MARKKINAKATSAUS 7/2012. AV-sisältöpalvelut Suomessa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MARKKINAKATSAUS 7/2012. AV-sisältöpalvelut Suomessa"

Transkriptio

1 MARKKINAKATSAUS 7/2012 AV-sisältöpalvelut Suomessa Televisio ja videosisältöjen katselu 2012

2 Viestintävirasto 2012 Tiedustelut: Tietoja lainatessa lähteenä on mainittava Viestintävirasto. MARKKINAKATSAUS 7/ Televisio- ja videosisältöjen katselu

3 Sisällysluettelo Johdanto... 4 AV-sisältöjen vastaanottaminen... 5 Katselutavat... 7 Katselutapojen koettu merkitys Sisällöistä maksaminen MARKKINAKATSAUS 7/ Televisio- ja videosisältöjen katselu

4 Johdanto Yleisin tapa AV-sisältöjen katseluun on edelleen lähetysaikainen television katselu. TV:n katselu on kutakuinkin yhtä yleistä kaikissa ikäluokissa. Muita yleisiä tapoja ovat internetin kautta tapahtuva sisältöjen katselu eri muodoissaan ja TV-lähetysten katselu tallennettuna eli niin sanottu ajansiirto. Tässä Viestintäviraston markkinakatsauksessa tarkastellaan kuluttajien tapoja katsella audiovisuaalisia sisältöjä (AVsisältöjä) eli televisio-ohjelmia, videoita ja vastaavia sisältöjä, jotka koostuvat liikkuvasta kuvasta ja äänestä. AV-sisältöjä katsotaan internetin kautta monenlaisilla päätelaitteilla: esimerkiksi tietokoneella, älypuhelimella tai tabletilla. Nettisisältöjen katselu on edelleen selvästi yleisintä tietokoneella. Yleisin netistä katseltava sisältö ovat lyhyet videoleikkeet, mutta myös varsinaisia TV-ohjelman tyyppisiä sisältöjä katselee netin kautta yli puolet suomalaisista netin käyttäjistä. AV-sisältöjen ostaminen ja katsominen netin kautta on edelleen melko harvinaista. Nuoret seuraavat AV-sisältöjä netistä selvästi vanhempia yleisemmin. Kuitenkin myös kaksi kolmesta yli 65- vuotiaasta katselee jotain nettisisältöjä. Nettisisältöjen katselun lisäksi laajakaistayhteyttä voidaan käyttää TVlähetysten vastaanottamiseen IPTVtekniikan avulla. IPTV on kuluttajalle antenni- ja kaapeli-tv-vastaanotolle rinnakkainen TV-lähetysten vastaanottotapa, joka mahdollistaa myös erilaisten lisäpalvelujen käytön. IPTVliittymien määrä kasvaa reipasta vauhtia ja ylitti vuoden 2012 alkupuoliskolla jo kappaleen rajan. Katsauksessa esitetyt tiedot perustuvat Viestintäviraston teleyrityksiltä keräämiin tietoihin sekä viraston TNS Gallupilla teettämään AV-sisältöpalvelujen kuluttajatutkimukseen. Tutkimusraportti on julkaistu tämän katsauksen yhteydessä. Lisäksi katsauksessa on käytetty tietoja muista lähteistä. Muut tiedonlähteet on merkitty asianmukaisiin kohtiin. AV-sisältöpalvelujen kuluttajatutkimus toteutettiin internetpaneelissa vuotiaille suomalaisille. Tutkimuksen perusjoukon muodostavat siis kyseiseen ikäluokkaan kuuluvat internetin käyttäjät. Tulokset eivät siis kaikilta osin välttämättä yleisty kaikkiin suomalaisiin. Viestintävirasto on selvittänyt AV-sisältöpalvelujen käyttöä ja kehitystä vuodesta 2009 lähtien vuosittain toteutetulle kuluttajatutkimuksella. MARKKINAKATSAUS 7/ Televisio- ja videosisältöjen katselu

5 AV-sisältöjen vastaanottaminen AV -sisältöjen vastaanottamisen ja katselun tavat voidaan jakaa karkeasti kolmeen luokkaan. Yksi näistä on suorien TV-lähetysten vastaanotto eri tekniikoilla, esimerkiksi kaapeli-tvlähetysten, maanpäällisten antennilähetysten tai IPTV-lähetysten vastaanotto. Toinen tapa on katsella AV-sisältöjä internetin kautta esimerkiksi TVkanavien sivuilta tai videopalveluista. Palvelusta riippuen nettikatselu tapahtuu joko ennalta määrättyyn lähetysaikaan tai katsojan valitsemana ajankohtana. Kolmas tapa on katsella erilaisia ja eri tavoin katseltavaksi hankittuja tallenteita katsojan itse valitsemana ajankohtana. Televisiolähetysten vastaanotto Viestintäviraston teleyrityksiltä keräämän tiedon mukaan Suomessa oli vuoden 2012 puolivälissä yhteensä hieman yli 1,4 miljoonaa kaapelitelevisioliittymää. Liittymistä yli 98 prosenttia oli kotitalousasiakkailla. Liittymämäärä on kasvanut vajaan prosentin verran vuoden 2012 aikana. Kaapeli-TV-liittymä on noin 55 prosentissa kotitalouksista. Vaikka kotitalous olisi operaattorin kannalta kaapeli-tvasiakas, kotitaloudessa ei välttämättä ole TV-vastaanotinta, joten luku kuvaa valmiutta vastaanottaa kaapeli-tvlähetyksiä. Finnpanel Oy:n TV-taloudet Suomessa -tutkimuksen mukaan kaapeli-tv-lähetyksiä vastaanotettiin elokuussa 2012 hieman yli 1,1 miljoonassa kotitaloudessa, eli noin 44 prosentissa kotitalouksista. Kaapeli-TV:n ohella yleinen TVlähetysten vastaanottotapa on antennivastaanotto. Finnpanelin tutkimuksen mukaan antenni-tv-lähetyksiä vastaanottavia kotitalouksia oli elokuussa 2012 noin 1,2 miljoonaa, eli noin 48 prosenttia kotitalouksista Tuhatta liittymää IPTV kaapeli-tv Kuva 1. Kaapeli-TV- ja IPTV-liittymien määrä. Kaapeli- ja antennilähetysten lisäksi teleyritykset välittävät TV-lähetyksiä internetin kautta IPTV-lähetyksinä. IPTV-tekniikka on kuluttajamarkkinoilla varsin uutta ja liittymämäärien kasvu on ollut nopeaa. Viestintäviraston teleyrityksiltä keräämien tietojen mukaan IPTV-liittymiä oli vuoden 2012 puolivälissä yhteensä noin kappaletta, joista lähes kaikki kotitalousasiakkailla. Luku kattaa noin 9 prosentilla kotitalouksista. IPTV-liittymien määrä on kasvanut puolen vuoden aikana yli 18 prosenttia. IPTV-liittymän käyttö vaatii no- MARKKINAKATSAUS 7/ Televisio- ja videosisältöjen katselu

6 pean, käytännössä vähintään 10 Mbit/s kiinteän laajakaistaliittymän. Tällaisia liittymiä on Suomessa yhteensä noin , joista kotitalousasiakkailla arviolta kolme neljännestä. Karkeasti arvioiden kolmanneksella niistä kotitalouksista, joilla on laajakaistaliittymän puolesta tekniset edellytykset vastaanottaa IPTV-lähetyksiä, on IPTV-liittymä. AV-sisältöjen katselu internetin kautta Internetin hyödyntäminen AV-sisältöjen katsomisessa on mahdollista IPTVtekniikan avulla, mutta huomattavasti tavallisempaa on katsella TV-ohjelmia, elokuvia tai muuta niiden kaltaista sisältöä joko palveluntarjoajan nettisivuilta tai katseluun tarkoitetun ohjelman avulla. Useat TV-kanavat tarjoavat netin kautta katsottavaksi jotain osaa kanavien ohjelmistosta joko suoraan lähetysaikaan (ns. streaming-palvelu) tai myöhemmin (ns. catch-up-palvelu). Esimerkiksi suomalaisista TV-toimijoista suurimmilla YLEllä, MTV:llä ja Nelosella on kaikilla tarjolla tällainen nettipalvelu. Perinteisten TV-toimijoiden lisäksi netti- TV-palveluita on tarjolla muillakin toimijoilla: esimerkiksi urheilua näyttävät netin kautta UrhoTV ja VeikkausTV, ja elokuvia voi katsella useiden palveluntarjoajien kautta. Viestintäviraston teettämän AVsisältöpalvelujen kuluttajatutkimuksen mukaan yli 55 prosenttia internetin käyttäjistä ilmoittaa katselevansa TVohjelmia ja vastaavia sisältöjä internetin kautta. Yleisintä on TV-ohjelmien kaltaisten sisältöjen katseleminen juuri TV-yhtiöiden nettisivujen tai -palvelujen kautta (yli 95 prosenttia TV-ohjelman tyyppisiä sisältöjä netin kautta katselleista). Hyvin yleistä on myös sisältöjen katseleminen videopalvelujen (kuten YouTube, noin 75 prosenttia) ja uutissivustojen (hieman alle 60 prosenttia) kautta. Viestintäviraston suomalaisilta netti-tvpalveluita tarjoavilta yrityksiltä keräämien tietojen perusteella netti-tvpalveluilla oli vuoden 2011 lopulla yhteensä lähes 2 miljoonaa viikoittaista käyttäjää. Aloitettuja ohjelman katselukertoja oli vuonna 2011 keskimäärin noin 22 miljoonaa kuukaudessa. Valtaosa aloitetuista katselukerroista on catch-up-tyyppistä katselua. TV-ohjelmia muistuttavien sisältöjen lisäksi verkkopalveluiden kautta katsotaan myös lyhyempiä videoleikkeen tyylisiä sisältöjä, esimerkiksi muiden käyttäjien katsottavaksi lataamia videoita. Kun tällaisten sisältöjen katselu otetaan huomioon, kaikkiaan 79 prosenttia vastaajista ilmoittaa katselevansa jonkinlaisia AV-sisältöjä internetin kautta jollain välineellä. Tallenteet TV-lähetysten ja nettikatselun lisäksi kolmas keskeinen sisältöjen lähde ovat erilaiset tallenteet. Näitä ovat esimerkiksi itse tallennetut TV-lähetykset, ostetut tai vuokratut DVD-levyt sekä tietokoneen kovalevylle tai matkapuhelimen tai tabletin muistiin tallennetut sisällöt. AV-sisältöjen kuluttajatutkimuksen mukaan noin 77 prosenttia vastaajista katsoo sisältöjä jonkinlaisena tallenteena jollain laitteella. Tosin on pidettävä mielessä, että erilaisten tallenteiden käyttötavat voivat olla tapauksesta riippuen luonteeltaan keskenään hyvinkin erilaisia. MARKKINAKATSAUS 7/ Televisio- ja videosisältöjen katselu

7 Katselutavat Suosituin yksittäinen AV-sisältöjen katselutapa on edelleen lähetysaikainen television katselu. Noin 80 prosenttia Viestintäviraston kuluttajatutkimuksen vastaajista katselee TV:tä lähetysaikaan. Viime vuosina TV:tä edes joskus lähetysaikaan katselevien osuus vastaajista on vähentynyt hitaasti, muutamia prosenttiyksiköitä neljän vuoden kuluessa. Hieman alle 70 prosenttia vastaajista katselee internetin kautta lyhyitä videoleikkeitä, ja varsinaisia TV-ohjelman tyyppisiä sisältöjä hieman yli 55 prosenttia. Osa vastaajista ilmoittaa katselevansa netistä ainoastaan jompaakumpaa sisältötyyppiä, ja netistä jotain katselevien osuus on yhteensä noin 79 prosenttia. TV-ohjelmia jälkikäteen tallennettuna, niin sanottuna ajansiirtona, katselee lähes 55 prosenttia vastaajista. DVDelokuvien tyyppisiä ulkoisia tallenteita katselee hieman yli 50 prosenttia vastaajista. Yhteensä 28 prosenttia vastaajista katselee AV-sisältöjä tietokoneen kovalevyltä tai matkapuhelimen tai tabletin muistista. Viimeksi mainituista valtaosa (23 prosenttia vastaajista) katselee sisältöjä nimenomaan tietokoneen kovalevyltä. 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% % TV Videoleikkeitä internetistä TV-ohjelmia tms. internetistä TV, ajansiirto Ulkoisilta tallenteilta Laitteen kovalevyltä tai muistista Kuva 2. AV-sisältöjen katselutavat. Prosenttiosuudet kuvaavat kyseisellä tavalla sisältöjä katsovien osuutta suomalaisista internetin käyttäjistä. MARKKINAKATSAUS 7/ Televisio- ja videosisältöjen katselu

8 Iän ja sukupuolen vaikutus Nuoremmista ikäryhmistä sisältöjä katsoo internetin kautta huomattavasti useampi kuin vanhemmista. Kuitenkin myös vanhemmat ikäryhmät ovat netin kautta katselussa suhteellisen aktiivisia: Kaikkiaan noin kaksi kolmasosaa yli 65-vuotiaista katselee jotain AVsisältöjä netistä. Heistä lähes 45 prosenttia katselee TV-ohjelmia, elokuvia tai vastaavia sisältöjä netin kautta ja lähes 50 prosenttia katselee lyhyitä videoleikkeitä netistä. Vaikka nuorista huomattavasti useampi katselee sisältöjä netin kautta, TV:n katselu lähetysaikaan ei riipu iästä. Iän vaikutus on vähäinen myös TV:n katsomiseen tallennettuna. Vaikutus on myös muihin katselutapoihin verrattuna erilainen, sillä nuorimmat ja vanhimmat ikäluokat katsovat tallennettuja TVlähetyksiä yhtä usein, väliin jäävät ikäluokat hieman useammin. 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% Alle 25v 25-34v 35-44v 45-54v 55-64v 65-74v 10% % TV TV, ajansiirto TV-ohjelmia tms. internetistä Videoleikkeitä internetistä Laitteen kovalevyltä tai muistista Ulkoisilta tallenteilta Kuva 3. AV-sisältöjen katselutapojen tarkastelu ikäluokan mukaan. Television katselussa iän vaikutus riippuu sukupuolesta: TV:tä katsoo nuorista naisista hieman useampi kuin nuorista miehistä ja yli 65-vuotiaista naisista harvempi kuin samanikäisistä miehistä. Lyhyitä videoleikkeitä internetin kautta katsoo kaikissa ikäluokissa miehistä suurempi osuus kuin naisista, ja miehillä niitä katselevien osuus vähenee selvästi hitaammin iän kasvaessa kuin naisilla. Tietokoneen kovalevyltä tai matkapuhelimen tai tabletin muistista AV-sisältöjä katselevissakin miesten osuus on naisia huomattavasti suurempi. MARKKINAKATSAUS 7/ Televisio- ja videosisältöjen katselu

9 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % Alle 25v 25-34v 35-44v 45-54v 55-64v 65-74v 10 % 0 % TV, naiset TV, miehet Videoleikkeitä netistä, naiset Videoleikkeitä netistä, miehet Laitteen muistista, naiset Laitteen muistista, miehet Kuva 4. AV-sisältöjen katselutapojen tarkastelu ikäluokan ja sukupuolen mukaan. Nettiyhteyden nopeuden vaikutus Pääasiallisen nettiyhteyden tiedonsiirtonopeus vaikuttaa katselutapoihin melko suoraviivaisesti: hitaampien nettiyhteyksien käyttäjät katselevat AV-sisältöjä harvemmin kuin nopeampien nettiyhteyksien käyttäjät. Huomionarvoista on, että tulos pätee nettikatselun lisäksi TV:n katseluun sekä lähetysaikaan että tallennettuna, vaikkakin lähetysaikaiseen TV:n katseluun nopeuden vaikutus on muita katselutapoja pienempi. Nettiyhteyden nopeus vaikuttaa korreloivan paitsi AV-sisältöjen nettikatselun yleisyyden, myös yleisen katseluaktiivisuuden kanssa. Katselutavasta riippumatta AV-sisältöjen seuraaminen on siis yleisempää kotitalouksissa, joissa on nopea nettiyhteys. 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Alle 2 Mbit/s 2 - alle 8 Mbit/s 8 - alle 24 Mbit/s 24 - alle 100 Mbit/s 100 Mbit/s tai yli En osaa sanoa % TV TV, ajansiirto TV-ohjelmia Videoleikkeitä Tietokoneen Ulkoisilta tms. internetistä kovalevyltä tallenteilta internetistä (tietokoneella) (tietokoneella) Kuva 5. AV-sisältöjen katselutapojen tarkastelu nettiyhteyden nopeuden mukaan. MARKKINAKATSAUS 7/ Televisio- ja videosisältöjen katselu

10 Internetistä TV TV, ajansiirto Ohjelmatyypit Se, mitä ohjelmatyyppejä ja miten usein vastaajat katsovat, riippuu katselun lähteestä. Nettikatselussa viikoittain ohjelmatyyppiä seuraavien osuus on kaikissa ohjelmatyypeissä suhteellisen pieni. Television katsojista lähes 90 prosenttia katselee uutisia viikoittain ja lähes kaikki edes joskus. Eri ohjelmatyyppejä seurataan TV:stä lähetysaikaan muutenkin useammin kuin netistä tai tallennettuna. Tallennettuna katsotaan useimmin elokuvia ja sarjoja, harvoin uutisia tai urheilua. Sarjat Elokuvat Urheilu Uutiset Sarjat Elokuvat Urheilu Uutiset Sarjat Elokuvat Urheilu Uutiset 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Viikoittain Harvemmin Kuva 6. Esimerkkiohjelmatyyppien katselu eri lähteistä. Prosenttiosuudet kuvaavat ohjelmatyyppejä katsovien osuutta kyseisellä tavalla AV-sisältöjä katsovista. Nettisisältöjen katselu eri laitteilla Pääosa sisältöjä netin kautta katselevista katselee niitä tietokoneella. Siinä missä lyhyitä videoleikkeitä katselee internetistä tietokoneella, matkapuhelimella tai tabletilla yhteensä 68 prosenttia vastaajista, tietokoneella niitä katselee 66 prosenttia. Vastaavat luvut TV-ohjelmien, elokuvien tai muun vastaavan sisällön kohdalla ovat 56 ja 54 prosenttia. Toisin sanoen, vain 2 prosenttia vastaajista katselee näitä sisältöjä joko matkapuhelimella tai tabletilla mutta ei tietokoneella. Myös tietokonekatselun ohella tapahtuva matkapuhelin- ja tablettikatselu on tietokoneella katselua selvästi harvinaisempaa. Yksi neljästä vastaajasta katsoo jonkinlaisia AV-sisältöjä matkapuhelimellaan. Tyypillisin katselutapa matkapuhelimella on lyhyiden videoleikkeiden katselu internetistä, mitä tekee yksi viidestä vastaajasta. Yksi kymmenestä vastaajasta katsoo AV-sisältöjä matkapuhelimen muistista. Varsinaisten TVohjelmien ja vastaavien sisältöjen katselu matkapuhelimella on vielä selvästi harvinaisempaa. TV-ohjelmien katselun osalta kartoitettiin syitä sille, miksi vastaajat eivät käytä matkapuhelinta niiden katsomiseen. Keskeisiä syitä ovat puhelimen näytön pieni koko ja/tai huono äänenlaatu, puhelimen muu soveltumattomuus AV-sisältöjen katsomiseen ja ylipäänsä kiinnostuksen puute. MARKKINAKATSAUS 7/ Televisio- ja videosisältöjen katselu

11 TV-ohjelmia tms. internetistä (matkapuhelimella) Matkapuhelimen muistista Videoleikkeitä internetistä (matkapuhelimella) Kuva 7. AV-sisältöjen katselu matkapuhelimella. % 5% 10% 15% 20% 25% Matkapuhelinkatselun yleisyys riippuu selvästi sekä iästä että sukupuolesta. Nuorista miehistä lähes 60 prosenttia katsoo jonkinlaisia AV-sisältöjä matkapuhelimella, kun nuorista naisista vastaava osuus on noin 30 prosenttia. Katselun yleisyys vähenee iän myötä suhteellisen tasaisesti sekä miehillä että naisilla. 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % naiset miehet 20 % 10 % 0 % alle 25v 25-34v 35-44v 45-54v 55-64v 65-74v Kuva 8. AV-sisältöjen matkapuhelinkatselun tarkastelu ikäluokan ja sukupuolen mukaan. Tabletit ovat edelleen suhteellisen harvinaisia laitteita, sillä sellainen on käytössä vain vajaalla 10 prosentilla vastaajista. Yleisin tapa seurata AVsisältöjä tabletilla on lyhyiden videoleikkeiden katselu internetin kautta, mitä tekee noin 70 prosenttia tabletin kautta AV-sisältöjä katsovista. MARKKINAKATSAUS 7/ Televisio- ja videosisältöjen katselu

12 Katselutapojen koettu merkitys Valtaosa kyselyn vastaajista, yli 85 prosenttia, katsoo AV-sisältöjä useammalla kuin yhdellä tavalla tai välineellä. Näiltä vastaajilta kysyttiin katsomistapojen tärkeysjärjestystä. Vain yhden katselutavan ilmoittaneilla tämä ainut tapa tulkittiin tärkeimmäksi katselutavaksi. Television katselu lähetysaikaan on yhä edelleen vastaajille selvästi tärkein AVsisältöjen katselutapa. Yli 55 prosenttia kaikista vastaajista ja yli 75 prosenttia niistä vastaajista, jotka katsovat TV:tä, pitää sitä tärkeimpänä katselutapana. Toiseksi useimmin tärkeimmäksi tavaksi nimettiin TV-lähetysten katselu tallennettuna. TV-ohjelmien tyyppiset sisällöt netistä tietokoneen kautta katsottuna ovat tärkein katselutapa noin 8 prosentille ja videoleikkeet noin 5 prosentille vastaajista. Vaikka yksittäiset nettikatselutavat eivät ole erityisen monen mielestä merkittävimpiä katselutapoja, nettikatselua eri muodoissaan tietokoneen, matkapuhelimen tai tabletin kautta pitää tärkeimpänä yhteensä hieman alle viidennes vastaajista. Toisaalta, vaikka nettikatselun eri tapoja ei pidetä kovin usein tärkeimpinä katselutapoina, ne ovat suurelle osalle vastaajia tois- tai kolmassijaisia katselutapoja. Sama pätee ulkoisten tallenteiden, kuten DVDlevyjen, katselemiseen. Vaikka tietokoneen kovalevylle tallennettuja sisältöjä katselee lähes 25 prosenttia vastaajista, niiden katseleminen ei mahdu kolmen tärkeimmän katselutavan joukkoon kuin 9 prosentilla vastaajista. 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % Kolmanneksi tärkein Toiseksi tärkein Tärkein tai ainut 20 % 10 % 0 % TV TV, ajansiirto TV-ohjelmat tms. Videoleikkeet internetistä internetistä (tietokoneella) (tietokoneella) Ulkoiset tallenteet Tietokoneen kovalevyltä Kuva 9. AV-sisältöjen katselutapojen koettu merkitys. MARKKINAKATSAUS 7/ Televisio- ja videosisältöjen katselu

13 Vastaajia, jotka katsovat sekä TV:tä lähetysaikaan että TV-ohjelmia, elokuvia tai vastaavia sisältöjä internetistä, on noin 45 prosenttia kaikista vastaajista. Tästä ryhmästä noin 65 prosenttia pitää TV:tä tärkeimpänä katselutapana ja hieman alle 9 prosenttia pitää vastaavien sisältöjen katselua netistä tärkeimpänä. Lopuista vastaajista valtaosa pitää TV:tä tallennettuna tärkeimpänä katselutapana. Katsomistapojen koetun tärkeyden kanssa korreloi erityisesti vastaajan ikä. TV:n lähetysaikainen katselu on vanhimmissa ikäryhmissä tärkein tapa noin 75 prosentille vastaajista, kun alle 35- vuotiasta se on tärkein noin 40 prosentille. Toisaalta vain harva yli 35-vuotias pitää TV-ohjelmien ja vastaavien nettikatselua tärkeimpänä, kun vuotiaista yli 20 prosentille se on tärkein katselutapa vuotiaiden joukossa on muita ikäryhmiä enemmän niitä, joille tietokoneen kovalevylle tallennetut sisällöt muodostavat tärkeimmän katselutavan. Vastaavasti vuotiaiden joukosta löytyy muita enemmän sellaisia katsojia, joille tallennetut TV-ohjelmat ovat tärkein katselutapa. 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % TV TV-ohjelmat tms. internetistä TV, ajansiirto Tietokoneen kovalevyltä 10 % 0 % Alle 20v 20-24v 25-34v 35-44v 45v-54v 55-64v 65-74v Kuva 10. AV-sisältöjen katselutapojen koetun merkityksen tarkastelu ikäluokan mukaan. Katselutapojen koetuissa merkityksissä ei ole suuria eroja, kun niitä tarkastellaan nettiyhteyden nopeuden suhteen. Merkittävin ero on TV:n lähetysaikaisessa katselussa: kaikkein nopeimpien, yli 100 Mbit/s nettiyhteyksien käyttäjät pitävät TV:n katselua tärkeimpänä sisältöjen katselutapana jonkin verran keskimääräistä harvemmin ja alle 8 Mbit/s yhteyksien käyttäjät keskimääräistä useammin. MARKKINAKATSAUS 7/ Televisio- ja videosisältöjen katselu

14 Sisällöistä maksaminen Vain 14 prosenttia AV-sisältöjä internetin kautta katsovista on ostanut ja katsonut näitä sisältöjä netin kautta kuluneen vuoden aikana. Sisältöjä ostaneiden osuus on hieman pienempi kuin edellisenä vuonna. Miehissä näitä sisältöjä ostaneita on selvästi enemmän kuin naisissa, ja vuotiassa sisältöjä ostaneita on hieman enemmän kuin heitä nuoremmissa ja selvästi enemmän kuin heitä vanhemmissa. Sisältöjä ostaneiden osuus on kaikkein suurin vuotiaissa miehissä. Heistä 26 prosenttia on ostanut sisältöjä netin kautta. Vuoden aikana netin kautta AV-sisältöjä ostaneista ja katsoneista lähes puolet oli ostanut yksittäisen elokuvan. Urheilua joko yksittäisenä tapahtumana tai pakettina ostaneita oli joka viides. Muita sisältöjä, kuten TV-sarjoja tai elokuvapaketteja, oli ostanut harvempi kuin joka kymmenes. Toteutuneeseen maksamiseen voivat vaikuttaa merkittävästi sisältöjen ja palvelujen saatavuus tai tekniset esteet. Tämän vuoksi varsinaisen sisällön ostamisen lisäksi selvitettiin vastaajien maksuhalukkuutta sekä internetin AVsisältöpalveluista että maksu-tvpalveluista. Kaikkiaan 22 prosenttia TV-ohjelmia tai vastaavia sisältöjä netin kautta katsovista maksaa tai olisi valmis maksamaan netissä tarjotuista AV-sisällöistä. 18 prosenttia maksaa tai olisi valmis maksamaan ilmaissisältöä laajemmasta tarjonnasta ja 9 prosenttia paremmasta kuvanlaadusta. 55 prosenttia ilmoitti, että ei olisi valmis maksamaan netin AV-sisällöistä. TV:n katsojista 27 prosenttia maksaa tai olisi valmis maksamaan maksu-tvpalveluista, ja noin 60 prosenttia ei olisi valmis maksamaan niistä. Maksu-TVpalveluissa ilmaissisältöä laajemmasta tarjonnasta eli uusista kanavista maksaa tai olisi valmis maksamaan 24 prosenttia vastaajista, ja paremmasta kuvanlaadusta 8 prosenttia. MARKKINAKATSAUS 7/ Televisio- ja videosisältöjen katselu

15 70% 60% 50% 40% 30% Netin AVsisällöt Maksu-TV 20% 10% % Ilmaissisältöä laajemmasta tarjonnasta Ilmaissisältöä paremmasta kuvanlaadusta En kummastakaan En osaa sanoa Kuva 11. Maksuhalukkuus netin AV-sisällöistä ja maksu-tv-palveluista. Osuudet koskevat kyseisellä tavalla AV-sisältöjä katsovia. Sellaisia vastaajia, jotka maksavat tai olisivat valmiita maksamaan joko netin AV-sisällöistä tai maksu-tv:stä on noin 28 prosenttia kaikista vastaajista. Molemmista maksaa tai olisi valmis maksamaan noin 7 prosenttia kaikista vastaajista. Maksuhalukkuus on siis pääosin jakautunut niin, että vastaaja on valmis maksamaan vain jommastakummasta lähteestä katsomisesta. Nettisisällön maksuhalukkuudesta kysyttäessä niiden osuus, jotka eivät osaa kertoa kantaansa kysymykseen, on selvästi suurempi kuin maksu-tv:stä kysyttäessä. Todennäköisesti ainakin osaselitys tähän on se, että nettisisältöjen kohdalla tietoisuus tarjottavista palveluista ei ole vielä samalla tasolla kuin maksu-tv:n kohdalla. MARKKINAKATSAUS 7/ Televisio- ja videosisältöjen katselu

16 Yhteystiedot PL 313 Itämerenkatu 3A Helsinki puh: fax:

Mitä tutkimukset kertovat audiovisuaalisten sisältöjen katselusta? Cable Days Hämeenlinna 17.4.2012 Joonas Orkola

Mitä tutkimukset kertovat audiovisuaalisten sisältöjen katselusta? Cable Days Hämeenlinna 17.4.2012 Joonas Orkola Mitä tutkimukset kertovat audiovisuaalisten sisältöjen katselusta? Cable Days Hämeenlinna 17.4.2012 Joonas Orkola Millaista on AV sisältöjen katselu? Viestintävirasto teetti syksyn 2011 aikana kaksi kuluttajatutkimusta»

Lisätiedot

DNA Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2015: TV tuli puhelimeen. Yhteenveto medialle

DNA Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2015: TV tuli puhelimeen. Yhteenveto medialle DNA Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2015: TV tuli puhelimeen Yhteenveto medialle Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus, helmikuu 2015 2 Yhteenveto Tabletit, tietokoneet ja älypuhelimet

Lisätiedot

MARKKINAKATSAUS 8/2012. Kotitalouksien laajakaistaliittymät. Nopeiden internetyhteyksien yleistyminen

MARKKINAKATSAUS 8/2012. Kotitalouksien laajakaistaliittymät. Nopeiden internetyhteyksien yleistyminen MARKKINAKATSAUS 8/2012 Kotitalouksien laajakaistaliittymät Nopeiden internetyhteyksien yleistyminen Viestintävirasto 2012 Tiedustelut: markkinaselvitykset@ficora.fi Tietoja lainatessa lähteenä on mainittava

Lisätiedot

Soneran Koti ja TV tutkimus 2012

Soneran Koti ja TV tutkimus 2012 Soneran Koti ja TV tutkimus 2012 Tervetuloa! Sonera selvitti nyt toista kertaa suomalaisten viihtymistä kotona ja suhdetta television katseluun Tiedonkeruu kesäkuussa 2012, N=2132 Tutkimuksen toteutti

Lisätiedot

Miltä näyttää Watsonin tulevaisuus?

Miltä näyttää Watsonin tulevaisuus? Miltä näyttää Watsonin tulevaisuus? Cable Days 18.11.2014 Jaakko Harno, Watson Nordic Oy Watson lyhyesti Watson Nordic on Anvia Oyj:n ja Makuuni Oy:n omistama yhtiö Watson Nordic operoi, myy ja markkinoi

Lisätiedot

Markkinakatsaus 4/2011. Viestintäpalvelujen muutos - Siirtyvätkö kaikki kuluttajat internetiin?

Markkinakatsaus 4/2011. Viestintäpalvelujen muutos - Siirtyvätkö kaikki kuluttajat internetiin? Markkinakatsaus 4/2011 Viestintäpalvelujen muutos - Siirtyvätkö kaikki kuluttajat internetiin? 1 Viestintävirasto 2011 Tiedustelut: markkinaselvitykset@ficora.fi Tietoja lainatessa lähteenä on mainittava

Lisätiedot

Koti ja TV -tutkimus: kuluttajatrendit 2014

Koti ja TV -tutkimus: kuluttajatrendit 2014 Koti ja TV -tutkimus: kuluttajatrendit 201 Markus Lahtinen Head of Product Management Consumer, Sonera Koti ja tv - tutkimus 201 Sonera selvitti nyt neljättä kertaa suomalaisten viihtymistä kotona ja suhdetta

Lisätiedot

Sähköisten viestintäpalvelujen. Päällikkö Joonas Orkola, Asiakkuudet, Viestintävirasto 23.6.2015

Sähköisten viestintäpalvelujen. Päällikkö Joonas Orkola, Asiakkuudet, Viestintävirasto 23.6.2015 Sähköisten viestintäpalvelujen käyttö Päällikkö Joonas Orkola, Asiakkuudet, Viestintävirasto 23.6. julkaistavat tulokset Kuluttajatutkimustiedot suomalaisten viestintäpalvelujen käyttötottumuksista» Toteutettu

Lisätiedot

KOTI & TV TUTKIMUS 2014 TUTKIMUSRAPORTTI. TeliaSonera / Syyskuu 2014

KOTI & TV TUTKIMUS 2014 TUTKIMUSRAPORTTI. TeliaSonera / Syyskuu 2014 KOTI & TV TUTKIMUS 2014 TUTKIMUSRAPORTTI TeliaSonera / Syyskuu 2014 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 2 Yhteenveto Vaikka televisio onkin edelleen keskimäärin tärkein tekninen väline kotioloissa viihtymistä

Lisätiedot

MARKKINAKATSAUS 1/2012 KOTITALOUKSIEN INTERNETYHTEYDET

MARKKINAKATSAUS 1/2012 KOTITALOUKSIEN INTERNETYHTEYDET MARKKINAKATSAUS 1/2012 KOTITALOUKSIEN INTERNETYHTEYDET Viestintävirasto 2012 Tiedustelut: markkinaselvitykset@ficora.fi Tietoja lainatessa lähteenä on mainittava Viestintävirasto. Markkinakatsaus 1 / 2012

Lisätiedot

AV-sisältöpalvelujen kuluttajatutkimus 2012

AV-sisältöpalvelujen kuluttajatutkimus 2012 AV-sisältöpalvelujen kuluttajatutkimus Yksikönjohtaja Sakari Nurmela Työnro: 220102382 TNS Gallup Oy, Itätuulenkuja 10, 02100 Espoo KUVAILULEHTI Julkaisija Viestintävirasto Asiakirjan päivämäärä Tekijät

Lisätiedot

JULKINEN 8.6.2016 KLO 9:00 KOTI & TV TUTKIMUS 2016 TUTKIMUSRAPORTTI

JULKINEN 8.6.2016 KLO 9:00 KOTI & TV TUTKIMUS 2016 TUTKIMUSRAPORTTI JULKINEN..0 KLO :00 KOTI & TV TUTKIMUS 0 TUTKIMUSRAPORTTI..0 t, Koti & TV-tutkimus 0 TUTKIMUKSEN PÄÄHAVAINNOT..0 t, Koti & TV-tutkimus 0 Päähavainnot / Nyt vuonna 0, ensimmäistä kertaa, televisio ei ole

Lisätiedot

AV-SISÄLTÖPALVELUJEN KULUTTAJATUTKIMUS 2010

AV-SISÄLTÖPALVELUJEN KULUTTAJATUTKIMUS 2010 Viestintäviraston julkaisuja 6/2010 AV-SISÄLTÖPALVELUJEN KULUTTAJATUTKIMUS 2010 Julkaisija Viestintävirasto Tekijät IROResearch Oy Tomi Ronkainen Asiakirjan nimi AV-SISÄLTÖPALVELUJEN KULUTTAJATUTKIMUS

Lisätiedot

Asiakasymmärryksestä avaimet tulevaisuuteen 22.4.2015

Asiakasymmärryksestä avaimet tulevaisuuteen 22.4.2015 Asiakasymmärryksestä avaimet tulevaisuuteen 22.4.2015 Ani Korpela, Head of Content Users, Elisa Viihde Mika Lepistö, Business Manager, Elisa Viihde Asiakasymmärrys strateginen valinta 2 Miten haemme asiakasymmärrystä

Lisätiedot

DNA Digitaalisen elämäntavan tutkimus

DNA Digitaalisen elämäntavan tutkimus DNA Digitaalisen elämäntavan tutkimus Digitaaliset elämäntavat / yhteenveto medialle Julkaisuvapaa 9.6.2017 klo 10 Lisätietoja medialle: Osastopäälllikkö Niina Hagman, Market Intelligence & Insight, DNA

Lisätiedot

Viestintäpalveluiden kuluttajatutkimus 4/2014

Viestintäpalveluiden kuluttajatutkimus 4/2014 Viestintäpalveluiden kuluttajatutkimus 4/2014 Tutkimuksen taustat ja toteutus Tutkimuksen tavoitteena on selvittää sähköisten viestintäpalveluiden käyttöä suomalaisten keskuudessa sekä heidän kokemuksia

Lisätiedot

DNA Digitaalisen elämäntavan tutkimus

DNA Digitaalisen elämäntavan tutkimus DNA Digitaalisen elämäntavan tutkimus TV-katselu, yhteenveto medialle Lisätietoja: osastopäälllikkö Niina Hagman, Market Intelligence & Insight, DNA Oyj, puh. 044 044 2251, niina.hagman@dna.fi DNA:n viestintä,

Lisätiedot

AntenniTV kaikkialle, kaikkiin päätelaitteisiin

AntenniTV kaikkialle, kaikkiin päätelaitteisiin AntenniTV kaikkialle, kaikkiin päätelaitteisiin Cable Days 17.4.2012 Vesa Erkkilä vesa.erkkila(a)digita.fi MobiiliTV vai TV mobiililaitteissa? Erillisen broadcast-verkon (esim. DVB-H) kautta toteutettu

Lisätiedot

MARKKINAKATSAUS 4/2012. Teletoiminta Suomessa

MARKKINAKATSAUS 4/2012. Teletoiminta Suomessa MARKKINAKATSAUS 4/2012 Teletoiminta Suomessa Teleyritysten tulot ja investoinnit 2011 Viestintävirasto 2012 Tiedustelut: markkinaselvitykset@ficora.fi Tietoja lainatessa lähteenä on mainittava Viestintävirasto.

Lisätiedot

Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset Päivi Berg

Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset Päivi Berg Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset 1981 2002 Päivi Berg Vuonna 2002 talvella vähintään kerran viikossa liikkui 87 %, kesällä 88 % väestöstä Nuorten kokonaan liikuntaa

Lisätiedot

MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI

MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI Sanna-Mari Kuoppamäki Jyväskylän yliopisto Esityksen sisältö MTV:n katsojapaneeli eri-ikäisten internetin käytöstä, laitteista ja asenteista Yli 50-vuotiaiden

Lisätiedot

Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät matkapuhelinta hankittaessa

Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät matkapuhelinta hankittaessa Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät matkapuhelinta hankittaessa MIIKA MANNINEN VALVOJA: DOS. KALEVI KILKKI 22.9.2016 ESPOO Sisältö - Työn tausta ja motivaatio - Tutkimusaineisto ja -menetelmät

Lisätiedot

AV -sisältöpalveluiden kuluttajatutkimus

AV -sisältöpalveluiden kuluttajatutkimus Viestintäviraston julkaisuja 2/20 AV -sisältöpalveluiden kuluttajatutkimus Julkaisija Viestintävirasto Tekijät IROResearch Oy Tomi Ronkainen, Hannu Horttana Asiakirjan nimi AUDIOVISUAALISTEN SISÄLTÖPALVELUJEN

Lisätiedot

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä Yhteenveto medialle 1 Yhteenveto Ala-asteikäiset lapset ovat jo hyvin aktiivisia puhelimen käyttäjiä. Kahdeksalla kymmenestä on oma puhelin

Lisätiedot

Suhtautuminen digitaaliseen televisioon. Puhelinhaastattelu maaliskuussa 2005

Suhtautuminen digitaaliseen televisioon. Puhelinhaastattelu maaliskuussa 2005 Suhtautuminen digitaaliseen televisioon Puhelinhaastattelu maaliskuussa 2005 Tausta Tutkimuksella selvitettiin, mitä tiedetään digitaaliseen televisioon siirtymisestä sekä miten muutokseen suhtaudutaan

Lisätiedot

Antenniverkon kehittyminen Ajankohtaista DNA:lta

Antenniverkon kehittyminen Ajankohtaista DNA:lta Julkinen Antenniverkon kehittyminen Ajankohtaista DNA:lta Sisältö DNA:n televisioliiketoiminta Televisiokatselun muutosten vaikutukset Antenniverkko osana DNA:n televisiotarjontaa Yhteenveto Julkinen /

Lisätiedot

Audio - Nyt ja tulevaisuudessa

Audio - Nyt ja tulevaisuudessa Audio - Nyt ja tulevaisuudessa 4.12.2017 Radio tavoittaa lähes kaikki suomalaiset viikoittain. Kuunteluaika, min/vrk Tavoittavuus %, viikko 196 195 191 190 188 187 183 181 179 181 96 95 95 96 95 95 94

Lisätiedot

Digitaalinen televisio, laajakaistayhteydet ja tietoturva Tilastoselvitys toukokuu 2004

Digitaalinen televisio, laajakaistayhteydet ja tietoturva Tilastoselvitys toukokuu 2004 Digitaalinen televisio, laajakaistayhteydet ja tietoturva Tilastoselvitys toukokuu 4 Tässä raportissa kuvatut tiedot kotitalouksien laitevarannosta on kerätty toukokuussa 4 haastattelemalla yhteensä 1

Lisätiedot

Ilonan ja Haban aamu Pariskunnalle tulee Aamulehti, mutta kumpikaan ei lue sitä aamulla: ei ehdi, eikä jaksa edes lähteä hakemaan lehteä kauempana sijaitsevasta postilaatikosta. Haba lukee Aamulehden aina

Lisätiedot

AV-sisältöpalvelujen kuluttajatutkimus 2011

AV-sisältöpalvelujen kuluttajatutkimus 2011 Viestintäviraston julkaisuja /011 AV-sisältöpalvelujen kuluttajatutkimus 011 Julkaisija Viestintävirasto Tekijät Tomi Ronkainen / IROResearch Oy Asiakirjan nimi AUDIOVISUAALISTEN SISÄLTÖPALVELUJEN KULUTTAJATUTKIMUS

Lisätiedot

Markkinakatsaus 2013. Teletoiminnan liikevaihto ja investoinnit

Markkinakatsaus 2013. Teletoiminnan liikevaihto ja investoinnit Markkinakatsaus 2013 Teletoiminnan liikevaihto ja investoinnit Sisällysluettelo Johdanto... 3 Telemarkkinoiden mittasuhteet... 4 Liikevaihdon kehitys... 6 Kuluttajaliittymää kohden kertyneet tulot (ARPU)...

Lisätiedot

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Julkisessa keskustelussa nostetaan ajoittain esille väitteitä siitä, haluavatko miehet vai naiset seksiä useammin ja joutuvatko jotkut elämään seksuaalisessa

Lisätiedot

Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa

Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa DNA Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2: Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa Yhteenveto medialle Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2 Yhteenveto /

Lisätiedot

Kohti kevyempää sääntelyä

Kohti kevyempää sääntelyä Kohti kevyempää sääntelyä Viestintäviraston näkemyksiä komission 6.5.2015 tiedonantoon Pääjohtaja Asta Sihvonen-Punkka Mediainfo, Asta Sihvonen-Punkka 1 Euroopan komission Digitaaliset sisämarkkinat tiedonanto

Lisätiedot

Place client logo here in Slide Master

Place client logo here in Slide Master Place client logo here in Slide Master DNA Tutkimus mökkeilijöiden netinkäytöstä Place client logo here in Slide Master Tutkimuksen menetelmä ja toteutus Tiedonkeruu ja näyte: n=1005 online-haastattelua

Lisätiedot

Yhden megan laajakaista kaikille

Yhden megan laajakaista kaikille Yhden megan laajakaista kaikille Yhden megan laajakaista kaikille Kuluttajalla ja yrityksellä on 1.7.2010 alkaen oikeus saada yhden megan laajakaistaliittymä vakituiseen asuinpaikkaan tai yrityksen sijaintipaikkaan.

Lisätiedot

Viestintävirasto. Suomalaiset viestintäpalveluiden kuluttajina 6.11.2009

Viestintävirasto. Suomalaiset viestintäpalveluiden kuluttajina 6.11.2009 Viestintävirasto Suomalaiset viestintäpalveluiden kuluttajina 6.11.200 Tutkimuksen taustat Tämän tutkimuksen on tehnyt IROResearch Oy Viestintäviraston toimeksiannosta Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää,

Lisätiedot

Kuluttajatutkimus: Joulukauppa Pohjoismaissa Verkkokauppa Pohjoismaissa

Kuluttajatutkimus: Joulukauppa Pohjoismaissa Verkkokauppa Pohjoismaissa Kuluttajatutkimus: Joulukauppa Pohjoismaissa 2017 Verkkokauppa Pohjoismaissa Pohjoismaalaiset suunnittelevat ostavansa joululahjoja verkosta yhteensä 2,2 miljardilla eurolla tänä vuonna YHTEENVETO Joulukauppa

Lisätiedot

Laajakaista kaikkien ulottuville Viestintäministeri Suvi Lindén

Laajakaista kaikkien ulottuville Viestintäministeri Suvi Lindén Laajakaista kaikkien ulottuville Viestintäministeri Suvi Lindén 1 Laajakaistatilanne Suomessa Laajakaistan määrä (Viestintäviraston katsaus 11.9.2008) Langaton ja etenkin mobiili laajakaista yleistyy.

Lisätiedot

MARKKINAKATSAUS 10/2012. Postipalvelujen käyttö 2012. Toimipaikoissa asiointi ja palvelujen saatavuus

MARKKINAKATSAUS 10/2012. Postipalvelujen käyttö 2012. Toimipaikoissa asiointi ja palvelujen saatavuus MARKKINAKATSAUS 10/2012 Postipalvelujen käyttö 2012 Toimipaikoissa asiointi ja palvelujen saatavuus Viestintävirasto 2012 Tiedustelut: markkinaselvitykset@ficora.fi Tietoja lainatessa lähteenä on mainittava

Lisätiedot

Mobiilitutkimus 2016 Sneak peek. Lassi Miettinen Mobile Advisor & Innovator Sanoma Media Finland

Mobiilitutkimus 2016 Sneak peek. Lassi Miettinen Mobile Advisor & Innovator Sanoma Media Finland Mobiilitutkimus 2016 Sneak peek Lassi Miettinen Mobile Advisor & Innovator Sanoma Media Finland Mobiilitutkimus 2016 Sanoma & TNS Gallup helmimaaliskuussa 2016 Vastaajia 1286 Sisältö Älylaitteiden omistus

Lisätiedot

Laajakaistaverkot kaikille. Juha Parantainen

Laajakaistaverkot kaikille. Juha Parantainen Laajakaistaverkot kaikille Juha Parantainen Liittymät Laajakaistaliittymät Suomessa 4 000 000 3 000 000 2 000 000 Mobiili (3G / 4G) Langaton (@450, WiMax) Kaapelimodeemi Kiinteistöliittymä DSL Valokuitu

Lisätiedot

PIDETÄÄN YHTÄ TUTKIMUS

PIDETÄÄN YHTÄ TUTKIMUS PIDETÄÄN YHTÄ TUTKIMUS YLEISTÄ TUTKI- MUKSESTA Tiedon keruu toteutettiin heinäkuussa 2017 CINT AB:n hallinnoimassa internetpaneelissa. Tutkimukseen vastasi yhteensä 990 henkilöä, joista 282 on 15-17-vuotiaita

Lisätiedot

Kuluttajatutkimus Viestintäviraston julkaisuja

Kuluttajatutkimus Viestintäviraston julkaisuja Kuluttajatutkimus 2016 Viestintäviraston julkaisuja 1 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Käytössä olevat liittymät... 3 2.1 Lähes 90 prosentilla mobiili-internetyhteys... 3 3 Syyt internetliittymän hankintaan tai

Lisätiedot

Millaisia maksuvaikeudet ovat eri-ikäisillä suomalaisilla?

Millaisia maksuvaikeudet ovat eri-ikäisillä suomalaisilla? PERINTÄASIAKKAAT IKÄRYHMITTÄIN Millaisia maksuvaikeudet ovat eri-ikäisillä suomalaisilla? 1. TILASTOSELVITYS Tilastotarkastelun tarkoituksena on selvittää, miten perintään päätyneet laskut jakautuvat eri-ikäisille

Lisätiedot

Vuokrasi sisältää nettiyhteyden

Vuokrasi sisältää nettiyhteyden 1 Vuokrasi sisältää nettiyhteyden Meillä on sinulle hyviä uutisia! Lahden Talojen ja Elisan tekemän sopimuksen mukaan vuokraasi sisältyy nettiyhteys. Saat yhteyden käyttöösi tilaamalla Saunalahti Laajakaistan

Lisätiedot

Suomalaiset verkossa - NetTrack 2014. IAB:n kooste. TNS Gallup Digital / NetTrack 2014

Suomalaiset verkossa - NetTrack 2014. IAB:n kooste. TNS Gallup Digital / NetTrack 2014 Suomalaiset verkossa - NetTrack 014 IAB:n kooste Tutkimuksen toteutus Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluilla (catibus) ja web-kyselynä. Internetin käytön laajuutta mittaavat tulokset kysyttiin puhelimitse

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2015

TILASTOKATSAUS 4:2015 Tilastokatsaus 6:212 TILASTOKATSAUS 4:2 1 12.8.2 TIETOJA TYÖVOIMASTA JA TYÖTTÖMYYDESTÄ Työvoiman määrä kasvoi 1 3:lla (,9 %) vuoden 213 aikana Vantaalla työvoimaan kuuluvien joukko on suurentunut vuodesta

Lisätiedot

Näytelmäkirjailijoiden ja käsikirjoittajien taloudellinen asema Suomessa 2011

Näytelmäkirjailijoiden ja käsikirjoittajien taloudellinen asema Suomessa 2011 Näytelmäkirjailijoiden ja käsikirjoittajien taloudellinen asema Suomessa 2011 13.9.2012, Teatteri Avoimet Ovet, Helsinki Tutkimuspäällikkö Mikko Grönlund BID Innovaatiot ja yrityskehitys, Turun yliopisto

Lisätiedot

Suomalaisen työn liitto (STL) - Suomalainen kuluttaja muuttuvassa ympäristössä 2014

Suomalaisen työn liitto (STL) - Suomalainen kuluttaja muuttuvassa ympäristössä 2014 Suomalaisen työn liitto (STL) - Suomalainen kuluttaja muuttuvassa ympäristössä 2014 28.08.2014 Mikko Kesä, Jan-Erik Müller, Tuomo Saarinen Innolink Research Oy Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

TELEVISIO AINA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN. David Hasselhoff Show torstaisin klo 21.00 Subilla* Suorat Formula 1 -lähetykset MTV Maxilla*

TELEVISIO AINA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN. David Hasselhoff Show torstaisin klo 21.00 Subilla* Suorat Formula 1 -lähetykset MTV Maxilla* 3-1-2-white-cmyk.pdf 1 24.10.2013 17:56:11 David Hasselhoff Show torstaisin klo 21.00 Subilla* Suorat Formula 1 -lähetykset TV axilla* TELEVISIO AINA SIELLÄ ISSÄ SINÄIN. Fitnesspäiväkirjat maanantaisin

Lisätiedot

Kolme neljästä kuntapäättäjästä somessa vihreät ja perussuomalaiset aktiivisimpia

Kolme neljästä kuntapäättäjästä somessa vihreät ja perussuomalaiset aktiivisimpia Antti Mykkänen, asiamies, VTM KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiö Tutkimus kuntapäättäjien some-käyttäytymisestä: Kolme neljästä kuntapäättäjästä somessa vihreät ja perussuomalaiset aktiivisimpia Kolme

Lisätiedot

Laajakaista kaikkien ulottuville Selvitysmies Harri Pursiainen

Laajakaista kaikkien ulottuville Selvitysmies Harri Pursiainen Laajakaista kaikkien ulottuville Selvitysmies Harri Pursiainen 1 Markkinoiden muutos Ennen kattavat palvelut syntyivät markkinaehtoisesti eikä valtio puuttunut toimintaan tiukalla sääntelyllä, veroilla

Lisätiedot

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Kysely vuonna 2010 Leena Pöysti Sisältö Johdanto... 3 Kokemuksia mopoilusta osana muuta liikennettä... 3 Mikä olisi mopolle sopiva huippunopeus liikenteessä... 3

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Onko verkkokaupoista ostaminen turvallista?

Onko verkkokaupoista ostaminen turvallista? Onko verkkokaupoista ostaminen turvallista? Miten kuluttajat näkevät verkkokaupan turvallisuuden? Ja mihin kuluttajat perustavat käsityksensä koetusta turvallisuudesta? Suomalaisen tietoturvayhtiö Silverskin

Lisätiedot

Maanpäällisen verkon HD-kokeilun tulokset ja johtopäätökset. Pekingin olympialaiset 2008. 13.11.2008 Timo Kiiskinen

Maanpäällisen verkon HD-kokeilun tulokset ja johtopäätökset. Pekingin olympialaiset 2008. 13.11.2008 Timo Kiiskinen Maanpäällisen verkon HD-kokeilun tulokset ja johtopäätökset Pekingin olympialaiset 2008 13.11.2008 Timo Kiiskinen Lähetyksien teknisiä tietoja Digita lähetti Pekingin olympialaiset HD-tasoisena seuraavin

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 16:2016

TILASTOKATSAUS 16:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 16:2016 1 26.8.2016 PITKÄAIKAISTYÖTTÖMÄT VANTAALLA Pitkäaikaistyöttömiä oli Vantaalla vuoden 2015 lopussa 4 850. Heistä useampi kuin kaksi viidestä oli ollut työttömänä

Lisätiedot

Television katselu Suomessa 2012. Tennispalatsi 6.2.2013 Lena Sandell

Television katselu Suomessa 2012. Tennispalatsi 6.2.2013 Lena Sandell Television katselu Suomessa 2012 Tennispalatsi 6.2.2013 Lena Sandell Television katseluun käytetty aika keskimääräisenä päivänä Koko väestö (10+), vuodesta 2008 lähtien mukana vieraat ja ajassa siirretty

Lisätiedot

Silmälasien käyttötutkimus 2011. Optisen alan tiedotuskeskus Syksy 2011

Silmälasien käyttötutkimus 2011. Optisen alan tiedotuskeskus Syksy 2011 Silmälasien käyttötutkimus 0 Optisen alan tiedotuskeskus Syksy 0 Miten tutkimus tehtiin Tämä tutkimus on tehty Optisen alan tiedostuskeskuksen toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä osana Omnibus-monitilaajatutkimusta.

Lisätiedot

Katsaus tv-jakelun ajankohtaisiin asioihin

Katsaus tv-jakelun ajankohtaisiin asioihin Katsaus tv-jakelun ajankohtaisiin asioihin 28.4.2010 Tauno Hovatta 1 Maanpäällisen tv-jakelun verkkotoimiluvat Valtakunnallisen F-kanavanipun ja alueellisen HD3-kanavanipun toimiluvat Anvia Oyj:lle (8.4.2010/LVM)

Lisätiedot

Minun mediapäiväni 2012 kuluttajatutkimuksen yhteenveto. Lisätietoja: kristiina.markkula@vkl.fi

Minun mediapäiväni 2012 kuluttajatutkimuksen yhteenveto. Lisätietoja: kristiina.markkula@vkl.fi Minun mediapäiväni 2012 kuluttajatutkimuksen yhteenveto Lisätietoja: kristiina.markkula@vkl.fi Kuluttajatutkimukset 2012 Mediaan koukuttuminen ja fragmentoitunut media käyttö: edelläkävijänuoret ja nuoret

Lisätiedot

Fonecta. Sivustolla kävijöiden profiilikuvaus Elokuu 2013. Nettisivuston profiilitutkimus Fonecta.fi

Fonecta. Sivustolla kävijöiden profiilikuvaus Elokuu 2013. Nettisivuston profiilitutkimus Fonecta.fi Fonecta Sivustolla kävijöiden profiilikuvaus Elokuu 03 Fonecta.fi-sivustolla kävijä Olen 5-vuotias nainen. Asun kaksin puolisoni kanssa Etelä- Suomessa pienemmällä paikkakunnalla. Käyn Fonectan sivustolla

Lisätiedot

Asetuksen mukaan tarkoituksenmukaisen internetyhteyden vähimmäisnopeudesta

Asetuksen mukaan tarkoituksenmukaisen internetyhteyden vähimmäisnopeudesta Raportti 1 (5) Dnro: 29.11.2017 1310/922/2017 Selvitys tarkoituksenmukaisen internetyhteyden vähimmäisnopeudesta Tietoyhteiskuntakaaren yleispalvelusääntelyllä taataan kaikille tietyt perustasoiset viestintäpalvelut

Lisätiedot

DNA Welho MatkaTV -palvelu. DNA Welho MatkaTV. Televisio aina mukanasi tabletissa, älypuhelimessa ja tietokoneessa

DNA Welho MatkaTV -palvelu. DNA Welho MatkaTV. Televisio aina mukanasi tabletissa, älypuhelimessa ja tietokoneessa DNA Welho MatkaTV -palvelu DNA Welho MatkaTV Televisio aina mukanasi tabletissa, älypuhelimessa ja tietokoneessa C M Y CM MY CY CMY K 3-1-2-black-cmyk.pdf 1 24.10.2013 17:56:08 Televisio taskuun ja menoksi!

Lisätiedot

Huuto.net Koko palvelu -profiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2012

Huuto.net Koko palvelu -profiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2012 -profiili Toteutus Tulokset TNS Gallup Oy:n TNS Atlas tutkimuksesta. TNS Atlas tutkimuksen tiedonkeruu toteutetaan seuraavasti: Menetelmänä internetkysely TNS Gallup Forumissa Kohderyhmänä 5-69 vuotias

Lisätiedot

Televisionkatsoja muuttuvassa ympäristössä miten katsojatutkimus vastaa haasteisiin. SMTS:n seminaari 8.2.2012 Lena Sandell

Televisionkatsoja muuttuvassa ympäristössä miten katsojatutkimus vastaa haasteisiin. SMTS:n seminaari 8.2.2012 Lena Sandell Televisionkatsoja muuttuvassa ympäristössä miten katsojatutkimus vastaa haasteisiin SMTS:n seminaari 8.2.2012 Lena Sandell Televisionkatsoja muuttuvassa ympäristössä 2001 2011 Telkkareita Suomessa 3 800

Lisätiedot

MATKAILUPALVELUJEN SÄHKÖINEN MYYNTI JA MARKKINOINTI. Pia Behm, CEO/Owner

MATKAILUPALVELUJEN SÄHKÖINEN MYYNTI JA MARKKINOINTI. Pia Behm, CEO/Owner MATKAILUPALVELUJEN SÄHKÖINEN MYYNTI JA MARKKINOINTI Pia Behm, CEO/Owner Kuka puhuu? - erusway Oy 10/13: Auttaa yrityksiä saamaan lisää asiakkaita Venäjältä - Google Partner - Tärkeimmät asiakkaat matkailun

Lisätiedot

Lue tämä opas ennen käyttöönottoa. DNA TV-hubi PIKAOPAS

Lue tämä opas ennen käyttöönottoa. DNA TV-hubi PIKAOPAS Lue tämä opas ennen käyttöönottoa DNA TV-hubi PIKAOPAS TERVETULOA DNA TV-HUBIN KÄYTTÄJÄKSI! DNA TV-hubilla nautit vapaasti katsottavista ja maksu-tv -lähetyksistä. DNA TV-hubi yhdistää television, netti-tv-sovellukset,

Lisätiedot

Yle-tutkimus. Sanomalehtien Liitto. Elokuu 2009

Yle-tutkimus. Sanomalehtien Liitto. Elokuu 2009 Yle-tutkimus Sanomalehtien Liitto Elokuu 2009 1. Johdanto Tämän tutkimuksen on tehnyt Taloustutkimus Oy Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta elokuussa 2009. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää suomalaisten

Lisätiedot

Keltainenporssi.fi Autot -profiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2011

Keltainenporssi.fi Autot -profiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2011 -profiili Toteutus Tulokset TNS Gallup Oy:n TNS Atlas tutkimuksesta. TNS Atlas tutkimuksen tiedonkeruu toteutetaan seuraavasti: Menetelmänä internetkysely TNS Gallup Forumissa Kohderyhmänä 1-69 vuotias

Lisätiedot

1. Kysymys: Omistatko jo "digiboksin"?

1. Kysymys: Omistatko jo digiboksin? DIGITV-VALMIUS VALMIUS ON VIELÄ KOVIN MONELLA HANKKIMATTA, MUTTA En;54 kpl 36,0 % 1. Kysymys: Omistatko jo "digiboksin"? Kyllä;96 kpl 64,0 % Ensimmäisellä kysymyksellä tiedustelimme, että onko vastaajalla

Lisätiedot

Tietoliikenneyhteydet ja kaapeli-tv-ratkaisut taloyhtiöille ja asukkaille Porvoon kiinteistöyhdistyksen laajakaistailta 26.11.2013

Tietoliikenneyhteydet ja kaapeli-tv-ratkaisut taloyhtiöille ja asukkaille Porvoon kiinteistöyhdistyksen laajakaistailta 26.11.2013 Tietoliikenneyhteydet ja kaapeli-tv-ratkaisut taloyhtiöille ja asukkaille Porvoon kiinteistöyhdistyksen laajakaistailta 26.11.2013 LPOnet Oy Ab toimitusjohtaja Gustaf Forsberg Agenda: 1. LPOnet Oy Ab 2.

Lisätiedot

Television katselu Suomessa 2013. Tennispalatsi 23.1.2014 Lena Sandell

Television katselu Suomessa 2013. Tennispalatsi 23.1.2014 Lena Sandell Television katselu Suomessa 213 Tennispalatsi 23.1.214 Lena Sandell Television katseluun käytetty aika keskimääräisenä päivänä 2 18 2:48 2:49 2:58 3:3 3:2 16 14 2:21 12 1 1:44 8 6 4 2 199 1991 1992 1993

Lisätiedot

Muuttuva media Muuttuva markkinointi. Hans Edin Liiketoimintajohtaja Nelonen Media

Muuttuva media Muuttuva markkinointi. Hans Edin Liiketoimintajohtaja Nelonen Media Muuttuva media Muuttuva markkinointi Hans Edin Liiketoimintajohtaja Nelonen Media Nelonen Media on kotimainen monimediatalo 3 mainosrahoitteista ja 5 maksu-tv -kanavaa 2 radiokanavaa ruutu.fi netti-tv

Lisätiedot

Ilta-Sanomat.fi Pelikone. Kävijäprofiili TNS Atlas tammi-kesäkuu 2012

Ilta-Sanomat.fi Pelikone. Kävijäprofiili TNS Atlas tammi-kesäkuu 2012 Kävijäprofiili Toteutus Tulokset TNS Gallup Oy:n TNS Atlas tutkimuksesta. TNS Atlas tutkimuksen tiedonkeruu toteutetaan seuraavasti: Menetelmänä internetkysely TNS Gallup Forumissa Kohderyhmänä 5- vuotias

Lisätiedot

Tilastokatsaus 1:2014

Tilastokatsaus 1:2014 Tilastokatsaus 1:2014 Vantaa 3.1.2014 Tietopalvelu B1:2014 1 Vähintään 65 vuotta täyttäneet Vantaalla Vuoden 2013 alussa 65 vuotta täyttäneitä tai sitä vanhempia vantaalaisia oli 27 579 henkilöä. Heistä

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Viestintäpalveluiden kuluttajatutkimus 6/2015

Viestintäpalveluiden kuluttajatutkimus 6/2015 Viestintäpalveluiden kuluttajatutkimus 6/05 Tutkimuksen taustat ja toteutus Tutkimuksen tavoitteena on selvittää sähköisten viestintäpalveluiden käyttöä suomalaisten keskuudessa sekä heidän kokemuksia

Lisätiedot

SUOMALAISET JA ELÄKEIKÄ -SELVITYKSEN TULOKSIA

SUOMALAISET JA ELÄKEIKÄ -SELVITYKSEN TULOKSIA SUOMALAISET JA ELÄKEIKÄ -SELVITYKSEN TULOKSIA Rakennusliitto teetti TNS Gallupilla selvityksen koskien suomalaisten käsityksiä eläkeiästä ja eläkkeistä. Selvitys tehtiin GallupKanava-tutkimusjärjestelmän

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Kielitaito, tietotekniikan käyttö, ammattikirjallisuus ja koulutusmahdollisuudet Suomalaiset osaavat vieraita kieliä, käyttävät tietokonetta ja seuraavat ammattikirjallisuutta

Lisätiedot

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNISTÄ 0 Sisällysluettelo: Sivu JOHDANTO MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA LIITEKUVAT

Lisätiedot

Internetin saatavuus kotona - diagrammi

Internetin saatavuus kotona - diagrammi Internetin saatavuus kotona - diagrammi 2 000 ruotsalaista vuosina 2000-2010 vastata Internetiä koskeviin kysymyksiin. Alla oleva diagrammi osoittaa, kuinka suurella osuudella (%) eri ikäryhmissä oli Internet

Lisätiedot

Maksu-tv-palvelut kasvussa, vaihtoehtoiset siirtotiet

Maksu-tv-palvelut kasvussa, vaihtoehtoiset siirtotiet Maksu-tv-palvelut kasvussa, vaihtoehtoiset siirtotiet Antennialan tekniikkapäivä 13.11.2008 Janne Holopainen, PlusTV janne.holopainen@plustv.fi PlusTV pähkinänkuoressa Yleistä PlusTV on Suomen suurin maksu-tv-operaattori,

Lisätiedot

YLE Uutisarvostukset 2010. Erja Ruohomaa YLE Strateginen suunnittelu

YLE Uutisarvostukset 2010. Erja Ruohomaa YLE Strateginen suunnittelu Erja Ruohomaa YLE Strateginen suunnittelu Tutkimuksen tavoitteet ja menetelmä Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia Ylen asemaa suomalaisena uutistoimijana: mikä on suomalaisten ykkösuutistoimija mediasta

Lisätiedot

Taloushallinnon käytänteitä PKsektorin. Tieke ebusiness Forum, 23.-24.5.2012 Harri Kanerva ValueFrame Oy. Suuntaa menestykseen

Taloushallinnon käytänteitä PKsektorin. Tieke ebusiness Forum, 23.-24.5.2012 Harri Kanerva ValueFrame Oy. Suuntaa menestykseen Taloushallinnon käytänteitä PKsektorin B-to-B -yrityksissä Tieke ebusiness Forum, 23.-24.5.2012 Harri Kanerva ValueFrame Oy Sisältö 1 2 3 4 5 ValueFrame Oy Kysely Kyselyn vastaukset Avoimet kysymykset

Lisätiedot

DVB- ja internet-palvelut saman vastaanottimen kautta

DVB- ja internet-palvelut saman vastaanottimen kautta DVB- ja internet-palvelut saman vastaanottimen kautta Timo Santi 8.11.2012 Termiviidakko Epäviralliset tulkinnat Termi OTT (Over The Top) Connected TV IPTV Internet TV Web TV Cord Cutters Tulkinta Internetin

Lisätiedot

TV-VUOSITILAISUUS. AVAUSPUHEENVUORO TV-mittaritutkimuksen ohjausryhmän puheenjohtaja Eija Moisala, Yleisradio

TV-VUOSITILAISUUS. AVAUSPUHEENVUORO TV-mittaritutkimuksen ohjausryhmän puheenjohtaja Eija Moisala, Yleisradio TV-VUOSITILAISUUS 2016 AVAUSPUHEENVUORO TV-mittaritutkimuksen ohjausryhmän puheenjohtaja Eija Moisala, Yleisradio TV-KATSELU SUOMESSA VUONNA 2015 Toimitusjohtaja Lena Sandell, Finnpanel WHAT TV IS Paul

Lisätiedot

Tapio Kallioja toimitusjohtaja. Capital Markets Day 14.5.2003. SWelcom 14.5.2003

Tapio Kallioja toimitusjohtaja. Capital Markets Day 14.5.2003. SWelcom 14.5.2003 Tapio Kallioja toimitusjohtaja Capital Markets Day Nykyiset toiminta-alueet Kaupallinen televisio Digitaalinen maanpäällinen televisio Kaapelitelevisio Laajakaista-internet Digitaalinen kaapelitelevisio

Lisätiedot

Suomalaisista 46 % on käynyt viimeisen vuoden aikana teatterissa, baletissa tai oopperassa vähintään yhden kerran. Määrä on pysynyt lähes samana viime tutkimuskertaan (v. 2004) verrattuna. Teatterissa

Lisätiedot

NetTrack 2015 Tietoa suomalaisten internetin käytöstä

NetTrack 2015 Tietoa suomalaisten internetin käytöstä NetTrack 2015 Tietoa suomalaisten internetin käytöstä Koosteraportti IAB:n jäsenille TNS Gallup Suomalaiset internetissä 2015 3 851 000 suomalaista käyttää internetiä kuukausittain 15-24v 99% 24/7 25-34v

Lisätiedot

Taloyhtiöinfo. Keski-Suomen Valokuituverkot Oy

Taloyhtiöinfo. Keski-Suomen Valokuituverkot Oy Taloyhtiöinfo Keski-Suomen Valokuituverkot Oy Taloyhtiöinfo 1 Sisältö Keski-Suomen Valokuituverkot Oy Tuotteet taloyhtiöille Valokuituliittymän hinta Internetpalvelut Valokuitu palvelujen mahdollistajana

Lisätiedot

Osuustoimintatutkimus 2017 KOKO VÄESTÖ Yhteenveto. Osuustoimintatutkimus Kantar TNS Agri

Osuustoimintatutkimus 2017 KOKO VÄESTÖ Yhteenveto. Osuustoimintatutkimus Kantar TNS Agri Osuustoimintatutkimus 2017 KOKO VÄESTÖ Yhteenveto 1 Yhteenveto tunnettuus ja suhtautuminen Osuustoiminnan tunnettuus on kasvanut reippaasti 10 vuodessa Osuustoimintaa erittäin huonosti tai ei lainkaan

Lisätiedot

Elisa tarjoaa tietoliikennepalveluja. tehokkaaseen ja turvalliseen viestintään. Toiminta-ajatus

Elisa tarjoaa tietoliikennepalveluja. tehokkaaseen ja turvalliseen viestintään. Toiminta-ajatus Elisa tarjoaa tietoliikennepalveluja nopeaan, tehokkaaseen ja turvalliseen viestintään. Toiminta-ajatus Elisa yhtiönä Elisa tarjoaa tietoliikennealan kokonaispalveluja Perustettu Helsingissä vuonna 1882

Lisätiedot

Valokuidulla laajakaistaja tv-palvelut taloyhtiöön. Esko Korkalo Sales Director

Valokuidulla laajakaistaja tv-palvelut taloyhtiöön. Esko Korkalo Sales Director Valokuidulla laajakaistaja tv-palvelut taloyhtiöön Esko Korkalo Sales Director Esityksen sisältö Uusi AsOy laki Laajakaista- ja tv-palveluiden käyttö Suomessa Soneran valokuituyhteydellä huippunopeaa laajakaistaa

Lisätiedot

Viestintäviraston toimialan kehityksestä. Tilastolliset kehitystrendit

Viestintäviraston toimialan kehityksestä. Tilastolliset kehitystrendit Viestintäviraston toimialan kehityksestä Digitaaliset palvelut laajemmin käyttöön Tieto digitalisoituu Langattomuuden merkitys kasvaa Viestintäviraston toimintaympäristön muutostekijät Globalisaatio Kuluttajatottumusten

Lisätiedot

Suomalaiset verkossa - NetTrack IAB:n kooste. TNS Gallup Digital / NetTrack 2013

Suomalaiset verkossa - NetTrack IAB:n kooste. TNS Gallup Digital / NetTrack 2013 Suomalaiset verkossa - NetTrack 2013 IAB:n kooste Tutkimuksen toteutus Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluilla (catibus) ja web-kyselynä. Internetin käytön laajuutta mittaavat tulokset kysyttiin puhelimitse

Lisätiedot

KANSALAISET: YKSILÖ ITSE VASTUUSSA OMASTA HYVINVOINNISTAAN

KANSALAISET: YKSILÖ ITSE VASTUUSSA OMASTA HYVINVOINNISTAAN TIEDOTE KANSALAISET: YKSILÖ ITSE TUUSSA OMASTA HYVINVOINNISTAAN Valtaosa ( %) suomalaisista ilmoittaa, että yksilön tulisi olla vastuussa itse erittäin tai melko paljon omasta hyvinvoinnistaan, käy ilmi

Lisätiedot

1. Palvelun yleiskuvaus... 2. 2. Edut asiakkaille... 2. 3. Palvelun tilaaminen, käyttö ja soveltuvat päätelaitteet... 3. 3.1 Tilaus...

1. Palvelun yleiskuvaus... 2. 2. Edut asiakkaille... 2. 3. Palvelun tilaaminen, käyttö ja soveltuvat päätelaitteet... 3. 3.1 Tilaus... 1 (6) DNA MOBIILI TV - PALVELUKUVAUS SISÄLTÖ 1. Palvelun yleiskuvaus... 2 2. Edut asiakkaille... 2 3. Palvelun tilaaminen, käyttö ja soveltuvat päätelaitteet... 3 3.1 Tilaus... 3 3.2 Tilauksen lopetus...

Lisätiedot