Espoon kaupunki Pöytäkirja 91. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Espoon kaupunki Pöytäkirja 91. Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Sivu 1 / / / Kaupungin omavelkaisen takauksen korottaminen Länsimetro Oy:n lainoille sekä lainojen suojaamisessa käytettäville johdannaisille (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Maarit Vierunen, puh Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto 1 korottaa kaupungin omavelkaisen takauksen määrää Länsimetro Oy:n lainoille seuraavasti: käyttötarkoitus Länsimetron rakentamisen, välillä Ruoholahti - Matinkylä, Espoon maksuosuuden rahoittaminen. Taattavien lainojen määrä on enintään 690 miljoonaa euroa siten, että summa voi koostua yhdestä tai useammasta lainasta tai rahoitusjärjestelystä. Laina-aika: Enintään 35 vuotta lainan ensimmäisen erän nostosta. Korkoperuste: Rahoitus voi olla joko kiinteä- tai vaihtuvakorkoista. Lyhennykset: Rahoituksen tulee olla lyhennysohjelmaista ja siinä voi olla enintään 5 vapaavuotta kunkin lainan tai laina-erän ensimmäisen erän nostosta laskettuna. 2 myöntää kaupungin omavelkaisen takauksen kohdassa 1 mainittujen, kaupungin takaamien Länsimetro Oy:n lainojen suojaamisessa käytettäville johdannaisille seuraavasti: - takaus kattaa vähintään investment grade -luottoluokituksen omaavien vastapuolien kanssa tehtävät johdannaisten yleissopimukset sekä niiden perusteella tehtävät yksittäiset johdannaissopimukset - takaus kattaa koko taattavan lainamäärän suojaukset 3 päättää, että lainojen takauksesta peritään takausprovisiota 0,05 % pa laskettuna lainojen keskisaldolle. Johdannaisten takauksesta ei peritä takausprovisiota

2 Kaupunginhallitus Sivu 2 / 2 4 päättää, että takauksille ei edellytetä vastavakuutta. Päätös Kaupunginhallitus: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Oheismateriaali Selostus - Tilinpäätös 2013 Takausvaltuutta ehdotetaan tarkistettavaksi niin, että se kattaa muutokset, jotka johtuvat käynnistysvaiheessa syntyneestä valituksista johtuneista viiveistä, aikaisemmin ennustettua korkeammista rakentamisen kustannuksista, Niittykummun aseman valmiiksi rakentamisesta, Matinkylän bussiterminaalin toteuttamisesta hankkeen aikana muuttuneen asemakaavan mukaisesti, rahoituskustannukset mukaan lukien. Lisäksi valtuutuksessa on varauduttu kattamaan valtionosuuden maksuviiveestä johtuva kassavaje vuoden 2015 osalta. Varauksena kattosummaan sisältyy myös takausvaltuus odottamattomien kustannuksien kattamiseksi. Valtuusto käsitteli Espoon eteläosien joukkoliikennejärjestelmää ja valitsi järjestelmän runkoratkaisuksi välillä Ruoholahti - Matinkylä kokonaan tunnelissa kulkevan metron. Hankkeen toteuttamiseksi Espoo ja Helsinki ovat perustaneet Länsimetro Oy -nimisen keskinäisen kiinteistöyhtiön, joka on merkitty kaupparekisteriin Yhtiöstä Espoo omistaa 72 % ja Helsinki 28 %. Samassa yhteydessä kaupungit allekirjoittivat osakassopimuksen yhtiön hallintoon sekä kustannusten jakoon liittyvistä kysymyksistä. Osapuolten kustannusvastuu infrastruktuurin rakentamisen aiheuttamien kulujen ja kustannusten kattamiseksi ja rahoittamiseksi on sovittu toteutettavaksi aiheuttamisperiaatteen mukaisella tavalla (rajalta poikki). Rakentamisvaiheen kustannukset määräytyvät yhtäältä Espoon kaupungin alueella ja toisaalta Helsingin kaupungin alueella tapahtuvaan rakentamiseen kohdistuviin kustannuksiin. Mikäli kustannus kohdistuu sekä Espoon että Helsingin puoleiseen metro-osuuteen, jaetaan kustannus Espoon ja Helsingin maksettavaksi maantieteellisesti kohdennettujen kustannusten määrittämässä suhteessa, elleivät osapuolet yhdessä sovi käytettäväksi jotain muuta jakoperustetta. Länsimetron rakentamis- ja rahoituspäätös Valtuusto päätti Espoon osalta länsimetron rakentamisesta ja rahoituksesta Käsittelyn pohjana oli Länsimetro Oy:n laatima hankesuunnitelma sekä valtion rahoituksen osalta valtion kehysriihen kannanotto.

3 Kaupunginhallitus Sivu 3 / 3 Valtuusto päätti mm. 1 kehottaa Länsimetro Oy:tä jatkamaan metron suunnittelua sekä toteuttamaan hanke hankesuunnitelmassa esitettyjen periaatteiden mukaisesti niin, että hankkeen hankesuunnitelman mukainen kustannusarvio on yhteensä 713,6 milj. euroa (alv 0 %, maanrakennuskustannusindeksi 131,5 pistettä / lokakuu 2007) ja Espoo osuus kustannuksista on 355,3 milj. euroa (alv 0 %), kun valtion osuus on kokonaiskustannuksista 30 %, 2 päättää, että hankkeen suunnitteluvaiheen Espoon osuus rahoitetaan kaupungin budjetista osoitettavin varoin ja rakentamisvaiheen Espoon kustannusosuus rahoitetaan yhtiön ottamalla lainoituksella, jonka kaupunki takaa. Valtuusto on myöntänyt kaupungin omavelkaisen takauksen yhtiön enintään 400 miljoonan euron määräisille lainoille ja niiden suojaamisessa käytettäville johdannaisille. Valtuusto päätti kokouksessaan Länsimetro Oy:n omavelkaisen takauksen korottamisesta sekä lainojen suojaamisessa käyttävistä johdannaisista: 1 korottaa kaupungin omavelkaisen takauksen määrää Länsimetro Oy:n lainoille seuraavasti: Käyttötarkoitus Länsimetron rakentamisen, välillä Ruoholahti - Matinkylä, Espoon maksuosuuden rahoittaminen. Taattavien lainojen määrä on enintään 490 miljoonaa euroa siten, että summa voi koostua yhdestä tai useammasta lainasta tai rahoitusjärjestelystä. Laina-aika: Enintään 35 vuotta lainan ensimmäisen erän nostosta. Korkoperuste: Rahoitus voi olla joko kiinteä- tai vaihtuvakorkoista. Lyhennykset: Rahoituksen tulee olla lyhennysohjelmaista ja siinä voi olla enintään 5 vapaavuotta kunkin lainan tai laina-erän ensimmäisen erän nostosta laskettuna. 2 myöntää kaupungin omavelkaisen takauksen kohdassa 1 mainittujen, kaupungin takaamien Länsimetro Oy:n lainojen suojaamisessa käytettäville johdannaisille seuraavasti: - takaus kattaa vähintään investment grade luottoluokituksen omaavien vastapuolien kanssa tehtävät johdannaisten yleissopimukset sekä niiden perusteella tehtävät yksittäiset johdannaissopimukset - takaus kattaa koko taattavan lainamäärän suojaukset,

4 Kaupunginhallitus Sivu 4 / 4 3 päättää, että lainojen takauksesta peritään takausprovisiota 0,05 % pa laskettuna lainojen keskisaldolle. Johdannaisten takauksesta ei peritä takausprovisiota, 4 päättää, että takauksille ei edellytetä vastavakuutta. Hankkeen toteutustilanne Länsimetro Oy on jatkanut valtuuston päätöksen mukaisesti hankkeen suunnittelua ja toteuttamista. Länsimetron hankinnat kilpailutetaan kilpailulainsäädännön mukaisesti. Hankintamielessä hanke kuuluu erityisaloihin (erityisalojen hankintalaki (349/2007)). Rakennussuunnittelusopimukset solmittiin 2009 helmikuussa ja suunnittelu jatkuu täysipainoisesti edelleen. Länsimetrosta tulee automaattimetro. Nykyisen metron automatisointi on käynnissä ja Länsimetron ohjausjärjestelmä tulee olemaan sama. Automatisoinnin hankinnasta on solmittu sopimus. Rakennustyöt käynnistyivät Ruoholahdessa marraskuussa Tunnelit puhkaistiin Viimeisten louhintaurakoiden työt saadaan päätökseen kesällä Asemien rakennusurakat ovat käynnissä Niittykummun asemaa lukuun ottamatta. Espoon valtuusto päätti lokakuussa 2013 Niittykummun aseman rakentamisesta valmiiksi samassa aikataulussa muun hankkeen kanssa. Tunnelirakenteiden työt ovat käynnissä koko hankkeella. Samoin ilmanvaihto-/hätäpoistumistiekuilujen rakentaminen. Radan päällysrakennetyöt käynnistyvät vuoden 2014 loppupuolella. Viimeisinä vaiheina ovat kiskojen asennukset, automaattiohjausjärjestelmän asentaminen ja koekäyttö sekä koeajovaihe ilman matkustajia. Tavoitteena on saada rakennustyöt valmiiksi vuoden 2015 loppuun mennessä. Koeajovaihe käynnistyy keväällä Hankkeen kustannuksista on noin 93 % sidottuna. Suuria yksittäisiä hankintoja ei enää ole tulossa, kun Niittykummun aseman rakennusurakoitsija valittiin Erillishankintoina on vielä tulossa mm. asemien kiinteistövalvontajärjestelmä, kulunvalvontajärjestelmä, WCmodulit, lukitusjärjestelmä, VIRVE-verkko (viranomaisyhteydet), yleisötilojen valaistushankinta, kameravalvontajärjestelmän kamerat, hätäpuhelinjärjestelmä, yleisötilojen kalusteet ja varusteet. Rahoitus Valtuustojen päätösten mukaisesti yhtiö ottaa kaupunkien takaamaa lainaa rakennusvaiheen kustannustensa kattamiseksi. Tällä hetkellä yhtiö on nostanut lainaa 460 miljoonaa euroa, josta Espoon osuus on 72%. Kukin lainaerä kilpailutetaan erikseen pitkään laina-aikaan pystyvien rahoituslaitosten kesken. Euroopan investointipankin (EIB) ja Pohjoismaiden investointipankin (NIB) kanssa solmittiin

5 Kaupunginhallitus Sivu 5 / 5 puitesopimus, jossa EIB sitoutui lainaamaan yhtiölle 450 miljoonaa euroa ja NIB 120 miljoonaa euroa. Näiden lisäksi tarjouskilpailuihin on osallistunut Kuntarahoitus Oyj. Nykyisistä lainoista 310 miljoonaa euroa on nostettu EIB:ltä ja 150 miljoonaa euroa Kuntarahoitus Oyj:ltä. Valtionavustukset maksetaan takautuvasti kerran vuodessa. Valtion avustusten kattosummaa tarkistetaan avustuksen maksuajankohdan ja summan perusteella maanrakennuskustannusindeksin perusteella (MAKU 2000, vertailukohtana 10/2007 pisteluku Pisteluku 1/2014 on 159,6). Valtionavustuksia on saatu vuoden 2013 loppuun mennessä kertyneistä kustannuksista 30 %. Tähän mennessä toteutuneet kustannukset ovat ylittäneet kustannusennusteen. Syinä kustannustason nousuun ovat olleet kallion laadun tuomat lisäkustannukset, jotka ovat nousseet noin 40 miljoonaa euroa yli ennusteen. Asemien rakennusurakoiden osalta markkinahinta on ollut odotettua korkeampi. Espoon puolen asemien rakennusurakoiden kustannusarvio on ylittynyt 46 miljoonaa euroa. Asemien osalta merkittävänä tekijänä kustannusten kasvuun on se, että asemien kaikki sisäänkäynnit ovat esteettömiä eli niissä kaikissa on hissipari. Lisäksi mitoitustilanteiden savunpoistosimuloinneissa kävi ilmi, että tuloilmatarve on lähes kaksinkertainen aikaisempiin oletuksiin verrattuna. Nyt käsiteltävä takausesitys perustuu hankkeen loppukustannusennusteeseen, jossa hankesuunnitelman mukaista kustannusarviota 713,6 (Maku 10/2007 pisteluku 131,5) on tarkistettu ennakoidulla indeksimuutoksella. Indeksimuutos on arvioitu vuoden 2015 loppuun, jolloin hanke valmistuu. Tämän lisäksi takausvaltuutuksessa on varauduttu Niittykummun aseman valmiiksi rakentamisesta koituvaan lisäkustannukseen, joksi on arvioitu 34 milj. euroa sekä Matinkylän bussiterminaalin toteuttamiseen metrokeskushankkeen sisään (Kamppimalli) hankesuunnitelmavaiheen taivasalla olleen ratkaisun sijaan. Toteutuva terminaali perustuu kaupungin laatimaan metrokeskuksen asemakaavaan, joka sai lainvoiman Lisäkustannukset terminaaliratkaisusta ovat 15,6 milj. euroa. Lisäksi takausvaltuutta tarvitaan siihen, että saadaan katettua vuoden 2015 valtionosuus. Vuoden 2015 kustannusten perusteella saatava valtionosuus maksetaan kaupungeille taannehtivasti vuoden 2016 alkupuolella. Vuoden 2015 valtionosuusennuste koko hankkeelle on 54 milj. euroa, josta Espoon osuus on noin 39 euroa. Vuoden 2015 valtionosuuden väliaikainen kattaminen on suunniteltu tehtävän lyhytaikaisella lainalla, joka maksetaan pois heti kun valtionavustus saadaan. Rahoituskustannuksiksi rakennusvaiheen loppuun on ennustettu yhteensä 55 milj. euroa sisältäen korkosuojauksesta koituvat korkokustannukset. Hankkeen lainoista 56 % on korkosuojattuna. Tästä Espoon ennustettu osuus on 41 miljoonaa euroa. Helsinki varautui omassa päätöksessään odottamattomiin kuluihin 10 miljoonan erällä. Vastaava erä kaupunkien maksuosuuksien suhde

6 Kaupunginhallitus Sivu 6 / 6 huomioiden on Espoon osalta 25 miljoonaa, joka esitetään sisällytettäväksi takausvaltuuteen. Edellä olevan perusteella Espoon osalle kohdentuva takausvaltuustarve on 690 milj. euroa. Aikaisempaa takausvaltuutta kasvatetaan 210 miljoonaa, josta rahoituskustannusten osuus on em. 41 milj. euroa, valtiolle lainaamisen osuus 39 milj. euroa ja Niittykummun aseman valmiiksi rakentamisen ja Matinkylän terminaalin kehittämisen osuus yhteensä 50 milj. euroa ja varaus odottamattomiin kustannuksiin 25 milj. euroa. - rahoituskustannukset 41 milj. euroa vuoden 2015 valtionosuuden rahoittaminen 39 milj. euroa - Niittykummun aseman valmiiksi rakentaminen 34 milj. euroa - Matinkylän terminaalin kaavan mukainen toteutus 16 milj. euroa - varaus odottamattomiin kuluihin 25 milj. euroa - rakentamiskustannukset (valtion apu vähennettynä) 535 milj. euroa Takausvaltuustarve yhteensä 690 milj. euroa Yhtiö on nostanut lainat pitkäaikaisina, 30 vuoden lainoina. Lainojen hintataso on ollut poikkeuksellisen alhainen huolimatta pitkästä lainaajasta. Vallitseva alhainen korkotaso laskee merkittävästi hankkeen rakennusaikaisia rahoituskustannuksia. Tähän mennessä nostettujen lainojen keskikorko on 3 kk euribor + 0,546 %. Korkovaihtosopimusten keskikorko 2,383 %. Takaukset Hankkeen toteutusaikaa on jäljellä vielä noin kaksi vuotta, jolloin hankkeen kokonaiskustannukset ovat alttiina markkinahintojen ja eri rakennusvaiheiden ajoitusmuutosten vaikutuksille. Jotta hankkeen häiriötön eteneminen ja rahoituksen kokonaisvaltainen järjestäminen on mahdollista, esitetään takauksen määrä korotettavaksi enintään 690 miljoonaan euroon. Länsimetro Oy:n rahoituksen järjestämisestä huolehtivat kaupungit yhteistyössä Länsimetro oy:n kanssa. Lainanottopäätökset tekee yhtiön hallitus ja lainat tulevat yhtiön taseeseen. Metro on pääomavaltainen joukkoliikennejärjestelmä ja merkittävä osa metron kustannuksista on pääomakuluja. Metrotunnelin ja -radan käyttöaika on pitkä, joten kustannusten kohdistamiseksi käyttäjille oikeudenmukaisesti tulee rahoituksen myös olla pitkäaikaista. Korkosuojaus Metron rahoituksen osalta on varauduttava erilaisten suojausinstrumenttien käyttöön. Tällaisia ovat ainakin valuutanvaihtosopimukset, koronvaihtosopimukset sekä korkokatto ja -lattia -sopimukset. Lähtökohtana on ottaa laina euromääräisenä, mutta markkinatilanne saattaa johtaa siihen, että edullisin tapa on ottaa laina

7 Kaupunginhallitus Sivu 7 / 7 esim. USA:n dollareissa, Sveitsin frangeissa tai Japanin jeneissä ja muuttaa laina heti nostohetkellä valuutanvaihtosopimuksella euroiksi. Kurssiriskiä ei Länsimetro Oy ota. Suojaus on itse lainanotosta erillinen toimenpide, eikä esim. edellytä lainanantajan suostumusta. Johdannaisten käyttö edellyttää osapuolten välillä johdannaisten yleissopimusta ja lisäksi erillistä sopimusta kustakin suojaustoimenpiteestä. Jotta johdannaisia voidaan tehdä hyvän luottokelpoisuuden (vähintään Investment grade -luottoluokituksen) omaavien vastapuolien kanssa ja pitää marginaali mahdollisimman pienenä, tulee johdannaisille saada kaupungin omavelkainen takaus. Takauksen tulee koskea sekä johdannaisten yleissopimusta että jokaista erillistä suojaustoimenpidettä. Jotta yksittäistä suojaustoimenpidettä tehtäessä voidaan päästä mahdollisimman hyvään hintaan ja riittävään hajautukseen vastapuolten osalta, ei vastapuolten määrää tulisi rajata. Suojaus tulee olla mahdollista koko taattavan lainamäärän osalta. Suojaustenkin (yleissopimukset ja yksittäiset suojaustoimenpiteet) osalta neuvottelut hoitavat kaupungit yhdessä yhtiön kanssa. Päätökset tekee Länsimetro Oy:n hallitus. Koska kyseessä on keskinäinen kiinteistöyhtiö, jolloin taattavat lainat kohdistuvat vain Espoon rahoitusosuuteen, ei lainojen tai johdannaisten takaukselle edellytetä vastavakuutta. Sen sijaan takauksista peritään takausprovisiota vuosittain 0,05 % pa laskettuna lainan tai lainojen keskisaldolle. Länsimetro Oy:n tilinpäätös vuodelta 2013 ei vielä ole yhtiökokouksen hyväksymä. Tiedoksi - Länsimetro Oy

8 Kaupunginhallitus Sivu 8 / 8

Valtuusto 14.04.2014 Sivu 1 / 43

Valtuusto 14.04.2014 Sivu 1 / 43 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 14.04.2014 Sivu 1 / 43 Kokoustiedot Aika 14.04.2014 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 26.11.2012 Sivu 1 / 82. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs

Kaupunginhallitus 26.11.2012 Sivu 1 / 82. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunginhallitus 26.11.2012 Sivu 1 / 82 Kokoustiedot Aika 26.11.2012 maanantai klo 15:30-16:50 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Valtuusto 26.01.2015 Sivu 1 / 92

Valtuusto 26.01.2015 Sivu 1 / 92 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 26.01.2015 Sivu 1 / 92 Kokoustiedot Aika 26.01.2015 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 11. Valtuusto 26.01.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 11. Valtuusto 26.01.2015 Sivu 1 / 1 Valtuusto 26.01.2015 Sivu 1 / 1 5119/02.05.06/2014 Kaupunginhallitus 347 15.12.2014 11 Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Kiinteistö Oy Espoon Suviniityn pysäköinnin lainalle Valmistelijat /

Lisätiedot

Valtuusto 21.10.2013 Sivu 1 / 84

Valtuusto 21.10.2013 Sivu 1 / 84 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 21.10.2013 Sivu 1 / 84 Kokoustiedot Aika 21.10.2013 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset:valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

Valtuusto 13.12.2010 LISTAN ASIANRO 11 11 Asianro 5825 / 213 / 2010

Valtuusto 13.12.2010 LISTAN ASIANRO 11 11 Asianro 5825 / 213 / 2010 Sivu /8 Valtuusto..00 LISTAN ASIANRO Asianro 585 / / 00 Harjoitushallin toteuttaminen Tapiolan urheilupuistoon, hallin toteuttamiseksi tarvittavan lainan takaus sekä Matinkylän jäähallin peruskorjauksesta

Lisätiedot

Valtuusto 24.02.2014 Sivu 1 / 35

Valtuusto 24.02.2014 Sivu 1 / 35 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 24.02.2014 Sivu 1 / 35 Kokoustiedot Aika 24.02.2014 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

TURUN SEUDUN VESI OY:N TEKOPOHJAVESIHANKETTA VARTEN OTETTAVIEN LAINOJEN TAKAAMINEN. Turun Seudun Vesi Oy:n 21.12.2007 päivätty kirjelmä kuuluu:

TURUN SEUDUN VESI OY:N TEKOPOHJAVESIHANKETTA VARTEN OTETTAVIEN LAINOJEN TAKAAMINEN. Turun Seudun Vesi Oy:n 21.12.2007 päivätty kirjelmä kuuluu: Kaupunginhallitus 20 30.01.2008 Kaupunginvaltuusto 3 12.02.2008 TURUN SEUDUN VESI OY:N TEKOPOHJAVESIHANKETTA VARTEN OTETTAVIEN LAINOJEN TAKAAMINEN 485/02/028/2003 KHALL 20 Liitteet B3-6, A7 Turun Seudun

Lisätiedot

TURUN SEUDUN VESI OY:N TEKOPOHJAVESIHANKETTA VARTEN OTETTAVIEN LAINOJEN TAKAAMINEN. Turun Seudun Vesi Oy:n 21.12.2007 päivätty kirjelmä kuuluu:

TURUN SEUDUN VESI OY:N TEKOPOHJAVESIHANKETTA VARTEN OTETTAVIEN LAINOJEN TAKAAMINEN. Turun Seudun Vesi Oy:n 21.12.2007 päivätty kirjelmä kuuluu: Kaupunginhallitus 20 30.01.2008 TURUN SEUDUN VESI OY:N TEKOPOHJAVESIHANKETTA VARTEN OTETTAVIEN LAINOJEN TAKAAMINEN 485/02/028/2003 KHALL 20 Liitteet B3-6, A7 Turun Seudun Vesi Oy:n 21.12.2007 päivätty

Lisätiedot

TURUN SEUDUN VESI OY:N TEKOPOHJAVESIHANKETTA VARTEN OTETTAVIEN LAINOJEN TAKAAMINEN. Turun Seudun Vesi Oy:n 21.12.2007 päivätty kirjelmä kuuluu:

TURUN SEUDUN VESI OY:N TEKOPOHJAVESIHANKETTA VARTEN OTETTAVIEN LAINOJEN TAKAAMINEN. Turun Seudun Vesi Oy:n 21.12.2007 päivätty kirjelmä kuuluu: Kaupunginhallitus 20 30.01.2008 Kaupunginvaltuusto 3 12.02.2008 Kaupunginhallitus 62 11.03.2008 TURUN SEUDUN VESI OY:N TEKOPOHJAVESIHANKETTA VARTEN OTETTAVIEN LAINOJEN TAKAAMINEN 485/02/028/2003 KHALL

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 62. Kaupunginhallitus 05.03.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 62. Kaupunginhallitus 05.03.2012 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 05.03.2012 Sivu 1 / 1 319/02.05.05/2012 62 Esport Arena Oy:n ja kaupungin välisen rahoitussopimuksen ja jalkapallon käyttövuorojen ostopalvelusopimuksen edellyttämät tarkennukset Valmistelijat

Lisätiedot

Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 26

Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 26 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 26 Kokoustiedot Aika 18.08.2014 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

Asia. Kunnallisvalitus. Valittaja. Pekka Eklund, Espoo. Päätös, josta valitetaan. Espoon kaupunginvaltuusto 27.2.2012 19

Asia. Kunnallisvalitus. Valittaja. Pekka Eklund, Espoo. Päätös, josta valitetaan. Espoon kaupunginvaltuusto 27.2.2012 19 Helsingin hallinto-oikeus Päätös 12/1064/2 Radanrakentajantie 5 00520 HELSINKI Puhelin 029 56 42000 Faksi 029 56 42079 14.11.2012 Sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi 02101/12/2299 Diaarinumero Asia Kunnallisvalitus

Lisätiedot

KIINTEISTÖYHTIÖ HYVINKÄÄN SAIRAALANMÄKI

KIINTEISTÖYHTIÖ HYVINKÄÄN SAIRAALANMÄKI Valtuusto 11.12.2014, OHEISMATERIAALI 1 Fullmäktige REFERENSMATERIAL OSAKASSOPIMUS KIINTEISTÖYHTIÖ HYVINKÄÄN SAIRAALANMÄKI 1. SOPIJAPUOLET Hyvinkään kaupunki PL 86, 05801 Hyvinkää Y-tunnus 0125866-0 (jäljempänä

Lisätiedot

Valtuusto 08.09.2014 Sivu 1 / 84

Valtuusto 08.09.2014 Sivu 1 / 84 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 08.09.2014 Sivu 1 / 84 Kokoustiedot Aika 08.09.2014 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 92. Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 92. Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 1 Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 1 2740/02.05.06/2014 Kaupunginhallitus 176 16.6.2014 92 Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen :n otettaville lainoille perusparannusta varten kohteissa: Soukankuja

Lisätiedot

Iitin osuus hankkeesta 24%.

Iitin osuus hankkeesta 24%. Kunnanhallitus 231 16.09.2013 Kunnanvaltuusto 53 24.09.2013 Kunnanhallitus 39 17.02.2014 Periaatekannanotto Osuuskunta Kymijoen Kyläkuidun lainan takaamisasiassa/lainatakausjärjestelyjen tarkistaminen,

Lisätiedot

Valmistelija/lisätiedot: Toimitusjohtaja Mikko Hietamies, puh. 0400 509 611 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Valmistelija/lisätiedot: Toimitusjohtaja Mikko Hietamies, puh. 0400 509 611 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi Kaupunginhallitus 262 15.06.2015 Pysäköintitalo P-Cityn toteutuspäätös ja takauksen täsmentäminen 635/02.05.06.00/2013 KH 262 Valmistelija/lisätiedot: Toimitusjohtaja Mikko Hietamies, puh. 0400 509 611

Lisätiedot

SELVITYS CAREA-KUNTAYHTYMÄN ALIJÄÄMIEN KÄSITTELYSTÄ. BDO Audiator Oy

SELVITYS CAREA-KUNTAYHTYMÄN ALIJÄÄMIEN KÄSITTELYSTÄ. BDO Audiator Oy SELVITYS CAREA-KUNTAYHTYMÄN ALIJÄÄMIEN KÄSITTELYSTÄ BDO Audiator Oy BDO Audiator Oy on itsenäinen BDO International Limitedin (UK) jäsenyritys. BDO on yhteinen nimi sekä kansainväliselle jäsenyritysten

Lisätiedot

Pisararadan rahoitusmallityöryhmä. Loppuraportti

Pisararadan rahoitusmallityöryhmä. Loppuraportti Pisararadan rahoitusmallityöryhmä Loppuraportti Julkaisuja 31/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Siikaverkon I vaihe on toteutettu suunnitellusti. Investoinnin kustannukset olivat 2,7 M, johon pitkäaikainen kuntarahoituksen osuus on n. 40%.

Siikaverkon I vaihe on toteutettu suunnitellusti. Investoinnin kustannukset olivat 2,7 M, johon pitkäaikainen kuntarahoituksen osuus on n. 40%. Kunnanhallitus 83 30.03.2015 Kunnanhallitus 95 13.04.2015 SIIKAVERKON II VAIHEEN RAHOITUS Kunnanhallitus 30.03.2015 83 Siikaverkon I vaihe on toteutettu suunnitellusti. Investoinnin kustannukset olivat

Lisätiedot

KH 98 Saarijärven Seudun Asumisooikeusyhditys on jättänyt 12.3.2012 kaupungille seuraavan takausanomuksen:

KH 98 Saarijärven Seudun Asumisooikeusyhditys on jättänyt 12.3.2012 kaupungille seuraavan takausanomuksen: Kaupunginhallitus 98 14.05.2012 Kaupunginhallitus 65 18.02.2013 Kaupunginhallitus 72 06.03.2013 Kaupunginhallitus 81 25.03.2013 Kaupunginhallitus 21 03.02.2014 TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN SAARIJÄRVEN SEUDUN

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. Valtuusto 20.05.2013 Sivu 1 / 1. 77 Omavelkaisen takauksen myöntäminen Gumbölen Ratsastuskeskus Oy:n lainalle

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. Valtuusto 20.05.2013 Sivu 1 / 1. 77 Omavelkaisen takauksen myöntäminen Gumbölen Ratsastuskeskus Oy:n lainalle Valtuusto 20.05.2013 Sivu 1 / 1 1764/02.07.00/2013 Kaupunginhallitus 134 22.4.2013 Kaupunginhallitus 142 6.5.2013 77 Omavelkaisen takauksen myöntäminen Gumbölen Ratsastuskeskus Oy:n lainalle Valmistelijat

Lisätiedot

LAHDENTIEN SRRK - väliarviointi

LAHDENTIEN SRRK - väliarviointi Vesa Salmela, Anu Saltevo, Riku Tolvanen, Pekka Kuorikoski ja Petri Numminen LAHDENTIEN SRRK PwC Corporate Finance Oy SCC Viatek Oy Vesa Salmela, Anu Saltevo, Riku Tolvanen, Pekka Kuorikoski ja Petri

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Kaupunginhallitus 03.02.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Kaupunginhallitus 03.02.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 03.02.2014 Sivu 1 / 1 604/02.05.03/2014 29 Pääomalainan myöntäminen Kuntien Tiera Oy:lle Valmistelijat / lisätiedot: Reijo Tuori, puh. 050 544 7642 Matti Franck, puh. 043 824 5389 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

ANALYYSI HARJOITUSJÄÄHALLIN RAKENTAMISESTA JA JÄÄHALLIYHTIÖSTÄ KAUPUNGILLE AIHEUTUVISTA TALOUDELLISISTA RISKEISTÄ

ANALYYSI HARJOITUSJÄÄHALLIN RAKENTAMISESTA JA JÄÄHALLIYHTIÖSTÄ KAUPUNGILLE AIHEUTUVISTA TALOUDELLISISTA RISKEISTÄ ANALYYSI HARJOITUSJÄÄHALLIN RAKENTAMISESTA JA JÄÄHALLIYHTIÖSTÄ KAUPUNGILLE AIHEUTUVISTA TALOUDELLISISTA RISKEISTÄ Päivitetty kaupunginjohtajan esityksen pohjalta 10.2.2014 10.2.2014 Lähtökohta eli suunniteltu

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 1 (17) Kaupunginhallitus Kaj 3.6.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 1 (17) Kaupunginhallitus Kaj 3.6.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 1 (17) Yhtiön perustaminen Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräysjärjestelmän toteuttamista varten HEL 2013-000046 T 00 00 00 Päätösehdotus A B päättänee, että Kruunuvuorenrannan

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja -1, KH 9.3.2015 17:00 OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja Lommi Semi II varapuheenjohtaja Haakana Mervi jäsen Hirvonen Pasi Kirjavainen Marika Luumi

Lisätiedot

2/2009 huhtikuu. Yleinen taloudellinen tilanne

2/2009 huhtikuu. Yleinen taloudellinen tilanne 2/2009 huhtikuu Yleinen taloudellinen tilanne Valtion talouden kehykset vuosille 2010 2013 Verotus Valtionosuusuudistuksen 2010 tilanne Koulutusta valtionosuus- ja rahoitusjärjestelmän uudistamisesta Kysely

Lisätiedot

LÖYTÖ-VITSIÄLÄN VESIOSUUSKUNNTA TIEDOTE 1/2015 VIEMÄRIVERKOSTON TOTEUTUS 2015-2017

LÖYTÖ-VITSIÄLÄN VESIOSUUSKUNNTA TIEDOTE 1/2015 VIEMÄRIVERKOSTON TOTEUTUS 2015-2017 LÖYTÖ-VITSIÄLÄN VESIOSUUSKUNNTA TIEDOTE 1/2015 VIEMÄRIVERKOSTON TOTEUTUS 2015-2017 Löytö- Vitsiälän vesiosuuskunnan vesihuollon hanke etenee pikkuhiljaa kohti rakennusvaihetta. Tiedotimme syksyllä 2014

Lisätiedot