Ympäristöystävällistä tehokkuutta logistiikkaan yhdistetyillä kuljetuksilla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristöystävällistä tehokkuutta logistiikkaan yhdistetyillä kuljetuksilla"

Transkriptio

1 Ympäristöystävällistä tehokkuutta logistiikkaan yhdistetyillä kuljetuksilla YLEINEN TEOLLISUUSLIITTO KombiSuomi - Combining Cargo

2 Esityksen sisältö 2

3 Hankkeessa mukana Logistiikka-alan yritykset liittojensa kautta: Logistiikkayritysten liitto, Satamaoperaattorit, Suomen Huolintaliikkeiden Liitto, SKAL Yritykset suoraan: Ecomond, Kalmar Industries, Helsingin ja Rauman satamat ja VR Cargo Muita tahoja: Ajoneuvovalmistajien jaosto, Huoltovarmuuskeskus, Puolustusvoimat, Ratahallintokeskus, LVM, ShortSea Promotion Center, Tampereen kaupunki, Kouvolan Innorail, Tampereen Teknillinen yliopisto ja TEKES Hankkeen koordinointi: Yleinen Teollisuusliitto (EK:n jäsenliitto) 3

4 Hankkeen tavoitteet Otetaan käyttöön kestävän kehityksen mukaiset yhdistetyt runkokuljetukset Suomessa Edesauttaa ilmastotavoitteen saavuttamista maaliikenteen osalta Tehokkuuden parantaminen yhdistämällä kuljetuksia isommiksi kokonaisuuksiksi Logistiikka-alan kilpailukyvyn kehittäminen Pohjoisen logistisen reitin kilpailukyvyn varmistaminen 4

5 Yhdistettyjen kuljetusten idea Luomalla Suomeen kiskokuljetuksiin perustuvia runkolinjoja, voidaan suurin osa tavaravirroista kuljettaa lähelle loppuasiakkaita suuryksiköissä (kontit ja perävaunut junaan pitkillä reiteillä) Pitkien maantiekuljetusten väheneminen vähentää infrastruktuurin rasitusta, CO 2 -päästöjä ja kuljetuskustannuksia Runkolinjat linkittyvät kiinteästi kansainvälisiin logistisiin reitteihin ja lisäävät pohjoisen logistiikan kilpailukykyä Kestävän meriliikenteen osuus Länsi-Euroopasta Venäjälle suuntautuvista kuljetuksista kasvaa 5

6 KombiSuomi käytännössä Suomessa tarvitaan vain muutama tehokas runkolinja, perusinfrastruktuuri on käytännössä olemassa Päälinjat ovat etelä-pohjoinen, lounasitä ja etelärannikon länsi-itä linjat Keskeiset solmukohdat ovat rahdin valtaväylien risteyksissä Runkolinjat kytkevät suurimmat satamat osaksi tehokasta logistiikka verkostoa Rauma Vaasa Turku Kokkola Seinäjoki Jyväskylä Hanko Lahti Kemi / Tornio Oulu Helsinki Rovaniemi Kouvola Kuopio Varkaus Hamina Kotka Joensuu Imatra Lappeenranta 6

7 Runkokuljetusten kehittämisen esteet Rautatieliikenteen kehitysvaihe: kilpailua ei vielä ole syntynyt kotimaan tavaraliikenteeseen Vaatimaton yhdistettyjen kuljetusten tarjonta Kuljetusmuotojen välinen kilpailu Verkottumisen ongelmat: järjestelmän rakentaminen edellyttää monitahoista yhteistyötä Muutosvastarinta: pitkän aikavälin kehitys ei ole selkeästi ymmärretty Asiakaskeskeisyyden puute logistiikka-alalla 7

8 Miten yhdistettyjä kuljetuksia voidaan edistää? Markkinoille on saatava lisää tietoa intermodaalisten kuljetusten hyödyistä Yhteisten toimintamallien kehittäminen eri logistiikkatoimijoiden kesken, standardointi Valtion ohjaus ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi asettaa tavoitteet ja edellytykset työlle Toiminnan esteitä poistamalla voidaan nopeuttaa kilpailun syntymistä rautateiden tavaraliikenteeseen Kansainvälisen tarjonnan tulo markkinoille voi laukaista kehityksen käyntiin myös kotimaisten toimijoiden kesken 8

9 Mitä tarvitaan? Yhdistettyjen kuljetusten profiilin nosto > KombiSuomesta kansallinen hanke Valtion tuki tärkeä infran kehitystyössä ja ympäristöasioiden ohjeistamisessa, esim. päästöoikeuksien käyttö porkkanana Aktiivisesti mukaan EU:n päätöksentekoon ja logistiikkahankkeisiin Asiakaskeskeisiä kehityshankkeita runkolinjojen kehittämiseksi Logistiikka-yritysten yhteiset kehityshankkeet käyntiin Uusi ympäristöystävällinen ja tehokas kuljetusvaihtoehto 9

10 Potentiaalisia yhteysvälejä haastattelujen perusteella Rovaniemi Oulu Kokkola Ylivieska Kajaani Vaasa Seinäjoki Kuopio Joensuu Jyväskylä Varkaus Tampere Turku Hanko Pääkaupunkiseutu Kotka/Hamina 10

11 Reittivaihtoehtoja 11

12 Tiekuljetusvirtoja 200 km Matka vähintään 200 km Vähintään keskim. 10 ajon./vrk Lähialue 30 km Etäisyys asemalle enintään 30 km Lähde: Tilastokeskus, Tieliikenteen tavarankuljetustilastojen aineistot vuosilta

13 Hankkeen organisointi Ohjausryhmä Hankkeeseen sitoutuneet osapuolet Teematyöryhmät Operointi ja kuljetukset Toimintaedellytykset Ympäristö, energiatehokkuus ja turvallisuus Tekninen ryhmä Alueelliset ryhmät 2009 Pääkaupunkiseutu Pirkanmaa Kaakonkulma Tutkimukset Markkinatutkimus Konttiliikennetutkimus YTL koordinoi hanketta 13

14 Hankeohjelma 2009 Teematyöryhmien loppuraportit keväällä 2009 Alueelliset työryhmät loppuvuodesta 2009 Helsinki, Tampere, Kaakonkulma TEKESin tukema hankeohjelma päättyy nykymuodossaan vuoden 2009 lopussa 14

15 Potentiaali ja Visio Potentiaali Halukkuutta ja valmiutta yhdistettyjen kuljetusten laajemmalle käytölle on YK:n potentiaali on moninkertainen nykyiseen volyymiin verrattuna Visio Tehokas ja ympäristöystävällinen vaihtoehto tavaraliikenteen runkolinjoille Toimiva ja kattava yhdistettyjen kuljetusten runkoverkko Kaikille avoin hyvin aikataulutettu palvelu Vaihtoehto nykyisen YK-tarjonnan rinnalle Maantieliikenteen siirtymä runkolinjoilta rautateille Auttaa Suomea toimimaan fiksummin osana eurooppalaisia rahdin valtaväyliä 15

16 Jatkohanke Elinkeinoelämän kuljetusjärjestelmän strateginen kehittäminen mallintamisen avulla 1. Kartoitettiin mallintajat 2. Valittiin kumppanit 3. Hankittiin rahoitus 4. Käärittiin hihat 5. Kirjoitettiin raportti 16

17 Mallintamisen pelikenttä Ohjaus - keppi - porkkana Kilpailukyky Tehokkuus, kustannukset, kilpailu, toimintavarmuus, asiakaslähtöisyys Strateginen taso Turvallisuus Ympäristö Elinkeinoelämän kuljetusjärjestelmän kehittäminen -tavaravirrat -liikenne -infra MALLINTAMINEN JA SIMULOINTI Energia 17

18 Suuryksikkökuljetusten toimitusketju 18

19 Lähtötiedot 1. Suomen ulkomaankauppa, vienti- ja tuontikuljetukset, 2007 Tarkasteltu koko kuljetusketjua Suomen ja ulkomaiden välillä, valmiina Frisbee-mallissa, päivitetty 2. Suomen tieliikenteen tavarankuljetukset Tilastokeskuksen vuosien 2007, 2008 ja 2009 yhdistelmäaineisto, Liikennevirasto 3. Suomen rautatiekuljetukset Kokonaismäärä ja kokonaissuorite 4. Tavaralajit, Eurostat 13 ja Tilastokeskus Päästöt: VTT:n Lipasto Frisbee on liikenne- ja viestintäministeriölle tehty koko Euroopan kattava, mutta erityisesti Itämeren ja Barentsin alueita koskeva strategisen tason tavaraliikenteen ja logistiikan tietojärjestelmä. Reitin- ja kuljetustavan valintaan mallissa vaikuttavat operointikustannukset (markkinahintaiset), vahingoittumisriski, luotettavuus, tavaran arvo, kuljetusaika ja meriliikenteen vuorotiheys. 19

20 Tie- ja rautatiekuljetukset (keskimäärin) Tieliikenteessä kuljetetaan n. 400 milj. tonnia vuodessa - Maa-aineskuljetuksia n milj. tonnia - Kuntien sisäisiä kuljetuksia 50 % - Seutukuntien välisiä kuljetuksia n. 100 milj.tonnia (lähtöpaikka ja määräpaikka Suomessa) - Transitoa n. 3 milj. tonnia Rautateillä kuljetetaan n. 40 milj. tonnia vuodessa; Transitoa n. 4 milj. tonnia Kuljetussuorite: - Tieliikenteessä n. 27 mrd. tonni km vuodessa - Rautateillä n. 10 mrd. tonni km vuodessa Kansainvälinen liikenne - Kuorma-autoilla 7 milj. tonnia - Junilla n. 14 milj. tonnia 20

21 Skenaarioita ja kuljetustilanteita - Nykytilanne: Suomen vienti- ja tuontikuljetukset - Logistiikkakeskustarkastelut viennin ja tuonnin suuryksikkökuljetukset - Ohjausskenaario rikkipitoisuusrajoitusten vaikutukset vienti- ja tuontikuljetuksille - Junaliikenteen merkitys Suomessa - Tieliikenteen rahtikustannusten nousun vaikutus Suomessa - KATP kuljetusten muuttaminen KAPP kuljetuksiksi 21

22 Logistiikkakeskusten sijainti Punainen kolmio: alueet, joissa mallitarkasteluissa oletettiin olevan toimiva logistiikkakeskus. Keltainen ympyrä: näiden 8:n lisäksi seuraavat n. 10 aluetta, joihin kuljetuskustannusten minimoinnin näkökulmasta olisi edullista sijoittaa logistiikkakeskukset. Vasemmalla muut kuin paperi ja paperituotteet, oikealla kaikki tuotteet 22

23 Viennin suuryksikkökuljetukset; lähtöpaikat Kaikki tuotteet (0,71 milj. yksikköä, n. 10 milj.t) Muut kuin paperituotteet (0,17 milj. yksikköä, n. 2,5 milj.t) 23

24 SECA alueen rikkipitoisuusrajoitusten vaikutukset 16,0 12,0 10,7 11,4 12,1 12,8 8,0 4,0 0,0 nykytilanne SECA alueella merirahti + 20% SECA alueella merirahti + 40% SECA alueella merirahti + 60% Oletus: Suomen vienti- ja tuontikuljetukset jatkuvat muuttumattomina, ei reittimuutoksia! SECA= Sulphur Emission Control Area 24

25 Potentiaaliset uudet tiekuljetusreitit SECA 25

26 Mahdolliset uudet rt-kuljetusvirrat nykyisillä kuljetuskustannuksilla Kuljetuskustannusten noustessa rahtia siirtyy kiskoille HUOM! Kotimaan kuormaautokuljetuksissa (tässä n. 90 milj. tonnia) olisi 4 6 milj. tonnia sellaisia potentiaalisia kuljetuksia, jotka olisi kuljetuskustannusten perusteella edullisempaa kuljettaa junilla. 26

27 Kuljetusten siirtyminen rautateiltä tieverkolle Junavirrat, 1000 t Tieosat, joilla kuljetusmäärät lisääntyisivät 27

28 Jos tieliikenteen TP-kuljetukset muutetaan PP-kuljetuksiksi (mitat ja massat) Kuljetussuorite +70% Ajoneuvojen käyttökustannukset +40% Ajoneuvojen pääomakustannukset +40% Kuljettajien määrä CO 2 päästöt lisääntyisivät n. 0.5 milj. tonnia /a (kertoimet; LIPASTO VTT) (Kuorma-autoliikenteen CO 2 päästöt n. 3 milj. tonnia vuodessa, lähde: Tilastokeskus) 28

29 Kiitos mielenkiinnosta! 29

Mikä merkitys yhdistetyillä kuljetuksilla on Suomen kuljetusjärjestelmässä 5 10 vuoden kuluttua?

Mikä merkitys yhdistetyillä kuljetuksilla on Suomen kuljetusjärjestelmässä 5 10 vuoden kuluttua? Mikä merkitys yhdistetyillä kuljetuksilla on Suomen kuljetusjärjestelmässä 5 10 vuoden kuluttua? Saatesanat Seuraava teksti on kirjoitettu Väylät ja Liikenne 2008 -tapahtumassa Tamperetalossa 9.10.2008

Lisätiedot

Katsaus Intermodaalikuljetusten käsitteisiin

Katsaus Intermodaalikuljetusten käsitteisiin Katsaus Intermodaalikuljetusten käsitteisiin Jorma Rytkönen Tommy Ulmanen Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Merenkulku ja Logistiikka Kotka 2009 Tiivistelmä Tämä raportti on nk. Feasibility - Tyyppinen selvitys

Lisätiedot

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Logistiikkaselvitys Ilkka Salanne ja Sanni Rönkkö 16.9.2014 2 (30) 16.9.2014 SISÄLTÖ 1 TOTEUTTAMINEN... 3 2 LOGISTIIKAN TAUSTA JA NYKYTILA... 4 2.1 Elinkeinoelämä... 4 2.2 Liikenneyhteydet... 9 2.3 Logistiikka-alueet

Lisätiedot

Yhdistetyt kuljetukset. Julkisten organisaatioiden rooli ja vaikutusmahdollisuudet

Yhdistetyt kuljetukset. Julkisten organisaatioiden rooli ja vaikutusmahdollisuudet Yhdistetyt kuljetukset Julkisten organisaatioiden rooli ja vaikutusmahdollisuudet Julkaisuja 32/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus

Lisätiedot

RAIDELIIKENTEEN MAHDOL- LISUUDET TAVARAKULJETUK- SISSA JÄMSÄN SEUDULLA ESISELVITYS

RAIDELIIKENTEEN MAHDOL- LISUUDET TAVARAKULJETUK- SISSA JÄMSÄN SEUDULLA ESISELVITYS RAIDELIIKENTEEN MAHDOL- LISUUDET TAVARAKULJETUK- SISSA JÄMSÄN SEUDULLA ESISELVITYS Päivämäärä 28/05/2013 Laatijat Tuomo Pöyskö & Antti Heikkinen Ramboll Kiviharjuntie 11 90220 OULU P +358 20 755 7070 F

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN LOGISTIIKAN NYKYTILAN ANALYYSI JA TOIMENPIDEOHJELMA

POHJOIS-SUOMEN LOGISTIIKAN NYKYTILAN ANALYYSI JA TOIMENPIDEOHJELMA POHJOIS-SUOMEN LOGISTIIKAN NYKYTILAN ANALYYSI JA TOIMENPIDEOHJELMA Pohjois-Pohjanmaan liiton julkaisusarja: B:69 ISBN 978-952-5731-28-6 ISSN 1236-8393 Kannen kuvat: Oulun satama (Suomen Ilmakuva Oy) Oulun

Lisätiedot

Vuosaaren sataman vaikutukset Etelä-Suomen logistiikkaan

Vuosaaren sataman vaikutukset Etelä-Suomen logistiikkaan LOLLI - Log istiikan osaamisen laaj entaminen liittouman alueella RAPORTTEJA 3:2:7 2004 Vuosaaren sataman vaikutukset Etelä-Suomen logistiikkaan Tarveselvitys vaikutuksista yrityksiin ja alueisiin Antti

Lisätiedot

Pori Parkano Haapamäki radan uudelleenavaamisen arviointi

Pori Parkano Haapamäki radan uudelleenavaamisen arviointi Pori Parkano Haapamäki radan uudelleenavaamisen arviointi PORI PARKANO HAAPAMÄKI-RADAN UUDELLEENAVAAMISEN ARVIOINTI TIIVISTELMÄ Pori Parkano Haapamäki radan uudelleenavaamisen arviointi on osa laajempaa

Lisätiedot

Kilpailukykyiseen liikennepolitiikkaan. raportti logistiikan toimialavuoropuhelusta

Kilpailukykyiseen liikennepolitiikkaan. raportti logistiikan toimialavuoropuhelusta Kilpailukykyiseen liikennepolitiikkaan raportti logistiikan toimialavuoropuhelusta Logistiikan toimialavuoropuhelu 31.10.2006 Kilpailukykyiseen liikennepolitiikkaan raportti logistiikan toimialavuoropuhelusta

Lisätiedot

Suuryksikkökuljetusten toimintaedellytykset rautatieliikenteen liikennepaikoilla

Suuryksikkökuljetusten toimintaedellytykset rautatieliikenteen liikennepaikoilla Suuryksikkökuljetusten toimintaedellytykset rautatieliikenteen liikennepaikoilla Timo Välke, Liikennevirasto 11.02.2015 Esityksen sisältö 1. Selvityksen tavoitteet ja sisältö 2. Suuryksiköihin perustuva

Lisätiedot

NECL-II, Loppuraportti, Activity 3.7 IP: SEEK, PP: Kaskinen. NLC SEINÄJOKI - Intermodaali logistiikkakeskus 2013, Elokuu

NECL-II, Loppuraportti, Activity 3.7 IP: SEEK, PP: Kaskinen. NLC SEINÄJOKI - Intermodaali logistiikkakeskus 2013, Elokuu NECL-II, Loppuraportti, Activity 3.7 IP: SEEK, PP: Kaskinen NLC SEINÄJOKI - Intermodaali logistiikkakeskus 2013, Elokuu NORTH EAST CARGO LINK II INTERREG NLC SEINÄJOKI - HANKEYHTEENVETO 2 3 ESIPUHE Nordic

Lisätiedot

Logistiikan kehityskuva 13.10.2014. Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava

Logistiikan kehityskuva 13.10.2014. Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava Logistiikan kehityskuva 13.10.2014 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava 1 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ JOHDANTO A. Lähtökohdat... 7 1. Nykytila ja kehitys... 7 1.1 Uudenmaan kansainvälinen asema... 7 1.2 Satamat ja

Lisätiedot

Seinäjoen seudun yhdistetyt kuljetukset. Tarveselvitys

Seinäjoen seudun yhdistetyt kuljetukset. Tarveselvitys Seinäjoen seudun yhdistetyt kuljetukset Tarveselvitys Raporttiluonnos 15.11.2010 Kannen kuvat: Liidea Oy (Oulun Oritkarin yhdistettyjen kuljetusten terminaali) SISÄLTÖ 1 Alkusanat... 5 2 Työn tavoitteet

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET

ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET RAPORTTI Itä-Suomi ohjelman makrohanke M7 valmistelutyöryhmä 2006 LUONNOS 23.8.2006 1. JOHDANTO... 3 2. ITÄ-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ... 4 2.1. LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAT...

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖLLE...3 OSA I: LOGISTIIKKASTRATEGIA...4 1 LOGISTIIKAN VISIO...5

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖLLE...3 OSA I: LOGISTIIKKASTRATEGIA...4 1 LOGISTIIKAN VISIO...5 Logistiikkastrategialuonnos v. 4.4 1.6.2010 SISÄLLYSLUETTELO LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖLLE...3 OSA I: LOGISTIIKKASTRATEGIA...4 1 LOGISTIIKAN VISIO...5 2 JULKISEN VALLAN PÄÄTÖKSENTEKO JA PÄÄMÄÄRÄT

Lisätiedot

Liikenneviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 2014

Liikenneviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 2014 Liikenneviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 2014 Liikennevirasto Liikenneviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 2014 ISBN: 978-952-255-002-6 (painettu) ISBN: 978-952-255-003-3 (pdf) Ulkoasu

Lisätiedot

Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma. Tavaraliikenne ja logistiikka

Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma. Tavaraliikenne ja logistiikka Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma Tavaraliikenne ja logistiikka 1.11.2005 ESIPUHE Päijät-Hämeen maakunnassa käynnistettiin liikennejärjestelmäsuunnitelman laatiminen vuoden 2004 lopulla. Suunnittelu

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET

ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET RAPORTTI Itä-Suomi ohjelman makrohanke M7 valmistelutyöryhmä 23.03.2007 1. JOHDANTO... 3 2. ITÄ-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ... 4 2.1. LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAT...

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 44/2005 Liikenne. Rautatiekuljetusten kilpailukyky Suomessa

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 44/2005 Liikenne. Rautatiekuljetusten kilpailukyky Suomessa LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 44/2005 Liikenne Rautatiekuljetusten kilpailukyky Suomessa Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2005 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 10.5.2005 Tekijät

Lisätiedot

A 7/2006. Rautatieliikenne 2030 -suunnitelman lähtökohdat ja vaikutustarkastelut

A 7/2006. Rautatieliikenne 2030 -suunnitelman lähtökohdat ja vaikutustarkastelut A 7/2006 Rautatieliikenne 2030 -suunnitelman lähtökohdat ja vaikutustarkastelut Ratahallintokeskuksen julkaisuja A 7/2006 Rautatieliikenne 2030 -suunnitelman lähtökohdat ja vaikutustarkastelut Helsinki

Lisätiedot

VÄYLÄT 2030. Väestön ja elinkeinoelämän haasteet liikenneväylien pidolle

VÄYLÄT 2030. Väestön ja elinkeinoelämän haasteet liikenneväylien pidolle 1 VÄYLÄT 2030 Väestön ja elinkeinoelämän haasteet liikenneväylien pidolle 2 Liikenne- ja viestintäministeriö Ohjelmia ja strategioita 1/2002 VÄYLÄT 2030 Väestön ja elinkeinoelämän haasteet liikenneväylien

Lisätiedot

OULUN SEUDUN LOGISTIIKKA- STRATEGIA

OULUN SEUDUN LOGISTIIKKA- STRATEGIA OULUN SEUDUN LOGISTIIKKA- STRATEGIA TOIMENPIDEOHJELMA 2012-2016 OULUN SEUDUN LOGISTIIKKASTRATEGIA Tarkastus Antti Meriläinen Päivämäärä 23/04/2012 Laatija Tuomo Pöyskö Ramboll Kirkkokatu 2 90100 Oulu

Lisätiedot

Ari Arposalo, Matti Liedes TRAKET II - TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET TRANSITOLIIKENTEESSÄ

Ari Arposalo, Matti Liedes TRAKET II - TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET TRANSITOLIIKENTEESSÄ LAPPEENRANTA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Northern Dimension Research Centre Publication 43 Ari Arposalo, Matti Liedes TRAKET II - TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET TRANSITOLIIKENTEESSÄ Lappeenranta University

Lisätiedot

Etelä-Suomen lääninhallitus Kouvolan alueellinen palveluyksikkö

Etelä-Suomen lääninhallitus Kouvolan alueellinen palveluyksikkö Etelä-Suomen lääninhallitus Kouvolan alueellinen palveluyksikkö Logistiset toiminnot, työllisyyden pullonkaulat ja koulutustarpeiden ennakointi -projektin loppuraportti Euroopan sosiaalirahasto Tavoite

Lisätiedot

HLJ 2015 - Tavaraliikenne ja elinkeinoelämän tarpeet

HLJ 2015 - Tavaraliikenne ja elinkeinoelämän tarpeet HLJ 2015 - Tavaraliikenne ja elinkeinoelämän tarpeet Luonnos 15.10.2014 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 Helsinki puhelin (09) 4766 4444 www.hsl.fi

Lisätiedot

Vuosaari - Uudenmaan logistinen mahdollisuus (Vuolog)

Vuosaari - Uudenmaan logistinen mahdollisuus (Vuolog) Uudenmaan liiton julkaisuja C 52-2005 Uudenmaan liitto Vuosaari - Uudenmaan logistinen mahdollisuus (Vuolog) Uudenmaan liiton julkaisuja C 52-2005 Vuosaari - Uudenmaan logistinen mahdollisuus (Vuolog)

Lisätiedot

SELVITYS VT 12 YHTEYSVÄLIN LAHTI KOUVOLA MERKITYKSESTÄ ELINKEINOELÄMÄLLE

SELVITYS VT 12 YHTEYSVÄLIN LAHTI KOUVOLA MERKITYKSESTÄ ELINKEINOELÄMÄLLE SELVITYS VT 12 YHTEYSVÄLIN LAHTI KOUVOLA MERKITYKSESTÄ ELINKEINOELÄMÄLLE Päijät-Hämeen liitto Kymenlaakson liitto Hollola Lahti Nastola Iitti Kouvola ESIPUHE Valtatien 12 kehittäminen Lahden ja Kouvolan

Lisätiedot

Helsinki Forssa Pori -radan esiselvitys

Helsinki Forssa Pori -radan esiselvitys Helsinki Forssa Pori -radan esiselvitys 12.2.2010 Kohateam Oy, Reijo Lehtinen Työraportti Työryhmän kokouksen 13.1.2010 tarkistusten ja lisätäsmennysten mukaisena 1 Sisältö Esipuhe... 3 1. Tausta... 4

Lisätiedot

SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLINEN KULJETUSLOGISTIIKKA Yrityshaastattelut

SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLINEN KULJETUSLOGISTIIKKA Yrityshaastattelut TURUN YLIOPISTON MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUKSEN JULKAISUJA PUBLICATIONS FROM THE CENTRE FOR MARITIME STUDIES UNIVERSITY OF TURKU B 135 2006 SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLINEN KULJETUSLOGISTIIKKA

Lisätiedot

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Lausuntopyyntöluonnos 17.11.2014 Hailuoto Kempele Liminka Lumijoki Muhos Oulu Tyrnävä Pohjois-Pohjanmaan liitto Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Liikennevirasto

Lisätiedot