Kilpailuta Sote-hankinnat oikein

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kilpailuta Sote-hankinnat oikein"

Transkriptio

1 Kilpailuta Sote-hankinnat oikein Torstai klo Helsinki, Kuntamarkkinat Kouluttaja: Asianajaja, KTM Marita Tapola 1

2 Esittely Työntekijät: 15 Sijainti: Erottajankatu 19 a Helsinki Palvelemme asiakkaitamme kaikkialla Suomessa Osaamisalueet Julkiset hankinnat Kilpailuoikeus Riidanratkaisu Sopimusoikeus Työoikeus Yritysjärjestelyt ja yhtiöoikeus 2

3 Toimialat Energia Julkinen sektori Kulttuuri Rakentaminen & kiinteistöt Teollisuus Terveydenhoito & lääkkeet Tietoliikenne & teknologia Koulutuspalvelut I. Puolen päivän koulutuksia II. Koko päivän koulutuksia Esimerkkejä koulutusten teemoista: Puitesopimusten kilpailuttaminen Haastavat terveydenhuollon laitehankinnat Sote- palveluiden kilpailuttaminen 3

4 Referenssit Olemme avustaneet hankintayksiköitä esim. seuraavissa kilpailutuksissa: Ateriakuljetukset Shl- ja vpl kuljetuspalvelut Turva- ja asumispalvelut Terveydenhuollon kokonaisulkoistus Lääkärilentopalvelut Hammashoidon palvelut Ensihoidon sekä erityissairaanhoidon palvelut 4

5 Sisältö Ajankohtaista oikeuskäytäntöä 1. Tarjoajan soveltuvuus 2. Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - tarjouspyynnön epäselvyys 3. Tarjousten vertailuperusteet Oikeuskäytäntöä 5

6 MAO:375/14*, Tarjoajan soveltuvuus Hankintayksikkö oli ilmoittanut neuvottelumenettelyllä toteutettavasta sosiaali- ja perusterveydenhuollon palvelujen ulkoistamista koskevasta hankinnasta. Osallistumishakemusasiakirjoissa oli edellytetty, että ehdokkaalla on kokemusta tiettyjen terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen tuottamisesta. Lisäksi oli edellytetty, että kutakin palvelujen osa-aluetta koskevan referenssin oli tullut olla ehdokkaan itse toteuttama. Tarjouskilpailun voittajan kaikki referensseinään esittämät toimitukset eivät olleet sen itsensä toteuttamia, vaan se oli ilmoittanut osan hankittavien palveluiden osalta toteuttajaksi konserniyhtiön, josta se omisti kuitenkin yli 50 prosenttia. Markkinaoikeuden mukaan referenssinä esitettyä toisen yrityksen toteuttamaa toimitusta oltaisiin voitu pitää tarjouskilpailuasiakirjoissa edellytetyllä tavalla voittaneen tarjoajan itsensä toteuttamana vain siinä tapauksessa, että kyseinen yritys olisi ollut voittajan ohella tarjoajana. MAO: voittanut tarjoaja ei täyttänyt tarjoajan soveltuvuudelle asetettuja edellytyksiä ja kumosi hankintapäätöksen. *Päätöksestä on valitettu KHO:een, päätös ei ole lainvoimainen MAO: /14* Tarjoajan soveltuvuus Valitus liittyi neuvottelumenettelyllä toteutettavaan asiakas- ja potilastietojärjestelmän kilpailutukseen. Valittaja oli suljettu tarjouskilpailun ulkopuolelle - neljä asiantuntijoista ei täyttänyt osallistumispyynnössä ilmoitettuja vähimmäisvaatimuksia- asiantuntijoiden toimituskokemus oli perustunut muihin kuin osallistumispyynnössä vaadittuihin potilastietojärjestelmän tai sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmän toimituksiin. Markkinaoikeus: osallistumispyynnössä ei ollut tarkemmin määritelty mitä potilastietojärjestelmällä tai sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmällä oli tarkoitettu, eikä määritelmien osalta ollut suoraan viitattu esimerkiksi toimittajan referenssitoimitusten kohdan määritelmiin. Osallistumispyynnöstä ei ollut voinut myöskään päätellä, mitä toiminnallisuuksia järjestelmän olisi tullut sisältää, jotta järjestelmä katsottaisiin edellä sanottujen tietojärjestelmien toimitukseksi. Markkinaoikeus kuitenkin katsoi, että alalla ammattimaisesti toimivan tarjoajan on täytynyt osallistumispyynnön perusteella ymmärtää, että edellytetyn kokemuksen on tullut koostua nimenomaan tietojärjestelmän toimituksesta eikä riittävää ole siten ollut pelkästään jonkin tietojärjestelmän vähäisemmät kehitystehtävät tai järjestelmän ylläpito. Valitus hylättiin. * Päätöksestä ei valitettu KHO:een, MAO:n päätös on lainvoimainen. 6

7 Tarjoajan soveltuvuus kilpailuta oikein Aseta vähimmäisvaatimukset! Mieti, mitä on tarkoituksenmukaista edellyttää nimenomaisesti edellyttänyt soveltuvuutta koskevana vähimmäisvaatimuksena referenssien olevan ehdokkaan itsensä toteuttamia tai ryhmittymän ollessa kysymyksessä jonkun ryhmittymän jäsenen itse toteuttamia Aseta vähimmäisvaatimukset selkeästi MAO:432/13*, Tarjouspyynnön epäselvyys Puitejärjestely, ateriakuljetukset usean kunnan alueille Tarjouspyynnössä oli pyydetty ilmoittamaan hinnat reittikohtaisesti muodossa "euroa/asiakas". Tarjoajan valinta suoritetaan reittikohtaisesti. Tarjouspyynnössä oli ilmoitettu ateriakuljetusten ennakoidut asiakasmäärät mutta ei sitä, miten asiakkaiden kokonaismäärä jakautui eri reiteille. MAO: alin hinta vertailuperusteena - tarjottavan hinnan arviointiin vaikutti se, minkälaista tuottoa reitiltä tarjoaja voi olettaa saavansa. Tarjoajilla oltava ainakin jonkinlainen arvio reitin asiakasmääristä silloin, kun tarjous pyydetään tekemään asiakasta kohti laskettuna hintana. Epäselvä tarjouspyyntö syrjivä menettely, tarjoajien mahdolliset aikaisempaan kokemukseen perustuvat tiedot asiakasmääristä olivat voineet vaikuttaa tarjousten antamiseen. Hankintapäätös kumottiin. * Päätöksestä ei valitettu KHO:een, MAO:n päätös on lainvoimainen. 7

8 Tarjouspyynnön selvyys kilpailuta oikein Aseta palvelua koskevat vaatimukset selkeästi Huolehdi vertailukelpoisuudesta Tarjouksen epäselvyys tarjouksen hylkääminen Tarjouspyynnön epäselvyys tarjousten täsmentäminen Tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu MAO: 66/14* Tarjousten vertailuperusteet Kehitysvammaisten asuntolan ja palvelukodin yövalvonta hankinnan kohteena. Tarjouspyyntö: kokonaistaloudellinen edullisuus, jonka vertailuperusteena olivat hinnan lisäksi laatutekijät eli työntekijöiden täydennyskoulutus, kokemus, pysyvyys ja muu osaaminen, vara- ja sijaisjärjestelmä sekä toimiva laadunhallintajärjestelmä Valittajan väite: hankintayksikkö oli käyttänyt tarjousten vertailuperusteena kokemusta kehitysvammaisten huollosta, vaikka kyseistä vertailuperustetta ei ollut ilmoitettu tarjouspyynnössä MAO: ottaen huomioon hankinnan kohteena olevan palvelun sisällön kuvaamisen ja erityisesti henkilökunnan kokemuksen osalta edellytetty olivat alan ammattimaisina elinkeinonharjoittajina toimivat tarjoajat tarjouspyynnön perusteella tulleet riittävällä tavalla tietoiseksi siitä, millä seikoilla on merkitystä tarjouskilpailua ratkaistaessa ja että henkilökunnan kokemuksella oli tarkoitettu kokemusta nimenomaan kehitysvammatyöstä. Valitus hylättiin. *Päätöksestä ei valitettu KHO:een, MAO:n päätös on lainvoimainen. 8

9 MAO:477/11*, Tarjousten vertailuperusteet Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut Markkinaoikeuteen valittanut tarjoaja oli tulkinnut tarjouspyyntöasiakirjoja niin, että valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus. Tarjouskilpailun ehdoissa kohdassa "Tarjouskilpailun ratkaisuperiaatteet ja sopimuksen syntyminen" oli ilmoitettu että: "Kilpailun perusteella valitaan se tarjous, joka on kaupungille kokonaistaloudellisesti edullisin. Hankintailmoituksessa oli ilmoitettu sopimuksentekoperusteeksi "alin hinta ja tarjouspyynnön kohdassa "Tarjouskilpailun ratkaiseminen" oli ilmoitettu seuraavaa: "Kilpailun perusteella valitaan se tarjous, joka on hinnaltaan halvin. Arviointiperuste on hinta, jonka painoarvo on 100 %". Markkinaoikeus katsoi, että vaikka kohta tarjouspyynnön liite oli sinänsä sanamuodoltaan ristiriidassa hankintailmoituksen ja tarjouspyynnön muun sisällön kanssa, oli tarjoajien hankintailmoituksen ja tarjouspyynnön perusteella tullut ymmärtää, että tarjouksen valintaperusteena on halvin hinta. Markkinaoikeus hylkäsi valituksen. *Asiasta valitettiin KHO:een ja KHO pysytti MAO:n ratkaisun. Tarjousten vertailuperusteet kilpailuta oikein Tarjouspyyntöasiakirjojen kokonaisuuden selkeys Tarjouspyyntö hankintamenettely Liite 1 Tarjouslomake tarjoajan soveltuvuus, tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus, tarjousten vertailu Liite 2 Hankinnan kohteen kuvaus palvelua koskevat vaatimukset Liite 3 Sopimusmalli sopimusehdot Asioiden mainitseminen vain kertaalleen asiakirjoissa Vertailuperusteiden sisällön määrittely 9

10 KIITOS! Marita Tapola Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy 10

Kuntamarkkinat 2012 Julkisten hankintojen ajankohtaista oikeuskäytäntöä

Kuntamarkkinat 2012 Julkisten hankintojen ajankohtaista oikeuskäytäntöä Kuntamarkkinat 2012 Julkisten hankintojen ajankohtaista oikeuskäytäntöä Kuntamarkkinat 12.-13.09.2012 Juha Kontkanen, hankinta-asiantuntija MAO 216/12 -poikkeuksellisen alhainen tarjoushinta Rakennus-

Lisätiedot

IPT-HANKKEEN 2. TYÖPAJA. Tarjousten vertailu ja valintaperusteet

IPT-HANKKEEN 2. TYÖPAJA. Tarjousten vertailu ja valintaperusteet IPT-HANKKEEN 2. TYÖPAJA Tarjousten vertailu ja valintaperusteet Helsinki 7.5.2014 Specialist Partner, asianajaja, VT, KTM Mika Pohjonen Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy 1 Hankintalaki Hankintalaki 62

Lisätiedot

JULKISET HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET

JULKISET HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET 2 JULKISET HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET Tietopaketti Hanselin tarjouskilpailuihin osallistuville 29.04.2014 Hansel Oy 2 Sisältö 1. HANSEL OY JA JULKISET HANKINNAT... 3 2. YHTEISHANKINNAT JA PUITEJÄRJESTELYT...

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 8.2.2011 Taltionumero 268 Diaarinumero 1146/2/09 Lyhyt ratkaisuseloste Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee

Lisätiedot

Julkiset hankinnat opas yrittäjälle 3. painos

Julkiset hankinnat opas yrittäjälle 3. painos Julkiset hankinnat opas yrittäjälle 3. painos YRITTÄJYYS KANTAA SUOMEA Sisällysluettelo Hyvä yrittäjä... 3 1 Kilpailuttamisvelvoitteen tarkoitus ja periaatteet... 4 2 Hankinnan ja hankintayksikön määritelmä...

Lisätiedot

LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA. I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu. 1. Esille tuodut ongelmat

LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA. I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu. 1. Esille tuodut ongelmat LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu 1. Esille tuodut ongelmat Käydyissä keskusteluissa ja toimitetun materiaalin perusteella kivitoimialalla

Lisätiedot

Tilaajavastuulain velvoitteet tilaajalle. Tilaajavastuulaki poikkeukset soveltamisesta. Tilaajavastuulaki - soveltamisala

Tilaajavastuulain velvoitteet tilaajalle. Tilaajavastuulaki poikkeukset soveltamisesta. Tilaajavastuulaki - soveltamisala Tilaajavastuulain velvoitteet tilaajalle SAIRAALATEKNIIKAN PÄIVÄT 2013 Tilaajavastuulain velvoitteet tilaajalle Julkisten hankintojen pisteytysperiaatteet Pori 6.2.2013 Specialist Partner, AA, VT, KTM

Lisätiedot

MK-Law Jorvas High Tech Center

MK-Law Jorvas High Tech Center Yleistä julkisista hankinnoista ja hankintaprosessista 1. Mikä on julkinen hankinta? Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan sellaisia tavara-, palvelu- ja rakennusurakkahankintoja, jotka Suomen valtio, kunnat,

Lisätiedot

Osallistumishakemuspyyntö. tarjouskilpailuun taloushallinnon järjestelmäratkaisun tarjoamisesta palveluna

Osallistumishakemuspyyntö. tarjouskilpailuun taloushallinnon järjestelmäratkaisun tarjoamisesta palveluna Osallistumishakemuspyyntö tarjouskilpailuun taloushallinnon järjestelmäratkaisun tarjoamisesta palveluna Sisällys 1. Hankinnan yleistiedot ja hankekuvaus... 3 1.1 Asiakirjojen tarkoitus ja rakenne... 3

Lisätiedot

Tarjoa oikein julkisissa tarjouskilpailuissa. Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK. EK-päivä 31.3.2009

Tarjoa oikein julkisissa tarjouskilpailuissa. Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK. EK-päivä 31.3.2009 Tarjoa oikein julkisissa tarjouskilpailuissa Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK EK-päivä 31.3.2009 Esityksen sisältö Tarjouskilpailuun osallistumista harkittaessa huomioitavat seikat Ryhmittymänä tarjoaminen

Lisätiedot

Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa

Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa 2 SISÄLLYSLUETTELO HANKINTAOHJEET KYNNYSARVOT YLITTÄVISSÄ HANKINNOISSA... 1 LUKU 1... 1 YLEISET SÄÄNNÖKSET... 1 1. HANKINTAOHJEIDEN

Lisätiedot

Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa

Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa Hyväksytty Nurmijärven kunnanhallituksen päätöksellä 54 27.2.2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET SÄÄNNÖKSET 1. Hankintaohjeiden

Lisätiedot

ITP-HANKKEEN 1. TYÖPAJA. Hankintailmoitusten karikot

ITP-HANKKEEN 1. TYÖPAJA. Hankintailmoitusten karikot ITP-HANKKEEN 1. TYÖPAJA Hankintailmoitusten karikot Helsinki 3.4.2014 Specialist Partner, asianajaja, VT, KTM Mika Pohjonen Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy 1 Hankintailmoitus / tarjouspyyntö Hankintalaki

Lisätiedot

Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa

Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa Timo Martelius hankintajohtaja, Kuntien Tiera Oy hankintajohtaja, Espoon kaupunki vv. Tavoitteet ja sisältö

Lisätiedot

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa.

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa. Hankintalainsäädännön soveltaminen Hankintayksikön suorittamiin rakennusurakkahankintoihin, joiden arvo ylittää kansallisen tai EU-kynnysarvon, sovelletaan hankintalakia eli lakia julkisista hankinnoista

Lisätiedot

Hankintamenettelyt ja tarjousten käsittely

Hankintamenettelyt ja tarjousten käsittely Hankintamenettelyt ja tarjousten käsittely Markus Ukkola, vanhempi hallitussihteeri Työ- ja elinkeinoministeriö Itä-Suomen yliopisto, julkiset hankinnat Tammikuu 2013 Hankintamenettely prosessina Hankintalainsäädäntö

Lisätiedot

ICT-hankintoja koskevat hankintamenettelyt

ICT-hankintoja koskevat hankintamenettelyt ICT-hankintoja koskevat hankintamenettelyt Versio: Julkaistu: Voimassaoloaika: Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Soveltamisala... 3 3 Termit ja määritelmät... 3 4 Yhteenveto neuvottelumenettelystä ja kilpailullisesta

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 17.5.2011 Taltionumero 1338 Diaarinumero 2938/3/07 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, josta valitetaan Tarjouspyyntö ja hankintapäätös

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa

Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa Hyväksytty kaupunginhallituksen päätöksellä 23.11.2010 (päivitetty 26.08.2013) Sisältö 1. Yleistä 3 2. Hankintaohjeiden

Lisätiedot

Kyh 22.11.2011 125 Kyh liite 2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAI- SEN HANKINTAOHJE

Kyh 22.11.2011 125 Kyh liite 2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAI- SEN HANKINTAOHJE Kyh 22.11.2011 125 Kyh liite 2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAI- SEN HANKINTAOHJE SISÄLLYS I YLEISTÄ HANKINNOISTA 1. Hankintaohjeiden tarkoitus 3 2. Käsitteitä 3 II HANKINTAPROSESSI 3. Hankintaprosessi eli

Lisätiedot

JULKISET HANKINNAT: HINNAN ILMOITTAMINEN TARJOUKSESSA JA HINTA TARJOUSTEN VERTAILUSSA

JULKISET HANKINNAT: HINNAN ILMOITTAMINEN TARJOUKSESSA JA HINTA TARJOUSTEN VERTAILUSSA Julius Parikka OTM Panu Pökkylä OTK, Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy JULKISET HANKINNAT: HINNAN ILMOITTAMINEN TARJOUKSESSA JA HINTA TARJOUSTEN VERTAILUSSA Edilex 2010/37 Artikkeli, versio 1.0

Lisätiedot

Harmaan talouden torjunta hankintaprosessissa

Harmaan talouden torjunta hankintaprosessissa Harmaan talouden torjunta hankintaprosessissa Julkishallinto harmaan talouden torjujana - seminaari Helsinki, Kuntatalo 23.5.2012 Juha Kontkanen Hankinta-asiantuntija Julkisten hankintojen neuvontayksikkö,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN TYÖVOIMAPALVELUIDEN JA NIITÄ TÄYDENTÄVIEN PALVELUIDEN HANKINTA...3

SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN TYÖVOIMAPALVELUIDEN JA NIITÄ TÄYDENTÄVIEN PALVELUIDEN HANKINTA...3 SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN TYÖVOIMAPALVELUIDEN JA NIITÄ TÄYDENTÄVIEN PALVELUIDEN HANKINTA...3 1.1. Kansalliset kynnysarvot ja pienhankinnat...3 1.2. EU-kynnysarvot...4 1.3. Hankintayksikkö sekä hankintatoiminnan

Lisätiedot

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos Julkiset hankinnat -opas yrityksille 2. painos Sisältö 1. Mikä on julkinen hankinta?... 2 2. Miten yritys voi valmistautua tuleviin kilpailutuksiin?... 2 3. Suunnitelmasta hankintaan hankintaprosessin

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ

TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ 15.4.2010 1 (17) TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ 15.4.2010 2 (17) PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄN HANKINTA 1. Hankinnan kohde

Lisätiedot

Uusi hankintalaki ja tarjouskilpailun toteuttaminen

Uusi hankintalaki ja tarjouskilpailun toteuttaminen Uusi hankintalaki ja tarjouskilpailun toteuttaminen Keski-Suomen TE-keskus ja Keski-Suomen liitto 13.6.2007 Vesa Haapamäki Materiaalitoimen johtaja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Esityksen teemat (1) Hankintojen

Lisätiedot

Pienhankintaohje kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat

Pienhankintaohje kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat Pienhankintaohje kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat Hyväksytty Keravan kaupunginhallituksen päätöksellä 7.3.2011 82. Muutettu kohta 13.2 Keravan kaupunginjohtajan päätöksellä 23.6.2011 28. 1.

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Määritelmiä ja käsitteitä 3. 1 Yleistä 8

Sisällysluettelo. Määritelmiä ja käsitteitä 3. 1 Yleistä 8 Naantalin kaupunki Hankintaohjeet 1 Sisällysluettelo Sivu Määritelmiä ja käsitteitä 3 1 Yleistä 8 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen 8 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet 9 1.3 Yhteishankinta ja kuntien välinen

Lisätiedot

Asumispalveluiden laatu ja tuloksellisuus

Asumispalveluiden laatu ja tuloksellisuus Asumispalveluiden laatu ja tuloksellisuus Hankintajuridisia näkökulmia Paavo II ohjausryhmä 9.12.2013 Katariina Huikko Lakimies Sisältö Poimintoja oikeuskäytännöstä» Käänteinen kilpailutus» Bonus-sanktiomalli

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE

KOUVOLAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE KOUVOLAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE OSA I YLEISET HANKINTAOHJEET (hankintalain soveltaminen) OSA II HANKINTOJEN MENETTELYOHJEET (mm. kansallisen kynnysarvon alittavien hankintojen ohjeistus) Hyväksytty kaupunginhallituksen

Lisätiedot