Jyväskylän normaalikoulun tieto- ja viestintätekniikan strategian toimeenpanosuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jyväskylän normaalikoulun tieto- ja viestintätekniikan strategian toimeenpanosuunnitelma"

Transkriptio

1 Jyväskylän normaalikoulun tieto- ja viestintätekniikan strategian toimeenpanosuunnitelma Strategiaprosessi koulussamme Normaalikoulun TVT-ryhmän suunnittelukokous. Koko koulun yhteisistä TVThankinnoista keskustelu Yläkoulun ja lukion pedagoginen opettajankokous, jossa päätettiin, että pyritään hankkimaan koulun varoin lukion 1. vuosikurssin opiskelijoille syksyllä 2012 henkilökohtaiseen käyttöön ipadit. Lukukauden alussa elokuussa 2013 pyritään edelleen hankkimaan koulun varoin ipadit lukion 1. vuosikurssin opiskelijoille ja syksystä 2014 lähtien opiskelijat velvoitetaan hankkimaan itse käyttökelpoiset päätelaitteet Koko koulun TVT-ryhmässä päätettiin hankkia lukion 1. vuosikurssille ipadit ja lähteä toteuttamaan pedagogisen kokouksen linjaamaa strategiaa. Samalla päätettiin hankkia alakoululle ipadia kahteen kärryyn. TVT-asioita käsiteltiin laajasti yläkoulun ja lukion opettajienkokousessa IT-palveluiden asiakaspalaveri ja kaksi palaveria Miska Sulanderin kanssa ennen sitä. Alakoulun opettajakunnan kokous Keskustelua TVT-strategian kirjoittamisesta. Opettajakunnalta pyydettiin kommentteja, toiveita ja ajatuksia TVT-asioihin liittyen. Osaava-ryhmän kokous Tietostrategiaa ja toimeenpanosuunnitelmaa käsiteltiin koko koulun TVT-ryhmässä ja yläkoulun ja lukion TVT-ryhmässä Muistutus alakoulun opettajille TVT-toiveiden ja ajatusten lähettämisestä sähköpostitse. Yläkoulun ja lukion TVT-ryhmä Koko koulun TVT-ryhmä Alakoulun opettajakunnan kokous Alakoulun opettajakunnan kokous (hyväksyminen). Yläkoulun- ja lukion opettajakunnan kokous (hyväksyminen). Toimeenpanosuunnitelmaa ovat työstäneet Anna Laukkarinen, Päiviö Peltokorpi ja Markus Leppiniemi.

2 1. Kehittämiskohteet ja toimenpiteet Jyväskylän normaalikoulun TVT-strategian toimeenpanosuunnitelmassa kuvataan koulumme tieto- ja viestintätekniikan nykytilanne ja luodaan konkreettinen suunnitelma strategiakaudelle tavoitteille. Koulun toimeenpanosuunnitelma mukailee harjoittelukoulujen yhteistä TVT-strategiaa. Suunnitelma on kirjoitettu harjoittelukouluverkoston laatiman yhteisen mallin mukaisesti ja sitä päivitetään tarpeen mukaan. Koulumme sijaitsee kahdessa erillisessä rakennuksessa: alakoulun rakennuksessa Pitkäkadulla ja yläkoulun ja lukion rakennuksessa Yliopistonkadulla. Toimenpiteitä tarkastellaan osittain kiinteistökohtaisesti. 1.1 Tarkoituksenmukaiset verkkoyhteydet Lähtötilanne Alakoulu Koko kiinteistön kattava langaton verkko on ollut käytössä syksystä 2012 lähtien, sisältäen 15 kpl langattomia lähettimiä. Lähettimien tiedonsiirtokapasiteetin riittävyys on testattava jatkossa. Kiinteä verkko on 100 Mb/s ja se kattaa koko kiinteistön. Yläkoulu ja lukio Koko koulun kattava langaton verkko on ollut käytössä syksystä 2012 lähtien, sisältäen 40 kpl langattomia lähettimiä. Kiinteä verkko on suurimmaksi osaksi vanhentunut, koska vanha kaapelointi on 10Mb/s tasolla. Noin kolmasosa on uusittu 100Mb/s tasolle. Tunnukset ja kirjautuminen verkkoon Alakoulun oppilailla ei ole käytössä henkilökohtaisia tunnuksia. Verkkoon kirjaudutaan konekohtaisilla tunnuksilla. ATK-luokan oppilaskoneilta on pääsy yhteiselle S-asemalle, jonne oppilaat voivat tallentaa töitään omaan luokkakohtaiseen kansioon. Kaikki S-aseman luokkakohtaiset kansiot ovat avoinna koulun oppilaille. Alakoulun kieltenopetuksen hankkimilta kannettavilta tietokoneilta kirjautuminen tapahtuu konekohtaisilla tunnuksilla. Näiltä koneilta ei kuitenkaan ole pääsyä yhteiselle S-asemalle. Näin ollen oppilastyöt tallennetaan muistitikuille, joista opettaja siirtää ne sitten S-asemalle. Kaikilla yläkoulun oppilailla ja lukion ja opiskelijoilla on henkilökohtaiset yliopiston verkon tunnukset, joilla on kiinteän verkon ja langattoman verkon käyttöoikeudet. Käytössä henkilökohtainen kansio (U: levy) ja yhteiskäyttöön soveltuva verkkolevykansio (S: levy), jonka kautta voidaan jakaa opiskelumateriaalia ja jonne voidaan tehdä ryhmätöitä ja projekteja. Lisäksi heillä on käytössään tulostuspalvelut. Koko koulussa lainattavien ipadien osalta IT-palvelut ovat toimittaneet laitteisiin profiilin, joilla padit liittyvät langattomaan verkkoon laitetunnuksella. ipadeilla verkosta saadaan vain internet-yhteys, ei muita verkon palveluita. Opettajilla, henkilökunnalla ja opettajaharjoittelijoilla on yliopiston verkkotunnukset ja IT-palveluiden kaikki verkon peruspalvelut käytössään sekä kiinteässä että langattomassa verkossa. Langattomassa verkossa JYU Staff ja JYU Student. Lainalaitteiden osalta ensimmäinen kirjautuminen laitteella täytyy tehdä langallisesti, sen jälkeen laitetta voi käyttää langattomasti. Sekä henkilöstö että opettajaharjoittelijat voivat käyttää langattomassa verkossa myös omia laitteitaan lataamalla laitteeseensa tarvittavan profiilin. Vierailijoille voidaan hakea IT-palveluilta määräaikaiset vierailijatunnukset, joilla he pääsevät langalliseen ja langattomaan verkkoon.

3 1.1.2 Toimenpiteet Alakoulu Kiireellisin toimenpide on saada mahdollisuus tallentaa kaikilta koulun oppilaslaitteilta töitä yhteiselle S- asemalle. Oppilaiden tulostusmahdollisuuksia eri laitteilla tulee myös kehittää. Mikäli perusasteen oppilaille saadaan henkilökohtaiset tunnukset (kts. alta yläkoulu ja lukio), voidaan miettiä otetaanko käyttöön henkilökohtaiset verkkotunnukset myös alakoulun oppilaille. (esim lk.) Alakoulun oppilailla ei nykyisellään ole suurta tarvetta verkkotunnuksille, sillä koulu tarjoaa laitteet ja verkon opiskeluun. Mikäli kuitenkin esimerkiksi BYOD-opetus (bring your own device) lisääntyy strategiakauden aikana, on verkkotunnuksia pohdittava tuolloin uudestaan. Opettajat ja opiskelijat pääsevät verkkoon omilla tunnuksillaan. Yksi ratkaistava ongelma ovat kuitenkin yliopistoon kuulumattomat sijaiset, jotka eivät pääse kirjautumaan luokkien koneille ilman yliopiston tunnusta. Tällöin sijainen ei käytännössä käytä tietokonetta opetuksensa aikana. Tällaisia sijaisia varten tarvitaan toimiva järjestelmä vierailijatunnuksien saamiseksi. Nykyisin vierailijatunnukset on anottava hyvissä ajoin etukäteen IT-palveluista. Äkillisissä sairastapauksissa tämä ei kuitenkaan ole mahdollista. Yläkoulu ja lukio Langattoman verkon lähettimien riittävyyttä seurataan ja tarvittaessa lähettimiä lisätään siten, että langaton verkko toimii hyvin kaikissa tiloissa. Kiinteän verkon osalta ongelmallisin tilanne on opettajien työtiloissa, joissa ei ole tarvittavaa määrää verkkopistokkeita. Jokaisella opettajalla pitäisi olla työtilassaan oma verkkopistoke. Lisäksi joihinkin luokkiin kiinteän kaapeloinnin tiedonsiirtokapasiteetti on riittämätön. Näitä puutteita pyritään korjaamaan vähitellen. Erityinen ongelma on lainattavilla langattomilla laitteilla verkkoon kirjatuminen. Laitteessa on oltava henkilön käyttäjäprofiili, jotta sillä voi omalla tunnuksellaan kirjautua langattomaan verkkoon. Siksi kullakin laitteella ensimmäinen kirjautuminen on tehtävä langallisesti, jotta henkilön profiili saadaan koneeseen. Tämän ongelman ratkaisuksi kokeillaan käytävään perustettua kirjautumispistettä. Pisteessä on useampia oppilaskäyttöön sopivia verkkopistokkeita, että oppilas voi laitteen lainattuaan kirjautua siihen ja sitten jatkaa tilaan, jossa laitetta käyttää. Sama ongelma koskee myös opettajaharjoittelijoita, kun he lainaavat koulun mobiililaitteita. 1.2 TVT-varustuksen tason varmistaminen Lähtötilanne Alakoulu: Dokumenttikamera ja dataprojektori on käytettävissä kaikissa luokissa. Älytaulu on lähes kaikissa luokissa, joihin niitä on haluttu. Pöytäkoneita opetuskäytössä 45 kpl ja lainattavia kannettavia tietokoneita 12 kpl. Lisäksi alakoululla on opetuskäyttöön lainattavana ipadeja kaksi sarjaa (30+30). Kaikilla luokanopettajilla oma työhuone, jossa opettajalla on käytössään pöytäkone tai kannettava tietokone. Aineenopettajista liikunnanopettajilla on työhuoneessa oma kone. Kieltenopettajilla ei ole omaa konetta työhuoneessa vaan heillä on mahdollisuus käyttää työnsä tekemiseen opetustilan konetta. Lisäksi kaikilla alakoulun opettajilla on niin halutessaan opetus- ja ohjauskäytössä henkilökohtainen ipad. 27 päätoimisen + 8 yhteisen +1 sivutoimisen opettajan käytössä on yhteensä 35 pöytäkonetta ja 8 kannettavaa ja 23 ipadia. Oppilaiden käyttösuhde 116/397 eli n. 1:3,4.

4 Yläkoulu ja lukio: Dokumenttikamera ja dataprojektori kaikissa on kaikissa luokissa. Älytaulu on lähes kaikissa luokissa, joihin niitä on haluttu. Opetuskäytössä on kärryläppäriä, pöytäkoneita , yksittäisiä luokkakoneita jää 8, muista luokista ollaan poistamassa opettajan pöydän pöytäkoneet. Eli pöytäkoneita opetuskäytössä on yhteensä 71. ipadeja on lainakäytössä 20+20, lukion 1. ja 2. vuosikurssilla on koulun ipadit henkilökohtaisessa käytössä kpl. Kaikilla opettajilla on henkilökohtaisessa käytössä kannettava tietokone ja ipad. Siten kumpiakin on opettajien käytössä 65 kpl. Lisäksi yhteisessä työtilassa ja opettajanhuoneessa on opettajien käytössä neljä pöytäkonetta. Harjoittelijoille lainattavia kannettavia on 16 kpl ja ipadeja 10 kpl, lisäksi harjoittelijoiden tilassa on kaksi pöytäkonetta. Yläkoulun oppilaiden ja lukion 3- vuosikurssien opiskelijoiden käyttösuhde 141/( )=141/520eli n. 1:3,7. Lukion 1. ja 2. vuosikurssilla käyttösuhde on 1: Toimenpiteet Alakoulu: Laitteiden vanhentuessa ja rikkoutuessa koneet vaihdetaan uusiin tai kierrätettyihin. Tavoitteena on, että kaikissa luokkatiloissa ja työtiloissa on aina käytössä nopeat ja ajanmukaiset tietokoneet. Opettajien työhuoneiden koneita uusitaan normaalin konekierron (3-5 v.) mukaan. Mikäli työhuoneen kone on mahdollista muuttaa kannettavaksi, voidaan se normaalin konekierron yhteydessä sellaiseksi vaihtaa. Alakoulun oppilaat käyttävät pääosin koulun laitteita opiskelutilanteissa. Luokkien pöytäkoneita langallisessa verkossa, lainattavia kannettavia tai lainattavia ipadeja langattomassa verkossa. Vaikka alakoulun oppilaskoneiden käyttösuhde on 1:3,4 ei tämä kuitenkaan tarkoita sitä, että kokonaisella oppilasryhmällä olisi mahdollisuus niin halutessaan päästä työskentelemään tietokoneella. Oppilaita koulussamme n. 400, mikä tuo paineita mm. ATK-luokan varaustilanteeseen. Lisäksi ATK-luokassa on 12 pöytäkonetta, mikä tekee haasteelliseksi koko oppilasryhmän työskentelyn, varsinkin kun opettaja on velvollinen valvomaan opetusryhmäänsä. Oppilasryhmien koko vaihtelee oppilaan välillä. Koululle hankitut ipad laitteet ovat osaltaan helpottaneet tätä tilannetta. Tilasta riippumattomien eli langattomien laitteiden käyttö mahdollistaa koko oppilasryhmän työskentelyn ja opettajan valvonnan alaisuudessa toimimisen. Tieto- ja viestintäteknologia ja verkkoympäristöissä työskentely on nykypäivää. Uuden perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti nopeasti kehittyvää teknologiaa, verkkoympäristöjä ja mediaa tulee käyttää monipuolisesti eri oppiaineissa ja kaikilla perusopetuksen vuosiluokilla. Koululla tulee olla ajanmukaiset ja tarvittavat välineet opetuksen ja opetusharjoittelun toteuttamiseen. Tästä syystä koululle hankitaan mm. ipad-laitteita riittävä määrä tuon tavoitteen saavuttamiseksi. Yläkoulu ja lukio: Opettajilla on henkilökohtaisessa käytössään kannettava tietokone ja ipad. ipad on opettajan ylläpitämä ja kannettava voi olla opettajan ylläpitämä tai kokonaan IT-palveluiden ylläpitämä opettajan valinnan mukaisesti. Pääkäyttäjän oikeudet omaan kannettavaan täytyy hakea henkilökohtaisesti ja koulun rehtorin suosittelemana IT-palveluilta. Opettajat kuljettavat kannettavia laitteitaan joustavasti eri opetus- ja ohjaustilanteisiin, työmatkoille ja kotiin tarpeen mukaan. Luokkien perusvarustusta muutetaan siten, että opettajan pöydän tietokoneet pääosin poistetaan ja opetus tapahtuu opettajan tai harjoittelijan mukanaan tuomalla laitteella. Kaikissa opetustiloissa on dokumenttikamera, dataprojektori ja äänentoisto. Lähes kaikissa tiloissa on älytaulu ja pyritään tilanteeseen, että älytaulu on kaikissa tiloissa, joihin sellainen halutaan. Noin 10 luokassa on eri syistä lisäksi opettajanpöydällä

5 kiinteässä verkossa oleva pöytäkone. Näihin luokkiin asennetaan kytkin tai käyttöpaneeli, jonka avulla toisen tietokoneen liittäminen dataprojektoriin ja äänentoistoon on mahdollista ilman johtojen irrottelua. Yläkoulun oppilaat käyttävät pääosin koulun laitteita opiskelutilanteissa; luokkien pöytäkoneita langallisessa verkossa tai lainattavia kannettavia tai lainattavia ipadeja langattomassa verkossa. Nykyisellä laitekannalla yläkoulun käyttösuhde on n. 1:2,23, jos lukiolaisten käyttö jätetään kokonaan pois yläkoulun ja lukion laitteista eli jos lukiolaiset käyttäisivät pelkästään henkilökohtaisia laitteitaan. Tämä ei kuitenkaan ole tavoite, vaan lukiolaiset käyttävät myös lainalaitteita tarpeen mukaan. Yläkoulussa ei pyritä käyttösuhteeseen 1:1, vaan lainattavaa laitekantaa lisätään pedagogisen tarpeen mukaan. Toisaalta myös yläkoulun oppilaiden omien laitteiden pedagogisia käyttömahdollisuuksia selvitetään. Syksyllä 2014 tavoitteena on päästä tilanteeseen, jossa kaikilla lukiolaisilla on päivittäisessä henkilökohtaisessa käytössään opiskeluun soveltuva tablettilaite tai kannettava tietokone. Henkilökohtaisten laitteiden opiskelukäyttö pyritään saamaan sellaiselle tasolle lukiossamme, että laitteen hankkiminen on perusteltua ja kannattavaa. Tähän pyritään laitteiden monipuolisella ja runsaalla opiskelukäytöllä ja sähköisten oppimateriaalien käytöllä. Sähköinen ylioppilaskirjoitus on haaste, johon koulun on strategiakauden aikana vastattava. Siihen tarvittavat laitehankinnat selviävät vasta, kun toteutustapa ja laitteistovaatimukset päätetään ja tiedotetaan meille. Harjoittelijoita rohkaistaan ja kannustetaan omien kannettavien laitteiden käyttöön. Harjoittelijoiden käyttöön hankitaan koulun lainalaitteita (kannettavia, tabletteja) tarpeen mukaan. Tämä on välttämätöntä, koska luokan opetuskäyttö pääosin perustuu luokaan mukana tuotavaan laitteeseen. Toisaalta tuntien valmistelu helpottuu, kun sen voi tehdä luokan ulkopuolella ja harjoittelijan hallussa olevalla laitteella. Koulun laitekantaa lisätään merkittävästi strategiakauden alussa ja lisätyn laitekannan ajan tasalla pitäminen vaatii vuosittain 4 vuoden kierrolla n. 100 laiteen uusimista. Jos koulu hankkii jatkossakin lukiolaisten käyttöön koulun laitteet, niin siitä tulee hankittavaksi n. 90 laitetta vuosittain tämän lisäksi. Koulun johto ei voi sitoutua näin mittavaan vuosittaiseen resurssointiin, kun koulun rahoitus tulevaisuudessa ei ole selvillä. Eli koulun hankkiman laitekannan määrää täytyy varautua sopeuttamaan taloudellisen tilanteen mukaan. Toisaalta oppilaiden ja opiskelijoiden omien laitteiden käyttö on tehtävä strategiakauden aikana mahdolliseksi koulun langattomassa verkossa. Omien laitteiden käytön lisäämisellä voidaan tulevaisuudessa pienentää koulun laitekantaa. 1.3 Harjoittelukoulujen erityispiirteet osana yliopistojen tietohallintokokonaisuutta Normaalikoululla on selkeä pedagoginen kehittämistehtävä ja edelläkävijän rooli koulumaailmassa. Meiltä edellytetään myös korkeatasoista ja monipuolista TVT:n opetuskäytön laitteistoa ja ohjelmistoja. Opettajaharjoittelijoiden pitää päästä harjoittelussaan hyödyntämään tieto- ja viestintätekniikkaa harjoitustunneillaan. Lisäksi normaalikoululla on opetuksen ja opetusharjoittelun lisäksi yhtenä perustehtävänä kehittää ja tutkia opetusta sen eri muodoissa. Tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa on yksi tämän ajan suurimpia tutkimuskohteita. Jotta tutkimus- ja kehittämishankkeille olisi riittävät edellytykset, on harjoittelukoulun oltava ajan tasalla mm. erilaisten mobiililaitteiden osalta. Tämä vaatii yliopiston vakiointimallista poikkeavien koulumaailmaan soveltuvien laitteiden, ohjelmistojen ja opiskeluympäristöjen käytön mahdollistamista. Esimerkkinä tästä on syksystä 2012 alkanut ipadien käyttö sillä periaatteella, että yläkoulun ja lukion puolella käyttäjät voivat vapaasti asentaa henkilökohtaisiin laitteisiinsa tarvitsemiaan sovelluksia. Yhteisessä käytössä oleviin ipadeihin voivat molempien yksikköjen vastuuopettajat asentaa tarvittavia sovelluksia. Näiden yhteisten laitteiden keskitettyyn ylläpitoon ja sovellus-

6 ten lisenssipohjaiseen hankintaan etsitään kouluympäristöön sopivia toimintamalleja. ipadien käytön myötä TVT:n käyttö opetuksessa on lisääntynyt ja kehittynyt merkittävästi. Erityisenä ongelmana IT palveluiden tuottamissa palveluissa on koulumme peruskoulun oppilaiden ja lukion opiskelijoiden rooli palveluiden käyttäjinä. Myös koululla käytettävät lainattavat mobiililaitteet ovat erikoisuus, jota ei esiinny muilla laitoksilla. 1.4 Tekninen ja pedagoginen tuki Jyväskylän normaalikoulu toimii TVT-asioissa kiinteässä yhteistyössä Jyväskylän yliopiston tietohallinnon kanssa. Koulun mikrotuki on pääasiallisesti yhden henkilön varassa. Lisäksi koululla on yksi henkilö AV-tukea antamassa. Jo nyt osa laitteista on opetushenkilökunnan päivittämiä ja ylläpitämiä. Koko koulun (alakoulu, yläkoulu, lukio) laitemäärä on suuri yhden henkilön ylläpidettäväksi. Siksi on mietittävä ratkaisuja tilanteen selkiyttämiseksi ja helpottamiseksi yhdessä yliopiston IT-palveluiden kanssa. Tietohallinnon tuen ja koulun mikrotuen lisäksi on koululla TVT-tukea antavia opettajia, joita resursoidaan koulun omalla rahoituksella. Yksi tärkeä pedagogisen tuen muoto on myös kollegiaalinen tuki, jolla jaetaan osaamista ja käyttökokemuksia. Koko koulun TVT-ryhmän tehtävänä on kartoittaa vuosittain opetushenkilökunnan ja opetusharjoittelun teknisen- ja pedagogisen tuen tarve. TVT-ryhmä toimii tiiviisti yhteistyössä koulun johdon kanssa ja ehdottaa tarvittavia tukitoimia kartoitusten perusteella. 2. Opettajien TVT-taidot ja täydennyskoulutus 2.1 Teknisten ja pedagogisten perustaitojen varmistaminen Koulussa toteutetaan säännöllisesti henkilökunnan TVT:n osaamis-/tarvekartoitus. Kartoituksessa selvitetään taidot niin oman työlaitteen kuin myös opetuksessa käytettävien laitteiden ja sovellusten osalta. Opettajille järjestetään koulutusta kartoituksen pohjalta. Vuosittaisia TESO-päiviä voidaan hyödyntää myös TVTkoulutuksissa. TESO-päivien avulla varmistetaan jokaisen opettajan mahdollisuus osallistua ko. koulutuksiin. 2.2 Oppimisalustat ja sähköiset oppimateriaalit Koulumme opettajille ja mikro-/av-tukihenkilöille tarjotaan mahdollisuus kouluttautua erilaisten opetus- ja verkkoympäristöjen käyttöön. Näitä koulutuksia ja ohjausta tarjotaan resurssien puitteissa. Laitteiden sovelluksia, ohjelmistoja ja sähköisiä oppimisympäristöjä hankitaan harkinnan ja resurssien mukaan. 2.3 Sosiaalinen (yhteisöllinen) media opetuksessa Harjoittelukoulun rooli opetuksen tutkijana ja kehittäjänä edellyttää nykyaikaisten välineiden ja uusien oppimisympäristöjen hyödyntämisen hallintaa. Koulutuksen avulla huolehditaan siitä, että niin opettajat, oppilaat kuin harjoittelijatkin ovat tietoisia opetukseen vaikuttavista tekijänoikeusasioista. Lisäksi koulutusta tarjotaan sosiaalisen median tarjoamista mahdollisuuksista opetuksessa ja ohjauksessa.

7 2.4 Mobiililaitteet ja turvallisuus Mobiililaitteiden lisääntyvä koulukäyttö vaatii huomioimaan asioita myös turvallisuusnäkökulmasta. Koulussamme noudatetaan Säteilyturvakeskuksen (STUK) ohjeistuksia. Mobiilaitteiden kehoon kohdistuvaa radiosäteilyä voidaan STUK:n mukaan pienentää laitteiden oikealla käsittelyllä. Matkapuhelimet säteilevät eniten puhelukäytössä ja tiedonsiirrossa, jolloin suositellaan handsfree - laitteen käyttöä ja puhelimen pitämistä irti kehosta, esim. pöydällä. Tablettitietokoneiden osalta on vältettävä koskemasta verkkokäytön aikana laitteen WLANantennin sijaintikohtaan. Applen ipad-laitteissa antenni sijaitsee Koti-painikkeen oikealla puolella (kuva alla). Kannettavan tietokoneen verkkokäytön osalta on vältettävä koskemasta laitteen WLAN-antennia. Konetta suositellaan siksi pidettäväksi pöydällä tai pulpetilla käytön aikana, ei sylissä. Langattoman verkon WLAN-lähettimet pitää sijoittaa niin, ettei niihin pääse koskemaan. Lähettimien paikka on katossa tai riittävän korkealla seinissä. Mobiililaitteiden käytössä on huomioitava myös ergonomia ja ruututyöskentelyn pituuteen liittyvät suositukset. Niska- ja hartiakipujen välttämiseksi on laitetta hyvä pitää pulpetilla käytön aikana, eikä laitteiden käyttäminen saa olla yhtäjaksoisesti liian pitkäkestoista. KUVA: ipad-laitteen WLAN-antenni sijaitsee Koti-painikkeen oikealla puolella laitteen alareunassa. Lähde ja lisätietoja: Radioaallot ympäristössämme (STUK 2009) 3. TVT ohjatussa harjoittelussa, sekä kodin ja koulun yhteistyössä 3.1 TVT:n hyödyntäminen ohjatussa harjoittelussa Ohjaavat opettajat opastavat opetusharjoittelijat monipuoliseen ja perusteltuun tieto- ja viestintäteknologian opetuskäyttöön harjoittelujen aikana. Opiskelijoille neuvotaan mm. älytaulun pedagogista käyttöä ja

8 opastetaan harjoittelijoita eri oppikirjojen sähköisiin oppimismateriaaleihin. Harjoittelun aikana ohjaavat opettajat kannustavat ja rohkaisevat harjoittelijoita toteuttamaan opetusta TVT:n avulla. TVT ei kuitenkaan ole itsetarkoitus. Sen tehtävänä on monipuolistaa, tukea ja avustaa pedagogisesti mielekkäitä oppimisprosesseja. Harjoittelijoiden tilojen tietotekninen varustus pidetään kunnossa ja nykyaikaisena, jotta harjoittelijoilla on mahdollisuus suunnitella ja toteuttaa TVT:n opetuskäyttöä. Harjoittelijoiden koneille ladataan samat sovellukset kuin koulun muillakin koneilla. Koulun mobiililaitteiden määrässä huomioidaan myös opetusharjoittelijoiden tarve laitteen käytön harjoitteluun ja omien opetustuntien toteuttamiseen. 3.2 TVT kodin ja koulun yhteistyössä Kaikkien koulumme opettajien tulee hallita oppilastietojärjestelmän sujuva käyttö osana kodin ja koulun välistä yhteistyötä. Uusien oppilaiden huoltajat perehdytetään oppilastietojärjestelmän käyttöön esimerkiksi vanhempainilloissa. 4. Arviointi TVT-strategian toimeenpanosuunnitelmaa arvioidaan ja päivitetään säännöllisesti koulun TVT-ryhmien ja rehtoreiden toimesta.

Tieto- ja viestintätekniikan strategian toimeenpanosuunnitelma 2013-2016. Visio

Tieto- ja viestintätekniikan strategian toimeenpanosuunnitelma 2013-2016. Visio Visio Harjoittelukoulut ovat asiantuntija- ja edelläkävijäyhteisöjä tieto- ja viestintätekniikan laaja-alaisessa pedagogisessa hyödyntämisessä opetuksessa, opetusharjoittelussa sekä niiden tutkimus-, kokeilu-

Lisätiedot

Rauman normaalikoulu Tieto- ja viestintätekniikan strategian toimeenpanosuunnitelma 2013-2016

Rauman normaalikoulu Tieto- ja viestintätekniikan strategian toimeenpanosuunnitelma 2013-2016 Rauman normaalikoulu Tieto- ja viestintätekniikan strategian toimeenpanosuunnitelma 2013-2016 Rauman normaalikoulun TVT-strategian toimeenpanosuunnitelma 1. Kehittämiskohteet ja toimenpiteet Rauman normaalikoulun

Lisätiedot

Katsaus koulujen tekniikkahankintoihin mitä hankitaan, miksi hankitaan ja kuka päättää mitä hankitaan? MKKO HORILA

Katsaus koulujen tekniikkahankintoihin mitä hankitaan, miksi hankitaan ja kuka päättää mitä hankitaan? MKKO HORILA Katsaus koulujen tekniikkahankintoihin mitä hankitaan, miksi hankitaan ja kuka päättää mitä hankitaan? MKKO HORILA Harjoittelukoulujen TVT-strategian visio Harjoittelukoulut ovat asiantuntija- ja edelläkävijäyhteisöjä

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan strategian toimeenpanosuunnitelma 2013 2016 OULUN YLIOPISTON HARJOITTELUKOULU

Tieto- ja viestintätekniikan strategian toimeenpanosuunnitelma 2013 2016 OULUN YLIOPISTON HARJOITTELUKOULU Tieto- ja viestintätekniikan strategian toimeenpanosuunnitelma 2013 2016 OULUN YLIOPISTON HARJOITTELUKOULU Harjoittelukoulut ovat asiantuntija- ja edelläkävijäyhteisöjä tieto- ja viestintätekniikan laaja-alaisessa

Lisätiedot

1. Yhteystiedot * Etunimi. Sukunimi. Matkapuhelin. Sähköposti. Postitoimipaikka. Organisaatio. Kunta

1. Yhteystiedot * Etunimi. Sukunimi. Matkapuhelin. Sähköposti. Postitoimipaikka. Organisaatio. Kunta Koulujen tietotekniikkakartoitus 2013 Koulujen tietotekniikkakartoitus 2013 on osa laajempaa kunnille ja kuntayhtymille lähetettävää tietotekniikkakartoitusta. Kysely koskee kunnallisia perusopetuksen

Lisätiedot

Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4.

Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4. Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4.2014 Kurt Torsell Kartoituksen toteutus Suomen Kuntaliitto toteutti syksyllä

Lisätiedot

Porilainen tapa toimia

Porilainen tapa toimia Porilainen tapa toimia Asukkaita 83 292 (31.12.2012) 11. suurin Pinta-ala 820km 2 107. suurin Päivähoidossa lapsia: 3061 Peruskoulun oppilaita: 7082 Lukio tutkintoon opiskelevia: 1504 Opettajia: 702 (+22

Lisätiedot

KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020

KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020 KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020 Sisällys 1. Opetus muutoksessa.2 2. Visio.2 3. Tavoitteet.2 4. Toteutus 3 5. Kehittämissuunnitelmat 4 1 1. Opetus muutoksessa Oppimisympäristöt ja oppimistavat

Lisätiedot

Lappeenrannan kaupungin kasvatusja opetustoimen tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia

Lappeenrannan kaupungin kasvatusja opetustoimen tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia Lappeenrannan kaupungin kasvatusja opetustoimen tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia Visio etaitoa kalastamassa tietoa ja taitoa hyvillä toimintamalleilla, verkoilla ja välineillä Rohkeus

Lisätiedot

ETÄOPETUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA. - TVT - strategia

ETÄOPETUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA. - TVT - strategia ETÄOPETUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA - TVT - strategia YLEISTÄ Ajanmukaisen tieto- ja viestintätekniikan riittävä hallitseminen on yksi merkittävimmistä yksilön elinikäisen oppimisen avaintaidoista

Lisätiedot

Pedagogiset iltapäivät

Pedagogiset iltapäivät Pedagogiset iltapäivät Tieto- ja viestintätekniikka oppimisessa https://peda.net/jyvaskyla/ict/ohjaus https://peda.net/jyvaskyla/ict/koulutusmateriaalit/palokka 4.2.2015 1 OPS2016 Tieto- ja viestintäteknologinen

Lisätiedot

Dynamo-koulutus 7.5.2014 Omat laitteet oppimisessa

Dynamo-koulutus 7.5.2014 Omat laitteet oppimisessa Dynamo-koulutus 7.5.2014 Omat laitteet oppimisessa Käsitteitä BYOD - Bring Your Own Device CYOD - Choose Your Own Device MDM - Mobile Device Management Pilvipalvelut TAVOITE: Omnia tekee ratkaisuja ja

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan strategia. työversio 17.9.2012

Tieto- ja viestintätekniikan strategia. työversio 17.9.2012 Tieto ja viestintätekniikan strategia työversio 17.9.2012 Prosessi verkossa: http://enorssitvt.wikispaces.com/ Mikko Horila Jari Sjölund Ari Myllyviita Jani Kiviharju Pentti Mankinen Tuomo Tammi 1. Visio

Lisätiedot

Turun normaalikoulun tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia 2013-2016

Turun normaalikoulun tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia 2013-2016 Turun normaalikoulun tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia 2013-2016 Versio 1.0 15.2.2013 Prosessi verkossa: http://tnktvtstrategia.wikispaces.com epeda- työryhmä TVT- työryhmä 1. Johdanto

Lisätiedot

Joensuun normaalikoulun tieto- ja viestintätekniikan strategia 2013-2016

Joensuun normaalikoulun tieto- ja viestintätekniikan strategia 2013-2016 Joensuun normaalikoulun tieto- ja viestintätekniikan strategia 2013-2016 1 Joensuun normaalikoulun tieto- ja viestintätekniikan strategia vuosille 2013-2016 perustuu Suomen harjoittelukoulujen tieto- ja

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 Ilpo Tervonen, 18.8.2015 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Hillatien koulussa on turvallinen ja kaikkia kannustava työskentely-ympäristö,

Lisätiedot

KYLÄSAAREN KOULUN TIETOSTRATEGIA

KYLÄSAAREN KOULUN TIETOSTRATEGIA KYLÄSAAREN KOULUN TIETOSTRATEGIA 21.5.2008 Kyläsaaren koulussa on oppilaita 201 (toukokuu 2008) 1. Koulun IT-visio Informaatioteknologiaa hyödynnetään yhtenä osa-alueena jokapäiväistä koulutyötä. 2. Tietostrategian

Lisätiedot

Suomen harjoittelukoulujen tieto- ja viestintätekniikan strategia 2013-2016

Suomen harjoittelukoulujen tieto- ja viestintätekniikan strategia 2013-2016 Suomen harjoittelukoulujen 2013-2016 Hyväksytty enorssin johtoryhmän kokouksessa 3.10.2012 ja käsitelty johtavien rehtorien kokouksessa 29.11.2012. Prosessi verkossa: http://enorssi-tvt.wikispaces.com/

Lisätiedot

Koulujen opettajista % Koulujen opettajista % Koulujen opettajista % Tukipalvelut. TVT-taidot

Koulujen opettajista % Koulujen opettajista % Koulujen opettajista % Tukipalvelut. TVT-taidot OPE.FI-TASOT Kunta asettaa omat tavoitteensa (esim. I taso 20%, II taso70%, III taso10%) Oppilashallintojärjestelmä (Wilma ) viestintä (intranet, internet, kotisivut, wiki, portaalit) Koulujen opettajista

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan strategia. työversio 4.9.2012

Tieto- ja viestintätekniikan strategia. työversio 4.9.2012 Tieto ja viestintätekniikan strategia työversio 4.9.2012 Prosessi verkossa: http://enorssitvt.wikispaces.com/ Mikko Horila Jari Sjölund Ari Myllyviita Jani Kiviharju Pentti Mankinen Tuomo Tammi 1. Visio

Lisätiedot

ICT-toimintasuunnitelma

ICT-toimintasuunnitelma ICT-toimintasuunnitelma Tiivistelmä 3.6.2014 19.6.2014 1 ICT-johtoryhmä Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen yhteinen ICT-jory: Pasi Pohjola, Esa Jaakkola, Maija Juoperi, Petri Kainulainen, Riina Sutinen,

Lisätiedot

E-oppimateriaalit. Opinaika vs. CD-verkko-ohjelmat

E-oppimateriaalit. Opinaika vs. CD-verkko-ohjelmat Nokian N8 puhelimessa Uutta Toimii netin kautta, ei ohjelmien asennuksia eikä ylläpitoa, koulun lisäksi käytettävissä myös kotona ja muualla 24/7, lisäksi muita opiskelua helpottavia verkko-opetuksen mahdollistavia

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan strategia 2013-2017. työversio 4.9.2012

Tieto- ja viestintätekniikan strategia 2013-2017. työversio 4.9.2012 Tieto ja viestintätekniikan strategia 2013 2017 työversio 4.9.2012 Prosessi verkossa: http://enorssitvt.wikispaces.com/ Mikko Horila Jari Sjölund Ari Myllyviita Jani Kiviharju Pentti Mankinen Tuomo Tammi

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan strategia. työversio 4.9.2012

Tieto- ja viestintätekniikan strategia. työversio 4.9.2012 Tieto ja viestintätekniikan strategia työversio 4.9.2012 Prosessi verkossa: http://enorssitvt.wikispaces.com/ Mikko Horila Jari Sjölund Ari Myllyviita Jani Kiviharju Pentti Mankinen Tuomo Tammi 1. Visio

Lisätiedot

Digikansalaiseksi Olarin lukiossa

Digikansalaiseksi Olarin lukiossa Digikansalaiseksi Olarin lukiossa Olarin lukion ipad-ryhmä 2015 Kuvat: Helmi Hytti Hyvä Olarin lukion 1. vuosikurssin opiskelija ja opiskelijan huoltaja Tieto- ja viestintätekniikka on olennainen osa nykylukiolaisen

Lisätiedot

pman työversio 26.8.2012

pman työversio 26.8.2012 pman työversio 26.8.2012 Prosessi verkossa: http://enorssi-tvt.wikispaces.com/ Mikko Horila Jari Sjölund Ari Myllyviita Jani Kiviharju Pentti Mankinen Tuomo Tammi 1. Visio ja tavoitteet Harjoittelukoulut

Lisätiedot

Prosessi verkossa: http://enorssi-tvt.wikispaces.com/

Prosessi verkossa: http://enorssi-tvt.wikispaces.com/ työversio 31.8.2012 Prosessi verkossa: http://enorssi-tvt.wikispaces.com/ Mikko Horila Jari Sjölund Ari Myllyviita Jani Kiviharju Pentti Mankinen Tuomo Tammi 1. Visio ja tavoitteet Harjoittelukoulut ovat

Lisätiedot

Koulu 3.0. Sosiaalisen median hyödyntäminen perusopetuksessa

Koulu 3.0. Sosiaalisen median hyödyntäminen perusopetuksessa Koulu 3.0 Sosiaalisen median hyödyntäminen perusopetuksessa Tavoitteet Keskeisenä tavoitteena on etsiä ja löytää pedagogisesti perusteltuja ratkaisuja sosiaalisen median välineiden ja ohjelmistojen hyödyntämiseen

Lisätiedot

Turun normaalikoulun TVT-suunnitelma

Turun normaalikoulun TVT-suunnitelma Versio 1.0 20.5.2008 Turun normaalikoulun TVT-suunnitelma Koulun strategiaan pohjautuen vuosille 2008-2012 08 Turun normaalikoulun TVT-suunnitelma koulun strategian pohjalta vuosille 2008-2012 Tässä tiedostossa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/9 22.03.2016

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/9 22.03.2016 Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) 9 Helsingin kaupungin opetuksen digitalisaatio-ohjelma vuosille 2016-2019 (koulutuksen ja oppimisen digistrategia) HEL 2016-003192 T 12 00 00 Esitysehdotus Esittelijän

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka opettajan arjessa. Espoon kaupunki, suomenkielinen opetus

Tieto- ja viestintätekniikka opettajan arjessa. Espoon kaupunki, suomenkielinen opetus Tieto- ja viestintätekniikka opettajan arjessa Espoon kaupunki, suomenkielinen opetus Puheenvuorojen aiheet Kansalliset tavoitteet ja tilanne Espoossa Sosiaalinen media oppimisessa Kodin ja koulun yhteistyö

Lisätiedot

Hanna Holopaisen ym. valtuustoaloite mobiililaitteiden käytön vaikutuksista peruskoulujen ja lukioiden opetuksessa

Hanna Holopaisen ym. valtuustoaloite mobiililaitteiden käytön vaikutuksista peruskoulujen ja lukioiden opetuksessa Kaupunginhallitus 520 01.12.2014 Kaupunginvaltuusto 119 08.12.2014 Hanna Holopaisen ym. valtuustoaloite mobiililaitteiden käytön vaikutuksista peruskoulujen ja lukioiden opetuksessa 1155/00.02.04.00/2014

Lisätiedot

Pihlavan koulun tietostrategia 2008

Pihlavan koulun tietostrategia 2008 Pihlavan koulun tietostrategia 2008 1 PIHLAVAN KOULUN TIETOSTRATEGIA 2008 Pihlavan koulussa on toukokuussa 2008 1-6 luokan oppilaita 185 sekä yksi esiopetusluokka. VISIO: Yhtenäinen ja toimiva informaatioteknologia

Lisätiedot

KOHTI UUTTA OPPIMISTA - VANTAAN TABLETTI-HANKINTA JA SEN HYÖDYNTÄMINEN OPPIMISESSA

KOHTI UUTTA OPPIMISTA - VANTAAN TABLETTI-HANKINTA JA SEN HYÖDYNTÄMINEN OPPIMISESSA KOHTI UUTTA OPPIMISTA - VANTAAN TABLETTI-HANKINTA JA SEN HYÖDYNTÄMINEN OPPIMISESSA Perusopetuksen johtaja Ilkka Kalo & kehittämispäällikkö Paula Järnefelt Tulevaisuuden koulu 16.4.2015 Tällä hetkellä Vantaalla

Lisätiedot

Kaikki vastaajat (N=81) 40 33 30. Kotimäki Piikkiö Piispanlähde Valkeavuori

Kaikki vastaajat (N=81) 40 33 30. Kotimäki Piikkiö Piispanlähde Valkeavuori Kaikki vastaajat (N=81) 40 33 30 N 20 10 16 20 12 0 Kotimäki Piikkiö Piispanlähde Valkeavuori 22% 19% Kielet (myös äidinkielen opettajat) Reaaliaineet Taito ja taideaineet Opettajat jakautuivat hyvin tasaisesti

Lisätiedot

ehipsu Jyväskylässä Merja Hautakangas Teijo Paananen päiväkodin johtajat ehipsu- koordinaattorit

ehipsu Jyväskylässä Merja Hautakangas Teijo Paananen päiväkodin johtajat ehipsu- koordinaattorit ehipsu Jyväskylässä Merja Hautakangas Teijo Paananen päiväkodin johtajat ehipsu- koordinaattorit ehipsu hanke ehipsu eskarin tulevaisuusnäyttö - hanke vuosina 2013-2014 OPH:n rahoitus laitehankintoihin

Lisätiedot

Sähköiset oppimateriaalit osana opetusta

Sähköiset oppimateriaalit osana opetusta Tutkimus opettajien odotuksista ja asenteista: Sähköiset oppimateriaalit osana opetusta #digikoulu Tutkimuksen taustaa Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää peruskoulun ja lukion opettajien odotuksia ja

Lisätiedot

Nilsiän yhtenäiskoulu Heikki Kinnunen 13.12.11

Nilsiän yhtenäiskoulu Heikki Kinnunen 13.12.11 Nilsiän yhtenäiskoulu Heikki Kinnunen 13.12.11 Laatukriteerit tai -toiminta perustuvat tieteelliseen tietoon, kokemusperäiseen tietoon (hyviä käytäntöjä) tai toimielimen määrittelemään tahtotilaan. Perusopetuksessa

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTTÖ JA SUKUPUOLI. Ella Kiesi Opetushallitus

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTTÖ JA SUKUPUOLI. Ella Kiesi Opetushallitus TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTTÖ JA SUKUPUOLI Ella Kiesi Opetushallitus Tieto ja viestintätekniikkataidot kouluissa Valtakunnalliset opetussuunnitelmien perusteet lähtökohtana Tieto- ja viestintätekniikalla

Lisätiedot

Hanna Holopaisen ym. valtuustoaloite mobiililaitteiden käytön vaikutuksista peruskoulujen ja lukioiden opetuksessa

Hanna Holopaisen ym. valtuustoaloite mobiililaitteiden käytön vaikutuksista peruskoulujen ja lukioiden opetuksessa Kasvatus- ja opetuslautakunta 88 17.11.2014 Hanna Holopaisen ym. valtuustoaloite mobiililaitteiden käytön vaikutuksista peruskoulujen ja lukioiden opetuksessa 1155/00.02.04.00/2014 KOLA 88 Valmistelija/lisätiedot:

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

TeknoEmo-malli pähkinänkuoressa 2012 TEKNOEM. Musiikkiteknologian opetus ja musiikkiteknologinen oppimisympäristö

TeknoEmo-malli pähkinänkuoressa 2012 TEKNOEM. Musiikkiteknologian opetus ja musiikkiteknologinen oppimisympäristö TeknoEmo-malli pähkinänkuoressa 2012 Musiikkiteknologian opetus ja musiikkiteknologinen oppimisympäristö TeknoEmo www.teknoemo.blogspot.fi OPH:n Oppimisympäristöjen kehittämishanke Laitteet ja ohjelmistot

Lisätiedot

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä JOPO Joustava perusopetus 1/2 Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä Uudenmaankatu 17 Rehtori Janne Peräsalmi 05800 Hyvinkää Vehkojan koulu 0400-756276 janne.peräsalmi@hyvinkää.fi

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN KÄYTTÖ EUROOPASSA JA SUOMESSA ja vähän ops:sta myös. Opetusneuvos Jukka Tulivuori HYOL:n syyspäivät 27.10.

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN KÄYTTÖ EUROOPASSA JA SUOMESSA ja vähän ops:sta myös. Opetusneuvos Jukka Tulivuori HYOL:n syyspäivät 27.10. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN KÄYTTÖ EUROOPASSA JA SUOMESSA ja vähän ops:sta myös Opetusneuvos Jukka Tulivuori HYOL:n syyspäivät 27.10.2013 Tieto- ja viestintätekniikka Euroopan kouluissa ja Suomessa Mitä

Lisätiedot

TVA LOMAKKEET SELITYKSINEEN 2015

TVA LOMAKKEET SELITYKSINEEN 2015 TVA LOMAKKEET SELITYKSINEEN 2015 TVA-LOMAKKEET JA NIIDEN KÄYTTÖ 2015 Tämän vuoden TVA-lomakkeissa on vain pieniä muutoksia. Lomakkeiden lisäksi niistä on kirjoitettu tarkennukset erilliselle lomakkeelle.

Lisätiedot

Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014

Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014 Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014 Kurt Torsell Kartoituksen toteutus Suomen Kuntaliitto toteutti syksyllä 2013 ensimmäistä kertaa kouluille suunnatun

Lisätiedot

Etäopetuksen monet muodot

Etäopetuksen monet muodot Etäopetuksen monet muodot Erikoistutkija Minna Nummenmaa Professori Erno Leh8nen Turun yliopisto Oppimistutkimuksen keskus Ope=ajankoulutuslaitos #itkfoorumi205 www.etaopetus.fi minna.nummenmaa@utu.fi

Lisätiedot

Rajakylän koulun tietostrategia. Periaatteet

Rajakylän koulun tietostrategia. Periaatteet Rajakylän koulun tietostrategia Periaatteet Oulun opetustoimen tietostrategian mukaan jokaisella on oikeus ajanmukaiseen oppimisympäristöön. Tieto- ja viestintäteknologiaa tulee käyttää kaikissa oppiaineissa

Lisätiedot

Isoverstaan didaktiset kärjet levitykseen -hanke. Päätösseminaari

Isoverstaan didaktiset kärjet levitykseen -hanke. Päätösseminaari Isoverstaan didaktiset kärjet levitykseen -hanke Päätösseminaari 21.1.2016 1 2 Opettajien osaamiskartoitus 2015 Isoverstaan didaktiset kärjet levitykseen -hanke 3 Osaamiskartoitus 2014 ja 2015 2014: Didaktiset

Lisätiedot

Koulutuksen sähköisten palveluiden kehittäminen kuntien ja valtion yhteistyönä. Tuula Haatainen, varatoimitusjohtaja

Koulutuksen sähköisten palveluiden kehittäminen kuntien ja valtion yhteistyönä. Tuula Haatainen, varatoimitusjohtaja Koulutuksen sähköisten palveluiden kehittäminen kuntien ja valtion yhteistyönä Tuula Haatainen, varatoimitusjohtaja Yhteinen tahtotila oppilaat hallitsevat tieto- ja viestintätekniikkaa teknologia on läsnä

Lisätiedot

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu?

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Oppimispäiväkirjablogi Hannu Hämäläinen oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Parhaimmillaan oppimispäiväkirja toimii oppilaan oppimisen arvioinnin työkaluna. Pahimmillaan se tekee

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia työkappale 20.5.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Tieto- ja viestintätekniikka oppimisessa... 1 2 KPEDUn tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

Päiväharjun koulu. Elämäntaitojen yksikkö. Jyväskylän kaupungin eritysopetuksen kehittämishanke

Päiväharjun koulu. Elämäntaitojen yksikkö. Jyväskylän kaupungin eritysopetuksen kehittämishanke Päiväharjun koulu Elämäntaitojen yksikkö Jyväskylän kaupungin eritysopetuksen kehittämishanke Tarkoituksena tukea nuorta ja hänen perhettään tulevaisuutta koskevissa valinnoissa ja valmentaa nuorta mahdollisimman

Lisätiedot

eops ja TVT-taidot perusopetuksen tulevassa opetussuunnitelmassa

eops ja TVT-taidot perusopetuksen tulevassa opetussuunnitelmassa eops ja TVT-taidot perusopetuksen tulevassa opetussuunnitelmassa Jari Halonen, KL tvt-koordinaattori eops3.0 hankevastaava jari.halonen@ylojarvi.fi Jari Halonen 1 1. Ops muuttuu, muuttuuko koulun kulttuuri

Lisätiedot

Opetustoimen tietostrategia

Opetustoimen tietostrategia Opetustoimen tietostrategia Oulun opetustoimessa jokaisella on oikeus ajanmukaisiin oppimisympäristöihin. Oulun opetustoimessa hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa kaikissa oppiaineissa ja koulujen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Kaupunginhallitus 16.03.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Kaupunginhallitus 16.03.2015 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 16.03.2015 Sivu 1 / 1 4415/02.08.00/2014 102 Valtuustoaloite koululaisten taulutietokoneiden hankintaedellytysten selvittämisestä (Kvasia) Valmistelijat / lisätiedot: Asko Lippo, puh.

Lisätiedot

LIITE 2. PERUSOPETUKSEN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN NYKYTILANNE JA OPETTAJIEN VALMIUDET RAPORTTIIN LIITTYVIÄ TAULUKOITA JA KUVIOITA

LIITE 2. PERUSOPETUKSEN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN NYKYTILANNE JA OPETTAJIEN VALMIUDET RAPORTTIIN LIITTYVIÄ TAULUKOITA JA KUVIOITA LIITE 2. PERUSOPETUKSEN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN NYKYTILANNE JA OPETTAJIEN VALMIUDET RAPORTTIIN LIITTYVIÄ TAULUKOITA JA KUVIOITA Toukokuu 2016 Valtioneuvoston selvitysja tutkimustoiminnan julkaisusarja 18/2016

Lisätiedot

Opettajan TVT-työkalupakki. Tampereen seudun TVT-portaali Tampereen seudun TVT-suunnitelma Koulun e-valmiustasot Opettajien osaamistasot

Opettajan TVT-työkalupakki. Tampereen seudun TVT-portaali Tampereen seudun TVT-suunnitelma Koulun e-valmiustasot Opettajien osaamistasot Opettajan TVT-työkalupakki Tampereen seudun TVT-portaali Tampereen seudun TVT-suunnitelma Koulun e-valmiustasot Opettajien osaamistasot Opettaja TVT-työkalupakki tvt.tampereenseutu.fi TVT-koulutustarjonta

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

Tervetuloa! Arjen tietoyhteiskuntahanke Koulumestarin koulussa

Tervetuloa! Arjen tietoyhteiskuntahanke Koulumestarin koulussa Tervetuloa! Arjen tietoyhteiskuntahanke Koulumestarin koulussa 1 Arjen tietoyhteiskunta hanke Liikenne- ja viestintäministeriön, opetusministeriön ja Opetushallituksen yhteinen hanke vuosina 2008-2010

Lisätiedot

23.9.2013 Aki Puustinen / Muuramen lukio

23.9.2013 Aki Puustinen / Muuramen lukio MAOL syyskoulutuspäivät 5.10.2013 Ipadit opetuksessa ja johtamisessa Aki Puustinen FM (historia, yhteiskuntaoppi ja yrittäjyys) Muuramen lukion rehtori Tiimitehdas Oy toimitusjohtaja Y-love Yrittäjyyslukioverkoston

Lisätiedot

1. YKSIKKÖTASON TOIMENPITEET Yksikön kirjaa oman suunnitelman osana yksikön toimintasuunnitelmaa

1. YKSIKKÖTASON TOIMENPITEET Yksikön kirjaa oman suunnitelman osana yksikön toimintasuunnitelmaa TVT-SUUNNITELMA ORIVEDEN KAUPUNKI VARHAISKASVATUS SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. VISIO 3. TAVOITTEET JA TOTEUTTAMINEN 4. INFRASTUKTUURI JA LAITEHANKINNAT 5. VERKKOPALVELUT JA OHJELMISTOT 6. PEDAGOGISET

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (1-6 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (1-6 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS 1/4 Koulu: Yhteisön osaamisen kehittäminen Tämä kysely on työyhteisön työkalu osaamisen kehittämistarpeiden yksilöimiseen työyhteisön tasolla ja kouluttautumisen yhteisölliseen suunnitteluun. Valtakunnallisen

Lisätiedot

SOME opetuskäytössä blogin käyttö opetuksessa

SOME opetuskäytössä blogin käyttö opetuksessa SOME opetuskäytössä blogin käyttö opetuksessa TIES462 Virtuaaliset oppimisympäristöt-kurssi Sanna Kainulainen 2014 Miksi tämä aihe? SOMEn käyttö on yleistynyt Miksi SOMEn käyttö kouluissa ja oppilaitoksissa

Lisätiedot

OPETUKSEN SUUNNITTELU JA TVT Mistä työvälineet ja oikea lähestymistapa tarkoituksenmukaiseen tekemiseen? Done. Differently.

OPETUKSEN SUUNNITTELU JA TVT Mistä työvälineet ja oikea lähestymistapa tarkoituksenmukaiseen tekemiseen? Done. Differently. OPETUKSEN SUUNNITTELU JA TVT Mistä työvälineet ja oikea lähestymistapa tarkoituksenmukaiseen tekemiseen? Aamun ensimmäinen ajatus oli klo 06.30 EDUCA VIRHE!!? Datafisher Oy E-learning Teknologia ja Oppiminen

Lisätiedot

Naantalin kaupungin yleissivistävän koulutuksen TVT-strategia. Koulutuslautakunta 8.12.2015

Naantalin kaupungin yleissivistävän koulutuksen TVT-strategia. Koulutuslautakunta 8.12.2015 Naantalin kaupungin yleissivistävän koulutuksen TVT-strategia Koulutuslautakunta 8.12.2015 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Visio... 1 3 Nykytilanne ja tulevaisuuden haasteet... 1 3.1 Esiopetus...

Lisätiedot

(Acerin) Windows 8 tabletti henkilöstön työkäytössä Koonnut Hanna Frilander, Mobiilit ohjaajat hanke 9.1.2014

(Acerin) Windows 8 tabletti henkilöstön työkäytössä Koonnut Hanna Frilander, Mobiilit ohjaajat hanke 9.1.2014 (Acerin) Windows 8 tabletti henkilöstön työkäytössä Koonnut Hanna Frilander, Mobiilit ohjaajat hanke 9.1.2014 Tähän dokumenttiin on koottu kokemuksia Acer Iconia W511 NT.L0NED.001 tabletin käytöstä henkilöstön

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Opetushenkilöstö Punkaharju

Opetushenkilöstö Punkaharju Opetuksen arviointi Sivistysltk 18.6.2012 20 Kevät 2012 Opetushenkilöstö Punkaharju Koulu (Punkaharju) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kulennoisten koulu Punkasalmen koulu Särkilahden koulu Koulu (Punkaharju)

Lisätiedot

VUOSITTAINEN SUUNNITELMA UTAJÄRVEN KUNTA UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015. Lukuvuosi _2015-2016 R1 21 R2 9 R3 18 R4 4. Yhteensä 52 1/7

VUOSITTAINEN SUUNNITELMA UTAJÄRVEN KUNTA UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015. Lukuvuosi _2015-2016 R1 21 R2 9 R3 18 R4 4. Yhteensä 52 1/7 1/7 UTAJÄRVEN KUNTA Liite UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015 Lukuvuosi _2015-2016 OPETUSSUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN opetustunnit yleisopetus vkt sltk myöntänyt 136 käytössä 136 opiskelijamäärä vuosiluokittain

Lisätiedot

Tule tule hyvä tieto!

Tule tule hyvä tieto! Tule tule hyvä tieto! Jyväskylän kirjastojen ja kaupungin opetuspalvelujen suunnitelma informaatiolukutaidon edistämisestä IV Valtakunnalliset koulukirjastopäivät Kuopiossa 25.-26.4.2012 - Koulukirjastot

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan perusopetuksen TVT-suunnitelma 2013-2016

Mänttä-Vilppulan perusopetuksen TVT-suunnitelma 2013-2016 Mänttä-Vilppulan perusopetuksen TVT-suunnitelma 2013-2016 Sisällysluettelo 1 VISIO...1 2 TAVOITETILA...1 3 NYKYTILAN KUVAUS...1 4 KEHITTÄMISTAVOITTEET 2013-2016...1 4.1 Johtaminen...1 4.2 Sähköisen toimintakulttuurin

Lisätiedot

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 1 3 Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Neuropsykiatrinen valmennus osana kolmiportaista tukea

Neuropsykiatrinen valmennus osana kolmiportaista tukea Neuropsykiatrinen valmennus osana kolmiportaista tukea Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Tavoitteena - vahvistaa esi- ja perusopetuksessa oppilaan oikeutta saada tukea riittävän varhain ja joustavasti

Lisätiedot

NYT PUHUTTAA OMAT LAITTEET OPETUKSESSA. Juho Airola Kerttulin lukio, Turku

NYT PUHUTTAA OMAT LAITTEET OPETUKSESSA. Juho Airola Kerttulin lukio, Turku NYT PUHUTTAA OMAT LAITTEET OPETUKSESSA Juho Airola Kerttulin lukio, Turku Esityksen sisältö * Kerttulin BYOD- malli * Digitaalinen kansalainen - kurssi * Varautuminen sähköisiin YO- kokeisiin Turussa Kerttulin

Lisätiedot

LAITTEET JA OHJELMISTOT OPETUKSESSA - KOORDINOINTIALUE. Koordinointihankkeet: Koulun laitteet ja ohjelmistot tehokäyttöön (Tampere)

LAITTEET JA OHJELMISTOT OPETUKSESSA - KOORDINOINTIALUE. Koordinointihankkeet: Koulun laitteet ja ohjelmistot tehokäyttöön (Tampere) LAITTEET JA OHJELMISTOT OPETUKSESSA - KOORDINOINTIALUE Koordinointihankkeet: Koulun laitteet ja ohjelmistot tehokäyttöön (Tampere) Pedagogisesti kestävät laite- ja ohjelmistoratkaisut opetuksessa (Kaustinen,

Lisätiedot

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi 1 Viitteitä suomalaisen koulutuksen kehitystarpeista Jarkko Hautamäen mukaan suomalaisnuorten oppimistulokset ovat heikentyneet viimeisen kymmenen vuoden aikana merkittävästi (Hautamäki ym. 2013). 2 Viitteitä

Lisätiedot

YHTENÄISKOULUHANKE, VAIKUTUSTEN ARVIOINTIA VAIHTOEHTOJEN 2+ JA UUSI VÄLILLÄ

YHTENÄISKOULUHANKE, VAIKUTUSTEN ARVIOINTIA VAIHTOEHTOJEN 2+ JA UUSI VÄLILLÄ YHTENÄISKOULUHANKE, VAIKUTUSTEN ARVIOINTIA VAIHTOEHTOJEN 2+ JA UUSI VÄLILLÄ Vaikutus Vaihtoehto 2+ (7,4 milj.+0,8 milj. = 8,2 milj.) Vaihtoehto UUSI (9,8 milj.+0,6 milj. = 10,4 milj.) Perusopetuksen vl.

Lisätiedot

KOULUTUSTA, OHJAUSTA JA VERTAISTUKEA OPETUSHENKILÖSTÖLLE

KOULUTUSTA, OHJAUSTA JA VERTAISTUKEA OPETUSHENKILÖSTÖLLE KOULUTUSTA, OHJAUSTA JA VERTAISTUKEA OPETUSHENKILÖSTÖLLE Sisällysluettelo Sisällysluettelo Verkkopetoinfoa!... 3 Miten koulut voivat hyödyntää verkkopetoja... 4 Yhteydenotto... 5 Itäisen alueen verkkopedagogit...

Lisätiedot

Etäopetus Turussa ANTTI HUTTUNEN YHTENÄISKOULUPÄIVÄT 16.9.2011

Etäopetus Turussa ANTTI HUTTUNEN YHTENÄISKOULUPÄIVÄT 16.9.2011 Etäopetus Turussa ANTTI HUTTUNEN YHTENÄISKOULUPÄIVÄT 16.9.2011 Turun VIRTA-hanke V I R T U A A L I S E T A L U E R E S U R S S I T Turun VIRTA-hanke Oppimisympäristöhanke Toiminta-aika 2008-2012 Rahoittajina

Lisätiedot

Helsingin normaalilyseon TVT-strategian toimeenpanosuunnitelma 2012-2016

Helsingin normaalilyseon TVT-strategian toimeenpanosuunnitelma 2012-2016 Helsingin normaalilyseon TVT-strategian toimeenpanosuunnitelma 2012-2016 1. Kehittämiskohteet ja toimenpiteet 1.1 Tarkoituksenmukaiset verkkoyhteydet Helsingin normaalilyseon tämänhetkinen infrastruktuurin

Lisätiedot

Vantaan koulujen ja oppilaitosten langattoman verkon ja kannettavien tietokoneiden käyttöohje

Vantaan koulujen ja oppilaitosten langattoman verkon ja kannettavien tietokoneiden käyttöohje Vantaan kaupunki Tietohallinto marraskuu 2014 Vantaankoulujenjaoppilaitostenlangattomanverkonja kannettavientietokoneidenkäyttöohje Yleistälangattomistaverkoistajaniidenkäyttötarkoituksesta Syksyllä 2014

Lisätiedot

SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013-2014

SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013-2014 SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013-2014 KOULU: Paraistenseudun koulu KEHITTÄMISSUUNNITELMA KEHITTÄMISKERTOMUS 1. JOHTAJUUS Työn kehittämistä tukevat käytänteet Koulun verkostoituminen ja yhteistyö

Lisätiedot

Kasvatuksen ja opetuksen TVT-ohjelma

Kasvatuksen ja opetuksen TVT-ohjelma Kasvatuksen ja opetuksen TVT-ohjelma - lyhennelmä nykytila tavoitellut päämäärät ja suunnitelma siitä, kuinka ne saavutetaan. Forssan kaupungin Sivistys- ja tulevaisuuspalveluiden toimiala NYKYTILANNE

Lisätiedot

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA korostaa ennalta ehkäisevän ja varhaisen tuen merkitystä tehostettu tuki (yleisten tukitoimenpiteiden tehostaminen määrällisesti ja laadullisesti sekä opetuksen järjestäminen

Lisätiedot

TURUN OPETUSHENKILÖSTÖN TVT-OPETUSKÄYTÖN KARTOITUS 2010

TURUN OPETUSHENKILÖSTÖN TVT-OPETUSKÄYTÖN KARTOITUS 2010 TURUN OPETUSHENKILÖSTÖN TVT-OPETUSKÄYTÖN KARTOITUS 2010 Verkkokyselyn yhteenveto Keväällä 2010 toteutettiin Turun opetustoimen TVT-strategian arviointiin liittyvä tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön

Lisätiedot

Arjen tietoyhteiskunta - hanke

Arjen tietoyhteiskunta - hanke Arjen tietoyhteiskunta - hanke 1 Arjen tietoyhteiskunta hanke Liikenne- ja viestintäministeriön, opetusministeriön ja Opetushallituksen yhteinen hanke vuosina 2008-2010 Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämistä

Lisätiedot

OPH hakulomake TVT opetuskäyttöön sekä laite ja tietoverkkohankintoihin

OPH hakulomake TVT opetuskäyttöön sekä laite ja tietoverkkohankintoihin OPH hakulomake TVT opetuskäyttöön sekä laite ja tietoverkkohankintoihin 5555f7c21d0838d3330a8baa Hakijayhteisö Hakijaorganisaation nimi Y tunnus Keiteleen kunta Postiosoite PL 14, Äyräpääntie 2 Postinumero

Lisätiedot

TVT koulun arjessa Tanskan benchmark-vierailu. - Hellerupin koulu, Gentofte toukokuu 2010 http://www.youtube.com/watch?

TVT koulun arjessa Tanskan benchmark-vierailu. - Hellerupin koulu, Gentofte toukokuu 2010 http://www.youtube.com/watch? TVT koulun arjessa Tanskan benchmark-vierailu - Hellerupin koulu, Gentofte toukokuu 2010 http://www.youtube.com/watch?v=phdqwxi2x3i Koulun keskeisimmät toimintaperiaatteet Avoimuus Oppilaiden vastuu omasta

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2015-2016 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

MATO-hankkeen tuloksia

MATO-hankkeen tuloksia MATO-hankkeen tuloksia 2009-2013 Juho Airola Hankkeen haaste Pitkän matematiikan valitsevien lukiolaisten määrä vähenee Opiskelijoilla on käytettävissään paljon tietoteknisiä välineitä, mutta niitä käytetään

Lisätiedot

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot 1) Turvallisuus ja liikkuminen turvallisuus ja liikkuminen: koulupoliisi, liikennekasvatus 1-3 -luokat, pelastautumisharjoitukset, koulun turvallisuusohjeet, Jee Jelppii!

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

ekulkuri Verkko-opetus tukea tarvitsevien oppilaiden apuna

ekulkuri Verkko-opetus tukea tarvitsevien oppilaiden apuna ekulkuri Verkko-opetus tukea tarvitsevien oppilaiden apuna Opetushallituksen oppimisympäristöjen kehittämishanke 2013-2014 Etäkoulu Kulkuri, Turun normaalikoulu ja Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa 1.4 (s 9) Koulun tasaarvosuunnitelma Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa laaditaan erilliseksi liitteeksi.

Lisätiedot

KONVERKKO KONTIOLAHDEN LUKION VERKKOPEDAGOGINEN HANKE 2011 15

KONVERKKO KONTIOLAHDEN LUKION VERKKOPEDAGOGINEN HANKE 2011 15 1 KONVERKKO KONTIOLAHDEN LUKION VERKKOPEDAGOGINEN HANKE 2011 15 Hankkeen tavoitteet: Hankkeen tavoitteena on Opetushallituksen ohjelman ja suunnitelmien ( Koulutuksen tietoyhteiskuntakehittäminen 2020

Lisätiedot

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013 Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2013 Sivistyslautakunta 12.6.2013 Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 2 2 Opetuksen järjestäminen...

Lisätiedot