/9411/2012. Markkina-analyysi huomattavasta markkinavoimasta kiinteästä puhelinverkosta nousevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "25.1.2013 828/9411/2012. Markkina-analyysi huomattavasta markkinavoimasta kiinteästä puhelinverkosta nousevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla"

Transkriptio

1 /9411/2012 Markkina-analyysi huomattavasta markkinavoimasta kiinteästä puhelinverkosta nousevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla

2 2 (32) Sisältö 1 Lähtökohdat huomattavan markkinavoiman tarkastelulle Puhelinpalveluiden vähittäismarkkinat Puhelinpalveluiden vähittäismarkkinoiden yleinen kehitys Puhelinverkkojen liittymämäärien kehitys Puhelinliittymien levinneisyys Puhelinverkkojen puheluminuuttien kehitys Erillään puhelinliittymästä tarjottavien puhepalveluiden merkitys Puhelinpalveluiden hinnoittelu Kysynnän korvattavuus puhelinpalveluiden vähittäismarkkinoilla Tarjonnan korvattavuus puhelinpalveluiden vähittäismarkkinoilla Maantieteelliset markkinat puhelinpalveluiden vähittäismarkkinoilla Yhteenveto puhelinpalveluiden vähittäismarkkinoista Ennakkosääntelyn tarpeen arviointi kiinteästä puhelinverkosta nousevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla Vähittäismarkkinoiden kilpailutilanne ja tukkumarkkinoiden ennakkosääntelyn tarpeen arviointi Ennakkosääntelyn tarpeen arviointi Markkina-analyysin lopputulos... 31

3 3 (32) 1 Lähtökohdat huomattavan markkinavoiman tarkastelulle Viestintämarkkinalain (393/2003) 17 1 momentin mukaan Viestintäviraston on kilpailutilanteen selvittämiseksi tehtävä markkina-analyysi merkityksellisiksi määritellyistä tukku- ja vähittäismarkkinoista säännöllisin väliajoin. Merkityksellisiä viestintämarkkinoita määritellessään viestintämarkkinalain 16 velvoittaa Viestintävirastoa ottamaan huomioon komission suosituksen 1. Relevantit hyödykemarkkinat muodostuvat tässä asiassa kiinteästä puhelinverkosta nousevan puheliikenteen tukkutarjonnasta. Kysymyksessä ovat komission suosituksen mukaiset tukkutason markkinat (markkina n:o 2). Viestintävirasto analysoi kiinteästä puhelinverkosta nousevan puheliikenteen tukkumarkkinat edellisen kerran vuonna Tuolloin Viestintävirasto antoi 18 teleyritykselle päätöksen huomattavasta markkinavoimasta sekä piti 16 yrityksen osalta voimassa aikaisemman päätöksen huomattavasta markkinavoimasta 2. Yrityskohtaiset päätökset ja markkina-analyysi ovat luettavissa kokonaisuudessaan viraston internetsivuilla 3. Viestintävirasto analysoi samanaikaisesti kiinteästä puhelinverkosta nousevan puheliikenteen tukkumarkkinoiden ohella myös yksittäiseen kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinat (komission suosituksen mukainen markkina n:o 3). 2 Puhelinpalveluiden vähittäismarkkinat Kiinteästä puhelinverkosta nousevan puheliikenteen tukkupalveluiden kysyntä on niin sanotusti johdettua kysyntää puhepalveluiden vähittäismarkkinoilta. Komission suosituksen mukaan tukkumarkkinoiden ennakkosääntelyn tavoitteena on puuttua vähittäismarkkinoiden kilpailuongelmiin. Tästä johtuen on tärkeää selvittää kyseisten vähittäismarkkinoiden kilpailutilanne ja arvioida ennakkosääntelyn tarve kyseisessä kilpailutilanteessa. Vähittäismarkkinoiden kilpailutilanteen selvittämisen kannalta tulee ensin tarkastella puhepalveluiden kannalta relevantteja vähittäismarkkinoita. Markkinoiden tarkastelussa arvioidaan kiinteässä puhelinverkossa tarjottaville puhepalveluille korvaavia vaihtoehtoja, joihin loppukäyttäjät voisivat siirtyä ilman merkittäviä kustannuksia. 1 Komission suositus sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/21/EY mukaisesti ennakkosääntelyn alaisiksi tulevista merkityksellistä tuoteja palvelumarkkinoista sähköisen viestinnän alalla 2007/879/EY, EYVL L 344, , s Yhteenliittymisten ja yritysostojen seurauksena huomattava markkinavoiman asema koskee tällä hetkellä 29 teleyritystä. 3

4 4 (32) Puhepalveluiden käyttämiseen tarvitaan puhelinverkon liittymä. Puhelinverkon liittymäpalveluksi katsotaan yleisesti saatavilla oleva palvelu, joka mahdollistaa kotimaan- ja ulkomaanpuheluiden soittamisen ja vastaanottamisen sekä hätäpuhelupalveluiden käyttämisen kansallisessa ja kansainvälisessä numerointisuunnitelmassa olevan numeron tai numeroiden avulla. Puhelinverkon liittymiksi katsotaan kiinteän verkon puhelinliittymät, matkaviestinverkon puhelinliittymät sekä kiinteän verkon VoIP-liittymät. Näistä liittymistä voi käyttää puhepalveluita kiinteässä sijaintipaikassa. Vähittäismarkkinoiden tarkastelussa tutkitaan, ovatko matkaviestinverkon liittymien ja VoIP-liittymien kautta tarjottavat puhepalvelut korvaavia kiinteän verkon puhelinliittymien kautta tarjottuihin puhepalveluihin nähden. Esimerkiksi matkaviestinverkon puhelinliittymää voi käyttää muuallakin kuin kiinteässä sijaintipaikassa, ja sen kautta voi käyttää puhepalveluiden lisäksi myös muita palveluita, esimerkiksi SMS- ja MMSviestipalveluita. Korvaavuus ei näistä syistä välttämättä ole symmetristä, toisin sanoen vaikka matkaviestinverkon puhelinliittymä olisi korvaava kiinteän verkon puhelinliittymälle, kiinteän verkon puhelinliittymä ei välttämättä ole korvaava matkaviestinverkon liittymälle. Korvaavuuden symmetrisyyden ei kuitenkaan katsota olevan tämän tarkastelun kannalta olennaista, koska tarkastelussa on tarkoitus arvioida kiinteän verkon puhelinliittymille korvaavia palveluita. Nykyisin puhepalvelun tarjoaminen on sidottu kiinteäksi osaksi puhelinliittymän tarjontaa. Esimerkiksi puhelinliittymän kuukausimaksu voi sisältää mahdollisuuden soittaa ennalta sovittu määrä puheluminuutteja ilman lisäkustannuksia. Kiinteässä puhelinverkossa puhepalveluita tarjotaan erillään kiinteän verkon puhelinliittymistä, mutta näiden palveluiden käyttö on kiinteän verkon puhepalveluiden kokonaisuuden kannalta vähäistä. Matkaviestinverkon ja VoIP-liittymien osalta puhepalveluita ei käytännössä tarjota erillään puhelinliittymästä. Siten seuraavassa vähittäismarkkinoiden tarkastelussa puhepalvelun kysyntää ja tarjontaa tarkastellaan yhdessä puhelinliittymän kysynnän ja tarjonnan kanssa. Tarkastelun kohteena ovat vähittäismarkkinat, joilla kysyttäviä ja tarjottavia palveluita ovat puhelinliittymät sekä niiden kautta käytettävät puhepalvelut. Näiden palveluiden muodostamia vähittäismarkkinoita kutsutaan tässä tarkastelussa puhelinpalveluiden vähittäismarkkinoiksi.

5 5 (32) 2.1 Puhelinpalveluiden vähittäismarkkinoiden yleinen kehitys Puhelinverkkojen liittymämäärien kehitys Kiinteän verkon puhelinliittymät Kiinteän verkon puhelinliittymien 4 kokonaismäärä on ollut laskeva aina vuodesta 2000 asti, jolloin liittymiä oli lähes 2,9 miljoonaa kappaletta. Kun katsotaan kiinteän verkon puhelinliittymien määrän kehitystä viimeisten viiden vuoden aikana, liittyliittymiä oli vuoden 2007 puolivälissä noin 1,82 miljoonaa ja vuoden 2012 puolivälissä liittymää. Liittymien kokonaismäärä on laskenut viiden vuoden aikana noin liittymää eli noin 48 prosentilla. Vuodesta 2007 vuoteen 2012 liittymien määrä on laskenut keskimäärin 12 prosenttia vuodessa. Kotitalousasiakkaiden käytössä olevien liittymien määrä oli vuoden 2007 puolivälissä noin 1,22 miljoonaa ja vuoden 2012 puolivälissä noin liittymää. Kotitalousasiakkaiden käytössä olevien liittymien määrä on laskenut tänä aikana noin liittymää eli noin 61 prosentilla. Kotitalousasiakkaiden käytössä olevien liittymien määrä on laskenut keskimäärin 17 prosenttia vuodessa. Yritysasiakkaiden käytössä olevien liittymien määrä oli vuonna 2007 noin liittymää, mistä se kasvoi vuoden 2008 loppuun mennessä liittymään. Sen jälkeen liittymien määrä on vuoden 2012 puoliväliin mennessä laskenut noin liittymään, kaikkiaan noin 35 prosenttia vuoden 2008 liittymämäärään verrattuna. Vuoden 2008 jälkeen yritysasiakkaiden käytössä olevien liittymien määrä on laskenut keskimäärin yli 10 prosenttia vuodessa. 4 Kiinteän puhelinverkon liittymien kokonaismäärä sisältää kotitalous- ja yritysasiakkaiden käytössä olevat PSTNliittymät ja ISDN-liittymät sekä ISDN-järjestelmäliittymät käytössä oleviksi kanaviksi muutettuna.

6 6 (32) Tuhatta liittymää Kiinteän puhelinverkon puhelinliittymät Kiinteän puhelinverkon puhelinliittymät, kotitalousasiakkaat Kiinteän puhelinverkon liittymät, yritysasiakkaat Kuva 1. Kiinteän verkon puhelinliittymien kokonaismäärän sekä kotitalous- ja yritysasiakkaiden liittymämäärien kehitys vuosina Kiinteän verkon puhelinliittymien kokonaismäärän lasku on ollut vuodesta 2007 vuoteen 2012 lähes lineaarista. Mikäli kehitys jatkuisi samalla lasku-uralla, liittymämäärä alittaisi liittymää vuonna 2015.

7 7 (32) Tuhatta liittymää y = x + 2E+06 R² = 0,9963 Kiinteän puhelinverkon puhelinliittymät Kiinteän puhelinverkon puhelinliittymät, ennuste Kuva 2. Kiinteän verkon puhelinliittymien kokonaismäärän kehitys ja ennuste Matkaviestinverkon puhelinliittymät Samaan aikaan, kun kiinteän verkon puhelinliittymien määrä on vähentynyt, matkaviestinverkon puhelinliittymien määrä on vastaavasti kasvanut. Matkaviestinverkon puhelinliittymien kokonaismäärä 5 oli vuoden 2007 puolivälissä 5,81 miljoonaa ja vuoden 2012 puolivälissä 9,14 miljoonaa liittymää. Liittymien kokonaismäärä on kasvanut viiden vuoden aikana noin 3,33 miljoonaa kappaleella eli noin 57 prosentilla. Vuosittainen kasvu on ollut keskimäärin yli 9 prosenttia. Matkaviestinverkon puhelinliittymistä kotitalousasiakkaiden käytössä oli vuoden 2007 puolivälissä 4,49 miljoonaa ja vuoden 2012 puolivälissä 6,97 miljoonaa liittymää. Kotitalousasiakkaiden käytössä olevien liittymien määrä kasvoi viiden vuoden aikana 2,48 miljoonaa kappaletta eli noin 55 prosenttia. Vuosittainen kasvu on ollut keskimäärin noin 9 prosenttia. Matkaviestinverkon puhelinliittymistä yritysasiakkaiden käytössä oli vuonna 2007 noin 1,32 miljoonaa ja vuonna 2012 noin 2,16 miljoonaa liittymää. Yritysliittymien määrä on kasvanut 5 Matkaviestinverkon liittymien kokonaismäärään on luettu puhe- ja viestikäytössä olevat liittymät, datakäytössä olevat liittymät sekä liittymät, joista käytetään sekä puhe- ja viestipalveluita että datapalveluita. Matkaviestinverkon liittymistä valtaosasta voi käyttää sekä puhe- ja viestipalveluita että datapalveluita.

8 8 (32) noin liittymän verran eli noin 64 prosenttia. Vuosittain kasvu on ollut keskimäärin yli 10 prosenttia. Tuhatta liittymää Matkaviestinverkon liittymät Matkaviestinverkon liittymät, kotitalousasiakkkaat Matkaviestinverkon liittymät, yritysasiakkaat Kuva 3. Matkaviestinverkon puhelinliittymien kokonaismäärän sekä kotitalous- ja yritysasiakkaiden liittymämäärien kehitys vuosina Kiinteän verkon VoIP-liittymät Puhelinliittymien levinneisyys Kiinteän verkon VoIP-liittymien 6 määrä on pieni verrattuna kiinteän verkon puhelinpuhelinliittymien ja matkaviestinverkon puhelinliittymien määrään. Vuosina VoIP-liittymien määrä kasvoi noin liittymästä noin liittymään. Vuoden 2010 jälkeen määrä on laskenut, ja vuoden 2012 puolivälissä liittymiä oli noin kappaletta. Noin puolet VoIPliittymistä on kotitalousasiakkaiden ja noin puolet yritysasiakkaiden käytössä. Lisäksi yritysasiakkaiden käytössä oli noin VoIP-puhelinvaihdeliittymää. Osa teleyrityksistä on lopettanut VoIP-liittymien uusmyynnin kokonaan. Ei ole todennäköistä, että kiinteän verkon VoIP-liittymien määrä kasvaisi merkittävästi lähitulevaisuudessa. Viestintäviraston teettämän kuluttajatutkimuksen 7 perusteella vuonna 2012 noin 14 prosentilla kotitalousasiakkaista oli käytössään kiinteän verkon puhelinliittymä ja yli 98 prosentilla oli matkaviestinverkon puhelinliittymä. Kiinteän verkon puhelinliittymä oli ainoa liittymä noin yhdellä prosentilla kotitalousasiak- 6 VoIP-liittymällä tarkoitetaan teleoperaattorin loppuasiakkaalle tarjoamaa kiinteän verkon laajakaistayhteyden päässä olevaa puhelinliittymää, jolla voi soittaa PSTN- ja matkaviestinverkkoihin ja jolla on kiinteän verkon puhelinnumero. 7 Viestintäpalvelujen kuluttajatutkimus 2012, Viestintävirasto

9 9 (32) kaista. Matkaviestinverkon puhelinliittymää ainoana liittymänä käytti yli 85 prosenttia kotitalousasiakkaista. Noin 13 prosentilla kotitalousasiakkaista oli käytössä sekä kiinteän verkon että matkaviestinverkon puhelinliittymä. 1,0 % 0,7 % 12,9 % Vain matkaviestinverkon puhelinliittymä Sekä kiinteän että matkaviestinverkon puhelinliittymä Vain kiinteän verkon puhelinliittymä 85,4 % Ei puhelinliittymää Kuva 4. Kotitalousasiakkaiden käytössä olevat puhelinliittymät vuonna Viestintäviraston vuodesta 2005 lähtien vuosittain teettämien kuluttajatutkimusten 8 mukaan sellaisten kotitalouksien osuus, joiden käytössä on kiinteän verkon puhelinliittymä, on laskenut koko tarkastelujakson ajan. Vuonna 2005 kiinteän verkon puhelinliittymä oli käytössä yli 50 prosentissa kotitalouksia. Matkaviestinverkon puhelinliittymä on ollut tarkastelujakson alusta lähtien yli 95 prosentilla suomalaisista. Viime vuosina osuus on vakiintunut prosentin tasolle. 8 Viestintäpalvelujen kuluttajatutkimus vuosina ; Telepalveluiden käyttötutkimus vuosina

10 10 (32) 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Kotitaloudessa kiinteän puhelinverkon puhelinliittymä Matkaviestinverkon liittymä puhekäytössä Kuva 5. Kiinteän verkon ja matkaviestinverkon puhelinliittymien käyttö kotitalouksissa. Viestintäviraston vuonna 2010 teettämän yritysten puhelinpalveluiden käyttöä kartoittaneen otantatutkimuksen mukaan noin 56 prosentissa yrityksistä oli käytössä kiinteän verkon puhelinliittymiä ja noin 97 prosentissa yrityksistä matkaviestinverkon puhelinliittymiä. Sellaisia yrityksiä, joissa oli ainoastaan kiinteän verkon puhelinliittymiä, oli noin 2 prosenttia. Liittymämäärien kehityksen perusteella ei ole syytä olettaa, että kiinteän verkon puhelinliittymiä käyttävien yritysten osuus olisi kasvanut tai matkaviestinverkon puhelinliittymiä käyttävien yritysten osuus laskenut vuoden 2010 jälkeen. 2,2 % 1,0 % 53,8 % 43,1 % Vain matkaviestinverkon puhelinliittymiä Sekä kiinteän että matkaviestinverkon puhelinliittymiä Vain kiinteän verkon puhelinliittymiä Ei puhelinliittymiä Kuva 6. Yritysasiakkaiden käytössä olevat puhelinliittymät vuonna 2010.

11 11 (32) Puhelinverkkojen puheluminuuttien kehitys Kiinteän verkon puhelinliittymistä vuosittain soitettujen puheluminuuttien 9 määrä on laskenut vuoden 2007 noin miljoonasta minuutista vuoden 2011 noin miljoonaan minuuttiin. Viiden vuoden aikana minuuttien määrä on vähentynyt noin miljoonaa minuuttia eli noin 62 prosenttia. Matkaviestinverkon puhelinliittymistä soitettujen minuuttien määrä on kasvanut vuoden 2007 noin miljoonasta minuutista vuoden 2012 noin miljoonaan minuuttiin. Minuuttien määrä on kasvanut noin miljoonaa minuuttia eli noin 19 prosenttia. Miljoonaa minuuttia Kiinteän puhelinverkon puhelinliittymistä soitetut puheluminuutit Matkaviestinverkon puhelinliittymistä soitetut puheluminuutit Kuva 7. Kiinteän verkon ja matkaviestinverkon puhelinliittymistä soitettujen minuuttien määrän kehitys Vuonna 2007 kiinteän verkon puhelinliittymistä soitetut puhelut olivat keskimäärin lähes minuutin matkaviestinverkon puhelinliittymistä soitettuja puheluita pidempiä. Vuoden 2007 jälkeen keskimääräisen kiinteän verkon puhelinliittymästä soitetun puhelun kesto on lyhentynyt ja keskimääräisen matkaviestinverkon puhelinliittymästä soitetun puhelun kesto pidentynyt. Vuonna 2011 keskimääräisen kiinteän verkon puhelinliittymästä soitetun puhelun kesto oli 3 min 10 s ja matkaviestinverkon puhelinliittymästä soitetun puhelun 3 min 9 s. Kiinteän verkon puhelinliittymää kohti soitettujen minuuttien määrä oli vuonna 2007 keskimäärin noin minuuttia ja vuonna 2011 noin minuuttia. Keskimääräisestä kiinteän 9 Kiinteästä puhelinverkosta soitetut puheluminuutit sisältävät myös VoIP-liittymistä soitetut puheluminuutit. VoIPliittymistä soitettujen minuuttien määrää ei ole katsottu tarpeelliseksi selvittää erikseen. VoIP-liittymien määrä oli vuonna 2011 kaikkiaan noin 2,5 % kaikista kiinteän verkon puheliittymistä. Korkeimmillaan VoIP-liittymien osuus kaikista kiinteän verkon puheliittymistä oli vuonna 2010, noin 3,5 %.

12 12 (32) verkon puhelinliittymästä soitettiin vuonna 2011 lähes 40 prosenttia vähemmän puheluminuutteja kuin vuonna Erillään puhelinliittymästä tarjottavien puhepalveluiden merkitys Nousevalla liikenteellä tarkoitetaan teleyrityksen puhelinverkon käyttöä, kun yhteys muodostetaan teleyrityksen puhelinverkosta toisen teleyrityksen puhelinverkkoon. Nouseva liikenne on liikennettä kutsuvan tilaajan liittymästä yhteenliittämispisteeseen. Kiinteästä puhelinverkosta nousevan puheliikenteen tukkupalvelu mahdollistaa teleyritykselle puhepalveluiden tarjoamisen muun teleyrityksen kiinteän verkon puhelinliittymäasiakkaalle. Mikäli kiinteän verkon puhelinliittymäasiakas haluaa ostaa kiinteän verkon puhepalvelun muulta kuin oman puhelinliittymän tarjoavalta yritykseltä, asiakkaalla on käytössään seuraavat vaihtoehdot: Valita puhepalvelun tarjoaja puhelukohtaisesti valitsemalla operaattoritunnus puhelua soittaessaan Valita puhepalvelun tarjoaja liikennelajikohtaisesti tekemällä liikennelajikohtainen ensisijaisvalintasopimus (ESVsopimus) haluamansa ESV-sopimuksia tarjoavan teleyrityksen kanssa. Matkaviestinverkon puhelinliittymien ja VoIP-liittymien osalta puhepalveluita ei käytännössä tarjota erillään puhelinliittymästä. Vuonna 2011 kiinteän verkon puhelinliittymistä soitettiin kaikkiaan miljoonaa puheluminuuttia. Näistä minuuteista noin 20 prosenttia soitettiin saman kiinteän puhelinverkon sisällä. Kaikkiaan noin 80 prosenttia (1 232 miljoonaa minuuttia) nousi kiinteästä puhelinverkosta joko johonkin muuhun kiinteään puhelinverkkoon tai matkaviestinverkkoon, ulkomaille tai muihin verkkoihin. Kaikkiaan puhelinliittymistä, mukaan lukien matkaviestinverkon puhelinliittymät, soitettiin yhteensä miljoonaa puheluminuuttia. Tukkupalveluna ostettua kiinteästä puhelinverkosta nousevaa puheliikennettä oli kaikkiaan 68 miljoonaa minuuttia. Kaikesta kiinteästä puhelinverkosta nousevasta liikenteestä tukkupalveluna ostettua liikennettä oli kaikkiaan alle 6 prosenttia. Kaikista kiinteän verkon puhelinliittymistä soitetuista puheluminuuteista, mukaan lukien saman kiinteän verkon sisällä soitetut puhelut, vastaava osuus on yli 4 prosenttia. Kaikista soitetuista vähittäispuheluminuuteista, mukaan lukien matkaviestinverkon puhelinliittymistä soitetut minuutit, vastaava osuus on alle yhden prosentin.

13 13 (32) Puhelinpalveluiden hinnoittelu Tukkupalveluna ostettu kiinteästä verkosta nouseva puheliikenne sisältää operaattorivalinnalla tai ESV-sopimuksella soitettujen minuuttien lisäksi myös yritysnumeroihin soitetut minuutit. Operaattorivalinnalla tai ESV-sopimuksella soitettujen minuuttien osuus on siis edellä mainittuja prosenttiosuuksia pienempi. ESV-sopimuksia oli vuoden 2011 lopussa voimassa kaikkiaan liittymäasiakkaan kanssa. ESV-sopimuksista valtaosa, kappaletta eli yli 90 prosenttia, on tehty teleyritysten omien kiinteän puhelinverkon asiakkaiden kanssa. Puhepalveluiden tarjoamiseen tällaisille ESV-asiakkaille ei sisälly nousevan puheliikenteen tukkupalvelun käyttöä. ESV-sopimuksia muiden teleyritysten liittymäasiakkaiden kanssa oli yhteensä Kiinteän verkon puhelinliittymiä oli vuoden 2011 lopussa yhteensä kappaletta. Tässä määrässä ovat mukana ISDN-liittymät ja -järjestelmäliittymät käytössä oleviksi kanaviksi muunnettuna. Kiinteän puhelinverkon niin sanottuja tavallisia PSTN-liittymiä oli yhteensä noin Muun teleyrityksen liittymäasiakkaan kanssa tehtyjä ESV-sopimuksia oli hieman alle 6 prosentissa PSTN-liittymistä. Kiinteän puhelinverkon puheluiden hinnoittelu koostuu tavallisesti puhelun avausmaksusta ja minuuttikohtaisista hinnoista puhelulajeittain. Kolmen minuutin puhelun minuuttikohtaiseksi keskimääräiseksi hinnastohinnaksi tuli vuoden 2012 alussa paikallispuhelulle noin 6 senttiä, puhelulle matkaviestinverkkoon noin 21 senttiä ja kaukopuhelulle noin 13 senttiä. Vuoteen 2007 verrattuna näin lasketut keskimääräiset hinnastohinnat ovat kehittyneet seuraavasti: paikallispuhelun hinta on kohonnut alle kolmanneksen, kaukopuhelun noin neljänneksen ja puhelu matkaviestinverkkoon on pysynyt samanhintaisena. Matkaviestinverkossa minuuttikohtaiset listahinnat eivät pääsääntöisesti riipu puhelulajista. Matkaviestinverkon perusliittymästä soitetun kolmen minuutin puhelun minuuttikohtainen keskimääräinen hinnastohinta oli vuoden 2012 alussa noin 7 senttiä. Matkaviestinverkon puheluminuuttien hinnastohinnoissa ei ole tarkastellulla aikavälillä tapahtunut merkittäviä muutoksia. Puhelut kiinteän verkon VoIP-liittymistä ovat minuutti- ja puhelukohtaisilta hinnastohinnoiltaan keskimäärin hieman kiinteän puhelinverkon puheluiden hintoja alhaisempia. Kiinteän verkon puhelinliittymien avaus- ja kuukausimaksut ovat matkaviestinliittymien avaus- ja kuukausimaksuja moninkertaisesti kalliimpia. Kiinteän verkon puhelinliittymän avaus maksoi vuoden 2012 alussa keskimäärin noin 90 euroa ja kuu-

14 14 (32) kausimaksu oli keskimäärin noin 9 euroa. Vastaavasti matkaviestinverkon perusliittymän avausmaksu oli keskimäärin alle 3 euroa. Joidenkin operaattoreiden matkaviestinverkon liittymän pystyi avaamaan kokonaan ilman avausmaksua. Useimpien matkaviestinverkon perusliittymien kuukausimaksut olivat alle kaksi euroa. Kiinteän verkon VoIP-liittymien avausmaksut ovat keskimäärin alle kolmanneksen kiinteän verkon puhelinliittymien avausmaksuista ja kuukausimaksut vastaavasti keskimäärin hieman yli puolet kiinteän verkon puhelinliittymien kuukausimaksuista. Puhelinpalveluiden hintojen vertailu listahintojen perusteella ei anna täyttä kuvaa hintakehityksestä, koska puhelinliittymän kuukausimaksu sisältää usein myös puhepalveluiden käyttöä ja puhepalveluiden hinnoittelu on muutoinkin kirjavaa johtuen palveluiden paketoinnista. Tämän vuoksi Viestintävirasto on seurannut vuodesta 2007 lähtien keskimääräisen puheluminuutin hintaa teleoperaattoreilta kerättyihin tulo- ja volyymitietoihin perustuen. Käytännössä vertailu sisältää kaikki loppukäyttäjien puhelinliittymistä ja puhepalveluista maksamat maksut eli liittymien kuukausi-, avaus- ja muut maksut sekä minuuttija puhelukohtaiset maksut soitettua puheluminuuttia kohti laskettuna. Näin laskettu puhelun keskimääräinen minuuttihinta oli vuonna 2007 kiinteässä puhelinverkossa noin 11 senttiä ja matkaviestinverkossa yli 8 senttiä. Vuonna 2011 vastaavat hinnat olivat kiinteässä puhelinverkossa yli 17 senttiä ja matkaviestinverkossa alle 7 senttiä. Kiinteän puhelinverkon puheluiden keskimääräinen minuuttikohtainen hinta on siis noussut tarkastelujaksolla yli 1,5-kertaiseksi. Listahintojen muutos ei selitä keskimääräisen minuuttihinnan nousua. Kiinteän puhelinverkon puheluiden keskimääräistä minuuttihintaa onkin nostanut liittymää kohti soitettujen minuuttien määrän merkittävä lasku. Kun soitettujen minuuttien määrä on laskenut, liittymiin kuuluvien muiden maksujen osuus minuuttia kohti lasketusta keskihinnasta on noussut. Alla on esitetty puhelinpalveluiden hintakehitys kiinteässä puhelinverkossa ja matkaviestinverkossa hintaindeksin avulla. Viestintäviraston puhelinpalveluiden hintaindeksi seuraa edellä esitetyn keskimääräisen minuuttihinnan kehitystä sillä lisäyksellä, että matkaviestinverkossa indeksi huomioi lisäksi SMS- ja MMSviestien kappalekohtaisen keskimääräisen hinnan kehityksen niistä saatavien tulojen mukaisella painotuksella. Indeksi on reaalihintaindeksi, eli se ottaa kuluttajahintojen yleisen muutoksen huomioon. Vuoteen 2011 mennessä kiinteän verkon puhepalveluiden minuuttia kohti laskettu reaalihintataso on noussut noin 45 prosenttia vuoteen 2007 verrattuna. Samalla aikavälillä matkaviestinverkon puhe- ja viestipalveluiden reaalihintataso on laskenut yli 25 prosenttia.

15 15 (32) Kiinteän verkon puhepalvelut Matkaviestinverkon puhe- ja viestipalvelut Kuva 8. Puhepalveluiden hintaindeksit. 2.2 Kysynnän korvattavuus puhelinpalveluiden vähittäismarkkinoilla Nykyisin puhepalvelun tarjoaminen on sidottu kiinteäksi osaksi puhelinliittymän tarjontaa. Tämä näkyy muun muassa hinnoittelussa, sillä puhelinliittymän kuukausimaksu sisältää usein mahdollisuuden soittaa ennalta sovittu määrä puheluminuutteja ilman lisäkustannuksia. Kiinteässä puhelinverkossa puhepalveluita tarjotaan erillään puhelinliittymästä operaattorivalinnan tai ensisijaisvalintasopimuksen kautta. Näiden palveluiden tarjoamiseen käytetään kiinteästä puhelinverkosta nousevan puheliikenteen tukkupalvelua. Kyseisen tukkupalvelun avulla tarjottuja puheluminuutteja on noin 4 prosenttia kaikista kiinteän verkon puhelinliittymistä soitetuista puheluista ja alle yhden prosentin kaikista kiinteän verkon puhelinliittymistä, matkaviestinverkon puhelinliittymistä ja kiinteän verkon VoIP-liittymistä soitetuista puheluminuuteista. ESV-sopimuksen on tehnyt alle 6 prosenttia kaikista kiinteän verkon PSTN-liittymäasiakkaista. Matkaviestinverkon ja VoIP-liittymien osalta puhepalveluita ei käytännössä tarjota erillään puhelinliittymästä. Viestintävirasto katsoo, että puhepalveluiden käyttäminen erillään puhelinverkon liittymästä on puhepalveluiden kokonaisuutta tarkastellessa vähäistä. Siten puhepalvelun kysyntää tulee tarkastella yhdessä puhelinliittymän kysynnän kanssa. Tarkastelun kohteena ovat puhelinpalveluiden vähittäismarkkinat. Kysynnän korvattavuudessa tarkastellaan korvaavia vähittäispalveluita kiinteän verkon puhelinliittymälle, ja siten myös kiinteän verkon puhelinliittymästä soitetuille puheluille, joiden käyt-

16 16 (32) tämiseen loppuasiakas voisi siirtyä ilman merkittäviä kustannuksia. Matkaviestinverkon puhelinliittymien korvaavuus kiinteän verkon puhelinliittymille Edellä esitettyjen vähittäismarkkinatietojen valossa yli 98 prosentilla kotitalouksista on käytössään matkaviestinverkon puhelinliittymä. Vastaavasti noin 14 prosentilla kotitalouksista on kiinteän verkon puhelinliittymä. Suurin osa, ja viime vuosina jatkuvasti kasvanut osa, suomalaisista käyttää puhelinpalveluihin ainoastaan matkaviestinverkon puhelinliittymää. Niistä suomalaisista, joilla on kotitaloudessa kiinteän verkon puhelinliittymä, yli 90 prosentilla on lisäksi matkaviestinverkon puhelinliittymä. Kaikkiaan noin yhdellä prosentilla suomalaisista on käytössään ainoastaan kiinteän verkon puhelinliittymä. Noin 56 prosentissa yrityksistä oli vuonna 2010 käytössä kiinteän verkon puhelinliittymiä ja noin 97 prosentissa yrityksistä matkaviestinverkon liittymiä. Sellaisia yrityksiä, joissa oli ainoastaan kiinteän verkon puhelinliittymiä, oli noin 2 prosenttia. Merkittävimpiä syitä, joiden vuoksi erityisesti suuremmat yritykset edelleen käyttivät myös kiinteän verkon puhelinliittymiä, olivat asiakaspalvelun toteuttaminen, matkapuhelimien yhteensopimattomuus yrityksen muiden järjestelmien kanssa sekä tottumus. Vuoden 2010 jälkeen yritysasiakkaiden käytössä olevien kiinteän puhelinverkon liittymien määrä on kuitenkin laskenut yli neljänneksen. Kiinteän verkon puhelinliittymien kokonaismäärä on laskenut tarkastelujakson eli vuosien ajan. Kotitalousasiakkaiden liittymämäärä on laskenut vuodesta 2007 ja yritysasiakkaiden vuodesta 2009 lukien. Tarkastelujaksolla matkaviestinverkon liittymien määrä on lisääntynyt jatkuvasti sekä kotitalous- että yritysasiakkailla. Kiinteän verkon puhelinliittymien osuus kiinteän verkon ja matkaviestinverkon puhelinliittymistä 10 on laskenut koko tarkastelujakson ajan. Myös kiinteän verkon puhelinliittymistä soitettujen minuuttien osuus kiinteän ja matkaviestinverkon puhelinliittymistä soitetuista minuuteista on laskenut koko tarkastelujakson ajan. Soitettujen minuuttien osuus on laskenut jopa liittymien osuutta enemmän. Kiinteän verkon puhelinliittymistä soitettujen minuuttien osuus kaikista soitetuista minuuteista oli vuoden 2012 puolivälissä noin 8 prosenttia ja kiinteän verkon puhelinliittymien osuus kaikista liittymistä noin 9 prosenttia. Sekä liittymissä että puhelu- 10 Matkaviestinverkon liittymien määrä sisältää kaikki matkaviestinverkon liittymät, eli myös tiedonsiirtoliittymät.

17 17 (32) minuuteissa on tapahtunut selvä siirtymä kiinteän verkon palveluista matkaviestinverkon palveluihin. 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Kiinteän puhelinverkon puhelinliittymien osuus kaikista puhelinliittym istä Kiinteän puhelinverkon puheluminuuttien osuus kaikista puheluminuuteista Kuva 9. Kiinteän verkon puhelinliittymien osuus kiinteän ja matkaviestinverkon puhelinliittymistä sekä kiinteän verkon puhelinliittymistä soitettujen minuuttien osuus kiinteän ja matkaviestinverkon puhelinliittymistä soitetuista minuuteista. Kiinteän verkon ja matkaviestinverkon puhelinliittymistä soitettujen minuuttien kokonaismäärä on pysynyt vuoden 2007 ensimmäisestä vuosipuoliskosta lukien hieman alle 9 miljardissa minuutissa puolta vuotta kohti. Kiinteän verkon puhelinliittymistä soitettujen minuuttien osuus kiinteän ja matkaviestinverkon puhelinliittymistä soitettujen minuuttien kokonaismäärästä on pienentynyt vuoden 2012 puoliväliin mennessä noin 8 prosenttiin vuoden 2007 alkupuoliskon noin 25 prosentista. Koska minuuttien kokonaismäärä on pysynyt käytännössä samalla tasolla, kiinteän verkon puhelinliittymistä soitetut minuutit ovat korvautuneet käytännössä yhden suhde yhteen matkaviestinverkon puhelinliittymistä soitetuilla minuuteilla. Siirtymä kiinteän verkon puhepalveluista matkaviestinverkon puhepalveluihin ei siis ole vaikuttanut puheluminuuteilla mitattuun puhepalveluiden kokonaiskysyntään.

18 18 (32) Miljoonaa minuuttia Matkaviestinverkosta soitetut puheluminuutit Kiinteästä puhelinverkosta soitetut puheluminuutit Kuva 10. Kiinteän verkon ja matkaviestinverkon puhelinliittymistä soitetut minuutit Keskimääräisestä kiinteän verkon puhelinliittymästä soitettujen minuuttien määrä on laskenut voimakkaasti, lähes 30 prosenttia vuodesta 2007 vuoteen Kiinteän verkon puhelinliittymiä on aikaisempaa vähemmän, ja jäljellä olevista liittymistä soitetaan aikaisempaa vähemmän. Lukujen perusteella ei ole syytä olettaa, että kiinteän verkon puhelinliittymäasiakkaat olisivat pääsääntöisesti vähentäneet soitettujen minuuttien kokonaismäärää. Koska valtaosalla kiinteän verkon puhelinliittymäasiakkaista on käytössään myös matkaviestinverkon puhelinliittymä, voidaan olettaa, että näidenkin loppuasiakkaiden soittamista puheluminuuteista osa on siirtynyt matkaviestinverkon puhelinliittymistä soitettuihin minuutteihin. Kiinteän verkon ja matkaviestinverkon puhelinliittymistä soitetut puhelut ovat keskimäärin samanmittaisia. Puhelun pituudella mitattuna puhepalvelun käytöllä ei ole merkittävää eroa riippuen siitä, soitetaanko puhelu kiinteän verkon vai matkaviestinverkon puhelinliittymästä. Kiinteästä puhelinverkosta soitettujen puheluiden reaalihintataso on kasvanut vuosina noin 45 prosenttia. Samaan aikaan matkaviestinverkon puhe- ja viestipalveluiden reaalihintataso on laskenut yli 25 prosenttia. Kiinteän verkon puheluiden minuuttia kohden laskettu keskihinta on yli kaksinkertainen matkaviestinverkon puheluiden keskimääräiseen minuuttihintaan verrattuna. Kiinteän verkon puheluiden keskimääräistä minuuttihintaa on nostanut oleellisesti liittymää kohti soitettujen minuuttien määrän merkittävä lasku. Kun soitettujen minuuttien määrä on laskenut, liittymään kuuluvien muiden mak-

19 19 (32) sujen osuus minuuttia kohti lasketusta keskihinnasta on noussut. Matkaviestinverkon puhepalveluiden hinnat ovat laskeneet ja kiinteän puhelinverkon puhepalveluiden hinnat ovat kasvaneet samaan aikaan, kun matkaviestinverkon puheluminuutit ovat korvanneet kiinteän verkon puheluminuutteja. Kiinteän puhelinverkon palveluntarjoajilla ei näin ollen ole ollut mahdollisuutta nostaa palveluiden hintoja riippumatta matkaviestinverkon palveluiden tarjonnasta. Edellä esitetyn perusteella Viestintävirasto katsoo, että matkaviestinverkon puhelinliittymä on korvaava vaihtoehto kiinteän verkon puhelinliittymälle. Siten myös matkaviestinverkon puhelinliittymästä soitetuilla puheluilla voidaan korvata kiinteän verkon puhelinliittymästä soitetut puhelut. Kiinteässä verkossa tarjottujen VoIP-liittymien korvaavuus Kotitalous- ja yritysasiakkaille tarjottujen VoIP-liittymien määrä on pysynyt Suomessa vähäisenä verrattuna kiinteän verkon puhelinliittymien määrään. Teleyritysten internetsivuilta kerätyn tiedon mukaan VoIPliittymän avaaminen ja käyttämien vaatii aina olemassa olevan laajakaistaliittymän tai sen tilaamisen erikseen. Pääsääntöisesti VoIP-liittymää ei tarjota yhdessä laajakaistaliittymän kanssa paketoituna, vaan VoIP-liittymästä on tehtävä erillinen sopimus. Noin 70 prosentilla suomalaisista kotitalouksista on kiinteän verkon laajakaistaliittymä. Laajakaistaliittymä mahdollistaa pääsääntöisesti VoIP-liittymän toteuttamisen, joten näissä talouksissa ei tässä mielessä ole estettä VoIP-liittymän hankkimiselle. Noin 60 prosentilla niistä talouksista, joissa on kiinteä verkon puhelinliittymä, on myös laajakaistaliittymä. Näiden kotitalouksien osalta kiinteän verkon puhelinliittymän vaihtaminen VoIPliittymään ei pääsääntöisesti muodosta merkittäviä kustannuksia. Pääasiassa kustannuksia syntyy päätelaitteen vaihtamisesta. Niissä tapauksissa, joissa kotitalouksilla ei ole kiinteän verkon laajakaistaliittymää, kotitalouden mahdollisuus siirtyä kiinteän verkon puhelinliittymän käytöstä VoIP-liittymän käyttöön vaatii erikseen laajakaistaliittymän avaamista. Tässä tapauksessa vaihtokustannukset kiinteän verkon puhelinliittymästä VoIPliittymään nousevat merkittävästi korkeammaksi, kuin vaihtamisen tuoma hyöty, jos kiinteän verkon puhelinliittymän hinta nousee 5-10 prosenttia.

20 20 (32) Kiinteän verkon puhelinliittymien avaus- ja kuukausimaksut ovat pääsääntöisesti VoIP-liittymien avaus- ja kuukausimaksuja kalliimpia. Joidenkin teleyritysten kiinteän verkon puhelinliittymän avausmaksu voi olla viisi kertaa kalliimpi kuin saman teleyrityksen VoIP-liittymän avausmaksu. Jotkin teleyritykset tarjoavat omille laajakaistaliittymä-asiakkailleen VoIP-palvelun ilman avausmaksua. Kiinteän verkon puhelu- ja minuuttihinnat ovat pääsääntöisesti samanhintaisia tai kalliimpia kuin VoIPliittymien puhelu- ja minuuttihinnat. Niiden kotitalouksien osalta, joissa on jo valmiiksi laajakaistaliittymä, voidaan katsoa, että VoIP-liittymä muodostaa vähintään epäsuoran hinnoittelurajoitteen kiinteän verkon puhelinliittymille. Kerätyn markkinatiedon perusteella ei voida kuitenkaan selvästi osoittaa, että VoIP-liittymät olisivat merkittävästi korvanneet kiinteän verkon puhelinliittymien käyttöä kotitalouksissa. VoIP-liittymien yleistymistä on rajoittanut matkaviestinverkon puhelinliittymien yleisyys, koska matkaviestinverkon puhelinliittymien voidaan arvioida olevan korvaava vaihtoehto myös VoIP-liittymille. Myös yrityksille kiinteässä verkossa tarjottavien VoIP-liittymien määrä on Suomessa pysynyt varsin vähäisenä. VoIP-liittymän avaaminen ja käyttäminen vaatii pääasiassa aina olemassa olevaa tiedonsiirtoyhteyttä tai tiedonsiirtoyhteyden tilaamista erikseen. Yritysten osalta VoIP-liittymiin tai VoIPpuhelinvaihderatkaisuihin siirtymistä voidaan pitää helpompana kuin kotitalousasiakkaiden. Yrityksissä on yleensä käytössä valmiiksi riittävät tiedonsiirtoyhteydet, joten VoIP-liittymien hankinnalle ei ole suuria esteitä. Myöskään tiedonsiirtoyhteyden hankintakustannukset eivät pääsääntöisesti ole niin korkeita suhteessa yrityksen puhelinpalveluiden kokonaiskustannuksiin, että ne estäisivät siirtymisen VoIP-liittymien käyttöön. Yritysten suurimmat kustannukset vaihdettaessa kiinteän verkon puhelinliittymät VoIP-liittymiin muodostuvat laitteistokannan vaihtamiskustannuksista eli päätelaitteiden sekä mahdollisten keskuslaitteiden vaihtokustannuksista. Pienemmille yrityksille vaihtokustannuksia syntyy lähes ainoastaan päätelaitehankinnoista, kun suurille yrityksille kustannuksia syntyy myös keskuslaitehankinnoista, kuten uuden puhelinvaihteen hankinnasta. Pääsääntöisesti yrityksille VoIP-liittymäpalveluita tarjoavat teleyritykset tarjoavat kuitenkin kokonaisratkaisuja, jotka voivat sisältää tarvittavan laitteistokannan, jolloin loppuasiakasyrityksen ei tarvitse tehdä erikseen investointeja fyysiseen laitekantaan. Näin ollen vaihtokustannuksia ei voida pääsääntöisesti pitää niin korkeina, että ne estäisivät merkittävässä määrin siirtymistä VoIP-liittymien käyttämiseen. Yritykselle, jolla on käytössään perinteisiä kiinteän verkon puhelinliittymiä, siirtymisestä muodostuvat kustannukset ovat huomattavasti al-

21 21 (32) haisemmat kuin yritykselle, jolla on käytössä puhelinvaihderatkaisu. Kiinteän verkon puhelinliittymien ja VoIP-liittymien hintojen vertaileminen yksiselitteisesti on vaikeaa, koska vertailuun vaikuttaa merkittävästi yrityksen koko ja sen kautta mahdollisuudet neuvotella hinnoista teleyritysten kanssa. Voidaan kuitenkin todeta, että pääsääntöisesti yritysasiakkaille yksittäin tarjottujen kiinteän verkon puhelinliittymien avaus- ja kuukausimaksut ovat VoIP-liittymien avaus- ja kuukausimaksuja kalliimpia. Kiinteän verkon liittymien puhelu- ja minuuttihinnat ovat pääsääntöisesti samantasoisia tai kalliimpia kuin VoIP-liittymien puhelu- ja minuuttihinnat. Yrityksille tarjottujen puhelinpalveluiden osalta teleyritykset ovat pääsääntöisesti keskittyneet tarjoamaan muita kuin kiinteän verkon puhelinliittymiä. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että kiinteän verkon puhelinliittymiä tai kiinteän verkon PSTNtekniikalla toteutettuja vaihderatkaisuja ei juuri mainosteta teleyritysten kotisivuilla. Mainonta ja tarjonta on kohdistettu matkaviestinverkon puhelinliittymien ja puhelinvaihteiden sekä VoIP-liittymien ja -puhelinvaihteiden tarjontaa. Myös hinnoittelulla pyritään ohjaamaan loppuasiakkaita käyttämään enemmän muita kuin kiinteän verkon puhelinliittymiä. Teleyrityksiltä saatujen tietojen perusteella teleyritykset ennakoivat yritys- ja yhteisöasiakkaiden kiinteän verkon PSTNtekniikalla toteutettujen vaihderatkaisujen siirtyvän jatkossa enenevässä määrin matkaviestinverkon teknologiaan tai VoIPteknologiaan perustuviksi vaihteiksi. Edellä esitetyn perusteella Viestintävirasto katsoo, että VoIPliittymä on korvaava vaihtoehto kiinteän verkon puhelinliittymälle. Siten myös VoIP-liittymästä soitetuilla puheluilla voidaan korvata kiinteän verkon puhelinliittymästä soitetut puhelut. Yleisesti voidaan todeta, että VoIP-liittymien kysyntää on rajoittanut mahdollisuus käyttää matkaviestinverkon puhelinliittymiä. Siten VoIP-liittymien kysyntä on jäänyt vähäiseksi. Heikolla kysynnällä on ollut myös vaikutuksia VoIP-liittymien tarjontaan ja osa teleyrityksistä on lopettanut uusien VoIP-liittymien tarjoamisen. Tämä osaltaan voi rajoittaa loppuasiakkaiden mahdollisuuksia korvata kiinteän verkon puhelinliittymä VoIP-liittymällä. VoIP-liittymien merkitys kokonaisuudessaan on kuitenkin siinä määrin pieni, ettei tässä markkina-analyysissä ole katsottu tarpeelliseksi selvittää tarkemmin tarjonnan mahdollisia vaikutuksia kysyntään.

22 22 (32) Yhteenveto kysynnän korvaavuudesta Edellä esitettyjen seikkojen perusteella Viestintävirasto katsoo, että matkaviestinverkon puhelinliittymä tai kiinteässä verkossa tarjottu VoIP-liittymä muodostaa korvaavan vaihtoehdon kiinteän verkon puhelinliittymälle puhelinpalveluiden vähittäismarkkinoilla. Siten myös matkaviestinverkon puhelinliittymistä ja VoIP-liittymistä soitetut puhelut muodostavat korvaavan vaihtoehdon kiinteän verkon puhelinliittymistä soitetuille puheluille. Yleisesti voidaan myös todeta, että kiinteän verkon puhelinliittymien ja puhelupalveluiden kysyntä on vähentynyt siinä määrin, että sillä on myös merkittäviä vaikutuksia kiinteän verkon puhelinliittymien ja puhepalveluiden tarjontaan. 2.3 Tarjonnan korvattavuus puhelinpalveluiden vähittäismarkkinoilla Kiinteästä puhelinverkosta nousevan puheliikenteen tukkupalvelu mahdollistaa kiinteän puhelinverkon puhepalvelun tarjoamisen muille kuin omille kiinteän verkon puhelinliittymäasiakkaille. Edellä esitettyjen tietojen perusteella tällaisia puhepalveluita tarjotaan loppuasiakkaille kuitenkin vähän. Noin 4 prosenttia kiinteästä puhelinverkosta soitetuista puheluista on toteutettu kiinteästä puhelinverkosta nousevan puheliikenteen tukkupalvelun avulla, mikä vastaa noin prosentin kolmannesta kaikista kiinteän verkon ja matkaviestinverkon vähittäispuheluminuuteista. Ensisijaisvalintasopimuksia johonkin puheluluokkaan oli voimassa noin 6 prosentissa PSTN-liittymistä. Nykyisin puhepalvelun tarjoaminen onkin sidottu kiinteäksi osaksi puhelinliittymän tarjontaa. Siten puhepalvelun tarjontaa tulee tarkastella yhdessä puhelinliittymän tarjonnan kanssa. Tarjonnan korvattavuudessa tarkastellaan korvaavia tukkutuotteita, jotka mahdollistavat vähittäispalveluiden tarjoamisen loppuasiakkaille ja joiden käyttöön vähittäismarkkinoilla kilpaileva teleyritys voisi siirtyä ilman merkittäviä kustannuksia. Kiinteän verkon puhelinliittymän tarjoaminen vuokraamalla tilaajayhteyttä Viestintävirasto on kohdistanut huomattavan markkinavoiman sääntelyä kiinteään verkkoon pääsyn tukkumarkkinoille 11. Näillä huomattavan markkinavoiman yrityksillä on velvollisuus vuokrata metallijohtimella toteutettua tilaajayhteyttä kustannussuuntautuneeseen hintaan. Siten kilpailevilla teleyrityksillä on mahdollisuus tulla markkinoille tarjoamaan kotitalous- ja yritysasiakkaille kiinteän verkon puhelinliittymää ja puhepalveluita korvaavina palveluina kiinteän verkon puhelinliittymille ja pu- 11 Viestintävirasto antoi 28 teleyritykselle huomattavan markkinavoiman päätöksen kiinteään verkkoon pääsyn tukkumarkkinalla , ks.

23 23 (32) hepalveluille vuokraamalla tilaajayhteys jo markkinoilla olevalta teleyritykseltä. Teleyritysten muille teleyrityksille vuokraamia tilaajayhteyksiä oli vuoden 2011 lopussa noin kappaletta. Vuokratun tilaajayhteyden päällä tarjottuja kiinteän verkon puhelinliittymiä oli samaan aikaan noin kappaletta, joista noin kaksi kolmannesta oli PSTN-liittymiä ja loput ISDN-liittymiä ja - järjestelmäliittymiä. Kiinteänverkon puhelin liittymiä on toteutettu noin 6 prosenttiin kaikista vuokratuista tilaajayhteyksistä. Teleyrityksiltä saadun tiedon mukaan tilaajayhteyden vuokraaminen puhepalveluiden tarjoamiseksi ei ole ollut liiketoiminnallisesti kiinnostavaa useisiin vuosiin. Joissain tapauksissa kysymykseen voivat tulla yritysasiakkaille tarjottavat palvelut, mutta käytännössä nekin on yritysten mukaan yleensä kannattavampaa toteuttaa muilla tekniikoilla. Edellä esitettyjen lukujen perusteella myöskään jo olemassa oleviin vuokrattuihin tilaajayhteyksiin ei pääosin ole toteutettu puhelinliittymiä. Edellä esitetyn perusteella voidaan todeta, että kilpailevilla teleyrityksillä on mahdollisuus tarjota kiinteän verkon puhelinliittymää ja puhelupalveluita vuokraamalla tilaajayhteyttä huomattavan markkinavoiman yritykseltä korvaavana vaihtoehtona puhelupalvelun tarjoamiselle muulle kuin omassa puhelinverkossa olevalle loppuasiakkaalle kiinteästä puhelinverkosta nousevan puheliikenteen tukkumarkkinoiden tukkupalvelua ostamalla. Pääosassa tapauksia kilpailevat teleyritykset eivät kuitenkaan ole kiinnostuneet tarjoamaan kiinteän verkon puhelinliittymiä ja puhelupalveluita vähittäisasiakkaille vuokraamalla tilaajayhteyttä tai käyttämällä jo vuokraamaansa tilaajayhteyttä. Tämän voidaan pääasiassa katsovan johtuvan siitä, ettei kiinteän verkon puhelinliittymä- ja puhelupalveluille ole riittävästi kysyntää vähittäismarkkinoilla. VoIP-liittymän tarjoaminen laajakaistayhteyden yli Kilpailevilla teleyrityksillä on myös mahdollisuus tulla markkinoille tarjoamaan kotitalous- ja yritysasiakkaille VoIP-liittymiä ja puhepalveluita korvaavina palveluina kiinteän verkon puhelinliittymille ja puhepalveluille. Tarjoajan kannalta tämän voidaan katsoa olevan kustannustehokasta vain niissä tapauksissa, joissa loppuasiakkaalla on jo käytössään laajakaistayhteys, jonka kapasiteetti on riittävä 12 VoIP-puhepalveluiden tarjoamiseen. Noin 70 prosentilla kotitalousasiakkaista ja lähes kaikilla yritysasiakkailla on käytössään laajakaistayhteys, jonka kautta on mahdollista tarjota VoIP-liittymää ja puhepalveluita. 12 Tyypillisesti yhteysnopeudeltaan vähintään 256 kbit/s (download).

24 24 (32) Tarjotakseen VoIP-liittymiä teleyrityksen on tehtävä sopimus jonkin kiinteän verkon yrityksen kanssa puhelujen reitityksestä yleiseen televerkkoon. Tällä hetkellä VoIP-liittymien tarjonta kotitalouksille on ollut vähäistä ja VoIP-liittymiä ovat tarjonneet pääasiassa perinteiset teleyritykset, jotka tarjoavat myös kiinteän verkon puhelin- ja laajakaistaliittymiä. Perinteiset teleyritykset tarjoavat VoIP-liittymiä myös kilpailevana teleyrityksenä muille perinteisille teleyrityksille oman perinteisen toimialueensa ulkopuolella. VoIP-liittymiä tarjotaan pääsääntöisesti kiinteässä verkossa, mutta osa teleyrityksistä tarjoaa VoIPpuhelinpalveluita myös langattomissa verkoissa, kuten matkaviestinverkoissa ja WLAN-verkoissa. Osa teleyrityksistä pitää puhepalveluiden tarjoamista datayhteyden päällä VoIP-tekniikalla joissain tapauksissa liiketoiminnallisesti kiinnostavana, erityisesti muuhun datapalvelupakettiin liitettynä. Osa yrityksistä näkee teknologian merkityksen kasvavan tulevaisuudessa PSTN-tekniikan korvaajana erityisesti yritysasiakkaille tarjottavissa palveluissa. Edellä esitetyn perusteella voidaan katsoa, että kilpailevilla teleyrityksillä on mahdollisuus tulla vähittäismarkkinoille tarjoamaan VoIP-liittymäpalveluita ja -puhepalveluita korvaavana vaihtoehtona kiinteän verkon puhelinliittymälle ja puhepalveluille. Matkaviestinverkon puhelinliittymän tarjoaminen vuokraamalla matkaviestinverkon kapasiteettia Kilpailevilla teleyrityksillä on myös mahdollisuus tulla markkinoille tarjoamaan matkaviestinpalveluoperaattorina tai matkaviestinvirtuaaliverkko-operaattorina matkaviestinverkon puhelinliittymää ja -palveluita kiinteän verkon puhelinliittymiä ja - palveluita korvaavina palveluina. Palvelu- tai virtuaaliverkkooperaattoritoiminnan aloittaminen vaatii kuitenkin palvelu- tai virtuaaliverkko-operaattorisopimuksen tekemistä matkaviestinverkko-operaattorin kanssa. Matkaviestinverkkoihin pääsyn ja matkaviestinverkoista nousevan liikenteen markkinoita ei ole säännelty, joten palvelu- tai virtuaaliverkko-operaattoreiden on päästävä markkinaehtoisesti sopimukseen matkaviestinverkko-operaattorin kanssa toiminnan harjoittamisesta verkko-operaattorin verkossa. Matkaviestinverkkoihin pääsyn ja matkaviestinverkoista nousevan liikenteen markkinat eivät sisälly myöskään komission suositukseen ennakkosääntelyn alaisista markkinoista 13. Suomessa toimii kolme valtakunnallista matkaviestinverkkoyritystä ja useita it- 13 Komission suositus sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/21/EY mukaisesti ennakkosääntelyn alaisiksi tulevista merkityksellistä tuoteja palvelumarkkinoista sähköisen viestinnän alalla 2007/879/EY, EUVL L 344, , s. 65.

25 25 (32) senäisiä matkaviestinpalvelu- ja matkaviestinvirtuaaliverkkooperaattoreita. Edellä esitetyn perusteella voidaan todeta, että vaikka palveluoperaattori- tai virtuaaliverkko-operaattorisopimuksen tekeminen matkaviestinverkko-operaattorin kanssa ei ole säänneltyä, on osa palvelu- ja virtuaaliverkko-operaattoreista päässyt markkinaehtoiseen sopimukseen oman toimintansa harjoittamisesta matkaviestinverkkoyrityksen verkossa. Siten kilpailevilla teleyrityksillä voidaan katsoa olevan vähintäänkin potentiaalinen mahdollisuus tulla markkinoille tarjoamaan matkaviestinverkon puhelinliittymää ja puhepalvelua korvaavana vaihtoehtona kiinteän verkon puhelinliittymälle ja puhepalveluille. Tämä lisää kilpailevien teleyritysten mahdollisuutta tulla markkinoille. Yhteenveto tarjonnan korvattavuudesta Edellä esitetyn perusteella Viestintävirasto katsoo, että kilpailevilla teleyrityksillä on riittävästi mahdollisuuksia heti tai lyhyellä aikavälillä siirtyä tarjoamaan kiinteän verkon puhelinliittymiä korvaavia tuotteita. Kilpailevilla teleyrityksillä on mahdollisuus vuokrata tilaajayhteys huomattavan markkinavoiman asemassa olevalta teleyritykseltä ja tarjota kiinteän verkon puhelinliittymää. Lisäksi kilpailevilla teleyrityksillä on mahdollisuus tarjota VoIP-liittymää korvaavana vaihtoehtona kiinteän verkon puhelinliittymälle niille loppuasiakkaille, joilla on käytössään kapasiteetiltaan riittävä laajakaistayhteys tai muu vastaavanlainen tiedonsiirtoyhteys. Mahdollisuus tarjota matkaviestinliittymää tai matkaviestinverkon puhelinvaihderatkaisua korvaavana vaihtoehtona kiinteän verkon puhelinliittymälle lisää kilpailevien teleyritysten mahdollisuutta tulla markkinoille. 2.4 Maantieteelliset markkinat puhelinpalveluiden vähittäismarkkinoilla Tarjonnan ja kysynnän korvattavuuden kannalta Viestintävirasto katsoi edellä, että matkaviestinverkon puhelinliittymät ja VoIP-liittymät muodostavat korvaavan vaihtoehdon kiinteän verkon puhelinliittymille. Siten maantieteelliset markkinat tulee määritellä huomioiden kiinteässä verkossa tarjotut puhelinpalvelut ja VoIP-palvelut sekä matkaviestinverkossa tarjotut puhelinpalvelut. Eri teleyritysten kiinteiden puhelinverkkojen kattamat maantieteelliset alueet ovat Suomessa jakautuneet alueellisesti ja noudattavat pääosin kiinteätä paikallisia puhepalveluita tarjoavien teleyritysten perinteisiä toimialuerajoja ja siten kiinteän puhelinverkon kattamaa aluetta. Myös VoIP-palveluiden kannalta maantieteellisesti kattamat alueet voidaan rinnastaa teleyritysten kiinteiden puhelinverkkojen kattamiin alueisiin.

26 26 (32) Perinteisellä toimialueella tarkoitetaan sitä aluetta, jolla teleyrityksellä oli rajoitukseton oikeus paikallisen teletoiminnan harjoittamiseen saakka. Tällaisia perinteisellä toimialueella toimivia yrityksiä ovat AinaCom Oy, Alajärven Puhelinosuuskunta, Anvia Oyj, Blue Lake Communications Oy, DNA Oy, Elisa Oyj, Etelä-Satakunnan Puhelin Oy, Eurajoen Puhelin Osk, Härkätien Puhelin Oy, Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö, Jakobstadsnejdens Telefon Ab, Kaisanet Oy, Karis Telefon Ab, Keikyän Puhelin Osk, Kimito Telefonaktiebolag, KYMP Oy, Laitilan Puhelin Osk, LPOnet Oy Ab, Mariehamns Telefon Ab, Mikkelin Puhelin Oyj, Pargas Telefon Ab - Paraisten Puhelin Oy, Pohjois-Hämeen Puhelin Oy, PPO-Yhtiöt Oy, SSP Yhtiöt Oy, Telekarelia Oy, TeliaSonera Finland Oyj, Vakka-Suomen Puhelin Oy sekä Ålands Telefonandelslag. Manner-Suomessa on kolme matkaviestinverkko-operaattoria. Matkaviestinverkkojen kattamat maantieteelliset alueet ovat lähes päällekkäiset ja kattavat pääsääntöisesti lähes koko Suomen. Matkaviestinverkon puhelinpalvelut ovat lähes poikkeuksetta yhtä kattavasti saatavissa kuin kiinteän puhelinverkon puhepalvelut. Lähes poikkeuksetta loppuasiakkaalla on kaikkialla Suomessa mahdollisuus valita puhelinliittymän tarjoaja vähintään yhdestä kiinteän verkon teleyrityksestä sekä kolmesta matkaviestinverkon yrityksestä. Alueellisten kiinteän verkon palveluntarjoajien määrä voi vaihdella alueittain. Markkina-analyysin lopputuloksen kannalta maantieteellisen markkinan määrittelyllä ei kuitenkaan voida katsoa olevan sellaista merkitystä, että olisi tarpeen selvittää tarkemmin mahdollisia alueellisia eroja palveluntarjoajien määrissä. Edellä esitetyn perusteella Viestintävirasto katsoo, että maantieteelliset markkinat puhelinpalveluiden vähittäismarkkinoilla ovat kansalliset. 2.5 Yhteenveto puhelinpalveluiden vähittäismarkkinoista Viestintävirasto katsoo, että puhepalvelun tarjoaminen on sidottu kiinteäksi osaksi puhelinliittymän tarjontaa. Puhepalveluiden käyttäminen erillään verkon puhelinliittymästä on puhepalveluiden kokonaisuutta tarkastellessa vähäistä. Siten puhepalvelun kysyntää tulee tarkastella yhdessä puhelinliittymän kysynnän kanssa. Tarkastelun kohteena ovat siten puhelinpalveluiden vähittäismarkkinat. Viestintävirasto katsoo, että puhelinpalveluiden vähittäismarkkinoilla matkaviestinverkon puhelinliittymä tai kiinteässä verkossa tarjottu VoIP-liittymä muodostavat korvaavan vaihtoehdon kiinteän verkon puhelinliittymälle. Siten myös matkaviestinverkon puhelinliittymistä tai VoIP-liittymistä soite-

/9411/2012. Markkina-analyysi huomattavasta markkinavoimasta kiinteästä puhelinverkosta nousevan puheliikenteen tukkumarkkinalla

/9411/2012. Markkina-analyysi huomattavasta markkinavoimasta kiinteästä puhelinverkosta nousevan puheliikenteen tukkumarkkinalla 31.5.2013 828/9411/2012 Markkina-analyysi huomattavasta markkinavoimasta kiinteästä puhelinverkosta nousevan puheliikenteen tukkumarkkinalla 2 (31) Sisältö 1 Lähtökohdat huomattavan markkinavoiman tarkastelulle...

Lisätiedot

Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla

Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla Päätösluonnos 1 (5) Dnro: 25.1.2013 829/9411/2012 Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla 1. Teleyritykset, joita päätösluonnos

Lisätiedot

Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteästä puhelinverkosta nousevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla

Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteästä puhelinverkosta nousevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla Päätösluonnos 1 (5) Dnro: 25.1.2013 828/9411/2012 Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteästä 1. Teleyritykset, joita päätösluonnos koskee 2. Tiivistelmä AinaCom Oy, Alajärven Puhelinosuuskunta,

Lisätiedot

Päätös huomattavasta markkinavoimasta kiinteästä puhelinverkosta nousevan puheliikenteen tukkumarkkinalla

Päätös huomattavasta markkinavoimasta kiinteästä puhelinverkosta nousevan puheliikenteen tukkumarkkinalla Päätös 1 (6) Dnro: 31.5.2013 828/9411/2012 Päätös huomattavasta markkinavoimasta kiinteästä puhelinverkosta nousevan puheliikenteen tukkumarkkinalla 1. Teleyritykset, joita päätös koskee 2. Tiivistelmä

Lisätiedot

/9411/2012. Markkina-analyysi huomattavasta markkinavoimasta kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla

/9411/2012. Markkina-analyysi huomattavasta markkinavoimasta kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla 25.1.2013 829/9411/2012 Markkina-analyysi huomattavasta markkinavoimasta kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla 2 (15) Sisältö 1 Lähtökohdat huomattavan markkinavoiman tarkastelulle...

Lisätiedot

PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA

PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA 30.1.2008 252/934/2008 DNA Palvelut Oy PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA 1. TELEYRITYS, JOTA PÄÄTÖS KOSKEE 2. RELEVANTIT MARKKINAT DNA Palvelut Oy

Lisätiedot

MARKKINAKATSAUS 4/2012. Teletoiminta Suomessa

MARKKINAKATSAUS 4/2012. Teletoiminta Suomessa MARKKINAKATSAUS 4/2012 Teletoiminta Suomessa Teleyritysten tulot ja investoinnit 2011 Viestintävirasto 2012 Tiedustelut: markkinaselvitykset@ficora.fi Tietoja lainatessa lähteenä on mainittava Viestintävirasto.

Lisätiedot

PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA

PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA 4.1.2008 3/934/2008 Elisa Oyj PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA 1. TELEYRITYS, JOTA PÄÄTÖS KOSKEE 2. RELEVANTIT MARKKINAT Elisa Oyj Viestintämarkkinalain

Lisätiedot

Markkina-analyysi huomattavasta markkinavoimasta yksittäiseen matkaviestinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla

Markkina-analyysi huomattavasta markkinavoimasta yksittäiseen matkaviestinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla 10.8.2015 Liite 1 Markkina-analyysi huomattavasta markkinavoimasta yksittäiseen matkaviestinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla 2 (34) Sisältö 1 Tiivistelmä... 3 2 Lähtökohdat huomattavan

Lisätiedot

Markkina-analyysi huomattavasta markkinavoimasta yksittäiseen matkaviestinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla

Markkina-analyysi huomattavasta markkinavoimasta yksittäiseen matkaviestinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla 15.1.2015 Liite 1 Markkina-analyysi huomattavasta markkinavoimasta yksittäiseen matkaviestinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla 2 (34) Sisältö 1 Tiivistelmä... 3 2 Lähtökohdat huomattavan

Lisätiedot

parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/21/EY ("puitedirektiivi") EYVL 108, 24.4.2002, s. 33.

parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/21/EY (puitedirektiivi) EYVL 108, 24.4.2002, s. 33. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 17.12.2003 SG (2003) D/233786 Viestintävirasto Itämerenkatu 3 A FIN-00180 Helsinki Finland Rauni Hagman Ylijohtaja Fax: +358 96966760 Arvoisa Rauni Hagman, Asia: Tapaukset FI/2003/0028

Lisätiedot

3.12.2012 350/9411/2011 MARKKINA-ANALYYSI HUOMATTAVASTA MARKKINAVOIMASTA TUKKU- TASON LAAJAKAISTAPALVELUJEN MARKKINALLA

3.12.2012 350/9411/2011 MARKKINA-ANALYYSI HUOMATTAVASTA MARKKINAVOIMASTA TUKKU- TASON LAAJAKAISTAPALVELUJEN MARKKINALLA 3.12.2012 350/9411/2011 MARKKINA-ANALYYSI HUOMATTAVASTA MARKKINAVOIMASTA TUKKU- TASON LAAJAKAISTAPALVELUJEN MARKKINALLA 2 (41) SISÄLLYSLUETTELO: 1. LÄHTÖKOHDAT HUOMATTAVA MARKKINAVOIMAN TARKASTELULLE...

Lisätiedot

Televiestintäkysely 2008

Televiestintäkysely 2008 Televiestintäkysely 2008 Kerätyt tiedot ovat tilastolain (280/2004) mukaisesti luottamuksellisia. Yritysten rakenteet 00022 TILASTOKESKUS SÄHKÖINEN LOMAKE OSOITTEESSA: http://sol.itella.net/tele Yrityksen

Lisätiedot

HMV-sääntelyn tiekartta. Viestintämarkkinapäivä 8.10.2013 Apulaisjohtaja Marja Lehtimäki, markkinat

HMV-sääntelyn tiekartta. Viestintämarkkinapäivä 8.10.2013 Apulaisjohtaja Marja Lehtimäki, markkinat HMV-sääntelyn tiekartta Viestintämarkkinapäivä 8.10.2013 Apulaisjohtaja Marja Lehtimäki, markkinat Sisältö HMV-sääntely» Mitä ja miksi? HMV-sääntelyn punainen lanka Tiekartta 2013 2017» HMV-analyysit ja

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI KIINTEIDEN YHTEYKSIEN PAIKALLISOSIEN TUKKUMARKKINOILLA

MARKKINA-ANALYYSI KIINTEIDEN YHTEYKSIEN PAIKALLISOSIEN TUKKUMARKKINOILLA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 9.11.2009 142/9411/2009 1 (18) MARKKINA-ANALYYSI KIINTEIDEN YHTEYKSIEN PAIKALLISOSIEN TUKKUMARKKINOILLA 1. LÄHTÖKOHDAT HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN TARKASTELULLE 2.

Lisätiedot

3.12.2012 349/9411/2011 MARKKINA-ANALYYSI HUOMATTAVASTA MARKKINAVOIMASTA KIINTE- ÄÄN VERKKOON PÄÄSYN TUKKUMARKKINOILLA

3.12.2012 349/9411/2011 MARKKINA-ANALYYSI HUOMATTAVASTA MARKKINAVOIMASTA KIINTE- ÄÄN VERKKOON PÄÄSYN TUKKUMARKKINOILLA 3.12.2012 349/9411/2011 MARKKINA-ANALYYSI HUOMATTAVASTA MARKKINAVOIMASTA KIINTE- ÄÄN VERKKOON PÄÄSYN TUKKUMARKKINOILLA 2 (25) SISÄLLYSLUETTELO: 1. LÄHTÖKOHDAT HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN TARKASTELULLE...

Lisätiedot

Markkinakatsaus 2013. Teletoiminnan liikevaihto ja investoinnit

Markkinakatsaus 2013. Teletoiminnan liikevaihto ja investoinnit Markkinakatsaus 2013 Teletoiminnan liikevaihto ja investoinnit Sisällysluettelo Johdanto... 3 Telemarkkinoiden mittasuhteet... 4 Liikevaihdon kehitys... 6 Kuluttajaliittymää kohden kertyneet tulot (ARPU)...

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI KIINTEÄSTÄ PUHELINVERKOSTA NOUSEVAN PUHELIIKENTEEN MARKKINOILLA

MARKKINA-ANALYYSI KIINTEÄSTÄ PUHELINVERKOSTA NOUSEVAN PUHELIIKENTEEN MARKKINOILLA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 14.12.2007 412/934/2007 MARKKINA-ANALYYSI KIINTEÄSTÄ PUHELINVERKOSTA NOUSEVAN PUHELIIKENTEEN MARKKINOILLA 1 LÄHTÖKOHDAT MARKKINA-ANALYYSILLE Viestintämarkkinalain

Lisätiedot

TELEVERKKO- OPERAATTORIPALVELUJEN HINNASTO N:o 36

TELEVERKKO- OPERAATTORIPALVELUJEN HINNASTO N:o 36 Sivu 1 (9) LL/AJ 21.12.2015 TELEVERKKO- OPERAATTORIPALVELUJEN HINNASTO N:o 36 Hinnasto sisältää Länsilinkki Oy:n (Y-tunnus 0853251-1 ja teleyritystunniste 23) vahvistamat televerkko-operaattoripalvelujen

Lisätiedot

8.1.2008 MARKKINA-ANALYYSI HUOMATTAVASTA MARKKINAVOIMASTA YKSITTÄISEEN MATKAVIESTIN- VERKKOON LASKEVAN PUHELIIKENTEEN MARKKINALLA AHVENANMAAN ALUEELLA

8.1.2008 MARKKINA-ANALYYSI HUOMATTAVASTA MARKKINAVOIMASTA YKSITTÄISEEN MATKAVIESTIN- VERKKOON LASKEVAN PUHELIIKENTEEN MARKKINALLA AHVENANMAAN ALUEELLA 739/937/2007 1 (17) Viestintämarkkinat ja -palvelut Markkinaselvitysyksikkö MARKKINA-ANALYYSI HUOMATTAVASTA MARKKINAVOIMASTA YKSITTÄISEEN MATKAVIESTIN- VERKKOON LASKEVAN PUHELIIKENTEEN MARKKINALLA AHVENANMAAN

Lisätiedot

PUHELINNUMERON SIIRRETTÄVYYS KIINTEÄN VERKON JA MATKAVIESTINVERKON VÄLILLÄ. Viestintäviraston suosituksia 314/2008 S

PUHELINNUMERON SIIRRETTÄVYYS KIINTEÄN VERKON JA MATKAVIESTINVERKON VÄLILLÄ. Viestintäviraston suosituksia 314/2008 S 15.2.2008 PUHELINNUMERON SIIRRETTÄVYYS KIINTEÄN VERKON JA MATKAVIESTINVERKON VÄLILLÄ n suosituksia 314/2008 S Suositus 314/2008 S 1 (5) Julkaisija Tekijät Pekka Sillanmäki KUVAILULEHTI Asiakirjan päivämäärä

Lisätiedot

24.1.2005 1291/539/2004 VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS ULKOMAANPUHELUIDEN TARJOAMISESTA 060041 -ALKUISESTA NUMEROSTA

24.1.2005 1291/539/2004 VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS ULKOMAANPUHELUIDEN TARJOAMISESTA 060041 -ALKUISESTA NUMEROSTA 24.1.2005 1291/539/2004 Song Networks Oy PL 100 00094 SONG VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS ULKOMAANPUHELUIDEN TARJOAMISESTA 060041 -ALKUISESTA NUMEROSTA 1. ASIAN VIREILLE TULO 2. SONGIN VASTAUS Song Networks

Lisätiedot

Markkinakatsaus 2/2011

Markkinakatsaus 2/2011 Markkinakatsaus 2/2011 Telepalvelujen hintataso Suomessa 2010 Viestintävirasto 2011 Tiedustelut: markkinaselvitykset@ficora.fi Tietoja lainatessa lähteenä on mainittava Viestintävirasto. Sisällysluettelo

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Savo hankealue 110 (Varkaus)

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Savo hankealue 110 (Varkaus) Muistio 1 (5) Dnro: 14.12.2012 1773/9520/2012 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Savo hankealue 110 (Varkaus) 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Savon maakunnan

Lisätiedot

Tapaus FI/2008/0848: Tukkutason laajakaistapalvelut Suomessa

Tapaus FI/2008/0848: Tukkutason laajakaistapalvelut Suomessa EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.12.2008 SG-Greffe (2009) D/1 Viestintävirasto Itämerenkatu 3 A FIN-00180 Helsinki, Finland Rauni Hagman Pääjohtaja Faksi: +358 969 666 37 Arvoisa pääjohtaja Hagman, Asia: Tapaus

Lisätiedot

Viestintävirasto 1 (5) Viestintämarkkinat ja palvelut

Viestintävirasto 1 (5) Viestintämarkkinat ja palvelut Viestintävirasto 1 (5) VIESTINTÄVIRASTON KUSTANNUSLASKENTAJÄRJESTELMIEN TARKASTUKSISTA ANTAMAN MÄÄRÄYKSEN (56 A/2009 M) PERUSTELUMUISTIO 1. LAINSÄÄDÄNTÖ Viestintävirasto voi viestintämarkkinalain (393/2003)

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Arvoisa pääjohtaja Sihvonen-Punkka,

EUROOPAN KOMISSIO. Arvoisa pääjohtaja Sihvonen-Punkka, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 2.10.2013 C(2013) 6598 final Viestintävirasto Itämerenkatu 3 A FI-00180 Helsinki Suomi Vastaanottaja: Asta Sihvonen-Punkka Pääjohtaja Faksi: +358 295 390 270 Arvoisa pääjohtaja

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 99 (VARKAUS)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 99 (VARKAUS) 1213/9520/2011 1 (5) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 99 (VARKAUS) Markkina-analyysi koskee Pohjois-Savon maakunnan liiton ilmoittamaa hankealuetta nimeltään Viljolahti-Hevonlahti

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 97 (VARKAUS)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 97 (VARKAUS) 1211/9520/2011 1 (5) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 97 (VARKAUS) Markkina-analyysi koskee Pohjois-Savon maakunnan liiton ilmoittamaa hankealuetta nimeltään Härmäniemi-Joutsenlahti

Lisätiedot

Asetuksen mukaan tarkoituksenmukaisen internetyhteyden vähimmäisnopeudesta

Asetuksen mukaan tarkoituksenmukaisen internetyhteyden vähimmäisnopeudesta Raportti 1 (5) Dnro: 29.11.2017 1310/922/2017 Selvitys tarkoituksenmukaisen internetyhteyden vähimmäisnopeudesta Tietoyhteiskuntakaaren yleispalvelusääntelyllä taataan kaikille tietyt perustasoiset viestintäpalvelut

Lisätiedot

Markkinakatsaus 2/2010. Telepalvelujen hintataso Suomessa 2009. Markkinakatsaus 2/2010

Markkinakatsaus 2/2010. Telepalvelujen hintataso Suomessa 2009. Markkinakatsaus 2/2010 Markkinakatsaus 2/2010 Telepalvelujen hintataso Suomessa 2009 Markkinakatsaus 2/2010 Markkinakatsaus 2/2010 - Telepalvelujen hintataso Suomessa 2009 30.6.2010 Viestintävirasto 2010 Tiedustelut: markkinaselvitykset@ficora.fi

Lisätiedot

HMV-sääntelyn tiekartta

HMV-sääntelyn tiekartta HMV-sääntelyn tiekartta Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Taustaa... 4 2.1 Huomattavan markkinavoiman sääntelyyn vaikuttava lainsäädäntö ja ohjeistus 5 2.2 Yhteenveto HMV-sääntelystä ja hinnoittelumenetelmistä

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKKUTASON LAAJAKAISTAPALVELUJEN MARKKINOISTA

MARKKINA-ANALYYSI TUKKUTASON LAAJAKAISTAPALVELUJEN MARKKINOISTA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 27.11.2006 1384/935/2006 MARKKINA-ANALYYSI TUKKUTASON LAAJAKAISTAPALVELUJEN MARKKINOISTA 1 LÄHTÖKOHDAT MARKKINA-ANALYYSILLE Viestintämarkkinalain (393/2003) 17 1

Lisätiedot

PÄÄTÖS HUOMATTAVASTA MARKKINAVOIMASTA YKSITTÄISEEN MATKAVIESTINVERKKOON LASKEVAN PUHELIIKENTEEN MARKKINALLA

PÄÄTÖS HUOMATTAVASTA MARKKINAVOIMASTA YKSITTÄISEEN MATKAVIESTINVERKKOON LASKEVAN PUHELIIKENTEEN MARKKINALLA 20.8.2008 1962/934/2007 TDC Oy Finland PÄÄTÖS HUOMATTAVASTA MARKKINAVOIMASTA YKSITTÄISEEN MATKAVIESTINVERKKOON LASKEVAN PUHELIIKENTEEN MARKKINALLA 1 TELEYRITYS, JOTA PÄÄTÖS KOSKEE TDC Oy Finland (jäljempänä

Lisätiedot

Viestintäviraston päätös markkina-analyysi- ja HMV-päätösluonnosten perusteena olevien tietojen luovuttamista koskevassa asiassa

Viestintäviraston päätös markkina-analyysi- ja HMV-päätösluonnosten perusteena olevien tietojen luovuttamista koskevassa asiassa Päivämäärä/Datum/Date Nro/Nr/No. 30.3.2012 349/9411/2011 350/9411/2011 Elisa Oyj Viite Ref. Ref. Asia Ärende Subject Viestintäviraston päätös markkina-analyysi- ja HMV-päätösluonnosten perusteena olevien

Lisätiedot

Määräyksen 56 perustelut ja soveltaminen. Kustannuslaskentajärjestelmän tarkastuksesta teleyrityksessä

Määräyksen 56 perustelut ja soveltaminen. Kustannuslaskentajärjestelmän tarkastuksesta teleyrityksessä x.x.2014 Määräyksen 56 perustelut ja soveltaminen Kustannuslaskentajärjestelmän tarkastuksesta teleyrityksessä MPS 56 MPS 56 1 (8) SISÄLLYS A-OSA KESKEISET MUUTOKSET JA MUUTOSHISTORIA... 2 1 Muutokset...

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA ETELÄ-SAVO HANKEALUE 23 (PIEK- SÄMÄKI)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA ETELÄ-SAVO HANKEALUE 23 (PIEK- SÄMÄKI) 1047/9520/2011 1 (5) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA ETELÄ-SAVO HANKEALUE 23 (PIEK- SÄMÄKI) Markkina-analyysi koskee Etelä-Savon maakunnan liiton ilmoittamaa hankealuetta nimeltään Pieksämäki

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION SUOSITUS. annettu 11/02/2003,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION SUOSITUS. annettu 11/02/2003, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 11/02/2003 C(2003)497. KOMISSION SUOSITUS annettu 11/02/2003, sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä annetun Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Viestintävirasto 1 (5) Viestintämarkkinat ja palvelut

Viestintävirasto 1 (5) Viestintämarkkinat ja palvelut Viestintävirasto 1 (5) VIESTINTÄVIRASTON KUSTANNUSLASKENTAJÄRJESTELMIEN TARKASTUKSISTA ANTAMAN MÄÄRÄYKSEN (56 A/2009 M) PERUSTELUMUISTIO 1. LAINSÄÄDÄNTÖ Viestintävirasto voi viestintämarkkinalain (393/2003)

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Karjala

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Karjala Muistio 1 (5) Dnro: 14.12.2012 1748/9520/2012 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Karjala hankealue 42 (Nurmes) 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Määräys PUHELINNUMERON SIIRRETTÄVYYDESTÄ. Annettu Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2006

Määräys PUHELINNUMERON SIIRRETTÄVYYDESTÄ. Annettu Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2006 1 (6) Määräys PUHELINNUMERON SIIRRETTÄVYYDESTÄ Annettu Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2006 Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain (393/2003) 52 ja 129

Lisätiedot

MARKKINAKATSAUS 9/2012. Telepalvelujen vähittäishinnat. Internet- ja puhelinliittymien hintakehitys

MARKKINAKATSAUS 9/2012. Telepalvelujen vähittäishinnat. Internet- ja puhelinliittymien hintakehitys MARKKINAKATSAUS 9/2012 Telepalvelujen vähittäishinnat Internet- ja puhelinliittymien hintakehitys Viestintävirasto 2012 Tiedustelut: markkinaselvitykset@ficora.fi Tietoja lainatessa lähteenä on mainittava

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 11.11.2010 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 27.2.2015 1337/9520/2010 MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA 1

Lisätiedot

Määräys TILAAJAN NUMEROTIETOJEN SIIRROSTA VIESTINTÄVERKOSSA. Annettu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 2005

Määräys TILAAJAN NUMEROTIETOJEN SIIRROSTA VIESTINTÄVERKOSSA. Annettu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 2005 1 (5) Määräys TILAAJAN NUMEROTIETOJEN SIIRROSTA VIESTINTÄVERKOSSA Annettu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 2005 Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain (393/2003)

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä- Savo hankealue 36 (Mikkeli)

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä- Savo hankealue 36 (Mikkeli) Muistio 1 (6) Dnro: 14.12.2012 1707/9520/2012 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä- Savo hankealue 36 (Mikkeli) 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Etelä-Savon maakunnan

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen VALTIONEUVOSTON DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTINTÄVERKKOA KOSKEVAT TOIMILUPAPÄÄTÖKSET Toimiluvat ja hakijat

Lisätiedot

.LLQWHlW \KWH\GHW NRPLVVLR WRLPLLQ YLHVWLQWlNXVWDQQXVWHQDOHQWDPLVHNVL(XURRSDVVD

.LLQWHlW \KWH\GHW NRPLVVLR WRLPLLQ YLHVWLQWlNXVWDQQXVWHQDOHQWDPLVHNVL(XURRSDVVD ,3 Bryssel, 24. marraskuuta 1999.LLQWHlW \KWH\GHW NRPLVVLR WRLPLLQ YLHVWLQWlNXVWDQQXVWHQDOHQWDPLVHNVL(XURRSDVVD (XURRSDQ NRPLVVLR RQ DQWDQXW VXRVLWXNVHQ O\K\HQ PDWNDQ NLLQWHLGHQ \KWH\NVLHQ KLQQRLWWHOXVWD

Lisätiedot

Korjattu markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Pohjanmaa hankealue 30 (Siikalatva)

Korjattu markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Pohjanmaa hankealue 30 (Siikalatva) Analyysi 1 (6) Tämä markkina-analyysi korvaa Dnro: 14.12.2012 päivätyn analyysin 25.5.2016 1760/9520/2012 Korjattu markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Pohjanmaa hankealue 30 (Siikalatva)

Lisätiedot

Matkaviestinverkon palveluiden volyymi jatkoi kasvua vuonna 2007

Matkaviestinverkon palveluiden volyymi jatkoi kasvua vuonna 2007 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 2008 Televiestintä 2007 Matkaviestinverkon palveluiden volyymi jatkoi kasvua vuonna 2007 Matkaviestinverkon palveluiden käyttö kasvoi aiempien vuosien tapaan edellisvuodesta

Lisätiedot

Seutuverkkoseminaari 23.4.2015. Jarmo Matilainen

Seutuverkkoseminaari 23.4.2015. Jarmo Matilainen Näkemys kiinteän verkon tulevaisuudesta Seutuverkkoseminaari 23.4.2015 Jarmo Matilainen 1 Finnetistä Finnet-liitto on vuonna 1921 perustettu alueellisten ICT-yhtiöiden keskusjärjestö ja yhteistyöelin -

Lisätiedot

MARKKINAKATSAUS 8/2012. Kotitalouksien laajakaistaliittymät. Nopeiden internetyhteyksien yleistyminen

MARKKINAKATSAUS 8/2012. Kotitalouksien laajakaistaliittymät. Nopeiden internetyhteyksien yleistyminen MARKKINAKATSAUS 8/2012 Kotitalouksien laajakaistaliittymät Nopeiden internetyhteyksien yleistyminen Viestintävirasto 2012 Tiedustelut: markkinaselvitykset@ficora.fi Tietoja lainatessa lähteenä on mainittava

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI ITÄ-UUSIMAA LAPINJÄRVI (6) -HANKEALUEEN TUKI- KELPOISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI ITÄ-UUSIMAA LAPINJÄRVI (6) -HANKEALUEEN TUKI- KELPOISUUDESTA Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 26.11.2010 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 27.2.2015 1293/9520/2010 MARKKINA-ANALYYSI ITÄ-UUSIMAA LAPINJÄRVI (6) -HANKEALUEEN TUKI- KELPOISUUDESTA 1

Lisätiedot

NETPLAZA OY:N LAUSUNTO PÄÄTÖSLUONNOKSESTA KOSKIEN DNA OYJ:N HUOMATTAVAA MARKKINAVOIMAA TILAAJAYHTEYS- JA BITSTREAM-MARKKINOILLA

NETPLAZA OY:N LAUSUNTO PÄÄTÖSLUONNOKSESTA KOSKIEN DNA OYJ:N HUOMATTAVAA MARKKINAVOIMAA TILAAJAYHTEYS- JA BITSTREAM-MARKKINOILLA JULKINEN Viestintävirasto Aleksandra Partanen kirjaamo@ficora.fi DNRO 3/961/2017 NETPLAZA OY:N LAUSUNTO PÄÄTÖSLUONNOKSESTA KOSKIEN DNA OYJ:N HUOMATTAVAA MARKKINAVOIMAA TILAAJAYHTEYS- JA BITSTREAM-MARKKINOILLA

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVON MAAKUNNAN NILSIÄ SANKIMÄKI- SAARVONMÄKI (88) -HANKEALUEEN TUKIKELPOISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVON MAAKUNNAN NILSIÄ SANKIMÄKI- SAARVONMÄKI (88) -HANKEALUEEN TUKIKELPOISUUDESTA Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 28.10.2011 päivätyn markkina-analyysin. Analyysi 27.2.2015 Dnro: 1202/9520/2011 MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVON MAAKUNNAN NILSIÄ SANKIMÄKI- SAARVONMÄKI (88) -HANKEALUEEN

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois- Pohjanmaan hankealue Pyhäntä

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois- Pohjanmaan hankealue Pyhäntä Analyysi 1 (5) Dnro: 30.1.2015 1266/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois- Pohjanmaan hankealue Pyhäntä 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Markkina-analyysi Pohjois-Savo Lapinlahti (104) - hankealueen tukikelpoisuudesta

Markkina-analyysi Pohjois-Savo Lapinlahti (104) - hankealueen tukikelpoisuudesta Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 27.2.2015 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 9.3.2016 1767/9520/2012 Markkina-analyysi Pohjois-Savo Lapinlahti (104) - hankealueen tukikelpoisuudesta 1

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Joutsa

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Joutsa Muistio 1 (5) Dnro: 17.12.2014 1307/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Joutsa 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Keski-Suomen maakunnan liiton ilmoittamaa

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA UUSIMAA HANKEALUE 5 (RAASE- PORI)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA UUSIMAA HANKEALUE 5 (RAASE- PORI) 1223/9520/2011 1 (5) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA UUSIMAA HANKEALUE 5 (RAASE- PORI) Markkina-analyysi koskee Uudenmaan maakunnan liiton ilmoittamaa hankealuetta nimeltään Raasepori IIIb -hanke.

Lisätiedot

Päätös 1 (9) Dnro KKV/258/14.00.10/2016 Julkinen versio 4.4.2016

Päätös 1 (9) Dnro KKV/258/14.00.10/2016 Julkinen versio 4.4.2016 Päätös 1 (9) 1 Asia... 2 2 Asian vireilletulo... 2 3 Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta... 2 4 Kilpailuoikeudellinen arviointi... 2 4.1 Yrityskauppasäännösten soveltuminen järjestelyyn... 2

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA VARSINAIS-SUOMI HANKEALUE 7 (MASKU)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA VARSINAIS-SUOMI HANKEALUE 7 (MASKU) 1535/9520/2010 1 (4) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA VARSINAIS-SUOMI HANKEALUE 7 (MASKU) Markkina-analyysi koskee Varsinais-Suomen maakunnan liiton ilmoittamaa hankealuetta nimeltään Masku-hanke.

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Keuruu

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Keuruu Muistio 1 (5) Dnro: 2.2.2015 1309/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Keuruu 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Keski-Suomen maakunnan liiton ilmoittamaa

Lisätiedot

ESV-SOPIMUSKYTKENTÖJEN TOIMINTATAPAOHJEET

ESV-SOPIMUSKYTKENTÖJEN TOIMINTATAPAOHJEET 21.4.2005 ESV-SOPIMUSKYTKENTÖJEN TOIMINTATAPAOHJEET n suosituksia 305/2005 S SUOSITUS 305/2005 S 1 (8) Julkaisija Tekijät ESV-sopimuskytkentöjen toimintatapaohjetyöryhmä KUVAILULEHTI Asiakirjan päivämäärä

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois- Pohjanmaan hankealue Oulu

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois- Pohjanmaan hankealue Oulu Analyysi 1 (5) Dnro: 30.1.2015 1258/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois- Pohjanmaan hankealue Oulu 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Keuruu

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Keuruu Muistio 1 (5) Dnro: 17.12.2014 1309/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Keuruu 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Keski-Suomen maakunnan liiton ilmoittamaa

Lisätiedot

3 Yrityskaupan osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

3 Yrityskaupan osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta Päätös 1 (8) 1 Asia 2 Asian vireilletulo 1. Yrityskaupan hyväksyminen DNA Oy / TDC Oy Finland ja TDC Hosting Oy. 2. Kilpailu- ja kuluttajavirastolle ( KKV ) on 30.4.2014 ilmoitettu järjestely, jossa DNA

Lisätiedot

Viestintävirastolle toimitettavat kiinteiden tiedonsiirtoliittymien saatavuustiedot

Viestintävirastolle toimitettavat kiinteiden tiedonsiirtoliittymien saatavuustiedot Muistio TIKU-SL-B 1 (7) Dnro: 8.4.2015 93/501/2014 Viestintävirastolle toimitettavat kiinteiden tiedonsiirtoliittymien saatavuustiedot 1 Lähtökohdat ja rajaukset 2 Käyttökohteista yleisesti Tämä muistio

Lisätiedot

Päivitetty markkina-analyysi Pohjois-Pohjanmaan Haapavesi - hankealueen tukikelpoisuudesta

Päivitetty markkina-analyysi Pohjois-Pohjanmaan Haapavesi - hankealueen tukikelpoisuudesta Muistio 1 (5) Dnro: 31.5.2016 1248/940/2014 Päivitetty markkina-analyysi Pohjois-Pohjanmaan Haapavesi - hankealueen tukikelpoisuudesta 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Yhden megan laajakaista kaikille

Yhden megan laajakaista kaikille Yhden megan laajakaista kaikille Yhden megan laajakaista kaikille Kuluttajalla ja yrityksellä on 1.7.2010 alkaen oikeus saada yhden megan laajakaistaliittymä vakituiseen asuinpaikkaan tai yrityksen sijaintipaikkaan.

Lisätiedot

Tämä analyysi korvaa päivätyn analyysin /9520/2011 MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA LAPPI HANKEALUE 57 (KOLARI)

Tämä analyysi korvaa päivätyn analyysin /9520/2011 MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA LAPPI HANKEALUE 57 (KOLARI) Analyysi 1 (7) Tämä analyysi korvaa Dnro: 28.10.2011 päivätyn analyysin. 14.1.2016 1081/9520/2011 MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA LAPPI HANKEALUE 57 (KOLARI) Markkina-analyysi koskee Lapin maakunnan

Lisätiedot

Tekstiviestit puhepalvelunumeroihin 3/2008

Tekstiviestit puhepalvelunumeroihin 3/2008 Tekstiviestit puhepalvelunumeroihin 3/2008 Työryhmäraportti 3/2008 1 (6) Julkaisija Tekijät Työryhmä Tekstiviestit puhepalvelunumeroihin KUVAILULEHTI Asiakirjan päivämäärä 30.4.2008 Asiakirjan laji Työryhmäraportti

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Kainuu hankealue 10 (Kajaani)

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Kainuu hankealue 10 (Kajaani) Muistio 1 (6) Dnro: 14.12.2012 1716/9520/2012 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Kainuu hankealue 10 (Kajaani) 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Kainuun maakunnan liiton

Lisätiedot

Televiestintäliittymien määrä Suomessa nelinkertaistui 20 vuodessa

Televiestintäliittymien määrä Suomessa nelinkertaistui 20 vuodessa Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 2009 Televiestintä 2008 Televiestintäliittymien määrä Suomessa nelinkertaistui 20 vuodessa Vuonna 1988 Suomessa oli kaikkiaan noin 2,6 miljoonaa puhelinliittymää;

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO RAUTAVAARA (41) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO RAUTAVAARA (41) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 27.2.2015 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 1.12.2015 1355/9520/2010 MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO RAUTAVAARA (41) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA 1

Lisätiedot

Palvelukuvaus LOUNEA KOTIPUHELIN PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi

Palvelukuvaus LOUNEA KOTIPUHELIN PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi Palvelukuvaus 1 LOUNEA KOTIPUHELIN PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 3 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Puhepalvelu... 3 2.1.1 Puhepalvelun rajoitukset... 4 2.2 Puhelinnumerot... 5 2.3 Lankapuhelinsovitin

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA ETELÄ-POHJANMAA HANKEALUE 10 (KARIJOKI)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA ETELÄ-POHJANMAA HANKEALUE 10 (KARIJOKI) 1025/9520/2011 1 (5) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA ETELÄ-POHJANMAA HANKEALUE 10 (KARIJOKI) Markkina-analyysi koskee Etelä-Pohjanmaan maakunnan liiton ilmoittamaa hankealuetta nimeltään Karijoki

Lisätiedot

Anvia Oyj. Yhteenliittämishinnasto

Anvia Oyj. Yhteenliittämishinnasto 1(10) Teleoperaattorihinnasto Anvia Oyj Yhteenliittämishinnasto Voimassa 1.3.2012 alkaen toistaiseksi 2(10) SISÄLLYSLUETTELO YHTEENLIITTÄMISHINNASTO... 3 1. TELEVERKKOJEN YHTEENLIITTÄMISMAKSUT... 3 1.1

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.4.2006 30.6.2006

Osavuosikatsaus 1.4.2006 30.6.2006 Osavuosikatsaus 1.4.2006 30.6.2006 1 Elisan Q2 2006 Q2 2006 ja taloudellinen tilanne Katsaus matkaviestintään ja kiinteän verkon liiketoimintaan Strategian toteuttaminen ja 3G-palvelupaketit Näkymät vuodelle

Lisätiedot

Määräys viestintäverkkojen ja -palveluiden yhteentoimivuudesta

Määräys viestintäverkkojen ja -palveluiden yhteentoimivuudesta Viestintävirasto 28 I/2014 M 1 (5) Määräys viestintäverkkojen ja -palveluiden yhteentoimivuudesta Annettu Helsingissä x päivänä yykuuta 2014 Viestintävirasto on määrännyt x päivänä yykuuta 2014 annetun

Lisätiedot

12.5.2008. Numeropalvelusta edelleenkytkettyjen puhelujen yhteyskohtainen erittely. Viestintäviraston suosituksia 315/2008 S

12.5.2008. Numeropalvelusta edelleenkytkettyjen puhelujen yhteyskohtainen erittely. Viestintäviraston suosituksia 315/2008 S 12.5.2008 Numeropalvelusta edelleenkytkettyjen puhelujen yhteyskohtainen erittely n suosituksia 315/2008 S Suositus 315/2008 S 1 (5) Julkaisija Tekijät KUVAILULEHTI Asiakirjan päivämäärä 12.5.2008 Asiakirjan

Lisätiedot

Viestintävirastolle toimitettavat kiinteiden tiedonsiirtoliittymien saatavuustiedot

Viestintävirastolle toimitettavat kiinteiden tiedonsiirtoliittymien saatavuustiedot Muistio TIKU-SL-B 1 (7) Dnro: 20.10.2015 93/501/2014 Viestintävirastolle toimitettavat kiinteiden tiedonsiirtoliittymien saatavuustiedot 1 Lähtökohdat ja rajaukset 2 Käyttökohteista yleisesti Tämä muistio

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA UUSIMAA HANKEALUE 1

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA UUSIMAA HANKEALUE 1 689/9520/2010 1 (5) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA UUSIMAA HANKEALUE 1 Markkina-analyysi koskee Uudenmaan maakuntaliiton ilmoittamaa hankealuetta nimeltään Bromarv-Tenhola -hanke. Liikenne-

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä-Savon hankealue

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä-Savon hankealue Muistio 1 (5) Dnro: 17.12.2014 1316/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä-Savon hankealue Savonlinna 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Etelä-Savon maakunnan

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois- Pohjanmaan hankealue Kempele

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois- Pohjanmaan hankealue Kempele Analyysi 1 (5) Dnro: 30.1.2015 1250/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois- Pohjanmaan hankealue Kempele 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

1 Asia. 2 Asian vireilletulo. 3 Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta. Päätös 1 (12) Dnro 261/14.00.10/2012 Julkinen versio 11.2.

1 Asia. 2 Asian vireilletulo. 3 Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta. Päätös 1 (12) Dnro 261/14.00.10/2012 Julkinen versio 11.2. Päätös 1 (12) 1 Asia 2 Asian vireilletulo 1. Jatkoselvitykseen ryhtyminen yrityskaupassa Elisa Oyj / PPO-Yhtiöt Oy, Kymen Puhelin Oy ja Telekarelia Oy 2. Kilpailuvirastolle 1 on 21.12.2012 ilmoitettu järjestely,

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI SATAKUNTA JÄMIJÄRVI (11)-HANKEALUEEN TUKIKEL- POISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI SATAKUNTA JÄMIJÄRVI (11)-HANKEALUEEN TUKIKEL- POISUUDESTA Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 28.10.2011 päivätyn ja 30.11.2011 täsmennetyn markkina-analyysin. Dnro: 27.2.2015 861/9520/2011 MARKKINA-ANALYYSI SATAKUNTA JÄMIJÄRVI (11)-HANKEALUEEN TUKIKEL-

Lisätiedot

Markkina-analyysi Lappi Sodankylä (85) -hankealueen tukikelpoisuudesta

Markkina-analyysi Lappi Sodankylä (85) -hankealueen tukikelpoisuudesta Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 18.1.2013 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 27.2.2015 1736/9520/2012 Markkina-analyysi Lappi Sodankylä (85) -hankealueen tukikelpoisuudesta 1 Hankealueen

Lisätiedot

HAJA-ASUTUSALUEIDEN LAAJAKAISTAHANKE 14.10.2010 Pyyntö hanke-ehdotuksiksi Osa 5. Hanke-ehdotuslomake

HAJA-ASUTUSALUEIDEN LAAJAKAISTAHANKE 14.10.2010 Pyyntö hanke-ehdotuksiksi Osa 5. Hanke-ehdotuslomake HAJA-ASUTUSALUEIDEN LAAJAKAISTAHANKE 14.10.2010 Pyyntö hanke-ehdotuksiksi Osa 5. Hanke-ehdotuslomake Tiedot hankkeesta ja hanke-ehdotuksen laatijasta Hankkeen nimi ja kunta Hämeenlinnan Hauhon laajakaistahanke,

Lisätiedot

YLEISPALVELUYRITYSTEN NIMEÄMINEN PUHELINPALVELUJEN TARJONTAAN

YLEISPALVELUYRITYSTEN NIMEÄMINEN PUHELINPALVELUJEN TARJONTAAN Viestintävirasto Perustelumuistio 30.12.2010 LIITE 1 YLEISPALVELUYRITYSTEN NIMEÄMINEN PUHELINPALVELUJEN TARJONTAAN Viestintävirasto Perustelumuistio 30.12.2010 2 (39) 1. NIMEÄMISMENETTELYN VIREILLETULO

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä-Savon hankealue

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä-Savon hankealue Analyysi 1 (5) Dnro: 30.1.2015 1314/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä-Savon hankealue Pieksämäki 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Etelä-Savon maakunnan

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Lappi hankealue 81 (Rovaniemi)

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Lappi hankealue 81 (Rovaniemi) Muistio 1 (6) Dnro: 14.12.2012 1732/9520/2012 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Lappi hankealue 81 (Rovaniemi) 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Lapin maakunnan liiton

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Pohjanmaa

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Pohjanmaa Muistio 1 (5) Dnro: 2.12.2013 1196/940/2013 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Pohjanmaa hankealue Muhos 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Pohjanmaan maakunnan

Lisätiedot

1 Asia. 2 Asian vireilletulo. 3 Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta. 4 Kilpailuoikeudellinen arviointi

1 Asia. 2 Asian vireilletulo. 3 Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta. 4 Kilpailuoikeudellinen arviointi Päätös 1 (12) 1 Asia... 2 2 Asian vireilletulo... 2 3 Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta... 2 4 Kilpailuoikeudellinen arviointi... 2 4.1 Yrityskauppasäännösten soveltuminen järjestelyyn... 2

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.7.2006 30.9.2006 1 Elisan Q3 2006 Q3 2006 ja taloudellinen tilanne Katsaus matkaviestintään ja kiinteän verkon liiketoimintaan Strategian toteutus Yhdysliikennemaksut Näkymät vuodelle

Lisätiedot

Päätösluonnos yleispalveluyrityksen nimeämättä jättämisestä yhteystietopalvelujen tarjontaan

Päätösluonnos yleispalveluyrityksen nimeämättä jättämisestä yhteystietopalvelujen tarjontaan Päätösluonnos 1 (13) Dnro: 19.5.2015 184/921/2015 Päätösluonnos yleispalveluyrityksen nimeämättä jättämisestä yhteystietopalvelujen tarjontaan 1 Tiivistelmä 2 Päätös Viestintäviraston tehtävänä on nimetä

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä- Savo hankealue 31 (Heinävesi)

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä- Savo hankealue 31 (Heinävesi) Muistio 1 (5) Dnro: 14.12.2012 1702/9520/2012 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä- Savo hankealue 31 (Heinävesi) 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Etelä-Savon maakunnan

Lisätiedot

Dnro: Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa /9520/ päivätyn markkina-analyysin

Dnro: Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa /9520/ päivätyn markkina-analyysin Analyysi 1 (6) Dnro: Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 4.4.2016 1071/9520/2011 28.10.2011 päivätyn markkina-analyysin MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA KYMENLAAKSO HANKEALUE 31 (KOUVOLA)

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA KESKI-SUOMI HANKEALUE 11 (KANNONKOSKI)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA KESKI-SUOMI HANKEALUE 11 (KANNONKOSKI) 570/9520/2010 1 (5) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA KESKI-SUOMI HANKEALUE 11 (KANNONKOSKI) Markkina-analyysi koskee Keski-Suomen maakuntaliiton ilmoittamaa hankealuetta Kannonkoski -hanke. Liikenne-

Lisätiedot

Päivitetty markkina-analyysi Pohjois-Savon Kuopio -hankealueen tukikelpoisuudesta

Päivitetty markkina-analyysi Pohjois-Savon Kuopio -hankealueen tukikelpoisuudesta Analyysi Dnro: 31.5.2016 1272/940/2014 Päivitetty markkina-analyysi Pohjois-Savon Kuopio -hankealueen tukikelpoisuudesta 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Savon maakunnan liiton

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Savo hankealue 105 (Leppävirta)

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Savo hankealue 105 (Leppävirta) Muistio 1 (5) Dnro: 14.12.2012 1768/9520/2012 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Savo hankealue 105 (Leppävirta) 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Savon

Lisätiedot

Päivitetty markkina-analyysi Lapin Kolari -hankealueen tukikelpoisuudesta

Päivitetty markkina-analyysi Lapin Kolari -hankealueen tukikelpoisuudesta Analyysi Dnro: 24.2.2016 1282/940/2014 Päivitetty markkina-analyysi Lapin Kolari -hankealueen tukikelpoisuudesta 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Lapin liiton ilmoittamaa hankealuetta

Lisätiedot