! VAARA. TÄRKEÄÄ: Jos et ymmärrä jotain tämän käsikirjan osaa, pyydä jälleenmyyjältä käynnistys- ja käyttötoimenpiteiden havaintoesitystä.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "! VAARA. TÄRKEÄÄ: Jos et ymmärrä jotain tämän käsikirjan osaa, pyydä jälleenmyyjältä käynnistys- ja käyttötoimenpiteiden havaintoesitystä."

Transkriptio

1 Tervetulo Olet vlinnut yhden mrkkinoiden prhist venemoottoreist. Siihen sisältyy lukuisi ominisuuksi, joill vrmistetn käytön helppous j kestävyys. Tämän tuotteen hyvän huolehtimisen j kunnosspidon vull nutit tuotteen käytöstä mont veneilykutt. Tämä ohjekirj täydentää moottorin mukn toimitettu käyttö-, huolto- j tkuuohjekirj j se sisältää tietoj Zeuspropulsiojärjestelmästä. Prhn suorituskyvyn j huolettomn käytön vrmistmiseksi lue läpikotisin tämä ops, joss on trkkoj tietoj tuotteen käytöstä j huollost. Pidä tämä ohjekirj trpeen vrlt tuotteen mukn, kun olet vesillä. Kiitos, että olet ostnut yhden Mercury Diesel -tuotteistmme. Toivomme vilpittömästi, että veneilysi on miellyttävää. Mercury Diesel Tkuuilmoitus Ostmsi tuotteeseen pätee rjoitettu tkuu, jonk on ntnut Mercury Diesel; tkuuehdot esitetään tämän oppn kohdss Tkuutiedot. Tkuuselitys sisältää kuvuksen siitä mikä on tkuun kttm, mikä ei ole tkuun kttm, ktteen kestojn, kuink prhiten sdn tkuukte, tärkeitä vstuuvputuslusekkeit j vhinkojen rjoitukset j muit tkuuseen liittyviä tietoj. Käy läpi nämä tärkeät tiedot. Mercury Dieselin tuotteet on suunniteltu j vlmistettu noudtten omi korken ldun vtimuksimme, soveltuvi ln normej j määräyksiä sekä tiettyjä päästömääräyksiä. Mercury Mrinell jokinen moottori käynnistetään j testtn ennen sen pkkmist kuljetust vrten tuotteen käyttövlmiuden vrmistmiseksi. Lisäksi tietyt Mercury Mrinen tuotteet testtn säännellyssä j vlvotuss ympäristössä käyttäen moottori jop 10 tunti, jott soveltuvien normien j määräysten noudttminen voidn todent j kirjt. Kikki uuten myydyt Mercury Mrinen tuotteet svt soveltuvn rjoitetun tkuusuojn riippumtt siitä, onko moottori osllistunut johonkin edellä kuviltuun testiohjelmn. Tähän julkisuun sisältyvät kuvukset j määritykset ovt olleet voimss silloin, kun tämä ops on hyväksytty pinettvksi. Mercury Mrine, jok hrjoitt jtkuvn tuotekehityksen politiikk, pidättää oikeuden keskeyttää mllien tuotnnon milloin thns sekä muutt määrityksiä ti ominisuuksi ilmn ennkkovroitust j velvoituksett. Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA. Lue tämä ops perusteellisesti! VAARA Käyttäjä (kuljettj) on vstuuss oikest j turvllisest veneen käytöstä, veneessä olevst litteistost j kikkien mtkustjien turvllisuudest. Suositmme vkvsti, että käyttäjä lukee tämän Käyttö-, huolto- j tkuuohjekirjn j ymmärtää täysin moottorin j kikkien sen lisälitteiden toimint koskevt ohjeet ennen veneen käyttöä. TÄRKEÄÄ: Jos et ymmärrä jotin tämän käsikirjn os, pyydä jälleenmyyjältä käynnistys- j käyttötoimenpiteiden hvintoesitystä. Huomutus Tässä julkisuss sekä moottorisssi käytetään vroj, vroituksi, huomutuksi j ilmoituksi, yhdessä knsinvälisen vrsymolin knss,! kiinnitetään sentjn j käyttäjän huomio erityisohjeisiin niistä huolloist ti toimenpiteistä, jotk voivt oll vrllisi, jos ne suoritetn väärin ti huolimttomsti. Noudt niitä huolellisesti. Näiden turvllisuusohjeiden noudttminen ei poist ilmoitetun vrn mhdollisuutt kokonn. Asentjien on noudtettv näitä ohjeit j käytettävä tervettä järkeä tuotteen käytön ikn onnettomuuksien estämiseksi.! VAARA Osoitt vrllisen tilnteen, jok joht kuolemn ti vkvn vmmn, jos sitä ei vältetä.! VAARA Osoitt vrllisen tilnteen, jok voi joht kuolemn ti vkvn vmmn, jos sitä ei vältetä.! VAROITUS Osoitt vrllisen tilnteen, jok voi joht lievään ti keskiviken vmmn, jos sitä ei vältetä. HUOMAUTUS Osoitt tilnteen, jok voi joht moottorin ti muun tärkeän osn rikkoutumiseen, jos sitä ei vältetä. TÄRKEÄÄ: Merkitsee tieto, jok on tärkeää tehtävän onnistumiselle. HUOMAUTUS: Merkitsee tieto, jok utt ymmärtämään tiettyä vihett ti toiminto. 2014, Mercury Mrine Zeus srjn Pod Drive -mllit 90-8M

2 Tunnistustiedot Srjnumerot j mllinumerot Srjnumerot ovt vlmistjn vin moniin teknisiin yksityiskohtiin, jotk koskevt Mercury Diesel -tuotettsi. Kun ott yhteyttä Mercury Diesel -huoltoon, ilmoit in mlli- j srjnumerot. Moottorin srjnumero j mllinumero Ktso moottorin vlmistjlt stvst moottorin käyttö- j huolto-ohjekirjst tunnistmistietuett vrten trvittvn moottorin srjnumeron j mllinumeron sisältävän tietokyltin sijinti. Tunnisteet Kirj muistiin seurvt tiedot: Vetolitteen sijinti Zeus-vetolitteen srjnumero Zeus-vetolitteen mllinumero Vihteiston srjnumero Oike Keski Vsen Oike keski Vsen keski Oike Keski Vsen Moottorin srjnumero Oike keski Vsen keski Moottorin mlli j hevosvoimt Potkuritiedot Potkurin osnumero Nousu / Edessä Tkn Veneen rungon tunnistusnumero (HIN) Ostopäivä Veneen vlmistj Venemlli Veneen pituus / Pkoksupäästöjen todistusnumero (vin Euroopss) / Elektronisen kukosäätimen srjnumero! VAARA Tämän tuotteen moottorin pkoksut sisältävät kemiklej, joiden Klifornin osvltioss tiedetään iheuttvn syöpää, syntymävikoj j muit suvunjtkmiseen liittyviä vurioit. Tvrmerkkiä j tekijänoikeutt koskevt tiedot MERCURY MARINE. Kikki oikeudet pidätetään. Ohjekirjn ti sen osn kopiointi ilmn lup on kielletty. Alph, Axius, Brvo One, Brvo Two, Brvo Three, M j llot ympyrässä -logo, K-plnes, Mriner, MerCthode, MerCruiser, Mercury, Mercury j llot -logo, Mercury Mrine, Mercury Precision Prts, Mercury Propellers, Mercury Rcing, MotorGuide, OptiMx, Quicksilver, SeCore, Skyhook, SmrtCrft, Sport-Jet, Verdo, VesselView, Zero Effort, Zeus, #1 On the Wter j We're Driven to Win ovt Brunswick Corportionin rekisteröityjä tvrmerkkejä. Pro XS on Brunswick Corportionin tvrmerkki. Mercury Product Protection on Brunswick Corportionin rekisteröity plvelumerkki.

3 SISÄLLYSLUETTELO Os 1 - Tkuutiedot Tkuutiedot... 2 Tkuurekisteröinti USA j Knd... 2 Tkuurekisteröinti USA:n j Kndn ulkopuolell... 2 Tkuukäytäntö Zeus mllit... 2 Zeus vetolitteen rjoitettu tkuu High Output huvivenekäyttöön... 2 Zeus vetolitteen rjoitettu tkuu joittiseen kuplliseen käyttöön... 4 Zeus vetolitteen rjoitettu tkuu korroosiot vstn... 5 Tkuun siirto... 6 Tkuukäytäntö Austrli j Uusi Seelnti... 7 Zeusin rjoitettu tkuu Austrli j Uutt Seelnti koskev käytäntö... 7 Tkuun siirto Austrli j Uutt Seelnti koskev käytäntö... 8 Os 2 - Moottoriisi tutustuminen Yleistietoj Mllit Vetolitteen srjnumeron j trrn sijinti Ominisuudet j hllintlitteet Äänihälytin Mittristo VesselView SmrtCrft nopeusmittri, kierroslukumittri j digitliset mittrit Digitliset System Link mittrit Virtlukko Hätäktkisin Nrullinen hätäktkisin Veneen liitäntätulun (VIP) ylikuormitus Elektroninen ruoriohjus Säätöevän tulu...16 Kksikhvinen elektroninen kukosäädin käyttö j säätö Käyttö Säätö Kksikhvisen konsolin säädin käyttö j säätö Käyttö Säätö Peruskäyttö ohjussuvll Lisäohjussuv semn toiminnot Yleistietoj Sähköjärjestelmän ylivirtsuojus Aluksen liitäntätulun (VIP) ylikuormitussuojus Tsvirtjännitteensäätöjärjestelmän ylikuormitussuojus, jos vrusteen Muiden piirien ylikuormitussuojus Ohjimen suojtiln käyttö j toiminnot Kolmoismoottoriksun j vihteen käyttö Nelimoottoriksun j vihteen käyttö Korroosiosuoj Glvninen eristin j näyttö Korroosiosuoj koskevi lisätietoj...23 Os 3 - Vesillä Ehdotuksi turvlliseen veneilyyn Hiilimonoksidiltistus Vro häkämyrkytystä Pysyttele loitoll pkoksulueist Hyvä tuuletus Huono tuuletus Suosituksi turvlliseen veneilyyn Veneen käytön perusteet Kylmällä ilmll (pkkssäällä) tphtuv, kusittinen j pitkäikinen säilytys Tyhjennystulpp j pilssipumppu...29 Vedessä olevien ihmisten suojminen Veneen liikkuess Veneen olless piklln Perältojen j vnvesien yli hyppiminen...29 Vedenlisiin esteisiin osuminen...30 Zeus vetolitteen iskusuojus Zeus vetolitteen linjus Veneen toimintn vikuttvt seikt Pinojkum (mtkustjien j vrusteiden) veneen sisällä...31 Veneen pohj Kvittio Kuplint...31 Potkurin vlint Alkuvlmistelut Totutusjojkso (uusill ti vihtovihteill) Tsvirtjännitteensäätimen kytkin, jos vrusteen Moottorien käynnistys j pysäytys Moottorin käynnistäminen liitäntätulun SmrtStrt kytkimellä Moottorin pysäyttäminen liitäntätulun SmrtStrt kytkimellä Perinteinen ohjus pinelevyohjuksell...34 Veneen ohjus eteenpäinvihteell Veneen ohjus jyrkissä käännöksissä hitill nopeuksill Veneen kääntäminen piklln hitill nopeuksill Ohjussuvll ohjus Säätöevät Automttihllint Mnulinen hllint Säätöeväpoikkemn käyttö M fin TAMMIKUU 2014 Sivu i

4 Digitlisen ksu j vihdehllintjärjestelmän (DTS) erikoisominisuudet Uistelu j ksuvste Lituri Pelkkä ksu Käyttö yhdellä vivull (1 lever) Moottorien synkronointi...44 Vkionopeus Ruorisemn hllinnn siirto Ruorisemn hllinnn siirron pyytäminen Ruorisemn hllinnn siirto j trkkuusohjus Automttiohjuksen näppäimistötoiminnot Krttpiirturin vtimukset Vstesetukset VesselView utomttiohjusnäyttö Automttiohjuksen näppäimistövlot Automttiohjustilt Asemnsäilytys (Skyhook) Tärkeitä turvllisuustietoj Skyhook nkkurin kytkeminen päälle Skyhookin kytkeminen irti Skyhook toiminnon käyttäminen Automttikulkusuunt Automttikulkusuunnn kytkeminen päälle...49 Kurssin säätö kääntöpinikkeill ti ohjussuvll Kulkusuunnn jtkminen...51 Automttikulkusuunnn kytkeminen pois päältä Mtkpisteen seurnt Mtkpisteen seurnt tiln kytkeminen päälle Mtkpisteen seurnt tiln kytkeminen pois päältä Kääntymispinikkeet mtkpisteen seurnt tilss Automttikulkusuuntpinike mtkpisteen seurnt tilss Kääntymisen hyväksyntä mtkpisteeseen svuttess...54 Mtkpistejärjestys Vkionopeus Vrtoiminnot Ohjus vihtoehtoinen hätämenettely Vin vsemmn moottorin käyttö Vihteen kytkeminen hätämenettely Ohjus j jokulmn säätö mnulinen ohitus Juuttuneen ohjuksen hllintventtiilin menettely Juuttuneen säätöevän hllintventtiilin menettely Trkstus ensimmäisen kuden lopuss Os 4 - Tekniset tiedot Vihteiston voiteluine Vihteisto Ohjusvivun j jokulmn säätö öljy Hyväksytyt mlit Hyväksyttävät voiteluineet Os 5 - Huolto Tuotevstuut Omistjn j käyttäjän velvollisuudet Jälleenmyyjän velvollisuudet Tee se itse huoltoehdotuksi Moottorin yleinen trkstus Vetolitteen huoltopisteiden sijinnit Oike Vsen Ylimmäinen Tippukuklo Huoltoiktulut Käyttö Rutiinihuolto Määräikishuolto Zeus Pod suoj nodien trkstus Vetolitteen knsi (jos vrusteen) Vetolitteen knnen irrotus Vetolitteen knnen puhdistus j trkstus Vetolitteen knnen sennus Vihteistoöljy Vihteiston voitelu Trkstus Täyttö Vetolitteen vihteiston voiteluineen vihtminen Vene vedessä Veneen olless poiss vedestä Ohjusvipu j jokulmn säätö hydrulineste Ohjusvipu j jokulmn säätö hydrulinestesäiliö Trkstus Täyttö Vihteistoöljy (neste) j suodtin Vihteiston öljytson trkistus Täyttö Vihto Merivesijärjestelmä Merivesijärjestelmän tyhjennys Vene poiss vedestä Vene vedessä Vetolitteen merivesipumpun trkistminen Merivesijärjestelmän huuhtelu Akku Sähköjärjestelmä Jäähdytysjärjestelmä j pkojärjestelmä Voitelu Vetokselin liukunivel Vetokselin ristinivelet Potkurikseli Korroosio j korroosionsuojus Korroosion syyt Korroosiosuoj MerCthoden käyttöperite Anodit j MerCthode järjestelmä Vertiluelektrodijohto MerCthode sennelm MerCthode nodi Trkstus Vihto...97 Säätöevänodi Trkstus Vihto...98 Mdoituspiirit Korroosionesto Veneen mlus Pinepesu koskevi vrotoimenpiteitä Potkurit Sivu ii 90-8M fin TAMMIKUU 2014

5 Potkurin irrotus Potkurin korjus Potkurin sennus Os 6 - Säilytys Säilytyksen kuvus Vetolitteen säilytys Kylmän sään (pkkslämpötil) säilytys Kusittisen j pitkäikisen säilytyksen ohjeet Akun säilytys Uudelleen käyttöönotto Moottori Vetolite Moottori Os 7 - Vinetsintä Elektronisesti hllittvn polttoinejärjestelmän ongelmien määritys Sähköliitännät Vinetsintätulukot Moottoriongelmien vinetsintä Trkist ensin VesselView Huono suorituskyky Ohjussuv Elektroniset kukosäätimet Ohjusjärjestelmä Säätöevät Veneen rektio muuttuu Akku ei ltudu Mittrit Glvninen eristin Os 8 - Asiksplvelutiedot Omistjn huoltopu Pikllinen korjusplvelu Huolto poiss koto Vrstettu moottori Trvittvt toimet uppomisen jälkeen Huoltovrost Osi j lisävrusteit koskevt kyselyt Ongelmien rtkisu Mercury Mrinen siksplvelun yhteystiedot Asikkn huolto oppt Englnninkieliset Muunkieliset Oppiden tilus Yhdysvllt j Knd Yhdysvltojen j Kndn ulkopuolell Os 9 - Huoltoloki. Huoltoloki Os 10 - Luovutust edeltävät tiedot Luovutust edeltävät tiedot Jälleenmyyjille trkoitettu Zeus tuotteiden luovutust edeltävä trkistuslist (ennen toimittmist sikklle) Ennen käynnistystä virt vin OFF sennoss Ennen käynnistystä virt vin ON sennoss Moottorit käynnissä lituriss Koejo merellä Vesillä tehdyn testin jälkeen Skyhook (jos vrusteen) M fin TAMMIKUU 2014 Sivu iii

6 Sivu iv 90-8M fin TAMMIKUU 2014

7 Sisällysluettelo Os 1 - Tkuutiedot Os 1 - Tkuutiedot 1 Tkuutiedot... 2 Tkuurekisteröinti USA j Knd... 2 Tkuurekisteröinti USA:n j Kndn ulkopuolell...2 Tkuukäytäntö Zeus mllit... 2 Zeus vetolitteen rjoitettu tkuu High Output huvivenekäyttöön... 2 Zeus vetolitteen rjoitettu tkuu joittiseen kuplliseen käyttöön... 4 Zeus vetolitteen rjoitettu tkuu korroosiot vstn...5 Tkuun siirto... 6 Tkuukäytäntö Austrli j Uusi Seelnti... 7 Zeusin rjoitettu tkuu Austrli j Uutt Seelnti koskev käytäntö... 7 Tkuun siirto Austrli j Uutt Seelnti koskev käytäntö M fin TAMMIKUU 2014 Sivu 1

8 Os 1 - Tkuutiedot Tkuutiedot Tkuurekisteröinti USA j Knd Yhdysvltojen j Kndn ulkopuolell Trkist piklliselt mhntuojlt. 1. Voit muutt Mercury Mrinen tiedoiss olevn osoitteesi milloin thns, myös tkuuvteen yhteydessä, soittmll Mercury Mrinen tkuunrekisteröintiosstolle ti lähettämällä kirjeen ti fksin, joss on nimesi, vnh osoitteesi j uusi osoitteesi sekä moottorin srjnumero. Myyntiliike voi myös välittää nämä muuttuneet tiedot. Mercury Mrine Attn: Wrrnty Registrtion Deprtment W6250 Pioneer Rod P.O. Box 1939 Fond du Lc, WI Fksi HUOMAUTUS: Mercury Mrinen j Yhdysvlloiss myytävien veneilytuotteiden myyjien on ylläpidettävä rekisterilistoj siltä vrlt, että omistjille on lähetettävä ilmoitus tuotteen tkisinkutsust liittovltion turvllisuuslkien perusteell. 2. Tkuusuojn smiseksi tuote täytyy rekisteröidä Mercury Mrinell. Myyntijnkohtn jälleenmyyjän tulee täyttää tkuurekisteröinti j lähettää se välittömästi Mercury Mrinelle MercNETin, sähköpostin ti postin välityksellä. Vstnotettun tkuurekisteröinnin Mercury Mrine kirj sen. Tkuusuoj on voimss vst, kun tuote on rekisteröity Mercury Mrinell. Tkuurekisteröinti - USA:n j Kndn ulkopuolell 1. On tärkeää, että myyntiliike täyttää tkuurekisteröintikortin kokonn j lähettää sen mhntuojlle ti Mrine Powerin huoltokeskukseen, jok vst tkuurekisteröinnistä j korvusvteist lueellsi. 2. Tkuurekisteröintikortiss todetn nimesi j osoitteesi, tuotteen mlli- j srjnumerot, myyntipäivä, käyttötyyppi j myyvän mhntuojn j jälleenmyyjän koodinumero, nimi j osoite. Mhntuoj ti jälleenmyyjä vhvist myös, että sinä olet tuotteen lkuperäinen ostj j käyttäjä. 3. Tkuurekisteröintikortin kpple, jok merkitään ostjn kppleeksi, täytyy nt sinulle välittömästi mhntuojn/ jälleenmyyjän täytettyä kortin. Tämä kortti ilmoitt, että olet tehnyt tehdsrekisteröinnin, j sinun pitää säilyttää se mhdollist tulev käyttöä vrten. Jos trvitset tälle tuotteelle tkuuhuolto, jälleenmyyjä voi pyytää sinult tkuurekisteröintikortti ostopäivän vrmistmiseksi j kortiss olevi tietoj käyttämiseksi tkuukorvushkemusten vlmisteluun. 4. Eräissä miss Mrine Powerin huoltokeskus lähettää sinulle kestävän (muovisen) tkuurekisteröintikortin 30 päivän kuluess siitä, kun olet snut mhntuojlt ti jälleenmyyjältä tkuurekisteröintikortin tehdskppleen. Jos st muovisen tkuurekisteröintikortin, voit hävittää ostjn kppleen, jonk sit mhntuojlt ti jälleenmyyjältä ostesssi tuotteen. Kysy mhntuojlt ti jälleenmyyjältä, koskeeko tämä muovikortti sinu. 5. Lisätietoj tkuurekisteröintikortist j sen suhteest tkuukorvushkemusten käsittelyyn on kohdss Knsinvälinen tkuu. Ktso sisällysluettelost. TÄRKEÄÄ: Eräiden miden lki vtii, että tehds j jälleenmyyjä pitävät yllä rekisteröintilistoj. Me hlumme, että kikki tuotteet rekisteröidään tehtll siltä vrlt, että meidän täytyy ott omistjiin yhteyttä. Vrmist, että Mercury Mrine - mhntuoj ti vltuutettu Mercury Mrine -jälleenmyyjä täyttää tkuurekisteröintikortin välittömästi j lähettää tehtn kppleen lueesi Mrine Powerin knsinväliseen huoltokeskukseen. Tkuukäytäntö Zeus-mllit Zeus-vetolitteen rjoitettu tkuu High Output -huvivenekäyttöön TAKUUN LAAJUUS: Mercury Mrine tk, ettei missään sen uudess Zeus-vetolitejärjestelmässä (tuote) ole mterilij vlmistusvirheitä seurvss ilmoitettun ikn. TAKUUN KESTOAIKA: Tkuuik lk päivästä, jon tuote on myyty vähittäisostjlle huvivenekäyttöön, ti päivästä, jon tuote on ensimmäisen kerrn otettu käyttöön riippuen siitä, kumpi tphtuu ensin. Tämä rjoitettu tkuu nt tkuusuojn khden (2) vuoden ti 1000 tunnin jksi riippuen siitä, kumpi tulee ensin. Tuotteen kupllinen käyttö mitätöi tkuun. Kuplliseksi käytöksi määritellään mikä thns työhön ti työsuhteeseen liittyvä tuotteen käyttö ti mikä thns käyttö, jok tuott tulo jonkin ikn tkuujn kuluess, vikk tuotett käytettäisiin vin joittin sellisiin trkoituksiin. Osien korjus ti vihto ti huoltotehtävän suorittminen tämän tkuun lisen ei pidennä tämän tkuun kestoik sen lkuperäistä päättymispäivää kuemmksi. Jäljellä olev tkuuik voidn siirtää huvivenekäyttösikklt toiselle huvivenekäyttösikklle, kun tuote rekisteröidään sinmukisesti. KAHDEN VUODEN RAJOITETTU TAKUU RAJOITETUN TAKUUN KATE Tämä vetolitteen rjoitettu perustkuu nt tkuusuojn khden (2) vuoden ti 1000 tunnin jksi riippuen siitä, kumpi tulee ensin. Tkuuluokk Kuukudet Tunnit Vrost j työ Mtkkulut Vetolitteen rjoitettu perustkuu Kyllä Kyllä Rjoitettu jtkotkuu, tärkeimmät komponentit Kyllä Kyllä Sivu M fin TAMMIKUU 2014

9 Os 1 - Tkuutiedot RAJOITETTU JATKOTAKUU, TÄRKEIMMÄT KOMPONENTIT: Tärkeimpien komponenttien rjoitettu jtkotkuu tulee voimn, kun vetolitteen rjoitettu perustkuu päättyy. Vetolitteen rjoitettu perustkuu päättyy khden (2) vuoden ti 1000 käyttötunnin jälkeen riippuen siitä, kumpi tulee ensin. Tärkeimpien komponenttien rjoitettu jtkotkuu ktt seurvien vetoliteosien ti -kotelojen tkuunliset vit neljän (4) vuoden ti 2000 käyttötunnin jksi riippuen siitä, kumpi tulee ensin: Tärkeimpien komponenttien rjoitetun jtkotkuun kttmt ost Veneen vihdeltikon kotelo Veneen vihteiston tippukuklon kotelo Ohjusvivun kotelo Vetolitteen välirungon kotelo Alvihdeltikon kotelo (lukuun ottmtt vedenlisen iskun iheuttmi vurioit) Säätöevän kotelo (lukuun ottmtt vedenlisen iskun iheuttmi vurioit) Lkerituen kotelo (lukuun ottmtt vedenlisen iskun iheuttmi vurioit) Vetokseli (lukuun ottmtt ristiniveliä) HUOMAUTUS: Tkuun smiseksi veneveistämön on täytynyt sd vetokseli lunperin Mercury Mrinelt. Välikseli (lukuun ottmtt vedenlisen iskun iheuttmi vurioit) Kiinnikerenkt Alevä (lukuun ottmtt vedenlisen iskun iheuttmi vurioit) SUURTEHOKÄYTÖN ARVOT: Suurtehokäytön rvot koskevt vihtelevi kuormitussovelluksi j edellyttävät, että täysteho rjoittuu yhteen (1) tuntiin jokisest khdeksst (8) käyttötunnist. Vähennetyllä teholl käytön (ne 7 tunti 8 tunnist, joiden ikn moottori ei käytetä täydellä teholl) on tphduttv enintään risteilynopeudell. Risteilynopeus riippuu moottorin suurimmst ohjekierrosnopeudest (1/min): Moottorin ohjekierrosnopeus täydellä teholl (Täysteho määritetään risteilynopeuden ylittäväksi kierrosnopeudeksi) Risteilynopeus Vähenemä moottorin ohjekierrosnopeudest /min 200 1/min /min 300 1/min /min 400 1/min VAADITTAVAT EHDOT TAKUUSUOJAN SAAMISEKSI: Tkuun voivt sd inostn vähittäismyyntisikkt, jotk ostvt tuotteens myyntimss Mercury Mrinen vltuuttmn tuotteen jälleenmyyjänä toimivlt myyntiliikkeeltä j silloinkin vst sen jälkeen, kun Mercury Mrinen määrittelemä luovutust edeltävä trkstusmenettely on suoritettu j dokumentoitu. Tkuusuoj on stviss rekisteröimällä tuote sinmukisesti vltuutetuss jälleenmyyntipisteessä. Epätrkt huvivenekäyttöä koskevt tkuurekisteröintitiedot ti myöhemmin tphtuv muutos huvivenekäytöstä kuplliseen käyttöön (ellei sitä rekisteröidä sinmukisesti) voivt mitätöidä tkuun Mercuryn Mrinen yksinomisen hrkinnn perusteell. Käyttö-, huolto- j tkuuohjekirjss selostettu rutiinihuolto on suoritettv jlln tkuuktteen smiseksi. Mercury Mrine vr oikeuden vti, että kikki tkuusuoj riippuu todistettvsti sinmukisest huollost. HUOMAUTUS: Tuotesovellus on nnettv Mercury Mrinen trkistettvksi j hyväksyttäväksi. MITÄ MERCURY TEKEE: Mercury Mrinen yksinominen j ino velvoite tämän tkuun puitteiss on rjoitettu hrkintmme mukn villisen osn korjmiseen, kyseisen osn ti osien vihtmiseen uusiin ti Mercury Mrinen hyväksymiin peruskorjttuihin osiin ti Mercury Mrine -tuotteen ostohinnn pluttmiseen. Mercury Mrine vr oikeuden ik join prnt ti tehdä muutoksi tuotteisiin olemtt velvollinen tekemään muutoksi ikisemmin vlmistettuihin tuotteisiin. MITEN TAKUUSUOJA SAADAAN: Tkuuvteet tulee tehdä Mercury Mrinen vltuutetun korjusliikkeen kutt. Asikkn pitää nt Mercury Mrinelle kohtuullinen tilisuus korjuksen tekoon sekä kohtuullinen tuotteeseen käsiksi pääsy tkuuhuollon suorittmiseksi. Ellei Mercury Mrine niin pyydä tekemään, ostjn ei pidä lähettää tuotett ti tuotteen osi suorn Mercury Mrinelle. TAKUUN LAKKAUTUS: Tkuusuoj stetn lkkutt käytetyille tuotteille, jotk on hnkittu seurvsti: Otettu hltuun vähittäissikklt Hnkint huutokupst Hnkint romuliikkeestä Hnkittu vkuutusyhtiöstä, jok si tuotteen vkuutusvteen seuruksen Rekisteröity epätrkoill tkuurekisteröintitiedoill MITÄ TAKUU EI KATA: Tämä rjoitettu tkuu ei kt seurvi: Rutiinihuoltokohteet Säädöt Normli kuluminen Vuriot, joiden syynä on: Väärinkäyttö 90-8M fin TAMMIKUU 2014 Sivu 3

10 Os 1 - Tkuutiedot Epänormli käyttö Sellisen potkurin ti välityssuhteen käyttö, jok ei slli moottorin käyntiä sen suositeltvll kierrosnopeudell. Ktso Käyttö-, huolto- j tkuuohjekirj. Tuotteen käyttö tvll, jok ei vst käyttö-, huolto- j tkuuohjekirjn toimint- j käyttöjkso-osn suosituksi. Liminlyönti Onnettomuus Uppominen Väärä sennus (sinmukiset sennusmääräykset j -menetelmät on selitetty tuotteen sennusohjeiss) Asiton huolto Muun kuin Mercury Mrinen vlmistmn ti myymän lisälitteen ti osn Mercury-tuotett vurioittv käyttö Käyttö tuotteelle sopimttomien öljyjen ti voiteluineiden knss. Ktso Käyttö-, huolto- j tkuuohjekirj. Osien muuttelu ti poistminen Tuotteen vurio, jonk syynä on riittämätön jäähdytysvesi vierskppleen iheuttmn jäähdytysjärjestelmän tukoksen seuruksen Tuotteen käyttö kisoihin ti muuhun kilpilutoimintn, jop edellisen omistjn toimest, mitätöi tkuun. Vesiltä pois ottmiseen, vesille lskuun, hinukseen, säilytykseen, puhelimen käyttöön, vuokriin, iheutuneeseen vivn, liturimksuihin, vkuutuksen hnkintn, linn mksuihin, jn hukkn, nsioiden menetykseen ti mihin thns muun tyyppisiin stunnis- ti seurnnistppioihin liittyvät kustnnukset eivät ole tämän tkuun kttmi. Veneen rkenteiden ti muun mterilin poistoon ti vihtoon (jott tuotteeseen päästäisiin veneessä käsiksi) liittyvät kulut eivät ole tämän tkuun kttmi. Mercury Mrine ei ole ntnut kellekään yksilölle ti yhteisölle, mukn lukien Mercury Mrinen vltuutetut jälleenmyyjät, vltuuksi tehdä muit vkuutuksi, esityksiä ti tkuit tuotteest kuin niitä, jotk sisältyvät tähän rjoitettuun tkuuseen. Jos tällisi vkuutuksi, esityksiä ti tkuit on tehty, ne eivät ole knnekelpoisi Mercury Mrine vstn. VASTUUVAPAUSLAUSEKKEET JA RAJOITUKSET TÄMÄ TAKUU EI NIMENOMAISESTI KATA KONKLUDENTTISIA TAKUITA MYYNTIKELPOISUUDESTA EIKÄ TIETTYYN TARKOITUKSEEN SOVELTUVUUDESTA. SIKÄLI KUIN KONKLUDENTTISIA TAKUITA EI VOIDA JÄTTÄÄ TAKUUN ULKOPUOLELLE, NE RAJOITETAAN ILMAISTUN TAKUUN KESTOAIKAAN. TÄMÄ TAKUU EI KATA SATUNNAIS- JA SEURANNAISVAHINKOJA. ERÄISSÄ OSAVALTIOISSA/MAISSA EI SALLITA YLLÄ YKSILÖITYJÄ VASTUUVAPAUS-, RAJOITUS- JA POISSULKEMISLAUSEKKEITA. NE EIVÄT SITEN EHKÄ KOSKE SINUA. TÄMÄ TAKUU ANTAA SINULLE MÄÄRÄTTYJÄ LAILLISIA OIKEUKSIA, JA SINULLA VOI MYÖS OLLA MUITA LAILLISIA OIKEUKSIA, JOTKA VAIHTELEVAT MAAN TAI OSAVALTION MUKAISESTI. Zeus-vetolitteen rjoitettu tkuu joittiseen kuplliseen käyttöön TAKUUN LAAJUUS: Mercury Mrine tk, ettei missään sen uudess Zeus-vetolitejärjestelmässä (tuote) ole mterilij vlmistusvirheitä seurvss ilmoitettun ikn. TAKUUN KESTOAIKA: Tkuuik lk tuotteen ensimmäisestä myyntipäivästä joittiseen kuplliseen käyttöön vähittäisostjlle ti siitä päivästä, jolloin tuote on ensimmäistä kert otettu käyttöön riippuen siitä, kumpi tphtuu ensin. Tämä rjoitettu tkuu nt tkuusuojn khden (2) vuoden ti 3000 tunnin jksi riippuen siitä, kumpi tulee ensin. Tkuuikn suoritettu osien korjus ti vihto ti huoltotehtävän suorittminen ei pidennä tämän tkuun kestoik sen lkuperäistä päättymispäivää pitemmäksi. Jäljellä olev tkuuik ei voi siirtää muille. AJOITTAISEN KAUPALLISEN KÄYTÖN OHJEARVOT: Ajoittinen kupllinen käyttö koskee vihtelevi kuormitussovelluksi, joiss täysteho rjoittuu khteen (2) tuntiin jokisest khdeksst (8) käyttötunnist. Vähennetyllä teholl käytön (ne 6 tunti 8 tunnist, joiden ikn moottori ei käytetä täydellä teholl) on tphduttv enintään risteilynopeudell. Risteilynopeus riippuu moottorin suurimmst ohjekierrosnopeudest (1/min): Moottorin ohjekierrosnopeus täydellä teholl (Täysteho määritetään risteilynopeuden ylittäväksi kierrosnopeudeksi) Risteilynopeus Vähenemä moottorin ohjekierrosnopeudest /min 200 1/min /min 300 1/min /min 400 1/min Kuplliseksi käytöksi määritellään mikä thns työhön ti työsuhteeseen liittyvä tuotteen käyttö ti mikä thns käyttö, jok tuott tulo jonkin ikn tkuujn kuluess, vikk tuotett käytettäisiin vin joittin sellisiin trkoituksiin. Mikäli tuotteen käyttö ylittää joittist kupllist käyttöä koskevt määritykset, tkuu mitätöityy. VAADITTAVAT EHDOT TAKUUSUOJAN SAAMISEKSI: Tkuun voivt sd inostn vähittäismyyntisikkt, jotk ostvt tuotteens myyntimss Mercury Mrinen vltuuttmn tuotteen jälleenmyyjänä toimivlt myyntiliikkeeltä j silloinkin vst sen jälkeen, kun Mercury Mrinen määrittelemä luovutust edeltävä trkstusmenettely on suoritettu j dokumentoitu. Tkuusuoj on stviss rekisteröimällä tuote sinmukisesti vltuutetuss jälleenmyyntipisteessä. Käyttö-, huolto- j tkuuohjekirjss selostettu rutiinihuolto on suoritettv jlln tkuuktteen smiseksi. Mercury Mrine vr oikeuden vti, että kikki tkuusuoj riippuu todistettvsti sinmukisest huollost. HUOMAUTUS: Tuotesovellus on nnettv Mercury Mrinen trkistettvksi j hyväksyttäväksi. Sivu M fin TAMMIKUU 2014

11 Os 1 - Tkuutiedot MITÄ MERCURY TEKEE: Mercury Mrinen yksinominen j ino velvoite tämän tkuun puitteiss on rjoitettu hrkintmme mukn villisen osn korjmiseen, kyseisen osn ti osien vihtmiseen uusiin ti Mercury Mrinen hyväksymiin peruskorjttuihin osiin ti Mercury Mrine -tuotteen ostohinnn pluttmiseen. Mercury Mrine vr oikeuden ik join prnt ti tehdä muutoksi tuotteisiin olemtt velvollinen tekemään muutoksi ikisemmin vlmistettuihin tuotteisiin. MITEN TAKUUSUOJA SAADAAN: Tkuuvteet tulee tehdä Mercury Mrinen vltuutetun korjusliikkeen kutt. Asikkn pitää nt Mercury Mrinelle kohtuullinen tilisuus korjuksen tekoon sekä kohtuullinen tuotteeseen käsiksi pääsy tkuuhuollon suorittmiseksi. Ellei Mercury Mrine niin pyydä tekemään, ostjn ei pidä lähettää tuotett ti tuotteen osi suorn Mercury Mrinelle. TAKUUN LAKKAUTUS: Tkuusuoj stetn lkkutt käytetyille tuotteille, jotk on hnkittu seurvsti: Otettu hltuun vähittäissikklt Hnkint huutokupst Hnkint romuliikkeestä Hnkittu vkuutusyhtiöstä, jok si tuotteen vkuutusvteen seuruksen Rekisteröity epätrkoill tkuurekisteröintitiedoill MITÄ TAKUU EI KATA: Tämä rjoitettu tkuu ei kt seurvi: Rutiinihuoltokohteet Säädöt Normli kuluminen Vuriot, joiden syynä on: Väärinkäyttö Epänormli käyttö Sellisen potkurin ti välityssuhteen käyttö, jok ei slli moottorin käyntiä sen suositeltvll kierrosnopeudell. Ktso Käyttö-, huolto- j tkuuohjekirj. Tuotteen käyttö tvll, jok ei vst käyttö-, huolto- j tkuuohjekirjn toimint- j käyttöjkso-osn suosituksi. Liminlyönti Onnettomuus Uppominen Väärä sennus (sinmukiset sennusmääräykset j -menetelmät on selitetty tuotteen sennusohjeiss) Asiton huolto Muun kuin Mercury Mrinen vlmistmn ti myymän lisälitteen ti osn Mercury-tuotett vurioittv käyttö Käyttö tuotteelle sopimttomien öljyjen ti voiteluineiden knss. Ktso Käyttö-, huolto- j tkuuohjekirj. Osien muuttelu ti poistminen Tuotteen vurio, jonk syynä on riittämätön jäähdytysvesi vierskppleen iheuttmn jäähdytysjärjestelmän tukoksen seuruksen Tuotteen käyttö kisoihin ti muuhun kilpilutoimintn, jop edellisen omistjn toimest, mitätöi tkuun. Vesiltä pois ottmiseen, vesille lskuun, hinukseen, säilytykseen, puhelimen käyttöön, vuokriin, iheutuneeseen vivn, liturimksuihin, vkuutuksen hnkintn, linn mksuihin, jn hukkn, nsioiden menetykseen ti mihin thns muun tyyppisiin stunnis- ti seurnnistppioihin liittyvät kustnnukset eivät ole tämän tkuun kttmi. Veneen rkenteiden ti muun mterilin poistoon ti vihtoon (jott tuotteeseen päästäisiin veneessä käsiksi) liittyvät kulut eivät ole tämän tkuun kttmi. Mercury Mrine ei ole ntnut kellekään yksilölle ti yhteisölle, mukn lukien Mercury Mrinen vltuutetut jälleenmyyjät, vltuuksi tehdä muit vkuutuksi, esityksiä ti tkuit tuotteest kuin niitä, jotk sisältyvät tähän rjoitettuun tkuuseen. Jos tällisi vkuutuksi, esityksiä ti tkuit on tehty, ne eivät ole knnekelpoisi Mercury Mrine vstn. VASTUUVAPAUSLAUSEKKEET JA RAJOITUKSET TÄMÄ TAKUU EI NIMENOMAISESTI KATA KONKLUDENTTISIA TAKUITA MYYNTIKELPOISUUDESTA EIKÄ TIETTYYN TARKOITUKSEEN SOVELTUVUUDESTA. SIKÄLI KUIN KONKLUDENTTISIA TAKUITA EI VOIDA JÄTTÄÄ TAKUUN ULKOPUOLELLE, NE RAJOITETAAN ILMAISTUN TAKUUN KESTOAIKAAN. TÄMÄ TAKUU EI KATA SATUNNAIS- JA SEURANNAISVAHINKOJA. ERÄISSÄ OSAVALTIOISSA/MAISSA EI SALLITA YLLÄ YKSILÖITYJÄ VASTUUVAPAUS-, RAJOITUS- JA POISSULKEMISLAUSEKKEITA. NE EIVÄT SITEN EHKÄ KOSKE SINUA. TÄMÄ TAKUU ANTAA SINULLE MÄÄRÄTTYJÄ LAILLISIA OIKEUKSIA, JA SINULLA VOI MYÖS OLLA MUITA LAILLISIA OIKEUKSIA, JOTKA VAIHTELEVAT MAAN TAI OSAVALTION MUKAISESTI. Zeus-vetolitteen rjoitettu tkuu korroosiot vstn TAKUUN LAAJUUS: Mercury Mrine tk, ettei yksikään sen uusi (ei-kuplliseen käyttöön trkoitettu) Zeusvetolitejärjestelmä (tuote) lkk toimimst korroosion välittömänä seuruksen seurvss minitun jnjkson ikn. 90-8M fin TAMMIKUU 2014 Sivu 5

12 Os 1 - Tkuutiedot TAKUUN KESTOAIKA: Tämä rjoitettu korroosiotkuu kestää kolme (3) vuott ti 1500 käyttötunti joko päivästä, jon tuote ensin myytiin ti päivästä, jon se ensiksi otettiin käyttöön sen mukn, kumpi sttuu ensin. Tkuuikn suoritettu osien korjus ti vihto ti huoltotehtävän suorittminen eivät pidennä tämän tkuun kestoik sen lkuperäistä päättymispäivää pitemmäksi. Jäljellä olev tkuuik voidn siirtää seurvlle ostjlle rekisteröimällä tuote sinmukisesti uudelleen. VAADITTAVAT EHDOT TAKUUSUOJAN SAAMISEKSI: Tkuusuoj on stviss inostn vähittäismyyntisikkille, jotk ostvt Mercury Mrinen vltuuttmlt myyntiliikkeeltä tuotteen jälleenmyyjältä mss, joss myynti on tphtunut, j silloinkin vst sen jälkeen, kun Mercury Mrinen määrittelemä luovutust edeltävä trkstusmenettely on suoritettu j dokumentoitu. Tkuusuoj on stviss rekisteröimällä tuote sinmukisesti vltuutetuss jälleenmyyntipisteessä. Käyttö-, huolto- j tkuuohjekirjss määritettyjen korroosionestolitteiden on oltv käytössä veneessä j käyttö-, huoltoj tkuuohjekirjss esitetty rutiinihuolto täytyy suoritt määrättynä ikn (rjoituksett mukn lukien suoj-nodit, määritettyjen voiteluineiden käyttö sekä kolhujen j nrmujen korjus), jott tkuu olisi voimss. Mercury Mrine pidättää itsellään oikeuden vti, että tkuusuojn sminen riippuu sinmukisen huollon todistettvst suorittmisest. MITÄ MERCURY TEKEE: Mercury Mrinen yksinominen j ino velvoite tämän tkuun puitteiss on rjoitetusti, vlintmme mukn, korjt villiset ost, viht villiset ost uusiin ti Mercury Mrinen hyväksymiin peruskorjttuihin osiin ti korvt Mercury Mrine -tuotteest mksettu hint. Mercury Mrine pidättää itsellään oikeuden ik join prnt ti tehdä muutoksi tuotteisiin olemtt velvollinen tekemään muutoksi ikisemmin vlmistettuihin tuotteisiin. MITEN TAKUUSUOJA SAADAAN: Asikkn pitää nt Mercury Mrinelle kohtuullinen tilisuus korjuksen tekoon sekä kohtuullinen tuotteeseen käsiksi pääsy tkuuhuollon suorittmiseksi. Tkuuvteet tulee esittää tuomll tuote trkstettvksi Mercury Mrine -myyntiliikkeeseen, jok on vltuutettu huoltmn tuotteen. Mikäli ostj ei voi tuod tuotett tälliselle myyjälle, Mercury Mrinelle pitää tehdä siitä kirjllinen ilmoitus. Me huolehdimme sitten tuotteen trkstuksest j tkuun kttmn korjustyön suorittmisest. Tässä tpuksess ostj mks kikki sin liittyvät kuljetuskustnnukset j/ti mtkkulut. Mikäli tkuu ei kt suoritettu huolto, ostj mks kikki selliseen liittyvät työj mterilikustnnukset sekä kikki muut kyseiseen huoltoon liittyvät kulut. Ellei Mercury Mrine niin pyydä tekemään, ostjn ei pidä lähettää tuotett ti tuotteen osi suorn Mercury Mrinelle. Tkuun smiseksi jälleenmyyjälle on esitettävä todiste rekisteröidystä omistuksest tkuuhuollon pyytämisen yhteydessä. TAKUUN LAKKAUTUS: Tkuusuoj stetn lkkutt käytetyille tuotteille, jotk on hnkittu seurvsti: Otettu hltuun vähittäissikklt Hnkint huutokupst Hnkint romuliikkeestä Hnkittu vkuutusyhtiöstä, jok si tuotteen vkuutusvteen seuruksen MITÄ TAKUU EI KATA: Tämä rjoitettu tkuu ei kt sähköjärjestelmän korroosiot, vurioiden iheuttm korroosiot, pelkästään kosmeettiseen vurioon johtv korroosiot, väärinkäyttöä ti epäsinmukist huolto, lisävrusteiden, mittreiden, ohjusjärjestelmien korroosiot, vesiksvillisuudest johtuv korroosiot, lle yhden vuoden rjoitetull tuotetkuull myytyä tuotett, vrosi (sikkn hnkkimi osi), kupllisess sovelluksess käytettyä tuotett; korroosiovuriot, jonk syynä on väärä mlus (ktso hyväksyttävät mlisovellukset käyttö-, huolto- j tkuuohjekirjst). Kuplliseksi käytöksi määritellään mikä thns työhön ti työsuhteeseen liittyvä tuotteen käyttö ti mikä thns käyttö, jok tuott tulo jonkin ikn tkuujn kuluess, vikk tuotett käytettäisiin vin joittin sellisiin trkoituksiin. VASTUUVAPAUSLAUSEKKEET JA RAJOITUKSET TÄMÄ TAKUU EI NIMENOMAISESTI KATA KONKLUDENTTISIA TAKUITA MYYNTIKELPOISUUDESTA EIKÄ TIETTYYN TARKOITUKSEEN SOVELTUVUUDESTA. SIKÄLI KUIN KONKLUDENTTISIA TAKUITA EI VOIDA JÄTTÄÄ TAKUUN ULKOPUOLELLE, NE RAJOITETAAN ILMAISTUN TAKUUN KESTOAIKAAN. TÄMÄ TAKUU EI KATA SATUNNAIS- JA SEURANNAISVAHINKOJA. ERÄISSÄ OSAVALTIOISSA/MAISSA EI SALLITA YLLÄ YKSILÖITYJÄ VASTUUVAPAUS-, RAJOITUS- JA POISSULKEMISLAUSEKKEITA. NE EIVÄT SITEN EHKÄ KOSKE SINUA. TÄMÄ TAKUU ANTAA SINULLE MÄÄRÄTTYJÄ LAILLISIA OIKEUKSIA, JA SINULLA VOI MYÖS OLLA MUITA LAILLISIA OIKEUKSIA, JOTKA VAIHTELEVAT MAAN TAI OSAVALTION MUKAISESTI. Tkuun siirto Rjoitettu tkuu voidn siirtää seurvlle ostjlle, mutt inostn sen käyttämättä jääneeltä oslt. Tämä ei koske tuotteit, joit on käytetty kupllisiin sovelluksiin. Voit siirtää tkuun seurvlle omistjlle lähettämällä ti fksmll kopion ostokuitist ti -sopimuksest, uuden omistjn nimen j osoitteen sekä moottorin srjnumeron Mercury Mrinen tkuurekisteröintiosstolle. Postitusosoite Yhdysvlloiss j Kndss: Mercury Mrine Attn: Wrrnty Registrtion Deprtment W6250 Pioneer Rod P.O. Box 1939 Fond du Lc, WI Fksi Tkuun siirto käsitellessään Mercury Mrine lähettää rekisteröintivhvistuksen postitse tuotteen uudelle omistjlle. Tästä plvelust ei veloitet. Sivu M fin TAMMIKUU 2014

13 Os 1 - Tkuutiedot Jos tuote on ostettu Yhdysvltojen j Kndn ulkopuolell, ot yhteys mhntuojn ti lähimpään Mrine Power Service Centeriin. Tkuukäytäntö Austrli j Uusi-Seelnti Zeusin rjoitettu tkuu Austrli j Uutt-Seelnti koskev käytäntö Tämän rjoitetun tkuun myöntäjä on Mrine Power Interntionl Pty Ltd ACN osoitteest Bessemer Drive, Dndenong South, Victori 3175, Austrli (puhelin (61) (3) ), sähköposti: TAKUUN LAAJUUS: Mercury Mrine tk, että sen uusiss tuotteiss ei ole mterili- j vlmistusvirheitä seurvss ilmoitettun ikn. Tkuun kuluttjlle myöntämät edut nnetn muiden kuluttjlin myöntämien oikeuksien j korvuskeinojen lisäksi suhteess tuotteisiin ti plveluihin, joit tkuu koskee. AUSTRALIAN KULUTTAJALAIN MUKAISET TAKUUT: Tuotteemme sisältävät tkuit, joit ei void sulke pois Austrlin kuluttjlin puitteiss. Sinull on oikeus sd korvv tuote ti hyvitys merkittävästä vist sekä korvus muist kohtuullisesti ennkoitvist menetyksistä ti vhingoist. Sinull on myös oikeus sd tuotteet korjtuiksi ti vihdetuiksi, mikäli tuotteet eivät ole hyväksyttävän ltuisi ti vik ei täytä merkittävän vin määritystä. TÄMÄN RAJOITETUN TAKUUN KESTO: Voit vti tämän rjoitetun tkuun list korvust vin virheille, jotk ilmenevät sinmukisen tkuujkson ikn. Ktso tämän oppn kohdst Tkuukäytäntö Zeus-mllit Tkuuik riippuu mllist. Meidän on myös stv korvushkemuksesi ennen tkuujn päättymistä. TAKUUSUOJA HUVIVENEKÄYTTÖÖN: Tkuuik lk päivästä, jon tuote on myyty vähittäisostjlle huvivenekäyttöön, ti päivästä, jon tuote on ensimmäisen kerrn otettu käyttöön riippuen siitä, kumpi tphtuu ensin. Osien korjus ti vihto ti huollon suorittminen tämän tkuun lisen ei pidennä tämän rjoitetun tkuun kestoik sen lkuperäistä päättymispäivää pitemmäksi. Tkuuik riippuu mllist. Trkist omn mllisi perustkuuik. TAKUUSUOJA KAUPALLISEEN KÄYTTÖÖN: Tkuuik lk tuotteen ensimmäisestä myyntipäivästä kuplliseen käyttöön vähittäisostjlle ti siitä päivästä, jolloin tuote on ensimmäistä kert otettu käyttöön riippuen siitä, kumpi tphtuu ensin. Näitä tuotteit kuplliseen trkoitukseen käyttäville tkuu on voimss yhden (1) vuoden ensimmäisestä vähittäismyyntipäivästä ti 500 käyttötunti riippuen siitä, kumpi täyttyy ensin. Kuplliseksi käytöksi määritellään mikä thns työhön ti työsuhteeseen liittyvä tuotteen käyttö ti mikä thns käyttö, jok tuott tulo jonkin ikn tkuujn kuluess, vikk tuotett käytettäisiin vin joittin sellisiin trkoituksiin. Osien korjus ti vihto ti huollon suorittminen tämän tkuun lisen eivät pidennä tämän tkuun kestoik sen lkuperäistä päättymispäivää pitemmäksi. TAKUUN SIIRTO: Jäljellä olev tkuuik voidn siirtää seurvlle huvikäyttöön ostvlle sikklle rekisteröimällä tuote sinmukisesti uudelleen. Jäljellä olev tkuuik ei voi siirtää kupllisess käytössä sikklt toiselle. TAKUUN LAKKAUTUS: Tämän rjoitetun tkuun mukinen tkuuik päättyy seurvsti hnkitun, käytetyn tuotteen oslt: Hnkittu vkuutusyhtiöstä, jok si tuotteen vkuutusvteen seuruksen Hnkint romuliikkeestä Otettu hltuun vähittäissikklt Hnkint huutokupst VAADITTAVAT EHDOT TAKUUSUOJAN SAAMISEKSI: Tämän rjoitetun tkuun mukisen tkuusuojn svt vin vähittäismyyntisikkt, jotk ostvt tuotteen Mercury Mrinen myyntimss vltuuttmlt jälleenmyyjältä j silloinkin vst sen jälkeen, kun Mercury Mrinen määrittelemä luovutust edeltävä trkstusmenettely on suoritettu j dokumentoitu. Tkuusuoj on stviss rekisteröimällä tuote sinmukisesti vltuutetuss jälleenmyyntipisteessä. Epätrkt huvivenekäyttöä koskevt tkuurekisteröintitiedot ti myöhemmin tphtuv muutos huvivenekäytöstä kuplliseen käyttöön (ellei sitä rekisteröidä sinmukisesti) voivt mitätöidä tkuun Mercuryn Mrinen yksinomisen hrkinnn perusteell. Rutiinihuolto on suoritettv käyttö-, huolto- j tkuuohjekirjss olevn iktulun mukisesti tkuusuojn smiseksi. Mercury Mrine vr oikeuden vti, että kikki tkuusuoj riippuu todistettvsti sinmukisest huollost. MITÄ MERCURY TEKEE: Mercury Mrinen yksinominen j ino velvoite tämän rjoitetun tkuun puitteiss on rjoitettu hrkintmme mukn villisen osn korjmiseen, kyseisen osn ti osien vihtmiseen uusiin ti Mercury Mrinen hyväksymiin peruskorjttuihin osiin ti Mercury Mrine -tuotteen ostohinnn pluttmiseen. Mercury Mrine vr oikeuden ik join prnt ti tehdä muutoksi tuotteisiin olemtt velvollinen tekemään muutoksi ikisemmin vlmistettuihin tuotteisiin. 90-8M fin TAMMIKUU 2014 Sivu 7

14 Os 1 - Tkuutiedot MITEN TAKUUSUOJA SAADAAN: Asikkn pitää nt Mercury Mrinelle kohtuullinen tilisuus korjuksen tekoon sekä kohtuullinen tuotteeseen käsiksi pääsy tkuuhuollon suorittmiseksi. Tkuuvteet tulee esittää tuomll tuote trkstettvksi Mercury Mrine -myyntiliikkeeseen, jok on vltuutettu huoltmn tuotteen. Luettelo jälleenmyyjistä yhteystietoineen on stvn osoitteest Mikäli ostj ei voi tuod tuotett tälliselle myyjälle, Mercury Mrinelle pitää tehdä siitä kirjllinen ilmoitus yllä minittuun osoitteeseen. Mercury Mrine järjestää sitten trkstuksen j mhdollisen tkuunlisen korjuksen. Tämä rjoitettu tkuu ei korv ostjlle sin liittyviä kuljetuskuluj ti mtk-ik. Jos suoritettu huolto ei ole tämän rjoitetun tkuun kttm, ostj mks kikki sin liittyvät työ- j mterilikulut sekä kikki muut kyseiseen huoltoon liittyvät kulut, mikäli kuluttj ei ole velvollinen mksmn silloin, kun huolto suoritetn hyväksyttävän ltutkuun virheen korjmiseksi j kyseinen tkuu on Mercury Mrine sitov Austrlin kuluttjlin mukn. Ellei Mercury Mrine niin pyydä tekemään, ostjn ei pidä lähettää tuotett ti tuotteen osi suorn Mercury Mrinelle. Tämän rjoitetun tkuun mukisen tkuusuojn smiseksi jälleenmyyjälle on esitettävä todiste rekisteröidystä omistuksest tkuuhuollon pyytämisen yhteydessä. MITÄ TAKUU EI KATA: Tämä rjoitettu tkuu ei kt seurvi: Veneen käyttäminen moottori liin pitkälle trimmttun Rutiinihuoltokohteet Säädöt Normli kuluminen Vuriot, joiden syynä on: Väärinkäyttö Epänormli käyttö Sellisen potkurin ti välityssuhteen käyttö, jok ei slli moottorin käyntiä sen suositeltvll kierrosnopeudell. Ktso käyttö-, huolto- j tkuuohjekirj. Tuotteen käyttö tvll, jok ei vst käyttö-, huolto- j tkuuohjekirjn toimint- j käyttöjkso-osn suosituksi. Liminlyönti Onnettomuus Uppominen Väärä sennus (sinmukiset sennusmääräykset j -menetelmät on selitetty tuotteen sennusohjeiss) Asiton huolto Muun kuin Mercury Mrinen vlmistmn ti myymän lisälitteen ti osn Mercury-tuotett vurioittv käyttö Suihkupumpun siipipyörät j sisäkkeet Käyttö tuotteelle sopimttomien polttoineiden, öljyjen ti voiteluineiden knss. Ktso käyttö-, huolto- j tkuuohjekirj. Osien muuttelu ti poistminen Veden pääsy moottoriin polttoineen syötön, imusrjn ti pkoputkiston kutt ti jäähdytysjärjestelmän tukoksest johtuvn riittämättömän jäähdytysveden tuotteelle iheuttm vurio Moottorin käyttäminen poiss vedestä Moottorin kiinnittäminen liin korkelle peräpeiliin Tuotteen käyttö kisoihin ti muuhun kilpilutoimintn, ti käyttö kilpilutyyppisen lyksikön knss missään viheess silloinkin, kun käyttäjänä on edellinen omistj, mitätöi tkuun. Tämä rjoitettu tkuu ei kt kuluj, jotk liittyvät kuljetukseen, vesillelskuun, hinukseen, säilytykseen, puheluihin, vuokriin, vivn, luiskmksuihin, vkuutussuojn, linn mksuihin, jnhukkn, tulonmenetykseen ti mihinkään muihin stunnisiin ti välillisiin kustnnuksiin. Tämä rjoitettu tkuu ei myöskään kt veneen rkenteiden ti muun mterilin poistoon ti vihtoon (jott tuotteeseen päästäisiin veneessä käsiksi) liittyviä kuluj. Mercury Mrine ei ole ntnut kellekään yksilölle ti yhteisölle, mukn lukien Mercury Mrinen vltuutetut jälleenmyyjät, vltuuksi tehdä muit vkuutuksi, esityksiä ti tkuit tuotteest kuin niitä, jotk sisältyvät tähän rjoitettuun tkuuseen. Jos tällisi vkuutuksi, esityksiä ti tkuit on tehty, ne eivät ole knnekelpoisi Mercury Mrine vstn. TÄMÄN RAJOITETUN TAKUUN VAATIMISESTA KOITUVAT KULUT: Tämä rjoitettu tkuu ei kt mitään kuluj, jotk tkuun vtiminen stt iheutt sikklle. VASTUUVAPAUSLAUSEKKEET JA RAJOITUKSET LUKUUNOTTAMATTA SOVELLETTAVIA TAKUITA JA MUITA OIKEUKSIA JA KORVAUSKEINOJA, JOITA KULUTTAJALLA VOI OLLA AUSTRALIAN KULUTTAJALAIN TAI MUUN LAIN MUKAAN KYSEISIÄ TUOTTEITA KOSKIEN, KONKLUDENTTISET TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA JA SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN ON ERITYISESTI KIELLETTY. SIKÄLI KUIN KONKLUDENTTISIA TAKUITA EI VOIDA JÄTTÄÄ TAKUUN ULKOPUOLELLE, NE RAJOITETAAN ILMAISTUN TAKUUN KESTOAIKAAN. TÄMÄ RAJOITETTU TAKUU EI KATA SATUNNAIS- JA SEURANNAISVAHINKOJA. Tkuun siirto Austrli j Uutt-Seelnti koskev käytäntö Rjoitettu tkuu voidn siirtää seurvlle ostjlle, mutt inostn sen käyttämättä jääneeltä oslt. Tämä ei koske tuotteit, joit on käytetty kupllisiin sovelluksiin. Sivu M fin TAMMIKUU 2014

15 Os 1 - Tkuutiedot Tkuu on mhdollist siirtää seurvlle omistjlle lähettämällä ti fksmll kopio ostokuitist ti -sopimuksest uuden omistjn nimi j osoite sekä rungon tunnistenumero (HIN) Mercury Mrinen tkuurekisteröintiosstolle. Postitusosoite Austrliss j Uudess-Seelnniss: Mercury Mrine Attn: Wrrnty Registrtion Deprtment Brunswick Asi Pcific Group Privte Bg 1420 Dndenong South, Victori 3164 Austrli Tkuun siirto käsitellessään Mercury Mrine lähettää rekisteröintivhvistuksen postitse tuotteen uudelle omistjlle. Tästä plvelust ei veloitet. Osoitteenmuutos on mhdollist tehdä milloin thns, myös tkuuvteen yhteydessä, soittmll Mercury Mrinen tkuurekisteröintiosstolle ti lähettämällä kirjeen ti fksin, joss on nimesi, vnh osoitteesi j uusi osoitteesi sekä rungon tunnistenumero (HIN). 90-8M fin TAMMIKUU 2014 Sivu 9

16 Os 1 - Tkuutiedot Huomutuksi: Sivu M fin TAMMIKUU 2014

17 Os 2 - Moottoriisi tutustuminen Os 2 - Moottoriisi tutustuminen Sisällysluettelo Yleistietoj Mllit Vetolitteen srjnumeron j trrn sijinti Ominisuudet j hllintlitteet Äänihälytin Mittristo VesselView SmrtCrft nopeusmittri, kierroslukumittri j digitliset mittrit Digitliset System Link mittrit Virtlukko Hätäktkisin Nrullinen hätäktkisin Veneen liitäntätulun (VIP) ylikuormitus Elektroninen ruoriohjus Säätöevän tulu Kksikhvinen elektroninen kukosäädin käyttö j säätö Käyttö Säätö Kksikhvisen konsolin säädin käyttö j säätö Käyttö Säätö Peruskäyttö ohjussuvll Lisäohjussuv semn toiminnot Yleistietoj Sähköjärjestelmän ylivirtsuojus Aluksen liitäntätulun (VIP) ylikuormitussuojus Tsvirtjännitteensäätöjärjestelmän ylikuormitussuojus, jos vrusteen Muiden piirien ylikuormitussuojus Ohjimen suojtiln käyttö j toiminnot Kolmoismoottoriksun j vihteen käyttö Nelimoottoriksun j vihteen käyttö Korroosiosuoj Glvninen eristin j näyttö Korroosiosuoj koskevi lisätietoj M fin TAMMIKUU 2014 Sivu 11

18 Os 2 - Moottoriisi tutustuminen Yleistietoj Mllit Mllit Zeus srjn Pod Drive Srjnumero 0M j suuremmt Vetolitteen srjnumeron j trrn sijinti Srjnumerot ovt vlmistjn vin moniin teknisiin yksityiskohtiin, jotk koskevt vetolitettsi. Ktso moottorin mukn toimitetust omistjn käsikirjst moottorin srjnumeron j mllinumeron sisältävän rvokilven sijinti. Vetolitteen srjnumeron sijinnit - Vihteiston srjnumerokilpi - Vetolitteen srjnumeron trr j leimus Ominisuudet j hllintlitteet Äänihälytin Moottorisi on vrustettu äänihälytinjärjestelmällä. Äänihälytinjärjestelmä vlvoo tärkeitä komponenttej j ilmoitt käyttäjälle, kun tphtuu virhetoimint. Äänihälytinjärjestelmä ei pysty suojmn moottori virhetoiminnn iheuttmilt vurioilt. Kun elektroninen ohjusjärjestelmä hvitsee kirjttvn virhetoiminnn, äänihälytinjärjestelmä ilmoitt siitä käyttäjälle. Äänimerkin kesto j tyyppi riippuvt viktiln luonteest. Äänimerkin kuullessn käyttäjän tulee ktso ruorinäyttöjä kyseisen tilnteen ymmärtämiseksi. Jott käyttäjä pystyy ktsomn osoitetun virhetoiminnn vikkoodi j suositeltvi toimenpiteitä, moottoriss on oltv mittripketti, jok tukee vroitusjärjestelmää j pystyy näyttämään vikkoodej. Seurviss mittreiss on näyttöjä, jotk näyttävät vikkoodej: VesselView SmrtCrft-järjestelmän kierroslukumittri SmrtCrft-järjestelmän nopeusmittri HUOMAUTUS Äänihälytysjärjestelmän ääni osoitt, että on tphtunut vkv virhetoimint. Sellisen moottorin käyttö, joss on vkv vik, voi vurioitt komponenttej. Jos äänihälyttimestä kuuluu jtkuv äänimerkki, älä jtk käyttöä, ellei se ole trpeen vrllisen tilnteen välttämiseksi. Kun äänimerkki kuuluu, smmut moottori välittömästi, jos et ole vrtilnteess. Yritä löytää vik j korjt se, jos mhdollist. Jos et pysty selvittämään vin syytä, kysy neuvo vltuutetust korjusliikkeestä. Mittristo VesselView Moottori stt oll liitetty SmrtCrft VesselView -näyttöön. VesselView 7 on kttv venetietokeskus, jok voi näyttää jop neljän ensiini- ti dieselmoottorin tiedot. Se vlvoo j rportoi jtkuvsti peruskäyttötietoj, mukn lukien yksityiskohtisi tietoj, kuten meriveden lämpötil j syvyyttä, jokulm, veneen nopeutt j ohjuskulm sekä polttoine-, öljy-, vesi- j jätevesisäiliöiden til. VesselView-näyttöön voidn yhdistää myös veneen GPS-järjestelmän ti muun NMEA-yhteensopivn litteen. Tällöin sdn tuoreet tiedot nvigoinnist, nopeudest j kohteeseen trvittvst polttoinemäärästä Sivu M fin TAMMIKUU 2014

19 Os 2 - Moottoriisi tutustuminen VesselView 4 j 7 käsittävät micro SD -korttiportin, jonk vull vltuutettu vlmistj ti jälleenmyyjä voi tuod VesselView-ohjelmkokoonpnon. Omistj voi myös käyttää sitä kuvien ti grfiikn tuomiseen. Kun käytössä on usempi kuin yksi VesselView, joko kolmen ti neljän moottorin sovelluksiss useit ruorej vrten, sm micro SD -kortti voidn käyttää näiden kokoonpnojen ltmiseen. VesselView Ktso VesselView-käyttöohjekirjst näytön yksityiskohtiset käyttöohjeet. SmrtCrft-nopeusmittri, -kierroslukumittri j digitliset mittrit SmrtCrft -mittrijärjestelmä täydentää VesselView-tuotteen ntmi tietoj. Mittrijärjestelmässä sttvt näkyä: Moottorin kierrosluku Veneen nopeus Jäähdytysnesteen lämpötil Öljynpine Akun jännite Polttoineen kulutus Käyttötunnit SmrtCrft-kierroslukumittri j -nopeusmittri - Kierroslukumittri - Nopeusmittri c - LCD-näyttö c SmrtCrft-mittrijärjestelmä utt myös tunnistmn äänihälyttimeen liittyvät vikkoodit. SmrtCrft-mittrijärjestelmä näyttää tärkeitä moottorin hälytystietoj sekä muit mhdollisi ongelmi nestekidenäytössä. Ktso SmrtCrft-mittrijärjestelmän mukn tulevst oppst järjestelmän peruskäyttötiedot sekä yksityiskohtist tieto järjestelmän vlvomist vroitustoiminnoist. Digitliset System Link -mittrit Joisskin mittrijärjestelmissä on mittreit, jotk täydentävät VesselView-näytön sekä SmrtCrft-kierroslukumittrin j - nopeusmittrin ntmi tietoj. Omistjn/käyttäjän tulee tunte kikki veneessä olevt mittrit j niiden toiminnot. Pyydä veneen jälleenmyyjää selittämään veneessä näkyvät mittrit j normlilukemt. 90-8M fin TAMMIKUU 2014 Sivu 13

20 Os 2 - Moottoriisi tutustuminen Moottorin mukn stetn toimitt seurvntyyppisiä digitlimittreit. c d Digitliset System Link -mittrit Os Mittri Näyttää ei s ylittää Öljynpinemittri Koneen öljynpinemittri Jännitemittri Akun jännite c Veden lämpötilmittri Moottorin käyntilämpötil d Polttoinemittri Säiliössä olevn polttoineen määrä Virtlukko Virtlukko nt virt ohjusjärjestelmään, j sen vull voidn käynnistää j/ti smmutt moottori. Jokiselle moottorille on yksi virtlukko, j ne sennetn pääsemlle. Jos veneessä on kksi sem, virtlukot ovt pääsemll j käynnistys-/pysäytystulu on toisell semll. Jos käytetään virtlukon jtkojohtosrj, käynnistys-/pysäytystulu on käytettävä pääsemst, kosk virtlukon jtkojohtosrjss ei ole käynnistyspiiriä Hätäktkisin Hätäktkisint käytetään smmuttmn moottorit hätätilnteess, esim. jos joku puto yli lidn ti jos potkuri juuttuu johonkin kiinni. Kun hätäktkisint käytetään, se keskeyttää tehonsyötön moottoriin j vihteistoon. Jos veneessä on hätäktkisin, se smmutt kikki moottorit Tyypillinen hätäktkisin Hätäktkisimen ktivointi pysäyttää moottorit välittömästi, mutt veneen eteneminen voi jtku jonkin mtk riippuen nopeudest j mhdollisest kääntökulmst smmutushetkellä. Vene voi itsestään liikkuessn iheutt sen kulkureitillä oleville vmmoj, jotk ovt yhtä vkvi, kuin veneen kulkiess moottorin voimll. Näytä in muille mtkustjille oiket käynnistys- j käyttömenettelyt siltä vrlt, että he joutuvt käyttämään moottori hätätilnteess. Kytkin voidn ktivoid vhingoss ti epähuomioss normlikäytön ikn. Tämä voi iheutt jonkin ti kikki seurvist, mhdollisesti vrllisist tilnteist: Sivu M fin TAMMIKUU 2014

21 Os 2 - Moottoriisi tutustuminen Mtkustjt sttvt piskutu eteenpäin, kosk eteenpäinliike pysähtyy odottmttomsti, j veneen etuosss olevt mtkustjt sttvt lentää keuln yli j jäädä mhdollisesti potkuri- ti ohjuskomponenttien runtelemiksi. Käyttäjä stt menettää tehon j ohjuksen hllinnn kovn merenkäynnin, voimkkn virrn ti kovn tuulen vllitess. Käyttäjä stt menettää veneen hllinnn rntuduttess. Moottorin käynnistäminen uudelleen virtlukost ti käynnistyspinikkeest hätäktkisimell smmutuksen jälkeen ilmn, että virtlukko kytketään ensin off-sentoon (pois) vähintään 30 sekunniksi, käynnistää moottorin uudelleen mutt iheutt vikkoodien ilmenemisen. Ellet ole mhdollisesti vrllisess tilnteess, käännä virtlukko off-sentoon vähintään 30 sekunniksi, ennen kuin käynnistät moottorin ti moottorit uudelleen. Jos vikkoodej näkyy vielä uudelleen käynnistämisen jälkeen, ot yhteys Mercury Dieselin vltuutettuun korjusliikkeeseen. Nrullinen hätäktkisin Hätäktkisimen tehtävänä on smmutt moottori, kun kuljettj poistuu jjn piklt (esim. sinkoutuu vhingoss pois kuljettjn piklt). Nrullisen hätäktkisimen lähellä olev trr muistutt käyttäjää kiinnittämään nrun henkilökohtiseen kellukkeeseen ti rnteeseen. ATTACH LANYARD RUN OFF - Hätäktkisimen nrun kiinnike - Nrun trr c - Nrullinen hätäktkisin c Vhingoss heittymiset, kuten putominen yli lidn, tphtuvt todennäköisimmin: Mtllitiset urheiluveneet Klstusveneet Moottoriurheiluveneet Ulospiskutumisi voi tphtu myös huonojen käyttötpojen seuruksen, esimerkiksi: istuminen istuimen tkosss ti veneen lidll plnusnopeuksill Seisominen plnusnopeuksill jminen plnusnopeuksill mtlss ti esteikköisessä vedessä Päästäminen irti ohjuspyörästä sen vetäessä jompnkumpn suuntn veneen ohjminen lkoholin ti huumeiden käytön jälkeen käännösten tekeminen suurell veneen nopeudell Nrun pituus on yleensä cm (48 60 in.) suorksi vedettynä. Sen toisess päässä on ltt, jok työnnetään ktkisimeen, j toisess päässä on kiinnike, jok kiinnitetään kuljettjn henkilökohtiseen kellukkeeseen ti rnteeseen. Hätäktkisimen nru on kierteinen, jott se on lepotilss niin lyhyt kuin mhdollist eikä sotkeudu lähellä oleviin esineisiin. Se on venyvä, jott minimoidn todennäköisyys sen ktivointiin vhingoss, jos kuljettj siirtyilee trkoituksell kuljettjn normlin pikn lähettyvillä. Jos hlutn lyhyempi hätäktkisinnru, kierrä nru kuljettjn rnteen ti säären ympäri ti tee nruun solmu. Hätäktkisimen ktivointi pysäyttää moottorin välittömästi, mutt veneen eteneminen jtkuu jonkin mtk riippuen nopeudest j mhdollisest kääntökulmst smmutushetkellä. Vene voi itsestään liikkuessn iheutt sen kulkureitillä oleville vmmoj, jotk ovt yhtä vkvi, kuin veneen kulkiess moottorin voimll. Opet in muille veneessä oleville sinmukiset käynnistys- j jomenettelyt siltä vrlt, että he joutuvt käyttämään moottori hätätilnteess (jos kuljettj piskutuu vhingoss ulos veneestä).! VAARA Vältä hllitsemttomn veneen iskun iheuttmt vmmt ti kuolem. Jos nrullist hätäktkisint ei käytetä j sinä kuljettjn piskudut ulos veneestä, riski hllitsemttomn veneen iskust ksv huomttvsti. Käytä kuljettjn in nrullist hätäktkisint, jok pysäyttää moottorit utomttisesti, jos piskudut ulos veneestä ti pois kuljettjn piklt. Ktkisimen ktivoituminen vhingoss ti thttomsti normlin jon ikn on myös mhdollist. Tämä voi iheutt jonkin ti kikki seurvist, mhdollisesti vrllisist tilnteist: Veneessä olevien eteenpäin piskutuminen eteenpäinliikkeen odottmttomsti pysähtyessä erityinen huolenihe veneen etuosss oleville mtkustjille, jotk sttvt lentää keuln yli j jäädä mhdollisesti potkuri- ti ohjuskomponenttien runtelemiksi. 90-8M fin TAMMIKUU 2014 Sivu 15

22 Os 2 - Moottoriisi tutustuminen Tehon j ohjuksen hllinnn menetys kovn merenkäynnin, voimkkn virrn ti kovn tuulen vllitess. Hllinnn menetys lituriin jettess.! VAARA Vältä äkillisten hidstusvoimien iheuttm vkv vmm ti kuolem, jok johtuu hätäktkisimen ktivoitumisest vhingoss ti thttomsti. Nrullinen hätäktkisin on suunniteltu pysäyttämään vene nopesti, kun se ktivoidn. Vro nrullisen hätäktkisimen ktivoimist vhingoss. Veneen liitäntätulun (VIP) ylikuormitus Veneen liitäntätulu (VIP) on tvllisesti kiinnitetty moottoritiln. Siinä on utomttisulkkeit, jotk uttvt suojmn järjestelmän johdotust. c d - Pääutomttisulke (25 A) - Liitäntätulun dignostiikn utomttisulke (10 A) c - Ruorin utomttisulke (10 A) d - SIM-/veneen utomttisulke (10 A) e - Vihteiston utomttisulke (15 A) e Elektroninen ruoriohjus Elektroninen ruoriohjus toimii käyttämällä sähkösignlej. Ohjuspyörään kiinnitetty tietokoneohjttv sähkömoottori simuloi hydrulisten ohjusjärjestelmien vstustkisinkytkentää. Suosittelemme, että jt venettä vrovisesti (voimell, esteettömällä lueell), kunnes totut järjestelmän käsittelyominisuuksiin j opit näkemään, miten vene regoi järjestelmään. Elektroninen ohjus stt regoid odotettu nopemmin. Jott voit vhvist ohjuksen lukost lukkoon, vrmist, että oikenpuoleisen moottorin virt on kytkettynä. Moottorien ei trvitse käydä. Käännä ohjuspyörää oikelle, kunnes se pysähtyy oiken lukkoon ti päätepysäyttimeen. Päätepysäytin on setettu elektronisesti ohjuspyörään kiinnitetyllä sähkömoottorill. Al kääntää ohjuspyörää vsemmlle j lske kierrosmäärää, kunnes ohjuspyörä pysähtyy vsempn lukkoon. Lskemiesi ohjuspyörän kierrosten määrä siirtää vetolitteet suurimmst oikenpuoleisest kulmst suurimpn vsemmnpuoleiseen kulmn siten, että keskikoht (suorn eteenpäin -sento) on 0. Suurimpi ohjuskulmi ohjtn vetolitteen ti veneen vlmistjn kehittämästä veneen ohjelmst käsin. Tietyissä tilnteiss ohjuspyörän elektronisi päätepysäyttimiä ei tunnet. Hvittvien päätepysäyttimien puuttuminen ei vikut ohjukseen. Vetolitteet pysähtyvät silti, kun ne svuttvt täyden kierroksen kohdn kummsskin lukoss. Päätepysäyttimien puuttuminen stt johtu siitä, että oikenpuoleinen virt-vin on off-sennoss, kun jännite on lhinen ti ohjuspyörän moottoriss on vik. Veneen vlmistjn yhdessä vetolitteen vlmistjn knss kehittämä veneen ohjelm määrää, kuink mont kert ohjuspyörää voidn kääntää lukost lukkoon. Yleensä sitä voidn kääntää 2 3/4 kierrost. Veneen vlmistj stt pyytää eri lukost lukkoon -setuksi muille venemlleille. Säätöevän tulu Säätöevän tuluss on kytkimiä, jotk yhdessä muodostvt pienen tulun. Kytkinten vull kunkin vetolitteen säätöevän setukset voidn tehdä ti niitä voidn säätää mnulisesti, j ne mhdollistvt myös säätöevän utomttisen toiminnon, jok säätelee säätöeviä utomttisesti. Voit myös tehdä säätöevän muutoksi utomttisess säätöevän ohjustilss. Säätöeviä voidn säätää erikseen ulkoisten olosuhteiden ti henkilökohtisten mieltymysten mukn Sivu M fin TAMMIKUU 2014

23 Kksikhvinen elektroninen kukosäädin käyttö j säätö Käyttö Os 2 - Moottoriisi tutustuminen Elektronisen kukosäätimen khv ohj vihteen j ksun toimint. Työnnä kukosäätimen khv eteenpäin vpsennost eteenpäinvihteen ensimmäiseen pykälään. Jtk khvn eteenpäin työntämistä nopeuden lisäämiseksi. Vedä kukosäätimen khv eteenpäinsennost vp-sentoon, jott vuhti hidstuu j lus lopult pysähtyy. Vedä kukosäätimen khv tksepäin vp-sennost peruutusvihteen ensimmäiseen pykälään. Jtk khvn tksepäin vetämistä nopeuden lisäämiseksi peruutettess. HUOMAUTUS: Tietyissä tiloiss vihteen sennon määrää elektroninen vihteensäätö (ESC), ei elektronisen kukosäätimen (ERC) vipujen sento. Käytettäessä ohjussuv ti oltess Skyhook-tilss tietokone ohj vihteenvihto, vikk kukosäätimen vivut olisivt vpll. - Eteenpäin - Vp c - Peruutus c Säätö Khvn thttomn liikkeen estämiseksi vipujen siirtämiseen trvittv voim voidn säätää. HUOMAUTUS: Kukosäätimen khvn jäykkyys j pidikejäykkyys sttvt edellyttää säännöllistä huolto säätöruuvej käyttämällä. Khvn pidätysjäykkyyden säätö: 1. Poist säädettävän khvn sivusuojn tpit. 2. Kierrä säätöruuvi myötäpäivään, kun hlut lisätä kukosäätimen khvn jäykkyyttä, j vstpäivään, kun hlut vähentää jäykkyyttä. 3. Säädä ruuvi, kunnes svutetn hluttu khvn jäykkyys. Khvn jäykkyyden säätö: 1. Poist säädettävän khvn sivusuojn tpit. 2. Kierrä säätöruuvi myötäpäivään, kun hlut lisätä kukosäätimen khvn jäykkyyttä, j vstpäivään, kun hlut vähentää jäykkyyttä. 3. Säädä ruuvi, kunnes svutetn hluttu khvn jäykkyys. - Pidäkkeen jäykkyydensäätöruuvi - Khvn jäykkyydensäätöruuvi M fin TAMMIKUU 2014 Sivu 17

24 Os 2 - Moottoriisi tutustuminen Kksikhvisen konsolin säädin käyttö j säätö Käyttö Vihteen j ksun toimint ohjtn liikuttmll kukosäätimen khv. Työnnä kukosäätimen khv eteenpäin vp-sennost eteenpäinvihteen ensimmäiseen pykälään. Jtk khvn eteenpäin työntämistä nopeuden lisäämiseksi. Vedä kukosäätimen khv tksepäin vp-sennost peruutusvihteen ensimmäiseen pykälään. Jtk khvn tksepäin vetämistä nopeuden lisäämiseksi. F N R 78 O 78 O Säätö 1. Kukosäätimen khvn jäykkyydensäätöruuvill kukosäätimen khvn jäykkyyttä voidn lisätä ti vähentää (suojus täytyy poist). Tällöin khv ei liiku yllättäen kovss llokoss. Käännä ruuvi myötäpäivään jäykkyyden lisäämiseksi j vstpäivään sen vähentämiseksi. Säädä jäykkyys hlutuksi. 2. Pidäkkeen jäykkyyden säätöruuvi (suojus on irrotettv) säätämällä voidn lisätä ti vähentää voim, jot trvitn hllintkhvn siirtämiseen pois pidäkesennoist. Ruuvin kiertäminen myötäpäivään lisää jäykkyyttä. Säädä jäykkyys hlutuksi. - Pidäkkeen jäykkyyden säätö - Kukosäätimen khvn jäykkyyden säätö Peruskäyttö ohjussuvll Ohjussuvll venettä voidn ohjt trksti j intuitiivisesti hitll vuhdill j rntuduttess. Ohjussuv s veneen liikkumn suvn liikettä vstvsti. Tässä tilss moottorin nopeus on rjoitettu, jott vältytään veneen odottmttomilt liikkeiltä ohjuksen ikn. Ohjussuvn käyttö on helppo oppi, mutt suosittelemme, että jt venettä perinteiseen tpn, kunnes pystyt hrjoittelemn ohjussuvn käyttöä j veneen rektioit siihen voimell, esteettömällä lueell. Lisäksi suosittelemme, että hrjoittelet ik join veneen ohjmist perinteiseen tpn, jott perinteiset rntutumistidot eivät pääse unohtumn siltä vrlt, että ohjussuv ei tilpäisesti ole käytettävissä. Lisäohjussuv-semn toiminnot Yleistietoj Riippuen veneen ohjmiseen käytettävästä SmrtCrft-moottorinohjusjärjestelmästä veneessä stt oll useit lisäohjussuv-semi. Sivu M fin TAMMIKUU 2014

25 Kusskin lisäohjussuvn semss on hätäktkisin, lisäohjussuv j näppäimistö. Os 2 - Moottoriisi tutustuminen c h d e CENTER PORT STBD ALARM TRANSFER f g Tyypilliset lisäohjussuv-semn ost kolmelle vetolitteelle - Hätäktkisin - Lisäohjussuv c - Ohjussuvn näppäimistö kolmen moottorin sennuksille d - Vsemmnpuoleisen vetolitteen tiln merkkivlo e - Keskimmäisen vetolitteen tiln merkkivlo f - Oikenpuoleisen vetolitteen tiln merkkivlo g - Siirtopinike j merkkivlo h - Hälytys j vin merkkivlo c i d e f g PORT STBD ALARM TRANSFER h Tyypilliset lisäohjussuv-semn ost neljälle vetolitteelle - Hätäktkisin - Lisäohjussuv c - Ohjussuvn näppäimistö neljän moottorin sennuksille d - Vsemmnpuoleisen ulommn vetolitteen tiln merkkivlo e - Vsemmnpuoleisen keskivetolitteen tiln merkkivlo f - Oikenpuoleisen keskivetolitteen tiln merkkivlo g - Oikenpuoleisen ulommn vetolitteen tiln merkkivlo h - Siirtopinike j merkkivlo i - Hälytys j vin merkkivlo Sähköjärjestelmän ylivirtsuojus Jos sähköistä ylikuormitust esiintyy, sulke ti utomttisulke ktkisee piirin. Sähköisen ylikuormituksen syy täytyy etsiä j korjt, ennen kuin sulke vihdetn ti utomttisulke plutetn. HUOMAUTUS: Kun joudut käyttämään moottori hätätilnteess etkä pysty löytämään j korjmn ylikuormituksen (suuren virrnkulutuksen) syytä, smmut ti kytke irti kikki moottoriin j mittreihin kytketyt lisälitteet. Plut utomttisulke ti vihd sulke. Jos utomttisulke pysyy uki, sähköistä ylikuormitust ei ole poistettu. Ot yhteys vltuutettuun MerCruiser Dieselin korjusliikkeeseen sähköjärjestelmän trkstmiseksi. Automtti- j muut sulkkeet suojvt sähköjärjestelmää minitull tvll. Automttisulkkeit j sulkkeit on veneen eri puolill. Pyydä jälleenmyyjää näyttämään sinulle niiden sijinti sekä piiri, jot ne suojvt. Löydettyäsi j korjttusi ylikuormituksen syyn plut utomttisulke pinmll reset (plutus) -pinikett. Aluksen liitäntätulun (VIP) ylikuormitussuojus Veneen liitäntätulu (VIP) sisältää viisi utomttisulkett, jotk uttvt suojmn vihteiston johtosrj, moottorin johtosrj, luksen nturijohtosrj sekä ruorin johtosrj. 90-8M fin TAMMIKUU 2014 Sivu 19

26 BATTERY - Os 2 - Moottoriisi tutustuminen HUOMAUTUS: Kunkin moottorin liitäntätulu sijitsee moottoritilss. c d - Pääutomttisulke (25 A) - Liitäntätulun dignostiikn utomttisulke (10 A) c - Ruorin utomttisulke (10 A) d - SIM-/veneen utomttisulke (10 A) e - Vihteiston utomttisulke (15 A) e Os Automttisulkkeen rvo Suojus Sijinti liitäntätuluss 25 A Pää Alvsen 5 A VIP-dignostiikk Ylävsen c 10 A Ruori Yläoike d 10 A SIM/vene Aloike e 15 A Vihde Alhll keskellä Tsvirtjännitteensäätöjärjestelmän ylikuormitussuojus, jos vrusteen Jos luksess on 24 V:n järjestelmä, 12 V:n tehon johtmiseksi liitäntätuluun j muihin 12 V:n piireihin trvitn tsvirtjännitteensäädin. Moottorin vlmistj toimitt suojsulkkeen 24 V / 12 V DC-DC -jännitteensäätöjärjestelmää vrten, jos vrusteen. Ltttyyppinen piirisulke sijitsee jännitteensäätimen j 24 V:n kkujärjestelmän välisessä johtosrjss. Sulke suoj johtoj j säädintä ylikuormitukselt. HUOMAUTUS: Jos hlut lisätietoj tsvirtjännitteensäätimen virtkytkimestä, lue omistjn käsikirj. c BATTERY + d e Tsvirtjännitteensäädin - Tsvirtjännitteensäätimen johdotus c - 30 A:n sulke j sulkkeenpidin d - 24 V:n kkujärjestelmän plusnpn ( +) e - 24 V:n kkujärjestelmän miinusnpn ( ) Veneenvlmistj stt viht sulkkeen j pitimen utomttisulkkeeseen. Pyydä veneenvlmistj ti jälleenmyyjää näyttämään sinulle sulke ti utomttisulke sekä niiden sijinti. Muiden piirien ylikuormitussuojus Muiden piirien suojn stt oll veneen vlmistjn sentmi utomtti- ti muit sulkkeit, joiden ulkonäkö j sijinti sttvt vihdell. Esimerkiksi MerCthode-järjestelmässä on 20 A:n piirisulke johdoss, jok kulkee kun plusnvst (+) vlvontyksikön plusnpn (+). Jos sulke on villinen (uki), järjestelmä ei toimi, mikä joht korroosiosuojn menetykseen. Pyydä jälleenmyyjää näyttämään sinulle sulkkeen sijinti j huoltotoimet. Kysy jälleenmyyjältä kikkien ylikuormitussuojuslitteiden sijinti j käyttöohjeit. Sivu M fin TAMMIKUU 2014

27 Ohjimen suojtiln käyttö j toiminnot Kolmoismoottoriksun j vihteen käyttö Os 2 - Moottoriisi tutustuminen Kukosäätimen khvojen liikkeen vull veneen käyttäjä voi hllit kikkien kolmen moottorin ksun nopeutt j vihteiston sento. Ksu- j vihdetoiminto riippuu käytössä olevist moottoreist. Ktso seurv tulukko. Vsemmnpuoleinen moottori Keskimoottori Oikenpuoleinen moottori Kukosäätimen khvn toiminto Running (Käynnissä) Running (Käynnissä) Running (Käynnissä) Running (Käynnissä) Running (Käynnissä) Pois Pois Running (Käynnissä) Running (Käynnissä) Running (Käynnissä) Pois Running (Käynnissä) Vsemmn moottorin ksu j vihde = säädetään vsemmst khvst Oikenpuoleisen moottorin ksu j vihde = säädetään oikenpuoleisest khvst Keskimoottorin ksu = vsemmn j oiken moottorin keskirvo Keskimoottorin vihde = vpll, elleivät molemmt moottorit ole smll vihteell Vsemmn j keskimoottorin ksu j vihde = säädetään vsemmst khvst Oikenpuoleisen j keskimoottorin ksu j vihde = säädetään oikenpuoleisest khvst Vsemmn moottorin ksu j vihde = säädetään vsemmst khvst Oikenpuoleisen moottorin ksu j vihde = säädetään oikenpuoleisest khvst Running (Käynnissä) Pois Pois Vsemmn moottorin ksu j vihde = säädetään vsemmst khvst Pois Pois Running (Käynnissä) Pois (virtlukko päällä) Running (Käynnissä) Pois (virtlukko päällä) Oikenpuoleisen moottorin ksu j vihde = säädetään oikenpuoleisest khvst Keskimoottorin ksu j vihde = vpll/tyhjäkäynnillä, elleivät molemmt khvt ole smll vihteell Jos jompikumpi ulommist moottoreist smmutetn jon ikn, keskimoottori siirtyy pkkovplle/-tyhjäkäynnille. Keskimoottori sdn tkisin käyntiin siirtämällä toimivn ulkomoottorin kukosäätimen khv tkisin vp-sentoon j kytkemällä se vihteelle. Tällöin toimiv ulkomoottori säätelee keskimoottorin nopeutt j vihteenvihto. Keskimoottorin smmuttminen jon ikn ei vikut ulompiin moottoreihin. Jos jon ikn ilmenee vik, jok pkott jommnkummn ulommist moottoreist vp-/tyhjäkäyntitiln, myös keskimoottori siirtyy pkkovplle/-tyhjäkäynnille. Keskimoottori sdn tkisin käyntiin siirtämällä toimivn ulkomoottorin kukosäätimen khv tkisin vp-sentoon j kytkemällä se vihteelle. Nelimoottoriksun j vihteen käyttö Kukosäätimen khvojen liikkeen vull veneen käyttäjä voi hllit kikkien neljän moottorin ksun nopeutt j vihteiston sento. Ksu- j vihdetoiminto riippuu käytössä olevist moottoreist. Ktso seurv tulukko. Vsen ulkomoottori Running (Käynnissä) Running (Käynnissä) Pois Pois (virtlukko päällä) Running (Käynnissä) Pois (virtlukko pois päältä) Running (Käynnissä) Running (Käynnissä) Pois (virtlukko päällä) Vsen sisämoottori Running (Käynnissä) Running (Käynnissä) Pois Running (Käynnissä) Running (Käynnissä) Running (Käynnissä) Running (Käynnissä) Oikenpuoleinen sisämoottori Running (Käynnissä) Pois Running (Käynnissä) Running (Käynnissä) Running (Käynnissä) Running (Käynnissä) Running (Käynnissä) Oikenpuoleinen ulkomoottori Running (Käynnissä) Pois Running (Käynnissä) Running (Käynnissä) Pois (virtlukko päällä) Running (Käynnissä) Pois (virtlukko pois päältä) Pois Pois Running (Käynnissä) Running (Käynnissä) Running (Käynnissä) Pois (virtlukko päällä) Kukosäätimen khvn toiminto Vsemmn ulko- j sisämoottorin ksu j vihde = säädetään vsemmst khvst Oikenpuoleisen ulko- j sisämoottorin ksu j vihde = säädetään oikenpuoleisest khvst Vsemmn ulko- j sisämoottorin ksu j vihde = säädetään vsemmst khvst Oikenpuoleisen ulko- j sisämoottorin ksu j vihde = säädetään oikenpuoleisest khvst Vsemmn sisämoottorin ksu j vihde = säädetään vsemmst khvst Oikenpuoleisen sisämoottorin ksu j vihde = säädetään oikenpuoleisest khvst Vsemmnpuoleisen sisämoottorin ksu j vihde = säädetään oikenpuoleisest khvst Oikenpuoleisen sisämoottorin ksu j vihde = säädetään vsemmst khvst Vsemmn moottorin ksu j vihde = säädetään vsemmst khvst Oikenpuoleisen ulkomoottorin ksu j vihde = säädetään oikenpuoleisest khvst Vsemmn sisämoottorin ksu j vihde = säädetään vsemmst khvst 90-8M fin TAMMIKUU 2014 Sivu 21

28 Os 2 - Moottoriisi tutustuminen Vsen ulkomoottori Vsen sisämoottori Oikenpuoleinen sisämoottori Oikenpuoleinen ulkomoottori Kukosäätimen khvn toiminto Oikenpuoleisen sisämoottorin ksu j vihde = säädetään oikenpuoleisest khvst Jos jon ikn kytketään pois päältä oikenpuoleinen ulkomoottori, oikenpuoleinen sisämoottori siirtyy pkkovplle/- tyhjäkäynnille. Sisämoottori voidn plutt käyttöön kääntämällä päälle oikenpuoleisen ulkomoottorin virt-vin j siirtämällä oikenpuoleinen ohjinkhv tkisin vplle j kytkemällä se vihteelle. Oikenpuoleinen ohjinkhv ohj nyt sisämoottorin nopeutt j vihteisto. Jos jon ikn kytketään pois päältä vsemmnpuoleinen ulkomoottori, vsemmnpuoleinen sisämoottori siirtyy pkkovplle/-tyhjäkäynnille. Sisämoottori voidn plutt käyttöön kääntämällä päälle vsemmnpuoleisen ulkomoottorin virt-vin j siirtämällä vsemmnpuoleinen ohjinkhv tkisin vplle j kytkemällä se uudelleen vihteelle. Vsemmnpuoleinen ohjinkhv ohj nyt sisämoottorin nopeutt j vihteisto. Yhden sisämoottorin smmuttminen jon ikn ei vikut ulompiin moottoreihin. Jos jon ikn ilmenee vik, jok pkott oikenpuoleiset ulommt moottorit vp-/tyhjäkäyntitiln, myös oikenpuoleinen sisämoottori siirtyy pkkovplle/-tyhjäkäynnille. Sisämoottori sdn tkisin käyntiin siirtämällä oikenpuoleisen kukosäätimen khv tkisin vplle j kytkemällä se vihteelle. Jos jon ikn ilmenee vik, jok pkott vsemmnpuoleiset ulommt moottorit vp-/tyhjäkäyntitiln, myös vsemmnpuoleinen sisämoottori siirtyy pkkovplle/-tyhjäkäynnille. Sisämoottori sdn tkisin käyntiin siirtämällä vsemmnpuoleisen kukosäätimen khv tkisin vplle j kytkemällä se vihteelle. Korroosiosuoj Glvninen eristin j näyttö Näissä moottoreiss on vkiovrusteen nodit, jotk uttvt suojmn niitä glvniselt korroosiolt kohtuullisiss olosuhteiss. MerCthode-järjestelmä j suoj-nodit ntvt korroosionsuojust normlikäytössä. AC-msähköön liitetyt veneet trvitsevt lisäsuojn, jott vhingolliset mtljännitteiset kosketussähkövirrt eivät pääse msähkön mdoitusjohdon läpi. Quicksilverin glvninen eristin ti vstv eristyslite on suositeltv sent estämään näiden virtojen kulku j ntmn reitti mhn vrllisi vikoj (sähköiskuj) iheuttville sähkövirroille. TÄRKEÄÄ: Jos AC-msähköä ei ole eristetty veneen mliitännästä, MerCthode-järjestelmä j nodit eivät ehkä pysty käsittelemään lisääntynyttä glvnisen korroosion mhdollisuutt. Quicksilverin glvninen eristinsrj sisältää ääni- j kuvnäytön, jok vroitt tphtuneist vioist. Näyttö on mikroprosessorill ohjttv kiinteä lite, jok test Quicksilverin glvnisen eristimen kunto j suojmjohto. Tämä lite utt myös vetolitteen korroosiosuojuksess ulkoisen virtlähteenä.! VAARA Väärin johdettu AC-msähkö iheutt sähköiskuvrn, jok voi puolestn iheutt vurioit j vmmoj. ACmsähkön vihreä johto on liitettävä veneen sähköjärjestelmän j msähköliitännän välille, jott sdn reitti vikoj iheuttvlle sähkövirrlle j utetn MerCthode estämään vetoliteosien korroosio. Asenn glvninen eristin ti vstv eristyslite veneen AC-msähköjärjestelmään. Pyydä pätevältä veneisiin erikoistuneelt sähkömieheltä lisätietoj. TÄRKEÄÄ: Jos glvnisen eristimen hälytys kuuluu eikä näyttö regoi nolluspinikkeeseen, litteess stt oll ACvikvirt j msähkön suojmjohtimen piiri msähköön stt oll voin piiri. Irrot msähkö välittömästi. Ktso lisätietoj kohdst Vinetsintä glvninen eristin joss on selityksiä näytössä mhdollisesti näkyvistä tiloist ti vioist Glvnisen eristimen näyttö j vit HUOMAUTUS: Jos veneessäsi on jonkin muun vlmistjn kuin Quicksilverin glvninen eristin, lue vlmistjn ntmt ohjeet. Sivu M fin TAMMIKUU 2014

29 Os 2 - Moottoriisi tutustuminen Korroosiosuoj koskevi lisätietoj Ktso tämän oppn kohdst Os 5 korroosio j korroosiosuojus lisätietoj seurvist iheist. Korroosion syyt Korroosiosuoj MerCthoden käyttöperite Anodit j MerCthode-järjestelmä Vertiluelektrodijohto MerCthode-sennelm MerCthode-nodi Säätöevänodi Mdoituspiirit Korroosionesto Veneen mlus 90-8M fin TAMMIKUU 2014 Sivu 23

30 Os 2 - Moottoriisi tutustuminen Huomutuksi: Sivu M fin TAMMIKUU 2014

31 Sisällysluettelo Os 3 - Vesillä Os 3 - Vesillä Ehdotuksi turvlliseen veneilyyn Hiilimonoksidiltistus Vro häkämyrkytystä Pysyttele loitoll pkoksulueist Hyvä tuuletus Huono tuuletus Suosituksi turvlliseen veneilyyn Veneen käytön perusteet Kylmällä ilmll (pkkssäällä) tphtuv, kusittinen j pitkäikinen säilytys Tyhjennystulpp j pilssipumppu Vedessä olevien ihmisten suojminen Veneen liikkuess Veneen olless piklln Perältojen j vnvesien yli hyppiminen Vedenlisiin esteisiin osuminen Zeus vetolitteen iskusuojus Zeus vetolitteen linjus Veneen toimintn vikuttvt seikt Pinojkum (mtkustjien j vrusteiden) veneen sisällä...31 Veneen pohj Kvittio Kuplint Potkurin vlint Alkuvlmistelut Totutusjojkso (uusill ti vihtovihteill) Tsvirtjännitteensäätimen kytkin, jos vrusteen Moottorien käynnistys j pysäytys Moottorin käynnistäminen liitäntätulun SmrtStrt kytkimellä Moottorin pysäyttäminen liitäntätulun SmrtStrt kytkimellä Perinteinen ohjus pinelevyohjuksell Veneen ohjus eteenpäinvihteell Veneen ohjus jyrkissä käännöksissä hitill nopeuksill Veneen kääntäminen piklln hitill nopeuksill Ohjussuvll ohjus Säätöevät Automttihllint Mnulinen hllint Säätöeväpoikkemn käyttö Digitlisen ksu j vihdehllintjärjestelmän (DTS) erikoisominisuudet Uistelu j ksuvste Lituri Pelkkä ksu Käyttö yhdellä vivull (1 lever) Moottorien synkronointi Vkionopeus Ruorisemn hllinnn siirto Ruorisemn hllinnn siirron pyytäminen Ruorisemn hllinnn siirto j trkkuusohjus Automttiohjuksen näppäimistötoiminnot Krttpiirturin vtimukset Vstesetukset VesselView utomttiohjusnäyttö Automttiohjuksen näppäimistövlot Automttiohjustilt Asemnsäilytys (Skyhook) Tärkeitä turvllisuustietoj Skyhook nkkurin kytkeminen päälle Skyhookin kytkeminen irti Skyhook toiminnon käyttäminen Automttikulkusuunt Automttikulkusuunnn kytkeminen päälle Kurssin säätö kääntöpinikkeill ti ohjussuvll Kulkusuunnn jtkminen Automttikulkusuunnn kytkeminen pois päältä Mtkpisteen seurnt Mtkpisteen seurnt tiln kytkeminen päälle Mtkpisteen seurnt tiln kytkeminen pois päältä Kääntymispinikkeet mtkpisteen seurnt tilss Automttikulkusuuntpinike mtkpisteen seurnt tilss Kääntymisen hyväksyntä mtkpisteeseen svuttess Mtkpistejärjestys Vkionopeus Vrtoiminnot Ohjus vihtoehtoinen hätämenettely Vin vsemmn moottorin käyttö Vihteen kytkeminen hätämenettely Ohjus j jokulmn säätö mnulinen ohitus Juuttuneen ohjuksen hllintventtiilin menettely Juuttuneen säätöevän hllintventtiilin menettely Trkstus ensimmäisen kuden lopuss M fin TAMMIKUU 2014 Sivu 25

32 Os 3 - Vesillä Ehdotuksi turvlliseen veneilyyn Hiilimonoksidiltistus Vro häkämyrkytystä Häkä (CO) on tppv ksu, jot esiintyy kikkien polttomoottoreiden pkoksuiss, mukn lukien moottorit, jotk liikuttvt veneitä, j generttorit, jotk ntvt teho veneiden lisävrusteille. Sellisenn CO on hjuton, väritön j muton ksu, mutt jos voit hist ti mist moottorin pkoksuj, hengität itse siss häkää (CO). Häkämyrkytyksen lkuoireisiin, jotk ovt smnkltisi merisirus- ti humltumisoireiden knss, kuuluvt päänsärky, huimus, uneliisuus j phoinvointi.! VAARA Moottorin pkoksujen hengittäminen voi iheutt häkämyrkytyksen, jost voi oll seuruksen tjuttomuus, ivovurio ti kuolem. Vältä ltistust hä'älle. Pysyttele loitoll pkoksulueist moottorin käydessä. Pidä vene hyvin tuuletettun sekä sen seistessä pikoilln että jon ikn. Pysyttele loitoll pkoksulueist Moottorin pkoksut sisältävät hitllist häkää. Vältä lueit, joill on konsentroituj moottorin pkoksuj. Kun moottori käy, pidä uimrit loitoll veneestä, älä istu, mk ti seiso uintilustll ti sisääntulotikkill. Kun olet mtkll, älä nn mtkustjien oll välittömästi veneen tkn (lustlt roikkuminen, linelutilu/odysurffus). Sen lisäksi, että tämä vrllinen toimint sett kyseisen henkilön lueelle, joss on erittäin korke moottorin pkoksukonsentrtio, se myös ltist hänet vrlle loukkntu veneen potkurist. Hyvä tuuletus Tuulet mtkustjien pikk, v sivuverhot ti etupään luukut ksujen poistmiseksi. Esimerkki hyvästä ilmn virtuksest veneen läpi: Huono tuuletus Tietyissä jo- ti tuuliolosuhteiss pysyvästi ktetut ti purjeknkll ktetut hytit ti ohjmot, joiss on riittämätön tuuletus, voivt vetää sisään häkää. Asenn veneeseen yksi ti usempi häkäilmisin. Hrvinisiss tpuksiss, erittäin tyynellä säällä, uimrit j mtkustjt, jotk ovt piklln seisovn veneen voimell lueell, joss ti jonk lähellä käy moottori, sttvt ltistu vrlliselle häkätsolle. 1. Esimerkkejä huonost tuuletuksest veneen seistessä piklln: - Moottorin käyttö, kun vene on htss lituripikss - Kiinnitettynä pikkn, joss on lähellä toinen vene, jonk moottori käy Sivu M fin TAMMIKUU 2014

33 Os 3 - Vesillä 2. Esimerkkejä huonost tuuletuksest veneen liikkuess: Veneen jokulm, joss keul on liin korkell - Veneen jminen etupään luukkuj vmtt (frmriutoilmiö) Suosituksi turvlliseen veneilyyn Jott voit turvllisesti nutti vesistöistä, tutustu pikllisiin j muihin hllituksen veneilysäännöksiin j rjoituksiin sekä hrkitse seurvi ehdotuksi. Tunne kikki veneilysäännöt j -lit j tottele niitä vesistöillä. Suosittelemme, että kikki moottoriveneen käyttäjät suorittvt veneturvllisuuskurssin. USA:ss U.S. Cost Gurd Auxiliry, Power Squdron, Puninen Risti j eri osvltioiden veneilyä vlvovt poliisivirnomiset järjestävät kurssej. Lisätietoj USA:ss järjestettävistä kursseist st soittmll Bot U.S. Foundtionin numeroon BOAT (2628). Suorit turvtrkstukset j vdittvt huollot. Noudt säännöllistä iktulu j vrmist, että kikki korjukset tehdään kunnoll. Trkist veneessä olevt turvlitteet. Seurvss on ehdotuksi eri turvvälineistä, joit knntt pitää mukn veneiltäessä: Hyväksytyt plosmmuttimet Merkinntovälineitä: tskulmppu, rkettej ti vlommuksi, lippu j vihellyspilli ti torvi Pikkukorjuksiss trvittvt työklut Ankkuri j ylimääräistä nkkuriköyttä Käsikäyttöinen pilssipumppu j ylimääräisiä tyhjennystulppi Juomvettä Rdio Mel ti iro Vrpotkuri, pinelevyjä j sopiv vin Ensipupkkus j ohjeet Vedenpitävät säilytysstit Ylimääräisiä käyttölitteit, kkuj, lmppuj j sulkkeit Kompssi j lueen krtt ti merikortti Henkilökohtinen kelluke (yksi kutkin veneessä olij vrten) Pidä silmällä merkkejä sään muutoksest j vältä veneilyä huonon sään j kovn merenkäynnin ikn. Kerro jollekulle, mihin olet menoss j milloin iot plt. Mtkustjien nousu veneeseen. Pysäytä moottori in, kun mtkustji tulee veneeseen, stuu pois veneestä ti oleskelee veneen tkosn (perän) lähellä. Vetolitteen vihtminen vplle ei riitä. Käytä henkilökohtisi kellukkeit. Liittovltion lki vtii, että kikill veneessä olijoill on oltv Yhdysvltin rnnikkovrtioston hyväksymä pelstusliivi (henkilökohtinen kelluke), jok on kooltn sopiv j johon pääsee nopesti käsiksi, sekä heitettävä pelstuskelluke ti -rengs. Neuvomme vkvsti, että kikki pitävät pelstusliiviä in veneessä ollessn. Opet veneen käyttöä myös muille. Opet inkin yhdelle veneessä olevlle henkilölle moottorin käynnistyksen j käytön sekä veneenkäsittelyn perusteet siltä vrlt, että kuljettj tulee jokyvyttömäksi ti puto yli lidn. Älä ylikuormit venettä. Useimmille veneille ilmoitetn j vhvistetn todisteell mksimikuorm (pino) kntokyvyn oslt (ktso veneesi kntokykyä osoittv kilpeä). Tunne veneesi käyttöä j kuormust koskevt rjoitukset. Selvitä, kelluuko veneesi, jos se on täynnä vettä. Jos olet epävrm, ot yhteys vltuutettuun Mercury Mrine -myyntiliikkeeseen ti veneen vlmistjn. Vrmist, että jokinen veneessä istuu sinmukisesti. 90-8M fin TAMMIKUU 2014 Sivu 27

34 Os 3 - Vesillä Älä nn kenenkään istu ti oleskell missään veneen osss, jot ei ole trkoitettu tälliseen käyttöön. Tähän kuuluvt istuimien selkänojt, lidt, peräpeili, keul, knnet, kohotetut klstustuolit j kikki kääntyvät klstustuolit. Mtkustjt eivät s istu ti oll missään pikss, jost äkillinen odottmton kiihdytys, äkkipysähdys, veneen hllinnn odottmton menetys ti äkillinen veneen liike voi iheutt henkilön heittymisen yli lidn ti veneen sisälle. Vrmist, että jokisell mtkustjll on sinmukinen istuin j että hän istuu siinä, ennen kuin vene liikkuu. Älä koskn käytä venettä ollesssi lkoholin ti huumeiden vikutuksen lisen. Lki vtii näin. Alkoholin ti huumeiden käyttö voi heikentää hrkintkykyä j hidst huomttvsti regointikykyä. Tunne veneilyvesistö j vältä vrllisi pikkoj. Ole trkkvinen. Veneen kuljettjll on liss määrätty velvollisuus tähystää j kuunnell ympäristöä jtkuvsti. Kuljettjll pitää oll esteetön näkyvyys vrsinkin eteenpäin. Mtkustjt, lsti ti klstustuolit eivät s estää kuljettjn näkyvyyttä, kun venettä jetn tyhjäkäyntiä nopemmin ti plnukseen siirtymisnopeudell. Pidä silmällä muit, vettä j om vnvettäsi. Älä koskn j venettäsi suorn vesihiihtäjän tkn. Jos veneesi nopeus on 40 km/h, svutt 61 m:n päähän eteesi ktuneen hiihtäjän viidessä sekunniss. Vro ktuneit hiihtäjiä. Jos käytät venettä vesihiihtoon ti vstviin hrrstuksiin, pidä ktunut hiihtäjä in veneen kuljettjn puolell, kun plt uttmn hiihtäjää. Kuljettjn pitää in säilyttää näköyhteys ktuneeseen hiihtäjään, eikä hän s peruutt hiihtäjän ti kenenkään muun vedessä olijn luo. Ilmoit onnettomuuksist. Veneen kuljettj vditn lin mukn lähettämään veneilyonnettomuusrportti osvltions veneilylin vlvontvirnomisille, kun vene joutuu tietynlisiin onnettomuuksiin. Veneilyonnettomuus on ilmoitettv, jos 1) joku kuolee ti on vrss kuoll, 2) sttunut henkilövhinko vtii ensipu vkvmp lääkintähoito, 3) veneille ti muulle omisuudelle on iheutunut yli 500 dollrin vhinkoj ti 4) vene tuhoutuu täysin. Pyydä lisäpu pikllisilt linvlvontvirnomisilt. Veneen käytön perusteet Kylmällä ilmll (pkkssäällä) tphtuv, kusittinen j pitkäikinen säilytys TÄRKEÄÄ: Mercury Mrine suosittelee voimkksti, että tämä huolto nnetn Mercury Dieselin vltuutetun korjusliikkeen tehtäväksi. Jäätymisen iheuttm vhinko ei ole Mercury Mrinen rjoitetun tkuun kttm. HUOMAUTUS Moottorin jäähdytysjärjestelmän merivesiosstoon jäänyt vesi voi iheutt syöpymis- ti jäätymisvurioit. Tyhjennä jäähdytysjärjestelmän merivesiossto heti käytön jälkeen ti ennen säilytystä pkksess. Jos vene on vedessä, pidä pohjventtiili kiinni moottorin uudelleenkäynnistämiseen sti, jott vesi ei pääse virtmn tkisin jäähdytysjärjestelmään. Jos veneessäsi ei ole pohjventtiiliä, älä kiinnitä vedenottoletku. Tuki letku. HUOMAUTUS: Kiinnitä vielä kiken vrlt veneen virtlukkoon ti ohjuspyörään vroituslppu, joss kehotetn käyttäjää vmn pohjventtiili ti vmn vedenottoletku j kytkemään se tkisin ennen moottorin käynnistämistä. Veneen ktsotn olevn säilytyksessä in, kun se ei ole käytössä. Aikväli, jolloin venettä ei käytetä, stt oll lyhyt, kuten yksi päivä, yö ti käyttökusi. Vene stt oll poiss käytöstä myös pitempään. Tietyt vrotoimet j menettelytvt on otettv huomioon veneen säilytyksessä suojttess moottori pkksvurioilt, korroosiolt, ti kummltkin näistä vurioist. Jäätymisvurio on mhdollinen, jos meriveden jäähdytysjärjestelmään jäänyt vesi jäätyy. Esimerkiksi veneen käytön jälkeen lyhytkin ltistus pkkslämpötiloille stt joht jäätymisvhinkoon. Korroosiot iheuttvt meriveden jäähdytysjärjestelmään jäänyt suolvesi, sstunut vesi ti vesi, jonk minerlipitoisuus on korke. Suolvesi ei s jäädä moottorin jäähdytysjärjestelmään edes lyhyeksi jksi. Tyhjennä j huuhtele meriveden jäähdytysjärjestelmä jokisen veneilykerrn jälkeen. Kylmän sään käyttö viitt veneen käyttöön lämpötiloiss, jotk sttvt lske lle nolln. Smoin kylmällä ilmll (pkkslämpötiloiss) tphtuv säilytys viitt tiln, joss venettä ei käytetä j pkkslämpötil on mhdollinen. Tällisiss tpuksiss jäähdytysjärjestelmän merivesiossto pitää tyhjentää kokonn käytön jälkeen. Kusisäilytys: jos venettä ei käytetä vähintään yhteen kuukuteen, kyseessä on kusisäilytys. Ajn pituus riippuu veneen mntieteellisestä sijinnist säilytyksessä. Kusisäilytyksen vrotoimet j toimenpiteet pitävät sisällään kikki kylmän sään (pkkslämpötil) säilytyksen viheet, sekä lisäviheit, jotk on suoritettv, jos vrstointi kestää pitempään kuin lyhyen kylmän sään säilytyksen jn. Pitkäikinen säilytys viitt säilytykseen, jok kestää usemmn säilytyskuden ti kuemmin. Pitkäikisen säilytyksen vrotoimet j toimenpiteet pitävät sisällään kikki kylmän sään (pkkslämpötil) säilytyksen viheet, sekä lisäviheit. Ktso tästä osiost lisätietoj veneesi säilytyksen olosuhteist j pituudest. Sivu M fin TAMMIKUU 2014

35 Tyhjennystulpp j pilssipumppu Os 3 - Vesillä On luonnollist, että veneesi moottoritiln kertyy vettä. Tämän vuoksi veneet vrustetn normlisti tyhjennystulpll, pilssipumpull ti molemmill. Asenn tyhjennystulpp j trkist pilssipumpun (jos vrusteen) toimint ennen veneen lskemist vesille. Trkist nämä kohteet säännöllisesti sen vrmistmiseksi, ettei vedenpint nouse moottorin tsolle. Moottorin ost vurioituvt, jos ne jäävät veden lle. Mercury Dieselin rjoitettu tkuu ei kt uppomisen iheuttm vhinko. Vedessä olevien ihmisten suojminen Veneen liikkuess Vedessä olev ihminen ei pysty väistämään lähestyvää venettä nopesti, vikk veneen kulkunopeus olisikin hids Hidst vuhti j ole äärimmäisen vrovinen veneillessäsi vesillä, joill stt oll ihmisiä. Veneen liikkuess j vihdevivun olless vpll veden voim riittää pyörittämään potkuri. Tämä potkurin pyöriminen voi iheutt vkvn vmmn. Veneen olless piklln! VAARA Pyörivä potkuri, liikkuv vene ti mikä thns veneeseen kiinnitetty kov esine stt iheutt vkvn vmmn ti kuolemn uimreille. Pysäytä moottori välittömästi, jos joku on vedessä veneesi läheisyydessä. Vihd vp-sentoon j smmut moottorit, ennen kuin nnt kenenkään uid ti oleskell vedessä veneesi lähellä. Älä nn kenenkään uid veneen ympärillä elektronisen Skyhook-nkkurin olless käytössä. Elektroninen Skyhook-nkkuri s vetolitteet liikkumn j potkurit kääntymään vroittmtt. Moottorien pitäminen vpll ei suoj uimreit. Potkurien lähellä olevill uimreill on vmmutumisen vr. Huomutus Zeus Pod -vetolitteess on MerCthode-järjestelmä, jok on suunniteltu suojmn vedessä olevi potkurin osi sähköisesti. Tämä suojusjärjestelmä tuott sähkövirrn, jok virt veteen j suoj propulsiojärjestelmää korroosiolt. Vikk tämä virt ei iheut vmmoj, nodin lähellä olev sukeltj ti uimri stt tunte sen. Tämän sähkökentän mhdollisesti iheuttmien huoleniheiden vähentämiseksi Mercury suosittelee virrn ktkisemist MerCthode-vlvontlitteest, kun sukeltji ti uimreit on noin 1 m (3 ft) sisällä nodist. Ktso tämän oppn kohdst Os 5 Huolto MerCthode-järjestelmän sähköisen ohjimen j nodin sijinti. Kysy jälleenmyyjältä ti veneen vlmistjlt sulkkeen ti utomttisulkkeen sijinti, jos se ei ole helposti nähtävissä. Perältojen j vnvesien yli hyppiminen! VAARA Perältojen ti vnvesien yli hyppiminen voi iheutt vkvn vmmn ti kuolemn, kosk se voi heittää mtkustjt istuimiltn ti veneen lidn yli. Vältä mhdollisuuksien mukn llon ti vnveden iheuttmi hyppyjä. mc Huviveneiden jminen ltojen j vnvesien yli kuuluu veneilyyn. Kun tätä kuitenkin hrrstetn sellisell nopeudell, että veneen runko nousee osittin ti kokonn vedestä, syntyy tiettyjä vroj, etenkin veneen pltess veteen. Suurin vr on se, että vene muutt suunt kesken hyppyä. Sellisess tpuksess lskeutuminen voi iheutt veneen rjun suunnnmuutoksen. Terävä suunnnvihdos voi piskt mtkustjt istuimiltn ti veneen lidn yli. 90-8M fin TAMMIKUU 2014 Sivu 29

36 Os 3 - Vesillä Vedenlisiin esteisiin osuminen Vähennä nopeutt j jtk vrovsti, kun jt venettä mtlss vedessä ti sellisill lueill, joill epäillään olevn kelluvi ti vedenlisi esteitä, joihin veden ll olevt vetolitteen ost, levät ti veneen pohj sttvt osu TÄRKEÄÄ: Tärkein tekijä kelluvn ti vedenliseen esineeseen osumisvrn j siitä iheutuvn henkilövmmn ti iskuvurion estämiseksi on veneen nopeuden hllint. Hiljennä tällisiss olosuhteiss veneen nopeus minimiin. Seurvss on esimerkkilist joistkin (ei kikist) seuruksist, joit voi iheutu veneen iskeytymisestä kelluvn ti vedenliseen esineeseen: Vene voi viht suunt. Odottmton suunnnvihdos voi heittää mtkustjt istuimiltn ti veneen lidn yli. Vene voi hidstu nopesti. Tämä voi piskt mtkustjt eteenpäin ti jop veneen lidn yli. Iskuvurio vetolitteen vedenlisille osille, levälle j/ti veneelle. Muist, että yksi tärkeimmistä sioist, jonk voit tehdä näissä tilnteiss loukkntumis- ti törmäysvhinkojen vähentämiseksi, on veneen nopeuden hllint jesssi vesillä, joill tiedetään olevn vedenlisi esineitä. Jos vene on iskeytynyt vedenliseen esineeseen, pysäytä moottori mhdollisimmn pin j trkst, onko vetojärjestelmissä särkyneitä ti löystyneitä osi, sekä runkoon mhdollisesti tulleet vuriot. Jos ilmenee vurio ti sellist epäillään, moottori on syytä viedä Mercury Dieselin vltuutettuun korjusliikkeeseen perusteellist trkstust j trvittvi korjuksi vrten. Veneestä tulee trkist rungon murtumt, peräpeilin murtumt j vesivuodot.! VAARA Jos käytetään venettä ti moottori, joss on törmäyksen iheuttmi vurioit, seuruksen voi oll tuotevurio, vkv vmm ti kuolem. Jos lus joutuu minkäänliseen törmäykseen, pyydä vltuutettu Mercury Mrine -jälleenmyyjää trkstmn j korjmn lus ti moottori. Veneen käyttäminen silloin, kun sen vedenliset vetolitteen ost ti veneen pohj ovt vurioituneet, voi iheutt lisävhinko muille moottorin osille ti se voi vikutt veneen hllintn. Jos jo on jtkettv, jtk sitä huomttvsti hitmmll nopeudell. Zeus-vetolitteen iskusuojus TÄRKEÄÄ: Vikk Zeus-vetolitteen rkenne suoj jonkin verrn iskuilt, yksikään rkenne ei voi nt täydellistä iskusuoj kikiss olosuhteiss. Zeus-vetolitteeseen on suunnitteluviheess tehty tietty iskusuoj, kosk vetolite on sennettu tunneliin rungon pohjn yläpuolelle. Jos vetolite törmää kelluvn ti vedenliseen esineeseen veneen liikkuess, levä on suunniteltu irtomn, mikä viment isku jonkin verrn j vähentää potkureille j vetolitteen pljstuneelle loslle mhdollisesti iheutuvi vurioit. Ääritpuksiss levään ti vetolitteen pljstuneeseen losn iskeytyneet suuret kiinteät ti kelluvt esineet sttvt leikt vetolitteen losn irti. Tämä vetolitteen losn irtileikkutuminen on rkenneominisuus, jonk trkoituksen on suojt runko j vetolitejärjestelmää. HUOMAUTUS: Jos vetolitteen los leikkutuu irti kovn iskun seuruksen, kirj heti GPS-sijinti osn löytämisen helpottmiseksi. Jos vurioitunut os löydetään, plut vurioituneet ost vltuutetulle Mercury Dieselin korjusliikkeelle mhdollist korjust j uudelleenkäyttöä vrten. Jos tphtuu törmäys j hvitn ti epäillään vurioit, jos vene ei regoi siten kuin sen pitäisi ti jos vihteistoöljysäiliön pulloss on vettä, pyydä lähintä Mercury Dieselin vltuutettu korjusliikettä trkstmn vene. Peruutusvihteell jminen nt heikommn iskusuojuksen. Ole äärimmäisen vrovinen, kun jt mtlss vedessä ti pikss, joss tiedetään olevn vedenlisi esineitä. Ole äärimmäisen vrovinen, jottet törmää vedenlisiin esineisiin peruutusvihteell jesssi. Sivu M fin TAMMIKUU 2014

37 Zeus-vetolitteen linjus Os 3 - Vesillä Veneen vlmistj linj Zeus-vetolitteet, eikä niitä s säätää kukn muu kuin Mercury Dieselin vltuutettu huolto- j korjusliike. Zeus-vetolitteet kliroituvt utomttisesti tähän setukseen in käynnistyksen ikn. Normlikäytössä niitä ei trvitse linjt uudelleen. Veneen toimintn vikuttvt seikt Pinojkum (mtkustjien j vrusteiden) veneen sisällä Pinon siirtäminen tkse (perään): Aiheutt keuln hyppimistä llokoss. Lisää vr, että perälto loiskht veneeseen, kun tulln pois plnuksest. Voi phimmilln iheutt veneen pomppimist. Pinon siirtäminen eteen (keuln): Prnt plnust. Prnt jo kovss llokoss. Voi phimmilln iheutt veneen ohjutumisen edestkisin (keulohjus). Veneen pohj Mksiminopeuden säilyttämiseksi veneen pohjn on oltv: Puhds eliöistä j vesiksvillisuudest. Suor j sileä (edestä j tk). Vesiksvillisuutt voi kerääntyä, kun vene on lituriss. Poist tämä ksvillisuus ennen käyttöä. Se voi tukki vedenotto- j -lähtöukot j iheutt moottorin ylikuumenemisen. Kvittio Kvittiot tphtuu, kun vesivirt ei pysty myötäilemään nopesti liikkuvn vedenlisen kohteen, kuten lvihteiston ti potkurin pinnnmuoto. Kvittio lisää potkurin nopeutt j vähentää veneen nopeutt. Kvittio voi syövyttää phoin lvihteiston ti potkurin pint. Tvllisi kvittion syitä ovt: Potkuriin tkertuneet ruohot ti muut roskt Tipunut potkurin lp Potkuriss koholl olevt särmät ti terävät reunt Kuplint Kuplint iheutuu pintilmn ti pkoksujen joutumisest potkurin ympärille, mistä seur potkurin pyörimisnopeuden lisääntyminen j veneen nopeuden väheneminen. Ilmkuplt iskeytyvät potkurin lpn j iheuttvt lvn pinnn eroosiot. Jos tämän nnetn jtku, lp lkk lopult toimimst (rikkoutuu). Liillisen kuplinnn tvllinen syy on: Potkurist puuttuv hjotinrengs. Vurioitunut potkuri ti vihteistokotelo, jok päästää pkoksuj potkurin j vihteistokotelon väliin. Potkurin vlint TÄRKEÄÄ: Asennettujen potkurien täytyy nt moottorin svutt nimelliskierrosluku veneen olless täysin kuormitettun j kikki siksvrstot veneessä. Jos vene ei ole täysin kuormitettu, moottorien pitää svutt nimelliskierrosluku lle 100 %:n kuormll. Käytä VesselView-näyttöä moottorin kierrosluvun j prosenttikuormn vrmentmiseen. Veneen vlmistj ti myyntiliike on vstuuss siitä, että moottori vrustetn oikeill potkureill. Ktso moottoriss olevst rvokilvestä moottorille määritetty ohjekierrosluku. Moottorin omistjn käsikirjss on tieto moottorin rvokilven sijinnist. Jos täysksukierrosluku on nimelliskierrosluvun lpuolell, potkurit on vihdettv, jott estetään suorituskyvyn menetys j mhdollinen moottorivhinko. Potkurin lkuvlinnn jälkeen stt ilmetä tiettyjä ongelmi, jotk voivt vti pienempinousuist potkuri. Niitä ovt: Käyttö lisääntyneellä kuormll (lisämiehistö ti -välineistö). Aluksen pinopisteen muuttuminen. Tornien ti purjeknkn lisääminen. Ksvillisuuden kertyminen veneen runkoon j käyttökoneistoon. Korket ympäristölämpötilt. Käyttö merenpint huomttvsti korkemmill lueill. 90-8M fin TAMMIKUU 2014 Sivu 31

38 Os 3 - Vesillä Veneen omistjn vstuull on vrmist, että siinä on toimitettess oiket potkurit j että ne pidetään kunnoss koko veneen käyttöiän jn. Kosk veneen rkenteeseen liittyy moni eri muuttuji, tiettyyn veneeseen prhiten sopiv potkuri voidn määrittää vin testmll. Jos moottori ei pysty svuttmn ohjekierrosnopeutt, pyydä veneen vlmistjlt, jälleenmyyjältä ti Mercury Dieselin vltuutetust korjusliikkeestä pu potkurien vlintn. Zeus-vetolitteelle sopivien potkurien luettelo on esitetty Zeus-vetolitteen vroskirjss. Ktso Zeus-vetolitteen Mercury-vroskirj Alkuvlmistelut Totutusjojkso (uusill ti vihtovihteill) Suorit seurvt menettelyt jokiselle uudelle vetolitteelle. Tämä totutusjomenetelmä mhdollist vetolitteen hmmspyörien j muiden rkenneosien oiken piklleensettumisen, mikä vähentää suuresti ongelmien esiintymistä. Vältä täysksull käynnistämistä. Älä j yhdellä nopeudell jtkuvsti pitempää ik kerrlln. Älä ylitä 75 prosentti täysksust ensimmäisen viiden tunnin ikn. Käytä seurvn viiden tunnin ikn jksoittist täysksu. Siirrä vetolite eteenpäinvihteelle vähintään 10 kert totutusjon ikn totutusjojkson olless keskisuurell kierrosnopeudell jokisen vihdon jälkeen. Vihd ensimmäisen 25 tunnin jälkeen j ennen 30 tunti vihteistoneste j suodtin, mukn lukien tippukuklon (jos vrusteen) neste. Vihd vetolitteen vihteistoöljy ensimmäisen 25 käyttötunnin jälkeen j ennen 30 tunti High Performnce Ger Lue -öljyyn j vihd vihteistoöljy synteettiseen SAE 0W-30 -ohjustehostinnesteeseen. Putkilon viitenro Kuvus Käyttökoht Osnumero Suuritehoinen vihteistovoiteluine Synteettinen ohjustehostinneste SAE 0W-30 Tsvirtjännitteensäätimen kytkin, jos vrusteen Vetolitteen vihteisto Q01 Vihteistoneste K01 Jos luksess on 24 V:n järjestelmä, 12 V:n tehon johtmiseksi liitäntätuluun j muihin 12 V:n piireihin trvitn tsvirtjännitteensäädin. Veneenvlmistj on vrustnut säätimeen kytkimen, joll se voidn kytkeä päälle j pois. Kytkin on eri piirissä. Kun virt kytketään päälle, liitäntätuluun j muihin 12 V:n piireihin johdetn säädeltyä virt, mikä mhdollist veneen käynnistämisen. Kun tsvirtjännitteensäätimen virt ktkistn, säädin ei pysty smn teho, kun lus ei ole käytössä. Pyydä veneenvlmistj ti jälleenmyyjää näyttämään sinulle tsvirtjännitteensäätimen kytkin sekä sen sijinti. 1. Käännä kytkin päälle, ennen kuin yrität käynnistää moottorin. 2. Jätä kytkin päälle, kun vene on käytössä. 3. Käännä kytkin pois, kun vene ei ole käytössä. Moottorien käynnistys j pysäytys Zeus-moottoriss on SmrtStrt-järjestelmä, joss on hätätilnteit vrten erikseen veneen liitäntätuluun (VIP) sennettu käynnistys-/pysäytyspinike. Liitäntätulu sijitsee tvllisesti moottoritilss. Normlioloiss voit käynnistää j pysäyttää moottorin ruorist SmrtStrt-järjestelmän käynnistys-/pysäytyspinikkeell. HUOMAUTUS Zeus pod drive -vetolitteill vrustetuiss veneissä olevt merivesipumput voivt vurioitu riittämättömän vedenvirtuksen iheuttmn liillisen poistoksun seuruksen. Jott kikiss meriveden imuukoiss olisi riittävä virtus, vrmist, että vene liikkuu ennen kuin kierrosluku nousee rvoon /min. Moottorin käynnistäminen liitäntätulun SmrtStrt-kytkimellä Hlut ehkä käynnistää moottorin moottoritilst ti tietyissä tilnteiss moottorin hllintjärjestelmät eivät ehkä pysty käynnistämään moottori utomttisesti. Moottorit voidn käynnistää kunkin moottorin liitäntätuluss olevll SMARTSTART (käynnistys/pysäytys) -kytkimellä. 1. Suorit tälle moottorille stvss käyttö- j huolto-ohjekirjss luetellut trkistukset j viheet. HUOMAUTUS: Joisskin veneissä ei ole meriveden plutushn. Sivu M fin TAMMIKUU 2014

39 Os 3 - Vesillä 2. Av meriveden plutushn, jos vrusteen. Kierrä khv nuolen osoittmn suuntn. Vetolitteen suojus poistettu kuvn selkeyttämiseksi - Khv vtuss sennoss - Meriveden plutushn (yli lidn), jos vrusteen Av merivedenottoletkun hn. Kierrä khv nuolen osoittmn suuntn. Tyypillinen letkun hn vsen suunt (oike smnlinen) - Merivedenottoletkun hn - Khv vtuss sennoss c - Aiempi sento (suljettu) c 4. Av mhdollisten lisälitteiden merivesihn (jos vrusteen). HUOMAUTUS: Kun virt-vin käännetään ON-sentoon, elektronisess kukosäätimessä olevt vp-sennon LED-vlot vilkkuvt päälle j pois, jos kukosäätimen khvt eivät ole vp-sennoss. Ennen moottoreiden käynnistämistä elektronisen kukosäätimen khvojen on oltv vp-sennoss. 5. Siirrä kukosäätimen khvt vp-sentoihin ktiivisess vkioruoriss. HUOMAUTUS: Kysy jälleenmyyjältä virtlukkojen sijinnist, jos ne eivät ole ruoriss. 6. Käännä jokisen käynnistettävän moottorin virt-vin ON-sentoon. 7. Vrmenn, että moottorit on turvllist käynnistää. 8. Piknn kunkin moottorin liitäntätulu moottoritilst. TÄRKEÄÄ: Liitäntätulun käynnistys-/pysäytyskytkin ti SMARTSTART-kytkin käynnistää vstvn moottorin riippumtt siitä, mikä ruorisem on ktiivinen ti oli iemmin ktiivinen. 9. Pinise käynnistettävän moottorin liitäntätuluss olev käynnistys-/pysäytyskytkintä ti vihreää SMARTSTART (käynnistys/pysäytys) -kytkintä. Hllintjärjestelmä ohj käynnistysmoottori utomttisesti käynnistyksen onnistumiseksi E-STOP-ktkisin vin hätäkäyttöön - START/STOP (käynnistys/pysäytys) -ktkisin TÄRKEÄÄ: Jott vältytään liillisen poistoksun joutumiselt meriveteen, älä käytä moottoreit yli /min kierrosluvull veneen olless liikkumttomn. 10. Jos joudut käyttämään moottoreit yli /min kierrosluvull, käytä kevyttä ksu veneen smiseksi liikkeelle, kunnes moottorit svuttvt normlin käyttölämpötiln. 90-8M fin TAMMIKUU 2014 Sivu 33

40 Os 3 - Vesillä Moottorin pysäyttäminen liitäntätulun SmrtStrt-kytkimellä Hlut ehkä pysäyttää moottorin moottoritilst ti tietyissä tilnteiss, joiss moottorin hllintjärjestelmä ei ehkä pysty pysäyttämään moottori utomttisesti. Moottorit voidn pysäyttää kunkin moottorin liitäntätuluss olevll SMARTSTART (käynnistys/pysäytys) -kytkimellä. 1. Siirrä elektronisen kukosäätimen khvt vp-sentoon. 2. Piknn kunkin moottorin liitäntätulu (VIP) moottoritilst. 3. Kun moottorit käyvät, pinise kunkin pysäytettävän moottorin käynnistys-/pysäytyskytkintä ti vihreää SMARTSTART (käynnistys/pysäytys) -kytkintä. - E-STOP-ktkisin vin hätäkäyttöön - START/STOP (käynnistys/pysäytys) -ktkisin Käännä kunkin pysäytetyn moottorin virtlukko OFF-sentoon. 5. Sulje meriveden plutushn, jos vrusteen. Kierrä khv nuolen osoittmn suuntn. Vetolitteen suojus poistettu kuvn selkeyttämiseksi - Meriveden plutushn, jos vrusteen - Khv suljetuss sennoss Sulje merivedenottoletkun hn. Kierrä khv nuolen osoittmn suuntn. Tyypillinen letkun hn vsen suunt (oike smnlinen) - Merivedenottoletkun hn - Aiempi sento (voin) c - Khv suljetuss sennoss Perinteinen ohjus pinelevyohjuksell Zeus-moottorill vrustettu lust voidn ohjt pitkälti perinteisen sisämoottoriveneen tpn. Zeus-vetolite kuitenkin lisää luksen ohjttvuutt sekä hitill että plnusnopeuksill. Hitill nopeuksill vetolitejärjestelmä pystyy ohjmn pinelevyä siten, että lus kääntyy herkemmin. Zeus-vetolitejärjestelmässä on vstkkispyörintäpotkurit, jotk eivät iheut sivuttisliikettä kiihdytyksen ti hidstuksen ikn. HUOMAUTUS: Kun lust käännetään hitsti ohjuspyörällä, sisäpuolell olev vetolite kääntyy jop 42, mikä mhdollist jyrkät käännökset. Päinvstoin kuin perinteisissä veneissä, voit jyrkentää käännöstä lisäämällä sisäpuolisen vetolitteen teho. Veneen ohjus eteenpäinvihteell Aset toinen ti molemmt moottorit eteenpäinvihteelle j ohj ohjuspyörällä muiden veneiden tpn. Veneen ohjus jyrkissä käännöksissä hitill nopeuksill 1. Voit kääntää venettä jyrkästi hitill nopeuksill kääntämällä ohjuspyörää käännöksen suuntn. c Sivu M fin TAMMIKUU 2014

41 Os 3 - Vesillä 2. Kun olet kääntänyt ohjuspyörän äärisentoon j hlut kääntyä enemmän, voit lisätä sisäpuolisen vetolitteen teho. Veneen kääntäminen piklln hitill nopeuksill 1. Keskitä ohjuspyörä. 2. Voit kääntää venettä oikelle settmll oikenpuoleisen moottorin peruutusvihteelle j vsemmnpuoleisen moottorin eteenpäinvihteelle. 3. Voit kääntää venettä vsemmlle settmll vsemmnpuoleisen moottorin peruutusvihteelle j oikenpuoleisen moottorin eteenpäinvihteelle. 4. Voit lisätä kääntymisnopeutt lisäämällä smnikisesti ksu kullkin kukosäätimen khvll. Ohjussuvll ohjus Ohjussuvn vull lust voidn ohjt yhdellä vivull. Aluksen ohjminen ohjussuvll on sopiv htiss pikoiss j rntuduttess. Ohjussuv s ohjusjärjestelmän ohjmn kutkin pod-kulm j -pinett itsenäisesti, jolloin venettä voidn siirtää ti kääntää hluttuun suuntn. Jos esimerkiksi siirrät ohjussuv sivuttin, ohjusjärjestelmä koment venettä kääntymään sivusuunnss. Ohjussuv ohj kolmell eri kselill: eteen j tkse, vsemmlle j oikelle j kääntymistä ti näiden yhdistelmää. Esimerkiksi jos ohjussuv siirretään vsemmlle, vene siirtyy sivuttin vsemmlle. Ohjussuvn kääntäminen s veneen kääntymään kselins ympäri. Voit siirtää j kääntää ohjussuv smnikisesti, mikä mhdollist erittäin monipuoliset liikkeet htiss pikoiss. Ohjusjärjestelmä yrittää utomttisesti vähentää keuln j perän kääntymistä (suuntpoikkem) ohjussuvn käytön ikn. Veneen nturi mitt veneen suuntpoikkemn j vikutt ktiivisesti sitä vstn. Esimerkiksi tuuli, vesiolosuhteet j luksen kuormitus sttvt vikutt veneeseen niin suuresti, ettei järjestelmä pysty korjmn suuntpoikkem. Suuntpoikkem voidn joutu korjmn mnulisesti, kun venettä komennetn etu- j tksuuntn, vsemmlle j oikelle ti vinosuuntn. Thton suuntpoikkem ohjuksen ikn voidn korjt kääntämällä ohjussuv veneen hluttuun kääntymissuuntn. Seurvss tulukoss on joitkin esimerkkejä perusrektioist ohjussuvn liikkeille. Ohjussuv on suhteeseen perustuv toiminto, ts. mitä kuemms keskustst ohjussuv siirretään, sitä enemmän venettä työnnetään kyseiseen suuntn. Veneen ohjminen ohjussuvll: 1. Siirrä molemmt kukosäätimen khvt vp-sentoon. 2. Siirrä ohjussuv suuntn, johon hlut veneen liikkuvn, ti käännä ohjussuv suuntn, johon hlut veneen kääntyvän. Ohjussuv voidn siirtää j kääntää smnikisesti. Ohjussuvn liikkeet j veneen rektiot -tulukko Ohjussuvn liike Veneen rektio Liike (kuvss vlenhrmst tummnhrmseen) Vene levoss M fin TAMMIKUU 2014 Sivu 35

42 Os 3 - Vesillä Ohjussuvn liike Veneen rektio Liike (kuvss vlenhrmst tummnhrmseen) Vene liikkuu eteenpäin Vene liikkuu tksepäin Vene liikkuu oikelle kääntymättä Vene liikkuu vsemmlle kääntymättä Sivu M fin TAMMIKUU 2014

43 Ohjussuvn liike Veneen rektio Os 3 - Vesillä Liike (kuvss vlenhrmst tummnhrmseen) Vene liikkuu vinoittin eteenpäin j oikelle kääntymättä HUOMAUTUS: Tässä ohjuksess ohjussuv liikutetn j käännetään trpeen mukn suuntpoikkemn korjmiseksi. Vene liikkuu vinosti eteenpäin j kääntyy oikelle suuntpoikkemn korjmiseksi Vene liikkuu vinoittin tksepäin j oikelle kääntymättä Vene liikkuu vinoittin tksepäin j vsemmlle kääntymättä M fin TAMMIKUU 2014 Sivu 37

44 Os 3 - Vesillä Ohjussuvn liike Veneen rektio Liike (kuvss vlenhrmst tummnhrmseen) Vene liikkuu vinoittin eteenpäin j vsemmlle kääntymättä Vene kääntyy myötäpäivään Vene kääntyy vstpäivään Vene liikkuu vinoittin eteenpäin j oikelle kääntyen smll myötäpäivään Sivu M fin TAMMIKUU 2014

45 Ohjussuvn liike Veneen rektio Os 3 - Vesillä Liike (kuvss vlenhrmst tummnhrmseen) Vene liikkuu vinoittin eteenpäin j oikelle kääntyen smll vstpäivään Vene liikkuu vinoittin eteenpäin j vsemmlle kääntyen smll vstpäivään Vene liikkuu vsemmlle kääntyen smll myötäpäivään Säätöevät Automttihllint Zeus-vetolitteess on utomttinen säätöevä, jok toimii luksen hllintjärjestelmän kutt j mhdollist suorituskyvyn j tehokkuuden perusprnnuksi normlioloiss. Automttinen säätöevä voidn kytkeä päälle (ON) ti pois (OFF). Toiminto kytketään päälle pinmll kerrn AUTOsäätöeväpinikett. Säätöeviä säädetään utomttisesti veneen nopeuden muuttuess. Toiminto kytketään pois päältä pinmll pinikett uudelleen. Kun utomttiset säätöevät on kytketty päälle, vsemmn- j oikenpuoleisill säätöeväkytkimillä voidn säätää eviä (poikkem) ympäristöoloj vrten, jotk sttvt vikutt veneen sentoon. Säätöevän poikkemn setus jtkuu, kunnes utomttinen hllinttoiminto kytketään pois päältä j tkisin päälle ti kun virtlukko suljetn j vtn (pois j päälle). 90-8M fin TAMMIKUU 2014 Sivu 39

46 Os 3 - Vesillä Mnulinen säätöevähllint on käytettävissä, kun säätöeviä hlutn säätää ilmn utomttist säätöevien hllinttoiminto. Ktso koht Mnulinen hllint Tyypilliset utomttiset j mnuliset säätöeväkytkimet HUOMAUTUS: Vsemmn- j oikenpuoleiset mnuliset säätöevien keinukytkimet mhdollistvt luksen sennon säätöä jonkin verrn. Esimerkiksi jos hlutn vsemmnpuoleinen keul ls, voit pin vsemmnpuoleist keuln ls säätävää keinukytkintä, jolloin oikenpuoleisen vetolitteen säätöevä kytkeytyy käyttöön j mhdollist luksen sennon muuttmisen hlutuksi. Mnulinen hllint Kun hlut hllit ti säätää säätöevien poikkem olosuhteit vstvksi, käytä yksittäisiä vsemmn- ti oikenpuoleisi säätöeväkytkimiä trpeen mukn. Kun moottori on käynnissä, mnulisesti säädetyt säätöevät pysyvät säädetyssä sennoss, kunnes virtlukko suljetn j vtn ti kunnes AUTO-pinikett pinetn. Jos AUTOpinikett pinetn, utomttinen säätöevien hllinttoiminto kytkeytyy päälle j säätöevät siirtyvät veneen nopeuteen perustuvn sentoon. Ktso tämän oppn koht Automttihllint. TÄRKEÄÄ: Kun moottorit käynnistetään, vihdesento on muutettv, jott säätöevien keinukytkimet toimivt. Tämä on tehtävä in, kun moottorit käynnistetään. HUOMAUTUS: Kun säätöeviä hllitn mnulisesti, ne eivät siirry kiihdytyksen ikn, ellei käyttäjä pin säätöeväpinikkeit. Säätöeväpoikkemn käyttö Säätöevien poikkemn utomttinen ti mnulinen hllint voi oll hyödyllistä seurviss olosuhteiss. Plnukseen siirtyminen Ajon tsoittminen Kllistumn korjus Trimmus hitll nopeudell Alkukiihdytyksen ikn säätöeviä säädetään utomttisesti (utomttihllint) ti niitä täytyy säätää mnulisesti (mnulinen hllint), jott vene pääsee plnukseen nopemmin (keul lhll), jott näkyvyys eteenpäin prnee j trvitn vähemmän teho Kun vene siirtyy plnukseen utomttihllinnss, säätöevät nousevt ylös, jott veneen keul ei kulje liin lhll. Jott sdn prs suorituskyky veneen siirtyessä plnukseen mnulisess hllinnss, vsemmn- j oikenpuoleisi säätöeviä täytyy säätää ylöspäin niin, ettei veneen keul kulje liin lhll. Automttihllinnss säätöeviä voidn säätää (poikkem) vsemmn- j oikenpuoleisill säätöeväkytkimillä prhn suorituskyvyn smiseksi, kun veneen ympäristöolosuhteet poikkevt tilpäisesti normliolosuhteist. Epämiellyttävän, tärisevän jon välttämiseksi tietyissä meriolosuhteiss säätöeviä voi säätää utomttisesti ti mnulisesti. Kun lto heittää keuln ylös, säätöevät vimentvt veneen rektiot tehden jost tsisemmn j mukvmmn. Aset säätöevät myötällokoss yläsentoon. Tällöin keul nousee ylös tspinotten venettä ltojen nostess perää. Eräät veneet pomppivt hiukn pienemmissä llokoiss. Lske säätöeviä ls vähän kerrlln, kunnes pomppiminen lkk. Veneen kllistum vsemmlle ti oikelle voi johtu kuormn epätspinost ti useist meri- j sääolosuhteist. Yksittäisiä säätöeväsäätöjä tspinon korjmiseksi voidn tehdä käyttämällä vsemmn- ti oikenpuoleisi säätöeväkytkimiä joko utomttisesti ti mnulisesti. Nopeusrjoituslueill monet veneet lkvt poistu plnuksest nopeuden hidstuess, mikä vähentää näkyvyyttä. Sekä utomtti- että mnulisess hllinnss ls lsketut säätöevät pitävät veneen plnuksess pitempään hitmmill nopeuksill säilyttäen smll veneen vk-sennon. Digitlisen ksu- j vihdehllintjärjestelmän (DTS) erikoisominisuudet DTS-järjestelmässä on useit vihtoehtoisi käyttötoimintoj elektronisen kukosäätimen vivuille. Useimpi lueteltuj toimintoj voidn käyttää smnikisesti, j ne voivt utt: moottorien lämmittämisessä luksell uisteltess luksen rntutumisess moottorien synkronoimisess Sivu M fin TAMMIKUU 2014

47 Os 3 - Vesillä Khden ruorisemn hllinnn siirto. g h c f e d Kukosäädin j DTS-näppäimistö Os Säädin Toiminto c NEUTRAL [VAPAA] -vlot TROLL [UISTELU] TRANSFER [SIIRTO] Syttyvät, kun vihteisto on vp-sennoss. Vlot vilkkuvt, kun moottori on pelkän ksun tilss. Uistelu lskee potkurin nopeuden moottorin nopeutt hitmmksi vivun liikkeen ensimmäisten 25 prosentin ikn. Mhdollist veneen ohjuksen siirtämisen toiseen ruoriin. Ktso lisätietoj kohdst Khden ruorisemn hllinnn siirto. d DOCK [LAITURI] Vähentää ksun tehon noin puoleen normlist. e THROTTLE ONLY [PELKKÄ KAASU] Ant veneen käyttäjän lisätä moottorin kierrosluku sen lämmetessä siirtämättä vihteisto vihteelle. f 1 LEVER [1 VIPU] Mhdollist molempien moottorien ksun j vihteiston hllinnn oikenpuoleisell vivull. g h SYNC "+" (lisäys) j " " (vähennys) HUOMAUTUS: Kikki toiminnot eivät ehkä ole ktiivisi. Uistelu j ksuvste Kytkee utomttisen synkronointitoiminnon päälle ti pois. Lisätietoj on kohdss Moottorien synkronointi. Lisää j vähentää vin tyhjäkäyntinopeutt. Kierroslukulue vihtelee sovelluksen j moottorin mllin perusteell. Uistelutil mhdollist veneen ohjmisen hyvin hitill nopeuksill vihteisto hllitsemll. Vihteisto pystyy vähentämään potkurin nopeuden moottorin nopeutt pienemmäksi. Vipu on säädetty niin, että uistelu lk vivun liikkeen ensimmäisten 25 prosentin ikn prosentin vivun liikkeen ikn moottori käy tyhjäkäynnin j suurimmn nimelliskierrosluvun välillä TROLL [UISTELU] -pinike Uistelutoiminnon kytkeminen: 1. Aset molemmt kukosäätimen vivut vp-sentoon. 2. Pin TROLL-pinikett, jok sijitsee kukosäätimen vipuihin kiinnitetyssä DTS-näppäimistössä. 90-8M fin TAMMIKUU 2014 Sivu 41

48 Os 3 - Vesillä Lituri 3. Aset jompikumpi kukosäätimen vipu vihteelle. 4. TROLL-pinikkeen vlo syttyy, kun vipu ti vivut siirretään pois vp-sennost. 5. Moottorien kierrosluku ei muutu kukosäätimen vivun liikkeen ensimmäisten 25 prosentin ikn j vihteistoiss esiintyy hiukn luisto hitimmill nopeuksill. Moottorin kierrosluku ksv vivun liikkeen jäljellä olevn 75 prosentin ikn. Uistelutoiminnon kytkeminen pois: 1. Siirrä molemmt kukosäätimen vivut vplle. 2. Pin TROLL-pinikett. TROLL-pinikkeen vlo smmuu. Lituritil vähentää ksun teho puoleen koko lueell. Tämä mhdollist moottoritehon premmn hllinnn htiss pikoiss Lituritiln kytkeminen: DOCK [LAITURI] -pinike 1. Aset molemmt kukosäätimen vivut vp-sentoon. 2. Pin DOCK-pinikett, jok sijitsee kukosäätimen vipuihin kiinnitetyssä DTS-näppäimistössä. 3. DOCK-pinikkeen vlo syttyy. 4. Aset jompikumpi kukosäätimen vipu vihteelle. 5. Moottorit lisäävät kierrosluku kukosäätimen vivun sentoon nähden suhteess lemmll kierrosnopeudell j vin puolell teholl tvllisesti käytettävissä olevst tehost. Lituritiln kytkeminen pois: HUOMAUTUS: Lituritil voidn kytkeä pois vin, jos vivut ovt pykälässä. 1. Siirrä molemmt kukosäätimen vivut eteenpäin-, vp- ti tksepäin sennon pykälään. 2. Pin DOCK-pinikett. Lituritil kytkeytyy pois j DOCK-pinikkeen vlo smmuu. Pelkkä ksu Pelkän ksun til kytketään seurvsti: 1. Aset molemmt kukosäätimen vivut vp-sentoon. Sivu M fin TAMMIKUU 2014

49 Os 3 - Vesillä 2. Pin THROTTLE ONLY -pinikett, jok sijitsee DTS-näppäimistössä THROTTLE ONLY [PELKKÄ KAASU] -pinike 3. THROTTLE ONLY -pinikkeen vlo syttyy j vp-sennon vlot vilkkuvt. 4. Aset jompikumpi kukosäätimen vipu vihteelle. 5. Moottorien kierrosluku voidn ksvtt vihteistojen olless vpll. Pelkän ksun tiln kytkeminen pois: HUOMAUTUS: THROTTLE ONLY -pinikkeen pinminen kukosäätimen vipujen olless vihteell smmutt pinikkeen vlon, mutt vene jää pelkän ksun tiln, kunnes vivut siirretään vp-sentoon. 1. Siirrä molemmt kukosäätimen vivut vplle. Pelkän ksun til ei kytkeydy pois, ennen kuin kukosäätimen vivut ovt vp-sennoss. 2. Pin THROTTLE ONLY [PELKKÄ KAASU] -pinikett. THROTTLE ONLY -pinikkeen vlo smmuu. 3. Huom, että vp-sennon vlot jäävät plmn. Käyttö yhdellä vivull (1 lever) Zeus-vetolitteen 1-viputoiminto helpott moottorin hllint kovss llokoss, kosk molempi moottoreit voidn ohjt yhdellä vivull smnikisesti. 1-viputoiminnon kytkeminen: 1. Aset molemmt kukosäätimen vivut vp-sentoon. 2. Pin 1 LEVER -pinikett, jok sijitsee kukosäätimen vipuihin kiinnitetyssä DTS-näppäimistössä LEVER [1 VIPU] -pinike 3. 1 LEVER -pinikkeen vlo syttyy. 4. Aset oikenpuoleisen kukosäätimen vipu vihteelle. 5. Moottorin kierrosluku ksv j lskee smnikisesti vihteistojen pysyessä smll vihteell. 1-viputoiminnon kytkeminen pois: 1. Aset molemmt kukosäätimen vivut vp-sentoon. 2. Pin 1 LEVER -pinikett. 1 LEVER -pinikkeen vlo smmuu. 90-8M fin TAMMIKUU 2014 Sivu 43

50 Os 3 - Vesillä Moottorien synkronointi Järjestelmässä on moottorin utomttisen synkronoinnin toiminto (Sync). Sync kytkeytyy utomttisesti päälle, kun virt kytketään. Tämä synkronointitoiminto vlvoo kummnkin kukosäädinvivun sento. Jos vipujen sennot poikkevt enintään 10 prosentti toisistn, vsen moottori synkronoituu oiken moottorin kierrosluvulle. VesselView näyttää ornssin kuvkkeen, jos moottorien kierrosluvut poikkevt toisistn yli 10 prosentti, j kuvkkeet muuttuvt vihreiksi, kun moottorit synkronoituvt. Kuvkkeet ovt hrmit synkronoinnin olless pois päältä. Synkronointitiln kytkeminen pois: 1. Aset kukosäätimen vivut mihin thns pykälään. 2. Pin SYNC-pinikett SYNC [SYNKRONOINTI] -pinike Voit kytkeä synkronointitiln uudelleen päälle pinmll SYNC-pinikett. Vkionopeus VesselView-järjestelmässä on integroitu vkionopeustoiminto (risteily), joll käyttäjä voi rjoitt vlitsemns huippukierrosnopeuden täysksu pienemmäksi. Ktso käyttöohjeet VesselView-tuotteen mukn toimitetust omistjn käsikirjst. Nämä lisähuomutukset koskevt inostn hnkkimsi moottori: Voit viht risteilyyn ti kytkeä sen pois VesselView-näytöstä milloin thns. Risteily nollutuu, kun virt-vin käännetään pois päältä. Jos risteilyrj muutetn vipujen olless täysksun sennoss, risteily siirtyy uuteen nopeuteen vähitellen. Risteily ei kytkeydy pois, jos kukosäätimen vivut ovt suuremmll moottorin nopeudell kuin vrsininen kierrosluku. Siirrä vivut tkisin eteenpäinsennon pykälään j kytke sitten risteily pois VesselView-näytöstä. Skyhook ei toimi, jos risteily on kytketty päälle. Ruorisemn hllinnn siirto Joisskin veneissä venettä voidn ohjt usemmst kuin yhdestä pikst. Näistä pikoist puhutn yleensä ruorein ti semin. Ruorisemn hllinnn siirto -termillä kuvilln menetelmää, joss hllint siirretään jostkin ruorist (ti semst) toiseen.! VAARA Vältä veneen hllinnn menetyksestä johtuvt vkvt vmmt ti kuolem. Veneen kuljettj ei s milloinkn jättää ktiivist sem, kun moottori on vihteell. Ruorisemn hllinnn s siirtää vin, kun kumpikin sem on miehitettynä. Yksi henkilö s tehdä ruorisemn hllinnn siirron vin moottorin olless vpll. Ruorisemn hllinnn siirto -toiminto nt veneen käyttäjälle mhdollisuuden vlit, mikä ruori hllitsee venettä. Ennen kuin siirto voidn käynnistää, prhilln käytössä olevn ruorin sekä siirron kohteen olevn ruorin kukosäädinvipujen tulee oll vp-sennoss. HUOMAUTUS: Jos yrität siirtää ruorin hllinnn kukosäädinvipujen olless muuss kuin vp-sennoss, kuuluu äänimerkki eikä ruorisemn hllinnn siirto onnistu, ennen kuin ruorisemien vivut siirretään vp-sentoon j siirto pyydetään uudelleen. VesselView-näytössä stt näkyä vikkoodej, jos ruorisemn hllinnn siirron käynnistämisen jälkeen yritetään käyttää muit ohjus- ti nvigointitoimintoj. Vikkoodien poistmiseksi stt oll trpeen viht virtkytkimen sento pois j tkisin päälle j käynnistää sitten ruorisemn hllinnn siirto uudelleen. Suorit muut ohjus- j nvigointitoiminnot vst ruorisemn hllinnn siirron jälkeen, jott järjestelmään ei synny vikkoodej. Sivu M fin TAMMIKUU 2014

51 HUOMAUTUS Os 3 - Vesillä Kukosäädinvipujen tulee oll vp-sennoss ruorisemn hllinnn siirto vrten. Kun ne ovt vp-sennoss, vene voi jelehti j törmätä lähellä oleviin esineisiin iheutten vhinko. Ole riittävän vlppn suorittesssi ruorisemn hllinnn siirto. Jott vältyt vhingoilt, ole erittäin huolellinen ruorisemn hllinnn siirto yrittäessäsi silloin, kun vene on stmn, liturin ti muiden kiinteiden kohteiden ti muiden lusten lähellä. Ruorisemn hllinnn siirron pyytäminen HUOMAUTUS: Ohjussuvn ti kukosäätimen vipujen liikuttminen TRANSFER-pinikkeen pinmisen jälkeen keskeyttää ruorisemn hllinnn siirtopyynnön. Kuuluu yksittäinen äänimerkki j siirtopinikkeen vlo smmuu siirtopyynnön päättymisen merkiksi. Aluksen hllinnn siirto ruorist toiseen pyydetään seurvsti: 1. Kun olet ruoriss, jonk hlut ktivoid, j kukosäätimen vivut ovt vp-sennoss, pin TRANSFER-pinikett kerrn. Kun TRANSFER-pinikett on pinettu, siirtopinikkeen vlo syttyy j kuuluu yksi äänimerkki vhvisten tulevn siirron. NEUTRAL - TROLL + SYNC TRANSFER 1 LEVER THROTTLE ONLY DOCK TRANSFER-pinike HUOMAUTUS: Jos kukosäätimen vivut eivät ole vp-sennoss, vp-sennon vlot vilkkuvt. Siirrä kikki kukosäätimen vivut vp-sentoon, jolloin vp-sennon vlon pitäisi pl. 2. Kun TRANSFER-pinikkeen j vp-sennon vlot plvt, pin TRANSFER-pinikett uudelleen, jolloin ruorisemn hllinnn siirto suoritetn loppuun. 3. Kun ruorisemn hllinnn siirto on suoritettu loppuun, kuuluu uusi äänimerkki j siirtopinikkeen vlo smmuu. HUOMAUTUS: Jos ruorisemn hllinnn siirto ei suoritet loppuun kymmenessä sekunniss, pyyntö perutn utomttisesti, jolloin kuuluu kksi äänimerkkiä. Ohjus jää tällöin lkuperäiseen ktiiviseen ruoriin. Pin TRANSFER-pinikett uudestn ruorisemn hllinnn siirron käynnistämiseksi uudelleen. 4. Tällöin ruori, jost siirtopyyntö käynnistettiin, on ktiivinen j ohj lust. Ruorisemn hllinnn siirto j trkkuusohjus Hllinnn siirto ktiivisest ruorist käytöstä pois olevn ruoriin (semst toiseen) vikutt trkkuusohjustilojen toimintoihin. Seurvss on minittu joitkin näistä vikutuksist. Automttisuunttil kytkeytyy pois, kun kukosäätimen vivut siirretään vp-sentoon ruorisemn hllinnn siirto vrten. Automttisuunt on otettv käyttöön vst ktivoiduss ruoriss. Ruorisemn hllinnn siirto pyydettäessä trkkuusohjus siirtyy lepotiln. Tiedot on syötettävä uudest hllitsevst ruorist. Jos Skyhook on kytketty päälle, se kytkeytyy pois, kun TRANSFER-pinikett pinetn toisen kerrn. Skyhook on otettv käyttöön vst ktivoidust ruorist. Automttisuunnn jtkmistoiminto ei siirry utomttisesti. Sen jälkeen, kun ikisempi utomttisuunt otetn käyttöön vst ktivoiduss ruoriss, jtkmistoiminto toimii smll tvll kuin muisskin ktiivisiss semiss. Mtkpisteen seurnttilss reitin hllint j reittitietojen näyttö krttpiirturill eivät utomttisesti siirry pyydetyn ruorin krttpiirturiin. Tällöin on kytkettävä päälle vst ktivoidun ruorin krttpiirturi, siihen on syötettävä seurttv mtkpiste ti mtkpistereitti j mtkpisteen seurnt on ktivoitv uudelleen. Automttiohjuksen näppäimistötoiminnot Krttpiirturin vtimukset Monet utomttiohjuksen ominisuudet j toiminnot käyttävät krttpiirturin tietoj. Kikiss krttpiirtureiss ei kuitenkn ole trvittvn ltuisi tietoj, jott nämä toiminnot toimisivt kunnoll. Veneesi krttpiirturi on vlittu Mercury Mrinen tuottmst j ylläpitämästä hyväksytystä luettelost. Näissä krttpiirtureiss käytetään erityistä ohjelmisto, jok täyttää utomttiohjuksen j perämoottorin ohjussuvn liittämiseen trvittvt tiukt vtimukset. Hyväksymättömien krttpiirtureiden ti ohjelmistojen tuottm huono ltu ti epätrkt tiedot voivt sd toiminnot toimimn epäsäännöllisesti, odottmtt ti ei ollenkn. Myös ohjelmiston päivittäminen hyväksymättömään versioon voi sd järjestelmän toimimn väärin. Kysy jälleenmyyjältä ti soit Mercuryn siksplveluun j pyydä luettelo hyväksytyistä krttpiirtureist. 90-8M fin TAMMIKUU 2014 Sivu 45

52 Os 3 - Vesillä TÄRKEÄÄ: Kun käytetään utomttiohjustoiminto, krttpiirturin spumislue on muutettv vähintään 0,05 merimiliin. Kun spumislue muutetn vähintään 0,05 merimiliin, utomttiohjustoiminto pystyy tekemään käännöksen muuttmtt veneen suunt äkillisesti. Vstesetukset Pin vstepinikett, jott voit lisätä ti vähentää voimkkuutt, joll vene regoi ohjelmoituihin muutoksiin utomttiohjustiloiss. Se miten voimkksti vene regoi, vst VesselView-näytön regointisetust. Ain kun pint RESPONSE-pinikett, vstevlo vilkkuu osoitten, että olet muuttnut kyseisen tiln vstesetust. Vilkuntojen määrä Osoitettu vstesetus Korjuksen voimkkuus 1 1 Lievä (lievässä llokoss ti tyynellä säällä) 2 2 Keskivhv (kohtlisiss olosuhteiss) 3 3 Voimks (vikeiss olosuhteiss) VesselView-utomttiohjusnäyttö VesselView-utomttiohjusnäyttö näyttää seurvt: Vetolitteiden kulmt vlmiustilss Nykyisen suunnn digitlinen kompssirvo Kolme kuvkett, jotk osoittvt kyseisellä hetkellä vlittun olevn vstetson. Moottorin kierrosluku HUOMAUTUS: Kikki utomttiohjustoiminnot eivät toimi, kun DTS-toiminnot kytketään päälle. Kun hlut käyttää utomttiohjustoimintoj, kytke DTS-toiminnot pois. Neljän moottorin näyttö - Kulkusuunt - Ajokulmn viitervo c - Moottorin kierrosluku d - Vstetso d c Automttiohjuksen näppäimistövlot Automttiohjusnäppäimistössä on vlot, jotk osoittvt, milloin utomttiohjustil on ktiivinen (kytketty) ti vlmiustilss (kytketty pois). Jos vlmiustiln vlo pl, utomttiohjus on kytketty pois (off). Jos ktiivinen vlo pl, utomttiohjus on kytketty päälle (on). Automttisuunnn, mtkpisteen seurnnn ti Skyhook-pinikkeen pinminen kytkee kyseisen tiln päälle, jolloin pinikkeen vlo sekä ktiivinen vlo syttyvät. HUOMAUTUS: Vlmiustiln vlo vilkkuu päälle j pois, kun järjestelmä yrittää sd trvittvi GPS-signlej Vlmiustiln vlo - Aktiivinen vlo Sivu M fin TAMMIKUU 2014

53 Os 3 - Vesillä Automttiohjustilt! VAARA Vältä vkv henkilövmm ti kuolem. Jos venettä jetn kunnoll vlvomtt, seuruksen voi oll törmäys muihin veneisiin, esteisiin, uimreihin ti vedenliseen mstoon. Automttiohjus nvigoi esimääritettyä reittiä pitkin eikä regoi utomttisesti veneen lähellä oleviin vroihin. Kuljettjn on pysyttävä ruoriss, vlmiin väistämään vrt j vroittmn mtkustji kurssin muutoksist. Automttiohjuksess on useit tiloj, jotk voivt ohjt veneen tiettyyn kompssisuuntn ti krttpiirturin ti GPSyksikön tuottmn kohteeseen. Jos kurssitietojen tuottmiseen käytetään jotkin litett, sinun tulee tunte kyseisen krttpiirturin ti GPS-yksikön toimint erittäin hyvin, ennen kuin yrität käyttää utomttiohjustoiminto veneen ohjmiseen. Automttiohjus ei hllitse nopeutt vn inostn suunt eikä se pysty tunnistmn nvigointivroj. Nämä utomttitilt eivät vput käyttäjää vstuust pysyä ruoriss j trkkill vlppn muit veneitä, vedessä olevi ihmisiä ti nvigointivroj. Jos mtkpisteiden välillä (reitillä) nvigointiin käytetään utomttiohjustoiminto, krttpiirturi ti GPS-yksikköä, vene ei kulje mtkpisteen trkkn sijintiin, ennen kuin se käännetään seurv mtkpistettä kohti. Krttpiirturi sett pisteen ympärille lueen nimeltä spumislue j utomttiohjus ilmoitt spumisest mtkpisteeseen veneen spuess kyseiselle lueelle. Asemnsäilytys (Skyhook) Veneessäsi on Skyhook-semnsäilytystoiminto. Tämä järjestelmä hyödyntää GPS (Glol Positioning System) -tekniikk sekä elektronist kompssi, jok ohj utomttisesti vihteenvihto, ksu j ohjust suunnn j likimääräisen sijinnin ylläpitämiseksi. Toiminnost stt oll hyötyä silloin, kun odotetn vuoro stmien tnkkuspikkojen lähellä, odotelln siltojen vutumist ti kun vesi on liin syvä nkkuri vrten. Skyhook ei ylläpidä trkk sijinti, vn se pitää venettä kiinteässä kompssisuunnss likimääräisen lueen sisällä. Tämän lueen kokoon vikuttvt GPS-stelliittijärjestelmän trkkuus, stelliittisignlin ltu, stelliittien fyysinen sijinti vstnottimiin nähden, uringonpurkukset sekä veneessä olevn vstnottimen läheisyys suuriin rkenteisiin j puihin. Jotkin näistä olosuhteist sttvt vikutt Skyhookiin niin, että järjestelmä kytkeytyy pois päältä. Kuljettjn on pysyttävä ruoriss in, kun Skyhook kytketään päälle, j oltv vlppn siltä vrlt, että olosuhteet muuttuvt, esim. muit veneitä ti uimreit tulee lähelle ti Skyhook kytkeytyy pois päältä. Tyypillisissä käyttöolosuhteiss Skyhook pystyy pitämään venettä 10 metrin (30 ft) säteellä. Etäisyys voi kuitenkin joskus ksv 30 metriin (100 ft). Kosk Skyhook pitää venettä piklln suunnilleen, ei trklleen, se voi iheutt veneen törmäämisen sitä lähellä oleviin kohteisiin iheutten vurioit. Älä käytä Skyhook-toiminto, jos vene on liturin, esteiden, silln, toisen veneen ti uimrin lähellä.! VAARA Skyhook on utomttinen järjestelmä. Tämän järjestelmän käyttäminen ei vput kuljettj vstuust pysyä ruoriss j trkkill muuttuvi olosuhteit. Uimreiden ti muiden veneiden läsnäolo ti Skyhook-toiminnon kytkeytyminen pois päältä edellyttää kuljettjlt veneen mnulist ohjmist. Tärkeitä turvllisuustietoj Jos vedessä luksen lähellä on ihmisiä Skyhookin olless kytkettynä, seuruksen stt oll vmm. Kuljettjn tulee luke veneen vroitustrrt j noudtt niitä sekä nt mtkustjille ohjeit Skyhookin käyttämisestä ennen sen kytkemistä päälle. Trr utomttiohjuksen näppäimistön lähellä M fin TAMMIKUU 2014 Sivu 47

54 Os 3 - Vesillä Peräpeilin knsilueen lähellä olev trr TÄRKEÄÄ: Jos jompkump näistä trroist ei void piknt ti ne eivät ole luettviss, ne täytyy viht ennen Skyhook-toiminnon kytkemistä päälle. Pyydä vihtotrroj veneen vlmistjlt ti Mercury Mrinen vltuutetust korjusliikkeestä. Ennen Skyhookin kytkemistä (ktivointi) käyttäjän täytyy: 1. ilmoitt mtkustjille, miten Skyhook toimii j että heidän tulee pysytellä poiss vedestä, uintilustlt j tikkilt sekä vrutu mhdollisiin veneen pikn äkillisiin muutoksiin. 2. ilmoitt mtkustjille mhdollisist veneeseen sennetuist vroitusäänistä ti -merkeistä j siitä, milloin ne mhdollisesti ktivoituvt. 3. trkist, ettei ketään ole veneen perän lähellä ti ylipäätään veneen lähellä. Ennen Skyhookin kytkemistä (ktivointi) kuljettjn täytyy: 1. pysyä ruoriss j oll erittäin vlppn. 2. irrott (dektivoid) Skyhook, jos joku menee veteen ti lähestyy venettä vedestä.! VAARA Pyörivä potkuri, liikkuv vene ti liikkuvn veneeseen liitetty lite voi iheutt vkvn vmmn ti kuolemn vedessä oleville ihmisille. Kun Skyhook on kytkettynä, potkurit pyörivät j vene liikkuu sijintins säilyttämiseksi. Smmut moottorit välittömästi in, kun joku on vedessä veneen lähellä. Skyhook-nkkurin kytkeminen päälle Skyhook ei kytkeydy, jos ohjussuv j kukosäätimen vivut eivät ole vp-sennoss. 1. Ohj vene hluttuun pikkn. 2. Vrmist, että kikki moottorit toimivt j kukosäätimen vivut ovt vpll. 3. Vhvist, ettei venettä ympäröivällä lueell ole uimreit eikä esteitä. 4. Pin Skyhook-pinikett. Kun Skyhook-pinikett pinetn utomttiohjuksen näppäimistöstä, VesselView näyttää Skyhook-vroituksen Sivu M fin TAMMIKUU 2014

55 Os 3 - Vesillä Kun vroitusviesti on kuitttu, VesselView näyttää Skyhook-vroituksen tilnnekohtisell lueell j vihdesennot ornssill värillä. - Skyhook-vroitus - Vihdesento Skyhookin kytkeminen irti Skyhook voidn kytkeä pois usell eri tvll: Siirrä ohjuspyörää. Pin utomttiohjusnäppäimistön Skyhook-pinikett. Siirrä ohjussuv j plut se lkuperäiseen vp-sentoon. Siirrä kukosäätimen vipuj. Smmut vähintään yksi moottori. Skyhook ei kytkeydy utomttisesti tkisin päälle, kun ohjuspyörä, vivut ti ohjussuv plutetn lkuperäiseen sentoon. Skyhook-pinikett on pinettv uudelleen toiminnon kytkemiseksi päälle. Skyhook-toiminnon käyttäminen Skyhook-järjestelmän regointi muuttuu tuulen j kulloistenkin olosuhteiden mukn. Tutustu siihen, miten voit prhiten sijoitt veneen tuulen j virrn nopeuteen j suuntn nähden. Hrjoittele Skyhook-toiminnoll j kokeile, mikä veneellesi sopii prhiten missäkin olosuhteess. Äärimmäisissä sää- j meriolosuhteiss Skyhook ei ehkä pysty säilyttämään veneen suunt j sijinti. Näin on etenkin silloin, jos veneen suunt on kohtisuorss tuuleen ti virtn nähden. Jos tuuli ti virt pkott veneen pois sijinnist, johon Skyhook setettiin, Skyhook lk kääntää veneen keul tkisin lkuperäiseen setuspisteeseen. Kun venettä työnnetään kuemms, Skyhook jtk keuln pyörittämistä setuspisteeseen, kunnes keul osoitt lopult suorn setuspisteeseen. Jos Skyhook pystyy josskin tämän prosessin viheess voittmn olosuhteet j säilyttämään sijinnin, se lkk kääntämästä keul. Jos olosuhteet prnevt j Skyhook pystyy siirtämään veneen tkisin lkuperäiseen setuspisteeseen, Skyhook kääntää keuln tkisin lkuperäiseen suuntn siirtäessään venettä kyseistä pistettä kohti. Jos vene pkotetn riittävän kus setuspisteestä, Skyhook ilmoitt kuljettjlle, ettei se pysty säilyttämään sijinti. Skyhook yrittää edelleen plt setuspisteeseen, ellei kuljettj l hllit venettä. Jott ääriolosuhteiden vikutus Skyhook-toimintoon voitisiin minimoid, Mercury Mrine suosittelee veneen suunnn säätämistä niin, että sen keul (ti joidenkin veneiden perä) on tuuleen ti virtn päin. Skyhook voi kytkeytyä odottmtt pois päältä moottoritehon vähenemisen ti GPS-signlin häviämisen tähden. Jos näin käy, Skyhook nt äänimerkin, moottorit plutuvt vp-sentoon j vene jelehtii tuulen j virrn mukn. Sinun on oltv vlmiin ottmn ruorisemn hllint kikkin ikoin. Automttikulkusuunt Automttikulkusuunt utt venettä säilyttämään kompssisuunnn utomttisesti veneen kulkiess. Automttikulkusuunnn kytkeminen päälle 1. Vrmist, että oikenpuoleisen moottorin virt-vin on käyntisennoss. 2. Aset vähintään yksi käyvä moottori eteenpäinvihteelle. HUOMAUTUS: Automttikulkusuunt ei toimi, jos ERC-vivut ovt vp- ti peruutussennoss. 3. Ohj vene hluttuun kompssisuuntn M fin TAMMIKUU 2014 Sivu 49

56 Os 3 - Vesillä 4. Pin utomttisuuntpinikett. Pinikkeen vlo syttyy j kytkeytymisen merkiksi kuuluu yksi äänimerkki. Jos utomttikulkusuunt ei kytkeydy päälle, kuuluu kksi äänimerkkiä. - Vsemmnpuoleinen kääntymispinike (kurssin säätö) - Oikenpuoleinen kääntymispinike (kurssin säätö) c - Automttisuunnn pinike j vlo d - Resume-pinike j vlo d c VesselView-näyttö siirtyy utomttiohjukseen. Ohjuspyörä keskittyy utomttisesti j pysyy elektronisess pidäkesennoss. HUOMAUTUS: Jos joudut jostkin syystä kääntämään ohjuspyörää, sinun tulee käyttää riittävästi voim elektronisen pidäkkeen ohittmiseen. Automttiohjus säilyttää kompssisuunnn, jot vene seursi, kun AUTO HEADING -pinikett pinettiin. 5. Ktso, miten kurssi säädetään, kun utomttisuunt on kytketty päälle, kohdst Kurssin säätö kääntöpinikkeill ti ohjussuvll. 6. Ktso utomttikulkusuunnn poiskytkemisen ohjeit kohdst Automttikulkusuunnn kytkeminen pois päältä. 7. Pin AUTO HEADING toisen kerrn utomttiohjuksen settmiseksi vlmiustiln j smmut muut kuin vlmiustiln vlo. Kurssin säätö kääntöpinikkeill ti ohjussuvll Automttisuunnn tilss kääntymispinikkeet (kurssinsäätöpinikkeet) muuttvt setettu kurssi jok kert, kun niitä pinetn. Ohjussuvn pitäminen vsemmll ti oikell sekunnin jn säätää myös kurssi Sivu M fin TAMMIKUU 2014

57 Os 3 - Vesillä Pin kääntymispinikett hlutun kulkusuuntmuutoksen suuntn. Kukin pinikkeen pinllus muutt hluttu suunt Vsemmnpuoleinen kääntymispinike (kurssin säätö) - Oikenpuoleinen kääntymispinike (kurssin säätö) c - Automttisuunnn pinike j vlo d - Resume-pinike j vlo d c Siirrä ohjussuv hluttuun suuntn j pidä sitä siinä sekunnin jn, kun hlut tehdä pieniä muutoksi vlittuun suuntn. Kukin tunnistettu liike säätää vlittu kulkusuunt 1. HUOMAUTUS: Ohjussuvn on liikuttv yli 50 % liikelueestn, jott liike tunnistetn komennoksi. Kuuluu äänimerkki. Kulkusuunnn jtkminen Kulkusuunnn säätö oikelle Resume-pinikkeen vlo syttyy, jos edellisessä kurssiss jtkminen on mhdollist. TÄRKEÄÄ: Edellisessä kulkusuunnss voidn jtk vin yhden minuutin sisällä utomttisuunnn poiskytkemisen jälkeen ti jos ohjuspyörää ei ole käännetty enempää kuin 90. Voit jtk edelliseen kulkusuuntn pinmll Resume-pinikett, jos: käänsit ohjuspyörää j kytkit utomttikulkusuunnn pois päältä. pinoit jotkin kääntymispinikkeist (kurssin säätö), kun utomttikulkusuunt oli kytkettynä päälle. - Vsemmnpuoleinen kääntymispinike (kurssin säätö) - Oikenpuoleinen kääntymispinike (kurssin säätö) c - Automttisuunnn pinike j vlo d - Resume-pinike j vlo d c Automttikulkusuunnn kytkeminen pois päältä 1. Voit kytkeä utomttikulkusuunnn pois päältä jollkin seurvist tvoist. 90-8M fin TAMMIKUU 2014 Sivu 51

58 Os 3 - Vesillä Aset kikkien moottoreiden kukosäätimen khvt vplle. Automttisuunnn pinikkeen vlo smmuu j vlmiustiln vlo syttyy. Käännä ohjuspyörä elektronisen pykälän ohi. Automttisuunnn pinikkeen vlo smmuu j jtkmisvlo syttyy. Pin utomttiohjusnäppäimistön utomttisuuntpinikett. Automttisuunnn pinikkeen vlo smmuu j vlmiustiln vlo syttyy. 2. Kuuluu yksi äänimerkki j VesselView-näyttö muuttuu hrmksi osoitten, että til on vlmiustilss. 3. Jos jtkmisvlo pl, voit pin RESUME -pinikett kurssin jtkmiseksi utomttisuunnss. Ktso tämän oppn koht Kulkusuunnn jtkminen. Jos et hlu jtk kurssi, pin utomttisuuntpinikett kerrn vlmiustiln siirtymiseksi. 4. Jos vlmiustiln vlo pl mutt jtkmisvlo ei pl, et voi jtk kurssi pinmll jtkmispinikett. Ktso tämän oppn koht Kulkusuunnn jtkminen. Pinmll utomttisuuntpinikett voit poistu täysin utomttisuunttilst. Mtkpisteen seurnt! VAARA Vältä vkv henkilövmm ti kuolem. Jos venettä jetn kunnoll vlvomtt, seuruksen voi oll törmäys muihin veneisiin, esteisiin, uimreihin ti vedenliseen mstoon. Automttiohjus nvigoi esimääritettyä reittiä pitkin eikä regoi utomttisesti veneen lähellä oleviin vroihin. Kuljettjn on pysyttävä ruoriss, vlmiin väistämään vrt j vroittmn mtkustji kurssin muutoksist. Mtkpisteen seurnnn vull vene voi nvigoid utomttisesti tiettyyn mtkpisteeseen ti mtkpistesrjn, jot kutsutn mtkpistereitiksi. Tämä toiminto on trkoitettu käytettäväksi vovesillä, joill ei ole esteitä yläpuolell eikä vesirjn ll. Käytä seurvn kuvn esimerkkireittiä: Mtkpisteet näkyvät numeroituin neliöinä spumisympyrän sisällä (ktkoviivympyrä numeroidun neliön ympärillä). Mtkpisteiden 1 j 2 välillä on vr. Jos näitä mtkpisteitä käytetään reitillä, utomttiohjus yrittää nvigoid vrn hlki. Kpteenin velvollisuuten on vlit mtkpisteet, jotk välttävät kikki vrt. Mtkpiste 4 on liin lähellä numero 3, jott sitä voitisiin käyttää smll reitillä. Mtkpisteiden tulee oll riittävän kukn toisistn, jott spumisympyrät eivät leikk toisin Sivu M fin TAMMIKUU 2014

59 Os 3 - Vesillä Reittiä, johon kuuluvt mtkpisteet 1, 2 j 3, esittää suor ktkoviiv. Automttiohjusjärjestelmä yrittää nvigoid tämän reitin. Kpteenin vstuull on vrmist, ettei reitillä ole vroj, j oll vlppn mtkn ikn. Esimerkkireitti Kun mtkpisteen seurnt ktivoidn j vene käynnistetään: Käyttäjän on pysyttävä ruorisemss kikkin ikoin. Toiminto ei mhdollist veneen vlvomtont käyttöä. Älä käytä mtkpisteen seurnt inon nvigoinnin lähteenä. TÄRKEÄÄ: Mtkpisteen seurnt voidn käyttää vin Mercury Mrinen hyväksymien krttpiirturien knss. Muun vlmistjn krttpiirturin on nnettv mtkpistetiedot VesselView-näyttöön. Spumissäteeksi on setettv vähintään 0,05 merimili. Ktso trkempi tietoj krttpiirturin käyttöoppst. Toiminnon trkkuuteen voivt vikutt ympäristöolosuhteet j vääränlinen käyttö. Noudt seurvi tietoj, kun käytät Mtkpisteen seurnt- j Mtkpistejärjestys-toimintoj. Mtkpistetiedot etäisyyssetukset Mtkpisteiden välillä Spumishälytysten välillä Yli 1,0 merimili (1.15 mile) Ei lle 0,1 merimili (0.12 mile) Mtkpisteen seurnt -tiln kytkeminen päälle Mtkpisteen seurnt -tiln kytkeminen: 1. Kytke krttpiirturi päälle j vlitse yksi seurttv mtkpiste ti mtkpistereitti. 2. Aset vähintään yksi kukosäätimen vipu eteenpäinvihteelle. Mtkpisteen seurnt ei toimi, jos molemmt vivut ovt vp- ti peruutussennoss. 3. Ohj venettä mnulisesti ensimmäisen mtkpisteen suuntn j pidä veneen suunt vkn turvllisell jonopeudell.! VAROITUS Vältä suurill nopeuksill tphtuvien odottmttomien käännösten iheuttm vmm. Mtkpisteen seurnt- ti Mtkpistejärjestys-toiminnon kytkeminen plnuksen ikn voi sd veneen kääntymään jyrkästi. Vhvist seurvn mtkpisteen suunt ennen näiden utomttiohjustoimintojen kytkemistä. Kun vene kulkee Mtkpistejärjestys-tilss, ole vlmiin suorittmn trvittvt toimet mtkpisteeseen svuttess. 4. Pin TRACK WAYPOINT (mtkpisteen seurnt) utomttiohjusnäppäimistöstä. Mtkpisteen seurnt -pinikkeen vlo syttyy j kuuluu yksi äänimerkki Mtkpisteen seurnt -toiminnon päälle kytkeytymisen merkiksi. HUOMAUTUS: Jos Mtkpisteen seurnt -til ei kytkeydy, kuuluu kksi äänimerkkiä. 90-8M fin TAMMIKUU 2014 Sivu 53

60 Os 3 - Vesillä Automttiohjus seur krttpiirturin kurssi ensimmäiseen mtkpisteeseen. Mtkpisteen seurnt -pinike j -vlo 5. VesselView näyttää utomttiohjuksen mtkpisteen seurnnn. Näyttö näyttää digitlisuunnn, johon vene kulkee, sekä sen, että utomttiohjus on lukittun suuntkulm mtkpisteeseen (BTW) HUOMAUTUS: Automttiohjustoiminnon kääntymispinikkeet eivät käynnistä suunnnmuutoksi, kun mtkpisteen seurnt on kytketty päälle. Kääntymistoiminnot ovt käytettävissä vin utomttisuunttilss. Mtkpisteen seurnt -tiln kytkeminen pois päältä Kytke Mtkpisteen seurnt -til pois päältä jollkin seurvist menetelmistä: Pin TRACK WAYPOINT (mtkpisteen seurnt) utomttiohjusnäppäimistöstä. Mtkpisteen seurntvlo smmuu j vlmiustiln vlo syttyy. Käännä ohjuspyörää riittävän voimkksti plutusvoimn voittmiseksi. Automttiohjus siirtyy vlmiustiln. Siirrä molemmt kukosäätimen vivut vplle. Automttiohjus siirtyy vlmiustiln. Pin AUTO HEADING. Automttiohjus siirtyy utomttisuunttiln. Sulje krttpiirturi. Automttiohjus siirtyy vlmiustiln. Kääntymispinikkeet mtkpisteen seurnt -tilss Mtkpisteen seurnttilss näppäimistön vsemmn j oiken kääntymispinikkeen käyttö viht tilksi utomttisuunnn. Automttikulkusuuntpinike mtkpisteen seurnt -tilss Mtkpisteen seurnttilss pinmll AUTO HEADING utomttiohjus sdn siirtymään utomttisuunttiln. Kääntymisen hyväksyntä mtkpisteeseen svuttess TÄRKEÄÄ: Toisin kuin mtkpistejärjestystil, mtkpisteen seurnttil ei ei utomttisesti käännä venettä sen spuess piirrettyyn mtkpisteeseen. 1. Veneen spuess krttpiirturin osoittmn mtkpisteen spumislueelle: kuuluu yksi pitkä j kksi lyhyttä äänimerkkiä. Mtkpistejärjestyksen vlo lk vilkku ilmoitten kuljettjlle spumisest Sivu M fin TAMMIKUU 2014

61 Os 3 - Vesillä VesselView muutt näyttämänsä tiedot. 2. Jos kurssin muuttminen seurvn mtkpisteeseen on turvllist, kuljettjn tulee pin WAYPOINT SEQUENCE (mtkpistejärjestys) -pinikett mtkpisteen kuittmiseksi. Automttiohjus kääntää veneen utomttisesti j ohj sen uuteen kurssiin. 3. Jos kurssin muuttminen seurvn mtkpisteeseen ei ole turvllist, kuljettjn on lettv ohjt venettä. TÄRKEÄÄ: Jos mtkpistettä ei kuitt ti kuljettj ei ot veneen hllint, utomttiohjus pl utomttisuuntn j pysyy nykyisessä kurssiss. Automttiohjus jtk kurssiss, kunnes kuljettj lk ohjt venettä. Jos riittävää vlpputt ei noudtet, vene voi törmätä toiseen veneeseen, vedessä olevn esineeseen ti j krille. 4. Jos mtkpistettä ei kuitt, utomttiohjus poistuu mtkpisteen seurnttilst j vene jtk nykyisessä suunnss utomttiohjustilss. 5. Syötä reitin lopuss uusi mtkpiste ti mtkpistereitti ti l ohjt venettä. Muuten utomttiohjus pl utomttisuunttiln j jtk veneen ohjmist viimeisen suunnn mukn Mtkpistejärjestys TÄRKEÄÄ: Päinvstoin kuin mtkpisteen seurnt -til, mtkpistejärjestystil ei utomttisesti käännä venettä svuttess piirrettyyn mtkpisteeseen. HUOMAUTUS: Krttpiirturin mtkpisteen spumislueen säteen on oltv vähintään 0,05 merimili, jott mtkpistejärjestys toimisi kunnoll. 1. Aset vähintään yksi kukosäätimen vipu eteenpäinvihteelle. Mtkpistejärjestys ei kytkeydy päälle, jos vivut ovt vp- ti peruutussennoss. 2. Jos mtkpisteen seurntvlo ei pl, pin TRACK WAYPOINT. 3. Pin WAYPOINT SEQUENCE (mtkpistejärjestys) mtkpistejärjestystiln kytkemiseksi päälle. 90-8M fin TAMMIKUU 2014 Sivu 55

62 Os 3 - Vesillä 4. VesselView nt äänimerkin, osoitt, että järjestelmä on utomttiohjuksen mtkpistejärjestyksessä, näyttää kompssisuunnn j osoitt, että utomttiohjus on lukittun suuntkulm mtkpisteeseen (BTW). 5. Jos olet krttpiirturin settmll mtkpisteen spumislueell, mtkpistejärjestystil ilmoitt utomttiohjustoiminnolle inostn sen, että vene voi jtk turvllisesti seurvn mtkpisteeseen. Mtkpistejärjestystil toimii mtkpisteen vhvistustoiminton j utomttiohjus nt äänimerkin lueelle svuttess. 6. Jos et ole iemmin setetull mtkpisteen spumislueell, mtkpistejärjestystil käynnistää reitin mtkpisteiden utomttisen järjestämisen. Vhvist, että ymmärrät VesselView-näytön vroitusikkunn tiedot j pin mtkpistejärjestyspinikett Pysy vlppn. Vene kääntyy utomttisesti tässä tilss. Sinun on tiedettävä, voiko luksen kääntää turvllisesti sen tulless mtkpisteen spumislueelle. Ilmoit mtkustjille, että vene kääntyy utomttisesti, jott he voivt vrutu siihen. 8. Voit poist utomttijärjestystiln käytöstä pinmll mtkpistejärjestyspinikett, kun vene ei ole mtkpisteen spumislueell. 9. Voit sett järjestelmän vlmiustiln pinmll Mtkpisteen seurnt -pinikett toisen kerrn. Kikki muut vlot vlmiustiln vlo lukuun ottmtt smmuvt. Vkionopeus VesselView-järjestelmässä on integroitu vkionopeustoiminto, joll käyttäjä voi rjoitt hluttu huippukierrosnopeutt lle täysksun (WOT). Tähän toimintoon trvitn VesselView. Ktso käyttöohjeet VesselView-tuotteen mukn toimitetust omistjn käsikirjst. Nämä lisähuomutukset koskevt inostn hnkkimsi moottori: Voit viht vkionopeuteen ti kytkeä sen pois näytön kutt milloin thns. Vkionopeus nollutuu, kun virt-vin kytketään OFF-sentoon. Jos risteilyrj muutetn vipujen olless täysksun sennoss, setus siirtyy uuteen nopeuteen vähitellen. Vkionopeus ei kytkeydy pois, jos kukosäätimen vivut ovt suuremmll moottorin nopeudell kuin vrsininen kierrosluku. Kytke pois siirtämällä vivut tkisin eteenpäinsentoon Sivu M fin TAMMIKUU 2014

63 Vrtoiminnot Ohjus vihtoehtoinen hätämenettely Jos elektroninen ohjuspyörä lkk toimimst, moottorin ksukhvojen (elektronisen kukosäätimen khvojen), säätöevien j luksen ohjussuvn tulisi toimi edelleen. Moottorin ksuj j säätöeviä voidn käyttää hätävihtoehton ohjttess lust vovesillä, kun lähellä ei ole esineitä eikä muit luksi. Os 3 - Vesillä Voit säilyttää ohjuksen j kurssin suunnn vlvomll trkkn kullkin ksukhvll käytetyn nopeuden määrää. Säätöeviä voidn säätää niin, että ne uttvt luksen ohjmisess. Käyttäjän tulee säännöllisesti hrjoitell veneen ohjmist tällä tvll, jott hän tietää, miten veneen ksukhvoj j säätöeviä käytetään ohjmiseen. Ohjussuv voidn käyttää vihtoehtoisen ohjusmenetelmänä ohjttess lust lähellä esineitä, litureit j muit luksi. Moottorin kierrosluku on rjoitettu ohjussuv käytettäessä. Vin vsemmn moottorin käyttö Ohjuspyörän plutusvoimtoiminto on käytettävissä vin, kun oikenpuoleinen virt-vin on ON-sennoss. Jos oikenpuoleinen virt-vin on OFF-sennoss ti jos oikenpuoleinen sähköjärjestelmä on jotenkin vurioitunut, vsemmnpuoleinen ohjusjärjestelmä vlvoo ohjuspyörää. Jos inostn vsen puoli toimii ti vin vsemmnpuoleinen virt-vin on ON-sennoss, plutusvoimjärjestelmä ei nn ohjuspyörälle päätypysäyttimiä. Tällöin vetolite kääntyy in siihen suuntn, johon ohjuspyörää käännetään, kunnes vetolitteen mekniset rjt svutetn. Jos vsemmnpuoleinen sähköjärjestelmä on vurioitunut, ohjuspyörä toimii normlisti täydellä plutusvoimll j päätypysäyttimillä. Vene voi toimi yksimoottorisen luksen. Pne merkille, että ohjussuv j semn säilyttäminen eivät ole käytettävissä tässä tilss. Zeus-järjestelmässä on kuitenkin AutoPilot-vrjärjestelmät, joten utomttisuunt j mtkpisteen seurnt ovt edelleen käytettävissä jettess vin yhdellä moottorill. Vihteen kytkeminen hätämenettely Jos vihteisto ti sähköjärjestelmä vurioituu ti siihen tulee ongelm, jonk iheuttmn virheen seuruksen vihteisto ei regoi ruoriohjukseen, vihde voidn kytkeä mnulisesti. Hätätilnteess voit sett vihteiston vihteelle mnulisesti käyttämällä sopiv vint sinmukisen vihteenvihtosolenoidin käynnistämiseksi. Pne merkille seurvt: On prempi käyttää yhtä vetolitett, jok toimii kunnoll, kuin lukit j käyttää vetolitett, jok ei toimi kunnoll. Tämä menettely on trkoitettu tilnteisiin, joiss kumpikn vetolite ei regoi ruoriohjukseen. Automttisuunt j mtkpisteen seurnt toimivt silloinkin, kun käytetään hätävihteenkytkentää. Moottori pysähtyy, kun kukosäätimen khv siirretään peruutussentoon.! VAROITUS Vihteiston lukitseminen vihteelle hätämenettelyllä poist ruorin vihteenvihto-ohjuksen toiminnst. Aj vrovsti vihteen olless lukittun. Siirry pois vihteelt kääntämällä virt-vin sentoon OFF. 1. Selvitä, mikä vihteisto ei kytke vihdett. 2. Smmut moottorit j poist vin virtlukost.! VAARA Moottorikomponentit j -nesteet ovt kuumi j voivt iheutt vkvn vmmn ti kuolemn. Ann moottorin jäähtyä, ennen kuin poistt siitä komponenttej ti vt nesteletkuj. 3. Irrot villisen vihteiston vetolitteen knsi. Ktso lisätietoj omistjn käsikirjst. 4. Piknn eteenpäinvihteen solenoidi villisen vihteiston vsemmlt puolelt (johdoss on merkintä "Forwrd Ger"). HUOMAUTUS: Älä koske peruutusvihteen solenoidiin, jok on vihteiston oikell puolell (johdoss on merkintä "Reverse Ger"). 5. Käännä 3 mm:n kuusioknt-vimell eteenpäinvihteen solenoidin päällä keskellä olev solenoidiruuvi myötäpäivään, kunnes se pysähtyy. 90-8M fin TAMMIKUU 2014 Sivu 57

64 Os 3 - Vesillä 6. Vihteisto on nyt kytketty mnulisesti vihteelle eikä se regoi, kun kyseinen vihde yritetään kytkeä päälle j pois ruorill. - Eteenpäinvihteen solenoidi - Solenoidiruuvi! VAARA Pyörivä potkuri, liikkuv vene ti mikä thns veneeseen kiinnitetty kov esine stt iheutt vkvn vmmn ti kuolemn uimreille. Pysäytä moottori välittömästi, jos joku on vedessä veneesi läheisyydessä. 7. Vrmist, ettei potkurien ympärillä olevll lueell ole ketään, ennen kuin käynnistät moottorin, kosk potkuri lk pyöriä heti kun moottori käy. TÄRKEÄÄ: Moottori ei käynnisty, jos kukosäätimen vipu on vihteell, vikk vetolite kytketään mnulisesti vihteelle. 8. Kun olet vlmis käynnistämään moottorin, set kukosäätimen vipu vplle, ennen kuin käännät virt-vimen käynnistyssentoon. HUOMAUTUS: Vetorttiden j potkurin pyörittämisestä iheutuvn ylimääräisen kuormn tähden käynnistysmoottori stt pyöriä hitmmin, kun käynnistetään moottori, jok on kytketty vetolitteeseen hätäsetuksess. 9. Ole erityisen vrovinen, kun käytät venettä tässä hätätilss. Vetolitteess, jonk vihde kytkettiin mnulisesti, täytyy smmutt kyseinen moottori, jott potkuri lkk pyörimästä ti ntmst työntöä. HUOMAUTUS: Kun vetolite, jonk vihde kytkettiin mnulisesti, setetn peruutussentoon, moottori pysähtyy. 10. Vie vene välittömästi vltuutettuun MerCruiser Dieselin korjusliikkeeseen j kerro siellä, että vetorts on kytketty mnulisesti. Ohjus j jokulmn säätö mnulinen ohitus Ohjus- j jokulmn säätöjärjestelmä toimii käyttäen hydrulist imusrj, joss on ohjusventtiilit. Jos ohjus- j jokulmn säätöjärjestelmän imusrjss ilmenee toiminthäiriö, VesselView-näytössä tulee näkyä vikkoodi. Ohjusvipu, säätösylinteri ti molemmt eivät ehkä regoi ruoriohjukseen, mistä on seuruksen normlin ohjuksen ti jokulmn säädön menetys.! VAROITUS Ohjuksen hllintventtiilin ti jokulmn säätöventtiilin vik stt tilpäisesti iheutt villisen vetolitteen ohjuksenhllinnn ti jokulmn säädön ruoriohjuksen toiminthäiriön. Jos menetät normlin ohjusjärjestelmän ti jokulmn säädön hllinnn, vähennä nopeutt veneen turvllisemp käyttöä vrten Tulukoss on mtriisi vetolitett j säätöevää koskevist tiedoist toiminthäiriö- ti viktpuksess. Viktil Vikkoodit Vetolitteen ti säätöevän sento Moottorin hllint Veneen nopeus Ohjuksen hllintventtiili juuttunut Steering_Spool_Stuck_Fult Juuttunut mihin sentoon thns VesselView-näytössä on vikkoodi Vetolite on vähentyneessä toiminttilss Moottorin ksulue on vähentynyt Veneen suurin nopeus, jok voidn sd yhdellä moottorill, toisen moottorin olless smmutettun ti toisen vetolitteen olless ohjuskelvottomn, vihtelee eri mlleiss. Normlin toiminnn yhtä moottori käytettäessä ei tule ylittää 50 %:n ksu muut kuin hätätilnteess. Säätöevän hllintventtiili juuttunut T_Spool_Stuck_Fult Juuttunut mihin sentoon thns Ei vikutust moottorin hllintn Jtk pienemmällä turvllisell käyttönopeudell käyttöjkson sisällä. Sivu M fin TAMMIKUU 2014

65 Os 3 - Vesillä Jos hätätilnteess käy niin, että ohjuksen ti säätöevän hllintventtiili juuttuu, ohjusvikkoodi voidn ehkä poist ohittmll järjestelmä mnulisesti. Trr, joss on tiedot tiettyjen hllintventtiilien sijinnist, on kiinnitetty vetolitteen knteen (jos vrusteen) j ohjuksen imusrjn telineeseen kikiss mlleiss. Ktso lisätietoj kohdst Juuttuneen ohjuksen hllintventtiilin menettely ti Juuttuneen säätöevän hllintventtiilin menettely. - Trr - Ohjuksen j jokulmn hydrulinen imusrj c Mnulisen ohituksen pinikkeet imusrjn edessä - Ohjus oikelle -ohituspinike - Säätö ls -ohituspinike c - Hydrulinen imusrj c Mnulisen ohituksen pinikkeet imusrjn tkosss - Hydrulinen imusrj - Säätö ylös -ohituspinike c - Ohjus vsemmlle -ohituspinike! VAARA Moottorin käynnistyminen vhingoss voi iheutt vkvn vmmn ti kuolemn. Irrot virt-vin virtlukost j kytke hätäktkisin ti nrullinen hätäktkisin moottorin käynnistymisen estämiseksi, kun huollt ti korjt moottori. Juuttuneen ohjuksen hllintventtiilin menettely 1. Määritä vetolite, jok ei regoi ohjukseen. 2. Smmut moottori j kytke virt-vin OFF-sentoon. Odot vähintään 30 sekunti, jos mhdollist. 3. Käynnistä moottori uudelleen. Vhvist, että ohjusvik on poistunut. 4. Jos ohjusvik ei poistunut, toist käynnistys-/pysäytysmenettely enintään kolme kert. 90-8M fin TAMMIKUU 2014 Sivu 59

66 Os 3 - Vesillä 5. Jos ohjusvik ei poistu edellä olev menettelyä käyttämällä, siirrä vihde vplle, kytke virt-vin OFF-sentoon j pin vuorotellen vsemmn- j oikenpuoleist ohjuksen mnulist ohituspinikett keln vputtmiseksi. Ktso lisätietoj trrst, jok on kiinnitetty imusrjn telineeseen ti vetolitteen knnen (jos vrusteen) vsemmlle puolelle. 6. Käynnistä moottori uudelleen. Ohj vetolite ruorist vsemmlle j oikelle vin poistumisen vhvistmiseksi. Jos Steering_Spool_Stuck -vik pysyy edelleen, smmut moottori j käännä regoimttomn vetolitteen virtkytkin OFFsentoon. Käytä toist moottori j vetolitett. Lisätietoj on kohdss Vin vsemmn moottorin käyttö, jos oikenpuoleinen vetolite on smmunut. HUOMAUTUS: Veneen nopeus j ohjttvuus heikkenevät. Juuttuneen säätöevän hllintventtiilin menettely 1. Määritä vetolite, jok ei regoi säätöevän hllintn. 2. Smmut moottori j kytke virt-vin OFF-sentoon. Odot vähintään 30 sekunti, jos mhdollist. 3. Käynnistä moottori uudelleen. Vhvist, että säätöevän vik on poistunut. 4. Jos säätöevän vik ei poistunut, toist käynnistys-/pysäytysmenettely enintään kolme kert. 5. Jos säätöevän vik ei poistu edellä olev menettelyä käyttämällä, siirrä vihde vplle, kytke virt-vin OFFsentoon j pin vuorotellen mnulist säätö ylös- j säätö ls -ohituspinikett keln vputtmiseksi. Ktso lisätietoj trrst, jok on kiinnitetty imusrjn telineeseen ti vetolitteen knnen (jos vrusteen) vsemmlle puolelle. 6. Käynnistä moottori uudelleen. Säädä evä ruorist ylös j ls vin poistumisen vhvistmiseksi. Jos T_Spool_Stuck -vik pysyy edelleen, smmut moottori j käännä regoimttomn vetolitteen virtkytkin OFF-sentoon. Käytä toist moottori j vetolitett. Lisätietoj on kohdss Vin vsemmn moottorin käyttö, jos oikenpuoleinen vetolite on smmunut. HUOMAUTUS: Veneen nopeus j ohjttvuus heikkenevät. Yliohjust ti veneen kllistumist voi ilmetä säätöevän olless lhll. Trkstus ensimmäisen kuden lopuss Ot ensimmäisen käyttökuden jälkeen yhteys vltuutettuun korjusliikkeeseen, jott voit keskustell määräikishuolto koskevist sioist ti järjestää huollon. Jos olet sellisell seudull, joss tuotett käytetään jtkuvsti ympäri vuoden, sinun on syytä ott yhteys piklliseen myyntiliikkeeseen ensimmäisten 100 käyttötunnin päätteeksi ti kerrn vuodess riippuen siitä, kumpi tulee ensin. Sivu M fin TAMMIKUU 2014

67 Sisällysluettelo Os 4 - Tekniset tiedot Os 4 - Tekniset tiedot Vihteiston voiteluine Vihteisto Ohjusvivun j jokulmn säätö öljy Hyväksytyt mlit Hyväksyttävät voiteluineet M fin TAMMIKUU 2014 Sivu 61

68 Os 4 - Tekniset tiedot Vihteiston voiteluine Mlli Nestetilvuus (mukn lukien vetolite j vihteistoöljysäiliö) Nestetyyppi Nesteosnumero Zeus (totutusjon ikn) 5 1/4 l (5-1/2 US qt) Premium Ger Luricnt K01 Zeus (totutusjon jälkeen) 5 1/4 l (5-1/2 US qt) Suuritehoinen vihteistovoiteluine K01 Vihteisto TÄRKEÄÄ: Käytä in mitttikku määrittääksesi täsmällisesti, pljonko voiteluinett (nestettä) trvitn. Vihteisto ilmn tippukuklo Kuvus Nestetilvuus Nestetyyppi Nesteosnumero Vin vihteisto (ilmn tippukuklo) 4 l (4-1/4 US qt) Synteettinen ohjustehostinneste SAE 0W K01 Vihteisto j tippukuklo Kuvus Nestetilvuus Nestetyyppi Nesteosnumero Vihteisto j tippukuklo 5 1/4 l (5-1/2 US qt) Synteettinen ohjustehostinneste SAE 0W K01 Vihteisto sekä tippukuklo j erillinen (moottoriin sennettu) vihteistoöljyn jäähdytin Kuvus Nestetilvuus Nestetyyppi Nesteosnumero Vihteisto, tippukuklo j erillinen (moottoriin sennettu) öljynjäähdytin 5 1/2 l (6 US qt) Synteettinen ohjustehostinneste SAE 0W K01 Ohjusvivun j jokulmn säätö-öljy Kuvus Nestetilvuus Nestetyyppi Nesteosnumero Ohjuksen toimilite j jokulmn säätöjärjestelmä 5 3/4 6 l (6 6-1/3 US qt) Synteettinen ohjustehostinneste SAE 0W K01, 1/4 l (8 oz) K01, 1 l (1 US qt) Hyväksytyt mlit Kuvus Osnumero Mrine Cloud White 8M Mercury Light Gry -pohjmli Mercury Phntom Blck Q1 Hyväksyttävät voiteluineet Putkilon viitenro Kuvus Käyttökoht Osnumero 120 Corrosion Gurd Vetolitteen ulkopinnt Q55 Extreme-voiteluine Vetokselin liukunivel, potkurikselit 8M Sivu M fin TAMMIKUU 2014

69 Sisällysluettelo Os 5 - Huolto Os 5 - Huolto Tuotevstuut Omistjn j käyttäjän velvollisuudet Jälleenmyyjän velvollisuudet Tee se itse huoltoehdotuksi Moottorin yleinen trkstus Vetolitteen huoltopisteiden sijinnit Oike Vsen Ylimmäinen Tippukuklo Huoltoiktulut Käyttö Rutiinihuolto Määräikishuolto Zeus Pod suoj nodien trkstus Vetolitteen knsi (jos vrusteen) Vetolitteen knnen irrotus Vetolitteen knnen puhdistus j trkstus Vetolitteen knnen sennus Vihteistoöljy Vihteiston voitelu Trkstus Täyttö...73 Vetolitteen vihteiston voiteluineen vihtminen Vene vedessä Veneen olless poiss vedestä Ohjusvipu j jokulmn säätö hydrulineste Ohjusvipu j jokulmn säätö hydrulinestesäiliö...79 Trkstus Täyttö...80 Vihteistoöljy (neste) j suodtin Vihteiston öljytson trkistus Täyttö...82 Vihto Merivesijärjestelmä Merivesijärjestelmän tyhjennys Vene poiss vedestä Vene vedessä Vetolitteen merivesipumpun trkistminen Merivesijärjestelmän huuhtelu Akku Sähköjärjestelmä Jäähdytysjärjestelmä j pkojärjestelmä Voitelu Vetokselin liukunivel Vetokselin ristinivelet Potkurikseli Korroosio j korroosionsuojus Korroosion syyt Korroosiosuoj MerCthoden käyttöperite Anodit j MerCthode järjestelmä Vertiluelektrodijohto MerCthode sennelm MerCthode nodi Trkstus Vihto Säätöevänodi Trkstus Vihto Mdoituspiirit Korroosionesto Veneen mlus Pinepesu koskevi vrotoimenpiteitä Potkurit Potkurin irrotus Potkurin korjus Potkurin sennus M fin TAMMIKUU 2014 Sivu 63

70 Os 5 - Huolto Tuotevstuut Omistjn j käyttäjän velvollisuudet Käyttäjän velvollisuuten on suoritt kikki turvllisuustrkstukset, vrmist, että noudtetn kikki voitelu- j huoltoohjeit turvllist käyttöä silmällä pitäen, j viedä yksikkö Mercury Dieselin vltuutettuun korjusliikkeeseen määräikistrkstust vrten. Normli kunnosspitohuolto j vrost ovt omistjn ti käyttäjän vstuull eikä niitä siten ktsot vlmistus- ti mterilivioiksi tkuuehtojen puitteiss. Yksilöllinen jotp j käyttö vikuttvt kunnosspitohuollon trpeeseen. Moottorin sinmukinen huolto j hoito vrmistvt optimisuorituskyvyn j luotettvuuden j pitävät käytön kokoniskustnnukset limmilln. Kysy Mercury Dieselin vltuutetust korjusliikkeestä lisätietoj huollon puvälineistä. Jälleenmyyjän velvollisuudet Yleisesti jälleenmyyjän velvollisuuksiin sikst kohtn kuuluvt luovutust edeltävä trkstus j vlmistelu, kuten: Vrmist, että moottori j muut välineet ovt hyvässä käyttökunnoss ennen niiden toimittmist. Tehdä kikki trvittvt säädöt mksimitehokkuuden svuttmiseksi. Selittää j esitellä moottorin j veneen käyttö. Ant sikklle kopio luovutust edeltävästä trkstuslistst. Täyttää tkuurekisteröintikortti kokonisuudessn j lähettää se tehtlle välittömästi uuden tuotteen myynnin yhteydessä. Kikkien moottorien on oltv rekisteröityjä tkuut vrten. Tee-se-itse-huoltoehdotuksi Mercuryn moottorit ovt erittäin teknisiä, monimutkisi koneit. Vin sinmukisi työkluj käyttävä, pätevä henkilökunt s yrittää suurkorjust. Turvllisuutesi on meille tärkeää. Lue in huomutukset, vroitukset j tärkeät ilmoitukset j vrmist, että ymmärrät ne. Älä yritä korjuksi, ellet ole snut niihin trvittv koulutust. Tutustu sinmukiseen tuotteen huolto-ohjekirjn. Älä yritä tehdä korjuksi, ellei sinull ole niihin pätevyyttä. Tiettyihin korjuksiin trvitn erityistyökluj j -litteit. Ellei oikeit erityistyökluj j -litteit käytetä, seuruksen stt oll vkv tuotevurio. Ann moottorisi in Mercury Dieselin vltuutetun korjusliikkeen huollettvksi j suorit säännölliset huoltotrkstukset turvllisen j vivttomn veneilyn tkmiseksi. Moottorin yleinen trkstus Trkst moottori säännöllisesti. Se utt ylläpitämään huippusuorituskykyä j estämään mhdolliset ongelmt ennen niiden ilmenemistä. Trkist koko moottori huolellisesti, mukn lukien kikki moottorin j vetolitteen ost, joihin on mhdollist päästä käsiksi. Ktso lisätietoj moottorin trkstmisest sinmukisest ohjekirjst. 1. Trkist, onko löysiä, vurioituneit ti puuttuvi osi, letkuj ti kiristimiä. Kiristä ti vihd trvittess. 2. Trkist sähköliitännät j johdot vurioiden vrlt. 3. Irrot j trkst potkurit. Jos siinä on koloj, vääntymiä ti murtumi, ot yhteys Mercury Dieselin vltuutettuun korjusliikkeeseen. 4. Korj moottorin ulkopinnn kolhut j syöpymisvuriot. Ot yhteys Mercury Dieselin vltuutettuun korjusliikkeeseen. Kun moottori j vetolitett trkstetn, niiden tietyt ost voivt vurioitu, jos niiden päälle stutn - niitä ei s käyttää stimin. Vetolitteen osien päällä olevt trrt osoittvt, minkä osien päälle ei s stu. Älä stu yhdenkään trrllisen osn päälle Trr kohdss, jonk päälle ei s stu Sivu M fin TAMMIKUU 2014

71 Os 5 - Huolto Zeus-vetolitteen knsi suoj j eristää tiettyjä komponenttej vetolitteen sentmisen jälkeen. Vetolitteen knsi nt lisäsuojn letkujen j muiden komponenttien vurioitumist vstn tilnteiss, joiss letku hnkutuu meknisesti käytön ikn ti jos letkujen päälle stutn huollon ti korjuksen ikn. Pidä vetolitteen knsi sennettun j poist se vin huolto vrten Tyypillinen vetolitteen knsi Tietoj vetolitteen knnen irrottmisest on kohdss Vetolitteen knsi (jos vrusteen). Vetolitteen huoltopisteiden sijinnit Oike c j d h f g e - Meriveden plutusventtiili (tyhjennys), jos vrusteen - Vihteistonesteen tyhjennystulpp c - Hydruliöljyn jäähdytin d - Pkoksuukon liitäntä e - Moottorin meriveden plutuksen poistoliitäntä f - Äänenvimentimen meriveden ohitus g - Merivedenottoletkun hn h - Hydruliöljyn tyhjennystulpp i - Vihteistokotelon tyhjennystulpp j - Hydruliöljysäiliö Vsen i c d e f - Merivedenottoletkun hn (jos vetolitteess) - Vetokseli (suojuksen ll, jos vrusteen) c - Vihteistoöljysäiliön täyttö d - MerCthode e - Hydrulinesteen suodtin f - Säätöevä j nodilevyt g - Potkurikseli g M fin TAMMIKUU 2014 Sivu 65

72 Os 5 - Huolto Ylimmäinen c d - Vihteiston mitttikku - Hydrulinestesäiliö c - Vetokselin suojn ruuvi (4) d - Merivedenottoletkun hn e - Pkoputken mutk f - Pkojärjestelmän letkunkiristimet g - Vihteistoöljyn suodtin g f e Tippukuklo Huoltoiktulut Käyttö Tyhjennystulpp ti -korkki Seurvt iktulut koskevt Zeus-vetolitteen j vetokselin liitäntää, ei moottori. Ktso moottorin huoltoiktulu j - menettelyt käyttö- j huoltokäsikirjss jok on stviss moottorin vlmistjlt. HUOMAUTUS: Huoltoluetteloss sn "trkist" merkitsee silmämääräistä trkistmist j sitten tehtävänä olevn kohteen korjmist ti vihtmist. Rutiinihuolto Huoltoväli Kunkin päivänä ensimmäistä kert käynnistettäessä j polttoineen lisäyksen jälkeen Khden käyttökuukuden välein Suoritettv huolto Trkist ohjusvivun j säätöevän öljyn (nesteen) tso. Trkist vihteistoöljytso vihteistoöljysäiliöstä. Trkist vihteiston öljyn (nesteen) tso. Trkist kkuliitokset j kkunestetso. Käsittele veneen sisällä olevt moottorikomponentit Corrosion Gurd -ineell tuotteen suojmiseksi korroosiolt. Vrmist, että mittrit j johtojen liitännät ovt kunnoss. Puhdist mittrit (jok toinen kuukusi ti jok 50. tunti, kumpi tulee ensin). Jos jetn suolisess vedessä, väli lyhennetään 25 tunniksi ti 30 päiväksi riippuen siitä, kumpi tulee ensin. Määräikishuolto TÄRKEÄÄ: Aluksen vetolitteen vihteistokotelo j vihteistoöljysäiliö on täytetty totutusjovihteistoöljyllä. Totutusjoöljy on vihdettv tunnin käytön jälkeen, jott vältytään vihteiston ennenikiselt kulumiselt. Totutusjoon käytetty vihteistoöljy on ruske. Tyhjennä vetolitteest j vihteistoöljysäiliöstä totutusjoon käytetty vihteistoöljy j täytä ne määritetyllä vihteistoöljyllä. Ktso tämän oppn kohdst Vihteistoöljy. Sivu M fin TAMMIKUU 2014

73 Os 5 - Huolto Huoltoväli Ensimmäisten 25 käyttötunnin jälkeen (ei yli 30 käyttötunti) 250 käyttötunnin välein ti kerrn vuodess (kumpi tulee ensin) 500 käyttötunnin välein ti kerrn vuodess (kumpi tulee ensin) 1000 käyttötunnin välein ti kerrn khdess vuodess (kumpi tulee ensin) Suoritettv huolto Vihd vihteistoöljy (neste) j -suodtin, mukn lukien tippukuklon (jos vrusteen) öljy. Vihd vetolitteen vihdeltikoss olev vihteistoöljy j vihteistoöljysäiliö. Tämä voidn tehdä veneen olless vesillä. Kiristä vetokselin yhdyspultit j -mutterit ilmoitettuun tiukkuuteen. Trkist j voitele vetokselin liukunivel. Trkst vetokselin ristinivelet; voitele ne, jos niissä on rsvnipt. Vihd vetolitteen vihdeltikoss olev vihteistoöljy j vihteistoöljysäiliö. Vihd vihteistoöljy j -suodtin mukn lukien tippukuklon (jos vrusteen) öljy. Trkist MerCthode-vlvontyksikön LED-vlon vull, että yksikkö toimii. Voitele potkurikselin rihlt j kiristä potkurimutterit määriteltyyn tiukkuuteen. Trkst, onko vetolitteess oleviss hydrulijärjestelmän kiinnitysosiss j letkuiss vuotoj ti vurioit. Trkist letkujen kiinnitysosien kireys. Trkist, onko mdoituspiirissä löysiä ti vioittuneit liitäntöjä. Test MerCthode-yksikön teho. Trkst, onko sähköjärjestelmässä löysiä, vioittuneit ti syöpyneitä kiinnikkeitä, johtoj ti liittimiä. Trkst, onko vetolitteess oleviss jäähdytysjärjestelmän osiss vikoj ti vuotoj. Trkist letkunkiristimien kireys. Trkist, että merivedenottoukkojen imuukot ovt puhtt j esteettömät. Trkst, onko vetolitteess oleviss pkojärjestelmän liitännöissä vikoj ti vuotoj. Trkist letkunkiristimien kireys. Käsittele veneen sisällä olevt moottorikomponentit Corrosion Gurd -ineell tuotteen suojmiseksi korroosiolt. Vihd vetokselin ristinivelet. Kuvus Nm l-in. l-ft Vetokselin yhdyspultit j -mutterit Nelipulttinen lipp Khdeksnpulttinen lipp Kuvus Nm l-in. l-ft Etupotkurin mutteri Tkpotkurin mutteri Putkilon viitenro Kuvus Käyttökoht Osnumero 120 Corrosion Gurd Veneen sisällä olevt moottorin ost (500 käyttötunnin välein ti kerrn vuodess riippuen siitä, kumpi tulee ensin) Q55 Zeus Pod -suoj-nodien trkstus TÄRKEÄÄ: Suoj-nodit on vlmistettu tietyn tyyppisistä metlleist ti metlliseoksist. Alumiinisten nodien on trkoitus syöpyä j siten suojt vedessä olev moottorin lumiinist os. Zeus pod -vetolitteen suoj-nodit on trkstettv säännöllisesti. Useimmiss sovelluksiss pod-vetolitteiden säätöevien suoj-nodeit on vike trkst veneen olless vedessä eivätkä ne ehkä ole näkyvissä, ennen kuin vene poistetn vedestä. Vesiolosuhteet veneen lituripikss sttvt iheutt nodien tvllist nopemmn syöpymisen, jolloin Podvetolitteen korroosiosuoj heikkenee. Veden lisääntynyt nopeus virroiss ti vuorovesissä lisää metllien syöpymisnopeutt. Tämä johtuu siitä, että virtv vesi lisää metllien knss kosketuksiss olev vesimäärää j siten myös niiden knss kosketuksiin joutuvn hpen määrää. Trkist Pod-vetolitteen nodit silmämääräisesti 30 päivän välein ti usemmin, jos veneen lituripikk on nopess virrss ti vuorovedessä. Tämä trkstusväli ei ehkä ole käytännöllinen tietyissä olosuhteiss. Kysy pikllisest Mercury Mrinen vltuutetust korjusliikkeestä pod-vetolitteen nodien trkstusvihtoehdoist. Huomutus Zeus Pod -vetolitteess on MerCthode-järjestelmä, jok on suunniteltu suojmn vedessä olevi potkurin osi sähköisesti. Tämä suojusjärjestelmä tuott sähkövirrn, jok virt veteen j suoj propulsiojärjestelmää korroosiolt. Vikk tämä virt ei iheut vmmoj, nodin lähellä olev sukeltj ti uimri stt tunte sen. Tämän sähkökentän mhdollisesti iheuttmien huoleniheiden vähentämiseksi Mercury suosittelee virrn ktkisemist MerCthode-vlvontlitteest, kun sukeltji ti uimreit on noin 1 m (3 ft) sisällä nodist. Ktso tämän oppn kohdst Anodit j MerCthode-järjestelmä MerCthode-järjestelmän sähköisen ohjimen j nodin sijinti. Kysy jälleenmyyjältä ti veneen vlmistjlt sulkkeen ti utomttisulkkeen sijinti, jos se ei ole helposti nähtävissä. Vetolitteen knsi (jos vrusteen) Vetolitteen knnen irrotus HUOMAUTUS: Vetolitteen knness on huoltoluukku, jost päästään käsiksi vihteistoöljysäiliön öljyntäyttökorkkiin j vihteistonesteen mitttikkuun trvitsemtt irrott koko kntt. 90-8M fin TAMMIKUU 2014 Sivu 67

74 Os 5 - Huolto 1. Irrot kolme yläruuvi (vsemmlt j oikelt puolelt), joill sivusuojus on kiinnitetty knteen. 2. Irrot kksi lruuvi, joill vsemmnpuoleinen suojus on kiinnitetty keskiosn. 3. Irrot yksi lruuvi, joll oikenpuoleinen suojus on kiinnitetty keskiosn. 4. Irrot molemmt sivusuojukset. 5. Irrot molemmt päällysruuvit. 6. Nost vetolitteen knsi irti. f e d c Tyypillinen vetolitteen knsi - Yläruuvi (6) - Alruuvi (3) c - Vsemmnpuoleinen suojus d - Vetolitteen knnen päällys e - Oikenpuoleinen suojus f - Päällysruuvi (2) Vetolitteen knnen puhdistus j trkstus 1. Puhdist j vh knsisennelm usein venepuhdistusineill j -vhoill. 2. Trkist, onko knnen osiss hlkemi ti vurioit; vihd ne, mikäli hlkemi ti vurioit esiintyy. Vetolitteen knnen sennus 1. Asenn vrovsti vetolitteen yläknsi. Kohdist knsi vihteiston khteen kierrereikään, joist nostorenkt poistettiin. - Yläknsi - Kierrereiät Asenn yksi suuri luslevy kuhunkin yläknnen ruuviin. Sivu M fin TAMMIKUU 2014

75 Os 5 - Huolto 3. Asenn kksi ruuvi. Kiristä ruuvit ohjervoihin. c - Yläknnen ruuvi - Aluslevy c - Momenttivimell Kuvus Nm l-in. l-ft Yläknnen ruuvi Asenn oikenpuoleinen knsi neljällä ruuvill. - Oikenpuoleinen knsi - Ruuvit (4) Kohdist j työnnä oikenpuoleinen knsi vsemmnpuoleisen knnen H-trimmiosn urn. 6. Asenn vsemmnpuoleinen knsi viidellä ruuvill. NOTICE Push-T rim Down Push- Steer to STBD Steering nd Trim Mnul Override Buttons. Refer to Opertion mnul for procedure. 8M Push-T rim Up Push- Steer to POR T d c Tyypillinen vsemmnpuoleinen knsi - Ruuvit (5) - Vsemmnpuoleinen knsi c - H-trimmi d - Informtiotrr 7. Kiristä knnen kolme l- j kuusi yläruuvi määrittelyjen mukisesti. Kuvus Nm l-in. l-ft Knnen yläruuvit M fin TAMMIKUU 2014 Sivu 69

76 Os 5 - Huolto Kuvus Nm l-in. l-ft Knnen lruuvit Asenn suojus.. Työnnä muotoiltu kiinnike luukun knnen peräosn knsipäällyksen uritetun reunn lle. - Huoltoluukku - Muotoiltu kiinnike c - Uritettu reun. Kohdist huoltoluukku yläknnen ukkoon. c. Pin huoltoluukun etupuolen päätä tsisesti ls. Luukun knsi npsht sennetulle piklleen. c Vihteistoöljy Vihteiston voitelu Huoltoluukun sennuksen sttminen vlmiiksi HUOMAUTUS Öljyn, jäähdytysineen j muiden moottoriöljyjen päästäminen ympäristöön on liss kielletty. Vro läikyttämästä öljyä, jäähdytysnestettä ti muit moottoriöljyjä ympäristöön venettä huoltesssi. Tunne jätteiden hävittämistä ti kierrättämistä koskevt piklliset rjoitukset j hävitä nesteet vtimusten mukisesti. Vihteiston voitelujärjestelmä sisältää läpikuultvn vlkoisen muovipullon, jot käytetään vihteistoöljyn tson trkkilemiseen. Säiliössä on kytkin, jok pystyy hvitsemn vihteistoöljyn lhisen tson j settmn ääni- ti kuvhälytyksen. Trkstus j Täyttö menettelyt on trkoitettu tilnteisiin, joiss säiliön vihteistoöljyn tso on lhinen mutt öljyä on näkyvissä. Säiliön täyttö määritetylle tsolle öljyn olless näkyvissä säiliössä on oikein. Joskus, esimerkiksi tiivisteen vuotess, vihteistoöljyn määrä stt lske niin ls, ettei öljyä enää näy säiliössä. Näissä tpuksiss käyttäjän olisi pitänyt sd ääni- ti kuvhälytys vihteistoöljyn lhisest tsost. Jos käyttäjä on snut ääni- ti kuvhälytyksen vihteistoöljyn lhisest tsost j säiliö on tyhjä, järjestelmän täyttäminen vihteistoöljysäiliön kutt (kun säiliössä ei näy öljyä) ei ole oikein, vn tällöin trvitn lisämenettelyjä, jotk on esitetty Tphtumyhteenveto -tulukoss. TÄRKEÄÄ: Jos vihteistoöljysäiliö on tyhjä, vihteiston voitelujärjestelmään on sttnut jäädä ilm, jos säiliötä on yritetty täyttää sen ukon kutt. Tämä ilm stt iheutt sen, että säiliön öljytso näyttää oikelt, vikk se on todellisuudess lhinen ti riittämätön. Vihteistoöljyn tson oiken ylläpidon viheet on esitetty seurvss tulukoss: Sivu M fin TAMMIKUU 2014

77 Os 5 - Huolto Tphtumyhteenvetotulukko Tphtum Alhinen ilmn hälytystä Alhinen j hälytys stu, öljyn tso lhinen mutt öljyä näkyy säiliössä Säiliö tyhjä j hälytys stu Tehtävä Täytä vihteistoöljysäiliö määritettyyn tsoon. Lisätietoj on kohdss Täyttö. Poist vetolitteen sivuknsi, jos vrusteen. Täytä vetolitett pineell ohjusvivun kutt, kunnes vihteistoöljy svutt vihteistoöljysäiliön COLD FILL LEVEL -rjn. Ktso sinmukiset ohjeet kohdst Vihto Vene vedessä j täytä vetolite ohjuksen toimilitteen kutt. Trkstus TÄRKEÄÄ: Vihteistoöljyn määrä vihteistoöljysäiliössä koho j lskee vetolitteen käytön ikn. Trkist in vihteistoöljyn määrä, kun vetolite on jäähtynyt j moottori on smmutettu. HUOMAUTUS: On normli lisätä pieni määrä vihteistoöljyä vihtovälien välissä. TÄRKEÄÄ: Jos vihteistoöljyn tso on trkistettess lle COLD FILL LEVEL -rjn (etenkin muutmn ensimmäisen kerrn jälkeen, kun venettä on käytetty pitkiä jksoj) ti jos vihteistoöljyä on lisättävä usein, kyseessä stt oll voiteluinehäviö, esim. tiivisteen vuoto. Vuodoist stt oll seuruksen voitelun puuttuminen, mikä voi vurioitt vetolitett. Trkst vetolite, jos voiteluinehäviötä ilmenee. Ot yhteys Mercury Dieselin vltuutettuun korjusliikkeeseen. 1. Vetolitteen knnell vrustetuiss mlleiss:. Trkst vihteistoöljytso säiliöstä. c - Vsemmnpuoleinen suojus - Vihteistoöljysäiliö c - Huoltoluukku Jos trpeen, irrot huoltoluukku vetolitteen knnest. - Huoltoluukku - Muotoiltu kiinnike c - Uritettu reun c. Irrot vihteistoöljysäiliön korkki. 2. Tietoj vihteistoöljyn trkistmisest vetolitteen knsi poistettun on kohdss Vetolitteen knnen irrotus. 3. Trkst vihteistoöljytso vihteistoöljysäiliöstä. Vihteistoöljyn tson tulee oll COLD FILL LEVEL (ylärj kylmänä)- j MAX OPERATING LEVEL (ylärj kuumn) -rjojen välillä. c COLD FILL LEVEL (ylärj kylmänä) M fin TAMMIKUU 2014 Sivu 71

78 Os 5 - Huolto HUOMAUTUS: Kun vetolitett on käytetty j vihteistoöljy on kuum, neste ljenee j stt ulottu ylärjn "MAX OPERATING LEVEL" (ylärj kuumn). MAX OPERATING LEVEL (ylärj kuumn) TÄRKEÄÄ: Jos vihteistoöljysäiliön pohjll näkyy vettä ti jos vihteistoöljy näyttää väärän väriseltä, ot välittömästi yhteys Mercury Dieselin vltuutettuun korjusliikkeeseen. Kumpikin oire stt merkitä vesivuoto vetolitteess. 4. Jos tso on lle COLD FILL LEVEL (ylärj kylmänä) -rjn, ktso Täyttö. HUOMAUTUS: Totutusjon ikn käytetty Premium Ger Luricnt on väriltään ruske j se on vihdettv 25 tunnin totutusjon jälkeen. Totutusjon jälkeen käytettävän High Performnce Ger Lue -öljyn väri on sininen. Näitä vihteistoöljyjä ei s sekoitt keskenään. 5. Jos korkki poistettiin, vrmist, että vihteistoöljysäiliön korkin tiiviste on setettu oikein j senn korkki. Älä kiristä liik Vihteistoöljysäiliö - Korkki Asenn vetolitteen knsi, jos se poistettiin. Lisätietoj on kohdss Vetolitteen knnen sennus. 7. Jos mllisssi on vetolitteen knsi, senn huoltoluukku.. Työnnä muotoiltu kiinnike luukun knnen peräosn knnen uritetun reunn lle. - Huoltoluukku - Muotoiltu kiinnike c - Uritettu reun. Kohdist huoltoluukku yläknnen ukkoon. c Sivu M fin TAMMIKUU 2014

79 Os 5 - Huolto c. Pin huoltoluukun etupuolt tsisesti ls. Kun huoltoluukku npsht piklleen, kuuluu nkshtv ääni. Täyttö Huoltoluukun sennuksen sttminen vlmiiksi Jos vihteistoöljyn tso on "COLD FILL LEVEL" -rjn lpuolell, lisää määriteltyä vihteistoöljyä. 1. Irrot vihteistoöljysäiliön korkki Kuvss ilmn vetolitteen suojust - Vihteistoöljysäiliö - Korkki HUOMAUTUS: Totutusjon ikn käytetty Premium Ger Luricnt on väriltään ruske j se on vihdettv 25 tunnin totutusjon jälkeen. Totutusjon jälkeen käytettävän High Performnce Ger Lue -öljyn väri on sininen. Näitä vihteistoöljyjä ei s sekoitt keskenään. 2. Lisää vihteistoöljysäiliöön määriteltyä vihteistoöljyä, kunnes se on "COLD FILL LEVEL" -rjn tsoll (ylärj kylmänä). Älä täytä liik. COLD FILL LEVEL -rj (ylärj kylmänä) Putkilon viitenro Kuvus Käyttökoht Osnumero 82 Premium Ger Luricnt Vihteistokotelo j vihteistoöljysäiliö totutusjon ikn (ensimmäisten 25 tunnin jälkeen - ei yli 30 tunti) Q01 87 Suuritehoinen vihteistovoiteluine Vihteistokotelo j vihteistoöljysäiliö totutusjon jälkeen (ensimmäisten tunnin jälkeen) 3. Vrmist, että vihteistoöljysäiliön korkin sisällä on kumitiiviste, j pne se piklleen. Älä kiristä liik Q M fin TAMMIKUU 2014 Sivu 73

80 Os 5 - Huolto HUOMAUTUS: Kun vetolitett on käytetty j vihteistoöljy on kuum, neste ljenee j stt ulottu ylärjn "MAX OPERATING LEVEL" (ylärj kuumn) MAX OPERATING LEVEL -rj (ylärj kuumn) Vetolitteen vihteiston voiteluineen vihtminen HUOMAUTUS: Vihd vihteistoöljy, kun vetolite on käyttölämpötilss. Lämpimämpi voiteluine virt vpmmin vieden muknn enemmän epäpuhtuksi, j se on helpompi poist vetolitteest. Vene vedessä 1. Aset öljyä imeviä pyyhkeitä ti mterili lueen ympärille voiteluineen läikkymisen vrlt. 2. Irrot täyttö- j tyhjennysruuvi ohjuksen toimilitteest. Kuvss tippukuklomlli, kikki smnlisi - Täyttö- j tyhjennysruuvi - Ohjusvipu 3. Asenn nopesti erityinen vihteistoöljyn sovitin j luslevy tyhjennys- j täyttöruuvin kierteiseen reikään. c Yhdistimen mutteri j luslevy - Sovitin c - Ohjusvivun kierteet (3/8" - 16 UNC) Perämoottorin suihkupumpun huuhtelulite 24789A Mhdollist moottorin käyttämisen tyhjäkäyntinopeuksill suihkupumpun olless poiss vedestä. Voidn kiinnittää useimpiin perämoottorien suihkupumppumlleihin. Voidn myös kiinnittää vihteistokoteloon vrhisien 3,5 9,8 hv:n mllien perämoottoreiden huuhtelu vrten. Sivu M fin TAMMIKUU 2014

81 Os 5 - Huolto 4. Asenn sopiv kksipäinen urossovitin vihteistoöljyn sovittimeen. Tyypillinen sovitin - Kksipäinen urossovitin - Vihteistoöljyn sovitin j luslevy Kiinnitä kmpikmmion öljypumppu ti sopiv vihteistoöljypumppu. Poistettu kuvn selkeyttämiseksi - Vihteistoöljyn sovitin j luslevy - Kmpikmmion öljypumppu c - Kksipäinen urossovitin c Kmpikmmion öljypumppu A1 Autt poistmn moottoriöljyn tyhjentämättä kmpikmmiot Määrä Kuvus Osnumero 1 Kmpikmmion öljypumpun letku A2 6. Irrot vihteistoöljysäiliön knsi. Kuvss ilmn vetolitteen suojust - Vihteistoöljysäiliö - Korkki Käytä kmpikmmion öljypumppu j poist vihteistoöljy vetolitteest. Pumpp vihteistoöljy sopivn stin. Hävitä vihteistoöljy sinmukisesti. TÄRKEÄÄ: Jos täyttö- j tyhjennysreiästä tulee vettä ti jos vihteistoöljy näyttää mitomiselt, vetolite vuot. Ot välittömästi yhteys Mercury Dieselin vltuutettuun korjusliikkeeseen. 8. Irrot kmpikmmion öljypumppu j kksi sovitint. 9. Kiinnitä ohjeiden mukinen vihteistoöljypumppu ti vstv.. Piknn vihteistoöljypumpun mukn toimitettu sovitin. 90-8M fin TAMMIKUU 2014 Sivu 75

82 Os 5 - Huolto Vihteistoöljypumppu Q1 Vihteistoöljypumppu 9,5 litrn pullolle Koko tiivisteluslevy, välike j toinen tiivisteluslevy sovittimen kierteiseen päähän. HUOMAUTUS: Välikettä trvitn estämään sovitint kiertymästä ohjusvivun täyttö- j tyhjennysreiän ohi. Sovittimen tulee kiertyä noin 7 mm (1/4 in.) toimilitteen kotelon sisään. c - Sovitin - Tiivisteluslevy c - Välike Määrä Kuvus Osnumero 1 Välike Tiivisteluslevy c. Asenn sovitinsennelm ohjusvivun täyttö- j tyhjennysreikään j kiristä se käsin. TÄRKEÄÄ: Käytä vetolitteess Mercuryn ti Quicksilverin High Performnce Ger Lue -voiteluinett. d. Kiinnitä vihteistoöljypumppu ohjeiden mukisen vihteistoöljyn stin. - Sovitinsennelm - Vihteistoöljypumppu Vetolitteen mlli Zeus Nestetilvuus (mukn lukien vetolite j vihteistoöljysäiliö) 5 1/4 l (5-1/2 US qt) 10. Käytä vihteistoöljypumppu j l täyttää vetolitett Nestetyyppi Suuritehoinen vihteistovoiteluine Nesteosnumero K01, 1 l (1 US qt) Q01, 9,5 l (2.5 US gl) Sivu M fin TAMMIKUU 2014

83 Os 5 - Huolto 11. Jtk vihteistoöljyn pumppmist vetolitteeseen, kunnes vihteistoöljy svutt vihteistoöljysäiliön COLD FILL LEVEL -rjn. Älä täytä liik. COLD FILL LEVEL -rj 12. Poist vihteistoöljypumppu j sovitinsennelm. Asenn nopesti ohjusvivun täyttö- j tyhjennysreiän luslevy j ruuvi. Kiristä täyttö- j tyhjennysruuvi ilmoitettuun tiukkuuteen. Kuvus Nm l-in. l-ft Ohjuksen toimilitteen täyttö- j tyhjennysruuvi Jos tso on mtl, täytä vihteistoöljysäiliö COLD FILL LEVEL -rjn sti. Lisätietoj on kohdss Täyttö. 14. Vrmist, että vihteistoöljysäiliön korkin sisällä on kumitiiviste, j pne se piklleen. Älä kiristä liik. 15. Trkist vihteistoöljysäiliön öljyn tso ensimmäisen käytön jälkeen. Ktso tämän oppn kohdst Trkstus. TÄRKEÄÄ: Vihteistoöljyn määrä vihteistoöljysäiliössä koho j lskee vetolitteen käytön ikn. Trkist vihteistoöljyn määrä vetolitteen olless jäähtynyt j moottorin olless smmutettu. Veneen olless poiss vedestä! VAARA Pyörivät potkurit voivt iheutt vkvn vmmn ti kuolemn. Älä koskn käytä venettä kuivll mll potkurin olless sennettun. Ennen potkurin sentmist ti poistmist irrot virt-vin virtlukost, set vetolite vplle j kytke hätäktkisin moottorin käynnistymisen estämiseksi. 1. Irrot vetolitteen potkurit. Ktso lisätietoj kohdst Potkurit. 2. Irrot vihteistokotelon täyttö- j tyhjennysruuvi j tiivisteluslevy Vihteistokotelo - Täyttö- j tyhjennysruuvi j tiivisteluslevy Irrot vihteistoöljysäiliön knsi. Kuvss ilmn vetolitteen suojust - Vihteistoöljysäiliö - Korkki Tyhjennä vihteistoöljy sopivn stin. TÄRKEÄÄ: Jos täyttö- j tyhjennysreiästä tulee vettä ti jos vihteistoöljy näyttää mitomiselt, vetolite vuot. Ot välittömästi yhteys Mercury Dieselin vltuutettuun korjusliikkeeseen. 90-8M fin TAMMIKUU 2014 Sivu 77

84 Os 5 - Huolto 5. Ann vihteistoöljyn tyhjentyä kokonn. Hävitä vihteistoöljy sinmukisesti. TÄRKEÄÄ: Käytä vetolitteess Mercuryn ti Quicksilverin High Performnce Ger Lue -voiteluinett. 6. Asenn sopiv vihteistoöljypumppu vihteistokotelon täyttö- j tyhjennysreikään. Täytä vetolite määritellyllä vihteistoöljyllä. - Täyttö- j tyhjennysreikä - Vihteistoöljy j pumppu Vihteistoöljypumppu Q1 Vihteistoöljypumppu 9,5 litrn pullolle. Vetolitteen mlli Zeus Nestetilvuus (mukn lukien vetolite j vihteistoöljysäiliö) 5 1/4 l (5-1/2 US qt) Nestetyyppi Suuritehoinen vihteistovoiteluine Nesteosnumero K01, 1 l (1 US qt) Q01, 9,5 l (2.5 US gl) 7. Jtk vihteistoöljyn pumppmist vetolitteeseen, kunnes vihteistoöljy svutt vihteistoöljysäiliön COLD FILL LEVEL -rjn. Älä täytä liik. COLD FILL LEVEL -rj 8. Irrot vihteistoöljypumppu j senn vihteistokotelon täyttö- j tyhjennysruuvi j luslevy nopesti pikoilleen. Kuvus Nm l-in. l-ft Vihteistokotelon täyttö- j tyhjennysruuvi Täytä vihteistoöljysäiliö COLD FILL LEVEL -rjn sti, jos tso on mtl. Lisätietoj on kohdss Täyttö. 10. Vrmist, että vihteistoöljysäiliön korkin sisällä on kumitiiviste, j pne se piklleen. Älä kiristä liik. 11. Asenn vetolitteen potkurit. Lisätietoj on kohdss Potkurit. 12. Trkist vihteistoöljysäiliön vihteistoöljyn tso ensimmäisen käytön jälkeen. Lisätietoj on kohdss Trkstus Sivu M fin TAMMIKUU 2014

85 Os 5 - Huolto HUOMAUTUS: Kun vetolitett on käytetty j vihteistoöljy on kuum, neste ljenee j stt ulottu ylärjn MAX OPERATING LEVEL (ylärj kuumn) MAX OPERATING LEVEL -rj (ylärj kuumn) Ohjusvipu j jokulmn säätö hydrulineste Ohjusvipu j jokulmn säätö hydrulinestesäiliö Ohjusvipu- j jokulmn säätöjärjestelmässä käytetään tvllist hydrulipumppu, suodtusjärjestelmää j hydrulinestesäiliötä voiteluöljylle j pinesuodttimelle. Pumppu, suodtin j säilytysjärjestelmä ovt smt kikiss mlleiss. Trkstus 1. Pyyhi puhtll, nukttomll liinll lik j roskt pois korkist j ohjuksen toimilitteen sekä jokulmn säädön nestesäiliön ulkopinnlt. 2. Kierrä säiliön korkki vstpäivään j poist korkki j mitttikku. 3. Nost korkki j mitttikku säiliön kulst. - Ruutu - Säiliön korkki j mitttikku Trkst nesteen määrä. Nestetson pitää oll mitttikun full cold -merkin kohdll. - Käyttölue - Full cold -merkki c - Low cold -merkki c M fin TAMMIKUU 2014 Sivu 79

86 Os 5 - Huolto 5. Jos nestetso on Low cold -merkin lpuolell, ktso koht Täyttö. 6. Jos tso on oike, set mitttikku säiliöön j kierrä säiliön korkki myötäpäivään, kunnes se on tiukll. - Ruutu - Säiliön korkki j mitttikku Täyttö Pyyhi puhtll, nukttomll liinll lik j roskt pois korkist j ohjuksen toimilitteen sekä jokulmn säädön nestesäiliön ulkopinnlt. TÄRKEÄÄ: Säiliökorkin ll on ritilä, jok estää lik j roski pääsemästä järjestelmään sen täyttämisen ikn. Säiliön täyttökuln ritilä 2. Täytä hydrulinestesäiliötä ohjeiden mukisell nesteellä, kunnes nestetso on full cold -merkin kohdll. Älä täytä liik Käyttölue - Full cold -merkki c - Low cold -merkki c Putkilon viitenro Kuvus Käyttökoht Osnumero 138 Synteettinen ohjustehostinneste SAE 0W-30 Hydrulijärjestelmä K01 3. Kun tso on oike, set mitttikku säiliöön j kierrä säiliön korkki myötäpäivään, kunnes se on tiukll. Sivu M fin TAMMIKUU 2014

87 Vihteistoöljy (neste) j -suodtin Vihteiston öljytson trkistus Os 5 - Huolto Jos vetolitteess on knsi, vihteistoöljyn (nesteen) tso voidn trkist huoltoluukun kutt ti vetolitteen knsi (jos vrusteen) poistettun. 1. Jos vetolitteess on knsi, nost huoltoluukun etuos irti vetolitteen knnest ti poist knsi, jott näet vihteiston mitttikun. - Huoltoluukku - Muotoiltu kiinnike c - Uritettu reun 2. Poist mitttikku. Pyyhi mitttikku puhtll, nukttomll liinll. c Työnnä mitttikku kierteiseen reikään Vihteiston mitttikku, suojus poistettu kuvn selkeyttämiseksi 4. Poist mitttikku j trkist nestemäärä. Öljytson pitää oll mitttikun ylä- j lmerkkien välissä. HUOMAUTUS: Vihteistoöljynjäähdyttimessä olev öljy j letkut voidn tyhjentää vihteistoon, jolloin öljytso nousee hiukn ylämerkin yläpuolelle. d Trkistus mitttikku kierteisessä reiässä - Mksimimerkki - Minimimerkki c - Kierteisen reiän yläos d - Mitttikku c 5. Jos tso on oike, senn mitttikku piklleen. 6. Jos tso on mtl, lisää määriteltyä vihteistoöljyä mitttikun kierreukost, jott pint nousee mitttikun ylämerkkiin. Kuvus Nestetyyppi Nesteosnumero Vihteisto j tippukuklo Synteettinen ohjustehostinneste SAE 0W K01 HUOMAUTUS: Jos vihteiston öljytso on hyvin mtl, kysy neuvo Mercury Dieselin vltuutetust korjusliikkeestä. TÄRKEÄÄ: Jott mittus olisi trkempi, käytä moottori kierrosnopeudell /min kolmen minuutin jn ennen öljytson trkistmist M fin TAMMIKUU 2014 Sivu 81

88 Os 5 - Huolto HUOMAUTUS Zeus pod drive -vetolitteill vrustetuiss veneissä olevt merivesipumput voivt vurioitu riittämättömän vedenvirtuksen iheuttmn liillisen poistoksun seuruksen. Jott kikiss meriveden imuukoiss olisi riittävä virtus, vrmist, että vene liikkuu ennen kuin kierrosluku nousee rvoon /min. 7. Käynnistä moottori j käytä sitä kolme minuutti nopeudell /min, jott kikki hydrulipiirit täyttyvät. Jott vältytään liillisen poistoksun joutumiselt meriveteen, älä käytä moottori yli /min kierrosluvull. 8. Pysäytä moottori j trkist öljymäärä nopesti. 9. Jos se on lhinen, lisää määriteltyä vihteistoöljyä, kunnes tso yltää mitttikun ylämerkkiin. 10. Asenn mitttikku. 11. Jos mllisssi on vetolitteen knsi, senn huoltoluukku.. Työnnä muotoiltu kiinnike luukun knnen peräosn knnen uritetun reunn lle. - Huoltoluukku - Muotoiltu kiinnike c - Uritettu reun. Kohdist huoltoluukku yläknnen ukkoon. c. Pin huoltoluukun etupuolt tsisesti ls. Kun huoltoluukku npsht piklleen, kuuluu nkshtv ääni. c Täyttö Huoltoluukun sennuksen sttminen vlmiiksi Voit täyttää vihteiston öljyllä vetolitteen knness olevn huoltoluukun kutt ti vetolitteen knsi poistettun. 1. Näet vihteiston mitttikun vin poistmll huoltoluukun ti vetolitteen knnen (jos vrusteen). Ktso lisätietoj kohdst Vetolitteen knnen irrotus c - Huoltoluukku - Vihteisto c - Vihteiston mitttikku Sivu M fin TAMMIKUU 2014

89 2. Poist mitttikku. Pyyhi mitttikku puhtll, nukttomll liinll. Trkist öljytso, kuten kohdss Trkstus. Os 5 - Huolto Vihteiston mitttikku 3. Lisää määriteltyä vihteistoöljyä mitttikun kierreukost pinnn nostmiseksi mitttikun ylämerkkiin. Kuvus Nestetilvuus Nestetyyppi Nesteosnumero Vin vihteisto (ilmn tippukuklo) 4 l (4-1/4 US qt) Vihteisto j tippukuklo Vihteisto, tippukuklo j erillinen (moottoriin sennettu) vihteistoöljynjäähdytin 5 1/4 l (5-1/2 US qt) 5 1/2 l (6 US qt) Synteettinen ohjustehostinneste SAE 0W K01 1 litr (1 US qt) TÄRKEÄÄ: Jott mittus olisi trkempi, käytä moottori kierrosnopeudell /min kolmen minuutin jn ennen öljytson trkistmist. HUOMAUTUS: Vihteistoöljyn vihtmisen jälkeen stetn trvit lisää öljyä vihteistoöljyn suodttimess j öljynjäähdyttimissä olevien tyhjien ontelojen täyttämiseen. Määritä oike öljytso in mitttikull. HUOMAUTUS Zeus pod drive -vetolitteill vrustetuiss veneissä olevt merivesipumput voivt vurioitu riittämättömän vedenvirtuksen iheuttmn liillisen poistoksun seuruksen. Jott kikiss meriveden imuukoiss olisi riittävä virtus, vrmist, että vene liikkuu ennen kuin kierrosluku nousee rvoon /min. 4. Käynnistä moottori j käytä sitä kolme minuutti nopeudell /min, jott kikki hydrulipiirit j tyhjät ontelot täyttyvät. Jott vältytään liillisen poistoksun joutumiselt meriveteen, älä käytä moottori yli /min kierrosluvull. 5. Smmut moottori. Irrot mitttikku nopesti. 6. Trkist öljytso. Ktso lisätietoj kohdst Trkstus. d - Mksimimerkki - Minimimerkki c - Kierteisen reiän yläos d - Mitttikku 7. Jos se on lhinen, lisää määriteltyä vihteistoöljyä, kunnes tso yltää mitttikun ylämerkkiin. 8. Asenn mitttikku. 9. Asenn huoltoluukku vetolitteen knteen, jos se poistettiin iemmin. 10. Asenn vetolitteen knsi, jos se poistettiin iemmin. Lisätietoj on kohdss Vetolitteen knnen sennus. Vihto c HUOMAUTUS Öljyn, jäähdytysineen j muiden moottoriöljyjen päästäminen ympäristöön on liss kielletty. Vro läikyttämästä öljyä, jäähdytysnestettä ti muit moottoriöljyjä ympäristöön venettä huoltesssi. Tunne jätteiden hävittämistä ti kierrättämistä koskevt piklliset rjoitukset j hävitä nesteet vtimusten mukisesti M fin TAMMIKUU 2014 Sivu 83

90 Os 5 - Huolto! VAARA Liitäntärenkn kumitiivisteessä on ulkopinnoite, jok suoj ydintä. Repeytymät, viillot, nrmut ti ltistuminen voiteluti tiivisteineille stt vurioitt tätä pinnoitett j ydintä j iheutt veneen vuotmisen. Ole vrovinen j vältä vurioit sentesssi liitäntärenkn tiivistettä ti työskennellessäsi sen lähellä. Älä käytä voitelu- ti tiivisteineit tiivisteen sentmisen ikn. 1. Poist vetolitteen knsi, jos vrusteen. Lisätietoj on kohdss Vetolitteen knnen irrotus. 2. Aset lpuolelle öljyä imeviä pyyhkeitä ti mterili ylimääräistä vihteistoöljyä vrten. 3. Irrot M30 tyhjennystulpp j tiivisteluslevy tk, vihteiston oikenpuoleisest päästä j tyhjennä vihteistoöljy (neste) sopivn stin. - Vihteisto - Tyhjennystulpp j tiivisteluslevy Irrot tippukukloll vrustetuiss mlleiss tyhjennystulpp tippukuklon vsemmst lreunst. Tyhjennä vihteistoöljy sopivn stin. - Tippukuklo - Tyhjennyskorkki HUOMAUTUS: Ellei moottoriin sennetun öljynjäähdyttimen (jos vrusteen) öljy ole erittäin likist ti jos jäähdyttimessä ei ole meknist vik, jäähdyttimestä ei trvitse tyhjentää öljyä. Moottoriin sennettu vihteistoöljynjäähdytin 5. Hävitä vihteistoöljy sinmukisesti. 6. Puhdist vihteiston ulkopint öljynsuodtinsennelmn ympäriltä Sivu M fin TAMMIKUU 2014

91 Os 5 - Huolto 7. Irrot öljynsuodtinsennelmn ruuvi 6M kuusiokolovimell. - Suodtinsennelm - Asennelmn ruuvi 8. Irrot suodttimen knsisennelm. 9. Irrot j hävitä suodtinpnos j O-renkt. 10. Sivele uudet O-renkt vihteistoöljyllä. c d e f g h i Asenn uudet O-renkt j suodtinpnos. - Asennelmn ruuvi - Aluslevy c - Knsi d - Suodttimen knsisennelm e - O-rengs f - O-rengs g - Suodtinpnos h - Tiiviste i - Öljyputki HUOMAUTUS Vihteistonesteen suodtinsennelmn väärä sennus stt sd nesteen vhtomn ti vuotmn ulos, mikä voi joht tehon heikkenemiseen j vihteistovurioon. Aset vihteistonesteen suodtin oikein piklleen sennuksen ikn. 12. Asenn suodtinsennelm vihteistotiln kääntämällä sennelm myötäpäivään sennuksen ikn. 13. Kiristä suodtinsennelmn ruuvi 6M kuusiokolovimell määritysten mukisesti. - Asennelmn ruuvi - Suodtinsennelm Kuvus Nm l-in. l-ft Suodtinsennelmn ruuvi 7 62 TÄRKEÄÄ: Käytä uusi tiivisteluslevyjä vuotojen välttämiseksi. 90-8M fin TAMMIKUU 2014 Sivu 85

92 Os 5 - Huolto 14. Asenn tyhjennystulpp tippukukloll vrustetuiss mlleiss. Kiristä tyhjennyskorkki määritysten mukisesti. - Tippukuklo - Tyhjennyskorkki Kuvus Nm l-in. l-ft Tippukuklon tyhjennyskorkki Asenn vihteiston tyhjennystulpp j uusi tiivisteluslevy. Kiristä tyhjennystulpp määritysten mukisesti. - Tyhjennystulpp j tiivisteluslevy - Vihteisto Kuvus Nm l-in. l-ft Vihteiston tyhjennystulpp HUOMAUTUS: Tippukuklo täyttyy öljyllä, kun vihteisto täytetään. Vihteisto on ehkä käytettävä, jott moottoriin sennettu jäähdytin voidn täyttää. Käytä in mitttikku määrittääksesi, kuink pljon öljyä trvitn. 16. Lisää määriteltyä öljyä oikelle tsolle vihteistoon, tippukukloon j moottoriin sennettuun jäähdyttimeen (jos vrusteen). Lisätietoj on kohdss Täyttö. 17. Trkist ensimmäisen käynnistyksen jälkeen, ilmeneekö vuotoj. Mikäli vuotoj esiintyy, lopet käyttö välittömästi. Trkist komponentit j korj ne trpeen mukn. 18. Asenn vetolitteen knsi, jos vrusteen. Lisätietoj on kohdss Vetolitteen knnen sennus. Merivesijärjestelmä Merivesijärjestelmän tyhjennys TÄRKEÄÄ: Veneen on oltv mhdollisimmn vksuorss, jott vrmistetn jäähdytysjärjestelmän täydellinen tyhjentyminen. Tyhjennä moottorin merivesijärjestelmä ennen huuhtelu ti ennen kylmää säätä (miinuslämpötil), kusittist vrstointi, ti pitkäikist vrstointi. TÄRKEÄÄ: Moottori ei s käyttää tyhjennystoimenpiteen missään viheess. Vene poiss vedestä 1. Poist vene vedestä. 2. Av merivedenottoletkun hn j meriveden pluuletkun (yli lidn) hn. 3. Tyhjennä merivesi. Sivu M fin TAMMIKUU 2014

93 Os 5 - Huolto 4. Poist tippukukloll j moottoriin sennetull vihteistoöljyn jäähdyttimellä vrustetuiss mlleiss kksi noditulpp j tyhjennä merivesi. - Anodi (tyhjennys) -tulpt - Vihteistoöljyn jäähdytin Irrot tyhjennystulpp tippukukloll j moottoriin sennetull öljynjäähdyttimellä vrustetuiss mlleiss (kuten kuvss). Tyhjennä merivesi. - Tyhjennystulpp - Vihteistoöljyn jäähdytin 6. Ktso merivesisiivilällä vrustetuiss mlleiss huolto-ohjeet sinmukisest venemoottorin ti veneen käyttö- j huolto-ohjekirjst Litteest riippuen sivele tiivistettä vihteiston öljynluhduttimen tyhjennystulppn ti noditulppiin ennen sentmist. Kiristä tyhjennystulpp tiuksti ti kiristä noditulpt ilmoitettuun tiukkuuteen. Putkilon viitenro Kuvus Käyttökoht Osnumero 19 Perfect Sel -tiivistysine Tyhjennystulpp j noditulpt Q02 Kuvus Nm l-in. l-ft Anoditulpt Kiinnitä lppu ruoriin j moottoritiln kertomn, että hnt ovt uki j ne täytyy sulke (j kikki tyhjennystulpt j - letkut sent) ennen veneen lskemist vesille. Vene vedessä! VAROITUS Vettä voi päästä pilssiin merivesijärjestelmää tyhjennettäessä, mikä voi vurioitt moottori ti iheutt veneen uppomisen. Ot vene pois vedestä ti sulje merivedenotto- j poistoletkun hnt j käytä pilssipumppu tyhjentämisen ikn. Älä käytä moottori merivesijärjestelmää tyhjennettäessä. 1. Mlleiss, joiss käytetään rungon läpi vrustettu merivedenottoletku, lue veneen vlmistjn ohjeet j sulje merivedenottoletkun tuloventtiili ti hn. 90-8M fin TAMMIKUU 2014 Sivu 87

94 Os 5 - Huolto 2. Mlleiss, joiss käytetään rungon läpi vrustettu merivedenottoletku, sulje merivedenottoletkun hn. Kierrä khv nuolen osoittmn suuntn. Tyypillinen vsemmnpuoleinen khv - Ottoletkun hn - Aiempi sento (voin) c - Khv suljetuss sennoss 3. Sulje meriveden plutushn (yli lidn). Kierrä khv nuolen osoittmn suuntn. c Vetolitteen suojus poistettu kuvn selkeyttämiseksi - Plutushn - Khv suljetuss sennoss Kytke pilssipumppu päälle. HUOMAUTUS: Seurvss viheess voi oll trpeen lent ti tivutt letku, jott merivesi vluu täysin pois. 5. Irrot merivedenottoletku sen hnst. Tyhjennä merivesi. c Tyypillinen liitäntä - Ottoletkun hn - Kksoisletkunkiristimet c - Letku 6. Irrot merivesiletku hydruliöljyn ensisijisen jäähdyttimen poistopäästä. Tyhjennä merivesi. 7. Irrot hnn tyhjennysruuvi. Tyhjennä merivesi c d - Kksoisletkunkiristimet - Ensisijinen jäähdytin c - Merivesiletku d - Tyhjennysruuvi Sivu M fin TAMMIKUU 2014

95 Os 5 - Huolto 8. Poist tippukukloll j moottoriin sennetull vihteistoöljyn jäähdyttimellä vrustetuiss mlleiss kksi noditulpp j tyhjennä merivesi. - Anodi (tyhjennys) -tulpt - Öljynluhdutin Poist tippukukloll j vetolitteeseen sennetull vihteistoöljyn jäähdyttimellä vrustetuiss mlleiss (kuten kuvss) tyhjennystulpp j tyhjennä merivesi. - Tyhjennystulpp - Vihteistoöljyn jäähdytin 10. Ktso merivesisiivilällä vrustetuiss mlleiss huolto-ohjeet sinmukisest venemoottorin ti veneen käyttö- j huolto-ohjekirjst. 11. Tippukukloll j vetolitteeseen sennetull vihteistoöljyn jäähdyttimellä vrustetuiss mlleiss:. Sivele tiivistettä vihteistoöljyn jäähdyttimen tyhjennystulpn kierteisiin Putkilon viitenro Kuvus Käyttökoht Osnumero 19 Perfect Sel -tiivistysine Tyhjennystulpn kierteet Q02. Asenn tyhjennystulpp. c. Kiristä tulpp tiukkn. 12. Tippukukloll j moottoriin sennetull vihteistoöljyn jäähdyttimellä vrustetuiss mlleiss:. Levitä tiivistettä noditulppien kierteisiin. Putkilon viitenro Kuvus Käyttökoht Osnumero 19 Perfect Sel -tiivistysine Anoditulppien kierteet Q02. Asenn noditulpt. c. Kiristä noditulpt ilmoitettuun tiukkuuteen. - Anodi (tyhjennys) -tulpt - Öljynluhdutin Kuvus Nm l-in. l-ft Anoditulpt M fin TAMMIKUU 2014 Sivu 89

96 Os 5 - Huolto 13. Yhdistä merivesiletkut uudelleen. Kiristä kksoisletkunkiristimet kunnoll. 14. Sivele tiivistettä plutushnn tyhjennysruuvin kierteisiin. Putkilon viitenro Kuvus Käyttökoht Osnumero 19 Perfect Sel -tiivistysine Plutushnn tyhjennysruuvin kierteet Q Asenn plutushnn tyhjennysruuvi. Kiristä ruuvi tiukkn. c d - Kksoisletkunkiristimet - Ensisijinen jäähdytin c - Merivesiletku d - Tyhjennysruuvi HUOMAUTUS Moottorin jäähdytysjärjestelmän merivesiosstoon jäänyt vesi voi iheutt syöpymis- ti jäätymisvurioit. Tyhjennä jäähdytysjärjestelmän merivesiossto heti käytön jälkeen ti ennen säilytystä pkksess. Jos vene on vedessä, pidä pohjventtiili kiinni moottorin uudelleenkäynnistämiseen sti, jott vettä ei pääse virtmn tkisin jäähdytysjärjestelmään. Jos veneessä ei ole pohjventtiiliä, älä kiinnitä vedenottoletku. Tuki letku. 16. Kiinnitä lppu ruoriin j moottoritiln kertomn, että hnt ovt kiinni j ne täytyy vt (sen jälkeen, kun kikki tyhjennystulpt j -letkut on sennettu) ennen moottorien käynnistämistä. Vetolitteen merivesipumpun trkistminen 1. Vrmist, että merivesipumpun vedenottoukot ovt puhtt j esteettömät. Poist kikki esteet huolellisesti. Älä vurioit merivesipumpun levyä Merivesipumpun vedenottoukot (kolo ei näy tässä kuvss) Huomutus Zeus Pod -vetolitteess on MerCthode-järjestelmä, jok on suunniteltu suojmn vedessä olevi potkurin osi sähköisesti. Tämä suojusjärjestelmä tuott sähkövirrn, jok virt veteen j suoj propulsiojärjestelmää korroosiolt. Vikk tämä virt ei iheut vmmoj, nodin lähellä olev sukeltj ti uimri stt tunte sen. Tämän sähkökentän mhdollisesti iheuttmien huoleniheiden vähentämiseksi Mercury suosittelee virrn ktkisemist MerCthodevlvontlitteest, kun sukeltji ti uimreit on noin 1 m (3 ft) sisällä nodist. Ktso tämän oppn kohdst Anodit j MerCthode-järjestelmä MerCthode-järjestelmän sähköisen ohjimen j nodin sijinti. Kysy jälleenmyyjältä ti veneen vlmistjlt sulkkeen ti utomttisulkkeen sijinti, jos se ei ole helposti nähtävissä. Sivu M fin TAMMIKUU 2014

97 Os 5 - Huolto 2. Trkst vedenottoukkojen läpi silmämääräisesti, onko vedenottoukkojen suojn j keskiosn levyn välisessä koloss vesiksvillisuutt (simpuknkuori, äyriäisiä jne.). Jos kolost löytyy vesiksvillisuutt, ot yhteyttä Mercury Dieselin korjusliikkeeseen. Suojus poistettu kuvn selkeyttämiseksi - Merivedenottoletkun hn - Kolo (vrjostettu lue) c - Keskiosn levy d - Suojus c Merivesijärjestelmän huuhtelu Suosittelemme meriveden jäähdytysjärjestelmän huuhtelemist suol- ti lietekertymien välttämiseksi ennen kusittist ti pitkäikist säilytystä. Kysy Mercury Dieselin vltuutetust korjusliikkeestä lisätietoj. Akku Kikki lyijy/hppokut purkutuvt käyttämättöminä. Lt päivän välein ti kun ominispino puto kun vlmistjn ohjervoj lemmksi. Ktso kun mukn tulevi erityisohjeit j vroituksi. Jos näitä tietoj ei ole stviss, noudt seurvi:! VAARA Käytössä ti ldttvn olev kku tuott ksu, jok voi syttyä j räjähtää, suihkutten rikkihppo, jok voi iheutt vkvi plovmmoj. Tuulet kun ympärillä olev lue j käytä suojvrusteit kkuj käsitellessäsi ti huoltesssi.! VAARA Heikon kun ltminen veneessä ti pukäynnistyskpeleiden j lisäkun käyttäminen moottorin käynnistämiseen stt iheutt vkvn vmmn ti tuotevurion tuliplon ti räjähdyksen seuruksen. Poist kku veneestä j lt se tuuletetull lueell kipinöistä j vutulest loitoll. Sähköjärjestelmä 1. Trkist, onko järjestelmässä löysiä, vioittuneit ti syöpyneitä kiinnikkeitä. 2. Trkist, onko tuotteess löysiä, vurioituneit ti syöpyneitä johtoj ti liittimiä. Jäähdytysjärjestelmä j pkojärjestelmä 1. Trkst, onko jäähdytysjärjestelmässä j pkojärjestelmässä vikoj ti vuotoj. 2. Trkist jäähdytysjärjestelmän j pkojärjestelmän letkunkiristimien kireys. Voitelu Vetokselin liukunivel d Vetokseliss on liukunivel, jok on voideltv rsvnipn kutt. Os vetokselin suojst on poistettv tilpäisesti, jott rsvnippn päästään käsiksi. 90-8M fin TAMMIKUU 2014 Sivu 91

98 Os 5 - Huolto 1. Poist vetokselin suoj moottoripäästä. Suoj moottoripäässä - Vetokselin suoj - Ruuvi (kksi kummllkin puolell) c - Moottoripää c Voitele vetokselin liukunivel rsvnipn kutt. - Vetokseli - Rsvnipp Putkilon viitenro Kuvus Käyttökoht Osnumero Extreme-voiteluine Vetokselin liukunivel 8M HUOMAUTUS: Vetokselin liukunivelen lähimmän ristinivelen keskelle on sennettu suojtulpp. Tulpp pitää rsvn rihln onteloss. Tulpn keskellä olev reikä lent rihln koloss olevn rsvn pinett. 3. Pumpp rsv liukunivelen rsvnippn, kunnes rsv tulee ulos suojtulpn pineenlennusreiästä c - Rsvnipp - Suojtulpp c - Ulos tulev rsv Levitä liim moottoripäässä olevn vetokselin suojn lippkntruuvien kierteisiin. Putkilon viitenro Kuvus Käyttökoht Osnumero 10 Loctite 277 Vetokselin suojn kiinnitysruuvin kierteet Otin Loclly Sivu M fin TAMMIKUU 2014

99 5. Asenn vetokselin suoj moottoripäähän lippkntruuveill kuvn mukisesti. Kiristä ruuvit ilmoitettuun tiukkuuteen. Os 5 - Huolto - Vetokselin suoj - Ruuvi (kksi kummllkin puolell) c - Moottoripää c Kuvus Nm l-in. l-ft Vetokselin suojn ruuvi moottoripää Vetokselin ristinivelet HUOMAUTUS: Sen lisäksi, että vetokselin ristinivelet täytyy trkst j voidell 250 tunnin välein ti kerrn vuodess (kumpi tulee ensin), ristinivelet on vihdettv 1000 tunnin ti khden vuoden välein (kumpi tulee ensin). Kysy Mercury Dieselin vltuutetust korjusliikkeestä tietoj lähimmästä vetokselin huoltoliikkeestä. 1. Poist vetokselin suoj vetokselin moottoripäästä. - Vetokselin suoj - Ruuvi (kksi kummllkin puolell) c - Moottoripää c Irrot vetokselin ylä- j lsuojt vihteistopäästä kuvn mukisesti. c cd - Alsuoj - Vetokselin ylä- j lsuojn väliset kiinnitysost (2) c - Yläsuoj d - Vetokselin suojn kiinnitysruuvi (4) 3. Trkst ristinivelten lkerit silmämääräisesti seurvien vrlt: Tiivisteen heikkeneminen ti vurio Mhdollinen ruoste ti hnkumt nivelten ympärillä. Jos jotkin näistä ilmenee, kysy lisätietoj Mercury Dieselin vltuutetust korjusliikkeestä. 90-8M fin TAMMIKUU 2014 Sivu 93

100 Os 5 - Huolto 4. Voitele vetokselin ristinivelet rsvnippojen kutt (jos vrusteen) käsikäyttöisellä rsvpuristimell 3 4 pinlluksell rsv. Vetokselin ristinivel j rsvnipt Putkilon viitenro Kuvus Käyttökoht Osnumero Extreme-voiteluine Vetokselin liukunivel j ristinivelet 8M Levitä liim vetokselin suojt kiinnittävien ruuvien j pulttien kierteisiin. Putkilon viitenro Kuvus Käyttökoht Osnumero 10 Loctite 277 Vetokselin suojn ruuvien j pulttien kierteet Otin Loclly 6. Asenn vetokselin ylä- j lsuojt vihteistopäähän kuvn mukisesti. Kiristä vetokselin suojn kiinnitysruuvit, - mutterit j -pultit ilmoitettuun tiukkuuteen. c cd - Alsuoj - Vetokselin ylä- j lsuojn välinen kiinnitysruuvi, -mutteri j luslevy (2) c - Yläsuoj d - Vetokselin suojn kiinnitysruuvi j luslevy (4) Kuvus Nm l-in. l-ft Vetokselin suojn kiinnitysruuvi vihteistopää Vetokselin ylä- j lsuojn välinen kiinnitysruuvi j -mutteri vihteistopää Asenn vetokselin moottoripään suoj. Kiristä ruuvit ilmoitettuun tiukkuuteen. - Vetokselin suoj - Ruuvi (kksi kummllkin puolell) c - Moottoripää c Kuvus Nm l-in. l-ft Vetokselin suojn ruuvi moottoripää Sivu M fin TAMMIKUU 2014

101 Os 5 - Huolto Potkurikseli 1. Irrot potkurit. Ktso lisätietoj kohdst Potkurit. 2. Sivele runss kerros jotkin seurvist voiteluineist potkurikselin rihloihin Putkilon viitenro Kuvus Käyttökoht Osnumero Extreme-voiteluine Potkurikselin rihlt 8M PTFE:tä sisältävä 2-4-C Potkurikselin rihlt Q 1 3. Asenn potkurit. Ktso lisätietoj kohdst Potkurit. Korroosio j korroosionsuojus Korroosion syyt HUOMAUTUS MerCthode-sennelmn pesu voi vurioitt osi j iheutt nope korroosiot. Älä puhdist MerCthodesennelm millään puhdistusvälineillä, kuten hrjoill ti pinepesulitteill. Kun kksi ti usempi erilisi metllej (esim. vetolitteess esiintyviä) on sähköä johtvss liuoksess, kuten suolisess, ssteisess ti runssti minerlej sisältävässä vedessä, tphtuu kemillinen rektio, jok s ikn sähkövirrn metllien välille. Sähkövirt iheutt kemillisesti ktiivisimmn eli nodisen metllin syöpymistä. Tätä kutsutn glvniseksi korroosioksi j mikäli sitä ei estetä, se tekee jn mittn trpeelliseksi veden knss kosketuksiin joutuvien moottorin osien vihdon. Ktso Veneiden korroosiosuojusops ( ). Korroosiosuoj Zeus Pod -vetolitteiss on vkiovrusteen nodit, jotk uttvt suojmn niitä glvniselt korroosiolt kohtuullisiss olosuhteiss. Lisäsuojn on kuitenkin käytettävä peräpeiliin sennettu nodi. MerCthode-järjestelmä j suoj-nodit ntvt korroosionsuojust normlikäytössä. AC-msähköön liitetyt veneet trvitsevt kuitenkin lisäsuojn, jott vhingolliset mtljännitteiset kosketussähkövirrt eivät pääse msähkön mdoitusjohdon läpi. Quicksilverin glvninen eristin voidn sent estämään näiden virtojen kulku j ntmn reitti mhn vrllisi vikoj (sähköiskuj) iheuttville sähkövirroille. Ktso lisätietoj tämän ohjekirjn Mercuryn lisävrusteoppst (90-8M ). TÄRKEÄÄ: Jos AC-msähköä ei ole eristetty veneen mliitännästä, MerCthode-järjestelmä j nodit eivät ehkä pysty käsittelemään lisääntynyttä glvnisen korroosion mhdollisuutt. MerCthoden käyttöperite MerCthode-järjestelmä nt korroosiosuojn iheuttmll estovirrn, jok pysäyttää tuhovt glvniset virrt. Puninen MerCthode-ohjin säätelee lähtöä niin, että viite-elektrodin jännite pysyy 0,94 voltiss. Tsinen vihreä LED-vlo osoitt, että järjestelmä toimii oikein. Vilkkuv LED-vlo osoitt, että järjestelmässä on ilmennyt vik ti että se on epänormliss tilss. TÄRKEÄÄ: Kun vene ti uusi vetolite otetn käyttöön ensimmäistä kert, LED-vlo stt ensin osoitt, ettei MerCthode-nodin läpi tule suojvirt. Tämä on normli, j näissä tpuksiss LED stt vilkku jonkin ik. Vihreä LED-vlo muuttuu tsiseksi, kun vene on lituripikss khdeksn tunti käyttämättä. 90-8M fin TAMMIKUU 2014 Sivu 95

102 Os 5 - Huolto MerCthode-ohjimen LED-vlokoodit MerCthode-ohjimen LED-vlo Määritelmä Trvittv toimenpide Tsinen vihreä Ei vik. Ohjin toimii oikein. 2 vilkunt sekunnin välein Viitejännite on lle 0,84 V. Mitään toimenpiteitä ei trvit. Tämä on oikein toimivn MerCthodejärjestelmän normli LED-vlo. Tämä stt oll normli. Trkkile LED-vlo jn mittn. Jos vilkunt jtkuu, pyydä pu piklliselt Mercuryn huoltojälleenmyyjältä. 1 vilkunt 4 sekunnin välein Viitejännite on yli 1,04 V. Pyydä pu piklliselt Mercuryn huoltojälleenmyyjältä. 1 pitkä vilkunt 10 sekunnin välein 2 pitkää vilkunt 10 sekunnin välein 1 pitkä vilkunt 60 sekunnin välein LED-vlo ei pl Anodit j MerCthode-järjestelmä Viiteliitin oikosuluss ti voin. Anodiliitin oikosuluss ti voin. Anodi- j viiteliittimet ovt voimi ti vene on poiss vedestä / kuivtelkll. Ohjin ei toimi ti on villinen. Pyydä pu piklliselt Mercuryn huoltojälleenmyyjältä. Pyydä pu piklliselt Mercuryn huoltojälleenmyyjältä. Mitään toimi ei trvit, jos vene on poiss vedestä; tämä on normli LED-vlon vilkuntjärjestys. Jos vene on vedessä, pyydä pu piklliselt Mercuryn huoltojälleenmyyjältä. Trkist kkujännite; sen on oltv vähintään 12,6 V. Trkist ohjimen johtosrjn 5 A:n sulke. Jos trvitn lisäpu, ot yhteys piklliseen Mercuryn huoltojälleenmyyjään. Anodit uttvt suojmn glvniselt korroosiolt nten omn metllins syöpyä vetolitteen ti luksen metlliosien semst. Vetolitteen korroosiosuojn ntvt säätöeviin sennetut suoj-nodit. Aluksess stt oll muitkin suoj-nodej luksen osien suojmiseksi korroosiolt. TÄRKEÄÄ: Suoj-nodit on trkstettv säännöllisesti. Vihd suoj-nodit, jos ne ovt syöpyneet vähintään 50 prosentin verrn. Ktso koht Määräikishuolto. Anodit j MerCthode-järjestelmän sijinti Kuvus Sijinti Kuv Säätöevänodilevyt Asennettu säätöevään MerCthode-järjestelmä utt suojmn glvniselt korroosiolt vertiluelektrodin j nodisennelmn vull. MerCthode-vlvontyksikkö on sennettu vihteistoon. Järjestelmä on testttv riittävän tehon vrmistmiseksi. Testi on tehtävä veneen lituripikss. Pyydä Mercury Dieselin vltuutettu korjusliikettä suorittmn testi. Anodit j MerCthode-järjestelmän sijinti Kuvus Sijinti Kuv MerCthodejärjestelmä MerCthode-vertiluelektrodi j nodi on sennettu vetolitteen lpuolell olevn komposiittilevyyn. MerCthode-vlvontyksikkö on sennettu vihteistoon. Vlvontyksikön johtosrj yhdistää komponentit Muut suoj-nodit (jos vrusteen) on sennettu lukseen suojmn glvniselt korroosiolt. Ktso tieto lukseen sennetuist nodeist veneen vlmistjn toimittmst käyttö- j huolto-ohjekirjst. Sivu M fin TAMMIKUU 2014

103 Os 5 - Huolto Muut nodit j niiden sijinnit Kuvus Sijinti Kuv Anodipkkus (jos vrusteen) Kiinnitetty veneen peräpeiliin Vertiluelektrodijohto MerCthode-sennelm HUOMAUTUS MerCthode-sennelmn pesu voi vurioitt osi j iheutt nope korroosiot. Älä puhdist MerCthodesennelm millään puhdistusvälineillä, kuten hrjoill ti pinepesulitteill. Älä pinepese MerCthode-sennelmn vertiluelektrodi. Pinepesu vhingoitt vertiluelektrodin johdon pint j vähentää korroosiosuoj. - Anodi - Vertiluelektrodijohto MerCthode-nodi Trkstus Trkst MerCthode-nodi j vihd se, mikäli se on vurioitunut. - Anodi - Vertiluelektrodi (ei näy tässä kuvss) Vihto Ot yhteys Mercury Dieselin vltuutettuun korjusliikkeeseen. Säätöevänodi Trkstus 1. Trkst säätöevänodit M fin TAMMIKUU 2014 Sivu 97

104 Os 5 - Huolto 2. Vihd nodi, jos se on syöpynyt 50 prosentti ti enemmän Säätöevänodit Vihto TÄRKEÄÄ: Säätöeväsylinterissä on tkiskuventtiili, jott säätöevä ei pääse lskeutumn smmuttmisen jälkeen. Kun trvitn huolto, lske säätöevä ls ennen moottorin smmuttmist. 1. Lske säätöevä täysin ls. 2. Irrot kunkin nodin viisi säätöevänodin kiinnitysruuvi säätöevän lpäästä. Oikenpuoleisen nodin irrotus - Ruuvit (5) - Anodi Trkst säätöevänodin kiinnitysruuvit j vihd ruuvit, joiss on korroosiovurioit. 4. Irrot j hävitä säätöevänodi. 5. Puhdist säätöevänodin kiinnityspinnt, kunnes metlli on pljn. 6. Levitä liim viiden säätöevänodin ruuvin kierteisiin. Putkilon viitenro Kuvus Käyttökoht Osnumero 7 Loctite 271 -kierreliim Säätöevänodin ruuvi Asenn nodit säätöevään. Kiristä ruuvit ohjervoihin. c c Vsemmnpuoleinen nodi - Oikenpuoleinen nodi c - Ruuvit (5) Kuvus Nm l-in. l-ft Säätöevänodin ruuvi (M8 x 20 mm pitkä) Sivu M fin TAMMIKUU 2014

105 Mdoituspiirit Os 5 - Huolto HUOMAUTUS: Ktso lukseen sennettujen nodien j niihin liittyvien mdoituspiirien huoltotietoj veneen vlmistjn toimittmst käyttö- j huolto-ohjekirjst. Vetolitejärjestelmässä on mdoituspiirijohdot, jotk vrmistvt sähkön hyvän jtkuvuuden vetolitteen osien välillä. Mdoituspiirin ( ) hyvä jtkuvuus on hyvin tärkeää nodien j MerCthode-järjestelmän tehokklle toiminnlle. 1. Irrot vetolitteen knsi. Lisätietoj on kohdss Vetolitteen knnen irrotus -koht. 2. Trkst, onko MerCthode-vlvontyksikön johdoiss löysiä liitäntöjä, rikkinäisiä liittimiä ti purkutuneit johtoj. e f - Anodijohto - Akun plus (+) -nvn johto c - Akun miinus ( ) -nvn johto d - Vertiluelektrodijohto e - MerCthode-vlvontyksikön LED-vlo f - Pyöröliitin c d Trkst, onko keskiosn liitinnstss, mutteriss ti mdoitusjohdoss ( ) korroosiot, löysiä liitäntöjä, rikkinäisiä liittimiä ti purkutuneit johtoj. - Must/vihreä mdoitusjohto - Mutteri c - Liitinnst c Määritellyllä välillä veneen olless poiss vedestä lske säätöevät j trkst mdoitusjohto ( ), jok sijitsee säätöevän j srntpin välissä. - Srntppi - Säätöevä c - Ruuvi d - Mdoitusjohto d c Korroosionesto Korroosiosuojlitteiden käytön lisäksi tulee suoritt seurvt toimenpiteet korroosion estämiseksi: 1. Ml moottori. Ktso lisätietoj kohdst Veneen mlus M fin TAMMIKUU 2014 Sivu 99

106 Os 5 - Huolto 2. Suihkut veneen sisällä olevt moottorin ost vuosittin Corrosion Gurd -ineell pintkäsittelyn suojmiseksi himmentymiseltä j korroosiolt. 3. Pidä kikki voitelukohdt hyvin voideltuin. Veneen mlus TÄRKEÄÄ: Rjoitettu tkuu ei kt korroosiovurioit, joiden syynä on väärä mlus. TÄRKEÄÄ: Anodien ti viite-elektrodin mlminen tekee MerCthode-järjestelmästä tehottomn. Vetolitteen vedenlinen os voidn mlt vesiksvillisuuden estämiseksi. Siihen voidn käyttää tvnomisi ksvillisuudenestomlej (pohjmli) ti erikoisempi ksvillisuudenpoistomlej (esim. PropSpeed ). Jos käytetään pohjmli, prhimmt tulokset sdn käyttämällä mli, joss on kuprioksidi sekä lisäineen levämyrkkyä. HUOMAUTUS: PropSpeed on Ocenmx Interntionl, Limitedin Yhdysvlloiss rekisteröity tvrmerkki. Kun mlt vetolitett ti veneen rungon ksvillisuudenestomlill, ot huomioon seurvt sit: Noudt mlin vlmistjn vlmistelu- j käyttösuosituksi. Käytä venekäyttöön trkoitettu ldukst ksvillisuudenestomli. Jos kupri- ti tinpohjisten mlien käyttö on välttämätöntä, noudt kikki pikllisi lkej, jotk säätelevät niiden käyttöä ti kieltävät sen. Älä ml tyhjennysukkoj äläkä mitään veneen vlmistjn nimeämiä kohteit. Älä ml nodej eikä MerCthode-järjestelmän osi. Vältä sähköistä yhteyttä mltun rungon j vetolitteen, nodiplojen, säätöevänodien ti MerCthode-järjestelmän välillä. Jätä vähintään 25 mm (1 in.) mlmton lue veneen runkoon liitäntärenkn tiivisteen (holkin) ympärille mlleiss, joiss on vlettu tunneliukko, ti pultttvn liitäntärengssennelmn (jos vrusteen) ympärille kuvn mukisesti. Jos tätä ohjett ei noudtet, MerCthode-korroosionsuojjärjestelmä on tehoton. Mltut j mlmttomt lueet - Mlttu runko - Mltu vetolite c - Mlmttomn lueen on oltv vähintään 25 mm (1 in.) c Hluttess voidn käyttää johtmtont ksvillisuudenestomli, jok estää ksvillisuuden 25 mm (1 in.) minimilueell johtvn rungon j mltun vetolitteen välillä. Potkurit voidn päällystää ksvillisuudenpoistomlill (esim. PropSpeed ) ti ne voidn jättää mlmtt. TÄRKEÄÄ: Ksvillisuudenestomlin käyttö voi vikutt veneen nopeuteen j kierroslukuun. Vene on testttv vesillä sen vrmistmiseksi, että moottorit svuttvt pienimmän nimellisen kierroslukurvon pohjmlin sivelemisen jälkeen Sivu M fin TAMMIKUU 2014

107 Pinepesu koskevi vrotoimenpiteitä Os 5 - Huolto Jos Zeus pod -vetolitteit pinepestään, vettä voi joutu vihteiston ilmuskorkkiin, vihteistokotelon säiliön korkkiin j ohjusjärjestelmän säiliön korkkiin. Näissä kohdiss olevt trrt muistuttvt, ettei näitä herkkiä lueit s pinepestä. Vihteiston ilmuskorkin lähellä Vihteiston säiliökorkin lähellä Ohjus-/trimmijärjestelmän säiliökorkin lähellä M fin TAMMIKUU 2014 Sivu 101

108 Os 5 - Huolto Potkurit Potkurin irrotus! VAARA Pyörivät potkurit voivt iheutt vkvn vmmn ti kuolemn. Älä koskn käytä venettä kuivll mll potkurin olless sennettun. Ennen potkurin sentmist ti poistmist irrot virt-vin virtlukost, set vetolite vplle j kytke hätäktkisin moottorin käynnistymisen estämiseksi. 1. Aset puuplikk tkpotkurin terän j säätöevän väliin. 2. Kierrä tkimmist potkurin mutteri vstpäivään j irrot mutteri. - Puuplikk - Säätöevä 3. Ot potkuri j pinelevy pois potkurikselilt Käännä potkurimutterityöklull etummist potkurin mutteri vstpäivään j poist mutteri. - Puuplikk - Säätöevä c - Potkurimutterityöklu c Potkurimutterityöklu T 1 Autt etupotkurimutterin poistmisess j sentmisess Sivu M fin TAMMIKUU 2014

109 Os 5 - Huolto 5. Ot etupotkuri j etupinelevy pois potkurikselilt. - Etupinelevy - Etupotkuri c - Etupotkurin mutteri c Potkurin korjus Jotkut vurioituneet potkurit voidn korjt. Ot yhteys Mercury Dieselin vltuutettuun korjusliikkeeseen. Potkurin sennus 28265! VAARA Pyörivät potkurit voivt iheutt vkvn vmmn ti kuolemn. Älä koskn käytä venettä kuivll mll potkurin olless sennettun. Ennen potkurin sentmist ti poistmist irrot virt-vin virtlukost, set vetolite vplle j kytke hätäktkisin moottorin käynnistymisen estämiseksi. 1. Levitä potkurikselin rihloille runssti jotkin seurvist Quicksilverin voiteluineist. Putkilon viitenro Kuvus Käyttökoht Osnumero 95 PTFE:tä sisältävä 2-4-C Potkurikselin rihlt Q 1 Extreme-voiteluine Potkurikselin rihlt 8M Potkurikselin rihlojen voitelu 2. Liu'ut etupinelevy potkurin kselille suippenev puoli potkurin npn päin. 3. Kohdist rihlt j pne etumminen potkuri potkurikselille. Potkurin on sovittv vpsti potkurikselin rihloihin. 90-8M fin TAMMIKUU 2014 Sivu 103

110 Os 5 - Huolto 4. Asenn etupotkurimutteri. - Etupotkuri - Mutteri Aset puuplikk säätöevän j potkurin väliin. 6. Kiristä etupotkurimutteri määrittelyjen mukisesti potkurimutterityöklull. - Puuplikk - Säätöevä c - Potkurimutterityöklu c Potkurimutterityöklu T 1 Autt etupotkurimutterin poistmisess j sentmisess Kuvus Nm l-in. l-ft Etupotkurin mutteri Trkist potkurin pyörintä. Potkuri ei s koskett lvetolitteen kotelo. 8. Liu'ut tkpinelevy potkurin kselille suippenev puoli potkurin npn päin. 9. Kohdist rihlt j pne tkimminen potkuri potkurikselille. Potkurin on sovittv vpsti potkurikselin rihloihin. 10. Asenn tkpotkurimutteri. 11. Aset puuplikk säätöevän j potkurin väliin. Sivu M fin TAMMIKUU 2014

111 Os 5 - Huolto 12. Kiristä potkurin tkmutteri ilmoitettuun tiukkuuteen. - Puuplikk - Säätöevä f Zeus-vetolitteen potkurisennelm - Etupinelevy - Etupotkuri c - Etupotkurin mutteri d - Tkpinelevy e - Tkpotkuri f - Tkpotkurin mutteri e d c Kuvus Nm l-in. l-ft Tkpotkurin mutteri M fin TAMMIKUU 2014 Sivu 105

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset Vtimustenmukisuusvkuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Tämä sisäperämoottori, Mercury Mrinen ohjeiden mukn sennettun, noudtt

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset Vtimustenmukisuusvkuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Tämä sisämoottori sennettun Mercury Mrinen ohjeiden mukn täyttää seurvien

Lisätiedot

Peräpeilisarjan sarjanumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin sarjanumero

Peräpeilisarjan sarjanumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin sarjanumero Vtimustenmukisuusvkuutus Cummins MerCruiser Diesel Tämä sisäperä- ti sisämoottori on Cummins MerCruiser Dieselin ohjeiden mukn sennettun seurvien direktiivien vtimusten mukinen j täyttää niihin liittyvät

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset Vtimustenmukisuusvkuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Tämä sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn noudtt

Lisätiedot

Valtuutetun edustajan nimi: Brunswick Marine in EMEA Inc. Osoite: Parc Industriel de Petit-Rechain Kaupunki: Verviers Postinumero: 4800 Maa: Belgia

Valtuutetun edustajan nimi: Brunswick Marine in EMEA Inc. Osoite: Parc Industriel de Petit-Rechain Kaupunki: Verviers Postinumero: 4800 Maa: Belgia Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury Diesel -sisäperämoottori (VW) Tämä sisäperämoottori, Mercury Mrinen ohjeiden mukn sennettun, noudtt seurvien direktiivien vtimuksi täyttäen niihin liittyvät stndrdit muutoksineen:

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset Vtimustenmukisuusvkuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Tämä sisäperämoottori sennettun Mercury Mrinen ohjeiden mukn täyttää

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury Diesel -sisämoottori (VW)

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury Diesel -sisämoottori (VW) Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury Diesel -sisämoottori (VW) Tämä sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien vtimukset täyttäen niihin liittyvät stndrdit muutoksineen:

Lisätiedot

Valtuutetun edustajan nimi: Brunswick Marine in EMEA Inc. Osoite: Parc Industriel de Petit-Rechain Kaupunki: Verviers Postinumero: 4800 Maa: Belgia

Valtuutetun edustajan nimi: Brunswick Marine in EMEA Inc. Osoite: Parc Industriel de Petit-Rechain Kaupunki: Verviers Postinumero: 4800 Maa: Belgia Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury Diesel -sisäperämoottori (VW) Tämä sisäperämoottori, Mercury Mrinen ohjeiden mukn sennettun, noudtt seurvien direktiivien vtimuksi täyttäen niihin liittyvät stndrdit muutoksineen:

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: 54936-1939 Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: 54936-1939 Maa: USA HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori, Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn sennettun, noudtt seurvien direktiivien vtimuksi

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin käyttö

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin käyttö Mikäli perämoottorin srjnumerolevyssä on CE merkki vsemmss lkulmss, seurv ilmoitus on voimss: Tämä perämoottori, jonk on vlmistnut Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA ti Mrine Power Europe Inc. Prk

Lisätiedot

Peräpeilisarjan sarjanumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin sarjanumero

Peräpeilisarjan sarjanumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin sarjanumero Tunnisteet Kirj muistiin seurvt tiedot: Moottorin mlli j hevosvoimt Moottorin srjnumero Peräpeilisrjn srjnumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin srjnumero 613 Vihteistomlli (sisämoottori)

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2012, Mercury Marine 2.5/3.5-nelitahtimoottorit 90-10251C91 110 !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2012, Mercury Marine 2.5/3.5-nelitahtimoottorit 90-10251C91 110 ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin Käyttö

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin Käyttö Mikäli perämoottorin srjnumerolevyssä on CE merkki vsemmss lkulmss, seurv ilmoitus on voimss: Tämä perämoottori, jonk on vlmistnut Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA ti Mrine Power Europe Inc. Prk

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset Vtimustenmukisuusvkuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Tämä sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn noudtt

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin käyttö

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin käyttö Mikäli perämoottorin srjnumerolevyssä on CE merkki vsemmss lkulmss, seurv ilmoitus on voimss: Tämä perämoottori, jonk on vlmistnut Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA ti Mrine Power Europe Inc. Prk

Lisätiedot

89/336/EY; standardit EN50081-1, SAE J551 (CISPR-julkaisu 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3

89/336/EY; standardit EN50081-1, SAE J551 (CISPR-julkaisu 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3 Astu livn! Kunnollinen huolenpito j huolto ovt tärkeitä, jott Mercury-tuotteesi toimii jtkuvsti huipputehokksti j svutt prhn mhdollisen suorituskyvyn j tloudellisuuden. Oheinen omistjn rekisteröintikortti

Lisätiedot

Huoltotiedote. Letkun vaihto. Mallit. Ilmoitus moottorin omistajalle. Veneliikkeen moottorivarasto. Huolto-osavarasto. Tarkastus

Huoltotiedote. Letkun vaihto. Mallit. Ilmoitus moottorin omistajalle. Veneliikkeen moottorivarasto. Huolto-osavarasto. Tarkastus Huoltotiedote N:o 98-16c Letkun vihto Mllit 1999 Mercury/Mriner 6 25 HP (2-thtiset) Srjnumerot 0G818363 0G829089 9.9/15, 25, 30/40, 50 (4-thtiset) Srjnumerot 0G820822 0G822265 135 200 HP (Ks. j EFI) Srjnumerot

Lisätiedot

Polttoainesäiliöt (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469

Polttoainesäiliöt (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469 Tervetulo mukn! Mercury-tuotteen kunnollinen hoito j kunnosspito kuuluvt olennisesti sen pitämiseen huippukunnoss prhn suorituskyvyn j tlouden svuttmiseksi. Oheinen omistjn rekisteröintikortti on vimesi

Lisätiedot

Tämä vakuutus on annettu Mercury Marinen ja Mercury MerCruiserin yksinomaisella vastuulla.

Tämä vakuutus on annettu Mercury Marinen ja Mercury MerCruiserin yksinomaisella vastuulla. HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE-merkillä vrustettuj tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien

Lisätiedot

Yleinen ohjausjärjestelmä (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995

Yleinen ohjausjärjestelmä (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995 Tervetulo mukn! Mercury-tuotteen kunnollinen hoito j kunnosspito kuuluvt olennisesti sen pitämiseen huippukunnoss prhn suorituskyvyn j tlouden svuttmiseksi. Oheinen omistjn rekisteröintikortti on vimesi

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 40/50/60 nelitahtinen 90-8M0055458 111 !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 40/50/60 nelitahtinen 90-8M0055458 111 ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Peräpeilisarjan sarjanumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin sarjanumero

Peräpeilisarjan sarjanumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin sarjanumero Vtimustenmukisuusvkuutus Cummins MerCruiser Diesel Tämä sisäperä- ti sisämoottori on Cummins MerCruiser Dieselin ohjeiden mukn sennettun seurvien direktiivien vtimusten mukinen j täyttää niihin liittyvät

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: 54936-1939 Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: 54936-1939 Maa: USA HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE-merkillä varustettuja tuotteita.

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE-merkillä varustettuja tuotteita. HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE-merkillä vrustettuj tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus - huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus - huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset Vtimustenmukisuusvkuutus - huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Moottorin vlmistjn nimi: Mercury Mrine Osoite: W6250 W. Pioneer Rod,

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE merkillä varustettuja tuotteita.

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE merkillä varustettuja tuotteita. HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE merkillä vrustettuj tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn sennettu sisäperämoottori ti sisämoottori noudtt seurvien

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus - huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus - huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset Vtimustenmukisuusvkuutus - huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Moottorin vlmistjn nimi: Mercury Mrine Osoite: W6250 W. Pioneer Rod,

Lisätiedot

2015, Mercury Marine. Perämoottori Käyttö Huolto Asennus Takuu Manuaalinen. 25/30 EFI nelitahtinen

2015, Mercury Marine. Perämoottori Käyttö Huolto Asennus Takuu Manuaalinen. 25/30 EFI nelitahtinen 2015, Mercury Mrine Perämoottori Käyttö Huolto Asennus Tkuu Mnulinen 25/30 EFI nelithtinen 8M0112163 815 fin fin Vtimustenmukisuusvkuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin

Lisätiedot

Käsittelyominaisuudet (A.4) ISO 8665 Sisämoottori (A.5.1.1) ISO 15584; ISO 10088; ISO 7840; ISO 10133

Käsittelyominaisuudet (A.4) ISO 8665 Sisämoottori (A.5.1.1) ISO 15584; ISO 10088; ISO 7840; ISO 10133 Vtimustenmukisuusvkuutus - Cummins MerCruiser Diesel Tämä sisäperä- ti sisämoottori on Cummins MerCruiser Dieselin ohjeiden mukn sennettun seurvien direktiivien vtimusten mukinen j täyttää niihin liittyvät

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2012, Mercury Marine 2,5/3,5-nelitahtimoottorit 90-8M !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2012, Mercury Marine 2,5/3,5-nelitahtimoottorit 90-8M ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: 54936-1939 Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: 54936-1939 Maa: USA HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Peräpeilisarjan sarjanumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin sarjanumero

Peräpeilisarjan sarjanumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin sarjanumero HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE-merkillä vrustettuj tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien

Lisätiedot

b a Vetolaitteen tunnistustarra a - Tarra b - Välityssuhde c - Sarjanumero d - Mallinumero e - Vetolaitteen sijainti veneessä f - CMD-osanumero

b a Vetolaitteen tunnistustarra a - Tarra b - Välityssuhde c - Sarjanumero d - Mallinumero e - Vetolaitteen sijainti veneessä f - CMD-osanumero Tunnistustiedot Vetolitteen srjnumero j mllinumero Srjnumerot ovt vlmistjn vin moniin teknisiin yksityiskohtiin, jotk koskevt Cummins MerCruiser Diesel -tuotettsi. Kun ott yhteyttä Cummins MerCruiser Diesel

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus perämoottori, tavanomainen kaksitahtinen

Vaatimustenmukaisuusvakuutus perämoottori, tavanomainen kaksitahtinen Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: 54936-1939 Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: 54936-1939 Maa: USA Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Tämä vakuutus on annettu Mercury Marinen ja Mercury MerCruiserin yksinomaisella vastuulla.

Tämä vakuutus on annettu Mercury Marinen ja Mercury MerCruiserin yksinomaisella vastuulla. HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE-merkillä vrustettuj tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien

Lisätiedot

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE merkillä varustettuja tuotteita.

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE merkillä varustettuja tuotteita. HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE merkillä vrustettuj tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn sennettu sisäperämoottori ti sisämoottori noudtt seurvien

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset Vtimustenmukisuusvkuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Moottorin vlmistjn nimi: Mercury Mrine Osoite: W6250 W. Pioneer Rod,

Lisätiedot

Yleinen ohjausjärjestelmä (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995

Yleinen ohjausjärjestelmä (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995 Tervetulo mukn! Mercury-tuotteen kunnollinen hoito j kunnosspito kuuluvt olennisesti litteen pitämiseen huippukunnoss prhn suorituskyvyn j tlouden svuttmiseksi. Oheinen omistjn rekisteröintikortti on vimesi

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

2.8 ES 200 Diesel -perävetolaitemallit

2.8 ES 200 Diesel -perävetolaitemallit 2.8 ES 200 Diesel -perävetolitemllit 0001. Tunnistustiedot Srjnumerot ovt vlmistjn viitteinä moniin teknisiin yksityiskohtiin, jotk koskevt Cummins MerCruiser Diesel moottorisi. Kun ott yhteyden Cummins

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin käyttö

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin käyttö Mikäli perämoottorin srjnumerolevyssä on CE merkki vsemmss lkulmss, seurv ilmoitus on voimss: Tämä perämoottori, jonk on vlmistnut Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA ti Mrine Power Europe Inc. Prk

Lisätiedot

HUOLTOTIEDOT. Palauta kaikki päätylevytsarjat, osanumero 1173-828131A4, Mercury Marinen hyvitettäväksi.

HUOLTOTIEDOT. Palauta kaikki päätylevytsarjat, osanumero 1173-828131A4, Mercury Marinen hyvitettäväksi. OHJE HUOLTOTIEDOT TIEDOTE No. 99-6c OptiMxin ilmkompressorin päätylevy Mllit MERCURY/MARINER 135/150 hv; 2,5 LITRAN OPTIMAX Srjnumerot 0G868674 0G925496 200/225 hv; 3,0 LITRAN OPTIMAX Srjnumerot 0G869454

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 15/20-nelitahtimoottorit 90-8M0057919 211 !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 15/20-nelitahtimoottorit 90-8M0057919 211 ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: Maa: USA HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin käyttö

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin käyttö Mikäli perämoottorin srjnumerolevyssä on CE merkki vsemmss lkulmss, seurv ilmoitus on voimss: Tämä perämoottori, jonk on vlmistnut Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA ti Mrine Power Europe Inc. Prk

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 40/50/60 nelitahtinen 90-8M0057811 211 !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 40/50/60 nelitahtinen 90-8M0057811 211 ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Polttoainesäiliöt (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469. Koneturvallisuusdirektiivi

Polttoainesäiliöt (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469. Koneturvallisuusdirektiivi Tervetulo mukn! Mercury-tuotteen kunnollinen hoito j kunnosspito kuuluvt olennisesti sen pitämiseen huippukunnoss prhn suorituskyvyn j tlouden svuttmiseksi. Oheinen omistjn rekisteröintikortti on vimesi

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 25/30 EFI nelitahtinen 90-8M0057983 211 !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 25/30 EFI nelitahtinen 90-8M0057983 211 ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

2016, Mercury Marine. HP662 SCi (NXT¹- ja NXT6-vetolaite)

2016, Mercury Marine. HP662 SCi (NXT¹- ja NXT6-vetolaite) 2016, Mercury Mrine HP662 SCi (NXT¹- j NXT6-vetolite) 8M0114944 115 fin fin Vtimustenmukisuusvkuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Vetolaitteen sarjanumeron sijainnit

Vetolaitteen sarjanumeron sijainnit Tunnisteet Kirj muistiin seurvt tiedot: Srjnumerot ovt vlmistjn koodej moniin teknisiin yksityiskohtiin, jotk koskevt Cummins MerCruiser Diesel -tuotettsi. Kun ott yhteyttä Cummins MerCruiser Diesel (CMD)

Lisätiedot

Tarkastus ja testi. Korjaus

Tarkastus ja testi. Korjaus OHJETIEDOTE TIEDOTE Nro 2000-07c Jkelu: Myyntipäällikkö Kirjnpito Huoltopäällikkö Teknikko Vrospäällikkö Ilmkompressorin päätylevyn öljyvuoto Mllit MERCURY/MARINER 200/225 hv; 3,0 LITRAN OPTIMAX Osnumerot

Lisätiedot

2015, Mercury Marine. 565 Bravo -perävetolaitteet

2015, Mercury Marine. 565 Bravo -perävetolaitteet 2015, Mercury Mrine 565 Brvo -perävetolitteet 8M0112149 715 fin fin Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist venemoottoreist. Siinä on lukuisi ominisuuksi, joill vrmistetn käytön helppous

Lisätiedot

*864839C70* HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE-merkillä varustettuja tuotteita.

*864839C70* HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE-merkillä varustettuja tuotteita. HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE-merkillä vrustettuj tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien

Lisätiedot

Yleinen ohjausjärjestelmä (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995

Yleinen ohjausjärjestelmä (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995 Tervetulo mukn! Mercury-tuotteen kunnollinen hoito j kunnosspito kuuluvt olennisesti sen pitämiseen huippukunnoss prhn suorituskyvyn j tlouden svuttmiseksi. Oheinen omistjn rekisteröintikortti on vimesi

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine MerCruiser Osoite: 3003 N. Perkins Road Kaupunki: Stillwater, OK Postinumero: Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine MerCruiser Osoite: 3003 N. Perkins Road Kaupunki: Stillwater, OK Postinumero: Maa: USA HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: Maa: USA HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

2015, Mercury Marine. 540 Bravo -perävetolaitteet

2015, Mercury Marine. 540 Bravo -perävetolaitteet 2015, Mercury Mrine 540 Brvo -perävetolitteet 8M0112135 715 fin fin Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist venemoottoreist. Siihen sisältyy lukuisi ominisuuksi, joill vrmistetn käytön

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: Maa: USA Vtimustenmukisuusvkuutus Nelithtiset huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Moottorin vlmistjn nimi: Mercury Mrine Osoite: W6250 Pioneer

Lisätiedot

*860168C70* HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE-merkillä varustettuja tuotteita.

*860168C70* HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE-merkillä varustettuja tuotteita. HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE-merkillä vrustettuj tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Peräpeilisarjan sarjanumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin sarjanumero

Peräpeilisarjan sarjanumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin sarjanumero Tunnisteet Kirj muistiin seurvt tiedot: Moottorin mlli j teho Moottorin srjnumero Peräpeilisrjn srjnumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin srjnumero 1206 Vihteistomlli (sisämoottori) Välityssuhde

Lisätiedot

1.7 Diesel-moottorit Sisäperämoottorimallit

1.7 Diesel-moottorit Sisäperämoottorimallit 1.7 Diesel-moottorit Sisäperämoottorimllit Tunnisteet Srjnumerot ovt vlmistjn vimi moniin teknisiin yksityiskohtiin, jotk koskevt sinun Cummins MerCruiser Diesel -moottorisi. Kun ott yhteyttä Cummins MerCruiser

Lisätiedot

Peräpeilisarjan sarjanumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin sarjanumero

Peräpeilisarjan sarjanumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin sarjanumero Vtimustenmukisuusvkuutus Cummins MerCruiser Diesel Tämä sisäperä- ti sisämoottori on Cummins MerCruiser Dieselin ohjeiden mukn sennettun seurvien direktiivien vtimusten mukinen j täyttää niihin liittyvät

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: Maa: USA Vtimustenmukisuusvkuutus 15, 20 hp, 25, 30 hp EFI huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Moottorin vlmistjn nimi: Mercury Mrine Osoite:

Lisätiedot

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE:llä merkittyjä tuotteita.

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE:llä merkittyjä tuotteita. HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn sennettu sisäperämoottori ti sisämoottori noudtt seurvien direktiivien

Lisätiedot

Tässä julkaisussa sekä moottorissasi käytetään varoituksia, huomautuksia ja ilmoituksia yhdessä vaarasymbolin

Tässä julkaisussa sekä moottorissasi käytetään varoituksia, huomautuksia ja ilmoituksia yhdessä vaarasymbolin Tervetulo Olet vlinnut yhden mrkkinoiden prhist venemoottoreist. Siihen sisältyy lukuisi ominisuuksi, joill vrmistetn käytön helppous j kestävyys. Hyvän huolen- j kunnosspidon vull voit nutti tämän tuotteen

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine MerCruiser Osoite: 3003 N. Perkins Road Kaupunki: Stillwater, OK Postinumero: Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine MerCruiser Osoite: 3003 N. Perkins Road Kaupunki: Stillwater, OK Postinumero: Maa: USA HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE-merkillä vrustettuj tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset Vtimustenmukisuusvkuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Vlmistj: Mercury Rcing N7480 County Rod UU Fond du Lc, WI 54937-9385

Lisätiedot

Jos CE merkkiin ei liity ilmoituksen saaneen laitoksen numeroa, sitä koskee seuraavan sisältöinen

Jos CE merkkiin ei liity ilmoituksen saaneen laitoksen numeroa, sitä koskee seuraavan sisältöinen Tervetulo mukn! Mercury tuotteen kunnollinen hoito j kunnosspito kuuluvt olennisesti sen pitämiseen huippukunnoss prhn suorituskyvyn j tlouden svuttmiseksi. Oheinen omistjn rekisteröintikortti on vimesi

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2012, Mercury Marine 75/90/115/125 OptiMax 90-10208C90 1209 !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2012, Mercury Marine 75/90/115/125 OptiMax 90-10208C90 1209 ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Jos CE merkkiin ei liity ilmoituksen saaneen laitoksen numeroa, sitä koskee seuraavan sisältöinen

Jos CE merkkiin ei liity ilmoituksen saaneen laitoksen numeroa, sitä koskee seuraavan sisältöinen Tervetulo mukn! Mercury tuotteen kunnollinen hoito j kunnosspito kuuluvt olennisesti sen pitämiseen huippukunnoss prhn suorituskyvyn j tlouden svuttmiseksi. Oheinen omistjn rekisteröintikortti on vimesi

Lisätiedot

Tämä vakuutus on annettu Cummins MerCruiser Dieselin yksinomaisella vastuulla.

Tämä vakuutus on annettu Cummins MerCruiser Dieselin yksinomaisella vastuulla. Vtimustenmukisuusvkuutus Cummins MerCruiser Diesel Tämä sisäperä- ti sisämoottori on Cummins MerCruiser Dieselin ohjeiden mukn sennettun seurvien direktiivien vtimusten mukinen j täyttää niihin liittyvät

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Turvallisuuden integroinnin periaatteet (1.1.2) EN 292 1; EN 292 2; EN 1050 Melu (1.5.8) ICOMIA 39/94 Tärinä ICOMIA 38/94

Turvallisuuden integroinnin periaatteet (1.1.2) EN 292 1; EN 292 2; EN 1050 Melu (1.5.8) ICOMIA 39/94 Tärinä ICOMIA 38/94 Tervetulo mukn! Mercury tuotteen kunnollinen hoito j kunnosspito kuuluvt olennisesti sen pitämiseen huippukunnoss prhn suorituskyvyn j tlouden svuttmiseksi. Oheinen omistjn rekisteröintikortti on vimesi

Lisätiedot

Tässä julkaisussa sekä moottorissasi käytetään varoituksia, huomautuksia ja ilmoituksia yhdessä kansainvälisen

Tässä julkaisussa sekä moottorissasi käytetään varoituksia, huomautuksia ja ilmoituksia yhdessä kansainvälisen Tervetulo Olet vlinnut yhden mrkkinoiden prhist venemoottoreist. Siihen sisältyy lukuisi ominisuuksi, joill vrmistetn käytön helppous j kestävyys. Hyvän huolen- j kunnosspidon vull voit nutti tämän tuotteen

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: Maa: USA HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori, Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn sennettun, noudtt seurvien direktiivien vtimuksi

Lisätiedot

Polttoainesäiliöt (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469

Polttoainesäiliöt (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469 Tervetulo mukn! Mercury-tuotteen kunnollinen hoito j kunnosspito on olennist, jott tuote pysyy huippukunnoss j tk prhn suorituskyvyn j tloudellisuuden. Oheinen omistjn rekisteröintikortti on vimesi vivttomn

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine MerCruiser Osoite: 3003 N. Perkins Road Kaupunki: Stillwater, OK Postinumero: Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine MerCruiser Osoite: 3003 N. Perkins Road Kaupunki: Stillwater, OK Postinumero: Maa: USA HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset Vtimustenmukisuusvkuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Vlmistj: Mercury Rcing, N7480 County Rod UU, Fond du Lc,, WI 54935

Lisätiedot

2016, Mercury Marine. Takuutiedot EMEA JA IVY EMEA JA IVY

2016, Mercury Marine. Takuutiedot EMEA JA IVY EMEA JA IVY 2016, Mercury Marine Takuutiedot EMEA JA IVY EMEA JA IVY 8M0117202 216 fin TAKUUREKISTERÖINTI EMEA JA IVY Tarkista asia EMEA:n ja IVY:n ulkopuolella paikalliselta maahantuojalta. 1. Voit muuttaa Mercury

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2012, Mercury Marine 80 Jet OptiMax 90-8M !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2012, Mercury Marine 80 Jet OptiMax 90-8M ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2012, Mercury Marine 135/150/175/ Pro XS OptiMax 90-8M

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2012, Mercury Marine 135/150/175/ Pro XS OptiMax 90-8M Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Bensiinimoottorit perävetolaitteelliset MPI-mallit

Bensiinimoottorit perävetolaitteelliset MPI-mallit Bensiinimoottorit perävetolitteelliset MPI-mllit 0001.06 Tunnistustiedot Srjnumerot ovt vlmistjn viitteinä moniin teknisiin yksityiskohtiin, jotk koskevt Cummins MerCruiser Diesel moottorisi. Kun ott yhteyden

Lisätiedot

fin i 2012, Mercury Marine 90-8M0066059 112

fin i 2012, Mercury Marine 90-8M0066059 112 fin i 2012, Mercury Mrine 90-8M0066059 112 ii fin Ohjuskhvn ost Ohjuskhvn osien sijinti... 1 Nrullinen hätäktkisin Nrullinen hätäktkisin... 2 Ohjuskhvn säädöt Säädöt... 4 Vihteenvihto Vihteenvihto... 6

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2010, Mercury Marine 200/225/250 OptiMax C !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2010, Mercury Marine 200/225/250 OptiMax C ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI USA,

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI USA, Tervetulo mukn! Mercury-tuotteen kunnollinen hoito j kunnosspito kuuluvt olennisesti sen pitämiseen huippukunnoss prhn suorituskyvyn j tlouden svuttmiseksi. Oheinen omistjn rekisteröintikortti on vimesi

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

MARINE POWER EUROPE, Inc.

MARINE POWER EUROPE, Inc. Mikäli perämoottorin srjnumerolevyssä on CE merkki vsemmss lkulmss, seurv ilmoitus on voimss: Tämä perämoottori, jonk on vlmistnut Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA ti Mrine Power Europe Inc. Prk

Lisätiedot

MARINE POWER EUROPE, Inc.

MARINE POWER EUROPE, Inc. Mikäli perämoottorin srjnumerolevyssä on CE merkki vsemmss lkulmss, seurv ilmoitus on voimss: Tämä perämoottori, jonk on vlmistnut Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA ti Mrine Power Europe Inc. Prk

Lisätiedot

89/336/EY; standardit EN , SAE J551 (CISPR-julkaisu 12), EN , IEC PT4-2, IEC PT4-3

89/336/EY; standardit EN , SAE J551 (CISPR-julkaisu 12), EN , IEC PT4-2, IEC PT4-3 Astu livn! Kunnollinen huolenpito j huolto ovt tärkeitä, jott Mercury-tuotteesi toimii jtkuvsti huipputehokksti j svutt prhn mhdollisen suorituskyvyn j tloudellisuuden. Oheinen omistjn rekisteröintikortti

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: Maa: USA HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI USA,

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI USA, Tervetulo mukn! Mercury-tuotteen kunnollinen hoito j kunnosspito on olennist, jott tuote pysyy huippukunnoss j tk prhn suorituskyvyn j tloudellisuuden. Oheinen omistjn rekisteröintikortti on vimesi vivttomn

Lisätiedot