Mikkelin kaupungintalo, 2. kerros, lautakuntien kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mikkelin kaupungintalo, 2. kerros, lautakuntien kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta"

Transkriptio

1 Mikkeli Kokouskutsu 1 (14) Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Aika , klo 17:00 Paikka Mikkelin kaupungintalo, 2. kerros, lautakuntien kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta Käsiteltävät asiat 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 42 Pöytäkirjan tarkastus 43 Ilmoitusasiat 44 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus 45 Talousarvion toteutumisen seuranta Maisema 2014 raportit ja vuoden 2016 talousarvion lähetekeskustelu 47 Kirjaston maksut ja korvaukset 48 Kulttuuri- ja kirjastotoimenneuvottelupäivä Tampereella Museokeskus Vapriikissa 49 Eeva Tuomisen kuntalaisaloite: Ehdotus ikäihmisten liikuntamahdollisuuksien lisäämiseen kaupungin reuna-alueilla 50 Petri Pölhön kuntalaisaloite, Mikkeliin tarvitaan ulkotreenitelineitä

2 Mikkeli Kokouskutsu 2 (14) Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Osallistujat Marianne Huoponen, puheenjohtaja Jenni Kolmisoppi, 1. varapuheenjohtaja Tiina Turunen, sihteeri Enrique Tessieri Hannu Toivonen Heikki Pyrhönen Jari Roivas Jari Sihvonen Juha Kontinen Kyösti Kiljunen Liisa Pulliainen Milja Kinni-Jenu Mirva Korpelainen Niina Särkkä Pirjo Siiskonen Sanni Hassinen Juha Vuori, kaupunginhallituksen jäsen Seija Kuikka, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja Roope Nykänen, nuorisovaltuuston edustaja

3 Mikkeli Kokouskutsu 3 (14) Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4 Mikkeli Kokouskutsu 4 (14) Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Jari Sihvonen ja Juha Kontinen. Pöytäkirja tarkastetaan sivistystoimen johtamisen tukipalveluissa (Maaherrankatu 9-11, 3. kerros) viimeistään tiistaina

5 Mikkeli Kokouskutsu 5 (14) Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Ilmoitusasiat Kaupunginhallitus: 188/ ; kaupunginhallitus ei käytä kuntalain mukaista otto-oikeutta lautakunnan kokouksessaan tekemiin päätöksiin 220/ ; kaupunginhallitus ei käytä kuntalain mukaista otto-oikeutta lautakunnan kokouksessaan tekemiin päätöksiin Liikunta- ja nuorisojohtaja : 8/ ; Nuorisopalveluiden vuoden 2015 toiminta-avustukset nuorisoyhdistyksille 9/ ; Tuomo Mikkosen ja Jonna Härkösen ottaminen nuorisoohjaajan osa-aikaisiin toimiin ja alkaen 10/ ; Petri Erosen ottaminen liikuntapaikkojen hoitajan toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen alkaen Ehdotus Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja Merkitään tiedoksi.

6 Mikkeli Kokouskutsu 6 (14) Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus Kirjastotoimenjohtaja 6 Tablettitietokoneiden hankinta kirjastoon MarskiData Oy:ltä hintaan 4020, Ehdotus Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja Koska sivistystoimenjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjassa mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätöksen täytäntöönpanolle, sivistystoimenjohtaja esittää, ettei kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta käytä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta kirjastotoimenjohtajan tekemään päätökseen.

7 Mikkeli Kokouskutsu 7 (14) Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Talousarvion toteutumisen seuranta MliDno Valmistelija / lisätiedot: Paula Sihvonen Liitteet 1 Seuranta pdf Talousarvion mukaisesti kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle annetaan selvitys talouden ja toiminnan toteutumisesta heinäkuun seurannan yhteydessä. Raportti toimii samalla vuoden 2016 valmistelun pohjana. Raportti sisältää seuraavat osat: -tavoitteiden toteutuminen ja arviointi, tuloskortit -palvelusuunnitelman toteutuminen ja arviointi -tunnuslukujen toteutuminen, Maisema-taulukot -talouden toteutuminen ja olennaiset poikkeamat sekä ennuste loppuvuodesta -investointiohjelman toteutuminen ja ennusteet. Seurantatiedot tulee olla talouspalveluiden käytössä mennessä. Toimialan johdon ennusteen mukaan lautakunnan alaisen toiminnan tuloja kertyy noin euroa budjetoitua enemmän ja menojen arvioidaan ylittyvän noin euroa budjettiin verrattuna. Heinäkuun seurannan perusteella toimintakatteen arvioidaan muodostuvan noin euroa talousarviota heikommaksi. Tulosalueita edellytetään sopeuttavan toimintansa siten, että talousarviossa pysytään. Lautakunnan alaisen toiminnan ja talouden heinäkuun lopun toteuma, raportti sekä johdon ennuste liitteenä. Ehdotus Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja Merkitään tiedoksi.

8 Mikkeli Kokouskutsu 8 (14) Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Maisema 2014 raportit ja vuoden 2016 talousarvion lähetekeskustelu MliDno Valmistelija / lisätiedot: Virpi Siekkinen Sivistystoimenjohtaja ja tulosaluejohtajat esittelevät Maisema 2014 raportit alustuksena vuoden 2016 talousarvion lähetekeskustelulle. Ehdotus Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja Merkitään tiedoksi.

9 Mikkeli Kokouskutsu 9 (14) Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Kirjaston maksut ja korvaukset MliDno Valmistelija / lisätiedot: Virpi Launonen Liitteet 1 Kirjaston maksut ja korvaukset pdf Kirjaston palveluhinnasto on edellisen kerran käsitelty ja hyväksytty kokonaisuutena kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnassa , ja hinnasto tuli voimaan vuoden 2015 alusta. Lumme-kirjastot ottavat asteittain käyttöön yhteisen kirjastojärjestelmän syksyn 2015 aikana. Hinnasto on yhdenmukaistettu Lumme-kimpan kirjastojen kanssa. Suurin muutos on varausmaksusta luopuminen. Tähän syynä on se, että lainausmäärää halutaan nostaa. Sen sijaan noutamattomista varauksista peritään maksu. Kaukolainamaksujen maksukatosta luovutaan, ja kaukolainamaksu muodostuu jatkossa Mikkelin perimästä 4 euron maksusta, jolla katetaan kuljetuskustannuksia, ja lähettävän kirjaston perimistä maksuista täysimääräisenä. Ehdotus Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja Lautakunta hyväksyy kirjaston maksut ja korvaukset liitteen mukaisesti. Uudet hinnat astuvat voimaan Tiedoksi Kirjastotoimenjohtaja

10 Mikkeli Kokouskutsu 10 (14) Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Kulttuuri- ja kirjastotoimenneuvottelupäivä Tampereella Museokeskus Vapriikissa MliDno Valmistelija / lisätiedot: Marita Kajander FCG Koulutus Oy järjestää Tampereella Museokeskus Vapriikissa Kulttuuri- ja kirjastotoimenneuvottelupäivän. Teemana on kulttuurija kirjastopalvelujen vaikuttavuus ja sen arviointi sekä hallituksen kulttuuripoliittiset linjaukset. Ohjelma on nähtävänä kokouksessa. Kulttuurijohtaja: Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta nimeää edustajansa Kulttuuri-, ja kirjastotoimenneuvottelupäivään Tampereelle Ehdotus Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja Lautakunta nimeää edustajansa Kulttuuri- ja kirjastotoimenneuvottelupäivään Tampereelle Tiedoksi Nimetty

11 Mikkeli Kokouskutsu 11 (14) Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Eeva Tuomisen kuntalaisaloite: Ehdotus ikäihmisten liikuntamahdollisuuksien lisäämiseen kaupungin reuna-alueilla MliDno Valmistelija / lisätiedot: Antti Mattila Liitteet 1 Eeva Tuomisen_kuntalaisaloite.pdf Eeva Tuominen on laatinut kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnalle kuntalaisaloitteen "Ehdotus ikäihmisten liikuntamahdollisuuksien lisäämiseen kaupungin reuna-alueilla". Aloite on liitteenä. Liikunta- ja nuorisopalveluilla on käytössä 25 euron hintainen seniorikortti, jonka hankittuaan 70 vuotta täyttäneet henkilöt voivat kortin ostopäivästä lukien kalenterivuoden ajan käydä uimahallissa rajoittamattomasti sen aukioloaikoina. Kortti on suunnattu uintikäynteihin, mutta sillä on myös saanut käyttää uimahallien kuntosaleja samalla periaatteella. Huokeahintaisella kortilla on haluttu mahdollistaa 70 vuotta täyttäneille mielekäs liikuntaharrastaminen ja kannustaa fyysisen toimintakunnon ylläpitoon. Seniorikorttijärjestelmä on ollut mahdollinen kaupungin omissa uimahalleissa ja niiden kuntosaleissa. Eeva Tuominen kirjoittaa aloitteessaan, että Mikkelissä välimatkat kaupunkialueen uimahalleihin voivat olla melko pitkät ja esittää, että seniorikorttijärjestelmä ulotettaisiin koskemaan taajamien kuntosaleja, myös yksityisiä, johon esimerkiksi Ristiinassa olisi mahdollisuus, seniorikortin hintaisella alennuskortilla tai sopivalla liikuntasetelillä. Liikuntapalveluilla ei ole mahdollista nykyisellä talousarvioraamilla avata uutta tukimuotoa, jolla maksettaisiin osa asiakkaan yksityisen kuntosalin käyttömaksua tai luotaisiin kaupungin tukema alennusjärjestelmä yksityisten palveluiden ostoon. Tämä edellyttäisi, että kaupunginvaltuusto pudottaisi merkittävästi liikunta- ja nuorisopalveluilta vaadittua tulokertymää. Liikuntaja nuorisopalveluille annetun talousarvioraamin 2016 mukaan näyttää siltä, että tulovaadetta ollaan päinvastoin kiristämässä. Lisäksi asiakaspohjan laajentaminen mahdollisilla alennuskorteilla yksityisissä kuntosaleissa ja liikuntakeskuksissa katsotaan olevan yrittäjien, ei liikuntapalveluiden tehtävä. Sen sijaan Eeva Tuomisen aloite voidaan ottaa huomioon liikuntapalveluiden ylläpitämissä kuntosaleissa, kuten Ristiinan Kisakaaressa, Haukivuoren Haukihallissa ja Anttolan Anttola-talossa. Seniorikorttijärjestemä voidaan ottaa käyttöön näissä kohteissa siten, että 25 euron seniorikortin ostaessaan henkilö voi käyttää mainittuja kuntosaleja niiden aukioloaikoina rajoituksetta kalenterivuoden ajan kortin ostohetkestä lähtien. Jäähallin ja Runeberginaukion kuntosalit rajataan edelleen vain liikuntaseurojen käyttöön. Tällä hetkellä seniorikortin voi ostaa vain Rantakeitaasta, sillä kortti liittyy Rantakeitaan kulunvalvontajärjestelmään. Naisvuoren uimahallin käyttäjille on kirjoitettu erillinen kortti. Liikuntapalvelut selvittää, millä tavoin kortin voisi ostaa myös muista pisteistä.

12 Mikkeli Kokouskutsu 12 (14) Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Liikunta- ja nuorisojohtaja: Lautakunta päättää antaa Eeva Tuomisen kuntalaisaloitteeseen seuraavan vastauksen: 70 vuotta täyttäneille suunnatun seniorikortin käyttömahdollisuuksia laajennetaan siten, että korttia voi halutessaan käyttää Rantakeitaan ja Naisvuoren uimahallin lisäksi liikuntapalveluiden ylläpitämissä kuntosaleissa Kisakaaressa, Haukihallissa ja Anttolatalossa. Liikuntapalvelut selvittää kortin mahdolliset muut myyntipisteet Rantakeitaan lisäksi. Ehdotus Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja Lautakunta antaa Eeva Tuomisen kuntalaisaloitteeseen seuraavan vastauksen: 70 vuotta täyttäneille suunnatun seniorikortin käyttömahdollisuuksia laajennetaan siten, että korttia voi halutessaan käyttää Rantakeitaan ja Naisvuoren uimahallin lisäksi liikuntapalveluiden ylläpitämissä kuntosaleissa Kisakaaressa, Haukihallissa ja Anttola-talossa. Liikuntapalvelut selvittää kortin mahdolliset muut myyntipisteet Rantakeitaan lisäksi. Tiedoksi Eeva Tuominen, liikunta- ja nuorisojohtaja

13 Mikkeli Kokouskutsu 13 (14) Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Petri Pölhön kuntalaisaloite, Mikkeliin tarvitaan ulkotreenitelineitä MliDno Valmistelija / lisätiedot: Antti Mattila Liitteet 1 Petri Pölhön kuntalaisaloite.pdf Petri Pölhö on laatinut kuntalaisaloitteen "Mikkeliin tarvitaan ulkotreenitelineitä". Aloite on liitteenä. Petri Pölhö kiinnittää aloitteessaan huomiota ulkokuntoilutelineiden puutteeseen Mikkelissä. Kyseessä ovat telineet, joissa lihaskuntoharjoittelu tapahtuu omaa kehonpainoa hyväksi käyttäen. Liikuntapalvelut on sijoittanut lihaskuntoharjoitteluun sopivia välineitä ulkoilureittien yhteyteen. Niitä on Kalevankankaan, Rantakylän, Urpolan, Tuppuralan ja Peitsarin ulkoilureittien yhteydessä sekä Urheilupuistossa. Viimeiseksi on harkittu ulkokuntoiluvälineiden hankkimista Anttolan yhtenäiskoulun pihan liikunnallistamishankkeen yhteydessä koulun viereisen ulkoilureitin alkupäähän, mutta hankinnasta jouduttiin määrärahan niukkuudesta johtuen luopumaan. Liikuntapalveluiden hankkima ulkokuntoiluvälineistö soveltuu enemmän esimerkiksi lenkkeilyn ohessa tehtävään lihaskuntoharjoitteluun kuin street workout -lajiin, johon Pölhö viittaa. Saatteessaan kuntalaisaloitteeseen Petri Pölhö mainitsee, että erityisesti leuanveto-, dippi- ja puolapuutelineistä on pulaa, eli nykyiset laitteet eivät täytä Pölhön ja yhdentoista muun aloitteen allekirjoittaneen henkilön mielestä street workout -tarvetta. Liikuntapalveluiden mahdollisuudet ulkokuntoilulaitteiden hankintaan liittyvät erilliseen vuosittaiseen liikuntapaikkojen korjausmäärärahaan, jonka käytöstä tuodan vuosittain esitys lautakuntaan. Korjausmäärärahaan on sisällytetty vuosittain ulkoilureittien kunnostusta, jossa yhteydessä ulkokuntoiluvälineitä on voitu nykyisiin kohteisiin hankkia. Yksittäisten telineiden osalta hankinta voi jonakin vuonna olla mahdollinen myös liikuntapalveluiden omasta budjetista. Liikuntapalvelut siirtää tänä vuonna Urheilupuiston Mikonkadun puolella sijaitsevat kuntoiluvälineet monitoimikentän tieltä Urskin Otavankadun ja Anni Swaninkadun kulmaukseen. Välineistö on mahdollista sijoittaa siten, että alueelle voidaan jatkossa hankkia lisää kuntoilutelineitä. Liikuntapalvelut esittääkin, että Petri Pölhön esittämien street workout - telineiden sekä muiden omalla kehonpainolla toimivien lihaskuntovälineiden hankintaa harkitaan jatkossa liikuntapaikkojen korjausmäärärahasta päätettäessä, talousarviomäärärahan puitteissa. Liikunta- ja nuorisojohtaja: Lautakunta päättää antaa Petri Pölhön kuntalaisaloitteeseen seuraavan vastauksen: Street workout - ja muiden ulos sijoitettavien lihaskuntovälineiden hankintaa harkitaan vuosittaisen liikuntapaikkojen korjausmäärärahan yhteydessä talousarviomäärahan puitteissa.

14 Mikkeli Kokouskutsu 14 (14) Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Ehdotus Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja Lautakunta antaa Petri Pölhön kuntalaisaloitteeseen seuraavan vastauksen: Street workout- ja muiden ulos sijoitettavien lihaskuntovälineiden hankintaa harkitaan vuosittaisen liikuntapaikkojen korjausmäärärahan yhteydessä talousarviomäärahan puitteissa. Tiedoksi Petri Pölhö, liikunta- ja nuorisojohtaja

15 1

16 2 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Tavoitteena on edistää kaupunkilaisten hyvinvointia, harrastuneisuutta, lisätä poikkihallinnollisuutta, kehittää toimintaympäristöjä, lisätä sähköisten palvelujen käyttöä ja tehostaa kumppanuussuhteita yhdistysten ja järjestöjen kanssa. Lautakunta vastaa kulttuuripalvelujen, liikunta- ja nuorisopalvelujen, kirjastopalvelujen, museopalvelujen ja orkesteripalvelujen tuottamisesta. Palvelusuunnitelma Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan alaiset tulosalueet järjestävät asukkaiden hyvinvointia edistäviä ja syrjäytymistä ehkäiseviä palveluita. Ne tuottavat monipuolista ja laadukasta kulttuuri- ja liikuntatarjontaa, mikä mahdollistaa kuntalaisille sekä ohjattuja että omaehtoisia palveluja. Yleisö- ja kävijämääriä pyritään kasvattamaan erilaiset kohderyhmät huomioimalla, kehittämällä käyttäjälähtöisiä palveluja ja markkinointia. Lautakunnan palvelut ovat pääasiallisesti lähipalveluita, joiden järjestäminen maantieteellisesti laajalla alueella on niukkenevilla resursseilla vaikeaa. Jos halutaan, että palvelut ovat käytettävissä eripuolilla kaupunkia, lautakunnan alaisista toiminnoista ei voi enää vähentää resursseja. Avustuksilla ja monipuolisilla yhteistyösopimuksilla ylläpidetään palvelutarjoomaa ja luodaan mahdollisuuksia kolmannen sektorin toimijoille kokeilla uudentyyppisten palveluiden tuottamista. Kaupungin eri toimijoiden kesken pyritään yhteistyöhön. Esimerkkinä poikkihallinnollisesta työstä ovat kirjastojen ja yhteispalvelupisteen yhteisen asiakaspalvelun kehittäminen sekä KulttuuriKameli ja Kulttuuripolku. Lautakunnan alaiset toimialat vaikuttavat myönteisesti Mikkelin mainekuvaan viihtyisänä kulttuurikaupunkina. Talouden toteutuminen ja olennaiset poikkeamat Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan toimintatulojen arvioidaan ylittyvän noin euroa ja toimintamenojen ylittyvän noin euroa. Heinäkuun seurannan perusteella toimintakatteen arvioidaan muodostuvan noin euroa heikommaksi kuin talousarviossa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt kulttuuripalveluille euroa Kulttuurisäpinää senioreille Etelä-Savossa hankkeelle tämän vuoden osuus on euroa. Hanke toteutetaan Hanke aiheuttaa kuluja henkilöstömenoihin ja muihin kuluihin ja ne katetaan hankerahoituksella. Kulttuuripalvelujen toimintakate muodostunee noin talousarviota paremmaksi. Kirjastot saavat budjetoitua enemmän harkinnanvaraista valtionavustusta. Avustustuotot ylittyvät noin eurolla, mikä johtuu siitä, että Mikkelin kirjasto hallinnoi valtakunnallista Koha-kirjastojärjestelmähanketta. Hankerahat käytetään projektihenkilöstön palkkaamiseen. Toiminnallisesti henkilöstömenot tulevat ylittymään noin eurolla johtuen saaduista valtionavustuksista (Koha-hanke) ja uuden järjestelmän käyttöönotosta. Ylitys rahoitetaan hankerahoituksella ja investoinneista tehtävällä määrärahasiirrolla. Valtakunnallisesti toteutettu hinnoittelukohtien muutos ja tehtäväkohtaisten palkkojen alarajojen nosto aiheuttaa henkilöstömenoihin euron ylityksen. Palvelujen ostojen ennustetaan ylittyvän eurolla johtuen siitä, että kirjastojärjestelmän käyttöönotto rahoitetaan käyttötaloudesta (määrärahasiirto investoinneista). Toimintakatteen arvioidaan muodostuvan noin euroa huonommaksi kuin talousarviossa. Liikunta- ja nuorisopalveluilla myyntituottoja kertynee noin euroa, mikä vastaa tilinpäätöksen 2014 tasoa, ja on noin euroa budjetoitua vähemmän. Etsivään nuorisotyöhön tullaan saamaan euron valtionavustus kuuden työntekijän palkkaamiseen aiemman viiden sijaan, avustuksessa nousua viime vuosiin euroa. Nuorten tieto- ja neuvontapalveluihin saatiin euron valtionapu. Maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla toimintaan eli Kaikki Liikkumaan! hankkeeseen saatiin euroa. Nuorisotyön Kiva-kerhotoimintaan saadaan 2500 euron valtionapu. Osa saadusta valtionavusta, arviolta noin euroa, siirretään käytettäväksi vuoden 2016 palkkakuluihin, kuten aiempinakin vuosina, joten kaikki tänä vuonna saadut tuet ja avustukset eivät tilinpäätöksessä kirjaudu tälle vuodelle. Tässä vaiheessa henkilöstömenojen arvioidaan alittuvan noin euroa muun muassa sijaisten ottamisen viivästyttämisen vuoksi. Tosin sairauslomien sijaisia on jouduttu ja joudutaan palkkaamaan, joten arvio muuttunee vielä. Kirjanpidossa erilliskorvausten kohdalla on virhe, seurannan mukaan erilliskorvaukset olisivat ylittyneet moninkertaisesti. Tätä ja talousseurannan muita ohjelmistomuutoksesta johtuvia virheitä selvitetään. Palveluiden ostojen arvioidaan alittuvan (noin euroa). Tilanne kuitenkin elää, esimerkiksi siivouksen ostoa joudutaan loppuvuodeksi lisäämään nuorisotyön puolella merkittävästi henkilöstötilanteesta johtuen. Toimintakatteen arvioidaan muodostuvan noin euroa paremmaksi kuin talousarviossa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt museotoimelle euroa Kokoelmat kuntoon ja käyttöön hankkeeseen, jossa palkataan kaksi määräaikaista konservaattoria kartoittamaan museoiden kokoelmien tilanne. Tästä avustuksesta noin puolet (7 000 euroa) käytetään vuonna 2015 ja loput vuonna Muita toimintatuottoja kertynee euroa arvioitua vähemmän. Talous toteutunee talousarvion mukaisesti. Kaupunginorkesteri on saanut Opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksia alueelliseen ja valtakunnalliseen toimintaan euroa, Etelä-Korean ja Kiinan-kiertueeseen euroa sekä työllisyyttä edistävään hankkeeseen (markkinointihanke, tuottajan palkkaaminen) kahdelle vuodelle yhteensä euroa, josta kuluvalle vuodelle kohdistuu

17 euroa. Lisäksi maakuntaliitoilta (Etelä-Savo, Etelä-Karjala) on tulossa Saimaa Sinfonietta -kehittämishankkeeseen noin euroa. Avustusten yhteismäärä ylittää budjetin merkittävästi. Toimintakatteen arvioidaan muodostuvan noin euroa paremmaksi kuin talousarviossa. ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori Toimenpide Vastuutus toimialalla Toteutuma kaupunkistrategiasta Koulutuksen ulkopuolelle jääneet vuotiaat, %-osuus Etsivä nuorisotyö, Olkkaritiimi Ei yhtään läheistä ystävää %- osuus: tavoite: 8-9 lk:t 6,5 tavoite: ammattikoululaiset 24 tavoite: lukiolaiset 18 Nuorisolain edellyttämät ilmoitukset oppilaitoksista opiskelunsa keskeyttäneistä, yhteydenotto nuoreen ilmoitusten perusteella ja toimenpiteet Etsivälle työlle tieto jokaisesta opiskelunsa keskeyttäneestä nuoresta Järjestetään matalan kynnyksen palveluita nuorille ja pyritään turvaamaan palvelut niiden piiriin hakeutuville. Tulosalueiden päälliköt Nuorisolain edellyttämiä ilmoituksia oppilaitoksista ja puolustusvoimilta 83 kappaletta. Lisäksi 49 muuta uutta nuorta, joiden kohdalla yhteydenotto on tapahtunut muuta kautta (nuori itse, vanhemmat). Kirjavaa hankkeessa (päätökseen kesäkuussa) järjestettiin koulutusta kirjaston ja nuorisopalveluiden henkilökunnalle sekä työpajoja nuorille. Kaikki liikkumaan hankkeen ryhmissä ja lajikokeiluissa 2383 ja koulujen välisissä eri lajien urheilukilpailuissa 2834 osallistujaa. Humalajuominen, %-osuus: tavoite: 8-9 lk:t 7 tavoite: ammattikoululaiset 30 tavoite: lukiolaiset 20. Tupakointi päivittäin, %-osuus: tavoite: 8-9 lk:t 10 tavoite: ammattikoululaiset 32 tavoite: lukiolaiset 5 Kokeillut laittomia huumeita, %- osuudet tavoite: 8-9 lk:t 5 tavoite: ammattikoululaiset 15 tavoite: lukiolaiset 8 Päihteettömyys kaikessa nuorisotoiminnassa. Liikunta- ja nuorisojohtaja Nuorisotalojen toiminnasta on informoitu mm. kouluyhteistyökäyntien, nuorisotiedotuksen ja sosiaalisen median kautta. Nuoriso-ohjaajat ja etsivät nuorisotyöntekijät tehneet yhteistyötä päihde-epäilyissä ja etsivät jalkautuneet tarpeen mukaan nuorisotaloille ja niiden alueelle.

18 4 Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori Toimenpide Vastuutus toimialalla Toteutuma kaupunkistrategiasta Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden käyttö: tavoite: kirjaston kävijät tavoite: museoiden kävijät tavoite: orkesterin kuulijamäärä Yleiset kulttuuripalvelut: tavoite: kävijämäärät omissa ja yhteistyössä tavoite: kävijämäärät kohdeavustetuissa tapahtumissa tavoite: säännöllisiä kulttuuriavustusta saavien kävijä/osallistujamäärä tavoite: uimahallikäynnit tavoite: teatterin kävijämäärät Kehitetään palvelusisältöjä ja -viestintää. Sivistystoimenjohtaja ja tulosalueiden päälliköt ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA Kulttuuritapahtumia on tuotettu eri-ikäisille. Lukulanka-kokeilu: ei toiminut; Lukupiirit vetävät väkeä, syksyllä aloittaa kolmas; Lukukoira- ja satutuntitoimintaa on laajennettu kysynnän mukaan; Avoimen lavan toimintaa laajennettu musiikista myös runouteen, teatteriin jne. Uimahallien kävijämäärä (Rantakeidas , Naisvuori ) Kaksi uutta soveltavan liikunnan ryhmää. Liikuntapalveluiden järjestämissä ryhmissä yhteensä 4248 kävijää. Finnaan on viety mennessä kokoelmaobjektia. Toteutettu yhdessä Jalkaväkimuseon ja Miset Oy:n kanssa digitaalinen näyttelyinstallaatio talvisodan pommituksista. Kaupunginorkesterin eri yleisöryhmiä on huomioitu monipuolisilla ohjelmistovalinnoilla; vierailuja Mikaelin ulkopuolella; konsertteja edeltävät taiteilijatapaamiset suosittuja; 2014 alkaneet internet-lähetykset ovat jatkuneet; kevätkauden aikana 3 suoraa konserttilähetystä. Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori Toimenpide Vastuutus toimialalla Toteutuma kaupunkistrategiasta Työttömyysaste, %-osuus: tavoite: alle 25-vuotiaat 10 Etsivän nuorisotyön turvaaminen. Liikunta- ja nuorisojohtaja Etsivässä nuorisotyössä 669 käyntiä/tapaamista. Mikkelin mainekuvan kehitys: tavoite: imagotutkimuksen 7. sija 4. sija Laadukkaiden tapahtumien, konserttien ja näyttelyiden järjestäminen. Kulttuuristrategia saatetaan v aikana loppuun. Kulttuurijohtaja, orkesterin intendentti, museotoimenjohtaja Erilaisia kulttuuritapahtumia on tuotettu itse sekä myös avustuksilla ja erilaisilla kumppanuussopimuksilla. Uusi frisbeegolfrata valmistunut. Kaksi uutta

19 5 monitoimikenttää/ lähiliikuntapaikkaa valmisteilla (Anttola, Urski). Tenniskenttien korjaukset ja pesäpallon kotipesäalue (Lähemäki). Naisvuoren uimahallin hankesuunnitelma on valmistunut, Urheilupuiston saneerauksen suunnittelu meneillään mennessä taidemuseossa on toteutettu 2 vaihtuvaa näyttelyä, Suur- Savon museossa ja Päämajamuseossa kummassakin yksi. Päämajamuseossa julkistettiin talvisodan pommituksia käsittelevä näyttelyinstallaatio. Konserttitoiminta on ohjelmistoltaan monipuolista ja taiteellisesti tasokasta, orkesterin työmotivaatio on hyvä. Toimintamäärärajat eivät mahdollista kiinnostavimpien ja tunnetuimpien taiteilijoiden vierailukiinnityksiä. Kehitystyö on alussa hallinnon uuden työresurssin myötä. LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori Toimenpide Vastuutus toimialalla Toteutuma kaupunkistrategiasta Hoidettujen ja opastettujen retkeilyreittien ja luontopolkujen pituus (43km): tavoite: opastettu ja tuotteistettu 100 %:sesti. Keskitytään tiettyihin valikoituihin reitteihin ja pidetään ne kunnossa. Liikunta- ja nuorisojohtaja Ennallaan liikuntapalveluiden vastuulla olevien reittien suhteen.

20 6 Palvelu: Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta ja avustukset Vastuuhenkilö: Virpi Siekkinen Toteuma Talousarvio Toteuma Muutos % Toteuma % 7/ /2015 7/2014-7/2015-7/2015 TA2015 Kokousten määrä yht. kpl 6,00 11,00 6,00 0,0 54,5 Nettokustannus/kokous /kokous 4 037, , ,70-44,8 71,5 Kustannukset ,8 39,0 Tuotot 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 Netto ,8 39,0 Avustukset Teatteri ,0 58,3 Musiikkiopisto ,3 60,0 Mikaeli ,0 58,1 Avustukset yhteensä ,1 58,5 Toimintakulut yhteensä ,8 58,2 Viestit tilaajalle Toiminta on talousarvion mukaista

21 7 YLEISET KULTTUURIPALVELUT Yleisten kulttuuripalveluiden tehtävänä on tarjota laadukkaita ja monipuolisia kulttuuripalveluja, tukea asukkaiden omaa harrastustoimintaa, luoda mahdollisuuksia taiteen perusopetukseen taiteen eri aloilla, jakaa avustuksia sekä edistää kotiseututyötä. Kulttuuripalvelut luovat ja edistävät kuntalaisten yleistä hyvinvointia ja terveyttä sekä lisäävät yhteisöllisyyttä ja osallistamista sekä kunnan vetovoimaisuutta. Palvelusuunnitelma Painopisteenä on lasten ja nuorten sekä ikäihmisten kulttuuripalvelut ja erilainen tapahtumatoiminta. Erityisesti tapahtumissa huomioidaan kulttuuriperintöohjelman mukaiset kaupungin merkkipäivät: 7.3.(Mikkelin syntymäpäivä), lokakuun 1. sunnuntai (Mikkelinpäivä) sekä liittyneiden kuntien vuotuispäivät ja perinteiset tapahtumat. Merkkipäiviä tullaan hyödyntämään kaupungin myönteisen imagon markkinoinnissa. Kulttuuripalvelut organisoivat edelleen myös kansallisen veteraanipäivän ja itsenäisyyspäivän juhlien ohjelmien suunnittelun. Avustuksilla ja monipuolisilla yhteistoimintasopimuksilla mahdollistetaan eri taiteenlajien tapahtumat ja taiteen perusopetuksen palvelut. Toteutetaan edelleen laajaa poikkihallinnollista Kulttuuripolkua Mikkelin peruskouluihin sekä päivähoidon kanssa järjestettävää KulttuuriKamelia päiväkoteihin. Kulttuuripolussa ja KulttuuriKamelissa otetaan huomioon kulttuuriperintöohjelmassa valmistetut opetusmateriaalit. Kulttuuripolku ja KulttuuriKameli ovat laajentuneet koskemaan myös Suomenniemen ja Ristiinan alueita. Lisäksi ollaan mukana kehittämässä Etelä-Savoon seudullista Lastenkulttuurikeskus Verson toimintaa. Käyttäjälähtöisiä sekä sähköisiä palveluja tullaan kehittämään vahvasti eteenpäin yhdessä kaupungin muun palvelutuotannon kanssa. Kulttuuripalvelujen alueellinen, tasa-arvoinen ja hyvä saavutettavuus tulee turvata laajentuneessa kaupungissa. Osallisuutta ja osallistumista kulttuurin toimijoiksi aktivoidaan erilaisilla toimenpiteillä. Kansainvälisyyttä ja sen edistämistä tuetaan kohdeavustuksilla. Palvelusuunnitelman seurannan arviointi : Yleiset kulttuuripalvelut on tuottanut eri-ikäisille monimuotoisia tapahtumia. Mikkelin syntymäpäivä huomioitiin mm. tuottamalla kaupungintalon opastettuja kierroksia kuntalaisille. Samoin veteraanipäivänjuhla järjestettiin Mikaelissa. Avustuksilla ja tuottajasopimuksilla on tuotettu tapahtumatoimintaa kaupunkiin. Esimerkiksi viikon mittainen lasten Hulivilikarnevaali on yksi tällainen. Kulttuuripolkua ja kulttuurikamelia on tuotettu yhdessä erilaisten toimijoiden kanssa. Erilaiset alueet on integroitu toimintaan mukaan. Lastenkulttuurikeskus Versossa on aloitettu strategiatyö jossa kulttuuripalvelut on mukana Mikkelin kaupungin osalta. Sähköisiä palveluita on pilotoitu mm. K9-kulttuurikortin osalta. Samoin on kehitetty tiedotusta ja markkinointia sosiaalisen median kautta. Talouden toteutuminen ja olennaiset poikkeamat Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Kulttuuripalveluille euroa, josta tämän vuoden osuus on euroa, Kulttuurisäpinää senioreille Etelä-Savossa hankkeelle. Hanke toteutetaan Muita toimintatuottoja kertynee euroa arvioitua vähemmän. Henkilöstömenot tulevat ylittymään noin euroa, Kulttuurisäpinää senioreille hankkeen koordinaattorin palkkakustannuksien osalta ajalla , ylitys rahoitetaan OKM:n hankerahoituksella. Muut kulut tulevat ylittymään noin euroa, Kulttuurisäpinää senioreille hankkeen kustannuksia ajalla , ylitys rahoitetaan OKM:n hankerahoituksella. Toimintakate muodostunee n arvioitua paremmaksi. ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori Toimenpide Vastuutus toimialalla Toteutuma kaupunkistrategiasta Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden käyttö: Vetovoimaiset ja monipuoliset kulttuurituottajat: Mervi Hotokka, Sirpa Pyrhönen, Kulttuuritapahtumia on tuotettu eri-ikäisille. - kävijämäärä omissa ja muiden kanssa yhteistyössä järjestetyissä kulttuuritapahtumat ja muu kulttuuritoiminta Mikkelin eri alueilla. Kulttuuriperintöohjelman jalkauttaminen: toimistosihteeri, kulttuurijohtaja Marita Kajander, tietopalvelusihteeri Päivi-Kristiina Erola hoitaa Suomenniemen tapahtumien Kulttuuriperintöohjelmaa on toteutettu mm. kaupungin syntymäpäivän ja eri alueiden vuotuisten juhlapäivien osalta. tapahtumissa Mikkelin koordinointia. - kävijämäärä tapahtumissa, syntymäpäivän muistaminen joihin myönnetty kohdeavustusta - Mikkelinpäivä, lokakuun 1. - säännöllistä sunnuntai toimintaavustusta saavien kävijä/osallistuja - liittyneiden kuntien vuotuispäivät ja perinteiset

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 7 / 2014 Sivu 1 27.08.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 7 / 2014 Sivu 1 27.08.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 7 / 2014 Sivu 1 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 27.08.2014 Kokoustiedot Aika 27.08.2014 Keskiviikko klo 17:00-20:13 Paikka Kaupungintalo, 2. kerros, lautakuntien

Lisätiedot

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone(käynti sisäpihan puolelta) 13 Liikuntapaikkojen korjausmääräraha vuonna 2015

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone(käynti sisäpihan puolelta) 13 Liikuntapaikkojen korjausmääräraha vuonna 2015 Mikkeli Pöytäkirja 2/2015 1 (22) Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 05.03.2015 Aika 04.03.2015, klo 17:01-19:15 Paikka Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone(käynti

Lisätiedot

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluverkkotyöryhmä 2. kokous. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Mikkelin kaupungintalo, 2.

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluverkkotyöryhmä 2. kokous. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Mikkelin kaupungintalo, 2. Mikkelin kaupunki Sivistystoimi Muistio 21.2.2014 Asia Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluverkkotyöryhmä 2. kokous Aika Perjantai 21.2.2014 klo 12.30-14.08 Paikka Työryhmän jäsenet: Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 11 / 2014 Sivu 1 17.12.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 11 / 2014 Sivu 1 17.12.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 11 / 2014 Sivu 1 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 17.12.2014 Kokoustiedot Aika 17.12.2014 Keskiviikko, klo 16:30-18:33 Paikka Mikkelin kaupungintalo 2. kerros,

Lisätiedot

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluselvitys. Hannu Toivonen, työryhmän puheenjohtaja Mikkeli, 9.6.2014

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluselvitys. Hannu Toivonen, työryhmän puheenjohtaja Mikkeli, 9.6.2014 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluselvitys Hannu Toivonen, työryhmän puheenjohtaja Mikkeli, 9.6.2014 Palveluselvityksen lähtökohdat Mikkelin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 11.11.2013

Lisätiedot

Asia Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluverkkotyöryhmä 5. kokous. Lautakuntien kokoushuone, Mikkelin kaupungintalo, 2.

Asia Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluverkkotyöryhmä 5. kokous. Lautakuntien kokoushuone, Mikkelin kaupungintalo, 2. Mikkelin kaupunki Sivistystoimi Muistio 11.4.2014 Asia Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluverkkotyöryhmä 5. kokous Aika Perjantai 11.4.2014 klo 12.30-15.04 Paikka Työryhmän jäsenet: Muut:

Lisätiedot

HYVINVOINNIN EDISTÄMI- SEN PALVELUALUE

HYVINVOINNIN EDISTÄMI- SEN PALVELUALUE HYVINVOINNIN EDISTÄMI- SEN PALVELUALUE Sisällysluettelo 1 HYVINVOINTIPALVELUT... 3 2 KANSALAISOPISTOTOIMINTA... 14 3 KIRJASTOPALVELUT... 19 4 TAPAHTUMAPALVELUT... 23 2 1 HYVINVOINTIPALVELUT A. Nykyinen

Lisätiedot

VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUJEN TOIMIALA

VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUJEN TOIMIALA 201 VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUJEN TOIMIALA 202 203 16 VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUJEN LAUTAKUNTA KAIKKI YHTEENSÄ Vastuuhenkilö: Heidi Nygren Toimielin: Vapaa-ajan ja asukaspalvelujen lautakunta Puheenjohtaja:

Lisätiedot

Tiivistelmä 1 Palvelustrategian ja tuottavuusohjelman lähtökohdat 2 Palveluihin vaikuttavien tekijöiden muutoksia 3 Tuottavuusohjelma

Tiivistelmä 1 Palvelustrategian ja tuottavuusohjelman lähtökohdat 2 Palveluihin vaikuttavien tekijöiden muutoksia 3 Tuottavuusohjelma !! " # $ ## 1 Sisällysluettelo Tiivistelmä 3 1 Palvelustrategian ja tuottavuusohjelman lähtökohdat 4 2 Palveluihin vaikuttavien tekijöiden muutoksia 4 2.1 Väestörakenteen muutos ja palvelutarpeen muuttuminen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNNAN SIVISTYSPALVELUDEN YHTEISTOIMINTASUUNNITEMA 2015-2020

MÄNTSÄLÄN KUNNAN SIVISTYSPALVELUDEN YHTEISTOIMINTASUUNNITEMA 2015-2020 MÄNTSÄLÄN KUNNAN SIVISTYSPALVELUDEN YHTEISTOIMINTASUUNNITEMA 2015-2020 Mäntsälän kunta/ Taija Lehtinen SISÄLLYS Sisällys... 2 1 Johdanto... 3 2 Suunnitelmatyöskentely... 4 3 Yksiköiden tilanne ja tulevaisuuden

Lisätiedot

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 KYYJÄRVEN KUNTA Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 KYYJÄRVEN KUNNAN PERUSAJATUS... 5 2.1 VISIO... 5 2.2

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA 1 Sivistystoimen toimialan tuloskortit vuodelle 2011 Toimialan visio Sivistystoimen toimialaan kuuluvat toiminnot sisältävät keskeisesti niitä kuntalaispalvelujen tuottamisen tehtäviä,

Lisätiedot

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Lopullinen versio 150611 Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Oy Audiapro Ab Aija Tuimala 2 Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustaa...3 1.1.Kuntalaiskysely palveluverkosta...3

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2014 Sivu 1 22.01.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2014 Sivu 1 22.01.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2014 Sivu 1 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 22.01.2014 Kokoustiedot Aika 22.01.2014 Keskiviikko klo 17.00-17.44 Paikka Kaupungintalo, 2. kerros, lautakuntien

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma 2014

Käyttösuunnitelma 2014 Kasvun ja oppimisen palvelualue Käyttösuunnitelma 2014 Kasvun ja oppimisen lautakunta 18.12.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 8 (22) Kasvun ja oppimisen lautakunta 71 18.12.2013 71 Asianro 8685/02.02.00/2013

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN. arviointikertomus 2013

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN. arviointikertomus 2013 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN arviointikertomus 2013 2 Kannen kuva: Pirjo Ala-Hynnilä Sisäsivujen kuvat: Tarkastuslautakunta, Pirjo Ala-Hynnilä, Palokan koulukeskus, R.C.Snellman, Keski-Suomen pelastuslaitos, Reijo

Lisätiedot

221 Kaupunginvaltuuston kokouksen 28.4.2015 täytäntöönpanot. 222 Prosenttitaidetta Mikkelin uudelle Kirkonvarkauden asuinalueelle

221 Kaupunginvaltuuston kokouksen 28.4.2015 täytäntöönpanot. 222 Prosenttitaidetta Mikkelin uudelle Kirkonvarkauden asuinalueelle Mikkeli Pöytäkirja 16/2015 1 (42) Kaupunginhallitus 22.06.2015 Aika 22.06.2015, klo 15:02-18:28 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 217 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1. Väestö- ja työpaikkatavoitteet

1. Väestö- ja työpaikkatavoitteet 1 1. Väestö- ja työpaikkatavoitteet Kaupunki Kurikan kaupungin omat väestö- ja työpaikkatavoitteet perustuvat kaupungin omien toimenpiteiden vaikutusten arviointiin tulevasta kehityksestä. Tilastokeskuksen

Lisätiedot

206 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014

206 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014 Mikkeli Pöytäkirja 15/2015 1 (43) Kaupunginhallitus 08.06.2015 Aika 08.06.2015, klo 15:00-19:32 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 202 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA Haapajärven kaupunki 0 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Talousarvion yleiset perusteet 3 2. Talousarvion sitovuus

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013. Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013. Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013 Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA Peruspalvelujen toimialan toimintakertomus vuodelta 2012

PUUMALAN KUNTA Peruspalvelujen toimialan toimintakertomus vuodelta 2012 PERUSPALVELUJEN TOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1 PUUMALAN KUNTA Peruspalvelujen toimialan toimintakertomus vuodelta 2012 PERUSPALVELUJEN TOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 2 A. ARVIO MERKITTÄVIMMISTÄ

Lisätiedot

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta) Mikkeli Pöytäkirja 3/2015 1 (18) Kasvatus- ja opetuslautakunta 19.03.2015 Aika 19.03.2015, klo 17:00-18:57 Paikka Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Sisällys 1. Vuoden 2013 talousarvioesitys

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 8.12.2014 Nokian kaupunki Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kannen kuvat: Lähtö Nokian kympille v. 2014, vapaa aikakeskuksen

Lisätiedot

kokouksia 8 Läsnä Läsnä

kokouksia 8 Läsnä Läsnä TOIMIELIN TEHTÄVÄALUE VASTUUHENKILÖ TEHTÄVÄKUVAUS SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Kulttuuri- ja kirjastopalvelut, Paimion opisto (kansalais- ja musiikkiopisto), nuoriso- ja liikuntapalvelut. Marja Astola-Turpeinen

Lisätiedot

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO VUODELLE 2013 JA VUOSIEN 2013-2017 TALOUSSUUNNITELMA 1 YLEISET PERUSTELUT... 1 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

HELSINGIN KULTTUURISTRATEGIA STRATEGIAN LIITEOSA 2012 2017 VERSIO 3.0

HELSINGIN KULTTUURISTRATEGIA STRATEGIAN LIITEOSA 2012 2017 VERSIO 3.0 HELSINGIN KULTTUURISTRATEGIA STRATEGIAN LIITEOSA 2012 2017 VERSIO 3.0 17.5.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHTIA... 4 1.1 KULTTUURIPOLITIIKAN TAVOITTEET... 4 1.2 HELSINGIN KULTTUURIPOLIITTISET PERIAATTEET...

Lisätiedot

Sivistyspalvelut kuntarakenne-selvityksessä

Sivistyspalvelut kuntarakenne-selvityksessä Sivistyspalvelut kuntarakenne-selvityksessä Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta ja Tammelan kunta tekevät vapaaehtoisen kuntarakenneselvityksen. Hankkeen tavoitteena on mm. tehdä selvitys

Lisätiedot