EJC M10. Käyttöohjeet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EJC M10. Käyttöohjeet 05.09 - 51145329 05.09"

Transkriptio

1 EJC M Käyttöohjeet s

2 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty kirjaimin. Jokaisen luvun sivunumerointi alkaa numerosta 1. Sivut on merkitty luvun kirjaimella ja sivunumerolla. Esimerkki: Sivu B 2 on luvun B toinen sivu. Tässä käyttöohjeessa on kuvattu erilaisia ajoneuvotyyppejä. Ajoneuvon käytössä ja huoltotöissä on kiinnitettävä huomiota siihen, että noudatetaan oikeaa ajoneuvotyyppiä vastaavaa kuvausta. F M Z t o Turvaohjeet ja tärkeät selitykset on merkitty seuraavin symbolein: Turvaohjeiden edessä, joita on noudatettava henkilövahinkojen välttämiseksi. Ohjeiden edessä, joita on noudatettava aineellisten vahinkojen välttämiseksi. Ohjeiden ja selitysten edessä. Tarkoittaa vakiovarustusta. Tarkoittaa lisävarustusta. Kehitämme laitteitamme jatkuvasti. Sen vuoksi pidätämme oikeuden muoto-, varustus- ja tekniikkamuutoksiin. Tämän käyttöohjeen sisällön perusteella ei näin ollen voida vaatia tiettyjä laiteominaisuuksia. Tekijänoikeus Tämän käyttöohjeen tekijänoikeus säilyy JUNGHEINRICH AG:llä. Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand Hamburg - SAKSA Puhelin: +49 (0) 40/ FIN

3 0108.FIN

4 Sisällysluettelo A B Määräystenmukainen käyttö Kuvaus 1 Käyttökuvaus... B 1 2 Rakenneryhmät... B 2 3 Tekniset tiedot... B Suorituskykytiedot... B Mitat... B EN-standardit... B Käyttöolosuhteet... B 5 4 Merkintäpaikat ja tyyppikilvet... B Kantavuus... B 7 C Kuljetus ja ensimmäinen käyttöönotto 1 Nosturikuormaus... C 1 2 Kiinnitys kuljetuksen ajaksi... C 1 3 Ensimmäinen käyttöönotto... C 2 4 Trukin liikuttaminen ilman omaa käyttökoneistoa (hätäkäyttö)... C 3 D Akun huolto, lataus ja vaihto 1 Turvallisuusmääräykset rikkihappoa sisältävien akkujen käsittelyyn... D 1 2 Akkutyypit... D 2 3 Akun ottaminen esille... D 2 4 Akun lataus... D 3 5 Akun lataaminen varaaja-asemassa (o)... D 5 6 Akun irrottaminen ja asennus... D 6 7 Akun varaustilan näyttö (t)... D 7 E Käyttö 1 Trukin käyttöä koskevat turvallisuusmääräykset... E 1 2 Hallinta- ja näyttöelementtien kuvaus... E 2 3 Trukin käyttöönotto... E 4 4 Trukilla työskentely... E Ajokäyttöä koskevat turvallisuusmääräykset... E Ajaminen, ohjaaminen, jarruttaminen... E Kuormien nostaminen ja laskeminen... E 9 5 Hätälasku... E Trukin pysäköinti turvallisesti... E 10 I 1

5 6 Ajoparametrit... E 11 7 CANDIS-näyttöyksikkö (o)... E Käyttötuntinäyttö... E Käynnistystesti... E Häiriötilanteet... E 14 F Trukin kunnossapito 1 Käyttöturvallisuus ja ympäristönsuojelu... F 1 2 Kunnossapitoa koskevat turvallisuusmääräykset... F 1 3 Huolto ja tarkastukset... F 3 4 Huoltotaulukko... F 4 5 Voitelukaavio... F Käyttöaineet... F 7 6 Huolto-ohjeet... F Trukin valmistelu huolto- ja kunnossapitotöitä varten... F Etuosan kuomun poistaminen... F Käyttökoneiston suojuksen poistaminen... F Hydrauliöljyn määrän tarkistaminen... F Sulakkeiden tarkistaminen... F Uudelleenkäyttöönotto... F 11 7 Trukin seisottaminen... F Toimenpiteet ennen seisottamista... F Toimenpiteet seisottamisen aikana... F Uudelleenkäyttöönotto seisottamisen jälkeen... F 12 8 Turvallisuustarkastus määräajoin ja epätavallisten tapahtumien jälkeen... F 12 9 Lopullinen käytöstä poistaminen ja hävittäminen... F 12 I 2

6 Liite JH-ajoakun käyttöohje Z Tämä käyttöohje koskee vain Jungheinrich-merkkisiä akkutyyppejä. Käytettäessä muita merkkejä on huomioitava valmistajan käyttöohjeet FIN 1

7 FIN

8 A Z Määräystenmukainen käyttö VDMA:n ohjeet trukkien määräysten- ja sääntöjenmukaisesta käytöstä sisältyvät laitteen toimituslaajuuteen. Ne ovat osa tätä käyttöohjetta, ja niitä on ehdottomasti noudatettava. Kansalliset määräykset ovat voimassa rajoituksetta. Tässä käyttöohjeessa kuvattu ajoneuvo on kuormien nostoon ja kuljettamiseen tarkoitettu trukki. Sitä on käytettävä, ohjattava ja huollettava tämän käyttöohjeen mukaisesti. Muunlainen käyttö ei ole tarkoituksenmukaista, ja se voi johtaa henkilöiden, trukin tai esineiden vahingoittumiseen. Erityisesti on vältettävä liian raskaiden ja toispuoleisten kuormien nostamisen aiheuttamaa ylikuormitusta. Laitteeseen kiinnitetyn tyyppikilven tai kuormakaavion osoittamaa suurinta sallittua kuormitusta on noudatettava. Trukkia ei saa käyttää palo- tai räjähdysvaarallisissa paikoissa eikä korroosiolle altistavissa tai erittäin pölyisissä paikoissa. M Laitteen haltijan velvollisuudet: Tässä käyttöohjeessa laitteen haltijalla tarkoitetaan sitä luonnollista tai juridista henkilöä, joka käyttää trukkia tai jonka toimeksiannosta sitä käytetään. Erikoistapauksissa (esim. leasing, vuokraus) laitteen haltijana pidetään henkilöä, jolla trukin omistajan ja käyttäjän välisen sopimuksen perusteella on laitteen haltijan velvollisuuksia vastaavat velvollisuudet. Laitteen haltijan on huolehdittava siitä, että trukkia käytetään vain tarkoituksenmukaisesti ja että kaikenlaisilta käyttäjän tai ulkopuolisten henkeä tai terveyttä uhkaavilta vaaroilta vältytään. Lisäksi on huolehdittava siitä, että tapaturmien torjuntamääräyksiä ja muita turvallisuusteknisiä säädöksiä sekä käyttö-, huolto- ja kunnossapito-ohjeita noudatetaan. Laitteen haltijan on huolehdittava siitä, että kaikki laitteen käyttäjät ovat lukeneet tämän käyttöohjeen ja ymmärtäneet sen sisällön. Valmistajan takuu ei ole voimassa, jos tätä käyttöohjetta ei noudateta. Takuu raukeaa myös, jos asiakas tai kolmas osapuoli on ilman valmistajan asiakaspalvelun lupaa suorittanut laitetta koskevia epäasianmukaisia töitä. Lisäosien liittäminen: Sellaisten lisälaitteistojen liittäminen tai asentaminen, jotka vaikuttavat trukin toimintoihin tai täydentävät niitä, on sallittu ainoastaan valmistajan kirjallisella luvalla. Tarvittaessa on hankittava myös paikallisten viranomaisten lupa. Viranomaisilta saatu lupa ei kuitenkaan korvaa valmistajan lupaa FIN A 1

9 A FIN

10 B Kuvaus 1 Käyttökuvaus EJC M10 on sähkökäyttöinen nelipyöräinen haarukkanostovaunu ohjatulla vetopyörällä. Laite on tarkoitettu käytettäväksi tasaisella alustalla lavalle kuormattujen tavaroiden nostamiseen ja kuljettamiseen. Sillä voi kuljettaa avopohjaisia kuormalavoja tai rullavaunuja. Nimelliskantavuus löytyy tyyppikilvestä. Nostokorkeutta ja kuorman painopisteen etäisyyttä koskeva kantavuus ilmoitetaan kantavuuskilvessä. B 1

11 2 Rakenneryhmät Kohta EJC M10 Kuvaus 1 t Virtalukko t Akun varaustilan näyttö 2 o CANDIS-näyttöyksikkö 3 t Ohjausaisa ja aisan pää 4 t Järjestelyajopainike 5 t Ajosäädin 6 t Törmäysturvapainike 7 t Masto 8 t Suojalevy/lisäsuojalevy 9 t Akkukotelon kuomu 10 t Akkupistoke (hätäpysäytys) 11 t Nostolaite 12 t Etuosan kuomu 13 t Tukipyörä 14 t Ajoelektroniikka ja varaaja 15 t Vetopyörä t = vakiovaruste o = lisävaruste B 2

12 3 Tekniset tiedot Z VDI standardin mukainen selvitys teknisistä tiedoista. Oikeus teknisiin muutoksiin ja täydennyksiin pidätetään. 3.1 Suorituskykytiedot 3.2 Mitat Kuvaus EJC M10 Q Nimelliskantavuus 1000 kg C Kuorman painopisteen etäisyys 600 mm haarukan vakiopituudella Ajonopeus 4,2 / 5,0 km/h nimelliskuorman kanssa / ilman kuormaa Noston nostonopeus 8,5 / 12 cm/s nimelliskuorman kanssa / ilman kuormaa Laskunopeus 11 / 11 cm/s nimelliskuorman kanssa / ilman kuormaa Enimmäisnousukyky (5 min.) kuorman kanssa / ilman kuormaa 8 % Kuvaus EJC M10 h1 Rakennekorkeus 1950 mm h2 Vapaanosto 100 mm h3 Nosto 2900 mm h4 Korkeus masto ulosajettuna 3373 mm h13 Kuormahaarukka alhaalla 90 mm h14 Aisan korkeus ajoasennossa väh./enint. 820/1310 mm y Akseliväli 1171 mm l1 Kokonaispituus 1787 mm l2 Pituus ml. haarukanselkä 637 mm B Leveys 800 mm b5 Haarukan ulkoleveys 560 mm m2 Maavara 30 mm Ast Työkäytävän leveys 2096 mm 800 x pitkittäin Ast Työkäytävän leveys800 x pitkittäin (VDI:n 2234 mm mukaan) Wa Kääntösäde järjestelyajossa (aisa yläasennossa) 1383 mm B 3

13 h 4 h 3 h 1 h 2 c h 14 Q h 13 s l l 2 l 1 y m2 b 5 B W a A st B 4

14 3.3 EN-standardit Jatkuva äänenpainetaso: 70 db(a) Z EN 12053:n mukaan, yhdenmukainen ISO 4871:n kanssa. Jatkuva äänenpainetaso on standardin määräysten mukaan mitattu arvo, jossa otetaan huomioon äänenpainetaso ajon, noston ja tyhjäkäynnin aikana. Äänenpainetaso mitataan kuljettajan korvan kohdalta. Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) Z Valmistaja vahvistaa sähkömagneettisten häiriöpäästöjen ja häiriönkestävyyden raja-arvojen noudattamisen sekä sähköstaattisen purkaustarkastuksen suorittamisen standardin EN 12895:n ja siinä mainittujen määräysten mukaisesti. Sähkö- ja elektroniikkaosia ja niiden järjestystä saa muuttaa vain valmistajan kirjallisella luvalla. 3.4 Käyttöolosuhteet Z Ympäristön lämpötila - käytön aikana 5 C 40 C Jos trukkia käytetään jatkuvasti alle 5 C:n lämpötilassa, kylmävarastossa tai äärimmäisen vaihtelevissa lämpötila- tai kosteusolosuhteissa, vaaditaan erikoisvarustus ja erillinen käyttölupa. B 5

15 4 Merkintäpaikat ja tyyppikilvet Kohta Kuvaus 16 Kantavuus 17 Tyyppikilpi 18 Kiinnityskohta nosturikuormausta varten 19 Älä työnnä kättäsi maston läpi -kieltomerkki 20 Älä mene kuormanottolaitteen alle -kieltomerkki 21 Akun tyyppikilpi 22 Sarjanumero 23 Trukin kuvaus 24 Henkilökuljetus kielletty -kieltomerkki 25 Tarkastuslaatta (o) B 6

16 4.1 Tyyppikilpi Z Kohta Kuvaus Kohta Kuvaus 26 Tyyppi 32 Valmistajan logo 27 Sarjanumero 33 Akun vähimmäis-/enimmäispaino (kg) 28 Nimelliskantavuus (kg) 34 Käyttöteho (kw) 29 Akun jännite (V) 35 Kuorman painopisteen etäisyys (mm) 30 Tyhjäpaino ilman akkua 36 Valmistusvuosi 31 Valmistaja 37 Lisävaruste Trukkiin tai varaosatilauksiin liittyvissä kysymyksissä on mainittava sarjanumero (26). 4.2 Kantavuus Nostokorkeutta ja kuorman painopisteen etäisyyttä koskevat kantavuusarvot on F ilmoitettu kantavuuskilvessä (16). Käytettävän maston mukaan trukissa on jompikumpi seuraavista kantavuuskilvistä (16a/16b) (kuvat ovat esimerkinomaisia): 16a Viereinen kantavuuskilpi (16a) ilmoittaa kaaviomuodossa kantavuuden Q (kg) erilaisten kuorman painopisteiden D (mm) mukaan. Alla oleva kilpi (16b) ilmoittaa kantavuuden Q (kg) taulukkomuodossa kuorman painopisteen etäisyyden D (mm) ja nostokorkeuden H (mm) mukaan. 16b -Nr. Serien-Nr Hmm Qkg Dmm Sisämastoon ja alempaan poikkipalkkiin merkityt nuolet (38 ja 39) osoittavat kuljettajalle, milloin kantavuuskilvessä (16) ilmoitettu nostokorkeuden raja on saavutettu. B 7

17 B 8

18 C Kuljetus ja ensimmäinen käyttöönotto 1 Nosturikuormaus F Z Käytä vain nostovälineitä, joiden kantavuus on riittävä (lastauspaino, ks. ajoneuvon tyyppikilpi). Mastossa on kiinnityskohdat (1) ajoneuvon nosturikuormausta varten (ZZ-mastossa keskellä). M Pysäköi trukki turvallisesti (ks. luku E). Kiinnitä nostovälineet kiinnityskohtiin (1) (ZZ -nostolaitteessa keskellä). Kiinnitä nostovälineet kiinnityspisteisiin niin, etteivät ne missään tapauksessa pääse luistamaan! Nostovälineet on kiinnitettävä siten, että ne eivät nostettaessa kosketa liitettyjä rakenneosia. 1 2 Kiinnitys kuljetuksen ajaksi F Kun trukkia kuljetetaan kuorma-autossa tai perävaunussa, se on kiinnitettävä asianmukaisesti köysillä. Kuorma-autossa tai perävaunussa on oltava kiinnitysrenkaat. Z Trukin kiinnittämiseksi kiinnitä kuljetusliina trukkiin ja kiinnitysrenkaisiin. Kiristä kuljetusliina kiristyslaitteella. Kuormauksen saavat suorittaa vain tehtävään koulutetut ammattilaiset VDI 2700:n ja VDI 2703:n suositusten mukaan. Kuormauksen turvallisuustoimenpiteiden oikea mitoitus ja toteutus on määriteltävä erikseen jokaisessa yksittäistapauksessa. C 1

19 3 Ensimmäinen käyttöönotto M F Aja trukkia vain akkuvirralla! Tasasuunnattu vaihtovirta vaurioittaa ajoneuvon elektroniikkaosia. Akkuun yhdistettävät kaapelit (hinauskaapeli) saavat olla enintään 6 metriä pitkiä. Kuormien nosto on kielletty silloin, kun trukkia käytetään hinauskaapelin ja ulkopuolisen akun välityksellä. Seuraavat toimenpiteet on suoritettava trukin saattamiseksi käyttövalmiiksi toimituksen tai kuljetuksen jälkeen: Z Tarkista laitteiston täydellisyys ja kunto. Asenna tarvittaessa akku, älä vaurioita akkukaapelia (ks. luku D). Lataa akku (ks. luku D). Tarkista tarvittaessa näyttöyksikön ja akkuparametrien säätöjen yhdenpitävyys akkutyypin kanssa (ks. luku D). Ota ajoneuvo käyttöön ohjeiden mukaisesti (ks. luku E). Ajoneuvon seisottamisen jälkeen pyörien kulkupinnat voivat olla litistyneet. Litistymät häviävät lyhyen ajon jälkeen. C 2

20 4 Trukin liikuttaminen ilman omaa käyttökoneistoa (hätäkäyttö) F Tämä käyttötapa on kielletty kaltevilla pinnoilla. Jos trukkia on vielä liikutettava ajokäyttöön vaikuttavan häiriön ilmenemisen jälkeen, menettele seuraavasti: F Kytke pääkytkin asentoon AUS. Kierrä avain virtalukossa asentoon AUS (0) ja poista avain virtalukosta. Varmista, että ajoneuvo pysyy paikoillaan. Poista etuosan kuomu (2) (ks. luku F). Poista käyttökoneiston oikea suojus (3) (ks. luku F). Vedä kiinnityslaatta ylös ruuvaamalla kaksi M 5 -ruuvia (4, vähintään 35 mm pitkiä) sisään vasteeseen asti. Jarru vapautuu ja trukkia voi liikuttaa. Palauta jarrujärjestelmä määränpäässä alkuperäiseen tilaansa! Trukkia ei koskaan saa pysäköidä jarru vapautettuna. Kierrä ruuvit (4) jälleen ulos. Näin jarrutusvalmius on taas olemassa C 3

21 C 4

22 D Akun huolto, lataus ja vaihto 1 Turvallisuusmääräykset rikkihappoa sisältävien akkujen käsittelyyn Ennen kaikkia akkuja koskevia töitä trukki on pysäköitävä turvallisesti (ks. luku E). Huoltohenkilöstö: Vain tehtävään koulutettu henkilöstö saa ladata, huoltaa ja vaihtaa akkuja. Töiden suorituksessa on noudatettava tätä käyttöohjetta ja akun/ latausaseman valmistajan määräyksiä. Paloturvallisuustoimenpiteet: Akkuja käsiteltäessä tupakointi ja avotulen käyttö on kielletty. Ladattavan trukin läheisyydessä ei vähintään 2 metrin etäisyydellä saa olla helposti syttyviä aineita tai kipinää muodostavia käyttöaineita. Tilan on oltava tuuletettu. Sammutusvälineiden on oltava käyttövalmiina. Akun huolto: Akkukennojen kannet on pidettävä kuivina ja puhtaina. Liittimien ja kaapelikenkien on oltava puhtaita, kevyesti naparasvalla voideltuja ja kunnolla kiinnitettyjä. Akut, joiden napoja ei ole eristetty, on peitettävä liukumattomalla eristysmatolla. M F M F Akun hävittäminen: Akkuja hävitettäessä on aina noudatettava kansallisia ympäristömääräyksiä ja jätemääräyksiä. Valmistajan antamia hävittämisohjeita on ehdottomasti noudatettava. Ennen akkukotelon kannen sulkemista on varmistettava, ettei akkukaapeli pääse vahingoittumaan. Akut sisältävät liuenneita happoja, jotka ovat myrkyllisiä ja syövyttäviä. Siksi kaikessa akkujen käsittelyssä on käytettävä suojavaatetusta ja suojalaseja. Vältä ehdottomasti kosketusta akkuhapon kanssa. Jos happoa kuitenkin vahingossa pääsee vaatteille, iholle tai silmiin, kyseinen kohta on välittömästi huuhdeltava runsaalla puhtaalla vedellä. Jos happoa on päässyt iholle tai silmiin, on lisäksi käännyttävä lääkärin puoleen. Läikkynyt akkuhappo on neutralisoitava välittömästi. Akkuja saa käyttää vain akkuteline suljettuna. Akun painolla ja mitoilla on merkittävä vaikutus trukin käyttöturvallisuuteen. Akkuvarustuksen saa vaihtaa vain valmistajan luvalla. D 1

23 2 Akkutyypit M Akun paino ilmoitetaan sen tyyppikilvessä. Akun vaihdon ja asennuksen yhteydessä on varmistettava, että akku on tukevasti paikoillaan trukin akkutilassa. Seuraavassa taulukossa esitetään kapasiteettitietojen kera vakiovarusteeksi tarkoitetut yhdistelmät: EJC M10 Akku 2 PzB 110 Ah 3 Akun ottaminen esille F Z Pysäköi trukki turvallisesti (ks. luku E). Irrota akkupistoke (1). Taita akkukotelon kuomu (2) ylös. Kuomua taittaessasi varmista, että kuomun lukitusmekanismi toimii. Jos vaihdat akun, irrota akkukotelon kuomu. 2 1 D 2

24 4 Akun lataus F F Z M Kiinteää varaajaa ei saa avata. Verkkokaapelia ei saa vaurioittaa. Akun ja varaajan valmistajien turvallisuusmääräyksiä on ehdottomasti noudatettava. Varaajan verkkokaapeli sijaitsee akkutilan verkkokaapelipidikkeessä. Latauksen aikana akun lämpötila kohoaa n. 10 C. Akun lataamisen saa aloittaa vasta, kun akun lämpötila on alle 35 C. Akun lämpötilan on ennen latausta oltava vähintään 15 C, sillä muuten akku ei lataudu asianmukaisesti. Akun lataamiseksi trukki on pysäköitävä suljettuun, hyvin tuuletettuun tilaan. Z Taita akkukotelon kuomu (2) ylös. Poista akun päältä mahdollinen eristysmatto. Poista verkkopistoke (3) pidikkeestä ja liitä se sopivaan verkkopistorasiaan. Led-valo (4) näyttää vihreällä vilkkuvalolla tai keltaisena palavalla valolla, että varaaja on liitetty verkkoon. Kun virtapistoke (3) on liitetty verkkoon, trukin kaikki sähkötoiminnot on katkaistu (sähköinen liikkeellelähdön esto). Trukin käyttö ei ole mahdollista. 3 Z Z Lataa akkuja, kunnes ledissä (4) palaa jatkuva vihreä valo. Irrota verkkopistoke (3) verkkopistorasiasta ja laita se trukin pidikkeeseen. Sähkökatkoksen jälkeen lataus jatkuu automaattisesti. Latauksen voi keskeyttää irrottamalla pistokkeen ja jatkamalla latausta osalatauksena. Jos akkupistoke on irrotettu, akut ovat irti varaajasta eikä akkuja voi ladata. Kiinteän varaajan verkkoliitäntä 4 Verkkojännite: V ±10 % Verkkotaajuus: 50/60 Hz ± 4 % Kiinteä varaaja tunnistaa käytössä olevan verkkojännitteen automaattisesti ja sopeutuu siihen. D 3

25 Led-näyttö (4) Palaa Hidas vilkkuvalo Nopea vilkkuvalo Lataus on päättynyt, akku on täynnä (lataustauko, ylläpitolataus tai tasauslataus) Lataus käynnissä Latauksen alkaessa tai uuden ominaiskäyrän valitsemisen jälkeen. Vilkahdusten määrä vastaa valittua ominaiskäyrää. 4 Punainen led (häiriö) Palaa Hidas vilkkuvalo Nopea vilkkuvalo Ylilämpötila, lataus on keskeytetty Turvallinen latausaika on ylittynyt. Lataus on keskeytetty. Irrotettava verkosta latauksen käynnistämiseksi uudelleen. Valittu ominaiskäyrä ei kelpaa. Ylläpitolataus Z Jos vihreä led (4) palaa jatkuvasti, akku on latautunut täyteen. Varaaja kytkeytyy ylläpitolataukselle. Ylläpitolataus jatkuu, kunnes verkkopistoke irrotetaan verkkopistorasiasta. Ylläpitolataus alkaa automaattisesti latauksen päätyttyä. Osalataukset Varaaja on suunniteltu siten, että se sopeutuu automaattisesti osaladattujen akkujen latauksen täydentämiseen. Näin akun kuluminen pysyy vähäisenä. Punaisena vilkkuva led (4) merkitsee, että akku on vioittunut tai latauksen virtapiiri on katkennut. D 4

26 5 Akun lataaminen varaaja-asemassa (o) M F M Pysäköi trukki turvallisesti (ks. luku E). Akun pistokkeen liittäminen pistorasiaan ja irrottaminen pistorasiasta on sallittua vain, kun trukki ja varaaja on kytketty pois päältä. Vapauta akku (katso jakso 3). Akkua ladattaessa akun kennojen yläpintojen on oltava paljaina, jotta ilma vaihtuu riittävästi. Akun päälle ei saa laittaa metalliesineitä. Tarkista ennen latausta, ettei kaapeleissa ja liitännöissä ole näkyviä vaurioita. Akun ja varausaseman valmistajien antamia turvallisuusmääräyksiä on ehdottomasti noudatettava. Poista akun päältä mahdollinen eristysmatto. Liitä akun varausaseman latauskaapeli akun pistokkeeseen (1) ja kytke varaaja päälle. Lataa akku akun ja varausaseman valmistajien ohjeiden mukaan. D 5

27 6 Akun irrottaminen ja asennus F Z Avaa akkukotelon kuomun jouset ja poista kuomu. Trukin on oltava paikallaan vaakatasossa. Oikosulkujen välttämiseksi akut, joissa on avoimet navat tai liitokset, on peitettävä kumimatolla. Vedä akkupistoke ja akkukaapeli syrjään siten, etteivät ne jää kiinni trukkiin akkua ulos vedettäessä. Jos akkua nostetaan nostovälineillä, varmista riittävä kantavuus (ks. akun paino akkukotelon tyyppikilvestä). Nostovälineiden on vedettävä suoraan ylöspäin, jotta akkukotelo ei puristu kasaan. Koukut on kiinnitettävä akun kiinnityssilmukoihin (5) siten, etteivät ne voi nostolaitteen löystyessä pudota akkukennojen päälle. Kiinnitä nostovälineet kiinnityssilmukoihin (5) ja nosta akku pois paikaltaan. 5 F M F Akkua vaihdettaessa vanhan akun tilalle saa asentaa vain tyypiltään samanlaisen akun. Lisäpainoja ei saa poistaa, eikä niiden sijaintia saa muuttaa. Asennus tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä. Varmista akun oikea asennusasento ja liitäntä. Tarkista uudelleenasentamisen jälkeen, ettei kaapeleissa ja liitännöissä ole näkyviä vaurioita. Ennen käyttöönottoa akkukotelon kuomun on oltava tiukasti suljettu! Sulje akkukotelon kuomu varovasti ja hitaasti. Älä ota kiinni akkukotelon kuomun ja rungon välistä. D 6

28 7 Akun varaustilan näyttö (t) Kun trukki on vapautettu käyttöön virtalukosta tai CANCODElla, näytössä näkyy akun lataustila. 6 Led-merkkivalojen (6) värit kuvaavat seuraavia tiloja: Led-valon väri Arvo Vihreä Jäännöskapasiteetti % Oranssi Jäännöskapasiteetti % Vihreä/oranssi Jäännöskapasiteetti % vilkkuva 1 Hz Punainen Jäännöskapasiteetti 0-20 % Z Jos led palaa punaisena, kuormien nosto ei enää ole mahdollista. Nostotoiminto vapautetaan käyttöön vasta silloin, kun liitettyä akkua on ladattu vähintään 70 %. Jos led vilkkuu punaisena eikä trukki ole käyttövalmis, ota yhteyttä valmistajan huoltoon. Punaisen valon vilkkuminen on trukin elektroniikan häiriökoodi. Vilkkumisjärjestys ilmoittaa, mistä häiriöstä on kyse. D 7

29 D 8

30 E Käyttö 1 Trukin käyttöä koskevat turvallisuusmääräykset Ajolupa: Trukkia saavat käyttää vain sen kuljettamiseen koulutetut soveltuvat henkilöt, jotka ovat osoittaneet laitteen haltijalle tai hänen edustajalleen taitonsa käsitellä ja kuljettaa kuormia ja joille haltija tai hänen edustajansa on erikseen antanut kuljetustehtävän. Kuljettajan oikeudet, velvollisuudet ja käyttäytyminen: Kuljettajan on tiedettävä oikeutensa ja velvollisuutensa, hänet täytyy olla perehdytetty trukin hallintaan ja hänen on tunnettava tämän käyttöohjeen sisältö. Hänelle on myönnettävä kaikki tarvittavat oikeudet. Käytettäessä trukkia, jota ohjataan jalan laitteen vieressä kulkien, kuljettajalla on oltava suojajalkineet. Ajo kuorma nostettuna on kielletty (enimmäiskorkeus maasta = 500 mm). Käytön kieltäminen asiattomilta henkilöiltä: Kuljettaja on vastuussa trukista sen käytön aikana. Hänen on kiellettävä trukin ajaminen ja muu käyttö asiattomilta henkilöiltä. Henkilöiden kuljettaminen ja nostaminen trukilla on kielletty. Vauriot ja viat: Kaikista trukissa ja sen lisälaitteissa ilmenevistä vaurioista tai puutteista on välittömästi ilmoitettava vastuuhenkilölle. Käytettävyydeltään riskialttiita trukkeja (joissa on esim. kuluneet renkaat tai vialliset jarrut) ei saa käyttää, ennen kuin ne ovat määräysten mukaisessa kunnossa. Korjaukset: Kuljettaja ei saa korjata eikä muuntaa trukkia ilman erityiskoulutusta ja -lupaa. Hän ei missään tapauksessa saa muuttaa turvajärjestelmien ja kytkimien asetuksia tai kytkeä niitä pois käytöstä. F Vaara-alue: Vaara-alue on alue, jonka sisällä trukin tai sen kuorman nostovälineiden (esim. haarukanpiikit tai lisälaitteet) ajo- ja nostoliikkeet tai kuljetettavat kuormat voivat aiheuttaa vaaraa ihmisille. Siihen sisältyy myös alue, jolle putoavat kuormat tai laskettava tai putoava lisälaite saattavat osua. Asiattomat henkilöt on poistettava vaara-alueelta. Henkilöihin kohdistuvissa vaaratilanteissa on annettava ajoissa varoitusmerkki. Elleivät asiattomat henkilöt käskystä huolimatta poistu vaara-alueelta, trukki on heti pysäytettävä. Turvalaitteet ja varoituskilvet: Tässä kuvattuja turvalaitteita, varoituskilpiä ja varoitusohjeita on ehdottomasti noudatettava. E 1

31 2 Hallinta- ja näyttöelementtien kuvaus Kohta Hallinta- tai näyttöelementti 1 Akkupistoke (hätäpysäytys) EJC M10 Toiminto t Virtapiiri katkeaa, kaikki sähkötoiminnot kytkeytyvät pois päältä. Trukkia pakkojarrutetaan. 2 Virtalukko t Ohjausvirran kytkeminen päälle ja pois päältä. Poistamalla avain virtalukosta estetään trukin asiaton päälle kytkeminen. 3 Akun varaustilan näyttö t Näyttää akun varaus- ja purkutilan. Näyttöyksikkö (CANDIS) o Käyttötuntinäyttö. Akun varaustila. Huoltoilmoitusten näyttäminen yhdessä CANCode-ajoparametrien kanssa. 4 Ohjausaisa t Trukin ohjaus ja jarrutus. 5 Järjestelyajopainike t Jos aisa on ylemmällä jarrutusalueella, painiketta painamalla voi ohittaa jarrutustoiminnon ja liikuttaa trukkia alennetulla nopeudella (järjestelyajo). 6 Ajosäädin t Säätää ajosuuntaa ja ajonopeutta. 7 Törmäysturvapainike t Trukki ajaa käyttäjästä poispäin ja pysähtyy. 8 Haarukan nostopainike t Haarukan nosto. 9 Haarukan laskupainike t Haarukan lasku. Laskunopeutta voi säätää kaksiportaisesti painikkeen liikkeellä (8 mm). 10 Varoitussignaalin t Varoitusäänimerkin antaminen. (äänitorvi) painike 11 Kiinteä varaaja t Lataa akun (ks. luku D). t = vakiovaruste o = lisävaruste E 2

32 o t E 3

33 3 Trukin käyttöönotto F Ennen kuin trukin saa ottaa käyttöön, ohjata sitä tai nostaa lastausyksikköä, kuljettajan on varmistettava, ettei kukaan oleskele vaara-alueella. Tarkistukset ja toimenpiteet ennen laitteen päivittäistä käyttöönottoa Tarkista koko trukki (erityisesti pyörät ja kuorman nostovälineet) näkyvien vaurioiden varalta. Tarkista akun kiinnitys ja kaapeliliitännät, rasvaa tarvittaessa akun navat. Tarkista akkupistokkeen pitävä kiinnitys, toimivuus ja mahdolliset vauriot. Tarkista verkkopistokkeen ja verkkokaapelin mahdolliset vauriot. Tarkista kylttien ja merkkien täydellisyys ja luettavuus (ks. luku B). Tarkista varoitus- ja turvalaitteet. Tarkista hydraulijärjestelmän toiminta. Tarkista jarrutusvaikutus (ks. Sivu 6) Tarkista kerran viikossa hyrdrauliöljyn taso, korjaa tarvittaessa. Trukin kytkeminen päälle Tarkista, että akkupistoke (1) on liitetty. Työnnä avain virtalukkoon (2) ja käännä avainta oikealle vasteeseen asti asentoon I. Tarkista varoitusäänimerkin (10) toiminta painamalla painiketta. Trukki on nyt käyttövalmis. Akun varaustilan näyttö (3) tai CANDIS (o) näyttää käytettävissä olevan akkukapasiteetin. Tarkista ohjausaisan (4) jarrutustoiminto (ks. jakso 4.2) E 4

34 4 Trukilla työskentely 4.1 Ajokäyttöä koskevat turvallisuusmääräykset Ajotiet ja työskentelyalueet: Ajaminen on sallittua vain liikenteeseen tarkoitetuilla teillä. Työskentelyalueella ei saa olla asiattomia henkilöitä. Kuormat saa varastoida vain niille tarkoitettuihin paikkoihin. Ajotapa: Kuljettajan on mukautettava ajonopeus paikallisiin olosuhteisiin. Esimerkiksi mutkissa, kapeissa aukoissa tai heiluriovien läpi ajettaessa sekä näkyvyyden ollessa huono on ajettava hitaasti. Kuljettajan on aina pidettävä turvallinen jarrutusetäisyys edellä kulkevaan ajoneuvoon ja pystyttävä hallitsemaan trukki kaikissa tilanteissa. Yhtäkkinen pysähtyminen (paitsi vaaratilanteessa), nopea kääntyminen sekä ohittaminen vaarallisissa tai näkyvyydeltään huonoissa paikoissa on kielletty. Nojaaminen tai kurkottaminen työskentely- ja ohjausalueen ulkopuolelle on kielletty. Näkyvyys ajettaessa: Kuljettajan on katsottava ajosuuntaan ja nähtävä aina riittävän pitkälle valitsemallaan ajoreitillä. Näkyvyyttä haittaavia kuormia kuljetettaessa trukkia on ajettava siten, että kuorma on takana. Ellei tämä ole mahdollista, toisen henkilön on kuljettava trukin edellä varoittaen esteistä ja vaaroista. Ajaminen luiskissa: Ajaminen luiskissa on sallittua vain, jos ne on merkitty liikennereiteiksi, niiden ajopinnat ovat puhtaita ja pitäviä ja ajaminen niissä on trukin teknisten ominaisuuksien mukaan turvallista. Kuorman on tällöin oltava aina ylämäkeen päin. Kääntyminen, viistoittainen ajo ja trukin sammuttaminen luiskissa on kielletty. Luiskaa alaspäin saa ajaa vain hitaalla nopeudella ja aina valmiina jarruttamaan. Hisseihin ja lastaussilloille ajaminen: Hisseihin ja lastaussilloille saa ajaa ainoastaan, jos ne ovat riittävän kantavia ja rakenteeltaan ajamiseen sopivia. Lisäksi niille ajamiseen tarvitaan laitteen haltijan suostumus. Nämä seikat on tarkistettava etukäteen. Trukki on ajettava hissiin kuorma edellä ja pysäköitävä niin, ettei mikään kosketa hissikuilun seiniä. Hississä mukana matkustavat henkilöt saavat astua hissiin vasta kun trukki on pysäköity turvallisesti, ja heidän on poistuttava hissistä ennen trukkia. Kuljetettavan kuorman laatu: Vain määräysten mukaisesti kiinnitettyjen kuormien kuljetus on sallittua. Älä koskaan kuljeta kuormia, jotka ovat korkeampia kuin haarukkakelkan tai kuorman suojaristikon yläreuna. E 5

35 4.2 Ajaminen, ohjaaminen, jarruttaminen F Henkilökuljetus trukilla on ehdottomasti kielletty. Hätäpysäytys Irrota akkupistoke (1). Kaikki sähkökäyttöiset toiminnot kytkeytyvät pois päältä. Pakkojarrutus F M M Kun ohjausaisa vapautetaan, tapahtuu pakkojarrutus ohjausaisa siirtyy automaattisesti ylemmälle jarrutusalueelle (B). Jos ohjausaisa liikkuu tavallista hitaammin jarrutusasentoon, vian syy on korjattava. Tarvittaessa kaasujousi on vaihdettava. Ajaminen Ajaminen haarukat/kuorma nostettuna yli 500 mm:n korkeudelle maasta on kielletty. Ajaminen on sallittua vain suojukset suljettuina ja asianmukaisesti lukittuina. Ota trukki käyttöön (ks. jakso 3). Ajonopeutta säädetään ajokytkimellä (6). Kallista ohjausaisaa (4) ajoalueelle (F) päin ja valitse ajokytkimellä (6) haluttu ajosuunta (V tai R). R V B 1 R F B V E 6

36 F M F Ryömintäajo Käytettäessä ryömintäajopainiketta (5) kuljettajan on oltava erityisen tarkkaavainen. Trukkia voi ajaa ohjausaisa (4) pystysuorassa (esim. ahtaissa tiloissa / hississä). Paina ryömintäajopainiketta (5). Käytä ajokytkintä (6) haluttuun ajosuuntaan (V tai R). Jarru vapautuu. Trukki ajaa hitaasti. Jarru aktivoituu vasta ryömintäajopainikkeen vapauttamisen jälkeen; ryömintäajossa jarruttaminen on mahdollista ainoastaan vastavirtajarrulla (ajokytkin (6)). Vaaratilanteessa trukkia on jarrutettava päästämällä välittömästi irti ryömintäajopainikkeesta (5). Painettaessa ryömintäajopainiketta ajoalueella (F) trukki ajaa alennetulla nopeudella ja kiihtyvyydellä. Ohjaaminen Käännä ohjausaisaa (4) vasemmalle tai oikealle. R V B 1 R F B V E 7

37 F Jarruttaminen Trukin jarrutusominaisuudet riippuvat olennaisesti ajoalustan ominaisuuksista. Kuljettajan on otettava ajoradan ominaisuudet huomioon ajokäyttäytymisessään. Jarruttaminen käyttöjarrulla: M Kallista ohjausaisaa (4) ylös- tai alaspäin jollekin jarrutusalueista (B). Käyttöjarru on generaattorijarru. Mekaaninen jarru alkaa toimia vasta silloin, kun generaattorijarrun teho ei riitä tarvittavaan jarrutukseen. Jarruttaminen vastavirtajarrulla 6 6 Ajon aikana kulkusuunnan voi vaihtaa vastakkaiseksi ajokytkimellä (6). Trukkia jarrutetaan vastavirran avulla, kunnes ajo vastakkaiseen suuntaan alkaa. Jarruttaminen pysäytysjarrulla: F Kun ajokytkin on asennossa 0, trukkia jarrutetaan generaattorijarrulla. Vaaratilanteessa ohjausaisa on vietävä jarrutusasentoon. M Ajaminen luiskissa Kuorman on kuljetettaessa oltava ylämäkeen päin! Trukin vierimisen estäminen: Jarru menee automaattisesti päälle ajokytkimen nolla-asennossa lyhyen nykäisyn jälkeen (elektroniikka tunnistaa alaspäin vierimisen luiskassa). Ajosäätimellä vapautetaan käyttöjarru ja säädetään nopeus ja ajosuunta valinnan mukaan. E 8

HC 110. Käyttöohje 12.05 - 51111497 07.08

HC 110. Käyttöohje 12.05 - 51111497 07.08 HC 110 12.05 - Käyttöohje s 51111497 07.08 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

EMC 110 Ramppinosto. Käyttöohjeet 03.10 - 03.10 EMC 110

EMC 110 Ramppinosto. Käyttöohjeet 03.10 - 03.10 EMC 110 EMC 110 Ramppinosto 03.10 - Käyttöohjeet 51203576 03.10 s EMC 110 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai valmistajan yhteisöön sijoittautunut edustaja

Lisätiedot

EJC B14 / B16. Käyttöohjeet 09.05 - 03.11 EJC B14 EJC B16

EJC B14 / B16. Käyttöohjeet 09.05 - 03.11 EJC B14 EJC B16 EJC B14 / B16 09.05 - Käyttöohjeet 50470440 03.11 EJC B14 EJC B16 s Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai tämän yhteisön alueelle sijoittunut valtuutettu

Lisätiedot

EJC 212 / 214 / 216 / 220

EJC 212 / 214 / 216 / 220 EJC 212 / 214 / 216 / 220 05.08 - Käyttöohjeet 51102250 02.11 EJC 212 EJC 214 EJC 216 EJC 220 s Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai valmistajan

Lisätiedot

EJC 212-220. Käyttöohje 12.05 - 50460021 06.06

EJC 212-220. Käyttöohje 12.05 - 50460021 06.06 EJC 212-220 12.05 - Käyttöohje s 50460021 06.06 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

EZS 130. Käyttöohje 04.06 - 51097485 05.06

EZS 130. Käyttöohje 04.06 - 51097485 05.06 EZS 130 04.06 - Käyttöohje s 51097485 05.06 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

EZS 130. Käyttöohje 05.08 - 51112067 05.08

EZS 130. Käyttöohje 05.08 - 51112067 05.08 ES 130 05.08 - Käyttöohje s 51112067 05.08 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

Akkujen ylläpito. Yleistä akkujen ylläpidosta VAROITUS!

Akkujen ylläpito. Yleistä akkujen ylläpidosta VAROITUS! Yleistä akkujen ylläpidosta Yleistä akkujen ylläpidosta VAROITUS! Akut sisältävät syövyttävää happoa. Tämän vuoksi on oltava varovainen sekä käytettävä asianmukaisia suojavarusteita työskenneltäessä akkujen

Lisätiedot

ECE 310. Käyttöohjeet 02.09 - 11.14 ECE 310 ECE 310 HP ECE 310 LJ

ECE 310. Käyttöohjeet 02.09 - 11.14 ECE 310 ECE 310 HP ECE 310 LJ ECE 310 02.09 - Käyttöohjeet 51122390 11.14 s ECE 310 ECE 310 HP ECE 310 LJ Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai valmistajan yhteisöön sijoittautunut

Lisätiedot

ECE 220-225 HP/LJ. Käyttöohjeet ECE L J 01.09 - ECE 220 HP/LJ ECE 225 HP/LJ 11.14

ECE 220-225 HP/LJ. Käyttöohjeet ECE L J 01.09 - ECE 220 HP/LJ ECE 225 HP/LJ 11.14 ECE 220-225 HP/LJ 01.09 - Käyttöohjeet 51122090 11.14 s ECE 220 HP/LJ ECE 225 HP/LJ ECE L J Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai valmistajan yhteisöön

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ICF SOLO-HENKILÖNOSTIN

KÄYTTÖOHJE ICF SOLO-HENKILÖNOSTIN ICF SOLO-HENKILÖNOSTIN ICF GROUP OY 1 ( 6 ) NOSTIN ON TARKOITETTU VAIN HENKILÖIDEN NOSTAMISEEN JA SE ON SUUNNITELTU SITEN, ETTÄ NOSTAMINEN ON MAHDOL- LISTA YHDEN AVUSTAJAN TOIMESTA. NOSTO MAKSIMIKUORAMA

Lisätiedot

EJD K18. Käyttöohje 02.05 - 51097486 03.07

EJD K18. Käyttöohje 02.05 - 51097486 03.07 EJD K18 02.05 - Käyttöohje s 51097486 03.07 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

Dieselhiukkassuodatin

Dieselhiukkassuodatin Dieselhiukkassuodatin 12.07 - Käyttöohjeet s 51142537 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta.

Lisätiedot

4. VERKKOVIRTA MERKKIVALO (ladatessa palaa

4. VERKKOVIRTA MERKKIVALO (ladatessa palaa HAKAMÄENKUJA 4-6 01510 VANTAA PUH : 09 3462574 FAX: 09 346 25 74 www.icf.fi KÄYTTÖOHJE SOLO-HENKILÖNOSTIN NOSTIN ON TARKOITETTU VAIN HENKILÖIDEN NOSTAMISEEN JA SE ON SUUNNITELTU SITEN, ETTÄ NOSTAMINEN

Lisätiedot

ECE 310. Käyttöohje 04.04 - 50469941 10.06

ECE 310. Käyttöohje 04.04 - 50469941 10.06 ECE 310 04.04 - Käyttöohje s 50469941 10.06 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. BPW-tukijalka

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. BPW-tukijalka ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE BPW-tukijalka Sisällysluettelo Sivu Yleiset turvallisuusohjeet...3 Käyttötarkoitus...4 Asennusohje...5 Käyttöohje...6 Voitelu- ja huolto-ohje...8 Tekniset tiedot...10 BPW-tyyppikilpi...11

Lisätiedot

ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL

ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL Käyttöohje 12.06- s 51051916 07.08 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa.

Lisätiedot

ESD 120K/120L. Käyttöohjeet 01.05 - 12.14 ESD 120K ESD 120L

ESD 120K/120L. Käyttöohjeet 01.05 - 12.14 ESD 120K ESD 120L ESD 120K/120L 01.05 - Käyttöohjeet 51026223 12.14 s ESD 120K ESD 120L Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai valmistajan yhteisöön sijoittautunut

Lisätiedot

EJD K18. Käyttöohjeet 06.08 - 11.14 EJD K18

EJD K18. Käyttöohjeet 06.08 - 11.14 EJD K18 EJD K18 06.08 - Käyttöohjeet 51106817 11.14 EJD K18 s Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai valmistajan yhteisöön sijoittautunut edustaja Tyyppi

Lisätiedot

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akun laturi Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos, että valitsit ammattilaistason

Lisätiedot

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 40 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Suomi Ruohon- ja lehtienkeräimien

Lisätiedot

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL 1. Käyttö Vinssi on tehty käytettäväksi varastoissa, rakennuksilla jne. Vinssejä on sekä 230V että 400V käyttöjännitteelle,

Lisätiedot

ECE 220 / 220 XL / 225 / 225 XL

ECE 220 / 220 XL / 225 / 225 XL ECE 220 / 220 XL / 225 / 225 XL 01.09 - Käyttöohjeet 51093262 11.14 s ECE 220 ECE 220 XL ECE 225 ECE 225 XL Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai

Lisätiedot

ERD 220. Käyttöohjeet 11.03 - 09.10

ERD 220. Käyttöohjeet 11.03 - 09.10 ERD 220 11.03 - Käyttöohjeet s 50428254 09.10 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai tämän yhteisön alueelle sijoittunut valtuutettu edustaja Tyyppi

Lisätiedot

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN Asennus- ja käyttöohje 1. Symbolien selitykset 2. Sisällysluettelo Ohje 1. Symbolien selitykset.........2 2. Sisällysluettelo..............2 3. Yleisiä turvallisuusohjeita.....3

Lisätiedot

EZS 130. Käyttöohjeet 08.09 - 02.11

EZS 130. Käyttöohjeet 08.09 - 02.11 EZS 130 08.09 - Käyttöohjeet s 51132948 02.11 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai tämän yhteisön alueelle sijoittunut valtuutettu edustaja Tyyppi

Lisätiedot

ESE 120K/120L. Käyttöohjeet 07.09 - 12.14 ESE 120K ESE 120L

ESE 120K/120L. Käyttöohjeet 07.09 - 12.14 ESE 120K ESE 120L ESE 120K/120L 07.09 - Käyttöohjeet 50453634 12.14 s ESE 120K ESE 120L Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai valmistajan yhteisöön sijoittautunut

Lisätiedot

EJE C20. Käyttöohjeet 10.07 - 11.14 EJE C20

EJE C20. Käyttöohjeet 10.07 - 11.14 EJE C20 EJE C20 10.07 - Käyttöohjeet 51040480 11.14 EJE C20 s Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai valmistajan yhteisöön sijoittautunut edustaja Tyyppi

Lisätiedot

EJD 220/220 XL. Käyttöohje 05.05 - 50469515 07.08

EJD 220/220 XL. Käyttöohje 05.05 - 50469515 07.08 EJD 220/220 XL 05.05 - Käyttöohje s 50469515 07.08 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on

Lisätiedot

EKS 110. Käyttöohje 07.04 - 50430017 11.07

EKS 110. Käyttöohje 07.04 - 50430017 11.07 EKS 110 07.04 - Käyttöohje s 50430017 11.07 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos,

Lisätiedot

ERE 120. Käyttöohjeet 05.08 - 02.11

ERE 120. Käyttöohjeet 05.08 - 02.11 ERE 120 05.08 - Käyttöohjeet s 51093156 02.11 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai valmistajan yhteisöön sijoittautunut edustaja Tyyppi Lisävaruste

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

EJC 214-220 / EJC 212z-220z

EJC 214-220 / EJC 212z-220z EJC 214-220 / EJC 212z-220z 11.10 - Käyttöohjeet 51141064 07.15 s EJC 212z EJC 214z EJC 216z EJC 220z EJC 214 EJC 216 EJC 220 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg

Lisätiedot

ORDLAND PROFESSIONAL RADIO. ELK-68 Käyttöohje

ORDLAND PROFESSIONAL RADIO. ELK-68 Käyttöohje ELK-68 Käyttöohje Varotoimenpiteet Käytä tätä laitetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohje huolellisesti ennen käyttöä. Korjauksen saa suorittaa vain valtuutettu huolto. Sammuta virrat jos menet leimahdus

Lisätiedot

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus laturista Sivu 3 Lataamisohjeet Sivu 4 Lataamisohjeet Sivu 5 Huolto ja hoito Sivu 6 Turvallisuutta koskevia huomautuksia

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

Perävaunun käyttöohje

Perävaunun käyttöohje Perävaunun käyttöohje Ennen ajoa tarkistakaa: vetolaitteen ja sen kiinnitysosien kunto perävaunun ja auton kiinnityksen varmuus, perävaunun turvavaijerin tulee olla kiinnitetty autoon valojen kunto pyörien

Lisätiedot

Turvallisuusohjeet. Vaarat. Turvatoimenpiteet kaikkien ajoneuvojen kanssa työskentelyyn. Erikoistoimenpiteet ilmajousitetuissa ajoneuvoissa VAROITUS!

Turvallisuusohjeet. Vaarat. Turvatoimenpiteet kaikkien ajoneuvojen kanssa työskentelyyn. Erikoistoimenpiteet ilmajousitetuissa ajoneuvoissa VAROITUS! Työskentely nostetun ajoneuvon ja päällirakenteen kanssa Työskentely nostetun ajoneuvon ja päällirakenteen kanssa Mekaaniset ja hydrauliset nostolaitteet voivat kaatua tai laskeutua vahingossa virheellisen

Lisätiedot

Työntömastotrukki t

Työntömastotrukki t Työntömastotrukki 1.4-2.5 t R & E -sarja Kylmävarasto RRE140HC/HEC/ HCC/ RRE160HC/HEC/ HCC/ RRE180HC/HEC/ HCC/ RRE200HC/HEC/ HCC/ RRE250HC/HEC/ HCC/ www.toyota-forklifts.eu Työntömastotrukki, kylmävarasto,

Lisätiedot

EZS 130. Käyttöohjeet 08.09 - 10.15 EZS 130

EZS 130. Käyttöohjeet 08.09 - 10.15 EZS 130 EZS 130 08.09 - Käyttöohjeet 51168964 10.15 EZS 130 s Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai valmistajan yhteisöön sijoittautunut edustaja Tyyppi

Lisätiedot

ERC 212/214/216/212z/214z/216z

ERC 212/214/216/212z/214z/216z ERC 212/214/216/212z/214z/216z 03.11 - Käyttöohjeet 51147721 07.15 s ERC 214 ERC 216 ERC 212z ERC 212 ERC 214z ERC 216z Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja

Lisätiedot

ERC 212/214/216/Z12/Z14/Z16

ERC 212/214/216/Z12/Z14/Z16 ERC 212/214/216/Z12/Z14/Z16 02.04 - Käyttöohjeet 50434894 03.11 s ERC 214 ERC 216 ERC Z12 ERC 212 ERC Z14 ERC Z16 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja

Lisätiedot

Käyttötarkoitus. Mallit. Toimituksen sisältö. Korkeuden säätökahvat

Käyttötarkoitus. Mallit. Toimituksen sisältö. Korkeuden säätökahvat R Rollaattorin osat 1 Kahva 2 Korkeussäädettävä kahvan tanko 3 Jarru 4 Kahvan korkeuden säätövipu 5 Takapyörä 6 Runko 7 Etupyörä 8 Kori 9 Istuin 10 Tarjotin 11 Jarruvaijeri 12 Kepinpidike 2 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

MITSUBISHI PBF25N2. Lavansiirtovaunu kiinteällä seisomatasolla

MITSUBISHI PBF25N2. Lavansiirtovaunu kiinteällä seisomatasolla MITSUBISHI PBF25N2 Lavansiirtovaunu kiinteällä seisomatasolla P= Power Pallet B= Battery F= Fixed platform 25 = 2500kg kapasit. PBF25N2 kiinteällä seisontatasolla ja sivusuojilla/selkänojalla. - Max ajonopeus12km/h

Lisätiedot

Pinoamistrukkimallisto SPE10/12(i)/14(i)/16(i)/16s

Pinoamistrukkimallisto SPE10/12(i)/14(i)/16(i)/16s Roclan ajotasolla varustetut Solid-pinoamistrukit lisäävät työn tuottavuutta ja sujuvuutta monikäyttöisyytensä ansiosta. Hyllyttämiseen ja lavansiirtoon pidemmilläkin ajomatkoilla suunnitellut ulkomitoiltaan

Lisätiedot

DINO 80R Pikaopas. Nostimen rekisteriote ja käyttöohjeet sijaitsevat putkessa puomin tyvessä.

DINO 80R Pikaopas. Nostimen rekisteriote ja käyttöohjeet sijaitsevat putkessa puomin tyvessä. DINO 80R Pikaopas Nostimen rekisteriote ja käyttöohjeet sijaitsevat putkessa puomin tyvessä. Yhteystiedot: 040 6736064 Mikko Jokiranta 050 3171745 Jukka Jokiranta veljeksetjokiranta@gmail.com YLEISET TURVALLISUUSOHJEET

Lisätiedot

HC 110. Käyttöohjeet 01.09 - 12.14 HC 110

HC 110. Käyttöohjeet 01.09 - 12.14 HC 110 HC 110 01.09 - Käyttöohjeet 51135773 12.14 HC 110 s Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai valmistajan yhteisöön sijoittautunut edustaja Tyyppi Lisävaruste

Lisätiedot

ERE 120. Käyttöohje 09.05- 50466113 04.08

ERE 120. Käyttöohje 09.05- 50466113 04.08 ERE 120 09.05- Käyttöohje s 50466113 04.08 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V

Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V Käyttöohje (Mallit: CWS 160,230 ja 300) Maahantuoja Suomessa : Carl Stahl Oy Jonkankatu 2, 20360 Turku Puh: 02 2750060 e mail: myynti@carlstahl.fi 1. Teknisiä tietoja

Lisätiedot

Pinoamistrukkimallisto

Pinoamistrukkimallisto Roclan käyden ajettavat Solid-pinoamistrukit lisäävät työn tuottavuutta ja sujuvuutta monikäyttöisyytensä ansiosta. Hyllyttämiseen ja lavansiirtoon tarkoitetut ulkomitoiltaan kompaktit ja ketterästi liikkuvat

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Turvallisuusohjeet. Työskentely nostettujen ajoneuvojen ja päällirakenteiden parissa. Vaarat. Varotoimenpiteet kaikille ajoneuvoille

Turvallisuusohjeet. Työskentely nostettujen ajoneuvojen ja päällirakenteiden parissa. Vaarat. Varotoimenpiteet kaikille ajoneuvoille Työskentely nostettujen ajoneuvojen ja päällirakenteiden parissa Työskentely nostettujen ajoneuvojen ja päällirakenteiden parissa Mekaaniset ja hydrauliset nostolaitteet voivat kaatua tai laskeutua virheellisen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET. Köysivintturi Tyypip 220.0, , , , , ,125

KÄYTTÖOHJEET. Köysivintturi Tyypip 220.0, , , , , ,125 KÄYTTÖOHJEET Köysivintturi Tyypip 0.0,3 0.0,5 0.0,75 0. 0. 0.3 4.0,5 40.0,08 40.0,5 Sisällysluettelo. Tärkeitä turvallisuusohjeita 6. Köyden kiinnittäminen. Tekniset tiedot 7. Käyttö 3. Yleistä 8. Huolto

Lisätiedot

EKS 110. Käyttöohjeet 11.09 - 02.14

EKS 110. Käyttöohjeet 11.09 - 02.14 EKS 110 11.09 - Käyttöohjeet s 51206542 02.14 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai valmistajan yhteisöön sijoittautunut edustaja Tyyppi Lisävaruste

Lisätiedot

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä käyttöohjeita.

Lisätiedot

AMX 10. Käyttöohjeet 12.14 - 12.14 AMX 10

AMX 10. Käyttöohjeet 12.14 - 12.14 AMX 10 AMX 10 12.14 - Käyttöohjeet 50304163 12.14 AMX 10 s Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai valmistajan yhteisöön sijoittautunut edustaja Tyyppi Lisävaruste

Lisätiedot

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 FI SUOMI 1 YLEISTÄ Tämä kuvake tarkoittaa VAROITUS. Ohjeita on

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PURISTUSTYÖKALU HP 450

KÄYTTÖOHJE PURISTUSTYÖKALU HP 450 1 4.8.2006 12:27 KO HP 450.doc KÄYTTÖOHJE PURISTUSTYÖKALU HP 450 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA

Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSIA 2 LATAUS 2 VIANETSINTÄ JA HUOLTO 3 TAKUU 5 VAROITUKSIA Älä käytä laturin seinäpistokkeessa jatkojohtoa, jos mahdollista. Jos joudut käyttämään

Lisätiedot

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje Lataussäädin 12/24V 10A Käyttöohje 1 Yleistä Lataussäätimessä on näyttö ja sen latausmenetelmä on 3-vaiheinen PWM lataus. Siinä on myös kaksi USB liitintä pienten laitteiden lataamiseen. 2 Kytkentäkaavio

Lisätiedot

EJE 220/225/230/235/220r/225r

EJE 220/225/230/235/220r/225r EJE 220/225/230/235/220r/225r 05.07 - Käyttöohjeet 51040454 05.15 s EJE 220 EJE 225 EJE 230 EJE 235 EJE 220r EJE 225r Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE

KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE Kapasiteetti: 250, 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 10000 ja 20000kg Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen käsiketjutaljan käyttöönottoa. 1. Ripusta talja yläkoukusta ja nosta

Lisätiedot

EJC B12/B14/B16. Käyttöohjeet 04.11 - 07.15 EJC B12 EJC B14 EJC B16

EJC B12/B14/B16. Käyttöohjeet 04.11 - 07.15 EJC B12 EJC B14 EJC B16 EJC B12/B14/B16 04.11 - Käyttöohjeet 51209536 07.15 EJC B12 EJC B14 EJC B16 s Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai valmistajan yhteisöön sijoittautunut

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

PELTOJYRÄ JH 450, JH 620

PELTOJYRÄ JH 450, JH 620 KÄYTTÖ JA HUOLTO-OHJE PELTOJYRÄ JH 450, JH 620 Alkuperäiset ohjeet 01 / 2015 Sisällysluettelo 1. ESIPUHE... 1 1.1. Koneen käyttötarkoitus... 1 1.2. Tekniset tiedot... 1 1.3. Tyyppikilpi... 2 2. TURVALLISUUSOHJEET...

Lisätiedot

ERE 120. Käyttöohjeet 07.12 - 02.15 ERE 120 ERE C20

ERE 120. Käyttöohjeet 07.12 - 02.15 ERE 120 ERE C20 ERE 120 07.12 - Käyttöohjeet 51222197 02.15 ERE 120 ERE C20 s Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai valmistajan yhteisöön sijoittautunut edustaja

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

EME 114. Käyttöohjeet 06.14 - 12.14 EME 114

EME 114. Käyttöohjeet 06.14 - 12.14 EME 114 EME 114 06.14 - Käyttöohjeet 51126157 12.14 s EME 114 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai valmistajan yhteisöön sijoittautunut edustaja Tyyppi

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden noudattamatta jättäminen tai laitteen

Lisätiedot

Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V

Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V Käyttöohje (Model: DU902) Maahantuoja Suomessa : Carl Stahl Oy Jonkankatu 2, 20360 Turku Puh: 02 2750060 e mail: myynti@carlstahl.fi 1. Teknisiä tietoja Mini sähköketjutalja

Lisätiedot

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN KYLPYHUONEEN LÄMMITIN Mallit: ETG500, ETG700, ETG100 Kuvassa oleva lämmitin on malli, eikä välttämättä vastaa paketissa olevaa tuotetta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa.

Lisätiedot

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de CHARGE BOX 0.8 BATTERY-CHARGER 0,8 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de WWW.4LOAD.DE 3 2 5 1 4 8 9 7 6 10 Sisältö ohdanto Oma turvallisuutesi...sivu 54 Määräystenmukainen

Lisätiedot

EJC 110/112/212. Käyttöohjeet 6.12 - 06.15 EJC 110 EJC 112 EJC 212

EJC 110/112/212. Käyttöohjeet 6.12 - 06.15 EJC 110 EJC 112 EJC 212 EJC 110/112/212 6.12 - Käyttöohjeet 51222933 06.15 EJC 110 EJC 112 EJC 212 s Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai valmistajan yhteisöön sijoittautunut

Lisätiedot

CSEasyn toimintaperiaate

CSEasyn toimintaperiaate CSEasyn toimintaperiaate Pultti (6x) Rajoitinkappale Tavallinen vanne CSEasy-rengas CSEasy-sovitin Puristuslevy Sisäsovitin koostuu kolmesta esiasennetusta lohkosta ja yhdestä esiasennetusta kumisesta

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

ECE 220 / 225. Käyttöohje 01.08- 51080874 07.08

ECE 220 / 225. Käyttöohje 01.08- 51080874 07.08 ECE 220 / 225 Käyttöohje 01.08- s 51080874 07.08 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

EJD 220. Käyttöohjeet 01.10 - 08.15

EJD 220. Käyttöohjeet 01.10 - 08.15 EJD 220 01.10 - Käyttöohjeet s 51132784 08.15 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai valmistajan yhteisöön sijoittautunut edustaja Tyyppi Lisävaruste

Lisätiedot

ESE 220/320. Käyttöohjeet 03.10 - 11.14 ESE 220 ESE 320

ESE 220/320. Käyttöohjeet 03.10 - 11.14 ESE 220 ESE 320 ESE 220/320 03.10 - Käyttöohjeet 51204536 11.14 ESE 220 ESE 320 s Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai tämän yhteisön alueelle sijoittunut valtuutettu

Lisätiedot

EJE 116/118/120. Käyttöohjeet 10.03 - 50425863 06.06. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set

EJE 116/118/120. Käyttöohjeet 10.03 - 50425863 06.06. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 0 EJE 116/118/120 10.03 - Käyttöohjeet s 50425863 06.06 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä

Lisätiedot

EFX 410/413. Käyttöohjeet 10.04- 52027329 03.10 EFX 410 EFX 413

EFX 410/413. Käyttöohjeet 10.04- 52027329 03.10 EFX 410 EFX 413 EX 410/413 10.04- Käyttöohjeet s 52027329 03.10 EX 410 EX 413 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai valmistajan yhteisöön sijoittautunut edustaja

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä SUOMI 49 Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Yleiskuvaus (Kuva 1) 1 Terä

Lisätiedot

ESC 213/216/Z13/Z16. Käyttöohjeet 01.05- 50453617 07.08

ESC 213/216/Z13/Z16. Käyttöohjeet 01.05- 50453617 07.08 ESC 213/216/Z13/Z16 01.05- Käyttöohjeet s 50453617 07.08 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN

Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN Sisällysluettelo 1. Yleiset tiedot 2 1.1 Asianmukainen käyttö 2 1.2 Rakenne ja toiminnan kuvaus 3 1.3 Käyttöalue 4 1.4 Tekniset tiedot 4

Lisätiedot

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO SM-EC79 HAKEMISTO Tarkistuslaitteen käyttö Ongelman sijainnin määritys tarkistuslaitteella 136 Ongelma etuvaihtajassa tai takavaihtajassa 137 Ongelma SM-EW79A + ST-7970:n toiminnassa 139 SM-EW79A tarkistus

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

Polttokennojärjestelmä VeGA. Huoltovihko VeGA. Skall medföras i fordonet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon

Polttokennojärjestelmä VeGA. Huoltovihko VeGA. Skall medföras i fordonet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon Polttokennojärjestelmä VeGA Huoltovihko VeGA Skall medföras i fordonet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon 1 1,6 Nm Nm 1,6 Nm Kuva Kuva 5 Kuva 5 6 1 7 6 0,5 Nm,5 Nm 1 5 1 5 1 6 Huoltovihko VeGA Sarjanumero VeGA

Lisätiedot

Nostolaitteen mitat käyvät ilmi erillisestä piirustuksesta. Ohjeiden mukainen käyttö sallii tuotetta käytettäväksi ainoastaan seuraavalla tavalla:

Nostolaitteen mitat käyvät ilmi erillisestä piirustuksesta. Ohjeiden mukainen käyttö sallii tuotetta käytettäväksi ainoastaan seuraavalla tavalla: KÄYTTÖOHJE KIVILOHKAREKAHMARI Z65 (Nostolaite) 1. Yleistä Nostolaitteen käyttäjän on ehdottomasti noudatettava näitä ohjeita. 1.1 Ohjeidenmukainen käyttö Nostolaitteen mitat käyvät ilmi erillisestä piirustuksesta.

Lisätiedot

SW20 Combi SW21 Aqua SW21

SW20 Combi SW21 Aqua SW21 SW20 Combi SW21 Aqua SW21 Lue käyttöohjeet ennen imurin käyttöä Nämä käyttöohjeet on tarkoitettu imurin käyttäjälle Tutustu laitteen osiin, turvallisuusohjeisiin ja käyttöön sekä kunnossapitotoimiin ja

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

ERD 220. Käyttöohjeet 06.10 - 08.15 ERD 220

ERD 220. Käyttöohjeet 06.10 - 08.15 ERD 220 ERD 220 06.10 - Käyttöohjeet 51133419 08.15 s ERD 220 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai valmistajan yhteisöön sijoittautunut edustaja Tyyppi

Lisätiedot

Turvatyynyadapterin liittäminen

Turvatyynyadapterin liittäminen Turvatyynyadapterin liittäminen vw-wi://rl/a.fi-fi.a00.5a40.04.wi::36486095.xml?xsl=3 Page 1 of 2 Turvatyynyadapterin liittäminen Tarvittavat erikoistyökalut, testerit ja korjaamolaitteet Turvatyynyadapteri

Lisätiedot