LASTEN PÄIVÄHOITOPALVELUIDEN ASIAKASRAATI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LASTEN PÄIVÄHOITOPALVELUIDEN ASIAKASRAATI"

Transkriptio

1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (7) LASTEN PÄIVÄHOITOPALVELUIDEN ASIAKASRAATI Aika ke kl Paikka Steinerpäiväkti Pikku-Otava, Krppumäentie 1 A, Palkka Läsnä Lampinen Taru Malinen Maarit Pihl Anu Plvi Päivi Rauhamäki Tiina Räty Tanja Suikki Siina Tirkknen Maarit Tyynysniemi Annika Vutilainen Inkeri Adenius-Jkivuri Merja, siht. Ahlqvist Tarja, pj Heinälä Tuula Saastaminen Helena Rssi Anna Järvinen Saara Lahtinen Salla 1. Steinerpäiväkti Pikku-Otavan esittely, Tuula Heinälä Tuula Heinälä kerti vunna 1998 Palkassa alittaneesta Steinerpäiväkti Pikku-Otavasta, sen histriasta ja timinnasta. Yksityistä päiväktia ylläpitää kannatusyhdistys ja timinta n vitta tavittelematnta. Päiväkdin rakennus n suunniteltu alun perin steinerpäiväkdiksi ja se n rakennettu sillisen Jyväskylän maalaiskunnan tiveesta vastaamaan tarpeeseen tarjta steinerpedaggista päivähita kunnassa ja saada lisää hitpaikkja alueelle. Tällä hetkellä Jyväskylän kaupungissa timii siis kaksi steinerpäiväktia, jista vanhempi n Mattilankadulla sijaitseva vunna 1976 perustettu päiväkti Tähtitarha. Päiväkdissa työskentelee viisi vakituista työntekijää, jista salla n ammattitutkinnn lisäksi ammatillinen perehtyneisyys steinerpedaggiikkaan. Asiakasperheet vat pääsin Palkan alueelta ja lähiympäristöstä, mutta heitä tulee myös ympäri kaupunkia ja muista kunnistakin. Sisarusryhmänä timivassa lapsiryhmässä lapsia n hidssa nin 30, jista yhdeksän eskaria. Rudlf Steiner kulu maksaa esipetuksen järjestämisen, muuten talus pyörii Jyväskylän kaupungin palvelusetelijärjestelmän avulla. Päiväkdin timinnassa krstetaan kdinmaisuutta ja leikkiä. Kädentaidt, kdin työt ja puutarhanhit timivat muun muassa tekemällä ppimisen phjana. Leikille varataan päivässä paljn aikaa; leikkimateriaalit vat yksinkertaisia ja viitteellisiä; lasten ma mielikuvitus n tärkeää. Päiväkdissa Olavintie 1 PL 82, Jyväskylä Puh

2 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 2 (7) pyritään siihen, että lapsi saa kasvaa vapaaksi, mutta se ei tarkita samaa kuin vapaa kasvatus ; säännöt ja rajat vat lemassa timinnassa. Tärkeitä periaatteita päiväkdissa vat myös kestävä kehitys ja eklgisuus. Päiväkdissa käytetään Prtaat lumuun hjelmaa ja tällä hetkellä llaan krkeimmalla asteella (5); kaikki ruka tehdään alusta asti itse ja se n lumua 90%:sti. Lapset vat paljn mukana ruuan tekemisessä, minkä n humattu näkyvän myös syömisngelmien vähenemisenä. Lumuasiita ei lapsille peteta sinänsä vaan niitä pitaan käytännössä timimalla ja keskustelemalla. Asiakasraatilaiset kyselivät aktiivisesti steinerpäiväkdin timinnasta ja tausta-ajatuksista. Kysyttiin muun muassa, nk tutkimuksissa tai muuten seurattu, miten steinerpäiväkdeissa ja kuluissa lleiden lasten sijittuminen elämään menee. Tdettiin, että jitakin tutkimuksia n tehty ja niiden sekä kkemusten perusteella näyttää siltä, että steinerpedaggiikka taustaiset lapset pärjäävät elämässä hyvin ja vat harvemmin kuin muut työttöminä. Tämä visi jhtua esimerkiksi siitä, että he vat usein tavallista kekseliäämpiä ja timinnallisia. Kysyttiin myös, minkä verran perheet nudattavat steinerpedaggisia periaatteita kasvatusasiissa ktna. Tdettiin, että n vaikea sana, miten perheet timivat yksityiselämässään, mutta sa hakee steinerpäiväktiin tarkituksella (usein valinnan perusteena myös lumuruka) ja tisille päiväkdissa nudatettavat periaatteet tulevat tutuiksi hitsuhteen aikana. Perheet vat erilaisia ja timivat eri tavin. Krstettiin, että steinerpedaggiikka ei le lahk vaan pedagginen timintatapa. Perheitä inftaan hyvin ennen hidn alitusta (miksi ei käytetä tiettyjä leluja, tietkneita ym.). Perheet eivät le valittaneet, vaikka jskus n aluksi ihmetelty timintatapja. Asiakkuudet vat yleensä pitkäaikaisia ja sillin tullaan tutuiksi. Yhteisöllisyys n päiväkdissa tärkeää ja vanhemmat livat aikanaan mukana j päiväkdin rakentamisessa ja timivat aktiivisesti edelleen eri prjekteissa; talkissa tehdään yhdessä. Asiakasraati kysyi myös, nk päiväktiin jna. Kerrttiin, että ei le juuri nyt, mutta jskus n; tilanne elää vuden aikana. Kskaan ei le llut pitkää jna. Perheiden muutt alueelta tiselle aiheuttavat jskus npeasti uusia tilanteita jnna tai tyhjentyvinä paikkina. Tiedusteluihin, tehdäänkö kaikki ruuat alusta lähtien ja nk päiväkdissa allergisia lapsia, tdettiin, että kaikki ruka tehdään itse ja allergisia lapsia n hidssa välillä, muttei erityisen paljn. Asiakasraatia kiinnsti myös, miten päiväkdissa nnistuu yhdistää leikki ja esipetus. Kuvattiin esipetustimintaa ja, että kska leikki lähtee lapsesta itsestään ja vaatii ssiaaliselta tilanteelta paljn, siinä n runsaasti kasvun aineksia. Myös materiaalit tukevat eri ppimisen sa-alueita (matemaattiset peruskäsitteet, hahmttaminen, kädentyöt ); kerrttiin esimerkkejä ja krstettiin, että työkasvatus n keskeistä; käsillä käsittäen. 2. Lapselle minaiset tavat timia - keskustelua päivähidn ja varhaiskasvatuksen timintatavista Asiakasraadissa li raatilaisten lisäksi keskustelemassa päivähidn ja varhaiskasvatuksen timintatavista ja lapselle minaisista tavista timia päivähidn työntekijöitä. Anna Rssi, Saara Järvinen ja Salla Lahtinen kertivat ensin lyhyesti masta työstään ja man yksikkönsä timintaperiaatteista sekä tilista timinnan tteuttamisen kannalta. Esiteltiin esimerkiksi Taikalampun päiväkdin leikkialue timintaa ja Tikkalan päiväkdin pien- eli ktiryhmiä timinnan tteuttamisessa. Asiakasraati, työntekijät sekä Steinerpäiväkti Pikku-Otavan henkilöstö keskusteli sen jälkeen muun muassa: miten perheet saavat tieta päivähityksikön timinnasta ja timintatavista miten lasten kanssa timitaan; lapselle minaisista tavista timia miten perheet vivat sallistua timinnan suunnitteluun mitkä asiat säätelevät varhaiskasvatuksen timintatapja

3 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 3 (7) Ovatk päiväkdit Jyväskylässä erikistuneet jhnkin; nk leikki erikistumisalue? Miten timinnasta saa tieta? Asiakasraati ti esiin kkemuksensa, että esimerkiksi esipetuksessa n suuria erja kaupungin yksikköjen välillä siinä, miten esipetusta tteutetaan. Tudaank esiin leikin merkitys ja suus timinnassa; tuleek kulumaisuus esiin ( lemme erikistuneet kulumaisuuteen!? ) Tivttiin yksikkökhtaista tiedtusta esimerkiksi nettisivuilla timintatavista ja periaatteista. Mietittiin laitetaank nettisivuille nykyään tieta vain, kska siellä pitää lla jtakin ja antaak tämä tiet ikeaa kuvaa timinnasta. Tdettiin, että yksiköissä vi käydä paikan päällä tutustumassa ja seuraamassa timintaa ja että asiakkaat vat käyttäneetkin tätä mahdllisuutta esimerkiksi ennen päivähitpaikan hakua tai ilmittautumista esipetukseen. Tutustumiseen kannustetaan päiväkdeissa. Sillin näkee, mitä timinta ikeasti n, mitä tehdään ja miten eri lapset vivat tehdä erilaisia asiita samana päivänä. Phdittiin myös, miten hankkeissa mukanalsta tiedtetaan perheitä ja raatilaiset kyselivät tisiltaan, vatk muut tietisia man päivähitpaikan pedaggiikasta. Tdettiin, että paljn riippuu henkilöstöstä ja heidän tavastaan tiedttaa; samankin yksikön sisällä tiedtus vi vaihdella. Miten paljn päiväktien välillä n erja timintatavissa? Tutiin esiin, että timinnan phja n kaupungin eri yksiköissä sama ja tavitteet timinnalle n linjattu varhaiskasvatussuunnitelmassa eli Vasussa sekä esipetussuunnitelmassa. Tteutus riippuu tekijöistä. Myös timinnan tteuttamisen edellytykset vaihtelevat esimerkiksi tiljen, ympäristön tai pihan suhteen. Kaikki ammattilaiset pyrkivät kuitenkin samantasiseen timintaan, mutta timintatavat vivat vaihdella tekijöiden mukaan. Myös ryhmän lapset eri vusina vaikuttavat siihen, miten timitaan ja mitä tehdään. Rajittavatk säädökset timintaa ja sen järjestämistapja (mm. lait, hygieniasäädökset ) Keskusteltiin esimerkiksi rukaan ja ruuan tekemiseen liittyvistä asiista. Tdettiin, että lasten kanssa vi ja tehdäänkin paljn rukaan ja ruuan valmistukseen liittyviä timintja; keskeistä n hulehtia, että tehdään ikein ja hulellisesti. Sekä Steinerpäiväkdissa että esimerkiksi Sapere hankeessa mukana levissa yksiköissä annetaan lapsille mahdllisuus ruualla leikkimiseen ja innstetaan lapsia sallistumaan ja kkeilemaan. Keskusteltiin taas myös kta esim. juhlatarjiluihin tuduista ruuista ja yhteisistä spimuksista ja niiden etukäteen tekemisestä; Turvallisuus n tärkeää (ruuan aineksista n ltava tarkka tiet, susitaan suljetuissa paketeissa levia tutteita jne.). Mutta asialla n myös pedagginen merkitys, kun saa tarjta mia herkkuja. Pihan turvallisuutta direktiivit määrittelevät tarkkaan (leikkivälineet, maalajit ). Ylipäänsä timinnalle vasu n linjaus, miten timitaan Keskusteltiin, mikä n minaista leikkiä eri-ikäisille lapsille, miten pystytään humiimaan leikin intressit eri-ikäisillä lapsilla (esim. sisarusryhmissä); vik leikistä lla yhteistä linjaa? Leikin tteuttamisen suhteen ei välttämättä vi lla yhtä linjaa kaupungin päivähidssa. Phdittiin, että leikki n tavallaan vapaa alue ja nk sen linjaaminen tarkkaan edes tarpeen. Leikissä ikä ei aina le keskeistä; usein leikissä näkyy lapsen kehitysvaihe, miten llaan tisten kanssa tekemisessä ja lapset ppivat tisiltaan leikkiessään. Ikäskaalan laajuus antaa mahdllisuuksia ppia erilaisia asiita. Leikkiteemat ja timintatavat vaihtelevat eri-ikäisillä; ist ttavat pieniä mukaan ja vaikka rli lisikin pieni, lapset ppivat imemällä ideita ismmiltaan.

4 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 4 (7) Leikin hjaamisessa n tärkeää miettiä aikuisen rlia; puitteiden luminen, mukana leminen, aktiivinen/passiivinen rli eri tilanteissa; auttaminen tarvittaessa, ristiriitatilanteissa auttaminen, linkki lasten väliseen vurvaikutukseen jne Leikissä vi myös näkyä, js lapsen kehityksessä n asiita, jtka tarvitsevat tukemista. Tämä edellyttää aikuisen ammattitaita, n ltava hereillä ja havainnitava sekä tarvittaessa timittava. Timintayksikössä tehty työnjak selkeyttää leikkimistä ja timintaa; kenestä kukin työntekijä n vastuussa ja miten man ryhmän kanssa vi, kannattaa kullinkin timia lasten tarpeiden mukaan. Hulellinen arkisuunnittelu varmistaa lapsen leikin humiimisen sana timintaa. Asiakasraati ttesi, että lisi tärkeää puhua man päiväkdin/perhepäivähitpaikan henkilökunnan kanssa varhaiskasvatuksen järjestämiseen ja leikkiin liittyvistä asiista näin kasvatuksesta mudstuu yhteinen näkemys vanhempien ja henkilöstön kanssa tämä lisää ymmärrystä ja keskinäistä luttamusta Vanhempainiltihin tarvitaan infn lisäksi ikeasti syvällistä keskustelua kasvatuksesta Päivän mittaankin kannattaa keskustella ja kerta mia näkemyksiä; tiset vanhemmat vat enemmän läsnä kuin tiset, mutta silti kannattaa kannustaa kaikkia keskusteluun Vasukeskusteluissa vi käydä yksilökhtaisia keskusteluja man lapsen kasvatuksesta Myös päivähidn alituskeskusteluissa lisi hyvä paikka kasvatuskeskusteluille Tdettiin, että alituskeskustelun käyttööntssa n klmas syksy alkamassa; yksikköjen timintatavat vaihtelevat käyttööntn suhteen Esitettiin huli, että mielletäänkö alituskeskustelu vain pienten lasten päivähidn alittamiseen; se n kuitenkin tarkitettu kaikille lapsille Kerrttiin yksikköjen timintatavista; miten vanhempainillassa n nstettu tärkeitä asiita keskusteluun ja esimerkiksi eskaritiminnasta n kerrttu knkreettisesti, mitä tehdään ja miksi; kuvattu eskarin päivää jne. Asiakasraati ttesi, että edelleen n erja päiväktien viestinnässä ja n myös kettu, että alittaessa ei le tullut mitään tieta timinnan järjestämisestä ja periaatteista, varsinkin js alittaa eri aikaan kuin muut Asiakasraati keskusteli vilkkaasti vanhempien mahdllisuuksista vaikuttaa ja kuulla asiista; tdettiin, että kaikki asiakkaatkaan eivät le aktiivisia, mutta vanhempien mukanal timinnan ja kasvatusperiaatteiden suunnittelussa lisi tärkeää Myös vanhempien keskinäinen yhteisöllisyys lisi tärkeää; phdittiin, miten perheet saisi mukaan timintaan ja talkisiin; raatilaiset tivat esiin man mtivaatinsa lla mukana ja kehittää massa päiväkdissa ja ttesivat, että se myös auttaisi tutustumaan henkilökuntaan ja luttamaan Tehtiin alite kk yksikön yhteisestä vanhempainillasta; se avaisi näkökulmia yksikön timintaan laajemmin ja mahdllistaisi keskustelua, ja lisäisi vanhempien sallisuutta massa yksikössä; tdettiin, että pelkät ryhmäkhtaiset vanhempainillat vat usein vain tiedtustilaisuuksia Phdittiin, visik lla jpa jnkun alueen tai kk kaupungin yhteinen vanhempainilta, jssa lisi is teema tai aihe kasvatuksesta?! Tutiin esiin erilaisia kkemuksia vastaavista j järjestetyistä tilaisuuksista ja tdettiin, että myös vanhemmat visivat aktivitua asian järjestämisessä Kerrttiin esimerkki mm. yhdessä yksikössä esillä lleesta vanhempainfrumin ideasta Tivttiin, että tilaisuuksissa visi lla lastenhit järjestetty; myös muille lapsille kuin päivähidssa leville lapsille Krstettiin, että lisi aina tärkeää infta hyvissä ajin tulssa levista tilaisuuksista, että perhe ehtii järjestellä aikataulujaan Tutiin esiin esimerkkejä erilaisia vanhempien itsensä aktivimista ja pyörittämistä ryhmistä, jissa vi avimesti keskustella myös vanhemmuuden ja kasvatuksen vaikeista ja raadllisista asiista

5 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 5 (7) Asiakasraati kannatti yhteisiä teematilaisuuksia varhaiskasvatuksesta ja pienten lasten asiista Asiakasraadissa kysyttiin, pitäisikö hulestua, kun näyttää, että lapset vaan n päiväkdissa ja timintaa ei näytettäisi suunniteltavan millään tavin? Tutiin esiin, että näkyykö aina kaikki suunnittelu ja timinnan phja vanhemman silmään; yleensä kuitenkin henkilöstöllä n hmma hallussa, vaikka ulkpulelta vi näyttää suunnittelemattmalta; vanhempien kannattaa aina kysyä, miksi teette näin ja pyytää perusteluja timintataville Usein aikuinen lu puitteet, taustatyötä tehty paljn mutta vi näyttää, että mitään ei tapahdu; aikuinen n aktiivisesti passiivinen ; Ehkä tilanteessa tuetaan lapsen matimisuutta!? Muistutettiin, että usein lapsen ma valinta n keskeistä timinnassa Kattisuus tai passiivisuus vi siis yhtä hyvin kerta että kaikki k, tai että ei le mitään suunnitelmallisuutta Myös päivät vaihtelevat timinnan suhteen Tdettiin, että timintatapja visi aina kehittää ja enemmän kerta vanhemmille timinnasta; tivtettiin vanhemmat tervetulleiksi kuuntelemaan ja keskustelemaan kasvatusasiista ja timintatavista yksiköihin ja paikalla llut henkilöstö kerti saaneensa kannustusta ttaa asia puheeksi jälleen massa yksikössä Kerrttiin esimerkkejä eri yksikköjen tavista tutustuttaa vanhempia maan pedaggiikkaansa Kysyttiin, miten taidekasvatusta tteutetaan päivähidssa; saak henkilöstö siihen täydennyskulutusta; riippuuk taidekasvatus henkilöstön masta mtivaatista ja huvittamisesta Tdettiin, että vasu määrittelee phjan kaikelle timinnalle; henkilöstön eri vahvuuksia hyödynnetään ja asiantuntemusta jaetaan henkilöstön kesken tiimissä ja yksikössä On myös erilaisia tapja tteuttaa muun muassa taidekasvatusta ja muita lapselle minaisia tapja timia Tdettiin, että tärkeintä ei le näprääminen sinänsä, vaan että annetaan lapsille mahdllisuus prsessiin; kuvattiin myös, miten yhdessä tehdessä tulee yleensä juteltua paljn lapsen kanssa ja ltua vurvaikutuksessa Päivähidn henkilöstö saa taidekasvatuksen alueella sisäistä kulutusta muun muassa Kulttuuriaitan mahdllistamista Kulttuuririskeet kulutuksista ja yksikköjen itse järjestämistä kulutustilaisuuksista (ks. esim. Keskusteltiin siitä, miten perheet saisivat mahdllisimman hyvin tieta varhaiskasvatuksen tteuttamisen periaatteista yksiköissä, varhaiskasvatussuunnitelmasta ja sen laatimisesta. Asiakasraati phti, miksi tuntuu niin hankalalta ttaa kantaa vasuasiihin!? Kysyttiin, miten kauan vasu llut käytössä ja raadissa tdettiin, että vain harvat livat lleet mukana vasun työstämisessä yksiköissä Tdettiin, että vasu kaipaisi edelleen aukaisua yksiköstä vanhemmille päin Kerrttiin esimerkki päiväkdista, jssa ennen vasukeskustelua vanhemmat seurasivat timintaa esimerkiksi kk päivän ajan ja saivat näin kkemuksen man lapsensa päivästä; kkemusta hyödynnettiin myöhemmin keskustelussa Kysyttiin, miten Steinerpäiväkdissa ylläpidetään tiednjakamista vasuasiista Runkna timivat vusittaiset keskustelut vanhempien kanssa ja tarpeen mukaan päivittäiset keskustelut Vanhempien jaksamisesta ja kuulumisista llaan kiinnstuneita; arjen jakamisen merkitys nähdään tärkeänä; pienen taln etu n, että kaikki tuntevat tisensa ja llaan kiinnstuneita lasten kuulumisista pulin ja tisin Perheiden tuntemisen merkitystä krstettiin myös päivähidn yksiköissä yleensä

6 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 6 (7) Tiedusteltiin, nk Jyväskylän päivähidssa nettikamerita, jilla vanhempi vi seurata lapsen päivää Muistutettiin Muksunettistä, jka n tulssa käyttöön pian kaikkiin timintayksiköihin; vaikkei videkameraa lekaan käytössä, valkuvia, lasten töitä jne. vidaan jakaa Muksunetin kautta. Muksunettiä nyt kkeilevissa yksiköissä n j käytössä mm. pienryhmillä mat blgit, jhn päivittäisiä kuulumisia kirjataan. Kska lupa-asiat vat edelleen kesken, erilaisten käyttötapjen suhteen llaan tarkkja mm. kuvien jakamisen suhteen. Vanhemmat vat lähteneet hyvin mukaan ja vat kiinnstuneita Muksunetin mahdllisuuksista Keskusteltiin vilkkaasti Muksunetistä ja sen käyttömahdllisuuksista ja dtuksista Asiakasraadissa esitettiin tive, että jkaisessa ryhmässä lisi jatkssa tietkne; kerrttiin, että tavitteena n, että ensi syksynä jka ryhmässä lisi ma kannettava tietkne Jyväskylän Lasten päivähitpalveluiden nettisivuilta (http://www.jyvaskyla.fi/paivahit) löytyy tarkempaa tieta varhaiskasvatuksen ja esipetuksen timinnan perusteista ja linjauksista muun muassa seuraavista asiakirjista: Jyväskylän varhaiskasvatussuunnitelma KLvasu.pdf Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (valtakunnalliset) Jyväskylän esipetussuunnitelma vaskylan_esipetussuunnitelma.pdf Esipetuksen petussuunnitelman perusteet 2010 (valtakunnalliset) 3. Edellisen kkuksen muisti & ajankhtaisia asiita päivähidssa Kerrttiin, että edellistä muistita Neuvlan ja Päivähidn asiakasraatien yhteistapaamisesta maaliskuulta n levitetty laajalle kaupungin palveluissa ja että sitä hyödynnetään timinnan kehittämisessä. Paikalla llut neuvlatiminnan edustaja anti tapaamisesta hyvää palautetta ja li ilinen kuulemistaan ajatuksista. Kerrattiin edellisen sivistyslautakunnan aiheet päivähidn salta. Päätöksiä ja niiden esittelyä vi tarkemmin katsa nettisivulta: www3.jkl.fi/paatkset/sivltk/2012/ /index.htm Esipetuksen stpalveluspimus alkaen Palvelusetelin katthinnan indeksikrtus alkaen Lasten ja nurten sallisuuden mnialainen kaupunkihjelma Tuntiperusteisen päivähidn asiakasmaksut ajalle Muiden asiakkaiden yhteydenttja li tullut yhden raatilaisen kautta: Yksityisessä päivähidssa leva perhe n hulissaan turvallisuusasiista ja kkee, että hulta ei le hitpaikassa tettu vakavasti. Tdettiin, että keskustelua ja hulen esiin tta kannattaa jatkaa hitpaikassa edelleen, mutta mikäli se ei auta, vi ttaa yhteyttä päivähidn palvelukeskuksen man alueen asiakaspalvelupäällikköön (yksityiset päiväkdit) tai perhepäivähidn hjaajiin (yksityinen perhepäivähit), jiden tehtävänä n valva yksityistä päivähita.

7 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 7 (7) 4. Muut asiat Keskusteltiin asiakasraatilaisten mahdllisuudesta ja halukkuudesta jatkaa raadin jäseninä syksyllä Svittiin, että raatilaiset ilmittavat man tilanteensa Merja Adenius-Jkivurelle kkuksen jälkeen tai sähköpstitse ennen seuraavaa tapaamista tukkuussa. Tukkuun tapaamisessa kl Krtesun päiväkdissa aiheena n Nivelvaiheet ja siirtymät varhaiskasvatuksen ja petuksen palveluissa. Asiakasraatilaiset tivivat aiheesta sekä kuvausta timintatavista ja esimerkkejä alueilta että keskustelua vanhempien näkökulmasta asiaan. Tukkuun asiakasraatiin n kutsuttu myös Päivähit- ja varhaiskasvatustimikunta ja petuspalvelujen edustaja muun muassa päivähidn ja petuspalvelujen yhteisestä Nivel työryhmästä. Asiakasraati ehdtti tulevaksi teemaksi esimerkiksi syksyn tapaamiseen vanhempainiltja ja yhteistyötä varhaiskasvatuksessa yleensäkin, muun muassa vasukeskusteluja jne..

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista.

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista. EKOTUKIKITOIMINNAN PERUSKOULUTUS OSA II MAANANTAI 13.2.2012 Kulutustilaisuudessa tehtiin klme ryhmätyötä. Seuraavassa n knti ryhmätöiden tulksista. Alussa phdittiin mitä tulee mieleen kestävästä kuluttamisesta.

Lisätiedot

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014 Auringnpilkkujen ryhmä Päivänsäteiden ryhmä 1. YKSIKKÖ Mutkaplun päiväkti n Rajamäen uusin ja suurin 5-ryhmäinen päiväkti, jka

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Lasten niveltulehdusta sairastavien speutumisvalmennuskurssit Nurten speutumisvalmennuskurssit, sittaiset t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn tiseen verkstseminaariin! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Tässä ja nyt jälleen huikea prukka kasassa! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt?

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston kolmanteen verkostotapaamiseen! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston kolmanteen verkostotapaamiseen! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn klmanteen verksttapaamiseen! #liikkujanplku Meitä n paljn, vanhja tuttuja ja aivan uusia kasvja. Olette kaikki yhtä lämpimästi tervetulleita! http://www.sprt.fi/verkstt/liikkujan-plku-verkst

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

Fysiikan labra Powerlandissa

Fysiikan labra Powerlandissa Fysiikan labra Pwerlandissa Bumper Cars Bumper Cars n suuri autrata jka spii niin vanhille kuin nurillekin kuljettajille. Autt vat varustetut turvavöin ja autja vi ajaa yksin tai pareittain. Lievemmät

Lisätiedot

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen 4.6.2015. Liikkujan polku -verkosto

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen 4.6.2015. Liikkujan polku -verkosto Nurten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen 4.6.2015 Liikkujan plku -verkst Iltapäivän hjelma Kuulumisten vaiht Viestintä aiheen jatka: uudistuneet nurten ja aikuisten harrasteliikunnan

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ PERHEPÄIVÄHOITAJA VARHAISKASVATTAJANA HYVÄ PÄIVÄ PERHEPÄIVÄHOIDOSSA

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja 1. Jhdant Tämä n Lautamaan kyläyhdistyksen ensimmäinen kylän kehittämissuunnitelma, jnka tarkituksena n timia kaupunkisuunnitelun apuna sana yhdyskuntasuunnitelua. Lähtökhtana kyläsuunnittelussa vat lleet

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri 1 Nuristyön kehittämisverkst MUISTIO 4/2010 Kkus: Krdinaatiryhmän kkus Aika: ti 30.11.2010 kl 13.00 15.55 Paikka: Läsnä: DIAK (etelä), Järvenpää Päivi Harinen, Itä-Sumen ylipist (YUNET) Elna Hirvnen, Tampereen

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a )

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) YLEINEN TUKI Yleinen tuki n jkaiselle lapselle annettavaa esipetusta, jssa hänen yksilölliset tarpeensa ja ppimisedellytyksensä humiidaan yhteistyössä

Lisätiedot

Liikkujan polku. Matleena Livson

Liikkujan polku. Matleena Livson Liikkujan plku Matleena Livsn 21.11.2015 Mikä n Liikkujan plku verkst? Miten verkst timii ja kuinka pääsee mukaan? Mikä n Liikkujan plku verkst? Miten verkst timii ja kuinka pääsee mukaan? Miten harrasteliikunta

Lisätiedot

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Muistisairauksia sairastavien aikuisten speutumisvalmennuskurssit, parikurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital speutumisvalmennuskurssi,

Lisätiedot

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio POHJOISEN KULTTUURI-INSTITUUTTI Jhtryhmä 5/2013 PÖYTÄKIRJA Aika 16.10.2013 kl 10.00 12.33 Paikka Kemi-Trninlaaksn kulutuskuntayhtymä Lappia Mediataln neuvtteluhune, Urheilukatu 6, Trni Osallistujat VARSINAINEN

Lisätiedot

Liikkujan polku -verkosto

Liikkujan polku -verkosto Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt? Sinä teet, minä teen Visik tekemisiä yhdistää ja saada ismpia tulksia aikaiseksi? Khderyhmä tiedssa, kanavat kunnssa Keneltä löytyisi sisältöjä? Yksinäistä

Lisätiedot

me-talo konsepti. Kohti myönteistä tulevaisuutta.

me-talo konsepti. Kohti myönteistä tulevaisuutta. me-tal knsepti. Khti myönteistä tulevaisuutta. 2 visi. 2050 Sumessa ei le yhtään syrjäytynyttä lasta eikä nurta painpistealueet. maahanmuuttajanuret mielenterveyden tuki ja palvelut kulutus työllistyminen

Lisätiedot

Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustoimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015

Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustoimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015 Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015 KOOSTE SEMINAARIPÄIVÄN HAVAINNOISTA JA TULOKSISTA Kirjaukset: Tm Tarvainen, tm.tarvainen@ajatustal.fi

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

Lapin sosiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO

Lapin sosiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO Lapin ssiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO - Trstai 17.8.2006 kl 10 15 - Lapin ylipist, ls 21, Rvaniemi - Läsnä 25 henkilöä: Kaisa Kstam-Pääkkö, Asta Niskala, Maarit Pirttijärvi,

Lisätiedot

TULOSKORTTI TULOSKORTTI TOTEUTUS. Kirjasto updated yhteiskehittäminen. KIRJASTO UPDATED yhteiskehittäminen Kirjasto treenaa nuoria hanke 1) LÄHTÖKOHTA

TULOSKORTTI TULOSKORTTI TOTEUTUS. Kirjasto updated yhteiskehittäminen. KIRJASTO UPDATED yhteiskehittäminen Kirjasto treenaa nuoria hanke 1) LÄHTÖKOHTA TULOSKORTTI Kirjast updated yhteiskehittäminen Helsingin kaupunginkirjast & Dems Helsinki 9.2.2016 TULOSKORTTI KIRJASTO UPDATED yhteiskehittäminen Kirjast treenaa nuria hanke TOTEUTUS 1) LÄHTÖKOHTA Nurten

Lisätiedot

22.9.2015. Riihimäen Yritystalo, Teklan nh, 3.krs, osoite Eteläinen Asemakatu 2, Riihimäki. Osallistujat Paavo Vuori, puheenjohtaja Hausjärvi

22.9.2015. Riihimäen Yritystalo, Teklan nh, 3.krs, osoite Eteläinen Asemakatu 2, Riihimäki. Osallistujat Paavo Vuori, puheenjohtaja Hausjärvi Muisti 1 (7) HAUSJÄRVEN, HYVINKÄÄN, LOPEN JA RIIHIMÄEN SEUDULLISEN LIIKENNETURVALLISUUSRYHMÄN KOKOUS Aika kl 14.00 16.00 Paikka Riihimäen Yritystal, Teklan nh, 3.krs, site Eteläinen Asemakatu 2, Osallistujat

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013 7.2.2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö Kirsi Kaunisharju Sähköp. kirsi.kaunisharju@minedu.fi Arvi kulttuurin ja luvan taluden timintaedellytyksistä 2013, hjeistus 7.11.2013 Etelä-Savn alueen arvi kulttuurin

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731 Hyvinvintitiet hyvinvintijhtamisen työkaluna Matti Vähäkupus Oulun kaupunki matti.vahakupus@uka.fi 0505687731 Kertmus etenee vudesta ja valtuustkaudesta tiseen Hyvinvinnin rakenteet Oulun kaupunki Kaupungin

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ

7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ 39 7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ Elämässä tulee vastaan yllättäviä tilanteita ja tapahtumia, tisinaan aivan yllättäenkin ja arvaamattmasti ja ne vievät elämän hetkeksi hämmennyksen ja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

Etelä-Savon OHJAAMO asioiden keskustelu Nro #3

Etelä-Savon OHJAAMO asioiden keskustelu Nro #3 MUISTIO Etelä-Savn OHJAAMO asiiden keskustelu Nr #3 Mikkeli, Etelä-Savn ELY-keskus, Ruuma - kkushune + Skype -yhteys Ajankhta 5.4.2016 kl 13:00-14:15 Läsnä: Tuija Tivakainen (ELY-keskus) Heikki Kantnen

Lisätiedot

RYHMÄT JA TEHTÄVÄT. Twistin järjestää Iisalmen kaupungin nuorisopalvelut

RYHMÄT JA TEHTÄVÄT. Twistin järjestää Iisalmen kaupungin nuorisopalvelut RYHMÄT JA TEHTÄVÄT Twistin järjestää Iisalmen kaupungin nurispalvelut YLEISTÄ Twist-ryhmistä kaksitista n teemallisia ja viisi n perustwist-ryhmiä. Kaikkien ryhmien tehtäviin kuuluu lisäksi siivusta ja

Lisätiedot

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 Kaupunkiseutua (kk rakennemallin aluetta) kskevat yleistavitteet Aluerakenteella vastataan glbalisaatin mukanaan tumiin haasteisiin ja tetaan humin maakunnan asema Itämeren alueella

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Yleistä Pidä Lappi Siistinä ry:n timinnan tavitteena n säilyttää Lapin puhdas ja viihtyisä ympäristö. Päämäärään pyrimme valistustiminnalla, kulutuksella, jätehulln kehittämisellä,

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

Twist on iisalmelaisten 7- ja 8-luokalta pääsevien oma kesätyö. Twist-hakuaika on Twistin järjestää Iisalmen kaupungin nuorisopalvelut

Twist on iisalmelaisten 7- ja 8-luokalta pääsevien oma kesätyö. Twist-hakuaika on Twistin järjestää Iisalmen kaupungin nuorisopalvelut Twist n iisalmelaisten 7- ja 8-lukalta pääsevien ma kesätyö. Twist-hakuaika n 27.2. - 31.3. Twistin järjestää Iisalmen kaupungin nurispalvelut . Twist-paikkja n kesällä 2017 yhteensä 100. Ryhmiä n yhteensä

Lisätiedot

Tommi Pekanoja Ensihoidon kenttäjohtaja

Tommi Pekanoja Ensihoidon kenttäjohtaja L4 Tmmi Pekanja Ensihidn kenttäjhtaja Mikä L4? Timintaa käynnistellään Erilaisia timintamalleja käytössä valtakunnassa Ensihitasetus Hätäkeskusuudistus Kentän kulutus- ja pätevyysvaatimusten muuttuminen

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014 Kestävän kehityksen Timenpidehjelma 2010-2014 Kuva: Arkkitehtitimist Harri Hagan Sisältö JOHDANTO... 2 TOIMENPIDEOHJELMAN PERIAATTEET... 3 HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI... 5 HANKINNAT... 6 RAKENNUTTAMINEN

Lisätiedot

Meikäläiset. Me Itse ry. Me Itse ry:n jäsentiedote 2. 2015. Me vaikutamme yhdessä, sillä se kannattaa! Liike itsenäisen elämän puolesta

Meikäläiset. Me Itse ry. Me Itse ry:n jäsentiedote 2. 2015. Me vaikutamme yhdessä, sillä se kannattaa! Liike itsenäisen elämän puolesta Meikäläiset Me Itse ry:n jäsentiedte 2. 2015 Kuvaaja Laura Vesa Me vaikutamme yhdessä, sillä se kannattaa! Me Itse ry Liike itsenäisen elämän pulesta Raha-autmaattiyhdistys tukee timintaamme Sisältö Vaikuttaminen

Lisätiedot

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä Päiväkti Röllin esipetussuunnitelma 1. Esipetuksen tehtävä ja yleiset tavitteet Esipetuksen tavitteena n edistää lapsen kehitys- ja ppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen ssiaalisia taitja ja tervettä

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Vakuutusalan ja AKE:n ATJ-työryhmän kokous 1/2007 (31.1.2007)

Vakuutusalan ja AKE:n ATJ-työryhmän kokous 1/2007 (31.1.2007) Minna Laaksnen n kkus 1/2007 (31.1.2007) Aika: 31.1.2007 kl 13 15 Paikka: AKE nh. Kytkin Osallistujat: Jaana Järvelin /Phjla, Raine Järvinen /Lähivakuutus, Kim Kalpi /Nrdea, Lauri Linna /Vakes, Harri Ljungdell

Lisätiedot

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tiina Takala

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tiina Takala JÄSENKOKOUS Aika: 1.12.2015 kl 18.30 Paikka Valtuusttal Kkmuksen ryhmähune PÖYTÄKIRJA 1. Kkuksen avaus ja päätösvaltaiseksi tteaminen Puheenjhtaja Anna-Maija Kukknen avasi kkuksen ja ttesi päätösvaltaiseksi

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Henkilöstöraprtti 2014 1 Raahen seudun hyvinvintikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Yhteistyötimikunta 17.03.2015 Yhtymähallitus 25.03.2015 Pyhäjen kunnanvaltuust Raahen kaupunginvaltuust Siikajen kunnanvaltuust

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (5)

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (5) JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (5) LASTEN PÄIVÄHOITOPALVELUIDEN ASIAKASRAATI Aika ke 21.4.2010, klo 18.00 20.15 Paikka Läsnä Tikkakosken päiväkoti, Myllylammenkatu 10, Tikkakoski Outi Aarresola Sisko Jääskeläinen

Lisätiedot

Opinpaletin koulutustarjonta

Opinpaletin koulutustarjonta Opinpaletin kulutustarjnta JOULUKUU 2014 KE 3.12.2014, kl 10 16: Alustja ja appseja pinnittain (yhteiskuntatieteelliset aineet, maantiet, bilgia, maa ja metsätalutta pettavat, em. ammatillisesti kiinnstuneet)

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdollisuudet,

Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdollisuudet, 1(7) Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdllisuudet, 31.5.2016 Suunnittelu ja päätöksentek Ryhmä 1 Ossi Ah Helena Alatarvas Ask Alppi Henry Haglund Eila Henrikssn Maisa Hietikk Sirpa Sulku pj Anja Nr,

Lisätiedot

Opinpaletin koulutustarjonta

Opinpaletin koulutustarjonta JOULUKUU 2014 KE 3.12.2014, kl 10 16: Alustja ja appseja aineryhmittäin (yhteiskuntatieteelliset aineet, maantiet ja bilgia) MARRASKUU 2014 TO 20..2014, kl 9 15: Verkktyövälineiden sveltaminen hjaus ja

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä.

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä. KITI - kilpailu anmuksesta ajn Ohjeistus kilpailujen anmisesta ja mukkaamisesta KITIssä. Kilpailun anminen kalenteriin KITIssä Kilpailun vi ana kalenteriin KITIssä henkilö, jlla n jäsenrekisterin ylläpitäjän

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

Testaustyövälineen kilpailutus tietopyyntö

Testaustyövälineen kilpailutus tietopyyntö T 1 (6) Tietpyyntö Tietpyyntö Testaustyövälineen kilpailutus tietpyyntö Valtin tiet- ja viestintätekniikkakeskus Valtri www.valtri.fi T 2 (6) Tietpyyntö Sisällysluettel 1 Tausta... 3 2 Hankinta, jhn tietpyyntö

Lisätiedot

Referenssiryhmän työpajan (22.4.2013) luokitellut kommentit

Referenssiryhmän työpajan (22.4.2013) luokitellut kommentit Referenssiryhmän työpajan (22.4.2013) lukitellut kmmentit Timintatavat + -Käyttäjälähtöisyys, asukaslähtöisyys Käyttäjälähtöisesti, käyttäjien alitteesta suunnittelu, esim. skeittipuistt, nurten leskelutilat,

Lisätiedot

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 ---

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 --- Ohje henkilökunnalle 28.11.2011 1 Sisällysluettel Yleistä... 2 Hitympäristön siisteys... 3 Puhtaiden haavjen hit... 4 Alle 24 tuntia... 4 Yli 24 tuntia... 4 Infektituneiden haavjen hit... 4 Ompeleiden

Lisätiedot

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan 9.4.2015 1 / 8 Työ- ja elinkeinministeriö Viite: TEM/574/00.06.02/2015 Seudullisten kehittämisyhtiöiden rli työ- ja elinkeinplitiikan edistämisessä 1. TEM:n kysymykset ja vastaukset niihin: 1.1. Kehittämisyhtiöiden

Lisätiedot

ICOM CECA & UMAC Annual Conference 2014 Squaring the Circle? Research, Museum, Public Alexandria, 9-14 October

ICOM CECA & UMAC Annual Conference 2014 Squaring the Circle? Research, Museum, Public Alexandria, 9-14 October ICOM CECA & UMAC Annual Cnference 2014 Squaring the Circle? Research, Museum, Public Alexandria, 9-14 Octber Matkaraprtti Mari Jalkanen Tampereen musepalvelut, kulttuurikasvatusyksikkö TAITE Osallistuin

Lisätiedot

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava Heinlan kaupunki liikunta- ja kulttuurilautakunta Oikaisuvaatimus Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 pöytäkirja asetettu yleisesti nähtäville 10.2.2016 Vaatimus: Liikunta- ja ympäristölautakunnan

Lisätiedot

Vastuullista liiketoimintaa 2015 1 (6)

Vastuullista liiketoimintaa 2015 1 (6) Vastuullista liiketimintaa 2015 1 (6) 2 (6) Vastuullista HYY-liiketimintaa Ylippilaskunta haluaa esimerkillään näyttää, että yritystimintaa vidaan tehdä ssiaalisesti, kulttuurisesti ja ympäristön kannalta

Lisätiedot

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustalite Fennviman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuustalite Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustkysymys 31.8.2015/Selntek Fennviman hankkeesta ja siihen valmistautumisesta:

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

KUULEMINEN KURINPITOMENETTELYSSÄ

KUULEMINEN KURINPITOMENETTELYSSÄ www.ylikraka.fi KUULEMINEN KURINPITOMENETTELYSSÄ Urheilujuridiikan päivä 5.11.2015 asianajaja Antti Linna Esityksen aiheet Vastapulen kuulemisen periaate Sääntely Oikea ja riittävä kuuleminen Case H vs.

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 1 Tarjuspyyntö, LIITE 4. NAANTALIN STRATEGISEN YLEISKAAVA PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 Tämä prjektisuunnitelma sittaa mm. strategisen yleiskaavan tarpeellisuuden, kuinka laatimisprsessi n tarkitus viedä

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA 2004/2009 Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut Kirkknummen musiikkipist n perustettu vunna 1972, kunnallistettu 1.1.1989

Lisätiedot

Asiakasraati. Jyväskylän kaupunki Varhaiskasvatuspalvelut

Asiakasraati. Jyväskylän kaupunki Varhaiskasvatuspalvelut Asiakasraati Jyväskylän kaupunki Varhaiskasvatuspalvelut 21.9.2016 Asiakasraati aloittanut toimintansa maaliskuussa 2008 on kunnallisten ja yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen asiakkaiden osallisuus-

Lisätiedot

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.3.2016 Eduskunnan sivistysvalikunnalle Re: lausuntpyyntö E 13/2016 vp Valtineuvstn selvitys: Kmissin julkinen kuuleminen, EU:n tellis- ja tekijänikeuksien täytäntöönpana kskeva lainsäädäntökehys EU:N

Lisätiedot

Pois syrjästä hankkeen kehittämispäivä

Pois syrjästä hankkeen kehittämispäivä MUISTIO 8/2015 18.11.2015 Pis syrjästä hankkeen kehittämispäivä Aika: 29.10.2015 kl 9.00 15.00 Paikka: Rauman kaupungintal s. Kanalinranta 3, Rauma Osallistujat: Anu-Elina Halnen, Satakunnan sairaanhitpiiri,

Lisätiedot

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta Helsinki 17.10.2012 Eduskunnan liikenne- ja viestintävalikunnalle Viite: VNS 4/2012 vp Lausunt sähköisen median viestintäpliittisesta hjelmasta Viestinnän Keskusliitt kiittää mahdllisuudesta antaa lausunt

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen Liikkujan polku -verkosto

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen Liikkujan polku -verkosto Nurten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen 10.3.2016 Liikkujan plku -verkst Iltapäivän hjelma (kl 13.30-15.30) Esittäytymiset KKI-hanketuki Hyvien käytäntöjen jakaminen: Lunais-Sumen

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Aika 20.10.2014 kl 17:15-18:36 Paikka Perheasiain neuvttelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjhtaja Andreassn, Kari Hankela, Jussi

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1. Myllypuro-Vartiokylän tiimi (Itäinen perhekeskus, Helsinki)

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1. Myllypuro-Vartiokylän tiimi (Itäinen perhekeskus, Helsinki) Lastensujelun kehittämisverkst pääkaupunkiseudulla KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lmake 1 TYÖRYHMÄN NIMI: Lakisääteinen Lapsikeskeinen Laadukas Myllypur-Vartikylän tiimi (Itäinen perhekeskus,

Lisätiedot

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS Kehittämisprjektin timinta vunna 2010 Tteutettu Työsujelurahastn tuella 1 EKOKEM 2 Alkusanat Tapana turvallisuus prjekti n jatka turvallisuusjhtamisen arviintiprjektille, jka

Lisätiedot

Tuloste: Omistajien yhteystietoja

Tuloste: Omistajien yhteystietoja Määrittely (kierrs 1) 1(5) KIOStp/mä-prjekti Versi 0.1 Tulste: Omistajien yhteystietja 1 Yleiskuvaus Tute, jlla luetellaan annettujen kiinteistöjen tai määräaljen mistajien nimet ja sitteet. Tutteen saa

Lisätiedot

Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys

Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys Prin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys Kasvatus- ja kulutustyöryhmän lppuraprtti Työvalikunnan kkus 6.6.2014 Visi Satakunnassa n vakaa ja kehittyvä sivistystimi, jka tarjaa mahdllisuudet kasvaa ja ppia

Lisätiedot

8. HELMIKUUTA 2016 STM:N HARVINAISET SAIRAUDET TYÖRYHMÄ 2014 2015 RAPORTTI TYÖRYHMÄN TOIMINNASTA JUKKA SARIOLA HARVINAISET-VERKOSTO

8. HELMIKUUTA 2016 STM:N HARVINAISET SAIRAUDET TYÖRYHMÄ 2014 2015 RAPORTTI TYÖRYHMÄN TOIMINNASTA JUKKA SARIOLA HARVINAISET-VERKOSTO 8. HELMIKUUTA 2016 STM:N HARVINAISET SAIRAUDET TYÖRYHMÄ 2014 2015 RAPORTTI TYÖRYHMÄN TOIMINNASTA JUKKA SARIOLA HARVINAISET-VERKOSTO Alkusanat Raprtti STM:n Harvinaiset sairaudet työryhmän (2014 2015) timinnasta

Lisätiedot

KOULUN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMAN LAADINTA JA HYVÄKSYMINEN

KOULUN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMAN LAADINTA JA HYVÄKSYMINEN KOULU: Espn kristillinen kulu KOULUN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMAN LAADINTA JA HYVÄKSYMINEN Espn kaupungissa n käytössä yhteinen phja ppilashultsuunnitelmalle, jta Espn kristillinen kulu n täydentänyt kulun

Lisätiedot

Liikkuva koulu Ruosniemessä

Liikkuva koulu Ruosniemessä Liikkuva kulu Rusniemessä Rusniemen kulu Kulu sijaitsee Prin phjissassa, nin 7 km Prin keskustasta. Oppilaita n 337 vusilukilla 1-6. Opettajia n 19. Liikunta n keskeisessä asemassa kulun timintakulttuurissa.

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 2015 Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen Mielenterveys- ja

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 2015 Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen Mielenterveys- ja n tutkintkhtainen sa Ssiaali- ja terveysalan perustutkint 2015 Lasten ja nurten hidn ja kasvatuksen Mielenterveys- ja päihdetyön Sairaanhidn ja hulenpidn saamisalat Lähihitaja Oph määräys 79/011/2014 Luksian

Lisätiedot

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri Rekisteriselste, laatimispäivä 8.6.2015 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lappeenrannan kaupunki Lappeenrannan kaupunki, Tekninen timi, kadut ja ympäristö Villimiehenkatu 1

Lisätiedot

Onko Suomessa, enää, sosiaaliturvaa? TILAISUUSMUISTIO MAALISKUU 2016

Onko Suomessa, enää, sosiaaliturvaa? TILAISUUSMUISTIO MAALISKUU 2016 Onk Sumessa, enää, ssiaaliturvaa? -tilaisuuden muisti maaliskuu 2016 sivu 1 / 10 Kuka kuuntelee köyhää? -verkst Onk Sumessa, enää, ssiaaliturvaa? TILAISUUSMUISTIO MAALISKUU 2016 Phjamuistiinpant kirjittanut

Lisätiedot

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma Havusten varhaiskasvatussuunnitelma 2010 2011 Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 SAARENKYLÄ Havusten ryhmän puh. 050 5710814 Puh.klo16.30 jälk. 040 5197574 Tervetuloa Havusiin! Havuset on tällä hetkellä

Lisätiedot

Nopeammin, korkeammalle, rohkeammin toimenpiteitä SYL:n vaikuttamistoiminnan kehittämiseksi

Nopeammin, korkeammalle, rohkeammin toimenpiteitä SYL:n vaikuttamistoiminnan kehittämiseksi SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nr 18 Sivu 1 / 18 Liittkkus 20.-21.11.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Npeammin, krkeammalle,

Lisätiedot

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHEKESKUS

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHEKESKUS POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHEKESKUS PERHEKESKUS PERHEKESKUKSESSA ON TARJOLLA SEURAAVANLAISIA PALVELUJA: 1. PERHENEUVOLA 2. PERHEOIKEUDELLISET PALVELUT 3. PERHETYÖ 1. PERHENEUVOLA

Lisätiedot

NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016

NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016 NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 2. OPPILASHUOLLON KOKONAISTARVE JA OPPILASHUOLTOPALVELUT 3 3. YHTEISÖLLINEN OPPILASHUOLTO... 7 3.1. Oppilashultryhmät.

Lisätiedot

Liikkuva koulu aktiivisempia ja viihtyisämpiä koulupäiviä. Kuvat: Liikkuva koulu / Jouni Kallio

Liikkuva koulu aktiivisempia ja viihtyisämpiä koulupäiviä. Kuvat: Liikkuva koulu / Jouni Kallio Liikkuva kulu aktiivisempia ja viihtyisämpiä kulupäiviä Kuvat: Liikkuva kulu / Juni Kalli Liikkuva kulu -hjelmassa n tärkeää lisätä liikettä ja vähentää istumista kulupäivän aikana ppilaiden sallisuus

Lisätiedot

Hämäläinen Hannu. ja Taipale Vappu. 2007. Kertomuksia sosiaalisista innovaatioista. Stakes.

Hämäläinen Hannu. ja Taipale Vappu. 2007. Kertomuksia sosiaalisista innovaatioista. Stakes. 1 Metrplia Ammattikrkeakulu Hyvinvinti ja timintakyky klusteri Innvaatiprjektipinnt SYVENTÄVÄ OSAAMINEN - KIRJALLISUUSTEHTÄVÄ 1p Vit valita alla levasta listasta kaksi lähdettä/kirjaa, jtka sinua eniten

Lisätiedot

Koulutusalan ja -paikan valintaan vaikuttavat mielikuvat Case: Laurea Hyvinkää

Koulutusalan ja -paikan valintaan vaikuttavat mielikuvat Case: Laurea Hyvinkää Kulutusalan ja -paikan valintaan vaikuttavat mielikuvat Case: Laurea Hyvinkää Virtanen, Jhanna 2013 Hyvinkää Laurea-ammattikrkeakulu Laurea Hyvinkää Kulutusalan ja -paikan valintaan vaikuttavat mielikuvat

Lisätiedot