Digitaalinen televisio, laajakaistayhteydet ja tietoturva Tilastoselvitys marraskuu 2004

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Digitaalinen televisio, laajakaistayhteydet ja tietoturva Tilastoselvitys marraskuu 2004"

Transkriptio

1 Digitaalinen televisio, laajakaistayhteydet ja tietoturva Tilastoselvitys marraskuu 4 Tässä raportissa kuvatut tiedot kotitalouksien laitevarannosta on kerätty marraskuussa 4 haastattelemalla yhteensä iältään vuotiasta suomalaista kuluttajabarometrintutkimuksessa. Laitteiden yleisyyttä ja käyttöä koskevat tiedot kuvaavat osuuksia ja määriä Suomen 2,4 miljoonan kotitalouden joukossa. Tutkimuksessa on vastaajille laskettu painokertoimet, jotka korjaavat vastauskadon (ks. tarkemmin Tilastokeskus SVT Tulot ja kulutus 4:11, Kuluttajabarometrin taulukot marraskuu 4). Otostutkimuksen tuloksiin sisältyy aina satunnaisvaihtelua, jonka suuruus on tämän kokoisessa aineistossa parin prosenttiyksikön luokkaa. Tästä syystä raportissa jäljempänä esitettävät lukumääräarviot voivat näyttää epäloogisilta. Yleiskuva laitteiden yleistymisestä Kuviossa kotitalouden laitteet on järjestetty yleisyyden mukaan. Televisio ja matkapuhelin ovat hyvin yleiset. Internetyhteyden käyttöön ottaneiden talouksien määrä on 5 prosentin tietämissä. Laajakaista on lähes joka kolmannessa taloudessa. Digitaalinen vastaanotin on 22 prosentissa kotitalouksista. Kuvio 1: Eri laitteiden ja yhteyksien yleisyys kotitalouksissa marraskuussa 4 Matkapuhelin Televisio CD/MiniDisc/MP3-soitin Henkilöauto Videonauhuri Tietokone Lankapuhelin Internet-yhteys Tulostin Kaapeli-tv tai satelliittiantenni DVD-laite Laajakaista-internet Digitaalikamera WAP/GPRS/3G-puhelin Laajakuva-tv Pelikonsoli Digisovitin tai -tv Digiboksi (maanp./kaap.) Videokamera Kannettava tietokone Kamerapuhelin Kotiteatteri Satelliittidigisovitin % kotitalouksista Lähde: Tilastokeskus/kuluttajabarometri

2 Oheiset vuoden 1 alusta lähtevät laitteiden yleistymistä koskevat kuviot antavat peruskuvan siitä, mitä on tapahtumassa. Syksyn 4 aikana digivastaanottimia on hankittu kotitalouksiin runsaasti. Vuodessa niiden yleisyysaste on noussut noin 15 prosenttiyksikköä. Dvd-laitteita on hankittu tasaiseen tahtiin usean vuoden ajan. prosent- Kuvio 2: Laajakuva-tv:n ja digivastaanottimen hankkineiden kotitalouksien tiosuudet vuoden 1 alusta vuosineljänneksittäin I/1 II/1 III/1 IV/1 I/2 II/2 III/2 IV/2 I/3 II/3 III/3 IV/3 I/4 II/4 III/4 IV/4 Laajakuva-tv Dvd-laite Digiboksi Kotitietokoneen ja internetyhteyden yleistyminen on ollut pidemmän ajan kuluessa hitaassa kasvussa, mutta tämän vuoden tiedot viittaavat siihen, ettei tietokoneen eikä internet yhteyden hankkineiden talouksien osuus enää kasva. Laajakaistayhteydet ovat yleistyneet lyhyenä seuranta aikana nopeasti. Kuvio 3: Kotitietokoneen, internet- ja laajakaistayhteyden hankkineiden kotitalouksien prosenttiosuudet vuoden 1 alusta vuosineljänneksittäin I/1 II/1 III/1 IV/1 I/2 II/2 III/2 IV/2 I/3 II/3 III/3 IV/3 I/4 II/4 III/4 IV/4 Kotitietokone Internetyhteys Laajakaista 2

3 Digitaalisten vastaanottimien yleisyys kotitalouksissa Kysymys: Kuinka monta digisovitinta tai digitaalitelevisiota taloudessanne on käytössä? Digivastaanottimia* prosentteina lukumäärä taloudessa ajankohta 1/4 5/4 8/4 11/4 1/4 5/4 8/4 11/4 ei yhtään yksi kaksi useampi * Digitaalisten maanpäällisten, kaapeli- tai satelliittilähetysten vastaanottoon tarkoitetut digivastaanottimet. Prosentit on laskettu kaikista talouksista, joista viidellä prosentilla ei ole televisiota. maanpäällisen verkon tai kaapelikatseluun soveltuva digivastaanotin prosentteina lukumäärä 1/4 5/4 8/4 11/4 1/4 5/4 8/4 11/ ei Digivastaanottimen hankkineiden talouksien määrä ja osuus ovat kasvaneet helmikuusta marraskuuhun nopeasti, vaikka kesällä hankintoja tehtiin vähän. Kuitenkin digivastaanottimien määrä on vielä niin vähäinen, että oheisten kuvioiden kotitalouksien vertailussa käytetään karkeisiin luokituksiin, jotta tulokset olisivat luotettavia. Kuvio 4: Digivastaanottimen yleisyys kotitalouksissa aluerakenteen ja talouden koon mukaan (vähintään yksi digisovitin ml. satelliittivastaanottimet) Kuvio 5: Mahdollisuus katsella digivastaanottimen kautta kotimaisia digikanavia aluerakenteen ja talouden koon mukaan muut kaupungit ja maaseutu 1 tai 2 henkilön talous 3 tai useamman henkilön talous digivastaanotin 1/4 digivastaanotin 8/4 digivastaanotin 11/4 muut kaupungit ja maaseutu 1 tai 2 henkilön talous 3 tai useamman henkilön talous kotimaiset digikanavat 1/4 kotimaiset digikanavat 8/4 kotimaiset digikanavat 11/ % % Kuvio 6: Kuinka moni tavallista tv-antennia ja kaapeli-tv:tä käyttävistä talouksista omistaa digivastaanottimen? Kuinka moni tavallista tv-antennia ja kaapeli-tv:tä käyttävistä talouksista omistaa digivastaanottimen? tv-kanavien vastaanottoon pelkästään tavallinen tv-antenni tv-kanavien vastaanotto kaapeli-tv:n kautta Taloudella digivastaanotin 11/4 Taloudella digivastaanotin 8/4 Taloudella digivastaanotin 1/4 Pääkaupunkiseudun ja yli 1 asukkaan kaupunkien talouksissa on edelleen vähemmän digivastaanottimia kuin muiden kaupunkien tai maaseudun talouksissa, eikä ero ole kaventunut. Digivastaanottimia hankkineiden talouksien osuus kasvaa talouden koon kasvaessa. Ero digivastaanottimen omistuksessa pienten ja suurten talouksien välillä on kasvanut. Lähemmässä tarkastelussa ilmeni, että yhden hengen talouksissa on suhteellisesti vähiten digivastaanottimia. Talouden koko erottelee selvästi digivastaanottimen omistusta. Alle 5-vuotiaissa yhden ja kahden hengen talouksissa on useammin digivastaanotin kuin yli 5-vuotiaiden yhden ja kahden hengen talouksissa. Digisovitin on antennitalouksissa huomattavasti useammin kuin kaapelitalouksissa, joissa kuvan laadussa lienee vähemmän ongelmia. 3

4 Hankinta-aikomukset Kysymys: Aikooko taloutenne käyttää rahaa digiboksin (digisovittimen) tai digitelevision hankintaan seuraavien kuuden kuukauden aikana? Prosentteina talouksista, joilla ei ole digivastaanotinta ja kokonaislukumäärä Vastausvaihtoehdot prosenttia lukumäärä 1/4 5/4 8/4 11/4 1/4 5/4 8/4 11/ Kuvio 7: Digivastaanottimen hankinta-aikomus seuraavan 6 kk:n aikana talouksista joilla ei vielä ole digiboksia talouden koon mukaan Kuvio 8: Digivastaanottimen hankinta-aikomus seuraavan 6 kk:n aikana talouksista joilla ei vielä ole digiboksia tulotason mukaan yksi henkilö yli 4 euroa kaksi henkilöä euroa kolme henkilöä 4 henkilöä euroa 5+ henkilöä alle 14 euroa % % Kuvio 9: Digivastaanottimen hankinta-aikomus seuraavan 6 kk:n aikana talouksista, joilla ei vielä ole digiboksia aluerakenteen mukaan pääkaupunkiseutu kaupunkim. kunnat maaseutum. kunnat % Marraskuun esitettyjen hankinta-aikomusten perusteella ostoa harkitsevien talouksien määrä on vähentynyt elokuusta huomattavasti. Jos hankinta-aikomukset toteutuvat, niin ero pien- ja perhetalouksien välillä kasvaa entisestään. Talouden yhteenlaskettujen tulojen vaikutus digivastaanottimen hankintaaikomukseen näyttäisi pysyneen ennallaan. Alimmissa tuloluokissa hankinta-aikomuksia on selvästi vähemmän. Ostoaikeissa maaseudun ja kaupunkien välillä ei ole huomattavia eroja. 4

5 Digivastaanottimien käytön ongelmat Kysymys: Oliko digisovittimenne käyttöönotossa ongelmia? Prosentteina digisovitintalouksista Vastausvaihtoehdot prosenttia 1/4 5/4 8/4 11/4 paljon jonkin verran ei lainkaan ei osaa sanoa Kysymys: Onko digisovittimenne toiminnassa ilmennyt häiriöitä? Prosentteina digisovitintalouksista Vastausvaihtoehdot prosenttia 1/4 5/4 8/4 11/4 paljon jonkin verran ei lainkaan ei osaa sanoa Kuvio 1: Digisovittimen käyttöönotto-ongelmat ja toimintahäiriöt 1 % ei lainkaan jonkin verran paljon ei osaa sanoa ongelmat digisovittimen käyttöönotossa toimintahäiriöt Näyttää siltä että kotitalouksien kokemusten perusteella digivastaanottimen käyttöönotto on ollut sujuvampaa kuin käyttö. Likimain puolella on ollut toimintahäiriöitä jonkin verran tai paljon. Toimintahäiriöitä kohdanneiden osuus ei ole ainakaan alentunut. 5

6 Laajakaistayhteyksien yleisyys kotitalouksissa Internet-liittymän tyyppi Kysymys: Onko taloutenne internet-liittymä (haastattelija lukee taulukon vaihtoehdot) Prosentteina talouksista, joilla on internet-liittymä Internet-liittymän tyyppi prosenttia lukumäärä 1/4 5/4 8/4 11/4 1/4 5/4 8/4 11/4 ADSL-, HDSL-, SDSL- tai xdsl-laajakaista * laajakaistaliitt. kaapeli-tv:n kautta eli kaap.modeemi wlan eli langaton laajakaista ISDN-liittymä tavallinen lankapuhelinmodeemi matkapuh.mod. tai matkapuh., esim. Communicator jokin muu liittymä tai ei osaa sanoa * tammikuun luvut on yhdistetty, koska puhelinhaastattelussa kaapeli- ja dsl-tyyppisten liittymien erottaminen toisistaan on vaikeaa ja osuudet vaikuttavat myöhempien tutkimustuloksiin verrattuna epäloogisilta Kuvio 11: Talouden internet-liittymän tyyppi ADSL tai SDSL, HDSL, xdsl lankapuhelinmodeemi kaapelimodeemi Kuvio 12: Laajakaistaliittymä talouden koon mukaan prosentteina internet-talouksista 1 henkilö 2 henkilöä ISDN matkapuhelinmod. tai matkapuh. wlan jokin muu liittymä eos 3 henkilöä 4 henkilöä 5+ henkilöä % laajakaista 11/4 laajakaista 8/4 laajakaista 5/4 laajakaista 1/4 % Kuvio 13: Laajakaistaliittymä taloudessa prosentteina aluerakenteen mukaan pääkaupunkiseutu kaupunkim. kunnat maaseutum. kunnat % Noin 3 prosentilla talouksista on jokin laajakaistayhteys. Laajakaistaliittymien nettolisäys oli kolmen kuukauden aikana 63 kappaletta. Laajakaistaliittymät eivät ole enää viime kuukausina yleistyneet suhteellisesti yhden hengen talouksissa muita talouksia nopeammin. Perhetalouksiin on hankittu laajakaistaliittymiä syksyn aikana useammin kuin pienempiin talouksiin. Laajakaistayhteyksiä on enemmän kaupungissa kuin maaseudulla. 6

7 Hankinta-aikomukset Kysymys: Aiotaanko talouteenne hankkia seuraavan puolen vuoden aikana laajakaistaliittymä? Prosentteina talouksista, joilla on tietokone mutta ei laajakaistaa ja kokonaislukumäärä Vastausvaihtoehdot prosenttia lukumäärät prosenttia lukumäärät prosenttia lukumäärät prosenttia lukumäärät 1/4 1/4 5/4 5/4 8/4 8/4 11/4 11/ Lähes 1 taloudessa vastaaja arvioi, että laajakaista hankitaan puolen vuoden aikana. Hankintaaikomukset ovat muuttuneet hieman epävarmemmiksi ja niitä on vähemmän kuin aiemmin tänä vuonna. Kuvio 14: Laajakaistan hankinta-aikomus seuraavan Kuvio 15: Laajakaistan hankinta-aikomus seuraavan 6 kk:n aikana kun kotitietokoneessa internet-yhteys 6 kk:n aikana kun kotitietokoneessa internet-yhteys talouden koon mukaan tuloluokan mukaan 1-2 henkilöä yli 4 euroa euroa vähintään 3 henkilöä alle 25 euroa % % Kuvio 16: Laajakaistan hankinta-aikomus seuraavan Kuvio 17: Laajakaistan hankinta-aikomus seuraavan 6 kk:n aikana kun kotitietokoneessa internet-yhteys 6 kk:n aikana kun taloudessa kotitietokone mutta ei aluerakenteen mukaan internet-yhteyttä talouden koon mukaan 1-2 henkilöä muut kaupungit ja maaseutu vähintään 3 henkilöä kaikki % % Aikeet internet-yhteyden vaihtamisesta laajakaistaksi ovat lisääntyneet isoissa talouksissa ja vähentyneet yhden tai kahden hengen talouksissa. Alimmassa tuloluokassa vaihtoaikomukset ovat jonkin verran lisääntyneet. Kaupungeissa laajakaistan hankinta-aikeita on useammin kuin maaseudulla. Niistä kotitalouksista, joilla oli tietokone, mutta ei internet-yhteyttä on jonkin verran suurempi osuus aikeissa hankkia laajakaistan kuin hitaamman internet-yhteyden omistavista. 7

8 Kysymys: Miksi ei aio hankkia laajakaistaa? (Vastausvaihtoehdot: ei ole tarvetta, voi käyttää laajakaistaliittymää muualla, laajakaistaliittymän kalleus, laajakaistaliittymän käyttöönotto on hankalaa) Prosentteina talouksista, joilla ei ole laajakaistaa Vastausvaihtoehdot ei tarvetta käyttömahdollisuus muualla liittymän kalleus käyttöönoton hankaluus paljon jonkin verran ei lainkaan ei osaa sanoa Kuvio 18: Miksi ei aikomusta hankkia laajakaistaa? Kotitalouden paljon tai jonkin verran vaikuttaviksi arvioidut syyt sukupuolen mukaan % 1 Kuvio 19: Miksi ei aikomusta hankkia laajakaistaa? Kotitalouden paljon tai jonkin verran vaikuttaviksi arvioidut syyt talouden koon mukaan % naiset miehet tai 2 henkilön talous 3 tai useamman henkilön talous ei käyttötarvetta käyttömahdollisuus muualla korkea hinta käyttöönoton hankaluus ei käyttötarvetta käyttömahdollisuus muualla korkea hinta käyttöönoton hankaluus Kuvio : Miksi ei aikomusta hankkia laajakaistaa? Kotitalouden paljon tai jonkin verran vaikuttaviksi arvioidut syyt aluerakenteen mukaan 1 % muut kaupungit ja maaseutu ei käyttötarvetta käyttömahdollisuus muualla korkea hinta käyttöönoton hankaluus Oleellisin peruste oli, että ei ole käyttötarvetta. Perusteissa ei ole suuria muutoksia elokuuhun verrattuna. Ei ole käyttötarvetta syynä ei ollut nyt aivan yhtä vaikuttava syy. Hinnan merkitys näyttää kasvaneen naisille miehiin verrattuna. Talouden koko ei erottele aikomuksia yhtä paljon kuin sukupuoli ja aluerakenne. Suurissa kaupungeissa käyttömahdollisuus muualla on selvästi vaikuttavampi seikka. Käyttöönoton hankaluutta ei pidetty merkittävänä syynä. 8

9 Tietoturva Virusongelmat Kysymys: Ovatko sähköposti- tai muut tietokonevirukset haitanneet kotitietokoneenne toimintaa viimeisten kuuden kuukauden aikana? Kuvio 21: Ovatko sähköposti- tai muut tietokonevirukset haitanneet kotitietokonetta viimeisten 6 kk:n aikana taloudessa laajakaistaliittymä taloudessa muu internet-liittymä useammin kerran pari ei osaa sanoa ei kertaakaan kaikki internetliittymät % % 4 % 6 % 8 % 1 % Virushaitat ovat lisääntyneet hitaasti vuoden 4 aikana. Laajakaista-talouksissa pulmia oli selvästi useammin kuin muissa. Ero selittynee osittain sillä, että laajakaistan hankkineiden käyttö lienee sekä aktiivisempaa että monipuolisempaa kuin hitaampia yhteyksiä käyttävien. Haitta-arvioiden kasvu voi johtua osaksi siitä, että ennen marraskuuta kysymysmuoto oli suppeampi Ovatko sähköpostivirukset haitanneet kotitietokoneenne toimintaa viimeisten kuuden kuukauden aikana?", jolloin muulla tavoin kotikoneeseen tulleet virukset ovat jääneet huomiotta. Marraskuussa käytetty kysymys on haittojen arvioinnin kannalta parempi. Roskapostiongelmat Kysymys: Onko kotitietokoneelle tullut viimeisten kuuden kuukauden aikana sähköposteja, jotka luokittelette ns. roskapostiksi (spammiksi), jota ette haluaisi saada? Prosentteina talouksista Vastausvaihtoehdot prosenttia 1/4 5/4 8/4 11/ ei Kuvio 22: Kotitietokoneelle tullut ns. roskapostia viimeisen 6 kk:n aikana talouden koon mukaan 1 henkilö 2 henkilöä 3 henkilöä 4 henkilöä 5+ henkilöä % Roskapostia saaneiden osuus on hieman laskussa oltuaan kasvussa alkuvuoden. Perhetalouksiin tulee useammin roskapostia. Syynä saattaa olla esimerkiksi nuorten internetin monipuolinen käyttö. Yhden hengen talouksien saama roskaposti on vähentynyt. 9

10 Kysymys: Paljonko tällaisia roskaposteja tulee likimäärin viikossa? Kuvio 23: Roskapostin määrä viikossa keskimäärin kpl 1-1 kpl 11-7 kpl yli 7 kpl % Roskapostin määrä kotikoneessa näyttää olevan vähäinen. Vain pieni osa roskapostia saavista saa sitä merkittäviä määriä. Tilanne ei ole muuttunut mainittavasti vuoden 4 aikana. Lisätietoja Tilastokeskus Liikenne- ja viestintäministeriö Haastattelu- ja tutkimuspalvelut Viestintämarkkinaosasto tutkija Timo Sirkiä, tutkimuspäällikkö Juha Nurmela, neuvotteleva virkamies Elina Normo puh. (9) , (9) , puh. (9)

Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2013

Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2013 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö Yli neljännes -vuotiaista käyttää internetiä Internetin käyttö yleistyy edelleen. prosenttia -vuotiaasta väestöstä käytti

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2012

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2012 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta Tieto- ja viestintätekniikan käyttö Kaksi kolmasosaa suomalaisista on verkkokaupan asiakkaita Internetin käyttö yleistyy enää hitaasti. Internetin käyttäjien osuus

Lisätiedot

Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2014

Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2014 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö Puolet suomalaisista mukana yhteisöpalveluissa Korjaus. Julkistusta korjattu... Korjatut kohdat on merkitty punaisella.

Lisätiedot

MARKKINAKATSAUS 7/2012. AV-sisältöpalvelut Suomessa

MARKKINAKATSAUS 7/2012. AV-sisältöpalvelut Suomessa MARKKINAKATSAUS 7/2012 AV-sisältöpalvelut Suomessa Televisio ja videosisältöjen katselu 2012 Viestintävirasto 2012 Tiedustelut: markkinaselvitykset@ficora.fi Tietoja lainatessa lähteenä on mainittava Viestintävirasto.

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2010

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2010 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta Tieto- ja viestintätekniikan käyttö Internet vuorovaikutuksen välineenä Jo joka toinen suomalainen käyttää internetiä useasti päivässä Korjattu.. klo. Ensimmäisessä

Lisätiedot

Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2008

Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2008 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 2008 Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2008 Laajakaista 88 prosentilla yrityksistä Laajakaistayhteys oli 88 prosentilla yrityksistä keväällä 2008. Laajakaista on edelleen

Lisätiedot

4.5.2010. Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat

4.5.2010. Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat ..00 Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat Kevät 00 Toukokuu 00 SISÄLTÖ YHTEENVETO JOHDANTO RAHA-ASIOIDEN SUUNNITTELEMINEN JA NYKYINEN RAHATILANNE RAHANKÄYTTÖSUUNNITELMAT, -KOHTEET, ASUNNON OSTON SEKÄ

Lisätiedot

SÄÄSTÄMINEN, LUOTONKÄYTTÖ JA MAKSUTAVAT. Tekstiraportti Kevät 2014

SÄÄSTÄMINEN, LUOTONKÄYTTÖ JA MAKSUTAVAT. Tekstiraportti Kevät 2014 SÄÄSTÄMINEN, LUOTONKÄYTTÖ JA MAKSUTAVAT Tekstiraportti Kevät 0..0 SÄÄSTÄMINEN, LUOTONKÄYTTÖ JA MAKSUTAVAT Sisällysluettelo YHTEENVETO... JOHDANTO.... Tutkimuksen tarkoitus.... Tutkimuksen toteutus... RAHA-ASIOIDEN

Lisätiedot

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattori Tulot ja kulutus 2011 Kuluttajabarometri 2011, kesäkuu Kuluttajien luottamus heikkeni kesäkuussa Kuluttajien luottamus talouteen on heikentynyt edelleen. Kuluttajien luottamusindikaattori oli kesäkuussa

Lisätiedot

Hallituksen tietoyhteiskuntaohjelman vaikuttavuusarviointi

Hallituksen tietoyhteiskuntaohjelman vaikuttavuusarviointi Hallituksen tietoyhteiskuntaohjelman vaikuttavuusarviointi 2005 12.4.2006 2 HALLITUKSEN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMAN VAIKUTTAVUUSARVIOINTI 2005 1 Tietoyhteiskuntaohjelman tavoitteet Tietoyhteiskuntaohjelma

Lisätiedot

Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2012

Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2012 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 2012 Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2012 Mobiilit Internet-yhteydet ahkerassa käytössä yrityksissä Mobiilit Internet-yhteydet ovat käytössä hyvin yleisesti vähintään

Lisätiedot

Velkaantumistilasto 2014

Velkaantumistilasto 2014 Tulot ja kulutus 2015 Velkaantumistilasto 2014 Asuntovelat kasvoivat vain Ahvenanmaalla ja pääkaupunkiseudulla Asuntovelallisilla asuntokunnilla oli asuntovelkaa keskimäärin 94 400 euroa vuonna 2014, ilmenee

Lisätiedot

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattori Tulot ja kulutus 2013 Kuluttajabarometri 2013, heinäkuu Kuluttajien luottamus heikkeni heinäkuussa Kuluttajien luottamusindikaattori oli heinäkuussa 5,0, kun se kesäkuussa oli 8,1 ja toukokuussa 5,0. Heinäkuussa

Lisätiedot

Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2013

Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2013 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 2013 Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2013 Sosiaalinen media ahkerassa käytössä yrityksissä Sosiaalista mediaa käyttää 38 prosenttia yrityksistä. Yleisimmin ne käyttävät

Lisätiedot

Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2014

Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2014 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 2014 Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2014 Puolet yrityksistä käyttää pilvipalveluja Maksullisia pilvipalveluja käyttää 51 prosenttia yrityksistä. Yleisimmin yritykset

Lisätiedot

4.6.2009. Nuorten rahankäyttötutkimus

4.6.2009. Nuorten rahankäyttötutkimus .. Nuorten rahankäyttötutkimus Kevät Kesäkuu Sisältö Sivu JOHDANTO PANKKI- JA TALOUSASIOIDEN SEURAAMINEN JA TUNTEMISEN TÄRKEYS RAHANKÄYTTÖSUUNNITELMAT, KOHTEET JA ASUNNON RAHOITTAMINEN. Rahankäyttösuunnitelmat.

Lisätiedot

Kuluttajien luottamuksen lasku jatkui heinäkuussa

Kuluttajien luottamuksen lasku jatkui heinäkuussa Tulot ja kulutus 2015 Kuluttajabarometri 2015, heinäkuu Kuluttajien luottamuksen lasku jatkui heinäkuussa Kuluttajien luottamusindikaattori oli heinäkuussa 6,9, kun se kesäkuussa oli 10,8 ja toukokuussa

Lisätiedot

SILMÄLASIEN KÄYTTÄJÄTUTKIMUS 2009

SILMÄLASIEN KÄYTTÄJÄTUTKIMUS 2009 SILMÄLASIEN KÄYTTÄJÄTUTKIMUS 009 Optisen Alan Tiedotuskes kus Lokakuu 009 Tiedotusvälineille.3.00 SUOMALAISET OVAT SILMÄLASIKANSAA - uusinta tutkimustietoa Enemmän kuin kaksi kolmasosaa yli 5-vuotiaista

Lisätiedot

Velkaantumistilasto 2012

Velkaantumistilasto 2012 Tulot ja kulutus 2013 Velkaantumistilasto 2012 Asuntovelallisilla asuntovelkaa keskimäärin 92 370 euroa vuonna 2012 Tilastokeskuksen velkaantumistilaston mukaan pääkaupunkiseudun asuntovelallisilla asuntokunnilla

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2012 ennakkotiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2012 ennakkotiedot Koulutus 2013 Aikuiskoulutustutkimus 2012 ennakkotiedot Aikuiskoulutuspäivien määrä henkeä kohden laskenut Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui vuonna

Lisätiedot

Kotitalouksien varallisuus 2013

Kotitalouksien varallisuus 2013 Tulot ja kulutus 2015 Kotitalouksien varallisuus 2013 Puolella kotitalouksista nettovarallisuutta yli 110 000 euroa vuonna 2013 Kotitalouksien nettovarallisuuden mediaani oli 110 000 euroa vuonna 2013,

Lisätiedot

417 VAPAA-AJAN ASUNTOJEN OMISTUS JA KÄYTTÖ ESISELVITYS EKOTEHOKKUUDEN KARTOITUSTA VARTEN

417 VAPAA-AJAN ASUNTOJEN OMISTUS JA KÄYTTÖ ESISELVITYS EKOTEHOKKUUDEN KARTOITUSTA VARTEN VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 417 VAPAA-AJAN ASUNTOJEN OMISTUS JA KÄYTTÖ ESISELVITYS EKOTEHOKKUUDEN KARTOITUSTA VARTEN Adriaan Perrels Elina Kangas Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

Lisätiedot

Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2011

Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2011 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 2011 Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2011 Avoimen lähdekoodin ohjelmia käytössä 79 prosentilla yrityksistä Avoimen lähdekoodin ohjelmia on käytössä hyvin yleisesti

Lisätiedot

Tietoaika 4 LEHMÄTKIN LENTÄVÄT... 5 MAAILMAN ENSIMMÄINEN SUHDANNE- TIEDON WAP-PALVELU

Tietoaika 4 LEHMÄTKIN LENTÄVÄT... 5 MAAILMAN ENSIMMÄINEN SUHDANNE- TIEDON WAP-PALVELU Tietoaika 3/2000 2 Suuri osa suomalaisista seilaa sujuvasti tiedon ja tietotekniikan tulvassa. Uusia tietokoneja internettalouksia on tullut viimeisen kolmen vuoden aikana 350 000, uusia matkapuhelintalouksia

Lisätiedot

Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma

Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma Luonnos 23.5.2012 2 1. JOHDANTO... 5 2. VIESTINTÄPOLIITTISEN OHJELMAN TAVOITTEET... 7 3. SUOMALAINEN MEDIAMAISEMA... 12 3.1 Televisiotaloudet... 12 3.2 Televisiotoimialan

Lisätiedot

Liikuntatutkimus 2009 2010

Liikuntatutkimus 2009 2010 Liikuntatutkimus 2009 2010 Lapset ja nuoret Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry:n, Nuori Suomi ry:n, Suomen Kuntoliikuntaliiton, Suomen Olympiakomitean sekä Helsingin kaupungin teettämä liikuntatutkimus

Lisätiedot

Kahden kerroksen kännykkäkansaa

Kahden kerroksen kännykkäkansaa Päivi Kurikka Kahden kerroksen kännykkäkansaa Nuorten tietotekniikan käyttö ja asenteet tietoyhteiskuntaa kohtaan Nuorten Suomi 2001 tutkimuksessa 2002 Sitra Sitra OSKU Helsinki 2002 ISBN 951-563-424-5

Lisätiedot

Asuintalojen yhteiskäyttötilat ja kotitalouspalveluiden käyttö

Asuintalojen yhteiskäyttötilat ja kotitalouspalveluiden käyttö Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Rakennustuotanto ja -talous. Raportti 7 Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. Construction Management and Economics.

Lisätiedot

Ajankäyttötutkimus 2009

Ajankäyttötutkimus 2009 Elinolot 2011 Ajankäyttötutkimus 2009 Muutokset 1979 2009, ennakko Suomalaisten vapaa-aika lisääntynyt Suomalaisten ajankäytön peruspiirteet ovat pysyneet melko vakaina kolmen vuosikymmenen aikana. Selvin

Lisätiedot

Tulonjaon kokonaistilasto 2013, tuloerot

Tulonjaon kokonaistilasto 2013, tuloerot Tulot ja kulutus 2014 Tulonjaon kokonaistilasto 2013, tuloerot Tuloerot kasvoivat vuonna 2013 Tuloerot kasvoivat vuonna 2013 edellisvuoteen verrattuna, ilmenee Tilastokeskuksen tulonjaon kokonaistilastosta.

Lisätiedot