EJC M10. Käyttöohjeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EJC M10. Käyttöohjeet 05.09 - 51145329 05.09"

Transkriptio

1 EJC M Käyttöohjeet s

2 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty kirjaimin. Jokaisen luvun sivunumerointi alkaa numerosta 1. Sivut on merkitty luvun kirjaimella ja sivunumerolla. Esimerkki: Sivu B 2 on luvun B toinen sivu. Tässä käyttöohjeessa on kuvattu erilaisia ajoneuvotyyppejä. Ajoneuvon käytössä ja huoltotöissä on kiinnitettävä huomiota siihen, että noudatetaan oikeaa ajoneuvotyyppiä vastaavaa kuvausta. F M Z t o Turvaohjeet ja tärkeät selitykset on merkitty seuraavin symbolein: Turvaohjeiden edessä, joita on noudatettava henkilövahinkojen välttämiseksi. Ohjeiden edessä, joita on noudatettava aineellisten vahinkojen välttämiseksi. Ohjeiden ja selitysten edessä. Tarkoittaa vakiovarustusta. Tarkoittaa lisävarustusta. Kehitämme laitteitamme jatkuvasti. Sen vuoksi pidätämme oikeuden muoto-, varustus- ja tekniikkamuutoksiin. Tämän käyttöohjeen sisällön perusteella ei näin ollen voida vaatia tiettyjä laiteominaisuuksia. Tekijänoikeus Tämän käyttöohjeen tekijänoikeus säilyy JUNGHEINRICH AG:llä. Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand Hamburg - SAKSA Puhelin: +49 (0) 40/ FIN

3 0108.FIN

4 Sisällysluettelo A B Määräystenmukainen käyttö Kuvaus 1 Käyttökuvaus... B 1 2 Rakenneryhmät... B 2 3 Tekniset tiedot... B Suorituskykytiedot... B Mitat... B EN-standardit... B Käyttöolosuhteet... B 5 4 Merkintäpaikat ja tyyppikilvet... B Kantavuus... B 7 C Kuljetus ja ensimmäinen käyttöönotto 1 Nosturikuormaus... C 1 2 Kiinnitys kuljetuksen ajaksi... C 1 3 Ensimmäinen käyttöönotto... C 2 4 Trukin liikuttaminen ilman omaa käyttökoneistoa (hätäkäyttö)... C 3 D Akun huolto, lataus ja vaihto 1 Turvallisuusmääräykset rikkihappoa sisältävien akkujen käsittelyyn... D 1 2 Akkutyypit... D 2 3 Akun ottaminen esille... D 2 4 Akun lataus... D 3 5 Akun lataaminen varaaja-asemassa (o)... D 5 6 Akun irrottaminen ja asennus... D 6 7 Akun varaustilan näyttö (t)... D 7 E Käyttö 1 Trukin käyttöä koskevat turvallisuusmääräykset... E 1 2 Hallinta- ja näyttöelementtien kuvaus... E 2 3 Trukin käyttöönotto... E 4 4 Trukilla työskentely... E Ajokäyttöä koskevat turvallisuusmääräykset... E Ajaminen, ohjaaminen, jarruttaminen... E Kuormien nostaminen ja laskeminen... E 9 5 Hätälasku... E Trukin pysäköinti turvallisesti... E 10 I 1

5 6 Ajoparametrit... E 11 7 CANDIS-näyttöyksikkö (o)... E Käyttötuntinäyttö... E Käynnistystesti... E Häiriötilanteet... E 14 F Trukin kunnossapito 1 Käyttöturvallisuus ja ympäristönsuojelu... F 1 2 Kunnossapitoa koskevat turvallisuusmääräykset... F 1 3 Huolto ja tarkastukset... F 3 4 Huoltotaulukko... F 4 5 Voitelukaavio... F Käyttöaineet... F 7 6 Huolto-ohjeet... F Trukin valmistelu huolto- ja kunnossapitotöitä varten... F Etuosan kuomun poistaminen... F Käyttökoneiston suojuksen poistaminen... F Hydrauliöljyn määrän tarkistaminen... F Sulakkeiden tarkistaminen... F Uudelleenkäyttöönotto... F 11 7 Trukin seisottaminen... F Toimenpiteet ennen seisottamista... F Toimenpiteet seisottamisen aikana... F Uudelleenkäyttöönotto seisottamisen jälkeen... F 12 8 Turvallisuustarkastus määräajoin ja epätavallisten tapahtumien jälkeen... F 12 9 Lopullinen käytöstä poistaminen ja hävittäminen... F 12 I 2

6 Liite JH-ajoakun käyttöohje Z Tämä käyttöohje koskee vain Jungheinrich-merkkisiä akkutyyppejä. Käytettäessä muita merkkejä on huomioitava valmistajan käyttöohjeet FIN 1

7 FIN

8 A Z Määräystenmukainen käyttö VDMA:n ohjeet trukkien määräysten- ja sääntöjenmukaisesta käytöstä sisältyvät laitteen toimituslaajuuteen. Ne ovat osa tätä käyttöohjetta, ja niitä on ehdottomasti noudatettava. Kansalliset määräykset ovat voimassa rajoituksetta. Tässä käyttöohjeessa kuvattu ajoneuvo on kuormien nostoon ja kuljettamiseen tarkoitettu trukki. Sitä on käytettävä, ohjattava ja huollettava tämän käyttöohjeen mukaisesti. Muunlainen käyttö ei ole tarkoituksenmukaista, ja se voi johtaa henkilöiden, trukin tai esineiden vahingoittumiseen. Erityisesti on vältettävä liian raskaiden ja toispuoleisten kuormien nostamisen aiheuttamaa ylikuormitusta. Laitteeseen kiinnitetyn tyyppikilven tai kuormakaavion osoittamaa suurinta sallittua kuormitusta on noudatettava. Trukkia ei saa käyttää palo- tai räjähdysvaarallisissa paikoissa eikä korroosiolle altistavissa tai erittäin pölyisissä paikoissa. M Laitteen haltijan velvollisuudet: Tässä käyttöohjeessa laitteen haltijalla tarkoitetaan sitä luonnollista tai juridista henkilöä, joka käyttää trukkia tai jonka toimeksiannosta sitä käytetään. Erikoistapauksissa (esim. leasing, vuokraus) laitteen haltijana pidetään henkilöä, jolla trukin omistajan ja käyttäjän välisen sopimuksen perusteella on laitteen haltijan velvollisuuksia vastaavat velvollisuudet. Laitteen haltijan on huolehdittava siitä, että trukkia käytetään vain tarkoituksenmukaisesti ja että kaikenlaisilta käyttäjän tai ulkopuolisten henkeä tai terveyttä uhkaavilta vaaroilta vältytään. Lisäksi on huolehdittava siitä, että tapaturmien torjuntamääräyksiä ja muita turvallisuusteknisiä säädöksiä sekä käyttö-, huolto- ja kunnossapito-ohjeita noudatetaan. Laitteen haltijan on huolehdittava siitä, että kaikki laitteen käyttäjät ovat lukeneet tämän käyttöohjeen ja ymmärtäneet sen sisällön. Valmistajan takuu ei ole voimassa, jos tätä käyttöohjetta ei noudateta. Takuu raukeaa myös, jos asiakas tai kolmas osapuoli on ilman valmistajan asiakaspalvelun lupaa suorittanut laitetta koskevia epäasianmukaisia töitä. Lisäosien liittäminen: Sellaisten lisälaitteistojen liittäminen tai asentaminen, jotka vaikuttavat trukin toimintoihin tai täydentävät niitä, on sallittu ainoastaan valmistajan kirjallisella luvalla. Tarvittaessa on hankittava myös paikallisten viranomaisten lupa. Viranomaisilta saatu lupa ei kuitenkaan korvaa valmistajan lupaa FIN A 1

9 A FIN

10 B Kuvaus 1 Käyttökuvaus EJC M10 on sähkökäyttöinen nelipyöräinen haarukkanostovaunu ohjatulla vetopyörällä. Laite on tarkoitettu käytettäväksi tasaisella alustalla lavalle kuormattujen tavaroiden nostamiseen ja kuljettamiseen. Sillä voi kuljettaa avopohjaisia kuormalavoja tai rullavaunuja. Nimelliskantavuus löytyy tyyppikilvestä. Nostokorkeutta ja kuorman painopisteen etäisyyttä koskeva kantavuus ilmoitetaan kantavuuskilvessä. B 1

11 2 Rakenneryhmät Kohta EJC M10 Kuvaus 1 t Virtalukko t Akun varaustilan näyttö 2 o CANDIS-näyttöyksikkö 3 t Ohjausaisa ja aisan pää 4 t Järjestelyajopainike 5 t Ajosäädin 6 t Törmäysturvapainike 7 t Masto 8 t Suojalevy/lisäsuojalevy 9 t Akkukotelon kuomu 10 t Akkupistoke (hätäpysäytys) 11 t Nostolaite 12 t Etuosan kuomu 13 t Tukipyörä 14 t Ajoelektroniikka ja varaaja 15 t Vetopyörä t = vakiovaruste o = lisävaruste B 2

12 3 Tekniset tiedot Z VDI standardin mukainen selvitys teknisistä tiedoista. Oikeus teknisiin muutoksiin ja täydennyksiin pidätetään. 3.1 Suorituskykytiedot 3.2 Mitat Kuvaus EJC M10 Q Nimelliskantavuus 1000 kg C Kuorman painopisteen etäisyys 600 mm haarukan vakiopituudella Ajonopeus 4,2 / 5,0 km/h nimelliskuorman kanssa / ilman kuormaa Noston nostonopeus 8,5 / 12 cm/s nimelliskuorman kanssa / ilman kuormaa Laskunopeus 11 / 11 cm/s nimelliskuorman kanssa / ilman kuormaa Enimmäisnousukyky (5 min.) kuorman kanssa / ilman kuormaa 8 % Kuvaus EJC M10 h1 Rakennekorkeus 1950 mm h2 Vapaanosto 100 mm h3 Nosto 2900 mm h4 Korkeus masto ulosajettuna 3373 mm h13 Kuormahaarukka alhaalla 90 mm h14 Aisan korkeus ajoasennossa väh./enint. 820/1310 mm y Akseliväli 1171 mm l1 Kokonaispituus 1787 mm l2 Pituus ml. haarukanselkä 637 mm B Leveys 800 mm b5 Haarukan ulkoleveys 560 mm m2 Maavara 30 mm Ast Työkäytävän leveys 2096 mm 800 x pitkittäin Ast Työkäytävän leveys800 x pitkittäin (VDI:n 2234 mm mukaan) Wa Kääntösäde järjestelyajossa (aisa yläasennossa) 1383 mm B 3

13 h 4 h 3 h 1 h 2 c h 14 Q h 13 s l l 2 l 1 y m2 b 5 B W a A st B 4

14 3.3 EN-standardit Jatkuva äänenpainetaso: 70 db(a) Z EN 12053:n mukaan, yhdenmukainen ISO 4871:n kanssa. Jatkuva äänenpainetaso on standardin määräysten mukaan mitattu arvo, jossa otetaan huomioon äänenpainetaso ajon, noston ja tyhjäkäynnin aikana. Äänenpainetaso mitataan kuljettajan korvan kohdalta. Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) Z Valmistaja vahvistaa sähkömagneettisten häiriöpäästöjen ja häiriönkestävyyden raja-arvojen noudattamisen sekä sähköstaattisen purkaustarkastuksen suorittamisen standardin EN 12895:n ja siinä mainittujen määräysten mukaisesti. Sähkö- ja elektroniikkaosia ja niiden järjestystä saa muuttaa vain valmistajan kirjallisella luvalla. 3.4 Käyttöolosuhteet Z Ympäristön lämpötila - käytön aikana 5 C 40 C Jos trukkia käytetään jatkuvasti alle 5 C:n lämpötilassa, kylmävarastossa tai äärimmäisen vaihtelevissa lämpötila- tai kosteusolosuhteissa, vaaditaan erikoisvarustus ja erillinen käyttölupa. B 5

15 4 Merkintäpaikat ja tyyppikilvet Kohta Kuvaus 16 Kantavuus 17 Tyyppikilpi 18 Kiinnityskohta nosturikuormausta varten 19 Älä työnnä kättäsi maston läpi -kieltomerkki 20 Älä mene kuormanottolaitteen alle -kieltomerkki 21 Akun tyyppikilpi 22 Sarjanumero 23 Trukin kuvaus 24 Henkilökuljetus kielletty -kieltomerkki 25 Tarkastuslaatta (o) B 6

16 4.1 Tyyppikilpi Z Kohta Kuvaus Kohta Kuvaus 26 Tyyppi 32 Valmistajan logo 27 Sarjanumero 33 Akun vähimmäis-/enimmäispaino (kg) 28 Nimelliskantavuus (kg) 34 Käyttöteho (kw) 29 Akun jännite (V) 35 Kuorman painopisteen etäisyys (mm) 30 Tyhjäpaino ilman akkua 36 Valmistusvuosi 31 Valmistaja 37 Lisävaruste Trukkiin tai varaosatilauksiin liittyvissä kysymyksissä on mainittava sarjanumero (26). 4.2 Kantavuus Nostokorkeutta ja kuorman painopisteen etäisyyttä koskevat kantavuusarvot on F ilmoitettu kantavuuskilvessä (16). Käytettävän maston mukaan trukissa on jompikumpi seuraavista kantavuuskilvistä (16a/16b) (kuvat ovat esimerkinomaisia): 16a Viereinen kantavuuskilpi (16a) ilmoittaa kaaviomuodossa kantavuuden Q (kg) erilaisten kuorman painopisteiden D (mm) mukaan. Alla oleva kilpi (16b) ilmoittaa kantavuuden Q (kg) taulukkomuodossa kuorman painopisteen etäisyyden D (mm) ja nostokorkeuden H (mm) mukaan. 16b -Nr. Serien-Nr Hmm Qkg Dmm Sisämastoon ja alempaan poikkipalkkiin merkityt nuolet (38 ja 39) osoittavat kuljettajalle, milloin kantavuuskilvessä (16) ilmoitettu nostokorkeuden raja on saavutettu. B 7

17 B 8

18 C Kuljetus ja ensimmäinen käyttöönotto 1 Nosturikuormaus F Z Käytä vain nostovälineitä, joiden kantavuus on riittävä (lastauspaino, ks. ajoneuvon tyyppikilpi). Mastossa on kiinnityskohdat (1) ajoneuvon nosturikuormausta varten (ZZ-mastossa keskellä). M Pysäköi trukki turvallisesti (ks. luku E). Kiinnitä nostovälineet kiinnityskohtiin (1) (ZZ -nostolaitteessa keskellä). Kiinnitä nostovälineet kiinnityspisteisiin niin, etteivät ne missään tapauksessa pääse luistamaan! Nostovälineet on kiinnitettävä siten, että ne eivät nostettaessa kosketa liitettyjä rakenneosia. 1 2 Kiinnitys kuljetuksen ajaksi F Kun trukkia kuljetetaan kuorma-autossa tai perävaunussa, se on kiinnitettävä asianmukaisesti köysillä. Kuorma-autossa tai perävaunussa on oltava kiinnitysrenkaat. Z Trukin kiinnittämiseksi kiinnitä kuljetusliina trukkiin ja kiinnitysrenkaisiin. Kiristä kuljetusliina kiristyslaitteella. Kuormauksen saavat suorittaa vain tehtävään koulutetut ammattilaiset VDI 2700:n ja VDI 2703:n suositusten mukaan. Kuormauksen turvallisuustoimenpiteiden oikea mitoitus ja toteutus on määriteltävä erikseen jokaisessa yksittäistapauksessa. C 1

19 3 Ensimmäinen käyttöönotto M F Aja trukkia vain akkuvirralla! Tasasuunnattu vaihtovirta vaurioittaa ajoneuvon elektroniikkaosia. Akkuun yhdistettävät kaapelit (hinauskaapeli) saavat olla enintään 6 metriä pitkiä. Kuormien nosto on kielletty silloin, kun trukkia käytetään hinauskaapelin ja ulkopuolisen akun välityksellä. Seuraavat toimenpiteet on suoritettava trukin saattamiseksi käyttövalmiiksi toimituksen tai kuljetuksen jälkeen: Z Tarkista laitteiston täydellisyys ja kunto. Asenna tarvittaessa akku, älä vaurioita akkukaapelia (ks. luku D). Lataa akku (ks. luku D). Tarkista tarvittaessa näyttöyksikön ja akkuparametrien säätöjen yhdenpitävyys akkutyypin kanssa (ks. luku D). Ota ajoneuvo käyttöön ohjeiden mukaisesti (ks. luku E). Ajoneuvon seisottamisen jälkeen pyörien kulkupinnat voivat olla litistyneet. Litistymät häviävät lyhyen ajon jälkeen. C 2

20 4 Trukin liikuttaminen ilman omaa käyttökoneistoa (hätäkäyttö) F Tämä käyttötapa on kielletty kaltevilla pinnoilla. Jos trukkia on vielä liikutettava ajokäyttöön vaikuttavan häiriön ilmenemisen jälkeen, menettele seuraavasti: F Kytke pääkytkin asentoon AUS. Kierrä avain virtalukossa asentoon AUS (0) ja poista avain virtalukosta. Varmista, että ajoneuvo pysyy paikoillaan. Poista etuosan kuomu (2) (ks. luku F). Poista käyttökoneiston oikea suojus (3) (ks. luku F). Vedä kiinnityslaatta ylös ruuvaamalla kaksi M 5 -ruuvia (4, vähintään 35 mm pitkiä) sisään vasteeseen asti. Jarru vapautuu ja trukkia voi liikuttaa. Palauta jarrujärjestelmä määränpäässä alkuperäiseen tilaansa! Trukkia ei koskaan saa pysäköidä jarru vapautettuna. Kierrä ruuvit (4) jälleen ulos. Näin jarrutusvalmius on taas olemassa C 3

21 C 4

22 D Akun huolto, lataus ja vaihto 1 Turvallisuusmääräykset rikkihappoa sisältävien akkujen käsittelyyn Ennen kaikkia akkuja koskevia töitä trukki on pysäköitävä turvallisesti (ks. luku E). Huoltohenkilöstö: Vain tehtävään koulutettu henkilöstö saa ladata, huoltaa ja vaihtaa akkuja. Töiden suorituksessa on noudatettava tätä käyttöohjetta ja akun/ latausaseman valmistajan määräyksiä. Paloturvallisuustoimenpiteet: Akkuja käsiteltäessä tupakointi ja avotulen käyttö on kielletty. Ladattavan trukin läheisyydessä ei vähintään 2 metrin etäisyydellä saa olla helposti syttyviä aineita tai kipinää muodostavia käyttöaineita. Tilan on oltava tuuletettu. Sammutusvälineiden on oltava käyttövalmiina. Akun huolto: Akkukennojen kannet on pidettävä kuivina ja puhtaina. Liittimien ja kaapelikenkien on oltava puhtaita, kevyesti naparasvalla voideltuja ja kunnolla kiinnitettyjä. Akut, joiden napoja ei ole eristetty, on peitettävä liukumattomalla eristysmatolla. M F M F Akun hävittäminen: Akkuja hävitettäessä on aina noudatettava kansallisia ympäristömääräyksiä ja jätemääräyksiä. Valmistajan antamia hävittämisohjeita on ehdottomasti noudatettava. Ennen akkukotelon kannen sulkemista on varmistettava, ettei akkukaapeli pääse vahingoittumaan. Akut sisältävät liuenneita happoja, jotka ovat myrkyllisiä ja syövyttäviä. Siksi kaikessa akkujen käsittelyssä on käytettävä suojavaatetusta ja suojalaseja. Vältä ehdottomasti kosketusta akkuhapon kanssa. Jos happoa kuitenkin vahingossa pääsee vaatteille, iholle tai silmiin, kyseinen kohta on välittömästi huuhdeltava runsaalla puhtaalla vedellä. Jos happoa on päässyt iholle tai silmiin, on lisäksi käännyttävä lääkärin puoleen. Läikkynyt akkuhappo on neutralisoitava välittömästi. Akkuja saa käyttää vain akkuteline suljettuna. Akun painolla ja mitoilla on merkittävä vaikutus trukin käyttöturvallisuuteen. Akkuvarustuksen saa vaihtaa vain valmistajan luvalla. D 1

23 2 Akkutyypit M Akun paino ilmoitetaan sen tyyppikilvessä. Akun vaihdon ja asennuksen yhteydessä on varmistettava, että akku on tukevasti paikoillaan trukin akkutilassa. Seuraavassa taulukossa esitetään kapasiteettitietojen kera vakiovarusteeksi tarkoitetut yhdistelmät: EJC M10 Akku 2 PzB 110 Ah 3 Akun ottaminen esille F Z Pysäköi trukki turvallisesti (ks. luku E). Irrota akkupistoke (1). Taita akkukotelon kuomu (2) ylös. Kuomua taittaessasi varmista, että kuomun lukitusmekanismi toimii. Jos vaihdat akun, irrota akkukotelon kuomu. 2 1 D 2

24 4 Akun lataus F F Z M Kiinteää varaajaa ei saa avata. Verkkokaapelia ei saa vaurioittaa. Akun ja varaajan valmistajien turvallisuusmääräyksiä on ehdottomasti noudatettava. Varaajan verkkokaapeli sijaitsee akkutilan verkkokaapelipidikkeessä. Latauksen aikana akun lämpötila kohoaa n. 10 C. Akun lataamisen saa aloittaa vasta, kun akun lämpötila on alle 35 C. Akun lämpötilan on ennen latausta oltava vähintään 15 C, sillä muuten akku ei lataudu asianmukaisesti. Akun lataamiseksi trukki on pysäköitävä suljettuun, hyvin tuuletettuun tilaan. Z Taita akkukotelon kuomu (2) ylös. Poista akun päältä mahdollinen eristysmatto. Poista verkkopistoke (3) pidikkeestä ja liitä se sopivaan verkkopistorasiaan. Led-valo (4) näyttää vihreällä vilkkuvalolla tai keltaisena palavalla valolla, että varaaja on liitetty verkkoon. Kun virtapistoke (3) on liitetty verkkoon, trukin kaikki sähkötoiminnot on katkaistu (sähköinen liikkeellelähdön esto). Trukin käyttö ei ole mahdollista. 3 Z Z Lataa akkuja, kunnes ledissä (4) palaa jatkuva vihreä valo. Irrota verkkopistoke (3) verkkopistorasiasta ja laita se trukin pidikkeeseen. Sähkökatkoksen jälkeen lataus jatkuu automaattisesti. Latauksen voi keskeyttää irrottamalla pistokkeen ja jatkamalla latausta osalatauksena. Jos akkupistoke on irrotettu, akut ovat irti varaajasta eikä akkuja voi ladata. Kiinteän varaajan verkkoliitäntä 4 Verkkojännite: V ±10 % Verkkotaajuus: 50/60 Hz ± 4 % Kiinteä varaaja tunnistaa käytössä olevan verkkojännitteen automaattisesti ja sopeutuu siihen. D 3

25 Led-näyttö (4) Palaa Hidas vilkkuvalo Nopea vilkkuvalo Lataus on päättynyt, akku on täynnä (lataustauko, ylläpitolataus tai tasauslataus) Lataus käynnissä Latauksen alkaessa tai uuden ominaiskäyrän valitsemisen jälkeen. Vilkahdusten määrä vastaa valittua ominaiskäyrää. 4 Punainen led (häiriö) Palaa Hidas vilkkuvalo Nopea vilkkuvalo Ylilämpötila, lataus on keskeytetty Turvallinen latausaika on ylittynyt. Lataus on keskeytetty. Irrotettava verkosta latauksen käynnistämiseksi uudelleen. Valittu ominaiskäyrä ei kelpaa. Ylläpitolataus Z Jos vihreä led (4) palaa jatkuvasti, akku on latautunut täyteen. Varaaja kytkeytyy ylläpitolataukselle. Ylläpitolataus jatkuu, kunnes verkkopistoke irrotetaan verkkopistorasiasta. Ylläpitolataus alkaa automaattisesti latauksen päätyttyä. Osalataukset Varaaja on suunniteltu siten, että se sopeutuu automaattisesti osaladattujen akkujen latauksen täydentämiseen. Näin akun kuluminen pysyy vähäisenä. Punaisena vilkkuva led (4) merkitsee, että akku on vioittunut tai latauksen virtapiiri on katkennut. D 4

26 5 Akun lataaminen varaaja-asemassa (o) M F M Pysäköi trukki turvallisesti (ks. luku E). Akun pistokkeen liittäminen pistorasiaan ja irrottaminen pistorasiasta on sallittua vain, kun trukki ja varaaja on kytketty pois päältä. Vapauta akku (katso jakso 3). Akkua ladattaessa akun kennojen yläpintojen on oltava paljaina, jotta ilma vaihtuu riittävästi. Akun päälle ei saa laittaa metalliesineitä. Tarkista ennen latausta, ettei kaapeleissa ja liitännöissä ole näkyviä vaurioita. Akun ja varausaseman valmistajien antamia turvallisuusmääräyksiä on ehdottomasti noudatettava. Poista akun päältä mahdollinen eristysmatto. Liitä akun varausaseman latauskaapeli akun pistokkeeseen (1) ja kytke varaaja päälle. Lataa akku akun ja varausaseman valmistajien ohjeiden mukaan. D 5

27 6 Akun irrottaminen ja asennus F Z Avaa akkukotelon kuomun jouset ja poista kuomu. Trukin on oltava paikallaan vaakatasossa. Oikosulkujen välttämiseksi akut, joissa on avoimet navat tai liitokset, on peitettävä kumimatolla. Vedä akkupistoke ja akkukaapeli syrjään siten, etteivät ne jää kiinni trukkiin akkua ulos vedettäessä. Jos akkua nostetaan nostovälineillä, varmista riittävä kantavuus (ks. akun paino akkukotelon tyyppikilvestä). Nostovälineiden on vedettävä suoraan ylöspäin, jotta akkukotelo ei puristu kasaan. Koukut on kiinnitettävä akun kiinnityssilmukoihin (5) siten, etteivät ne voi nostolaitteen löystyessä pudota akkukennojen päälle. Kiinnitä nostovälineet kiinnityssilmukoihin (5) ja nosta akku pois paikaltaan. 5 F M F Akkua vaihdettaessa vanhan akun tilalle saa asentaa vain tyypiltään samanlaisen akun. Lisäpainoja ei saa poistaa, eikä niiden sijaintia saa muuttaa. Asennus tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä. Varmista akun oikea asennusasento ja liitäntä. Tarkista uudelleenasentamisen jälkeen, ettei kaapeleissa ja liitännöissä ole näkyviä vaurioita. Ennen käyttöönottoa akkukotelon kuomun on oltava tiukasti suljettu! Sulje akkukotelon kuomu varovasti ja hitaasti. Älä ota kiinni akkukotelon kuomun ja rungon välistä. D 6

28 7 Akun varaustilan näyttö (t) Kun trukki on vapautettu käyttöön virtalukosta tai CANCODElla, näytössä näkyy akun lataustila. 6 Led-merkkivalojen (6) värit kuvaavat seuraavia tiloja: Led-valon väri Arvo Vihreä Jäännöskapasiteetti % Oranssi Jäännöskapasiteetti % Vihreä/oranssi Jäännöskapasiteetti % vilkkuva 1 Hz Punainen Jäännöskapasiteetti 0-20 % Z Jos led palaa punaisena, kuormien nosto ei enää ole mahdollista. Nostotoiminto vapautetaan käyttöön vasta silloin, kun liitettyä akkua on ladattu vähintään 70 %. Jos led vilkkuu punaisena eikä trukki ole käyttövalmis, ota yhteyttä valmistajan huoltoon. Punaisen valon vilkkuminen on trukin elektroniikan häiriökoodi. Vilkkumisjärjestys ilmoittaa, mistä häiriöstä on kyse. D 7

29 D 8

30 E Käyttö 1 Trukin käyttöä koskevat turvallisuusmääräykset Ajolupa: Trukkia saavat käyttää vain sen kuljettamiseen koulutetut soveltuvat henkilöt, jotka ovat osoittaneet laitteen haltijalle tai hänen edustajalleen taitonsa käsitellä ja kuljettaa kuormia ja joille haltija tai hänen edustajansa on erikseen antanut kuljetustehtävän. Kuljettajan oikeudet, velvollisuudet ja käyttäytyminen: Kuljettajan on tiedettävä oikeutensa ja velvollisuutensa, hänet täytyy olla perehdytetty trukin hallintaan ja hänen on tunnettava tämän käyttöohjeen sisältö. Hänelle on myönnettävä kaikki tarvittavat oikeudet. Käytettäessä trukkia, jota ohjataan jalan laitteen vieressä kulkien, kuljettajalla on oltava suojajalkineet. Ajo kuorma nostettuna on kielletty (enimmäiskorkeus maasta = 500 mm). Käytön kieltäminen asiattomilta henkilöiltä: Kuljettaja on vastuussa trukista sen käytön aikana. Hänen on kiellettävä trukin ajaminen ja muu käyttö asiattomilta henkilöiltä. Henkilöiden kuljettaminen ja nostaminen trukilla on kielletty. Vauriot ja viat: Kaikista trukissa ja sen lisälaitteissa ilmenevistä vaurioista tai puutteista on välittömästi ilmoitettava vastuuhenkilölle. Käytettävyydeltään riskialttiita trukkeja (joissa on esim. kuluneet renkaat tai vialliset jarrut) ei saa käyttää, ennen kuin ne ovat määräysten mukaisessa kunnossa. Korjaukset: Kuljettaja ei saa korjata eikä muuntaa trukkia ilman erityiskoulutusta ja -lupaa. Hän ei missään tapauksessa saa muuttaa turvajärjestelmien ja kytkimien asetuksia tai kytkeä niitä pois käytöstä. F Vaara-alue: Vaara-alue on alue, jonka sisällä trukin tai sen kuorman nostovälineiden (esim. haarukanpiikit tai lisälaitteet) ajo- ja nostoliikkeet tai kuljetettavat kuormat voivat aiheuttaa vaaraa ihmisille. Siihen sisältyy myös alue, jolle putoavat kuormat tai laskettava tai putoava lisälaite saattavat osua. Asiattomat henkilöt on poistettava vaara-alueelta. Henkilöihin kohdistuvissa vaaratilanteissa on annettava ajoissa varoitusmerkki. Elleivät asiattomat henkilöt käskystä huolimatta poistu vaara-alueelta, trukki on heti pysäytettävä. Turvalaitteet ja varoituskilvet: Tässä kuvattuja turvalaitteita, varoituskilpiä ja varoitusohjeita on ehdottomasti noudatettava. E 1

31 2 Hallinta- ja näyttöelementtien kuvaus Kohta Hallinta- tai näyttöelementti 1 Akkupistoke (hätäpysäytys) EJC M10 Toiminto t Virtapiiri katkeaa, kaikki sähkötoiminnot kytkeytyvät pois päältä. Trukkia pakkojarrutetaan. 2 Virtalukko t Ohjausvirran kytkeminen päälle ja pois päältä. Poistamalla avain virtalukosta estetään trukin asiaton päälle kytkeminen. 3 Akun varaustilan näyttö t Näyttää akun varaus- ja purkutilan. Näyttöyksikkö (CANDIS) o Käyttötuntinäyttö. Akun varaustila. Huoltoilmoitusten näyttäminen yhdessä CANCode-ajoparametrien kanssa. 4 Ohjausaisa t Trukin ohjaus ja jarrutus. 5 Järjestelyajopainike t Jos aisa on ylemmällä jarrutusalueella, painiketta painamalla voi ohittaa jarrutustoiminnon ja liikuttaa trukkia alennetulla nopeudella (järjestelyajo). 6 Ajosäädin t Säätää ajosuuntaa ja ajonopeutta. 7 Törmäysturvapainike t Trukki ajaa käyttäjästä poispäin ja pysähtyy. 8 Haarukan nostopainike t Haarukan nosto. 9 Haarukan laskupainike t Haarukan lasku. Laskunopeutta voi säätää kaksiportaisesti painikkeen liikkeellä (8 mm). 10 Varoitussignaalin t Varoitusäänimerkin antaminen. (äänitorvi) painike 11 Kiinteä varaaja t Lataa akun (ks. luku D). t = vakiovaruste o = lisävaruste E 2

32 o t E 3

33 3 Trukin käyttöönotto F Ennen kuin trukin saa ottaa käyttöön, ohjata sitä tai nostaa lastausyksikköä, kuljettajan on varmistettava, ettei kukaan oleskele vaara-alueella. Tarkistukset ja toimenpiteet ennen laitteen päivittäistä käyttöönottoa Tarkista koko trukki (erityisesti pyörät ja kuorman nostovälineet) näkyvien vaurioiden varalta. Tarkista akun kiinnitys ja kaapeliliitännät, rasvaa tarvittaessa akun navat. Tarkista akkupistokkeen pitävä kiinnitys, toimivuus ja mahdolliset vauriot. Tarkista verkkopistokkeen ja verkkokaapelin mahdolliset vauriot. Tarkista kylttien ja merkkien täydellisyys ja luettavuus (ks. luku B). Tarkista varoitus- ja turvalaitteet. Tarkista hydraulijärjestelmän toiminta. Tarkista jarrutusvaikutus (ks. Sivu 6) Tarkista kerran viikossa hyrdrauliöljyn taso, korjaa tarvittaessa. Trukin kytkeminen päälle Tarkista, että akkupistoke (1) on liitetty. Työnnä avain virtalukkoon (2) ja käännä avainta oikealle vasteeseen asti asentoon I. Tarkista varoitusäänimerkin (10) toiminta painamalla painiketta. Trukki on nyt käyttövalmis. Akun varaustilan näyttö (3) tai CANDIS (o) näyttää käytettävissä olevan akkukapasiteetin. Tarkista ohjausaisan (4) jarrutustoiminto (ks. jakso 4.2) E 4

34 4 Trukilla työskentely 4.1 Ajokäyttöä koskevat turvallisuusmääräykset Ajotiet ja työskentelyalueet: Ajaminen on sallittua vain liikenteeseen tarkoitetuilla teillä. Työskentelyalueella ei saa olla asiattomia henkilöitä. Kuormat saa varastoida vain niille tarkoitettuihin paikkoihin. Ajotapa: Kuljettajan on mukautettava ajonopeus paikallisiin olosuhteisiin. Esimerkiksi mutkissa, kapeissa aukoissa tai heiluriovien läpi ajettaessa sekä näkyvyyden ollessa huono on ajettava hitaasti. Kuljettajan on aina pidettävä turvallinen jarrutusetäisyys edellä kulkevaan ajoneuvoon ja pystyttävä hallitsemaan trukki kaikissa tilanteissa. Yhtäkkinen pysähtyminen (paitsi vaaratilanteessa), nopea kääntyminen sekä ohittaminen vaarallisissa tai näkyvyydeltään huonoissa paikoissa on kielletty. Nojaaminen tai kurkottaminen työskentely- ja ohjausalueen ulkopuolelle on kielletty. Näkyvyys ajettaessa: Kuljettajan on katsottava ajosuuntaan ja nähtävä aina riittävän pitkälle valitsemallaan ajoreitillä. Näkyvyyttä haittaavia kuormia kuljetettaessa trukkia on ajettava siten, että kuorma on takana. Ellei tämä ole mahdollista, toisen henkilön on kuljettava trukin edellä varoittaen esteistä ja vaaroista. Ajaminen luiskissa: Ajaminen luiskissa on sallittua vain, jos ne on merkitty liikennereiteiksi, niiden ajopinnat ovat puhtaita ja pitäviä ja ajaminen niissä on trukin teknisten ominaisuuksien mukaan turvallista. Kuorman on tällöin oltava aina ylämäkeen päin. Kääntyminen, viistoittainen ajo ja trukin sammuttaminen luiskissa on kielletty. Luiskaa alaspäin saa ajaa vain hitaalla nopeudella ja aina valmiina jarruttamaan. Hisseihin ja lastaussilloille ajaminen: Hisseihin ja lastaussilloille saa ajaa ainoastaan, jos ne ovat riittävän kantavia ja rakenteeltaan ajamiseen sopivia. Lisäksi niille ajamiseen tarvitaan laitteen haltijan suostumus. Nämä seikat on tarkistettava etukäteen. Trukki on ajettava hissiin kuorma edellä ja pysäköitävä niin, ettei mikään kosketa hissikuilun seiniä. Hississä mukana matkustavat henkilöt saavat astua hissiin vasta kun trukki on pysäköity turvallisesti, ja heidän on poistuttava hissistä ennen trukkia. Kuljetettavan kuorman laatu: Vain määräysten mukaisesti kiinnitettyjen kuormien kuljetus on sallittua. Älä koskaan kuljeta kuormia, jotka ovat korkeampia kuin haarukkakelkan tai kuorman suojaristikon yläreuna. E 5

35 4.2 Ajaminen, ohjaaminen, jarruttaminen F Henkilökuljetus trukilla on ehdottomasti kielletty. Hätäpysäytys Irrota akkupistoke (1). Kaikki sähkökäyttöiset toiminnot kytkeytyvät pois päältä. Pakkojarrutus F M M Kun ohjausaisa vapautetaan, tapahtuu pakkojarrutus ohjausaisa siirtyy automaattisesti ylemmälle jarrutusalueelle (B). Jos ohjausaisa liikkuu tavallista hitaammin jarrutusasentoon, vian syy on korjattava. Tarvittaessa kaasujousi on vaihdettava. Ajaminen Ajaminen haarukat/kuorma nostettuna yli 500 mm:n korkeudelle maasta on kielletty. Ajaminen on sallittua vain suojukset suljettuina ja asianmukaisesti lukittuina. Ota trukki käyttöön (ks. jakso 3). Ajonopeutta säädetään ajokytkimellä (6). Kallista ohjausaisaa (4) ajoalueelle (F) päin ja valitse ajokytkimellä (6) haluttu ajosuunta (V tai R). R V B 1 R F B V E 6

36 F M F Ryömintäajo Käytettäessä ryömintäajopainiketta (5) kuljettajan on oltava erityisen tarkkaavainen. Trukkia voi ajaa ohjausaisa (4) pystysuorassa (esim. ahtaissa tiloissa / hississä). Paina ryömintäajopainiketta (5). Käytä ajokytkintä (6) haluttuun ajosuuntaan (V tai R). Jarru vapautuu. Trukki ajaa hitaasti. Jarru aktivoituu vasta ryömintäajopainikkeen vapauttamisen jälkeen; ryömintäajossa jarruttaminen on mahdollista ainoastaan vastavirtajarrulla (ajokytkin (6)). Vaaratilanteessa trukkia on jarrutettava päästämällä välittömästi irti ryömintäajopainikkeesta (5). Painettaessa ryömintäajopainiketta ajoalueella (F) trukki ajaa alennetulla nopeudella ja kiihtyvyydellä. Ohjaaminen Käännä ohjausaisaa (4) vasemmalle tai oikealle. R V B 1 R F B V E 7

37 F Jarruttaminen Trukin jarrutusominaisuudet riippuvat olennaisesti ajoalustan ominaisuuksista. Kuljettajan on otettava ajoradan ominaisuudet huomioon ajokäyttäytymisessään. Jarruttaminen käyttöjarrulla: M Kallista ohjausaisaa (4) ylös- tai alaspäin jollekin jarrutusalueista (B). Käyttöjarru on generaattorijarru. Mekaaninen jarru alkaa toimia vasta silloin, kun generaattorijarrun teho ei riitä tarvittavaan jarrutukseen. Jarruttaminen vastavirtajarrulla 6 6 Ajon aikana kulkusuunnan voi vaihtaa vastakkaiseksi ajokytkimellä (6). Trukkia jarrutetaan vastavirran avulla, kunnes ajo vastakkaiseen suuntaan alkaa. Jarruttaminen pysäytysjarrulla: F Kun ajokytkin on asennossa 0, trukkia jarrutetaan generaattorijarrulla. Vaaratilanteessa ohjausaisa on vietävä jarrutusasentoon. M Ajaminen luiskissa Kuorman on kuljetettaessa oltava ylämäkeen päin! Trukin vierimisen estäminen: Jarru menee automaattisesti päälle ajokytkimen nolla-asennossa lyhyen nykäisyn jälkeen (elektroniikka tunnistaa alaspäin vierimisen luiskassa). Ajosäätimellä vapautetaan käyttöjarru ja säädetään nopeus ja ajosuunta valinnan mukaan. E 8

ESC 213/216/Z13/Z16. Käyttöohjeet 01.05- 50453617 07.08

ESC 213/216/Z13/Z16. Käyttöohjeet 01.05- 50453617 07.08 ESC 213/216/Z13/Z16 01.05- Käyttöohjeet s 50453617 07.08 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut

Lisätiedot

ESC 214/214z/216/216z

ESC 214/214z/216/216z ESC 214/214z/216/216z 07.09 - Käyttöohjeet 51189038 11.14 s ESC 214 ESC 214z ESC 216 ESC 216z Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai tämän yhteisön

Lisätiedot

ECE 220. Käyttöohjeet 04.04 - 50439713 10.06

ECE 220. Käyttöohjeet 04.04 - 50439713 10.06 ECE 220 04.04 - Käyttöohjeet s 50439713 10.06 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

KMS 100. Käyttöohjeet 07.99- 50145728 04.02

KMS 100. Käyttöohjeet 07.99- 50145728 04.02 KMS 100 07.99- Käyttöohjeet s 50145728 04.02 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TROPHY 20 9006437B

KÄYTTÖOHJE TROPHY 20 9006437B KÄYTTÖOHJE TROPHY 20 9006437B Suomi 2011 Handicare Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä esitettyjä tietoja ei saa jäljentää eikä julkaista missään muodossa, painettuna, valokopiona, mikrofi lminä tai millään

Lisätiedot

DFG/TFG 16-50 A/B/C-K

DFG/TFG 16-50 A/B/C-K DFG/TFG 16-50 A/B/C-K 03.01 - Käyttöohjeet s 50045354 12.03 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa.

Lisätiedot

Käyttäjän opaskirja. Z-33/18 Tasavirta. Kattaa sarjanumerot. Sarjanumerosta: Z331815M-101. ja huoltotiedot

Käyttäjän opaskirja. Z-33/18 Tasavirta. Kattaa sarjanumerot. Sarjanumerosta: Z331815M-101. ja huoltotiedot . Käyttäjän opaskirja Kattaa sarjanumerot Z-33/18 Tasavirta Sarjanumerosta: Z331815M-101 CE ja huoltotiedot Alkuperäisten ohjeiden käännös Ensimmäinen julkaisu Ensimmäinen painos Koodi 1257143FI Käyttäjän

Lisätiedot

Itsekulkeva henkilönostin Mallit Optimum 6 ja 8

Itsekulkeva henkilönostin Mallit Optimum 6 ja 8 KÄYTTÖ- JA HUOLTO- OHJEET Itsekulkeva henkilönostin Mallit Optimum 6 ja 8 2420317090 - E 12.01 La Péronnière - BP 9-42152 L HORME - RANSKA! +33 (0)4 77 29 24 24 - faksi +33 (0)4 77 31 28 11 E-mail: Haulotte

Lisätiedot

Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana.

Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana. Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana. LIFTLUX Mallit 210-25 ja 245-25 Varhaisempi S/N 20465 Paitsi S/N: 16563, 18190, 19542, 19543, 19933, 20020, 20242 ja 20317 Osanro

Lisätiedot

Käyttöohje. Tiger AS LT MT XL. Art.: 80581803 fi Painos : 09/2014. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje!

Käyttöohje. Tiger AS LT MT XL. Art.: 80581803 fi Painos : 09/2014. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! Käyttöohje Tiger AS LT MT XL Art.: 80581803 fi Painos : 09/2014 Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus vaihdettavat laitteet (konedirektiivi

Lisätiedot

Ketjunostimet_ Käännös alkuperäisestä käyttöja asennusoppaasta

Ketjunostimet_ Käännös alkuperäisestä käyttöja asennusoppaasta ST Ketjunostimet_ Käännös alkuperäisestä käyttöja asennusoppaasta Yleiskatsaus ja tärkeitä ohjeita Olette hankkineet käyttöönne STAHL CraneSystems GmbH:n tuotteen. Tämä tuote on rakennettu voimassa olevien

Lisätiedot

Käyttöohjeiden laiminlyönti, korjaukset muilla kuin alkuperäisosilla tai lisäaineiden käyttö elektrolyyttissä, aiheuttavat takuun raukeamisen.

Käyttöohjeiden laiminlyönti, korjaukset muilla kuin alkuperäisosilla tai lisäaineiden käyttö elektrolyyttissä, aiheuttavat takuun raukeamisen. Käyttöohje Fiamm Motive Power Water Less / Water Less 20 FINNISH Trukkiakut positiivisilla putkilevyillä tyyppi PzM / PzMB Nimellisarvot 1. Nimelliskapasiteetti C 5 : katso tyyppikilpi 2. Nimellisjännite

Lisätiedot

KM 130/300 R LPG. www.kaercher.com/register-and-win 59641380 08/13

KM 130/300 R LPG. www.kaercher.com/register-and-win 59641380 08/13 KM 130/300 R LPG www.kaercher.com/register-and-win 59641380 08/13 2 Lue tämä alkuperäisiä ohjeita ennen laitteesi käyttämistä, säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä tai mahdollista myöhempää omistajaa varten.

Lisätiedot

01/2008. Terrano 3-8 FX. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! Art.: 80291803 fi

01/2008. Terrano 3-8 FX. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! Art.: 80291803 fi 01/2008 Terrano 3-8 FX Art.: 80291803 fi Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! EY-vaatimustemukaisuusvakuutus konedirektiivin 2006/42/EY mukaisesti Me, HORSCH

Lisätiedot

2 2011-10-01. Herforder Elektromotoren-Werke GmbH & Co. KG Goebenstr. 106 D-32051 Herford. Puh.:+49 (0) 5221 5904-0 Fax: +49 (0) 5221 5904-34

2 2011-10-01. Herforder Elektromotoren-Werke GmbH & Co. KG Goebenstr. 106 D-32051 Herford. Puh.:+49 (0) 5221 5904-0 Fax: +49 (0) 5221 5904-34 Sisällysluettelo 2011-10-12 Käyttöohje Sähkömoottori ATEX Dok-ID: 7439 Lue käyttöohje aina ennen töiden aloittamista! Herforder Elektromotoren-Werke GmbH & Co. KG Goebenstr. 106 D-32051 Herford Puh.:+49

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Permobil C500. Sähköpyörätuoli

KÄYTTÖOHJE. Permobil C500. Sähköpyörätuoli KÄYTTÖOHJE FI Permobil C500 Sähköpyörätuoli Permobilin yhteystiedot Permobil-konsernin pääkonttori Permobil AB Box 120 861 23 Timrå Sweden Tel: +46 60 59 59 00 Fax: +46 60 57 52 50 E-mail: info@permobil.se

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Ruuvikompressori Malli: Mobilair 12 E. KAESER KOMPRESSOREN GmbH. Laite nro: 1.8998.0 Sarja nro:...

KÄYTTÖOHJE. Ruuvikompressori Malli: Mobilair 12 E. KAESER KOMPRESSOREN GmbH. Laite nro: 1.8998.0 Sarja nro:... KÄYTTÖOHJE FN Ruuvikompressori Malli: Mobilair 12 E Laite nro: 1.8998.0 Sarja nro:... Indeksi: 090107 GL---nro.: BA---M12.E---1.8998.0---00 Valmistaja: KAESER KOMPRESSOREN GmbH D---96410 Coburg : Postfach

Lisätiedot

MT 732 Série E-E3 MT 932 Série E-E3 MT 1030 S Turbo Série 5-E3 MANITOU BF BP 10249 44158 ANCENIS CEDEX - FRANCE TEL: + 33 (0)2 40 09 10 11 KÄYTTÖOHJE

MT 732 Série E-E3 MT 932 Série E-E3 MT 1030 S Turbo Série 5-E3 MANITOU BF BP 10249 44158 ANCENIS CEDEX - FRANCE TEL: + 33 (0)2 40 09 10 11 KÄYTTÖOHJE MANITOU BF BP 049 4458 ANCENIS CEDEX - FRANCE TEL: + 33 (0) 40 09 0 MYYJÄ 647083 SF (/06/0) MT 73 Série E-E3 MT 93 Série E-E3 MT 030 S Turbo Série 5-E3 KÄYTTÖOHJE TÄMÄ KÄSIKIRJA ON PIDETTÄVÄ VAKITUISESTI

Lisätiedot

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI)

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) JOHDANTO Arvoisa Asiakas, Kiitämme tuotteidemme valinnasta ja toivomme että ruohonleikkurisi vastaa odotuksiasi kaikilta osin. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena

Lisätiedot

Käyttö- ja huolto-ohje. HADEF Sähköketjutalja malli 62/05

Käyttö- ja huolto-ohje. HADEF Sähköketjutalja malli 62/05 5.52.420.21.15.0 Painos 16.06.2009 Käyttö- ja huolto-ohje _ HADEF Sähköketjutalja malli 62/05 Tämän asiakirjan edelleen luovuttaminen ja monistaminen sekä sen sisällön hyväksikäyttö ja tiedoksi antaminen

Lisätiedot

FIN KÄYTTÖOHJE KOKOONTAITETTAVA PYÖRÄ- TUOLI, MALLI 1.736. Me liikutamme ihmisiä.

FIN KÄYTTÖOHJE KOKOONTAITETTAVA PYÖRÄ- TUOLI, MALLI 1.736. Me liikutamme ihmisiä. FIN KÄYTTÖOHJE KOKOONTAITETTAVA PYÖRÄ- TUOLI, MALLI 1.736 Me liikutamme ihmisiä. Sisältö Johdanto... 6 Vastaanottaminen... 7 Sopeuttaminen... 7 Pyörätuolin käsittely... 7 Määrittely...7 Käyttö...8 Lisämoottorit...8

Lisätiedot

Wilo-Stratos GIGA. Pioneering for You. sv fi pl ru

Wilo-Stratos GIGA. Pioneering for You. sv fi pl ru Pioneering for You Wilo-Stratos GIGA sv fi pl ru Monterings- och skötselanvisning Asennus- ja käyttöohje Instrukcja montażu i obsługi Инструкция по монтажу и эксплуатации 2 136 512-Ed.02 / 2013-11-Wilo

Lisätiedot

DERBI HALUAA KIITTÄÄ SINUA

DERBI HALUAA KIITTÄÄ SINUA DERBI HALUAA KIITTÄÄ SINUA tuotteensa valitsemisesta. Lue tämä ohjekirja huolellisesti ennen kuin ajat ajoneuvolla ensimmäistä kertaa. Se sisältää ajoneuvoosi käyttöön liittyvää tietoa, ehdotuksia ja varotoimia,

Lisätiedot

Käyttöohje RZ19. Lue käyttöohje huolellisesti ja varmista, että ymmärrät sen sisällön ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje RZ19. Lue käyttöohje huolellisesti ja varmista, että ymmärrät sen sisällön ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje RZ19 Lue käyttöohje huolellisesti ja varmista, että ymmärrät sen sisällön ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Parannusten toteuttamiseksi teknisiin tietoihin ja muotoiluun voidaan tehdä muutoksia

Lisätiedot

HORSCH Joker 6-12 RT. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje!

HORSCH Joker 6-12 RT. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! 07/2008 Uudenaikaisen maankäsitelyn ja kylvötekniikan spesialisti HORSCH Joker 6-12 RT Art.: 80801800 fi Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! EY-vaatimustemukaisuusvakuutus

Lisätiedot

08/2012. Pronto 3-6 DC. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! Art.: 80441803 fi

08/2012. Pronto 3-6 DC. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! Art.: 80441803 fi 08/2012 Pronto 3-6 DC Art.: 80441803 fi Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! EY-vaatimustemukaisuusvakuutus konedirektiivin 2006/42/EY mukaisesti Me, HORSCH

Lisätiedot

Matkailuvaunun. käyttöohie. Weltweit Nummer 1

Matkailuvaunun. käyttöohie. Weltweit Nummer 1 Matkailuvaunun käyttöohie Weltweit Nummer 1 Hyvä matkailuautoilija, onnittelemme Sinua ostopäätöksestä ja toivomme, että uusi HOBBY-käyttöohie tarjoaa Sinulle aina hyvää matkaseuraa. Ole hyvä ja lue tämä

Lisätiedot

onnittelemme Sinua ostopäätöksestä ja toivomme, että uusi HOBBY-käyttöohje tarjoaa Sinulle aina hyvää matkaseuraa.

onnittelemme Sinua ostopäätöksestä ja toivomme, että uusi HOBBY-käyttöohje tarjoaa Sinulle aina hyvää matkaseuraa. Hyvä matkailuvaunuilija, onnittelemme Sinua ostopäätöksestä ja toivomme, että uusi HOBBY-käyttöohje tarjoaa Sinulle aina hyvää matkaseuraa. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi, vaikka olisitkin

Lisätiedot

Onnittelut uuden HOBBY-asuntovaunun hankinnasta! Toivomme sen olevan sinulle hyvä matkakumppani vuoden parhaimpina päivinä.

Onnittelut uuden HOBBY-asuntovaunun hankinnasta! Toivomme sen olevan sinulle hyvä matkakumppani vuoden parhaimpina päivinä. Hyvä matkailuvaunuilija, Onnittelut uuden HOBBY-asuntovaunun hankinnasta! Toivomme sen olevan sinulle hyvä matkakumppani vuoden parhaimpina päivinä. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi,

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 112C Rider 112C5. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. Rider 112C Rider 112C5. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje Rider 112C Rider 112C5 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas... 3 Ajo ja kuljetus

Lisätiedot