Kiinteistöhuollon ja siivouksen ostaminen Antti Niitynpää

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kiinteistöhuollon ja siivouksen ostaminen Antti Niitynpää"

Transkriptio

1 Kiinteistöhuollon ja siivouksen ostaminen Antti Niitynpää

2 Trendejä 1970 s Sisäinen organisaatio 1980 s 1990 s Outsourcing Sopimuspalvelut Toimitilapalvelut / IFS Siivous Siivous Turvallisuus Henkilöstöruokailu Vahtimestari Ulkoaluehuolto Siivous Turvallisuus Henkilöstöruokailu Vahtimestari Ulkoaluehuolto Tekniset palvelut Palveluhallinta Sähkötekniikka Kiinteistöhuolto Kiinteistöpalvelut Kiinteistöjohtaminen Tilahallinta Suunnittelu ja rakennuttaminen Projektijohtaminen ja saneeraus Toimistopalvelut Hallinto ja raportointi IT- palvelut Palveluhallinta

3 Tarjousmenettely Tarjouspyyntö Yksityiskohtaisesti laadittu tarjouspyyntö on perusedellytys vertailukelpoisten tarjousten saamiselle Tarjouspyyntö sisältää Sopimusohjelman Kiinteistön perustiedot Palvelu- ja laatutasokuvaukset Vastuurajat Valinnan kriteerit Käytettävät yleiset alan sopimusehdot Normaalit perustarjouspyynnön sisältävät asiat: mihin mennessä jne Mahdollisuus palveluntuottajalle esittää omalla ammattitaidollaan vaihtoehtoisia toimintamalleja

4 Tarjousosaaminen Taitava tilaaja TIETÄÄ MITÄ TILAA Tuntee omat ja käyttäjän tarpeet Osaa määritellä tarvitsemansa tuotteen Laatii selkeät sopimusasiakirjat Tekee yksilöidyn tarjouspyynnön NOUDATTAA HYVÄÄ KAUPPATAPAA Hyödyntää alan normeja ja käytäntöjä Järjestää rehellisen tarjouskilpailun Kertoo valintaperusteet ja sopii selkeästi VALITSEE VIISAASTI Ymmärtää elinkaarinäkökulman Arvostaa ja vaatii laatua Käyttää päteviä ja luotettavia toteuttajia sekä toimii asiakkaan parhaaksi Valitsee edullisuuden ei hinnan

5 Tarjousosaaminen Pätevä toteuttaja TIETÄÄ MITÄ TARJOAA Tuntee toimintansa ja resurssinsa Ymmärtää, että toteutus on palvelua Tuntee tai selvittää tilaajan tarpeet ja käyttää päteviä alihankkijoita NOUDATTAA HYVÄÄ KAUPPATAPAA Toimii rehellisesti ja on luotettava Opastaa tietämätöntä asiakasta Sopii selkeästi ja sopimuksenmukaisesti Tuntee alan normit ja käytännöt VASTAA SITOUMUKSISTAAN Tekee tehtävänsä ammattitaidolla ja ajallaan Vastaa tuotteesta toteutuksen jälkeenkin ja antaa suoritukselleen takuun Täyttää yhteiskunnalliset velvoitteet

6 Kilpailuttaminen Hankinnan kilpailuttaminen Kiinnitettävä huomiota Yrityksen luotettavuuteen Osaamiseen Kokemukseen Tarjouspyynnöt vain yrityksille, joilla Riittävä teknillinen ja taloudellinen suorituskyky Palveluosaamista Riittävä laadunhallinnan taso suhteessa sopimuskohteen vaativuuteen

7 Kilpailuttaminen Sopivien tarjouksen tekijöiden etsintä Varmista, että palveluntuottajan toiminta on kestävällä pohjalla Tunnettuus Referenssit Nykyisten asiakkaiden kokemukset Asiakaskunnan vaihtuvuus Varmista, että sopimuskumppani käyttää kyvykkäitä ja osaavia työntekijöitä ja alihankkijoita Ota huomioon palveluntuottajan toimintakonsepti Varmista, että toimittajakandidaatti on sopiva juuri kyseessä olevan kiinteistön palveluntoimittajaksi ja tilaajan yhteistyökumppaniksi

8 Toimittajan valinta Etukäteen valintakriteerit, jotka ilmoitettu tarjouspyynnössä Painotettu valintakriteeristö Tavoitteiden painottamista tukeva pisteytysjärjestelmä Useat valintakriteerit vaikuttavat lopputulokseen Kriteerejä Työn suoritus (Työnjohdon ammattitaito- ja koulutus, Työntekijöiden ammattitaito- ja koulutus, Työvälineet; koneet ja laitteet) Yrityksen valmiudet (Tietojärjestelmät, Luotettavuus ja toimintakyky, Toimintavarmuus ja joustavuus, Laadunvarmistus ja laatujohtaminen, Yhteistyökyky Hoidon kokonaiskustannukset (Tarjoushinta, tuntiveloitushinnat) => mikä on oma arvionne työnsuorituksiin menevästä ajasta?

9 Esimerkki kriteeristöstä

10 Toimittajan valinta Vertailun ajankohta Ennen tarjouspyyntöä, joka tärkein Tarjousten saamisen jälkeen Vertailun suorittaminen Valinta Tulee tapahtua mahdollisimman luotettavan tiedon perusteella Kannattaa asettaa oma arvio työn määrästä vertailtavuuden vuoksi Jo tarjouspyyntöä tehdessä kannattaa miettiä, millaista tietoa vertailussa tarvitaan ja missä muodossa tarjousten tekijöiden on annettava tiedot Suurin osa tiedoista tulisi saada tarjouksista ja sen liitteistä Vaativimmissa kohteissa voidaan joutua tämän lisäksi hankkimaan lisätietoja tarjouksen tekijöiltä, sopimusneuvottelujen yhteydessä, palveluntuottajan referenssiasiakkailta Vertailutietojen tiivistelmät kannattaa merkitä vertailudokumenttiin, jotta päätösvaiheessa saadaan selkeä kuva siitä mihin vertailu perustuu On suuri vaara, että vertailu ei perustu tietoon vaan mielikuviin Kun perustiedot on dokumentoitu voidaan siirtyä tarjousten ja tuottajien vertailuun Valintakriteerit ovat mittareita, jotka tukevat päätöksentekoa. Ne eivät saa kahlita sitä Myös mittareita (Kriteerejä, painoarvoja ja arvioita), joita vertailun apuna käytetään tulee arvioida päätöksentekoprosessin yhteydessä Perustelujen kirjaaminen palvelee jäljitettävyyttä perusteista johtopäätöksiin Aito päätöksentekoa tukee vain oikea ja riittävä, hyvin valmisteltu materiaali Vertailun tuottama paremmuusjärjestys Valmistelijan suosittelema päätösvaihtoehto

11 Laatutekijät - Hintatekijät Laaduntuottokyvyn arviointi Kohdekohtainen laatusuunnitelma Palvelutuottajan laatujärjestelmä Yrityksen palveluhenkisyys Laaduntuottokyky Yhteistyövalmiudet Panosta itsekin Alkukauden starttipalaverit Sopimuskauden kehityspalaverit Laadunhallintaa tukevat Työraportit, huoltopäiväkirjat, jaksottaiset yhteenvetoraportit Usein toistuva toimittajan vaihto on kallista

12 Laatutekijät - Hintatekijät HINTA Työn suoritteiden määrä Kommunikointikanavat Laatu työnsuoritteiden välillä Työntekijöiden kokemus, koulutus, johtaminen Kiinteistön kunto Henkilökunnan motivaatio ja asenne Laatu

13 Hintafaktoja Kaikilla palveluntuottajilla käytössä sama työehtosopimus Kaikilla palveluntuottajilla on samat yhteiskunnalliset velvoitteet Työtunnin hinta/palveluntuottaja on näin ollen sama kaikilla palveluntuottajilla Hintaeroja tulee (0-20%): Työtuntien määrässä Katteessa Tehokkuudessa

14 Valvonta ja kehittäminen VALVONTA Kohteen haltuunotto/luovutus pitää tehdä suunnitellusti Aloituspalaveri, kohdekohtaisen materiaalin kokoaminen, tutustuminen kohteeseen, perehdytys ja tiedottaminen Laadunarviointikierrokset Yhdessä ja palveluntuottajan yksin tekeminä Lomakkeisto/arviointikohteet pitää olla selkeästi mietittyinä Säännöllisyys tärkeää Toimenpiteet kierrosten perusteella Arviointien trendi Asiakastyytyväisyysmittaukset Kommunikointikanavat ja tiedon tallentaminen Sopimuksen tavoitearvot ja niiden seuranta

15 Kehittäminen Strateginen ohjaus Visiointi, kehittämistavoitteet Kehityskokoukset Yhteistyön linjaukset Kehittämisehdotukset ja -toimenpiteet, aikataulut Palvelulle asetettujen tavoitteiden ja kehittämistoimenpiteiden seuranta ja toteutumisen arviointi Yhteistyö ja tunnusluvut palvelusopimuksen näkökulmasta Yhteistyötä edistävät ja haittaavat tekijät Tiedottaminen ajankohtaisista, yhteistyöhön ja palveluun liittyvistä asioista Kuukausipalaverit Laadunarvioinnit, ajankohtaiset asiat, palveluntoimittajan tai tilaajan toiminnan muutokset, asiakaspalautteet, mahdolliset lisäpalvelutarpeet Dokumentointi Riittävä tieto kiinteistön huoltotehtävistä, vika-ilmoituksista sekä energiankulutuksista ja kokonaiskustannuksista on kehittämisen perusta. Ilman niitä ei voida kehittää

16 Kiitos!

KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva. Teknillinen korkeakoulu

KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva. Teknillinen korkeakoulu 1 KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva Teknillinen korkeakoulu 2 Sisältö 1. Johdanto... 4 OSA I Operatiivisen kiinteistöjohtamisen hankintaprosessi...

Lisätiedot

ULKOISTETUN KIINTEISTÖNHOIDON LAADUNHALLINTA

ULKOISTETUN KIINTEISTÖNHOIDON LAADUNHALLINTA Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion raportteja 189 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Publications 189 Espoo 2000 TKK-RTA-R189 ULKOISTETUN KIINTEISTÖNHOIDON

Lisätiedot

TURVALLISUUSJOHTAMISEN TOIMINTAMALLI. Teollisuuden palveluja tarjoaville yrityksille

TURVALLISUUSJOHTAMISEN TOIMINTAMALLI. Teollisuuden palveluja tarjoaville yrityksille TURVALLISUUSJOHTAMISEN TOIMINTAMALLI Teollisuuden palveluja tarjoaville yrityksille Sanna Nenonen Juha Vasara Anssi Litmanen Janne Haatainen Toni Hyytinen Sami Häkkinen Tomi Kangas Jouni Kivistö-Rahnasto

Lisätiedot

Ostajan opas: mainostoimistopalvelut

Ostajan opas: mainostoimistopalvelut 1 Ostajan opas: mainostoimistopalvelut Mistä lähteä liikkeelle? Harkitse ensin, mitä kannattaa tehdä itse, ja mihin ulkopuolista yhteistyötahoa kannattaa käyttää. Mikäli organisaatiossanne on vahvaa markkinoinnillista

Lisätiedot

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot

Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa

Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa Helsinki 2007 2006 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Miksi kansalliset

Lisätiedot

Taloyhtiön sopimusasiat

Taloyhtiön sopimusasiat Taloyhtiön sopimusasiat 19.5.2011 Oulu Timo Tossavainen Kiinteistöliiton yhteyspäällikkö Taloyhtio.netin päätoimittaja Suomen Kiinteistöliitto ry Koulutuksen sisältö - sopimusten merkitys taloyhtiölle

Lisätiedot

Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän

Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän KIINTEISTÖ 1 13 viesti Sivu 6 Ammattitaitoinen isännöitsijä helpottaa hallituksen työtä Sivut 10-11 Isännöitsijän vaihdoksessa on helppo epäonnistua PIENET YHTIÖT etsivät

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Henkilöstövuokraus- ja rekrytointipalvelut osaksi henkilöstösuunnittelua. Opas kuntasektorin organisaatioille

Henkilöstövuokraus- ja rekrytointipalvelut osaksi henkilöstösuunnittelua. Opas kuntasektorin organisaatioille Henkilöstövuokraus- ja rekrytointipalvelut osaksi henkilöstösuunnittelua Opas kuntasektorin organisaatioille Henkilöstövuokraus- ja rekrytointipalvelut osaksi henkilöstösuunnittelua Opas kuntasektorin

Lisätiedot

TOIMITILAJOHTAMISEN OSTOPALVELUT

TOIMITILAJOHTAMISEN OSTOPALVELUT Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion selvityksiä 41 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Papers 41 Espoo 2001 TKK-RTA-S41 TOIMITILAJOHTAMISEN OSTOPALVELUT

Lisätiedot

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Toimitus: Sini Linteri Graafinen suunnittelu: Tiina Kuoppala ISBN 978-952-245-723-3 (painettu) ISBN 978-952-245-724-0

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 PÄÄKIRJOITUS Julkisten palveluiden tuottavuutta on parannettava Pertti Valtonen Teollisuusneuvos Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Hankintaklinikan loppuraportti Vantaan kaupungin korjausrakentamispalvelujen ulkoistaminen

Hankintaklinikan loppuraportti Vantaan kaupungin korjausrakentamispalvelujen ulkoistaminen Loppuraportti Vantaan korjausrakentaminen 10.12.2011 Hankintaklinikan loppuraportti Vantaan kaupungin korjausrakentamispalvelujen ulkoistaminen Sisältö 1. Johdanto / kuvaus 3 2. Hankintaklinikan idea ja

Lisätiedot

Ostopalvelun laadun mittaaminen: Case: Vaate- ja jätehuolto elintarviketeollisuudessa

Ostopalvelun laadun mittaaminen: Case: Vaate- ja jätehuolto elintarviketeollisuudessa Kauppatieteiden osasto Hankintojen johtaminen 18.4.2006 Kauppatieteiden kandidaatin tutkielmaseminaari Ostopalvelun laadun mittaaminen: Case: Vaate- ja jätehuolto elintarviketeollisuudessa Minna Tiikkainen

Lisätiedot

Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan

Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan TOMI raportti 3 Matti Möttönen & Päivi Iskanius Oulun yliopisto, Raahen toimintayksikkö Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin

Lisätiedot

Tuomo Törmälehto & Aki Taskila. TOIMINNANHALLINTAJÄRJESTELMÄ ISO-9001:2000 laatustandardin pohjalta

Tuomo Törmälehto & Aki Taskila. TOIMINNANHALLINTAJÄRJESTELMÄ ISO-9001:2000 laatustandardin pohjalta Tuomo Törmälehto & Aki Taskila TOIMINNANHALLINTAJÄRJESTELMÄ ISO-9001:2000 laatustandardin pohjalta Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tuotantotalouden koulutusohjelma Ylivieskan yksikkö Toukokuu

Lisätiedot

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011 Näyttötutkinnon perusteet JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011 Määräys 15/011/2011 Määräykset ja ohjeet 2011:29 Määräykset ja ohjeet 2011:29 Näyttötutkinnon perusteet JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

Lisätiedot

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla Opas työpaikkaohjaajille Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla SISÄLTÖ Lukijalle... 3 1. Työssäoppiminen yrityksen näkökulmasta... 4 Työssäoppimisella yritys varmistaa tulevaisuuden osaamisen Työssäoppimisesta

Lisätiedot

TOIMITILAPALVELUJEN TUOTTEISTAMINEN TARJOUSTOIMINNAN NÄKÖKULMASTA

TOIMITILAPALVELUJEN TUOTTEISTAMINEN TARJOUSTOIMINNAN NÄKÖKULMASTA Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion raportteja 223 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Publications 223 Espoo 2004 TKK-RTA-R223 TOIMITILAPALVELUJEN

Lisätiedot

Rakennustyömaan suorituskyvyn mittaaminen ja kehittäminen

Rakennustyömaan suorituskyvyn mittaaminen ja kehittäminen Rakennustyömaan suorituskyvyn mittaaminen ja kehittäminen Juha Salminen, TkT Kehityspäällikkö, NCC Rakennus Oy juha.salminen@ncc.fi Mittarien käyttötarkoitukset Mittari voidaan määritellä menetelmäksi,

Lisätiedot

ARVIOINTI JA RAPORTOINTI

ARVIOINTI JA RAPORTOINTI ww.mue25.net ARVIOINTI JA RAPORTOINTI TIETOJA TEKIJÖISTÄ ovat Managing Urban Europe-25 -projektin tuote. Projektia rahoitti osittain Euroopan komission ympäristöasioiden pääosasto. The Projektia koordinoi

Lisätiedot

Esiselvitys vammaispalveluiden (palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun) hankinnoista kunnissa vastausten keskeiset tulokset

Esiselvitys vammaispalveluiden (palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun) hankinnoista kunnissa vastausten keskeiset tulokset 1 Esiselvitys vammaispalveluiden (palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun) hankinnoista kunnissa vastausten keskeiset tulokset Invalidiliitto ry 11.11.2011 Rotia palveluihin, kutia kumppanuuteen käyttäjäkokemuksen

Lisätiedot

Kuntaopas - ESCOlla säästöjä Sisällys

Kuntaopas - ESCOlla säästöjä Sisällys Kuntaopas - ESCOlla säästöjä Sisällys 1 Energiansäästö ja uusiutuvat energialähteet... 2 2 ESCO ja sen hyödyt... 2 3 Mihin ESCO soveltuu... 3 4 Miten ESCO toteutetaan kunnassa... 3 1 Energiansäästö ja

Lisätiedot

YRITYKSEN NYKYTILAN ARVIOINTI

YRITYKSEN NYKYTILAN ARVIOINTI 1. ASKEL YRITYKSEN NYKYTILAN ARVIOINTI 1.1. Miten laadun kehittämisessä lähdetään liikkeelle? Eräs hyvä tapa aloittaa kehitystyö on tehdä itsearviointi. Menetelmän avulla yritys löytää omien toimintojensa

Lisätiedot

ISO 9001 Laatukäsikirja

ISO 9001 Laatukäsikirja 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO 1 ALKUSANAT 2 1. PERUSTIEDOT 1.1 Laatupolitiikka ja tavoitteet 3 1.2 Laatuvastuut 4 1.3 Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2. YLLÄPITO 2.1 Palaute 6 2.2 Laadun varmistus ja laatuarvioinnit

Lisätiedot

KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013

KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Näyttötutkinnon perusteet KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Määräys 40/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:44 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2013:44 ISBN 978-952-13-5708-4 (nid.)

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOITAJAN AMMATTITUTKINTO 2013

KIINTEISTÖNHOITAJAN AMMATTITUTKINTO 2013 Näyttötutkinnon perusteet KIINTEISTÖNHOITAJAN AMMATTITUTKINTO 2013 Määräys 18/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:29 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2013:29 ISBN 978-952-13-5518-9 (nid.)

Lisätiedot