EJC M10. Käyttöohjeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EJC M10. Käyttöohjeet 05.09 - 51145329 05.09"

Transkriptio

1 EJC M Käyttöohjeet s

2 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty kirjaimin. Jokaisen luvun sivunumerointi alkaa numerosta 1. Sivut on merkitty luvun kirjaimella ja sivunumerolla. Esimerkki: Sivu B 2 on luvun B toinen sivu. Tässä käyttöohjeessa on kuvattu erilaisia ajoneuvotyyppejä. Ajoneuvon käytössä ja huoltotöissä on kiinnitettävä huomiota siihen, että noudatetaan oikeaa ajoneuvotyyppiä vastaavaa kuvausta. F M Z t o Turvaohjeet ja tärkeät selitykset on merkitty seuraavin symbolein: Turvaohjeiden edessä, joita on noudatettava henkilövahinkojen välttämiseksi. Ohjeiden edessä, joita on noudatettava aineellisten vahinkojen välttämiseksi. Ohjeiden ja selitysten edessä. Tarkoittaa vakiovarustusta. Tarkoittaa lisävarustusta. Kehitämme laitteitamme jatkuvasti. Sen vuoksi pidätämme oikeuden muoto-, varustus- ja tekniikkamuutoksiin. Tämän käyttöohjeen sisällön perusteella ei näin ollen voida vaatia tiettyjä laiteominaisuuksia. Tekijänoikeus Tämän käyttöohjeen tekijänoikeus säilyy JUNGHEINRICH AG:llä. Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand Hamburg - SAKSA Puhelin: +49 (0) 40/ FIN

3 0108.FIN

4 Sisällysluettelo A B Määräystenmukainen käyttö Kuvaus 1 Käyttökuvaus... B 1 2 Rakenneryhmät... B 2 3 Tekniset tiedot... B Suorituskykytiedot... B Mitat... B EN-standardit... B Käyttöolosuhteet... B 5 4 Merkintäpaikat ja tyyppikilvet... B Kantavuus... B 7 C Kuljetus ja ensimmäinen käyttöönotto 1 Nosturikuormaus... C 1 2 Kiinnitys kuljetuksen ajaksi... C 1 3 Ensimmäinen käyttöönotto... C 2 4 Trukin liikuttaminen ilman omaa käyttökoneistoa (hätäkäyttö)... C 3 D Akun huolto, lataus ja vaihto 1 Turvallisuusmääräykset rikkihappoa sisältävien akkujen käsittelyyn... D 1 2 Akkutyypit... D 2 3 Akun ottaminen esille... D 2 4 Akun lataus... D 3 5 Akun lataaminen varaaja-asemassa (o)... D 5 6 Akun irrottaminen ja asennus... D 6 7 Akun varaustilan näyttö (t)... D 7 E Käyttö 1 Trukin käyttöä koskevat turvallisuusmääräykset... E 1 2 Hallinta- ja näyttöelementtien kuvaus... E 2 3 Trukin käyttöönotto... E 4 4 Trukilla työskentely... E Ajokäyttöä koskevat turvallisuusmääräykset... E Ajaminen, ohjaaminen, jarruttaminen... E Kuormien nostaminen ja laskeminen... E 9 5 Hätälasku... E Trukin pysäköinti turvallisesti... E 10 I 1

5 6 Ajoparametrit... E 11 7 CANDIS-näyttöyksikkö (o)... E Käyttötuntinäyttö... E Käynnistystesti... E Häiriötilanteet... E 14 F Trukin kunnossapito 1 Käyttöturvallisuus ja ympäristönsuojelu... F 1 2 Kunnossapitoa koskevat turvallisuusmääräykset... F 1 3 Huolto ja tarkastukset... F 3 4 Huoltotaulukko... F 4 5 Voitelukaavio... F Käyttöaineet... F 7 6 Huolto-ohjeet... F Trukin valmistelu huolto- ja kunnossapitotöitä varten... F Etuosan kuomun poistaminen... F Käyttökoneiston suojuksen poistaminen... F Hydrauliöljyn määrän tarkistaminen... F Sulakkeiden tarkistaminen... F Uudelleenkäyttöönotto... F 11 7 Trukin seisottaminen... F Toimenpiteet ennen seisottamista... F Toimenpiteet seisottamisen aikana... F Uudelleenkäyttöönotto seisottamisen jälkeen... F 12 8 Turvallisuustarkastus määräajoin ja epätavallisten tapahtumien jälkeen... F 12 9 Lopullinen käytöstä poistaminen ja hävittäminen... F 12 I 2

6 Liite JH-ajoakun käyttöohje Z Tämä käyttöohje koskee vain Jungheinrich-merkkisiä akkutyyppejä. Käytettäessä muita merkkejä on huomioitava valmistajan käyttöohjeet FIN 1

7 FIN

8 A Z Määräystenmukainen käyttö VDMA:n ohjeet trukkien määräysten- ja sääntöjenmukaisesta käytöstä sisältyvät laitteen toimituslaajuuteen. Ne ovat osa tätä käyttöohjetta, ja niitä on ehdottomasti noudatettava. Kansalliset määräykset ovat voimassa rajoituksetta. Tässä käyttöohjeessa kuvattu ajoneuvo on kuormien nostoon ja kuljettamiseen tarkoitettu trukki. Sitä on käytettävä, ohjattava ja huollettava tämän käyttöohjeen mukaisesti. Muunlainen käyttö ei ole tarkoituksenmukaista, ja se voi johtaa henkilöiden, trukin tai esineiden vahingoittumiseen. Erityisesti on vältettävä liian raskaiden ja toispuoleisten kuormien nostamisen aiheuttamaa ylikuormitusta. Laitteeseen kiinnitetyn tyyppikilven tai kuormakaavion osoittamaa suurinta sallittua kuormitusta on noudatettava. Trukkia ei saa käyttää palo- tai räjähdysvaarallisissa paikoissa eikä korroosiolle altistavissa tai erittäin pölyisissä paikoissa. M Laitteen haltijan velvollisuudet: Tässä käyttöohjeessa laitteen haltijalla tarkoitetaan sitä luonnollista tai juridista henkilöä, joka käyttää trukkia tai jonka toimeksiannosta sitä käytetään. Erikoistapauksissa (esim. leasing, vuokraus) laitteen haltijana pidetään henkilöä, jolla trukin omistajan ja käyttäjän välisen sopimuksen perusteella on laitteen haltijan velvollisuuksia vastaavat velvollisuudet. Laitteen haltijan on huolehdittava siitä, että trukkia käytetään vain tarkoituksenmukaisesti ja että kaikenlaisilta käyttäjän tai ulkopuolisten henkeä tai terveyttä uhkaavilta vaaroilta vältytään. Lisäksi on huolehdittava siitä, että tapaturmien torjuntamääräyksiä ja muita turvallisuusteknisiä säädöksiä sekä käyttö-, huolto- ja kunnossapito-ohjeita noudatetaan. Laitteen haltijan on huolehdittava siitä, että kaikki laitteen käyttäjät ovat lukeneet tämän käyttöohjeen ja ymmärtäneet sen sisällön. Valmistajan takuu ei ole voimassa, jos tätä käyttöohjetta ei noudateta. Takuu raukeaa myös, jos asiakas tai kolmas osapuoli on ilman valmistajan asiakaspalvelun lupaa suorittanut laitetta koskevia epäasianmukaisia töitä. Lisäosien liittäminen: Sellaisten lisälaitteistojen liittäminen tai asentaminen, jotka vaikuttavat trukin toimintoihin tai täydentävät niitä, on sallittu ainoastaan valmistajan kirjallisella luvalla. Tarvittaessa on hankittava myös paikallisten viranomaisten lupa. Viranomaisilta saatu lupa ei kuitenkaan korvaa valmistajan lupaa FIN A 1

9 A FIN

10 B Kuvaus 1 Käyttökuvaus EJC M10 on sähkökäyttöinen nelipyöräinen haarukkanostovaunu ohjatulla vetopyörällä. Laite on tarkoitettu käytettäväksi tasaisella alustalla lavalle kuormattujen tavaroiden nostamiseen ja kuljettamiseen. Sillä voi kuljettaa avopohjaisia kuormalavoja tai rullavaunuja. Nimelliskantavuus löytyy tyyppikilvestä. Nostokorkeutta ja kuorman painopisteen etäisyyttä koskeva kantavuus ilmoitetaan kantavuuskilvessä. B 1

11 2 Rakenneryhmät Kohta EJC M10 Kuvaus 1 t Virtalukko t Akun varaustilan näyttö 2 o CANDIS-näyttöyksikkö 3 t Ohjausaisa ja aisan pää 4 t Järjestelyajopainike 5 t Ajosäädin 6 t Törmäysturvapainike 7 t Masto 8 t Suojalevy/lisäsuojalevy 9 t Akkukotelon kuomu 10 t Akkupistoke (hätäpysäytys) 11 t Nostolaite 12 t Etuosan kuomu 13 t Tukipyörä 14 t Ajoelektroniikka ja varaaja 15 t Vetopyörä t = vakiovaruste o = lisävaruste B 2

12 3 Tekniset tiedot Z VDI standardin mukainen selvitys teknisistä tiedoista. Oikeus teknisiin muutoksiin ja täydennyksiin pidätetään. 3.1 Suorituskykytiedot 3.2 Mitat Kuvaus EJC M10 Q Nimelliskantavuus 1000 kg C Kuorman painopisteen etäisyys 600 mm haarukan vakiopituudella Ajonopeus 4,2 / 5,0 km/h nimelliskuorman kanssa / ilman kuormaa Noston nostonopeus 8,5 / 12 cm/s nimelliskuorman kanssa / ilman kuormaa Laskunopeus 11 / 11 cm/s nimelliskuorman kanssa / ilman kuormaa Enimmäisnousukyky (5 min.) kuorman kanssa / ilman kuormaa 8 % Kuvaus EJC M10 h1 Rakennekorkeus 1950 mm h2 Vapaanosto 100 mm h3 Nosto 2900 mm h4 Korkeus masto ulosajettuna 3373 mm h13 Kuormahaarukka alhaalla 90 mm h14 Aisan korkeus ajoasennossa väh./enint. 820/1310 mm y Akseliväli 1171 mm l1 Kokonaispituus 1787 mm l2 Pituus ml. haarukanselkä 637 mm B Leveys 800 mm b5 Haarukan ulkoleveys 560 mm m2 Maavara 30 mm Ast Työkäytävän leveys 2096 mm 800 x pitkittäin Ast Työkäytävän leveys800 x pitkittäin (VDI:n 2234 mm mukaan) Wa Kääntösäde järjestelyajossa (aisa yläasennossa) 1383 mm B 3

13 h 4 h 3 h 1 h 2 c h 14 Q h 13 s l l 2 l 1 y m2 b 5 B W a A st B 4

14 3.3 EN-standardit Jatkuva äänenpainetaso: 70 db(a) Z EN 12053:n mukaan, yhdenmukainen ISO 4871:n kanssa. Jatkuva äänenpainetaso on standardin määräysten mukaan mitattu arvo, jossa otetaan huomioon äänenpainetaso ajon, noston ja tyhjäkäynnin aikana. Äänenpainetaso mitataan kuljettajan korvan kohdalta. Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) Z Valmistaja vahvistaa sähkömagneettisten häiriöpäästöjen ja häiriönkestävyyden raja-arvojen noudattamisen sekä sähköstaattisen purkaustarkastuksen suorittamisen standardin EN 12895:n ja siinä mainittujen määräysten mukaisesti. Sähkö- ja elektroniikkaosia ja niiden järjestystä saa muuttaa vain valmistajan kirjallisella luvalla. 3.4 Käyttöolosuhteet Z Ympäristön lämpötila - käytön aikana 5 C 40 C Jos trukkia käytetään jatkuvasti alle 5 C:n lämpötilassa, kylmävarastossa tai äärimmäisen vaihtelevissa lämpötila- tai kosteusolosuhteissa, vaaditaan erikoisvarustus ja erillinen käyttölupa. B 5

15 4 Merkintäpaikat ja tyyppikilvet Kohta Kuvaus 16 Kantavuus 17 Tyyppikilpi 18 Kiinnityskohta nosturikuormausta varten 19 Älä työnnä kättäsi maston läpi -kieltomerkki 20 Älä mene kuormanottolaitteen alle -kieltomerkki 21 Akun tyyppikilpi 22 Sarjanumero 23 Trukin kuvaus 24 Henkilökuljetus kielletty -kieltomerkki 25 Tarkastuslaatta (o) B 6

16 4.1 Tyyppikilpi Z Kohta Kuvaus Kohta Kuvaus 26 Tyyppi 32 Valmistajan logo 27 Sarjanumero 33 Akun vähimmäis-/enimmäispaino (kg) 28 Nimelliskantavuus (kg) 34 Käyttöteho (kw) 29 Akun jännite (V) 35 Kuorman painopisteen etäisyys (mm) 30 Tyhjäpaino ilman akkua 36 Valmistusvuosi 31 Valmistaja 37 Lisävaruste Trukkiin tai varaosatilauksiin liittyvissä kysymyksissä on mainittava sarjanumero (26). 4.2 Kantavuus Nostokorkeutta ja kuorman painopisteen etäisyyttä koskevat kantavuusarvot on F ilmoitettu kantavuuskilvessä (16). Käytettävän maston mukaan trukissa on jompikumpi seuraavista kantavuuskilvistä (16a/16b) (kuvat ovat esimerkinomaisia): 16a Viereinen kantavuuskilpi (16a) ilmoittaa kaaviomuodossa kantavuuden Q (kg) erilaisten kuorman painopisteiden D (mm) mukaan. Alla oleva kilpi (16b) ilmoittaa kantavuuden Q (kg) taulukkomuodossa kuorman painopisteen etäisyyden D (mm) ja nostokorkeuden H (mm) mukaan. 16b -Nr. Serien-Nr Hmm Qkg Dmm Sisämastoon ja alempaan poikkipalkkiin merkityt nuolet (38 ja 39) osoittavat kuljettajalle, milloin kantavuuskilvessä (16) ilmoitettu nostokorkeuden raja on saavutettu. B 7

17 B 8

18 C Kuljetus ja ensimmäinen käyttöönotto 1 Nosturikuormaus F Z Käytä vain nostovälineitä, joiden kantavuus on riittävä (lastauspaino, ks. ajoneuvon tyyppikilpi). Mastossa on kiinnityskohdat (1) ajoneuvon nosturikuormausta varten (ZZ-mastossa keskellä). M Pysäköi trukki turvallisesti (ks. luku E). Kiinnitä nostovälineet kiinnityskohtiin (1) (ZZ -nostolaitteessa keskellä). Kiinnitä nostovälineet kiinnityspisteisiin niin, etteivät ne missään tapauksessa pääse luistamaan! Nostovälineet on kiinnitettävä siten, että ne eivät nostettaessa kosketa liitettyjä rakenneosia. 1 2 Kiinnitys kuljetuksen ajaksi F Kun trukkia kuljetetaan kuorma-autossa tai perävaunussa, se on kiinnitettävä asianmukaisesti köysillä. Kuorma-autossa tai perävaunussa on oltava kiinnitysrenkaat. Z Trukin kiinnittämiseksi kiinnitä kuljetusliina trukkiin ja kiinnitysrenkaisiin. Kiristä kuljetusliina kiristyslaitteella. Kuormauksen saavat suorittaa vain tehtävään koulutetut ammattilaiset VDI 2700:n ja VDI 2703:n suositusten mukaan. Kuormauksen turvallisuustoimenpiteiden oikea mitoitus ja toteutus on määriteltävä erikseen jokaisessa yksittäistapauksessa. C 1

19 3 Ensimmäinen käyttöönotto M F Aja trukkia vain akkuvirralla! Tasasuunnattu vaihtovirta vaurioittaa ajoneuvon elektroniikkaosia. Akkuun yhdistettävät kaapelit (hinauskaapeli) saavat olla enintään 6 metriä pitkiä. Kuormien nosto on kielletty silloin, kun trukkia käytetään hinauskaapelin ja ulkopuolisen akun välityksellä. Seuraavat toimenpiteet on suoritettava trukin saattamiseksi käyttövalmiiksi toimituksen tai kuljetuksen jälkeen: Z Tarkista laitteiston täydellisyys ja kunto. Asenna tarvittaessa akku, älä vaurioita akkukaapelia (ks. luku D). Lataa akku (ks. luku D). Tarkista tarvittaessa näyttöyksikön ja akkuparametrien säätöjen yhdenpitävyys akkutyypin kanssa (ks. luku D). Ota ajoneuvo käyttöön ohjeiden mukaisesti (ks. luku E). Ajoneuvon seisottamisen jälkeen pyörien kulkupinnat voivat olla litistyneet. Litistymät häviävät lyhyen ajon jälkeen. C 2

20 4 Trukin liikuttaminen ilman omaa käyttökoneistoa (hätäkäyttö) F Tämä käyttötapa on kielletty kaltevilla pinnoilla. Jos trukkia on vielä liikutettava ajokäyttöön vaikuttavan häiriön ilmenemisen jälkeen, menettele seuraavasti: F Kytke pääkytkin asentoon AUS. Kierrä avain virtalukossa asentoon AUS (0) ja poista avain virtalukosta. Varmista, että ajoneuvo pysyy paikoillaan. Poista etuosan kuomu (2) (ks. luku F). Poista käyttökoneiston oikea suojus (3) (ks. luku F). Vedä kiinnityslaatta ylös ruuvaamalla kaksi M 5 -ruuvia (4, vähintään 35 mm pitkiä) sisään vasteeseen asti. Jarru vapautuu ja trukkia voi liikuttaa. Palauta jarrujärjestelmä määränpäässä alkuperäiseen tilaansa! Trukkia ei koskaan saa pysäköidä jarru vapautettuna. Kierrä ruuvit (4) jälleen ulos. Näin jarrutusvalmius on taas olemassa C 3

21 C 4

22 D Akun huolto, lataus ja vaihto 1 Turvallisuusmääräykset rikkihappoa sisältävien akkujen käsittelyyn Ennen kaikkia akkuja koskevia töitä trukki on pysäköitävä turvallisesti (ks. luku E). Huoltohenkilöstö: Vain tehtävään koulutettu henkilöstö saa ladata, huoltaa ja vaihtaa akkuja. Töiden suorituksessa on noudatettava tätä käyttöohjetta ja akun/ latausaseman valmistajan määräyksiä. Paloturvallisuustoimenpiteet: Akkuja käsiteltäessä tupakointi ja avotulen käyttö on kielletty. Ladattavan trukin läheisyydessä ei vähintään 2 metrin etäisyydellä saa olla helposti syttyviä aineita tai kipinää muodostavia käyttöaineita. Tilan on oltava tuuletettu. Sammutusvälineiden on oltava käyttövalmiina. Akun huolto: Akkukennojen kannet on pidettävä kuivina ja puhtaina. Liittimien ja kaapelikenkien on oltava puhtaita, kevyesti naparasvalla voideltuja ja kunnolla kiinnitettyjä. Akut, joiden napoja ei ole eristetty, on peitettävä liukumattomalla eristysmatolla. M F M F Akun hävittäminen: Akkuja hävitettäessä on aina noudatettava kansallisia ympäristömääräyksiä ja jätemääräyksiä. Valmistajan antamia hävittämisohjeita on ehdottomasti noudatettava. Ennen akkukotelon kannen sulkemista on varmistettava, ettei akkukaapeli pääse vahingoittumaan. Akut sisältävät liuenneita happoja, jotka ovat myrkyllisiä ja syövyttäviä. Siksi kaikessa akkujen käsittelyssä on käytettävä suojavaatetusta ja suojalaseja. Vältä ehdottomasti kosketusta akkuhapon kanssa. Jos happoa kuitenkin vahingossa pääsee vaatteille, iholle tai silmiin, kyseinen kohta on välittömästi huuhdeltava runsaalla puhtaalla vedellä. Jos happoa on päässyt iholle tai silmiin, on lisäksi käännyttävä lääkärin puoleen. Läikkynyt akkuhappo on neutralisoitava välittömästi. Akkuja saa käyttää vain akkuteline suljettuna. Akun painolla ja mitoilla on merkittävä vaikutus trukin käyttöturvallisuuteen. Akkuvarustuksen saa vaihtaa vain valmistajan luvalla. D 1

23 2 Akkutyypit M Akun paino ilmoitetaan sen tyyppikilvessä. Akun vaihdon ja asennuksen yhteydessä on varmistettava, että akku on tukevasti paikoillaan trukin akkutilassa. Seuraavassa taulukossa esitetään kapasiteettitietojen kera vakiovarusteeksi tarkoitetut yhdistelmät: EJC M10 Akku 2 PzB 110 Ah 3 Akun ottaminen esille F Z Pysäköi trukki turvallisesti (ks. luku E). Irrota akkupistoke (1). Taita akkukotelon kuomu (2) ylös. Kuomua taittaessasi varmista, että kuomun lukitusmekanismi toimii. Jos vaihdat akun, irrota akkukotelon kuomu. 2 1 D 2

24 4 Akun lataus F F Z M Kiinteää varaajaa ei saa avata. Verkkokaapelia ei saa vaurioittaa. Akun ja varaajan valmistajien turvallisuusmääräyksiä on ehdottomasti noudatettava. Varaajan verkkokaapeli sijaitsee akkutilan verkkokaapelipidikkeessä. Latauksen aikana akun lämpötila kohoaa n. 10 C. Akun lataamisen saa aloittaa vasta, kun akun lämpötila on alle 35 C. Akun lämpötilan on ennen latausta oltava vähintään 15 C, sillä muuten akku ei lataudu asianmukaisesti. Akun lataamiseksi trukki on pysäköitävä suljettuun, hyvin tuuletettuun tilaan. Z Taita akkukotelon kuomu (2) ylös. Poista akun päältä mahdollinen eristysmatto. Poista verkkopistoke (3) pidikkeestä ja liitä se sopivaan verkkopistorasiaan. Led-valo (4) näyttää vihreällä vilkkuvalolla tai keltaisena palavalla valolla, että varaaja on liitetty verkkoon. Kun virtapistoke (3) on liitetty verkkoon, trukin kaikki sähkötoiminnot on katkaistu (sähköinen liikkeellelähdön esto). Trukin käyttö ei ole mahdollista. 3 Z Z Lataa akkuja, kunnes ledissä (4) palaa jatkuva vihreä valo. Irrota verkkopistoke (3) verkkopistorasiasta ja laita se trukin pidikkeeseen. Sähkökatkoksen jälkeen lataus jatkuu automaattisesti. Latauksen voi keskeyttää irrottamalla pistokkeen ja jatkamalla latausta osalatauksena. Jos akkupistoke on irrotettu, akut ovat irti varaajasta eikä akkuja voi ladata. Kiinteän varaajan verkkoliitäntä 4 Verkkojännite: V ±10 % Verkkotaajuus: 50/60 Hz ± 4 % Kiinteä varaaja tunnistaa käytössä olevan verkkojännitteen automaattisesti ja sopeutuu siihen. D 3

25 Led-näyttö (4) Palaa Hidas vilkkuvalo Nopea vilkkuvalo Lataus on päättynyt, akku on täynnä (lataustauko, ylläpitolataus tai tasauslataus) Lataus käynnissä Latauksen alkaessa tai uuden ominaiskäyrän valitsemisen jälkeen. Vilkahdusten määrä vastaa valittua ominaiskäyrää. 4 Punainen led (häiriö) Palaa Hidas vilkkuvalo Nopea vilkkuvalo Ylilämpötila, lataus on keskeytetty Turvallinen latausaika on ylittynyt. Lataus on keskeytetty. Irrotettava verkosta latauksen käynnistämiseksi uudelleen. Valittu ominaiskäyrä ei kelpaa. Ylläpitolataus Z Jos vihreä led (4) palaa jatkuvasti, akku on latautunut täyteen. Varaaja kytkeytyy ylläpitolataukselle. Ylläpitolataus jatkuu, kunnes verkkopistoke irrotetaan verkkopistorasiasta. Ylläpitolataus alkaa automaattisesti latauksen päätyttyä. Osalataukset Varaaja on suunniteltu siten, että se sopeutuu automaattisesti osaladattujen akkujen latauksen täydentämiseen. Näin akun kuluminen pysyy vähäisenä. Punaisena vilkkuva led (4) merkitsee, että akku on vioittunut tai latauksen virtapiiri on katkennut. D 4

26 5 Akun lataaminen varaaja-asemassa (o) M F M Pysäköi trukki turvallisesti (ks. luku E). Akun pistokkeen liittäminen pistorasiaan ja irrottaminen pistorasiasta on sallittua vain, kun trukki ja varaaja on kytketty pois päältä. Vapauta akku (katso jakso 3). Akkua ladattaessa akun kennojen yläpintojen on oltava paljaina, jotta ilma vaihtuu riittävästi. Akun päälle ei saa laittaa metalliesineitä. Tarkista ennen latausta, ettei kaapeleissa ja liitännöissä ole näkyviä vaurioita. Akun ja varausaseman valmistajien antamia turvallisuusmääräyksiä on ehdottomasti noudatettava. Poista akun päältä mahdollinen eristysmatto. Liitä akun varausaseman latauskaapeli akun pistokkeeseen (1) ja kytke varaaja päälle. Lataa akku akun ja varausaseman valmistajien ohjeiden mukaan. D 5

27 6 Akun irrottaminen ja asennus F Z Avaa akkukotelon kuomun jouset ja poista kuomu. Trukin on oltava paikallaan vaakatasossa. Oikosulkujen välttämiseksi akut, joissa on avoimet navat tai liitokset, on peitettävä kumimatolla. Vedä akkupistoke ja akkukaapeli syrjään siten, etteivät ne jää kiinni trukkiin akkua ulos vedettäessä. Jos akkua nostetaan nostovälineillä, varmista riittävä kantavuus (ks. akun paino akkukotelon tyyppikilvestä). Nostovälineiden on vedettävä suoraan ylöspäin, jotta akkukotelo ei puristu kasaan. Koukut on kiinnitettävä akun kiinnityssilmukoihin (5) siten, etteivät ne voi nostolaitteen löystyessä pudota akkukennojen päälle. Kiinnitä nostovälineet kiinnityssilmukoihin (5) ja nosta akku pois paikaltaan. 5 F M F Akkua vaihdettaessa vanhan akun tilalle saa asentaa vain tyypiltään samanlaisen akun. Lisäpainoja ei saa poistaa, eikä niiden sijaintia saa muuttaa. Asennus tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä. Varmista akun oikea asennusasento ja liitäntä. Tarkista uudelleenasentamisen jälkeen, ettei kaapeleissa ja liitännöissä ole näkyviä vaurioita. Ennen käyttöönottoa akkukotelon kuomun on oltava tiukasti suljettu! Sulje akkukotelon kuomu varovasti ja hitaasti. Älä ota kiinni akkukotelon kuomun ja rungon välistä. D 6

28 7 Akun varaustilan näyttö (t) Kun trukki on vapautettu käyttöön virtalukosta tai CANCODElla, näytössä näkyy akun lataustila. 6 Led-merkkivalojen (6) värit kuvaavat seuraavia tiloja: Led-valon väri Arvo Vihreä Jäännöskapasiteetti % Oranssi Jäännöskapasiteetti % Vihreä/oranssi Jäännöskapasiteetti % vilkkuva 1 Hz Punainen Jäännöskapasiteetti 0-20 % Z Jos led palaa punaisena, kuormien nosto ei enää ole mahdollista. Nostotoiminto vapautetaan käyttöön vasta silloin, kun liitettyä akkua on ladattu vähintään 70 %. Jos led vilkkuu punaisena eikä trukki ole käyttövalmis, ota yhteyttä valmistajan huoltoon. Punaisen valon vilkkuminen on trukin elektroniikan häiriökoodi. Vilkkumisjärjestys ilmoittaa, mistä häiriöstä on kyse. D 7

29 D 8

30 E Käyttö 1 Trukin käyttöä koskevat turvallisuusmääräykset Ajolupa: Trukkia saavat käyttää vain sen kuljettamiseen koulutetut soveltuvat henkilöt, jotka ovat osoittaneet laitteen haltijalle tai hänen edustajalleen taitonsa käsitellä ja kuljettaa kuormia ja joille haltija tai hänen edustajansa on erikseen antanut kuljetustehtävän. Kuljettajan oikeudet, velvollisuudet ja käyttäytyminen: Kuljettajan on tiedettävä oikeutensa ja velvollisuutensa, hänet täytyy olla perehdytetty trukin hallintaan ja hänen on tunnettava tämän käyttöohjeen sisältö. Hänelle on myönnettävä kaikki tarvittavat oikeudet. Käytettäessä trukkia, jota ohjataan jalan laitteen vieressä kulkien, kuljettajalla on oltava suojajalkineet. Ajo kuorma nostettuna on kielletty (enimmäiskorkeus maasta = 500 mm). Käytön kieltäminen asiattomilta henkilöiltä: Kuljettaja on vastuussa trukista sen käytön aikana. Hänen on kiellettävä trukin ajaminen ja muu käyttö asiattomilta henkilöiltä. Henkilöiden kuljettaminen ja nostaminen trukilla on kielletty. Vauriot ja viat: Kaikista trukissa ja sen lisälaitteissa ilmenevistä vaurioista tai puutteista on välittömästi ilmoitettava vastuuhenkilölle. Käytettävyydeltään riskialttiita trukkeja (joissa on esim. kuluneet renkaat tai vialliset jarrut) ei saa käyttää, ennen kuin ne ovat määräysten mukaisessa kunnossa. Korjaukset: Kuljettaja ei saa korjata eikä muuntaa trukkia ilman erityiskoulutusta ja -lupaa. Hän ei missään tapauksessa saa muuttaa turvajärjestelmien ja kytkimien asetuksia tai kytkeä niitä pois käytöstä. F Vaara-alue: Vaara-alue on alue, jonka sisällä trukin tai sen kuorman nostovälineiden (esim. haarukanpiikit tai lisälaitteet) ajo- ja nostoliikkeet tai kuljetettavat kuormat voivat aiheuttaa vaaraa ihmisille. Siihen sisältyy myös alue, jolle putoavat kuormat tai laskettava tai putoava lisälaite saattavat osua. Asiattomat henkilöt on poistettava vaara-alueelta. Henkilöihin kohdistuvissa vaaratilanteissa on annettava ajoissa varoitusmerkki. Elleivät asiattomat henkilöt käskystä huolimatta poistu vaara-alueelta, trukki on heti pysäytettävä. Turvalaitteet ja varoituskilvet: Tässä kuvattuja turvalaitteita, varoituskilpiä ja varoitusohjeita on ehdottomasti noudatettava. E 1

31 2 Hallinta- ja näyttöelementtien kuvaus Kohta Hallinta- tai näyttöelementti 1 Akkupistoke (hätäpysäytys) EJC M10 Toiminto t Virtapiiri katkeaa, kaikki sähkötoiminnot kytkeytyvät pois päältä. Trukkia pakkojarrutetaan. 2 Virtalukko t Ohjausvirran kytkeminen päälle ja pois päältä. Poistamalla avain virtalukosta estetään trukin asiaton päälle kytkeminen. 3 Akun varaustilan näyttö t Näyttää akun varaus- ja purkutilan. Näyttöyksikkö (CANDIS) o Käyttötuntinäyttö. Akun varaustila. Huoltoilmoitusten näyttäminen yhdessä CANCode-ajoparametrien kanssa. 4 Ohjausaisa t Trukin ohjaus ja jarrutus. 5 Järjestelyajopainike t Jos aisa on ylemmällä jarrutusalueella, painiketta painamalla voi ohittaa jarrutustoiminnon ja liikuttaa trukkia alennetulla nopeudella (järjestelyajo). 6 Ajosäädin t Säätää ajosuuntaa ja ajonopeutta. 7 Törmäysturvapainike t Trukki ajaa käyttäjästä poispäin ja pysähtyy. 8 Haarukan nostopainike t Haarukan nosto. 9 Haarukan laskupainike t Haarukan lasku. Laskunopeutta voi säätää kaksiportaisesti painikkeen liikkeellä (8 mm). 10 Varoitussignaalin t Varoitusäänimerkin antaminen. (äänitorvi) painike 11 Kiinteä varaaja t Lataa akun (ks. luku D). t = vakiovaruste o = lisävaruste E 2

32 o t E 3

33 3 Trukin käyttöönotto F Ennen kuin trukin saa ottaa käyttöön, ohjata sitä tai nostaa lastausyksikköä, kuljettajan on varmistettava, ettei kukaan oleskele vaara-alueella. Tarkistukset ja toimenpiteet ennen laitteen päivittäistä käyttöönottoa Tarkista koko trukki (erityisesti pyörät ja kuorman nostovälineet) näkyvien vaurioiden varalta. Tarkista akun kiinnitys ja kaapeliliitännät, rasvaa tarvittaessa akun navat. Tarkista akkupistokkeen pitävä kiinnitys, toimivuus ja mahdolliset vauriot. Tarkista verkkopistokkeen ja verkkokaapelin mahdolliset vauriot. Tarkista kylttien ja merkkien täydellisyys ja luettavuus (ks. luku B). Tarkista varoitus- ja turvalaitteet. Tarkista hydraulijärjestelmän toiminta. Tarkista jarrutusvaikutus (ks. Sivu 6) Tarkista kerran viikossa hyrdrauliöljyn taso, korjaa tarvittaessa. Trukin kytkeminen päälle Tarkista, että akkupistoke (1) on liitetty. Työnnä avain virtalukkoon (2) ja käännä avainta oikealle vasteeseen asti asentoon I. Tarkista varoitusäänimerkin (10) toiminta painamalla painiketta. Trukki on nyt käyttövalmis. Akun varaustilan näyttö (3) tai CANDIS (o) näyttää käytettävissä olevan akkukapasiteetin. Tarkista ohjausaisan (4) jarrutustoiminto (ks. jakso 4.2) E 4

34 4 Trukilla työskentely 4.1 Ajokäyttöä koskevat turvallisuusmääräykset Ajotiet ja työskentelyalueet: Ajaminen on sallittua vain liikenteeseen tarkoitetuilla teillä. Työskentelyalueella ei saa olla asiattomia henkilöitä. Kuormat saa varastoida vain niille tarkoitettuihin paikkoihin. Ajotapa: Kuljettajan on mukautettava ajonopeus paikallisiin olosuhteisiin. Esimerkiksi mutkissa, kapeissa aukoissa tai heiluriovien läpi ajettaessa sekä näkyvyyden ollessa huono on ajettava hitaasti. Kuljettajan on aina pidettävä turvallinen jarrutusetäisyys edellä kulkevaan ajoneuvoon ja pystyttävä hallitsemaan trukki kaikissa tilanteissa. Yhtäkkinen pysähtyminen (paitsi vaaratilanteessa), nopea kääntyminen sekä ohittaminen vaarallisissa tai näkyvyydeltään huonoissa paikoissa on kielletty. Nojaaminen tai kurkottaminen työskentely- ja ohjausalueen ulkopuolelle on kielletty. Näkyvyys ajettaessa: Kuljettajan on katsottava ajosuuntaan ja nähtävä aina riittävän pitkälle valitsemallaan ajoreitillä. Näkyvyyttä haittaavia kuormia kuljetettaessa trukkia on ajettava siten, että kuorma on takana. Ellei tämä ole mahdollista, toisen henkilön on kuljettava trukin edellä varoittaen esteistä ja vaaroista. Ajaminen luiskissa: Ajaminen luiskissa on sallittua vain, jos ne on merkitty liikennereiteiksi, niiden ajopinnat ovat puhtaita ja pitäviä ja ajaminen niissä on trukin teknisten ominaisuuksien mukaan turvallista. Kuorman on tällöin oltava aina ylämäkeen päin. Kääntyminen, viistoittainen ajo ja trukin sammuttaminen luiskissa on kielletty. Luiskaa alaspäin saa ajaa vain hitaalla nopeudella ja aina valmiina jarruttamaan. Hisseihin ja lastaussilloille ajaminen: Hisseihin ja lastaussilloille saa ajaa ainoastaan, jos ne ovat riittävän kantavia ja rakenteeltaan ajamiseen sopivia. Lisäksi niille ajamiseen tarvitaan laitteen haltijan suostumus. Nämä seikat on tarkistettava etukäteen. Trukki on ajettava hissiin kuorma edellä ja pysäköitävä niin, ettei mikään kosketa hissikuilun seiniä. Hississä mukana matkustavat henkilöt saavat astua hissiin vasta kun trukki on pysäköity turvallisesti, ja heidän on poistuttava hissistä ennen trukkia. Kuljetettavan kuorman laatu: Vain määräysten mukaisesti kiinnitettyjen kuormien kuljetus on sallittua. Älä koskaan kuljeta kuormia, jotka ovat korkeampia kuin haarukkakelkan tai kuorman suojaristikon yläreuna. E 5

35 4.2 Ajaminen, ohjaaminen, jarruttaminen F Henkilökuljetus trukilla on ehdottomasti kielletty. Hätäpysäytys Irrota akkupistoke (1). Kaikki sähkökäyttöiset toiminnot kytkeytyvät pois päältä. Pakkojarrutus F M M Kun ohjausaisa vapautetaan, tapahtuu pakkojarrutus ohjausaisa siirtyy automaattisesti ylemmälle jarrutusalueelle (B). Jos ohjausaisa liikkuu tavallista hitaammin jarrutusasentoon, vian syy on korjattava. Tarvittaessa kaasujousi on vaihdettava. Ajaminen Ajaminen haarukat/kuorma nostettuna yli 500 mm:n korkeudelle maasta on kielletty. Ajaminen on sallittua vain suojukset suljettuina ja asianmukaisesti lukittuina. Ota trukki käyttöön (ks. jakso 3). Ajonopeutta säädetään ajokytkimellä (6). Kallista ohjausaisaa (4) ajoalueelle (F) päin ja valitse ajokytkimellä (6) haluttu ajosuunta (V tai R). R V B 1 R F B V E 6

36 F M F Ryömintäajo Käytettäessä ryömintäajopainiketta (5) kuljettajan on oltava erityisen tarkkaavainen. Trukkia voi ajaa ohjausaisa (4) pystysuorassa (esim. ahtaissa tiloissa / hississä). Paina ryömintäajopainiketta (5). Käytä ajokytkintä (6) haluttuun ajosuuntaan (V tai R). Jarru vapautuu. Trukki ajaa hitaasti. Jarru aktivoituu vasta ryömintäajopainikkeen vapauttamisen jälkeen; ryömintäajossa jarruttaminen on mahdollista ainoastaan vastavirtajarrulla (ajokytkin (6)). Vaaratilanteessa trukkia on jarrutettava päästämällä välittömästi irti ryömintäajopainikkeesta (5). Painettaessa ryömintäajopainiketta ajoalueella (F) trukki ajaa alennetulla nopeudella ja kiihtyvyydellä. Ohjaaminen Käännä ohjausaisaa (4) vasemmalle tai oikealle. R V B 1 R F B V E 7

37 F Jarruttaminen Trukin jarrutusominaisuudet riippuvat olennaisesti ajoalustan ominaisuuksista. Kuljettajan on otettava ajoradan ominaisuudet huomioon ajokäyttäytymisessään. Jarruttaminen käyttöjarrulla: M Kallista ohjausaisaa (4) ylös- tai alaspäin jollekin jarrutusalueista (B). Käyttöjarru on generaattorijarru. Mekaaninen jarru alkaa toimia vasta silloin, kun generaattorijarrun teho ei riitä tarvittavaan jarrutukseen. Jarruttaminen vastavirtajarrulla 6 6 Ajon aikana kulkusuunnan voi vaihtaa vastakkaiseksi ajokytkimellä (6). Trukkia jarrutetaan vastavirran avulla, kunnes ajo vastakkaiseen suuntaan alkaa. Jarruttaminen pysäytysjarrulla: F Kun ajokytkin on asennossa 0, trukkia jarrutetaan generaattorijarrulla. Vaaratilanteessa ohjausaisa on vietävä jarrutusasentoon. M Ajaminen luiskissa Kuorman on kuljetettaessa oltava ylämäkeen päin! Trukin vierimisen estäminen: Jarru menee automaattisesti päälle ajokytkimen nolla-asennossa lyhyen nykäisyn jälkeen (elektroniikka tunnistaa alaspäin vierimisen luiskassa). Ajosäätimellä vapautetaan käyttöjarru ja säädetään nopeus ja ajosuunta valinnan mukaan. E 8

EMC 110 Ramppinosto. Käyttöohjeet 03.10 - 03.10 EMC 110

EMC 110 Ramppinosto. Käyttöohjeet 03.10 - 03.10 EMC 110 EMC 110 Ramppinosto 03.10 - Käyttöohjeet 51203576 03.10 s EMC 110 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai valmistajan yhteisöön sijoittautunut edustaja

Lisätiedot

EJC 212-220. Käyttöohje 12.05 - 50460021 06.06

EJC 212-220. Käyttöohje 12.05 - 50460021 06.06 EJC 212-220 12.05 - Käyttöohje s 50460021 06.06 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

EJC B14 / B16. Käyttöohjeet 09.05 - 03.11 EJC B14 EJC B16

EJC B14 / B16. Käyttöohjeet 09.05 - 03.11 EJC B14 EJC B16 EJC B14 / B16 09.05 - Käyttöohjeet 50470440 03.11 EJC B14 EJC B16 s Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai tämän yhteisön alueelle sijoittunut valtuutettu

Lisätiedot

EJC 212 / 214 / 216 / 220

EJC 212 / 214 / 216 / 220 EJC 212 / 214 / 216 / 220 05.08 - Käyttöohjeet 51102250 02.11 EJC 212 EJC 214 EJC 216 EJC 220 s Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai valmistajan

Lisätiedot

Dieselhiukkassuodatin

Dieselhiukkassuodatin Dieselhiukkassuodatin 12.07 - Käyttöohjeet s 51142537 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta.

Lisätiedot

EZS 130. Käyttöohje 04.06 - 51097485 05.06

EZS 130. Käyttöohje 04.06 - 51097485 05.06 EZS 130 04.06 - Käyttöohje s 51097485 05.06 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

EZS 130. Käyttöohje 05.08 - 51112067 05.08

EZS 130. Käyttöohje 05.08 - 51112067 05.08 ES 130 05.08 - Käyttöohje s 51112067 05.08 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akun laturi Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos, että valitsit ammattilaistason

Lisätiedot

ECE 310. Käyttöohjeet 02.09 - 11.14 ECE 310 ECE 310 HP ECE 310 LJ

ECE 310. Käyttöohjeet 02.09 - 11.14 ECE 310 ECE 310 HP ECE 310 LJ ECE 310 02.09 - Käyttöohjeet 51122390 11.14 s ECE 310 ECE 310 HP ECE 310 LJ Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai valmistajan yhteisöön sijoittautunut

Lisätiedot

ECE 220-225 HP/LJ. Käyttöohjeet ECE L J 01.09 - ECE 220 HP/LJ ECE 225 HP/LJ 11.14

ECE 220-225 HP/LJ. Käyttöohjeet ECE L J 01.09 - ECE 220 HP/LJ ECE 225 HP/LJ 11.14 ECE 220-225 HP/LJ 01.09 - Käyttöohjeet 51122090 11.14 s ECE 220 HP/LJ ECE 225 HP/LJ ECE L J Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai valmistajan yhteisöön

Lisätiedot

ECE 310. Käyttöohje 04.04 - 50469941 10.06

ECE 310. Käyttöohje 04.04 - 50469941 10.06 ECE 310 04.04 - Käyttöohje s 50469941 10.06 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos,

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL

ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL Käyttöohje 12.06- s 51051916 07.08 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa.

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

EJD K18. Käyttöohjeet 06.08 - 11.14 EJD K18

EJD K18. Käyttöohjeet 06.08 - 11.14 EJD K18 EJD K18 06.08 - Käyttöohjeet 51106817 11.14 EJD K18 s Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai valmistajan yhteisöön sijoittautunut edustaja Tyyppi

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE

KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE Kapasiteetti: 250, 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 10000 ja 20000kg Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen käsiketjutaljan käyttöönottoa. 1. Ripusta talja yläkoukusta ja nosta

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN

Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN Sisällysluettelo 1. Yleiset tiedot 2 1.1 Asianmukainen käyttö 2 1.2 Rakenne ja toiminnan kuvaus 3 1.3 Käyttöalue 4 1.4 Tekniset tiedot 4

Lisätiedot

Pinoamistrukkimallisto SPE10/12(i)/14(i)/16(i)/16s

Pinoamistrukkimallisto SPE10/12(i)/14(i)/16(i)/16s Roclan ajotasolla varustetut Solid-pinoamistrukit lisäävät työn tuottavuutta ja sujuvuutta monikäyttöisyytensä ansiosta. Hyllyttämiseen ja lavansiirtoon pidemmilläkin ajomatkoilla suunnitellut ulkomitoiltaan

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

Pinoamistrukkimallisto

Pinoamistrukkimallisto Roclan käyden ajettavat Solid-pinoamistrukit lisäävät työn tuottavuutta ja sujuvuutta monikäyttöisyytensä ansiosta. Hyllyttämiseen ja lavansiirtoon tarkoitetut ulkomitoiltaan kompaktit ja ketterästi liikkuvat

Lisätiedot

EJE C20. Käyttöohjeet 10.07 - 11.14 EJE C20

EJE C20. Käyttöohjeet 10.07 - 11.14 EJE C20 EJE C20 10.07 - Käyttöohjeet 51040480 11.14 EJE C20 s Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai valmistajan yhteisöön sijoittautunut edustaja Tyyppi

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V

Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V Käyttöohje (Model: DU902) Maahantuoja Suomessa : Carl Stahl Oy Jonkankatu 2, 20360 Turku Puh: 02 2750060 e mail: myynti@carlstahl.fi 1. Teknisiä tietoja Mini sähköketjutalja

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de CHARGE BOX 0.8 BATTERY-CHARGER 0,8 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de WWW.4LOAD.DE 3 2 5 1 4 8 9 7 6 10 Sisältö ohdanto Oma turvallisuutesi...sivu 54 Määräystenmukainen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

EJC 214-220 / EJC 212z-220z

EJC 214-220 / EJC 212z-220z EJC 214-220 / EJC 212z-220z 11.10 - Käyttöohjeet 51141064 07.15 s EJC 212z EJC 214z EJC 216z EJC 220z EJC 214 EJC 216 EJC 220 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

Turvallisuustarkastus

Turvallisuustarkastus Turvallisuustarkastus 38-123304e 23.03.2009 Turvallisuus- ja toimintatarkastus... Säilytetään kuorma-auton ohjaamossa Varoitus! Älä koskaan työnnä sormia kitaan puristumisvaaran vuoksi. Avoimen kytkimen

Lisätiedot

ERC 212/214/216/212z/214z/216z

ERC 212/214/216/212z/214z/216z ERC 212/214/216/212z/214z/216z 03.11 - Käyttöohjeet 51147721 07.15 s ERC 214 ERC 216 ERC 212z ERC 212 ERC 214z ERC 216z Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

Tarkastus- ja huoltomääräykset. Kytkimien lisävarusteet 2017

Tarkastus- ja huoltomääräykset. Kytkimien lisävarusteet 2017 Tarkastus- ja huoltomääräykset Kytkimien lisävarusteet 2017 Yleistä Yleistä Osat, joita käytetään auton ja perävaunun yhteen liittämiseen, ovat normaalikäytössäkin alttiina erittäin suurelle rasitukselle.

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2 Manuaali Zitzi Flipper Pro FI1101-1 TM Zitzi Flipper Pro Kaasujousi Zitzi Flipper Pro Sähköinen Sisällysluettelo Zitzi Flipper Pro Alue nr 1 Manufaturer: 2010-03-26 2:1 Korkeussäätö - Kaasujousi 6:2 Yhteenveto

Lisätiedot

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 Laser 635 nm IP 54 auto man man AquaPro DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 LV 121 LT 128 RO 135 BG 142 GR 149 58 Lue käyttöohje kokonaan.

Lisätiedot

LADYBIRD 41EL 71503803/0

LADYBIRD 41EL 71503803/0 LADYBIRD 41EL 71503803/0 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 3 3 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 4 4 CG rsb STIGA-71503803/0

Lisätiedot

Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE

Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE Maahantuoja Haklift ABT Oy Asessorinkatu 3-7 20780 Kaarina Kiitos, että valitsit ABT Yellowline vaakahaarukkavaunun. Lue tämä käyttöopas ennen käyttöä. ABT Yellowline

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Näyttöyksikkö (LED-tyyppi)

Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) q LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI LÄPI! Se sisältää tärkeää tietoa turvallisuudesta. Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) KÄÄNNÖS ALKUPERÄISESTÄ OHJEESTA TUOTTEEN KUVAUS 1 1. Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) SÄHKÖPOLKUPYÖRÄT

Lisätiedot

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 V asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan). 2. Akut. Kaksi

Lisätiedot

Sähkökäyttöinen vastapainotrukki 1,0-1,5 t

Sähkökäyttöinen vastapainotrukki 1,0-1,5 t www.toyota-forklifts.eu Sähkökäyttöinen vastapainotrukki 1,0-1,5 t Sähkökäyttöinen vastapainotrukki 1,0 t Tekniset tiedot 7FBEST10 1.1 Valmistaja Toyota 1.2 Malli 7FBEST10 1.3 Voimanlähde Sähkö 1.4 Hallintatapa

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on

Lisätiedot

Korkeatason keräilytrukki 1000 kg 20.5.1998

Korkeatason keräilytrukki 1000 kg 20.5.1998 ROCLA PICKUP PHL-10 TEKNISET TIEDOT Korkeatason keräilytrukki 1000 kg 20.5.1998 Yleistä Kaikki mallit CE-vaatimusten mukaisia. Materiaaleista on n. 95% kierrätettäviä. Kuljettajan tila Ergonomisesti haarukoiden

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ Malli: 010A Sisällysluettelo Tekniset tiedot... 2 Pakkauksen sisältö... 3 Turvaohjeet... 3 Kokoamisohje... 4 Osien esittely... 7 Pituuden säätö sivuttaistuen... 8 Korkeussäätö sivutuki...

Lisätiedot

5. KÄYTTÖOHJEET SC4000 K Ä Y T T Ö O H J E K I R J A SC4000 1

5. KÄYTTÖOHJEET SC4000 K Ä Y T T Ö O H J E K I R J A SC4000 1 5. KÄYTTÖOHJEET 5. KÄYTTÖOHJEET... 3 5.1. KÄYTTÖOHJEET JA VAROITUKSET...3 5.2. KÄYTTÖOHJEET...4 5.2.1. KONEENKÄYTTÄJÄN VASTUU...5 5.2.2. MENETTELY HÄTÄTAPAUKSISSA...6 5.3. LAITTEEN OHJAUS...8 5.3.1. NOSTO

Lisätiedot

NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE

NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE POTILA NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE Mallit KK 13, KK 15, KK 17 ja KK 19 Kiikostentie 7 FIN-38360 KIIKOINEN FINLAND Puh. 02 5286 500 Fax. 02 5531 385 POTILA NOSTOLAITEKULTIVAATTORIEN KÄYTTÖOHJE

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet ekninen tuote-esite NRQ4A oimilaite ja 3 tie säätöpalloventtiileille Vääntömomentti: 8 Nm Nimellisjännite AC/DC: 4 V Ohjaus: auki-kiinni oiminta-aika 9 s ekniset tiedot urvallisuusohjeet Sähköiset tiedot

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA 1 SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA TYPE M71000 TÄRKEÄ HUOMAUTUS Nämä käyttöohjeet sisältävät tärkeää laitteen toimintaan ja turvalliseen käyttöön liittyvää tietoa. Laitteen käyttäjän on luettava käyttöohjeet

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B Kuva 1 Tyyppi 44-6B Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI Painos huhtikuu 2003 SISÄLLYS SISÄLLYS Sivu 1 Rakenne ja toiminta.......................... 4 2 Asennus................................

Lisätiedot

GOLF EDITION OHJEKIRJA. 12 V Lyijyakuille 15-85 Ah (AGM/GEL)

GOLF EDITION OHJEKIRJA. 12 V Lyijyakuille 15-85 Ah (AGM/GEL) GOLF EDITION OHJEKIRJA 12 V Lyijyakuille 15-85 Ah (AGM/GEL) FI 1 KIITOS KUN OLET VALINNUT EXIDE TECHNOLOGIES-VARAAJAN Uusi varaajasi auttaa sinua pitämään akkusi täyteen varattuna ja pidentää sen käyttöikää.

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET. Oy Machine Tool Co

MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET. Oy Machine Tool Co MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET Oy Machine Tool Co 1. Käyttökohteet Käsikäyttöinen MACCO BF -haarukkavaunu on matalarakenteinen, vain kuormalavalla olevan, kovilla pinnoilla liikuteltavan tavaran siirtelyyn

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 Mitat P x L x K 480x289x100 DC / AC INVERTTERI 12V 2500W 230V AC 50Hz 1702-8571 Matkailuautot Husbilar

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

Terrassimarkiisi Nordic Light FA40 Asennus Käyttö Puhdistus ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS. Terassimarkiisi Nordic Light FA40

Terrassimarkiisi Nordic Light FA40 Asennus Käyttö Puhdistus ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS. Terassimarkiisi Nordic Light FA40 ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS Terassimarkiisi Varmista, että pinta, johon kiinnität markiisin, on riittävän tukeva. Laho puu, rapautunut rappaus tai tiili ja ohuet paneelit eivät sovellu kiinnityspinnaksi.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

EJE 116/118/120. Käyttöohjeet 10.03 - 50425863 06.06. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set

EJE 116/118/120. Käyttöohjeet 10.03 - 50425863 06.06. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 0 EJE 116/118/120 10.03 - Käyttöohjeet s 50425863 06.06 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä

Lisätiedot

Sulky maalikelkka 1200

Sulky maalikelkka 1200 Form No. 3355 5 Rev C Sulky maalikelkka 00 Mallinrosta 403 6000000 alkaen Käyttöopas Rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.toro.com. Käännös alkutekstistä (FI) Sisältö Sivu Johdanto....................................

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Käyttöohjekirja. Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509

Käyttöohjekirja. Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509 Käyttöohjekirja Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509 Sisällysluettelo sivu Sisällysluettelo ja alkusanat 1 Käyttö- ja huolto-ohje 2 Turvallisuusohjeita

Lisätiedot

Asennus. Johdinsarja Workman HDX-D -työajoneuvo, nelipyöräveto ja lava VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet

Asennus. Johdinsarja Workman HDX-D -työajoneuvo, nelipyöräveto ja lava VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet Form No. Johdinsarja Workman HDX-D -työajoneuvo, nelipyöräveto ja lava Mallinro: 132-6774 3405-657 Rev B Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen 65 mukainen varoitus Tämä tuote sisältää kemikaaleja,

Lisätiedot

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

EFG 535-550. Käyttöohjeet 10.09 - 04.13 EFG 535 EFG 540 EFG 545 EFG 550

EFG 535-550. Käyttöohjeet 10.09 - 04.13 EFG 535 EFG 540 EFG 545 EFG 550 EFG 535-550 10.09 - Käyttöohjeet 51151570 04.13 EFG 535 EFG 540 EFG 545 EFG 550 s Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai valmistajan yhteisöön sijoittautunut

Lisätiedot

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET Lue käyttöohjeet huolella ennen käyttöä! Alla on listattuna vintturin komponenttejä ja niiden käyttö. Vintturi on tarkoitettu ainoastaan ajoneuvoihin

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE 110003091

KÄYTTÖOHJE 110003091 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 1 Käyttöönotto... 2 Huolto... 3 Häiriötilanteet... 4 Turvallisuus... 5 Takuuehdot... 6 Tekniset tiedot... 7 1. JOHDANTO Tämä vihkonen sisältää ne tiedot, jotka tarvitset

Lisätiedot

Cosmetal ProStream käyttöohjeet

Cosmetal ProStream käyttöohjeet 19.1.2017 Cosmetal ProStream käyttöohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3 1.2 Tekniset tiedot s. 3 2. Laitteen käyttö s. 4 2.1 Käyttöpaneeli s. 4 2.2 Virtakytkin ja energiansäästötila

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN.

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. Hi Forcen HTWP21 sarjan sähkökäyttöiset hydrauliikkapumput on suunniteltu käyttämään

Lisätiedot

Käyttöohje. Tasapainolauta

Käyttöohje. Tasapainolauta Käyttöohje Tasapainolauta Kiitos kun ostit tasapainolaudan.! VAROITUS! Opettele ajamaan laitteella turvallisesti, huomioi muu liikenne ja säännöt. Käytä lisäksi säädösten mukaisia turvavarusteita. Älä

Lisätiedot

Käyttöohje. Johdanto. Thermo Pro 90

Käyttöohje. Johdanto. Thermo Pro 90 Käyttöohje Thermo Pro 90 Johdanto Hyvä Webasto-asiakas, Kiitos, että valitsit Webaston Thermo Pro 90 vesilämmittimen. Toivomme, että siitä ja sen luotettavasta mukavuudesta on sinulle iloa useiden vuosien

Lisätiedot

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

EKS 208-312. Betriebsanleitung 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312

EKS 208-312. Betriebsanleitung 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 EKS 208-312 03.09 - Betriebsanleitung 51121646 01.11 s EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai tämän yhteisön alueelle

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille,

Lisätiedot

ULTRALIFT TP. Ultralift TP ohutlevynostomagneetin käyttö- ja huolto-ohje alkuperäisestä suomennettu 12/2012

ULTRALIFT TP. Ultralift TP ohutlevynostomagneetin käyttö- ja huolto-ohje alkuperäisestä suomennettu 12/2012 ULTRALIFT TP Ultralift TP ohutlevynostomagneetin käyttö- ja huolto-ohje alkuperäisestä suomennettu 12/2012 Valmistaja: Maahantuoja: Eclipse Magnetics Ltd. Units 1-4 Vulcan Rd Sheffield S9 1EW England OY

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Sivu 1/8 WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Puh: 02-4870258, Web: www.wenda.fi, E-Mail: sales@wenda.fi Sivu 2/8 Kamiinan perustiedot: Kamiina on valmistettu merivettä kestävästä alumiinista,

Lisätiedot

ETV 110-116. Käyttöohjeet 12.05 - 50468493 07.12 ETV 110 ETV 112 ETV 114 ETV 116

ETV 110-116. Käyttöohjeet 12.05 - 50468493 07.12 ETV 110 ETV 112 ETV 114 ETV 116 ETV 110-116 12.05 - Käyttöohjeet 50468493 07.12 s ETV 110 ETV 112 ETV 114 ETV 116 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai valmistajan yhteisöön sijoittautunut

Lisätiedot

Dresden RCR 128 Boston RCR 128

Dresden RCR 128 Boston RCR 128 Radio / Cassette Dresden RCR 128 Boston RCR 128 Asennusohje Asennusohje Turvallisuusohjeita Ennen kuin aloitat autoradion asennuksen, lue asennus ja liitäntäohjeet. Asennus ja liitäntätöiden ajaksi on

Lisätiedot

Telecrane F25 Käyttö-ohje

Telecrane F25 Käyttö-ohje 1 Telecrane F25 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F25 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käytössä huomioitavaa 4 - Käyttö 6 - Lähettimen paristot ja vastaanottimen virtalähde 7 - Tarkastus ja vianetsintä 8 -

Lisätiedot

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A Käyttöohje 1 Asennuskaavio Aurinkopaneeli Matalajännitekuormitus Akku Sulake Sulake Invertterin liittäminen Seuraa yllä olevaa kytkentäkaaviota. Sulakkeet asennetaan

Lisätiedot