Kaupunginhallitus Sivu 1 / 82. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupunginhallitus 26.11.2012 Sivu 1 / 82. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs"

Transkriptio

1 Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunginhallitus Sivu 1 / 82 Kokoustiedot Aika maanantai klo 15:30-16:50 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs Saapuvilla olleet jäsenet Markus Torkki, puheenjohtaja Christina Gestrin Tony Hagerlund Sirpa Hertell Mikko Hintsala Teemu Lahtinen Pertti Järvenpää Jarmo Jääskeläinen, saapui klo käsittelyn aikana Ari Konttas, saapui klo käsittelyn aikana Jaana Leppäkorpi Timo Lahti Elli Perklén Markku Sistonen Paula Viljakainen Saija Äikäs, saapui klo käsittelyn aikana Muut saapuvilla olleet Jyrki Kasvi Tuija Kalpala Kurt Byman Jukka Mäkelä Juha Metso Sampo Suihko Olavi Louko Mauri Suuperko Timo Kuismin Reijo Tuori Satu Tyry-Salo Päivi Sutinen Mari Immonen Riitta-Liisa Kammonen valtuuston puheenjohtaja, saapui klo käsittelyn aikana valtuuston I varapuheenjohtaja, saapui klo käsittelyn aikana valtuuston II varapuheenjohtaja, saapui klo käsittelyn aikana kaupunginjohtaja perusturvajohtaja sivistystoimen johtaja teknisen toimen johtaja liiketoimintajohtaja lakiasiainjohtaja rahoitusjohtaja viestintäjohtaja palvelujen kehittämisjohtaja kaupunginsihteeri kaupunginsihteeri, sihteeri

2 Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunginhallitus Sivu 2 / 82 Allekirjoitukset Markus Torkki puheenjohtaja Riitta-Liisa Kammonen sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: Sirpa Hertell Paula Viljakainen Pöytäkirjan nähtävänäolo julkipannun kuulutuksen mukaan on pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä osoitteessa Asemakuja 2 C 4. krs., Espoon keskus.

3 Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunginhallitus Sivu 3 / 82 Käsitellyt asiat Pykälä Liitteet Otsikko Sivu 336 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjan tarkastajien valinta Vuoden 2013 talousarvion ja taloussuunnitelman 6 hyväksyminen (Osittain Kv-asia) (Pöydälle ) Vuoden 2012 lokakuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat 16 toimenpiteet (Osittain Kv-asia) 340 Kaupungin omavelkaisen takauksen korottaminen 24 Länsimetro Oy:n lainoille sekä lainojen suojaamisessa käytettäville johdannaisille (Kv-asia) 341 Valtuustoaloite työn ja tulonmuodostuksen verotuksen 29 oikeudenmukaiseksi optimoinniksi kun kaupunki ostaa työsuorituksia ja palveluja (Kv-asia) Asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien edistäminen HUS-kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen (Kvasia) Valtuustokysymys Tapiolan uimahallin siisteysongelmista 45 (Kv-asia) 345 Valtuustokysymys iltapäivätoiminnan avustusten 47 riittävyydestä (Kv-asia) 346 Valtuustokysymys kaupungintalon ylläpidosta sekä 53 käyttämisestä tilapäisesti järjestöjen ym. kokoontumistilana (Kv-asia) 347 Valtuustokysymys kaupungintalon käytöstä, kunnosta sekä 59 vaurioitumisen estämisestä (Kv-asia) Valtuustoaloite Espoon asuntopoliittisesta ohjelmasta (Kvasia) Ilmastonmuutoksen hillintään tähtäävän neuvonnan 66 antamista koskeva yhteistyösopimus Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän ja kuntayhtymän jäsenkaupunkien kanssa 350 Lautakuntien ja jaostojen sekä viranhaltijoiden päätökset Päätökset, kirjelmät ja kokouksessa annetut selostukset Espoon luottamushenkilöorganisaation muutos sekä johtosääntöjen muuttaminen (Kv-asia) 75

4 Espoon kaupunki Pöytäkirja 336 Kaupunginhallitus Sivu 4 / Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Päätös Selostus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginhallitus oli kutsuttu koolle kaupunginhallituksen puheenjohtajan allekirjoittamalla päivätyllä kaupunginhallituksen jäsenille toimitetulla kokouskutsulla.

5 Espoon kaupunki Pöytäkirja 337 Kaupunginhallitus Sivu 5 / Pöytäkirjan tarkastajien valinta Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sirpa Hertell ja Paula Viljakainen.

6 Espoon kaupunki Pöytäkirja 338 Kaupunginhallitus Sivu 6 / / /2012 Kaupunginhallitus Vuoden 2013 talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksyminen (Osittain Kv-asia) (Pöydälle ) Valmistelijat / lisätiedot: Heikkinen Pekka, puh. (09) Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä Kaupunginhallitus hyväksyy talousarviokirjan liitteelle 2 sisältyvät talousarvion noudattamista koskevat ohjeet ja ehdottaa, että valtuusto 1 hyväksyy liitteenä olevan talousarviokirjan mukaisesti vuoden 2013 talousarvion ja taloussuunnitelman liitteineen, 2 hyväksyy liitteeltä ilmenevät päätösehdotukset valtuutettujen raha-asiaaloitteisiin ja toteaa aloitteet loppuun käsitellyiksi, 3 oikeuttaa kaupunginjohtajan korvaamaan talousarvioon merkityn 40 milj. euron peruspalvelujen kehittämisrahaston pääoman purun vastaavan suuruisella lainanotolla, jos lainanotto on taloudellisesti edullisempaa kuin rahaston purku, 4 oikeuttaa Tilakeskus -liikelaitoksen johtokunnan ja teknisen lautakunnan jatkamaan vuoden 2012 talousarviossa erikseen nimettyjen keskeneräisiksi jäävien talonrakennushankkeiden sekä kiinteiden rakenteiden ja laitteiden rakentamista tai rakennuttamista niille aiemmin osoitettujen kokonaismäärärahojen rajoissa ja toteaa, että hankkeiden viivästymisistä johtuvat hankkeille vuonna 2012 käyttämättä jääneiden määrärahavarausten aiheuttamat vaikutukset vuoden 2013 talousarvioon käsitellään erikseen talousarvion muutoksina, 5 oikeuttaa konserniesikunnan tekemään talousarvioon ja taloussuunnitelmaan valtuustokäsittelystä aiheutuvat sekä muut talousarvion oikeellisuutta, informatiivisuutta tai kieliasua parantavat muutokset ja tarkennukset, jotka eivät poikkea hyväksytyn talousarvion ja taloussuunnitelman sisällöstä, eivätkä oleellisesti muuta tuloslaskelman tilikauden tulosta eikä rahoitusosaa.

7 Espoon kaupunki Pöytäkirja 338 Kaupunginhallitus Sivu 7 / 82 Käsittely Leppäkorpi Sistosen kannattamana teki seuraavan muutosehdotuksen: Muutosesitys kohtaan 1: hyväksytään esitys sillä muutoksella, että terveyskeskusmaksu poistetaan. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu ehdotus, jonka johdosta on äänestettävä. Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen 12 äänellä 3 ääntä vastaan hylänneen Leppäkorven muutosehdotuksen. Äänestyslista on pöytäkirjan liitteenä. Päätös Liite Oheismateriaali Selostus Kaupunginhallitus: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin. 1 Vuoden 2013 talousarvio sekä taloussuunnitelma 2 Raha-asia-aloitteet 3 Neuvottelusopimus Neuvottelutulos 5 Pöytäkirjamerkinnät 6 TA Tulos ja rahoituslaskelmat 7 Äänestyslista Palvelukustannusten kehitys valtuuston toivomus - Selvitys palveluverkon kehittämiseen liittyvistä toimenpiteistä Vuoden 2013 talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus on laadittu valtuuston syyskuussa tekemän taloussuunnitelmakehyksen mukaisesti. Valtuusto hyväksyi Espoo-strategian kaupungin yhteiset tulostavoitteet talousarvion ja taloussuunnitelman yksityiskohtaista valmistelua varten sekä vuosien kehyksen tulos- ja rahoituslaskelmat sekä käyttötalousosan toimialoittaiset kokonaismenot ja -tulot. Yleiseen talouskehitykseen liittyy runsaasti epävarmuutta ja jopa suuremmankin kriisin uhka on kasvanut. Tulevan toimintavuoden aikana on varauduttava reagoimaan nopeasti, jos taloustilanne edelleen heikkenee. Kokonaistalouden näkymät Helsingin seudulla ja Espoossa Tuotanto kasvoi Helsingin seudulla vajaat 2 % ja koko maassa 2,7 % vuonna Viime vuoden jälkipuolen hidastuminen jatkui kuluvan vuoden alkupuolella: ennakkoarvioiden mukaan tuotanto kasvoi tammikesäkuussa Helsingin seudulla noin 1 % edellisvuodesta, samaa tahtia

8 Espoon kaupunki Pöytäkirja 338 Kaupunginhallitus Sivu 8 / 82 kuin koko maassa. Tuotannon taso ei ole saavuttanut vuoden 2008 tasoa Helsingin seudulla eikä koko maassa. Helsingin seudun talouskehitys on kaksijakoista: teollisuuden liikevaihto väheni viime vuonna ja tämän vuoden alkupuolella tietoliikennealan ongelmien vuoksi, mutta rakentamisessa ja useimmilla palvelualoilla kasvu jatkui vahvana kuluvan vuoden puoliväliin asti. Euroopan talouskriisi ja USA:n talouden hidas toipuminen on lisännyt talouden epävarmuutta. Tuoreet talousennusteet (VM, ETLA, PT, PTT syyskuussa 2012) arvioivat Suomen bruttokansantuotteen muutokseksi - 0,5 1 % vuodelle 2012 sekä 1 2 % vuodelle Sekä teollisuuden että palvelualojen yritysten suhdannenäkymät heikkenivät viime kesän aikana. Helsingin seudun yritysten arviot suhdannenäkymistä eivät oleellisesti poikkea koko maan yritysten näkymistä. Voidaan arvioida, että Helsingin seudun kasvunäkymät vuodelle 2013 ovat samanlaiset kuin valtakunnallisesti. Helsingin seudulla työllisyys kasvoi vuodesta 2010 kuluvan vuoden alkuun asti. Työllisyys on kasvanut hieman nopeammin Helsingin seudulla kuin koko maassa vuoden 2009 taantuman jälkeen. Liike-elämän palveluiden ja muiden palvelualojen työllisyyden kasvu on kompensoinut tietoliikennealan työllisyyden supistumista. Kuluvan vuoden toisella neljänneksellä seudun työllisyys kuitenkin kääntyi laskuun. Lähitulevaisuuden työllisyyskehitys Helsingin seudulla riippuu yleisestä suhdannekehityksestä, mutta erityisesti pääkaupunkiseudun tietoliikennealan rakennemuutoksesta ja sen työllisyysvaikutuksista. Espoon elinkeinorakenteessa painottuvat koko seutuun verrattuna informaatioteknologia (tietoliikennevälineet, ohjelmisto- ja tietopalvelut), tekninen tukkukauppa, tutkimus- ja kehittämistoiminta, liike-elämän palvelut, lääkeaineiden valmistus sekä energia- ja polttoainealat. Taloussuunnitelman rakenne ja sen muutokset Talousarvio ja -suunnitelma koostuu peruskaupungin käyttötalous-, tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosan sekä liikelaitosten ja erillisten taseyksiköiden suunnitelmista. Tilakeskuksen ja taseyksiköiden toimintaja taloussuunnitelmat on sijoitettu suunnitelmaraportissa teknisen ja ympäristötoimen talousarvion yhteyteen ja muiden liikelaitosten toiminta- ja taloussuunnitelmat palveluliiketoimen toimialan yhteyteen. Kaupunki investoi lähivuosina merkittävästi omien tytäryhtiöidensä taseisiin ja konserniyhtiöiden rooli ja vaikutus kaupungin toiminnassa ja taloudessa kasvaa. Sen vuoksi taloussuunnitelman yleisperustelujen loppuun on lisätty kuvaus kaupungin ja sen konserniyhteisöjen suunnitteilla ja käynnissä olevista investoinneista ja niiden rahoituksesta sekä Espoo-konsernin taloudellisten vastuiden kehityksestä. Toiminnan ja talouden seurantaa tullaan myös laajentamaan koskemaan konsernikokonaisuutta. Talousarvion ja -suunnitelman liitteet sisältävät valtuuston talousarviota koskevat päätökset, talousarvion sitovuutta ja seurantaa koskevat

9 Espoon kaupunki Pöytäkirja 338 Kaupunginhallitus Sivu 9 / 82 määräykset ja kaupunginhallituksen päättämät talousarvion noudattamista koskevat ohjeet sekä peruskaupungin ja Tilakeskus-liikelaitoksen vuosien hankekohtaisen investointiohjelman. Peruskaupungilla tarkoitetaan Espoon kaupunkia ilman liikelaitoksia ja muita erillisiä tase-yksiköitä. Siihen sisältyy yleishallinto, sosiaali- ja terveystoimi, sivistystoimi, tekninen ja ympäristötoimi sekä vuoden 2011 alussa aloittaneen palveluliiketoimen toimialan esikunta sekä nettobudjetoituina yksiköinä toimivat konsernipalvelujen osat. Peruskaupungin talousarvio sisältää ulkoisten menojen ja tulojen lisäksi kaupungin sisäiset menot ja tulot. Peruskaupungin tulos- ja rahoituslaskelmaosaan sisältyvät liikelaitosten perustamislainojen lyhennykset ja korot sekä peruspääoman tuotto. Liikelaitoksia ovat Tilakeskus-liikelaitos, Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitos, Espoo Catering -liikelaitos, Espoo Logistiikka -liikelaitos, Länsi- Uudenmaan pelastuslaitos -liikelaitos sekä Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos. Vuoden 2013 alussa aloittavat uudet Espoo Talouspalvelut -liikelaitos sekä Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitos. Useiden liikelaitosten perustaminen viime vuosina on vaikeuttanut toimialojen taloudellisten tunnuslukujen vertailtavuutta aiempiin vuosiin. Vuoden 2013 alussa kaikki sisäisten palvelujen kustannukset yleiskuluineen laskutetaan käyttäjiltä. Palveluliiketoimialan yksiköiden tuotteistusta, hinnoittelua ja laskutusta on valmisteltu lokakuulle 2012 saakka ja järjestelmän toimivuutta ei ole ehditty kaikilta osin testaamaan. Sen vuoksi laskutuksen osuvuutta arvioidaan tammi-maaliskuun toteutumatietojen perusteella ja huhtikuussa tehdään tarvittavat tarkistukset seuraavan toiminta- ja taloussuunnittelukierroksen valmistelun alkuvaiheessa. Myös Tilakeskuksen vuokranmääritys- ja laskutusperusteet tarkistetaan samassa aikataulussa. Suurpellon ja Tapiolan taseyksiköille on tehty omat taloussuunnitelmat, joissa ko. alueiden investointeja ja niiden rahoittamista suunnitellaan erillään muusta kaupungista. Keskeinen peruste erillisyydelle on se, että hankkeita suunnitellaan, toteutetaan ja rahoitetaan alueen maanomistajien kanssa tehtävillä maankäyttö- ja kaavoitussopimuksilla ja että tulot ja menot kertyvät osittain eriaikaisesti. Tekninen toimiala toteuttaa valtaosan taseyksiköiden investoinneista. Koko kaupungilla tarkoitetaan edellä kuvatun peruskaupungin sekä liikelaitosten ja erillisten taseyksiköiden sekä rahastojen muodostamaa kokonaisuutta. Liikelaitosten, taseyksiköiden ja rahastojen talousarviot ja taloussuunnitelmat investointiosineen käsitellään osana talousarviota ja - suunnitelmaa. Taloussuunnitelman ja -arvion seurannan yhteydessä talousarviovuoden aikana raportoidaan koko kaupungin talouden kehityksestä sekä erikseen toimialojen, liikelaitosten ja taseyksiköiden kehityksestä.

10 Espoon kaupunki Pöytäkirja 338 Kaupunginhallitus Sivu 10 / 82 Talousarvion ja taloussuunnitelman talousperusteet Vuoden 2012 verorahoitusarvio osui varsin hyvin kohdalleen alkuperäisessä talousarviossa. Verotuloarvion toteutumisessa on pieni riski, mutta vastaavasti valtionosuusarvio ylittyy. Kaupungin käyttötalousmenojen kasvua kyettiin vahvalla ohjauksella hidastamaan merkittävästi vuosina 2009 ja Käyttötalousmenojen kasvu on kiihtynyt vuosien 2011 ja 2012 aikana. Vuoden 2011 toteumatiedot eivät anna oikeaa ja vertailukelpoista kuvaa menokehityksestä, sillä aiemmin suoraan investointimenoksi kirjatuista merkittävä osa kirjataan vuoden 2011 alusta lukien suositusten mukaisesti käyttötalouteen ja kohdistetaan hankkeille valmistus omaan käyttöön tilin kautta. Käsittelymuutos nosti käyttömenoja runsaat 2 prosenttiyksikköä. Kirjauskäytännön muutoksista johtuvien erojen poiston jälkeen on menojen kasvu edelleen selvästi nopeampaa kuin edellisinä vuosina. Vuoden 2012 talousarvioon jouduttiin tekemään valtuustossa merkittäviä lisäyksiä seuranta 1:n käsittelyn yhteydessä. Palvelutarpeiden jatkuvan kasvun vuoksi menokehystä on pidemmällä aikavälillä pakko kasvattaa jossain määrin. Syyskuun lopun tilanteessa tehdyn tilinpäätösennusteen mukaan kaupungin vuosikate ja tulos ovat noin 5 milj. euroa heikommat kuin alkuperäinen talousarvio. Vuosikatetta arvioidaan kertyvän noin 119 milj. euroa, mikä on 60 miljoonaa liian vähän terveen rahoitustasapainon näkökulmasta. Vuonna 2009 hyväksytyn tuottavuusohjelman pohjalta on jatkettu palvelujen järjestämiseen ja palveluverkon tavoitetilaan liittyvää suunnittelua sekä sisäisten tukipalvelujen uudelleenorganisointia. Tulevan valtuustokauden alussa on rahoituspohjaa ja -perusteita sekä palvelujen järjestämistapaa arvioitava perusteellisesti uudelleen, jotta palvelut voidaan järjestää ja rahoittaa kohtuullisella verotuksen tasolla. Taloussuunnitelma Verotuloarvio suunnitelmakaudelle on tehty valtuuston tekemän päätöksen mukaisilla veroprosenteilla. Verorahoitusarvio tarkistettiin kokonaisuudessaan lokakuun alussa, kun vuoden 2011 verotuksesta ja valtion vuoden 2013 talousarvioon sisältyvistä veroperustemuutoksista saatiin lisätietoa. Verorahoituksen kokonaiskertymää pudotettiin kehyspäätöksestä noin 12 milj. euroa vuonna 2013, yli 27 milj. euroa vuonna 2014 ja 15 milj. euroa vuonna Taloussuunnitelmassa Espoon verotulojen arvioidaan kasvavan 2,1 prosenttia vuonna 2012 edellisen vuoden kertymään verrattuna. Vuonna 2013 verotuloja arvioidaan kertyvän milj. euroa, eli 3,6 prosenttia vuoden 2012 kertymää enemmän. Verotulojen kasvuarvio on sama kuin Suomen viiden suurimman kaupungin kasvuarvion keskiarvo. Verotuloarvion toteutumiseen sisältyy yleisen talouskehityksen perusteella keskimääräistä suurempi riski.

11 Espoon kaupunki Pöytäkirja 338 Kaupunginhallitus Sivu 11 / 82 Talousarviovuoden 2013 käyttötalous on valmisteltu kokonaisuutena valtuuston syyskuussa hyväksymän kehyksen mukaisesti lukuun ottamatta sitä, että sivistystoimen määrärahoihin on tehty 6,1 milj. euron lisäys kaikille suunnitelmavuosille. Henkilöstö Kaupungin henkilöstön määrä oli noin syyskuussa Alkusyksyn kasvua ennen henkilöstömäärä oli pienentynyt eikä kasvua ole viime vuosina ollut lainkaan siitäkään huolimatta, että kaupungin asukasmäärä on kasvanut vuosittain selvästi. Henkilöstömäärä kasvaa vuonna 2013 jonkin verran, vaikka taloudellisen tilanteen epävarmuuden vuoksi tuottavuuden nostamiseen kohdistuukin kasvavia paineita. Henkilöstömäärän lisäystarve johtuu kaupungin väestönkasvusta ja erityisesti vanhusväestön määrän kasvusta ja näistä johtuvista investoinneista. Uusia virkoja ja toimia tullaan esittämään hieman yli 190 ja ne kohdennetaan pääasiassa sosiaali- ja terveystoimen ja sivistystoimen peruspalveluihin. Osa uusista viroista ja toimista on määräaikaisesti hoidettujen tehtävien vakinaistamisia. Nykyisen henkilöstön osalta eläkkeelle jäävien määrän kasvu sekä muu henkilöstön lähtövaihtuvuus edellyttävät vaihtuvuuteen liittyvien osaamisriskien tunnistamista ja tarvittavan osaamisen saannin turvaamista sekä toimintatapojen ja prosessien jatkuvaa kehittämistä. Lisäksi oppilaitosyhteistyöllä, harjoittelupaikkojen tarjoamisella sekä nuorten kesätyöllistymisen tukemisella varmistetaan työvoiman tulevaa saamista. Työyhteisöjen monimuotoisuutta edesautetaan maahanmuuttajien työllistämisellä kaupungin tehtäviin. Vuokratyövoimaa käytetään pääasiassa äkillisiin sijaistarpeisiin sekä tietyillä ammattiryhmillä määräaikaisuuksien hoitamisessa. Espoolaisen johtamismallin kehittäminen jatkuu yhdessä Aalto-yliopiston kanssa. Espoolaisen johtamisen kulmakivet määriteltiin vuonna 2012 ja vuoden 2013 aikana luodaan johtamisen arviointiin liittyvät mittarit sekä tehdään ensimmäinen johtajuuden kehittymiseen liittyvä mittaus. Henkilöstön työhyvinvointia mittaavan Kunta 10 -tutkimuksen tulokset ovat käytettävissä alkuvuodesta. Tulos- ja rahoituslaskelma Koko kaupungin toimintamenojen kasvu vuoden 2012 tilinpäätösennusteeseen verrattuna on noin 4,1 prosenttia talousarviovuonna Tavoitteena on, että kustannuskehitys hidastuu vuosina 2014 ja 2015, koska menojen kasvun pitää olla hitaampaa kuin tulojen kasvu, jotta kaupungin rahoitusasema voitaisiin nostaa kestävälle tasolle. Kaupungin palvelukäyttöön tulee lähivuosina uusia tytäryhtiöiden taseisiin rakennettavia palvelutiloja, jotka tulevat aiheuttamaan merkittäviä uusia käyttökustannuksia (Opinmäki, Espoon sairaala, elinkaarihankkeina peruskorjattavat koulut, Elä ja Asu -hankkeet). Myös niiden rahoituskustannukset ja niissä järjestettävät palvelut on kyettävä rahoittamaan.

12 Espoon kaupunki Pöytäkirja 338 Kaupunginhallitus Sivu 12 / 82 Kaupungin harkintavalta lakisääteisten palvelujen maksuperusteiden osalta on varsin sidottua. Sosiaali- ja terveystoimen maksut ovat pääosin lähellä maksuasetuksen ylärajaa. Eräiden muiden maksujen osalta kaupungilla olisi potentiaalia kerätä nykyistä enemmän tuloja. Kaikkien niiden palvelujen, joissa se on mahdollista, perusteet tulee tarkistaa. Espoo joutuu lähivuosina arvioimaan uudelleen kaikki tuloperusteensa. Palvelujen järjestämis- ja tuotantotapaa on arvioitava koko ajan kriittisesti ja haettava systemaattisesti parempaa tuottavuutta. Kuntien palveluvelvoitteen keventämiseen ei tähän saakka ole ollut edellytyksiä, vaan se on enemminkin lisääntynyt koko 2000-luvun. Julkinen sektori tulee velkaantumaan lähivuosina edelleen ja palveluvelvoitteen keventäminen olisi saatava kestävyysvajeen yhtenä ratkaisukeinona vakavaan keskusteluun. Lainanhoitokustannukset on laskettu olettaen, että korkotaso pysyy lähivuodet kohtuullisen alhaisena. Korkokustannusten arvioidaan olevan vuonna 2015 yhteensä 13,2 milj. euroa eli yli kaksinkertaiset vuoden 2012 tasoon verrattuna. Tilikauden tulos tulee tilinpäätösennusteen mukaan vuonna 2012 olemaan noin 16 milj. euroa ylijäämäinen. Talousarviovuoden 2013 tulos tulee olemaan arvion mukaan lähellä nollaa ja vuonna 2014 kaupungin tulos on painumassa 12 milj. euroa alijäämäiseksi. Konsernin investoinnit ja niiden rahoitus Taloussuunnitelman investointiosassa esitetään ne investointisuunnitelmat, joista valtuusto päättää taloussuunnitelman yhteydessä. Taloussuunnitelman yleisperusteluissa on esitetty koko Espoo-konsernin investointisuunnitelmat ja niiden rahoitus, koska hyvin merkittävä osa toimitila- ja infrafakentamisesta toteutetaan tytäryhtiöiden ja PKS-yhteisöjen taseisiin. Konsernin investointiohjelma suunnitelmakaudella on edellisvuosien tapaan mittava ja kaikkiaan historiallisen suuri. Konserni investoi kauden aikana yhteensä noin 2,5 mrd. eurolla. Vuonna 2013 investointitaso kasvaa voimakkaasti edellisvuodesta ja on kaikkiaan noin 500 milj. euroa. Suunnitelmakauden investointien rahoitusta on tarkasteltu kaupungin sekä niiden tytäryhtiöiden osalta, joiden investoinnit rahoitetaan 100 % lainoituksella. Suurpellon ja Tapiolan taseyksiköiden sekä Finnoon ja Espoon keskustassa sijaitsevan Suviniityn kaava-alueen kunnallistekniikan rakentamismenot tulevat katetuksi pääosin ko. alueiden maankäyttösopimuksilla ja tonttien myyntituloilla. Kaupungin ja tytäryhteisöjen vuoden 2013 investoinneista noin kolmannes rahoitetaan kaupungin tulorahoituksella. Kun vuosikate onnistutaan nostamaan vuosina noin 180 milj. euron tasolle, tulorahoituksen osuus suunnitelmakaudella on keskimäärin 50 %. Rahastoja puretaan investointien rahoitukseen 40 milj. euroa

13 Espoon kaupunki Pöytäkirja 338 Kaupunginhallitus Sivu 13 / 82 vuosina 2013 ja 2014 sekä 30 milj. euroa vuonna Konsernin lainakanta kasvaa vuonna 2013 yhteensä 236 milj. eurolla ja koko suunnitelmakaudella 915 milj. euroa. Suunnitelmakauden lopulla konsernilla on lainaa 2,4 mrd. euroa, joka on euroa asukasta kohden. Tulorahoituksen eli kaupungin vuosikatteen osuus investointien rahoitukseen on pitkällä tähtäimellä kestämättömän alhainen. Kaupungin vuosikatteen tulisi olla lähivuosina vähintään 180 milj. euroa, jotta tulorahoituksen osuus olisi riittävä ja velkaantuminen kohtuullista. Taloussuunnitelmaraportin lopussa olevassa investointiliitteessä on esitetty kaupungin, Tilakeskuksen sekä tytäryhtiöiden kautta toteutettavien merkittävien investointien ajoitukset. Liitteen lopussa on selvityskohdeluettelo, johon on merkitty sellaisia hankkeita, joiden tarkemmasta sisällöstä, sijoituspaikasta, ajoituksesta, toteutustavasta, kustannuksista tai rahoituksesta ei ole riittävästi tietoa, jotta ne voitaisiin sisällyttää investointiohjelmaan. Kaupunginhallitus jätti asian pöydälle Pöydällä olon aikana valtuuston neuvottelutoimikunta on käsitellyt kaupunginjohtajan ehdotusta talousarvioksi ja -suunnitelmaksi neljässä kokouksessa ja päätynyt liitteenä olevaan sopimukseen ja neuvottelutulokseen, jonka Kokoomuksen, Vihreiden, SFP:n, Keskustan ja Kristillisdemokraattien valtuustoryhmät allekirjoittivat. Neuvottelusopimukseen sisältyy 23 pöytäkirjamerkintää, joita neuvottelutoimikunta edellyttää seurattavan vuoden 2013 aikana. Kaupunginjohtaja esittää tehtäväksi taloussuunnitelmaehdotukseen neuvottelutuloksen mukaiset muutokset. Neuvottelumuutoksista johtuva lainanottotarpeen nettolisäys on suunnitelmakaudella vuosittain seuraava: TA 2013 TS 2014 TS ,335 milj.euroa 5,085 milj.euroa 7,085 milj.euroa Neuvottelutuloksen perusteella tarkistetut tulos- ja rahoituslaskelmat ovat liitteenä. Lainakannan kasvu vuodesta 2012 vuoden 2015 loppuun on 215 milj.euroa. Lainamäärä suunnitelmakauden lopussa on 374,3 milj.euroa eli euroa / asukas. Taloussuunnitelma- ja talousarvioehdotuksesta on pyydetty henkilöstötoimikunnan lausunto. Henkilöstötoimikunta, jolle on informoitu taloussuunnitelman valmistelusta prosessin eri vaiheissa, on käsitellyt ehdotusta lausunnon antamista varten ja merkinnyt ehdotuksen tiedokseen. Esittelyaineistoon on lisätty liitteiksi neuvottelusopimus liitteineen (neuvottelutulos ja pöytäkirjamerkinnät) sekä päivitetyt tulos- ja rahoituslaskelmat.

14 Espoon kaupunki Pöytäkirja 338 Kaupunginhallitus Sivu 14 / 82 Päätöshistoria Kaupunginhallitus Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä Kaupunginhallitus hyväksyy talousarviokirjan liitteelle 2 sisältyvät talousarvion noudattamista koskevat ohjeet ja ehdottaa, että valtuusto 1 hyväksyy liitteenä olevan talousarviokirjan mukaisesti vuoden 2013 talousarvion ja taloussuunnitelman liitteineen, 2 hyväksyy liitteeltä ilmenevät päätösehdotukset valtuutettujen raha-asiaaloitteisiin ja toteaa aloitteet loppuun käsitellyiksi, 3 oikeuttaa kaupunginjohtajan korvaamaan talousarvioon merkityn 40 milj. euron peruspalvelujen kehittämisrahaston pääoman purun vastaavan suuruisella lainanotolla, jos lainanotto on taloudellisesti edullisempaa kuin rahaston purku, 4 oikeuttaa Tilakeskus -liikelaitoksen johtokunnan ja teknisen lautakunnan jatkamaan vuoden 2012 talousarviossa erikseen nimettyjen keskeneräisiksi jäävien talonrakennushankkeiden sekä kiinteiden rakenteiden ja laitteiden rakentamista tai rakennuttamista niille aiemmin osoitettujen kokonaismäärärahojen rajoissa ja toteaa, että hankkeiden viivästymisistä johtuvat hankkeille vuonna 2012 käyttämättä jääneiden määrärahavarausten aiheuttamat vaikutukset vuoden 2013 talousarvioon käsitellään erikseen talousarvion muutoksina, 5 oikeuttaa konserniesikunnan tekemään talousarvioon ja taloussuunnitelmaan valtuustokäsittelystä aiheutuvat sekä muut talousarvion oikeellisuutta, informatiivisuutta tai kieliasua parantavat muutokset ja tarkennukset, jotka eivät poikkea hyväksytyn talousarvion ja taloussuunnitelman sisällöstä, eivätkä oleellisesti muuta tuloslaskelman tilikauden tulosta eikä rahoitusosaa. Käsittely Puheenjohtaja Sistosen kannattamana ehdotti, että kaupunginhallitus jättää vuoden 2013 talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksymisen pöydälle ja pyytää siitä valtuuston neuvottelutoimikunnan lausunnon siten, että asia voidaan käsitellä kaupunginhallituksen kokouksessa Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko pöydällepanoehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska pöydällepanoehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen sen yksimielisesti.

15 Espoon kaupunki Pöytäkirja 338 Kaupunginhallitus Sivu 15 / 82 Päätös Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus jätti vuoden 2013 talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksymisen yksimielisesti pöydälle ja pyytää siitä valtuuston neuvottelutoimikunnan lausunnon siten, että asia voidaan käsitellä kaupunginhallituksen kokouksessa Tiedoksi

16 Espoon kaupunki Pöytäkirja 339 Kaupunginhallitus Sivu 16 / / / Vuoden 2012 lokakuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet (Osittain Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Jyrkkä Maria, puh. (09) Heikkinen Pekka, puh. (09) Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä Kaupunginhallitus hyväksyy seuraavat määrärahojen siirrot Yleishallinnon aineettomien hyödykkeiden kustannuspaikalta euroa kustannuspaikalle Sivistystoimen yhteiset euroa kustannuspaikalle Muu tekninen ja ympäristötoimi Tekninen ja ympäristötoimi euroa kohdasta 49 Muut tekniset ja ympäristöpalvelut kohtaan 44 Ympäristölautakunta Tilakeskus-liikelaitos euroa kustannuspaikalta 71951, hankkeelta 3736 Toimitilojen muutostyöt, kustannuspaikalle aineettomat hyödykkeet euroa kustannuspaikalta 71940, hankkeelta 4262, kustannuspaikalle Koneet ja kalusto. - Osakkeiden ja osuuksien kustannuspaikalle euroa hankkeelta 3022 Kuninkaantien palvelukeskus ja asuntola euroa hankkeelta 3667 Tillinmäen päiväkoti euroa hankkeelta 3159 Olarinluoman vastaanottokoti euroa hankkeelta 3668 Roosaliinan päiväkoti euroa hankkeelta 4116 Kirkkojärven koulu euroa hankkeelta 4164 Rastaalan koulu euroa hankkeelta 4051 Kaitaan koulu ja lukio Suurpellon taseyksikkö euroa omaisuuslajilta Kiinteät rakenteet ja laitteet omaisuuslajille Osakkeet ja osuudet Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto 1 merkitsee vuoden 2012 lokakuun kuukausiraportin tiedoksi

17 Espoon kaupunki Pöytäkirja 339 Kaupunginhallitus Sivu 17 / 82 2 hyväksyy poikkeamat seuraavien Espoo-strategian tulostavoitteiden toteutumisessa: Talous - Toimintakate on vähintään alkuperäisen talousarvion mukainen (konserniesikunta, sosiaali- ja terveystoimi, sivistystoimi, tekninen ja ympäristötoimi) - Peruskaupungin tuottavuuden nousu on vähintään 1,5 % (konserniesikunta) - Vuosikate on vähintään 126 milj. euroa. Investointien tulorahoitusprosentti on vähintään 60 (konserniesikunta) - Konsernilainojen määrä on enintään euroa /asukas (konserniesikunta) - Konsernin ohjauskäytännöt on määritetty, niihin liittyvät työtavat sovittu ja käytössä (konserniesikunta) - Konserniyhteisöt on liitetty konsernipankkiin (konserniesikunta) - Kaupungin talouden ja toiminnan ohjaus on vahvistunut (konserniesikunta) - Koulutuskuntayhtymä Omnian vaikuttavuus on parantunut (sivistystoimi) Palvelujen järjestäminen - Uudistetaan palveluprosesseja ja toteutetaan sähköiset palvelut v laaditun suunnitelman mukaisesti (konserniesikunta, sivistystoimi, palveluliiketoimen toimiala) - Palvelujen järjestämisen tavoitetilan pohjalta tarkennetaan suunnitelma palvelujen sijoittumisesta (konserniesikunta, sosiaali- ja terveystoimi, sivistystoimi, tekninen ja ympäristötoimi, palveluliiketoimen toimiala) - Yhtenäiset mittaustavat ovat käytössä (konserniesikunta) - Pääkaupunkiseudulla valmistaudutaan toteuttamaan varhaiskasvatuspalvelut yli kuntarajojen vuoden 2012 aikana (sivistystoimi) - Potilasturvallisuusjärjestelmän mukainen raportointi on käytössä (sosiaali- ja terveystoimi) Asiakas ja kaupunkilainen - Tuetaan kaupungin tasapainoista kehitystä luomalla malli, jolla voidaan seurata ja arvioida hyvinvoinnin alueellista kehittymistä ja kaventaa kaupunginosien välisiä sosiaalisia eroja (konserniesikunta) - Kiireettömään hoitoon pääsy terveyspalveluissa nopeutuu edellisvuodesta (sosiaali- ja terveystoimi) Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kestävän kehityksen kaupunki - Suurten palvelujen tilatarve- ja yksikkökokomitoitus on tarkistettu (konserniesikunta, sosiaali- ja terveystoimi, sivistystoimi, tekninen ja ympäristötoimi, palveluliiketoimen toimiala) - Metron asemaseutujen kaupungin palvelujen sijoittumissuunnitelmat on laadittu (konserniesikunta, tekninen ja ympäristötoimi)

18 Espoon kaupunki Pöytäkirja 339 Kaupunginhallitus Sivu 18 / 82 3 hyväksyy seuraavat tuloarvioiden ja määrärahojen muutokset Sosiaali- ja terveystoimi 21 toimialan esikunta tuloarvion alennus määrärahan alennus 24 Vanhusten palvelut määrärahan lisäys 25 Terveyspalvelut määrärahan alennus 27 Perhe- ja sosiaalipalvelut määrärahan korotus Sivistystoimi 31 Suomenkielinen varhaiskasvatusja opetuslautakunta tuloarvion korotus määrärahan alennus 32 Ruotsinkielinen varhaiskasvatusja opetuslautakunta määrärahan alennus 35 Kulttuurilautakunta tuloarvion alennus 36 Liikuntalautakunta tuloarvion alennus määrärahan alennus Tekninen ja ympäristötoimi 41 Tekninen lautakunta tuloarvion lisäys menoarvion lisäys 45 Rakennuslautakunta tuloarvion lisäys 49 Muut tekniset ja ympäristöpalvelut tuloarvion alennus euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa Investoinnit 961 Osakkeet ja osuudet (yleishallinto) määrärahan lisäys 92 maa- ja vesialueet tuloarvion alennus 941 Kiinteät rakenteet ja laitteet kustannuspaikalta Kehä I siirretään kustannuspaikalle Mestarinkatu euroa euroa euroa Tilakeskus-liikelaitos Rakennushanke 3673 Suurpellon

19 Espoon kaupunki Pöytäkirja 339 Kaupunginhallitus Sivu 19 / 82 päiväkoti tuloarvion ja määrärahan alennus euroa Rakennushanke 4262 Saunalahden koulu määrärahan lisäys Tapiolan taseyksikkö Kiinteät rakenteet ja laitteet määrärahan lisäys Jousenpuiston alueen kunnallistekniikkaan Osakkeet ja osuudet määrärahan lisäys euroa euroa euroa 4 merkitsee tarkastuslautakunnan lausunnon lokakuun kuukausiraportista tiedoksi. Käsittely Päätös Liite Selostus Lakiasiainjohtaja poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (HalL 28 5-kohta). Kaupunginhallitus: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 8 Tulostavoitteiden seuranta Vuoden 2012 lokakuun kuukausiraportti 1 Lokakuun kuukausiraportti Poikkeamat talousarviossa ja tulostavoitteissa tuodaan valtuuston käsittelyyn talousarviovuoden aikana ja lokakuun kuukausiraportin yhteydessä. Esitetyt muutokset ja poikkeamat perustuvat toimialojen ennusteisiin ja esityksiin. Toimialat ovat tarkentaneet tulo- ja menoarvioitaan syksyn aikana. Ennusteiden mukaan ulkoiset tuotot tulevat jäämään talousarviosta 6,6 milj. euroa ja tuottoja kertyy yhteensä 250,2 milj. euroa. Päätekijä ulkoisten tuottojen alittumiseen on maanmyyntivoittojen jääminen 10 milj. euroa talousarviota pienemmiksi. Vajetta kompensoivat maanvuokratuottojen ja asuntojen vuokratuottojen talousarviota parempi kertymä. Ulkoiset kulut tulevat alittamaan muutetun talousarvion 5,9 milj. eurolla, ollen yhteensä 1 532,1 milj. euroa. On kuitenkin huomioitava, että Seurantaraportti I:n yhteydessä alkusyksyllä hyväksyttiin merkittäviä määrärahalisäyksiä. Muutettu talousarvio tulee alittumaan lähinnä erikoissairaanhoidossa sekä varhaiskasvatuksessa ja opetustoimessa.

20 Espoon kaupunki Pöytäkirja 339 Kaupunginhallitus Sivu 20 / 82 Ulkoisten kulujen kehitys on pysynyt samalla tasolla loppusyksyn ja kulut ovat kasvaneet 6,4 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Henkilöstökulujen kasvu on 3,4 % ja palvelujen ostojen 9,2 %. Kasvuprosentteja tarkasteltaessa tulee kuitenkin huomioida valmistus omaan käyttöön kirjaustapa, joka kasvattaa osaltaan palvelujen ostoihin liittyviä kirjauksia. Vaikka ulkoisten kulujen kasvu on pystytty pitämään hallinnassa, on kulujen kasvu liian korkea suhteessa kaupungin saamiin tuottoihin ja verotuloihin. Lokakuun loppuun mennessä verotuloja on tilitetty 1 116,9 milj. euroa ja koko vuoden kertymäksi arvioidaan milj. euroa. Ansiotulojen kunnallisveroa on tilitetty viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 45,6 milj. euroa eli 4,9 % enemmän. Merkittävää kuitenkin on, että yhteisöveroa on tilitetty edelliseen vuoteen verrattuna 15,8 milj. euroa eli 13,6 % vähemmän. Loppuvuoden verotuloarvioon sisältyy merkittävä riski, sillä yhteisöveron tilitykset ovat kesästä alkaen olleet laskusuunnassa eivätkä verokertymien kehitys ole positiivista loppuvuodenkaan osalta. Tilikauden vuosikate on ennusteiden mukaan 125,7 milj. euroa, joka on n. 14 milj. euroa muutettua talousarviota parempi. Tilikauden tulos on muodostumassa 12,3 milj. euroa ylijäämäiseksi. Tilikauden tulosta on parantanut rahoitustuottojen ennakoitua suotuisampi kertymä. Vastaavasti tulosta on heikentänyt poistoihin liittyvät kertaluontoiset erät. Loppuvuoden ennusteissa ja tilikauden tuloksen muodostumisessa on merkittäviä riskejä, jotka saattavat johtaa alijäämäiseen tulokseen. Vuoden lopun tilanteesta tuodaan valtuustolle tiedoksi ennakkotieto tilinpäätöksestä. 2 Espoo-strategian toteutuminen Espoo-strategiassa on vuodelle 2012 asetettu yhteensä 99 tulostavoitetta, joista n. 30 tulostavoitteen osalta arvioidaan, ettei tavoitteeseen tulla täysin pääsemään loppuvuoden aikana tai tavoite toteutuu aikataulustaan myöhässä. Useat tulostavoitteet ovat kaupunkiyhteisiä tulostavoitteita, jolloin ne toistuvat kaikkien toimialojen tuloskorteissa ja mahdollinen poikkeama huomioidaan jokaisen kortissa. Vajaan 10 tulostavoitteen osalta arviointikriteerit on määritelty siten, että tavoitteen toteutumistieto on arvioitavissa vasta myöhemmin seurantavuoden aikana tai tilinpäätöksen yhteydessä. 3 Määrärahamuutosesitykset Yleishallinnon, sosiaali- ja terveystoimen ja sivistystoimen valtuustoon nähden sitovia määrärahoja ja tuloarvioita esitetään muutettavaksi lokakuun kuukausiraportin ennusteiden ja toimialojen perusteluiden pohjalta päätösosassa esitettävällä tavalla.

Valtuusto 14.04.2014 Sivu 1 / 43

Valtuusto 14.04.2014 Sivu 1 / 43 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 14.04.2014 Sivu 1 / 43 Kokoustiedot Aika 14.04.2014 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

Valtuusto 08.09.2014 Sivu 1 / 84

Valtuusto 08.09.2014 Sivu 1 / 84 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 08.09.2014 Sivu 1 / 84 Kokoustiedot Aika 08.09.2014 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

Seurantaraportti I/2014. Valtuusto 8.9.2014. Strategia ja talous -yksikkö

Seurantaraportti I/2014. Valtuusto 8.9.2014. Strategia ja talous -yksikkö Seurantaraportti I/ Valtuusto 8.9. Strategia ja talous -yksikkö ESPOON KAUPUNKI Seurantaraportti I/ Sisällysluettelo 1 JOHDON YHTEENVETO 1 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.2 Toimintaympäristö 2 2 ESPOO-STRATEGIAN

Lisätiedot

Valtuusto 09.12.2013 Sivu 1 / 44

Valtuusto 09.12.2013 Sivu 1 / 44 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 09.12.2013 Sivu 1 / 44 Kokoustiedot Aika 09.12.2013 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset:valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

Seurantaraportti I/2013. Valtuusto 9.9.2013. Strategia ja talous -yksikkö

Seurantaraportti I/2013. Valtuusto 9.9.2013. Strategia ja talous -yksikkö Seurantaraportti I/ Valtuusto 9.9. Strategia ja talous -yksikkö ESPOON KAUPUNKI Seurantaraportti I/ Sisällysluettelo 1 JOHDON YHTEENVETO 1 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.2 Toimintaympäristö 2 2 ESPOO-STRATEGIAN

Lisätiedot

Valtuusto 19.05.2014 Sivu 1 / 47

Valtuusto 19.05.2014 Sivu 1 / 47 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 19.05.2014 Sivu 1 / 47 Kokoustiedot Aika 19.05.2014 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 100. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs

Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 100. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 100 Kokoustiedot Aika 07.05.2012 maanantai klo 15:30-17:58 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs Saapuvilla olleet

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS ARVIOINTIKERTOMUS 2013 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Valtakunnallisten arvioiden mukaan talouden kehitys tulee edelleen olemaan hidasta, mikä näkyy myös Espoossa. Valtuustosopimuksessa vuosikatteen tavoitetaso

Lisätiedot

Valtuusto 24.02.2014 Sivu 1 / 35

Valtuusto 24.02.2014 Sivu 1 / 35 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 24.02.2014 Sivu 1 / 35 Kokoustiedot Aika 24.02.2014 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

Valtuusto 18.05.2015 Sivu 1 / 76

Valtuusto 18.05.2015 Sivu 1 / 76 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 18.05.2015 Sivu 1 / 76 Kokoustiedot Aika 18.05.2015 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Espoo -tarina on kaupungin strategia vuosille 2014 2017. Se kertoo mistä olemme tulossa, missä olemme ja minne olemme menossa sekä miten sinne päästään. Vuodelle 2014 asetettiin

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 18.12.2012 Sivu 1 / 48. Teknisen lautakunnan kokoustilat, Virastopiha 2 C / 1. krs., Espoon keskus

Tekninen lautakunta 18.12.2012 Sivu 1 / 48. Teknisen lautakunnan kokoustilat, Virastopiha 2 C / 1. krs., Espoon keskus Espoon kaupunki Pöytäkirja Tekninen lautakunta 18.12.2012 Sivu 1 / 48 Kokoustiedot Aika 18.12.2012 tiistai klo 17:00-18:50 Paikka Teknisen lautakunnan kokoustilat, Virastopiha 2 C / 1. krs., Espoon keskus

Lisätiedot

Tilinpäätös 2011. Espoon kaupunki Valtuusto 21.5.2012

Tilinpäätös 2011. Espoon kaupunki Valtuusto 21.5.2012 Espoon kaupunki Valtuusto 21.5.2012 ESPOON KAUPUNKI 1 TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 3 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 3 1.1.2 Hallinto 4 1.1.3 Yleinen talouden

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kunnanvaltuuston 29.11.2014 hyväksymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa 22

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 KAUPUNGIN VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 10.11.2014 Sisällysluettelo I Kaupungin strategiset tavoitteet ja valtuustoon nähden sitovat tavoitteet 1 II Taloudelliset lähtökohdat

Lisätiedot

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015 Kunnanvaltuusto 15.12.2012 Kunnanhallituksen esitys TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2015 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa

Lisätiedot

Kuva: Vicente Serra KUOPION KA KUO UPUNKI PION KA TAL T OUSARVIO 2012 AL TOIMINTA- JA T J AL A T OUSSUUNNITELMA AL 2012-2015

Kuva: Vicente Serra KUOPION KA KUO UPUNKI PION KA TAL T OUSARVIO 2012 AL TOIMINTA- JA T J AL A T OUSSUUNNITELMA AL 2012-2015 Kuva: Vicente Serra KUOPION KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2015 Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2011:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA-

Lisätiedot

S i s ä l l y s l u e t t e l o

S i s ä l l y s l u e t t e l o PORIN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2012 JA INVESTOINTISUUNNITELMA 2012 2016 S i s ä l l y s l u e t t e l o YLEISPERUSTELUT...1 1 TALOUSARVIO 2012... 2 1.1 Talousarvion valmistelun lähtökohdat... 2 1.2 Talousarvion

Lisätiedot

Valtuusto 21.10.2013 Sivu 1 / 84

Valtuusto 21.10.2013 Sivu 1 / 84 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 21.10.2013 Sivu 1 / 84 Kokoustiedot Aika 21.10.2013 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset:valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013 Kunnanvaltuusto 29.11.2010 (Kunnanhallituksen esitys) TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanvaltuusto 09.12.2013 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS. 3 YLEISPERUSTELUT. 4 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA LÄHTÖKOHDAT SUUNNITTELUKAUDELLE 2014-2016.

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014

TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 Sisällysluettelo 1. SASTAMALAN TALOUS MUUTTUMASSA 1 2. SASTAMALAN STRATEGIA 4 3. SASTAMALAN

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. Espoon kaupunki Valtuusto 19.5.2014

Tilinpäätös 2013. Espoon kaupunki Valtuusto 19.5.2014 Espoon kaupunki Valtuusto 19.5.2014 ESPOON KAUPUNKI 1 TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 3 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 3 1.1.2 Hallinto 5 1.1.3 Yleinen talouden

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kunnanvaltuuston 19.12.2013 hyväksymä TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa 25

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2012:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016

Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2012:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 KUOPION KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2016 Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2012:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 0 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 Kaupunginhallitus 13.12.2010, 315 Kaupunginvaltuusto 20.12.2010, 68 Taloussuunnitelma 2012 2014 1 Sisällysluettelo Sivu KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

Valtuusto 08.06.2015 Sivu 1 / 80

Valtuusto 08.06.2015 Sivu 1 / 80 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 08.06.2015 Sivu 1 / 80 Kokoustiedot Aika 08.06.2015 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2018

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2018 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2018 KV 17.11.2014 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015-2018 2 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt 12 /12/2012 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1.

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 8.12.2014 Nokian kaupunki Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kannen kuvat: Lähtö Nokian kympille v. 2014, vapaa aikakeskuksen

Lisätiedot