Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Mertsin Auto- ja Kiinteistö Oy:lle, kortteli tontti 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Espoon kaupunki Pöytäkirja 89. 89 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Mertsin Auto- ja Kiinteistö Oy:lle, kortteli 85127 tontti 1"

Transkriptio

1 Sivu 1 / / / Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Mertsin Auto- ja Kiinteistö Oy:lle, kortteli tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. (09) Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olavi Louko päättää, että Espoon kaupunki vuokraa Mertsin Auto- ja Kiinteistö Oy:lle (jäljempänä vuokramies) oheiseen liitekarttaan merkityn 85. kaupunginosan (Kalajärvi) kortteliin muodostettavan tontin 1. Tontin pinta-ala tulee olemaan m2 ja rakennusoikeus k-m2. 1. Vuokra-aika on 30 vuotta. 2. Tontin vuosivuokra on euroa (perusvuokra). Vuokra sidotaan täysimääräisesti elinkustannusindeksiin (syyskuu 2013). Tontin vuosivuokra on laskettu kerrosalan k-m2 mukaisesti. Kun tontin käytetty rakennusoikeus ylittää k-m2, korotetaan tontin edellä kuvattua perusvuokraa vastaavalla prosenttimäärällä (x,x %) kuin käytetty rakennusoikeus ylittää k-m2. Vastaiset indeksitarkistukset lasketaan näin tarkistetusta uudesta perusvuokrasta. Rakennusoikeuden lisäyksen mukainen lisävuokra maksetaan siitä ajankohdasta lukien kun rakennuslupa on saanut lainvoiman. Vuokramies on velvollinen ilmoittamaan vuokranantajalle (tonttiyksikkö) tontille myönnetyistä rakennusluvista. 3. Vuokramies vastaa rakentamisen perustamistavasta. Vuokramiehen tulee tehdä rakennushankkeen toteuttamiseksi tarvittavat maaperäselvitykset. 4. Tontille on rakennettava asemakaavaa noudattaen käyttöönottokuntoon kolmen (3) vuoden kuluessa vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta vähintään 608 k-m2:n suuruinen rakennus. Mikäli vuokramies laiminlyö rakennusvelvollisuuden täyttämisen, vuokramies sitoutuu maksamaan vuokranantajalle sopimussakkoa, jonka

2 Sivu 2 / 2 määrä on viivästysajan vuokra 4-kertaisena. Sopimussakkoa tulee maksaa kuitenkin enintään 5 vuodelta. Rakentamisessa tulee noudattaa asemakaavaa sekä rakentamismääräyksiä. Muutoin noudatetaan kaupungin tonttien vuokrauksessa käytettäviä yleisiä ehtoja. Täytäntöönpanoon liittyviä ehtoja Vuokramies valtuutetaan kustannuksellaan hakemaan rakennuslupaa ja muita rakentamisen mahdollisesti edellyttämiä lupia sekä tekemään hankkeen edellyttämiä maaperä- ym. tutkimuksia tontilla tämän päätöksen perusteella jo ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista. Vuokrasopimus voidaan allekirjoittaa, kun tontille on saatu rakennuslupa. Vuokrasopimus on allekirjoitettava viimeistään mennessä, muutoin tämä päätös raukeaa. Rakentamista ei saa aloittaa ennen kuin vuokrasopimus on allekirjoitettu. Jos tämä päätös raukeaa, kaupunki ei vastaa yritykselle aiheutuneista kustannuksista, haitasta tai vahingoista. Teknisen toimen johtaja valtuutetaan laatimaan ja allekirjoittamaan yksityiskohtaiset ehdot sisältävä vuokrasopimus. Käsittely Päätös Liite Oheismateriaali Asia käsiteltiin pykälän 95 jälkeen. : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 1 Kartta - Hakemus

3 Sivu 3 / 3 Selostus Hakemus Mertsin Auto- ja Kiinteistö Oy pyytää päivätyllä hakemuksella Juvanmalmilta kortteliin muodostettavan tontin 1 vuokraamista pienteollisuushallin rakentamista varten. Tiedot tontista Espoon kaupunki omistaa Juvanmalmi III -asemakaava-alueella Kalajärven kaupunginosan kortteliin muodostettavan tontin 1. Korttelin asemakaavamerkintä on T (Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue), e=0,8. Vuokrattavan tontin pinta-ala on m2 ja rakennusoikeus k-m2. Vuokrattava tontti on rakentamaton. Yritystä ja hanketta koskevat tiedot Mertsin Auto- ja Kiinteistö Oy on v perustettu yritys, jonka tarkoituksena on harjoittaa koneiden sekä ajoneuvojen vuokraustoimintaa sekä kiinteistönhuoltoa. Työntekijöiden rekrytointi on hakijan mukaan paraikaa käynnissä ja työntekijämäärä tulee olemaan 4-7 henkilöä. Vuokrattavalle tontille on aikomus rakentaa n. 600 m2 suuruinen Meriittihalli, josta on tarjous olemassa. Rakentamisen aloitus on heti, kun rakennuslupa on saatu. Luovutusehdot Tontti vuokrataan Mertsin Auto- ja Kiinteistö Oy:lle. Vuokra-aika on 30 vuotta. Käypä pääoma-arvon yksikköhinta Juvanmalmi III alueella on 153 euroa / k-m2. Hinnoittelussa huomioidaan toteutettavissa oleva rakennusala ja sen osalta hinta on laskettu tehokkuuden 0,5 mukaisesti.

4 Sivu 4 / 4 Tontin perusvuosivuokra on euroa. Vuokra sidotaan täysimääräisesti elinkustannusindeksiin. Tiedoksi - Mertsi Svart, Mertsin Auto- ja Kiinteistö Oy

5 Sivu 5 / 5