Venäjän ja Suomen välinen liikenne 2020 ja Tapani Särkkä, SITO Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Venäjän ja Suomen välinen liikenne 2020 ja 2030. Tapani Särkkä, SITO Oy"

Transkriptio

1 Venäjän ja Suomen välinen liikenne 2020 ja 2030 Tapani Särkkä, SITO Oy KOUVOLA

2 2 Tekijät Tilaaja Suomen liikenne- ja viestintäministeriö Rahoitus Suomen ulkoministeriö Tekijäkonsortio: - VTT (pääkonsultti) - ETLA (taloudellinen kehitys) - SITO Oy (tavaraliikenteen ja logistisen järjestelmän mallintaminen ja ennusteet) - WSP Finland Oy (henkilöliikenteen ennuste)

3 3 Tavoitteet ja rajaus Suomen ja Venäjän välisen liikenteen ennustaminen ja arviointi toteutuneen kehityksen ja mallien pohjalta - Tavaraliikenne - Henkilöliikenne - Transito - Vv ja Osana FITSRUS-hanketta

4 4 Ennusteprosessi Tavoitteet ja lähtöoletukset Kokemukset muista maista Venäjän vienti ja tuonti Arvo (eur/a) Määrä (Ton/a) Tavaravirtaennusteet, 13 luokkaa FRISBEE-malli, kaikki kuljetusmuodot Sijoittelut ja analyysit Tilastot (Eurostat, Comtrade ) Taloudellinen kehitys Panostuotosmallit Henkilöliikenneennuste

5 5 Makrotalouden kysyntä kansainvälisessä taloudessa

6 6 Eräiden tuotteiden tuontikysyntä kansainvälisessä taloudessa

7 Venäjän skenaariot Korkea öljyn ja raaka-aineiden hinta Suljettu nationalistinen kapitalismi Yksipuolinen raakaainetuottaja - Dutch disease - Oligarkkien ja valtion peli Kriisiytyvä talous - Yksipuolinen tuo- -tantorakenne - Protektionismi - Liiketoiminnan anarkia Alhainen öljyn ja raaka-aineiden hinta Modernisaatio - Norjan tie - Talouden rakennemuutos - Ulkomaiset investoinnit - Innovaatiot Avautuva markkinatalous Vauraus työllä ja hiellä - Eurooppalaistuva talous - Metropolit hyötyvät -Työ ja yrittäjyys kunniaan

8 8 Venäjän BKT Skenaarioissa

9 9 Kuljetusmääriä (2011/2020/2030) Suomen ja Venäjän välinen tavaraliikenne Suomi 24/29/39 3/4/6 Venäjä Venäjän transito Suomen satamissa, milj. t/v 7/9/12 Rautateiden tavaraliikenne raja-asemilla, milj. t/v 11/13/14 Kuorma-autokuljetukset raja-asemilla, kuormattu ka/vrk 1100/1400/1600 Venäjän kuljetukset Suomenlahdella, milj. t/v 170/210/300

10 10 Venäjän vienti ja tuonti vuonna 2011 ja ennusteet vuosille 2020 ja 2030, milj. tn/a (pl. kaasu ja sähkö) Venäjä Vienti yhteensä 573/772/1095 Tuonti yhteensä 66/99/150 Suomi 24/29/39 3/4/6 Suomi EU, pl. Suomi 293/360/455 25/38/58 EU, pl. Suomi Muu maailma 256/383/602 38/57/86 Muu maailma

11 11 Venäjän vientimäärät tavararyhmittäin 200 ja 2011 sekä ennuste vuosille 2020 ja 2030 (1000 tonnia/a, pl. kaasu, sähkö) Venäjän vienti,1000 tonnia/a Tavaralaji Vuosi kasvu% kasvu% Elintarvikkeet ja eläimet Juomat ja tupakka Raaka-aineet Kivihiili, koksi, briketti Eläin- ja kasvisöljyt Kemikaalit Paperi- ja paperituotteet Metallituotteet Valmistuotteet Koneet ja kuljetusvälineet Sekalaiset valmistuotteet Toimisto- yms. tuotteet Öljy, öljytuotteet Yhteensä

12 12 Venäjän tuonti tavararyhmittäin 200 ja 2011 sekä ennuste vuosille 2020 ja 2030, 1000 tonnia. (pl. kaasu, sähkö) Venäjän tuonti, 1000 tonnia/a Tavaralaji Vuosi kasvu% kasvu% Elintarvikkeet ja eläimet Juomat ja tupakka Raaka-aineet Kivihiili, koksi, briketti Eläin- ja kasvisöljyt Kemikaalit Paperi- ja paperituotteet Metallituotteet Valmistuotteet Koneet ja kuljetusvälineet Sekalaiset valmistuotteet Toimisto- yms. tuotteet Öljy, öljytuotteet Yhteensä

13 13 Venäjän tuonti- ja vientimäärät EU-27 maihin vuonna 2011, milj. tonnia Tuonti 2011, milj. tonnia Vienti 2011, milj. tonnia Saksa 6,34 51,24 Hollanti 1,91 40,77 Puola 2,59 33,52 Suomi 3,21 23,75 Ranska 1,15 23,1 Englanti 0,68 22,36 Italia 1,37 20,54 Espanja 1,16 16,73 Belgia 1,53 13,92 Ruotsi 0,87 12,98 Liettua 1,55 11,01 Slovakia 0,32 9,61 Unkari 0,37 8,06 Tsekki 0,64 6,18 Bulgaria 0,19 6,04 Kreikka 0,23 5,79 Tanska 0,61 4,02 Romania 0,32 2,51 Viro 1 1,61 Itävalta 0,55 1,44 Latvia 0,89 1 Portugali 0,05 0,9 Irlanti 0,52 0,32 Slovenia 0,13 0,21 Kypros 0,02 0,07 Luxemburg 0,04 0,01 Malta 0 0

14 14 Venäjän ulkomaankaupan rautatiekuljetukset rataverkolla vuonna 2011

15 15 Venäjän ulkomaankaupan maantiekuljetukset tieverkolla vuonna 2011

16 16 Kuormattuja kuorma-autoja raja-asemilla vuonna 2011 ja ennuste vuosille 2020 ja 2030, ka/vrk

17 17 Venäjän vienti- ja tuontikuljetusten lisäys E18 tiellä / /100 k.autoa/vrk 200/300 k.autoa/vrk 100/120 k.autoa/vrk

18 18 Rautateiden tavaraliikenne raja-asemilla vuonna 2011 ja ennuste vuosille 2020 ja 2030 (1000 tn/a)

19 19 Suomen ja Venäjän raja-asemien tie- ja rautatiekuljetusten kasvuindeksi

20 20 Venäjän kuljetukset Suomen satamissa 2011 (milj. tn/a) Hamina Kotka Helsinki Hanko Turku Kokkola Muut tuonti vienti yhteensä

21 21 Venäjän kuljetusten kasvuindeksi Suomen satamissa, 2011= 100

22 22 Venäjän ulkomaankaupan kuljetukset Suomenlahdella 2011 ja ennusteet 2020 ja 2030

23 23 Henkilöliikenteen kysyntäennuste suuruusluokan osoittava kysyntäarvio (henkilömatkoja/vuosi) käyttäen hyväksi esimerkkitapausten analysointiin perustuvaa ns. bench-mark tekniikkaa. Kuvaa liikennekysynnän kehitystä vapaan vuorovaikutuksen näkökulmasta, alueet: - Öresunds Regionen (Kööpenhaminan pääkaupunkiseutu Malmö ja muu Skåne), maksimivaikutus; lähivyöhyke - 10 matkaa/as/v - Helsinki Tallinna (Helsingin metropolialue Tallinnan Pääkaupunkiseutu); vuorovaikutusvyöhyke - 3,65 matkaa/as./v Tunnuslukuja sovelletaan Suomen ja Venäjän välisten matkojen arviointiin Lisäksi otettu huomioon viranomais-/asiantuntija-arviot henkilöliikenteen kehittymisestä, samoin kuin muut liikenteeseen vaikuttavat seikat, mm. viisumivapaus. Ei liikenteen sijoitteluja verkolle, pelkästään kysyntäennuste

24 24 Suomen ja Venäjän välinen henkilöliikenne vv. 2011, 2020 ja 2030 liikennemuodoittain Tieliikenne Rautatieliikenne Meriliikenne Lentoliikenne Henkilöliikenne yhteensä Ammattiliikenteen harjoittajat (la+ka) Rajanylitykset yhteensä Arvio v henkilöliikenteessä vaikutusalueittain: - lähialueen liikenne n. 1,35 1,8 milj. matkaa/v - Muu Suomi-Venäjä (PKS, Pietari, Leningradin alue) n. 22,5 27,0 milj.matkaa/v - ammattiliikenne (n. 5 %) n. 1,5 milj.matkaa/v

25 25 Suomen ja Venäjän välisen maahenkilöliikenteen kehitys Suomen ja Venäjän maahenkilöliikenne muut suomalaiset venäläiset -10 % +10 %

26 26 Johtopäätökset 1 Venäjän vienti kasvaa ennusteen mukaan perusvuodesta 2011 vuoteen % ja vuoteen %. - vientimäärät Euroopan Unionin ulkopuolelle kasvavat huomattavasti enemmän kuin EU:n alueelle Venäjän tuonti kasvaa 49% ja 126%, vastaavasti Vaalimaan ja Nuijamaan rajanylityspaikoilla on eniten kasvupaineita - Imatran raja-aseman kehittäminen helpottanee jatkossa näiden asemien mahdollista ruuhkautumista Tiekuljetukset raja-asemilla kasvavat vuoteen 2020 mennessä n. 30% ja vuoteen 2030 mennessä n. 50%. Venäjän kuljetukset lisääntyvät E18 tiellä, suurin lisäys Vaalimaan rajanylityspaikan tuntumassa; 200 kuormattua kuorma-autoa/vrk (v. 2020), 300 ka/vrk (v. 2030) - rekkaparkit Rautatiekuljetukset kasvavat tiekuljetuksia vähemmän. Eniten kasvua on HaminaKotkan satamassa, jossa kuljetuksille olisi potentiaalia kasvaa yli 2,5 kertaa nykyistä kuljetusmäärää suuremmaksi vuoteen 2030 (muualla kasvu 20-35%)

27 27 Johtopäätökset 2 Venäjän kuljetusten suorite Suomen tie- ja rataverkolla kasvaa vuoteen 2020 mennessä n. 20% ja vuoteen 2030 n. 70%. - Venäjän ulkomaankaupan kuljetussuorite Suomen tieverkolla on noin 5 8 % Suomen tieverkon tavaraliikenteen kokonaissuoritteesta - Suomen rataverkolla Venäjän kuljetukset muodostavat noin % rautateiden tavaraliikenteen kokonaissuoritteesta Venäjän Itämeren satamien kuljetusmäärä vuonna 2011 oli yhteensä noin 183 milj. tonnia (Kaliningrad noin 13 milj. tn). Suomenlahdella kuljetettiin yhteensä noin 170 milj. tonnia Venäjän ulkomaankaupan kuljetuksia. - Suurin osa tästä oli nestebulk -kuljetuksia, noin 100 milj. tonnia. Ennusteen mukaan vuonna 2020 Suomenlahdella kuljetetaan noin 210 milj. tonnia (+20% vuoteen 2011 nähden) ja vuonna 2030 noin 300 milj. tonnia (+70% vuoteen 2011 nähden) Venäjän kuljetuksia. - Venäjän meriliikenteen kuljetussuorite Itämerellä ja Pohjanmerellä kasvaa vuoteen 2020 mennessä n. 20% ja vuoteen 2030 mennessä n. 70%

28 28 Johtopäätökset 3 Transitoliikenne Suomen kautta kasvaa huolimatta Venäjän satamakapasiteetin suuresta kasvusta (esim. Ust-Lugassa ja Bronkassa) - Suurin kasvupotentiaali on KotkaHaminan (+150%) satamassa, muualla kasvu on pienempää (+20 35%). Henkilöliikenteen kasvu jatkuu voimakkaana, kasvu on nykytilanteeseen nähden yli kaksinkertainen (v milj rajanylitystä/a, v milj/a, v milj rajanylitystä/a) - kasvuun vaikuttaa erityisesti suurten kaupunkikeskusten välillä tapahtuvan liikkumisen volyymin kasvu - vuoden 2015 arvioitu rajatarkastusten kapasiteetti Kaakkois-Suomen rajaasemilla on noin 15 miljoonaa vuodessa, joka ylitetään lähivuosina junaliikenne kasvaa kaksinkertaiseksi vuoteen 2020 ja kolminkertaiseksi vuoteen 2030 mennessä nykytasosta. - Päivittäisten junavuorojen määrä, riittääkö? - Passintarkastukset ja rajamuodollisuudet Suurin liikenteellinen haaste on henkilöajoneuvojen määrän kasvu 2,5- kertaiseksi nykytasosta vuoteen 2030 mennessä

29 29 Johtopäätökset 4 Sekä venäläisellä että suomalaisella puolella on samanlainen käsitys liikenteen kehittymisestä Molemmin puolin rajaa on omat rajoitteensa jotka liittyvät sekä infrastruktuuriin että rajanylitysten hallintaan Parannukset tulisi toteuttaa koordinoidusti hallitsemattomien pullonkaulojen estämiseksi Liikkumisen sujuvuus pitää turvata ja sitä pitää edistää kasvavien liikennemäärien takia. Suomenlahden meriliikenteen turvallisuuteen pitää kiinnittää entistä enemmän huomiota liikenteen lisääntyessä

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2014. 27.2.2015 TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2014. 27.2.2015 TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 214 27.2.215 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-214 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Pori Parkano Haapamäki radan uudelleenavaamisen arviointi

Pori Parkano Haapamäki radan uudelleenavaamisen arviointi Pori Parkano Haapamäki radan uudelleenavaamisen arviointi PORI PARKANO HAAPAMÄKI-RADAN UUDELLEENAVAAMISEN ARVIOINTI TIIVISTELMÄ Pori Parkano Haapamäki radan uudelleenavaamisen arviointi on osa laajempaa

Lisätiedot

SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLINEN KULJETUSLOGISTIIKKA Yrityshaastattelut

SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLINEN KULJETUSLOGISTIIKKA Yrityshaastattelut TURUN YLIOPISTON MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUKSEN JULKAISUJA PUBLICATIONS FROM THE CENTRE FOR MARITIME STUDIES UNIVERSITY OF TURKU B 135 2006 SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLINEN KULJETUSLOGISTIIKKA

Lisätiedot

MARKKU KIVARI REIJO HELAAKOSKI

MARKKU KIVARI REIJO HELAAKOSKI Kaakkois-Suomen liikennestrategia MARKKU KIVARI REIJO HELAAKOSKI RAPORTTEJA 86 2014 KAAKKOIS-SUOMEN LIIKENNESTRATEGIA Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Taitto: Markku Kivari Kansikuva:

Lisätiedot

Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava Kaavaselostus. Kauppa, matkailu, elinkeinot ja liikenne

Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava Kaavaselostus. Kauppa, matkailu, elinkeinot ja liikenne Kaavaselostus Kauppa, matkailu, elinkeinot ja liikenne Etelä-Karjalan liiton maakuntavaltuuston hyväksymä 24.2.2014 Kaavaselostus Kauppa, matkailu, elinkeinot ja liikenne Etelä-Karjalan liiton maakuntahallitus

Lisätiedot

15.12.2011. Liikennejärjestelmän nykytilakatsaus liikennepoliittisen selonteon tausta-aineistoksi

15.12.2011. Liikennejärjestelmän nykytilakatsaus liikennepoliittisen selonteon tausta-aineistoksi 15.12.2011 Liikennejärjestelmän nykytilakatsaus liikennepoliittisen selonteon tausta-aineistoksi 3 Sisältö JOHTOPÄÄTÖKSET 5 1 LIIKENTEEN MERKITYS YHTEISKUNNASSA 6 1.1 Liikenteen kustannukset 6 1.2 Alue-

Lisätiedot

Kilpailukykyiseen liikennepolitiikkaan. raportti logistiikan toimialavuoropuhelusta

Kilpailukykyiseen liikennepolitiikkaan. raportti logistiikan toimialavuoropuhelusta Kilpailukykyiseen liikennepolitiikkaan raportti logistiikan toimialavuoropuhelusta Logistiikan toimialavuoropuhelu 31.10.2006 Kilpailukykyiseen liikennepolitiikkaan raportti logistiikan toimialavuoropuhelusta

Lisätiedot

1.9.2010. Tavaraliikenne Helsingin seudulla. Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

1.9.2010. Tavaraliikenne Helsingin seudulla. Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma 23 1.9.2010 Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2011) Tavaraliikenne Helsingin seudulla Katsaus Helsingin seudun ja Uudenmaan tavaraliikenteen nykytilaan, kehitysnäkymiin ja ongelmiin

Lisätiedot

Ari Arposalo, Matti Liedes TRAKET II - TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET TRANSITOLIIKENTEESSÄ

Ari Arposalo, Matti Liedes TRAKET II - TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET TRANSITOLIIKENTEESSÄ LAPPEENRANTA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Northern Dimension Research Centre Publication 43 Ari Arposalo, Matti Liedes TRAKET II - TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET TRANSITOLIIKENTEESSÄ Lappeenranta University

Lisätiedot

Liikenneyhteydet Taustatietoa Venäjän ja Suomen välisistä liikenneyhteyksistä ja arvioita liikenteen kehittymisestä viisumivapauden myötä

Liikenneyhteydet Taustatietoa Venäjän ja Suomen välisistä liikenneyhteyksistä ja arvioita liikenteen kehittymisestä viisumivapauden myötä Liikenneyhteydet Taustatietoa Venäjän ja Suomen välisistä liikenneyhteyksistä ja arvioita liikenteen kehittymisestä viisumivapauden myötä Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 5099 ::

Lisätiedot

Liikenneviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 2014

Liikenneviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 2014 Liikenneviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 2014 Liikennevirasto Liikenneviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 2014 ISBN: 978-952-255-002-6 (painettu) ISBN: 978-952-255-003-3 (pdf) Ulkoasu

Lisätiedot

VARTIUKSEN KANSAINVÄLISEN RAJA-ASEMAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2008

VARTIUKSEN KANSAINVÄLISEN RAJA-ASEMAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2008 Barents Link Forum VARTIUKSEN KANSAINVÄLISEN RAJA-ASEMAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2008 Kainuun maakunta -kuntayhtymä Kajaani, tammikuu 2008 SISÄLTÖ Alkusanat...4 1 Yleistä...5 2 Raja-aseman liikennejärjestelyt

Lisätiedot

Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava Kaavaselostus. Kauppa, matkailu, elinkeinot ja liikenne

Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava Kaavaselostus. Kauppa, matkailu, elinkeinot ja liikenne Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava Kaavaselostus Kauppa, matkailu, elinkeinot ja liikenne Ehdotus 30.9.2013 Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava Ehdotus Kauppa, matkailu, elinkeinot ja liikenne Kaavaselostus

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 26/2008. Kabotaasi Suomessa

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 26/2008. Kabotaasi Suomessa LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 26/2008 Kabotaasi Suomessa Helsinki, 2008 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 2.5.2008 Tekijät EP-Logistics Oy: Pirjo Venäläinen, Raimo Salmenkari, Riku Koskimaa,

Lisätiedot

VÄYLÄT 2030. Väestön ja elinkeinoelämän haasteet liikenneväylien pidolle

VÄYLÄT 2030. Väestön ja elinkeinoelämän haasteet liikenneväylien pidolle 1 VÄYLÄT 2030 Väestön ja elinkeinoelämän haasteet liikenneväylien pidolle 2 Liikenne- ja viestintäministeriö Ohjelmia ja strategioita 1/2002 VÄYLÄT 2030 Väestön ja elinkeinoelämän haasteet liikenneväylien

Lisätiedot

Barents Link Kansainvälisen raideliikenteen markkinointi- ja kehittämiskonsepti Vartius-Kotshkoma 2009

Barents Link Kansainvälisen raideliikenteen markkinointi- ja kehittämiskonsepti Vartius-Kotshkoma 2009 Barents Link Kansainvälisen raideliikenteen markkinointi- ja kehittämiskonsepti Vartius-Kotshkoma 2009 Barents Link Kansainvälisen raideliikenteen markkinointija kehittämiskonsepti Vartius-Kotshkoma 2009

Lisätiedot

Keskusteluaiheita Discussion papers. No. 1094. Olavi Rantala Paavo Suni

Keskusteluaiheita Discussion papers. No. 1094. Olavi Rantala Paavo Suni ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland Tel. 358-9-609 900 Telefax 358-9-601 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Keskusteluaiheita

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto

Etelä-Karjalan liitto Etelä-Karjalan liitto Valokuvat: Reijo Helaakoski Etelä-Karjalan liitto Lappeenranta 2009 Kaavoituspäällikkö Marjo Wallenius ISBN 952-9560-31-1 ISSN 1235-8185 Sisällysluettelo 1 VALTAKUNNALLISET JA ALUEELLISET

Lisätiedot

463 MARKKINA- MEKANISMIT PALVELUJEN TUOTANNOSSA: ITÄMEREN LOGISTIIKKA- PALVELUT

463 MARKKINA- MEKANISMIT PALVELUJEN TUOTANNOSSA: ITÄMEREN LOGISTIIKKA- PALVELUT VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 463 MARKKINA- MEKANISMIT PALVELUJEN TUOTANNOSSA: ITÄMEREN LOGISTIIKKA- PALVELUT Inna Berg, Heikki Metsäranta, Paavo Moilanen, Erkki Siivonen Valtion taloudellinen

Lisätiedot

SELVITYS VT 12 YHTEYSVÄLIN LAHTI KOUVOLA MERKITYKSESTÄ ELINKEINOELÄMÄLLE

SELVITYS VT 12 YHTEYSVÄLIN LAHTI KOUVOLA MERKITYKSESTÄ ELINKEINOELÄMÄLLE SELVITYS VT 12 YHTEYSVÄLIN LAHTI KOUVOLA MERKITYKSESTÄ ELINKEINOELÄMÄLLE Päijät-Hämeen liitto Kymenlaakson liitto Hollola Lahti Nastola Iitti Kouvola ESIPUHE Valtatien 12 kehittäminen Lahden ja Kouvolan

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen rajaliikenneselvitys, tavaraliikenne vuonna 2005

Kaakkois-Suomen rajaliikenneselvitys, tavaraliikenne vuonna 2005 Kaakkois-Suomen rajaliikenneselvitys, tavaraliikenne vuonna 2005 Tiehallinto Kaakkois-Suomen tiepiiri Kouvola 2006 Tiehallinnon selvityksiä 45/2006 ISBN 951-803-784-1 ISSN 1457-9871 TIEH 3201021 Verkkojulkaisu

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ LUONNOS Sivu 1 (16) Liikennepolitiikan osasto 1.12.2005. Tulevaisuuden muutostekijät liikenteessä s.

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ LUONNOS Sivu 1 (16) Liikennepolitiikan osasto 1.12.2005. Tulevaisuuden muutostekijät liikenteessä s. LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ LUONNOS Sivu 1 (16) Liikennepolitiikan osasto 1.12.2005 Liikenne 2030 Taustamateriaali Tulevaisuuden muutostekijät liikenteessä s.2 Liikennejärjestelmän asiakkaat s.8 Liikennepolitiikan

Lisätiedot

Suomen ulkomaankaupan. kilpailukyky ja kehittämistarpeet. Selvitysmiesryhmän loppuraportti

Suomen ulkomaankaupan. kilpailukyky ja kehittämistarpeet. Selvitysmiesryhmän loppuraportti Suomen ulkomaankaupan logistinen kilpailukyky ja kehittämistarpeet Selvitysmiesryhmän loppuraportti Julkaisuja 6/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä

Lisätiedot

HLJ 2015 - Tavaraliikenne ja elinkeinoelämän tarpeet

HLJ 2015 - Tavaraliikenne ja elinkeinoelämän tarpeet HLJ 2015 - Tavaraliikenne ja elinkeinoelämän tarpeet Luonnos 15.10.2014 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 Helsinki puhelin (09) 4766 4444 www.hsl.fi

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET

ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET RAPORTTI Itä-Suomi ohjelman makrohanke M7 valmistelutyöryhmä 23.03.2007 1. JOHDANTO... 3 2. ITÄ-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ... 4 2.1. LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAT...

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET

ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET RAPORTTI Itä-Suomi ohjelman makrohanke M7 valmistelutyöryhmä 2006 LUONNOS 23.8.2006 1. JOHDANTO... 3 2. ITÄ-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ... 4 2.1. LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAT...

Lisätiedot

Suomen konttikuljetukset meritse

Suomen konttikuljetukset meritse Merenkulkulaitoksen julkaisuja 4/2008 Suomen konttikuljetukset meritse Helsinki 2008 ISBN 978-951-49-2141-4 ISSN 1456-7814 Merenkulkulaitoksen julkaisuja 4/2008 Suomen konttikuljetukset meritse Helsinki

Lisätiedot

Katsaus Intermodaalikuljetusten käsitteisiin

Katsaus Intermodaalikuljetusten käsitteisiin Katsaus Intermodaalikuljetusten käsitteisiin Jorma Rytkönen Tommy Ulmanen Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Merenkulku ja Logistiikka Kotka 2009 Tiivistelmä Tämä raportti on nk. Feasibility - Tyyppinen selvitys

Lisätiedot

Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma. Tavaraliikenne ja logistiikka

Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma. Tavaraliikenne ja logistiikka Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma Tavaraliikenne ja logistiikka 1.11.2005 ESIPUHE Päijät-Hämeen maakunnassa käynnistettiin liikennejärjestelmäsuunnitelman laatiminen vuoden 2004 lopulla. Suunnittelu

Lisätiedot

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Logistiikkaselvitys Ilkka Salanne ja Sanni Rönkkö 16.9.2014 2 (30) 16.9.2014 SISÄLTÖ 1 TOTEUTTAMINEN... 3 2 LOGISTIIKAN TAUSTA JA NYKYTILA... 4 2.1 Elinkeinoelämä... 4 2.2 Liikenneyhteydet... 9 2.3 Logistiikka-alueet

Lisätiedot