Teiden merkitys Suomen kilpailukyvylle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Teiden merkitys Suomen kilpailukyvylle"

Transkriptio

1 Suomen kilpailukyvylle Jaakko Rahja; dipl.ins. ja toimitusjohtaja Suomen Tieyhdistys pyrkii siihen, että; päätöksentekijät tulevat vakuuttuneiksi teiden ja katujen tärkeästä merkityksestä tieliikenteen sujuvuutta kehitetään = toimivuus paranee ja haitat vähenevät teiden ja katujen ylläpitoon osoitetaan riittävä rahoitus jäsenkunnan tie- ja liikennealan tiedot ja taidot kohenevat Suomen Tieyhdistys PAREMMAN TIESTÖN JA TIELIIKENTEEN PUOLESTA

2 Elinkeinoelämän kuljetukset Suomessa Kotimaan tavaraliikenteessä tieliikenteen osuus on suoritteesta (tonni-km) 2/3, määrästä (tonni) 90 % ja arvosta ( ) yli 90 %

3 Kuljetusolot Suomessa ja muualla Euroopassa Logistiikkakustannukset; keskimäärin 2-kertaiset kilpailijamaihin verrattuna Suomessa % liikevaihdosta, mm. Saksassa, Ranskassa, Hollannissa, I-Bssa, Espanjassa 4 7 % 2. suurin menoerä palkkakustannusten jälkeen Suomessa teollisuus ja asutus ulottuvat koko maahan = ohuet ja pitkät kuljetusvirrat

4 Kuljetusolot Suomessa ja muualla Euroopassa Suomi kuljetusriippuvainen; kuljetussuorite/asukas on 2 x EU-taso keskimäärin Suomessa yrityksen asiakasmäärä on keskimäärin 8- kertaisella alalla EUn kilpailijamaihin verrattuna Pääkaupunkien väkiluvulla painotettu etäisyysindeksi on Helsingillä 169, muualla EUssa Liikenneolot on yrityksen 2. tärkein sijoittumisperuste

5 Tiestö ja yritykset Teollinen perustuotanto ei mahdollista ilman sujuvaa liikenneverkkoa Mitä arvokkaammasta tuotteesta tai palvelusta on kyse, sitä sujuvammat ja joustavammat liikenne- ja erityisesti tieolot tarvitaan Suurilla teollisuusyrityksillä kilpailukyvystä jopa 35 % tulee logistiikasta Case Nokia 2005; 7 tuotantolaitosta, tuotteita sisään 97 t/pv, tuotteita ulos 7 puhelinta/s, kussakin puhelimessa 200 komponenttia. Logistiikka toimii vain hyvien tieliikenneolojen pohjalta.

6 Raskas liikenne teillä

7 Tiestö ja kansantuote Liikenneinfran vaikutus kansantalouden kasvuun kanavoituu kolmella tavalla (Hjerppe, Honkatukia 2005): Vaikutus liikkumisen ja kuljetusten hintaan ja sitä kautta aluerakenteen saavutettavuuteen Saavutettavuuden parantuminen johtaa liikennevirtoja ja maan hintaa muokkaaviin käyttäytymis- ja kulutusmuutoksiin Käyttäytymis- ja kulutusmuutokset puolestaan näkyvät taloudellisina hyötyinä, markkinoiden kasvuna ja tuottavuuden lisääntymisenä Lähde VATT

8 Tiestö ja kansantuote Suomessa bkt on noin 200 mrd (laski viime vuonna 0,2 %) Liikennepoliittisen ministerityöryhmän väylähankekorin (1,28 mrd, josta tiet 0,9 mrd h/k-suhteiltaan 1,2 5,7) nosti pysyvästi bkt:n kasvu-uraa ylöspäin 230 M (yli 0,1 %) ja teollisuustuotannon tasoa 0,2 0,4 % toimialasta riippuen (VATT) Vuosien hankekorin (3,4 mrd ) vaikutus bkt:n kasvu-uraan oli yli 500 M (0,3 %) Case moottoritie Kemi-Tornio; alueen kansantuote nousi yli 2 % ja Lapin maakunnan kansantuote 0,3 %. Heijastusvaikutuksia myös Etelä-Suomeen (Törmä, Ruthetford 2002)

9 Tienpito ja työllisyys Kuljetusala työllistää kuljettajaa tavaraliikenteessä linja-autonkuljettajaa taksinkuljettajaa terminaali- ja varastotyöntekijää toimihenkilöä Miljoonan euron sijoitus tieinfraan työllistää 13 htv (investoinnit) 15 htv (kunnossapito). Työllistää paikallisesti ja kansallisesti. Oleellisinta on, mitä pysyviä seurannaisvaikutuksia 1 htv saa aikaiseksi! Tieinvestoinnin hyöty/kustannus on erittäin suuri.

10 Rakennetun ympäristön tila Lähde ROTI

11 Kokonaisrahoitus Pohjoismaissa Lähde ROTI

12 Elinkeinoelämälle tiestössä tärkeää Kantavuus koko kuljetusketjulla Pintakunto Leveys ja geometria Sujuvuus ja ennakoitavuus Liittymät Talvihoito (myös yöllä) Kevyen liikenteen väylät, liikenteen ohjauslaitteet ja muut turvallisuuteen vaikuttavat asiat

13 Johtopäätöksiä Logistiikassa tarvitaan liikennejärjestelmää seuraavasti: Peruspalvelutaso: olemassaolo ja käyttökelpoisuus. Ympärivuorokautisuus: jatkuva käytettävissä olo. Välityskyky ja nopeus: kapasiteetti ja odotettu kuljetusaika. Häiriöttömyys ja ennustettavuus: Kuljetusajan ennustettavuus. Kustannustehokkuus: kuljetuskustannukset/yksikköä Yhteensopivuus ja toimivuus: toimitusketjun eri vaiheiden välillä Turvallisuus ja riskit: kuljettajaan ja tavaraan liittyvät uhat Kitkattomuus: mm. raja-asemilla ja terminaaleissa toimintojen sujuvuus Käytännössä tähän kykenee vain tieliikenne. Se kasvaa 2025 mennessä 55 %, meriliikenne 35 %, rautatieliikenne 20 %, lentoliikenne 200 %.

14 Johtopäätöksiä Erityisolosuhteemme = pitkät etäisyydet, harvaan asuttu maa, etäisyys kansainvälisistä markkinoista, kuljetusintensiivinen elinkeinoelämä = a) tarve suuriin väyläinvestointeihin ja kalliiseen ylläpitoon b) liikenneinfralla suuri kilpailukykymerkitys Liikenneinfran investoinneissa ja hankkeiden vertailuissa ja perusteluissa olisi hyvä ottaa huomioon yksityistaloudellisten hyötyjen ohella kansantaloudellisia kasvu-, tuottavuus ja tehokkuusvaikutuksia.

15 Johtopäätöksiä TAVOITE Tiestöä kehitetään koko maassa liikkumistarvetta ja elinkeinoelämän kilpailukykyä tukevaan kuntoon. Tiestön arvo pidetään vähintään nykytasolla. Kehittämisen painopoiste eniten kuormitetuilla tieosuuksilla, ns. moniongelmaisilla ja kapeilla pääteillä sekä kansainvälisillä pääväylillä.

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Lausuntopyyntöluonnos 17.11.2014 Hailuoto Kempele Liminka Lumijoki Muhos Oulu Tyrnävä Pohjois-Pohjanmaan liitto Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Liikennevirasto

Lisätiedot

Toimiva logistiikka ja infra - nostoja Suomen kilpailukyvyn näkökulmasta

Toimiva logistiikka ja infra - nostoja Suomen kilpailukyvyn näkökulmasta Toimiva logistiikka ja infra - nostoja Suomen kilpailukyvyn näkökulmasta Asiakkuuspäällikkö Outi Nietola, Liikennevirasto 26.3.2015 Toiminta-ajatus: Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja

Lisätiedot

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Selvitysosa: Liikenne- ja viestintäministeriö toteuttaa yhdessä hallinnonalan virastojen ja laitosten kanssa hallituksen liikenne- ja viestintäpoliittisia

Lisätiedot

Liikenneväyläpolitiikan linjauksia vuosille 2004 2013 Taustaselvitys

Liikenneväyläpolitiikan linjauksia vuosille 2004 2013 Taustaselvitys LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 8/2004 Liikenne Liikenneväyläpolitiikan linjauksia vuosille 2004 2013 Taustaselvitys Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2004 KUVAILULEHTI Julkaisun

Lisätiedot

SELVITYS VT 12 YHTEYSVÄLIN LAHTI KOUVOLA MERKITYKSESTÄ ELINKEINOELÄMÄLLE

SELVITYS VT 12 YHTEYSVÄLIN LAHTI KOUVOLA MERKITYKSESTÄ ELINKEINOELÄMÄLLE SELVITYS VT 12 YHTEYSVÄLIN LAHTI KOUVOLA MERKITYKSESTÄ ELINKEINOELÄMÄLLE Päijät-Hämeen liitto Kymenlaakson liitto Hollola Lahti Nastola Iitti Kouvola ESIPUHE Valtatien 12 kehittäminen Lahden ja Kouvolan

Lisätiedot

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Logistiikkaselvitys Ilkka Salanne ja Sanni Rönkkö 16.9.2014 2 (30) 16.9.2014 SISÄLTÖ 1 TOTEUTTAMINEN... 3 2 LOGISTIIKAN TAUSTA JA NYKYTILA... 4 2.1 Elinkeinoelämä... 4 2.2 Liikenneyhteydet... 9 2.3 Logistiikka-alueet

Lisätiedot

Liikenneviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 2014

Liikenneviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 2014 Liikenneviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 2014 Liikennevirasto Liikenneviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 2014 ISBN: 978-952-255-002-6 (painettu) ISBN: 978-952-255-003-3 (pdf) Ulkoasu

Lisätiedot

19. Muut veronluonteiset tulot

19. Muut veronluonteiset tulot 19. Muut veronluonteiset tulot 02Lästimaksut Momentille arvioidaan kertyvän 953 000 euroa. S e l vitys osa: Lästimaksu perustuu lakiin (189/1936) ja asetukseen (468/1954) lästimaksusta. Vastaavat menot

Lisätiedot

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Selvitysosa: Liikenne- ja viestintäministeriö toteuttaa yhdessä hallinnonalan virastojen ja laitosten kanssa hallituksen liikenne- ja viestintäpoliittisia

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto

Etelä-Karjalan liitto Etelä-Karjalan liitto Valokuvat: Reijo Helaakoski Etelä-Karjalan liitto Lappeenranta 2009 Kaavoituspäällikkö Marjo Wallenius ISBN 952-9560-31-1 ISSN 1235-8185 Sisällysluettelo 1 VALTAKUNNALLISET JA ALUEELLISET

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET

ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET RAPORTTI Itä-Suomi ohjelman makrohanke M7 valmistelutyöryhmä 2006 LUONNOS 23.8.2006 1. JOHDANTO... 3 2. ITÄ-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ... 4 2.1. LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAT...

Lisätiedot

LIIKENNEVERKKO JA KANSANTALOUS

LIIKENNEVERKKO JA KANSANTALOUS PTT raportteja 249 PTT Reports 249 LIIKENNEVERKKO JA KANSANTALOUS Suomi Ruotsi vertailua Pasi Holm Jyri Hietala Valtteri Härmälä Helsinki 2015 Pellervon taloustutkimus PTT Eerikinkatu 28 A 00180 Helsinki

Lisätiedot

Ratahallintokeskuksen ja Tiehallinnon evaluointi

Ratahallintokeskuksen ja Tiehallinnon evaluointi Eera Finland Oy Itämerenkatu 5 FIN-00180 Helsinki Tel +358 (0)201 588 588 Fax +358 (0)201 588 500 Ratahallintokeskuksen ja Tiehallinnon evaluointi TURVALLISUUS TURVALLISUUS LIIKENTEEN SUJUVUUS YMPÄRISTÖ

Lisätiedot

Liikenneväylien korjausvelan vähentäminen ja. Parlamentaarisen työryhmän ehdotus

Liikenneväylien korjausvelan vähentäminen ja. Parlamentaarisen työryhmän ehdotus Liikenneväylien korjausvelan vähentäminen ja uusien rahoitusmallien käyttö Parlamentaarisen työryhmän ehdotus Julkaisuja 35/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä

Lisätiedot

Tavaralogistiikan kehitys vuoteen 2030. Pekka Aaltonen toimitusjohtaja 4.3.2011

Tavaralogistiikan kehitys vuoteen 2030. Pekka Aaltonen toimitusjohtaja 4.3.2011 Tavaralogistiikan kehitys vuoteen 2030 Pekka Aaltonen toimitusjohtaja 4.3.2011 Logistiikan kehitys, yksittäisistä toiminnoista toimitusketjun hallinnaksi Mitä siis tämän jälkeen? 2010, 2020, 2030? Lähde:

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO... 3 1 JOHDANTO... 4 1.1 Tausta... 4 1.2 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tuottavuusohjelman

Lisätiedot

CCI 2007 FI 16 2 PO 002 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS TAVOITE POHJOIS-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013

CCI 2007 FI 16 2 PO 002 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS TAVOITE POHJOIS-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 CCI 2007 FI 16 2 PO 002 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS TAVOITE POHJOIS-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 30.7.2007 Sisältö sivu 2 1. JOHDANTO... 3 1.1 Ohjelman valmisteluprosessin kuvaus...

Lisätiedot

Suomen rautateiden kehitys

Suomen rautateiden kehitys Jose Hämäläinen Jose Lahtinen Eero Lehto Sakari Uimonen Suomen rautateiden kehitys RAPORTTEJA 22 PALKANSAAJIEN TUTKIMUSLAITOS Raportteja 22 Helsinki 2011 Julkaisija: Palkansaajien tutkimuslaitos Pitkänsillanranta

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA

PÄIJÄT-HÄMEEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA PÄIJÄT-HÄMEEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A160 * 2006 Sisällysluettelo 1. Esipuhe...3 2. Lähtökohdat...4 2.1. Valtakunnalliset ja alueelliset linjaukset...4 2.2. Toimintaympäristö

Lisätiedot

VR-Yhtymä Oy 2009. Kohti uutta liikennepolitiikkaa. Älyä liikenteeseen ja viisautta liikkujille. Toisen sukupolven älystrategia liikenteelle

VR-Yhtymä Oy 2009. Kohti uutta liikennepolitiikkaa. Älyä liikenteeseen ja viisautta liikkujille. Toisen sukupolven älystrategia liikenteelle VR-Yhtymä Oy 2009 Kohti uutta liikennepolitiikkaa Älyä liikenteeseen ja viisautta liikkujille Toisen sukupolven älystrategia liikenteelle Ohjelmia ja strategioita 1/2013 Kohti uutta liikennepolitiikkaa

Lisätiedot

Liikennepoliittiset päätökset kasvukäytävän mahdollistajina. Marko Forsblom, 28.5.2012

Liikennepoliittiset päätökset kasvukäytävän mahdollistajina. Marko Forsblom, 28.5.2012 Liikennepoliittiset päätökset kasvukäytävän mahdollistajina Marko Forsblom, 28.5.2012 Liikennepoliittiset päätökset kasvukäytävän mahdollistajina - sisältö Pintaraapaisu selonteosta Hieman Venäjäpohdintoja

Lisätiedot

Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä

Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä AIRTOUCH Oy Projektiryhmä Jukka Näräkkä Pekka Mäkinen Gary Evans Tilaaja : Hämeen ammattikorkeakoulu, Velog-

Lisätiedot

Suomen ulkomaankaupan. kilpailukyky ja kehittämistarpeet. Selvitysmiesryhmän loppuraportti

Suomen ulkomaankaupan. kilpailukyky ja kehittämistarpeet. Selvitysmiesryhmän loppuraportti Suomen ulkomaankaupan logistinen kilpailukyky ja kehittämistarpeet Selvitysmiesryhmän loppuraportti Julkaisuja 6/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä

Lisätiedot

Lentoliikennestrategian taustaraportti

Lentoliikennestrategian taustaraportti Lentoliikennestrategian taustaraportti Julkaisuja 2b/2015 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö edistää

Lisätiedot

Yleisten ja yksityisten teiden rajapinnan tarkastelu taustaraportti. Tiehallinnon selvityksiä 52/2005

Yleisten ja yksityisten teiden rajapinnan tarkastelu taustaraportti. Tiehallinnon selvityksiä 52/2005 Yleisten ja yksityisten teiden rajapinnan tarkastelu Tiehallinnon selvityksiä 52/2005 Yleisten ja yksityisten teiden rajapinnan tarkastelu Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 52/2005 Tiehallinto Helsinki

Lisätiedot

Tiehallinto ja matkailu

Tiehallinto ja matkailu Tiehallinto ja matkailu 3 Tero Wallin, Juhani Liminka Tiehallinto ja matkailu Esiselvitys Tiehallinto Rovaniemi 2003 4 Tiehallinto ja matkailu Kansikuva: Eeva-Kaarina Yrjänheikki ISBN 951-803-078-2 TIEH

Lisätiedot

Asiakastarveanalyysit strategian seurannan tueksi

Asiakastarveanalyysit strategian seurannan tueksi 1 (14) 3.3.2015 Asiakastarveanalyysit strategian seurannan tueksi Tulokset tiivistetysti Matkat: - Tieverkon edelleen heikkenevä kunto on vaikutuksiltaan laajin haittatekijä suomalaisten matkojen toimivuudelle.

Lisätiedot

Ilmakuljetusten huoltovarmuuden tilannekuvan muodostaminen

Ilmakuljetusten huoltovarmuuden tilannekuvan muodostaminen Ilmakuljetusten huoltovarmuuden tilannekuvan muodostaminen 1 2 Ilmakuljetusten huoltovarmuuden tilannekuvan muodostaminen 3 www.huoltovarmuus.fi Huoltovarmuudella tarkoitetaan väestön toimeentulon, maan

Lisätiedot

Valtatie 18 yhdistää kolme maakuntaa

Valtatie 18 yhdistää kolme maakuntaa VALTATIE 18 KESKELLÄ SUOMEA YHDISTÄÄ JA KANSAINVÄLISTÄÄ VALTATIE 18 SEURANTATYÖRYHMÄ Keski-Suomen tiepiiri ja Vaasan tiepiiri Keski-Suomen liitto, Etelä-Pohjanmaan liitto ja Pohjanmaan liitto Jyväskylä-Vaasa

Lisätiedot

Liikenneverkon kehittäminen 2012 2022

Liikenneverkon kehittäminen 2012 2022 Liikenneverkon kehittäminen 2012 2022 Tässä raportissa esitetään Liikennepoliittisen selonteon päätökset liikenneverkon kehittämisestä 2012 2022. esipuhe Pitkäjänteinen liikenneverkon kehittämisohjelma

Lisätiedot