Tieto- ja viestintätekniikan strategian toimeenpanosuunnitelma OULUN YLIOPISTON HARJOITTELUKOULU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tieto- ja viestintätekniikan strategian toimeenpanosuunnitelma 2013 2016 OULUN YLIOPISTON HARJOITTELUKOULU"

Transkriptio

1 Tieto- ja viestintätekniikan strategian toimeenpanosuunnitelma OULUN YLIOPISTON HARJOITTELUKOULU

2 Harjoittelukoulut ovat asiantuntija- ja edelläkävijäyhteisöjä tieto- ja viestintätekniikan laaja-alaisessa pedagogisessa hyödyntämisessä opetuksessa, opetusharjoittelussa sekä niiden tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoiminnassa. Harjoittelukoulut toimivat pedagogiikan lisäksi myös opetusteknologian soveltamisen edelläkävijöinä. Harjoittelukoulun opettajilla, oppijoilla ja opetusharjoittelijoilla on erinomaiset edellytykset toimia erilaisia päätelaitteita ja verkkopalveluita monipuolisesti hyödyntävinä sekä yhteiskunnassa aktiivisina median käyttäjinä ja tuottajina. Harjoittelukoulujen oppijat saavat harjoittelukoulussa tulevaisuuden jatko-opiskelun ja työelämän kannalta tarvittavat monipuoliset opiskelutaidot. Harjoittelukoulujen oppimisympäristö ja oppimisprosessi laajenevat ulos luokkahuoneesta ja tukevat yhteisöllistä oppimista ja oman osaamisen jakamista. Harjoittelukoulut Lähde: käyttävät Suomen ja kehittävät harjoittelukoulujen laajamittaisesti tieto- sähköisiä ja viestintätekniikan oppimateriaaleja. strategia Koulut varustavat opettajat ja oppijat toiminnan edellyttämällä teknologialla. Oppijoille mahdollistetaan omien päätelaitteiden (mm. tabletit, älypuhelimet) hyödyntäminen koulutyössä. Harjoittelukoulut tarjoavat oppilaille pääsyn koulun langattomaan verkkoon oppijoiden omilla laitteilla. Suomen harjoittelukoulujen yhteistyöverkoston (enorssi) johtoryhmän toimeksiannosta työryhmä Mikko Horila, Jari Sjölund, Ari Myllyviita, Jani Kiviharju, Pentti Mankinen ja Tuomo Tammi aloittivat valtakunnallisen harjoittelukoulujen tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategian laatimisen keväällä Strategiaprosessin aikana työryhmä perehtyi ja selvitti tulevaisuuden opettajankoulutukselle asetettuja tavoitteita ja haasteita. Strategiassa korostetaan harjoittelukoulujen roolia olla valtakunnallinen tiennäyttäjä ja edelläkävijä TVT:n monipuolisessa hyödyntämisessä perus- ja lukioopetuksessa sekä ohjatussa harjoittelussa. Suomen harjoittelukoulut ovat jo vuosia toimineet yhteistyöverkostona (enorssi ) oppimisen ja opettamisen edelläkävijänä. Verkoston yksi merkittävimmistä kulmakivistä on aina ollut tieto-ja viestintätekniikan kehittämis- ja koulutustoiminta. Tämä valtakunnallinen TVT-strategia tukee myös harjoittelukouluissa laajentuvaa tutkimus-, kehitys- ja kokeilutoimintaa. Strategiaprosessi on nähtävissä osoitteessa

3 Sisältö 1. Kehittämiskohteet ja toimenpiteet Verkkoyhteyksien kehittäminen vastaamaan kasvavaa käyttötarvetta Laitekannan ajantasaistaminen ja laajentaminen Oulun yliopiston harjoittelukoulun suhde yliopiston tietohallintoon Tekninen ja pedagoginen tuki Opettajien tvt-taitojen tukeminen TVT-täydennyskoulutus Oppimisalustat ja sähköiset oppimateriaalit TVT opetusharjoittelussa sekä kodin ja koulun yhteistyössä TVT opetusharjoittelun osana ja kohteena TVT kodin ja koulun yhteistyön edistäjänä Sidosryhmäyhteistyö Arviointi... 7 Liitteet... 8

4 1. Kehittämiskohteet ja toimenpiteet Oulun yliopiston harjoittelukoulun TVT-strategian toimeenpanosuunnitelma pohjautuu harjoittelukoulujen yhteiseen TVT-strategiaan (Liite), jossa mainitaan, että yliopistojen harjoittelukoulujen tieto-ja viestintätekniikan opetuskäytön strategiaprosessin tavoitteena on ensisijaisesti keskeisten toimintojen yhtenäistäminen ja laadun edelleen kehittäminen. Toimeenpanosuunnitelma sisältää konkreettisia tavoitteita ja toimia, joilla vuosina harjoittelukoulun yksikköjen teknistä varustelua ja verkkopalveluita ajantasaistetaan. Kehittämistyö mahdollistaa monipuolisesti teknologiaa hyödyntävän tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoiminnan. Suunnitelman toteutusta seurataan ja tarkistetaan vuosittain. 1.1 Verkkoyhteyksien kehittäminen vastaamaan kasvavaa käyttötarvetta Oulun yliopiston harjoittelukouluun kuuluu kolme kiinteistöä, Linnanmaalla sijaitsevat alakoulun (0-6) ja yläkoulun (7-9)/ lukion sekä Koskelan alakoulun (1-6). Yliopiston tietohallinto toimittaa kiinteistöihin kiinteän verkon sekä kirjautumisen vaativan langattoman EDUROAM verkon. Koulun laitteet pyritään kytkemään yliopiston tarjoamiin verkoihin. Vierailijoille ja omia laitteita tuoville on käytössä ilmainen langaton panoulu verkko. Verkon nopeuden riittävyys tarkistetaan vuosittain. Uudistuviin ylioppilaskirjoituksiin valmistaudutaan kehittämällä oppimisen itsesäätelyn ja tiedonhallinnan taitoja teknologiaa hyödyntäviä opetusmenetelmiä käyttäen. Tämä edellyttää koulun infrastruktuurin sekä opetussuunnitelman tarkastelua ja päivittämistä käytettävissä olevien resurssien puitteissa. Koulu tarjoaa oppilaille opiskelussa tarvittavat välineet. Oppilaat voivat halutessaan tuoda kouluun myös omia päätelaitteitaan (BYOD Bring Your Own Device). Sekä koulun että oppilaiden omia laitteita käytetään koulussa erillisen ohjeistuksen mukaisesti. Lähiajan toimenpiteet Toimenpide Ajankohta Vastuuhenkilö/tarkistus aika Koskelan kiinteistön verkon rakentaminen kesä 2013 Heikki Mikkola 8/2013 Langattoman verkon kapasiteetin vahvistaminen Koulun laitteiden kytkeminen EDUROAM verkkoon kesä 2013 Heikki Mikkola 8/2013 syksy 2013 Heikki Mikkola 12/ Laitekannan ajantasaistaminen ja laajentaminen Teknologisen infrastruktuurin kehittämistä tehdään vuosittain resurssien sallimissa rajoissa. Opetustiloja yhdenmukaistetaan hankkimalla oppimista tukevaa mobiiliteknologiaa. Jokaisen luokkatilan perusvarusteisiin kuuluu interaktiivinen projektori heijastuspintoineen, tarvittava määrä oppilaskohtaisia päätelaitteita sekä asian mukainen äänentoisto. Jokaisessa yksikössä on myös teknisen harjoittelun mahdollistava välineistö opetustilojen ulkopuolella. Luokkahuoneiden, Oulun yliopiston harjoittelukoulun eri toimipisteiden, harjoittelukouluverkoston sekä yhteistyökoulujen/ - toimijoiden välisessä kanssakäymisessä toimijoita rohkaistaan käyttämään teknologian tarjoamia kanavia. 4

5 Lähiajan toimenpiteet Toimenpide Ajankohta Vastuuhenkilö/tarkistus aika Kajaanista vapautuu 20 tietokonetta Koskelaan, ONK:n lukiosta vapautuu 25 kannettavaa tietokonetta, lisäksi muita koneita vapautuu reservistä. Harjoittelukoulun opettajat saavat käyttöönsä kannettavan tietokoneen/ tablet-laitteen. Syksyllä lukion aloittaville opiskelijoille hankitaan lukio-opiskelua tukevat kannettavat päätelaitteet henkilökohtaiseen käyttöön. kesä 2013 Heikki Mikkola 8/2013 syksy 2013 Heikki Mikkola 8/2013 syksy 2013 Heikki Mikkola 10/2013 Jokaiseen luokkaan hankitaan interaktiivisia esityslaitteita resurssien mukaan johtoryhmä 1.3 Oulun yliopiston harjoittelukoulun suhde yliopiston tietohallintoon Opettajien kirjautumiskäytänteitä yhdenmukaistetaan sellaisiksi, että samoilla henkilökohtaisilla tunnuksilla he voivat kirjautua kaikkiin tietojärjestelmiin. Lähiajan toimenpiteet Toimenpide Ajankohta Vastuuhenkilö/tarkistus aika Selvitetään yliopiston Office 365 lisenssin mahdollisuudet Koskelan koulun hallintoverkko kytketään yliopiston verkkoon. Kartoitetaan mahdollisuudet luoda oppilaille verkkolevypalvelut mahdollistavat kirjautumistunnukset. kevät 2013 Heikki Mikkola 5/2013 kesä 2013 Heikki Mikkola 8/2013 kesä 2013 Heikki Mikkola 8/ Tekninen ja pedagoginen tuki Opettajien ja oppilaiden pedagogisena TVT-tukena toimivat Oulun yliopiston harjoittelukoulun asiantuntijaopettajat sekä kasvatustieteiden tiedekunnan asiantuntijat. Lisätukea antavat kansalliset ja kansainväliset asiantuntijat. IT-tuen järjestelyistä päätetään syksyn 2013 kuluessa. Samalla selvitetään yhteistyömuodot yliopiston Tietohallinnon kanssa. 5

6 2. Opettajien tvt-taitojen tukeminen 2.1 TVT-täydennyskoulutus Norssiope.fi II - ja III-vaiheet tarjoavat opettajille pedagogista tukea sekä koulutustilaisuuksia vuoden 2014 loppuun asti. Sen jälkeen vastuu pedagogisen tuen resursoinnista siirtyy Oulun yliopiston harjoittelukoululle. Tavoitteena on, että kukin harjoittelukoulun opettaja on saanut asianmukaisen perehdyttämisen TVT:n käyttöön opetuksessaan. TVT-täydennyskoulutusta järjestetään tarvekartoitusten perusteella. Yksittäisten koulutusiltapäivien oheen suunnitellaan myös pitkäkestoisempia koulutuslinjoja syksyn 2013 kuluessa. Henkilökuntaa kannustetaan osallistumaan alan tapahtumiin koulutuksen resurssien sallimissa rajoissa. 2.2 Oppimisalustat ja sähköiset oppimateriaalit Sähköisten oppimisympäristöjen käyttömahdollisuuksia ja tarvetta selvitetään. Jo olemassa olevien sähköisten verkkopohjaisten oppimisympäristöjen käyttöä jatketaan. Sähköisiä oppimateriaaleja hankitaan koulun käyttöön. Tuetaan opettajien oman sähköisen oppimateriaalin tuottamista heidän omaan ja yhteiseen käyttöön. Suositaan maksuttomien pilvipalveluiden käyttöä opetuksessa. Opettajia täydennyskoulutetaan tuottamaan omaa sähköistä oppimateriaalia ja käyttämään Internetin materiaalia tekijänoikeudet huomioiden. Sähköistä oppimateriaalia suositaan paperimuotoisesti tuotetun oppimateriaalin sijaan koulun vastatessa hankinnoista. Tuetaan opettajien osallistumista TVT-koulutukseen. Lähiajan toimenpiteet Toimenpide Ajankohta Vastuuhenkilö/tarkistus aika Laaditaan koulun viestintäsuunnitelma, jossa roolitetaan eri viestintävälineet. - oppimista tukevat - kodin ja koulun yhteistyö - tiedotus/markkinointi - Info-TV - kriisiviestintä - SMS -viestit syksy 2013 johtoryhmä 9/ TVT opetusharjoittelussa sekä kodin ja koulun yhteistyössä 3.1 TVT opetusharjoittelun osana ja kohteena Opetusharjoittelijoita kannustetaan käyttämään heidän omia laitteitaan harjoittelussa ja ohjauksessa. Heitä tuetaan kokeilemaan yhteisöllisen median käyttöä opetustilanteissa sekä oman sähköisen oppimateriaalin tuottamista. 6

7 Lähiajan toimenpiteet Toimenpide Ajankohta Vastuuhenkilöt/tarkistus aika Laaditaan suunnitelma aineenopettajien TVT opetuskäytön perustaitojen kouluttamiseksi ennen opetusharjoittelua syksy 2013 Eija Kumpulainen ja Heikki Kontturi 8/2013 Opetusharjoittelijoiden tilat asianmukaisella teknologialla syksy 2013 johtoryhmä 8/ TVT kodin ja koulun yhteistyön edistäjänä Oulun yliopiston harjoittelukoulun jokainen opettaja hallitsee oppilastietojärjestelmänämme toimivan Wilman sujuvan käytön. Vanhemmat perehdytetään kouluasteittain parhaiten soveltuvalla tavalla. Tavoitteena on mahdollisimman nopea ja joustava yhteydenpito kodin ja koulun välillä. 4. Sidosryhmäyhteistyö Oulun yliopiston harjoittelukoulu on osa Oulun yliopiston Kasvatustieteellistä tiedekuntaa ja tekee yhteistyötä myös muiden Oulun yliopiston tiedekuntien/ ainelaitosten kanssa. Lisäksi Oulun yliopiston harjoittelukoulu on yhteistyössä muiden yhteistyöverkostojen kanssa kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. 5. Arviointi Oulun yliopiston harjoittelukoulun TVT-strategian toimeenpanoa seurataan ja arvioidaan kaksi kertaa vuodessa osana tulevan lukuvuoden suunnittelua. Toimenpide Ajankohta Vastuuhenkilöt/tarkistus aika väliarviointi 1 syksy 2013 johtoryhmä 10/2013 väliarviointi 2 kevät 2014 johtoryhmä 5/2014 7

8 Liitteet Liite: Suomen harjoittelukoulujen tieto- ja viestintätekniikan strategia , joka pohjautuu seuraaviin asiakirjoihin: - Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia - Arjen tietoyhteiskunta-strategia - Opettajankoulutus raportti - Aiemmat strategiat, yksikkökohtaiset arvioinnit - Yliopiston tietostrategia kasvatustieteiden tiedekunnan tietostrategia - Opettajankoulutuslaitoksen/-yksikön tietostrategia - Opetushallituksena sosiaalisen median käyttösuositukset - Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet - Lukion opetussuunnitelman perusteet Hyväksytty enorssin johtoryhmän kokouksessa ja käsitelty johtavien rehtorien kokouksessa (http://www.enorssi.fi/tvt-ja-opetus/tvt-strategiat- 1/harjoittelukoulujen-tvt-strategia ver ). Luettu

Joensuun normaalikoulun tieto- ja viestintätekniikan strategia 2013-2016

Joensuun normaalikoulun tieto- ja viestintätekniikan strategia 2013-2016 Joensuun normaalikoulun tieto- ja viestintätekniikan strategia 2013-2016 1 Joensuun normaalikoulun tieto- ja viestintätekniikan strategia vuosille 2013-2016 perustuu Suomen harjoittelukoulujen tieto- ja

Lisätiedot

Katsaus koulujen tekniikkahankintoihin mitä hankitaan, miksi hankitaan ja kuka päättää mitä hankitaan? MKKO HORILA

Katsaus koulujen tekniikkahankintoihin mitä hankitaan, miksi hankitaan ja kuka päättää mitä hankitaan? MKKO HORILA Katsaus koulujen tekniikkahankintoihin mitä hankitaan, miksi hankitaan ja kuka päättää mitä hankitaan? MKKO HORILA Harjoittelukoulujen TVT-strategian visio Harjoittelukoulut ovat asiantuntija- ja edelläkävijäyhteisöjä

Lisätiedot

Jyväskylän normaalikoulun tieto- ja viestintätekniikan strategian toimeenpanosuunnitelma

Jyväskylän normaalikoulun tieto- ja viestintätekniikan strategian toimeenpanosuunnitelma Jyväskylän normaalikoulun tieto- ja viestintätekniikan strategian toimeenpanosuunnitelma 2013-2016 Strategiaprosessi koulussamme 27.9. 2012 Normaalikoulun TVT-ryhmän suunnittelukokous. Koko koulun yhteisistä

Lisätiedot

Keravan kaupunki Kasvatus- ja opetustoimi. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2015-2020

Keravan kaupunki Kasvatus- ja opetustoimi. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2015-2020 Keravan kaupunki Kasvatus- ja opetustoimi Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2015-2020 1. JOHDANTO 1.1. Jatkuvasti kehittyvä tietoyhteiskunta Käynnissä oleva nopea teknologinen kehitys

Lisätiedot

TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016. 2012 Kasvatus ja opetustoimi

TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016. 2012 Kasvatus ja opetustoimi TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016 2012 Kasvatus ja opetustoimi Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Turun kasvatus- ja opetustoimen TVT-opetuskäytön visio... 2 3. TVT-suunnitelman

Lisätiedot

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2013 2016 Sivistystoimi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön visio... 4 3 Teknisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Oriveden perusopetuksen ja lukiokoulutuksen TVTsuunnitelma

Oriveden perusopetuksen ja lukiokoulutuksen TVTsuunnitelma Oriveden perusopetuksen ja lukiokoulutuksen TVTsuunnitelma 2014-2016 1. Johdanto Oriveden koulujen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategiat sekä opetustoimen kuntatason tietostrategiat laadittiin

Lisätiedot

SELVITYS OPETTAJAKSI OPISKELEVIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNISESTÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ HARJOITTELUKOULUILLE SUUNNATUN KYSELYN YHTEENVETO

SELVITYS OPETTAJAKSI OPISKELEVIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNISESTÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ HARJOITTELUKOULUILLE SUUNNATUN KYSELYN YHTEENVETO Tekes Opetus- ja kulttuuriministeriö SELVITYS OPETTAJAKSI OPISKELEVIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNISESTÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ HARJOITTELUKOULUILLE SUUNNATUN KYSELYN YHTEENVETO Loistavaa verkostoyhteistyötä

Lisätiedot

KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020

KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020 KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020 Sisällys 1. Opetus muutoksessa.2 2. Visio.2 3. Tavoitteet.2 4. Toteutus 3 5. Kehittämissuunnitelmat 4 1 1. Opetus muutoksessa Oppimisympäristöt ja oppimistavat

Lisätiedot

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Sivistysltk 5.6.2014 Liite 7 Saarijärven kaupungin sivistystoimen Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Kuva: Jari Penttinen (2014) Työryhmä: Arja

Lisätiedot

Hankasalmen kunnan sivistyspalveluiden tieto- ja viestintäteknologian (TVT) kehittämissuunnitelma 2015-2018

Hankasalmen kunnan sivistyspalveluiden tieto- ja viestintäteknologian (TVT) kehittämissuunnitelma 2015-2018 Liite siv.ltk 14.4.2015 39 1 Hankasalmen kunnan sivistyspalveluiden tieto- ja viestintäteknologian (TVT) kehittämissuunnitelma 2015-2018 Laadittu lukion rehtori Toini Kemppaisen johdolla HANKASALMEN KUNTA

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2020

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2020 PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2020 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 2. STRATEGISET LÄHTÖKOHDAT 3. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN VISIO 2020 4. TVT-KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET

Lisätiedot

SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA

SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA Maarit Tiainen Ulla Ritvanen Sari Tervonen Oppimiskeskus Kuopion yliopisto Syyskuu 2004 Sisältö 1 Johdanto... 4 2 Selvityksen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

Naantali - kohti tieto- ja viestintäteknisen osaamisen kultarantaa NAANTALIN KAUPUNGIN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA

Naantali - kohti tieto- ja viestintäteknisen osaamisen kultarantaa NAANTALIN KAUPUNGIN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA Naantali - kohti tieto- ja viestintäteknisen osaamisen kultarantaa NAANTALIN KAUPUNGIN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA Sisällysluettelo 1 Taustaa...1 1.1 Visio...1 1.2 Opetussuunnitelmista tietostrategioihin...2

Lisätiedot

Tieto- ja viestintäteknologian strategia 2013-2016 (v.1.05)

Tieto- ja viestintäteknologian strategia 2013-2016 (v.1.05) Tieto- ja viestintäteknologian strategia 2013-2016 (v.1.05) Alanurmon koulu Vierulantie 1 62100 LAPUA Sisällys Johdanto Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön visio Tietotekniikan laitetilanne syksyllä

Lisätiedot

Hyväksytty AMK-hallituksessa 26.9.2008

Hyväksytty AMK-hallituksessa 26.9.2008 Hyväksytty AMK-hallituksessa 26.9.2008 Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagoginen strategia 2008-2012 - SISÄLTÖ - JOHDANTO 4 PEDAGOGISEN STRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT 5 OPPIMISNÄKEMYS 6 PEDAGOGISET KEHITTÄMISKOHTEET,

Lisätiedot

Helsingin opetusviraston mediakeskuksen Osuke-hanke 2010-2011. Itsearviointi 28.11. 2011. Essi Ryymin, Helsingin opetusviraston mediakeskus

Helsingin opetusviraston mediakeskuksen Osuke-hanke 2010-2011. Itsearviointi 28.11. 2011. Essi Ryymin, Helsingin opetusviraston mediakeskus Helsingin opetusviraston mediakeskuksen Osuke-hanke 2010-2011 Itsearviointi 28.11. 2011 Essi Ryymin, Helsingin opetusviraston mediakeskus Sisältö 1. Osuke-hankkeen itsearvioinnin tavoitteet... 3 1.1 Tiivistelmä

Lisätiedot

Ari Myllyviita, hankekoordinaattori, Norssiope. fi hankkeet kemian opettaja, Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu

Ari Myllyviita, hankekoordinaattori, Norssiope. fi hankkeet kemian opettaja, Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu enorssin OSAAVA-hankkeet Ari Myllyviita, hankekoordinaattori, Norssiope. fi hankkeet kemian opettaja, Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu "Eilispäivän kouluissa toissapäivän opettajat valmistavat

Lisätiedot

PORKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA

PORKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA PORKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA [Saatettavaksi voimaan 1.8.2011 alkaen] Perustuu opetushallituksen määräykseen 33/11/2003, Lukion opetussuunnitelman perusteet 2003, huomioiden määräysten 10/011/2009

Lisätiedot

OPETUSTEKNOLOGIAN UUDET TUULET

OPETUSTEKNOLOGIAN UUDET TUULET OPETUSTEKNOLOGIAN UUDET TUULET Vertaileva tutkimus interaktiivisten laitteiden soveltuvuudesta opetuskäyttöön Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Ohjaustoiminnan koulutusohjelma Lahdensivun kampus, 11.5.2012

Lisätiedot

ITK2015 TAO TULEVAISUUS. Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 15. 17.4.2015 Kylpylähotelli Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna

ITK2015 TAO TULEVAISUUS. Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 15. 17.4.2015 Kylpylähotelli Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna ITK2015 TAO TULEVAISUUS Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 15. 17.4.2015 Kylpylähotelli Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna Hämeen kesäyliopiston julkaisuja, sarja B Interaktiivinen Tekniikka

Lisätiedot

Tieto- ja viestintäteknologian strategia 2013-2016 (v.1.07)

Tieto- ja viestintäteknologian strategia 2013-2016 (v.1.07) Tieto- ja viestintäteknologian strategia 2013-2016 (v.1.07) 15.4.2015 Alanurmon koulu Vierulantie 1 62100 LAPUA Sisällys Johdanto Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön visio Tietotekniikan laitetilanne

Lisätiedot

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA SISÄLLYS ESIPUHE.......................................................................................3

Lisätiedot

Kokkolan opetuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2017. OSA 1 LAADULLINEN KEHITTÄMINEN Luonnos 10

Kokkolan opetuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2017. OSA 1 LAADULLINEN KEHITTÄMINEN Luonnos 10 Kokkolan opetuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2017 OSA 1 LAADULLINEN KEHITTÄMINEN Luonnos 10 Kokkolan opetuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2017 Sisältö Taustaa strateginen lähtökohta 3 Opetuspalvelujen

Lisätiedot

1:2015 OPETUSVIRASTON JULKAISUJA. Ilmiömäinen Helsinki Tulevaisuuden koulun suuntaviivat 2015 2020

1:2015 OPETUSVIRASTON JULKAISUJA. Ilmiömäinen Helsinki Tulevaisuuden koulun suuntaviivat 2015 2020 1:2015 OPETUSVIRASTON JULKAISUJA Ilmiömäinen Helsinki Tulevaisuuden koulun suuntaviivat 2015 2020 Ilmiömäinen Helsinki Tulevaisuuden koulun suuntaviivat 2015 2020 Helsingin kaupungin opetusvirasto Käyntiosoite

Lisätiedot

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa TÖÖLÖN YHTEISKOULU PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa 1 2 1. Koulun työn perusta... 5 1.1. Arvoperusta... 5 1.2. Koulun toiminta-ajatus... 6 1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet...

Lisätiedot

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Etunimi Sukunimi Marja Kankaanranta Inka Mikkonen Kaisa Vähähyyppä toim. TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa Oppaat ja käsikirjat 2012:13 Opetushallitus

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN SEKÄ LUKION TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2011-

VIRTAIN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN SEKÄ LUKION TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2011- VIRTAIN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN SEKÄ LUKION TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2011- Virtain kaupungin esi- ja perusopetuksen sekä lukion tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön

Lisätiedot

Okm:n vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä käynnistämässä työtään

Okm:n vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä käynnistämässä työtään Valtakunnalliset erityisopettajien koulutuspäivät 21.3.2015, Opetus- ja viestintäministeri Krista Kiuru 1 JULKAISUVAPAA 21.3.2015 KLO 13.30 / MUUTOSVARAUKSIN Hyvät koulutuspäivien osanottajat! Kolmiportaisen

Lisätiedot