Helsingin normaalilyseon TVT-strategian toimeenpanosuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin normaalilyseon TVT-strategian toimeenpanosuunnitelma 2012-2016"

Transkriptio

1 Helsingin normaalilyseon TVT-strategian toimeenpanosuunnitelma Kehittämiskohteet ja toimenpiteet 1.1 Tarkoituksenmukaiset verkkoyhteydet Helsingin normaalilyseon tämänhetkinen infrastruktuurin tila on kohtalainen. Koululla on käytössä riittävän nopea kiinteä verkko, ja langaton verkko kattaa koko koulun. Langattomassa verkossa on kuitenkin katvealueita, jotka tulee kartoittaa. Kartoitus tehdään lukuvuonna ja tukiasemien sijaintia ja määrää muokataan katvealueiden poistamiseksi. Oppilas-/opiskelijatunnukset on luvattu, mutta niiden kohdalla tulee varautua viiveeseen. TVT-työryhmä jatkaa yliopiston painostusta. Vierailijatunnuksia on jo nyt saatavilla. Palvelimen ja palvelinohjelmiston tilanne on heikko. Opettajien työkonetilanteeseen on tulossa parannusta, kun henkilökunnan työasemat siirretään yliopiston ylläpitoon. Tämä tapahtuu keväällä TVT-varustuksen taso Tämänhetkinen TVT-laitteiston tila Helsingin normaalilyseossa on vaihteleva. Oppilaskäytössä on tällä hetkellä vähintään seitsemän vuotta vanhat koneet. Tästä aiheutuu monenlaisia ongelmia: esimerkiksi ohjelmistojen uusimmat päivitykset ovat liian raskaita nykyisten koneiden suorituskyvylle. Kevään 2013 aikana saatetaan loppuun luokkien opettajakoneiden uusiminen. Taloudellisen tilanteen takia tietokoneita ei ole voitu uusia riittävän usein, ja nykytilanne on hälyttävä. Luokkien perusvarustuksena toimivat dokumenttikamera, videotykki ja AV-laitteisto, joiden käyttö ja kunnossapito on aktiivista. Muun TVT-varustuksen tasossa sen sijaan on parantamisen varaa. Koululla on testikäytössä 6 kpl ipadeja, 10 Nokian N9:ä ja 1 aktiivitaulu. Opetusta ja opetusharjoittelua varten tarvitaan välttämättä panostusta mobiililaitteisiin ja aktiivitauluihin. Joidenkin opettajien työtilojen varustus (työasemien määrä) on riittämätön. Jatkossa koulussamme opettajille tulee pystyä tarjoamaan työkuvan edellyttämiä päätelaitteita, kuten henkilökohtaisia kannettavia tietokoneita. Oppilaille ja opiskelijoille ei liioin ole ollut tarjota päätelaitteita. Strategiakauden aikana ( ) halukkaille opettajille tarjotaan tarvittavat henkilökohtaiset TVT-laitteet. Lukiolaisille hankitaan henkilökohtaiset tietokoneet tai mahdollistetaan omien päätelaitteiden käyttö (BYOD eli Bring Your Own Device -periaatteella), jotta lukiolaiset olisivat valmiita sähköisten ylioppilaskirjoitusten suorittamiseen. Tähän varaudutaan myös koulun budjetissa, ja toimintaa varten tutkitaan eri mahdollisuuksia hankerahoitukseen ja yritysyhteistyöhön.

2 1.3 Harjoittelukoulujen erityispiirteet osana yliopistojen tietohallintokokonaisuutta Harjoittelukoulujen kehittämistehtävän ja edelläkävijän roolin toteutuminen on mahdotonta nykyisellä laitekannalla ja resursseilla. Tämä johtuu muun muassa seuraavista syistä: Oppilailla ei ole käyttäjätunnuksia eivätkä he näin ollen pysty kirjautumaan yliopiston palveluihin. Koululla ei ole virtuaalista oppimisympäristöä eikä siitä vastaavaa tukihenkilöä. 1.4 Tekninen ja pedagoginen tuki Helsingin normaalilyseolla toimii vakituisesti tekninen tukihenkilö ja siviilipalvelushenkilö, joiden antama tuki on vastannut henkilökunnan toiveita. Tämän lisäksi koulussa toimii aktiivinen TVTtyöryhmä. Helsingin normaalilyseolla ei kuitenkaan ole TVT-asioihin perehtynyttä pedagogista tukihenkilöä. Pedagoginen tuki taataan jatkossa sillä, että yksi tai useampi opettaja palkataan ylläpitämään mm. verkko-opetusalustoja ja antamaan pedagogista tukea TVT:n opetuskäytössä. 2. Opettajien TVT-taidot ja täydennyskoulutus 2.1 Teknisten ja pedagogisten perustaitojen varmistaminen Helsingin normaalilyseon teknisten ja pedagogisten perustaitojen kartoitus on tehty syksyllä Osaava-hankkeen avulla on tarjottu ja tarjotaan jatkossa koulutusta toivomusten mukaisesti. Kouluun perustetaan mobiiliryhmä, jonka tehtävä on kehittää koulun valmiuksia käyttää henkilökohtaisia kannettavia päätelaitteita ja jakaa tietotaitoaan opettajakunnalle. 2.2 Oppimisalustat ja sähköiset oppimateriaalit Helsingin normaalilyseolla on ollut käytössä Edu2.0-oppimisalusta, mutta alustan ylläpito päättyi syksyllä Helsingin normaalilyseossa otetaan käyttöön Helsingin yliopiston Moodle-alusta, kun oppilaat ja opiskelijat ovat saaneet käyttöönsä henkilökohtaiset tunnukset. Tällöin henkilökunnan on myös mahdollista saada koulutusta alustan kanssa työskentelyyn. Alustan avulla kehitetään ja jaetaan koulun henkilökunnan osaamista, ja se mahdollistaa materiaalien jakamisen ja pedagogisen keskustelun. Sähköiset oppimateriaalit ovat jo osittain käytössä opettajilla. Näiden osuus oppimateriaalissa tulee huomattavasti kasvamaan. Niiden tarkoituksenmukainen käyttö vaatii kuitenkin asianmukaisen päivitystekniikan sekä lisäresursseja mm. aktiivitauluihin. Kaikille aineryhmille taataan mahdollisuus käyttää sähköisiä oppimateriaaleja. 2.3 Sosiaalinen (yhteisöllinen) media opetuksessa Opettajat tutustuvat OPH:n julkaisemiin sosiaalisen median pelisääntöihin. Lukuvuonna asia otetaan tarkempaan käsittelyyn esim. monikulttuurisuuspäivän yhteydessä.

3 3. TVT ohjatussa harjoittelussa sekä kodin ja koulun yhteistyössä 3.1 TVT:n hyödyntäminen ohjatussa harjoittelussa TVT:aa hyödynnetään ohjatussa harjoittelussa opettajasta ja aineesta riippuen vaihtelevasti. Jatkossa harjoittelijat perehdytään kunkin aineen TVT-käytänteisiin tarkoituksenmukaisesti. 3.2 TVT kodin ja koulun yhteistyössä Kodin ja koulun välisessä yhteistyössä hyödynnetään oppilastietojärjestelmiä (esim. Wilma) ja koulun verkkosivuja sekä opettajakohtaisia blogeja, wikejä tai muita sosiaalisen median työkaluja. Oppilailla ja huoltajilla on henkilökohtaiset tunnukset koulun ja kodin yhteistyössä käytettäviin järjestelmiin ja sosiaalisen median palveluihin. Wilmaa ja sosiaalisen median palveluja käytetään säännöllisesti tuomaan koulun ja oppilaiden toimintaa huoltajien näkyville, auttamaan opettajien ja huoltajien välisessä kommunikaatiossa sekä antamaan palautetta oppilaiden työskentelystä. Palveluja käytetään tilannekohtaisesti myös oppilaiden sähköisinä reissuvihkoina, kurssien tai opintojaksojen ilmoitustauluina ja perusopetuksen yleisen tai tehostetun tuen välineenä. 4. Strategialiitynnät ja sidosryhmät Helsingin normaalilyseo toimii tiiviissä yhteistyössä useiden eri julkishallinnon, järjestöjen sekä alueellisten toimijoiden kanssa. Lisäksi yhteistyötä tehdään mm. kustantajien ja muiden kaupallisten toimijoiden kanssa. Sidosryhmiin kuuluvat mm. Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto, Harre, OAJ ja SUHO, OPH, Eduskunnan sivistysvaliokunta, OKM ja aineenopettajajärjestöt. 5. Arviointi TVT-työryhmä arvioi vuosittain sen, miten strategian tavoitteet ovat toteutuneet ja tekee tarvittaessa muutoksia toteutussuunnitelmaan. 6. Liitteet 1 Katsaus Helsingin normaalilyseon ATK- varustuksen nykytilanteeseen 2 Tiivistelmä Helsingin normaalilyseon TVT-osaamiskartoitustuloksista (Norssiope, vaihe II) Päivitetty

4 Liite 1 Katsaus Helsingin normaalilyseon ATK- varustuksen nykytilanteeseen Helsingin normaalilyseo Ville Laustela 5/2013 Yhteensä koulun käytössä on n. 200 tietokonetta, määrä on pysytellyt suhteellisen vakiona luvun alun. Koulun käytössä on Helsingin yliopiston nopea verkko, sekä siihen kuuluva langaton verkko. Verkon runkolaitteita (kytkimet, tukiasemat) saadaan yliopiston verkkoryhmän kanssa laajennettua/vaihdettua tarpeiden mukaan (useampiporttisia kytkimiä konemäärän kasvaessa, lisää langattoman verkon tukiasemia, vanhojen korvaamista uusilla yms.). Lukukauden aikana uusittiin kaikkien opetusluokkien opettajakoneet (31 kpl, JP 8200/8300 SFF- sarja). Aineryhmien työtiloissa opettajien käytössä tietokoneita on n. 38 kpl, hankittu vuosien , muutama kpl vuonna Muun henkilökunnan työtiloissa tietokoneita on 10 kpl, hankittu vuosina 2008/2009. Tämän lisäksi muutamissa työtiloissa on käytössä henkilöiden omia laitteita jotka on kytketty koulun verkkoon ja joilta on pääsy tarvittaviin tiedostojakoihin ja tulostimiin. Opetusharjoittelijoiden käytössä oli lukukaudella kaksi tilaa joissa oli 7 kpl pöytäkoneita (2009) vain opetusharjoittelijoiden käytössä. Opetuskäytössä on yksi Promethean Whiteboard PRM-AB2-01- älytaulu. Suunnitteilla on 2-3:n lisätaulun hankkiminen (lukuvuoden aikana saadusta hankerahasta) minkä jälkeen kaikissa kerroksissa olisi yksi yhteiskäyttöinen älytaululla varustettu luokkatila. Oppilaiden ja opiskelijoiden käytössä: - kirjaston lukusalissa 9 kpl (2008/2009) - kahdessa ATK-luokassa yht. 48 kpl (2009) - kahdessa kuvataideluokassa: 6 kpl (2009) - äidinkielen ja fysiikka-kemian luokissa: 15 kpl (2008/2009) ATK-luokkien (2 kpl, 24 oppilaspaikkaa/luokka + opettaja) tietokoneet uusittiin keväällä 2013, kun saatiin lahjoituksena käytettyjä, luokkien edellisiä koneita uudempia, koneita Helsingin yliopiston oppimiskeskus Aleksandrialta. Kannettavia tietokoneita on henkilökunnan lainakäytössä alle 5 kpl (2008 ja vanhempia), kiinteästi asennettuna juhlasalissa esityskäytössä yksi (hank. 2012) Käyttöjärjestelmänä useimmissa koneissa on vielä Windows XP. Lukuvuoden aikana aloitettiin Windows 7- testiasennukset, ja sitä käytetään tällä hetkellä n. 55 koneella (kuvataide, atk-luokat, matem.opett.työtila sekä muutamassa yksittäisessä koneessa). Windows 7- siirtymä jatkuu kesäloman 2013 aikana hallinnon koneisiin. Luokka- ja työtilakoneet siirtyvät Windows 7:aan kesäloman/loppuvuoden 2013 aikana laitekannan uusimisen mukaan ja viimeistään kevään 2014 aikana (viim. 4/2014 alussa jolloin Windows XP:n tuki päättyy). Kuvataiteen käyttöön hankittiin lukuvuonna Adobe Photoshop- ja Premiere Elementsohjelmistojen uusimmat versiot. Lisäksi käytössä on erinäisiä open source- ohjelmia. Kuvataiteen

5 Helsingin normaalilyseo Ville Laustela 5/2013 opetuksen käytössä on myös erillinen avoimen lähdekoodin FreeNAS ohjelmistoa käyttävä verkkolevypalvelin, jossa on kuvataiteen opetuksen käyttöön 750 gigatavua levytilaa (RAIDvarmennettu SAMBA- levyjako, tukee Volume Shadow Copy Service- palvelua). Henkilökunnan ja oppilaiden/opiskelijoiden käytössä on useita verkkotulostimia. Esimerkiksi atkluokissa on käytettävissä lukuvuoden aikana Yliopistopainolta hankitut Xerox verkkovärilasertulostimet. Verkkotulostimia löytyy lisäksi mm. äidinkielen luokista sekä kirjaston lukusalin koneiden yhteydestä. Henkilökunnan käytössä olevilla Xerox monitoimilaitteilla on mahdollista tulostaa A4/A3- koossa kaksipuoleisena, rei itettynä tai nidottuna. Lisäksi niillä on mahdollista skannata mustavalkoisena A3- kokoon asti töitä ja lähettää ne suoraan sähköpostin liitteenä halutuille vastaanottajille. Skannereita löytyy atk-luokista, opettajainhuoneesta, kanslioista sekä kuvataiteen luokista. Opetuskäyttöön lainattavissa on myös: - 7 kpl ipad 2 tabletteja - 1 kpl AppleTV - 10 kpl Nokia N9- älypuhelimia - 3 kpl digitaalisia sanelukoneita - 2 kpl 2012 hankittuja digitaalivideokameroita Laitteet ovat käytettävissä varaustilanteen mukaan. Langattomien päätelaitteiden käyttöä on haitannut erillisten kevyttunnusten luominen langattoman verkon käyttämistä varten. Langattoman verkon (Helsingin yliopiston HUPnet- ja eduroam- verkot) tukiasemia on lukukauden aikana lisätty kuuluvuusalueen parantamiseksi 3 kpl ja vanhojen sijaintia kiinteistössä on paranneltu. Koulun juhlasalissa on testattu langatonta äänen- ja kuvansiirtoa Applen AppleTV- ja Airport Express- laitteiden avulla.

6 Liite 2 Tiivistelmä Helsingin normaalilyseon TVT-osaamiskartoitustuloksista (Norssiope, vaihe II) Noin puolet henkilökunnasta (vastaajia 33) osallistui TVT-osaamiskartoituskyselyyn syksyllä Edellinen kartoituskysely tehtiin syksyllä Esitämme ohessa joitakin tuloksista nousevia havaintoja. Tekstinkäsittely- ja taulukkolaskentataidoissa on tapahtunut selkeää edistystä verrattuna syksyyn Kuitenkin taulukkolaskennasta toivotaan edelleen kaavojen osalta enemmän koulutusta. Kaavioista sen sijaan ei kyselyn perusteella tarvita enempää koulutusta, tai vaihtoehtoisesti niitä ei enää käytetä. Sähköpostien lähettämiseen ja liitetiedostojen lisäämiseen kukaan ei kyselyn perusteella tarvitse koulutusta. Kaikki siis osaavat ko. taidot. Osoiteryhmien kohdalla koulutustarvetta edelleen esiintyi (6 vastaajaa), mutta senkin tarve on vähentynyt. Kuvankäsittelyn kohdalla osaamisen taso on selkeästi noussut, mutta koulutustarve on kyselyn perusteella ennallaan. Kuitenkin esim. digikameran perusteiden kohdalla taitamattomien määrä on pudonnut nollaan. Tiedonhaussa osaaminen on myös kasvanut, ja kyselyn perusteella tiedonhaun perusteet osaavat kaikki. Silmiinpistävää on kuitenkin se, että yhdeksän vastaajaa vastaa edelleen, etteivät osaisi opettaa tiedonhaun perusteita.näin vastanneiden määrä on jopa noussut syksyyn 2011 verrattuna. Kuusi vastaajaa haluaisi koulutusta plagioinnin havaitsemiseen. Esitysgrafiikan saralla tulokset ovat säilyneet pääosin ennallaan, ja sen perusteet hallitsevat lähes kaikki vastaajat. Editoinnin perusteiden kohdalla koulutushalukkuuden määrä on selvästi laskenut. Skannauksen hallitsevat kyselyn perusteella lähes kaikki, vaikka siihen haluaisikin koulutusta vielä 6 vastaajaa. Sen sijaan 16 vastaajaa ei edelleenkään osaa tehdä videoesitystä, ja 13 vastaajaa ei osaa muokata ääntä tai videota. Kyselyn perusteella multimediaan ja julkaisuun tarvittaisiin vielä koulutusta. 15 vastaajaa haluaisi koulutusta kosketustauluihin ja 18 vastaajaa ilmoittaa, etteivät osaa käyttää niitä lainkaan. Kosketustauluihin tarvitaan siis vielä koulutusta. Kuitenkin tekninen osaaminen ylipäänsä (luokan laitteet, luokka/video, muistitikku tai kovalevy) on selkeästi parantunut syksyyn 2011 nähden, eikä koulutushalukkuutta enää ole. Pientä tasaista nousua on havaittavissa syksyyn 2011 verrattuna tietoturvaan liittyvissä kysymyksissä. Tiedostopalveluista halusi koulutusta syksyllä vastaajaa ja edelleen syksyllä vastaajaa. Roskapostista ja haittaohjelmista halusi koulutusta 11 vastaajaa. Blogien kohdalla henkilökunnan osaaminen on noussut, mutta se on säilynyt ennallaan Wikin, Facebookin ja Doodlen kohdalla. Skype-osaaminen sen sijaan on noussut huimasti, eikä siitä haluta enää koulutusta yhtä paljon kuin syksyllä Ylipäänsä ottaen yhteisöllisen median osaaminen on säilynyt melko lailla ennallaan. Wikin käyttämisen haluaisi edelleen oppia 12 vastaajaa. Sähköisistä kalentereista halutaan edelleen koulutusta, vaikkakin osaaminen on kyselyn perusteella noussut. Sama pätee tiedonhallinnan taitoihin (varmuuskopiot, muistitikku, ulkoinen

7 kovalevy ja verkkopalvelu). Näistä erityisesti verkkopalveluista olisi kiinnostunut 8 vastaajaa. Doodle-ajanvarauksen moni tuntee mutta ei käytä. Siihen ei myöskään kaivata koulutusta, joten ilmeisesti tarvetta sille ei nähdä. WWW-sivujen tekemisen, HTML:n ja julkaisujärjestelmät hallitsee kyselyn perusteella yllättävän moni. Yhteisöllisen median hyödyntämisessä (esim. tiedostojen jakaminen opetusharjoittelijoille/kollegoille) osaaminen on vähäisempää, mutta myöskään koulutushalukkuus ei ole kovin suurta. Sosiaalisen median kohdalla voidaan sanoa, että kiinnostus sitä kohtaan on radikaalisti kasvanut (erityisesti Google+, Twitter, Flickr). Kuitenkin esimerkiksi SAP-matkanhallinta koetaan ongelmalliseksi, samoin suojatun yhteyden ottaminen työnantajan palvelimeen. Yllättävä tulos oli se, että Facebookia ja YouTubea eivät tunne 24 vastaajaa. Kyselyä on tietysti voitu tulkita myös väärin. Koulutusta kaivattaisiin SlideShareen, Google Docsiin ja Wikispacesiin (6 vastaajaa). Koulutustoiveita kyselyn perusteella mainittiin avoimissa kentissä seuraavia (suluissa vastaajien määrä): Toimisto-ohjelmistot Excel (3) - tehokäyttö, koulutus, vahvistaminen PowerPoint (6) animaatiot, äänen lisääminen (3), videon lisääminen, kertaus, vahvistaminen Prezi Audiovisuaaliset ohjelmistot Kuvankäsittely (2) Videon editointi (3) Äänitystekniikkaa/musiikkiteknologiaa Ääni ja kuva yhdessä Tietotekniikan kansalaistaidot Tietoturva-asiat (2) Tekijänoikeudet (2) Julkaisuoikeudet Tiedonhaun tehostaminen (2) Sosiaalisen (yhteisöllisen) median työkalut Yhteisöllinen tai sosiaalinen media (6) Verkko-opetusympäristöt (3) Blogit (2) - opettajan työvälineenä, oppilaiden/vanhempien kanssa työskentely blogin avulla Wiki (2) - erityismahdollisuudet, oppilaiden prosessoiva oppiminen Facebookin hyödyntäminen kursseilla/opetuksessa Sähköinen kalenteri (2) Doodle Tekniset taidot ja välineet Tietokoneen korjaus Kymmensormijärjestelmä Adobe Connect Pro- käyttö / videoneuvottelut yleensä Interaktiivinen esitystaulu Älytaulu (3) mahdollisuudet, käyttö kieltenopetuksessa, esitysgrafiikka ja kosketustaulu Tiedon ja tiedostojen hallinta Tiedostojen ym. jakaminen oppilaille ja opettajaharjoittelijoille Tiedon ja tiedostojen hallinta x3 Tiedon tuottaminen ja uuden tiedon merkitys Tiedon tuottaminen - erilaisia työkaluja Projektimuotoinen työskentely opetuksessa ja työryhmätyöskentely (2) Verkkotyöskentely Erilaisten materiaalien siirto laajempiin kokonaisuuksiin projekteissa Julkaisusarjat (julkaisualustat?) Uusien työvälineiden esittely Erilaisten tiedostojen julkaiseminen verkossa Uudet sovellukset tehdä sähköistä oppimateriaalia

Jyväskylän normaalikoulun tieto- ja viestintätekniikan strategian toimeenpanosuunnitelma

Jyväskylän normaalikoulun tieto- ja viestintätekniikan strategian toimeenpanosuunnitelma Jyväskylän normaalikoulun tieto- ja viestintätekniikan strategian toimeenpanosuunnitelma 2013-2016 Strategiaprosessi koulussamme 27.9. 2012 Normaalikoulun TVT-ryhmän suunnittelukokous. Koko koulun yhteisistä

Lisätiedot

SELVITYS OPETTAJAKSI OPISKELEVIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNISESTÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ HARJOITTELUKOULUILLE SUUNNATUN KYSELYN YHTEENVETO

SELVITYS OPETTAJAKSI OPISKELEVIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNISESTÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ HARJOITTELUKOULUILLE SUUNNATUN KYSELYN YHTEENVETO Tekes Opetus- ja kulttuuriministeriö SELVITYS OPETTAJAKSI OPISKELEVIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNISESTÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ HARJOITTELUKOULUILLE SUUNNATUN KYSELYN YHTEENVETO Loistavaa verkostoyhteistyötä

Lisätiedot

Joensuun normaalikoulun tieto- ja viestintätekniikan strategia 2013-2016

Joensuun normaalikoulun tieto- ja viestintätekniikan strategia 2013-2016 Joensuun normaalikoulun tieto- ja viestintätekniikan strategia 2013-2016 1 Joensuun normaalikoulun tieto- ja viestintätekniikan strategia vuosille 2013-2016 perustuu Suomen harjoittelukoulujen tieto- ja

Lisätiedot

Turun sivistystoimialan toisen asteen opiskelijoiden tieto ja viestintätekniikan osaaminen 2014. Yhteenvetoraportti

Turun sivistystoimialan toisen asteen opiskelijoiden tieto ja viestintätekniikan osaaminen 2014. Yhteenvetoraportti Turun sivistystoimialan toisen asteen opiskelijoiden tieto ja viestintätekniikan osaaminen 2014 Yhteenvetoraportti 12.2.2015 Turun sivistystoimialan 2. asteen oppilaiden TVT osaaminen 2014 Keväällä 2014

Lisätiedot

TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016. 2012 Kasvatus ja opetustoimi

TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016. 2012 Kasvatus ja opetustoimi TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016 2012 Kasvatus ja opetustoimi Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Turun kasvatus- ja opetustoimen TVT-opetuskäytön visio... 2 3. TVT-suunnitelman

Lisätiedot

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2013 2016 Sivistystoimi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön visio... 4 3 Teknisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Oriveden perusopetuksen ja lukiokoulutuksen TVTsuunnitelma

Oriveden perusopetuksen ja lukiokoulutuksen TVTsuunnitelma Oriveden perusopetuksen ja lukiokoulutuksen TVTsuunnitelma 2014-2016 1. Johdanto Oriveden koulujen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategiat sekä opetustoimen kuntatason tietostrategiat laadittiin

Lisätiedot

Oppimisympäristöt tutkimus

Oppimisympäristöt tutkimus Oppimisympäristöt tutkimus Etäopetus Suomessa Minna Nummenmaa Turun yliopisto Oppimistutkimuksen keskus 2 Tässä raportissa esitellään Oppimisympäristöt -koordinointihankkeiden (www.oppiminen.fi) valtakunnallisen

Lisätiedot

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Sivistysltk 5.6.2014 Liite 7 Saarijärven kaupungin sivistystoimen Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Kuva: Jari Penttinen (2014) Työryhmä: Arja

Lisätiedot

Keravan kaupunki Kasvatus- ja opetustoimi. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2015-2020

Keravan kaupunki Kasvatus- ja opetustoimi. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2015-2020 Keravan kaupunki Kasvatus- ja opetustoimi Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2015-2020 1. JOHDANTO 1.1. Jatkuvasti kehittyvä tietoyhteiskunta Käynnissä oleva nopea teknologinen kehitys

Lisätiedot

Naantali - kohti tieto- ja viestintäteknisen osaamisen kultarantaa NAANTALIN KAUPUNGIN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA

Naantali - kohti tieto- ja viestintäteknisen osaamisen kultarantaa NAANTALIN KAUPUNGIN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA Naantali - kohti tieto- ja viestintäteknisen osaamisen kultarantaa NAANTALIN KAUPUNGIN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA Sisällysluettelo 1 Taustaa...1 1.1 Visio...1 1.2 Opetussuunnitelmista tietostrategioihin...2

Lisätiedot

Hankasalmen kunnan sivistyspalveluiden tieto- ja viestintäteknologian (TVT) kehittämissuunnitelma 2015-2018

Hankasalmen kunnan sivistyspalveluiden tieto- ja viestintäteknologian (TVT) kehittämissuunnitelma 2015-2018 Liite siv.ltk 14.4.2015 39 1 Hankasalmen kunnan sivistyspalveluiden tieto- ja viestintäteknologian (TVT) kehittämissuunnitelma 2015-2018 Laadittu lukion rehtori Toini Kemppaisen johdolla HANKASALMEN KUNTA

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2020

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2020 PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2020 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 2. STRATEGISET LÄHTÖKOHDAT 3. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN VISIO 2020 4. TVT-KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET

Lisätiedot

Ari Myllyviita, hankekoordinaattori, Norssiope. fi hankkeet kemian opettaja, Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu

Ari Myllyviita, hankekoordinaattori, Norssiope. fi hankkeet kemian opettaja, Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu enorssin OSAAVA-hankkeet Ari Myllyviita, hankekoordinaattori, Norssiope. fi hankkeet kemian opettaja, Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu "Eilispäivän kouluissa toissapäivän opettajat valmistavat

Lisätiedot

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA SISÄLLYS ESIPUHE.......................................................................................3

Lisätiedot

Lukio 3.0 Nyt! Filosofiaa ja käytänteitä

Lukio 3.0 Nyt! Filosofiaa ja käytänteitä Ajatuksia ja työkaluja opetukseen Lukio 3.0 Nyt! Filosofiaa ja käytänteitä Mika Koivu Henriikka Laiho Sari Piisi Tuure Puurunen Minna Seppä Maria Älli Esipuhe Tämä teos on omistettu hankkeemme sielun ja

Lisätiedot

Peruskoulujen ja lukioiden tietotekniikkakartoitus

Peruskoulujen ja lukioiden tietotekniikkakartoitus Jalava Tuomas, Selkee Johanna & Torsell Kurt Peruskoulujen ja lukioiden tietotekniikkakartoitus 2013 Kysely kunnille ja kuntayhtymille Helsinki 2014 Sisältö 1 Yhteenveto... 2 1.1 Neljä havaintoa!... 2

Lisätiedot

Oulun yliopiston tieto- ja viestintätekniikan koulutus- ja tutkimuskäytön toimintaohjelman 2008-2009 toteutuminen

Oulun yliopiston tieto- ja viestintätekniikan koulutus- ja tutkimuskäytön toimintaohjelman 2008-2009 toteutuminen Oulun yliopiston tieto- ja viestintätekniikan koulutus- ja tutkimuskäytön toimintaohjelman 2008-2009 toteutuminen Oulun yliopiston tieto- ja viestintätekniikan (tvt) koulutus- ja tutkimuskäytön toimintaohjelman

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA. AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA. AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti 1 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA AMKE ry:n jäsenkyselyn

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan strategian toimeenpanosuunnitelma 2013 2016 OULUN YLIOPISTON HARJOITTELUKOULU

Tieto- ja viestintätekniikan strategian toimeenpanosuunnitelma 2013 2016 OULUN YLIOPISTON HARJOITTELUKOULU Tieto- ja viestintätekniikan strategian toimeenpanosuunnitelma 2013 2016 OULUN YLIOPISTON HARJOITTELUKOULU Harjoittelukoulut ovat asiantuntija- ja edelläkävijäyhteisöjä tieto- ja viestintätekniikan laaja-alaisessa

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

Tieto- ja viestintäteknologian strategia 2013-2016 (v.1.05)

Tieto- ja viestintäteknologian strategia 2013-2016 (v.1.05) Tieto- ja viestintäteknologian strategia 2013-2016 (v.1.05) Alanurmon koulu Vierulantie 1 62100 LAPUA Sisällys Johdanto Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön visio Tietotekniikan laitetilanne syksyllä

Lisätiedot

SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA

SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA Maarit Tiainen Ulla Ritvanen Sari Tervonen Oppimiskeskus Kuopion yliopisto Syyskuu 2004 Sisältö 1 Johdanto... 4 2 Selvityksen

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN SEKÄ LUKION TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2011-

VIRTAIN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN SEKÄ LUKION TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2011- VIRTAIN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN SEKÄ LUKION TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2011- Virtain kaupungin esi- ja perusopetuksen sekä lukion tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön

Lisätiedot

Teknologian käyttö matematiikan oppitunnilla yläkoulussa ja lukiossa. Senja Roivas

Teknologian käyttö matematiikan oppitunnilla yläkoulussa ja lukiossa. Senja Roivas Teknologian käyttö matematiikan oppitunnilla yläkoulussa ja lukiossa Senja Roivas Pro gradu -tutkielma Itä-Suomen yliopisto Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta Fysiikan ja matematiikan laitos

Lisätiedot

Taustaa ja menetelmä. COSS Centre for Open SourceSolutions. Sisällysluettelo. Tampere 09/18/08

Taustaa ja menetelmä. COSS Centre for Open SourceSolutions. Sisällysluettelo. Tampere 09/18/08 Koulu-OSSI Koulujen OSS-toiminnanohjauksen taustaselvitys 5.8. 2008 Elias Aarnio Sisällysluettelo Taustaa ja menetelmä...1 Koulukohtaiset vastaukset...3 Rieskalähteen koulu, Turku...3 Valkeavuoren yhtenäiskoulu,

Lisätiedot

Tieto- ja viestintäteknologian strategia 2013-2016 (v.1.07)

Tieto- ja viestintäteknologian strategia 2013-2016 (v.1.07) Tieto- ja viestintäteknologian strategia 2013-2016 (v.1.07) 15.4.2015 Alanurmon koulu Vierulantie 1 62100 LAPUA Sisällys Johdanto Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön visio Tietotekniikan laitetilanne

Lisätiedot

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Etunimi Sukunimi Marja Kankaanranta Inka Mikkonen Kaisa Vähähyyppä toim. TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa Oppaat ja käsikirjat 2012:13 Opetushallitus

Lisätiedot

Kokemuksia ipadien käytöstä Olarin koulussa ja lukiossa sekä kemian opetuksessa

Kokemuksia ipadien käytöstä Olarin koulussa ja lukiossa sekä kemian opetuksessa LUMAT 1(4), 2013 Kokemuksia ipadien käytöstä Olarin koulussa ja lukiossa sekä kemian opetuksessa Kirsi-Maria Vakkilainen Kemian lehtori, Olarin koulu ja lukio Päivi Forsström Kemian lehtori, Olarin koulu

Lisätiedot

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot