MARKKINAKATSAUS 8/2012. Kotitalouksien laajakaistaliittymät. Nopeiden internetyhteyksien yleistyminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MARKKINAKATSAUS 8/2012. Kotitalouksien laajakaistaliittymät. Nopeiden internetyhteyksien yleistyminen"

Transkriptio

1 MARKKINAKATSAUS 8/2012 Kotitalouksien laajakaistaliittymät Nopeiden internetyhteyksien yleistyminen

2 Viestintävirasto 2012 Tiedustelut: Tietoja lainatessa lähteenä on mainittava Viestintävirasto. MARKKINAKATSAUS 8/ Kotitalouksien laajakaistaliittymät 2

3 Sisällysluettelo Johdanto... 4 Internetyhteyksien levinneisyys... 5 Nopeiden internetyhteyksien saatavuus... 6 Nopeiden internetyhteyksien käyttö MARKKINAKATSAUS 8/ Kotitalouksien laajakaistaliittymät 3

4 Johdanto Yleistyvät uuden sukupolven yhteystekniikat kiihdyttävät nettiyhteyksiä ja mahdollistavat uusia palveluja, mutta moni käyttäjä ei ole vielä löytänyt kasvavien tiedonsiirtonopeuksien hyötyjä. Vaikka nopeita yhteyksiä on melko laajasti tarjolla, moni tyytyy hitaampaan internetyhteyteen ja sitä kautta vaatimattomampiin palveluihin. Nopeiden internetyhteyksien käyttö on riippuvainen monesta eri tekijästä. Perustan nopeiden internetyhteyksien käyttämiselle muodostaa uusilla tekniikoilla rakennetut viestintäverkot. Verkkojen olemassa olo ei kuitenkaan yksin riitä nopeiden laajakaistayhteyksien käyttöönottamiseen. Tarvitaan myös uudenlaisia palveluja, joiden kautta uusien verkkotekniikoiden mahdollistamat tiedonsiirtonopeudet saadaan parhaalla mahdollisella tavalla hyödynnettyä. Lisäksi tulee herättää kuluttajien mielenkiinto näitä palveluja kohtaan. Kun yhteyksiä sekä palveluja kehitetään ja uudet käyttömahdollisuudet kyetään tuomaan esille, myös kuluttajien kysyntä palveluja kohtaan kasvaa. Kuten aina uusien tekniikoiden ja palvelujen kehittymisessä, alkuun pääseminen on kaikkein vaikein vaihe. Näyttäisi siltä, että Suomessa tämä kohta on saavutettu. Näköpiirissä on viitteitä siitä, että nopeat internetyhteydet ja niiden mahdollistamat palvelut ovat vakiinnuttaneet asemansa markkinoilla ja nopeiden internetyhteyksien kysyntä tulee kiihtymään tulevien vuosien aikana. Tässä markkinakatsauksessa tarkastellaan lähemmin sitä, kuinka monella kuluttajalla on mahdollisuus ja halua ottaa käyttöönsä nopea internetyhteys. Lopuksi vertaillaan niiden kotitalouksien, joilla on käytössään nopea internetyhteys, käyttötottumuksia suhteessa niihin kotitalouksiin, joilla ei tällaista yhteyttä vielä ole. Katsauksessa esitetyt tiedot perustuvat pääosin teleyrityksiltä kerättyihin markkinatietoihin sekä Viestintäviraston teettämän Viestintäpalvelujen käyttö tutkimuksen tietoaineistoon. Käyttötutkimuksen keskeisiä tuloksia on esitelty myös tutkimusraportissa, joka on luettavissa Viestintäviraston internetsivuilla. MARKKINAKATSAUS 8/ Kotitalouksien laajakaistaliittymät 4

5 Internetyhteyksien levinneisyys Internetyhteyksien levinneisyys on pysynyt lähes ennallaan viimeisten kolmen vuoden aikana. Syksyllä 2012 noin 87 prosentilla suomalaisista oli kotitaloudessaan internetyhteys. Eniten on yleistynyt sellaisten käyttäjien osuus, joilla on sekä kiinteän verkon laajakaistaliittymä että matkaviestinverkon tiedonsiirtoliittymä. Vuonna 2012 sekä kiinteän verkon laajakaistayhteys että matkaviestinverkon tiedonsiirtoyhteys oli käytössä 21 prosentilla kotitalouskäyttäjistä, kun vastaava luku vuonna 2010 oli 10 prosenttia. Niiden käyttäjien määrä, joilla oli käytössään ainoastaan matkaviestinverkon tiedonsiirtoliittymä, on kasvanut 20 prosentista 26 prosenttiin. Vastaavasti 38 prosenttia kuluttajista käytti ainoastaan kiinteän verkon laajakaistaliittymää. Kolme vuotta sitten näiden käyttäjien osuus oli noin 52 prosenttia % 21 % 26 % % 19 % 24 % % 10 % 20 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kiinteä laajakaista Mobiililaajakaista Kiinteä ja mobiililaajakaista Muu internetyhteys tai EOS Kuva 1. Kiinteiden ja mobiililaajakaistayhteyksien levinneisyys Internetyhteyksien levinneisyys eri ikäryhmien keskuudessa on tasaantunut. Alle 34-vuotiailla on lähes poikkeuksetta käytössä internetyhteys. Käytännössä internetyhteyksien levinneisyys voi siis kasvaa ainoastaan yli 34-vuotiaiden joukossa vuotiaiden keskuudessa internetyhteyksien levinneisyys on pysynyt vuoden 2010 tasolla noin 96 prosentissa vuotiaiden keskuudessa internetyhteyksien levinneisyys on vähentynyt noin 3 prosenttiyksikköä. Osa tästä kehityksestä mahtuu kuitenkin tutkimuksen virhemarginaalin sisään. Sen sijaan yli 64-vuotiailla internetyhteyksien levinneisyys on kasvanut vuoden 2010 noin 52 prosentista noin 61 prosenttiin. MARKKINAKATSAUS 8/ Kotitalouksien laajakaistaliittymät 5

6 Ikäryhmä % 30 % 26 % % 24 % 28 % % 26 % 24 % % 25 % 25 % % 15 % 30 % % 7 % 23 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kiinteä laajakaista Mobiililaajakaista Kiinteä ja mobiililaajakaista Muu internetyhteys tai EOS Kuva 2. Kiinteiden ja mobiililaajakaistayhteyksien levinneisyys ikäryhmittäin syksyllä Nopeiden internetyhteyksien saatavuus Tässä katsauksessa nopealla internetyhteydellä tarkoitetaan yhteysnopeudeltaan vähintään 25 Mbit/s laajakaistayhteyttä. Pääasiassa tämä raja on valittu siksi, että yhteysnopeudeltaan vähintään 25 Mbit/s laajakaistayhteyden toteuttamiseen tarvitaan uudenlaista tekniikkaa, jota kutsutaan seuraavan sukupolven tekniikaksi tai lyhennettynä NGA-tekniikaksi (Next Generation Access). Seuraavan sukupolven tekniikka ja sitä kautta nopea laajakaistayhteys on yhä useamman kotitalouden ulottuvilla. Euroopan komission teettämässä Broadband Coverage in Europe in tutkimuksessa on arvioitu, että vuonna 2011 Suomessa noin 1,7 miljoonalla kotitaloudella eli noin 68 prosentilla oli mahdollisuus saada käyttöönsä laajakaistayhteys, joka perustuu seuraavan sukupolven laajakaistatekniikkaan. Nämä 1,7 miljoonaa kotitaloutta sijaitsevat pääosin kaupungeissa ja muissa suurissa asutuskeskuksissa. Suhteellisen pienellä osalla käyttäjistä on käytössään nopean yhteyden mahdollistava seuraavan sukupolven laajakaistatekniikka, vaikka liittymiä on tarjolla tätä laajemmin. Viestintäviraston teleyrityksiltä keräämien tietojen mukaan Suomessa oli vuoden 2012 kesäkuussa käytössä noin laajakaistaliittymää, jotka oli toteutettu käyttämällä seuraavan sukupolven laajakaistatekniikkaa. Tämä luku sisältää sekä kotitalous- että yritysasiakkaat. MARKKINAKATSAUS 8/ Kotitalouksien laajakaistaliittymät 6

7 Noin 74 prosenttia liittymistä oli kotitalouksien käytössä. Suhteutettuna kaikkiin laajakaistaliittymiin noin 30 prosenttia kaikista laajakaistaliittymistä oli toteutettu seuraavan sukupolven tekniikalla. Vuoden 2011 loppuun verrattuna seuraavan sukupolven tekniikalla toteutettujen liittymien määrä oli kasvanut noin liittymällä Kiinteistöliittymä Ethernet Kaapelimodeemi Docsis 3.0 Puhelinverkon VDSL Valokuitu FTTH/O/B Kuva 3. Kotitalouksiin ja yrityksiin seuraavan sukupolven yhteystekniikoilla toteutetut laajakaistaliittymät Yli puolet käyttäjistä, joiden laajakaistaliittymä on toteutettu nopealla NGAtekniikalla, on tyytynyt hitaaseen internetyhteyteen kotitalous- ja yrityskäyttäjää, joilla on jo käytössään seuraavan sukupolven tekniikalla toteutettu laajakaistayhteys, on hankkinut yhteysnopeudeltaan vähintään 25 Mbit/s laajakaistayhteyden. Näiden käyttäjien lisäksi kotitalous- ja yrityskäyttäjällä olisi kuitenkin mahdollisuus saada suhteellisen helposti käyttöönsä yhteysnopeudeltaan vähintään 25 Mbit/s laajakaistayhteys. Potentiaali nopeiden laajakaistayhteyksien yleistymiselle on siis suuri. Kaiken kaikkiaan tällä hetkellä noin 12 prosenttia laajakaistaliittymistä on yhteysnopeudeltaan vähintään 25 Mbit/s. Mikäli kaikki ne, joilla on jo käytössään NGAliittymä, siirtyisivät käyttämään vähintään 25 Mbit/s laajakaistayhteyttä, nopeiden laajakaistayhteyksien osuus kaikista laajakaistayhteyksistä nousisi jo noin 28 prosenttiin. Vuosi Ajankohta Alle 10 Mbit/s alle 25Mbit/s alle 100Mbit/s Mbit/s tai yli Taulukko 1. Kotitalouksien ja yritysten kiinteän verkon laajakaistaliittymät nopeusluokittain. MARKKINAKATSAUS 8/ Kotitalouksien laajakaistaliittymät 7

8 Nopeita laajakaistayhteyksiä on käytössä kaiken ikäisillä käyttäjillä, mutta nuorimmissa ikäryhmissä niitä löytyy huomattavasti useammalta. Laajakaistaa käyttävistä vuotiaista noin 26 prosentilla oli nopea laajakaistayhteys, kun vastaava luku vähintään 65 vuotta täyttäneiden kohdalla oli noin 7 prosenttia. Merkillepantavaa on, että ikään katsomatta huomattavan suuri osuus käyttäjistä ei tiedä lainkaan käyttämänsä yhteyden tiedonsiirtonopeutta. Ikäryhmä % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % alle 8 Mbit/s 8 - alle 24 Mbit/s 24 - alle 100 Mbit/s 100 Mbit/s tai yli EOS Kuva 4. Kotitalouskäyttäjien internetyhteyksien tiedonsiirtonopeudet ikäluokittain syksyllä Vaikka kaikki käyttäjät saisivat tarpeelliseksi katsomansa internetyhteyden, tiedonsiirtonopeudet eivät yleisesti nousisi merkittävästi. Nopeudeltaan vähintään 8 Mbit/s laajakaistayhteyden kokee tarvitsevansa noin 71 prosenttia kotitalouskäyttäjistä ja 66 prosentilla käyttäjistä tällainen yhteys on jo käytössä. Vastaavasti 32 prosenttia kotitalouskäyttäjistä haluaa käyttöönsä vähintään 25 Mbit/s nopean laajakaistayhteyden ja noin 25 prosentilla tällainen yhteys on jo käytössä. NGAliittymien saatavuuden perusteella suurella osalla kotitalouksista olisi mahdollisuus nopean laajakaistayhteyden käyttöönottamiseen. Toistaiseksi suhteellisen harva kuitenkaan näkee tarvetta nopealle internetyhteydelle. MARKKINAKATSAUS 8/ Kotitalouksien laajakaistaliittymät 8

9 Nykyinen nopeus 15 % 20 % 40 % 14 % 11 % Haluttu nopeus 11 % 18 % 39 % 19 % 13 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % alle 2 Mbit/s 2 - alle 8 Mbit/s 8 - alle 24 Mbit/s 24 - alle 100 Mbit/s 100 Mbit/s tai yli Kuva 5. Kotitalouksien nykyinen ja niiden haluama yhteysnopeus syksyllä Noin 7 prosenttia kotitalouskäyttäjistä haluaisi käyttöönsä nopean laajakaistayhteyden, mutta eivät ole tulleet sellaista hankkineeksi. Suurimmalle osalle näistä käyttäjistä tällainen yhteys olisi saatavilla. Markkinoilla ei kuitenkaan ole aina saatavilla nopeaa laajakaitayhteyttä tai käyttäjät eivät ole tietoisia tällaisten yhteyksien tarjonnasta. Nopean laajakaistayhteyden saatavuus riippuu ennen kaikkea asuinpaikasta. Nopean laajakaistayhteyden haluavista kaupunkilaisista noin 21 prosentille tällaisia yhteyksiä ei ollut saatavilla tai he eivät olleet tietoisia niistä. Taajamassa asuvien osalta vastaava osuus oli 35 prosenttia ja haja-asutusalueella 57 prosenttia. 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Kaupunki Taajama Haja-asutus Nopeita yhteyksiä saatavilla Ei saatavilla tai EOS Kuva 6. Yli 24 Mbit/s laajakaistaliittymän saatavuus syksyllä 2012 (kysytty hitaamman yhteyden käyttäjiltä, jotka haluaisivat nopean yhteyden). MARKKINAKATSAUS 8/ Kotitalouksien laajakaistaliittymät 9

10 Nopeiden internetyhteyksien käyttö Nopea laajakaistayhteys ei itsessään luo lisäarvo kuluttajille. Lisäarvo syntyy siitä, minkälaisia ja kuinka laadukkaita palveluja nopea laajakaistayhteys mahdollistaa suhteessa hitaampiin laajakaistayhteyksiin. Nopeita nettiyhteyksiä käytetään merkittävästi hitaampia yhteyksiä monipuolisemmin. Suurimmat erot käyttötavoissa ovat niiden palvelujen kohdalla, joissa nopean laajakaistayhteyden edut ja tiedonsiirtonopeuden tasalaatuisuus tulevat paremmin esille. Nopean laajakaistayhteyden hankkineet kuluttajat käyttävät yhteyttä huomattavasti yleisemmin erityisesti verkkotallentamiseen, etätyöhön, musiikin kuunteluun, tietokone- ja konsolipelien pelaamiseen sekä videoiden ja television katseluun. Tarkasteltaessa yksityiskohtaisemmin videoiden ja television katselua huomataan, että nopeaa laajakaistayhteyttä käyttävistä noin 32 prosenttia katsoo televisiokanavia IPTV-palvelun kautta. Hitaampaa yhteyttä käyttävistä vastaava osuus on yli 20 prosenttiyksikköä pienempi eli heistä ainoastaan 8 prosenttia käyttää IPTV:tä. Myös videoiden vuokraus internetistä on yleisempää niillä käyttäjillä, joilla on käytössään nopea laajakaistayhteys. Heistä noin 24 prosenttia vuokrasi videoita, kun vastaava osuus hitaampaa laajakaistayhteyttä käyttävistä oli vain 9 prosenttia. Verkkotallentamiseen tai pilvipalveluihin Etätyöhön tai opiskeluun Isojen tiedostojen lataamiseen Pelien pelaamiseen Musiikin kuunteluun Videoiden tai tv:n katseluun Yhteydenpitoon Sähköiseen asioimiseen Tiedon hakemiseen 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 24 Mbit/s tai yli alle 24 Mbit/s Kuva 7. Tiedonsiirtonopeuden vaikutus laajakaistayhteyden kautta käytettäviin palveluihin syksyllä MARKKINAKATSAUS 8/ Kotitalouksien laajakaistaliittymät 10

11 Kotitalouskäyttäjät, joilla on nopea laajakaistayhteys, käyttävät myös enemmän maksullisia internetpalveluja ja ovat myös valmiimpia maksamaan niistä. Nopean laajakaistaliittymän käyttäjistä noin 52 prosenttia maksaa tai on valmis maksamaan internetpalveluista, kun vastaava luku hitaampia yhteyksiä käyttävistä kuluttajista on noin 20 prosenttiyksikköä pienempi. alle 24 Mbit/s 11 % 22 % 67 % 24 Mbit/s tai yli 26 % 26 % 48 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Maksatte jo jostain Internetin palvelusta Voisitte maksaa tai olette harkinnut maksavanne Ette maksaisi Kuva 8. Valmius käyttää internetin maksullisia palveluja syksyllä MARKKINAKATSAUS 8/ Kotitalouksien laajakaistaliittymät 11

12 Yhteystiedot PL 313 Itämerenkatu 3A Helsinki puh: fax:

MARKKINAKATSAUS 7/2012. AV-sisältöpalvelut Suomessa

MARKKINAKATSAUS 7/2012. AV-sisältöpalvelut Suomessa MARKKINAKATSAUS 7/2012 AV-sisältöpalvelut Suomessa Televisio ja videosisältöjen katselu 2012 Viestintävirasto 2012 Tiedustelut: markkinaselvitykset@ficora.fi Tietoja lainatessa lähteenä on mainittava Viestintävirasto.

Lisätiedot

Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2014

Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2014 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö Puolet suomalaisista mukana yhteisöpalveluissa Korjaus. Julkistusta korjattu... Korjatut kohdat on merkitty punaisella.

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2012

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2012 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta Tieto- ja viestintätekniikan käyttö Kaksi kolmasosaa suomalaisista on verkkokaupan asiakkaita Internetin käyttö yleistyy enää hitaasti. Internetin käyttäjien osuus

Lisätiedot

Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2013

Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2013 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö Yli neljännes -vuotiaista käyttää internetiä Internetin käyttö yleistyy edelleen. prosenttia -vuotiaasta väestöstä käytti

Lisätiedot

Televisio- ja radiopalveluiden markkinaanalyysi 15.1.2015

Televisio- ja radiopalveluiden markkinaanalyysi 15.1.2015 Televisio- ja radiopalveluiden markkinaanalyysi 15.1.2015 2 (65) Sisältö 1 Tiivistelmä... 4 2 Markkina-analyysin ja huomattavan markkinavoiman tarkastelun lähtökohdat... 5 2.1 Markkina-analyysin rakenne

Lisätiedot

Päätös 1 (31) Dnro 405/KKV14.00.10/2014 Julkinen versio 8.4.2015

Päätös 1 (31) Dnro 405/KKV14.00.10/2014 Julkinen versio 8.4.2015 Päätös 1 (31) 1 Asia... 2 2 Asian vireilletulo... 2 3 Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta... 2 4 Kilpailuoikeudellinen arviointi... 2 4.1 Yrityskauppasäännösten soveltuminen järjestelyyn... 2

Lisätiedot

Lähiajan laajakaistatarpeet maaseudulla Selvitys

Lähiajan laajakaistatarpeet maaseudulla Selvitys LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 57/2008 Lähiajan laajakaistatarpeet maaseudulla Selvitys Helsinki, 2008 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 24.10.2008 Tekijät Oy Omnitele Ab Tapio Haantie, Ari

Lisätiedot

Kansallinen laajakaistastrategia Ehdotus

Kansallinen laajakaistastrategia Ehdotus LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 50/2003 /V Kansallinen laajakaistastrategia Ehdotus Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2003 Liikenne- ja viestintäministeriölle Tietoyhteiskunnan toimivuus

Lisätiedot

Huippunopean laajakaistan taloudelliset vaikutukset yhteiskunnassa. Selvitys

Huippunopean laajakaistan taloudelliset vaikutukset yhteiskunnassa. Selvitys Huippunopean laajakaistan taloudelliset vaikutukset yhteiskunnassa Selvitys Julkaisuja 22/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus

Lisätiedot

Digitaalinen televisio, laajakaistayhteydet ja tietoturva Tilastoselvitys marraskuu 2004

Digitaalinen televisio, laajakaistayhteydet ja tietoturva Tilastoselvitys marraskuu 2004 Digitaalinen televisio, laajakaistayhteydet ja tietoturva Tilastoselvitys marraskuu 4 Tässä raportissa kuvatut tiedot kotitalouksien laitevarannosta on kerätty marraskuussa 4 haastattelemalla yhteensä

Lisätiedot

Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma

Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma Luonnos 23.5.2012 2 1. JOHDANTO... 5 2. VIESTINTÄPOLIITTISEN OHJELMAN TAVOITTEET... 7 3. SUOMALAINEN MEDIAMAISEMA... 12 3.1 Televisiotaloudet... 12 3.2 Televisiotoimialan

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2010

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2010 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta Tieto- ja viestintätekniikan käyttö Internet vuorovaikutuksen välineenä Jo joka toinen suomalainen käyttää internetiä useasti päivässä Korjattu.. klo. Ensimmäisessä

Lisätiedot

Keski-Suomen laajakaistastrategia

Keski-Suomen laajakaistastrategia Keski-Suomen laajakaistastrategia Keski-Suomen liitto Maakuntahallitus 20.10.2004 2 Julkaisutiedot Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä puhelin (014) 652 200 fax (014) 652 277 Yhteydet:

Lisätiedot

Sisällysluettelo. TeliaSoneran vuosikertomus 2007

Sisällysluettelo. TeliaSoneran vuosikertomus 2007 Vuosikertomus 2007 TeliaSoneran vuosikertomus 2007 Sisällysluettelo Tämä on TeliaSonera 3 Vuosi lyhyesti 4 Toimitusjohtajan kirje 5 TeliaSoneran osake 6 Konsernistrategia 8 Markkinat ja asiakkaat 9 Katsaus

Lisätiedot

Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2008

Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2008 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 2008 Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2008 Laajakaista 88 prosentilla yrityksistä Laajakaistayhteys oli 88 prosentilla yrityksistä keväällä 2008. Laajakaista on edelleen

Lisätiedot

Katsaus Viestintäviraston TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN

Katsaus Viestintäviraston TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN Katsaus Viestintäviraston TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN 2012 2016 Sisällys Johdanto 3 MUUTOSTEKIJÄT 4... Poliittiset muutostekijät 5... Taloudelliset muutostekijät 7... Sosiaaliset muutostekijät 9... Teknologiset

Lisätiedot

Markkinakatsaus 4b/2010. Katsaus audiovisuaalisen median markkinoihin. Markkinakatsaus 4b/2010

Markkinakatsaus 4b/2010. Katsaus audiovisuaalisen median markkinoihin. Markkinakatsaus 4b/2010 Markkinakatsaus 4b/2010 Katsaus audiovisuaalisen median markkinoihin 2010 Markkinakatsaus 4b/2010 Markkinakatsaus 4b/2010 - Katsaus audiovisuaalisen median markkinoihin 2010 13.12.2010 Viestintävirasto

Lisätiedot

ASUINKIINTEISTÖN TIETOLIIKENNEVERKON UUDISTAMINEN

ASUINKIINTEISTÖN TIETOLIIKENNEVERKON UUDISTAMINEN ASUINKIINTEISTÖN TIETOLIIKENNEVERKON UUDISTAMINEN Suomen Isännöintiliitto ry Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry Suomen Kiinteistöliitto ry Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry Viestintävirasto 2

Lisätiedot

iporo ESISELVITYSHANKE YHTEYS JA TEKNOLOGIASELVITYS POHJOIS-SUOMEN SÄHKÖISEN MAA- ILMAN KEHITTYMISESTÄ LÄHIVUOSINA / VUOTEEN 2020 ARCTIC CONNECT OY

iporo ESISELVITYSHANKE YHTEYS JA TEKNOLOGIASELVITYS POHJOIS-SUOMEN SÄHKÖISEN MAA- ILMAN KEHITTYMISESTÄ LÄHIVUOSINA / VUOTEEN 2020 ARCTIC CONNECT OY 1 iporo ESISELVITYSHANKE YHTEYS JA TEKNOLOGIASELVITYS POHJOIS-SUOMEN SÄHKÖISEN MAA- ILMAN KEHITTYMISESTÄ LÄHIVUOSINA / VUOTEEN 2020 ARCTIC CONNECT OY 2 SISÄLLYS 1.0 JOHDANTO...3 2.0 YHTEYDET...4 2.1 KIINTEÄ

Lisätiedot

Opas taloyhtiön kiinteän Internet-yhteyden hankintaan

Opas taloyhtiön kiinteän Internet-yhteyden hankintaan Opas taloyhtiön kiinteän Internet-yhteyden hankintaan 2 Sisällys Opas taloyhtiön kiinteän Internet-yhteyden hankintaan Opas Ministeriön esipuhe... 3 Johdanto... 4 Käsitteet ja liittymätyypit... 6 Tekniikkaa

Lisätiedot

Vauhtia verkkoon. Sadan megan Suomi. Tietoa palveluista

Vauhtia verkkoon. Sadan megan Suomi. Tietoa palveluista Vauhtia verkkoon Sadan megan Suomi Tietoa palveluista Sisältö Vauhtia verkkoon 4 Mikä on laajakaista-tv? 7 Terveyskulut kuriin ja palvelut kotiin 10 Tukea, turvaa ja virikkeitä ikäihmisille 13 Laajakaista

Lisätiedot

-RAPORTTI. Mediateknologioiden kehityssuunnat 2011

-RAPORTTI. Mediateknologioiden kehityssuunnat 2011 VTT:n mediatekniikan asiantuntijapalvelu Nro 2 Marraskuu 2011 Mediateknologioiden kehityssuunnat 2011 Tietotekniikka ja tietoverkot Mainonta ja sosiaalinen media Julkaiseminen Painaminen ja tulostaminen

Lisätiedot

OECD Multilingual Summaries OECD Internet Economy Outlook 2012. OECD:n internettalouskatsaus 2012. Summary in Finnish. Suomenkielinen tiivistelmä

OECD Multilingual Summaries OECD Internet Economy Outlook 2012. OECD:n internettalouskatsaus 2012. Summary in Finnish. Suomenkielinen tiivistelmä OECD Multilingual Summaries OECD Internet Economy Outlook 2012 Summary in Finnish Read the full book on: 10.1787/9789264086463-en OECD:n internettalouskatsaus 2012 Suomenkielinen tiivistelmä Internetiä

Lisätiedot

Varsinais-Suomen laajakaistastrategia. -laajakaista kaikille, kaikkialla

Varsinais-Suomen laajakaistastrategia. -laajakaista kaikille, kaikkialla Varsinais-Suomen laajakaistastrategia -laajakaista kaikille, kaikkialla Varsinais-Suomen laajakaistastrategia Julkaisija: Varsinais-Suomen liitto ISBN 951-9054-84-7 2004 Kansikuva: Helkama Bica Hanko,

Lisätiedot

ASUINKIINTEISTÖJEN MONIPALVELUVERKOT

ASUINKIINTEISTÖJEN MONIPALVELUVERKOT ASUINKIINTEISTÖJEN MONIPALVELUVERKOT Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry Suomen Kiinteistöliitto ry Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry JulkaisIjat

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 2/2006 Viestintä. EU-maiden laajakaistahinnat 2005

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 2/2006 Viestintä. EU-maiden laajakaistahinnat 2005 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 2/2006 Viestintä EU-maiden laajakaistahinnat 2005 Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2006 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 25.1.2006 Tekijät (toimielimestä:

Lisätiedot

Tietoteknologian käyttö ja käyttämättömyyden syyt 75 89-vuotiailla

Tietoteknologian käyttö ja käyttämättömyyden syyt 75 89-vuotiailla Nordlund, Marika Stenberg, Lea Lempola, Hanna-Mari Tietoteknologian käyttö ja käyttämättömyyden syyt 89-vuotiailla Kooste kyselytutkimuksesta www.ikateknologia.fi Sisällys Lukijalle... Tietoteknologian

Lisätiedot

Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2012

Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2012 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 2012 Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2012 Mobiilit Internet-yhteydet ahkerassa käytössä yrityksissä Mobiilit Internet-yhteydet ovat käytössä hyvin yleisesti vähintään

Lisätiedot

AIKAKAUSLEHDET JA UUSI TEKNOLOGIA SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 7

AIKAKAUSLEHDET JA UUSI TEKNOLOGIA SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 7 AIKAKAUSLEHDET JA UUSI TEKNOLOGIA SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 7 2 AIKAKAUSLEHTIEN TALOUS... 9 2.1 Aikakauslehtialan rakenne... 9 2.2 Mediaanitunnusluvut... 12 2.3 Tulevaisuussimulaatio... 14 3 TEKNOLOGIASELVITYS...

Lisätiedot

Kansallinen laajakaista kaikille -hanke

Kansallinen laajakaista kaikille -hanke Kansallinen laajakaista kaikille -hanke Ristijärven kylien ja järjestöjen ilta 24.2.2010 Paula Karppinen, suunnittelija Kainuun maakunta, suunnittelu ja kehittäminen, aluekehitysyksikkö Lait, asetukset

Lisätiedot