A S I A T. 212 Hallinnon rakennetta ja Kirkon palvelukeskuksen toiminnan vaikutusta pohtivan ohjausryhmän toimenpide-esitykset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "A S I A T. 212 Hallinnon rakennetta ja Kirkon palvelukeskuksen toiminnan vaikutusta pohtivan ohjausryhmän toimenpide-esitykset"

Transkriptio

1 Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona alkaen kello seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T 209 Kokouksen avaus ja alkuhartaus 210 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 211 Pöytäkirjan tarkastaminen 212 Hallinnon rakennetta ja Kirkon palvelukeskuksen toiminnan vaikutusta pohtivan ohjausryhmän toimenpide-esitykset 213 Hinnasto vuodelle 2014: hautapaikkamaksut 214 Hinnasto vuodelle 2014: hautausmaksut ja hautainhoitorahaston hinnasto 215 Vuoden 2014 talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma (lausuntokäsittely, 4. käsittely) 216 Tilikauden tuloksen muodostuminen tilikauden aikana 217 Talousarvio 2014 sekä toiminta- ja henkilöstösuunnitelma : selvitykset pääkäsittelyn johdosta 218 Vuoden 2013 talousarvion investointiosan muutokset 219 Sähkön (sähkön myyntihintaosuuden) toimittajan valinta vuosille Luvan antaminen Länsi-Porin seurakunnalle kolmen määräaikaisen lastenohjaajan työsuhteen solmimiseen

2 221 Yhteisen kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpano 222 Ilmoitusasiat 223 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus 224 Kokouksen päätös 225 Porin Kirkkosanomien kustantaminen 2 Lisälista-asia:

3 3 PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 12/2013 Aika kello Paikka Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs Läsnä Erkkola Kari puheenjohtaja Peltomäki Lea varapuheenjohtaja Heilimä Janne jäsen Honkasalo Timo jäsen saapui klo asian 209 käsittelyn aikana Huhtanen Kristiina jäsen Korkeaoja Aila jäsen saapui klo asian 209 käsittelyn aikana Korpela Simo jäsen poissa klo asian 219 käsittelyn ajan Lammi Altti jäsen Myllykoski Sonja jäsen poistui klo asian 213 käsittelyn aikana Rouvali Arja-Leena jäsen poissa klo asian 219 käsittelyn aikana Salonen Marjatta jäsen Säämäki Matti jäsen Uusitalo Reetta jäsen Saine Harri Turunen Miia Virkkunen Eeva-Liisa Kyytinen Mika Hietanen Heimo Huhtala Kaisa Seppälä Maija-Leena Lindfors Kalevi Suvila Jari Koivisto Veli-Pekka Tommila Hilkka KV:n puheenjohtaja KV:n varapuheenjohtaja vt. kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra tiedotuspäällikkö kiinteistöpäällikkö yhteisen seurakuntatyön päällikkö talouspäällikkö vs. hallintopäällikkö, henkilöstösihteeri, sihteeri Kokouksen avaus ja alkuhartaus Puheenjohtaja Kari Erkkola avasi kokouksen. Aluksi veisattiin virsi 160 säkeistöt 1 2 ja 5, minkä jälkeen puheenjohtaja piti alkuhartauden ja luki Aamoksen kirjan 4. luvusta jakeet sekä rukouksen.

4 4 Puheenjohtaja onnitteli Reetta Uusitaloa kirkkohallituksen myöntämästä kirkon korkeimmasta seurakuntatyön kunniamerkistä ja sihteeri ojensi hänelle kukat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Laillisuus YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN 5.1 :n mukaan yhteisen kirkkoneuvoston kokouksista ja koolle kutsumisesta on määräykset kirkkojärjestyksessä. OHJESÄÄNNÖN 5.3 :n mukaan kutsu esityslistoineen on toimitettava jäsenille viimeistään kahta päivää ennen kokousta. Kutsu on toimitettava myös niille, jotka ovat oikeutetut osallistumaan kirkkoneuvoston kokoukseen. Päätösvaltaisuus KIRKKOLAIN 7:4 :n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN 5.3 :n mukaan kiireellinen asia voidaan ottaa päätettäväksi noudattamatta 3 momentissa olevaa määräystä. Päätös KN : Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi Pöytäkirjan tarkastaminen Päätös KN : Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marjatta Salonen ja Reetta Uusitalo. Pöytäkirjan tarkastus toimitetaan keskiviikkona kello seurakuntayhtymän hallintovirastossa Hallinnon rakennetta ja Kirkon palvelukeskuksen toiminnan vaikutusta pohtivan ohjausryhmän toimenpide-esitykset Esittelijä: hallintopäällikkö YHTEINEN KIRKKONEUVOST0 päätti kokouksessaan /183 merkitä hallinnon rakennetta ja Kirkon palvelukeskuksen toiminnan vaikutusta pohtivan työryhmän kehittämissuunnitelman saapuneeksi, käydä keskustelun kehityssuunnitelmasta ja nimetä hallinnon rakennetta ja Kirkon palvelukeskuksen toiminnan vaikutusta pohtineen työryhmän yhteisen kirkkoneuvoston toimeksiannon /47 ohjausryhmäksi vaalikauden loppuun. Oheisena liitteenä jaetaan kehittämissuunnitelma. HALLINTO-, TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUJEN HENKILÖSTÖLLE on järjestetty informaatiotilaisuus, jossa on jaettu ja esitelty hallinnon rakennetta ja Kirkon palvelukeskuksen toiminnan vaikutusta pohtivan työryhmän kehittä-

5 5 missuunnitelma. Kaikilta työntekijöiltä on pyydetty ja saatu kirjallisesti näkemykset kehittämissuunnitelmasta. OHJAUSRYHMÄ on kokouksessaan käsitellyt kehittämissuunnitelmaa yhteisessä kirkkoneuvostossa käydyn keskustelun pohjalta. Ohjausryhmä on päättänyt tehdä yhteiselle kirkkoneuvostolle kehittämissuunnitelman mukaisesti toimenpide-ehdotukset. 1) Organisaatiorakenne (hallinto-talous-henkilöstö): Muodostetaan yksi päällikön virka yhdistämällä hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelut yhdeksi kokonaisuudeksi. Päällikkö toimii palveluyksikön esimiehenä. Palveluyksikössä on osaamisalueiden asiantuntijat. Palveluyksikön kaikki virat ovat asiantuntijavirkoja. Tavoitteena on kevyt palveluorganisaatio, joka on vuonna 2017 yhteensopiva kaikkien kehittämissuunnitelmassa huomioitujen muutosten kanssa. Toimenpiteet: - Yhteiselle kirkkovaltuustolle tehdään esitys hallinto-, talous- ja henkilöstöpalveluiden yhdistämisestä yhdeksi yksiköksi Samassa yhteydessä tehdään esitys hallinto-, talous- ja henkilöstöpäällikön virkojen muuttamisesta asiantuntijaviroiksi. Esimiestyötä varten perustetaan päällikön virka, jonka keskeinen sisältö on yksikön johtaminen ja esimiestyö, kehittämisosaaminen sekä muutoksen johtaminen. Yhteinen kirkkoneuvosto nimittää määräaikaisen päällikön Ennen asian ratkaisemista yhteisessä kirkkoneuvostossa kirkon yhteistoimintasopimuksen mukaisesti järjestetään henkilöstölle mahdollisuus tutustua yhteiselle kirkkoneuvostolle tehtäviin esityksiin ja käydä asiasta keskustelua. Toimenpideesitysten valmisteluvaiheessa ennen asian ratkaisemista halutaan selvitellä valmisteilla olevan toimenpiteen perusteita, vaikutuksia ja vaihtoehtoja asianomaisten työntekijöiden kanssa. - Henkilöstölle tiedotetaan yhteisen kirkkoneuvoston mahdollisista ratkaisuista sähköpostilla. 2) Kirkon palvelukeskus: Esitetään kirkon palvelukeskuksen (KIPA) johtokunnalle, että Porin ev.lut. seurakuntayhtymän liittymistä aikaistetaan kahdella vuodella alkamaan alkaen. Toimenpiteet: Yhteinen kirkkoneuvosto tekee päätöksen asiasta ) Ohjausryhmä on käynyt keskustelua toimenpide-ehdotusten vaikutuksista henkilöstön asemaan ja työsuhteisiin. Pitkäkestoisesti tavoitteena ovat rakenteelliset säästöt. Muutosvaihe edellyttää nykyisen suuruista vakinaista henkilöresursointia. Ohjausryhmä lähtee ehdotuksissaan siitä, että muutoksilla ei ole vaikutusta vakituisiin työsuhteisiin, vaan säästötavoitteet toteutetaan luontaisissa muutostilanteissa.

6 6 Toimenpiteet: Muutoksen johtamisessa ja hallinnassa otetaan huomioon ratkaisuja valmisteltaessa ja tehtäessä henkilöstön esittämät kehittämisideat vakinaisten palvelussuhteiden turvaamiseksi. JOHTORYHMÄN enemmistö puolsi esitystä. Talouspäällikkö Veli-Pekka Koivisto jätti eriävän mielipiteen. Esitys: HALLINTOPÄÄLLIKKÖ: KN päättää 1) hyväksyä ohjausryhmän esittämät toimintalinjaukset ja antaa toimenpiteet valmisteltavaksi sekä 2) esittää Kirkon palvelukeskuksen johtokunnalle, että Porin ev.lut. seurakuntayhtymän liittymistä aikaistetaan kahdella vuodella alkamaan alkaen. Käsittely: Puheenjohtaja antoi talouspäällikölle ensimmäisen puheenvuoron, jonka yhteydessä talouspäällikkö jakoi oheisena liitteenä olevan selvityksen Kirkon palvelukeskuksen kustannuksista Porin seurakuntayhtymälle. Käydyn keskustelun aikana Matti Säämäki teki ehdotuksen, että yhteinen kirkkoneuvosto esittää Kirkon palvelukeskuksen johtokunnalle, että Porin ev.lut. seurakuntayhtymän liittymistä aikaistetaan yhdellä vuodella alkamaan alkaen. Päätös KN : Keskustelun jälkeen hyväksyttiin yksimielisesti esityksen kohta 1) ja kohta 2) siten, että liittymistä aikaistetaan yhdellä vuodella alkamaan (liitteet 1 2) Hinnasto vuodelle 2014: hautapaikkamaksut Esittelijä: talouspäällikkö Hautapaikkamaksuja korotettiin vuodelle 2011 noin 2 %. Vuodelle 2012 hautapaikkahinnat pidettiin ennallaan ja vuodelle 2013 hintoja korotettiin 7 %. Arkkuhautapaikkahinnat ovat 25 vuoden hautapaikan hintoja. Vuodelle 2014 ehdotetaan hintojen korotusta 7 prosentilla. Porin seurakuntayhtymän vuoden 2012 tilinpäätöksessä hautaustoimen toimintatuottojen osuus bruttomenoista oli 20,9 % ja vuonna osuus oli 18,5 % eli menoista katetaan tuloilla noin viidesosa. Seurakuntien tulisi kattaa hautauspalveluiden bruttokustannuksista % hautasijoista ja hautaamiseen liittyvistä palveluista perittävillä maksuilla. Vapaaehtoinen hallinta-ajan pidennys laskutetaan porilaisten hautapaikan hinnalla. Hinta jaetaan 25:llä ja kerrotaan pidennettävällä ajalla.

7 7 Kaikilla rintamasotilastunnuksen (RST), rintamapalvelutunnuksen (RPT) tai vastaavan palveluksen omaavilla sotaveteraaneilla on maksuton hautaus sisältäen hautapaikan. Sotaveteraanin aviopuolisolla on maksuton hautapaikka 25 v. käyttöoikeudella. JOHTORYHMÄ on päättänyt puoltaa esitystä Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää esittää KV:lle, että se päättää hyväksyä hautapaikkamaksut vuodelle 2014 seuraavasti: HAUTAPAIKKAMAKSUT porilaiset ei-porilaiset 2014 arkkuhauta, 25 vuotta 1 p uurnahauta 1 p Vanha hautausmaa 1 p rintamaveteraanihauta maksuton maksuton Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin Hinnasto vuodelle 2014: hautausmaksut ja hautainhoitorahaston hinnasto Esittelijä: talouspäällikkö Vuodelle 2012 hautausmaksuja korotettiin noin 3 %:lla vuoden 2011 hinnastoon verrattuna ja vuodelle %:lla vuoden 2012 hinnastoon verrattuna. Hautausmaksut ovat Vanhaa hautausmaata lukuun ottamatta samat kaikilla Porin hautausmailla: Porin metsähautausmaa, Käppärä, Reposaari, Ahlaisten uusi ja vanha, Noormarkun hautausmaa ja Lassilan hautausmaa. Porissa on käytössä syvähautaus. Vuodelle 2013 haudan hoitohintoja korotettiin 5 %:lla ja vuonna 2012 haudan hoitohinnastossa haudan hoitohintoja korotettiin 4 %:lla hautainhoitorahaston tuottojen lisäämiseksi ja sen talouden tasapainossa pitämiseksi. Oheisena liitteenä jaetaan ehdotukset - hautausmaksuiksi - hautainhoitorahaston hinnastoksi Oheisina liitteinä jaettavissa hautausmaksujen liitteissä on vuoden 2014 hintojen lisäksi hautausmaksujen vertailu vuosilta Hautainhoitorahaston hinnastovertailu 2013/2014 sisältyy hautainhoitohinnaston liitteeseen. Vuodelle 2014 hautausmaksuja ehdotetaan korotettavaksi 7 %:lla vuoden 2013 hinnastoon verrattuna. Haudan hoitohinnastossa haudan hoitohintoja korotetaan 5,5 %:lla hautainhoitorahaston tuottojen lisäämiseksi ja sen talouden tasapainossa pitämiseksi. Kukkien hin-

8 8 nat pidetään ehdotuksessa ennallaan. Perennahoidon hinta nousee 5,5 % ja se on 5 vuodeksi 322 euroa ja 10 vuodeksi 690 euroa. Hinnastossa kynttilöiden hinnat nousevat 5,5 % vuoden 2013 hintaan verrattuna. JOHTORYHMÄ on päättänyt puoltaa esitystä Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää Päätös KN : Esitys hyväksyttiin. (liitteet 3 4) hyväksyä hautausmaksut lukuun ottamatta hautapaikkamaksuja sekä hautainhoitorahaston hinnaston vuodelle 2014 esitettyjen hinnastoliitteiden mukaisesti Vuoden 2014 talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma (lausuntokäsittely, 4. käsittely) Esittelijä: talouspäällikkö Kokouksissaan ja YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO palautti vuoden 2014 talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO hyväksyi kokouksessaan yhteiselle kirkkoneuvostolle tehdyn ehdotuksen Porin ev.lut. seurakuntayhtymän vuoden 2014 talousarvioksi (TA KN3, tulos 0 ja hautainhoitorahaston tulos 0 ) sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja päätti pyytää vuoden 2014 talousarviosta sekä toiminta- ja taloussuunnitelmasta seurakuntaneuvostojen ja yhteistyötoimikunnan lausunnot klo 14 mennessä. Lausunnot ovat seuraavat: YHTEISTYÖTOIMIKUNTA /25 : Lausuntopyyntö vuoden 2014 talousarviosta sekä toiminta- ja taloussuunnitelmasta vrt. Yhteinen kirkkoneuvosto /206 Kokouksessa yhteistyötoimikunta tutustui henkilöstön hyvinvointityön talousarvioehdotukseen Yhteistyötoimikunta totesi, että seurakuntien talous heikkeni vuonna Seurakuntayhtymän tilikauden tulos edelliseltä vuodelta oli negatiivinen. Taloudessa eletään taantumaa. Yleinen talouskehitys on epäselvä ja täynnä useita epävarmuustekijöitä. Hintatason nousu, kiinteistöjen ylläpitokustannukset, henkilöstömenojen ja työterveyshuoltokulujen kasvu rasittavat menotaloutta. Taloudellisia näkymiä heikentää seurakuntien jäsenmäärän väheneminen, joka vähentää verotuloja.

9 9 Talousarvion laadintaprosessissa on käytetty 0-linjaa, jolloin tilikauden tulos vuodelta 2014 on tasapainossa tulojen ja menojen osalta ja tilikauden tulos on nolla. Tavoitteena on löytää menojen säästökohteita. Lainan ottoa pyritään välttämään. Seurakuntayhtymässä on jo pitkään panostettu varoja henkilöstöhyvinvointityöhön. Työterveyshuoltoon investoiminen on vaikuttanut erityisesti seniori- ja keski-ikäisiin työntekijöihin, vähentänyt sairauspoissaoloja ja parantanut työhyvinvointia. Seurakuntayhtymän henkilöstön keski-ikä on korkea. Kokouksessa esitetty talousarvioehdotus perustui yhteistyötoimikunnan jo tutustumaan hyvinvointityön talousarvioehdotukseen. Todettiin, että Hava-palkkausohjelmaan on vuodelle 2014 saatu varoja euroa. Keskustelun jälkeen yhteistyötoimikunta totesi talousarvioehdotuksen vuodelle 2014 noudattavan keväällä tehtyä ehdotusta. (liite) LÄNSI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO /80 : Lausunto talousarviosta 2014 sekä toiminta ja taloussuunnitelmasta Seurakuntaneuvosto antaa lausunnon talousarviosta 2014 sekä toiminta ja taloussuunnitelmasta (Liite 1 toimitetaan erikseen seurakuntaneuvoston jäsenille yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen asian käsittelyn jälkeen) Puheenjohtajan esitys: Seurakuntaneuvosto antaa lausunnon talousarviosta 2014 sekä toiminta ja taloussuunnitelmasta Päätös: Länsi-Porin seurakuntaneuvosto huomioi tyytyväisyydellä toimintamäärärahan korottamisen. Lattomeren rukoushuoneyhdistyksen budjettimäärärahaa on nostettava haettuun summaan eli Syksyllä 2014 otetaan käyttöön Lattomeren hautausmaan uusi uurnahautausalue. KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO /71 : Porin seurakuntayhtymän talousarvio 2014 toiminta- ja taloussuunnitelma Liitteenä Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirjaote (301013/206 ) ja Porin seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston esitys talousarvioksi 2014 ja toiminta- ja taloussuunnitelmaksi Esitys on pääosin keväällä päätettyjen kehysten mukainen, Keski-Porin seurakuntaneuvoston esitykset on otettu huomioon. Yhteinen kirkkoneuvosto pyytää seurakuntaneuvoston lausuntoa. Asiaa esitellään kokouksessa tarkemmin.

10 10 Esitys: Annetaan lausunto talousarviosta 2014 ja toiminta- ja taloussuunnitelmasta Päätös: Asiasta käydyn keskustelun jälkeen päätettiin esittää talousarvion 2014 ja toiminta ja taloussuunnitelman hyväksymistä esitetyssä muodossa. Tästä pykälästä voi tehdä kirkkolain 24:3.1 :n mukaisen oikaisuvaatimuksen. Loput lausunnot jaetaan kokouksessa. YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON toukokuussa hyväksymiin talousarvion 2014 kehyksiin yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi seuraavat muutokset : Seuraavat vuoden 2014 talousarvion kehysmuutokset hyväksyttiin: 1) Noormarkun seurakunnasta siirretään YSK:n keskusrekisteriin Noormarkun seurakuntasihteerin 31 %:n palkkaosuus, joka on euroa. 2) Hautauspalveluista siirretään siunauskappeleiden tuloja ja menoja kiinteistöpalveluihin nettomenoiltaan euroa. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti kokouksessaan /100 asettaa talousarvion kehykset seuraavasti: Talousarvioon liittyvät kehysolettamukset ovat alla. Talousarviovuoden 2014 vertailut on tehty vuoden 2013 talousarvioon. VUOSI 2014 Seuraavassa taloussuunnitelma on laadittu varovaisesti, varautuen heikompaan taloudelliseen aikaan seuraavalla kolmivuotiskaudella. Toimintatulojen lisäys arvio 2,0 % euroa Uuden vuodelle 2014 ulottuvan virka- ja työehtosopimuksen mukaiset palkankorotukset eivät ole tiedossa. Uudesta sopimuksesta neuvotellaan vuonna Henkilöstön palkkojen korotusarvio on 0,7 prosenttia ja euroa vuodelle 2014 vuoden 2013 lopun palkkatasoon verrattuna. Kokonaisuutena henkilöstömenot alenevat 0,7 prosenttia ( euroa) vuoteen 2013 verrattuna ja henkilöstömenojen vähennyksiä tehdään euroa. Muut toimintakulut korotus +1,0 %. Toimintakuluista vähennetään menoja euroa Kotimaa-lehden tilauksista vuoteen 2013 verrattuna. Yksiköt voivat vähentää tämän perusteella Kotimaa-lehden tilaukset tai jonkin muun menon tai lisätä vastaavasti tuloja. Jos inflaatio on vuoden aikana 2 3 %, määrärahojen ostovoima vähenee 1 2 %. Määrärahat kirkon lähetysjärjestöille ja kansainväliseen diakoniaan; määräraha pysytetään 2,0 %:ssa verotuloista, johon se nousi vuoden 2009 talousarviossa, yht euroa, lisäys 0 euroa. Tuloveroprosenttioletus 1,50 Verotuloarvio pidetään ennallaan. Arvio on laskettu siten, että vuoden 2013 kirkollisverotuloarviota korotetaan hieman vastaamaan yhteisöveron ryhmäosuuden pienoisen alenemisen aiheuttamaa tulojen vähennystä.

11 11 Sijoitustuottoja vähennetään lähes 9 % ja ne ovat euroa. Tuottojen toteutumisarvio on vuoden 2012 kaltainen kohtuullinen sijoitustilanne ja korkeampi korkotaso. Poistot lasketaan voimassa olevan poistosuunnitelman mukaan ja ne nousevat huomattavasti vuodelle 2014 ja ovat vuodessa noin 1,63 milj. euroa. Poistot lisääntyvät yli 9 % ja euroa. Kirkonkirjojen digitointityön päättyminen aloittaa hankkeen poistot vuonna 2013, jotka ovat kolmen vuoden ajan euroa vuodessa. Investointisuunnitelma : investointitaso pidetään keskimäärin aikaisempaa alhaisemmalla tasolla Investoinnit vuonna euroa. Yllämainittujen kehysten perusteiden mukaan laskettuna tilikauden tulos vuodelta 2014 on tasapainossa tulojen ja menojen osalta ja tilikauden tulos on nolla. Kehykseen lasketaan tehtäväalueiden/toimintayksiköiden kehysten mukaiset toimintakatteet (nettomenot). Esitetyt toimintatuottojen ja toimintakulujen summat eivät ole sitovia, mutta yksiköiden toimintakatearvot ovat sitovia kehystavoitteita. Vuoden 2014 talousarvioehdotuksen tilikauden tulos on yksiköiden tekemien ehdotusten jälkeen negatiivinen euroa. Talousarvion kehysten mukaan tilikauden tulos on nolla, joten nettomenoja pitää vähentää euroa. Tasapainotuksen jälkeen tilikauden tulos on nolla ja se on kehyksen mukainen. Toimintakate on euroa suurempi kuin talousarvion 2014 kehys. Oheisena liitteenä jaetaan Porin ev.lut. seurakuntayhtymän talousarvio 2014 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma Oheiseen liitteeseen sisältyy toimintayksikkökohtainen talousarvion 2014 vertailu vuoden 2013 talousarvioon ja vuoden 2014 talousarvion kehykseen SRK -sarakkeessa on toimintayksikköjen ehdotukset ehdotusten mukaisina lisättynä toukokuun lopun jälkeen tehdyillä muutoksilla KN 3 -sarakkeessa on yhteisen kirkkoneuvoston ehdotus Porin seurakuntayhtymän vuoden 2014 talousarvioksi. Seuraavassa eritelty hautauspalveluiden henkilöstömenojen ylitys: Hautauspalveluiden palkat sivukuluineen TA 2013 TA 2014 Erotus TA Olisi kuulunut olla euron erotus sisältää mm.: - 2 kpl 6 kk:n kesätyöntekijöitä siivoojan palkkaus, ennen ollut ostopalveluna palkankorotukset Seuraavassa on eritelty ehdotusten ylitykset kehykseen verrattuna ja talousarvion nettomenojen vähennysehdotus: Vähennysehdotus: vähennetään nettomenoja euroa.

12 12 Tulevaa uutta Meri-Porin seurakuntaa valmistellaan vuonna 2014 ja vuonna 2014 on tarkoitus toimia jo pitkälti uuden Meri-Porin seurakunnan muodossa. Tästä aiheutuvat lisämenot ovat euroa vuonna 2014 ja ne sisältyvät ehdotukseen. Vähennystavoite VAIHTOEHTO Kehyksen ylitykset TA 2014 Ylitys Nettomenojen vähennysehdotus TILINTARK. JA VALVONTA MUU YLEISHALLINTO AHLAINEN 258 KESKI-PORI PIHLAVA PORIN TELJÄ REPOSAARI Yhteiset varaukset Muut yhteiset srktehtävät ja avustukset HAUTAUSPALVELUT KIINTEISTÖPALVELUT YHTEENSÄ Verotuloarvion lisäys Menojen vähennykset ja tulojen lisäykset Osa toimintayksikköjen ehdotuksista oli kehyksen mukaisia. Osan (seurakunnista Keski-Pori ja Pihlava) kohdalla kehyksen henkilöstömenoarvio oli liian alhainen verrattuna nykyiseen työntekijämäärään. JOHTORYHMÄN kokouksessa Porin Teljän seurakunnan ehdotus oli kehyksen mukainen. Johtoryhmän kokouksen jälkeen kävi ilmi, että ehdotukseen oli arvioitu yksi iltapäiväkerhoryhmä liikaa ja kun yhden ryhmän tulot vähennetään (n euroa vuodessa) ehdotus ylittää kehysarvon eurolla. KIRKKOHALLITUS päätti perustaa Meri-Porin seurakunnan vuoden 2015 alusta. Johtoryhmän kokouksessa kannaksi tuli, että vuoden 2014 talousarvio laaditaan uuden Meri-Porin seurakunnan suunnitelmien mukaan, jotta uuden seurakunnan muodostamiseen saadaan valmisteluaikaa ennakolta vuonna Kun talousarvioehdotus muutettiin tältä osin suunnitelman mukaiseksi, talousarvion menot lisääntyivät euroa. Suurin menoja lisäävä vaikutus on sillä, että kirkkoherran sijaisen määräraha poistuu Ahlaisten ja Reposaaren seurakunnista ja siirtyy 30 %:n henkilötyövuoden lisäykseksi Keski-Porin seurakuntaan ( euroa vuodessa). Talousarvio voidaan tasapainottaa vähentämällä nettomenoja euroa ja lisäämällä verotuloarviota euroa. Menojen vähennykset: - Yleishallinnosta vähennetään henkilöstötyön kehyksen ylittäviä menoehdotuksia ja hallinnon- ja talouden henkilöstöjärjestelyiden johdosta euroa.

13 13 - yhteisistä varauksista seurakuntayhtymän seurakuntapastorin palkkausmäärärahasta euroa - Muista yhteisistä seurakunnallisista tehtävistä vähennetään euroa, joka on harkinnanvaraisen palkanosan harkinnanvaraisen määrärahan ehdotuksen kolmasosa. - hautauspalveluista vähennetään euroa (muista kuin henkilöstömenoista siivouksen alihankinnan poistumisesta vähentyneitä menoja euroa) ja - Kiinteistöpalveluista vähennetään euroa kehyksen ylittäviä menoja. Tasapainotusehdotus sisältää menojen vähentämisiä pääasiassa tukipalveluista, joissa se merkitsee samalla toiminnan supistumista. Seurakuntien talousarvioehdotuksista ei ehdoteta vähennyksiä. Verotuloarvion lisäys eurolla kasvattaa ehdotuksessa verotuloja 0,7 % 15,9 miljoonaan euroon. Kirkkohallitus arvioi, että ensi vuonna kirkollisverotulot alenevat 1,5 % ja osuus yhteisöveron tuotosta kasvaa 6 %. Tämä merkitsee Porin seurakuntayhtymälle euron suuruista verotulojen vähenemistä. Talousarvioehdotuksessa: - rahoitustuotot laadittu keväällä asetetun kehyksen mukaisesti - poistot ovat ehdotuksessa tarkemman laskelman perusteella noin kehysarvoa pienemmät, mutta kasvavat vuoden 2013 talousarvioon verrattuna lähes 8 % - määrärahat Kirkon lähetysjärjestöille ja kansainväliseen diakoniaan; määräraha kasvaa verotuloarvion korottamisen vuoksi euroa euroon. Seuraavassa vertailu vuoden 2014 talousarvioehdotuksen, vuoden 2014 talousarviokehyksen ja vuoden 2013 talousarvion välillä: TALOUSARVIO 2014 TULOSLASKELMA (ulkoinen ja sisäinen) TA 2014 TA 2014 kehys Porin ev.lut. seurakuntayhtymä TA 2013 Muutos, TA -14 TA -13 Muutos, % TA -14 TA -13 Muutos, TA -14 TA -14 kehys TOIMINTATUOTOT ,8 % Henkilöstökulut ,5 % Muut toimintakulut ,6 % TOIMINTAKULUT YHT ,8 % TOIMINTAKATE ,3 % VEROTULOT ,7 % VEROTUSKULUT ,7 % 0 KESKUSRAHASTOMAKSUT ,1 % RAHOITUSTUOTOT ,8 % 0 RAHOITUSKULUT ,0 % 0 VUOSIKATE ,8 % POISTOT ,8 % SATUNNAISET TUOTOT TILIKAUDEN TULOS 0, Varausten vähennys TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ

14 14 Seuraavassa vertailu vuoden 2014 talousarvioehdotuksen, vuoden 2013 kuuden kuukauden toteutuman ja vuoden 2012 tilinpäätöksen välillä: TALOUSARVIO 2014 TULOSLASKELMA (ulkoinen ja sisäinen) Porin ev.lut. seurakuntayhtymä TA 2014 TOT 6/2013 TP 2012 Muutos, TA -14 TP -12 Muutos, % TA -14 TP -12 Muutos, % TOT. (6/-13)/ TA -14 TOIMINTATUOTOT ,6 % 48 % Henkilöstökulut ,0 % 48 % Muut toimintakulut ,1 % 50 % TOIMINTAKULUT YHT ,2 % 49 % TOIMINTAKATE ,5 % 49 % VEROTULOT ,7 % 55 % VEROTUSKULUT ,9 % 52 % KESKUSRAHASTOMAKSUT ,2 % 39 % RAHOITUSTUOTOT ,0 % 60 % RAHOITUSKULUT ,7 % 1 % VUOSIKATE ,3 % 121 % POISTOT ,7 % 43 % SATUNNAISET TUOTOT TILIKAUDEN TULOS 0, Varausten vähennys TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Eläkkeelle siirtymiset/eläkeikäiset vuonna 2014: - kaksi Porin seurakuntayhtymän työntekijää täyttää 68 vuotta ja jää eläkkeelle - viisi työntekijää täyttää vuotta ja voivat jäädä halutessaan eläkkeelle - neljä työntekijää täyttää 64 vuotta ja voivat jäädä halutessaan eläkkeelle 68 vuotta täyttäessä on viimeistään siirryttävä eläkkeelle. Suurin osa jää eläkkeelle viimeistään 65-vuotiaana. Seuraavassa on lueteltu vuosina Porin seurakuntayhtymästä eläkkeelle jääneet työntekijät ja eläkkeellesiirtymisiät: Vuosi Eläkkeelle Ikä keskimäärin jääneet eläkkeelle siirryttäessä Vuosi henkilöä 61,8 vuotta Vuosi ,5 Vuosi ,3 Vuosi ,3 Vuosi ,8 Vuosi ,1

15 15 Seuraavassa seurakuntien talousarvion 2014 toimintakatteen vertailua jäsenmäärän mukaisiin osuuksiin: Talouspalvelut KESKI- PORI LÄNSI- PORI PORIN TELJÄ PIH- LAVA REPO- SAARI AHLAI- NEN NOOR- MARK- KU YH- TEEN- SÄ JÄSENMÄÄRÄ Jäsenmääräosuus 30,98 % 19,56 % 28,99 % 9,46 % 1,24 % 1,63 % 8,14 % 100,00 % Käyttötalousosan nettomenojen jakautuminen seurakuntien kesken vuoden 2014 talousarviossa: TA 2014 KESKI- PORI LÄNSI- PORI PORIN TELJÄ PIH- LAVA REPO- SAARI AHLAI- NEN NOOR- MARK- KU YH- TEEN- SÄ TOIMINTAKATE OSUUDET 26,67 % 18,25 % 26,67 % 12,01 % 2,66 % 2,83 % 10,92 % 100,00 % NETTOMENOT/JÄSEN Ero osuudessa (jäsenmääräosuuteen verrattuna) -4,31 % -1,31 % -2,32 % 2,55 % 1,42 % 1,20 % 2,78 % 0,00 % Toimintakate (jäsenmäärä- osuus) Ero jäsenmäärä- osuuteen, Ero talousarvioon, % -16,2 % -7,2 % -8,7 % 21,2 % 53,3 % 42,3 % 25,5 % Kolme suurinta seurakuntaa saa jäsenmääräosuutta pienemmän osuuden nettomenoista ja pienimmät neljä seurakuntaa saa selvästi (21 53 %) enemmän menoja jäsenmääräosuuteensa verrattuna. Noormarkun seurakunnan määrärahat ovat vuoden 2014 talousarviossa yli neljänneksen jäsenmääräosuutta suuremmat. Reposaaren ja Ahlaisten seurakuntien jäsenmäärän mukainen toimintakate on yli 40 % talousarvion toimintakatetta pienempi. Keski-Porin seurakunnan saama osuus on eniten alle jäsenmääräosuuden ja alitus pienenee hieman vuoden 2014 talousarviossa. Jos Porin Teljän seurakunnasta siirretään määrärahoja euroa Keski-Porin seurakuntaan, niin tällöin molemmat seurakunnat saavat määrärahoja 12,5 % jäsenmääräosuutta vähemmän. Investoinnit Vuoden 2014 talousarvion investointiosassa investoinnit ovat ja ylittävät selvästi asetetun kehysarvon euroa. Vuonna 2014 suurimmat investoinnit ovat Toejoen pappilan mahdollinen korjaus euroa, krematorion uunin muuraus euroa ja Käppärän hautausmaan huoltorakennuksen parannus euroa. Vuodelle 2015 investoinnit ovat suunnitelmassa euroa ja vuodelle euroa. Keskimääräiset investoinnit ovat euroa suunnittelukaudella , joka summa on vuositasolla poistoja pienempi lähes euroa. Vuonna 2014 seurakuntayhtymänsuunnitelman mukaiset investoinnit ovat keskimääräistä tasoa pienemmät yhden korkeamman ja kahden alhaisemman investointivuoden jälkeen.

16 16 Hautainhoitorahasto Hautainhoitorahaston talousarvio 2014 Hautainhoitorahaston vuoden 2014 talousarvioehdotus on rakennettu tasapainoiseksi vuoden 2013 tavoin. Hautainhoitorahaston vuoden 2014 talousarviossa tulot vähenevät 1,3 % ja euroa. Henkilöstömenot alenevat 3,3 % ja euroa ja muut toimintamenot kasvavat 2,8 % ja euroa. Toimintakate alenee 10 % vuoden 2012 talousarvioon verrattuna euroon. Rahoitustuotot ovat toimintakatteen suuruiset. Tilikauden tulos on nolla. Hautainhoitorahaston oma pääoma on miinuksella vuoden 2012 lopussa euroa. Taloussuunnitelmassa rahaston tilikauden tulos on tarkoitus pitää tasapainossa tai positiivisena ja saada oman pääoman alijäämäisyys katettua. HAUTAINHOITARAHASTO TALOUSARVIO 2014 TULOSLASKELMA TA 2014 TA 2013 Ero, Ero, % TOIMINTATUOTOT ,3 % Henkilöstökulut ,9-3,3 % Muut toimintakulut ,9 2,8 % TOIMINTAKULUT YHT ,0 % TOIMINTAKATE ,0 % RAHOITUSTUOTOT ,0 % RAHOITUSKULUT ,0 % VUOSIKATE POISTOT ,0 % TILIKAUDEN TULOS (alijäämä) JOHTORYHMÄ on päättänyt puoltaa esitystä Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää 1) merkitä saapuneet lausunnot tiedoksi ja 2) esittää KV:lle, että se päättää hyväksyä oheisen talousarvioliitteen mukaisesti Porin ev.lut. seurakuntayhtymän talousarvion vuodeksi 2014 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille Päätös KN : Kokouksessa jaettiin seurakuntaneuvostojen loput lausunnot vuoden 2014 talousarviosta sekä toiminta- ja taloussuunnitelmasta Lausunnot ovat seuraavat: REPOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO /48 :

A S I A T. 234 Seurakuntayhtymän perimien maksujen ja käyttökorvausten vahvistaminen vuodelle 2014

A S I A T. 234 Seurakuntayhtymän perimien maksujen ja käyttökorvausten vahvistaminen vuodelle 2014 Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 18.12.2013 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U K O K O U S K U T S U Porin evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous on keskiviikkona, joulukuun 3. päivänä 2014 kello 18.30 Porin seurakuntakeskuksen seurakuntasalissa,

Lisätiedot

PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 7/2011. Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs

PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 7/2011. Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 7/2011 Aika 31.8.2011 kello 16.00 17.30 Paikka Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs Läsnä Erkkola Kari puheenjohtaja

Lisätiedot

A S I A T. 111 Kiinteistö Oy Ulvilanpuiston taloudellinen tukeminen (lainasta luopuminen)

A S I A T. 111 Kiinteistö Oy Ulvilanpuiston taloudellinen tukeminen (lainasta luopuminen) Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 15.6.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 14.12.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 14.12.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 14.12.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U K O K O U S K U T S U Porin evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous on keskiviikkona, lokakuun 8. päivänä 2014 kello 18.30 Porin seurakuntakeskuksen seurakuntasalissa,

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1.11.2012 ASIALISTA 7 / 2012

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1.11.2012 ASIALISTA 7 / 2012 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) ASIALISTA 7 / 2012 107 Kokouksen avaus 108 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 109 Pöytäkirjantarkastajien valinta 110 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Aika Torstai 29.3.2012 klo 16.15 18.10 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja, 47-54, 56-64 Alaja, Riitta

Lisätiedot

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2014

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2014 3/2014 11.3.2014 55 Paikka ja aika Läsnäolevat jäsenet Poissaolevat jäsenet Muut läsnäolevat Virasto, 2 krs:n neuvotteluhuone, Laurinkatu 40, 08100 Lohja Tiistaina 11.3.2014 kello 17.30 Juhani Korte, puheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 24/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2005 542. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 24/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2005 542. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 24.11.2005 542 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 536 562 Aika torstai 24.11.2005 klo 16.00 19.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 PÖYTÄKIRJA 5/2012 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Nuortentilat, III kerros B, 45700 Kuusankoski

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 18.12.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 18.12.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 18. päivänä joulukuuta 2008 klo 17.00 19.50 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston istuntosali

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 9.12.2009 123 - Aika torstai 9.12.2009 klo 18.00 21.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 9.12.2009 123 - Aika torstai 9.12.2009 klo 18.00 21. Yhteinen kirkkovaltuusto 9.12.2009 123 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 9.12.2009 klo 18.00 21.35 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Sivu 169

Kirkkoneuvosto Sivu 169 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 5/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 169 Kokousaika 21.11.2012 klo 18.00-19.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Seurakuntatalo Erkki Jaskari, puheenjohtaja Kauko Nuutinen

Lisätiedot

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 11/2008 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(26) 229 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 18.10.2007 475 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 495 532 Aika torstai 18.10.2007 klo 16.00 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15) Aika: Keskiviikko 8.5.2013 kello 16.30-17.37 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

104 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

104 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: EH AK PÖYTÄKIRJA 8/ 28.8.2012/ 100 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 8/ 2012 Aika Tiistai 28.8.2012 klo 18.00 21.15 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 16.5.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 11.6.2012 klo 16.30 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Seurakuntaneuvosto Kokous 29.10.2014

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Seurakuntaneuvosto Kokous 29.10.2014 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Aika Paikka 29.10.2014 klo 17.00-19.00 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja Alaja, Riitta Eskelinen,

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2 /2013. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2 /2013. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 Aika tiistai 11.6.2013 klo 18-20.20 Paikka Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja valtuutetut Kokouksen

Lisätiedot

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 (23) YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstaina 10. päivänä kesäkuuta 2010 klo 17.00 18.38 Paikka Läsnä Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Nimi Ehdokaslistan

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 16.12.2013 klo 16.30 18.00 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNGIN ALUEELLE PÖYTÄKIRJA 2/2008 SYNTYVÄ SEURAKUNTAYHTYMÄ Väliaikainen yhteinen kirkkoneuvosto 4.12.2008 1(22)

NAANTALIN KAUPUNGIN ALUEELLE PÖYTÄKIRJA 2/2008 SYNTYVÄ SEURAKUNTAYHTYMÄ Väliaikainen yhteinen kirkkoneuvosto 4.12.2008 1(22) Väliaikainen yhteinen kirkkoneuvosto 4.12.2008 1(22) SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Asialista: 14 Kokouksen avaus 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 16 Pöytäkirjantarkastajien valinta 17 Esityslistan

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1(38) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 9.12.2010

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1(38) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 9.12.2010 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1(38) Aika Torstai 9.12.2010 klo 18.00 20.20 Paikka Osallistujat Näsin seurakuntasali Jäsenet Sääksi, Matti puheenjohtaja, 46-58, 60-63 Karhola, Anne

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 1(43) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 4.9.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 1(43) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 4.9.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 1(43) Aika Torstai 4.9.2014 klo 16.15 17.37 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Alaja, Riitta Alajoki, Asko Karhola,

Lisätiedot

Aika Torstai 30. päivänä lokakuuta 2014 klo 17.00 19.10. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Torstai 30. päivänä lokakuuta 2014 klo 17.00 19.10. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 (15) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai 30. päivänä lokakuuta 2014 klo 17.00 19.10 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot

Aika Keskiviikko 21. toukokuuta 2014 klo 17.00-17.50. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Keskiviikko 21. toukokuuta 2014 klo 17.00-17.50. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 (12) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 21. toukokuuta 2014 klo 17.00-17.50 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 15.9.2011 363. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 15.9.2011 363. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 15.9.2011 363 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 405 426. Aika torstai 15.9.2011 klo16.00 18.30. Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot