Liikenteen päästöarviot ja päästökertoimet LIPASTO-uudistus. Ilmanlaadun tutkimusseminaari HSY Kari Mäkelä, VTT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liikenteen päästöarviot ja päästökertoimet LIPASTO-uudistus. Ilmanlaadun tutkimusseminaari HSY 15.12.2014 Kari Mäkelä, VTT"

Transkriptio

1 Liikenteen päästöarviot ja päästökertoimet LIPASTO-uudistus Ilmanlaadun tutkimusseminaari HSY

2 2 Päästö pitoisuus vaikutus arvo ARVO [ /t] VAIKUTUS Terveyshaitta, happamoituminen VAIKUTUS Ilmastonmuutos CO, HC, NOx, hiukkaset Paikallinen ilmanlaatu PITOISUUS [µg/m 3 ] CO 2, CH 4, N 2 O Globaali PÄÄSTÖ [t/a]

3 3 Suomen kasvihuonekaasupäästöt Päästöt vaihtelevat melkoisesti vuosittain mm. vesivarantojen (sähköntuotanto) vaihtelujen vuoksi. Tieliikenteen päästömäärä, joka sisältyy energian päästöihin, on 11,5 milj. t. Vuotuinen kokonaispäästöjen vaihtelu voi olla suurempi kuin koko tieliikenteen päästö. n. -5 %

4 4 Päästökauppasektori ja ei-päästökauppasektori Päästökauppaan kuuluvien sektoreiden päästöt hoituvat päästökaupan mekanismin kautta. Muut, esim. liikenteen päästöjen (ei päästökauppa) alentamistoimet ovat yhteiskunnan vastuulla. Yhteiskunnan keinot vaikuttaa liikenteen päästöihin ovat rajalliset.

5 5 Liikenteen päästölaskentajärjestelmän kotisivut

6 6 LIPASTO-uudistus LIPASTO kokonaisuuteen kuuluu yhdeksän päämallia, jotka kaikki on uudistettu: ALIISA autokantamalli (täysin uusi), LIISA autoliikenne, MP-LIISA moottoripyörä ja mopomalli, RAILI rautatieliikenne, MEERI laivaliikenne, Huvi- ja työvenemalli, TYKO työkoneet (3 kpl). LIPASTO kokonaisuuteen luetaan vielä yksikköpäästöosio, joka ei ollut nyt uudistettavana. Uudistuksessa kaikki mallit on toteutettu Excel-ohjelmistolla Kaikki päästökertoimet tarkistettu vastaamaan uusinta tietämystä Uudistuksessa on noudatettu 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories ja EMEP/EEA emission inventory guidebook ohjekirjoja. Paikoitellen suuriakin muutoksia tuloksissa erilaisten päästökertoimien vuoksi. Muutokset ovat suuria lähinnä muissa kuin kasvihuonekaasupäästöissä (CO, HC ja PM) Muutokset edellyttävät menneiden vuosien uudelleenlaskentaa Vuosi 2012 on vertailuvuosi, joka on laskettu sekä vanhoilla että uusilla malleilla. Vuosi 2013 raportoidaan uudella mallilla laskettuna. Tieliikenteessä myös valtakunnallista kokonaissuoritetta on muutettu muutoksia kunnittaiseen laskentaan Standardi EN 16258, COFRET EU-hanke

7 7 Päästölaskenta Päästöinventaarioiden päästömäärät ovat aina laskennallisia ja ne tehdään päästömalleilla. Todellisia päästömääriä ei voida tietää Yksinkertaisimmillaan päästöt määritetään esim. tieliikenteessä kertomalla ajetut kilometrit (suorite, km/a) kilometriä kohden määritetyillä päästökertoimilla (ominaispäästö g/km) Suorite saadaan liikennelaskennoista (Liikenneviraston laskelmat, kuntien laskelmat). Päästökertoimet määritetään mittaamalla laboratorio-olosuhteissa todellista ajoa simuloiden CO 2 ja SO 2 voidaan laskea suoraan kulutetusta polttonestemäärästä [g/kg polttoainetta] CO, HC, NOx, PM, CH 4, N 2 O jne. päästömäärä riippuu ajo-olosuhteista ja kertoimet määritetään yksikössä g/km Tavallisesti otetaan huomioon ajoneuvotyyppi, polttonestetyyppi, tietyyppi, ajonopeudet, päästövähennystekniikka jne. Laskennan ongelmat eivät ole matemaattisia, vaan lähtötiedon puutteita Kaksi eri mallia tuottaa aina eri tuloksen samastakin asiasta. Euroopan tasolla on useita tieliikenteen päästöjä laskevia malleja ja lisää tulee (Copert, Tremove, RAINS, Artemis, LIISA, ). Harmonisointia ei ole kyetty tekemään. Kullakin mallilla on erityispiirteensä, jotka on sovitettu siihen ympäristöön soveltuvaksi, jossa malli on tehty. Leviämismallit ovat vielä kompleksisempia. Niissä päästömäärät ovat lähtötietoa ja pitoisuuksiin vaikuttaa ilmakemia, virtaukset, rakennukset jne.

8 8 Mittausmenetelmät alustadynamometri

9 NOx (g/kwh), PM*10 (g/kwh) Päästökertoimien aleneminen RASKAAN KALUSTON NOx & PM R49.00 R arvio Euro 1 Euro 2 Euro 3 Euro 4 NOx PM 4 2 Euro

10 10 Autokantaennuste sähkö diesel bensiini

11 11 Päästöennusteet CO 2 = -22 %, pitäisi olla -30 % Katalysaattorit ei auta, pitää muuttaa ajotottumuksia, käyttää enemmän biopolttoaineita jne. Typpioksipäästöissä käytiin tonnissa päädytään tonniin = 4 % maksimista katalysaattoreiden ansiosta

12 12 Vesiliikenne Laivaliikenteen päästöennuste S = 0,1 % (tieliikenteessä 0,001 %)

13 13 VTT:n yksikköpäästösivuilla on runsaasti tietoa eri liikennevälineiden päästöistä kilometriä kohden ja kuljetettua tavara/henkilöyksikköä kohden (g/km, g/tkm, g/hkm) n lukua Yksikköpäästöt Yksikköpäästöjen määrittäminen on haasteellista; päästöt, kuormitusaste, ruuhka-aika, paluukuormat, Erityisen hankalaa on verrata eri liikennemuotoja toisiinsa

14 14 Yksikköpäästöt, työkoneet 50 erilaista työkone- ja maastoajoneuvoryhmää, päästöt kilowattituntia ja litraa kohden

15 15 Väitteitä Suora sähköveto (junat, metro, ratikka) on ympäristöystävällisin. Sähkö voidaan tuottaa melkein miten vain. Raideliikenne itsessään ei ole ympäristöystävällistä, riippuu käyttövoimasta (diesel). Vesiliikenne itsessään ei ole ympäristöystävällistä, vaan riippuu volyymista ja nopeudesta. Juna on tiukasti rajoittunut rataan linja-auton palvelukyky on huomattavasti suurempi. Päästön määrittäminen henkilökilometriä kohden on ongelmallista millä luvulla liikennevälineen kokonaispäästö pitäisi jakaa? Yksittäisen matkan matkustajamäärällä, vuoden keskiarvolla linjalla, kaikilla linjoilla yhteensä? Joukkoliikenne ei ole olemassa ympäristösyistä. Joukkoliikenne on mielekästä siellä missä on joukkoja. Miten verrata henkilöautoa ja joukkoliikennettä? Yksilön kannalta joukkoliikennettä tulisi aina käyttää, jos sellainen on käytettävissä. Päättäjän tulee tarkastella eri vaihtoehtojen kokonaispäästöjä (esim. LIPASTO:n yksikköpäästöistä). Yksittäisissä tapauksissa bussi voi saastuttaa huomattavasti enemmän kuin henkilöauto. Joukkoliikenteeseen verrattuna henkilöauto kuitenkin varmuudella aiheuttaa lisäpäästön. Kyse on liikennejärjestelmästä millaisen järjestelmän haluamme.

16 16 Väitteitä Ilmastonmuutos on siirtänyt taka-alalle kaikki muut päästöihin liittyvät (paikalliset) ympäristöongelmat ja luonut käsitteen hiilijalanjälki. Päästöjen tiukka sääntely on osaltaan pienentänyt ilmanlaatuongelmia, mutta ei poistanut niitä. Elinkaarianalyysi perusteellisesti tehtynä tuo huomattavasti paremmin esiin logististen toimintojen kokonaisvaikutukset kuin pelkkä käytönaikaisten päästöjen tarkastelu, mutta elinkaarianalyysi on huomattavasti raskaampi toimenpide kuin käytönaikaisten päästöjen tarkastelu. Päästölaskentoihin ja laskureihin kohdistuu monenlaisia tarpeita niinpä myös menetelmien ja laskureiden kirjo on suuri. o Valtakunnan tason päästöinventaario o Yrityksen vuosittaisten logistiikkapäästöjen laskenta o Kuljetusketjujen päästölaskenta o Ympäristötoimien vaikutusten arviointi Yhdyskuntarakenteen vaikutus liikenteeseen on hankalasti määriteltävä asia. Jukka Heinosen väitöskirjan mukaan polttoaineen osuus kokonaispäästömäärästä jää hieman yli 10 prosenttiin. Tiivis yhdyskuntarakenne ei ratkaise hiilijalanjälkeä kulutus ratkaisee

17 17 VTT luo teknologiasta liiketoimintaa

Suomen tieliikenteen pakokaasupäästöt

Suomen tieliikenteen pakokaasupäästöt VTT TIEDOTTEITA MEDDELANDEN RESEARCH NOTES 1772 Suomen tieliikenteen pakokaasupäästöt Liisa 95 -laskentajärjestelmä Kari Mäkelä & Heikki Kanner VTT Yhdyskuntatekniikka Juhani Laurikko VTT Energia VALTION

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Ympäristöteknologian koulutusohjelma. Mikko Rantanen ILOSAARIROCK-FESTIVAALIN HIILIJALANJÄLKI

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Ympäristöteknologian koulutusohjelma. Mikko Rantanen ILOSAARIROCK-FESTIVAALIN HIILIJALANJÄLKI POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Ympäristöteknologian koulutusohjelma Mikko Rantanen ILOSAARIROCK-FESTIVAALIN HIILIJALANJÄLKI Opinnäytetyö Maaliskuu 2011 OPINNÄYTETYÖ Maaliskuu 2011 Ympäristöteknologian

Lisätiedot

Kasvihuonekaasupäästöt Länsi Uudellamaalla

Kasvihuonekaasupäästöt Länsi Uudellamaalla Kasvihuonekaasupäästöt Länsi Uudellamaalla Kartoitus vuodelle 2007 AKO Länsi Uusimaa 2009 Tiina Haaspuro ja Wilhelm Fortelius Tiivistelmä Kasvihuonekaasupäästöt Länsi uudellamaalla Länsi Uudellamaalla

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen hillintä ja liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma 12.3.

Ilmastonmuutoksen hillintä ja liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma 12.3. Ilmastonmuutoksen hillintä ja liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma 12.3.2008 ESIPUHE Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelman laatiminen käynnistettiin

Lisätiedot

Hyvä käytäntö kunnan ilmastopäästöjen. asettamiseen ja seurantaan

Hyvä käytäntö kunnan ilmastopäästöjen. asettamiseen ja seurantaan Hyvä käytäntö kunnan ilmastopäästöjen vähentämistavoitteen asettamiseen ja seurantaan TEKIJÄT Maija Hakanen Lotta Mattsson 1. painos ISBN 978-952-293-005-7 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013 Suomen

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun ilmastoindikaattorit 2012

Pääkaupunkiseudun ilmastoindikaattorit 2012 Pääkaupunkiseudun ilmastoindikaattorit 2012 Pääkaupunkiseudun ilmastoindikaattorit 2012 TOIMINTAYMPÄRISTÖ KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ERI ALUETASOILLA LIIKENNE MAANKÄYTTÖ SÄHKÖNKULUTUS RAKENNUKSET: LÄMMITYS,

Lisätiedot

17.12.2007. INTERACTION-toimenpideselvitys Kuorma-autokuljetusten energia-, ympäristöja kustannustehokkuuden parantaminen

17.12.2007. INTERACTION-toimenpideselvitys Kuorma-autokuljetusten energia-, ympäristöja kustannustehokkuuden parantaminen 17.12.2007 INTERACTION-toimenpideselvitys Kuorma-autokuljetusten energia-, ympäristöja kustannustehokkuuden parantaminen Johdanto Vuonna 2005 Alankomaissa toteutettiin projekti, jonka tarkoituksena oli

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNGIN SÄHKÖISEN LIIKENTEEN STRATEGIA KÄYTTÖÖNOTTOSELVITYS

TAMPEREEN KAUPUNGIN SÄHKÖISEN LIIKENTEEN STRATEGIA KÄYTTÖÖNOTTOSELVITYS TAMPEREEN KAUPUNGIN SÄHKÖISEN LIIKENTEEN STRATEGIA KÄYTTÖÖNOTTOSELVITYS KÄYTTÖÖNOTTOSELVITYS Vastaanottaja Tampereen kaupunki Päivämäärä 07/04/2014 Laatija Tarkastaja Pekka Stenman, Timo Hänninen, Sini

Lisätiedot

Ekologinen Jalanjälki

Ekologinen Jalanjälki Hämeenlinnan kaupungin Ekologinen Jalanjälki vuonna 2005 Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 2 Viite Natural Interest 2009: Hämeenlinnan kaupungin ekologinen jalanjälki 2005. Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja

Lisätiedot

Sähköisen liikenteen dynaamiset vaikutukset

Sähköisen liikenteen dynaamiset vaikutukset Loppuraportti Sähköisen liikenteen dynaamiset vaikutukset Ville Karttunen, Anna Kumpulainen, Aki Pesola, Juha Vanhanen 3.3.2015 Sisältö Selvityksen tausta, rajaukset ja toteutus Skenaarioiden esittely

Lisätiedot

Riihimäen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2005 ja 2009 sekä kehitysennuste vuodelle 2020

Riihimäen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2005 ja 2009 sekä kehitysennuste vuodelle 2020 Riihimäen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2005 ja 2009 sekä kehitysennuste vuodelle 2020 Markku Kyöstilä Kestävän kehityksen toimikunta 9.9.2010 Riihimäen kaupunki Ympäristölautakunta 2010 Markku Kyöstilä

Lisätiedot

Ilmastodieetti mihin sen antamat ilmastopainot perustuvat?

Ilmastodieetti mihin sen antamat ilmastopainot perustuvat? 1 Ilmastodieetti mihin sen antamat ilmastopainot perustuvat? Tekijät: Ari Nissinen, Marja Salo, Maija Mattinen, Kaisa Manninen ja Juha Grönroos Päivitetty versio 20.12.2013 (edellinen versio 23.4.2010)

Lisätiedot

Kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenne ja kasvihuonekaasupäästöt

Kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenne ja kasvihuonekaasupäästöt SUOMEN YMPÄRISTÖ 12 2010 Kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenne ja kasvihuonekaasupäästöt RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Kehitysvertailuja 2005 2050 Pekka Lahti Paavo Moilanen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN YMPÄRISTÖ 12

Lisätiedot

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma HELSINGIN KAUPUNKI Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma Kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimus Energiansäästöneuvottelukunta 1.12.2010 Tiivistelmä Helsingin kaupunki on sitoutunut vähentämään

Lisätiedot

IVAR-ohjelmiston käyttöopas. Suunnitteluvaiheen ohjaus

IVAR-ohjelmiston käyttöopas. Suunnitteluvaiheen ohjaus IVAR-ohjelmiston käyttöopas Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2003 Kansi: Tiehallinto ISBN 951-803-066-9 TIEH 2100020-03 ISBN 951-803-067-7 TIEH 2100020-v-03 Multiprint Oy Vaasa 2003 Julkaisua

Lisätiedot

Tutkimusalueiden ekologiset mittarit

Tutkimusalueiden ekologiset mittarit HOTR Attractive and Programmatic Infill Building Expertise in the Systems of Urban Production 2012 Tutkimusalueiden ekologiset mittarit Seppälä Tiina Aalto yliopisto 19.9.2012 Seppälä Tiina Aalto yliopisto

Lisätiedot

HSL Helsingin seudun liikenne Ympäristöraportti

HSL Helsingin seudun liikenne Ympäristöraportti HSL Helsingin seudun liikenne Ympäristöraportti 2014 HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A, Helsinki PL 100, 00077 HSL puh. (09) 4766 4444 www.hsl.fi HSL Helsingin seudun liikenne Ympäristöraportti

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS PRO3/P3018/05 25.4.2005 BUSSIKALUSTON PAKOKAASUPÄÄSTÖJEN EVALUOINTI: YHTEENVETORAPORTTI 2002-2004. Nils-Olof Nylund & Kimmo Erkkilä

TUTKIMUSSELOSTUS PRO3/P3018/05 25.4.2005 BUSSIKALUSTON PAKOKAASUPÄÄSTÖJEN EVALUOINTI: YHTEENVETORAPORTTI 2002-2004. Nils-Olof Nylund & Kimmo Erkkilä TUTKIMUSSELOSTUS PRO3/P3018/05 25.4.2005 BUSSIKALUSTON PAKOKAASUPÄÄSTÖJEN EVALUOINTI: YHTEENVETORAPORTTI 2002-2004 Kirjoittajat: Nils-Olof Nylund & Kimmo Erkkilä Suorittajaorganisaatio ja osoite VTT Prosessit,

Lisätiedot

Tieliikenteen verotus Suomessa ja EU:ssa - Haasteet ja ongelmat

Tieliikenteen verotus Suomessa ja EU:ssa - Haasteet ja ongelmat Tieliikenteen verotus Suomessa ja EU:ssa - Haasteet ja ongelmat Yritysjuridiikka Maisterin tutkinnon tutkielma Lauri Pajunen 2010 Laskentatoimen ja rahoituksen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

Kunnallisten rakennushankkeiden kestävät energiaratkaisut aluenäkökulmasta

Kunnallisten rakennushankkeiden kestävät energiaratkaisut aluenäkökulmasta 30.11.2012 1 / 59 Kunnallisten rakennushankkeiden kestävät energiaratkaisut aluenäkökulmasta Pekka Lahti, Mari Sepponen & Mikko Virtanen VTT Tutkimusraportti VTT-R-07915-12 Espoo 30.11.2012 30.11.2012

Lisätiedot

Porin, Ulvilan ja Nakkilan alueiden sekä kuntaorganisaatioiden kasvihuonekaasujen päästöt ja nielut vuonna 2009. Päivitetty 17.11.

Porin, Ulvilan ja Nakkilan alueiden sekä kuntaorganisaatioiden kasvihuonekaasujen päästöt ja nielut vuonna 2009. Päivitetty 17.11. Porin, Ulvilan ja Nakkilan alueiden sekä kuntaorganisaatioiden kasvihuonekaasujen päästöt ja nielut vuonna 2009 Päivitetty 17.11.2011 RAPORTTI Porin kaupunki ympäristövirasto 2/2011 PORIN KAUPUNKI Ympäristövirasto

Lisätiedot

Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina. Kuva: Helsingin Energia

Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina. Kuva: Helsingin Energia Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina Kuva: Helsingin Energia Toimeksiantaja: Energiateollisuus ry 29. elokuuta 2013 Laatinut: Bionova Consulting Panu Pasanen, Tytti Bruce,

Lisätiedot

Toimenpiteet. Energiatehokkuus. Seuranta. Vaikuttavuus. Energiatehokkuustoimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi - VNp 4.2.2010

Toimenpiteet. Energiatehokkuus. Seuranta. Vaikuttavuus. Energiatehokkuustoimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi - VNp 4.2.2010 Toimenpiteet Energiatehokkuus Seuranta Vaikuttavuus Energiatehokkuustoimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi - VNp 4.2.2010 12/2012 Esipuhe Työn tavoitteena on ollut kehittää arviointikehikko valtioneuvoston

Lisätiedot

lohjan kaupungin Kaupunginvaltuusto 9.12.2009

lohjan kaupungin Kaupunginvaltuusto 9.12.2009 lohjan kaupungin ILMASTO-OHJELMA 2009 2012 Kaupunginvaltuusto 9.12.2009 LOHJAN KAUPUNGIN ILMASTO-OHJELMA 2009 2012 Toimittaja: Eerika Niemelä 2009 Painopaikka: Karprint Oy TIIVISTELMÄ Lohjan kaupungin

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNKI TAAJAMAOSAYLEISKAAVALUONNOKSEN ILMASTOVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

LOHJAN KAUPUNKI TAAJAMAOSAYLEISKAAVALUONNOKSEN ILMASTOVAIKUTUSTEN ARVIOINTI RAPORTTI 16USP0011 25.5.2011 LOHJAN KAUPUNKI TAAJAMAOSAYLEISKAAVALUONNOKSEN ILMASTOVAIKUTUSTEN ARVIOINTI 1 Esipuhe Lohjan kaupungin toimeksiannosta Pöyry Finland Oy on laatinut selvityksen Lohjan taajamaosayleiskaavaluonnoksen

Lisätiedot

Kuva: 194 x 194 mm. Liikenteen ei-pakokaasuperäisten hiukkasten päästöinventaario pääkaupunkiseudulle

Kuva: 194 x 194 mm. Liikenteen ei-pakokaasuperäisten hiukkasten päästöinventaario pääkaupunkiseudulle Kuva: 194 x 194 mm Liikenteen ei-pakokaasuperäisten hiukkasten päästöinventaario pääkaupunkiseudulle Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki

Lisätiedot

TransEco strategiahanke Suomi 2020

TransEco strategiahanke Suomi 2020 TUTKMUSRAPORTTI VTT-R-04433-12 Kuva: Renault TransEco strategiahanke Suomi 2020 Tieliikenteen uusiutuva energia ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen vuoteen 2020 mentäessä Toimittanut: Nils-Olof Nylund

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN ENERGIA- JA KASVIHUONEKAASUTASE 2010

VARSINAIS-SUOMEN ENERGIA- JA KASVIHUONEKAASUTASE 2010 VARSINAIS-SUOMEN ENERGIA- JA KASVIHUONEKAASUTASE 2010 BENVIROC OY VARSINAIS-SUOMEN ENERGIA- JA KASVIHUONEKAASUTASE 2010 Timo Kuusiola Suvi Monni Kannen kuvassa Tuorlan biokaasulaitos. Kuva: Valonia Benviroc

Lisätiedot

ROSK N ROLL OY AB BIOJÄTTEEN ERILLISKERÄYKSEN ELINKAARIARVIO

ROSK N ROLL OY AB BIOJÄTTEEN ERILLISKERÄYKSEN ELINKAARIARVIO ROSK N ROLL OY AB BIOJÄTTEEN ERILLISKERÄYKSEN ELINKAARIARVIO LOPPURAPORTTI 15.6.2010 P11303 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ 2 1 JOHDANTO 3 1.1 Rosk n Roll Oy Ab 3 1.2 Tausta 3 1.3 Lähtötiedot 4 1.4 Päästölaskennasta

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030. Tiivistelmä

Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030. Tiivistelmä Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 Tiivistelmä Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 Ilmastonmuutoksen hillintä keskeiseksi osaksi kaupunkien suunnittelua ja päätöksentekoa Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia

Lisätiedot