KÄYTTÖOHJE. Lämpöpumppu. Kaukosäädin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖOHJE. Lämpöpumppu. Kaukosäädin"

Transkriptio

1 KÄYTTÖOHJE Lämpöpumppu Kaukosäädin Jokaisen yksikön mukana toimitetaan infrapuna kaukosäädin Vastaanotin on Sisäyksikön keskellä näytön vieressä. Varoitukset -Varmistu, ettei kaukosäätimen ja vastaaottimen välillä ole esteitä -Älä puhdista kaukosäädintä nesteillä -Älä jätä kaukosäädintä kuumiin olosuhteisiin -Varmistu, ettei minkään muun laitteen kaukosäädin vaikuta laitteeseen

2 Ominaisuudet -Jännite 3.0 V -Kantama 8 m -Käyttölämpötila C Toiminnat -Jäähdytys, lämmitys, kuivaus puhallus ja automaatti -24:n tunnin ohjelmointi -suositeltu käyttöalue + 17 C C -LCD näyttö kaikille toiminnoille Painikkeet 1ON/ OFF Painike käynnistää / sulkee laitteen 2.MODE -tällä painikkeella valitaan toiminto. Aina painiketta painettaessa, toiminto muuttuu seuraavassa järjestyksessä: AUTO ( automaattinen)-cool ( jäähdytys) DRY ( kuivaus)-heat ( lämmitys) FAN ( puhallus)- AUTO. 3TEMP Tällä painikkeella korotetaan lämpötilan asetusarvoa. Max 30 C 4.TEMP -tällä painikkeella lasketaan lämpötilan asetusarvoa. Min.+17 C 5.FAN- painike Painikkeella käyttäjä voi valita sisäyksikön puhallinnopeuden seuraavasti:

3 Automaattinen nopeus- LOW ( matala kierrosnopeus)- MED ( keski-kierrosnopeus)- HIGH ( korkea kierrosnopeus). Automaattisessa asetuksessa, laite valitsee itse puhallinnopeuden asetusarvon ja huoneen lämpötilanerosta riippuen 6.SLEEP/TURBO -tällä painikkeella valitaan Sleep/ Turbo toiminto.tässä toiminnossa kompressorin käyntiaikaa rajoitetaan automaattisesti. Lämpötila nousee ( jäähdytys) tai laskee ( lämmitys) 1:n asteen tunnissa ja 2 astetta 2:ssa tunnissa johon se jää. Painiketta painettaessa, toiminto siirtyy : SLEEP SLEEP OFF.. TURBO TURBO OFF Lämpötilat energiansäästötilassa jäähdytystoiminnossa 1 tunti Lämpötilat energiansäästötilassa lämmitystoiminnossa 1 tunti 7 tunnin energiasäästötilan käytön jälkeen laite pysähtyy 7.SWING -tällä painikkeella valitaan joko automaattinen vaihtuva ilman suuntaus tai kohdistetaan ilmavirta tiettyyn suunta käyttämällä painiketta AIR DIRECTION. 8 AIR DIRECTION Tällä painikkeella suunnataan sisäyksikön ilmavirtaa: ylös/ alas. Jokaisella painalluksella ilmanohjain kääntyy 6 C. Kun ohjain on siirretty ääriasentoonsa, se palautuu automaattisesti. 9 TIMER ON Tällä painikkeella ohjelmoidaan aika, jonka jälkeen laite käynnistyy. Aika kasvaa 30 min kerrallaan. Peruttaaksesi Timer- ohjelman, painiketta on painettava niin kauan, ettei näytössä näy mitään. 10 TIMER OFF

4 Tällä painikkeella ohjelmoidaan aika, jonka jälkeen laite pysähtyy. Aika kasvaa 30 min kerrallaan. Peruttaaksesi Timer- ohjelman, painiketta on painettava niin kauan, ettei näytössä näy mitään. KAUKO-OHJAIMEN NÄYTTÖ 1 Infrapunasiirron osoitin Tämä osoitin ilmaisee, milloin kauko-ohjain lähettää tietoa sisäyksikön vastaanottimeen. Vastaaotin piippaa hyväksyessään lähetyksen. 2 Toimintojen näyttö Näillä ilmaistaan kulloinkin käytössä oleva toiminto AUTO = Automaattinen COOL = Jäähdytys DRY = Kuivaus HEAT =Lämmitys 3 Lämpötilan näyttö Ilmaisee asetetut lämpötilat ( C) 4 Puhallinnopeuden näyttö Seuraavat sanat ilmaisevat valitun puhallinnopeuden LOW = matala kierrosluku MED = väli kierroslulu HIGH= Korkea kierros luku.

5 Jos kierrosluku on asetettu automaattiseksi vilkkuu 5 SLEEP / TURBO ilmaisin Joka kerta näppäintä painettaessa näytössä esiintyy: SLEEP. ei mitään TURBO.ei mitään Jos laitetta käytetään DRY tai FAN- tilassa näytössä ei näy mitään. 6.Ilmaohjaimen osoitus. Kun SWING toiminto on päällä, näytössä esiintyy kuva. 7 Ajastimen näyttö Näyttää ajastimen asetusarvot. Paristojen asennus ja vaihto Kauko-ohjain käyttää kahta R03- tailr03-alkaliparistoa. (1)Liu uta paristokotelon kansi pois paikaltaan nuolen suuntaan ja vaihda paristot uusiin. (2) Varmista, että uusien paristojen plus- a miinusnapa tulevat oikein päin. 3)Liu uta kansi takaisin paikalleen. Tärkeää 1. Kun vaihdat paristot, älä käytä vanhoja paristoja tai sekoita eri tyyppisiä paristoja keskenään. Tämä voi aiheuttaa kauko-ohjaimen toimintahäiriön. 2. Ellet käytä kauko-ohjainta muutamaan viikkoon, irrota paristot. Muutoin paristot saattavat vuotaa ja vahingoittaa kauko-ohjainta. 3. Paristot kestävät tavallisessa käytössä noin puoli vuotta. Vaihda paristot, kun sisäyksikkö ei enää vastaa äänimerkillä kaukosäätimen näppäinten painalluksiin tai kun kauko-ohjaimen lähetysmerkkivalo ei enää syty. 4. Varmista, ettei kauko-ohjaimen ja sisäyksikön välissä ole esteitä. Muutoin ilmastointilaite ei toimi. 5. Älä altista kauko-ohjainta nesteille, kuumuudelle tai säteilylle. 6. Vältä suoran auringonvalon pääsyä sisäyksikön vastaanottimen, sillä se saattaa aiheuttaa ilmastointilaitteen toimintahäiriön. 7. Älä altista kauko-ohjainta muiden sähkölaitteiden sähkömagneettiselle säteilylle. Aloitustoiminnat Kun laite on valmis käyttöön, kytke virta päälle ON nappulasta. OPERATION* -näyttä sisäyksikössä alkaa vilkkua. Toimintatilan valinta Automaattinen toimintatila

6 1 Kun asetat ilmastointilaitteen automaattitilaan (AUTO), se valitsee automaattisesti viilennys-, lämmitys- tai puhallustoiminnon huonelämpötilan ja asetetun lämpötilan mukaan. Kun valitset toimintatilan, laite tallentaa toiminta-asetukset muistiinsa. Tämän jälkeen laite käynnistyy samassa tilassa, kun painat kauko-ohjaimen virtapainiketta. Käynnistys Varmista, että laite on kytketty sähköverkkoon. Sisäyksikön näyttöruudun OPERATION: merkkivalo alkaa vilkkua. 1. Tilanvalintapainike (MODE) Valitse automaattitila (AUTO). 2. Lämpötilanasetuspainike (TEMP) Aseta haluttu lämpötila. Lämpötila on mukavimmillaan välillä 21 C C. 3. Virtapainike (ON/OFF) Käynnistä ilmastointilaite painamalla tätä painiketta. Toimintavalo sisäyksikössä syttyy.. Pysäytys Virtapainike (ON/OFF) Voit pysäyttää ilmastointilaitteen painamalla tätä painiketta uudelleen. Ellei automaattitila tunnu miellyttävältä, voit valita haluamasi olosuhteet itse. Automaattitilassa ei tarvitse asettaa puhallinnopeutta. Laite säätää puhaltimen nopeutta automaattisesti. Viilennys-, lämmitys- ja puhallustoiminto 1. Tilanvalintapainike (MODE) Valitse jokin seuraavista toimintatiloista: viilennys (COOL), lämmitys (HEAT, ainoastaan lämmitystoiminnolla varustetuissa malleissa) tai pelkkä puhallus (FAN). 2. Lämpötilanasetuspainike (TEMP) Aseta haluttu lämpötila. 3. Puhallinnopeuspainike (FAN SPEED) Valitse jokin seuraavista puhaltimen nopeuksista: automaattinen (AUTO), hidas (LOW), keskinopea (MED) tai nopea (HIGH). 4. Virtapainike (ON/OFF) Käynnistä ilmastointilaite painamalla tätä painiketta. Pysäytys Virtapainike (ON/OFF) Voit pysäyttää ilmastointilaitteen painamalla tätä painiketta uudelleen. Puhallustila ei vaikuta lämpötilaan. Puhallustilan valintaa koskevat siis

7 vain kohdat 1, 3 ja 4 Kuivaustoiminto Käynnistys Varmista, että laite on kytketty sähköverkkoon. Sisäyksikön näyttöruudun OPERATIONmerkkivalo alkaa vilkkua. 1. Tilanvalintapainike (MODE) Valitse kuivaustila (DRY). 2. Lämpötilanasetuspainike (TEMP) Aseta haluttu lämpötila. ( C) 3. Virtapainike (ON/OFF) Käynnistä ilmastointilaite painamalla tätä painiketta. Puhaltimen nopeusnäytössä ei näy merkintöjä. Sisäyksikön puhallin toimii automaattisesti hitaalla nopeudella. Pysäytys Virtapainike (ON/OFF) Voit pysäyttää ilmastointilaitteen painamalla tätä painiketta uudelleen. Huomautus: Puhaltimen nopeutta ei voi säätää automaatti- ja kuivaustiloissa. Puhallinnopeuden valinta Painamalla FAN SPEED nappulaa kauko-ohjaimessa, sisäyksikön puhallinnopeus on valittavissa seuraavasti: Automaattinen nopeus LOW ( matala kierrosluku)- MED (keskimmäinenkierrosluku) - HIGH korkea kierrosluku ja alusta Ajastintoiminto Käynnistys- ja pysäytysajan asettaminen 1. Paina TIMER ON -painiketta. Kauko-ohjaimen nestekidenäyttöön tulee teksti TIMER ON, viimeksi asetettu käynnistysaika ja merkki hr. Voit asettaa uuden käynnistysajan.. Jokainen painallus siirtää käynnistysaikaa 30 minuutilla eteenpäin. Siitä alkaen, kun aika-asetus näytössä on 10:00, jokainen painallus siirtää käynnistysaikaa 60 minuutilla eteenpäin. Voit peruuttaa ajastetun käynnistyksen asettamalla käynnistysajaksi 0: Hyväksy uusi aika painamalla TIMER ON -painiketta uudelleen. Käynnistysajan asettamisen jälkeen on puolen sekunnin viive, ennen kuin kauko-ohjain lähettää tiedot ilmastointilaitteelle. Sen jälkeen kuluu noin 2 sekuntia, ennen kuin merkki hr poistuu näytöstä ja asetettu lämpötila tulee jälleen näkyviin. Pysäytysajan asettaminen 1. Paina TIMER OFF -painiketta. Kauko-ohjaimen

8 nestekidenäyttöön tulee teksti TIMER OFF, viimeksi asetettu pysäytysaika ja merkki hr. Voit asettaa uuden pysäytysajan. Jokainen painallus siirtää pysäytysaikaa 30 minuutilla eteenpäin. Siitä alkaen, kun aika-asetus näytössä on 10:00, jokainen painallus siirtää käynnistysaikaa 60 minuutilla eteenpäin. Voit peruuttaa ajastetun pysäytyksen asettamalla pysäytysajaksi 0: Hyväksy uusi aika painamalla TIMER OFF -painiketta uudelleen. 3. Pysäytysajan asettamisen jälkeen on puolen sekunnin viive, ennen kuin kauko-ohjain lähettää tiedot ilmastointilaitteelle. Sen jälkeen kuluu noin 2 sekuntia, ennen kuin merkki hr poistuu näytöstä ja asetettu lämpötila tulee jälleen näkyviin.. Käsikäyttö Jos kaukosäädintä ei löydy tai sen paristoissa ei ole virtaa, ilmastointilaitetta voidaan ohjata tilapäisesti käsin. Avaa etukansi ja nosta sitä, kunnes se lukittuu napsahtaen paikalleen. 2 Paina painiketta, kunnes AUTO -merkkivalo syttyy. Laite toimii automaattitilassa (AUTO). 3 Sulje etukansi tiiviisti. Käsikäyttönäppäimen käyttö Kun käsiohjauspainiketta painetaan, laitteen toimintatila vaihtuu seuraavassa järjestyksessä: AUTO, COOL, OFF. Jos painiketta painetaan, kunnes OPERATION -merkkivalo alkaa vilkkua nopeasti (5 krt/s), laite siirtyy pakkoviilennystilaan (COOL). ainoastaan Tässä tilassa laitetta ei voida ohjata kauko-ohjaimella. Kun OPERATION -merkkivalo sammuu, ilmastointilaite on poissa käytöstä. Laite palautuu kauko-ohjaustilaan, kun se seuraavan kerran käynnistetään kauko-ohjaimella.

9 Sisäyksikön näyttö Näyttö sijaitsee sisäyksikön kannen sisäpuolella.. Signal Receptor =Infrapunavastaanotin 1= Automaattisen toiminnon ilmaisin AUTO 2= Ajastimen toiminnan osoitus. 3=Kuuma käynnistyksen tai Defrost ( Sulatus) toiminnon ilmaisin 4= Asetellun lämpötilan näyttö 5=Kompressorin toiminnon ilmaisin 5=Ohjelmoinnin ilmaisin YLEISET OHJEET Parhaan suorituskyvyn saavuttamiseksi on otettava huomioon seuraavat seikat: Säädä ilmavirran suunta siten, ettei se osu suoraan ihmisiin. Säädä lämpötila mahdollisimman mukavaksi. Älä käytä kohtuuttoman matalia tai korkeita lämpötiloja. Sulje ovet ja ikkunat viilennys- (COOL) tai lämmitystoimintoa (HEAT) käytettäessä, jotta laite toimisi mahdollisimman hyvin. Voit valita ilmastointilaitteen käynnistysajan kaukosäätimen TIMER ON -painikkeella. Älä aseta mitään ilmanotto- tai -poistoaukkojen lähelle. Esteet saattavat heikentää ilmastointilaitteen tehoa, tai laite saattaa lakata toimimasta. Puhdista ilmansuodatin säännöllisin väliajoin. Muutoin laitteen viilennys- tai lämmitysteho saattaa heikentyä. Älä käytä laitetta ilman pystysuuntaa säätävät säleet suljettuina.

10 HUOLTO VAROITUS Ilmastointilaite on pysäytettävä ja irrotettava sähköverkosta ennen puhdistusta. _ Sisäyksikön ja kauko-ohjaimen puhdistaminen TÄRKEÄÄ Pyyhi sisäyksikkö ja kauko-ohjain kuivalla rievulla. Rievun voi kostuttaa kylmällä vedellä, jos sisäyksikkö on kovin likainen. Sisäyksikön etukannen voi irrottaa ja pestä vedellä. Pyyhi se pesun jälkeen kuivalla rievulla. Älä puhdista laitetta kemiallisesti käsitellyillä rievuilla tai pölyhuiskuilla. Älä käytä puhdistukseen bensiiniä, tinneriä, kiillotusjauhetta tai muita liuottimia. Nämä voivat turmella muovipinnan. _ Ilmansuodattimen puhdistaminen Tukkeutunut ilmansuodatin heikentää laitteen jäähdytystehoa. Puhdista suodatin kahden viikon välein. 1. Nosta sisäyksikön etukantta, kunnes se pysähtyy napsahtaen paikalleen. 2. Ota kiinni ilmansuodattimen kahvasta ja poista se telineestään Suodattimen kahva nostamalla sitä hieman ja vetämällä alas. 3. Poista ilmansuodatin sisäyksiköstä. Puhdista ilmansuodatin kerran kahdessa viikossa. Puhdista ilmansuodatin pölynimurilla tai vedellä ja anna sen kuivua viileässä paikassa. 4. Irrota ilmanraikastin kehyksestään (ilmanraikastimen irrotus- ja kiinnitystapa vaihtelee malleittain katso kuvat 1 ja 2 vasemmalla). Puhdista ilmanraikastin vähintään kerran kuukaudessa ja vaihda se 4 5 kuukauden välein. Puhdista ilmanraikastin pölynimurilla ja anna sen kuivua viileässä paikassa. 5. Aseta ilmanraikastin takaisin paikalleen. 6. Aseta ilmansuodattimen yläosa takaisin ilmastointilaitteeseen. Varmista, että sen vasen ja oikea reuna tulevat kohdalleen ja työnnä ilmansuodatin 1 paikalleen. Huolto Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, valmistele laite seuraavasti: (1) Käytä puhallinta noin puolen päivän ajan, jotta laite kuivuu sisältä. (2) Pysäytä ilmastointilaite ja irrota se sähköverkosta. Poista kauko-ohjaimesta paristot. (3) Ulkoyksikkö on huollettava ja puhdistettava säännöllisin väliajoin. Älä

11 yritä tehdä tätä itse, vaan ota yhteys jälleenmyyjään tai huoltoliikkeeseen. 2 _ Tarkastukset ennen käyttöä Tarkista, etteivät johdot ole vahingoittuneet tai irti. Tarkista, että ilmansuodatin on paikallaan. Ellei ilmastointilaitetta ole käytetty vähään aikaan, tarkista ettei ilmanotto - tai -poistoaukkojen edessä ole esteitä. TÄRKEÄÄ Älä kosketa laitteen metalliosia, kun irrotat suodatinta. Terävät reunat saattavat aiheuttaa vahinkoja. Älä puhdista laitetta sisältä vedellä. Vesi voi vahingoittaa eristeitä ja aiheuttaa sähköiskun. Varmista ennen laitteen puhdistamista, että laitteesta on katkaistu virta. KÄYTTÖVIHJEITÄ Seuraavat tilanteet saattavat syntyä laitteen tavanomaisen käytön aikana. 1.Ilmastointilaitteen suojaus Kompressorin suojaus Kompressoria ei voi pysäyttämisen jälkeen käynnistää kolmeen minuuttiin. Kylmän ilman esto (ainoastaan lämmitystoiminnolla varustetuissa malleissa) Laite on suunniteltu siten, ettei se puhalla kylmää ilmaa lämmitystilassa, kun sisäyksikön lämmönvaihdin on jossakin seuraavista kolmesta tilasta eikä asetettua lämpötilaa ole saavutettu: A) Lämmitys on juuri aloitettu. B) Laite on sulatustilassa. C) Lämmitystä käytetään kylmissä lämpötiloissa. Sekä sisä- että ulkoyksikön puhallin pysähtyvät, kun sulatustoiminto käynnistyy (ainoastaan lämmitystoiminnolla varustetuissa malleissa). Sulatus (ainoastaan lämmitystoiminnolla varustetuissa malleissa) Ulkoyksikköön voi kertyä lämmitystoiminnon aikana huurretta, jos ulkona on kylmä ja ilma on kosteaa. Tämä saattaa heikentää ilmastointilaitteen lämmitystehoa. Tällöin ilmastointilaite keskeyttää lämmittämisen ja aloittaa automaattisesti sulatuksen. Sulatusaika saattaa vaihdella neljästä kymmeneen minuuttiin ulkolämpötilan ja ulkoyksikköön kertyneen huurteen mukaan. 2. Sisäyksiköstä tuleva valkoinen sumu Viilennystilassa (COOL) saattaa syntyä valkoista sumua, jos lämpötilaero tuloilman ja puhallusilman välillä on suuri ja sisäilman suhteellinen kosteus on suuri. Sulatusprosessissa syntynyt kosteus saattaa aiheuttaa valkoista sumua, kun ilmastointilaite käynnistyy lämmitystilassa (HEAT) sulatuksen jälkeen. 3. Ilmastointilaitteesta kuuluva vaimea ääni Ilmastointilaitteesta saattaa kuulua vaimeaa sihinää, kun kompressori käy tai on juuri pysähtynyt. Tämä ääni johtuu kylmäaineen virtauksesta.

12 Ilmastointilaitteesta saattaa kuulua myös vaimeita kirskahduksia, kun kompressori käy tai on juuri pysähtynyt. Nämä äänet johtuvat muoviosien lämpölaajenemisesta lämpötilan muuttuessa. Alkuperäiseen asentoonsa palaavista säleistä saattaa laitetta käynnistettäessä kuulua ääntä. 4. Sisäyksiköstä lentävä pöly Tämä on tavallista ensimmäisellä käyttökerralla, tai jos ilmastointilaitetta ei ole käytetty pitkään aikaan. 5. Sisäyksiköstä tuleva outo haju Sisäyksikkö saattaa päästää huoneilmaan rakennusmateriaaleista, huonekaluista tai savusta tulevia hajuja. 6. Ilmastointilaite siirtyy puhallustilaan viilennys- tai lämmitystilasta (ainoastaan lämmitystoiminnolla varustetuissa malleissa) Kun sisälämpötila saavuttaa asetetun lämpötilan, kompressori pysähtyy automaattisesti, ja ilmastointilaite siirtyy puhallustilaan (FAN). Kompressori käynnistyy uudelleen, jos sisälämpötila nousee viilennystilassa (COOL) tai laskee lämmitystilassa (HEAT, ainoastaan lämmitystoiminnolla varustetuissa malleissa). 7. Sisäyksikön pinnalle saattaa muodostua tippuvaa vettä, jos viilennystoimintoa käytettään kosteassa (suhteellinen kosteus yli 80 %). Säädä vaakasuorat säleet äärimmilleen auki ja tuulettimen nopeus suureksi (asentoon HIGH). 8. Lämmitystila (ainoastaan lämmitystoiminnolla varustetuissa malleissa) Lämmitystilassa ilmastointilaite ottaa ulkoyksiköstä lämpöä, ja vapauttaa sen sisäyksikön kautta. Kun ulkolämpötila laskee, ilmastointilaitteen talteen ottama lämpömäärä laskee vastaavasti. Samalla lämpökuorma kasvaa, kun sisä-ja ulkolämpötilan ero kasvaa. Ellei pelkän ilmastointilaitteen avulla kyetä saavuttamaan miellyttävää lämpötilaa, suosittelemme lisälämmittimen käyttöä. 9. Automaattinen uudelleenkäynnistys Virtakatkos laitteen käytön aikana saa laitteen pysähtymään kokonaan. Ellei laitteessa ole automaattista uudelleenkäynnistysominaisuutta, laitteen OPERATION-merkkivalo alkaa virran palatessa vilkkua. Laitteen voi käynnistää uudelleen painamalla kauko-ohjaimen virtapainiketta. Jos laitteessa on automaattinen uudelleenkäynnistysominaisuus, laite käynnistyy virran palautuessa automaattisesti uudelleen ja palauttaa käytössä olleet asetukset muistista. 10.Salaman tai matkapuhelimen aiheuttama toimintahäiriö Irrota laite sähköverkosta ja kytke se uudelleen. Käynnistä laite uudelleen painamalla kaukoohjaimen virtapainiketta.

MIDEA PREMIER CS508U-BP11PU 202000192487 20120306

MIDEA PREMIER CS508U-BP11PU 202000192487 20120306 Ulkoasua ja tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkovaroitusta tuotteen parantamiseksi. Kysy tarkempia tietoja myyjältä tai valmistajalta. MIDEA PREMIER CS508U-BP11PU 202000192487 20120306 Lue tämä käyttöohje

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJE. Ilmalämpöpumppu. Onnline N09LHE ja N12LHE SISÄLTÖ. Kauko-ohjaimen käyttö...1. Kauko-ohjaimen tekniset tiedot...2

KÄYTTÄJÄN OHJE. Ilmalämpöpumppu. Onnline N09LHE ja N12LHE SISÄLTÖ. Kauko-ohjaimen käyttö...1. Kauko-ohjaimen tekniset tiedot...2 KÄYTTÄJÄN OHJE Ilmalämpöpumppu Onnline N09LHE ja N12LHE KAUKO-OHJAIN ILLUSTRATION SISÄLTÖ Kauko-ohjaimen käyttö...1 Kauko-ohjaimen tekniset tiedot...2 Kauko-ohjaimen painikkeiden toiminnot...2 Näytön merkit...5

Lisätiedot

NORDCEL NV -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje

NORDCEL NV -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje NORDCEL NV -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje Kiitos, että olet valinnut Nordcel NH -sarjan ilmalämpöpumpun. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä. Säilytä käyttöohje.

Lisätiedot

NORDCEL NH -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje

NORDCEL NH -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje NORDCEL NH -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje Kiitos, että olet valinnut Nordcel NH -sarjan ilmalämpöpumpun. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä. Säilytä käyttöohje.

Lisätiedot

SEINÄMALLI ASYG07-14LMCA

SEINÄMALLI ASYG07-14LMCA KÄYTTÖOHJE ILMALÄMPÖPUMPPU SEINÄMALLI ASYG07-14LMCA SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA TULEVAA TARVETTA VARTEN SISÄLLYSLUETTELO VAROTOIMENPITEET...Fi-1 OMINAISUUDET JA TOIMINNOT...Fi-2 OSIEN NIMET...Fi-3

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE INVERTER LÄMPÖPUMPPU SAP-KRV91EH + SAP-CRV91EH TÄRKEÄÄ FILE NO.

KÄYTTÖ-OHJE INVERTER LÄMPÖPUMPPU SAP-KRV91EH + SAP-CRV91EH TÄRKEÄÄ FILE NO. KÄYTTÖ-OHJE SAP-KRV91EH + SAP-CRV91EH FILE NO. INVERTER LÄMPÖPUMPPU Sisäyksikkö Product Code No. Ulkoyksikkö Product Code No. Alue SAP-KRV91EH 1 852 065 78 SAP-CRV91EH 1 852 065 79 Europe Sisäyksikkö Ulkoyksikkö

Lisätiedot

ILMA-LÄMPÖPUMPUN LUNA KÄYTTÖOHJE

ILMA-LÄMPÖPUMPUN LUNA KÄYTTÖOHJE Lue huolellisesti tämä käyttöohje ennen ilmalämpöpumpun käyttöä ja säilytä se vastaisen käytön varalle. ILMA-LÄMPÖPUMPUN LUNA KÄYTTÖOHJE Lue ohje Tästä vihkosesta löydät paljon hyödyllisiä niksejä ilmalämpöpumpun

Lisätiedot

ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin

ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin Käyttö- ja asennusopas Asuintilojen ilmastointilaitteet Asennustiedot tarkoitettu vain valtuutettujen asennusliikkeiden käyttöön! Kiitos, että valitsit tämän ilmastointilaitteen.

Lisätiedot

Käyttöohje. Polar-sarja ASH-09AIP PT, ASH-12AIP PT

Käyttöohje. Polar-sarja ASH-09AIP PT, ASH-12AIP PT Käyttöohje Polar-sarja ASH-09AIP PT, ASH-12AIP PT 1 Käyttöohje Sinclair ASH-09AIP PT, ASH-12AIP PT Toimintaperiaatteet ja erikoistoiminnot jäähdyttämiseen. Periaate: Ilmastointilaite absorboi lämpöä huoneessa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SEINÄKATTOMALLI SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN.

KÄYTTÖOHJE SEINÄKATTOMALLI SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. KÄYTTÖOHJE SEINÄKATTOMALLI SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. P/N 9314961014-02 Kuva 1 Kuva 2 1 3 2 5 7 8 S U P E R Q U IE T H I -P O W E R 10 MA I N T E N A N C E S I G N T

Lisätiedot

ILMALÄMPÖPUMPPU ASYG09-14LT

ILMALÄMPÖPUMPPU ASYG09-14LT ILMALÄMPÖPUMPPU ASYG09-14LT KÄYTTÖOHJE Finnish SÄILYTÄ TÄMÄ OHJE TULEVAA TARVETTA VARTEN T P/N9319356044 INDHOLD VAROTOIMENPITEET...Fi-1 OMINAISUUDET JA TOIMINNOT...Fi-2 OSIEN NIMET...Fi-3 VALMISTELU...Fi-5

Lisätiedot

Sisällysluettelo 2 SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S. Käyttöohje / Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S,

Sisällysluettelo 2 SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S. Käyttöohje / Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S, Sisällysluettelo Turvallisuusohjeita... 3 Osien ja toimintojen nimet... 5 Kaukosäätimen käsittely... 9 Toiminnot... 10 Kellon asetus aikaan... 12 Automaattinen käynti... 13 Jäähdytys, lämmitys, ilmankuivaus,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ARGO AW 22-28-38-42-52-64 MALLEIHIN

KÄYTTÖOHJE ARGO AW 22-28-38-42-52-64 MALLEIHIN KÄYTTÖOHJE ARGO AW 22-28-38-42-52-64 MALLEIHIN 19.8.2005, v.1.2 / ML Tämä käyttöohje on Scanoffice Oy:n omaisuutta ja sen osittainenkin kopioiminen tai jälkijulkaisu ilman Scanoffice Oy:n kirjallista lupaa

Lisätiedot

DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE. Käyttöohjeet FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B

DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE. Käyttöohjeet FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE Käyttöohjeet FTXR8EVB FTXR4EVB FTXR50EVB SISÄLLYS LUE ENNEN KÄYTTÖÄ Turvaohjeet... Osien nimet...3 Toimenpiteet ennen käynnistystä...6 KÄYTTÖ JÄÄHDYTYS SARARA-KUIVAUS-käyttö...8

Lisätiedot

RAS-35YH6 / RAC-35YH6

RAS-35YH6 / RAC-35YH6 MALLI RAS-35YH6 / RAC-35YH6 Sisäyksikkö RAS-35YH6 Ulkoyksikkö RAC-35YH6 OHJEKÄSIKIRJA Parhaimman suorituskyvyn ja ongelmattoman toiminnan saamiseksi, lue tämä ohjekirja kokonaan VAROTOIMENPITEET Lue Varotoimenpiteet

Lisätiedot

KONVEKTORI SEINÄYKSIKKÖ

KONVEKTORI SEINÄYKSIKKÖ A S E N N U S - J A K Ä Y T T O H J E KONVEKTORI SEINÄYKSIKKÖ Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten. MALLI WX10-60 Tiilenlyöjänkuja 9 A 01720 Vantaa www.scanoffice.fi

Lisätiedot

MANUAL DRIFT- OCH SKÖTSELMANUAL KÄYTTÖOHJE INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

MANUAL DRIFT- OCH SKÖTSELMANUAL KÄYTTÖOHJE INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA MANUAL DRIFT- OCH SKÖTSELMANUAL KÄYTTÖOHJE INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA INNOVA H091NI (Indoor unit) INNOVA H091NO (Outdoor unit) INNOVA H121NI (Indoor unit) INNOVA H121NO (Outdoor unit) Thank you for choosing

Lisätiedot

Ilmalämpöpumput KÄYTTÖOHJE

Ilmalämpöpumput KÄYTTÖOHJE Ilmalämpöpumput KÄYTTÖOHJE Sisäyksiköt CS-E7HKEW-3 CS-E9HKEW-3 CS-E12HKEW-3 CS-E15HKE-3 Ulkoyksiköt CU-E7HKE-3 CU-E9HKE-3 CU-E12HKE-3 CU-E15HKE-3 CU-2E15GBE CU-2E18CBPG CU-3E18EBE CU-3E23CBPG CU-4E27CBPG

Lisätiedot

Ilmalämpöpumput MSZ-GE22VAH MSZ-GE25VAH MSZ-GE35VAH MSZ-GE50VAH

Ilmalämpöpumput MSZ-GE22VAH MSZ-GE25VAH MSZ-GE35VAH MSZ-GE50VAH 1 Ilmalämpöpumput MSZ-GE22VAH MSZ-GE25VAH MSZ-GE35VAH MSZ-GE50VAH KÄYTTÖOHJE ML 4.8.2009 v. 1.1 Tämä käyttöohje on tekijänoikeuslain perusteella Scanoffice Oy:n omaisuutta ja sen kopioiminen ja/tai käyttäminen

Lisätiedot

Combi Cool Oy Ab Puh: 09 777 12 30 Ruosilantie 14 E Web: www.combicool.fi 00390 HELSINKI KÄYTTÖOHJEET

Combi Cool Oy Ab Puh: 09 777 12 30 Ruosilantie 14 E Web: www.combicool.fi 00390 HELSINKI KÄYTTÖOHJEET Combi Cool Oy Ab Puh: 09 777 2 30 Ruosilantie 4 E Web: www.combicool.fi 00390 HELSINKI KÄYTTÖOHJEET ILMALÄMPÖPUMPPU SKM 25ZG-S SKM 35ZG-S SKM 50ZG-S SCM 45ZG-S Malli Sisäyksiköt: SKM 25ZG-S / SKM 35ZG-S

Lisätiedot

Invertteriilmalämpöpumppu. Käyttöohjeet 15.10.2007/RTL 1/11

Invertteriilmalämpöpumppu. Käyttöohjeet 15.10.2007/RTL 1/11 15.10.2007/RTL 1/11 Invertteriilmalämpöpumppu Käyttöohjeet Sisäyksiköt CS-RE9GKE CS-RE12GKE Ulkoyksiköt CU-RE9GKE CU-RE12GKE Lue nämä ohjeet huolella ennen kuin käynnistät ilmastointilaitteen. Säilytä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET LÄMPÖPUMPPU

KÄYTTÖOHJEET LÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJEET LÄMPÖPUMPPU SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S SRC 20ZGX-SA SRC 25ZGX-SA Malli SRK 20ZGX-S / SRC 20ZGX-SA SRK 25ZGX-S / SRC 25ZGX-SA 709-2 Sisältö Laitteen osat... 3 Toiminnot, tutustuminen... 4 Automaattinen

Lisätiedot

KÄYTTÖ OHJE. KFR-35GW/AY1BPWa-E2 CHUNLAN LÄMPÖ PUMPPU SISÄLLYS. 1. Turvallisuus ohjeet. 2. Laitteen rakenne. 3. Laitteen toimintatavat

KÄYTTÖ OHJE. KFR-35GW/AY1BPWa-E2 CHUNLAN LÄMPÖ PUMPPU SISÄLLYS. 1. Turvallisuus ohjeet. 2. Laitteen rakenne. 3. Laitteen toimintatavat KFR-35GW/AY1BPWa-E2 CHUNLAN LÄMPÖ PUMPPU KÄYTTÖ OHJE SISÄLLYS 1. Turvallisuus ohjeet 2. Laitteen rakenne 3. Laitteen toimintatavat a) Toimintasäätö ja osoitinvalot b) Kaukosäätimen painikkeet ja LCD näyttö

Lisätiedot

Käyttäjän käsikirja. Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZMX-SA, SRK25ZMX-SA, SRK35ZMX-SA, SRK50ZMX-S, SRK60ZMX-S

Käyttäjän käsikirja. Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZMX-SA, SRK25ZMX-SA, SRK35ZMX-SA, SRK50ZMX-S, SRK60ZMX-S Käyttäjän käsikirja Mitsubishi Heavy Industries SRK0ZMX-SA, SRK5ZMX-SA, SRK35ZMX-SA, SRK50ZMX-S, SRK60ZMX-S ds Paavo Kataikko Oy Puh. 09 4685 info@kataikko.fi www.kataikko.fi Kiitos, kun valitsit juuri

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET PCLA. Siirrettävä split ilmastointilaite. Maahantuoja: Scanoffice Oy Tillenlyöjänkuja 9 A 01720 VANTAA www.scanoffice.

KÄYTTÖOHJEET PCLA. Siirrettävä split ilmastointilaite. Maahantuoja: Scanoffice Oy Tillenlyöjänkuja 9 A 01720 VANTAA www.scanoffice. Käyttöohje / ARGO Ulisse 13 PCLA / 2007-06-25 / RTL KÄYTTÖOHJEET JÄÄHDYTTIMET PCLA Tämä käyttöohje on Scanoffice O y:n omaisuutta ja sen osittainenkin kopioiminen tai jälkijulkaisu ilman Scanoffice Oy:n

Lisätiedot

SP1731 - SP1735 - SP1753

SP1731 - SP1735 - SP1753 SP1731 - SP1735 - SP1753 6 3 4 u 1 : = TR BRUGSANVISNING MANUEL D'UTILISATION KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL BRUKSANVISNING GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUKCJA OBSŁUGI BRUKSANVISNING KULLANIM KILAVUZU 2 22 42 62

Lisätiedot

KONVEKTORI-KATTOKASETTI

KONVEKTORI-KATTOKASETTI A S E N N U S J A K Ä Y T T Ö O H J E E T KONVEKTORI-KATTOKASETTI Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten. MALLI LC 13, 18 Tiilenlyöjänkuja 9 A 01720 Vantaa www.scanoffice.fi

Lisätiedot

Ilmastointilaite. Käyttöohjeet. Käyttöohje/Panasonic CS-UW9-12GKE Sivu 1/11 10.06.2008/RTL. ksi

Ilmastointilaite. Käyttöohjeet. Käyttöohje/Panasonic CS-UW9-12GKE Sivu 1/11 10.06.2008/RTL. ksi Käyttöohje/Panasonic CS-UW9-12GKE Sivu 1/11 Ilmastointilaite Käyttöohjeet Sisäyksiköt CS-UW9GKE CS-UW12GKE Ulkoyksiköt ksi CU-UW9GKE CU-UW12GKE Lue nämä ohjeet huolella ennen kuin käynnistät ilmastointilaitteen.

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE INVERTER LÄMPÖPUMPPU SAP-KRV123EH + SAP-CRV123EH TÄRKEÄÄ FILE NO.

KÄYTTÖ-OHJE INVERTER LÄMPÖPUMPPU SAP-KRV123EH + SAP-CRV123EH TÄRKEÄÄ FILE NO. KÄYTTÖ-OHJE SAP-KRV123EH + SAP-CRV123EH FILE NO. INVERTER LÄMPÖPUMPPU Sisäyksikkö Product Code No. Ulkoyksikkö Product Code No. Alue SAP-KRV123EH 1 852 065 78 SAP-CRV123EH 1 852 065 79 Europe Sisäyksikkö

Lisätiedot

DAIKIN-HUONEILMASTOINTILAITE KÄYTTÖOPAS

DAIKIN-HUONEILMASTOINTILAITE KÄYTTÖOPAS DAIKIN-HUONEILMASTOINTILAITE KÄYTTÖOPAS MALLIT FTXZ25NV1B FTXZ35NV1B FTXZ50NV1B SISÄLLYS Ennen käyttöä Turvallisuusohjeet...3 Osien nimet ja toiminnot...5 Toimenpiteet ennen käyttöä...9 Paristojen asennus

Lisätiedot