PALVELUIDEN ASETTAMAT VAATIMUKSET LAAJAKAISTANOPEUKSILLE. Loppuraportti V Liikenne- ja viestintäministeriölle.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PALVELUIDEN ASETTAMAT VAATIMUKSET LAAJAKAISTANOPEUKSILLE. Loppuraportti V1.0 3.6.2008. Liikenne- ja viestintäministeriölle."

Transkriptio

1 LAAJAKAISTASELVITYS PALVELUIDEN ASETTAMAT VAATIMUKSET LAAJAKAISTANOPEUKSILLE Loppuraportti V Liikenne- ja viestintäministeriölle Oy Omnitele Ab Teemu Huttunen Jyri Puumalainen Ari Ojaniemi

2 PALVELUIDEN ASETTAMAT VAATIMUKSET LAAJAKAISTANOPEUKSILLE Loppuraportti V PROJEKTIRYHMÄ Teemu Huttunen, Oy Omnitele Ab Projektipäällikkö Sähköposti: Puhelin: Jyri Puumalainen, Oy Omnitele Ab Asiantuntija Sähköposti: Puhelin: Ari Ojaniemi, Oy Omnitele Ab Katselmoija Sähköposti: Puhelin: OY OMNITELE AB Tallberginkatu 2A FIN Helsinki Puh Fax

3 SISÄLLYS 1 JOHDANTO PALVELUIDEN VAATIMAT LAAJAKAISTANOPEUDET Palveluiden vertailua Käytännön esimerkkejä eri yhteysnopeuksilla Palvelut ja niissä tapahtuvat muutokset lähiaikoina Multimediasisällöt Tuotetun tiedon määrän lisääntyminen Yhteisölliset ja interaktiiviset palvelut Laajakaistanopeudet ja niissä tapahtuvat muutokset Kiinteiden ja langattomien yhteyksien eroja Kiinteät yhteydet Langattomat yhteydet Pakkaustekniikat ja niissä tapahtuvat muutokset JOHTOPÄÄTÖKSET...7 LIITE 1: PALVELUT NOPEUSLUOKAN JA YHTEYSTEKNIIKAN MUKAAN...8 2

4 1 Johdanto Tässä raportissa arvioidaan erilaisten sähköisten sisältöpalvelujen asettamat vaatimukset laajakaistayhteyksien nopeuksille. Arvioinnissa otetaan huomioon sekä nykytila että odotettu lähivuosien kehitys. Lisäksi arvioidaan yhteisöllisyyden merkitystä laajakaistayhteyksille asetettaville vaatimuksille. 2 Palveluiden vaatimat laajakaistanopeudet 2.1 Palveluiden vertailua Alla oleva taulukko 1 havainnollistaa erilaisten palveluiden tällä hetkellä asettamia vaatimuksia laajakaistayhteyden nopeudelle ottaen huomioon palveluiden mielekkään ja sujuvan käytön. Asiointi Kuvien siirto Musiikin lataus Videopuhelu Netti-TV / videoleikkeet Isojen tiedostojen lataus SDTV 1 kanava SDTV useampi kanava HDTV 1 kanava 512 K X (X) (X) (X) (X) M X X X X X HDTV useampi kanava 2 M X X X X X (X) M X X X X X X X M X X X X X X X X X - 40 M X X X X X X X X X (X) 100 M X X X X X X X X X X Taulukko 1 Palveluiden vaatimat nopeudet (X)-merkintä taulukossa tarkoittaa että palvelu on käytettävissä vain tietyin varauksin, tyypillisesti heikommalla laadulla, tai että palvelu on käytettävissä mutta hidas. Taulukossa SDTV tarkoittaa Standard Definition TV:tä eli tavallista Digi-TV -lähetettä IP-verkossa ja HDTV tarkoittaa vastaavasti High Definition TV:tä tällä hetkellä käytössä olevalla MPEG2 pakkauksella. TV-palveluiden tarvitsemista kaistanleveyksistä ja niissä tulevaisuudessa tapahtuvista muutoksista kerrotaan tarkemmin kappaleessa 2.5. Pakkaustekniikoiden kehitys vaikuttaa eritoten liikkuvan kuvan sovellusten ja IPTV:n vaatimiin nopeuksiin tulevaisuudessa. Netti-TV:llä ja videoleikkeiden katselulla tarkoitetaan streaming-muotoisten videoiden toistoa laajakaistayhteyden kautta, esimerkiksi Yle Areenassa tarjolla olevia uutis- ja ohjelmalähetyksiä. Ylen palvelussa on valittavissa sekä korkean että matalan laadun kuva. Korkean laadun kuva on 750 kbit/s ja matalan laadun 350 kbit/s. Korkean laadun kuva vaatii toimiakseen 1 Mbit/s ja matala laatu 512 kbit/s yhteysnopeuden. Suosittu Youtube-videopalvelu ilmoittaa laajakaistayhteyden suositusnopeudeksi vähintään 500 kbit/s, kun taas Nelonen kertoo Netti-TV -palvelunsa moitteettoman toiminnan edellyttävän vähintään yhteysnopeutta 1 Mbit/s. Vastaavasti MTV3 ilmoittaa että internet-yhteyden nopeuden tulee olla vähintään 512 kbit/s ja suosittelee 1 Mbits/s -yhteyttä hyvälaatuisen kuvan takaamiseksi. Videopuheluissa Skype suosittaa yhteyden mininopeudeksi 512 kbit/s, ja HD-tasoinen (resoluutio 720 p) videopuhelu tarvitsee minimissään 2 Mbit/s yhteyden uusimmalla H.264 -pakkauksella. Videopuheluissa on huomioitava että yhteysnopeusvaatimukset ovat samat molempiin suuntiin. Lisäksi että kaistantarve on jatkuvaa, jolloin käyttäjällä on oltava koko ajan vaadittu määrä kaistaa vapaana. Isojen tiedostojen lataamisella tarkoitetaan esimerkiksi elokuvien lataamista omalle koneelle. DVD-tasoisen elokuvan koko on tyypillisesti noin 4 gigatavua, jonka lataaminen 8 Mbit/s yhteydellä vie noin 70 minuuttia. 2 Mbit/s yhteydellä lataus kestäisi noin 4 tuntia ja 40 minuuttia. Palveluiden vaatimia laajakaistanopeuksia arvioitaessa on oletettu että palveluita ei käytetä samanaikaisesti. Jos palveluita käytetään samanaikaisesti (esim. liittymässä on useampi tietokone 3

5 yhtä aikaa käytössä), muuttuvat nopeuksille asetetut vaatimukset yhtäaikaisten käytettyjen palveluiden mukaan. Varsinkin erilaisten videopalveluiden yleistyessä kaistavaatimukset kasvavat. Jos videoita ladataan kodissa usealla eri tietokoneella samaan aikaan, yhteys voi hidastua ellei käytössä ole riittävästi kaistaa. 2.2 Käytännön esimerkkejä eri yhteysnopeuksilla Alla olevissa taulukoissa 2 ja kuvassa 1 on havainnollistettu sujuvaa käyttöä vertailemalla latausaikoja eri nopeuksilla 3,5 megatavun tiedostolle ja digikameralla kuvatulle noin kahden minuutin videoleikkeelle. 3,5 megatavun tiedosto vastaa yhtä tavallisella digikameralla otettua kuvaa tai yhtä musiikkikappaletta ja 40 MB tiedosto noin kahden minuutin videoleikettä. Taulukkoja tulkittaessa on hyvä ottaa huomioon myös paluusuunnan nopeus - esim. lähetettäessä 30 valokuvaa verkkoon (jaettavaksi tai kehitettäväksi) yhteydellä 2M/512k kestää lähetys 28,5 minuuttia. Oikean puolen pylväsdiagrammissa sekuntiasteikko on logaritminen. 3,5 MB tiedosto 40 MB tiedosto 512 K 57 sek 10 min 55 sek 1 M 29 sek 5 min 36 sek 2 M 15 sek 2 min 48 sek 8 M 3,7 sek 42 sek 24 M 1,2 sek 14 sek 40 M 0,7 sek 8 sek 100 M 0,3 sek 3 sek Sek 1000,0 100,0 10,0 1,0 0,1 512 K 1M 2 M 8 M 24 M 40 M 100 M 3,5 MB 40 MB Taulukko 2 Latausaikoja eri nopeuksilla 2.3 Palvelut ja niissä tapahtuvat muutokset lähiaikoina Multimediasisällöt Laajakaistanopeuksien kasvaessa multimediasisällöt (mm. automaattisesti latautuvat videot) integroituvat yhä enemmän sivustoihin. Oletusarvoisesti palveluntarjoaja olettaa että keskimääräisellä käyttäjällä on nopea internet-yhteys, ja tästä syystä hitaammalla yhteydellä palvelua käyttävä voi kokea tällaisen sivuston käyttämisen epämiellyttävän hitaaksi. Trendi osaltaan johtaa siihen, että muutoin asiointiin riittävällä nopeudella varustetut käyttäjät joutunevat nostamaan liittymänsä nopeutta koska että ko. nopeus ei vastaa keskivertokäyttäjää jonka mukaan sivustot on suunniteltu Tuotetun tiedon määrän lisääntyminen Maailmassa tuotettu tietomäärä henkilöä kohden kasvaa koko ajan, tutkimusyhtiö IDC:n mukaan maailmassa tuotettiin vuonna 2007 informaatiota 255 eksatavua (255 miljardia gigatavua) eli noin 40 gigatavua jokaista ihmistä kohti. 1 IDC:n mukaan tämän informaation määrä kasvaa vuosittain 57 %. Informaation siirtyessä yhä enemmän tietoverkkoihin tietoliikenneyhteyksien nopeusvaatimukset kasvavat Yhteisölliset ja interaktiiviset palvelut Kuva 1 Latausajat pylväsdiagrammeina Palveluiden muuttuessa yhä enemmän interaktiivisiksi ja yhteisöllisiksi paluukaistan nopeuden merkitys kasvaa. Pelkästään tietoa haettaessa ei paluukaistalla ole suurta merkitystä, mutta digitaalisen sisällön jakamisen, verkkopelaamisen, yleistyvien videopuheluiden ja vertaisverkkojen lisääntyvän käytön myötä kuluttajalta verkkoon päin saavutettu nopeus ja viive vaikuttavat palveluiden käytettävyyteen yhtä lailla kuin myötänopeus

6 Esimerkiksi terveydenhuollossa Suomessa on meneillään useita kokeiluja, joissa käyttäjä voi olla kotoaan hyvälaatuisella videoyhteydellä yhteydessä lääkäriin tai kaupungin kotihoidon palveluihin. Näihin voidaan liittää myös erilaisia etälääketieteen ratkaisuja. Hyvälaatuinen videokuva edellyttää laajakaistayhteydeltä symmetristä nopeutta molempiin suuntiin ja pientä viivettä sekä viiveen vaihtelua. Terveydenhuollon toimialan ratkaisut edellyttävät varmatoimisia yhteyksiä. 2.4 Laajakaistanopeudet ja niissä tapahtuvat muutokset Kiinteiden ja langattomien yhteyksien eroja Langattomia ja kiinteitä yhteyksiä vertailtaessa on otettava huomioon, että kiinteiden yhteyksien nimellisnopeudet vastaavat kohtuullisen hyvin todellisia nopeuksia, kun taas langattomien yhteyksien todelliset nopeudet vastaavat nimellisnopeuksia yleensä vain optimaalisissa olosuhteissa ja käytännön tiedonsiirtonopeudet jäävät pääsääntöisesti teoreettisten huippuarvojen alle. Mobiiliverkoissa saavutettujen nopeuksien vaihtelu on kiinteitä yhteyksiä suurempi. Lisäksi on huomioitava, että langattomissa yhteyksissä antennin kapasiteetti on aina jaettu sen peittoalueella olevien käyttäjien kesken. Jos antennin peittoetäisyys on 5 kilometriä tukiasemasta ja asukastiheys on 10 asukasta neliökilometrillä, peittoalue on noin 78 neliökilometriä ja siellä asuu noin 780 ihmistä. Jos jaettu tiedonsiirtonopeus on 30 Mbit/s ja joka kolmas käyttäjä on aktiivinen, kukin saa käyttöönsä keskimäärin alle 115 kbit/s kaistan. 450 MHz taajuusalueella toimivissa verkoissa antennin (tukiaseman) etäisyys käyttäjästä on vielä huomattavasti suurempi kuin yo. esimerkissä ja myös bittinopeus alhaisempi. 2 Yksi langattomien laajakaistojen käytännön nopeutta rajoittava tekijä on myös tukiasemille menevä transmissiokapasiteetti. Operaattorit lisännevät tukiasemille menevää kapasiteettia käytön yleistymisen myötä, jolloin teoreettisten siirtonopeuksien saavuttaminen on todennäköisempää. Langattomat verkot soveltuvatkin lähinn verkossa asiointiin ja tiedonhakuun, jolloin kaistantarve lomittuu verrattuna jatkuvaa kaistaa vaativiin video- ja TV-palveluihin. Lisäksi langattomissa yhteyksissä on huomioitava mahdollinen ero ulko- ja sisäpeiton välillä sekä kiinteitä yhteyksiä suurempi viive. Kiinteissä yhteyksissä viive on tyypillisesti muutamien kymmenien millisekuntien luokkaa Kiinteät yhteydet Useat operaattorit ovat viime aikoina nostaneet kiinteiden yhteyksien nopeuksia automaattisesti kuukausimaksua korottamatta. Osa operaattoreista on päivittänyt nopeuden 512 kbit/s automaattisesti 1 Mbit/s nopeuteen ja osa jopa päivittänyt miniminopeudeksi 2 Mbit/s. Muutoksen taustalla on operaattoreiden mukaan verkkopalvelujen kehitys, jonka seurauksena hitaimmat nopeudet 512 kbit/s ja 1 Mbit/s eivät enää anna riittävän hyvälaatuista käyttökokemusta netin peruskäyttäjällekään. Todellinen syy saattaa kuitenkin olla kuluttajien ohjaaminen yhä enemmän kaistanleveyttä tarvitsevien palveluiden pariin, mikä osaltaan saanee kuluttajat päivittämään laajakaistansa yhä nopeampaan versioon. Tämä johtaa kuukausimaksuista saatavien tulojen kasvamiseen. ADSL2+ -standardin Annex M:n (ITU G Annex M) käyttöönoton myötä paluukaistanopeudet kasvavat luokkaan 3 Mbit/s, kun tällä hetkellä ne ovat 512 kbit/s 1 Mbit/s välillä, tyypillisesti lähempänä 512 kbit/s. Muutos on odotettavissa muutaman vuoden sisällä; teleoperaattorit investoivat 2000-luvun alussa voimakkaasti ADSL-tekniikkaan joka tällä hetkellä on sekä teknisen että taloudellisen käyttöikänsä maturiteettivaiheessa. Muutamat markkinoille viime aikoina tulleet operaattorit tarjoavat jo 3 Mbit/s paluukaistaa ADSL-liittymiin. VDSL2-standardi kykenee teoriassa hyvinkin nopeisiin yhteyksiin, mutta vain lyhyillä kuparin pituuksilla. Jo kuparin pituuden ollessa 1,6 km suorituskyky on samaa luokkaa ADSL2+:n kanssa. Muutama pieni operaattori Suomessa tarjoaa tällä hetkellä VDSL2-yhteyksiä. Nopeuksien kasvattaminen kupariyhteyttä tilaajajohtona käytettäessä vaatii kupariyhteyden lyhentämistä, joita jo 2 TKK:n Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan johtajan Raimo Kantolan mukaan 5

7 toteutettu siirtämällä DSLAM keskuksesta jakokaappiin lähemmäs tilaajaa ja toteuttamalla DSLAM:in ja keskuksen välinen yhteys kuidulla. Kaapeli-TV verkoissa toimivat laajakaistaliittymät ovat tyypillisesti nopeudeltaan 300 kbit/s 30 Mbit/s myötäsuuntaan ja 300 kbit/s 1 Mbit/s paluusuuntaan. Pääkaupunkiseudulla on kaapeliverkkoon tulossa vuoden 2008 aikana myyntiin laajakaistaliittymä, jonka nopeus on 100 Mbit/s myötäsuuntaan. Kiinteiden yhteyksien puolella muita lähitulevaisuuden muutoksia aiheuttavia trendejä ovat Ethernet In The First Mile ja lisääntyvät kiinteät kuituyhteydet. Molempien ansiosta sekä myötä- että paluusuuntien nopeudet kasvavat ja viiveet pienenevät. Nopea symmetrinen yhteys vaatii joka tapauksessa kuitua tilaajalle asti Langattomat yhteydet Tällä hetkellä 3G-verkoissa voidaan tyypillisellä verkkokonfiguraatiolla (5 HDSPA-koodia) parhaimmillaan saavuttaa teoreettisesti noin 3,6 Mbit/s myötäsuunnassa ja 10:llä HSDPA-koodilla noin 7,2 Mbit/s. Käytännössä mobiiliverkkojen 3G-alueilla siirtonopeudet ovat tyypillisesti keskiarvoltaan suuruusluokkaa kbit/s myötäsuuntaan ja joitakin satoja kbit/s paluusuuntaan, vaikkakin lähelle teoreettisia arvoja voidaan päästä paikka paikkoin hyvissä olosuhteissa. HSUPA-päivitysten myötä paluusuunnan nopeus voi nousta tasolle 1,4 Mbit/s kahdella siiirtokoodilla. Interaktiivisten palveluiden käyttöä 3G-verkkojen kautta rajoittaa jonkin verran tällä hetkellä pienehkö paluukaista ja keskimäärin yli sadan millisekunnin viive. Flash-OFDM -tekniikkaan perustuvassa 450 MHz:n taajuusalueella toimivassa laajakaistaverkossa siirtonopeudet on rajattu maksimissaan arvoihin1 Mbit/s myötäsuuntaan ja 512 kbit/s paluusuuntaan. 450 MHz taajuusalueen verkossa on pienemmät viiveet kuin tämän hetken matkapuhelinverkoissa, mikä mahdollistaa interaktiivisten palveluiden sujuvamman käytön. Mobiili-WiMaxin arvioidaan tulevan kaupalliseen käyttöön Parhaimmillaan Mobiili- Wimaxilla on koekäytössä saavutettu yli 6 Mbit/s myötänopeuksia paikalla ollessa ja liikkuessakin 1-2 Mbit/s. Paluusuunnan nopeus on tyypillisesti noin 1-1,2 Mbit/s ja viiveet ovat kohtuullisen pieniä, suuruusluokassa ms. LTE-mobiiliverkoissa nopeudet asettunevat todennäköisesti suuruusluokkaan 30 Mbit/s myötäsuuntaan ja 10 Mbit/s paluusuuntaan, jos oletetaan kaistanleveydeksi nyt 3G-verkoissa oleva 5 MHz. 20 MHz:n kaistanleveydellä päästään teoriassa nopeuksiin 129 Mbit/s myötäsuuntaan ja 43 Mbit/s paluusuuntaan. LTE-verkoissa viiveen on arvioitu olevan suuruusluokkaa ms. Pieni viive ja paluusuunnan nopeus mahdollistavat yhteisöllisien palveluiden käytön. Ensimmäisten kaupallisten LTE-toteutuksien on arvioitu olevan markkinoilla noin vuonna

8 2.5 Pakkaustekniikat ja niissä tapahtuvat muutokset Pakkaustekniikoissa merkittävimmät muutokset liittyvät siirtymiseen MPEG2 pakkauksesta MPEG4-pakkaukseen. Alla olevassa taulukossa 3 on havainnollistettu on kapasiteettivaatimusten muuttumista siirryttäessä pakkausmenetelmästä toiseen. Pakkaus Kapasiteetti (Mbit/s) Mahdolliset tekniikat HDTV MPEG2 20 ADSL2+, kaapeli, VDSL2, kuitu SDTV MPEG2 5 ADSL, ADSL2+, kaapeli, VDSL2, kuitu HDTV MPEG4 AVC 9 ADSL2+, kaapeli, VDSL2, kuitu SDTV MPEG4 AVC 2 ADSL, ADSL2+, kaapeli, VDSL2, kuitu Taulukko 3 Kapasiteettivaatimukset eri pakkaustekniikoilla Suurimmat vaatimukset asettaa teräväpiirtotelevisio (HDTV), joka nykyisin käytössä olevalla MPEG2-videokoodauksella vaatii minimissään kapasiteetin 20 Mbit/s (Full HD 1920x resoluutiolla), kun taas tavallinen televisiolähete (SDTV) vaatii noin 5 Mbit/s. Kehittyneempi MPEG4-koodaus laskee HDTV:n kapasiteettivaatimuksen noin 8-9 Mbit/s:n tasolle, SDTV:n kapasiteettivaatimukset laskevat noin 2 Mbit/s tasolle. Huomioitavaa on, että mikäli halutaan katsoa useampaa TV-kanavaa samanaikaisesti tai nauhoittaa yhtä kanavaa ja katsoa toista, vaati se käytännössä MPEG4-pakkauksen yleistymisen jottei kaistantarve kasva kohtuuttomaksi varsinkin HDTV:n osalta. Suomessa ensimmäiset MPEG4-koodatut HDTV-lähetykset IPTV:n kautta alkavat tämän hetken arvion mukaan vuonna Käytännössä ylimenovaiheen ajan käytetään sekä MPEG2- ja MPEG4-koodauksia, sillä MPEG4-koodauksen käyttöönotto vaatii kuluttajaa uusimaan IPTVdigiboksin tätä koodausta tukevaan malliin. IPTV-palveluissa on huomattava, että toimiakseen moitteettomasti palvelu tarvitsee jatkuvasti vapaan, vaatimusten mukaisen kaistan. Lisäksi IPTV sietää huonosti nopeuksien ja viiveiden vaihtelua, joten kiinteät yhteydet sopeutuvat tähän tarkoitukseen langattomia paremmin. 3 Johtopäätökset Tulevaisuudessa suurimmat vaatimukset laajakaistanopeuksille asettavat useat yhtäaikaisesti käytettävät palvelut. Jos kotona käytetään useampaa tietokonetta samaan aikaan, tehdään etätöitä, käytetään yhteisöllisiä palveluita, katsotaan IP-verkon välityksellä televisiota ja mahdollisesti käytetään viihdekeskuksena toimivaa multimedia-pc:tä, nousevat kapasiteettivaatimukset helposti useisiin kymmeniin megabitteihin sekunnissa. Palveluiden yhtäaikainen käyttö asettaa laajakaistayhteyksien laatuvaatimuksille, viiveille ja paluukaistan nopeudelle omat vaatimuksensa. Toisaalta voidaan todeta, etteivät kiinteät ja langattomat laajakaistayhteydet ole vielä tässä vaiheessa yhteismitallisia. Jos esimerkiksi vertaillaan kiinteää ja langatonta 2 Mbit/s:n yhteyttä löytyy eroja sekä todellisista nopeuksista että viiveistä. Laajakaistayhteys pitäisikin ensisijaisesti valita niiden palveluiden perusteella, joita halutaan käyttää, ei pelkästään nimellisnopeuden mukaan. 7

9 LIITE 1: PALVELUT NOPEUSLUOKAN JA YHTEYSTEKNIIKAN MUKAAN Alla oleva taulukko havainnollistaa erilaisten palveluiden tällä hetkellä asettamia vaatimuksia laajakaistayhteyden nopeudelle ottaen huomioon pääasiallisen yhteystekniikan seuraavasti: 1-2 Mbit/s: 3G, 450 MHz taajuusalueen verkot 8-24 Mbit/s: xdsl, LTE Mbit/s: kuitupohjaiset yhteydet Asiointi Kuvien siirto Musiikin lataus Videopuhelu Netti-TV / videoleikkeet Isojen tiedostojen lataus SDTV 1 kanava SDTV useampi kanava HDTV 1 kanava HDTV useampi kanava 1-2 M X (X) (X) (X) (X) M X X X X X X X (X) (X) M X X X X X X X X X (X) (X)-merkintä taulukossa tarkoittaa että palvelu on käytettävissä vain tietyin varauksin, tyypillisesti heikommalla laadulla tai että palvelu on käytettävissä mutta hidas 8

Sadan megan Suomi. Juha Parantainen. liikenne- ja viestintäministeriö

Sadan megan Suomi. Juha Parantainen. liikenne- ja viestintäministeriö Sadan megan Suomi Juha Parantainen liikenne- ja viestintäministeriö 2 Tietoliikenneyhteyksien valtatekniikoiden kehitys korkeammille nopeuksille on aina syntynyt palveluja Mbit/s kaapeli-tv valokuitu 25-100

Lisätiedot

TIVE Rovaniemi @450-laajakaista 3.10.2008

TIVE Rovaniemi @450-laajakaista 3.10.2008 TIVE Rovaniemi @450-laajakaista 3.10.2008 1 Agenda 1. Laajakaista mobiiliksi 2. @450 on paras mobiililaajakaista ammattikäyttöön 3. @450 on kattavin mobiililaajakaista yksityiskäyttöön 4. Palvelu- ja verkko-operaattorin

Lisätiedot

@450-laajakaista kylien tietoliikenneratkaisuna Kokonaisvaltainen kyläsuunnittelu seminaari 23.4.2009 Pori. Anne Suomi, Digita Oy

@450-laajakaista kylien tietoliikenneratkaisuna Kokonaisvaltainen kyläsuunnittelu seminaari 23.4.2009 Pori. Anne Suomi, Digita Oy @450-laajakaista kylien tietoliikenneratkaisuna Kokonaisvaltainen kyläsuunnittelu seminaari 23.4.2009 Pori Anne Suomi, Digita Oy Agenda 1. Laajakaista mobiiliksi 2. Kylien laajakaistayhteydet valtioneuvoston

Lisätiedot

DVB- ja internet-palvelut saman vastaanottimen kautta

DVB- ja internet-palvelut saman vastaanottimen kautta DVB- ja internet-palvelut saman vastaanottimen kautta Timo Santi 8.11.2012 Termiviidakko Epäviralliset tulkinnat Termi OTT (Over The Top) Connected TV IPTV Internet TV Web TV Cord Cutters Tulkinta Internetin

Lisätiedot

Laajakaistatekniikoiden kehitys. Lvm Laajakaistan kehittämistyöryhmä 25.11.2009

Laajakaistatekniikoiden kehitys. Lvm Laajakaistan kehittämistyöryhmä 25.11.2009 Laajakaistatekniikoiden kehitys Lvm Laajakaistan kehittämistyöryhmä 25.11.2009 Sisällys 1. Kiinteät laajakaistatekniikat Kuparitekniikat Kaapelimodeemi Kuitu kotiin 2. Langattomat laajakaistatekniikat

Lisätiedot

Laajakaistaverkot kaikille. Juha Parantainen

Laajakaistaverkot kaikille. Juha Parantainen Laajakaistaverkot kaikille Juha Parantainen Liittymät Laajakaistaliittymät Suomessa 4 000 000 3 000 000 2 000 000 Mobiili (3G / 4G) Langaton (@450, WiMax) Kaapelimodeemi Kiinteistöliittymä DSL Valokuitu

Lisätiedot

Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä

Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Yleistä Asuinkiinteistön monipalveluverkko Asuinkiinteistön viestintäverkko, joka välittää suuren joukon palveluja, on avoin palveluille ja teleyritysten

Lisätiedot

Televisiotaajuudet. HD-palveluja maanpäälliseen verkkoon - koelähetykset käyntiin 2010. alue: 47-68 MHz (yht. 21 MHz) - ei televisiokäytt.

Televisiotaajuudet. HD-palveluja maanpäälliseen verkkoon - koelähetykset käyntiin 2010. alue: 47-68 MHz (yht. 21 MHz) - ei televisiokäytt. HD-palveluja maanpäälliseen verkkoon - koelähetykset käyntiin 2010 Antti Kohtala Liikenne- ja viestintäministeriö antti.kohtala@lvm.fi Antennialan tekniikkapäivä 12.11.2009, Hyvinkää, Rantasipi Televisiotaajuudet

Lisätiedot

MARKKINAKATSAUS 8/2012. Kotitalouksien laajakaistaliittymät. Nopeiden internetyhteyksien yleistyminen

MARKKINAKATSAUS 8/2012. Kotitalouksien laajakaistaliittymät. Nopeiden internetyhteyksien yleistyminen MARKKINAKATSAUS 8/2012 Kotitalouksien laajakaistaliittymät Nopeiden internetyhteyksien yleistyminen Viestintävirasto 2012 Tiedustelut: markkinaselvitykset@ficora.fi Tietoja lainatessa lähteenä on mainittava

Lisätiedot

WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010)

WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010) WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010) WELHO-LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 19.5.2010) 2 (3) WELHO-LAAJAKAISTAPALVELUIDEN

Lisätiedot

Kotitalouksien kiinteät internet - liittymät. Tero Karttunen Oy Mikrolog Ltd

Kotitalouksien kiinteät internet - liittymät. Tero Karttunen Oy Mikrolog Ltd Kotitalouksien kiinteät internet - liittymät Tero Karttunen Oy Mikrolog Ltd Kotitalouden internet - toivelista! Edulliset käyttökustannukset! Helppo, edullinen käyttöönotto! Kiinteä internet-yhteys! Toimiva!

Lisätiedot

3G-verkkojen tiedonsiirtonopeuksien vertailu 2/2013

3G-verkkojen tiedonsiirtonopeuksien vertailu 2/2013 3G-verkkojen tiedonsiirtonopeuksien vertailu 2/2013 18. helmikuuta 2013 Omnitele Ltd. Mäkitorpantie 3B P.O. Box 969, 00101 Helsinki Finland Puh: +358 9 695991 Fax: +358 9 177182 E-mail: contact@omnitele.com

Lisätiedot

Viestintäpolitiikan ajankohtaiset päätökset

Viestintäpolitiikan ajankohtaiset päätökset Viestintäpolitiikan ajankohtaiset päätökset 1. Vaihtoehtoisia polkuja teräväpiirtoon 2. Laajakaista kaikkien ulottuville Neuvotteleva virkamies Mirka Järnefelt Mirka.jarnefelt@mintc.fi 1 Lähtökohtia teräväpiirtokeskusteluun

Lisätiedot

Mobiiliverkkojen tiedonsiirtonopeuksien vertailu 02/2015. Mobiiliverkkojen tiedonsiirtonopeuksien vertailu, Tiivistelmä 02/2015

Mobiiliverkkojen tiedonsiirtonopeuksien vertailu 02/2015. Mobiiliverkkojen tiedonsiirtonopeuksien vertailu, Tiivistelmä 02/2015 Mobiiliverkkojen tiedonsiirtonopeuksien vertailu, Tiivistelmä 02/2015 17.02.2015 Mbit/s Mobiiliverkkojen tiedonsiirtonopeuksien vertailu 02/2015 Tiivistelmä Oy Omnitele Ab on DNA Oy:n tilauksesta suorittanut

Lisätiedot

5G Nopeasta tiedonsiirrosta älykkäisiin verkkoihin 22.10.2015

5G Nopeasta tiedonsiirrosta älykkäisiin verkkoihin 22.10.2015 5G Nopeasta tiedonsiirrosta älykkäisiin verkkoihin 22.10.2015 Teppo Ahonen Esityksen sisältö Digita lyhyesti 5G-verkkojen vaatimusten laajuus Verkkojen topologiat Taajuuksien käyttö 5G ja älykkäät verkot

Lisätiedot

Mitä viestintäpalvelujen laatu tarkoittaa kuluttajalle? Sebastian Sonntag Tutkija, Aalto-yliopisto Sebastian.Sonntag@aalto.fi

Mitä viestintäpalvelujen laatu tarkoittaa kuluttajalle? Sebastian Sonntag Tutkija, Aalto-yliopisto Sebastian.Sonntag@aalto.fi Mitä viestintäpalvelujen laatu tarkoittaa kuluttajalle? Sebastian Sonntag Tutkija, Aalto-yliopisto Sebastian.Sonntag@aalto.fi Viestintäpalvelun laatu kuluttajalle Kuluttajan odotukset Mittarit Kuluttajan

Lisätiedot

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Tietoisku 5.4.2016 mikko.kaariainen@opisto.hel.fi Lataa tietoiskun materiaali netistä, kirjoita osoite selaimen osoitelokeroon: opi.opisto.hel.fi/mikko Tietoverkot

Lisätiedot

Sähköinen asiointi liikkuvan asiakkaan palveluverkot

Sähköinen asiointi liikkuvan asiakkaan palveluverkot Sähköinen asiointi liikkuvan asiakkaan palveluverkot Risto Carlson, ICT-johtaja, Digita Oy We deliver your content Suomen EDI-Leidit 27.9.2007 1 Agenda 1. Johdanto 2. Internetin historiaa 3. Langattomat

Lisätiedot

Äänekoski Laajakaista Kaikille 2014

Äänekoski Laajakaista Kaikille 2014 Äänekoski Laajakaista Kaikille 2014 Teliasonera/Seppo Kuusisto /Relation/Identifier 0.1 Draft Äänekoski 2013 rakennetut ja 2014 rakennettavat rungot 50 % Vuonna 2014 rakennettava osuus liittymiä tarjotaan

Lisätiedot

Laajakaista kaikkien ulottuville Selvitysmies Harri Pursiainen

Laajakaista kaikkien ulottuville Selvitysmies Harri Pursiainen Laajakaista kaikkien ulottuville Selvitysmies Harri Pursiainen 1 Markkinoiden muutos Ennen kattavat palvelut syntyivät markkinaehtoisesti eikä valtio puuttunut toimintaan tiukalla sääntelyllä, veroilla

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Laajakaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus...

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Laajakaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Laajakaistaliittymä... 2 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Päätelaite... 3 2.2 Nopeus... 3 2.3 IP- osoitteet... 3 3 TOIMITUS

Lisätiedot

Miltä näyttää Watsonin tulevaisuus?

Miltä näyttää Watsonin tulevaisuus? Miltä näyttää Watsonin tulevaisuus? Cable Days 18.11.2014 Jaakko Harno, Watson Nordic Oy Watson lyhyesti Watson Nordic on Anvia Oyj:n ja Makuuni Oy:n omistama yhtiö Watson Nordic operoi, myy ja markkinoi

Lisätiedot

Palvelusopimus, Tampereen Vuokratalosäätiö

Palvelusopimus, Tampereen Vuokratalosäätiö Palvelusopimus, Tampereen Vuokratalosäätiö Valokuitu kirkkaasti paras kiinteistöyhteys Soneran Laajakaista- ja tv-palvelut VTS Tampere 25.11.2014 Jukka Harju Sisältö Miksi valokuituyhteys on kirkkaasti

Lisätiedot

Valokuituverkko: huippunopea, varmatoiminen ja pitkäikäinen verkko

Valokuituverkko: huippunopea, varmatoiminen ja pitkäikäinen verkko 27.2.2014 Pekka Neittaanmäki Jukka Valkonen Valokuituverkko: huippunopea, varmatoiminen ja pitkäikäinen verkko Valokuituverkko edustaa varmatoimista ja pitkäikäistä huipputeknologiaa. Kuituverkossa tiedot

Lisätiedot

Uutta tekniikkaa uutta liiketoimintaa

Uutta tekniikkaa uutta liiketoimintaa Uutta tekniikkaa uutta liiketoimintaa Tapio Kallioja toimitusjohtaja, CMD, 7.6.2004 Maanpäällinen digitaalinen televisio Lisää myyntiä Kustannussäästöjä Uusia palveluja Digitaalinen lähetysverkko Vaihe

Lisätiedot

Viestintävirastolle toimitettavat kiinteiden tiedonsiirtoliittymien saatavuustiedot

Viestintävirastolle toimitettavat kiinteiden tiedonsiirtoliittymien saatavuustiedot Muistio TIKU-SL-B 1 (7) Dnro: 20.10.2015 93/501/2014 Viestintävirastolle toimitettavat kiinteiden tiedonsiirtoliittymien saatavuustiedot 1 Lähtökohdat ja rajaukset 2 Käyttökohteista yleisesti Tämä muistio

Lisätiedot

Kotitalouksien internet-yhteyksien teknistaloudellinen mallinnus 2015-2025. Diplomityö seminaari 12.4.2016

Kotitalouksien internet-yhteyksien teknistaloudellinen mallinnus 2015-2025. Diplomityö seminaari 12.4.2016 Kotitalouksien internet-yhteyksien teknistaloudellinen mallinnus 2015-2025 Diplomityö seminaari 12.4.2016 Jimi Viitanen Johdanto Tutkimuskysymys Miten koti muodostavat yhteyden Internettiin? Minkälainen

Lisätiedot

Nykyaikainen IP pohjainen provisiointi operaattorin verkkoon

Nykyaikainen IP pohjainen provisiointi operaattorin verkkoon Nykyaikainen IP pohjainen provisiointi operaattorin verkkoon Palvelun myynti lähtökohdaksi Liiketoimintamallin ja verkon muutos Säästöt verkon kustannuksissa ja asiakaspalvelussa Provisioinnin toteuttaminen

Lisätiedot

TIKU-tietopyynnön vastausohje

TIKU-tietopyynnön vastausohje TIKU-tietopyynnön vastausohje SISÄLLYSLUETTELO 1. Puhelin-, laajakaista- ja TV-palvelujen tarjontaan soveltuvan kiinteän verkon saatavuusalue 2. Puhelin-, laajakaista- ja TV-palvelujen tarjontaan soveltuvan

Lisätiedot

Laajakaista: Ero suurimpien ja pienimpien käyttäjämaiden välillä Euroopassa kapenee

Laajakaista: Ero suurimpien ja pienimpien käyttäjämaiden välillä Euroopassa kapenee IP/08/1831 Bryssel, 28. marraskuuta 2008 Laajakaista: Ero suurimpien ja pienimpien käyttäjämaiden välillä Euroopassa kapenee Laajakaistaliittymät Euroopassa yleistyvät edelleen. Euroopan komissio julkaisi

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS ADSL - LIITTYMISTÄ OPERAATTOREILLE PVC -KANAVAPALVELU

PALVELUKUVAUS ADSL - LIITTYMISTÄ OPERAATTOREILLE PVC -KANAVAPALVELU 24.06.2009 1(6) PALVELUKUVAUS ADSL - LIITTYMISTÄ OPERAATTOREILLE PVC -KANAVAPALVELU 24.06.2009 1 24.06.2009 2(6) 1. YLEISTÄ... 3 2. ADSL -LIITTYMÄ... 3 3. VERKKOJEN YHTEEN LIITTÄMINEN... 3 4. PÄÄTELAITTEET...

Lisätiedot

Asukastilaisuus puhelimen kuuluvuus ja tv:n näkyvyysasioista Karigasniemen kylätalo 13.2.2014

Asukastilaisuus puhelimen kuuluvuus ja tv:n näkyvyysasioista Karigasniemen kylätalo 13.2.2014 Asukastilaisuus puhelimen kuuluvuus ja tv:n näkyvyysasioista Karigasniemen kylätalo 13.2.2014 19.2.2014 1 Tilaisuuden ohjelma 1. Tilaisuuden avaus 2. Kunnanjohtajan puheenvuoro 3. Puhelinpalvelujen toimivuuden

Lisätiedot

Sisällysluettelo KIINTEIDEN YHTEYKSIEN HINNASTO OPERAATTOREILLE 1 TILAAJA- JA KIINTEÄT YHTEYDET... 2 2 OPERAATTORILAAJAKAISTA... 3 3 DATAYHTEYDET...

Sisällysluettelo KIINTEIDEN YHTEYKSIEN HINNASTO OPERAATTOREILLE 1 TILAAJA- JA KIINTEÄT YHTEYDET... 2 2 OPERAATTORILAAJAKAISTA... 3 3 DATAYHTEYDET... KIINTEIDEN YHTEYKSIEN HINNASTO OPERAATTOREILLE 1 Sisällysluettelo 1 TILAAJA- JA KIINTEÄT YHTEYDET... 2 2 OPERAATTORILAAJAKAISTA... 3 3 DATAYHTEYDET... 4 4 MUUT TUOTTEET JA VELOITUKSET... 5 2 Lounea Kiinteiden

Lisätiedot

Pertun -kuitu. Etelä-Savon maakunnan laajakaistapilottihanke

Pertun -kuitu. Etelä-Savon maakunnan laajakaistapilottihanke Pertun -kuitu Etelä-Savon maakunnan laajakaistapilottihanke 4.2.2010 2 Luottamuksellinen Verkkoa rakennettiin Rakennettua kaapelireittiä Runkoreittiä 165 km Tilaajareittiä 68 km Asennettua kaapelia Runkokaapelia

Lisätiedot

Viestintävirastolle toimitettavat kiinteiden tiedonsiirtoliittymien saatavuustiedot

Viestintävirastolle toimitettavat kiinteiden tiedonsiirtoliittymien saatavuustiedot Muistio TIKU-SL-B 1 (7) Dnro: 8.4.2015 93/501/2014 Viestintävirastolle toimitettavat kiinteiden tiedonsiirtoliittymien saatavuustiedot 1 Lähtökohdat ja rajaukset 2 Käyttökohteista yleisesti Tämä muistio

Lisätiedot

Taloyhtiön huippunopeat laajakaistayhteydet

Taloyhtiön huippunopeat laajakaistayhteydet Taloyhtiön huippunopeat laajakaistayhteydet Matti Joutkoski,, Wintel Finland Oy 1.9.2005 ftp://ftp.wintel.fi/docs/laajakaista/laajakaista.pdf Wintel Finland Oy Tietotekniikan maahantuoja Erikoistunut tietoliikenne-

Lisätiedot

YLEISPALVELUA KOSKEVA TEKNISTALOUDELLINEN SELVITYS

YLEISPALVELUA KOSKEVA TEKNISTALOUDELLINEN SELVITYS Raportti 1 (21) Dnro: 28.11.2014 1150/922/2014 YLEISPALVELUA KOSKEVA TEKNISTALOUDELLINEN SELVITYS TIIVISTELMÄ Selvityksessä on tarkasteltu markkinoilla tarjolla olevia tiedonsiirtopalveluja ja tarjonnan

Lisätiedot

DNA Welho 7.3.2012 / Hki

DNA Welho 7.3.2012 / Hki DNA Welho 7.3.2012 / Hki Tiitus Ranta Myyntijohtaja, Kiinteistötuotemyynti tiitus.ranta@dna.fi GSM 044 044 5045 Agenda: Sisäverkot, niiden saneeraus ja huomioitavat seikat Taloyhtiölaajakaista mikä se

Lisätiedot

Sähköisten viestintäpalvelujen. Päällikkö Joonas Orkola, Asiakkuudet, Viestintävirasto 23.6.2015

Sähköisten viestintäpalvelujen. Päällikkö Joonas Orkola, Asiakkuudet, Viestintävirasto 23.6.2015 Sähköisten viestintäpalvelujen käyttö Päällikkö Joonas Orkola, Asiakkuudet, Viestintävirasto 23.6. julkaistavat tulokset Kuluttajatutkimustiedot suomalaisten viestintäpalvelujen käyttötottumuksista» Toteutettu

Lisätiedot

Laajajakaista hanke

Laajajakaista hanke Lapin kylätoimintapäivät 16.10.2010 Lapin laajakaistaprojekti Ritva Kauhanen, maakunta-asiantuntija Hotelli Santa Claus Laajajakaista 20 -hanke Hankkeen tavoitteena on, että v. 20 loppuun mennessä lähes

Lisätiedot

mikä sen merkitys on liikkuvalle ammattilaiselle?

mikä sen merkitys on liikkuvalle ammattilaiselle? artikkeli WWAN-verkko WWAN-verkko: mikä sen merkitys on liikkuvalle ammattilaiselle? Nopeiden, saumattomien yhteyksien merkitys minkä tahansa yrityksen menestykseen sekä liikkuvan ammattilaisen tehokkuuteen

Lisätiedot

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ Kuva 1 Ville Ranta ville.p.j@student.jyu.fi TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 20.4.2016 Sisällysluettelo 1. Digitaalitelevisio... 1 1.1. Maanpäällisten digitaalilähetysten standardit eri maissa...

Lisätiedot

Laajakaista kaikille. Juha Parantainen. liikenne- ja viestintäministeriö

Laajakaista kaikille. Juha Parantainen. liikenne- ja viestintäministeriö Laajakaista kaikille Juha Parantainen liikenne- ja viestintäministeriö 2 Tietoliikenneyhteyksien valtatekniikoiden kehitys korkeammille nopeuksille on aina syntynyt palveluja Mbit/s kaapeli-tv valokuitu

Lisätiedot

Mitä kuuluu laajakaistalle! Miljardi-investoinnit sähköverkkoon -seminaari Verkosto, verkkoliiketoiminnan ammattimessut Tampere 28.1.

Mitä kuuluu laajakaistalle! Miljardi-investoinnit sähköverkkoon -seminaari Verkosto, verkkoliiketoiminnan ammattimessut Tampere 28.1. Mitä kuuluu laajakaistalle! Miljardi-investoinnit sähköverkkoon -seminaari Verkosto, verkkoliiketoiminnan ammattimessut Tampere 28.1.2015 Pauli Pullinen, liikenne- ja viestintäministeriö Ajankohtaista

Lisätiedot

PPO Core. Jari Roininen 15.3.2013

PPO Core. Jari Roininen 15.3.2013 PPO Core Jari Roininen 15.3.2013 1 TP1 TP2 Coressa tehty PPO:lla 4G-teknologiaa hyödyntävien sovellusten ja palveluiden analysointi Työpaketissa on tutkittu ja analysoitu käytännössä kaupallisista verkkoelementeistä

Lisätiedot

Vuokrasi sisältää nettiyhteyden

Vuokrasi sisältää nettiyhteyden 1 Vuokrasi sisältää nettiyhteyden Meillä on sinulle hyviä uutisia! Lahden Talojen ja Elisan tekemän sopimuksen mukaan vuokraasi sisältyy nettiyhteys. Saat yhteyden käyttöösi tilaamalla Saunalahti Laajakaistan

Lisätiedot

Kohti kevyempää sääntelyä

Kohti kevyempää sääntelyä Kohti kevyempää sääntelyä Viestintäviraston näkemyksiä komission 6.5.2015 tiedonantoon Pääjohtaja Asta Sihvonen-Punkka Mediainfo, Asta Sihvonen-Punkka 1 Euroopan komission Digitaaliset sisämarkkinat tiedonanto

Lisätiedot

Valokuidulla laajakaistaja tv-palvelut taloyhtiöön. Esko Korkalo Sales Director

Valokuidulla laajakaistaja tv-palvelut taloyhtiöön. Esko Korkalo Sales Director Valokuidulla laajakaistaja tv-palvelut taloyhtiöön Esko Korkalo Sales Director Esityksen sisältö Uusi AsOy laki Laajakaista- ja tv-palveluiden käyttö Suomessa Soneran valokuituyhteydellä huippunopeaa laajakaistaa

Lisätiedot

Antennitelevision muutokset taloyhtiöissä. pekka.viitanen@dna.fi suunnittelupäällikkö +358 44 721 2340

Antennitelevision muutokset taloyhtiöissä. pekka.viitanen@dna.fi suunnittelupäällikkö +358 44 721 2340 Antennitelevision muutokset taloyhtiöissä pekka.viitanen@dna.fi suunnittelupäällikkö +358 44 721 2340 1 SISÄLTÖ DNA lyhyesti Taajuusmuutos ja T2-siirtymä Yle HD:n siirtovelvoite Yhteenveto 2 DNA LYHYESTI

Lisätiedot

Laajakaista 2015 Mitä, kenelle ja miksi?

Laajakaista 2015 Mitä, kenelle ja miksi? Laajakaista 2015 Mitä, kenelle ja miksi? Kuva: LVM Esitys perustuu Esa Huurreoksalta tilattuun materiaaliin 14.9.2010 Esityksen sisältö Mihin nopeaa laajakaistaa tarvitaan? Esimerkkejä palveluista, joita

Lisätiedot

TERVETULOA VALOKAISTALLE!

TERVETULOA VALOKAISTALLE! TERVETULOA VALOKAISTALLE! SSPNET TÄNÄÄN VALOKUITUTEKNIIKAN EDELLÄKÄVIJÄ Olemme tietoliikenneyhteyksien ja internetpalveluiden luotettava asiantuntija. Tarjoamme jatkuvasti uusia tuotteita ja palveluja.

Lisätiedot

DNA LAAJAKAISTA TUOTEKUVAUS

DNA LAAJAKAISTA TUOTEKUVAUS TIEDOTE 1 (5) DNA LAAJAKAISTA TUOTEKUVAUS Kohderyhmä dna Laajakaista soveltuu yksittäisen PC:n liikennöimiseen internetiin. Tyypillisin käyttäjäryhmä yksityistaloudet. Pääasiallinen käyttötarkoitus Yksityishenkilön

Lisätiedot

IKAALISTEN-PARKANON PUHELIN OSAKEYHTIÖ. OPERAATTORI xdsl -HINNASTO JA TUOTEKUVAUS

IKAALISTEN-PARKANON PUHELIN OSAKEYHTIÖ. OPERAATTORI xdsl -HINNASTO JA TUOTEKUVAUS 1 (1) IKAALISTEN-PARKANON PUHELIN OSAKEYHTIÖ OPERAATTORI xdsl -HINNASTO JA TUOTEKUVAUS VOIMASSA 22.8.2011 LÄHTIEN Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö, Kotipaikka: IKAALINEN, Y-tunnus: 0133011-6, Kauppakatu

Lisätiedot

Teräväpiirtosisältöä antenniverkkoon. 3.11.2011 Jari Laiho, TDF Entertainment Oy

Teräväpiirtosisältöä antenniverkkoon. 3.11.2011 Jari Laiho, TDF Entertainment Oy Teräväpiirtosisältöä antenniverkkoon 3.11.2011 Jari Laiho, TDF Entertainment Oy TDF Entertainment on osa kansainvälistä TDF-konsernia Liikevaihto: 1,63 mrd eur (FY 2009) Työntekijöitä: 5050 Omistus: Texas

Lisätiedot

Olemassa olevien asiakkaiden hinnasto ei enää uusmyyntiä

Olemassa olevien asiakkaiden hinnasto ei enää uusmyyntiä Olemassa olevien asiakkaiden hinnasto ei enää uusmyyntiä KYMP Viihde alk. 39,90 /kk KYMP Laajakaista Tarjous! ADSL 10/1 M 16,00 /kk (Kotkan alue. 18 kk sopimus ensimmäiset 6 kk -50 %. Norm. 32,00 /kk,

Lisätiedot

TV-kanavien jakeluoikeuksien soveltaminen suljetussa laajakaistaisessa IP-jakeluverkossa

TV-kanavien jakeluoikeuksien soveltaminen suljetussa laajakaistaisessa IP-jakeluverkossa TV-kanavien jakeluoikeuksien soveltaminen suljetussa laajakaistaisessa IP-jakeluverkossa Diplomityöseminaari / Hanna-Riina Korhonen 2.6.2005 1 Agenda Työn tausta ja tavoitteet Termejä Jakeluoikeuksiin

Lisätiedot

Taloyhtiöinfo. Keski-Suomen Valokuituverkot Oy

Taloyhtiöinfo. Keski-Suomen Valokuituverkot Oy Taloyhtiöinfo Keski-Suomen Valokuituverkot Oy Taloyhtiöinfo 1 Sisältö Keski-Suomen Valokuituverkot Oy Tuotteet taloyhtiöille Valokuituliittymän hinta Internetpalvelut Valokuitu palvelujen mahdollistajana

Lisätiedot

Ukkoverkot Oy. 100% Internettiä - 0% Puhetta 19.8.2015. CC-BY-SA Ukkoverkot Oy, 2015.

Ukkoverkot Oy. 100% Internettiä - 0% Puhetta 19.8.2015. CC-BY-SA Ukkoverkot Oy, 2015. Ukkoverkot Oy 100% Internettiä - 0% Puhetta 19.8.2015 Saarijärvi Ukkonet 4G LTE Band 38, 2.6GHz Tukiasemapaikat ja peittoennusteet 2 Selvityksen kohteet 3 Keskustaajaman ulkopuolella, asukasluvun perusteella

Lisätiedot

Vauhtia verkkoon. Sadan megan Suomi

Vauhtia verkkoon. Sadan megan Suomi Vauhtia verkkoon Sadan megan Suomi 1 Sisältö 1. Mikä 100 megan laajakaista? sivu 2-3 4. Mitä kaikkea valokuidulla saa? sivu 6 2. Tee sijoitus tulevaisuuteen sivu 4 5. Tilaa huippunopea laajakaista kotiisi

Lisätiedot

Vasteaika. Vasteaikaa koskeva ohje ei ole juuri muuttunut Robert B. Millerin vuonna 1968 pitämästä esityksestä:

Vasteaika. Vasteaikaa koskeva ohje ei ole juuri muuttunut Robert B. Millerin vuonna 1968 pitämästä esityksestä: Nielsen: "Olen tutkinut Webin käytettävyyttä vuodesta 1994, ja jokaisessa tutkimuksessa esiin on noussut sama asia: käyttäjät haluaisivat sivujen latautuvan nopeammin. Aluksi olin sitä mieltä, että käyttäjät

Lisätiedot

Elisa tarjoaa tietoliikennepalveluja. tehokkaaseen ja turvalliseen viestintään. Toiminta-ajatus

Elisa tarjoaa tietoliikennepalveluja. tehokkaaseen ja turvalliseen viestintään. Toiminta-ajatus Elisa tarjoaa tietoliikennepalveluja nopeaan, tehokkaaseen ja turvalliseen viestintään. Toiminta-ajatus Elisa yhtiönä Elisa tarjoaa tietoliikennealan kokonaispalveluja Perustettu Helsingissä vuonna 1882

Lisätiedot

Laajakaistat markkinalähtöisesti

Laajakaistat markkinalähtöisesti Laajakaistat markkinalähtöisesti Teleyhtiön näkemys Matti Makkonen Toimitusjohtaja Anvia Oyj Anvia Oyj - entinen Vaasan läänin puhelin (VLP) Liikevaihto 2009 104 M Suomen 4. suurin teleoperaattori Johtava

Lisätiedot

Esityksen sisältö. Sonera Kiinteistösopimus ja laajakaista. Sonera Kaapeli-tv

Esityksen sisältö. Sonera Kiinteistösopimus ja laajakaista. Sonera Kaapeli-tv Esityksen sisältö Uusi AsOy laki Laajakaista- ja tv-palveluiden käyttö Suomessa Soneran valokuituyhteydellä huippunopeaa laajakaistaa kotitalouksille Valokuidun hyödyt ja saatavuus Laajakaistaliittymissä

Lisätiedot

Laajakaistaverkot. - avain tulevaisuuden palveluihin. professori Hannu H. KARI Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu (TKK) Hannu.Kari@hut.

Laajakaistaverkot. - avain tulevaisuuden palveluihin. professori Hannu H. KARI Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu (TKK) Hannu.Kari@hut. Laajakaistaverkot - avain tulevaisuuden palveluihin professori Hannu H. KARI Tietotekniikan osasto Teknillinen (TKK) Hannu.Kari@hut.fi Hannu H. Kari/TKK/T/TKT Page 1/18 Internetin palvelut Perinteiset

Lisätiedot

Operaattorivertailu SELVITYS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA TOIMIVIEN 3G MATKAVIESTINVERKKOJEN DATANOPEUKSISTA

Operaattorivertailu SELVITYS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA TOIMIVIEN 3G MATKAVIESTINVERKKOJEN DATANOPEUKSISTA Operaattorivertailu SELVITYS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA TOIMIVIEN 3G MATKAVIESTINVERKKOJEN DATANOPEUKSISTA SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 3 YLEISTÄ... 4 TAVOITE... 4 PAIKKAKUNNAT... 5 MITATUT SUUREET JA MITTAUSJÄRJESTELMÄ...

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistaliittymät. Matti Joutkoski Wintel Finland Oy

Taloyhtiön laajakaistaliittymät. Matti Joutkoski Wintel Finland Oy Taloyhtiö laajakaistaliittymät Matti Joutkoski Witel Filad Oy Iteret Expo 2001 Witel Filad Oy Tietotekiikka maahatuoja Erikoistuut tietoliikee- sekä lähiverkkotekiikkaa Erikoisosaamisea uudet tekologiat:

Lisätiedot

Laajakaista 2015 -hanke

Laajakaista 2015 -hanke Laajakaista 2015 -hanke Paula Karppinen, suunnittelija Kainuun maakunta, suunnittelu ja kehittäminen, Aluekehitysyksikkö Sote jory 9.11.2010 Nopeiden laajakaistayhteyksien kehittämisen tavoitteet ja miten

Lisätiedot

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Toiminnallinen määrittely: Editori Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.01 7.11.01 Pekka Koskinen Alustava sisällysluettelo 0.1 12.11.01 Pekka

Lisätiedot

Liikennemäärät Tikku vai puhelin

Liikennemäärät Tikku vai puhelin Mobiilidata Nopeus Kaikille mobiiliyhteyksille ominaista on, että käytännössä toteutuva liikennenopeus jää huomattavasti alhaisemmaksi kuin yhteystekniikan nimellinen enimmäisnopeus. Tiedonsiirtoon sopivat

Lisätiedot

Antennijakelu UHF-alueella 2017

Antennijakelu UHF-alueella 2017 Antennijakelu UHF-alueella 2017 Antennialan tekniikkapäivä 31.10.2013 Teppo Ahonen Agenda Esityksen sisältö Viestintäpoliittinen ohjelma, pääkohdat TV-jakelun näkökulmasta Toimialan T2-siirtymää suunnitteleva

Lisätiedot

Taloyhtiön edulliset Laajakaistayhteydet

Taloyhtiön edulliset Laajakaistayhteydet Taloyhtiön edulliset Laajakaistayhteydet Matti Joutkoski, Wintel Finland Oy 9.2.2004 ftp://ftp.wintel.fi/docs/laajakaista/laajakaista.pdf Wintel Finland Oy Tietotekniikan maahantuoja Erikoistunut tietoliikenne-

Lisätiedot

xdsl Operaattorihinnasto

xdsl Operaattorihinnasto 1. Alajärven Puhelinosuuskunnan xdsl -operaattorilaajakaistayhteydet... 2 1.1 xdsl -yhteyksien tuotekuvaus... 2 1.2 Tuotteiden toimitusaika... 3 1.3 Tuotteiden hinnoittelu... 3 1.3.1 ATM/ETHERNET-alueverkon

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistaliittymät. Matti Joutkoski Wintel Finland Oy

Taloyhtiön laajakaistaliittymät. Matti Joutkoski Wintel Finland Oy Taloyhtiö laajakaistaliittymät Matti Joutkoski Witel Filad Oy 7.5.2003 Witel Filad Oy Tietotekiikka maahatuoja Erikoistuut tietoliikee- sekä lähiverkkotekiikkaa Erikoisosaamisea uudet tiedosiirtotekologiat:

Lisätiedot

Tanhua Tanhuan alueella on selvitetty joulukuun aikana kyläläisten kiinnostusta liittyä valokuituverkkoon

Tanhua Tanhuan alueella on selvitetty joulukuun aikana kyläläisten kiinnostusta liittyä valokuituverkkoon Savukosken kunta ja Kuitua Pohjoiseen-hanke ovat käynnistäneet kartoituksen kiinnostuksesta liittyä alueelle mahdollisesti rakennettavaan valokuituverkkoon. Kyselyyn vastaaminen ei sido mihinkään. Kyseessä

Lisätiedot

Sonera Tuplanetti Plus Palvelukuvaus

Sonera Tuplanetti Plus Palvelukuvaus 1. Yleistä Sonera Tuplanetti Plus -liittymäpaketti (jäljempänä Paketti ) sisältää seuraavat liittymät ja palvelut: Kodin laajakaista, joka on Sonera Laajakaista ADSL (max. 24 Mbit/s nopeudella), Sonera

Lisätiedot

Viestintäpalveluiden kuluttajatutkimus 4/2014

Viestintäpalveluiden kuluttajatutkimus 4/2014 Viestintäpalveluiden kuluttajatutkimus 4/2014 Tutkimuksen taustat ja toteutus Tutkimuksen tavoitteena on selvittää sähköisten viestintäpalveluiden käyttöä suomalaisten keskuudessa sekä heidän kokemuksia

Lisätiedot

LAAJAKAISTA. hyytyy viime metreillä

LAAJAKAISTA. hyytyy viime metreillä LAAJAKAISTA hyytyy viime metreillä Koteihin myytävien laajakaistojen nopeudet ovat nousseet satoihin megabitteihin sekunnissa. Kuinka nopea yhteys sitten lopulta on, riippuu yleensä siitä, missä koti on.

Lisätiedot

Vakka-Suomen Puhelin Oy:n yhteyshinnasto ja palvelukuvaus operaattoreille 1.1.2014. Sivu 1/11

Vakka-Suomen Puhelin Oy:n yhteyshinnasto ja palvelukuvaus operaattoreille 1.1.2014. Sivu 1/11 Vakka-Suomen Puhelin Oy:n yhteyshinnasto ja palvelukuvaus operaattoreille 1.1.2014 Sivu 1/11 Sivu 2/11 1. Analoginen 2-johtiminen tilaajayhteys, tavanomainen laatu... 3 1.1 Tuotekuvaus... 3 1.2 Hinnat...

Lisätiedot

DNA:n huhti-kesäkuu 2012. Osavuosikatsaus 20.7.2012

DNA:n huhti-kesäkuu 2012. Osavuosikatsaus 20.7.2012 DNA:n huhti-kesäkuu 2012 Osavuosikatsaus 20.7.2012 Sisältö Taloudellinen kehitys Tärkeimmät tapahtumat Markkinatilanne Tulevaisuuden näkymät 2 20.7.2012 Julkinen Yhteenveto Q2 Liikevaihto kasvoi 7,2 %

Lisätiedot

Paikallistason kiinteät yhteydet Palvelukuvaus ja hinnasto

Paikallistason kiinteät yhteydet Palvelukuvaus ja hinnasto Paikallistason kiinteät yhteydet Palvelukuvaus ja hinnasto Voimassa 1.7.2013 alkaen toistaiseksi Pietarsaaren Seudun Puhelin Oy (JNT) tarjoaa voimassa olevan lainsäädännön ja määräysten mukaisesti toisille

Lisätiedot

Langattomien laajakaistaverkkojen teknis-taloudellinen vertailu

Langattomien laajakaistaverkkojen teknis-taloudellinen vertailu Langattomien laajakaistaverkkojen teknis-taloudellinen vertailu Diplomityöseminaariesitys 13.11.2007 Markku Laasonen 1 Aihe Aihe: Langattomien laajakaistaverkkojen teknis-taloudellinen vertailu Valvoja:

Lisätiedot

Telepalvelujen saatavuus- ja laatutiedot seminaari

Telepalvelujen saatavuus- ja laatutiedot seminaari Telepalvelujen saatavuus- ja laatutiedot seminaari 17.5.2013 Viestintävirasto, Helsinki [Esittäjän nimi, titteli] [pvm] 1 Seminaariohjelma 9:00 9:30 Aamiainen 9:30 11:00 Telepalveluiden laadun ja saatavuuden

Lisätiedot

Pälkäneen Valokuitu Oy

Pälkäneen Valokuitu Oy INFO 15.09.2016 INFO 16.09.2016 Tervetuloa Pälkäneen Valokuitu Oy:n järjestämään infotilaisuuteen valokuituverkon rakentamisesta ja verkossa tarjottavista palveluista Pälkäneen kunnan alueelle Pälkäneen

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Laajakaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus...

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Laajakaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Laajakaistaliittymä... 2 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Päätelaite... 3 2.2 Nopeus... 3 2.3 Vasteaika... 4 2.4 IP- osoitteet...

Lisätiedot

Mitä tutkimukset kertovat audiovisuaalisten sisältöjen katselusta? Cable Days Hämeenlinna 17.4.2012 Joonas Orkola

Mitä tutkimukset kertovat audiovisuaalisten sisältöjen katselusta? Cable Days Hämeenlinna 17.4.2012 Joonas Orkola Mitä tutkimukset kertovat audiovisuaalisten sisältöjen katselusta? Cable Days Hämeenlinna 17.4.2012 Joonas Orkola Millaista on AV sisältöjen katselu? Viestintävirasto teetti syksyn 2011 aikana kaksi kuluttajatutkimusta»

Lisätiedot

Yhden megan laajakaista kaikille

Yhden megan laajakaista kaikille Yhden megan laajakaista kaikille Yhden megan laajakaista kaikille Kuluttajalla ja yrityksellä on 1.7.2010 alkaen oikeus saada yhden megan laajakaistaliittymä vakituiseen asuinpaikkaan tai yrityksen sijaintipaikkaan.

Lisätiedot

Testiraportti LTE-verkon nopeusmittauksista

Testiraportti LTE-verkon nopeusmittauksista Testiraportti LTE-verkon nopeusmittauksista Mittauksen päämääränä oli tutkia Telewell 3G-Router päätelaitteen suorituskykyä LTE-Lan-gateway konfiguraatiossa. Vertailuarvojen saamiseksi nopeustestejä tehtiin

Lisätiedot

Tiedonhankintailta Oulu 23.02.2012

Tiedonhankintailta Oulu 23.02.2012 Tiedonhankintailta Oulu 23.02.2012 Ajanmukaiset Laajakaista- ja tv-palvelut Taloyhtiössä Esko Korkalo, myyntijohtaja Soneran tahtotila Suomessa: Sonera tarjoaa parhaan palvelu- ja viihdekokemuksen kuluttajille

Lisätiedot

Sisällys. Katsaus vuoteen 2013 Q4 2013 taloudellinen ja operatiivinen katsaus Liiketoimintojen menestyminen Strategian toteutus Näkymät vuodelle 2014

Sisällys. Katsaus vuoteen 2013 Q4 2013 taloudellinen ja operatiivinen katsaus Liiketoimintojen menestyminen Strategian toteutus Näkymät vuodelle 2014 Sisällys Katsaus vuoteen 2013 Q4 2013 taloudellinen ja operatiivinen katsaus Liiketoimintojen menestyminen Strategian toteutus Näkymät vuodelle 2014 2 Vuosi 2013 Liikevaihto edellisen vuoden tasolla Käyttökate

Lisätiedot

Viestintävirastolle toimitettavat matkaviestinverkon saatavuustiedot

Viestintävirastolle toimitettavat matkaviestinverkon saatavuustiedot Muistio TIKU-SL-A 1 (6) Dnro: 20.10.2015 93/501/2014 Viestintävirastolle toimitettavat matkaviestinverkon saatavuustiedot 1 Lähtökohdat 2 Käyttökohteista yleisesti Tämä muistio on laadittu osana keväällä

Lisätiedot

Digitaalisen TV-verkon liikennepalvelujen kokeilut

Digitaalisen TV-verkon liikennepalvelujen kokeilut Digitaalisen TV-verkon liikennepalvelujen kokeilut FITS- syystapaaminen Jukka Andersson Digita Oy Jukka Andersson 30.10.2003 # 1 Digitaalisen television tulevaisuuden historia Business 2.0 lehti lokakuussa

Lisätiedot

Vapaat ja langattomat näkökulmat tulevaisuuteen

Vapaat ja langattomat näkökulmat tulevaisuuteen Helia Metropolialueen vapaat langattomat verkot Helsinki, 30.3.2006 Vapaat ja langattomat näkökulmat tulevaisuuteen TkT Arto Karila Karila A. & E. Oy E-mail: arto.karila@karila.com Helia 30.3.2006-1 Konvergenssi

Lisätiedot

Sisällysluettelo KIINTEIDEN YHTEYKSIEN HINNASTO OPERAATTOREILLE 1 TILAAJA- JA KIINTEÄT YHTEYDET OPERAATTORILAAJAKAISTA DATAYHTEYDET...

Sisällysluettelo KIINTEIDEN YHTEYKSIEN HINNASTO OPERAATTOREILLE 1 TILAAJA- JA KIINTEÄT YHTEYDET OPERAATTORILAAJAKAISTA DATAYHTEYDET... KIINTEIDEN YHTEYKSIEN HINNASTO OPERAATTOREILLE 1 Sisällysluettelo 1 TILAAJA- JA KIINTEÄT YHTEYDET... 2 2 OPERAATTORILAAJAKAISTA... 3 3 DATAYHTEYDET... 4 4 MUUT TUOTTEET JA VELOITUKSET... 5 2 Lounea Kiinteiden

Lisätiedot

Äänekoski. Laajakaista kaikille 2013-2014 tilanne. Seppo Kuusisto

Äänekoski. Laajakaista kaikille 2013-2014 tilanne. Seppo Kuusisto Äänekoski Laajakaista kaikille 2013-2014 tilanne Seppo Kuusisto Rakennetut ja rakennettavat reitit Äänekoskella 2013 2014 Rakennetaan vain jos 50% vakituisista asunnoista tilaa liittymän Rakennettu vuonna

Lisätiedot

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin ARVO - verkkomateriaalien arviointiin Arvioitava kohde: Jenni Rikala: Aloittavan yrityksen suunnittelu, Arvioija: Heli Viinikainen, Arviointipäivämäärä: 12.3.2010 Osa-alue 5/8: Mediaelementit Edellinen

Lisätiedot

Viestintäpalveluiden kuluttajatutkimus 2014

Viestintäpalveluiden kuluttajatutkimus 2014 Viestintäpalveluiden kuluttajatutkimus 201 IROResearch Oy Malminkatu 00100 HELSINKI Tel. +58 9 770 600 Y 810550-1 www.iro.fi 1 Kuvailulehti 2.6.201 Julkaisija: Viestintävirasto Asiakirjan nimi: Viestintäpalvelujen

Lisätiedot

1 VUOKRATTAVAT TUOTTEET... 2 2 TOIMITUSAIKA... 2 3 PALVELUKUVAUKSET... 3. 3.1 Analoginen 2- johdinyhteys, tavanomainen laatu (O)...

1 VUOKRATTAVAT TUOTTEET... 2 2 TOIMITUSAIKA... 2 3 PALVELUKUVAUKSET... 3. 3.1 Analoginen 2- johdinyhteys, tavanomainen laatu (O)... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 VUOKRATTAVAT TUOTTEET... 2 2 TOIMITUSAIKA... 2 3 PALVELUKUVAUKSET... 3 3.1 Analoginen 2- johdinyhteys, tavanomainen laatu (O)... 3 3.2 Analoginen 2-johdinyhteys, erikoislaatu

Lisätiedot

Laajakaistatyöryhmän loppuraportti 19.12.2014

Laajakaistatyöryhmän loppuraportti 19.12.2014 Laajakaistatyöryhmän loppuraportti 19.12.2014 Harri Lehtinen Tuula Hakkarainen Marko Kinnunen Kari Lehto Mirja Niemi Jarmo Parhiala Timo Rusanen Pertti Saarinen Johdanto Saarijärven kaupunginhallitus kutsui

Lisätiedot

Markkina-analyysi Pohjois-Savo Siilinjärvi (108)- hankealueen tukikelpoisuudesta

Markkina-analyysi Pohjois-Savo Siilinjärvi (108)- hankealueen tukikelpoisuudesta Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 14.12.2012 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 27.2.2015 1771/9520/2012 Markkina-analyysi Pohjois-Savo Siilinjärvi (108)- hankealueen tukikelpoisuudesta

Lisätiedot