Kokonaisvaltainen toiminnan kehittäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokonaisvaltainen toiminnan kehittäminen"

Transkriptio

1 Kokonaisvaltainen toiminnan kehittäminen Yleisosa: Kunta osana yhteisöä kuntien toimintaympäristö Kokonaisarkkitehtuuri mistä on kysymys? Kokonaisarkkitehtuurityö Tierassa Lisämateriaalit: Tiera kokonaisarkkitehtuuripalvelun esittely Case esimerkit 1

2 Yleisosa

3 Kuntalaiset Kuntalaiset Kunta osana yhteisöä kuntien toimintaympäristö EU Kuntayhtymät Elinkeino elämä Valtion hallinto Kunta Liike laitokset Edun valvonta Muut kunnat Kolmas sektori Kuntalaiset Copyright Kuntien Tiera Oy 3

4 Kokonaisarkkitehtuuri kansankielellä Johtamisen väline, jolla johdetaan erityisesti kehittämistä Suunnittelu- ja suunnittelun dokumentointimenetelmä Suunnitteluväline, jolla varmistetaan yhteentoimivuus Menetelmä, joka sanoo: Mieti ennen kuin hankit tai teetät uusia ratkaisuja ja malleja, mitä tarkkaan ottaen tarvitaan ja mihin sitä käytetään ja erityisesti onko meillä tällainen jo Viite: VM, JulkICT Copyright Kuntien Tiera Oy 4

5 JHS 179 Kokonaisvaltainen toiminnan kehittäminen Organisaation kehittäminen on iteratiivista ja kehittämisprosessista jatketaan tavallisesti uudelle kehittämiskierrokselle aiempien kehittämistulosten arvioinnin kautta. Kehittämistarpeista ja - tavoitteista riippuen sykliä voidaan toteuttaa eri laajuuksilla. Copyright Kuntien Tiera Oy 5

6 Esimerkkejä arkkitehtuurin kuvauksista Nykytilan kuvaus Järjestelmäkartta (koko kunta) Looginen päätoiminnallisuus, Toteuttava järjestelmä Loogiset toiminnallisuudet tietojärjestelmissä (isoimmat järjestelmät toimialueittain) Toimialueittain tietojärjestelmät ja tietovirrat + Järjestelmärekisteri excel (~JHS179 / Kartturi ) Copyright Kuntien Tiera Oy 6

7 Hyvien, toimintaa tukevien tietojärjestelmien edellytys on hyvä arkkitehtuurin suunnittelu Toiminta-arkkitehtuuri Mitä tehtäviä me teemme? Tietoarkkitehtuuri Mitä tietoa me tarvitsemme / tuotamme? Tietojärjestelmäarkkitehtuuri Mitä työkaluja tarvitaan tietojen käsittelyyn? Teknologia-arkkitehtuuri Mitä tietoteknisiä ratkaisuja tarvitaan järjestelmien pohjalle? Copyright Kuntien Tiera Oy 7

8 Arkkitehtuurityö Tierassa Tieran palveluiden arkkitehtuuri vrs. kokonaisarkkitehtuuripalvelu Tieran Palveluiden arkkitehtuuri Tieran Kokonaisarkkitehtuuri palvelu - Liittyy Tieran ratkaisuiden ja palveluiden kehittämiseen - Määritellään yhdessä asiantuntijaryhmien ja muiden sidosryhmien kanssa - Hyödynnetään yhteisiä hyviä käytänteitä ja esimerkkejä - Liittyy asiakkaan oman toimintaympäristön ja arkkitehtuurin kehittämiseen - Määritellään yhdessä asiakkaan omien asiantuntijoiden ja muiden sidosryhmien kanssa - Hyödynnetään yhteisiä hyviä käytänteitä ja esimerkkejä Copyright Kuntien Tiera Oy 8

9 Arkkitehtuurityö Tierassa - tiivistelmä 1. Kehitämme yhdessä kuntasektorille hyviä käytänteitä. 2. Kuvaamme ja varmistamme yhdessä asiantuntijaryhmien kanssa ratkaisujen yhteentoimivuuden ja käyttöönoton onnistumisen. 3. Autamme asiakkaitamme Arkkitehtuurin ja toimintamallien kehittämisessä Arkkitehtuurityön käynnistämisessä 4. Tiera arkkitehtuurin johtoryhmä ohjaa ja koordinoi kokonaisuutta. Copyright Kuntien Tiera Oy 9

10 Tiera KA- palvelun määrittely Vaihe Sisältökuvaus 1. Tarveanalyysi Mitä, miksi, kenelle, milloin? 2. Toiminnallinen kuvaus Työn tavoitteet, hyödyt, tuotokset Työmääräarviot (asiakas ja Tiera), kustannusarvio Alustava aikataulu Työskentelymenetelmät, työn ohjaus ja hyväksyntämenettely 3. Työsuunnitelma Projekti- ja ohjausryhmä työskentelyyn osallistuvat henkilöt Työskentelytavat (työpajat, haastattelut, ) Työvälineet ja menetelmät Tuotosten julkaisulupa (vain asiakas / alue tai seutu / kaikki Tieran asiakkaat / kansallinen) 4. Työn toteutus Työ käynnistyy ja päättyy ohjausryhmän päätöksellä Ohjausryhmä seuraa työn edistymistä ja hyväksyy / hylkää tuotokset Copyright Kuntien Tiera Oy 10

11 Seutu / kuntayhtymä Kunta Työntekijä Kuntalainen Tavoitteet, tuotokset ja hyödyt Määritetään yhdessä Projektin tavoitteet Projektin tuotokset Hyötyjen mahdollistajat Saavutettavat hyödyt Yhdenmukaistaa toimintaa talous- ja henkilöstöhallinnon alueella Arkkitehtuurikuvaukset Arkkitehtuurin hyödyntäminen kunnassa Parempi palvelu asiakkaalle Varmistaa yhteentoimivuus Kuvata prosessien väliset suhteet Arkkitehtuurilinjaukset Prosessiintegraatiomallit Yhtenäinen toimintatapa ja toiminnan muutos Työn tuottavuus ja mielekkyys paranee Päällekkäisen tiedon hallinta vähenee Kuvata malliprosessit Yhdenmukaistaa käsitteet Jäsentää tietojärjestelmäpalvelut Kuvata liittymät ja rajapinnat Prosessikuvaukset Käsitteet, käsitteiden väliset yhteydet ja tietomääritykset Looginen tietojärjestelmäpalveluiden jäsennys Käsitteistön ja tietojen yhtenäistäminen ja yhteiskäyttö Yhteinen malli ja viitekehys Toiminnan kehittäminen tehostuu Palvelujen kehitys ja toteutus nopeutuu ja tehostuu Tiedolla johtaminen tehostuu Helpottaa raportoinnin ja tilastoinnin kehittämistä Liittymä- ja rajapintakuvaus Kuntien välinen yhteistyö helpottuu Yhteisten järjestelmien kehitys ja käyttöönotto helpottuu Varmistaa arkkitehtuurin vaikuttavuus Arkkitehtuuri viestinnän tuki ja suunnittelu Seudullinen raportointi helpottuu Copyright Kuntien Tiera Oy 11

12 Asiantuntijamme Tarkemmat CV:t toimitamme pyydettäessä Kokemusta: Arkkitehtuurin kehittäminen (5-15+ vuotta) Arkkitehtuurityön käynnistäminen ja johtaminen ml. osaamisverkostot Arkkitehtuuriosaamisen kehittäminen Toiminnankehitys Menetelmäkehitys ja menetelmien soveltaminen Muutoshallinta Portfoliohallinta Projektihallinta Konsultointi ja muut asiantuntijatehtävät Keskeiset osaamisalueet: Toiminnanohjaus Tiedolla johtaminen Tiedonhallinta, asianhallinta Digitalisointi Master datan hallinta Identiteetin hallinta ja tunnistaminen Integraatioratkaisut, ml. Palveluväylä Kuntien toimialakohtaiset ratkaisut Copyright Kuntien Tiera Oy 12

13 Kiitos! Lisätietoja: Asiakkuuspäällikkö

14 Tiera KA- palvelun esittely

15 Arkkitehtuuripalvelu Tierassa Tieran Palveluiden arkkitehtuuri Yhteentoimivuus Tieran Kokonaisarkkitehtuuri palvelu - Tukee Tieran ratkaisuiden kehittämistä. - Määritellään yhdessä asiantuntija- ja muiden sidosryhmien kanssa niin, että ne vastaavat kuntien tarpeita (toiminnalliset, ei-toiminnalliset, konkreettiset vaatimukset) ja että palvelut ovat keskenään yhteensopivia. - Hyödynnetään yhteisiä hyviä käytänteitä ja esimerkkejä - Tukee asiakkaan oman toimintaympäristön ja arkkitehtuurin kehittämistä. - Määritellään yhdessä asiakkaan omien asiantuntijoiden ja muiden sidosryhmien kanssa yhteentoimivuuden varmistamiseksi. - Hyödynnetään yhteisiä hyviä käytänteitä ja esimerkkejä. Copyright Kuntien Tiera Oy 15

16 Arkkitehtuuripalvelu asiakkaille Kokonaisarkkitehtuuripalvelu asiakkaille Tieran Kokonaisarkkitehtuuri palvelu Arkkitehtuurin kuvaus Arkkitehtuurin konsultointi Nykytilan kuvaus Tavoitetilan kuvaus Arkkitehtuurin hallintamalli Arkkitehtuurin toteutussuunnittelu Copyright Kuntien Tiera Oy 16

17 Tiera KA- palvelun määrittely ja toteutus Vaihe Sisältökuvaus 1. Tarveanalyysi Mitä, miksi, kenelle, milloin? 2. Palvelukuvaus (tarjouksen liite) Työn tavoitteet, hyödyt, tuotokset Työmääräarviot (asiakas ja Tiera), kustannusarvio Alustava aikataulu Työskentelymenetelmät, työn ohjaus ja hyväksyntämenettely 3. Työsuunnitelma (tarjous hyväksytty, sopimus) Projekti- ja ohjausryhmä työskentelyyn osallistuvat henkilöt Työskentelytavat (työpajat, haastattelut, ) Työvälineet ja menetelmät Tuotosten julkaisulupa (vain asiakas / alue tai seutu / kaikki Tieran asiakkaat / kansallinen) 4. Työn toteutus Työ käynnistyy ja päättyy ohjausryhmän päätöksellä Ohjausryhmä seuraa työn edistymistä ja hyväksyy / hylkää tuotokset Copyright Kuntien Tiera Oy 17

18 Seutu / kuntayhtymä Kansallinen Kunta Työntekijä Kuntalainen Tavoitteet, tuotokset ja hyödyt (esimerkki) Määritetään yhdessä Projektin tavoitteet Projektin tuotokset Hyötyjen mahdollistajat Saavutettavat hyödyt Yhdenmukaistaa toimintaa talous- ja henkilöstöhallinnon alueella Arkkitehtuurikuvaukset Arkkitehtuurin hyödyntäminen kunnassa Parempi palvelu asiakkaalle Varmistaa yhteentoimivuus Kuvata prosessien väliset suhteet Arkkitehtuurilinjaukset Prosessiintegraatiomallit Yhtenäinen toimintatapa ja toiminnan muutos Työn tuottavuus ja mielekkyys paranee Päällekkäisen tiedon hallinta vähenee Kuvata malliprosessit Yhdenmukaistaa käsitteet Jäsentää tietojärjestelmäpalvelut Kuvata liittymät ja rajapinnat Prosessikuvaukset Käsitteet, käsitteiden väliset yhteydet ja tietomääritykset Looginen tietojärjestelmäpalveluiden jäsennys Käsitteistön ja tietojen yhtenäistäminen ja yhteiskäyttö Yhteinen malli ja viitekehys Toiminnan kehittäminen tehostuu Palvelujen kehitys ja toteutus nopeutuu ja tehostuu Tiedolla johtaminen tehostuu Helpottaa raportoinnin ja tilastoinnin kehittämistä Liittymä- ja rajapintakuvaus Kuntien välinen yhteistyö helpottuu Yhteisten järjestelmien kehitys ja käyttöönotto helpottuu Varmistaa arkkitehtuurin vaikuttavuus Arkkitehtuuri viestinnän tuki ja suunnittelu Seudullinen / kansallinen raportointi helpottuu Copyright Kuntien Tiera Oy 18

19 Tiera KA-palvelu Arkkitehtuurin hallintamalli esimerkki Palvelu tuotanto 1. Tavoitteena selkeyttää kokonaisarkkitehtuurityön hyödyt: o Organisaatiolle ja toiminnan johtamiselle o Tietohallinnon johtamiselle o Laatujärjestelmien tukena o Hanke- ja projektinhallinnassa (kehitystyön ohjaus) o Ratkaisuiden kehittämisessä Strategia Työskentely Tieto- järjestelmä- Kokonaisuuden johtaminen 2. Tavoitteena määrittää ja kuvata asiakkaan toimintamalli: o Miten arkkitehtuuria ja arkkitehtuurikuvauksia sekä arkkitehtuurin kehittämissuunnitelmaa ylläpidetään o Miten arkkitehtuurityötä johdetaan o Miten tehtyjä arkkitehtuurilinjauksia hyödynnetään, noudatetaan ja tarvittaessa muutetaan kytkettynä normaaliin kehittämistoimintaan Copyright Kuntien Tiera Oy 19

20 Arkkitehtuurin hallintamalli Sisältö esimerkki o o o o o o Liityntä toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen Hallinnan roolit, tehtävät ja vastuut o Kuvaa keskeisimmät arkkitehtuurinhallinnan roolit ja näiden roolien tehtävät Hallinnan organisointi o Kiinnittää nimetyt tahot ja henkilöt hallinnan rooleihin, konkretisoi arkkitehtuurinhallinnan toimijat Hallintaprosessit o Prosessit, joiden mukaisesti arkkitehtuurin hallinta käytännössä toteutetaan Työjärjestys ja vuosikello o Prosesseja täydentävä mekanismi, jonka avulla kokonaisarkkitehtuurin toimijat toteuttavat arkkitehtuurityötä ja jonka mukaan arkkitehtuuritoimintaa hallitaan suunnitelmallisesti vuositasolla Arkkitehtuuritoiminnan mittarit ja jatkuva kehittäminen o Palvelu tuotanto Strategia Työskentely Tieto- järjestelmä- Kokonaisuuden johtaminen arkkitehtuurinhallinnan onnistumista ja toimivuutta koskevat, vuosittain päivitettävät mittarit ja arkkitehtuurinhallinnan jatkuvan kehittämisen malli. Copyright Kuntien Tiera Oy 20

21 Tiera KA-palvelu Arkkitehtuurin kuvaus 1. Esimerkki tavoitteita o Kokonaiskuvan hahmottaminen, nykytilan haltuunotto o Strategian jalkautus, hankesuunnittelun tukeminen o Toiminnan tehostaminen ja yhdenmukaistaminen o Kustannustehokkuuden parantaminen 2. Esimerkki hyötyjä o Suunnitelmat ovat realistisempia o Päällekkäinen ja turha työ vähenee (esim. manuaalinen tiedonsiirto) o Työn tuottavuus ja mielekkyys paranee o Yhteistyö helpottuu ja yhteisten ratkaisujen käyttöönotto helpottuu Copyright Kuntien Tiera Oy 21

22 Esimerkkejä arkkitehtuurin kuvauksista Nykytilan kuvaus Järjestelmäkartta (koko kunta) Looginen päätoiminnallisuus, Toteuttava järjestelmä Loogiset toiminnallisuudet tietojärjestelmissä (isoimmat järjestelmät toimialueittain) Toimialueittain tietojärjestelmät ja tietovirrat + Järjestelmärekisteri excel (~JHS179 / Kartturi ) Copyright Kuntien Tiera Oy 22

23 Case Alueellinen yhteistyö Keski-Suomen kunnat, Jämsä & Keski- Suomen liitto

24 Arkkitehtuurityön tavoitteet ja hyödyt Esimerkin (kotihoitopalvelu) avulla konkretisoitiin, kuinka Ikääntyvien palveluiden kehittämistä voidaan tukea arkkitehtuurityön avulla Miten työn tekemisen prosesseja voisi yhdenmukaistaa maakunnassa? Miten työn tehokkuutta ja vaikuttavuutta voidaan parantaa sekä tietojärjestelmien kehittämisen että toiminnan kehityksen kautta? Miten palveluiden tuomista lähelle kuntalaista saadaan paremmin tuettua tietojärjestelmien kehittämisellä ja mobiiliratkaisuja hyödyntämällä? Miten asiakkaiden ja työntekijöiden tasavertaisuutta voidaan edesauttaa? Projektin kokonaiskesto: n. 9 kk Tieran työmäärä: n. 50 htp 24

25 Kuntien palveluprosessit ja niitä tukevat sovellukset Työn tehokkuuden ja vaikuttavuuden parantaminen toiminnan kehityksen sekä tietojärjestelmien kehittämisen kautta kokonaisarkkitehtuuri ajattelumallia soveltamalla. Lainsäädäntö, asetukset Asiakkaat ja heidän tarpeensa Palvelun X tuottaminen Alueelliset, seudulliset ja kuntakohtaiset tarpeet sekä rajoitteet Työntekijät ja heidän tarpeensa Sovellettu kokonaisarkkitehtuuri menetelmä Toiminta-arkkitehtuuri Nykytila: Nykytoiminnan kuvaus ( = prosessit, palvelut) asiakas- ja tarvelähtöisesti Nykytila: Tekijät, roolit, toimintaympäristö Tavoitetilan kuvaus Johtopäätökset ja suositukset toiminnan organisoinniksi. Tietoarkkitehtuuri Mitä tietoa tarvitaan palvelussa ja toiminnan tukemiseksi eri rooleissa? Mistä tarvittava tieto saadaan, kuka tuottaa tiedon? Mitä tiedolla tehdään prosessin eri vaiheissa? Kuka tarvitsee mitäkin tietoa toimintaansa / palvelun tuottamiseen? Tietojärjestelmäarkkitehtuuri Nykytila: mitä järjestelmiä on käytössä, mikä on niiden elinkaaren vaihe? Tavoitetila: Mitä ICTratkaisuja tarvitaan palvelun tuottamiseen asiakas- ja tarvelähtöisesti, toiminnan tukemiseen ja palvelun sähköistämiseen. Johtopäätökset ja suositukset ratkaisujen kehittämiseksi. 25

26 Case sähköisen asioinnin kehittäminen Pieksämäki

27 Pieksämäen sähköisten palvelujen kehittäminen Työ on valmistunut ja uusi projekti käynnistynyt Strateginen tavoitetila: Pieksämäellä kuntalainen on kuningas. Pieksämäki on kaupunki, jossa kaikki palvelut ovat lähellä ja jossa on helppo asioida ja asua. Toimenpide ehdotus, johon Tieran kokonaisarkkitehtuuripalvelu ja sähköisten palvelujen ratkaisut liittyvät: - Edistetään kuntapalvelujen tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta uudistamalla palvelutuotantoprosesseja. - Hyödynnetään erityisesti tietotekniikan mahdollisuuksia ihmisten arjessa selviytymisessä helpottamalla jokapäiväisten toimintojen tekemistä. Tieran kokonaisarkkitehtuuripalvelun avulla - Tuetaan Pieksämäen kaupunkia palvelukehityksessä niin, että saadaan toimivat, ajanmukaiset ja kaupunkilaista parhaiten palvelevat asiointijärjestelmät. - Tuotetaan väline palvelurakennefilosofian toteuttamiseksi sähköisten palveluiden osalta Tieran sähköisten palvelujen suunnittelulla ja toteutuksella - Mahdollistetaan tavoitteiden saavuttaminen suunnittelemalla ja rakentamalla kaupunkiin toimiva sähköinen palvelujärjestelmä asiakaslähtöisestä tulokulmasta. Copyright Kuntien Tiera Oy 27

28 Pieksämäen projekti Vaihe 1 Projektin kokonaiskesto: n. 4 kk Tieran työmäärä: n. 25 htp Tärkeimmät tuotokset: Nykytilan alkukartoitus sähköisellä kyselyllä Pieksämäen nykytilan kuvaukset: Sidosryhmät Kunnan palvelut ja palvelukartan kuvaus Prosessikartta Tietojärjestelmäkartta Arkkitehtuurin hallintamallin pohjaksi Pieksämäen arkkitehtuuriperiaatteet Pieksämäeltä työhön osallistui laaja joukko asiantuntijoita eri toimialoilta, konsernihallinnosta sekä kaupungin johtoryhmän jäsenet. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimi Pieksämäen kaupunginjohtaja. Copyright Kuntien Tiera Oy 28

29 Case Tietohallinnon ohjausryhmätyöskentelyn työvälineiden ja valmiuksien kehittäminen Porvoo

30 Työn tavoitteet Projektin kokonaiskesto: n. 5 kk Tieran työmäärä: n htp Palvelutuotannon kehityshankkeiden organisoinnin ja haltuunoton tukeminen. Tietohallinnon ohjausryhmälle tarvittavien työkalujen ja valmiuksien kehittäminen työtä tukemaan, eli tietojärjestelmäkokonaisuuden johtamiseen kokonaisarkkitehtuurin ja projektisalkun avulla. Strategia Työskentely Palvelu tuotanto Tietojärjestelmä- Kokonaisuuden johtaminen Copyright Kuntien Tiera Oy 30

31 Palvelun sisältö Työ on käynnissä Nykytila Tavoitetila Tietojärjestelmäkartta Tietojärjestelmärekisteri Tietovirrat (+ Vaatimukset seuraavaan vaiheeseen ja huomiot projektisalkun päivittämistä varten) Arkkitehtuurin visio (= tavoitetilan karkean tason kuvaus) Kehittämissuunnitelmat Tietojärjestelmähankkeiden kuvaus projektisalkkua varten, hankkeiden positiointi tietojärjestelmäarkkitehtuurissa Copyright Kuntien Tiera Oy 31

32 Kaupungin johto Seutu Tietohallinto Nykytila KA- työn tavoitteet, tuotokset ja hyödyt Projektin tavoitteet Projektin tuotokset Saavutettavat hyödyt Kuvata Porvoon kaupungin tietojärjestelmien nykytila julkisen hallinnon suositusten mukaisesti Arkkitehtuuri-kuvaukset Tietojärjestelmärekisteri Kokonaiskuva kaupungin tietojärjestelmistä Kehittämisen osaoptimointi voidaan havaita Dokumentoida keskeisten tietojärjestelmien tiedot Tietojärjestelmäkartta Päällekkäiset järjestelmät voidaan havaita Näkyvyys järjestelmien välisiin suhteisiin Visualisoida tietojärjestelmät Tietovirrat Kuntien välisen yhteistyön suunnittelu helpottuu Yhteisten järjestelmien kehitys ja käyttöönotto helpottuu Kehittäminen voidaan tehdä kokonaisuutta optimoiden Copyright Kuntien Tiera Oy 32

33 Tavoitetilan kuvaus: Porvoon kaupungin toimintaympäristö (esimerkki, luonnos) Palvelun Palvelun tuottaja X tuottaja X 3. sektorin toimijat Yritysasiakkaat Kunta-konserni Asukkaat Valtion virastot Valtion virasto J HUS Porvoo Kansalliset palvelut Tieran palvelut Sivistystoimi Konsernihallinto Tytäryhtiö Porvoon Energia Sosiaali- ja terveystoimi Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Tytäryhtiö Itä- Uudenmaan jätehuolto Sovelluspalvelun Sovelluspalvel tarjoaja un tarjoaja Liikelaitos Kuninkaantien työterveys Liikelaitos Tilapalvelut Liikelaitos Porvoon Vesi Itä-Uudenmaan pelastuslaitos Copyright Kuntien Tiera Oy 33

34 Tietohallinnon toimintaympäristö esimerkki (Porvoo) Mitkä ovat tietohallinnon keskeiset kehittämistoimenpiteet toiminnan kehityksen tarpeisiin ja kaupunkistrategian jalkauttamiseksi? Copyright Kuntien Tiera Oy 34

35 Case Tiedolla johtamisen ja toiminnanohjauksen kokonaissuunnittelu SoTe- Kainuu maakuntayhtymä

36 Kokonaissuunnittelu Työ on käynnissä Projektin kokonaiskesto: n. 3 kk Tieran KA-palvelu osuus n. 30 htp Työn painopiste alue STRATEGINEN JOHTAMINEN Hyödyntää Mahdollistaa TIEDOLLA JOHTAMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄ Tukee käytänteiden kehittämistä KOKONAISARKKITEHTUURI Tukee määrittelyä NYKYTILA Tietojärjestelmät, Tietovirrat, Tietosisällöt TAVOITETILA Prosessit, Palvelut, Tietotarpeet ja lähteet Master datan hallinta Tietojärjestelmät Integraatiot EROANALYYSI TIEKARTTA Kokonaisuuden toteutussuunnitelma Copyright Kuntien Tiera Oy 36

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen Esimerkkikohde: Kotihoidon palvelut ja niitä tukevien sovellusten kehittäminen Julkaisija: Keski-Suomen liitto

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Versio: 1.1 5.10.2012 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 ICT-palvelujen kehittäminen

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri kokonaisarkkitehtuuri arkkitehtuurilinjaukset ja -kuvaukset Määrittely 0.95 Päiväys 4.4.2011 kokonaisarkkitehtuuri Määrittely Valtiovarainministeriö 4.4.2011 2 (42) Tiivistelmä arkkitehtuurilinjaukset

Lisätiedot

22.9.2011 JULKISEN HALLINNON JA VALTIONHALLINNON KOKONAISARKKITEHTUURI - LUONNOSTEN LAUSUNTO VM/2438/00.01.02.03/201

22.9.2011 JULKISEN HALLINNON JA VALTIONHALLINNON KOKONAISARKKITEHTUURI - LUONNOSTEN LAUSUNTO VM/2438/00.01.02.03/201 1 (2) 22.9.2011 Valtiovarainministeriö JULKISEN HALLINNON JA VALTIONHALLINNON KOKONAISARKKITEHTUURI - LUONNOSTEN LAUSUNTO VM/2438/00.01.02.03/201 Valtiovarainministeriö on varannut Espoon kaupungille mahdollisuuden

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihanke 2: Yhteinen ICT- ja sähköisen asioinnin kehittäminen Loppuraportti Matti Franck Valtiovarainministeriö, HKO, KuntaIT Heikki Talkkari Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien yhteisarviointi 1 TIETOJÄRJESTELMIEN YHTEENTOIMIVUUS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA

Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien yhteisarviointi 1 TIETOJÄRJESTELMIEN YHTEENTOIMIVUUS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien yhteisarviointi 1 TIETOJÄRJESTELMIEN YHTEENTOIMIVUUS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA 2012 Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien yhteisarviointi 20.2.2013 Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien

Lisätiedot

Tieran palvelut 2012-2013

Tieran palvelut 2012-2013 Tieran palvelut 2012-2013 Sovelluspalvelut Infra- ja tukipalvelut Tietohallinnon johtamisen palvelut Copyright Kuntien Tiera Oy Palvelutarjooman kokonaisarkkitehtuuri = valmis 2012-2013 = työn alla 2012-2013

Lisätiedot

Valmennusohjelma julkisen hallinnon yhteentoimivuuden edistämiseksi Toiminnan kehittäminen 9.2.2015

Valmennusohjelma julkisen hallinnon yhteentoimivuuden edistämiseksi Toiminnan kehittäminen 9.2.2015 Valmennusohjelma julkisen hallinnon yhteentoimivuuden edistämiseksi Toiminnan kehittäminen 9.2.2015 Valmennukset koostuvat aiheista, jotka yhdessä 1. Toiminnan johtaminen muodostavat valmennuspolun Osallistuja

Lisätiedot

JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen

JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen Versio: 1.0 Julkaistu: 13.6.2014 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Suosituksen rakenne... 2 2 Soveltamisala... 3

Lisätiedot

KANSALLISEN DIGITAALISEN KIRJASTON KOKONAISARKKITEHTUURI

KANSALLISEN DIGITAALISEN KIRJASTON KOKONAISARKKITEHTUURI V2.0 Tämä määrittely on osa opetus- ja kulttuuriministeriön Kansallinen digitaalinen kirjasto -hanketta (hankenumero OKM052:00/2011) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 4 1.1 Kansallinen digitaalinen kirjasto... 4 1.2

Lisätiedot

TIETO- JÄRJESTELMÄN PROSESSIEN KEHITTÄMINEN

TIETO- JÄRJESTELMÄN PROSESSIEN KEHITTÄMINEN Digia Konsultointipalvelut TIETO- JÄRJESTELMÄN PROSESSIEN KEHITTÄMINEN Palvelukuvaus Tietojärjestelmän prosessien kehittäminen Palvelukuvaus 2 TIETOJÄRJESTELMÄN PROSESSIEN KEHITTÄMINEN Palvelun yleiskuvaus

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KUNTIEN DIGITAALISET PALVELUT Palveluiden tarjonnan ja käytön edistäminen kunnissa

KESKI-SUOMEN KUNTIEN DIGITAALISET PALVELUT Palveluiden tarjonnan ja käytön edistäminen kunnissa 1 KESKI-SUOMEN KUNTIEN DIGITAALISET PALVELUT Palveluiden tarjonnan ja käytön edistäminen kunnissa ICT-strategian Digitaalinen Keski-Suomi -teeman osaselvitys Tenho Jokelainen, Kuntien Tiera Oy 25.02.2015

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Kokonaisarkkitehtuurin käsitteitä ja termejä Määrittely 1.0 Päiväys 4.4.2012 4.4.2012 2 (10) Tiivistelmä Tähän dokumenttiin on koottu julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurissa

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Forssan-seudun kunta- ja palvelurakennemuutosten selvitys

Forssan-seudun kunta- ja palvelurakennemuutosten selvitys Forssan-seudun kunta- ja palvelurakennemuutosten selvitys ICT-selvitys Forssa, Humppila, Jokioinen, Tammela, Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä (Fshky), Forssan Ammatti-instituutti (FAI), Loimijoen

Lisätiedot

20.11.2008 Valtionhallinnon johto ja asiantuntijat

20.11.2008 Valtionhallinnon johto ja asiantuntijat KuntaIT-toiminnan tilannekatsaus 20.11.2008 Valtionhallinnon johto ja asiantuntijat antti.holmroos@vm.fi KuntaIT:n projektisalkku 2008-2009 Omistaja Osapuolet Arvioitu Budjetti Aikataulu Tietojohtaminen

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

ERITYISVASTUUALUETASOINEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TIETOHALLINNON YHTEISTYÖMALLI

ERITYISVASTUUALUETASOINEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TIETOHALLINNON YHTEISTYÖMALLI Työryhmän loppuraportti ERITYISVASTUUALUETASOINEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TIETOHALLINNON YHTEISTYÖMALLI TIETOHALLINTOYHTEISTYÖN JOHTAMINEN JA ORGANISOIN- TI OULUN YLIOPISTOLLISEN KESKUSSAIRAALAN

Lisätiedot

Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen. Kehittämistyöryhmän loppuraportti

Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen. Kehittämistyöryhmän loppuraportti Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen Kehittämistyöryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 10/2005 Kuntien ja valtion tietohallinnon

Lisätiedot

19.11.2014. Metropolikaupungin ICT -ympäristöjen kartoitusprojekti. Loppuraportti. 21.11.2014 Versio 0.95

19.11.2014. Metropolikaupungin ICT -ympäristöjen kartoitusprojekti. Loppuraportti. 21.11.2014 Versio 0.95 19.11.2014 Metropolikaupungin ICT -ympäristöjen kartoitusprojekti Loppuraportti 21.11.2014 Versio 0.95 Metropolikaupunki 2 (73) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Dokumentin versiohistoria... 4 1.

Lisätiedot

Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri

Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri 15.12.2012 Versio: 1.0 Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri 19.12.2012 2 (109) Sisällys 1. Johdanto... 4 1.1. Kuvauksen kohde ja dokumentin tarkoitus...

Lisätiedot

Kohti kumppanuutta. Ratkaisun ylätason kuvaus kokonaisarkkitehtuurimenetelmän 25.9.2009. Versio: 1.0

Kohti kumppanuutta. Ratkaisun ylätason kuvaus kokonaisarkkitehtuurimenetelmän 25.9.2009. Versio: 1.0 Kohti kumppanuutta Ratkaisun ylätason kuvaus kokonaisarkkitehtuurimenetelmän mukaan jäsennettynä 25.9.2009 Versio: 1.0 jäsennys KA-menetelmällä 25.9.2009 2 (80) Sisällys 1. Johdanto... 4 1.1. Dokumentin

Lisätiedot

Uusi Asiakaspalvelumalli

Uusi Asiakaspalvelumalli JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Uusi Asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Uuden asiakaspalvelumallin projektiryhmä Päivi Haapajoki Sisällys Johdanto... 2 Taustaa ja tavoitteet...

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma Toimintasuunnitelma 2014 2.4.2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 2(26) VERSIOHISTORIA versio pvm kuvaus ylläpidosta tekijä

Lisätiedot

Valitse kohde. 0. Espoon tuottavuusohjelma 20.3.2013. 2009 2012 loppuraportti

Valitse kohde. 0. Espoon tuottavuusohjelma 20.3.2013. 2009 2012 loppuraportti Valitse kohde. 0 Espoon tuottavuusohjelma 20.3.2013 2009 2012 loppuraportti Sisällysluettelo 1. Tausta... 3 2. Tuottavuusohjelman kehittämisalueet ja organisointi... 4 3. Palvelujen järjestämisen ja palveluverkon

Lisätiedot

LIIKETOIMINTA- PROSESSIEN KEHITTÄMINEN

LIIKETOIMINTA- PROSESSIEN KEHITTÄMINEN Digia Konsultointipalvelut LIIKETOIMINTA- PROSESSIEN KEHITTÄMINEN Palvelukuvaus Liiketoimintaprosessien kehittäminen Palvelukuvaus 2 LIIKETOIMINTAPROSESSIEN KEHITTÄMINEN Palvelun yleiskuvaus Liiketoimintaprosessien

Lisätiedot

Esitys Jyväskylän yliopiston arkkitehtuuriperiaatteiksi

Esitys Jyväskylän yliopiston arkkitehtuuriperiaatteiksi Esitys Jyväskylän yliopiston arkkitehtuuriperiaatteiksi Versio 1.1 18.6.2012 Kokonaisarkkitehtuurihankkeen ohjausryhmä Laatua ja liikettä 2017 tavoitetila Strategiansa mukaisesti Jyväskylän yliopisto on

Lisätiedot

Perustettava KPK ICT Oy. Liiketoimintasuunnitelma esitys v2.0, 8.4.2010

Perustettava KPK ICT Oy. Liiketoimintasuunnitelma esitys v2.0, 8.4.2010 Perustettava KPK ICT Oy Liiketoimintasuunnitelma esitys v2.0, 8.4.2010 Kuntien ICT-palvelukeskus tiivistelmä Vaikuttavuus kuntien toiminnan kehittämisessä Kuntasektorilla on merkittävä tuottavuuden kehityspotentiaali.

Lisätiedot

Valtioneuvoston asianhallinnan kohdearkkitehtuuri

Valtioneuvoston asianhallinnan kohdearkkitehtuuri Valtioneuvoston asianhallinnan kohdearkkitehtuuri 1.10.2014 Versio:1.2 1.10.2014 2 (60) Sisällys Tiivistelmä... 4 1. Johdanto... 7 1.1. Kuvauksen kohde... 7 1.2. Kenelle tämä dokumentti on tarkoitettu...

Lisätiedot