MARKKINAKATSAUS 9/2012. Telepalvelujen vähittäishinnat. Internet- ja puhelinliittymien hintakehitys

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MARKKINAKATSAUS 9/2012. Telepalvelujen vähittäishinnat. Internet- ja puhelinliittymien hintakehitys"

Transkriptio

1 MARKKINAKATSAUS 9/2012 Telepalvelujen vähittäishinnat Internet- ja puhelinliittymien hintakehitys

2 Viestintävirasto 2012 Tiedustelut: Tietoja lainatessa lähteenä on mainittava Viestintävirasto. MARKKINAKATSAUS 9/ Internet- ja puhelinliittymien hintakehitys 2

3 Sisällysluettelo Johdanto... 4 Internetyhteydet... 5 Tiedonsiirtonopeuden vaihteluväli laajakaistaliittymissä... 6 Matkaviestinverkon internetyhteydet... 7 Kiinteät alle 8 Mbit/s laajakaistaliittymät... 8 Muut kiinteät alle 20 Mbit/s laajakaistaliittymät... 9 Nopeat laajakaistaliittymät Kiinteän verkon puhepalvelut Matkaviestinverkon liittymät MARKKINAKATSAUS 9/ Internet- ja puhelinliittymien hintakehitys 3

4 Johdanto Telepalvelujen hinnastohinnat ovat kehittyneet viime vuosina melko maltillisesti ja lähinnä laskusuuntaisesti lukuun ottamatta lankapuhelinliittymiä. Matkapuhelinpalvelujen hinnat ovat pysyneet ennallaan tiedonsiirtopalvelujen hintojen laskiessa. Käytännössä hinnastohinnat ovat yleensä kuluttajien maksamaa todellista hintatasoa korkeampia ja muutokset näkyvät niissä hitaammin kuin kuluttajien lompakossa. Tämä johtuu muun muassa erilaisista määräaikaisista tarjouksista, jotka eivät näy julkisista hinnastoista. Pääkaupunkiseudulla kiinteiden laajakaistaliittymien hinnat ovat selvästi edullisempia kuin esimerkiksi muissa suurissa kaupungeissa. Toisaalta erot ovat hinnastohintojen perusteella kapenemaan päin. Kansainvälinen vertailu viittaa siihen, että ainakin suuria kaupunkeja vertailtaessa hintataso on Suomessa suunninpiirtein Pohjoismaisella keskitasolla. Matkaviestinverkon tiedonsiirtopalvelujen hintavertailuun hinnastohinnat sopivat huonosti, sillä niiden osalta kilpailu käydään suurelta osin tarjouksien ja kytkyliittymien kautta. Palveluntarjoajien tulotietojen perusteella on selvää, että kuluttajat ovat saaneet mobiililaajakaistaliittymänsä jatkuvasti edullisemmin, vaikka hinnastoissa ei ole tapahtunut suuria muutoksia. Tässä katsauksessa esitellään Suomessa kuluttajille tarjottavien tiedonsiirtopalvelujen eli käytännössä laajakaistayhteyksien sekä puhelinpalvelujen vähittäishintoja. Tarkastelu perustuu pääasiassa palveluntarjoajien julkisista hinnastoista kerättyihin tietoihin. Viestintävirasto seuraa esimerkiksi laajakaistapalvelujen vähittäishintojen kehitystä keräämällä hintoja palveluntarjoajien julkisista hinnastoista neljä kertaa vuodessa. Kerättyjä tietoja on täydennetty joiltain osin kuluttajatutkimuksesta saaduilla tiedoilla sekä teleyritysten tulotiedoista lasketuilla käyttökustannuksia kuvaavilla tiedoilla. Kansainvälisessä vertailussa käytetyt hinnat on poimittu Euroopan komission teettämästä hintavertailusta. MARKKINAKATSAUS 9/ Internet- ja puhelinliittymien hintakehitys 4

5 Internetyhteydet Kuluttajille tarjotaan internetyhteyksiä useiden eri yhteystekniikoiden ja verkkojen kautta. Tässä katsauksessa yhteydet on jaettu ensinnä matkaviestinverkon ja kiinteän verkon internetyhteyksiin. Vaikka matkaviestinverkon internetyhteyksiä käytetään osin kiinteiden yhteyksien tavoin kiinteässä sijaintipaikassa, esimerkiksi kotona, ne mahdollistavat myös liikkuvan käytön. Suurta osaa niin sanotuista mobiililaajakaistaliittymistä käytetäänkin matkapuhelimesta puhelinpalvelujen ohessa. Kiinteän ja matkaviestinverkon palvelujen välillä on havaittavissa muitakin eroja, jotka liittyvät lähinnä hinnoitteluun ja nimellisnopeuksiin sekä mahdollisiin käyttörajoituksiin. Toisin kuin kiinteän verkon yhteyksissä matkaviestinverkon kautta tarjotut yhteydet sisältävät usein käyttörajoja, jotka vaikuttavat palvelun hinnoitteluun. Mobiililaajakaistaliittymissä on useammin määräaikainen liittymäsopimus kuin kiinteissä laajakaistaliittymissä. Niistä, joiden ensisijainen internetyhteys oli mobiililaajakaistaliittymä, 39 prosenttia ilmoitti hankkineensa määräaikaisen sopimuksen, kun vastaava luku kiinteiden laajakaistojen käyttäjistä oli vajaat 27 prosenttia. Toiseksi yhteyksiä on jaettu tarkastelussa niiden tarjoaman nimellisen tiedonsiirtonopeuden mukaan. Tässäkin matkaviestin ja kiinteän verkon yhteydet eroavat toisistaan, sillä keskimäärin matkaviestinverkon internetyhteyksien nimellisnopeudet ovat paitsi hitaampia, myös nopeuksien vaihteluvälit on huomattavasti suurempia. Palveluntarjoajien hinnastoista löytyy monenkirjava joukko erilaisia nimellisnopeuksia alle yhden megabitin (nimellinen tiedonsiirtonopeus alle 1 Mbit/s) yhteyksistä yli sadan megabitin yhteyksiin. Tarkastelussa on jouduttu käyttämään erilaisia ryhmittelyjä, joten niitä lukiessa tulee kiinnittää huomiota kulloinkin esiteltävän nopeusluokan nopeusrajoihin. Koska nopeusluokkien rajat vaihtelevat lähdeaineistosta riippuen tarkastelu on jaettu karkeasti kolmeen ryhmään: hitaampiin perusyhteyksiin, yleisimmin käytössä oleviin yhteyksiin sekä nopeisiin yhteyksiin. Tyypillisiä nimellisiä tiedonsiirtonopeuksia näissä luokissa ovat esimerkiksi kaksi, kahdeksan ja sata megabittiä sekunnissa. Kolmanneksi, verkon ja tiedonsiirtonopeuden lisäksi, hintoja on vertailtu alueellisesti ja kansainvälisesti. Koska matkaviestinverkon liittymät eivät ole kiinteän verkon liittymien tavoin sidottuja käyttöpaikkaan, niiden hinnat ovat pääosin valtakunnallisia. Monenkirjavat käyttöehdot ja yhteyksien vaihteluvälit vaikeuttavat myös kansainvälistä hintavertailua. Sen sijaan kiinteän verkon liittymien osalta voidaan tehdä alueellista hintavertailua. Alueellisesti kerättyjä hintoja on voitu hyödyntää myös valtakunnallisessa tarkastelussa, jossa valtakunnalliset keskiarvohinnat on saatu painottamalla hintoja alueellisilla väestöosuuksilla ja operaattorikohtaisilla markkinaosuuksilla. Vähittäishintoja alueellisesti vertailtaessa Manner-Suomi on jaettu kolmeen alueeseen. Alueet ovat pääkaupunkiseutu, yli asukaan kaupungit pois lukien pääkaupunkiseudun kunnat ja kolmantena alueena kaikki muut Manner-Suomen kunnat. Kaikissa nopeusluokissa halvimmat hinnat löytyvät pääkaupunkiseudulta. Pääkaupunkiseudun hintojen edullisuus muihin alueisiin verrattuna selittynee ainakin lyhyemmillä välimatkoilla ja alueellisesti tiheämmällä asutuksella, minkä vuoksi myös kilpailutilanne alueilla on erilainen. MARKKINAKATSAUS 9/ Internet- ja puhelinliittymien hintakehitys 5

6 Alue Pääkaupunkiseutu Muut suuret kaupungit Muut kunnat Kunnat Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen Tampere, Turku, Oulu, Jyväskylä, Lahti, Kuopio, Kouvola, Pori, Joensuu, Lappeenranta, Hämeenlinna, Rovaniemi, Vaasa, Seinäjoki, Salo ja Kotka Kaikki muut kunnat Manner-Suomessa Taulukko 1. Alueellisessa hintavertailussa käytetty kuntajako. Hintojen kansainvälistä vertailua varten on hyödynnetty Euroopan komission van Dijk Consultingilla teettämää tutkimusta, jossa tarkasteltiin nopeusluokittain kiinteiden laajakaistaliittymien hintatasoa EU-maissa sekä eräissä muissa maissa. Hinnat on poimittu lähinnä suurimmista kaupungeista, joten Suomen ja muidenkin maiden osalta, joissa on alueellisia hintaeroja, vertailuun valitut hinnat ovat valtakunnallista keskiarvoa selvästi matalammat. Vertailtavat hinnat on painotettu suhteessa ostovoimaan kussakin maassa. Tässä katsauksessa esitettyihin hintavertailuihin on otettu mukaan maita Suomen lähialueilta sekä muita hintatason tai maantieteellisten tekijöiden vuoksi mielenkiintoisia vertailukohteita. Yhdysvalloista on valittu kaksi osavaltiota, jotka eroavat ennen kaikkea väestötiheydeltään merkittävästi. Lisäksi tarkasteluun on lisätty EU maiden (EU-27) keskiarvo. Tiedonsiirtonopeuden vaihteluväli laajakaistaliittymissä Vuoden 2011 lopulla Viestintävirasto linjasi vähimmäisvaatimukset sille, miten laajakaistapalvelun nopeus tulee ilmoittaa kuluttajasopimuksissa. Kannanotto liittyy vuoden alussa voimaan tulleeseen viestintämarkkinalain muutokseen. Laki edellyttää, että laajakaistapalvelua koskevissa kuluttajasopimuksissa on aina kerrottava tiedonsiirtonopeuden vaihteluväli. Tämän on tarkoitus parantaa kuluttajien mahdollisuutta vertailla laajakaistapalveluja. Enää laajakaistan enimmäisnopeuden tai teoreettisen maksiminopeuden ilmoittaminen ei ole riittävää. Jatkossa nopeuden vaihteluväli tulee ilmoittaa joko tiedonsiirtonopeuden keskiarvoa käyttäen tai tiedonsiirtonopeuden vaihteluvälinä yksiselitteisine ala- ja ylärajoineen. Kannanotossa on esitetty tiedonsiirtonopeuden määrittelytavat erikseen kiinteille ja matkaviestinverkon liittymille. Kiinteille laajakaistaliittymille on annettu vähimmäisvaatimukset tiedonsiirtonopeuden keskiarvolle. Keskiarvon tulee olla vähintään 50 prosenttia liittymän sovitusta enimmäisnopeudesta. Liittymän nopeudelle voi ilmoittaa myös yksiselitteisen alarajan, jonka tulee olla vähintään 40 prosenttia enimmäisnopeudesta. Matkaviestinverkon liittymien osalta Viestintävirasto painottaa ajantasaisten peittoaluekarttojen tärkeyttä ja tiedon saatavuutta siitä, miten eri verkkotekniikat vaikuttavat liittymän nopeuteen. Tammikuussa 2012 Viestintävirasto velvoitti TeliaSoneraa, Saunalahtea ja DNA:ta muuttamaan matkaviestinverkon tiedonsiirtopalvelun kuluttajaehtoja. Erityisesti yhtiöiden tuli tarkentaa ja täydentää sopimusehtoja, joilla määritellään tiedonsiirtonopeuden vaihteluväli. MARKKINAKATSAUS 9/ Internet- ja puhelinliittymien hintakehitys 6

7 8,4 10,9 17,0 16,0 14,5 Matkaviestinverkon internetyhteydet Lähes joka toisessa suomalaisessa kotitaloudessa on ainakin yksi mobiililaajakaistaliittymä. Suurimmalla osalla mobiililaajakaistan hankkineista oli taloudessaan myös kiinteä laajakaistaliittymä. Mobiililaajakaistoja tarjotaan paitsi nimellisnopeudella kuten yhden ja kahden megabitin liitymät myös verkon maksiminopeudella. Nämä nimelliset maksiminopeudet vaihtelevat suuresti liittymittäin ja nopeuden vaihteluväli on ilmoitettu niissä yleensä varsin suureksi. Kokonaisuutena katsottuna mobiililaajakaistaliittymiä käytetään hitaampien alle 8 megabitin kiinteiden yhteyksien tavoin. Tosin esimerkiksi internetpelaaminen on hieman harvinaisempaa matkaviestinverkon liittymillä. Tämä saattaa johtua hieman kiinteätä verkkoa pidemmistä viiveajoista. Viraston keräämissä mobiililaajakaistan hinnastohinnoissa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia muutaman viime vuoden aikana. Yhden megabitin mobiililaajakaistaliittymän sai vuoden 2012 lopulla keskimäärin 10 eurolla ja 8Mbit/s liittymän hieman yli 14 eurolla. Hintamuutokset näiden liittymien osalta nähtäneen palveluntarjoajien erilaisissa tarjouksissa ja kampanjoissa, joista Viestintävirasto ei kerää hinnastotietoa. Teleyritysten tulotietojen perusteella kuluttajien mobiililaajakaistaliittymästä maksama keskimääräinen kuukausikustannus on laskenut viime vuosina voimakkaasti. Kuluttajat maksoivat vuonna 2011 liittymästään keskimäärin reilut 8 euroa kuukaudessa. Tätä kautta arvioituna hintojen lasku on poikkeuksellisen voimakasta. Vuosien 2007 ja 2011 välillä kuluttajien mobiililaajakaistaliittymistä keskimäärin maksamat kustannukset ovat lähes puolittuneet samalla, kun nimelliset tiedonsiirtonopeudet ovat kasvaneet Kuva 1. Mobiililaajakaistaliittymästä kuluttajien keskimäärin maksama kuukausikustannus. MOBIILILAAJAKAISTALIITTYMÄ Matkaviestinverkon tiedonsiirtoliittymät eroavat yleensä monin tavoin kiinteiden verkkojen kautta toteutetuista laajakaistaliittymistä. Toisaalta osaa matkaviestinverkon tiedonsiirtoliittymistä kuitenkin käytetään kiinteiden laajakaistaliittymien tavoin. Tässä ja aiemmissa Viestintäviraston markkinakatsauksissa sellaisista matkaviestinverkon liittymistä, jotka ovat ominaisuuksiltaan muistuttaneet eniten kiinteän verkon laajakaistaliittymiä, on käytetty termiä mobiililaajakaista. Viestintäviraston tilastoissaan käyttämän määritelmän mukaan mobiililaajakaistaksi on laskettu sellaiset liittymät, joiden hinnoittelu perustuu tiedonsiirron osalta ainoastaan kiinteään kuukausimaksuun eikä liittymissä ole aikaan tai tiedonsiirtomäärään liittyviä käyttörajoituksia. Käytettävää päätelaitetta ei ole määritelmässä rajoitettu millään tavoin. Tämä määritelmä ei ole universaali, vaan saattaa riippua tilastontuottajasta. Viestintävirasto pyrkii käyttämään tuottamissaan katsauksissa, tilastoissa ja tutkimuksissa yhtenäistä määritelmää, mutta määritelmää on käytännön syistä kuluttajatutkimusten ja julkisten hinnastojen kohdalla tulkittu laveammin. MARKKINAKATSAUS 9/ Internet- ja puhelinliittymien hintakehitys 7

8 Edellä esitetyt keskiarvo hinnat edustavat kaikenlaista mobiililaajakaista käyttöä. Mukana on siis myös paljon liittymiä, joita käytetään vain kiinteän laajakaistayhteyden ohessa. Kun arvioidaan ainoastaan sellaisten mobiililaajakaistaliittymien hintoja, jotka toimivat kiinteän yhteyden tavoin ensisijaisena nettiyhteytenä, keskimääräinen hintataso jää selvästi korkeammaksi. Syksyllä 2012 tehdyn kuluttajatutkimuksen mukaan vain 15 prosenttia niistä mobiililaajakaistakäyttäjistä, joilla ei ollut lainkaan kiinteää yhteyttä, maksoi liittymästään alle 10 euroa kuukaudessa. Kuitenkin myös näin tarkasteltuna hinnat ovat laskeneet. Kun syksyllä prosenttia tällaisista mobiililaajakaistaliittymistä oli hankittu alle 15 euroon kuukausimaksulla, oli vastaava osuus vuotta myöhemmin kuusi prosenttiyksikköä suurempi. 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 9 % 10 % 41 % 34 % 36 % 41 % 14 % 15 % EOS Yli 15 euroa 10,01-15 euroa 10 euroa tai vähemmän Kuva 2. Mobiililaajakaistaliittymästä maksettu kuukausihinta (kuluttajat joilla ei kiinteätä laajakaistayhteyttä). Kiinteät alle 8 Mbit/s laajakaistaliittymät Viestintäviraston syksyllä 2012 teettämän viestintäpalvelujen kuluttajatutkimuksen mukaan suomalaisten laajakaistayhteyksistä noin kolmannes oli nopeudeltaan alle 8 Mbit/s. Näistä alle kahdeksan megabitin laajakaistaliittymistä alle puolet on hitaimpia, nopeudeltaan alle 2 Mbit/s yhteyksiä. Alle kahdeksan megabitin laajakaistaliittymiä käytetään nopeampien yhteyksien tavoin tiedon hakemiseen, sähköiseen asiointiin ja yhteydenpitoon, mutta myös nopeammasta tiedonsiirrosta hyötyviin palveluihin kuten videoiden katseluun. Liikkuvan kuvan katselu tällaisilla laajakaistayhteyksillä rajoittuu yleensä heikompilaatuiseen kuvaan. Mikäli liittymän yhteysnopeus jää markkinoinnissa ilmoitetusta nimellisnopeudesta, muidenkin palvelujen käyttö saattaa hankaloitua. Alle kahdeksan megabitin liittymien koko maan keskimääräisiä hintoja tarkasteltaessa vähintään kahden megabitin liittymien hinnat ovat vuoden aikana pudonneet noin 5 prosenttia, kun taas alle kahden megabitin laajakaistaliittymien hinnoissa ei ole tapahtunut muutoksia. Useat laajakaistapalvelujen tarjoajat ovat luopuneet hitaimpien liittymien tarjoamisesta kysynnän siirryttyä nopeampiin yhteyksiin. Vähintään kahden megabitin liittymien hinnat ovat laskeneet vuodessa suunnilleen saman verran sekä pääkaupunkiseudulla, muissa suurissa kaupungeissa että muissakin kunnissa. Alueellisissa hintaeroissa ei siis vuoden aikana ole tapahtunut juuri muutosta. Muissa suurissa kaupungeissa ja muissa kunnissa alle 2 megabitin kiinteiden laajakaistaliittymien hinnat olivat vuoden 2012 lopulla keskenään lähes samalla tasolla, pääkaupunkiseudulla tällaiset liittymät ovat hieman alle 15 prosenttia muuta Suomea edullisempia. MARKKINAKATSAUS 9/ Internet- ja puhelinliittymien hintakehitys 8

9 Mbit/s 2 - alle 8 Mbit/s Kuva 3. Tiedonsiirtonopeudeltaan alle 8 Mbit/s laajakaistaliittymien hinnastohintojen kehitys. Muut kiinteät alle 20 Mbit/s laajakaistaliittymät Viestintäpalvelujen kuluttajatutkimuksen mukaan suomalaisten laajakaistaliittymän yleisin nimellinen tiedonsiirtonopeus asettuu välille 8-24 Mbit/s. 40 prosenttia suomalaisten laajakaistaliittymistä sijoittuu tähän luokkaan. Kahdeksan megabitin ja sitä nopeammat laajakaistaliittymät mahdollistavat muun muassa monipuolisten AVpalvelujen käytön kuten HD-tasoisten televisiolähetysten ja elokuvien vastaanottamisen reaaliajassa. Myös esimerkiksi verkkopelejä sekä ääni- ja videopuheluita käytetään useammin ja sujuvammin tällaisilla yhteyksillä. Verrattuna vieläkin nopeampiin yhteyksiin esimerkiksi kahdeksan megabitin yhteys saattaa rajoittaa palvelujen käyttöä erityisesti silloin, kun kotitaloudessa on useita samanaikaisia käyttäjiä. Lisäksi yhteysnopeuden on yllettävä jatkuvasti lähelle ilmoitettua nimellisnopeutta, jotta esimerkiksi videokuvaa voidaan toistaa teräväpiirtotarkkuudella suoraan verkosta. Kiinteän verkon laajakaistapalvelujen hintatasoa tarkasteltaessa suurin muutos keskimääräisessä vähittäishinnassa on tapahtunut tiedonsiirtonopeudeltaan 8 19 Mbit/s yhteyksissä. Myös suurimmat alueelliset hintaerot ovat havaittavissa tämän nopeusluokan liittymissä. Tiedonsiirtonopeudeltaan 8 19 Mbit/s laajakaistaliittymien keskimääräiset hinnat ovat laskeneet syksyyn 2012 mennessä vajaat kuusi prosenttia vuoden takaisesta tilanteesta. Pääkaupunkiseudun hintojen pysytellessä ennallaan hinnat ovat laskeneet noin seitsemän prosenttia sekä muissa suurissa kaupungeissa että muissa kunnissa. Vaikka pääkaupunkiseudun ja muun Suomen välinen hintaero on siis vuoden aikana kaventunut, pääkaupunkiseudulla keskimääräiset hinnat ovat edelleen selkeästi muuta Suomea alhaisemmat: ero muihin suuriin kaupunkeihin on hieman alle 20 prosenttia ja muihin kuntiin yli 20 prosenttia. MARKKINAKATSAUS 9/ Internet- ja puhelinliittymien hintakehitys 9

10 Pk-seutu Muut suuret kaupungit Muut kunnat Kuva 4. Tiedonsiirtonopeudeltaan vähintään 8 mutta alle 20 Mbit/s laajakaistaliittymien hinnastohintojen kehitys. Vertailtaessa kansainvälisesti sellaisia kiinteitä laajakaistayhteyksiä, jotka ovat nimellisnopeudeltaan vähintään 8 Mbit/s, Suomessa mediaanihinta on 16 prosenttia EU:n mediaanihintaa alhaisempi. Ruotsissa ja Tanskassa hinnat ovat Suomea edullisemmat, kun taas esimerkiksi Norjassa ja Islannissa hinnat ovat Suomea kalliimmat. Vertailussa mukana olevat liittymät ovat nopeudeltaan pääosin 8-12 Mbit/s. Tätä nopeampia liittymiä on otettu mukaan vain siltä osin, kun hitaampia (8-12 Mbit/s) liittymiä ei ole ollut tarjolla. MARKKINAKATSAUS 9/ Internet- ja puhelinliittymien hintakehitys 10

11 Kuva 5. Tiedonsiirtonopeudeltaan 8-30 Mbit/s kiinteiden laajakaistaliittymien hinnat helmikuussa Lähde: Euroopan komissio. Nopeat laajakaistaliittymät 8-30 med 8-30M halvin EU 27 mediaani Nopeita laajakaistaliittymiä, joiden tiedonsiirtonopeudet yltävät useisiin kymmeniin megabitteihin sekunnissa, käytetään hitaampia yhteyksiä monipuolisemmin. Tiedonsiirtonopeudeltaan vähintään 24 Mbit/s laajakaistayhteyden hankkineet kuluttajat käyttävät yhteyttä huomattavasti yleisemmin videoiden ja television katseluun, etätyöhön, musiikin kuunteluun, tietokone- ja konsolipelien pelaamiseen sekä verkkotallentamiseen. Suomalaisten laajakaistaliittymistä joka neljäs sijoittuu tähän luokkaan. Alueellisessa hinnastohintojen tarkastelussa nopeat laajakaistaliittymät on jaettu edelleen kahteen luokkaan: liittymät, joiden nopeus on vähintään 20 Mbit/s mutta alle 100 Mbit/s sekä liittymät, joiden nopeus on vähintään 100 Mbit/s. Vähintään 20 megabitin kiinteiden laajakaistaliittymien hinnastohinnat laskivat vuodessa keskimäärin noin 3 prosenttia. Pääkaupunkiseudulla hinnat pysyivät lähes muuttumattomina, mutta ovat edelleen muuta Suomea alhaisemmat. Muissa suurissa kaupungeissa keskimääräiset hinnat laskivat lähes 4 prosenttia ja muiden kuntien osalta lähes 5 prosenttia. Muissa suurissa kaupungeissa ja muissa kunnissa vähintään 20 megabitin kiinteiden laajakaistaliittymien hinnat olivat vuoden 2012 lopulla lähes samalla tasolla. Sen sijaan pääkaupunkiseudulla tällaisen liittymän keskimääräinen kuukausihinta oli 15 prosenttia eli noin 8 euroa pienempi kuin muualla Suomessa. MARKKINAKATSAUS 9/ Internet- ja puhelinliittymien hintakehitys 11

12 Pk-seutu Muut suuret kaupungit Muut kunnat Kuva 6. Tiedonsiirtonopeudeltaan vähintään 20 mutta alle 100 Mbit/s laajakaistaliittymien hinnastohintojen kehitys Kuten muissakin nopeusluokissa, myös tiedonsiirtonopeudeltaan vähintään 100 Mbit/s laajakaistaliittymien keskimääräiset hinnastohinnat laskivat vuoden aikana. Koko Suomen hintatasoa kuvaava keskimääräinen hinta putosi tässä nopeusluokassa vuoden aikana noin 4 prosenttia. Pääkaupunkiseudulla keskimääräiset hinnat laskivat noin 2 prosenttia, muissa suurissa kaupungeissa lähes 6 prosenttia ja muissa kunnissa noin 5 prosenttia. Pk-seutu Muut suuret kaupungit Muut kunnat Kuva 7. Tiedonsiirtonopeudeltaan vähintään 100 Mbit/s laajakaistaliittymien hinnastohintojen kehitys. MARKKINAKATSAUS 9/ Internet- ja puhelinliittymien hintakehitys 12

13 Kuten muissakin nopeusluokissa, sadan megabitin laajakaistaliittymät ovat halvimpia pääkaupunkiseudulla. Vuoden 2011 lopusta vuoden 2012 loppuun mennessä pääkaupunkiseudun ja muiden suurten kaupunkien välinen hintaero sadan megabitin liittymissä on kuitenkin kaventunut yli 9 prosentista reiluun 5 prosenttiin. Pääkaupunkiseudun ja muiden kuntien välinen hintaero taas on kaventunut noin 11 prosentista noin 8 prosenttiin. Muiden suurten kaupunkien ja muiden kuntien välinen hintaero sen sijaan on hieman kasvanut. Kansainväliseen nopeiden laajakaistaliittymien hintavertailuun on poimittu 30 megabitin ja sitä nopeampia yhteyksiä. Suurimmasta osasta maita tämä on tarkoittanut noin 50 megabitin yhteyksiä, mutta esimerkiksi Suomesta poimitussa halvimmassa liittymässä nimellinen tiedonsiirtonopeus on 100 Mbit/s. Mediaanihinta asettuu Suomessa melko tarkalleen EU:n mediaanitasolle. Baltian maissa sekä Ruotsissa hinnat ovat Suomea alhaisemmat, kun taas muissa Pohjoismaissa hinnat ovat Suomea korkeammat M+ mediaani 30M+ halvin EU 27 mediaani Kuva 8. Tiedonsiirtonopeudeltaan vähintään 30 Mbit/s kiinteiden laajakaistaliittymien hinnat helmikuussa Lähde: Euroopan komissio. Kiinteän verkon puhepalvelut Tarkasteltaessa kiinteän puhelinverkon keskimääräisten minuuttihintojen kehitystä vuodesta 2007 vuoteen 2012, ainoastaan puheluhinnat matkapuhelinliittymiin ovat pysyneet samalla tasolla. Kiinteään verkkoon soitetut puhelut sen sijaan ovat kallistuneet selvästi. Hinnastohintojen perusteella kolmen minuutin paikallispuhelu maksoi vuonna MARKKINAKATSAUS 9/ Internet- ja puhelinliittymien hintakehitys 13

14 10,9 13,7 15,1 16,3 17, reilut 17 senttiä, mikä oli lähes kolmanneksen enemmän kuin viisi vuotta aiemmin. Kolmen minuutin kaukopuhelu puolestaan oli kallistunut reilun neljänneksen vajaaseen 38 senttiin. Keskeinen syy hintatason nousuun on nopeasti vähentyvä kiinteän verkon puhepalveluiden käyttö. Viidessä vuodessa liittymämäärät ovat vähentyneet yli puoleen ja soitetuista puheluminuuteista on huvennut noin kolme neljännestä. Syksyllä 2012 lankapuhelinliittymä oli enää 14 prosentissa kotitalouksista. Hintojen nousu käy ilmi myös tarkasteltaessa kuluttajien kustannuksia puhelinminuuttia kohden. Tässä tarkastelussa ovat mukana myös kiinteät kuukausimaksut, joten hintamuutos voi perustua näiltä osin myös vähentyneeseen käyttöön, kun kuukausimaksut jakaantuvat yhä pienemmälle määrälle minuutteja. Joka tapauksessa lankapuheluista maksetaan keskimäärin yli kaksinkertaista hintaa verrattuna matkapuheluihin. Vuonna 2011 lankapuhelinminuuttia kohden maksettiin 17,3 senttiä, mikä oli kuusi prosenttia enemmän kuin vuonna senttiä Kuva 9. Kuluttajien keskimäärin maksama kustannus lankapuhelinminuuttia kohden. Matkaviestinverkon liittymät Jos tarkastellaan pelkästään hinnastohintoja, matkaviestinverkon puhelinpalvelujen eli puhelujen sekä teksti- ja multimediaviestien hinnoissa ei ole tapahtunut juurikaan muutoksia viime vuosien aikana. Tässä yhteydessä tarkasteluun on valittu yksikköhinnaltaan edullisin liittymä jokaiselta kolmelta suurimmalta palveluntarjoajalta sekä edullisin muiden toimijoiden tarjoama liittymä. Tämän jälkeen näistä on laskettu markkinaosuuksilla painotettu keskiarvo. Sekä matkapuhelinminuutin että tekstiviestin keskihinta asettuu tällä tavoin laskettuna joka vuonna 6,8 sentin tuntumaan. Kuten Viestintäviraston viestintäpalvelujen hintatason kehitystä käsittelevässä markkinakatsauksessa (5/2012) on tuotu esille, kuluttajien matkaviestinverkon puhelinpalveluista maksamat hinnat ovat todellisuudessa kuitenkin laskeneet. Tämä käy ilmi, kun tarkastellaan teleyritysten yksikköä kohden saamaa verollista tuloa eli toisin sanoen kuluttajien maksamaa yksikköhintaa. Tarjousten ohella yksikkökohtaisten hinnastohintojen merkitystä vähentävät ennen kaikkea liittymiin kuuluvat puheja viestipaketit. Nämä paketit vaikeuttavat osittain myös tuloihin perustuvaa vertailua, koska palvelun tarjoajat eivät välttämättä pysty aina jakamaan kiinteitä kuukausimaksuja minuuttien ja tekstiviestien välillä. Joka tapauksessa näin lasketut minuutti- ja viestikohtaiset hinnat näyttäisivät laskeneen näkyvästi viime vuosina. Vuonna 2011 kuluttajat maksoivat puheluminuutista hieman alle 7 senttiä ja tekstiviestistä noin 4 senttiä. MARKKINAKATSAUS 9/ Internet- ja puhelinliittymien hintakehitys 14

15 ,9 6,9 6,8 6,8 6,8 6,7 6,8 6,8 6,9 6,9 9,0 senttiä 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0, Puheluminuutti, hinnasto SMS, hinnasto Puheluminuutti, maksettu SMS, maksettu Kuva 10. Puhelinpalvelujen yksikköhintojen kehitys, hinnastohinta ja keskimäärin maksettu kustannus. Kytkyliittymäsopimusten suurin suosio näyttää olleen vuoden 2011 ensimmäisellä vuosipuoliskolla ja kasvu on tämän jälkeen selvästi hidastunut. Vuoden 2012 kesäkuun lopussa melkein joka neljännessä käytössä olevassa matkaviestinverkon liittymässä oli kytkysopimus, jossa liittymän ohella oli hankittu jokin laite. Palveluntarjoajien markkinointiviestinnän ja hinnastojen perusteella voidaan olettaa, että merkittävä osa kytkysopimuksista on yli vuoden mittaisia. Kuluttajatutkimuksessa hieman vajaa neljännes vastaajista ilmoittikin hankkineensa matkapuhelinliittymänsä yli vuoden mittaisella sopimuksella. Yhteensä 35 prosenttia vastaajista ilmoitti solmineensa määräaikaisen sopimuksen. 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Kuva 11. Kytkysopimusten osuus kaikista kotitalouksien ja yritysten matkaviestinliittymistä. MARKKINAKATSAUS 9/ Internet- ja puhelinliittymien hintakehitys 15

16 Yhteystiedot PL 313 Itämerenkatu 3A Helsinki puh: fax:

MARKKINAKATSAUS 1/2012 KOTITALOUKSIEN INTERNETYHTEYDET

MARKKINAKATSAUS 1/2012 KOTITALOUKSIEN INTERNETYHTEYDET MARKKINAKATSAUS 1/2012 KOTITALOUKSIEN INTERNETYHTEYDET Viestintävirasto 2012 Tiedustelut: markkinaselvitykset@ficora.fi Tietoja lainatessa lähteenä on mainittava Viestintävirasto. Markkinakatsaus 1 / 2012

Lisätiedot

MARKKINAKATSAUS 8/2012. Kotitalouksien laajakaistaliittymät. Nopeiden internetyhteyksien yleistyminen

MARKKINAKATSAUS 8/2012. Kotitalouksien laajakaistaliittymät. Nopeiden internetyhteyksien yleistyminen MARKKINAKATSAUS 8/2012 Kotitalouksien laajakaistaliittymät Nopeiden internetyhteyksien yleistyminen Viestintävirasto 2012 Tiedustelut: markkinaselvitykset@ficora.fi Tietoja lainatessa lähteenä on mainittava

Lisätiedot

Asetuksen mukaan tarkoituksenmukaisen internetyhteyden vähimmäisnopeudesta

Asetuksen mukaan tarkoituksenmukaisen internetyhteyden vähimmäisnopeudesta Raportti 1 (5) Dnro: 29.11.2017 1310/922/2017 Selvitys tarkoituksenmukaisen internetyhteyden vähimmäisnopeudesta Tietoyhteiskuntakaaren yleispalvelusääntelyllä taataan kaikille tietyt perustasoiset viestintäpalvelut

Lisätiedot

Viestintäpalveluiden kuluttajatutkimus 4/2014

Viestintäpalveluiden kuluttajatutkimus 4/2014 Viestintäpalveluiden kuluttajatutkimus 4/2014 Tutkimuksen taustat ja toteutus Tutkimuksen tavoitteena on selvittää sähköisten viestintäpalveluiden käyttöä suomalaisten keskuudessa sekä heidän kokemuksia

Lisätiedot

Markkinakatsaus 2013. Teletoiminnan liikevaihto ja investoinnit

Markkinakatsaus 2013. Teletoiminnan liikevaihto ja investoinnit Markkinakatsaus 2013 Teletoiminnan liikevaihto ja investoinnit Sisällysluettelo Johdanto... 3 Telemarkkinoiden mittasuhteet... 4 Liikevaihdon kehitys... 6 Kuluttajaliittymää kohden kertyneet tulot (ARPU)...

Lisätiedot

PÄÄTÖS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE TARJOTTAVIEN MOBIILILAAJAKAISTALIITTYMIEN SOPIMUSEHTOJEN LAINMUKAISUUDESTA

PÄÄTÖS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE TARJOTTAVIEN MOBIILILAAJAKAISTALIITTYMIEN SOPIMUSEHTOJEN LAINMUKAISUUDESTA 28.12.2011 1356/9230/2011 DNA Oy PL 41 01741 VANTAA PÄÄTÖS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE TARJOTTAVIEN MOBIILILAAJAKAISTALIITTYMIEN SOPIMUSEHTOJEN LAINMUKAISUUDESTA I SELVITYSTYÖN TAUSTA 1. Asian vireilletulo 2.

Lisätiedot

Sähköisten viestintäpalvelujen. Päällikkö Joonas Orkola, Asiakkuudet, Viestintävirasto 23.6.2015

Sähköisten viestintäpalvelujen. Päällikkö Joonas Orkola, Asiakkuudet, Viestintävirasto 23.6.2015 Sähköisten viestintäpalvelujen käyttö Päällikkö Joonas Orkola, Asiakkuudet, Viestintävirasto 23.6. julkaistavat tulokset Kuluttajatutkimustiedot suomalaisten viestintäpalvelujen käyttötottumuksista» Toteutettu

Lisätiedot

PÄÄTÖS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE TARJOTTAVIEN MOBIILILAAJAKAISTALIITTYMIEN SOPIMUSEHTOJEN LAINMUKAISUUDESTA

PÄÄTÖS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE TARJOTTAVIEN MOBIILILAAJAKAISTALIITTYMIEN SOPIMUSEHTOJEN LAINMUKAISUUDESTA 28.12.2011 1357/9230/2011 TeliaSonera Finland Oyj Teollisuuskatu 15 00510 HELSINKI PÄÄTÖS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE TARJOTTAVIEN MOBIILILAAJAKAISTALIITTYMIEN SOPIMUSEHTOJEN LAINMUKAISUUDESTA I SELVITYSTYÖN

Lisätiedot

MARKKINAKATSAUS 10/2012. Postipalvelujen käyttö 2012. Toimipaikoissa asiointi ja palvelujen saatavuus

MARKKINAKATSAUS 10/2012. Postipalvelujen käyttö 2012. Toimipaikoissa asiointi ja palvelujen saatavuus MARKKINAKATSAUS 10/2012 Postipalvelujen käyttö 2012 Toimipaikoissa asiointi ja palvelujen saatavuus Viestintävirasto 2012 Tiedustelut: markkinaselvitykset@ficora.fi Tietoja lainatessa lähteenä on mainittava

Lisätiedot

MARKKINAKATSAUS 4/2012. Teletoiminta Suomessa

MARKKINAKATSAUS 4/2012. Teletoiminta Suomessa MARKKINAKATSAUS 4/2012 Teletoiminta Suomessa Teleyritysten tulot ja investoinnit 2011 Viestintävirasto 2012 Tiedustelut: markkinaselvitykset@ficora.fi Tietoja lainatessa lähteenä on mainittava Viestintävirasto.

Lisätiedot

Televiestintäkysely 2008

Televiestintäkysely 2008 Televiestintäkysely 2008 Kerätyt tiedot ovat tilastolain (280/2004) mukaisesti luottamuksellisia. Yritysten rakenteet 00022 TILASTOKESKUS SÄHKÖINEN LOMAKE OSOITTEESSA: http://sol.itella.net/tele Yrityksen

Lisätiedot

Saunalahden myynnistä poistuneet liittymät. Hinnasto 1.4.2015

Saunalahden myynnistä poistuneet liittymät. Hinnasto 1.4.2015 Saunalahden myynnistä poistuneet liittymät Huom. 1.4.2013 lähtien liittymiin, joiden kuukausimaksuun ei ennestään sisältynyt datasiirtoa, lisättiin rajaton kotimaan datakäyttö (max 256 kbit/s) Hinnasto

Lisätiedot

Mobiiliverkkojen tiedonsiirtonopeuksien vertailu 02/2015. Mobiiliverkkojen tiedonsiirtonopeuksien vertailu, Tiivistelmä 02/2015

Mobiiliverkkojen tiedonsiirtonopeuksien vertailu 02/2015. Mobiiliverkkojen tiedonsiirtonopeuksien vertailu, Tiivistelmä 02/2015 Mobiiliverkkojen tiedonsiirtonopeuksien vertailu, Tiivistelmä 02/2015 17.02.2015 Mbit/s Mobiiliverkkojen tiedonsiirtonopeuksien vertailu 02/2015 Tiivistelmä Oy Omnitele Ab on DNA Oy:n tilauksesta suorittanut

Lisätiedot

HINNASTO. Huoleton-liittymät

HINNASTO. Huoleton-liittymät HUOLETON- JA TARKKA-LIITTYMIEN HINNASTO 1.6.2017 Huoleton-liittymät Huoleton-liittymien kuukausimaksu sisältää normaalihintaiset puhelut, tekstiviestit, multimediaviestit ja videopuhelut kotimaassa sekä

Lisätiedot

HINNASTO. Huoleton-liittymät

HINNASTO. Huoleton-liittymät HUOLETON- JA TARKKA-LIITTYMIEN HINNASTO 1.12.2017 Huoleton-liittymät Huoleton-liittymien kuukausimaksu sisältää normaalihintaiset puhelut, tekstiviestit, multimediaviestit ja videopuhelut kotimaassa sekä

Lisätiedot

Viestintäpalveluiden kuluttajatutkimus 2014

Viestintäpalveluiden kuluttajatutkimus 2014 Viestintäpalveluiden kuluttajatutkimus 201 IROResearch Oy Malminkatu 00100 HELSINKI Tel. +58 9 770 600 Y 810550-1 www.iro.fi 1 Kuvailulehti 2.6.201 Julkaisija: Viestintävirasto Asiakirjan nimi: Viestintäpalvelujen

Lisätiedot

Operaattorivertailu SELVITYS 3G VERKKOJEN DATANOPEUKSISTA

Operaattorivertailu SELVITYS 3G VERKKOJEN DATANOPEUKSISTA Operaattorivertailu SELVITYS 3G VERKKOJEN DATANOPEUKSISTA SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 3 YLEISTÄ... 4 TAVOITE... 5 PAIKKAKUNNAT... 5 MITATUT SUUREET JA MITTAUSJÄRJESTELMÄ... 6 MITATUT SUUREET... 6 MITTAUSJÄRJESTELMÄ...

Lisätiedot

Sonera Roaming Desk Research. TeliaSonera Finland Oyj. Raportti. Sonera Roaming Desk Research TNS 27.04.2016 220107223

Sonera Roaming Desk Research. TeliaSonera Finland Oyj. Raportti. Sonera Roaming Desk Research TNS 27.04.2016 220107223 TeliaSonera Finland Oyj Hintavertailun toteutus Roaming-hintavertailu tehtiin kolmen eri operaattorin valikoitujen liittymien kesken kuudessa maassa ja viidessä eri käyttötapauksessa. Hinnat kerättiin

Lisätiedot

Markkinakatsaus 2/2011

Markkinakatsaus 2/2011 Markkinakatsaus 2/2011 Telepalvelujen hintataso Suomessa 2010 Viestintävirasto 2011 Tiedustelut: markkinaselvitykset@ficora.fi Tietoja lainatessa lähteenä on mainittava Viestintävirasto. Sisällysluettelo

Lisätiedot

Viestintäviraston kannanotto laajakaistan tiedonsiirtonopeuden vaihteluvälin kohtuullisuudesta

Viestintäviraston kannanotto laajakaistan tiedonsiirtonopeuden vaihteluvälin kohtuullisuudesta Kannanotto 1 (12) 14.10.2011, päivitetty 10.9.2012 Dnro: 989/9230/2011 Viestintäviraston kannanotto laajakaistan tiedonsiirtonopeuden vaihteluvälin kohtuullisuudesta Kannanoton tarkoitus Tämän kannanoton

Lisätiedot

Markkinakatsaus 2/2010. Telepalvelujen hintataso Suomessa 2009. Markkinakatsaus 2/2010

Markkinakatsaus 2/2010. Telepalvelujen hintataso Suomessa 2009. Markkinakatsaus 2/2010 Markkinakatsaus 2/2010 Telepalvelujen hintataso Suomessa 2009 Markkinakatsaus 2/2010 Markkinakatsaus 2/2010 - Telepalvelujen hintataso Suomessa 2009 30.6.2010 Viestintävirasto 2010 Tiedustelut: markkinaselvitykset@ficora.fi

Lisätiedot

Kohti kevyempää sääntelyä

Kohti kevyempää sääntelyä Kohti kevyempää sääntelyä Viestintäviraston näkemyksiä komission 6.5.2015 tiedonantoon Pääjohtaja Asta Sihvonen-Punkka Mediainfo, Asta Sihvonen-Punkka 1 Euroopan komission Digitaaliset sisämarkkinat tiedonanto

Lisätiedot

Laajakaista: Ero suurimpien ja pienimpien käyttäjämaiden välillä Euroopassa kapenee

Laajakaista: Ero suurimpien ja pienimpien käyttäjämaiden välillä Euroopassa kapenee IP/08/1831 Bryssel, 28. marraskuuta 2008 Laajakaista: Ero suurimpien ja pienimpien käyttäjämaiden välillä Euroopassa kapenee Laajakaistaliittymät Euroopassa yleistyvät edelleen. Euroopan komissio julkaisi

Lisätiedot

Vertailusivustoja verkossa

Vertailusivustoja verkossa Vertailusivustoja verkossa Kuluttajaliitto on koonnut avuksesi verkossa toimivia erilaisia hintojen ja palvelujen vertailusivustoja. Kuluttajaliitto ei vastaa listalla esiintyvien toimijoiden tietojen

Lisätiedot

Viestintäviraston toimialan kehityksestä. Tilastolliset kehitystrendit

Viestintäviraston toimialan kehityksestä. Tilastolliset kehitystrendit Viestintäviraston toimialan kehityksestä Digitaaliset palvelut laajemmin käyttöön Tieto digitalisoituu Langattomuuden merkitys kasvaa Viestintäviraston toimintaympäristön muutostekijät Globalisaatio Kuluttajatottumusten

Lisätiedot

PÄÄTÖS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE TARJOTTAVIEN MOBIILILAAJAKAISTALIITTYMIEN SOPIMUSEHTOJEN LAINMUKAISUUDESTA

PÄÄTÖS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE TARJOTTAVIEN MOBIILILAAJAKAISTALIITTYMIEN SOPIMUSEHTOJEN LAINMUKAISUUDESTA 28.12.2011 810/9230/2011 Saunalahti Group Oyj PL 8 00061 ELISA PÄÄTÖS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE TARJOTTAVIEN MOBIILILAAJAKAISTALIITTYMIEN SOPIMUSEHTOJEN LAINMUKAISUUDESTA I SELVITYSTYÖN TAUSTA 1. Asian vireilletulo

Lisätiedot

25.1.2013 828/9411/2012. Markkina-analyysi huomattavasta markkinavoimasta kiinteästä puhelinverkosta nousevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla

25.1.2013 828/9411/2012. Markkina-analyysi huomattavasta markkinavoimasta kiinteästä puhelinverkosta nousevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla 25.1.2013 828/9411/2012 Markkina-analyysi huomattavasta markkinavoimasta kiinteästä puhelinverkosta nousevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla 2 (32) Sisältö 1 Lähtökohdat huomattavan markkinavoiman tarkastelulle...

Lisätiedot

Yhden megan laajakaista kaikille

Yhden megan laajakaista kaikille Yhden megan laajakaista kaikille Yhden megan laajakaista kaikille Kuluttajalla ja yrityksellä on 1.7.2010 alkaen oikeus saada yhden megan laajakaistaliittymä vakituiseen asuinpaikkaan tai yrityksen sijaintipaikkaan.

Lisätiedot

Viestintävirastolle toimitettavat kiinteiden tiedonsiirtoliittymien saatavuustiedot

Viestintävirastolle toimitettavat kiinteiden tiedonsiirtoliittymien saatavuustiedot Muistio TIKU-SL-B 1 (7) Dnro: 20.10.2015 93/501/2014 Viestintävirastolle toimitettavat kiinteiden tiedonsiirtoliittymien saatavuustiedot 1 Lähtökohdat ja rajaukset 2 Käyttökohteista yleisesti Tämä muistio

Lisätiedot

Mitä tutkimukset kertovat audiovisuaalisten sisältöjen katselusta? Cable Days Hämeenlinna 17.4.2012 Joonas Orkola

Mitä tutkimukset kertovat audiovisuaalisten sisältöjen katselusta? Cable Days Hämeenlinna 17.4.2012 Joonas Orkola Mitä tutkimukset kertovat audiovisuaalisten sisältöjen katselusta? Cable Days Hämeenlinna 17.4.2012 Joonas Orkola Millaista on AV sisältöjen katselu? Viestintävirasto teetti syksyn 2011 aikana kaksi kuluttajatutkimusta»

Lisätiedot

Operaattorivertailu SELVITYS 3G VERKKOJEN DATANOPEUKSISTA

Operaattorivertailu SELVITYS 3G VERKKOJEN DATANOPEUKSISTA Operaattorivertailu SELVITYS 3G VERKKOJEN DATANOPEUKSISTA SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 3 YLEISTÄ... 4 TAVOITE... 5 PAIKKAKUNNAT... 5 MITATUT SUUREET JA MITTAUSJÄRJESTELMÄ... 6 MITATUT SUUREET... 6 MITTAUSJÄRJESTELMÄ...

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Asuntojen hinnat ja vuokrat. 6.6.2013 Jukka Tapio

Toimintaympäristö. Asuntojen hinnat ja vuokrat. 6.6.2013 Jukka Tapio Toimintaympäristö Asuntojen hinnat ja vuokrat Asuntojen hinnat ja vuokrat Asuntojen hinnat nousussa Diat 4-7 Vanhojen asuntojen* hinnat nousivat Tampereella vuonna 2012 1,9 prosenttia. Asuntojen hinnat

Lisätiedot

Päätös kuluttajille tarjottavien kiinteiden laajakaistaliittymien tiedonsiirtonopeuden vaihteluvälin ilmoittamisen lainmukaisuudesta

Päätös kuluttajille tarjottavien kiinteiden laajakaistaliittymien tiedonsiirtonopeuden vaihteluvälin ilmoittamisen lainmukaisuudesta Päätös 1 (11) Dnro: 4.11.2013 598/923/2013 DNA Oy PL 10 01044 DNA Tietopyyntö 3.5.2013 koskien kiinteän laajakaistan tiedonsiirtonopeuden vaihteluvälin ilmoittamista viestintäpalvelusopimuksissa Päätös

Lisätiedot

Laajakaista kaikkien ulottuville Viestintäministeri Suvi Lindén

Laajakaista kaikkien ulottuville Viestintäministeri Suvi Lindén Laajakaista kaikkien ulottuville Viestintäministeri Suvi Lindén 1 Laajakaistatilanne Suomessa Laajakaistan määrä (Viestintäviraston katsaus 11.9.2008) Langaton ja etenkin mobiili laajakaista yleistyy.

Lisätiedot

Viestintävirastolle toimitettavat kiinteiden tiedonsiirtoliittymien saatavuustiedot

Viestintävirastolle toimitettavat kiinteiden tiedonsiirtoliittymien saatavuustiedot Muistio TIKU-SL-B 1 (7) Dnro: 8.4.2015 93/501/2014 Viestintävirastolle toimitettavat kiinteiden tiedonsiirtoliittymien saatavuustiedot 1 Lähtökohdat ja rajaukset 2 Käyttökohteista yleisesti Tämä muistio

Lisätiedot

Laajakaista kaikkien ulottuville Selvitysmies Harri Pursiainen

Laajakaista kaikkien ulottuville Selvitysmies Harri Pursiainen Laajakaista kaikkien ulottuville Selvitysmies Harri Pursiainen 1 Markkinoiden muutos Ennen kattavat palvelut syntyivät markkinaehtoisesti eikä valtio puuttunut toimintaan tiukalla sääntelyllä, veroilla

Lisätiedot

Telepalvelujen saatavuus- ja laatutiedot seminaari

Telepalvelujen saatavuus- ja laatutiedot seminaari Telepalvelujen saatavuus- ja laatutiedot seminaari 17.5.2013 Viestintävirasto, Helsinki [Esittäjän nimi, titteli] [pvm] 1 Seminaariohjelma 9:00 9:30 Aamiainen 9:30 11:00 Telepalveluiden laadun ja saatavuuden

Lisätiedot

Kotitalouksien kiinteät internet - liittymät. Tero Karttunen Oy Mikrolog Ltd

Kotitalouksien kiinteät internet - liittymät. Tero Karttunen Oy Mikrolog Ltd Kotitalouksien kiinteät internet - liittymät Tero Karttunen Oy Mikrolog Ltd Kotitalouden internet - toivelista! Edulliset käyttökustannukset! Helppo, edullinen käyttöönotto! Kiinteä internet-yhteys! Toimiva!

Lisätiedot

Televiestintäliittymien määrä Suomessa nelinkertaistui 20 vuodessa

Televiestintäliittymien määrä Suomessa nelinkertaistui 20 vuodessa Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 2009 Televiestintä 2008 Televiestintäliittymien määrä Suomessa nelinkertaistui 20 vuodessa Vuonna 1988 Suomessa oli kaikkiaan noin 2,6 miljoonaa puhelinliittymää;

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Asuntojen hinnat ja vuokrat. 16.6.2014 Leena Salminen

Toimintaympäristö. Asuntojen hinnat ja vuokrat. 16.6.2014 Leena Salminen Toimintaympäristö Asuntojen hinnat ja vuokrat Asuntojen hinnat laskeneet Asuntojen hinnat Vuoden 2008 finanssikriisin aiheuttaman asuntojen hintojen notkahduksen jälkeen ne ovat suhteellisen nopeasti palanneet

Lisätiedot

TELIA MYYNNISTÄ POISTUNEIDEN LIITTYMIEN HINNASTO

TELIA MYYNNISTÄ POISTUNEIDEN LIITTYMIEN HINNASTO Lisäpalveluiden ja toimenpidemaksujen hinnat löytyvät osoitteesta: telia.fi/hinnasto ja voimassa oleva Matkapuhelin ulkomailla -hinnasto osoitteesta: telia.fi/matkalla. Soneran matkapuhelinliittymien hinnat

Lisätiedot

Tulosten ohjeellinen tulkinta-asteikko on seuraava: alle 60 huono taso 60 75 välttävä / tyydyttävä 75 100 hyvä / erittäin hyvä.

Tulosten ohjeellinen tulkinta-asteikko on seuraava: alle 60 huono taso 60 75 välttävä / tyydyttävä 75 100 hyvä / erittäin hyvä. EPSI Rating tutkii vuosittain suomalaisten tyytyväisyyttä kunnallisiin palveluihin. Indeksi tuotetaan asteikolla 0 100, missä 75 on hyvä taso. Suomen kuntien keskimääräinen tyytyväisyys asuinkuntaan nousee

Lisätiedot

Matkaviestinverkon palveluiden volyymi jatkoi kasvua vuonna 2007

Matkaviestinverkon palveluiden volyymi jatkoi kasvua vuonna 2007 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 2008 Televiestintä 2007 Matkaviestinverkon palveluiden volyymi jatkoi kasvua vuonna 2007 Matkaviestinverkon palveluiden käyttö kasvoi aiempien vuosien tapaan edellisvuodesta

Lisätiedot

Hinnasto 2012. DNA Pro 1. DNA Pro 500. DNA Pro 1000+ DNA Pro 3500. DNA Pro Puhe -liittymät. 3,90 /kk. 16,90 /kk c) 19,80 /kk c) 37,90 /kk c) 3000 min

Hinnasto 2012. DNA Pro 1. DNA Pro 500. DNA Pro 1000+ DNA Pro 3500. DNA Pro Puhe -liittymät. 3,90 /kk. 16,90 /kk c) 19,80 /kk c) 37,90 /kk c) 3000 min Hinnasto 2012 DNA Pro Puhe -liittymät Kaikki DNA Pro -liittymät sisältävät nopean nettiyhteyden ja 50 tuntia puheluita DNA Pro- ja DNA-liittymiin. DNA Pro 1 3,90 /kk Liittymän avausmaksu 2,90 Kk-maksuun

Lisätiedot

MARKKINAKATSAUS 2/2012. Laajakaista- ja puhelinpalvelut

MARKKINAKATSAUS 2/2012. Laajakaista- ja puhelinpalvelut MARKKINAKATSAUS 2/2012 Laajakaista- ja puhelinpalvelut Tilastokatsaus heinä-joulukuu 2011 Viestintävirasto 2012 Tiedustelut: markkinaselvitykset@ficora.fi Tietoja lainatessa lähteenä on mainittava Viestintävirasto.

Lisätiedot

/9411/2012. Markkina-analyysi huomattavasta markkinavoimasta kiinteästä puhelinverkosta nousevan puheliikenteen tukkumarkkinalla

/9411/2012. Markkina-analyysi huomattavasta markkinavoimasta kiinteästä puhelinverkosta nousevan puheliikenteen tukkumarkkinalla 31.5.2013 828/9411/2012 Markkina-analyysi huomattavasta markkinavoimasta kiinteästä puhelinverkosta nousevan puheliikenteen tukkumarkkinalla 2 (31) Sisältö 1 Lähtökohdat huomattavan markkinavoiman tarkastelulle...

Lisätiedot

Palvelujen myynnin aloittaminen

Palvelujen myynnin aloittaminen Palvelujen myynnin aloittaminen Merja Saari Esityksen sisältö Tarjonnan alkaessa? Miten sopimukset on tehtävä? Mitä sopimusten pitää sisältää? Miten sopimuksia voi muuttaa? Miten virheet ja viivästykset

Lisätiedot

Yleistä asumistukea saavien talouksien vuokrat tammikuussa 2011

Yleistä asumistukea saavien talouksien vuokrat tammikuussa 2011 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola, ARA Puh. +358 400 996 067 Pirjo Ylöstalo, Kela Puh. 020 63 41390 Selvitys 1/2011 Yleistä asumistukea saavien talouksien vuokrat tammikuussa 2011 1.2.2010 Yleistä

Lisätiedot

Hinnasto. Sonera Ethernet. Julkinen

Hinnasto. Sonera Ethernet. Julkinen 1.1.2017 1 (6) Sonera Ethernet Yleistä Tämä hinnasto sisältää Sonera Ethernet Operator ja Sonera Ethernet Capacity -tuotteet. Ethernet Operator - tuote koostuu nieluliittymästä (MEOD) ja siihen kytkettävistä

Lisätiedot

Operaattorivertailu SELVITYS LTE VERKKOJEN KUULUVUUDESTA

Operaattorivertailu SELVITYS LTE VERKKOJEN KUULUVUUDESTA Operaattorivertailu SELVITYS LTE VERKKOJEN KUULUVUUDESTA SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 3 YLEISTÄ... 4 TAVOITE... 5 PAIKKAKUNNAT... 5 MITATUT SUUREET JA MITTAUSJÄRJESTELMÄ... 6 MITATUT SUUREET... 6 MITTAUSJÄRJESTELMÄ...

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus OPn Ekonomistit

Asuntomarkkinakatsaus OPn Ekonomistit Asuntomarkkinakatsaus 8.11.2016 OPn Ekonomistit 2 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä asuntomarkkinoiden kehityksestä 2. Asuntojen hinnat ja vuokrat 3. Asuntolainojen korot ja lainakannan kehitys 4. Asuntotuotanto

Lisätiedot

Asuntosijoittamisen alueelliset tuotot vuosina 2014-2018. Julkaisuvapaa 24.6.2014 klo 10

Asuntosijoittamisen alueelliset tuotot vuosina 2014-2018. Julkaisuvapaa 24.6.2014 klo 10 Asuntosijoittamisen alueelliset tuotot vuosina 2014-2018 Julkaisuvapaa 24.6.2014 klo 10 Lähestymistapa Tutkimus tehtiin edellisen kerran vuonna 2013. Asuntosijoittamisen kannattavuuteen vaikuttavat tekijät:

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2012

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2012 2014:28 Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2012 Helsingissä mediaanitulo 26 300 euroa Helsinkiläisen vuositulot keskimäärin 32 800 euroa Pääomatuloja huomattavasti edellisvuotta vähemmän Veroja

Lisätiedot

Viestintävirasto 2015. Tietoja lainatessa lähteenä on mainittava Viestintävirasto. Toimialakatsaus 3/2015 2

Viestintävirasto 2015. Tietoja lainatessa lähteenä on mainittava Viestintävirasto. Toimialakatsaus 3/2015 2 Toimialakatsaus 3/2015 Viestintävirasto 2015 Tietoja lainatessa lähteenä on mainittava Viestintävirasto. Toimialakatsaus 3/2015 2 Sisällys Esipuhe... 5 1 Tiedonsiirto- ja puhelinpalvelujen kehitys... 6

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 asuntokuntia Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 30.9.2013 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 Lahdessa oli vuoden 2012 lopussa 53 880 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 558 asuntokunnalla.

Lisätiedot

Elisa Uutiset. Touko/kesäkuu 2008. Tekee sen helpoksi.

Elisa Uutiset. Touko/kesäkuu 2008. Tekee sen helpoksi. Elisa Uutiset Touko/kesäkuu 2008 Tekee sen helpoksi. Elisalla Suomen paras 3G-verkko Tuoreen kuuluvuusselvityksen mukaan Elisalla on Suomen paras 3G-verkko. Riippumaton tutkimus osoittaa Elisan olevan

Lisätiedot

Vanhojen asuntojen hintojen kasvu yhtä ripeää kuin pääkaupunkiseudulla

Vanhojen asuntojen hintojen kasvu yhtä ripeää kuin pääkaupunkiseudulla Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 14.2.2013 Vanhojen asuntojen hintojen kasvu yhtä ripeää kuin pääkaupunkiseudulla Asunnon hintaan vaikuttaa moni tekijä, joista mainittakoon rakennuksen talotyyppi,

Lisätiedot

Viestintävirastolle toimitettavat kiinteiden tiedonsiirtoliittymien saatavuustiedot

Viestintävirastolle toimitettavat kiinteiden tiedonsiirtoliittymien saatavuustiedot MuistioLUONNOS 1 (8) Asiakkuudet Dnro: 2.4.2014 437/501/2013 Viestintävirastolle toimitettavat kiinteiden tiedonsiirtoliittymien saatavuustiedot 1 Lähtökohdat 2 Käyttökohteista yleisesti Tämä muistio on

Lisätiedot

Osakeasuntojen hinnat Helsingissä tammi-maaliskuussa 2013

Osakeasuntojen hinnat Helsingissä tammi-maaliskuussa 2013 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 17 2013 Osakeasuntojen hinnat Helsingissä tammi-maaliskuussa 2013 Asuntojen keskihinta 3 885 Keskihinta kerrostaloasunnoissa 4 032 ja rivitaloasunnoissa 3 370

Lisätiedot

Kauniaisissa parhaat kuntapalvelut

Kauniaisissa parhaat kuntapalvelut Kauniaisissa parhaat kuntapalvelut Julkaisuvapaa maanantaina 10.12.2012 klo. 06.00 Kuntarating 2012 Suomen kuntien asukastyytyväisyystutkimus Kansainvälinen ja riippumaton EPSI Rating tutkii johdonmukaisesti

Lisätiedot

Operaattorivertailu SELVITYS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA TOIMIVIEN 3G MATKAVIESTINVERKKOJEN DATANOPEUKSISTA

Operaattorivertailu SELVITYS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA TOIMIVIEN 3G MATKAVIESTINVERKKOJEN DATANOPEUKSISTA Operaattorivertailu SELVITYS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA TOIMIVIEN 3G MATKAVIESTINVERKKOJEN DATANOPEUKSISTA SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 3 YLEISTÄ... 4 TAVOITE... 4 PAIKKAKUNNAT... 5 MITATUT SUUREET JA MITTAUSJÄRJESTELMÄ...

Lisätiedot

Viestintäpalvelujen kuluttajatutkimus 2010

Viestintäpalvelujen kuluttajatutkimus 2010 Viestintäpalvelujen kuluttajatutkimus 00 Yksikönjohtaja Sakari Nurmela Työnro: 78678 TNS Gallup Oy, Itätuulenkuja 0, 000 Espoo Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

TELIA MYYNNISTÄ POISTUNEIDEN LIITTYMIEN HINNASTO

TELIA MYYNNISTÄ POISTUNEIDEN LIITTYMIEN HINNASTO Lisäpalveluiden ja toimenpidemaksujen hinnat löytyvät osoitteesta: telia.fi/hinnasto ja voimassa oleva Matkapuhelin ulkomailla -hinnasto osoitteesta: telia.fi/matkalla. Soneran matkapuhelinliittymien hinnat

Lisätiedot

Euroopan talouskriisi ja elinolot. Kansainvälinen palkkavertailu 11.3.2013

Euroopan talouskriisi ja elinolot. Kansainvälinen palkkavertailu 11.3.2013 Euroopan talouskriisi ja elinolot Kansainvälinen palkkavertailu 11.3.2013 Esityksen aiheita Suomalaisen palkansaajan asema on parantunut hieman Euroopassa talouskriisin aikana ja sitä seuraavina vuosina

Lisätiedot

Kuvio 1. Suomen rahalaitoksista nostetut kotitalouksien uudet asuntolainat ja uusien nostojen keskikorko

Kuvio 1. Suomen rahalaitoksista nostetut kotitalouksien uudet asuntolainat ja uusien nostojen keskikorko Kuvio. Suomen rahalaitoksista nostetut kotitalouksien uudet asuntolainat ja uusien nostojen keskikorko asuntolainat, m keskikorko, %,,,,,, Lähde: Suomen Pankki Kuvio. Suomen rahalaitoksista nostetut kotitalouksien

Lisätiedot

@450-laajakaista kylien tietoliikenneratkaisuna Kokonaisvaltainen kyläsuunnittelu seminaari 23.4.2009 Pori. Anne Suomi, Digita Oy

@450-laajakaista kylien tietoliikenneratkaisuna Kokonaisvaltainen kyläsuunnittelu seminaari 23.4.2009 Pori. Anne Suomi, Digita Oy @450-laajakaista kylien tietoliikenneratkaisuna Kokonaisvaltainen kyläsuunnittelu seminaari 23.4.2009 Pori Anne Suomi, Digita Oy Agenda 1. Laajakaista mobiiliksi 2. Kylien laajakaistayhteydet valtioneuvoston

Lisätiedot

Viestintävirasto Muistio 824/9512/2010 1 (5) Viestintämarkkinat ja -palvelut 1.7.2010

Viestintävirasto Muistio 824/9512/2010 1 (5) Viestintämarkkinat ja -palvelut 1.7.2010 Viestintävirasto Muistio 824/9512/2010 1 (5) YHTEENVETO YLEISPALVELUN INTERNET-YHTEYSPALVELUN HINNOITTELUN KOHTUULLISUUTTA KOSKEVASTA MUISTIOSTA SAADUISTA LAUSUNNOISTA Teleyritykset TeliaSonera Finland

Lisätiedot

Maan hinnan laskennallinen osuus asunnon hinnasta vuosina 1995, 2005 ja Risto Peltola, Maanmittauslaitos

Maan hinnan laskennallinen osuus asunnon hinnasta vuosina 1995, 2005 ja Risto Peltola, Maanmittauslaitos Maan hinnan laskennallinen osuus asunnon hinnasta vuosina 1995, 2005 ja 2015 Risto Peltola, Maanmittauslaitos 28.11.2017 2 Miksi aihetta on tarpeen tutkia? Asuntojen hintojen nousu kasvavilla kaupunkiseuduilla

Lisätiedot

Operaattorivertailu SELVITYS LTE VERKKOJEN NOPEUDESTA

Operaattorivertailu SELVITYS LTE VERKKOJEN NOPEUDESTA Operaattorivertailu SELVITYS LTE VERKKOJEN NOPEUDESTA SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 3 YLEISTÄ... 4 TAVOITE... 5 PAIKKAKUNNAT... 5 MITATUT SUUREET JA MITTAUSJÄRJESTELMÄ... 6 MITATUT SUUREET... 6 MITTAUSJÄRJESTELMÄ...

Lisätiedot

Määräys PUHELINNUMERON SIIRRETTÄVYYDESTÄ. Annettu Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2006

Määräys PUHELINNUMERON SIIRRETTÄVYYDESTÄ. Annettu Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2006 1 (6) Määräys PUHELINNUMERON SIIRRETTÄVYYDESTÄ Annettu Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2006 Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain (393/2003) 52 ja 129

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 12.9.2014

Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 12.9.2014 Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 12.9.2014 2 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä asuntomarkkinoiden kehityksestä 2. Asuntojen hinnat 3. Asuntojen hinnat alueilla 4. Asuntojen hintojen suhde palkkaan 5. Vuokrat

Lisätiedot

Asuntosijoittamisen alueelliset tuotot vuosina 2013-2017. Julkaisuvapaa 3.7.2013 klo 9.00

Asuntosijoittamisen alueelliset tuotot vuosina 2013-2017. Julkaisuvapaa 3.7.2013 klo 9.00 Asuntosijoittamisen alueelliset tuotot vuosina 2013-2017 Julkaisuvapaa 3.7.2013 klo 9.00 Lähestymistapa Asuntosijoittamisen tuotto (%) = Bruttovuokratuotto (%) + Arvonnousu (%) Bruttovuokratuotto lasketaan

Lisätiedot

Viestintämarkkinat Suomessa 2010 VUOSIKATSAUS

Viestintämarkkinat Suomessa 2010 VUOSIKATSAUS Markkinakatsaus 1/2011 Viestintämarkkinat Suomessa 2010 VUOSIKATSAUS Viestintävirasto 2011 Tiedustelut: markkinaselvitykset@ficora.fi 2 Sisällysluettelo Johdanto... 4 Telepalvelut... 5 Uusien direktiivien

Lisätiedot

3G-verkkojen tiedonsiirtonopeuksien vertailu 2/2013

3G-verkkojen tiedonsiirtonopeuksien vertailu 2/2013 3G-verkkojen tiedonsiirtonopeuksien vertailu 2/2013 18. helmikuuta 2013 Omnitele Ltd. Mäkitorpantie 3B P.O. Box 969, 00101 Helsinki Finland Puh: +358 9 695991 Fax: +358 9 177182 E-mail: contact@omnitele.com

Lisätiedot

Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy SELVITYS - 2014 JÄTELAUTAKUNNAN PYYNTÖ TOIMITTAA HINTOJEN VERTAILUTIETOJA

Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy SELVITYS - 2014 JÄTELAUTAKUNNAN PYYNTÖ TOIMITTAA HINTOJEN VERTAILUTIETOJA Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy SELVITYS - 2014 JÄTELAUTAKUNNAN PYYNTÖ TOIMITTAA HINTOJEN VERTAILUTIETOJA Jätelautakunnan pyynnöstä alla on koottuna hintatietoja. Hintavertailuja Itä-Suomen alueella Hintatiedot

Lisätiedot

Welhon liiketoiminta osaksi DNA:ta 31.5.2010

Welhon liiketoiminta osaksi DNA:ta 31.5.2010 Welhon liiketoiminta osaksi DNA:ta 31.5.2010 Welhon liiketoiminta osaksi DNA:ta Perustiedot (1/2) Sanoma myy Suomen suurimman kaapelitelevisio-operaattori Welhon liiketoiminnan tietoliikennekonserni DNA:lle

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä heinä syyskuussa 2012

Asuntojen hinnat Helsingissä heinä syyskuussa 2012 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 37 2012 Asuntojen hinnat Helsingissä heinä syyskuussa 2012 Asuntojen keskihinta 3 808 Keskihinta kerrostaloasunnoissa 3 969 ja rivitaloasunnoissa 3 246 Asuntojen

Lisätiedot

Markkinakatsaus 3/2010. Puolivuosikatsaus 2010. Markkinakatsaus 3/2010

Markkinakatsaus 3/2010. Puolivuosikatsaus 2010. Markkinakatsaus 3/2010 Markkinakatsaus 3/2010 Puolivuosikatsaus 2010 Markkinakatsaus 3/2010 Markkinakatsaus 3/2010 - Puolivuosikatsaus 2010 12.10.2010 Viestintävirasto 2010 Tiedustelut: markkinaselvitykset@ficora.fi SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

HAJA-ASUTUSALUEIDEN LAAJAKAISTAHANKE 14.10.2010 Pyyntö hanke-ehdotuksiksi Osa 5. Hanke-ehdotuslomake

HAJA-ASUTUSALUEIDEN LAAJAKAISTAHANKE 14.10.2010 Pyyntö hanke-ehdotuksiksi Osa 5. Hanke-ehdotuslomake HAJA-ASUTUSALUEIDEN LAAJAKAISTAHANKE 14.10.2010 Pyyntö hanke-ehdotuksiksi Osa 5. Hanke-ehdotuslomake Tiedot hankkeesta ja hanke-ehdotuksen laatijasta Hankkeen nimi ja kunta Hämeenlinnan Hauhon laajakaistahanke,

Lisätiedot

Markkinakatsaus 4/2011. Viestintäpalvelujen muutos - Siirtyvätkö kaikki kuluttajat internetiin?

Markkinakatsaus 4/2011. Viestintäpalvelujen muutos - Siirtyvätkö kaikki kuluttajat internetiin? Markkinakatsaus 4/2011 Viestintäpalvelujen muutos - Siirtyvätkö kaikki kuluttajat internetiin? 1 Viestintävirasto 2011 Tiedustelut: markkinaselvitykset@ficora.fi Tietoja lainatessa lähteenä on mainittava

Lisätiedot

Laajakaistayhteys kaikille eurooppalaisille: komissio käynnistää keskustelun yleispalvelun tulevaisuudesta

Laajakaistayhteys kaikille eurooppalaisille: komissio käynnistää keskustelun yleispalvelun tulevaisuudesta IP/08/1397 Bryssel 25. syyskuuta 2008 Laajakaistayhteys kaikille eurooppalaisille: komissio käynnistää keskustelun yleispalvelun tulevaisuudesta Kuinka EU voisi taata laajakaistaisen internet-yhteyden

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2010

Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2010 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 29 2012 Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2010 Helsingissä keskitulot 31 200 euroa Pääomatulot nousivat kolmanneksen Veroja ja veroluonteisia maksuja 7 400 euroa

Lisätiedot

Espoo IKÄVAKIOIDUT. Yhteensä 0,0. Ikäluokittain. IKÄVAKIOIMATTOMAT Yhteensä -100-50 0 50 100 1,8 0,6 8,3 2,9

Espoo IKÄVAKIOIDUT. Yhteensä 0,0. Ikäluokittain. IKÄVAKIOIMATTOMAT Yhteensä -100-50 0 50 100 1,8 0,6 8,3 2,9 Espoo % -00-0 0 0 00 0 -, -,, 0,,,,0, -, -, -0, -, -, -,, - v. -, -0,,,, -, Espoo -00-0 -0-0 - 0 Miljoonaa euroa 0 -, -, -, -,0 -, -,0 -, -,, 0,, 0,,, 0, - v. -, -0,,, 0, -, Helsinki % -00-0 0 0 00 0,

Lisätiedot

Asuntojen hinnat ja vuokrat vuonna 2015

Asuntojen hinnat ja vuokrat vuonna 2015 euroa/m2 Irja Henriksson 22.3.2016 Asuntojen hinnat ja vuokrat vuonna 2015 Asunnon hintaan vaikuttaa moni tekijä, joista mainittakoon rakennuksen talotyyppi, sijainti sekä huoneistotyyppi. Yksiöiden neliöhinta

Lisätiedot

Energiatehokkuudella hoitovastikkeet kuriin

Energiatehokkuudella hoitovastikkeet kuriin Energiatehokkuudella hoitovastikkeet kuriin Selvitys kaukolämmön hintakehityksestä ja saavutettuja asiakastuloksia Lohjan alueen taloyhtiöissä. Lohja Kiinteistöjen kustannukset, palkat ja hinnat 2010-2014

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Liite 1 (5) SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA Hallinto / Talous- ja suunnittelupalvelut Talouden tuki -yksikkö

HELSINGIN KAUPUNKI Liite 1 (5) SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA Hallinto / Talous- ja suunnittelupalvelut Talouden tuki -yksikkö HELSINGIN KAUPUNKI Liite 1 (5) Liite 2. (HEL 2017-011196) Tiivistelmä Helsingin terveydenhuollon asukaskohtaisista kustannuksista vuonna 2016 Kuntaliiton vuosittain tekemässä vertailussa terveydenhuollon

Lisätiedot

Joensuun seutukirjaston tilastovertailu muiden maakuntakirjastojen kanssa

Joensuun seutukirjaston tilastovertailu muiden maakuntakirjastojen kanssa 1 (5) Joensuun seutukirjaston tilastovertailu muiden maakuntakirjastojen kanssa 1. Suoritevertailu Tilastoissa Joensuun seutukirjaston toimintatilastoja on verrattu muihin maakuntakirjastoihin, mutta pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusvertailu. Kooste vuodet 2009-2013 Tilanne 14.11.2014

20 suurimman kaupungin tuottavuusvertailu. Kooste vuodet 2009-2013 Tilanne 14.11.2014 20 suurimman kaupungin tuottavuusvertailu Kooste vuodet 2009-2013 Tilanne 14.11.2014 Tasovertailut Vuosi 2013 120 Kotihoito, kunnallinen 4,00 100 3,50 3,00 80 ka. 76 2,50 60 2,00 40 1,50 1,00 20 0,50 0

Lisätiedot

Päivä ? 1.0. Sonera Sopiva Pro on TeliaSonera Finland Oyj:n (jäljempänä Sonera ) yritysasiakkaille suunnattu matkapuhelinliittymä.

Päivä ? 1.0. Sonera Sopiva Pro on TeliaSonera Finland Oyj:n (jäljempänä Sonera ) yritysasiakkaille suunnattu matkapuhelinliittymä. 17.09.2014 1 (5) Sonera Sopiva Pro 1 Palvelun yleiskuvaus Sonera Sopiva Pro on TeliaSonera Finland Oyj:n (jäljempänä Sonera ) yritysasiakkaille suunnattu matkapuhelinliittymä. Sonera Sopiva Pro on kokonaispaketti,

Lisätiedot

DNA LIITTYMÄHINNASTO 11/2016

DNA LIITTYMÄHINNASTO 11/2016 DNA LIITTYMÄHINNASTO 11/2016 DNA Rajaton -liittymät Ei käyttökattoa, liittymät sisältävät rajoittamattoman määrän kotimaan puheluita, teksti- ja multimediaviestejä sekä tiedonsiirtoa. DNA Rajaton 3G Perus

Lisätiedot

FiComin lausunto taajuuspoliittisesta periaatepäätöksestä

FiComin lausunto taajuuspoliittisesta periaatepäätöksestä 1 Lausunto 29.11.2011 ML Liikenne- ja viestintäministeriö Asia: Lausuntopyyntö 2006/02/2011 kirjaamo@lvm.fi kaisa.laitinen@lvm.fi FiComin lausunto taajuuspoliittisesta periaatepäätöksestä Tietoliikenteen

Lisätiedot

3.12.2012 350/9411/2011 MARKKINA-ANALYYSI HUOMATTAVASTA MARKKINAVOIMASTA TUKKU- TASON LAAJAKAISTAPALVELUJEN MARKKINALLA

3.12.2012 350/9411/2011 MARKKINA-ANALYYSI HUOMATTAVASTA MARKKINAVOIMASTA TUKKU- TASON LAAJAKAISTAPALVELUJEN MARKKINALLA 3.12.2012 350/9411/2011 MARKKINA-ANALYYSI HUOMATTAVASTA MARKKINAVOIMASTA TUKKU- TASON LAAJAKAISTAPALVELUJEN MARKKINALLA 2 (41) SISÄLLYSLUETTELO: 1. LÄHTÖKOHDAT HUOMATTAVA MARKKINAVOIMAN TARKASTELULLE...

Lisätiedot

Elisa Matkapuhelinliittymä Hinnasto 1.1.2012 henkilöasiakkaalle. Hinnat sis. alv. 23 %

Elisa Matkapuhelinliittymä Hinnasto 1.1.2012 henkilöasiakkaalle. Hinnat sis. alv. 23 % Elisa Matkapuhelinliittymä Hinnasto 1.1.2012 henkilöasiakkaalle Hinnat sis. alv. 23 % 1 Sisällysluettelo: Minuuttihinnoitellut Elisa Oiva -liittymät...3 Elisa Puhepaketti -liittymät...4 Elisa Mobiililaajakaista

Lisätiedot

Osakeasuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2013

Osakeasuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2013 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 1 2014 Osakeasuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2013 Valokuva: Kallio Virva Kuparinen Asuntojen keskihinta 3 973 /m 2 Keskihinta kerrostaloasunnoissa

Lisätiedot

Sisällys. Katsaus vuoteen 2012 Q4 2012 taloudellinen ja operatiivinen katsaus Liiketoimintojen menestyminen Strategian toteutus Näkymät vuodelle 2013

Sisällys. Katsaus vuoteen 2012 Q4 2012 taloudellinen ja operatiivinen katsaus Liiketoimintojen menestyminen Strategian toteutus Näkymät vuodelle 2013 Sisällys Katsaus vuoteen 2012 Q4 2012 taloudellinen ja operatiivinen katsaus Liiketoimintojen menestyminen Strategian toteutus Näkymät vuodelle 2013 2 Vuosi 2012 Liikevaihdon kasvu ylitti jälleen toimialan

Lisätiedot

Laajakaistaverkot kaikille. Juha Parantainen

Laajakaistaverkot kaikille. Juha Parantainen Laajakaistaverkot kaikille Juha Parantainen Liittymät Laajakaistaliittymät Suomessa 4 000 000 3 000 000 2 000 000 Mobiili (3G / 4G) Langaton (@450, WiMax) Kaapelimodeemi Kiinteistöliittymä DSL Valokuitu

Lisätiedot

MARKKINAKATSAUS 7/2012. AV-sisältöpalvelut Suomessa

MARKKINAKATSAUS 7/2012. AV-sisältöpalvelut Suomessa MARKKINAKATSAUS 7/2012 AV-sisältöpalvelut Suomessa Televisio ja videosisältöjen katselu 2012 Viestintävirasto 2012 Tiedustelut: markkinaselvitykset@ficora.fi Tietoja lainatessa lähteenä on mainittava Viestintävirasto.

Lisätiedot

Mobiiliverkkojen tiedonsiirtonopeuksien. metrossa, 12/2017

Mobiiliverkkojen tiedonsiirtonopeuksien. metrossa, 12/2017 Mobiiliverkkojen tiedonsiirtonopeuksien vertailu metrossa, 12/217 Tiivistelmä Tutkimuksen kohde Oy Omnitele Ab on Oyj:n tilauksesta suorittanut kotimaisten mobiiliverkkojen (, /Saunalahti ja ) tiedonsiirtonopeuksien

Lisätiedot

Viestintävirastolle toimitettavat matkaviestinverkon saatavuustiedot

Viestintävirastolle toimitettavat matkaviestinverkon saatavuustiedot Muistio TIKU-SL-A 1 (5) Dnro: 8.4.2015 93/501/2014 Viestintävirastolle toimitettavat matkaviestinverkon saatavuustiedot 1 Lähtökohdat 2 Käyttökohteista yleisesti Tämä muistio on laadittu osana keväällä

Lisätiedot