KÄYTTÖOHJE. Lämpöpumppu. Kaukosäädin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖOHJE. Lämpöpumppu. Kaukosäädin"

Transkriptio

1 KÄYTTÖOHJE Lämpöpumppu Kaukosäädin Jokaisen yksikön mukana toimitetaan infrapuna kaukosäädin Vastaanotin on Sisäyksikön keskellä näytön vieressä. Varoitukset -Varmistu, ettei kaukosäätimen ja vastaaottimen välillä ole esteitä -Älä puhdista kaukosäädintä nesteillä -Älä jätä kaukosäädintä kuumiin olosuhteisiin -Varmistu, ettei minkään muun laitteen kaukosäädin vaikuta laitteeseen

2 Ominaisuudet -Jännite 3.0 V -Kantama 8 m -Käyttölämpötila C Toiminnat -Jäähdytys, lämmitys, kuivaus puhallus ja automaatti -24:n tunnin ohjelmointi -suositeltu käyttöalue + 17 C C -LCD näyttö kaikille toiminnoille Painikkeet 1ON/ OFF Painike käynnistää / sulkee laitteen 2.MODE -tällä painikkeella valitaan toiminto. Aina painiketta painettaessa, toiminto muuttuu seuraavassa järjestyksessä: AUTO ( automaattinen)-cool ( jäähdytys) DRY ( kuivaus)-heat ( lämmitys) FAN ( puhallus)- AUTO. 3TEMP Tällä painikkeella korotetaan lämpötilan asetusarvoa. Max 30 C 4.TEMP -tällä painikkeella lasketaan lämpötilan asetusarvoa. Min.+17 C 5.FAN- painike Painikkeella käyttäjä voi valita sisäyksikön puhallinnopeuden seuraavasti:

3 Automaattinen nopeus- LOW ( matala kierrosnopeus)- MED ( keski-kierrosnopeus)- HIGH ( korkea kierrosnopeus). Automaattisessa asetuksessa, laite valitsee itse puhallinnopeuden asetusarvon ja huoneen lämpötilanerosta riippuen 6.SLEEP/TURBO -tällä painikkeella valitaan Sleep/ Turbo toiminto.tässä toiminnossa kompressorin käyntiaikaa rajoitetaan automaattisesti. Lämpötila nousee ( jäähdytys) tai laskee ( lämmitys) 1:n asteen tunnissa ja 2 astetta 2:ssa tunnissa johon se jää. Painiketta painettaessa, toiminto siirtyy : SLEEP SLEEP OFF.. TURBO TURBO OFF Lämpötilat energiansäästötilassa jäähdytystoiminnossa 1 tunti Lämpötilat energiansäästötilassa lämmitystoiminnossa 1 tunti 7 tunnin energiasäästötilan käytön jälkeen laite pysähtyy 7.SWING -tällä painikkeella valitaan joko automaattinen vaihtuva ilman suuntaus tai kohdistetaan ilmavirta tiettyyn suunta käyttämällä painiketta AIR DIRECTION. 8 AIR DIRECTION Tällä painikkeella suunnataan sisäyksikön ilmavirtaa: ylös/ alas. Jokaisella painalluksella ilmanohjain kääntyy 6 C. Kun ohjain on siirretty ääriasentoonsa, se palautuu automaattisesti. 9 TIMER ON Tällä painikkeella ohjelmoidaan aika, jonka jälkeen laite käynnistyy. Aika kasvaa 30 min kerrallaan. Peruttaaksesi Timer- ohjelman, painiketta on painettava niin kauan, ettei näytössä näy mitään. 10 TIMER OFF

4 Tällä painikkeella ohjelmoidaan aika, jonka jälkeen laite pysähtyy. Aika kasvaa 30 min kerrallaan. Peruttaaksesi Timer- ohjelman, painiketta on painettava niin kauan, ettei näytössä näy mitään. KAUKO-OHJAIMEN NÄYTTÖ 1 Infrapunasiirron osoitin Tämä osoitin ilmaisee, milloin kauko-ohjain lähettää tietoa sisäyksikön vastaanottimeen. Vastaaotin piippaa hyväksyessään lähetyksen. 2 Toimintojen näyttö Näillä ilmaistaan kulloinkin käytössä oleva toiminto AUTO = Automaattinen COOL = Jäähdytys DRY = Kuivaus HEAT =Lämmitys 3 Lämpötilan näyttö Ilmaisee asetetut lämpötilat ( C) 4 Puhallinnopeuden näyttö Seuraavat sanat ilmaisevat valitun puhallinnopeuden LOW = matala kierrosluku MED = väli kierroslulu HIGH= Korkea kierros luku.

5 Jos kierrosluku on asetettu automaattiseksi vilkkuu 5 SLEEP / TURBO ilmaisin Joka kerta näppäintä painettaessa näytössä esiintyy: SLEEP. ei mitään TURBO.ei mitään Jos laitetta käytetään DRY tai FAN- tilassa näytössä ei näy mitään. 6.Ilmaohjaimen osoitus. Kun SWING toiminto on päällä, näytössä esiintyy kuva. 7 Ajastimen näyttö Näyttää ajastimen asetusarvot. Paristojen asennus ja vaihto Kauko-ohjain käyttää kahta R03- tailr03-alkaliparistoa. (1)Liu uta paristokotelon kansi pois paikaltaan nuolen suuntaan ja vaihda paristot uusiin. (2) Varmista, että uusien paristojen plus- a miinusnapa tulevat oikein päin. 3)Liu uta kansi takaisin paikalleen. Tärkeää 1. Kun vaihdat paristot, älä käytä vanhoja paristoja tai sekoita eri tyyppisiä paristoja keskenään. Tämä voi aiheuttaa kauko-ohjaimen toimintahäiriön. 2. Ellet käytä kauko-ohjainta muutamaan viikkoon, irrota paristot. Muutoin paristot saattavat vuotaa ja vahingoittaa kauko-ohjainta. 3. Paristot kestävät tavallisessa käytössä noin puoli vuotta. Vaihda paristot, kun sisäyksikkö ei enää vastaa äänimerkillä kaukosäätimen näppäinten painalluksiin tai kun kauko-ohjaimen lähetysmerkkivalo ei enää syty. 4. Varmista, ettei kauko-ohjaimen ja sisäyksikön välissä ole esteitä. Muutoin ilmastointilaite ei toimi. 5. Älä altista kauko-ohjainta nesteille, kuumuudelle tai säteilylle. 6. Vältä suoran auringonvalon pääsyä sisäyksikön vastaanottimen, sillä se saattaa aiheuttaa ilmastointilaitteen toimintahäiriön. 7. Älä altista kauko-ohjainta muiden sähkölaitteiden sähkömagneettiselle säteilylle. Aloitustoiminnat Kun laite on valmis käyttöön, kytke virta päälle ON nappulasta. OPERATION* -näyttä sisäyksikössä alkaa vilkkua. Toimintatilan valinta Automaattinen toimintatila

6 1 Kun asetat ilmastointilaitteen automaattitilaan (AUTO), se valitsee automaattisesti viilennys-, lämmitys- tai puhallustoiminnon huonelämpötilan ja asetetun lämpötilan mukaan. Kun valitset toimintatilan, laite tallentaa toiminta-asetukset muistiinsa. Tämän jälkeen laite käynnistyy samassa tilassa, kun painat kauko-ohjaimen virtapainiketta. Käynnistys Varmista, että laite on kytketty sähköverkkoon. Sisäyksikön näyttöruudun OPERATION: merkkivalo alkaa vilkkua. 1. Tilanvalintapainike (MODE) Valitse automaattitila (AUTO). 2. Lämpötilanasetuspainike (TEMP) Aseta haluttu lämpötila. Lämpötila on mukavimmillaan välillä 21 C C. 3. Virtapainike (ON/OFF) Käynnistä ilmastointilaite painamalla tätä painiketta. Toimintavalo sisäyksikössä syttyy.. Pysäytys Virtapainike (ON/OFF) Voit pysäyttää ilmastointilaitteen painamalla tätä painiketta uudelleen. Ellei automaattitila tunnu miellyttävältä, voit valita haluamasi olosuhteet itse. Automaattitilassa ei tarvitse asettaa puhallinnopeutta. Laite säätää puhaltimen nopeutta automaattisesti. Viilennys-, lämmitys- ja puhallustoiminto 1. Tilanvalintapainike (MODE) Valitse jokin seuraavista toimintatiloista: viilennys (COOL), lämmitys (HEAT, ainoastaan lämmitystoiminnolla varustetuissa malleissa) tai pelkkä puhallus (FAN). 2. Lämpötilanasetuspainike (TEMP) Aseta haluttu lämpötila. 3. Puhallinnopeuspainike (FAN SPEED) Valitse jokin seuraavista puhaltimen nopeuksista: automaattinen (AUTO), hidas (LOW), keskinopea (MED) tai nopea (HIGH). 4. Virtapainike (ON/OFF) Käynnistä ilmastointilaite painamalla tätä painiketta. Pysäytys Virtapainike (ON/OFF) Voit pysäyttää ilmastointilaitteen painamalla tätä painiketta uudelleen. Puhallustila ei vaikuta lämpötilaan. Puhallustilan valintaa koskevat siis

7 vain kohdat 1, 3 ja 4 Kuivaustoiminto Käynnistys Varmista, että laite on kytketty sähköverkkoon. Sisäyksikön näyttöruudun OPERATIONmerkkivalo alkaa vilkkua. 1. Tilanvalintapainike (MODE) Valitse kuivaustila (DRY). 2. Lämpötilanasetuspainike (TEMP) Aseta haluttu lämpötila. ( C) 3. Virtapainike (ON/OFF) Käynnistä ilmastointilaite painamalla tätä painiketta. Puhaltimen nopeusnäytössä ei näy merkintöjä. Sisäyksikön puhallin toimii automaattisesti hitaalla nopeudella. Pysäytys Virtapainike (ON/OFF) Voit pysäyttää ilmastointilaitteen painamalla tätä painiketta uudelleen. Huomautus: Puhaltimen nopeutta ei voi säätää automaatti- ja kuivaustiloissa. Puhallinnopeuden valinta Painamalla FAN SPEED nappulaa kauko-ohjaimessa, sisäyksikön puhallinnopeus on valittavissa seuraavasti: Automaattinen nopeus LOW ( matala kierrosluku)- MED (keskimmäinenkierrosluku) - HIGH korkea kierrosluku ja alusta Ajastintoiminto Käynnistys- ja pysäytysajan asettaminen 1. Paina TIMER ON -painiketta. Kauko-ohjaimen nestekidenäyttöön tulee teksti TIMER ON, viimeksi asetettu käynnistysaika ja merkki hr. Voit asettaa uuden käynnistysajan.. Jokainen painallus siirtää käynnistysaikaa 30 minuutilla eteenpäin. Siitä alkaen, kun aika-asetus näytössä on 10:00, jokainen painallus siirtää käynnistysaikaa 60 minuutilla eteenpäin. Voit peruuttaa ajastetun käynnistyksen asettamalla käynnistysajaksi 0: Hyväksy uusi aika painamalla TIMER ON -painiketta uudelleen. Käynnistysajan asettamisen jälkeen on puolen sekunnin viive, ennen kuin kauko-ohjain lähettää tiedot ilmastointilaitteelle. Sen jälkeen kuluu noin 2 sekuntia, ennen kuin merkki hr poistuu näytöstä ja asetettu lämpötila tulee jälleen näkyviin. Pysäytysajan asettaminen 1. Paina TIMER OFF -painiketta. Kauko-ohjaimen

8 nestekidenäyttöön tulee teksti TIMER OFF, viimeksi asetettu pysäytysaika ja merkki hr. Voit asettaa uuden pysäytysajan. Jokainen painallus siirtää pysäytysaikaa 30 minuutilla eteenpäin. Siitä alkaen, kun aika-asetus näytössä on 10:00, jokainen painallus siirtää käynnistysaikaa 60 minuutilla eteenpäin. Voit peruuttaa ajastetun pysäytyksen asettamalla pysäytysajaksi 0: Hyväksy uusi aika painamalla TIMER OFF -painiketta uudelleen. 3. Pysäytysajan asettamisen jälkeen on puolen sekunnin viive, ennen kuin kauko-ohjain lähettää tiedot ilmastointilaitteelle. Sen jälkeen kuluu noin 2 sekuntia, ennen kuin merkki hr poistuu näytöstä ja asetettu lämpötila tulee jälleen näkyviin.. Käsikäyttö Jos kaukosäädintä ei löydy tai sen paristoissa ei ole virtaa, ilmastointilaitetta voidaan ohjata tilapäisesti käsin. Avaa etukansi ja nosta sitä, kunnes se lukittuu napsahtaen paikalleen. 2 Paina painiketta, kunnes AUTO -merkkivalo syttyy. Laite toimii automaattitilassa (AUTO). 3 Sulje etukansi tiiviisti. Käsikäyttönäppäimen käyttö Kun käsiohjauspainiketta painetaan, laitteen toimintatila vaihtuu seuraavassa järjestyksessä: AUTO, COOL, OFF. Jos painiketta painetaan, kunnes OPERATION -merkkivalo alkaa vilkkua nopeasti (5 krt/s), laite siirtyy pakkoviilennystilaan (COOL). ainoastaan Tässä tilassa laitetta ei voida ohjata kauko-ohjaimella. Kun OPERATION -merkkivalo sammuu, ilmastointilaite on poissa käytöstä. Laite palautuu kauko-ohjaustilaan, kun se seuraavan kerran käynnistetään kauko-ohjaimella.

9 Sisäyksikön näyttö Näyttö sijaitsee sisäyksikön kannen sisäpuolella.. Signal Receptor =Infrapunavastaanotin 1= Automaattisen toiminnon ilmaisin AUTO 2= Ajastimen toiminnan osoitus. 3=Kuuma käynnistyksen tai Defrost ( Sulatus) toiminnon ilmaisin 4= Asetellun lämpötilan näyttö 5=Kompressorin toiminnon ilmaisin 5=Ohjelmoinnin ilmaisin YLEISET OHJEET Parhaan suorituskyvyn saavuttamiseksi on otettava huomioon seuraavat seikat: Säädä ilmavirran suunta siten, ettei se osu suoraan ihmisiin. Säädä lämpötila mahdollisimman mukavaksi. Älä käytä kohtuuttoman matalia tai korkeita lämpötiloja. Sulje ovet ja ikkunat viilennys- (COOL) tai lämmitystoimintoa (HEAT) käytettäessä, jotta laite toimisi mahdollisimman hyvin. Voit valita ilmastointilaitteen käynnistysajan kaukosäätimen TIMER ON -painikkeella. Älä aseta mitään ilmanotto- tai -poistoaukkojen lähelle. Esteet saattavat heikentää ilmastointilaitteen tehoa, tai laite saattaa lakata toimimasta. Puhdista ilmansuodatin säännöllisin väliajoin. Muutoin laitteen viilennys- tai lämmitysteho saattaa heikentyä. Älä käytä laitetta ilman pystysuuntaa säätävät säleet suljettuina.

10 HUOLTO VAROITUS Ilmastointilaite on pysäytettävä ja irrotettava sähköverkosta ennen puhdistusta. _ Sisäyksikön ja kauko-ohjaimen puhdistaminen TÄRKEÄÄ Pyyhi sisäyksikkö ja kauko-ohjain kuivalla rievulla. Rievun voi kostuttaa kylmällä vedellä, jos sisäyksikkö on kovin likainen. Sisäyksikön etukannen voi irrottaa ja pestä vedellä. Pyyhi se pesun jälkeen kuivalla rievulla. Älä puhdista laitetta kemiallisesti käsitellyillä rievuilla tai pölyhuiskuilla. Älä käytä puhdistukseen bensiiniä, tinneriä, kiillotusjauhetta tai muita liuottimia. Nämä voivat turmella muovipinnan. _ Ilmansuodattimen puhdistaminen Tukkeutunut ilmansuodatin heikentää laitteen jäähdytystehoa. Puhdista suodatin kahden viikon välein. 1. Nosta sisäyksikön etukantta, kunnes se pysähtyy napsahtaen paikalleen. 2. Ota kiinni ilmansuodattimen kahvasta ja poista se telineestään Suodattimen kahva nostamalla sitä hieman ja vetämällä alas. 3. Poista ilmansuodatin sisäyksiköstä. Puhdista ilmansuodatin kerran kahdessa viikossa. Puhdista ilmansuodatin pölynimurilla tai vedellä ja anna sen kuivua viileässä paikassa. 4. Irrota ilmanraikastin kehyksestään (ilmanraikastimen irrotus- ja kiinnitystapa vaihtelee malleittain katso kuvat 1 ja 2 vasemmalla). Puhdista ilmanraikastin vähintään kerran kuukaudessa ja vaihda se 4 5 kuukauden välein. Puhdista ilmanraikastin pölynimurilla ja anna sen kuivua viileässä paikassa. 5. Aseta ilmanraikastin takaisin paikalleen. 6. Aseta ilmansuodattimen yläosa takaisin ilmastointilaitteeseen. Varmista, että sen vasen ja oikea reuna tulevat kohdalleen ja työnnä ilmansuodatin 1 paikalleen. Huolto Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, valmistele laite seuraavasti: (1) Käytä puhallinta noin puolen päivän ajan, jotta laite kuivuu sisältä. (2) Pysäytä ilmastointilaite ja irrota se sähköverkosta. Poista kauko-ohjaimesta paristot. (3) Ulkoyksikkö on huollettava ja puhdistettava säännöllisin väliajoin. Älä

11 yritä tehdä tätä itse, vaan ota yhteys jälleenmyyjään tai huoltoliikkeeseen. 2 _ Tarkastukset ennen käyttöä Tarkista, etteivät johdot ole vahingoittuneet tai irti. Tarkista, että ilmansuodatin on paikallaan. Ellei ilmastointilaitetta ole käytetty vähään aikaan, tarkista ettei ilmanotto - tai -poistoaukkojen edessä ole esteitä. TÄRKEÄÄ Älä kosketa laitteen metalliosia, kun irrotat suodatinta. Terävät reunat saattavat aiheuttaa vahinkoja. Älä puhdista laitetta sisältä vedellä. Vesi voi vahingoittaa eristeitä ja aiheuttaa sähköiskun. Varmista ennen laitteen puhdistamista, että laitteesta on katkaistu virta. KÄYTTÖVIHJEITÄ Seuraavat tilanteet saattavat syntyä laitteen tavanomaisen käytön aikana. 1.Ilmastointilaitteen suojaus Kompressorin suojaus Kompressoria ei voi pysäyttämisen jälkeen käynnistää kolmeen minuuttiin. Kylmän ilman esto (ainoastaan lämmitystoiminnolla varustetuissa malleissa) Laite on suunniteltu siten, ettei se puhalla kylmää ilmaa lämmitystilassa, kun sisäyksikön lämmönvaihdin on jossakin seuraavista kolmesta tilasta eikä asetettua lämpötilaa ole saavutettu: A) Lämmitys on juuri aloitettu. B) Laite on sulatustilassa. C) Lämmitystä käytetään kylmissä lämpötiloissa. Sekä sisä- että ulkoyksikön puhallin pysähtyvät, kun sulatustoiminto käynnistyy (ainoastaan lämmitystoiminnolla varustetuissa malleissa). Sulatus (ainoastaan lämmitystoiminnolla varustetuissa malleissa) Ulkoyksikköön voi kertyä lämmitystoiminnon aikana huurretta, jos ulkona on kylmä ja ilma on kosteaa. Tämä saattaa heikentää ilmastointilaitteen lämmitystehoa. Tällöin ilmastointilaite keskeyttää lämmittämisen ja aloittaa automaattisesti sulatuksen. Sulatusaika saattaa vaihdella neljästä kymmeneen minuuttiin ulkolämpötilan ja ulkoyksikköön kertyneen huurteen mukaan. 2. Sisäyksiköstä tuleva valkoinen sumu Viilennystilassa (COOL) saattaa syntyä valkoista sumua, jos lämpötilaero tuloilman ja puhallusilman välillä on suuri ja sisäilman suhteellinen kosteus on suuri. Sulatusprosessissa syntynyt kosteus saattaa aiheuttaa valkoista sumua, kun ilmastointilaite käynnistyy lämmitystilassa (HEAT) sulatuksen jälkeen. 3. Ilmastointilaitteesta kuuluva vaimea ääni Ilmastointilaitteesta saattaa kuulua vaimeaa sihinää, kun kompressori käy tai on juuri pysähtynyt. Tämä ääni johtuu kylmäaineen virtauksesta.

12 Ilmastointilaitteesta saattaa kuulua myös vaimeita kirskahduksia, kun kompressori käy tai on juuri pysähtynyt. Nämä äänet johtuvat muoviosien lämpölaajenemisesta lämpötilan muuttuessa. Alkuperäiseen asentoonsa palaavista säleistä saattaa laitetta käynnistettäessä kuulua ääntä. 4. Sisäyksiköstä lentävä pöly Tämä on tavallista ensimmäisellä käyttökerralla, tai jos ilmastointilaitetta ei ole käytetty pitkään aikaan. 5. Sisäyksiköstä tuleva outo haju Sisäyksikkö saattaa päästää huoneilmaan rakennusmateriaaleista, huonekaluista tai savusta tulevia hajuja. 6. Ilmastointilaite siirtyy puhallustilaan viilennys- tai lämmitystilasta (ainoastaan lämmitystoiminnolla varustetuissa malleissa) Kun sisälämpötila saavuttaa asetetun lämpötilan, kompressori pysähtyy automaattisesti, ja ilmastointilaite siirtyy puhallustilaan (FAN). Kompressori käynnistyy uudelleen, jos sisälämpötila nousee viilennystilassa (COOL) tai laskee lämmitystilassa (HEAT, ainoastaan lämmitystoiminnolla varustetuissa malleissa). 7. Sisäyksikön pinnalle saattaa muodostua tippuvaa vettä, jos viilennystoimintoa käytettään kosteassa (suhteellinen kosteus yli 80 %). Säädä vaakasuorat säleet äärimmilleen auki ja tuulettimen nopeus suureksi (asentoon HIGH). 8. Lämmitystila (ainoastaan lämmitystoiminnolla varustetuissa malleissa) Lämmitystilassa ilmastointilaite ottaa ulkoyksiköstä lämpöä, ja vapauttaa sen sisäyksikön kautta. Kun ulkolämpötila laskee, ilmastointilaitteen talteen ottama lämpömäärä laskee vastaavasti. Samalla lämpökuorma kasvaa, kun sisä-ja ulkolämpötilan ero kasvaa. Ellei pelkän ilmastointilaitteen avulla kyetä saavuttamaan miellyttävää lämpötilaa, suosittelemme lisälämmittimen käyttöä. 9. Automaattinen uudelleenkäynnistys Virtakatkos laitteen käytön aikana saa laitteen pysähtymään kokonaan. Ellei laitteessa ole automaattista uudelleenkäynnistysominaisuutta, laitteen OPERATION-merkkivalo alkaa virran palatessa vilkkua. Laitteen voi käynnistää uudelleen painamalla kauko-ohjaimen virtapainiketta. Jos laitteessa on automaattinen uudelleenkäynnistysominaisuus, laite käynnistyy virran palautuessa automaattisesti uudelleen ja palauttaa käytössä olleet asetukset muistista. 10.Salaman tai matkapuhelimen aiheuttama toimintahäiriö Irrota laite sähköverkosta ja kytke se uudelleen. Käynnistä laite uudelleen painamalla kaukoohjaimen virtapainiketta.

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE Kiitos, että hankit ilmastointilaitteemme. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolella ennen ilmastointilaitteen käyttöä. SISÄLTÖ Kauko-ohjaimen käsittely...2

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJE. Ilmalämpöpumppu. Onnline N09LHE ja N12LHE SISÄLTÖ. Kauko-ohjaimen käyttö...1. Kauko-ohjaimen tekniset tiedot...2

KÄYTTÄJÄN OHJE. Ilmalämpöpumppu. Onnline N09LHE ja N12LHE SISÄLTÖ. Kauko-ohjaimen käyttö...1. Kauko-ohjaimen tekniset tiedot...2 KÄYTTÄJÄN OHJE Ilmalämpöpumppu Onnline N09LHE ja N12LHE KAUKO-OHJAIN ILLUSTRATION SISÄLTÖ Kauko-ohjaimen käyttö...1 Kauko-ohjaimen tekniset tiedot...2 Kauko-ohjaimen painikkeiden toiminnot...2 Näytön merkit...5

Lisätiedot

ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE

ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE 2 ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE HUOM! Jotkin kaukosäätimen toiminnoista eivät välttämättä ole käytettävissä mallista riippuen. Varmista ettei kaukosäätimen signaalin

Lisätiedot

Käyttäjän opas Kaukosäädin Invest Living ROOM 5

Käyttäjän opas Kaukosäädin Invest Living ROOM 5 Käyttäjän opas Kaukosäädin Invest Living ROOM 5 Scandinavian heat pumps Sisältö. Kaukosäätimen kuvaus. Painikkeet -5. Kaukosäätimen kuvakkeet 6 4. Painikkeiden käyttö 7-8 (AUTO/JÄÄHDYTYS/LÄMMITYS/TUULETIN/KOSTEUDENPOISTO)

Lisätiedot

Käyttöopas. Mitsubishi Heavy Industries SRK20/25/35ZJX-SA

Käyttöopas. Mitsubishi Heavy Industries SRK20/25/35ZJX-SA Käyttöopas Mitsubishi Heavy Industries SRK20/25/35ZJX-SA Sisällysluettelo Laitteen osat 2 Osaluettelo 3 Kaukosäätimen käyttöönotto 3 Ajan asettaminen 3 Ilmansuuntaaminen asennuspaikan mukaisesti 4 Kaukosäätimen

Lisätiedot

CGS 9R10 CGS 12R10. Jäähdytyslaitteen käyttöohje

CGS 9R10 CGS 12R10. Jäähdytyslaitteen käyttöohje CGS 9R10 CGS 12R10 Jäähdytyslaitteen käyttöohje Sisällysluettelo Laitekokoonpano.. sivu 2 Kaukosäätimen toiminnot sivut 3 ja 4 Laitteen ylläpito... sivu 5 Kun laitteessa on mielestäsi vikaa... sivut 6-8

Lisätiedot

Kauko-ohjaimen käyttöohje. Part No.: R08019034086. OM-GS02-1009(0)-Acson FAN SWING MODE TURBO TIMER OFF CANCEL. Acson A5WM15JR Acson A5WM25JR

Kauko-ohjaimen käyttöohje. Part No.: R08019034086. OM-GS02-1009(0)-Acson FAN SWING MODE TURBO TIMER OFF CANCEL. Acson A5WM15JR Acson A5WM25JR Kauko-ohjaimen käyttöohje Part No.: R08019034086 OM-GS0-1009(0)-Acson Acson A5WM15JR Acson A5WM5JR 1 6 7 9 3 4 5 13 1 11 8 10 Kiinnitys seinään Paristojen asennus (AAA.R03) Paristot 1) Tyyppi AAA R03 )

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PANASONIC XE -SARJA

KÄYTTÖOHJE PANASONIC XE -SARJA KÄYTTÖOHJE PANASONIC XE -SARJA Sisällys Turvallisuusohjeet 2 Laitteen toiminnot 3 Puhdistus ja huolto 6 Hyödyllistä tieto 7 Laitteen käyttöönotto 7 Vianetsintä 9 Maahantuoja Scanoffice Oy Martinkyläntie

Lisätiedot

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 TÄRKEÄÄ HUOMIOITAVAA Välttyäksemme vahingoilta ja jotta takuu on voimassa, asettakaa laite pystyasentoon vähintään 2 tuntia ennen käyttöönottoa

Lisätiedot

Kiitos että hankit valmistamamme ilmastointilaitteen Lue tämä käyttöohje huolellisesti enne laitteen käyttämistä

Kiitos että hankit valmistamamme ilmastointilaitteen Lue tämä käyttöohje huolellisesti enne laitteen käyttämistä Jatkuvasta tuotekehityksestä johtuen valmistaja varaa itselleen oikeuden muuttaa tämän dokumentin tietoja ilman erillistä ilmoitusta. Tarkasta laitteiden tarkat tekniset tiedot laitteen myyjältä ennen

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi KÄYTTÖOPAS -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE INVERTER LÄMPÖPUMPPU SAP-KRV123EH + SAP-CRV123EH TÄRKEÄÄ FILE NO.

KÄYTTÖ-OHJE INVERTER LÄMPÖPUMPPU SAP-KRV123EH + SAP-CRV123EH TÄRKEÄÄ FILE NO. KÄYTTÖ-OHJE SAP-KRV123EH + SAP-CRV123EH FILE NO. INVERTER LÄMPÖPUMPPU Sisäyksikkö Product Code No. Ulkoyksikkö Product Code No. Alue SAP-KRV123EH 1 852 065 78 SAP-CRV123EH 1 852 065 79 Europe Sisäyksikkö

Lisätiedot

Käyttöohje. Polar-sarja ASH-09AIP PT, ASH-12AIP PT

Käyttöohje. Polar-sarja ASH-09AIP PT, ASH-12AIP PT Käyttöohje Polar-sarja ASH-09AIP PT, ASH-12AIP PT 1 Käyttöohje Sinclair ASH-09AIP PT, ASH-12AIP PT Toimintaperiaatteet ja erikoistoiminnot jäähdyttämiseen. Periaate: Ilmastointilaite absorboi lämpöä huoneessa

Lisätiedot

KÄYTTÖ OHJE. KFR-35GW/AY1BPWa-E2 CHUNLAN LÄMPÖ PUMPPU SISÄLLYS. 1. Turvallisuus ohjeet. 2. Laitteen rakenne. 3. Laitteen toimintatavat

KÄYTTÖ OHJE. KFR-35GW/AY1BPWa-E2 CHUNLAN LÄMPÖ PUMPPU SISÄLLYS. 1. Turvallisuus ohjeet. 2. Laitteen rakenne. 3. Laitteen toimintatavat KFR-35GW/AY1BPWa-E2 CHUNLAN LÄMPÖ PUMPPU KÄYTTÖ OHJE SISÄLLYS 1. Turvallisuus ohjeet 2. Laitteen rakenne 3. Laitteen toimintatavat a) Toimintasäätö ja osoitinvalot b) Kaukosäätimen painikkeet ja LCD näyttö

Lisätiedot

ILMALÄMPÖPUMPUN LUNA KAUKOSÄÄDIN

ILMALÄMPÖPUMPUN LUNA KAUKOSÄÄDIN KÄYTTÖOHJE ILMALÄMPÖPUMPUN LUNA KAUKOSÄÄDIN Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Säilytä tämä ohje tallessa vastasta käyttöä varten. SISÄLLYSLUETTELO Kaukosäätimen tekniset tiedot... 1 Käyttöominaisuudet...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ASY9-18LC. Fujitsu ilmalämpöpumppujen jälleenmyyjä pääkaupunkiseudulla on Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy. www.ilmalämpöpumput.

KÄYTTÖOHJE ASY9-18LC. Fujitsu ilmalämpöpumppujen jälleenmyyjä pääkaupunkiseudulla on Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy. www.ilmalämpöpumput. KÄYTTÖOHJE ASY9-8LC SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. P/N 9502502-02 Kuva 7 2 9 0 Kuva 2 OP E R AT ION T IME R S UP E R QUIE T C OIL DR Y Kuva 5 2 4 6 5 5 6 4 7 8 Kuva 9 8

Lisätiedot

KONVEKTORI-KATTOKASETTI

KONVEKTORI-KATTOKASETTI A S E N N U S J A K Ä Y T T Ö O H J E E T KONVEKTORI-KATTOKASETTI Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten. MALLI LC 13, 18 Tiilenlyöjänkuja 9 A 01720 Vantaa www.scanoffice.fi

Lisätiedot

SEINÄMALLI ASYG18-30LF

SEINÄMALLI ASYG18-30LF KÄYTTÖOHJE ILMALÄMPÖPUMPPU SEINÄMALLI ASYG18-30LF SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA TULEVAA TARVETTA VARTEN KÄYTTÖOHJE SEINÄMALLI SISÄLTÖ TURVAOHJEET...Fi-1 OMINAISUUDET JA TOIMINNOT...Fi-2 OSIEN NIMET......Fi-3

Lisätiedot

FUJITSU GENERAL LIMITED KÄYTTÖOHJE SISÄYKSIKKÖ AUY18E AUY25E AUY25T AUY25E(3) AUY30E AUY36E(3) AUY36T(3) AUY45E(3) AUY45T(3) AUY54E(3)

FUJITSU GENERAL LIMITED KÄYTTÖOHJE SISÄYKSIKKÖ AUY18E AUY25E AUY25T AUY25E(3) AUY30E AUY36E(3) AUY36T(3) AUY45E(3) AUY45T(3) AUY54E(3) KÄYTTÖOHJE LÄMMITYS & JÄÄHDYTYS ILMASTOINTILAITE KATI MALLI SISÄYKSIKKÖ AUY8E AUY5E AUY5T AUY5E() AUY0E AUY6E() AUY6T() AUY5E() AUY5T() AUY5E() ULKOYKSIKKÖ AOY8E AOY5E AOY5T AOY5E() AOY0E AOY6E() AOY6T()

Lisätiedot

Käyttöohje NEYCR-1500 + PET-910

Käyttöohje NEYCR-1500 + PET-910 Käyttöohje NEYCR-1500 + PET-910 Tekniset tiedot Kolme virtakytkimellä varustettua vastaanotinta + kaukosäädin Kaukosäätimen paristo: 1 x 3 V CR2032 (sisältyy pakkaukseen) Lähettimien enimmäismäärä: 3 kpl

Lisätiedot

ILMASTOINTILAITE KAUKO-OHJAIMEN TOIMINTAKUVAUS

ILMASTOINTILAITE KAUKO-OHJAIMEN TOIMINTAKUVAUS ILMASTOINTILAITE KAUKO-OHJAIMEN TOIMINTAKUVAUS Tuotteen parantamisen tarkoituksessa voidaan ulkomuotoa ja teknisiä tietoja muuttaa, ilmoittamatta siitä etukäteen. Ykstyiskohtia varten neuvottele myyntiedustuksen

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller KBRC01A KÄYTTÖOHJE 1. Ensimmäinen Kuvaus kosketusnäyttö (Touch Screen Wall Controller) Touch LCD seinä ohjain on lisävaruste adapteri KKRP01A joka mahdollistaa

Lisätiedot

Hyvä Webaston käyttäjä! Tämä käyttöohje on tarkoitettu valtuutetun asentamon antaman käytönopastuksen

Hyvä Webaston käyttäjä! Tämä käyttöohje on tarkoitettu valtuutetun asentamon antaman käytönopastuksen Käyttö- ja huolto-ohje T80 advanced FIN Yleistä Hyvä Webaston käyttäjä! Tämä käyttöohje on tarkoitettu valtuutetun asentamon antaman käytönopastuksen tueksi.. Tässä käyttöohjeessa haluamme vielä luoda

Lisätiedot

KANAVAMALLI ARY 12-18L

KANAVAMALLI ARY 12-18L KÄYTTÖOHJE ILMASTOINTILAITE KANAVAMALLI ARY -8L AM PM SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. FUJITSU GENERAL LIMITED P/N977049 SISÄLLYSLUETTELO TURVAOHJEET... ILMASTOINTILAITTEEN

Lisätiedot

Puhallinkonvektori KÄYTTÖOHJE

Puhallinkonvektori KÄYTTÖOHJE Puhallinkonvektori VEMA 1, VEMA 2 ja VEMA 3 KÄYTTÖOHJE ML 27.5.2009 v. 1.0 Tämä käyttöohje on tekijänoikeuslain perusteella Scanoffice Oy:n omaisuutta ja sen kopioiminen ja/tai käyttäminen miltään osin

Lisätiedot

PIKAKÄYTTÖOHJE. Ilmalämpöpumppu. Mallit: ACP-09CH25GENI ACP-12CH35GENI ACP-18CH50GENI

PIKAKÄYTTÖOHJE. Ilmalämpöpumppu. Mallit: ACP-09CH25GENI ACP-12CH35GENI ACP-18CH50GENI PIKAKÄYTTÖOHJE Ilmalämpöpumppu Mallit: ACP-09CH25GENI ACP-12CH35GENI ACP-18CH50GENI Kiitos tuotteemme valinnasta. Saadaksesi parhaan hyödyn laitteen toiminnoista, lue ja säilytä tämä ohje huolellisesti.

Lisätiedot

ComfortZone CE50/CE65

ComfortZone CE50/CE65 ComfortZone CE50/CE65 KÄYTTÖ-OHJE www.scanoffice.fi ComfortZone L Ä M P I M Ä N K O D I N T O I M I V A S Y D Ä N Sisällys - käyttö Ohjauspaneeli ja sen käyttö...3 Käyttöasetukset... 4 Yleistä... 4 Sisälämpötila...

Lisätiedot

LANGALLINEN KAUKO-OHJAIN

LANGALLINEN KAUKO-OHJAIN KÄYTTÖOHJE ILMALÄMPÖPUMPUN LANGALLINEN KAUKO-OHJAIN SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA TULEVAA TARVETTA VARTEN SISÄLTÖ TURVAOHJEET... 2 OMINAISUUDET JA TOIMINNOT... 3 OSIEN NIMET... 4 ESIVALMISTELUT...

Lisätiedot

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 DK GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Käyttö- ja huolto-ohje

Lisätiedot

NORDCEL NH16-sarjan ilmalämpöpumpun kaukosäätimen käyttöohje.

NORDCEL NH16-sarjan ilmalämpöpumpun kaukosäätimen käyttöohje. NORDCEL NH16-sarjan ilmalämpöpumpun kaukosäätimen käyttöohje. Kaukosäätimen käyttöohje. Tämän käyttöohjeen oikeudet omistaa Nordcel Climate, kaikki kopioiminen ja lainaaminen ilman tekijän lupaa on ehdottomasti

Lisätiedot

PIKAKÄYTTÖOHJE. ILMALÄMPÖPUMPPU Premium Inverter CHML-IW07DNK CHML-IW09DNK CHML-IW12DNK CHML-IW18DNK

PIKAKÄYTTÖOHJE. ILMALÄMPÖPUMPPU Premium Inverter CHML-IW07DNK CHML-IW09DNK CHML-IW12DNK CHML-IW18DNK PIKAKÄYTTÖOHJE ILMALÄMPÖPUMPPU Premium Inverter MALLIT: CHML-IW07DNK CHML-IW09DNK CHML-IW12DNK CHML-IW18DNK Kiitos tuotteemme valinnasta. Saadaksesi parhaan hyödyn laitteen toiminnoista, lue ja säilytä

Lisätiedot

DB A-00. SOL MWR-SH00N_IB_04149A-00_FI.indd 오전 10:28:58

DB A-00. SOL MWR-SH00N_IB_04149A-00_FI.indd 오전 10:28:58 DB68-04149A-00 SOL MWR-SH00N_IB_04149A-00_FIindd 2 2013-09-25 오전 10:28:58 Langallinen kaukosäädin MWR-SH00N Ilmastointilaite käyttöohje Tämä käyttöohje on valmistettu 100% kierrätyspaperista imagine the

Lisätiedot

NORDCEL NH -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje

NORDCEL NH -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje NORDCEL NH -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje Kiitos, että olet valinnut Nordcel NH -sarjan ilmalämpöpumpun. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä. Säilytä käyttöohje.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET. Kauko-ohjain BRC315D7

KÄYTTÖOHJEET. Kauko-ohjain BRC315D7 KÄYTTÖOHJEET 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 Käyttöohjeet KIITOS, ETTÄ OSTIT TÄMÄN KAUKO- OHJAIMEN. TUTUSTU TÄMÄN OPPAAN SISÄLTÖÖN ENNEN ASENNUKSEN KÄYTTÖÄ. SÄILYTÄ

Lisätiedot

NORDCEL NV -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje

NORDCEL NV -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje NORDCEL NV -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje Kiitos, että olet valinnut Nordcel NH -sarjan ilmalämpöpumpun. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä. Säilytä käyttöohje.

Lisätiedot

Käyttö-ja huolto-ohje Ajastin 1533 3-aikaa FIN

Käyttö-ja huolto-ohje Ajastin 1533 3-aikaa FIN Ajastin 1533 FIN 1 Kellonaika tai jäljellä oleva lämmitysaika 2 Tuuletuksen merkki 3 Ajan siirto eteen (kellonajan näyttö) 4 Ohjelmointi 5 Muistipaikan tunnus 6 Manuaalikäynnistys 7 Kellonajan asetuksen/kyselyn

Lisätiedot

JÄÄHDYTIN- JA LÄMPÖPUMPPUMALLIT AW22AL AW28AL AW38AL

JÄÄHDYTIN- JA LÄMPÖPUMPPUMALLIT AW22AL AW28AL AW38AL Käyttöohje / Argo AW22-38AL -mallit 23.7.2007 / RTL KÄYTTÖOHJEET JÄÄHDYTIN- JA LÄMPÖPUMPPUMALLIT AW22AL AW28AL AW38AL Seinämalliset split- ilmastointilaitteet Maahantuoja: Tiilenlyöjänkuja 9 A, 01720 VANTAA

Lisätiedot

Tørr S. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-18

Tørr S. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-18 Tørr S. Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-18 S.

Lisätiedot

Käyttöohje EchoChime 300 Langaton järjestelmä

Käyttöohje EchoChime 300 Langaton järjestelmä Käyttöohje EchoChime 300 Langaton järjestelmä 1 Käyttötoimenpiteet Käytä aina hyvälaatuisia alkaliparistoja Vaihda säännöllisesti paristot Pidä ovikellon painonappi kuivana Älä käytä puhdistukseen puhdistusaineita

Lisätiedot

KCC-267ES ja KCC-357ES

KCC-267ES ja KCC-357ES Käyttöohje laitteille KCC-267ES ja KCC-357ES Siirrettävä jäähdytyslaite 1 Esittely Kiitos ilmastointilaitteen valinnasta. Laite antaa sinulle ja perheellesi mukavuutta kotiisi tms. tilaan. Laite voidaan

Lisätiedot

IVT Nordic Inverter. Tuotenro: 10577 Painos: 1.2. R410A-kylmäainetta.

IVT Nordic Inverter. Tuotenro: 10577 Painos: 1.2. R410A-kylmäainetta. fi IVT Nordic Inverter Käyttöohje Tuotenro: 0577 Painos:. Sisältää ympäristöystävällistä R40A-kylmäainetta. SISÄYKSIKKÖ AY-XP09FR-N AY-XPFR-N AY-XPGR-N ULKOYKSIKKÖ AE-X09FR-N AE-XFR-N AE-XGR-N SISÄLLYS

Lisätiedot

42HQE009 / 012 R-407C KÄYTTÖOHJE ON OFF MODE TEMP TEMP CLOCK SPEED FAN SPEED

42HQE009 / 012 R-407C KÄYTTÖOHJE ON OFF MODE TEMP TEMP CLOCK SPEED FAN SPEED MODE FAN 42HQE009 / 012 C ON OFF FI KÄYTTÖOHJE 42HQE009/012 FI SUOMI Split-malli Hi-Wall sisäyksikkö I F E GR S 42HQE009/012 SISÄLTÖ TURVAOHJEET OSIEN NIMET KÄYTTÖLÄMPÖTILA KÄSIKÄYTTÖ KAUKOSÄÄTIMET JA

Lisätiedot

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE Wine4U Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE ESITTELY Onneksi olkoon Wine4U -viininannostelulaitteen hankinnasta. Wine4U on ammattikäyttöön suunniteltu laite, jonka tarkoituksena on pidentään viinin nautinta-aikaa

Lisätiedot

TÄRKEITÄ HUOMIOITA Kiitos, että valitsit Casa Bugatin UMA keittövaa'an. Kuten kaikkia elektronisia laitteita, myös tätä vaakaa tulee käyttää huolellisesti ja ohjeiden mukaan vammojen ja laitteen vaurioitumisen

Lisätiedot

testo 831 Käyttöohje

testo 831 Käyttöohje testo 831 Käyttöohje FIN 2 1. Yleistä 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. 2. Tuotekuvaus Näyttö Infrapuna- Sensori, Laserosoitin

Lisätiedot

MIDEA PREMIER CS508U-BP11PU 202000192487 20120306

MIDEA PREMIER CS508U-BP11PU 202000192487 20120306 Ulkoasua ja tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkovaroitusta tuotteen parantamiseksi. Kysy tarkempia tietoja myyjältä tai valmistajalta. MIDEA PREMIER CS508U-BP11PU 202000192487 20120306 Lue tämä käyttöohje

Lisätiedot

Käyttöohjekirja AG-WT10

Käyttöohjekirja AG-WT10 Käyttöohjekirja Sisäyksikkö ilma/ilma-lämpöpumppu UHB FI 1516-1 331558 Sisällys 1 Tärkeää Laitteiston tiedot Turvallisuustiedot Sarjanumero - hyvä valinta Turvaohjeet Kierrätys 2 Rakenne 3 Kaukosäädin

Lisätiedot

Antenni Käytä FM-antennia parhaiden mahdollisten vastaanotto-olosuhteiden saavuttamiseksi.

Antenni Käytä FM-antennia parhaiden mahdollisten vastaanotto-olosuhteiden saavuttamiseksi. 1. Toimintovalitsin : Valinta radion tai CD-soittimen välillä 2. Taajuusaluevalitsin : FM/FM ST-alueiden valinta 3. FM antenni : Saadaksesi parhaan mahdollisen vastaanoton vedä tämä ulos 4. CD kansi :

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SEINÄMALLIN JÄÄHDYTTIMET JA LÄMPÖPUMPUT

KÄYTTÖOHJE SEINÄMALLIN JÄÄHDYTTIMET JA LÄMPÖPUMPUT Käyttöohje/Hyundai/seinämallit HSH/HSA-090/120NBE 1/9 LÄMPÖPUMPPUMALLIT HSH-090NBE HSH-120NBE JÄÄHDYTINMALLIT HSA-090NBE HSA-120NBE KÄYTTÖOHJE SEINÄMALLIN JÄÄHDYTTIMET JA LÄMPÖPUMPUT Maahantuoja: Martinkyläntie

Lisätiedot

LINDA MFP26-1290 siirrettävä ilmastointilaite KÄYTTÖOHJE

LINDA MFP26-1290 siirrettävä ilmastointilaite KÄYTTÖOHJE LINDA MFP26-1290 siirrettävä ilmastointilaite KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttö- ja hoito-ohje tarkasti ennen laitteen asennusta ja käyttöä sekä säilytä nämä käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten. Tiilenlyöjänkuja

Lisätiedot

Käyttöohje. Aura Remote App v1.6.0

Käyttöohje. Aura Remote App v1.6.0 Käyttöohje Aura Remote App v0 Kirjautuminen Applikaation version numero Mahdollisuus testata sovelluksen Demo versiota. Tähän voit syöttää koodin, jonka löydät Aura Remoten keskusyksikön takaa. Valitse

Lisätiedot

4) Kaiutin: 8Ω/10W 5) Otsonaattori: 12V/5W 6) Höyrygeneraattori: 220V/3000W

4) Kaiutin: 8Ω/10W 5) Otsonaattori: 12V/5W 6) Höyrygeneraattori: 220V/3000W I Suositukset 1. Ohjaussäätimen pidemmän käyttöiän takaamiseksi ei sitä suositella kytkettävän päälle/pois päältä alle 30 sekunnin välein. 2. Kytke ohjaussäätimen virta pois päältä tuotteen käytön jälkeen.

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJE ILMALÄMPÖPUMPPU INVERTTERIMALLI. Onnline N09LHE N12LHE. Lue tämä käyttöohje

KÄYTTÄJÄN OHJE ILMALÄMPÖPUMPPU INVERTTERIMALLI. Onnline N09LHE N12LHE. Lue tämä käyttöohje Lue tämä käyttöohje huolella ennen ilmastointilaitteen käyttöä. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. ILMALÄMPÖPUMPPU INVERTTERIMALLI KÄYTTÄJÄN OHJE Onnline N09LHE N12LHE Lue tämä käyttöohje Ohjeesta

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmän invertteriilmastointilaitteet. Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmän invertteriilmastointilaitteet. Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi KÄYTTÖOPAS -järjestelmän invertteriilmastointilaitteet FXMQ40PVE FXMQ50PVE FXMQ63PVE FXMQ80PVE FXMQ100PVE FXMQ125PVE 1 2 7 3 13 10 11 12 1 4 5 8 14 9 6 1 FXMQ40PVE FXMQ50PVE FXMQ63PVE FXMQ80PVE FXMQ100PVE

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET PUHALLINKONVEKTORIT

KÄYTTÖOHJEET PUHALLINKONVEKTORIT KÄYTTÖOHJEET PUHALLINKONVEKTORIT Tämä käyttöohje on tekijänoikeuslain perusteella Scanoffice Oy:n omaisuutta ja sen kopioiminen ja/tai käyttäminen miltään osin ilman tekijän lupaa on kielletty. Maahantuoja:

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Finnish KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Lue nämä ohjeet ja noudata niitä ennen kuin käytät laitetta. SOITTIMEN YLEISKATSAUS 1 2 3 10 8 4 5 6 9 7 11 12 13 14 15 16 17 18 15 19 20 SÄÄTIMIEN

Lisätiedot

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD. SS/24.8.2012 Ver 1.1 Seinäsäädin RC E3/E4/E5 FUNCTION valikko TOIMINTO TEKSTI NÄYTÖSSÄ. 50Hz ZONE ONLY 60HZ ZONE ONLY

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD. SS/24.8.2012 Ver 1.1 Seinäsäädin RC E3/E4/E5 FUNCTION valikko TOIMINTO TEKSTI NÄYTÖSSÄ. 50Hz ZONE ONLY 60HZ ZONE ONLY MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD. SS/24.8.2012 Ver 1.1 Seinäsäädin RC E3/E4/E5 FUNCTION valikko TOIMINTO Imuilman säleikkö TEKSTI NÄYTÖSSÄ 1 GRILLE SET INVALID 50Hz ZONE ONLY 60HZ ZONE ONLY ESP, ulkoinen

Lisätiedot

KONVEKTORI SEINÄYKSIKKÖ

KONVEKTORI SEINÄYKSIKKÖ A S E N N U S - J A K Ä Y T T O H J E KONVEKTORI SEINÄYKSIKKÖ Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten. MALLI WX10-60 Tiilenlyöjänkuja 9 A 01720 Vantaa www.scanoffice.fi

Lisätiedot

Ilmastointilaite käyttöohje

Ilmastointilaite käyttöohje MR-DH00 MR-DH00U MR-DC00 Ilmastointilaite käyttöohje kuvittele kaikki mahdollisuudet Kiitos Samsung tuoteen hankinnasta. E S F I P D G Ne Po Hu R A DB98-33129A(2) Sisällys Turvaohjeet... 2 Tarkasta ennen

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. ulkoilman käsittely-yksikkö Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi FXMQ125MFV1 FXMQ200MFV1 FXMQ250MFV1

KÄYTTÖOPAS. ulkoilman käsittely-yksikkö Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi FXMQ125MFV1 FXMQ200MFV1 FXMQ250MFV1 KÄYTTÖOPAS ulkoilman käsittely-yksikkö FXMQ125MFV1 FXMQ200MFV1 FXMQ250MFV1 1 1 5 3 6 7 8 2 9 4 10 12 11 1 2 4 2 1 3 5 6 7 8 9 3 10 15 11 12 14 13 2 3 FXMQ125MFV1 FXMQ200MFV1 FXMQ250MFV1 SISÄLTÖ Sivu Varoitus

Lisätiedot

WALL MOUNTED TYPE HEAT & COOL MODEL (REVERSE CYCLE)

WALL MOUNTED TYPE HEAT & COOL MODEL (REVERSE CYCLE) OPERATING MANUAL BETJENINGSVEJLEDNING KÄYTTÖOHJE BRUKERVEILEDNING HANDBOK INSTRUKCJA OBSŁUGI ROOM AIR CONDITIONER WALL MOUNTED TYPE HEAT & COOL MODEL (REVERSE CYCLE) Język polski Svenska Norsk Suomi Dansk

Lisätiedot

Ilmastointilaite Käyttöohjeet

Ilmastointilaite Käyttöohjeet Käyttöohje/Panasonic CS-YW9-12GKE Sivu 1/10 Ilmastointilaite Käyttöohjeet Sisäyksiköt CS-YW9GKE CS-YW12GKE Ulkoyksiköt CU-YW9GKE CU-YW12GKE Lue nämä ohjeet huolella ennen kuin käynnistät ilmastointilaitteen.

Lisätiedot

Käyttöohje, ohjauspaneeli Balboa TP600

Käyttöohje, ohjauspaneeli Balboa TP600 Käyttöohje, ohjauspaneeli Balboa TP600 Tälle ohjauspaneelille on mahdollista saada wifi-ohjaus, kysy lisää huolto@allastarvike.fi Näppäimien nimet voivat vaihdella valmistajan ja mallin mukaan. Altaan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET. Päätelaitteet MPW1Z5XA MPW1B5XA MPW2B5XA MPW3B5XA MPW4B5XA KPSW2B5XA KPSW3B5XA KPSW4B5XA CWX3B5XA CWX5B5XA CWX6B5XA CWX8B5XA CWX10B5XA

KÄYTTÖOHJEET. Päätelaitteet MPW1Z5XA MPW1B5XA MPW2B5XA MPW3B5XA MPW4B5XA KPSW2B5XA KPSW3B5XA KPSW4B5XA CWX3B5XA CWX5B5XA CWX6B5XA CWX8B5XA CWX10B5XA 374240290_USO_FI_TEC-MPW-KPSW-CWX.qxp:XPress7 3-07-2011 13:26 Pagina 1 KÄYTTÖOHJEET MPW1BXA MPW2BXA MPW3BXA MPW4BXA MPW1ZXA KPSW2BXA KPSW3BXA KPSW4BXA CWX3BXA CWXBXA CWX6BXA CWX8BXA CWX10BXA Päätelaitteet

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SEINÄKATTOMALLI SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN.

KÄYTTÖOHJE SEINÄKATTOMALLI SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. KÄYTTÖOHJE SEINÄKATTOMALLI SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. P/N 9314961014-02 Kuva 1 Kuva 2 1 3 2 5 7 8 S U P E R Q U IE T H I -P O W E R 10 MA I N T E N A N C E S I G N T

Lisätiedot

Käyttöohje/Argo/AWI 25-35AHL Sivu 1/25 18.7.2007/TS KÄYTTÖOHJEET. Tässä ilmastointilaitteessa käytetään uutta kylmäainetta R410A

Käyttöohje/Argo/AWI 25-35AHL Sivu 1/25 18.7.2007/TS KÄYTTÖOHJEET. Tässä ilmastointilaitteessa käytetään uutta kylmäainetta R410A Käyttöohje/Argo/AWI 25-35AHL Sivu 1/25 KÄYTTÖOHJEET Tässä ilmastointilaitteessa käytetään uutta kylmäainetta R410A NORDIC-INVERTER-ILMALÄMPÖPUMPUT AWI 25AHL+25AHB AWI 35AHL+35AHB Säilytä nämä ohjeet mahdollista

Lisätiedot

Käyttöohjekirja AG-WT10

Käyttöohjekirja AG-WT10 LEK Käyttöohjekirja Sisäyksikkö ilma/ilma-lämpöpumppu UHB FI 1637-2 331558 Sisällys 1 Tärkeää Laitteiston tiedot Turvallisuustiedot Sarjanumero - hyvä valinta Turvaohjeet Kierrätys 2 Rakenne 3 Kaukosäädin

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

TÄRKEÄ OHJE: Pidä nämä ohjeet tallessa ja lue ne huolella ennen kuin alat käyttää tuotetta. SUUNNITELTU AINOASTAAN SEINÄPISTORASIA KÄYTTÖÖN!

TÄRKEÄ OHJE: Pidä nämä ohjeet tallessa ja lue ne huolella ennen kuin alat käyttää tuotetta. SUUNNITELTU AINOASTAAN SEINÄPISTORASIA KÄYTTÖÖN! Käyttöohje Onnittelumme Handy Heater - pistorasiaan kytkettävän tilalämmittimen ostosta. Tämä johdoton keraaminen tilalämmitin tarjoaa nopeasti ja helposti lämpöä melkein kaikkialle kodissasi. Kytke se

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET MAV 184 C - MAV 185 R MAV 224 C - MAV 225 R KPA 128 C - KPA 128 R KPA 185 C - KPA 184 R KPA 225 C - KPA 224 R. Mallit

KÄYTTÖOHJEET MAV 184 C - MAV 185 R MAV 224 C - MAV 225 R KPA 128 C - KPA 128 R KPA 185 C - KPA 184 R KPA 225 C - KPA 224 R. Mallit KÄYTTÖOHJEET Mallit MAV 8 C - MAV 85 R MAV C - MAV 5 R KPA 8 C - KPA 8 R KPA 85 C - KPA 8 R KPA 5 C - KPA R ILMASTOINTILAITE - LÄMPÖPUMPPUMALLI SISÄLTÖ VALINTAKYTKIN JA OSIEN NIMET ASENNUSPAIKKA SÄHKÖVAATIMUKSET

Lisätiedot

AIR CONDITIONER Compact Wall Mounted Type

AIR CONDITIONER Compact Wall Mounted Type AIR CONDITIONER Compact Wall Mounted Type OPERATING MANUAL BETJENINGSVEJLEDNING KÄYTTÖOHJE BRUKERVEILEDNING DRIFTSHANDBOK INSTRUKCJA OBSŁUGI Język polski Svenska Norsk Suomi Dansk Englis h KEEP THIS MANUAL

Lisätiedot

SEINÄMALLI ASYG07-14LMCA

SEINÄMALLI ASYG07-14LMCA KÄYTTÖOHJE ILMALÄMPÖPUMPPU SEINÄMALLI ASYG07-14LMCA SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA TULEVAA TARVETTA VARTEN SISÄLLYSLUETTELO VAROTOIMENPITEET...Fi-1 OMINAISUUDET JA TOIMINNOT...Fi-2 OSIEN NIMET...Fi-3

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

PIKAKÄYTTÖOHJE. Ilmalämpöpumppu. Ilmalämpöpumppu. Mallit: CH-S09FTXH-B CH-S12FTXH-B CH-S18FTXH-B

PIKAKÄYTTÖOHJE. Ilmalämpöpumppu. Ilmalämpöpumppu. Mallit: CH-S09FTXH-B CH-S12FTXH-B CH-S18FTXH-B FI Ilmalämpöpumppu PIKAKÄYTTÖOHJE Ilmalämpöpumppu Mallit: CH-S09FTXH-B CH-S12FTXH-B CH-S18FTXH-B Kiitos tuotteemme valinnasta. Saadaksesi parhaan hyödyn laitteen toiminnoista, lue ja säilytä tämä ohje

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 7 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

"PLEXTALK Pocket" -verkkosoittimen pikaopas

PLEXTALK Pocket -verkkosoittimen pikaopas "PLEXTALK Pocket" -verkkosoittimen pikaopas PLEXTALK Pocketin asetukset 1. Käännä PLEXTALK Pocket ympäri. Varmista, että kaksi pientä uloketta ovat ylhäällä. Paina PLEXTALK Pocketin pohjassa olevaa suorakulmaista

Lisätiedot

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Laitteeseen tutustuminen: Yläkuva laitteesta 1. LCD panelin sammutus kytkin 2. Laajakuva 3. Pysäytys 4. Edellinen 5. Seuraava 6. Toista 7. Valikko painike Nuolinäppäimet:

Lisätiedot

SEINÄKATTOMALLI KÄYTTÖOHJE. Fujitsu ilmalämpöpumppujen jälleenmyyjä pääkaupunkiseudulla on Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy. www.ilmalämpöpumput.

SEINÄKATTOMALLI KÄYTTÖOHJE. Fujitsu ilmalämpöpumppujen jälleenmyyjä pääkaupunkiseudulla on Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy. www.ilmalämpöpumput. KÄYTTÖOHJE SEINÄKATTOMALLI SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. P/N 9314961014-02 Fujitsu ilmalämpöpumppujen jälleenmyyjä pääkaupunkiseudulla on Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy Kuva

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ASY9-18LD. Fujitsu ilmalämpöpumppujen jälleenmyyjä pääkaupunkiseudulla on Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy. www.ilmalämpöpumput.

KÄYTTÖOHJE ASY9-18LD. Fujitsu ilmalämpöpumppujen jälleenmyyjä pääkaupunkiseudulla on Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy. www.ilmalämpöpumput. KÄYTTÖOHJE ASY9-8LD SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. P/N 93498704-02 Kuva 4 2 Kuva 2 3 0 2 3 OP E R AT ION T IME R AIR C LE AN C OIL DR Y Kuva 5 5 6 5 6 4 7 8 Kuva 3 9 7 9

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

SAP Flexi Multi Split

SAP Flexi Multi Split PB097:0705 SAP Flexi Multi Split Ilmastointilaite lämmitykseen ja jäähdytykseen Vietämme paljon aikaamme sisätiloissa. Hyvä sisäilma on meille ensiarvoisen tärkeää. Puhdas, oikeanlämpöinen ilma on tärkeä

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. SYSTEM-invertteri-ilmastointilaitteet FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1

KÄYTTÖOPAS. SYSTEM-invertteri-ilmastointilaitteet FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 KÄYTTÖOPAS SYSTEM-invertteri-ilmastointilaitteet MALLIT Seinään kiinnitettävä tyyppi FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 Ilmansuodatin (imuilman ottoaukon sisällä)

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET. Inverter ilmalämpöpumppu

KÄYTTÖOHJEET. Inverter ilmalämpöpumppu Käyttöohje/Panasonic/CS-E 9-12 DKEW Sivu 1/9 KÄYTTÖOHJEET Inverter ilmalämpöpumppu CS-E9DKEW CS-E12DKEW CU-E9DKE CU-E12DKE. Lue nämä ohjeet huolella ennen kuin käynnistät ilmastointilaitteen. Säilytä nämä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ARGO AW 22-28-38-42-52-64 MALLEIHIN

KÄYTTÖOHJE ARGO AW 22-28-38-42-52-64 MALLEIHIN KÄYTTÖOHJE ARGO AW 22-28-38-42-52-64 MALLEIHIN 19.8.2005, v.1.2 / ML Tämä käyttöohje on Scanoffice Oy:n omaisuutta ja sen osittainenkin kopioiminen tai jälkijulkaisu ilman Scanoffice Oy:n kirjallista lupaa

Lisätiedot

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg 1. Turvallisuusohjeet Lue tämä käyttöohje ennen käyttöä! 1.1 Vaakaa ei saa ylikuormittaa. 1.2 Älä roikota painavaa takkaa pitkää aikaa vaa assa,

Lisätiedot

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Hälytysjärjestelmän kauko-ohjain Asetusopas - Finnish Arvoisa asiakas Tässä oppaassa on tietoja ja ohjeita siitä, miten eräitä toimintoja otetaan käyttöön

Lisätiedot

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295 Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä LCD-Näyttö BC-81295 Yhteenveto Tämä on tarkoitettu ainoastaan ohjelmoitavaan magneettivastukselliseen kuntopyörään. Järjestelmään kuuluu kolme (3) osaa:

Lisätiedot

AAC Design-INV 14000 A - PTC

AAC Design-INV 14000 A - PTC AAC Design-INV 14000 A - PTC 2 6 5 3 4 GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO MANUEL D'UTILISATION KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL 2 22 42 62 82 102 SISÄLTÖ A. TURVAOHJEET B. OSIEN KUVAUS C.

Lisätiedot

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa:

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa: Potilasopas Tämän oppaan omistaa: Icare HOME (Malli: TA022) POTILASOPAS TA022-035 FI-3.1 3 Johdanto Tämä opas sisältää Icare HOME -tonometrin käyttöohjeet. Lue ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää

Lisätiedot

SM 13 2635 FIN GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO MANUEL D'UTILISATION KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL

SM 13 2635 FIN GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO MANUEL D'UTILISATION KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL SM 13 2635 2 6 5 3 4 GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO MANUEL D'UTILISATION KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL 2 22 42 62 82 102 Hyvä asiakas Onnittelemme Zibro-ilmastointilaitteen hankinnasta.

Lisätiedot

Ilmastointilaitteen / Ilmalämpöpumpun ohjaaminen

Ilmastointilaitteen / Ilmalämpöpumpun ohjaaminen Mene sovelluksen etusivulle. Broadlink RM-Pro Ilmastointilaitteen / Ilmalämpöpumpun ohjaaminen Broadlink RM-Pro:n koodikirjastossa on valmiina tuhansien laitteiden infrapunakauko-ohjainten ohjainkoodit,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET. Kauko-ohjain BRC1D528

KÄYTTÖOHJEET. Kauko-ohjain BRC1D528 KÄYTTÖOHJEET 1 3 6 23 7 8 9 2 1 4 12 14 17 10 11 22 25 16 13 15 18 19 20 21 5 24 29 33 26 35 27 36 37 28 30 31 32 34 1 2 Start 5s 5s 5s 5s + 5s End 2 VAROITUS - Älä koskaan anna kauko-ohjaimen kastua,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ISSIMO 7, 8, 9 ja 11

KÄYTTÖOHJE ISSIMO 7, 8, 9 ja 11 KÄYTTÖOHJE ISSIMO 7, 8, 9 ja 11 1. Poista suojamuovit. 2. Kytke verkkokaapeli maadoitettuun pistorasiaan. 3. Liitä lämpimän ilman poistoletku kuvan 3 mukaan, kuvassa 2 on virheellisiä asennustapoja. 4.

Lisätiedot

PEMCO PMSWS-SEINÄPUHALLINPATTERIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEKIRJA

PEMCO PMSWS-SEINÄPUHALLINPATTERIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEKIRJA PEMCO PMSWS-SEINÄPUHALLINPATTERIN P e m c o O y M u r s k e t i e 6, 1 5 8 6 0 H o l l o l a P u h. ( 0 3 ) 8 8 7 4 1 0 E - m a i l : p e m c o @ p e m c o. f i w w w. p e m c o. f i Luku: Yleistä SISÄLTÖ

Lisätiedot

Käyttöohje EMT757 / 3567 Ohjelmoitava digitaalinen kellokytkin

Käyttöohje EMT757 / 3567 Ohjelmoitava digitaalinen kellokytkin Käyttöohje EMT757 / 3567 Ohjelmoitava digitaalinen kellokytkin A. Toiminnot 1. Käytetään päällä/pois -aikojen asettamiseen, säätämään erilaisia aikajaksoja virran päälläololle. Toimii erilaisten laitteiden

Lisätiedot

FI Käyttöohje. Ilmalämpöpumppu

FI Käyttöohje. Ilmalämpöpumppu Y Y FI Käyttöohje Ilmalämpöpumppu Ilmalämpöpumppu, seinämalli Käyttäjän käsikirja TÄRKEÄÄ: Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen uuden ilmalämpöpumpun asentamista tai käyttöä. Tallenna tämä käsikirja

Lisätiedot

Kattoluukku: Hollandia 300, 500, 600, 700, 710

Kattoluukku: Hollandia 300, 500, 600, 700, 710 Kattoluukun käyttäminen 1. Ohjauspaneelit (sähköinen ja elektroninen versio) Sähkökäyttöiset Hollandia 300 DeLuxe -versiot ilman liukuvaa aurinkosuojaa (aurinkoverholla tai ilman sitä), Hollandia 500 FreeDome

Lisätiedot

Siemens Motion PX micon kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens Motion PX micon kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens Motion PX micon kuulokojeiden käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus Motion PX micon kuulokojeista sivu 3 Motion PX micon kuulokojeen pariston vaihto sivu 4 Motion PX micon kuulokojeen

Lisätiedot