYNTIPROSESSIN JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN i ARTTU KALLI PK-YRITYKSEN MYYNTIPROSESSIN JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN Diplomityö Prof. Hannu Kärkkäinen on hyväksytty tarkastajaksi teknis-taloudellisen tiedekunnan kokouksessa 9.12.2009 i TIIVISTELMÄ TAMPEREEN

Lisätiedot

Analytiikka asiakkuuksien johtamisen tukena

Analytiikka asiakkuuksien johtamisen tukena Kauppatieteiden koulutusohjelma Kandidaatintutkielma Yrittäjyys ja pk-yritysten johtaminen Analytiikka asiakkuuksien johtamisen tukena Analytics supporting customer relationship management 16.6.2015 Tekijä:

Lisätiedot

RAKENTAMISEN PALAUTESYSTEMATIIKAN KEHITTÄMINEN

RAKENTAMISEN PALAUTESYSTEMATIIKAN KEHITTÄMINEN Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion selvityksiä 71 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Papers 71 Espoo 2007 TKK-RTA-S71 RAKENTAMISEN PALAUTESYSTEMATIIKAN

Lisätiedot

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan perustana Heli Arantola ja Kimmo Simonen Tekesin katsaus 256/2009 12 Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet

Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet Opas suunnittelu- ja konsultointiyritysten liiketoiminta-osaamisen kehittämiseen Tutkimusraportti Research Report 168 Marko Torkkeli Pekka Salmi Ville Ojanen

Lisätiedot

Projektinhallinnan ja prosessien kehittäminen avasennuksissa

Projektinhallinnan ja prosessien kehittäminen avasennuksissa TEKNILLINEN TIEDEKUNTA Projektinhallinnan ja prosessien kehittäminen avasennuksissa Jarmo Hatunen Diplomityö Konetekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2015 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Koulutusohjelma (kandidaatin

Lisätiedot

Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan

Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan TOMI raportti 3 Matti Möttönen & Päivi Iskanius Oulun yliopisto, Raahen toimintayksikkö Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin

Lisätiedot

Supply Chain Management - SCM

Supply Chain Management - SCM University of Vaasa, Department of Computer Science, Supply Chain Management - SCM Toimitusketjun hallinta on käsitteenä logistiikkaa laajempi ja kattaa tuotteiden sekä niihin liittyvän tiedon ja rahan

Lisätiedot

PK-yrityksen asiakkuusjohtamisen toimintamalli

PK-yrityksen asiakkuusjohtamisen toimintamalli PK-yrityksen asiakkuusjohtamisen toimintamalli Marjanen, Hannu 2014 Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Kerava PK-yrityksen asiakkuusjohtamisen toimintamalli Hannu Marjanen Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen,

Lisätiedot

Projektisalkku. Thinking Portfolio White Paper UUTTA! Uudistunut resurssihallinta Mobiilituntikirjaus Priorisointi. Ideasalkku Avatarit SISÄLTÖ

Projektisalkku. Thinking Portfolio White Paper UUTTA! Uudistunut resurssihallinta Mobiilituntikirjaus Priorisointi. Ideasalkku Avatarit SISÄLTÖ Uudistunut resurssihallinta Mobiilituntikirjaus Priorisointi UUTTA! Thinking Portfolio White Paper Projektisalkku SISÄLTÖ 1 Projektisalkku strategisen tason johtamisväline 2 Salkunhallinta 4 Thinking Portfolio

Lisätiedot

Business White Paper LAADUNVARMISTUS TIETOHALLINNON STRATEGISENA TYÖKALUNA

Business White Paper LAADUNVARMISTUS TIETOHALLINNON STRATEGISENA TYÖKALUNA Business White Paper LAADUNVARMISTUS TIETOHALLINNON STRATEGISENA TYÖKALUNA Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Tiivistelmä... 3 1. Ei päivää ilman tietotekniikkaa... 4 2. Tietojärjestelmät liiketoiminnan

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ERP

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ERP ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Tammikuu 2008 ERP Toiminnanohjausjärjestelmä tukemaan liiketoimintatavoitteita Toiminnanohjausjärjestelmä pistää pyörät pyörimään

Lisätiedot