Kaupunginhallitus Sivu 1 / 82. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupunginhallitus 26.11.2012 Sivu 1 / 82. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs"

Transkriptio

1 Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunginhallitus Sivu 1 / 82 Kokoustiedot Aika maanantai klo 15:30-16:50 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs Saapuvilla olleet jäsenet Markus Torkki, puheenjohtaja Christina Gestrin Tony Hagerlund Sirpa Hertell Mikko Hintsala Teemu Lahtinen Pertti Järvenpää Jarmo Jääskeläinen, saapui klo käsittelyn aikana Ari Konttas, saapui klo käsittelyn aikana Jaana Leppäkorpi Timo Lahti Elli Perklén Markku Sistonen Paula Viljakainen Saija Äikäs, saapui klo käsittelyn aikana Muut saapuvilla olleet Jyrki Kasvi Tuija Kalpala Kurt Byman Jukka Mäkelä Juha Metso Sampo Suihko Olavi Louko Mauri Suuperko Timo Kuismin Reijo Tuori Satu Tyry-Salo Päivi Sutinen Mari Immonen Riitta-Liisa Kammonen valtuuston puheenjohtaja, saapui klo käsittelyn aikana valtuuston I varapuheenjohtaja, saapui klo käsittelyn aikana valtuuston II varapuheenjohtaja, saapui klo käsittelyn aikana kaupunginjohtaja perusturvajohtaja sivistystoimen johtaja teknisen toimen johtaja liiketoimintajohtaja lakiasiainjohtaja rahoitusjohtaja viestintäjohtaja palvelujen kehittämisjohtaja kaupunginsihteeri kaupunginsihteeri, sihteeri

2 Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunginhallitus Sivu 2 / 82 Allekirjoitukset Markus Torkki puheenjohtaja Riitta-Liisa Kammonen sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: Sirpa Hertell Paula Viljakainen Pöytäkirjan nähtävänäolo julkipannun kuulutuksen mukaan on pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä osoitteessa Asemakuja 2 C 4. krs., Espoon keskus.

3 Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunginhallitus Sivu 3 / 82 Käsitellyt asiat Pykälä Liitteet Otsikko Sivu 336 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjan tarkastajien valinta Vuoden 2013 talousarvion ja taloussuunnitelman 6 hyväksyminen (Osittain Kv-asia) (Pöydälle ) Vuoden 2012 lokakuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat 16 toimenpiteet (Osittain Kv-asia) 340 Kaupungin omavelkaisen takauksen korottaminen 24 Länsimetro Oy:n lainoille sekä lainojen suojaamisessa käytettäville johdannaisille (Kv-asia) 341 Valtuustoaloite työn ja tulonmuodostuksen verotuksen 29 oikeudenmukaiseksi optimoinniksi kun kaupunki ostaa työsuorituksia ja palveluja (Kv-asia) Asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien edistäminen HUS-kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen (Kvasia) Valtuustokysymys Tapiolan uimahallin siisteysongelmista 45 (Kv-asia) 345 Valtuustokysymys iltapäivätoiminnan avustusten 47 riittävyydestä (Kv-asia) 346 Valtuustokysymys kaupungintalon ylläpidosta sekä 53 käyttämisestä tilapäisesti järjestöjen ym. kokoontumistilana (Kv-asia) 347 Valtuustokysymys kaupungintalon käytöstä, kunnosta sekä 59 vaurioitumisen estämisestä (Kv-asia) Valtuustoaloite Espoon asuntopoliittisesta ohjelmasta (Kvasia) Ilmastonmuutoksen hillintään tähtäävän neuvonnan 66 antamista koskeva yhteistyösopimus Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän ja kuntayhtymän jäsenkaupunkien kanssa 350 Lautakuntien ja jaostojen sekä viranhaltijoiden päätökset Päätökset, kirjelmät ja kokouksessa annetut selostukset Espoon luottamushenkilöorganisaation muutos sekä johtosääntöjen muuttaminen (Kv-asia) 75

4 Espoon kaupunki Pöytäkirja 336 Kaupunginhallitus Sivu 4 / Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Päätös Selostus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginhallitus oli kutsuttu koolle kaupunginhallituksen puheenjohtajan allekirjoittamalla päivätyllä kaupunginhallituksen jäsenille toimitetulla kokouskutsulla.

5 Espoon kaupunki Pöytäkirja 337 Kaupunginhallitus Sivu 5 / Pöytäkirjan tarkastajien valinta Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sirpa Hertell ja Paula Viljakainen.

6 Espoon kaupunki Pöytäkirja 338 Kaupunginhallitus Sivu 6 / / /2012 Kaupunginhallitus Vuoden 2013 talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksyminen (Osittain Kv-asia) (Pöydälle ) Valmistelijat / lisätiedot: Heikkinen Pekka, puh. (09) Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä Kaupunginhallitus hyväksyy talousarviokirjan liitteelle 2 sisältyvät talousarvion noudattamista koskevat ohjeet ja ehdottaa, että valtuusto 1 hyväksyy liitteenä olevan talousarviokirjan mukaisesti vuoden 2013 talousarvion ja taloussuunnitelman liitteineen, 2 hyväksyy liitteeltä ilmenevät päätösehdotukset valtuutettujen raha-asiaaloitteisiin ja toteaa aloitteet loppuun käsitellyiksi, 3 oikeuttaa kaupunginjohtajan korvaamaan talousarvioon merkityn 40 milj. euron peruspalvelujen kehittämisrahaston pääoman purun vastaavan suuruisella lainanotolla, jos lainanotto on taloudellisesti edullisempaa kuin rahaston purku, 4 oikeuttaa Tilakeskus -liikelaitoksen johtokunnan ja teknisen lautakunnan jatkamaan vuoden 2012 talousarviossa erikseen nimettyjen keskeneräisiksi jäävien talonrakennushankkeiden sekä kiinteiden rakenteiden ja laitteiden rakentamista tai rakennuttamista niille aiemmin osoitettujen kokonaismäärärahojen rajoissa ja toteaa, että hankkeiden viivästymisistä johtuvat hankkeille vuonna 2012 käyttämättä jääneiden määrärahavarausten aiheuttamat vaikutukset vuoden 2013 talousarvioon käsitellään erikseen talousarvion muutoksina, 5 oikeuttaa konserniesikunnan tekemään talousarvioon ja taloussuunnitelmaan valtuustokäsittelystä aiheutuvat sekä muut talousarvion oikeellisuutta, informatiivisuutta tai kieliasua parantavat muutokset ja tarkennukset, jotka eivät poikkea hyväksytyn talousarvion ja taloussuunnitelman sisällöstä, eivätkä oleellisesti muuta tuloslaskelman tilikauden tulosta eikä rahoitusosaa.

7 Espoon kaupunki Pöytäkirja 338 Kaupunginhallitus Sivu 7 / 82 Käsittely Leppäkorpi Sistosen kannattamana teki seuraavan muutosehdotuksen: Muutosesitys kohtaan 1: hyväksytään esitys sillä muutoksella, että terveyskeskusmaksu poistetaan. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu ehdotus, jonka johdosta on äänestettävä. Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen 12 äänellä 3 ääntä vastaan hylänneen Leppäkorven muutosehdotuksen. Äänestyslista on pöytäkirjan liitteenä. Päätös Liite Oheismateriaali Selostus Kaupunginhallitus: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin. 1 Vuoden 2013 talousarvio sekä taloussuunnitelma 2 Raha-asia-aloitteet 3 Neuvottelusopimus Neuvottelutulos 5 Pöytäkirjamerkinnät 6 TA Tulos ja rahoituslaskelmat 7 Äänestyslista Palvelukustannusten kehitys valtuuston toivomus - Selvitys palveluverkon kehittämiseen liittyvistä toimenpiteistä Vuoden 2013 talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus on laadittu valtuuston syyskuussa tekemän taloussuunnitelmakehyksen mukaisesti. Valtuusto hyväksyi Espoo-strategian kaupungin yhteiset tulostavoitteet talousarvion ja taloussuunnitelman yksityiskohtaista valmistelua varten sekä vuosien kehyksen tulos- ja rahoituslaskelmat sekä käyttötalousosan toimialoittaiset kokonaismenot ja -tulot. Yleiseen talouskehitykseen liittyy runsaasti epävarmuutta ja jopa suuremmankin kriisin uhka on kasvanut. Tulevan toimintavuoden aikana on varauduttava reagoimaan nopeasti, jos taloustilanne edelleen heikkenee. Kokonaistalouden näkymät Helsingin seudulla ja Espoossa Tuotanto kasvoi Helsingin seudulla vajaat 2 % ja koko maassa 2,7 % vuonna Viime vuoden jälkipuolen hidastuminen jatkui kuluvan vuoden alkupuolella: ennakkoarvioiden mukaan tuotanto kasvoi tammikesäkuussa Helsingin seudulla noin 1 % edellisvuodesta, samaa tahtia

8 Espoon kaupunki Pöytäkirja 338 Kaupunginhallitus Sivu 8 / 82 kuin koko maassa. Tuotannon taso ei ole saavuttanut vuoden 2008 tasoa Helsingin seudulla eikä koko maassa. Helsingin seudun talouskehitys on kaksijakoista: teollisuuden liikevaihto väheni viime vuonna ja tämän vuoden alkupuolella tietoliikennealan ongelmien vuoksi, mutta rakentamisessa ja useimmilla palvelualoilla kasvu jatkui vahvana kuluvan vuoden puoliväliin asti. Euroopan talouskriisi ja USA:n talouden hidas toipuminen on lisännyt talouden epävarmuutta. Tuoreet talousennusteet (VM, ETLA, PT, PTT syyskuussa 2012) arvioivat Suomen bruttokansantuotteen muutokseksi - 0,5 1 % vuodelle 2012 sekä 1 2 % vuodelle Sekä teollisuuden että palvelualojen yritysten suhdannenäkymät heikkenivät viime kesän aikana. Helsingin seudun yritysten arviot suhdannenäkymistä eivät oleellisesti poikkea koko maan yritysten näkymistä. Voidaan arvioida, että Helsingin seudun kasvunäkymät vuodelle 2013 ovat samanlaiset kuin valtakunnallisesti. Helsingin seudulla työllisyys kasvoi vuodesta 2010 kuluvan vuoden alkuun asti. Työllisyys on kasvanut hieman nopeammin Helsingin seudulla kuin koko maassa vuoden 2009 taantuman jälkeen. Liike-elämän palveluiden ja muiden palvelualojen työllisyyden kasvu on kompensoinut tietoliikennealan työllisyyden supistumista. Kuluvan vuoden toisella neljänneksellä seudun työllisyys kuitenkin kääntyi laskuun. Lähitulevaisuuden työllisyyskehitys Helsingin seudulla riippuu yleisestä suhdannekehityksestä, mutta erityisesti pääkaupunkiseudun tietoliikennealan rakennemuutoksesta ja sen työllisyysvaikutuksista. Espoon elinkeinorakenteessa painottuvat koko seutuun verrattuna informaatioteknologia (tietoliikennevälineet, ohjelmisto- ja tietopalvelut), tekninen tukkukauppa, tutkimus- ja kehittämistoiminta, liike-elämän palvelut, lääkeaineiden valmistus sekä energia- ja polttoainealat. Taloussuunnitelman rakenne ja sen muutokset Talousarvio ja -suunnitelma koostuu peruskaupungin käyttötalous-, tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosan sekä liikelaitosten ja erillisten taseyksiköiden suunnitelmista. Tilakeskuksen ja taseyksiköiden toimintaja taloussuunnitelmat on sijoitettu suunnitelmaraportissa teknisen ja ympäristötoimen talousarvion yhteyteen ja muiden liikelaitosten toiminta- ja taloussuunnitelmat palveluliiketoimen toimialan yhteyteen. Kaupunki investoi lähivuosina merkittävästi omien tytäryhtiöidensä taseisiin ja konserniyhtiöiden rooli ja vaikutus kaupungin toiminnassa ja taloudessa kasvaa. Sen vuoksi taloussuunnitelman yleisperustelujen loppuun on lisätty kuvaus kaupungin ja sen konserniyhteisöjen suunnitteilla ja käynnissä olevista investoinneista ja niiden rahoituksesta sekä Espoo-konsernin taloudellisten vastuiden kehityksestä. Toiminnan ja talouden seurantaa tullaan myös laajentamaan koskemaan konsernikokonaisuutta. Talousarvion ja -suunnitelman liitteet sisältävät valtuuston talousarviota koskevat päätökset, talousarvion sitovuutta ja seurantaa koskevat

9 Espoon kaupunki Pöytäkirja 338 Kaupunginhallitus Sivu 9 / 82 määräykset ja kaupunginhallituksen päättämät talousarvion noudattamista koskevat ohjeet sekä peruskaupungin ja Tilakeskus-liikelaitoksen vuosien hankekohtaisen investointiohjelman. Peruskaupungilla tarkoitetaan Espoon kaupunkia ilman liikelaitoksia ja muita erillisiä tase-yksiköitä. Siihen sisältyy yleishallinto, sosiaali- ja terveystoimi, sivistystoimi, tekninen ja ympäristötoimi sekä vuoden 2011 alussa aloittaneen palveluliiketoimen toimialan esikunta sekä nettobudjetoituina yksiköinä toimivat konsernipalvelujen osat. Peruskaupungin talousarvio sisältää ulkoisten menojen ja tulojen lisäksi kaupungin sisäiset menot ja tulot. Peruskaupungin tulos- ja rahoituslaskelmaosaan sisältyvät liikelaitosten perustamislainojen lyhennykset ja korot sekä peruspääoman tuotto. Liikelaitoksia ovat Tilakeskus-liikelaitos, Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitos, Espoo Catering -liikelaitos, Espoo Logistiikka -liikelaitos, Länsi- Uudenmaan pelastuslaitos -liikelaitos sekä Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos. Vuoden 2013 alussa aloittavat uudet Espoo Talouspalvelut -liikelaitos sekä Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitos. Useiden liikelaitosten perustaminen viime vuosina on vaikeuttanut toimialojen taloudellisten tunnuslukujen vertailtavuutta aiempiin vuosiin. Vuoden 2013 alussa kaikki sisäisten palvelujen kustannukset yleiskuluineen laskutetaan käyttäjiltä. Palveluliiketoimialan yksiköiden tuotteistusta, hinnoittelua ja laskutusta on valmisteltu lokakuulle 2012 saakka ja järjestelmän toimivuutta ei ole ehditty kaikilta osin testaamaan. Sen vuoksi laskutuksen osuvuutta arvioidaan tammi-maaliskuun toteutumatietojen perusteella ja huhtikuussa tehdään tarvittavat tarkistukset seuraavan toiminta- ja taloussuunnittelukierroksen valmistelun alkuvaiheessa. Myös Tilakeskuksen vuokranmääritys- ja laskutusperusteet tarkistetaan samassa aikataulussa. Suurpellon ja Tapiolan taseyksiköille on tehty omat taloussuunnitelmat, joissa ko. alueiden investointeja ja niiden rahoittamista suunnitellaan erillään muusta kaupungista. Keskeinen peruste erillisyydelle on se, että hankkeita suunnitellaan, toteutetaan ja rahoitetaan alueen maanomistajien kanssa tehtävillä maankäyttö- ja kaavoitussopimuksilla ja että tulot ja menot kertyvät osittain eriaikaisesti. Tekninen toimiala toteuttaa valtaosan taseyksiköiden investoinneista. Koko kaupungilla tarkoitetaan edellä kuvatun peruskaupungin sekä liikelaitosten ja erillisten taseyksiköiden sekä rahastojen muodostamaa kokonaisuutta. Liikelaitosten, taseyksiköiden ja rahastojen talousarviot ja taloussuunnitelmat investointiosineen käsitellään osana talousarviota ja - suunnitelmaa. Taloussuunnitelman ja -arvion seurannan yhteydessä talousarviovuoden aikana raportoidaan koko kaupungin talouden kehityksestä sekä erikseen toimialojen, liikelaitosten ja taseyksiköiden kehityksestä.

10 Espoon kaupunki Pöytäkirja 338 Kaupunginhallitus Sivu 10 / 82 Talousarvion ja taloussuunnitelman talousperusteet Vuoden 2012 verorahoitusarvio osui varsin hyvin kohdalleen alkuperäisessä talousarviossa. Verotuloarvion toteutumisessa on pieni riski, mutta vastaavasti valtionosuusarvio ylittyy. Kaupungin käyttötalousmenojen kasvua kyettiin vahvalla ohjauksella hidastamaan merkittävästi vuosina 2009 ja Käyttötalousmenojen kasvu on kiihtynyt vuosien 2011 ja 2012 aikana. Vuoden 2011 toteumatiedot eivät anna oikeaa ja vertailukelpoista kuvaa menokehityksestä, sillä aiemmin suoraan investointimenoksi kirjatuista merkittävä osa kirjataan vuoden 2011 alusta lukien suositusten mukaisesti käyttötalouteen ja kohdistetaan hankkeille valmistus omaan käyttöön tilin kautta. Käsittelymuutos nosti käyttömenoja runsaat 2 prosenttiyksikköä. Kirjauskäytännön muutoksista johtuvien erojen poiston jälkeen on menojen kasvu edelleen selvästi nopeampaa kuin edellisinä vuosina. Vuoden 2012 talousarvioon jouduttiin tekemään valtuustossa merkittäviä lisäyksiä seuranta 1:n käsittelyn yhteydessä. Palvelutarpeiden jatkuvan kasvun vuoksi menokehystä on pidemmällä aikavälillä pakko kasvattaa jossain määrin. Syyskuun lopun tilanteessa tehdyn tilinpäätösennusteen mukaan kaupungin vuosikate ja tulos ovat noin 5 milj. euroa heikommat kuin alkuperäinen talousarvio. Vuosikatetta arvioidaan kertyvän noin 119 milj. euroa, mikä on 60 miljoonaa liian vähän terveen rahoitustasapainon näkökulmasta. Vuonna 2009 hyväksytyn tuottavuusohjelman pohjalta on jatkettu palvelujen järjestämiseen ja palveluverkon tavoitetilaan liittyvää suunnittelua sekä sisäisten tukipalvelujen uudelleenorganisointia. Tulevan valtuustokauden alussa on rahoituspohjaa ja -perusteita sekä palvelujen järjestämistapaa arvioitava perusteellisesti uudelleen, jotta palvelut voidaan järjestää ja rahoittaa kohtuullisella verotuksen tasolla. Taloussuunnitelma Verotuloarvio suunnitelmakaudelle on tehty valtuuston tekemän päätöksen mukaisilla veroprosenteilla. Verorahoitusarvio tarkistettiin kokonaisuudessaan lokakuun alussa, kun vuoden 2011 verotuksesta ja valtion vuoden 2013 talousarvioon sisältyvistä veroperustemuutoksista saatiin lisätietoa. Verorahoituksen kokonaiskertymää pudotettiin kehyspäätöksestä noin 12 milj. euroa vuonna 2013, yli 27 milj. euroa vuonna 2014 ja 15 milj. euroa vuonna Taloussuunnitelmassa Espoon verotulojen arvioidaan kasvavan 2,1 prosenttia vuonna 2012 edellisen vuoden kertymään verrattuna. Vuonna 2013 verotuloja arvioidaan kertyvän milj. euroa, eli 3,6 prosenttia vuoden 2012 kertymää enemmän. Verotulojen kasvuarvio on sama kuin Suomen viiden suurimman kaupungin kasvuarvion keskiarvo. Verotuloarvion toteutumiseen sisältyy yleisen talouskehityksen perusteella keskimääräistä suurempi riski.

11 Espoon kaupunki Pöytäkirja 338 Kaupunginhallitus Sivu 11 / 82 Talousarviovuoden 2013 käyttötalous on valmisteltu kokonaisuutena valtuuston syyskuussa hyväksymän kehyksen mukaisesti lukuun ottamatta sitä, että sivistystoimen määrärahoihin on tehty 6,1 milj. euron lisäys kaikille suunnitelmavuosille. Henkilöstö Kaupungin henkilöstön määrä oli noin syyskuussa Alkusyksyn kasvua ennen henkilöstömäärä oli pienentynyt eikä kasvua ole viime vuosina ollut lainkaan siitäkään huolimatta, että kaupungin asukasmäärä on kasvanut vuosittain selvästi. Henkilöstömäärä kasvaa vuonna 2013 jonkin verran, vaikka taloudellisen tilanteen epävarmuuden vuoksi tuottavuuden nostamiseen kohdistuukin kasvavia paineita. Henkilöstömäärän lisäystarve johtuu kaupungin väestönkasvusta ja erityisesti vanhusväestön määrän kasvusta ja näistä johtuvista investoinneista. Uusia virkoja ja toimia tullaan esittämään hieman yli 190 ja ne kohdennetaan pääasiassa sosiaali- ja terveystoimen ja sivistystoimen peruspalveluihin. Osa uusista viroista ja toimista on määräaikaisesti hoidettujen tehtävien vakinaistamisia. Nykyisen henkilöstön osalta eläkkeelle jäävien määrän kasvu sekä muu henkilöstön lähtövaihtuvuus edellyttävät vaihtuvuuteen liittyvien osaamisriskien tunnistamista ja tarvittavan osaamisen saannin turvaamista sekä toimintatapojen ja prosessien jatkuvaa kehittämistä. Lisäksi oppilaitosyhteistyöllä, harjoittelupaikkojen tarjoamisella sekä nuorten kesätyöllistymisen tukemisella varmistetaan työvoiman tulevaa saamista. Työyhteisöjen monimuotoisuutta edesautetaan maahanmuuttajien työllistämisellä kaupungin tehtäviin. Vuokratyövoimaa käytetään pääasiassa äkillisiin sijaistarpeisiin sekä tietyillä ammattiryhmillä määräaikaisuuksien hoitamisessa. Espoolaisen johtamismallin kehittäminen jatkuu yhdessä Aalto-yliopiston kanssa. Espoolaisen johtamisen kulmakivet määriteltiin vuonna 2012 ja vuoden 2013 aikana luodaan johtamisen arviointiin liittyvät mittarit sekä tehdään ensimmäinen johtajuuden kehittymiseen liittyvä mittaus. Henkilöstön työhyvinvointia mittaavan Kunta 10 -tutkimuksen tulokset ovat käytettävissä alkuvuodesta. Tulos- ja rahoituslaskelma Koko kaupungin toimintamenojen kasvu vuoden 2012 tilinpäätösennusteeseen verrattuna on noin 4,1 prosenttia talousarviovuonna Tavoitteena on, että kustannuskehitys hidastuu vuosina 2014 ja 2015, koska menojen kasvun pitää olla hitaampaa kuin tulojen kasvu, jotta kaupungin rahoitusasema voitaisiin nostaa kestävälle tasolle. Kaupungin palvelukäyttöön tulee lähivuosina uusia tytäryhtiöiden taseisiin rakennettavia palvelutiloja, jotka tulevat aiheuttamaan merkittäviä uusia käyttökustannuksia (Opinmäki, Espoon sairaala, elinkaarihankkeina peruskorjattavat koulut, Elä ja Asu -hankkeet). Myös niiden rahoituskustannukset ja niissä järjestettävät palvelut on kyettävä rahoittamaan.

12 Espoon kaupunki Pöytäkirja 338 Kaupunginhallitus Sivu 12 / 82 Kaupungin harkintavalta lakisääteisten palvelujen maksuperusteiden osalta on varsin sidottua. Sosiaali- ja terveystoimen maksut ovat pääosin lähellä maksuasetuksen ylärajaa. Eräiden muiden maksujen osalta kaupungilla olisi potentiaalia kerätä nykyistä enemmän tuloja. Kaikkien niiden palvelujen, joissa se on mahdollista, perusteet tulee tarkistaa. Espoo joutuu lähivuosina arvioimaan uudelleen kaikki tuloperusteensa. Palvelujen järjestämis- ja tuotantotapaa on arvioitava koko ajan kriittisesti ja haettava systemaattisesti parempaa tuottavuutta. Kuntien palveluvelvoitteen keventämiseen ei tähän saakka ole ollut edellytyksiä, vaan se on enemminkin lisääntynyt koko 2000-luvun. Julkinen sektori tulee velkaantumaan lähivuosina edelleen ja palveluvelvoitteen keventäminen olisi saatava kestävyysvajeen yhtenä ratkaisukeinona vakavaan keskusteluun. Lainanhoitokustannukset on laskettu olettaen, että korkotaso pysyy lähivuodet kohtuullisen alhaisena. Korkokustannusten arvioidaan olevan vuonna 2015 yhteensä 13,2 milj. euroa eli yli kaksinkertaiset vuoden 2012 tasoon verrattuna. Tilikauden tulos tulee tilinpäätösennusteen mukaan vuonna 2012 olemaan noin 16 milj. euroa ylijäämäinen. Talousarviovuoden 2013 tulos tulee olemaan arvion mukaan lähellä nollaa ja vuonna 2014 kaupungin tulos on painumassa 12 milj. euroa alijäämäiseksi. Konsernin investoinnit ja niiden rahoitus Taloussuunnitelman investointiosassa esitetään ne investointisuunnitelmat, joista valtuusto päättää taloussuunnitelman yhteydessä. Taloussuunnitelman yleisperusteluissa on esitetty koko Espoo-konsernin investointisuunnitelmat ja niiden rahoitus, koska hyvin merkittävä osa toimitila- ja infrafakentamisesta toteutetaan tytäryhtiöiden ja PKS-yhteisöjen taseisiin. Konsernin investointiohjelma suunnitelmakaudella on edellisvuosien tapaan mittava ja kaikkiaan historiallisen suuri. Konserni investoi kauden aikana yhteensä noin 2,5 mrd. eurolla. Vuonna 2013 investointitaso kasvaa voimakkaasti edellisvuodesta ja on kaikkiaan noin 500 milj. euroa. Suunnitelmakauden investointien rahoitusta on tarkasteltu kaupungin sekä niiden tytäryhtiöiden osalta, joiden investoinnit rahoitetaan 100 % lainoituksella. Suurpellon ja Tapiolan taseyksiköiden sekä Finnoon ja Espoon keskustassa sijaitsevan Suviniityn kaava-alueen kunnallistekniikan rakentamismenot tulevat katetuksi pääosin ko. alueiden maankäyttösopimuksilla ja tonttien myyntituloilla. Kaupungin ja tytäryhteisöjen vuoden 2013 investoinneista noin kolmannes rahoitetaan kaupungin tulorahoituksella. Kun vuosikate onnistutaan nostamaan vuosina noin 180 milj. euron tasolle, tulorahoituksen osuus suunnitelmakaudella on keskimäärin 50 %. Rahastoja puretaan investointien rahoitukseen 40 milj. euroa

13 Espoon kaupunki Pöytäkirja 338 Kaupunginhallitus Sivu 13 / 82 vuosina 2013 ja 2014 sekä 30 milj. euroa vuonna Konsernin lainakanta kasvaa vuonna 2013 yhteensä 236 milj. eurolla ja koko suunnitelmakaudella 915 milj. euroa. Suunnitelmakauden lopulla konsernilla on lainaa 2,4 mrd. euroa, joka on euroa asukasta kohden. Tulorahoituksen eli kaupungin vuosikatteen osuus investointien rahoitukseen on pitkällä tähtäimellä kestämättömän alhainen. Kaupungin vuosikatteen tulisi olla lähivuosina vähintään 180 milj. euroa, jotta tulorahoituksen osuus olisi riittävä ja velkaantuminen kohtuullista. Taloussuunnitelmaraportin lopussa olevassa investointiliitteessä on esitetty kaupungin, Tilakeskuksen sekä tytäryhtiöiden kautta toteutettavien merkittävien investointien ajoitukset. Liitteen lopussa on selvityskohdeluettelo, johon on merkitty sellaisia hankkeita, joiden tarkemmasta sisällöstä, sijoituspaikasta, ajoituksesta, toteutustavasta, kustannuksista tai rahoituksesta ei ole riittävästi tietoa, jotta ne voitaisiin sisällyttää investointiohjelmaan. Kaupunginhallitus jätti asian pöydälle Pöydällä olon aikana valtuuston neuvottelutoimikunta on käsitellyt kaupunginjohtajan ehdotusta talousarvioksi ja -suunnitelmaksi neljässä kokouksessa ja päätynyt liitteenä olevaan sopimukseen ja neuvottelutulokseen, jonka Kokoomuksen, Vihreiden, SFP:n, Keskustan ja Kristillisdemokraattien valtuustoryhmät allekirjoittivat. Neuvottelusopimukseen sisältyy 23 pöytäkirjamerkintää, joita neuvottelutoimikunta edellyttää seurattavan vuoden 2013 aikana. Kaupunginjohtaja esittää tehtäväksi taloussuunnitelmaehdotukseen neuvottelutuloksen mukaiset muutokset. Neuvottelumuutoksista johtuva lainanottotarpeen nettolisäys on suunnitelmakaudella vuosittain seuraava: TA 2013 TS 2014 TS ,335 milj.euroa 5,085 milj.euroa 7,085 milj.euroa Neuvottelutuloksen perusteella tarkistetut tulos- ja rahoituslaskelmat ovat liitteenä. Lainakannan kasvu vuodesta 2012 vuoden 2015 loppuun on 215 milj.euroa. Lainamäärä suunnitelmakauden lopussa on 374,3 milj.euroa eli euroa / asukas. Taloussuunnitelma- ja talousarvioehdotuksesta on pyydetty henkilöstötoimikunnan lausunto. Henkilöstötoimikunta, jolle on informoitu taloussuunnitelman valmistelusta prosessin eri vaiheissa, on käsitellyt ehdotusta lausunnon antamista varten ja merkinnyt ehdotuksen tiedokseen. Esittelyaineistoon on lisätty liitteiksi neuvottelusopimus liitteineen (neuvottelutulos ja pöytäkirjamerkinnät) sekä päivitetyt tulos- ja rahoituslaskelmat.

14 Espoon kaupunki Pöytäkirja 338 Kaupunginhallitus Sivu 14 / 82 Päätöshistoria Kaupunginhallitus Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä Kaupunginhallitus hyväksyy talousarviokirjan liitteelle 2 sisältyvät talousarvion noudattamista koskevat ohjeet ja ehdottaa, että valtuusto 1 hyväksyy liitteenä olevan talousarviokirjan mukaisesti vuoden 2013 talousarvion ja taloussuunnitelman liitteineen, 2 hyväksyy liitteeltä ilmenevät päätösehdotukset valtuutettujen raha-asiaaloitteisiin ja toteaa aloitteet loppuun käsitellyiksi, 3 oikeuttaa kaupunginjohtajan korvaamaan talousarvioon merkityn 40 milj. euron peruspalvelujen kehittämisrahaston pääoman purun vastaavan suuruisella lainanotolla, jos lainanotto on taloudellisesti edullisempaa kuin rahaston purku, 4 oikeuttaa Tilakeskus -liikelaitoksen johtokunnan ja teknisen lautakunnan jatkamaan vuoden 2012 talousarviossa erikseen nimettyjen keskeneräisiksi jäävien talonrakennushankkeiden sekä kiinteiden rakenteiden ja laitteiden rakentamista tai rakennuttamista niille aiemmin osoitettujen kokonaismäärärahojen rajoissa ja toteaa, että hankkeiden viivästymisistä johtuvat hankkeille vuonna 2012 käyttämättä jääneiden määrärahavarausten aiheuttamat vaikutukset vuoden 2013 talousarvioon käsitellään erikseen talousarvion muutoksina, 5 oikeuttaa konserniesikunnan tekemään talousarvioon ja taloussuunnitelmaan valtuustokäsittelystä aiheutuvat sekä muut talousarvion oikeellisuutta, informatiivisuutta tai kieliasua parantavat muutokset ja tarkennukset, jotka eivät poikkea hyväksytyn talousarvion ja taloussuunnitelman sisällöstä, eivätkä oleellisesti muuta tuloslaskelman tilikauden tulosta eikä rahoitusosaa. Käsittely Puheenjohtaja Sistosen kannattamana ehdotti, että kaupunginhallitus jättää vuoden 2013 talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksymisen pöydälle ja pyytää siitä valtuuston neuvottelutoimikunnan lausunnon siten, että asia voidaan käsitellä kaupunginhallituksen kokouksessa Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko pöydällepanoehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska pöydällepanoehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen sen yksimielisesti.

15 Espoon kaupunki Pöytäkirja 338 Kaupunginhallitus Sivu 15 / 82 Päätös Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus jätti vuoden 2013 talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksymisen yksimielisesti pöydälle ja pyytää siitä valtuuston neuvottelutoimikunnan lausunnon siten, että asia voidaan käsitellä kaupunginhallituksen kokouksessa Tiedoksi

16 Espoon kaupunki Pöytäkirja 339 Kaupunginhallitus Sivu 16 / / / Vuoden 2012 lokakuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet (Osittain Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Jyrkkä Maria, puh. (09) Heikkinen Pekka, puh. (09) Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä Kaupunginhallitus hyväksyy seuraavat määrärahojen siirrot Yleishallinnon aineettomien hyödykkeiden kustannuspaikalta euroa kustannuspaikalle Sivistystoimen yhteiset euroa kustannuspaikalle Muu tekninen ja ympäristötoimi Tekninen ja ympäristötoimi euroa kohdasta 49 Muut tekniset ja ympäristöpalvelut kohtaan 44 Ympäristölautakunta Tilakeskus-liikelaitos euroa kustannuspaikalta 71951, hankkeelta 3736 Toimitilojen muutostyöt, kustannuspaikalle aineettomat hyödykkeet euroa kustannuspaikalta 71940, hankkeelta 4262, kustannuspaikalle Koneet ja kalusto. - Osakkeiden ja osuuksien kustannuspaikalle euroa hankkeelta 3022 Kuninkaantien palvelukeskus ja asuntola euroa hankkeelta 3667 Tillinmäen päiväkoti euroa hankkeelta 3159 Olarinluoman vastaanottokoti euroa hankkeelta 3668 Roosaliinan päiväkoti euroa hankkeelta 4116 Kirkkojärven koulu euroa hankkeelta 4164 Rastaalan koulu euroa hankkeelta 4051 Kaitaan koulu ja lukio Suurpellon taseyksikkö euroa omaisuuslajilta Kiinteät rakenteet ja laitteet omaisuuslajille Osakkeet ja osuudet Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto 1 merkitsee vuoden 2012 lokakuun kuukausiraportin tiedoksi

17 Espoon kaupunki Pöytäkirja 339 Kaupunginhallitus Sivu 17 / 82 2 hyväksyy poikkeamat seuraavien Espoo-strategian tulostavoitteiden toteutumisessa: Talous - Toimintakate on vähintään alkuperäisen talousarvion mukainen (konserniesikunta, sosiaali- ja terveystoimi, sivistystoimi, tekninen ja ympäristötoimi) - Peruskaupungin tuottavuuden nousu on vähintään 1,5 % (konserniesikunta) - Vuosikate on vähintään 126 milj. euroa. Investointien tulorahoitusprosentti on vähintään 60 (konserniesikunta) - Konsernilainojen määrä on enintään euroa /asukas (konserniesikunta) - Konsernin ohjauskäytännöt on määritetty, niihin liittyvät työtavat sovittu ja käytössä (konserniesikunta) - Konserniyhteisöt on liitetty konsernipankkiin (konserniesikunta) - Kaupungin talouden ja toiminnan ohjaus on vahvistunut (konserniesikunta) - Koulutuskuntayhtymä Omnian vaikuttavuus on parantunut (sivistystoimi) Palvelujen järjestäminen - Uudistetaan palveluprosesseja ja toteutetaan sähköiset palvelut v laaditun suunnitelman mukaisesti (konserniesikunta, sivistystoimi, palveluliiketoimen toimiala) - Palvelujen järjestämisen tavoitetilan pohjalta tarkennetaan suunnitelma palvelujen sijoittumisesta (konserniesikunta, sosiaali- ja terveystoimi, sivistystoimi, tekninen ja ympäristötoimi, palveluliiketoimen toimiala) - Yhtenäiset mittaustavat ovat käytössä (konserniesikunta) - Pääkaupunkiseudulla valmistaudutaan toteuttamaan varhaiskasvatuspalvelut yli kuntarajojen vuoden 2012 aikana (sivistystoimi) - Potilasturvallisuusjärjestelmän mukainen raportointi on käytössä (sosiaali- ja terveystoimi) Asiakas ja kaupunkilainen - Tuetaan kaupungin tasapainoista kehitystä luomalla malli, jolla voidaan seurata ja arvioida hyvinvoinnin alueellista kehittymistä ja kaventaa kaupunginosien välisiä sosiaalisia eroja (konserniesikunta) - Kiireettömään hoitoon pääsy terveyspalveluissa nopeutuu edellisvuodesta (sosiaali- ja terveystoimi) Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kestävän kehityksen kaupunki - Suurten palvelujen tilatarve- ja yksikkökokomitoitus on tarkistettu (konserniesikunta, sosiaali- ja terveystoimi, sivistystoimi, tekninen ja ympäristötoimi, palveluliiketoimen toimiala) - Metron asemaseutujen kaupungin palvelujen sijoittumissuunnitelmat on laadittu (konserniesikunta, tekninen ja ympäristötoimi)

18 Espoon kaupunki Pöytäkirja 339 Kaupunginhallitus Sivu 18 / 82 3 hyväksyy seuraavat tuloarvioiden ja määrärahojen muutokset Sosiaali- ja terveystoimi 21 toimialan esikunta tuloarvion alennus määrärahan alennus 24 Vanhusten palvelut määrärahan lisäys 25 Terveyspalvelut määrärahan alennus 27 Perhe- ja sosiaalipalvelut määrärahan korotus Sivistystoimi 31 Suomenkielinen varhaiskasvatusja opetuslautakunta tuloarvion korotus määrärahan alennus 32 Ruotsinkielinen varhaiskasvatusja opetuslautakunta määrärahan alennus 35 Kulttuurilautakunta tuloarvion alennus 36 Liikuntalautakunta tuloarvion alennus määrärahan alennus Tekninen ja ympäristötoimi 41 Tekninen lautakunta tuloarvion lisäys menoarvion lisäys 45 Rakennuslautakunta tuloarvion lisäys 49 Muut tekniset ja ympäristöpalvelut tuloarvion alennus euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa Investoinnit 961 Osakkeet ja osuudet (yleishallinto) määrärahan lisäys 92 maa- ja vesialueet tuloarvion alennus 941 Kiinteät rakenteet ja laitteet kustannuspaikalta Kehä I siirretään kustannuspaikalle Mestarinkatu euroa euroa euroa Tilakeskus-liikelaitos Rakennushanke 3673 Suurpellon

19 Espoon kaupunki Pöytäkirja 339 Kaupunginhallitus Sivu 19 / 82 päiväkoti tuloarvion ja määrärahan alennus euroa Rakennushanke 4262 Saunalahden koulu määrärahan lisäys Tapiolan taseyksikkö Kiinteät rakenteet ja laitteet määrärahan lisäys Jousenpuiston alueen kunnallistekniikkaan Osakkeet ja osuudet määrärahan lisäys euroa euroa euroa 4 merkitsee tarkastuslautakunnan lausunnon lokakuun kuukausiraportista tiedoksi. Käsittely Päätös Liite Selostus Lakiasiainjohtaja poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (HalL 28 5-kohta). Kaupunginhallitus: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 8 Tulostavoitteiden seuranta Vuoden 2012 lokakuun kuukausiraportti 1 Lokakuun kuukausiraportti Poikkeamat talousarviossa ja tulostavoitteissa tuodaan valtuuston käsittelyyn talousarviovuoden aikana ja lokakuun kuukausiraportin yhteydessä. Esitetyt muutokset ja poikkeamat perustuvat toimialojen ennusteisiin ja esityksiin. Toimialat ovat tarkentaneet tulo- ja menoarvioitaan syksyn aikana. Ennusteiden mukaan ulkoiset tuotot tulevat jäämään talousarviosta 6,6 milj. euroa ja tuottoja kertyy yhteensä 250,2 milj. euroa. Päätekijä ulkoisten tuottojen alittumiseen on maanmyyntivoittojen jääminen 10 milj. euroa talousarviota pienemmiksi. Vajetta kompensoivat maanvuokratuottojen ja asuntojen vuokratuottojen talousarviota parempi kertymä. Ulkoiset kulut tulevat alittamaan muutetun talousarvion 5,9 milj. eurolla, ollen yhteensä 1 532,1 milj. euroa. On kuitenkin huomioitava, että Seurantaraportti I:n yhteydessä alkusyksyllä hyväksyttiin merkittäviä määrärahalisäyksiä. Muutettu talousarvio tulee alittumaan lähinnä erikoissairaanhoidossa sekä varhaiskasvatuksessa ja opetustoimessa.

20 Espoon kaupunki Pöytäkirja 339 Kaupunginhallitus Sivu 20 / 82 Ulkoisten kulujen kehitys on pysynyt samalla tasolla loppusyksyn ja kulut ovat kasvaneet 6,4 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Henkilöstökulujen kasvu on 3,4 % ja palvelujen ostojen 9,2 %. Kasvuprosentteja tarkasteltaessa tulee kuitenkin huomioida valmistus omaan käyttöön kirjaustapa, joka kasvattaa osaltaan palvelujen ostoihin liittyviä kirjauksia. Vaikka ulkoisten kulujen kasvu on pystytty pitämään hallinnassa, on kulujen kasvu liian korkea suhteessa kaupungin saamiin tuottoihin ja verotuloihin. Lokakuun loppuun mennessä verotuloja on tilitetty 1 116,9 milj. euroa ja koko vuoden kertymäksi arvioidaan milj. euroa. Ansiotulojen kunnallisveroa on tilitetty viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 45,6 milj. euroa eli 4,9 % enemmän. Merkittävää kuitenkin on, että yhteisöveroa on tilitetty edelliseen vuoteen verrattuna 15,8 milj. euroa eli 13,6 % vähemmän. Loppuvuoden verotuloarvioon sisältyy merkittävä riski, sillä yhteisöveron tilitykset ovat kesästä alkaen olleet laskusuunnassa eivätkä verokertymien kehitys ole positiivista loppuvuodenkaan osalta. Tilikauden vuosikate on ennusteiden mukaan 125,7 milj. euroa, joka on n. 14 milj. euroa muutettua talousarviota parempi. Tilikauden tulos on muodostumassa 12,3 milj. euroa ylijäämäiseksi. Tilikauden tulosta on parantanut rahoitustuottojen ennakoitua suotuisampi kertymä. Vastaavasti tulosta on heikentänyt poistoihin liittyvät kertaluontoiset erät. Loppuvuoden ennusteissa ja tilikauden tuloksen muodostumisessa on merkittäviä riskejä, jotka saattavat johtaa alijäämäiseen tulokseen. Vuoden lopun tilanteesta tuodaan valtuustolle tiedoksi ennakkotieto tilinpäätöksestä. 2 Espoo-strategian toteutuminen Espoo-strategiassa on vuodelle 2012 asetettu yhteensä 99 tulostavoitetta, joista n. 30 tulostavoitteen osalta arvioidaan, ettei tavoitteeseen tulla täysin pääsemään loppuvuoden aikana tai tavoite toteutuu aikataulustaan myöhässä. Useat tulostavoitteet ovat kaupunkiyhteisiä tulostavoitteita, jolloin ne toistuvat kaikkien toimialojen tuloskorteissa ja mahdollinen poikkeama huomioidaan jokaisen kortissa. Vajaan 10 tulostavoitteen osalta arviointikriteerit on määritelty siten, että tavoitteen toteutumistieto on arvioitavissa vasta myöhemmin seurantavuoden aikana tai tilinpäätöksen yhteydessä. 3 Määrärahamuutosesitykset Yleishallinnon, sosiaali- ja terveystoimen ja sivistystoimen valtuustoon nähden sitovia määrärahoja ja tuloarvioita esitetään muutettavaksi lokakuun kuukausiraportin ennusteiden ja toimialojen perusteluiden pohjalta päätösosassa esitettävällä tavalla.

Espoon kaupunki Pöytäkirja 91. Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 91. Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1 4968/02.05.06/2012 91 Kaupungin omavelkaisen takauksen korottaminen Länsimetro Oy:n lainoille sekä lainojen suojaamisessa käytettäville johdannaisille (Kv-asia)

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 300. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 300. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 300 Vuoden 2014 syyskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. 046 877 3025 Pekka Heikkinen,

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs.

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs. Espoon kaupunki Pöytäkirja 27.01.2014 Sivu 1 / 10 Kokoustiedot Aika 27.01.2014 maanantai klo 8:00-9:35 Paikka kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs. Saapuvilla olleet jäsenet Seppo Sonkeri, puheenjohtaja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 194. Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 194. Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 194 Vuoden 2013 toukokuun kuukausiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Pekka Heikkinen, puh. (09) 816 22354

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 128. Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 1. 128 Vuoden 2012 maaliskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet

Espoon kaupunki Pöytäkirja 128. Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 1. 128 Vuoden 2012 maaliskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 1 1525/02.02.02/2012 128 Vuoden 2012 maaliskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Valmistelijat / lisätiedot: Jyrkkä Maria, puh. (09) 816 83136 Heikkinen

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs.

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs. Espoon kaupunki Pöytäkirja 17.03.2014 Sivu 1 / 9 Kokoustiedot Aika 17.03.2014 maanantai klo 9:00-10:35 Paikka kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs. Saapuvilla olleet jäsenet Seppo Sonkeri, puheenjohtaja

Lisätiedot

Johanna Horsma, puheenjohtaja Marita Backman Veikko Granqvist Liisa Kivekäs Kari Kuusisto Teemu Leppänen Pirkko Sillanpää Satu Soini Sauli Solhagen

Johanna Horsma, puheenjohtaja Marita Backman Veikko Granqvist Liisa Kivekäs Kari Kuusisto Teemu Leppänen Pirkko Sillanpää Satu Soini Sauli Solhagen Espoon kaupunki Pöytäkirja 22.01.2015 Sivu 1 / 15 Kokoustiedot Aika 22.01.2015 torstai klo 9:05-11:55 Paikka Scandic Plaza Hotel, Turku Saapuvilla olleet jäsenet Johanna Horsma, puheenjohtaja Marita Backman

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1 1525/02.02.02/2012 63 Ympäristölautakunnan seurantaraportti I/2012 Valmistelijat / lisätiedot: Nyyssönen Tuija, puh. (09) 816 24811 Soini Sari, puh. (09) 816 24830

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 162. Kaupunginhallitus 28.05.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 162. Kaupunginhallitus 28.05.2012 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 28.05.2012 Sivu 1 / 1 1757/02.08.00/2012 Kaupunginhallitus 139 7.5.2012 162 Opinmäen uudisrakennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen (Kv-asia) (Pöydälle 7.5.2012) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 324. Kaupunginhallitus 24.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 324. Kaupunginhallitus 24.11.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 24.11.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 324 Vuoden 2014 lokakuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet (osittain Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. 046

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 07.03.2011 Sivu 1 / 1

Kaupunginhallitus 07.03.2011 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 07.03.2011 Sivu 1 / 1 1003/00.01.00/2011 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 13 28.2.2011 91 Yhtiön perustaminen hallinnoimaan Opinmäen kiinteistöä Valmistelijat / lisätiedot: Jouni Majuri,

Lisätiedot

Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. kerros

Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. kerros Espoon kaupunki Pöytäkirja 12.02.2014 Sivu 1 / 10 Kokoustiedot Aika 12.2.2014 keskiviikko klo 17:54-19:50 Paikka Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. kerros Saapuvilla olleet jäsenet Tiina

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 05.03.2015 Sivu 1 / 14

Tarkastuslautakunta 05.03.2015 Sivu 1 / 14 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 05.03.2015 Sivu 1 / 14 Kokoustiedot Aika 05.03.2015 torstai klo 15:00-18:50 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla olleet jäsenet Paula Viljakainen,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 255. Kaupunginhallitus 24.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 255. Kaupunginhallitus 24.08.2015 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 24.08.2015 Sivu 1 / 1 2111/02.05.05/2013 255 Tapiolan Keskuspysäköinti Oy:n lainalle myönnetyn omavelkaisen takauksen tarkistaminen (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Viktoria Hindsberg-Karkola,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 121. Valtuusto 07.09.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 121. Valtuusto 07.09.2015 Sivu 1 / 1 Valtuusto 07.09.2015 Sivu 1 / 1 2111/02.05.05/2013 Kaupunginhallitus 255 24.8.2015 121 Tapiolan Keskuspysäköinti Oy:n lainalle myönnetyn omavelkaisen takauksen tarkistaminen Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 11. Valtuusto 26.01.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 11. Valtuusto 26.01.2015 Sivu 1 / 1 Valtuusto 26.01.2015 Sivu 1 / 1 5119/02.05.06/2014 Kaupunginhallitus 347 15.12.2014 11 Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Kiinteistö Oy Espoon Suviniityn pysäköinnin lainalle Valmistelijat /

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 125. Valtuusto 10.09.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 125. Valtuusto 10.09.2012 Sivu 1 / 1 Valtuusto 10.09.2012 Sivu 1 / 1 2936/02.05.00/2012 Kaupunginhallitus 251 27.8.2012 125 Valtuustokysymys Espoo Cateringin perimistä maksuista Valmistelijat / lisätiedot: Ahola Minna, puh. (09) 816 22270

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 64. Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 64. Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 249/02.02.02/2015 64 Ympäristölautakunnan seurantaraportti I / 2015 Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Tarja Söderman, puh. 050 330

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan kokoustilat, Virastopiha 2 C, 1. krs.

Teknisen lautakunnan kokoustilat, Virastopiha 2 C, 1. krs. Espoon kaupunki Tilakeskus - liikelaitoksen Pöytäkirja 24.09.2012 Sivu 1 / 13 Kokoustiedot Aika 24.09.2012 maanantai klo 17:00-19:20 Paikka Teknisen lautakunnan kokoustilat, Virastopiha 2 C, 1. krs. Saapuvilla

Lisätiedot

LAUSUNTO 27.11.2013 TARKASTUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO VALTUUSTOLLE VUODEN 2013 LOKAKUUN KUUKAUSIRAPORTISTA

LAUSUNTO 27.11.2013 TARKASTUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO VALTUUSTOLLE VUODEN 2013 LOKAKUUN KUUKAUSIRAPORTISTA LAUSUNTO 1 Tarkastuslautakunta 27.11.2013 TARKASTUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO VALTUUSTOLLE VUODEN 2013 LOKAKUUN KUUKAUSIRAPORTISTA Tarkastuslautakunnan lausunto on laadittu kaupunginhallituksen 25.11.2013 kokouksen

Lisätiedot

Kehysesitys 2016-18. Valtuusto 7.9.2015 Pekka Heikkinen

Kehysesitys 2016-18. Valtuusto 7.9.2015 Pekka Heikkinen Kehysesitys 2016-18 Valtuusto 7.9.2015 Pekka Heikkinen Taloussuunnitelman ja arvion valmisteluprosessista Kehyspäätöksen tekovaiheessa paljon asioita auki Valtion valmisteluaikataulu myöhentynyt; hallituksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 124. Kaupunginhallitus 30.03.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 124. Kaupunginhallitus 30.03.2015 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 30.03.2015 Sivu 1 / 1 2712/02.07.00/2014 124 Niittykummun metrokeskuksen pysäköintiyhtiön perustaminen Valmistelijat / lisätiedot: Eva Elston-Hämäläinen, puh. 043 825 6073 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 97. Ympäristölautakunta 14.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 97. Ympäristölautakunta 14.11.2013 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 14.11.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 97 Ympäristölautakunnan seurantaraportti 10/2013 Valmistelijat / lisätiedot: Sari Soini, puh. (09) 816 24830 Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12. Valtuusto 26.01.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12. Valtuusto 26.01.2015 Sivu 1 / 1 Valtuusto 26.01.2015 Sivu 1 / 1 5118/02.05.06/2014 Kaupunginhallitus 348 15.12.2014 12 Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Kiinteistö Oy Jousenpuiston pysäköinnin lainalle Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Valtuusto 13.12.2010 LISTAN ASIANRO 11 11 Asianro 5825 / 213 / 2010

Valtuusto 13.12.2010 LISTAN ASIANRO 11 11 Asianro 5825 / 213 / 2010 Sivu /8 Valtuusto..00 LISTAN ASIANRO Asianro 585 / / 00 Harjoitushallin toteuttaminen Tapiolan urheilupuistoon, hallin toteuttamiseksi tarvittavan lainan takaus sekä Matinkylän jäähallin peruskorjauksesta

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 26.11.2014 Sivu 1 / 13

Tarkastuslautakunta 26.11.2014 Sivu 1 / 13 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 26.11.2014 Sivu 1 / 13 Kokoustiedot Aika 26.11.2014 keskiviikko klo 16:00-19:55 Tauko klo 18.40-18.45 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 344. Kaupunginhallitus 25.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 344. Kaupunginhallitus 25.11.2013 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 25.11.2013 Sivu 1 / 1 1978/02.02.00/2013 Kaupunginhallitus 299 28.10.2013 344 Vuoden 2014 talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksyminen (osittain Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 133. Kaupunkisuunnittelulautakunta 04.09.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 133. Kaupunkisuunnittelulautakunta 04.09.2013 Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 04.09.2013 Sivu 1 / 1 3647/02.02.02/2013 133 Kaupunkisuunnittelulautakunnan esitys talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2014-2018 investointien osalta (Kh-asia)

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 200. Kaupunginhallitus 01.06.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 200. Kaupunginhallitus 01.06.2015 Sivu 1 / 1 0.06.05 Sivu / 030/0.05.05/05 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 5 8.5.05 9 5.5.05 00 Helsingin seudun asioimistulkkikeskus Oy:n osakkeen osto (Pöydälle 5.5.05) Valmistelijat / lisätiedot: Viktoria Hindsberg-Karkola,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. 68 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä koskevan hankesuunnitelman päivityksestä

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. 68 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä koskevan hankesuunnitelman päivityksestä 20.05.2015 Sivu 1 / 1 1959/10.03.02/2012 68 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä koskevan hankesuunnitelman päivityksestä Valmistelijat / lisätiedot: Reijo Ahtiainen, puh. 050 365 3809

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 92. Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 92. Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 1 Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 1 2740/02.05.06/2014 Kaupunginhallitus 176 16.6.2014 92 Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen :n otettaville lainoille perusparannusta varten kohteissa: Soukankuja

Lisätiedot

Riitta Björklund kaupunkitarkastaja, sihteeri

Riitta Björklund kaupunkitarkastaja, sihteeri Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 29.01.2015 Sivu 1 / 11 Kokoustiedot Aika 29.01.2015 torstai klo 16:00-19:35 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla olleet jäsenet Paula Viljakainen,

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilinpäätös

Vuoden 2015 tilinpäätös Vuoden 215 tilinpäätös Konserniesikunta, Strategia ja talous, Konserniohjaus Toimintaympäristö Väestökasvu yli 4 2 henkilöä (1,6 %), Asukasluku 215/216 oli. 269 82 Taloudellinen toimintaympäristö haasteellinen

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja. Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori

Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja. Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori Huomioitavaa - Espoon väkiluku kasvoi v. 2012 4 320 henkilöllä - Ulkomailta muutti 3 140 asukasta. Väestönkasvusta 50

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät 15.2.2012 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Talousnäkymät maailmalla ja Suomessa Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2012 Laitos Julkaisu- ajankohta BKT muutos

Lisätiedot

Valtuusto 05.12.2012 Sivu 1 / 28

Valtuusto 05.12.2012 Sivu 1 / 28 Espoon kaupunki Pöytäkirja Valtuusto 05.12.2012 Sivu 1 / 28 Kokoustiedot Aika 05.12.2012 keskiviikko klo 16:35-21:00 Tauko klo 17.44-18.26 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Saapuvilla olleet jäsenet Jyrki

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 32. Valtuusto 19.03.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 32. Valtuusto 19.03.2012 Sivu 1 / 1 Valtuusto 19.03.2012 Sivu 1 / 1 1052/02.05.06/2012 Kaupunginhallitus 58 5.3.2012 32 Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen :n 16 025 000 euron lainoille Valmistelijat / lisätiedot: Viktoria Hindsberg-Karkola,

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen Kunnanhallitus 174 14.09.2015 Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen 235/02.00.00/2015 Kunnanhallitus 14.09.2015 174 Valmistelija: kunnansihteeri Asian tausta: Sonkajärven kunnan

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459:

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 10 Asianro 144/02.02.02/2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja strategiapalvelu

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Valtuusto 07.12.2015 Sivu 1 / 41

Valtuusto 07.12.2015 Sivu 1 / 41 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 07.12.2015 Sivu 1 / 41 Kokoustiedot Aika 07.12.2015 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat RAHOITUSOSA RAHOITUSOSA n rahoitusosaan kootaan käyttötalous-tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta). Lisäksi rahoitusosaan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. Kaupunginhallitus 09.01.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. Kaupunginhallitus 09.01.2012 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 09.01.2012 Sivu 1 / 1 13 Lautakuntien ja jaostojen sekä viranhaltijoiden päätökset Päätösehdotus Kaupunginjohtaja: - Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 33 / 21.12.2011

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen ylitysoikeus

Teknisen lautakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen ylitysoikeus Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 21 12.2.2013 Asianro 183/02.02.00/2013 105 Teknisen lautakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen ylitysoikeus Päätöshistoria Tekninen lautakunta 12.2.2013

Lisätiedot

Pro kuntapalvelut verkoston arvioita ja ehdotuksia uudelle valtuustolle Helsingin kaupungin taloudesta ja budjetista

Pro kuntapalvelut verkoston arvioita ja ehdotuksia uudelle valtuustolle Helsingin kaupungin taloudesta ja budjetista Pro kuntapalvelut verkoston arvioita ja ehdotuksia uudelle valtuustolle Helsingin kaupungin taloudesta ja budjetista Kulut kaupunkilaisten tarpeiden mukaan Kuluvan vuoden budjetti on laadittu pitäen lähtökohtana

Lisätiedot

Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013

Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013 Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013 Investointien rahoitus v. 2015-2025 Tulevien vuosien välttämättömien investointien aiheuttamaan rahankäyttöön voidaan varautua kassan riittävyyden osalta ottamalla

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 368. Kaupunginhallitus 16.12.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 368. Kaupunginhallitus 16.12.2013 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 16.12.2013 Sivu 1 / 1 2111/02.05.05/2013 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 85 9.12.2013 368 Tapiolan Keskuspysäköinti Oy:n yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen muuttaminen Valmistelijat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 143. Kaupunginhallitus 06.05.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 143. Kaupunginhallitus 06.05.2013 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 06.05.2013 Sivu 1 / 1 2111/02.05.05/2013 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 33 29.4.2013 143 Tapiolan Keskuspysäköinti Oy:n osakemerkintä, yhteisväestösuojan rakentaminen ja kaupungin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58. Kaupunginhallitus 05.03.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58. Kaupunginhallitus 05.03.2012 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 05.03.2012 Sivu 1 / 1 1052/02.05.06/2012 58 Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen :n 16 025 000 euron lainoille (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Viktoria Hindsberg-Karkola,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20. 20 Asunto-ohjelman hyväksyminen (Kh-Kv-asia) (Pöydälle 20.1.2014 ja 10.2.2014)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20. 20 Asunto-ohjelman hyväksyminen (Kh-Kv-asia) (Pöydälle 20.1.2014 ja 10.2.2014) 24.03.2014 Sivu 1 / 1 4236/10.04.00/2013 8 20.1.2014 12 10.2.2014 20 Asunto-ohjelman hyväksyminen (Kh-Kv-asia) (Pöydälle 20.1.2014 ja 10.2.2014) Valmistelijat / lisätiedot: Anne Savolainen, puh. 040 353

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus

Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus Kaupunginhallitus 268 17.10.2012 Kaupunginhallitus 280 23.10.2012 Kaupunginhallitus 282 29.10.2012 Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouspalvelut 1.6.2015 Palvelukeskuksille VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 29.03.2012 Sivu 1 / 12

Tarkastuslautakunta 29.03.2012 Sivu 1 / 12 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 29.03.2012 Sivu 1 / 12 Kokoustiedot Aika 29.03.2012 torstai klo 17:30-21:15 tauko klo 20.32-20.42 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 78. Valtuusto 20.05.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 78. Valtuusto 20.05.2013 Sivu 1 / 1 Valtuusto 20.05.2013 Sivu 1 / 1 2111/02.05.05/2013 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 33 29.4.2013 Kaupunginhallitus 143 6.5.2013 78 Tapiolan Keskuspysäköinti Oy:lle annetun kaupungin takauksen tarkistaminen

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Talousarvio 2013 ja. taloussuunnitelma 2013-2016. Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen julkistaminen 15.10.2012. Talousjohtaja Patrik Marjamaa

Talousarvio 2013 ja. taloussuunnitelma 2013-2016. Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen julkistaminen 15.10.2012. Talousjohtaja Patrik Marjamaa Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma 2013-2016 Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen julkistaminen Talousjohtaja Patrik Marjamaa Talousarvion 2013 valmistelusta Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen 31.8.2014

Talousarvion toteutuminen 31.8.2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 304 Talousarvion toteutuminen 31.8.2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Talousjohtaja Heli Lähteenmäki 29.9.2014: Liitteenä on koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain elokuun

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 2 KOKOUSTIEDOT

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 2 KOKOUSTIEDOT LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No VALTUUSTO 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Mauri Jokinen Aarre Lehtimäki Tiina Tuomisto Sirkku Hohenthal Matti Leino Niina Mikkola Tapani

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta 16.09.2014 AIKA 16.09.2014 klo 16:00-20:21 PAIKKA KPMG:n toimitilat, Isokatu 32B, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 85. Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh. 043 824 6511 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 85. Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh. 043 824 6511 etunimi.sukunimi@espoo.fi 19.08.2015 Sivu 1 / 1 249/02.02.02/2015 85 Espoo Catering -liikelaitoksen seurantaraportti tilanteesta 31.7.2015 Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh. 043 824 6511 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 70. Valmistelijat / lisätiedot: Outi Toivonen, puh. 043 825 4836 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 70. Valmistelijat / lisätiedot: Outi Toivonen, puh. 043 825 4836 etunimi.sukunimi@espoo.fi 20.08.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 70 Espoo Logistiikka -liikelaitoksen seurantaraportti tilanteesta 31.7.2014 Valmistelijat / lisätiedot: Outi Toivonen, puh. 043 825 4836 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-17:00 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 28.08.2013 Sivu 1 / 17

Tarkastuslautakunta 28.08.2013 Sivu 1 / 17 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 28.08.2013 Sivu 1 / 17 Kokoustiedot Aika 28.08.2013 keskiviikko klo 16:00-19:05 Paikka Kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla olleet jäsenet Paula Viljakainen,

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (15) Kuopion ja Juankosken yhdistymishallitus. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (15) Kuopion ja Juankosken yhdistymishallitus. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (15) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 17:30-19:05 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma Vesihuoltolaitoksen johtokunta 4 19.01.2011 Vesihuoltolaitoksen johtokunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2011 2/02.02.02/2010 VESI 4 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia

Lisätiedot

Talousarviomuutos 2015

Talousarviomuutos 2015 Kunnanhallitus 232 30.11.2015 Valtuusto 50 07.12.2015 Talousarviomuutos 2015 362/02.02.02/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 232 Valmistelija: kunnansihteeri Vuoden 2015 talousarvion muutosesitys perustuu

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 71. 71 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen seurantaraportti tilanteesta 31.7.2014

Espoon kaupunki Pöytäkirja 71. 71 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen seurantaraportti tilanteesta 31.7.2014 20.08.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 71 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen seurantaraportti tilanteesta 31.7.2014 Valmistelijat / lisätiedot: Seija Rupponen, puh. 043 825 1527 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 106. Kaupunginhallitus 25.03.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 106. Kaupunginhallitus 25.03.2013 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 5.0.0 Sivu / 84/0.05.05/0 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 6 8..0 06 Suurpellon markkinointi Oy:n osakkeiden ostaminen Valmistelijat / lisätiedot: Pekka Vikkula, puh. (09) 86 8709

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 65. Kaupunginhallitus 03.03.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 65. Kaupunginhallitus 03.03.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 03.03.2014 Sivu 1 / 1 1978/02.02.00/2013 65 Talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman (TATU) hyötytavoitteiden ja linjausten hyväksyminen sekä talousarvion tarkistus (Kv-asia) Valmistelijat

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 113. Kaupunginhallitus 25.03.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 113. Kaupunginhallitus 25.03.2013 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 25.03.2013 Sivu 1 / 1 113 Lautakuntien ja jaostojen sekä viranhaltijoiden päätökset Päätösehdotus Kaupunginjohtaja: - Kaupunginhallituksen konsernijaoston pöytäkirja 25.2.2013 - Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Vuodeosasto- ja päivystysinvestointi Armilan toimintojen siirtyminen keskussairaalan huomioitu. Hallitus 14.1.2015

Vuodeosasto- ja päivystysinvestointi Armilan toimintojen siirtyminen keskussairaalan huomioitu. Hallitus 14.1.2015 Vuodeosasto- ja päivystysinvestointi Armilan toimintojen siirtyminen keskussairaalan huomioitu Hallitus 14.1.2015 Yhteenveto Armilan ja keskussairaalan toiminnan yhdistäminen näyttää kannattavalta sekä

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1. SITOVUUDEN MÄÄRITTELY Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvion käyttötalousosassa on asetettu kunnan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 12.02.2014 Sivu 1 / 1 675/02.06.01/2014 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 Valmistelijat / lisätiedot: etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2012 1 (5) Kaupunginhallitus Kaj/1 11.06.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2012 1 (5) Kaupunginhallitus Kaj/1 11.06.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2012 1 (5) 720 Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Mannerheimintie 13a:n osakkeiden osto Yleisradio Oy:ltä ja vastaava kaupungin maksuosuuden korotus päätti: 1 Oikeuttaa kiinteistöviraston

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 79. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C 4. krs.

Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 79. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C 4. krs. Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 79 Kokoustiedot Aika 31.03.2014 maanantai klo 15:40-18:10 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C 4. krs. Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Kokoushotelli Meripuisto, Tyrskyvuori 4, Kivenlahti, 02320 Espoo

Kokoushotelli Meripuisto, Tyrskyvuori 4, Kivenlahti, 02320 Espoo Espoon kaupunki Pöytäkirja 12.12.2012 Sivu 1 / 13 Kokoustiedot Aika 12.12.2012 keskiviikko klo 17:00-17:50 Paikka Kokoushotelli Meripuisto, Tyrskyvuori 4, Kivenlahti, 02320 Espoo Saapuvilla olleet jäsenet

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY

ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY VALTUUSTO 20.5.2013 Ritva Erkama Kausien 2005-2008 sekä 2009-2012 tarkastuslautakunnan puheenjohtaja KAUPUNGIN TALOUS JA TUOTTAVUUS Kaupungin haasteina: menojen kasvaminen

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2013

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2013 61 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 13/2013 KOKOUSAIKA 26.06.2013 klo 18.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 192 193 194 61 195 62,63

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.11.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Lahti Tapani,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 92. Valtuusto 11.06.2012 Sivu 1 / 1. 92 Valtuustoaloite puistokummitoiminnan käynnistämisestä Espoossa (Pöydälle 21.5.

Espoon kaupunki Pöytäkirja 92. Valtuusto 11.06.2012 Sivu 1 / 1. 92 Valtuustoaloite puistokummitoiminnan käynnistämisestä Espoossa (Pöydälle 21.5. Valtuusto 11.06.2012 Sivu 1 / 1 659/10.03.01/2012 Kaupunginhallitus 136 7.5.2012 Valtuusto 71 21.5.2012 92 Valtuustoaloite puistokummitoiminnan käynnistämisestä Espoossa (Pöydälle 21.5.2012) Valmistelijat

Lisätiedot

Kunnanhallitus 168 16.06.2009 Kunnanhallitus 179 21.07.2009 Kunnanhallitus 188 11.08.2009. Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen

Kunnanhallitus 168 16.06.2009 Kunnanhallitus 179 21.07.2009 Kunnanhallitus 188 11.08.2009. Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen 168 16.06.2009 179 21.07.2009 188 11.08.2009 Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen KHALL 168 Kunnankamreeri Kunnanvaltuusto on 22.12.2008 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2009. Talousarvio osoittaa

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 19. 19 Palveluliikelaitosten johtokunnan alaisten liikelaitosten talouskatsaus 1.1. - 31.3.2012

Espoon kaupunki Pöytäkirja 19. 19 Palveluliikelaitosten johtokunnan alaisten liikelaitosten talouskatsaus 1.1. - 31.3.2012 26.04.2012 Sivu 1 / 1 1525/02.02.02/2012 19 johtokunnan alaisten liikelaitosten talouskatsaus 1.1. - 31.3.2012 Valmistelijat / lisätiedot: Hagerlund Pirkko, puh. (09) 816 22290 Mikkonen Jarkko, puh. (09)

Lisätiedot