A S I A T. 212 Hallinnon rakennetta ja Kirkon palvelukeskuksen toiminnan vaikutusta pohtivan ohjausryhmän toimenpide-esitykset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "A S I A T. 212 Hallinnon rakennetta ja Kirkon palvelukeskuksen toiminnan vaikutusta pohtivan ohjausryhmän toimenpide-esitykset"

Transkriptio

1 Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona alkaen kello seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T 209 Kokouksen avaus ja alkuhartaus 210 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 211 Pöytäkirjan tarkastaminen 212 Hallinnon rakennetta ja Kirkon palvelukeskuksen toiminnan vaikutusta pohtivan ohjausryhmän toimenpide-esitykset 213 Hinnasto vuodelle 2014: hautapaikkamaksut 214 Hinnasto vuodelle 2014: hautausmaksut ja hautainhoitorahaston hinnasto 215 Vuoden 2014 talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma (lausuntokäsittely, 4. käsittely) 216 Tilikauden tuloksen muodostuminen tilikauden aikana 217 Talousarvio 2014 sekä toiminta- ja henkilöstösuunnitelma : selvitykset pääkäsittelyn johdosta 218 Vuoden 2013 talousarvion investointiosan muutokset 219 Sähkön (sähkön myyntihintaosuuden) toimittajan valinta vuosille Luvan antaminen Länsi-Porin seurakunnalle kolmen määräaikaisen lastenohjaajan työsuhteen solmimiseen

2 221 Yhteisen kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpano 222 Ilmoitusasiat 223 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus 224 Kokouksen päätös 225 Porin Kirkkosanomien kustantaminen 2 Lisälista-asia:

3 3 PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 12/2013 Aika kello Paikka Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs Läsnä Erkkola Kari puheenjohtaja Peltomäki Lea varapuheenjohtaja Heilimä Janne jäsen Honkasalo Timo jäsen saapui klo asian 209 käsittelyn aikana Huhtanen Kristiina jäsen Korkeaoja Aila jäsen saapui klo asian 209 käsittelyn aikana Korpela Simo jäsen poissa klo asian 219 käsittelyn ajan Lammi Altti jäsen Myllykoski Sonja jäsen poistui klo asian 213 käsittelyn aikana Rouvali Arja-Leena jäsen poissa klo asian 219 käsittelyn aikana Salonen Marjatta jäsen Säämäki Matti jäsen Uusitalo Reetta jäsen Saine Harri Turunen Miia Virkkunen Eeva-Liisa Kyytinen Mika Hietanen Heimo Huhtala Kaisa Seppälä Maija-Leena Lindfors Kalevi Suvila Jari Koivisto Veli-Pekka Tommila Hilkka KV:n puheenjohtaja KV:n varapuheenjohtaja vt. kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra tiedotuspäällikkö kiinteistöpäällikkö yhteisen seurakuntatyön päällikkö talouspäällikkö vs. hallintopäällikkö, henkilöstösihteeri, sihteeri Kokouksen avaus ja alkuhartaus Puheenjohtaja Kari Erkkola avasi kokouksen. Aluksi veisattiin virsi 160 säkeistöt 1 2 ja 5, minkä jälkeen puheenjohtaja piti alkuhartauden ja luki Aamoksen kirjan 4. luvusta jakeet sekä rukouksen.

4 4 Puheenjohtaja onnitteli Reetta Uusitaloa kirkkohallituksen myöntämästä kirkon korkeimmasta seurakuntatyön kunniamerkistä ja sihteeri ojensi hänelle kukat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Laillisuus YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN 5.1 :n mukaan yhteisen kirkkoneuvoston kokouksista ja koolle kutsumisesta on määräykset kirkkojärjestyksessä. OHJESÄÄNNÖN 5.3 :n mukaan kutsu esityslistoineen on toimitettava jäsenille viimeistään kahta päivää ennen kokousta. Kutsu on toimitettava myös niille, jotka ovat oikeutetut osallistumaan kirkkoneuvoston kokoukseen. Päätösvaltaisuus KIRKKOLAIN 7:4 :n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN 5.3 :n mukaan kiireellinen asia voidaan ottaa päätettäväksi noudattamatta 3 momentissa olevaa määräystä. Päätös KN : Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi Pöytäkirjan tarkastaminen Päätös KN : Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marjatta Salonen ja Reetta Uusitalo. Pöytäkirjan tarkastus toimitetaan keskiviikkona kello seurakuntayhtymän hallintovirastossa Hallinnon rakennetta ja Kirkon palvelukeskuksen toiminnan vaikutusta pohtivan ohjausryhmän toimenpide-esitykset Esittelijä: hallintopäällikkö YHTEINEN KIRKKONEUVOST0 päätti kokouksessaan /183 merkitä hallinnon rakennetta ja Kirkon palvelukeskuksen toiminnan vaikutusta pohtivan työryhmän kehittämissuunnitelman saapuneeksi, käydä keskustelun kehityssuunnitelmasta ja nimetä hallinnon rakennetta ja Kirkon palvelukeskuksen toiminnan vaikutusta pohtineen työryhmän yhteisen kirkkoneuvoston toimeksiannon /47 ohjausryhmäksi vaalikauden loppuun. Oheisena liitteenä jaetaan kehittämissuunnitelma. HALLINTO-, TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUJEN HENKILÖSTÖLLE on järjestetty informaatiotilaisuus, jossa on jaettu ja esitelty hallinnon rakennetta ja Kirkon palvelukeskuksen toiminnan vaikutusta pohtivan työryhmän kehittä-

5 5 missuunnitelma. Kaikilta työntekijöiltä on pyydetty ja saatu kirjallisesti näkemykset kehittämissuunnitelmasta. OHJAUSRYHMÄ on kokouksessaan käsitellyt kehittämissuunnitelmaa yhteisessä kirkkoneuvostossa käydyn keskustelun pohjalta. Ohjausryhmä on päättänyt tehdä yhteiselle kirkkoneuvostolle kehittämissuunnitelman mukaisesti toimenpide-ehdotukset. 1) Organisaatiorakenne (hallinto-talous-henkilöstö): Muodostetaan yksi päällikön virka yhdistämällä hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelut yhdeksi kokonaisuudeksi. Päällikkö toimii palveluyksikön esimiehenä. Palveluyksikössä on osaamisalueiden asiantuntijat. Palveluyksikön kaikki virat ovat asiantuntijavirkoja. Tavoitteena on kevyt palveluorganisaatio, joka on vuonna 2017 yhteensopiva kaikkien kehittämissuunnitelmassa huomioitujen muutosten kanssa. Toimenpiteet: - Yhteiselle kirkkovaltuustolle tehdään esitys hallinto-, talous- ja henkilöstöpalveluiden yhdistämisestä yhdeksi yksiköksi Samassa yhteydessä tehdään esitys hallinto-, talous- ja henkilöstöpäällikön virkojen muuttamisesta asiantuntijaviroiksi. Esimiestyötä varten perustetaan päällikön virka, jonka keskeinen sisältö on yksikön johtaminen ja esimiestyö, kehittämisosaaminen sekä muutoksen johtaminen. Yhteinen kirkkoneuvosto nimittää määräaikaisen päällikön Ennen asian ratkaisemista yhteisessä kirkkoneuvostossa kirkon yhteistoimintasopimuksen mukaisesti järjestetään henkilöstölle mahdollisuus tutustua yhteiselle kirkkoneuvostolle tehtäviin esityksiin ja käydä asiasta keskustelua. Toimenpideesitysten valmisteluvaiheessa ennen asian ratkaisemista halutaan selvitellä valmisteilla olevan toimenpiteen perusteita, vaikutuksia ja vaihtoehtoja asianomaisten työntekijöiden kanssa. - Henkilöstölle tiedotetaan yhteisen kirkkoneuvoston mahdollisista ratkaisuista sähköpostilla. 2) Kirkon palvelukeskus: Esitetään kirkon palvelukeskuksen (KIPA) johtokunnalle, että Porin ev.lut. seurakuntayhtymän liittymistä aikaistetaan kahdella vuodella alkamaan alkaen. Toimenpiteet: Yhteinen kirkkoneuvosto tekee päätöksen asiasta ) Ohjausryhmä on käynyt keskustelua toimenpide-ehdotusten vaikutuksista henkilöstön asemaan ja työsuhteisiin. Pitkäkestoisesti tavoitteena ovat rakenteelliset säästöt. Muutosvaihe edellyttää nykyisen suuruista vakinaista henkilöresursointia. Ohjausryhmä lähtee ehdotuksissaan siitä, että muutoksilla ei ole vaikutusta vakituisiin työsuhteisiin, vaan säästötavoitteet toteutetaan luontaisissa muutostilanteissa.

6 6 Toimenpiteet: Muutoksen johtamisessa ja hallinnassa otetaan huomioon ratkaisuja valmisteltaessa ja tehtäessä henkilöstön esittämät kehittämisideat vakinaisten palvelussuhteiden turvaamiseksi. JOHTORYHMÄN enemmistö puolsi esitystä. Talouspäällikkö Veli-Pekka Koivisto jätti eriävän mielipiteen. Esitys: HALLINTOPÄÄLLIKKÖ: KN päättää 1) hyväksyä ohjausryhmän esittämät toimintalinjaukset ja antaa toimenpiteet valmisteltavaksi sekä 2) esittää Kirkon palvelukeskuksen johtokunnalle, että Porin ev.lut. seurakuntayhtymän liittymistä aikaistetaan kahdella vuodella alkamaan alkaen. Käsittely: Puheenjohtaja antoi talouspäällikölle ensimmäisen puheenvuoron, jonka yhteydessä talouspäällikkö jakoi oheisena liitteenä olevan selvityksen Kirkon palvelukeskuksen kustannuksista Porin seurakuntayhtymälle. Käydyn keskustelun aikana Matti Säämäki teki ehdotuksen, että yhteinen kirkkoneuvosto esittää Kirkon palvelukeskuksen johtokunnalle, että Porin ev.lut. seurakuntayhtymän liittymistä aikaistetaan yhdellä vuodella alkamaan alkaen. Päätös KN : Keskustelun jälkeen hyväksyttiin yksimielisesti esityksen kohta 1) ja kohta 2) siten, että liittymistä aikaistetaan yhdellä vuodella alkamaan (liitteet 1 2) Hinnasto vuodelle 2014: hautapaikkamaksut Esittelijä: talouspäällikkö Hautapaikkamaksuja korotettiin vuodelle 2011 noin 2 %. Vuodelle 2012 hautapaikkahinnat pidettiin ennallaan ja vuodelle 2013 hintoja korotettiin 7 %. Arkkuhautapaikkahinnat ovat 25 vuoden hautapaikan hintoja. Vuodelle 2014 ehdotetaan hintojen korotusta 7 prosentilla. Porin seurakuntayhtymän vuoden 2012 tilinpäätöksessä hautaustoimen toimintatuottojen osuus bruttomenoista oli 20,9 % ja vuonna osuus oli 18,5 % eli menoista katetaan tuloilla noin viidesosa. Seurakuntien tulisi kattaa hautauspalveluiden bruttokustannuksista % hautasijoista ja hautaamiseen liittyvistä palveluista perittävillä maksuilla. Vapaaehtoinen hallinta-ajan pidennys laskutetaan porilaisten hautapaikan hinnalla. Hinta jaetaan 25:llä ja kerrotaan pidennettävällä ajalla.

7 7 Kaikilla rintamasotilastunnuksen (RST), rintamapalvelutunnuksen (RPT) tai vastaavan palveluksen omaavilla sotaveteraaneilla on maksuton hautaus sisältäen hautapaikan. Sotaveteraanin aviopuolisolla on maksuton hautapaikka 25 v. käyttöoikeudella. JOHTORYHMÄ on päättänyt puoltaa esitystä Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää esittää KV:lle, että se päättää hyväksyä hautapaikkamaksut vuodelle 2014 seuraavasti: HAUTAPAIKKAMAKSUT porilaiset ei-porilaiset 2014 arkkuhauta, 25 vuotta 1 p uurnahauta 1 p Vanha hautausmaa 1 p rintamaveteraanihauta maksuton maksuton Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin Hinnasto vuodelle 2014: hautausmaksut ja hautainhoitorahaston hinnasto Esittelijä: talouspäällikkö Vuodelle 2012 hautausmaksuja korotettiin noin 3 %:lla vuoden 2011 hinnastoon verrattuna ja vuodelle %:lla vuoden 2012 hinnastoon verrattuna. Hautausmaksut ovat Vanhaa hautausmaata lukuun ottamatta samat kaikilla Porin hautausmailla: Porin metsähautausmaa, Käppärä, Reposaari, Ahlaisten uusi ja vanha, Noormarkun hautausmaa ja Lassilan hautausmaa. Porissa on käytössä syvähautaus. Vuodelle 2013 haudan hoitohintoja korotettiin 5 %:lla ja vuonna 2012 haudan hoitohinnastossa haudan hoitohintoja korotettiin 4 %:lla hautainhoitorahaston tuottojen lisäämiseksi ja sen talouden tasapainossa pitämiseksi. Oheisena liitteenä jaetaan ehdotukset - hautausmaksuiksi - hautainhoitorahaston hinnastoksi Oheisina liitteinä jaettavissa hautausmaksujen liitteissä on vuoden 2014 hintojen lisäksi hautausmaksujen vertailu vuosilta Hautainhoitorahaston hinnastovertailu 2013/2014 sisältyy hautainhoitohinnaston liitteeseen. Vuodelle 2014 hautausmaksuja ehdotetaan korotettavaksi 7 %:lla vuoden 2013 hinnastoon verrattuna. Haudan hoitohinnastossa haudan hoitohintoja korotetaan 5,5 %:lla hautainhoitorahaston tuottojen lisäämiseksi ja sen talouden tasapainossa pitämiseksi. Kukkien hin-

8 8 nat pidetään ehdotuksessa ennallaan. Perennahoidon hinta nousee 5,5 % ja se on 5 vuodeksi 322 euroa ja 10 vuodeksi 690 euroa. Hinnastossa kynttilöiden hinnat nousevat 5,5 % vuoden 2013 hintaan verrattuna. JOHTORYHMÄ on päättänyt puoltaa esitystä Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää Päätös KN : Esitys hyväksyttiin. (liitteet 3 4) hyväksyä hautausmaksut lukuun ottamatta hautapaikkamaksuja sekä hautainhoitorahaston hinnaston vuodelle 2014 esitettyjen hinnastoliitteiden mukaisesti Vuoden 2014 talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma (lausuntokäsittely, 4. käsittely) Esittelijä: talouspäällikkö Kokouksissaan ja YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO palautti vuoden 2014 talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO hyväksyi kokouksessaan yhteiselle kirkkoneuvostolle tehdyn ehdotuksen Porin ev.lut. seurakuntayhtymän vuoden 2014 talousarvioksi (TA KN3, tulos 0 ja hautainhoitorahaston tulos 0 ) sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja päätti pyytää vuoden 2014 talousarviosta sekä toiminta- ja taloussuunnitelmasta seurakuntaneuvostojen ja yhteistyötoimikunnan lausunnot klo 14 mennessä. Lausunnot ovat seuraavat: YHTEISTYÖTOIMIKUNTA /25 : Lausuntopyyntö vuoden 2014 talousarviosta sekä toiminta- ja taloussuunnitelmasta vrt. Yhteinen kirkkoneuvosto /206 Kokouksessa yhteistyötoimikunta tutustui henkilöstön hyvinvointityön talousarvioehdotukseen Yhteistyötoimikunta totesi, että seurakuntien talous heikkeni vuonna Seurakuntayhtymän tilikauden tulos edelliseltä vuodelta oli negatiivinen. Taloudessa eletään taantumaa. Yleinen talouskehitys on epäselvä ja täynnä useita epävarmuustekijöitä. Hintatason nousu, kiinteistöjen ylläpitokustannukset, henkilöstömenojen ja työterveyshuoltokulujen kasvu rasittavat menotaloutta. Taloudellisia näkymiä heikentää seurakuntien jäsenmäärän väheneminen, joka vähentää verotuloja.

9 9 Talousarvion laadintaprosessissa on käytetty 0-linjaa, jolloin tilikauden tulos vuodelta 2014 on tasapainossa tulojen ja menojen osalta ja tilikauden tulos on nolla. Tavoitteena on löytää menojen säästökohteita. Lainan ottoa pyritään välttämään. Seurakuntayhtymässä on jo pitkään panostettu varoja henkilöstöhyvinvointityöhön. Työterveyshuoltoon investoiminen on vaikuttanut erityisesti seniori- ja keski-ikäisiin työntekijöihin, vähentänyt sairauspoissaoloja ja parantanut työhyvinvointia. Seurakuntayhtymän henkilöstön keski-ikä on korkea. Kokouksessa esitetty talousarvioehdotus perustui yhteistyötoimikunnan jo tutustumaan hyvinvointityön talousarvioehdotukseen. Todettiin, että Hava-palkkausohjelmaan on vuodelle 2014 saatu varoja euroa. Keskustelun jälkeen yhteistyötoimikunta totesi talousarvioehdotuksen vuodelle 2014 noudattavan keväällä tehtyä ehdotusta. (liite) LÄNSI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO /80 : Lausunto talousarviosta 2014 sekä toiminta ja taloussuunnitelmasta Seurakuntaneuvosto antaa lausunnon talousarviosta 2014 sekä toiminta ja taloussuunnitelmasta (Liite 1 toimitetaan erikseen seurakuntaneuvoston jäsenille yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen asian käsittelyn jälkeen) Puheenjohtajan esitys: Seurakuntaneuvosto antaa lausunnon talousarviosta 2014 sekä toiminta ja taloussuunnitelmasta Päätös: Länsi-Porin seurakuntaneuvosto huomioi tyytyväisyydellä toimintamäärärahan korottamisen. Lattomeren rukoushuoneyhdistyksen budjettimäärärahaa on nostettava haettuun summaan eli Syksyllä 2014 otetaan käyttöön Lattomeren hautausmaan uusi uurnahautausalue. KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO /71 : Porin seurakuntayhtymän talousarvio 2014 toiminta- ja taloussuunnitelma Liitteenä Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirjaote (301013/206 ) ja Porin seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston esitys talousarvioksi 2014 ja toiminta- ja taloussuunnitelmaksi Esitys on pääosin keväällä päätettyjen kehysten mukainen, Keski-Porin seurakuntaneuvoston esitykset on otettu huomioon. Yhteinen kirkkoneuvosto pyytää seurakuntaneuvoston lausuntoa. Asiaa esitellään kokouksessa tarkemmin.

10 10 Esitys: Annetaan lausunto talousarviosta 2014 ja toiminta- ja taloussuunnitelmasta Päätös: Asiasta käydyn keskustelun jälkeen päätettiin esittää talousarvion 2014 ja toiminta ja taloussuunnitelman hyväksymistä esitetyssä muodossa. Tästä pykälästä voi tehdä kirkkolain 24:3.1 :n mukaisen oikaisuvaatimuksen. Loput lausunnot jaetaan kokouksessa. YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON toukokuussa hyväksymiin talousarvion 2014 kehyksiin yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi seuraavat muutokset : Seuraavat vuoden 2014 talousarvion kehysmuutokset hyväksyttiin: 1) Noormarkun seurakunnasta siirretään YSK:n keskusrekisteriin Noormarkun seurakuntasihteerin 31 %:n palkkaosuus, joka on euroa. 2) Hautauspalveluista siirretään siunauskappeleiden tuloja ja menoja kiinteistöpalveluihin nettomenoiltaan euroa. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti kokouksessaan /100 asettaa talousarvion kehykset seuraavasti: Talousarvioon liittyvät kehysolettamukset ovat alla. Talousarviovuoden 2014 vertailut on tehty vuoden 2013 talousarvioon. VUOSI 2014 Seuraavassa taloussuunnitelma on laadittu varovaisesti, varautuen heikompaan taloudelliseen aikaan seuraavalla kolmivuotiskaudella. Toimintatulojen lisäys arvio 2,0 % euroa Uuden vuodelle 2014 ulottuvan virka- ja työehtosopimuksen mukaiset palkankorotukset eivät ole tiedossa. Uudesta sopimuksesta neuvotellaan vuonna Henkilöstön palkkojen korotusarvio on 0,7 prosenttia ja euroa vuodelle 2014 vuoden 2013 lopun palkkatasoon verrattuna. Kokonaisuutena henkilöstömenot alenevat 0,7 prosenttia ( euroa) vuoteen 2013 verrattuna ja henkilöstömenojen vähennyksiä tehdään euroa. Muut toimintakulut korotus +1,0 %. Toimintakuluista vähennetään menoja euroa Kotimaa-lehden tilauksista vuoteen 2013 verrattuna. Yksiköt voivat vähentää tämän perusteella Kotimaa-lehden tilaukset tai jonkin muun menon tai lisätä vastaavasti tuloja. Jos inflaatio on vuoden aikana 2 3 %, määrärahojen ostovoima vähenee 1 2 %. Määrärahat kirkon lähetysjärjestöille ja kansainväliseen diakoniaan; määräraha pysytetään 2,0 %:ssa verotuloista, johon se nousi vuoden 2009 talousarviossa, yht euroa, lisäys 0 euroa. Tuloveroprosenttioletus 1,50 Verotuloarvio pidetään ennallaan. Arvio on laskettu siten, että vuoden 2013 kirkollisverotuloarviota korotetaan hieman vastaamaan yhteisöveron ryhmäosuuden pienoisen alenemisen aiheuttamaa tulojen vähennystä.

11 11 Sijoitustuottoja vähennetään lähes 9 % ja ne ovat euroa. Tuottojen toteutumisarvio on vuoden 2012 kaltainen kohtuullinen sijoitustilanne ja korkeampi korkotaso. Poistot lasketaan voimassa olevan poistosuunnitelman mukaan ja ne nousevat huomattavasti vuodelle 2014 ja ovat vuodessa noin 1,63 milj. euroa. Poistot lisääntyvät yli 9 % ja euroa. Kirkonkirjojen digitointityön päättyminen aloittaa hankkeen poistot vuonna 2013, jotka ovat kolmen vuoden ajan euroa vuodessa. Investointisuunnitelma : investointitaso pidetään keskimäärin aikaisempaa alhaisemmalla tasolla Investoinnit vuonna euroa. Yllämainittujen kehysten perusteiden mukaan laskettuna tilikauden tulos vuodelta 2014 on tasapainossa tulojen ja menojen osalta ja tilikauden tulos on nolla. Kehykseen lasketaan tehtäväalueiden/toimintayksiköiden kehysten mukaiset toimintakatteet (nettomenot). Esitetyt toimintatuottojen ja toimintakulujen summat eivät ole sitovia, mutta yksiköiden toimintakatearvot ovat sitovia kehystavoitteita. Vuoden 2014 talousarvioehdotuksen tilikauden tulos on yksiköiden tekemien ehdotusten jälkeen negatiivinen euroa. Talousarvion kehysten mukaan tilikauden tulos on nolla, joten nettomenoja pitää vähentää euroa. Tasapainotuksen jälkeen tilikauden tulos on nolla ja se on kehyksen mukainen. Toimintakate on euroa suurempi kuin talousarvion 2014 kehys. Oheisena liitteenä jaetaan Porin ev.lut. seurakuntayhtymän talousarvio 2014 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma Oheiseen liitteeseen sisältyy toimintayksikkökohtainen talousarvion 2014 vertailu vuoden 2013 talousarvioon ja vuoden 2014 talousarvion kehykseen SRK -sarakkeessa on toimintayksikköjen ehdotukset ehdotusten mukaisina lisättynä toukokuun lopun jälkeen tehdyillä muutoksilla KN 3 -sarakkeessa on yhteisen kirkkoneuvoston ehdotus Porin seurakuntayhtymän vuoden 2014 talousarvioksi. Seuraavassa eritelty hautauspalveluiden henkilöstömenojen ylitys: Hautauspalveluiden palkat sivukuluineen TA 2013 TA 2014 Erotus TA Olisi kuulunut olla euron erotus sisältää mm.: - 2 kpl 6 kk:n kesätyöntekijöitä siivoojan palkkaus, ennen ollut ostopalveluna palkankorotukset Seuraavassa on eritelty ehdotusten ylitykset kehykseen verrattuna ja talousarvion nettomenojen vähennysehdotus: Vähennysehdotus: vähennetään nettomenoja euroa.

12 12 Tulevaa uutta Meri-Porin seurakuntaa valmistellaan vuonna 2014 ja vuonna 2014 on tarkoitus toimia jo pitkälti uuden Meri-Porin seurakunnan muodossa. Tästä aiheutuvat lisämenot ovat euroa vuonna 2014 ja ne sisältyvät ehdotukseen. Vähennystavoite VAIHTOEHTO Kehyksen ylitykset TA 2014 Ylitys Nettomenojen vähennysehdotus TILINTARK. JA VALVONTA MUU YLEISHALLINTO AHLAINEN 258 KESKI-PORI PIHLAVA PORIN TELJÄ REPOSAARI Yhteiset varaukset Muut yhteiset srktehtävät ja avustukset HAUTAUSPALVELUT KIINTEISTÖPALVELUT YHTEENSÄ Verotuloarvion lisäys Menojen vähennykset ja tulojen lisäykset Osa toimintayksikköjen ehdotuksista oli kehyksen mukaisia. Osan (seurakunnista Keski-Pori ja Pihlava) kohdalla kehyksen henkilöstömenoarvio oli liian alhainen verrattuna nykyiseen työntekijämäärään. JOHTORYHMÄN kokouksessa Porin Teljän seurakunnan ehdotus oli kehyksen mukainen. Johtoryhmän kokouksen jälkeen kävi ilmi, että ehdotukseen oli arvioitu yksi iltapäiväkerhoryhmä liikaa ja kun yhden ryhmän tulot vähennetään (n euroa vuodessa) ehdotus ylittää kehysarvon eurolla. KIRKKOHALLITUS päätti perustaa Meri-Porin seurakunnan vuoden 2015 alusta. Johtoryhmän kokouksessa kannaksi tuli, että vuoden 2014 talousarvio laaditaan uuden Meri-Porin seurakunnan suunnitelmien mukaan, jotta uuden seurakunnan muodostamiseen saadaan valmisteluaikaa ennakolta vuonna Kun talousarvioehdotus muutettiin tältä osin suunnitelman mukaiseksi, talousarvion menot lisääntyivät euroa. Suurin menoja lisäävä vaikutus on sillä, että kirkkoherran sijaisen määräraha poistuu Ahlaisten ja Reposaaren seurakunnista ja siirtyy 30 %:n henkilötyövuoden lisäykseksi Keski-Porin seurakuntaan ( euroa vuodessa). Talousarvio voidaan tasapainottaa vähentämällä nettomenoja euroa ja lisäämällä verotuloarviota euroa. Menojen vähennykset: - Yleishallinnosta vähennetään henkilöstötyön kehyksen ylittäviä menoehdotuksia ja hallinnon- ja talouden henkilöstöjärjestelyiden johdosta euroa.

13 13 - yhteisistä varauksista seurakuntayhtymän seurakuntapastorin palkkausmäärärahasta euroa - Muista yhteisistä seurakunnallisista tehtävistä vähennetään euroa, joka on harkinnanvaraisen palkanosan harkinnanvaraisen määrärahan ehdotuksen kolmasosa. - hautauspalveluista vähennetään euroa (muista kuin henkilöstömenoista siivouksen alihankinnan poistumisesta vähentyneitä menoja euroa) ja - Kiinteistöpalveluista vähennetään euroa kehyksen ylittäviä menoja. Tasapainotusehdotus sisältää menojen vähentämisiä pääasiassa tukipalveluista, joissa se merkitsee samalla toiminnan supistumista. Seurakuntien talousarvioehdotuksista ei ehdoteta vähennyksiä. Verotuloarvion lisäys eurolla kasvattaa ehdotuksessa verotuloja 0,7 % 15,9 miljoonaan euroon. Kirkkohallitus arvioi, että ensi vuonna kirkollisverotulot alenevat 1,5 % ja osuus yhteisöveron tuotosta kasvaa 6 %. Tämä merkitsee Porin seurakuntayhtymälle euron suuruista verotulojen vähenemistä. Talousarvioehdotuksessa: - rahoitustuotot laadittu keväällä asetetun kehyksen mukaisesti - poistot ovat ehdotuksessa tarkemman laskelman perusteella noin kehysarvoa pienemmät, mutta kasvavat vuoden 2013 talousarvioon verrattuna lähes 8 % - määrärahat Kirkon lähetysjärjestöille ja kansainväliseen diakoniaan; määräraha kasvaa verotuloarvion korottamisen vuoksi euroa euroon. Seuraavassa vertailu vuoden 2014 talousarvioehdotuksen, vuoden 2014 talousarviokehyksen ja vuoden 2013 talousarvion välillä: TALOUSARVIO 2014 TULOSLASKELMA (ulkoinen ja sisäinen) TA 2014 TA 2014 kehys Porin ev.lut. seurakuntayhtymä TA 2013 Muutos, TA -14 TA -13 Muutos, % TA -14 TA -13 Muutos, TA -14 TA -14 kehys TOIMINTATUOTOT ,8 % Henkilöstökulut ,5 % Muut toimintakulut ,6 % TOIMINTAKULUT YHT ,8 % TOIMINTAKATE ,3 % VEROTULOT ,7 % VEROTUSKULUT ,7 % 0 KESKUSRAHASTOMAKSUT ,1 % RAHOITUSTUOTOT ,8 % 0 RAHOITUSKULUT ,0 % 0 VUOSIKATE ,8 % POISTOT ,8 % SATUNNAISET TUOTOT TILIKAUDEN TULOS 0, Varausten vähennys TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ

14 14 Seuraavassa vertailu vuoden 2014 talousarvioehdotuksen, vuoden 2013 kuuden kuukauden toteutuman ja vuoden 2012 tilinpäätöksen välillä: TALOUSARVIO 2014 TULOSLASKELMA (ulkoinen ja sisäinen) Porin ev.lut. seurakuntayhtymä TA 2014 TOT 6/2013 TP 2012 Muutos, TA -14 TP -12 Muutos, % TA -14 TP -12 Muutos, % TOT. (6/-13)/ TA -14 TOIMINTATUOTOT ,6 % 48 % Henkilöstökulut ,0 % 48 % Muut toimintakulut ,1 % 50 % TOIMINTAKULUT YHT ,2 % 49 % TOIMINTAKATE ,5 % 49 % VEROTULOT ,7 % 55 % VEROTUSKULUT ,9 % 52 % KESKUSRAHASTOMAKSUT ,2 % 39 % RAHOITUSTUOTOT ,0 % 60 % RAHOITUSKULUT ,7 % 1 % VUOSIKATE ,3 % 121 % POISTOT ,7 % 43 % SATUNNAISET TUOTOT TILIKAUDEN TULOS 0, Varausten vähennys TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Eläkkeelle siirtymiset/eläkeikäiset vuonna 2014: - kaksi Porin seurakuntayhtymän työntekijää täyttää 68 vuotta ja jää eläkkeelle - viisi työntekijää täyttää vuotta ja voivat jäädä halutessaan eläkkeelle - neljä työntekijää täyttää 64 vuotta ja voivat jäädä halutessaan eläkkeelle 68 vuotta täyttäessä on viimeistään siirryttävä eläkkeelle. Suurin osa jää eläkkeelle viimeistään 65-vuotiaana. Seuraavassa on lueteltu vuosina Porin seurakuntayhtymästä eläkkeelle jääneet työntekijät ja eläkkeellesiirtymisiät: Vuosi Eläkkeelle Ikä keskimäärin jääneet eläkkeelle siirryttäessä Vuosi henkilöä 61,8 vuotta Vuosi ,5 Vuosi ,3 Vuosi ,3 Vuosi ,8 Vuosi ,1

15 15 Seuraavassa seurakuntien talousarvion 2014 toimintakatteen vertailua jäsenmäärän mukaisiin osuuksiin: Talouspalvelut KESKI- PORI LÄNSI- PORI PORIN TELJÄ PIH- LAVA REPO- SAARI AHLAI- NEN NOOR- MARK- KU YH- TEEN- SÄ JÄSENMÄÄRÄ Jäsenmääräosuus 30,98 % 19,56 % 28,99 % 9,46 % 1,24 % 1,63 % 8,14 % 100,00 % Käyttötalousosan nettomenojen jakautuminen seurakuntien kesken vuoden 2014 talousarviossa: TA 2014 KESKI- PORI LÄNSI- PORI PORIN TELJÄ PIH- LAVA REPO- SAARI AHLAI- NEN NOOR- MARK- KU YH- TEEN- SÄ TOIMINTAKATE OSUUDET 26,67 % 18,25 % 26,67 % 12,01 % 2,66 % 2,83 % 10,92 % 100,00 % NETTOMENOT/JÄSEN Ero osuudessa (jäsenmääräosuuteen verrattuna) -4,31 % -1,31 % -2,32 % 2,55 % 1,42 % 1,20 % 2,78 % 0,00 % Toimintakate (jäsenmäärä- osuus) Ero jäsenmäärä- osuuteen, Ero talousarvioon, % -16,2 % -7,2 % -8,7 % 21,2 % 53,3 % 42,3 % 25,5 % Kolme suurinta seurakuntaa saa jäsenmääräosuutta pienemmän osuuden nettomenoista ja pienimmät neljä seurakuntaa saa selvästi (21 53 %) enemmän menoja jäsenmääräosuuteensa verrattuna. Noormarkun seurakunnan määrärahat ovat vuoden 2014 talousarviossa yli neljänneksen jäsenmääräosuutta suuremmat. Reposaaren ja Ahlaisten seurakuntien jäsenmäärän mukainen toimintakate on yli 40 % talousarvion toimintakatetta pienempi. Keski-Porin seurakunnan saama osuus on eniten alle jäsenmääräosuuden ja alitus pienenee hieman vuoden 2014 talousarviossa. Jos Porin Teljän seurakunnasta siirretään määrärahoja euroa Keski-Porin seurakuntaan, niin tällöin molemmat seurakunnat saavat määrärahoja 12,5 % jäsenmääräosuutta vähemmän. Investoinnit Vuoden 2014 talousarvion investointiosassa investoinnit ovat ja ylittävät selvästi asetetun kehysarvon euroa. Vuonna 2014 suurimmat investoinnit ovat Toejoen pappilan mahdollinen korjaus euroa, krematorion uunin muuraus euroa ja Käppärän hautausmaan huoltorakennuksen parannus euroa. Vuodelle 2015 investoinnit ovat suunnitelmassa euroa ja vuodelle euroa. Keskimääräiset investoinnit ovat euroa suunnittelukaudella , joka summa on vuositasolla poistoja pienempi lähes euroa. Vuonna 2014 seurakuntayhtymänsuunnitelman mukaiset investoinnit ovat keskimääräistä tasoa pienemmät yhden korkeamman ja kahden alhaisemman investointivuoden jälkeen.

16 16 Hautainhoitorahasto Hautainhoitorahaston talousarvio 2014 Hautainhoitorahaston vuoden 2014 talousarvioehdotus on rakennettu tasapainoiseksi vuoden 2013 tavoin. Hautainhoitorahaston vuoden 2014 talousarviossa tulot vähenevät 1,3 % ja euroa. Henkilöstömenot alenevat 3,3 % ja euroa ja muut toimintamenot kasvavat 2,8 % ja euroa. Toimintakate alenee 10 % vuoden 2012 talousarvioon verrattuna euroon. Rahoitustuotot ovat toimintakatteen suuruiset. Tilikauden tulos on nolla. Hautainhoitorahaston oma pääoma on miinuksella vuoden 2012 lopussa euroa. Taloussuunnitelmassa rahaston tilikauden tulos on tarkoitus pitää tasapainossa tai positiivisena ja saada oman pääoman alijäämäisyys katettua. HAUTAINHOITARAHASTO TALOUSARVIO 2014 TULOSLASKELMA TA 2014 TA 2013 Ero, Ero, % TOIMINTATUOTOT ,3 % Henkilöstökulut ,9-3,3 % Muut toimintakulut ,9 2,8 % TOIMINTAKULUT YHT ,0 % TOIMINTAKATE ,0 % RAHOITUSTUOTOT ,0 % RAHOITUSKULUT ,0 % VUOSIKATE POISTOT ,0 % TILIKAUDEN TULOS (alijäämä) JOHTORYHMÄ on päättänyt puoltaa esitystä Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää 1) merkitä saapuneet lausunnot tiedoksi ja 2) esittää KV:lle, että se päättää hyväksyä oheisen talousarvioliitteen mukaisesti Porin ev.lut. seurakuntayhtymän talousarvion vuodeksi 2014 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille Päätös KN : Kokouksessa jaettiin seurakuntaneuvostojen loput lausunnot vuoden 2014 talousarviosta sekä toiminta- ja taloussuunnitelmasta Lausunnot ovat seuraavat: REPOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO /48 :

17 17 Seurakuntaneuvosto toteaa, että Reposaaren, Ahlaisten ja Pihlavan seurakunnat on päätetty lakkauttaa vuoden 2014 päätteeksi ja perustaa Meri-Porin seurakunta. Tältä osin taloussuunnitelman vuodet ovat päivittämättä. Tästä huolimatta seurakuntaneuvosto päättää puoltaa talousarvion hyväksymistä. NOORMARKUN SEURAKUNTANEUVOSTO /104 : Lausunnon antaminen Porin ev. lut. seurakuntayhtymän talousarviosta 2014 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille Esitys: Noormarkun seurakuntaneuvosto antaa lausunnon Porin ev.lut. seurakuntayhtymälle talousarviosta 2014 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille Päätös: Seurakuntaneuvosto korjasi seurakunnan työntekijöiden lukumäärän, joka on 11 ei 12. Seurakuntaneuvosto toivoo, että Lastentalon remonttia pitäisi aikaistaa, koska ikkunoista vetää, joten energiankulutus on suuri. Määrärahoja pitäisi olla vuosiksi , v sekä v Nuorisotilojen remontin suunnittelu vuodeksi Noormarkun seurakuntaneuvosto paheksuu leirikeskus Onnenkallion myyntiä. Pitäisi harkita markkinointia uudelleen. Noormarkun aikana leirikeskus oli aktiivinen ympäri vuoden. Noormarkun seurakunta pystyi kustantamaan neljä työntekijää. PORIN TELJÄN SEURAKUNTANEUVOSTO /173 : Lausunto talousarviosta ja toiminta- ja taloussuunnitelmasta Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan päättänyt hyväksyä oheisen ehdotuksen vuoden 2014 talousarvioksi sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaksi Yhteinen kirkkoneuvosto on lisäksi pyytänyt talousarviosta ja toiminta- ja taloussuunnitelmasta seurakuntaneuvostojen ja yhteistyötoimikunnan lausunnot klo 14 mennessä. Suunnitelma on seurakuntaneuvoston esityksen mukainen. Esitys: Seurakuntaneuvosto 1. esittää lausuntonaan talousarviosta vuodelle 2014 talousarvion resurssien mahdollistavan perustoiminnat seurakunnassa ja katsoo näin ollen, että talousarvioesitys voidaan hyväksyä, 2. katsoo yksiköiden tekemän perusteellisen henkilöstösuunnitelman mahdollistavan taloussuunnittelun seurakunnan toiminnan mahdollistaen ja edistäen. Päätös: 1. Esityksen mukaan. 2. Esityksen mukaan.

18 18 AHLAISTEN SEURAKUNTANEUVOSTO /57 : Lausunto vuoden 2014 talousarviosta sekä toiminta- ja taloussuunnitelmasta Esitys: Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto pyytää Ahlaisten seurakuntaneuvoston lausunnon vuoden 2014 talousarviosta sekä toimintaja taloussuunnitelmasta Yhteinen kirkkoneuvosto on käsitellyt asiaa kokouksessaan (Liite 1) Päätös: Esityksen mukaan. PIHLAVAN SEURAKUNTANEUVOSTO /85 : Vuoden 2014 talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on 206/ hyväksynyt esityksen talousarvioksi 2014 sekä talous- ja toimintasuunnitelmaksi Yhteinen kirkkoneuvosto on päättänyt pyytää esityksestä lausunnot seurakuntaneuvostoilta ja yhteistyötoimikunnalta lausunnot klo 14 mennessä. Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksesta on seurakuntaneuvoston jäsenille toimitettu pöytäkirjanote, talousarvio 2014 sekä talous- ja toimintasuunnitelma Yhteisen kirkkoneuvoston esitys vastaa pääosin Pihlavan seurakuntaneuvoston tekemää talousarvioesitystä. Seurakuntaneuvoston esityksen jälkeen on Kirkkohallituksen täysistunto tehnyt päätöksen Ahlaisten, Pihlavan ja Reposaaren seurakuntien lakkauttamisesta ja uuden Meri-Porin seurakunnan perustamisesta vuoden 2015 alusta. Talousarviovuonna valmistaudutaan uuden seurakunnan toiminnan aloittamiseen ja vuodesta 2015 Meri-Porin alueen seurakunnallinen toiminta ja talous suunnitellaan uuden seurakunnan rakenteessa. Tunnuslukujen jakautuminen kolmeen seurakuntaan nykyiseen tapaan ei siis ole kuvaava vuodesta 2015 eteenpäin. Budjettikirjasta olisi perusteltua poistaa tunnusluvut vuosilta Esitys: Seurakuntaneuvosto päättää: 1. Puoltaa yhteisen kirkkoneuvoston esitystä Porin ev.lut. seurakuntayhtymän talousarvioksi vuodelle 2014 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaksi Esittää, että seurakunnan tunnusluvuista poistetaan tunnusluvut vuosilta Päätös: Seurakuntaneuvosto päätti: 1. Puoltaa yhteisen kirkkoneuvoston esitystä Porin ev.lut. seurakuntayhtymän talousarvioksi vuodelle 2014 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaksi esityksen mukaisesti. 2. Esittää, että seurakunnan tunnusluvuista poistetaan tunnusluvut vuosilta esityksen mukaisesti.

19 19 Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin. (liite 5) Tilikauden tuloksen muodostuminen tilikauden aikana Esittelijä: talouspäällikkö Oheisena liitteenä jaetaan esitys tilikauden tuloksen muodostumisesta kuukausittain tilikauden aikana. Esitys koskee vuosia Positiivisten tulosten vuodet 2006 ja 2007 ovat kuviossa parhaimmat ja tulos on ollut tilikauden aikana korkeimmalla. Myös vuosi 2009 päätyy selvästi positiiviseen tulokseen, vaikka vuoden 2009 aikana tulos oli selvästi aikaisempia vuosia alemmalla tasolla. Vuonna 2009 tulos nousi viimeisen kuukauden aikana selvästi, kuin muina tarkasteltavina vuosina tulos on viimeisen kuukauden aikana selvästi laskenut. Negatiivisten tulosten vuosista 2008, 2010, 2011 ja 2012 tilikauden tuloksen muodostuminen on ollut heikointa vuonna Vuosien 2011 ja 2012 aikana tulos on laskenut voimakkaasti (noin 2 miljoonaa euroa) kahden viimeisen kuukauden aikana. Vuoden 2013 toteutuma on 10 kuukauden jälkeen lähes ennätystasolla, joka on kuviossa vuoden 2007 taso noin 2,2 miljoonaa euroa. Vuoden 2013 loppukuukausien tulos on arvioitu noin euroa vuoden 2012 toteutumaa paremmaksi. JOHTORYHMÄ on päättänyt puoltaa esitystä Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää merkitä esityksen tilikauden tuloksen muodostumisesta tiedoksi. Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin. (liite 6) Talousarvio 2014 sekä toiminta- ja henkilöstösuunnitelma : selvitykset pääkäsittelyn johdosta Esittelijä: talouspäällikkö 1. Onnenkallion leirikeskuksen vuoden 2014 talousarvio Yhteisen seurakuntatyön keskuksen talousarviossa olevan Onnenkallion leirikeskuksen talousarvion toimintakate on positiivinen vuoden 2014 talousarviossa euroa. Onnenkallion talousarviossa vuodelle 2014 toimintatuotot ovat euroa, joka on sama arvio kuin vuoden 2013 talousarviossa. Henkilöstömenojen määrää on alennettu voimakkaasti vuoden eurosta vuoden euroon. Muut kuin henkilöstömenot ovat vuonna 2014 samat kuin vuoden 2013 arviossa ( euroa). Onnenkallion leirikeskuksen ta-

20 20 lousarviosta on talousarvion laadintavaiheessa yhteisen seurakuntatyön päällikön antaman ohjeen perusteella vähennetty henkilöstömenoja noin euroa yhteisen kirkkoneuvoston asettaman kehyksen tavoitteeseen pääsemiseksi. Talousarvion kehyksissä yhteisen seurakuntatyön keskuksen henkilöstömenoja vähennettiin euroa. 2. Työntekijämäärän ja henkilötyövuosimäärän merkitseminen toimintasuunnitelmaan. Esimerkkeinä ovat Ahlaisten ja Keski-Porin seurakunnat. Tunnuslukuesitykseen lisätään rivi henkilötyövuosimäärä ja sille riville sekä työntekijöiden erittelyriveille luvut merkitään henkilötyövuosina. Ensimmäisenä olevalle Työntekijämääräriville merkitään työntekijöiden kokonaislukumäärä. Seuraavassa on malli/esitys ehdotuksesta. Ahlaisten seurakunnan kohdalla esimerkki on kohdassa TA 2014 ja Keski-Porin seurakunnan kohdalla malli on sarakkeissa TA 2014 ja TS : PL 2 PAIKALLISSEURAKUNNISSA TEHTÄVÄ SEURAKUNTATYÖ 201 AHLAISTEN SEURAKUNTA Tunnusluvut TA 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 Työntekijämäärä Henkilötyövuosimäärä 2,91 Kirkkoherra vuosi 2014 o.v.o (ent. khra, yht. Repos. srk kanssa, osuus 50 %) 1 1 0,1 Seurakuntapastori alk. (ent. kappalainen, sij.tehtävät, osuus 15 %) 1 1 0,5 Seurakuntasihteeri 16 % - - 0,16 C-kanttori (kokoaikainen), 60 % Ahlainen 1 1 0,6 Diakonissa Lapsityönohjaaja 5 %-osuus 1 1 0,05 Lastenohjaaja (osa-aikainen) 50 % 1 1 0,5 202 KESKI-PORIN SEURAKUNTA Tunnusluvut TA 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 Työntekijämäärä Henkilötyövuosimäärä 30,5 30,5 30,5 Kirkkoherra Kappalainen Seurakuntapastori Lehtori Kanttori

KOKOUSKUTSU JA ASIALUETTELO

KOKOUSKUTSU JA ASIALUETTELO Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 20.1.2016 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

A S I A T. 117 Porin Teljän seurakunnan lapsityönohjaajan viran lakkauttaminen

A S I A T. 117 Porin Teljän seurakunnan lapsityönohjaajan viran lakkauttaminen Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 29.5.2013 alkaen kello 16.45 Porin seurakuntakeskuksen seurakuntasalissa, Itäpuisto 14, 2. kerros. A S I A T 114 Kokouksen

Lisätiedot

A S I A T. 37 Hallintopalveluiden avoimen toimistosihteerin viran hoitajan valinta

A S I A T. 37 Hallintopalveluiden avoimen toimistosihteerin viran hoitajan valinta Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 26.3.2014 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63 Aika tiistaina 24.5.2016 kello 16.30 17.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 3/ 2013. 2.4.2013 klo 18.00-19.32

Pihlavan seurakuntaneuvosto 3/ 2013. 2.4.2013 klo 18.00-19.32 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 3/ 2013 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 2.4.2013 klo 18.00-19.32 Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, poissa Harinen Seppo Kause Anne Korpela

Lisätiedot

A S I A T. 74 Keskusrekisterin toimistosihteerin viran määräaikainen täyttäminen

A S I A T. 74 Keskusrekisterin toimistosihteerin viran määräaikainen täyttäminen Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 13.5.2015 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

A S I A T. 5 Energiakehityshanke Porin metsähautausmaalla ja Länsi-Porin kirkossa

A S I A T. 5 Energiakehityshanke Porin metsähautausmaalla ja Länsi-Porin kirkossa Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 22.1.2014 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

A S I A T. 146 Seurakuntayhtymän osa-aikaisen siivoojan työsuhteen muuttaminen kokoaikaiseksi

A S I A T. 146 Seurakuntayhtymän osa-aikaisen siivoojan työsuhteen muuttaminen kokoaikaiseksi Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 21.8.2013 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

A S I A T. 161 Kanttori Leelo Lippingin anomus erivapaudesta ruotsin kielen taidossa viranhaussa

A S I A T. 161 Kanttori Leelo Lippingin anomus erivapaudesta ruotsin kielen taidossa viranhaussa Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 18.9.2013 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2015 Aika: ti 5.5.2015 klo 16 17.55 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja Heino Mirva

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2016 Aika: ti 5.4.2016 klo 16 17.39 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja Aalto-Setälä

Lisätiedot

A S I A T. 94 Porin ev.lut. seurakuntayhtymän tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2012

A S I A T. 94 Porin ev.lut. seurakuntayhtymän tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2012 Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 15.5.2013 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

JOULURUOKAILU KELLO 17.45 Tervetuloa!

JOULURUOKAILU KELLO 17.45 Tervetuloa! K O K O U S K U T S U Porin evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous on keskiviikkona, joulukuun 2. päivänä 2015 kello 18.30 Porin seurakuntakeskuksen seurakuntasalissa,

Lisätiedot

LÄNSI-PORIN Pöytäkirja 4/2015 SEURAKUNTANEUVOSTO. AIKA: TI 26.5.2015 klo 18.00. Paikka: Preiviikin kirkko, Preiviikintie 459

LÄNSI-PORIN Pöytäkirja 4/2015 SEURAKUNTANEUVOSTO. AIKA: TI 26.5.2015 klo 18.00. Paikka: Preiviikin kirkko, Preiviikintie 459 1 LÄNSI-PORIN Pöytäkirja 4/2015 SEURAKUNTANEUVOSTO AIKA: TI 26.5.2015 klo 18.00 Paikka: Preiviikin kirkko, Preiviikintie 459 Jäsenet: Esa J. Anttila Katri Hirvola Petri Huru Aulis Juntunen Marja Kaanaa

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 5/ 2013. 28.5.2013 klo 18.00 19.40

Pihlavan seurakuntaneuvosto 5/ 2013. 28.5.2013 klo 18.00 19.40 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 5/ 2013 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 28.5.2013 klo 18.00 19.40 Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo Kause

Lisätiedot

PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 8/2012. Paikka Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs

PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 8/2012. Paikka Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 8/2012 Aika 21.11.2012 kello 16.00 19.28 Paikka Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs Läsnä Erkkola Kari puheenjohtaja

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 KIRKKONEUVOSTO 6.5.2014 1. Paikka Ämmänsaaren seurakuntakeskus, kokoushuone

SUOMUSSALMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 KIRKKONEUVOSTO 6.5.2014 1. Paikka Ämmänsaaren seurakuntakeskus, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO 6.5.2014 1 Aika tiistai 6.5.2014 klo 17.00 Käsiteltävät asiat Paikka Ämmänsaaren seurakuntakeskus, kokoushuone n:o sivu n:o 33 4 TILINPÄÄTÖS 2013 34 4 ÄMMÄNSAAREN SEURAKUNTAKESKUKSEN SISÄILMAONGLEMA

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen. Raappana Tauno jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen. Raappana Tauno jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 19.02.2014 1 Aika Keskiviikkona 19.02.2014 klo 16.00 17.30 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja

Lisätiedot

67 Ahlaisten, Pihlavan ja Reposaaren seurakuntien työntekijöiden siirtäminen Meri- Porin seurakuntaan

67 Ahlaisten, Pihlavan ja Reposaaren seurakuntien työntekijöiden siirtäminen Meri- Porin seurakuntaan Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 14.5.2014 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 Aika Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.30 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen Raimo Honkanen

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon kerhohuone. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Aika 25.3.2014 klo 17.30-18.45 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Pihkala Isto

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.55 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Karjalainen Esa Markkanen

Lisätiedot

VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 12.11.2015 klo 16.30 Sivu 1 VASA KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET Sammantr. kl Sida. Vasaesplanaden 3 E V vån

VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 12.11.2015 klo 16.30 Sivu 1 VASA KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET Sammantr. kl Sida. Vasaesplanaden 3 E V vån VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 12.11.2015 klo 16.30 Sivu 1 181 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 182 Pöytäkirjantarkastajien valinta 183 Yhteistyötoimikunnan pöytäkirja 3/2015 184 Henkilöstöasia 185

Lisätiedot

PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 4/2014

PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 4/2014 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 4/2014 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 4.11.2014 klo 18:00-19.21 Läsnä: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo, poistui klo

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 3/ 2014. 13.5.2014 klo 18.00 20.14

Pihlavan seurakuntaneuvosto 3/ 2014. 13.5.2014 klo 18.00 20.14 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 3/ 2014 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 13.5.2014 klo 18.00 20.14 Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo Kause

Lisätiedot

12 Pöytäkirjan tarkastaminen Puheenjohtajan esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Päätös: Antti Linnainmaa ja Helena Kilpi.

12 Pöytäkirjan tarkastaminen Puheenjohtajan esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Päätös: Antti Linnainmaa ja Helena Kilpi. 1 LÄNSI-PORIN Pöytäkirja 2/2014 SEURAKUNTANEUVOSTO Liikastentie 28 28610 Pori AIKA: Ke 12.2.2014 klo 18.00 HUOMIOI KOKOUSPAIKKA!!!! Paikka: LATTOMEREN KIRKOLLA, Lattomerentie 461 Jäsenet: Esa Anttila,

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 Kirkkovaltuusto 01.12.2008 PÖYTÄKIRJA 17.12.2008. Hannu Luostarinen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 Kirkkovaltuusto 01.12.2008 PÖYTÄKIRJA 17.12.2008. Hannu Luostarinen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 20.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Pauli Hujanen Matti Loponen

Lisätiedot

Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 3/2009

Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 3/2009 Aika: 19.3.2009 klo 18.00 Paikka: Seurakuntatalo, neuvotteluhuone Puheenjohtaja Matti Piispanen paikalla Varapuheenjohtaja Niemi Harri paikalla, poistu 51 käsittelyn aikana Jäsen Kulonen Esko paikalla

Lisätiedot

Viranomainen NOUSIAISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kirkkovaltuusto 2/2011 9. Kähkönen Timo, kirkkoherra Heikkilä Eija, talouspäällikkö, sihteeri

Viranomainen NOUSIAISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kirkkovaltuusto 2/2011 9. Kähkönen Timo, kirkkoherra Heikkilä Eija, talouspäällikkö, sihteeri NOUSIAISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kirkkovaltuusto 2/2011 9. Kokousaika 21.6.2011 kello 18.00 19.25 Kokouspaikka VANHA PAPPILA Läsnä Aavikko Juha Airikki Antti Almio Marketta Heikkilä Aleksi Heikkilä

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 21.1.2015 klo 17-18.20 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015 Sivu 1/4 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistai 14.04.2015 klo 18.00 Paikka LÄSNÄ Virastotalo Jarmo Arvola Leena Hafrén Timo Isotalo Pekka Kalmi Outi Leino Kaija Mäki Taina Mäkinen Eila Saari Taru Sahla

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (6) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (6) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 (6) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 9.12.2015 klo 16.30-16.50 Seurakuntakeskus, alakerran ryhmätila KN 120 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 121 SIHTEERIN

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 16.4.2014 klo 17.30 Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 4 / 2014 Sivu 2 71 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 KIRKKONEUVOSTO 26.03.2014 1

SUOMUSSALMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 KIRKKONEUVOSTO 26.03.2014 1 KIRKKONEUVOSTO 26.03.2014 1 Aika keskiviikko 26.03.2014 klo 17.00 Käsiteltävät asiat Paikka Ämmänsaaren seurakuntakeskus, kokoushuone n:o sivu n:o 18 4 19 4 TILINPÄÄTÖS 2013 20 4 RUHTINANSALMEN PAPPILAN

Lisätiedot

Läsnä: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra. varajäsen (Anneli Ruisniemen varajäsen)

Läsnä: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra. varajäsen (Anneli Ruisniemen varajäsen) Aika: Tiistai 09.02.2016 klo 19.15 20.31 Paikka: Seurakuntakodin kokoushuone Läsnä: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra Lea Honkanen Anita Kamppi Leena Koivula Tellervo Kuusiranta Yrjö Rautiainen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1 /2014. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1 /2014. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 Aika tiistai 14.1.2014 klo 18.00 19.00 Paikka Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja Ilkka Raninen valtuutetut

Lisätiedot

Liitteet 1 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 66

Liitteet 1 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 66 LAURITSALAN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 (6) Hallituskatu 15, PL 1018 53301 LAPPEENRANTA PUH. 05 6126401, 6126406 Aika Keskiviikkona 16.4.2008 klo 17.30 18.25 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Keskuskatu 1.

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 07.04.2015 1 Aika Tiistaina 07.04.2015 klo 16.00 16.58 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 5/2015

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 5/2015 1 MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 5/2015 Aika ja paikka Ahlaisten seurakuntakoti 26.5.2015 klo 18:00-20.06 Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Gustafsson Tarja

Lisätiedot

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja talouspäällikkö, esittelijä, sihteeri

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja talouspäällikkö, esittelijä, sihteeri Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11 2011 Kirkkoneuvosto Aika: 13.12.2011 klo 18.00 Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Nurminen Anja puheenjohtaja Päivi

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja 7-2013. Aika Keskiviikko 4.12.2013 klo 17.00-19.00. Lappeen neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja 7-2013. Aika Keskiviikko 4.12.2013 klo 17.00-19.00. Lappeen neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10, Lappeenranta. PL 45, 53101 Lappeenranta P. 040 3126 601, 040 3126 602 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Keskiviikko 4.12.2013 klo 17.00-19.00 Paikka Lappeen neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10, Lappeenranta ASIALISTA

Lisätiedot

A S I A T. 140 Kirkon mediasäätiön valtuuskunnan jäsenen ja varajäsenen nimeäminen

A S I A T. 140 Kirkon mediasäätiön valtuuskunnan jäsenen ja varajäsenen nimeäminen Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 29.10.2014 alkaen kello 9.00 Porin seurakuntakeskuksen seurakuntasalissa, tila 207, Itäpuisto 14, 2. kerros. A S I A T 136

Lisätiedot

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 Kirkkoneuvosto sivut 65-72 KOKOUSAIKA. 21.10.2014 klo 18.00 20.25

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 Kirkkoneuvosto sivut 65-72 KOKOUSAIKA. 21.10.2014 klo 18.00 20.25 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 sivut 65-72 KOKOUSAIKA klo 18.00 20.25 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄOLIJAT (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) poissaolijat: MUUT LÄSNÄOLIJAT (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2009 Kirkkoneuvosto 15.7.2009 97 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2009 Kirkkoneuvosto 15.7.2009 97 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2009 Kirkkoneuvosto 15.7.2009 97 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2009 KOKOUSAIKA keskiviikko 15. päivänä heinäkuuta 2009 kello 10.00 alkaen KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2015 SIVU 52/2015. Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2015 SIVU 52/2015. Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2015 SIVU 52/2015 AIKA Tiistai 11.8.2015 klo 18 21.25 PAIKKA Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51 Aika tiistaina 27.4.2016 kello 16.00 17.00 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) KOKOUSTIEDOT Aika 28.5.2012 klo 17 19.10 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen Jukka

Lisätiedot

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 13.6.2012 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 13.6.2012 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 13.6.2012 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO 10.4.2013

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO 10.4.2013 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO 10.4.2013 Aika Keskiviikko 10.4.2013 klo 19.00 20.07 Paikka Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Läsnä Lauri Kirves puheenjohtaja Jarmo

Lisätiedot

204 Rakennustyöryhmän perustaminen Käppärän hautausmaan huoltorakennuksen peruskorjaukseen

204 Rakennustyöryhmän perustaminen Käppärän hautausmaan huoltorakennuksen peruskorjaukseen Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 17.12.2014 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Paikka Torstai klo 18.00 Virastotalo LÄSNÄ Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Holppi Hanna- Maria Ääri Anna- Liisa Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru Laakso Arvo

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(6) Kirkkoneuvosto 4/2011 10.5.2011. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(6) Kirkkoneuvosto 4/2011 10.5.2011. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(6) KOKOUSTIEDOT Aika 10.5.2011 klo 17-17.52 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Vähäsarja Vilho vs. kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj.

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 18.3.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 18.3.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 18.3.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon takkahuoneessa. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45.

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 31.5.2012 N:o 5/2012 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 25.5.2012 Sivu 50

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 31.5.2012 N:o 5/2012 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 25.5.2012 Sivu 50 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 25.5.2012 Sivu 50 Kokousaika Torstai 31.5.2012 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto Ari Mäkeläinen Tuomo,

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA 7/2015 Kirkkoneuvosto 9.11.2015

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA 7/2015 Kirkkoneuvosto 9.11.2015 KIRKKONEUVOSTO Kokous 7/2015 Aika Maanantai 9.11.2015 klo 17.30 21.25 Paikka Seurakuntakeskus Läsnä Poissa Jäsenet Ann-Maarit Joenperä, puheenjohtaja Ari Hartonen Kristiina Häkkänen Panu Karjalainen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 4/2013 4.6.2013 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PÖYTÄKIRJA 4/2013 4.6.2013 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 4/2013 4.6.2013 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SIVU 30 ILMOITUSASIAT 2 31 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO

Lisätiedot

NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 9/2014 Kirkkoneuvosto 1 (11)

NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 9/2014 Kirkkoneuvosto 1 (11) NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 9/2014 Kirkkoneuvosto 1 (11) KOKOUSAIKA Maanantaina 27.10.2014 klo 18.00-19.05 (Kahvitus klo 17:45 alkaen) KOKOUSPAIKKA Seurakuntakoti, Pieni sali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) Aika Maanantai 7.12.2009 klo 16.00 16.40 Paikka Hautausmaat, Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Matti Kurvinen puheenjohtaja Hannu Hyttinen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 5/2009 27.8.2009. OSALLISTUJAT läsnä poissa. MUUT OSALLISTUJAT Stoor Timo kv pj x Sinikumpu Airi kv vpj x Sinikumpu Eija sihteeri x

Kirkkoneuvosto 5/2009 27.8.2009. OSALLISTUJAT läsnä poissa. MUUT OSALLISTUJAT Stoor Timo kv pj x Sinikumpu Airi kv vpj x Sinikumpu Eija sihteeri x KOKOUSTIEDOT Aika 27.8.2009 klo 20-21.20 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Kittilä Raimo kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Liikavainio Hannu jäsen x Mäkelin Kaisa x Naalisvaara

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 Kirkkoneuvosto 74-87 13.10.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 Kirkkoneuvosto 74-87 13.10.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 13.10.2015 kello 18.00 19.33 Paikka: Ruskon seurakuntakeskus, kokoustila (Vanhatie 7 21290 Rusko) Kirkkoneuvoston jäsenet Pasi Salminen, kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2012 1.3.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2012 1.3.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) KOKOUSTIEDOT Aika 1.3.2012 klo 17-19.10 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 17.2.2016 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 17.2.2016 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 17.2.2016 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalossa. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

LÄNSI-PORIN Pöytäkirja 4/2016 SEURAKUNTANEUVOSTO

LÄNSI-PORIN Pöytäkirja 4/2016 SEURAKUNTANEUVOSTO 1 LÄNSI-PORIN Pöytäkirja 4/2016 SEURAKUNTANEUVOSTO AIKA: Ti 31.5.2016 klo 18.00 Paikka: Länsi-Porin kirkko, Liikastentie 28 Pori, seurakuntasali Jäsenet: Esa J. Anttila Katri Hirvola Petri Huru Aulis Juntunen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko 4.5.2016 klo 17:27-18:20 Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja. Itämetsä Risto Järvinen Kaija

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko 4.5.2016 klo 17:27-18:20 Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja. Itämetsä Risto Järvinen Kaija KIRKKONEUVOSTO 3/2016 1 (6) Aika Keskiviikko 4.5.2016 klo 17:27-18:20 Paikka Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja Alanen Nina varapuheenjohtaja Itämetsä Risto Järvinen Kaija

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 16.6.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 22.6.2016-23.7.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (8) A S I A L U E T T E L O: 28 Kokouksen avaus 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 30 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 31 Ääntenlaskijoiden valinta 32 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 17.9.2014 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 17.9.2014 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 17.9.2014 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 SIVU 01/2015. LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj.

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 SIVU 01/2015. LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj. KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 SIVU 01/2015 AIKA Keskiviikkona 30. syyskuuta 2015 klo 12 14.15 PAIKKA Seurakuntakeskuksen kokoushuone, Orivesi LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj. HAIKKA

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 23. päivänä marraskuuta 2011

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 23. päivänä marraskuuta 2011 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2011 KOKOUSAIKA keskiviikkona 23. päivänä marraskuuta 2011 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA seurakuntatalo, takasali Markku Huttunen Erkki Huuskonen 146 153 Tuula Kaitila-Juntunen

Lisätiedot

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 8-2012 1

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 8-2012 1 Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 8-2012 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8-2012 Kirkkoneuvosto Aika: MA 26.11.2012 KLO 16.30 Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Antola Tuomas puheenjohtaja

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kappelineuvosto 18.5.2015

MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kappelineuvosto 18.5.2015 1 KAPPELINEUVOSTON KOKOUS AIKA maanantai 18.5.2015 klo 18.00 20.25 PAIKKA Seurakuntakoti, Pappilankuja 3 läsnä/poissa OSALLISTUJAT Astola, Matti kappalainen, puheenjohtaja ( x ) Kaitainen, Markku kappelineuvoston

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 15

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 15 YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 15 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistaina 19.5.2015 klo 18-19.20 Paikka Bäckman Läsnä Haaga Taru Haapakoski Paula, poissa Hannula Sirpa Hautala Jukka Herranen-Somero

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.8.2015 Keskiviikko klo 18 18.45 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U K O K O U S K U T S U Porin evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous on keskiviikkona, toukokuun 27. päivänä 2015 kello 18.30 Porin seurakuntakeskuksen seurakuntasalissa,

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 Kirkkoneuvosto 10.12.2013. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 Kirkkoneuvosto 10.12.2013. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 10.12.2013 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi Aila varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Pöytäkirja 1-2015. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta

Pöytäkirja 1-2015. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta PL 45, 53101 Lappeenranta P. 040 3126 601, 040 3126 602 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Keskiviikko 14.1.2015 klo 17.00 18.15 Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta ASIALISTA 1

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS

KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS N KOKOUS 13.12.2011 klo 18.30 Ryhmäkokoukset klo 17.30 Pirkkalan kirkko, seurakuntasali ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA PIRKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 4 / 2011 Sivu 2 48 KOKOUKSEN AVAUS n kokouksen

Lisätiedot

Poissa: Muuraiskangas Maria, jäsen Rautakoski Eeva, jäsen Stolp Jukka, jäsen Tuura Elina, jäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET. Lauri Kari Lanteri Leena

Poissa: Muuraiskangas Maria, jäsen Rautakoski Eeva, jäsen Stolp Jukka, jäsen Tuura Elina, jäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET. Lauri Kari Lanteri Leena KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 4 / 2014 Sivu 33 KOKOUSAIKA Torstai 11.12.2014 klo 19.00 20.30 Kokous aloitetaan joulupuurolla ja kahvilla klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Kalajoen seurakuntakoti,

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Raskinen Marjatta jäsen

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Raskinen Marjatta jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 4/2015 Sivu 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 9.4.2015 klo 17.00-19.12 Paikka Inkeroisten seurakuntatalo Läsnä et Heinonen Heikki kirkkoherra, pj.

Lisätiedot

A S I A T. 46 Hallinnon rakennetta ja Kirkon palvelukeskuksen toiminnan vaikutusta pohtivan ohjausryhmän esitys organisaatiorakenteesta

A S I A T. 46 Hallinnon rakennetta ja Kirkon palvelukeskuksen toiminnan vaikutusta pohtivan ohjausryhmän esitys organisaatiorakenteesta Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 16.4.2014 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

55 Pöytäkirjan tarkastaminen Puheenjohtajan esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Päätös: Valittiin Marja Flinck ja Hans Salosensaari.

55 Pöytäkirjan tarkastaminen Puheenjohtajan esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Päätös: Valittiin Marja Flinck ja Hans Salosensaari. 1 LÄNSI-PORIN Pöytäkirja 5/2014 SEURAKUNTANEUVOSTO Liikastentie 28 28610 Pori AIKA: TI 30.9.2014 klo 18.00 Paikka: Länsi-Porin kirkko, Liikastentie 28 Jäsenet: Esa Anttila jäsen Marja Flinck jäsen Taina

Lisätiedot

Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 3/2013

Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 3/2013 Aika: 4.4.2013 klo 18.00 Paikka: seurakuntatalo, neuvotteluhuone Puheenjohtaja Matti Piispanen paikalla Varapuheenjohtaja Esko Kulonen paikalla Jäsen Pertti Arvaja paikalla Marja-Liisa Immonen paikalla,

Lisätiedot

Länsi-Porin kirkko, Liikastentie 28 Pori/Seurakuntasali

Länsi-Porin kirkko, Liikastentie 28 Pori/Seurakuntasali 1 LÄNSI-PORIN Pöytäkirja 3/2015 SEURAKUNTANEUVOSTO AIKA: Ti 7.4.2015 klo 18.00 Paikka: Länsi-Porin kirkko, Liikastentie 28 Pori/Seurakuntasali Jäsenet: Esa J. Anttila Katri Hirvola Petri Huru Taina Grau

Lisätiedot

Rasa Markku jäsen Timonen Antti jäsen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Immonen Anna-Kaisa kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Kulmala Minna sihteeri

Rasa Markku jäsen Timonen Antti jäsen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Immonen Anna-Kaisa kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Kulmala Minna sihteeri 1 KOKOUSAIKA Maanantai 21.3.2011 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Virasto Läsnä: Hätönen Tarja jäsen Kivimäki Liisa jäsen Malmberg Erkki puheenjohtaja Nordfors Heimo varapuheenjohtaja Peltomäki Eveliina jäsen Pusa

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Murto Eija vs. kirkkoherra, pj., Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Mörsäri Sirkku. Raskinen Marjatta jäsen

Läsnä jäsenet Murto Eija vs. kirkkoherra, pj., Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Mörsäri Sirkku. Raskinen Marjatta jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 1/2013 Sivu 1 (6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 17.1.2013 klo 17.00 19.14 Paikka Myllykosken seurakuntatalo Läsnä et Murto Eija vs. kirkkoherra, pj.,

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hannu Härö ja Christel Lax. Esitetään yhteistyötoimikunnan pöytäkirja 4/7.11.2014.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hannu Härö ja Christel Lax. Esitetään yhteistyötoimikunnan pöytäkirja 4/7.11.2014. VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 27.11.2014 klo 16.30 Sivu 1 154 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan lisäksi 11 jäsentä, ja se on päätösvaltainen, kun enemmän

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 8

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 8 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 25.11.2015 klo 17-18.45 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

PORNAISTEN SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1 / 2013

PORNAISTEN SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1 / 2013 Kokousaika Tiistai 8.1.2013 Klo 18.37 18.53 Kokouspaikka Osallistujat Kirkon Wanha Sali Asikanius Pertti Haapala Konsta Jokinen Eija-Sisko Kanerva Teemu Karhunen Otto poistui kokouksesta klo 18.51 Kippilä

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.30 20.16 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja 4-2015. Aika Tiistai 14.4.2015 klo 16.30 19.56. Valtakatu 38, 6. krs, kokoushuone Norppa/Kuutti, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja 4-2015. Aika Tiistai 14.4.2015 klo 16.30 19.56. Valtakatu 38, 6. krs, kokoushuone Norppa/Kuutti, Lappeenranta. Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Kirkkokatu 10 A, 3. krs. / PL 45 53101 Lappeenranta 040 3126 301 lappeenranta.seurakunta@evl.fi Aika Tiistai 14.4.2015 klo 16.30 19.56 Paikka Valtakatu 38,

Lisätiedot

hyväksymä HTM-tilintarkastaja tai julkishallinnon ja - talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymä JHTT -tilintarkastaja. Tilintarkastusyhteisön

hyväksymä HTM-tilintarkastaja tai julkishallinnon ja - talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymä JHTT -tilintarkastaja. Tilintarkastusyhteisön 630/2015 163 Tilintarkastusyhteisön valinta yhteisen kirkkovaltuuston toimikaudeksi vuosille 2015-2018 Päätösehdotus Hallintojohtaja Jussi Muhonen Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle,

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2013 15.8.2013

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2013 15.8.2013 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 15.8.2013 klo 17.00 18.15 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Partanen Ensio, vs. kirkkoherra Ahlfors

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA 4/2008 KIRKKOVALTUUSTO 8.10.2008 1 ( 5 )

SYSMÄN SEURAKUNTA 4/2008 KIRKKOVALTUUSTO 8.10.2008 1 ( 5 ) 1 ( 5 ) Aika Keskiviikko klo 19.00 19.50 Paikka Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Läsnä Lauri Kirves puheenjohtaja Hannu Hyttinen Hannu Jolula Mari Kantola Pekka Koivisto Markku Kontinen Päivi

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5 1/5 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai 12.2.2013 klo 18.00 Paikka Läsnä Auran seurakunnan virastotalo Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Kalmi Pekka Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Lindholm Minna

Lisätiedot

Huhtala, Kaisa puheenjohtaja Haanpää, Liisa

Huhtala, Kaisa puheenjohtaja Haanpää, Liisa 1 Porin Teljän seurakunta Pöytäkirja 8/2014 Aika ja paikka Maanantai 22.9.2014 klo 18.00 Teljän kirkolla Huhtala, Kaisa puheenjohtaja Haanpää, Liisa Harju, Aulikki poissa Honkasalo, Timo Korkeaoja, Aila

Lisätiedot

K U U L U T U S. Kirkkovaltuuston tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä ajalla 16.05.-17.06.2014 klo 9.00-11.00 ja 11.30-14.00 kirkkoherranvirastossa.

K U U L U T U S. Kirkkovaltuuston tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä ajalla 16.05.-17.06.2014 klo 9.00-11.00 ja 11.30-14.00 kirkkoherranvirastossa. K U U L U T U S Suomussalmen seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään Ämmänsaaren seurakuntakeskuksessa Kirkkokuja 1 keskiviikkona 14.05.2014 klo 17. Kokouksen asialuettelo on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA 9/2014 Kirkkoneuvosto 2.12.2014

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA 9/2014 Kirkkoneuvosto 2.12.2014 KIRKKONEUVOSTO Kokous 9/2014 Aika Tiistaina 2.12.2014 klo 17.30 22.30 Paikka Seurakuntakeskuksessa Läsnä Poissa Jäsenet Puheenjohtaja Ann-Maarit Joenperä Juha Koivula Maiju Kokkonen Sari Lantta, vpj Jukka

Lisätiedot

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 23.1.2013 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 23.1.2013 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 23.1.2013 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015 JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015 Kokousaika 14.10.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Joutsan seurakuntakoti Käsiteltävät asiat 68 Kokouksen avaus 69 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot