Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser"

Transkriptio

1 HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien vtimukset täyttäen niihin liittyvät stndrdit muutoksineen: Huviveneiden propulsiomoottorit, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Moottorin vlmistjn nimi: Mercury Mrine Osoite: W6250 W. Pioneer Rod, P.O. Box 1939 Kupunki: Fond du Lc, WI Postinumero: M: USA Vltuutetun edustjn nimi: Brunswick Mrine in EMEA Inc. Osoite: Prc Industriel de Petit-Rechin Kupunki: Verviers Postinumero: B-4800 M: Belgi Pkoksupäästöjen rvioinnist ilmoituksen sneen litoksen nimi: Det Norske Verits AS Osoite: Veritsveien 1 Kupunki: Hovik Postinumero: 1322 M: Norj Tunnusnumero: 0575 Melupäästöjen rvioinnist ilmoituksen sneen litoksen nimi: Det Norske Verits AS Osoite: Veritsveien 1 Kupunki: Hovik Postinumero: 1322 M: Norj Tunnusnumero: 0575 Pkoksupäästöjen vtimustenmukisuuden rvioinniss käytetty moduuli: B+C B+D B+E B+F G H Melupäästöjen vtimustenmukisuuden rvioinniss käytetty moduuli: H A G H Muut soveltuvt yhteisön direktiivit: Sähkömgneettinen yhteensopivuusdirektiivi 2004/108/EY Kuvus moottoreist j perusvtimuksist Moottorityyppi Polttoinetyyppi Thtisuus Z ti perävetolite, joss on kiinteä pkojärjestelmä Bensiini Nelithtinen Tämän vtimustenmukisuusvkuutuksen kttmien moottoreiden tunnistus Moottorituoteryhmän nimi: Erityinen moottorin tunnusnumero: Alken srjnumerost EC-moduulin H todistusnumero: 3,0 TKS 2A RCD-H-1 R1 3,0 MPI ECT 2A RCD-H-1 R1 4,3 TKS 2A RCD-H-1 R1 4,3 MPI 2A RCD-H-1 R1 4,3 MPI ECT 2A RCD-H-1 R1 4,5 MPI 2A RCD-H-1 R1 4,5 MPI ECT 2A RCD-H-1 R1 5,0 MPI 2A RCD-H-1 R1 5,0 MPI ECT 2A RCD-H-1 R1 350 MAG 2A RCD-H-1 R1 350 MAG ECT 2A RCD-H-1 R1 377 MAG 2A RCD-H-1 R1 377 MAG ECT 2A RCD-H-1 R1 8,2 MAG 2A RCD-H-1 R1 8,2 MAG ECT 2A RCD-H-1 R1 8,2 MAG H.O. 2A RCD-H-1 R1 8.2 MAG H.O. ECT 2A RCD-H-1 R1 2014, Mercury Mrine 4.5L 90-8M

2 Perusvtimukset Stndrdit Muu normisikirj/menetelmä Tekninen tiedosto Liite 1.B Pkoksupäästöt B.1 Moottorin tunnus Määrittele trkemmin (* = pkollinen stndrdi) B.2 Pkoksupäästöjen vtimukset * * EN ISO :1996 B.3 Kestävyys B.4 Omistjn käsikirj ISO 8665:2006 Liite 1.C Melupäästöt C.1 Melupäästötsot * *EN ISO C.2 Omistjn käsikirj Omistjn käsikirj Tämä vtimustenmukisuusvkuutus on nnettu vlmistjn yksinomisell vstuull. Vkuutn moottorivlmistjn puolest, että edellä minitut moottorit täyttävät kikki soveltuvt tärkeät vtimukset määritellyllä tvll. Nimi j sem: John Pfeifer Pääjohtj, Mercury Mrine, Fond du Lc, WI, Yhdysvllt Allekirjoitus Julkisupäivämäärä j -pikk: kesäkuu 10, 2014 Fond du Lc, Wisconsin, USA Säädösyhteyshenkilö: Regultions nd Product Sfety Deprtment Mercury Mrine W6250 Pioneer Rod Fond du Lc, WI USA Tunnisteet Kirj muistiin seurvt tiedot: Moottorin mlli j hevosvoimt Moottorin srjnumero Peräpeilisrjn srjnumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin srjnumero Vihteistomlli (sisämoottori) Välityssuhde Vihteiston srjnumero Potkurin numero Nousu Läpimitt Rungon tunnistusnumero (HIN) Ostopäivä Veneen vlmistj Venemlli Pituus Srjnumerot ovt vlmistjn koodej moniin teknisiin yksityiskohtiin, jotk koskevt Mercury MerCruiser -moottorisi. Kun ott huoltosioiss yhteyden vltuutettuun Mercury MerCruiser -jälleenmyyjään, ilmoit in mlli- j srjnumerot. Tähän julkisuun sisältyvät kuvukset j määritykset ovt olleet voimss silloin, kun tämä ops on hyväksytty pinettvksi. Mercury Mrine, jok hrjoitt jtkuvn tuotekehityksen politiikk, pidättää oikeuden keskeyttää mllien tuotnnon milloin thns sekä muutt määrityksiä ti ominisuuksi ilmn ennkkovroitust j velvoituksett. Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA. Tervetulo Olet vlinnut yhden mrkkinoiden prhist venemoottoreist. Siihen sisältyy lukuisi ominisuuksi, joill vrmistetn käytön helppous j kestävyys. Hyvän huolehtimisen j kunnosspidon vull voit huolett nutti tämän tuotteen käytöstä mont veneilykutt. Prhn suorituskyvyn j huolettomn käytön vrmistmiseksi pyydämme sinu lukemn tämän oppn läpikotisin. Käyttö-, huolto- j tkuuohjekirj sisältää erityisiä tuotteesi käyttöä j huolto koskevi ohjeit. Ehdotmme, että tämä ohjekirj pidetään trpeen vrlt tuotteen mukn, kun olet vesillä. Kiitos, että olet ostnut yhden Mercury MerCruiser -tuotteistmme. Toivomme vilpittömästi, että veneilysi on miellyttävää! Mercury MerCruiser

3 Tkuuilmoitus Ostmsi tuotteeseen pätee rjoitettu tkuu, jonk Mercury Mrine on ntnut. Tkuuehdot esitetään tämän käsikirjn tkuut koskeviss luvuiss. Tkuuselitys sisältää kuvuksen siitä, mikä on tkuun kttm, mikä ei ole tkuun kttm, tkuusuojn kestojn, kuink prhiten sdn tkuusuoj, tärkeitä vstuuvputuslusekkeit j vhinkojen rjoituksi sekä muit tkuuseen liittyviä tietoj. Käy läpi nämä tärkeät tiedot. Mercury Mrinen tuotteet on suunniteltu j vlmistettu noudtten omi korken ldun vtimuksimme, soveltuvi ln normej j määräyksiä sekä tiettyjä päästömääräyksiä. Mercury Mrinell jokinen moottori käynnistetään j testtn ennen sen pkkmist kuljetust vrten tuotteen käyttövlmiuden vrmistmiseksi. Lisäksi tietyt Mercury Mrinen tuotteet testtn säännellyssä j vlvotuss ympäristössä käyttäen moottori jop 10 tunti, jott soveltuvien normien j määräysten noudttminen voidn todent j kirjt. Kikki uuten myydyt Mercury Mrinen tuotteet svt soveltuvn rjoitetun tkuusuojn riippumtt siitä, onko moottori osllistunut johonkin edellä kuviltuun testiohjelmn. Lue tämä ops perusteellisesti! VAARA Käyttäjä (kuljettj) on vstuuss oikest j turvllisest veneen käytöstä, veneessä olevst litteistost j kikkien mtkustjien turvllisuudest. Suositmme vkvsti, että käyttäjä lukee tämän Käyttö-, huolto- j tkuuohjekirjn j ymmärtää täysin moottorin j kikkien sen lisälitteiden toimint koskevt ohjeet ennen veneen käyttöä. TÄRKEÄÄ: Jos et ymmärrä jotin tämän käsikirjn os, pyydä jälleenmyyjältä käynnistys- j käyttötoimenpiteiden hvintoesitystä. Ilmoitus tämän ohjekirjn käyttäjille Tässä julkisuss sekä moottorisssi käytetään turvllisuusohjeit, joiden kohdll lukee VAROITUS ti HUOMIO (yhdessä knsinvälisen vrsymolin knss! ) kiinnittämään huomiosi erityisohjeisiin huolloist ti toimenpiteistä, jotk voivt oll vrllisi, jos ne suoritetn väärin ti huolimttomsti. Noudt näitä ohjeit huolellisesti. Näiden turvllisuusohjeiden noudttminen ei poist ilmoitetun vrn mhdollisuutt kokonn. Näiden erikoisohjeiden trkk noudttminen j terveen järjen käyttö ovt prhit keinoj onnettomuuksien estämiseksi huolto suoritettess.! VAARA Osoitt vrllisen tilnteen, jok voi joht kuolemn ti vkvn vmmn, jos sitä ei vältetä.! VAROITUS Osoitt vrllisen tilnteen, jok voi joht lievään ti keskiviken vmmn, jos sitä ei vältetä. Lisäohjeiss on tietoj, joihin on kiinnitettävä erityistä huomiot: HUOMAUTUS Osoitt tilnteen, jok voi joht moottorin ti muun tärkeän osn rikkoutumiseen, jos sitä ei vältetä. TÄRKEÄÄ: Merkitsee tieto, jok on tärkeää tehtävän onnistumiselle. HUOMAUTUS: Merkitsee tieto, jok utt ymmärtämään tiettyä vihett ti toiminto.! VAARA Tämän tuotteen moottorin pkoksut sisältävät kemiklej, joiden Klifornin osvltioss tiedetään iheuttvn syöpää, syntymävikoj j muit suvunjtkmiseen liittyviä vurioit. Tvrmerkkiä j tekijänoikeutt koskevt tiedot MERCURY MARINE. Kikki oikeudet pidätetään. Ohjekirjn ti sen osn kopiointi ilmn lup on kielletty. Alph, Axius, Brvo One, Brvo Two, Brvo Three, M j llot ympyrässä -logo, K-plnes, Mriner, MerCthode, MerCruiser, Mercury, Mercury j llot -logo, Mercury Mrine, Mercury Precision Prts, Mercury Propellers, Mercury Rcing, MotorGuide, OptiMx, Quicksilver, SeCore, Skyhook, SmrtCrft, Sport-Jet, Verdo, VesselView, Zero Effort, Zeus, #1 On the Wter j We're Driven to Win ovt Brunswick Corportionin rekisteröityjä tvrmerkkejä. Pro XS on Brunswick Corportionin tvrmerkki. Mercury Product Protection on Brunswick Corportionin rekisteröity plvelumerkki.

4

5 SISÄLLYSLUETTELO Os 1 - Tkuu Tkuutiedot... 2 Tkuurekisteröinti USA j Knd... 2 Tkuurekisteröinti USA:n j Kndn ulkopuolell... 2 Tkuun siirto... 2 Yhdysvllt j Knd... 2 Yhdysvltojen j Kndn ulkopuolell... 3 Mercuryn IQ sertifiointiohjelm... 3 Mercuryn Tuotesuojohjelm: Yhdysvllt j Knd... 3 Mercury MerCruiserin tkuusuoj (ensiinillä käyvät tuotteet) vuoden rjoitettu tkuu korroosiot vstn vuoden rjoitettu tkuu korroosiot vstn: SeCore perämoottorit (ensiini)... 6 Päästöjenhllinnn tkuutiedot... 7 Tärkeitä tietoj... 7 Päästöjenhllinttietojen merkki... 7 Omistjn vstuu... 8 Yhdysvltin EPA päästöjä koskev rjoitettu tkuu... 8 Päästöjenhllintjärjestelmän komponentit... 8 Klifornin päästöjen rjoitettu tkuu... 9 Klifornin päästöjenhllinnn tkuuilmoitus...10 Tkuukäytäntö Austrli j Uusi Seelnti MerCruiserin rjoitettu tkuu Austrli j Uutt Seelnti koskev käytäntö Mitä tkuu ktt Austrlin kuluttjlin mukiset tkuut Tämän rjoitetun tkuun kestoik Tkuuik huvivenekäyttöön Tkuuik kuplliseen käyttöön Tkuun siirto Tkuun lkkutus Ehdot, jotk on täytettävä tkuusuojn smiseksi Mitä Mercury tekee Tämän rjoitetun tkuun ntmn tkuusuojn sminen Mitä tkuu ei kt Tämän rjoitetun tkuun vtimisest koituvt kulut Tkuun siirto Austrli j Uutt Seelnti koskev käytäntö Yleiset tkuutulukot...14 Tkuutulukko Yhdysvlloiss MerCruiserin ensiini j dieselmoottorit Yhdysvltojen ulkopuolell Tkuutulukko Kndss MerCruiserin ensiini j dieselmoottorit Kndn ulkopuolell Tkuutulukko Austrliss j Uudess Seelnniss MerCruiserin ensiini j dieselmoottorit Austrlin j Uuden Seelnnin ulkopuolell Tkuutulukko Eteläisen Tyynenmeren lueell MerCruiserin ensiini j dieselmoottorit Eteläisen Tyynenmeren lueen ulkopuolell Tkuutulukko Asiss MerCruiserin ensiini j dieselmoottorit Asin ulkopuolell Tkuutulukot Euroopss j Itsenäisten vltioiden yhteisössä MerCruiserin ensiini j dieselmoottorit Euroopn j Itsenäisten vltioiden yhteisön ulkopuolell Tkuutulukot Lähi idässä j Afrikss (Etelä Afrikk lukuun ottmtt) MerCruiserin ensiini j dieselmoottorit Lähi idän j Afrikn ulkopuolell Tkuutulukot Etelä Afrikss MerCruiserin ensiini j dieselmoottorit Etelä Afrikn ulkopuolell Päästöjen todistuskyltti (tähti) Lppu Os 2 - Moottoriisi tutustuminen Adptiivinen nopeudenhllint (ASC) Lisäkäyttöohjeit Axius järjestelmille Tunnistus Moottorin srjnumero...20 Alph sisäperämoottorin srjnumero...21 Alph peräpeilin srjnumero...21 Brvo sisäperämoottorien srjnumero j tunnistus Brvo peräpeilin srjnumero Nrullinen hätäktkisin...23 Pidä nrullinen hätäktkisin j ktkisimen nru hyvässä toimintkunnoss Mittristo VesselView SmrtCrft digitlimittrit Digitliset System Link mittrit Kukosäätimet (ei DTS mllit) Gen II pistoolikhv j vp sennon vputuspinike Pneeliin sennettvn kukosäätimen toiminnot j käyttö MCC 4501/4502 Gen ll srjn toiminnot j käyttö Kukosäätimet (DTS mllit) Kukosäätimet Kojelutn sennettvn mllin toiminnot DTS ohuen, yksikhvisen kompssinsuojuksen ominisuudet j käyttö Digitlisen ksu j vihdehllintjärjestelmän (DTS) erikoisominisuudet Kksikhvinen elektroninen kukosäädin käyttö j säätö Käyttö Säätö Digitlisen ksu j vihdehllintjärjestelmän (DTS) erikoisominisuudet Lituri Pelkkä ksu vipuinen Synkronointi Siirto (khden ruorin veneissä) Ruorisemn hllinnn siirto Zero Effort toiminnot M fin HEINÄKUU 2014 Sivu i

6 Hydrulinen jokulmn säätö Yhden moottorin jokulm/ylöskippus Kksoismoottorin jokulm/ylöskippus Sähköjärjestelmän ylivirtsuojus Vroitusjärjestelmä j äänihälytin Huoltomoottorin vlo j OBD M MIL srj OBD M toimintvin merkkivlon (MIL) testus Äänihälytin Huomio Kriittinen Konfiguroimton hälytys vin DTS Äänihälyttimen testus...40 Gurdinin strtegi Os 3 - Vesillä Lisäkäyttöohjeit Axius järjestelmille Suosituksi turvlliseen veneilyyn Hiilimonoksidiltistus Vro häkämyrkytystä Pysyttele loitoll pkoksulueist Hyvä tuuletus Huono tuuletus Veneen käytön perusteet Vesille lsku j veneen käyttö Käyttötulukko Veneen käynnistys j pysäytys Moottorin käynnistys Moottorin pysäytys Moottorin käynnistys sen jälkeen, kun se pysäytetään vihde kytkettynä Pelkän ksun käyttö Veneen perävunukuljetus Käyttö pkksell Tyhjennystulpp j pilssipumppu Vedessä olevien ihmisten suojminen Veneillessä Veneen olless pikoilln Pikveneen j suuritehoisen veneen jo Mtkustjien turvllisuus ponttoni j knsiveneissä Veneet, joiss on voin etuknsi Veneet, joiden etupäähän on sennettu korkejlustiset klstustuolit Perältojen j vnvesien yli hyppiminen Vedenlisiin esteisiin osuminen Vetolitteen iskusuojus Mtlll sijitsevien vedenottoukkojen käyttö mtlikoss Toimintn vikuttvt seikt Pinojkum (mtkustjien j vrusteiden) veneen sisällä Veneen pohj Kvittio Kuplint Korkeus merenpinnst j ilmsto Potkurin vlint Alkuvlmistelut tunnin totutusjo Totutusjojkson jälkeen Trkstus ensimmäisen kuden lopuss Os 4 - Tekniset tiedot Polttoinevtimukset Polttoineldut Reformuloitujen (hpetettujen) polttoineiden käyttö (vin Yhdysvllt) Alkoholi sisältävä polttoine Moottoriöljy Moottorin tekniset tiedot MPI ECT j muu kuin ECT Nesteiden ohjervot Moottori Alph perävetolite Brvo perävetolitteet Ohjustehostin j Power Trim nesteet Hyväksytyt ohjustehostinnesteet Hyväksytyt ohjustehostinnesteet Os 5 - Huolto Huoltotrrt Suljetun jäähdytysjärjestelmän huoltotrrt Alph j Brvo vetolite...56 Brvo vetolitteen vkiojäähdytyksen huoltotrr Alph vetolitteen vkiojäähdytyksen huoltotrr Lisäkäyttöohjeit Axius järjestelmille Omistjn/käyttäjän velvollisuudet Jälleenmyyjän velvollisuudet Huolto Tee se itse huoltoehdotuksi Trkstus Huoltoiktulu sisäperämoottorimllit Rutiinihuolto Määräikishuolto Moottoriöljy Trkstus Öljytso liik täyttö Täyttö Öljyn j suodttimen vihto Moottoriöljyn tyhjennyspumppu Suodttimen vihto Ohjustehostimen neste Trkstus Täyttö...62 Vihto Moottorin jäähdytysneste suljettu jäähdytys Trkstus Täyttö Vihto Alph sisäperämoottorin vihteistoöljy Trkstus Täyttö...64 Vihto Brvo sisäperämoottorin vihteistoöljy Sivu ii 90-8M fin HEINÄKUU 2014

7 Trkstus Täyttö...65 Vihto Ajokulmn säätölitteen hydrulineste Trkstus Täyttö Vihto Akku Lisäkut Usempien EFI moottorien kkuj koskevt vrotoimet Liekinsmmutin Positiivisen kmpikmmion tuuletusventtiilin (PCV) vihtminen Polttoinejärjestelmän huolto...70 Polttoinejärjestelmä Polttoineputkiston trkstus...70 Veden erottv polttoineensuodtin Suodtinkotelon poisto Suodtinkotelon tyhjennys Polttoineensuodttimen trkstus Suodtinkotelon sennus Voitelu Ohjusjärjestelmä Kukosäätimen kpelin voitelu Vetokselien ristinivelen rihlt j O renkt (sisäperämoottoriyksikkö irrotettun)...73 Vetolevy Vetokselin jtkeell vrustetut mllit...74 Potkurit...74 Potkurin korjus Alph potkurin irrotus Alph potkurin sennus Brvo One potkurin irrotus Brvo One potkurin sennus Brvo Two potkurin irrotus Brvo Two potkurin sennus Brvo Three potkurin irrotus Brvo Three potkurin sennus Apulitehihn Apulitehihnn reititys Apulitehihnn vikojen tunnistus Trkstus Vihto Korroosiosuoj Korroosiotietoj...82 Mdoituspiirin jtkuvuuden ylläpito Perävetolitteen korroosiosuojost MerCthode järjestelmän kun vtimukset MerCthode vlvontyksikkö MerCthoden käyttöperite Moottorin ulkopinnt Veneen pohjn hoito...86 Moottorin mlus Perävetolitteen pinnn hoito Tärkeitä tietoj huuhtelumenettelyistä Huuhtelulitteet Moottorin huuhtelu (Alph mllit) Alph mllit, joiss on vkio jäähdytys Perävetolitteen vedenotot Alph mllit, joiss on suljettu jäähdytys Perävetolitteen vedenotot Moottorin huuhtelu (Brvo mllit)...91 Moottorin huuhtelu Huuhtelulitteet Perävetolitteen vedenotot SeCore moottorin huuhtelu Perävetolitteen vedenotoll vrustetut mllit Os 6 - Säilytys Kylmällä säällä tphtuv ti pitkäikinen säilytys Moottorin vlmistelu säilytystä vrten Moottorin j polttoinejärjestelmän vlmistelu Merivesijärjestelmän tyhjennys Rkveden tyhjennys Ilmkäyttöinen yhden pisteen tyhjennysjärjestelmä (suljettu jäähdytys)...99 Ilmkäyttöinen yhden pisteen tyhjennysjärjestelmä (Brvo vkio jäähdytys) Käsikäyttöinen yksipisteinen tyhjennysjärjestelmä (Alph vkio jäähdytys) Akun säilytys Moottorin uudelleenkäyttöönotto Os 7 - Vinetsintä Elektronisen polttoineruiskutuksen (EFI) ongelmt DTS ongelmien määritys Lisäkäyttöohjeit Axius järjestelmille Engine Gurdin vlvontjärjestelmää Vinetsintätulukot Käynnistysmoottori ei pyöritä moottori ti pyörittää hitsti Moottori ei käynnisty ti sitä on vike käynnistää Moottori käy epätsisesti, pätkii ti jälkisytyttää Huono suorituskyky Liillinen moottorin lämpötil Riittämätön moottorin lämpötil Alhinen moottoriöljynpine Akku ei ltudu Kukosäädintä on vike liikutell, siinä on liillist välystä ti siitä kuuluu epätvllisi ääniä Ohjuspyörä nykii ti sitä on vike kääntää Hydrulinen jokulmn säätö ei toimi (moottori ei toimi) Hydrulinen jokulmn säätö ei toimi (moottori toimii mutt perävetolite ei liiku) M fin HEINÄKUU 2014 Sivu iii

8 Os 8 - Asiksplvelutiedot Omistjn huoltopu Pikllinen korjusplvelu Huolto poiss koto Vrstettu moottori Trvittvt toimet uppomisen jälkeen Huoltovrost Osi j lisävrusteit koskevt kyselyt Ongelmien rtkisu Mercury Mrinen siksplvelun yhteystiedot Asikkn huolto oppt Englnninkieliset Muunkieliset Oppiden tilus Yhdysvllt j Knd Yhdysvltojen j Kndn ulkopuolell Os 9 - Trkistuslistt Luovutust edeltävä trkstus (PDI) Asikkn toimitustrkstus (CDI) Os 10 - Huoltoloki. Määräikishuoltoloki Veneen huoltomuistiinpnoj Sivu iv 90-8M fin HEINÄKUU 2014

9 Sisällysluettelo Os 1 - Tkuu Os 1 - Tkuu 1 Tkuutiedot... 2 Tkuurekisteröinti USA j Knd... 2 Tkuurekisteröinti USA:n j Kndn ulkopuolell...2 Tkuun siirto... 2 Yhdysvllt j Knd... 2 Yhdysvltojen j Kndn ulkopuolell... 3 Mercuryn IQ sertifiointiohjelm... 3 Mercuryn Tuotesuojohjelm: Yhdysvllt j Knd...3 Mercury MerCruiserin tkuusuoj (ensiinillä käyvät tuotteet) vuoden rjoitettu tkuu korroosiot vstn vuoden rjoitettu tkuu korroosiot vstn: SeCore perämoottorit (ensiini)... 6 Päästöjenhllinnn tkuutiedot... 7 Tärkeitä tietoj... 7 Päästöjenhllinttietojen merkki... 7 Omistjn vstuu... 8 Yhdysvltin EPA päästöjä koskev rjoitettu tkuu...8 Päästöjenhllintjärjestelmän komponentit... 8 Klifornin päästöjen rjoitettu tkuu... 9 Klifornin päästöjenhllinnn tkuuilmoitus Tkuukäytäntö Austrli j Uusi Seelnti MerCruiserin rjoitettu tkuu Austrli j Uutt Seelnti koskev käytäntö Mitä tkuu ktt Austrlin kuluttjlin mukiset tkuut Tämän rjoitetun tkuun kestoik Tkuuik huvivenekäyttöön Tkuuik kuplliseen käyttöön Tkuun siirto Tkuun lkkutus Ehdot, jotk on täytettävä tkuusuojn smiseksi Mitä Mercury tekee Tämän rjoitetun tkuun ntmn tkuusuojn sminen Mitä tkuu ei kt Tämän rjoitetun tkuun vtimisest koituvt kulut Tkuun siirto Austrli j Uutt Seelnti koskev käytäntö Yleiset tkuutulukot Tkuutulukko Yhdysvlloiss MerCruiserin ensiinij dieselmoottorit Yhdysvltojen ulkopuolell Tkuutulukko Kndss MerCruiserin ensiini j dieselmoottorit Kndn ulkopuolell Tkuutulukko Austrliss j Uudess Seelnniss MerCruiserin ensiini j dieselmoottorit Austrlin j Uuden Seelnnin ulkopuolell Tkuutulukko Eteläisen Tyynenmeren lueell MerCruiserin ensiini j dieselmoottorit Eteläisen Tyynenmeren lueen ulkopuolell Tkuutulukko Asiss MerCruiserin ensiini j dieselmoottorit Asin ulkopuolell Tkuutulukot Euroopss j Itsenäisten vltioiden yhteisössä MerCruiserin ensiini j dieselmoottorit...15 Euroopn j Itsenäisten vltioiden yhteisön ulkopuolell Tkuutulukot Lähi idässä j Afrikss (Etelä Afrikk lukuun ottmtt) MerCruiserin ensiini j dieselmoottorit Lähi idän j Afrikn ulkopuolell Tkuutulukot Etelä Afrikss MerCruiserin ensiinij dieselmoottorit Etelä Afrikn ulkopuolell Päästöjen todistuskyltti (tähti) Lppu M fin HEINÄKUU 2014 Sivu 1

10 Os 1 - Tkuu Tkuutiedot Tkuurekisteröinti USA j Knd Yhdysvltojen j Kndn ulkopuolell Trkist piklliselt mhntuojlt. 1. Voit muutt Mercury Mrinen tiedoiss olevn osoitteesi milloin thns, myös tkuuvteen yhteydessä, soittmll Mercury Mrinen tkuunrekisteröintiosstolle ti lähettämällä kirjeen ti fksin, joss on nimesi, vnh osoitteesi j uusi osoitteesi sekä moottorin srjnumero. Myyntiliike voi myös välittää nämä muuttuneet tiedot. Mercury Mrine Attn: Wrrnty Registrtion Deprtment W6250 Pioneer Rod P.O. Box 1939 Fond du Lc, WI Fksi Ktso Mercury Mrinen tietosuojkäytäntö osoitteest HUOMAUTUS: Mercury Mrinen j Yhdysvlloiss myytävien veneilytuotteiden myyjien on ylläpidettävä rekisterilistoj siltä vrlt, että omistjille on lähetettävä ilmoitus tuotteen tkisinkutsust liittovltion turvllisuuslkien perusteell. 3. Tkuusuojn smiseksi tuote täytyy rekisteröidä Mercury Mrinell. Myyntijnkohtn jälleenmyyjän tulee täyttää tkuurekisteröinti j lähettää se välittömästi Mercury Mrinelle MercNETin, sähköpostin ti postin välityksellä. Vstnotettun tkuurekisteröinnin Mercury Mrine kirj sen. 4. Tkuurekisteröintiä käsitellessään Mercury Mrine lähettää rekisteröintivhvistuksen postitse tuotteen ostjlle. Jos tämä rekisteröintivhvistus ei svu 30 päivän kuluess, ot viipymättä yhteys jälleenmyyjään. Tkuusuoj on voimss vst, kun tuote on rekisteröity Mercury Mrinell. Tkuurekisteröinti - USA:n j Kndn ulkopuolell 1. On tärkeää, että myyntiliike täyttää tkuurekisteröintikortin kokonn j lähettää sen mhntuojlle ti Mrine Powerin huoltokeskukseen, jok vst tkuurekisteröinnistä j korvusvteist lueellsi. 2. Tkuurekisteröintikortiss todetn nimesi j osoitteesi, tuotteen mlli- j srjnumerot, myyntipäivä, käyttötyyppi j myyvän mhntuojn j jälleenmyyjän koodinumero, nimi j osoite. Mhntuoj ti jälleenmyyjä vhvist myös, että sinä olet tuotteen lkuperäinen ostj j käyttäjä. 3. Tkuurekisteröintikortin kpple, jok merkitään ostjn kppleeksi, täytyy nt sinulle välittömästi mhntuojn/ jälleenmyyjän täytettyä kortin. Tämä kortti ilmoitt, että olet tehnyt tehdsrekisteröinnin, j sinun pitää säilyttää se mhdollist tulev käyttöä vrten. Jos trvitset tälle tuotteelle tkuuhuolto, jälleenmyyjä voi pyytää sinult tkuurekisteröintikortti ostopäivän vrmistmiseksi j käyttääkseen kortiss olevi tietoj tkuukorvushkemusten vlmisteluun. 4. Eräissä miss Mrine Powerin huoltokeskus lähettää sinulle kestävän (muovisen) tkuurekisteröintikortin 30 päivän kuluess siitä, kun olet snut mhntuojlt ti jälleenmyyjältä tkuurekisteröintikortin tehdskppleen. Jos st muovisen tkuurekisteröintikortin, voit hävittää ostjn kppleen, jonk sit mhntuojlt ti jälleenmyyjältä ostesssi tuotteen. Kysy mhntuojlt ti jälleenmyyjältä, koskeeko tämä muovikortti sinu. 5. Lisätietoj tkuurekisteröintikortist j sen suhteest tkuukorvushkemusten käsittelyyn on kohdss Knsinvälinen tkuu. Ktso sisällysluettelost. TÄRKEÄÄ: Eräiden miden lki vtii, että tehds j jälleenmyyjä pitävät yllä rekisteröintilistoj. Me hlumme, että KAIKKI tuotteet rekisteröidään tehtll siltä vrlt, että meidän täytyy ott omistjiin yhteyttä. Vrmist, että Mercury Mrine - mhntuoj ti vltuutettu Mercury Mrine -jälleenmyyjä täyttää tkuurekisteröintikortin välittömästi j lähettää tehtn kppleen lueesi Mrine Powerin knsinväliseen huoltokeskukseen. Tkuun siirto Yhdysvllt j Knd Rjoitettu tkuu voidn siirtää seurvlle ostjlle, mutt inostn sen käyttämättä jääneeltä oslt. Tämä ei koske tuotteit, joit on käytetty kupllisiin sovelluksiin. Voit siirtää tkuun seurvlle omistjlle lähettämällä ti fksmll kopion ostokuitist ti -sopimuksest, uuden omistjn nimen j osoitteen sekä moottorin srjnumeron Mercury Mrinen tkuurekisteröintiosstolle. Postitusosoite Yhdysvlloiss j Kndss: Mercury Mrine Attn: Wrrnty Registrtion Deprtment W 6250 W. Pioneer Rod P.O. Box 1939 Fond du Lc, WI Fksi Tkuun siirto käsitellessään Mercury Mrine kirj ylös uuden omistjn tiedot. Tästä plvelust ei veloitet. Sivu M fin HEINÄKUU 2014

11 Yhdysvltojen j Kndn ulkopuolell Os 1 - Tkuu Jos tuote on ostettu Yhdysvltojen j Kndn ulkopuolell, ot yhteys mhntuojn ti lähimpään Mrine Power Service Centeriin. Mercuryn IQ-sertifiointiohjelm Mercuryn IQ-sertifioidun vlmistjn sentmt Mercury MerCruiser -tuotteet ovt IQ-sertifioituj tuotteit, joille nnetn ehkä yhden (1) vuoden rjoitettu lisätkuu. IQ-sertifiointiohjelm kehitettiin niitä MerCruiserin veneveistämösikkit vrten, jotk ovt yltäneet korkempiin vlmistusstndrdeihin. Se on ln ensimmäinen j ino kttv vlmistjien sennuksiin liittyvä sertifiointiohjelm. Ohjelmll on kolme tvoitett: 1. Prnt tuotteiden kokonisltu. 2. Prnt veneen omistmiskokemust. 3. Prnt sikstyytyväisyyttä yleensä. Sertifiointiprosessin trkoituksen on trkist kikki vlmistukseen j moottorien sennukseen liittyvät seikt. Ohjelm käsittää suunnittelun, vlmistuksen j sennuksen trkistusviheet, joit veneveistämöjen on noudtettv. Sertifioinniss sovelletn johtvi menetelmiä, joill pyritään seurvn: Moottorin sennukseen liittyvät tehokkuudet j prht käytännöt Ensiluokkiset sennelm- j komponenttimäärittelyt. Tehokkt sennusprosessit. Aln vkiot lopputestusmenettelyt. Veneveistämöt, jotk suorittvt ohjelmn menestyksellisesti loppuun j täyttävät kikki sertifiointivtimukset, svt IQjärjestelmän sertifioidun vlmistjn semn sekä Mercuryn yhden (1) vuoden rjoitetun lisätkuun kikille MerCruisermoottorill vrustetuille veneille, jotk on rekisteröity veneveistämön sertifiointipäivänä ti sen jälkeen missä päin milm thns. Mercury on omistnut osn verkkosivustostn IQ-sertifiointiohjelmn minostmiseen j sen kuluttjille ntmien etujen vlottmiseen. Tämänhetkinen luettelo MerCruiser-moottorill vrustetuist venemerkeistä, jotk ovt sneet IQsertifioinnin, on nähtävissä sivustoss Mercuryn Tuotesuojohjelm: Yhdysvllt j Knd TÄRKEÄÄ: Mercuryn tuotesuojohjelm ei koske tiettyjä suurtehotuotteit, kolmimoottorisennuksi j kupllisi sovelluksi. Mercuryn Tuotesuojohjelm ktt odottmttomt mekniset vit j sähkövit, joit voi tphtu vkioikisen rjoitetun tkuun jälkeen. Ohjelm voidn hnkki viimeistään vuoden kuluttu lkuperäisestä moottorin rekisteröintipäivästä, j sopimuksen kestoksi voidn vlit 1 5 vuott. Vlinninen Mercuryn tuotesuojohjelm on ino tehtn vltuuttm jtkotkuuohjelm, jok on stviss moottorillesi. Kysy osllistuvlt Mercury MerCruiser -jälleenmyyjältä ohjelmn täydet tiedot. Mercury MerCruiserin tkuusuoj (ensiinillä käyvät tuotteet) TAKUUN LAAJUUS: Mercury Mrine tk, että sen uusiss tuotteiss ei ole mterili- j vlmistusvirheitä omistjn käsikirjn tkuuosss ilmoitettun ikn. 90-8M fin HEINÄKUU 2014 Sivu 3

12 Os 1 - Tkuu TAKUUSUOJAN KESTO HUVIVENEKÄYTÖSSÄ: Tkuuik lk päivästä, jon tuote on myyty vähittäisostjlle huvivenekäyttöön, ti päivästä, jon tuote on ensimmäisen kerrn otettu käyttöön, riippuen siitä, kumpi tphtuu ensin. IQsertifioidun vlmistjn sentmille tuotteille nnetn yhden (1) vuoden lisätkuu. Osien korjus ti vihto ti huollon suorittminen tämän tkuun lisen eivät pidennä tämän tkuun kestoik sen lkuperäistä päättymispäivää pitemmäksi. Ktso tämän oppn kohdst Yleiset tkuutulukot tkuuik kyseiselle mllille sekä lueelle, joss moottori hnkittiin. TAKUUSUOJA KAUPALLISEEN KÄYTTÖÖN: Tkuuik lk tuotteen ensimmäisestä myyntipäivästä kuplliseen käyttöön vähittäisostjlle ti siitä päivästä, jolloin tuote on ensimmäistä kert otettu käyttöön, riippuen siitä, kumpi tphtuu ensin. Näitä tuotteit kuplliseen trkoitukseen käyttäville tkuu on voimss yhden (1) vuoden ensimmäisestä vähittäismyyntipäivästä ti 500 käyttötunti riippuen siitä, kumpi täyttyy ensin. Kuplliseksi käytöksi määritellään mikä thns työhön ti työsuhteeseen liittyvä tuotteen käyttö ti mikä thns käyttö, jok tuott tulo jonkin ikn tkuujn kuluess, vikk tuotett käytettäisiin vin joittin sellisiin trkoituksiin. Osien korjus ti vihto ti huollon suorittminen tämän tkuun lisen eivät pidennä tämän tkuun kestoik sen lkuperäistä päättymispäivää pitemmäksi. TAKUUN SIIRTO: Rjoitettu tkuu voidn siirtää seurvlle ostjlle, mutt inostn sen käyttämättä jääneeltä oslt. Tämä ei koske tuotteit, joit on käytetty kupllisiin sovelluksiin. VAADITTAVAT EHDOT TAKUUSUOJAN SAAMISEKSI: Tkuun voivt sd inostn vähittäismyyntisikkt, jotk ostvt tuotteens myyntimss Mercury Mrinen vltuuttmn tuotteen jälleenmyyjänä toimivlt myyntiliikkeeltä j silloinkin vst sen jälkeen, kun Mercury Mrinen määrittelemä luovutust edeltävä trkstusmenettely on suoritettu j dokumentoitu. Tkuusuoj on stviss rekisteröimällä tuote sinmukisesti vltuutetuss jälleenmyyntipisteessä. Epätrkt huvivenekäyttöä koskevt tkuurekisteröintitiedot ti myöhemmin tphtuv muutos huvivenekäytöstä kuplliseen käyttöön (ellei sitä rekisteröidä sinmukisesti) voivt mitätöidä tkuun Mercuryn Mrinen yksinomisen hrkinnn perusteell. Tkuusuojn smiseksi rutiinihuolto on suoritettv omistjn käsikirjss olevn iktulun mukisesti. Mercury Mrine vr oikeuden vti, että kikki tkuusuoj riippuu todistettvsti sinmukisest huollost. MITÄ MERCURY TEKEE: Mercury Mrinen yksinominen j ino velvoite tämän tkuun puitteiss on rjoitettu hrkintmme mukn villisen osn korjmiseen, kyseisen osn ti osien vihtmiseen uusiin ti Mercury Mrinen hyväksymiin peruskorjttuihin osiin ti Mercury Mrine -tuotteen ostohinnn pluttmiseen. Mercury Mrine vr oikeuden ik join prnt ti tehdä muutoksi tuotteisiin olemtt velvollinen tekemään muutoksi ikisemmin vlmistettuihin tuotteisiin. MITEN TAKUUSUOJA SAADAAN: Asikkn pitää nt Mercury Mrinelle kohtuullinen tilisuus korjuksen tekoon sekä kohtuullinen tuotteeseen käsiksi pääsy tkuuhuollon suorittmiseksi. Tkuuvteet tulee esittää tuomll tuote trkstettvksi Mercury Mrine -myyntiliikkeeseen, jok on vltuutettu huoltmn tuotteen. Mikäli ostj ei voi tuod tuotett tälliselle myyjälle, Mercury Mrinelle pitää tehdä siitä kirjllinen ilmoitus. Mercury Mrine järjestää sitten trkstuksen j mhdollisen tkuunlisen korjuksen. Tässä tpuksess ostj mks kikki sin liittyvät kuljetuskustnnukset j mtkkulut. Mikäli suoritettu huolto ei ole tämän tkuun kttm, ostj mks kikki sin liittyvät työ- j mterilikulut sekä kikki muut kyseiseen huoltoon liittyvät kulut. Ellei Mercury Mrine niin pyydä tekemään, ostjn ei pidä lähettää tuotett ti tuotteen osi suorn Mercury Mrinelle. Tkuun smiseksi jälleenmyyjälle on esitettävä todiste rekisteröidystä omistuksest tkuuhuollon pyytämisen yhteydessä. MITÄ TAKUU EI KATA: Tämä rjoitettu tkuu ei kt seurvi: Rutiinihuoltokohteet Säädöt Normli kuluminen Hlistunut mli Vuriot, joiden syynä on väärinkäyttö Epänormli käyttö Sellisen potkurin ti välityssuhteen käyttö, jok ei slli moottorin käyntiä sen suositeltvll kierrosnopeudell. Ktso lisätietoj kohdss Tekniset tiedot olevill ohjeill. Tuotteen käyttö tvll, jok ei vst suositeltvi toimint- j käyttöjksorvoj. Ktso lisätietoj kohdss Tekniset tiedot olevill ohjeill. Liminlyönti Onnettomuus Uppominen Väärä sennus (sinmukiset sennusmääräykset j -menetelmät on selitetty tuotteen sennusohjeiss) Asiton huolto Muun kuin Mercury Mrinen vlmistmn ti myymän lisälitteen ti osn Mercury-tuotett vurioittv käyttö Suihkupumpun siipipyörät j sisäkkeet Käyttö tuotteelle sopimttomien polttoineiden, öljyjen ti voiteluineiden knss. Ktso lisätietoj kohdss Tekniset tiedot olevill ohjeill. Osien muuttelu ti poistminen Veden pääsy moottoriin polttoineen syötön, imusrjn ti pkoputkiston kutt ti jäähdytysjärjestelmän tukoksest johtuvn riittämättömän jäähdytysveden tuotteelle iheuttm vurio Moottorin käyttäminen poiss vedestä Sivu M fin HEINÄKUU 2014

13 Moottorin kiinnittäminen liin korkelle peräpeiliin Veneen käyttäminen moottori liin pitkälle trimmttun Os 1 - Tkuu Tuotteen käyttö kisoihin ti muuhun kilpilutoimintn, ti käyttö kilpilutyyppisen lyksikön knss missään viheess, jop edellisen omistjn toimest, mitätöi tkuun. Vesiltä pois ottmiseen, vesille lskuun, hinukseen, säilytykseen, puhelimen käyttöön, vuokriin, iheutuneeseen vivn, liturimksuihin, vkuutuksen hnkintn, linn mksuihin, jn hukkn, nsioiden menetykseen ti mihin thns muun tyyppisiin stunnis- ti seurnnistppioihin liittyvät kustnnukset eivät ole tämän tkuun kttmi. Veneen rkenteiden ti muun mterilin poistoon ti vihtoon (jott tuotteeseen päästäisiin veneessä käsiksi) liittyvät kulut eivät ole tämän tkuun kttmi. Mercury Mrine ei ole ntnut kellekään yksilölle ti yhteisölle, mukn lukien Mercury Mrinen vltuutetut jälleenmyyjät, vltuuksi tehdä muit vkuutuksi, esityksiä ti tkuit tuotteest kuin niitä, jotk sisältyvät tähän rjoitettuun tkuuseen. Jos tällisi vkuutuksi, esityksiä ti tkuit on tehty, ne eivät ole knnekelpoisi Mercury Mrine vstn. TAKUUN LAKKAUTUS: Tkuusuoj lkkutetn käytetyille tuotteille, jotk on hnkittu seurvsti: Hltuunotto vähittäissikklt Hnkint huutokupst Hnkint romuliikkeestä Hnkint vkuutusyhtiöstä, jok si tuotteen vkuutusvteen seuruksen VASTUUVAPAUSLAUSEKKEET JA RAJOITUKSET: TÄMÄ TAKUU EI NIMENOMAISESTI KATA KONKLUDENTTISIA TAKUITA MYYNTIKELPOISUUDESTA EIKÄ TIETTYYN TARKOITUKSEEN SOVELTUVUUDESTA. SIKÄLI KUIN KONKLUDENTTISIA TAKUITA EI VOIDA JÄTTÄÄ TAKUUN ULKOPUOLELLE, NE RAJOITETAAN ILMAISTUN TAKUUN KESTOAIKAAN. TÄMÄ TAKUU EI KATA SATUNNAIS- JA SEURANNAISVAHINKOJA. JOTKIN OSAVALTIOT/MAAT EIVÄT SALLI EDELLÄ ANNETTUJA VASTUUVAPAUTUSLAUSEKKEITA, RAJOITUKSIA JA POISSULKEMISIA, MISTÄ JOHTUEN NE EIVÄT EHKÄ KOSKE SINUA. TÄMÄ TAKUU ANTAA SINULLE MÄÄRÄTTYJÄ LAILLISIA OIKEUKSIA, JA SINULLA VOI MYÖS OLLA MUITA LAILLISIA OIKEUKSIA, JOTKA VAIHTELEVAT MAAN TAI OSAVALTION MUKAISESTI. 3 vuoden rjoitettu tkuu korroosiot vstn TAKUUN LAAJUUS: Mercury Mrine tk, ettei yksikään uusi Mercury-, Mriner-, Mercury Rcing-, Sport Jet- ti M 2 -Jetvetolite, Mercury Mrine -perämoottorin seurntlite, Mercury MerCruiser -sisämoottori ti -sisäperämoottori (tuote) lkk toimimst korroosion välittömänä seuruksen seurvss minitun jnjkson ikn. TAKUUN KESTOAIKA: Tämä rjoitettu korroosiotkuu kestää kolme (3) vuott joko siitä päivämäärästä, jolloin tuote ensimmäiseksi myytiin, ti siitä päivämäärästä, jolloin se ensiksi otettiin käyttöön sen mukn, kumpi sttuu ensin. Tkuuikn suoritettu osien korjus, vihto ti huoltotehtävä ei pidennä tkuuik sen lkuperäistä päättymispäivää edemmäksi. Jäljellä olev tkuusuoj voidn siirtää seurvlle (ei-kupllisen käytön) ostjlle rekisteröimällä tuote sinmukisesti uudelleen. VAADITTAVAT EHDOT TAKUUSUOJAN SAAMISEKSI: Tkuun voivt sd inostn vähittäismyyntisikkt, jotk ostvt tuotteens myyntimss Mercury Mrinen vltuuttmn tuotteen jälleenmyyjänä toimivlt myyntiliikkeeltä j silloinkin vst sen jälkeen, kun Mercury Mrinen määrittelemä luovutust edeltävä trkstusmenettely on suoritettu j dokumentoitu. Tkuusuoj on stviss rekisteröimällä tuote sinmukisesti vltuutetuss jälleenmyyntipisteessä. Käyttö- j huolto-ohjekirjss määritettyjen korroosionestolitteiden on oltv käytössä veneessä j käyttö- j huoltoohjekirjss esitetty rutiinihuolto täytyy suoritt määrättynä ikn (mukn lukien rjoituksett suoj-nodit, määritettyjen voiteluineiden käyttö sekä kolhujen j nrmujen korjus), jott tkuu olisi voimss. Mercury Mrine pidättää oikeuden tehdä tkuusuojn riippuvksi sinmukisen huollon todisteist. MITÄ MERCURY TEKEE: Mercuryn yksinominen j ino velvoite tämän tkuun puitteiss on rjoitettu hrkintmme mukn syöpyneen osn korjmiseen, kyseisen osn ti osien vihtmiseen uusiin ti Mercury Mrinen sertifioimiin peruskorjttuihin osiin ti Mercury-tuotteen ostohinnn pluttmiseen. Mercury vr oikeuden tehdä ik join prnnuksi ti muutoksi tuotteisiin olemtt velvollinen tekemään muutoksi ikisemmin vlmistettuihin tuotteisiin. MITEN TAKUUSUOJA SAADAAN: Asikkn on järjestettävä Mercurylle kohtuullinen mhdollisuus tuotteen korjmiseen sekä kohtuullinen pääsy tuotteen luo tkuuhuollon suorittmiseksi. Tkuuvteet tulee esittää tuomll tuote trkstettvksi Mercuryn jälleenmyyntipisteeseen, jok on vltuutettu tuotteen huoltmiseen. Mikäli ostj ei voi toimitt tuotett tälliselle jälleenmyyjälle, Mercurylle pitää tehdä siitä kirjllinen ilmoitus. Me huolehdimme sitten tuotteen trkstuksest j tkuun kttmn korjustyön suorittmisest. Tässä tpuksess ostj mks kikki sin liittyvät kuljetuskustnnukset j/ti mtkkulut. Mikäli tkuu ei kt suoritettu huolto, ostj mks kikki selliseen liittyvät työj mterilikustnnukset sekä kikki muut kyseiseen huoltoon liittyvät kulut. Ellei Mercury niin pyydä tekemään, ostjn ei pidä lähettää tuotett ti tuotteen osi suorn Mercurylle. Tkuun smiseksi jälleenmyyjälle on esitettävä todiste rekisteröidystä omistuksest tkuuhuollon pyytämisen yhteydessä. MITÄ TAKUU EI KATA: Tämä rjoitettu tkuu ei kt sähköjärjestelmän korroosiot, vurioiden iheuttm korroosiot, pelkästään kosmeettiseen vurioon johtv korroosiot, väärinkäyttöä ti epäsinmukist huolto, lisävrusteiden, mittreiden ti ohjusjärjestelmien korroosiot, tehtll sennetun jet-vetolitteen korroosiot, vesiksvillisuudest johtuv korroosiot, lle yhden vuoden rjoitetull tuotetkuull myytyä tuotett, vrosi (sikkn hnkkimi osi), kupllisess sovelluksess käytettyjä tuotteit. Kuplliseksi käytöksi määritellään mikä thns työhön ti työsuhteeseen liittyvä tuotteen käyttö ti mikä thns käyttö, jok tuott tulo jonkin ikn tkuujn kuluess, vikk tuotett käytettäisiin vin joittin sellisiin trkoituksiin. 90-8M fin HEINÄKUU 2014 Sivu 5

14 Os 1 - Tkuu Tämä korroosiotkuu ei kt hjsähkövirtojen iheuttm korroosiovuriot (rnnll olevt sähköliitännät, lähellä olevt veneet, vedenlinen metlli), vn siltä on suojuduttv käyttämällä korroosionsuojjärjestelmää, esim. Mercury Precision Prts- ti Quicksilver MerCthode -järjestelmää j/ti glvnisi eristimiä. Korroosiovurio, jok iheutuu virheellisestä kupripohjisen ksvillisuudenestomlin käytöstä, ei myöskään ole tämän rjoitetun tkuun kttm. Jos ksvillisuudenestosuojus on trpeen, suosittelemme triutyylitin-diptti (TBTA) -pohjisi ksvillisuudenestomlej perämoottoreille j MerCruiser-veneilysovelluksille. Alueill, joill TBTA-pohjiset mlit ovt lkisääteisesti kiellettyjä, voidn käyttää kupripohjisi mlej runkoon j peräpeiliin. Älä sivele mli suorn perämoottoriin ti MerCruisertuotteeseen. Lisäksi on huolellisesti vältettävä sähköä johtv yhteyttä tkuunlisen tuotteen j mlin välillä. MerCruiser-tuotteess on jätettävä vähintään 38 mm (1.5 in.) mlmton os peräpeilisennelmn ympärille. Ktso lisätietoj käyttö- j huolto-ohjekirjst. Lisätietoj tämän tkuun kttmist tphtumist j olosuhteist sekä niistä, joit tkuu ei kt, on käyttö- j huoltoohjekirjn tkuusuoj käsittelevässä osss, jok tässä minittun muodost osn tästä tkuust. VASTUUVAPAUSLAUSEKKEET JA RAJOITUKSET: TÄMÄ TAKUU EI NIMENOMAISESTI KATA KONKLUDENTTISIA TAKUITA MYYNTIKELPOISUUDESTA EIKÄ TIETTYYN TARKOITUKSEEN SOVELTUVUUDESTA. SIKÄLI KUIN KONKLUDENTTISIA TAKUITA EI VOIDA JÄTTÄÄ TAKUUN ULKOPUOLELLE, NE RAJOITETAAN ILMAISTUN TAKUUN KESTOAIKAAN. TÄMÄ TAKUU EI KATA SATUNNAIS- JA SEURANNAISVAHINKOJA. JOTKIN OSAVALTIOT/MAAT EIVÄT SALLI EDELLÄ ANNETTUJA VASTUUVAPAUTUSLAUSEKKEITA, RAJOITUKSIA JA POISSULKEMISIA, MISTÄ JOHTUEN NE EIVÄT EHKÄ KOSKE SINUA. TÄMÄ TAKUU ANTAA SINULLE MÄÄRÄTTYJÄ LAILLISIA OIKEUKSIA, JA SINULLA VOI MYÖS OLLA MUITA LAILLISIA OIKEUKSIA, JOTKA VAIHTELEVAT MAAN TAI OSAVALTION MUKAISESTI. 4 vuoden rjoitettu tkuu korroosiot vstn: SeCore-perämoottorit (ensiini) TAKUUN LAAJUUS: Mercury Mrine tk, etteivät uusi MerCruiser SeCore -moottori, -peräpeili j -sisäperämoottori lkk toimimst korroosion välittömänä seuruksen seurvss minitun jnjkson ikn. TAKUUN KESTOAIKA: Tämä rjoitettu korroosiotkuu kestää neljä (4) vuott joko siitä päivämäärästä, jolloin MerCruiser SeCore -moottori, -peräpeili j -sisäperämoottori ensimmäiseksi myytiin, ti siitä päivämäärästä, jolloin se ensiksi otettiin käyttöön sen mukn, kumpi sttuu ensin. Osien korjus ti vihto ti huollon suorittminen tämän tkuun lisen eivät pidennä tämän tkuun kestoik sen lkuperäistä päättymispäivää pitemmäksi. Jäljellä olev tkuusuoj voidn siirtää seurvlle (ei-kupllisen käytön) ostjlle rekisteröimällä tuote sinmukisesti uudelleen. VAADITTAVAT EHDOT TAKUUSUOJAN SAAMISEKSI: Tkuun voivt sd inostn vähittäismyyntisikkt, jotk ostvt tuotteens myyntimss Mercury Mrinen vltuuttmn tuotteen jälleenmyyjänä toimivlt myyntiliikkeeltä j silloinkin vst sen jälkeen, kun Mercury Mrinen määrittelemä luovutust edeltävä trkstusmenettely on suoritettu j dokumentoitu. Tkuusuoj on stviss rekisteröimällä tuote sinmukisesti vltuutetuss jälleenmyyntipisteessä. Käyttö- j huolto-ohjekirjss määritettyjen korroosionestolitteiden on oltv käytössä veneessä j käyttö- j huoltoohjekirjss esitetty rutiinihuolto täytyy suoritt määrättynä ikn (mukn lukien rjoituksett suoj-nodit, määritettyjen voiteluineiden käyttö sekä kolhujen j nrmujen korjus), jott tkuu olisi voimss. Mercury Mrine pidättää oikeuden tehdä tkuusuojn riippuvksi sinmukisen huollon todisteist. MITÄ MERCURY TEKEE: Mercuryn yksinominen j ino velvoite tämän tkuun puitteiss on rjoitettu hrkintmme mukn syöpyneen osn korjmiseen, kyseisen osn ti osien vihtmiseen uusiin ti Mercury Mrinen sertifioimiin peruskorjttuihin osiin ti Mercury-tuotteen ostohinnn pluttmiseen. Mercury vr oikeuden tehdä ik join prnnuksi ti muutoksi tuotteisiin olemtt velvollinen tekemään muutoksi ikisemmin vlmistettuihin tuotteisiin. MITEN TAKUUSUOJA SAADAAN: Asikkn on järjestettävä Mercurylle kohtuullinen mhdollisuus tuotteen korjmiseen sekä kohtuullinen pääsy tuotteen luo tkuuhuollon suorittmiseksi. Tkuuvteet tulee esittää tuomll tuote trkstettvksi Mercuryn jälleenmyyntipisteeseen, jok on vltuutettu tuotteen huoltmiseen. Mikäli ostj ei voi toimitt tuotett tälliselle jälleenmyyjälle, Mercurylle pitää tehdä siitä kirjllinen ilmoitus. Me huolehdimme sitten tuotteen trkstuksest j tkuun kttmn korjustyön suorittmisest. Tässä tpuksess ostj mks kikki sin liittyvät kuljetuskustnnukset j/ti mtkkulut. Mikäli tkuu ei kt suoritettu huolto, ostj mks kikki selliseen liittyvät työj mterilikustnnukset sekä kikki muut kyseiseen huoltoon liittyvät kulut. Ellei Mercury niin pyydä tekemään, ostjn ei pidä lähettää tuotett ti tuotteen osi suorn Mercurylle. Tkuun smiseksi jälleenmyyjälle on esitettävä todiste rekisteröidystä omistuksest tkuuhuollon pyytämisen yhteydessä. MITÄ TAKUU EI KATA: Tämä rjoitettu tkuu ei kt sähköjärjestelmän korroosiot, vurioiden iheuttm korroosiot, pelkästään kosmeettiseen vurioon johtv korroosiot, väärinkäyttöä ti epäsinmukist huolto, lisävrusteiden, mittreiden ti ohjusjärjestelmien korroosiot, tehtll sennetun jet-vetolitteen korroosiot, vesiksvillisuudest johtuv korroosiot, lle yhden vuoden rjoitetull tuotetkuull myytyä tuotett, vrosi (sikkn hnkkimi osi), kupllisess sovelluksess käytettyjä tuotteit. Kuplliseksi käytöksi määritellään mikä thns työhön ti työsuhteeseen liittyvä tuotteen käyttö ti mikä thns käyttö, jok tuott tulo jonkin ikn tkuujn kuluess, vikk tuotett käytettäisiin vin joittin sellisiin trkoituksiin. Tämä korroosiotkuu ei kt hjsähkövirtojen iheuttm korroosiovuriot (rnnll olevt sähköliitännät, lähellä olevt veneet, vedenlinen metlli), vn siltä on suojuduttv käyttämällä korroosionsuojjärjestelmää, esim. Mercury Precision Prts- ti Quicksilver MerCthode -järjestelmää j/ti glvnisi eristimiä. Korroosiovurio, jok iheutuu virheellisestä kupripohjisen ksvillisuudenestomlin käytöstä, ei myöskään ole tämän rjoitetun tkuun kttm. Jos ksvillisuudenestosuojus on trpeen, suosittelemme triutyylitin-diptti (TBTA) -pohjisi ksvillisuudenestomlej perämoottoreille j MerCruiser-veneilysovelluksille. Alueill, joill TBTA-pohjiset mlit ovt lkisääteisesti kiellettyjä, voidn käyttää kupripohjisi mlej runkoon j peräpeiliin. Älä sivele mli suorn perämoottoriin ti MerCruisertuotteeseen. Lisäksi on huolellisesti vältettävä sähköä johtv yhteyttä tkuunlisen tuotteen j mlin välillä. MerCruiser-tuotteess on jätettävä vähintään 38 mm (1.5 in.) mlmton os peräpeilisennelmn ympärille. Ktso lisätietoj käyttö- j huolto-ohjekirjst. Sivu M fin HEINÄKUU 2014

15 Os 1 - Tkuu Lisätietoj tämän tkuun kttmist tphtumist j olosuhteist sekä niistä, joit tkuu ei kt, on käyttö- j huoltoohjekirjn tkuusuoj käsittelevässä osss, jok tässä minittun muodost osn tästä tkuust. VASTUUVAPAUSLAUSEKKEET JA RAJOITUKSET: TÄMÄ TAKUU EI NIMENOMAISESTI KATA KONKLUDENTTISIA TAKUITA MYYNTIKELPOISUUDESTA EIKÄ TIETTYYN TARKOITUKSEEN SOVELTUVUUDESTA. SIKÄLI KUIN KONKLUDENTTISIA TAKUITA EI VOIDA JÄTTÄÄ TAKUUN ULKOPUOLELLE, NE RAJOITETAAN ILMAISTUN TAKUUN KESTOAIKAAN. TÄMÄ TAKUU EI KATA SATUNNAIS- JA SEURANNAISVAHINKOJA. JOTKIN OSAVALTIOT/MAAT EIVÄT SALLI EDELLÄ ANNETTUJA VASTUUVAPAUTUSLAUSEKKEITA, RAJOITUKSIA JA POISSULKEMISIA, MISTÄ JOHTUEN NE EIVÄT EHKÄ KOSKE SINUA. TÄMÄ TAKUU ANTAA SINULLE MÄÄRÄTTYJÄ LAILLISIA OIKEUKSIA, JA SINULLA VOI MYÖS OLLA MUITA LAILLISIA OIKEUKSIA, JOTKA VAIHTELEVAT MAAN TAI OSAVALTION MUKAISESTI. Päästöjenhllinnn tkuutiedot Tärkeitä tietoj Voit nähdä tuotettsi koskevt päästöjenhllinnn tkuutiedot moottoriin kiinnitetystä Päästöjenhllinttiedot -merkistä. Moottoreill, joit Yhdysvltin EPA- ti Klifornin päästöjenhllintsäännökset eivät koske, ei ole erillistä päästöjenhllintkomponenttien tkuut. Moottorin määrittely Yhdysvltin EPA- ti Klifornin päästöjenhllintsäännösten mukisesti ei vikut Mercury MerCruiserin ntmn vlmistjn tkuuseen. Luettelo tyypillisistä moottorin päästöjenhllintkomponenteist on omistjn käsikirjn tkuuosn kohdss Päästöjenhllintjärjestelmän komponentit. Päästöjenhllinttietojen merkki Mercury MerCruiser kiinnittää tehtll näkyvään pikkn moottoriin väärinkäyttöä kestävän päästöjenhllinttietojen (ECI) merkin. Huom, että todistus mtlist päästöistä ei vikut moottorin kuntoon, toimintn ti suorituskykyyn. Veneveistämöt j jälleenmyyjät eivät s poist ennen myyntiä tätä kilpeä ti os, johon se on kiinnitetty. Jos muutokset ovt välttämättömiä, ot yhteys Mercury MerCruiseriin j kysy vihtomerkkien stvuudest ennen kuin jtkt. Vdittvn päästöilmoituksen lisäksi merkissä luetelln moottorin srjnumero, tuoteryhmä, soveltuv päästöstndrdi, vlmistusik (kuukusi, vuosi) j moottorin iskutilvuus. REFER TO THE OWNER'S MANUAL FOR MAINTENANCE SPECIFICATIONS AND ADJUSTMENTS EMISSION CONTROL INFORMATION THIS ENGINE CONFORMS TO 2009 CALIFORNIA AND U.S. EPA EMISSION REGULATIONS FOR SPARK IGNITION MARINE ENGINES SERIAL #: XXXXXXXX DOM: MMM YYYY FAMILY: XXXXXXXXXXXX HC+NOx FEL : XX.X g/kwh c d DISP: X.XL POWER : XXX kw CO FEL : XXX g/kwh e g f - Soveltuv stndrdi - Moottorin srjnumero c - Moottoriryhmän nimi d - Hiilivety- j typpioksidiryhmän päästörj e - Vlmistuspäivä f - Moottorin iskutilvuus, moottorin teho g - Hiilimonoksidiryhmän päästörj TÄRKEÄÄ: CE-merkki päästöjenhllinttietojen merkin oikess lkulmss osoitt, että EU:n vtimustenmukisuusvkuutus on voimss. Ktso lisätietoj tämän ohjekirjn etusivult. TÄRKEÄÄ: Moottoreill, joit Yhdysvltin EPA- ti Klifornin päästöjenhllintsäännökset eivät koske, ei ole erillistä päästöjenhllintkomponenttien tkuut. Moottorin määrittely Yhdysvltin EPA- ti Klifornin päästöjenhllintsäännösten mukisesti ei vikut Mercury MerCruiserin tuotteelle ntmn vlmistjn tkuuseen ECIEPACA ECI-merkki REFER TO THE OWNER'S MANUAL FOR MAINTENANCE SPECIFICATIONS AND ADJUSTMENTS FAMILY: XXXXXXXXXXXX EMISSION CONTROL INFORMATION NOT FOR SALE IN CALIFORNIA THIS MARINE ENGINE COMPLIES WITH U.S. EPA EXHAUST REGULATIONS FOR 2009 SERIAL #: XXXXXXXX DOM: MMM YYYY HC+NOx FEL : XX.X g/kwh DISP: X.XL POWER CO FEL : XXX g/kwh : XXX kw 0575 ECIEPA Vtimustenmukisuusstndrdi On merkki venemoottorist, jok täyttää Yhdysvltin EPA:n pkoksupäästöjä koskevt säännökset Tätä venemoottori ei myydä Kliforniss. EMISSION CONTROL INFORMATION ECICARB THIS ENGINE CONFORMS TO 2009 CALIFORNIA EMISSION REGULATIONS FOR SPARK IGNITION MARINE ENGINES REFER TO THE OWNER'S MANUAL FOR MAINTENANCE SPECIFICATIONS AND ADJUSTMENTS SERIAL #: XXXXXXXX DOM: MMM YYYY FAMILY: XXXXXXXXXXX HC+NOx FEL : XX.X g/kwh DISP: X.XL POWER CO FEL : XXX g/kwh : XXX kw On merkki venemoottorist, jok täyttää Klifornin CARB:n pkoksupäästöjä koskevt säännökset M fin HEINÄKUU 2014 Sivu 7

16 Os 1 - Tkuu ECI-merkki Vtimustenmukisuusstndrdi REFER TO THE OWNER'S MANUAL FOR MAINTENANCE SPECIFICATIONS AND ADJUSTMENTS EMISSION CONTROL INFORMATION THIS ENGINE CONFORMS TO 2009 CALIFORNIA AND U.S. EPA EMISSION REGULATIONS FOR SPARK IGNITION MARINE ENGINES SERIAL #: XXXXXXXX DOM: MMM YYYY FAMILY: XXXXXXXXXXXX HC+NOx FEL : XX.X g/kwh DISP: X.XL POWER CO FEL : XXX g/kwh : XXX kw 0575 ECIEPACA On merkki venemoottorist, jok täyttää Klifornin CARB:n j Yhdysvltin EPA:n pkoksupäästöjä koskevt säännökset EMISSION CONTROL INFORMATION NOT FOR SALE IN CALIFORNIA THIS ENGINE IS EXEMPT UNDER 40 CFR FROM EMISSION STANDARDS AND RELATED REQUIREMENTS REFER TO THE OWNER'S MANUAL FOR MAINTENANCE SPECIFICATIONS AND ADJUSTMENTS SERIAL #: XXXXXXXX DOM: MMM YYYY FAMILY: XXXXXXXXXXXX HC+NOx FEL : XX.X g/kwh DISP: X.XL POWER CO FEL : XXX g/kwh : XXX kw 0575 ECIEXEMP On merkki venemoottorist, jot Yhdysvltin EPA:n pkoksupäästöjä koskevt säännökset 2010 eivät koske 40 CFR :n mukisesti. Tätä venemoottori ei myydä Kliforniss. EMISSION CONTROL INFORMATION THIS ENGINE CONFORMS TO 2010 CALIFORNIA EMISSION REGULATIONS FOR SPARK IGNITION MARINE ENGINES. THIS ENGINE IS EXEMPT UNDER 40 CFR FROM EMISSION STANDARDS AND RELATED REQUIREMENTS. REFER TO THE OWNERS MANUAL FOR MAINTENANCE SPECIFICATIONS AND ADJUSTMENTS. SERIAL #: XXXXXXXX DOM: MMM YYYY FAMILY: XXXXXXXXXXXX DISP: X.XL POWER : XXX kw HC+NOx FEL : XX.X g/kwh CO FEL : XXX g/kwh 0575 ECICARBX On merkki venemoottorist, jok täyttää 2010 Klifornin päästösäännökset mutt jot Yhdysvltin EPA:n pkoksupäästöjä koskevt säännökset eivät koske 40 CFR :n mukisesti. EMISSION CONTROL INFORMATION THIS ENGINE DOES NOT COMPLY WITH U.S. EPA NONROAD EMISSION REQUIREMENTS. SELLING OR INSTALLING THIS ENGINE FOR ANY PURPOSE OTHER THAN TO REPLACE A NONROAD ENGINE BUILT BEFORE JANUARY 1, 2010 MAY BE A VIOLATION OF FEDERAL LAW SUBJECT TO CIVIL PENALTY. SERIAL #: XXXXXXXX DOM: MMM YYYY FAMILY: XXXXXXXXXXXX HC+NOx FEL : XX.X g/kwh DISP: X.XL POWER : XXX kw CO FEL : XXX g/kwh 0575 ECISERV Merkki huollon venemoottorist, jok voi korvt ennen rkennetun venemoottorin. Omistjn vstuu Käyttäjän on teetettävä moottorin rutiinihuolto, jott päästötsot pysyvät määrättyjen stndrdien vtimusten rjoiss. Käyttäjä ei s tehdä moottoriin mitään muutoksi, jotk voivt muutt teho ti slli päästöjen ylittävän tsot, joiden mukisiksi moottorin tehdssetukset on tehty. Yhdysvltin EPA-päästöjä koskev rjoitettu tkuu Asetuksen 40 CFR kppleen 1045, lkppleen B luomien velvoitteiden mukisesti Mercury Mrine nt vähittäissikklle kolmen vuoden ti 480 käyttötunnin (kumpi tulee ensin) päästötkuun siitä, että moottori on suunniteltu, rkennettu j vrustettu niin, että se noudtt myyntijnkohtn ilmnsuojelusetuksen (Clen Air Act) pykälän 213 nojll voimss olevi sääntöjä eikä moottoriss ole mterili- ti vlmistusvikoj, jotk estäisivät moottori täyttämästä voimss olevi määräyksiä. Päästöjenhllintjärjestelmän komponentit Päästötkuu koskee kikki osi, joiss esiintyvä vik lisäisi moottorin säädettävien osien päästöjä, mukn lukien seurvt: 1. Polttoineen nnostelujärjestelmä. Ksutin j sisäiset ost (ti polttoineen pineensäädin ti polttoineen ruiskutusjärjestelmä). Ilm/polttoinesuhteen tkisinkytkentä- j hllintjärjestelmä c. Kylmäkäynnistyksen rikstusjärjestelmä d. Imuventtiilit 2. Imuilmjärjestelmä Sivu M fin HEINÄKUU 2014

17 . Hllittu kuumilminen imujärjestelmä. Imusrj c. Ilmnsuodtin d. Turohtusjärjestelmät e. Kuumilmn nousuputken venttiilisennelm 3. Sytytysjärjestelmä. Sytytystulpt. Mgneetto- ti elektroninen sytytysjärjestelmä c. Kipinänohjusjärjestelmä d. Sytytyskäämi ti ohjusyksikkö e. Sytytysjohdot 4. Voitelujärjestelmä. Öljypumppu j sisäiset ost. Öljynruiskuttimet c. Öljymittri 5. Positiivinen kmpikmmion tuuletusjärjestelmä (PCV). PCV-venttiili. Öljyn täyttöukon tulpp 6. Pkoksujärjestelmä. Pkosrj. Pkoputken mutk c. Pkoputken välimutk d. Alempi pkoputki e. Peräputki 7. Ktlysttori- ti lämpörektorijärjestelmä. Ktlysttori. Lämpörektori c. Pkosrj d. Pkoventtiilit 8. Edeltävissä järjestelmissä käytettävät sekliset ost. Letkut, kiristimet, liittimet, putket, tiivisteet ti tiivistyslitteet sekä kiinnitysost. Hihnpyörät, hihnt j välipyörät c. Tyhjiö-, lämpö-, suunt- j ikherkät venttiilit j ktkisimet. d. Elektroniset säätimet HUOMAUTUS: Päästötkuu ei koske osi, joiss esiintyvä vik ei lisäisi moottorin säädettävien osien päästöjä. Klifornin päästöjen rjoitettu tkuu Os 1 - Tkuu HUOMAUTUS: Mercury Mrine ei käytä mllivuosi Mercury MerCruiser-tuotelinjss. Klifornin ilmvrntolutkunnn (CARB) tkuumääräysten noudttmiseksi, j pelkästään sitä trkoitust vrten, mllivuosi trkoitt sm kuin klenterivuosi. Esimerkiksi mllivuoden 2003 tuotteet viittvt tuotteisiin, jotk on vlmistettu klenterivuonn HUOMAUTUS: Jälleenmyyjä rekisteröi moottorisi tkuun sinun puolestsi. Tkuurekisteröinti ei liity millään tvll luvn, nimikkeen ti rekisteröinnin hnkintn osvltion veneilyvirnomisilt. Sinun on pyydettävä jälleenmyyjää päivittämään tkuurekisteröintitietosi, jos osoitteesi vihtuu ti moottorin omistjuus siirtyy toiselle (tämä muutos voidn tehdä milloin thns). Ktso lisätietoj omistjn käsikirjn tkuurekisteröintitiedoist ti kysy jälleenmyyjältä. Klifornin ilmvrntolutkunt (CARB) on julkissut ilmnssteiden päästömääräykset sisä- j sisäperämoottoreille. Määräykset koskevt kikki sisä- j sisäperämoottoreit, jotk on vlmistettu mllivuodeksi 2003 j sitä myöhemmin. Näiden määräysten mukisesti Mercury Mrine nt tämän rjoitetun tkuun päästöjenhllintjärjestelmille (ktso seurvss lueteltvt päästöjenhllintjärjestelmien ost) j tk lisäksi, että sisä- ti sisäperämoottori on suunniteltu, rkennettu j vrustettu noudttmn kikki voimss olevi Klifornin ilmvrntolutkunnn omksumi sääntöjä sen työturvllisuuslin (Helth nd Sfety Code) lukujen 1 j 2, osn 5, joksen 26 ntmien vltuuksien nojll. Tietoj rjoitetust tkuust, jok koskee päästöihin liittymättömiä perämoottorin osi, st perämoottoriisi kuuluvst rjoitetun tkuun ilmoituksest. 90-8M fin HEINÄKUU 2014 Sivu 9

18 Os 1 - Tkuu TAKUUN LAAJUUS: Mercury Mrine tk, että sen uusien mllivuoden 2003 j myöhempien Kliforniss sertifioitujen sisä- j sisäperämoottorien, jotk on j rekisteröity Kliforniss suville sikkille, päästöjenhllintjärjestelmien osiss (ktso seurv luettelo Päästöjenhllintjärjestelmän komponentit), jotk klifornilinen jälleenmyyjä on myynyt Kliforniss suville vähittäissikkille, ei ole mterili- ti vlmistusvikoj, jotk iheuttvt tkuunlisen osn poikkemisen kikiss olennisiss suhteiss Mercury Mrinen Klifornin ilmvrntolutkunnlle jättämässä sertifiointihkemuksess kuvtust osst jnjksoksi j ehdoill, jotk ilmoitetn myöhempänä. Tkuuvin määrityksen hint kuuluu tkuun piiriin, jos tkuukorvushkemus hyväksytään. Tkuun lisen osn vioittumisen iheuttmt vuriot muille moottorin osille korjtn myös tkuun lisin. TAKUUN KESTOAIKA: Tämä rjoitettu tkuu koskee päästöjenhllintjärjestelmän komponenttej. Uusien sisä- ti sisäperämoottorien tietyillä päästöjenhllintosill on kolmen (3) vuoden ti 480 tunnin tkuu (kumpi tulee ensin) joko tuotteen myyntipäivästä ti sen ensimmäisestä käyttöönottopäivästä lähtien (kumpi tulee ensin). Päästöihin liittyvät normlin kunnosspidon kohteet, kuten sytytystulpt j suodttimet, jotk ovt tkuunlisten osien listll, on tttu vin niiden ensimmäiseen vdittvn vihtoon sti. Ktso tämän oppn kohti Päästöjenhllintjärjestelmän komponentit j Huoltoiktulu. Tkuuikn suoritettu osien korjus, vihto ti huoltotehtävä ei pidennä tkuuik sen lkuperäistä päättymispäivää edemmäksi. Voimss olev tkuuik voidn siirtää seurvlle ostjlle. Ktso tämän oppn koht Tkuun siirto. MITEN TAKUUSUOJA SAADAAN: Asikkn pitää järjestää Mercurylle kohtuullinen tilisuus korjuksen tekoon sekä kohtuullinen käsiksi pääsy tuotteeseen tkuuhuollon suorittmiseksi. Tkuuvteet tulee esittää tuomll tuote trkstettvksi Mercuryn jälleenmyyntipisteeseen, jok on vltuutettu tuotteen huoltmiseen. Jos ostj ei voi toimitt tuotett selliselle jälleenmyyjälle, ilmoit sist Mercury Mrinelle, jolloin Mercury järjestää trkstuksen j tkuunliset korjukset. Tässä tpuksess ostj mks kikki sin liittyvät kuljetuskustnnukset j mtkkulut. Mikäli tkuu ei kt suoritettu huolto, ostj mks kikki selliseen liittyvät työ- j mterilikustnnukset sekä kikki muut kyseiseen huoltoon liittyvät kulut. Ellei Mercury niin pyydä tekemään, ostjn ei pidä lähettää tuotett ti tuotteen osi suorn Mercurylle. MITÄ MERCURY TEKEE: Mercury Mrinen yksinominen j ino velvoite tämän tkuun puitteiss on rjoitetusti, omll kustnnuksellmme j vlintmme mukn korjt ti viht villiset ost uusiin ti Mercury Mrinen hyväksymiin peruskorjttuihin osiin ti korvt Mercury-tuotteest mksettu hint. Mercury vr oikeuden tehdä ik join prnnuksi ti muutoksi tuotteisiin olemtt velvollinen tekemään muutoksi ikisemmin vlmistettuihin tuotteisiin. MITÄ TAKUU EI KATA: Tämä rjoitettu tkuu ei kt rutiinihuoltokohteit, virityksiä, säätöjä, normli kulumist, vurioit, jotk johtuvt väärinkäytöstä, epänormlist käytöstä, sellisen potkurin ti välityssuhteen käytöstä, jok ei slli moottorin käyntiä suositeltvll täysksun kierroslukulueell (ktso Tekniset tiedot), tuotteen käyttöä tvll, jok ei vst käyttöj huolto-ohjekirjn toimint-/käyttökierto-osn suosituksi, liminlyöntiä, onnettomuuksi, uppomist, väärää sennust (sinmukiset sennusmääritykset j -tekniikt on selostettu tuotteen sennusohjeiss), epäkelpo huolto, suihkupumpun siipipyöriä j sisäkkeitä, käyttämistä polttoineiden, öljyjen ti voiteluineiden knss, jotk eivät sovellu tuotteess käytettäviksi (ktso Tekniset tiedot), osien muuttelu ti poistminen. Vesiltä pois ottmiseen, vesille lskuun, hinukseen, säilytykseen, puhelimen käyttöön, vuokriin, iheutuneeseen vivn, liturimksuihin, vkuutuksen hnkintn, linn mksuihin, jn hukkn, nsioiden menetykseen ti mihin thns muun tyyppisiin stunnis- ti seurnnistppioihin liittyvät kustnnukset eivät ole tämän tkuun kttmi. Lisäksi veneen suunnittelust johtuvn veneen rkenteiden ti mterilin poistoon ti vihtoon liittyvät kulut, jott tuotteeseen päästäisiin veneessä käsiksi, eivät ole tämän tkuun kttmi. Tkuuseen kuulumttomn päästöjenhllintlitteiden j -järjestelmien kunnosspidon, vihdon ti korjuksen s suoritt mikä thns venemoottorien korjusliike ti -henkilö. Muiden kuin Mercury-osien käyttö tkuuseen kuulumttomn kunnosspitoon j korjukseen ei ole peruste muiden tkuunlisten töiden kieltämiseen. Lisäosien (kuten Klifornin sääntökokoelmn nimikkeen 13 kohdss 1900 ()(1) j ()(10) on määritelty) ti muutettujen osien käyttö, joit Klifornin ilmvrntolutkunt ei ole sllinut, voi oll iheen tkuuvteen kieltämiseen Mercury Mrinen hrkinnn mukn. Sllimttomien lisäosien ti muutettujen osien iheuttmt tkuunlisten osien vit eivät kuulu tkuun piiriin. VASTUUVAPAUSLAUSEKKEET JA RAJOITUKSET: TÄMÄ TAKUU EI NIMENOMAISESTI KATA KONKLUDENTTISIA TAKUITA MYYNTIKELPOISUUDESTA EIKÄ TIETTYYN TARKOITUKSEEN SOVELTUVUUDESTA. SIKÄLI KUIN KONKLUDENTTISIA TAKUITA EI VOIDA JÄTTÄÄ TAKUUN ULKOPUOLELLE, NE RAJOITETAAN ILMAISTUN TAKUUN KESTOAIKAAN. TÄMÄ TAKUU EI KATA SATUNNAIS- JA SEURANNAISVAHINKOJA. JOTKIN OSAVALTIOT/MAAT EIVÄT SALLI EDELLÄ ANNETTUJA VASTUUVAPAUTUSLAUSEKKEITA, RAJOITUKSIA JA POISSULKEMISIA, MISTÄ JOHTUEN NE EIVÄT EHKÄ KOSKE SINUA. TÄMÄ TAKUU ANTAA SINULLE MÄÄRÄTTYJÄ LAILLISIA OIKEUKSIA, JA SINULLA VOI MYÖS OLLA MUITA LAILLISIA OIKEUKSIA, JOTKA VAIHTELEVAT MAAN TAI OSAVALTION MUKAISESTI. Jos sinull on kysyttävää tkuut koskevist oikeuksistsi j velvollisuuksistsi, ktso yhteystiedot kohdst Omistjn huoltopu. Klifornin päästöjenhllinnn tkuuilmoitus HUOMAUTUS: Mercury Mrine ei käytä mllivuosi Mercury MerCruiser-tuotelinjss. Klifornin ilmvrntolutkunnn (CARB) tkuumääräysten noudttmiseksi, j pelkästään sitä trkoitust vrten, mllivuosi trkoitt sm kuin klenterivuosi. Esimerkiksi mllivuoden 2003 tuotteet viittvt tuotteisiin, jotk on vlmistettu klenterivuonn Sivu M fin HEINÄKUU 2014

19 Os 1 - Tkuu TAKUUSEEN LIITTYVÄT OIKEUTESI JA VELVOLLISUUTESI: Klifornin ilmvrntolutkunt (CARB) selittää mielellään mllivuoden 2014 sisä- j sisäperämoottorien päästöjenhllintjärjestelmän tkuun. Kliforniss uudet sisä- j sisäperämoottorit täytyy suunnitell, rkent j vrust niin, että ne täyttävät osvltion nkrt svusumu estävät normit. Mercury Mrinen täytyy nt tkuu sisä- ti sisäperämoottorisi päästöjenhllintjärjestelmälle ll lueteltviksi joiksi edellyttäen, ettei sisä- ti sisäperämoottorisi ole käytetty väärin, liminlyöty ti huollettu kelvottomsti. Moottorin päästöjenhllintjärjestelmään voi kuulu sellisi osi kuin ksutin ti polttoineen ruiskutusjärjestelmä, sytytysjärjestelmä ti ktlysttori. Siihen voi myös sisältyä letkuj, hihnoj, liittimiä j muit päästöihin liittyviä sennelmi. Jos tkuun linen vik esiintyy, Mercury Mrine korj sisä- ti sisäperämoottorisi ilmn sinulle koituvi kuluj, mukn lukien vinmääritys, ost j työ. VALMISTAJAN TAKUUSUOJA: Vuosimllin 2009 j myöhempien (sisä- ti sisäperä-) moottorien tietyillä päästöjenhllintosill on kolmen (3) vuoden ti 480 tunnin tkuu (kumpi tulee ensin). Käyttötunteihin perustuv tkuusuoj sllitn kuitenkin vin moottoreille, jotk on vrustettu pykälässä 2441()(13) määritellyillä ti niitä vstvill käyttötuntimittreill. Jos jokin päästöihin liittyvä moottorisi os vioittuu tkuun olless voimss, Mercury Mrine korj ti viht kyseisen osn. OMISTAJAN TAKUUSEEN LIITTYVÄT VELVOLLISUUDET: Sinä olet sisämoottorin ti sisäperämoottorin omistjn vstuuss omistjn käsikirjss lueteltujen vdittvien huoltojen suorittmisest. Mercury Mrine suosittelee, että pidät tlless kikkien sisä- ti sisäperämoottoriisi liittyvien huoltotöiden kuitit, mutt Mercury Mrine ei voi kieltää tkuut pelkästään kuittien puutteen vuoksi ti sen tki, ettet ole vrmistnut kikkien iktulun mukisten huoltotöiden suorittmist. Sisä- ti sisäperämoottorin omistjn sinun pitäisi oll tietoinen siitä, että Mercury Mrine voi kieltää sinult tkuusuojn, jos sisä- ti sisäperämoottorisi ti sen os on vioittunut väärinkäytön, liminlyönnin, kelvottomn kunnosspidon ti hyväksymättömien muutoksien tki. Olet velvollinen viemään heti, kun ongelm esiintyy, sisä- ti sisäperämoottorisi Mercury-jälleenmyyjälle, joll on vltuudet huolt tuote. Tkuukorjukset suoritetn loppuun kohtuullisess jss, jok ei ylitä 30 päivää. Jos sinull on kysyttävää tkuuseen liittyvistä oikeuksistsi ti velvollisuuksistsi, ot yhteys Mercury Mrineen numeroon (USA). Tkuukäytäntö Austrli j Uusi-Seelnti MerCruiserin rjoitettu tkuu Austrli j Uutt-Seelnti koskev käytäntö Tämän rjoitetun tkuun myöntäjä on Mrine Power Interntionl Pty Ltd ACN osoitteest Bessemer Drive, Dndenong South, Victori 3175, Austrli (puhelin (61) (3) ), sähköposti: Mitä tkuu ktt Mercury Mrine tk, että sen uusiss tuotteiss ei ole mterili- j vlmistusvirheitä seurvss ilmoitettun ikn. Tkuun kuluttjlle myöntämät edut nnetn muiden kuluttjlin myöntämien oikeuksien j korvuskeinojen lisäksi suhteess tuotteisiin ti plveluihin, joit tkuu koskee. Austrlin kuluttjlin mukiset tkuut Tuotteemme sisältävät tkuit, joit ei void sulke pois Austrlin kuluttjlin puitteiss. Sinull on oikeus sd korvv tuote ti hyvitys merkittävästä vist sekä korvus muist kohtuullisesti ennkoitvist menetyksistä ti vhingoist. Sinull on myös oikeus sd tuotteet korjtuiksi ti vihdetuiksi, mikäli tuotteet eivät ole hyväksyttävän ltuisi ti vik ei täytä merkittävän vin määritystä. Tämän rjoitetun tkuun kestoik Voit vti tämän rjoitetun tkuun list korvust vin virheille, jotk ilmenevät sinmukisen tkuujkson ikn (ktso seurv). Meidän on myös stv korvushkemuksesi ennen tkuujn päättymistä. MerCruiserin ensiinikäyttöiset sisäperä- j sisämoottorit Khden vuoden tuotetkuu Kolmen vuoden korroosiotkuu Yhden vuoden / 500 tunnin tuotetkuu, kevyt kupllinen MerCruiser SeCore Kolmen vuoden tuotetkuu Neljän vuoden korroosiotkuu Yhden vuoden / 500 tunnin tuotetkuu, kevyt kupllinen MerCruiserin hinusurheilumoottorit Kolmen vuoden tuotetkuu Kolmen vuoden korroosiotkuu Yhden vuoden / 500 tunnin tuotetkuu, kevyt kupllinen 90-8M fin HEINÄKUU 2014 Sivu 11

20 Os 1 - Tkuu MerCruiser Diesel Khden vuoden tuotetkuu Kolmen vuoden korroosiotkuu Yhden vuoden / 500 tunnin tuotetkuu, kevyt kupllinen Tkuuik huvivenekäyttöön Tkuuik lk päivästä, jon tuote on myyty vähittäisostjlle huvivenekäyttöön, ti päivästä, jon tuote on ensimmäisen kerrn otettu käyttöön, riippuen siitä, kumpi tphtuu ensin. Osien korjus ti vihto ti huollon suorittminen tämän tkuun lisen ei pidennä tämän rjoitetun tkuun kestoik sen lkuperäistä päättymispäivää pitemmäksi. Tkuuik riippuu mllist. Trkist omn mllisi perustkuuik. Tkuuik kuplliseen käyttöön Tkuuik lk päivästä, jon tuote on myyty vähittäisostjlle kuplliseen käyttöön, ti päivästä, jon tuote on ensimmäisen kerrn otettu käyttöön, riippuen siitä, kumpi tphtuu ensin. Näitä tuotteit kuplliseen trkoitukseen käyttäville tkuu on voimss yhden (1) vuoden ensimmäisestä vähittäismyyntipäivästä ti 500 käyttötunti riippuen siitä, kumpi täyttyy ensin. Kuplliseksi käytöksi määritellään mikä thns työhön ti työsuhteeseen liittyvä tuotteen käyttö ti mikä thns käyttö, jok tuott tulo jonkin ikn tkuujn kuluess, vikk tuotett käytettäisiin vin joittin sellisiin trkoituksiin. Osien korjus ti vihto ti huollon suorittminen tämän tkuun lisen eivät pidennä tämän tkuun kestoik sen lkuperäistä päättymispäivää pitemmäksi. Tkuun siirto Jäljellä olev tkuuik voidn siirtää seurvlle huvikäyttöön ostvlle sikklle rekisteröimällä tuote sinmukisesti uudelleen. Jäljellä olev tkuuik ei voi siirtää kupllisess käytössä sikklt toiselle. Tkuun lkkutus Tämän rjoitetun tkuun mukinen tkuuik päättyy seurvsti hnkitun, käytetyn tuotteen oslt: Hnkint vkuutusyhtiöstä, jok si tuotteen vkuutusvteen seuruksen Hnkint romuliikkeestä Hltuunotto vähittäissikklt Hnkint huutokupst Ehdot, jotk on täytettävä tkuusuojn smiseksi Tämän rjoitetun tkuun mukisen tkuusuojn svt vin vähittäismyyntisikkt, jotk ostvt tuotteen Mercury Mrinen myyntimss vltuuttmlt jälleenmyyjältä j silloinkin vst sen jälkeen, kun Mercury Mrinen määrittelemä luovutust edeltävä trkstusmenettely on suoritettu j dokumentoitu. Tkuusuoj on stviss rekisteröimällä tuote sinmukisesti vltuutetuss jälleenmyyntipisteessä. Epätrkt huvivenekäyttöä koskevt tkuurekisteröintitiedot ti myöhemmin tphtuv muutos huvivenekäytöstä kuplliseen käyttöön (ellei sitä rekisteröidä sinmukisesti) voivt mitätöidä tkuun Mercuryn Mrinen yksinomisen hrkinnn perusteell. Rutiinihuolto on suoritettv käyttö-, huolto- j tkuuohjekirjss olevn iktulun mukisesti tkuusuojn smiseksi. Mercury Mrine vr oikeuden vti, että kikki tkuusuoj riippuu todistettvsti sinmukisest huollost. Mitä Mercury tekee Mercury Mrinen yksinominen j ino velvoite tämän rjoitetun tkuun puitteiss on rjoitettu hrkintmme mukn villisen osn korjmiseen, kyseisen osn ti osien vihtmiseen uusiin ti Mercury Mrinen hyväksymiin peruskorjttuihin osiin ti Mercury Mrine -tuotteen ostohinnn pluttmiseen. Mercury Mrine vr oikeuden ik join prnt ti tehdä muutoksi tuotteisiin olemtt velvollinen tekemään muutoksi ikisemmin vlmistettuihin tuotteisiin. Tämän rjoitetun tkuun ntmn tkuusuojn sminen Asikkn pitää nt Mercury Mrinelle kohtuullinen tilisuus korjuksen tekoon sekä kohtuullinen tuotteeseen käsiksi pääsy tkuuhuollon suorittmiseksi. Tkuuvteet tulee esittää tuomll tuote trkstettvksi Mercury Mrine - myyntiliikkeeseen, jok on vltuutettu huoltmn tuotteen. Luettelo jälleenmyyjistä yhteystietoineen on stvn osoitteest Mikäli ostj ei voi tuod tuotett tälliselle myyjälle, Mercury Mrinelle pitää tehdä siitä kirjllinen ilmoitus yllä minittuun osoitteeseen. Mercury Mrine järjestää sitten trkstuksen j mhdollisen tkuunlisen korjuksen. Tämä rjoitettu tkuu ei korv ostjlle sin liittyviä kuljetuskuluj ti mtkik. Jos suoritettu huolto ei ole tämän rjoitetun tkuun kttm, ostj mks kikki sin liittyvät työ- j mterilikulut sekä kikki muut kyseiseen huoltoon liittyvät kulut, mikäli kuluttj ei ole velvollinen mksmn silloin, kun huolto suoritetn hyväksyttävän ltutkuun virheen korjmiseksi j kyseinen tkuu on Mercury Mrine sitov Austrlin kuluttjlin mukn. Ellei Mercury Mrine niin pyydä tekemään, ostjn ei pidä lähettää tuotett ti tuotteen osi suorn Mercury Mrinelle. Tämän rjoitetun tkuun mukisen tkuusuojn smiseksi jälleenmyyjälle on esitettävä todiste rekisteröidystä omistuksest tkuuhuollon pyytämisen yhteydessä. Mitä tkuu ei kt Tämä rjoitettu tkuu ei kt seurvi: Veneen käyttäminen moottori ylitrimmttun Rutiinihuoltokohteet Säädöt Sivu M fin HEINÄKUU 2014

21 Os 1 - Tkuu Normli kuluminen Hlistunut mli Vuriot, joiden syynä on väärinkäyttö Epänormli käyttö Sellisen potkurin ti välityssuhteen käyttö, jok ei slli moottorin käyntiä sen suositeltvll kierrosnopeudell. Ktso Käyttö-, huolto- j tkuuohjekirj. Tuotteen käyttö tvll, jok ei vst käyttö-, huolto- j tkuuohjekirjn toimint- j käyttöjkso-osn suosituksi. Liminlyönti Onnettomuus Uppominen Väärä sennus (sinmukiset sennusmääräykset j -menetelmät on selitetty tuotteen sennusohjeiss) Asiton huolto Muun kuin Mercury Mrinen vlmistmn ti myymän lisälitteen ti osn Mercury-tuotett vurioittv käyttö Suihkupumpun siipipyörät j sisäkkeet Käyttö tuotteelle sopimttomien polttoineiden, öljyjen ti voiteluineiden knss. Ktso Käyttö-, huolto- j tkuuohjekirj. Osien muuttelu ti poistminen Veden pääsy moottoriin polttoineen syötön, imusrjn ti pkoputkiston kutt ti jäähdytysjärjestelmän tukoksest johtuvn riittämättömän jäähdytysveden tuotteelle iheuttm vurio Moottorin käyttäminen poiss vedestä Moottorin kiinnittäminen liin korkelle peräpeiliin Tuotteen käyttö kisoihin ti muuhun kilpilutoimintn, ti käyttö kilpilutyyppisen lyksikön knss missään viheess, silloinkin, kun käyttäjänä on edellinen omistj, mitätöi tkuun. Tämä rjoitettu tkuu ei kt kuluj, jotk liittyvät kuljetukseen, vesillelskuun, hinukseen, säilytykseen, puheluihin, vuokriin, vivn, luiskmksuihin, vkuutussuojn, linn mksuihin, jnhukkn, tulonmenetykseen ti mihinkään muihin stunnisiin ti välillisiin kustnnuksiin. Tämä rjoitettu tkuu ei myöskään kt veneen rkenteiden ti muun mterilin poistoon ti vihtoon (jott tuotteeseen päästäisiin veneessä käsiksi) liittyviä kuluj. Mercury Mrine ei ole ntnut kellekään yksilölle ti yhteisölle, mukn lukien Mercury Mrinen vltuutetut jälleenmyyjät, vltuuksi tehdä muit vkuutuksi, esityksiä ti tkuit tuotteest kuin niitä, jotk sisältyvät tähän rjoitettuun tkuuseen. Jos tällisi vkuutuksi, esityksiä ti tkuit on tehty, ne eivät ole knnekelpoisi Mercury Mrine vstn. Tämän rjoitetun tkuun vtimisest koituvt kulut Tämä rjoitettu tkuu ei kt mitään kuluj, jotk tkuun vtiminen stt iheutt sikklle. VASTUUVAPAUSLAUSEKKEET JA RAJOITUKSET LUKUUNOTTAMATTA SOVELLETTAVIA TAKUITA JA MUITA OIKEUKSIA JA KORVAUSKEINOJA, JOITA KULUTTAJALLA VOI OLLA AUSTRALIAN KULUTTAJALAIN TAI MUUN LAIN MUKAAN KYSEISIÄ TUOTTEITA KOSKIEN, KONKLUDENTTISET TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA JA SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN ON ERITYISESTI KIELLETTY. SIKÄLI KUIN KONKLUDENTTISIA TAKUITA EI VOIDA JÄTTÄÄ TAKUUN ULKOPUOLELLE, NE RAJOITETAAN ILMAISTUN TAKUUN KESTOAIKAAN. TÄMÄ RAJOITETTU TAKUU EI KATA SATUNNAIS- JA SEURANNAISVAHINKOJA. Tkuun siirto Austrli j Uutt-Seelnti koskev käytäntö Rjoitettu tkuu voidn siirtää seurvlle ostjlle, mutt inostn sen käyttämättä jääneeltä oslt. Tämä ei koske tuotteit, joit on käytetty kupllisiin sovelluksiin. Tkuu on mhdollist siirtää seurvlle omistjlle lähettämällä ti fksmll kopion ostokuitist ti -sopimuksest, uuden omistjn nimen j osoitteen sekä rungon tunnistenumeron (HIN) Mercury Mrinen tkuurekisteröintiosstolle. Postitusosoite Austrliss j Uudess-Seelnniss: Mercury Mrine Attn: Wrrnty Registrtion Deprtment Brunswick Asi Pcific Group Privte Bg 1420 Dndenong South, Victori 3164 Austrli 90-8M fin HEINÄKUU 2014 Sivu 13

22 Os 1 - Tkuu Tkuun siirto käsitellessään Mercury Mrine lähettää rekisteröintivhvistuksen postitse tuotteen uudelle omistjlle. Tästä plvelust ei veloitet. Osoitteenmuutos on mhdollist tehdä milloin thns, myös tkuuvteen yhteydessä, soittmll Mercury Mrinen tkuurekisteröintiosstolle ti lähettämällä kirjeen ti fksin, joss on nimesi, vnh osoitteesi j uusi osoitteesi sekä rungon tunnistenumero (HIN). Yleiset tkuutulukot Tkuutulukko Yhdysvlloiss MerCruiserin ensiini- j dieselmoottorit Tuote Normli rjoitettu tkuu IQ-sertifiointitkuu MerCruiserin sisäperä- j sisämoottorit MerCruiser-hinusurheilumoottorit 1 vuosi 2 vuott 3 vuott 2 vuott 3 vuott 3 vuott MerCruiser SeCore 3 vuott 4 vuott 4 vuott MerCruiser-sisämoottorit MPI, 8.2 H.O. MerCruiser-sisämoottorit Horizon Mercury Dieselin sisäperä- j sisämoottorit 1 vuosi 3 vuott 3 vuott 3 vuott 4 vuott 3 vuott 2 vuott Ei stvn oppn mennessä pinoon. Normli rjoitettu korroosiotkuu 3 vuott Kupllinen sovellus Ot yhteys lähimpään Mrine Power Service Centeriin Yhdysvltojen ulkopuolell Jos tuote on ostettu Yhdysvltojen ulkopuolell, ot yhteys mhntuojn ti lähimpään vltuutettuun Mrine Power Service Centeriin. Tkuutulukko Kndss MerCruiserin ensiini- j dieselmoottorit Tuote Normli rjoitettu tkuu IQ-sertifiointitkuu MerCruiserin sisäperä- j sisämoottorit MerCruiser-hinusurheilumoottorit 1 vuosi 2 vuott 3 vuott 2 vuott 3 vuott 3 vuott MerCruiser SeCore 3 vuott 4 vuott 4 vuott MerCruiser-sisämoottorit MPI, 8.2 H.O. MerCruiser-sisämoottorit Horizon Mercury Dieselin sisäperä- j sisämoottorit 1 vuosi 3 vuott 3 vuott 3 vuott 4 vuott 3 vuott 2 vuott Ei stvn oppn mennessä pinoon. Normli rjoitettu korroosiotkuu 3 vuott Kupllinen sovellus Ot yhteys lähimpään Mrine Power Service Centeriin Kndn ulkopuolell Jos tuote on ostettu Kndn ulkopuolell, ot yhteys mhntuojn ti lähimpään vltuutettuun Mrine Power Service Centeriin. Tkuutulukko Austrliss j Uudess-Seelnniss MerCruiserin ensiini- j dieselmoottorit Tuote Normli rjoitettu tkuu Normli rjoitettu korroosiotkuu Kupllinen sovellus MerCruiserin sisäperä- j sisämoottorit 2 vuott 3 vuott MerCruiser SeCore 3 vuott 4 vuott MerCruiserhinusurheilumoottorit Mercury Dieselin sisäperä- j sisämoottorit 3 vuott 3 vuott 2 vuott 3 vuott Ot yhteys lähimpään Mrine Power Service Centeriin Austrlin j Uuden-Seelnnin ulkopuolell Jos tuote on ostettu Austrlin j Uuden-Seelnnin ulkopuolell, ot yhteys mhntuojn ti lähimpään vltuutettuun Mrine Power Service Centeriin. Sivu M fin HEINÄKUU 2014

23 Os 1 - Tkuu Tkuutulukko Eteläisen Tyynenmeren lueell MerCruiserin ensiini- j dieselmoottorit Tuote MerCruiserin sisäperä- j sisämoottorit Mercury Dieselin sisäperä- j sisämoottorit Normli rjoitettu tkuu 2 vuott 3 vuott 2 vuott 3 vuott Normli rjoitettu korroosiotkuu Kupllinen sovellus Ot yhteys lähimpään Mrine Power Service Centeriin Eteläisen Tyynenmeren lueen ulkopuolell Jos tuote on ostettu Eteläisen Tyynenmeren lueen ulkopuolell, ot yhteys mhntuojn ti lähimpään vltuutettuun Mrine Power Service Centeriin. Tkuutulukko Asiss MerCruiserin ensiini- j dieselmoottorit Tuote MerCruiserin ensiinikäyttöiset sisäperä- j sisämoottorit Normli rjoitettu tkuu Mercury Dieselin sisäperä- j sisämoottorit 1 vuosi 3 vuott Asin ulkopuolell Normli rjoitettu korroosiotkuu Kupllinen sovellus 1 vuosi 3 vuott Ot yhteys lähimpään Mrine Power Service Centeriin Jos tuote on ostettu Asin lueen ulkopuolell, ot yhteys mhntuojn ti lähimpään Mrine Power Service Centeriin. Tkuutulukot Euroopss j Itsenäisten vltioiden yhteisössä MerCruiserin ensiini- j dieselmoottorit Tuote Normli rjoitettu tkuu IQ-sertifiointitkuu MerCruiserin sisäperä- j sisämoottorit Horizon, Scorpion, Se Core Mercury Dieselin sisäperä- j sisämoottorit 2 vuott 3 vuott 3 vuott 3 vuott 4 vuott 3 vuott 2 vuott Ei stvn oppn mennessä pinoon. Normli rjoitettu korroosiotkuu 3 vuott Kupllinen sovellus Ot yhteys lähimpään Mrine Power Service Centeriin Euroopn j Itsenäisten vltioiden yhteisön ulkopuolell Jos tuote on ostettu Euroopn j Itsenäisten vltioiden yhteisön ulkopuolell, ot yhteys mhntuojn ti lähimpään Mrine Power Service Centeriin. Tkuutulukot Lähi-idässä j Afrikss (Etelä-Afrikk lukuun ottmtt) MerCruiserin ensiini- j dieselmoottorit Tuote Normli rjoitettu tkuu IQ-sertifiointitkuu MerCruiserin sisäperä- j sisämoottorit Horizon, Scorpion, Se Core Mercury Dieselin sisäperä- j sisämoottorit 1 vuosi 2 vuott 3 vuott 2 vuott 3 vuott 4 vuott 1 vuosi Ei stvn oppn mennessä pinoon. Normli rjoitettu korroosiotkuu 3 vuott Kupllinen sovellus Ot yhteys lähimpään Mrine Power Service Centeriin Lähi-idän j Afrikn ulkopuolell Jos tuote on ostettu Lähi-idän j Afrikn lueen ulkopuolell, ot yhteys mhntuojn ti lähimpään Mrine Power Service Centeriin. Tkuutulukot Etelä-Afrikss MerCruiserin ensiini- j dieselmoottorit Tuote Normli rjoitettu tkuu IQ-sertifiointitkuu MerCruiserin sisäperä- j sisämoottorit Horizon, Scorpion, Se Core Mercury Dieselin sisäperä- j sisämoottorit 1 vuosi 2 vuott 3 vuott 2 vuott 3 vuott 4 vuott 1 vuosi Ei stvn oppn mennessä pinoon. Normli rjoitettu korroosiotkuu 3 vuott Kupllinen sovellus Ot yhteys lähimpään Mrine Power Service Centeriin 90-8M fin HEINÄKUU 2014 Sivu 15

24 Os 1 - Tkuu Etelä-Afrikn ulkopuolell Jos tuote on ostettu Etelä-Afrikn ulkopuolell, ot yhteys mhntuojn ti lähimpään Mrine Power Service Centeriin. Päästöjen todistuskyltti (tähti) Veneesi runkoon on merkitty jokin seurvist tähtimerkeistä. Puhtmmn venemoottorin symoli merkitsee: 1. Puhtmp ilm j vesistöjä - terveellisempää elämäntyyliä j ympäristöä. 2. Premp polttoinetloutt - kulutt jop prosentti vähemmän ensiiniä j öljyä kuin tvnomiset kksithtiset ksutinmoottorit, mikä säästää rh j luonnonvroj. 3. Pitempää päästötkuut suojelee kuluttj j tekee käytöstä huoletont. 1. tmmikuut 2003 lähtien yksi kolmen ti neljän tähden merkki liitetään jokiseen tehtn hyväksymään Mercury MerCruiser -moottoriin. Kikkien Mercury MerCruiser -moottorien (500 hv j pienempien) päästörvot ovt kolmen tähden erittäin vähäiset ti neljän tähden huippuvähäiset päästöt. Tähtimerkki osoitt, että moottori täyttää ilmvrntolutkunnn vuonn 2007 j myöhemmin sisäperä- j sisämoottoreilt vdittvt pkoksunormit. Nämä normit täyttävien moottoreiden päästöt ovt % pienempiä kuin yhden tähden vähäisten päästöjen moottoreiden. Tähtimerkki kiinnitetään rungon vsemmlle puolelle kuvn osoittmll tvll. XX 1234 XX - Suositeltv sijinti - Toissijinen sijinti Yhden tähden vähäiset päästöt Yhden tähden merkki yksilöi henkilökohtiset vesikulkuneuvot, perä-, sisäperä- j sisämoottorit, jotk täyttävät ilmvrntolutkunnn vuonn 2001 henkilökohtisilt vesikulkuneuvoilt j perämoottoreilt vdittvt pkoksunormit. Nämä normit täyttävien moottorien päästöt ovt 75 % pienempiä kuin tvnomisten kksithtisten ksutinmoottorien päästöt. Nämä moottorit vstvt Yhdysvltin EPA:n vuoden 2006 venemoottoristndrdej. Khden tähden erittäin vähäiset päästöt Khden tähden merkki yksilöi henkilökohtiset vesikulkuneuvot, perä-, sisäperä- j sisämoottorit, jotk täyttävät ilmvrntolutkunnn vuonn 2004 henkilökohtisilt vesikulkuneuvoilt j perämoottoreilt vdittvt pkoksunormit. Nämä normit täyttävien moottorien päästöt ovt 20 % pienempiä kuin yhden tähden vähäisten päästöjen moottorien. Kolmen tähden ultr- vähäiset päästöt Kolmen tähden merkki yksilöi moottorit, jotk täyttävät ilmvrntolutkunnn henkilökohtisilt vesikulkuneuvoilt j perämoottoreilt vuonn 2008 vdittvt pkoksunormit ti vuonn 2003 sisäperä- j sisämoottoreilt vdittvt pkoksunormit. Nämä normit täyttävien moottorien päästöt ovt 65 % pienempiä kuin yhden tähden vähäisten päästöjen moottorien. Neljän tähden Super- ultrvähäiset päästöt Neljän tähden merkki yksilöi moottorit, jotk täyttävät ilmvrntolutkunnn vuonn 2009 sisäperä- j sisämoottoreilt vdittvt pkoksunormit. Henkilökohtiset vesikulkuneuvot j perämoottorit sttvt myös täyttää nämä normit. Nämä normit täyttävien moottorien päästöt ovt 90 % pienempiä kuin yhden tähden vähäisten päästöjen moottorien. Lppu Jälleenmyyjän tulee merkitä yhden lpun sinmukinen ruutu niin, että se vst veneeseen kiinnitettyä Str-trr. Jälleenmyyjällä on velvollisuus sett lppu näkyvälle piklle veneeseen, jok on myytävänä Kliforniss. Jos lppu ei setet selvästi esille, seuruksen voi oll hste j mhdollinen skko jälleenmyyjälle Klifornin ilmvrntolutkunnlt. Sivu M fin HEINÄKUU 2014

25 Os 1 - Tkuu Jos vene on näytteillä Kliforniss, jälleenmyyjän on setettv lppu selvästi näkyviin veneeseen ennen sen settmist näytteille Lpun etupuoli Lpun tkpuoli 90-8M fin HEINÄKUU 2014 Sivu 17

26 Os 1 - Tkuu Huomutuksi: Sivu M fin HEINÄKUU 2014

27 Os 2 - Moottoriisi tutustuminen Os 2 - Moottoriisi tutustuminen Sisällysluettelo Adptiivinen nopeudenhllint (ASC) Lisäkäyttöohjeit Axius järjestelmille Tunnistus Moottorin srjnumero Alph sisäperämoottorin srjnumero Alph peräpeilin srjnumero Brvo sisäperämoottorien srjnumero j tunnistus...22 Brvo peräpeilin srjnumero Nrullinen hätäktkisin Pidä nrullinen hätäktkisin j ktkisimen nru hyvässä toimintkunnoss Mittristo VesselView SmrtCrft digitlimittrit Digitliset System Link mittrit Kukosäätimet (ei DTS mllit) Gen II pistoolikhv j vp sennon vputuspinike Pneeliin sennettvn kukosäätimen toiminnot j käyttö MCC 4501/4502 Gen ll srjn toiminnot j käyttö Kukosäätimet (DTS mllit) Kukosäätimet Kojelutn sennettvn mllin toiminnot DTS ohuen, yksikhvisen kompssinsuojuksen ominisuudet j käyttö Digitlisen ksu j vihdehllintjärjestelmän (DTS) erikoisominisuudet Kksikhvinen elektroninen kukosäädin käyttö j säätö Käyttö Säätö Digitlisen ksu j vihdehllintjärjestelmän (DTS) erikoisominisuudet Lituri Pelkkä ksu vipuinen Synkronointi Siirto (khden ruorin veneissä) Ruorisemn hllinnn siirto Zero Effort toiminnot Hydrulinen jokulmn säätö Yhden moottorin jokulm/ylöskippus Kksoismoottorin jokulm/ylöskippus Sähköjärjestelmän ylivirtsuojus Vroitusjärjestelmä j äänihälytin Huoltomoottorin vlo j OBD M MIL srj OBD M toimintvin merkkivlon (MIL) testus Äänihälytin Huomio Kriittinen Konfiguroimton hälytys vin DTS Äänihälyttimen testus Gurdinin strtegi M fin HEINÄKUU 2014 Sivu 19

28 Os 2 - Moottoriisi tutustuminen Adptiivinen nopeudenhllint (ASC) Tässä moottoriss käytetään dptiivist moottorinhllint (ASC), joll moottorin kierrosluku pidetään lueell, jot kukosäädin edellyttää kuormn muutoksist riippumtt. ASC toimii esimerkiksi siten, että kun kuljettj ohj veneen äkkikäännökseen ti nvigoi hitll plnusnopeudell tilnteess, joss venettä on hllittv ilmn suurt nopeutt, propulsionohjusmoduuli säätää moottorin utomttisesti ylläpitämään kierrosluku ilmn, että kuljettjn trvitsee muutt kukosäätimen ksukhvn sento. ASC:n vull kuljettj voi pitää molemmt kädet turvllisesti ohjuspyörällä, joten kuljettj pystyy keskittymään veneilyyn. Lisäkäyttöohjeit Axius-järjestelmille Jos veneessäsi on Axius-järjestelmällä vrustettuj DTS-moottoreit, lue myös Axius-käyttöohje, jok toimitettiin veneen mukn. Tunnistus Srjnumerot ovt vlmistjn koodej moniin teknisiin yksityiskohtiin, jotk koskevt MerCruiser-moottorisi. Kun ott yhteyttä MerCruiser-huoltoon, ilmoit in mlli- j srjnumerot. Moottorin srjnumero Srjnumero sijitsee khdess eri kohdss moottorin päällä. Toinen on moottorin teknisten tietojen trrss moottorikopss j toinen on kiinnitetty moottorilohkon oikelle puolelle käynnistysmoottorin lähelle. Moottorikopss ti lämmönvihtimess olev pikviitekoodi voidn käyttää lisätietojen smiseen moottorist j turvllisest veneilystä Pikohjeen koodi - Moottorin määrittelytrr Sijinti moottorilohkoss - Moottorin srjnumerokilpi - Vuhtipyörän kotelo c - Käynnistysmoottori c Sivu M fin HEINÄKUU 2014

29 Alph-sisäperämoottorin srjnumero Vetolitteen srjnumero j välityssuhde sijitsevt sisäperämoottorin vsemmll puolell. Os 2 - Moottoriisi tutustuminen Alph-peräpeilin srjnumero Alph-perävetolite Alph-peräpeilin srjnumero on leimttu peräpeilisennelmn trrn Trnsom Seril No. xxxxxxxxx Srjnumero on leimttu myös kiinnitysrunkoon. Tätä käytetään vltuutettujen MerCruiser-liikkeiden pysyvänä viitteenä Srjnumeron sijinti kiinnitysrungoss 90-8M fin HEINÄKUU 2014 Sivu 21

30 Os 2 - Moottoriisi tutustuminen Brvo-sisäperämoottorien srjnumero j tunnistus Brvo-sisäperämoottorin srjnumero, välityssuhde, mllinumero j viivkoodi on upotettu mdoituskilpeen, jok sijitsee sisäperämoottorin vsemmll puolell. Brvo-sisäperämoottorin tiedot mdoituskilvessä Srjnumero on leimttu myös vetokselin koteloon tksuojuksen tkpuolelle. Tätä käytetään vltuutettujen MerCruiserliikkeiden pysyvänä viitteenä Brvo-peräpeilin srjnumero Brvo-sisäperämoottorin srjnumeron leimus Brvo-peräpeilin srjnumero on leimttu peräpeilisennelmn trrn. Trnsom Seril No. xxxxxxxxx Sivu M fin HEINÄKUU 2014

31 Os 2 - Moottoriisi tutustuminen Srjnumero on leimttu myös kiinnitysrunkoon. Tätä käytetään vltuutettujen MerCruiser-liikkeiden pysyvänä viitteenä. Nrullinen hätäktkisin Srjnumeron sijinti kiinnitysrungoss Nrullisen hätäktkisimen trkoituksen on smmutt moottori, mikäli kuljettj odottmtt siirtyy pois ruorist, esimerkiksi jos kuljettj piskutuu vhingoss pois pikltn. Nru on kiinnitetty kuljettjn henkilökohtiseen kellukkeeseen ti rnteeseen. Nrullisen hätäktkisimen lähellä olev trr muistutt käyttäjää kiinnittämään nrun henkilökohtiseen kellukkeeseen ti rnteeseen. ATTACH LANYARD RUN OFF - Hätäktkisimen nrun kiinnike - Nrun trr c - Nrullinen hätäktkisin c Vhingoss heittymiset, kuten putominen yli lidn, tphtuvt todennäköisimmin: Mtllitiset urheiluveneet Klstusveneet Moottoriurheiluveneet Vhingoss heittymisiä voi sttu myös: Huonot jotvt Istuminen istuimell ti veneen lidll plnusnopeuksill Seisominen plnusnopeuksill Ajminen plnusnopeuksill mtlss ti esteikköisessä vedessä Otteen hellittäminen ohjuspyörästä Alkoholin ti huumeiden käytön iheuttm huolimttomuus Käännösten tekeminen suurell veneen nopeudell Nrun pituus on yleensä cm (4 5 ft) suorksi vedettynä, j sen toisess päässä on ltt, jok työnnetään ktkisimeen, j toisess päässä on hknen, jok kiinnitetään kuljettjn. Hätäktkisijn nru on kierteinen, jott se on lepotilss niin lyhyt kuin mhdollist eikä sotkeudu lähellä oleviin esineisiin. Se on venyvä thttomn ktivoinnin minimoimiseksi siinä tpuksess, että kuljettj siirtyilee trkoituksell kuljettjn normlin pikn lähettyvillä. Kuljettj voi lyhentää nru kietomll sen rnteeseens ti tekemällä siihen solmun. Hätäktkisimen ktivointi pysäyttää moottorin välittömästi, mutt veneen eteneminen jtkuu jonkin mtk riippuen nopeudest. Vene voi vpll kulkiessn iheutt sen kulkureitillä oleville vmmoj smoin kuin ollessn käynnissä. Näytä muille mtkustjille oiket käynnistys- j käyttömenettelyt siltä vrlt, että he joutuvt ohjmn venettä hätätilnteess. 90-8M fin HEINÄKUU 2014 Sivu 23

32 Os 2 - Moottoriisi tutustuminen! VAARA Jos kuljettj puto veneestä, moottori on smmutettv välittömästi veneen iskust iheutuvn vkvn vmmn ti kuolemn mhdollisuuden vähentämiseksi. Hätäktkisin on in kiinnitettävä hyvin nrull kuljettjn. Ktkisimen ktivoituminen vhingoss ti thttomsti normlin jon ikn on myös mhdollist. Tämä voi iheutt jonkin ti kikki seurvist, mhdollisesti vrllisist tilnteist: Veneessä olevt sttvt piskutu eteenpäin, eteenpäinliikkeen odottmttomsti pysähtyessä, mikä on erityisen huolestuttv veneen etuosss oleville mtkustjille, jotk sttvt lentää keuln yli j jäädä mhdollisesti potkuriti ohjuskomponenttien runtelemiksi. Tehon j ohjuksen hllinnn menetys kovn merenkäynnin, voimkkn virrn ti kovn tuulen vllitess. Hllinnn menetys lituriin jettess.! VAARA Vältä hidstusvoimien iheuttm vkv vmm ti kuolem, jok johtuu hätäktkisimen vhingoss ti thttomsti ktivoitumisest. Veneen kuljettj ei s koskn lähteä kuljettjn piklt irrottmtt hätäktkisimen nru itsestään. Pidä nrullinen hätäktkisin j ktkisimen nru hyvässä toimintkunnoss Vrmist ennen jokist käyttöä, että nrullinen hätäktkisin toimii kunnoll. Käynnistä moottori j smmut se sitten vetämällä hätäktkisimen nrust. Jos moottori ei smmu, vie ktkisin korjttvksi ennen veneen käyttöä. Trkst ennen jokist käyttöä, että hätäktkisin on hyvässä toimintkunnoss eikä sen nruss ole repeämiä, viiltoj ti kulumi. Trkst, että nrun päissä olevt kiinnikkeet ovt hyvässä kunnoss. Vihd vurioituneet ti kuluneet hätäktkisimen nrut. Mittristo VesselView Stviss on useit VesselView-tuotteit. VesselView näyttää kikki moottori koskevt tiedot, vikkoodit, venetiedot, perusnvigointitiedot sekä järjestelmätiedot. Jos tphtuu käyttöjärjestelmän virhe ti vik, VesselView näyttää hälytysilmoituksen. VesselView voidn liittää myös muihin luksen järjestelmiin, kuten GPS, generttorit j krttpiirturit. Tämä luksen integrointi nt käyttäjälle mhdollisuuden vlvo j ohjt useit luksen järjestelmiä yhdestä näytöstä. Ktso lisätiedot VesselView-tuotteen käyttöohjekirjst. SmrtCrft-digitlimittrit VesselView 7 SmrtCrft-mittristo täydentää VesselView-näyttöä. Mittrijärjestelmään sttvt kuulu: Kierroslukumittri Nopeusmittri Moottorin jäähdytysnesteen lämpötil Koneen öljynpinemittri Akun jännite Polttoineen kulutus Sivu M fin HEINÄKUU 2014

33 Os 2 - Moottoriisi tutustuminen Käyttötunnit SmrtCrft-kierroslukumittri j -nopeusmittri - Kierroslukumittri - Nopeusmittri c - LCD-näyttö c SmrtCrft-mittristo utt myös tunnistmn äänihälyttimeen liittyvät vikkoodit. SmrtCrft-mittrijärjestelmä näyttää tärkeitä moottorin hälytystietoj sekä muit mhdollisi ongelmi nestekidenäytössä. Ktso SmrtCrft-mittrijärjestelmän mukn tulevst oppst järjestelmän peruskäyttötiedot sekä yksityiskohtist tieto järjestelmän vlvomist vroitustoiminnoist. Digitliset System Link -mittrit Joisskin mittrijärjestelmissä on System Link -mittreit, jotk täydentävät VesselView-näytön sekä SmrtCrftkierroslukumittrin ti -nopeusmittrin ntmi tietoj. Omistjn/käyttäjän tulee tunte kikki veneessä olevt mittrit j niiden toiminnot. Pyydä veneen jälleenmyyjää selittämään veneessä näkyvät mittrit j normlilukemt. Moottorin mukn stetn toimitt seurvt digitlimittrit. c d Digitliset System Link -mittrit Os Mittri Näyttää ei s ylittää Öljynpinemittri Koneen öljynpinemittri Jännitemittri Akun jännite c Veden lämpötilmittri Moottorin käyntilämpötil d Polttoinemittri Säiliössä olevn polttoineen määrä 90-8M fin HEINÄKUU 2014 Sivu 25

34 Os 2 - Moottoriisi tutustuminen Kukosäätimet (ei DTS-mllit) Gen II -pistoolikhv j vp-sennon vputuspinike Pneeliin sennettvn kukosäätimen toiminnot j käyttö Vp-sennon lukituspinike 2 - Pelkän ksun pinike 3 - Trimmikytkin 4 - Nrullinen hätäktkisin Vp-sennon lukituspinike - Estää thttomn vihtumisen vihteelle. Voit viht vihteelle pinmll vpsennon lukituspinikett pidempään j siirtämällä ohjuskhvn pois vp-sennost. 2. Pelkän ksun pinike - Pelkän ksun pinike mhdollist ksun lisäämisen moottorin vihdett vihtmtt. Pelkän ksun pinike vputt vihdemeknismin kukosäätimen khvst. Pelkän ksun pinikett voidn pin j pitää pinettun vin, kun kukosäätimen khv on vp-sennoss. Kun pidät pelkän ksun pinikett pinettun, siirrä ksukhv eteenpäin moottorin käynnistämisen helpottmiseksi. 3. Hydrulisen jokulmn säädön (j vin perävunun MCM) ktkisin (jos vrusteen) - Käytetään vetolitteen trimmmiseen käytön ikn ti sen nostmiseen perävunukuljetust, vesillelsku, rntutumist ti mtlss vedessä jo vrten. Ktso tämän oppn koht Hydrulinen jokulmn säätö. 4. Nrullinen hätäktkisin (jos vrusteen) - Hätäktkisimen trkoituksen on smmutt moottori, kun kuljettj siirtyy niin kus kuljettjn piklt, että ktkisin ktivoituu. Nrullinen hätäktkisin voidn sent lisävrusteeksi, yleensä kojelutn ti kuljettjn pikn viereiseen litn. 5. Säätimen khv - Vihteen j ksun toimint ohjtn kukosäätimen khvn liikkeellä. Pin kukosäätimen khv eteenpäin vplt nopell, lujll liikkeellä eteenpäinvihteen ensimmäiseen pidäkkeeseen. Jtk eteenpäin pinmist nopeuden lisäämiseksi. Vedä kukosäätimen khv tksepäin vplt nopell, lujll liikkeellä peruutusvihteen ensimmäiseen pidäkkeeseen. Jtk tksepäin vetämistä nopeuden lisäämiseksi. TÄRKEÄÄ: Vihdemeknismin työntäminen väkisin, kun moottori ei ole käynnissä, voi iheutt tuotevurion. Sivu M fin HEINÄKUU 2014

35 Os 2 - Moottoriisi tutustuminen MCC 4501/4502 Gen ll -srjn toiminnot j käyttö Pelkän ksun pinike - Sllii ksun lisäyksen vihtmtt moottori vihteelle. Tämä tehdään vputtmll vihdemeknismi kukosäätimen khvst. Pelkän ksun pinikett voidn pin vin kukosäätimen khvn olless vpll, j sitä tulee käyttää inostn moottorin käynnistyksen vustmiseen. 2. Trimmikytkin (ylös) - Käytetään vetolitteen trimmmiseen käytön ikn ti sen nostmiseen perävunukuljetust, vesillelsku, rntutumist ti mtlss vedessä jo vrten. Ktso tämän oppn koht Hydrulinen jokulmn säätö. 3. Kukosäätimen khvn ksun jäykkyydensäätömutteri - Mutteri voidn säätää, kun hlutn lisätä ti vähentää kukosäätimen khvn jäykkyyttä. Tämä utt estämään hllintkhvn "ryömintää". Käännä mutteri myötäpäivään jäykkyyden lisäämiseksi j vstpäivään sen vähentämiseksi. Säädä se hlutulle jäykkyydelle. HUOMAUTUS: Ksun jäykkyysmutterin säätö on tehtävä ennen kukosäätimen sennust. TÄRKEÄÄ: Ksun jäykkyys on välttämätön meknisen kukosäätimen oikelle käytölle. Riittämätön jäykkyys stt iheutt ei-toivottu ksuvivun toimint. 4. Säätimen khv - Vihteen j ksun toimint ohjtn kukosäätimen khvn liikkeellä. Pin kukosäätimen khv eteenpäin vplt nopell, lujll liikkeellä eteenpäinvihteen ensimmäiseen pidäkkeeseen. Jtk eteenpäin pinmist nopeuden lisäämiseksi. Vedä kukosäätimen khv tksepäin vplt nopell, lujll liikkeellä peruutusvihteen ensimmäiseen pidäkkeeseen. Jtk tksepäin vetämistä nopeuden lisäämiseksi. TÄRKEÄÄ: Vihdemeknismin työntäminen väkisin, kun moottori ei ole käynnissä, voi iheutt tuotevurion. 5. Ajokulmn säätökytkimet (käytetään vin kolmipinikkeisess hydrulisen jokulmn säädössä) - Khvn yksi kiinteä trimmuspinike säätää kht moottori smnikisesti. Nämä kksi kytkintä vstvt kunkin vetolitteen hienosäädöstä erikseen. Näiden hienosäätökytkimien käyttö säätää kummnkin moottorin hluttuun trimmikulmn. 6. Trimmikytkin (ls) - Käytetään vetolitteen ls lskemiseen. Ktso tämän oppn koht Hydrulinen jokulmn säätö. Kukosäätimet (DTS-mllit) Kukosäätimet TÄRKEÄÄ: Koneess täytyy oll vrusteen Mercury Mrinen elektroninen kukosäädin. Tähän säätöjärjestelmään kuuluu vihteell käynnistyksen esto, mikä estää moottorin käynnistymisen, kun kukosäädin on eteenpäinjo- ti peruutussennoss. Lisätietoj on Mercury Precision Prtsin/Quicksilverin lisävrusteoppss. Digitlinen ksu- j vihdejärjestelmä (DTS), joll tätä moottori käytetään, trjo käynnistys- j smmutustoiminnot, ksun j vihteenvihdon hllinnn, vihteell käynnistyksen eston j hätäktkisintoiminnot. DTS-järjestelmä toimii erikoistuneiden ruorikomponenttien, kuten komentomoduulisrjn j elektronisen kukosäätimen knss. Pyydä jälleenmyyjältä omn kukosäätimesi kuvus j/ti esittely. 90-8M fin HEINÄKUU 2014 Sivu 27

36 Os 2 - Moottoriisi tutustuminen Kojelutn sennettvn mllin toiminnot c d e f g h - Nrullinen hätäktkisin - Säätimen khv c - Vihdelukko d - Trimmi/kippikytkin e - Pelkän ksun pinike f - Käynnistys-/pysäytyspinike g - Pidäkkeen jäykkyydensäätöruuvi h - Kukosäätimen khvn jäykkyydensäätöruuvi Nrullinen hätäktkisin Kytkee sytytyksen pois, jos kuljettj (hätäktkisimeen yhdistettynä ollessn) siirtyy niin kus kuljettjn piklt, että ktkisin ktivoituu. Ktso lisätietoj kohdst Nrullinen hätäktkisin. Säätimen khv Vihteen j ksun toimint ohjtn kukosäätimen khvn liikkeellä. Pin kukosäätimen khv eteenpäin vplt nopell, lujll liikkeellä eteenpäinvihteen ensimmäiseen pidäkkeeseen. Jtk eteenpäin pinmist nopeuden lisäämiseksi. Vedä kukosäätimen khv tksepäin vp-sennost nopell, lujll liikkeellä peruutusvihteen ensimmäiseen pidäkkeeseen j lisää nopeutt jtkmll tksepäin työntämistä. Vihdelukko Vihdelukon pinminen sllii moottorin vihteenvihdon. Vihdelukko täytyy pin in, kun kukosäätimen khv siirretään pois vp-sennost. Kllistus/kippikytkin (jos vrustettu) - Ktso lisätietoj kohdst Hydrulinen jokulmn säätö. Pelkän ksun pinike Sllii ksun lisäyksen vihtmtt moottori vihteelle. Pelkän ksun pinikett voidn pin vin kukosäätimen olless vpll j sitä tulee käyttää inostn moottorin käynnistyksen ti lämmittämisen vustmiseen. Käynnistys-/pysäytyspinike Veneen käyttäjä voi käynnistää ti pysäyttää moottorin ilmn virt-vint. Pidäkkeen jäykkyydensäätöruuvi - Tätä ruuvi säätämällä voidn lisätä ti vähentää voim, jot trvitn kukosäätimen khvn siirtämiseen pidäkesennoist (suojus täytyy poist). Ruuvin kiertäminen myötäpäivään lisää jäykkyyttä. Kukosäätimen khvn jäykkyydensäätöruuvi Tätä ruuvi säätämällä voidn lisätä ti vähentää kukosäätimen khvn jäykkyyttä (suojus täytyy poist). Tällöin khv ei liiku yllättäen kovss llokoss. Käännä ruuvi myötäpäivään jäykkyyden lisäämiseksi j vstpäivään sen vähentämiseksi. DTS ohuen, yksikhvisen kompssinsuojuksen ominisuudet j käyttö 1. Vihteen j ksun toimint ohjtn liikuttmll kukosäätimen khv. Työnnä kukosäätimen khv eteenpäin vp-sennost eteenpäinvihteen ensimmäiseen pykälään. Jtk eteenpäin pinmist nopeuden lisäämiseksi. Vedä kukosäätimen khv tksepäin vp-sennost peruutusvihteen ensimmäiseen pykälään. Jtk tksepäin vetämistä nopeuden lisäämiseksi. 2. Trimmikytkin (jos vrusteen) Kun hydrulisen jokulmn säätökykin ktivoidn elektronisen kukosäätimen khvst, DTS-komentomoduuli hvitsee oikosulun joko ylös- ti lstrimmuksess. DTS-komentomoduuli muodost signlin j lähettää sen PCM-moduuliin. PCM sulkee mdoituspiirin ylä- ti ltrimmireleeseen. - Eteenpäin - Vp c - Peruutus d - Trimmiktkisin d c Pidäkkeen jäykkyydensäätöruuvi Tätä ruuvi säätämällä voidn lisätä ti vähentää voim, jot trvitn hllintkhvn siirtämiseen pois pidäkesennoist. Ruuvin kiertäminen myötäpäivään lisää jäykkyyttä. Säädä se hlutulle kireydelle. Sivu M fin HEINÄKUU 2014

37 Os 2 - Moottoriisi tutustuminen 4. Kukosäätimen khvn jäykkyydensäätöruuvill kukosäätimen khvn jäykkyyttä voidn lisätä ti vähentää. Tällöin kukosäätimen khv ei pääse äkisti liikkumn kovss llokoss. Käännä ruuvi myötäpäivään jäykkyyden lisäämiseksi j vstpäivään sen vähentämiseksi. Säädä se hlutulle kireydelle. - Korkit (2) - Pidäkkeen jäykkyyden säätö c - Kukosäätimen khvn jäykkyyden säätö c HUOMAUTUS: Kukosäätimen khvn jäykkyys j pidäkkeen jäykkyyden säätöruuvi sttvt edellyttää säännöllistä säätöä. Digitlisen ksu- j vihdehllintjärjestelmän (DTS) erikoisominisuudet DTS-järjestelmässä on useit vihtoehtoisi käyttötoimintoj elektronisen kukosäätimen vivuille. STOP/ START h N g f DOCK TRANSFER THROTTLE - ONLY c d e Ohuell kompssinsuojuksell vrustettu ERC Os Säädin Toiminto ei s ylittää Ajokulmn säätö (khv) Käynnistys/pysäytys Kohott j lskee sisäperämoottorin prhn tehon smiseksi ti erilisiin olosuhteisiin kuten mtlikkoon, kuljettmiseen jne. sopivksi. Kuljettj voi käynnistää ti pysäyttää moottorin ilmn virt-vint. Virt-vimen on oltv josennoss, jott käynnistys-/pysäytyskytkin toimisi. c Siirto Mhdollist veneen ohjuksen siirtämisen toiseen ruoriin. d Pelkkä ksu Ant veneen käyttäjän lisätä moottorin kierrosluku sen lämmetessä siirtämättä vihteisto vihteelle. e + Lisää CAN-näppäimistön, VesselView-näytön j SmrtCrft-mittreiden kirkkussetuksi. f Vähentää CAN-näppäimistön, VesselView-näytön j SmrtCrft-mittreiden kirkkussetuksi. g Lituri Vähentää kukosäätimen vivuill ohjttvn ksun tehon noin 50 %:iin normlist. h Neutrli vlo Syttyy, kun vetolitteen vihde on vp-sennoss. Vlot vilkkuvt, kun moottori on pelkän ksun tilss. Kksikhvinen elektroninen kukosäädin käyttö j säätö Käyttö Elektronisen kukosäätimen khv ohj vihteen j ksun toimint. Työnnä kukosäätimen khv eteenpäin vpsennost eteenpäinvihteen ensimmäiseen pykälään. Jtk khvn eteenpäin työntämistä nopeuden lisäämiseksi. Vedä kukosäätimen khv eteenpäinsennost vp-sentoon, jott vuhti hidstuu j lus lopult pysähtyy. Vedä kukosäätimen khv tksepäin vp-sennost peruutusvihteen ensimmäiseen pykälään. Jtk khvn tksepäin vetämistä nopeuden lisäämiseksi peruutettess. 90-8M fin HEINÄKUU 2014 Sivu 29

38 Os 2 - Moottoriisi tutustuminen HUOMAUTUS: Tietyissä tiloiss vihteen sennon määrää elektroninen vihteensäätö (ESC), ei elektronisen kukosäätimen (ERC) vipujen sento. Käytettäessä ohjussuv ti oltess Skyhook-tilss tietokone ohj vihteiden siirtämistä vihteelle j pois, vikk khvt olisivt vp-sennoss. - Eteenpäin - Vp c - Peruutus c Khvojen siirtämiseen, ti niiden siirtämiseen pykälästä toiseen, trvittv voim voidn säätää thttomn liikkeen estämiseksi. Säätö HUOMAUTUS: Kukosäätimen khvn jäykkyys j pidikejäykkyys sttvt edellyttää säännöllistä huolto säätöruuvej käyttämällä. Khvn pidätysjäykkyyden säätö: 1. Poist säädettävän khvn sivusuojn tpit. 2. Kierrä säätöruuvi myötäpäivään, kun hlut lisätä kukosäätimen khvn jäykkyyttä, j vstpäivään, kun hlut vähentää jäykkyyttä. 3. Säädä se hlutulle kireydelle. Khvn jäykkyyden säätö: 1. Poist säädettävän khvn sivusuojn tpit. 2. Kierrä säätöruuvi myötäpäivään, kun hlut lisätä kukosäätimen khvn jäykkyyttä, j vstpäivään, kun hlut vähentää jäykkyyttä. 3. Säädä se hlutulle kireydelle. - Pidäkkeen jäykkyydensäätöruuvi - Khvn jäykkyydensäätöruuvi Sivu M fin HEINÄKUU 2014

39 Digitlisen ksu- j vihdehllintjärjestelmän (DTS) erikoisominisuudet Os 2 - Moottoriisi tutustuminen DTS-järjestelmässä on useit vihtoehtoisi käyttötoimintoj elektronisen kukosäätimen vivuille. Mitkä thns minituist toiminnoist voivt toimi smnikisesti. i c h g e d f Khden moottorin elektroninen kukosäädin (ERC) Lituri Os Säädin Toiminto ei s ylittää c d Ajokulmn säätö (khv) NEUTRAL (vp) -vlot TRANSFER (siirto) DOCK (lituri) Kohott j lskee sisäperämoottoreit prhn tehon smiseksi ti erilisiin olosuhteisiin kuten mtlikkoon, kuljettmiseen jne. sopiviksi. Syttyvät, kun vetolitteen vihde on vp-sennoss. Vlot vilkkuvt, kun moottori on pelkän ksun tilss. Mhdollist veneen ohjuksen siirtämisen toiseen ruoriin. Lisätietoj on kohdss Ruorisemn hllinnn siirto. Käytettävissä ohjussuvll ohjmisen j kukosäätimen vipujen knss. Ohjussuvll ohjminen vähentää ksun tehon noin 70 %:iin normlist. Kukosäätimen vivuill ohjminen vähentää ksun tehon noin 50 %:iin normlist. e + Lisää CAN-näppäimistön, VesselView-näytön j SmrtCrft-mittreiden kirkkussetuksi. f THROTTLE ONLY [PELKKÄ KAASU] Ant veneen käyttäjän lisätä moottorin kierrosluku sen lämmetessä siirtämättä vihteisto vihteelle. g Vähentää CAN-näppäimistön, VesselView-näytön j SmrtCrft-mittreiden kirkkussetuksi. h 1 LEVER [1 VIPU] Mhdollist molempien moottorien ksun j vihteiston ohjuksen vsemmnpuoleisell vivull. i SYNC (synkronointi) HUOMAUTUS: Kikki toiminnot eivät ehkä ole ktiivisi. Kytkee utomttisen synkronointitoiminnon päälle ti pois. Lisätietoj on kohdss Moottorien synkronointi. Lituritil voidn käyttää ohjussuvll j kukosäätimen vivull. Lituritil vähentää ksun tehon noin 70 prosenttiin normlist ohjussuvn ksutehost, mikä mhdollist moottoritehon trkn hllinnn htiss pikoiss. Jos veneen hllintn trvitn enemmän teho, kun ympäristöolosuhteet edellyttävät enemmän voim, käytä elektronisi kukosäätimen vipuj DOCK (lituri) -pinike 90-8M fin HEINÄKUU 2014 Sivu 31

40 Os 2 - Moottoriisi tutustuminen Pelkkä ksu HUOMAUTUS: Axius-vetolitteell vrustetuiss moottoreiss ohjussuvn poistmiseen käytöstä tulee käyttää pelkän ksun til, jos kpteeni ei ole ruoriss. Kukosäätimen settminen pelkän ksun tiln estää thttomn vihteen kytkennän. Moottoreit käännetään ohjuspyörällä ti ohjussuvll, j moottoreiden kierrosluku voidn lisätä pelkän ksun tilss, mutt vihde pysyy vp-sennoss Pelkän ksun til kytketään seurvsti: THROTTLE ONLY (pelkkä ksu) -pinike 1. Aset molemmt kukosäätimen vivut vp-sentoon. 2. Pin THROTTLE ONLY (pelkkä ksu) -pinikett. Pinikkeen vlo syttyy j vp-sennon vlot vilkkuvt. 3. Aset jompikumpi kukosäätimen vipu vihteelle. Vroitustorvest kuuluu ääni jok kerrn, kun vipuj siirretään vihteelle ti vihteelt pois pelkän ksun tilss, mutt vene pysyy vpll. 4. Moottorien kierrosluku voidn lisätä. 5. Pelkän ksun til vikutt myös ohjussuvn. Moottorit liikkuvt j kierrosluku voidn lisätä, mutt moottorit pysyvät vpll. HUOMAUTUS: THROTTLE ONLY -pinikkeen pinminen kukosäätimen vipujen olless vihteell smmutt pinikkeen vlon j vene jää pelkän ksun tiln. Kukosäätimen vivut on setettv vp-sentoon pelkän ksun tiln poistmiseksi. Pelkän ksun tiln kytkeminen pois: 1. Aset molemmt kukosäätimen vivut vp-sentoon. Pelkän ksun til ei kytkeydy pois, ennen kuin kukosäätimen vivut ovt vp-sennoss. 2. Pin THROTTLE ONLY (pelkkä ksu) -pinikett. Pinikkeen vlo smmuu. 3. Vp-sennon vlot lkkvt vilkkumst j jäävät plmn. Ohjussuv on nyt vlmiin käyttöön. 1-vipuinen Perämoottorin ohjussuvll ohjmisjärjestelmässä on toiminto, joll molempi moottoreit ohjtn smll vivull khden moottorin sovelluksess. Tämä toiminto helpott moottorin hllint kovss llokoss, kosk molempi moottoreit voidn ohjt yhdellä vivull smnikisesti. Se ei vikut ohjussuvn toimintn. Tämä ei ole sm kuin järjestelmän synkronointitoiminto LEVER (1 vipu) -pinike 1 vivun tiln kytkeminen: 1. Aset molemmt kukosäätimen vivut vp-sentoon. 2. Pin 1 LEVER -pinikett. Pinikkeen vlo syttyy. 3. Aset oikenpuoleisen kukosäätimen vipu vihteelle. 4. Kun khv siirretään, moottorin kierrosluku j vihdesento synkronoidn. 1 vivun tiln kytkeminen pois: 1. Aset molemmt kukosäätimen vivut vp-sentoon. 2. Pin 1 LEVER -pinikett. Pinikkeen vlo smmuu. Sivu M fin HEINÄKUU 2014

41 Synkronointi Os 2 - Moottoriisi tutustuminen Sync on moottorin utomttinen synkronointitoiminto, jok on in päällä, ellei sitä kytketä käsin pois. Sync vlvoo kukosäätimen kummnkin vivun sento. Jos vipujen sennot poikkevt enintään 10 prosentti toisistn, vsen moottori synkronoituu oiken moottorin kierrosluvulle. SmrtCrft-järjestelmä kytkee Sync-toiminnon pois utomttisesti ksusennon 95 %:n lueen jälkeen, jott jokinen moottori voi svutt suurimmn käytettävissä olevn kierrosnopeuden. Sync ei voi kytkeytyä päälle, ennen kuin moottorit ovt miniminopeudess. SYNC-pinikkeen merkkivlo pl, kun molemmt moottorit ovt käynnissä. Vlo on keltinen tyhjäkäynnillä j 95 %:n ksull sekä silloin, kun moottoreit ei ole synkronoitu. Vlo muuttuu puniseksi, kun moottorit synkronoidn SYNC (synkronointi) -pinike VesselView-kierroslukunäyttö näyttää myös ornssin kuvkkeen kierroslukunumeroiden lpuolell, jos moottorien kierrosluvut poikkevt toisistn yli 10 prosentti, j kuvkkeet muuttuvt punisiksi, kun moottorit synkronoituvt. Synkronointitiln kytkeminen pois päältä: 1. Aset kukosäätimen vivut mihin thns pykälään. 2. Pin SYNC-pinikett. Pinikkeen vlo smmuu. Voit kytkeä synkronointitiln päälle pinmll SYNC-pinikett milloin thns. Siirto (khden ruorin veneissä) TRANSFER (siirto) -pinike sllii veneen kuljettjn siirtää veneen hllinnn ktiivisest ruorist epäktiiviseen ruoriin veneissä, joiss on kksi ruori. Ktso tämän oppn koht Ruorisemn hllinnn siirto Ruorisemn hllinnn siirto TRANSFER (siirto) -pinike Joisskin veneissä venettä voidn ohjt usemmst kuin yhdestä pikst. Näistä pikoist puhutn yleensä ruorein ti semin. Ruorisemn hllinnn siirto -termillä kuvilln menetelmää, joss hllint siirretään jostkin ruorist (ti semst) toiseen.! VAARA Vältä veneen hllinnn menetyksestä johtuvt vkvt vmmt ti kuolem. Veneen kuljettj ei s milloinkn jättää ktiivist sem, kun moottori on vihteell. Ruorisemn hllinnn s siirtää vin, kun kumpikin sem on miehitettynä. Yksi henkilö s tehdä ruorisemn hllinnn siirron vin moottorin olless vpll. Ruorisemn hllinnn siirto -toiminto nt veneen käyttäjälle mhdollisuuden vlit, mikä ruori hllitsee venettä. Ennen kuin siirto voidn käynnistää, prhilln käytössä olevn ruorin sekä siirron kohteen olevn ruorin kukosäädinvipujen tulee oll vp-sennoss. HUOMAUTUS: Jos yrität siirtää ruorin hllinnn kukosäädinvipujen olless muuss kuin vp-sennoss, kuuluu äänimerkki eikä ruorisemn hllinnn siirto onnistu, ennen kuin ruorisemien vivut siirretään vp-sentoon j siirto pyydetään uudelleen. VesselView-näytössä stt näkyä vikkoodej, jos ruorisemn hllinnn siirron käynnistämisen jälkeen yritetään käyttää muit ohjus- ti nvigointitoimintoj. Vikkoodien poistmiseksi stt oll trpeen viht virtkytkimen sento pois j tkisin päälle j käynnistää sitten ruorisemn hllinnn siirto uudelleen. Suorit muut ohjus- j nvigointitoiminnot vst ruorisemn hllinnn siirron jälkeen, jott järjestelmään ei synny vikkoodej. 90-8M fin HEINÄKUU 2014 Sivu 33

42 Os 2 - Moottoriisi tutustuminen HUOMAUTUS Kukosäädinvipujen tulee oll vp-sennoss ruorisemn hllinnn siirto vrten. Kun ne ovt vp-sennoss, vene voi jelehti j törmätä lähellä oleviin esineisiin iheutten vhinko. Ole riittävän vlppn suorittesssi ruorisemn hllinnn siirto. Jott vältyt vhingoilt, ole erittäin huolellinen ruorisemn hllinnn siirto yrittäessäsi silloin, kun vene on stmn, liturin ti muiden kiinteiden kohteiden ti muiden lusten lähellä. Zero Effort -toiminnot c - Vihdevipu - Ksuvipu c - Trimmi/kippikytkin Vihdevipu - Vihteit hllitn vihdevipu siirtämällä. Vihd peruutussentoon siirtämällä vihdevipu tkse. Vihd vplle siirtämällä vihdevipu keskelle. Vihd eteenpäinjoon siirtämällä vihdevipu eteen. Ksuvipu - Ksu hllitn ksuvipu siirtämällä. Lisää kierrosluku siirtämällä ksuvipu eteen. Siirry täysksusentoon settmll ksuvipu etummiseen sentoon. Vähennä kierrosluku siirtämällä ksuvipu tksepäin. Siirry vähimmäiskierroslukuun (tyhjäkäynnille) settmll ksuvipu täysin tkse. Trimmi/kippikytkin - Ktso lisätietoj kohdst Hydrulinen jokulmn säätö. Hydrulinen jokulmn säätö Hydrulinen jokulmn säätö nt käyttäjän säätää perävetolitteen kulm jon ikn, jott veneelle sdn ihnteellinen kulm eri kuormitus- j vesiolosuhteiss. Ylöskippustoiminto sllii myös käyttäjän nost perävetolitett perävunukuljetust, rntutumist, vesille lsku sekä hidsnopeuksist (moottorin käydessä lle /min) mtlikkojo vrten.! VAARA Liillinen trimmus voi suurill nopeuksill iheutt vkvn vmmn ti kuolemn. Ole vrovinen sisäperämoottori trimmtesssi. Älä trimm kippirenkn tukilppuj kuemms veneen olless mtkll ti moottorin kierrosnopeuden olless yli /min. Prhn suorituskyvyn smiseksi trimm perävetolite siten, että veneen pohj on 3 5 steen kulmss veteen mc79528 Perävetolitteen trimmus ylös/ulos voi: Yleensä lisätä huippunopeutt. Lisätä mvr jesssi vedenlisten esineiden yli ti mtlikoss. Aiheutt sen, että vene kiihtyy j lk plnt hitmmin. Liiksi trimmttun iheutt veneen hyppimistä ti kuplimist potkurin ympärillä. Sivu M fin HEINÄKUU 2014

43 Os 2 - Moottoriisi tutustuminen Aiheutt moottorin ylikuumenemisen, jos se on trimmttun ylös/ulos niin pitkälle, että jokin jäähdytysveden ottoukoist joutuu vesirjn yläpuolelle. mc78529 Perävetolitteen trimmus ls/sisään voi: Autt venettä kiihtymään j siirtymään plnukseen nopemmin. Prnt yleensä jo-ominisuuksi llokoss. Useimmiten vähentää veneen nopeutt. Jos kulm on liillinen, eräiden veneiden keul tulee lske sen verrn, että se lk kyntää vettä veneen plntess. Tämä voi iheutt odottmttomi käännöksiä jompnkumpn suuntn, ts. keulohjust, ti yliohjust, jos yritetään kääntyä ti kohdtn huomttv lto. mc79530 Yhden moottorin jokulm/ylöskippus Yhden moottorin sovelluksiss on pinike, jot voidn pin perävetolitteen trimmmiseksi ylös ti ls. Perävetolite nostetn perävunukuljetust, rntutumist, vesille lsku sekä hidst (lle /min) mtlikkojo vrten pinmll trimmikytkintä perävetolitteen nostmiseksi täyteen ylös/ulos-sentoon. Joisskin säätimissä on myös triler-pinike, jok kllist perävetolitteen vin perävunukuljetukseen sopivn sentoon. HUOMAUTUS: DTS-säätöjärjestelmä rjoitt perävetolitteen ylös/ulos trimmust, kun moottorin kierrosluku on yli /min. Kksoismoottorin jokulm/ylöskippus HUOMAUTUS Jos käytät ulkoisi yhdystnkoj, vetolitteiden nostminen j lskeminen erikseen voi vurioitt vetolite- j ohjusjärjestelmiä. Jos käytät ulkoist yhdystnko, nost j lske kikki vetolitteet yhtenä yksikkönä. Kksoismoottorisovelluksiss voi oll yksi kiinteä pinike molempien perävetolitteiden käyttämiseksi smnikisesti ti niissä voi oll erilliset pinikkeet kumpkin perävetolitett vrten. Joisskin säätimissä on myös kippipinike, jok kllist perävetolitteet vin perävunukuljetukseen sopivn sentoon. Sähköjärjestelmän ylivirtsuojus Jos sähköistä ylikuormitust esiintyy, sulke pl ti utomttisulke ktkisee piirin. Syy täytyy etsiä j korjt, ennen kuin sulke vihdetn ti utomttisulke plutetn. HUOMAUTUS: Kun joudut käyttämään moottori hätätilnteess etkä pysty löytämään suuren virrnkulutuksen syytä, smmut ti kytke irti kikki moottoriin j mittreihin kytketyt lisälitteet. Plut utomttisulke. Jos utomttisulke pysyy uki, sähköistä ylikuormitust ei ole poistettu. Ot yhteys vltuutettuun jälleenmyyjään. 90-8M fin HEINÄKUU 2014 Sivu 35

44 Os 2 - Moottoriisi tutustuminen Automttisulke j sulkkeet voidn trkist poistmll moottorin ulkokopp. Moottorin ulkokopp poistetn sen neljästä kumiholkist ylöspäin vetämällä. Automttisulke suoj moottorin johtosrj j kojetulun virtjohdint Sivu M fin HEINÄKUU 2014

45 Os 2 - Moottoriisi tutustuminen Moottorin kikki turvsulkkeet sijitsevt moottorin etuosss. Sulkkeet voidn trkist irrottmll sulkkeenpitimet sähkölevyosst. c g d e f h d c i 20 d e f DTS-moottori - Mekninen moottori c - Moottorin j trimmin releet d - Vrsulke e - Lturin j polttoinepumpun rele f - Ruiskutussuuttimet g - DTS-ruorin teho h - MIL-vlo i - Sytytyspuolt Yksi 90 A:n sulke sijitsee liekinsmmuttimen lähellä, j se suoj moottorin virtjohtosrj sähköisen ylikuormituksen tilnteess. Sulke on läpinäkyvä, joten se voidn trkst, jos se pl ti piiri ktkistn. - Liekinsmmutin - 90 A:n sulke M fin HEINÄKUU 2014 Sivu 37

46 Os 2 - Moottoriisi tutustuminen Ajokulmn hydrulist säätöä suojtn ylikuormitukselt sekä 110 mpeerin sulkkeell että hydrulipumpuss olevll 20 A:n lttsulkkeell. Trimmipumpuss stt myös oll piirisulkesuojlite hydrulisen jokulmn säädön positiivisess johdoss lähellä kkukytkintä ti kkukytkentää A:n lttsulke A:n sulke 9208 MerCthode-järjestelmää suoj 5 A:n sulke, jok liitetään MerCthode-vlvontyksikön positiiviseen (+) npn. Jos sulke pl ti piiri ktkistn, järjestelmä ei toimi j seuruksen on korroosiosuojn menetys. - MerCthode - Puninen/sinipuninen johto c - 5 A:n sulke c Yksi15 A:n sulke sijitsee moottorin tkpäässä, j se suoj lisävrustepiirejä. c - Kopp - 15 A:n sulke c - Lisävrustejohtosrj Sivu M fin HEINÄKUU 2014

47 Os 2 - Moottoriisi tutustuminen Tässä moottoriss käytetään Clen Power -johtosrj, jok on liitetty moottorin käynnistyskkuun. Tämä Clen Power - johtosrj vähentää moottorin j vetolitteen digitlisen ohjuksen sähköjärjestelmän liillist jännitteenlsku. Johtosrj suoj 5 A:n sulke, jok sijitsee moottorin käynnistyskun lähellä. - 5 A:n sulke - Akun plusnp (johtosrjn johto j sulke) c - Akun miinusnp c Vroitusjärjestelmä j äänihälytin Huoltomoottorin vlo j OBD-M MIL -srj Veneissä, joiss on päästöjenhllinttekniikk (ECT) käyttävät ktlysttorimoottorit, on oltv SmrtCrft-yhteensopiv mittri, jok pystyy näyttämään huoltomoottorikuvkkeen ti kojetuluun sennetun huoltomoottorivlon. Toimintvin merkkivlon (MIL) srj, jok sisältää kojetuluun sennetun huoltomoottorivlon j moottorin johtosrjn liitettävän erityisen johtosrjn, voidn hnkki erikseen. Huoltomoottorikuvke ti MIL on osoitus moottorin päästöjenhllintjärjestelmän toimintvist, j se pysyy vlistun niin kun kuin OBD-M-vik on ktiivinen. OBD-M-toimintvin merkkivlon (MIL) testus 1. Käännä virt-vin päälle moottori pyörittämättä. SC mittri j huoltomoottorivlo 2. Huoltomoottorikuvke j toimintvin merkkivlo plvt neljä sekunti, jos osoitusjärjestelmä toimii oikein. Äänihälytin TÄRKEÄÄ: Äänihälytin ilmoitt käyttäjälle, että on ilmennyt ongelm. Se ei suoj moottori vuriolt. Useimmt vit ktivoivt vroitustorvipiirin. Vroitustorven ktivoitumistp riippuu ongelmn vkvuudest. Vroitustorven tiloj on kksi: Huomio Kriittinen Järjestelmästä kuuluu myös hälytysääni, jos ruori ei ole konfiguroitu oikein G3-huoltotyöklull. 90-8M fin HEINÄKUU 2014 Sivu 39

48 Os 2 - Moottoriisi tutustuminen Huomio Huomiotilss äänihälyttimen merkkiääni kuuluu kuuden sekunnin jkson jn. ON 1 1 OFF ON 1 1 OFF ON 1 1 OFF ON 1 1 OFF ON 1 1 OFF ON 1 OFF - Torvi (päällä ti pois) - Aik (sekuntein) Kriittinen Jos hvitn kriittinen til, äänihälytysjärjestelmä hälyttää kuuden sekunnin jn j kytkeytyy sitten pois. ON 6 - Torvi (päällä ti pois) - Aik (sekuntein) OFF Konfiguroimton hälytys vin DTS Jos ruori ei ole konfiguroitu oikein G3-huoltotyöklull, äänihälytysjärjestelmä hälyttää viisi kert sekunnin jn. ON 1 1 OFF ON 1 1 OFF ON 1 1 OFF ON 1 1 OFF ON 1 OFF - Torvi (päällä ti pois) - Aik (sekuntein) Äänihälyttimen testus 1. Käännä virt-vin päälle moottori pyörittämättä. 2. Kuuntele ktivoituuko merkkiääni. Merkkiääni ktivoituu, jos järjestelmä toimii oikein. Gurdinin strtegi MerCruiser Engine Gurdin -järjestelmä vähentää moottorivurion mhdollisuutt rjoittmll moottorin teho, kun propulsionohjusmoduuli (PCM) hvitsee mhdollisen ongelmn. Seurvss on esimerkkejä siitä, mitä Engine Gurdin -järjestelmä vlvoo: Öljynpine Moottorin ylikierroksi Pkosrjn lämpötil TÄRKEÄÄ: Engine Gurdin voi vähentää teho missä thns 100 %:st tyhjäkäyntiin ongelmn vkvuudest riippuen. Jos vene pkotetn tyhjäkäynnille, sen nopeus ei ehkä regoi ksun toimintn. PCM tllent virheen vinmääritystä vrten. Jos esimerkiksi veden imuukko tukkeutuu osittin, Engine Gurdin vähentää käytettävissä olev moottorin tehotso, mikä utt estämään pienentyneen vesivirtuksen iheuttmn moottorivurion. Jos roskt menevät läpi j täysi vesivirtus plutuu, Engine Gurdin plutt moottorin tehon normliksi. Sivu M fin HEINÄKUU 2014

49 Sisällysluettelo Os 3 - Vesillä Os 3 - Vesillä Lisäkäyttöohjeit Axius järjestelmille Suosituksi turvlliseen veneilyyn Hiilimonoksidiltistus Vro häkämyrkytystä Pysyttele loitoll pkoksulueist Hyvä tuuletus Huono tuuletus Veneen käytön perusteet Vesille lsku j veneen käyttö Käyttötulukko Veneen käynnistys j pysäytys Moottorin käynnistys Moottorin pysäytys Moottorin käynnistys sen jälkeen, kun se pysäytetään vihde kytkettynä Pelkän ksun käyttö Veneen perävunukuljetus Käyttö pkksell Tyhjennystulpp j pilssipumppu Vedessä olevien ihmisten suojminen Veneillessä Veneen olless pikoilln Pikveneen j suuritehoisen veneen jo Mtkustjien turvllisuus ponttoni j knsiveneissä Veneet, joiss on voin etuknsi Veneet, joiden etupäähän on sennettu korkejlustiset klstustuolit Perältojen j vnvesien yli hyppiminen Vedenlisiin esteisiin osuminen Vetolitteen iskusuojus Mtlll sijitsevien vedenottoukkojen käyttö mtlikoss Toimintn vikuttvt seikt Pinojkum (mtkustjien j vrusteiden) veneen sisällä...49 Veneen pohj Kvittio Kuplint Korkeus merenpinnst j ilmsto Potkurin vlint Alkuvlmistelut tunnin totutusjo Totutusjojkson jälkeen Trkstus ensimmäisen kuden lopuss M fin HEINÄKUU 2014 Sivu 41

50 Os 3 - Vesillä Lisäkäyttöohjeit Axius-järjestelmille Jos veneessäsi on Axius-järjestelmällä vrustettuj DTS-moottoreit, lue myös Axius-käyttöohje, jok toimitettiin veneen mukn. Suosituksi turvlliseen veneilyyn Jott voit turvllisesti nutti vesistöistä, tutustu pikllisiin j muihin hllituksen veneilysäännöksiin j rjoituksiin sekä hrkitse seurvi ehdotuksi. Tunne kikki veneilysäännöt j -lit j tottele niitä vesistöillä. Suosittelemme, että kikki moottoriveneen käyttäjät suorittvt veneturvllisuuskurssin. USA:ss U.S. Cost Gurd Auxiliry, Power Squdron, Puninen Risti j eri osvltioiden veneilyä vlvovt poliisivirnomiset järjestävät kurssej. Lisätietoj USA:ss järjestettävistä kursseist st soittmll Bot U.S. Foundtionin numeroon BOAT (2628). Suorit turvtrkstukset j vdittvt huollot. Noudt säännöllistä iktulu j vrmist, että kikki korjukset tehdään kunnoll. Trkist veneessä olevt turvlitteet. Seurvss on ehdotuksi eri turvvälineistä, joit knntt pitää mukn veneiltäessä: Hyväksytyt plosmmuttimet Merkinntovälineitä: tskulmppu, rkettej ti vlommuksi, lippu j vihellyspilli ti torvi Pikkukorjuksiss trvittvt työklut Ankkuri j ylimääräistä nkkuriköyttä Käsikäyttöinen pilssipumppu j ylimääräisiä tyhjennystulppi Juomvettä Rdio Mel ti iro Vrpotkuri, pinelevyjä j sopiv vin Ensipupkkus j ohjeet Vedenpitävät säilytysstit Ylimääräisiä käyttölitteit, kkuj, lmppuj j sulkkeit Kompssi j lueen krtt ti merikortti Henkilökohtinen kelluke (yksi kutkin veneessä olij vrten) Pidä silmällä merkkejä sään muutoksest j vältä veneilyä huonon sään j kovn merenkäynnin ikn. Kerro jollekulle, mihin olet menoss j milloin iot plt. Mtkustjien nousu veneeseen. Pysäytä moottori in, kun mtkustji tulee veneeseen, stuu pois veneestä ti oleskelee veneen tkosn (perän) lähellä. Vetolitteen vihtminen vplle ei riitä. Käytä henkilökohtisi kellukkeit. Liittovltion lki vtii, että kikill veneessä olijoill on oltv Yhdysvltin rnnikkovrtioston hyväksymä pelstusliivi (henkilökohtinen kelluke), jok on kooltn sopiv j johon pääsee nopesti käsiksi, sekä heitettävä pelstuskelluke ti -rengs. Neuvomme vkvsti, että kikki pitävät pelstusliiviä in veneessä ollessn. Opet veneen käyttöä myös muille. Opet inkin yhdelle veneessä olevlle henkilölle moottorin käynnistyksen j käytön sekä veneenkäsittelyn perusteet siltä vrlt, että kuljettj tulee jokyvyttömäksi ti puto yli lidn. Älä ylikuormit venettä. Useimmille veneille ilmoitetn j vhvistetn todisteell mksimikuorm (pino) kntokyvyn oslt (ktso veneesi kntokykyä osoittv kilpeä). Tunne veneesi käyttöä j kuormust koskevt rjoitukset. Selvitä, kelluuko veneesi, jos se on täynnä vettä. Jos olet epävrm, ot yhteys vltuutettuun Mercury Mrine -myyntiliikkeeseen ti veneen vlmistjn. Vrmist, että jokinen veneessä istuu sinmukisesti. Älä nn kenenkään istu ti oleskell missään veneen osss, jot ei ole trkoitettu tälliseen käyttöön. Tähän kuuluvt istuimien selkänojt, lidt, peräpeili, keul, knnet, kohotetut klstustuolit j kikki kääntyvät klstustuolit. Mtkustjt eivät s istu ti oll missään pikss, jost äkillinen odottmton kiihdytys, äkkipysähdys, veneen hllinnn odottmton menetys ti äkillinen veneen liike voi iheutt henkilön heittymisen yli lidn ti veneen sisälle. Vrmist, että jokisell mtkustjll on sinmukinen istuin j että hän istuu siinä, ennen kuin vene liikkuu. Älä koskn käytä venettä ollesssi lkoholin ti huumeiden vikutuksen lisen. Lki vtii näin. Sivu M fin HEINÄKUU 2014

51 Alkoholin ti huumeiden käyttö voi heikentää hrkintkykyä j hidst huomttvsti regointikykyä. Tunne veneilyvesistö j vältä vrllisi pikkoj. Ole trkkvinen. Os 3 - Vesillä Veneen kuljettjll on liss määrätty velvollisuus tähystää j kuunnell ympäristöä jtkuvsti. Kuljettjll pitää oll esteetön näkyvyys vrsinkin eteenpäin. Mtkustjt, lsti ti klstustuolit eivät s estää kuljettjn näkyvyyttä, kun venettä jetn tyhjäkäyntiä nopemmin ti plnukseen siirtymisnopeudell. Pidä silmällä muit, vettä j om vnvettäsi. Älä koskn j venettäsi suorn vesihiihtäjän tkn. Jos veneesi nopeus on 40 km/h, svutt 61 m:n päähän eteesi ktuneen hiihtäjän viidessä sekunniss. Vro ktuneit hiihtäjiä. Jos käytät venettä vesihiihtoon ti vstviin hrrstuksiin, pidä ktunut hiihtäjä in veneen kuljettjn puolell, kun plt uttmn hiihtäjää. Kuljettjn pitää in säilyttää näköyhteys ktuneeseen hiihtäjään, eikä hän s peruutt hiihtäjän ti kenenkään muun vedessä olijn luo. Ilmoit onnettomuuksist. Veneen kuljettj vditn lin mukn lähettämään veneilyonnettomuusrportti osvltions veneilylin vlvontvirnomisille, kun vene joutuu tietynlisiin onnettomuuksiin. Veneilyonnettomuus on ilmoitettv, jos 1) joku kuolee ti on vrss kuoll, 2) sttunut henkilövhinko vtii ensipu vkvmp lääkintähoito, 3) veneille ti muulle omisuudelle on iheutunut yli 500 dollrin vhinkoj ti 4) vene tuhoutuu täysin. Pyydä lisäpu pikllisilt linvlvontvirnomisilt. Hiilimonoksidiltistus Vro häkämyrkytystä Häkä (CO) on tppv ksu, jot esiintyy kikkien polttomoottoreiden pkoksuiss, mukn lukien moottorit, jotk liikuttvt veneitä, j generttorit, jotk ntvt teho veneiden lisävrusteille. Sellisenn CO on hjuton, väritön j muton ksu, mutt jos voit hist ti mist moottorin pkoksuj, hengität itse siss häkää (CO). Häkämyrkytyksen lkuoireisiin, jotk ovt smnkltisi merisirus- ti humltumisoireiden knss, kuuluvt päänsärky, huimus, uneliisuus j phoinvointi.! VAARA Moottorin pkoksujen hengittäminen voi iheutt häkämyrkytyksen, jost voi oll seuruksen tjuttomuus, ivovurio ti kuolem. Vältä ltistust hä'älle. Pysyttele loitoll pkoksulueist moottorin käydessä. Pidä vene hyvin tuuletettun sekä sen seistessä pikoilln että jon ikn. Pysyttele loitoll pkoksulueist Moottorin pkoksut sisältävät hitllist häkää. Vältä lueit, joill on konsentroituj moottorin pkoksuj. Kun moottori käy, pidä uimrit loitoll veneestä, älä istu, mk ti seiso uintilustll ti sisääntulotikkill. Kun olet mtkll, älä nn mtkustjien oll välittömästi veneen tkn (lustlt roikkuminen, linelutilu/odysurffus). Sen lisäksi, että tämä vrllinen toimint sett kyseisen henkilön lueelle, joss on erittäin korke moottorin pkoksukonsentrtio, se myös ltist hänet vrlle loukkntu veneen potkurist. Hyvä tuuletus Tuulet mtkustjien pikk, v sivuverhot ti etupään luukut ksujen poistmiseksi. Esimerkki hyvästä ilmn virtuksest veneen läpi: M fin HEINÄKUU 2014 Sivu 43

52 Os 3 - Vesillä Huono tuuletus Tietyissä jo- ti tuuliolosuhteiss pysyvästi ktetut ti purjeknkll ktetut hytit ti ohjmot, joiss on riittämätön tuuletus, voivt vetää sisään häkää. Asenn veneeseen yksi ti usempi häkäilmisin. Hrvinisiss tpuksiss, erittäin tyynellä säällä, uimrit j mtkustjt, jotk ovt piklln seisovn veneen voimell lueell, joss ti jonk lähellä käy moottori, sttvt ltistu vrlliselle häkätsolle. 1. Esimerkkejä huonost tuuletuksest veneen seistessä piklln: - Moottorin käyttö, kun vene on htss lituripikss - Kiinnitettynä pikkn, joss on lähellä toinen vene, jonk moottori käy 2. Esimerkkejä huonost tuuletuksest veneen liikkuess: Veneen jokulm, joss keul on liin korkell - Veneen jminen etupään luukkuj vmtt (frmriutoilmiö) Veneen käytön perusteet Vesille lsku j veneen käyttö TÄRKEÄÄ: Asenn pilssiveden tyhjennystulpp ennen veneen vesille lsku. Käyttötulukko ENNEN KÄYNNISTYSTÄ Asenn pilssin tyhjennystulpp. Av moottorin luukku. Käännä kun kytkin päälle. Käyttö Tulukko KÄYNNISTYKSEN JÄLKEEN Trkist kikist mittreist moottorin kunto. Jos epänormli, smmut moottori. Trkist polttoineen, öljyn, veden, nesteiden j pkoksujen vuodot. Trkist vihteen j ksun hllinnn toimint. MATKALLA OLTAESSA Trkist kikist mittreist moottorin kunto. Jos epänormli, smmut moottori. Kuuntele hälytyksen äänimerkkiä. PYSÄHTYMISEN JÄLKEEN Käännä virt-vin pois päältä (OFF). Käännä kun kytkin pois- sentoon. Sulje polttoine- venttiili. Käytä pilssitiln tuulettimi. Trkist ohjuksen toimint. Sulje merivesihn, jos vrusteen. Av polttoineen sulku- venttiili. Av merivesihn, jos vrusteen. Sulje tyhjennys- järjestelmä. Aset perävetolite täyteen ls/sisään-sentoon. Trkist moottorin öljy. Suorit kikki muut trkstukset, jotk jälleenmyyjä j/ti veneveistämö on määritellyt. Kuuntele, soiko hälytysääni, kun virtkytkin on päällä (ON). Veneen käynnistys j pysäytys Moottorin käynnistys 1. Trkist kikki ost, jotk on lueteltu kohdss Käyttötulukko. 2. Aset kukosäätimen khv vplle. HUOMAUTUS Huuhtele jäähdytysjärjestelmä, jos olln suolisess vedessä. Tyhjennä pilssi. Jos jäähdytysvettä ei ole riittävästi, moottori, vesipumppu j muut ost ylikuumenevt j vurioituvt. Vrmist, että vedenottoukkoihin sdn riittävästi vettä käytön ikn. Sivu M fin HEINÄKUU 2014

53 Os 3 - Vesillä! VAARA Moottoritilss olevt räjähtävät höyryt voivt iheutt vkvn vmmn ti kuolemn tuliplon ti räjähdyksen seuruksen. Ennen kuin käynnistät moottorin, käytä pilssituuletint ti tuulet moottoritil vähintään viisi minuutti. HUOMAUTUS: Tässä moottoriss on SmrtStrt. SmrtStrtin ominisuuksiin kuuluu käynnistys pinikkeell. Käynnistyspinikett ti virtlukko ei trvitse pitää käynnistyssennoss j vputt käynnistymisen jälkeen, vn SmrtStrt hllitsee koko käynnistysprosessin. Kun käynnistyspinikett pinetn, propulsionhllintmoduuli (PCM) käskee moottori käynnistymään. Jos moottori ei käynnisty, käynnistysprosessi päättyy muutmn sekunnin kuluttu ti kun moottori svutt kierrosluvun 400 1/min. Jos moottori yritetään käynnistää sen olless jo käynnissä, moottori smmuu. 3. Käännä virt-vin käyntisentoon (RUN). 4. Käännä virtlukko käynnistyssentoon (START) j vput se ti pin käynnistys-/pysäytyspinikett. Jos moottori on kylmä, nn sen käydä tyhjäkäynnillä 6-10 minuutti ti kunnes moottori svutt 60 C (140 F).. 5. Jos moottori ei käynnisty 3 yrityksen jälkeen:. Pin pelkän ksun pinikett j set kukosäätimen khv ti ksuvipu 1/4-ksun sentoon.. Käännä virt-vin käynnistyssentoon (START). Vput vin, kun moottori käynnistyy, j nn virtlukon plutu päälle (ON). 6. Jos moottori ei käynnisty viheen 5 jälkeen:. Siirrä kukosäätimen khv/ksuvipu täyden ksun sentoon j plut se sitten 1/4-ksuun.. Käännä virt-vin käynnistyssentoon (START). Vput vin, kun moottori käynnistyy, j nn virtlukon plutu päälle (ON). 7. Trkst moottori polttoineen, öljyn, veden j pkoksun vuotojen vrlt. 8. Siirrä kukosäätimen khv lujll, nopell liikkeellä eteenpäin vihtksesi eteenpäinvihteelle ti tksepäin vihtksesi peruutusvihteelle. Siirrä ksu hluttuun sentoon vihteen vihdon jälkeen. HUOMAUTUS Vetolitejärjestelmä vurioituu, jos siirrytään vihteelle moottorin nopeuden olless tyhjäkäyntiä suurempi. Siirry vihteelle in vst, kun moottori toimii tyhjäkäynnillä. Moottorin pysäytys 1. Siirrä kukosäätimen khv vp/tyhjäkäynti-sentoon j nn moottorin hidstu tyhjäkäyntinopeudelle. Jos moottori on käytetty suurell nopeudell pitkän ik, nn moottorin jäähtyä tyhjäkäyntinopeudell 3 5 minuutti. 2. Moottorin voi pysäyttää millä thns seurvst neljästä menetelmästä:. Käännä virt-vin lisälite- (ACCESSORY) ti smmutus-sentoon (OFF). Moottori pysähtyy j hllintjärjestelmä smmuu.. Pin käynnistys-/pysäytyspinikett, jos vrusteen. Moottori pysähtyy j hllintjärjestelmä pysyy ktivoituneen. c. Käännä virt-vin hetkeksi käynnistyssentoon (START) j vput vin välittömästi. Hllintjärjestelmä tunnist, että moottori käy j pysäyttää moottorin. Hllintjärjestelmä pysyy ktivoituneen. Jos käännät virtvimen käynnistyssentoon (START) uudestn, hllintjärjestelmä s käynnistyspyynnön j käynnistää moottorin, jos se on mhdollist. d. Aktivoi nrullinen hätäktkisin, jos vrusteen. Moottori pysähtyy, mutt hllintjärjestelmä pysyy ktivoituneen. Hllintjärjestelmä ei slli moottorin käynnistämistä, jos nrullinen hätäktkisin on ktivoitu. Moottorin käynnistys sen jälkeen, kun se pysäytetään vihde kytkettynä TÄRKEÄÄ: Vältä moottorin smmuttmist, jos perävetolite on vihteell. Jos moottori smmuu, noudt seurv menettelyä: 1. Työnnä j vedä toistuvsti kukosäätimen khv, kunnes khv pl vp/tyhjäkäynti-sentoon. Tämä voi vti useit yrityksiä, jos moottori kävi tyhjäkäyntinopeuden yläpuolell sen pysähtyessä. 2. Khvn plttu vp/tyhjäkäynti-sentoon jtk normlej käynnistystoimenpiteitä. Pelkän ksun käyttö HUOMAUTUS: Kun jetn pelkän ksun tilss (vpll), propulsionohjusjärjestelmä (PCM) ei päästä moottorin nopeutt nousemn lukemn /min yläpuolelle. Zero effort -kukosäätimet: Zero effort -kukosäätimissä on erilliset ksun- j vihteenhllintvivut. Kun ksunhllintvipu viedään tyhjäkäyntikoht pitemmälle vihteenhllintvivun olless vp-sennoss, moottorin nopeus ksv, mutt vin moottorin suurimpn vpnopeuteen /min. Kojetuluun j konsoliin sennettvt kukosäätimet: Kojetuluun j konsoliin sennettviss kukosäätimissä on pelkän ksun pinike. Pelkän ksun til ktivoidn seurvsti: 1. Ktso lisätietoj kohdn Kukosäätimet osst kukosäätimen toiminnot. 2. Siirrä hllintvipu tyhjäkäynti/vp-sentoon. 90-8M fin HEINÄKUU 2014 Sivu 45

54 Os 3 - Vesillä 3. Pin pelkän ksun pinikett j siirrä hllintvipu tyhjäkäynti/eteenpäin- ti tyhjäkäynti/peruutus-sentoon. 4. Hllintvivun siirtäminen tyhjäkäynti/eteenpäin- ti tyhjäkäynti/peruutus-sennon yli voi lisätä moottorin nopeutt. TÄRKEÄÄ: Hllintvivun siirtäminen tkisin tyhjäkäynti/vp-sentoon lopett pelkän ksun käyttötiln j sllii moottorin vihtmisen vihteelle. 5. Pelkän ksun käyttö lopetetn siirtämällä hllintvipu tyhjäkäynti/vp-sentoon. Hllintvivun siirtäminen tyhjäkäynti/vp-sennost tyhjäkäynti/eteenpäin- ti tyhjäkäynti/peruutus-sentoon pinmtt pelkän ksun pinikett siirtää yksikön vlitulle vihteelle. Veneen perävunukuljetus Venettäsi voi kuljett perävunuss perävetoyksikön olless ylös- ti ls-sennoss. Kuljetettess trvitn riittävä mvr tien j perävetolitteen välille. Jos riittävä mvr on ongelm, set perävetoyksikkö ylimpään kuljetussentoon j tue se lisävrusteen stvll perävunusrjll, joit myy vltuutettu Mercury MerCruiser jälleenmyyjä. Käyttö pkksell TÄRKEÄÄ: Jos venettä käytetään pkksell, pitää ryhtyä vrotoimiin moottorin jäätymisvurioiden estämiseksi. Jäätymisen iheuttm vurio ei ole Mercury MerCruiserin rjoitetun tkuun linen. Tyhjennystulpp j pilssipumppu Veneesi moottoritiln kerääntyy luonnollisesti vettä. Siksi veneissä on yleensä tyhjennystulpp j/ti pilssipumppu. On erittäin tärkeää trkist nämä vrusteet säännöllisesti, jott vedenpint ei pääse koskettmn moottori. Moottorin ost vurioituvt, jos ne jäävät veden lle. Veden lle jäämisen iheuttm vhinko ei ole Mercury MerCruiser Limitedin rjoitetun tkuun kttm. Vedessä olevien ihmisten suojminen Veneillessä Vedessä olevn ihmisen on vike väistää nopesti lähestyvää venettä, vikk se liikkuisi hitstikin Hidst j ole äärimmäisen vrovinen in, kun veneilet vesillä, joill stt oll ihmisiä. Veneen liikkuess (itsestään) vihdevivun olless vpll, veden voim riittää pyörittämään potkuri. Tämä potkurin vp pyöriminen voi iheutt vkvn vmmn. Veneen olless pikoilln! VAARA Pyörivä potkuri, liikkuv vene ti mikä thns veneeseen kiinnitetty kov esine stt iheutt vkvn vmmn ti kuolemn uimreille. Pysäytä moottori välittömästi, jos joku on vedessä veneesi läheisyydessä. Vihd vplle j smmut moottori ennen kuin nnt kenenkään uid ti oleskell vedessä veneesi lähellä. Pikveneen j suuritehoisen veneen jo Jos jmsi vene ktsotn pikveneeksi ti suuritehoiseksi urheiluveneeksi, eikä sen toimint ole sinulle ennestään tuttu, suosittelemme, ettet j sitä koskn huippunopeudell pyytämättä ensin lustv opstust j esittelyä jälleenmyyjältä ti toiselt kuljettjlt, joll on kokemust veneestä. Ktso lisätietoj Suuritehoisen veneen jo -kirjsest ( R03), jonk st jälleenmyyjältä, mhntuojlt ti Mercury Mrinelt. Mtkustjien turvllisuus ponttoni- j knsiveneissä Pidä veneen liikkuess silmällä kikkien mtkustjien sijinti. Älä nn yhdenkään mtkustjn seistä ti käyttää sellisi istuimi, joit ei ole trkoitettu tyhjäkäyntiä suuremmll nopeudell joon. Veneen nopeuden äkkinäinen hidstuminen, mikä seur esimerkiksi törmäyksestä suureen ltoon ti vnveteen, äkillisestä ksun vähentymisestä ti jyrkästä veneen suunnn muutoksest, voi heittää mtkustjt veneen etuosn yli. Putominen veneen etuosn yli khden ponttonin väliin stt heidät vrn joutu perämoottorin tielle. Veneet, joiss on voin etuknsi Kukn ei s koskn oleskell knnell keulkiteen edessä veneen liikkuess. Pidä kikki mtkustjt keulkiteen ti -ituksen tkn. Sivu M fin HEINÄKUU 2014

55 Os 3 - Vesillä Etuknnell oleskelevt henkilöt voivt helposti heittyä lidn yli, ti jos ihmiset riiputtvt jlkojn etureunn yli, llokko voi vetäistä heidät jloist veteen. mc ! VAARA Jos veneessä istutn ti seisotn muill kuin mtkustjille trkoitetuill lueill veneen jess tyhjäkäyntiä nopemmin, seuruksen voi oll vkv vmm ti kuolem. Pysy loitoll knnen etupäästä ti koholl olevist tsoist j istu, kun vene on liikkeessä. Veneet, joiden etupäähän on sennettu korkejlustiset klstustuolit Korotettuj klstustuolej ei ole trkoitettu käytettäviksi, kun vene kulkee tyhjäkäyntiä ti uistelu nopemmll vuhdill. Istu inostn istuimill, jotk on trkoitettu suuremmill nopeuksill mtkustmiseen. Odottmton äkillinen veneen nopeuden hidstuminen voi pudott korkemmll istuvn mtkustjn veneen etuosn yli. mc Perältojen j vnvesien yli hyppiminen! VAARA Perältojen ti vnvesien yli hyppiminen voi iheutt vkvn vmmn ti kuolemn, kosk se voi heittää mtkustjt istuimiltn ti veneen lidn yli. Vältä mhdollisuuksien mukn llon ti vnveden iheuttmi hyppyjä. mc Huviveneiden jminen ltojen j vnvesien yli kuuluu veneilyyn. Kun tätä kuitenkin hrrstetn sellisell nopeudell, että veneen runko nousee osittin ti kokonn vedestä, syntyy tiettyjä vroj, etenkin veneen pltess veteen. Suurin vr on se, että vene muutt suunt kesken hyppyä. Sellisess tpuksess lskeutuminen voi iheutt veneen rjun suunnnmuutoksen. Terävä suunnnvihdos voi piskt mtkustjt istuimiltn ti veneen lidn yli. Veneesi päästessä törmäämään ltoon ti vnveteen on olemss toinenkin, hrvinisempi vrllinen seurus. Jos veneen ilmss olless keul koukk trpeeksi syvään lspäin, se stt veteen koskettessn tunkeutu vedenpinnn lle j sukelt hetken jksi. Tämä pysäyttää heti veneen lähes täysin j heittää veneessä olijt eteenpäin. Sen Vene voi myös ohjutu jyrkästi sivusuuntn. 90-8M fin HEINÄKUU 2014 Sivu 47

56 Os 3 - Vesillä Vedenlisiin esteisiin osuminen Vähennä nopeutt j jtk vrovsti, kun jt venettä mtlss vedessä ti sellisill lueill, joill epäillään olevn vedenlisi esteitä, joihin veden ll olevt vetolitteen ost, peräsin ti veneen pohj sttvt osu. mc TÄRKEÄÄ: Tärkein tekijä kelluvn ti vedenliseen esineeseen osumisvrn j siitä iheutuvn henkilövmmn ti iskuvurion estämiseksi on veneen nopeuden hllint. Tällisiss olosuhteiss veneen nopeus ei s ylittää km/h (15 25 mph). Kelluvn ti vedenliseen esineeseen osuminen stt joht lukemttomiin eri tilnteisiin. Jotkut näistä tilnteist voivt iheutt seurv: Vene voi yhtäkkiä viht suunt. Nope suunnnvihdos voi piskt mtkustjt istuimiltn ti veneen lidn yli. Vene voi hidstu nopesti. Tämä heittää mtkustjt eteenpäin ti jop veneen lidn yli. Iskuvurio vetolitteen vedenlisille osille, peräsimelle j/ti veneelle. Muist, että yksi tärkeimmistä sioist, jonk voit tehdä näissä tilnteiss loukkntumis- ti törmäysvhinkojen vähentämiseksi, on veneen nopeuden hllint. Veneen nopeus tulee rjoitt vähimmäisplnusnopeuteen, kun jetn vesillä, joill tiedetään olevn vedenlisi esteitä. Jos vene on osunut vedenliseen kohteeseen, pysäytä moottori mhdollisimmn pin j trkist, ettei vetojärjestelmässä ole särkyneitä ti löystyneitä osi. Jos vene on vurioitunut ti vuriot epäillään, moottori on syytä viedä vltuutetulle Mercury MerCruiserin jälleenmyyjälle perusteellist trkstust j trvittvi korjuksi vrten. Veneestä tulee trkist rungon murtumt, peräpeilin murtumt j vesivuodot. Vurioituneiden vedenlisten vetolitteen osien, peräsimen ti veneen pohjn käyttäminen voi iheutt lisävhinko muille moottorin osille ti voi vikutt veneen hllintn. Jos jo on jtkettv, jtk sitä huomttvsti hitmmll nopeudell.! VAARA Jos käytetään venettä ti moottori, joss on törmäyksen iheuttmi vurioit, seuruksen voi oll tuotevurio, vkv vmm ti kuolem. Jos lus joutuu minkäänliseen törmäykseen, pyydä vltuutettu Mercury Mrine -jälleenmyyjää trkstmn j korjmn lus ti moottori. Vetolitteen iskusuojus Hydrulinen jokulmn säätöjärjestelmä on suunniteltu suojmn perävetolitett iskuilt. Jos vedenliseen kohteeseen törmätään veneen liikkuess eteenpäin, hydrulijärjestelmä viment perävetolitteen töytäisyä ylöspäin sen ylittäessä kohteen vähentäen siten litteen vurioit. Kun perävetolite on ohittnut kohteen, hydrulijärjestelmä nt perävetolitteen plt lkuperäiseen toimint-sentoon estäen siten ohjuksen hllinnn menetyksen j moottorin ryntäämisen. Ole äärimmäisen vrovinen, kun jt mtlss vedessä ti pikss, joss tiedetään olevn vedenlisi esineitä. Iskusuojust ei ole peruutettess. Ole äärimmäisen vrovinen peruuttesssi, jott vältät törmäykset vedenlisiin esineisiin. TÄRKEÄÄ: Iskusuojusjärjestelmää ei void suunnitell vrmistmn täydellistä suojust iskuvurioilt kikiss olosuhteiss. Mtlll sijitsevien vedenottoukkojen käyttö mtlikoss - Mtlll sijitsevt vedenottoukot mc Sivu M fin HEINÄKUU 2014

57 HUOMAUTUS Os 3 - Vesillä Aluksen käyttö mtlikoss voi iheutt vkvi moottorivurioit tukkiutuneiden vedenottoukkojen tähden. Vrmist, ettei vihteistokotelon vedenottoukkoihin pääse hiekk, lietettä eikä muit roski, jotk voivt rjoitt ti lkkutt moottoriin tulevn jäähdytysveden. On oltv äärimmäisen vrovinen, kun jetn mtlikoss veneellä, joss on mtlll sijitsevt vedenottoukot. Vältä myös ohjmst tällist venettä rntn moottorin käydessä. Toimintn vikuttvt seikt Pinojkum (mtkustjien j vrusteiden) veneen sisällä Pinon siirtäminen tkse (perään): Lisää yleensä nopeutt j moottorin kierrosluku Aiheutt keuln hyppimistä llokoss Lisää vr, että perälto loiskht veneeseen, kun tulln pois plnuksest Phimmilln se voi iheutt veneen pomppimist Pinon siirtäminen eteen (keuln): Helpott plnust Prnt jo kovll merenkäynnillä Phimmilln se voi iheutt veneen ohjutumisen edestkisin (keulohjus) Veneen pohj Mksiminopeuden säilyttämiseksi veneen pohjn on oltv: Puhds eliöistä j vesiksvillisuudest Kieroutumton; lähes tsinen veden kosketuskohdss Suor j sileä edestä j tk Vesiksvillisuutt voi kerääntyä, kun vene on lituriss. Tämä ksvillisuus pitää poist ennen käyttöä. Se voi tukki vedenottoukot j iheutt moottorin ylikuumenemisen. Kvittio Kvittiot tphtuu, kun vesivirt ei pysty myötäilemään nopesti liikkuvn vedenlisen kohteen, kuten lvihteiston ti potkurin pinnnmuoto. Kvittio lisää potkurin nopeutt j vähentää veneen nopeutt. Kvittio voi syövyttää phoin lvihteiston ti potkurin pint. Tvllisi kvittion syitä ovt: Potkuriin tkertuneet ruohot ti muut roskt Tipunut potkurin lp Potkuriss koholl olevt särmät ti terävät reunt Kuplint Kuplint iheutuu pintilmn ti pkoksujen joutumisest potkurin ympärille, mistä seur potkurin pyörimisnopeuden lisääntyminen j veneen nopeuden väheneminen. Ilmkuplt iskeytyvät potkurin lpn j iheuttvt lvn pinnn eroosiot. Jos tämän nnetn jtku, lp lkk lopult toimimst (rikkoutuu). Liillisen kuplinnn tvllinen syy on: Vetolite on trimmttu liin kus Potkurist puuttuv hjotinrengs Vurioitunut potkuri ti vihteistokotelo, jok päästää pkoksuj potkurin j vihteistokotelon väliin Vetolite on sennettu peräpeiliin liin korkelle Korkeus merenpinnst j ilmsto Korkeuden j ilmston muutokset vikuttvt moottorin suorituskykyyn. Suorituskyvyn huononemisen voi iheutt: Suurempi mntieteellinen korkeus Korkemmt lämpötilt Alhiset ilmkehän pineet Suuri kosteus Sdksesi moottoristsi optimisuorituskyvyn vihteleviss sääolosuhteiss on hyvin tärkeää, että moottorin knss käytetään potkuri, jok nt moottorin käydä ohjervojen mksimikierroslukulueen yläpäässä ti sen lähellä vene normlisti kuormitettun normliss veneilysäässä. Useimmiss tpuksiss suositeltv kierrosluku voidn svutt vihtmll lemmn nousukulmn potkuriin. 90-8M fin HEINÄKUU 2014 Sivu 49

58 Os 3 - Vesillä Potkurin vlint TÄRKEÄÄ: Tässä ohjekirjss kuvtut moottorit on vrustettu kierrosluvun rjoittimell, jok on setettu ylemmälle kierroslukurjlle. Tämä rj, jok on hiemn yli moottorin normlin käyttölueen, utt estämään liillisen kierrosluvun iheuttmt moottorivuriot. Kun kierrosluku pl suositeltvlle käyttölueelle, moottori lk jälleen toimi normlisti. Veneen vlmistj j myyntiliike ovt vstuuss moottorin vrustmisest oikell potkurill. Ktso Mercury Mrinen Internet-sivusto Vlitse potkuri, jok nt moottorin toimi normlikuormituksell suositetun täysksusetuksen käyttölueen yläpäässä ti sen lähellä. Jos täysksukäyttö on suositetun lueen lpuolell, potkuri on vihdettv, jott estetään suorituskyvyn menetys j mhdollinen moottorivhinko. Toislt moottorin käyttö suositetun kierrosluvun yläpuolell iheutt normli suuremp kulumist j vhinko. Potkurin lkuvlinnn jälkeen seurvt tvlliset ongelmt voivt vti potkurin vihto pienempinousuiseen. Lämpimämpi sää j suurempi kosteus iheuttvt kierrosluvun lsku. Korkemmll sijitsevill lueill jminen iheutt kierrosluvun lsku. Ajo pohjstn likisell veneellä iheutt kierrosluvun häviötä. Mikäli moottori kuormitetn enemmän (lisämtkustji, vedetään vesihiihtäjiä), moottorin kierrosluku lenee. Prempi kiihtyvyys, jot trvitn esimerkiksi vesihiihdoss, svutetn seurvksi pienemmällä potkurin nousull. Jos et vedä vesihiihtäjiä, älä käytä täysksu, kun käytät pienempinousuist potkuri. Alkuvlmistelut 20 tunnin totutusjo TÄRKEÄÄ: Ensimmäiset 20 käyttötunti ovt moottorin totutusjojkso. Oike totutusjo on välttämätöntä vähimmäisöljynkulutuksen j enimmäissuorituskyvyn svuttmiseksi. Tämän totutusjojkson ikn täytyy noudtt seurvi sääntöjä: Älä j lle /min kierrosluvull pitkään ensimmäisten 10 tunnin ikn. Vihd vihteelle mhdollisimmn pin käynnistyksen jälkeen j lisää ksu 1500:n 1/min kierrosluvun yli, jos olosuhteet sllivt turvllisen käytön. Älä j yhdellä nopeudell jtkuvsti pitkiä ikoj kerrlln. Älä ylitä 3/4 ksu ensimmäisten 10 tunnin ikn. Seurvien 10 tunnin ikn sllitn stunninen täysksun käyttö (korkeintn viisi minuutti kerrlln). Vältä kiihdytystä täysksull tyhjäkäynnistä. Älä käytä täysksu, ennen kuin moottori svutt normlin käyntilämpötiln. Trkist moottoriöljyn tso usein. Lisää öljyä trpeen mukn. Korke öljyn kulutus totutusjokuden ikn on normli. Totutusjojkson jälkeen Suosituksi Mercury MerCruiser -moottorisi käyttöiän pidentämiseksi: Vrmist, että potkuri nt moottorin toimi ohjervojen mukisen täysksun kierroslukulueen (WOT) yläpäässä ti sen lähellä. Ktso tämän oppn koht Tekniset tiedot j Huolto. Käytä moottori enintään 3/4 ksull. Vältä pitkäikist käyttöä täysksull. Trkstus ensimmäisen kuden lopuss Ot ensimmäisen käyttökuden jälkeen yhteys vltuutettuun Mercury MerCruiser myyjäliikkeeseen keskustellksesi j järjestääksesi määräikishuolto koskevt sit Jos olet sellisell seudull, joss tuotett käytetään jtkuvsti ympäri vuoden, sinun on syytä ott yhteys piklliseen myyntiliikkeeseen ensimmäisten 100 käyttötunnin päätteeksi ti kerrn vuodess riippuen siitä, kumpi tulee ensin. Sivu M fin HEINÄKUU 2014

59 Sisällysluettelo Os 4 - Tekniset tiedot Os 4 - Tekniset tiedot Polttoinevtimukset Polttoineldut Reformuloitujen (hpetettujen) polttoineiden käyttö (vin Yhdysvllt) Alkoholi sisältävä polttoine Moottoriöljy Moottorin tekniset tiedot MPI ECT j muu kuin ECT Nesteiden ohjervot Moottori...54 Alph perävetolite Brvo perävetolitteet Ohjustehostin j Power Trim nesteet Hyväksytyt ohjustehostinnesteet Hyväksytyt ohjustehostinnesteet M fin HEINÄKUU 2014 Sivu 51

60 Os 4 - Tekniset tiedot Polttoinevtimukset HUOMAUTUS Polttoineen loppuminen voi vurioitt ktlysttorin komponenttej. Älä päästä polttoinesäiliöitä tyhjenemään käytön ikn. TÄRKEÄÄ: Sopimttomn polttoineen käyttö voi vioitt moottori. Sopimttomn polttoineen käytön iheuttm moottorivurio ktsotn moottorin sittomksi käytöksi eikä rjoitettu tkuu kt sitä. Polttoineldut Mercury MerCruiser -moottorit toimivt tyydyttävästi, kun käytetään tunnetunmerkkistä lyijytöntä ensiiniä, jok täyttää seurvt ohjervot: Yhdysvllt j Knd - pumpuss näkyvä polttoineen oktniluku on vähintään 87 (R+M)/2. Premium-ensiini 92 (R +M)/2 oktni on myös hyväksyttävää. Älä käytä lyijyä sisältävää ensiiniä. Yhdysvltojen j Kndn ulkopuolell - pumpuss näkyvä polttoineen oktniluku on vähintään 91 RON. Korkeoktnisempi polttoine (98 RON) on myös hyväksyttävää. Jos lyijytöntä ensiiniä ei ole stvn, käytä tunnetunmerkkistä lyijyä sisältävää polttoinett. Reformuloitujen (hpetettujen) polttoineiden käyttö (vin Yhdysvllt) Reformuloituj polttoineit vditn tietyillä lueill USA:ss, j niitä voidn käyttää Mercury MerCruiser -moottoriss. Näissä polttoineiss käytettävät kksi hpetint ovt lkoholi (etnoli) ti eetteri (MTBE ti ETBE). Mikäli omll seudullsi stvn polttoineen hpettimen käytetään etnoli, ktso koht Alkoholi sisältävä polttoine. Alkoholi sisältävä polttoine Jos lueellsi myytävä ensiini sisältää joko metnoli (metyylilkoholi) ti etnoli (etyylilkoholi), sinun on syytä tunte sen mhdolliset hittvikutukset. Nämä hittvikutukset ovt vkvmpi metnoli käytettäessä j phenevt polttoineess olevn lkoholiprosentin ksvess. Polttoineess olev lkoholi voi imeä kosteutt ilmst j sd veden j lkoholin eromn polttoinesäiliössä olevst polttoineest. TÄRKEÄÄ: Mercury MerCruiser -moottorisi polttoinejärjestelmän ost kestävät korkeintn 10 % lkoholi sisältävää ensiiniä. Emme tiedä, minkä prosenttimäärän veneesi polttoinejärjestelmä kestää. Pyydä veneen vlmistjlt täsmälliset suositukset veneesi polttoinejärjestelmän osist (polttoinesäiliöt, -letkut j liittimet). Ot huomioon, että lkoholi sisältävä polttoine voi lisätä: metlliosien syöpymistä kumi- ti muoviosien rppeutumist polttoineen tunkeutumist kumiletkujen läpi käynnistys- j toimintvikeuksi! VAARA Polttoinevuoto muodost tuliplo- ti räjähdysvrn, jok voi iheutt vkvn tpturmn ti kuolemn. Trkst säännöllisesti, j etenkin vrstoinnin jälkeen, kikki polttoinejärjestelmän ost vuotojen, pehmenemisen, kovettumisen, pisumisen ti korroosion vrlt. Jos vuodon ti hurstumisen merkkejä ilmenee, os on vihdettv ennen kuin moottori käytetään enempää. TÄRKEÄÄ: Jos käytät polttoinett, jok sisältää ti stt sisältää lkoholi, vuotoj j epänormlej tphtumi pitää trkkill tvllist usemmin. TÄRKEÄÄ: Kun Mercury MerCruiser -moottoriss käytetään lkoholi sisältävää ensiiniä, älä säilytä sitä polttoinesäiliössä pitkiä ikoj. Alkoholisekoitteiset polttoineet käytetään utoiss yleensä ennen kuin niihin ehtii imeytyä niin pljon vettä, että syntyy ongelmi. Veneet sen sijn seisovt usein käyttämättöminä niin pitkään, että nesteet ehtivät erottu. Säilytyksen ikn voi tphtu sisäistä syöpymistä, jos lkoholi on liuottnut sisäosien suojvt öljyklvot. Moottoriöljy Optimin suorituskyvyn j moottorin prhn suojuksen smiseksi käytä seurv öljyä: Käyttö Kikki MerCruiser-moottorit Suositeltv öljy Mercury/Quicksilver 25W-40 Synthetic Blend -moottoriöljy, NMMA FC-W -ktlysttoreiden knss yhteensopiv TÄRKEÄÄ: Ktlysttorimoottorien voiteluvtimukset erovt muiden moottorien vtimuksist. Joisskin venevoiteluineiss on suuri määriä fosfori. Vikk nämä runssti fosfori sisältävät voiteluineet sttvt mhdollist moottorien hyväksyttävän suorituskyvyn, ik myöten niille ltistuminen vurioitt ktlysttori. Runssti fosfori sisältävien voiteluineiden vurioittmt ktlysttorit eivät ehkä kuulu MerCruiserin rjoitetun tkuun piiriin. Sivu M fin HEINÄKUU 2014

61 Os 4 - Tekniset tiedot Jos Mercury/Quicksilver 25W-40 Synthetic Blend -moottoriöljyä ei ole stviss, käytä seurvi voiteluineit, jotk on lueteltu suositusjärjestyksessä. 1. Mercury/Quicksilver 25W-40 -minerliöljy, NMMA FC-W -ktlysttoreiden knss yhteensopiv. TÄRKEÄÄ: Jos huollt ktlysttorimoottori, käytä näitä öljyjä vin lyhyitä ikoj. 2. Muut tunnetut NMMA FC-W -ktlysttoreiden knss yhteensopivt 4-thtiöljyt. 3. Muut tunnetut NMMA FC-W -luokkn kuuluvt 4-thtiöljyt. 4. Hyvältuinen, yksisteinen, pesevä uton öljy ll olevn käyttötulukon mukisesti. HUOMAUTUS: Emme suosittele pesemättömien öljyjen, monisteöljyjen (muiden kuin määriteltyjen), FC-W-luokittmttomien synteettisten öljyjen, heikkoltuisten öljyjen ti kiinteitä lisäineit sisältävien öljyjen käyttöä. Käytä seurvi tietoj öljytyypin vlintn hlutuss järjestyksessä. Mercury/Quicksilver 25W-40 Synthetic Blend, NMMA FC-W Ctlyst Comptile rted 4-cycle oil ORDER OF PREFERENCE Mercury/Quicksilver 25W-40 Minerl NMMA FC-W Ctlyst Comptile rted 4-cycle oil Other recognized rnds of NMMA FC-W Ctlyst Comptile rted 4-cycle oil Other recognized rnds of NMMA FC-W rted 4-cycle oil SAE40W SAE30W SAE 20W 0 C (32 F) AIR TEMPERATURE 10 C (50 F) Moottorin tekniset tiedot 4.5 MPI ECT j muu kuin ECT HUOMAUTUS: Nimelliset suorituskykyrvot on mitttu j oikistu SAE J1228/ISO 8665:n mukisesti kmpikselilt. Kikki mittukset on tehty moottorin olless normliss käyttölämpötilss. Kierroslukulue on mitttu trkll huoltoon trkoitetull kierroslukumittrill moottorin olless normliss toimintlämpötilss. Öljynpine pitää trkist moottorin olless normliss toimintlämpötilss. HUOMAUTUS: Öljynpinemäärittelyt on trkoitettu vin viitteeksi, ne sttvt vihdell. TÄRKEÄÄ: Älä sekoit eri sytytystulpptyyppejä smss moottoriss. Kikill sytytystulpill tulee oll sm osnumero. Potkurikselin teho Iskutilvuus Lturin virrnkulutus RPM Öljyn vähimmäispine Termosttti Kuum Kylmä 186 kw (250 hv) 4,5 l (275 cid) 72 A 65 A Täysksun käyttölue Kierrosluvun rjoitin 5350 Tyhjäkäynnillä vihde vpll Tyhjäkäynti vihteell Kierrosnopeudell 2000 Tyhjäkäynnillä Vkio jäähdytys Suljettu jäähdytysjärjestelmä 625 (ei säädettävissä) 650 (ei säädettävissä) 124 kp (18 psi) 41 kp (6 psi) 60 C (140 F) 77 C (170 F) Sytytysjärjestys Akun vähimmäisrvot* Kikki mllit 800 CCA, 1000 MCA, 190 Ah Sytytystulpn tyyppi Tehtll sennettu NGK (BPR5EFS-13) Sytytystulpn kärkiväli Päästöjenhllintjärjestelmä ECT 1,3 mm (0.051 in.) Päästöjenhllinttekniikk, lämmitettävä hppinturi (HO2S), ktlysttori 90-8M fin HEINÄKUU 2014 Sivu 53

62 Os 4 - Tekniset tiedot EC Elektroninen moottorinhllint *Akkujen vlmistjt sttvt testt kkuns j nt niille rvoj eri stndrdien mukisesti. MCA, CCA, Ah j vrkpsiteetti (RC) ovt Mercury Mrinen hyväksymät rvot. Vlmistjt, jotk käyttävät eri stndrdej, esim. vstv MCA:t, eivät täytä Mercury Mrinen kkuvtimuksi. Nesteiden ohjervot TÄRKEÄÄ: Kikki tilvuudet ovt likimääräisiä nestemittoj. Moottori TÄRKEÄÄ: Käytä in mitttikku määrittääksesi täsmällisesti, kuink pljon öljyä ti nestettä trvitn. Kikki mllit Tilvuus Nestetyyppi Moottoriöljy (suodttimen knss) 4,25 l (4.50 US qt) Mercury/Quicksilver 25W-40 Synthetic Blend -moottoriöljy, NMMA FC-W Merivesijäähdytys (vin tlvisäilytys) 20 l (21 US qt) Propyleeniglykoli j puhdistettu vesi Suljettu jäähdytysjärjestelmä 14,2 l (15 US qt) Mercury Extended Life -jäähdytysneste/pkksneste ti pitkäikäinen etyleeniglykoli 5/100 pkksneste puhdistettuun veteen suhteess 50/50 sekoitettun Alph-perävetolite HUOMAUTUS: Öljytilvuus sisältää vihteiston öljysäiliön. Mlli Tilvuus Nestetyyppi Alph One 1892 ml (64 oz) Suuritehoinen vihteistovoiteluine Brvo-perävetolitteet HUOMAUTUS: Öljytilvuus sisältää vihteiston öljysäiliön. Mlli Tilvuus Nestetyyppi Brvo One Brvo Two Brvo Three (yksi merivesipumppu) Brvo Three (kksi merivesipumppu) Ohjustehostin j Power Trim -nesteet Hyväksytyt ohjustehostinnesteet 2736 ml (92-1/2 oz) 3209 ml (108-1/2 oz) 2972 ml (100-1/2 oz) 2736 ml (92-1/2 oz) Suuritehoinen vihteistovoiteluine Kuvus Osnumero Hydrulisen jokulmn säädön j ohjustehostimen neste K01 Dexron III Hnki pikn päältä Hyväksytyt ohjustehostinnesteet Kuvus Osnumero Hydrulisen jokulmn säädön j ohjustehostimen neste K01 SAE 10W -30 -moottoriöljy Hnki pikn päältä Sivu M fin HEINÄKUU 2014

63 Sisällysluettelo Os 5 - Huolto Os 5 - Huolto Huoltotrrt Suljetun jäähdytysjärjestelmän huoltotrrt Alph j Brvo vetolite Brvo vetolitteen vkiojäähdytyksen huoltotrr Alph vetolitteen vkiojäähdytyksen huoltotrr Lisäkäyttöohjeit Axius järjestelmille Omistjn/käyttäjän velvollisuudet Jälleenmyyjän velvollisuudet Huolto Tee se itse huoltoehdotuksi Trkstus Huoltoiktulu sisäperämoottorimllit Rutiinihuolto Määräikishuolto Moottoriöljy Trkstus Öljytso liik täyttö Täyttö...60 Öljyn j suodttimen vihto Moottoriöljyn tyhjennyspumppu Suodttimen vihto Ohjustehostimen neste Trkstus Täyttö Vihto Moottorin jäähdytysneste suljettu jäähdytys Trkstus Täyttö...63 Vihto Alph sisäperämoottorin vihteistoöljy Trkstus Täyttö Vihto Brvo sisäperämoottorin vihteistoöljy Trkstus Täyttö...65 Vihto Ajokulmn säätölitteen hydrulineste Trkstus Täyttö Vihto Akku Lisäkut Usempien EFI moottorien kkuj koskevt vrotoimet...68 Liekinsmmutin Positiivisen kmpikmmion tuuletusventtiilin (PCV) vihtminen Polttoinejärjestelmän huolto Polttoinejärjestelmä Polttoineputkiston trkstus Veden erottv polttoineensuodtin Suodtinkotelon poisto Suodtinkotelon tyhjennys Polttoineensuodttimen trkstus Suodtinkotelon sennus Voitelu Ohjusjärjestelmä Kukosäätimen kpelin voitelu Vetokselien ristinivelen rihlt j O renkt (sisäperämoottoriyksikkö irrotettun) Vetolevy Vetokselin jtkeell vrustetut mllit Potkurit Potkurin korjus Alph potkurin irrotus Alph potkurin sennus Brvo One potkurin irrotus Brvo One potkurin sennus Brvo Two potkurin irrotus Brvo Two potkurin sennus Brvo Three potkurin irrotus Brvo Three potkurin sennus Apulitehihn Apulitehihnn reititys Apulitehihnn vikojen tunnistus Trkstus Vihto Korroosiosuoj Korroosiotietoj Mdoituspiirin jtkuvuuden ylläpito Perävetolitteen korroosiosuojost MerCthode järjestelmän kun vtimukset MerCthode vlvontyksikkö MerCthoden käyttöperite Moottorin ulkopinnt Veneen pohjn hoito Moottorin mlus Perävetolitteen pinnn hoito Tärkeitä tietoj huuhtelumenettelyistä Huuhtelulitteet Moottorin huuhtelu (Alph mllit) Alph mllit, joiss on vkio jäähdytys Perävetolitteen vedenotot Alph mllit, joiss on suljettu jäähdytys Perävetolitteen vedenotot Moottorin huuhtelu (Brvo mllit) Moottorin huuhtelu Huuhtelulitteet Perävetolitteen vedenotot SeCore moottorin huuhtelu Perävetolitteen vedenotoll vrustetut mllit M fin HEINÄKUU 2014 Sivu 55

64 Os 5 - Huolto Huoltotrrt Suljetun jäähdytysjärjestelmän huoltotrrt Alph- j Brvo-vetolite - Tekniset tiedot - Jäähdytysjärjestelmän tyhjennys c - Srjnumerot j huollon tunnistusvärit d - Mercthode-järjestelmän vinetsintä (jos sinmukist) d c Brvo-vetolitteen vkiojäähdytyksen huoltotrr Brvo-vetolitteen vkiojäähdytyksen huoltotrr Alph-vetolitteen vkiojäähdytyksen huoltotrr Alph-vetolitteen vkiojäähdytyksen huoltotrr Sivu M fin HEINÄKUU 2014

65 Lisäkäyttöohjeit Axius-järjestelmille Os 5 - Huolto Jos veneessäsi on Axius-järjestelmällä vrustettuj DTS-moottoreit, lue myös Axius-käyttöohje, jok toimitettiin veneen mukn. Omistjn/käyttäjän velvollisuudet Käyttäjän velvollisuuten on suoritt kikki turvllisuustrkstukset, vrmist, että noudtetn kikki voitelu- j huoltoohjeit turvllist käyttöä silmällä pitäen j viedä yksikkö vltuutetulle Mercury MerCruiser -jälleenmyyjälle määräikistrkstust vrten. Normli kunnosspitohuolto j vrost ovt omistjn/käyttäjän vstuull, eikä niitä siten ktsot vlmistus- ti mterilivioiksi tkuuehtojen puitteiss. Yksilöllinen jotp j käyttö vikuttvt kunnosspitohuollon trpeeseen. Moottorin sinmukinen huolto j hoito vrmistvt optimisuorituskyvyn j luotettvuuden j pitävät käytön kokoniskustnnukset limmilln. Kysy vltuutetult Mercury MerCruiser -jälleenmyyjältä huolto helpottvist trvikkeist. Jälleenmyyjän velvollisuudet Yleisesti jälleenmyyjän velvollisuuksiin sikst kohtn kuuluvt luovutust edeltävä trkstus j vlmistelu, kuten: Vrmist, että vene on sinmukisesti vrustettu. Vrmist ennen luovutust, että Mercury MerCruiser moottori j muut litteet ovt sinmukisess toimintkunnoss. Tehdä kikki trvittvt säädöt mksimitehokkuuden svuttmiseksi. Ant sikklle opstust veneessä olevist litteist. Selittää j esitellä moottorin j veneen käyttö. Ant sikklle kopio luovutust edeltävästä trkstuslistst. Myynnin hoitneen jälleenmyyjän pitää täyttää tkuurekisteröintikortti kokonisuudessn j lähettää se tehtlle välittömästi uuden tuotteen myynnin yhteydessä. Huolto! VAARA Jos korjus ti huolto tehdään irrottmtt ensin kku, seuruksen voi oll tuotevurio, henkilövmm ti kuolem tuliplon, räjähdyksen, sähköiskun ti moottorin odottmttomn käynnistymisen tähden. Irrot kkukpelit kust in ennen moottorin ti veto-osien huoltmist, korjmist, sentmist ti irrottmist.! VAARA Moottoritiln jääneet polttoinehöyryt voivt iheutt ärsytystä ti hengitysvikeuksi ti ne voivt syttyä iheutten tuliplon ti räjähdyksen. Tuulet in moottoritil ennen moottorin huolto. TÄRKEÄÄ: Ktso huoltotulukost täydellinen luettelo kikist suoritettvist määräikishuolloist. Korjusliike ti omistjn vlitsem korjj s huolt, viht ti korjt päästöjenhllintlitteit j -järjestelmiä. Tietyt muut huollot s suoritt vin Mercury MerCruiserin vltuutettu jälleenmyyjä. Ennen kuin yritetään huolto- ti korjusmenettelyjä, joit ei ole käsitelty tässä ohjekirjss, suosittelemme Mercury MerCruiser -huolto-ohjekirjn hnkkimist j siihen perehtymistä. HUOMAUTUS: Huoltokohteet on merkitty eri värein tunnistust vrten. Huoltokohteiden värit Keltinen Must Ruske Sininen Puninen Moottoriöljy Vetolitteen voitelu Ohjustehostimen neste Vlut ti huuhtele Veden erottv polttoineensuodtin Tee-se-itse-huoltoehdotuksi Nykypäivän veneilylitteet, kuten Mercury MerCruiser -moottori, ovt erittäin teknisiä koneit. Elektroninen sytytys j erikoiset polttoineen syöttöjärjestelmät svt ikn premmn polttoinetlouden, mutt ovt smll monimutkisempi kouluttmttomlle meknikolle. Jos olet tee-se-itse-ihmisiä, tässä on sinulle ehdotuksi. Älä yritä mitään korjuksi, ellet ole perillä vroituksist, vroist j vdittvist toimenpiteistä. Turvllisuutesi on meille tärkeää. Mikäli yrität huolt tuotett itse, knntt tilt kyseisen mllin huolto-ohjekirj. Huolto-ohjekirjss nnetn oiket ohjeet, joit noudtt. Se on kirjoitettu koulutetulle meknikolle, joten se stt sisältää toimenpiteitä, joit et ymmärrä. Älä yritä suoritt korjuksi, jollet ymmärrä toimenpiteitä. 90-8M fin HEINÄKUU 2014 Sivu 57

66 Os 5 - Huolto Eräiden korjusten suorittmisess trvitn erikoistyökluj j -litteit. Älä yritä tehdä tällisi korjuksi, ellei sinull ole näitä erikoistyökluj j/ti -litteit. Voit vurioitt tuotett j joutu mksmn enemmän kuin jälleenmyyjä olisi veloittnut. Jos purt moottorin ti vetolitteen osittin etkä pysty korjmn sitä, jälleenmyyjän meknikon on koottv ost j testttv lite ongelmn määrittelemiseksi. Tämä tulee klliimmksi kuin koneen vieminen suorn jälleenmyyjälle ongelmn ilmetessä. Ongelm voi korjutu hyvin yksinkertisell säädöllä. Älä soit jälleenmyyjälle, huoltokonttoriin ti tehtseen j yritä sd heitä määrittelemään ongelm ti pyydä heiltä korjusmenettelyä. Heidän on vike määritellä ongelm puhelimess. Vltuutettu myyjäliikkeesi on käytettävissä moottorin huoltmiseksi. Siellä on pätevät tehtn kouluttmt meknikot. Suositmme, että pyydät jälleenmyyjää tekemään määräjoin moottorillesi huoltotrkstuksi. Pyydä häntä settmn moottori syksyllä tlviteloille j huoltmn se ennen veneilykutt. Näin ongelmien mhdollisuus vähenee veneilykudell, kun hlut nutti ongelmttomst veneilystä. Trkstus Trkst moottori usein j säännöllisesti, mikä utt ylläpitämään sen huippusuorituskyvyn, j korj mhdolliset ongelmt ennen niiden tphtumist. Koko moottori on trkstettv huolellisesti, mukn lukien kikki moottorin ost, joihin pääsee käsiksi. Trkist, onko löysiä, vioittuneit ti puuttuvi osi, letkuj j kiristimiä; kiristä ti vihd trvittess. Trkst, etteivät pistoke- j sähköjohdot ole vioittuneet. Irrot j trkst potkuri. Jos se on phsti kolhiintunut, tipunut ti murtunut, ot yhteys vltuutettuun Mercury MerCruiser -jälleenmyyjään. Korj moottorin ulkopinnn kolhut j syöpymisvuriot. Ot yhteys vltuutettuun Mercury MerCruiser -jälleenmyyjään. Huoltoiktulu sisäperämoottorimllit Rutiinihuolto HUOMAUTUS: Suorit inostn om moottorisi koskevt huoltotoimet. Uusiin Brvo-sisäperämoottorisennuksiin stetn joutu lisäämään jop 470 ml (16 fl oz) vihteistoöljyä totutusjojkson ikn (20 tunti käyttöik). Vihteistoöljytson trkkileminen j ylläpitäminen totutusjojkson ikn on tärkeää. Kun vetolite sennetn, vetokselin kotelon päälle stt jäädä ilm. Tämä til täytetään vihteistoöljysäiliöstä sisäperämoottorin totutusjon ikn. Kun ilm poistetn sisäperämoottorist säiliöpullon kutt, pullon voiteluöljytso lskee. Huoltoväli Jokisen päivän luksi Jokisen päivän päätteeksi Viikottin Jok toinen kuukusi ti 50 käyttötunnin välein Suoritettv huolto Trkist moottorin öljytso. (Tätä väliä voidn pidentää tuotteest sdun kokemuksen mukn.) Trkist sisäperämoottorin vihteistoöljyn tso. Trkist trimmipumpun öljytso. Trkist ohjustehostimen pumpun ti mllisi ohjusjärjestelmästä riippuen ohjushydruliikn nesteen tso. Jos jetn suolisess vedessä, murtovedessä ti sstuneess vesistössä, huuhtele jäähdytysjärjestelmä jokisen käytön jälkeen. Trkist veden imuukot roskien j vesiksvillisuuden vrlt. Trkist j puhdist merivesisuodtin, jos vrusteen. Trkist jäähdytteen tso. Trkst perävetolitteen nodit j vihd ne, jos ne ovt syöpyneet vähintään 50 %. Vrmist, että MerCthode-yksikkö toimii, jos vrusteen. Irrot potkuri, voitele potkurikseli j kiristä mutteri. (Jos jetn vin mkess vedessä, huoltoväli voidn pidentää neljään kuukuteen.) Jos jetn suolisess, murto- ti sstuneess vedessä, käsittele moottori Corrosion Gurd -suoj-ineell. Trkist kun liitännät j nesteen tso. Vrmist, että mittrit j johtojen liitännät ovt kunnoss. Puhdist mittrit. (Jos jetn suolisess vedessä, lyhennä tämä väli 25 tunniksi ti 30 päiväksi riippuen siitä, kumpi tulee ensin.) Trkist polttoinepumpun öljysäiliön tso. Määräikishuolto HUOMAUTUS: Suorit inostn om moottorisi koskevt huoltotoimet. Huoltoväli 50 tunti ti 2 kuukutt (kumpi tulee ensin) Suoritettv huolto Voitele moottorin vetolevy. (Jos venettä käytetään tyhjäkäynnillä pidemmän ik, voitele vetolevyn yhdistin jok 50 tunnin kuluttu.) Sivu M fin HEINÄKUU 2014

67 Huoltoväli 100 tunnin välein ti vuosittin (mikä thns tulee ensin) 300 tunnin ti 3 vuoden välein Moottoriöljy Trkstus Korjusml moottorin mlipint. Vihd moottoriöljy j suodtin. Vihd sisäperämoottorin vihteistoöljy. Suoritettv huolto Os 5 - Huolto Jos sytytystulppien j sytytystulppien johtojen kunto oli tyydyttävä lkutrkstuksess (koht 300 tunnin ti 3 vuoden välein), trkst näiden osien kunto. Vihd trvittess. Trkist suljetuill jäähdytysjärjestelmillä vrustetuiss mlleiss, että jäähdytysnesteen tso j pkksnesteen vhvuus ntvt riittävän suojn pkkselt. Korj trpeen mukn. Ktso lisätietoj tämän ohjekirjn osss Tekniset tiedot olevill ohjeill. Kiristä kippirenkn liitos ohjuskseliin määrittelyjen mukisesti. Trkst veden erottv polttoineensuodtin j vihd se, jos siinä näkyy roski. Trkist, ettei ohjusjärjestelmässä j kukosäätimessä ole löysiä, puuttuvi ti vioittuneit osi. Voitele kpelit j vivustot. Trkist, ettei mdoituspiirissä ole löysiä ti vioittuneit liitäntöjä. Test MerCthode-yksikön teho, jos vrusteen. Trkst hihnn kunto j kireys. Vetokselin jtkeell vrustetut mllit: Voitele vetokselin ristinivelet j tkpylkän tulo- j lähtölkerit. Trkst PCV-venttiili j vihd se trvittess. Trkist moottorin kiinnityksen kireys j kiristä trvittess. Trkist sähköjärjestelmä löysien, vioittuneiden ti syöpyneiden kiinnikkeiden vrlt. Puhdist liekinsmmutin j kmpikmmion tuuletusletkut. Trkst sytytystulppien j sytytystulppien johtojen kunto. Vihd trvittess. Jos näiden osien kunto on tyydyttävä trkstuksess, toist trkstus 100 tunnin välein ti kerrn vuodess, kumpi tulee ensin. Trkist jäähdytysjärjestelmän j pkojärjestelmän letkunkiristimien kireys. Trkst, ettei kummsskn järjestelmässä ole vurioit ti vuotoj. Pur j trkst merivesipumppu j vihd kuluneet rkenneost. Puhdist suljetuill jäähdytysjärjestelmillä vrustetuiss mlleiss suljetun jäähdytysjärjestelmän merivesiossto. Puhdist, trkst j test pinekorkki. Trkst pkoksujärjestelmän ost. Jos vrusteen on vedensulkuläpät (läppäventtiilit), trkist, etteivät ne ole hukss ti kuluneet. Trkist moottorin linjus. Trkst ristinivelet, rihlt j plkeet j trkist kiristimet. Voitele ristinivelen rihlt j leikkuskohdt, jos niissä on rsvnipp. Trkst, onko krdnilkeroinniss rosoisuutt. Vihd trvittess. Ot yhteys sertifioituun Mercury MerCruiser -jälleenmyyjään. Voitele moottorin vetolevy. 5 vuoden välein Vihd jäähdytys-/pkksneste. Vihd jok toinen vuosi, jos ei käytetä pitkäikäistä jäähdytys-/pkksnestettä. HUOMAUTUS Öljyn, jäähdytysineen j muiden moottoriöljyjen päästäminen ympäristöön on liss kielletty. Vro läikyttämästä öljyä, jäähdytysnestettä ti muit moottoriöljyjä ympäristöön venettä huoltesssi. Tunne jätteiden hävittämistä ti kierrättämistä koskevt piklliset rjoitukset j hävitä nesteet vtimusten mukisesti. 1. Kun moottori on lämmin muttei käy, odot viisi minuutti, jott öljy vluu öljypohjn. 2. Poist mitttikku, pyyhi se puhtksi j senn se täysin mitttikun putkeen. Odot 60 sekunti, jott sisään jäänyt ilm pääsee poistumn. 3. Poist mitttikku j trkist öljyn tso. Öljytson on oltv FULL- ti OK-merkkien j ADD-merkin välillä. Aset mitttikku mitttikun putkeen. Jos öljytso on lhinen, ktso koht Täyttö M fin HEINÄKUU 2014 Sivu 59

68 Os 5 - Huolto Öljytso liik täyttö TÄRKEÄÄ: Älä pne moottoriin liik öljyä. Liik täytetty kmpikmmio voi iheutt öljynpineen vihtelun ti lskun, keinuvivun kolinn j moottoritehon lskun. Liik täytetty kmpikmmio (öljytso liin korke) voi iheutt öljynpineen vihtelu ti lsku sekä keinuvivun kolin. Tämä til s moottorin kmpikmmion roiskuttmn j sekoittmn öljyä, jolloin se vhto (siihen voi joutu ilm). Ilmstettu öljy s hydruliventtiilien nostimet ilmutumn. Tämä iheutt keinuvivun kolin j moottoritehon lsku. Moottoriöljyn tson trkistmisess on noudtettv vrovisuutt. Öljytso on pidettävä mitttikun l- j ylämerkkien välissä (FULL/ADD). Jott vältetään virheelliset lukemt, toimi seurvsti. Täyttö TÄRKEÄÄ: Älä pne moottoriin liik öljyä. TÄRKEÄÄ: Käytä in mitttikku määrittääksesi täsmällisesti, kuink pljon öljyä ti nestettä trvitn. 1. Irrot öljyn täyttöukon korkki ,5 litrn öljyntäyttökorkki 2. Lisää ohjeiss nimettyä moottoriöljyä, kunnes tso tulee mitttikun FULL- ti OK-lueen ylämerkin tsolle, mutt ei sen yläpuolelle. Trkist öljytso mitttikull. 3. Pne täyttökorkki tkisin. Öljyn j suodttimen vihto Ktso lisätietoj Huoltoiktulust vihtovälit. Moottoriöljy on vihdettv ennen kuin vene pnnn säilytykseen. TÄRKEÄÄ: Vihd moottoriöljy, kun moottori on käytöstä lämmin. Lämmin öljy virt helpommin vieden muknn enemmän epäpuhtuksi. Käytä inostn suositettu moottoriöljyä (ktso Tekniset tiedot). Moottoriöljyn tyhjennyspumppu 1. Löysää öljynsuodtin järjestelmän tuulettmiseksi. 2. Poist mitttikku. 3. Asenn öljypumppu mitttikun putkeen. c mc Tyypillinen öljypumppu - Mitttikun putki c - Öljyn tyhjennysletku 4. Pne kmpikmmion öljypumpun letkun pää sopivn stin j pumpp khvst, kunnes kmpikmmio on tyhjä. 5. Poist pumppu. 6. Asenn mitttikku. Sivu M fin HEINÄKUU 2014

69 Os 5 - Huolto Suodttimen vihto 1. Irrot j hävitä öljynsuodtin ,5 litrn öljynsuodtin 2. Sivele moottoriöljyä uuden suodttimen tiivistysrenkseen j senn suodtin. 3. Kiristä öljynsuodtin tiuksti. Älä kiristä liik. 4. Irrot öljyn täyttöukon korkki. TÄRKEÄÄ: Käytä in mitttikku määritelläksesi täsmälleen, pljonko öljyä trvitn. 5. Lisää suositettv moottoriöljyä öljypinnn nostmiseksi mitttikun käyttölueelle. Moottorin mlli Moottoriöljyn tilvuus Nestetyyppi 4,5 litr 4,25 l (4.5 US qt) Mercury/Quicksilver 25W 40 Synthetic Blend -moottoriöljy, NMMA FC W 6. Trkist öljytso veneen kelluess vedessä j lisää ohjeiden mukist nestettä niin, että öljypint nousee FULLmerkkiin ti OK-lueelle, muttei korkemmlle. 7. Käynnistä moottori, käytä sitä kolme minuutti j trkist, ettei vuotoj esiinny. Smmut moottori. Ohjustehostimen neste Trkstus 1. Pysäytä moottori j keskitä perävetolite. 2. Irrot täyttöukon korkki /mitttikku j trkist tso Täyttöukon korkki /mitttikku. Moottorin olless normliss käyntilämpötilss nestepinnn pitäisi oll lämpimällä lueell. 90-8M fin HEINÄKUU 2014 Sivu 61

70 Os 5 - Huolto. Moottorin olless kylmänä nestepinnn pitäisi oll kylmällä lueell. - Lämmin lue - Kylmä lue TÄRKEÄÄ: Jos säiliössä ei näy nestettä, ot yhteys vltuutettuun Mercury MerCruiser -jälleenmyyjään. Täyttö 1. Irrot täyttöukon korkki /mitttikku j trkist tso. 2. Lisää määriteltyä nestettä, jott nestepint nousee oikelle tsolle. Putkilon viitenro Kuvus Käyttökoht Osnumero 114 Hydrulisen jokulmn säädön j ohjustehostimen neste Ohjustehostusjärjestelmä Q1 28 Dexron III Ohjustehostusjärjestelmä Otin Loclly 3. Asenn täyttökorkki/mitttikku. Vihto Ohjustehostimen nestettä ei trvitse viht, pitsi jos se sstuu vedestä ti roskist. Ot yhteys vltuutettuun Mercury MerCruiser -jälleenmyyjään. Moottorin jäähdytysneste suljettu jäähdytys Trkstus! VAROITUS Äkillinen pinehäviö voi iheutt kuumn jäähdytysnesteen kiehumisen j rjun purkutumisen, mikä voi iheutt vkvi plovmmoj. Ann moottorin jäähtyä ennen jäähdytysnesteen pinekorkin irrottmist. 1. Moottorin olless normliss toimintlämpötilss trkist jäähdytysnesteen tso pisuntsäiliöstä. 2. Jäähdytysnesteen tson tulee oll ADD- j FULL-merkkien välillä Lisää ohjeiden mukist nestettä trpeen mukn. Putkilon viitenro Kuvus Käyttökoht Osnumero 122 Pitkäikäinen pkks-/ jäähdytysneste 4. Jos pisuntsäiliössä ei ole nestettä, nn moottorin jäähtyä ympäristön lämpötiln. Suljettu jäähdytysjärjestelmä K1 Sivu M fin HEINÄKUU 2014

71 Os 5 - Huolto 5. Irrot korkki lämmönvihtimest j trkist nesteen tso Lämmönvihtimen korkki 6. Lämmönvihtimen jäähdytysnesteen pinnn tulee oll täyttökuln pohjn tsoll. Jos jäähdytysnesteen pint on lhll, ot yhteys vltuutettuun Mercury MerCruiser -jälleenmyyjään. 7. Asenn korkki lämmönvihtimeen j kiristä sitä, kunnes se on tiiviisti täyttökulss. Täyttö HUOMAUTUS Propyleeniglykolipkksnesteen käyttö suljetuss jäähdytysjärjestelmässä voi vurioitt jäähdytysjärjestelmää ti moottori. Täytä suljettu jäähdytysjärjestelmä etyleeniglykolipkksnesteellä, jok on sopiv limmss lämpötilss, jolle moottori ltistuu. HUOMAUTUS Jos jäähdytysvettä ei ole riittävästi, moottori, vesipumppu j muut ost ylikuumenevt j vurioituvt. Vrmist, että veden imuukkoihin sdn riittävästi vettä käytön ikn. HUOMAUTUS Moottorin suljettuun jäähdytysjärjestelmään jäänyt ilm voi iheutt moottorin ylikuumenemisen j joht moottorivurioon. Ilmn pääsy suljettuun jäähdytysjärjestelmään sitä täytettäessä minimoidn settmll vene niin, että moottorin etupää on tkpäätä korkemmll. HUOMAUTUS: Lisää jäähdytysnestettä vst, kun moottori on normliss käyttölämpötilss. 1. Irrot täyttöukon korkki jäähdytysnesteen pisuntsäiliöstä. Trkst tiiviste j vihd se trvittess. TÄRKEÄÄ: Jäähdytysneste virt nopesti tässä suljetuss jäähdytysjärjestelmässä. Suuremmt tyhjäkäyntinopeudet voivt sulke ilm järjestelmään j vikeutt sen poistmist. Aj venettä tyhjäkäynnillä, kun täytät järjestelmää ti poistt ilm. 2. Täytä FULL-viivn sti määritetyllä jäähdytysnesteellä. Putkilon viitenro Kuvus Käyttökoht Osnumero 122 Pitkäikäinen pkks-/ jäähdytysneste Suljettu jäähdytysjärjestelmä K1 3. Trkist pkksnesteen vhvuus riittävän pkkssuojn vrmistmiseksi j korj se trvittess. Oikeist huoltoväleistä on lisätietoj Tekniset tiedot -kohdss. 4. Asenn täyttöukon korkki jäähdytysnesteen pisuntsäiliöön. Vihto Ot yhteys vltuutettuun Mercury MerCruiser -jälleenmyyjään. Alph-sisäperämoottorin vihteistoöljy HUOMAUTUS Öljyn, jäähdytysineen j muiden moottoriöljyjen päästäminen ympäristöön on liss kielletty. Vro läikyttämästä öljyä, jäähdytysnestettä ti muit moottoriöljyjä ympäristöön venettä huoltesssi. Tunne jätteiden hävittämistä ti kierrättämistä koskevt piklliset rjoitukset j hävitä nesteet vtimusten mukisesti. Trkstus TÄRKEÄÄ: Vihteistoöljytso vihtelee käytön ikn. Trkist ennen käynnistämistä moottorin olless kylmä. HUOMAUTUS: Vihteistoöljysäiliössä on nturi, jok on liitetty moottorin vroitusjärjestelmään. 90-8M fin HEINÄKUU 2014 Sivu 63

72 Os 5 - Huolto 1. Trkist vihteistoöljytso säiliöpullost. Pidä öljyn määrä suositetull käyttölueell. - Vihteistoöljysäiliön korkki - Suurin lue c - Pienin lue MAX MIN c 2. Trkst vihteistoöljyn til. Jos vihteistoöljysäiliön pohjll näkyy vettä ti sitä ilmestyy öljyn tyhjennystulppn, ti jos vihteistoöljy näyttää väärän väriseltä, sisäperämoottoriss stt oll vesivuoto. Täyttö TÄRKEÄÄ: Jos trvitn yli 59 ml (2 fl oz) vihteistovoiteluinett öljysäiliön täyttämiseen, jokin tiiviste voi vuot. Perävetolite voi vurioitu voitelun puutteest. Ot yhteys vltuutettuun Mercury MerCruiser -jälleenmyyjään. 1. Irrot vihteistoöljysäiliön knsi. 2. Täytä säiliö määritetyllä nesteellä siten, että vihteistoöljyn tso on käyttölueell. Älä täytä liik Putkilon viitenro Kuvus Käyttökoht Osnumero 87 Suuritehoinen vihteistovoiteluine Vihteistoöljysäiliö Q01 3. Vrmist, että korkin sisällä on kumitiiviste j pne se piklleen. Kiristä korkki hyvin, mutt älä kiristä lik. HUOMAUTUS: Koko perävetolitteen täyttämisohjeet nnetn kohdss Vihto. Vihto 1. Irrot vihteistoöljysäiliön knsi. 2. Trimm perävetolite kokonn ulos. Irrot öljyn täyttö- j tyhjennysruuvi sekä tiivisteluslevy j vlut öljy sopivn stin. - Öljyn täyttö- j tyhjennysruuvi - Tiivisteluslevy Irrot öljytiln ilmruuvi j tiivisteluslevy. Ann nesteen tyhjentyä kokonn. - Öljytiln ilmruuvi - Tiivisteluslevy 7161 Sivu M fin HEINÄKUU 2014

73 TÄRKEÄÄ: Jos perävetolitteest vuot vettä ti jos neste näyttää mitomiselt, lite vuot. Ot yhteys vltuutettuun Mercury MerCruiser -jälleenmyyjään. Os 5 - Huolto 4. Lske perävetolitett siten, että potkurin kseli on vksuorss. Täytä perävetolite öljyn täyttö- j tyhjennysukon kutt määritetyllä vihteistoöljyllä, kunnes ilm sisältämätöntä voiteluinett virt öljytiln ilm-ukost. Putkilon viitenro Kuvus Käyttökoht Osnumero 87 Suuritehoinen vihteistovoiteluine Perävetoliteyksikkö Q01 TÄRKEÄÄ: Käytä perävetolitteess inostn suuritehoist Mercury/Quicksilver High Performnce Ger Lue - voiteluinett. 5. Asenn öljytiln ilmruuvi j tiivisteluslevy. 6. Jtk vihteiston voiteluineen pumppust vetolitteeseen öljyn täyttö- j tyhjennysukon kutt, kunnes voiteluinett ilmestyy vihteiston öljysäiliöön. 7. Täytä vihteistoöljysäiliö niin, että vihteistoöljytso on käyttölueell. Älä täytä liik. Vrmist, että korkin sisällä on kumitiiviste j pne se piklleen. Älä kiristä liik. HUOMAUTUS: Öljytilvuus sisältää vihteiston öljysäiliön. Mlli Tilvuus Nestetyyppi Alph One 1892 ml (64 oz) Suuritehoinen vihteistovoiteluine 8. Irrot pumppu öljyn täyttö- j tyhjennysukost. Asenn nopesti tiivisteluslevy j öljyn täyttö- j tyhjennysruuvi. Kiristä tiukkn. 9. Trkist öljyn tso ensimmäisen käytön jälkeen. TÄRKEÄÄ: Vihteistoöljytso vihtelee käytön ikn. Trkist moottorin olless kylmä. Brvo-sisäperämoottorin vihteistoöljy Trkstus HUOMAUTUS Öljyn, jäähdytysineen j muiden moottoriöljyjen päästäminen ympäristöön on liss kielletty. Vro läikyttämästä öljyä, jäähdytysnestettä ti muit moottoriöljyjä ympäristöön venettä huoltesssi. Tunne jätteiden hävittämistä ti kierrättämistä koskevt piklliset rjoitukset j hävitä nesteet vtimusten mukisesti. TÄRKEÄÄ: Vihteistoöljytso vihtelee käytön ikn. Trkist ennen käynnistämistä moottorin olless kylmä. HUOMAUTUS: Vihteistoöljysäiliössä on nturi, jok on liitetty moottorin vroitusjärjestelmään. 1. Trkist vihteistoöljytso säiliöpullost. Pidä öljyn määrä suositetull käyttölueell. - Vihteistoöljysäiliön korkki - Suurin lue c - Pienin lue MAX MIN c 2. Trkst vihteistoöljyn til. Jos vihteistoöljysäiliön pohjll näkyy vettä ti sitä ilmestyy öljyn tyhjennystulppn, ti jos vihteistoöljy näyttää väärän väriseltä, sisäperämoottoriss stt oll vesivuoto. Täyttö Uusiin sennuksiin stetn joutu lisäämään jop 470 ml (16 fl oz) vihteistoöljyä totutusjojkson ikn (20 tunti käyttöik). Vihteistoöljytson trkkileminen j ylläpitäminen totutusjojkson ikn on tärkeää. TÄRKEÄÄ: Vihteistoöljytso on trkistettv j öljyä on lisättävä trvittess jokisen päivän luss moottorin olless kylmä. Jos vihteistoöljyn hälytysääni kuuluu päivän toiminnn ikn, lisää sinmukinen määrä vihteistoöljyä säiliöpulloon. HUOMAUTUS: Kun täytät koko perävetolitteen, ktso koht Vihto. 1. Irrot vihteistoöljysäiliön knsi Täytä säiliö määritetyllä nesteellä, kunnes vihteistoöljyn tso on käyttölueell. Älä täytä liik. 90-8M fin HEINÄKUU 2014 Sivu 65

74 Os 5 - Huolto Putkilon viitenro Kuvus Käyttökoht Osnumero Pne korkki tkisin. Vihto Suuritehoinen vihteistovoiteluine 1. Irrot vihteistoöljysäiliön knsi. 2. Brvo One -mllit:. Irrot potkuri.. Lske perävetolite ivn ls. c. Irrot öljyn täyttö- j tyhjennysruuvi j tiivisteluslevy. d. Tyhjennä neste sopivn stin. Vihteistoöljysäiliö Q01 - Öljyn täyttö- j tyhjennysruuvi - Tiivisteluslevy mc Kikki muut mllit:. Trimm perävetolite kokonn ulos.. Irrot öljyn täyttö- j tyhjennysruuvi j tiivisteluslevy. c. Tyhjennä neste sopivn stin. - Öljyn täyttö- j tyhjennysruuvi - Tiivisteluslevy Irrot öljytiln ilmruuvi j tiivisteluslevy. Ann nesteen tyhjentyä kokonn. - Öljytiln ilmruuvi - Tiivisteluslevy mc TÄRKEÄÄ: Jos perävetolitteest vuot vettä ti jos neste näyttää mitomiselt, lite vuot. Ot yhteys vltuutettuun Mercury MerCruiser -jälleenmyyjään. 5. Lske perävetolitett siten, että potkurin kseli on vksuorss. TÄRKEÄÄ: Käytä perävetolitteess inostn suuritehoist Mercury/Quicksilver High Performnce Ger Lue - voiteluinett. Sivu M fin HEINÄKUU 2014

75 Os 5 - Huolto 6. Täytä perävetolite öljyn täyttö- j tyhjennysukon kutt määritetyllä vihteistoöljyllä, kunnes ilm sisältämätöntä voiteluinett virt öljytiln ilm-ukost. Putkilon viitenro Kuvus Käyttökoht Osnumero 87 Suuritehoinen vihteistovoiteluine 7. Asenn öljytiln ilmruuvi j tiivisteluslevy. Perävetoliteyksikkö Q01 8. Jtk vihteiston voiteluineen pumppust vetolitteeseen öljyn täyttö- j tyhjennysukon kutt, kunnes voiteluinett ilmestyy vihteiston öljysäiliöön. 9. Täytä säiliö siten, että öljytso on käyttölueell. Älä täytä liik. 10. Vrmist, että korkin sisällä on kumitiiviste j pne se piklleen. Älä kiristä liik. HUOMAUTUS: Öljytilvuudet sisältävät vihteiston öljysäiliön. Brvo One Brvo Two Brvo Three (yksi merivesipumppu) Brvo Three (kksi merivesipumppu) Mlli Tilvuus Nestetyyppi 2736 ml (92-1/2 oz) 3209 ml (108-1/2 oz) 2972 ml (100-1/2 oz) 2736 ml (92-1/2 oz) Suuritehoinen vihteistovoiteluine 11. Irrot pumppu öljyn täyttö- j tyhjennysukost. Asenn nopesti tiivisteluslevy j ruuvi. Kiristä tiukkn. 12. Asenn potkuri. Ktso Potkurit. 13. Trkist öljyn tso ensimmäisen käytön jälkeen. TÄRKEÄÄ: Vihteistoöljysäiliössä olevn öljyn tso koho j lskee käytön ikn. Trkist öljyn määrä perävetolitteen olless jäähtynyt j moottorin olless smmutettu. Ajokulmn säätölitteen hydrulineste Trkstus TÄRKEÄÄ: Trkist öljymäärä vin, kun perävetolite on ivn lhll/sisässä. 1. Aset perävetolite ivn ls/sisään. 2. Trkist öljyn tso. Tson täytyy oll säiliön MIN- j MAX-viivojen välillä Säiliö - MIN- j MAX-viivt 3. Täytä trpeen mukn määritetyllä nesteellä. Putkilon viitenro Kuvus Käyttökoht Osnumero 114 Hydrulisen jokulmn säädön j ohjustehostimen neste Hydrulisen jokulmn säätöpumppu (suositeltv neste) Q1 4. Jos ilmoitettu nestettä ei ole stvill,10w-30-öljyä (hnkittv itse) voidn käyttää. Täyttö 1. Irrot täyttöukon korkki säiliöstä. HUOMAUTUS: Täyttöukon korkiss on ilmnvihtoreikä. 2. Lisää voiteluinett, jott pint nousee säiliössä olevien MIN- j MAX-viivojen välille. 90-8M fin HEINÄKUU 2014 Sivu 67

76 Os 5 - Huolto Putkilon viitenro Kuvus Käyttökoht Osnumero Asenn korkki. Vihto Hydrulisen jokulmn säädön j ohjustehostimen neste Hydrulisen jokulmn säätöpumppu Q1 Ajokulmn säätölitteen hydrulinestettä ei trvitse viht, ellei se sstu vedestä ti roskist. Ot yhteys vltuutettuun Mercury MerCruiser -jälleenmyyjään. Akku Ktso kun mukn tulevi erityisohjeit j vroituksi. Jos näitä tietoj ei ole stviss, noudt seurvi vrotoimi kun käsittelyssä.! VAARA Heikon kun ltminen veneessä ti pukäynnistyskpeleiden j lisäkun käyttäminen moottorin käynnistämiseen stt iheutt vkvn vmmn ti tuotevurion tuliplon ti räjähdyksen seuruksen. Poist kku veneestä j lt se tuuletetull lueell loitoll kipinöistä j vutulest.! VAARA Käytössä ti ldttvn olev kku tuott ksu, jok voi syttyä j räjähtää j suihkutt ulos rikkihppo, jok voi iheutt vkvi plovmmoj. Tuulet kun ympärillä olev lue j käytä suojvrusteit kkuj käsitellessäsi ti huoltesssi. Lisäkut Mercury suosittelee vähintään 27- ti 31-tyyppisen AGM-kkuryhmän käyttämistä käytettäessä kuormnkevennysyksikköjä lisäkkujen sijn. Axius-mllej käyttävät veneet ovt tvllisesti suuri veneitä, joiss on pljon tsvirtkuormi, eivätkä minimiryhmän 24 kut ole riittäviä. Kuormnkevennystyyppistä yksikköä voidn hyvin käyttää myös lisäkäyttökun sijst ti kun käynnistyskkuun kytketään käyttökuormi. Ktso sovellusten käsikirjst lisätietoj. Liitä sähkökomponentit, kuten LVD:t (lijännitektkisut), VSR:t (ltusjännitteen tunnistvt ltusreleet) j ACR:t (utomttisesti sulkeutuvt releet), erilliseen lisäkkuriviin. Trkist virtliitäntäkohdt ABYC-säännöistä. Usempien EFI-moottorien kkuj koskevt vrotoimet Lturit: Lturit on suunniteltu ltmn kku, jok tuott virt lturiin kiinnitettyyn moottoriin. EFI-propulsionohjusmoduuli (PCM): Ohjelmnohjusmoduuli vtii vkn jännitelähteen. Usemmll moottorill jettess jokin veneessä olev sähkölite voi iheutt äkillisen jännitteenlskun moottorin kuss. Jännite voi lske PCM:n vtimn vähimmäisrvon lle. Toisen moottorin lturi voi nyt myös lk ldt. Tämä voi iheutt jännitepiikin moottorin sähköjärjestelmässä. Kummsskin tpuksess PCM voi sulkeutu. Jännitteen plutuess PCM:n käyttölueelle PCM plutuu itsestään lkutiln j moottori toimii ts normlisti. PCM sulkeutuu j plutuu lkutiln niin nopesti, että moottoriss voi tuntu vin hetkellinen sytytyshäiriö. Akut: Veneissä, joiss on useit EFI-moottoreit, edellytetään kunkin moottorin kytkemistä omn kkuuns. Tämä vrmist sen, että moottorin PCM:llä on vk jännitelähde. Akun kytkimet: Akun kytkimet pitää in sett siten, että kukin moottori toimii omll kulln. Älä käytä moottoreit kytkimien olless "oth"- ti "ll"-sennoiss. Hätätilss toisen moottorin kku voi käyttää käynnistämään moottori, jonk kku on tyhjä. Akun erottimet: Veneessä olevien lisälitteiden käyttökun ltmisess voidn käyttää erottimi. Niitä ei pidä käyttää veneessä olevn toisen moottorin kun ltukseen, ellei erotin ole nimenomn tähän trkoitukseen suunnitellun tyyppinen. Generttorit: Generttorin kku on ktsottv toisen moottorin kuksi. Liekinsmmutin! VAARA Polttoine on herkästi syttyvää j räjähtävää. Vrmist, että virtlukko on off-sennoss j nrullinen hätäktkisin siten, ettei moottori pääse käynnistymään. Älä tupkoi ti slli lueell kipinänlähdettä ti votult huollon ikn. Pidä työskentelylue hyvin tuuletettun j vältä pitkällistä ltistumist höyryille. Trkist in ennen moottorin käynnistämistä, onko järjestelmässä vuotoj, j pyyhi mhdolliset roiskeet pois välittömästi. 1. Liekinsmmutint voidn käsitellä vin poistmll kksi moottorikopp: Sivu M fin HEINÄKUU 2014

77 Os 5 - Huolto. Moottorin ulkokopp poistetn sen neljästä kumiholkist ylöspäin vetämällä.. Nost toisen kopn etuos, jott kopp irto etuholkeist. Vedä kopp veneen etuosn päin, jott se irto khdest tkholkist Etuholkit - Tkholkit Löysää liekinsmmuttimen kiinnittävää mutteri j irrot liekinsmmutin. - Liekinsmmutin - Liekinsmmuttimen kiinnittimen mutteri 3. Puhdist liekinsmmutin lämpimällä vedellä j miedoll pesuineell. 4. Trkst, ettei liekinsmmuttimess ole reikiä, hlkemi ti rppeutumist. Vihd trvittess. 5. Ann liekinsmmuttimen kuivu kokonn ennen käyttöä. 6. Asenn liekinsmmutin j kiristä sen kiinnittimen mutteri ilmoitettuun tiukkuuteen. Kuvus Nm l-in. l-ft Liekinsmmuttimen kiinnittimen mutteri Asenn moottorikopt Positiivisen kmpikmmion tuuletusventtiilin (PCV) vihtminen Tässä moottoriss on positiivinen kmpikmmion tuuletusventtiili (PCV). PCV-venttiili tulee trkst jok 100 käyttötunnin välein ti vähintään kerrn vuodess (kumpi tulee ensin). 90-8M fin HEINÄKUU 2014 Sivu 69

78 Os 5 - Huolto HUOMAUTUS: PCV-venttiili tulee viht Mercury Mercruiserin lkuperäisiin vrosiin, jott vrmistetn päästöjä koskevien säännösten mukisuus. 1. Vedä PCV-venttiili ulos oikenpuoleisest venttiilisuojuksest j irrot se letkust. Pkosrj poistettu kuvn selkeyttämiseksi Trkst PCV-venttiilistä mhdolliset hlkemt ti kuluminen j vihd se trvittess. 3. Trkst venttiilisuojuksen kumiholkist mhdolliset hlkemt ti kuluminen j vihd se trvittess. 4. Asenn PCV-venttiili letkuun j työnnä kumiholkki venttiilisuojukseen. Aset PCV-venttiili kumiholkkiin. Polttoinejärjestelmän huolto Polttoinejärjestelmä! VAARA Polttoine on herkästi syttyvää j räjähtävää. Vrmist, että virtlukko on off-sennoss j nrullinen hätäktkisin siten, ettei moottori pääse käynnistymään. Älä tupkoi ti slli lueell kipinänlähdettä ti votult huollon ikn. Pidä työskentelylue hyvin tuuletettun j vältä pitkällistä ltistumist höyryille. Trkist in ennen moottorin käynnistämistä, onko järjestelmässä vuotoj, j pyyhi mhdolliset roiskeet pois välittömästi. TÄRKEÄÄ: Kerää j säilytä polttoine hyväksytyssä stiss. Pyyhi läikkynyt polttoine heti pois. Polttoinevuotojen pyyhkimiseen käytetty mterili täytyy hävittää hyväksyttyyn stin. Ennen polttoinejärjestelmän minkään osn huoltmist: 1. Smmut moottori j irrot kku. 2. Huoll polttoinejärjestelmä hyvin ilmstoidull lueell. 3. Trkst, ettei huoltotyön jäljiltä synny polttoinevuotoj. Polttoineputkiston trkstus Trkst silmämääräisesti, ettei polttoineletkuss ole hlkemi, pisumi, vuotoj, kovettumi ti muit vurioiden merkkejä. Jos jokin näistä vioist hvitn, polttoineletku on vihdettv uuteen. Veden erottv polttoineensuodtin Veden erottv polttoineensuodtin on mtlpinesuodtin, jok poist roskt j veden, ennen kuin polttoine joutuu korkepinepolttoinepumppuun. Veden erottv polttoineensuodtin on prst huolt moottorin olless kylmänä ti kun moottori ei ole käytetty useit tuntej. Vikk moottori ei ehkä ole käynyt useit tuntej, ympäröivän ilmn lämpötil voi sd polttoinejärjestelmän pineistetuksi. Veneeseen sennetuss polttoinejärjestelmässä olevn pineen määrä riippuu sennetun järjestelmän tyypistä. Ktso lisätietoj tämän ohjekirjn Määräikishuolto -osst. Suodtinkotelon poisto 1. Vrmist, että virt-vin on OFF-sennoss j poist vin. 2. Irrot kut. Sivu M fin HEINÄKUU 2014

79 Os 5 - Huolto 3. Piknn veden erottv polttoineensuodtin moottorin etupuolelt oikelt. 4. Poist puninen huoltokorkki. 5. Aset polttoineensuodttimen kotelon ympärille riepu ti pyyhe, jott polttoinett ei pääse vuotmn eikä suihkumn. 6. Löysää polttoineensuodttimen knsi kiertämällä sitä vstpäivään polttoineensuodttimen poisto-/ sennustyöklull ti vääntämällä ruuvivimen vrrell suodttimen knnen korvkkeiden välistä. Älä irrot kntt Polttoineensuodttimen poisto-/sennustyöklu Autt polttoineensuodttimen knsisennelmn poistoss j sennuksess Vput suodtin kiinnikkeestä työntämällä suodtinkotelo ylöspäin. Letkujen j johtosrjn tulee jäädä kiinni suodtinkoteloon. Suodtinkotelon tyhjennys! VAARA Polttoine on herkästi syttyvää j räjähtävää. Vrmist, että virtlukko on off-sennoss j nrullinen hätäktkisin siten, ettei moottori pääse käynnistymään. Älä tupkoi ti slli lueell kipinänlähdettä ti votult huollon ikn. Pidä työskentelylue hyvin tuuletettun j vältä pitkällistä ltistumist höyryille. Trkist in ennen moottorin käynnistämistä, onko järjestelmässä vuotoj, j pyyhi mhdolliset roiskeet pois välittömästi. 1. Irrot suodttimen knsi. 2. Kllist suodtinkotelo polttoineen tyhjentämiseksi hyväksyttyyn stin j hävitä polttoine pikllisten säännösten mukisesti. Polttoineensuodttimen trkstus Polttoineensuodtin on polttoinejärjestelmän tärkeä os, jost on trkstettv mhdolliset roskt j kuluminen jok 100 käyttötunnin jälkeen. Vihd polttoineensuodtin trvittess. Suodtinkotelon sennus 1. Aset suodtinkotelon kiinnityskielekkeet kiinnikkeen ukkoihin j pin suodtinkotelo lspäin, jott kielekkeet liukuvt lukittuun sentoon. 2. Voitele suodttimen O-renkt öljyllä. 3. Vrmist, että suodtin on suodtinkoteloss, j senn knsi. Kiristä knsi tiuksti. 4. Kytke kkukpelit. 5. Käännä virt-vin ON- ti käyntisentoon (RUN). Älä käynnistä moottori. 6. Trkst, vuotko suodtinkotelost ti -letkuist polttoinett. TÄRKEÄÄ: Trkst mhdolliset vuodot ennen moottorin käynnistämistä. 90-8M fin HEINÄKUU 2014 Sivu 71

80 Os 5 - Huolto Voitelu Ohjusjärjestelmä! VAARA Väärä kpelin voitelu stt iheutt hydrulilukon, jok voi joht vkvn vmmn ti kuolemn, jos veneen hllint menetetään. Vedä ohjuskpelin pää kokonn tkisin ennen voiteluineen levittämistä. HUOMAUTUS: Jos ohjuskpeliss ei ole rsvnipp, kpelin sisävijeri ei voi rsvt. 1. Jos ohjuskpeliss on rsvnipt: käännä ohjuspyörää, kunnes ohjuskpeli vetäytyy täysin kpelin suojuksen sisään. Lisää noin 3 pinllust rsv tyypillisestä käsikäyttöisestä voitelupistoolist. - Ohjuskpelin rsvnipp 6221 Putkilon viitenro Kuvus Käyttökoht Osnumero Extreme-voiteluine Ohjuskpelin rsvnipp 8M Käännä ohjuspyörää, kunnes ohjuskpeli on täysin ojennettun. Voitele kevyesti kpelin esillä olevt ost. - Ohjuskpeli ojennettun 6222 Putkilon viitenro Kuvus Käyttökoht Osnumero 3. Voitele ohjustppi. Extreme-voiteluine Ohjuskpeli 8M Ohjustppi mc Sivu M fin HEINÄKUU 2014

81 Os 5 - Huolto Putkilon viitenro Kuvus Käyttökoht Osnumero 139 Mercury 25W-40 Synthetic Blend -4-thtimoottoriöljy 4. Kksoismoottoreill vrustetuiss veneissä: Voitele yhdystngon kääntöpisteet. Ohjustppi 92-8M Putkilon viitenro Kuvus Käyttökoht Osnumero 139 Mercury 25W-40 Synthetic Blend -4-thtimoottoriöljy Yhdystngon kääntöpisteet 92-8M Kun olet käynnistänyt moottorin, käännä ohjuspyörää useit kertoj vsemmlle j oikelle sen vrmistmiseksi, että ohjusjärjestelmä toimii oikein, ennen kuin lähdet liikkeelle. Kukosäätimen kpelin voitelu Voitele seurvss kuvss näkyvät pisteet öljyllä vähintään kerrn vuodess j usemmin, jos venettä käytetään suolisess vedessä. Kuvss Brvo-vetolitteen vihdelevy, Alphvihdelevy on smnlinen - Kukosäätimen vihdekpeli - Vihdekpeli c - Kukosäätimen ksukpeli c Vetokselien ristinivelen rihlt j O-renkt (sisäperämoottoriyksikkö irrotettun) 1. Levitä rsv vetokselin ristinivelen rihloihin j O-renkisiin Vetokselin ristinivelen rihlt - O-renkt (3) 8591 Putkilon viitenro Kuvus Käyttökoht Osnumero Extreme-voiteluine Vetokselin ristinivelen rihlt j O-renkt 8M Ktso potkurikselin voitelu kohdst Potkurit. Vetolevy Voitele moottorin yhdistimen rihlt rsvnippojen kutt pumppmll noin 8-10 pinllust rsv tvllisell käsikäyttöisellä rsvpuristimell. 90-8M fin HEINÄKUU 2014 Sivu 73

82 Os 5 - Huolto HUOMAUTUS: Jos venettä käytetään tyhjäkäynnillä pidemmän ik, vetolevy on voideltv 50 tunnin välein. - Rsvnipp 6213 Putkilon viitenro Kuvus Käyttökoht Osnumero Extreme-voiteluine Vetolevy 8M HUOMAUTUS: Moottoriss on suljettu vetolevy j Perm--Lue-ristinivelet. Suljettu vetolevy j kselin rihlt voidn voidell perävetolitett irrottmtt. Perm--Lue-ristinivelet eivät trvitse voitelu. Vetokselin jtkeell vrustetut mllit 1. Voitele peräpeilipään rsvnipp j moottoripään rsvnipp pumppmll pinllust rsv tyypillisellä käsikäyttöisellä rsvpuristimell. 2. Voitele vetokselin rsvnipt pinmll niihin 3 4 pinllust rsv tyypillisellä käsikäyttöisellä rsvpuristimell. c Vetokselin rsvnipt - Peräpeilipään rsvnipp c - Moottoripään rsvnipp Potkurit Putkilon viitenro Kuvus Käyttökoht Osnumero Potkurin korjus Extreme-voiteluine Peräpeilipään rsvnipp, moottoripään rsvnipp, vetokselin rsvnipt 8M Jotkut vurioituneet potkurit voidn korjt. Ot yhteys vltuutettuun Mercury MerCruiser -jälleenmyyjään. Alph-potkurin irrotus! VAARA Pyörivät potkurit voivt iheutt vkvn vmmn ti kuolemn. Älä koskn käytä venettä kuivll mll potkurin olless sennettun. Ennen kuin sennt ti irrott potkurin, set vetolite vplle j kytke nrullinen hätäktkisin päälle, jott moottori ei pääse käynnistymään. Aset puuplikk potkurin lvn j kuplinnnestolevyn väliin. 1. Aset puuplikk potkurin lvn j kvittiolevyn väliin pyörimisen estämiseksi. Suorist lukkoprikn tivutetut kielekkeet. 2. Kierrä potkurikselin mutteri vstpäivään j irrot mutteri. 3. Ot lukkoprikk, vetolitteen kulus, potkuri j pinelevy pois potkurin kselilt. Sivu M fin HEINÄKUU 2014

83 Os 5 - Huolto Alph-potkurin sennus HUOMAUTUS Jos moottori käytetään löysällä potkurill, seuruksen voi oll potkurin, vetolitteen ti vetolitteen osien vurioituminen. Kiristä in potkurin mutteri ti mutterit määrittelyjen mukisesti j trkist niiden kireys säännöllisesti sekä vdittuin huoltoväleinä. TÄRKEÄÄ: Jos lukkoprikk käytetään uudelleen, trkst, ettei kielekkeissä ole vurioit. Vihd lukkoprikk, jos sen kunto on kyseenlinen. d e f - Potkurikseli - Pinelevy c - Flo-Torq II -vetolitteen np d - Potkuri e - Vetoyksikön kulus f - Lukkoprikk g - Potkurin mutteri c 6215 g 1. Sivele runss kerros jotkin seurvist voiteluineist potkurin kseliin. Putkilon viitenro Kuvus Käyttökoht Osnumero 95 PTFE:tä sisältävä 2-4-C Potkurikseli Q 1 Extreme-voiteluine Potkurikseli 8M Työnnä pinelevy potkurin nvn päälle, porrstettu puoli potkurin npn päin. 3. Asenn Flo-Torq II -vetolitteen np potkuriin. HUOMAUTUS: Vetoyksikön kulus on krtiominen j liukuu kokonn potkuriin, kun mutteri kiristetään oikelle kireydelle. 4. Kohdist rihlt j pne potkuri potkurikselille. 5. Asenn vetolitteen kulus j lukkoprikk. 6. Asenn potkurin mutteri j kiristä se ilmoitettuun tiukkuuteen. Kuvus Nm l-in. l-ft Potkurin mutteri (minimi) Tivut lukkoprikn kolme kielekettä ls rihltun luslevyn uriin. Ensimmäisen käytön jälkeen tivut kolme kielekettä suoriksi j kiristä potkurin mutteri uudelleen. Tivut kielekkeet tkisin rihlttuun luslevyyn. Trkist potkuri 20 käyttötunnin välein. Älä j löystyneellä potkurill. Brvo One -potkurin irrotus! VAARA Pyörivät potkurit voivt iheutt vkvn vmmn ti kuolemn. Älä koskn käytä venettä kuivll mll potkurin olless sennettun. Ennen kuin sennt ti irrott potkurin, set vetolite vplle j kytke nrullinen hätäktkisin päälle, jott moottori ei pääse käynnistymään. Aset puuplikk potkurin lvn j kuplinnnestolevyn väliin. 1. Aset puuplikk potkurin lvn j kvittiolevyn väliin pyörimisen estämiseksi. Suorist lukkoprikn tivutetut kielekkeet. 2. Kierrä potkurikselin mutteri vstpäivään j irrot mutteri. 3. Ot lukkoprikk, vetolitteen kulus, potkuri j pinelevy pois potkurin kselilt. Brvo One -potkurin sennus TÄRKEÄÄ: Vlitun potkurin pyörimisliikkeen suunnn täytyy oll sm kuin potkurikselin eteenpäinvihteen pyörimisliikkeen. 1. Levitä potkurikselin rihllle runssti jotkin seurvist Quicksilverin voiteluineist. 90-8M fin HEINÄKUU 2014 Sivu 75

84 Os 5 - Huolto Putkilon viitenro Kuvus Käyttökoht Osnumero 95 PTFE:tä sisältävä 2-4-C Potkurikselin rihlt Q 1 Extreme-voiteluine Potkurikselin rihlt (vin suolinen vesi) 8M HUOMAUTUS: Extreme-rsv käytetään vin suolisen veden sovelluksiss. 2. Asenn potkuri j kiinnitysost kuvn mukisesti. 3. Kiristä potkurin mutteri ilmoitettuun tiukkuuteen. c d e f g Brvo One -mllit - Potkurikselin rihlt - Etupinelevy c - Flo-Torq II -vetolitteen np d - Potkuri e - Vetoyksikön kulussovitin f - Lukkoprikk g - Potkurin mutteri HUOMAUTUS: Ilmoitettu vääntömomentti on vääntömomentin vähimmäisrvo. Kuvus Nm l-in. l-ft Brvo One -potkurimutteri Kohdistuskielekkeet, joiss on urt 4. Lukkoprikll vrustetut mllit: Jtk potkurimutterin kiristämistä, kunnes kolme lukkoprikn kielekettä ovt linjss rihltun luslevyn urien knss. 5. Tivut kolme kielekettä ls rihltun luslevyn uriin c d e - Potkuri - Lukkoprikk c - Vetoyksikön kulussovitin d - Kieleke tivutettu ls e - Potkurin mutteri Brvo Two -potkurin irrotus 4750! VAARA Pyörivät potkurit voivt iheutt vkvn vmmn ti kuolemn. Älä koskn käytä venettä kuivll mll potkurin olless sennettun. Ennen kuin sennt ti irrott potkurin, set vetolite vplle j kytke nrullinen hätäktkisin päälle, jott moottori ei pääse käynnistymään. Aset puuplikk potkurin lvn j kuplinnnestolevyn väliin. 1. Aset puuplikk potkurin lvn j kvittiolevyn väliin pyörimisen estämiseksi. Suorist lukkoprikn tivutetut kielekkeet. 2. Irrot potkurikselin mutteri kiertämällä sitä vstpäivään. 3. Ot lukkoprikk, rihlttu luslevy, potkuri j pinelevy pois potkurin kselilt. Brvo Two -potkurin sennus TÄRKEÄÄ: Vlitun potkurin pyörimisliikkeen suunnn täytyy oll sm kuin potkurikselin eteenpäinvihteen pyörimisliikkeen. 1. Levitä potkurikselin rihllle runssti jotkin seurvist Quicksilverin voiteluineist. Putkilon viitenro Kuvus Käyttökoht Osnumero 95 PTFE:tä sisältävä 2-4-C Potkurikselin rihlt Q 1 Sivu M fin HEINÄKUU 2014

85 Os 5 - Huolto Extreme-voiteluine Potkurikselin rihlt (vin suolinen vesi) 8M HUOMAUTUS: Extreme-rsv käytetään vin suolisen veden sovelluksiss. 2. Asenn potkuri j kiinnitysost kuvn mukisesti. 3. Kiristä potkurin mutteri ilmoitettuun tiukkuuteen. Brvo Two - Potkurikselin rihlt - Etupinelevy c - Potkuri d - Rihlttu luslevy e - Lukkoprikk f - Potkurin mutteri HUOMAUTUS: Ilmoitettu vääntömomentti on vääntömomentin vähimmäisrvo. Kuvus Nm l-in. l-ft Brvo Two -potkurimutteri Kohdistuskielekkeet joiss on urt 4. Jtk potkurimutterin kiristämistä, kunnes kolme lukkoprikn kielekettä ovt linjss rihltun luslevyn urien knss. 5. Tivut kolme kielekettä ls rihltun luslevyn uriin. c e d 8566 f c d e - Potkuri - Lukkoprikk c - Vetoyksikön kulussovitin d - Kieleke tivutettu ls e - Potkurin mutteri Brvo Three -potkurin irrotus 4750! VAARA Pyörivät potkurit voivt iheutt vkvn vmmn ti kuolemn. Älä koskn käytä venettä kuivll mll potkurin olless sennettun. Ennen kuin sennt ti irrott potkurin, set vetolite vplle j kytke nrullinen hätäktkisin päälle, jott moottori ei pääse käynnistymään. Aset puuplikk potkurin lvn j kuplinnnestolevyn väliin. 1. Aset puuplikk potkurin lpojen j kvittiolevyn väliin pyörimisen estämiseksi. 2. Irrot potkurikselin nodin kiinnittävä pultti j luslevyt. 3. Irrot potkurikselin nodi. c - Potkuri - Tkpotkurin mutteri c - Potkurikselin nodi d - Potkurikselin nodiruuvi e - Litteä luslevy f - Tähtiluslevy d f e Kierrä tkpotkurimutteri 37 mm (1-7/16 in.) vstpäivään, kunnes mutteri irto. 5. Ot potkuri j pinelevy pois potkurikselilt. 90-8M fin HEINÄKUU 2014 Sivu 77

86 Os 5 - Huolto 6. Kierrä etupotkurimutteri 70 mm (2-3/4 in.) vstpäivään, kunnes mutteri irto. 7. Ot potkuri j pinelevy pois potkurikselilt. HUOMAUTUS: Jotkut vurioituneet potkurit voidn korjt. Ot yhteys vltuutettuun Mercury MerCruiser - jälleenmyyjään. g i h j c d e f - Tkpotkurin mutteri - Tkpotkuri c - Tkpotkurin pinelevy d - Etupotkurin mutteri e - Etupotkuri f - Etupotkurin pinelevy g - Potkurikselin nodiruuvi h - Litteä luslevy i - Tähtiluslevy j - Potkurikselin nodi 5304 Brvo Three -potkurin sennus HUOMAUTUS Jos moottori käytetään löysällä potkurill, seuruksen voi oll potkurin, vetolitteen ti vetolitteen osien vurioituminen. Kiristä in potkurin mutteri ti mutterit määrittelyjen mukisesti j trkist niiden kireys säännöllisesti sekä vdittuin huoltoväleinä. g i h j c d e f - Tkpotkurin mutteri - Tkpotkuri c - Tkpotkurin pinelevy d - Etupotkurin mutteri e - Etupotkuri f - Etupotkurin pinelevy g - Potkurikselin nodiruuvi h - Litteä luslevy i - Tähtiluslevy j - Potkurikselin nodi Työnnä etummisen potkurin pinenp potkurin kselille ulkopuolinen suippenev puoli potkurin npn päin (potkurikselin pään suuntn). 2. Sivele runssti jotkin seurvist voiteluineist potkurin kseliin. Putkilon viitenro Kuvus Käyttökoht Osnumero Extreme-voiteluine Potkurikseli 8M PTFE:tä sisältävä 2-4-C Potkurikseli Q 1 3. Kohdist rihlt j senn etumminen potkuri potkurikselille. 4. Asenn potkurin etumutteri j kiristä se ilmoitettuun tiukkuuteen. Trkist potkuri 20 käyttötunnin välein j kiristä ilmoitettuun tiukkuuteen trpeen mukn. Kuvus Nm l-in. l-ft Etupotkurin mutteri Työnnä tkpinenp potkurin kselille ulkopuolinen suippenev puoli potkurin npn päin (potkurikselin pään suuntn). 6. Kohdist rihlt j senn tkpotkuri potkurikselille. 7. Asenn potkurin tkmutteri j kiristä se ilmoitettuun tiukkuuteen. Trkist potkuri 20 käyttötunnin välein j kiristä ilmoitettuun tiukkuuteen trpeen mukn. Kuvus Nm l-in. l-ft Tkpotkurin mutteri Sivu M fin HEINÄKUU 2014

87 Os 5 - Huolto 8. Asenn potkurikselin nodi tkpotkurin mutterin päälle. 9. Pne litteä luslevy potkurikselin nodiruuvin päälle. 10. Pne tähtiluslevy potkurikselin nodiruuvin päälle. 11. Sivele Loctite 271 Thredlocker -rsv potkurikselin nodin ruuvin kierteille. c - Potkuri - Tkpotkurin mutteri c - Potkurikselin nodi d - Potkurikselin nodiruuvi e - Litteä luslevy f - Tähtiluslevy d f e 5303 Putkilon viitenro Kuvus Käyttökoht Osnumero 7 Loctite 271 -kierreliim Potkurikselin nodiruuvin kierteet Kiinnitä potkurikselin nodi potkurikseliin nodiruuvill j luslevyillä. Kiristä nodiruuvi ilmoitettuun tiukkuuteen. Kuvus Nm l-in. l-ft Potkurikselin nodiruuvi 38 mm ( x 1.5 in.) pitkä Apulitehihn Apulitehihnn reititys! VAARA Hihnojen trkstminen moottorin käydessä voi iheutt vkvn vmmn ti kuolemn. Smmut moottori j poist virt-vin, ennen kuin säädät kireyttä ti trkstt hihnoj. f Merivesipumpun knss - Lturin hihnpyörä - Vesipumpun hihnpyörä c - Kmpikselin hihnpyörä d - Merivesipumpun hihnpyörä e - Hihnnkiristin f - Ohjustehostimen pumpun hihnpyörä e c d M fin HEINÄKUU 2014 Sivu 79

88 Os 5 - Huolto e Ilmn merivesipumppu - Lturin hihnpyörä - Vesipumpun hihnpyörä c - Kmpikselin hihnpyörä d - Hihnnkiristin e - Ohjustehostimen pumpun hihnpyörä d c Apulitehihnn vikojen tunnistus Ulkonäkö Kuvus Syy Rtkisu Hnkum Kumpikin hihnn puoli näyttää kiiltävältä. Vkv til: kngs on näkyvissä. Hihn koskett jotkin esinettä. Syynä stt oll väärä hihnn kireys ti kiristinvik. Vihd hihn j tutki, koskettko se esinettä. Vrmist, että hihnn kiristin toimii Nyppyyntyminen Hihnmterili on leikkutunut pois vhvikkeist j kerääntyy hihnn uriin. Tähän on useit syitä, esim. kireyden puute, väärä kohdistus, kuluneet hihnpyörät ti näiden tekijöiden yhdistelmä. Jos nyppyyntyminen iheutt hihnn melu ti liillist tärinää, hihn on vihdettv Väärä sennus Hihnn vhvikkeet lkvt erkntu liitoskohdist. Jos si ei korjt, suojus usein erknee j iheutt hihnn purkntumisen. Väärä hihnn sennus on yleinen ennenikisen vikntumisen syy. Yksi hihnn uloimmist vhvikkeist on hihnpyörän urn ulkopuolell, jolloin hihnn reun kulkee ilmn tukev ti kohdistv hihnpyörän ur. Hihnn käyttöikä on lyhentynyt huomttvsti, j hihn tulee viht välittömästi. Vrmist, että kikki uuden hihnn vhvikkeet mhtuvt hihnpyörän uriin. Käytä moottori. Moottorin olless smmutettun j kku irrotettun trkst, onko hihn sennettu oikein. Väärä kohdistus Hihnn kyljet sttvt näyttää kiillottuneilt ti reunlnk stt näyttää rispntuneelt j vhvikkeet ovt irronneet. Seuruksen stt oll hvittv melu. Vkviss tpuksiss hihn stt hypätä pois hihnpyörältä. Hihnpyörän väärä kohdistus. Väärä kohdistus s hihnn vääntymään ti kiertymään sitä käytettäessä, mikä iheutt ennenikist kulumist. Vihd hihn j vrmist hihnpyörän oike kohdistus Sivu M fin HEINÄKUU 2014

89 Ulkonäkö Kuvus Syy Rtkisu Os 5 - Huolto Plsten irtominen Hihnst on irronnut kumiplsi. Jos plsi on irronnut, hihn voi pettää milloin thns. Plsi voi irrot, jos jollkin lueell on useit hlkemi, jotk liikkuvt hihnlinjn suuntisesti. Ensisijisi syitä ovt kuumuus, ikä j rsitus. Vihd hihn välittömästi Epätsinen vhvikkeiden kuluminen Hihnn kyljissä näkyy vurioit j mhdollisi vetohihnn murtumi ti rosoreunisi vhvikkeit. Hihnpyörässä olev viersesine stt iheutt epätsist kulumist j leikkutu hihnn. Vihd hihn j trkst, onko hihnpyörissä viersesineitä ti vurioit Hlkeilu Vhvikkeen ti vhvikkeiden koko pituudell näkyy pieniä hlkemi. Hlkemt iheutuvt jtkuvst ltistumisest korkeille lämpötiloille ti hihnpyörän ympärille kiertymisen iheuttmst rsituksest. Hlkemt lkvt vhvikkeist j leviävät hihnlinjn. Jos hihnss näkyy kolmen tuumn lueell vähintään kolme hlkem, 80 % sen kestoiästä on kulunut. Vihd hihn välittömästi. HUOMAUTUS: Pienet, poikittiset hlkemt (hihnn leveyssuuntn) voivt oll hyväksyttäviä. Pituussuuntiset hlkemt, jotk yhtyvät poikittisiin hlkemiin, EIVÄT ole hyväksyttäviä. Trkstus Trkst vetohihnst seurvt: Oike hihnn pinum Liillinen kuluminen Hlkemt Purkutuminen Kiillottuneet pinnt Oike kireys Pin peukloll kohtuullisesti khden hihnpyörän välisen pisimmän etäisyyden puolivälistä. Kuvus Pinum 13 mm (1/2 in.) HUOMAUTUS: Pienet, poikittiset hlkemt (hihnn leveyssuuntn) voivt oll hyväksyttäviä. Pituussuuntiset hlkemt, jotk yhtyvät poikittisiin hlkemiin, eivät ole hyväksyttäviä Vihto TÄRKEÄÄ: Jos hihn poistetn j sen hvitn olevn käyttökelpoinen, se on sennettv smn pyörimissuuntn kuin iemmin. HUOMAUTUS: Kikkien moottorien etuosss on trr. Trr osoitt pulitehihnn reitin. Ktso ohjeit trrst pulitehihn sentesssi. 90-8M fin HEINÄKUU 2014 Sivu 81

90 Os 5 - Huolto Hihnkiristin toimii liikelueell, jot rjoittvt vletut pysäyttimet, kun hihnn pituus j geometri ovt oiket. Jos kiristin koskett jompkump vlettu pysäytintä toiminnn ikn, trkist kiinnittimet j hihnn pituus. Löysät ti rikkoutuneet kiinnittimet, pulitteen siirtyminen, väärä hihnpituus ti hihnn rikkoutuminen voivt sd kiristimen koskettmn vlettuj pysäyttimiä. Sovi vltuutetun MerCruiser-jälleenmyyjän knss huollost, jos tällisi vikoj esiintyy.! VAROITUS Jos hihnnkiristin vputetn äkillisesti ti päästetään plutumn nopesti, se voi iheutt vmmoj ti tuotevurioit. Vput jousen jännitys hitsti. 1. Päästä jännitys purkutumn kiristimestä käyttämällä sorkkrut j sopiv hylsyvint. Pyöritä kiristintä vstpäivään hihnst pois päin, kunnes se pysähtyy. 2. Poist hihn tukipyörältä j vput jännitys hitsti sorkkrudn vull. Kuvss vkio jäähdytys, suljettu jäähdytys on smnlinen - Hihnnkiristin 3. Trkst, onko hihn vurioitunut, j vihd se trvittess. 4. Reititä hihn trrss olevn kvion mukisesti 5. Vput kiristin huolellisesti j vrmist, että hihn pysyy oikess pikss. 6. Trkist hihnn kireys. HUOMAUTUS: Oike kireys on pinumn mittus khden hihnpyörän välisen pisimmän etäisyyden puolivälistä peukloll kohtuullisesti pinettun. Kuvus Pinum 13 mm (½ in.) Korroosiosuoj Korroosiotietoj Kun kksi ti usempi erilisi metllej ovt sähköä johtvss liuoksess, kuten esimerkiksi suolisess, ssteisess ti runssti minerlej sisältävässä vedessä, tphtuu kemillinen rektio, jok iheutt sähkövirrn metllien välille. Sähkövirt iheutt kemillisesti ktiivisimmn eli nodisen metllin syöpymistä. Tätä kutsutn glvniseksi korroosioksi. Lisätietoj st ottmll yhteyden vltuutettuun Mercury MerCruiser -jälleenmyyjään. Mdoituspiirin jtkuvuuden ylläpito Peräpeilisennelm j perävetolite on vrustettu mdoituspiirijohdoll, jok vrmist sähkön hyvän jtkuvuuden moottorin, peräpeilisennelmn j perävetolitteen osien välillä. Hyvä jtkuvuus on hyvin tärkeää MerCthode-järjestelmän tehokklle toiminnlle. Sivu M fin HEINÄKUU 2014

91 Perävetolitteen korroosiosuojost Glvnisen korroosion vikutusten hllitsemiseksi sisäperämoottorit vrustetn useill suoj-nodeill j muill korroosiosuojlitteill. Lue perusteellisempi selvitys korroosiost j korroosiosuojuksest Veneiden korroosiosuojusops. Os 5 - Huolto f Tyypillinen yhden sisäperämoottorin sovellus - Anodi (Alph-mllit), MerCthode (Brvo-mllit) - Kuplinnn estolevyn nodi c - Ajokulmn säätösylinterin nodit d - Lkerituen nodit e - Vihteistokotelon nodilevy f - Anodipkkus rungoss (jos vrusteen) c d e f Khden sisäperämoottorin sovellus - Anodi (Alph-mllit), MerCthode (Brvo-mllit) - Kuplinnn estolevyn nodi c - Ajokulmn säätösylinterin nodit d - Lkerituen nodit e - Vihteistokotelon nodilevy f - Anodipkkus rungoss (jos vrusteen) c e c e d d HUOMAUTUS MerCthode-sennelmn pesu voi vurioitt osi j iheutt nope korroosiot. Älä puhdist MerCthodesennelm millään puhdistusvälineillä, kuten hrjoill ti pinepesulitteill. 90-8M fin HEINÄKUU 2014 Sivu 83

92 Os 5 - Huolto Älä pinepese MerCthode-sennelm, jos vrusteen. Pinepesu vhingoitt referenssielektrodin johdon pint j vähentää korroosiosuoj. MerCthode - sennettun kiinnitysrungon lpinnlle (jos vrusteen) - MerCthode-referenssielektrodi, jos vrusteen - Älä ml c - Älä pese pinepesurill c TÄRKEÄÄ: Vihd suoj-nodit, jos ne ovt syöpyneet vähintään 50 prosentin verrn. Moottoriisi on eri kohtiin sennettu seurvt suoj-nodit. Nämä nodit uttvt suojmn glvniselt korroosiolt nten omn metllins syöpyä moottorin metlliosien semst. MerCthode-järjestelmä Elektrodisennelm (jos vrusteen) korv nodipln. Järjestelmää on vlvottv riittävän tehon vrmistmiseksi. Kun vene on ollut lituripikss vähintään khdeksn tunti, trkst suojustil MerCthodevlvontyksikön LED-vlon vull. Ktso tämän oppn koht MerCthoden käyttöperite Kuvus Sijinti Kuv Alph-perävetolite vihteistokotelon nodilevy Asennettu lvihteiston lpuolelle Alph-perävetolite kiinnitysrungon nodi Kiinnitetty kiinnitysrungon pohjn Brvo-perävetolite vihteistokotelon nodilevy Asennettu lvihteiston lpuolelle Alph- j Brvo-perävetolitteet kuplinnn estolevyn nodi Asennettu vihteistokotelon etupuolelle Alph- j Brvo-perävetolitteet jokulmn säätösylinterin nodit Kiinnitetty kuhunkin säätösylinteriin Sivu M fin HEINÄKUU 2014

93 Kuvus Sijinti Kuv Os 5 - Huolto Alph- j Brvo-perävetolitteet lkerituen nodi Sijitsee potkurin edessä, potkurin etupuolen j vihteistokotelon välissä Potkurikselin nodi (Brvo Three) Sijitsee peräpotkurin tkn MerCthode-järjestelmä MerCthode-elektrodi (jos vrusteen) on sennettu kiinnitysrungon lpinnlle. MerCthode-vlvontyksikkö on sennettu moottoriin ti veneen peräpeiliin. Vlvontyksikön johtosrj yhdistyy elektrodijohtosrjn Anodipkkus (jos vrusteen) Kiinnitetty veneen peräpeiliin Korroosiosuojlitteiden lisäksi tulee suoritt seurvt toimenpiteet korroosion estämiseksi: 1. Ml moottori. 2. Suihkut veneen sisällä olevt moottorin ost vuosittin Corrosion Gurd -ineell pintkäsittelyn suojmiseksi himmentymiseltä j korroosiolt. Voit myös suihkutt moottorin ulko-ost. 3. Pidä kikki voitelukohdt, vrsinkin ohjusjärjestelmä, vihde j ksuvivustot, hyvin voideltuin. 4. Huuhtele jäähdytysjärjestelmä määräjoin, mieluiten jokisen käytön jälkeen. MerCthode-järjestelmän kun vtimukset Mercury MerCruiserin MerCthode-järjestelmän kkultuksen täytyy oll jok hetki vähintään 12,6 voltti toimintojen ylläpitämiseksi. Veneissä, joiss on msähköä käyttävä MerCthode-järjestelmä j joit ei käytetä pitkään ikn, on käytettävä kkulturi vähintään 12,6 voltin ltuksen ylläpitämiseksi. Veneitä, joiss on MerCthode-järjestelmä ilmn msähkön käyttömhdollisuutt, täytyy käyttää riittävän usein 12,6 voltin vähimmäisltuksen säilyttämiseksi jok hetki. MerCthode-vlvontyksikkö MerCthode-vlvontyksikkö on sennettu moottorin etuosn. Vlvontyksikön lähellä olev trr on pikviite, joll voidn tunnist yksikön toiminttil. Ktso tämän oppn kohdst MercCthoden käyttöperite perusteellinen selitys suojustilst, jonk MerCthode nt, sekä siitä, onko järjestelmä nnettv Mercury MerCruiserin vltuutetun jälleenmyyjän trkstettvksi. Suljettu jäähdytysjärjestelmä - MerCthode-vlvontyksikkö M fin HEINÄKUU 2014 Sivu 85

94 Os 5 - Huolto Vkio jäähdytys - MerCthode-vlvontyksikön LED-vlo MerCthoden käyttöperite MerCthode-järjestelmä nt korroosiosuojn iheuttmll estovirrn, jok pysäyttää tuhovt glvniset virrt. Puninen MerCthode-ohjin säätelee lähtöä niin, että viite-elektrodin jännite pysyy 0,94 voltiss. Tsinen vihreä LED-vlo osoitt, että järjestelmä toimii oikein. Vilkkuv LED-vlo osoitt, että järjestelmässä on ilmennyt vik ti että se on epänormliss tilss. TÄRKEÄÄ: Kun vene ti uusi vetolite otetn käyttöön ensimmäistä kert, LED-vlo stt ensin osoitt, ettei MerCthode-nodin läpi tule suojvirt. Tämä on normli, j näissä tpuksiss LED stt vilkku jonkin ik. Vihreä LED-vlo muuttuu tsiseksi, kun vene on lituripikss khdeksn tunti käyttämättä. MerCthode-ohjimen LED-vlokoodit MerCthode-ohjimen LED-vlo Määritelmä Trvittv toimenpide Tsinen vihreä Ei vik. Ohjin toimii oikein. 2 vilkunt sekunnin välein Viitejännite on lle 0,84 V. Mitään toimenpiteitä ei trvit. Tämä on oikein toimivn MerCthodejärjestelmän normli LED-vlo. Tämä stt oll normli. Trkkile LED-vlo jn mittn. Jos vilkunt jtkuu, pyydä pu piklliselt Mercuryn huoltojälleenmyyjältä. 1 vilkunt 4 sekunnin välein Viitejännite on yli 1,04 V. Pyydä pu piklliselt Mercuryn huoltojälleenmyyjältä. 1 pitkä vilkunt 10 sekunnin välein 2 pitkää vilkunt 10 sekunnin välein 1 pitkä vilkunt 60 sekunnin välein LED-vlo ei pl Moottorin ulkopinnt Viiteliitin oikosuluss ti voin. Anodiliitin oikosuluss ti voin. Anodi- j viiteliittimet ovt voimi ti vene on poiss vedestä / kuivtelkll. Ohjin ei toimi ti on villinen. Pyydä pu piklliselt Mercuryn huoltojälleenmyyjältä. Pyydä pu piklliselt Mercuryn huoltojälleenmyyjältä. Mitään toimi ei trvit, jos vene on poiss vedestä; tämä on normli LED-vlon vilkuntjärjestys. Jos vene on vedessä, pyydä pu piklliselt Mercuryn huoltojälleenmyyjältä. Trkist kkujännite; sen on oltv vähintään 12,6 V. Trkist ohjimen johtosrjn 5 A:n sulke. Jos trvitn lisäpu, ot yhteys piklliseen Mercuryn huoltojälleenmyyjään. 1. Suihkut koko moottori suositelluin välein Corrosion Gurd -ineell. Ktso käyttöohjeet säiliöstä. Putkilon viitenro Kuvus Käyttökoht Osnumero 120 Corrosion Gurd Mltut pinnt Q55 2. Puhdist koko moottori. Pljstuneet ulkopinnt tulee mlt uudelleen suositellull lusmlill j ruiskumlt suositelluin välein. Kuvus Osnumero Mercury Light Gry -pohjmli Mltut pinnt Mercury Phntom Blck Q 1 Veneen pohjn hoito Prhn suorituskyvyn j polttoinetlouden smiseksi veneen pohj täytyy pitää puhtn. Vesiksvillisuuden ti muiden viersineiden kertyminen voi huomttvsti vähentää veneen nopeutt j lisätä polttoineenkulutust. Puhdist prhn suorituskyvyn j tehokkuuden vrmistmiseksi veneen pohj ik join veneen vlmistjn suositusten mukisesti. Joillkin lueill voi oll hyvä mlt veneen pohj vesiksvillisuuden estämiseksi. Ktso seurvi erityistietoj ksvillisuudenestomlien käytöstä. Sivu M fin HEINÄKUU 2014

95 Os 5 - Huolto Moottorin mlus TÄRKEÄÄ: Korroosiovurio, jok iheutuu virheellisestä ksvillisuudenestomlin käytöstä, ei ole rjoitetun tkuun kttm. 1. Veneen rungon j peräpeilin mlminen: Voit mlt veneen rungon j peräpeilin likntumist estävällä mlill. Huom seurvt seikt: TÄRKEÄÄ: Älä ml nodej ti MerCthode-järjestelmän referenssielektrodej j -nodej. Mli tekee ne tehottomiksi, jolloin ne eivät enää estä glvnist korroosiot. TÄRKEÄÄ: Jos likntumisen esto on trpeen veneen rungolle ti peräpeilille, voit käyttää kupri- ti tinpohjist mli, jos niitä ei ole liss kielletty. Jos käytät kupri- ti tinpohjisi ksvillisuudenestomlej, huomioi seurv: Vältä sähköistä yhteyttä Mercury MerCruiser -tuotteen, nodiplojen ti MerCthode-järjestelmän sekä mlin välillä jättämällä vähintään 40 mm (1.5 in.) mlmtont luett veneen peräpeiliin näiden kohtien ympärille. - Mlttu veneen peräpeili - Peräpeilin mlmton lue Perävetolitteen ti peräpeilisennelmn mlus: Perävetolite j peräpeili pitää mlt hyvältuisell vene- ti ksvillisuudenestomlill, jok ei sisällä kupri, tin ti mitään muut sähköä mhdollisesti johtv inett. Älä ml tyhjennysukkoj, nodej, MerCthode-järjestelmää äläkä mitään veneen vlmistjn nimeämiä kohteit. HUOMAUTUS MerCthode-sennelmn pesu voi vurioitt osi j iheutt nope korroosiot. Älä puhdist MerCthodesennelm millään puhdistusvälineillä, kuten hrjoill ti pinepesulitteill. 3. Älä pinepese MerCthode-sennelmll vrustettu perävetolitett. Pinepesu voi vurioitt MerCthodesennelmn vertilujohdon pinnoitett j lisätä korroosiot. Perävetolitteen pinnn hoito e c d Tvllinen Brvo-perävetolite - Trimmisylinterin suoj-nodi - Suoj-nodilevy c - Ohjusvivun mdoitusjohto d - Kiinnitysrenkn j kippirungon välinen mjohto e - Ruostumttomst teräksestä vlmistetut letkut f - Kiinnitysrungon j trimmisylinterin välinen mjohto g - Kiinnitysrenkn j kiinnitysrungon välinen mjohto f g Suosittelemme seurvi huoltotrvikkeit perävetolitteen korroosion ehkäisemiseksi: Pidä perävetolitteen pint täysin mlttun M fin HEINÄKUU 2014 Sivu 87

96 Os 5 - Huolto Trkist pint säännöllisesti. Käytä lusmli j ml kolhut j nrmut käyttämällä Mercuryn emli- j korjusmli. Käytä vin tinpohjist ksvillisuudenestomli ti vstv vesirjn lpuolell oleviin lumiinipintoihin ti lumiinin läheisiin pintoihin. Jos pljs metlli on näkyvissä, käytä kht mlikerrost. Kuvus Käyttökoht Osnumero Mercury Phntom Blck Pljs metlli Suihkut kikki sähköliitännät tiivisteineell. Putkilon viitenro Kuvus Käyttökoht Osnumero 25 Nestemäinen neopreeni Kikki sähköliitännät Trkst suojsäätöevä ti nodilevy (jos vrusteen) säännöllisin välijoin j vihd ne, ennen kuin niistä on kulunut puolet. Jos vrusteen on ruostumttomst teräksestä vlmistettu potkuri, lisänodit ti MerCthode-järjestelmä ovt trpeen. Trkst, onko potkurikseliss siim, jok voi iheutt korroosiot ruostumttomst teräksestä vlmistettuun kseliin. Irrot potkuri vähintään khden kuukuden välein j voitele potkurikseli. Älä käytä grfiitti sisältäviä voiteluineit lumiiniin ti sen lähellä suolvedessä. Älä ml säätöeviä ti niiden kiinnityspint. Tärkeitä tietoj huuhtelumenettelyistä MerCruiser-perävetolitteit j -sisämoottoreit käytetään monenlisiss luksiss erilisiin vp-jn j kupllisiin sovelluksiin. Oiken huuhtelumenettelyn vlint moottorille riippuu moottorin mllist j joisskin tpuksiss veneen kiinnitysosist j vlmistjn toimittmn jäähdytysjärjestelmän vedensyöttötoiminnoist. Kysy Mercury MerCruiserin vltuutetult jälleenmyyjältä tietoj moottori- j venemllillesi prhiten sopivst huuhtelumenettelystä. Huuhtelulitteet Huuhtelulitteet sivuvedenottoon - Huuhtelulite - Letkukiinnitys Huuhtelulite Q 2 Kiinnittyy vedenottoukkoihin j muodost mken veden liitännän jäähdytysjärjestelmää huuhdeltess ti moottori käytettäessä Moottorin huuhtelu (Alph-mllit) Alph-mllit, joiss on vkio jäähdytys! VAARA Pyörivät potkurit voivt iheutt vkvn vmmn ti kuolemn. Älä koskn käytä venettä kuivll mll potkurin olless sennettun. Ennen kuin sennt ti irrott potkurin, set vetolite vplle j kytke nrullinen hätäktkisin päälle, jott moottori ei pääse käynnistymään. Aset puuplikk potkurin lvn j kuplinnnestolevyn väliin. Sivu M fin HEINÄKUU 2014

97 Os 5 - Huolto Perävetolitteen vedenotot Tässä perävetolitteess on sivuvedenotot. Sivuvedenottoj vrten trvitn huuhtelulite (44357Q 2). Huuhtelulite Q 2 Kiinnittyy vedenottoukkoihin j muodost mken veden liitännän jäähdytysjärjestelmää huuhdeltess ti moottori käytettäessä Sivuvedenotto HUOMAUTUS: Huuhtelu trvitn murtovedessä j suolisess, minerlipitoisess ti sstuneess vedessä jettess. Huuhtele moottori jokisen jon jälkeen prhiden tulosten svuttmiseksi. 1. Irrot potkuri. 2. Asenn sopivt huuhtelulitteet vihteistokotelon vedenottoukkojen päälle. 3. Lske sisäperämoottori ivn ls/sisään. 4. Kiinnitä letku huuhtelulitteen j vedensyötön väliin. 5. Perävetolitteen olless normliss josennoss v vesilähde kokonn. 6. Aset kuko-ohjin vplle joutokäynti-sentoon j käynnistä moottori. HUOMAUTUS Moottorin käyttäminen kuivll mll suurill nopeuksill muodost imun, jok voi litistää vedensyöttöletkun j iheutt moottorin ylikuumenemisen. Älä käytä moottori yli /min kuivll mll j ilmn riittävää jäähdytysvesimäärää. 7. Pin pelkän ksun pinikett j lisää ksu hitsti, kunnes moottori svutt kierrosluvun /min (± 100 1/ min). 8. Pidä silmällä veden lämpömittri vrmistksesi, että moottori toimii normlill lueell. 9. Käytä moottori perävetolitteen olless vpll noin 10 minuutti ti kunnes ulos virtv vesi on kirkst. 10. Plut ksuvipu hitsti joutokäyntisentoon. 11. Smmut moottori. 12. Sulje vesi j irrot huuhtelulite. 13. Kohot sisäperämoottori ivn ylös/ulos. 14. Asenn potkuri. Alph-mllit, joiss on suljettu jäähdytys TÄRKEÄÄ: Alph-mlleiss, joiss on suljettu jäähdytys, on merivesipumppu moottoriss j rungon läpi toimiv ti peräpeiliin sennettu merivedenotto, jok joht vettä moottoriin. Vihteistokotelon vedentuloukko joht vettä perävetolitteen vesipumppuun, j se on välttämätön vetolitteen jäähtymiselle, mutt se ei johd vettä moottoriin suljetuiss jäähdytysjärjestelmissä. Suljetun jäähdytyksen mlleiss on tukkolevy kiinnitysrungoss. Perävetolitteen vesipumpust virtv vesi poistuu peräpeilisennelmn kohdll. 90-8M fin HEINÄKUU 2014 Sivu 89

98 Os 5 - Huolto TÄRKEÄÄ: Asennuksiss, joiss käytetään kiinnitysrungon tukkolevyjä j rungon läpi toimiv ti peräpeiliin sennettu vedenotto, trvitn silti jäähdytysvettä perävetolitteelle sekä moottorille käytön ikn. Perävetolitteen vedenotot Tässä perävetolitteess on sivuvedenotot. Käytä huuhtelulitett (44357Q 2) vihteistokotelon sivuvedenotoille Sivuvedenotto HUOMAUTUS: Huuhtelu trvitn inostn murtovedessä j suolisess, minerlipitoisess ti sstuneess vedessä jettess. Huuhtelu on suositettv jokisen jon jälkeen prhiden tulosten svuttmiseksi. 1. Sulje pohjventtiili, jos vrusteen. Älä poist letkuj rungon läpi toimivn vedenoton liittimissä, joiss ei ole hnoj. 2. Johd vettä moottorin merivesipumppuun irrottmll letku pohjventtiilistä ti moottorin merivesipumpust kuvn osoittmss kohdss. 3. Käytä sopiv sovitint j yhdistä huuhteluletku vesilähteestä merivesipumpun vedentuloukkoon. Merivedenottoletkun liitäntä HUOMAUTUS Jos jäähdytysvettä ei ole riittävästi, moottori, vesipumppu j muut ost ylikuumenevt j vurioituvt. Vrmist, että vedenottoukkoihin sdn riittävästi vettä käytön ikn. 4. Irrot potkuri. 5. Asenn sopivt huuhtelulitteet vihteistokotelon vedenottoukkojen päälle. 6. Lske sisäperämoottori ivn ls/sisään. 7. Kiinnitä letku huuhtelulitteen j vedensyötön väliin. 8. Av perävetolitteen vesilähde kokonn perävetolitteen olless normliss toimint-sennoss. 9. Av moottorin merivesipumpun vesilähde. 10. Aset kuko-ohjin vplle joutokäynti-sentoon j käynnistä moottori. HUOMAUTUS Moottorin käyttäminen kuivll mll suurill nopeuksill muodost imun, jok voi litistää vedensyöttöletkun j iheutt moottorin ylikuumenemisen. Älä käytä moottori yli /min kuivll mll j ilmn riittävää jäähdytysvesimäärää. Sivu M fin HEINÄKUU 2014

99 Os 5 - Huolto 11. Pin pelkän ksun pinikett j lisää ksu hitsti, kunnes moottori svutt kierrosluvun /min (± 100 1/ min). 12. Pidä silmällä veden lämpömittri vrmistksesi, että moottori toimii normlill lueell. 13. Käytä moottori perävetolitteen olless vpll noin 10 minuutti ti kunnes ulos virtv vesi on kirkst. 14. Plut ksuvipu hitsti joutokäyntisentoon. 15. Smmut moottori. 16. Sulje perävetolitteen vesilähde j irrot huuhtelulite. 17. Sulje moottorin merivesipumpun vesilähde. 18. Kohot sisäperämoottori ivn ylös/ulos. 19. Asenn potkuri. 20. Liitä moottorin merivesipumpun letku merivesipumppuun j pohjventtiiliin. 21. Av pohjventtiili ennen moottorin käynnistämistä. Moottorin huuhtelu (Brvo-mllit) Moottorin huuhtelu! VAARA Pyörivät potkurit voivt iheutt vkvn vmmn ti kuolemn. Älä koskn käytä venettä kuivll mll potkurin olless sennettun. Ennen kuin sennt ti irrott potkurin, set vetolite vplle j kytke nrullinen hätäktkisin päälle, jott moottori ei pääse käynnistymään. Aset puuplikk potkurin lvn j kuplinnnestolevyn väliin. TÄRKEÄÄ: Moottoreiss, jotk edellyttävät kksoisvedenottoj, on rungon läpi toimiv ti peräpeiliin sennettu merivedenotto perävetolitteen veden imuukkojen lisäksi. Huuhtelulitteet c Huuhtelulitteet kksoisvedenottoon Huuhtelulitteet sivuvedenottoon - Huuhtelulite - Letkukiinnitys c - Kksoisvedenottojen huuhtelulitteen vihteistotiivistesrj Huuhtelulite Q 2 Kiinnittyy vedenottoukkoihin j muodost mken veden liitännän jäähdytysjärjestelmää huuhdeltess ti moottori käytettäessä M fin HEINÄKUU 2014 Sivu 91

100 Os 5 - Huolto Kksoisvedenoton huuhtelulitteen vihteiston tiivistesrj K 1 Sulkee etuvedenottoukot vihteistokoteloiss, joiss on kksoisvedenottoukot Perävetolitteen vedenotot Mercury MerCruiserin Brvo-perävetolitteiss on kksi eri tyyppistä vedenotto: kksoisvedenotto j sivuvedenotto. Kksoisvedenotot trvitsevt huuhtelulitteen (44357Q 2) j huuhtelun tiivistesrjn (881150K 1), j sivuvedenotot trvitsevt huuhtelulitteen (44357Q 2). HUOMAUTUS: Huuhtelu trvitn inostn murtovedessä j suolisess, minerlipitoisess ti sstuneess vedessä jettess. Huuhtelu on suositettv jokisen jon jälkeen prhiden tulosten svuttmiseksi. HUOMAUTUS Moottorin huuhtelu veneen olless vedessä voi sd merivettä virtmn sisään moottoriin iheutten moottorivurion. Sulje pohjventtiili ennen moottorin huuhtelemist. Pidä pohjventtiili suljettun, kunnes moottori käynnistetään. TÄRKEÄÄ: Moottorit, joiden perävetolitteen veden imuukko on suljettu kiinnitysrungon kohdll j joiss käytetään rungon läpi toimiv ti peräpeiliin sennettu merivedenotto, trvitsevt sekä perävetolitteen että moottorin jäähdytysvedenoton käytettäväksi jon ikn. 1. Sulje pohjventtiili, jos vrusteen. Älä poist letkuj rungon läpi toimivn vedenoton liittimissä, joiss ei ole hnoj. 2. Johd vettä moottorin merivesipumppuun irrottmll letku pohjventtiilistä ti moottorin merivesipumpust kuvn osoittmss kohdss. 3. Käytä sopiv sovitint j yhdistä huuhteluletku vesilähteestä merivesipumpun vedentuloukkoon. Merivedenottoletkun liitäntä HUOMAUTUS Jos jäähdytysvettä ei ole riittävästi, moottori, vesipumppu j muut ost ylikuumenevt j vurioituvt. Vrmist, että vedenottoukkoihin sdn riittävästi vettä käytön ikn. 4. Irrot potkuri. 5. Asenn sopivt huuhtelulitteet vihteistokotelon vedenottoukkojen päälle. 6. Lske sisäperämoottori ivn ls/sisään. 7. Kiinnitä letku huuhtelulitteen j vedensyötön väliin. 8. Av perävetolitteen vesilähde kokonn perävetolitteen olless normliss toimint-sennoss. 9. Av moottorin merivesipumpun vesilähde. 10. Aset kuko-ohjin vplle joutokäynti-sentoon j käynnistä moottori. HUOMAUTUS Moottorin käyttäminen kuivll mll suurill nopeuksill muodost imun, jok voi litistää vedensyöttöletkun j iheutt moottorin ylikuumenemisen. Älä käytä moottori yli /min kuivll mll j ilmn riittävää jäähdytysvesimäärää. Sivu M fin HEINÄKUU 2014

101 Os 5 - Huolto 11. Pin pelkän ksun pinikett j lisää ksu hitsti, kunnes moottori svutt kierrosluvun /min (± 100 1/ min). 12. Pidä silmällä veden lämpömittri vrmistksesi, että moottori toimii normlill lueell. 13. Käytä moottori perävetolitteen olless vpll noin 10 minuutti ti kunnes ulos virtv vesi on kirkst. 14. Plut ksuvipu hitsti joutokäyntisentoon. 15. Smmut moottori. 16. Sulje perävetolitteen vesilähde j irrot huuhtelulitteet. 17. Sulje moottorin merivesipumpun vesilähde. 18. Kohot sisäperämoottori ivn ylös/ulos. 19. Asenn potkuri. 20. Liitä moottorin merivesipumpun letku merivesipumppuun j pohjventtiiliin. 21. Av pohjventtiili ennen moottorin käynnistämistä. SeCore-moottorin huuhtelu HUOMAUTUS: Huuhtelu trvitn inostn murtovedessä j suolisess, minerlipitoisess ti sstuneess vedessä jettess. Huuhtelu on suositettv jokisen jon jälkeen prhiden tulosten svuttmiseksi. TÄRKEÄÄ: SeCore-moottorin huuhtelu veneen j perävetolitteen olless vedessä ei ole yhtä tehoks. SeCoremoottorin voi huuhdell tehokkimmin silloin, kun vene j perävetolite ovt poiss vedestä, esim. veneen nostolitteess ti perävunuss. Perävetolitteen vedenotoll vrustetut mllit TÄRKEÄÄ: Järjestelmä on suunniteltu huuhtelemn Brvo-perävetolite j moottori yhdellä vesilähteellä. Älä tuki ti irrot perävetolitteest moottoriin menevää vedenottoletku. HUOMAUTUS: Moottorit, joiden perävetolitteen veden imuukko on suljettu kiinnitysrungon kohdll: Lisätietoj on kohdss Vihtoehtoiset vedenotot.! VAARA Pyörivät potkurit voivt iheutt vkvn vmmn ti kuolemn. Älä koskn käytä venettä kuivll mll potkurin olless sennettun. Ennen kuin sennt ti irrott potkurin, set vetolite vplle j kytke nrullinen hätäktkisin päälle, jott moottori ei pääse käynnistymään. Aset puuplikk potkurin lvn j kuplinnnestolevyn väliin. TÄRKEÄÄ: Älä nn moottorin imeä ilm ti merivettä vihtoehtoisest vedenotost huuhtelun ikn. Vrmist, että kikki vihtoehtoiset vedenottoletkut (jos vrusteen) on tukittu molemmist päistä. 1. Poist vene vedestä. 2. Sulje pohjventtiili, jos vrusteen. c d Kuvn selkeyttämiseksi kuvn merivesihn ei ole sennettu - Letkun moottoriliitin - Merivesihn c - Khv (suljetuss sennoss) d - Vedenottolitteeseen Jos veneessä on vihtoehtoinen vedenotto mutt ei merivesihn, irrot vesiletku vihtoehtoisest vedenotost j tulpp molemmt päät, pitsi Brvo-perävetolitteess. 4. Vrmist, että perävetolitteen j moottorin välinen vedenottoletku on kiinnitetty. 5. Ot pikliitin moottorin mukn toimitetust ospussist. 90-8M fin HEINÄKUU 2014 Sivu 93

102 Os 5 - Huolto 6. Liitä pikliitin vesiletkuun. - Pikliitin (vesiletkupää) - Vesiletku Npsut pikliitin j vesiletku moottorin huuhteluliitäntään. - Vesiletku - Pikliitin (vesiletkupää) c - Huuhteluliitäntä c Av vesiletkun vedensyöttö täysin uki. 9. Ann veden huuhdell perävetolitett 30 sekunti. 10. Aset kuko-ohjin vplle, tyhjäkäyntisentoon, j käynnistä moottori. HUOMAUTUS Jos jäähdytysvettä ei ole riittävästi, moottori, vesipumppu j muut ost ylikuumenevt j vurioituvt. Vrmist, että veden imuukkoihin sdn riittävästi vettä käytön ikn. 11. Käytä moottori tyhjäkäyntinopeudell vihde vpll. Älä ylitä /min. 12. Trkkile moottorin lämpötil moottori käytettäessä. 13. Huuhtele moottori 5 10 minuutti ti kunnes ulos virtv vesi on kirkst. 14. Smmut moottori. 15. Ann veden huuhdell perävetolitett 10 sekunti. 16. Kytke vesilähde pois. 17. Irrot pikliitin j vesiletku moottorin huuhteluliitännästä pinmll huuhteluliitännän vputuspinikett - Pikliitin (vesiletkupää) - Huuhteluliitännän vputuspinike Sivu M fin HEINÄKUU 2014

103 Os 5 - Huolto 18. Irrot pikliitin vesiletkust. - Pikliitin (vesiletkupää) - Vesiletku Säilytä pikliitin j vesiletkun pää uutt käyttöä vrten settmll ne erikseen veneen säilytyslokeroon, jost ne on helppo sd käsiin. TÄRKEÄÄ: Älä säilytä pikliitintä moottorin huuhteluliitännässä. Tällöin merivesipumppu pystyisi imemään ilm moottorin käydessä j iheuttmn ylikuumenemisen. Mercury MerCruiserin tkuu ei kt moottorin ylikuumenemisest iheutuvi vurioit. Pikliitin veneessä säilytettynä. - Pikliitin (vesiletkupää) Aset pölyknsi moottorin huuhteluliitäntään. Huuhteluliitäntään sennettu pölyknsi - Pölyknsi - Huuhteluliitäntä TÄRKEÄÄ: Jos yksikköä säilytetään vedessä, venttiilin on oltv suljettun käyttöön sti. Jos yksikköä säilytetään poiss vedestä, v venttiili. 21. Av pohjventtiili, jos vrusteen, ti kytke vihtoehtoinen vedenottoletku tkisin ennen moottorin käyttämistä. 90-8M fin HEINÄKUU 2014 Sivu 95

104 Os 5 - Huolto Huomutuksi: Sivu M fin HEINÄKUU 2014

105 Sisällysluettelo Os 6 - Säilytys Os 6 - Säilytys Kylmällä säällä tphtuv ti pitkäikinen säilytys Moottorin vlmistelu säilytystä vrten Moottorin j polttoinejärjestelmän vlmistelu Merivesijärjestelmän tyhjennys Rkveden tyhjennys Ilmkäyttöinen yhden pisteen tyhjennysjärjestelmä (suljettu jäähdytys) Ilmkäyttöinen yhden pisteen tyhjennysjärjestelmä (Brvo vkio jäähdytys) Käsikäyttöinen yksipisteinen tyhjennysjärjestelmä (Alph vkio jäähdytys) Akun säilytys Moottorin uudelleenkäyttöönotto M fin HEINÄKUU 2014 Sivu 97

106 Os 6 - Säilytys Kylmällä säällä tphtuv ti pitkäikinen säilytys TÄRKEÄÄ: HUOMAUTUS Moottorin jäähdytysjärjestelmän merivesiosstoon jäänyt vesi voi iheutt syöpymis- ti jäätymisvurioit. Tyhjennä jäähdytysjärjestelmän merivesiossto heti käytön jälkeen ti ennen säilytystä pkksess. Jos vene on vedessä, pidä pohjventtiili kiinni moottorin uudelleenkäynnistämiseen sti, jott vesi ei pääse virtmn tkisin jäähdytysjärjestelmään. Jos veneessäsi ei ole pohjventtiiliä, älä kiinnitä vedenottoletku. Tuki letku. HUOMAUTUS: Kiinnitä vielä kiken vrlt veneen virtlukkoon ti ohjuspyörään vroituslppu, joss kehotetn käyttäjää vmn pohjventtiili ti vmn vedenottoletku j kytkemään se tkisin ennen moottorin käynnistämistä. TÄRKEÄÄ: Mercury MerCruiser vtii vlmistjn ohjeiden mukn sekoitetun propyleeniglykolipkksnesteen käyttöä jäähdytysjärjestelmän merivesiosstoss pkksell ti pitkän säilytysjkson ikn. Vrmist, että propyleeniglykolipkksneste sisältää ruosteenestoinett j että se on trkoitettu käytettäväksi venemoottoreiss. Muist noudtt propyleeniglykolin vlmistjn suosituksi. Moottorin vlmistelu säilytystä vrten 1. Täytä polttoinesäiliöt tuoreell ensiinillä (jok ei sisällä lkoholi) j riittävällä määrällä Mercury Quickstor - stilointiinett ensiinin käsittelemiseksi. Noudt säiliössä olevi ohjeit. 2. Trkist pkksnesteen konsentrtio. Ktso Tekniset tiedot -koht. 3. Jos vene pnnn säilöön sen säiliöiden sisältäessä lkoholi sisältävää polttoinett (jollei lkoholitont ensiiniä ole stviss): lske polttoinesäiliö mhdollisimmn tyhjäksi j lisää Mercury Quickstor -stilointiinett säiliön jäljellä olevn polttoineeseen. Ktso tämän oppn kohdst Polttoinevtimukset. 4. Huuhtele jäähdytysjärjestelmä. Ktso Huolto -koht. 5. Yhdistä jäähdytysvesi moottoriin. Ktso lisätietoj tämän ohjekirjn osss Huolto olevill ohjeill. 6. Käytä moottori trpeeksi kun, jott se svutt normlin toimintlämpötiln j Mercury Quickstor - stilointiinett sisältävä polttoine pääsee kiertämään polttoinejärjestelmän läpi. Smmut moottori. 7. Vihd öljy j öljynsuodtin. 8. Tyhjennä moottorin merivesijäähdytysjärjestelmä. Lisätietoj on kohdss Merivesijärjestelmän tyhjennys. HUOMAUTUS Moottorin jäähdytysjärjestelmän merivesiosstoon jäänyt vesi voi iheutt syöpymis- ti jäätymisvurioit. Tyhjennä jäähdytysjärjestelmän merivesiossto heti käytön jälkeen ti ennen säilytystä pkksess. Jos vene on vedessä, pidä pohjventtiili kiinni moottorin uudelleenkäynnistämiseen sti, jott vesi ei pääse virtmn tkisin jäähdytysjärjestelmään. Jos veneessäsi ei ole pohjventtiiliä, älä kiinnitä vedenottoletku. Tuki letku. 9. Täytä meriveden jäähdytysjärjestelmä lisävrmuudeksi jäätymistä j korroosiot vstn propyleeniglykolipkksnesteen j veden seoksell, jok on sekoitettu vlmistjn suositusten mukn suojmn moottori lhisimpn lämpötiln skk, jolle moottori ltistuu kylmän sään ti pitkäikisen säilytyksen ikn. 10. Vrstoi kku vlmistjn ohjeiden mukisesti. Moottorin j polttoinejärjestelmän vlmistelu! VAARA Polttoine on herkästi syttyvää j räjähtävää. Vrmist, että virtlukko on off-sennoss j nrullinen hätäktkisin siten, ettei moottori pääse käynnistymään. Älä tupkoi ti slli lueell kipinänlähdettä ti votult huollon ikn. Pidä työskentelylue hyvin tuuletettun j vältä pitkällistä ltistumist höyryille. Trkist in ennen moottorin käynnistämistä, onko järjestelmässä vuotoj, j pyyhi mhdolliset roiskeet pois välittömästi.! VAARA Moottoritiln jääneet polttoinehöyryt voivt iheutt ärsytystä ti hengitysvikeuksi ti ne voivt syttyä iheutten tuliplon ti räjähdyksen. Tuulet in moottoritil ennen moottorin huolto. HUOMAUTUS Polttoineen loppuminen voi vurioitt ktlysttorin komponenttej. Älä päästä polttoinesäiliöitä tyhjenemään käytön ikn. 1. Sekoit 23 litr (6 US gl) vetävässä polttoinesäiliössä:. 19 l (5 US gl) tvllist lyijytöntä 87-oktnist (90 RON) ensiiniä. 1,89 l (2 US qt) TC-W3 Premium Plus -kksithtiperämoottoriöljy c ml (1 oz) Mercuryn/Quicksilverin ensiinin stilointiine Sivu M fin HEINÄKUU 2014

107 Os 6 - Säilytys Putkilon viitenro Kuvus Käyttökoht Osnumero TC-W3 Premium Plus - kksithtiperämoottoriöljy Quickstor- ensiinin stilointiine 2. Ann moottorin jäähtyä. TÄRKEÄÄ: Pyyhi mhdolliset polttoineläiskeet ti -suihkut heti pois. Polttoinejärjestelmä Q01 Polttoinejärjestelmä 92-8M Sulje polttoineen sulkuventtiili, jos vrusteen. Irrot j tuki polttoineen tuloliitin, jos polttoineen sulkuventtiiliä ei ole. 4. Yhdistä irtotnkki (suojöljy sekoitettun) polttoineen tuloukon liittimeen. TÄRKEÄÄ: Yhdistä jäähdytysvesi moottoriin. 5. Käynnistä moottori j käytä sitä kierrosnopeudell /min viisi minuutti. 6. Kun määritetty käyttöik on lopuss, plut ksutin hitsti tyhjäkäynnille j smmut moottori. TÄRKEÄÄ: Vrmist, että jonkin verrn sekoitettu suojöljyä jää moottoriin. Älä nn moottorin polttoinejärjestelmän kuivu täysin. 7. Vihd veden erottvn polttoineensuodttimen pnos. Lisätietoj on kohdss Os 5. Merivesijärjestelmän tyhjennys Rkveden tyhjennys! VAROITUS Vettä voi päästä pilssiin tyhjennysjärjestelmän olless uki, mikä voi vurioitt moottori ti iheutt veneen uppomisen. Ot vene pois vedestä ti sulje merivesihn, irrot j tulpp meriveden syöttöletku j vrmist, että pilssipumppu toimii, ennen kuin tyhjennät järjestelmän. Älä käytä moottori, jos tyhjennysjärjestelmä on uki. TÄRKEÄÄ: Tyhjennä vin suljetun jäähdytysjärjestelmän rkvesiossto. Rkvedestä käytetään joskus nimitystä merivesi. TÄRKEÄÄ: Veneen on oltv mhdollisimmn vksuorss, jott vrmistetn jäähdytysjärjestelmän täydellinen tyhjennys. TÄRKEÄÄ: Moottori ei s käyttää tämän tyhjennystoimenpiteen missään viheess. TÄRKEÄÄ: Mercury MerCruiser vtii vlmistjn ohjeiden mukn sekoitetun propyleeniglykolipkksnesteen käyttöä jäähdytysjärjestelmän rkvesiosstoss pkksell ti pitkän säilytysjkson ikn. Vrmist, että propyleeniglykolipkksneste sisältää ruosteenestoinett j että se on trkoitettu käytettäväksi venemoottoreiss. Muist noudtt propyleeniglykolin vlmistjn suosituksi. Ilmkäyttöinen yhden pisteen tyhjennysjärjestelmä (suljettu jäähdytys) Seurvt ohjeet koskevt moottorien tyhjennysmenettelyjä vedessä oleviss veneissä. Jos vene ei ole vedessä, pohjventtiiliä (jos vrusteen) ei trvitse sulke eikä vedenottoletku trvitse irrott j sulke tulpll. 1. Sulje merivesihn (jos vrusteen) ti irrot j sulje vedenottoletku tulpll. 2. Irrot lämmönvihtimen sininen tulpp. 3. Irrot ilmkäyttöisen venttiilisennelmn korkki. - Sininen tulpp - Korkki 4. Vrmist, että pumpun päällä olev vipu on khvn tsll (vksuorss). 5. Asenn ilmpumppu käyttölitteen liittimeen M fin HEINÄKUU 2014 Sivu 99

108 Os 6 - Säilytys 6. Vedä ilmpumpun vipu pystyyn pumpun lukitsemiseksi liittimeen. c e d - Käyttölitteen liitin - Vihreät ilmisimet c - Käsikäyttöinen vputusventtiili d - Ilmpumppu e - Vipu (lukitus) Pumpp ilm järjestelmään, kunnes molemmt vihreät ilmisimet työntyvät ulos käyttölitteest. 8. Trkist, että vesi virt ulos jkokmmiost. TÄRKEÄÄ: Jos vesi ei tyhjene jkokmmiost, kun molemmt vihreät ilmisimet työntyvät ulos, irrot jkokmmion sininen tulpp. - Jkokmmion veden tyhjennysukko - Siniset tulpt Trkist, että vesi virt ulos merivesipumpun kotelost. TÄRKEÄÄ: Jos vesi ei tyhjene merivesipumpun kotelost, kun molemmt vihreät ilmisimet työntyvät ulos, irrot kotelon siniset tulpt. - Merivesipumpun kotelon veden tyhjennysukko - Siniset tulpt Ann järjestelmän tyhjentyä vähintään kymmenen minuutti. Pumpp ilm trpeen mukn vihreiden ilmisimien pitämiseksi ojentunein. 11. Pyöräytä hiemn moottori käynnistimellä merivesipumppuun mhdollisesti jääneen veden poistmiseksi. Älä nn moottorin käynnistyä. 12. Kun vesi on tyhjentynyt moottorist, senn siniset tulpt jkokmmioon j merivesipumppuun, jos ne poistettiin iemmin, j kiristä ne tiuksti. 13. Pin ilmpumpun lukitusvipu ls j irrot pumppu ilmn käyttölitteest. Asenn korkki liittimeen. Sivu M fin HEINÄKUU 2014

109 14. Asenn sininen tulpp lämmönvihtimeen j kiristä se tiuksti. Os 6 - Säilytys 15. Tyhjennysjärjestelmän on pysyttävä uki venettä kuljetettess j huollon ikn. Tämä utt vrmistmn, että kikki vesi tyhjenee. 16. Vedä ennen veneen vesillelsku käsikäyttöinen vputusventtiili ylös. Trkist, että vihreät ilmisimet eivät ole enää ojennettuin. - Vihreät ilmisimet Av pohjventtiili, jos vrusteen, ti v j kytke vedenottoletku ennen moottorin käyttämistä. Ilmkäyttöinen yhden pisteen tyhjennysjärjestelmä (Brvo vkio jäähdytys) Seurvt ohjeet koskevt moottorien tyhjennysmenettelyjä vedessä oleviss veneissä. Jos vene ei ole vedessä, pohjventtiiliä (jos vrusteen) ei trvitse sulke eikä vedenottoletku trvitse irrott j sulke tulpll. 1. Sulje merivesihn (jos vrusteen) ti irrot j sulje vedenottoletku tulpll. 2. Irrot moottorin etukopp vetämällä se ylös. 3. Irrot moottorilohkon liitännän sininen tulpp. 4. Irrot ilmkäyttöisen venttiilisennelmn korkki Sininen tulpp - Korkki Vrmist, että pumpun päällä olev vipu on khvn tsll (vksuorss). 90-8M fin HEINÄKUU 2014 Sivu 101

110 Os 6 - Säilytys 6. Asenn ilmpumppu käyttölitteen liittimeen. 7. Vedä ilmpumpun vipu pystyyn pumpun lukitsemiseksi liittimeen. c e d - Käyttölitteen liitin - Vihreät ilmisimet c - Käsikäyttöinen vputusventtiili d - Ilmpumppu e - Vipu (lukitus) Pumpp ilm järjestelmään, kunnes molemmt vihreät ilmisimet työntyvät ulos käyttölitteest. 9. Veden pitäisi lk tull ulos jkokmmiost. TÄRKEÄÄ: Jos vesi ei tyhjene jkokmmiost, kun molemmt vihreät ilmisimet työntyvät ulos, irrot jkokmmion j merivesipumpun kotelon sininen tulpp. - Jkokmmion veden tyhjennysukko - Siniset tulpt Trkist, että vesi virt ulos merivesipumpun kotelost. TÄRKEÄÄ: Jos vesi ei tyhjene merivesipumpun kotelost, kun molemmt vihreät ilmisimet työntyvät ulos, irrot kotelon siniset tulpt. - Merivesipumpun kotelon veden tyhjennysukko - Siniset tulpt Ann järjestelmän tyhjentyä vähintään kymmenen minuutti. Pumpp ilm trpeen mukn vihreiden ilmisimien pitämiseksi ojentunein. 12. Pyöräytä hiemn moottori käynnistimellä merivesipumppuun mhdollisesti jääneen veden poistmiseksi. Älä nn moottorin käynnistyä. 13. Kun vesi on tyhjentynyt moottorist, senn siniset tulpt jkokmmioon j merivesipumppuun, jos ne poistettiin iemmin, j kiristä ne tiuksti. Sivu M fin HEINÄKUU 2014

111 14. Pin ilmpumpun lukitusvipu ls j irrot pumppu ilmn käyttölitteest. Asenn korkki liittimeen. 15. Asenn sininen tulpp lämmönvihtimeen j kiristä se tiuksti. 16. Mercury MerCruiser suositt tyhjennysjärjestelmän jättämistä uki veneen mkuljetuksen jksi ti muit huoltotehtäviä suoritettess. Tämä utt vrmistmn, että kikki vesi tyhjenee. Os 6 - Säilytys 17. Vedä ennen veneen vesillelsku käsikäyttöinen vputusventtiili ylös. Trkist, että vihreät ilmisimet eivät ole enää ojennettuin. - Vihreät ilmisimet Av pohjventtiili, jos vrusteen, ti v j kytke vedenottoletku ennen moottorin käyttämistä. Käsikäyttöinen yksipisteinen tyhjennysjärjestelmä (Alph vkio jäähdytys) Seurvt ohjeet koskevt moottorien tyhjennysmenettelyjä vedessä oleviss veneissä. Jos vene ei ole vedessä, pohjventtiiliä (jos vrusteen) ei trvitse sulke eikä vedenottoletku trvitse irrott j sulke tulpll. 1. Sulje merivesihn (jos vrusteen) ti irrot j sulje vedenottoletku tulpll. 2. Irrot moottorin etukopp vetämällä se ylös. 3. Irrot sininen tulpp moottorilohkost. 4. Kierrä sinistä sulkukhv vstpäivään, kunnes se pysähtyy. Khvn vrress näkyvä puninen väri osoitt, että ukko on riittävän uki veden tyhjenemiseksi moottorist Sininen tulpp - Sininen sulkukhv 5. Veden pitäisi lk tull ulos jkokmmiost M fin HEINÄKUU 2014 Sivu 103

112 Os 6 - Säilytys TÄRKEÄÄ: Jos vesi ei tyhjene jkokmmiost, kun sininen sulkukhv on vttu, irrot jkokmmion sininen tulpp. - Sininen tulpp - Jkokmmion veden tyhjennysukko 6. Ann järjestelmän tyhjentyä vähintään kymmenen minuutti. 7. Kun vesi on tyhjentynyt moottorist, senn siniset tulpt jkokmmioon j moottorilohkoon, jos ne poistettiin iemmin, j kiristä ne tiuksti. 8. Kierrä sinistä sulkukhv myötäpäivään, kunnes se pysähtyy. Khv on kokonn piklln, kun punist ei ole näkyvissä. Älä kiristä khv liik. Akun säilytys Ain kun kku säilytetään pitkän ik, kennojen on oltv täynnä vettä j kun täyteen ldttun sekä hyvässä toimintkunnoss. Sen on oltv puhds j vuotmton. Noudt kun vlmistjn säilytysohjeit. Moottorin uudelleenkäyttöönotto 1. Vrmist, että kikki jäähdytysjärjestelmän letkut on liitetty sinmukisesti j letkunkiristimet ovt tiukss.! VAROITUS Akkukpelien irrottminen ti liittäminen väärässä järjestyksessä stt iheutt sähköiskust johtuvn vmmn ti vurioitt sähköjärjestelmää. Irrot kun miinuskpeli ( ) in ensin j liitä se viimeiseksi. 2. Asenn täyteen ldttu kku. Puhdist kun kpelikengät j nvt j kytke kpelit uudelleen. Kiristä kummnkin kpelin liitin luotettvsti sitä liitettäessä. 3. Päällystä npojen liitännät kun nvoille trkoitetull korroosionsuoj-ineell. 4. Tee kikki trkistukset, jotk on minittu srkkeess Ennen käynnistystä kohdss Käyttötulukko. HUOMAUTUS Jos jäähdytysvettä ei ole riittävästi, moottori, vesipumppu j muut ost ylikuumenevt j vurioituvt. Vrmist, että veden imuukkoihin sdn riittävästi vettä käytön ikn. 5. Käynnistä moottori j pidä trksti silmällä mittreit vrmistksesi, että kikki järjestelmät toimivt oikein. 6. Trkst huolellisesti, ettei moottoriss ole polttoine-, öljy-, neste- j pkoksuvuotoj. 7. Trkst, että ohjusjärjestelmän, vihteen j ksun hllint toimivt oikein. Sivu M fin HEINÄKUU 2014

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset Vtimustenmukisuusvkuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Tämä sisämoottori sennettun Mercury Mrinen ohjeiden mukn täyttää seurvien

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset Vtimustenmukisuusvkuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Tämä sisäperämoottori, Mercury Mrinen ohjeiden mukn sennettun, noudtt

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: 54936-1939 Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: 54936-1939 Maa: USA HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori, Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn sennettun, noudtt seurvien direktiivien vtimuksi

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: 54936-1939 Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: 54936-1939 Maa: USA HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: 54936-1939 Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: 54936-1939 Maa: USA HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset Vtimustenmukisuusvkuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Tämä sisäperämoottori sennettun Mercury Mrinen ohjeiden mukn täyttää

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: Maa: USA HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Peräpeilisarjan sarjanumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin sarjanumero

Peräpeilisarjan sarjanumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin sarjanumero Vtimustenmukisuusvkuutus Cummins MerCruiser Diesel Tämä sisäperä- ti sisämoottori on Cummins MerCruiser Dieselin ohjeiden mukn sennettun seurvien direktiivien vtimusten mukinen j täyttää niihin liittyvät

Lisätiedot

Valtuutetun edustajan nimi: Brunswick Marine in EMEA Inc. Osoite: Parc Industriel de Petit-Rechain Kaupunki: Verviers Postinumero: 4800 Maa: Belgia

Valtuutetun edustajan nimi: Brunswick Marine in EMEA Inc. Osoite: Parc Industriel de Petit-Rechain Kaupunki: Verviers Postinumero: 4800 Maa: Belgia Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury Diesel -sisämoottori (VW) Tämä sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien vtimukset täyttäen niihin liittyvät stndrdit muutoksineen:

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: Maa: USA HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Valtuutetun edustajan nimi: Brunswick Marine in EMEA Inc. Osoite: Parc Industriel de Petit-Rechain Kaupunki: Verviers Postinumero: 4800 Maa: Belgia

Valtuutetun edustajan nimi: Brunswick Marine in EMEA Inc. Osoite: Parc Industriel de Petit-Rechain Kaupunki: Verviers Postinumero: 4800 Maa: Belgia Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury Diesel -sisäperämoottori (VW) Tämä sisäperämoottori, Mercury Mrinen ohjeiden mukn sennettun, noudtt seurvien direktiivien vtimuksi täyttäen niihin liittyvät stndrdit muutoksineen:

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: Maa: USA HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori, Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn sennettun, noudtt seurvien direktiivien vtimuksi

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset Vtimustenmukisuusvkuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Tämä sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn noudtt

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2012, Mercury Marine 2.5/3.5-nelitahtimoottorit 90-10251C91 110 !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2012, Mercury Marine 2.5/3.5-nelitahtimoottorit 90-10251C91 110 ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury Diesel -sisäperämoottori (VW)

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury Diesel -sisäperämoottori (VW) Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury Diesel -sisäperämoottori (VW) Tämä sisäperämoottori, Mercury Mrinen ohjeiden mukn sennettun, noudtt seurvien direktiivien vtimuksi täyttäen niihin liittyvät stndrdit muutoksineen:

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 40/50/60 nelitahtinen 90-8M0055458 111 !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 40/50/60 nelitahtinen 90-8M0055458 111 ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury Diesel -sisämoottori (VW)

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury Diesel -sisämoottori (VW) Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury Diesel -sisämoottori (VW) Tämä sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien vtimukset täyttäen niihin liittyvät stndrdit muutoksineen:

Lisätiedot

Valtuutetun edustajan nimi: Brunswick Marine in EMEA Inc. Osoite: Parc Industriel de Petit-Rechain Kaupunki: Verviers Postinumero: 4800 Maa: Belgia

Valtuutetun edustajan nimi: Brunswick Marine in EMEA Inc. Osoite: Parc Industriel de Petit-Rechain Kaupunki: Verviers Postinumero: 4800 Maa: Belgia Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury Diesel -sisäperämoottori (VW) Tämä sisäperämoottori, Mercury Mrinen ohjeiden mukn sennettun, noudtt seurvien direktiivien vtimuksi täyttäen niihin liittyvät stndrdit muutoksineen:

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine MerCruiser Osoite: 3003 N. Perkins Road Kaupunki: Stillwater, OK Postinumero: Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine MerCruiser Osoite: 3003 N. Perkins Road Kaupunki: Stillwater, OK Postinumero: Maa: USA HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine MerCruiser Osoite: 3003 N. Perkins Road Kaupunki: Stillwater, OK Postinumero: Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine MerCruiser Osoite: 3003 N. Perkins Road Kaupunki: Stillwater, OK Postinumero: Maa: USA HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: Maa: USA HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: Maa: USA HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: Maa: USA HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Valtuutetun edustajan nimi: Brunswick Marine in EMEA Inc. Osoite: Parc Industriel de Petit-Rechain Kaupunki: Verviers Postinumero: 4800 Maa: Belgia

Valtuutetun edustajan nimi: Brunswick Marine in EMEA Inc. Osoite: Parc Industriel de Petit-Rechain Kaupunki: Verviers Postinumero: 4800 Maa: Belgia Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury Diesel -sisäperämoottori (VW) Tämä sisäperämoottori, Mercury Mrinen ohjeiden mukn sennettun, noudtt seurvien direktiivien vtimuksi täyttäen niihin liittyvät stndrdit muutoksineen:

Lisätiedot

Polttoainesäiliöt (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469

Polttoainesäiliöt (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469 Tervetulo mukn! Mercury-tuotteen kunnollinen hoito j kunnosspito kuuluvt olennisesti sen pitämiseen huippukunnoss prhn suorituskyvyn j tlouden svuttmiseksi. Oheinen omistjn rekisteröintikortti on vimesi

Lisätiedot

2015, Mercury Marine. Perämoottori Käyttö Huolto Asennus Takuu Manuaalinen. 25/30 EFI nelitahtinen

2015, Mercury Marine. Perämoottori Käyttö Huolto Asennus Takuu Manuaalinen. 25/30 EFI nelitahtinen 2015, Mercury Mrine Perämoottori Käyttö Huolto Asennus Tkuu Mnulinen 25/30 EFI nelithtinen 8M0112163 815 fin fin Vtimustenmukisuusvkuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin

Lisätiedot

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE-merkillä varustettuja tuotteita.

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE-merkillä varustettuja tuotteita. HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE-merkillä vrustettuj tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien

Lisätiedot

Tämä vakuutus on annettu Mercury Marinen ja Mercury MerCruiserin yksinomaisella vastuulla.

Tämä vakuutus on annettu Mercury Marinen ja Mercury MerCruiserin yksinomaisella vastuulla. HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE-merkillä vrustettuj tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien

Lisätiedot

Valtuutetun edustajan nimi: Brunswick Marine in EMEA Inc. Osoite: Parc Industriel de Petit-Rechain Kaupunki: Verviers Postinumero: 4800 Maa: Belgia

Valtuutetun edustajan nimi: Brunswick Marine in EMEA Inc. Osoite: Parc Industriel de Petit-Rechain Kaupunki: Verviers Postinumero: 4800 Maa: Belgia Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury Diesel -sisäperämoottori (VW) Tämä sisäperämoottori, Mercury Mrinen ohjeiden mukn sennettun, noudtt seurvien direktiivien vtimuksi täyttäen niihin liittyvät stndrdit muutoksineen:

Lisätiedot

Yleinen ohjausjärjestelmä (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995

Yleinen ohjausjärjestelmä (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995 Tervetulo mukn! Mercury-tuotteen kunnollinen hoito j kunnosspito kuuluvt olennisesti sen pitämiseen huippukunnoss prhn suorituskyvyn j tlouden svuttmiseksi. Oheinen omistjn rekisteröintikortti on vimesi

Lisätiedot

Peräpeilisarjan sarjanumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin sarjanumero

Peräpeilisarjan sarjanumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin sarjanumero HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE-merkillä vrustettuj tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset Vtimustenmukisuusvkuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Moottorin vlmistjn nimi: Tohtsu Mrine Corportion (TMC) Mercury Mrine

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine MerCruiser Osoite: 3003 N. Perkins Road Kaupunki: Stillwater, OK Postinumero: Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine MerCruiser Osoite: 3003 N. Perkins Road Kaupunki: Stillwater, OK Postinumero: Maa: USA HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

! VAARA. TÄRKEÄÄ: Jos et ymmärrä jotain tämän käsikirjan osaa, pyydä jälleenmyyjältä käynnistys- ja käyttötoimenpiteiden havaintoesitystä.

! VAARA. TÄRKEÄÄ: Jos et ymmärrä jotain tämän käsikirjan osaa, pyydä jälleenmyyjältä käynnistys- ja käyttötoimenpiteiden havaintoesitystä. Tervetulo Olet vlinnut yhden mrkkinoiden prhist venemoottoreist. Siihen sisältyy lukuisi ominisuuksi, joill vrmistetn käytön helppous j kestävyys. Tämän tuotteen hyvän huolehtimisen j kunnosspidon vull

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus - huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus - huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset Vtimustenmukisuusvkuutus - huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Moottorin vlmistjn nimi: Mercury Mrine Osoite: W6250 W. Pioneer Rod,

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus - huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus - huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset Vtimustenmukisuusvkuutus - huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Moottorin vlmistjn nimi: Mercury Mrine Osoite: W6250 W. Pioneer Rod,

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin käyttö

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin käyttö Mikäli perämoottorin srjnumerolevyssä on CE merkki vsemmss lkulmss, seurv ilmoitus on voimss: Tämä perämoottori, jonk on vlmistnut Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA ti Mrine Power Europe Inc. Prk

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin käyttö

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin käyttö Mikäli perämoottorin srjnumerolevyssä on CE merkki vsemmss lkulmss, seurv ilmoitus on voimss: Tämä perämoottori, jonk on vlmistnut Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA ti Mrine Power Europe Inc. Prk

Lisätiedot

Peräpeilisarjan sarjanumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin sarjanumero

Peräpeilisarjan sarjanumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin sarjanumero Tunnisteet Kirj muistiin seurvt tiedot: Moottorin mlli j hevosvoimt Moottorin srjnumero Peräpeilisrjn srjnumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin srjnumero 613 Vihteistomlli (sisämoottori)

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: Maa: USA HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 40 Jet -nelitahtimoottorit 90-8M !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 40 Jet -nelitahtimoottorit 90-8M ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

89/336/EY; standardit EN50081-1, SAE J551 (CISPR-julkaisu 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3

89/336/EY; standardit EN50081-1, SAE J551 (CISPR-julkaisu 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3 Astu livn! Kunnollinen huolenpito j huolto ovt tärkeitä, jott Mercury-tuotteesi toimii jtkuvsti huipputehokksti j svutt prhn mhdollisen suorituskyvyn j tloudellisuuden. Oheinen omistjn rekisteröintikortti

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin Käyttö

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin Käyttö Mikäli perämoottorin srjnumerolevyssä on CE merkki vsemmss lkulmss, seurv ilmoitus on voimss: Tämä perämoottori, jonk on vlmistnut Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA ti Mrine Power Europe Inc. Prk

Lisätiedot

Valtuutetun edustajan nimi: Brunswick Marine in EMEA Inc. Osoite: Parc Industriel de Petit-Rechain Kaupunki: Verviers Postinumero: 4800 Maa: Belgia

Valtuutetun edustajan nimi: Brunswick Marine in EMEA Inc. Osoite: Parc Industriel de Petit-Rechain Kaupunki: Verviers Postinumero: 4800 Maa: Belgia Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury Diesel -sisämoottori (VW) Tämä sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien vtimukset täyttäen niihin liittyvät stndrdit muutoksineen:

Lisätiedot

*864839C70* HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE-merkillä varustettuja tuotteita.

*864839C70* HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE-merkillä varustettuja tuotteita. HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE-merkillä vrustettuj tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2012, Mercury Marine 2,5/3,5-nelitahtimoottorit 90-8M !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2012, Mercury Marine 2,5/3,5-nelitahtimoottorit 90-8M ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: 54936-1939 Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: 54936-1939 Maa: USA Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset Vtimustenmukisuusvkuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Moottorin vlmistjn nimi: Mercury Mrine Osoite: W6250 W. Pioneer Rod,

Lisätiedot

Tervetuloa. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2013, Mercury Marine 250 OptiMax 90-8M !

Tervetuloa. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2013, Mercury Marine 250 OptiMax 90-8M ! Tervetulo Olet vlinnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Siihen sisältyy lukuisi ominisuuksi, joill vrmistetn käytön helppous j kestävyys. Hyvän huolen- j kunnosspidon vull voit nutti tämän tuotteen

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine MerCruiser Osoite: 3003 N. Perkins Road Kaupunki: Stillwater, OK Postinumero: Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine MerCruiser Osoite: 3003 N. Perkins Road Kaupunki: Stillwater, OK Postinumero: Maa: USA HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset Vtimustenmukisuusvkuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Moottorin vlmistjn nimi: Mercury Mrine Osoite: W6250 W. Pioneer Rod,

Lisätiedot

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE merkillä varustettuja tuotteita.

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE merkillä varustettuja tuotteita. HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE merkillä vrustettuj tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn sennettu sisäperämoottori ti sisämoottori noudtt seurvien

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus perämoottori, tavanomainen kaksitahtinen

Vaatimustenmukaisuusvakuutus perämoottori, tavanomainen kaksitahtinen Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE merkillä varustettuja tuotteita.

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE merkillä varustettuja tuotteita. HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE merkillä vrustettuj tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn sennettu sisäperämoottori ti sisämoottori noudtt seurvien

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 15/20-nelitahtimoottorit 90-8M0057919 211 !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 15/20-nelitahtimoottorit 90-8M0057919 211 ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2012, Mercury Marine 15/20-nelitahtimoottorit C !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2012, Mercury Marine 15/20-nelitahtimoottorit C ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 40/50/60 nelitahtinen 90-8M0057811 211 !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 40/50/60 nelitahtinen 90-8M0057811 211 ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 25/30 EFI nelitahtinen 90-8M0057983 211 !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 25/30 EFI nelitahtinen 90-8M0057983 211 ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine MerCruiser Osoite: 3003 N. Perkins Road Kaupunki: Stillwater, OK Postinumero: Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine MerCruiser Osoite: 3003 N. Perkins Road Kaupunki: Stillwater, OK Postinumero: Maa: USA HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Tämä vakuutus on annettu Mercury Marinen ja Mercury MerCruiserin yksinomaisella vastuulla.

Tämä vakuutus on annettu Mercury Marinen ja Mercury MerCruiserin yksinomaisella vastuulla. HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE-merkillä vrustettuj tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien

Lisätiedot

*860168C70* HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE-merkillä varustettuja tuotteita.

*860168C70* HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE-merkillä varustettuja tuotteita. HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE-merkillä vrustettuj tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Peräpeilisarjan sarjanumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin sarjanumero

Peräpeilisarjan sarjanumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin sarjanumero Vtimustenmukisuusvkuutus Cummins MerCruiser Diesel Tämä sisäperä- ti sisämoottori on Cummins MerCruiser Dieselin ohjeiden mukn sennettun seurvien direktiivien vtimusten mukinen j täyttää niihin liittyvät

Lisätiedot

Yleinen ohjausjärjestelmä (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995

Yleinen ohjausjärjestelmä (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995 Tervetulo mukn! Mercury-tuotteen kunnollinen hoito j kunnosspito kuuluvt olennisesti litteen pitämiseen huippukunnoss prhn suorituskyvyn j tlouden svuttmiseksi. Oheinen omistjn rekisteröintikortti on vimesi

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset Vtimustenmukisuusvkuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Tämä sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn noudtt

Lisätiedot

Peräpeilisarjan sarjanumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin sarjanumero

Peräpeilisarjan sarjanumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin sarjanumero Tunnisteet Kirj muistiin seurvt tiedot: Moottorin mlli j teho Moottorin srjnumero Peräpeilisrjn srjnumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin srjnumero 1206 Vihteistomlli (sisämoottori) Välityssuhde

Lisätiedot

2016, Mercury Marine. 75/80/90/100/115/115 Pro XS -nelitahtimoottorit. Perämoottori Käyttö Huolto Takuu Asennus Manuaalinen

2016, Mercury Marine. 75/80/90/100/115/115 Pro XS -nelitahtimoottorit. Perämoottori Käyttö Huolto Takuu Asennus Manuaalinen 2016, Mercury Mrine 75/80/90/100/115/115 Pro XS -nelithtimoottorit Perämoottori Käyttö Huolto Tkuu Asennus Mnulinen 8M0115317 915 fin fin Vtimustenmukisuusvkuutus - huviveneiden propulsiomoottoreille,

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine MerCruiser Osoite: 3003 N. Perkins Road Kaupunki: Stillwater, OK Postinumero: Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine MerCruiser Osoite: 3003 N. Perkins Road Kaupunki: Stillwater, OK Postinumero: Maa: USA HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE-merkillä vrustettuj tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien

Lisätiedot

Käsittelyominaisuudet (A.4) ISO 8665 Sisämoottori (A.5.1.1) ISO 15584; ISO 10088; ISO 7840; ISO 10133

Käsittelyominaisuudet (A.4) ISO 8665 Sisämoottori (A.5.1.1) ISO 15584; ISO 10088; ISO 7840; ISO 10133 Vtimustenmukisuusvkuutus - Cummins MerCruiser Diesel Tämä sisäperä- ti sisämoottori on Cummins MerCruiser Dieselin ohjeiden mukn sennettun seurvien direktiivien vtimusten mukinen j täyttää niihin liittyvät

Lisätiedot

2.8 ES 200 Diesel -perävetolaitemallit

2.8 ES 200 Diesel -perävetolaitemallit 2.8 ES 200 Diesel -perävetolitemllit 0001. Tunnistustiedot Srjnumerot ovt vlmistjn viitteinä moniin teknisiin yksityiskohtiin, jotk koskevt Cummins MerCruiser Diesel moottorisi. Kun ott yhteyden Cummins

Lisätiedot

Muut soveltuvat yhteisön direktiivit: Koneturvallisuusdirektiivi 2006/42/EY; Sähkömagneettinen yhteensopivuusdirektiivi

Muut soveltuvat yhteisön direktiivit: Koneturvallisuusdirektiivi 2006/42/EY; Sähkömagneettinen yhteensopivuusdirektiivi Vtimustenmukisuusvkuutus 30/40/50/60 -nelithtimoottorit huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Moottorin vlmistjn nimi: Mercury Mrine

Lisätiedot

2015, Mercury Marine. 565 Bravo -perävetolaitteet

2015, Mercury Marine. 565 Bravo -perävetolaitteet 2015, Mercury Mrine 565 Brvo -perävetolitteet 8M0112149 715 fin fin Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist venemoottoreist. Siinä on lukuisi ominisuuksi, joill vrmistetn käytön helppous

Lisätiedot

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE merkillä varustettuja tuotteita.

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE merkillä varustettuja tuotteita. HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE merkillä vrustettuj tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn sennettu sisäperämoottori ti sisämoottori noudtt seurvien

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin käyttö

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin käyttö Mikäli perämoottorin srjnumerolevyssä on CE merkki vsemmss lkulmss, seurv ilmoitus on voimss: Tämä perämoottori, jonk on vlmistnut Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA ti Mrine Power Europe Inc. Prk

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: Maa: USA Vtimustenmukisuusvkuutus 8 hv, 9,9 hv, 9,9 hv Bigfoot huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Moottorin vlmistjn nimi: Mercury Mrine

Lisätiedot

Huoltotiedote. Letkun vaihto. Mallit. Ilmoitus moottorin omistajalle. Veneliikkeen moottorivarasto. Huolto-osavarasto. Tarkastus

Huoltotiedote. Letkun vaihto. Mallit. Ilmoitus moottorin omistajalle. Veneliikkeen moottorivarasto. Huolto-osavarasto. Tarkastus Huoltotiedote N:o 98-16c Letkun vihto Mllit 1999 Mercury/Mriner 6 25 HP (2-thtiset) Srjnumerot 0G818363 0G829089 9.9/15, 25, 30/40, 50 (4-thtiset) Srjnumerot 0G820822 0G822265 135 200 HP (Ks. j EFI) Srjnumerot

Lisätiedot

Yleinen ohjausjärjestelmä (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995

Yleinen ohjausjärjestelmä (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995 Tervetulo mukn! Mercury-tuotteen kunnollinen hoito j kunnosspito kuuluvt olennisesti litteen pitämiseen huippukunnoss prhn suorituskyvyn j tlouden svuttmiseksi. Oheinen omistjn rekisteröintikortti on vimesi

Lisätiedot

Polttoainesäiliöt (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469. Koneturvallisuusdirektiivi

Polttoainesäiliöt (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469. Koneturvallisuusdirektiivi Tervetulo mukn! Mercury-tuotteen kunnollinen hoito j kunnosspito kuuluvt olennisesti sen pitämiseen huippukunnoss prhn suorituskyvyn j tlouden svuttmiseksi. Oheinen omistjn rekisteröintikortti on vimesi

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin käyttö

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin käyttö Mikäli perämoottorin srjnumerolevyssä on CE merkki vsemmss lkulmss, seurv ilmoitus on voimss: Tämä perämoottori, jonk on vlmistnut Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA ti Mrine Power Europe Inc. Prk

Lisätiedot

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE:llä merkittyjä tuotteita.

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE:llä merkittyjä tuotteita. HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn sennettu sisäperämoottori ti sisämoottori noudtt seurvien direktiivien

Lisätiedot

HUOLTOTIEDOT. Palauta kaikki päätylevytsarjat, osanumero 1173-828131A4, Mercury Marinen hyvitettäväksi.

HUOLTOTIEDOT. Palauta kaikki päätylevytsarjat, osanumero 1173-828131A4, Mercury Marinen hyvitettäväksi. OHJE HUOLTOTIEDOT TIEDOTE No. 99-6c OptiMxin ilmkompressorin päätylevy Mllit MERCURY/MARINER 135/150 hv; 2,5 LITRAN OPTIMAX Srjnumerot 0G868674 0G925496 200/225 hv; 3,0 LITRAN OPTIMAX Srjnumerot 0G869454

Lisätiedot

2016, Mercury Marine. HP662 SCi (NXT¹- ja NXT6-vetolaite)

2016, Mercury Marine. HP662 SCi (NXT¹- ja NXT6-vetolaite) 2016, Mercury Mrine HP662 SCi (NXT¹- j NXT6-vetolite) 8M0114944 115 fin fin Vtimustenmukisuusvkuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset

Lisätiedot

Yleinen ohjausjärjestelmä (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995

Yleinen ohjausjärjestelmä (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995 Tervetulo mukn! Mercury-tuotteen kunnollinen hoito j kunnosspito kuuluvt olennisesti sen pitämiseen huippukunnoss prhn suorituskyvyn j tlouden svuttmiseksi. Oheinen omistjn rekisteröintikortti on vimesi

Lisätiedot

Polttoainesäiliöt (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469

Polttoainesäiliöt (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469 Tervetulo mukn! Mercury-tuotteen kunnollinen hoito j kunnosspito on olennist, jott tuote pysyy huippukunnoss j tk prhn suorituskyvyn j tloudellisuuden. Oheinen omistjn rekisteröintikortti on vimesi vivttomn

Lisätiedot

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE:llä merkittyjä tuotteita.

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE:llä merkittyjä tuotteita. HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn sennettu sisäperämoottori ti sisämoottori noudtt seurvien direktiivien

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2012, Mercury Marine 75/90/115/125 OptiMax 90-10208C90 1209 !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2012, Mercury Marine 75/90/115/125 OptiMax 90-10208C90 1209 ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Yleinen ohjausjärjestelmä (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995

Yleinen ohjausjärjestelmä (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995 Tervetulo mukn! Mercury-tuotteen kunnollinen hoito j kunnosspito kuuluvt olennisesti sen pitämiseen huippukunnoss prhn suorituskyvyn j tlouden svuttmiseksi. Oheinen omistjn rekisteröintikortti on vimesi

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset Vtimustenmukisuusvkuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Vlmistj: Mercury Rcing N7480 County Rod UU Fond du Lc, WI 54937-9385

Lisätiedot