Transitoliikenteen kokonaistaloudelliset vaikutukset Suomessa (TRAMA projekti) Ilkka Salanne, johtava konsultti (Sito yhtiöt)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Transitoliikenteen kokonaistaloudelliset vaikutukset Suomessa (TRAMA projekti) Ilkka Salanne, johtava konsultti (Sito yhtiöt)"

Transkriptio

1 TRAMA Transitoliikenteen taloudelliset vaikutukset -tietokonemalli Transitoliikenteen kokonaistaloudelliset vaikutukset Suomessa (TRAMA projekti) Ilkka Salanne, johtava konsultti (Sito yhtiöt) Kymenlaakson kauppakamarin 14. logistiikkapäivä 21.5 Kotka 1

2 TRAMA 1-2 (Transitoliikenteen taloudelliset vaikutukset tietokonemalli) / Tavoitteet ja sisältö Esitys perustuu TRAMA 1 ja TRAMA 2 projektien tuloksiin Transitoliikenteen taloudelliset vaikutukset -tietokonemalli TRAMA 1 Projektissa tuotettiin strateginen työkalu kauttakulkuliikenteen tavarakuljetusten kokonaistaloudellisten ja kuljetusketjukohtaisten taloudellisten vaikutusten arviointiin, seurantaan ja analyysiin Sis. vaikutukset Suomen kansantalouteen / suomalaisten osalta Lisäksi venäläisten yritysten saamat tulot Suomen transitosta ovat huomattavat (mm. tiekuljetukset, logistiikkatoiminnot). 2 mallia: o Kokonaistaloudelliset vaikutukset laskeva malli o Reittivertailumalli Tulosraportti 2007 TRAMA 2 Vuoden 2007 tietojen päivitys malliin / Tulosraportit 2008 ja 2009 Seuraavien malliversioiden kehittäminen (laskentatavat, yksikkötulot ja kustannukset, toimintojen kehittäminen) 2

3 TRAMA Transitoliikennemallin käyttökohteet TRANSITOLIIKENNEMALLIN KÄYTTÖKOHTEITA Kauttakulkuliikenteen kokonaistaloudellisten vaikutusten seuranta Kuljetusketjukohtaisten taloudellisten vaikutusten seuranta Suomelle koituvien taloudellisten hyötyjen arviointi Suomen työllisyysvaikutusten arviointi Suomen näkökantojen esittäminen Kotimaisuusaste Liikenteen rakenne Liikennemäärät Kuljetusreitit Kuljetusmuodot Kauttakulkuliikenteeseen liittyvät liiketoiminnot Investointien ja infrastruktuurihankkeiden hyöty-/kustannusarviointi transiton osalta Mahdollisten kauttakulkuliikenteeltä perittävien liikennemaksujen tason tai tarpeen määrittäminen Eri kuljetusmuotojen ja aluetaloudelliset erillistarkastelut jne. 3

4 TRAMA 1 ja 2 Ohjausryhmä ja toteuttaja PROJEKTIN OHJAUSRYHMÄ Liikenne- ja viestintäministeriö, Jari Gröhn, Pj Merenkulkulaitos, Taneli Antikainen ja Jouko Vuoristo Kymenlaakson liitto, Riitta Kallström Keski-Pohjanmaan liitto, Jussi Rämet VR Cargo, Päivi Minkkinen ja Ilkka Seppänen Ratahallintokeskus, Timo Välke Kotkan satama, Kimmo Naski Kokkolan satama, Torbjörn Witting Helsingin satama, Heikki Lampinen Haminan satama, Esa Eerikäinen ja Seppo Herrala Suomen kuljetus- ja Logistiikka SKAL Ry, Antti Seppälä Tiehallinto, Jarmo Joutsensaari PROJEKTIN TOTEUTTAJA Sito -yhtiöiden projektiryhmä: Ilkka Salanne (projektipäällikkö) Teuvo Leskinen Pekka Saarto Marko Tikkanen 4

5 TRAMA Transitoliikenteen päävirrat TRANSITOLIIKENTEEN PÄÄVIRRAT SUOMESSA JA 2000-LUVUILLA Kuiva bulk Break bulk Suuryksiköt Henkilö- ja pakettiautot Kemikaalit Trans-Siperian radan kuljetukset 5

6 TRAMA Transitoliikenne Suomen satamissa TRANSITOLIIKENNE SUOMEN SATAMISSA VUOSINA (Lähde: Merenkulkulaitos) 1000 tonnia Vienti Tuonti 6

7 1000 tonnia TRAMA Transitoliikenne Suomen satamissa TRANSITOLIIKENNE SUOMEN SATAMISSA VUONNA 2007 (Lähde: Merenkulkulaitos) Muu Nesteet Kuiva/break bulk Henkilöautot Suuryksiköt Kotka Kokkola Hamina Hanko Helsinki Turku Satama 7

8 TRAMA Transitoliikennemallin sisältö TRANSITOLIIKENNEMALLIEN LÄHTÖTIEDOT Perustiedot Liikennemäärät tavaralajeittain ja satamittain (MKL) TSR radan liikenne ja lento-/autotransito Ohjaavat tiedot (vuosi 2005) Kuljetusreitit Yksikkökustannukset ja -tulot Kotimaisuusasteet Lastityypit (malli laskee tavaralajeista) Logistiikka- ja kuljetustoiminnot eri tavaralajien kuljetusketjuissa 8

9 TRAMA Transitoliikennemallin sisältö KOKONAISVAIKUTUKSET LASKEVA MALLI TUOTTAA Yksityiset myyntitulot Väylätulot Väyläkustannukset Ulkoiset kustannukset Arvonlisäyksen Työllisyysvaikutukset 9

10 TRAMA Transitoliikennemallin sisältö REITTIVERTAILUMALLISSA KÄYTTÄJÄ VALITSEE Kuljetuksen määrän Kuljetusketjuvaihtoehdon Kuljetusreitin satamat, määränpää, raja-asema Kotimaisen tai ulkomaisen kuljetuksen ja huolinnan Kuljetusmuodon Arvonlisälogistiikan mukanaolon Kahden vaihtoehdon vertailu REITTIVERTAILUMALLI TUOTTAA ( /auto tai /t) Myyntitulot Väylätulot Väyläkustannukset Ulkoiset kustannukset 10

11 TRAMA Tulokset TRANSITOLIIKENTEEN KOKONAISTALOUDELLISET VAIKUTUKSET VUOSINA 2005, 2006 JA 2007 Yksityiset myyntitulot Miljoonaa ,6 4,9 78,8 33,0 310,5 4,9 365,8 7,8 80,7 74,2 31,0 26,5 87,1 87,9 72,0 28,6 21,9 23,8 46,0 33,2 36,9 18,2 24,3 22,2 55,7 50,0 60, Lentoliikenne Maaliikenne (tie- ja rataliikenne) Nesteoperointi Varastointi ja lisäarvologistiikka Huolinta- ja kuljetusvälitys Ahtaus Satamat Meriliikenne Vuosi 11

12 TRAMA Tulokset TRANSITOLIIKENTEEN KOKONAISTALOUDELLISET VAIKUTUKSET VUOSINA 2005, 2006 JA 2007 Väylätulot ,8 13,5 Miljoonaa ,2 3,4 0,4 7,4 5,3 0,4 8,1 4,1 0,5 9,0 Rataliikenne (ratamaksut ja -verot) Tieliikenne (verotulot) Meriliikenne (väylämaksut ja luotsaustulot) Vuosi 12

13 TRAMA Tulokset TRANSITOLIIKENTEEN KOKONAISTALOUDELLISET VAIKUTUKSET VUOSINA 2005, 2006 JA 2007 Väyläkustannukset ,6 15,1 Miljoonaa ,6 10,2 7,8 6,8 2,6 2,3 2,0 3,8 4,1 4,7 Rataliikenne (rataverkon kuluminen, radanpidon kiinteät kustannukset) Tieliikenne (maanteiden kuluminen, perustienpito ja investoinnit) Meriliikenne (perusväylänpito, jäänmurto, meriväylien kehittäminen ja investoinnit) Vuosi 13

14 TRAMA Tulokset TRANSITOLIIKENTEEN KOKONAISTALOUDELLISET VAIKUTUKSET VUOSINA 2005, 2006 JA 2007 Ulkoiset kustannukset Miljoonaa ,8 0,5 8,0 13,1 0,8 9,2 14,0 0,6 10,2 Rataliikenne (päästö- ja onnettomuuskustannukset) Tieliikenne (päästö- ja onnettomuuskustannukset) Meriliikenne (päästökustannukset) 2 0 3,1 3,2 2, Vuosi 14

15 TRAMA Tulokset KANSANTULOLASKELMAT VUOSINA 2005, 2006 ja 2007 Arvonlisäys* Työllistävä vaikutus Osuus liikevaihdosta Miljoonaa Työntekijää Merikuljetus 47,4 % 26,4 23,7 28, Satamat 71,8 % 13,0 16,0 17, Ahtaus ja nesteoperointi 73,4 % 48,6 46,6 56, Huolinta- ja kuljetusvälitys 62,7 % 13,7 14,9 17, Varastointi ja lisäarvologistiikka 65,4 % 57,5 47,1 57,0 500** 410** 500** Maaliikenne (tie- ja rataliikenne) 64,2 % 50,4 47,9 52, Lentoliikenne 42,9 % 2,1 2,1 3, Luotsaus 62,0 % 1,6 1,6 1, Yhteensä 62,8 % 213,4 199,8 235, * Arvonlisäys = vähennetty ostot muilta suomalaisilta osapuolilta ** Vaikea arvioida, saattaa olla huomattavasti suurempi 15

16 TRAMA Tulokset KANSANTULOLASKELMAT VUOSINA 2005, 2006 ja 2007 Miljoonaa Työntekijää Arvonlisäys Työllistävä vaikutus 16

17 TRAMA Tulokset TRANSITOLIIKENTEEN MÄÄRÄT VUOSINA 2005, 2006 JA 2007 Liikennemäärä 1000 tonnia Muutos Suuryksiköt ,0 % +16,5 % -18,4 % Henkilöautot ,4 % +44,9 % +122,3 % Bulk ,9 % -27,0 % +67,1 % Nesteet ,6 % +16,9 % -6,0 % Muu ,7 % -9,3 % -32,6 % Yhteensä ,2 % +4,2 % +11,7 % Mukana satamien ja Trans-Siperian radan transitoliikenne 17

18 TRAMA Tulokset TRANSITOLIIKENTEEN MÄÄRÄT JA YKSITYISET MYYNTITULOT VUOSINA 2005, 2006 ja tonnia Miljoonaa Yksityiset myyntitulot Muu Nes teet Kuiva bulk Henkilöautot Suuryksiköt 18

19 TRAMA Transitoliikennemallin sisältö Transiton taloudellisten vaikutusten vuosittaista vaihtelua selittävät Kokonaisliikennemäärä ja kuljetusreitit Liikenteen rakenne: tavaralajit ja lastityypit Tie- ja merikuljetusten kotimaisuusaste eri lastityypeillä Eri tavaralajien yksikkötulot ja yksikkökustannukset (eri osissa kuljetusketjua) Arvonlisälogistiikan ja logistiikkatoimintojen määrä eri lastilajien kuljetusketjuissa 19

20 TRAMA Tulokset ESIMERKKI KOTIMAISUUSASTEEN TALOUDELLISISTA VAIKUTUKSISTA REITTIVERTAILUMALLILLA LASKETTUNA 20

21 TRAMA Lisätiedot KIITOKSIA! LISÄTIETOJA PROJEKTISTA ANTAVAT Yli-insinööri Jari Gröhn Liikenne- ja viestintäministeriö puh sähköposti: Johtava konsultti Ilkka Salanne Sito -yhtiöt puh sähköposti: 21

22 Transitoliikennemallin laskentaperusteet Yksityiset myyntitulot Laskelmat perustuvat kyselyaineistoista laskettuihin painotettuihin keskiarvoihin ( /yksikkö) Lisäarvologistiikka on tuotteen asiakaskohtaista lajittelua, pakkausta, räätälöintiä, tarkastusta yms. Myyntitulot ovat likimain liikevaihto Väylätulot Laivaliikenne väylämaksujen ja verojen lähtötietoina on käytetty MKL:n tilastojen väylätulokertymää alustyypeittäin vuonna Eri lastityypeille on määritelty väylätulo kuljetettua tonnia kohti. Luotsaustulot on laskettu satamien liikenteen, luotsattujen kilometrien ja eri alustyyppien (nettovetoisuus) aluskäyntien lukumäärän perusteella ( /tnkm). Tieliikenteen verotulot on arvioitu LVM:n Liikenneväylähankkeiden arvioinnin yleisohjeen (34/2003) mukaisesti ( /autokm) vain kotimaisille ajoneuvoille. Ratamaksut on arvioitu sähkövetoisen tavaraliikenteen maksujen mukaan (perusmaksu ja ratavero, /brtnkm). Ratamaksun perusteena olevien bruttotonnikilometrien määräksi on laskettu 2,3 kertaa kuljetettujen tonnikilometrien määrä, jolloin ratamaksulaskelma ottaa huomioon myös tyhjänä palaavan junan sekä veturien ja vaunujen painon, jotka lasketaan mukaan bruttotonnikilometreihin. Kerroin 2,3 on arvioitu keskiarvona rautatieliikenteen kuljetustilastoista. 22

23 Transitoliikennemallin laskentaperusteet Väyläkustannukset Meriväylien perusväylänpidon sekä investointien kustannukset kuljettua tonnikilometriä kohden on arvioitu käyttäen lähtötietoina Merenkulkulaitoksen vuoden 2005 tilinpäätöstietoja ja kuljetustilastoa (perusväylänpidon ja investointien kustannus /tnkm satamittain hoidetun väylän osuudelta). Tie- ja rataliikenteen väyläkustannusten laskelmat perustuvat mallissa ns. rajakustannuksiin eli transiton aiheuttamiin lisäkustannuksiin väylien hoidolle ja kehittämiselle. Kustannukset on määritelty aiempien selvitysten perusteella ja esimerkiksi rataverkon osalta on käytetty samoja laskentaperusteita kuin tavaraliikenteeltä perittävissä ratamaksuissa. Ulkoiset kustannukset Laivaliikenteen päästökustannukset on laskettu MEERI järjestelmän mukaan (päästömäärät ja niiden yksikkökustannukset alustyypeittäin). Tie- ja rataliikenteen päästöt määriteltiin käyttäen VTT:n LIPASTOtietokannassa esitettyjä yksikköpäästöjä. Tieliikenteessä tyyppiajoneuvona käytettiin vm uudempaa puoliperävaunuyhdistelmää (70 % kuorma hajaasutusalueella, ml. paluu tyhjänä). Rataliikenteessä matka-ajan päästöt on laskettu sähkövetureilla vedetyillä junilla (ml. paluumatkan päästöt). Kokonaispäästömäärät kerrottiin tiehallinnon raportissa "Tieliikenteen ajokustannukset 2005" esitetyillä yksikkökustannuksilla. Maantieliikenteen onnettomuusriskinä on käytetty valtateiden keskimääräistä henkilövahinko-onnettomuusriskiä. Rataliikenteen onnettomuuksien yksikkökustannus on arvioitu vuoden 2004 onnettomuustietojen perusteella. Onnettomuuksien yksikkökustannuksena on käytetty keskimääräistä henkilövahinko-onnettomuuksien yksikköarvoa. (lähteet: Liikenneonnettomuudet yleisillä teillä 2004, Tiehallinnon tilastoja 3/2005, Tieliikenteen ajokustannusten yksikköarvot 2005, Tiehallinto). 23

Ari Arposalo, Matti Liedes TRAKET II - TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET TRANSITOLIIKENTEESSÄ

Ari Arposalo, Matti Liedes TRAKET II - TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET TRANSITOLIIKENTEESSÄ LAPPEENRANTA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Northern Dimension Research Centre Publication 43 Ari Arposalo, Matti Liedes TRAKET II - TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET TRANSITOLIIKENTEESSÄ Lappeenranta University

Lisätiedot

1.9.2010. Tavaraliikenne Helsingin seudulla. Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

1.9.2010. Tavaraliikenne Helsingin seudulla. Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma 23 1.9.2010 Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2011) Tavaraliikenne Helsingin seudulla Katsaus Helsingin seudun ja Uudenmaan tavaraliikenteen nykytilaan, kehitysnäkymiin ja ongelmiin

Lisätiedot

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Logistiikkaselvitys Ilkka Salanne ja Sanni Rönkkö 16.9.2014 2 (30) 16.9.2014 SISÄLTÖ 1 TOTEUTTAMINEN... 3 2 LOGISTIIKAN TAUSTA JA NYKYTILA... 4 2.1 Elinkeinoelämä... 4 2.2 Liikenneyhteydet... 9 2.3 Logistiikka-alueet

Lisätiedot

SARJA B 2012:11. Helsingin sataman vaikuttavuustutkimus HELSINGIN SATAMAN JULKAISU

SARJA B 2012:11. Helsingin sataman vaikuttavuustutkimus HELSINGIN SATAMAN JULKAISU SARJA B 2012:11 Helsingin sataman vaikuttavuustutkimus HELSINGIN SATAMAN JULKAISU 13.11.2012 1(14) Helsingin sataman vaikuttavuustutkimus 1. Johdanto Tutkimuksen tavoitteena on mitata Helsingin sataman

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen rajaliikenneselvitys, tavaraliikenne vuonna 2005

Kaakkois-Suomen rajaliikenneselvitys, tavaraliikenne vuonna 2005 Kaakkois-Suomen rajaliikenneselvitys, tavaraliikenne vuonna 2005 Tiehallinto Kaakkois-Suomen tiepiiri Kouvola 2006 Tiehallinnon selvityksiä 45/2006 ISBN 951-803-784-1 ISSN 1457-9871 TIEH 3201021 Verkkojulkaisu

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 44/2005 Liikenne. Rautatiekuljetusten kilpailukyky Suomessa

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 44/2005 Liikenne. Rautatiekuljetusten kilpailukyky Suomessa LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 44/2005 Liikenne Rautatiekuljetusten kilpailukyky Suomessa Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2005 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 10.5.2005 Tekijät

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Ratahankkeiden arviointiohje

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Ratahankkeiden arviointiohje 15 2013 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA t Liikenneviraston ohjeita 15/2013 Liikennevirasto Helsinki 2013 Kannen kuva: Markku Nummelin Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi) ISSN-L 1798-663X ISSN 1798-6648

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 22/2005 Liikenne. Tavarankuljetusten riskianalyysimenetelmän kehittäminen

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 22/2005 Liikenne. Tavarankuljetusten riskianalyysimenetelmän kehittäminen LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 22/2005 Liikenne Tavarankuljetusten riskianalyysimenetelmän kehittäminen Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2005 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 28.2.2005

Lisätiedot

Osasto 11 VEROT JA VERONLUONTOISET TULOT 19. Muut veronluonteiset tulot

Osasto 11 VEROT JA VERONLUONTOISET TULOT 19. Muut veronluonteiset tulot Liikenne- ja viestintäministeriön talousarvioehdotus vuodelle 2009 02. Lästimaksut Osasto 11 VEROT JA VERONLUONTOISET TULOT 19. Muut veronluonteiset tulot Momentille arvioidaan kertyvän 953 000 euroa.

Lisätiedot

Liikenneviraston tilinpäätös 2012

Liikenneviraston tilinpäätös 2012 Liikenneviraston tilinpäätös 2012 2013 Liikenneviraston tilinpäätös 2012 15.3.2013 Liikennevirasto Helsinki 2013 Kannen kuva: Liikenneviraston kuva-arkisto Verkkojulkaisu pdf ISBN 978-952-255-262-4 Liikennevirasto

Lisätiedot

SELVITYS VT 12 YHTEYSVÄLIN LAHTI KOUVOLA MERKITYKSESTÄ ELINKEINOELÄMÄLLE

SELVITYS VT 12 YHTEYSVÄLIN LAHTI KOUVOLA MERKITYKSESTÄ ELINKEINOELÄMÄLLE SELVITYS VT 12 YHTEYSVÄLIN LAHTI KOUVOLA MERKITYKSESTÄ ELINKEINOELÄMÄLLE Päijät-Hämeen liitto Kymenlaakson liitto Hollola Lahti Nastola Iitti Kouvola ESIPUHE Valtatien 12 kehittäminen Lahden ja Kouvolan

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN LOGISTIIKAN NYKYTILAN ANALYYSI JA TOIMENPIDEOHJELMA

POHJOIS-SUOMEN LOGISTIIKAN NYKYTILAN ANALYYSI JA TOIMENPIDEOHJELMA POHJOIS-SUOMEN LOGISTIIKAN NYKYTILAN ANALYYSI JA TOIMENPIDEOHJELMA Pohjois-Pohjanmaan liiton julkaisusarja: B:69 ISBN 978-952-5731-28-6 ISSN 1236-8393 Kannen kuvat: Oulun satama (Suomen Ilmakuva Oy) Oulun

Lisätiedot

Liikenneviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 2014

Liikenneviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 2014 Liikenneviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 2014 Liikennevirasto Liikenneviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 2014 ISBN: 978-952-255-002-6 (painettu) ISBN: 978-952-255-003-3 (pdf) Ulkoasu

Lisätiedot

Tieliikenteen ajokustannusten yksikköarvojen määrittäminen

Tieliikenteen ajokustannusten yksikköarvojen määrittäminen Juha Tervonen, Jukka Ristikartano, Mira-Maria Penttinen Tieliikenteen ajokustannusten yksikköarvojen määrittäminen Taustaraportti 2005 Sisäisiä julkaisuja 48/2005 Julkaisun nimi 1 Juha Tervonen, Jukka

Lisätiedot

Pori Parkano Haapamäki radan uudelleenavaamisen arviointi

Pori Parkano Haapamäki radan uudelleenavaamisen arviointi Pori Parkano Haapamäki radan uudelleenavaamisen arviointi PORI PARKANO HAAPAMÄKI-RADAN UUDELLEENAVAAMISEN ARVIOINTI TIIVISTELMÄ Pori Parkano Haapamäki radan uudelleenavaamisen arviointi on osa laajempaa

Lisätiedot

IVAR-ohjelmiston käyttöopas. Suunnitteluvaiheen ohjaus

IVAR-ohjelmiston käyttöopas. Suunnitteluvaiheen ohjaus IVAR-ohjelmiston käyttöopas Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2003 Kansi: Tiehallinto ISBN 951-803-066-9 TIEH 2100020-03 ISBN 951-803-067-7 TIEH 2100020-v-03 Multiprint Oy Vaasa 2003 Julkaisua

Lisätiedot

pekka iikkanen Suomen ja ulkomaiden välisen meriliikenteen ennuste 2040

pekka iikkanen Suomen ja ulkomaiden välisen meriliikenteen ennuste 2040 51 214 LIIKENNEVIRASTON tutkimuksia ja selvityksiä tuomo lapp pekka iikkanen Suomen ja ulkomaiden välisen meriliikenteen ennuste 24 Tuomo Lapp, Pekka Iikkanen Suomen ja ulkomaiden välisen meriliikenteen

Lisätiedot

TRALIA TRANSITOLIIKENTEEN LISÄARVOPALVELUT

TRALIA TRANSITOLIIKENTEEN LISÄARVOPALVELUT TURUN YLIOPISTON MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUKSEN JULKAISUJA PUBLICATIONS FROM THE CENTRE FOR MARITIME STUDIES UNIVERSITY OF TURKU B 164 2009 TRALIA TRANSITOLIIKENTEEN LISÄARVOPALVELUT Antti

Lisätiedot

Matka.fi-palvelun vaikutusten arviointi

Matka.fi-palvelun vaikutusten arviointi ESPOO 2007 VTT WORKING PAPERS 86 Matka.fi-palvelun vaikutusten arviointi Jukka Räsänen, Tuuli Järvi, Katja Estlander, Jenni Eckhard & Harri Hiljanen ISBN 978-951-38-6637-2 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp)

Lisätiedot

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Lausuntopyyntöluonnos 17.11.2014 Hailuoto Kempele Liminka Lumijoki Muhos Oulu Tyrnävä Pohjois-Pohjanmaan liitto Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Liikennevirasto

Lisätiedot

Heikki Liimatainen. Kuljetusalan energiatehokkuuden raportointi ja tehostamistoimenpiteiden vaikutusten arviointi

Heikki Liimatainen. Kuljetusalan energiatehokkuuden raportointi ja tehostamistoimenpiteiden vaikutusten arviointi Heikki Liimatainen Kuljetusalan energiatehokkuuden raportointi ja tehostamistoimenpiteiden vaikutusten arviointi Tampere 2010 [tyhjä sivu] Tampereen teknillinen yliopisto. Tiedonhallinnan ja logistiikan

Lisätiedot

19. Muut veronluonteiset tulot

19. Muut veronluonteiset tulot 19. Muut veronluonteiset tulot 02Lästimaksut Momentille arvioidaan kertyvän 953 000 euroa. S e l vitys osa: Lästimaksu perustuu lakiin (189/1936) ja asetukseen (468/1954) lästimaksusta. Vastaavat menot

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN KANSAINVÄLISET LIIKENNEKÄYTÄVÄT

POHJOIS-SUOMEN KANSAINVÄLISET LIIKENNEKÄYTÄVÄT POHJOIS-SUOMEN KANSAINVÄLISET LIIKENNEKÄYTÄVÄT 2 B:52 ISBN 978-952-5731-03-3 ISSN 1236-8393 3 SISÄLLYSLUETTELO 1. ALKUSANAT... 5 2. POHJOIS-SUOMI OSANA KANSAINVÄLISIÄ KULJETUSKETJUJA... 6 2.1 Elinkeinoelämä...7

Lisätiedot

Trafin julkaisuja 26-2014. Ammattimaisen tieliikenteen kuvaus. Riikka Rajamäki

Trafin julkaisuja 26-2014. Ammattimaisen tieliikenteen kuvaus. Riikka Rajamäki Ammattimaisen tieliikenteen kuvaus Riikka Rajamäki Trafin julkaisuja Trafis publikationer Trafi Publications 26/2014 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Kuorma-autoliikenne... 2 2.1 Mitä kuljetetaan ja

Lisätiedot

Liikenneväyläpolitiikan linjauksia vuosille 2004 2013 Taustaselvitys

Liikenneväyläpolitiikan linjauksia vuosille 2004 2013 Taustaselvitys LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 8/2004 Liikenne Liikenneväyläpolitiikan linjauksia vuosille 2004 2013 Taustaselvitys Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2004 KUVAILULEHTI Julkaisun

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET

ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET RAPORTTI Itä-Suomi ohjelman makrohanke M7 valmistelutyöryhmä 2006 LUONNOS 23.8.2006 1. JOHDANTO... 3 2. ITÄ-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ... 4 2.1. LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAT...

Lisätiedot

Vastaanottaja Lapin liitto. Asiakirjatyyppi Loppuraportti. Päivämäärä Huhtikuu 2014 SELVITYSRAPORTTI MOOTTORIKELKKAILUN ALUETALOUDELLISET VAIKUTUKSET

Vastaanottaja Lapin liitto. Asiakirjatyyppi Loppuraportti. Päivämäärä Huhtikuu 2014 SELVITYSRAPORTTI MOOTTORIKELKKAILUN ALUETALOUDELLISET VAIKUTUKSET Vastaanottaja Lapin liitto Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä Huhtikuu 2014 SELVITYSRAPORTTI MOOTTORIKELKKAILUN ALUETALOUDELLISET VAIKUTUKSET SELVITYSRAPORTTI MOOTTORIKELKKAILUN ALUETALOUDELLISET

Lisätiedot

KONTTILIIKENTEEN TILASTOPALVELUT

KONTTILIIKENTEEN TILASTOPALVELUT KONTTILIIKENTEEN TILASTOPALVELUT ESISELVITYS Kati Raikunen 27.8.2008 Kotka 2 SISÄLTÖ Tiivistelmä...4 Aihesanastoa...5 1. Johdanto...7 2. Saatavilla olevat tilastopalvelut...8 2.1. Yritysten tilastot...8

Lisätiedot

Etelä-Suomen lääninhallitus Kouvolan alueellinen palveluyksikkö

Etelä-Suomen lääninhallitus Kouvolan alueellinen palveluyksikkö Etelä-Suomen lääninhallitus Kouvolan alueellinen palveluyksikkö Logistiset toiminnot, työllisyyden pullonkaulat ja koulutustarpeiden ennakointi -projektin loppuraportti Euroopan sosiaalirahasto Tavoite

Lisätiedot

Markkinatilanne ja toimintaympäristö... 3 Konsernin liikevaihto, tulos ja rahoitusasema... 4 Olennaiset tapahtumat tilikaudella... 5 Logistiikka...

Markkinatilanne ja toimintaympäristö... 3 Konsernin liikevaihto, tulos ja rahoitusasema... 4 Olennaiset tapahtumat tilikaudella... 5 Logistiikka... Sisältö Markkinatilanne ja toimintaympäristö... 3 Konsernin liikevaihto, tulos ja rahoitusasema... 4 Olennaiset tapahtumat tilikaudella... 5 Logistiikka... 7 Matkustajaliikenne... 9 Infrarakentaminen...11

Lisätiedot