Viestintäpalveluiden kuluttajatutkimus 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viestintäpalveluiden kuluttajatutkimus 2014"

Transkriptio

1 Viestintäpalveluiden kuluttajatutkimus 201 IROResearch Oy Malminkatu HELSINKI Tel Y

2 Kuvailulehti Julkaisija: Viestintävirasto Asiakirjan nimi: Viestintäpalvelujen kuluttajatutkimus 201 Tiivistelmä Tutkimuksen tavoitteena on selvittää sähköisten viestintäpalveluiden käyttöä suomalaisten keskuudessa sekä heidän kokemuksia näiden palvelujen saatavuudesta ja laadusta. Tutkimus toteutettiin puhelinhaastattelututkimuksena välisenä aikana ja otosta varten haastateltiin yhteensä 000 suomalaista. Haastatteluotos edustaa vuotiaita mannersuomalaisia. Lähes jokaisella suomalaisella on käytössään puhekäytössä oleva matkapuhelinliittymä. Lankapuhelinliittymän omistaa 11 prosenttia suomalaisista. Trendi lankaliittymissä on yhä laskeva, vuonna 2012 lankaliittymiä oli 1 prosentilla ja vuonna 2010 joka viidennessä taloudessa. Kaiken kaikkiaan internetliittymä on 89 prosentista kotitalouksista, osuus on vakiintunut lähes samalle tasolle viimeisen neljän vuoden aikana. Mobiili-internetliittymä on nyt 66 prosentilla suomalaisista ja osuus on jatkanut tasaista kasvua. Kiinteä internetliittymä löytyy 62 prosentista talouksista, osuus on vastaavasti jatkanut hienoista laskua. Mobiili-internetliittymä on nyt siis jo yleisempi kuin kiinteä liittymä. Yleisin internetliittymän tiedonsiirtonopeus on 2-10 megabittiä sekunnissa (2 %), 10 0 megabitin tiedonsiirtonopeus on viidenneksellä talouksista. Tätä suurempi nopeus on 15 prosentilla, mutta reilu kolmannes ei osannut sanoa talouden internetliittymän tiedonsiirtonopeutta. Valtaosalle liittymänopeus on sopiva ja sopivaksi kokevien osuus on kasvanut tasaisesti viimeisen kahden mittauskerran aikana. Suomalaisista 15 prosenttia kokee tarvitsevansa nopeamman yhteyden, vuonna 2012 osuus oli viidennes. Keskimäärin internetliittymästä maksetaan kuukaudessa 2, euroa. Internetliittymän keskimääräinen kuukausimaksu on lähes kahden edellisen mittauskerran tasolla. Mobiilia internetyhteyttä käytetään eniten puhekäytössä olevan matkapuhelimen kautta (61 %) sekä kannettavan tietokoneen kautta (58 %). Tablet-tietokoneen kautta käyttäviä on 28 prosenttia ja pöytätietokoneella käyttäviä reilu viidennes. Muutos edellisiin mittauskertoihin on huomattava, matkapuhelimella ja tabletilla käyttämisen osuudet ovat kasvaneet selvästi ja vastaavasti kannettavan tietokoneella laskenut. Tekstiviestipalveluja matkapuhelimella käyttää 87 prosenttia liittymän omistavista suomalaisista. Noin puolet tekee tiedonhakuja ja lukee uutisia nettisivuilta ja prosenttia käyttää sähköpostia. Sosiaalisen median palveluja käyttää reilu kolmannes (7 %), pikaviestipalveluja alle kolmannes (0 %) ja internetpuhepalveluja 1 prosenttia. Lukuun ottamatta tekstiviestipalveluja, kaikkia muita palveluja käyttää aiempaa useampi suomalainen. Kaksi prosenttia suomalaisista kokee, että puhelinliittymän saatavuudessa on ollut ongelmia. Internetliittymän saatavuuden osalta ongelmia on kokenut seitsemän prosenttia suomalaisista. Puhelin- tai internetliittymiä koskevien sopimusehtojen saamisessa ongelmia on kokenut noin viisi prosenttia suomalaisista, yhdellä prosentilla sopimuksentekotilanteessa ja prosentilla sopimuksenteon jälkeen. 2

3 Sisällys 1. Johdanto 2. Viestintäpalveluiden käyttö Viestintäpalveluiden levinneisyys Syyt olla hankkimatta internetliittymää ja kiinteästä internetliittymästä luopuminen Viestintäpalveluiden liittymätyypit Internetliittymän tiedonsiirtonopeus Internetliittymän sopimukset ja maksut 1. Mobiililiittymät Päätelaitteet Mobiililiittymien käyttöpaikat 16.. Mobiililiittymän hankinnan syyt 17.. Mobiilitiedonsiirrosta maksaminen 18. Matkapuhelinliittymät Sopimukset Matkapuhelinliittymän palveluiden käyttö Telepalvelut Tietoisuus yleispalvelusta Ongelmat liittymien saatavuudessa Ongelmat sopimusehtojen saatavuudessa Teleyritysten puhelinasiakaspalvelu 2 7. Aineiston kuvaus 2 Sivu

4 1. Johdanto Tutkimuksen tavoitteena on selvittää sähköisten viestintäpalveluiden käyttöä suomalaisten keskuudessa sekä heidän kokemuksia näiden palvelujen saatavuudesta ja laadusta. Tarkemmin tuloksia tarkastellaan kolmen palvelun, matkapuhelinliittymän sekä kiinteän että mobiilin internetliittymän osalta. Tutkimus toteutettiin puhelinhaastattelututkimuksena välisenä aikana ja otosta varten haastateltiin yhteensä 000 suomalaista. Haastatteluotos edustaa vuotiaita mannersuomalaisia. Tutkimusotos kiintiöitiin sukupuolen, iän ja maakunnan mukaan. Otos muodostettiin harkinnanvaraisena ositettuna otantana siten, että tuloksia voitiin luotettavasti tarkastella myös maakunnittain. Kokonaisaineisto painotettiin (oikaistiin) vastaamaan väestön todellista jakaumaa sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan. Tuloksia verrataan vuosien 2010, 2011 ja 2012 vastaaviin tuloksiin soveltuvin osin. Tulosten virhemarginaalit prosenttilukujakaumille kokonaisaineistossa on suurimmillaan n. + 1,8 % - yksikköä. Maakunnittain prosenttilukujakaumille virhemarginaali vaihtelee,6 10,0 % -yksikön välillä riippuen maakuntakohtaisesta vastaajamäärästä. Vertailtaessa tuloksia edellisten vuosien tulokseen virhemarginaali on keskimäärin n. + 2,5 % -yksikköä. Tutkimusotos on kuvattu tarkemmin raportin liitteissä.

5 2. Viestintäpalveluiden käyttö 2.1. Viestintäpalveluiden levinneisyys Lähes jokaisella suomalaisella on käytössään puhekäytössä oleva matkapuhelinliittymä, sillä vain alle 2 prosentilla yli 15 vuotiaista ei tällaista liittymää ole. Viimeisten vuosien aikana osuudessa ei ole tapahtunut muutoksia. Lankapuhelin löytyy 11 prosentista talouksista. Trendi on yhä laskeva, vuonna 2012 lankaliittymiä oli 1 prosentilla ja vuonna 2010 joka viidennessä taloudessa. Kaiken kaikkiaan internetliittymä on 89 prosentista kotitalouksista, osuus on vakiintunut lähes samalle tasolle viimeisen neljän vuoden aikana. Lankaliittymä löytyy keskimääräistä useammin yli 55 vuotiailta sekä myös Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Suomen maakunnassa asuvilta. Internetyhteyden omaa lähestulkoon kaikki alle 5 vuotiaista vuotiaistakin internetliittymän omistaa 9 prosenttia, ikäluokassa 55-6 vuotta internet on 86 prosentilla. Vuonna 2012 eläkeikäisistä internetliittymän omisti 61 prosenttia, nyt osuus on noussut 66 prosenttiin. Osuus on siis kasvanut hieman edellisten vuosien aikana. Kuvio 1. Vastaajalla käytössä olevat viestintäpalvelut. Lankapuhelin Puhekäytössä oleva matkapuhelin Internetyhteys (kiinteä ja/tai mobiili) v. 201, n=000 v. 2012, n=006 v. 2011, n=008 v. 2010, n=012 Mobiili-internetliittymä on nyt 66 prosentilla suomalaisista ja osuus on jatkanut tasaista kasvua. Kiinteä internetliittymä löytyy 62 prosentista talouksista, osuus on vastaavasti jatkanut hienoista laskua. Mobiilinettiliittymä on nyt siis jo yleisempi kuin kiinteä nettiliittymä. Eri liittymistä puhekäytössä oleva matkapuhelin-, kiinteä internet- ja mobiililiittymä on joka kolmannella, puhe- ja mobiililiittymä joka neljänneltä sekä puhe- ja kiinteä internetliittymä joka viidennellä suomalaisella. Pelkkä puhekäytössä oleva matkapuhelinliittymä löytyy hieman alle joka kymmeneltä suomalaiselta. 5

6 Kiinteän internet-liittymän osalta löytyy alueellisia eroja: Uudenmaan ja Pirkanmaan maakunnissa kiinteä yhteys on keskimääräistä yleisempi. Kymenlaakson, Lapin, n ja -n sekä n ja -n maakunnissa kiinteä internetyhteys on enää alle puolella asukkaista. Kuvio 2. Käytössä olevat internetliittymät. Kiinteä internetyhteys, jota voi käyttää vain kotiympäristössä Mobiili internetyhteys, jota voi käyttää esimerkiksi mokkulalla tai suoraan matkapuhelimella myös kotiympäristön ulkopuolella v. 201, n=000 v. 2012, n=262 v. 2011, n=268 v. 2010, n=260 6

7 2.2. Syyt olla hankkimatta internetliittymää ja kiinteästä internetliittymästä luopuminen Keskeisin syy, ettei internetliittymää ole hankittu, on liittymän tarpeettomuus. Yli puolet mainitsee, ettei tarvitse internetiä lainkaan. Reilu neljännes sitä vastoin ilmoittaa, ettei tarvitse liittymää kotona, kun voi käyttää internetiä muualla. Muina syinä esiin nousee käytön hankaluus ja internetliittymän kalleus. Ikäryhmittäin tarkasteltuna 5 55-vuotiailla syynä olla hankkimatta internetiä kotiin korostuu mahdollisuus käyttää internetiä muulla. Uudellamaalla lähes joka viides mainitsee syyksi internetliittymän kalleuden. Nuorilla 18 2 vuotiailla sekä myös Suomen maakunnassa asuvilla syyksi mainitaan tavallista useammin se, ettei sopivaa internetliittymää ei ole saatavilla. Kuvio. Mistä syistä ette ole hankkinut internetliittymää kotiin? Ne vastaajat, joilla ei internetliittymää kotona. Ei koe tarvitsevansa internetiä lainkaan Ei tarvitse kotona, voi käyttää muualla Internetliittymän käyttäminen on hankalaa Internetliittymä on kallis Internetliittymän hankkiminen on hankalaa: Ei koe internetin käyttämistä turvalliseksi Sopivaa internetliittymää ei ole saatavilla Muu syy Ei osaa sanoa v. 201, n=20 v. 2012, n=8 v. 2011, n=70 v. 2010, n=08 7

8 Puolet talouksista, joissa ei ole tällä hetkellä kiinteää laajakaistaa, on sellaisen aiemmin omistanut. Kiinteästä laajakaista luopumisen keskeisimpinä syinä mainitaan liittymän kalleus sekä mobiililaajakaista parempana vaihtoehtona. Kiinteästä liittymästä luopumisen syynä korostuu miehillä kallis hinta. Myös n maakunta poikkeaa muista maakunnista tässä suhteessa merkittävästi. Kuvio. Mistä syistä luovuitte kiinteästä internetliittymästänne? Ne, joilla on ollut kiinteä laajakaista, N=566 Kallis hinta Mobiililaajakaista on teille parempi vaihtoehto Vähäinen käyttö Kiinteää liittymää ei enää ollut tarjolla muuton Riittävän nopeaa liittymää ei ollut saatavilla Liittymän nopeus oli luvattua hitaampi Tyytymättömyys palvelun laatuun: esimerkiksi Kiinteää liittymää ei enää tarjolla muun syyn, Muu syy Ei osaa sanoa

9 2.. Viestintäpalveluiden liittymätyypit Kiinteä internetliittymä on edelleen yleisimmin puhelinverkon kautta toteutettu DSL-liittymä, mutta osuus on laskenut tasaisesti vuosittain ja nyt enää alle puolessa talouksista kiinteä yhteys on toteutettu näin. Kaapelimodeemin kautta toteutettu liittymä on yleistynyt ja sellainen on jo yli neljänneksessä talouksista, kun vuonna 2012 osuus oli reilun viidenneksen luokkaa. Valokuituliittymien osuus on myös selvästi kasvanut, osuus kiinteistä liittymistä on noussut 1 prosenttiin, kasvua vuodesta 2012 on 5 prosenttiyksikköä. Kuvio 5. Kiinteä internetliittymän tyyppi. Kotona kiinteä laajakaista, N=1859 Puhelinverkon kautta toteutettu DSL-liittymä, kuten esimerkiksi ADSL, VDSL, SDSL Kaapeli-TV-verkon kautta toteutettu liittymä, kaapelimodeemi Valokuituliittymä, esimerkiksi kuitu kotiin - liittymä Muu Ei tiedä/ei osaa sanoa v. 201, n=1859 v. 2012, n=1772 v. 2011, n=180 v. 2010, n=1889 Kiinteän laajakaistan omistavista sekä ne, joilla ei internetiä tällä hetkellä vielä ole, 0 prosenttia ilmoittaa tulevansa toimeen pelkällä mobiililla internetyhteydellä. Edellisen kerran kun asiaa tutkittiin, reilusti alle kolmannes oli tätä mieltä. Erityisesti aivan nuorimmat ikäluokat ilmoittavat tulevansa toimeen pelkällä mobiililla yhteydellä. Syinä, miksi ei tulisi toimeen pelkällä mobiililla yhteydellä, mainitaan pääsääntöisesti yhteyden hitaus ja toiminnan epäluotettavuus. Miehillä ja Lapin maakunnan alueella syynä korostuu toiminnan epäluotettavuus ja nuorilla yhteyden hitaus. Talouksissa, joissa on sekä kiinteä- että mobiili-internetyhteys, kiinteän yhteyden kokee tärkeämmäksi edelleen lähes kaksi kolmasosaa ja mobiilin yhteyden 29 prosenttia. Miehet pitävät kiinteää yhteyttä tärkeämpänä ja vastaavasti naiset sekä nuoret alle 25 vuotiaat mobiilia yhteyttä. 9

10 Kuvio 6. Tulisiko toimeen pelkällä mobiililla internetyhteydellä? On kiinteä laajakaista tai ei internetiä ollenkaan Kyllä Ei Ei osaa sanoa v. 201, n=2179 v. 2012, n=2155 v. 2011, n=2200 v. 2010, n=2297 Kuvio 7. Kumpi internetliittymistänne on teille tärkein: kiinteä vai mobiili-internetyhteys? Tärkeimmällä tarkoitetaan sitä liittymää, josta viimeisenä luopuisitte Vastaajalla on sekä mobiili että kiinteä laajakaista, N=115 KIINTEÄ internetyhteys 6 MOBIILI internetyhteys 29 Ei tiedä/ei osaa sanoa Internetliittymän tiedonsiirtonopeus Yleisin internetliittymän tiedonsiirtonopeus on 2-10 megabittiä sekunnissa (2 %), 10 0 megabitin tiedonsiirtonopeus on viidenneksellä internetyhteyden omaavista. Tätä suurempi nopeus on 15 prosentilla, mutta peräti 7 prosenttia ei osannut sanoa internetliittymänsä tiedonsiirtonopeutta. Maakuntatasolla yhteyden nopeudet poikkeavat siten, että lla alle 2 megabitin yhteyksiä on joka kymmenennellä internetyhteyden omaavalla. n, n ja n maakunnissa tavallista useammalla tiedonsiirtonopeus on 2-10 megabittiä sekunnissa. Yli viidesosalla tiedonsiirtonopeus on yli 0 megabittiä Uudellamaalla sekä myös Suomen maakunnassa. 10

11 Kuvio 8. Mikä on internetliittymänne nimellinen tiedonsiirtonopeus eli markkinoinnissa ja liittymäsopimuksessa ilmoitettu nopeus? Käytössä internetyhteys, N=2680 Alle 2 megabittiä sekunnissa 2 - alle 10 megabittiä sekunnissa 10 - alle 0 megabittiä sekunnissa 0 - alle 100 megabittiä sekunnissa 100 megabittiä sekunnissa tai enemmän Ei osaa sanoa 7 Valtaosalle liittymänopeus on sopiva ja sopivaksi kokevien osuus on kasvanut tasaisesti viimeisen kahden mittauskerran aikana. Suomalaisista 15 prosenttia kokee tarvitsevansa nopeamman yhteyden, vuonna 2012 osuus oli viidennes. Nopeampaa yhteyttä tarvitsevista noin puolet arvioi, että nopeampia tarpeita vastaavia yhteyksiä on saatavilla ja reilu kolmannes (5 %) ei näin koe. Miehet ja Suomen maakunnassa asuvat arvioivat muita useammin ettei nopeampia yhteyksiä ole aina saatavilla. Mikäli vastaajilla olisi nopeampi liittymä käytössä, 59 prosenttia ei silti käyttäisi internetiä aiempaa enempää mihinkään palveluun. Neljännes katsoisi videoita tai televisiota enemmän ja 15 prosenttia lataisi ohjelmia ja muita isoja tiedostoja. Tilanne muuttuu kun tarkastellaan niitä, jotka tarvitsisivat nopeamman yhteyden. He käyttäisivät nopeamman yhteyden myötä internetiä enemmän kaikilta osin ja erityisesti videoiden ja television katseluun. Kuvio 9. Mitä mieltä on nykyisen internetliittymän tiedonsiirtonopeudesta? Sopiva Tulisi toimeen hitaammallakin Tarvitsisi nopeamman liittymän Ei osaa sanoa v. 201, n=2680 v. 2012, n=262 v. 2011, n=268 11

12 Kuvio 10. Onko käyttöönne saatavilla tarpeitanne vastaavia riittävän nopeita internetliittymiä? Tarvitsisi nopeamman liittymän, N=1 Kyllä 5 Ei 5 Ei osaa sanoa 12 Noin kolmannes seuraa laajakaistaliittymänsä tiedonsiirtonopeutta, mutta vain 12 prosenttia tietää liittymälle määritellyn nopeuden vaihteluvälin. Naiset, yli 55-vuotiaat sekä Uudellamaalla asuvat seuraavat laajakaistaliittymänsä tiedonsiirtonopeutta muita harvemmin. Miehet tiedostavat omalle laajakaistaliittymällenne määritellyn nopeuden vaihteluvälin naisia useammin. Ne, jotka tietävät laajakaistaliittymällenne määritellyn nopeuden vaihteluvälin ja myös seuraavat sitä, toteutunut nopeus on luvatun nopeuden vaihteluvälissä kolmasosalla aina, puolella pääsääntöisesti ja joka kymmenennellä vain harvoin. Neljällä prosentilla toteutunut nopeus ei ole koskaan luvatun nopeuden vaihteluvälissä. Kuvio 11. Seuraatteko laajakaistaliittymänne toteutunutta nopeutta? Käytössä internetyhteys, N=2680 Oman operaattorin mittauspalvelun kautta 6 Netissä olevilla yleisillä mittauspalveluilla 2 Jotenkin muuten, miten 2 Ei seuraa nopeutta 69 Ei osaa sanoa 12

13 2.5. Internetliittymän sopimukset ja maksut Selkeä enemmistö internetliittymäsopimuksista on toistaiseksi voimassa olevia, vaikka osuus on laskenut edellisestä mittauskerrasta 6 prosenttiyksikköä. Toiseksi yleisin sopimustyyppi on yli vuoden kestävä määräaikainen sopimus, jollaisen omaa neljännes internetliittymää käyttävistä. Alle vuoden kestäviä sopimuksia on muutamilla (5 %) sekä työnantajan maksamia liittymiä vain yhdellä prosentilla. Toistaiseksi voimassa olevat sopimukset ovat tavallista yleisimpiä vanhemmilla ikäluokilla sekä Uudellamaalla ja vastaavasti määräaikaiset nuorimmilla internetiä käyttävillä. Kuvio 12. Millainen on internetliittymänne sopimus? Käytössä internetyhteys Toistaiseksi voimassa Määräaikainen, sopimuksen alkuperäinen kesto oli yli vuosi Määräaikainen, sopimuksen alkuperäinen kesto oli vuosi tai alle Määräaikainen, ette muista kestoa Ette tiedä sopimuksen kestoa, työnantaja maksaa Ette tiedä sopimuksen kestoa, netti sisältyy asunnon vuokraan tai vastikkeeseen Ei osaa sanoa v. 201, n=2680 v. 2012, n=262 v. 2011, n=268 v. 2010, n=260 Keskimäärin internetliittymästä maksetaan kuukaudessa 2, euroa. Noin kahdella prosentilla liittymän maksaa joku muu. Internetliittymän keskimääräinen kuukausimaksu on lähes kahden edellisen mittauskerran tasolla, vaikka liittymänopeudet ovat aiempaa nopeampia. Tätä selittää osin se, että mobiiliyhteyksien kuukausimaksut ovat keskimäärin 22 euroa, kun kiinteän yhteyden kuukausimaksu on noin euroa. Kun kiinteiden liittymien osuus on hieman laskenut ja mobiiliyhteyksien kasvanut kuukausimaksujen määrä on pysynyt edellisten vuosien tasolla. Liittymänopeuden mukaan hitaimmissa yhteyksissä, eli alle 2 megabitin nopeuksissa kuukausimaksu on keskimäärin 18 euroa, 2 10 megabitin yhteysnopeuksilla 22 euroa ja tätä nopeammilla yhteyksillä 25 euroa tai enemmän. Helsingissä ja Turussa kuukausimaksut ovat muuta maata alhaisemmat, alle asukkaan kaupungeissa ja maalaiskunnissa korkeammat 1

14 Kuvio 1. Paljonko maksaa internetliittymästä kuukaudessa? Käytössä internetyhteys alle 10 10, , , ,01-0 0,01-5 5,01-0 0,01-5 5, ,01 tai enemmän Ei osaa sanoa Keskiarvo: v. 201, n=2680 v. 2012, n=262 v. 2011, n=268 v. 2010, n=260 1

15 . Mobiililiittymät.1. Päätelaitteet Mobiilia internetyhteyttä käytetään eniten puhekäytössä olevan matkapuhelimen kautta (61 %) sekä kannettavan tietokoneen kautta (58 %). Tablet-tietokoneen kautta käyttäviä on 28 prosenttia ja pöytätietokoneella käyttäviä reilu viidennes. Muutos edellisiin mittauskertoihin on huomattava, matkapuhelimella ja tabletilla käyttämisen osuudet ovat kasvaneet selvästi ja vastaavasti kannettavan tietokoneella laskenut. Pöytätietokoneella käyttävien osuus on pysynyt lähes ennallaan. Mobiilia internetyhteyttä puhekäytössä olevan matkapuhelimen kautta käyttävien osuus korostuu erityisesti nuorilla ja keski-ikäisillä sekä Uudellamaalla asuvilla. Kannettavaa tietokonetta käyttää muita useammin vuotiaat ja tablet-tietokonetta 5 5-vuotiaat. Kuvio 1. Minkä päätelaitteen tai -laitteiden kautta käytätte mobiilia internetyhteyttä? Käytössä mobiili internetyhteys Matkapuhelin, joka on myös puhekäytössä Kannettava tietokone Tablet-tietokone Pöytätietokone v. 201, n=1975 v. 2012, n=106 v. 2011, n=1291 v. 2010, n=96 15

16 .2. Mobiililiittymien käyttöpaikat Matkapuhelimen, kannettavan tai tablet-tietokoneen kautta mobiilia internetyhteyttä käytetään eniten kotona (8 %), liikkuessa tai matkustaessa 71 prosenttia ja töissä tai opiskelupaikassa puolet. Vapaaajan asunnolla käyttäviä on lähes puolet ja ulkomailla neljännes. Käyttö on yleistynyt erityisesti liikkuessa ja matkustaessa, töissä ja opiskelupaikassa sekä ulkomailla. Mobiilin internetyhteyden käyttöpaikkoina korostuu naisilla koti, miehillä ja nuorilla työ- tai opiskelupaikka. Uudellamaalla asuvat käyttävät muuta maata useammin internetiä mobiilisti liikkuessa ja matkustaessa, vapaa-ajan asunnolla sekä ulkomailla. Kuvio 15. Missä seuraavista paikoista käytätte mobiilia internetyhteyttä? Käyttää muun kuin pöytäkoneen kautta Kotona Liikkuessa tai matkustaessa Töissä tai opiskelupaikassa Vapaa-ajan asunnolla Ulkomailla Jossain muualla Ei osaa sanoa v. 201, n=1858 v. 2012, n=1100 v. 2011, n=

17 .. Mobiililiittymän hankinnan syyt Mobiilin internetliittymän hankintasyynä korostuu mahdollisuus käyttää liittymää paikasta riippumatta. Edullisen hinnan mainitsee neljännes mobiilin yhteyden omistavista. Neljä prosenttia mainitsee hankinnan syyksi sen, että muuta internetliittymää ei ollut saatavilla. Muutosta aiempiin mittauksiin on lähinnä mahdollisuudessa käyttää paikasta riippumatta, osuus on tässä selvästi noussut. Alueittain hankinnat syyt poikkeavat siten, että edullinen hinta korostuu n ja n maakunnissa, muiden internetliittymien saatavuus Suomessa. Kuvio 16. Mistä syistä hankitte mobiilin internetyhteyden? Käytössä mobiili internetyhteys, N=1975 (v. 201) Mahdollisuus käyttää liittymää paikasta riippumatta Edullinen hinta Hankitte osana palvelupakettia, esimerkiksi kiinteä ja mobiili-liittymä yhdessä Käyttötarpeeseen sopiva nopeus *) Muuta internetliittymää ei ollut saatavilla Ei mitään erityistä syytä Ei osaa sanoa v. 201, n=1975 v. 2012, n=106 v. 2011, n=1291 v. 2010, n=926 17

18 .. Mobiilitiedonsiirrosta maksaminen Kiinteä kuukausimaksu rajattomalla käyttöoikeudella on ylivoimaisesti suosituin maksutapa mobiilitiedonsiirrossa. Muut vaihtoehdot saavat marginaalisen osuuden ja muutokset edelliseen mittauskertaan ovat vähäisiä. Kuvio 17. Miten maksatte mobiilitiedonsiirrosta? Käytössä mobiili internetyhteys Kiinteä kuukausimaksu, rajaton käyttö Kiiteä kuukausimaksu siten, että tietyn rajan jälkeen käyttö hidastuu tai siitä peritään lisämaksu Pelkästään käyttömäärän mukainen maksu: maksu tiedonsiirtomäärän mukaan tai päiväkohtainen maksu Työnantaja maksaa Muu tapa Ei osaa sanoa v. 201, n=1975 v. 2012, n=1697 v. 2011, n=197 18

19 . Matkapuhelinliittymät.1. Sopimukset Enemmistö, noin kaksi vastaajaa kolmesta, omaa toistaiseksi voimassa olevan matkapuhelinliittymäsopimuksen. Määräaikaisia sopimuksia liittymistä on yhteensä neljännes. Toistaiseksi voimassa olevat sopimukset ovat hieman yleistyneet kun tulosta verrataan aiempiin vuosiin ja kestoltaan yli vuoden mittaisten määräaikaisten sopimusten osuus on vastaavasti laskenut. Eläkeikäisillä liittymäsopimus on muita useammin toistaiseksi voimassaoleva, kun vastaavasti nuorilla korostuu määräaikaiset sopimukset. Kuvio 18. Millainen pääasiallisesti käyttämänne matkapuhelinliittymän sopimus on? Käytössä matkapuhelinliittymä, N=299 Toistaiseksi voimassa Määräaikainen, sopimuksen alkuperäinen kesto oli yli vuosi Määräaikainen, sopimuksen alkuperäinen kesto oli vuosi tai alle Määräaikainen, ette muista kestoa Ei tiedä sopimuksen kestoa, työnantaja maksaa Ei osaa sanoa v. 201, n=299 v. 2012, n=2956 v. 2011, n=298 v. 2010, n= Matkapuhelinliittymän palveluiden käyttö Matkapuhelinliittymien palveluiden käytössä korostuu edelleen tekstiviestien käyttö. Niitä käyttää aktiivisesti 87 prosenttia liittymän omistavista. Osuus on pysynyt aiempien vuosien tasolla. Sen sijaan nyt jo lähes puolet hyödyntää puhelintaan tiedonhakuun ja uutisten lukemiseen ja prosenttia sähköpostin käytössä. Sosiaalista mediaa puhelimella kertoo käyttävänsä reilu kolmannes (7 %) ja hieman alle kolmannes pikaviestinpalveluja kuten WhatsAppia. Myös videoita katselee tai musiikkia kuuntelee internetin kautta puhelimellaan lähes kolmannes matkapuhelimen käyttäjistä. Palveluiden käyttäjäosuudet ovat kasvaneet kaikilta osin paitsi siis tekstiviestien osalta. Ikä ja joidenkin palveluiden osalta sukupuoli vaikuttaa matkapuhelinpalveluiden käyttöön. Iän karttuessa palveluiden käyttö yksipuolistuu ja vain tekstiviestiä käytetään kaikista palveluista laajemmin iäkkäimpien keskuudessa. Myös Uudellamaalla ja suurissa kaupungeissa palveluja käytettään muuta maata useammin. 19

20 Kuvio 19. Mitä seuraavista palveluista käytätte säännöllisesti matkapuhelimella? Käytössä matkapuhelinliittymä Tekstiviestit Tiedonhaku ja uutisten luku nettisivuilta Sähköposti Sosiaalinen media kuten Facebook Pikaviestimet kuten WhatsApp Videoiden katselu tai musiikin kuuntelu internetistä 16 1 Internet-puhepalvelut kuten Skype 7 Ei mitään näistä v. 201, n=299 v. 2012, n=2956 v. 2011, n=298 20

21 5. Telepalvelut 5.1. Tietoisuus yleispalvelusta Suomessa kaikilla on oikeus saada kohtuulliseen hintaan kotiinsa puhelinliittymä ja vähintään yhden megan laajakaistaliittymä. Tätä oikeutta kutsutaan niin sanotuksi yleispalveluksi. Yleispalvelun tunnistaa ja tietää 2 prosenttia väestöstä. Tietoisuus on korkeinta miesten keskuudessa Ongelmat liittymien saatavuudessa Kaksi prosenttia suomalaisista kokee, että puhelinliittymän saatavuudessa on ollut ongelmia. Internetliittymän saatavuuden osalta ongelmia on kokenut seitsemän prosenttia suomalaisista. Maakunnista eniten ongelmia puhelinliittymän saatavuudessa on ollut Lapissa sekä osin myös maalaiskunnissa asuvilla. Internetliittymän saatavuudessa eniten ongelmia ovat kokeneet 5 vuotiaat. Kuvio 20. Onko teillä ollut ongelmia puhelinliittymän tai internetliittymän saatavuudessa kotiinne? vastaajat, N=000 Kyllä, puhelinliittymän osalta 2 Kyllä, internetliittymän osalta 7 Ei ole ollut ongelmia liittymien saatavuudessa 91 21

22 5.. Ongelmat sopimusehtojen saatavuudessa Puhelin- tai internetliittymiä koskevien sopimusehtojen saamisessa ongelmia on kokenut noin viisi prosenttia suomalaisista, yhdellä prosentilla sopimuksentekotilanteessa ja prosentilla sopimuksenteon jälkeen. Tulokset eivät poikkea merkittävästi taustamuuttujittain. Kuvio 21. Onko teillä ollut ongelmia puhelin- tai internetliittymiänne koskevien sopimusehtojen saamisessa sopimuksentekotilanteessa tai sopimuksen teon jälkeen? vastaajat, N=000 Kyllä, sopimuksentekotilanteessa 1 Kyllä, sopimuksen teon jälkeen Ei ole ollut ongelmia sopimusehtojen saamisessa 9 Ei osaa sanoa 1 22

23 6. Teleyritysten puhelinasiakaspalvelu Vain joka viides suomalainen tietää, että Viestintävirasto kerää ja julkaisee teleyritysten puhelinasiakaspalvelun vastausaikoja. Tietoisuus on muuta väestöä korkeammalla tasolla miehillä ja 25 vuotiailla sekä korkeasti koulutetuilla ja työelämässä olevilla. Reilu neljännes (27 %) ilmoitta, että puhelinasiakaspalvelun vastausajan pituus vaikuttaa heidän päätöksiinne siitä, minkä yrityksen palveluja he hankkivat. ikäisillä ja Uudellamaalla asuvilla vastausajan pituus vaikuttaa muuta väestöä enemmän palveluntarjoajan valintaan. Asiakaspalvelukanavista teleyritysten suhteen suosituin on puhelinasiakaspalvelu, sen valitsee väestöstä lähes joka toinen (6 %). Neljännes suosii sähköisiä palveluja, kuten verkkosivuja tai sähköpostia ja sama osuus asioi mieluiten myymälässä tai asiakaspalvelupisteessä. Nuorimmilla ikäryhmillä korostuu asiointi sähköisiä kanavia käyttäen ja eläkeikäisillä myymälöissä tai palvelupisteissä asiointi. Kuvio 22. Mitä asiakaspalvelukanavaa suositte asioidessanne oman teleyrityksenne kanssa? vastaajat, N=000 Puhelinasiakaspalvelua 6 Sähköisiä palveluita kuten verkkosivut ja sähköposti 25 Myymälöissä ja palvelupisteissä asioimista 25 Ei osaa sanoa 2

24 7. Aineiston kuvaus Seuraavissa kuvioissa on esitetty tutkimusaineiston rakenne tarkemmin taustamuuttujittain. Kuvio 2. Maakunta. Alue Uudenmaan maakunta Kanta-en maakunta Päijät-en maakunta Kymenlaakson maakunta n maakunta Varsinais-Suomen maakunta Satakunnan maakunta n maakunta n maakunta n maakunta Pirkanmaan maakunta Suomen maakunta n maakunta n maakunta n maakunta n maakunta Kainuun maakunta Lapin maakunta

25 Kuvio 2. Sukupuoli, ikäryhmä, koulutus ja työtilanne. Sukupuoli Nainen Mies Ikä vuotta 18-2 vuotta 25 - vuotta 5 - vuotta 5-5 vuotta 55-6 vuotta vuotta 15-2 vuotta Koulutus Kansakoulu Perus-/keski-/ammattikoulu Ylioppilas / opisto Ammattikorkeakoulu Yliopisto / korkeakoulu Työtilanne Olen työelämässä Olen opiskelija tai koululainen Olen kotiäiti/koti-isä Olen eläkkeellä Olen lomautettuna Olen työtön Kuvio 25. Asuinpaikkakunta, elinvaihe ja talouden koko. Asuinpaikkakunta Helsinki Espoo, Vantaa, Kauniainen Tampere Turku Oulu Muu yli asukkaan kaupunki Alle asukkaan kaupunki Maalaiskunta Mikä on perheenne elinvaihe? Asutte vanhempien luona Yksinäistalous Lapseton pariskunta Pariskunta, vain alle kouluik.lapsia Pariskunta, on kouluik. lapsia Pariskunta, kotona asuvia aik. lapsia Pariskunta, lapset muuttaneet pois Eläkeläinen tai eläkeläisparisk. Yksinhuoltaja lapsen tai lasten kanssa Talouden koko 1 henkilö 2 henkilöä henkilöä henkilöä 5+ henkilöä

26 Kuvio 26. Talouden tulot ja ammattiryhmä. Talouden yhteenlasketut bruttovuositulot euroa tai vähemmän euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa Yli euroa Ei halua sanoa Ei osaa sanoa Työelämässä/lomautettu/työtön, N=176 Ammattiryhmä Työväestö Alempi toimihenkilö Ylempi toimihenkilö Johtavassa asemassa oleva Yksityisyrittäjä Maanviljelijä Ei osaa sanoa

27 Liitekuvat ja -taulukot Onko teillä kotona käytössänne - kombinaatiot vastaajat, N=000 puhe & kiinteä & mobiili puhe & mobiili puhe & kiinteä pelkkä puhe 9 puhe & lanka 2 muut vaihtoehdot yhteensä 10 Onko teillä kotona käytössänne vastaajat, N=000 Sukupuoli Ikä Nainen Mies vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta N = Lankapuhelin Puhekäytössä oleva matkapuhelin Kiinteä internetyhteys, jota voi käyttää vain kotiympäristössä Mobiili internetyhteys Nettiliittymä NETTO (on internetyhteys) Ei ole internetyhteyttä Vain kiinteä internetyhteys Vain mobiili internetyhteys Kiinteä ja mobiili-internetyhteys

Viestintäpalveluiden kuluttajatutkimus 4/2014

Viestintäpalveluiden kuluttajatutkimus 4/2014 Viestintäpalveluiden kuluttajatutkimus 4/2014 Tutkimuksen taustat ja toteutus Tutkimuksen tavoitteena on selvittää sähköisten viestintäpalveluiden käyttöä suomalaisten keskuudessa sekä heidän kokemuksia

Lisätiedot

Viestintäpalveluiden kuluttajatutkimus 6/2015

Viestintäpalveluiden kuluttajatutkimus 6/2015 Viestintäpalveluiden kuluttajatutkimus 6/05 Tutkimuksen taustat ja toteutus Tutkimuksen tavoitteena on selvittää sähköisten viestintäpalveluiden käyttöä suomalaisten keskuudessa sekä heidän kokemuksia

Lisätiedot

MARKKINAKATSAUS 1/2012 KOTITALOUKSIEN INTERNETYHTEYDET

MARKKINAKATSAUS 1/2012 KOTITALOUKSIEN INTERNETYHTEYDET MARKKINAKATSAUS 1/2012 KOTITALOUKSIEN INTERNETYHTEYDET Viestintävirasto 2012 Tiedustelut: markkinaselvitykset@ficora.fi Tietoja lainatessa lähteenä on mainittava Viestintävirasto. Markkinakatsaus 1 / 2012

Lisätiedot

Tuhat suomalaista Apteekkariliitto

Tuhat suomalaista Apteekkariliitto Tuhat suomalaista /0 Tuhat suomalaista Apteekkariliitto Syyskuu 0 Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista /0 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista -tutkimus tehtiin internetissä IROResearch Oy:n valtakunnalliseen

Lisätiedot

MARKKINAKATSAUS 8/2012. Kotitalouksien laajakaistaliittymät. Nopeiden internetyhteyksien yleistyminen

MARKKINAKATSAUS 8/2012. Kotitalouksien laajakaistaliittymät. Nopeiden internetyhteyksien yleistyminen MARKKINAKATSAUS 8/2012 Kotitalouksien laajakaistaliittymät Nopeiden internetyhteyksien yleistyminen Viestintävirasto 2012 Tiedustelut: markkinaselvitykset@ficora.fi Tietoja lainatessa lähteenä on mainittava

Lisätiedot

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä Yhteenveto medialle 1 Yhteenveto Ala-asteikäiset lapset ovat jo hyvin aktiivisia puhelimen käyttäjiä. Kahdeksalla kymmenestä on oma puhelin

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista -tutkimus Apteekkariliitto, Lääkäriliitto ja Lääketietokeskus Syyskuu 2017

Tuhat Suomalaista -tutkimus Apteekkariliitto, Lääkäriliitto ja Lääketietokeskus Syyskuu 2017 Tuhat suomalaista /1 Tuhat Suomalaista -tutkimus Apteekkariliitto, Lääkäriliitto ja Lääketietokeskus Syyskuu 1 SFS ISO Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista /1 IROResearch Oy:n Tuhat suomalaista

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista -tutkimus Hallituksen apteekkilinjaukset, Toukokuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista -tutkimus Hallituksen apteekkilinjaukset, Toukokuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista -tutkimus Hallituksen apteekkilinjaukset, Toukokuu 1 SFS ISO Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista /1 IROResearch Oy:n Tuhat suomalaista -tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin

Lisätiedot

Mitä tutkimukset kertovat audiovisuaalisten sisältöjen katselusta? Cable Days Hämeenlinna 17.4.2012 Joonas Orkola

Mitä tutkimukset kertovat audiovisuaalisten sisältöjen katselusta? Cable Days Hämeenlinna 17.4.2012 Joonas Orkola Mitä tutkimukset kertovat audiovisuaalisten sisältöjen katselusta? Cable Days Hämeenlinna 17.4.2012 Joonas Orkola Millaista on AV sisältöjen katselu? Viestintävirasto teetti syksyn 2011 aikana kaksi kuluttajatutkimusta»

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu 1 SFS ISO22 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista 12/1 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä

Lisätiedot

Sähköisten viestintäpalvelujen. Päällikkö Joonas Orkola, Asiakkuudet, Viestintävirasto 23.6.2015

Sähköisten viestintäpalvelujen. Päällikkö Joonas Orkola, Asiakkuudet, Viestintävirasto 23.6.2015 Sähköisten viestintäpalvelujen käyttö Päällikkö Joonas Orkola, Asiakkuudet, Viestintävirasto 23.6. julkaistavat tulokset Kuluttajatutkimustiedot suomalaisten viestintäpalvelujen käyttötottumuksista» Toteutettu

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Sanomalehtien liitto Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Sanomalehtien liitto Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Sanomalehtien liitto Joulukuu 2016 SFS ISO2022 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista 12/2016 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä

Lisätiedot

Viestintäpalvelujen kuluttajatutkimus 2010

Viestintäpalvelujen kuluttajatutkimus 2010 Viestintäpalvelujen kuluttajatutkimus 00 Yksikönjohtaja Sakari Nurmela Työnro: 78678 TNS Gallup Oy, Itätuulenkuja 0, 000 Espoo Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Asetuksen mukaan tarkoituksenmukaisen internetyhteyden vähimmäisnopeudesta

Asetuksen mukaan tarkoituksenmukaisen internetyhteyden vähimmäisnopeudesta Raportti 1 (5) Dnro: 29.11.2017 1310/922/2017 Selvitys tarkoituksenmukaisen internetyhteyden vähimmäisnopeudesta Tietoyhteiskuntakaaren yleispalvelusääntelyllä taataan kaikille tietyt perustasoiset viestintäpalvelut

Lisätiedot

Viestintävirasto. Suomalaiset viestintäpalveluiden kuluttajina 6.11.2009

Viestintävirasto. Suomalaiset viestintäpalveluiden kuluttajina 6.11.2009 Viestintävirasto Suomalaiset viestintäpalveluiden kuluttajina 6.11.200 Tutkimuksen taustat Tämän tutkimuksen on tehnyt IROResearch Oy Viestintäviraston toimeksiannosta Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää,

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu 16 SFS ISO252 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista /16 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä IROResearch

Lisätiedot

Kuluttajatutkimus Viestintäviraston julkaisuja

Kuluttajatutkimus Viestintäviraston julkaisuja Kuluttajatutkimus 2016 Viestintäviraston julkaisuja 1 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Käytössä olevat liittymät... 3 2.1 Lähes 90 prosentilla mobiili-internetyhteys... 3 3 Syyt internetliittymän hankintaan tai

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Apteekkariliitto Maaliskuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Apteekkariliitto Maaliskuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Apteekkariliitto Maaliskuu SFS ISO22 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista / IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä IROResearch

Lisätiedot

Tuhat suomalaista. Sinebrychoff - Sauna ja olut Helmikuu 2014

Tuhat suomalaista. Sinebrychoff - Sauna ja olut Helmikuu 2014 Tuhat suomalaista Sinebrychoff - Sauna ja olut Helmikuu 0 Tutkimuksen toteutus IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista -tutkimus tehtiin internetissä IROResearch Oy:n valtakunnallisessa Kuluttajapaneelissa,

Lisätiedot

Liitekuviot. Tietoteknologian käyttö ja käyttämättömyyden syyt 75 89-vuotiailla Kooste kyselytutkimuksesta. www.ikateknologia.fi

Liitekuviot. Tietoteknologian käyttö ja käyttämättömyyden syyt 75 89-vuotiailla Kooste kyselytutkimuksesta. www.ikateknologia.fi www.ikateknologia.fi Liitekuviot Tietoteknologian käyttö ja käyttämättömyyden syyt 9-vuotiailla Kooste kyselytutkimuksesta Nordlund, Marika; Stenberg, Lea; Lempola, Hanna-Mari. KÄKÄTE-projekti (Käyttäjälle

Lisätiedot

MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI

MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI Sanna-Mari Kuoppamäki Jyväskylän yliopisto Esityksen sisältö MTV:n katsojapaneeli eri-ikäisten internetin käytöstä, laitteista ja asenteista Yli 50-vuotiaiden

Lisätiedot

Kohti kevyempää sääntelyä

Kohti kevyempää sääntelyä Kohti kevyempää sääntelyä Viestintäviraston näkemyksiä komission 6.5.2015 tiedonantoon Pääjohtaja Asta Sihvonen-Punkka Mediainfo, Asta Sihvonen-Punkka 1 Euroopan komission Digitaaliset sisämarkkinat tiedonanto

Lisätiedot

Taloussanomat ipad profiilitutkimus. Helmikuu 2014

Taloussanomat ipad profiilitutkimus. Helmikuu 2014 Taloussanomat ipad profiilitutkimus Helmikuu 2014 Tutkimuksen toteutus Tutkimus on toteutettu InterQuestin SPOT Internet-tutkimuksella, jossa vastaajat kutsutaan kyselyyn satunnaisotannalla suoraan tutkittavalta

Lisätiedot

HS ipad profiilitutkimus. Tammikuu 2014

HS ipad profiilitutkimus. Tammikuu 2014 HS ipad profiilitutkimus Tammikuu 2014 Tutkimuksen toteutus Tulokset InterQuestin SPOT -profiilitutkimuksesta. Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin HS ipad-sovelluksessa 10.1.-22.1.2014 välisenä aikana.

Lisätiedot

Iltasanomat.fi mobiilin kävijäprofiili Toukokuu 2013

Iltasanomat.fi mobiilin kävijäprofiili Toukokuu 2013 Iltasanomat.fi mobiilin kävijäprofiili Toukokuu 2013 Tutkimuksen toteutus Iltasanomat.fi mobiilipalvelun profiilitutkimus on toteutettu 21.5 3.6.2013. Tutkimukseen vastasi 300 henkilöä, ja vastausprosentti

Lisätiedot

Viestintäpalvelujen kuluttajatutkimus 2011

Viestintäpalvelujen kuluttajatutkimus 2011 Viestintäpalvelujen kuluttajatutkimus 0 Yksikönjohtaja Sakari Nurmela Työnro: 0084 TNS Gallup Oy, Itätuulenkuja 0, 000 Espoo Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Tuhat suomalaista 11/2014. Tuhat suomalaista. Lassila & Tikanoja. Marrras- Joulukuu 2014

Tuhat suomalaista 11/2014. Tuhat suomalaista. Lassila & Tikanoja. Marrras- Joulukuu 2014 Tuhat suomalaista /201 Tuhat suomalaista Lassila & Tikanoja Marrras- Joulukuu 201 Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista /201 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista - tutkimus tehain interneassä IROResearch

Lisätiedot

YLE Uutisarvostukset 2010. Erja Ruohomaa YLE Strateginen suunnittelu

YLE Uutisarvostukset 2010. Erja Ruohomaa YLE Strateginen suunnittelu Erja Ruohomaa YLE Strateginen suunnittelu Tutkimuksen tavoitteet ja menetelmä Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia Ylen asemaa suomalaisena uutistoimijana: mikä on suomalaisten ykkösuutistoimija mediasta

Lisätiedot

Tuhat suomalaista Mainonnan neuvo*elukunta

Tuhat suomalaista Mainonnan neuvo*elukunta Tuhat suomalaista 11/1 Tuhat suomalaista Mainonnan neuvo*elukunta Marraskuu 1 Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista 11/1 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista -tutkimus teh=in interne=ssä IROResearch Oy:n

Lisätiedot

Place client logo here in Slide Master

Place client logo here in Slide Master Place client logo here in Slide Master DNA Tutkimus mökkeilijöiden netinkäytöstä Place client logo here in Slide Master Tutkimuksen menetelmä ja toteutus Tiedonkeruu ja näyte: n=1005 online-haastattelua

Lisätiedot

FSD1316 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2003

FSD1316 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2003 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1316 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2003 Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

Markkinakatsaus 4/2011. Viestintäpalvelujen muutos - Siirtyvätkö kaikki kuluttajat internetiin?

Markkinakatsaus 4/2011. Viestintäpalvelujen muutos - Siirtyvätkö kaikki kuluttajat internetiin? Markkinakatsaus 4/2011 Viestintäpalvelujen muutos - Siirtyvätkö kaikki kuluttajat internetiin? 1 Viestintävirasto 2011 Tiedustelut: markkinaselvitykset@ficora.fi Tietoja lainatessa lähteenä on mainittava

Lisätiedot

FSD1318 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2001

FSD1318 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2001 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1318 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2001 Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvo1elukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvo1elukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvo1elukunta Joulukuu 1 SFS ISO22 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista 12/1 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen Aedonkeruu tehain interneassä IROResearch

Lisätiedot

Fonecta. Sivustolla kävijöiden profiilikuvaus Elokuu 2013. Nettisivuston profiilitutkimus Fonecta.fi

Fonecta. Sivustolla kävijöiden profiilikuvaus Elokuu 2013. Nettisivuston profiilitutkimus Fonecta.fi Fonecta Sivustolla kävijöiden profiilikuvaus Elokuu 03 Fonecta.fi-sivustolla kävijä Olen 5-vuotias nainen. Asun kaksin puolisoni kanssa Etelä- Suomessa pienemmällä paikkakunnalla. Käyn Fonectan sivustolla

Lisätiedot

Helsingin Sanomat mobiilipalvelun profiilitutkimus. Tammikuu 2014

Helsingin Sanomat mobiilipalvelun profiilitutkimus. Tammikuu 2014 Helsingin Sanomat mobiilipalvelun profiilitutkimus Tammikuu 2014 Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin Helsingin Sanomien mobiilipalvelussa 16.1.-30.1.2014 välisenä aikana. Tutkimukseen

Lisätiedot

Malmin lentokentän tulevaisuus. Malmin lentokentän tulevaisuus

Malmin lentokentän tulevaisuus. Malmin lentokentän tulevaisuus Tutkimuksen toteuttaminen Kysely toteutettiin osana TNS Gallup Oy:n puhelinomnibustutkimusta. Malmin lentokenttää koskevat kysymykset esitettiin Uudellamaalla asuville. Yhteensä tehtiin 1.023 haastattelua.

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kemikaaliturvallisuus -tutkimus vko 18 ja 19 / 2014 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 9.5.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kemikaaliturvallisuus -tutkimus vko 18 ja 19 / 2014 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 9.5. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kemikaaliturvallisuus -tutkimus vko ja 9 / 4 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 9.5.4 JOHDANTO T7,T7 Tukes / Kemikaaliturvallisuus vko ja 9 Taloustutkimus Oy on

Lisätiedot

Suomalaiset verkossa - NetTrack IAB:n kooste. TNS Gallup Digital / NetTrack 2013

Suomalaiset verkossa - NetTrack IAB:n kooste. TNS Gallup Digital / NetTrack 2013 Suomalaiset verkossa - NetTrack 2013 IAB:n kooste Tutkimuksen toteutus Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluilla (catibus) ja web-kyselynä. Internetin käytön laajuutta mittaavat tulokset kysyttiin puhelimitse

Lisätiedot

Laajakaista kaikkien ulottuville Viestintäministeri Suvi Lindén

Laajakaista kaikkien ulottuville Viestintäministeri Suvi Lindén Laajakaista kaikkien ulottuville Viestintäministeri Suvi Lindén 1 Laajakaistatilanne Suomessa Laajakaistan määrä (Viestintäviraston katsaus 11.9.2008) Langaton ja etenkin mobiili laajakaista yleistyy.

Lisätiedot

DNA Digitaalisen elämäntavan tutkimus

DNA Digitaalisen elämäntavan tutkimus DNA Digitaalisen elämäntavan tutkimus Digitaaliset elämäntavat / yhteenveto medialle Julkaisuvapaa 9.6.2017 klo 10 Lisätietoja medialle: Osastopäälllikkö Niina Hagman, Market Intelligence & Insight, DNA

Lisätiedot

Suomalaiset verkossa - NetTrack 2014. IAB:n kooste. TNS Gallup Digital / NetTrack 2014

Suomalaiset verkossa - NetTrack 2014. IAB:n kooste. TNS Gallup Digital / NetTrack 2014 Suomalaiset verkossa - NetTrack 014 IAB:n kooste Tutkimuksen toteutus Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluilla (catibus) ja web-kyselynä. Internetin käytön laajuutta mittaavat tulokset kysyttiin puhelimitse

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

Napsu.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti. Marraskuu 2012

Napsu.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti. Marraskuu 2012 Napsu.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti Marraskuu 2012 Tutkimuksen toteutus Napsu.fi-sivuston kävijäprofiilitutkimus on toteutettu läpi Napsu.fi-sivuston 25. lokakuuta - 7. marraskuuta 2012 välisenä

Lisätiedot

Kansalaisten suhtautuminen taidelainaamoihin

Kansalaisten suhtautuminen taidelainaamoihin Kansalaisten suhtautuminen taidelainaamoihin 1..1 TNS Gallup Oy Jaakko Hyry t. Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Suomen Taitelijaseura halusi selvittää suomalaisten suhtautumista taidelainaamoihin. Tutkimus

Lisätiedot

Soneran Koti ja TV tutkimus 2012

Soneran Koti ja TV tutkimus 2012 Soneran Koti ja TV tutkimus 2012 Tervetuloa! Sonera selvitti nyt toista kertaa suomalaisten viihtymistä kotona ja suhdetta television katseluun Tiedonkeruu kesäkuussa 2012, N=2132 Tutkimuksen toteutti

Lisätiedot

Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä

Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen päivän esitys RAY-kiertueella Satakunnassa 25.2.2015 Janne Jalava, RAY, seurantapäällikkö, dosentti

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Kävijäprofiili 2012. Plaza.fi/Muropaketti

Kävijäprofiili 2012. Plaza.fi/Muropaketti Kävijäprofiili 2012 Tutkimuksen tausta ja tutkittu sivu Tiedot kerätty TNS Atlas tutkimuksessa heinä - joulukuussa 20. Pääryhminä tutkimuksen perusjoukko eli kaikki 15 69-vuotiaat (est. 3.629.000 henkeä,

Lisätiedot

Digitaalinen televisio, laajakaistayhteydet ja tietoturva Tilastoselvitys toukokuu 2004

Digitaalinen televisio, laajakaistayhteydet ja tietoturva Tilastoselvitys toukokuu 2004 Digitaalinen televisio, laajakaistayhteydet ja tietoturva Tilastoselvitys toukokuu 4 Tässä raportissa kuvatut tiedot kotitalouksien laitevarannosta on kerätty toukokuussa 4 haastattelemalla yhteensä 1

Lisätiedot

Venäjänkielinen Internet eli Runet. Kouvola 28.1.2013 Sähköinen kauppa ja sosiaalinen media Venäjällä

Venäjänkielinen Internet eli Runet. Kouvola 28.1.2013 Sähköinen kauppa ja sosiaalinen media Venäjällä Venäjänkielinen Internet eli Runet Kouvola 28.1.2013 Sähköinen kauppa ja sosiaalinen media Venäjällä Runetin määritelmä Venäläisestä Internetistä käytetään Venäjällä tavanomaisesti nimitystä Runet (Рунет)

Lisätiedot

Nettisivustojen profiilimittaus. Golfpiste.com

Nettisivustojen profiilimittaus. Golfpiste.com Nettisivustojen profiilimittaus Golfpiste.com 2 Tutkimuksen tausta ja tutkittu sivu Golfpiste.com sivun profiilitutkimus huhtikuussa 2009 Tutkittiin sivun kävijäprofiilia pop up tutkimuksena Tuloksia verrataan

Lisätiedot

Koti ja TV -tutkimus: kuluttajatrendit 2014

Koti ja TV -tutkimus: kuluttajatrendit 2014 Koti ja TV -tutkimus: kuluttajatrendit 201 Markus Lahtinen Head of Product Management Consumer, Sonera Koti ja tv - tutkimus 201 Sonera selvitti nyt neljättä kertaa suomalaisten viihtymistä kotona ja suhdetta

Lisätiedot

Audio - Nyt ja tulevaisuudessa

Audio - Nyt ja tulevaisuudessa Audio - Nyt ja tulevaisuudessa 4.12.2017 Radio tavoittaa lähes kaikki suomalaiset viikoittain. Kuunteluaika, min/vrk Tavoittavuus %, viikko 196 195 191 190 188 187 183 181 179 181 96 95 95 96 95 95 94

Lisätiedot

Laajakaistaverkot kaikille. Juha Parantainen

Laajakaistaverkot kaikille. Juha Parantainen Laajakaistaverkot kaikille Juha Parantainen Liittymät Laajakaistaliittymät Suomessa 4 000 000 3 000 000 2 000 000 Mobiili (3G / 4G) Langaton (@450, WiMax) Kaapelimodeemi Kiinteistöliittymä DSL Valokuitu

Lisätiedot

Kävijäprofiili 2012. Nettiauto.com

Kävijäprofiili 2012. Nettiauto.com Kävijäprofiili 2012 Tutkimuksen tausta ja tutkittu sivu Tiedot kerätty TNS Atlas tutkimuksessa heinä - joulukuussa 20. Pääryhminä tutkimuksen perusjoukko eli kaikki 69-vuotiaat (est. 3.629.000 henkeä,

Lisätiedot

Klikki.com Naispaketti SPOT -kävijäprofiilitutkimus. Syyskuu 2007

Klikki.com Naispaketti SPOT -kävijäprofiilitutkimus. Syyskuu 2007 SPOT -kävijäprofiilitutkimus Syyskuu 2007 SPOT Kävijäprofiilitutkimus! Klikki.com Naispaketin kävijäprofiilit on saatu yhdistämällä vuoden 2007 aikana yhdellätoista eri sivustolla tehdyt sivustotutkimukset.

Lisätiedot

Arjen katsaus Kuluttajakysely maaliskuu 2016

Arjen katsaus Kuluttajakysely maaliskuu 2016 Arjen katsaus Kuluttajakysely maaliskuu 2016 Tutkimuksen taustaa Tässä raportissa esitetään päätulokset LähiTapiolan Arjen Katsaukseen 1/2016 liittyvästä kuluttajatutkimuksesta. Aiheina tällä kierroksella

Lisätiedot

Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa

Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa DNA Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2: Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa Yhteenveto medialle Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2 Yhteenveto /

Lisätiedot

Silmälasien käyttötutkimus 2011. Optisen alan tiedotuskeskus Syksy 2011

Silmälasien käyttötutkimus 2011. Optisen alan tiedotuskeskus Syksy 2011 Silmälasien käyttötutkimus 0 Optisen alan tiedotuskeskus Syksy 0 Miten tutkimus tehtiin Tämä tutkimus on tehty Optisen alan tiedostuskeskuksen toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä osana Omnibus-monitilaajatutkimusta.

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2017

TILASTOKATSAUS 4:2017 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 4:201 1.10.201 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 200 2016 Työttömyysaste oli Vantaalla 11, prosenttia vuoden 2016 lopussa. Laskua edellisvuoteen oli 0,5 prosenttiyksikköä, mikä johtui

Lisätiedot

Kävijäprofiili 2012. Tekniikanmaailma.fi ja Tekniikan Maailma -lehti

Kävijäprofiili 2012. Tekniikanmaailma.fi ja Tekniikan Maailma -lehti Kävijäprofiili 12 Tekniikanmaailma.fi ja Tekniikan Maailma -lehti Tutkimuksen tausta ja tutkittu sivu Tiedot kerätty TNS Atlas tutkimuksessa heinä - joulukuussa. Pääryhminä tutkimuksen perusjoukko eli

Lisätiedot

Suhtautuminen digitaaliseen televisioon. Puhelinhaastattelu maaliskuussa 2005

Suhtautuminen digitaaliseen televisioon. Puhelinhaastattelu maaliskuussa 2005 Suhtautuminen digitaaliseen televisioon Puhelinhaastattelu maaliskuussa 2005 Tausta Tutkimuksella selvitettiin, mitä tiedetään digitaaliseen televisioon siirtymisestä sekä miten muutokseen suhtaudutaan

Lisätiedot

DNA Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2015: TV tuli puhelimeen. Yhteenveto medialle

DNA Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2015: TV tuli puhelimeen. Yhteenveto medialle DNA Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2015: TV tuli puhelimeen Yhteenveto medialle Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus, helmikuu 2015 2 Yhteenveto Tabletit, tietokoneet ja älypuhelimet

Lisätiedot

Olemassa olevien asiakkaiden hinnasto ei enää uusmyyntiä

Olemassa olevien asiakkaiden hinnasto ei enää uusmyyntiä Olemassa olevien asiakkaiden hinnasto ei enää uusmyyntiä KYMP Viihde alk. 39,90 /kk KYMP Laajakaista Tarjous! ADSL 10/1 M 16,00 /kk (Kotkan alue. 18 kk sopimus ensimmäiset 6 kk -50 %. Norm. 32,00 /kk,

Lisätiedot

Helsinkiläisten mielipiteitä energiantuotannon tulevaisuuden linjauksista. Syyskuu 2015. Jaakko Hyry TNS

Helsinkiläisten mielipiteitä energiantuotannon tulevaisuuden linjauksista. Syyskuu 2015. Jaakko Hyry TNS Helsinkiläisten mielipiteitä energiantuotannon tulevaisuuden linjauksista Syyskuu 2015 TNS Tutkimuksen toteuttaminen TNS Gallup Oy kartoitti Greenpeacin toimeksiannosta tällä kyselyllä helsinkiläisten

Lisätiedot

Kotimaisen mediatarjonnan merkitys suomalaisille 2013

Kotimaisen mediatarjonnan merkitys suomalaisille 2013 Kotimaisen mediatarjonnan merkitys suomalaisille 2013 3 19.11.2013 28.11.2013 1. Johdanto Tutkimuksen tavoitteet ja kohderyhmä Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää suomalaisten mielipiteitä kotimaisesta

Lisätiedot

Viestintäviraston toimialan kehityksestä. Tilastolliset kehitystrendit

Viestintäviraston toimialan kehityksestä. Tilastolliset kehitystrendit Viestintäviraston toimialan kehityksestä Digitaaliset palvelut laajemmin käyttöön Tieto digitalisoituu Langattomuuden merkitys kasvaa Viestintäviraston toimintaympäristön muutostekijät Globalisaatio Kuluttajatottumusten

Lisätiedot

Metro.fi Kävijäprofiili. Tammikuu 2013

Metro.fi Kävijäprofiili. Tammikuu 2013 Metro.fi Kävijäprofiili Tammikuu 2013 Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin Metro.fi-sivustolla 7.1. 20.1.2013. Vastauksia tutkimukseen kerättiin 300 kappaletta, ja vastausprosentti

Lisätiedot

Vertaa.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti. Syyskuu 2011

Vertaa.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti. Syyskuu 2011 Vertaa.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti Syyskuu 2011 Tutkimuksen toteutus Vertaa.fi-sivuston kävijäprofiilitutkimus on toteutettu läpi Vertaa.fi-sivuston 29. elokuuta 3. syyskuuta 2011 välisenä

Lisätiedot

5. Kuinka kauan pystyisit olemaan ilman sähköisiä mediavälineitä? (Ei tarkoita puhelimella soittamista.)

5. Kuinka kauan pystyisit olemaan ilman sähköisiä mediavälineitä? (Ei tarkoita puhelimella soittamista.) 1. Luokka-aste 3 66 22.8% 4 92 31.8% 5 103 35.6% 6 23 8 % 7 2 0.7% 8 2 0.7% 9 1 0.3% 2. Sukupuoli Tyttö 159 55 % Poika 130 45 % 3. Mitä sähköisiä mediavälineitä käytät päivittäin koulussa? ATK-luokan/kirjaston

Lisätiedot

Kävijäprofiili 2012. Plaza.fi/Dome

Kävijäprofiili 2012. Plaza.fi/Dome Kävijäprofiili 01 Tutkimuksen tausta ja tutkittu sivu Tiedot kerätty TNS Atlas tutkimuksessa tammi - joulukuussa 011. Pääryhminä tutkimuksen perusjoukko eli kaikki 69-vuotiaat (est. 3.69.000 henkeä, 14.448

Lisätiedot

1. Luokka-aste Kysymykseen on vastattu 299 kertaa Vaihtoehto Lukumäärä Prosentti 3 2 0.7% 4 0 0 % 5 0 0 % 6 42 14 % 7 91 30.4% 8 78 26.1% 9 86 28.

1. Luokka-aste Kysymykseen on vastattu 299 kertaa Vaihtoehto Lukumäärä Prosentti 3 2 0.7% 4 0 0 % 5 0 0 % 6 42 14 % 7 91 30.4% 8 78 26.1% 9 86 28. 1. Luokka-aste Kysymykseen on vastattu 299 kertaa 3 2 0.7% 4 0 0 % 5 0 0 % 6 42 14 % 7 91 30.4% 8 78 26.1% 9 86 28.8% 2. Sukupuoli Tyttö 179 59.9% Poika 120 40.1% 3. Mitä sähköisiä mediavälineitä käytät

Lisätiedot

toy taloustutkimus oy etampere / INFOCITY -TUTKIMUS Marraskuu 2000 Tampereen kaupunki

toy taloustutkimus oy etampere / INFOCITY -TUTKIMUS Marraskuu 2000 Tampereen kaupunki toy taloustutkimus oy etampere / INFOCITY -TUTKIMUS Marraskuu 2000 Tampereen kaupunki Jaakko Sipola 12.12.2000 Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Raporttia tai osia siitä

Lisätiedot

Katoavat työpaikat. Pekka Myrskylä

Katoavat työpaikat. Pekka Myrskylä Katoavat työpaikat Pekka Myrskylä 13-14.06.2017 Työpaikkamuutos 1987-2014 1987 % 2014 % Erotus Uudenmaan maakunta 675242 29,1 771293 33,9 96051 14,2 Pohjois-Pohjanmaan maakunt 142326 6,1 155246 6,8 12920

Lisätiedot

Kävijäprofiili 2012. Nettimoto.com

Kävijäprofiili 2012. Nettimoto.com Kävijäprofiili 2012 Tutkimuksen tausta ja tutkittu sivu Tiedot kerätty TNS Atlas tutkimuksessa heinä - joulukuussa 20. Pääryhminä tutkimuksen perusjoukko eli kaikki 69-vuotiaat (est. 3.629.000 henkeä,

Lisätiedot

MARKKINAKATSAUS 9/2012. Telepalvelujen vähittäishinnat. Internet- ja puhelinliittymien hintakehitys

MARKKINAKATSAUS 9/2012. Telepalvelujen vähittäishinnat. Internet- ja puhelinliittymien hintakehitys MARKKINAKATSAUS 9/2012 Telepalvelujen vähittäishinnat Internet- ja puhelinliittymien hintakehitys Viestintävirasto 2012 Tiedustelut: markkinaselvitykset@ficora.fi Tietoja lainatessa lähteenä on mainittava

Lisätiedot

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%)

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%) 1 Johdanto Tämän tutkimusyhteenvedon tehtävänä on antaa tietoja kansalaisten liikunnan ja kuntoilun harrastamisesta. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää, missä määrin kansalaiset harrastavat liikuntaa

Lisätiedot

KAUPUNKIKUVATUTKIMUS 2017 Hämeenlinnan kaupunki. Etta Partanen Meiju Ahomäki Tiina Müller

KAUPUNKIKUVATUTKIMUS 2017 Hämeenlinnan kaupunki. Etta Partanen Meiju Ahomäki Tiina Müller KAUPUNKIKUVATUTKIMUS 2017 Hämeenlinnan kaupunki Etta Partanen Meiju Ahomäki Tiina Müller Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset

Lisätiedot

PUHELINREKRYTOINNIN YHTEYDESSÄ KYSYTTÄVÄT TAUSTAKYSYMYKSET:

PUHELINREKRYTOINNIN YHTEYDESSÄ KYSYTTÄVÄT TAUSTAKYSYMYKSET: PUHELINREKRYTOINNIN YHTEYDESSÄ KYSYTTÄVÄT TAUSTAKYSYMYKSET: A. Asuinpaia (ei kysytä, data saatavilla otoksesta): Postinumero (= asuinpaiakunta, asuinalue) B. Sukupuoli: 1 Nainen 2 Mies C. Kuinka vanha

Lisätiedot

Kiloklubi.fi. SPOT-tutkimus Joulukuu 2013

Kiloklubi.fi. SPOT-tutkimus Joulukuu 2013 Kiloklubi.fi SPOT-tutkimus Joulukuu 2013 Vastaajien taustatiedot Sivustolla vierailutiheys Olen ensimmäistä kertaa 11% Kerran päivässä tai useammin 38% 69% 2-6 kertaa viikossa 13% 2 Noin kerran viikossa

Lisätiedot

Terve.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti. Joulukuu 2012

Terve.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti. Joulukuu 2012 Terve.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti Joulukuu 2012 Tutkimuksen toteutus Terve.fi-sivuston kävijäprofiilitutkimus on toteutettu läpi Terve.fi-sivuston 20. marraskuuta - 9. joulukuuta 2012 välisenä

Lisätiedot

Digitaalinen televisio, laajakaistayhteydet ja tietoturva Tilastoselvitys elokuu 2004

Digitaalinen televisio, laajakaistayhteydet ja tietoturva Tilastoselvitys elokuu 2004 Digitaalinen televisio, laajakaistayhteydet ja tietoturva Tilastoselvitys elokuu 4 Tässä raportissa kuvatut tiedot kotitalouksien laitevarannosta on kerätty elokuussa 4 haastattelemalla yhteensä 1 532

Lisätiedot

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 LIITEKUVAT 5

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 LIITEKUVAT 5 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNISTÄ Sisällysluettelo: Sivu JOHDANTO MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME LIITEKUVAT TNS Gallup Oy, Itätuulenkuja A, ESPOO, Finland, tel. int+-

Lisätiedot

Menaiset.fi. SPOT-tutkimus Joulukuu 2013

Menaiset.fi. SPOT-tutkimus Joulukuu 2013 Menaiset.fi SPOT-tutkimus Joulukuu 2013 Vastaajien taustatiedot Sivustolla vierailutiheys Olen ensimmäistä kertaa Kerran päivässä tai useammin 13% 11% 12% 38% 2-6 kertaa viikossa 25% 36% Noin kerran viikossa

Lisätiedot

Kansalaistutkimus rakentamisen materiaaleista. Rakennustuoteteollisuus RTT ry Luottamuksellinen Marraskuu 2012

Kansalaistutkimus rakentamisen materiaaleista. Rakennustuoteteollisuus RTT ry Luottamuksellinen Marraskuu 2012 Kansalaistutkimus rakentamisen materiaaleista Rakennustuoteteollisuus RTT ry Luottamuksellinen Marraskuu 2012 Tutkimusasetelma Aula Research Oy toteutti suomalaisten parissa kyselytutkimuksen asumisesta

Lisätiedot

Millaisia maksuvaikeudet ovat eri-ikäisillä suomalaisilla?

Millaisia maksuvaikeudet ovat eri-ikäisillä suomalaisilla? PERINTÄASIAKKAAT IKÄRYHMITTÄIN Millaisia maksuvaikeudet ovat eri-ikäisillä suomalaisilla? 1. TILASTOSELVITYS Tilastotarkastelun tarkoituksena on selvittää, miten perintään päätyneet laskut jakautuvat eri-ikäisille

Lisätiedot

DNA:n Koululaistutkimus 2016: Teini-ikäisten puhelimenkäyttö

DNA:n Koululaistutkimus 2016: Teini-ikäisten puhelimenkäyttö DNA:n Koululaistutkimus 2016: Teini-ikäisten puhelimenkäyttö Kesä 2016 Julkinen 1 Tutkimuksen tausta, menetelmä ja tiedonkeruu Tavoite Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää koululaisten puhelimen hankintaa

Lisätiedot

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 IKÄ % 18 24 9 25-34 35-44 26 45-54 30 55-60 13 Yli 60 7 ASEMA % Työntekijä 23 Alempi toimihenkilö 13 Ylempi toimihenkilö 31 Johtava asema 6 Opiskelija 9 Perhe-/opinto-/vuorotteluvapaalla

Lisätiedot

DNA LIITTYMÄHINNASTO 11/2016

DNA LIITTYMÄHINNASTO 11/2016 DNA LIITTYMÄHINNASTO 11/2016 DNA Rajaton -liittymät Ei käyttökattoa, liittymät sisältävät rajoittamattoman määrän kotimaan puheluita, teksti- ja multimediaviestejä sekä tiedonsiirtoa. DNA Rajaton 3G Perus

Lisätiedot

Viestintävirasto. Telepalveluiden käyttötutkimus 2008. Suomen Kyselytutkimus Oy / Samu Lagerström / info@suomenkyselytutkimus.fi

Viestintävirasto. Telepalveluiden käyttötutkimus 2008. Suomen Kyselytutkimus Oy / Samu Lagerström / info@suomenkyselytutkimus.fi Viestintävirasto Suomen Kyselytutkimus Oy / Samu Lagerström / info@suomenkyselytutkimus.fi Tuloksia julkistettaessa tutkimusyrityksen nimi mainittava. 1 Sisällys 1. Yleistä tutkimuksen toteuttamisesta

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNISTÄ 0 Sisällysluettelo: Sivu JOHDANTO MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA LIITEKUVAT

Lisätiedot

Yhden megan laajakaista kaikille

Yhden megan laajakaista kaikille Yhden megan laajakaista kaikille Yhden megan laajakaista kaikille Kuluttajalla ja yrityksellä on 1.7.2010 alkaen oikeus saada yhden megan laajakaistaliittymä vakituiseen asuinpaikkaan tai yrityksen sijaintipaikkaan.

Lisätiedot

SUOMALAISTEN SUHTAUTUMINEN VALAANPYYNTIIN 2006

SUOMALAISTEN SUHTAUTUMINEN VALAANPYYNTIIN 2006 SUOMALAISTEN SUHTAUTUMINEN VALAANPYYNTIIN 00 TNS Gallup Oy, Itätuulenkuja 0 A, 000 ESPOO, Finland, tel. int+35- (0)-3 500, Fax int+35-(0)-3 50 JOHDANTO Tässä raportissa esitetään yhteenveto tutkimuksesta,

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Digitaalinen televisio, laajakaistayhteydet ja tietoturva Tilastoselvitys marraskuu 2004

Digitaalinen televisio, laajakaistayhteydet ja tietoturva Tilastoselvitys marraskuu 2004 Digitaalinen televisio, laajakaistayhteydet ja tietoturva Tilastoselvitys marraskuu 4 Tässä raportissa kuvatut tiedot kotitalouksien laitevarannosta on kerätty marraskuussa 4 haastattelemalla yhteensä

Lisätiedot

Kansa: Soten tärkein tavoite on palveluiden yhdenvertaisuuden ja saatavuuden parantaminen

Kansa: Soten tärkein tavoite on palveluiden yhdenvertaisuuden ja saatavuuden parantaminen Tiedote Kansa: Soten tärkein tavoite on palveluiden yhdenvertaisuuden ja saatavuuden parantaminen Sivu Enemmistö ( %) suomalaisista on sitä mieltä, että soten tärkein tavoite on palveluiden yhdenvertaisuuden

Lisätiedot

HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA

HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA Julkaistavissa.. klo. jälkeen HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA Hallitukseen luotetaan enemmän kuin oppositioon Suomalaisista kaksi viidestä ( %) ilmoittaa, että hallituksen kyky hoitaa maamme asioita

Lisätiedot

Tutkimusta on toteutettu vuodesta 1982 lähtien 3-4 neljän vuoden välein. 2000-luvulla tutkimus on toteutettu vuosina 2001, 2004 ja 2007.

Tutkimusta on toteutettu vuodesta 1982 lähtien 3-4 neljän vuoden välein. 2000-luvulla tutkimus on toteutettu vuosina 2001, 2004 ja 2007. Nuorison mediankäyttötutkimus 2007 Tutkimustiivistelmä Taloustutkimus Oy on tehnyt tämän tutkimuksen Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta. Sanomalehtien Liitto on vuodesta 1982 lähtien säännöllisin väliajoin

Lisätiedot