TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN KÄYTTÖ EUROOPASSA JA SUOMESSA ja vähän ops:sta myös. Opetusneuvos Jukka Tulivuori HYOL:n syyspäivät

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN KÄYTTÖ EUROOPASSA JA SUOMESSA ja vähän ops:sta myös. Opetusneuvos Jukka Tulivuori HYOL:n syyspäivät 27.10."

Transkriptio

1 TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN KÄYTTÖ EUROOPASSA JA SUOMESSA ja vähän ops:sta myös Opetusneuvos Jukka Tulivuori HYOL:n syyspäivät

2 Tieto- ja viestintätekniikka Euroopan kouluissa ja Suomessa Mitä kertoo Euroopan laajuinen vertaileva tutkimus, ESSIE: (European) Survey of Schools: ICT in Education)? Tilaaja: EU:n komissio, toteuttajat: Liegen yliopisto ja European Schoolnet Brysselissä Kohderyhmänä 31 Euroopan maata joista 4 jäi pois vertailusta liian pienen vastausprosentin vuoksi)

3 Varustelutasoltaan suomalaiset koulut luokitellaan parhaimpien joukkoon Tietoliikenneyhteydet parhaimpien maiden joukossa (kuitenkin Pohjoismaista heikoimmat, paitsi ammatillisissa oppilaitoksissa Norjan jälkeen parhaimmat) Datatykkejä, kosketustauluja ja oppimisalustoja suhteellisesti hyvin, vaikka niiden käyttö on vähäistä Tietokoneiden/työasemien määrässä ollaan kuitenkin oppilaitostyypistä riippuen joko keskiarvon yläpuolella tai alapuolella, paremmin varustetut maat ovat todella paljon paremmin varustettuja kuin Suomi

4 Euroopassa on neljännellä luokalla 7 oppilasta/tietokone (15 tietokonetta/ 100 oppilasta), Suomessa suurin piirtein samoin kahdeksannella luokalla 5 oppilasta/tietokone (21 tietokonetta/100 oppilasta), Suomessa suurin piirtein samoin

5 Lukioissa 4 oppilasta/tietokone (23 tietokonetta/100 oppilasta), Suomessa suurin piirtein samoin Ammatillisissa oppilaitoksissa 3 oppilasta/tietokone (34 tietokonetta/100 oppilasta), Suomessa 2 oppilasta/tietokone

6 Tietoliikenneyhteydet kahdeksannella luokalla ovat parhaimpien joukossa

7 Tietoliikenneyhteydet lukio

8 Tietoliikenneyhteydet ammatillisissa oppilaitoksissa ovat vielä paremmat

9 Tietoliikenneyhteydet, alakoulu

10 Tietokoneita käytetään kuitenkin vähiten (yläkoulu)

11 Ei juuri ollenkaan viimeisen vuoden aikana tieto- ja viestintätekniikkaa oppitunnilla käyttäneiden oppilaiden määrä prosentteina esimerkkinä yläkoulu

12 Ei juuri ollenkaan viimeisen vuoden aikana tieto- ja viestintätekniikkaa oppitunnilla käyttäneiden oppilaiden määrä prosentteina, esimerkkinä lukio 8.luokalla suunnilleen sama tilanne 31 %, ammatillisissa parempi 16 %, mutta heikompi kuin keskiarvo

13 Ei juuri koskaan tvt:tä tunneilla käyttävien oppilaiden osuus, ammatilliset

14 Oppilaat ilmoittavat käyttävänsä tunneilla tieto- ja viestintätekniikan sovelluksia, esimerkkinä lukio 1. ei juuri ollenkaan 2. muutamia kertoja kuussa 3. ainakin kerran viikossa 4. melkein päivittäin Suomessa: 8. luokalla huonompi (heikoin kaikista maista) ja ammatillisissa hieman parempi tilanne (mutta alle keskitason)

15 Oppilaat ilmoittavat käyttävänsä tunneilla tvt:tä eri tarkoituksiin, yläkoulu 1. Ei juuri koskaan 2. muutamia kertoja kuussa 3. ainakin kerran viikossa 4. melkein päivittäin

16 Oppilaat ilmoittavat käyttävänsä tvt:tä tunneilla eri tarkoituksiin, ammatilliset 1. Ei juuri koskaan 2. muutamia kertoja kuussa 3. ainakin kerran viikossa 4. melkein päivittäin

17 Oppilaiden käsitys tietotekniikan hyödyistä opiskelussa, esimerkkinä 8.luokka 1. ei hyötyä, 4. hyvin paljon hyötyä

18 Oppilaiden käsitykset tietokoneiden hyödystä ylipäänsä

19 Oppilaiden luottamus tvt:n käyttötaitoihinsa Yläkoulu Lukio Ammatilliset oppilaitokset

20 Opettajat käyttäjinä

21 Joka neljännellä oppitunnilla tietotekniikkaa käyttävien opettajien määrä, 4. luokka

22 Joka neljännellä oppitunnilla tietotekniikkaa käyttävien opettajien määrä, 8. luokka

23 Joka neljännellä oppitunnilla tietotekniikkaa käyttävien opettajien määrä, lukio

24 Joka neljännellä oppitunnilla tietotekniikkaa käyttävien opettajien määrä, ammatilliset oppilaitokset

25 Luottavatko opettajat omiin käyttötaitoihinsa, esimerkkinä 8. luokan opettajat Neljännen luokan opettajat samaa tasoa, lukion ja ammatillisen koulutuksen opettajat hieman luottavaisempia, mutta alle Euroopan keskitason

26 Uskovatko rehtorit tieto- ja viestintätekniikan käytöstä olevan hyötyä opetuksessa, esimerkkinä 8. luokka 1. ei hyötyä 4. hyvin paljon hyötyä

27 Onko laitepuute käytön esteenä opettajien mielestä? Alakoulu Yläkoulu 1 ei ollenkaan 4 paljon Lukiot oppil. Ammatill.

28 Ovatko pedagogiset tekijät käytön esteenä opettajien mielestä? Alakoulut Yläkoulut Lukiot 1. Ei ollenkaan 4. Paljon - Täydennyskoulutus - Oppimateriaalit - Hyvät mallit - Pedagoginen tuki Ammatill. oppil.

29 Keskimääräistä paremmin Suomessa Opettajat luottavaisia sosiaalisen median käyttötaitoihinsa (vaikka muuten eivät luota käyttötaitoihinsa) Oppilaat luottavaisia turvalliseen internetin käytön ja sosiaalisen median käytön taitoihinsa ammatillisia oppilaitoksia lukuun ottamatta Kouluissa käytetään oppilaskeskeisiä työmenetelmiä (tietotekniikan kanssa tai ilman)

30 Oppilaat eri tyyppisissä kouluissa, 8. luokka 1. strong policy & strong support 2. weak policy & strong support 3. strong policy & weak support 4. weak policy & weak support Policy mittaa: koululla tietostrategia, opettajia tuetaan/palkitaan TVT:n käytöstä, koulussa tuetaan innovatiivista toimintaa Support mittaa: täydennyskoulutusta saaneet opettajat, TVT-koordinaattori koulussa, rehtorin käsitykset TVT:n hyödystä

31 Oppilaiden profiilit, lukiot Hyvät käyttömahdollisuudet ja paljon käyttöä koulussa ja kotona 2. Huonot käyttömahdollisuudet ja vähän käyttöä koulussa mutta paljon kotona ja vapaa-ajalla 3. Huonot käyttömahdollisuudet ja vähän käyttöä koulussa ja kotona

32 Opettajat opiskelleet tvt-asioita omalla ajallaan viimeisen kahden vuoden aikana Alakoulu Yläkoulu Lukio Ammatill. oppil.

33 Kuinka suuri osa opettajista on saanut täydennyskoulutusta pedagogisissa tvt:n käyttötaidoissa viimeisen kahden vuoden aikana, esimerkkinä 8. luokan opettajat? 4. luokan opettajat 32 %, lukion opettajat 39 %, ammatilliset opettajat 40 %

34 Yli kuusi päivää tvt-koulutuksessa viimeisen kahden vuoden aikana olleet opettajat, esimerkkinä 8. luokka Neljännen luokan opettajat 7 %, lukion opettajat 29 % ja ammatillisen koulutuksen opettajat 46 %, hekin alle kuitenkin alle Euroopan keskiarvojen

35 Mitä vaikutusta on sillä, että koulu tukee tvt:n käyttöä opetuksessa (Digitally supportive school) eli Koulun tietostrategia on kunnossa ja huomio tietotekniikan integroinnissa opetukseen ja eri oppiaineisiin Koulu tukee myös käytännössä opettajia ja tvt:n hyödyntämistä opetuksessa (aloitteet, innovaatiot, opettajien palkitseminen, opettajien koulutus) Koulussa on tvt-pedagogisia tukihenkilöitä Rehtorit suhtautuvat myönteisesti tvt:n käyttöön ja näkevät sen hyödylliseksi

36 Kuinka hyvin opettajat hyödyntävät tvt:tä, kun takana on koulun tuki Lukio

37 Kuinka hyvin oppilaat hyödyntävät koulussa tvt:tä, kun takana on koulun tuki, lukiot Lukio

38 Kuinka hyvin oppilaat hyödyntävät koulussa tvt:tä, kun takana on koulun tuki, yläkoulut

39 Kuinka hyvin oppilaat hyödyntävät koulussa tvt:tä, kun takana on koulun tuki, ammatilliset

40 Miksi tieto- ja viestintätekniikan integroiminen kouluopetukseen on niin vaikeaa Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö ei ole edennyt monessa muussakaan maassa toivotulla tavalla Luvattu ja odotettu liikoja, jolloin pettymykset ovat vieneet uskon Kehittämistyön pitää olla pitkäjänteistä ja malttia on oltava edetä pienin askelin ja sietää takaiskuja 5 vuotta on liian lyhyt aika sisäistää teknologia osaksi älyllisiä prosesseja ja omaksua uusia tietokäytänteitä (Kai Hakkarainen)

41 Vain harvoissa maissa kehittämishankkeet ovat jatkuneet vuodesta toiseen Katkoksia syntyy esim. hallitusten vaihtuessa Kehittämisohjelmat lakkaavat/uudet käynnistyvät Kehittämisyksiköitä/virastoja lakkautetaan/uusia perustetaan Tällä hetkellä uhkana ovat koulujen säästöohjelmat monissa maissa, myös Suomessa Maat joissa on panostettu jatkuvasti ja monipuolisesti koko ajan erottuvat kuitenkin positiivisesti muista Tanska, Norja, Hollanti Tanskassa on tällä hetkellä menossa uusi 130 miljoonan euron tukiohjelma kunnille, huolimatta siitä että infrastruktuuri on jo paremmassa kunnossa kuin muissa maissa

42 Mennäänkö Suomessa edelleenkin teknologia edellä? Miksi hankittuja välineitä ei käytetä? Meneillään taas uusi innostus - tablettitietokoneet Oph:lla hyviä kokemuksia 2011 yleissivistävällä puolella uudelleen aloitetusta laitetuesta (70 % laitehankintoihin, 30 % niitä hyödyntävään kehittämistyöhön)

43 Tulevat uudistukset haastavat Suomessa pikaiseen kehittämistyöhön Uudet esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet sisältävät nykyistä selkeämmät ohjeistukset tieto- ja viestintätekniikan käytöstä kouluissa Edellä mainittu koskee koulun toimintakulttuuria, oppimisympäristöjä, opetusmenetelmiä, laaja-alaista osaamista ja sisältyy myös ainekohtaisiin osuuksiin Tuleva lukion OPS-uudistus tähtää samoihin tavoitteisiin Suunnitelma siirtyä sähköisiin yo-kirjoituksiin asteittain muuttaa myös lukio-opetusta.

44 Taustaa tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytölle OPS 2004 BYOD OPS 2016 Digitaaliset oppimisalustat Tietotekniikkaluokat WLAN Tabletit Sosiaalinen media Interaktiiviset valkotaulut Digitaaliset oppimateriaalit Yksittäiset tietokoneet ja tietoliikenneyhteydet Mobiilit päätelaitteet Pilvipalvelut

45 Taustaa tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytölle OPS 2004 Henkilökohtaisuus OPS 2016 Yhteisöllisyys Laaja-alainen osaaminen Yhteisöllisyys Verkko-oppiminen Tiedon hankinta- ja hallintataidot Tietotekninen osaaminen

46 TVT opetussuunnitelman perusteissa Yksi laaja-alaisen osaamisen alue Yleiskuvaus Vuosiluokkakokonaisuuksittain (1-2, 3-6, 7-9) määritellyt tavoitteet; sisältyy myös esiopetuksen perusteisiin Osa toimintakulttuurin kuvausta Osa oppimisympäristön ja työtapojen kuvausta Osa etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen kuvausta Osa kodin ja koulun yhteistyön sekä koulukirjastotoiminnan kuvausta Osa oppiainekuvauksia TVT valinnaisena aineena

47 Etusivun uutiset Tavoitteet Aikataulu Työryhmät Paikallisen työn tuki Luonnokset Blogi 47

48 Uusi opetussuunnitelma haastaa oppimisen Teknologian soveltaminen oppimisessa edellyttää osaamista, riittävää digitaalista oppimateriaalia ja oppimisympäristöjen tarkastelua uudesta, kokonaisvaltaisemmasta näkökulmasta.

49 Kiitos!

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ - Välineet, vaikuttavuus ja hyödyt TILANNEKATSAUS TOUKOKUU 2011 Muistiot 2011:2 Työryhmä: Tina Heino Riku Honkasalo Ella Kiesi Jari Koivisto Kimmo Koskinen Kari

Lisätiedot

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA SISÄLLYS ESIPUHE.......................................................................................3

Lisätiedot

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Etunimi Sukunimi Marja Kankaanranta Inka Mikkonen Kaisa Vähähyyppä toim. TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa Oppaat ja käsikirjat 2012:13 Opetushallitus

Lisätiedot

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Sivistysltk 5.6.2014 Liite 7 Saarijärven kaupungin sivistystoimen Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Kuva: Jari Penttinen (2014) Työryhmä: Arja

Lisätiedot

ONKO VÄLINEELLÄ VÄLIÄ? Opetusteknologia oppimisen tukena

ONKO VÄLINEELLÄ VÄLIÄ? Opetusteknologia oppimisen tukena ONKO VÄLINEELLÄ VÄLIÄ? Opetusteknologia oppimisen tukena Riitta Juusenaho, Johanna Kurela (toimittajat) Merja Kuisma, Aino Ylinen (kirjoittajat) T I E T O T U O T A N N O N J A L A A D U N A R V I O I

Lisätiedot

TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016. 2012 Kasvatus ja opetustoimi

TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016. 2012 Kasvatus ja opetustoimi TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016 2012 Kasvatus ja opetustoimi Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Turun kasvatus- ja opetustoimen TVT-opetuskäytön visio... 2 3. TVT-suunnitelman

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

Opettajien tietotekniset työskentelyvälineet on saatava kuntoon kaikissa kouluissa, vaatii opetusministeri Henna Virkkunen (kok.).

Opettajien tietotekniset työskentelyvälineet on saatava kuntoon kaikissa kouluissa, vaatii opetusministeri Henna Virkkunen (kok.). Koulutuksen tietoyhteiskunta- kehittäminen 2020 Parempaa laatua, tehokkaampaa yhteistyötä ja avoimempaa vuorovaikutusta Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2010:12 Poimintoja:

Lisätiedot

Naantali - kohti tieto- ja viestintäteknisen osaamisen kultarantaa NAANTALIN KAUPUNGIN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA

Naantali - kohti tieto- ja viestintäteknisen osaamisen kultarantaa NAANTALIN KAUPUNGIN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA Naantali - kohti tieto- ja viestintäteknisen osaamisen kultarantaa NAANTALIN KAUPUNGIN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA Sisällysluettelo 1 Taustaa...1 1.1 Visio...1 1.2 Opetussuunnitelmista tietostrategioihin...2

Lisätiedot

Teknologian käyttö matematiikan oppitunnilla yläkoulussa ja lukiossa. Senja Roivas

Teknologian käyttö matematiikan oppitunnilla yläkoulussa ja lukiossa. Senja Roivas Teknologian käyttö matematiikan oppitunnilla yläkoulussa ja lukiossa Senja Roivas Pro gradu -tutkielma Itä-Suomen yliopisto Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta Fysiikan ja matematiikan laitos

Lisätiedot

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2013 2016 Sivistystoimi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön visio... 4 3 Teknisen oppimisympäristön

Lisätiedot

4/2002. Sonja Valjus. Virtual Mobility in Reality Selvitys tieto- ja viestintätekniikan käytöstä Leonardo da Vinciliikkuvuushankkeissa

4/2002. Sonja Valjus. Virtual Mobility in Reality Selvitys tieto- ja viestintätekniikan käytöstä Leonardo da Vinciliikkuvuushankkeissa 4/2002 Sonja Valjus Virtual Mobility in Reality Selvitys tieto- ja viestintätekniikan käytöstä Leonardo da Vinciliikkuvuushankkeissa /1 /2 Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO CIMO Publications 4/2002

Lisätiedot

10 faktaa lukemisesta

10 faktaa lukemisesta 1. Suomalaiset ovat lukukansaa vielä 2. Lasten lukeminen sujuu, muttei maistu 3. Nuorten asenne lukemiseen käy kielteisemmäksi 4. Kymmenen tuhatta erinomaista, viisi tuhatta heikkoa lukijaa 5. Lukutaito

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan (TVT) käyttö musiikkioppilaitoksissa työvälinekäytöstä verkostumiseen

Tieto- ja viestintätekniikan (TVT) käyttö musiikkioppilaitoksissa työvälinekäytöstä verkostumiseen Tieto- ja viestintätekniikan (TVT) käyttö musiikkioppilaitoksissa työvälinekäytöstä verkostumiseen Georgij Putilin Mediakasvatus15ov/ Mediakasvatuksen perusteet Essee Syyslukukausi 2000 Ohjaaja: Ilta-Kanerva

Lisätiedot

Lukiopedagogiikka. Jouni Välijärvi Niklas Huotari Pekka Iivonen Marianne Kulp Taina Lehtonen Harri Rönnholm Gunnel KnubbManninen

Lukiopedagogiikka. Jouni Välijärvi Niklas Huotari Pekka Iivonen Marianne Kulp Taina Lehtonen Harri Rönnholm Gunnel KnubbManninen Jouni Välijärvi Niklas Huotari Pekka Iivonen Marianne Kulp Taina Lehtonen Harri Rönnholm Gunnel KnubbManninen Jouko Mehtäläinen Sari Ohranen Lukiopedagogiikka K o u l u t u k s e n a r v i o i n t i n

Lisätiedot

KOULUKOKEMUSTEN KANSAINVÄLISTÄ VERTAILUA 2010 SEKÄ MUUTOKSET SUOMESSA JA POHJOISMAISSA 1994 2010 WHO-KOULULAISTUTKIMUS (HBSC-STUDY)

KOULUKOKEMUSTEN KANSAINVÄLISTÄ VERTAILUA 2010 SEKÄ MUUTOKSET SUOMESSA JA POHJOISMAISSA 1994 2010 WHO-KOULULAISTUTKIMUS (HBSC-STUDY) Katariina Kämppi, Raili Välimaa, Kristiina Ojala, Jorma Tynjälä, Ilona Haapasalo, Jari Villberg & Lasse Kannas KOULUKOKEMUSTEN KANSAINVÄLISTÄ VERTAILUA 2010 SEKÄ MUUTOKSET SUOMESSA JA POHJOISMAISSA 1994

Lisätiedot

Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa -juhlajulkaisu ITK 25 vuotta 25 VUOTTA INTERAKTIIVISTA TEKNIIKKAA KOULUTUKSESSA

Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa -juhlajulkaisu ITK 25 vuotta 25 VUOTTA INTERAKTIIVISTA TEKNIIKKAA KOULUTUKSESSA 25 VUOTTA INTERAKTIIVISTA TEKNIIKKAA KOULUTUKSESSA 1 ISBN 978-952-7057-04-9 Toimitus Jarmo Viteli, Matti Sinko ja Anna Hirsimäki Kansi Sanna Säynäjäkangas Taitto Jorma Saarinen Julkaisija Hämeen kesäyliopisto

Lisätiedot

Tieto- ja viestintäteknologia sekä perusopetuksen uudet opetussuunnitelman perusteet. 11.10.2014 Jukka Tulivuori Opetushallitus

Tieto- ja viestintäteknologia sekä perusopetuksen uudet opetussuunnitelman perusteet. 11.10.2014 Jukka Tulivuori Opetushallitus Tieto- ja viestintäteknologia sekä perusopetuksen uudet opetussuunnitelman perusteet 11.10.2014 Jukka Tulivuori Opetushallitus Viitteitä suomalaisen koulun ja opetuksen kehitystarpeista Peruskoululaisten

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMI Koulun evalmiustasot

ORIVEDEN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMI Koulun evalmiustasot ORIVEDEN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMI Koulun evalmiustasot Johtaminen TVT-asioita tuodaan esille opettajainkokouksissa. Koululla on koulun omien tarpeiden mukaan organisoitu tvt-kehittämistyöryhmä.

Lisätiedot

Tieto- ja viestintäteknologia osana kaikkien aineiden opetusta. 9.4.2015 Jukka Tulivuori Opetushallitus

Tieto- ja viestintäteknologia osana kaikkien aineiden opetusta. 9.4.2015 Jukka Tulivuori Opetushallitus Tieto- ja viestintäteknologia osana kaikkien aineiden opetusta 9.4.2015 Jukka Tulivuori Opetushallitus Viitteitä suomalaisen koulun ja opetuksen kehitystarpeista Peruskoululaisten erot oppimaan oppimisessa

Lisätiedot

Hyvä koulukirjasto. Opetushallitus Suomen koulukirjastoyhdistys ry. Hannele Frantsi Kaarina Kolu Seija Salminen. Hyvä koululukirjasto

Hyvä koulukirjasto. Opetushallitus Suomen koulukirjastoyhdistys ry. Hannele Frantsi Kaarina Kolu Seija Salminen. Hyvä koululukirjasto Hyvä koulukirjasto Hannele Frantsi Kaarina Kolu Seija Salminen Opetushallitus Suomen koulukirjastoyhdistys ry Hyvä koululukirjasto 1 Hyvä koulukirjasto teksti: Hannele Frantsi Kaarina Kolu Seija Salminen

Lisätiedot

KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA

KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA Anne Heinonen KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA - katsaus kirjaston ja koulun yhteistyöhön Anne Heinonen KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA - katsaus kirjaston ja koulun yhteistyöhön Piirroskuvat:

Lisätiedot

Marja Kankaanranta (toim.) Opetusteknologia KOULUN ARJESSA

Marja Kankaanranta (toim.) Opetusteknologia KOULUN ARJESSA Marja Kankaanranta (toim.) Opetusteknologia KOULUN ARJESSA Opetusteknologia koulun arjessa Opetusteknologia koulun arjessa Toimittanut Marja Kankaanranta JULKAISUN MYYNTI: Koulutuksen tutkimuslaitos Asiakaspalvelu

Lisätiedot

Rehtori Päivi Saarelaisen valmistujaispuhe 29.5.2015

Rehtori Päivi Saarelaisen valmistujaispuhe 29.5.2015 Rehtori Päivi Saarelaisen valmistujaispuhe 29.5.2015 Hyvät valmistuvat opiskelijat, opiskelijoiden läheiset, muut kutsuvieraat ja oppilaitoksen oma henkilöstö! Tänään on erinomainen päivä kiittää kaikkia

Lisätiedot

eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 8/2013 uusi oppiminen

eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 8/2013 uusi oppiminen eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 8/2013 uusi oppiminen uusi oppiminen Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 8/2013 Kannen kuva: Kartanonkosken koulu, Vantaa Kuvaaja: Veikko Somerpuro Kuvan

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2013:20

Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2013:20 2 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2013:20 ISBN 978-952-263-241-8 (PDF) ISSN-L 1799-0343, ISSN 1799-0351 (PDF) lukutaidon taustatekijät 3 alkusanat Suomi osallistui PISA tutkimukseen ensimmäisen

Lisätiedot

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4 AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 28 Tuomas Koskela Kehittämishankkeiden arvioinnin tila Motiivit ja arviointitiedon hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalojen järjestöissä 2 0 1 2 Ulkoasu: Dynamo Suomen Graafiset

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN SEKÄ LUKION TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2011-

VIRTAIN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN SEKÄ LUKION TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2011- VIRTAIN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN SEKÄ LUKION TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2011- Virtain kaupungin esi- ja perusopetuksen sekä lukion tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön

Lisätiedot

Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä

Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä Pro gradu -tutkielma Emmi Jurvelin Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajakoulutus

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2020

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2020 PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2020 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 2. STRATEGISET LÄHTÖKOHDAT 3. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN VISIO 2020 4. TVT-KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET

Lisätiedot