Sopimus Toivakan kunnan talouden tasapainottamiseksi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sopimus Toivakan kunnan talouden tasapainottamiseksi"

Transkriptio

1 Ohjausryhmäkäsittely , kunnanhallitus Sopimus Toivakan kunnan talouden tasapainottamiseksi Eero Laesterä Tuomas Hanhela

2 Sisällys 1 Työn tavoite ja eteneminen päätöksentekoon Kunnan talouden nykytila Taustatiedot Verrokki Väestön ikärakenne Yleiset - missä olemme? Kumulatiiviset Kriisimittarit Talousindeksi Tuloslaskelmapohjaiset Tuloerät Verotulot Verotulojen ja valtionosuuden arvioitu kehitys Rahoitus Investoinnit Tasepohjaiset Lainakanta Tase Toiminnalliset Palvelurakenteen kehitys ja mahdollinen tasapainotuspotentiaali Yleishallinto Sivistys Sosiaalitoimi Vanhusten palveluketju ja siinä piilevä tasapainottamisen potentiaali Terveydenhuolto Toimialojen nousut suhteessa koko maahan Asukasluvun ja väestön ikärakenteen muutoksen vaikutukset - arvioitu vaikutus kunnan talouteen Sektoreiden muutokset Painelaskelmat Nykytila: velka- ja verotasapaino Tavoitetila tasapainoon Päätetyt keinot Toiminnalliset, käyttötalous Paketin henkilöstövaikutus hallintokunnittain: Paketin keinot sanallisesti: Investoinnit Rahoituskeinot Maksut ja taksat, verot Omaisuuden myyminen Mihin riittää? Lopuksi... 57

3 Kuva 1 Kumulatiivisten tunnuslukujen kehitys Kuva 2 Menojen ja asukasluvun muutos Kuva 3 Kumulatiiviset investoinnit ja asukasluvun muutos Kuva 4 Yleishallinnon uudistus Taulukkoluettelo Taulukko 1 Toivakan väestökehitys Taulukko 2 Väestöennuste...7 Taulukko 3 Työvoima ja työttömät...8 Taulukko 4 Kriisikuntakriteerit Taulukko 5 Talousindeksi Taulukko 6 Tuloerät Taulukko 7 Tulojen ja menojen muutos Taulukko 8 Tulojen ja menojen muutos suhteessa verrokkiin ja koko maahan Taulukko 9 Tuloverot Taulukko 10 Yhteisöverot Taulukko 11 Kiinteistöverot Taulukko 12 Verotulojen ja valtionosuuksien kehitys ja ennuste Taulukko 13 Investoinnit Taulukko 14 Lainakanta Taulukko 15 Poimintoja taseesta Taulukko 16 Konserni Taulukko 17 Henkilökunnan määrä Taulukko 18 Yleishallinto Taulukko 19 Yleishallinto (ilman yhdistymisavustusta) ja muut palvelut Taulukko 20 Sivistystoimi Taulukko 21 Sivistystoimen potentiaali Taulukko 22 Sosiaalitoimi Taulukko 23 Sosiaalitoimen potentiaali Taulukko 24 Vanhusten palveluketju Taulukko 25 Vanhusten palveluketjun potentiaali Taulukko 26 Terveydenhuolto Taulukko 27 Terveydenhuollon potentiaali Taulukko 28 Sairastavuusindeksi Taulukko 29 Perusterveydenhuolto Taulukko 30 Sairaalahoidon käyttö Taulukko 31 Päiväkirurgia ja toimenpiteelliset hoitojaksot Taulukko 32 Erikoissairaanhoito Taulukko 33 Yhteenveto toimialojen rahankulutuksesta suhteessa suurempaan verrokkiin Taulukko 34 Yhteenveto toimialojen nousuista ja suhteessa koko maahan Taulukko 35 Sektoreiden ennustetut kustannukset Taulukko 36 Vanhuspalveluiden muutos Taulukko 37 Talousarvion toteutuminen Taulukko 38 Verojen tilitys Taulukko 39 Painelaskelma velkatasapainosta Taulukko 40 Painelaskelma verotasapainosta Taulukko 41 Painelaskelma verotasapainosta, ikääntyminen arvioitu osaksi painetta Taulukko 42 Painelaskelma arvioidusta tasapainotilasta Taulukko 42 Keinot Taulukko 42 Laskelma Kankaisten koulusta Taulukko 42 Laskelma tasapainotilasta ja keinojen riittävyydestä... 55

4 1 1 TYÖN TAVOITE JA ETENEMINEN PÄÄTÖKSENTEKOON valtuustotason päätös Toivakan kunnan talouden tasapainottamisryhmä esitti kunnanhallitukselle kokouksessaan , että kunta tilaisi ulkopuoliselta asiantuntijalta hallintokunnista ja poliittisista päätöksentekijöistä riippumattoman työn, jonka tavoitteena on etsiä keinot Toivakan kunnan talouden tasapainottamiseksi ja taseessa olevien alijäämien poistamiseksi. Työtä pidettiin välttämättömänä, jotta kunnan kasvussa oleva asukasluku ja sen mukanaan tuoma menojen kasvu voidaan rahoittaa tarkoituksenmukaisesti, terveen palvelurakenteen päälle. Kunnanhallitus päätti selvityksen teettämisestä kokouksessaan Valtuusto päätti myöntää työlle määrärahan kokouksessaan ohjausryhmä ohjaa, johtoryhmä ja konsultti valmistelevat Työ käynnistyi kunnanhallituksen ja johtoryhmän kokoontumisella Tilaisuudessa sovittiin, että työtä ohjaa ohjausryhmä, joka koostuu kunnanhallituksesta ja puheenjohtajistosta sekä kunnanjohtajasta. Hallintojohtaja on johtoryhmän jäsenyyden lisäksi ohjausryhmän sihteeri ja konsultin sekä kunnan yhteyshenkilö. Ohjausryhmä ohjasi ja käsitteli pakettia konsultin esityksistä. Konsultti etsi tasapainokeinoja, niiden keskinäistä harmonisaatiota ja keinojen keskinäistä ajastusta. Konsultti oli työtä ohjaava ja eteenpäin vievä toimija, joka vauhditti keinojen löytymistä omalla keinovalikoimallaan, toisaalta konsultti koetti osoittaa ohjausryhmälle keinojen käyttämisen välttämättömyyden. tiedottamista Työ käynnistyi yhteistoimintaneuvottelulla ja kansalaistilaisuudella. Kansalaistilaisuudessa oli arviolta yli 100 kuulijaa. Sekä yhteistoimintamenettelyn että kansalaistilaisuuden tarkoituksena oli kertoa kunnan talouden tilanne, arvioida se, mihin pitkällä aikajaksolla ollaan talouden tasapainon suhteen etenemässä ja millaiset tasapainottamistarpeet Toivakassa on. Lisäksi kerrottiin, että työllä on lopputulos: joko valtuustoon päätettäväksi vietävä tasapainopaketti, tasapainoon johtava kokonaisuus, jota noudatetaan tai se, että konsultti lopettaa työn havaitessaan etenemisen tai tasapainotilan löytämisen mahdottomaksi. Molemmat ovat viestejä päätöksenteon vastuullisuudesta sekä kuntalaisille että muille kunnille ja valtiolle.

5 2 Tilaisuuksissa korostettiin, että tasapainoon ei voida päästä, jos mikään ei muutu tai jotakin olemassa olevaa palvelurakennetta ei muuteta. Tämä voi vaikuttaa myös palveluita heikentävästi. Henkilöstö on kunnan suurin voimavara ja samalla suurin kulu. Henkilöstön osallistuminen tasapainottamiseen koetetaan järjestää mahdollisimman paljon eläköitymisen avulla. Tasapainon löytämiseen voidaan joutua turvautumaan myös määräaikaisuuksien avulla ja vaikeimmassa tapauksessa turvautumalla taloudellisten ja tuotannollisten syiden perusteella irtisanomisiin. Kunnassa on sektoreita, joissa työn määrä on vähentynyt sekä ulkoisten, mutta myös sisäisten muutosten seurauksena. haastatteluissa johtopäätös: työssä voidaan edetä Konsultti haastatteli johtavia luottamushenkilöitä ja johtoryhmän jäseniä sekä joitakin johtoryhmän alaisia työntekijöitä. Haastatteluissa selvitettiin erityisesti poliittisten päätöksentekijöiden todellinen motiivi tasapainottamiseen. Haastatteluissa ei ilmennyt yhtä yksittäistä keinoa lukuun ottamatta sellaista rakenteellista asiaa, jonka käyttämistä kaikki olisivat vastustaneet. Ohjausryhmän jäsenten lähes yksituumainen mielipide oli, että veroprosentti on nostettu lähes maksimiin (liikkumavara lähempänä 0,5 kuin 1,0 prosenttiyksikköä). Samoin ymmärrettiin, että työn vastapainona ovat liitosneuvottelut jonkin suuremman kunnan kanssa. Tässä punnitaan korkean veroprosentin tasoa suhteessa kuntalaisten palveluihin ja siihen, voidaanko kuntalaisten lakisääteiset ja erityisesti peruspalvelut järjestää kunnan omin rahoituskeinoin velkaantumatta tai myymättä omaisuutta käyttömenojen kattamiseen. Haastatteluissa kävi selville lähes täydellisesti samanlainen näkemys siitä, että tasapainotilaan ei päästä ilman leikkauksia ja pyrkimyksenä on oltava lakisääteisten palveluiden turvaaminen. Lisäksi haastatteluissa ilmeni halukkuus ja valmius vastuunkantoon. Vastaavissa poliittis-taloudellisissa tilanteissa joutuu usein kokemaan sen, että vaikeiden poliittisten päätösten edessä heikko poliittinen päättäjä erehtyy usein uskomaan, että tulevaisuuden kasvuun luottamalla voidaan välttyä välttämättömiltä, mutta hankalilta ratkaisuilta. Tätä ei ollut havaittavissa Toivakassa. Uutta strategiaa rakentelemalla ei selvitä nykytilasta, kirjanpidon vippaskonsteilla (esimerkiksi peruspääoman alentaminen) tai rahoituksellisilla kikoilla (omaisuuden myyminen tulosvaikutteisesti, myynti takauksella rahoittamalla perustettavalle yhtiölle) ei rakenneta mitään kestävää päinvastoin johdetaan siihen, että pöhö jää kasvamaan taustalle ja tekee tulevat leikkaukset vielä vaikeammiksi. Kasvukunta unohtaa usein sen, että kasvu maksaa.

6 3 Viranhaltija- ja työntekijähaastatteluissa selvisi useiden vuosien säästämisperinne ja se, että kunnan työntekijöillä, johtavillakaan viranhaltijoilla, ei ole maan keskimääräistä palkkatasoa vastaavaa palkkausta. Kunta on sopeuttanut jo pitkään, mutta ei riittävästi. Koska haastatteluissa oltiin olennaisissa asioissa lähes yksimielisiä, konsultti päätti jatkaa työtä. jaksottamalla tasapainoon Työtä ohjaava ohjausryhmä totesi , että tasapaino on saavutettava jaksottaen, mutta mieluimmin niin, että nyt istuva valtuusto viimeisessä talousarviossaan vahvistaa viimeiset tasapainottamiskeinot. Kunnan tasapainottamistyö perustuu nykyisen Toivakan kunnanhallituksen tekemälle hallitusohjelmalle. Hallitusohjelman tekeminen ja siitä kiinnipitäminen on luova ratkaisu kunnissa yleisestikin. Kunta on osallistunut kuntaliitosneuvotteluihin tuloksetta. Alueella ollaan organisoitumassa perusturvan yhteistoiminta-alueeseen vuonna Mahdollisuus omaehtoiseen tasapainottamiseen ja tasapainottumiseen on juuri nyt. on lomautettu ja saatu harkinnanvaraista Kunta on tasapainottanut aiemminkin. Tämän tarpeen huomasi myös valtionvarainministeriö myöntäessään kunnalle harkinnanvaraisen rahoitusavustuksen vuonna Tämä osoittaa virallisesti, kuinka huonossa kunnossa ja syvässä tasapainottomuuden tilassa kunnan talous on ollut. Tilastoanalyysi Työssä tehtiin myös laaja, tässä raportissa esiteltävä tilastopohjainen analyysi kunnan talouden perusteista ja palvelurakenteesta. Arvioissa nojauduttiin julkiseen tilastoaineistoon (erityisesti Tilastokeskuksen tiedonantajapalautteet ( ), mutta apuna käytettiin myös Kuntaliiton sivuilta löytyviä aineistoja ja verotulon kehittymisarvioissa Kuntaliiton kehittämää verokehikkoa, mallia, jonka avulla voidaan omavastuisesti arvioida verotulojen kehittymistä. On sovittu korostettavaksi, että verotuloarviot eivät ole Kuntaliiton näkemyksiä tai ennusteita. ei kriisissä, mutta taseessa on alijäämää Toivakan kunta on pieni kunta tasapainotettavaksi eikä kunta ole vielä valtionvarainministeriön määrittelemässä kriisissä. Taseessa on silti alijäämää, joka on poistettava. Keinoja ei ole käytettävissäkään niin paljon kuin suuremmissa kunnissa, jotka tuottavat Toivakan tapaiselle

7 4 kunnalle palvelut ostopalveluina. Pienen kunnan tarjoamat palvelut edes ostopalveluiden avulla terästettynäkään eivät voi olla samantasoiset kuin suuremmissa yksiköissä. Tämä selvisi myös tässä työssä, kun johtoryhmän kanssa käytiin läpi konsultin yli 300 kohtainen tasapainottamiskeinojen lista. Kaikkia listan keinoja ei voitu käyttää yksinkertaisesti siksi, että listalla oli sellaisia keinoja, joita ei edes tarjota Toivakassa. Kunnassa on eletty jo useita vuosia supistuvan palveluntarjonnan kanssa, tämä pätee erityisesti yleishallintoon, teknisiin palveluihin ja sivistykseen. Sosiaalitoimen ja terveydenhuollon sektorit ovat olleet kasvavia. ohjausryhmän esitys Ohjausryhmä käsitteli työn kokouksessaan ja päätti yksimielisesti esittää sitä kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi. Työ esiteltiin yhteistoimintaelimille ennen ohjausryhmän ja kunnanjohtajan esitystä hallitukselle ja edelleen valtuustolle. Työssä ei käytössä sellaisia keinoja, jotka olisivat edellyttäneet erityistä kuntalaisten kuulemista. Yhteenveto - tasapainottamistyö perustuu heikkoon taloustilanteeseen ja taseen alijäämään ja velvoitteeseen kattaa alijäämä - poliittisesti rekrytoitu, poliittisesti ohjattu - konsultin käyttö prosessia ohjaava - työssä pyrittiin pakettiin, jolla taseesta saadaan poistettua alijäämät ja palvelurakenteet sellaisiksi, että talous voi kehittyä tasapainoisesti.

8 5 2 KUNNAN TALOUDEN NYKYTILA 2.1 Taustatiedot Verrokki Verrokilla tarkoitetaan tässä yhteydessä tietyillä kriteereillä valittua kuntajoukkoa, jonka tunnuslukukohtaista keskiarvoa verrataan Toivakan tunnuslukuihin. Tilinpäätökseen pohjautuvassa tarkastelussa ja sektoreittain suoritettavassa tarkastelussa verrokkijoukkoon on valittu kuntia, joiden asukasluku poikkesi Toivakan asukasluvusta vuonna 2010 enintään 25 %. Asukaslukuun perustuvan kriteerin seurauksena verrokkijoukkoon kuuluu 52 kuntaa. Verrokkijoukon kaikki kunnat ovat maaseutumaisia kuntia. Lisäksi kuntaa tarkasteltiin suhteessa erityiseen verrokkiryhmään palveluiden kustannusten perusteella. Kuntaryhmä (Humppila, Hämeenkoski, Joutsa, Kylmäkoski, Myrskylä, Pyhäranta) valittiin sellaisista kunnista, jotka ovat samankokoisia, niiden asukasluku kehittyy samalla tavalla ja niiden ikärakenne on samantapainen. Samoin tarkasteltiin työttömyysastetta, kuntalaisten tulotasoa ja työpaikkarakennetta. Tarkastelussa kiinnitettiin huomiota nettomenoihin ja Toivakkaa tarkasteltiin suhteessa palvelut edullisimmin järjestävään verrokkikuntaan. Kylmäkoski liitettiin vuoden 2011 alussa Akaan kaupunkiin Väestön ikärakenne Toivakan asukasluku on kasvanut 2000-luvun aikana. Vuosittaiseksi keskimääräiseksi kasvuvauhdiksi muutettuna väestön määrä on kasvanut kuudella asukkaalla vuodessa. Kunnassa syntyneiden määrä on ollut lähes jokaisena tarkasteluvuonna kuolleiden määrää pienempi. Suurin osa Toivakan väestökasvusta voidaankin selittää muuttovoitolla. Ikäryhmittäin tarkasteltuna suurin absoluuttinen kasvu on tapahtunut 0-6 -vuotiaiden ryhmässä, jonka lukumäärä on kasvanut 70 hengellä. Palvelurakenteen kannalta tarkasteltuna on syytä huomioida merkittävät suhteelliset muutokset 0-6 -vuotiaiden ja yli 84-vuotiaiden ryhmissä.

9 6 Taulukko 1 Toivakan väestökehitys Kunnan nimi: Toivakka KNO 850 Muutos Osuus 2006 Osuus 2010 Osuus kpl kpl/v. %:ia %:ia/v. Asukasluku kaikista %:ia kaikista %:ia kaikista %:ia ,1 % 0,2 % 0 6 vuotiaat 157 6,6 % 185 7,8 % 227 9,4 % ,6 % 5,0 % 6 vuotiaat 29 1,2 % 24 1,0 % 31 1,3 % 2 0 6,9 % 0,8 % Peruskoulu, 7 16 vuotiaat ,7 % ,7 % ,5 % ,9 % -2,4 % Lukio, vuotiaat 93 3,9 % 93 3,9 % 79 3,3 % ,1 % -1,7 % Työikäiset, vuotiaat ,6 % ,9 % ,7 % ,3 % 0,3 % vuotiaat 179 7,6 % 185 7,8 % 174 7,2 % ,8 % -0,3 % Yli 84 vuotiaat 41 1,7 % 59 2,5 % 63 2,6 % ,7 % 6,0 % Eläkeikä, Yli 64 vuotiaat ,2 % ,7 % ,2 % ,3 % 0,8 % Mediaani 44,0 45,0 46,0 Painotettu keskiarvo 42,9 43,4 43,6 Lähde: Tilastokeskus Toivakan kunnan mediaani-ikä oli vuonna vuotta, kun se vuoteen 2010 mennessä oli kasvanut 46 vuoteen, joka on maan keskimääräinen arvo. Toivakassa kymmenen vuoden aikana tapahtunut ikärakenteen muutos on ollut merkittävä. Varsinkin alle kuusivuotiaiden lasten määrän nopea kasvu ja kouluikäisten määrän nopea supistuminen ovat aiheuttaneet kunnassa merkittävän, mutta hankalasti hallittavan palvelurakenteen sopeuttamistarpeen. Toivakan väestön mediaani-iän kasvu oli kuitenkin vain puolet koko maan keskiarvosta vuosina Väestöllinen huoltosuhde, joka kuvaa lasten ja vanhusten osuutta työikäisten määrästä on kasvanut Suomessa 1980-luvulta lähtien. Vuonna 2010 koko maan huoltosuhde oli 51,6. Toivakan vastaava luku oli 66,5, joka kertoo, että jokaista työikäistä kohden Toivakassa oli noin 15 vanhusta ja lasta enemmän kuin maassa keskimäärin.

10 7 Taulukko 2 Väestöennuste Kunnan nimi: Toivakka KNO 850 Muutos Osuus 2020 Osuus 2030 Osuus 2040 Osuus kpl kpl/v. %:ia %:ia/v. Asukasluku kaikista %:ia kaikista %:ia kaikista %:ia kaikista %:ia ,4 % 0,3 % 0 6 vuotiaat 207 8,7 % 215 8,6 % 207 8,0 % 207 8,0 % 0 0 0,0 % 0,0 % 6 vuotiaat 29 1,2 % 34 1,4 % 33 1,3 % 32 1,2 % ,3 % 0,3 % Peruskoulu, 7 16 vuotiaat ,5 % ,0 % ,0 % ,4 % ,3 % 1,0 % Lukio, vuotiaat 74 3,1 % 73 2,9 % 81 3,1 % 81 3,1 % 7 0 9,5 % 0,3 % Työikäiset, vuotiaat ,0 % ,2 % ,1 % ,6 % ,1 % -0,2 % vuotiaat 179 7,5 % 204 8,2 % ,5 % ,6 % ,2 % 1,8 % Yli 84 vuotiaat 65 2,7 % 81 3,2 % 113 4,4 % 178 6,8 % ,8 % 5,8 % Eläkeikä, Yli 64 vuotiaat ,7 % ,2 % ,7 % ,0 % ,2 % 1,5 % Mediaani 46,0 46,0 46,0 47,0 Painotettu keskiarv o 44,0 44,3 45,5 46,3 Lähde:Tilastokeskus Tarkasteltaessa kunnan väestön määrän ja ikärakenteen kehitystä voidaan havaita, että alle kuusivuotiaiden lasten määrän kasvun ennustetaan tasaantuvan. Kouluikäisten määrä sen sijaan kasvaa huomattavasti varsinkin tarkastelujakson alkupuolella. Kasvu tullee keskittymään kirkonkylän alueelle. Voimakkain suhteellinen kasvu tullaan ennusteen mukaan kokemaan eläkeläisten ja vanhusten kohdalla. Kouluikäisten ja vanhusten kasvu aiheuttaa suurta painetta Toivakan palveluverkolle vuoteen 2040 mennessä. Väestörekisterikeskuksen elokuun lopun tietojen mukaan Toivakan asukasluku on elokuussa 2011 jo Tilastokeskus on ennakoinut mallillaan, että Toivakan asukasluku olisi vasta vuonna Toivakan kasvu ylittääkin Tilastokeskuksen arvion seitsemän vuotta etuajassa. Muutos on suuri nykyvauhdilla yli 4% vuodessa ja jatkuessaan altistaa kunnan toimimaan taitavasti kaikissa poliittisissa linjanvedoissaan. Yleisesti on todettu, että sellainen asukasluvun muutos, joka rajautuu +/- 1%-1,5%:iin vuodessa on suhteellisen helposti hallittavissa, mutta suurempi muutos edellyttää poikkeuksellisen taitavaa strategista ja taktista osaamista. Suurin osa kasvukuntia on ajautunut vaikeuksiin juuri siksi, että asukasluvun kasvua ei ole osattu ottaa vastaan maltillisin ratkaisuin, vaan uutta on alettu rakentaa vanhan epätarkoituksenmukaisen palvelurakenteen päälle ja uudet tarpeet on koetettu kattaa jopa etupainotteisesti. Toivakan tilanne on hyvä, mutta sen ohjaaminen vaatii osaamista.

11 8 Taulukko 3 Työvoima ja työttömät Työttömät yhteensä joista pitkäaikaistyöttömiä 13 % 37 % 34 % 34 % 30 % 33 % 31 % 36 % 25 % 18 % 30 % 26 % Työvoima Työttömyysaste 12,8 16,5 17,4 14,9 14,9 14,7 14,7 11,7 10,7 12,8 12,7 13,0 Toivakan työttömyysaste on koko tarkastelujakson ajan ollut huomattavasti maan keskiarvoa korkeampi. Myös pitkäaikaistyöttömien osuus on pysytellyt korkealla tasolla. Vuonna 2008 kunnan 601 työllisestä 81 % oli palkansaajia. Kunta oli vuonna 2008 Toivakan suurin työnantaja kattaen lähes 40 % työpaikoista. Yhteensä samana vuonna julkinen sektori työllisti 61 % kunnan työllisistä. 2.2 Yleiset - missä olemme? Kumulatiiviset Alla oleva kuvasarja osoittaa, että kunnan kumulatiivinen vuosikate ei ole tarkastelujakson aikana riittänyt kattamaan kumulatiivisia poistoja tai kumulatiivisia nettoinvestointeja. Terveessä taloudenpidossa vuosikate kattaa poistot, kasvukunnissa investointien määrä voi joskus perustellusti ylittää vuosikatteen. Tämän seurauksena kunta yleensä velkaantuu tai purkaa rahavarojaan. Toivakka onkin alkanut velkaantua ja kunnan taseessa oleva kumulatiivinen alijäämä on kasvanut. Kunnan lainakanta ei ole vielä suuri.

12 Toivakka Kumulatiivinen vuosikate 1000 e Toivakka Kumulatiiviset nettoinvestoinnit 1000 e Toivakka Lainakanta 1000 e Toivakka Kumulatiiviset poistot 1000 e Toivakka Kumulatiivinen ali/ylijäämä 1000 e Kuva 1 Kumulatiivisten tunnuslukujen kehitys Toivakan tilanne vuonna 2010 näyttää valoisammalta kuin vuonna 2009 samaan tapaan kuin muissakin kunnissa. Tämä perustuu verotulojen ennakoitua nopeampaan kasvuun. Tämä taas perustui siihen, että valtio maksoi kunnille (jostain syystä) yli kuntien jako-osuuden kunnallisverotuloa. Tätä ylitse oikean osuuden maksettua erä peritään vuonna 2011 pois ja jakoosuutta laskettaneen vielä vuonna 2012 vastaamaan kunta-valtio suhteen sovittua tasoa. Samalla vuosikate kääntyi oikeansuuntaiseksi ja kattoi sekä vuoden 2010 poistot että nettoinvestoinnit. Vuonna 2010 Toivakan tilinpäätös saatiin positiiviseksi valtion myöntämän harkinnanvaraisen rahoitusavustuksen avulla. Toivakan vuosina 2009 ja 2010 saamat harkinnanvaraiset rahoitusavustukset vastaavat kolmen veroprosenttiyksikön tuottoa Kriisimittarit Valtiovarainministeriö on laatinut kaksiosaisen kriteeristön, jonka perusteella kunta joutuu erityiselle kriisikuntalistalle. Kriisikuntalistalle joutunut kunta laatii valtiovarainministeriön

13 10 kuntaosaston asiantuntijoiden ja kriisikuntatyöryhmän puheenjohtajan kanssa esityksen, jonka avulla kunta pystyisi varmistamaan palveluiden järjestämisen ja vakuuttamaan ministeriön kyvyllään järjestää palvelut omin voimin, lisää velkaantumatta ja nostamatta veroprosenttia liian suureksi. Taulukko 4 Kriisikuntakriteerit Toivakka Kumulat. yli/alijäämä 1000 euroa Yli/alijäämä euroa/asukas Alijäämä/ylijäämäkriteeri euroa/asukas Täyttyykö alijäämäkriteeri Täyttyy Ei täyty Alijäämä ei laukaise selvitysehtoa Vuosikate puhdistettuna harkinnanvaraisesta Täyttyy Ei täyty Ei täyty Veroprosentti 19,00 20,00 Oma veroprosentti./.. Maan keskimääräinen vero-% 0,41 1,03 Jos oma vero-% on 0,5% > keskim., ehto täyttyy Ei täyty Täyttyy Ei täyty Taseen alijäämä Täyttyy, jos taseessa on alijäämää Täyttyy Täyttyy Täyttyy Lainakanta euroa/asukas, oma Lainakanta, keskimäärin euroa/asukas Oma lainakanta eur/asukas / Keskim. lainakanta 0,72 0,69 Jos oma lainakanta/keskim. lainakanta >1,5, ehto täyttyy Ei täyty Ei täyty Ei täyty Omavaraisuus 55,78 60,47 Täyttyy, jos omavaraisuus on alle 50% Ei täyty Ei täyty Ei täyty Suhteellinen velkaantuneisuus 36,15 29,65 Täyttyy, jos suhteellinen velkaantuneisuus on yli 50% Ei täyty Ei täyty Ei täyty Täyttävätkö muut kriteerit selvitysehdon? Muut kriteerit eivät täytä selvitysehtoa Ensimmäinen ja selkein tapa joutua määritelmän mukaan kriisikunnaksi tapahtuu kumulatiivisella alijäämällä. Jos alijäämä asukasta kohden on ensimmäisenä vuonna yli 500 euroa ja seuraavana vuonna yli 1000 euroa, määritellään kunta väistämättä kriisikunnaksi. Toinen tapa joutua kriisikuntalistalle on kuusiosaisen kriteeristön täyttyminen. Toivakan kumulatiivinen alijäämä

14 11 asukasta kohden oli vuonna 2009 yli määritetyn 500 euron rajan, mutta vuonna 2010 tilanne oli kohentunut siten, että kumulatiivisen alijäämän kokonaiskriteeri ei täyttynyt. Muista kriisikuntakriteereistä Toivakan osalta täyttyy ainoastaan alijäämäkriteeri, jonka laukaisee taseessa oleva alijäämä. Tosin täytyy myös huomioida, että kunnallisveroprosentin taso laukaisee kriteerin vuonna 2010 ja tulee myös laukaisemaan sen Edes yhden kriisimittarin täyttyminen ei ole kunnille luontaista. Vaikka kunta joutuisi kriisikuntien listalle eikä saisi hyväksyttyä ministeriötä tyydyttävää selviytymisohjelmaa, sitä ei voida pakottaa mihinkään kohdennettuihin toimenpiteisiin, esimerkiksi kuntaliitokseen naapurikunnan kanssa. Tämän estää toisaalta sekin, että toisen kunnan ei ole pakko ottaa vastaan heikossa taloudellisessa asemassa olevaa kuntaa. Jos kunta ei läpäise menettelyä eikä suostu yhdistymisneuvotteluihin siltä evätään mahdollisuus harkinnanvaraiseen rahoitusavustukseen. On huomattava, että kuntaliitos on myös saneerausprosessi. Sekä nykyisenkaltaisen talouden tasapainottamisohjelman tekeminen että kriisikuntalistalta selviytyminen on ensisijassa sen varmistamista, että nykyiset päätöksentekijät eivät siirrä veronmaksua tuleville sukupolville varsinkin, kun tulevat sukupolvet tulevat olemaan vielä meitä suurempien haasteiden edessä. Ei ole moraalisesti oikein itse velkaantua ja maksattaa suurta velkataakkaa tulevilla sukupolvilla. Velanottaminen on siirrettyä veronmaksua kuntataloudessa Talousindeksi Talousindeksin avulla kunnan tilannetta voidaan tarkastella verotettavien tulojen suhteena ja siten suhteuttaa saadut arvot muiden kuntien vastaaviin lukuihin.

15 12 Taulukko 5 Talousindeksi Yleisindeksin laskeminen (%:ia verotettavista tuloista) Vuosikate 0,33 0,16-0,14-0,17 0,36 Taseperusteiset Lainakanta 0,40 0,39 0,66 1,08 1,03 Rahavarat 0,11 0,11 0,15 0,19 0,13 Antolainat 0,09 0,08 0,08 0,08 0,07 2. Edellisten nettovaikutus -0,02-0,02-0,05-0,10-0,10 3. Kiinteistöveron vaikutus indeksiin -0,03 0,00 0,02 0,04 0,18 4. Tuloveroprosentin vaikutus Oma veroprosentti 19,00 19,00 19,00 19,00 20,00 Keskimääräinen veroprosentti 18,90 19,06 19,22 19,33 19,69 4. Erotus Oma - Keskimääräinen -0,10 0,06 0,22 0,33-0,31 5. Harkinnanvar. rahoitusavustus 0,00 0,00 0,00-0,08-0,17 Yleisindeksi ( ) 0,18 0,20 0,04 0,02-0,03 Sijaluku Toivakan talousindeksin sijaluku kuntien joukossa on ollut laskussa koko tarkastelujakson ajan. Vuonna 2010 kunnan sijoitus muiden kuntien joukossa romahti suhteellisesti mitattuna korkean veroprosentin ja harkinnanvaraisten rahoitusavustusten ansiosta. 2.3 Tuloslaskelmapohjaiset Tuloerät Kuntien ongelmana yleisestikin on tulojen ja menojen epätasapaino ja epätasapainoinen keskinäinen kehitys. Jos tulot kasvavat jatkuvasti hitaammin kuin menot, kunta velkaantuu tai myy omaisuuttaan ja/tai purkaa rahavarojaan samalla taseen kumulatiivinen alijäämä pahimmillaan kasvaa. Alapuolella olevaan taulukkoon on koottu joidenkin Toivakan tulo- ja menoerien asukaslukukohtainen kehitys.

16 13 Taulukko 6 Tuloerät Toimintatulot Koko maa Vertailuryhmä Toimintamenot Koko maa Vertailuryhmä Verotettava tulo Koko maa Vertailuryhmä Verotulot Koko maa Vertailuryhmä Valtionosuudet Koko maa Vertailuryhmä Harkinnanvarainen valtionosuus Koko maa Vertailuryhmä Poistot Koko maa Vertailuryhmä Edellä olevasta taulukosta voidaan havaita, että asukasluvulle kohdistetut toimintamenot ja tulot ovat jääneet jokaisena tarkastelujakso vuonna alle maan ja verrokkien keskitason. Toivakan verotettava tulo on kasvanut huomattavasti verrokkijoukkoa nopeammin ollen silti vuosina maan keskitason alapuolella. Huomionarvoista on myös se, että Toivakan poistot /as ovat olleet huomattavasti alle maan keskitason ja verrokkien keskiarvon. Toivakassa olisi tarkasteltava tulevana vuonna poistojen taso ja varmistettava, että poistot riittävät.

17 Deflatoitujen menojen muutos %:ia Kokonaismenojen ja asukasluvun muutos ,0 % 140,0 % 120,0 % 100,0 % 80,0 % 60,0 % 40,0 % Toivakka; 2,1 %; 34,4 % 20,0 % 0,0 % -20,0 % -40,0 % -30,0 % -20,0 % -10,0 % 0,0 % 10,0 % 20,0 % 30,0 % 40,0 % 50,0 % 60,0 % Asukasluvun muutos Kuva 2 Menojen ja asukasluvun muutos Menojen kasvua perustellaan usein asukasluvun kasvun vaatimalla palvelurakenteen muutoksella. Toisaalta kunnan palvelurakennetta ja siten menoja tulisi pystyä sopeuttamaan asukasluvultaan taantuvissa kunnissa. Kuvasta kaksi, jossa on esitetty asukasluvun muutos x-akselilla ja vuoden 2010 tasolle deflatoitujen menojen muutos y-akselilla voidaan havaita, että menot näyttävät kasvavan asukasluvun muutoksen suunnasta riippumatta. Toivakan kohdalla nettomenot ovat kasvaneet ,4 %, kun samaan aikaan asukasluku on kasvanut 2,1 %.

18 15 Taulukko 7 Tulojen ja menojen muutos Reaaliarvot Laskettu vuotuisten muutosten keskiarvoina Tarkasteluvuosi 2010 Laskettu muutosprosenttien keskihajontoina Toivakka KA 03->10 KH 03->10 KA 08->10 KH Käyttötulot yhteensä 4,2 % 4,4 % 5,0 % 7,2 % Ktulot pl. vero%:n muutosta 3,7 % 3,8 % 4,4 % 6,0 % Toimintatulot 9,2 % 16,1 % 5,3 % 21,1 % Verotettava tulo (lask) 2,4 % 1,9 % 2,8 % 2,5 % Yhteisövero 6,5 % 24,7 % -17,3 % 6,4 % Kiinteistövero 10,7 % 16,9 % 21,1 % 23,9 % Valtionosuudet 3,5 % 4,9 % 7,1 % 5,3 % Käyttömenot 3,1 % 2,6 % 3,6 % 2,9 % Toimintamenot yhteensä 3,0 % 2,5 % 3,5 % 2,9 % Valtionosuudet/toimintamenot 39,1 % 2,1 % 38,2 % 3,0 % Toimintakate 2,1 % -0,1 % Poistot 4,5 % 0,8 % -0,3 % 5,4 % Menojen 1%:n enemmyys tarkoittaa euroa 3,3805 työntekijää Taulukosta selviää, että kunta on sopeuttanut menojaan vastaamaan tulojaan jo pitkällä ajanjaksolla, mutta kun kokonaisuutta tarkastellaan tuloslaskelmassa, ei sopeuttaminen ole ollut riittävä. Varsinkin toimintamenojen kasvun suhde verotettavaan tuloon nähden on ollut väärä. Toimintatuloissa on otettava huomioon myös se, että tuloissa on valtion myöntämä harkinnanvarainen rahoitusavustus vuosina 2009 ja Tämä vaikuttaa lähes euroa tuloja lisäävästi ja keskimääräistä toteutumaa kasvattavasti. Vaikka verotettavan tulon ja toimintamenojen kasvun suhde on väärä, eivät verotettavat tulot ole kasvaneet huonosti.

19 16 Taulukko 8 Tulojen ja menojen muutos suhteessa verrokkiin ja koko maahan Toivakka -0,10 % 0,21 % 0,55 % Toivakka Sama kasvukoko maa Toivakka Sama kasvukoko maa Toivakka Sama kasvukoko maa Toimintatuotot 6,39 % 4,32 % 4,04 % 10,25 % 5,42 % 4,77 % 11,58 % 6,09 % 5,04 % Toimintamenot 4,55 % 5,19 % 4,83 % 3,54 % 4,26 % 3,70 % 3,24 % 3,59 % 2,94 % Toimintakate 2,58 % 3,52 % 3,27 % 2,54 % 4,11 % 3,55 % 1,86 % 3,19 % 2,57 % Verotettava tulo 2,07 % 1,66 % 1,33 % 3,75 % 2,84 % 2,27 % 2,74 % 2,32 % 1,25 % Veroprosentti 0,154 0,139 0,139 0,008 0,008 0,008 0,011 0,010 0,010 Yhteisöverot -5,65 % -2,53 % -2,74 % -7,08 % -4,59 % -4,77 % -5,98 % 4,88 % 5,15 % Kiinteistöverot 10,69 % 10,22 % 9,68 % 9,91 % 8,60 % 7,62 % 13,21 % 11,44 % 9,41 % Valtionosuudet 4,89 % 6,14 % 5,84 % 6,99 % 0,74 % -0,95 % 3,93 % 5,62 % 5,41 % Poistot 1,70 % 2,61 % 2,26 % 1,42 % 2,55 % 1,73 % 0,04 % 2,68 % 1,44 % Bruttoinv. eur/as vos/menot % koko maa 37 % Yllä olevissa taulukoissa tarkastellaan Toivakan eräiden tulo- ja menoerien muutosta vuosittain, eri aikajaksoilla. Muutokset on laskettu vuositasolle poistamalla muutoksista inflaation vaikutus. Toivakan käyttötulojen kehitys on keskimäärin ollut käyttömenoja nopeampaa vuosina Myönteinen tulojen ja kulujen suhde on kasvanut tarkastelujakson loppupuolella. Kehitys olisi ollut nopeampaa ilman veroprosentin korottamistakin. Kunnan valtionosuuden määrä on kasvanut 75 % 2000-luvulla ja vuonna 2010 valtionosuuden olivat Toivakan suurin yksittäinen tulonlähde kattaen noin 38 % käyttötuloista ja 41% toimintamenoista. Taulukossa 8 kunnan menojen ja tulojen muutosta voidaan tarkastella aikajaksossa suhteessa samalla tavalla kasvaneisiin kuntiin ja suhteessa koko maahan. Taulukko on opettavainen siksi, että siitä selviää se, että asukasluvun kasvun mukana tulee myös kustannuksia. Vuodesta 2005 vuoteen 2010 tultaessa Toivakan menot ovat kasvaneet hitaammin kuin samalla tavalla kasvaneet kunnat, mutta nopeammin kuin mitä kuntien menot ovat kasvaneet keskimäärin. Tästä jouduttaneen tekemään johtopäätös, jonka mukaan osa välttämättömistä lakisääteisten peruspalveluiden menoista on jäänyt rahoittamatta, koska kunta on ylläpitänyt osin epätarkoituksenmukaista kulurakennetta. Jos ja toivottavasti kun Toivakan asukasluvun kasvu jatkuu nykytahdissa, pitäisi kunnan varautua jopa 6,4% vuotuiseen menokasvuun, samalla verotettavan tulon tulisi kasvaa säännöllisesti lähes 7% vuodessa. Kasvu tuo mukanaan myös investointitarpeen, joka on yli 4% kasvaneissa kunnissa ollut keskimäärin 800 euroa/asukas vuodessa. Tämä tarkoittaisi Toivakassa lähes kahden miljoonana euron vuotuisia bruttoinvestointeja.

20 17 Taulukoiden tietosisältöä käytetään apuna, kun arvioidaan kunnan painelaskelmaa, jonka avulla arvioidaan tasapainottamistarve Verotulot Alapuolella olevissa taulukoissa on tarkasteltu Toivakan kunnan verotulojen kehitystä vuosina Tuloverot muodostavat kunnan ylivoimaisesti suurimman verokertymän. Yli 95 % kunnan verotuloista kertyy vuosittain tuloveroista. Yhteisöverotulot ovat Toivakassa olleet toiseksi tärkein verotulolaji aina vuoteen 2010 asti, jolloin kiinteistöveroista kertyi enemmän tuloja kuin yhteisöverosta. Kaikissa taulukoissa on poistettu inflaation vaikutus deflatoimalla, joka on toteutettu vertaamalla vuosien elintasokustannusindeksin vuosikeskiarvoja vuoden 2010 vastaavaan arvoon. Taulukko 9 Tuloverot Tuloverot Toivakka Laskennallinen verotettava tulo Verotettava tulo /as Tuloveroprosentti 18,50 % 18,50 % 19,00 % 19,00 % 19,00 % 19,00 % 19,00 % 19,00 % 19,00 % 20,00 % Tuloverot Veroprosentilla tuloja /as Toivakan verottavat tulot /as ovat kasvaneet noin 20 %. Samaan aikaan kunta on korottanut tuloveroprosenttiaan 1,5 prosenttiyksikköä. Molempien em. muutosten johdosta tuloverot ovat kasvaneet noin 30 %. Kunnan tuloverotuloihin ei kuitenkaan ole odotettavissa merkittävää lisäystä, koska työikäisten määrän ei odoteta merkittävästi kasvavan. Lisäksi Toivakan veroprosentti on jo valmiiksi valtakunnan tasolla huomattavasti keskiarvoa korkeampi. Taulukko 10 Yhteisöverot Yhteisövero Toivakka Yhteisövero /as

Valtuustoseminaariin HTT Eero Laesterä

Valtuustoseminaariin HTT Eero Laesterä Valtuustoseminaariin 7.12.2011. HTT Eero Laesterä Aineistot: Tilastokeskuksen tiedonantajapalautteet 1997 2010 Kuntaliiton veromalli 8/2011, jota on käytetty arvion pohjana. Ristiinan omat arviot talouden

Lisätiedot

Askolan kunta YT-elimille tiedottaminen 10.8.2012 Kunnan työntekijät, kuntalaiset, tiedotusvälineet 17.8.2012 Eero Laesterä Riitta Ekuri

Askolan kunta YT-elimille tiedottaminen 10.8.2012 Kunnan työntekijät, kuntalaiset, tiedotusvälineet 17.8.2012 Eero Laesterä Riitta Ekuri Askolan kunta YT-elimille tiedottaminen 10.8.2012 Kunnan työntekijät, kuntalaiset, tiedotusvälineet 17.8.2012 Eero Laesterä Hallintotieteiden tohtori Riitta Ekuri Erityisasiantuntija Kenen toimeksianto?

Lisätiedot

5.5.2010 Lahti Eero Laesterä & Juha Koskinen

5.5.2010 Lahti Eero Laesterä & Juha Koskinen 5.5.2010 Lahti Eero Laesterä & Juha Koskinen Väestöennusteena käytetään uusinta Tilastokeskuksen ennustetta 09/2009 Laskelmien pohjaksi on otettu kuntien omat arviot talouden kehityksestä vuoteen 2012

Lisätiedot

Oulun seudun kuntajakoselvitys kuntakohtaiset ennustelaskelmat ja yhdistymislaskelma Eero Laesterä & Juha Koskinen

Oulun seudun kuntajakoselvitys kuntakohtaiset ennustelaskelmat ja yhdistymislaskelma Eero Laesterä & Juha Koskinen Oulun seudun kuntajakoselvitys kuntakohtaiset ennustelaskelmat ja yhdistymislaskelma 14.1.2010 Eero Laesterä & Juha Koskinen Lähtötilanne Ylijäämän purkaminen ja alijäämän kasvattaminen (Kuinka kauan kunnan

Lisätiedot

Kuuma-kunnat Kuntajakoselvityksen talousosio

Kuuma-kunnat Kuntajakoselvityksen talousosio Kuuma-kunnat Kuntajakoselvityksen talousosio Perlacon Oy, HT Eero Laesterä KTM, BBA, IAT Katja Pesonen Erityisasiantuntija Tuomas Hanhela Teemat Lähentymiskriteerit Sopeutustarpeet 5.5.2014 Copyright Perlacon

Lisätiedot

Porvoon palvelurakenteen kustannus. HT Eero Laesterä Erityisasiantuntija Tuomas Hanhela

Porvoon palvelurakenteen kustannus. HT Eero Laesterä Erityisasiantuntija Tuomas Hanhela Porvoon palvelurakenteen kustannus HT Eero Laesterä Erityisasiantuntija Tuomas Hanhela Toimeksianto Tarkastella Porvoon kaupungin toimintoja yleisten tilastojen perusteella, jotta voidaan tehdä johtopäätöksiä

Lisätiedot

Hattula Hämeenlinna Janakkala

Hattula Hämeenlinna Janakkala Hattula Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden tarkastelua Riitta Ekuri 24.4.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013 luvut tilinpäätösaikataulut

Lisätiedot

Hattula - Hämeenlinna Janakkala

Hattula - Hämeenlinna Janakkala Hattula - Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden nykytilatarkastelua 5.2.2014 Riitta Ekuri 5.2.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013

Lisätiedot

Askola Copyright Perlacon Oy 1

Askola Copyright Perlacon Oy 1 Askola Askolan tase on loppuraportissa esitellyillä mittareilla arvioituna joukon heikoin. Nettolainakanta on suurin ja taseeseen on kertynyt alijäämää. Myös käyttöomaisuuden määrä on pienin. Toisaalta

Lisätiedot

Palvelutarpeiden ja kuntalouden ennakointi Sulkava

Palvelutarpeiden ja kuntalouden ennakointi Sulkava Palvelutarpeiden ja kuntalouden ennakointi 7.6.2007 Mallin pohjatiedot Kuntajako 2007 Väestöennusteet vuoteen 2025 (Tilastokeskus) Talous- ja toimintatilasto 2005 (Tilastokeskus) Verotustiedot 1998-2005

Lisätiedot

Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta

Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta LIITEOSA (liite 16) Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta Selvitysalue, Keuruu, Multia ja Mänttä-Vilppula Lähde: Miettinen/FCG 5/2015 Lähtötiedot Kuntatalouden trendiennusteen lähtötiedot

Lisätiedot

(-- ) ! 1" " # 80 % 70 % 60 % -30 % -20 % -10 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %

(-- ) ! 1  # 80 % 70 % 60 % -30 % -20 % -10 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % !" # $ % & ' () # # * +),-. / 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % -10 % -20 % -30 % -30 % -20 % -10 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % Menojen muutos 97->06 %:ia pystyakselilla, asukasluvun muutos

Lisätiedot

Vesilahden kunta. Eero Laesterä. 27.1.2014 Kuntalaistilaisuus. Hallintotieteiden tohtori

Vesilahden kunta. Eero Laesterä. 27.1.2014 Kuntalaistilaisuus. Hallintotieteiden tohtori Vesilahden kunta 27.1.2014 Kuntalaistilaisuus Eero Laesterä Hallintotieteiden tohtori Valtio Mrd 90 80 70 60 50 40 30 20 10 Valtionvelan kehitys %/BKT 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1990 1991 1992 1993 1994

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Lapinjärvi - Loviisa. Perlacon Oy, HT Eero Laesterä Tuomas Hanhela

Lapinjärvi - Loviisa. Perlacon Oy, HT Eero Laesterä Tuomas Hanhela Lapinjärvi - Loviisa Perlacon Oy, HT Eero Laesterä Tuomas Hanhela Asukasluku 2012 2040 Muutos Muutos/v. Lapinjärvi 2829 2893 2,3 % 0,1 % Loviisa 15519 16036 3,3 % 0,1 % Uusi kunta 18348 18929 3,2 % 0,1

Lisätiedot

KUNTA 2030 Kunnan palvelutarpeiden sekä talouden ennakointi. Sulkava Heikki Miettinen ja Sari Pertola

KUNTA 2030 Kunnan palvelutarpeiden sekä talouden ennakointi. Sulkava Heikki Miettinen ja Sari Pertola KUNTA 2030 Kunnan palvelutarpeiden sekä talouden ennakointi Heikki Miettinen ja Sari Pertola 21.4.2010 Miten palvelutarpeet muuttuvat seuraavien 15 vuoden kuluessa? Väestökehityksen vaikutukset voidaan

Lisätiedot

Valtuustojen seminaariin HTT Eero Laesterä

Valtuustojen seminaariin HTT Eero Laesterä Valtuustojen seminaariin 1.2.2012. HTT Eero Laesterä (mrd euroa) 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Muutos Muutos%%/v Toimintakate 12,61 12,92 13,29 14,01 15,21 15,99

Lisätiedot

Talouden työryhmä. Nousiainen 4/2015, tunnuslukusarjat Nousiainen-Masku-Rusko 2013

Talouden työryhmä. Nousiainen 4/2015, tunnuslukusarjat Nousiainen-Masku-Rusko 2013 Talouden työryhmä Nousiainen 4/215, tunnuslukusarjat Nousiainen-Masku-Rusko 213 Toimintakate (itseisarvo), /as. 6 5 4 3 2 1 22 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 Nousiainen Masku Rusko Koko maa Käyttötalouden palkat,

Lisätiedot

Kuntatalouden trendi. Oulun selvitysalue Heikki Miettinen

Kuntatalouden trendi. Oulun selvitysalue Heikki Miettinen Kuntatalouden trendi Oulun selvitysalue 2.12.2014 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Kuntatalouden trendit ja painelaskelmat. Raahen selvitysalue 1.9.2014 Heikki Miettinen

Kuntatalouden trendit ja painelaskelmat. Raahen selvitysalue 1.9.2014 Heikki Miettinen Kuntatalouden trendit ja painelaskelmat Raahen selvitysalue 1.9.2014 Heikki Miettinen Kuntatalouden trendiennusteen lähtötiedot ja oletukset Lähtötiedot 2012 tilinpäätöstiedot ja 2013 tilinpäätösten ennakkotiedot(tilastokeskus)

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden muutos ja kuntatalous. Jyväskylän selvitysalue 17.12.2013 Heikki Miettinen

Asukkaiden palvelutarpeiden muutos ja kuntatalous. Jyväskylän selvitysalue 17.12.2013 Heikki Miettinen Asukkaiden palvelutarpeiden muutos ja kuntatalous Jyväskylän selvitysalue 17.12.2013 Heikki Miettinen Kuntatalouden ennakoinnin rajoitukset Useissa asioissa kehitys on epävarmaa: yleinen talouskehitys

Lisätiedot

Porvoon palvelurakenteet. Lyhennelmä esityksestä Eero Laesterä, HT Tuomas Hanhela, erityisasiantuntija

Porvoon palvelurakenteet. Lyhennelmä esityksestä Eero Laesterä, HT Tuomas Hanhela, erityisasiantuntija Porvoon palvelurakenteet Lyhennelmä esityksestä Eero Laesterä, HT Tuomas Hanhela, erityisasiantuntija Toimeksianto Tarkastella Porvoon kaupungin toimintoja yleisten tilastojen perusteella, jotta voidaan

Lisätiedot

KUNTA 2030 Kunnan palvelutarpeiden sekä talouden ennakointi. Rovaniemen kaupunki. Heikki Miettinen

KUNTA 2030 Kunnan palvelutarpeiden sekä talouden ennakointi. Rovaniemen kaupunki. Heikki Miettinen KUNTA 2030 Kunnan palvelutarpeiden sekä talouden ennakointi Rovaniemen kaupunki Heikki Miettinen 132.2012 Miten palvelutarpeet muuttuvat seuraavien 20 vuoden kuluessa? Väestökehityksen vaikutukset voidaan

Lisätiedot

TALOUSLUKUJEN VERTAILUA

TALOUSLUKUJEN VERTAILUA TALOUSLUKUJEN VERTAILUA Keuruu vs. selvitysalue Tero Mäkelä LUVUT ON LASKETTU SEURAAVASTI: Tuloslaskelmista on poistettu kertaluonteiset erät, koska ne eivät ole pysyviä Verotulot on laskettu Keuruun veroprosenteilla,

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue Asikkala Hartola Heinola Hämeenkoski Padasjoki Sysmä 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA...... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 30 Asukasluku

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA..... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 30 Asukasluku 31.12.2011 22020 4798 102308 15027 16369 60 Henkilökunnan

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2015 Muut (17 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (27 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Kuntaliiton maakuntatilaisuus

Kuntaliiton maakuntatilaisuus Päivitetty kuntakohtaisilla dioilla 8.5.2016 Kuntaliiton maakuntatilaisuus 22.4.2016 Klo 12.00-16.00, Wanha Walimo, Vesijärvenkatu 25, LAHTI HT Eero Laesterä Erityisasiantuntija Tuomas Hanhela Muutos 2000

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Heinävesi 23.5.2014 Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Heinävesi 23.5.2014 Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi 23.5.2014 Tuomas Jalava Joroinen Leppävirta Keski-Savon selvitysalue Varkaus Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Joroinen 27.5.2014 Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Joroinen 27.5.2014 Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi 27.5.2014 Tuomas Jalava Heinävesi Leppävirta Keski-Savon selvitysalue Varkaus Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Varkaus 27.5.2014 Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Varkaus 27.5.2014 Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi 27.5.2014 Tuomas Jalava Heinävesi Joroinen Leppävirta Keski-Savon selvitysalue Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Kuntatalouden trendi. Oulun selvitysalue Heikki Miettinen

Kuntatalouden trendi. Oulun selvitysalue Heikki Miettinen Kuntatalouden trendi Oulun selvitysalue 7.5.2014 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue BDO Audiator/Risto Hyvönen 7.12.2015 1(14) Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 1 57 320 30 Asukasluku

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v. 2009 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta 12.4.2010 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2009 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012

TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012 TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012 TULOSLASKELMAN TARKASTELU 1/7 2011 2010 Toimintatuotot 4.543.224 3.933.772 TA-toteutuma 108,32 % 104,8 % Muutos edell.vuodesta / % 609.453 / 15,5 % 639.183 / 19,4 % Toimintatuotot

Lisätiedot

Sipoon väestön terveyspalvelujen tarve on, lähinnä väestön ikärakenteesta ja sairastavuudesta johtuen, keskimääräistä vähäisempää.

Sipoon väestön terveyspalvelujen tarve on, lähinnä väestön ikärakenteesta ja sairastavuudesta johtuen, keskimääräistä vähäisempää. SIPOO Väestökehitys on runsaan 17 100 asukkaan kunta (väkiluku 31.12.1999) itäisellä Uudellamaalla. Kunnan väestö on keskimääräistä nuorempaa, alle 15 vuotiaita on noin 12 % väestöstä eli selvästi enemmän

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ja kuntatalouden ennakointi. Kuhmoinen Heikki Miettinen

Asukkaiden palvelutarpeiden ja kuntatalouden ennakointi. Kuhmoinen Heikki Miettinen Asukkaiden palvelutarpeiden ja kuntatalouden ennakointi 14.11.2014 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset

Lisätiedot

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015 17.6.2016 Kirsi Mukkala Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015 Pohjatietojen lähde: Tilastokeskus ja Kuntaliitto Väestömuutos 2015 (suluissa muutos henkilömääränä) -0,4 % (-18) -0,6 % (-60) -0,9 % (-13)

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ja kuntatalouden ennakointi. Jämsä-Kuhmoinen selvitysalue Heikki Miettinen

Asukkaiden palvelutarpeiden ja kuntatalouden ennakointi. Jämsä-Kuhmoinen selvitysalue Heikki Miettinen Asukkaiden palvelutarpeiden ja kuntatalouden ennakointi selvitysalue 14.11.2014 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ja kuntatalouden ennakointi. Jämsä Heikki Miettinen

Asukkaiden palvelutarpeiden ja kuntatalouden ennakointi. Jämsä Heikki Miettinen Asukkaiden palvelutarpeiden ja kuntatalouden ennakointi 17.11.2014 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Suunnittelukehysten perusteet

Suunnittelukehysten perusteet Kaupunginhallitus 344 19.06.2017 Vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018-2020 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2875/02.02.00/2017 KHALL 19.06.2017 344 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Syksy 2013

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Syksy 2013 Maakuntakierrosten koko maan talousdiat Syksy 2013 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Lähde: Tilastokeskus Vuosikate: Tietoja kuntien taloudesta vuosilta 2006 2012 Sisältää liikelaitokset.

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Pyhäjoki 15.8.2014 Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Pyhäjoki 15.8.2014 Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi 15.8.2014 Tuomas Jalava Raahe Siikajoki Raahen seudun selvitysalue Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset

Lisätiedot

Tarvasjoen kunta liitoskumppaneiden painelaskelmat. HT Eero Laesterä

Tarvasjoen kunta liitoskumppaneiden painelaskelmat. HT Eero Laesterä Tarvasjoen kunta liitoskumppaneiden painelaskelmat HT Eero Laesterä 20.3.2014 Väestön muutokset Kunnan nimi: Tarvasjoki KNO 838 Muutos 2011-2040 2011 Osuus 2020 Osuus 2030 Osuus 2040 Osuus kpl kpl/v. %:ia

Lisätiedot

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2016

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2016 12.6.2017 Kirsi Mukkala Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2016 Pohjatietojen lähde: Tilastokeskus ja Kuntaliitto Väestömuutos 2016 (suluissa muutos henkilömääränä) -0,1 % (-4) -0,3 % (-4) -0,3 % (-15)

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Siikajoki 15.8.2014 Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Siikajoki 15.8.2014 Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi 15.8.2014 Tuomas Jalava Raahe Pyhäjoki Raahen seudun selvitysalue Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset

Lisätiedot

Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta:

Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta: Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta: Kuntakohtainen paine veroprosentin korottamiseksi 2012 2017e 2021e 2025e Harjavalta 23,6 23,4 25,0

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma 19.9.2017 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on pyritty huomioimaan sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset kuntatalouteen vuonna 2020

Lisätiedot

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Kevät 2013

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Kevät 2013 Maakuntakierrosten koko maan talousdiat Kevät 2013 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Lähde: Tilastokeskus Tietoja kuntien taloudesta vuosilta 2006 2012 Pl. Ahvenanmaa. Sisältää liikelaitokset.

Lisätiedot

Miehikkälän taloustarkastelu Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Ohjausryhmän kokous 13.10.2014 Riitta Ekuri

Miehikkälän taloustarkastelu Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Ohjausryhmän kokous 13.10.2014 Riitta Ekuri Miehikkälä Hamina Pyhtää Kotka Virolahti MML, 2012 Miehikkälän taloustarkastelu Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Ohjausryhmän kokous 13.10.2014 Riitta Ekuri Kuntatalouden trendiennusteen lähtötiedot

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (59,3 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2016 Muut (17 %) SOTE (57 %) Henkilöstömenot (26 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE

Lisätiedot

Nurmijärven talous sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen. Eero Laesterä, HT

Nurmijärven talous sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen. Eero Laesterä, HT Nurmijärven talous sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen Eero Laesterä, HT 5.4.2017 2 Väestö Väestömuutos Nurmijärvi 2006 2011 2015 2020 2030 2040 2006-15 2006-15/v 2006-15 2006-15/v 2015-20 2015-20/v 2015-20

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseudun erityinen kuntajakoselvitys Talous ja henkilöstö

Jyväskylän kaupunkiseudun erityinen kuntajakoselvitys Talous ja henkilöstö Jyväskylän kaupunkiseudun erityinen kuntajakoselvitys Talous ja henkilöstö Jouko Selvitysryhmä PÄIVÄHOIDON TARPEEN MUUTOS VUONNA 2029 30 % 23 % 20 % 10 % 0 % 7 % 4 % 4 % 4 % 3 % 0 % Hankasalmi 2 % Joutsa

Lisätiedot

26.5.2010 Lahti HT Eero Laesterä & KTM Juha Koskinen

26.5.2010 Lahti HT Eero Laesterä & KTM Juha Koskinen 26.5.2010 Lahti HT Eero Laesterä & KTM Juha Koskinen Väestöennusteena Tilastokeskuksen ennuste 09/2009 Laskelmien pohjaksi on otettu kuntien omat arviot talouden kehityksestä vuoteen 2012. Vuodesta 2012

Lisätiedot

FORSSAN PALVELUVERKKOSELVITYS - vaihtoehtoluonnokset

FORSSAN PALVELUVERKKOSELVITYS - vaihtoehtoluonnokset FORSSAN PALVELUVERKKOSELVITYS - vaihtoehtoluonnokset 2.11.2015 ESKO KORHONEN & RAILA OKSANEN FCG KONSULTOINTI OY Toimeksianto Toimeksianto Etenemissuunnitelma Aloituspalaveri ja tehtävän tarkentaminen

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseudun erityinen kuntajakoselvitys Palvelut ja kuntatalous

Jyväskylän kaupunkiseudun erityinen kuntajakoselvitys Palvelut ja kuntatalous Jyväskylän kaupunkiseudun erityinen kuntajakoselvitys Palvelut ja kuntatalous Jouko Luukkonen Selvitysryhmä 29.10.2013 Selvitysryhmä Aika Paikka Teema 4.9.2013 klo 11.30 Jyväskylän kaupungintalo 24.9.2013

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Leppävirta Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Leppävirta Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi 27.5.2014 Tuomas Jalava Heinävesi Joroinen Keski-Savon selvitysalue Varkaus Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Kuntien vuoden 2015 veroprosentit. Kuntaliiton tiedustelu 18.11.2014

Kuntien vuoden 2015 veroprosentit. Kuntaliiton tiedustelu 18.11.2014 Kuntien vuoden 2015 veroprosentit Kuntaliiton tiedustelu % 20,5 Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti sekä tuloveroprosenttia nostaneet kunnat 1985-2015 Kuntien lkm 20,0 181 180 19,5 156 160 19,0 18,5

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: VM 5.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kuntien ja kuntayhtymien bruttomenot, mrd. 2014 2015*

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma 28.4.2017 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on pyritty huomioimaan sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset kuntatalouteen Kokonaistaloudelliset

Lisätiedot

Painelaskelmat. Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys Page 1

Painelaskelmat. Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys Page 1 Painelaskelmat Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys 28.5.2014 Page 1 Laskelmien lähtötiedot 2012 tilinpäätöstiedot (Tilastokeskus) Hoitoilmoitustiedot (THL) Väestöennuste (Tilastokeskus 2012) Painelaskelmat

Lisätiedot

Pyhtään taloustarkastelu Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Ohjausryhmän kokous Riitta Ekuri

Pyhtään taloustarkastelu Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Ohjausryhmän kokous Riitta Ekuri Miehikkälä Hamina Pyhtää Kotka Virolahti MML, 2012 Pyhtään taloustarkastelu Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Ohjausryhmän kokous 13.10.2014 Riitta Ekuri Kuntatalouden trendiennusteen lähtötiedot

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (LLKY)

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (LLKY) Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (LLKY) 14.11.2012 ohjausryhmä LLKYn info HT Eero Laesterä Esitettävät keinot perustuvat ohjausryhmän viimeisen 29.10.2012 kokouksen yhteiseen näkemykseen. Ratkaistavia

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ja rakenteet

Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ja rakenteet Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ja rakenteet Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus- ja rakennefoorumi Kuntamarkkinat 13.9.2012 Tuula Haatainen Varatoimitusjohtaja Esityksen sisältö Palvelujen kysyntä

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Kuntakohtaiset sopeutustarpeet

Kuntakohtaiset sopeutustarpeet Lähentymiskriteerit 2015-2016 ja käyttäytyminen toiminnoissa niin, että yhdentymiskriteerit täyttyvät uuden kunnan taloudenpidossa. Pidättäytyminen rekrytoinnissa Johtoryhmä 5.6.2014 Kuntakohtaiset sopeutustarpeet

Lisätiedot

Nilakan kuntien talous tp 2013

Nilakan kuntien talous tp 2013 Huom! Tarkistamaton raakaversio, ei julkaisukelpoinen Nilakan kuntien talous tp 2013 Keitele Keiteleen taseessa on kertynyttä alijäämää vähän, ainoastaan 9 /asukas. Sen veroprosentti 19,5% on selvityskuntien

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Talousjohtaja Jukka Männikkö 1 4.5.2015 Hallinto- ja talousryhmä 2 - Kuntapuolueelle kävi erinomaisen hyvin näissäkin vaaleissa. Kunnanvaltuustoissa

Lisätiedot

Kuntien vuoden 2014 veroprosentit. Kuntaliiton tiedustelu

Kuntien vuoden 2014 veroprosentit. Kuntaliiton tiedustelu Kuntien vuoden 2014 veroprosentit Kuntaliiton tiedustelu % 20,5 Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti sekä tuloveroprosenttia nostaneet kunnat 1985-2014 Kuntien lkm 20,0 181 180 19,5 156 160 19,0 18,5

Lisätiedot

Forssan seudun kuntajako Forssa Humppila Jokioinen Tammela

Forssan seudun kuntajako Forssa Humppila Jokioinen Tammela Forssan seudun kuntajako Forssa Humppila Jokioinen Tammela Forssa 1.12.2014 HT Eero Laesterä Yleinen talous 3.12.2014 Copyright Perlacon Oy 2014 2 Kaikki yhteensä painokertoimin Painotettu Tasepohja Sij.

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Keski-Savon selvitysalue Heikki Miettinen

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Keski-Savon selvitysalue Heikki Miettinen Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi Keski-Savon selvitysalue 15.5.2014 Heikki Miettinen Heinävesi Joroinen Leppävirta Keski-Savon selvitysalue Varkaus Miten kuntalaisten palvelutarpeet

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Raahe Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Raahe Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi 15.8.2014 Tuomas Jalava Pyhäjoki Siikajoki n seudun selvitysalue Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

Miten kunnan tulos lasketaan?

Miten kunnan tulos lasketaan? Miten kunnan tulos lasketaan? TP 213 Laihia Toimintamenot - 48,826 M (sisältää kaikki kunnan käyttötalousmenot, mutta ei investointeja) Toimintatulot + 7, 78 M (toimintatuloja ovat mm. lasten päivähoitomaksut,

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012 Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä 2011 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2011 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016

Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016 Kaupunginhallitus 233 08.05.2017 Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016 2763/00.01.02/2017 KHALL 08.05.2017 233 Yleistä Vuonna 2016 Uudenkaupungin yrityssektorin positiivinen

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden, rekrytointitarpeiden ja talouden ennakointi (ART) Savonlinnan kaupunki 19.2.2013 Heikki Miettinen

Asukkaiden palvelutarpeiden, rekrytointitarpeiden ja talouden ennakointi (ART) Savonlinnan kaupunki 19.2.2013 Heikki Miettinen Asukkaiden palvelutarpeiden, rekrytointitarpeiden ja talouden ennakointi (ART) n kaupunki 19.2.2013 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti

Lisätiedot

Nilakan talouslukuja. Talousryhmä Ohjausryhmä päivitys

Nilakan talouslukuja. Talousryhmä Ohjausryhmä päivitys Nilakan talouslukuja Talousryhmä 25.9.214 Ohjausryhmä 2.1.214 28.9.214 päivitys Vuosikate /as tp 213 35 3 25 2 15 1 5 Vuosikate /as 171 37 238 83 222 414855 79,3% poistoista 14837 138,% poistoista 397886

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Raahen seudun selvitysalue Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Raahen seudun selvitysalue Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi selvitysalue 15.8.2014 Tuomas Jalava Raahe Pyhäjoki Siikajoki selvitysalue Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %)

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %) KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2014 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2014 Muut (16 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (28 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi. Hattula Heikki Miettinen

Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi. Hattula Heikki Miettinen Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi 24.1.2014 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot