MARKKINAKATSAUS 7/2012. AV-sisältöpalvelut Suomessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MARKKINAKATSAUS 7/2012. AV-sisältöpalvelut Suomessa"

Transkriptio

1 MARKKINAKATSAUS 7/2012 AV-sisältöpalvelut Suomessa Televisio ja videosisältöjen katselu 2012

2 Viestintävirasto 2012 Tiedustelut: Tietoja lainatessa lähteenä on mainittava Viestintävirasto. MARKKINAKATSAUS 7/ Televisio- ja videosisältöjen katselu

3 Sisällysluettelo Johdanto... 4 AV-sisältöjen vastaanottaminen... 5 Katselutavat... 7 Katselutapojen koettu merkitys Sisällöistä maksaminen MARKKINAKATSAUS 7/ Televisio- ja videosisältöjen katselu

4 Johdanto Yleisin tapa AV-sisältöjen katseluun on edelleen lähetysaikainen television katselu. TV:n katselu on kutakuinkin yhtä yleistä kaikissa ikäluokissa. Muita yleisiä tapoja ovat internetin kautta tapahtuva sisältöjen katselu eri muodoissaan ja TV-lähetysten katselu tallennettuna eli niin sanottu ajansiirto. Tässä Viestintäviraston markkinakatsauksessa tarkastellaan kuluttajien tapoja katsella audiovisuaalisia sisältöjä (AVsisältöjä) eli televisio-ohjelmia, videoita ja vastaavia sisältöjä, jotka koostuvat liikkuvasta kuvasta ja äänestä. AV-sisältöjä katsotaan internetin kautta monenlaisilla päätelaitteilla: esimerkiksi tietokoneella, älypuhelimella tai tabletilla. Nettisisältöjen katselu on edelleen selvästi yleisintä tietokoneella. Yleisin netistä katseltava sisältö ovat lyhyet videoleikkeet, mutta myös varsinaisia TV-ohjelman tyyppisiä sisältöjä katselee netin kautta yli puolet suomalaisista netin käyttäjistä. AV-sisältöjen ostaminen ja katsominen netin kautta on edelleen melko harvinaista. Nuoret seuraavat AV-sisältöjä netistä selvästi vanhempia yleisemmin. Kuitenkin myös kaksi kolmesta yli 65- vuotiaasta katselee jotain nettisisältöjä. Nettisisältöjen katselun lisäksi laajakaistayhteyttä voidaan käyttää TVlähetysten vastaanottamiseen IPTVtekniikan avulla. IPTV on kuluttajalle antenni- ja kaapeli-tv-vastaanotolle rinnakkainen TV-lähetysten vastaanottotapa, joka mahdollistaa myös erilaisten lisäpalvelujen käytön. IPTVliittymien määrä kasvaa reipasta vauhtia ja ylitti vuoden 2012 alkupuoliskolla jo kappaleen rajan. Katsauksessa esitetyt tiedot perustuvat Viestintäviraston teleyrityksiltä keräämiin tietoihin sekä viraston TNS Gallupilla teettämään AV-sisältöpalvelujen kuluttajatutkimukseen. Tutkimusraportti on julkaistu tämän katsauksen yhteydessä. Lisäksi katsauksessa on käytetty tietoja muista lähteistä. Muut tiedonlähteet on merkitty asianmukaisiin kohtiin. AV-sisältöpalvelujen kuluttajatutkimus toteutettiin internetpaneelissa vuotiaille suomalaisille. Tutkimuksen perusjoukon muodostavat siis kyseiseen ikäluokkaan kuuluvat internetin käyttäjät. Tulokset eivät siis kaikilta osin välttämättä yleisty kaikkiin suomalaisiin. Viestintävirasto on selvittänyt AV-sisältöpalvelujen käyttöä ja kehitystä vuodesta 2009 lähtien vuosittain toteutetulle kuluttajatutkimuksella. MARKKINAKATSAUS 7/ Televisio- ja videosisältöjen katselu

5 AV-sisältöjen vastaanottaminen AV -sisältöjen vastaanottamisen ja katselun tavat voidaan jakaa karkeasti kolmeen luokkaan. Yksi näistä on suorien TV-lähetysten vastaanotto eri tekniikoilla, esimerkiksi kaapeli-tvlähetysten, maanpäällisten antennilähetysten tai IPTV-lähetysten vastaanotto. Toinen tapa on katsella AV-sisältöjä internetin kautta esimerkiksi TVkanavien sivuilta tai videopalveluista. Palvelusta riippuen nettikatselu tapahtuu joko ennalta määrättyyn lähetysaikaan tai katsojan valitsemana ajankohtana. Kolmas tapa on katsella erilaisia ja eri tavoin katseltavaksi hankittuja tallenteita katsojan itse valitsemana ajankohtana. Televisiolähetysten vastaanotto Viestintäviraston teleyrityksiltä keräämän tiedon mukaan Suomessa oli vuoden 2012 puolivälissä yhteensä hieman yli 1,4 miljoonaa kaapelitelevisioliittymää. Liittymistä yli 98 prosenttia oli kotitalousasiakkailla. Liittymämäärä on kasvanut vajaan prosentin verran vuoden 2012 aikana. Kaapeli-TV-liittymä on noin 55 prosentissa kotitalouksista. Vaikka kotitalous olisi operaattorin kannalta kaapeli-tvasiakas, kotitaloudessa ei välttämättä ole TV-vastaanotinta, joten luku kuvaa valmiutta vastaanottaa kaapeli-tvlähetyksiä. Finnpanel Oy:n TV-taloudet Suomessa -tutkimuksen mukaan kaapeli-tv-lähetyksiä vastaanotettiin elokuussa 2012 hieman yli 1,1 miljoonassa kotitaloudessa, eli noin 44 prosentissa kotitalouksista. Kaapeli-TV:n ohella yleinen TVlähetysten vastaanottotapa on antennivastaanotto. Finnpanelin tutkimuksen mukaan antenni-tv-lähetyksiä vastaanottavia kotitalouksia oli elokuussa 2012 noin 1,2 miljoonaa, eli noin 48 prosenttia kotitalouksista Tuhatta liittymää IPTV kaapeli-tv Kuva 1. Kaapeli-TV- ja IPTV-liittymien määrä. Kaapeli- ja antennilähetysten lisäksi teleyritykset välittävät TV-lähetyksiä internetin kautta IPTV-lähetyksinä. IPTV-tekniikka on kuluttajamarkkinoilla varsin uutta ja liittymämäärien kasvu on ollut nopeaa. Viestintäviraston teleyrityksiltä keräämien tietojen mukaan IPTV-liittymiä oli vuoden 2012 puolivälissä yhteensä noin kappaletta, joista lähes kaikki kotitalousasiakkailla. Luku kattaa noin 9 prosentilla kotitalouksista. IPTV-liittymien määrä on kasvanut puolen vuoden aikana yli 18 prosenttia. IPTV-liittymän käyttö vaatii no- MARKKINAKATSAUS 7/ Televisio- ja videosisältöjen katselu

6 pean, käytännössä vähintään 10 Mbit/s kiinteän laajakaistaliittymän. Tällaisia liittymiä on Suomessa yhteensä noin , joista kotitalousasiakkailla arviolta kolme neljännestä. Karkeasti arvioiden kolmanneksella niistä kotitalouksista, joilla on laajakaistaliittymän puolesta tekniset edellytykset vastaanottaa IPTV-lähetyksiä, on IPTV-liittymä. AV-sisältöjen katselu internetin kautta Internetin hyödyntäminen AV-sisältöjen katsomisessa on mahdollista IPTVtekniikan avulla, mutta huomattavasti tavallisempaa on katsella TV-ohjelmia, elokuvia tai muuta niiden kaltaista sisältöä joko palveluntarjoajan nettisivuilta tai katseluun tarkoitetun ohjelman avulla. Useat TV-kanavat tarjoavat netin kautta katsottavaksi jotain osaa kanavien ohjelmistosta joko suoraan lähetysaikaan (ns. streaming-palvelu) tai myöhemmin (ns. catch-up-palvelu). Esimerkiksi suomalaisista TV-toimijoista suurimmilla YLEllä, MTV:llä ja Nelosella on kaikilla tarjolla tällainen nettipalvelu. Perinteisten TV-toimijoiden lisäksi netti- TV-palveluita on tarjolla muillakin toimijoilla: esimerkiksi urheilua näyttävät netin kautta UrhoTV ja VeikkausTV, ja elokuvia voi katsella useiden palveluntarjoajien kautta. Viestintäviraston teettämän AVsisältöpalvelujen kuluttajatutkimuksen mukaan yli 55 prosenttia internetin käyttäjistä ilmoittaa katselevansa TVohjelmia ja vastaavia sisältöjä internetin kautta. Yleisintä on TV-ohjelmien kaltaisten sisältöjen katseleminen juuri TV-yhtiöiden nettisivujen tai -palvelujen kautta (yli 95 prosenttia TV-ohjelman tyyppisiä sisältöjä netin kautta katselleista). Hyvin yleistä on myös sisältöjen katseleminen videopalvelujen (kuten YouTube, noin 75 prosenttia) ja uutissivustojen (hieman alle 60 prosenttia) kautta. Viestintäviraston suomalaisilta netti-tvpalveluita tarjoavilta yrityksiltä keräämien tietojen perusteella netti-tvpalveluilla oli vuoden 2011 lopulla yhteensä lähes 2 miljoonaa viikoittaista käyttäjää. Aloitettuja ohjelman katselukertoja oli vuonna 2011 keskimäärin noin 22 miljoonaa kuukaudessa. Valtaosa aloitetuista katselukerroista on catch-up-tyyppistä katselua. TV-ohjelmia muistuttavien sisältöjen lisäksi verkkopalveluiden kautta katsotaan myös lyhyempiä videoleikkeen tyylisiä sisältöjä, esimerkiksi muiden käyttäjien katsottavaksi lataamia videoita. Kun tällaisten sisältöjen katselu otetaan huomioon, kaikkiaan 79 prosenttia vastaajista ilmoittaa katselevansa jonkinlaisia AV-sisältöjä internetin kautta jollain välineellä. Tallenteet TV-lähetysten ja nettikatselun lisäksi kolmas keskeinen sisältöjen lähde ovat erilaiset tallenteet. Näitä ovat esimerkiksi itse tallennetut TV-lähetykset, ostetut tai vuokratut DVD-levyt sekä tietokoneen kovalevylle tai matkapuhelimen tai tabletin muistiin tallennetut sisällöt. AV-sisältöjen kuluttajatutkimuksen mukaan noin 77 prosenttia vastaajista katsoo sisältöjä jonkinlaisena tallenteena jollain laitteella. Tosin on pidettävä mielessä, että erilaisten tallenteiden käyttötavat voivat olla tapauksesta riippuen luonteeltaan keskenään hyvinkin erilaisia. MARKKINAKATSAUS 7/ Televisio- ja videosisältöjen katselu

7 Katselutavat Suosituin yksittäinen AV-sisältöjen katselutapa on edelleen lähetysaikainen television katselu. Noin 80 prosenttia Viestintäviraston kuluttajatutkimuksen vastaajista katselee TV:tä lähetysaikaan. Viime vuosina TV:tä edes joskus lähetysaikaan katselevien osuus vastaajista on vähentynyt hitaasti, muutamia prosenttiyksiköitä neljän vuoden kuluessa. Hieman alle 70 prosenttia vastaajista katselee internetin kautta lyhyitä videoleikkeitä, ja varsinaisia TV-ohjelman tyyppisiä sisältöjä hieman yli 55 prosenttia. Osa vastaajista ilmoittaa katselevansa netistä ainoastaan jompaakumpaa sisältötyyppiä, ja netistä jotain katselevien osuus on yhteensä noin 79 prosenttia. TV-ohjelmia jälkikäteen tallennettuna, niin sanottuna ajansiirtona, katselee lähes 55 prosenttia vastaajista. DVDelokuvien tyyppisiä ulkoisia tallenteita katselee hieman yli 50 prosenttia vastaajista. Yhteensä 28 prosenttia vastaajista katselee AV-sisältöjä tietokoneen kovalevyltä tai matkapuhelimen tai tabletin muistista. Viimeksi mainituista valtaosa (23 prosenttia vastaajista) katselee sisältöjä nimenomaan tietokoneen kovalevyltä. 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% % TV Videoleikkeitä internetistä TV-ohjelmia tms. internetistä TV, ajansiirto Ulkoisilta tallenteilta Laitteen kovalevyltä tai muistista Kuva 2. AV-sisältöjen katselutavat. Prosenttiosuudet kuvaavat kyseisellä tavalla sisältöjä katsovien osuutta suomalaisista internetin käyttäjistä. MARKKINAKATSAUS 7/ Televisio- ja videosisältöjen katselu

8 Iän ja sukupuolen vaikutus Nuoremmista ikäryhmistä sisältöjä katsoo internetin kautta huomattavasti useampi kuin vanhemmista. Kuitenkin myös vanhemmat ikäryhmät ovat netin kautta katselussa suhteellisen aktiivisia: Kaikkiaan noin kaksi kolmasosaa yli 65-vuotiaista katselee jotain AVsisältöjä netistä. Heistä lähes 45 prosenttia katselee TV-ohjelmia, elokuvia tai vastaavia sisältöjä netin kautta ja lähes 50 prosenttia katselee lyhyitä videoleikkeitä netistä. Vaikka nuorista huomattavasti useampi katselee sisältöjä netin kautta, TV:n katselu lähetysaikaan ei riipu iästä. Iän vaikutus on vähäinen myös TV:n katsomiseen tallennettuna. Vaikutus on myös muihin katselutapoihin verrattuna erilainen, sillä nuorimmat ja vanhimmat ikäluokat katsovat tallennettuja TVlähetyksiä yhtä usein, väliin jäävät ikäluokat hieman useammin. 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% Alle 25v 25-34v 35-44v 45-54v 55-64v 65-74v 10% % TV TV, ajansiirto TV-ohjelmia tms. internetistä Videoleikkeitä internetistä Laitteen kovalevyltä tai muistista Ulkoisilta tallenteilta Kuva 3. AV-sisältöjen katselutapojen tarkastelu ikäluokan mukaan. Television katselussa iän vaikutus riippuu sukupuolesta: TV:tä katsoo nuorista naisista hieman useampi kuin nuorista miehistä ja yli 65-vuotiaista naisista harvempi kuin samanikäisistä miehistä. Lyhyitä videoleikkeitä internetin kautta katsoo kaikissa ikäluokissa miehistä suurempi osuus kuin naisista, ja miehillä niitä katselevien osuus vähenee selvästi hitaammin iän kasvaessa kuin naisilla. Tietokoneen kovalevyltä tai matkapuhelimen tai tabletin muistista AV-sisältöjä katselevissakin miesten osuus on naisia huomattavasti suurempi. MARKKINAKATSAUS 7/ Televisio- ja videosisältöjen katselu

9 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % Alle 25v 25-34v 35-44v 45-54v 55-64v 65-74v 10 % 0 % TV, naiset TV, miehet Videoleikkeitä netistä, naiset Videoleikkeitä netistä, miehet Laitteen muistista, naiset Laitteen muistista, miehet Kuva 4. AV-sisältöjen katselutapojen tarkastelu ikäluokan ja sukupuolen mukaan. Nettiyhteyden nopeuden vaikutus Pääasiallisen nettiyhteyden tiedonsiirtonopeus vaikuttaa katselutapoihin melko suoraviivaisesti: hitaampien nettiyhteyksien käyttäjät katselevat AV-sisältöjä harvemmin kuin nopeampien nettiyhteyksien käyttäjät. Huomionarvoista on, että tulos pätee nettikatselun lisäksi TV:n katseluun sekä lähetysaikaan että tallennettuna, vaikkakin lähetysaikaiseen TV:n katseluun nopeuden vaikutus on muita katselutapoja pienempi. Nettiyhteyden nopeus vaikuttaa korreloivan paitsi AV-sisältöjen nettikatselun yleisyyden, myös yleisen katseluaktiivisuuden kanssa. Katselutavasta riippumatta AV-sisältöjen seuraaminen on siis yleisempää kotitalouksissa, joissa on nopea nettiyhteys. 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Alle 2 Mbit/s 2 - alle 8 Mbit/s 8 - alle 24 Mbit/s 24 - alle 100 Mbit/s 100 Mbit/s tai yli En osaa sanoa % TV TV, ajansiirto TV-ohjelmia Videoleikkeitä Tietokoneen Ulkoisilta tms. internetistä kovalevyltä tallenteilta internetistä (tietokoneella) (tietokoneella) Kuva 5. AV-sisältöjen katselutapojen tarkastelu nettiyhteyden nopeuden mukaan. MARKKINAKATSAUS 7/ Televisio- ja videosisältöjen katselu

10 Internetistä TV TV, ajansiirto Ohjelmatyypit Se, mitä ohjelmatyyppejä ja miten usein vastaajat katsovat, riippuu katselun lähteestä. Nettikatselussa viikoittain ohjelmatyyppiä seuraavien osuus on kaikissa ohjelmatyypeissä suhteellisen pieni. Television katsojista lähes 90 prosenttia katselee uutisia viikoittain ja lähes kaikki edes joskus. Eri ohjelmatyyppejä seurataan TV:stä lähetysaikaan muutenkin useammin kuin netistä tai tallennettuna. Tallennettuna katsotaan useimmin elokuvia ja sarjoja, harvoin uutisia tai urheilua. Sarjat Elokuvat Urheilu Uutiset Sarjat Elokuvat Urheilu Uutiset Sarjat Elokuvat Urheilu Uutiset 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Viikoittain Harvemmin Kuva 6. Esimerkkiohjelmatyyppien katselu eri lähteistä. Prosenttiosuudet kuvaavat ohjelmatyyppejä katsovien osuutta kyseisellä tavalla AV-sisältöjä katsovista. Nettisisältöjen katselu eri laitteilla Pääosa sisältöjä netin kautta katselevista katselee niitä tietokoneella. Siinä missä lyhyitä videoleikkeitä katselee internetistä tietokoneella, matkapuhelimella tai tabletilla yhteensä 68 prosenttia vastaajista, tietokoneella niitä katselee 66 prosenttia. Vastaavat luvut TV-ohjelmien, elokuvien tai muun vastaavan sisällön kohdalla ovat 56 ja 54 prosenttia. Toisin sanoen, vain 2 prosenttia vastaajista katselee näitä sisältöjä joko matkapuhelimella tai tabletilla mutta ei tietokoneella. Myös tietokonekatselun ohella tapahtuva matkapuhelin- ja tablettikatselu on tietokoneella katselua selvästi harvinaisempaa. Yksi neljästä vastaajasta katsoo jonkinlaisia AV-sisältöjä matkapuhelimellaan. Tyypillisin katselutapa matkapuhelimella on lyhyiden videoleikkeiden katselu internetistä, mitä tekee yksi viidestä vastaajasta. Yksi kymmenestä vastaajasta katsoo AV-sisältöjä matkapuhelimen muistista. Varsinaisten TVohjelmien ja vastaavien sisältöjen katselu matkapuhelimella on vielä selvästi harvinaisempaa. TV-ohjelmien katselun osalta kartoitettiin syitä sille, miksi vastaajat eivät käytä matkapuhelinta niiden katsomiseen. Keskeisiä syitä ovat puhelimen näytön pieni koko ja/tai huono äänenlaatu, puhelimen muu soveltumattomuus AV-sisältöjen katsomiseen ja ylipäänsä kiinnostuksen puute. MARKKINAKATSAUS 7/ Televisio- ja videosisältöjen katselu

11 TV-ohjelmia tms. internetistä (matkapuhelimella) Matkapuhelimen muistista Videoleikkeitä internetistä (matkapuhelimella) Kuva 7. AV-sisältöjen katselu matkapuhelimella. % 5% 10% 15% 20% 25% Matkapuhelinkatselun yleisyys riippuu selvästi sekä iästä että sukupuolesta. Nuorista miehistä lähes 60 prosenttia katsoo jonkinlaisia AV-sisältöjä matkapuhelimella, kun nuorista naisista vastaava osuus on noin 30 prosenttia. Katselun yleisyys vähenee iän myötä suhteellisen tasaisesti sekä miehillä että naisilla. 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % naiset miehet 20 % 10 % 0 % alle 25v 25-34v 35-44v 45-54v 55-64v 65-74v Kuva 8. AV-sisältöjen matkapuhelinkatselun tarkastelu ikäluokan ja sukupuolen mukaan. Tabletit ovat edelleen suhteellisen harvinaisia laitteita, sillä sellainen on käytössä vain vajaalla 10 prosentilla vastaajista. Yleisin tapa seurata AVsisältöjä tabletilla on lyhyiden videoleikkeiden katselu internetin kautta, mitä tekee noin 70 prosenttia tabletin kautta AV-sisältöjä katsovista. MARKKINAKATSAUS 7/ Televisio- ja videosisältöjen katselu

12 Katselutapojen koettu merkitys Valtaosa kyselyn vastaajista, yli 85 prosenttia, katsoo AV-sisältöjä useammalla kuin yhdellä tavalla tai välineellä. Näiltä vastaajilta kysyttiin katsomistapojen tärkeysjärjestystä. Vain yhden katselutavan ilmoittaneilla tämä ainut tapa tulkittiin tärkeimmäksi katselutavaksi. Television katselu lähetysaikaan on yhä edelleen vastaajille selvästi tärkein AVsisältöjen katselutapa. Yli 55 prosenttia kaikista vastaajista ja yli 75 prosenttia niistä vastaajista, jotka katsovat TV:tä, pitää sitä tärkeimpänä katselutapana. Toiseksi useimmin tärkeimmäksi tavaksi nimettiin TV-lähetysten katselu tallennettuna. TV-ohjelmien tyyppiset sisällöt netistä tietokoneen kautta katsottuna ovat tärkein katselutapa noin 8 prosentille ja videoleikkeet noin 5 prosentille vastaajista. Vaikka yksittäiset nettikatselutavat eivät ole erityisen monen mielestä merkittävimpiä katselutapoja, nettikatselua eri muodoissaan tietokoneen, matkapuhelimen tai tabletin kautta pitää tärkeimpänä yhteensä hieman alle viidennes vastaajista. Toisaalta, vaikka nettikatselun eri tapoja ei pidetä kovin usein tärkeimpinä katselutapoina, ne ovat suurelle osalle vastaajia tois- tai kolmassijaisia katselutapoja. Sama pätee ulkoisten tallenteiden, kuten DVDlevyjen, katselemiseen. Vaikka tietokoneen kovalevylle tallennettuja sisältöjä katselee lähes 25 prosenttia vastaajista, niiden katseleminen ei mahdu kolmen tärkeimmän katselutavan joukkoon kuin 9 prosentilla vastaajista. 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % Kolmanneksi tärkein Toiseksi tärkein Tärkein tai ainut 20 % 10 % 0 % TV TV, ajansiirto TV-ohjelmat tms. Videoleikkeet internetistä internetistä (tietokoneella) (tietokoneella) Ulkoiset tallenteet Tietokoneen kovalevyltä Kuva 9. AV-sisältöjen katselutapojen koettu merkitys. MARKKINAKATSAUS 7/ Televisio- ja videosisältöjen katselu

13 Vastaajia, jotka katsovat sekä TV:tä lähetysaikaan että TV-ohjelmia, elokuvia tai vastaavia sisältöjä internetistä, on noin 45 prosenttia kaikista vastaajista. Tästä ryhmästä noin 65 prosenttia pitää TV:tä tärkeimpänä katselutapana ja hieman alle 9 prosenttia pitää vastaavien sisältöjen katselua netistä tärkeimpänä. Lopuista vastaajista valtaosa pitää TV:tä tallennettuna tärkeimpänä katselutapana. Katsomistapojen koetun tärkeyden kanssa korreloi erityisesti vastaajan ikä. TV:n lähetysaikainen katselu on vanhimmissa ikäryhmissä tärkein tapa noin 75 prosentille vastaajista, kun alle 35- vuotiasta se on tärkein noin 40 prosentille. Toisaalta vain harva yli 35-vuotias pitää TV-ohjelmien ja vastaavien nettikatselua tärkeimpänä, kun vuotiaista yli 20 prosentille se on tärkein katselutapa vuotiaiden joukossa on muita ikäryhmiä enemmän niitä, joille tietokoneen kovalevylle tallennetut sisällöt muodostavat tärkeimmän katselutavan. Vastaavasti vuotiaiden joukosta löytyy muita enemmän sellaisia katsojia, joille tallennetut TV-ohjelmat ovat tärkein katselutapa. 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % TV TV-ohjelmat tms. internetistä TV, ajansiirto Tietokoneen kovalevyltä 10 % 0 % Alle 20v 20-24v 25-34v 35-44v 45v-54v 55-64v 65-74v Kuva 10. AV-sisältöjen katselutapojen koetun merkityksen tarkastelu ikäluokan mukaan. Katselutapojen koetuissa merkityksissä ei ole suuria eroja, kun niitä tarkastellaan nettiyhteyden nopeuden suhteen. Merkittävin ero on TV:n lähetysaikaisessa katselussa: kaikkein nopeimpien, yli 100 Mbit/s nettiyhteyksien käyttäjät pitävät TV:n katselua tärkeimpänä sisältöjen katselutapana jonkin verran keskimääräistä harvemmin ja alle 8 Mbit/s yhteyksien käyttäjät keskimääräistä useammin. MARKKINAKATSAUS 7/ Televisio- ja videosisältöjen katselu

14 Sisällöistä maksaminen Vain 14 prosenttia AV-sisältöjä internetin kautta katsovista on ostanut ja katsonut näitä sisältöjä netin kautta kuluneen vuoden aikana. Sisältöjä ostaneiden osuus on hieman pienempi kuin edellisenä vuonna. Miehissä näitä sisältöjä ostaneita on selvästi enemmän kuin naisissa, ja vuotiassa sisältöjä ostaneita on hieman enemmän kuin heitä nuoremmissa ja selvästi enemmän kuin heitä vanhemmissa. Sisältöjä ostaneiden osuus on kaikkein suurin vuotiaissa miehissä. Heistä 26 prosenttia on ostanut sisältöjä netin kautta. Vuoden aikana netin kautta AV-sisältöjä ostaneista ja katsoneista lähes puolet oli ostanut yksittäisen elokuvan. Urheilua joko yksittäisenä tapahtumana tai pakettina ostaneita oli joka viides. Muita sisältöjä, kuten TV-sarjoja tai elokuvapaketteja, oli ostanut harvempi kuin joka kymmenes. Toteutuneeseen maksamiseen voivat vaikuttaa merkittävästi sisältöjen ja palvelujen saatavuus tai tekniset esteet. Tämän vuoksi varsinaisen sisällön ostamisen lisäksi selvitettiin vastaajien maksuhalukkuutta sekä internetin AVsisältöpalveluista että maksu-tvpalveluista. Kaikkiaan 22 prosenttia TV-ohjelmia tai vastaavia sisältöjä netin kautta katsovista maksaa tai olisi valmis maksamaan netissä tarjotuista AV-sisällöistä. 18 prosenttia maksaa tai olisi valmis maksamaan ilmaissisältöä laajemmasta tarjonnasta ja 9 prosenttia paremmasta kuvanlaadusta. 55 prosenttia ilmoitti, että ei olisi valmis maksamaan netin AV-sisällöistä. TV:n katsojista 27 prosenttia maksaa tai olisi valmis maksamaan maksu-tvpalveluista, ja noin 60 prosenttia ei olisi valmis maksamaan niistä. Maksu-TVpalveluissa ilmaissisältöä laajemmasta tarjonnasta eli uusista kanavista maksaa tai olisi valmis maksamaan 24 prosenttia vastaajista, ja paremmasta kuvanlaadusta 8 prosenttia. MARKKINAKATSAUS 7/ Televisio- ja videosisältöjen katselu

15 70% 60% 50% 40% 30% Netin AVsisällöt Maksu-TV 20% 10% % Ilmaissisältöä laajemmasta tarjonnasta Ilmaissisältöä paremmasta kuvanlaadusta En kummastakaan En osaa sanoa Kuva 11. Maksuhalukkuus netin AV-sisällöistä ja maksu-tv-palveluista. Osuudet koskevat kyseisellä tavalla AV-sisältöjä katsovia. Sellaisia vastaajia, jotka maksavat tai olisivat valmiita maksamaan joko netin AV-sisällöistä tai maksu-tv:stä on noin 28 prosenttia kaikista vastaajista. Molemmista maksaa tai olisi valmis maksamaan noin 7 prosenttia kaikista vastaajista. Maksuhalukkuus on siis pääosin jakautunut niin, että vastaaja on valmis maksamaan vain jommastakummasta lähteestä katsomisesta. Nettisisällön maksuhalukkuudesta kysyttäessä niiden osuus, jotka eivät osaa kertoa kantaansa kysymykseen, on selvästi suurempi kuin maksu-tv:stä kysyttäessä. Todennäköisesti ainakin osaselitys tähän on se, että nettisisältöjen kohdalla tietoisuus tarjottavista palveluista ei ole vielä samalla tasolla kuin maksu-tv:n kohdalla. MARKKINAKATSAUS 7/ Televisio- ja videosisältöjen katselu

16 Yhteystiedot PL 313 Itämerenkatu 3A Helsinki puh: fax:

DNA Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2015: TV tuli puhelimeen. Yhteenveto medialle

DNA Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2015: TV tuli puhelimeen. Yhteenveto medialle DNA Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2015: TV tuli puhelimeen Yhteenveto medialle Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus, helmikuu 2015 2 Yhteenveto Tabletit, tietokoneet ja älypuhelimet

Lisätiedot

Markkinakatsaus 4/2011. Viestintäpalvelujen muutos - Siirtyvätkö kaikki kuluttajat internetiin?

Markkinakatsaus 4/2011. Viestintäpalvelujen muutos - Siirtyvätkö kaikki kuluttajat internetiin? Markkinakatsaus 4/2011 Viestintäpalvelujen muutos - Siirtyvätkö kaikki kuluttajat internetiin? 1 Viestintävirasto 2011 Tiedustelut: markkinaselvitykset@ficora.fi Tietoja lainatessa lähteenä on mainittava

Lisätiedot

Sähköisten viestintäpalvelujen. Päällikkö Joonas Orkola, Asiakkuudet, Viestintävirasto 23.6.2015

Sähköisten viestintäpalvelujen. Päällikkö Joonas Orkola, Asiakkuudet, Viestintävirasto 23.6.2015 Sähköisten viestintäpalvelujen käyttö Päällikkö Joonas Orkola, Asiakkuudet, Viestintävirasto 23.6. julkaistavat tulokset Kuluttajatutkimustiedot suomalaisten viestintäpalvelujen käyttötottumuksista» Toteutettu

Lisätiedot

JULKINEN 8.6.2016 KLO 9:00 KOTI & TV TUTKIMUS 2016 TUTKIMUSRAPORTTI

JULKINEN 8.6.2016 KLO 9:00 KOTI & TV TUTKIMUS 2016 TUTKIMUSRAPORTTI JULKINEN..0 KLO :00 KOTI & TV TUTKIMUS 0 TUTKIMUSRAPORTTI..0 t, Koti & TV-tutkimus 0 TUTKIMUKSEN PÄÄHAVAINNOT..0 t, Koti & TV-tutkimus 0 Päähavainnot / Nyt vuonna 0, ensimmäistä kertaa, televisio ei ole

Lisätiedot

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä Yhteenveto medialle 1 Yhteenveto Ala-asteikäiset lapset ovat jo hyvin aktiivisia puhelimen käyttäjiä. Kahdeksalla kymmenestä on oma puhelin

Lisätiedot

Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset Päivi Berg

Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset Päivi Berg Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset 1981 2002 Päivi Berg Vuonna 2002 talvella vähintään kerran viikossa liikkui 87 %, kesällä 88 % väestöstä Nuorten kokonaan liikuntaa

Lisätiedot

Suhtautuminen digitaaliseen televisioon. Puhelinhaastattelu maaliskuussa 2005

Suhtautuminen digitaaliseen televisioon. Puhelinhaastattelu maaliskuussa 2005 Suhtautuminen digitaaliseen televisioon Puhelinhaastattelu maaliskuussa 2005 Tausta Tutkimuksella selvitettiin, mitä tiedetään digitaaliseen televisioon siirtymisestä sekä miten muutokseen suhtaudutaan

Lisätiedot

Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät matkapuhelinta hankittaessa

Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät matkapuhelinta hankittaessa Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät matkapuhelinta hankittaessa MIIKA MANNINEN VALVOJA: DOS. KALEVI KILKKI 22.9.2016 ESPOO Sisältö - Työn tausta ja motivaatio - Tutkimusaineisto ja -menetelmät

Lisätiedot

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Julkisessa keskustelussa nostetaan ajoittain esille väitteitä siitä, haluavatko miehet vai naiset seksiä useammin ja joutuvatko jotkut elämään seksuaalisessa

Lisätiedot

MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI

MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI Sanna-Mari Kuoppamäki Jyväskylän yliopisto Esityksen sisältö MTV:n katsojapaneeli eri-ikäisten internetin käytöstä, laitteista ja asenteista Yli 50-vuotiaiden

Lisätiedot

Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa

Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa DNA Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2: Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa Yhteenveto medialle Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2 Yhteenveto /

Lisätiedot

Mobiilitutkimus 2016 Sneak peek. Lassi Miettinen Mobile Advisor & Innovator Sanoma Media Finland

Mobiilitutkimus 2016 Sneak peek. Lassi Miettinen Mobile Advisor & Innovator Sanoma Media Finland Mobiilitutkimus 2016 Sneak peek Lassi Miettinen Mobile Advisor & Innovator Sanoma Media Finland Mobiilitutkimus 2016 Sanoma & TNS Gallup helmimaaliskuussa 2016 Vastaajia 1286 Sisältö Älylaitteiden omistus

Lisätiedot

Kohti kevyempää sääntelyä

Kohti kevyempää sääntelyä Kohti kevyempää sääntelyä Viestintäviraston näkemyksiä komission 6.5.2015 tiedonantoon Pääjohtaja Asta Sihvonen-Punkka Mediainfo, Asta Sihvonen-Punkka 1 Euroopan komission Digitaaliset sisämarkkinat tiedonanto

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2015

TILASTOKATSAUS 4:2015 Tilastokatsaus 6:212 TILASTOKATSAUS 4:2 1 12.8.2 TIETOJA TYÖVOIMASTA JA TYÖTTÖMYYDESTÄ Työvoiman määrä kasvoi 1 3:lla (,9 %) vuoden 213 aikana Vantaalla työvoimaan kuuluvien joukko on suurentunut vuodesta

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 16:2016

TILASTOKATSAUS 16:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 16:2016 1 26.8.2016 PITKÄAIKAISTYÖTTÖMÄT VANTAALLA Pitkäaikaistyöttömiä oli Vantaalla vuoden 2015 lopussa 4 850. Heistä useampi kuin kaksi viidestä oli ollut työttömänä

Lisätiedot

TELEVISIO AINA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN. David Hasselhoff Show torstaisin klo 21.00 Subilla* Suorat Formula 1 -lähetykset MTV Maxilla*

TELEVISIO AINA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN. David Hasselhoff Show torstaisin klo 21.00 Subilla* Suorat Formula 1 -lähetykset MTV Maxilla* 3-1-2-white-cmyk.pdf 1 24.10.2013 17:56:11 David Hasselhoff Show torstaisin klo 21.00 Subilla* Suorat Formula 1 -lähetykset TV axilla* TELEVISIO AINA SIELLÄ ISSÄ SINÄIN. Fitnesspäiväkirjat maanantaisin

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Vuokrasi sisältää nettiyhteyden

Vuokrasi sisältää nettiyhteyden 1 Vuokrasi sisältää nettiyhteyden Meillä on sinulle hyviä uutisia! Lahden Talojen ja Elisan tekemän sopimuksen mukaan vuokraasi sisältyy nettiyhteys. Saat yhteyden käyttöösi tilaamalla Saunalahti Laajakaistan

Lisätiedot

Laajakaista kaikkien ulottuville Selvitysmies Harri Pursiainen

Laajakaista kaikkien ulottuville Selvitysmies Harri Pursiainen Laajakaista kaikkien ulottuville Selvitysmies Harri Pursiainen 1 Markkinoiden muutos Ennen kattavat palvelut syntyivät markkinaehtoisesti eikä valtio puuttunut toimintaan tiukalla sääntelyllä, veroilla

Lisätiedot

Kuluttajatutkimus Viestintäviraston julkaisuja

Kuluttajatutkimus Viestintäviraston julkaisuja Kuluttajatutkimus 2016 Viestintäviraston julkaisuja 1 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Käytössä olevat liittymät... 3 2.1 Lähes 90 prosentilla mobiili-internetyhteys... 3 3 Syyt internetliittymän hankintaan tai

Lisätiedot

Taloushallinnon käytänteitä PKsektorin. Tieke ebusiness Forum, 23.-24.5.2012 Harri Kanerva ValueFrame Oy. Suuntaa menestykseen

Taloushallinnon käytänteitä PKsektorin. Tieke ebusiness Forum, 23.-24.5.2012 Harri Kanerva ValueFrame Oy. Suuntaa menestykseen Taloushallinnon käytänteitä PKsektorin B-to-B -yrityksissä Tieke ebusiness Forum, 23.-24.5.2012 Harri Kanerva ValueFrame Oy Sisältö 1 2 3 4 5 ValueFrame Oy Kysely Kyselyn vastaukset Avoimet kysymykset

Lisätiedot

Internetin saatavuus kotona - diagrammi

Internetin saatavuus kotona - diagrammi Internetin saatavuus kotona - diagrammi 2 000 ruotsalaista vuosina 2000-2010 vastata Internetiä koskeviin kysymyksiin. Alla oleva diagrammi osoittaa, kuinka suurella osuudella (%) eri ikäryhmissä oli Internet

Lisätiedot

Julkinen. Esikoulu- ja alaasteikäisten. puhelimen hankinta ja käyttö tulokset. DNA Oy 8.8.2014

Julkinen. Esikoulu- ja alaasteikäisten. puhelimen hankinta ja käyttö tulokset. DNA Oy 8.8.2014 Julkinen Esikoulu- ja alaasteikäisten puhelimen hankinta ja käyttö tulokset DNA Oy tulokset / DNA Oy 2 Taustaa Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää esikoulu- ja ala-asteikäisten lasten puhelimen hankintaa

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Kielitaito, tietotekniikan käyttö, ammattikirjallisuus ja koulutusmahdollisuudet Suomalaiset osaavat vieraita kieliä, käyttävät tietokonetta ja seuraavat ammattikirjallisuutta

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot

DNA Welho MatkaTV -palvelu. DNA Welho MatkaTV. Televisio aina mukanasi tabletissa, älypuhelimessa ja tietokoneessa

DNA Welho MatkaTV -palvelu. DNA Welho MatkaTV. Televisio aina mukanasi tabletissa, älypuhelimessa ja tietokoneessa DNA Welho MatkaTV -palvelu DNA Welho MatkaTV Televisio aina mukanasi tabletissa, älypuhelimessa ja tietokoneessa C M Y CM MY CY CMY K 3-1-2-black-cmyk.pdf 1 24.10.2013 17:56:08 Televisio taskuun ja menoksi!

Lisätiedot

1. Kysymys: Omistatko jo "digiboksin"?

1. Kysymys: Omistatko jo digiboksin? DIGITV-VALMIUS VALMIUS ON VIELÄ KOVIN MONELLA HANKKIMATTA, MUTTA En;54 kpl 36,0 % 1. Kysymys: Omistatko jo "digiboksin"? Kyllä;96 kpl 64,0 % Ensimmäisellä kysymyksellä tiedustelimme, että onko vastaajalla

Lisätiedot

Kursseille on vaikea päästä (erilaiset rajoitukset ja pääsyvaatimukset) 23 % 24 % 25 % 29 % 29 % 27 % 34 % 30 % 32 %

Kursseille on vaikea päästä (erilaiset rajoitukset ja pääsyvaatimukset) 23 % 24 % 25 % 29 % 29 % 27 % 34 % 30 % 32 % Opintojen sujuvuus Kursseille on vaikea päästä (erilaiset rajoitukset ja pääsyvaatimukset) 2 2 1 2 2 2 2 2 1 0 % 40 % 60 % 80 % 100 % Vastaajista noin joka viidennellä on ollut ongelmia kursseille pääsemisestä

Lisätiedot

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNISTÄ 0 Sisällysluettelo: Sivu JOHDANTO MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA LIITEKUVAT

Lisätiedot

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle Pärnänen Anna Erikoistutkija Väestö- ja elinolotilastot Muistio 29.3.2016 1 (1) Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle Asiantuntijakuuleminen nollatuntisopimuksista Tilastokeskus selvitti vuonna 2014 työvoimatutkimuksen

Lisätiedot

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 1 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? Kuudes iareena ja neljäs julkistettu tutkimus Tutkimuksen teemana

Lisätiedot

Suomalaiset verkossa - NetTrack IAB:n kooste. TNS Gallup Digital / NetTrack 2013

Suomalaiset verkossa - NetTrack IAB:n kooste. TNS Gallup Digital / NetTrack 2013 Suomalaiset verkossa - NetTrack 2013 IAB:n kooste Tutkimuksen toteutus Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluilla (catibus) ja web-kyselynä. Internetin käytön laajuutta mittaavat tulokset kysyttiin puhelimitse

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Tilastokatsaus 9:2014

Tilastokatsaus 9:2014 Tilastokatsaus 9:214 Tilastokatsaus 9:213 Vantaa 1 24.6.214 Tietopalvelu B1:214 Tietoja työvoimasta ja työttömyydestä Työvoiman määrä kasvoi 7:lla (,7 %) vuoden 212 aikana Vantaalla työvoimaan kuuluvien

Lisätiedot

Tapio Kallioja toimitusjohtaja. Capital Markets Day 14.5.2003. SWelcom 14.5.2003

Tapio Kallioja toimitusjohtaja. Capital Markets Day 14.5.2003. SWelcom 14.5.2003 Tapio Kallioja toimitusjohtaja Capital Markets Day Nykyiset toiminta-alueet Kaupallinen televisio Digitaalinen maanpäällinen televisio Kaapelitelevisio Laajakaista-internet Digitaalinen kaapelitelevisio

Lisätiedot

Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa.

Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa. LISÄÄ NAISIA KAUPPAKAMAREIDEN LUOTTAMUSTEHTÄVIIN 12.11.7 Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa. Tutkimuksen avulla selvitetään

Lisätiedot

Palkansaajien sairauspoissaolot

Palkansaajien sairauspoissaolot Palkansaajien sairauspoissaolot Kaikilla mausteilla Artikkeleita työolotutkimuksesta Julkaisuseminaari 2.6.2006 Marko Ylitalo Asetelma! Tutkimuksessa selvitettiin " omaan ilmoitukseen perustuvien sairauspoissaolopäivien

Lisätiedot

Viestintäviraston toimialan kehityksestä. Tilastolliset kehitystrendit

Viestintäviraston toimialan kehityksestä. Tilastolliset kehitystrendit Viestintäviraston toimialan kehityksestä Digitaaliset palvelut laajemmin käyttöön Tieto digitalisoituu Langattomuuden merkitys kasvaa Viestintäviraston toimintaympäristön muutostekijät Globalisaatio Kuluttajatottumusten

Lisätiedot

Turvapuhelin on vähän käytetty apuväline Ikäihmisten turvapuhelinkyselyn tuloksia

Turvapuhelin on vähän käytetty apuväline Ikäihmisten turvapuhelinkyselyn tuloksia k ä y t t ä j ä l l e k ä t e v ä t e k n o l o g i a Marika Nordlund Turvapuhelin on vähän käytetty apuväline Ikäihmisten turvapuhelinkyselyn tuloksia 2 Sisältö 1. Johdanto: Tavoitteet ja toteutus...

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 Taloustutkimus Oy Marraskuu 0 Tuomo Turja 9..0 Pauliina Aho SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO....

Lisätiedot

Antennitelevision muutokset taloyhtiöissä. pekka.viitanen@dna.fi suunnittelupäällikkö +358 44 721 2340

Antennitelevision muutokset taloyhtiöissä. pekka.viitanen@dna.fi suunnittelupäällikkö +358 44 721 2340 Antennitelevision muutokset taloyhtiöissä pekka.viitanen@dna.fi suunnittelupäällikkö +358 44 721 2340 1 SISÄLTÖ DNA lyhyesti Taajuusmuutos ja T2-siirtymä Yle HD:n siirtovelvoite Yhteenveto 2 DNA LYHYESTI

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 7:2016

TILASTOKATSAUS 7:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 7:2016 1 11.4.2016 LAPSETTOMIEN PARIEN TULOT VANTAALLA VUOSINA 2000 2013 Asuntokuntien määrä Vantaalla oli vuoden 2013 lopussa kaikkiaan 95 400 asuntokuntaa, joista

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Huumeiden käytön haitat muille ihmisille internetkyselyn haasteita ja tuloksia. Marke Jääskeläinen Alkoholitutkimussäätiö

Huumeiden käytön haitat muille ihmisille internetkyselyn haasteita ja tuloksia. Marke Jääskeläinen Alkoholitutkimussäätiö Huumeiden käytön haitat muille ihmisille internetkyselyn haasteita ja tuloksia Marke Jääskeläinen Alkoholitutkimussäätiö 1 Johdanto Esitys perustuu artikkeleihin Hakkarainen, P & Jääskeläinen, M (2013).

Lisätiedot

Taloyhtiöinfo. Keski-Suomen Valokuituverkot Oy

Taloyhtiöinfo. Keski-Suomen Valokuituverkot Oy Taloyhtiöinfo Keski-Suomen Valokuituverkot Oy Taloyhtiöinfo 1 Sisältö Keski-Suomen Valokuituverkot Oy Tuotteet taloyhtiöille Valokuituliittymän hinta Internetpalvelut Valokuitu palvelujen mahdollistajana

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTOTUTKIMUS

SIJOITUSRAHASTOTUTKIMUS SIJOITUSRAHASTOTUTKIMUS TUTKIMUSRAPORTTI 2015 1 SIJOITUSRAHASTOTUTKIMUS Sisällysluettelo 1 YHTEENVETO... 2 2 JOHDANTO... 2 2.1 Tutkimuksen tavoite... 2 2.2 Tutkimuksen toteutus... 2 3 KUVAUS SUOMEN SIJOITUSRAHASTOMARKKINOISTA...

Lisätiedot

Kuluttajien mielialat ja kulutuksen muutokset-seminaari Helsinki 26.11.2009 UUSIMAALAINEN KULUTTAJANA

Kuluttajien mielialat ja kulutuksen muutokset-seminaari Helsinki 26.11.2009 UUSIMAALAINEN KULUTTAJANA Kuluttajien mielialat ja kulutuksen muutokset-seminaari Helsinki 26.11.9 UUSIMAALAINEN KULUTTAJANA 26.11.9 Kuluttajabarometri Puhelinhaastattelututkimus Kuluttajien taloudelliset mielialat, odotukset ja

Lisätiedot

01/2016 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA TIIVISTELMÄ. Juha Rantala ja Marja Riihelä. Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloerot vuosina 1995 2013

01/2016 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA TIIVISTELMÄ. Juha Rantala ja Marja Riihelä. Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloerot vuosina 1995 2013 01/2016 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA TIIVISTELMÄ Juha Rantala ja Marja Riihelä Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloerot vuosina 1995 2013 Sukupuolten välinen tasa-arvo on keskeinen arvo suomalaisessa

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelualan tila ja tulevaisuudennäkymät OTE

Hoito- ja hoivapalvelualan tila ja tulevaisuudennäkymät OTE Hoito- ja hoivapalvelualan tila ja tulevaisuudennäkymät OTE Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja TEM raportteja 3/2015 26 4.5 Yksityisen sektorin asema Nykyisessä sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmässä

Lisätiedot

Tallella ikä eletty Ikääntyminen tilastoissa

Tallella ikä eletty Ikääntyminen tilastoissa Tallella ikä eletty Ikääntyminen tilastoissa Tiedotustilaisuus 9.2.24 Tilastokeskus 11.5.25 klo 9.-12. 55 Puumalan väestö 23 (TK:n kunnittainen väestöennuste) 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 5 1 15 2 25 3 35 4

Lisätiedot

DNA:n Koululaistutkimus 2016: Teini-ikäisten puhelimenkäyttö

DNA:n Koululaistutkimus 2016: Teini-ikäisten puhelimenkäyttö DNA:n Koululaistutkimus 2016: Teini-ikäisten puhelimenkäyttö Kesä 2016 Julkinen 1 Tutkimuksen tausta, menetelmä ja tiedonkeruu Tavoite Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää koululaisten puhelimen hankintaa

Lisätiedot

7 OSALLISTUMISMAHDOLLISUUDET. 7.1 Mahdollisuus osallistua päätöksentekoon

7 OSALLISTUMISMAHDOLLISUUDET. 7.1 Mahdollisuus osallistua päätöksentekoon Tampereen Kaupunki etampere/ Infocity 2002 -tutkimus 11 7 OSALLISTUMISMAHDOLLISUUDET 7.1 Mahdollisuus osallistua päätöksentekoon Vastaajilta kysyttiin myös tamperelaisten mahdollisuuksista osallistua päätöksentekoon.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2015. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2015. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 05 Taloustutkimus Oy Marraskuu 05 Tuomo Turja 09..05 SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO.... Tutkimuksen

Lisätiedot

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%)

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%) 1 Johdanto Tämän tutkimusyhteenvedon tehtävänä on antaa tietoja kansalaisten liikunnan ja kuntoilun harrastamisesta. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää, missä määrin kansalaiset harrastavat liikuntaa

Lisätiedot

YLE Teksti-tv -tutkimus Kohderyhmä: Huonokuuloiset ja kuurot Kirjekysely, huhtikuu 2013

YLE Teksti-tv -tutkimus Kohderyhmä: Huonokuuloiset ja kuurot Kirjekysely, huhtikuu 2013 YLE Teksti-tv -tutkimus Kohderyhmä: Huonokuuloiset ja kuurot Kirjekysely, huhtikuu 2013 15.5.2013 KN T-10556, KN 14.5.2013 2 Sisällysluettelo Keskeiset tulokset 3 Tutkimuksen tekninen toteutus 4 Huonokuuloisten

Lisätiedot

Tarkkaamattomuus tieliikenteessä. Petri Jääskeläinen

Tarkkaamattomuus tieliikenteessä. Petri Jääskeläinen Tarkkaamattomuus tieliikenteessä Petri Jääskeläinen Kun ajat, aja Kuljettajan keskeisin tehtävä on ajoneuvon turvallinen kuljettaminen. Tarkkaamattomuus tarkoittaa huomion kiinnittymistä pois tästä tehtävästä:

Lisätiedot

Matka tietoyhteiskuntaan kohti paratiisia vai kadotusta?

Matka tietoyhteiskuntaan kohti paratiisia vai kadotusta? TieVie-juhlaseminaari 20.3.2007 Matka tietoyhteiskuntaan kohti paratiisia vai kadotusta? Olli-Pekka Heinonen YLE Tietotekniikan 6. sukupolvea Tietotekniikka-ajan lyhyt historia 1. sukupolvi, suurkoneet

Lisätiedot

Perustiedot selvityksestä

Perustiedot selvityksestä Perustiedot selvityksestä Selvitys on STM:n rahoittama ja Helsingin kaupungin Klaari-toiminnan koordinoima. Vastaukset kerätty verkkokyselynä koulupäivän aikana Helsingin ja Vantaan 10-18-vuotiailta koululaisilta

Lisätiedot

Tilastokatsaus 12:2010

Tilastokatsaus 12:2010 Tilastokatsaus 12:2010 15.11.2010 Tietopalvelu B15:2010 Pendelöinti Vantaalle ja Vantaalta vuosina 2001-2008 Vantaalaisten työssäkäyntikunta Vantaalaisista työskenteli vuonna 2008 kotikunnassaan 44,9 prosenttia.

Lisätiedot

TAULUKKO 1 ESIMERKKI SÄHKÖISESTI SUORITETTAVASTA PALVELUSTA SÄÄDÖSTEKSTIN KATTAMAT SUORITUKSET VIITE LIITTEESSÄ L

TAULUKKO 1 ESIMERKKI SÄHKÖISESTI SUORITETTAVASTA PALVELUSTA SÄÄDÖSTEKSTIN KATTAMAT SUORITUKSET VIITE LIITTEESSÄ L TAUUKKO 1 VIITE IITTEESSÄ Nimike 1 A. Verkkosivustojen toimittaminen ja isännöinti (hosting) sekä ohjelmien ja laitteistojen etäylläpito Verkkosivustojen ja -sivujen isännöinti (hosting) Ohjelmien automatisoitu

Lisätiedot

Viestintäviraston puheenvuoro tv-palvelujen valvonnan ajankohtaisista asioista. Kehityspäällikkö Harri Rasilainen, Viestintävirasto

Viestintäviraston puheenvuoro tv-palvelujen valvonnan ajankohtaisista asioista. Kehityspäällikkö Harri Rasilainen, Viestintävirasto Viestintäviraston puheenvuoro tv-palvelujen valvonnan ajankohtaisista asioista Kehityspäällikkö Harri Rasilainen, Viestintävirasto Viestintäviraston puheenvuoro tv palvelujen valvonnan ajankohtaisista

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (5) 38 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2016 HEL 2017-000445 T 08 00 00 Hankenumero 0861_8 Päätös päätti merkitä tiedoksi tutkimuksen, jossa on selvitetty helsinkiläisten

Lisätiedot

Tilastokatsaus 2:2014

Tilastokatsaus 2:2014 Tilastokatsaus 2:2014 Vantaa 1 17.1.2014 Tietopalvelu B2:2014 Vantaalaisten tulot ja verot vuonna 2012 (lähde: Verohallinnon Maksuunpanon Vantaan kuntatilasto vuosilta 2004 2012) Vuonna 2012 Vantaalla

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä IKÄÄNTYNEET Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Seniorikyselyyn vastasi 89 yli 65-vuotiasta pieksämäkeläistä. Vastaajiksi on valikoitunut liikunnallisesti erittäin

Lisätiedot

Specsavers. Tutkimusraportti. Syksy Being More 1. Committed to

Specsavers. Tutkimusraportti. Syksy Being More 1. Committed to Specsavers Tutkimusraportti Syksy 2015 Being More 1 Tutkimuksen perustiedot Tutkimus toteutettiin elokuussa 2015 markkinatutkimusyhtiö M3 Research Oy:n internet-paneelissa. Tutkimuksen suunnitteli ja analysoi

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 15:2016

TILASTOKATSAUS 15:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 15:2016 1 25.8.2016 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 31.12.2015 Työttömyysaste oli Vantaalla 12,4 prosenttia vuoden 2015 lopussa. Työttömien määrä kasvoi kaikilla suuralueilla,

Lisätiedot

Pankkipalvelut 2015 Kuluttajien näkemyksiä pankkien tarjonnasta. Anu Raijas & Mika Saastamoinen. kkv.fi. kkv.fi

Pankkipalvelut 2015 Kuluttajien näkemyksiä pankkien tarjonnasta. Anu Raijas & Mika Saastamoinen. kkv.fi. kkv.fi Kuluttajien näkemyksiä pankkien tarjonnasta Anu Raijas & Mika Saastamoinen Sisältö Tausta Selvityksen toteutus Tulokset Yhteenveto ja johtopäätökset 13.1.2016 2 Tausta Pankkipalveluiden tarjonnan muutokset

Lisätiedot

Kuluttajakysely 2009

Kuluttajakysely 2009 Kuluttajakysely 2009 - Ostospaikan valinta ja käsitys itsestä kuluttajana Viikot 47-52 Kuluttajakysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Jaana Kurjenoja Kuluttajakysely 2009 Innolink

Lisätiedot

Näyttötutkinnot 20 vuotta, , klo

Näyttötutkinnot 20 vuotta, , klo Näyttötutkinnot 20 vuotta, 21.10.2014, klo 10.45 15.30 NÄYTTÖTUTKINTOJEN VAIKUTTAVUUDEN KYSYMYS? Mitä rekisteriaineistot ja vertailuasetelmat kertovat? Asko Suikkanen, emeritusprofessori (YTT), Lapin yliopisto

Lisätiedot

Tutkimuksen toteutus. - Haastattelut maaliskuun puolivälissä Tutkimuksen toteutti Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta TNS Gallup Oy Media.

Tutkimuksen toteutus. - Haastattelut maaliskuun puolivälissä Tutkimuksen toteutti Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta TNS Gallup Oy Media. Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tavoite - Kuluttajien mielikuvat eri mediaryhmistä - Mukana 5 mediaryhmää - Kuluttajat arvioivat mediaryhmiä 44 ominaisuuden avulla Kohderyhmä ja tutkimusmenetelmä - Kohderyhmänä

Lisätiedot

Luottamus hallituksen kykyyn hoitaa maan asioita on vähentynyt viime vuodesta

Luottamus hallituksen kykyyn hoitaa maan asioita on vähentynyt viime vuodesta 12.7.2016 Luottamus hallituksen kykyyn hoitaa maan asioita on vähentynyt viime vuodesta Suomalaisista alle kolmannes (30 %) ilmoittaa, että Juha Sipilän hallituksen (keskusta, perussuomalaiset, kokoomus)

Lisätiedot

Verkkokauppa Pohjoismaissa. Kuluttajatutkimus: Pohjoismaiden joulukauppa 2016 Verkkokauppa Pohjoismaissa

Verkkokauppa Pohjoismaissa. Kuluttajatutkimus: Pohjoismaiden joulukauppa 2016 Verkkokauppa Pohjoismaissa Verkkokauppa Pohjoismaissa Kuluttajatutkimus: Pohjoismaiden joulukauppa 2016 Verkkokauppa Pohjoismaissa Pohjoismaiset kuluttajat aikovat tehdä joululahjaostoksia verkosta 2,0 miljardilla eurolla tänä vuonna

Lisätiedot

Kansallisen verkkokauppatilaston julkistus

Kansallisen verkkokauppatilaston julkistus Kansallisen verkkokauppatilaston julkistus Verkkokauppa Suomessa tammi-kesäkuussa 2010 Seppo Roponen 30.9.2010 Johdanto Sähköisestä kaupankäynnistä on ollut pitkään saatavilla runsaasti tietoa. Tietoa

Lisätiedot

Palvelujen myynnin aloittaminen

Palvelujen myynnin aloittaminen Palvelujen myynnin aloittaminen Merja Saari Esityksen sisältö Tarjonnan alkaessa? Miten sopimukset on tehtävä? Mitä sopimusten pitää sisältää? Miten sopimuksia voi muuttaa? Miten virheet ja viivästykset

Lisätiedot

TIKU-tietopyynnön vastausohje

TIKU-tietopyynnön vastausohje TIKU-tietopyynnön vastausohje SISÄLLYSLUETTELO 1. Puhelin-, laajakaista- ja TV-palvelujen tarjontaan soveltuvan kiinteän verkon saatavuusalue 2. Puhelin-, laajakaista- ja TV-palvelujen tarjontaan soveltuvan

Lisätiedot

Harjoituksessa tarkastellaan miten vapaa-ajan liikunta on yhteydessä..

Harjoituksessa tarkastellaan miten vapaa-ajan liikunta on yhteydessä.. Harjoituksessa tarkastellaan miten vapaa-ajan liikunta on yhteydessä.. TEHTÄVÄ 1 Taulukko 1 Kuvailevat tunnusluvut pääkaupunkiseudun terveystutkimuksesta vuonna 2007 (n=941) Keskiarvo (keskihajonta) Ikä

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 6:2016

TILASTOKATSAUS 6:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 6:2016 1 7.4.2016 SELLAISTEN ASUNTOKUNTIEN, JOISSA ON PARISKUNTA JA LAPSIA, TULOT VANTAALLA VUOSINA 2000 2013 Asuntokuntien määrä Vantaalla oli vuoden 2013 lopussa

Lisätiedot

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi?

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke Valtioneuvoston kanslia Projektisihteeri Karin Hautamäki VNK009:00/2011 Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke

Lisätiedot

Pohjoismaat digitaalisessa uutismaisemassa

Pohjoismaat digitaalisessa uutismaisemassa Pohjoismaat digitaalisessa uutismaisemassa UUTISMEDIA VERKOSSA 2016 REUTERS INSTITUTE DIGITAL NEWS REPORT 2016 Esa Reunanen 1.9.2016 SISÄLTÖ Tausta ja metodologia Uutislähteet, laitteet ja luottamus uutisiin

Lisätiedot

Broadcasting. Tapio Kallioja toimitusjohtaja, SWelcom Juha-Pekka Louhelainen toimitusjohtaja, Nelonen. Capital Markets Day 13.3.2002.

Broadcasting. Tapio Kallioja toimitusjohtaja, SWelcom Juha-Pekka Louhelainen toimitusjohtaja, Nelonen. Capital Markets Day 13.3.2002. Broadcasting Tapio Kallioja toimitusjohtaja, Juha-Pekka Louhelainen toimitusjohtaja, Nelonen Capital Markets Day Nelosen kehitys Tapio Kallioja Televisio vuonna 2001 Juha-Pekka Louhelainen Nelonen vuonna

Lisätiedot

VEROILLA JA VAROILLA

VEROILLA JA VAROILLA VEROILLA JA VAROILLA LÄHITAPIOLAN SELVITYS TERVEYS- JA HYVINVOINTIPALVELUJEN TULEVAISUUDESTA SUOMESSA Melina Mäntylä & Juha Vekkilä 27.5.2015 TUTKIMUSKOKONAISUUDESTA YLEISESTI Tutkimuksella haluttiin tuoda

Lisätiedot

Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa. 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy

Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa. 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy Kyselyllä haluttiin tietoa Millainen toiminta kiinnostaa

Lisätiedot

Telepalvelujen saatavuus- ja laatutiedot seminaari

Telepalvelujen saatavuus- ja laatutiedot seminaari Telepalvelujen saatavuus- ja laatutiedot seminaari 17.5.2013 Viestintävirasto, Helsinki [Esittäjän nimi, titteli] [pvm] 1 Seminaariohjelma 9:00 9:30 Aamiainen 9:30 11:00 Telepalveluiden laadun ja saatavuuden

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2012 Kulttuuripalvelut - kirjastot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2012 Kulttuuripalvelut - kirjastot Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2012 Kulttuuripalvelut - kirjastot Innolink Research Oy TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kulttuuripalveluiden kirjastojen asiakastyytyväisyyden tutkimusraportti.

Lisätiedot

Tilastokatsaus 6:2014

Tilastokatsaus 6:2014 Tilastokatsaus 6:2014 Vantaa 1 7.4.2014 Tietopalvelu B7:2014 Ulkomaalaistaustaisen väestön pääasiallinen toiminta Vantaalla vuonna 2011 Ulkomaalaistaustaiseen väestöön kuuluvaksi lasketaan henkilöt, jotka

Lisätiedot

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 LIITEKUVAT 5

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 LIITEKUVAT 5 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNISTÄ Sisällysluettelo: Sivu JOHDANTO MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME LIITEKUVAT TNS Gallup Oy, Miestentie C, ESPOO, Finland, tel. int+- ()-,

Lisätiedot

Metro.fi kävijäprofiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2015

Metro.fi kävijäprofiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2015 kävijäprofiili TNS Atlas heinä-joulukuu 20 Sukupuoli Nainen 3 0 Mies 0 6 0 20 40 60 80 00 % TNS Atlas heinä-joulukuu 20 Ikä -24 vuotta 6 2 2-34 vuotta 6 8 3-44 vuotta 6 22 4-4 vuotta 8-4 vuotta 20 34 0

Lisätiedot

(TOIM.) JENNI VÄLINIEMI-LAURSON PEKKA BORG VESA KESKINEN YKSIN KAUPUNGISSA

(TOIM.) JENNI VÄLINIEMI-LAURSON PEKKA BORG VESA KESKINEN YKSIN KAUPUNGISSA (TOIM.) JENNI VÄLINIEMI-LAURSON PEKKA BORG VESA KESKINEN YKSIN KAUPUNGISSA Tämän esitteen teksteissä mainitut sivunumerot viittaavat Yksin kaupungissa -kirjaan, jonka voit ladata ilmaisena pdf-tiedostona

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 8:2016

TILASTOKATSAUS 8:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 8:2016 1 15.4.2016 ASUNTOKUNTIEN ELINVAIHEET JA TULOT ELINVAIHEEN MUKAAN VUOSINA 2005 2013 Asuntokunnat elinvaiheen mukaan lla, kuten muillakin tässä tarkastelluilla

Lisätiedot

Nauti muistoista enemmän Sonyn. PlayMemories-sovellusperheellä

Nauti muistoista enemmän Sonyn. PlayMemories-sovellusperheellä osokuna Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 29.8.2012 klo 17.45 Nauti muistoista enemmän Sonyn PlayMemories-sovellusperheellä Sonyn PlayMemories-sovellusperhe monipuolistaa kameraan, älypuhelimeen ja tablettiin

Lisätiedot

Tanhua Tanhuan alueella on selvitetty joulukuun aikana kyläläisten kiinnostusta liittyä valokuituverkkoon

Tanhua Tanhuan alueella on selvitetty joulukuun aikana kyläläisten kiinnostusta liittyä valokuituverkkoon Savukosken kunta ja Kuitua Pohjoiseen-hanke ovat käynnistäneet kartoituksen kiinnostuksesta liittyä alueelle mahdollisesti rakennettavaan valokuituverkkoon. Kyselyyn vastaaminen ei sido mihinkään. Kyseessä

Lisätiedot

Mitä kuluttaja tuumii luomusta?

Mitä kuluttaja tuumii luomusta? Tervetuloa Mitä kuluttaja tuumii luomusta? Ohjelma klo 9.30 Luomubrunch klo 0.00 Luomun kuluttajabarometrin 203 tulokset, toiminnanjohtaja Marja-Riitta Kottila/Pro Luomu ry klo 0.30 Luomun rooli suomalaisessa

Lisätiedot

Joulukauppa Jaana Kurjenoja

Joulukauppa Jaana Kurjenoja Joulukauppa 2016 Taustaa Joulukauppaa yleisesti kuvaavien laskelmien taustatilastot ovat Tilastokeskuksesta. Kantar TNS toteutti otokseen perustuvan kuluttajakyselyn marraskuussa 2016. Kysely toteutettiin

Lisätiedot

HUUMEIDEN KÄYTTÖ SUOMESSA 2014

HUUMEIDEN KÄYTTÖ SUOMESSA 2014 HUUMEIDEN KÄYTTÖ SUOMESSA 2014 Päihdelääketieteen päivät 11.3.2016 Kansallismuseo, Helsinki 06/04/16 Huumetilanne / Pekka Hakkarainen 1 JOHDANTO 06/04/16 Huumetilanne / Pekka Hakkarainen 2 Huumetilanteen

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 5:2016

TILASTOKATSAUS 5:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 5:2016 1 1.4.2016 YKSINHUOLTAJIEN TULOT VANTAALLA VUOSINA 2000 2013 Yksinhuoltajien määrä Vantaalla oli vuoden 2013 lopussa kaikkiaan 95 400 asuntokuntaa, joista yhden

Lisätiedot

Mediakyselyn tulokset

Mediakyselyn tulokset Teetimme Tammikuussa 2016 kyselyn lasten mediakäyttäytymisestä Kankaan päiväkodin esikoululaisten ja Kankaan koulun 1-4- luokkalaisten vanhemmilla. Kyselyn avulla oli tarkoitus kartoittaa lasten sosiaalisen

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Sanoma Media Finland Mobiilin kokeilutarjous voimassa saakka

Sanoma Media Finland Mobiilin kokeilutarjous voimassa saakka Sanoma Media Finland Mobiilin kokeilutarjous voimassa 30.11.16 saakka Mobiili mukaan syksyn kampanjoihin! Tarjous 1 Valitse mobiili verkosto/sanoma RON Valitse kampanjan näyttömäärä: Valitse kohdennukset

Lisätiedot

Viestintäpalvelujen kuluttajatutkimus 2010

Viestintäpalvelujen kuluttajatutkimus 2010 Viestintäpalvelujen kuluttajatutkimus 00 Yksikönjohtaja Sakari Nurmela Työnro: 78678 TNS Gallup Oy, Itätuulenkuja 0, 000 Espoo Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Laadukas sisäverkko monipuolisten viestintäpalvelujen perusta. Viestintämarkkinapäivä Ohjaus-ryhmän päällikkö Jukka-Pekka Juutinen

Laadukas sisäverkko monipuolisten viestintäpalvelujen perusta. Viestintämarkkinapäivä Ohjaus-ryhmän päällikkö Jukka-Pekka Juutinen Laadukas sisäverkko monipuolisten viestintäpalvelujen perusta Viestintämarkkinapäivä 8.10.2013 Ohjaus-ryhmän päällikkö Jukka-Pekka Juutinen Laadukas sisäverkko monipuolisten viestintäpalvelujen perusta

Lisätiedot