LASTEN PÄIVÄHOITOPALVELUIDEN ASIAKASRAATI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LASTEN PÄIVÄHOITOPALVELUIDEN ASIAKASRAATI"

Transkriptio

1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (7) LASTEN PÄIVÄHOITOPALVELUIDEN ASIAKASRAATI Aika ke kl Paikka Steinerpäiväkti Pikku-Otava, Krppumäentie 1 A, Palkka Läsnä Lampinen Taru Malinen Maarit Pihl Anu Plvi Päivi Rauhamäki Tiina Räty Tanja Suikki Siina Tirkknen Maarit Tyynysniemi Annika Vutilainen Inkeri Adenius-Jkivuri Merja, siht. Ahlqvist Tarja, pj Heinälä Tuula Saastaminen Helena Rssi Anna Järvinen Saara Lahtinen Salla 1. Steinerpäiväkti Pikku-Otavan esittely, Tuula Heinälä Tuula Heinälä kerti vunna 1998 Palkassa alittaneesta Steinerpäiväkti Pikku-Otavasta, sen histriasta ja timinnasta. Yksityistä päiväktia ylläpitää kannatusyhdistys ja timinta n vitta tavittelematnta. Päiväkdin rakennus n suunniteltu alun perin steinerpäiväkdiksi ja se n rakennettu sillisen Jyväskylän maalaiskunnan tiveesta vastaamaan tarpeeseen tarjta steinerpedaggista päivähita kunnassa ja saada lisää hitpaikkja alueelle. Tällä hetkellä Jyväskylän kaupungissa timii siis kaksi steinerpäiväktia, jista vanhempi n Mattilankadulla sijaitseva vunna 1976 perustettu päiväkti Tähtitarha. Päiväkdissa työskentelee viisi vakituista työntekijää, jista salla n ammattitutkinnn lisäksi ammatillinen perehtyneisyys steinerpedaggiikkaan. Asiakasperheet vat pääsin Palkan alueelta ja lähiympäristöstä, mutta heitä tulee myös ympäri kaupunkia ja muista kunnistakin. Sisarusryhmänä timivassa lapsiryhmässä lapsia n hidssa nin 30, jista yhdeksän eskaria. Rudlf Steiner kulu maksaa esipetuksen järjestämisen, muuten talus pyörii Jyväskylän kaupungin palvelusetelijärjestelmän avulla. Päiväkdin timinnassa krstetaan kdinmaisuutta ja leikkiä. Kädentaidt, kdin työt ja puutarhanhit timivat muun muassa tekemällä ppimisen phjana. Leikille varataan päivässä paljn aikaa; leikkimateriaalit vat yksinkertaisia ja viitteellisiä; lasten ma mielikuvitus n tärkeää. Päiväkdissa Olavintie 1 PL 82, Jyväskylä Puh

2 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 2 (7) pyritään siihen, että lapsi saa kasvaa vapaaksi, mutta se ei tarkita samaa kuin vapaa kasvatus ; säännöt ja rajat vat lemassa timinnassa. Tärkeitä periaatteita päiväkdissa vat myös kestävä kehitys ja eklgisuus. Päiväkdissa käytetään Prtaat lumuun hjelmaa ja tällä hetkellä llaan krkeimmalla asteella (5); kaikki ruka tehdään alusta asti itse ja se n lumua 90%:sti. Lapset vat paljn mukana ruuan tekemisessä, minkä n humattu näkyvän myös syömisngelmien vähenemisenä. Lumuasiita ei lapsille peteta sinänsä vaan niitä pitaan käytännössä timimalla ja keskustelemalla. Asiakasraatilaiset kyselivät aktiivisesti steinerpäiväkdin timinnasta ja tausta-ajatuksista. Kysyttiin muun muassa, nk tutkimuksissa tai muuten seurattu, miten steinerpäiväkdeissa ja kuluissa lleiden lasten sijittuminen elämään menee. Tdettiin, että jitakin tutkimuksia n tehty ja niiden sekä kkemusten perusteella näyttää siltä, että steinerpedaggiikka taustaiset lapset pärjäävät elämässä hyvin ja vat harvemmin kuin muut työttöminä. Tämä visi jhtua esimerkiksi siitä, että he vat usein tavallista kekseliäämpiä ja timinnallisia. Kysyttiin myös, minkä verran perheet nudattavat steinerpedaggisia periaatteita kasvatusasiissa ktna. Tdettiin, että n vaikea sana, miten perheet timivat yksityiselämässään, mutta sa hakee steinerpäiväktiin tarkituksella (usein valinnan perusteena myös lumuruka) ja tisille päiväkdissa nudatettavat periaatteet tulevat tutuiksi hitsuhteen aikana. Perheet vat erilaisia ja timivat eri tavin. Krstettiin, että steinerpedaggiikka ei le lahk vaan pedagginen timintatapa. Perheitä inftaan hyvin ennen hidn alitusta (miksi ei käytetä tiettyjä leluja, tietkneita ym.). Perheet eivät le valittaneet, vaikka jskus n aluksi ihmetelty timintatapja. Asiakkuudet vat yleensä pitkäaikaisia ja sillin tullaan tutuiksi. Yhteisöllisyys n päiväkdissa tärkeää ja vanhemmat livat aikanaan mukana j päiväkdin rakentamisessa ja timivat aktiivisesti edelleen eri prjekteissa; talkissa tehdään yhdessä. Asiakasraati kysyi myös, nk päiväktiin jna. Kerrttiin, että ei le juuri nyt, mutta jskus n; tilanne elää vuden aikana. Kskaan ei le llut pitkää jna. Perheiden muutt alueelta tiselle aiheuttavat jskus npeasti uusia tilanteita jnna tai tyhjentyvinä paikkina. Tiedusteluihin, tehdäänkö kaikki ruuat alusta lähtien ja nk päiväkdissa allergisia lapsia, tdettiin, että kaikki ruka tehdään itse ja allergisia lapsia n hidssa välillä, muttei erityisen paljn. Asiakasraatia kiinnsti myös, miten päiväkdissa nnistuu yhdistää leikki ja esipetus. Kuvattiin esipetustimintaa ja, että kska leikki lähtee lapsesta itsestään ja vaatii ssiaaliselta tilanteelta paljn, siinä n runsaasti kasvun aineksia. Myös materiaalit tukevat eri ppimisen sa-alueita (matemaattiset peruskäsitteet, hahmttaminen, kädentyöt ); kerrttiin esimerkkejä ja krstettiin, että työkasvatus n keskeistä; käsillä käsittäen. 2. Lapselle minaiset tavat timia - keskustelua päivähidn ja varhaiskasvatuksen timintatavista Asiakasraadissa li raatilaisten lisäksi keskustelemassa päivähidn ja varhaiskasvatuksen timintatavista ja lapselle minaisista tavista timia päivähidn työntekijöitä. Anna Rssi, Saara Järvinen ja Salla Lahtinen kertivat ensin lyhyesti masta työstään ja man yksikkönsä timintaperiaatteista sekä tilista timinnan tteuttamisen kannalta. Esiteltiin esimerkiksi Taikalampun päiväkdin leikkialue timintaa ja Tikkalan päiväkdin pien- eli ktiryhmiä timinnan tteuttamisessa. Asiakasraati, työntekijät sekä Steinerpäiväkti Pikku-Otavan henkilöstö keskusteli sen jälkeen muun muassa: miten perheet saavat tieta päivähityksikön timinnasta ja timintatavista miten lasten kanssa timitaan; lapselle minaisista tavista timia miten perheet vivat sallistua timinnan suunnitteluun mitkä asiat säätelevät varhaiskasvatuksen timintatapja

3 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 3 (7) Ovatk päiväkdit Jyväskylässä erikistuneet jhnkin; nk leikki erikistumisalue? Miten timinnasta saa tieta? Asiakasraati ti esiin kkemuksensa, että esimerkiksi esipetuksessa n suuria erja kaupungin yksikköjen välillä siinä, miten esipetusta tteutetaan. Tudaank esiin leikin merkitys ja suus timinnassa; tuleek kulumaisuus esiin ( lemme erikistuneet kulumaisuuteen!? ) Tivttiin yksikkökhtaista tiedtusta esimerkiksi nettisivuilla timintatavista ja periaatteista. Mietittiin laitetaank nettisivuille nykyään tieta vain, kska siellä pitää lla jtakin ja antaak tämä tiet ikeaa kuvaa timinnasta. Tdettiin, että yksiköissä vi käydä paikan päällä tutustumassa ja seuraamassa timintaa ja että asiakkaat vat käyttäneetkin tätä mahdllisuutta esimerkiksi ennen päivähitpaikan hakua tai ilmittautumista esipetukseen. Tutustumiseen kannustetaan päiväkdeissa. Sillin näkee, mitä timinta ikeasti n, mitä tehdään ja miten eri lapset vivat tehdä erilaisia asiita samana päivänä. Phdittiin myös, miten hankkeissa mukanalsta tiedtetaan perheitä ja raatilaiset kyselivät tisiltaan, vatk muut tietisia man päivähitpaikan pedaggiikasta. Tdettiin, että paljn riippuu henkilöstöstä ja heidän tavastaan tiedttaa; samankin yksikön sisällä tiedtus vi vaihdella. Miten paljn päiväktien välillä n erja timintatavissa? Tutiin esiin, että timinnan phja n kaupungin eri yksiköissä sama ja tavitteet timinnalle n linjattu varhaiskasvatussuunnitelmassa eli Vasussa sekä esipetussuunnitelmassa. Tteutus riippuu tekijöistä. Myös timinnan tteuttamisen edellytykset vaihtelevat esimerkiksi tiljen, ympäristön tai pihan suhteen. Kaikki ammattilaiset pyrkivät kuitenkin samantasiseen timintaan, mutta timintatavat vivat vaihdella tekijöiden mukaan. Myös ryhmän lapset eri vusina vaikuttavat siihen, miten timitaan ja mitä tehdään. Rajittavatk säädökset timintaa ja sen järjestämistapja (mm. lait, hygieniasäädökset ) Keskusteltiin esimerkiksi rukaan ja ruuan tekemiseen liittyvistä asiista. Tdettiin, että lasten kanssa vi ja tehdäänkin paljn rukaan ja ruuan valmistukseen liittyviä timintja; keskeistä n hulehtia, että tehdään ikein ja hulellisesti. Sekä Steinerpäiväkdissa että esimerkiksi Sapere hankeessa mukana levissa yksiköissä annetaan lapsille mahdllisuus ruualla leikkimiseen ja innstetaan lapsia sallistumaan ja kkeilemaan. Keskusteltiin taas myös kta esim. juhlatarjiluihin tuduista ruuista ja yhteisistä spimuksista ja niiden etukäteen tekemisestä; Turvallisuus n tärkeää (ruuan aineksista n ltava tarkka tiet, susitaan suljetuissa paketeissa levia tutteita jne.). Mutta asialla n myös pedagginen merkitys, kun saa tarjta mia herkkuja. Pihan turvallisuutta direktiivit määrittelevät tarkkaan (leikkivälineet, maalajit ). Ylipäänsä timinnalle vasu n linjaus, miten timitaan Keskusteltiin, mikä n minaista leikkiä eri-ikäisille lapsille, miten pystytään humiimaan leikin intressit eri-ikäisillä lapsilla (esim. sisarusryhmissä); vik leikistä lla yhteistä linjaa? Leikin tteuttamisen suhteen ei välttämättä vi lla yhtä linjaa kaupungin päivähidssa. Phdittiin, että leikki n tavallaan vapaa alue ja nk sen linjaaminen tarkkaan edes tarpeen. Leikissä ikä ei aina le keskeistä; usein leikissä näkyy lapsen kehitysvaihe, miten llaan tisten kanssa tekemisessä ja lapset ppivat tisiltaan leikkiessään. Ikäskaalan laajuus antaa mahdllisuuksia ppia erilaisia asiita. Leikkiteemat ja timintatavat vaihtelevat eri-ikäisillä; ist ttavat pieniä mukaan ja vaikka rli lisikin pieni, lapset ppivat imemällä ideita ismmiltaan.

4 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 4 (7) Leikin hjaamisessa n tärkeää miettiä aikuisen rlia; puitteiden luminen, mukana leminen, aktiivinen/passiivinen rli eri tilanteissa; auttaminen tarvittaessa, ristiriitatilanteissa auttaminen, linkki lasten väliseen vurvaikutukseen jne Leikissä vi myös näkyä, js lapsen kehityksessä n asiita, jtka tarvitsevat tukemista. Tämä edellyttää aikuisen ammattitaita, n ltava hereillä ja havainnitava sekä tarvittaessa timittava. Timintayksikössä tehty työnjak selkeyttää leikkimistä ja timintaa; kenestä kukin työntekijä n vastuussa ja miten man ryhmän kanssa vi, kannattaa kullinkin timia lasten tarpeiden mukaan. Hulellinen arkisuunnittelu varmistaa lapsen leikin humiimisen sana timintaa. Asiakasraati ttesi, että lisi tärkeää puhua man päiväkdin/perhepäivähitpaikan henkilökunnan kanssa varhaiskasvatuksen järjestämiseen ja leikkiin liittyvistä asiista näin kasvatuksesta mudstuu yhteinen näkemys vanhempien ja henkilöstön kanssa tämä lisää ymmärrystä ja keskinäistä luttamusta Vanhempainiltihin tarvitaan infn lisäksi ikeasti syvällistä keskustelua kasvatuksesta Päivän mittaankin kannattaa keskustella ja kerta mia näkemyksiä; tiset vanhemmat vat enemmän läsnä kuin tiset, mutta silti kannattaa kannustaa kaikkia keskusteluun Vasukeskusteluissa vi käydä yksilökhtaisia keskusteluja man lapsen kasvatuksesta Myös päivähidn alituskeskusteluissa lisi hyvä paikka kasvatuskeskusteluille Tdettiin, että alituskeskustelun käyttööntssa n klmas syksy alkamassa; yksikköjen timintatavat vaihtelevat käyttööntn suhteen Esitettiin huli, että mielletäänkö alituskeskustelu vain pienten lasten päivähidn alittamiseen; se n kuitenkin tarkitettu kaikille lapsille Kerrttiin yksikköjen timintatavista; miten vanhempainillassa n nstettu tärkeitä asiita keskusteluun ja esimerkiksi eskaritiminnasta n kerrttu knkreettisesti, mitä tehdään ja miksi; kuvattu eskarin päivää jne. Asiakasraati ttesi, että edelleen n erja päiväktien viestinnässä ja n myös kettu, että alittaessa ei le tullut mitään tieta timinnan järjestämisestä ja periaatteista, varsinkin js alittaa eri aikaan kuin muut Asiakasraati keskusteli vilkkaasti vanhempien mahdllisuuksista vaikuttaa ja kuulla asiista; tdettiin, että kaikki asiakkaatkaan eivät le aktiivisia, mutta vanhempien mukanal timinnan ja kasvatusperiaatteiden suunnittelussa lisi tärkeää Myös vanhempien keskinäinen yhteisöllisyys lisi tärkeää; phdittiin, miten perheet saisi mukaan timintaan ja talkisiin; raatilaiset tivat esiin man mtivaatinsa lla mukana ja kehittää massa päiväkdissa ja ttesivat, että se myös auttaisi tutustumaan henkilökuntaan ja luttamaan Tehtiin alite kk yksikön yhteisestä vanhempainillasta; se avaisi näkökulmia yksikön timintaan laajemmin ja mahdllistaisi keskustelua, ja lisäisi vanhempien sallisuutta massa yksikössä; tdettiin, että pelkät ryhmäkhtaiset vanhempainillat vat usein vain tiedtustilaisuuksia Phdittiin, visik lla jpa jnkun alueen tai kk kaupungin yhteinen vanhempainilta, jssa lisi is teema tai aihe kasvatuksesta?! Tutiin esiin erilaisia kkemuksia vastaavista j järjestetyistä tilaisuuksista ja tdettiin, että myös vanhemmat visivat aktivitua asian järjestämisessä Kerrttiin esimerkki mm. yhdessä yksikössä esillä lleesta vanhempainfrumin ideasta Tivttiin, että tilaisuuksissa visi lla lastenhit järjestetty; myös muille lapsille kuin päivähidssa leville lapsille Krstettiin, että lisi aina tärkeää infta hyvissä ajin tulssa levista tilaisuuksista, että perhe ehtii järjestellä aikataulujaan Tutiin esiin esimerkkejä erilaisia vanhempien itsensä aktivimista ja pyörittämistä ryhmistä, jissa vi avimesti keskustella myös vanhemmuuden ja kasvatuksen vaikeista ja raadllisista asiista

5 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 5 (7) Asiakasraati kannatti yhteisiä teematilaisuuksia varhaiskasvatuksesta ja pienten lasten asiista Asiakasraadissa kysyttiin, pitäisikö hulestua, kun näyttää, että lapset vaan n päiväkdissa ja timintaa ei näytettäisi suunniteltavan millään tavin? Tutiin esiin, että näkyykö aina kaikki suunnittelu ja timinnan phja vanhemman silmään; yleensä kuitenkin henkilöstöllä n hmma hallussa, vaikka ulkpulelta vi näyttää suunnittelemattmalta; vanhempien kannattaa aina kysyä, miksi teette näin ja pyytää perusteluja timintataville Usein aikuinen lu puitteet, taustatyötä tehty paljn mutta vi näyttää, että mitään ei tapahdu; aikuinen n aktiivisesti passiivinen ; Ehkä tilanteessa tuetaan lapsen matimisuutta!? Muistutettiin, että usein lapsen ma valinta n keskeistä timinnassa Kattisuus tai passiivisuus vi siis yhtä hyvin kerta että kaikki k, tai että ei le mitään suunnitelmallisuutta Myös päivät vaihtelevat timinnan suhteen Tdettiin, että timintatapja visi aina kehittää ja enemmän kerta vanhemmille timinnasta; tivtettiin vanhemmat tervetulleiksi kuuntelemaan ja keskustelemaan kasvatusasiista ja timintatavista yksiköihin ja paikalla llut henkilöstö kerti saaneensa kannustusta ttaa asia puheeksi jälleen massa yksikössä Kerrttiin esimerkkejä eri yksikköjen tavista tutustuttaa vanhempia maan pedaggiikkaansa Kysyttiin, miten taidekasvatusta tteutetaan päivähidssa; saak henkilöstö siihen täydennyskulutusta; riippuuk taidekasvatus henkilöstön masta mtivaatista ja huvittamisesta Tdettiin, että vasu määrittelee phjan kaikelle timinnalle; henkilöstön eri vahvuuksia hyödynnetään ja asiantuntemusta jaetaan henkilöstön kesken tiimissä ja yksikössä On myös erilaisia tapja tteuttaa muun muassa taidekasvatusta ja muita lapselle minaisia tapja timia Tdettiin, että tärkeintä ei le näprääminen sinänsä, vaan että annetaan lapsille mahdllisuus prsessiin; kuvattiin myös, miten yhdessä tehdessä tulee yleensä juteltua paljn lapsen kanssa ja ltua vurvaikutuksessa Päivähidn henkilöstö saa taidekasvatuksen alueella sisäistä kulutusta muun muassa Kulttuuriaitan mahdllistamista Kulttuuririskeet kulutuksista ja yksikköjen itse järjestämistä kulutustilaisuuksista (ks. esim. Keskusteltiin siitä, miten perheet saisivat mahdllisimman hyvin tieta varhaiskasvatuksen tteuttamisen periaatteista yksiköissä, varhaiskasvatussuunnitelmasta ja sen laatimisesta. Asiakasraati phti, miksi tuntuu niin hankalalta ttaa kantaa vasuasiihin!? Kysyttiin, miten kauan vasu llut käytössä ja raadissa tdettiin, että vain harvat livat lleet mukana vasun työstämisessä yksiköissä Tdettiin, että vasu kaipaisi edelleen aukaisua yksiköstä vanhemmille päin Kerrttiin esimerkki päiväkdista, jssa ennen vasukeskustelua vanhemmat seurasivat timintaa esimerkiksi kk päivän ajan ja saivat näin kkemuksen man lapsensa päivästä; kkemusta hyödynnettiin myöhemmin keskustelussa Kysyttiin, miten Steinerpäiväkdissa ylläpidetään tiednjakamista vasuasiista Runkna timivat vusittaiset keskustelut vanhempien kanssa ja tarpeen mukaan päivittäiset keskustelut Vanhempien jaksamisesta ja kuulumisista llaan kiinnstuneita; arjen jakamisen merkitys nähdään tärkeänä; pienen taln etu n, että kaikki tuntevat tisensa ja llaan kiinnstuneita lasten kuulumisista pulin ja tisin Perheiden tuntemisen merkitystä krstettiin myös päivähidn yksiköissä yleensä

6 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 6 (7) Tiedusteltiin, nk Jyväskylän päivähidssa nettikamerita, jilla vanhempi vi seurata lapsen päivää Muistutettiin Muksunettistä, jka n tulssa käyttöön pian kaikkiin timintayksiköihin; vaikkei videkameraa lekaan käytössä, valkuvia, lasten töitä jne. vidaan jakaa Muksunetin kautta. Muksunettiä nyt kkeilevissa yksiköissä n j käytössä mm. pienryhmillä mat blgit, jhn päivittäisiä kuulumisia kirjataan. Kska lupa-asiat vat edelleen kesken, erilaisten käyttötapjen suhteen llaan tarkkja mm. kuvien jakamisen suhteen. Vanhemmat vat lähteneet hyvin mukaan ja vat kiinnstuneita Muksunetin mahdllisuuksista Keskusteltiin vilkkaasti Muksunetistä ja sen käyttömahdllisuuksista ja dtuksista Asiakasraadissa esitettiin tive, että jkaisessa ryhmässä lisi jatkssa tietkne; kerrttiin, että tavitteena n, että ensi syksynä jka ryhmässä lisi ma kannettava tietkne Jyväskylän Lasten päivähitpalveluiden nettisivuilta (http://www.jyvaskyla.fi/paivahit) löytyy tarkempaa tieta varhaiskasvatuksen ja esipetuksen timinnan perusteista ja linjauksista muun muassa seuraavista asiakirjista: Jyväskylän varhaiskasvatussuunnitelma KLvasu.pdf Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (valtakunnalliset) Jyväskylän esipetussuunnitelma vaskylan_esipetussuunnitelma.pdf Esipetuksen petussuunnitelman perusteet 2010 (valtakunnalliset) 3. Edellisen kkuksen muisti & ajankhtaisia asiita päivähidssa Kerrttiin, että edellistä muistita Neuvlan ja Päivähidn asiakasraatien yhteistapaamisesta maaliskuulta n levitetty laajalle kaupungin palveluissa ja että sitä hyödynnetään timinnan kehittämisessä. Paikalla llut neuvlatiminnan edustaja anti tapaamisesta hyvää palautetta ja li ilinen kuulemistaan ajatuksista. Kerrattiin edellisen sivistyslautakunnan aiheet päivähidn salta. Päätöksiä ja niiden esittelyä vi tarkemmin katsa nettisivulta: www3.jkl.fi/paatkset/sivltk/2012/ /index.htm Esipetuksen stpalveluspimus alkaen Palvelusetelin katthinnan indeksikrtus alkaen Lasten ja nurten sallisuuden mnialainen kaupunkihjelma Tuntiperusteisen päivähidn asiakasmaksut ajalle Muiden asiakkaiden yhteydenttja li tullut yhden raatilaisen kautta: Yksityisessä päivähidssa leva perhe n hulissaan turvallisuusasiista ja kkee, että hulta ei le hitpaikassa tettu vakavasti. Tdettiin, että keskustelua ja hulen esiin tta kannattaa jatkaa hitpaikassa edelleen, mutta mikäli se ei auta, vi ttaa yhteyttä päivähidn palvelukeskuksen man alueen asiakaspalvelupäällikköön (yksityiset päiväkdit) tai perhepäivähidn hjaajiin (yksityinen perhepäivähit), jiden tehtävänä n valva yksityistä päivähita.

7 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 7 (7) 4. Muut asiat Keskusteltiin asiakasraatilaisten mahdllisuudesta ja halukkuudesta jatkaa raadin jäseninä syksyllä Svittiin, että raatilaiset ilmittavat man tilanteensa Merja Adenius-Jkivurelle kkuksen jälkeen tai sähköpstitse ennen seuraavaa tapaamista tukkuussa. Tukkuun tapaamisessa kl Krtesun päiväkdissa aiheena n Nivelvaiheet ja siirtymät varhaiskasvatuksen ja petuksen palveluissa. Asiakasraatilaiset tivivat aiheesta sekä kuvausta timintatavista ja esimerkkejä alueilta että keskustelua vanhempien näkökulmasta asiaan. Tukkuun asiakasraatiin n kutsuttu myös Päivähit- ja varhaiskasvatustimikunta ja petuspalvelujen edustaja muun muassa päivähidn ja petuspalvelujen yhteisestä Nivel työryhmästä. Asiakasraati ehdtti tulevaksi teemaksi esimerkiksi syksyn tapaamiseen vanhempainiltja ja yhteistyötä varhaiskasvatuksessa yleensäkin, muun muassa vasukeskusteluja jne..

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (6)

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (6) JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (6) LASTEN PÄIVÄHOITOPALVELUIDEN ASIAKASRAATI Aika t 23.2.2012 kl 18.00 20.00 Paikka Kultalakin päiväkti, Keltinmäentie 11 Läsnä Brwne Laura Jääskeläinen Sisk Kutvnen-Lappi

Lisätiedot

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja 1 Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja muisti aika 23.11.2015 kl 13-16: kahvit nin kl 14.15-14.30 paikka valtuustsali sallistujat lapsiperhepalveluissa timivat Aiemmin n lähetetty (ja löytyvät

Lisätiedot

Liikkujan polku -verkosto

Liikkujan polku -verkosto Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt? Sinä teet, minä teen Visik tekemisiä yhdistää ja saada ismpia tulksia aikaiseksi? Khderyhmä tiedssa, kanavat kunnssa Keneltä löytyisi sisältöjä? Yksinäistä

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan

Lisätiedot

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Autismia sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Autismia

Lisätiedot

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista.

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista. EKOTUKIKITOIMINNAN PERUSKOULUTUS OSA II MAANANTAI 13.2.2012 Kulutustilaisuudessa tehtiin klme ryhmätyötä. Seuraavassa n knti ryhmätöiden tulksista. Alussa phdittiin mitä tulee mieleen kestävästä kuluttamisesta.

Lisätiedot

Teemaa käsiteltiin esiopetuksen oppimiskokonaisuuksien näkökulmasta seuraavasti: laululeikkejä ja lauluja, joissa lasten etunimet tulevat tutuiksi

Teemaa käsiteltiin esiopetuksen oppimiskokonaisuuksien näkökulmasta seuraavasti: laululeikkejä ja lauluja, joissa lasten etunimet tulevat tutuiksi TYÖYHTEISÖTEHTÄVÄ 3 Teema: Minä, perhe ja kaverit Päiväkdin timintakausi alitettiin Minä, perhe ja kaverit teemalla; keskeisenä tavitteena lapsiryhmän ryhmäytyminen, yhteisten sääntöjen ja spimusten kertaaminen

Lisätiedot

Parasta Lapsille ry Rekrytointi- ja perehdytyskansio

Parasta Lapsille ry Rekrytointi- ja perehdytyskansio Rekrytinti- ja perehdytyskansi Kansi n tarkitettu apuvälineeksi erilaisiin tilaisuuksiin, jissa järjestöämme ja timintaamme tehdään tutuksi uusille ihmisille. Ajatuksena n, että jkainen hyödyntää sitä

Lisätiedot

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA elkuu 2015 OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA OPPILAAN SÄÄNNÖLLISEN KOULUNKÄYNNIN TURVAAMINEN JA TUKEMINEN Kulun aikuisten tehtävä n tukea tasapulisesti jkaista ppilasta tämän kasvussa ja kehityksessä

Lisätiedot

Urheillen terveyttä seurassa -tapaaminen 10.9.2015. Liikkujan polku -verkosto

Urheillen terveyttä seurassa -tapaaminen 10.9.2015. Liikkujan polku -verkosto Urheillen terveyttä seurassa -tapaaminen 10.9.2015 Liikkujan plku -verkst Tapaamisen tavitteet kirkastaa yhteistä Urheillen terveyttä seurassa viestiä ja viestintää saada tukea man piltin/hankkeen käytäntöön

Lisätiedot

Liikkujan polku mitä, miksi ja miten? #LiikkujanPolku

Liikkujan polku mitä, miksi ja miten? #LiikkujanPolku Liikkujan plku mitä, miksi ja miten? #LiikkujanPlku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt? Sinä teet, minä teen Visik tekemisiä yhdistää ja saada ismpia tulksia aikaiseksi? Khderyhmä tiedssa, kanavat

Lisätiedot

1. Tutustuminen Kirrin päiväkotiin, päiväkodinjohtaja Tiina Tomperi

1. Tutustuminen Kirrin päiväkotiin, päiväkodinjohtaja Tiina Tomperi JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIALISTA 1 (5) Ssiaali- ja terveyspalvelut Lasten päivähitpalvelut LASTEN PÄIVÄHOITOPALVELUIDEN ASIAKASRAATI Aika ti 22.9.2010, kl 18.00 20.00 Paikka Kirrin päiväkti, Kirrinpelt 1

Lisätiedot

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014 Auringnpilkkujen ryhmä Päivänsäteiden ryhmä 1. YKSIKKÖ Mutkaplun päiväkti n Rajamäen uusin ja suurin 5-ryhmäinen päiväkti, jka

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn tiseen verkstseminaariin! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Tässä ja nyt jälleen huikea prukka kasassa! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt?

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ PERHEPÄIVÄHOITAJA VARHAISKASVATTAJANA HYVÄ PÄIVÄ PERHEPÄIVÄHOIDOSSA

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston kolmanteen verkostotapaamiseen! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston kolmanteen verkostotapaamiseen! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn klmanteen verksttapaamiseen! #liikkujanplku Meitä n paljn, vanhja tuttuja ja aivan uusia kasvja. Olette kaikki yhtä lämpimästi tervetulleita! http://www.sprt.fi/verkstt/liikkujan-plku-verkst

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI VESILAHDEN VARHAISKASVATUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI VESILAHDEN VARHAISKASVATUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI VESILAHDEN VARHAISKASVATUKSESSA Varhaiskasvatuksen alkaessa lapsella n synnynnäinen tai tutkimusten perusteella erityiseen tukeen ikeuttava diagnsi ja erityisen tuen lausunt, tai havaittujen

Lisätiedot

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänvikaa sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Lasten niveltulehdusta sairastavien speutumisvalmennuskurssit Nurten speutumisvalmennuskurssit, sittaiset t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua.

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua. Muistilista tasa-arvtyön laadunvalvntaan Muistilistan tarkitus: Valvtaan lain tteutumista sekä tavitteiden, timenpiteiden ja kulun tasa-arvtyön seurantamenettelyn laatua. Jhdant: Muistilistat timivat usein

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen 4.6.2015. Liikkujan polku -verkosto

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen 4.6.2015. Liikkujan polku -verkosto Nurten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen 4.6.2015 Liikkujan plku -verkst Iltapäivän hjelma Kuulumisten vaiht Viestintä aiheen jatka: uudistuneet nurten ja aikuisten harrasteliikunnan

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

Fysiikan labra Powerlandissa

Fysiikan labra Powerlandissa Fysiikan labra Pwerlandissa Bumper Cars Bumper Cars n suuri autrata jka spii niin vanhille kuin nurillekin kuljettajille. Autt vat varustetut turvavöin ja autja vi ajaa yksin tai pareittain. Lievemmät

Lisätiedot

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja 1. Jhdant Tämä n Lautamaan kyläyhdistyksen ensimmäinen kylän kehittämissuunnitelma, jnka tarkituksena n timia kaupunkisuunnitelun apuna sana yhdyskuntasuunnitelua. Lähtökhtana kyläsuunnittelussa vat lleet

Lisätiedot

Suomen vetovoimaisin opiskelijakunta

Suomen vetovoimaisin opiskelijakunta Sumen vetvimaisin piskelijakunta Strategia 2013-2015 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. MISSIO JA VISIO... 3 2.1.Missi... 3 2.2.Visi... 4 3. PAINOPISTEET... 4 3.1. Erinmaiset palvelut... 4 3.2. Osaavat ja

Lisätiedot

Asiakirja liitetään Suomen Nuorisoseurat ry:n toimintasuunnitelman liitteeksi.

Asiakirja liitetään Suomen Nuorisoseurat ry:n toimintasuunnitelman liitteeksi. TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Aluetimist: Phjis-Karjala Keskeiset alueelliset timinnt ja timenpiteet vunna 2014 Asiakirja liitetään Sumen Nurisseurat ry:n timintasuunnitelman liitteeksi. 1. KULTTUURI-, HARRASTUS-

Lisätiedot

Hengityssairautta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Hengityssairautta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Hengityssairautta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Hengityssairauksia

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

Ystävän apuri. Palveluihin ohjaamisen opasvihko ikäihmisen ystävälle. Ystävätoiminnan alueellisen tuen kehittämisprojekti 2012-

Ystävän apuri. Palveluihin ohjaamisen opasvihko ikäihmisen ystävälle. Ystävätoiminnan alueellisen tuen kehittämisprojekti 2012- Ystävän apuri Palveluihin hjaamisen pasvihk ikäihmisen ystävälle Ystävätiminnan alueellisen tuen kehittämisprjekti 2012- TAVALLISEN IHMISEN TAIDOIN Oppaan sisällöstä: Opas n tarkitettu Punaisen Ristin

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

JFunnel: Käytettävyysohjatun vuorovaikutussuunnittelun prosessiopas

JFunnel: Käytettävyysohjatun vuorovaikutussuunnittelun prosessiopas Versi 2/2010 JFunnel: Käytettävyyshjatun vurvaikutussuunnittelun prsessipas Kirjittaja n timinut käytettävyysasiantuntijana, - tutkijana ja -kuluttajana 15 vuden ajan. Hän n kehittänyt ja sveltanut käytettävyyssuunnittelun

Lisätiedot

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri 1 Nuristyön kehittämisverkst MUISTIO 4/2010 Kkus: Krdinaatiryhmän kkus Aika: ti 30.11.2010 kl 13.00 15.55 Paikka: Läsnä: DIAK (etelä), Järvenpää Päivi Harinen, Itä-Sumen ylipist (YUNET) Elna Hirvnen, Tampereen

Lisätiedot

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHEKESKUS

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHEKESKUS POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHEKESKUS PERHEKESKUS PERHEKESKUKSESSA ON TARJOLLA SEURAAVANLAISIA PALVELUJA: 1. PERHENEUVOLA 2. PERHEOIKEUDELLISET PALVELUT 3. PERHETYÖ 4. PUHETERAPIA

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a )

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) YLEINEN TUKI Yleinen tuki n jkaiselle lapselle annettavaa esipetusta, jssa hänen yksilölliset tarpeensa ja ppimisedellytyksensä humiidaan yhteistyössä

Lisätiedot

Missä ikävaiheissa kuuluu? => varhaiskasvatus, esiopetus sekä perusopetus, toisen asteen koulutus. aikuisten osalta? ei seurata

Missä ikävaiheissa kuuluu? => varhaiskasvatus, esiopetus sekä perusopetus, toisen asteen koulutus. aikuisten osalta? ei seurata UNICEFIN LAPSIYSTÄVÄLLINEN KUNTA TOIMINTAMALLI LAPPEENRANNAN SUUNNITELMA Rakennuspalikka ja tarkistuslista tämän hetken tilanne kehittämistimi kehittämisestä vastaava tah 1. Lapsen ikeudet tunnetaan Näkyykö

Lisätiedot

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio POHJOISEN KULTTUURI-INSTITUUTTI Jhtryhmä 5/2013 PÖYTÄKIRJA Aika 16.10.2013 kl 10.00 12.33 Paikka Kemi-Trninlaaksn kulutuskuntayhtymä Lappia Mediataln neuvtteluhune, Urheilukatu 6, Trni Osallistujat VARSINAINEN

Lisätiedot

Yhteenveto Päivä liitossa päivästä

Yhteenveto Päivä liitossa päivästä Päivä liitssa päivä järjestettiin 2.10.2014 Val-talssa Helsingin Pasilassa. Päivään sallistui pääkaupunkiseudun urheiluseurjen päätimisia timihenkilöitä sekä yleisurheilukuluhjaaja. Tähän yhteenvetn n

Lisätiedot

Liikkujan polku. Matleena Livson

Liikkujan polku. Matleena Livson Liikkujan plku Matleena Livsn 21.11.2015 Mikä n Liikkujan plku verkst? Miten verkst timii ja kuinka pääsee mukaan? Mikä n Liikkujan plku verkst? Miten verkst timii ja kuinka pääsee mukaan? Miten harrasteliikunta

Lisätiedot

1. Illan juontaja erikoissuunnittelija Jukka Laukkanen toivotti osallistujat tervetulleeksi yhteiseen asukasiltaan

1. Illan juontaja erikoissuunnittelija Jukka Laukkanen toivotti osallistujat tervetulleeksi yhteiseen asukasiltaan JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Muisti Asukasilta Tikkaksken mnipalvelupisteestä Aika: kl 18 20, kahvit kl 17.30 alkaen Paikka: Tikkaksken kulu, Kulukatu 10 Osallistujat: nin 70, jista 14 mnipalvelupisteiden valmistelussa

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

me-talo konsepti. Kohti myönteistä tulevaisuutta.

me-talo konsepti. Kohti myönteistä tulevaisuutta. me-tal knsepti. Khti myönteistä tulevaisuutta. 2 visi. 2050 Sumessa ei le yhtään syrjäytynyttä lasta eikä nurta painpistealueet. maahanmuuttajanuret mielenterveyden tuki ja palvelut kulutus työllistyminen

Lisätiedot

Liikkujan polku -verkosto

Liikkujan polku -verkosto Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt? Sinä teet, minä teen Visik tekemisiä yhdistää ja saada ismpia tulksia aikaiseksi? Khderyhmä tiedssa, kanavat kunnssa Keneltä löytyisi sisältöjä? Yksinäistä

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA

VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA 1 Auttamallakin pitaan VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA Aineist n kehitetty Opetushallituksen rahittamassa kulutushankkeessa ja se perustuu kansainvälisen Cmenius-prjektin Eubis tulksiin. Aineist

Lisätiedot

Mediakasvatus ja tietoyhteiskunnan kansalaistaidot kirjastoissa

Mediakasvatus ja tietoyhteiskunnan kansalaistaidot kirjastoissa Mediakasvatus ja tietyhteiskunnan kansalaistaidt kirjastissa Laatu-hankkeen teemaryhmä C:n kkus 18.4.2013 kl 10.00-14.00 Kuvlan kaupunginkirjastn Mediamajassa Kkuksen agenda tälle päivälle Mika Mustikkamäki

Lisätiedot

Lapin sosiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO

Lapin sosiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO Lapin ssiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO - Trstai 17.8.2006 kl 10 15 - Lapin ylipist, ls 21, Rvaniemi - Läsnä 25 henkilöä: Kaisa Kstam-Pääkkö, Asta Niskala, Maarit Pirttijärvi,

Lisätiedot

Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustoimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015

Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustoimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015 Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015 KOOSTE SEMINAARIPÄIVÄN HAVAINNOISTA JA TULOKSISTA Kirjaukset: Tm Tarvainen, tm.tarvainen@ajatustal.fi

Lisätiedot

TULOSKORTTI TULOSKORTTI TOTEUTUS. Kirjasto updated yhteiskehittäminen. KIRJASTO UPDATED yhteiskehittäminen Kirjasto treenaa nuoria hanke 1) LÄHTÖKOHTA

TULOSKORTTI TULOSKORTTI TOTEUTUS. Kirjasto updated yhteiskehittäminen. KIRJASTO UPDATED yhteiskehittäminen Kirjasto treenaa nuoria hanke 1) LÄHTÖKOHTA TULOSKORTTI Kirjast updated yhteiskehittäminen Helsingin kaupunginkirjast & Dems Helsinki 9.2.2016 TULOSKORTTI KIRJASTO UPDATED yhteiskehittäminen Kirjast treenaa nuria hanke TOTEUTUS 1) LÄHTÖKOHTA Nurten

Lisätiedot

FC HONKA AKATEMIAN ARVOT

FC HONKA AKATEMIAN ARVOT FC HONKA AKATEMIAN ARVOT JOHDANTO... 3 FC HONKA AKATEMIAN ARVOT... 4 YHTEISÖLLISYYS & YKSILÖ... 5 MEIDÄN SEURA, TOIMIMME YHDESSÄ, VOITAMME YHDESSÄ... 5 YKSILÖN KEHITYS JA YKSILÖN ONNISTUMISET PARANTAVAT

Lisätiedot

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Muistisairauksia sairastavien aikuisten speutumisvalmennuskurssit, parikurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital speutumisvalmennuskurssi,

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

22.9.2015. Riihimäen Yritystalo, Teklan nh, 3.krs, osoite Eteläinen Asemakatu 2, Riihimäki. Osallistujat Paavo Vuori, puheenjohtaja Hausjärvi

22.9.2015. Riihimäen Yritystalo, Teklan nh, 3.krs, osoite Eteläinen Asemakatu 2, Riihimäki. Osallistujat Paavo Vuori, puheenjohtaja Hausjärvi Muisti 1 (7) HAUSJÄRVEN, HYVINKÄÄN, LOPEN JA RIIHIMÄEN SEUDULLISEN LIIKENNETURVALLISUUSRYHMÄN KOKOUS Aika kl 14.00 16.00 Paikka Riihimäen Yritystal, Teklan nh, 3.krs, site Eteläinen Asemakatu 2, Osallistujat

Lisätiedot

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013 7.2.2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö Kirsi Kaunisharju Sähköp. kirsi.kaunisharju@minedu.fi Arvi kulttuurin ja luvan taluden timintaedellytyksistä 2013, hjeistus 7.11.2013 Etelä-Savn alueen arvi kulttuurin

Lisätiedot

Ylälinjasi johtaja on:

Ylälinjasi johtaja on: Tärkeää tieta sinulle jka let PM:n Teampartner Me pyrimme ylläpitämään krkeaa palvelutasa, jtta vimme pitää tästä kiinni n tärkeää, että hyödynnät seuraavaa infrmatita. Lue tämä tarkasti ja käy nämä asiat

Lisätiedot

Selvitys kolmiportaisen tuen toteutumisesta varhaiskasvatuksessa

Selvitys kolmiportaisen tuen toteutumisesta varhaiskasvatuksessa 1 Selvitys klmiprtaisen tuen tteutumisesta varhaiskasvatuksessa Sumenkielinen varhaiskasvatus Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 22.10.2014 2 1. Selvityksen taustaa Espn varhais- ja petuslautakunta n

Lisätiedot

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nurten ja nurten aikuisten ja lasten speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Nurten ja nurten aikuisten speutumisvalmennuskurssit

Lisätiedot

Spectrum kokous 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki

Spectrum kokous 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki Spectrum kkus 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki Yleiset ajatukset ja ideat Miksi maanne n valinnut kääntää tietyn san Spectrumia? Sumi Kääntää Appendix 1 - Tämä n sitä, mitä Sumen muset tarvitsevat

Lisätiedot

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän verkostotapaaminen 2.9.2015. Liikkujan polku -verkosto

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän verkostotapaaminen 2.9.2015. Liikkujan polku -verkosto Nurten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän verksttapaaminen 2.9.2015 Liikkujan plku -verkst Iltapäivän hjelma Kuulumisten vaiht Hyvien käytäntöjen jakaminen: Glfin hyviä käytäntöjä Seuratimintayksikön

Lisätiedot

Etelä-Savon OHJAAMO asioiden keskustelu Nro #3

Etelä-Savon OHJAAMO asioiden keskustelu Nro #3 MUISTIO Etelä-Savn OHJAAMO asiiden keskustelu Nr #3 Mikkeli, Etelä-Savn ELY-keskus, Ruuma - kkushune + Skype -yhteys Ajankhta 5.4.2016 kl 13:00-14:15 Läsnä: Tuija Tivakainen (ELY-keskus) Heikki Kantnen

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA

HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA HANKKEEN AVULLA EDISTETÄÄN KAUPUNGIN ELINKEINOELÄMÄÄ JA YMPÄRISTÖTAVOITTEITA YRITYSTEN TOIMINTA = YRITYSTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Kehittämisen sa-alueet:

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan johtaminen. Saara Jäämies Salo

Vapaaehtoistoiminnan johtaminen. Saara Jäämies Salo + Vapaaehtistiminnan jhtaminen Saara Jäämies Sal 14.3.2017 + Kuka len? Saara Jäämies Helsingin kaupunginkansliassa vapaaehtistiminnan mallin prjektisuunnittelija Vapaaehtis- ja kansalaistiminnan kehittäjä

Lisätiedot

KAIKKI ALKAA TIEDOSTA TULOKSELLISTA DIGITAALISESTI OHJAAVAA UUSIOKÄYTTÖÄ MAANRAKENTAMISEEN

KAIKKI ALKAA TIEDOSTA TULOKSELLISTA DIGITAALISESTI OHJAAVAA UUSIOKÄYTTÖÄ MAANRAKENTAMISEEN KAIKKI ALKAA TIEDOSTA TULOKSELLISTA DIGITAALISESTI OHJAAVAA UUSIOKÄYTTÖÄ MAANRAKENTAMISEEN Maapörssi Maapörssi n alittanut nettiphjaisen tiedn välittämisen ylijäämä maa-ainesten kierrätyksen edistämiseksi

Lisätiedot

Avoin tieto ja avoin hallinto kunnissa

Avoin tieto ja avoin hallinto kunnissa Avin tiet ja avin hallint kunnissa Turku 19.11.2013 Elisa Kettunen, erityisasiantuntija Tietyhteiskuntayksikkö elisa.kettunen(at)kuntaliitt.fi Avin hallint & tiet Kuntaliitssa Kansainvälinen Avimen hallinnn

Lisätiedot

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731 Hyvinvintitiet hyvinvintijhtamisen työkaluna Matti Vähäkupus Oulun kaupunki matti.vahakupus@uka.fi 0505687731 Kertmus etenee vudesta ja valtuustkaudesta tiseen Hyvinvinnin rakenteet Oulun kaupunki Kaupungin

Lisätiedot

Sisäkorvaistutteen saaneiden lasten kuntoutuksen ja tulkkauspalvelujen tarkoituksenmukaisuus ja tulevaisuuden tarve. 2. vaiheen haastattelututkimus.

Sisäkorvaistutteen saaneiden lasten kuntoutuksen ja tulkkauspalvelujen tarkoituksenmukaisuus ja tulevaisuuden tarve. 2. vaiheen haastattelututkimus. Sisäkrvaistutteen saaneiden lasten kuntutuksen ja tulkkauspalvelujen tarkituksenmukaisuus ja tulevaisuuden tarve. 2. vaiheen haastattelututkimus. ---------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Yleistä Pidä Lappi Siistinä ry:n timinnan tavitteena n säilyttää Lapin puhdas ja viihtyisä ympäristö. Päämäärään pyrimme valistustiminnalla, kulutuksella, jätehulln kehittämisellä,

Lisätiedot

TOJ:n hankinta- ja käyttöönotto Espoon kaupunki 29.11.2012. Hannu Rajala (asiakirjahallinnon suunnittelija, asiakirjahallinto, Espoon kaupunki)

TOJ:n hankinta- ja käyttöönotto Espoon kaupunki 29.11.2012. Hannu Rajala (asiakirjahallinnon suunnittelija, asiakirjahallinto, Espoon kaupunki) TOJ:n hankinta- ja käyttööntt Espn kaupunki 29.11.2012 Hannu Rajala (asiakirjahallinnn suunnittelija, asiakirjahallint, Espn kaupunki) Sisältö Taustaa Espn TOJ:n hankinnasta vaatimusmäärittelyprjektit

Lisätiedot

Metsokankaan koulun vanhempaintoimikunta. 1. KOKOUKSEN AVAAMINEN Puheenjohtaja Kaisa Kaitera aloitti kokouksen kello 18:01.

Metsokankaan koulun vanhempaintoimikunta. 1. KOKOUKSEN AVAAMINEN Puheenjohtaja Kaisa Kaitera aloitti kokouksen kello 18:01. Metskankaan kulun vanhempaintimikunta KOKOUSMUISTIO Aika: 28.1.2015 kl 18:00 20:19 Paikka: Metskankaan kulu, pettajanhune Lupp 1. KOKOUKSEN AVAAMINEN Puheenjhtaja Kaisa Kaitera alitti kkuksen kell 18:01.

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

Asiakastapahtumat ja tilaisuudet: Asiakaspalautteet, jälkituotanto ja tiedotus

Asiakastapahtumat ja tilaisuudet: Asiakaspalautteet, jälkituotanto ja tiedotus Asiakastapahtumat ja tilaisuudet: Asiakaspalautteet, jälkitutant ja tiedtus Laatu-hankkeen teemaryhmä D:n kkus 23.4.2013 kl 9.30-14.30 Hämeenlinnan kaupunginkirjastn musiikkisalissa Kkuksen agenda tälle

Lisätiedot

7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ

7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ 39 7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ Elämässä tulee vastaan yllättäviä tilanteita ja tapahtumia, tisinaan aivan yllättäenkin ja arvaamattmasti ja ne vievät elämän hetkeksi hämmennyksen ja

Lisätiedot

Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja

Lisätiedot

Kouluttajan tukimateriaali Välkkäri koulutuksen toteuttamiseksi alakoulussa

Kouluttajan tukimateriaali Välkkäri koulutuksen toteuttamiseksi alakoulussa Kuluttajan tukimateriaali Välkkäri kulutuksen tteuttamiseksi alakulussa Alakulun Välkkäri-kulutuksen yleinen kuluttajan tukimateriaali 8.5.2014 Alakulun Välkkäri-kulutuksen yleinen kuluttajan tukimateriaali

Lisätiedot

Tommi Pekanoja Ensihoidon kenttäjohtaja

Tommi Pekanoja Ensihoidon kenttäjohtaja L4 Tmmi Pekanja Ensihidn kenttäjhtaja Mikä L4? Timintaa käynnistellään Erilaisia timintamalleja käytössä valtakunnassa Ensihitasetus Hätäkeskusuudistus Kentän kulutus- ja pätevyysvaatimusten muuttuminen

Lisätiedot

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Hengityssairauksia sairastavien

Lisätiedot

Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Ikääntyneiden mnisairaiden kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Ikääntyneiden mnisairaiden

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

Etunoja lasten, nuorten ja perheiden tukemisessa edellyttää monialaista yhteistyötä ja johtamista. - Mihin se voi kaatua?

Etunoja lasten, nuorten ja perheiden tukemisessa edellyttää monialaista yhteistyötä ja johtamista. - Mihin se voi kaatua? Etunja lasten, nurten ja perheiden tukemisessa edellyttää mnialaista yhteistyötä ja jhtamista. - Mihin se vi kaatua? FT, ssiaalijhtaja Arja Heikkinen, Oulun kaupunki 29.9.2014 Oulun kaupungin tavitteet

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 Lajiliittjen n mahdllista hakea tukea lasten ja nurten urheilun (6-19v) kehittämistyöhön. Nuri Sumi tukee lajiliittjen kehittämistimia

Lisätiedot

Meikäläiset. Me Itse ry. Me Itse ry:n jäsentiedote 2. 2015. Me vaikutamme yhdessä, sillä se kannattaa! Liike itsenäisen elämän puolesta

Meikäläiset. Me Itse ry. Me Itse ry:n jäsentiedote 2. 2015. Me vaikutamme yhdessä, sillä se kannattaa! Liike itsenäisen elämän puolesta Meikäläiset Me Itse ry:n jäsentiedte 2. 2015 Kuvaaja Laura Vesa Me vaikutamme yhdessä, sillä se kannattaa! Me Itse ry Liike itsenäisen elämän pulesta Raha-autmaattiyhdistys tukee timintaamme Sisältö Vaikuttaminen

Lisätiedot

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä Päiväkti Röllin esipetussuunnitelma 1. Esipetuksen tehtävä ja yleiset tavitteet Esipetuksen tavitteena n edistää lapsen kehitys- ja ppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen ssiaalisia taitja ja tervettä

Lisätiedot

Fibromyalgiaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Fibromyalgiaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Fibrmyalgiaa sairastavien speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Muistio. - aikataulu. Merja Ruotsalainen, projektipäällikkö

Muistio. - aikataulu. Merja Ruotsalainen, projektipäällikkö valtakunnallinen tiet- ja petuskäytön kulutus TieVie-suunnitteluryhmän kkus Aika: ke 9.11.2005 kl 11.15-18.00, t 10.11. kl 8.30-15.15 Paikka: Peurunka, Laukaa Läsnä: Paula Airaksinen, Antti Auer, Taru

Lisätiedot

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden kuntoutuskurssit

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aivverenkierthäiriön sairastaneiden kuntutuskurssit 29.8.2012 AVH-kuntutuskurssit Kurssikknaisuus vuden 2013 alusta Humiitu kehittämistiminnasta saatuja tulksia (kevennetty kävely

Lisätiedot

Tutustumme Kokoomukseen

Tutustumme Kokoomukseen Tutustumme Kkmukseen Opiskelevan pienryhmän aineist Kansallisen Sivistysliitn Opintkeskus KANSIO www.kkmus.fi/kansi/aineistt/tutustumme_kkmukseen Tutustumme Kkmukseen Kkmuksen paikallisyhdistyksiin liittyy

Lisätiedot

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tiina Takala

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tiina Takala JÄSENKOKOUS Aika: 1.12.2015 kl 18.30 Paikka Valtuusttal Kkmuksen ryhmähune PÖYTÄKIRJA 1. Kkuksen avaus ja päätösvaltaiseksi tteaminen Puheenjhtaja Anna-Maija Kukknen avasi kkuksen ja ttesi päätösvaltaiseksi

Lisätiedot

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 Kaupunkiseutua (kk rakennemallin aluetta) kskevat yleistavitteet Aluerakenteella vastataan glbalisaatin mukanaan tumiin haasteisiin ja tetaan humin maakunnan asema Itämeren alueella

Lisätiedot

Urheillen terveyttä seurassa -tapaaminen 4.6.2015. Liikkujan polku -verkosto

Urheillen terveyttä seurassa -tapaaminen 4.6.2015. Liikkujan polku -verkosto Urheillen terveyttä seurassa -tapaaminen 4.6.2015 Liikkujan plku -verkst Aamupäivän hjelma Kuulumisten vaiht & UTS- ja terveysprfiilien tilannekatsaukset Sprts Club fr Health kuulumiset Sumen ryhmän SCfH

Lisätiedot

TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA

TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA Palveludirektiivin tarkituksena n tuda kuluttajille enemmän valinnanvaraa, enemmän vastinetta rahille ja paremmat mahdllisuudet käyttää palveluja eri pulilta

Lisätiedot

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue 82136257 Parikkalan kunta Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 19.11.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa

Lisätiedot